NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)"

Transkript

1 NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl. 19:30 DAGSORDEN 1. Godkjennelse av dagsorden og valg av referent 2. Styrets beretning for Regnskap for Budsjett for Innmeldte forslag 6. Valg 7. Eventuelt Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2011 har stemmerett. Et medlem kan avgi en tilleggsstemme etter skriftlig fullmakt. Det vil bli servert kaffe/te og kaker. Vi håper på god oppslutning og ønsker samtlige medlemmer VELKOMMEN! Klipp/riv FULLMAKT VED GENERALFORSAMLINGEN I NES HAGEBY BÅTFORENING 2011 Navn: Adresse: har fullmakt til å stemme på mine vegne.. Adresse Navn (underskrift) Side 1 av 18

2 2- STYRETS BERETNING FOR NES HAGEBY BÅTFORENING 2011 Generelt Styret har i perioden bestått av: Peter Jenkins Dag Bærvahr Arne Giske Erland Martinsen Mats Rinaldo Nils Henrik Sanner Nils Mortensen formann opplagssjef kasserer kasserer båtplass sjef havnesjef vaktsjef Ståle Johansen og Torkill Nordal Olsen har vært revisorer Antall medlemmer i Nes Hageby Båtforening er 169 pluss 1 eiendom med oppsigelig leieavtale, totalt 170. Sentrale oppgaver for styret har i perioden vært: - Implementering av pålegg fra Fylkesmannen i forhold til Helse Miljø og Sikkerhet - Gjennomføring av pålegg gitt ved forrige generalforsamling - Gjennomføring/tilrettelegging av vaktordning Tilrettelegging av dugnad våren 2011 og høsten Vedlikehold av bryggeanlegget Side 2 av 18

3 Tildeling av båtplasser, presisering av foreningens lover Vi oppfordrer samtlige medlemmer til å være punktlige og presise ved innmelding av behov og evt. søknad om utleie av egen båtplass har vært første år med «papirløs» forening og hvor all kommunikasjon med foreningens medlemmer har foregått elektronisk via foreningens hjemmeside (www.neshageby.com) eller via e-post. Styret er tilfreds med den nye ordningen. Implementering av pålegg fra Fylkesmannen Våren 2011 utførte Fylkesmannen i Oslo og Akershus en kontroll av både havne- og opplag anlegget til foreningen. Basert på en inspeksjon av området ble det utarbeidet en rapport fra Fylkesmannen der det ble fokusert på tre avvik i henhold til lovverk: Båtforeningen har ikke utarbeidet en avfallsplan Båtforeningen har ikke utarbeidet en plan for beredskap Under tilsynet ble det observert rester fra bunnskraping og malingsøl på foreningens opplagsplass Som svar på kontrollrapporten har styret utarbeidet følgende dokumentasjon som er oversendt Fylkesmannen: En Helse Miljø- og Sikkerhetsplan for foreningen En beredskapsplan En avfallshåndteringsplan De nye planene vil i hovedtrekk medføre følgende mindre endringer i foreningen: Krav til å legge presenning under båt ved sliping og maling på opplagsplass Utplassering av brannslukkingsapparat i havnen og på opplagsplass Utplassering av oljeoppsamlings sand i havnen og opplagsplass Beredskapsplan vil bli hengt opp i havnen og på opplagsplass med informasjon og nye ordensregler. Fylkesmannen har i ettertid godtatt arbeidet som er utført og har medelt at de anser saken som avsluttet. Dugnaden mai 2011 Dugnad ble gjennomført med meget god oppslutning og bra resultat. I forkant av dugnaden hadde vi planlagt og fordelt oppgaver i samarbeid med styret i Nes Hageby Vel. Side 3 av 18

4 Også høstdugnaden fikk bra oppslutning i år og noe som er viktig for å sikre at havnen er best mulig rustet til å møte vinterens påkjenninger. Badebryggen er også i år tatt på land for å unngå skade fra isen og landfestene på brygge 4 er slakket for å bedre stå imot isbelastningene. Havnen Generelt tilsyn og vedlikehold Nok en sesong med «ny» brygge 2 har fungert bra. Brygge 3 har i løpet av året fått utbedret det elektriske anlegget slik at dette nå er i forsvarlig stand. Brygge 4 klarte vinteren bedre i 2011 etter at landfestene ble slakket noe i vintersesongen etter råd fra leverandør. I tillegg ble en strømsetter montert for å minske isbelastningen. Generelt vedlikehold som er utført gjennom sesongen: - Oljet og beiset nødvendig treverk i havna - Organisert og tilrettelagt for årets dugnad i havna, samt innkjøp av nødvendig materiell - Byttet slitte utriggere - Kontrollert alle livbøyer, før og under sesongen - Jevnlige inspeksjonsrunder, fjerning av søppel og generelt ettersyn. - Gjennomgang av det elektriske anlegget i samarbeid med elektriker - Kontrollert alle gangbare utriggere og skiftet/festet trevirke på lemmer og utriggere hvor dette var løst Båtplasser og sommerhavn Medlemmene i båtforeningen har blitt flinkere til å sende inn informasjonsmeny innen fristen og det var kun et fåtall som ikke leverte. Ordningen med papirløs forening har fungert tilfredsstillende og bidrar til å redusere feilinformasjon i foreningens lister. Kommunikasjon med de som har båtplasser via e-post ser også ut til å fungere tilfredsstillende. Styret minner om at samtlige som søker båtplass må oppgi en gyldig e-post adresse som blir lest jevnlig. Det har vært noen problemer med enkelte medlemmer som ikke har sjekket at søknaden er blitt sendt som den skal. Dersom man ikke fyller inn alle påkrevde felt vil søknaden ikke bli sendt og man får en beskjed på skjermen. Dersom søknaden er sendt inn skal man motta bekreftelse både på skjermen og på den e- post adresse man har oppgitt. Fordelingen av plasser er alltid en utfordring, men denne sesongen har det vært få nye båter og lite omrokkeringer. Side 4 av 18

5 Havnen har stort sett fungert bra, men det merkes at brygge 3 er gammel og slitt og det har vært klager ang utriggere som ligger lavt og noen tilfeller der utriggere har løsnet. Det ble bestilt og montert en del nye utriggere. Vinterhavnen Bobleanlegget på «nye» brygge 2 fungerte bra også i fjor som var en kald vinter. Styret vil be medlemmene om å respektere søknadsfrister og forstå at det medfører mye ekstra arbeid og uheldige meldinger til leietakere ved seint etteranmeldte søknader. Det var en mindre seilbåt som sank i vinterhavnen Dette medførte heldigvis ikke skade på miljøet eller på bryggen. Det var imidlertid en tankevekker at båten ikke var forsikret. Styret minner om at det er båteiers ansvar å sikre at alle båter som ligger i havnen er i forsvarlig stand og at den har nødvendige forsikringer. Det vil fra nå av bli lagt inn krav om bekreftelse på forsikring av båt ved søknad om havneplass. Opplagsplassen Vårens båtutsett ble gjennomført 5, 6. og 7. mai uten problemer. I år er kravene til vernetiltak i forbindelse med båtpuss innskjerpet som følge av pålegg fra Fylkesmannen. Bestemmelser for dette fremgår av oppslag på opplagsboden. Styret minner om at det er den enkeltes ansvar å fjerne sin egen søppel etter båtutsettet. Båtforeningen har klare regler om at opplagsplassen skal være ryddet og tom for båter i opplag innen 17. mai. Båtforeningen oppfordrer på ny eiere som har oppbevart sin båt på opplagsplassen gjennom vinteren å sørge for fjerning/sjøsetting innen fristen. Båtutsett for 2012 vil bli foretatt torsdag, fredag 4. og lørdag 5. mai. Høstens ordinære opptak ble gjennomført 23. og 24. september. Opptaket ble fordelt over tre opptak med en kranbil. Det er viktig at styret vet hvem som står hvor, i tilfelle noe skulle skje i løpet av vinteren, så det er fint om alle kan merke båtene sine med navn og telefonnummer. Opplagsplassen er i vinter full med 56 båter som i fjor. Båtopptak for 2012 vil bli foretatt torsdag 20. og lørdag 22. september. Det er kommunen som stenger vannet for vinteren, vanligvis i midten av oktober. Dette betyr at man ikke kan påregne og kunne spyle båtene i oktober dersom det skulle bli kaldt. Det samme gjelder for båthavna. De to siste år har vi latt medlemmers båttilhengere bli lagret på opplagsplassen etter båtutsett. Dette fungerer bra, men vi ber alle fjerne hengerne i god tid før opptaket starter tidlig i september. Vi minner om at hengere skal være merket med navn og telefonnummer. Det er i budsjettet foreslått en oppgradering av det elektriske anlegget på opplagsplassen i Side 5 av 18

6 Vaktordningen sommeren 2010 Gjennomføringen av vaktordningen har forløpt som tidligere år. Det var i alt 6 netter uten vakt i løpet av 2011 sammenlignet med 8 netter i 2010 og 15 i Det ble gjort forsøk på å få tak i dem som skulle ha vært på vakt, men uten hell. Noen var bortreist, andre hørte vi aldri fra var andre år med videoovervåkning av havneanlegget. Systemet har fungert bra til tider. Vi måtte ha service og full gjennomgang på anlegget en gang i løpet av sesongen. Vi har ikke hørt om innbrudd i båter, men der er flere tilfeller hvor en beruset person har laget problemer for vakten. Selv om videosystemet har fungert tilfredsstillende vil foreningen forsøke å iverksette noen forbedrende tiltak inkludert: Tilkobling av videokamera via internett Bedre kvalitet på ansiktsgjenkjenningsbilder De som ikke har møtt till vakt uten gyldig grunn vil bli kontaktet pr e-post og blir bedt om å innbetale 1000kr i straffegebyr til foreningen i henhold til vedtak i Generalforsamlingen Vi har i sommer hatt 2 «Vikarvakter» som har stilt opp flere ganger. Det har fungert godt. De har navn og telefonnummer på hjemmesiden. På grunn av tidligere uheldige hendelser minner vi om at det ikke er tillatt for ungdommer å tilby seg å ta vakter direkte ved oppslag på vaktboden, og medlemmer har heller ikke mulighet for å benytte innleie av vakter med mindre man kjenner disse personlig eller at personen som leies inn er godkjent av foreningen og er oppsatt som mulig vakt på foreningens hjemmeside. Årets vaktliste ble sendt ut på mail (til de mailadresser som blir lagt inn ved søknad om båtplass) samtidig som listen legges ut på foreningens hjemmeside. Stranden (Lille Hawaii) Det ble i 2011 lagt ny sand på Lille Hawaii. Arbeidet ble utført av Velforeningen men kostnaden for ny sand ble tatt av båtforeningen i henhold til avtale. Når det gjelder Mellom-Nes Båtforenings bestrebelser for å anlegge båthavn med flytebrygger ved Lille- Hawaii så er båtforeningen informert av Velforeningen om at saken skal behandles av Asker kommune i januar Velforeningen har engasjert advokat for å forsøke å hindre en slik utbygging. Båtforeningen vil ved behov støtte Velforeningen i denne saken. Løpende vedlikehold Vår oppsynsmann også for 2011 har vært Aage Halvorsen. Han har vært en god ressurs for Båtforeningen og vi er glade for å kunne bekrefte at Aage fortsetter som oppsynsmann også neste år med nye gode tiltak. Side 6 av 18

7 De viktigste arbeidene utført av oppsynsmannen i havnen Januar april Kontrollert bobleanlegg. Renset og klamret dyser og slanger. Justert og tilpasset dyser i forhold til ising. Justert kjettinger for brygge 4. Bistått med heving av sunket seilbåt. Mai Bistått med planlegging av dugnad i havnen. Inspisert havn vedr. vedlikehold. Sveiset defekte utriggere på brygge 1 og 3.. Kontrollert og etterstrammet festebolter for utriggere. Kontrollert kjettingfester. Montert nytt kjettingfeste og kjetting for ytre flyteelement brygge 3. Hovedkjetting høyre side må byttes. Montert nye og kraftigere strips for bobleanleggets slanger. Kontrollert og etterstrammet alle koblinger på slanger og rør. Kjøpt inn og klargjort ny bøye med kjetting. Frakoblet kompressorstrøm. Juni Kontrollert og ettersett kompressor. Sprøytet inn antikorrosjonsmiddel i kompressor. Renset luftdyser for skjell og groer. Kontrollert treverk på trabulant. Bør rep / bytte enkelte bord + feste alle på en bedre måte. Justert kjettinger på brygge 4. Juster og sikret landganger for brygge 2 og 3, med kjetting. Kontakt med elektriker ved behov. Juli - august Fjerning av søppel etc. gjennom hele sesongen. Ettersett alle livbøyene til enhver tid, slik at disse er trygge og klare til bruk. Kontrollert strømkabel mellom brakke og kranbrygge. Kontroll og ettersyn ved sterk vind og flo. Side 7 av 18

8 September Fjerning av søppel fra kranbrygge Prøvestartet kompressor og kontrollert alle dyser. Oktober Ettersett havn. Prøvet kompressor. Dugnad November - desember Startet bobleanlegg med intervallstyring. Bestilt tilbud på rep. av treverk på kranbrygge. Styret vil igjen oppfordre medlemmer til å være med på å ta vare på våre brygger, gi oss beskjed hvis dere ser noe som bør utbedres på bryggene/utriggerne etc. send oss en melding fra våre hjemmesider under kontakt, meldingen blir videresendt rette vedkommende IT 2011 har vært første år med papirløs forening og hvor all kommunikasjon med medlemmer har foregått via foreningens hjemmeside eller via e-post. Løsningen fungerer tilfredsstillende og er arbeidsbesparende for styret av foreningen. Det nye søknadskjemaet for båtplass og vinteropplag på foreningens hjemmeside fungerer bra og bidrar til mere effektiv behandling av søknader og mindre rom for menneskelige feil i prosessen. Styret har som vedtatt ved forrige generalforsamling innført en fast budsjettpost for IT for å bedre kvaliteten og stabiliteten rundt hjemmesiden til foreningen. Styret har i løpet av 2011 vært i kontakt med Telenor og Get vedrørende installasjon av trådløst nett i havnen. Dette har vist seg å være mere komplisert enn antatt, men styret håper å få på plass trådløst nett i løpet av neste sesong. Styret minner om at medlemmer som ikke har tilgang til internett eller e-post kan ta kontakt med styrets medlemmer for å gjøre egne avtaler i en overgangsperiode. Side 8 av 18

9 3 - Regnskap for 2011 Nes Hageby Båtforening Regnskap vs budsjett for år 2011 Faktisk Budsjett Faktisk Inntekter Sommerhavn - medlemmer Sommerhavn - leietakere Sommerhavn - utrigger Sum Vinterhavn - medlemmer Vinterhavn - leietakere Sum Opplagsplass - medlemmer Opplagsplass - leietakere Sum Kontingenter - aktive Kontingenter - passive Administrasjonsgebyr Sum Kranbil - opptak Kranbil - utsett Sum Sumavgifter, gebyrer og kontingenter Ekstraordinær medlemsavgift Avskrivning av gamle fordringer Sum inntekter Kostnader Tjenestekjøp -kranbiler Generelt vedlikehold Anleggsutb./nyanskaffelser Vann/ forsikring/avgifter Strøm Regnskapsbyrå/diverse Hjemmeside oppgradering Videoovervåking Elektrisk fornyelse brygge 3 og opplagsplass Støtte til NHB Vel (Sand) Oppgradering vaktbod Skogkultivering Sum kostnader Resultat før finans Netto finans Side 9 av 18

10 Nes Hageby Båtforening Balanse Eiendeler Kundefordringer Andre fordringer Periodiserte inntekter Sum fordringer Bankinnskudd - sparekonto Bankinnskudd - driftskonto Sum bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital + gjeld Egenkapital IB Årets resultat Sum egenkapital (UB) Periodiserte kostnader Sum egenkapital + gjeld Nes Hageby Båtforening kommentarer til regnskapet for 2011 Regnskapsprinsipper Regnskapsåret i Nes Hageby Båtforening går fra 1.januar til 31. desember. Det føres et kontantregnskap hvor resultatet fremkommer som differansen mellom innbetalinger og utbetalinger i regnskapsåret. Unntaket er ikke innbetalt medlemsavgift og leie som er ført som fordringer på medlemmer og eksterne leietakere. Videre er det også avsatt for større kostnadsposter hvor faktura ikke er mottatt. Alle investeringer utgiftsføres og det foretas ingen balanseføring. Regnskapsføringen På basis av fakturagrunnlag fra båtplassjef og opplagsjef er vinteraktiviteter fakturert i september og sommeraktiviteter i oktober. Overgangen til normalt regnskapsår har gjort det lettere å få fakturert innenfor regnskapsåret. Ved hjelp av innleid regnskapsfører er alle utgående og inngående fakturaer bokført løpende, alle innbetalinger og utbetalinger er avstemt mot banken og alle utestående beløp er purret opp. Selv om situasjonen i år er bedre, skaper dårlig betalingsdisiplin et betydelig merarbeid for kassererne. Side 10 av 18

11 RESULTATREGNSKAPET FOR 2011 Inntekter Sum inntekter utgjør kr ,- mot budsjettert kr ,-. Sum avgifter, gebyrer og kontingenter, som er det ordinære inntekstgrunnlaget, er noe under budsjett, men noe over inntektene i Kostnader Sum kostnader for perioden utgjør kr ,- hvilket er godt under budsjett(kr ), men på nivå med Avvikene kan i stor grad tilskrives at arbeider med det elektriske anlegget er utsatt, og at vi ikke har mottatt faktura for vår andel av kostnader for skogkultiveringen i området overfor bryggene. Når det gjelder poster som er høyere enn budsjett: Som angitt ovenfor er det i forbindelse med regnskapsavslutningen avdekket at vi er fakturert kr ,-, for mye for kranbil. Beløpet er tilbakebetalt og vil bli godskrevet i Strømkostnadene er økt betydelig som følge av kalde vintre og høyere strømpriser. Forbruket i 2010 var høyere enn i 2009 ( kwh mot ) og det samme var kwh prisen (+40 %). Sluttavregningen for 2010 er mottatt i 2011 og således belastet regnskapet for Når det gjelder 2011 er forbruket noe lavere ( kwh). Sluttavregningen er enda ikke mottatt, og den endelige avregning vil bli belastet regnskapet for Resultat Resultatet for regnskapsåret er med dette et overskudd på kr ,- mot budsjettert kr ,-. BALANSE PR Ved utgangen av regnskapsåret er det kr ,- på foreningens konto og kr ,- i utestående fordringer. Foreningens egenkapital utgjør med dette kr ,- mot kr ,- pr Side 11 av 18

12 REVISJONBERETNING Side 12 av 18

13 4 - Budsjett for 2012 Nes Hageby Båtforening Budsjett 2012 Faktisk Budsjett Budsjett Inntekter Sommerhavn - medlemmer (nye priser) Sommerhavn - leietakere (nye priser) Sommerhavn - utrigger Sum Vinterhavn - medlemmer (nye priser) Vinterhavn - leietakere (nye priser) Sum Opplagsplass - medlemmer (nye priser) Opplagsplass - leietakere (nye priser) Sum Kontingenter - aktive Kontingenter - passive Administrasjonsgebyr Sum Kranbil - opptak (nye priser) Kranbil - utsett (nye priser) Sum Sum avgifter, gebyrer og kontingenter Ekstraordinær medlemsavgift Avskrivning av gamle fordringer Sum inntekter Kostnader Tjenestekjøp -kranbiler Generelt vedlikehold Anleggsutb./nyanskaffelser Vann/ forsikring/avgifter Strøm Regnskapsbyrå/diverse Hjemmeside oppgradering Videoovervåking Elektrisk fornyelse opplagsplass Støtte til NHB Vel (Sand) Oppgradering vaktbod Skogkultivering Oppgradering/utskifting av Brygge Sum kostnader Resultat før finans Netto finans Årsresultat Side 13 av 18

14 Budsjettkommentarer 2012 Inntekter Samlede inntekter i budsjettet utgjør kr , hvilket er 4,5 % opp fra faktiske inntekter i Styret anbefaler en justering i prisene i tråd med den generelle prisutvikling. Prisene i havnen, for vinteropplag og for vinterhavn er justert opp med 3 %. Pris for kranbil ved opptak og utsett er justert i henhold til justerte priser mottatt fra kranfører. Styret foreslår å øke straffegebyr for å utebli fra pålagt vakt i havnen fra kr til kr for Årsaken til økningen er at straffegebyr bør heves i tråd med kostnad for å leie inn eksterne vakter. Pris for eksterne vakter lå på omlag 1000 kr pr natt i Foreslåtte priser for 2012 Sommerhavn Medlemmer 2011 Budsjett 2012 Sommerhavn (< 2,5) - - Sommerhavn (2,5-3,0) kr kr Sommerhavn (3,0-3,5) kr kr Sommerhavn (3,5-4,0) kr kr Sommerhavn (4,0-4,5) kr kr Sommerhavn (4,5-5,0) kr kr Sommerhavn (5,0-5,5) kr kr Bøye kr kr Eksterne Sommerhavn (< 2,5) kr kr Sommerhavn (2,5-3,0) kr kr Sommerhavn (3,0-3,5) kr kr Sommerhavn (3,5-4,0) kr kr Sommerhavn (4,0-4,5) kr kr Sommerhavn (4,5-5,0) kr kr Sommerhavn (5,0-5,5) kr kr Bøye kr kr Side 14 av 18

15 Vinteropplag Medlemmer Inntil 12 fot kr 150 kr fot kr 300 kr fot kr 500 kr 515 Over 23 fot kr 750 kr 775 Sum Eksterne Inntil 12 fot kr 750 kr fot kr kr fot kr kr Over 23 fot kr kr Vinterhavn Medlemmer kr kr Eksterne kr kr Kranbil Inntil 17 fot kr 650 kr fot kr 800 kr Over 23 fot kr kr Kontingent Aktive medlmmer kr 600 kr 600 Passive medlemmer kr 200 kr 200 Avgift gangbar utrigger kr 300 kr 300 Adm avgift utleie kr 500 kr 500 Kostnader / Investeringer i 2012 Investeringer: Samlede kostnader for 2012 før oppgradering av brygge 3 er estimert til kr Foreningen er inne i en periode der det er behov for oppgradering av anlegget noe som medfører økte kostnader i årene som kommer. Det er i 2011 gjort grundige undersøkelser av tilstanden til brygge 3 og styret er av den oppfatning at oppgraderingsarbeid / utskiftning av bryggen bør komme i gang så snart foreningens økonomi tillater det. Nærmere kommentarer til kostnadsbudsjettet er gitt nedenfor: Side 15 av 18

16 Oppgradering / utskiftning av brygge 3: Etter å ha vært i kontakt med flere mulige leverandører og etter å ha vurdert flere tekniske løsninger ser det ut som samtlige leverandører er av den oppfatning at kun de ytterste elementene på brygge 3 behøver å skiftes i sin helhet. I tillegg er det foreslått å montere nye utriggere på bryggen med feste til et nytt aluminiums beslag som boltes til betong bryggen. Følgende utbedring er foreslått i budsjettet for 2012: skifte de 3 ytterste brygge elementene erstatte samtlige utriggere montere nytt aluminiumsprofil langs hele bryggen skifte moringer klargjøre for innstallasjon av boblehavn anlegg (som da også vil dekke brygge 4). Arbeidet ovenfor har basert på flere anbud og forhandlinger en kostnadsramme på kr Dette beløpet sikrer en forsvarlig økonomi i foreningen samtidig som de mest kritiske utbedringer blir gjennomført. Den foretrukne leverandør har indikert en kostnad på omlag kr for å etterinnstallere et bobleanlegg som vil dekke både Brygge 3 og Brygge 4. Samtlige leverandører mener det er hensiktsmessig å installere bobleanlegg for å redusere isbelastningen på bryggene. Dette vil også gi økt inntektspotensial for foreningens vinterhavn. Det er foreslått å ta denne investeringen ved en senere anledning når foreningens økonomi tillater det. Det vil bli vurdert å montere de gamle strømsetterne fra brygge 3 den første vintersesongen for å holde bryggen isfri. Anleggsutbedringer / nyanskaffelser: Det er behov for utbedringer på kranbryggen som ble påført skader i løpet av 2011 sesongen. Anbud er innhentet for restaurering av trevirke noe som vil komme på omlag kr Det er ikke innhentet anbud for eventuelle utbedringer av fundament. Behovet for oppgradering er ikke vurdert som sikkerhetskritisk og styret foreslår å prioritere dette etter en utbedring av Brygge 3. Mindre utbedringer av skade på trevirke på kranbryggen kan om nødvendig utføres til vesentlig lavere kostnad på dugnad. Det er ikke budsjettert noen inntekt ved et eventuelt salg av gamle brygge 3 elementer og det er derfor ikke lagt inn noen budsjettpost for utbedring av kranbryggen. En investering i utbedringer på kranbryggen vil kun bli iverksatt i 2012 dersom et salg av gamle bryggeelementer fra brygge 3 gir tilstrekkelige midler til dette. Også gangbroen mellom brygge 2 og brygge 4 har behov for utbedringer. Dette arbeidet vil inntil videre bli tatt gradvis som dugnadsarbeid. Side 16 av 18

17 Elektrisk fornyelse opplagsplass Dette arbeidet var planlagt i 2011 men er ikke blitt utført enda. Det er nå innhentet anbud og arbeidet vil bli utføret i samarbeid med velforeningen og innebærer utskiftning av vesentlige deler av det elektriske anlegget på opplagsplassen samt tilkobling av lysmaster til ny ballbinge. Kommentar til øvrige kostnadselementer i budsjettet: Strømkostnader budsjetteres noe lavere enn faktiske tall i 2011 da tallene for 2011 var styrt av uvanlig høy strømpris i foregående sesong. IT / drift av hjemmeside her er det foreslått en post som gir rom for kjøp av eksterne tjenester til drift og nyutvikling på hjemmesiden. Denne posten vil inkludere oppsett av trådløst nett i havnen som egentlig var tenkt installert i Videoovervåkning erfaringen med systemet så langt er positiv men det er nødvendig med et årlig ettersyn og noen forbedringsønsker er fortsatt ikke løst. Skogkultivering - noe arbeid er utført i 2011 men noe gjenstår ved opplagsplassen og ned mot kranbrygge. Arbeidet utføres i samråd med Velforeningen. Side 17 av 18

18 5-INNMELDTE FORSLAG Det er meldt inn forslag om å bygge et nytt kajakkstativ ved siden av det eksisterende stativet. Det er forespurt om dette kan gjøres etter samme prinsipp som sist der stativet bygges på dugnad og forenng dekker material kostnadene. 6 - VALG Peter Jenkins har meddelt at han ønsker å tre ut av styret. Valgkomiteen har foreslått Aksel Hveding som nytt styremedlem. Styret vil i så fall bestå av følgende styremedlemmer for kommende periode: - Nils J Mortensen, formann - Arne Giske og Erland Martinsen, kasserere - Nils Henrik Sanner, havnesjef - Dag Bærvahr, opplagssjef - Mats Rinaldo, båtplassjef - Aksel Hveding, vaktsjef Styret vil selv omfordele på oppgavene dersom det er hensiktsmessig. 7 - EVENTUELT Side 18 av 18

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING 2015 Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalforsamlingen vil finne sted i Kirkestuen HOLMEN KIRKE 5. mars, 2015 kl. 20:00 DAGSORDEN 1.

Detaljer

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet S k a r p s n o p o s t e n Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang Formannen har ordet Barndommens somre i skjærgården bestod kun av solfylte dager Minnene fra denne sommeren trenger ingen

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Nr. 1/2015 Organ for Skarpsno Baatforening 31. Årgang. Formannen har ordet

Nr. 1/2015 Organ for Skarpsno Baatforening 31. Årgang. Formannen har ordet S k a r p s n o p o s t e n Nr. 1/2015 Organ for Skarpsno Baatforening 31. Årgang Formannen har ordet Årsmøtet/generalforsamlingen gikk som kjent av stabelen 26. januar. I etterhånd har jeg tenkt over

Detaljer

Møtereferat. Møtetype: Styremøte Møte nr 0313 Sted: I havna Møtedato: 07.03.13. Referent: Helge Karlsen Antall sider inkl. denne: 5 Deltakere:

Møtereferat. Møtetype: Styremøte Møte nr 0313 Sted: I havna Møtedato: 07.03.13. Referent: Helge Karlsen Antall sider inkl. denne: 5 Deltakere: Møtereferat Møtetype: Styremøte Møte nr 0313 Sted: I havna Møtedato: 07.03.13 Referent: Karlsen Antall sider inkl. denne: 5 Deltakere: Aasvang (Leder), Per Andersskog (Nestleder), Willy Johansen (Styremedlem),

Detaljer

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Åpning: Styrets leder ønsket velkommen til årsmøte og presenterte styret for sesongen 2013 Dagsorden for årsmøtet:. 1. ÅPNING. 2. KONSTITUERING:

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING 2016.

ÅRSMØTEINNKALLING 2016. ÅRSMØTEINNKALLING 2016. Styret i Steinbrygga Båthavn innkaller med dette til årsmøte i henhold til Vedtektenes 5. Møte holdes på Vadlatun, Kirkebakken torsdag 11. februar 2016, kl. 1800. Nye forslag fra

Detaljer

Lover for Sagene Båtforening

Lover for Sagene Båtforening Lover for Sagene Båtforening Revidert 30.03.2015 Side 1 av 8 Innhold 1. Formål... 3 2. Medlemskap... 3 3. Foreningens ledelse... 3 4. Årsmøte... 4 5. Stemmerett... 4 6. Kontingenter og avgifter... 5 7.

Detaljer

Hellvikskog Vel v/formann Ola Dronsett Liaveien 34 1450 Nesoddtangen Tel.: 901 96 917 Mail: ola@dronsett.no www.hellvikskog.no

Hellvikskog Vel v/formann Ola Dronsett Liaveien 34 1450 Nesoddtangen Tel.: 901 96 917 Mail: ola@dronsett.no www.hellvikskog.no Hellvikskog Vel v/formann Ola Dronsett Liaveien 34 1450 Nesoddtangen Tel.: 901 96 917 Mail: ola@dronsett.no www.hellvikskog.no Referat fra generalforsamlingen i Hellvikskog vel, badehuset og nybrygga 28.

Detaljer

ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER

ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER Havnereglement FOR ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER Utarbeidet i 2011 Åsgårdstrand Seilforening 2014 Åsgårdstrand Seilsportsenter utgjøres av det nordre bassenget i Åsgårdstrand Havn, med unntak av molo mot

Detaljer

Årsmelding 2012 Straumen Båtlag.

Årsmelding 2012 Straumen Båtlag. Årsmelding 2012 Straumen Båtlag. Styret har hatt 7 styremøter og behandla 30 saker. Straumen båtlag har pr.31.12.12. 97 medlemmer hvor 5 er passive medlemmer. 1 medlem er gått bort : Bjarne Tørresdal I

Detaljer

Havnereglement Steinbrygga Båthavn.

Havnereglement Steinbrygga Båthavn. Denne siden er oppdatert 11.02.14 Revidert på årsmøte Havnereglement Steinbrygga Båthavn. 1 HAVNESJEF For å ivareta orden i havna virker en av styrets medlemmer som Havnesjef, i nært samarbeid med det

Detaljer

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING Endret: Årsmøte 2006 Endret: 26 mai 2010 Endret: 22 juni 2011 Endret: 18 april 2013 Sist endret: 19 februar 2014 1 FORENINGENS GRUNNLAG. VEDTEKTER. Foreningens navn er Vikevåg

Detaljer

1 NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMSKAP

1 NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMSKAP 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ullern Båtforening. Foreningens initialer er U.B.F. Foreningens formål er å skaffe havneplass, vinteropplag og tilsyn av medlemmenes båter, samt å fremme en sunn båtsport

Detaljer

Årsmelding 2013 Straumen Båtlag.

Årsmelding 2013 Straumen Båtlag. Årsmelding 2013 Straumen Båtlag. Styret har hatt 5 styremøter og behandla 28 saker. Straumen båtlag har pr.31.12.13. 94 medlemmer ( 97-2012 ) hvor 3 er passive medlemmer ( 5 2012 ) I løpet av 2013 har

Detaljer

Dagsorden. Årsmøte torsdag 26.02.15 kl. 18.00 Sted: Norautron A/S sine lokaler.

Dagsorden. Årsmøte torsdag 26.02.15 kl. 18.00 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Årsmøte torsdag 26.02.15 kl. 18.00 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening 1 FORMÅL Foreningens navn er VESTRE ÅMØY BÅTFORENING, heretter kalt Båtforeningen Besøksadresse: 4152 Vestre Åmøy Postadresse: Kaihuset, 4152 Vestre Åmøy E-postadresse:

Detaljer

Det er kun privatpersoner som kan være medlemmer i foreningen.

Det er kun privatpersoner som kan være medlemmer i foreningen. Lover Notodden Motorbåtforening 1. Formål. Foreningen er selveiende og frittstående. Dens formål er å fremme interessen for båtlivet i Notodden, ved på beste og rimeligste måte å søke å skaffe medlemmene

Detaljer

REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 2/2014

REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 2/2014 REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 2/2014 Tid 12.11.14 Sted Karlotbrygga Referent Rolf Mobakk Deltakere Harry Strøm, Roger Johansen, Bjørn Are Lorentsen, Rune Martinsen, Ant Steve Teigland,

Detaljer

LISTRANDA BÅTFORENING L O V E R O G R E G L E R F O R LISTRANDA BÅTFORENING

LISTRANDA BÅTFORENING L O V E R O G R E G L E R F O R LISTRANDA BÅTFORENING 1 5 LISTRANDA BÅTFORENING L O V E R O G R E G L E R F O R LISTRANDA BÅTFORENING 1. Medlemskap i Listranda Båtforening. Listranda Båtforening med initialene L.B.F. er en selvstendig båtforening som skal

Detaljer

INNKALLING til generalforsamling

INNKALLING til generalforsamling INNKALLING til generalforsamling Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Fæsteråsen Huseierlag torsdag 13. mars 2014 kl. 19:00 i felleslokalet i Skjenbrekken 24. SAKSLISTE: 1. Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015 Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) Dagsorden: 1 Registrering og opptelling av antall stemmeberettigede

Detaljer

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014 Velkommen til Årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014 Innkalling Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap. Årsmøtet holdes i kaféen på Mysusæter Servicesenter 27. september

Detaljer

Akerselvens Baatforening

Akerselvens Baatforening Akerselvens Baatforening Styrets beretning Perioden 1. januar til 31.desember 2011 ----------------------------------------------------------- 1 1. Oversikt over tillitsvalgte i perioden: Styret: Formann

Detaljer

Lundsvågen Båtforening. Styrets årsberetning for 2014

Lundsvågen Båtforening. Styrets årsberetning for 2014 1. Generalforsamlingen. Lundsvågen Båtforening Styrets årsberetning for 2014 Foreningens 30. ordinære generalforsamling ble holdt i klubbhuset 24. mars 2014. I tillegg til styret møtte 18 medlemmer og

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger: Årsmøte 2013. Det innkalles med dette til 31. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 26.11.2013 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

HAVNEREGLEMENT HASLUMKILEN HAVN. 3. Endringer i rett til båtplass skal meldes til styret i velforeningen.

HAVNEREGLEMENT HASLUMKILEN HAVN. 3. Endringer i rett til båtplass skal meldes til styret i velforeningen. Vedlegg 2 Sak 6 Ordensregler for brygge- og havneområdet ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HAVNEREGLEMENT HASLUMKILEN

Detaljer

Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening.

Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening. Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening. Tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening har et spesielt ansvar for å ivareta foreningens formål. Tillitsvalgte har et spesielt ansvar

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

2.5 Medlemmene må sørge for regelmessig tilsyn, holde båten lens for vann og ellers i god stand.

2.5 Medlemmene må sørge for regelmessig tilsyn, holde båten lens for vann og ellers i god stand. 1. Generelle bestemmelser 1.1 Alle båter som skal ligge i foreningens havneanlegg skal være registrert i Redningsselskapet, sikkerhets- og småbåtregisteret. Unntatt fra dette kravet er båter som er registrert

Detaljer

Dagsorden. Årsmøte torsdag 18.02.16 kl. 19.00 Sted: Norautron A/S sine lokaler.

Dagsorden. Årsmøte torsdag 18.02.16 kl. 19.00 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Årsmøte torsdag 18.02.16 kl. 19.00 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet

Detaljer

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013.

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 0. Innkallingen - Os og Fusaposten, brev og e-post 1. Årsmelding. - Gjennomgang av årsmelding 2013 og handlingsplan 2014 2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 3. Framlegg

Detaljer

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18 F B F P O S T E N 2 0 1 1 R E D A K T Ø R A R N T H E G G Ø Y FBF Posten vår 2011 V I K T I G E D A T O E R I F B F. M A R S / A P R I L 2 0 1 1 SJØSETTING Lørdag 30. april Lederen har ordet. Kl: 09:00

Detaljer

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING Innhold: 2012 Regnskap for Båtforeningen Resultatregnskap Balanse Investeringer / Bokført verdi Noter Regnskap for Drivstoffanlegget Resultatregnskap Balanse Noter Revisorrapport

Detaljer

SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT

SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT Hvasser mars 2001 VEDTEKTER FOR SANDØSUND BÅTFORENING 1 FORMÅL Sandøsund Båtforenings formål er å forestå driften av de kommunale båtplasser i

Detaljer

Årsmøte 2012. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2012. Til behandling foreligger: Årsmøte 2012. Det innkalles med dette til 30. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 27.11.2012 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 16.mars 2011

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 16.mars 2011 Gyssestad Båtforening Referat fra årsmøtet 16.mars 2011 Møtet ble avholdt på Valler videregående skole fra kl.18:30 til kl.20:30. Antall fremmøtte stemmeberettigede: 35, samt 1 med fullmakt. Styrets formann

Detaljer

Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00

Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00 Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00 Tilstede- 83 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden 1. Åpning Innkallelsen ble godkjent. Dagsorden ble godkjent. 2. Konstituering

Detaljer

NES HAGEBY VEL STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011

NES HAGEBY VEL STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 NES HAGEBY VEL STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Generelt Styret har i 2011 hatt følgende sammensetning: Formann: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Fabian Lübbe Løvseth Morten Olsen Solvam Arnulf Fossum May-Brit

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 29. OKTOBER 2013, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG BAKKEBYGRENDA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av

Detaljer

ÅRSMØTE I NÆRSNES BÅTFORENING ONSDAG 30. MARS 2011

ÅRSMØTE I NÆRSNES BÅTFORENING ONSDAG 30. MARS 2011 ÅRSMØTE I NÆRSNES BÅTFORENING ONSDAG 30. MARS 2011 1. Konstituering Årsmøtet ble åpnet av styrets leder K. WENNERSLUND. Møtet ble åpnet med ett minutts stillhet på grunn av et medlems bortgang. Dette medlemmet

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2014

Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2014 GRIMSTAD MOTORBÅTFORENING 4879 Grimstad Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2014 Det ble avholdt årsmøte i Grimstad Motorbåtforening torsdag 29. januar kl. 1800 på Grimstad Vertshus. Det

Detaljer

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Styret har i perioden bestått av Leder: Cathrine Olsen Kasserer: Ellen Myhre Sekretær: Stein Julius Johansen Styremedlem: Knut Braaen Styremedlem: Jørn Buås Oppgavefordeling

Detaljer

Havnereglement NOTODDEN MOTORBÅTFORENING

Havnereglement NOTODDEN MOTORBÅTFORENING Havnereglement NOTODDEN MOTORBÅTFORENING Havnereglene omfatter klubbhus og seilerhus, brygger, kraner, jekker og annen redskap, parkeringsplass og opplagplass. 1. Som havneoppsyn fungerer havnesjefen og

Detaljer

BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE

BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE Vedtekter Ormer Brygge Side 1 av 8 BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE Ny versjon: Denne versjonen erstatter tidligere tilsendt bryggevedtekter. Årsmøtet i Ormer Brygge har den 31.05.2009 vedtatt følgende

Detaljer

Årsmøtet 2015. Det innkalles med dette til 33. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møtet avholdes tirsdag 24.11.2015 kl 1830 på Herøyahuset.

Årsmøtet 2015. Det innkalles med dette til 33. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møtet avholdes tirsdag 24.11.2015 kl 1830 på Herøyahuset. Årsmøtet 2015. Det innkalles med dette til 33. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møtet avholdes tirsdag 24.11.2015 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening 1 FORMÅL Foreningens navn er VESTRE ÅMØY BÅTFORENING, heretter kalt Båtforeningen Besøksadresse: 4152 Vestre Åmøy Postadresse: Postboks 39, 4159 Rennesøy E- postadresse:

Detaljer

Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER

Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER 1.0 LAGETS ETABLERING OG NAVN Foreningens navn er: Vikebygd Motorbåtforening. Foreningens initialer er VM. Laget ble stiftet 1968. 2.0 LAGETS HOVEDFORMÅL

Detaljer

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styreleder: Styremedlem og kasserer: Styremedlem: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Styremedlem, båtforeningens

Detaljer

AVTALE VINTEROPPLAG. Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS

AVTALE VINTEROPPLAG. Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS AVTALE VINTEROPPLAG Utleier: Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS Kontakter: Driftsleder Kjell-Arne Solberg-Johansen, mobil 901 69 666 e-postadresse kjellarne@nordrejarlsbergbrygge.no Leiekontrakten gjelder

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

HAVNEREGLEMENT. For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler:

HAVNEREGLEMENT. For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler: Adm 2014 HAVNEREGLEMENT For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler: 1.0 Orden: 1. Bare båteiere som disponerer en båtplass i bryggeanlegget og deres gjester

Detaljer

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 18.mars 2010

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 18.mars 2010 Gyssestad Båtforening Referat fra årsmøtet 18.mars 2010 Møtet ble avholdt på Valler videregående skole fra kl.18:30 til kl.20:30. Fra sittende styre 2 forfall. En p.g.a.arbeid, og en p.g.a.sykdom. Antall

Detaljer

Styrets årsberetning 2015

Styrets årsberetning 2015 Styrets årsberetning 2015 1. GENERELT Det har vært et godt arbeidsår i foreningen. Samarbeidet mellom daglig leder og styret har fungert optimalt. Vi har vært forskånet for uhell, ulykker eller konflikter

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 25. mars 2010, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 25. mars 2010, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 25. mars 2010, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: 1. Konstituering a) Opptelling av stemmeberettigede

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiemøte i Boligsameiet Solstadtunet

Innkalling til ekstraordinært sameiemøte i Boligsameiet Solstadtunet Innkalling til ekstraordinært sameiemøte i Boligsameiet Solstadtunet Det innkalles herved til ekstraordinært sameiermøte for Solstadtunet sameie. Sted: Nasle Aktivitetshus (Larkollveien 915) Dato: 6.desember

Detaljer

HAVNEREGLEMENT. For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler:

HAVNEREGLEMENT. For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler: Adm pr. 8-2014 HAVNEREGLEMENT For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler: 1.0 Orden: 1. Bare båteiere som disponerer en båtplass i bryggeanlegget og deres

Detaljer

Møtereferat Lysaker 13/4-15 kl. 17 18.15. Sak Organisering Sameiet Vollen, Videre kommunikasjon mellom Sameiet og Vellet/Vannlaget.

Møtereferat Lysaker 13/4-15 kl. 17 18.15. Sak Organisering Sameiet Vollen, Videre kommunikasjon mellom Sameiet og Vellet/Vannlaget. Møtereferat Lysaker 13/4-15 kl. 17 18.15 Vollen Drift AS Johan Gjernes, Thomas Hafsengen Styret i Vollen Vel Kari Skogen, Einar Stølen Sak Organisering Sameiet Vollen, Videre kommunikasjon mellom Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING Stiftet: 5. september 1979 Sist revidert: 25. mars 2015 I. NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liland Båtforening og dens initialer er LB. 2 LB s formål er å eie brygger

Detaljer

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010 Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 16. februar 2010 Oppmøte: 18 medlemmer inkl. 4 fra styret. 1. Godkjenning av innkalling Vedtak: Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Vedtak: Johan Petter Thue

Detaljer

Innkalling til halvårsmøte i Sætre Båtforening

Innkalling til halvårsmøte i Sætre Båtforening Innkalling til halvårsmøte i Sætre Båtforening Tid: 21. november 2012 kl. 19.00 Sted: Jobbhuset Hurum AS (Hurum Produkter), Åsveien ---------------------------------------------------------- DAGSORDEN:

Detaljer

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 8 april 2014 1 Det ble avholdt styremøte i Kirkenes Båtforening 8 april 2014, klokken 1830 i foreningens lokaler Tilstede; Jonny Andersen, Roald Kristiansen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015

Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015 Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet

Detaljer

REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 1/2015

REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 1/2015 REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 1/2015 Tid 04.03.15 Sted Karlottbrygga Kl. 1800 Referent Svein-Ole Karlsen Deltakere,,,, Ant Steve Teigland, Morten Bakken,,, Arnulf Hansen, og Svein Ole

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 8. mars 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Årsmelding 2014 Straumen Båtlag.

Årsmelding 2014 Straumen Båtlag. Årsmelding 2014 Straumen Båtlag. Styret har hatt 4 styremøter og behandla 28 saker. Straumen båtlag har pr.31.12.2014 101 medlemmer ( 94-2013 ) Hvor 2 er passive medlemmer ( 3 2013 ) I løpet av 2014 har

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Utarbeidet av Svein Louis Bersaas Haugesund 08.02.2015 Årsregnskapet for Haugesund Seilforening - 2014 DRIFTREGNSKAPET 2014 2013 2012 Driftsinntekter

Detaljer

Foreningens navn er Lier Båtforening og dens initialer er LB.

Foreningens navn er Lier Båtforening og dens initialer er LB. LOVER for Lier Båtforening vedtatt på årsmøtet 9. desember 1982, justert 29. november 1983 og 22. november 1997, justert og vedtatt på årsmøtet 21. november 2009, justert og vedtatt på årsmøtet 20. november

Detaljer

Styrets årsberetning, regnskap for 2010 og forslag til budsjett for 2011 ble enstemmig godkjent.

Styrets årsberetning, regnskap for 2010 og forslag til budsjett for 2011 ble enstemmig godkjent. Årsberetning Brevik Båtforening 2011 Styret har i 2011 bestått av: Leder Espen Byrjall Nestleder Karl Thomas Høgh Kasserer Jørn Rugtvedt Sekretær Vegard Heggem Styremedlem Odd Angelsen Styremedlem/bryggekordinator

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsmøte for 2013. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014.

Årsmøte for 2013. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014. Innkalling til årsmøte i Porsgrunn Motorbåtforening for 2013. Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte på Sundjordet

Detaljer

Fritidsbåter. Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen 01.01.2015

Fritidsbåter. Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen 01.01.2015 2015 Fritidsbåter Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen 01.01.2015 PRISOVERSIKT FOR FRITIDSBÅTER Gjestehavnene i Horten og i Åsgårdstrand I sommersesongen

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2015 Vedtatt 7. april 2016

Tenvik båtforening Årsrapport 2015 Vedtatt 7. april 2016 Tenvik båtforening Årsrapport 2015 Vedtatt 7. april 2016 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2015 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2015 for 1

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 26. mars 2009, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 26. mars 2009, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 26. mars 2009, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: 1. Konstituering a) Opptelling av stemmeberettigede

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, mandag 28.mars 2011, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, mandag 28.mars 2011, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, mandag 28.mars 2011, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: For å lette informasjon ut til medlemmene ber vi om at du melder

Detaljer

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968)

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Saltnes Båtforening Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Disse lover er vedtatt på årsmøte 9. Juli 1983, senere endret på årsmøtet 12. Juni 2013 og erstatter Lover vedtatt

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 Lørdag 9. august kl. 15:30 MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste

Detaljer

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER HALSA BÅTFORENING Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Foreningens navn er Halsa Båtforening (HBF) 1.2 Halsa Båtforening har til formål og arbeide for godt båtmiljø og friluftsliv på

Detaljer

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT Milde Båtlag Skipanesvegen 12 5259 Hjellestad E-post: styret@mildebatlag.org www.mildebatlag.org Kontonr: 3411.18.03007 Org.nr : 985 399 875 VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT 1 MILDE BÅTLAGS

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 06.02.13 KL. 19.00

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 06.02.13 KL. 19.00 ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 06.02.13 KL. 19.00 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

Fritidsbåter. Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen KF 01.01.2014

Fritidsbåter. Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen KF 01.01.2014 2014 Fritidsbåter Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen KF 01.01.2014 HAVNEREGLEMENT FOR ÅSGÅRDSTRAND BÅTHAVN Åsgårdstrand havn eies og drives av Horten

Detaljer

Geir Valset Per Tønnessen Inger E. Standal Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Geir Valset Per Tønnessen Inger E. Standal Styremedlem Styremedlem Varamedlem Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 1 av 21 Sameiet Sodefjed Hytteområde innkaller til ÅRSMØTE Lørdag 13. juli kl. 09:00 12:00. Sted: RIL klubblokale, Sukkevann. 28.06.2013 Registrering frammøte og fullmakter

Detaljer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Årsmøte Referat 2012 Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av referent. 3. Valg av ordstyrar.

Detaljer

2 Kundefordringer og fordringer på medlemmer Pr 31-12-2010 har klubben ingen fordringer på kunder eller medlemmer 0

2 Kundefordringer og fordringer på medlemmer Pr 31-12-2010 har klubben ingen fordringer på kunder eller medlemmer 0 NØKLEVANN RO OG PADLEKLUBB NOTER TIL ÅRSREGNSKAP 2010 Note 1 Regnskapsprinsipp Klubben er pålagt å følge NIFs regnskapsprinsipper som sier at kontantprinsippet skal benyttes. Regnskapet for 2010 er derfor

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010. Administrativt Styret har i beretningsåret bestått av: Formann Reidar Vatnaland. Kasserer Ole Bredal

ÅRSBERETNING 2010. Administrativt Styret har i beretningsåret bestått av: Formann Reidar Vatnaland. Kasserer Ole Bredal Administrativt Styret har i beretningsåret bestått av: ÅRSBERETNING 2010 Formann Reidar Vatnaland Kasserer Ole Bredal Sekretær/havnesjef Einar Johannessen Styremedlem Frode Gautvik Styremedlem Lars Nødtvedt

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

REFERAT GENERALFORSAMLING

REFERAT GENERALFORSAMLING REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 PEPPERSTAD.NET TIRSDAG 24. APRIL 2012 Referat generalforsamling Pepperstad.net 24.04.2012 Side 1 Informasjonsmøte ved Get Driftskvalitet og kundetilfredshet Get har arbeidet

Detaljer

KRINGKOLLEN GARASJELAG

KRINGKOLLEN GARASJELAG KRINGKOLLEN GARASJELAG Innkalling til årsmøte 2006 Årsmøte avholdes i BØLER SAMFUNNSHUS Mandag 24.04.2006 kl. 1800-2000. Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsmelding fra styret 2.1 Status nye garasjeporter

Detaljer

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 5 juni 2014 1 Referat styremøte KBF Dato: 5. juni 2014 Tid: kl 1800 Sted: KBF klubbhus Styret og utvalgsledere var innkalt, de som møtte var Geir Braathu, leder

Detaljer

Laberget småbåthavns reglement. Kapittel 1: Administrative forhold. Kapitel 2: Erverv og bortfall av båtplass m.v.

Laberget småbåthavns reglement. Kapittel 1: Administrative forhold. Kapitel 2: Erverv og bortfall av båtplass m.v. Laberget småbåthavns reglement Kapittel 1: Administrative forhold 1-1: Gyldighet Dette reglementet gjelder for Laberget småbåthavn 1-2 : Havnemyndigheter Grunneier av Laberget småbåthavn, Gro Elstad og

Detaljer

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent.

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent. 1 AS Nybygg Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Nybygg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 13.05.2015

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006 14 fremmøtte og 4 fullmakter 1. Godkjenning av møteinnkalling Punkt 3 blir valg av tellekorps. Dvs. at punktene etter dette blir

Detaljer