NæringsRapport. Denne utgaven: Grundig gjennomgang av Nordnorsk IKT. Datamekker Dips

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NæringsRapport. Denne utgaven: Grundig gjennomgang av Nordnorsk IKT. Datamekker Dips"

Transkript

1 Berget som fødte en mus - leder side 3 NæringsRapport NR Nord-norges næringsblad - nærgående og grundig Datamekker Dips -Det lå nok i meg allerede fra guttedagene jeg var interessert i elektronikk og byggesett, jeg plukka alt ifra hverandre for å finne ut hva det besto av. På videregående var jeg langt mer interessert i å mekke på motorsykler enn i skolearbeidet. Nei, jeg var ikke særlig flink på skolen, men man kan nå få noe til her i livet likevel Les nærportrettet med Tor Arne Viksjø, grunnleggeren av datasuksessen Dips Side 27 Skummer om baugen Monica Halvorsen har startet opp nettstedet ekuppet.no i Båtsfjord. Hun har brukere i selskapet som driver nettauksjon. Side 18 Finale har mellom 30 og 40 prosent av det samlede markedet, og mellom og årsregnskap produseres nå årlig med Finale. Eivind Simonsen vurderer nå oppkjøp av bedrifter man kan samarbeide med. Side 17 Denne utgaven: Grundig gjennomgang av Nordnorsk IKT

2 2 2 - NæringsRapport Nr HANDEL OG INDUSTRI Mål om 30 prosents markedsandel innen fire år: TESS satser på rask vekst i nord 3. november i fjor åpnet storkjeden TESS sin første butikk i Tromsø. Innen 2010 satser vi på å ha nådd en markedsandel på 30 prosent innen salg av de produkter vi tilbyr. Utviklingen innen olje og gass i nordområdene gjør Nord-Norge til et viktig satsingsområde for oss, sier konsulent for forretningsutvikling i TESS, Christian Tetlie. Mål om rask vekst: Erik Braathen, til venstre og Stein-Arne Paulsen hos TESS Tromsø. TESS-kjeden legger opp til rask vekst i nord, og anser landsdelen for å være viktig satsingsområde, som en følge av den sterke satsingen på olje og gass i nordområdene. Leverandør av nye MAN lastebiler og busser i Nord-Norge For i år budsjetterer man med ei omsetning på fire millioner kroner for TESS Tromsø AS. Etableringen i Tromsø skjedde i samarbeid med Stein Johnsen AS. Siden vi ikke har vært representert i landsdelen tidligere, så ville vi ha en lokal samarbeidspartner. I Stein Johnsen AS fant vi en bedrift med lang erfaring og god lokal forankring; innen en del av det samme markedssegment som vi opererer i, sier Tetlie. Samarbeid Samarbeidsavtalen innebærer at TESS Tromsø overtar salg av sveisemaskiner med tilhørende utstyr, samt rengjøringsprodukter fra Stein Johnsen AS. Eriko Braathen, som i fem år har arbeidet med salg av sveisemaskiner og utstyr i Stein Johnsen AS, er nå ansatt i TESS Tromsø. Stein Johnsen AS har 35 prosent av aksjene, mens TESS har 65 prosent av aksjene i TESS Tromsø AS Vi gratulerer Olafsen Transport AS med nok en MAN! Et omfattende program MAN leverer et meget omfattende lastebilprogram som omfatter alt fra 7,5 tonn totalvekt til de største spesialkjøretøyer med vogntogvekter i mega-klassen. Tre lastebil-serier som dekker alle mulige transportbehov. Nordvik Last og Buss AS er MAN lastebil og bussforhandler i Nordland, Troms og Finnmark. Tromsø: Gimlevn TROMSØ Verksted: Deler: Salg: Egne verksteder drives i Bodø, Glomfjord og Tromsø. Samarbeidende kontraktsverksteder er i: Brønnøysund, Mosjøen, Mo i Rana, Narvik, Harstad, Storsteinnes, Hammerfest og Tana. Glomfjord: Tor Føynsv GLOMFJORD Verksted: Bodø: Stormyrvn 52/54, 8008 BODØ Verksted : Deler: Salg: TESS-kjeden -Jeg synes vi har fått god respons i markedet i denne tidlige fasen, og for meg er det ei stor utfordring å få være med på å bygge opp den nye Tromsø-avdelingen, sier Eriko Braathen. TESS-kjeden er landets største leverandør av slanger og sveisemateriell, med ei årsomsetning på over en milliard kroner. Kjeden har 91 butikker rundt om i landet som kjeden eier i sin helhet, og i tillegg tre butikker man eier sammen med andre. De siste årene har forsyningslagre for gass representert en stadig større del av omsetningen. - Satsingsområde -Vi har store ambisjoner i TESS. Vårt mål er å nå ei samlet årsomsetning på tre milliarder kroner innen For Tromsø-avdelingen setter vi som mål å ha nådd en markedsandel på 30 prosent av de produkter vi selger i Tromsø-regionen innen Det vil tilsvare ei omsetning på mellom 15 og 20 millioner kroner ved Tromsø-avdelingen. Det som skjer innen olje og gass i nordområdene er selvsagt veldig interessant for oss, og det gjør Nord- Norge til et viktig satsingsområde. Som en følge av dette er det slett ikke utelukket at vi kommer til å etablere flere avdelinger av TESS i Nord- Norge i tiden som kommer, sier Christian Tetlie. Geir Johansen

3 LEDER 3 Berget som fødte en mus Kommunal- og regionalminister Åslaug Hagas Stortingsmelding om regionenes fremtidige organisering i Norge er et rent narrespill for å opprettholde status quo, det vil si de eksisterende 19 fylkeskommunene, kun med den forskjell at de vil få litt mer å stelle med, og dermed også noen ekstra byråkrater, i teorien på bekostning av fylkesmannsembetene. Selvsagt har også Stortingsmeldingen litt kakepynt i form av noen forslag til en drastisk reform som deler Norge inn i fem regioner, som selvsagt statsråden er fullt klar over vil bli forkastet av et flertall av høringsinstansene. Og hvem er så de viktigste høringsinstansene på regionalt nivå? Jo, det er de fylkeskommunene som bes om å si sin foreløpige mening innen 30. juni neste år, med et definitivt svar innen 1. desember. Dersom noen tror at et flertall av fylkeskommunene vil gi fra seg sin makt, myndighet og høyt gasjerte politikerjobber for å slutte seg sammen til større regioner, så er vedkommende også disponert for å tro på julenissen. Det vil også innebære at regioninndelingen stort sett blir som i dag, og det innebærer også at det vil bli fint lite av den bebudede maktoverføringen fra Staten til regionene. Derimot ligger det muligens an til at grenselinjene mellom fylkeskommuner og fylkesmannsembeter blir tråkket opp på nytt. Dog er det liten grunn til å tro på noen radikale endringer i forholdet mellom fylkesmann og fylkeskommune. Fylkesmannembetet har vært kontroversielt i forhold til de folkestyrte fylkeskommunene siden forrige reform i 1976, og vel så det, og har bare vokst i omfang siden da, mens fylkeskommunene faktisk har mistet arbeidsoppgaver. Og ikke bare det, de mistet sin viktigste forvaltningsoppgave da Staten overtok sykehusene. Og sykehusene får de ikke tilbake. Ingen tror på julenissen Dermed har Senterpartiet greid å ta innersvingen på de reformvillige delene av Arbeiderpartiet, statsministeren inkludert. Det er ingen liten prestasjon. Arbeiderpartiets eneste flik av trøst er at alternativet med fem store regioner kun nevnes som mulig alternativ i meldingen, men vi har ikke truffet en kjeft, verken innen det politiske regjeringsapparatet, eller blant embetsfolket som tror at dette alternativet vil bli valgt. De tror med andre ord ikke på julenissen, og det er jo betryggende. Derimot har mange av dem med stigende uro sett en utvikling innen fylkeskommunene, der de er blitt fristeder for politiske eliter, som knapt utretter Dersom noen tror at et flertall av fylkeskommunene vil gi fra seg sin makt, myndighet og høyt gasjerte politikerjobber for å slutte seg sammen til større regioner,så er vedkommende også disponert for å tro på julenissen. Opplegg for status quo. Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga legger opp til at vi fortsatt skal ha det som før. Gulerøttene er for små og pisken fraværende. Noe som er helt i tråd med statsrådens eget ønske. noe som helst, og med fire-fem årlige fylkestingssamlinger som politiske sandpåstrøingsorgan. En gang var fylkestingssamlinger reelle politiske verksteder, der det foregikk grundige og gjennomtenkte politiske prosesser, som ble fulgt nøye av en politisk interessert allmenhet. Nå er det knapt noen som merker at tingsamlingene finner sted. Da fylkeskommunene i sin nåværende form ble opprettet i 1976 hadde de en politisk ansatt, en fylkesordfører, som hadde et formannskap, i form av et fylkesutvalg, med hyppige møter mellom tingsamlingene. Fortsatt har fylkeskommunene en fylkesordfører, som kun er møteleder under fylkestingene, og ellers kun er seremonimester og kakepynt, til en halv million kroner eller så i året. Dernest har man et fylkesråd av fast ansatte politikere, såkalte fylkesråder, som stort sett gjør som de vil. I tillegg har de et varierende antall politikere fra opposisjonen, som også er fast ansatt, og som tolker sine arbeidsoppgaver med varierende alvor. Som i Nordland, der en FrP-representant fra Vefsn knapt er å se på sitt kontor i Bodø, eller i den leiligheten som fylkeskommunen så omsorgsfullt har stilt til rådighet for ham i fylkeshovedstaden. En gang var fylkestingssamlinger reelle politiske verksteder, der det foregikk grundige og gjennomtenkte politiske prosesser, som ble fulgt nøye av en politisk interessert allmenhet. Nå er det knapt noen som merker at tingsamlingene finner sted. Det er disse politikerne, som på landsbasis koster ca en kvart milliard kroner i året, som nå skal drøfte om de skal fjerne sine egne privilegier, og fjerne sine egne stillinger, for å slutte sine små baronier sammen med andre. Oppriktig talt, tror Åslaug Haga at noen av disse vil gi avkall på makt, penger og prestisje for å styrke norsk regionalforvaltning? Aldri i livet. De vil tvert i mot sloss som løver for å beholde sine revirer og det som følger med dem, inkludert hyggelige reiser i inn- og utland, og ikke å forglemme en passende representasjon, med kaffe avec. For ikke å snakke om at de fortsatt gjerne vil sole seg på en internasjonal arena, enten det er i St. Petersburg, Murmansk eller i Brussel, der Nordland og Troms fortsatt tviholder på et representasjonskontor som ingen ser noen praktisk nytte i. Snedig valg Fylkeskommunene får i hvert fall et realt valg. Og valget er snedig utformet. Jo større og sterkere regionene blir, jo større makt, og jo flere arbeidsoppgaver vil de få overført fra staten. Det er selvsagt en gulrot, men neppe velsmakende nok til at politikere i Finnmark og Nordland vil godta å se denne makten utøvd fra Tromsø. Dessuten vil det kunne argumenteres med at uansett regionenes størrelse, så vil mange av de foreslåtte maktområdene fortsatt kunne overføres til et regionalt beslutningsnivå. Og hvor interessant er det nå egentlig at regionene skal få ansvaret for å utarbeide egne forvaltningsplaner for tang og tare? Eller innvilge eller avslå fellingstillatelser for kystsel? Om de vil få ansvaret for fordeling av distriktskvoter av fisk er uansett ennå i det blå. Man bør for øvrig merke seg at det i Stortingsmeldingen er ytterst få forpliktelser hva gjelder maktoverføring. Begrepene som brukes er kan bli overført og det er ikke særlig forpliktende. Derimot undrer vi oss over hvorfor et eksisterende regionalt organ som fylkeslandbruksstyret skal legges ned uansett fra 2008, og myndigheten som der utøves skal overføres til, av alle, fylkesmennene. Der er i alle fall meldingen krystallklar. Samtidig heter det at de fleste av fylkesmannens oppgaver på landbruks- og matområdet skal overføres til regionene. Er det bare vi som oppfatter at dette er selvmotsigende? TESS satser på rask vekst i nord Lønnsomheten falt som en stein, men IT-Partner også til Østlandet Itet med basis for framtiden på trygg nordnorsk grunn Vi teller opp ved årets slutt Mer enn bredbåndsdrift Servicestasjon for mobilen Lønnsom software Trygger hverdagen Stopper inntrengere INNHOLD NR : Smart problemløser i kraftig vekst Superbredbånd i Telenors nett Glupinger i Vesterålen kunder i fem land Fiberkabel er tingen Makeløs lønnsomhet Stadig flere til Finale brukere til nå Unge og kreative i distriktet Mobilen det sentrale redskap Cup-assist fra tjukkeste skogen Satser på utvalgte bransjer Bort med spagetti Moderne TANN i Tromsø /23/24/25 det går mot salg, men ikke uten vemod Datamekker DIPS Nordlaks - Nytt produsjonsanlegg på plass....28/29 Frank - renseekspert Ergo kjøper og satser i nord Den satt! NæringsRapport ANSVARLIG REDAKTØR: Leiv Berg Utgiver: NæringsRapport, Grønnegt. 32, 4. etg., postboks 1166, 9262 Tromsø Tlf.: Fax : Markedskonsulenter: Åsmund Bjørn, Dag Danielsen, Journalister: Finn Bjørnar Hansen, Geir Johansen, Sideproduksjon: BokstavHuset AS Trykk: Harstad Tidende Internet: Annonse-/abonnementshenvendelser: Tlf.: Abonnementspris kr. 500,- pr. år NæringsRapport Nr

4 4 4 - NæringsRapport Nr NORDNORSK IKT Nordnorsk IKT bransje i 2005: Lønnsomheten falt som en stein,men Nordnorsk IKT bransje er en mangfoldig affære. I vårt utvalg har vi benyttet 199 bedrifter, men bransjen har tallrike nære slektninger, og er ikke alltid lett å avgrense.vi er likevel temmelig sikre på at vårt utvalg gir et ganske riktig bilde av status innen bransjen. Og tallene er summarisk satt opp som om Nordnorsk IKT var ett selskap. Av tallene ser vi driftsinntektene økte, at driftsresultatet ble kraftig svekket og at årsresultatet for bransjen som sådan ble negativt. Likevel ble egenkapitalen i bransjen styrket, og det ble både flere og bedre betalte medarbeidere i bransjen. Storaktør påvirker tallene Men bransjen har nok ingen grunn til å fortvile. For vårt utvalg er fra i fjor, der vi hadde en stor aktør, Catch Communications som fra 2004 til 2005 gikk fra et pluss på 6 millioner til 50,3 millioner i minus, før selskapet senere ble kjøpt helt opp av Ventelo. Denne forverringen på nesten 54 millioner kroner er faktisk omtrent like stor som hele resultatforverringen i vårt utvalg. Mye tyder derfor på at det er her vi finner årsaken til at bransjen tilsynelatende hadde et så dårlig år i fjor. Det hadde den rett og slett ikke. Rett nok gikk det opp og ned med enkeltbedrifter, som det alltid vil gjøre, men noe katastrofeår var det ikke, selv om rapporter fra bransjen tyder på økende prisbevisshet hos kundene, sterkere konkurranse, og smalere marginer innenfor flere segmenter i bransjen. I tillegg ser vi av tallene at driftsinntektene økte med vel 13 prosent, at egenkapitalen økte med 4,8 prosent, og at tallet på ansatte økte med 20,2 prosent. Ingen ting av dette er typisk for en bransje med så svekkede resultater at den samlet sett har negativt årsresultat. Den ansetter ikke 207 nye medarbeidere og øker lønnskostnadene med 92 millioner dersom den opplever at driftsresultater og årsresultater er i fritt fall. Da konsoliderer man, strammer inn livreima og kutter kostnader. Særlig hvis man skjønner at det går i mot en forverring av hele Nordnorsk IKT driftsmessig med 54 millioner kroner i forhold til året før. Korrigerte tall Vi velger å legge skylden på Catch Communivations. Og korrigerer vi for Catch ser tallene ganske annerledes ut. Da blir driftsresultatet for 2005 på 7,8 millioner forbedret med 41,1 millioner, til 48,9 millioner kroner, og årsresultatet for bransjen går fra minus 25,0 millioner til pluss 25,3 millioner kroner. Fortsatt ser Trist sorti som selvstendig aktør. Catch-grunnlegger Kjell Ivar Hansen opplevde at selskapet ble kjøpt opp av Ventelo. vi at bransjen har stagnerende resultater for 2005 i forhold til 2004, men resultatene er langt fra så dramatiske som da vi inkluderte Catch. Å utelate Catch får også konsekvenser for egenkapitalen. I 2004 var Catch selve giganten i nordnorsk IT-bransje, med en EK på 297 millioner kroner, av bransjens totale egenkapital på 516,5 millioner. Resten av bransjen delte dermed på 219 millioner kroner. Etter 2005 satt Catch igjen med 247 millioner i egenkapital, som vi trekker ut av bransjens 541,5 millioner. Det gir bransjen uten Catch en egenkapital på 294 millioner kroner, en vekst på vel 75 millioner kroner i forhold til året før eller 34,2 prosent. Det betyr at så vel investeringsvilje som inntjening slett ikke er dårlig i bransjen. Ung bransje En bør vel også ha i bakhodet at det meste av bransjen også er ganske ung. Bedrifter som har overlevd i år er faktisk for veteraner å regne, og oppkjøp inntrer også hyppig. Det blir det neppe mindre av i årene fremover. Konkurransen innen bransjen er nådeløs, noe som betyr pressede marginer og svekket inntjening. Det er ofte et sterkt incitament for å slå seg sammen med konkurrenter. Men samtidig er det stadig ny tilgang på teknologi som åpner nye nisjer i markedet. Men kannibalismen i bransjen er fortsatt betydelig. Omtalte Catch, som ble spist av Ventelo, spiste selv en del mindre operatører innen bredbåndsbransjen både før og etter børsnotering. Men det spørs om det ikke ble eksponeringen på børsen som også ble Catch skjebne. Å gå på børs er en risikofylt øvelse. Det gir store muligheter for å synliggjøre verdier i et selskap, og uovertrufne muligheter for å få inn ny kapital. Men risikoen er også til stede. For Catch er nå borte. Både navnet og børsnoteringen. Og i Bodø har det vært en betydelig nedbemanning, mens mange funksjoner er blitt overført til den nye eieren. Men grunnleggerne solgte seg ikke akkurat ut gratis, og kapitalen de akkumulerte kan godt havne i nye interessante prosjekter innen IKT. Finn Bjørnar Hansen Nordnorske Informasjons- og kommunikasjonsteknologi med omsetning over 10 mill. (tall i hele tusen) Sum driftsinntekter Sum driftsresultat Dr.margin Årsresultat Res.margin Sum egenkapital Nr Firma Sted 2005 endring 2005 endring 2005 endring 2005 endring 1 CATCH COMMUNICATION AS Bodø ,24 % ,15 % -14,50 % ,09 % -17,75 % ,73 % 2 ITET AS Bodø ,10 % ,00 % 2,60 % ,46 % 1,66 % ,66 % 3 DIPS ASA Bodø ,46 % ,44 % 16,65 % ,36 % 10,63 % ,51 % 4 NOR CARGO DATA AS (ERGO GROUP) Tromsø ,35 % ,14 % 7,62 % ,90 % 4,22 % ,97 % 5 IT PARTNER TROMSØ AS Tromsø ,01 % ,95 % 3,58 % ,25 % 2,45 % ,86 % 6 KONGSBERG SPACETEC AS Tromsø ,12 % ,28 % 0,86 % ,55 % 1,25 % ,17 % 7 IT PARTNER AS Bodø ,41 % ,18 % 2,95 % ,85 % 5,76 % ,67 % 8 MONET AS Rana ,59 % 67-91,50 % 0,21 % ,62 % -0,80 % ,48 % 9 AVIKOM AS Tromsø ,73 % ,66 % 8,20 % ,43 % 5,96 % ,24 % 10 NORNETT AS Alta ,68 % ,25 % 15,74 % ,40 % 10,12 % ,52 % 11 ELTELE AS Alta ,59 % ,21 % 2,28 % ,19 % 1,60 % ,51 % 12 IT PARTNER HELGELAND AS Alstahaug ,20 % ,61 % 3,40 % ,80 % 2,44 % ,94 % 13 IT PARTNER HARSTAD AS Harstad ,91 % ,41 % 4,83 % ,91 % 3,40 % ,56 % 14 IT PARTNER FINNMARK AS Alta ,85 % ,13 % 3,79 % ,78 % 2,76 % ,39 % 15 FUNN AS Narvik ,31 % ,89 % 8,78 % ,94 % 6,21 % ,12 % 16 BEDRIFTSSYSTEMER AS Tromsø ,50 % ,93 % 8,63 % ,58 % 5,86 % ,57 % 17 OFFICELINK AS Bodø ,69 % ,41 % 11,74 % ,35 % 8,31 % ,74 % 18 ITICKET AS Bodø ,38 % ,61 % 5,52 % ,76 % 4,85 % ,12 % 19 INVENIA AS Målselv ,67 % ,54 % 29,22 % ,02 % 21,43 % ,92 % 20 DUALOG AS Tromsø ,54 % ,71 % 5,92 % 753-8,84 % 4,57 % ,76 % 21 BILLETTLUKA AS Bodø ,93 % ,54 % 6,12 % ,18 % 5,33 % ,89 % 22 FØNIX DATA AS Tromsø ,98 % ,21 % 0,27 % ,15 % 0,10 % ,68 % 23 ASPECTOR THINCOM AS Meløy ,07 % ,45 % 4,95 % ,99 % 3,23 % ,94 % 24 SALTEN BREDBÅND AS Fauske ,97 % ,09 % -23,62 % ,30 % -43,63 % ,50 % 25 FINALE SYSTEMER AS Tromsø ,15 % ,95 % 17,47 % ,79 % 12,66 % ,86 % 26 WIDERØE INTERNET AS Vefsn ,08 % ,43 % 58,65 % ,30 % 43,21 % ,24 % 27 ADCOM SORTLAND AS Sortland ,15 % ,10 % 8,95 % 997-1,38 % 7,42 % ,67 % 28 HÅLOGALAND IKT-SENTER AS Harstad ,36 % ,56 % 23,79 % ,15 % 17,15 % ,06 % 29 IBIS IKT AS Tromsø ,99 % ,00 % -18,44 % ,36 % -14,26 % ,27 % 30 TRYGG DATA AS Tromsø ,46 % ,01 % -5,37 % ,83 % -3,85 % ,54 % 31 RANA TEKN. DOK.SENTER AS Rana ,63 % ,16 % 2,97 % 360 0,00 % 3,05 % 829 4,94 % 32 POSEIDON SIMULATION AS Vestvågøy ,81 % ,19 % 21,89 % ,30 % 17,40 % ,11 % 33 HURTIGRUTEDATA AS Tromsø ,13 % 39-84,94 % 0,35 % ,42 % -0,29 % 482-6,23 % 34 CONCERO AS Tromsø ,42 % ,90 % 12,59 % ,07 % 9,01 % ,36 % 35 FIKAS BREDBÅND AS Hammerfest ,98 % ,62 % 15,78 % ,31 % 9,86 % ,19 % 36 PBL MEDLEMSSERVICE AS Bodø ,30 % ,36 % 6,21 % ,89 % 6,48 % ,63 %

5 NORDNORSK IKT 5 NæringsRapport Nr Når 200 millioner i omsetning i år: IT-Partner også til Østlandet -I år regner vi for første gang med å nå opp i ei omsetning på 200 millioner kroner for alle IT-Partner-avdelingene, og samtlige vil gå med overskudd, sier daglig leder for IT- Partner i Bodø, Knut- Einar Allstrin. Han sier det er sannsynlig at selskapet nå også vil etablere avdeling på Østlandet. It-partner AS Etter at Møre-avdelingen ble etablert i fjor har IT-Partner seks selvstendige avdelinger. Møre-avdelingen kom ut med et driftsunderskudd på 1,16 millioner kroner i fjor. Naturlig i en oppstartfase. Avdelingen har gått med driftsoverskudd de siste 12 månedene, og den vil komme ut med godt økonomisk resultat i år, sier Allstrin. Størst i Tromsø Det er Tromsø-avdelingen av IT- Partner som har vokst sterkest de siste årene, og her ble det også omsetningsøkning i fjor. Med ei omsetning på 53 millioner kroner er Tromsø-avdelingen den største av IT-Partner-avdelingene. Også avdelingene i Harstad og Helgeland hadde omsetningsøkning i fjor, mens avdelingene i It partner er lokalisert 10 steder i Nord- og Vest-Norge, fra Alta til Molde. De selger, installerer og drifter it-installasjoner. Deres løsninger strekker seg fra nettjenester og kablingssystemer til avanserte serverløsninger og ip-basert telefoni. It Partner samarbeider tett med kundene som rådgiver og partner. De hjelper sine kunder med å jobbe mer effektiv gjennom stabil drift og skreddersøm av løsninger. It partner gjør alt fra å drifte de største, til å hjelpe enmannsbedrifter med en PC. It partner gruppen består totalt av 90 motiverte medarbeidere, og hadde i 2005 en samlet omsetning på 175 millioner. Konkurransefortrinn er høy kompetanse i kombinasjon med rask og fleksibel organisasjon. it partner tilbyr et utviklende og positivt miljø, med gode muligheter for påbygging av egen kompetanse. Ek-andel Lønn, trygd, pensjon Antall ansatte 2005 endring 2005 endring 49,66 % ,51 % ,17 % 38,68 % ,00 % 108 8,00 % 33,58 % ,38 % 60 25,00 % 40,09 % ,82 % 22 0,00 % 10,79 % ,43 % 22 15,79 % 42,34 % ,84 % 55-5,17 % 23,20 % ,07 % 18 0,00 % 7,95 % ,09 % 11 83,33 % 14,67 % ,11 % 10-9,09 % 10,12 % ,68 % 24 0,00 % 48,45 % ,50 % 20 17,65 % 22,62 % ,05 % 16 0,00 % 22,95 % ,78 % 15 0,00 % 23,52 % ,47 % 9 0,00 % 50,16 % ,59 % 16 0,00 % 10,01 % ,25 % 10 11,11 % 46,26 % ,96 % 18 63,64 % 21,93 % ,41 % 21 10,53 % 51,70 % ,45 % 22 10,00 % 53,18 % ,49 % 16 14,29 % 57,23 % ,44 % 10 0,00 % 9,46 % ,23 % 8 14,29 % 62,27 % ,65 % 13 18,18 % 5,21 % ,97 % 8 33,33 % 55,25 % ,43 % 14 0,00 % 13,25 % ,55 % 6 0,00 % 38,13 % ,88 % 9 0,00 % 58,37 % ,29 % 8 0,00 % 37,16 % ,36 % 23 0,00 % 2,48 % ,51 % 8 33,33 % 21,86 % ,05 % 9 0,00 % 27,98 % ,53 % 8-20,00 % 10,53 % ,73 % 7 16,67 % 27,73 % ,17 % 12 50,00 % 22,01 % ,25 % 6 0,00 % 13,23 % ,91 % ,00 % NæringsRapport Bodø og Alta hadde en mindre omsetningsnedgang. Naturlige variasjoner, ettersom forskjellige avdelinger oppnår større kontrakter. Vi koordinerer selvsagt avdelingene imellom når det er snakk om kontrakter, sier Allstrin. 200 millioner Samlet omsetning for avdelingene var i fjor på vel 174 millioner kroner. Med unntak av den nyoppstartede Møre-avdelingen gikk alle avdelinger med overskudd. Vi er inne i et godt år, og regner med å overstige 200 millioner kroner i samlet omsetning i år. Samlet vil vi komme ut med et overskudd før skatt på rundt ti millioner kroner i år, sier Allstrin. Østlandet -Dere er vel etter hvert blitt store nok til å kunne konkurrere om større kontrakter, også sørpå? -Vi viser hvordan vi får det til med en alternativ modell her i nord. Vår største konkurrent er faktisk det at sentrale beslutninger fattes i Østlandsområdet. Vi mener vi har en god, framtidsrettet modell for et moderne IT-selskap som en kontrast til de store, sentralt drevne selskapene. Vi vurderer fortløpende hvor det er mest aktuelt for oss å etablere nye kontorer, og det er klart at det kan være aktuelt for oss å også være tilstede i området hvor de sentrale beslutninger tas; og dermed store oppdrag fordeles. Derfor utelukker jeg ikke at vi kommer til å ha en avdeling på Østlandet om ikke alt for lenge, sier Knut- Einar Allstrin. Trivsel Allstrin, som har vært sentral mann i oppbyggingen av IT-Partner helt siden tidligere Telenor-ansatte gikk Vokser: Lederen for IT-Partners Bodø-avdeling; og sentral mann i oppbyggingen av dataselskapet, Knut-Einar Allstrin (bildet) mener at den driftsmodellen som har vist seg så vellykket i nord også skal kunne konkurrere med større datafirmaer sørpå. Om ikke lenge vil IT-partner også etablere avdeling på Østlandet.Når 200 millioner i omsetning i år. sammen om å etablere bedriften i 1997, framholder at trivselen blant de ansatte i selskapet er en meget sterk motivasjonsfaktor. Vi har et samlet sykefravær på under en prosent. Mange av våre ansatte er teknologer, og vi legger vekt på at de alltid skal ha de utfordringer de trenger for å trives med arbeidet. Vi har også en erklært strategi om å alltid ha ledig kapasitet innen bedriften slik at vi kan tilby våre kunder rask og effektiv hjelp om ErgoGroup - din regionale IT-partner problemer skulle oppstå. Dette medfører igjen at vi passer på å ikke presse siste saft ut av våre ansatte; noe som utvilsomt viser seg å lønne seg på sikt. Alt dette gjør at vi har en særs stabil arbeidsstokk noe som vi ser som et sterkt og godt konkurransemoment; også om vi skal konkurrere med sør-norske bedrifter, sier Knut-Einar Allstrin. Geir Johansen I Nord-Norge har vi kontorer i Tromsø, Alta, Narvik, Harstad, Bodø, Mo i Rana og Mosjøen. ErgoGroup er et av Norges ledende IT-selskap med 2000 ansatte, og en omsetning i 2005 på 3,5 milliarder kroner. Selskapet er 100% eid av Posten Norge og tilbyr drift, løsninger og konsulenttjenester. Hovedkontoret er i Oslo, med lokal tilstedeværelse fra Alta i nord til Kristiansand i sør, i tillegg til virksomhet i Sverige. Vår ambisjon er å se hele bildet og bidra til å løse IT-utfordringer. I over 30 år har vi forenklet hverdagen for våre kunder, slik at de kan konsentrere seg om sin kjernevirksomhet og nå sine mål. Løsningene våre skal bidra til høyere effektivitet, bedre inntjening og styrket omdømme for våre kunder, 365 dager i året, 24 timer i døgnet. Les mer om ErgoGroup på og ta kontakt for ytterligere informasjon. Kunsten er å se hele bildet ErgoGroup InHouse

6 6 6 - NæringsRapport Nr NORDNORSK IKT Bedret økonomi og skjerpet kundefokus: Itet med basis for framtiden -I ei tid med økende webhandel, kombinert med stadig ny utvikling av teknologi,legger vi i Itet stor vekt på å bygge opp en organisasjon som gjør at vi kan tilby våre kunder trygghet og sikkerhet i forbindelse med deres ITdrift. Vi imøtegår framtidens behov,sier lederen for Itets Tromsø-avdeling, Bjørn Petter Jenssen. Av ei omsetning på 172,14 millioner kroner kom Itet ut med et driftsoverskudd på 4,48 millioner kroner i fjor. Omsetningen i 2004 var på 174 millioner kroner. Vi legger vekt på å foreta de riktige investeringer, samtidig som vi trygger økonomien i selskapet. Vi har økt egenkapitalen med vel ti millioner kroner i løpet av fjoråret og redusert gjelda med omtrent like mye, påpeker Jenssen Egenkapitalandelen i Itet er med dette oppe i 38,68 prosent. Webhandel Webhandel blir stadig mer utbredt, også når det gjelder IKT-produkter. Trygghet for kundene: Lederen av Itets Tromsø-avdeling, Bjørn Petter Jenssen (bildet), etterlyser en klar form for sertifisering også innen databransjen. Dette vil både skape større trygghet for kundene, samt sørge for langt mer ryddige forhold innen bransjen som helhet, mener han. Dette merker vi også selv. Vi selger nå datautstyr også til Oslo og til Vestlandet via nett, og dette er en ny trend. Men for å kunne konkurrere med webhandel er det viktig å bygge opp et apparat som kan gi kundene best mulig oppfølging og hjelp når problemer oppstår. Dette har vi satset mye på de siste årene gjennom å etablere landsdelens største driftsenter med bemanning hele døgnet, påpeker Jenssen. Sertifisering Bjørn Petter Jenssen mener det er litt av et tankekors at man innen IT-bransjen ikke forlanger en klar form for sertifisering, slik man har det i de fleste andre bransjer. Kommer du til et bilverksted, så står det stort skilt på Det ledende industrimiljøet nord for Dovre Mo Industripark er en av de største industriparkene i Norge, og det ledende industrimiljøet nord for Dovre. Prosessindustri utgjør kjernevirksomheten. I tillegg er det betydelig virksomhet innenfor verkstedindustri og informasjonsteknologi. Her er også flere engineerings-bedrifter og to fiskeoppdrettsanlegg. Itet AS veggen som forkynner at her fins det folk med mesterbrev eller annen klar kompetanse for å utføre arbeidet. Det er fortsatt vanlig at kunder spør hva vi tar i timepris når vi skal drive support eller utføre andre oppdrag innen driftssystem for data. Det de glemmer er at en person med god utdannelse og sertifisering innen IT ofte kan rette opp problemene på langt mindre tid enn en person som ikke har de nødvendige kvalifikasjoner. På grunn av IT-bransjens kompleksitet har kundene i veldig liten grad mulighet til å kontrollere hvilket arbeid som egentlig utføres via tastauret. Resultatet blir ofte at kunden må betale langt mer for det en ikke så velkvalifisert IT-arbeider utfører; selv om timeprisen til han eller hun er lavere - fordi den aktuelle personen bruker langt mer tid på problemløsningen. Innen Itet mener vi det er viktig at medarbeiderne har høy kompetanse at de har en sertifisering som gjør at de takler de oppdrag de til enhver tid får. Jeg mener at det er på tide atit-bransjen som helhet begynner å fokusere på nødvendigheten av en klar sertifisering, som også gir sikkerhet og trygghet for kundene. Det bør ikke lenger holde itet er en Nord-norsk komplett ITleverandør. itet har lokaliseringer i Alta, Tromsø, Harstad, Tromsø, Sortland, Bodø og Mo i Rana. Selskapet har 120 ansatte. itet tilbyr tilgjengelighet og respons, kombinert med faglig tyngde og kompetanse, som et større selskap samlet kan gi. itets produkt og løsningsportefølje spenner fra PC-nettverk, kommunikasjons og sikkerhetsløsninger, til servere og lagringssystemer. itet tilbyr forretningskritiske applikasjoner innenfor økonomi, bilagshånedtering, kundestøtte, portaler og e-læring, og profesjonelle drifts og outsourcingstjenester for både små og store virksomheter. å være god på data, siden man har holdt på siden guttedagene, mener Bjørn Petter Jenssen. Andre tider Tiden da man konsentrerte seg om å selge flest mulig PC`er er definitivt over. Konkurransen er blitt hardere, og webhandel bidrar til å fortsterke dette. Innen Itet innser vi viktigheten av å vektlegge den tjenesteytende delen i en helt annen grad enn tidligere, og våre erfaringer tilsier at dette nå er den riktige veien å gå, sier Bjørn Petter Jenssen. Kundeundersøkelse Av siste nummer av Itets kundemagasin Enter framgår det at Itet har foretatt en kundeundersøkelse som man sier seg godt fornøyd med. Ifølge undersøkelsen skal 78 prosent av de som deltok i undersøkelsen ha sagt at de sannsynligvis vil anbefale Itet til andre. Når det gjelder Itets myke verdier var resultatene generelt gode. Stort sett er kundene positive til måten de blir møtt på av firmaets ansatte, at løfter blir holdt og at kvaliteten er bra, heter det blant annet i referatet fra kundeundersøkelsen. Geir Johansen 125 bedrifter finner det lønnsomt å være lokalisert i industriparken i Rana. Vi har plass for flere! Vi har noe ledig bygg-areal, og setter opp nye bygninger etter behov. Positiv utvikling både for Itet og IT-Partner: På trygg nordnorsk grunn Et lønnsomt fellesskap Pb 500, 8601 Mo i Rana De to største nordnorske databedriftene, Itet og IT-partner, kom ut med omtrent like stor omsetning i fjor. De to selskapene, som har to vidt forskjellige driftsmodeller, er begge inne i ei positiv utvikling. Mens IT-Partner velger å etablere nye, selvstendige avdelinger, så satser Itet på å bygge opp en best mulig sentral organisasjon som skal sørge for trygghet og sikkerhet for kundene. IT-Partner etablerte ny avdeling på Møre i fjor, og nå mener Knut-Einar Allstrin at tiden er inne for å etablere en avdeling på Østlandet også. Han mener at den sterkt desentraliserte driftsmodellen til IT-Partner; kombinert med aktivt eierskap blant de ansatte, er en god og framtidsrettet modell som meget vel skal kunne konkurrere med større databedrifter sørpå. Tromsø-avdelingen av IT-Partner, som ble etablert i 2001, har vokst meget raskt, og er nå den største av IT-Partner-avdelingene. Når IT-Partner til neste år kan feire 10-årsjubileum, så vil samlet omsetning i avdelingene ha oversteget 200 millioner kroner. Itet er igjen inne i ei positiv økonomisk utvikling. Egenkapitalen ble økt med vel ti millioner kroner i fjor. Selskapet legger stor vekt på å skape trygghet og sikkerhet for sine kunder; blant annet gjennom stadige forbedringer av landsdelens største driftssenter med bemanning døgnet rundt.

7 NORDNORSK IKT 7 NæringsRapport Nr Poseidon Simulations AS: Vi teller opp ved årets slutt Poseidon gruppen har sitt utgangspunkt i en bedrift som ble etablert på Leknes i Vestvågøy allerede i 1988.Den tok sikte på å utvikle enkle og effektive databaserte systemer for navigasjonsopplæring. Det er en virksomhet som videreføres i Poseidon Simulations,som har virksomhet og kunder flere steder i verden. Ustabil bransje. Bildet er tatt på Nordland Fiskerifagskole (NFS) på Gravdal i Lofoten. Poseidon Simulation holder i disse dager på å installere en stor brosimulator på skolen, og bildet er fra instruktør-/lærerstasjon som styrer og overvåker tre studentstasjoner/-skip. Installasjonen består av totalt 30 PC i nettverk, hvor det utføres avanserte matematiske beregninger og visualisering. På bildet er det utviklingssjef Erlend Helmersen til venstre og daglig leder Sigve Olsen til høyre. Men under Poseidon paraplyen har det etter hvert kommet en skog av selskaper som retter seg mot konsulentvirksomhet, utdanning, regnskapstjenester, eiendomsutvikling og geotekniske tjenester. Pluss et eget selskap som ivaretar selskapets aktiviteter og kunder i Asia. Og alt eies av ballstadværingen Bjarne Pedersen, som gjennom Poseidon Holding kontrollerer samtlige selskaper. Han hadde bankfaglig bakgrunni Tromsø, dahanreturnerte til hjemkommunen og kjøpte opp 100 prosent av Poseidon. Det har åpenbart vært vellykket. Poseidon Simulations er videreutviklingen av kjernevirksomheten, som fortsatt satser på maritime utdanningssimulatorer, og som selger disse i både Asia og Afrika. Samtidig satses det på å utdanne fagfolk til å kunne bruke disse systemene, ikke minst i samarbeid med norske rederier. For tiden er Poseidon involvert i utdanning av nigerianske sjøfolk, samtidig som selskapet bidrar til oppbyggingen av en Kystradio i Nigeria, forteller daglig leder Sigve Olsen i Poseidon Simulations til Næringsrapport. Selskapet han leder solgte i fjor utstyr og tjenester for 11,5 millioner kroner, og satt igjen med 2,0 millioner kroner på bunnlinjen. Det var en nedgang fra året før på henholdsvis 23 og 29 prosent, men dette er en både tøff og usikker bransje. Det er derfor jeg sier at ingen ting er sikkert før på nyttårsaften, sier Olsen, med henvisning til utviklingen i selskapet i Foreløpig ser det imidlertid ut til at selskapet går mot et salg på nivå med 2005, og med et foreløpig uspesifisert overskudd. Dette er en virksomhet som både er utsatt for politisk risiko, og som til og med ble påvirket av tsunamien i Indonesia i Der hadde Poseidon store planer, som også ble skyllet vekk av flodbølgen som rammet landet. Poseidon Simulations har ansatt to nye systemutviklere og har nå 10 ansatte. I det opprinnelige Poseidon-selskapet ble det laget databaserte radarbilder av ulike hav- og havneområder, verden rundt. Disse kunne brukes i utdanningsøyemed på vanlige PC-er og var så enkle og effektive at de faktisk hadde betydelige problemer med å bli godtatt av maritime skoler i Norge. Det hersket ikke lite fordommer mot den slags Poseidon Simulation Poseidon Simulation AS utvikler og selger PC-baserte simulatorer for maritim opplæring. Bedriften har kunder, samarbeidspartnere og prosjekter i store deler av verden. Poseidon Simulation AS inngår i Poseidongruppen som er en del av det varierte kunnskapsmiljøet i Lofoten Næringshage AS. Som høyteknologisk kompetansebedrift, lokalisert på Leknes i Lofoten, tilbyr Poseidon spennende arbeidsoppgaver innen programvareutvikling, internasjonalt salg og prosjektarbeid. Bedriften er inne i en positiv utvikling og antall medarbeidere øker. nymotens utstyr innen et utdanningsmiljø som tradisjonelt benyttet ganske andre hjelpemidler. Formodentlig går det bedre nå. Finn Bjørnar Hansen

8 8 8 - NæringsRapport Nr NORDNORSK IKT Hålogaland IKT: Mer enn bredbåndsdrift Hålogaland IKT (HIKT) ble etablert i 2001, som et datterselskap av Hålogaland Kraft, som eies av åtte kommuner i Sør-Troms. Bedriften er bredbåndleverandør, og drifter nettet til Hålogaland Kraft, som nå skal bygges ut i betydelig omfang. Men HIKT driver med svært mye mer enn det. Selskapet både drifter og setter sammen datasystemer for sine kunder. Det er faktisk et tjenestespekter som HIKT aldri egentlig har solgt, men som har oppstått som forretningsområde fordi kundene henvendte seg til HIKT og ba om hjelp, forteller daglig leder i HIKT, Pål Dybvik til Næringsrapport. Etterspør kompetanse Det er kanskje ikke så rart. Både bedrifter og offentlige etater har ofte anskaffet så mye og så komplekst datautstyr at eierne rett og slett mangler kompetanse til å få full utnyttelse av det. Det fikk de altså hos HIKT. Først nå er det at selskapet har funnet det riktig å ansette noen til å selge denne svært viktige delen av HIKTs tjenestespekter. Det skjer etter at 60 kunder har funnet veien til HIKT, ganske uten markedsføring og kjøpt tjenester derfra. Jungeltelegrafen er ingen dårlig markedsføringskanal. For virksomhetene som benytter seg av denne tjenesten er fordelene åpenbare. For det første trenger de ikke å skaffe seg spesialisert og kostbar IKT-kompetanse, for det andre kan de konsentrere seg om kjernevirksomheten, samtidig som føler full trygghet for å ha et velfungerende IKT system. Samtidig setter HIKT sammen datapakker for kunder, der kunden definerer sine behov og HIKT tar seg av resten, samt den senere driftingen av systemene. Bygger ut nettet I tillegg drifter HIKT Hålogaland Krafts bredbåndnett. Dette er et nett som skal bygges kraftig ut med fiberkabel i løpet av de neste 5-6 årene. HK tar sikte på å bygge ut nettet direkte rettet mot boligfelter, der beboerne inviteres til åtegne seg som abonnenter i forkant av utbyggingen. Dermed vil utbygger har rimelig klar oversikt over de økonomiske sidene ved en utbygging. HK tar dessuten sikte på utbyggingsprosjekter i samtlige av de åtte eierkommunene i HKs distrikt. HIKT hadde i fjor driftsinntekter på vel 13 millioner kroner og et driftsresultat på 3,1 millioner kroner. På bunnlinjen havnet det vel 2,2 millioner kroner. God innsats fra staben: Foran fra venstre Finn Haukebøe, Stefan Stokmo, Lars Erik Jensen, Thomas Sandvik, Cathrine Berg, Jan Åge Johnsen. Bak fra venstre: Pål Dybvik, Joakim Sara, Kristoffer Hofstad Danielsen, Glenn OLsen, Jonny Tobiassen, Tor Gunnar Olsen. HIKT er dermed en svært lønnsom datter av Hålogalands Kraft. Og med en egenkapital på 5,8 millioner kroner er datteren også meget solid EK-prosenten er på 58,4. Foruten den omtalte driftsavdelingen og bredbåndavdelingen har HIKT også en liten utviklingsavdeling. Selskapet konsentrerer seg hovedsakelig om Hålogalandsregionen, altså Sør- Troms og Nordre Nordland, med et skråblikk mot Vesterålen og Lofoten. Og den akter å satse hardt mot bedriftsmarkedet. Finn Bjørnar Hansen Obexcode Etablert: 2001 Adresse: Tromsø Ant.ansatte: 5 Daglig leder: Dag Brattli Driftsinnt. 2,3 mill. (3,1) Driftskostn. 7,12 mill. (4,06) Driftsres. -4,8 mill. ( ) Årsres. -3,58 mill. ( ) Sum eiendeler 5,58 mill. (6,49) Sum EK 3,62 mill. (4,69) Sum gjeld 1,9 mill. (1,8) Gjennom studiene til sivilingeniør tilegnet Dag Brattli seg kunnskaper om moderne datateknologi spesielt knyttet til mobiltelefoni. Etter studiene arbeidet han i et år i Fast i Tromsø før han bestemte seg for Moderne mobiltelefoner får stadig mer omfattende bruksområder,og det blir dermed et større behov for oppdateringer av telefonenes programvare, samt for bevaring av data som telefonene inneholder. Tromsø-bedriften Obexcode AS utvikler nå en helt ny servicestasjon for mobiltelefoner som skal ha hele Europa som marked. Dag Brattli, som startet opp bedriften Obexcode i 2001, har selv tatt over som daglig leder for bedriften, og han ser nå positivt på framtiden etter noen å satse på å etablere egen bedrift med utvikling av software for mobiltelefoner som spesialområde. Dette var i Haakon Bryhni, som hadde vært sensor for Brattli under studiene, ble fort en viktig samarbeidspartner. Han er styrleder for Obexcode AS. Bryhni eier også 50 prosent av aksjene i selskapet Nunatak, som er største aksjonær i Obexcode, med 37,4 prosent av aksjene. Brødrene Ivar og Knut Søvold eier de resterende aksjene i Nunatak AS. Daglig leder Dag Brattli har 18,9 prosent av aksjene i Obexcode, mens Norinnova AS har 16,9 prosent. De øvrige aksjene er fordelt i mindre poster på ti forskjellige personer og bedrifter. vanskelige år, rent økonomisk. I samarbeid med Vishay Semiconductors Inc. fra USA; et selskap som er produsent av komponenter for infrarød datakommunikasjon, etablerte Obexcode avdelinger i Oslo og i Shanghai, for å levere ny programvare for mobiltelefoner produsert i Kina. Snuoperasjon -Ei satsing som ikke var vellykket, konstaterer Dag Brattli i dag. Det gikk alt for lang tid for oss å få oppgjør for arbeid vi utførte for de kinesiske mobiltelefondistributørene. For en liten bedrift som vår gikk dette ikke i lengden, da vi må ivareta vår likviditet fra måned til måned. Nå har vi lagt ned kontorene i Oslo og Shanghai, og vi har endret strategi. Vi konsentrerer oss for fullt med utviklingsarbeid her fra Tromsø, sier Dag Brattli. Tromsø-bedriften Obexcode satser på hele Europa som marked: Servicestasjon for mobilen Servicestasjon Den nye satsingen går ut på å utvikle en spesiell servicestasjon for moderne mobiltelefoner som butikker som selger telefonene skal tilby sine kunder. Folk er blitt så avhengige av mobilen i både arbeidsog fritidssammenheng at det vil innebære et betydelig tap å måtte levere inn en mobiltelefon som det oppstår feil på, eller der programvaren må oppdateres dersom det tar dager å få tilbake telefonen. Vår løsning innebærer at kunden kan få utført programvareoppdatering, samt få tatt nødvendig back-up av innhold i telefonen, når man oppsøker butikken man har kjøpt telefonen hos, forklarer Dag Brattli. Samarbeid Løsningen den lille Tromsø-bedriften har lansert er ifølge Brattli blitt godt mottatt av viktige aktører i markedet. Vi er svært glade for å ha fått til en samarbeidsavtale med en av de største distributørene av mobiltelefoner i Norge, som Brattli av forretningssensitive årsaker ikke kan si hvem er. Vi samarbeider også med Telecom Italia Mobile om å få innført vår mal for servicestasjoner i butikker i Italia. Vi satser på hele Europa som marked for våre nye løsninger, og innen bedriften arbeider vi hele tiden med å utvikle vår software videre, slik at bruksområdet tilpasses de stadig nye behov som melder seg i markedet, sier Dag Brattli. - Viktig støtte I fjor ble underskuddet i Obexcode på 4,8 millioner kroner. Omsetningen var på 2,3 millioner kroner. Et utslag av den mislykkede satsingen i Asia. I år regner vi med å komme ut med rundt null i regnskapet, og i årene som kommer har jeg god tro på at vi vil tjene penger. Halvårsregnskapet for i år viser ei omsetning på 1,9 millioner kroner, med et underskudd på 3000 kroner. Vi er tross alt ennå i en utviklingsfase i vår bedrift. Jeg er svært glad for at jeg har med meg folk som har tro på det vi driver med; folk som både har gått inn med kapital og praktisk støtte i Obexcode, sier Dag Brattli. Selskapet Nunatak AS, hvor Haakon Bryhni eier 50 prosent av aksjene, mens brødrene Ivar og Knut Søvold, eier den andre halvparten, har største aksjepost i Obexcode, med 37,64 prosent. Geir Johansen Snuoperasjon: Etter ei mislykket satsing på utvikling av software for kinesiske mobiltelefonprodusenter har Tromsø-bedriften Obexcode, med daglig leder Dag Brattli (bildet) i spissen, foretatt en snuoperasjon. Nå utvikler bedriften en helt ny servicestasjon for mobiltelefoner som man vil selge til butikker rundt om i Europa.

9 NORDNORSK IKT 9 NæringsRapport Nr Poweroffice AS Lønnsom software Poweroffice ble etablert allerede i 1998, men hadde sitt første hele driftsår i Det ble etablert fordi Tor Sivertsen, eier av regnskapsbyrået Consis på Fauske så behovet for programvare knyttet til regnskapsførsel og ikke minst til kunderelatert virksomhet, som kundene hans etterspurte. Etablert: 1998 Adresse: Bodø Antansatte: 11 Daglig leder: Tor Sivertsen Omsetning 2005 Årsesultat 2005 Omsetn.stip 2006 Årses. stip (MIO)7,5 (MIO)1,7 (MIO)7,5 (MIO)? PowerOffice AS er Norges ledende leverandør av frontoffice systemer spesielt for liberale bransjer som regnskap, revisjon, advokat og konsulenter innen ulike bransjer. Systemene er svært brukervennlig Poweroffice AS Det startet med utvikling av et program for timeregistrering, og senere har det utviklet seg til et mangfold av tjenester, som er blitt godt mottatt i markedet. Så godt at bedriften i fjor fikk et årsoverskudd på nær 1,7 millioner kroner av en salgsinntekt på snaue 7,5 millioner kroner. Det er et glimrende resultat, som gjør bedriften til den tredje mest lønnsomme i landsdelen innen IKT-bransjen. Suksessen har ført til at Poweroffice nå er blitt en moden og har all den funksjonaliteten du trenger for effektiv og lønnsom økonomistyring av egen virksomhet. De viktigste funksjonene i PowerOffice er timeregistrering, kundeoppfølging (CRM), fakturering og KS-system spesielt for liberale yrker. En egen prosjektoppfølgingsmodul sørger for full oversikt over hvert enkelt prosjekt og delprosjekt du jobber med. Våre medarbeidere har meget høy kompetanse innenfor sine områder og sikrer våre produkter et meget høyt kvalitetsnivå. bedrift med 11 ansatte, og på jakt etter flere. Suksessen har også ført til at bedriften har forlatt Fauske, der den holdt til i etasjen over regnskapsfirmaet, og flyttet til Bodø, der den har etablert seg sentralt i byen, på jakt etter stadig nye medarbeidere, særlig systemutviklere og programmerere. Tor Sivertsen har fått erfare at de ikke er lette å finne i Bodø heller, men han fortsetter jakten, sammen med partneren Trond Erik Paulsen. Han regner med å ha omtrent samme salg i 2006 som i fjor, men selskapet har nå vært nødt til å bruke en del penger på både flytting og etablering i Bodø, samt kostnader ved å øke staben. Omtrent halvparten av staben er dagpendlere fra Fauske, og det går helt greit mener Sivertsen. Han signaliserer dermed at overskuddene kanskje ikke blir like imponerende som i fjor, da bedriften hadde en resultatmargin på 22,2 prosent. Det gir den rygg til å bære kostnadene ved å ekspandere. Det har vært selskapets policy at utviklingen skulle skje uten låneopptak, og det har den klart. Utviklingen av programvare er oftest definert av kundenes behov, Pendler til Bodø: Daglig leder Tor Sivertsen i Poweroffice leter etter fagfolk og vil ekspandere i en av landsdelens lønnsomste IKT-bedrifter. og med bakgrunn i regnskap og data hadde Poweroffice svært gode forutsetninger for å utvikle produkter som møtte behovene i bransjen. Samtidig opplevde bedriften å få innpass med produktene i flere store kjeder av bedrifter innen regnskap og revisjon. Det har nok bidratt til suksessen, og bedriften er sulten på mer, bare den får tak i de rette fagfolkene. Sivertsen og Paulsen akter å utvide produktspekteret og har allerede laget nye, og mer avanserte versjoner av sine egne første produkter. Finn Bjørnar Hansen

10 NæringsRapport Nr NORDNORSK IKT Datakvalitet AS i Tromsø: Trygger hverdagen -Vi har vokst sakte, og det trives vi med. Gjennom alle 11 år som vi har holdt på har vi lagt stor vekt på utviklingsarbeid, for å kunne tilpasse våre dataprogrammer til stadig breiere kundegrupper. Vi føler at vi har oppnådd stor tillit i markedet, og at vi står på trygg grunn, sier daglig leder for Tromsø-bedriften Datakvalitet AS, Svein Halvorsen. Datakvalitet AS Etablert: 2001 Adresse: Tromsø Ant.ansatte: Daglig leder: Svein Halvosen Driftsinnt. 3,36 mill. (3,06) Driftskostn. 2,38 mill. (2,37) Driftsresultat ( ) Årsresultat ( ) Sum eiendeler 1,8 mill. (1,7) Sum EK 1,0 mill. ( ) Sum gjeld (1,5 mill) Som forskere ved Fiskeriforskning i Tromsø begynte Svein Halvorsen og Leif Krane på begynnelsen av 1990-tallet med å utvikle et eget dataprogram som kunne lette arbeidet med å holde orden på dokumenter i en fiskeindustribedrifts kvalitetssikringssystem. Programmet viste seg å være så anvendbart at de to i 1995 bestemte seg for å etablere bedriften Datakvalitet AS, for å distribuere og videreutvikle programmet. Svein Halvorsen eier 50 prosent av aksjene i Datakvalitet AS, mens Leif Krane har resten av aksjene. Halvorsen er daglig leder, mens Krane er styreleder i selskapet. På begynnelsen av 1990-tallet arbeidet Svein Halvorsen og Leif Krane som forskere ved Fiskeriforskning i Tromsø. I sin kontakt med fiskerinæringen så de to behovet for å få et dataprogram som kunne holde orden på alle dokumenter som inngår i en bedrifts kvalitetssikringssystem. Med finansiering fra NT-programmet (Norges Forskningsråd)og Fiskerinæringens Landsforening satte de to i gang med å utvikle en såkalt kvalitetshåndbok for fiskeindustribedrifter. Fiskeindustrien Man inngikk i nært samarbeid med fiskeindustribedriften Hagb. Kræmer, som prøvde ut det nye dataprogrammet i praksis. Fort viste det seg at man hadde greid å utvikle et program som på en helt ny måte greide å holde oversikt og orden på dokumenter av forskjellig slag som inngår som elementer i kvalitetssikring. Halvorsen og Krane bestemte seg i 1995 for å etablere en egen bedrift Datakvalitet AS, som skulle stå for distribusjon og videreutvikling av programmet. Til hele landet 11 år etterpå er det fire ansatte i bedriften. Nå benyttes kvalitetshåndboken som ble utviklet i Tromsø i en rekke bedrifter og Fortinet UTM Firewall gir alle tjenester integrert i samme enhet uten noen brukerlisensiering eller 3. parts produkter. Vokser sakte: Daglig leder Svein Halvorsen (bildet) i Tromsø-bedriften Datakvalitet AS er fornøyd med at bedriften har vokst sakte. Det er viktig for oss å ha nær kontakt med våre kunder. Det skaper stabilitet og trygghet både for våre kunder og for oss selv, sier Svein Halvorsen. offentlige institusjoner over hele landet. Mens vi først satset direkte mot fiskeindustrien, så har vi maktet å videreutvikle programmet slik at det nå kan benyttes av alle typer bedrifter. Vi har fått en god posisjon i markedet, og har nå rundt 300 kunder rundt om i hele landet. De fleste av disse befinner seg i Østlandsområdet. Flere av de største sykehusene her i landet benytter nå vårt program for å lette arbeidet med kvalitetssikring, sier Svein Halvorsen. I løpet av årene som har gått har sykehussektoren blitt til den viktigste kunden for den lille Tromsø-bedriften. Fordel som liten For liten er man fortsatt, og man har ingen ambisjoner om å vokse raskt heller. Vi har vokst sakte, og vi trives med det. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på den support vi yter, og i denne sammenheng er det en fordel å være liten. Våre kunder vet at de lett kommer i kontakt med oss, og for oss selv er det tilfredstillende å ha nær kontakt med våre kunder, sier Svein Halvorsen. Nord-norske ikt-bedrifter (med omsetningstall) Antall bedrifter: Endring Sum driftsinntekter ,25 % Driftsresultat ,41 % Årsresultat ,41 % Egenkapital ,83 % Lønnskostnader ,97 % Antall ansatte ,20 % Nytt program Ved siden av kvalitetshåndboken har Datakvalitet AS også utviklet dataprogrammet DK Delta, som er et databaseprogram for å registrere og følge opp ulike typer avvik, korrigerende tiltak og forbedringstiltak. Vi driver hele tiden med videre utvikling av våre dataprogrammer. Vi legger vekt på at programmene skal være mest mulig fleksible, slik at de passer inn i vidt forskjellige virksomheter. Samtidig er det viktig for oss at de programmene vi selger er brukervennlige. Vi mener selv vi har lyktes bra, og ser lyst også på tiden som kommer, sier Svein Halvorsen. Solid økonomi Den lille Tromsø-bedriften har kunnet vise til gode overskudd de siste årene. Bedriften havner helt mot toppen av Næringsrapports tabell, både når det gjelder drifts- og resultatmargin i fjor. I 2005 ble driftsoverskuddet på kroner, av ei omsetning på 3,36 millioner. I løpet av fjoråret ble egenkapitalen i selskapet økt fra kroner til en million, noe som gir en egenkapitalandel på 57, 46 prosent. Geir Johansen - Antivirus og IDP - AntiSpam og Url-filter - SpyWare filter - IM/P2P filter - QoS, HA og VLAN - SSL VPN Pris fra 6.690,- eks. mva. Importør: Ta kontakt for informasjon og din lokale forhandler Best resultatmargin, driftsinntekter over 3 mill. Sum driftsinntekter Årsresultat Res.margin Nr Firma Kommune 2005 endring 2005 endring 1 WIDERØE INTERNET AS Vefsn ,08 % ,30 % 43,21 % 2 DATAKVALITET AS Tromsø ,64 % ,83 % 24,93 % 3 POWEROFFICE AS Fauske ,43 % ,12 % 22,19 % 4 INVENIA AS Målselv ,67 % ,02 % 21,43 % 5 CERPUS AS Øksnes ,16 % ,48 % 18,71 % 6 POSEIDON SIMULATION AS Vestvågøy ,81 % ,30 % 17,40 % 7 HÅLOGALAND IKT-SENTER AS Harstad ,36 % ,15 % 17,15 % 8 FINALE SYSTEMER AS Tromsø ,15 % ,79 % 12,66 % 9 DIALOG EXE AS Bodø ,91 % ,45 % 11,62 % 10 CUSTOMPUBLISH AS Skjervøy ,58 % ,86 % 11,36 % 11 DIPS ASA Bodø ,46 % ,36 % 10,63 % 12 TROMSØ TELECOM AS Tromsø *) 685 *) 10,63 % 13 JR DATALINE ANS Lenvik ,75 % ,26 % 10,44 % 14 NORNETT AS Alta ,68 % ,40 % 10,12 % 15 FIKAS BREDBÅND AS Hammerfest ,98 % ,31 % 9,86 % 16 TELEBUTIKKEN TROMSØ AS Tromsø ,23 % 936 6,61 % 9,64 % 17 SYSFACTORY AS Tromsø ,66 % ,00 % 9,01 % 18 CONCERO AS Tromsø ,42 % ,07 % 9,01 % 19 OFFICELINK AS Bodø ,69 % ,35 % 8,31 % 20 ADCOM SORTLAND AS Sortland ,15 % 997-1,38 % 7,42 % 21 KGS SYSTEMER AS Tromsø ,30 % ,96 % 6,98 % 22 SNAKK ALTA AS Alta ,62 % ,00 % 6,72 % 23 PBL MEDLEMSSERVICE AS Bodø ,30 % ,89 % 6,48 % 24 SNAKK TROMSDALEN AS Tromsø ,81 % ,28 % 6,35 % 25 FUNN AS Narvik ,31 % ,94 % 6,21 % Resultatmargin = Sum driftsinntekter/årsresultat NæringsRapport

11 NORDNORSK IKT 11 NæringsRapport Nr Trygg Data med sentral posisjon nasjonalt: Stopper inntrengere -Den nye trenden går ut på at folk mer og mer går over til Instant Messaging og andre former for chat, når det gjelder kommunikasjon via nettet. Dette innebærer nye utfordringer når det gjelder sikkerhet. Vi akter å være i forkant av utviklingen, sier daglig leder for Tromsø-bedriften Trygg Data AS, Egil Løseth. Løseth er etter hvert blitt for litt av en veteran å regne, når det er snakk om sikkerhetssystemer for data. Han startet opp Trygg Data i Først var bedriften ren forhandler, men etter hvert gikk man mer og mer over til å bli importør av sikkerhetssystemer for databransjen. Jeg startet opp før Internett kom. Den gang var det snakk om så uskyldige saker som UPS, back-up og Antivirus. Mye har skjedd siden, sier Egil Løseth. Ledende på sikkerhet I dag er Tromsø-bedriften, med kontor i Oslo, landets ledende importør av sikkerhetsløsninger fra 15 av de største sikkerhetsprodusentene i åtte land. Opp gjennom Trygg Data AS Etablert: 1992 Adresse: Tromsø/Oslo Ant.ansatte: 8 Daglig leder: Egil Løseth Driftsinnt. 12,94 mill. (11,8) Driftskostn. 13,64 mill. (11,5) Driftsres ( ) Årsres ( ) Sum eiendeler 4,54 mill. (6,0) Sum EK ( ) Sum gjeld 4,4 mill. (5,4) Egil Løseth, som hadde gått tre år på datastudiet ved Høgskolen i Tromsø, startet opp bedriften i årene har man bygd opp et stort forhandlernett over hele landet. Bedriften arrangerer kurs hvor produsenter og forhandlere deltar for at alle involverte skal være best mulig oppdaterte innen det siste innen sikkerhetssystemer. Vårt mål er å være den ledende distributør av IT-sikkerhetsløsninger her i landet, sier Egil Løseth. Mest på Østlandet To tredjedeler av bedriftens kunder ligger på Østlandet. Store bedrifter som TV 2, Akershus fylke, IT Fornebu og Ventelo får sine sikkerhetsløsninger fra Tromsøbedriften. Vi er ikke noen stor bedrift. Vi opererer i en nisje der vi akter å være ledende, og jeg mener vi opp gjennom årene har opparbeidet oss en solid posisjon i markedet. De fleste av de største bedriftene kjenner til Trygg Data når det blir snakk om sikkerhet, sier Egil Løseth. Nye trusler Han forteller at bedriften, ved siden av å drive på med import, også legger stor vekt på evaluering av produktene som løser dagens sikkerhetsutfordringer. Vi må hele tiden ligge i forkant av utviklingen. Nye trusler vil hele tiden komme. For få år siden var virus knyttet til e-post det største problemet. Dette er nå omtrent helt eliminert. I tiden som kommer vil det være helt andre trusler mot datasikkerheten, fastslår Løseth. Først drev han med forhandling av datautstyr, men gikk så over til å importere sikkerhetsløsninger for datasystemer. Dette er blitt bedriftens spesialitet, og i samråd med produsenter og et forhandlernett over hele landet presenterer bedriften stadig nye sikkerhetsløsninger også overfor noen av de største bedriftene i landet. Egil Løseth eier 65 prosent av aksjene, mens broren hans, Johnny Løseth, eier de resterende aksjene i Trygg Data AS. Bedriften har i dag åtte ansatte, på kontorene i Tromsø og i Oslo. Over til chat Den siste tiden har den vanligste trusselen bestått i at folk lures til å oppsøke websider som inneholder spyware eller virus. Det har også blitt utbredt at folk lures til å oppgi viktige personopplysninger gjennom web-surfing; opplysninger som kan benyttes til å bedrive økonomisk kriminalitet. Nå blir Instant Messaging, og andre former for chat, mer og mer vanlig. Analytikere mener at denne formen for kommunikasjon vil overgå bruk av e-post innen kort tid. Dette vil også skje innen bedriftsmarkedet. Unge IT-brukere benytter allerede chat i langt større grad enn e-post, fordi dette gir raskere, direkte, kommunikasjon. Vi forbereder oss nå på sikkerhetsproblemer som nødvendigvis vil følge av denne nye brukstrenden, sier Løseth. Best driftsmargin, driftsinntekter over 3 mill Ledende på sikkerhet: Egil Løseth (bildet) i Tromsø-bedriften Trygg Data AS har som mål å være den ledende distributøren av IT-sikkerhetsløsninger i Norge. Det innebærer stadig nye utfordringer. Databrukeres overgang til å benytte chat i stadig større omfang betyr også utvikling av nye IT-trusler som Trygg Data må finne systemer for å møte. Økonomi Trygg Data kom ut med et underskudd på drift på kroner i fjor. Dette skjedde som følge av ekstra kostnader i forbindelse med drift av vårt Oslo-kontor. I år ser det langt bedre ut økonomisk. Vi vil nå ei omsetning på rundt 16 millioner kroner, og overskudd på drift vil være på rundt en million, sier Egil Løseth. Geir Johansen Sum driftsinntekter Driftsresultat Dr.margin Nr Firma Kommune 2005 endring 2005 endring 1 WIDERØE INTERNET AS Vefsn ,08 % ,43 % 58,65 % 2 INVENIA AS Målselv ,67 % ,54 % 29,22 % 3 DATAKVALITET AS Tromsø ,64 % ,50 % 29,18 % 4 POWEROFFICE AS Fauske ,43 % ,73 % 29,15 % 5 HÅLOGALAND IKT-SENTER AS Harstad ,36 % ,56 % 23,79 % 6 POSEIDON SIMULATION AS Vestvågøy ,81 % ,19 % 21,89 % 7 CERPUS AS Øksnes ,16 % ,21 % 18,30 % 8 FINALE SYSTEMER AS Tromsø ,15 % ,95 % 17,47 % 9 DIPS ASA Bodø ,46 % ,44 % 16,65 % 10 CUSTOMPUBLISH AS Skjervøy ,58 % ,56 % 16,15 % 11 FIKAS BREDBÅND AS Hammerfest ,98 % ,62 % 15,78 % 12 NORNETT AS Alta ,68 % ,25 % 15,74 % 13 DIALOG EXE AS Bodø ,91 % ,00 % 15,50 % 14 TROMSØ TELECOM AS Tromsø #DIV/0! 953 #DIV/0! 14,79 % 15 TELEBUTIKKEN TROMSØ AS Tromsø ,23 % ,56 % 13,39 % 16 SYSFACTORY AS Tromsø ,66 % ,66 % 12,71 % 17 CONCERO AS Tromsø ,42 % ,90 % 12,59 % 18 OFFICELINK AS Bodø ,69 % ,41 % 11,74 % 19 JR DATALINE ANS Lenvik ,75 % ,10 % 11,36 % 20 KGS SYSTEMER AS Tromsø ,30 % ,87 % 9,72 % 21 SNAKK ALTA AS Alta ,62 % ,57 % 9,59 % 22 ADCOM SORTLAND AS Sortland ,15 % ,10 % 8,95 % 23 SNAKK TROMSDALEN AS Tromsø ,81 % ,92 % 8,89 % 24 FUNN AS Narvik ,31 % ,89 % 8,78 % 25 BEDRIFTSSYSTEMER AS Tromsø ,50 % ,93 % 8,63 % Driftsmargin = Sum driftsinntekter/driftsresultat NæringsRapport

12 NæringsRapport Nr NORDNORSK IKT KGS Systemer AS og Kjell Sundfær: Smart problemløser Allsidig problemløser, der er hentet fra egenreklamen til Kjell Gunnar Sundfær, en veteran i IKT bransjen og med svært spesialiserte tjenestetilbud på alt som har med målingog måleapparater å gjøre. Og mer til. Ifølge Sundfær selv startet det hele for mange år siden, da han utviklet styringssystemer for turbinene til Kværner Energy. Siden da har han utviklet data løsninger for alt fra temperaturstyring i kjøledisker og kontroll med vannstand i vannmagasiner. Største driftsresultat, driftsinntekter over 10 mill. Sum driftsinntekter Driftsresultat Nr Firma Kommune 2005 endring 2005 endring 1 DIPS ASA Bodø ,46 % ,44 % 2 WIDERØE INTERNET AS Vefsn ,08 % ,43 % 3 INVENIA AS Målselv ,67 % ,54 % 4 NOR CARGO DATA AS (ERGO GROUP) Tromsø ,35 % ,14 % 5 ITET AS Bodø ,10 % ,00 % 6 NORNETT AS Alta ,68 % ,25 % 7 HÅLOGALAND IKT-SENTER AS Harstad ,36 % ,56 % 8 FINALE SYSTEMER AS Tromsø ,15 % ,95 % 9 POSEIDON SIMULATION AS Vestvågøy ,81 % ,19 % 10 AVIKOM AS Tromsø ,73 % ,66 % 11 OFFICELINK AS Bodø ,69 % ,41 % 12 FUNN AS Narvik ,31 % ,89 % 13 IT PARTNER TROMSØ AS Tromsø ,01 % ,95 % 14 BEDRIFTSSYSTEMER AS Tromsø ,50 % ,93 % 15 FIKAS BREDBÅND AS Hammerfest ,98 % ,62 % 16 CONCERO AS Tromsø ,42 % ,90 % 17 IT PARTNER AS Bodø ,41 % ,18 % 18 ADCOM SORTLAND AS Sortland ,15 % ,10 % 19 IT PARTNER HARSTAD AS Harstad ,91 % ,41 % 20 ITICKET AS Bodø ,38 % ,61 % Sortert på synkende driftsresultat NæringsRapport Prisbelønnet i Dusseldorf. Leder a KGS Systemer, Kjell Sundfær mottar Best Customer Award Fra venstre: Sales manager Scandinavian, Jash Bansidhar, Kjell Sundfær, og Vice president eautomation Howard Lin Og han har hele landet som arbeidsplass, takket være et velutviklet samarbeid med Posten. Lokaliseringen i Tromsø har nok noen ganger forbauset kundene hans, men det var nå der han etablerte bedriften i Det er snart tjue år siden og gjør ham til veteran i bransjen. I 1995 flyttet han og bedriften inn i Forskningsparken i Tromsø, og der er den fortsatt. Solid Bedriften har fire ansatte, grunnleggeren inkludert og den har stort sett levert gode økonomiske resultater gjennom hele levetiden forteller Sundfjær. I fjor økte bedriften omsetningen med vel 80 prosent og driftsresultatet med 160 prosent. Omsetningen i fjor landet på vel 8,0 millioner kroner og driftsresultatet havnet på 0,780 millioner kroner. Etter skatt og finansposter satt bedriften igjen med 0,560 millioner kroner. Bedriften er solid, med en egenkapital på snaue 1,6 millioner kroner og en EK-prosent på snaue 45 prosent. KGS Systemer er en liten og spesialisert bedrift som leverer et bredt tjeneste- og utstyrs spekter til kunder over hele landet. Bedriften løser problemer for kundene, samtidig som vi har det gøy, sier Kjell Gunnar Sundfær til Næringsrapport. Han regner med at 2006 rent økonomisk blir omtrent som i fjor. Vi har allerede passert 7 millioner i omsetning for året, og er vi flinke og står på så passerer vi nok 8 millioner før året er omme, sier Sundfær. Prisbelønnet kundebehandling Og selskapet høster både heder og ære for sin evne til å betjene sine kunder. På en bransjekonferanse i Dusseldorf, 2006 Advantech eautomation World Partner Conference i slutten av september ble KGS Systemer belønnet med prisen, Best Customer Support Award for Det er Sundfær med rette stolt av. Finn Bjørnar Hansen FIKAS - markedsleder innen bredbånd og digital-tv i Hammerfest Konkurransedyktige priser God service Rask levering Kontakt oss for tilbud til din bedrift! Strandgata 59, 9615 Hammerfest, Tlf: Fax:

13 NORDNORSK IKT 13 NæringsRapport Nr Salten Bredbånd AS: I kraftig vekst Etablert: Salten Bredbånd AS er inne i sitt tredje driftsår og vokser kraftig fra en beskjeden start på Fauske. Nå har selskapet kommet opp i 2500 kunder og samarbeider blant annet med Troms Kraft om leveranser av TV, telefoni og internett til TKs nett i Tromsø. I Harstad leverer selskapet TV-tjenester, og i Vesterålen samarbeider selskapet med Trollfjord Kraft om drifting av dette selskapets bredbåndsnett. Mer enn tredoblet salg på to år. Daglig leder i Salten Bredbånd, Harald Johan Olufsen går nå løs på Bodø, med base på Fauske. Det betyr langt i fra at Salten er glemt, for selskapet leverer tjenester foruten i eget nett på Fauske også i Saltdal, Sørfold, Skjerstad og Misvær. Og selskapet går nå for alvor inn i Bodø, forteller selskapets daglige leder, Harald Johan Olufsen til Næringsrapport. Det er klart nok i Bodø selskapet ser de største ekspansjonsmulighetene, og selvsagt vil møte den sterkeste konkurransen sier Olufsen. Salten Bredbånd 2002 Adresse: Fauske Ant.ansatte: 9 Daglig leder: Harald Johan Olufsen Eiere: Salten Kraftsamb. Eiendom AS: 46,2 % Bodø Energi AS: 21,9 % Fauske Lysverk AS: 15 % Dragefossen Kraftanlegg AS: 15 % Sørfold Kraftlag AL: 1,9 % Går løs på Bodø Selskapet startet opp i 2004 og fikk salgsinntekter på 6,5 millioner første driftsår, med et underskudd på 3,5 millioner kroner. I fjor ble inntektene mer enn fordoblet, til 14,9 millioner kroner og underskuddet redusert til 2,5 millioner. I år blir sannsynligvis salgsinntektene på rundt 22 millioner kroner, mens resultatet først vil være klart etter nyttår. Veksten har med andre ord vært kraftig, og allerede1. desember i år satte selskapet i gang med kabellegging på Tverlandet, en bydel i Bodø med 5000 innbyggere og to mil fra Bodø sentrum.. Salten Bredbånd har økonomisk sterke eiere, der Salten Kraftsamband er størst med 46 prosent av aksjene. Bodø Energi er også på eiersiden med 20 prosent, mens Fauske Lysverk sitter på 15 prosent. Dragefossen i Saltdal har også 15 prosent og Sørfold Kraftlag en mindre post på 1,8 prosent. Omsetning 2006: Ca. 22 mill kr. Leverer Digital TV, VoD, Internett og telefoni Har vel kunder, derav ca kunder tilknyttet eget fibernett i Salten..Salten Bredbånd samarbeider med SKS om økonomitjenester. Sammenlagt rår eierne over svært store økonomiske og kompetansemessige ressurser, som tåler store kostnader i oppstartingsfasen. Det er derfor knapt noen tvil om at selskapet har ambisjoner om å vokse seg stor innenfor bredbåndtjenester over hele landsdelen. En vekst fra 6,5 til 22 millioner på bare to år er ganske imponerende. Finn Bjørnar Hansen Abonnér på NæringsRapport Monet AS: Superbredbånd i Telenors nett Monet er bredbåndleverandør med hovedkvarter på Mo. Selskapet har lenge hatt en nokså spesiell eierstruktur, der Telenor har sittet med aksjemajoriteten og Canal Digital mesteparten av resten. I sommer ble det slutt på det, ved at Canal Digital solgte seg ut, til Telenordatteren, Telenor Telecom Solutiens. Dermed sitter Telenor med 100 prosent av aksjene i den lille bredbåndsoperatøren på Mo. Monet er et selskap som har røtter helt tilbake i 1994, men som ble operativt innen bransjen først sent på 1990-tallet. Selskapet har de senere årene utviklet en profil på å levere bredbåndstjenester over hele landsdelen, og har også satset sterkt på å utvikle en kundeorientert landsdelsprofil, eierskapet til tross. Eierskiftet i sommer kostet Best EK-andel, driftsinntekter over 3 mill. Sum driftsinntekter Sum egenkapital Ek-andel Nr Firma Kommune 2005 endring 2005 endring 1 CERPUS AS Øksnes ,16 % ,17 % 86,59 % 2 ASPECTOR THINCOM AS Meløy ,07 % ,94 % 62,27 % 3 ARENA NORGE AS Tromsø ,15 % ,21 % 61,16 % 4 HÅLOGALAND IKT-SENTER AS Harstad ,36 % ,06 % 58,37 % 5 DATAKVALITET AS Tromsø ,64 % ,19 % 57,46 % 6 NETWORK EQUIPMENT AS Tromsø ,10 % ,31 % 57,46 % 7 BILLETTLUKA AS Bodø ,93 % ,89 % 57,23 % 8 WELL DIAGNOSTICS AS Tromsø ,67 % ,48 % 55,38 % 9 FINALE SYSTEMER AS Tromsø ,15 % ,86 % 55,25 % 10 DUALOG AS Tromsø ,54 % ,76 % 53,18 % 11 JM DATA SYSTEM AS Rana ,61 % ,76 % 52,44 % 12 INVENIA AS Målselv ,67 % ,92 % 51,70 % 13 ADCOM DATA TROMSØ AS Tromsø ,65 % ,36 % 50,37 % 14 FUNN AS Narvik ,31 % ,12 % 50,16 % 15 CATCH COMMUNICATION AS Bodø ,24 % ,73 % 49,66 % 16 ELTELE AS Alta ,59 % ,51 % 48,45 % 17 OFFICELINK AS Bodø ,69 % ,74 % 46,26 % 18 KGS SYSTEMER AS Tromsø ,30 % ,32 % 44,97 % 19 KONGSBERG SPACETEC AS Tromsø ,12 % ,17 % 42,34 % 20 NOR CARGO DATA AS (ERGO GR.) Tromsø ,35 % ,97 % 40,09 % 21 TROMSØ TELECOM AS Tromsø *) 785 *) 39,55 % 22 ITET AS Bodø ,10 % ,66 % 38,68 % 23 ADCOM SORTLAND AS Sortland ,15 % ,67 % 38,13 % 24 IBIS IKT AS Tromsø ,99 % ,27 % 37,16 % 25 FACILITY MANAGEMENT AS Tromsø ,61 % ,76 % 36,01 % Ek-andel/soliditet = Sum egenkapital/sum gjeld og egenkapital *) Ingen tall for 2004 NæringsRapport 100 prosent Telenor-eid. Daglig leder Bjørn Einar Valle i Monet har likevel stor selvstendighet, til tross for at han konkurrerer med sin eier. Eller kanskje nettopp derfor? likevel Monet dyrt, for Canal Digital. tok med seg 3000 kunder i kabelnettet på Mo da selskapet trakk seg ut av Monet, og det var følbart for et selskap med bare kunder. Kundemassen ble da redusert til og det har nok vært følbart, selv om selskapet rekrutterer mellom 300 og 400 nye kunder i måneden, ifølge kilder som står selskapet nær. Ifølge selskapets daglige leder, Bjørn Einar Valle var bortfallet av Canal Digital kundene selvsagt følbart, men selskapet er på god vei til å nå opp i samme omsetningstall som før bortfallet i juni. I fjor fikk Monet en omsetning som passerte 30 millioner kroner, og har også omtrent samme bemanning som før eierskiftet i juni. Bedriften økte dessuten bemanningen i Bodø, som er et av satsingsområdene. Monet er på flere vis et paradoks, eid av selveste bredbåndsgiganten i Norge, Telenor, men med en forbausende selvstendighet og adgang til å utvikle egne produkter. Virksomheten er jo noen ganger nødt til å kollidere konkurransemessig med sin eier, men det synes TTS å ha akseptert. Markedet er stort, og så lenge Monet fyller sin rolle går det neppe på sameksistensen løs. Finn Bjørnar Hansen

14 NæringsRapport Nr NORDNORSK IKT Cerpus AS: Glupinger i Vesterålen Har du hørt om databedriften Cerpus? Ikke det? Da bør du merke deg navnet snarest, for Cerpus er en knøtt liten bedrift med kun tre fast ansatte, lokalisert på et perfekt sted for utvikling av avansert data programvare, som Alsvåg i Øksnes kommune. Og bedriften er for tiden en strålende økonomisk suksess, med både glimrende resultater og landsdelens sterkeste EK-prosent innen IKT bransjen, på 86,59 prosent. Det var Tommy Wessel Nordeng, som sammen med to andre startet bedriften for fem år siden og produktet er kort fortalt et avansert databasert pedagogisk hjelpemiddel til bruk i alt som har med opplæring å gjøre, enten det er skoleverk, næringsliv eller offentlig forvaltning. Produktet er nettbasert og Cerpus selger rett og slett tilgang til dette hjelpemidlet, som Nordeng beskriver som et avansert stikkordregister. Selvsagt er det mer enn det, men en grundigere beskrivelse av produktet vil vi helst overlate til Nordeng selv. Spør du ham vil han BYNETT TIL ALLE! Datacowboy i Alsvåg: Tommy Wessel Nordeng er daglig leder og hovedeier i Cerpus AS i Alsvåg i Øksnes. Ventetiden er over Bynett gir bedriften full fart fremover! Tunge dokumenter popper opp på nabokontoret nesten i samme øyeblikk som du trykker send. Avdelingskontoret på Finnsnes kunne like godt ligget rett borte i gangen. Og jobber du hjemmefra, merker du ingen forskjell fra å sitte i kontorlandskapet med dine kolleger. Med 100Mbit i Bynettet vinner din bedrift ganske enkelt mye tid - uten å endre arbeidsrutinene. Hva er Bynett? Troms Kraft Fiber skaper en lokal møte- og markedsplass med åpenhet, valgfrihet og mangfold. Bynettet formidler en mengde digitale tjenester i et raskt, sikkert og åpent nett til bedrifter og husholdninger. Les mer om Bynettet på Her ser du også hvilke tjenester som tilbys. Vi gjør det mulig! Troms Kraft Fiber 9291 Tromsø. Tel Åpent nett med full valgfrihet Det åpne Bynettet gir deg tilgang til en markedsplass med attraktive tjenester. Her velger din bedrift akkurat de tjenestene og leverandørene som passer for dere. ASP, lagring, telefoni, lynkjapt Internett, videokonferanse og en mengde andre muligheter finnes i Bynettet. Når du i tillegg kan bestille ekstra hastighet, og få det på dagen, ligger veien åpen til en ny digital hverdag. I Bynettet kan dere også tilby egne produkter og tjenester. Med full fart vil alt fra de enkleste presentasjoner til tunge filmer nå målgruppen uten forsinkelser. kunne fortelle at det firmaet har utviklet er en brainbank og det er tilgangen til denne webbaserte tjenesten på brainbank.no som Cerpus selger, i hovedsak til skoler og andre institusjoner i Vesterålen og Nordland. Både han og bedriften selv er egentlig alle distriktspolitikeres ønskedrøm, der avansert kompetanse, i kombinasjon med en forretningside og fiberbasert bredbånd i veggen er et bevis på at vellykket bedriftsetablering med stor verdiskapning kan finne sted hvor som helst. Og Tommy Wessel Nordeng er da også et klassisk eksempel på at kompetanse kan tas i bruk hvor som helst, og ikke nødvendigvis til det man er utdannet til. Selv er Nordeng biolog, og utrustet med en doktorgrad i biologi. Dermed skulle hans egentlige karriere vært lokalisert til et laboratorium eller lærested som sannsynligvis ville vært fjernt fra både Vesterålen og Øksnes, for ikke å snakke om Alsvåg. Men skjebnen ville det altså annerledes, noe biologen overhodet ikke synes å beklage. Cerpus er et lite selskap. Det omsatte i fjor for 4,6 millioner Cerpus AS Etablert: 2001 Adresse: Alsvåg, Øksnes Ant.ansatte: 3 Dagl.leder: Tommy Wessel Nordeng Cerpus AS er et norsk firma som er lokalisert i tettstedet Alsvåg i Øksnes kommune i Vesterålen. Selskapet ble registert som aksjeselskap i februar 2002 Forretningsidéen til Cerpus AS er å lage verktøy for håndtering av innhold (content management), kunnskap (knowledge management) og læring (learning management) i det moderne informasjonssamfunnet. Gjennom intensivt forsknings,- kroner men fikk en respektabel bunnlinje på kroner, som gjør den til en av landsdelens mest lønnsomme innen sin bransje. Det gir en resultatmargin på 18,7 prosent, og pengene plasseres i bedriften. Derav dens overbevisende egenkapital, som ved utgangen av fjoråret var på snaue 3,6 millioner kroner. Ifølge Nordeng har det vært bedriftens filosofi at bedriften ikke skulle melkes og at pengene skulle holdes i bedriften. Dermed har den både reserver til å møte en gråværsdag og armslag til å gjøre noe annet. Foreløpig synes de tre ansatte, Nordeng inkludert at det er morsomst å gjøre det de gjør, for også i år kommer de til å få salgsinntekter på mellom 4 og 5 millioner kroner og et overskudd på en million eller så. Nå er Tommy Wessel Nordeng selskapets hovedeier med snaue 75 prosent av aksjene, mens en annen av medarbeiderne har 24 prosent og en tredje 1 prosent av aksjene. Finn Bjørnar Hansen og utviklingsarbeid ønsker Cerpus være en internasjonal aktør og pådriver i utviklingen av innovative IKT- løsninger. Omfattende nettverk av nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, utstrakt kursvirksomhet, og gjennom aktivt og målrettet markedsarbeid, vil Cerpus søke å nå det globale markedet med sine produkter. Cerpus er et akronym for cerebellum og hippocampus, to områder i hjernen som har sentrale funksjoner i læring og hukommelse. Vårt hovedprodukt er kunnskapssystemet BrainBank Learning.

15 NæringsRapport Nr Nord-Norges ledende IT-aktør gir deg verdensledende server- og dataløsninger Enten du bor på et lite sted på Helgelandskysten eller har en større virksomhet på Troms-øya, får du tilgang til vårt brede produkt- og tjenestespekter. Vår høye kompetanse er vår styrke og din trygghet. Vi utnytter vår erfaring til å designe sikre, fleksible og effektive løsninger for dine behov, uansett bedriftens størrelse. I tillegg sikrer vi dere høyest mulig utnyttelsesgrad. Dermed kan du alltid være sikker på at dine IT-investeringer er i trygge hender hos oss. Årets Servicepartner 2006 Vi er stolte over å ha blitt kåret til Årets Servicepartner Det sier litt om graden av service vi tilbyr våre kunder. HP- en naturlig samarbeidspartner Kun det beste er godt nok for våre kunder. I tett samarbeid med HP, den ledende globale IT-leverandør av hardwareteknologi til forbrukere- og bedriftsmarkedet, tilbyr vi innovative server- og datalagringsløsninger. HP Preferred Partner Høy kompetanse og ekspertise, nærhet til kunden og skreddersøm av løsninger er kriterier for å bli HP Preferred Partner.

16 16 NORDNORSK IKT CustomPublish i Oslo og på Skjervøy: 280 kunder i fem land Arnt Nyvoll og Svein Larsen; begge fra den lille bygda Birtavarre i Kåfjord i Troms, har gjort oppsiktsvekkende suksess med sitt lille firma CustomPublish AS. På kundelisten har de storheter som A-ha og Oslo Spektrum såvel som små kommuner og bedrifter i Finnmark. At det ryktes at vi gjør godt arbeid betyr alt for en bedrift som vår, sier daglig leder i Custom- Publish, Arnt Nyvoll. Det var i ei tid da IT-bobla sprakk; sommeren år 2000, at de to kåfjordingene som begge hadde tatt IT-utdannelse valgte å starte opp med sin egen IT-bedrift. Custom- Publish leverer egenutviklede datasystemer som sørger for å vedlikeholde og oppdatere informasjon som legges ut på nettsider og i nettbutikker. Det som på engelsk benevnes Content Management. Kåfjord-kreativitet: Arnt Nyvoll (bildet) fra Birtavarre i Kåfjord i Troms er daglig leder for bedriften Custompublish AS som leverer systemverktøy for nettsider og nettbutikker. Kundelisten omfatter alt fra popgruppa A- ha til små kommuner i Finnmark. A-ha -Vi hadde idèene, vi hadde kunnskapene, så nå måtte vi skaffe kundene. Så befant jeg meg i en hotellresepsjon i Oslo en dag. Helt tilfeldig kom jeg da i snakk med mannen som hadde ansvar for pop-gruppa A-has nettpresentasjon. Jeg fortalte hva vi hadde å tilby, og vi fikk sjansen. Vi kunne dermed lansere for hele verden at det var vi som leverte verktøyet til A-has nettsider, og det innebar en flying start for oss. Vi ble fort lagt merke til, og det førte til at kundene raskt ble flere, forteller Arnt Nyvoll. Oslo og Skjervøy CustomPublish har kontor i Oslo med fire ansatte; deriblant Arnt Nyvoll, mens Svein Larsen arbeider på bedriftens Skjervøy-kontor. I Oslo har vi lyktes i å få mange store kunder, noe som gir oss god PR i markedet. Men alle kunder Custompublish AS Etablert: 2000 Adresse: Oslo/skjervøy Ant.ansatte: 5 Adm.dir. Arnt Nyvoll Driftsinnt. 4,1 mill. (3,3) Driftskostn. 3,4 mill. (2,8) Driftsresultat ( ) Årsresultat ( ) Sum eiendeler 2,39 mill. (1,7) Sum EK ( ) Sum gjeld 1,68 mill. (1,48) 2005 (2004 i parentes) Bedriften ble etablert i år 2000 av Arnt Nyvoll og Svein Larsen fra er like viktige for oss. Vi leverer verktøy til de fleste av kommunene i Finnmark og Nord-Troms sine nettsider, og vi har etter hvert også fått en rekke med nordnorske bedrifter på vår kundeliste. Til sammen har vi nå rundt 280 kunder i fem forskjellige land, opplyser Nyvoll. - Artig! De to kreative kåfjordingene ser lyst på framtiden. De kommer fra ei lita sjøsamisk bygd med sterke håndverks- og husflidstradisjoner. Kanskje er det noe av dette som Birtavarre i Troms. Begge hadde tatt IT-utdannelse og hadde klare idèer om hva de kunne tilby av websystemer. Bedriften har økt omsetningen jevnt, og hatt pene overskudd. Custompublish befinner seg på 10.plass på vår liste over bedrifter med best driftsmargin i fjor. Arnt Nyvoll er både daglig leder og styreleder i selskapet, og han eier 58,5 prosent av aksjene. Kompanjong Svein larsen eier 39 prosent, mens Sveinung Håndstad eier 2,5 prosent av aksjene i CustomPublish AS gjenspeiles i den kreativiteten de har oppvist når det gjelder nett-system? Omsetningen i bedriften har hatt jevn økning siden oppstarten, og Nyvoll regner med ei omsetning på rundt fem millioner kroner i år. Vi har lyktes i et hardt konkurransemarked. Vi har fra starten av lagt vekt på å levere kvalitet i alle ledd, og vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra våre kunder. Da er det artig å holde på med det som vi gjør! fastslår Arnt Nyvoll. Geir Johansen Troms Kraft Fiber AS Fiberkabel er tingen På forsommeren etablerte Troms Kraft sin heleide datter Troms Kraft Fiber, (TKF) et selskap som allerede har fått 1200 abonnenter i Tromsø, og som også er under utbygging flere steder i Troms fylke. Blant annet er nettet under utbygging på Setermoen og i Målselv samt på Finnsnes, opplyser presseansvarlig i Troms Kraft, Odd Einar Larsen. Legging av fiberkabel er bygging av infrastruktur, og krever langsiktighet. Fiberkabel har lenge vært utpekt som fremtidens transportvei for signaler enten det dreier seg om telesignaler eller data, og har en unik stabilitet og driftssikkerhet. Ingen vil heller bestride at kvaliteten på et fiberbasert nett langt overgår andre nettbaserte løsninger. Ulempen består i at dette er nytt og krever en fullstendig ny kabellegging, selv om TK satser langsiktig: Nytt forretningsområde for kraftselskapet. Nå skal Troms fylke fiberkables. det alt ligger en del fiberkabel her og der. Foruten de eksisterende 1200 abonnentene har selskapet skrevet kontrakter med ytterligere 500 abonnenter i ulike borettslag, hvor det kun gjenstår formaliteter før tilkopling kan foretas. Kundene får da tilgang på telefoni, TV, og data gjennom en fiberkabel med enorm kapasitet. Utbyggingen av nettet foregår ved at selskapet går til den enkelte bydelen og inviterer beboerne til å tegne seg som abonnenter. Dermed får selskapet en tilbakemelding som også definerer det forretningsmessige grunnlaget for kabelleggingen. Billig er det ikke. Fiberkabel fremført til en enebolig koster kroner, opplyser selskapet på sin nettside, men sannsynligvis vil tilgangen på slik infrastruktur rett og slett være å anse som en like naturlig del av en eiendom som telefontilkopling, og vann og kloakk. Og kostnaden er en engangsutgift. Bynettet, som TKF kaller nettet er også under utbygging i Målselv, der det nye Målselv Fjellandsby, med 220 planlagte hytter og 80 andre eksisterende enheter i områder får tilgang på fibernett. Finn Bjørnar Hansen Widerøe Internet AS: Makeløs lønnsomhet Widerøe Internet AS er rett og slett flyselskapets eget internettselskap, som har ansvaret både for å drifte, overvåke teknisk, og videreutvikle Widerøes internettbaserte virksomhet. I tillegg har selskapet alt ansvar for salg av billetter, samt all håndtering av penger NæringsRapport Nr Det innebærer at selskapet får noen kroner for hver transaksjon det håndterer, og håndterer slik sett en cash flow som i fjor utgjorde mer enn 500 millioner kroner. Selskapets egen inntekt av dette var på 14,4 millioner kroner, og den fikk et driftsresultat på 8,5 millioner og et årsresultat på 6,2 millioner kroner. Det betyr at driftsresultatet var på 58,6 prosent og årsresultatet havnet på 43,2 prosent. Det er en temmelig uslåelig resultatmargin blant IKT-bedrifter i Nord-Norge. Inkludert i omsetningen på 14,4 prosent er også konsulenthonorarer, forteller selskapets daglige leder Odd Langvatn, som forteller at selskapet årlig sender en hyggelig sjekk til sine eiere i flyselskapet. I fjor hadde selskapet 6 medarbeidere, som i år er økt til 9. Underliggende omsetning i form av cash flow pr. medarbeider har dermed ganske sikkert nådd 100 millioner kroner I år blir sjekken enda større, og Widerøes vesle seddelpresse. Odd Langvatn er daglig leder i Widerøe Internet AS, som håndterer hundrevis av millioner kroner for morselskapet, mot en liten provisjon. det budsjetteres med ytterligere økning neste år i det Mosjøen-baserte selskapet. Resultater for 2006 vil Odd Langvatn ikke opplyse noe om, bortsett fra at det blir svært bra. Det tror vi ham på. Finn Bjørnar Hansen

17 NORDNORSK IKT 17 NæringsRapport Nr Vurderer oppkjøp etter rekordomsetning i 2006: Stadig flere til Finale Med ei omsetning på 17 millioner kroner og et driftsresultat på fem millioner blir 2006 et svært godt økonomisk år for Tromsøbedriften Finale Systemer AS. En ny trend er at store bedrifter i hovedstaden nå også går til innkjøp av dataverktøyet for årsoppgjør som Tromsø-bedriften har utviklet. -Ja, mens hovedmassen av våre kunder jo er regnskapskontorer, så har det også kommet til flere store bedrifter i løpet av dette året som nå velger å kjøpe vårt dataverktøy, sier en svært godt Finale Systemer AS Etablert: 1988 Adresse: Tromsø Ant.ansatte: 13 Adm.dir. Eivind Simonsen Driftsinnt. 14,6 mill. (14,4) Driftskostn. 12,05 mill. (12,2) Driftsresultat 2,5 mill. (2,18) Årsresultat 1,85 mill. (1,58) Sum eiendeler 9,77 mill. (10,19) Sum EK 5,4 mill. (5,2) Sum gjeld 4,37 mill. (4,99) 2005 (2004 i parentes) Bedriften ble etablert under navnet SoftTrade i Tromsø i 1988 av Eivind Simonsen, Magne Olli og Ottar Friis. I tillegg til å utvikle ny programvare la man opp til salg av da- fornøyd administrerende direktør i Finale Systemer AS, Eivind Simonsen. I løpet av året er både Olav Thon, NSB og Oslo Sporveier plottet inn på kundelisten. Høy markedsandel Årsoppgjør innbefatter årsregnskap, skatteberegning, ligningspapirer og noter fra regnskapspliktige norske bedrifter. I løpet av de 18 årene som har gått har Tromsø-bedriften opparbeidet seg en imponerende markedsandel innen sin spesielle nisje: - Vi har mellom 30 og 40 prosent av det samlede markedet, og mellom og årsregnskap produseres nå årlig med Finale-systemet vårt; av totalt rundt regnskapspliktige bedrifter her i landet, sier Simonsen. tautstyr. Imidlertid lyktes man i så stor grad med å utvikle et eget dataprogram for årsoppgjør; programmet Finale Systemer, at man snart gikk over til å være en ren datautviklingsbedrift. Selskapet Finale Systemer AS ble etablert i SoftTrade AS eier alle aksjer i Finale Systemer, og stifterne Simonsen, Olli og Friis har fordelt aksjene i morselskapet seg imellom med 30,43 prosents aksjeandel hver. Fire andre ansatte har mindre aksjeandeler. Hovedkontoret til Finale Systemer ligger i Tromsø, og man har avdelinger i Oslo, i Årviksand og på Skjervøy. Selskapet har nå 13 ansatte. Overskudd hvert år Det var i 1988 at Simonsen og hans to kompanjonger, Magne Olli og Ottar Friis, gikk sammen om å utvikle et eget dataprogram for årsoppgjør. Programmet de utviklet viste seg å slå svært så godt an i markedet, og selskapet Finale Systemer AS ble etablert i Vi har gått med overskudd hvert år siden, og vi har tjent nok penger til å kunne utvikle våre dataprogrammer videre. Utviklingsdelen er fortsatt den viktigste delen av vår samlede virksomhet, sier Simonsen. Nye løsninger Og stadig nye løsninger fremmes av Finale Systemer AS. Vi har nå utviklet en helt ny avstemmingsfunksjon, etter at det har kommet nye regler for avstemming av regnskap. Vi har også funnet fram til et forenklet system for signering av næringsoppgaver og likningsoppgjør, i samarbeid med Skattedirektoratet. Systemet innebærer for eksempel at en trålskipper som ligger og fisker ved Jan Mayen rett og slett kan signere via sin mobiltelefon; en løsning som sørger for sparing av mye tid og penger for de som benytter vårt system, sier Simonsen. Samarbeid Rundt 85 prosent av kundene til Finale Systemer befinner seg fra Sør-Trøndelag og sørover. Økonomien i Finale Systemer AS er meget solid. Bedriften ligger på 9.plass på Nærings- Rapports liste over bedrifter med høyest egenkapitalandel Vurderer oppkjøp: 2006 ble et svært godt år for Tromsø-bedriften Finale Systemer AS. Nå fins det økonomisk rom for å vurdere oppkjøp innen bedrifter man kan samarbeide med. En ny trend er at store Oslo-bedrifter nå også kjøper datasystemet for årsoppgjør som Tromsø-bedriften har utviklet, og stadig videreutvikler. Administrerende direktør Eivind Simonsen (bildet) kan ikke være annet en svært godt fornøyd med utviklingen. innen IKT-brasjen for fjoråret. Med det solide resultatet vi kommer ut med i 2006 gis det rom for at vi ser oss om etter strategiske partnere. Jeg utelukker ikke at vi foretar oppkjøp innen bedrifter som det er relevant for oss å inngå et nærmere samarbeid med i tiden som kommer, sier Eivind Simonsen. Geir Johansen

18 NæringsRapport Nr NORDNORSK IKT Monica og ekuppet satser: brukere nå! -Responsen på vår nettauksjon har vært så enorm at vi ble nødt til å outsource lagervirksomheten innen kort tid. Allerede neste år satser vi på å nå en omsetning på 45 millioner kroner, sier daglig leder Monica Halvorsen i selskapet ekuppet.no AS i Båtsfjord. 25. oktober i fjor kom det ny-oppstartede selskapet i gang med nettauksjon via nettstedet ekuppet.no. 29-åringen Monica Halvorsen er født og oppvokst i Båtsfjord, men reiste tidlig hjemmefra. Hun tok BI-utdannelse, og arbeidet med salg av bredbånd sammen med Kjetil Ramdal fra Aurskog og Aleksander Berg Pettersen fra Tromsø. -Vi registrerte den kraftige utviklingen i utbygging av bredbånd, og økning av handel via internett, som var grunnlaget for å starte vår virksomhet, sier Halvorsen. Tidlig i 2005, etter ca to år med planlegging, besøkte de tre Båtsfjord sammen. Hjem igjen -Det var trist å se den negative utviklingen på hjemplassen min, med nedgang i fiskeriene, og en arbeidsløshet på opp mot 15 prosent. Jeg fikk overtalt mine kollegaer til å bli med på satsningen med å skape alternative arbeidsplasser, samtidig som vi kunne utvikle et stødig selskap ved bruk av teknologi og internett, sier Monica Halvorsen. Selskapet har fått en million Nettauksjon i nord: Monica Halvorsen (bildet) og to kompanjonger har startet opp nettstedet ekuppet.no i Båtsfjord. Allerede i løpet av 2007 satser de på å nå opp i ei omsetning på 45 millioner kroner. kroner i utviklingsstøtte fra Innovasjon Norge, samt kroner fra Båtsfjord kommune. I tillegg har de tre etablererne gått inn med kroner i egenkapital. I tillegg gikk Linken Kapital inn på eiersiden våren Selskapet er også i kontakt med andre investorer for ytterligere satsning og utvidelse. Lager i Oslo Vel et år etter oppstart er over registrert som brukere. De kommer fra hele landet, og spesielt fra distriktene, hvor det ikke er så enkelt å få fatt i mange slags varer. -For å kunne satse større, tilfredsstille flere kunder og minske leveringstiden på pakkene valgte vi å outsource lagervirksomheten til Box, som er et datterselskap av Posten. Box er Nordens ledende leverandør av skreddersydde ekspresslogistikkløsninger. Det gjør at vi nå kan ta imot ubegrenset med ordrer, og alt som selges via vårt nettsted ekspederes fra lageret deres i Oslo, sier hun. Administrasjonen, kundeservice og andre stillinger opprettholdes i Båtsfjord. Utvider -Vi har gjennom år studert Netthandelen.no, som er vår største konkurrent. For oss er det viktig å ha kvalitetsprodukter som folk vil ha. Alle kjøp på nettauksjon reguleres av kjøpsloven. Det sikrer kjøperens rettigheter. Derfor har vi valgt produkter av høy kvalitet, og mange fra av dem er kjente merkevarer for folk flest. Blant annet Hadeland Glassverk og Denver Electronics. I tiden som kommer vil vi satse på utvikling av eksisterende tekniske løsninger, og vi vil ha flere medarbeidere innen kundeservice og back- office oppgaver. Vi skal også utvide varesortimentet betydelig, sier Halvorsen. - Store muligheter Ambisjonene er store. I dag har selskapet fem ansatte. I 2007 regner Monica Halvorsen med en ekuppet.no AS Etablert: 2005 Adresse: Båtsfjord Antall ansatte: 5 Dagl. leder: Monica Halvorsen Driftsinnt. 1,69 mill. Driftskostn. 1,61 mill. Driftsresultat Årsresultat Sum eiendeler 2,17 mill. Sum EK Sum gjeld 2,09 mill. (Nøkkeltall 2005 ) Selskapet ble etablert i Etter en lang plan- og utredningsfase kom man konkret i gang med nettauksjon 25. oktober i fjor via nettstedet ekuppet.no. Selskapets aksjonærer er i dag etablererne Monica Halvorsen, Aleksander B. Pettersen og Kjetil Ramdal, hver med 29,18 % av aksjene, mens Truls Thv. Falkenberg eier 2,95 % og Linken Kapital AS eier 9,5 % av aksjene i selskapet. Monica Halvorsen er daglig leder for selskapet, mens Truls Thv. Falkenberg er styreleder. omsetning på 45 millioner kroner, mens målet er å nå ei omsetning på nivå med Netthandelen innen Netthandelen omsetter nå for rundt 250 millioner kroner årlig. I løpet av 2008 er målet at inntil 15 personer skal ha arbeid i Båtsfjord-selskapet. Vi har fått en meget god start og øker hele tiden. Netthandel blir stadig mer populært. Derfor ligger alt vel til rette for at vi skal kunne utvikle selskapet til å bli stabilt og sysselsette flere mennesker, sier Monica Halvorsen. I 2006 omsetter selskapet for drøyt 6 mill. kroner. Selskapet har rene investeringer på 2,5 mill. kroner. Geir Johansen Velkommen til Salten Bredbånd! Eliasbakken 7, 8200 Fauske, tlf e-post: Unge og kreative i distriktet Midt inne i tjukkeste Ute i havgapet i Båtfjord har tre Bardufossskogen har Ole unge folk etablert nettstedet ekuppet.no en nettauksjon som satser Kristian Engvoll og andre på å konkurrere med de to store ansatte i datafirmaet nettauksjonsstedene sørpå. Spectare utviklet et NæringsRapport viser her unikt dataprogram som hvordan det nå virkelig lar seg gjøre å skape alternative IT-arbeids- letter arbeidet med å sette sammen fotball- og plasser ute i distriktsområdene. håndballturneringer for Både på Bardufoss og i Båtsfjord er det unge, kreative folk med røtter i hjembygda som har stått for arrangørene. Programmet er allerede IT-satsingen, og de er aktivt støttet opp av Innovasjon Norge og solgt til 70 arrangører her i landet og nå skal det NT-programmet. Side 18 og 19. selges til hele verden.

19 NORDNORSK IKT 19 Officelink i Bodø med svært rask vekst: Mobilen det sentrale redskap -Vårt arbeid består i å gjøre mobiltelefonen til det helt sentrale redskap innen bedrifter som vil arbeide mest mulig effektivt, sier styreleder Espen Limstrand i Klart Svar Nord (Bodø) - Officelink AS. Bedriften har i løpet av svært kort tid hatt stor suksess med å etablere trådløse telecom-løsninger for næringslivet. I 2003 gikk Espen Limstrand, utdannet siviløkonomom, og Jøran Storeiede, som hadde bakgrunn fra telecom-bransjen, sammen om å etablere Officelink AS. Først konsentrerte de seg om salg av betalingssentraler for bedrifter, men fort gikk de også over til å satse på telekommunikasjon fordi de så de store teknologiske endringene som skjedde, og de store mulighetene for fornyelse som lå her. Bedriften har siden blitt medlem i den landsomfattende Klart Svar-kjeden. -Inngrodde holdninger -Ungdom vet å benytte den moderne mobiltelefonens mange muligheter i Mobilen sentral: Styreleder Espen Limstrand, til venstre og daglig leder Jøran Storeide i Klart Svar Nord (Bodø), Officelink AS kan si seg godt fornøyd med bedriftsutviklingen de siste to årene. I løpet av kort tid har Bodøbedriften etablert trådløse nettverk i en rekke bedrifter rundt om i landsdelen og overbevist folk om at den moderne mobiltelefonen er det helt sentrale redskapet, også for folk som driver innen næringslivet. en helt annen grad enn den litt eldre garde, så vårt arbeider handler også om å endre på en del inngrodde holdninger; blant annet om at fasttelefoner fortsatt er nødvendige og billigere. Vi informerer våre kunder om de mange nye mulighetene som ligger i et helt trådløst nettverk, og når folk får denne informasjonen på en saklig og grei måte, så innser de hva den beste løsningen er for deres bedrift, sier Espen Limstrand. Officelink AS Etablert: 2003 Adresse: Bodø Antansatte: 15 Daglig leder: Jøran Storeide Driftsinnt. 20,2 mill. (12,27) Driftskostn. 17,8 mill. (11,08) Driftsresultat 2,37 mill. (1,19) Årsresultat 1,68 mill. ( ) Sum eiendeler 3,85 mill. (2,4) Sum EK 1,78 mill. ( ) Sum gjeld 2,07 mill. (2,18) (Nøkkeltall i parantes) Bedriften ble etablert i 2003 av Espen Limstrand og Jøran Storeide. Rask vekst Og svært mange bedriftseiere i landsdelen har innsett dette, i løpet av ganske så kort tid. Siden man begynte med å etablere telecom-løsninger for bedrifter i 2004 har omsetningen økt svært raskt, og i fjor var den på 20,2 millioner kroner. Driftsoverskuddet ble på 2, 37 millioner. Bedriften har tre avdelinger, i Bodø, Mo i Rana og Tromsø, med til sammen 15 ansatte Ja, vi har hatt stor suksess. Nå vil vi konsolidere stillingen, sikre alle ledd, og sørge for at vi er aller best på de tjenester vi tilbyr, sier Espen Limstrand. Først satset man på etanblering av betalingssentraler for bedrifter, men i 2004 gikk man over til å tilby trådløse telecomløsninger for næringslivet. Omsetningen har vokst raskt, og var på 20,2 millioner kroner i fjor. Espen Limstrand er styreleder, mens Jøran Storeide er daglig leder for bedriften. Gjennom sine investeringsselskaper eier de to etablererne hver 33 prosent av aksjene i Officelink AS. Nordlandsinvesteringer og Frank-Arne Rasmussen har hver 17 prosent av aksjene i selskapet. Nye bruksområder -Mobiltelefonen er blitt til det helt sentrale redskapet; også når en bedrift skal drives mest mulig effektivt. I dag kan man sende og motta mail og fax via mobilen, og integrere kommunikasjonen i PC-nettverket. Mobilen kan benyttes som elektronisk sekretær som sjekker avtaleboka og svarer automatisk hvis du sitter i møte eller er på reise. Ja, du kan til og med åpne og lukke utgangsdøra med mobilen og stadig nye bruksområder kommer, påpeker Limstrand. IT og telefoni Han sier at de har levert telecomløsninger til bedrifter med fra tre til 300 ansatte, i hele landsdelen. Bedriftseiere innser at trådløse nettverk både er billigere og mer effektivt. I tiden som kommer vil vi innen vår bedrift også satse atskillig mer på å la IT inngå som en del av vårt produkt, da det skjer en stadig større grad av sammensmelting av IT og telefoni. Vi legger selvsagt stor vekt på å holde oss godt orientert om det nye som skjer på teknologifronten, da jo dette utgjør en viktig del av vårt samlede tilbud til våre kunder, sier Espen Limstrand. Geir Johansen Cup-assist fra tjukkeste skogen -Visatser nå på å selge vårt program for styring av kampoppsett i fotball- og håndballturneringer til hele verden. Programmet har allerede slått meget godtan,og til nesteårregner vi med ei femdobling av vår omsetning,sier en svært glad daglig leder for Bardufossbedriften Spectare AS, Ole Kristian Engvoll. For han har svært store forhåpninger til det spesielle dataprogrammet Cup-assist, som er blitt utviklet ved den lille Bardufossbedriften. Dette er gjort i samarbeid med Sintef i Trondheim med økonomisk støtte fra NT-programmet. Sintef har utviklet en helt spesiell matematisk motor som er nødvendig for at vårt dataprogram skal fungere slik det bør. Nå er alt i boks. Rundt 70 arrangører av turneringer rundt om i landet har allerede kjøpt programmet, og etterspørselen er stor, sier Ole Kristian Engvoll. Unikt turneringsprogram: Daglig leder for Bardufossbedriften Spectare AS, Ole Kristian Engvoll (bildet) har svært store forhåpninger til det nye dataprogrammet Cup-assist, som bedriften har utviklet i samarbeid med Sintef, med støtte fra NT-programmet. Nå skal programmet selges til turneringsarrangører i hele verden. FOTO: JAN ERIK BERGSTAD Etablert i 1998 Engvoll, som opprinnelig er fra Rundhaug i Målselv, startet opp IT-bedriften Spectare i I startfasen var det å arrangere IT-kurs for ansatte i Forsvaret en viktig del av virksomheten. Utover dette driver bedriften med å tilpasse godt egnede programmer for næringslivet. Den delen av virksomheten som i det siste har fått størst betydning er imidlertid det å utvikle helt nye dataprogrammer for salg. Cup-assist -Vi har utviklet flere dataprogrammer. Det siste er et program for nøyaktig og detaljert statistikk over bestands- og artsutvikling av fisk som skal benyttes av Spectare AS Etablert: 1998 Adresse: Bardufoss Antall ansatte: 6 Dagl. leder: Ole Kristian Engvoll Driftsinnt. 2,42 mill. (2,69) Driftskostn. 2,28 mill (2,6) Driftsresultat (89.000) Årsresultat (62.000) Sum eiendeler (1,16 mill.) Sum EK ( ) Sum gjeld (1,04 mill) (Nøkkeltall i parantes) Ole Kristian Engvoll og Stein Arnold Berggren etablerte bedrif Direktoratet for Naturforvaltning. Men det klart viktigste programmet vi har utviklet er Cup-assist. Nå er programmet i bruk i praksis, og vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra de som har kjøpt det, sier Ole Kristian Engvoll. Eneste i verden Å skulle lage kampoppsett der lag, baner og dommere skal samordnes i en større fotballturnering er ikke noen enkel sak det vet alle som har prøvd seg. Og jo større turneringen blir, jo sterkere blir utfordringen. Det er jo egentlig litt rart, men foruten vårt program, så fins det faktisk ikke noe annet dataprogram i hele verden som kan samordne turneringer og sørge for at alle brikker faller på rett plass. Vi har allerede begynt å markedsføre programmet i Sverige, og på litt sikt vil vi selge det til Europa og USA også, sier Engvoll. ten på Bardufoss i Først besto hovedvirksomheten av å holde IT-kurs for ansatte i Forsvaret. De siste årene har bedriften satset stadig sterkere på å utvikle helt egne dataprogrammer for salg. Det nyutviklede programmet man forventer seg mest av er programmet Cup-assist som man nå skal markedsføre og selge i hele verden. Daglig leder for Sepctare AS, Ole Kristian Engvoll har 50 prosent av aksjene i selskapet, mens Stein Arnold Berggren har den resterende halvparten av aksjene. Berggren er styreleder i selskapet lisenser Rundt 70 turneringsarrangører har allerede kjøpt programmet her i landet. Vi selger stadig til nye arrangører. Etterspørselen øker, etter hvert som ryktet sprer seg om det nye programmet som letter arbeidet til arrangørene i vesentlig grad. Vi håper blant annet på at arrangørene av Norway Cup vil kunne benytte vårt program. Potensialet er svært stort. Vi har regnet ut at vi skal kunne selge lisenser på verdensmarkedet. Hver lisens for programmet koster 7000 kroner. Salg av bare dette ene programmet utgjør nå rundt 70 prosent av bedriftens samlede omsetning. Jo, dette kan bli svært interessant i tiden som kommer, sier data-entusiaasten som har kontor i tjukkeste skogen på Bardufoss. Geir Johansen NæringsRapport Nr

20 NæringsRapport Nr NORDNORSK IKT Ny strategi skal gi vekst for Cerum SMB: Satser på utvalgte bransjer Cerum SMB AS i Mo i Rana har valgt å endre strategi og satser nå på å gi best mulig helhetstilbud til spesielt utvalgte bransjer. En satsing som har vist seg vellykket allerede. Vi regner med betydelig økt omsetning i årene som kommer, sier daglig leder Rolf Ørjan Høgset i Cerum SMB. I fjor kom det store svenske ITselskapet Go Mobile inn som ny aksjonær i Cerum SMB (tidligere Cerum SMB AS Etablert: 2000 Adresse: Antansatte: Daglig leder: Rolf Ørjan Høgset Driftsinnt. 6,46 (5,09) Driftskostn. 9,66 (6,9) Driftsresultat -3,2 (-1,8) Årsresultat -3,38 (-1,9) Sum eiendeler 4,7 (4,6) Sum egenkap (1,66) Sum gjeld 4,57 (2,93) (Nøkkeltall i parantes) Bedriften Kreasoft ble etablert 9. november Bedriften har fra starten levert internettbasert verktøy for CRM, kommunikasjon og administrasjon. Verktøyet er videreutviklet til også å innbefatte arbeidsmetoder som innebærer styrking av salgs- og markedsføringssiden av bedrifter. Utleie av teknologien skjer via nettet, til en fast pris. I 2004 skiftet bedriften navn til Cerum SMB AS. I fjor kom det svenske ITselskapet Go Mobile inn som ny aksjonær, og har nå 9,4 prosent av aksjene i selskapet. Rana Invest, som Sparebanken Rana står bak, har 45 prosents aksjeandel, Vindeggen AS har ni prosent, mens de øvrige aksjene er fordelt på etablererne og de øvrige ansatte i selskapet. Rolf Ørjan Høgset er daglig leder for bedriften, mens Yngve Andre Dahle er styreleder. Kreasoft). En sak er å hente inn ny kapital. Minst like viktig er den kunnskapen man også får tilført, når man får inn en ny aktør med solid erfaring fra bransjen. Utflyttet ranaværing Yngve Andre Dahle er styremedlem i det svenske selskapet; og i flere større IT-selskaper. Hans inntreden har hatt stor betydning for vår nye satsing, sier Rolf Høgset. Dahle er nå styreleder for Cerum SMB. Bransjesatsing: Cerum SMB AS i Mo i Rana velger nå en helt ny strategi gjennom å satse på fire-fem utvalgte bransjer å tilby sine tjenester til. Nysatsingen gir allerede god økonomisk uttelling, og vi forventer betydelig omsetningsøkning i tiden som kommer, sier daglig leder for Cerum SMB AS, Rolf Høgset (bildet). Utvalgte bransjer Bedriften, som leverer nettbaserte dataløsninger som innbefatter administrasjon, salg og markedsføring, har nå valgt seg ut fire bransjer som man nå satser på å levere helhetsløsninger til. Bransjene er trimsentre, lakk- og karroseriverksteder, bolighuskjeder og telecombedrifter. Vi arbeider med å vinne innpass i en femte bransje, men dette er enda ikke helt avklart, sier Rolf Høgset. Underskudd Cerum SMB har slitt med å få regnskapene til å gå opp de siste årene. I fjor ble det et underskudd på vel tre millioner kroner på drifta. Høgset regner med at man vil komme ut med et lite pluss i år, som følge av den nye strategien for bedriften. Det har vist seg å være riktig for oss å helt og fullt konsentrere oss om noen få bransjer. Dette gir nå også god økonomisk uttelling. I løpet av 2007 satser vi på å nå opp i ei omsetning på mellom 15 og 20 millioner kroner, sier Rolf Høgset. Fortsatt sørpå I fjor i desember skrev Næringsrapport at nesten alle kunder til Mo i Rana-bedriften befinner seg sørpå. Dette har ikke endret seg. Fortsatt later det til at nordnorske bedrifter; med noen få unntak, ikke innser viktigheten av å satse på god og framtidsrettet markedsføring ved hjelp av ny teknologi, fastslår Rolf Høgset. Geir Johansen TROMSØ: Tlf Fax E-post: FAUSKE: Tlf Fax E-post: Abonnér på NæringsRapport

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En stuert går i land 1,5 årsverk

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En sjømann går i land 1,5 årsverk

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSA 1002 Drift og oppfølging VÅREN 2011. Privatister. Utdanningsprogram for Service og samferdsel

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSA 1002 Drift og oppfølging VÅREN 2011. Privatister. Utdanningsprogram for Service og samferdsel OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen SSA 1002 Drift

Detaljer

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Oktober 2017 1 Innledning I denne rapporten er det gjort en analyse av 1 740 aksjeselskaper med omsetning over 1 mill. kroner i kommunene

Detaljer

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD 1 NORUM LTD EN NORDISK PRIVATE EQUITY PARTNER I RUSSLAND Forvaltningsselskap eiet av norske, finske og svenske

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Først må jeg si at det er en glede for meg å være her i dag å snakke om beredskap. Oljevern vil bli en av de viktige sakene

Detaljer

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen?

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? TINN 13. mars 2013 Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? Arild Østgård, Adm. Dir. Bjørn Bygg AS PEAB Peab ble startet 1959 av brødrene Mats og Erik Paulsson

Detaljer

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 V1999-54 24.08.99 Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: De fire bedriftene ASAK AS, A/S Kristiansands

Detaljer

EDB ASA - RAPPORT FOR 2. KVARTAL 1999

EDB ASA - RAPPORT FOR 2. KVARTAL 1999 EDB ASA - RAPPORT FOR 2. KVARTAL 1999 Oppsummering Fusjonen mellom EDB ASA og Telenor Programvare AS ble vedtatt av selskapenes generalforsamling den 6. mai 1999, og fusjonen vil være selskapsrettslig

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007.

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. FJERDE KVARTAL 2007 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. Beste resultat i selskapets historie med MNOK 28,4 i resultat etter skatt, en økning på 56,9 %. Økt antall selgere i USA med 4 selgere.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Dette er distriktenes kollektivtrafikk

Dette er distriktenes kollektivtrafikk 25. Oktober 2017 Vi er Norges eldste flyselskap Vi har mer enn 420 daglige avganger Hvert andre minutt letter eller lander et Widerøe-fly Dette er distriktenes kollektivtrafikk Kort om Widerøe Nordens

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

EDB ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 1999

EDB ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 1999 EDB ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 1999 Oppsummering På generalforsamlingen 6. mai 1999, ble fusjonen mellom EDB ASA og Telenor Programvare vedtatt i begge selskaper. I det følgende presenteres derfor et konsolidert

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK Hvorfor skulle noen ønske å etablere ny virksomhet i Nord Norge? v/ Tord Eide, Partner DLA Piper Norway Om DLA Piper Verdens største

Detaljer

Nord-Norgelinjen NORD-NORGELINJEN. BAKGRUNN Transport & logistikk HVA ØNSKER VI MED PROSJEKTET TRANSPORTKONSEPTET HAVNEDIREKTØR HALVAR PETTERSEN

Nord-Norgelinjen NORD-NORGELINJEN. BAKGRUNN Transport & logistikk HVA ØNSKER VI MED PROSJEKTET TRANSPORTKONSEPTET HAVNEDIREKTØR HALVAR PETTERSEN NORD-NORGELINJEN Nord-Norgelinjen BAKGRUNN Transport & logistikk HVA ØNSKER VI MED PROSJEKTET TRANSPORTKONSEPTET Gardermoen, UTFORDRINGER 17.-18. OG oktober VEIEN 2016 VIDERE HARSTAD LØDINGEN TROMSØ NARVIK

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

Delårsrapport for SimpEl UB

Delårsrapport for SimpEl UB Delårsrapport for SimpEl UB Malakoff videregående skole 2010/2011 Ansvarlig lærer: Marianne Gurrik Andreas Hole: Produkt- og Økonomiansvarlig Benjamin Dyhre Bjønnes: Daglig Leder Eivind Gulaker Lunde:

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 1 Deltagerliste hotell buss m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold

Detaljer

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere. Tlf. 08745 E-post: post@unipos.no Om Unipos Unipos

Detaljer

Hvor holder dere til? Hvis vi trenger hjelp, hvor nært er dere? Tar det lang tid å få hjelp fra tekniker?

Hvor holder dere til? Hvis vi trenger hjelp, hvor nært er dere? Tar det lang tid å få hjelp fra tekniker? Ressursguide for IT-løsninger til Bedrifter Her forsøker vi å svare på de vanligste spørsmålene vi får fra kunder, og flere spørsmål vi ikke får, som vi mener bedrifter burde stilt oftere. Hvor holder

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

aft TRI Drivkr INDUS

aft TRI Drivkr INDUS Drivkraft INDUSTRI Fremtidens industri Mye av de g jenværende petroleumsressursene på norsk sokkel ligger utenfor Nord-Norge. I dag er to felt i produksjon og to nye er i utbyggingsfasen. Flere lovende

Detaljer

Midt-Norsk Betong Mosjøen AS

Midt-Norsk Betong Mosjøen AS MNBM etablert i 1952 En av kommunens eldste industribedrifter Samme lokalisering som ved oppstart Antall ansatte i dag er 16 Fokus på lokale innkjøp Genererer flere støttearbeidsplasser lokalt og regionalt

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver 20 årsverk + 12 traineer + prosjektansatte Godkjent FoU-institusjon i skattefunnsammenheng Gode samarbeidsnettverk med

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 Pr. 1. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 387,9 354,7 Driftsinntekter 387,9 354,7 1 709,6-6,6-10,5 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT!

EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT! GODMAT- HVERDAG! EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT! Storhusholdningsmarkedet er i stadig utvikling og det stilles stadig høyere forventninger til både sortimentsomfang, leveringspresisjon, priser, service

Detaljer

CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter

CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter Effektive transportkluster - konkurransefortrinn Kontaktperson: Direktør Informasjon/samfunnskontakt Bjarne Ivar Wist, tlf. 913 12 123 CargoNet-konsernet

Detaljer

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang Handelsutviklingen i Nord- Norge Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl DETTE ER HSH HSH er Hovedorganisasjonen for Tjeneste-Norge HSH har

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012. Resultatutvikling i Gyldendal i tredje kvartal 2012 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012. Resultatutvikling i Gyldendal i tredje kvartal 2012 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012 Pr. 3. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 535,2 465,5 Driftsinntekter 1 263,7 1 162,7 1 709,6 84,1 61,4 EBITDA (Driftsres. før ord.

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015 Heidenreich Holding AS Introduksjon juni 2015 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE Næringslivets Muligheter vs Trusler TROMSØ 3. MAI 2012 RADISSON BLU HOTEL 3 08.30 ı 09.00 Kaffe og registrering. 09.00 ı 09.10 Velkommen til Næringsarena

Detaljer

En skuffelse at ikke flere av ordførere og administrasjonssjefer/rådmenn er tilstede!

En skuffelse at ikke flere av ordførere og administrasjonssjefer/rådmenn er tilstede! Den Store Workshoppen Sortland 06.03.09. Deltakere : se vedlagte deltaker listen. Innledning ved: Regionrådsleder Johnny Solsvik. En skuffelse at ikke flere av ordførere og administrasjonssjefer/rådmenn

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

TEMADAG LANDBRUK, FYLKESTINGET E N K O M P L E T T L O K A L B A N K

TEMADAG LANDBRUK, FYLKESTINGET E N K O M P L E T T L O K A L B A N K TEMADAG LANDBRUK, FYLKESTINGET Direktør Region sør Dag Hugo Heimstad Lokalbanken En drivkraft for vekst Norges 12. største sparebank av 108 banker 15 kontor i 13 kommuner på Helgeland Forvaltningskapital

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2010

Rapport for 1. kvartal 2010 Rapport for 1. kvartal 2010 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2010 et overskudd før skatt på 3,4 MNOK. Grunnlaget

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

Solid drift og styrket innskuddsdekning

Solid drift og styrket innskuddsdekning F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Logistikk på toppnivå med Infor M3

Logistikk på toppnivå med Infor M3 Løvenskiold Logistikk: Logistikk på toppnivå med Infor M3 Oslo 14. mai 2014: På fire og en halv måned gikk Løvenskiold Logistikk fra en tolv år gammel Movex-løsning til Infor M3. - Omfattende testing og

Detaljer

Design: Arkipel Interiørdesign AS. Fra ide til ferdig produkt

Design: Arkipel Interiørdesign AS. Fra ide til ferdig produkt Design: Arkipel Interiørdesign AS Ø Fra ide til ferdig produkt ERFARING Små skritt mot store ordre Ole Lium Møbelverksted AS ble etablert i Meldal i 1930. Fra å starte opp som et enmannsforetak med fokus

Detaljer

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2.

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. 2. kvartal 2006 Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. Vekst i resultat pr aksje i første halvår med 166 % til NOK 0,48 pr. aksje. Deltakelse

Detaljer

NæringsRapport. Fremst på røntgendata Svein Harald Utgård (bildet) leder Tromsøbedriften

NæringsRapport. Fremst på røntgendata Svein Harald Utgård (bildet) leder Tromsøbedriften Kleppa uten kontroll med bruken av RDA-milliarder side 3 NæringsRapport NR. 6-2007 Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625 Fremst på røntgendata Svein Harald Utgård (bildet) leder Tromsøbedriften Risco

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

Introduksjon til Heidenreich Holding

Introduksjon til Heidenreich Holding Introduksjon til Heidenreich Holding 1 Januar 2014 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak?

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak? Oppgave 1) Organisering av næringsvirksomhet. Peder Ås og Lars Holm ønsket å starte opp virksomhet som maskinentreprenører. De var i tvil om hvilken organisasjonsform som skulle velges for virksomheten.

Detaljer

Yrkesforedrag. Yrkesforedrag

Yrkesforedrag. Yrkesforedrag Yrkesforedrag Ole Lied Yrkesforedrag Ferdig utdannet Software ingeniør i 1973 Etter militæret, Startet i Aftenposten i 1974. Jobbet med IT og IT prosjekter i forskjellige Schibsted selskaper siden. Vært

Detaljer

GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT TREDJE KVARTAL Resultatutvikling konsernet tredje kvartal (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2010)

GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT TREDJE KVARTAL Resultatutvikling konsernet tredje kvartal (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2010) GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT TREDJE KVARTAL 11. Pr. 3. kvartal Helår 11 1 Gyldendalkonsernet 11 1 1 5, 5,7 Driftsinntekter 1 1, 1,9 1 7,3 1, 7,3 (Driftsres. før ord. avskrivninger), 9,5 13,1 5,5 5,9 EBITA

Detaljer

We Don t Talk Anymore

We Don t Talk Anymore We Don t Talk Anymore We Don t Talk Anymore Mitt navn er: Arvid Magnar Birkeland Min bakgrunn er fra: Frekhaug Vinduet AS. Men er nå daglig leder og aksjonær i MesterVindu AS. Gleder meg til hver dag!

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling.

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling. Oversikt: Case 1: IT-konsulent Case 2: Kafé og catering Case 3: Patentsøknad Case 4: Turoperatør Case 5: Design og eksport Case 6: Kursarrangør Case 1: IT-konsulent Anne vil tilby IT-hjelp til små og store

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt Advokatfirmaet Schjødt AS v/advokat Thomas Aanmoen Sendes på e-post til thomas.aanmoen@schjodt.no Deres ref: Vår ref: Dato: 17.09.2014 Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

V Søknad om dispensasjon på vegne av Elgros AS

V Søknad om dispensasjon på vegne av Elgros AS V1999-56 25.08.99 Søknad om dispensasjon på vegne av Elgros AS Sammendrag: Grossistene som er tilsluttet sammenslutningen Elgros ønsker å samarbeide om priser i felles priskatalog samt å samarbeide om

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001 Expert Eilag ASA 1. kvartal 2001 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Resultatregnskap 1 Kv. 1 Kv. Akk Akk Akk 2001 2000 2001 2000 1999 1 127 939 906 057 Driftsinnte kter 1 127 939 906 057 800

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

TINE Distribusjon. Aniela Gjøs

TINE Distribusjon. Aniela Gjøs TINE Distribusjon Aniela Gjøs Agenda TINE Hva gjør TINE Distribusjon (TD) Distribusjon for lokalmatprodusenter TINE fra unike råvarer til kvalitetsmerkevarer TINEs visjon «Sammen skaper vi ekte matopplevelser

Detaljer

VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA. Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010

VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA. Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010 VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010 1 Deltagerliste hotell skyss m.v.. Sjekk om alt stemmer på lista i forhold til det dere har bestilt Sjekk hvilket

Detaljer