MODERNISERING AV OFFENTLIG SEKTOR SVERIGES STØRSTE BIM-PROSJEKT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MODERNISERING AV OFFENTLIG SEKTOR SVERIGES STØRSTE BIM-PROSJEKT"

Transkript

1 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No.11/juni 2012 En temaavis om modernisering av offentlig sektor MODERNISERING AV OFFENTLIG SEKTOR SVERIGES STØRSTE BIM-PROSJEKT Nya Karolinska i Solna: Et prosjekt der BIM skal sikre kvalitet og timing. FOTO: SKANSKA/WHITETENGBOMTEAM Rigmor Aasrud: Norge trenger en sterk og effektiv forvaltning for å levere gode tjenester til innbyggere og næringsliv. Digital offentlig sektor Digitaliseringen er bra for samfunnsøkonomien og aller best for brukerne Miljøvennlige innkjøp Hvor kan miljøhensyn komme inn ved offentlige anskaffelser Attraktiv arbeidsgiver På denne måten bygger Finansdepartementet sin merkevare blant unge Trondheim, Norsk konferanse for bruk av IKT i offentlig sektor Rikets tilstand nokios.no

2 2 JUNI 2012 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET UTFORDRINGER Norge trenger en sterk og effektiv forvaltning for å levere gode tjenester til innbyggere og næringsliv. Dagens forvaltning er god og har høy tillit i befolkningen. Regjeringen ønsker å gjøre den enda bedre. En digital forvaltningsreform I april lanserte statsministeren og jeg regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne. Vi vil gjøre det enklere for innbyggerne og næringslivet å bruke tjenester og kommunisere med det offentlige. Derfor vil vi digitalisere offentlige tjenester og tjenesteproduksjon. Digitaliseringsprogrammet er den neste store reformen i offentlig sektor. Der fastsetter vi et viktig prinsipp: Digital kommunikasjon med det offentlige skal være hovedregelen. I dag må du gi uttrykkelig godkjenning til å motta digital kommunikasjon fra forvaltningen. I fremtiden vil du motta post fra forvaltningen digitalt. Hva innebærer reformen Regjeringen tar sikte på at du som innbygger blant annet skal: kunne ta i bruk bedre, mer helhetlige og smartere digitale tjenester. Offentlige tjenester fra ulike virksomheter skal kobles sammen i én og samme nettjeneste dersom tjenestene logisk hører sammen. Slik kan du få utført tjenester fra flere offentlige etater i ett og samme ærend. få all post fra forvaltningen samlet i én sikker, digital postkasse. All post fra forvaltningen kommer samlet ett sted og ikke i mange forskjellige postkasser. Du vil motta varsel på sms eller e-post når du har fått digitalt brev fra det offentlige. slippe å oppgi kontaktinformasjon slik som e-postadresse og mobiltelefonnummer flere ganger til ulike etater. Våre politiske grep Et digitalt møte med det offentlige og utvikling av helhetlige tjenester krever politiske grep. For det første ønsker vi å fjerne hindringer mot digitalisering. Regjeringen vil gjennomgå og endre regelverket slik at lover og forskrifter ikke står i veien for å utvikle digitale tjenester og digital saksbehandling. For det andre vil vi utvikle noen felles IKT-løsninger som offentlige virksomheter kan benytte til å utvikle tjenester på nettet. Vi vil blant annet fremme utbredelse av eid til hele befolkningen, også for tjenester som krever den høyeste sikkerheten. Vi vil etablere et reservasjonsregister for innbyggere som ikke ønsker digital kommunikasjon med staten. Vi vil samle kontaktinformasjon om innbyggere et felles sted. Og vi vil tilby alle innbyggere en digital postkasse. For det tredje skal sikkerheten og personvernet ivaretas i offentlige IKT-løsninger. De digitale fellesløsningene i staten skal være effektive, robuste og ivareta sikkerheten, slik at opplysninger brukes til riktige formål og ikke kommer på avveie. Regjeringen vil dessuten legge frem nye nasjonale retningslinjer for å styrke informasjonssikkerheten. Et langsiktig perspektiv Programmet regjeringen nå har lagt frem, gir et langsiktig perspektiv for utviklingen av offentlige tjenester. Det vil ligge til grunn for utvikling av digitale arbeidsprosesser i forvaltningen og det vil være regjeringens plan for videre arbeid med digitalisering av offentlig sektor. Vi er allerede i gang med digitaliseringsreformen: Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har lyst ut konkurranse om eid på sikkerhetsnivå 4, vi er i gang med å vurdere løsninger for digital postkasse og vi har startet arbeidet med å fjerne hindringer for digital kommunikasjon i regelverket. Jeg tror digitaliseringen vil styrke og forbedre offentlig sektor i de kommende årene. Det vil gjøre det mindre tidkrevende å forholde seg til det offentlige. I tillegg vil det gjøre offentlig sektor mer effektiv. Vi frigjør fellesskapets ressurser til omsorg og velferd. RIGMOR AASRUD Fornyingsminister Rigmor Aasrud Fornyingsminister FOTO: JOHNNY SYVERSEN VI ANBEFALER SIDE 10 Jaana Røine Administrerende direktør i Grønt Punkt «Dessverre er det fortsatt mange bedrifter som er gratispassasjerer i næringslivets returordninger.» Fra analog til digitalt s. 5 Når du er kommet i gang med digital dokument- og fakturaflyt, er det kun fordeler ved dette Lederutvikling s. 6 Lederutdanning som tar utgangspunkt i kraft, mot og utholdenhet til å forandre deg Vi hjelper våre lesere til å lykkes! MODERNISERING AV OFFENTLIG SEKTOR 11. UTGAVE, JUNI 2012 Prosjektleder: Henriette Øye Telefon: E-post: Adm.dir.: Joanna Hansson Design: Lii Treimann Korrektur: Slett og rett, Storslett Distribueres med: Dagbladet Øst Trykk: Nr1-trykk Kontakt Mediaplanet Telefon: Faks: E-post: Mediaplanets mål er å skape nye kunder for våre annonsører. Det gjør vi gjennom å motivere leserne til å handle for å løse relevante problemer, eller møte fremtidige utfordringer med suksess. Dropp papiret! Regjeringens digitaliseringsprogram kan realiseres allerede i dag! Public neste generasjons sak- og dokumenthåndteringsløsning

3 Solibri, Inc E-post - Telefon Kommer snart

4 4 JUNI 2012 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER «Digitalisering av offentlig sektor er bra for samfunnsøkonomien og aller best for brukerne.» Enkel på utsiden smart på innsiden Norge står overfor en betydelig utfordring: Færre unge skal ta vare på flere eldre med knappere ressurser. Samtidig vil innbyggerne forvente suverene tjenester fra det offentlige. Dette er en utfordring hver enkelt sektor, kommune og etat ikke må løse på egen hånd kun i fellesskap kan det skapes én sektor som er enkel på utsiden og smart på innsiden. Regjeringens nye digitaliseringsprogram er bra fordi det løfter IKT-politikken til å bli fornyingspolitikk. «På nett med innbyggerne» forplikter, og politikken må følges opp gjennom klare tidsfrister for alle i offentlig sektor, ellers blir dette fort en sovepute. Det må ikke være frivillig å følge digitaliseringsprogrammet verken på lokalt eller nasjonalt plan. Danmark, Estland og Storbritannia er blant landene som har et tydelig innbyggerfokus i sin digitale tjenesteutvikling. I Danmark har de også besluttet at all offentlig kommunikasjon mellom det offentlige og innbyggerne innen 2015 skal skje digitalt. I Danmark har de regnet ut at en manuell henvendelse koster 110 danske kroner å betjene, mens en digital koster 3 kroner. Med 33 millioner henvendelser til danske Heidi Arnesen Austlid Direktør myndighetskontakt i IKT-Norge FOTO: IKT-NORGE «Det er viktig å ta stilling til om virksomheten som blir overført som arv eller gave skal beholdes eller selges i nær fremtid.» kommuner, gir det et innsparingspotensial på 700 millioner kroner. I tillegg har de i Danmark sett på at en mer effektiv IKT-bruk i kommunal sektor gir et gevinstpotensial på 2 milliarder kroner. Og om alle ansatte i offentlig sektor sparer en arbeidstime om dagen ved smartere teknologibruk, gir det en produktivitetsfremgang på 2,9 prosent og et innsparingspotensial på 9,5 milliarder kroner årlig. I København kommune har innbyggerne hver sin personlige side som de logger inn på med den danske versjonen av elektronisk ID, NemID. Der finner de all korrespondanse med det offentlige i en digital postkasse og over 50 selvbetjeningsløsninger. Dette takket være tett samarbeid mellom nasjonale og lokale myndigheter. Sentrale myndigheter har tilrettelagt for felleskomponenter som kan benyttes i lokal tjenesteutvikling. Slik får innbyggerne i København god service fra en samlet offentlig sektor. I tillegg sparer kommunen enorme ressurser som de kan benytte til andre velferdsoppgaver. Digitale bruksmønstre endrer seg hele tiden, men behovet for en mer serviceorientert offentlig sektor er konstant. For innbyggerne er det irrelevant hvem som er ansvarlig for ulike offentlige tjenester. Det viktige er at de er tilgjengelige og enkle å forholde seg til. IKT-Norge gjennomførte sommeren 2011 en kartlegging av brukeropplevelsene av offentlige tjenester på nett. Gjennom tre brukerprofiler tok vi utgangspunkt i kommunen som en samlet inngang til nasjonale og lokale offentlige digitale tjenester. Resultatene viste dårlig innbyggerservice, få digitale tjenester og manglende samhandling på tvers. Det eksisterer med andre ord ikke et digitalt førstevalg i dag. Vi er halvveis i et interessant digitaliseringsår. Først kom regjeringens digitaliseringsprogram, og en ny digitaliseringsplan for kommunene skrives i disse dager. IKT-Norge er imidlertid bekymret for at nasjonale og lokale digitaliseringstiltak ikke kobles sammen og sikrer digital samhandling og tjenesteutvikling. Vil vi skape bedre offentlige tjenester og en smartere offentlig sektor, må noen styre etater, departementer, direktorater og kommuner i samme retning. Varslede digitale reformer må innebære tydeligere økonomisk styring, tettere samarbeid mellom offentlige aktører, fellesløsninger for en smartere offentlig sektor og et reelt digitalt førstevalg for innbyggerne. HEIDI ARNESEN AUSTLID Direktør myndighetskontakt i IKT-Norge Larvik kommune velger Digipost en snarvei til digitalt førstevalg Som første kommune i landet tilbyr nå Larvik sine innbyggere å motta fakturaer i Postens digitale postsystem, Digipost. Med Digipost kan distribusjonskostnadene reduseres med inntil 80%. Målet for Larvik kommune er å øke andel digitale forsendelser som for eksempel vedtak på byggesøknader og barnehageplass og annen viktig informasjon. Dette vil forenkle dialogen med innbyggerne. Digipost er et viktig steg i kommunens effektiviseringsprosess. digipost.no/kommune «Digipost gir store fordeler for både avsender og mottaker, og er et viktig skritt på veien til en mer effektiv og moderne kommune.» Jan-Erik Johannessen, Larvik kommune

5 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET JUNI TIPS EHF: fra analogt til digitalt FRA ANALOGT TIL DIGITALT «Vi er halvveis i et interessant digitaliseringsår. Først kom regjeringens digitaliseringsprogram, og en ny digitaliseringsplan for kommunene skrives i disse dager» HEIDI ARNESEN AUSTLID Direktør myndighetskontakt i IKT-Norge Elektronisk utveksling mellom bedrifter er ikke noe nytt, men en utfordring har vært manglende standarder for dokumentutvekslingen. Fra og med 1. juli 2012 blir dette endret ved at det etableres felles retningslinjer. SLIK LYKTES VI For å utveksle data med det offentlige Norge må man altså benytte Elektronisk Handelsformat (EHF), og bedrifter som ennå ikke har digitalisert dokumentflyten må dermed ta grep. Kristin Wåle er prosjektleder for innføringen av nytt ERP-system for fire kommuner i Kongsbergregionen, og hun er enig i at omleggingen kan bli en utfordring for noen. En av hovedutfordringene blir å se til at bedriftene får levert fakturaer i riktig format. Det er jo et par ting som må komme i orden først, som blant annet å knytte seg til et aksesspunkt eller en fakturapartner som er tilknyttet et aksesspunkt for de som ikke har dette allerede. Man må få satt ting i riktig system, og noen av de minste bedriftene har jo naturlig nok ikke dette på plass, forteller hun. Det kreves jo at bedriftene må gjøre en innsats med å sette seg inn i dette, og det er nok noen som klør seg litt i hodet. Et tips til dem er å orientere seg i markedet og finne ut av hvilke løsninger som finnes og hvilke som passer best for deres bedrift. Det finnes mye bra informasjon hos Difi, og de fleste sitter jo også allerede med et fakturasystem der det kan være lurt å kontakte leverandøren, sier hun. Flere fordeler At endringer som dette skjer, er ofte for en grunn. Til tross for at flere bedrifter kan få problemer med å sette seg inn i systemet, legger Wåle vekt på fordelene ved digital dokumentflyt. I dag må jo veldig mange fakturaer sorteres, skannes, verifiseres og tolkes og sendes med post. Det er en tungvint prosess, og dette åpner helt klart for en større grad av automatisering og kontroll ettersom alt blir elektronisk. Det er også et viktig miljøtiltak, både i forhold til papiret som spares og transporten, sier Wåle før hun presiserer: I det store og hele er det veldig store gevinster ved denne løsningen. Ønsker mer informasjon Konsberg-baserte Exacta Services AS arbeider med bedriftsutvikling og all type økonomibistand, og har som en av få leverandører jobbet spesielt med å få ut informasjon om EHF til sine kunder. Våre folk har i flere år jobbet med og lagt til rette for digitalisering av dokumentflyt, å lage webbaserte fakturaløsninger samt å få til gode verifiserings- og godkjenningsrutiner i samarbeid med kundene, forteller salgs- og markedsleder Rune Slåttland. Slåttland har selv bakgrunn fra IT-bransjen, og han presiserer at det å endre internprosesser hos bedrifter fra den analoge til den digitale verden utelukkende er «Når du er kommet i gang med digital dokument- og fakturafl yt, er det kun fordeler ved dette.» Kristin Wåle Prosjektleder for innføringen av nytt ERP-system for fi re kommuner i Kongsbergregionen positivt og skaper stor merverdi ute hos den enkelte bedrift. Men han legger til at informasjonen rundt spesielt EHF kunne vært bedre fra statens side. Vi har nok merket oss at informasjonen rundt EHF-innføring for statlige bedrifter som trer i kraft, ikke er godt nok informert verken blant små og mellomstore leverandører eller blant mange av de statlige kontorene. Dessverre ser vi at også mange regnskapsbyråer heller ikke har kompetanse rundt de kravene som stilles og ikke ser potensialet i de nye digitale løsningene som er og som kommer. Det er viktig å huske på at dette gjelder alle kommuner, også de minste, forteller han. Dette gir gode muligheter for alle som ikke har digital dokumentflyt til å nå faktisk ta skrittet ut av den analoge fakturaog dokumentflyten. For når du er kommet i gang med digital dokument- og fakturaflyt, er det kun fordeler ved dette, avslutter Rune Slåttland. ASBJØRN ENGEDAL NOKIOS 2012 Rikets tilstand Norsk konferanse for bruk av IKT i offentlig sektor Velkommen til Trondheim 30. oktober -1. november 2012 NOKIOS er en nettverksarena for utvikling av en helhetlig og moderne offentlig sektor ved bruk av IKT. NOKIOS er for alle aktører innen offentlig sektor: Statlige etater, fylker, kommuner, forskningsinstitusjoner og leverandører. nokios.no difi, NTNU, NAV, Accenture, Bouvet, Capgemini, IBM, Kartverket, Telenor, Brønnøysundregistrene, Forskningsrådet, Bergen kommune, ekor, Lånekassen, UiA, UiO

6 6 JUNI 2012 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET INSPIRASJON 2TIPS LEDERUTVIKLING ACTIVE MANAGEMENT Et program som handler om å vokse som leder og menneske, om nye perspektiver og en felles forståelse, og ikke minst om å påvirke og strukturere. FOTO: ASPIRATION Active Management Program: En fremgangsrik lederutvikling For å utvikle deg som leder, kreves kraft, mot og utholdenhet til å forandre deg selv. Det finnes en lederutdanning som tar utgangspunkt i nettopp dette. LEDERUTVIKLING Active Management Program by Aspiration er et lederutviklingsprogram som bidrar til å utvikle en lærende organisasjon. Forbedring av praktisk evne til å bruke deg selv som ditt primære verktøy i lederrollen er i fokus. Det handler om å vokse som leder og menneske, om nye perspektiver og en felles forståelse, og ikke minst om å påvirke og strukturere. Samhall AB er et statseid, svensk selskap som skaper utviklende jobber for mennesker med funksjonshemninger av ulik art. Selskapet har ansatte og er Sveriges største serviceleverandør. Lederne i Samhall mener deltakelsen i Active Management Program gir mange nye muligheter. «For oss som sender ledere på kurs handler det om å utvikle ledertalenter internt og å fi nne de som kan gå inn i karrierestigen i Samhall AB.» Intern talentutvikling Gjennom sin deltakelse i Active Management Program, kjenner lederne våre at det er satset på dem. For oss som sender ledere på kurs handler det om å utvikle ledertalenter internt og å finne de som kan gå inn i karrierestigen i Samhall AB. Å kombinere utvikling av våre egne ledere med friskt lederblod er en ideell kombinasjon, sier Anders Knutsson, regionsjef for Samhall Region Växjö. Knutsson mener at programmet har styrket og foredlet de lederne han har satset på de har fått en større forståelse for sine egne egenskaper og blitt flinkere til å FAKTA Fokusområder: Vokse som leder Påvirke og influere Strukturere og lede En coachende måte å lede på Utvikling av en lærende organisasjon Omfang: 12 ledere i cirka 6 måneder Modul 1 gir kunnskaper og forståelse for: flere perspektiver på tilværelsen kommunikasjonsteknikk og feedback personlige egenskaper, indre ressurser, læring og utvikling sette seg inn i andres situasjon. Deltakerne har gått på dagers kurs, og mellom undervisning og coaching har de hatt oppgaver som skal løses og dialog med sin nærmeste overordnede leder om læringen som pågår i cirka seks måneder. Knutsson er fornøyd med resultatene, og vil Modul 2 bygger videre med praktisk tilnærming: spørsmåls- og språkteknikker mål og strategier/metodikk motivasjons- og beslutningsteknikk arbeidsmodeller for coaching, forhandling, konfliktløsning m.m. Modul 3 innarbeider læring og verktøy ytterligere: lederstiler gruppedynamikk og utvikling av effektive team konflikt-, stress- og krisehåndtering fortsette å bruke programmet på sine egne ledere. Tryggere etter kurset Krister Marklund er arbeidsområdesjef for Samhall Region Växjö. Han har tatt utdanningen og synes den var kanonbra. Han kjenner seg tryggere som leder og menneske etter kurset, og er nå bedre rustet til å coache sine egne ledere så de kan fungere bedre. Utdanningen har gitt meg kunnskaper om å lære av hverandre og å lokke frem det beste i den enkeltes talent. Jeg er blitt bedre til å løse konflikter, til å kommunisere og til å stille de riktige spørsmålene, så dialogen blir konstruktiv. Konseptet var krevende, men til gjengjeld har jeg hatt nytte av det både på jobb og privat. Hver eneste kurstime var verdt pengene, og nå sender jeg seks av mine egne medarbeidere på programmet, sier Marklund. Gjennomsyrer organisasjonen Dette har vært kjempeviktig for personalet vårt, sier Lena Ljung, personalsjef ved Samhall Region Växjö. Det har vært utviklende for hele organisasjonen og gjort at de ansatte også kan ha en karriere internt. Når våre egne ledere utvikler seg, utvikler også de ansatte seg, og når dette gjennomsyrer hele organisasjonen, fører det også til et bedre arbeidsmiljø. Viktig å måle effekten Linda Barrén-Sundgren er HRservicesjef sentralt i Samhall, og kan bekrefte at cirka 180 ledere og medarbeidere har bestått Active Management Program. Hun har ikke selv vært med på det, men mottatt flere positive tilbakemeldinger. Hun er svært opptatt av å måle effekten av programmet for å ha fakta å vise til, ikke bare den enkeltes mening, når det brukes så mye ressurser på et lederutviklingsprogram. Hun er godt fornøyd med miksen mellom det deltakerne opplever på kurset og selvstudier, og at programmet er svært godt tilpasset den daglige aktiviteten til de ansatte i Samhall. BERNT ROALD NILSEN

7 Modernisering av offentlig virksomhet er et stort tema. Vi har best erfaring med å brekke store utfordringer ned i mindre biter. For så å forenkle prosessen til noe som er håndterbart for den enkelte virksomhet i praksis. Effektivisere samhandling Videreutvikle kompetanse Fra en ond sirkel til en god firkant! Bedre oppfølging Evaluere resultat Nøkkelen til modernisering er integrasjon, integrasjon og atter integrasjon. Integrasjon mellom datasystemer, integrasjon av arbeidsprosesser og integrasjon mellom ledere. PortalPublisher er en forenklet og brukerstyrt løsning for modernisering i offentlige virksomheter. Digitalisert arbeidsflyt og automatikk koblet med muligheten for å tildele oppgaver gjør løsningen meget godt egnet til ledertrening på nett, systematisk medarbeideroppfølging, kompetanseutvikling, måling av organisasjonens effektivitet og mye mer. PortalPublisher har et betydelig potensial for økt effektivitet og bedret kvalitet i offentlige virksomhet. Den tette integrasjonen mellom modulene og eksterne datakilder gir virksomheten en mulighet til rasjonalisering av en rekke ulike arbeidsprosesser. Referanser: Samhall, Lofotkommunene, Høgskolen i Finnmark, Adresseavisen, Staples, Virke,++ Besøksadresse: Kronprinsensgate 5, Telefon: Postadresse: Postboks 1209, Vika N-0110 Oslo Telefax: Bankkonto: Org.snr:

8 8 JUNI 2012 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET INSPIRASJON 3TIPS SAMARBEID LØNNER SEG Grenlandssamarbeidet satser på digitalisering i seks kommuner SUKSESSHISTORIEN Grenlandssamarbeidet har hatt ulike digitaliseringsprosjekter gjennom årene, men dette er klart det største prosjektet som i tillegg omfatter seks kommuner. Prosjektet er svært omfattende, og kommunene skal implementere likt system og også forvalte og utvikle løsningen sammen med leverandøren i flere år fremover. Dette prosjektet er etablert på en slik måte at man må samarbeide på tvers av kommunegrensene i årene fremover. Kort om prosjektet Grenlandssamarbeidet jobber med et stort digitaliseringsprosjekt knyttet til kommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien. Prosjektet har pågått i ett år allerede, og har kommet halvveis i implementeringen av nytt saks- og arkivsystem i Grenland, forteller daglig leder Karianne Resare. Grenlandssamarbeidet har engasjert Anne Marie Eliassen som prosjektleder i prosjektperioden, og hun jobber med prosjektet på fulltid. Prosjektlederen følger opp kontrakten med leverandøren og koordinerer de ulike aktivitetene i prosjektet både mot leverandør og den enkelte kommune. Med en felles løsning og brukergrensesnitt for arkivering og saksbehandling i Grenlandskommunene, blir det enklere å håndtere den økende saksmengden og imøtekomme publikums behov og ikke minst forvaltningens krav til effektivitet, sier Eliassen. Dette er en totalløsning som understøtter både dagens og morgendagens behov for digitalisering av kommunen. For flere av kommunene vil dette bli en stor endring, siden man går fra papirarkiver til elektronisk arkiv ved innføring av ny løsning, sier hun. Public 360 Løsningen som kommunene har valgt er Public 360 fra Software Innovation. Med denne løsningen får Grenlandskommunene et komplett, fullelektronisk saks- og arkivsystem, samt at samhandlingen mellom kommunene, innbyggerne og næringslivet også vil styrkes. Dette bidrar til å sikre arkivverdige dokumenter og informasjonsflyt for fremtiden. Prosjektet har som formål å bidra til et tett faglig samarbeid mellom kommunene om utvikling av elektroniske tjenester samt integrasjon mot fagsystemer for å oppnå fullelektronisk dokumentflyt og -håndtering. Elektronisk utvalgsbehandling er digitale møter som sørger for en effektiv og rask overføring av saker fra saks- og arkivsystemet til portalen (Internett). Opplysninger fra saks- og arkivsystemet skal kunne overføres til portalen (eks. Min Side) på en effektiv og sikker måte. Ved å innføre nytt saks- og arkivsystem, vil det bli større mulighet til å møte forventninger knyttet til digitalisering av offentlig sektor. Samarbeidet har anskaffet et system basert på NOARK 5 og en fremtidsrettet leverandør som følger med i utviklingen. Det etableres også en del integrasjoner mellom ulike fagsystemer og Public 360 som sikrer at dokumentasjon fra fagsystemene blir forsvarlig arkivert. I tillegg er det et klart mål at antall tjenester mot innbyggerne skal bli bedre og flere, både som elektroniske skjemaer, men etter hvert også som andre tjenester. Implementasjonen Prosjektet er kommet godt i gang, og Drangedal kommune har vært pilot. De er nå i drift, og ser allerede nå store fordeler med skifte av system. De har hatt en svært omfattende dokumentfangst etter sentralisering av arkivet, og kvaliteten på saksbehandlingen har økt. I tillegg er man i startgropen for innføring av papirløse møter for politikerne som bruker ipad med app fra saks- og arkivleverandøren. Denne omleggingen er krevende, men medfører besparelser knyttet til håndtering av papir ved innføring av elektronisk løsning. Neste fase består av Siljan og Porsgrunn fra mai 2012, og til sist kommer Bamble, Skien og Kragerø i siste kvartal av Planen er at alle kommunene skal være operative med det nye saksbehandlingssystemet i første kvartal Det er viktig både for rådmennene og ledelsen i de seks kommunene at dette fungerer. Denne forankringen i ledelsen er både nødvendig og veldig god. Vi har stor tro på prosjektet og har brukt mye tid på å få samarbeidet til å fungere. Og vi håper at dette blir et eksempel til etterfølgelse for mange andre kommuner, sier Eliassen. I tillegg til innføring av lik løsning til kommunene, jobbes det også med felles rutiner for Grenlandskommunene og felles opplæring av brukerne av løsningen. Kommunene har gått til anskaffelse av e-læringsverktøy som blir et supplement til vanlig opplæring av brukerne. Hele prosjektet tar utgangspunkt i at kommunene sammen skal få til gode løsninger og ha et svært godt samarbeid på tvers av kommunegrensene. De henter kompetanse og erfaringer fra hverandre, noe som gjør at de unngår å gjøre de samme feilene om igjen. ANDERS WESTIN

9

10 10 JUNI 2012 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET INSPIRASJON Pris og økonomi er avgjørende konkurransekriterier i offentlige anbud. Nå er også tydelig miljøprofil i ferd med å bli et viktig fortrinn for private tilbydere. Stadig større krav til miljøprofi l i offentlige anbud Det offentlige Norge kjøper årlig varer og tjenester for hele 400 milliarder kroner. Stat og kommune utgjør dermed en av de største oppdragsgiverne for det private næringsliv. De aller fleste leverandørene er norske, og de aller fleste tjenestene og produktene som staten ønsker settes ut på anbud slik at alle virksomheter kan være med å konkurrere om kontraktene. Pris og økonomisk lønnsomhet ligger til grunn når anbud skal vurderes i det offentlige, fordi det er statlige midler som skal brukes. Likevel skjer det stadig oftere at det offentlige både anbefaler og stiller spesifikke miljøkrav til sine tilbydere. Miljø som tildelingskriterium Seksjonssjef i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), Ronny Ruud, er klar på hva som skal til for at miljø blir en konkurransefaktor i offentlige anskaffelser. For at miljøhensyn skal bli gjennomgående i norsk verdiskaping, tror jeg at vi er nødt til å få til et samarbeid mellom det offentlige og det private næringsliv. Vi kan stille krav og lage regler, men vi er nødt til å komme dit hvor en tydelig miljøprofil blir noe som faktisk lønner seg for alle parter, også økonomisk, sier Ruud. Han forteller at Klif har en egenanskaffelsespolitikk der miljøhensyn vektlegges både i krav og tildelingskriterier når direktoratet leter etter samarbeidspartnere. Næringslivet er selv ansvarlig Fornyings- og administrasjonsdepartementet besluttet i 2009 at offentlige innkjøpere skal kreve at deres leverandører er medlem i en returordning for brukt emballasje. I Norge er alt som har med innsamling og håndtering av brukt emballasje organisert slik at næringslivet selv er ansvarlig for at det finnes gode ordninger. Dette er fordi det er nettopp næringslivet som bringer inn og selger emballerte varer til kunder. Å være medlem i en returordning og dermed betale for sin emballasje, er bare ett av flere miljøhensyn virksomheter kan ta. Ofte har vi kanskje større bevissthet om hva som er inni emballasjen. Vi må likevel ikke glemme den siste lille delen for å få gjort det helhetlig, nemlig selve emballasjen, sier Ruud. Vekk med gratispassasjerene Bare i 2011 ble det samlet inn over tonn plastemballasje og nærmere tonn i sopor fra næringslivet. Grønt Punkt er en av aktørene som tilbyr returordning for emballasje. Administrerende direktør Jaana Røine kan fortelle at bare gjennom arbeidet Grønt Punkt organiserer, samles årlig 90 prosent av all vederlagspliktig emballasje inn. Men dessverre er det fortsatt mange bedrifter som er gratispassasjerer i næringslivets returordninger. Det er ingen lov som pålegger produsenter å ta ansvar for den emballasjen de tilfører samfunnet. Derfor er det dessverre slik at de som er flinke, betaler for at det ryddes opp, mens emballasjen fra de som står utenfor havner i de samme kildesorteringsboksene uten at produsentene er med på å ta regningen for dette, sier Røine. TALE B. JORDBAKKE Pressenytt Til landets offentlige innkjøpere: Ved å være kontrollmedlemmer i Grønt Punkt følger offentlige virksomheter opp handlingsplanen for «Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser». Dette betyr at virksomhetene krever av sine norske leverandører at de er med på finansieringen av innsamling og gjenvinning av deres brukte emballasje. Bli medlem i Grønt Punkt Norge Jaana Røine er administrerende direktør i Grønt Punkt Norge. Grønt Punkt Norge AS er et nonprofit-selskap som blant annet sikrer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.

11 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET JUNI TIPS TA ANSVAR FOR MILJØET «Vi kan stille krav og lage regler, men vi er nødt til å komme dit hvor en tydelig miljøprofi l blir noe som faktisk lønner seg for alle parter, også økonomisk.» RONNY RUUD Seksjonssjef i Klif FOTO: SHUTTERSTOCK OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Hvor kan miljøhensyn komme inn? Når offentlige virksomheter skal gjøre innkjøp, må de følge det som heter anskaffelsesregelverket. Deretter legges arbeidet ut på anbud, der det stilles en rekke krav for å delta, i tillegg til at det stilles visse utvelgelseskriterier som de kvalifiserte leverandørene velges på bakgrunn av. Direktør for offentlige anskaffelser, Anneline Vingsgård, forteller at oppdragsgiverne har plikt til å ta hensyn til miljøkonsekvensene under planleggingen av den enkelte miljøanskaffelse etter lovens paragraf 1, og at det er mulig å vektlegge miljøhensyn under alle konkurransens faser for eksempel under utformingen av krav til produktet og hvordan konkurransen skal oppfylles. Men det er ikke forpliktelse til å vektlegge miljøhensyn under utvelgelsen og tildelingen av kontrakt. Alle offentlige anskaffelser En ny rapport fra Verdensbanken dokumenterte nylig at produksjon av avfall ligger an til å bli en av de største miljøutfordringene i fremtiden. Særlig er dette et stort problem i utviklingsland, der det ikke finnes ordninger for å ta vare på avfall og ting bare kastes og dumpes der det passer. Norge er blant landene som har kommet lengst innen avfallshåndtering og kildesortering. I løpet av de siste årene har både næringslivet og norske forbrukere skal velges etter lavest pris eller det som er det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Dersom miljøhensyn anvendes som tildelingskriterium, må man sørge for å gjøre dette i tråd med kravene til tildelingskriterier. Vingsgård jobber i Klagenemnda for offentlige anskaffelser, og får daglig inn klager på regelbrudd. Selv om en liten andel av dette gjelder miljøklager, ser jeg at anførsler knyttet til miljø oftere dukker opp i sakene våre. Jeg tror det viktigste ved å stille miljøkrav er å være konkret i hva man krever. Hvis ikke er det vanskelig for leverandørene å forholde seg til det, og vanskelig for de som skal bedømme, sier hun. TALE B. JORDBAKKE Pressenytt KILDESORTERING Norge i verdenstoppen i kildesortering tatt sjumilssteg. Så å si alle norske hjem har en ordning for innsamling av papp og papir, og svært mange har også fått eller er på vei til å få egne ordninger for innsamling av plast. TALE B. JORDBAKKE Pressenytt Hvorfor trenger vi egentlig emballasje? Har du noen ganger irritert deg over at det du kjøper i butikken er pakket inn i for mange lag av plastikk, eller at for eksempel en ny PC etterlater seg en liten haug av papp og isopor? I dagens samfunn er det emballasje på det aller, aller meste, og emballasje får ofte mye ufortjent kritikk. Sannheten er nemlig at emballasjen ikke er til for at ting skal se forlokkende ut, men for at varen skal komme frem til deg som forbruker hel og i god stand. For enda mer irriterende enn å rydde bort plastikk og esker, er om den nye datamaskinen ikke virker fordi den har fått skader på vei fra produsenten til deg. Enkle regnestykker viser at hadde vi ikke hatt all emballasjen, hadde både vi som forbrukere og leverandører vært nødt til å kaste mange flere varer og produkter. På den måten er utvikling av emballasje noe av det mer miljøbesparende som skjer rundt vareproduksjon. TALE B. JORDBAKKE Pressenytt Takk for at dere tar miljø- og samfunnsansvar! Miljøverndepartementet Arendal kommune Arkivverket Aurskog-Høland kommune Barne- og likestillingsdepartementet Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet Befalets Fellesorganisasjon Birkenes kommune Buskerud fylkeskommune BTV Innkjøp Bærum kommune Bø kommune Departementenes Servicesenter (DSS) Direktoratet for forvaltning og IKT Direktoratet for Nødkommunikasjon Direktoratet for Samfunnssikkerhet Drammen kommune Enebakk kommune Fet kommune Finansnæringens Fellesorganisasjon Finanstilsynet Finnmark fylkeskommune Fornyings- og Administrasjonsdepartementet Forsvarets logistikkorganisasjon Flo Forsvarsbygg Fredrikstad Kommune Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oslo Og Akershus Fylkesmannen i Telemark Gol kommune Grimstad kommune Hamar kommune Hammerfest kommune Haugesund kommune Hedmark fylkeskommune Helse Midt-Norge Rhf Helse Nord Rhf Helse Sør-Øst Rhf Helse Vest Rhf Helseforetakenes Innkjøpsservice As (Hinas) Hemsedal kommune Høgskulen i Sogn Og Fjordane Innovasjon Norge Iveland kommune Klima- og Forurensningsdirektoratet Kongsberg kommune Kriminalomsorgen Region Øst Kristiansand kommune KS - Kommunesektorens interesseog arbeidsgiverorganisasjon Legevakten i Arendal Lier kommune Lom kommune Lørenskog kommune Moss kommune Nannestad kommune Nittedal kommune Nordreisa kommune NSB AS NSB Trafikkservice AS Orkdal kommune Oslo kommune Oslo kommune Renovasjonsetaten Oslo politidistrikt Overhalla kommune Patentstyret Politiets data- og materielltjeneste Politihøgskolens utdanningssenter i Kongsvinger Post- og Teletilsynet Randaberg kommune Renovasjon - Steinkjer kommune Rinkerike kommune Rælingen kommune Sjømannskirken - Norsk Kirke i Utlandet Skattedirektoratet Skien kommune GKI Grenlandskommunenes innkjøpsenhet Skånland kommune Statnett Statsbygg Stavanger kommune Steinkjer kommune Stiftelsen Lillehammer Museum Sunndal kommune Sysselmannen på Svalbard Søgne kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Sørum kommune Telemark fylkeskommune Troms fylkeskommune Utdanningsforbundets Sentrale Sekretariat Utlendingsdirektoratet Vadsø kommune Vardø kommune Vestfold fylkeskommune Vinje kommune Voss kommune Østfold fylkeskommune Østre Toten kommune Teknisk Drift Øvre Eiker kommune Øygarden kommune Ålesund kommune

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR? 4TIPS Kompetanseheving Videreutdanning gir en bedre helsesektor DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi I SAMARBEID MED VELFERDS- No. 3

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER Vi har her de beste forutsetninger og en sterk ambisjon om å «spille våre kunder

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 1 / 1 4 Funksjonsbasert klassifikasjon Arkivering fra sosiale medier Arkivar og nyutdannet Standardisert arkivdanning gir forretningsverdi Beredskap

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen Kandidatliste Husbanken «esøknad for bostøtte...2 Kystverket «SafeSeaNet - meldingssystem for skipsfarten»...3 KS «SvarUt»...4 Skatteetaten

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON Teknologi Åpent og effektivt med virtuelle møter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Videokonferanse Utvider horisonten ved skolene i Finnmark FREMTIDENS Nr. 9 / August 09 KOMMUNIKASJON 5TIPS

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift.

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.no I 92042499 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.STARTDITTEGET.NO Les om PATENT Les om hvordan du kan sikre dine rettigheter.

Detaljer

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN IT-løsninger Spar tid og ressurser med skreddersydd IKT DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Innovasjon Fra irritasjon til kreativitet ved Sørlandet sykehus Standardisering - Lær av bilindustrien,

Detaljer

Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten. Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583

Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten. Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583 Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet foretatt en kartlegging

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Asker kommune - de digitale muligheters kommune

Asker kommune - de digitale muligheters kommune 1 VISJON OG HOVEDMÅL Asker kommune - de digitale muligheters kommune IKT hovedmål 2011-2014: 1. Asker kommune har en arkitektur for elektronisk samhandling, som bruker lokale og nasjonale data fra ulike

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FIRMABILEN

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FIRMABILEN Tungtransport Økte krav til førerkort i klasse C, C1 og D1 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Miljø Kartlegg behovene dine - kjør grønnere! Nr. 11 / Sept. 09 FIRMABILEN 5TIPS TIL GODE LØSNINGER

Detaljer

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 d mag Et magasin fra DIPS ASA 2 2011 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 DIPS Arena forenkler klinikerens arbeidsdag SIDE 14 DIPS OPERASJONSPLANLEGGING: Engasjerte kunder gir bedre

Detaljer

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 3 Enkelt og greit Som innbygger møter du det offentlige i mange situasjoner og faser i livet. Da skal de offentlige

Detaljer

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE VITE VILLE KUNNE MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE 2 Innhold Bakgrunn 3 Kommuniser mer, kommuner 4 Ti hindringer ti utfordringer 5 Vite, ville, kunne 9 Medvirkning 10 Gode eksempler

Detaljer

fremtidens by Rehabilitere eller bygge nytt? Vi gir bygninger liv

fremtidens by Rehabilitere eller bygge nytt? Vi gir bygninger liv Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Vi gir bygninger liv Spikerverket Egmonts nye lokaler er miljøvennlige og visuelle Fytosanering Slik blir du kvitt forurensede masser BREEAM og EPD Finn ut

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

DIN BEDRIFT 03/12. TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull kompetanse?

DIN BEDRIFT 03/12. TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull kompetanse? DIN BEDRIFT WWW.BEDRIFTSFORBUNDET.NO 03/12 Sosiale medier og sikkerhet? Vil forenkle Næringspolitikk for fremtiden TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull

Detaljer

generasjon nerasjonsskifter Generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet

generasjon nerasjonsskifter Generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Generasjonsskifte REGELJUNGELEN: ARVEAVGIFTEN: UNG ARVTAGER: Ekspertene gir råd Høyere avgift gir bedriftsdød 1. utgave - MAi 2008 - Slipp juniorene til Les

Detaljer

GRÜNDERMESSEN ULLEVÅL BUSINESS CLASS WWW.GRUNDERMESSEN.NO. 20.-21. November 2013

GRÜNDERMESSEN ULLEVÅL BUSINESS CLASS WWW.GRUNDERMESSEN.NO. 20.-21. November 2013 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NOVEMBER 2013 NR. 1 FOTO: OLE MUSKEN LES OM GUTTA BAK MOODS OF NORWAY - Fra idé til bedrift, to sider av prosessen VI HAR SPURT EKSPERTENE - Nøkkelfaktorer,

Detaljer