Fakta om Providor AS. Visjon: "Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål." Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakta om Providor AS. Visjon: "Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål." Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal"

Transkript

1

2

3 Innhold Fakta om Providor AS... 4 Innledning... 5 Organisasjonskart... 6 Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar... 7 Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte Tildelt ramme, godkjente plasser og faktisk gjennomførte årsverk Oversikt over produksjonsavdelinger og praksissteder Ringer i vannet Formell opplæring/kvalifisering og annen dokumenterbar kompetanse (realkompetanse) Tverretatlig samarbeid/helhetlig oppfølging Resultater av attføringsarbeidet Avklaring i skjermet virksomhet Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand (AB) Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Læringsrommet Funksjonsvurdering Returplanprosjektet Brukermedvirkning og evaluering Brukertilfredshetsundersøkelsen Avklaring i skjermet virksomhet Arbeidspraksis i skjermet virksomhet Arbeid med bistand Varig tilrettelagt arbeid Læringsrommet Funksjonsvurdering Kundeundersøkelse NAV Ansattes vurdering av tilbudet Velferdstiltak Klager Kvalitetssikring... 49

4 Fakta om Providor AS Navn: Providor AS Adresse: Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal E-post: Telefon: Telefaks: Internett: Daglig leder: Erik Glorud Eier: Ringsaker kommune, 100 % Styreleder: Hilmar Skår Styre: Kåre Korsveien Idun Fridtun Anne Grethe Fremgaard Wenche Helseth Arne Smedbold Sigrid Grude Amb Omsetning 2013: Kr ,- Visjon: "Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål."

5 Innledning Providor kan også i 2013 vise til gode resultater, med økt formidling til arbeid og aktive løsninger! Med et formidlingsresultat i 2013 på 71 %, er selskapet blant de beste i landet, og har ligget inne på Attføringsbedriftenes månedlige topp 5 liste over formidling gjennom hele året. Benchmarking attføring for 2013 (BATT) viser at landsgjennomsnittet for formidling ligger på 48,6 %. Med dette fortsetter selskapet en positiv utvikling, takket være et godt samarbeid med NAV, næringslivet, og selskapets dyktige ansatte. Ved utgangen av 2013 var 125 personer tilknyttet selskapet i ulike tiltak. Det har i løpet av året vært en gjennomstrømming av 274 deltakere, hvorav 62 % av de som ble avsluttet gikk til aktive løsninger. Providor samarbeider tett med det lokale næringslivet, og i løpet av 2013 har henholdsvis 57 % og 25 % av deltakere i tiltakene APS og avklaring vært i ekstern praksis. Samarbeidet med det lokale næringslivet er av stor betydning for den enkelte deltaker, og for oss som selskap for å nå vårt mål om flest mulig i arbeid. Providor har i løpet av 2013 inngått avtale med NHO og deres satsning på Ringer i vannet, hvor formålet er å gi samfunnsbevisste bedrifter trygg rekruttering av kandidater fra attføringsbedrifter. Det er utarbeidet en egen metodikk for samarbeidet som er basert på mer systematisk oppfølging av bedriftene også når de ikke har deltakere i praksis, bl.a. for å kartlegge et framtidig rekrutteringsbehov. Sammen med flere andre attføringsbedrifter i Innlandet spleiser vi på en 30 % prosjektlederstilling ved NHO Innlandet som skal koordinere arbeidet i regionen. I løpet av året har vi i samarbeid med Ringsaker kommune utviklet et kurs for ansatte med langtids-sykefravær. Kurset har fått navnet "Returplan". Målgruppen er sykmeldte ansatte som er i perioden mellom dialogmøte 1 og dialogmøte 2. Det første kurset ble gjennomført i november/desember 2013, og hadde 6 deltakere. Neste kurs gjennomføres i februar Etter dette vil prosjektet evalueres i samarbeid med kommunen med tanke på veien videre. I løpet av 2013 har Providor også inngått et samarbeid med attføringsbedriften Fretex om utplassering av innsamlingsbokser for brukte klær og sko i Ringsaker, Hamar og Stange, og tømming/vedlikehold av disse. Det er også inngått et landsomfattende samarbeid med Fretex International, hvor vi er deres leverandør av arbeidsklær og profileringsartikler. Det er også i 2013 investert betydelige summer i kompetansehevende tiltak for de ansatte i Providor. Totalt har det vært gjennomført 160 dager med faglig påfyll i form av kurs, seminarer og bedriftsbesøk. Et av selskapets satsningsområder i 2013 har vært Strukturert Individuell Arbeidsevneutredning (SIA), som er en metodikk med utspring i Nav Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse. Tre av våre ansatte har gjennomført kurset, hvor målet er å få til bedre, mer systematiske og raskere avklaringer. Providor ble i april 2013 re-sertifisert etter det europeiske godkjenningssystemet for velferdstjenester, EQUASS. Sertifiseringen gjelder for to år. Mennesker i arbeid gir store gevinster, for den enkelte og ikke minst for samfunnet. Betydningen av å være en del av arbeidslivet, med lønnsinntekt og sosial tilhørighet, gir økt livskvalitet! Med dette vil jeg til slutt rette en stor takk til våre dyktige ansatte, eiere, kunder og samarbeidspartnere for godt samarbeid i 2013, og ser frem til et utvidet samarbeid i tiden som kommer. Brumunddal, Erik Glorud Daglig leder

6 Organisasjonskart Pr Generalforsamling Styret Daglig leder Erik Glorud Regnskapsfører (stab) Alf-Harald Hansen Drifts- og markedsleder Olav Øverli Produksjonsleder Roger Ellefsen (Ansvar VTA) Attføringsleder Sigrid Grude Amb Avdelingsleder reklametrykk Henning Johannessen Mona E. Westvold Arne Smedbold Arbeidsleder reklametrykk Rolf J. Skofsrud Læringsr. Marion Bakkerud Avd. leder Læringsr. Jan Tidemansen Avdelingsleder vaskeri Jan Ove Lunna Svein Åge Torgersen Hege Mærde Avdelingsleder frukt Eva Sendstad Marit Taje Eilert Houmb Selger Susan Hahn AB Anita Johansen Gry Imsgard Geir Vidar Lierhagen AB Anne Østby Deglum Gry N. Bakken

7 Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar Attføringsavdelingen i Providor har i løpet av 2013 fått en ny ansatt. Det har over tid vært en del langtids sykefravær i avdelingen, og et vikariat som veileder ble utlyst. Gry N. Bakken startet i vikariat som ny veileder fra I løpet av året valgte vi å gi henne en fast ansettelse. Avdelingen har nå 13 ansatte i tillegg til attføringsleder, samtlige jobber 100 %. Providor har i tillegg ni ansatte innen administrasjon og ulike produksjonsavdelinger. Alle disse har også kontakt med tiltaksdeltakere i større eller mindre grad. I løpet av året har vår salgskonsulent Kristin Mengshoel sluttet, og fra er Susan Hahn ansatt i stillingen. Det er veilederne i attførings-avdelingen som har det formelle oppfølgingsansvaret, men for de som er i intern praksis gjøres mye av jobben i avdelingene. I tillegg har produksjonsleder sammen med avdelingsledere det daglige ansvaret for deltakere i varig tilrettelagt arbeid (VTA). Pr består bedriften av 23 ansatte: Navn og tittel Kompetanse Administrasjon Erik Glorud Utdanning: Daglig leder 2-årig Økonomi/administrasjon 2-årig Teknisk fagskole, konstruksjonsteknikk 3-årig Plate, sveis- og stålkonstruksjon Arbeidserfaring: Daglig leder, Providor AS siden 2000 Daglig leder, Norsk Samson AS Daglig leder, Nittedal ASVO AS Arbeidsleder, Asker Produkt AS Assistent, Åkershagan sentralhjem Administrasjonsassistent, Norbatt XX, Libanon Administrasjonsoffiser, Rekruttskolen Gardermoen Rekruttskoleinstruktør, Værnes og Gardermoen Flystasjon Produksjonsarbeider, Langmoen AS Olav Ø. Øverli Drifts og markedsleder Kurs: Atferdsmodifikasjon Målrettet miljøarbeid Profesjonelt styrearbeid Samspill styret og daglig leder Daglig leders rolle i styret HMS kurs for daglig leder Basiskurs i attføring Rådgiveren Mamut regnskap og rapporter Kontorets administrator og koordinator NAV Arbeidslivssenters modulbaserte opplæringsprogram Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Utdanning: Situasjonsbestemt ledelse Logistikk og markedsføringskanaler Bedriftsøkonomi Personalledelse Svennebrev i snekkerfaget GK Tømrer Arbeidserfaring: Drifts- og markedsleder ved Providor siden 2008 Produksjonsleder ved Providor i 3 år Arbeids og avdelingsleder ved Ringsaker ASVO AS i 6 år.

8 Produksjonsarbeider ved Sealed Air Norge AS i 2 år. Møbel/finsnekker hos Wilberg Design & innredninger AS i 1 år. Produksjonsarbeider ved R. Krogenæs møbelfabrikker AS i 2 år. Sigrid Grude Amb Attføringsleder Kurs: Rådgiveren Basiskurs i attføring Mamut regnskap og rapporter NAV Arbeidslivssenters modulbaserte opplæringsprogram Kontorets administrator og koordinator Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Diverse IA-kurs i regi av NAV Utdanning: Karriereveiledning 10 stp. Master i Internasjonal politikk Cand.mag. med mellomfag i statsvitenskap Arbeidserfaring: Attføringskonsulent ved Providor fra 2006, attføringsleder siden 2007 Førstekonsulent Aetat intro (veiledning) Førstekonsulent UDI Region indre østland (jobbet med intervju av asylsøkere) Assistent/miljøarbeider innen pleie og omsorg Butikkmedarbeider Roger Ellefsen Produksjonsleder Kurs: Rådgiveren Basiskurs Attføring NAV Arbeidslivssenters modulbaserte opplæringsprogram Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Diverse IA-kurs i regi av NAV Utdanning: Bedriftsøkonomi, ettårig Mesterbrev i møbelsnekkerfaget Driftsteknikk, toårig, innen tre & møbel, Gjøvik tekniske fagskole Arbeidserfaring: Tre år som avdelingsleder ved treavdelingen ved Providor, produksjonsleder fra 2009 Arbeidsformann ved Aagaards snekkerverksted Snekker ved Johansen trevare i mange år Kontormedarbeider ved Ringsaker trygdekontor i en kort periode Jobbet med ulike oppgaver innen terminal/logistikk i Linjegods Alf-Harald Hansen Regnskapsfører Kurs: Basiskurs i attføring Karriereveiledning Atferdsforstyrrelser og løsninger i arbeid NAV Arbeidslivssenters modulbaserte opplæringsprogram Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Diverse IA-kurs i regi av NAV Utdanning: Er registrert revisor og autorisert regnskapsfører med utdanning fra: Skatteetatshøgskolen Revisorhøgskolen Bedriftsøkonom fra BI Arbeidserfaring: Regnskapsfører ved Providor siden 2009

9 Rådgiver/Gjeldsrådgiver i NAV Grue/Nord-Odal Har drevet eget regnskapsbyrå Jobbet som saksbehandler i Skatteetaten Jobbet som regnskapsfører og revisor i ulike firma Attføring, kurs og veiledning Arne Smedbold Kurs: Relevante fagkurs Utdanning: Personalutvikling og ledelse Mekanikk Fylkesyrkesskolen Arbeidserfaring: ved Providor siden 2006 Attføringskonsulent ved Hedprodukt AS i 12 år. Avdelingsleder arbeidstreningsverksted Moelven Service AS og har jobbet med bedriftsrettet attføring i Moelven Bygg gruppen i til sammen 13 år. Mona E. Westvold Kurs: Karriereveiledning Attføringsskolen Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Utdanning: Sykepleier Atferdsforstyrrelser og løsninger i arbeid 10 stp. Ernæring, levevaner og helse 10 stp. Arbeidserfaring: ved Providor fra år som bedriftssykepleier i HMS innlandet Sykepleier ved Hamar sykehus Gry Imsgard Kurs: Karriereveiledning Basiskurs i attføring Rådgiveren Sertifiseringskurs i funksjonsvurdering NAV Arbeidslivssenters modulbaserte opplæringsprogram Kurs for tillitsvalgte Diverse IA-kurs i regi av NAV Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Strukturert individuell arbeidsevneutredning (SIA) Utdanning: Fysioterapi Mellomfag sosialøkonomi, grunnfag statsvitenskap Arbeidserfaring: ved Providor siden 2009 NAV Ringsaker, attføring Friskvernleder, Hamar kommune i ni år Kommunefysioterapeut Hamar kommune Instruktør Friskis og Svettis/ Ankerskogen friskliv Kurs: Karriereveiledning Rådgiveren NAV Arbeidslivssenters modulbaserte opplæringsprogram Oppmerksomhetstrening/Mindfulness Helse og miljøarbeid, ett arbeidsmiljøperspektiv sertifisert til å

10 Anita Johansen AB foreta arbeidsplassvurderinger for NAV Basiskurs i attføring Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Strukturert individuell arbeidsevneutredning (SIA) Utdanning: Bachelor i barnevern Arbeidserfaring: Tilrettelegger ved Providor siden 2008 Miljøterapeut og miljøarbeider ved barnevernsinstitusjonene Mjøsvoll og Vien-senteret Salgskonsulent/salgsfremmer for ulike firmaer mot dagligvarebransjen i 18 år Anne Østby-Deglum AB Kurs: Karriereveiledning Basiskurs i attføring SMART veileder i personlig økonomi Opptre tryggere i møte med psykisk syke, rusede og ustabile personer Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Utdanning: Fagbrev i aktivitørfaget Arbeidserfaring: ved Providor siden 2009 Attføringskonsulent ved Ankerløkken AS fra Tilrettelegger i AB ved Hamar ASVO Sosialsekretær ved Hamar ASVO Aktivitør ulike steder Svein Åge Torgersen Kurs: Karriereveiledning Oppmerksomhetstrening/Mindfulness Motiverende intervju SMART- kurs i personlig økonomi, veileder Basiskurs i attføring Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Utdanning: Grunnskole Arbeidserfaring: Avdelingsleder/veileder for Grønn trapp siden 2009 Arbeidsleder i treavdelingen ved Providor fra 2006 Lærer/assistent/kontaktlærer ved Vargstad videregående skole Assistent ved Ringsaker videregående skole Arbeidsleder ved snekkeravdelingen Lillehammer ASVO 25 års erfaring som møbelsnekker bl.a. hos Willberg Design & Innredninger AS og Johansen trevare i Moelv Kurs: Karriereveiledning Basiskurs i attføring Opptre tryggere i møte med psykisk syke, rusede og ustabile personer Motiverende intervju Tegn og symptomer på misbruk av narkotika og andre rusmidler Atferdsforstyrrelser (ADHD, Asperger) og løsninger i arbeid Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid

11 Hege Mærde Utdanning: Allmennlærer Årsenhet i kunst og håndverk Ett år gartnerlinje på Vea Arbeidserfaring: Arbeidsleder og senere veileder ved Providor siden 2008 Lærer ved Furnes ungdomsskole Lærer og leder SFO ved Tysværvåg barne- og ungdomsskole Geir Vidar Lierhagen Kurs: Karriereveiledning Basiskurs i attføring Opptre tryggere i møte med psykisk syke, rusede og ustabile personer Motiverende intervju Tegn og symptomer på misbruk av narkotika og andre rusmidler Oppmerksomhetstrening/Mindfulness Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Utdanning: Fagbrev som tømrer Studiekompetanse VGS Handel og kontorfag Arbeidserfaring: Providor siden høsten 2011 Arbeidsleder Providor siden medio 2010 juni 2011 Jobbet som tømrer/byggeplassleder i 12 år Jobbet 5 år som industrisnekker Har arbeidserfaring som miljøarbeider ved rusinstitusjonen Veslelien Erfaring som lærervikar på barneskole Jan Tidemansen Avdelingsleder Læringsrommet Kurs: Karriereveiledning Atferdsforstyrrelser (ADHD, Asperger) og løsninger i arbeid Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Basiskurs i attføring Utdanning: Adjunkt - Handelsskolelærer Grunnfag norsk Arbeidserfaring: Pedagogisk veileder ved Providor siden år som instruktør/daglig leder på Skurdal Data avd. Rudshøgda Konsulent og kontorfullmektig i stiftelsen Norsk kulturarv Marion Bakkerud Læringsrommet Kurs: Karriereveiledning Basiskurs i attføring LOGOS diagnostisering av Lese og skrivevansker SMART- kurs i personlig økonomi, veileder Migranorsk veileder Lingdys Regnetesten sertifisering Digitaltesten sertifisering Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Utdanning: Videreutd. i grunnleggende lese- og skriveferdigheter Bachelor i pedagogikk

12 og Basiskompetanse Ernæring, levevaner og helse 10 stp. Frisør Arbeidserfaring: ved Providor siden 2008 Lærervikar Frisør i 10 år Marit I. Taje Kurs: Karriereveiledning Basiskurs i attføring Rådgiveren LOGOS diagnostisering av lese- og skrivevansker Migranorsk veileder Lingdys PDK-testen sertifisering Digitaltesten sertifisering Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Utdanning: Sosionom Sosialpedagogikk Arbeidserfaring: ved Providor siden 2009 Jobbet i M-prosjektet under bl.a. NAV Hamar i fire år Jobbet sju år i barneverntjenesten i Hamar kommune Variert erfaring også fra andre yrker Eilert Houmb Kurs: Karriereveiledning Jobpics Kurs innen rusproblematikk, psykologi og juss. Motiverende intervju SMART- kurs i personlig økonomi, veileder Basiskurs i attføring Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Utdanning: Sosionom Statens skogskole Arbeidserfaring: ved Providor siden 2009 Jobbet ett år i M-prosjektet under bl.a. NAV Hamar Jobbet fire år i sosialtjenesten i Hamar kommune Jobbet en kort periode i ekspedisjonen og tre år som kjøttskjærer ved Hed-Opp Rudshøgda. Jobbet tre år som sagbruksarbeider. Variert erfaring også fra andre yrker. Gry N. Bakken Kurs: Karriereveiledning Motiverende intervju SMART- kurs i personlig økonomi, veileder Basiskurs i attføring Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Utdanning: Karriereveiledning 30 stp. Bachelor i pedagogikk med fordypning i spesialpedagogikk, og organisasjon og ledelse Studiekompetanse

13 Helse og sosialfag, grunnkurs Produksjonsavdelingene Henning Johannessen Avdelingsleder reklametrykk Arbeidserfaring: ved Providor fra februar 2013 To år som rådgiver og kursinstruktør på AMO-kurs hos Menko AS Lærervikar i barneskolen Ni års erfaring som assistent i barnehage Fem års erfaring som medeier og styremedlem i aksjeselskap Variert erfaring også fra andre yrker Utdanning: Grunnskole Arbeidserfaring: Avdelingsleder ved reklametrykkavdelingen ved Providor siden 2001 Silketrykker ved Dalatrykk/DMT i mange år Rolf Johnny Skofsrud Arbeidsleder reklametrykk Kurs: Basiskurs i attføring Hvordan lede mennesker i praktisk arbeid Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Utdanning: Grafisk kunstner. Seks års utdanning ved Kent Institute og Art & Design Videregående skole, Handels- og kontorfag Arbeidserfaring: Arbeidsleder ved Providor siden 2009 Har i ti år drevet sitt eget firma, Desertpunk. Jobbet som kundeveileder ved Vinmonopolet Jobbet som personlig assistent i bofellesskap i Stange kommune Lærervikar ved Åkershagen skole og undervisning Lærer ved barnekunstskolen i Løten Jobbet ved Kunstbanken, Hedmark Kunstsenter bl.a. med montering av kunstutstillinger Har ellers hatt ulike jobber som bl.a. sjåfør, kundebehandler og renholder Jan Ove Lunna Avdelingsleder vaskeri Kurs: Basiskurs i attføring Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Utdanning: Psykiatrisk hjelpepleier Arbeidserfaring: Arbeidsleder/avdelingsleder ved Providor siden 1995 Jobbet flere år i bofellesskap for funksjonshemmede Elleve års erfaring fra seksjonshusfabrikken i Moelven bolig Har også erfaring som tilskjærer ved AS Biltrekk Eva Sendstad Avdelingsleder Jobbfrukt, skolefrukt og pakke/montering Kurs: Basiskurs i attføring Opptre tryggere i møte med psykisk syke, rusede og ustabile personer Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Utdanning: Aktivitør Arbeidserfaring:

14 Avdelingsleder ved Providor siden 2006 Jobbet ved Ringtoft/Ringsaker ASVO/Providor siden 1992, bl.a. som arbeidsleder ved snekkeravdelingen Aktivitør ved Olsrud HVPU/Vang kommune i ca. ti år Susan Hahn Salgskonsulent Kurs: Basiskurs i attføring Hvordan lede mennesker i praktisk arbeid Opptre tryggere i møte med psykisk syke, rusede og ustabile personer Kurs for tillitsvalgte Diverse IA-kurs i regi av NAV NAV Arbeidslivssenters modulbaserte opplæringsprogram Atferdsforstyrrelser (ADHD, Asperger) og løsninger i arbeid Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid Strukturert individuell arbeidsevneutredning (SIA) Utdanning: Helse og sosialfag vgs. Sosiallinja Bjerkely Folkehøyskole Arbeidserfaring: Providor, salgskonsulent fra 2013 Personalkonsulent hos Christiania Personell Innkjøpsansvar, ass. butikksjef og butikksjef fra varehandel i nærmere ti år. Koordinator, it seksjonen i Lillehammer Kommune Assistent i Ringsaker Kommune, pleie og omsorgstjenesten Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte Kompetanseheving har vært, og er, et prioritert område ved Providor. I løpet av 2013 har det vært gjennomført flere kompetansehevende tiltak. Totalt har de ansatte gjennomgått 160 dager med faglig påfyll og kompetanseheving til en samlet pris av kr ,-. Dette utgjør i snitt sju dager per ansatt, noe som er omtrent på nivå med landsgjennomsnittet i følge BATT-undersøkelsen. Basiskurset i attføring er en del av den felles plattformen det er ønskelig at de fleste i bedriften har. I tillegg skal alle ansatte i attføringsavdelingen ha innføringskurs i karriereveiledning. De ansatte har også deltatt på konferanser og kurs som er relevante med utgangspunkt i den enkeltes arbeidsoppgaver. I etterkant av kurs har den ansatte formidlet en del av det som er lært til resten av avdelingen, slik at flere kan få utbytte av den nye kompetansen. Dette fungerer også som en kort evaluering av kurset. Det er i løpet av året ikke arrangert noen felles kursdag for samtlige ansatte. Et satsningsområde i 2013 har vært Strukturert Individuell Arbeidsevneutredning (SIA) som er en metodikk med utspring i Nav Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse. Målet er å få til bedre, mer systematiske og raskere avklaringer. I løpet av året er tre ansatte skolert i metodikken, og de jobber nå med å implementere den som et av flere verktøy i det daglige arbeidet. Basiskurs i attføring Basiskurset er Bransjeforeningen Attføringsbedriftenes grunnutdanning i yrkesrettet attføring. Det danner grunnmuren i Attføringsbedriftenes tilbud om å sikre fagkyndighet i attføringsvirksomheten, og utvikle en moderne leder- og veilederrolle. Kurset arrangeres av Kallerud kompetanse. Det består av 2 hele kursuker med noen ukers mellomrom, og har følgende innhold:

15 Attføringsbedriftenes rolle og tjenester Forandringsarbeid og yrkespedagogikk Kommunikasjonstrening Aktørmodellen som verdigrunnlag Karriereveiledning Karriereveiledning er en av grunnsteinene i moderne attføringsarbeid og benyttes i forbindelse med de fleste av tiltakene som tilbys ved Providor. Attføringsbedriftene arrangerer både tre dagers innføringskurs og en dags sertifisering i bruk av testverktøy. I tillegg tilbys karriereveiledning som et 10 poengs studie i samarbeid med Høyskolen i Østfold. Alle Providors veiledere er sertifisert i karriereveiledning. Kompetansestrategi Bedriften fikk i 2010 på plass en kompetansestrategi og kompetanseplanen for 2013 bygget på denne. Strategien bygger på Attføringsbedriftenes kompetansestrategi der kompetansehevende tiltak deles i fire ulike nivåer: 1. Generell kompetanse 2. Bransjespesifikk basiskompetanse 3. Karrierespesifikk veiledningskompetanse 4. Målgruppe og temaspesifikk veiledningskompetanse Kompetansestrategien skulle egentlig revideres i november 2013, men da det ble klart at Attføringsbedriftenes kompetansestrategi vil bli revidert i løpet av våren 2014 fant vi det naturlig å avvente revisjonen også ved Providor. Under er en oversikt over hvilke kompetansehevende tiltak den enkelte ansatte har gjennomført i løpet av året, antall dager og nivå. Navn og tittel Kurs Dato Fullførte Nivå dager Administrasjon Erik Glorud Lønnsseminar, NHO Daglig leder Ledersamling, Oslo Årsmøte Jobbfrukt, Lofoten Årskonferanse, Attføringsbedriftene Bedriftskurs, KLP EyeShare seminar Bransjemøte Frukt & Grønt Olav Ø. Øverli Drifts og markedsleder Personalledelse BI Lesedag/Eksamen Bedriftsøkonomi BI New Wave-messe Bedriftsøkonomi, BI Personalledelse, BI Lønnsseminar, NHO Ledersamling, Oslo Tett og tidlig frisk og glad, IAkurs IA-Rådet i Hedmark Personalledelse, BI Bedriftsøkonomi, BI Lesedag/Eksamen

16 Sigrid Grude Amb Attføringsleder Roger Ellefsen Produksjonsleder Alf-Harald Hansen Regnskapsfører Kompetanseheving administrasjon Hjertestarter og førstehjelp, ,5 1 Providor Messe YOU Høstmesse New Wave Brukerseminar Proplan Bedriftskurs, KLP EyeShare seminar Slik håndterer du en "ikke fungerende" ansatt, HMS Øst Lønnsseminar, NHO Ledersamling, Oslo Fagkonferansen, Attføringsbedriftene Tett og tidlig frisk og glad, IAkurs IA-Rådet i Hedmark Ringer i vannet, regional samling ,5 2 Årskonferanse, Attføringsbedriftene Superbrukerkurs PAT, Proplan Brukerseminar Proplan Seminar for attføringsledere, Attføringsbedriftene Fagrådsmøte, Attføringsbedriftene Ung identitet uten arbeid, Jobbaktiv Slik håndterer du en "ikke fungerende" ansatt, HMS Øst NBR og New Wave-messe Lønnsseminar, NHO Ledersamling, Oslo Tett og tidlig frisk og glad, IAkurs IA-Rådet i Hedmark Internseminar, Strategiplan Årsmøte Jobbfrukt, Lofoten Messe YOU Høstmesse New Wave Slik håndterer du en "ikke fungerende" ansatt, HMS Øst Nøkkeltall i analyse og rapportering Generasjonsskifte, spar arveavgift og skatt EyeShare seminar GRFS og risikostyring Oppdragsansvar intern kvalitetskontroll Kontroller og nyheter i skatteetaten 62

17 Attføring Arne Smedbold Mona E. Westvold Gry Imsgard Anita Johansen AB Anne Østby-Deglum AB Svein Åge Torgersen Hege Mærde Geir Vidar Lierhagen Strukturert individuell arbeidsevneutredning (SIA), Attføringsbedriftene Tett og tidlig frisk og glad, IAkurs IA-Rådet i Hedmark Opplæring for tillitsvalgte, Lederne Hjertestarter og førstehjelp, ,5 1 Providor Motivasjonskurs for tillitsvalgte i Lederne, Tallin Strukturert individuell arbeidsevneutredning (SIA), Attføringsbedriftene Tett og tidlig frisk og glad, IAkurs IA-Rådet i Hedmark Fagkonferansen, Attføringsbedriftene Hjertestarter og førstehjelp, ,5 1 Providor Ringer i vannet, regional samling Ringer i vannet, regional samling Kunsten å overbevise, Retorisk institutt Ringer i vannet, regional samling Hjertestarter og førstehjelp, ,5 1 Providor Kunsten å overbevise, Retorisk institutt Ringer i vannet, regional samling Utviklingsforstyrrelser (ADHD, Asperger og Tourettes syndrom) og løsninger i arbeid Fagkonferansen, Attføringsbedriftene Hjertestarter og førstehjelp, ,5 1 Providor Naturklatrejungelkurs Ung identitet uten arbeid, Jobbaktiv Fagkonferansen, Attføringsbedriftene Hjertestarter og førstehjelp, ,5 1 Providor Utviklingsforstyrrelser (ADHD, Asperger og Tourettes syndrom) og løsninger i arbeid Fagkonferansen, Attføringsbedriftene Basiskurs i kommunikasjon og pedagogikk, Kallerud kompetanse/attføringsbedriftene

18 Jan Tidemansen Avdelingsleder læringsrommet Marion Bakkerud Basiskompetanse Marit I. Taje Eilert Houmb Gry Bakken Kompetanseheving attføring Produksjon Henning Johannessen Avdelingsleder reklametrykk Rolf Johnny Skofsrud Arbeidsleder reklametrykk Jan Ove Lunna Avdelingsleder vaskeri Eva Sendstad Avdelingsleder Frukt og grønt Naturklatrejungelkurs Ung identitet uten arbeid, Jobbaktiv Fagdag Læringsnettverket Fagkonferansen, Attføringsbedriftene Opplæring for tillitsvalgte, Lederne Hjertestarter og førstehjelp, ,5 1 Providor Læringsnettverket, Strategiseminar Fagdag Læringsnettverket Opplæring for tillitsvalgte, Lederne Hjertestarter og førstehjelp, ,5 1 Providor Læringsnettverket, Strategiseminar Hjertestarter og førstehjelp, ,5 1 Providor VOX, Læringsmål Ung identitet uten arbeid, Jobbaktiv VOX, Læringsmål Ung identitet uten arbeid, Jobbaktiv Karriereveiledning, Høgskolen i Lillehammer Karriereveiledning, Eksamen HIL Karriereveiledning, Eksamen HIL Hjertestarter og førstehjelp, ,5 1 Providor 75,5 NBR og New Wave-messe Høstmesse New Wave Besøk Nordisk Handelshus Internkurs Mamut ,5 1 Hjertestarter og førstehjelp, ,5 1 Providor Internkurs Mamut , Hjertestarter og førstehjelp, ,5 1 Providor Internkurs Mamut , Strukturert individuell arbeidsevneutredning (SIA), Attføringsbedriftene Utviklingsforstyrrelser (ADHD,

19 Susan Hahn Salgskonsulent Kompetanseheving produksjon Sum dager kompetanseheving i 2013 Asperger og Tourettes syndrom) og løsninger i arbeid Seminar for arbeidsledere, Attføringsbedriftene Tett og tidlig frisk og glad, IAkurs IA-Rådet i Hedmark Årsmøte Jobbfrukt, Lofoten Jobbfruktsamling, Olrud Jobbfruktsamling, Ringebu Internkurs Mamut ,5 1 Internkurs Mamut , ,5 160 Tildelt ramme, godkjente plasser og faktisk gjennomførte årsverk Providors hovedfokus er å levere tiltaksplasser i såkalt "skjermet virksomhet", på oppdrag fra NAV. Som et supplement til dette leveres også enkelte andre tjenester innen kompetanseheving og kartlegging. Dette er tiltak som ikke er tildelt et visst antall plasser fra NAV, slik at vi i større grad kan justere tilbudet i forhold til etterspørselen. Tiltak i "skjermet virksomhet" Providor har hatt meget godt belegg på de tildelte plassene i "skjermede tiltak" i Det har til dels vært svært lange ventelister for å komme inn på enkelte tiltak. Dette resulterte også i at vi fikk åtte ekstra avklaringsplasser fra november (midlertidig i 4 mnd.) Dagens betalingsrutine hos NAV, der det gis tilsagn på et antall månedsverk men betales kun for faktisk benyttede månedsverk, har det blitt fokusert på å ligge på et "riktig" aktivitetsnivå til en hver tid. Tiltak Avklaring i skjermet virksomhet Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Arbeid med bistand (AB) Godkjente plasser 17 (25 fra ) Deltakere sluttet i 2013 Gjennomsnittlig oppholdstid * Utnyttelsesgrad av tildelte månedsverk Antall deltakere mnd.(-) 101,7 % mnd.(-) 100,2 % mnd.(- 48) 100,2 % mnd.(+ 4) 99,5 % 23 1 * For deltakere som sluttet i tiltaket i løpet av året. Endring fra 2012 i parentes. Venteliste Pr Læringsrommet Gjennom tilbudet Læringsrommet tilbyr Providor bl.a. dataopplæring, nettstudier m. støtte, og tilrettelagt lese-, skrive- og matematikkopplæring. I tillegg tilbys minoritetsnorsk på Læringsrommet i kombinasjon med praksis som en del av tiltaket APS.

20 Læringsrommet har kapasitet til totalt 26 studieplasser. I løpet av året har 43 deltakere sluttet i tiltaket. Det er lite eller ingen ventetid før oppstart. Ved årsslutt var det 9 deltakere i aktivitet ved Læringsrommet. Funksjonsvurdering Providor har to veiledere som er sertifisert for å kunne gjennomføre tiltaket funksjonsvurdering i attføringsbedrift. Vi har i 2013 også hatt god innsøking på tiltaket, men kapasiteten har vært noe redusert pga. av sykefravær. I løpet av året har 17 deltakere vært gjennom tiltaket. Pr var det to deltakere registrert i tiltaket. Oversikt over produksjonsavdelinger og praksissteder Providor har i 2013 primært hatt fokus på å tilby arbeidspraksis ute i ordinære virksomheter, men vi har også kunnet tilby deltakere stor variasjon i type arbeidsoppgaver i bedriftens forskjellige avdelinger. Under er en kort presentasjon hver avdeling. Frukt og grønt Jobbfrukt er et tilbud der bedrifter abonnerer på leveranse av frisk frukt en eller flere ganger pr. uke. Frukten pakkes om fra hele kasser til fruktkurver på to, tre, fire, fem eller sju kilos kurver med sesongens frukter. Fruktkurvene pakkes så på biler og distribueres til kundene. Det er arbeidsoppgaver knyttet til både pakking, utkjøring og fakturering. Nytt i 2012 var å tilby en "Hedmarkskurv" til jul. Dette viste seg å bli en suksess og vi videreførte dette i 2013 under navnet "Innlandskurven". Målet er på sikt å kunne tilby en "Ringsakerkurv" gjennom hele året, bestående av lokale råvarer produsert i Ringsaker, men pga. den store etterspørselen har det foreløpig vist seg vanskelig å finne store nok produsenter. Avdelingen har hatt en relativt stabil omsetning i Vi kjørte ut all skolefrukt til ungdomsskoler i Ringsaker. Skolefrukt kjøringen er et godt bidrag for oss, og fører til minimale ekstra kostnader. I forhold til skolefrukt er oppgavene primært knyttet til distribusjon. I løpet av 2013 har Providor også inngått et samarbeid med attføringsbedriften Fretex om utplassering av innsamlingsbokser for brukte klær og sko i Ringsaker, Hamar og Stange, og tømming/vedlikehold av disse. Dette er fine arbeidsoppgaver for våre sjåfører. Jobbfrukt og skolefrukt sysselsetter til sammen en deltakere. Fordelt på 5 faste VTA stillinger og da stort sett resten i korte tiltak og avklaringsperioder. Reklametrykk Avdelingen utfører store og små trykkeritjenenester innen områdene tekstiltrykk, transfertrykk, sublimering, digitaltrykk, tampo-trykk og trykking av plakater og klistremerker. Providor har ansatt en felles salgskonsulent for produksjonsavdelingene, men som har sitt hovedfokus på reklametrykkavdelingen. Et av satsingsområdene til avdelingen er videre salg av diverse tekstiler, og vi samarbeider tett med New Wave som har godt kjente merkevarer som Craft, Clique og Cutter & Buck. Et annet er Gaveartikler, premier og pyntegjenstander fra kjente merker som Kosta Boda og Orefors. I 2013 har vi arbeidet godt og begynt å få et solid grunnlag for salg av arbeidsklær. Jobman, Projob og Giasco (sko) er de merkevarene vi har bestemt oss for å lagerføre, men vi har også samarbeid med flere andre leverandører som for eksempel A-Design, Aalesund arbeidstøy etc. Vi har i 2013 inngått et samarbeid med Fretex international, og er i dag deres leverandør av arbeidsklær og profileringsartikler. Vi har i den forbindelse laget en egen nettbutikk for Fretex på et bestemt sortiment. Dette har gjort arbeidet enklere for begge parter, og må vel kunne sies å ha

21 vært en suksess. Vi begynte så smått og planlegge en ny nettbutikk som skal rette seg mot alle andre attføringsbedrifter i landet. Dette vil bli gjennomført i første halvdel av Avdelingen sysselsetter 7 faste VTA ansatte og har i tillegg plass til 3 deltakere, og da gjerne i litt lengre løp. Vaskeri På vaskeriet vaskes det dyner, puter, gardiner og klær for Ringsaker kommune. Vi vasker også arbeidstøy, mopper, ryer og andre produkter for næringslivet og for det private markedet. I tillegg til oppgavene inne på vaskeriet er det transportoppgaver knyttet til henting og utkjøring av varer. Avdelingen sysselsetter 7 VTA ansatte og har i tillegg plass til 2-3 deltakere i både korte og lengere løp. Kantine Det er ca personer som spiser i Providors kantine daglig. Det serveres påsmurte brødskiver, salat og enkle varmretter. De som har praksis i bedriftens kantine får være med på alle arbeidsoppgaver som innebærer å sette opp uke-meny, bestille varer, tilberede maten, vaske opp og holde det rent. Avdelingen sysselsetter 3-5 deltakere. Resepsjon Providor tilbyr arbeidspraksis i resepsjonen. Oppgaver er å ta i mot og hjelpe besøkende, ta i mot telefoner, samt enkelt forefallende kontorarbeid. Resepsjonisten får noen ganger prøve seg på fakturering for avdelingene. I tillegg er det resepsjonens oppgave å skanne fakturaer inn i bedriftens elektroniske fakturabehandlingsprogram EyeShare. Avdelingen sysselsetter 1-3 deltakere, avhengig av den enkeltes arbeidstid. Vaktmestertjeneste Bedriften har en vaktmestertjeneste til å foreta løpende vedlikehold og andre aktuelle oppgaver i forhold til den bygningsmassen bedriften selv benytter. Vi har en vaktmester som er i tiltaket VTA og 1-2 vaktmesterassistenter fra andre tiltak. Ekstern praksis I tillegg til det varierte tilbudet som finnes i bedriftens ulike avdelinger, samarbeider vi tett med ordinære bedrifter i nærområdet. I løpet av året var 57 % av deltakerne i APS, og 25 % av deltakerne i Avklaring, i ekstern arbeidspraksis. Dette har vært et satsningsområde i løpet av året, og det er gledelig å se at vi ligger langt over gjennomsnittet på landsbasis for bruk av ekstern praksis som i følge BATT-undersøkelsen var på 24,5 % i APS. Deltakere i Arbeid med bistand benytter hos oss kun hospitering i eksterne virksomheter. Våre samarbeidspartnere i løpet av året har vært: Aina's trekunst Aleris Ungplan & Boi AS Arbeidstilsynet Indre Østland Regionkontor Hamar ASKO Hedmark AS Bakers Heba Bama Dagligvare Brumunddal Bo- og Aktivitetssenter Brumunddal tannklinikk v/ tannlege Siri Thesen BUS STOP Buttekvern barnehage Byggmakker Skattum Ringsaker Coop Innlandet BA, Coop OBS! Rudshøgda Coop Obs avd. Rudshøgda- Kafe Coop Obs Olrud

22 Dagsenteret, Lillehammer Doktorgården Tannlegesenter AS Drive Adventures AS Eik-senteret Furnes Elektriker`n Ringsaker A/S Europris Brumunddal Eurospar Brumunddal Fagerlund skole Fagernes skole SFO Fagertun hybelhus Finns vareekspress Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) - divisjon for forsyning Fredheimvegen barnehage Frelsesarmeen Hamar Friflyt.no Furnes ungdomsskole Gjøvik videregående skole Globus AS Grilstad AS avd. Brumunddal Gurimalla Mølla Storsenter Gustavas Kulturfabrikk Hamar Bilutleie AS Hamar Naturskole Hedmark fengsel Hedmark Fylkesmuseum, avd. Domkirkeodden Hempa skole SFO HRR Miljø A/S ISS Iss Facility Services AS Jiffy Products as Jysk, Brumunddal Kiwi avd 029 Stavsjø Kongsvegen Legesenter Lefdal Elektromarked Hamar Lillehammer kommune, Villa utsikten LinnCa's Blomster Mattilsynet, Brumunddal Mattilsynet, Distriktskontoret Øst-Hedmark Maxbo, Brumunddal Menko Avd. Hamar Meny (Maxi) Moelven ByggModul Murerfirma Kjell Syversen AS Mørkved skole Narvesen Knasken 274 NAV Ringsaker Nes barneskole Nille Brumunddal Nille, Moelvtorget Nordisk Heste- og hundeterapiskole NORSTAT AS avd Lillehammer Nortura Rudshøgda

23 Olstad Agentur AS Orkla Foods Norge, avd Nora Brumunddal Ottestad Autolakk ParkettPartner ParkettPartner Vedlikehold Pasientreiser HSØ Enhet for reiseoppgjør Prestrud skole Prøysenhuset RIMI Furnesvegen Ringsaker asylmottak Ringsaker Helsestasjon Ringsaker kirkelige fellesråd Ringsaker Kommune - Børkevegen Borettslag Ringsaker kommune Bygg og Eiendom Ringsaker Kommune- matutkjøring Ringsaker Kommune Nes bo - aktivitetssenter Ringsaker Kommune Omsorgsdistrikt Brumunddal Ringsaker Kommune RE-matproduksjon Ringsaker kommune, Gaupen skole Ringsaker kommune, psykisk helse og rusteamet Ringsaker Kommune, regnskaps avd. Ringsaker Kommune, Ringsaker bo- og aktivitetssenter Ringsaker Kommune, Storgt 82 Ringsaker Kommune, Tømmerli Bo- og Aktivitetssenter Ringsaker lensmannskontor Ringsaker videregående skole Se Butikkdrift og Eiendom AS Skarpsno Elektro AS Skattum Handel AS Skaugs Servicesenter AS Skoringen Hamar Statens vegvesen Lillehammer Stiftelsen Fossumkollektivet Stiftelsen Grobunn Strand Unikorn AS Sykehus Innlandet HF, Lillehammer, cytologisk avdeling Sykehuset Innlandet HF Kringsjåtunet behandlingsenhet Sykehuset Innlandet, Adm. Sætre/Kim`s Södra Interiør AS Taxi Hedmark TESS Hamar The Body Shop Tine Meieriet Brumunddal Treningskompaniet AS, avd. Brumunddal Tunvold familiebarnehage Tyrili Klatring Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Veslelien SKBO Vita Mølla Øverkvern FUS barnehage

24 Ringer i vannet Som en strategi for å forbedre kontakten og samarbeidet med det lokale næringslivet ytterligere har Providor i løpet av 2013 gått inn som en del av NHOs storsatsning og rekrutteringsstrategi Ringer i vannet. Målsettingen er at NHO-bedriftene skal bli mer bevisst den gode muligheten det er å samarbeide med attføringsbedrifter om rekruttering, noe som både gir våre deltakere en sjanse til å vise seg fram og komme ut igjen i jobb, og som gir bedriftene mulighet til å vise at de tar sosialt ansvar. Det er utarbeidet en egen metodikk for samarbeidet som er basert på mer systematisk oppfølging av bedriftene også når de ikke har deltakere i praksis, bl.a. for å kartlegge et framtidig rekrutteringsbehov. Sammen med flere andre attføringsbedrifter i Innlandet spleiser vi på en 30 % prosjektlederstilling ved NHO Innlandet som skal koordinere arbeidet i regionen. I tillegg er en av Providors veiledere, Anita Johansen, tildelt rollen som Key Account Manager ut mot samarbeidende NHO-bedrifter. I løpet av 2013 ble det inngått 7 rekrutteringsavtaler mellom Providor og følgende lokale NHObedrifter: Globus Grilstad Bakers Heba Orkla Foods Norway avd. Nora Brumunddal Tine Meieriet Brumunddal Södra Interiør Strand Unikorn Dette arbeidet vil fortsette i Formell opplæring/kvalifisering og annen dokumenterbar kompetanse (realkompetanse) Ingen av de skjermede tiltakene ved Providor tilbyr formell opplæring eller kvalifisering. Providor er medlem av Attføringsbedriftenes Læringsnettverk, og har etablert Læringsrommet som en tilleggstjeneste til de skjermede tiltakene. Ved Læringsrommet kan deltakere følge fjernundervisning via NKI, NKS eller andre leverandører, samtidig som Providors pedagoger kan bistå med praktisk tilrettelegging, hjelp til å sette opp en studieplan og med tilbakemelding til NAV i forhold til bl.a. progresjon. Deltaker i Læringsrommet får tilgang til egen studieplass med dataverktøy ved bedriften. Læringsrommet tilbyr også dataopplæring i eborger og Datakortet, og er godkjent testsenter for Datakortet. Læringsrommet tilbyr arbeidsnorsk til deltakere med fremmedspråklig bakgrunn. Dette kan gjennomføres som Migranorsk, et databasert norskopplæringsprogram, eller tavleundervisning og oppgaver knyttet opp mot arbeidspraksis for mer effektiv læring. Providor kan også tilby kartlegging og kompensatorisk opplæring i basisferdigheter i lesing, skriving og matematikk. Metodikken er utarbeidet og kvalitetsgodkjent av Læringsnettverket. en som jobber med basiskompetanseopplæring har videreutdanning i grunnleggende lese- og skriveferdigheter fra universitetet i Stavanger. Erfaringsmessig ser vi at mange deltakere har svake basisferdigheter og behov for slik opplæring for å fungere i en arbeidssituasjon eller for å kunne ta videre kurs og utdanning. Antallet deltakere på dette tilbudet har økt i løpet av året, og deltakerne har vist god framgang. Mange velger også å fortsette med videre utdanning i etterkant av lese- og skriveopplæringen.

25 Tverretatlig samarbeid/helhetlig oppfølging Providor har et tett og nært samarbeid med flere ulike instanser for å kunne tilby deltakerne en mest mulig helhetlig oppfølging. Særlig tett er samarbeidet med NAV for å få til gode løsninger rundt den enkelte deltaker. De aller fleste deltakere er henvist fra NAV Ringsaker, men det kommer også enkelte henvisinger fra Hamar, og et økende antall henvisinger fra NAV Stange. Vi opplever at saksbehandlere er imøtekommende og stiller opp via telefon, e-post og trekantsamtaler, slik at vi sammen med deltakeren finner den beste løsningen i hver enkelt sak. For deltakere i tiltaket Funksjonsvurdering er NAV Arbeidslivssenter en naturlig samarbeidspartner i tillegg til bedriften der den enkelte er ansatt. Også i løpet av 2013 har vi gjennom enkeltsaker også samarbeidet med Psykisk Helsevern ved Sykehuset Innlandet, avd. DPS Hamar. Flere av Providors deltakere er til utredning eller behandling ved DPS Hamar, og etter deres ønske har veileder vært med til enkelte av disse samtalene. I forhold til psykisk helse samarbeider vi også med avd. Psykisk Helse i Ringsaker kommune. Vi er med deltakere på samtaler der det er hensiktsmessig, og vi oppretter kontakt med Psykisk Helse i samråd med deltaker ved behov. I enkeltsaker samarbeider vi med den enkelte deltakers fastlege, dersom dette er ønskelig for å få på plass en helhetlig oppfølging. Vi har også i mange tilfeller initiert trekantsamtaler med både fastlege og NAV til stede, da vi stadig opplever at deltakerne har sammensatte utfordringer. Vi samarbeider med Pleie- og omsorgstjenesten i kommunen i forhold til flere av arbeidstakerne i tiltaket VTA, og vi er bl.a. med på ansvarsgruppemøter rundt mange av VTA deltakerne. Det er også deltakere i andre tiltak som har individuell plan fra kommunen og ansvarsgruppe rundt seg. I slike tilfeller deltar vi i ansvarsgruppe der det er ønskelig. I forhold til realkompetansevurdering samarbeider vi med Hedmark fylkeskommune og videregående utdanning. Flere deltakere er i løpet av året realkompetansevurdert. I tillegg har vi hatt kontakt med ulike høyskoler vedrørende realkompetansevurdering og høyere utdanning. Det samarbeides ellers, som allerede omtalt, mye med lokalt næringsliv som er positive til å ta inn deltakere i arbeidspraksis/hospitering. Dette gjør at vi enklere kan gi den enkelte en interessant og tilpasset arbeidspraksis. Alle tiltak fokuserer på helse, kosthold og ernæring. Vi samarbeider med Fønix treningssenter i Brumunddal om dette, og alle deltakere kan gratis delta på deres treningstilbud mens de er tilknyttet Providor. Fønix kan også tilby mer skreddersydde programmer med utvidet veiledning, men dette må deltaker evt. betale for. Uansett samarbeidspartner i den enkelte sak tilstreber vi å gi deltaker et helhetlig tilbud, og å knytte kontakt med andre instanser der det er hensiktsmessig. Vi legger stor vekt på å ha en avsluttende trekantsamtale med NAV og evt. andre instanser, før tiltak avsluttes, slik at deltaker sikres forutsigbarhet og videre oppfølging der det er nødvendig. Erfaringsmessig er overganger kritiske punkt med tanke på videre suksess. Å trygge overgangen øker for mange sjansen for at de klarer å gjennomføre det som er planlagt videre. Resultater av attføringsarbeidet Ved årets slutt var 125 personer i ulike tiltak. I løpet av året er det registrert at hele 274 deltakere startet opp og 271 deltakere er avsluttet i ulike tiltak. En del deltakere kjedes mellom ulike tiltak og registreres dermed flere ganger, men allikevel er det mange individer som i løpet av et år er innom bedriften. Alle deltakere har en individuell aktivitetsplan som revideres periodisk. Det registreres hvorvidt den enkelte når målene i sin plan. I 2013 oppnådde 82 % av deltakerne målet i siste aktivitetsplan.

26 Resultater avsluttede deltakere Providor 2013 Passive løsninger 38% Andre aktive løsninger 49% Jobb 13% Av de 271 som ble avsluttet i løpet av året ble totalt 62 % avsluttet til aktive løsninger, mot 70 % i Vi har i løpet av året sett at mange henvises med en bestilling som går på avklaring mot en varig ytelse. Dette er bl.a. personer som tidligere har hatt innvilget en tidsbegrenset uføretrygd, men som ble konvertert over til arbeidsavklaringspenger i Disse har maks-dato på arbeidsavklaringspenger , og det har det siste året vært et stort fokus på avklaring av denne gruppen. Videre følger en gjennomgang av resultatene for de ulike tiltakene. Avklaring i skjermet virksomhet Tiltaket organiseres på to ulike måter, individuelt eller gruppebasert. Gruppebasert avklaring organiseres som fire uker kurs, fire timer pr. dag, fire dager i uka. Etter de fire ukene avklares det med saksbehandler om deltaker skal fortsette i arbeidspraksis, eller om tiltaket avsluttes etter teoridelen. Tiltaket kan vare i inntil 12 uker totalt. Målet med tiltaket er å avklare arbeidsevne samt å legge en aktivitetsplan for veien videre. Gjennomføres tiltaket individuelt, gjøres dette gjennom kartleggings- og veiledningssamtaler samt ev. praksis. Hvilke alternativ som velges er avhengig av hva som er ønskelig og/eller mest hensiktsmessig for deltaker pga. helsesituasjonen eller målet med tiltaket. Eventuell arbeidspraksis gjennomføres internt ved Providor eller i eksterne bedrifter. Av alle deltakere i tiltaket (også de som aldri er i praksis) har ca. 25 % vært i ekstern praksis i løpet av året. Providor har i 2013 vært godkjent for 17 plasser. Ventetiden for plass i tiltaket ble bare lengre og lengre i løpet av året, og mange av de som ble henvist var "konvertert" og hadde maksdato på arbeidsavklaringspenger I oktober var ventetiden før oppstart i Avklaring ca. 6 mnd. og vi fikk 8 ekstra plasser i tiltaket i perioden november '13 - februar '14. Dette har redusert ventetiden betydelig. løpet av året har 117 deltakere sluttet i avklaring. Av de som er avsluttet har totalt 61 % blitt avsluttet til aktive tiltak, mot 67 % i At antallet som slutter til aktive tiltak går ned kan forklares med et økt antall bestillinger av avklaring mot en varig ytelse, som nevnt over. Målsettingen i samarbeidsavtalen med NAV er at 100 % av deltakerne skal være avklart etter endt tiltak. Oppsummeringen viser at 4 % hadde sluttårsak "Annet, ingen aktive løsninger", det betyr stort sett at det ved tiltaksslutt ikke ligger noen videre plan klar.

27 Under er en oversikt over avsluttede deltakere fordelt på sluttårsak. Arbeid/trygd kombinasjon 4% Annet, ingen aktive løsninger 4% Annet, aktive løsninger 5% Resultater avsluttede deltakere avklaring i skjermet virksomhet 2013 Tiltaket AMO 1% Søkt/fått uførepensjon 26% Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) er et arbeidsmarkedstiltak rettet mot arbeidssøkere som av helsemessige eller sosiale årsaker har usikre yrkesmessige forutsetninger, og behov for tett oppfølging. Gjennom APS er det mulig å møte arbeidslivet i trygge omgivelser. Vi bistår deltakerne med å finne egnede praksisplasser hos eksterne samarbeidspartnere, eller internt i bedriften. Hvilke alternativ som benyttes er avhengig av deltakerens ønsker og kvalifikasjoner, og målsettingen i den enkeltes individuelle aktivitetsplan. Lavterskeltilbudet "Grønn trapp" tilbyr ekstra tett oppfølging og ekstra trygge rammer for de som har behov for det. Disse deltakerne er i starten mye sammen som gruppe for å etablere gode rutiner gjennom bl.a. felles måltider og snekkerrelaterte arbeidsoppgaver utendørs. Disse regnes i denne perioden som å være i intern praksis, etter hvert som de blir klare for det etableres eksterne praksisplasser på vanlig måte. Providor har tidligere hatt et eget tilbud til ungdom. Dette har i løpet av 2012/2013 blitt helt avviklet, og ungdom gis et like individuelt tilpasset tilbud som alle andre. I løpet av året har 57 % av alle deltakere i tiltaket vært i ekstern praksis, dette er 3 % fra målet i samarbeidsavtalen med NAV Hedmark som er 60 %. Noe av forklaringen ligger trolig i at ca. 20 % av alle deltakere i APS til en hver tid er i "Grønn trapp". Av de øvrige deltakerne i tiltaket er langt over 60 % i ekstern praksis. Til sammenlikning viser BATT-undersøkelsen for 2013 at for bransjen som helhet er gjennomsnittlig 32,5 % av alle APS-deltakere i ekstern praksis. Providor har 47 plasser i tiltaket. I 2013 sluttet 67 deltakere i tiltaket. Av de som sluttet i APS ble 6 % avsluttet til arbeid, og 33 % avsluttet til andre aktive løsninger, totalt 39 % aktive sluttårsaker. Dette er hele 10 % lavere enn i 2012, og langt under målet i samarbeidsavtalen med NAV som var 60 % til aktive løsninger og 10 % til arbeid. Antallet som avsluttes til sykdom/rehabilitering reduseres fra 25 % i 2012 til 17 %, men andelen som skulle søke uførepensjon dobles fra 15 % til 30 %. Dette er trolig også en konsekvens av at mange av sakene dreier seg om de som er "konvertert". Et annet mål i samarbeidsavtalen med NAV var å få til en reduksjon i den gjennomsnittlige oppholdstiden i tiltaket. Denne ble redusert fra 13 mnd. i 2011 til 10 mnd. i I 2013 har den holdt seg stabilt på 10 mnd. selv om dette har vært et klart fokus fra veilederne. APS 18% Utd. dekket av NAV 21% Sykdom/med. rehab./sos.rehab. 9% AB Ordinært arbeid Arbeidspraksis 1% 2% 2% Avklaring, skjermet 8%

28 Vi har et særlig fokus på å øke deltakelsesprosenten for de som har en oppholdstid utover 6-8 mnd., slik det står i samarbeidsavtalen. I tillegg har vi fokusert mye på å få en raskest mulig overgang fra intern til ekstern praksis for de som har hatt behov for å starte internt. Under er en oversikt over avsluttede deltakere fordelt på sluttårsak. Annet, ikke aktive løsninger 12% Resultater avsluttede deltakere APS 2013 Søkt/fått uførepensjon 30% AB 14% Ordinært arbeid 6% Utdanning, egenfinfansiert 2% Utdanning dekket av NAV 8% Institusjonstilbud 2% Sykdom/med. rehab./sos.rehab. 17% Annet, aktive løsninger 9% Avklaring i skjermet 2% Arbeid med bistand (AB) Arbeid med bistand (AB) er et tiltak som retter seg mot yrkeshemmede som ønsker å finne en jobb i en ordinær bedrift, og som har behov for oppfølging og bistand i denne prosessen. Inntakskriteriene er at deltaker: - Ønsker å komme ut i jobb - Har avklart arbeidsevne, 50 % eller mer - Har avklart yrkesønske / arbeidsområde - Har ordnede boforhold og økonomi - Kan komme seg til og fra jobb - Alder vurderes i fht. hensiktsmessigheten med tiltaket" Providor har to tilretteleggere som jobber med AB, og disse bistår deltakere gjennom metodisk kartlegging og veiledning. Tilretteleggerne har tett kontakt med lokalt næringsliv, og bistår deltakere med å finne egnet arbeidsgiver enten det er snakk om hospitering eller et lønnet arbeid. Tilrettelegger tilbyr tett oppfølging til både deltakere og arbeidsgivere. Hver tilrettelegger skal følge opp ca. 12 deltakere. Deltakerne kan være tilknyttet tiltaket i inntil tre år, men ved Providor har vi bevisst vagt å skrive kontrakter for bare ett år om gangen. I løpet av året har 24 deltakere sluttet i tiltaket. Av disse er 71 % avsluttet til arbeid og 8 % til aktive løsninger. Tilsvarende tall for 2012 var 60 % og 9 %. Målet i samarbeidsavtalen med NAV var 70 % til arbeid, og ellers bl.a. å tilstrebe økt gjennomstrømning. Formidlingsresultatet i prosent er så bra at Providor har ligget inne på topp 5 i formidling i AB i Attføringsbedriftenes nyhetsbrev gjennom stort sett hele året. (Basert på tall som sendes inn månedlig.) At tallene er gode viser også BATT undersøkelsen. Gjennomsnittstallet for bransjen som helhet er 48,6 % formidling fra AB.

29 Gjennomsnittlig oppholdstid i tiltaket for de som ble avsluttet har økt noe, og var i mnd. Tilsvarende tall var 14 mnd. i 2012 og 22 mnd. i Vi har i løpet av 2013 avsluttet de siste av de som har vært inne i AB siden vi gjorde noen innstramninger i kravene ved inntak i juni 2011, og det er nok disse som har dratt opp oppholdstiden det siste året. Det er ellers gledelig å merke seg at andelen som avsluttes pga. sykdom eller at de skal søke uførepensjon reduseres fra 27 til 21 %. Deltakere var i 2013 i gjennomsnitt 8 uker i tiltaket før oppstart i hospitering, og 40 uker før de kom i lønnet arbeid/fikk lønnede vakter. Tallene for 2012 var henholdsvis 11 og 45 uker. Under er en oversikt over avsluttede deltakere fordelt på sluttårsak. Resultater avsluttede deltakere AB 2013 Arbeid/trygd kombinasjon 8% Sykdom/med. rehab./sos.rehab. 4% Annet, aktive løsninger 4% Utdanning, dekket av NAV 4% Ordinært arbeid m/lønnstilskudd 4% Søkt/fått uførepensjon 17% Ordinært arbeid u/lønnstilskudd 58% Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Gjennom tiltaket varig tilrettelagt arbeid tilbyr Providor arbeidsplasser til personer som mottar uføretrygd. Gjennom arbeid i en av bedriftens avdelinger får arbeidstakerne en jobb å gå til der arbeidsoppgavene tilpasses den enkeltes funksjonsnivå. Avdelingsledere og arbeidsledere tilbyr tett veiledning og oppfølging. Providor har 23 VTA-plasser og deltakerne i dette tiltaket er ansatt i bedriften. I løpet av 2013 har fire deltakere sluttet i tiltaket. En har fått ett nytt og bedre tilpasset tilbud ved kommunens Arbeids- og opplæringssenter. To har sluttet på grunn av sykdom. Den siste som sluttet måtte avsluttes da han først ikke fikk innvilget uførepensjon, og dermed ikke fylte vilkårene for deltakelse i tiltaket. Etter ny behandling av saken fikk han allikevel uførepensjon, og han er i dag tilbake i tiltaket VTA. I samarbeidsavtalen med NAV er det mål om at tiltaksplassene til en hver tid skal være fullt utnyttet. Det har vi klart i Alle deltakere i tiltaket jobber minimum 50 %.

30 Et annet mål i samarbeidsavtalen er å ta i bruk eksterne plasser også i VTA, samt å vurdere deltaker for eksterne plasser/overgang til VTA i ordinær virksomhet. Dette er tatt opp med deltakerne i tiltaket i medarbeidersamtalen, men så langt har ingen av de som i dag er internt vært interessert i å prøve seg eksternt. Vi har imidlertid en VTA-deltaker som jobber i ekstern bedrift. Han kom fra tiltaket AB, og har fortsatt å jobbe det samme stedet der han hospiterte gjennom AB. Dette er en ny måte å jobbe på for alle parter. Vi gjør oss noen erfaringer og må lage rutinene underveis, men så langt ser dette ut til å fungere veldig bra. Læringsrommet Gjennom Læringsrommet tilbyr vi datakortopplæring, nettstudier m. støtte, minoritetsnorsk og tilrettelagt lese-, skrive- og matematikkopplæring. Aktiviteten ser ut til å ha vært noe lavere i 2013 enn de siste par årene. Pr var det registrert 9 deltakere på Læringsrommet. I løpet av året er 43 deltakere avsluttet. Hele 95 % av disse går videre i aktive løsninger. Flere deltakere er henvist til Læringsrommet etter fullført avklaringskurs, og kjedes videre til APS eller AB etter at kvalifiseringen er avsluttet. Læringsrommet brukes også til kartlegging av læringsevne og om kontorrelaterte yrker vil være en realistisk mulighet videre. Under er en oversikt over avsluttede deltakere fordelt på sluttårsak. Ordinært arbeid 5% Sykdom/med. rehab./sos.rehab. 5% Resultater Læringsrommet 2013 Avklaring i skjermet virksomhet 5% Utdanning egenfinansiert 2% APS 33% Annet, aktive løsninger 28% AB 9% Utdanning dekket av NAV 9% Tiltaket AMO 2% Tiltaket Arbeidspraksis 2% Funksjonsvurdering Funksjonsvurdering i IA-bedrift er et tilbud til bedrifter som har behov for hjelp i forhold til sykmeldte arbeidstakere der mye allerede er prøvd. Det er bedriften som bestiller tjenesten, men bedriften kan få refundert utgiften fra NAV Arbeidslivssenter dersom den er en del av IA-avtalen. Gjennom kartlegging av både arbeidsgiver og arbeidstaker, veiledning og arbeidsutprøving kommer veileder med en sluttrapport til deltaker og arbeidsgiver. Rapporten inneholder råd for veien videre, enten deltaker skal fortsette hos arbeidsgiver, eller må se seg om etter en ny karriere. Providor startet arbeidet med å markedsføre tjenesten i 2010, og har nå jobbet seg opp til å bli en relativt stor leverandør av dette tiltaket. Aktiviteten har pga. sykefravær har vært noe redusert i Gjennom året har 17 deltakere vært gjennom tiltaket som varer i 6 uker. 36 % av deltakerne endte i 2013 opp med å fortsette hos samme arbeidsgiver, enten med de samme

31 arbeidsoppgavene, men med noen tilpasninger, eller med andre oppgaver, eller endte i jobb hos en ny arbeidsgiver. 6 % søkte uførepensjon, mens det i enkelte saker var behov for videre medisinsk utredning eller videre arbeidsmarkedstiltak. Resultater Funksjonsvurdering 2013 Søkt/fått uførepensjon 6% Tilbake til sine ordinære arb. oppgaver 18% Sykdom/medisinsk/ sosial rehabilitering 29% Tiltaket arbeidspraksis 12% AB 6% Ordinært arbeid, uten bruk av lønnstilskudd 6% Tilbake til arbeidsgiver, men nye oppg./stilling 12% Utdanning egenfinansiert 6% Annet, aktive løsninger 6% Returplanprosjektet I løpet av året har vi også hatt dialog med Ringsaker kommune vedrørende deres behov for bistand i forbindelse med langtids-sykefravær. Dette resulterte i det som har fått navnet "Returplan-kurs", som vi gjennomførte for første gang i november/desember Målgruppen her er sykmeldte ansatte som er i perioden mellom dialogmøte 1 (uke 7) og dialogmøte 2 (uke 26). Det første kurset hadde 6 deltakere. Neste kurs gjennomføres i februar Etter dette vil det gjennomføres en evaluering i samarbeid med kommunen med tanke på veien videre. Brukermedvirkning og evaluering Providor legger stor vekt på hvordan brukerne opplever det tilbudet de får ved bedriften. Deltakere som er avsluttet i 2013 har besvart en elektronisk brukertilfredshetsundersøkelse etter at tiltaket er avsluttet og sluttrapporten gjennomgått. I tillegg har man innenfor enkelte tiltak evalueringer i form av mer detaljerte spørreskjemaer (Avklaringskurs) eller medarbeidersamtaler (VTA). Dokumentet Rettigheter og plikter gjennomgås med deltakeren i løpet av de første dagene i tiltaket, og senere ved behov. Heftet inneholder alt fra arbeidsreglement og samtykkeskjemaer til branninstruks og klageskjema. Klageskjema ligger også tilgjengelig i resepsjonen, og deltakere blir informert om hvor de kan henvende seg dersom de ønsker å klage. I løpet av året har det ikke kommet inn noen klager. Maler for aktivitetsplan, statusrapport og sluttrapport legger til rette for bl.a. å involvere deltakerne i sin egen prosess. Deltaker må nå bl.a. definere hva han/hun ser på som livskvalitet, og deltaker må selv bidra med en egenvurdering til sluttrapporten. Det legges også stor vekt på at deltaker

32 selv må være den ledende i å følge opp sin egen aktivitetsplan, og denne revideres med jevne mellomrom. I tillegg til evaluering av tilbudet fra deltakere legger det nye systemet for benchmarking i attføringsbransjen (BATT) også opp til evalueringer av tilbudet blant ansatte i NAV samt Providors egne ansatte. Videre følger resultatet av de ulike undersøkelsene. Det er interessant å se at det ikke er svært store forskjeller i oppfatningen av tilbudet mellom deltakere, NAV og Providor, men det er viktig å ta tak i de kommentarene som kommer fram for å videreutvikle tilbudet. I forhold ti både avklaring (+0,4), APS (+0,3) og AB (+0,5) er gjennomsnittsverdien på brukerundersøkelsen høyere for Providor enn samlet for bransjen. På VTA (-0,3) og NAVs tilfredshet (-0,2) er resultatet litt lavere enn for bransjen som helhet. For egne ansatte ligger vi akkurat på landsgjennomsnittet. På de kommende sidene presenteres resultatet av de ulike undersøkelsene:

33 Brukertilfredshetsundersøkelsen Under følger resultatet av brukertilfredshetsundersøkelsene i Det gjennomføres separate undersøkelser for hvert enkelt tiltak. De spurte har svart på følgende spørsmål: Nummer Spørsmål 1 Synes du at du har fått god informasjon av Providor om den tjenesten du får eller har fått? 2 Har Providor gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker eller arbeidstaker i bedriften? 3 Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder? 4 Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften? 5 Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket? 6 Synes du at tiltaket har vært/er tilpasset deg og dine behov? 7 Opplever du at Providor hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet? 8 Har tiden hos Providor vært med på å gi deg bedre livskvalitet? 9 Er du samlet sett fornøyd med Providor? Avklaring i skjermet virksomhet Snittverdi på hvert spørsmål Utsendelse Skjema Periode Besvarelser Utvelgelse Brukertilfredshetsundersøkelse Brukerundersøkelse Avklaring Gjennomsnittsverdi (alle spørsmål) Providor AS:Attføring%

34 Nummer Spørsmål med kommentarer 1 Synes du at du har fått god informasjon av Providor om den tjenesten du får eller har fått? - Har hatt to fantastiske kursledere som heter Hege og Arne - de har vært helt spesielle. Ellers har de andre også vært flinke og greie. Har ikke hatt EN ubehagelig opplevelse fra noen her på huset. - Det har kommet frem etterhvert kurset har godt fremover - viste ike om Providor før jeg ko hit. Og synes jeg har fått flott hjelp. - Har hatt ett fint opphold og lært endel nytt - følt meg svært trygg på at jeg har fått den hjelp og veiledning som jeg trenger 2 Har Providor gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker eller arbeidstaker i bedriften? - Absolutt! Har hatt omvisninger i de forskjellige avdelinger - blitt kjent med de fleste i bedriften. - Har fått gode opplysninger 3 Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder? - Veldig god informasjon, og mye nærmere en avklaring. Føles godt. - Har vert behjelpelig hele tiden - Har fått veldig gode opplysninger - Fantastisk oppfølging, Takk :) - kjempefornøyd med veileder. - Er veldig fornøyd, da jeg fra start av var veldig usikker på hva jeg gikk til, ble veldig avslappet og trygg med veileder. 4 Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften? - trenger ikke å klage. 5 Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket? - Har selvfølgelig vært med på utformingen, men har trengt å få hjelp med den endelige avklaringen. - Samtalene,sammarbeidet vi har hatt underveis har gjort det - Vi lagde ingen plan da tiltaket bare varte i kort tid pga. store helseutfordringer 6 Synes du at tiltaket har vært/er tilpasset deg og dine behov? - ja, bra - vanskelig å tilpasse til min helsesituasjon - Det må jeg virkelig si JA på. 7 Opplever du at Providor hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet? - Er staket ut en kurs som jeg synes virker meget bra for meg - Er nærmere en avkjarig. - jobb ikke relevant,men hjelper nermere en avklaring - Hjelp til avklaring i forhold til trygdeløsning - Har fått hjelp til å avklare min situasjon i dag. - har for mye helseutfordringer til å ut i jobb nå - Uaktuelt for meg å søke jobb pga. helseutfordringer - I min situasjon er vel ikke arbeidlivet aktuelt desverre 8 Har tiden hos Providor vært med på å gi deg bedre livskvalitet? - Ja, men er langt igjen - vanskelig i forhold til helsesituasjonen - Har vært en utfordring å delta pga dårlig helse, men tilpasninger har gjort at jeg har klart å gjenomføre kurset - JA!!!! - Nei, men det er bra at Providor hjelper meg til å søke om ufør - Mens jeg har vært her har jeg hatt det veldig bra - Ja jeg har føler meg trygg og godt tatt vare på. 9 Er du samlet sett fornøyd med Providor? - Veldig bra kurs. - Har vert meget bra kursholdere hele veien - Som sakt tidligere, hva gjør de stakkars mennesken som ikke kommer til Providor.) Tusen takk for hjelp ;)

35 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet Snittverdi på hvert spørsmål Utsendelse Skjema Periode Besvarelser Utvelgelse Brukertilfredshetsundersøkelse Brukerundersøkelse 2013 APS Gjennomsnittsverdi (alle spørsmål) Providor AS:Attføring% Nummer Spørsmål med kommentarer 1 Synes du at du har fått god informasjon av Providor om den tjenesten du får eller har fått? - Veldig fornøyd med saksbehandleren min. 3 Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder? - Svert fornøyd.. 4 Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften? - Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det, men regner med jeg da evt får hjelp av saksbehandleren min til dette 5 Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket? - ja det har jeg og det har hvert bra og planlege og bestemme om min tid og hva jeg skal jobbe med fremover.. 6 Synes du at tiltaket har vært/er tilpasset deg og dine behov? - Kunne ikke vært mer tilpasset for meg enn det er nå. Arbeidstider og oppfølging og alt har vært etter mitt eget tempo 7 Opplever du at Providor hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet? - ja det synes jeg.. og hveiledet meg dit jeg trenger.. blit kjent med hva jeg kan jobbe med for og komme dit i mit mål. - Har forsøkt jobb, men pga helsemessige forhold har det endt opp med uføresøknad. - Jeg føler at de har hjulpet meg med å vite at jeg kan klare en normal arbeidsdag i en normal jobb. Men har desverre enda ikke fått noe hjelp videre til å få meg en fast jobb. Men regner med at jeg får hjelp til det i løpet av kort tid

36 8 Har tiden hos Providor vært med på å gi deg bedre livskvalitet? - ja - Absolutt. Fått igjen selvfølelse og selvtillitt. 9 Er du samlet sett fornøyd med Providor? - i noen små perioder følt at jeg har blitt fortsat at jeg er så syk/dårlig, blitt dratt litt ned. Arbeid med bistand Snittverdi på hvert spørsmål Utsendelse Skjema Periode Besvarelser Utvelgelse Brukertilfredshetsundersøkelse Brukerundersøkelse AB 2013 Gjennomsnittsverdi (alle spørsmål) Providor AS:Attføring% Nummer Spørsmål med kommentarer 1 Synes du at du har fått god informasjon av Providor om den tjenesten du får eller har fått? - Det er tydelig informasjon både skriftlig og muntlig fra Providor 3 Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder? - Veldig godt fornøyd med en engasjert og hyggelig veileder. - Kanskje vært enda mer offensiv mot arbeidsplassen i forhold til mitt utbytte av tiltaket. - veldig hyggelig, oppbackende og løsningsorienter veileder - Ikke alltid at en kommentar om utseende kanskje faller på god bunn når man har slitt med angst og depresjon. 4 Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften? - jeg har ikke tenkt å klage 5 Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket? - Har fått alle muligheter til dette, kanskje ikke utnyttet de godt nok og forventet at Providor skulle ha enda flere

37 ressurser. 6 Synes du at tiltaket har vært/er tilpasset deg og dine behov? - jeg får ikke lært om regnskap som jeg har ønsket 8 Har tiden hos Providor vært med på å gi deg bedre livskvalitet? - De har vel gjort det meste som er mulig. Det blir jo et møte med endel "spøkelser", så man kan alltid ønske enda mer individuell tilpasning. Varig tilrettelagt arbeid Snittverdi på hvert spørsmål Utsendelse Skjema Periode Besvarelser Utvelgelse Brukertilfredshetsundersøkelse Brukerundersøkelse VTA 2013 Gjennomsnittsverdi (alle spørsmål) Providor AS:Attføring% Nummer Spørsmål med kommentarer 2 Har Providor gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker eller arbeidstaker i bedriften? - Er gjennomgått med meg for 10 år siden.- Trenger å få informasjonen på nytt. 7 Opplever du at Providor hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet? - Er ikke aktuelt. - Er ikke relevant for deltaker. - er ikke revevant - Ikke relevant for deltaker - Ikke relevant for deltaker - Ikke relevant for deltaker

38 - Er uføretrygdet og får tilrettelegt arbeid ved Providor.Og ønsker å fortsette med det. - jeg ønsker ikke ut i arbeidslivet ønsker og vere på providor - dette er ikke aktuelt for meg Læringsrommet Snittverdi på hvert spørsmål Utsendelse Skjema Periode Besvarelser Utvelgelse Brukertilfredshetsundersøkelse Brukerundersøkelse Læringsrommet Gjennomsnittsverdi (alle spørsmål) Providor AS:Attføring% Nummer Spørsmål med kommentarer 1 Synes du at du har fått god informasjon av Providor om den tjenesten du får eller har fått? - Jeg er kjempe fornøyd med Providor. - Føler ike att det har vært noen mangel på informasjon. - kunne vært en fordel at providor hadde opplyst om de programmene hjelpemidel sentralen har, til oss med dysleksi. slik at de hadde vert klare ved kurs start. 2 Har Providor gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker eller arbeidstaker i bedriften? - Har fått noe ifo. Men jeg har ikke spurt om noe særlig der enda. - Greit tildelt informasjon her også. 3 Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder? - Det er til tider vanskelig å få veiledning, når ulike studenter sitter med ulike studieretninger og fag. Utfra mulighetene har veiledningen vært bra!! - kjempe flinke

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

Årsrapport For Fides AS

Årsrapport For Fides AS 2011 Årsrapport For Fides AS Fides AS Organisasjonsnummer: 994 315 Side 838 1 av 22 Innhold Fides AS... 3 Økonomi... 3 Attføringsavdelingen... 3 Innledning... 3 Fakta... 4 Utvikling, nye veiledere... 4

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid

Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid AFI-rapport 9/2013 Annlaug Bragdø og Øystein Spjelkavik Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid Arbeidsforskningsinstituttet, r2012:10 1 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning................................................... 5 1.2 Om virksomheten............................................

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter Arbeid og psykisk helse Jobbmestrende oppfølging Informasjon om metoder og muligheter Viktig arbeid Hva du gjør sier noe om hvem du er. Å delta i arbeidslivet bidrar for de fleste til økt anerkjennelse

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2015 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 PÅ LAG MED PREGO EGENPRODUSERT HONNING LAFY BESØKER LEPRO AS ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM s. 6 s. 18 s. 20 s.

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Bilag avisa Sør-Trøndelag. Svanem AS skal bidra til kompetanseheving, utvikling og livskvalitet.

Bilag avisa Sør-Trøndelag. Svanem AS skal bidra til kompetanseheving, utvikling og livskvalitet. Bilag avisa Sør-Trøndelag Mange nye muligheter Svanem AS skal bidra til kompetanseheving, utvikling og livskvalitet. Ansatte i Svanem AS: Odd Jarle Svanem, daglig leder, bedriftspedagog, økonomi og møbelsnekker.

Detaljer

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid ARbeidstilbud til døvblitte - sluttrapport Sluttrapport Hanna Louise Bovim Dette er Helse og rehabilitering Helse og Rehabilitering er en stiftelse bestående av

Detaljer

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Katrine Fangen Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Fafo Katrine Fangen og Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ

Detaljer

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.»

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» «Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» Jobben - Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige Utarbeidet av FAFO ved Hanne Bogen. Fafo-notat 2007:20 Fafo 2007

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet FoU rapport nr. 2/2005 Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Gro Kvåle, Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Tittel: Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Forfattere: Gro

Detaljer