CarciNor-medlemsblad. Besøk også vår hjemmeside: Livskvalitet hos NET pasienter. Informasjon til årsmøtet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CarciNor-medlemsblad. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Livskvalitet hos NET pasienter. Informasjon til årsmøtet."

Transkript

1 CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte personer og pårørende til disse. Behovet for støtte relateres til for eksempel vanskelighet ved utredning og behandling, psykisk og sosial mestring av sykdommen. Nr. 1/ årgang Besøk også vår hjemmeside: 4 Informasjon til årsmøtet 8 Livskvalitet hos NET pasienter 5 Rettighetskontor 10 Årsberetning Sekretariatet i CarciNor 14 Krafttak mot kreft 2007

2 Lederen har ordet Mot slutten av året fikk vi en gladmelding I CarciNor: Vi var blitt tildelt kr ,- fra Helse- og Rehabilitering til vårt Likemannsarbeid. Det er et enestående bidrag til vår forening, og gjør at vi i år kan tilby våre Likemenn/regionkontakter både kurs og andre aktiviteter. Det er alltid spennende når man sender slike søknader. Som oftest er man ikke blant de heldige, men i 2007 ble da altså vår tur. Vi retter en hjertelig takk til Helse- og Rehabilitering for tildelingen. Som bilag til fjorårets siste nummer av CarciNor-medlemsblad fulgte det med en giro med oppfordring til å gi en gave til CarciNor etter de bestemmelser som gjelder for skattefritak for gaver til organisasjoner. Vi har som mål å styrke vårt Stipend og opplæringsfond med kr ,-. På grunn av at vi flere ganger i 2007 har fått tilbakemeldinger om at det var mange som ønsket å gi oss gaver i henhold til de nevnte bestemmelser for skattefritak, hadde jeg som styreleder stor tro på at vi på denne måten kunne få inn noen kroner til styrking av vårt Stipend og opplæringsfond. Status pr. i dag er at vi har fått inn ca. kr ,- og det synes jeg sant å si er for lite. Jeg vil derfor oppfordre dere alle til å forsøke å bidra når vi nå fortsetter vår givertjeneste fremover året. Her vil det bli anledning til å bidra litt hver måned, og husk at man kan få skattefritak fra kr. 500,- og opp til kr ,-. Den som gir trenger heller ikke å tenke på dette via skattemyndighetene. Innrapporteringen tar vårt regnskapsbyrå seg av. Vi har et problem i CarciNor: Alt for mange medlemmer betaler ikke sin kontingent! Ved status etter fjorårets kontingentinnbetaling har 63 % betalt sin kontingent, det vil si at det er 37 % som ikke har betalt. Hittil har vi ikke kastet ut noen fra vår forening selv om kontingenten ikke er betalt. Men det er også klart at en slik praksis ikke kan fortsette. Den støtten vi får fra de offentlige myndigheter er basert på en beregning etter betalende medlemmer. Det vil si at de som er med på lasset som ikke betalende, heller ikke på andre måter er med på å bidra til at vår forening får sårt tiltrengte økonomiske midler. Jeg vil derfor be alle som vet at de ikke har betalt sin kontingent for 2007 om å gjøre det. Det kan være mange årsaker til at man ikke betaler, - årsaker som man sikkert kan ha stor forståelse for. Ta derfor heller kontakt med oss om du har behov for å ta opp dette, så finner vi sikkert en løsning. Den 28. mars skal CarciNor ha sitt ordinære årsmøte på Hotell Opera i Oslo. Vi starter med en liten bespisning kl , og avvikler så Årsmøtet fra kl til Innkalling kommer i posten. Møt opp på Årsmøtet, det er det som er CarciNor sitt høyeste organ, derfor er det viktig at du deltar! Hilsen Karl-Fridtjof 2

3 Fra redaktøren Våren kom tidlig til hovedstaden i år. Fuglene kvitrer og det er ikke mange varmegrader som skal til før det spirer allerede nå før påske. Det er noe fristende med våren, det er akkurat som den gir nytt håp og motivasjon for lengre dager. Andreas Hole har fulgt foreningen vår i flere år, og holder den daglige aktiviteten i gang gjennom sitt firma Organisasjonsservice AS. På side 7 kan du bli bedre kjent med de ansatte i Organisasjonsservice AS som ivaretar våre interesser på en verdifull og engasjert måte. Før jul bidro flere medlemmer med en fantastisk julegave til foreningen. Gjennom Givertjenesten økte vi vårt Stipendog opplæingsfond i I denne utgaven av medlemsbladet inviteres alle medlemmer til fortsatt å støtte Givertjenesten, med mål om å øke fondet ytterligere. Trude Haugland presenterer deler av sitt forskningsprosjekt i bladet denne gangen. Artikkelen beskriver deler av et Doktorgradsprosjekt ved Universitetet i Bergen og Rikshospitalet som er av høy verdi for vår pasientgruppe. CarciNor har gitt økonomisk støtte til Trude Haugland fra vårt Stipend- og opplæingsfond. Nevroendokrine svulster kan utvikle seg i alle aldersgrupper men er vanligst blant middelaldrende og eldre. Det betyr at ungdom også får Nevroendokrin kreft. Årets Krafttak Mot Kreft i regi av Kreftforeningen har fokus på ungdom og kreft, og spesielt på de problemstillingene ungdom med en kreftdiagnose møter. Innsamlingsaksjonen skal støtte forskning og tiltak knyttet til ungdom med kreft. Bidra til aksjonen, det angår også vår pasientgruppe! Jubileumsåret som gikk var betydningsfullt i CarciNor sin historie. Årsberetningen på sidene viser det. Aktivitetsnivået var rekordhøyt og deltakelsen stor. La oss smitte av alt det flotte engasjementet og de drivende kreftene, og føre det videre i Bruk din stemme til å forme foreningen inn i dens andre tiår: Vel møtt til årsmøtet som finner sted på Hotell Opera i Oslo 28. mars 2008 Hilsen Lisa Diagnosekurs på Montebello-Senteret april CarciNor oppfordrer sine medlemmer til å delta på årets første diagnosekurs på Montebello-Senteret. Hovedmålsettingen er å gi deltagerne livsmot, mulighet for nye perspektiver og bidra til økt kontroll over eget hverdagsliv. Kunnskapsformidling om kreftsykdom og om mestring av livet under og etter behandling etter kreftsykdom vektlegges i kursene. Senteret ligger i Mesnali ved Lillehammer. Diagnosekursene om Nervroendokrin kreft har gått over flere år, og er høyt verdsatt hos mange medlemmer i CarciNor. Lurer du på om dette kan være noe for deg? Ta kontakt med en av våre likemenn, som kanskje kan gi deg noen svar! Informasjon får du på Montebello-Senteret telefon , hos Kreftforeningen telefon 07877, på sykehuset eller på 3

4 Årsmøte i CarciNor 2008 Det innkalles med dette til årsmøte i CarciNor i henhold til bestemmelsene i vedtektens 7. Tidspunkt: Fredag 28. mars 2008 kl Sted: Hotell Opera, Sentralstasjonen, Oslo I henhold til vedtektene er følgende dagsorden satt opp: a. Styrets beretning og regnskap b. Fastsettelse av kontingent c. Budsjett for 2008 d. Vedtektsendringer e. Innkomne forslag f. Valg Innstilte vedtektsendringer fra styret: Styret foreslår at det i vedtektens 5, siste avsnitt, tas ut at 1 styrerepresentant og 1 av 3 varamedlemmer, skal være representant for det medisinske fagmiljø. Styrets begrunnelse for forslaget er at nåværende regleverk for støtte til brukerorganisasjoner, gjør at en slik representant ikke kan ha stemmerett. Styret ønsker derfor å harmonisere vedtektene, slik at de er korrekte i forhold til de krav som stilles for overføringer til brukerorganisasjoner. Styret foreslår å endre 9, siste avsnitt til: regnskapet revideres av registrert revisor. Dette er ønskelig da foreningen vil stå friere i valg av revisjonsfirma. Andre saker som ønskes tatt opp under pkt e Innkomne forslag må være styret i hende innen 14. mars Revidert regnskap, budsjett, styrets årsberetning og valgkomiteens innstilling vil bli utlevertpå møtet. Årsberetningen finner du på side 10 i dette nummeret av CarciNor medlemsblad. Før årsmøtet inviterer styret til lunsj kl Vi ber derfor om at alle som vil delta i lunsjen/årsmøtet om å melde fra til CarciNors sekretariat på eller telefon Årsmøteinnkallingen er sendt postalt til alle medlemmer. Vi ønsker alle velkommen til årsmøtet! Med hilsen Karl F. Johansen, styreleder 4

5 Kreftforeningen åpner eget rettighetskontor Det nyetablerte Rettighetskontoret i Kreftforeningen er et tilbud til alle; kreftrammede, pårørende, pasientorganisasjoner, helsepersonell og andre interesserte. Rettighetskontoret gir råd og informasjon om rettigheter og muligheter, og tilbudet er gratis. Ingrid Renolen ved Rettighetskontoret vil orientere om dette tilbudet på likemannsseminaret i mars. Rettighetskontoret vil tilby et tverrfaglig kompetanseteam med blant annet jurister, sosionomer og helsepersonell med bred erfaring innen: Trygderettigheter Arbeidsrett Forsikring Økonomiske støtteordninger Praktiske hjelpeordninger Pasientrettigheter Klagesaker Testamente, arv og skifte Andre juridiske spørsmål. I enkeltsaker kan rettighetskontoret gi juridisk bistand. Rettighetskontoret representerer en tjeneste som medlemmer i CarciNor helt sikkert vil ha god nytte av. Mange har opplevd behov for denne typen bistand i forbindelse med sin sykdomssituasjon, og et slikt lavterskeltilbud som Rettighetskontoret er vil kunne være til god hjelp. Kreftforeningens rettighetskontor kan kontaktes via Kreftlinjen på telefon Post kan sendes: Kreftforeningens rettighetskontor Kreftforeningen, Postboks 4, Sentrum, 0101 OSLO Du vil finne utfyllende informasjon på kreftforeningens nettsider under råd og veiledning. Informasjonsfolderen om Rettighetskontoret. 5

6 Vigdis Sørli til minne Vigdis Sørli, vår Likemann og regionkontakt i Buskerud, døde den 7. februar Sammen med sin Odd var Vigdis et aktivt og kjært medlem av vår forening. Ved begravelsen fra Olberg Kirke i Krødsherad fredag 15. februar, holdt Karl-Fridtjof følgende minnetale i forbindelse med at det ble lagt en krans fra CarciNor på kisten: Du fikk ikke se hvitveisen i år, Vigdis. Kreftene tok slutt, - selv du med din store optimisme og livskraft, måtte til slutt gi tapt. I bladet Allers sto du i nr. 22 i 2005 frem med din historie om denne sykdommen som hvert år rammer et par hundre mennesker her til lands. Jeg, - og sikkert mange med meg i vår forening, Pasientforeningen CarciNor, har lest denne artikkelen mange ganger. Vi kjente oss igjen i din sykdomshistorie, du var ikke redd for å sette ord på verken sykdom eller dine egne følelser. Det ga mot og styrke til mange andre. Vi trenger sånne mennesker som deg Vigdis til å spre opplysning om en lite kjent kreftsykdom. Alle dine venner i CarciNor takker deg også for at du i intervjuet med deg i Allers, snakket så fint om vår forening og det fellesskap vi har der. Det er også ord som kan komme andre til gode. Du var et aktivt medlem, og ved din bortgang var du også vår Likemann, eller regionkontakt om man vil, i Buskerud. Jeg vet at du har hatt mange telefoner med spørsmål om vår sykdom, og jeg føler meg helt sikker på at du har gitt støtte, trøst og gode råd til dem alle. I flere år har også du, Odd sittet i vår forenings styre og der deltatt aktivt som representant for de pårørende. Du støttet Vigdis på en enestående måte gjennom sykdommen, og hun gir også selv uttrykk for at hennes største drivkraft til å leve, var nettopp å få være sammen med barna, og deg, den snille mannen min. I oktober i fjor feiret vår forening sitt 10 års jubileum med Landskonferanse i Trondheim. Dit kom du Vigdis selv om du ikke var bra, men optimist som alltid, og hjertelig tilstede. Hovedbildet i Allers viser Vigdis i en vårlig hvitveis eng. Det er et vakkert bilde på så mange vis, og vil for meg og dine venner i CarciNor alltid sitte på netthinnen som et minne om deg, Vigdis. Takk for alt for hva du har betydd for oss og vår forening, og fred være med ditt gode minne! 6

7 Sekretariatet i CarciNor CarciNor er en liten pasientforening. Faktisk så er foreningen den minste av de 10 foreningene som samarbeider med Kreftforeningen. Det betyr ikke at foreningen er liten i forhold til aktivitet, der er foreningen blant de mest aktive. Siden foreningen ble stiftet på Montebello i 1997 så har den sakte, men sikkert fått flere medlemmer og et stadig voksende aktivitetsnivå. Siden starten har foreningen nå ca. 350 medlemmer og et apparat med ca. 25 likemenn rundt om i landet. Litt historie... Aktivitet skaper ofte mer aktivitet, men det skaper også forpliktelse. Her har foreningen et verktøy i sekretariatet som betjener foreningen i stort og smått. Det skjøt fart da CarciNor for alvor kom i samarbeid med Kreftforeningen årskiftet 2003/2004. Andreas Hole begynte å serve foreningen og gjorde dette frem til februar 2007 som ansatt i Kreftforeningen. I løpet av de årene så var pasientforeningene betydelig ansvarliggjort med egne organisasjonsnumre og bankkonti og enkelte foreninger hadde ansatt egne medarbeidere. Det å ansette egne medarbeidere var en lite egnet løsning for en liten organisasjon som CarciNor, men å kjøpe de administrative tjenestene direkte var en god løsning. Denne løsningene ble en realtet fra mars 2007 da Andreas hadde etablert firmaet Organisasjonsservice AS. Firmaet er selvsagt i nært samarbeid med Kreftforeningen og er samlokalisert med de øvrige pasientforeningene i Tullinsgate 2 på Holbergs plass i Oslo. Foreningens sekretariat i dag... I dag består Organisasjonsservice AS i tillegg til Andreas, av Astri Starholm og Linda Barth Aarstad. Alle tre betjener CarciNors sekretariat og alle henvendelser som kommer til foreningen. Andreas Hole: 32 år, daglig leder i Organisasjonsservice, har 9 års erfaring fra pasientforeningsarbeid i Kreftforeningen og Norsk Hypothyreoseforening. Jobber tett opp mot styret i CarciNor og foreninens likemannsapparat. Er ellers ansvarlig for foreningens inntektssikring i samarbeid med styret. Astri Starholm; 62 år, administrasjonssekretær, kommer fra lignende stilling i Statoil Norge hvor hun har vært i 20 år og har primært servet direktørstaben. Astri jobber i 60% stilling; hver uke tirsdag til torsdag. Hun er ansvarlig for løpende å ivarta alle henvendelser til CarciNor i tillegg til å følge opp leverandører som regnskap og grafisk design. Linda Barth Aarstad; medlemsansvarlig, jobber deltid med å ivareta CarciNors meldemsregister, inn og utmeldinger, kontingentkjøring, purringer osv. Hun har tidligere jobbet med lignende type arbeid blant annet for Ungdomsgruppenen i Kreftforeningen. Linda jobber ellers i vikar og bemanningsbyåret Top Temp. Du kan lese mer om Organisasjonsservice på Andreas Hole Astri Starholm Linda Barth Aarstad 7

8 Livskvalitet hos pasienter med nevroendokrine svulster sammenlignet med den generelle befolkningen i Norge Tekst:Trude Haugland, sykepleier/doktorgradsstipendiat, Universitetet i Bergen/Nasjonalt kompetansesenter for nevroendokrine svulster. Bakgrunn Bakgrunn for denne studien er at Nevroendokrine svulster (NET) er sjelden diagnose, noe som reflekteres i en liten pasientgruppe i forhold til andre kreft diagnoser og kroniske sykdommer. Det kan se ut som om sykdommen på noen måter arter seg annerledes enn kreft generelt, men på andre måter har fellestrekk. Mange pasienter lever lenge med denne sykdommen og med ulike og varierende grad av plager. Imidlertid vet vi lite om pasientenes livskvalitet. For å kunne tilby et optimalt helsetilbud er det derfor nødvendig å studere pasienterfart livskvalitet nærmere for å få denne kunnskapen. Det foreligger flere svenske studier av denne pasientgruppens livskvalitet. Imidlertid er utvalgene små og resultatene er ikke entydige, så det er vanskelig å trekke generaliserbare konklusjoner. Det foreligger ingen lignende studier utført i Norge. Hensikt med studien Denne studien har som hovedmål å kartlegge NET pasienters helserelaterte livskvalitet sett i sammenheng med sosiodemografiske og diagnoserelaterte data. Studien er ikke avsluttet, så på nåværende tidspunkt kan jeg presentere utvalget, generelle symptomer og NET pasienters livskvalitet sammenlignet med den generelle befolkningen. Design/metode Livskvalitet kan forstås på mange måter. I denne studien er livskvalitet forstått som en subjektiv opplevelse av mental, fysisk, sosial og eksistensiell helse og blir rapportert som åtte dimensjoner i resultatdelen. De åtte dimensjonene er: generell helse, smerte, mental helse, fysisk funksjon, emosjonelle rollebegrensninger, fysiske rollebegrensninger, sosial funksjon og vitalitet. Studien er en sammenlignende multisenter kartleggingsstudie der pasienter fra norske regionssykehus utgjør pasientutvalget og den generelle befolkningen er kontrollgruppe. Sosiodemografiske spørreskjema ble utarbeidet for å kartlegge bakgrunnsinformasjon som alder, utdanning, sivilstatus og arbeidssituasjon. Diagnoserelatert symptomskjema kartlegger symptomer. SF-36 blir brukt for å kartlegge livskvalitet. Alle tilgjengelige, voksne pasienter som er under aktiv behandling av NET i mage-tarm-regionen, inkludert bukspyttkjertelen, fikk tilsendt spørreskjema, mens de som er radikal operert, har mental lidelse eller er døende, ikke ble kontaktet. 236 spørreskjemaer ble utsendt, og 196 ble returnert, hvilket utgjorde en svarrespons på 83 %. Resultater Det er signifikante forskjeller mht. alder, sivil status og utdanning på de to utvalgene, men ikke på kjønn Gjennomsnittsalderen på de som returnerte spørreskjemaet var 65 år og det var like mange menn som kvinner. Pasientene hadde hatt sykdommen i gjennomsnitt 4,5 år, og så mange som femti pasienter har hatt sykdommen mellom fem og ti år, mens hele tjueåtte pasienter har hatt sykdommen i mer enn ti år. Fire-fem pasienter har hatt sykdommen i 20 år. 75 % av pasientene bodde i parforhold og 7 % bodde alene. Fire personer var enke/enkemann, og 12 stykker var skilt. 25 % av pasientene hadde utdannelse utover ti år og 24 % hadde høyskole. Noen få hadde universitetsutdanning og resten hadde grunnskole opp til ti år. Kvinnene rapporterte lavere utdannelse enn mennene. Av de som arbeidet var 15 % i fulltidsarbeide og 11 % i deltidsarbeide. 48 % var pensjonert eller uføretrygdet. De fleste pasientene ble behandlet med Sandostatin og Interferon og kun noen få pasienter med cytostatika eller ingen medikament. Vektstatus på 92 % deltagerne i undersøkelsen viste stabil eller økt vekt, noe som er svært sjeldent blant andre kreftdiagnoser som er under behandling. De mest utbredte symptomene var følelse av tretthet (fatigue), plager med luft i magen, diaré, oppblåst i magen, negativ innvirkning på seksuallivet og humørsvingninger. 8

9 Livskvalitet hos pasienter med nevroendokrine svulster sammenlignet med den generelle befolkningen i Norge De andre symptomene som ble registrert var hetetokter, sure oppstøt eller halsbrann, pustebesvær og vansker med å spise. De siste symptomene viste seg å ikke være så uttalte som de første seks. Pasientenes livskvalitet sammenlignet med normalbefolkningen har jeg valgt å illustrere grafisk i figuren under. Skalaen går fra og jo høyere skår, jo bedre livskvalitet. Stolpene gjenspeiler de åtte ulike dimensjonene som jeg nevnte ovenfor og som omfatter ulike helserelaterte variabler og som pasientene har besvart i spørreskjemaet. Sammenlignet med den norske befolkningen, skårer NET pasientene statistisk signifikant forskjellig fra den generelle befolkningen på alle åtte dimensjoner. Imidlertid er det kun Generell helse og vitalitet som har en estimert effektstørrelse som betegnes som høy, og dermed kan sies å være klinisk relevant. Pasienters livskvalitet sammenlignet med generell befolkning til leveren, kan det synes som pasientene har det relativt bra sammenlignet med den norske befolkningen. Konsekvenser for praksis? Det er vanskelig å komme med noen anbefaling for praksis før det foreligger resultater fra studier om sammenhenger mellom sykdomsrelaterte data og livskvalitet, og sammenhenger mellom psykososiale prediktorer og livskvalitet. Givertjeneste Bidra til CarciNor sitt stipend- og opplæringsfond ved å gi en gave, pengene går for eksempel til prosjekter som Trude Haugland sin forskning på livskvalitet hos pasienter med nevroendokrine tumorer. Spørsmål om givertjenesten kan rettes til Andreas Hole på telefon Konklusjon Typiske karakteristika for en pasient med nevroendokrin svulst er: 65 år gammel trygdet mann eller kvinne som har 13 års utdanning tilsvarende videregående skole lever i parforhold eller med annen familie har hatt NET diagnosen i fem år skårer betydelig lavere på dimensjonene Generell helse og Vitalitet sammenlignet med den generelle befolkningen rapporterer at han/hun ofte eller svært ofte er plaget med tretthet (fatigue), har luft og er oppblåst i magen, diaré, humørsvingninger og at sykdommen har negativ innvirkning på seksuallivet Med tanke på at pasientene lever med en alvorlig kreftsykdom med usikre leveutsikter, mange med metastaser 9

10 Styrets forslag til årsberetning som vil bli behandlet på årsmøtet 28. mars 2008 Styret Etter valgene på årsmøtet på Rica Victoria Hotell i Oslo den 23. mars 2007, og konstituering av nytt styre i styremøte 17. april 2007, har CarciNor i 2007 hatt følgende tillitsvalgte: Styreleder: Karl-Fridtjof Johansen Trondheim Nestleder Birger Solvang Oslo Styremedlem Tone Høiberg Hove Trondheim Styremedlem Lisa Høyem Kristiansen Oslo Styremedlem Jan Inge Jensen Trondheim 1. varamedlem Odd Kristian Sørlie Noresund 2. varamedlem Bjørg Elvira Røed Mjøndalen 3. varamedlem Tore Åsbu Haugesund Valgkomité Sissel Rye Tørring Tromsø Tove Sommer Skien Sten Sundberg Bekkestua Styremøter Likmannsseminaret Styret har i løpet av året hatt 9 styremøter. Styremøtene er hovedsaklig avholt vekselsvis i Oslo og Trondheim. Dette grunnet styrets sammensetning av medlemmer fra disse to byene. Styremøtene i Oslo er avholdt i Kreftforeningen/ Organisasjonsservice sine lokaler i Tullinsgate 2, Holbergs plass. Møtene i Trondheim er avholdt på Rica Nidelven og i Kreftforeninengs nye lokaler i Prinsensgate 32. Årsmøtet Årsmøtet 2007 var lagt i forkant av CarciNor sitt Likemannsseminar i Oslo, og ble avviklet fredag 23. mars 2007 kl på Rica Victoria Hotell i Oslo. Det deltok totalt 31 personer i årsmøtet, av disse var 29 stemmeberettigede. Seksjonssjef Ole Alxander Opdalshei fra Kreftforeningen holdt hilsningstale på møtet og han trakk frem det gode og viktige samarbiedet CarciNor og Kreftforeninger har og understreket viktigheten av å fortsette det fremover. Under middagen på årsmøtet ble Sissel Rye Tørring, som gikk ut av styret, takket av med hyggelige ord og vin for sin flotte innsats for foreningen. Det var relativt kort tid siden forrige likemannseminar, men styret så det som viktig å avholde denne samlingen nå, da landskonferansen var lagt til oktober. Seimnaret hadde 20 deltagere fra lørdag søndag 25. Mars og programmet besto av følgende poster: Status for CarciNors likmemannstjeneste v/tone Høiberg Hove Gruppeoppgaver Om likemannsarbeid v cand.mag og diakon Torill Solli Haugen Hvordan selge sitt budskap til media? v/jens Petter Hagen, informasjonssjef i Hotell og Restaurantarbeiderforbundet Landskonferansen Det ble alt i 2006 besluttet at landskonferansen i 2007 burde gjennomføres i forbindelse med foreningens 10 års jubileum Oktober. Flere steder ble vurdert, men valget falt tilslutt på Trondheim og Rica Nidelven Hotell. 10

11 Styrets årsberetning 2007 Dette hotellet ble valgt av hensyn til pris, beliggenhet og egnethet. Styret er av den oppfatning at dette jubileumsmøtet og landskonferansen ble meget velykket. Totalt var det nærmere 130 deltagere og det må sies å av et meget godt deltagerantall for en liten pasientforening. Samlingen ble en stor suksess både faglig og sosialt. Det var et trett styre som oppsumerte samlingen etter lunsj søndag 6/11-08, men meget tilfreds. Samlingen besto av flotte faglige foredrag ved: Dr.med. Deidi Bergestuen, Rikshospitalet Prestene Knut Kittilså og Thormod Høyen Foredragsholder Karin Fevaag Larsen Overlege Knut Florholmen Overlege Espen Thiis-Evensen Pårørende Vera Andersen Pasientens røst Gruppesamtaler Lørdag kveld var det en lott festmiddag med gode taler, utdeling av hederstegn, latter og glede. Og etter middag var det duket for dans! Det vises for øvrig til de omtaler og referater fra både Landskonferanse og Årsmøte som er tatt inn i CarciNormedlemsblad nr Regionmøter Også i 2007 har det vært en klar prioritering å få arrangert regionmøter og denne gangen hadde vi planlagt alle møtene på en uke. Møtene fant sted i uke 23 i: Oslo Kristiansand Bodø Bergen Trondheim Styreleder Karl Fr. Johansen reiste rundt og deltok på samtlige møter. Her er hans referat: Uken startet med møtet her i Trondheim. Ikke så mange møtte denne gangen, kun ti stk., men vi som var der hadde et fint møte, med informasjon, gode samtaler og hyggelig måltid sammen. Tidlig neste morgen gikk turen til Kristiansand, hvor Solbjørg Bakøy hentet meg på flyplassen, så innom et sted for å hente gode snitter, og deretter til Kreftforeningen. Til dette møtet var det heller ikke meldt seg mange, og så ble det et forfall i siste liten, og dermed ble vi bare fem. Men da jeg holdt mitt innlegg kom også fire ansatte på seksjonskontoret inn til oss, og dermed ble det anledning til å få gitt litt mer informasjon om hva CarciNor er og står for, og litt om sykdommen vår. Jeg tror det var nyttig for de ansatte der. Solbjørg hadde ordnet fint i stand med frukt, kaffe og te, - og som sakt gode snitter. Det ble et fint møte, - men Agder fylkene og Rogaland er et problem for oss, og det må vi se nærmere på. Så tilbake til Oslo med overnatting på gamle Rica, og inn til Tullins gate på onsdag til møte kl Veldig god deltakelse, vi var vel godt over 30, og et fint program og en hyggelig avslutning med god mat på Cocolat. Vel gjennomført av Kirsten, Annie Vera og Lisa. Torsdag startet dagen med en telefon fra Norwegian kl om at mitt fly kl til Bergen var innstilt, og at de hadde booket meg om til et fly som skulle gå kl 12.35, med ankomst Bergen kl Da begynte det å hase når møtet i Bergen begynte kl Men det gikk et fly om 10 minutter! Ja, ja, - hadde de bare ringt litt før så! Til overmål ble flyet kl også 30 min. forsinket, men da ble det full speed over fjellet, så vi landet faktisk i Bergen kl 13.30, - slå den! Rask drosje til Kreftforeningen i Bergen hvor det satt 14 medlemmer og ventet. Til tross for at det bare var jeg som var programmet i Bergen, så ble det et meget vellykket møte. Mange spørsmål, god dialog, hyggelige samtaler der også. Og Elise og henne mann Bjørn hadde ordnet alt så fint, - bløtkake hadde vi også. Det var tre eller fire som hadde meldt forfall i Bergen også. Kl gikk turen tilbake til Gardermoen, og så videre til Bodø. Innflyingen dit er noe av det mest spektakulære jeg har vært med på. I lav høyde og med redusert hastighet tok piloten oss med i kanten av Svartisen, - gled innover det flotte fjordmasivet med snødekte fjell, sommerfriskt landskap og blanke fjorder, - øyer i tusentall, - du verden så flott. Kom til hotellet ved 23-tiden, spasertur på moloen og deretter middnattsol før det ble godt å finne puta. Dagen etter møtte jeg Erna til frokost, hun overnattet også på samme hotell, og sammen dro vi til vårt møtelokale i Tusenhjemmet Hyggelig gjensyn med Sissel og Hallbjørn, og Deidi Bergestuen. Så kom møtedeltakerne, Sissel ønsket velkommen, alle presenterte seg, og så startet vi med mat, før Deidi holdt sitt foredrag. Deidi er en utrolig stor ressurs for oss, hun er så kunnskapsrik og behagelig å høre på, og som vanlig leverte hun et glitrende foredrag. Deretter kaffepause i solskinnet, før jeg avsluttet. Det var 14 som møtte i Bodø også, 4 meldte forfall. I løpet av denne uken har vi da samlet ca. 80 personer. Vi kunne selvfølgelig ønsket at det kom flere, spesielt var Midt Norge dårlig denne gang. Men jeg er veldig godt fornøyd. Det har vært flott å få treffe så mange, også flere nye medlemmer. Jeg håper at møtene ikke minst har vært vellykket for de som møtte opp. Tilknytning til Kreftforeningen CarciNor er en av 10 pasientforeninger som er assosiert medlem i Kreftforeningen. Samarbeidet med Kreftforeningen har i 2007 vært meget godt. Kreftforeningen har deltok på Landskonferansen med 11

12 Styrets årsberetning 2007 to representanter. Videre har sekretariatet ivaretatt den daglige kontakten med Kreftforeningen. Informasjon Foreningen har i 2007 videreført arbeidet med hjemmesiden: og dette ledes av webansvarlig i styret Jan-Inge Jenssen. CarciNor medlemsblad har i 2007 fortsatt utviklingen og har blitt et meget godt blad, både for medlemmer og samarbeidspartnere. Nr. 3/2007 kom i forbindelse med 10-års jubileét ut i en egen forlenget spesialutgave som tok for seg foreningens historikk. Redaktør for medlemsbladet, Lisa Høyem Kristiansen, har gjort en fremragende innsats for å utvikle CarciNormedlemsblad til hva det er i dag. Tone har fulgt opp likemennene/regionkontaktene mellom de samlingene vi har hatt, noe som er meget viktig for kontinuiteten i dette arbeidet, og ellers vært meget sentral i planlegging av programmet ved de årlige seminarer som vi har invitert til. Takk til Tone for vel utført jobb! På grunn av størrelsen på vår forening, er det ikke naturlig for oss å ha lokale foreninger. Derfor er arbeidet til våre likemenn/ regionkontakter ekstra viktig. Det vises ellers til referat fra likemannsseminaret 2007 i eget punkt i denne årsrapporten. Takk til alle likemenn/regionkontakter for innsatsen også i Stipend Likemannsarbeid Tone Høiberg Hove har også i 2007 vært styrets hovedansvarlige for arbeidet med våre likemenn/regionkontakter. I forbindelse med jubileumsmøtet/ Landskonferansen i Trondheim Oktober 2007 så ble det under festmiddagen utdelt et overraskende jubileumsstipend til Norsk Nevroendokrint Sykepleier Forum (NNSF) pålydene kr ved dets leder Kjerstin Mordal. 12

13 Styrets årsberetning 2007 Diverse CarciNor inngikk i mars 2007 en avtale med firmaet Organisasjonsservice AS for leveranse av administrastive tjenester. Firmaet ledes av Andreas Hole som tidligere har jobbet i foreningen og har kontorer samlokalisert med Kreftforeningen og de øvrige pasientforeningene. Nestleder Birger Solvang har ledet foreningens økonomiprosjekt og dette har blant annet resultert i at CarciNor i forbindelse med utgivelsen av sitt medlemsblad nr. 4/2007 introduserte en egen givertjeneste. Denne tjenesten har som mål for 2007/2008 og samle inn kr ,- for å styrke foreningens stipend og opplæringsfond. Det kan også nevnes i den sammenheng at CarciNor på senhøsten ble godkjent av Ligningsmyndighetene som en fradragsberettiget organisasjon om man gir gaver inntil kr ,- til foreningen. Også i 2007 har foreningen mottatt tilskudd fra Helseregionene. Det er også mottatt flere båregaver og andre gaver.carcinor vil uttrykke stor takknemlighet overfor alle de som på denne måten støtter vårt arbeid. Tusen takk alle sammen! For enkelt tall og poster henvises til det fremlagte regnskap. Pasientforeningen CarciNor har pr hovedmedlemmer og 20 støttemedlemmer. Oslo, 4. mars 2008 Karl-Fridtjof Johansen styreleder Jan-Inge Jenssen styremedlem Birger Solvang nestleder Tone Høiberg Hove styremedlem En fuglevise Vi gik en dejlig vårdag alléen op og ned; lokkende som en gåde var det forbudne sted. Og vestenvinden vifted, og himlen var så blå; i linden sad en fuglemor og sang for sine små. Jeg malte digterbilleder med legende farvespil; to brune øjne lyste og lo og lytted til. Over os kan vi høre hvor det tisker og ler; -- men vi, vi tog et smukt farvel, og mødtes aldrig mer. -- Og når jeg ensom driver alléen op og ned, så har for de fjærede småfolk jeg aldrig ro og fred. Fru Spurv har siddet og lyttet, mens vi troskyldigt gik, og gjort om os en vise, og sat den i musik. Den er i fuglemunde; thi under løvets tag hver næbbet sanger nynner om hin lyse forårsdag. Henrik Ibsen Lisa Høyem Kristiansen styremedlem Odd Kristian Sørlie 1. varamedlem Hvorfor det er så viktig å betale kontingenten... CarciNor er en forening som har relativt lave kontingentsatser, kr 200,- for hovedmedlemmer og kr 150,- for støttemedlemmer. Det betyr ikke at kontingenten er en uviktig inntektskilde. Det er nemlig slik at for hvert betalende hovedmedlem vi har (pasienter og pårørende) så får vi en betydlig økt støtte fra Sosial og Helsedirektoratet og Kreftforeningen. Slik det er i dag så er det bare 64% av våre hovedmedlemmer som betaler kontingenten. Det synes vi er altfor lavt og vil med dette rette en henstilling til samtlige medlemmer om å betale kontingenten som dere i disse dager vil motta i egen forsendelse. Husk også at det å melde inn et familie-medlem eller annen nærstående betyr mye for foreningen. Hilsen styret 13

14 Krafttak mot kreft 2008 Gjennom årets innsamlingsaksjon Krafttak mot kreft vil Kreftforeningen sette søkelyset på de særskilte utfordringene som ungdom med kreft møter. Innsamlede midler skal gå til å bedre forholdene til ungdom på sykehus og forskning på langtidsfølger. Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon fra 1. til 15. mars Bøssebærere vil gå fra dør til dør noen steder, og være tilstede på knutepunkter. Det vil også være mulig å gi i alle Coop-butikker i hele Norge, samt å få informasjon om aksjonen. Sammen med P4 gjennomfører vi en landsomfattende konsertturné, Vinterlyd, i forbindelse med aksjonen Krafttak mot kreft. I perioden mars skal vi ha konserter i syv byer over hele landet. Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes, Venke Knutson, Surferosa og Glenn Lyse er artistene som blir med på Vinterlyd. Dette er en god sak, og kreft er noe som kan ramme alle. Vi artister bidrar med det vi kan best, nemlig å spille og synge, sa Alejandro Fuentes. Idol-dommer og vokalist i Surferosa Mariann Thomassen fortalte at hennes band skal gi alt på denne turneen. Det blir veldig bra å dra på turne med denne gjengen. Jeg stiller opp på dette fordi kreft er noe som berører alle - alle kjenner noen som har kreft. Selv kjenner jeg flere, derfor betyr det mye for meg å få bli med på Vinterlyd, sa Glenn Lyse, idol-vinner Konsertene er gratis og kommer til: 23.02: Hemsedal 06.03: Fredrikstad 01.03: Bergen 08.03: Trondheim 03.03: Stavanger 12.03: Bodø 05.03: Sandefjord 15.03: Tromsø : Hafjell Ungdomstiden er en kritisk periode når det gjelder selvstendiggjøring og løsrivelse fra sine foreldre, og det å etablere et sosialt nettverk. En kreftsykdom kan føre til at en kan bli lenge borte fra skole, venner og fritidsaktiviteter. Folk som får kreft i ung alder er også utsatt for senskader som nedsatt konsentrasjon og hukommelse, trøtthet og slapphet (fatigue). Ettervirkninger kan i større eller mindre grad følge pasienten resten av livet. Årets satsingsområde er også bakgrunnen for at inntektene fra aksjonen Krafttak mot kreft skal gi Kreftforeningen ressurser til å arbeide for spesielt to saker innen tema ungdom med kreft. Det er å bedre fysiske forhold på sykehuset som ivaretar ungdoms psykososiale behov under behandling og forskning på langtidsfølger (senskader). Får du ikke besøk av en bøssebærer i løpet av aksjonsuken, kan du støtte Krafttak mot kreft ved å: Ringe og gi kr 100,-! Sende KRAFT til 1960 og støtte aksjonen med kr 30,-. Eller sette inn ønsket beløp på kontonr Årets satsingsområde er ungdom med kreft Årets satsingsområde i Kreftforeningen er ungdom med kreft. Hvert år får ca. 200 ungdommer mellom 15 og 25 år kreft. De som rammes i ung alder ser ut til å være stilt overfor langt større utfordringer enn sine jevnaldrende. Kreftforeningen ønsker å bidra til at unge kreftpasienter i størst mulig grad skal kunne realisere sine muligheter og interesser og delta i samfunnslivet, uavhengig av forventet levetid, sier Trine Skorpen, leder for prosjektet Ungdom med kreft i F.v.: Glenn Lyse, Anne Lise Ryel, Venke Knutson, Mariann Thomassen og Alejandro Fuentes. 14

15 Likemenn i CarciNor En likemann i CarciNor er en person som på bakgrunn av erfaring om å leve med nevroendokrin kreft, kan være til hjelp for andre i samme situasjon og disses pårørende. En likemann er ikke en fagperson, men en kvalifisert lekmann som kan gi omsorg og praktisk veiledning. Likemenn har avlagt taushetsløfte. Fylke Navn Sted Telefon Oslo/Akershus Oslo/Akershus Oslo/Akershus Oslo/Akershus Oppland Østfold Lisa Høyem Kristiansen Kirsten Winger Solvang Anni-Vera Lysell Pedersen Ingunn Wlithil Karen Gutubø Astrid Haugen Oslo Oslo Kolbotn Oslo Lom Slitu Fylke Navn Sted Telefon Aust og Vest Agder Vestfold Vestfold Telemark Troms Hordaland Solbjørg Bakøy Vilhelm Pettersen Reidun Rekkedal Axel Kristensen Sissel Rye Tørring Elise Bringeland Kristiansand Tønsberg Larvik Langesund Tromsø Bergen Fylke Navn Sted Telefon Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Finnmark Nordland Rogaland Kristin Knutsen Jan-Inge Jenssen Karl-Fridtjof Johansen May Elin Planting Erna Marie johnsen Tore Aasbu Trondheim Trondheim Sverige Hammerfest Straumsjøen Haugesund

16 Nytt fra styret Vil dere bare ha ett eksemplar av bladet Er dere flere CarciNor medlemmer i en husstand og ønsker bare ett eksemplar av medlemsbladet? Send e-post til eller ring Det går jo ann å gi det ekstra bladet videre, da sprer vi informasjon om foreningen og dens arbeid. Aktivitetsplan 2008 Aktiviteter som går gjennom hele året: styremøter, økonomiprosjektet, hjemmesidene, medlemsbladet, pasientmapper og regionsamlinger. I 2008 skal det den 31. mai være et Internasjonalt møte i Uppsala, hvor Carpa er initiativtaker. Vi er invitert til og vil delta på dette møtet. Vi vil bli invitert til og vil delta på NNSF sine møter i I 2008 er det også planlagt 2 diagnosekurs for nevroendokrin kreft på Montebello-senteret: april og oktober. I desember er det et rent rekreasjonskurs på Montebello-senteret. Likemannsseminar Sanderstølen Siste helg i mars arrangeres årets likemannsseminar på Sanderstølen høyfjellshotell. For de som leser engelsk finnes det mange spørsmål og svar på hjemmesidene til The Carcinoid Cancer Foundation Inc.: Presentation in english CarciNor (the Carcinoid patients association in Norway) aims to act as a support for patients suffering from hormone producing tumors in the stomach, such as carcinoids, endocrine pancreatic tumors, adrenocortical cancer etc. The association also works to spread information about these diseases treatments, research methods and other matters of interest. CarciNor is affiliated to The Norwegian Cancer Society. For contact: CarciNor, P.B. 4, Sentrum, N-0101 Oslo. Telephone: I samarbeid med: Vil du bli medlem i CarciNor? Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening! Kanskje du kjenner noen som må motiveres for å melde seg inn eller du vet om noen som enda ikke vet at vi finnes. Du kan melde deg inn på våre nettsider: eller bruk postadressen vår. Ta gjerne kontakt med oss på telefon. Ny adresse? Har du skiftet/eller skal du skifte adresse, - bostedsadresse, e-post eller kanskje nytt telefonnummer? Gi oss beskjed på tlf eller via e-post Stoff til neste blad, må leveres redaktøren senest 15. mai I samarbeid med: CarciNor Tullinsgate 2, 0166 Oslo Postboks 4 Sentrum 0101 Oslo Telefon: E-post: Ansvarlig redaktør: Karl-Fridtjof Johansen Redaktør: Lisa Høyem Kristiansen Trykk: Aktiv Trykk Design: Gjerholm Design as Båregaver CarciNor får fra tid til annen båregaver. Som regel er det etter ønske fra avdøde eller etterlatte om at man i stedet for blomster ønsker at det skal gis en pengegave til det arbeid som vår forening driver. De midlene som CarciNor mottar på denne måten går uavkortet inn i vårt Stipend og opplæringsfond. På den måten bidrar gavene til forskning og andre studier som øker kunnskapen om vår sykdom, og dermed til bedre utredning og behandling for de som blir berørt av nevroendokrin kreft. Båregaver settes inn følgende kontonummer:

ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret

ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret ÅRSBERETNING FOR 2006 Styret Etter valgene på årsmøtet på Rica Park Hotell Sandefjord den 17. mars 2006, og konstituering av nytt styre i styremøte 19. mars 2007, har CarciNor i 2006 hatt følgende tillitsvalgte:

Detaljer

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009.

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Invitasjon Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Velkommen til CarciNors Landskonferanse og årsmøte For fjerde gang har Pasientforeningen

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Deidi er en utrolig stor ressurs for oss, hun er så kunnskapsrik og behagelig å høre på, og som vanlig leverte hun et glitrende foredrag.

Deidi er en utrolig stor ressurs for oss, hun er så kunnskapsrik og behagelig å høre på, og som vanlig leverte hun et glitrende foredrag. Regionmøte i Bergen. Kai Saghaug forteller fra sitt opphold i Uppsala på regionmøte i Oslo 6. juni 2007. Regionmøte i Kristiansand. Kl. 19.00 gikk turen tilbake til Gardermoen, og så videre til Bodø. Innflyvningen

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR Veien videre for kreftpasienter og pårørende A5_kreftkoordinator_okt 2015_uten distrikt.indd 1 12/14/2015 10:54:02 AM Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft.

Detaljer

Sluttrapport - prosjektnr. 2009/3/0426

Sluttrapport - prosjektnr. 2009/3/0426 CarciNor Nevroendrokrin kreft -Foreningen for alle som er engasjert for NET-kreft Sluttrapport - prosjektnr. 2009/3/0426 Tildeling av midler fra Extrastiftelsen for peridoen 2010-2011 Prosjekttittel: Etablering

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Sissel Rye Tønning til minne. Kurs på Montebello-Senteret. Eva Lisa Myhra til minne. Årsmøte i CarciNor

Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Sissel Rye Tønning til minne. Kurs på Montebello-Senteret. Eva Lisa Myhra til minne. Årsmøte i CarciNor CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Diagnosekurs på Montebello. Referat fra årsmøtet ENETS. Om selvhjelpsgrupper. Intervju med ny likemann

Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Diagnosekurs på Montebello. Referat fra årsmøtet ENETS. Om selvhjelpsgrupper. Intervju med ny likemann CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Jørn Adde Trondheim kommune. Invitasjon

Jørn Adde Trondheim kommune. Invitasjon Jørn Adde Trondheim kommune Invitasjon til CarciNors Landskonferanse og 10 års jubileum i Trondheim 5. - 7. oktober 2007 Velkommen til CarciNors Landskonferanse og 10 års jubielum Pasientforeningen CarciNor

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no NAV. Lederen har ordet. Montebello-senteret. Redaktørens spalte. Brukerkonferanse på Montebello-senteret

Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no NAV. Lederen har ordet. Montebello-senteret. Redaktørens spalte. Brukerkonferanse på Montebello-senteret CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Når en du er glad i får brystkreft

Når en du er glad i får brystkreft Når en du er glad i får brystkreft Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår. våg å snakke om det Når en du er glad i berøres av brystkreft

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER. Foreningens navn 1

VEDTEKTER. Foreningens navn 1 VEDTEKTER Foreningens navn 1 Foreningens navn er Foreningen for brystkreftopererte (FFB). Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og tilsluttet Kreftforeningen. Foreningens internasjonale betegnelse

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

En vellykket hjerte- og/eller lungetransplantasjon er å få livet i gave på nytt! Igjen kan vi delta i samfunnslivet og i sportslige aktiviteter

En vellykket hjerte- og/eller lungetransplantasjon er å få livet i gave på nytt! Igjen kan vi delta i samfunnslivet og i sportslige aktiviteter Foreningen for hjerte- lunge transplanterte (FHLT) The Norwegian Heart- Lung Transplant Association Takk for livet En vellykket hjerte- og/eller lungetransplantasjon er å få livet i gave på nytt! Igjen

Detaljer

04.februar 2012. Side 1 av 7

04.februar 2012. Side 1 av 7 Årsrapport 2011 04.februar 2012 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2011 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted i Lyngdal, mens ungdomssamlingen ble

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år! Odd. Tone. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Landskonferanse - jubileum 2007

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år! Odd. Tone. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Landskonferanse - jubileum 2007 CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00

Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00 Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00 Sak 1: Konstituering a) Konstituert leder av styret, Pål Nedrelid, åpnet

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2014, Norsk Fosterhjemsforening Rogaland

INNKALLING til ÅRSMØTE 2014, Norsk Fosterhjemsforening Rogaland ROGALAND INNKALLING til ÅRSMØTE 2014, Norsk Fosterhjemsforening Rogaland Det innkalles med dette til Årsmøte i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland. Sted: Jåttå videregående skole, Jåttåvågveien 3, 4020

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden Foto: Veer Incorporated Spørsmål om døden Hvilken plass har døden i samfunnet og kulturen vår? Både kulturell og religiøs tilhørighet påvirker våre holdninger til viktige livsbegivenheter, og i alle kulturer

Detaljer

KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT FOR APRIL-SEPTEMBER 2013.

KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT FOR APRIL-SEPTEMBER 2013. KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT FOR APRIL-SEPTEMBER 2013. Innledning. 1.oktober 2012 startet kreftkoordinator opp i Lindesnesregion. Dette er en 50 % stilling fordelt på de fem kommunene i Lindesnesregionen;

Detaljer

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Innbydelse til Forum for informasjonssikkerhet For 9. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Undertegnede

Detaljer

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014.

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016)

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) 1. Navn og tilholdssted 1.1. Foreningens navn er: Hospiceforum Norge (HfN) 1.2. Foreningens adresse er c/o

Detaljer

INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016

INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016 INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016 Vi ønsker velkommen til Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen, 8.-10. april 2016 VMHs landsstyre har gleden av å invitere alle våre medlemmer til fagseminar

Detaljer

Din støttespiller på veien videre. < kreftforeningen.no

Din støttespiller på veien videre. < kreftforeningen.no Din støttespiller på veien videre < kreftforeningen.no 1 Tanken med boken I denne håndboken vil du forhåpentligvis få hjelp til å finne svar på spørsmål du måtte ha og relevant informasjon som du kan dra

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Jakten på nye kontaktpersoner er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 ÅRSBERETNING FOR NORSK DYSTONIFORENING 2014 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående)

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående) Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2009 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Lærings- og mestringstilbud KKT

Lærings- og mestringstilbud KKT Lærings- og mestringstilbud KKT Feil valuta Når jeg ser deg ligge der i senga kommer minnene fra forrige ferie Det hjelper lite å ha lommene fulle av norske kroner når US dollar er gjeldende valuta Nå

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

BRAIN Bipolar Research And Innovation Network

BRAIN Bipolar Research And Innovation Network Autobiographical Memory Interview-Short Form McElhiney et al. Columbia University, Norsk oversettelse: H. Schøyen og U. Kessler DEL 1: FAMILIEMEDLEM Til intervjueren: Begynn denne delen av intervjuet ved

Detaljer

Referat fra møte i hovedstyret

Referat fra møte i hovedstyret Referat fra møte i hovedstyret Tilstede: Hans-Fredrik Donjem (møteleder), Arvid Haukås, Tor Heimdal, Dag Utnes, Svanhild Melkevik, Daniel Ask og Olav Kristiansen Sekretariatet: Wenche Sandlie (referent)

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Ungdommers opplevelser

Ungdommers opplevelser Ungdommers opplevelser av å leve med CFS/ME Anette Winger Høgskolelektor/PhD-stipendiat Høgskolen i Oslo og Akershus Disposisjon o Bakgrunn og forskningsprosjekt o Samfunnsmessige holdninger som ungdommen

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Oppstart: Søndag 30. Mars 2014. kl. 13:10 Sted: Marché Rygge Vest. Moss Til dagsorden Styreleder Jim Karlsen ønsket velkommen med en sang Innkalling og dagsorden

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 1 Sluttrapport Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 Prosjekttittel: Nærheten på prøve Prosjektnummer: 2009/3/0047 Innholdsfortegnelse: Side 2-3 Side 3-4 Side 4-5

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 FFHB VEST- AGDER holdt sitt årsmøte torsdag 14. februar 2013, på Peppes Pizza i Kristiansand Følgende saker var på dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld.

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld. Sted: Scandic Asker Hotell Teknisk arrangør: Oslo&Akershus Fylkeslag Tilstede: Se egen liste Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen

Sluttrapport Extrastiftelsen Sluttrapport Extrastiftelsen Søkerorganisasjon: Munn- og halskreftforeningen Prosjektnavn: «Munnhuleprosjektet» Prosjekt ID: 1589 Prosjektnummer: 2010/3/0222 Kapittelinndeling Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM

ARBEIDSPROGRAM NORGES PARKINSONFORBUND ARBEIDSPROGRAM 2011 2013 - Riktig tilbud, til riktig person, til riktig tid - Forbundsstyret, fylkesforeninger, lokalforeninger og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta

Detaljer

Fatigue og livsstil blant kreftoverlevere som skal delta på et ukeskurs på Montebellosenteret

Fatigue og livsstil blant kreftoverlevere som skal delta på et ukeskurs på Montebellosenteret Fatigue og livsstil blant kreftoverlevere som skal delta på et ukeskurs på Montebellosenteret Gunhild Maria Gjerset, post.dok, OUS KreftREHAB 16. april 2015 Bakgrunn Insidensen av kreft øker o Økt levealder

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Aust-Agder 16. januar 2007

Aust-Agder 16. januar 2007 . Postadresse: Tlf. 38042547 Pb.381 Fax. 38047485 4664 Kristiansand E-post: austagder@fobsv.no Aust-Agder 16. januar 2007!" # $% & $ ' & &! ( & & ' ) * + & +, - #. / -#. # *! & /............................

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2013 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan den drives: Norsk Dystoniforening (NDF)

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 2. 2017 Nå er det vår! «Sant atte det er deilig!» Det er så kjekt at så mange kommer på aktivitetene vi lager til, tusen takk til alle dere! Håper å se dere alle, igjen og igjen, og at vi

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Nr.04-2015 Utkommer dann og vann SJØHESTEN NR.4-2015 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer med 10 nummer i året. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Innkalling, dagsorden og forretningsorden ble godkjent, årsmøtet enstemmig vedtatt lovlig satt og vedtaksdyktig

Innkalling, dagsorden og forretningsorden ble godkjent, årsmøtet enstemmig vedtatt lovlig satt og vedtaksdyktig ÅRSMØTE FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS 2015 PROTOKOLL Styreleder Kjetil Gaarder ønsket velkommen til delegater, gjester og observatører, og spesielt til Venstres partileder Trine Skei Grande som hadde takket

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Sprinklermelding nr. 1-2006

Sprinklermelding nr. 1-2006 Sprinklermelding nr. 1-2006 Til alle foretak med en eller flere FG-godkjenninger innen sprinklerområdene PRO, KPR, UTF og KUT. Dato: 13.09.2006 Innledning Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG)

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer