CarciNor-medlemsblad. Besøk også vår hjemmeside: Livskvalitet hos NET pasienter. Informasjon til årsmøtet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CarciNor-medlemsblad. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Livskvalitet hos NET pasienter. Informasjon til årsmøtet."

Transkript

1 CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte personer og pårørende til disse. Behovet for støtte relateres til for eksempel vanskelighet ved utredning og behandling, psykisk og sosial mestring av sykdommen. Nr. 1/ årgang Besøk også vår hjemmeside: 4 Informasjon til årsmøtet 8 Livskvalitet hos NET pasienter 5 Rettighetskontor 10 Årsberetning Sekretariatet i CarciNor 14 Krafttak mot kreft 2007

2 Lederen har ordet Mot slutten av året fikk vi en gladmelding I CarciNor: Vi var blitt tildelt kr ,- fra Helse- og Rehabilitering til vårt Likemannsarbeid. Det er et enestående bidrag til vår forening, og gjør at vi i år kan tilby våre Likemenn/regionkontakter både kurs og andre aktiviteter. Det er alltid spennende når man sender slike søknader. Som oftest er man ikke blant de heldige, men i 2007 ble da altså vår tur. Vi retter en hjertelig takk til Helse- og Rehabilitering for tildelingen. Som bilag til fjorårets siste nummer av CarciNor-medlemsblad fulgte det med en giro med oppfordring til å gi en gave til CarciNor etter de bestemmelser som gjelder for skattefritak for gaver til organisasjoner. Vi har som mål å styrke vårt Stipend og opplæringsfond med kr ,-. På grunn av at vi flere ganger i 2007 har fått tilbakemeldinger om at det var mange som ønsket å gi oss gaver i henhold til de nevnte bestemmelser for skattefritak, hadde jeg som styreleder stor tro på at vi på denne måten kunne få inn noen kroner til styrking av vårt Stipend og opplæringsfond. Status pr. i dag er at vi har fått inn ca. kr ,- og det synes jeg sant å si er for lite. Jeg vil derfor oppfordre dere alle til å forsøke å bidra når vi nå fortsetter vår givertjeneste fremover året. Her vil det bli anledning til å bidra litt hver måned, og husk at man kan få skattefritak fra kr. 500,- og opp til kr ,-. Den som gir trenger heller ikke å tenke på dette via skattemyndighetene. Innrapporteringen tar vårt regnskapsbyrå seg av. Vi har et problem i CarciNor: Alt for mange medlemmer betaler ikke sin kontingent! Ved status etter fjorårets kontingentinnbetaling har 63 % betalt sin kontingent, det vil si at det er 37 % som ikke har betalt. Hittil har vi ikke kastet ut noen fra vår forening selv om kontingenten ikke er betalt. Men det er også klart at en slik praksis ikke kan fortsette. Den støtten vi får fra de offentlige myndigheter er basert på en beregning etter betalende medlemmer. Det vil si at de som er med på lasset som ikke betalende, heller ikke på andre måter er med på å bidra til at vår forening får sårt tiltrengte økonomiske midler. Jeg vil derfor be alle som vet at de ikke har betalt sin kontingent for 2007 om å gjøre det. Det kan være mange årsaker til at man ikke betaler, - årsaker som man sikkert kan ha stor forståelse for. Ta derfor heller kontakt med oss om du har behov for å ta opp dette, så finner vi sikkert en løsning. Den 28. mars skal CarciNor ha sitt ordinære årsmøte på Hotell Opera i Oslo. Vi starter med en liten bespisning kl , og avvikler så Årsmøtet fra kl til Innkalling kommer i posten. Møt opp på Årsmøtet, det er det som er CarciNor sitt høyeste organ, derfor er det viktig at du deltar! Hilsen Karl-Fridtjof 2

3 Fra redaktøren Våren kom tidlig til hovedstaden i år. Fuglene kvitrer og det er ikke mange varmegrader som skal til før det spirer allerede nå før påske. Det er noe fristende med våren, det er akkurat som den gir nytt håp og motivasjon for lengre dager. Andreas Hole har fulgt foreningen vår i flere år, og holder den daglige aktiviteten i gang gjennom sitt firma Organisasjonsservice AS. På side 7 kan du bli bedre kjent med de ansatte i Organisasjonsservice AS som ivaretar våre interesser på en verdifull og engasjert måte. Før jul bidro flere medlemmer med en fantastisk julegave til foreningen. Gjennom Givertjenesten økte vi vårt Stipendog opplæingsfond i I denne utgaven av medlemsbladet inviteres alle medlemmer til fortsatt å støtte Givertjenesten, med mål om å øke fondet ytterligere. Trude Haugland presenterer deler av sitt forskningsprosjekt i bladet denne gangen. Artikkelen beskriver deler av et Doktorgradsprosjekt ved Universitetet i Bergen og Rikshospitalet som er av høy verdi for vår pasientgruppe. CarciNor har gitt økonomisk støtte til Trude Haugland fra vårt Stipend- og opplæingsfond. Nevroendokrine svulster kan utvikle seg i alle aldersgrupper men er vanligst blant middelaldrende og eldre. Det betyr at ungdom også får Nevroendokrin kreft. Årets Krafttak Mot Kreft i regi av Kreftforeningen har fokus på ungdom og kreft, og spesielt på de problemstillingene ungdom med en kreftdiagnose møter. Innsamlingsaksjonen skal støtte forskning og tiltak knyttet til ungdom med kreft. Bidra til aksjonen, det angår også vår pasientgruppe! Jubileumsåret som gikk var betydningsfullt i CarciNor sin historie. Årsberetningen på sidene viser det. Aktivitetsnivået var rekordhøyt og deltakelsen stor. La oss smitte av alt det flotte engasjementet og de drivende kreftene, og føre det videre i Bruk din stemme til å forme foreningen inn i dens andre tiår: Vel møtt til årsmøtet som finner sted på Hotell Opera i Oslo 28. mars 2008 Hilsen Lisa Diagnosekurs på Montebello-Senteret april CarciNor oppfordrer sine medlemmer til å delta på årets første diagnosekurs på Montebello-Senteret. Hovedmålsettingen er å gi deltagerne livsmot, mulighet for nye perspektiver og bidra til økt kontroll over eget hverdagsliv. Kunnskapsformidling om kreftsykdom og om mestring av livet under og etter behandling etter kreftsykdom vektlegges i kursene. Senteret ligger i Mesnali ved Lillehammer. Diagnosekursene om Nervroendokrin kreft har gått over flere år, og er høyt verdsatt hos mange medlemmer i CarciNor. Lurer du på om dette kan være noe for deg? Ta kontakt med en av våre likemenn, som kanskje kan gi deg noen svar! Informasjon får du på Montebello-Senteret telefon , hos Kreftforeningen telefon 07877, på sykehuset eller på 3

4 Årsmøte i CarciNor 2008 Det innkalles med dette til årsmøte i CarciNor i henhold til bestemmelsene i vedtektens 7. Tidspunkt: Fredag 28. mars 2008 kl Sted: Hotell Opera, Sentralstasjonen, Oslo I henhold til vedtektene er følgende dagsorden satt opp: a. Styrets beretning og regnskap b. Fastsettelse av kontingent c. Budsjett for 2008 d. Vedtektsendringer e. Innkomne forslag f. Valg Innstilte vedtektsendringer fra styret: Styret foreslår at det i vedtektens 5, siste avsnitt, tas ut at 1 styrerepresentant og 1 av 3 varamedlemmer, skal være representant for det medisinske fagmiljø. Styrets begrunnelse for forslaget er at nåværende regleverk for støtte til brukerorganisasjoner, gjør at en slik representant ikke kan ha stemmerett. Styret ønsker derfor å harmonisere vedtektene, slik at de er korrekte i forhold til de krav som stilles for overføringer til brukerorganisasjoner. Styret foreslår å endre 9, siste avsnitt til: regnskapet revideres av registrert revisor. Dette er ønskelig da foreningen vil stå friere i valg av revisjonsfirma. Andre saker som ønskes tatt opp under pkt e Innkomne forslag må være styret i hende innen 14. mars Revidert regnskap, budsjett, styrets årsberetning og valgkomiteens innstilling vil bli utlevertpå møtet. Årsberetningen finner du på side 10 i dette nummeret av CarciNor medlemsblad. Før årsmøtet inviterer styret til lunsj kl Vi ber derfor om at alle som vil delta i lunsjen/årsmøtet om å melde fra til CarciNors sekretariat på eller telefon Årsmøteinnkallingen er sendt postalt til alle medlemmer. Vi ønsker alle velkommen til årsmøtet! Med hilsen Karl F. Johansen, styreleder 4

5 Kreftforeningen åpner eget rettighetskontor Det nyetablerte Rettighetskontoret i Kreftforeningen er et tilbud til alle; kreftrammede, pårørende, pasientorganisasjoner, helsepersonell og andre interesserte. Rettighetskontoret gir råd og informasjon om rettigheter og muligheter, og tilbudet er gratis. Ingrid Renolen ved Rettighetskontoret vil orientere om dette tilbudet på likemannsseminaret i mars. Rettighetskontoret vil tilby et tverrfaglig kompetanseteam med blant annet jurister, sosionomer og helsepersonell med bred erfaring innen: Trygderettigheter Arbeidsrett Forsikring Økonomiske støtteordninger Praktiske hjelpeordninger Pasientrettigheter Klagesaker Testamente, arv og skifte Andre juridiske spørsmål. I enkeltsaker kan rettighetskontoret gi juridisk bistand. Rettighetskontoret representerer en tjeneste som medlemmer i CarciNor helt sikkert vil ha god nytte av. Mange har opplevd behov for denne typen bistand i forbindelse med sin sykdomssituasjon, og et slikt lavterskeltilbud som Rettighetskontoret er vil kunne være til god hjelp. Kreftforeningens rettighetskontor kan kontaktes via Kreftlinjen på telefon Post kan sendes: Kreftforeningens rettighetskontor Kreftforeningen, Postboks 4, Sentrum, 0101 OSLO Du vil finne utfyllende informasjon på kreftforeningens nettsider under råd og veiledning. Informasjonsfolderen om Rettighetskontoret. 5

6 Vigdis Sørli til minne Vigdis Sørli, vår Likemann og regionkontakt i Buskerud, døde den 7. februar Sammen med sin Odd var Vigdis et aktivt og kjært medlem av vår forening. Ved begravelsen fra Olberg Kirke i Krødsherad fredag 15. februar, holdt Karl-Fridtjof følgende minnetale i forbindelse med at det ble lagt en krans fra CarciNor på kisten: Du fikk ikke se hvitveisen i år, Vigdis. Kreftene tok slutt, - selv du med din store optimisme og livskraft, måtte til slutt gi tapt. I bladet Allers sto du i nr. 22 i 2005 frem med din historie om denne sykdommen som hvert år rammer et par hundre mennesker her til lands. Jeg, - og sikkert mange med meg i vår forening, Pasientforeningen CarciNor, har lest denne artikkelen mange ganger. Vi kjente oss igjen i din sykdomshistorie, du var ikke redd for å sette ord på verken sykdom eller dine egne følelser. Det ga mot og styrke til mange andre. Vi trenger sånne mennesker som deg Vigdis til å spre opplysning om en lite kjent kreftsykdom. Alle dine venner i CarciNor takker deg også for at du i intervjuet med deg i Allers, snakket så fint om vår forening og det fellesskap vi har der. Det er også ord som kan komme andre til gode. Du var et aktivt medlem, og ved din bortgang var du også vår Likemann, eller regionkontakt om man vil, i Buskerud. Jeg vet at du har hatt mange telefoner med spørsmål om vår sykdom, og jeg føler meg helt sikker på at du har gitt støtte, trøst og gode råd til dem alle. I flere år har også du, Odd sittet i vår forenings styre og der deltatt aktivt som representant for de pårørende. Du støttet Vigdis på en enestående måte gjennom sykdommen, og hun gir også selv uttrykk for at hennes største drivkraft til å leve, var nettopp å få være sammen med barna, og deg, den snille mannen min. I oktober i fjor feiret vår forening sitt 10 års jubileum med Landskonferanse i Trondheim. Dit kom du Vigdis selv om du ikke var bra, men optimist som alltid, og hjertelig tilstede. Hovedbildet i Allers viser Vigdis i en vårlig hvitveis eng. Det er et vakkert bilde på så mange vis, og vil for meg og dine venner i CarciNor alltid sitte på netthinnen som et minne om deg, Vigdis. Takk for alt for hva du har betydd for oss og vår forening, og fred være med ditt gode minne! 6

7 Sekretariatet i CarciNor CarciNor er en liten pasientforening. Faktisk så er foreningen den minste av de 10 foreningene som samarbeider med Kreftforeningen. Det betyr ikke at foreningen er liten i forhold til aktivitet, der er foreningen blant de mest aktive. Siden foreningen ble stiftet på Montebello i 1997 så har den sakte, men sikkert fått flere medlemmer og et stadig voksende aktivitetsnivå. Siden starten har foreningen nå ca. 350 medlemmer og et apparat med ca. 25 likemenn rundt om i landet. Litt historie... Aktivitet skaper ofte mer aktivitet, men det skaper også forpliktelse. Her har foreningen et verktøy i sekretariatet som betjener foreningen i stort og smått. Det skjøt fart da CarciNor for alvor kom i samarbeid med Kreftforeningen årskiftet 2003/2004. Andreas Hole begynte å serve foreningen og gjorde dette frem til februar 2007 som ansatt i Kreftforeningen. I løpet av de årene så var pasientforeningene betydelig ansvarliggjort med egne organisasjonsnumre og bankkonti og enkelte foreninger hadde ansatt egne medarbeidere. Det å ansette egne medarbeidere var en lite egnet løsning for en liten organisasjon som CarciNor, men å kjøpe de administrative tjenestene direkte var en god løsning. Denne løsningene ble en realtet fra mars 2007 da Andreas hadde etablert firmaet Organisasjonsservice AS. Firmaet er selvsagt i nært samarbeid med Kreftforeningen og er samlokalisert med de øvrige pasientforeningene i Tullinsgate 2 på Holbergs plass i Oslo. Foreningens sekretariat i dag... I dag består Organisasjonsservice AS i tillegg til Andreas, av Astri Starholm og Linda Barth Aarstad. Alle tre betjener CarciNors sekretariat og alle henvendelser som kommer til foreningen. Andreas Hole: 32 år, daglig leder i Organisasjonsservice, har 9 års erfaring fra pasientforeningsarbeid i Kreftforeningen og Norsk Hypothyreoseforening. Jobber tett opp mot styret i CarciNor og foreninens likemannsapparat. Er ellers ansvarlig for foreningens inntektssikring i samarbeid med styret. Astri Starholm; 62 år, administrasjonssekretær, kommer fra lignende stilling i Statoil Norge hvor hun har vært i 20 år og har primært servet direktørstaben. Astri jobber i 60% stilling; hver uke tirsdag til torsdag. Hun er ansvarlig for løpende å ivarta alle henvendelser til CarciNor i tillegg til å følge opp leverandører som regnskap og grafisk design. Linda Barth Aarstad; medlemsansvarlig, jobber deltid med å ivareta CarciNors meldemsregister, inn og utmeldinger, kontingentkjøring, purringer osv. Hun har tidligere jobbet med lignende type arbeid blant annet for Ungdomsgruppenen i Kreftforeningen. Linda jobber ellers i vikar og bemanningsbyåret Top Temp. Du kan lese mer om Organisasjonsservice på Andreas Hole Astri Starholm Linda Barth Aarstad 7

8 Livskvalitet hos pasienter med nevroendokrine svulster sammenlignet med den generelle befolkningen i Norge Tekst:Trude Haugland, sykepleier/doktorgradsstipendiat, Universitetet i Bergen/Nasjonalt kompetansesenter for nevroendokrine svulster. Bakgrunn Bakgrunn for denne studien er at Nevroendokrine svulster (NET) er sjelden diagnose, noe som reflekteres i en liten pasientgruppe i forhold til andre kreft diagnoser og kroniske sykdommer. Det kan se ut som om sykdommen på noen måter arter seg annerledes enn kreft generelt, men på andre måter har fellestrekk. Mange pasienter lever lenge med denne sykdommen og med ulike og varierende grad av plager. Imidlertid vet vi lite om pasientenes livskvalitet. For å kunne tilby et optimalt helsetilbud er det derfor nødvendig å studere pasienterfart livskvalitet nærmere for å få denne kunnskapen. Det foreligger flere svenske studier av denne pasientgruppens livskvalitet. Imidlertid er utvalgene små og resultatene er ikke entydige, så det er vanskelig å trekke generaliserbare konklusjoner. Det foreligger ingen lignende studier utført i Norge. Hensikt med studien Denne studien har som hovedmål å kartlegge NET pasienters helserelaterte livskvalitet sett i sammenheng med sosiodemografiske og diagnoserelaterte data. Studien er ikke avsluttet, så på nåværende tidspunkt kan jeg presentere utvalget, generelle symptomer og NET pasienters livskvalitet sammenlignet med den generelle befolkningen. Design/metode Livskvalitet kan forstås på mange måter. I denne studien er livskvalitet forstått som en subjektiv opplevelse av mental, fysisk, sosial og eksistensiell helse og blir rapportert som åtte dimensjoner i resultatdelen. De åtte dimensjonene er: generell helse, smerte, mental helse, fysisk funksjon, emosjonelle rollebegrensninger, fysiske rollebegrensninger, sosial funksjon og vitalitet. Studien er en sammenlignende multisenter kartleggingsstudie der pasienter fra norske regionssykehus utgjør pasientutvalget og den generelle befolkningen er kontrollgruppe. Sosiodemografiske spørreskjema ble utarbeidet for å kartlegge bakgrunnsinformasjon som alder, utdanning, sivilstatus og arbeidssituasjon. Diagnoserelatert symptomskjema kartlegger symptomer. SF-36 blir brukt for å kartlegge livskvalitet. Alle tilgjengelige, voksne pasienter som er under aktiv behandling av NET i mage-tarm-regionen, inkludert bukspyttkjertelen, fikk tilsendt spørreskjema, mens de som er radikal operert, har mental lidelse eller er døende, ikke ble kontaktet. 236 spørreskjemaer ble utsendt, og 196 ble returnert, hvilket utgjorde en svarrespons på 83 %. Resultater Det er signifikante forskjeller mht. alder, sivil status og utdanning på de to utvalgene, men ikke på kjønn Gjennomsnittsalderen på de som returnerte spørreskjemaet var 65 år og det var like mange menn som kvinner. Pasientene hadde hatt sykdommen i gjennomsnitt 4,5 år, og så mange som femti pasienter har hatt sykdommen mellom fem og ti år, mens hele tjueåtte pasienter har hatt sykdommen i mer enn ti år. Fire-fem pasienter har hatt sykdommen i 20 år. 75 % av pasientene bodde i parforhold og 7 % bodde alene. Fire personer var enke/enkemann, og 12 stykker var skilt. 25 % av pasientene hadde utdannelse utover ti år og 24 % hadde høyskole. Noen få hadde universitetsutdanning og resten hadde grunnskole opp til ti år. Kvinnene rapporterte lavere utdannelse enn mennene. Av de som arbeidet var 15 % i fulltidsarbeide og 11 % i deltidsarbeide. 48 % var pensjonert eller uføretrygdet. De fleste pasientene ble behandlet med Sandostatin og Interferon og kun noen få pasienter med cytostatika eller ingen medikament. Vektstatus på 92 % deltagerne i undersøkelsen viste stabil eller økt vekt, noe som er svært sjeldent blant andre kreftdiagnoser som er under behandling. De mest utbredte symptomene var følelse av tretthet (fatigue), plager med luft i magen, diaré, oppblåst i magen, negativ innvirkning på seksuallivet og humørsvingninger. 8

9 Livskvalitet hos pasienter med nevroendokrine svulster sammenlignet med den generelle befolkningen i Norge De andre symptomene som ble registrert var hetetokter, sure oppstøt eller halsbrann, pustebesvær og vansker med å spise. De siste symptomene viste seg å ikke være så uttalte som de første seks. Pasientenes livskvalitet sammenlignet med normalbefolkningen har jeg valgt å illustrere grafisk i figuren under. Skalaen går fra og jo høyere skår, jo bedre livskvalitet. Stolpene gjenspeiler de åtte ulike dimensjonene som jeg nevnte ovenfor og som omfatter ulike helserelaterte variabler og som pasientene har besvart i spørreskjemaet. Sammenlignet med den norske befolkningen, skårer NET pasientene statistisk signifikant forskjellig fra den generelle befolkningen på alle åtte dimensjoner. Imidlertid er det kun Generell helse og vitalitet som har en estimert effektstørrelse som betegnes som høy, og dermed kan sies å være klinisk relevant. Pasienters livskvalitet sammenlignet med generell befolkning til leveren, kan det synes som pasientene har det relativt bra sammenlignet med den norske befolkningen. Konsekvenser for praksis? Det er vanskelig å komme med noen anbefaling for praksis før det foreligger resultater fra studier om sammenhenger mellom sykdomsrelaterte data og livskvalitet, og sammenhenger mellom psykososiale prediktorer og livskvalitet. Givertjeneste Bidra til CarciNor sitt stipend- og opplæringsfond ved å gi en gave, pengene går for eksempel til prosjekter som Trude Haugland sin forskning på livskvalitet hos pasienter med nevroendokrine tumorer. Spørsmål om givertjenesten kan rettes til Andreas Hole på telefon Konklusjon Typiske karakteristika for en pasient med nevroendokrin svulst er: 65 år gammel trygdet mann eller kvinne som har 13 års utdanning tilsvarende videregående skole lever i parforhold eller med annen familie har hatt NET diagnosen i fem år skårer betydelig lavere på dimensjonene Generell helse og Vitalitet sammenlignet med den generelle befolkningen rapporterer at han/hun ofte eller svært ofte er plaget med tretthet (fatigue), har luft og er oppblåst i magen, diaré, humørsvingninger og at sykdommen har negativ innvirkning på seksuallivet Med tanke på at pasientene lever med en alvorlig kreftsykdom med usikre leveutsikter, mange med metastaser 9

10 Styrets forslag til årsberetning som vil bli behandlet på årsmøtet 28. mars 2008 Styret Etter valgene på årsmøtet på Rica Victoria Hotell i Oslo den 23. mars 2007, og konstituering av nytt styre i styremøte 17. april 2007, har CarciNor i 2007 hatt følgende tillitsvalgte: Styreleder: Karl-Fridtjof Johansen Trondheim Nestleder Birger Solvang Oslo Styremedlem Tone Høiberg Hove Trondheim Styremedlem Lisa Høyem Kristiansen Oslo Styremedlem Jan Inge Jensen Trondheim 1. varamedlem Odd Kristian Sørlie Noresund 2. varamedlem Bjørg Elvira Røed Mjøndalen 3. varamedlem Tore Åsbu Haugesund Valgkomité Sissel Rye Tørring Tromsø Tove Sommer Skien Sten Sundberg Bekkestua Styremøter Likmannsseminaret Styret har i løpet av året hatt 9 styremøter. Styremøtene er hovedsaklig avholt vekselsvis i Oslo og Trondheim. Dette grunnet styrets sammensetning av medlemmer fra disse to byene. Styremøtene i Oslo er avholdt i Kreftforeningen/ Organisasjonsservice sine lokaler i Tullinsgate 2, Holbergs plass. Møtene i Trondheim er avholdt på Rica Nidelven og i Kreftforeninengs nye lokaler i Prinsensgate 32. Årsmøtet Årsmøtet 2007 var lagt i forkant av CarciNor sitt Likemannsseminar i Oslo, og ble avviklet fredag 23. mars 2007 kl på Rica Victoria Hotell i Oslo. Det deltok totalt 31 personer i årsmøtet, av disse var 29 stemmeberettigede. Seksjonssjef Ole Alxander Opdalshei fra Kreftforeningen holdt hilsningstale på møtet og han trakk frem det gode og viktige samarbiedet CarciNor og Kreftforeninger har og understreket viktigheten av å fortsette det fremover. Under middagen på årsmøtet ble Sissel Rye Tørring, som gikk ut av styret, takket av med hyggelige ord og vin for sin flotte innsats for foreningen. Det var relativt kort tid siden forrige likemannseminar, men styret så det som viktig å avholde denne samlingen nå, da landskonferansen var lagt til oktober. Seimnaret hadde 20 deltagere fra lørdag søndag 25. Mars og programmet besto av følgende poster: Status for CarciNors likmemannstjeneste v/tone Høiberg Hove Gruppeoppgaver Om likemannsarbeid v cand.mag og diakon Torill Solli Haugen Hvordan selge sitt budskap til media? v/jens Petter Hagen, informasjonssjef i Hotell og Restaurantarbeiderforbundet Landskonferansen Det ble alt i 2006 besluttet at landskonferansen i 2007 burde gjennomføres i forbindelse med foreningens 10 års jubileum Oktober. Flere steder ble vurdert, men valget falt tilslutt på Trondheim og Rica Nidelven Hotell. 10

11 Styrets årsberetning 2007 Dette hotellet ble valgt av hensyn til pris, beliggenhet og egnethet. Styret er av den oppfatning at dette jubileumsmøtet og landskonferansen ble meget velykket. Totalt var det nærmere 130 deltagere og det må sies å av et meget godt deltagerantall for en liten pasientforening. Samlingen ble en stor suksess både faglig og sosialt. Det var et trett styre som oppsumerte samlingen etter lunsj søndag 6/11-08, men meget tilfreds. Samlingen besto av flotte faglige foredrag ved: Dr.med. Deidi Bergestuen, Rikshospitalet Prestene Knut Kittilså og Thormod Høyen Foredragsholder Karin Fevaag Larsen Overlege Knut Florholmen Overlege Espen Thiis-Evensen Pårørende Vera Andersen Pasientens røst Gruppesamtaler Lørdag kveld var det en lott festmiddag med gode taler, utdeling av hederstegn, latter og glede. Og etter middag var det duket for dans! Det vises for øvrig til de omtaler og referater fra både Landskonferanse og Årsmøte som er tatt inn i CarciNormedlemsblad nr Regionmøter Også i 2007 har det vært en klar prioritering å få arrangert regionmøter og denne gangen hadde vi planlagt alle møtene på en uke. Møtene fant sted i uke 23 i: Oslo Kristiansand Bodø Bergen Trondheim Styreleder Karl Fr. Johansen reiste rundt og deltok på samtlige møter. Her er hans referat: Uken startet med møtet her i Trondheim. Ikke så mange møtte denne gangen, kun ti stk., men vi som var der hadde et fint møte, med informasjon, gode samtaler og hyggelig måltid sammen. Tidlig neste morgen gikk turen til Kristiansand, hvor Solbjørg Bakøy hentet meg på flyplassen, så innom et sted for å hente gode snitter, og deretter til Kreftforeningen. Til dette møtet var det heller ikke meldt seg mange, og så ble det et forfall i siste liten, og dermed ble vi bare fem. Men da jeg holdt mitt innlegg kom også fire ansatte på seksjonskontoret inn til oss, og dermed ble det anledning til å få gitt litt mer informasjon om hva CarciNor er og står for, og litt om sykdommen vår. Jeg tror det var nyttig for de ansatte der. Solbjørg hadde ordnet fint i stand med frukt, kaffe og te, - og som sakt gode snitter. Det ble et fint møte, - men Agder fylkene og Rogaland er et problem for oss, og det må vi se nærmere på. Så tilbake til Oslo med overnatting på gamle Rica, og inn til Tullins gate på onsdag til møte kl Veldig god deltakelse, vi var vel godt over 30, og et fint program og en hyggelig avslutning med god mat på Cocolat. Vel gjennomført av Kirsten, Annie Vera og Lisa. Torsdag startet dagen med en telefon fra Norwegian kl om at mitt fly kl til Bergen var innstilt, og at de hadde booket meg om til et fly som skulle gå kl 12.35, med ankomst Bergen kl Da begynte det å hase når møtet i Bergen begynte kl Men det gikk et fly om 10 minutter! Ja, ja, - hadde de bare ringt litt før så! Til overmål ble flyet kl også 30 min. forsinket, men da ble det full speed over fjellet, så vi landet faktisk i Bergen kl 13.30, - slå den! Rask drosje til Kreftforeningen i Bergen hvor det satt 14 medlemmer og ventet. Til tross for at det bare var jeg som var programmet i Bergen, så ble det et meget vellykket møte. Mange spørsmål, god dialog, hyggelige samtaler der også. Og Elise og henne mann Bjørn hadde ordnet alt så fint, - bløtkake hadde vi også. Det var tre eller fire som hadde meldt forfall i Bergen også. Kl gikk turen tilbake til Gardermoen, og så videre til Bodø. Innflyingen dit er noe av det mest spektakulære jeg har vært med på. I lav høyde og med redusert hastighet tok piloten oss med i kanten av Svartisen, - gled innover det flotte fjordmasivet med snødekte fjell, sommerfriskt landskap og blanke fjorder, - øyer i tusentall, - du verden så flott. Kom til hotellet ved 23-tiden, spasertur på moloen og deretter middnattsol før det ble godt å finne puta. Dagen etter møtte jeg Erna til frokost, hun overnattet også på samme hotell, og sammen dro vi til vårt møtelokale i Tusenhjemmet Hyggelig gjensyn med Sissel og Hallbjørn, og Deidi Bergestuen. Så kom møtedeltakerne, Sissel ønsket velkommen, alle presenterte seg, og så startet vi med mat, før Deidi holdt sitt foredrag. Deidi er en utrolig stor ressurs for oss, hun er så kunnskapsrik og behagelig å høre på, og som vanlig leverte hun et glitrende foredrag. Deretter kaffepause i solskinnet, før jeg avsluttet. Det var 14 som møtte i Bodø også, 4 meldte forfall. I løpet av denne uken har vi da samlet ca. 80 personer. Vi kunne selvfølgelig ønsket at det kom flere, spesielt var Midt Norge dårlig denne gang. Men jeg er veldig godt fornøyd. Det har vært flott å få treffe så mange, også flere nye medlemmer. Jeg håper at møtene ikke minst har vært vellykket for de som møtte opp. Tilknytning til Kreftforeningen CarciNor er en av 10 pasientforeninger som er assosiert medlem i Kreftforeningen. Samarbeidet med Kreftforeningen har i 2007 vært meget godt. Kreftforeningen har deltok på Landskonferansen med 11

12 Styrets årsberetning 2007 to representanter. Videre har sekretariatet ivaretatt den daglige kontakten med Kreftforeningen. Informasjon Foreningen har i 2007 videreført arbeidet med hjemmesiden: og dette ledes av webansvarlig i styret Jan-Inge Jenssen. CarciNor medlemsblad har i 2007 fortsatt utviklingen og har blitt et meget godt blad, både for medlemmer og samarbeidspartnere. Nr. 3/2007 kom i forbindelse med 10-års jubileét ut i en egen forlenget spesialutgave som tok for seg foreningens historikk. Redaktør for medlemsbladet, Lisa Høyem Kristiansen, har gjort en fremragende innsats for å utvikle CarciNormedlemsblad til hva det er i dag. Tone har fulgt opp likemennene/regionkontaktene mellom de samlingene vi har hatt, noe som er meget viktig for kontinuiteten i dette arbeidet, og ellers vært meget sentral i planlegging av programmet ved de årlige seminarer som vi har invitert til. Takk til Tone for vel utført jobb! På grunn av størrelsen på vår forening, er det ikke naturlig for oss å ha lokale foreninger. Derfor er arbeidet til våre likemenn/ regionkontakter ekstra viktig. Det vises ellers til referat fra likemannsseminaret 2007 i eget punkt i denne årsrapporten. Takk til alle likemenn/regionkontakter for innsatsen også i Stipend Likemannsarbeid Tone Høiberg Hove har også i 2007 vært styrets hovedansvarlige for arbeidet med våre likemenn/regionkontakter. I forbindelse med jubileumsmøtet/ Landskonferansen i Trondheim Oktober 2007 så ble det under festmiddagen utdelt et overraskende jubileumsstipend til Norsk Nevroendokrint Sykepleier Forum (NNSF) pålydene kr ved dets leder Kjerstin Mordal. 12

13 Styrets årsberetning 2007 Diverse CarciNor inngikk i mars 2007 en avtale med firmaet Organisasjonsservice AS for leveranse av administrastive tjenester. Firmaet ledes av Andreas Hole som tidligere har jobbet i foreningen og har kontorer samlokalisert med Kreftforeningen og de øvrige pasientforeningene. Nestleder Birger Solvang har ledet foreningens økonomiprosjekt og dette har blant annet resultert i at CarciNor i forbindelse med utgivelsen av sitt medlemsblad nr. 4/2007 introduserte en egen givertjeneste. Denne tjenesten har som mål for 2007/2008 og samle inn kr ,- for å styrke foreningens stipend og opplæringsfond. Det kan også nevnes i den sammenheng at CarciNor på senhøsten ble godkjent av Ligningsmyndighetene som en fradragsberettiget organisasjon om man gir gaver inntil kr ,- til foreningen. Også i 2007 har foreningen mottatt tilskudd fra Helseregionene. Det er også mottatt flere båregaver og andre gaver.carcinor vil uttrykke stor takknemlighet overfor alle de som på denne måten støtter vårt arbeid. Tusen takk alle sammen! For enkelt tall og poster henvises til det fremlagte regnskap. Pasientforeningen CarciNor har pr hovedmedlemmer og 20 støttemedlemmer. Oslo, 4. mars 2008 Karl-Fridtjof Johansen styreleder Jan-Inge Jenssen styremedlem Birger Solvang nestleder Tone Høiberg Hove styremedlem En fuglevise Vi gik en dejlig vårdag alléen op og ned; lokkende som en gåde var det forbudne sted. Og vestenvinden vifted, og himlen var så blå; i linden sad en fuglemor og sang for sine små. Jeg malte digterbilleder med legende farvespil; to brune øjne lyste og lo og lytted til. Over os kan vi høre hvor det tisker og ler; -- men vi, vi tog et smukt farvel, og mødtes aldrig mer. -- Og når jeg ensom driver alléen op og ned, så har for de fjærede småfolk jeg aldrig ro og fred. Fru Spurv har siddet og lyttet, mens vi troskyldigt gik, og gjort om os en vise, og sat den i musik. Den er i fuglemunde; thi under løvets tag hver næbbet sanger nynner om hin lyse forårsdag. Henrik Ibsen Lisa Høyem Kristiansen styremedlem Odd Kristian Sørlie 1. varamedlem Hvorfor det er så viktig å betale kontingenten... CarciNor er en forening som har relativt lave kontingentsatser, kr 200,- for hovedmedlemmer og kr 150,- for støttemedlemmer. Det betyr ikke at kontingenten er en uviktig inntektskilde. Det er nemlig slik at for hvert betalende hovedmedlem vi har (pasienter og pårørende) så får vi en betydlig økt støtte fra Sosial og Helsedirektoratet og Kreftforeningen. Slik det er i dag så er det bare 64% av våre hovedmedlemmer som betaler kontingenten. Det synes vi er altfor lavt og vil med dette rette en henstilling til samtlige medlemmer om å betale kontingenten som dere i disse dager vil motta i egen forsendelse. Husk også at det å melde inn et familie-medlem eller annen nærstående betyr mye for foreningen. Hilsen styret 13

14 Krafttak mot kreft 2008 Gjennom årets innsamlingsaksjon Krafttak mot kreft vil Kreftforeningen sette søkelyset på de særskilte utfordringene som ungdom med kreft møter. Innsamlede midler skal gå til å bedre forholdene til ungdom på sykehus og forskning på langtidsfølger. Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon fra 1. til 15. mars Bøssebærere vil gå fra dør til dør noen steder, og være tilstede på knutepunkter. Det vil også være mulig å gi i alle Coop-butikker i hele Norge, samt å få informasjon om aksjonen. Sammen med P4 gjennomfører vi en landsomfattende konsertturné, Vinterlyd, i forbindelse med aksjonen Krafttak mot kreft. I perioden mars skal vi ha konserter i syv byer over hele landet. Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes, Venke Knutson, Surferosa og Glenn Lyse er artistene som blir med på Vinterlyd. Dette er en god sak, og kreft er noe som kan ramme alle. Vi artister bidrar med det vi kan best, nemlig å spille og synge, sa Alejandro Fuentes. Idol-dommer og vokalist i Surferosa Mariann Thomassen fortalte at hennes band skal gi alt på denne turneen. Det blir veldig bra å dra på turne med denne gjengen. Jeg stiller opp på dette fordi kreft er noe som berører alle - alle kjenner noen som har kreft. Selv kjenner jeg flere, derfor betyr det mye for meg å få bli med på Vinterlyd, sa Glenn Lyse, idol-vinner Konsertene er gratis og kommer til: 23.02: Hemsedal 06.03: Fredrikstad 01.03: Bergen 08.03: Trondheim 03.03: Stavanger 12.03: Bodø 05.03: Sandefjord 15.03: Tromsø : Hafjell Ungdomstiden er en kritisk periode når det gjelder selvstendiggjøring og løsrivelse fra sine foreldre, og det å etablere et sosialt nettverk. En kreftsykdom kan føre til at en kan bli lenge borte fra skole, venner og fritidsaktiviteter. Folk som får kreft i ung alder er også utsatt for senskader som nedsatt konsentrasjon og hukommelse, trøtthet og slapphet (fatigue). Ettervirkninger kan i større eller mindre grad følge pasienten resten av livet. Årets satsingsområde er også bakgrunnen for at inntektene fra aksjonen Krafttak mot kreft skal gi Kreftforeningen ressurser til å arbeide for spesielt to saker innen tema ungdom med kreft. Det er å bedre fysiske forhold på sykehuset som ivaretar ungdoms psykososiale behov under behandling og forskning på langtidsfølger (senskader). Får du ikke besøk av en bøssebærer i løpet av aksjonsuken, kan du støtte Krafttak mot kreft ved å: Ringe og gi kr 100,-! Sende KRAFT til 1960 og støtte aksjonen med kr 30,-. Eller sette inn ønsket beløp på kontonr Årets satsingsområde er ungdom med kreft Årets satsingsområde i Kreftforeningen er ungdom med kreft. Hvert år får ca. 200 ungdommer mellom 15 og 25 år kreft. De som rammes i ung alder ser ut til å være stilt overfor langt større utfordringer enn sine jevnaldrende. Kreftforeningen ønsker å bidra til at unge kreftpasienter i størst mulig grad skal kunne realisere sine muligheter og interesser og delta i samfunnslivet, uavhengig av forventet levetid, sier Trine Skorpen, leder for prosjektet Ungdom med kreft i F.v.: Glenn Lyse, Anne Lise Ryel, Venke Knutson, Mariann Thomassen og Alejandro Fuentes. 14

15 Likemenn i CarciNor En likemann i CarciNor er en person som på bakgrunn av erfaring om å leve med nevroendokrin kreft, kan være til hjelp for andre i samme situasjon og disses pårørende. En likemann er ikke en fagperson, men en kvalifisert lekmann som kan gi omsorg og praktisk veiledning. Likemenn har avlagt taushetsløfte. Fylke Navn Sted Telefon Oslo/Akershus Oslo/Akershus Oslo/Akershus Oslo/Akershus Oppland Østfold Lisa Høyem Kristiansen Kirsten Winger Solvang Anni-Vera Lysell Pedersen Ingunn Wlithil Karen Gutubø Astrid Haugen Oslo Oslo Kolbotn Oslo Lom Slitu Fylke Navn Sted Telefon Aust og Vest Agder Vestfold Vestfold Telemark Troms Hordaland Solbjørg Bakøy Vilhelm Pettersen Reidun Rekkedal Axel Kristensen Sissel Rye Tørring Elise Bringeland Kristiansand Tønsberg Larvik Langesund Tromsø Bergen Fylke Navn Sted Telefon Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Finnmark Nordland Rogaland Kristin Knutsen Jan-Inge Jenssen Karl-Fridtjof Johansen May Elin Planting Erna Marie johnsen Tore Aasbu Trondheim Trondheim Sverige Hammerfest Straumsjøen Haugesund

16 Nytt fra styret Vil dere bare ha ett eksemplar av bladet Er dere flere CarciNor medlemmer i en husstand og ønsker bare ett eksemplar av medlemsbladet? Send e-post til eller ring Det går jo ann å gi det ekstra bladet videre, da sprer vi informasjon om foreningen og dens arbeid. Aktivitetsplan 2008 Aktiviteter som går gjennom hele året: styremøter, økonomiprosjektet, hjemmesidene, medlemsbladet, pasientmapper og regionsamlinger. I 2008 skal det den 31. mai være et Internasjonalt møte i Uppsala, hvor Carpa er initiativtaker. Vi er invitert til og vil delta på dette møtet. Vi vil bli invitert til og vil delta på NNSF sine møter i I 2008 er det også planlagt 2 diagnosekurs for nevroendokrin kreft på Montebello-senteret: april og oktober. I desember er det et rent rekreasjonskurs på Montebello-senteret. Likemannsseminar Sanderstølen Siste helg i mars arrangeres årets likemannsseminar på Sanderstølen høyfjellshotell. For de som leser engelsk finnes det mange spørsmål og svar på hjemmesidene til The Carcinoid Cancer Foundation Inc.: Presentation in english CarciNor (the Carcinoid patients association in Norway) aims to act as a support for patients suffering from hormone producing tumors in the stomach, such as carcinoids, endocrine pancreatic tumors, adrenocortical cancer etc. The association also works to spread information about these diseases treatments, research methods and other matters of interest. CarciNor is affiliated to The Norwegian Cancer Society. For contact: CarciNor, P.B. 4, Sentrum, N-0101 Oslo. Telephone: I samarbeid med: Vil du bli medlem i CarciNor? Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening! Kanskje du kjenner noen som må motiveres for å melde seg inn eller du vet om noen som enda ikke vet at vi finnes. Du kan melde deg inn på våre nettsider: eller bruk postadressen vår. Ta gjerne kontakt med oss på telefon. Ny adresse? Har du skiftet/eller skal du skifte adresse, - bostedsadresse, e-post eller kanskje nytt telefonnummer? Gi oss beskjed på tlf eller via e-post Stoff til neste blad, må leveres redaktøren senest 15. mai I samarbeid med: CarciNor Tullinsgate 2, 0166 Oslo Postboks 4 Sentrum 0101 Oslo Telefon: E-post: Ansvarlig redaktør: Karl-Fridtjof Johansen Redaktør: Lisa Høyem Kristiansen Trykk: Aktiv Trykk Design: Gjerholm Design as Båregaver CarciNor får fra tid til annen båregaver. Som regel er det etter ønske fra avdøde eller etterlatte om at man i stedet for blomster ønsker at det skal gis en pengegave til det arbeid som vår forening driver. De midlene som CarciNor mottar på denne måten går uavkortet inn i vårt Stipend og opplæringsfond. På den måten bidrar gavene til forskning og andre studier som øker kunnskapen om vår sykdom, og dermed til bedre utredning og behandling for de som blir berørt av nevroendokrin kreft. Båregaver settes inn følgende kontonummer:

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen side 1 Et varig minne om mamma Carita Gyldenskog har tatovert inn Gynkreftforeningens logo på armen. Slik vil hun alltid minnes sin kreftsyke

Detaljer

2009 ble et nytt rekordår. Ny tur til Kreta i september. HENT-studien Helse etter nyretransplantasjon. Vinter-VM 2010.

2009 ble et nytt rekordår. Ny tur til Kreta i september. HENT-studien Helse etter nyretransplantasjon. Vinter-VM 2010. Nr. 1 Mars 2010 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Ny tur til Kreta i september Vinter-VM 2010 2009 ble et nytt rekordår HENT-studien Helse etter

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 2/2011 - årgang 27 Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor side 12 Bli en aktiv del av behandlingen side 24 Parkinsonforskning i Norge side 10 innhold Norges

Detaljer

rganet Europeiske sportsleker i Vilnius La meg sove til alt dette bare er en drøm - intervju med bokdebutant Ellisiv Stifoss-Hanssen

rganet Europeiske sportsleker i Vilnius La meg sove til alt dette bare er en drøm - intervju med bokdebutant Ellisiv Stifoss-Hanssen NR. 2 OKTOBER 2014 ÅRGANG 24 Y rganet MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE Europeiske sportsleker i Vilnius La meg sove til alt dette bare er en drøm - intervju med bokdebutant Ellisiv Stifoss-Hanssen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

NYTT 1/15. Anne Lise Ryel Krafttak mot kreft Ny uføretrygd Møt din likeperson NORILCO PORTRETTET. NORILCO, Norsk forening for personer med

NYTT 1/15. Anne Lise Ryel Krafttak mot kreft Ny uføretrygd Møt din likeperson NORILCO PORTRETTET. NORILCO, Norsk forening for personer med ÅRGANG 45 UTGAVE 247 NUMMER 1/15 NORILCO, Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft NYTT NORILCO PORTRETTET Anne Lise Ryel Krafttak mot kreft Ny uføretrygd Møt din likeperson

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Innhold Forord 4 Sammendrag 5 1. Bakgrunn for undersøkelsen 6 1.2 Hva er rehabilitering? 6 1.3 Kreftpasienters rettigheter og tilbud 7 1.4 Tidligere forskning:

Detaljer

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 4-2015 s.4 Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade Justering i øverste nakkevirvel Ungdom og s.8 s.11 Barn og unge s.26 smertelindring Personskade

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16 aktuelt Medlemsbladet for 1/2011 Nasjonalforeningen for folkehelsen Forlater ikke sin kone Side 16 Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Kjære leser!

Detaljer

Søker pasienter til unikt prosjekt. TRONDHEIM har fått ny advokat. magasin. Møte med statsministeren. Synsforstyrrelser.

Søker pasienter til unikt prosjekt. TRONDHEIM har fått ny advokat. magasin. Møte med statsministeren. Synsforstyrrelser. magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 10-7. årgang 2008 s. 7 Møte med statsministeren Synsforstyrrelser etter skade s. 8-9 Vellykket refleksaksjon s. 16-18 Søker pasienter til unikt

Detaljer

Nytt fra sentralstyret s. 4. Følg med i vervekurransen s.8. Intervjuet: Hedvig Wist s. 14. Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister

Nytt fra sentralstyret s. 4. Følg med i vervekurransen s.8. Intervjuet: Hedvig Wist s. 14. Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister NR. 2 2012 Årg. 67 Nytt fra sentralstyret s. 4 Følg med i vervekurransen s.8 Intervjuet: Hedvig Wist s. 14 colorlab.no The Norwegian Color Research

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer

MAGASINET. -Har lært meg å leve med konstante smerter LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Marion Kristensen (34): s. 4-5. Tid for søke Extra-midler

MAGASINET. -Har lært meg å leve med konstante smerter LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Marion Kristensen (34): s. 4-5. Tid for søke Extra-midler MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 4-12. årgang 2013 Marion Kristensen (34): -Har lært meg å leve med konstante smerter s. 4-5 Tid for søke Extra-midler s. 8 Nytt fra retten

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Mye felles med Utdanningsforbundet! En spennnende høst. Ny medarbeider. Julemarkedstur. Aktive lokallag. Vervekonkurransen

Mye felles med Utdanningsforbundet! En spennnende høst. Ny medarbeider. Julemarkedstur. Aktive lokallag. Vervekonkurransen Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister NR. 3 2012 Årg. 67 En spennnende høst Ny medarbeider Julemarkedstur Aktive lokallag Vervekonkurransen Mye felles med Utdanningsforbundet! Vi i

Detaljer

TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9

TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9 Nr. 1 2010 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9 LeDer Anne Giertsen Leder, FFHB anne@ffhb.no

Detaljer

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll Jeg vil ikke stå utenfor Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne Jeg vil ikke stå ut - Arbeid og utdanning sett med av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 Jeg vil ikke

Detaljer

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang.

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang. SkL NYTT Nr. 2-2005/28. årgang Protokollføreren Side 4 Sjakk Matt Side 7 Latterlig lønnsomt Side 9 Hvem tok osten min? Side 14 Våren kommer med PSA Side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en

Detaljer