Formannskapet. Møteprotokoll. Balsfjord kommune for framtida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapet. Møteprotokoll. Balsfjord kommune for framtida"

Transkript

1 Balsfjord kommune for framtida Formannskapet Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Gunda Johansen Leder AP Odd Ronald Nilsen Medlem AP Lars Klaus Mosli Medlem AP Sonja Irene Abrahamsen Medlem FRP Jens Olav Løvlid Medlem SP Lill-Tove Fredriksen Varamedlem AP Eirin Kristin Kjær Bjørn Dølvik Johansen Varamedlem H Ole-Johan Rødvei Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Torunn Nøstvik Guleng Møtesekretær Ellen Beate Lundberg Rådmann Ylva Sneve Enhetsleder plan og forvaltning Einar N. Guleng Seniorrådgiver Merknader: Innkallingen enstemmig godkjent. Sakslista enstemmig godkjent. Rådmannen orienterer formannskapet om: - Status gang- og sykkelveg på Meistervik. - Kjøp av Kuben blir realisert Et enstemmig formannskap slutter seg til at avtaler som kommunen har med andre, bl.a Storegga, som kommunen leier lokaler hos til PPT, sies opp i løpet av september 2016, til fordel for at PPT tenkes flyttet til Kuben. Dette gjelder også evt andre leieavtaler, med tanke på hvem som skal inn i Kuben når kommunen overtar bygget. - Kommunestyret vedtok i 2006 opprettelse av tre kommunalsjefstillinger fram til i dag har det vært bare to kommunalsjefer og nå ønsker rådmannen å omgjøre seniorrådgiverstillingen til kommunalsjefstilling, og vil bli kommunalsjef for plan og drift enhetene.

2 Seniorrådgiverstillingen blir omgjort til kommunalsjefstilling og Einar N. Guleng som i dag innehar seniorrådgiverstillingen går inn i rollen som kommunalsjef.

3 Saksliste: Saksnr Innhold Arkivsaksnr PS 93/16 Godkjenning av møteprotokoll PS 94/16 PS 95/16 PS 96/16 Referatsaker Delegerte saker Søknad om dispensasjon for etablering av anlegg for mobildekning L64 PS 97/16 Oppføring av boliger på eiendommen gnr 46 bnr 95 - fremlegging av situasjonsplan 46/68 PS 98/16 PS 99/16 PS 100/16 PS 101/16 PS 102/16 PS 103/16 PS 104/16 PS 105/16 Søknad om dispensasjon for nyetablering av fritidsbygg på gnr 14 bnr 6 Planprogram - detaljreguleringsplan for Bergneset kai- og industriområde Revidert planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, høringsutkast 2. gangs behandling detaljreguleringsplan for Stormoen avfallssenter 2.gangs behandling av detaljregulering for utvidelse av Meistervik boligfelt Høring om forslag til endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsloven og åsetesretten Oppstart arbeid med lokal forskrift om utvidet båndtvang for hund i Balsfjord kommune Fastsettelse av retningslinjer for nydyrkingstilskudd i Balsfjord kommune 14/6 34/ L12 L71 V10 K44 V14 PS 106/16 Næringsfondet - status pr PS 107/16 VIDEREUTVIKLING AV TILBUD - FRISK TRIM & HELSE 242 PS 108/16 MARKEDSFØRING - TRINE STRAND 242 PS 109/16 KOMPETANSEHEVING, SERTIFISERING OG INVESTERING I PRODUKSJONSUTSTYR - PROCON AS 242 PS 110/16 Bedriftsutvikling - Twist'em Skies AS 242 PS 111/16 Eventuelt

4 PS 93/16 Godkjenning av møteprotokoll Protokollene fra og enstemmig godkjent. PS 94/16 Referatsaker RS 16/16 Balsfjord gnr/bnr 50/2 - søknad om fradeli9ng av areal som tilleggsjord til gnr 54/1 uttalelse for videre behandling RS 16/17 Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom 9/9 RS 16/18 Balsfjord gnr/bnr 50/3 - søknad om fradeling av areal som tilleggsjord til gnr 54 bnr 1- uttalelse for videre saksbehandling RS 16/19 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom for 9/14 og 9/31 til boligformål innvilget RS 16/20 Periodisk oppgjør mai 2016 RS 16/21 Periodisk oppgjør juni 2016 RS 16/22 Periodisk oppgjør juli 2016 RS 16/23 Godkjenning av plan for nydyrking Stenvold gnr 43 bnr 43 Balsfjord kommune Søker: Merethe Stenvold Russenes Vedtak enstemmig. Referatsaker. PS 95/16 Delegerte saker DS 16/116 Ferdigattest for uthus/garasje gnr 93 bnr 59 - Trond Henriksen DS 16/117 29/41 - Igangsettingstillatelse - Utvidelse av Vollan Gjestestue - Nysted AS DS 16/118 47/488 - Ferdigattest for tiltak - Elementhall - Nysted AS DS 16/119 21/22 - Igangsettingstillatelse - Oppføring av enebolig tomt nr 23 - Nysted AS DS 16/120 86/49 - Rammetillatelse - Oppføring av fritidsbolig - Byggsøk Norge AS DS 16/121 47/494 - Ferdigattest for tiltak - Nybygg boligdel C2 - Nysted AS DS 16/ /20 - Midlertidig brukstillatelse for tiltak - Garasje - Ing. Arne Dale DS 16/123 47/114 - Ferdigattest for tiltak - Moan bad - Asplan Viak DS 16/124 65/26 - Igangsettingstillatelse - Renovering og påbygg Balsfjord Byggservice AS DS 16/125 Godkjenning - Dispensasjon for endring av gnr 36 bnr 12 for tilleggsareal til gnr 36 bnr 55 samt avgivelse av areal fra gnr 36 bnr 55 til gnr 36 bnr 88

5 DS 16/126 Godkjenning - Dispensasjon for endring av gnr 45 bnr 33 for tilleggsareal til boligtomtene gnr 45 bnr 22 og gnr 45 bnr 32 DS 16/127 37/22 - Igangsettingstillatelse - Oppføring av garasje - Tore Ragnar Karlsen DS 16/128 43/567 - Igangsettingstillatelse - Enebolig - Nysted AS DS 16/129 Godkjenning - Endring av gnr 94 bnr 7 for matrikulering av eiendom for eksisterende fritidsformål DS 16/130 95/64 - Igangsettingstillatelse - Tilbygg på bolig - Pedersens Byggservice DS 16/131 47/212 - Ferdigattest for tiltak - Ombygging av Storsteinnes Helsesenter Nysted AS DS 16/132 90/20 - Igangsettingstillatelse - Tilbygg på bolig - Odd Kanstad DS 16/133 87/119 - Igangsettingstillatelse - Oppføring av fritidsbolig - Bernhard Olsen AS DS 16/134 26/79 - Igangsettingstillatelse - Vinterhage tilbygg til bolig - Joanne Swiecka DS 16/135 87/118 - Ferdigattest for tiltak - Fritidsbolig - Henry Sletten DS 16/136 29/94 - Igangsettingstillatelse - Midlertidig brakkerigg og plasthall Complettbygg AS DS 16/137 87/110 - Igangsettingstillatelse - Oppføring av fritidsbolig - Nysted AS DS 16/138 36/223 - Ferdigattest for tiltak - Enebolig med garasje - Nysted AS DS 16/139 47/503 - Ferdigattest for tiltak - Tomannsbolig A2 - Nysted AS DS 16/140 3/7 - Igangsettingstillatelse - Oppføring av tilbygg på driftsbygning Ronald Norheim DS 16/141 47/307- Igangsettingstillatelse - 2-mannsbolig Strandveien Park A5 og A6 - Nysted AS DS 16/142 Godkjenning - Veirett for gnr 48 bnr 21 over eiendommen gnr 48 bnr 94 DS 16/143 Godkjenning - Endring av gnr 91 bnr 1 for matrikulering av B13 DS 16/144 36/218 - Ferdigattest for tiltak - Enebolig - Nysted AS DS 16/145 46/68 - Ferdigattest for tiltak - Leiligheter AN - AO - BO - DO - Tromsbygg Entrepenør AS DS 16/146 Godkjenning - Dispensasjon for endring av gnr 36 bnr 12 og gnr 36 bnr 55 for tilleggsareal til gnr 36 bnr 80 DS 16/147 91/14 - Igangsettingstillatelse - IG2 - Oppføring av tilbygg - Tromsbygg Entrepenør AS DS 16/148 Godkjenning - Endring av gnr 36 bnr 185 med opprettelse av ny eiendom til uendret bruk i henhold til reguleringsplan DS 16/149 43/147 - Midlertidig brukstillatelse - Enebolig - Arkitektkontoret Amundsen AS DS 16/150 36/12 - Rammetillatelse - Opparbeidelse av industriområde Brennmoen Nord - Tromsbygg Entrepenør AS DS 16/151 36/12 - Igangsettingstillatelse - Grunnarbeider industriområde Brennmoen nord - Tromsbygg Entrepenør AS DS 16/152 39/21 - Igangsettingstillatelse - Riving av driftsbygg og oppføring av garasje - Nysted AS DS 16/153 41/20 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse og ansvarsretter - Nysted AS DS 16/154 Innvilget scooterdispensasjon - Marthe Kongsli Eliassen med ledsager Alf-Erik Eliassen DS 16/155 47/212 - Igangsettingstillatelse - Tilbygg på omsorgsboliger - Nysted AS DS 16/156 99/40 - Utslippstillatelse til fritidsbolig - Hans Otto Salamonsen DS 16/157 43/572 - Igangsetting og utslippstillatelse - Oppføring av enebolig og garasje - Nysted AS DS 16/158 87/108 - Ferdigattest for tiltak - Fritidsbolig - Nysted AS DS 16/159 13/5 - Igangsettingstillatelse - Riving, tilbygg, flytting av bygg - Nysted AS DS 16/160 26/7 og 8 - Igangsettingstillatelse - Ny hovedvannledning - Norconsult AS DS 16/161 36/54 - Igangsettingstillatelse - Oppføring av garasje - Tromsbygg AS DS 16/162 36/204 - Igangsettingstillatelse - Oppføring av bolig og garasje - Nysted AS DS 16/163 90/46 - Ferdigattest for tiltak - Garasje med avløpsanlegg - RIB Inord DS 16/164 26/188 - Igangsettingstillatelse - Oppføring av kombinert bolig og garasje - Nysted AS

6 DS 16/165 Godkjenning - Endring av gnr 47 bnr 461 for tilleggsareal til gnr 46 bnr 36 i henhold til reguleringsplan DS 16/166 Godkjenning - Endring av gnr 97 bnr 8 og gnr 97 bnr 36 DS 16/167 Godkjenning - Omdisponering av gnr 16 bnr 3 for etablering av bolig på tunet DS 16/168 88/114 - Ferdigattest for tiltak - Fritidsbolig og sanitæranlegg - Lato Bygg AS DS 16/169 93/1 - Ferdigattest for tiltak - Utslipp fra fritidsbolig - Elin Kanstad og Hugo Lundberg DS 16/170 47/109 - Ferdigattest for tiltak - Fasadeendring og tilbygg - Jan Gunnar Brattli DS 16/171 Godkjenning - Endring av gnr 50 bnr 2 med fradelinger og salg av resten av eiendommen til nabobruk i drift DS 16/172 Godkjenning - Arealtransaksjon mellom gnr 36 bnr 4 og gnr 36 bnr 127 Vedtak enstemmig. Delegerte saker. PS 96/16 Søknad om dispensasjon for etablering av anlegg for mobildekning Balsfjord formannskap innvilger dispensasjon for anlegg av basestasjoner med mobilmast på gnr 49 bnr 1 og mobilmaste og nodehytte på gnr 51 bnr 5 og gnr 96 bnr 12 slik det framkommer av fig 3, 4 og 5 i høringsbrev av Balsfjord kommune skal stå som eier av anleggene. Balsfjord kommune gis rettighet gjennom tinglyst servitutt på de tre eiendommer for etablering av basestasjonene inkludert framføring av strøm. Anleggene kan ikke iverksettes før slik servitutt foreligger tinglyst. Avkjørselstillatelser til offentlig vei skal foreligge for anlegg og drift av basestasjonene. Tiltakshaver gjøres oppmerksom på meldeplikten etter kulturminneloven 8-2 dersom det under arbeid i marken skulle avdekkes spor etter tidligere tiders menneskelig aktivitet. Dersom dispensasjon ikke er benyttet senest 3 år etter tillatelse er gitt, faller dispensasjonen bort. Vedtaket er fattet med hjemmel i: x 1 Jordlov, formålsparagraf x 1 Plan- og bygningsloven, formål x 19-1 Plan- og bygningsloven, Søknad om dispensasjon x 19-2 Plan- og bygningsloven, Dispensasjonsvedtaket x 1-6 Plan- og bygningslov, tiltak x 20-1, a) Plan- og bygningslov, tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelser x 27-4 Plan- og bygningslov, atkomst x 21-9 Plan og bygningslov, Bortfall av tillatelse x 9, 12 Jordloven; Bortfall av tillatelse

7 Dette vedtaket er et samlevedtak for jordlovsbehandling og plan- og bygningslovsbehandling i Balsfjord kommune. Søker kan kreve særskilt vedtak og/eller klagebehandling etter jordlovens bestemmelser. PS 97/16 Oppføring av boliger på eiendommen gnr 46 bnr 95 - fremlegging av situasjonsplan Balsfjord formannskap godkjenner situasjonsplan for eiendom gnr 46 bnr 95. Videre utbygging behandles i tråd med plan- og bygningsloven. PS 98/16 Søknad om dispensasjon for nyetablering av fritidsbygg på gnr 14 bnr 6 Balsfjord formannskap innvilger dispensasjon for omdisponering av areal for etablering av nytt fritidshus på eiendommen gnr 14 bnr 6 slik lokalisering framkommer i fig 2 i høringsbrev datert I forhold til kommuneplanens arealdel med tilhørende retningslinjer vil tiltaket ikke tilsidesette viktige arealinteresser vesentlig i området med planstatus LNFR. Etter jordlovens bestemmelser er ikke omsøkte deling forsvarlig ut i fra ønsket om planmessighet i arealdisposisjoner i områder med planstatus LNFR. Tiltakshaver gjøres oppmerksom på meldeplikten etter kulturminneloven 8-2 dersom det under arbeid i marken skulle avdekkes spor etter tidligere tiders menneskelig aktivitet.

8 Dersom dispensasjon ikke er benyttet senest 3 år etter tillatelse er gitt, faller dispensasjonen bort. Vedtaket er fattet med hjemmel i: x 1 Jordlov, formålsparagraf x 1 Plan- og bygningsloven, formål x 19-1 Plan- og bygningsloven, Søknad om dispensasjon x 19-2 Plan- og bygningsloven, Dispensasjonsvedtaket x 1-6 Plan- og bygningslov, tiltak x 20-1, m) Plan- og bygningslov, tiltak som krever søknad og tillatelse x 27-4 Plan- og bygningslov, atkomst x 28-1 Plan- og bygningslov, Byggegrunn, miljøforhold mv x 7, 8, 9, 10, 12 Naturmangfoldloven, kap II x 21-9 Plan og bygningslov, Bortfall av tillatelse x 9, 12 Jordloven; Bortfall av tillatelse Dette vedtaket er et samlevedtak for jordlovsbehandling og plan- og bygningslovsbehandling i Balsfjord kommune. Søker kan kreve særskilt vedtak og/eller klagebehandling etter jordlovens bestemmelser. PS 99/16 Planprogram - detaljreguleringsplan for Bergneset kai- og industriområde Balsfjord formannskap vedtar å sende planprogrammet på høring og offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningslovens 12-9.

9 PS 100/16 Revidert planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, høringsutkast Balsfjord formannskap tar vedlagt Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel til etterretning. Det varsles formelt om planstart og planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. PS 101/16 2. gangs behandling detaljreguleringsplan for Stormoen avfallssenter Detaljreguleringsplan for Stormoen avfallssenter datert med tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse, alle datert , vedtas i henhold til planog bygningsloven Repr Odd Ronald Nilsen er grunneier og dermed part i saken, og ber derfor formannskapet vurdere hans habilitet, og fratrer møtet. 6 repr. tilstede. Formannskapet anser enstemmig at Odd Ronald Nilsen er inhabil i behandling av saken. Tilrådning fra Formannskapet : Odd Ronald Nilsen tiltrer møtet. 7 repr. tilstede.

10 PS 102/16 2.gangs behandling av detaljregulering for utvidelse av Meistervik boligfelt Detaljreguleringsplan for utvidelse av Mestervik boligfelt med planbeskrivelse datert , plankart og planbestemmelser datert , vedtas i henhold til plan- og bygningsloven Ordføreren ber formannskapet vurdere om å lukke møtet mens merknad fra grunneier av 91/73, som er unntatt offentlighet, blir gjort kjent for formannskapet. Formannskapet enes enstemmig om å lukke møte mens merknadene blir gjennomgått. Deretter blir møtet åpnet. AP v/gunda Johansen foreslår følgende tilleggsforslag: Tomt i B4 lengst til høyre i planen tas ut og avsettes til snø deponi og friområde. Merknader fra grunneier av 91/73 tas til følge. Det ble først votert over tilleggsforslaget fra Gunda Johansen. Forslaget fra Gunda Johansen enstemmig vedtatt. Deretter ble det votert over rådmannens innstilling, med allerede vedtatt tillegg/endring. Rådmannens innstilling, med tillegg/endring, enstemmig vedtatt. Tilrådning fra Formannskapet : Tomt i B4 lengst til høyre i planen tas ut og avsettes til snø deponi og friområde. Merknader fra grunneier av 91/73 tas til følge. Detaljreguleringsplan for utvidelse av Mestervik boligfelt, med endring av planbeskrivelse, datert , plankart og planbestemmelser, vedtas i henhold til plan- og bygningsloven PS 103/16 Høring om forslag til endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsloven og åsetesretten Balsfjord formannskap viser til høringsbrev fra det kongelige landbruks og matdepartement om forslag til endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten. Balsfjord formannskap har følgende innspill til høringen: Balsfjord formannskap ser at det vil gi en effekt i forhold til forenkling og innsparing i ressurser å heve arealgrensene for konsesjonsplikt og priskontroll fra 25 dekar til 35 daa fulldyrket og /eller overflatedyrket jord, men samtidig er dette viktige virkemidler for å sikre arealgrunnlaget for næringsarealer til jordbruket. Kjøpesterke interesser til andre formål vil være med å presse opp prisen på arealene, selv om kommunen kan styre

11 arealbruken ut fra konsesjonslovens formålsparagraf. Det kan føre til at arealet ikke blir solgt til landbruksinteresser, da eier lar være å selge hvis en ser mulighet for en høyere pris. Balsfjord formannskap foreslår at dagens arealgrense på 25 dekar fulldyrket jord og/eller overflatedyrket jord opprettholdes. Balsfjord formannskap ser det som en fordel at grensen for odlingsjord tilsvarer grensen på 25 dekar fulldyrket jord og/eller overflatedyrket jord. Balsfjord formannskap støtter departementets forslag om at priskontroll etter konsesjonsloven fastsettes i forskrifts form. Arealgrensen bør ikke heves for bebygd eiendom, da det er et viktig virkemiddel for å sikre næringsarealer til landbruket. Vi støtter tanken om at priskontroll for rene skogseiendommer uten jordbruksarealer kan fjernes. Tidligere fikk skogeier inntekt fra egen arbeidsinnsats, men nå høster skogeier i større grad avkastningen fra skogproduksjonen. For de fleste skogeiere betyr skogen dermed relativt lite for de samlede inntektene. Det kan påvirke motivasjonen for avvirkning samtidig som interessen for skogen kan bli liten både for den som eier mye skog og for eiere av gårdsskog. Balsfjord formannskap foreslår at det fortsatt skal være priskontroll på jordbruksarealer (jord og skog) som erverves til landbruksformål, uavhengig av størrelse. Dette siden det vil være et viktig virkemiddel for å sikre næringsarealer til landbruket. Balsfjord formannskap støtter fullt ut forslaget om å kunne fradele en tomt rundt tunet, og selge resten som tilleggsjord til tilgrensende eiendom, eller til noen som har leid/forpaktet det i minst 5 år. Departementet forslår 5 dekar fulldyrket jordbruksjord eller 25 dekar produktiv skog som minste arealstørrelse. Det er et krav om at kjøpers bruk må være i drift. Det bør spesifiseres at det er egen drift og at kjøper må være berettiget å søke produksjonstilskudd. Å leie ut arealene sine bør ikke være nok for å kunne erverve tilleggsjord etter dette endringsforslaget. Balsfjord formannskap støtter ikke forslaget om en endring av jordloven om hvor det ikke blir søknadsplikt på ubebygde tomter inntil 2 dekar fra landbrukseiendommer, selv om dette ikke direkte berører jordbruksareal. Dette begrunnes i at det ikke vil fange opp tilfeller med åpenbare driftsmessige ulemper for fremtidig landbruksdrift. Balsfjord formannskap støtter ikke lovforslaget om oppheving av kravet til 10 års varighet på skriftlige jordleiekontrakter for å kunne oppfylle driveplikten. Dette begrunnes med at langsiktighet er viktig med tanke på investeringer på gården (bygninger, grøfting etc). Det kan løses med en endring av lovteksten med unntak for bruk med behov for vekstskifter. Det støttes at eieren får en plikt til å sende inn avtalene, da det vil gi kommunen bedre mulighet for å følge opp driveplikten. Dersom adgangen til å inngå avtaler på vegne av en grunneier som ikke vil leie ut jord for å oppfylle driveplikten skal oppheves, må det erstattes med en tydeliggjøring av andre virkemidler for å få oppfylt driveplikten. Eksempelvis adgang til å ilegge tvangsmulkt for å få manglende driveplikt i orden. Balsfjord formannskap støtter endringsforslaget i jordlovens 18 om at endelig vedtak om tilbakebetaling av tilskudd er tvangsgrunnlag for utlegg, slik at statens ikke først er nødt til å få fastslått betalingsplikten ved dom.

12 PS 104/16 Oppstart arbeid med lokal forskrift om utvidet båndtvang for hund i Balsfjord kommune Balsfjord formannskap legger ut forslag til forskrift om utvidet båndtvang for hund til høring. Høringsfristen settes til 1. oktober Saken legges frem for formannskapet i oktober og for kommunestyret for endelig vedtak i møte PS 105/16 Fastsettelse av retningslinjer for nydyrkingstilskudd i Balsfjord kommune Det vises til vedlagte retningslinjer. Formannskapet vedtar retningslinjene for nydyrkingstilskudd i Balsfjord kommune som vedlagt. AP v/odd Ronald Nilsen fremmer følgende forslag: Pkt. Beregning av tilskudd: I økonomiplan for er det satt av kr årlig i ordningen, sats 2000/daa. Dersom det godkjennes/ferdigdyrkes mer enn 100 daa nydyrking pr år vil en la de senest innkomne søknadene ligge til neste års tildeling av tilskudd.

13 Pkt. Administrasjon og klage: Vedtak om tilskudd fattes av formannskapet. Det ble først votert over forslaget fra Odd Ronald Nilsen. Odd Ronald Nilsens forslag enstemmig vedtatt. Så ble det votert over at ordet behandles av administrasjonen i første setning under pkt Søknad og utbetaling endres til forberedes av administrasjonen... Enstemmig vedtatt. Tilslutt ble det votert over rådmannens innstilling, med allerede vedtatte endringer. Rådmannens innstilling, med vedtatt endring, enstemmig vedtatt. Formannskapet vedtar retningslinjene for nydyrkingstilskudd i Balsfjord kommune som vedlagt, med følgende endringer: Punktet - Beregning av tilskudd: I økonomiplan for er det satt av kr ,- årlig i ordningen, sats 2000,- /daa. Dersom det godkjennes/ferdigdyrkes mer enn 100 daa nydyrking pr år vil en la de senest innkomne søknadene ligge til neste års tildeling av tilskudd. Punktet - Søknad og utbetaling, 1. setning: Tilskudd til nydyrking forberedes av administrasjonen i Balsfjord kommune ut fra godkjente søknader om tillatelse til nydyrking. Punktet - Administrasjon og klage: Vedtak om tilskudd fattes av formannskapet. PS 106/16 Næringsfondet - status pr Saken tas til orientering.

14 PS 107/16 Videreutvikling av tilbud Frisk Trim & Helse Med referanse til de regionale bestemmelsene for kommunale næringsfond av , vedtektene for Balsfjord kommunes næringsfond av , (FSK-sak 16/2016), samt til vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden imøtekommes med NOK Tildelingen forutsetter at prosjektet fullfinansieres, og at dette dokumenteres i forbindelse med utbetalingsanmodning. Finansiering over «Kommunalt næringsfond 2016». H/SP og FrP v/sonja Abrahamsen fremmer slikt forslag: Søknaden imøtekommes med kr ,-. Det ble votert over rådmannens innstilling mot forslaget fra Sonja Abrahamsen. Forslaget fra Sonja Abrahamsen enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling falt. Med referanse til de regionale bestemmelsene for kommunale næringsfond av , vedtektene for Balsfjord kommunes næringsfond av , (FSK-sak 16/2016), samt til vurdering av søknaden, imøtekommes søknaden med NOK Tildelingen forutsetter at prosjektet fullfinansieres, og at dette dokumenteres i forbindelse med utbetalingsanmodning. Finansiering over «Kommunalt næringsfond 2016». PS 108/16 Markedsføring Trine Strand Med referanse til de regionale bestemmelsene for kommunale næringsfond av , vedtektene for Balsfjord kommunes næringsfond av , (FSK-sak 16/2016), samt til vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden imøtekommes med kr ,-. Tildelingen forutsetter at prosjektet fullfinansieres, og at dette dokumenteres i forbindelse med utbetalingsanmodning. Finansiering over «Kommunalt næringsfond 2016». Høyre v/bjørn D. Johansen fremmer følgende forslag: Søknaden imøtekommes ikke. Det ble votert over forslaget fra Bjørn Dølvik Johansen mot rådmannens innstilling. Forslaget fra Bjørn D. Johansen enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling falt.

15 Søknad om støtte til markedsutvikling og markedsføring fra Trine Strand imøtekommes ikke. PS 109/16 Kompetanseheving, sertifisering og investering i produksjonsutstyr Procon AS Med referanse til de regionale bestemmelsene for kommunale næringsfond av , vedtektene for Balsfjord kommunes næringsfond av , (FSK-sak 16/2016), samt til vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden imøtekommes med kr Tildelingen forutsetter at prosjektet fullfinansieres, og at dette dokumenteres i forbindelse med utbetalingsanmodning. Finansiering over «Kommunalt næringsfond 2016». PS 110/16 Bedriftsutvikling - Twist'em Skies AS Med referanse til de regionale bestemmelsene for kommunale næringsfond av , vedtektene for Balsfjord kommunes næringsfond av , (FSK-sak 16/2016), samt til vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden imøtekommes med et investeringstilskudd på kr ,- til skislipemaskin. Tildelingen forutsetter at prosjektet fullfinansieres, og at dette dokumenteres i forbindelse med utbetalingsanmodning. Finansiering over «Kommunalt næringsfond 2016».

16 PS 111/16 Eventuelt

MØTEPROTOKOLL. Tone Merete Øvergård møtte ikke, men vara Per Gunnar Stensvaag ble kalt inn.

MØTEPROTOKOLL. Tone Merete Øvergård møtte ikke, men vara Per Gunnar Stensvaag ble kalt inn. TRYSIL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Møtested: Kommunestyresalen, Trysil rådhus Dato: 20.09.2016 Tidspunkt: 08:00 08:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 27.01.2015 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus. Møtedato: 15.10.2013 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus. Møtedato: 15.10.2013 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus. Møtedato: 15.10.2013 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Helene Justad Nestleder

Detaljer

Komite for utvikling erklærte repr. Aage Hilmar Rusten (Ap) inhabil til å behandle sak 44/2016 og 62/2016 i hht Forvaltningsloven 6c.

Komite for utvikling erklærte repr. Aage Hilmar Rusten (Ap) inhabil til å behandle sak 44/2016 og 62/2016 i hht Forvaltningsloven 6c. Møteprotokoll Utvalg: Komite for utvikling Dato: 14.06.2016 Møtetid: 10:00-14:00 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen Følgende faste medlemmer møtte: Parti: Navn: Sp Trude Lind Ap Aage Hilmar Rusten

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren FO. Roger Fredriksen Eva Hermanseter. Liv Helene Solberg

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren FO. Roger Fredriksen Eva Hermanseter. Liv Helene Solberg MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 27.03.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren FO Nestleder Finn Labråten Turid

Detaljer

Møtetid: 09.00 10.45. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.00 10.45. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 15.05.2014 Fra og med sak: 39/14 Til og med sak: 48/14 Møtetid: 09.00 10.45 Av utvalgets

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging Møtested: Tegnesalen, Åmot Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging Møtested: Tegnesalen, Åmot Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging Møtested: Tegnesalen, Åmot Rådhus Dato: 17.11.2015 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Torbjørn

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 18:00 19:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 18:00 19:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Frank Yggeseth

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 17.12.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 10.12.2008, Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 15:45 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 08/59 08/71 REPRESENTANTER: FOLKETS

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Sjøgren Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Sjøgren Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.01.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL.

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL. GÅIVUONA SUOHKAN 0 KAFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Svein Oddvar

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.06.2010 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Berit Sivertsen, Kjell David Fredriksen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Berit Sivertsen, Kjell David Fredriksen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård Berg kommune Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 13.10.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.09.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Møterom 1. etg., Kommunehuset Dato: 30.06.2009 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE PS 70/12 12/22 REFERATSAKER TEKNISK- OG AREALUTVALGET TAU 05.10.2012

PROTOKOLL SAKSLISTE PS 70/12 12/22 REFERATSAKER TEKNISK- OG AREALUTVALGET TAU 05.10.2012 SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk og arealutvalget Møtedato: 05.10.2012 Tilstede: Jarl Kato Solset KRF Ole Edvin Langaune SP Jan A. Pettersen FRP Ragnhild Hjorthen SAML Steinar Halvorsen H (vara

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE ARVID M. PEDERSEN - SØKNAD OM DELING AV GNR. 4, BNR. 210

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE ARVID M. PEDERSEN - SØKNAD OM DELING AV GNR. 4, BNR. 210 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLAN OG TEKNISK HOVEDUTVALG Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 03.03.2010 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 01.07.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Møtebok. Frank Eilertsen Varamedlem AP Innhabil i sak PS 12/7 Unni Ovesen Varamedlem AP Til sak PS 12/7 Svein Erik Saue Varamedlem FRP Til sak PS 12/7

Møtebok. Frank Eilertsen Varamedlem AP Innhabil i sak PS 12/7 Unni Ovesen Varamedlem AP Til sak PS 12/7 Svein Erik Saue Varamedlem FRP Til sak PS 12/7 HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Planutvalget Møtedato: 14.03.2012 Tidspunkt: 12:00 15:00 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 7 Til saksnr. 23 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 8 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for

MØTEPROTOKOLL NR 8 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ringerike kommune MØTEPROTOKOLL NR 8 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.08.2015 Tid: 16:00 17:40 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Arne Broberg

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2007 Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.12.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: (På grunn av uvær utgikk møtet 19.12.07, ny møtedato 28.12.07) Innkalte: Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Rita S. Mathisen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Rita S. Mathisen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 10.01.2013 Møtestart: Kl. 12.00 Møteslutt: Kl. 12.45. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Geir Viggo Pedersen møtte for Sunniva Dahl Tom Tobiassen

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Maria Raude MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Maria Raude MEDL V Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.04.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 18:00 19:05

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 18:00 19:05 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 18:00 19:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV Utvalg: Styret for miljø og utvikling Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.03.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Sted. Kommunestyresalen Møtedato: 21.01.2010 kl. 14.00 15.30 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ingvild Eriksen Nestleder KP Thorbjørn Johnsen Leder H Grethe Lill Olsen Medlem KP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ingvild Eriksen Nestleder KP Thorbjørn Johnsen Leder H Grethe Lill Olsen Medlem KP Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Møtested: Kommunestyresalen, Loppa Rådhus Dato: 22.05.2012 Tid: 09:00 09:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite plan Møtedato: 20.05.2015 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00-14:10 Møteprotokoll Fra sak: PS 91/15 Til sak: PS 104/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Møterom 201 Møtedato: 09.07.2013 Tid: 08:30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Sletten, Helge Nilssen, Laila Benjaminsen, Rønnaug

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.11.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Primærnæringsutvalget REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER:

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Primærnæringsutvalget REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER: FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 12.12.2005, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 17:30 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 05/43-05/52 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.08.2014 Tid: 09:00 11:10 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget. F.o.m. sak PLM-6/15 t.o.m. sak PLM-15/15.

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget. F.o.m. sak PLM-6/15 t.o.m. sak PLM-15/15. Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og miljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 17:00-19:50. Av 7 medlemmer var 7 tilstede. Til stede: Medlemmer: Trond Finstad (Ap), Tor Einar

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus, Formannskapssalen Møtedato: 12.04.2016 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen Nestleder

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 10:00 10:40 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 27.01.2011 Tid : Kl. 17.00 18.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Toskedal Geir S. KRF Nestleder Eriksen Per Inge AP

Detaljer

MØTEBOK. Ikke møtt Bernt-Aksel Jensen AP Varamedlem Beate Hansine Aronsen Permitteres fra kl Knut Larsen AP Varamedlem Arne Pedersen

MØTEBOK. Ikke møtt Bernt-Aksel Jensen AP Varamedlem Beate Hansine Aronsen Permitteres fra kl Knut Larsen AP Varamedlem Arne Pedersen Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 15.03.2012 Fra kl. 09.00 Til kl. 10.40 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: 12.02.2008 Tidspunkt: 09:00 11:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: 12.02.2008 Tidspunkt: 09:00 11:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: 12.02.2008 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Kirsti M. L.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.04.2016 Tidspunkt: 10:00 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Karin Olset MEDL KVAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Karin Olset MEDL KVAP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 09:00 10:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen Nestleder

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Planutvalget Møtedato: 21.04.2015 Tidspunkt: 12:00 14:20 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 15/48 Til saksnr. 15/66 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Skule Storheil, Knut Nilsen, Hanne Nora Nilsen, Lillian B. Tønder,

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE Møteprotokoll

RÆLINGEN KOMMUNE Møteprotokoll - 1 - RÆLINGEN KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Landbruksnemnda Møtested: Regionkontor landbruk, Lillestrøm Dato: 04.03.2015 Tid: 17:00 19.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jonny Johansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. I sak 18/16 var 6 medlemmer/varamedlemmer tilstede.

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. I sak 18/16 var 6 medlemmer/varamedlemmer tilstede. Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 02.05.2016 kl. 17:00 17:35. Sted: Formannskapssalen Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. I sak 18/16 var 6 medlemmer/varamedlemmer tilstede. Møtende

Detaljer

Møteprotokoll. Ole Petter Skjævestad Rådmann Anne-Grete Glemming Kommunalsjef Anne Marie Isaksen Enhetsleder

Møteprotokoll. Ole Petter Skjævestad Rådmann Anne-Grete Glemming Kommunalsjef Anne Marie Isaksen Enhetsleder 1 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Administrasjonsbygget Dato: 12.03.2013 Tid: 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tone Barbro Loftesnes Medlem AP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: aramedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 09.10.2014 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Åse Lene B Eckhoff Nestleder Henrik Østbye

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.02.2010 Tidspunkt: 16:00 16:50 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 15.01.2015 kl. 9:00 13:30 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 15.01.2015 kl. 9:00 13:30 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 15.01.2015 kl. 9:00 13:30 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr./år 0022/06 0030/06

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr./år 0022/06 0030/06 Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønhvisgt. Møtedato: 24.05.2006 Fra kl. 0830 Til kl. 10.10 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole Halvor Grøtta AP Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

Møtetid: 09.15 10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.15 10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Møterom teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 14.03.2013 Fra og med sak: 21/13 Til og med sak: 28/13 Møtetid: 09.15 10.30 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Tirsdag 02.10.2012 holdt Plan og miljøutvalget møte på Hjørnet, Skaun rådhus fra kl. 13.00 til kl. 14.50. Saksdokumenter utsendt elektronisk til medlemmer, varamedlemmer,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13.49 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 04.04.2008 Fra kl. 08.30 Til kl. 10.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 10.12.2013 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Wenche Aaser Torp x Sveinung Sloreby Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Johannes Rosvold MEDL FRP/VENSTRE

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Johannes Rosvold MEDL FRP/VENSTRE Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Komité plan og samfunn i Verdal Møtested: Møterommet i 3. etasje, Herredshuset Dato: 14.02.2012 Tid: 09:00-12:40 Til stede: 9 representanter. Repr. Kjetil Aarstad ble

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Trude Hagland Medlem AP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Trude Hagland Medlem AP Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.10.2012 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren FO

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren FO MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 11.03.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren FO Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.04.2010 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 03.06.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 13.09.2006, Tidspunkt: fra kl.19:00 til kl. 19:40 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 06/34-06/39 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 18.08.2011 kl. 15.45 16.30 på Folkemusikksenteret TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med

Detaljer

TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested Møtedato Tid Til stede på møtet: Forfall: Merknad:

TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested Møtedato Tid Til stede på møtet: Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: Befaring Godtlandsfloen Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.05.2015 Tid: Kl. 09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.05.2015 Tid: Kl. 09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.05.2015 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Morten Sandbakken Signe Marit

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Klæbu kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202. Hovedutvalg teknisk 30.01.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202. Hovedutvalg teknisk 30.01.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 30.01.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK 05.12.2013 Forslag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Andre Moe MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Andre Moe MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 15.02.2012 Tid: 13:00-15:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Nestleder. Medlem

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Nestleder. Medlem Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 09:00 ca. 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Stein

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Glitra Dato: 08.12.2009 Tidspunkt: 18:00-19:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Glitra Dato: 08.12.2009 Tidspunkt: 18:00-19:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Glitra Dato: 08.12.2009 Tidspunkt: 18:00-19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Sven Erik Hallgren Varamedlem H Karl Bellen (H)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Nordreisa driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 09.03.2010 Tidspunkt: 10:00-12.00

Møteprotokoll. Utvalg: Nordreisa driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 09.03.2010 Tidspunkt: 10:00-12.00 Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 09.03.2010 Tidspunkt: 10:00-12.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rikke Gausdal

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Nina Bolle Medlem AP Per Jensen Medlem H Venke Heide Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Nina Bolle Medlem AP Per Jensen Medlem H Venke Heide Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Rolf Johansen, Unntatt i sakene nr.120,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Pål Halvor Bjerkli MEDL NOSP Jeanette Veibakken MEDL NOAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Pål Halvor Bjerkli MEDL NOSP Jeanette Veibakken MEDL NOAP Nordreisa driftsutvalg Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 07.02.2012 Tidspunkt: 10:00-14.30 Saksnr: PS 1/12 PS 8/12 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer