Fakta om Providor AS. Visjon: "Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål." Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakta om Providor AS. Visjon: "Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål." Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal"

Transkript

1

2

3 Innhold Fakta om Providor AS... 4 Innledning... 5 Organisasjonskart... 6 Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar... 7 Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte Tildelt ramme, godkjente plasser og faktisk gjennomførte årsverk Oversikt over produksjonsavdelinger og praksissteder Ringer i vannet Formell opplæring/kvalifisering og annen dokumenterbar kompetanse (realkompetanse) Tverretatlig samarbeid/helhetlig oppfølging Resultater av attføringsarbeidet Avklaring i skjermet virksomhet Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand (AB) Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Læringsrommet Funksjonsvurdering Returplanprosjektet Brukermedvirkning og evaluering Brukertilfredshetsundersøkelsen Avklaring i skjermet virksomhet Arbeidspraksis i skjermet virksomhet Arbeid med bistand Varig tilrettelagt arbeid Læringsrommet Funksjonsvurdering Kundeundersøkelse NAV Ansattes vurdering av tilbudet Velferdstiltak Klager Kvalitetssikring... 49

4 Fakta om Providor AS Navn: Providor AS Adresse: Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal E-post: Telefon: Telefaks: Internett: Daglig leder: Erik Glorud Eier: Ringsaker kommune, 100 % Styreleder: Hilmar Skår Styre: Kåre Korsveien Idun Fridtun Anne Grethe Fremgaard Wenche Helseth Arne Smedbold Sigrid Grude Amb Omsetning 2013: Kr ,- Visjon: "Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål."

5 Innledning Providor kan også i 2013 vise til gode resultater, med økt formidling til arbeid og aktive løsninger! Med et formidlingsresultat i 2013 på 71 %, er selskapet blant de beste i landet, og har ligget inne på Attføringsbedriftenes månedlige topp 5 liste over formidling gjennom hele året. Benchmarking attføring for 2013 (BATT) viser at landsgjennomsnittet for formidling ligger på 48,6 %. Med dette fortsetter selskapet en positiv utvikling, takket være et godt samarbeid med NAV, næringslivet, og selskapets dyktige ansatte. Ved utgangen av 2013 var 125 personer tilknyttet selskapet i ulike tiltak. Det har i løpet av året vært en gjennomstrømming av 274 deltakere, hvorav 62 % av de som ble avsluttet gikk til aktive løsninger. Providor samarbeider tett med det lokale næringslivet, og i løpet av 2013 har henholdsvis 57 % og 25 % av deltakere i tiltakene APS og avklaring vært i ekstern praksis. Samarbeidet med det lokale næringslivet er av stor betydning for den enkelte deltaker, og for oss som selskap for å nå vårt mål om flest mulig i arbeid. Providor har i løpet av 2013 inngått avtale med NHO og deres satsning på Ringer i vannet, hvor formålet er å gi samfunnsbevisste bedrifter trygg rekruttering av kandidater fra attføringsbedrifter. Det er utarbeidet en egen metodikk for samarbeidet som er basert på mer systematisk oppfølging av bedriftene også når de ikke har deltakere i praksis, bl.a. for å kartlegge et framtidig rekrutteringsbehov. Sammen med flere andre attføringsbedrifter i Innlandet spleiser vi på en 30 % prosjektlederstilling ved NHO Innlandet som skal koordinere arbeidet i regionen. I løpet av året har vi i samarbeid med Ringsaker kommune utviklet et kurs for ansatte med langtids-sykefravær. Kurset har fått navnet "Returplan". Målgruppen er sykmeldte ansatte som er i perioden mellom dialogmøte 1 og dialogmøte 2. Det første kurset ble gjennomført i november/desember 2013, og hadde 6 deltakere. Neste kurs gjennomføres i februar Etter dette vil prosjektet evalueres i samarbeid med kommunen med tanke på veien videre. I løpet av 2013 har Providor også inngått et samarbeid med attføringsbedriften Fretex om utplassering av innsamlingsbokser for brukte klær og sko i Ringsaker, Hamar og Stange, og tømming/vedlikehold av disse. Det er også inngått et landsomfattende samarbeid med Fretex International, hvor vi er deres leverandør av arbeidsklær og profileringsartikler. Det er også i 2013 investert betydelige summer i kompetansehevende tiltak for de ansatte i Providor. Totalt har det vært gjennomført 160 dager med faglig påfyll i form av kurs, seminarer og bedriftsbesøk. Et av selskapets satsningsområder i 2013 har vært Strukturert Individuell Arbeidsevneutredning (SIA), som er en metodikk med utspring i Nav Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse. Tre av våre ansatte har gjennomført kurset, hvor målet er å få til bedre, mer systematiske og raskere avklaringer. Providor ble i april 2013 re-sertifisert etter det europeiske godkjenningssystemet for velferdstjenester, EQUASS. Sertifiseringen gjelder for to år. Mennesker i arbeid gir store gevinster, for den enkelte og ikke minst for samfunnet. Betydningen av å være en del av arbeidslivet, med lønnsinntekt og sosial tilhørighet, gir økt livskvalitet! Med dette vil jeg til slutt rette en stor takk til våre dyktige ansatte, eiere, kunder og samarbeidspartnere for godt samarbeid i 2013, og ser frem til et utvidet samarbeid i tiden som kommer. Brumunddal, Erik Glorud Daglig leder

6 Organisasjonskart Pr Generalforsamling Styret Daglig leder Erik Glorud Regnskapsfører (stab) Alf-Harald Hansen Drifts- og markedsleder Olav Øverli Produksjonsleder Roger Ellefsen (Ansvar VTA) Attføringsleder Sigrid Grude Amb Avdelingsleder reklametrykk Henning Johannessen Mona E. Westvold Arne Smedbold Arbeidsleder reklametrykk Rolf J. Skofsrud Læringsr. Marion Bakkerud Avd. leder Læringsr. Jan Tidemansen Avdelingsleder vaskeri Jan Ove Lunna Svein Åge Torgersen Hege Mærde Avdelingsleder frukt Eva Sendstad Marit Taje Eilert Houmb Selger Susan Hahn AB Anita Johansen Gry Imsgard Geir Vidar Lierhagen AB Anne Østby Deglum Gry N. Bakken

7 Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar Attføringsavdelingen i Providor har i løpet av 2013 fått en ny ansatt. Det har over tid vært en del langtids sykefravær i avdelingen, og et vikariat som veileder ble utlyst. Gry N. Bakken startet i vikariat som ny veileder fra I løpet av året valgte vi å gi henne en fast ansettelse. Avdelingen har nå 13 ansatte i tillegg til attføringsleder, samtlige jobber 100 %. Providor har i tillegg ni ansatte innen administrasjon og ulike produksjonsavdelinger. Alle disse har også kontakt med tiltaksdeltakere i større eller mindre grad. I løpet av året har vår salgskonsulent Kristin Mengshoel sluttet, og fra er Susan Hahn ansatt i stillingen. Det er veilederne i attførings-avdelingen som har det formelle oppfølgingsansvaret, men for de som er i intern praksis gjøres mye av jobben i avdelingene. I tillegg har produksjonsleder sammen med avdelingsledere det daglige ansvaret for deltakere i varig tilrettelagt arbeid (VTA). Pr består bedriften av 23 ansatte: Navn og tittel Kompetanse Administrasjon Erik Glorud Utdanning: Daglig leder 2-årig Økonomi/administrasjon 2-årig Teknisk fagskole, konstruksjonsteknikk 3-årig Plate, sveis- og stålkonstruksjon Arbeidserfaring: Daglig leder, Providor AS siden 2000 Daglig leder, Norsk Samson AS Daglig leder, Nittedal ASVO AS Arbeidsleder, Asker Produkt AS Assistent, Åkershagan sentralhjem Administrasjonsassistent, Norbatt XX, Libanon Administrasjonsoffiser, Rekruttskolen Gardermoen Rekruttskoleinstruktør, Værnes og Gardermoen Flystasjon Produksjonsarbeider, Langmoen AS Olav Ø. Øverli Drifts og markedsleder Kurs: Atferdsmodifikasjon Målrettet miljøarbeid Profesjonelt styrearbeid Samspill styret og daglig leder Daglig leders rolle i styret HMS kurs for daglig leder Basiskurs i attføring Rådgiveren Mamut regnskap og rapporter Kontorets administrator og koordinator NAV Arbeidslivssenters modulbaserte opplæringsprogram Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Utdanning: Situasjonsbestemt ledelse Logistikk og markedsføringskanaler Bedriftsøkonomi Personalledelse Svennebrev i snekkerfaget GK Tømrer Arbeidserfaring: Drifts- og markedsleder ved Providor siden 2008 Produksjonsleder ved Providor i 3 år Arbeids og avdelingsleder ved Ringsaker ASVO AS i 6 år.

8 Produksjonsarbeider ved Sealed Air Norge AS i 2 år. Møbel/finsnekker hos Wilberg Design & innredninger AS i 1 år. Produksjonsarbeider ved R. Krogenæs møbelfabrikker AS i 2 år. Sigrid Grude Amb Attføringsleder Kurs: Rådgiveren Basiskurs i attføring Mamut regnskap og rapporter NAV Arbeidslivssenters modulbaserte opplæringsprogram Kontorets administrator og koordinator Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Diverse IA-kurs i regi av NAV Utdanning: Karriereveiledning 10 stp. Master i Internasjonal politikk Cand.mag. med mellomfag i statsvitenskap Arbeidserfaring: Attføringskonsulent ved Providor fra 2006, attføringsleder siden 2007 Førstekonsulent Aetat intro (veiledning) Førstekonsulent UDI Region indre østland (jobbet med intervju av asylsøkere) Assistent/miljøarbeider innen pleie og omsorg Butikkmedarbeider Roger Ellefsen Produksjonsleder Kurs: Rådgiveren Basiskurs Attføring NAV Arbeidslivssenters modulbaserte opplæringsprogram Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Diverse IA-kurs i regi av NAV Utdanning: Bedriftsøkonomi, ettårig Mesterbrev i møbelsnekkerfaget Driftsteknikk, toårig, innen tre & møbel, Gjøvik tekniske fagskole Arbeidserfaring: Tre år som avdelingsleder ved treavdelingen ved Providor, produksjonsleder fra 2009 Arbeidsformann ved Aagaards snekkerverksted Snekker ved Johansen trevare i mange år Kontormedarbeider ved Ringsaker trygdekontor i en kort periode Jobbet med ulike oppgaver innen terminal/logistikk i Linjegods Alf-Harald Hansen Regnskapsfører Kurs: Basiskurs i attføring Karriereveiledning Atferdsforstyrrelser og løsninger i arbeid NAV Arbeidslivssenters modulbaserte opplæringsprogram Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Diverse IA-kurs i regi av NAV Utdanning: Er registrert revisor og autorisert regnskapsfører med utdanning fra: Skatteetatshøgskolen Revisorhøgskolen Bedriftsøkonom fra BI Arbeidserfaring: Regnskapsfører ved Providor siden 2009

9 Rådgiver/Gjeldsrådgiver i NAV Grue/Nord-Odal Har drevet eget regnskapsbyrå Jobbet som saksbehandler i Skatteetaten Jobbet som regnskapsfører og revisor i ulike firma Attføring, kurs og veiledning Arne Smedbold Kurs: Relevante fagkurs Utdanning: Personalutvikling og ledelse Mekanikk Fylkesyrkesskolen Arbeidserfaring: ved Providor siden 2006 Attføringskonsulent ved Hedprodukt AS i 12 år. Avdelingsleder arbeidstreningsverksted Moelven Service AS og har jobbet med bedriftsrettet attføring i Moelven Bygg gruppen i til sammen 13 år. Mona E. Westvold Kurs: Karriereveiledning Attføringsskolen Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Utdanning: Sykepleier Atferdsforstyrrelser og løsninger i arbeid 10 stp. Ernæring, levevaner og helse 10 stp. Arbeidserfaring: ved Providor fra år som bedriftssykepleier i HMS innlandet Sykepleier ved Hamar sykehus Gry Imsgard Kurs: Karriereveiledning Basiskurs i attføring Rådgiveren Sertifiseringskurs i funksjonsvurdering NAV Arbeidslivssenters modulbaserte opplæringsprogram Kurs for tillitsvalgte Diverse IA-kurs i regi av NAV Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Strukturert individuell arbeidsevneutredning (SIA) Utdanning: Fysioterapi Mellomfag sosialøkonomi, grunnfag statsvitenskap Arbeidserfaring: ved Providor siden 2009 NAV Ringsaker, attføring Friskvernleder, Hamar kommune i ni år Kommunefysioterapeut Hamar kommune Instruktør Friskis og Svettis/ Ankerskogen friskliv Kurs: Karriereveiledning Rådgiveren NAV Arbeidslivssenters modulbaserte opplæringsprogram Oppmerksomhetstrening/Mindfulness Helse og miljøarbeid, ett arbeidsmiljøperspektiv sertifisert til å

10 Anita Johansen AB foreta arbeidsplassvurderinger for NAV Basiskurs i attføring Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Strukturert individuell arbeidsevneutredning (SIA) Utdanning: Bachelor i barnevern Arbeidserfaring: Tilrettelegger ved Providor siden 2008 Miljøterapeut og miljøarbeider ved barnevernsinstitusjonene Mjøsvoll og Vien-senteret Salgskonsulent/salgsfremmer for ulike firmaer mot dagligvarebransjen i 18 år Anne Østby-Deglum AB Kurs: Karriereveiledning Basiskurs i attføring SMART veileder i personlig økonomi Opptre tryggere i møte med psykisk syke, rusede og ustabile personer Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Utdanning: Fagbrev i aktivitørfaget Arbeidserfaring: ved Providor siden 2009 Attføringskonsulent ved Ankerløkken AS fra Tilrettelegger i AB ved Hamar ASVO Sosialsekretær ved Hamar ASVO Aktivitør ulike steder Svein Åge Torgersen Kurs: Karriereveiledning Oppmerksomhetstrening/Mindfulness Motiverende intervju SMART- kurs i personlig økonomi, veileder Basiskurs i attføring Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Utdanning: Grunnskole Arbeidserfaring: Avdelingsleder/veileder for Grønn trapp siden 2009 Arbeidsleder i treavdelingen ved Providor fra 2006 Lærer/assistent/kontaktlærer ved Vargstad videregående skole Assistent ved Ringsaker videregående skole Arbeidsleder ved snekkeravdelingen Lillehammer ASVO 25 års erfaring som møbelsnekker bl.a. hos Willberg Design & Innredninger AS og Johansen trevare i Moelv Kurs: Karriereveiledning Basiskurs i attføring Opptre tryggere i møte med psykisk syke, rusede og ustabile personer Motiverende intervju Tegn og symptomer på misbruk av narkotika og andre rusmidler Atferdsforstyrrelser (ADHD, Asperger) og løsninger i arbeid Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid

11 Hege Mærde Utdanning: Allmennlærer Årsenhet i kunst og håndverk Ett år gartnerlinje på Vea Arbeidserfaring: Arbeidsleder og senere veileder ved Providor siden 2008 Lærer ved Furnes ungdomsskole Lærer og leder SFO ved Tysværvåg barne- og ungdomsskole Geir Vidar Lierhagen Kurs: Karriereveiledning Basiskurs i attføring Opptre tryggere i møte med psykisk syke, rusede og ustabile personer Motiverende intervju Tegn og symptomer på misbruk av narkotika og andre rusmidler Oppmerksomhetstrening/Mindfulness Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Utdanning: Fagbrev som tømrer Studiekompetanse VGS Handel og kontorfag Arbeidserfaring: Providor siden høsten 2011 Arbeidsleder Providor siden medio 2010 juni 2011 Jobbet som tømrer/byggeplassleder i 12 år Jobbet 5 år som industrisnekker Har arbeidserfaring som miljøarbeider ved rusinstitusjonen Veslelien Erfaring som lærervikar på barneskole Jan Tidemansen Avdelingsleder Læringsrommet Kurs: Karriereveiledning Atferdsforstyrrelser (ADHD, Asperger) og løsninger i arbeid Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Basiskurs i attføring Utdanning: Adjunkt - Handelsskolelærer Grunnfag norsk Arbeidserfaring: Pedagogisk veileder ved Providor siden år som instruktør/daglig leder på Skurdal Data avd. Rudshøgda Konsulent og kontorfullmektig i stiftelsen Norsk kulturarv Marion Bakkerud Læringsrommet Kurs: Karriereveiledning Basiskurs i attføring LOGOS diagnostisering av Lese og skrivevansker SMART- kurs i personlig økonomi, veileder Migranorsk veileder Lingdys Regnetesten sertifisering Digitaltesten sertifisering Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Utdanning: Videreutd. i grunnleggende lese- og skriveferdigheter Bachelor i pedagogikk

12 og Basiskompetanse Ernæring, levevaner og helse 10 stp. Frisør Arbeidserfaring: ved Providor siden 2008 Lærervikar Frisør i 10 år Marit I. Taje Kurs: Karriereveiledning Basiskurs i attføring Rådgiveren LOGOS diagnostisering av lese- og skrivevansker Migranorsk veileder Lingdys PDK-testen sertifisering Digitaltesten sertifisering Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Utdanning: Sosionom Sosialpedagogikk Arbeidserfaring: ved Providor siden 2009 Jobbet i M-prosjektet under bl.a. NAV Hamar i fire år Jobbet sju år i barneverntjenesten i Hamar kommune Variert erfaring også fra andre yrker Eilert Houmb Kurs: Karriereveiledning Jobpics Kurs innen rusproblematikk, psykologi og juss. Motiverende intervju SMART- kurs i personlig økonomi, veileder Basiskurs i attføring Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Utdanning: Sosionom Statens skogskole Arbeidserfaring: ved Providor siden 2009 Jobbet ett år i M-prosjektet under bl.a. NAV Hamar Jobbet fire år i sosialtjenesten i Hamar kommune Jobbet en kort periode i ekspedisjonen og tre år som kjøttskjærer ved Hed-Opp Rudshøgda. Jobbet tre år som sagbruksarbeider. Variert erfaring også fra andre yrker. Gry N. Bakken Kurs: Karriereveiledning Motiverende intervju SMART- kurs i personlig økonomi, veileder Basiskurs i attføring Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Utdanning: Karriereveiledning 30 stp. Bachelor i pedagogikk med fordypning i spesialpedagogikk, og organisasjon og ledelse Studiekompetanse

13 Helse og sosialfag, grunnkurs Produksjonsavdelingene Henning Johannessen Avdelingsleder reklametrykk Arbeidserfaring: ved Providor fra februar 2013 To år som rådgiver og kursinstruktør på AMO-kurs hos Menko AS Lærervikar i barneskolen Ni års erfaring som assistent i barnehage Fem års erfaring som medeier og styremedlem i aksjeselskap Variert erfaring også fra andre yrker Utdanning: Grunnskole Arbeidserfaring: Avdelingsleder ved reklametrykkavdelingen ved Providor siden 2001 Silketrykker ved Dalatrykk/DMT i mange år Rolf Johnny Skofsrud Arbeidsleder reklametrykk Kurs: Basiskurs i attføring Hvordan lede mennesker i praktisk arbeid Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Utdanning: Grafisk kunstner. Seks års utdanning ved Kent Institute og Art & Design Videregående skole, Handels- og kontorfag Arbeidserfaring: Arbeidsleder ved Providor siden 2009 Har i ti år drevet sitt eget firma, Desertpunk. Jobbet som kundeveileder ved Vinmonopolet Jobbet som personlig assistent i bofellesskap i Stange kommune Lærervikar ved Åkershagen skole og undervisning Lærer ved barnekunstskolen i Løten Jobbet ved Kunstbanken, Hedmark Kunstsenter bl.a. med montering av kunstutstillinger Har ellers hatt ulike jobber som bl.a. sjåfør, kundebehandler og renholder Jan Ove Lunna Avdelingsleder vaskeri Kurs: Basiskurs i attføring Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Utdanning: Psykiatrisk hjelpepleier Arbeidserfaring: Arbeidsleder/avdelingsleder ved Providor siden 1995 Jobbet flere år i bofellesskap for funksjonshemmede Elleve års erfaring fra seksjonshusfabrikken i Moelven bolig Har også erfaring som tilskjærer ved AS Biltrekk Eva Sendstad Avdelingsleder Jobbfrukt, skolefrukt og pakke/montering Kurs: Basiskurs i attføring Opptre tryggere i møte med psykisk syke, rusede og ustabile personer Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Utdanning: Aktivitør Arbeidserfaring:

14 Avdelingsleder ved Providor siden 2006 Jobbet ved Ringtoft/Ringsaker ASVO/Providor siden 1992, bl.a. som arbeidsleder ved snekkeravdelingen Aktivitør ved Olsrud HVPU/Vang kommune i ca. ti år Susan Hahn Salgskonsulent Kurs: Basiskurs i attføring Hvordan lede mennesker i praktisk arbeid Opptre tryggere i møte med psykisk syke, rusede og ustabile personer Kurs for tillitsvalgte Diverse IA-kurs i regi av NAV NAV Arbeidslivssenters modulbaserte opplæringsprogram Atferdsforstyrrelser (ADHD, Asperger) og løsninger i arbeid Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Strukturert individuell arbeidsevneutredning (SIA) Utdanning: Helse og sosialfag vgs. Sosiallinja Bjerkely Folkehøyskole Arbeidserfaring: Providor, salgskonsulent fra 2013 Personalkonsulent hos Christiania Personell Innkjøpsansvar, ass. butikksjef og butikksjef fra varehandel i nærmere ti år. Koordinator, it seksjonen i Lillehammer Kommune Assistent i Ringsaker Kommune, pleie og omsorgstjenesten Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte Kompetanseheving har vært, og er, et prioritert område ved Providor. I løpet av 2013 har det vært gjennomført flere kompetansehevende tiltak. Totalt har de ansatte gjennomgått 160 dager med faglig påfyll og kompetanseheving til en samlet pris av kr ,-. Dette utgjør i snitt sju dager per ansatt, noe som er omtrent på nivå med landsgjennomsnittet i følge BATT-undersøkelsen. Basiskurset i attføring er en del av den felles plattformen det er ønskelig at de fleste i bedriften har. I tillegg skal alle ansatte i attføringsavdelingen ha innføringskurs i karriereveiledning. De ansatte har også deltatt på konferanser og kurs som er relevante med utgangspunkt i den enkeltes arbeidsoppgaver. I etterkant av kurs har den ansatte formidlet en del av det som er lært til resten av avdelingen, slik at flere kan få utbytte av den nye kompetansen. Dette fungerer også som en kort evaluering av kurset. Det er i løpet av året ikke arrangert noen felles kursdag for samtlige ansatte. Et satsningsområde i 2013 har vært Strukturert Individuell Arbeidsevneutredning (SIA) som er en metodikk med utspring i Nav Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse. Målet er å få til bedre, mer systematiske og raskere avklaringer. I løpet av året er tre ansatte skolert i metodikken, og de jobber nå med å implementere den som et av flere verktøy i det daglige arbeidet. Basiskurs i attføring Basiskurset er Bransjeforeningen Attføringsbedriftenes grunnutdanning i yrkesrettet attføring. Det danner grunnmuren i Attføringsbedriftenes tilbud om å sikre fagkyndighet i attføringsvirksomheten, og utvikle en moderne leder- og veilederrolle. Kurset arrangeres av Kallerud kompetanse. Det består av 2 hele kursuker med noen ukers mellomrom, og har følgende innhold:

15 Attføringsbedriftenes rolle og tjenester Forandringsarbeid og yrkespedagogikk Kommunikasjonstrening Aktørmodellen som verdigrunnlag Karriereveiledning Karriereveiledning er en av grunnsteinene i moderne attføringsarbeid og benyttes i forbindelse med de fleste av tiltakene som tilbys ved Providor. Attføringsbedriftene arrangerer både tre dagers innføringskurs og en dags sertifisering i bruk av testverktøy. I tillegg tilbys karriereveiledning som et 10 poengs studie i samarbeid med Høyskolen i Østfold. Alle Providors veiledere er sertifisert i karriereveiledning. Kompetansestrategi Bedriften fikk i 2010 på plass en kompetansestrategi og kompetanseplanen for 2013 bygget på denne. Strategien bygger på Attføringsbedriftenes kompetansestrategi der kompetansehevende tiltak deles i fire ulike nivåer: 1. Generell kompetanse 2. Bransjespesifikk basiskompetanse 3. Karrierespesifikk veiledningskompetanse 4. Målgruppe og temaspesifikk veiledningskompetanse Kompetansestrategien skulle egentlig revideres i november 2013, men da det ble klart at Attføringsbedriftenes kompetansestrategi vil bli revidert i løpet av våren 2014 fant vi det naturlig å avvente revisjonen også ved Providor. Under er en oversikt over hvilke kompetansehevende tiltak den enkelte ansatte har gjennomført i løpet av året, antall dager og nivå. Navn og tittel Kurs Dato Fullførte Nivå dager Administrasjon Erik Glorud Lønnsseminar, NHO Daglig leder Ledersamling, Oslo Årsmøte Jobbfrukt, Lofoten Årskonferanse, Attføringsbedriftene Bedriftskurs, KLP EyeShare seminar Bransjemøte Frukt & Grønt Olav Ø. Øverli Drifts og markedsleder Personalledelse BI Lesedag/Eksamen Bedriftsøkonomi BI New Wave-messe Bedriftsøkonomi, BI Personalledelse, BI Lønnsseminar, NHO Ledersamling, Oslo Tett og tidlig frisk og glad, IAkurs IA-Rådet i Hedmark Personalledelse, BI Bedriftsøkonomi, BI Lesedag/Eksamen

16 Sigrid Grude Amb Attføringsleder Roger Ellefsen Produksjonsleder Alf-Harald Hansen Regnskapsfører Kompetanseheving administrasjon Hjertestarter og førstehjelp, ,5 1 Providor Messe YOU Høstmesse New Wave Brukerseminar Proplan Bedriftskurs, KLP EyeShare seminar Slik håndterer du en "ikke fungerende" ansatt, HMS Øst Lønnsseminar, NHO Ledersamling, Oslo Fagkonferansen, Attføringsbedriftene Tett og tidlig frisk og glad, IAkurs IA-Rådet i Hedmark Ringer i vannet, regional samling ,5 2 Årskonferanse, Attføringsbedriftene Superbrukerkurs PAT, Proplan Brukerseminar Proplan Seminar for attføringsledere, Attføringsbedriftene Fagrådsmøte, Attføringsbedriftene Ung identitet uten arbeid, Jobbaktiv Slik håndterer du en "ikke fungerende" ansatt, HMS Øst NBR og New Wave-messe Lønnsseminar, NHO Ledersamling, Oslo Tett og tidlig frisk og glad, IAkurs IA-Rådet i Hedmark Internseminar, Strategiplan Årsmøte Jobbfrukt, Lofoten Messe YOU Høstmesse New Wave Slik håndterer du en "ikke fungerende" ansatt, HMS Øst Nøkkeltall i analyse og rapportering Generasjonsskifte, spar arveavgift og skatt EyeShare seminar GRFS og risikostyring Oppdragsansvar intern kvalitetskontroll Kontroller og nyheter i skatteetaten 62

17 Attføring Arne Smedbold Mona E. Westvold Gry Imsgard Anita Johansen AB Anne Østby-Deglum AB Svein Åge Torgersen Hege Mærde Geir Vidar Lierhagen Strukturert individuell arbeidsevneutredning (SIA), Attføringsbedriftene Tett og tidlig frisk og glad, IAkurs IA-Rådet i Hedmark Opplæring for tillitsvalgte, Lederne Hjertestarter og førstehjelp, ,5 1 Providor Motivasjonskurs for tillitsvalgte i Lederne, Tallin Strukturert individuell arbeidsevneutredning (SIA), Attføringsbedriftene Tett og tidlig frisk og glad, IAkurs IA-Rådet i Hedmark Fagkonferansen, Attføringsbedriftene Hjertestarter og førstehjelp, ,5 1 Providor Ringer i vannet, regional samling Ringer i vannet, regional samling Kunsten å overbevise, Retorisk institutt Ringer i vannet, regional samling Hjertestarter og førstehjelp, ,5 1 Providor Kunsten å overbevise, Retorisk institutt Ringer i vannet, regional samling Utviklingsforstyrrelser (ADHD, Asperger og Tourettes syndrom) og løsninger i arbeid Fagkonferansen, Attføringsbedriftene Hjertestarter og førstehjelp, ,5 1 Providor Naturklatrejungelkurs Ung identitet uten arbeid, Jobbaktiv Fagkonferansen, Attføringsbedriftene Hjertestarter og førstehjelp, ,5 1 Providor Utviklingsforstyrrelser (ADHD, Asperger og Tourettes syndrom) og løsninger i arbeid Fagkonferansen, Attføringsbedriftene Basiskurs i kommunikasjon og pedagogikk, Kallerud kompetanse/attføringsbedriftene

18 Jan Tidemansen Avdelingsleder læringsrommet Marion Bakkerud Basiskompetanse Marit I. Taje Eilert Houmb Gry Bakken Kompetanseheving attføring Produksjon Henning Johannessen Avdelingsleder reklametrykk Rolf Johnny Skofsrud Arbeidsleder reklametrykk Jan Ove Lunna Avdelingsleder vaskeri Eva Sendstad Avdelingsleder Frukt og grønt Naturklatrejungelkurs Ung identitet uten arbeid, Jobbaktiv Fagdag Læringsnettverket Fagkonferansen, Attføringsbedriftene Opplæring for tillitsvalgte, Lederne Hjertestarter og førstehjelp, ,5 1 Providor Læringsnettverket, Strategiseminar Fagdag Læringsnettverket Opplæring for tillitsvalgte, Lederne Hjertestarter og førstehjelp, ,5 1 Providor Læringsnettverket, Strategiseminar Hjertestarter og førstehjelp, ,5 1 Providor VOX, Læringsmål Ung identitet uten arbeid, Jobbaktiv VOX, Læringsmål Ung identitet uten arbeid, Jobbaktiv Karriereveiledning, Høgskolen i Lillehammer Karriereveiledning, Eksamen HIL Karriereveiledning, Eksamen HIL Hjertestarter og førstehjelp, ,5 1 Providor 75,5 NBR og New Wave-messe Høstmesse New Wave Besøk Nordisk Handelshus Internkurs Mamut ,5 1 Hjertestarter og førstehjelp, ,5 1 Providor Internkurs Mamut , Hjertestarter og førstehjelp, ,5 1 Providor Internkurs Mamut , Strukturert individuell arbeidsevneutredning (SIA), Attføringsbedriftene Utviklingsforstyrrelser (ADHD,

19 Susan Hahn Salgskonsulent Kompetanseheving produksjon Sum dager kompetanseheving i 2013 Asperger og Tourettes syndrom) og løsninger i arbeid Seminar for arbeidsledere, Attføringsbedriftene Tett og tidlig frisk og glad, IAkurs IA-Rådet i Hedmark Årsmøte Jobbfrukt, Lofoten Jobbfruktsamling, Olrud Jobbfruktsamling, Ringebu Internkurs Mamut ,5 1 Internkurs Mamut , ,5 160 Tildelt ramme, godkjente plasser og faktisk gjennomførte årsverk Providors hovedfokus er å levere tiltaksplasser i såkalt "skjermet virksomhet", på oppdrag fra NAV. Som et supplement til dette leveres også enkelte andre tjenester innen kompetanseheving og kartlegging. Dette er tiltak som ikke er tildelt et visst antall plasser fra NAV, slik at vi i større grad kan justere tilbudet i forhold til etterspørselen. Tiltak i "skjermet virksomhet" Providor har hatt meget godt belegg på de tildelte plassene i "skjermede tiltak" i Det har til dels vært svært lange ventelister for å komme inn på enkelte tiltak. Dette resulterte også i at vi fikk åtte ekstra avklaringsplasser fra november (midlertidig i 4 mnd.) Dagens betalingsrutine hos NAV, der det gis tilsagn på et antall månedsverk men betales kun for faktisk benyttede månedsverk, har det blitt fokusert på å ligge på et "riktig" aktivitetsnivå til en hver tid. Tiltak Avklaring i skjermet virksomhet Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Arbeid med bistand (AB) Godkjente plasser 17 (25 fra ) Deltakere sluttet i 2013 Gjennomsnittlig oppholdstid * Utnyttelsesgrad av tildelte månedsverk Antall deltakere mnd.(-) 101,7 % mnd.(-) 100,2 % mnd.(- 48) 100,2 % mnd.(+ 4) 99,5 % 23 1 * For deltakere som sluttet i tiltaket i løpet av året. Endring fra 2012 i parentes. Venteliste Pr Læringsrommet Gjennom tilbudet Læringsrommet tilbyr Providor bl.a. dataopplæring, nettstudier m. støtte, og tilrettelagt lese-, skrive- og matematikkopplæring. I tillegg tilbys minoritetsnorsk på Læringsrommet i kombinasjon med praksis som en del av tiltaket APS.

20 Læringsrommet har kapasitet til totalt 26 studieplasser. I løpet av året har 43 deltakere sluttet i tiltaket. Det er lite eller ingen ventetid før oppstart. Ved årsslutt var det 9 deltakere i aktivitet ved Læringsrommet. Funksjonsvurdering Providor har to veiledere som er sertifisert for å kunne gjennomføre tiltaket funksjonsvurdering i attføringsbedrift. Vi har i 2013 også hatt god innsøking på tiltaket, men kapasiteten har vært noe redusert pga. av sykefravær. I løpet av året har 17 deltakere vært gjennom tiltaket. Pr var det to deltakere registrert i tiltaket. Oversikt over produksjonsavdelinger og praksissteder Providor har i 2013 primært hatt fokus på å tilby arbeidspraksis ute i ordinære virksomheter, men vi har også kunnet tilby deltakere stor variasjon i type arbeidsoppgaver i bedriftens forskjellige avdelinger. Under er en kort presentasjon hver avdeling. Frukt og grønt Jobbfrukt er et tilbud der bedrifter abonnerer på leveranse av frisk frukt en eller flere ganger pr. uke. Frukten pakkes om fra hele kasser til fruktkurver på to, tre, fire, fem eller sju kilos kurver med sesongens frukter. Fruktkurvene pakkes så på biler og distribueres til kundene. Det er arbeidsoppgaver knyttet til både pakking, utkjøring og fakturering. Nytt i 2012 var å tilby en "Hedmarkskurv" til jul. Dette viste seg å bli en suksess og vi videreførte dette i 2013 under navnet "Innlandskurven". Målet er på sikt å kunne tilby en "Ringsakerkurv" gjennom hele året, bestående av lokale råvarer produsert i Ringsaker, men pga. den store etterspørselen har det foreløpig vist seg vanskelig å finne store nok produsenter. Avdelingen har hatt en relativt stabil omsetning i Vi kjørte ut all skolefrukt til ungdomsskoler i Ringsaker. Skolefrukt kjøringen er et godt bidrag for oss, og fører til minimale ekstra kostnader. I forhold til skolefrukt er oppgavene primært knyttet til distribusjon. I løpet av 2013 har Providor også inngått et samarbeid med attføringsbedriften Fretex om utplassering av innsamlingsbokser for brukte klær og sko i Ringsaker, Hamar og Stange, og tømming/vedlikehold av disse. Dette er fine arbeidsoppgaver for våre sjåfører. Jobbfrukt og skolefrukt sysselsetter til sammen en deltakere. Fordelt på 5 faste VTA stillinger og da stort sett resten i korte tiltak og avklaringsperioder. Reklametrykk Avdelingen utfører store og små trykkeritjenenester innen områdene tekstiltrykk, transfertrykk, sublimering, digitaltrykk, tampo-trykk og trykking av plakater og klistremerker. Providor har ansatt en felles salgskonsulent for produksjonsavdelingene, men som har sitt hovedfokus på reklametrykkavdelingen. Et av satsingsområdene til avdelingen er videre salg av diverse tekstiler, og vi samarbeider tett med New Wave som har godt kjente merkevarer som Craft, Clique og Cutter & Buck. Et annet er Gaveartikler, premier og pyntegjenstander fra kjente merker som Kosta Boda og Orefors. I 2013 har vi arbeidet godt og begynt å få et solid grunnlag for salg av arbeidsklær. Jobman, Projob og Giasco (sko) er de merkevarene vi har bestemt oss for å lagerføre, men vi har også samarbeid med flere andre leverandører som for eksempel A-Design, Aalesund arbeidstøy etc. Vi har i 2013 inngått et samarbeid med Fretex international, og er i dag deres leverandør av arbeidsklær og profileringsartikler. Vi har i den forbindelse laget en egen nettbutikk for Fretex på et bestemt sortiment. Dette har gjort arbeidet enklere for begge parter, og må vel kunne sies å ha

21 vært en suksess. Vi begynte så smått og planlegge en ny nettbutikk som skal rette seg mot alle andre attføringsbedrifter i landet. Dette vil bli gjennomført i første halvdel av Avdelingen sysselsetter 7 faste VTA ansatte og har i tillegg plass til 3 deltakere, og da gjerne i litt lengre løp. Vaskeri På vaskeriet vaskes det dyner, puter, gardiner og klær for Ringsaker kommune. Vi vasker også arbeidstøy, mopper, ryer og andre produkter for næringslivet og for det private markedet. I tillegg til oppgavene inne på vaskeriet er det transportoppgaver knyttet til henting og utkjøring av varer. Avdelingen sysselsetter 7 VTA ansatte og har i tillegg plass til 2-3 deltakere i både korte og lengere løp. Kantine Det er ca personer som spiser i Providors kantine daglig. Det serveres påsmurte brødskiver, salat og enkle varmretter. De som har praksis i bedriftens kantine får være med på alle arbeidsoppgaver som innebærer å sette opp uke-meny, bestille varer, tilberede maten, vaske opp og holde det rent. Avdelingen sysselsetter 3-5 deltakere. Resepsjon Providor tilbyr arbeidspraksis i resepsjonen. Oppgaver er å ta i mot og hjelpe besøkende, ta i mot telefoner, samt enkelt forefallende kontorarbeid. Resepsjonisten får noen ganger prøve seg på fakturering for avdelingene. I tillegg er det resepsjonens oppgave å skanne fakturaer inn i bedriftens elektroniske fakturabehandlingsprogram EyeShare. Avdelingen sysselsetter 1-3 deltakere, avhengig av den enkeltes arbeidstid. Vaktmestertjeneste Bedriften har en vaktmestertjeneste til å foreta løpende vedlikehold og andre aktuelle oppgaver i forhold til den bygningsmassen bedriften selv benytter. Vi har en vaktmester som er i tiltaket VTA og 1-2 vaktmesterassistenter fra andre tiltak. Ekstern praksis I tillegg til det varierte tilbudet som finnes i bedriftens ulike avdelinger, samarbeider vi tett med ordinære bedrifter i nærområdet. I løpet av året var 57 % av deltakerne i APS, og 25 % av deltakerne i Avklaring, i ekstern arbeidspraksis. Dette har vært et satsningsområde i løpet av året, og det er gledelig å se at vi ligger langt over gjennomsnittet på landsbasis for bruk av ekstern praksis som i følge BATT-undersøkelsen var på 24,5 % i APS. Deltakere i Arbeid med bistand benytter hos oss kun hospitering i eksterne virksomheter. Våre samarbeidspartnere i løpet av året har vært: Aina's trekunst Aleris Ungplan & Boi AS Arbeidstilsynet Indre Østland Regionkontor Hamar ASKO Hedmark AS Bakers Heba Bama Dagligvare Brumunddal Bo- og Aktivitetssenter Brumunddal tannklinikk v/ tannlege Siri Thesen BUS STOP Buttekvern barnehage Byggmakker Skattum Ringsaker Coop Innlandet BA, Coop OBS! Rudshøgda Coop Obs avd. Rudshøgda- Kafe Coop Obs Olrud

22 Dagsenteret, Lillehammer Doktorgården Tannlegesenter AS Drive Adventures AS Eik-senteret Furnes Elektriker`n Ringsaker A/S Europris Brumunddal Eurospar Brumunddal Fagerlund skole Fagernes skole SFO Fagertun hybelhus Finns vareekspress Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) - divisjon for forsyning Fredheimvegen barnehage Frelsesarmeen Hamar Friflyt.no Furnes ungdomsskole Gjøvik videregående skole Globus AS Grilstad AS avd. Brumunddal Gurimalla Mølla Storsenter Gustavas Kulturfabrikk Hamar Bilutleie AS Hamar Naturskole Hedmark fengsel Hedmark Fylkesmuseum, avd. Domkirkeodden Hempa skole SFO HRR Miljø A/S ISS Iss Facility Services AS Jiffy Products as Jysk, Brumunddal Kiwi avd 029 Stavsjø Kongsvegen Legesenter Lefdal Elektromarked Hamar Lillehammer kommune, Villa utsikten LinnCa's Blomster Mattilsynet, Brumunddal Mattilsynet, Distriktskontoret Øst-Hedmark Maxbo, Brumunddal Menko Avd. Hamar Meny (Maxi) Moelven ByggModul Murerfirma Kjell Syversen AS Mørkved skole Narvesen Knasken 274 NAV Ringsaker Nes barneskole Nille Brumunddal Nille, Moelvtorget Nordisk Heste- og hundeterapiskole NORSTAT AS avd Lillehammer Nortura Rudshøgda

23 Olstad Agentur AS Orkla Foods Norge, avd Nora Brumunddal Ottestad Autolakk ParkettPartner ParkettPartner Vedlikehold Pasientreiser HSØ Enhet for reiseoppgjør Prestrud skole Prøysenhuset RIMI Furnesvegen Ringsaker asylmottak Ringsaker Helsestasjon Ringsaker kirkelige fellesråd Ringsaker Kommune - Børkevegen Borettslag Ringsaker kommune Bygg og Eiendom Ringsaker Kommune- matutkjøring Ringsaker Kommune Nes bo - aktivitetssenter Ringsaker Kommune Omsorgsdistrikt Brumunddal Ringsaker Kommune RE-matproduksjon Ringsaker kommune, Gaupen skole Ringsaker kommune, psykisk helse og rusteamet Ringsaker Kommune, regnskaps avd. Ringsaker Kommune, Ringsaker bo- og aktivitetssenter Ringsaker Kommune, Storgt 82 Ringsaker Kommune, Tømmerli Bo- og Aktivitetssenter Ringsaker lensmannskontor Ringsaker videregående skole Se Butikkdrift og Eiendom AS Skarpsno Elektro AS Skattum Handel AS Skaugs Servicesenter AS Skoringen Hamar Statens vegvesen Lillehammer Stiftelsen Fossumkollektivet Stiftelsen Grobunn Strand Unikorn AS Sykehus Innlandet HF, Lillehammer, cytologisk avdeling Sykehuset Innlandet HF Kringsjåtunet behandlingsenhet Sykehuset Innlandet, Adm. Sætre/Kim`s Södra Interiør AS Taxi Hedmark TESS Hamar The Body Shop Tine Meieriet Brumunddal Treningskompaniet AS, avd. Brumunddal Tunvold familiebarnehage Tyrili Klatring Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Veslelien SKBO Vita Mølla Øverkvern FUS barnehage

24 Ringer i vannet Som en strategi for å forbedre kontakten og samarbeidet med det lokale næringslivet ytterligere har Providor i løpet av 2013 gått inn som en del av NHOs storsatsning og rekrutteringsstrategi Ringer i vannet. Målsettingen er at NHO-bedriftene skal bli mer bevisst den gode muligheten det er å samarbeide med attføringsbedrifter om rekruttering, noe som både gir våre deltakere en sjanse til å vise seg fram og komme ut igjen i jobb, og som gir bedriftene mulighet til å vise at de tar sosialt ansvar. Det er utarbeidet en egen metodikk for samarbeidet som er basert på mer systematisk oppfølging av bedriftene også når de ikke har deltakere i praksis, bl.a. for å kartlegge et framtidig rekrutteringsbehov. Sammen med flere andre attføringsbedrifter i Innlandet spleiser vi på en 30 % prosjektlederstilling ved NHO Innlandet som skal koordinere arbeidet i regionen. I tillegg er en av Providors veiledere, Anita Johansen, tildelt rollen som Key Account Manager ut mot samarbeidende NHO-bedrifter. I løpet av 2013 ble det inngått 7 rekrutteringsavtaler mellom Providor og følgende lokale NHObedrifter: Globus Grilstad Bakers Heba Orkla Foods Norway avd. Nora Brumunddal Tine Meieriet Brumunddal Södra Interiør Strand Unikorn Dette arbeidet vil fortsette i Formell opplæring/kvalifisering og annen dokumenterbar kompetanse (realkompetanse) Ingen av de skjermede tiltakene ved Providor tilbyr formell opplæring eller kvalifisering. Providor er medlem av Attføringsbedriftenes Læringsnettverk, og har etablert Læringsrommet som en tilleggstjeneste til de skjermede tiltakene. Ved Læringsrommet kan deltakere følge fjernundervisning via NKI, NKS eller andre leverandører, samtidig som Providors pedagoger kan bistå med praktisk tilrettelegging, hjelp til å sette opp en studieplan og med tilbakemelding til NAV i forhold til bl.a. progresjon. Deltaker i Læringsrommet får tilgang til egen studieplass med dataverktøy ved bedriften. Læringsrommet tilbyr også dataopplæring i eborger og Datakortet, og er godkjent testsenter for Datakortet. Læringsrommet tilbyr arbeidsnorsk til deltakere med fremmedspråklig bakgrunn. Dette kan gjennomføres som Migranorsk, et databasert norskopplæringsprogram, eller tavleundervisning og oppgaver knyttet opp mot arbeidspraksis for mer effektiv læring. Providor kan også tilby kartlegging og kompensatorisk opplæring i basisferdigheter i lesing, skriving og matematikk. Metodikken er utarbeidet og kvalitetsgodkjent av Læringsnettverket. en som jobber med basiskompetanseopplæring har videreutdanning i grunnleggende lese- og skriveferdigheter fra universitetet i Stavanger. Erfaringsmessig ser vi at mange deltakere har svake basisferdigheter og behov for slik opplæring for å fungere i en arbeidssituasjon eller for å kunne ta videre kurs og utdanning. Antallet deltakere på dette tilbudet har økt i løpet av året, og deltakerne har vist god framgang. Mange velger også å fortsette med videre utdanning i etterkant av lese- og skriveopplæringen.

25 Tverretatlig samarbeid/helhetlig oppfølging Providor har et tett og nært samarbeid med flere ulike instanser for å kunne tilby deltakerne en mest mulig helhetlig oppfølging. Særlig tett er samarbeidet med NAV for å få til gode løsninger rundt den enkelte deltaker. De aller fleste deltakere er henvist fra NAV Ringsaker, men det kommer også enkelte henvisinger fra Hamar, og et økende antall henvisinger fra NAV Stange. Vi opplever at saksbehandlere er imøtekommende og stiller opp via telefon, e-post og trekantsamtaler, slik at vi sammen med deltakeren finner den beste løsningen i hver enkelt sak. For deltakere i tiltaket Funksjonsvurdering er NAV Arbeidslivssenter en naturlig samarbeidspartner i tillegg til bedriften der den enkelte er ansatt. Også i løpet av 2013 har vi gjennom enkeltsaker også samarbeidet med Psykisk Helsevern ved Sykehuset Innlandet, avd. DPS Hamar. Flere av Providors deltakere er til utredning eller behandling ved DPS Hamar, og etter deres ønske har veileder vært med til enkelte av disse samtalene. I forhold til psykisk helse samarbeider vi også med avd. Psykisk Helse i Ringsaker kommune. Vi er med deltakere på samtaler der det er hensiktsmessig, og vi oppretter kontakt med Psykisk Helse i samråd med deltaker ved behov. I enkeltsaker samarbeider vi med den enkelte deltakers fastlege, dersom dette er ønskelig for å få på plass en helhetlig oppfølging. Vi har også i mange tilfeller initiert trekantsamtaler med både fastlege og NAV til stede, da vi stadig opplever at deltakerne har sammensatte utfordringer. Vi samarbeider med Pleie- og omsorgstjenesten i kommunen i forhold til flere av arbeidstakerne i tiltaket VTA, og vi er bl.a. med på ansvarsgruppemøter rundt mange av VTA deltakerne. Det er også deltakere i andre tiltak som har individuell plan fra kommunen og ansvarsgruppe rundt seg. I slike tilfeller deltar vi i ansvarsgruppe der det er ønskelig. I forhold til realkompetansevurdering samarbeider vi med Hedmark fylkeskommune og videregående utdanning. Flere deltakere er i løpet av året realkompetansevurdert. I tillegg har vi hatt kontakt med ulike høyskoler vedrørende realkompetansevurdering og høyere utdanning. Det samarbeides ellers, som allerede omtalt, mye med lokalt næringsliv som er positive til å ta inn deltakere i arbeidspraksis/hospitering. Dette gjør at vi enklere kan gi den enkelte en interessant og tilpasset arbeidspraksis. Alle tiltak fokuserer på helse, kosthold og ernæring. Vi samarbeider med Fønix treningssenter i Brumunddal om dette, og alle deltakere kan gratis delta på deres treningstilbud mens de er tilknyttet Providor. Fønix kan også tilby mer skreddersydde programmer med utvidet veiledning, men dette må deltaker evt. betale for. Uansett samarbeidspartner i den enkelte sak tilstreber vi å gi deltaker et helhetlig tilbud, og å knytte kontakt med andre instanser der det er hensiktsmessig. Vi legger stor vekt på å ha en avsluttende trekantsamtale med NAV og evt. andre instanser, før tiltak avsluttes, slik at deltaker sikres forutsigbarhet og videre oppfølging der det er nødvendig. Erfaringsmessig er overganger kritiske punkt med tanke på videre suksess. Å trygge overgangen øker for mange sjansen for at de klarer å gjennomføre det som er planlagt videre. Resultater av attføringsarbeidet Ved årets slutt var 125 personer i ulike tiltak. I løpet av året er det registrert at hele 274 deltakere startet opp og 271 deltakere er avsluttet i ulike tiltak. En del deltakere kjedes mellom ulike tiltak og registreres dermed flere ganger, men allikevel er det mange individer som i løpet av et år er innom bedriften. Alle deltakere har en individuell aktivitetsplan som revideres periodisk. Det registreres hvorvidt den enkelte når målene i sin plan. I 2013 oppnådde 82 % av deltakerne målet i siste aktivitetsplan.

26 Resultater avsluttede deltakere Providor 2013 Passive løsninger 38% Andre aktive løsninger 49% Jobb 13% Av de 271 som ble avsluttet i løpet av året ble totalt 62 % avsluttet til aktive løsninger, mot 70 % i Vi har i løpet av året sett at mange henvises med en bestilling som går på avklaring mot en varig ytelse. Dette er bl.a. personer som tidligere har hatt innvilget en tidsbegrenset uføretrygd, men som ble konvertert over til arbeidsavklaringspenger i Disse har maks-dato på arbeidsavklaringspenger , og det har det siste året vært et stort fokus på avklaring av denne gruppen. Videre følger en gjennomgang av resultatene for de ulike tiltakene. Avklaring i skjermet virksomhet Tiltaket organiseres på to ulike måter, individuelt eller gruppebasert. Gruppebasert avklaring organiseres som fire uker kurs, fire timer pr. dag, fire dager i uka. Etter de fire ukene avklares det med saksbehandler om deltaker skal fortsette i arbeidspraksis, eller om tiltaket avsluttes etter teoridelen. Tiltaket kan vare i inntil 12 uker totalt. Målet med tiltaket er å avklare arbeidsevne samt å legge en aktivitetsplan for veien videre. Gjennomføres tiltaket individuelt, gjøres dette gjennom kartleggings- og veiledningssamtaler samt ev. praksis. Hvilke alternativ som velges er avhengig av hva som er ønskelig og/eller mest hensiktsmessig for deltaker pga. helsesituasjonen eller målet med tiltaket. Eventuell arbeidspraksis gjennomføres internt ved Providor eller i eksterne bedrifter. Av alle deltakere i tiltaket (også de som aldri er i praksis) har ca. 25 % vært i ekstern praksis i løpet av året. Providor har i 2013 vært godkjent for 17 plasser. Ventetiden for plass i tiltaket ble bare lengre og lengre i løpet av året, og mange av de som ble henvist var "konvertert" og hadde maksdato på arbeidsavklaringspenger I oktober var ventetiden før oppstart i Avklaring ca. 6 mnd. og vi fikk 8 ekstra plasser i tiltaket i perioden november '13 - februar '14. Dette har redusert ventetiden betydelig. løpet av året har 117 deltakere sluttet i avklaring. Av de som er avsluttet har totalt 61 % blitt avsluttet til aktive tiltak, mot 67 % i At antallet som slutter til aktive tiltak går ned kan forklares med et økt antall bestillinger av avklaring mot en varig ytelse, som nevnt over. Målsettingen i samarbeidsavtalen med NAV er at 100 % av deltakerne skal være avklart etter endt tiltak. Oppsummeringen viser at 4 % hadde sluttårsak "Annet, ingen aktive løsninger", det betyr stort sett at det ved tiltaksslutt ikke ligger noen videre plan klar.

27 Under er en oversikt over avsluttede deltakere fordelt på sluttårsak. Arbeid/trygd kombinasjon 4% Annet, ingen aktive løsninger 4% Annet, aktive løsninger 5% Resultater avsluttede deltakere avklaring i skjermet virksomhet 2013 Tiltaket AMO 1% Søkt/fått uførepensjon 26% Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) er et arbeidsmarkedstiltak rettet mot arbeidssøkere som av helsemessige eller sosiale årsaker har usikre yrkesmessige forutsetninger, og behov for tett oppfølging. Gjennom APS er det mulig å møte arbeidslivet i trygge omgivelser. Vi bistår deltakerne med å finne egnede praksisplasser hos eksterne samarbeidspartnere, eller internt i bedriften. Hvilke alternativ som benyttes er avhengig av deltakerens ønsker og kvalifikasjoner, og målsettingen i den enkeltes individuelle aktivitetsplan. Lavterskeltilbudet "Grønn trapp" tilbyr ekstra tett oppfølging og ekstra trygge rammer for de som har behov for det. Disse deltakerne er i starten mye sammen som gruppe for å etablere gode rutiner gjennom bl.a. felles måltider og snekkerrelaterte arbeidsoppgaver utendørs. Disse regnes i denne perioden som å være i intern praksis, etter hvert som de blir klare for det etableres eksterne praksisplasser på vanlig måte. Providor har tidligere hatt et eget tilbud til ungdom. Dette har i løpet av 2012/2013 blitt helt avviklet, og ungdom gis et like individuelt tilpasset tilbud som alle andre. I løpet av året har 57 % av alle deltakere i tiltaket vært i ekstern praksis, dette er 3 % fra målet i samarbeidsavtalen med NAV Hedmark som er 60 %. Noe av forklaringen ligger trolig i at ca. 20 % av alle deltakere i APS til en hver tid er i "Grønn trapp". Av de øvrige deltakerne i tiltaket er langt over 60 % i ekstern praksis. Til sammenlikning viser BATT-undersøkelsen for 2013 at for bransjen som helhet er gjennomsnittlig 32,5 % av alle APS-deltakere i ekstern praksis. Providor har 47 plasser i tiltaket. I 2013 sluttet 67 deltakere i tiltaket. Av de som sluttet i APS ble 6 % avsluttet til arbeid, og 33 % avsluttet til andre aktive løsninger, totalt 39 % aktive sluttårsaker. Dette er hele 10 % lavere enn i 2012, og langt under målet i samarbeidsavtalen med NAV som var 60 % til aktive løsninger og 10 % til arbeid. Antallet som avsluttes til sykdom/rehabilitering reduseres fra 25 % i 2012 til 17 %, men andelen som skulle søke uførepensjon dobles fra 15 % til 30 %. Dette er trolig også en konsekvens av at mange av sakene dreier seg om de som er "konvertert". Et annet mål i samarbeidsavtalen med NAV var å få til en reduksjon i den gjennomsnittlige oppholdstiden i tiltaket. Denne ble redusert fra 13 mnd. i 2011 til 10 mnd. i I 2013 har den holdt seg stabilt på 10 mnd. selv om dette har vært et klart fokus fra veilederne. APS 18% Utd. dekket av NAV 21% Sykdom/med. rehab./sos.rehab. 9% AB Ordinært arbeid Arbeidspraksis 1% 2% 2% Avklaring, skjermet 8%

28 Vi har et særlig fokus på å øke deltakelsesprosenten for de som har en oppholdstid utover 6-8 mnd., slik det står i samarbeidsavtalen. I tillegg har vi fokusert mye på å få en raskest mulig overgang fra intern til ekstern praksis for de som har hatt behov for å starte internt. Under er en oversikt over avsluttede deltakere fordelt på sluttårsak. Annet, ikke aktive løsninger 12% Resultater avsluttede deltakere APS 2013 Søkt/fått uførepensjon 30% AB 14% Ordinært arbeid 6% Utdanning, egenfinfansiert 2% Utdanning dekket av NAV 8% Institusjonstilbud 2% Sykdom/med. rehab./sos.rehab. 17% Annet, aktive løsninger 9% Avklaring i skjermet 2% Arbeid med bistand (AB) Arbeid med bistand (AB) er et tiltak som retter seg mot yrkeshemmede som ønsker å finne en jobb i en ordinær bedrift, og som har behov for oppfølging og bistand i denne prosessen. Inntakskriteriene er at deltaker: - Ønsker å komme ut i jobb - Har avklart arbeidsevne, 50 % eller mer - Har avklart yrkesønske / arbeidsområde - Har ordnede boforhold og økonomi - Kan komme seg til og fra jobb - Alder vurderes i fht. hensiktsmessigheten med tiltaket" Providor har to tilretteleggere som jobber med AB, og disse bistår deltakere gjennom metodisk kartlegging og veiledning. Tilretteleggerne har tett kontakt med lokalt næringsliv, og bistår deltakere med å finne egnet arbeidsgiver enten det er snakk om hospitering eller et lønnet arbeid. Tilrettelegger tilbyr tett oppfølging til både deltakere og arbeidsgivere. Hver tilrettelegger skal følge opp ca. 12 deltakere. Deltakerne kan være tilknyttet tiltaket i inntil tre år, men ved Providor har vi bevisst vagt å skrive kontrakter for bare ett år om gangen. I løpet av året har 24 deltakere sluttet i tiltaket. Av disse er 71 % avsluttet til arbeid og 8 % til aktive løsninger. Tilsvarende tall for 2012 var 60 % og 9 %. Målet i samarbeidsavtalen med NAV var 70 % til arbeid, og ellers bl.a. å tilstrebe økt gjennomstrømning. Formidlingsresultatet i prosent er så bra at Providor har ligget inne på topp 5 i formidling i AB i Attføringsbedriftenes nyhetsbrev gjennom stort sett hele året. (Basert på tall som sendes inn månedlig.) At tallene er gode viser også BATT undersøkelsen. Gjennomsnittstallet for bransjen som helhet er 48,6 % formidling fra AB.

29 Gjennomsnittlig oppholdstid i tiltaket for de som ble avsluttet har økt noe, og var i mnd. Tilsvarende tall var 14 mnd. i 2012 og 22 mnd. i Vi har i løpet av 2013 avsluttet de siste av de som har vært inne i AB siden vi gjorde noen innstramninger i kravene ved inntak i juni 2011, og det er nok disse som har dratt opp oppholdstiden det siste året. Det er ellers gledelig å merke seg at andelen som avsluttes pga. sykdom eller at de skal søke uførepensjon reduseres fra 27 til 21 %. Deltakere var i 2013 i gjennomsnitt 8 uker i tiltaket før oppstart i hospitering, og 40 uker før de kom i lønnet arbeid/fikk lønnede vakter. Tallene for 2012 var henholdsvis 11 og 45 uker. Under er en oversikt over avsluttede deltakere fordelt på sluttårsak. Resultater avsluttede deltakere AB 2013 Arbeid/trygd kombinasjon 8% Sykdom/med. rehab./sos.rehab. 4% Annet, aktive løsninger 4% Utdanning, dekket av NAV 4% Ordinært arbeid m/lønnstilskudd 4% Søkt/fått uførepensjon 17% Ordinært arbeid u/lønnstilskudd 58% Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Gjennom tiltaket varig tilrettelagt arbeid tilbyr Providor arbeidsplasser til personer som mottar uføretrygd. Gjennom arbeid i en av bedriftens avdelinger får arbeidstakerne en jobb å gå til der arbeidsoppgavene tilpasses den enkeltes funksjonsnivå. Avdelingsledere og arbeidsledere tilbyr tett veiledning og oppfølging. Providor har 23 VTA-plasser og deltakerne i dette tiltaket er ansatt i bedriften. I løpet av 2013 har fire deltakere sluttet i tiltaket. En har fått ett nytt og bedre tilpasset tilbud ved kommunens Arbeids- og opplæringssenter. To har sluttet på grunn av sykdom. Den siste som sluttet måtte avsluttes da han først ikke fikk innvilget uførepensjon, og dermed ikke fylte vilkårene for deltakelse i tiltaket. Etter ny behandling av saken fikk han allikevel uførepensjon, og han er i dag tilbake i tiltaket VTA. I samarbeidsavtalen med NAV er det mål om at tiltaksplassene til en hver tid skal være fullt utnyttet. Det har vi klart i Alle deltakere i tiltaket jobber minimum 50 %.

30 Et annet mål i samarbeidsavtalen er å ta i bruk eksterne plasser også i VTA, samt å vurdere deltaker for eksterne plasser/overgang til VTA i ordinær virksomhet. Dette er tatt opp med deltakerne i tiltaket i medarbeidersamtalen, men så langt har ingen av de som i dag er internt vært interessert i å prøve seg eksternt. Vi har imidlertid en VTA-deltaker som jobber i ekstern bedrift. Han kom fra tiltaket AB, og har fortsatt å jobbe det samme stedet der han hospiterte gjennom AB. Dette er en ny måte å jobbe på for alle parter. Vi gjør oss noen erfaringer og må lage rutinene underveis, men så langt ser dette ut til å fungere veldig bra. Læringsrommet Gjennom Læringsrommet tilbyr vi datakortopplæring, nettstudier m. støtte, minoritetsnorsk og tilrettelagt lese-, skrive- og matematikkopplæring. Aktiviteten ser ut til å ha vært noe lavere i 2013 enn de siste par årene. Pr var det registrert 9 deltakere på Læringsrommet. I løpet av året er 43 deltakere avsluttet. Hele 95 % av disse går videre i aktive løsninger. Flere deltakere er henvist til Læringsrommet etter fullført avklaringskurs, og kjedes videre til APS eller AB etter at kvalifiseringen er avsluttet. Læringsrommet brukes også til kartlegging av læringsevne og om kontorrelaterte yrker vil være en realistisk mulighet videre. Under er en oversikt over avsluttede deltakere fordelt på sluttårsak. Ordinært arbeid 5% Sykdom/med. rehab./sos.rehab. 5% Resultater Læringsrommet 2013 Avklaring i skjermet virksomhet 5% Utdanning egenfinansiert 2% APS 33% Annet, aktive løsninger 28% AB 9% Utdanning dekket av NAV 9% Tiltaket AMO 2% Tiltaket Arbeidspraksis 2% Funksjonsvurdering Funksjonsvurdering i IA-bedrift er et tilbud til bedrifter som har behov for hjelp i forhold til sykmeldte arbeidstakere der mye allerede er prøvd. Det er bedriften som bestiller tjenesten, men bedriften kan få refundert utgiften fra NAV Arbeidslivssenter dersom den er en del av IA-avtalen. Gjennom kartlegging av både arbeidsgiver og arbeidstaker, veiledning og arbeidsutprøving kommer veileder med en sluttrapport til deltaker og arbeidsgiver. Rapporten inneholder råd for veien videre, enten deltaker skal fortsette hos arbeidsgiver, eller må se seg om etter en ny karriere. Providor startet arbeidet med å markedsføre tjenesten i 2010, og har nå jobbet seg opp til å bli en relativt stor leverandør av dette tiltaket. Aktiviteten har pga. sykefravær har vært noe redusert i Gjennom året har 17 deltakere vært gjennom tiltaket som varer i 6 uker. 36 % av deltakerne endte i 2013 opp med å fortsette hos samme arbeidsgiver, enten med de samme

31 arbeidsoppgavene, men med noen tilpasninger, eller med andre oppgaver, eller endte i jobb hos en ny arbeidsgiver. 6 % søkte uførepensjon, mens det i enkelte saker var behov for videre medisinsk utredning eller videre arbeidsmarkedstiltak. Resultater Funksjonsvurdering 2013 Søkt/fått uførepensjon 6% Tilbake til sine ordinære arb. oppgaver 18% Sykdom/medisinsk/ sosial rehabilitering 29% Tiltaket arbeidspraksis 12% AB 6% Ordinært arbeid, uten bruk av lønnstilskudd 6% Tilbake til arbeidsgiver, men nye oppg./stilling 12% Utdanning egenfinansiert 6% Annet, aktive løsninger 6% Returplanprosjektet I løpet av året har vi også hatt dialog med Ringsaker kommune vedrørende deres behov for bistand i forbindelse med langtids-sykefravær. Dette resulterte i det som har fått navnet "Returplan-kurs", som vi gjennomførte for første gang i november/desember Målgruppen her er sykmeldte ansatte som er i perioden mellom dialogmøte 1 (uke 7) og dialogmøte 2 (uke 26). Det første kurset hadde 6 deltakere. Neste kurs gjennomføres i februar Etter dette vil det gjennomføres en evaluering i samarbeid med kommunen med tanke på veien videre. Brukermedvirkning og evaluering Providor legger stor vekt på hvordan brukerne opplever det tilbudet de får ved bedriften. Deltakere som er avsluttet i 2013 har besvart en elektronisk brukertilfredshetsundersøkelse etter at tiltaket er avsluttet og sluttrapporten gjennomgått. I tillegg har man innenfor enkelte tiltak evalueringer i form av mer detaljerte spørreskjemaer (Avklaringskurs) eller medarbeidersamtaler (VTA). Dokumentet Rettigheter og plikter gjennomgås med deltakeren i løpet av de første dagene i tiltaket, og senere ved behov. Heftet inneholder alt fra arbeidsreglement og samtykkeskjemaer til branninstruks og klageskjema. Klageskjema ligger også tilgjengelig i resepsjonen, og deltakere blir informert om hvor de kan henvende seg dersom de ønsker å klage. I løpet av året har det ikke kommet inn noen klager. Maler for aktivitetsplan, statusrapport og sluttrapport legger til rette for bl.a. å involvere deltakerne i sin egen prosess. Deltaker må nå bl.a. definere hva han/hun ser på som livskvalitet, og deltaker må selv bidra med en egenvurdering til sluttrapporten. Det legges også stor vekt på at deltaker

32 selv må være den ledende i å følge opp sin egen aktivitetsplan, og denne revideres med jevne mellomrom. I tillegg til evaluering av tilbudet fra deltakere legger det nye systemet for benchmarking i attføringsbransjen (BATT) også opp til evalueringer av tilbudet blant ansatte i NAV samt Providors egne ansatte. Videre følger resultatet av de ulike undersøkelsene. Det er interessant å se at det ikke er svært store forskjeller i oppfatningen av tilbudet mellom deltakere, NAV og Providor, men det er viktig å ta tak i de kommentarene som kommer fram for å videreutvikle tilbudet. I forhold ti både avklaring (+0,4), APS (+0,3) og AB (+0,5) er gjennomsnittsverdien på brukerundersøkelsen høyere for Providor enn samlet for bransjen. På VTA (-0,3) og NAVs tilfredshet (-0,2) er resultatet litt lavere enn for bransjen som helhet. For egne ansatte ligger vi akkurat på landsgjennomsnittet. På de kommende sidene presenteres resultatet av de ulike undersøkelsene:

33 Brukertilfredshetsundersøkelsen Under følger resultatet av brukertilfredshetsundersøkelsene i Det gjennomføres separate undersøkelser for hvert enkelt tiltak. De spurte har svart på følgende spørsmål: Nummer Spørsmål 1 Synes du at du har fått god informasjon av Providor om den tjenesten du får eller har fått? 2 Har Providor gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker eller arbeidstaker i bedriften? 3 Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder? 4 Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften? 5 Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket? 6 Synes du at tiltaket har vært/er tilpasset deg og dine behov? 7 Opplever du at Providor hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet? 8 Har tiden hos Providor vært med på å gi deg bedre livskvalitet? 9 Er du samlet sett fornøyd med Providor? Avklaring i skjermet virksomhet Snittverdi på hvert spørsmål Utsendelse Skjema Periode Besvarelser Utvelgelse Brukertilfredshetsundersøkelse Brukerundersøkelse Avklaring Gjennomsnittsverdi (alle spørsmål) Providor AS:Attføring%

34 Nummer Spørsmål med kommentarer 1 Synes du at du har fått god informasjon av Providor om den tjenesten du får eller har fått? - Har hatt to fantastiske kursledere som heter Hege og Arne - de har vært helt spesielle. Ellers har de andre også vært flinke og greie. Har ikke hatt EN ubehagelig opplevelse fra noen her på huset. - Det har kommet frem etterhvert kurset har godt fremover - viste ike om Providor før jeg ko hit. Og synes jeg har fått flott hjelp. - Har hatt ett fint opphold og lært endel nytt - følt meg svært trygg på at jeg har fått den hjelp og veiledning som jeg trenger 2 Har Providor gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker eller arbeidstaker i bedriften? - Absolutt! Har hatt omvisninger i de forskjellige avdelinger - blitt kjent med de fleste i bedriften. - Har fått gode opplysninger 3 Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder? - Veldig god informasjon, og mye nærmere en avklaring. Føles godt. - Har vert behjelpelig hele tiden - Har fått veldig gode opplysninger - Fantastisk oppfølging, Takk :) - kjempefornøyd med veileder. - Er veldig fornøyd, da jeg fra start av var veldig usikker på hva jeg gikk til, ble veldig avslappet og trygg med veileder. 4 Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften? - trenger ikke å klage. 5 Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket? - Har selvfølgelig vært med på utformingen, men har trengt å få hjelp med den endelige avklaringen. - Samtalene,sammarbeidet vi har hatt underveis har gjort det - Vi lagde ingen plan da tiltaket bare varte i kort tid pga. store helseutfordringer 6 Synes du at tiltaket har vært/er tilpasset deg og dine behov? - ja, bra - vanskelig å tilpasse til min helsesituasjon - Det må jeg virkelig si JA på. 7 Opplever du at Providor hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet? - Er staket ut en kurs som jeg synes virker meget bra for meg - Er nærmere en avkjarig. - jobb ikke relevant,men hjelper nermere en avklaring - Hjelp til avklaring i forhold til trygdeløsning - Har fått hjelp til å avklare min situasjon i dag. - har for mye helseutfordringer til å ut i jobb nå - Uaktuelt for meg å søke jobb pga. helseutfordringer - I min situasjon er vel ikke arbeidlivet aktuelt desverre 8 Har tiden hos Providor vært med på å gi deg bedre livskvalitet? - Ja, men er langt igjen - vanskelig i forhold til helsesituasjonen - Har vært en utfordring å delta pga dårlig helse, men tilpasninger har gjort at jeg har klart å gjenomføre kurset - JA!!!! - Nei, men det er bra at Providor hjelper meg til å søke om ufør - Mens jeg har vært her har jeg hatt det veldig bra - Ja jeg har føler meg trygg og godt tatt vare på. 9 Er du samlet sett fornøyd med Providor? - Veldig bra kurs. - Har vert meget bra kursholdere hele veien - Som sakt tidligere, hva gjør de stakkars mennesken som ikke kommer til Providor.) Tusen takk for hjelp ;)

35 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet Snittverdi på hvert spørsmål Utsendelse Skjema Periode Besvarelser Utvelgelse Brukertilfredshetsundersøkelse Brukerundersøkelse 2013 APS Gjennomsnittsverdi (alle spørsmål) Providor AS:Attføring% Nummer Spørsmål med kommentarer 1 Synes du at du har fått god informasjon av Providor om den tjenesten du får eller har fått? - Veldig fornøyd med saksbehandleren min. 3 Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder? - Svert fornøyd.. 4 Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften? - Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det, men regner med jeg da evt får hjelp av saksbehandleren min til dette 5 Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket? - ja det har jeg og det har hvert bra og planlege og bestemme om min tid og hva jeg skal jobbe med fremover.. 6 Synes du at tiltaket har vært/er tilpasset deg og dine behov? - Kunne ikke vært mer tilpasset for meg enn det er nå. Arbeidstider og oppfølging og alt har vært etter mitt eget tempo 7 Opplever du at Providor hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet? - ja det synes jeg.. og hveiledet meg dit jeg trenger.. blit kjent med hva jeg kan jobbe med for og komme dit i mit mål. - Har forsøkt jobb, men pga helsemessige forhold har det endt opp med uføresøknad. - Jeg føler at de har hjulpet meg med å vite at jeg kan klare en normal arbeidsdag i en normal jobb. Men har desverre enda ikke fått noe hjelp videre til å få meg en fast jobb. Men regner med at jeg får hjelp til det i løpet av kort tid

36 8 Har tiden hos Providor vært med på å gi deg bedre livskvalitet? - ja - Absolutt. Fått igjen selvfølelse og selvtillitt. 9 Er du samlet sett fornøyd med Providor? - i noen små perioder følt at jeg har blitt fortsat at jeg er så syk/dårlig, blitt dratt litt ned. Arbeid med bistand Snittverdi på hvert spørsmål Utsendelse Skjema Periode Besvarelser Utvelgelse Brukertilfredshetsundersøkelse Brukerundersøkelse AB 2013 Gjennomsnittsverdi (alle spørsmål) Providor AS:Attføring% Nummer Spørsmål med kommentarer 1 Synes du at du har fått god informasjon av Providor om den tjenesten du får eller har fått? - Det er tydelig informasjon både skriftlig og muntlig fra Providor 3 Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder? - Veldig godt fornøyd med en engasjert og hyggelig veileder. - Kanskje vært enda mer offensiv mot arbeidsplassen i forhold til mitt utbytte av tiltaket. - veldig hyggelig, oppbackende og løsningsorienter veileder - Ikke alltid at en kommentar om utseende kanskje faller på god bunn når man har slitt med angst og depresjon. 4 Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften? - jeg har ikke tenkt å klage 5 Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket? - Har fått alle muligheter til dette, kanskje ikke utnyttet de godt nok og forventet at Providor skulle ha enda flere

37 ressurser. 6 Synes du at tiltaket har vært/er tilpasset deg og dine behov? - jeg får ikke lært om regnskap som jeg har ønsket 8 Har tiden hos Providor vært med på å gi deg bedre livskvalitet? - De har vel gjort det meste som er mulig. Det blir jo et møte med endel "spøkelser", så man kan alltid ønske enda mer individuell tilpasning. Varig tilrettelagt arbeid Snittverdi på hvert spørsmål Utsendelse Skjema Periode Besvarelser Utvelgelse Brukertilfredshetsundersøkelse Brukerundersøkelse VTA 2013 Gjennomsnittsverdi (alle spørsmål) Providor AS:Attføring% Nummer Spørsmål med kommentarer 2 Har Providor gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker eller arbeidstaker i bedriften? - Er gjennomgått med meg for 10 år siden.- Trenger å få informasjonen på nytt. 7 Opplever du at Providor hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet? - Er ikke aktuelt. - Er ikke relevant for deltaker. - er ikke revevant - Ikke relevant for deltaker - Ikke relevant for deltaker - Ikke relevant for deltaker

38 - Er uføretrygdet og får tilrettelegt arbeid ved Providor.Og ønsker å fortsette med det. - jeg ønsker ikke ut i arbeidslivet ønsker og vere på providor - dette er ikke aktuelt for meg Læringsrommet Snittverdi på hvert spørsmål Utsendelse Skjema Periode Besvarelser Utvelgelse Brukertilfredshetsundersøkelse Brukerundersøkelse Læringsrommet Gjennomsnittsverdi (alle spørsmål) Providor AS:Attføring% Nummer Spørsmål med kommentarer 1 Synes du at du har fått god informasjon av Providor om den tjenesten du får eller har fått? - Jeg er kjempe fornøyd med Providor. - Føler ike att det har vært noen mangel på informasjon. - kunne vært en fordel at providor hadde opplyst om de programmene hjelpemidel sentralen har, til oss med dysleksi. slik at de hadde vert klare ved kurs start. 2 Har Providor gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker eller arbeidstaker i bedriften? - Har fått noe ifo. Men jeg har ikke spurt om noe særlig der enda. - Greit tildelt informasjon her også. 3 Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder? - Det er til tider vanskelig å få veiledning, når ulike studenter sitter med ulike studieretninger og fag. Utfra mulighetene har veiledningen vært bra!! - kjempe flinke

Fakta om Providor AS. Visjon: "Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål." Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal

Fakta om Providor AS. Visjon: Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål. Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal 2 Innhold Fakta om Providor AS... 4 Innledning... 5 Organisasjonskart... 7 Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar... 8 Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte... 15 Tildelt ramme, godkjente

Detaljer

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter!

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter! Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring Kompetanse Jobbfrukt Veiledning Vaskeri Kurs Karriereveiledning Utdanning Samarbeid Rekruttering Formidling Funksjonsvurdering Jobbsøk Arbeidspraksis Tilrettelegging

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

Attføringsrapport 1. kvartal 2014

Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 1.kvartal Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 APS 28 28 AB 57 57

Detaljer

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016 Årsrapport 2015 Godkjent styre 3/2-2016 Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Tema i denne presentasjonen:

Tema i denne presentasjonen: Velkommen til: Tema i denne presentasjonen: Hvilken type bedrifter er vi? Presentasjon av Modum ASVO AS Presentasjon av Modum Industri AS en viktig samarbeidspart Hva driver vi med? Nye arenaer gjerne

Detaljer

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hva er APS, og hva bør APS være APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dagens tekst. 1. Hva sier forskrift og utfyllende regelverk om

Detaljer

For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere. Funksjonsvurdering. Et samarbeid om arbeidsmuligheter

For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere. Funksjonsvurdering. Et samarbeid om arbeidsmuligheter For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere Funksjonsvurdering Et samarbeid om arbeidsmuligheter 2 3 Funksjonsvurdering hva er det? Funksjonsvurdering er et tilbud til arbeidsgivere som har sykmeldte

Detaljer

Generell informasjon om Prima AS

Generell informasjon om Prima AS Generell informasjon om Prima AS Prima AS er et aksjeselskap som ble stiftet i 1992 med Trondheim kommune (60 %) og Trondheim Røde kors (40 %) som eiere. Selskapets administrasjon, samt en del produksjonsavdelinger,

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Årsrapport 2008. Vev-Al-Plast as Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021

Årsrapport 2008. Vev-Al-Plast as Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021 Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Vev-Al-Plast as Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021 Eierforhold Saltdal kommune 51,02% Nordland Fylkeskommune 18,45% Nord Norges Diakonistiftelse

Detaljer

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Sagt om attføringsbedriftene: Arbeidsmarkedstiltakene er ikke gode nok Attføringsbransjen leverer

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side:

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side: Årsrapport 2008 Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: Deltagruppen Best på attføring og opplæring Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 2 Årsrapporten inneholder: Lederens betraktninger året 2008 4 Styrets

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester.

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. Mora - 19. mars 2009. Magne Søvik, NAV Hedmark Innhold 1. Kort om NAV Hedmark 2. Innhold/ oppgaver i NAV kontorer 3. Arbeidsrettede tiltak ulike varianter 4.

Detaljer

Attføringsrapport 3. Kvartal 2011

Attføringsrapport 3. Kvartal 2011 Attføringsrapport 3. Kvartal 2011 Oversikt over godkjente plasser ved utgangen av tredje kvartal Tiltak Godkjente Faktiske ant Kommentarer plasser personer Avklaring 24 24 APS 28 24 AB Ca 80 83 60 AB,

Detaljer

Attføringsrapport 3. kvartal 2013

Attføringsrapport 3. kvartal 2013 Attføringsrapport 3. kvartal 2013 Oversikt over godkjente plasser i skjermede tiltak, pr. 30.09.13 Tiltak Godkjente plasser Faktiske ant personer Ant stillinger knyttet til tjenesten Kommentarer Avklaring

Detaljer

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp 9. Januar 2015 Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid! www.modumasvo.no www.modumindustrias.no Sverre Pedersen, daglig leder Tema i

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Ved å integrere tilbud om arbeidsrettet rehabilitering med behandling i psykisk helsevern

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014.

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014. Årsrapport 2014 Sendt styre 09.02.2014. Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren Velkommen til: Ny inngang og skranke Julemesse 2011 Fra trevaren Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg!

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Vi skaper verdier ved å utvikle mennesker! Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Grønneviken AS er en Vekstbedrift med ca 150 tiltaksplasser. Alle

Detaljer

Kompetanse i attførings- og vekstbedrifter

Kompetanse i attførings- og vekstbedrifter Attføringsbedriftenes skriftserie. Rapport nr. 3 Kompetanse i attførings- og vekstbedrifter 11.3.214 Jon Qvortrup Attføringsbedriftene Innhold Sammendrag... 2 1 Bakgrunn og problemstilling... 3 1.1 Innledning...

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS

EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS PERSONLIG UTVIKLING OG ØKT LIVSKVALITET GJENNOM MENINGSFYLT ARBEID EN SAMARBEIDSPARTNER DU KAN STOLE PÅ Jæren Industripartner AS er eid av de tre Jær-kommunene

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services EN VERRANBEDRIFTi Assurance in Social Services ÅRSBERETNING 2014 Jekta AS ÅRSBERETNING2014 INNLEDNING Jektas visjon er «Gi nye muligheter» Jekta AS har som et ideelt mål å være en arena for mennesker på

Detaljer

Avdekke lese, skrive og matematikkvansker Strakstiltak Systemrettet tiltak. Prosjektleder: Greta Olgadatter Randli, 91373649

Avdekke lese, skrive og matematikkvansker Strakstiltak Systemrettet tiltak. Prosjektleder: Greta Olgadatter Randli, 91373649 Avdekke lese, skrive og matematikkvansker Strakstiltak Systemrettet tiltak Ole Vig videregående skole har siden 2002 vært et Læringsakademi innen nettverket av Læringsakademier i Norge Skolen har fått

Detaljer

Unge voksne. vi skaper ringvirkninger

Unge voksne. vi skaper ringvirkninger Unge voksne vi skaper ringvirkninger Tepas Personal as Attføringsbedrift eid av Hedmark Fylkeskommune, Trysil kommune og Engerdal kommune. Vi er etablert i Hamar, Elverum og Trysil 45 ansatte 17 personalkonsulenter

Detaljer

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum Pilotprosjekter - seks utvalgte fylker NAV Hadeland i samarbeid med Sykehuset Innlandet/ Gjøvik DPS og Psykisk Helse i Gran-,

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015 Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Bakgrunn Bosatt som kvoteflyktning i Sørreisa kommune 2002 Introduksjonsdeltaker Utdanning Arbeidserfaring

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne

Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Valborg Byholt Vigdis Lahaug Vox 2011 ISBN: 978-82-7724-159-3 Grafisk produksjon: Månelyst as Foto: istock TETT

Detaljer

Norasonde AS. Attføringsbedriftene VTA konferanse 5 mai 2010

Norasonde AS. Attføringsbedriftene VTA konferanse 5 mai 2010 Norasonde AS Attføringsbedriftene VTA konferanse 5 mai 2010 Norasonde AS, hovedkontoret på Skedsmokorset Industriveien 1: Avdelinger Tilrettelagt VTA, Pakking og montering Keramikk, håndverk og butikk

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Fredheim. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Fredheim. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: til avtale mellom Stiftelsen Fredheim og Helse Sør-Øst RHF Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 % dekning

Detaljer

Arbeid Hvilke muligheter finnes?

Arbeid Hvilke muligheter finnes? Landskonferansen om Down Syndrom 2016, 08.04.16 Arbeid Hvilke muligheter finnes? Ruben Røsler, Avdelingsleder NAV Ullern Hvor viktig er jobb? Meningsfull aktivitet Selvfølelse Fellesskap Utvidelse av sosialt

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Follo Futuras tilbud. Revisjon 05

Follo Futuras tilbud. Revisjon 05 Follo Futuras tilbud Revisjon 05 Innholdsfortegnelse Follo Futura... 2 Kortfattet oversikt over tiltakstilbud... 2 Avklaring... 2 Arbeidspraksis... 2 Arbeid med bistand... 2 Kvalifisering... 2 Språkopplæring...

Detaljer

Årsrapport 2010 VEV-AL-PLAST AS. Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021. Eiere:

Årsrapport 2010 VEV-AL-PLAST AS. Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021. Eiere: Eiere: Saltdal kommune 51% 30,5% Nordland fylkeskommune 18,5% Årsrapport 2010 VEV-AL-PLAST AS Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021 Fakta om Vev-Al-Plast as Etablert 28.

Detaljer

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse 4-213 Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrevet denne gangen omhandler: Oppland på vei opp 3 i jobb Statistikk t.o.m august 213 Oppgang i Oppland Alle de fire opplandsbedriftene som har sendt inn tall leverer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

Frisk Bris Bamble KF

Frisk Bris Bamble KF Årsmelding for Frisk Bris Bamble KF 2012 Navn: Frisk Bris Bamble KF Adresse: Skoglia 14 3970 LANGESUND Postadresse: e-post: PB 80, 3993 LANGESUND henning.weider@bamble.kommune.no Telefon/faks 35031500/35031510.

Detaljer

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2014 Publisert 27. februar 2015 Mentro Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving

Detaljer

A2G Gruppen AS. Proplan brukerkonferanse 1. juni 2010

A2G Gruppen AS. Proplan brukerkonferanse 1. juni 2010 A2G Gruppen AS Proplan brukerkonferanse 1. juni 2010 Informasjon om bedriften: Et konsern, består av A2G Gruppen AS og 7 datterselskap Arbeidsmarkedsbedrift- ledende leverandør av arbeidsrettede tjenester

Detaljer

Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?)

Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?) Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?) En studie av hvilke faktorer som avgjør om deltakere i tiltaket Arbeid med bistand kommer seg ut i arbeidslivet Plan for presentasjonen 1.

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen. 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen

Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen. 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen Tema for i dag Hva jeg mener med "Kvalitetsarbeid i vår bransje": Profesjonspolicy, historisk

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter

Detaljer

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen Velferdskonferansen 2. mars Disposisjon Behov for arbeidskraft Velferd og arbeid IA-avtalen Raskere tilbake Arbeidsevnevurdering og møte med brukere Kvalifiseringstiltak

Detaljer

Nye muligheter. mekaniker. sveiser? teknisk tegner. industrimekaniker kokk regnskapskonsulent. helsearbeider. barne&ungdomsarbeider.

Nye muligheter. mekaniker. sveiser? teknisk tegner. industrimekaniker kokk regnskapskonsulent. helsearbeider. barne&ungdomsarbeider. Flekkefjord Produkter AS Gir Deg Gode Opplevelser Nye muligheter illustrasjonsfoto Galleri Blå tømrer mekaniker barne&ungdomsarbeider sveiser? teknisk tegner helsearbeider industrimekaniker kokk regnskapskonsulent

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011 ****************** STRATEGIPLAN for og MODUM INDUSTRI AS Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og

Detaljer

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009 Funksjonsvurdering Attføringsbedriftenes bransjestandard Revidert august 2009 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og

Detaljer

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Hva er målet med arbeid med bistand? Mål: Bistand med sikte på integrering av personer med redusert arbeidsevne i ordinært

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 14 Utgave 14 Som et ledd i den månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme

Detaljer

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket?

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? VTA-seminaret 19.- 20. mai 2009. Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? Innlegg den 20. mai ved Jan Greger Olsen Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

D I N J O B B E R V Å R J O B B!

D I N J O B B E R V Å R J O B B! VEKST og UTVIKLING for enkeltpersoner og bedrifter Individuell veiledning/oppfølging Kurs /gruppeveiledning Trening m/veiledning individuelt eller i gruppe Inspirasjonsforedrag /prosessveiledning for grupper

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Phoenix. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Phoenix. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Stiftelsen Phoenix og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: x Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 %

Detaljer

Spørreskjema til NAV-kontoret

Spørreskjema til NAV-kontoret Spørreskjema til NAV-kontoret Dette skjemaet er ment for forberedelse før besvarelse av undersøkelsen via tilsendt e-post lenke. Skjemaet inneholder en oversikt over alle spørsmål i undersøkelsen. Dere

Detaljer

Eiere: Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021

Eiere: Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021 Eiere: Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021 Fakta om Vev-Al-Plast as Etablert 28. desember 1990 Aksjekapital kr 1.962.000,- Eierforhold Saltdal kommune 51,02 % Nordland

Detaljer

INTRO-PROGRAMMET. Programmet tilbyr et arbeidslivskurs med videre individuell oppfølging til jobb, praksisplass, skoletilbud eller annet tiltak.

INTRO-PROGRAMMET. Programmet tilbyr et arbeidslivskurs med videre individuell oppfølging til jobb, praksisplass, skoletilbud eller annet tiltak. INTRO-PROGRAMMET Intro-programmet er et APS-tiltak som tilbyr av klaring og kartlegging med utgangspunkt i den enkeltes ressur ser og utviklingsmuligheter. HVA TILBYR VI: Programmet tilbyr et arbeidslivskurs

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «I arbeidsmarkedsbedriftene skal tiltaksdeltaker gis høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt

Detaljer

Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap.

Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap. Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap. Hvordan styrke kompetanse og grunnleggende ferdigheter som kan danne grunnlag for stabil og varig tilknytning til livet. Flyktning- og innvandrertjenesten

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Mot fagbrev. Samarbeid med kommunene i Østfold

Mot fagbrev. Samarbeid med kommunene i Østfold Mot fagbrev Samarbeid med kommunene i Østfold Bruk av arbeidsrettede tiltak NAV arrangerte i 2011 et møte med Rådmenn og Ordførere i alle kommunene i Østfold. Ønsket innspill til bedre utnyttelse av arbeidsrettede

Detaljer

KARRIEREVEILEDNING AV VOKSNE I ASKER OG BÆRUM

KARRIEREVEILEDNING AV VOKSNE I ASKER OG BÆRUM Utdanning er ikke lenger noe man tar i ung alder, men er en livslang prosess. Utdanning gir muligheter for å velge yrke etter evne og interesser, samtidig som man står bedre rustet til å få en jobb, beholde

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

Ringer i Vannet NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering

Ringer i Vannet NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering Ringer i Vannet NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering Magne Bråthen og Lise Lien Ringer i Vannet NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering I. Arbeidsgivernes rolle i inkluderingsarbeidet

Detaljer

Styve Gard. Hjemmebasert oppfølging

Styve Gard. Hjemmebasert oppfølging Styve Gard Hjemmebasert oppfølging Styve Gard ble etablert av Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste i 1989. Kirkens Sosialtjeneste er en privat, ideell stiftelse som blant annet driver barnevernstiltak flere

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina.

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina. VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: kr

Detaljer

Avtale mellom [NAV enhet] og [Tiltaksarrangør] om gjennomføring av. arbeidsrettede tiltak

Avtale mellom [NAV enhet] og [Tiltaksarrangør] om gjennomføring av. arbeidsrettede tiltak Avtale mellom [NAV enhet] og [Tiltaksarrangør] om gjennomføring av arbeidsrettede tiltak - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig

Detaljer

Studiet Ernæring, levevaner og helse. Else Marie Johansen Januar 2010

Studiet Ernæring, levevaner og helse. Else Marie Johansen Januar 2010 Studiet Ernæring, levevaner og helse Else Marie Johansen Januar 2010 Studiet er utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med bransjeforeningen Attføringsbedriftene og Høgskolen i Akershus Studiet gir

Detaljer

AVTALE MELLOM NAV [FYLKE], [TA] OG [GÅRD] OM GJENNOMFØRING AV TILTAKET GRØNT ARBEID

AVTALE MELLOM NAV [FYLKE], [TA] OG [GÅRD] OM GJENNOMFØRING AV TILTAKET GRØNT ARBEID AVTALE MELLOM NAV [FYLKE], [TA] OG [GÅRD] OM GJENNOMFØRING AV TILTAKET GRØNT ARBEID 1. Formål NAV [Fylke] har inngått et samarbeid med [TA] (heretter: tiltaksarrangør) og [Gård] (heretter: underleverandør)

Detaljer

Bedriftsstatistikken i PAT.

Bedriftsstatistikken i PAT. Bedriftsstatistikken i PAT. For at bedriftsstatistikken skal leveres med riktig innhold er det en del tabeller og registreringer som må gjøres riktig. I oppslagstabellene Firmakategori (Ansatt i), Arbeidsområde,

Detaljer

Storhamar vgs. Skolens fokus og fremtidsperspektiver. Byggeprosjektet. Inntak og tilbudet for særskilt elever. Befaring: Nybygget

Storhamar vgs. Skolens fokus og fremtidsperspektiver. Byggeprosjektet. Inntak og tilbudet for særskilt elever. Befaring: Nybygget Storhamar vgs Skolens fokus og fremtidsperspektiver Kort presentasjon av skolen Byggeprosjektet Inntak og tilbudet for særskilt elever Presentasjon av innhold, organisering, inntak av elever med spesielle

Detaljer

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 Oppsummering av rundbordskonferanse fra 5 grupper: SPØRSMÅL 1 Hva er bedriftene opptatt av i forhold til AFT? Hvordan selge seg inn? Rekrutering til det nye tiltaket

Detaljer

Resultat av skrive-/lese-/matematikk-kartlegging kommer i neste versjon av CAT.

Resultat av skrive-/lese-/matematikk-kartlegging kommer i neste versjon av CAT. Årsstatistikk CAT 7.30.2 Årsstatistikken til Attføringsbedriften er endret fra og med rapporteringsåret 2009 - altså grunnlaget som skal sendes inn i 2010. Den nye årstatistikken krever en del andre opplysninger

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 6 21 Som et ledd i den nye månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme med

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010. - Et trygt valg -

ÅRSRAPPORT 2010. - Et trygt valg - ÅRSRAPPORT 2010 - Et trygt valg - Innhold: Side: Presentasjon av Innovi 2 A: Tiltaksarrangørens navn, adresse, e-post, telefaks og telefon 3 B: Eierforhold/Tiltaksarrangør 3 C: Organisasjonskart 4 D: Ordinært

Detaljer

Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse

Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse Skal styrke og bygge opp under arbeidet med å løse spesielle utfordringer knyttet til arbeidslivet og psykiske

Detaljer