BRA. Trivselsprisen se side 9 Andelseier og forretningsdrivende se side 14. Ny medlemsfordel se side 28

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRA. Trivselsprisen se side 9 Andelseier og forretningsdrivende se side 14. Ny medlemsfordel se side 28"

Transkript

1 bo! NR 3 / ÅRG. 6 Trivselsprisen se side 9 Andelseier og forretningsdrivende se side 14 Ny medlemsfordel se side 28 BRA Norske Boligbyggelag MEDLEMSBLAD FOR KONGSVINGER OG OMEGNS BOLIGBYGGELAG AL

2 NI NYE GODBITER I GRUNNPAKKEN Fra 1. april øker vi antallet tv-kanaler i den digitale Grunnpakken fra 19 til 28 kanaler. Er du allerede kabel-tv-kunde og har en digital dekoder, trenger du kun å gjøre et kanalsøk for å få tilgang til de nye tv-kanalene. Har du ikke en dekoder, kan du bestille på eller ringe Vi har også gunstige kollektive avtaler for digital-tv. Ta kontakt med styret i ditt boligselskap for mer informasjon om disse. 2

3 innhold Månedlige kostnader 6 Leder side 4/5 Adm. direktør side 5 Tante Sofie og Petter Smart side 6/7/8 Trivselsprisen 2007 side 9 Månedlige kostnader i borettslagsleilighet side 10/11 Seksere til NBBL Partner side 12 Andelseier og forretningsdrivende i Storgt. 9 side 14/15 Andelseier og forretningsdrivende 14 Møt vår nye medarbeider side 16 Matside side 18 Offensiv strategi for bredbåndsdekning fra Eidsiva Bredbånd side 19 Noen råd om arv side 20 Barneside side 23 Styreseminar i Hafjell side 24 Ny medlemsfordel fra Boligbyggelaget side 28 Møt vår nye medarbeier 16 Felles forkjøpsrett side 29 Medlemsfordeler side Trivselsprisen Statutter side 36 Tlf.: Fax: E-post: Forsidefoto: Scanstock foto. Andre foto: Jan Erik Mæhlum, Anja Ljøner Larsen, Janne Arnesen, Kobbls arkiv Nr. 3/2007. Opplag: Utgivelse: 4 ganger pr. år. Ansvarlig redaktør: Jan Erik Mæhlum Redaksjonskomité: Stein Rukin, Anja Ljøner Larsen, Janne Arnesen og Jan Erik Mæhlum. Lay-out og trykk: Pr info Hamar 3

4 leder Sommeren 2007 er over Vi kan registrere at nok en sommer er over. Uten besøk av det helt store ferieværet på våre kanter av landet. Men nå er høsten her. En årstid der man nyter etterdønninger etter sommeren samtidig som man forbereder vinteren som vil komme. Høsten er for mange en travel årstid. Ikke minst bærer vårt distrikt preg av sin nærhet til skogen og dermed jakt og fiske. Den for mange viktigste årlige hendelse, elgjakta, er rett rundt hjørnet og mange er nok opptatt med geværsjekk, elgjegerpøve og trimming av hund i forkant av denne seansen. Mange er også opptatt av at vinterveden skal i hus, hagen skal klargjøres for vinteren, snøfreser og annet redskap skal etterses osv. Men høsten er også en tid på året der innvendig vedlikehold kan være en aktuell fritidssyssel. Da er det godt å være KOBBL medlem å kunne høste av de mange tilbud dere nyter godt av. Alt av materialer til maling, fliser, gulvbelegg etc. får du gode priser på hos våre medlemsbedrifter. Bilen skal også forberedes for den kommende vinter. Kanskje trengs det både nye dekk og felger. Også her er det mulighet for store innsparinger ved å benytte dere av tilbud fra vår medlemsbedrift Vianor i Kongsvinger. Du har vel registrert at du som KOBBL medlem nå også får store rabatter på drivstoff hos Statoil? Mange av våre medlemmer har barn som i en periode flytter ut av redet for bl.a. å studere. Manglende forsikring av innbo er noe vi fra tid til annen leser om når ulykka er ute. Nå er det slik at studenter ofte nyter godt av foreldres innboforsikring i studietid, men ikke alltid. For å være på den sikre siden kan studenter og andre forsikre sitt innbo til en premie fra kr pr år. For denne sum er verdier for kroner forsikret. Når vi er inne på forsikring, er det nærliggende å minne om alle de gode og særdeles rimelige forsikringsordinger som nå tilbys medlemmer av KOBBL. Det seneste tilskuddet er at vi nå kan tilby våre medlemmer ett års gratis egenandelsforsikring i samarbeid med Forsikring fra Norske Boligbyggelag, mer om dette annet sted i Bobra. Felles for alle tilbud er at du må være medlem i KOBBL. Innmelding kan skje via vår hjemmeside eller ved å besøke vårt kundesenter i Brugata 16. 4

5 Alt om våre medlemsfordeler kan du lese om et annet sted i Bobra i tillegg til på vår hjemmeside. Det skal lønne seg å være KOBBLmedlem! Som KOBBL medlem får du også mulighet til å velge først blant nye boligprosjekt. Det tenkes her både på tradisjonelle boliger og ferie og fritidsboliger. Av tradisjonelle boliger er det gledelig å registrere at 13 boliger i det nye Winsnesløkka brl allerede er solgt og at bygging er nær forestående. Når det gjelder ferie-og fritidsboliger samarbeider som kjent KOBBL med Follo Boligbyggelag og Fredrikstad og Omegn Boligbyggelag om et prosjekt i Bulgaria, Panorama Beach borettslag og et prosjekt i Kvitfjell, Midtibakken borettslag. Når det gjelder Panorama Beach er det i løpet av sommeren arrangert flere vellykkede visningsturer og flere salg er registrert. Prosjektet har egen hjemmeside, der du kan lese mer om dette fantastiske prosjektet. Når det gjelder Midtibakken er det Follo BBL som har ansvaret for dette prosjektet som du for øvrig kan lese mer om på vår hjemmeside Til sist vil jeg minne om at det fortsatt er mulig å melde inn sin kandidat til årets Trivselspris. I fjor var det som kjent KIL ski som i hard konkurranse med bl.a. flere borettslag mottok prisen på kroner. Statutter og mer om Trivselsprisen kan du lese mer om på side 9 i bladet. Jan Erik Mæhlum En spennende høst Etter en forhåpentlig vel overstått sommer står vi overfor en spennende høst. I Boligforum som rommer en rekke spennende selskap, har vi i den senere tid hatt besøk av en rekke sentrale riks- og lokalpolitikere, institusjoner som bl.a Husbanken og andre som har vist stor interesse for vårt konsept Tryggere hjem. Det dreier seg her om teknologi satt i system som skal kunne gi den enkelte beboer større sikkerhet og trygghet i hjemmet. Både tilgjengelighet gjennom bla. heisløsninger og trygghet i hverdag er for Kobbl viktige og prioriterte oppgaver som betinger medvirkning fra myndighetene. La oss håpe at den interessen vi har møtt i forkant av høstens valg og ikke minst de signaler som er gitt i St.melding 25 ( ) også kommer til uttrykk i det kommende statsbudsjett og praktisk politikk. Stein Rukin 5

6 Tante Sofie og Petter Smart Forvaltning høres ut som et fremmedord og noe som boligbyggelaget tar seg av, men for dem som bor i borettslag er ordet viktig. Her presenterer vi minst syv hovedområder som forklarer litt mer om hva forvaltning egentlig går ut på. Uansett hva som skjer i et borettslag, kan du regne med at boligbyggelaget har vært borte i liknende tilfelle. Når styret trenger råd, eller noen til å ordne opp, kan boligbyggelaget være den store hjelper: En blanding av Tante Sofie og Petter Smart. Tekst: Hanne Isdal, NBBL De løpende tjenestene der borettslaget har tilgang til økonomisk, administrativ og teknisk ekspertise, har et navn: Vi kaller det forvaltning. For å skjønne bedre hva forvaltning er, er det greit å huske at boligbyggelagenes konkurrenter på dette området først og fremst er regnskapsbyråer, advokater og rådgivende ingeniører. Disse gruppene tilbyr hver for seg deler av den oppfølgingen borettslaget kan få fra boligbyggelaget. Vi vil påstå at det gir merverdi å velge boligbyggelaget. Både fordi boligbyggelagene har konsentrert seg om borettslag i årtier og fordi du får alt på ett sted. Borettslaget får helhetlig tverrfaglig rådgivning. Ingen faktorer blir glemt. Det er ingen gråsoner der styret må ringe hit og dit uten å få fullt dekkende svar. Svar på alt Hverdagen i borettslagene er mangfoldige, og det samme skjer i alle borettslag. En bolig kommer for salg og intern forkjøpsrett må utlyses. Nye andelseiere skal godkjennes av styret før innflytting. En beboer søker om å få holde husdyr. En annen skal bytte jobb, studier eller kjæreste og ønsker å leie ut boligen. Noen kan ligge etter med felleskostnadene. I fjerdeetasje er det stadig bråk og naboene klager. Snart er det på tide med dugnad, eller kanskje er det tid for en sosial aktivitet for barna? Hvert år skal styret forberede generalforsamling, med årsmelding, budsjett og regnskap. Forslagene til hvordan de nye balkongene skal se ut bør luftes på beboermøte. Hvordan utfordringene løses på beste måte, kan boligbyggelaget til fingerspissene. Derfor kan vi si at styret nærmest har sin egen privatlærer i boligbyggelaget sitt. Kompetanseheving for styret skjer gjennom kontakt fra sak til sak, og på boligbyggelagets kurs for tillitsvalgte. Opplæring i borettslagets typiske saker er en del av god forvaltning. 6

7 En konstant kontrollør I tillegg kommer styrets overordnede langsiktige oppgaver. Økonomistyringen må være stabilt god. Styret må ta beslutninger om vedlikehold og planlegge tiltak mange år fremover. Ikke minst har styret ansvar for internkontroll og HMS. Det siste er særlig viktig i borettslag med ansatte, der alle sider ved arbeidsgiveransvar må håndteres forsvarlig. Rådgivning på områder som overskrider styrets kapasitet er også en del av det som kalles god forvaltning. Et borettslag er som en bedrift, der egenkapitalen kan være flere hundre millioner kroner. Boligbyggelaget er en varig tjenesteleverandør som sikrer at verdiene blir tatt godt vare på. Nye styremedlemmer opplever ofte at ansatte i boligbyggelaget kjenner borettslaget bedre enn de som bor der. Det blir ikke sånn at alt rakner hvis styreleder flytter og glemmer hvilken eske borettslagets permer lå i. Med boligbyggelaget i ryggen er beboerne også sikret mot de sjeldne tilfellene av korrupte styrer: Der betalte oppdrag for eksempel går til styrets slekt og venner. Eller enda verre at pengene blir skuslet bort, kanskje til og med underslått. Å sikre at alt går riktig for seg, er en helt sentral del av god forvaltning. Hva er egentlig forvaltning? Nøyaktig innhold i forvaltningstjenesten, varierer fra boligbyggelag til boligbyggelag. Flere steder kan du velge en grunnpakke og kjøpe ønskede produkter som tillegg. For eksempel langsiktig plan, med bygningskontroll, tiltaksforslag og kostnadsoverslag for vedlikehold av bygningsmassen. Et annet aktuelt tilleggsprodukt er prosjektering og byggeledelse for rehabilitering. Et tredje er bistand til eksterne selskaper i borettslagets eie, for eksempel vaktmestersentral. Å tilby borettslaget kompetanse som styremedlemmene mangler, er også en del av god forvaltning. Orden og trygg økonomi Grunnpakken rommer blant annet det de fleste gjetter at forvaltning er. Det vil si økonomiske tjenester. Boligbyggelaget sender beboerne faktura og krever inn fellesutgiftene på vegne av borettslaget. Boligbyggelaget fører regnskap og setter opp budsjettforslag til behandling på generalforsamling. En økonomisk tjeneste som mange borettslag har nytte av, er råd og bistand til finansiering og refinansiering. Bedre betingelser på fellesgjelden gir lavere fellesutgifter noe alle blir glade for. Å sikre borettslaget en ordnet og trygg økonomi er en selvsagt del av god forvaltning. Fortsetter på neste side. 7

8 Uten forvaltning blir det kaos Apropos generalforsamling: Her er det oftest boligbyggelaget som samler all informasjon og trykker ryddige GF-papirer. De sender dem til beboerne sammen med innkalling til møtet. Det er også boligbyggelaget som sender ut dokumentasjon til bruk i selvangivelsen. Det er mye nødvendig papirarbeid som må gjøres i et borettslag; så hvorfor ikke la boligbyggelaget ta det grøvste? Å løse omfattende sekretær- og arkivoppgaver er også en helt nødvendig del av god forvaltning. En NBBL-rapport fra 2000 forteller at åtti prosent av boligmassen i Norge fortsatt vil brukes som bolig i Boligbygg er langlivede så fremt vi tar vare på dem. I dette perspektivet kan vi sammenlikne forvaltning med husarbeid: Det merkes best dersom jobben ikke blir gjort. Forvaltning er et arbeid som foregår hele tiden. Når livet i borettslaget løper knirkefritt og alle synes det er helt normal, har borettslaget god forvaltning. Statoil Arkoveien,-stedet for bilvask Vi kan tilby: - bilvask: maskin og selvvask - poleringsvask - gratis bruk av støvsuger - alltid ferske boller - kiosk / dagligvarer - stort utvalg hurtigmat - propan - hengerutleie Statoil Arkoveien Telefon

9 Trivselsprisen 2007 Det er et nytt år og igjen tid for å tenke kandidater til Trivselsprisen. Vet dere om en person, lag eller forening som fortjener å få en ekstra oppmerksomhet? I fjor ble det KIL Ski som ble den fornøyde vinner blant mange gode nominasjoner, kanskje er det din kandidat som vinner i år. KOBBL og DnBNOR ønsker å motivere og skape engasjement ved å dele ut TRIVSELSPRISEN. Kjenner du noen i ditt nærmiljø, eller kanskje er det din egen forening som er den trivselskaperen vi jakter på. Send oss forslag på kandidater. Husk at små tiltak også er nødvendig for trivselen. Det sies at bilder sier mer enn tusen ord så legg gjerne med bildemateriale ved innsendelse av nominasjonsskjemaet. Prisen, som er på hele kroner, deles ut til enkeltpersoner, borettslag, lag eller foreninger som på en eller annen måte har gjort/gjør noe ekstra for at Kongsvinger skal være et trivelig sted å bo. Statutter og nominasjonsskjema til prisen får du ved å henvende deg på KOBBL, hos DnB NOR, Kongsvinger kommune eller Glåmdalen. Vi vil gjerne ha tips om kandidater så tidlig som mulig. Kanskje er det nettopp du/dere som hedres som kandidat til Trivselsprisen i år. Se statutter for prisen på siste side. Din rådgiver på synsproblemer Store og små elektro-oppdrag Hos oss finner du dyktige folk som hjelper deg å løse alle tekniske behov; enten det dreier seg om nyinstallasjoner eller rehabilitering. Storgata Kongsvinger Tlf Ta kontakt i dag. YIT Building Systems Gaukåsveien 9, 2211 Kongsvinger Tlf:

10 De månedlige kostnader ved å bo i borettslagsleilighet Hver måned betaler du som andelseier felleskostnader inn til borettslaget. Hva går disse beløpene egentlig til? Ved kjøp av en borettslagsbolig overtar du også boligens andel av fellesgjelden som borettslaget har tatt opp. Dette i motsetning til ved kjøp av en selveierbolig der du vil være ansvarlig for ditt eget opptatte boliglån. Nedbetaling av fellesgjelden, samt en rekke andre utgifter inngår i de månedlige felleskostnadene. Sammenligner man kostnader ved å bo i borettslagsbolig med kostnader ved å bo i egen bolig, vil man klart se at det er stort sett de samme kostnader man betaler. Forskjellen er blant annet at man ved å bo i borettslag kun har ansvar for å betale felleskostnadene, andre forpliktelser tar styret og KOBBL seg av. Diagrammet viser hva felleskostnader dekker prosentvis i et borettslag med deltidsansatt vaktmester. 10

11 Nedenfor vil du kunne se hva felleskostnadene dekker: Renter og avdrag Renter og avdrag på lagets felles lån representerer ofte den største delen av felleskostnadene. Hvor mye dette utgjør, avhenger av lånebetingelser og hvor store lån laget har. Noen lag har åpnet for individuell nedbetaling av lån, dermed kan denne summen variere. Borettslag får gunstige betingelser når det gjelder lån, bl.a. på grunn av sikkerhet og fordi det er knyttet mindre administrasjonskostnader til lånet. Kommunale avgifter Denne posten omfatter vann-, kloakk- og renovasjonsavgifter samt feiing. I tillegg kommer eiendomsskatt. Strøm Dette gjelder alt strømforbruk i fellesområder som oppganger, søppelrom og garasjer. Forsikring Alle lagene har fullverdiforsikring på boligmassen, så forsikring på selve bygningene dekkes gjennom felleskostnadene. I tillegg kan denne posten dekke forsikring på utstyr som laget disponerer. Merk imidlertid at beboerne selv har ansvar for innboforsikringen. Vedlikehold og drift Det er styret i det enkelte borettslag som disponerer disse midlene. Alle løpende utgifter går via styret for attestering. Det er i dag vanlig praksis at større prosjekter som f.eks. rehabilitering legges fram for generalforsamlingen til godkjenning. Det daglige vedlikeholdet består f.eks. av maling, reparasjoner, utskifting av dører, vedlikehold av røropplegg etc. Den daglige driften varierer etter lagets størrelse, men mye går igjen - f.eks. snømåking, strøing, gressklipping, blomster/busker, drift av garasje, lyspærer, etc. Felleskostnadene dekker: Renter og avdrag Kommunale avgifter Strøm Forsikring Vedlikehold og drift Forretningsførsel, revisjon og medlemskontingent Kabel tv Lønn og honorarer Forretningsførsel, revisjon og medlemskontingent Når det gjelder forretningsførsel, innebærer det et honorar til KOBBL som forretningsfører. Dette dekker daglig regnskapsførsel, rapporter til styret, oppsett av årsregnskap - som blir gjennomgått og godkjent av ekstern revisor. Det utarbeides årlige budsjetter. I tillegg tar KOBBL seg av ligningsoppgaver til hver enkelt beboer. KOBBL krever også inn felleskostnadene fra beboerne. Felleskostnadene dekker også medlemskontingent til KOBBL for de som bor i et tilknyttet borettslag. (Øvrige medlemmer får tilsendt et krav i posten.) Kabel tv De fleste av våre tilknyttede borettslag har avtale med Canal Digital om leveranse av tv-signaler (noen av lagene har også avtale om leveranse av bredbånd). Kostnader forbundet med denne avtale er dekket opp gjennom felleskostnadene. Lønn og honorarer Dersom det utbetales lønn, gjelder det oftest vaktmester. Honorar er utbetaling til de tillitsvalgte i borettslaget, først og fremst styreleder og medlemmer. 11

12 Seksere til NBBL Partner Salgssjef Jon R. Grimsbo i NBBL Partner har gode grunner til å være fornøyd om dagen. En undersøkelse blant dem som virkelig har fått bruk for skadeforsikringene som tilbys medlemmene i Norske Boligbyggelag viser høy kundetilfredshet. Sekserne på terningen ble tatt fram. - Alle som har hatt skade det siste året mottok en forespørsel om å svare, også de som ikke lenger er kunder. Totalt har vi fått inn 490 svar, noe som gir en svarprosent på 43 %, forteller Grimsbo. Fra en til seks. Forsikringskundene ble bedt om å gradere svarene fra svært misfornøyd = 1 til svært fornøyd = 6. Ett spørsmål lød: Totalt sett hvor fornøyd er du med håndteringen av skadesaken fra du meldte om skaden til du fikk oppgjør? Her lå 86,8 % av besvarelsene i skalaen 4-6, dvs at de er fornøyd med håndteringen. Samtidig ga 55 % en sekser, dvs. at de er svært fornøyd. Salgssjef Jon R. Grimsbo er meget fornøyd med at det ble mange terningkast 6 til Forsikring fra Norske Boligbyggelag. Består testen. - Vi tolker dette slik at forsikring fra Norske Boligbyggelag oppleves som en solid og trygg forsikringsleverandør. Det er jo ved skade at kunden virkelig får testet leverandøren sin. Den testen består vi. Det er vi veldig glade for, sier Jon R. Grimsbo. Ett annet spørsmål gikk på hvor fornøyde kundene er med forsikringsordingen på de to områdene pris og kundeservice. Her var svarene som følger: Pris: 86 % svarte at de er fornøyd med pris, og 34 % var svært fornøyde, dvs. de ga en sekser. Kundeservice: 93 % svarte at de er fornøyde, 47 % var svært fornøyde og delte ut en sekser. God service. - Selv om vi vi er et selskap som satser på lave priser, viser disse svarene at det er kundeservicen de kundene som har hatt skade, er mest fornøyde med. Dermed beviser vi at lave priser ikke går på bekostning av kundeservice, sier en meget tilfreds Grimsbo. De som var med i undersøkelsen ble også spurt om de vil anbefale Forsikring fra Norske Boligbyggelag til familie og venner. Her kunne de som svarte velge mellom flg. kategorier: Helt sikkert ikke, Ganske sikkert ikke, Tvilsomt, Muligens, Ganske sikkert, Helt sikkert. - 49,4 % svarte at de helt sikkert vil anbefale Forsikring fra Norske Boligbyggelag, forteller salgssjef Grimsbo som trekker følgende konklusjon: Oppmuntrende. - Forsikring fra Norske Boligbyggelag oppleves som et bra selskap å være kunde i, og som man gjerne anbefaler andre å prøve. Det er oppmuntrende for oss, sier han. Jon R. Grimsbo forteller at NBBL Partner kommer til å gjøre flere undersøkelser av denne typen. - Gjennom dem får vi også innspill som forteller oss mye om ting vi kan utvikle, slik at vi kan gi medlemmene våre enda bedre tilbud og kundeservice, sier han. Undersøkelsen ble utført online med verktøyet Easyresearch i juni og juli i På hvert spørsmål er det noen som har svart ingen formening. Disse har vi trukket ut, slik at det er de som har en oppfatning som vi har kalkulert prosentsatsene ut i fra, opplyser salgssjefen i NBBL Partner AS. 12

13 Bo Bra 3/ :38 Side 13 TILBUD PÅ LITEX VÅTROMSPLATER 13 mm x 600 mm x 2500 mm NÅ 139 per m 2 Elegante veggfliser 20x25 i tre farger Før kr. 248,- Tilbud kr Ord Next Vision 900 Fra Hafa. Underskap i fire farger, vask i hvit støpemarmor. Speilskap med tre dører, speil på inn- og utsider, byttbare hyller i frostet glass samt over- og underbelysning. B900xH667xD470 mm. Utstilling av HØSTENS NYHETER Introduksjonstilbud på høstens nye fliser Tilbud kr Ord Hafa Solo 370 Komplett møbel. BESØK VÅR UTSTILLING AV FLISER OG BADEROMSINTERIØR Hos oss får du alt på ett sted. I tillegg til et stort utvalg fliser og møbler, har vi egne faglærte håndverkere godkjent for arbeid i våtrom. Vi utfører alt fra totalrenovering av bad til oppdrag innen: Rørleggerarbeid, servicearbeid og reparasjoner Flislegging Muring (peiser, piper, mur- og pussarbeid) Snekring og tømring per plate kr 325 Smartpanel Fra kr 69 per m 2 Ferdigmalt kr 119 Tilbud kr Ord Passion Square Hafa Passion Square 1000 i tre farger. Vask 1000 mm bred i hvit støpemarmor. Speilskap, bredde 1000 mm med tre dører. NÅ 119,- per m 2 Flotte gulvfliser 30x30 i tre farger Før kr. 235,- TILBUD KOBBL-MEDLEMMER % RABATT GJELDER IKKE VARER PÅ SALG Ord Dusjhjørne FLK Round 90x90x195. Blankpolert alu. profil, m/6 mm herdet sikkerhetsglass. Tilbud: kr Ord Dusjkabinett FLK 90x90. Hvite profiler m/klart glass I vår butikk kan du selv se et stort utvalg dusjkabinetter/vegger, fliser og baderomsmøbler i forskjellige stilarter. PÅ NORSENGA VED KORNSILOEN - KONGSVINGER Telefon Telefaks Alle tilbud gjelder tom. 31. oktober

14 Andelseier og forretningsdrivende I forrige nummer av Bobra hadde vi en artikkel om Storgaten 9 brl og dets 60 års jubileum. Som nevnt er Storgaten 9 brl (eller KOBBL bygget som det fortsatt heter på folkemunne) KOBBLs første byggeprosjekt etter etableringen i Det unike ved nettopp dette borettslaget er at det allerede i 1947 ble gjort grundige forundersøkelser med tanke på hva skulle/burde bygget inneholde. Var det nok med leiligheter, eller skulle det inneholde noe mer. Resultatet ble at det skulle inneholde noe mer, nemlig forretninger i byggets 1. etasje. I løpet av de 60 årene som er gått har det vært mange forretningsdrivende og mange forretningskonsept med adresse i dette borettslaget. Det kan kort nevnes: Kolonial, gullsmed, herrekonfeksjon, damekonfeksjon, konditori, bok og papirhandel, elektrisk/radio og tv forretning, salmaker, sportsforretning, frisør, gaveforretning osv. I tillegg til ovennevnte har vi denne gang tenkt å ta for oss en av de forretninger som har hatt tilhold i KOBBL bygget og der eieren også har vært andelseier og selv bodd i blokken. Vi snakker her om Legrems Musikkhandel og innehaveren Rolf Lennart Legrem. For mange av innbyggerne i Kongsvinger og landet for øvrig er Rolf Lennart Legrem et kjent og kjært navn. Gjennom et utall av komposisjoner, plateinnspillinger, radioopptredener, og ikke minst opplæring av fremtidige trekkspill virtuoser. Legrem startet sin musikkforretning i Øvrebyen i Kongsvinger våren Etter kun noen måneder flyttet forretningen til KOBBLbygget der den ble værende helt frem til Legrems Musikkhandel var noe nytt i Kongsvinger. Man skal huske på at musikk, var noe man den gang hørte på radio (NRK, etter hvert også radio Lux og andre utenlandske stasjoner), i tillegg til i hjemmene der man spilte piano og andre instrumenter og selvfølgelig musikk fra platespillere. Hos Legrem kunne man kjøpe alt, de seneste plateutgivelser, først 78 plater, senere 45 ep og 33 lp plater, platespillere for avspilling, båndopptagere for innspilling og avspilling, instrumenter og selvfølgelig noter for hjemmebruk. Han husker godt da blokkfløytefeberen dukket opp med store leveranser til skole og hjem som resultat. Legrem forteller oss at det på den tiden ikke bare var å starte opp en butikk. Når det gjaldt musikkforretning var det strenge krav til innehaver. Han skulle bl.a ha 5 års praksis fra tilsvarende forretning. Av konkurransehensyn skulle det ikke være andre musikkforretning innen en gitt avstand osv. Dette i tillegg til at leverandører kontrollerte innehaverens kunnskap til deres produkter. En test som måtte bestås for fortsatt å være selger for det aktuelle produkt. 14

15 Mange av Kongsvinger og distriktets ungdom på og 70 tallet vil nok kjenne seg igjen ved synet av inventaret i forretningen der man ved hjelp av hodetelefoner kunne prøvelytte de siste innspillinger av Elvis, Beatles eller hvem det skulle være. Bak disken sto enten Legrem selv eller hans kone Ruth. Som så mange andre forretninger på den tiden var også Legrems Musikkhandel en typisk mann og kone bedrift. Vi har tidligere nevnt at introduksjon av nye slagere fra musikkhandlernes ståsted ikke var like enkelt på 50 og delvis 60 tallet. Da var det én radiostasjon, Norsk Rikskringkasting (ofte med pauser på dagen og i hvert fall ingen nattsending) som rådet grunnen og musikkprogram var ikke særlig høyt prioritert. Det var stort sett programpostene ønskekonserten og musikk til arbeidet som til en viss grad tilfredsstilte de musikkhungrige. I dag spiller samtlige radiokanaler de nye melodiene slik at ingen unngår å høre dem. For å bøte på dette ga Legrem kinopublikummet i Kongsvinger muligheten til å lytte til det nyeste av det nye ved at han spilte inn de siste plateutgivelser på lydbånd som igjen ble avspilt ved reklamevisningen før hver kinoforestilling i Rådhus-Teatret. Legrem var tidlig ute som manager for distriktets danseorkestre. Han startet på begynnelsen av 60 tallet opp Kongsvinger Musikk Formidling. Et tilbud til distriktets festarrangører. I egen brosjyre ble stallens orkestre presentert, både med bilde av orkesteret, besetningen og ikke minst pris. Ja for prisen i 1962 var ikke skremmende sett med dagens øyne. Hva sies om 350 kroner + reise og formidlingshonorar for et 5-manns orkester? Vi nevnte innledningsvis at Legrem er en av få forretningsdrivende som også har vært andelseier og bodd i borettslaget. Dette i to etapper, først fra 1958 til 1966 og deretter fra Legrem bor fortsatt i sitt kjære KOBBLbygg. Legrem ser med glede på sin tid som forretningsdrivende i KOBBLbygget. På vårt spørsmål om hvordan samarbeidet mellom de forskjellige forretningsdrivende i bygget var svarer han umiddelbart at det var meget godt. Man skal huske på at for mange av de forretningsdrivende var det en stor utfordring å flytte inn i nye moderne lokaler sentralt i byen kort tid etter krigens slutt med knapphet på alt, også kapital. Også som privatperson og andelseier i borettslaget er han meget godt fornøyd. Rehabilitering er gjennomført til glede for beboerne som han ikke får fullrost. Jan Erik Mæhlum 15

16 Møt vår nye medarbeider Vi i KOBBL opplever stadig økt oppdragsmengde på forvaltningssiden og av den grunn øker også behovet for bemanning. Litt om vårt nyeste ansikt i økonomiavdelingen hos KOBBL: Navn: Sølvi Evensen Bosted: Tråstad, Kongsvinger Alder: 48 år Sivilstand: Bor sammen med sønnene på 14 og 17 år. Utdanning: Er utdannet registrert revisor fra Økonomisk College i Oslo. Tidligere arbeidssted? Jeg har jobbet de siste 7 år som regnskapsrådgiver i Grue kommune, og har hovedsakelig ført kommuneregnskap. Før dette jobbet jeg i Glåmdal revisjon her i Kongsvinger. Hvorfor søkte du jobb hos oss? Jeg har stadig lest artikler om KOBBL i avisen i forbindelse med nye prosjekter og det virker som et firma som det skjer mye spennende og positivt. Dessuten er det veldig godt å kunne ha kort veg til jobb. Da jeg så stillingsannonsen virket den veldig tiltalende. Hva er ditt inntrykk så langt av KOBBL som arbeidsplass? Jeg er glad i mennesker og det virker som det er en spennende sammensetning av personer som jobber her. Jeg likte meg allerede fra første dag. 16

17 Skarnes AS Ødegårdsvegen 5, 2100 Skarnes Tlf Sjekk dine medlemsfordeler hos oss ved våre to butikker, Skarnes og Kongsvinger. Mesterfarge Skarnes er medlem av mesterfarge kjeden, den eneste kjeden i Norge som er eiet og drevet av malermestere. Hos oss treffer du fagfolk og malermestere, som står klare til å hjelpe deg ved våre to butikker. Farger og trender påvirker oss daglig, vi på Mesterfarge Skarnes har egen Interiør designer, som ved henvendelse kommer hjem til deg med forslag og løsninger. Våre malermestere stiller gjerne opp på gratis befaring av huset ditt. Avd. Kongsvinger Industrivegen 19, 2212 Kongsvinger Tlf

18 Fårikålfest Vi er heldige som bor i landet med verdens beste lammekjøtt! Norske lam går ute og spiser i naturens eget spisskammer, og får derfor den rike smaken av norsk natur og en saftig, mør konsistens. Nå er endelig ventetiden over for alle som har gledet seg til at årets lammekjøtt skulle dukke opp i butikkene. Høsten er lammetid! Tidlig på 70-tallet ble fårikål kåret til Norges ubestridte nasjonalrett i Nitimen. En rykende varm gryte fårikål er verdens beste grunn til å samle familie og venner til fest. Porsjoner: 10 4 kg fårikålkjøtt 4 kg hodekål 4 ts salt 4 ss hel pepper 1 l vann Slik gjør du: 1. Del hodekålen i båter. 2. Legg kjøtt og kål lagvis i en gryte. Strø salt og pepper mellom lagene. Pepperkornene kan også legges i en spesiell pepperholder. 3. Hell på kokende vann. Kok opp og la fårikålen trekke over svak varme til kjøttet er mørt (når kjøttet er mørt løsner det fra benet), ca. 1-2 timer. 4. Fårikålen serveres rykende varm på varme tallerkener. Noen liker å jevne fårikålen. Strø da litt hvetemel (3-4 ss) mellom lagene. Foto: Opplysningekontoret for kjøtt 18

19 Offensiv strategi for bredbåndsdekning fra Eidsiva Bredbånd Eidsiva bredbånd arbeider aktivt med bredbåndsutbygging blant annet i KOBBLs område. Selskapet har allerede en sterk posisjon innen offentlig sektor og i bedriftsmarkedet, og vokser i privatmarkedet i Hedmark og Oppland. I løpet av høsten er en offensiv strategi planlagt. - Bredbåndsutbyggingen fram til i dag har vært preget av å få en eller annen forbindelse fram til flest mulig. Nå er vi kommet så langt at vi må lage en bredbåndsinfrastruktur som skal følge kunden i mange år framover, sier administrerende direktør Jan Larsen i Eidsiva bredbånd. Dette innebærer utbygging av bredbåndsdekning basert på flere teknologier. Hedmark og Oppland har en krevende geografi og demografi. En modell med flere teknologier er derfor nødvendig for å nå alle. Modellen inneholder foruten fiber, både kabeltvnett, ADSL og radioteknologi for å nå bredt. - For borettslag vil fiber stort sett være den teknologien som er mest hensiktsmessig, sier Larsen. Lokalt eierskap Eidsiva bredbånd er en lokal leverandør av bredbånd i Hedmark og Oppland, og ble etablert for å løfte frem bredbåndsdekningen i de to fylkene. Eidsiva Energi er majoritetseier i Eidsiva Bredbånd. I tillegg har selskapet ni andre lokale energiselskap som eiere. Etter etableringen av Eidsiva bredbånd er Hedmark og Oppland det området med best dekning i Norge. - Eidsiva konsernet er, sammen med de andre lokale energiselskapene, opptatt av å bygge ut framtidens infrastruktur og dekke kundenes langsiktige behov i Hedmark og Oppland, sier konsernsjef Ola Mørkved Rinnan i Eidsiva Energi. Valgfrihet for kunden - Vi må etablere modeller hvor kunden er i fokus. Det vil si at kunden skal kunne velge hva han eller hun vil ha levert inn til seg, sier Jan Larsen. - Han legger til at de har utviklet en strategi med flere produkter. Dette innebærer at vi etablerer en infrastruktur med høy kapasitet til flest mulig, hvor vi kan levere alt fra Internett til TV, telefon og mye mer. - Hver kunde skal selv få velge blant flere TV-leverandører, og ikke som i dag hvor en leverandør bestemmer hva som er tilgjengelig i for eksempel et borettslag, mener han. NBBL har gått ut til alle sine medlemmer og anbefalt samme tankegang om slike åpne nett som Eidsiva bredbånd har utviklet lokalt. Ved å bygge fiber til borettslagene kan Eidsiva legge til rette for at hver boenhet kan få høy kapasitet inn, og de kan selv velge hva de vil kjøpe av tjenester på bredbåndsnettet. De fleste TV-leverandører som Viasat, CanalDigital, FastTV og flere kan levere TV via Eidsivas fibernett. Erfaringer fra inn- og utland viser at denne modellen er forbrukervennlig, og at det til og med øker verdien av de boligene som har denne tilgangen. - Eidsiva bredbånd har etablert kontakt med boligbyggelagene i Hedmark og Oppland, og vil i løpet av kort tid presentere konkrete tilbud og løsninger for boligbyggelagene og borettslagene. I mellomtiden er det viktig at borettslagene er bevisste på at det vil komme alternativer, og ikke binder seg i langsiktige avtaler, sier Larsen. Du kan lese mer om Eidsiva Bredbånd på 19

20 Noen råd om arv: For samboere og i familier med særkullsbarn, er det nødvendig å skrive testament for å sikre hverandre. Det er ikke nok å ha en klar formening om hvordan eiendeler og formue skal fordeles mellom arvingene. For at en ønsket fordeling skal være gyldig må du opprette et skriftlig testament. Det er klare krav til hvordan et testament skal utformes for at det skal være gyldig. Mellom ektefeller er utgangspunktet at de har en automatisk arverett, og reglene er klare mellom ektefeller. Ektefellen har krav på en fjerdedel av arven hvis du har barn, og halvparten av arven hvis du ikke har barn. Alexander Rukin advokat Barna dine skal ha minimum 2/3 av arven begrenset oppad til 1 million pr barn (livsarving). Dette er den såkalte pliktdelsarven. For samboere er det mer komplisert og dere kan derfor møte en rekke økonomiske utfordringer dersom det skulle bli slutt eller om en faller bort. For å unngå unødvendige problemer bør dere sikre dere gjennom ordentlige avtaler (samboeravtaler) og sørge for å tegne et gjensidig testament som regulerer det økonomiske mellom dere. Samboere uten barn anses i lovverket som to enslige, og har ingen arverett etter hverandre uten testament i dag. Hvis ingen av dere har barn, er det foreldrene som har arverett. Har dere barn sammen, eller har samboeren barn fra før, er det de som arver alt. Om forholdet til barna ikke er det beste, kan det bety at du mister alt - inkludert bolig, bil og hytte. VTB VINGER TAKST OG BYGGVURDERING AS Skadeundersøkelser Fuktmålinger Kontroll av baderom etter våtromsnormen TV-kontroll av drenering, taknedløp o.l. Tilstandsrapport Vedlikeholdsplaner med kostnadsoverslag Oppfølging og kontroll av vedlikeholds- og utbedringsarbeider Utarbeidelse av anbudsdokumenter og tekniske beskrivelser, samt utførelse av byggeledelse. Ta kontakt for en uforpliktende prat! Arne Hansen, Norskogveien 10, 2211 Kongsvinger Tlf Fax Mob:

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34 BoBra NR 3/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Nina Noreen Byfesten side 8 Barn og mobil side 24 Eldrebølgen side 34 1 Benytt TV-en til mer enn TV Med T-We Box fra Canal Digital

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR KONGSVINGER OG OMEGNS BOLIGBYGGELAG AL. Norske Boligbyggelag

MEDLEMSBLAD FOR KONGSVINGER OG OMEGNS BOLIGBYGGELAG AL. Norske Boligbyggelag bo! NR 1 / 2011. ÅRG. 10 Flere kvinner bør spare til pensjon side 7 Kobbl Eiendom side 8 Trivselsprisen side 18 Få 100.000,- fra Pangeas Miljøfond side 26 BRA Norske Boligbyggelag MEDLEMSBLAD FOR KONGSVINGER

Detaljer

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer!

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! bo! NR 2/ 2013. ÅRG. 12 BRA Nye medlemsfordeler: Glåmdal bilsenter side 9 Juvelen side 22 Minilageret AS side 26 Ny strømavtale med Eidsiva side 28 Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! Norske

Detaljer

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6 Nr. 2 / 2012 BBL-magasinet Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag Ble BBL-medlem og vant en ipad s 6 BANKEN FOR DEG SOM ER UNG MORGENDAGENS HELTER VELGER TRUE BABY I U BOLIGSPARING FOR UNGE BOLIGLÅN FOR UNGE

Detaljer

Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no. - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23

Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no. - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23 N Y T T 1 2 0 0 8 Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23 2 ABBL NYTT NR 1 2008 Asker og Bærum

Detaljer

Det nye Tasta s. 14. Nyt vårens blomster side 4. Rehabiliteringsløftet side 17. Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27

Det nye Tasta s. 14. Nyt vårens blomster side 4. Rehabiliteringsløftet side 17. Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27 BoInform Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr 1 : 2012 Det nye Tasta s. 14 Nyt vårens blomster side 4 Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27 Rehabiliteringsløftet side 17 Etablererboliger:

Detaljer

Bo- og båttrivsel i Marcussundet s. 32. Nye KBBL-ansatte s. 8 og 11. Samarbeidsavtale med FG Eiendom s. 10

Bo- og båttrivsel i Marcussundet s. 32. Nye KBBL-ansatte s. 8 og 11. Samarbeidsavtale med FG Eiendom s. 10 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Nr 3 2012 Styreleder Jan Olav Bjerkestrand og styremedlem Ruth Elise Sæther stortrives i Marcussundet Borettslag. Nye KBBL-ansatte s. 8 og 11 Samarbeidsavtale

Detaljer

Stor trygghet I gode forsikringer

Stor trygghet I gode forsikringer Vigdis Rekdahl og ØiVind Clausen: LO-medlemmenes egne forsikringsguider sarah PeRsson: Gode fordeler også for unge medlemmer alfred skaiaa: Historisk tilbakeblikk fra medlemsbok til magnetstripe 7 4 14

Detaljer

Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes

Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes N Y T T N R 1 2 0 0 9 Hauger stasjon/kolsåsbanen Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes Se ABBLs bemerkninger til kommuneplanutkastet side

Detaljer

Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36

Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Nr 2 2012 Flere nyansatte i KBBL s. 11 og 38 Nordvesten Terrasse s. 32 Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36 Flott utsikt fra Dragatoppen. NY PORTTELEFON?

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Vant medlemskap. De glade syttiåra. Glede på terrassen. Krever energimerking. Latinsk lynne. Nr 2 2010

Vant medlemskap. De glade syttiåra. Glede på terrassen. Krever energimerking. Latinsk lynne. Nr 2 2010 Medlemsblad for boligbyggelagene i elverum, gjøvik, hamar og lillehammer Nr 2 2010 Vant medlemskap De glade syttiåra Glede på terrassen Krever energimerking Latinsk lynne Lillehammer og Omegns Jan Espen.

Detaljer

BBL. Ha en fargerik høst :-) Solsikkebarna. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag 3/2011. Innvielse av «Ivars Plass» Ny kyststi i Bodøsjøen

BBL. Ha en fargerik høst :-) Solsikkebarna. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag 3/2011. Innvielse av «Ivars Plass» Ny kyststi i Bodøsjøen BBL Ha en fargerik høst :-) Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag 3/2011 Solsikkebarna Innvielse av «Ivars Plass» Ny kyststi i Bodøsjøen Det er som ulykkesfugl du ser fordelen av en god bilforsikring ----------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Omsorgstjenester et nytt tilbud fra SBBL s. 8. Bankavtale med Sparebank1 Telemark s. 34. Boliger ved Skagerak Arena s. 30

Omsorgstjenester et nytt tilbud fra SBBL s. 8. Bankavtale med Sparebank1 Telemark s. 34. Boliger ved Skagerak Arena s. 30 Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 2 2010 Bankavtale med Sparebank1 Telemark s. 34 Boliger ved Skagerak Arena s. 30 Omsorgstjenester et nytt tilbud fra SBBL s. 8 Jan Espen. Elsker Deadliest Catch på

Detaljer

Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012. Ny serie om Larvik-gater s.26. Flott Labo-tur s.8. Stortrives på Tagtvedt s.6

Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012. Ny serie om Larvik-gater s.26. Flott Labo-tur s.8. Stortrives på Tagtvedt s.6 Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012 Ny serie om Larvik-gater s.26 Flott Labo-tur s.8 Stortrives på Tagtvedt s.6 Foto: Heia Espen / Palookaville Nyhet! Alle i borettslaget kan nå sette sammen

Detaljer

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren?

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? 2 apr 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? Kraftselskaper skrur opp prisen

Detaljer

Nytt medlemskort. for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel. Billige billetter til ABBLmedlemmer. Se side 10-11.

Nytt medlemskort. for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel. Billige billetter til ABBLmedlemmer. Se side 10-11. Nr. 1-2015 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Nytt medlemskort for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel Se side 10-11 Billige billetter til ABBLmedlemmer Se side 18-19 NYTT MEDLEMS-

Detaljer

SMART FORBRUKER. Penger spart! Her er pengene dine trygge. Velg riktig forsikring. Billig mat med høy kvalitet. Mer strøm for pengene

SMART FORBRUKER. Penger spart! Her er pengene dine trygge. Velg riktig forsikring. Billig mat med høy kvalitet. Mer strøm for pengene denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet SMART FORBRUKER 1.UTGAVE NOVEMBER 2008 Penger spart! Bygg ditt eget kjøkken Hele Norges rikssnekker Otto Robsahm gir deg tipsene: Nå er det utrolig mange

Detaljer

Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE

Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE NBBO ET MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG - UTGAVE 2-2014 Vi ønsker alle våre medlemmer en fantastisk sommer! Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE Side 51-55 13 sider Terrasse,

Detaljer

GJØR DET BILLIG, GJØR DET STILIG

GJØR DET BILLIG, GJØR DET STILIG UTGITT AV MEDIAPLANET 4.UTGAVE DESEMBER2007 BOLIGINNREDNING GJØR DET BILLIG, GJØR DET STILIG TRYNET VIKTIGERE ENN KARAKTERENE LAR DU LOMME- BOKEN STYRE LIVET DITT? S. 16 S. 8-9 NÅR HUSET BRENNER, ER DET

Detaljer

Norges beste dyreforsikring. Stor test. Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN 2013: 3 av 4 forventer gulrøtter fra staten

Norges beste dyreforsikring. Stor test. Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN 2013: 3 av 4 forventer gulrøtter fra staten 04 NOV 13 LØSSALG KR 69,- n PERSONLIG ØKONOMI n BOLIG n SKATT n JUS n FOND n FORSIKRING n BANK n STRØM n TELEFONI Stor test Norges beste dyreforsikring Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN

Detaljer

Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett.

Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. N Y T T N R 2 2 0 0 9 Arne Kristiansen Jan Erik Reenskaug Ole Kvigne Stian Nyblin Erichsen Eksamen bestått se side 2 Asker utvidet kildesortering se side 9 Boligministeren svarer se side 6 Reiseforsikring

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

Rømersvei Borettslag. Vi feirer Innflytting i. Nærhet, troverdighet, langsiktighet - Der folk trives. Les mer på side 44-45

Rømersvei Borettslag. Vi feirer Innflytting i. Nærhet, troverdighet, langsiktighet - Der folk trives. Les mer på side 44-45 NBBO Et medlemsblad for nedre buskerud boligbyggelag - utgave 1-2011 Rømersvei Borettslag Vi feirer Innflytting i Les mer på side 44-45 Lett og lekkert Bli kjent med Midtfylket NBBO s første boligblokker

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

BoGlede. PBBL 60 år 1946-2006. Drømmen om fjellet Kryssord Mat & Vin. Et godt samarbeid Hilsen fra ordfører Beyer Side 3

BoGlede. PBBL 60 år 1946-2006. Drømmen om fjellet Kryssord Mat & Vin. Et godt samarbeid Hilsen fra ordfører Beyer Side 3 BoGlede Nr. 3 September 2006 PBBL 60 år 1946-2006 Drømmen om fjellet Kryssord Mat & Vin Et godt samarbeid Hilsen fra ordfører Beyer Side 3 En plass å bo Jubileumssider Side 6 Hele livet Torstein Hansen

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer