NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)"

Transkript

1 NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl. 19:30 DAGSORDEN 1. Godkjennelse av dagsorden og valg av referent 2. Styrets beretning for Regnskap for Budsjett for Innmeldte forslag 6. Valg 7. Eventuelt Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2011 har stemmerett. Et medlem kan avgi en tilleggsstemme etter skriftlig fullmakt. Det vil bli servert kaffe/te og kaker. Vi håper på god oppslutning og ønsker samtlige medlemmer VELKOMMEN! Klipp/riv FULLMAKT VED GENERALFORSAMLINGEN I NES HAGEBY BÅTFORENING 2011 Navn: Adresse: har fullmakt til å stemme på mine vegne.. Adresse Navn (underskrift) Side 1 av 18

2 2- STYRETS BERETNING FOR NES HAGEBY BÅTFORENING 2011 Generelt Styret har i perioden bestått av: Peter Jenkins Dag Bærvahr Arne Giske Erland Martinsen Mats Rinaldo Nils Henrik Sanner Nils Mortensen formann opplagssjef kasserer kasserer båtplass sjef havnesjef vaktsjef Ståle Johansen og Torkill Nordal Olsen har vært revisorer Antall medlemmer i Nes Hageby Båtforening er 169 pluss 1 eiendom med oppsigelig leieavtale, totalt 170. Sentrale oppgaver for styret har i perioden vært: - Implementering av pålegg fra Fylkesmannen i forhold til Helse Miljø og Sikkerhet - Gjennomføring av pålegg gitt ved forrige generalforsamling - Gjennomføring/tilrettelegging av vaktordning Tilrettelegging av dugnad våren 2011 og høsten Vedlikehold av bryggeanlegget Side 2 av 18

3 Tildeling av båtplasser, presisering av foreningens lover Vi oppfordrer samtlige medlemmer til å være punktlige og presise ved innmelding av behov og evt. søknad om utleie av egen båtplass har vært første år med «papirløs» forening og hvor all kommunikasjon med foreningens medlemmer har foregått elektronisk via foreningens hjemmeside (www.neshageby.com) eller via e-post. Styret er tilfreds med den nye ordningen. Implementering av pålegg fra Fylkesmannen Våren 2011 utførte Fylkesmannen i Oslo og Akershus en kontroll av både havne- og opplag anlegget til foreningen. Basert på en inspeksjon av området ble det utarbeidet en rapport fra Fylkesmannen der det ble fokusert på tre avvik i henhold til lovverk: Båtforeningen har ikke utarbeidet en avfallsplan Båtforeningen har ikke utarbeidet en plan for beredskap Under tilsynet ble det observert rester fra bunnskraping og malingsøl på foreningens opplagsplass Som svar på kontrollrapporten har styret utarbeidet følgende dokumentasjon som er oversendt Fylkesmannen: En Helse Miljø- og Sikkerhetsplan for foreningen En beredskapsplan En avfallshåndteringsplan De nye planene vil i hovedtrekk medføre følgende mindre endringer i foreningen: Krav til å legge presenning under båt ved sliping og maling på opplagsplass Utplassering av brannslukkingsapparat i havnen og på opplagsplass Utplassering av oljeoppsamlings sand i havnen og opplagsplass Beredskapsplan vil bli hengt opp i havnen og på opplagsplass med informasjon og nye ordensregler. Fylkesmannen har i ettertid godtatt arbeidet som er utført og har medelt at de anser saken som avsluttet. Dugnaden mai 2011 Dugnad ble gjennomført med meget god oppslutning og bra resultat. I forkant av dugnaden hadde vi planlagt og fordelt oppgaver i samarbeid med styret i Nes Hageby Vel. Side 3 av 18

4 Også høstdugnaden fikk bra oppslutning i år og noe som er viktig for å sikre at havnen er best mulig rustet til å møte vinterens påkjenninger. Badebryggen er også i år tatt på land for å unngå skade fra isen og landfestene på brygge 4 er slakket for å bedre stå imot isbelastningene. Havnen Generelt tilsyn og vedlikehold Nok en sesong med «ny» brygge 2 har fungert bra. Brygge 3 har i løpet av året fått utbedret det elektriske anlegget slik at dette nå er i forsvarlig stand. Brygge 4 klarte vinteren bedre i 2011 etter at landfestene ble slakket noe i vintersesongen etter råd fra leverandør. I tillegg ble en strømsetter montert for å minske isbelastningen. Generelt vedlikehold som er utført gjennom sesongen: - Oljet og beiset nødvendig treverk i havna - Organisert og tilrettelagt for årets dugnad i havna, samt innkjøp av nødvendig materiell - Byttet slitte utriggere - Kontrollert alle livbøyer, før og under sesongen - Jevnlige inspeksjonsrunder, fjerning av søppel og generelt ettersyn. - Gjennomgang av det elektriske anlegget i samarbeid med elektriker - Kontrollert alle gangbare utriggere og skiftet/festet trevirke på lemmer og utriggere hvor dette var løst Båtplasser og sommerhavn Medlemmene i båtforeningen har blitt flinkere til å sende inn informasjonsmeny innen fristen og det var kun et fåtall som ikke leverte. Ordningen med papirløs forening har fungert tilfredsstillende og bidrar til å redusere feilinformasjon i foreningens lister. Kommunikasjon med de som har båtplasser via e-post ser også ut til å fungere tilfredsstillende. Styret minner om at samtlige som søker båtplass må oppgi en gyldig e-post adresse som blir lest jevnlig. Det har vært noen problemer med enkelte medlemmer som ikke har sjekket at søknaden er blitt sendt som den skal. Dersom man ikke fyller inn alle påkrevde felt vil søknaden ikke bli sendt og man får en beskjed på skjermen. Dersom søknaden er sendt inn skal man motta bekreftelse både på skjermen og på den e- post adresse man har oppgitt. Fordelingen av plasser er alltid en utfordring, men denne sesongen har det vært få nye båter og lite omrokkeringer. Side 4 av 18

5 Havnen har stort sett fungert bra, men det merkes at brygge 3 er gammel og slitt og det har vært klager ang utriggere som ligger lavt og noen tilfeller der utriggere har løsnet. Det ble bestilt og montert en del nye utriggere. Vinterhavnen Bobleanlegget på «nye» brygge 2 fungerte bra også i fjor som var en kald vinter. Styret vil be medlemmene om å respektere søknadsfrister og forstå at det medfører mye ekstra arbeid og uheldige meldinger til leietakere ved seint etteranmeldte søknader. Det var en mindre seilbåt som sank i vinterhavnen Dette medførte heldigvis ikke skade på miljøet eller på bryggen. Det var imidlertid en tankevekker at båten ikke var forsikret. Styret minner om at det er båteiers ansvar å sikre at alle båter som ligger i havnen er i forsvarlig stand og at den har nødvendige forsikringer. Det vil fra nå av bli lagt inn krav om bekreftelse på forsikring av båt ved søknad om havneplass. Opplagsplassen Vårens båtutsett ble gjennomført 5, 6. og 7. mai uten problemer. I år er kravene til vernetiltak i forbindelse med båtpuss innskjerpet som følge av pålegg fra Fylkesmannen. Bestemmelser for dette fremgår av oppslag på opplagsboden. Styret minner om at det er den enkeltes ansvar å fjerne sin egen søppel etter båtutsettet. Båtforeningen har klare regler om at opplagsplassen skal være ryddet og tom for båter i opplag innen 17. mai. Båtforeningen oppfordrer på ny eiere som har oppbevart sin båt på opplagsplassen gjennom vinteren å sørge for fjerning/sjøsetting innen fristen. Båtutsett for 2012 vil bli foretatt torsdag, fredag 4. og lørdag 5. mai. Høstens ordinære opptak ble gjennomført 23. og 24. september. Opptaket ble fordelt over tre opptak med en kranbil. Det er viktig at styret vet hvem som står hvor, i tilfelle noe skulle skje i løpet av vinteren, så det er fint om alle kan merke båtene sine med navn og telefonnummer. Opplagsplassen er i vinter full med 56 båter som i fjor. Båtopptak for 2012 vil bli foretatt torsdag 20. og lørdag 22. september. Det er kommunen som stenger vannet for vinteren, vanligvis i midten av oktober. Dette betyr at man ikke kan påregne og kunne spyle båtene i oktober dersom det skulle bli kaldt. Det samme gjelder for båthavna. De to siste år har vi latt medlemmers båttilhengere bli lagret på opplagsplassen etter båtutsett. Dette fungerer bra, men vi ber alle fjerne hengerne i god tid før opptaket starter tidlig i september. Vi minner om at hengere skal være merket med navn og telefonnummer. Det er i budsjettet foreslått en oppgradering av det elektriske anlegget på opplagsplassen i Side 5 av 18

6 Vaktordningen sommeren 2010 Gjennomføringen av vaktordningen har forløpt som tidligere år. Det var i alt 6 netter uten vakt i løpet av 2011 sammenlignet med 8 netter i 2010 og 15 i Det ble gjort forsøk på å få tak i dem som skulle ha vært på vakt, men uten hell. Noen var bortreist, andre hørte vi aldri fra var andre år med videoovervåkning av havneanlegget. Systemet har fungert bra til tider. Vi måtte ha service og full gjennomgang på anlegget en gang i løpet av sesongen. Vi har ikke hørt om innbrudd i båter, men der er flere tilfeller hvor en beruset person har laget problemer for vakten. Selv om videosystemet har fungert tilfredsstillende vil foreningen forsøke å iverksette noen forbedrende tiltak inkludert: Tilkobling av videokamera via internett Bedre kvalitet på ansiktsgjenkjenningsbilder De som ikke har møtt till vakt uten gyldig grunn vil bli kontaktet pr e-post og blir bedt om å innbetale 1000kr i straffegebyr til foreningen i henhold til vedtak i Generalforsamlingen Vi har i sommer hatt 2 «Vikarvakter» som har stilt opp flere ganger. Det har fungert godt. De har navn og telefonnummer på hjemmesiden. På grunn av tidligere uheldige hendelser minner vi om at det ikke er tillatt for ungdommer å tilby seg å ta vakter direkte ved oppslag på vaktboden, og medlemmer har heller ikke mulighet for å benytte innleie av vakter med mindre man kjenner disse personlig eller at personen som leies inn er godkjent av foreningen og er oppsatt som mulig vakt på foreningens hjemmeside. Årets vaktliste ble sendt ut på mail (til de mailadresser som blir lagt inn ved søknad om båtplass) samtidig som listen legges ut på foreningens hjemmeside. Stranden (Lille Hawaii) Det ble i 2011 lagt ny sand på Lille Hawaii. Arbeidet ble utført av Velforeningen men kostnaden for ny sand ble tatt av båtforeningen i henhold til avtale. Når det gjelder Mellom-Nes Båtforenings bestrebelser for å anlegge båthavn med flytebrygger ved Lille- Hawaii så er båtforeningen informert av Velforeningen om at saken skal behandles av Asker kommune i januar Velforeningen har engasjert advokat for å forsøke å hindre en slik utbygging. Båtforeningen vil ved behov støtte Velforeningen i denne saken. Løpende vedlikehold Vår oppsynsmann også for 2011 har vært Aage Halvorsen. Han har vært en god ressurs for Båtforeningen og vi er glade for å kunne bekrefte at Aage fortsetter som oppsynsmann også neste år med nye gode tiltak. Side 6 av 18

7 De viktigste arbeidene utført av oppsynsmannen i havnen Januar april Kontrollert bobleanlegg. Renset og klamret dyser og slanger. Justert og tilpasset dyser i forhold til ising. Justert kjettinger for brygge 4. Bistått med heving av sunket seilbåt. Mai Bistått med planlegging av dugnad i havnen. Inspisert havn vedr. vedlikehold. Sveiset defekte utriggere på brygge 1 og 3.. Kontrollert og etterstrammet festebolter for utriggere. Kontrollert kjettingfester. Montert nytt kjettingfeste og kjetting for ytre flyteelement brygge 3. Hovedkjetting høyre side må byttes. Montert nye og kraftigere strips for bobleanleggets slanger. Kontrollert og etterstrammet alle koblinger på slanger og rør. Kjøpt inn og klargjort ny bøye med kjetting. Frakoblet kompressorstrøm. Juni Kontrollert og ettersett kompressor. Sprøytet inn antikorrosjonsmiddel i kompressor. Renset luftdyser for skjell og groer. Kontrollert treverk på trabulant. Bør rep / bytte enkelte bord + feste alle på en bedre måte. Justert kjettinger på brygge 4. Juster og sikret landganger for brygge 2 og 3, med kjetting. Kontakt med elektriker ved behov. Juli - august Fjerning av søppel etc. gjennom hele sesongen. Ettersett alle livbøyene til enhver tid, slik at disse er trygge og klare til bruk. Kontrollert strømkabel mellom brakke og kranbrygge. Kontroll og ettersyn ved sterk vind og flo. Side 7 av 18

8 September Fjerning av søppel fra kranbrygge Prøvestartet kompressor og kontrollert alle dyser. Oktober Ettersett havn. Prøvet kompressor. Dugnad November - desember Startet bobleanlegg med intervallstyring. Bestilt tilbud på rep. av treverk på kranbrygge. Styret vil igjen oppfordre medlemmer til å være med på å ta vare på våre brygger, gi oss beskjed hvis dere ser noe som bør utbedres på bryggene/utriggerne etc. send oss en melding fra våre hjemmesider under kontakt, meldingen blir videresendt rette vedkommende IT 2011 har vært første år med papirløs forening og hvor all kommunikasjon med medlemmer har foregått via foreningens hjemmeside eller via e-post. Løsningen fungerer tilfredsstillende og er arbeidsbesparende for styret av foreningen. Det nye søknadskjemaet for båtplass og vinteropplag på foreningens hjemmeside fungerer bra og bidrar til mere effektiv behandling av søknader og mindre rom for menneskelige feil i prosessen. Styret har som vedtatt ved forrige generalforsamling innført en fast budsjettpost for IT for å bedre kvaliteten og stabiliteten rundt hjemmesiden til foreningen. Styret har i løpet av 2011 vært i kontakt med Telenor og Get vedrørende installasjon av trådløst nett i havnen. Dette har vist seg å være mere komplisert enn antatt, men styret håper å få på plass trådløst nett i løpet av neste sesong. Styret minner om at medlemmer som ikke har tilgang til internett eller e-post kan ta kontakt med styrets medlemmer for å gjøre egne avtaler i en overgangsperiode. Side 8 av 18

9 3 - Regnskap for 2011 Nes Hageby Båtforening Regnskap vs budsjett for år 2011 Faktisk Budsjett Faktisk Inntekter Sommerhavn - medlemmer Sommerhavn - leietakere Sommerhavn - utrigger Sum Vinterhavn - medlemmer Vinterhavn - leietakere Sum Opplagsplass - medlemmer Opplagsplass - leietakere Sum Kontingenter - aktive Kontingenter - passive Administrasjonsgebyr Sum Kranbil - opptak Kranbil - utsett Sum Sumavgifter, gebyrer og kontingenter Ekstraordinær medlemsavgift Avskrivning av gamle fordringer Sum inntekter Kostnader Tjenestekjøp -kranbiler Generelt vedlikehold Anleggsutb./nyanskaffelser Vann/ forsikring/avgifter Strøm Regnskapsbyrå/diverse Hjemmeside oppgradering Videoovervåking Elektrisk fornyelse brygge 3 og opplagsplass Støtte til NHB Vel (Sand) Oppgradering vaktbod Skogkultivering Sum kostnader Resultat før finans Netto finans Side 9 av 18

10 Nes Hageby Båtforening Balanse Eiendeler Kundefordringer Andre fordringer Periodiserte inntekter Sum fordringer Bankinnskudd - sparekonto Bankinnskudd - driftskonto Sum bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital + gjeld Egenkapital IB Årets resultat Sum egenkapital (UB) Periodiserte kostnader Sum egenkapital + gjeld Nes Hageby Båtforening kommentarer til regnskapet for 2011 Regnskapsprinsipper Regnskapsåret i Nes Hageby Båtforening går fra 1.januar til 31. desember. Det føres et kontantregnskap hvor resultatet fremkommer som differansen mellom innbetalinger og utbetalinger i regnskapsåret. Unntaket er ikke innbetalt medlemsavgift og leie som er ført som fordringer på medlemmer og eksterne leietakere. Videre er det også avsatt for større kostnadsposter hvor faktura ikke er mottatt. Alle investeringer utgiftsføres og det foretas ingen balanseføring. Regnskapsføringen På basis av fakturagrunnlag fra båtplassjef og opplagsjef er vinteraktiviteter fakturert i september og sommeraktiviteter i oktober. Overgangen til normalt regnskapsår har gjort det lettere å få fakturert innenfor regnskapsåret. Ved hjelp av innleid regnskapsfører er alle utgående og inngående fakturaer bokført løpende, alle innbetalinger og utbetalinger er avstemt mot banken og alle utestående beløp er purret opp. Selv om situasjonen i år er bedre, skaper dårlig betalingsdisiplin et betydelig merarbeid for kassererne. Side 10 av 18

11 RESULTATREGNSKAPET FOR 2011 Inntekter Sum inntekter utgjør kr ,- mot budsjettert kr ,-. Sum avgifter, gebyrer og kontingenter, som er det ordinære inntekstgrunnlaget, er noe under budsjett, men noe over inntektene i Kostnader Sum kostnader for perioden utgjør kr ,- hvilket er godt under budsjett(kr ), men på nivå med Avvikene kan i stor grad tilskrives at arbeider med det elektriske anlegget er utsatt, og at vi ikke har mottatt faktura for vår andel av kostnader for skogkultiveringen i området overfor bryggene. Når det gjelder poster som er høyere enn budsjett: Som angitt ovenfor er det i forbindelse med regnskapsavslutningen avdekket at vi er fakturert kr ,-, for mye for kranbil. Beløpet er tilbakebetalt og vil bli godskrevet i Strømkostnadene er økt betydelig som følge av kalde vintre og høyere strømpriser. Forbruket i 2010 var høyere enn i 2009 ( kwh mot ) og det samme var kwh prisen (+40 %). Sluttavregningen for 2010 er mottatt i 2011 og således belastet regnskapet for Når det gjelder 2011 er forbruket noe lavere ( kwh). Sluttavregningen er enda ikke mottatt, og den endelige avregning vil bli belastet regnskapet for Resultat Resultatet for regnskapsåret er med dette et overskudd på kr ,- mot budsjettert kr ,-. BALANSE PR Ved utgangen av regnskapsåret er det kr ,- på foreningens konto og kr ,- i utestående fordringer. Foreningens egenkapital utgjør med dette kr ,- mot kr ,- pr Side 11 av 18

12 REVISJONBERETNING Side 12 av 18

13 4 - Budsjett for 2012 Nes Hageby Båtforening Budsjett 2012 Faktisk Budsjett Budsjett Inntekter Sommerhavn - medlemmer (nye priser) Sommerhavn - leietakere (nye priser) Sommerhavn - utrigger Sum Vinterhavn - medlemmer (nye priser) Vinterhavn - leietakere (nye priser) Sum Opplagsplass - medlemmer (nye priser) Opplagsplass - leietakere (nye priser) Sum Kontingenter - aktive Kontingenter - passive Administrasjonsgebyr Sum Kranbil - opptak (nye priser) Kranbil - utsett (nye priser) Sum Sum avgifter, gebyrer og kontingenter Ekstraordinær medlemsavgift Avskrivning av gamle fordringer Sum inntekter Kostnader Tjenestekjøp -kranbiler Generelt vedlikehold Anleggsutb./nyanskaffelser Vann/ forsikring/avgifter Strøm Regnskapsbyrå/diverse Hjemmeside oppgradering Videoovervåking Elektrisk fornyelse opplagsplass Støtte til NHB Vel (Sand) Oppgradering vaktbod Skogkultivering Oppgradering/utskifting av Brygge Sum kostnader Resultat før finans Netto finans Årsresultat Side 13 av 18

14 Budsjettkommentarer 2012 Inntekter Samlede inntekter i budsjettet utgjør kr , hvilket er 4,5 % opp fra faktiske inntekter i Styret anbefaler en justering i prisene i tråd med den generelle prisutvikling. Prisene i havnen, for vinteropplag og for vinterhavn er justert opp med 3 %. Pris for kranbil ved opptak og utsett er justert i henhold til justerte priser mottatt fra kranfører. Styret foreslår å øke straffegebyr for å utebli fra pålagt vakt i havnen fra kr til kr for Årsaken til økningen er at straffegebyr bør heves i tråd med kostnad for å leie inn eksterne vakter. Pris for eksterne vakter lå på omlag 1000 kr pr natt i Foreslåtte priser for 2012 Sommerhavn Medlemmer 2011 Budsjett 2012 Sommerhavn (< 2,5) - - Sommerhavn (2,5-3,0) kr kr Sommerhavn (3,0-3,5) kr kr Sommerhavn (3,5-4,0) kr kr Sommerhavn (4,0-4,5) kr kr Sommerhavn (4,5-5,0) kr kr Sommerhavn (5,0-5,5) kr kr Bøye kr kr Eksterne Sommerhavn (< 2,5) kr kr Sommerhavn (2,5-3,0) kr kr Sommerhavn (3,0-3,5) kr kr Sommerhavn (3,5-4,0) kr kr Sommerhavn (4,0-4,5) kr kr Sommerhavn (4,5-5,0) kr kr Sommerhavn (5,0-5,5) kr kr Bøye kr kr Side 14 av 18

15 Vinteropplag Medlemmer Inntil 12 fot kr 150 kr fot kr 300 kr fot kr 500 kr 515 Over 23 fot kr 750 kr 775 Sum Eksterne Inntil 12 fot kr 750 kr fot kr kr fot kr kr Over 23 fot kr kr Vinterhavn Medlemmer kr kr Eksterne kr kr Kranbil Inntil 17 fot kr 650 kr fot kr 800 kr Over 23 fot kr kr Kontingent Aktive medlmmer kr 600 kr 600 Passive medlemmer kr 200 kr 200 Avgift gangbar utrigger kr 300 kr 300 Adm avgift utleie kr 500 kr 500 Kostnader / Investeringer i 2012 Investeringer: Samlede kostnader for 2012 før oppgradering av brygge 3 er estimert til kr Foreningen er inne i en periode der det er behov for oppgradering av anlegget noe som medfører økte kostnader i årene som kommer. Det er i 2011 gjort grundige undersøkelser av tilstanden til brygge 3 og styret er av den oppfatning at oppgraderingsarbeid / utskiftning av bryggen bør komme i gang så snart foreningens økonomi tillater det. Nærmere kommentarer til kostnadsbudsjettet er gitt nedenfor: Side 15 av 18

16 Oppgradering / utskiftning av brygge 3: Etter å ha vært i kontakt med flere mulige leverandører og etter å ha vurdert flere tekniske løsninger ser det ut som samtlige leverandører er av den oppfatning at kun de ytterste elementene på brygge 3 behøver å skiftes i sin helhet. I tillegg er det foreslått å montere nye utriggere på bryggen med feste til et nytt aluminiums beslag som boltes til betong bryggen. Følgende utbedring er foreslått i budsjettet for 2012: skifte de 3 ytterste brygge elementene erstatte samtlige utriggere montere nytt aluminiumsprofil langs hele bryggen skifte moringer klargjøre for innstallasjon av boblehavn anlegg (som da også vil dekke brygge 4). Arbeidet ovenfor har basert på flere anbud og forhandlinger en kostnadsramme på kr Dette beløpet sikrer en forsvarlig økonomi i foreningen samtidig som de mest kritiske utbedringer blir gjennomført. Den foretrukne leverandør har indikert en kostnad på omlag kr for å etterinnstallere et bobleanlegg som vil dekke både Brygge 3 og Brygge 4. Samtlige leverandører mener det er hensiktsmessig å installere bobleanlegg for å redusere isbelastningen på bryggene. Dette vil også gi økt inntektspotensial for foreningens vinterhavn. Det er foreslått å ta denne investeringen ved en senere anledning når foreningens økonomi tillater det. Det vil bli vurdert å montere de gamle strømsetterne fra brygge 3 den første vintersesongen for å holde bryggen isfri. Anleggsutbedringer / nyanskaffelser: Det er behov for utbedringer på kranbryggen som ble påført skader i løpet av 2011 sesongen. Anbud er innhentet for restaurering av trevirke noe som vil komme på omlag kr Det er ikke innhentet anbud for eventuelle utbedringer av fundament. Behovet for oppgradering er ikke vurdert som sikkerhetskritisk og styret foreslår å prioritere dette etter en utbedring av Brygge 3. Mindre utbedringer av skade på trevirke på kranbryggen kan om nødvendig utføres til vesentlig lavere kostnad på dugnad. Det er ikke budsjettert noen inntekt ved et eventuelt salg av gamle brygge 3 elementer og det er derfor ikke lagt inn noen budsjettpost for utbedring av kranbryggen. En investering i utbedringer på kranbryggen vil kun bli iverksatt i 2012 dersom et salg av gamle bryggeelementer fra brygge 3 gir tilstrekkelige midler til dette. Også gangbroen mellom brygge 2 og brygge 4 har behov for utbedringer. Dette arbeidet vil inntil videre bli tatt gradvis som dugnadsarbeid. Side 16 av 18

17 Elektrisk fornyelse opplagsplass Dette arbeidet var planlagt i 2011 men er ikke blitt utført enda. Det er nå innhentet anbud og arbeidet vil bli utføret i samarbeid med velforeningen og innebærer utskiftning av vesentlige deler av det elektriske anlegget på opplagsplassen samt tilkobling av lysmaster til ny ballbinge. Kommentar til øvrige kostnadselementer i budsjettet: Strømkostnader budsjetteres noe lavere enn faktiske tall i 2011 da tallene for 2011 var styrt av uvanlig høy strømpris i foregående sesong. IT / drift av hjemmeside her er det foreslått en post som gir rom for kjøp av eksterne tjenester til drift og nyutvikling på hjemmesiden. Denne posten vil inkludere oppsett av trådløst nett i havnen som egentlig var tenkt installert i Videoovervåkning erfaringen med systemet så langt er positiv men det er nødvendig med et årlig ettersyn og noen forbedringsønsker er fortsatt ikke løst. Skogkultivering - noe arbeid er utført i 2011 men noe gjenstår ved opplagsplassen og ned mot kranbrygge. Arbeidet utføres i samråd med Velforeningen. Side 17 av 18

18 5-INNMELDTE FORSLAG Det er meldt inn forslag om å bygge et nytt kajakkstativ ved siden av det eksisterende stativet. Det er forespurt om dette kan gjøres etter samme prinsipp som sist der stativet bygges på dugnad og forenng dekker material kostnadene. 6 - VALG Peter Jenkins har meddelt at han ønsker å tre ut av styret. Valgkomiteen har foreslått Aksel Hveding som nytt styremedlem. Styret vil i så fall bestå av følgende styremedlemmer for kommende periode: - Nils J Mortensen, formann - Arne Giske og Erland Martinsen, kasserere - Nils Henrik Sanner, havnesjef - Dag Bærvahr, opplagssjef - Mats Rinaldo, båtplassjef - Aksel Hveding, vaktsjef Styret vil selv omfordele på oppgavene dersom det er hensiktsmessig. 7 - EVENTUELT Side 18 av 18

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke.

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet S k a r p s n o p o s t e n Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang Formannen har ordet Barndommens somre i skjærgården bestod kun av solfylte dager Minnene fra denne sommeren trenger ingen

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer