ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2012 KRETSTING LØRDAG 23. FEBRUAR 2013 KL Uni K bygget, Kvalamarka 20. Haugesund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2012 KRETSTING LØRDAG 23. FEBRUAR 2013 KL Uni K bygget, Kvalamarka 20. Haugesund"

Transkript

1 ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2012 KRETSTING LØRDAG 23. FEBRUAR 2013 KL 1200 Uni K bygget, Kvalamarka 20 Haugesund HUSK Å TA MED ÅRSMELDINGEN PÅ TINGET

2 Side 1/53 Innhold SAKSLISTE ORGANISASJON... 4 KRETSSTYRET... 4 REVISORER... 4 VALGKOMITÉ... 4 HEDERSTEGNKOMITÈ... 4 DOMMERAUTORISASJONSUTVALG MEDLEMSTALLET... 4 DOMMERE I ROGALAND SKYTTERK KRETS... 6 MEDLEMSKAP I SÆRFORBUND OG ORGANISASJONER REPRESENTASJONER... 6 STYRETSS BERETNING... 7 ØKONOMI... 7 KRETESENS STIPEND TIL TOPPSKYT TTERE... 8 ÅRSMELDING FRA FAGUTVA ALG PISTOL... 9 KRETSMESTERSKAP NORGESMESTERSKAP KRETSREKORDER pr KRETSREKORDER PISTOL LAGSKYTING pr ANDRE STEVNER MED DELTAGELSEE FRA ROGALAND SKYTTERKS KRETS ÅRSMELDING FRA FAGUTVA ALG RIFLEE KM RIFLE KRETSREKORDER - RIFLE pr ÅRSMELDING FRA FAGUTVA ALG UTDANNING ÅRSOPPGJØR ROGALAND SKYTTERKRETS RESULTAT BALANSE REVISJONSBERETNING HEDERSTEGN ROGALAND SKYTTERKRETS HEDERSTEGN M/ /DIPLOM: HEDERSDIPLOM OVERSIKT OVER FORMENN I ROGALAND SKYTTERKRETS... 49

3 Side 2/53 SAKER TIL BEHANDLING ETTER SAKSLISTEN PUNKT VALG TIL FORBUNDSTING VEDTAKELSE AV LOVENDRINGER STIPEND TIL TOPPSKYTTERE VEDLEGG: KRITERIER FOR TILDELING AV STØTTE TIL TOPPSATSING VALGKOMITEENS INNSTILLING... 53

4 Side 3/53 SAKSLISTE 1. ÅPNING 2. GODKJENNE FRAMMØTTE REPRESENTANTER 3. GODKJENNE INNKALLINGEN 4. GODKJENNE SAKSLISTEN 5. VELGEE REFERENT 6. VELGEE TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL L OG SOM TELLEKORPS 7. VELGEE MØTELEDER/DIRIGENT 8. GODKJENNE FORRETNINGSORDEN 9. BEHANDLE ÅRSMELDINGEN 10. BEHANDLE REGNSKAPET I REVIDERT STAND 11. BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG 12. FASTSETTE KONTINGENTT 13. BEHANDLE OG VEDTA BUDSJETT 14. VALG 15. TID OG STED FOR NESTE KRETSTING 16. AVSLUTNING I tillegg til medlemmer av kretsstyret og representanter fra klubber/lag som har alminnelig tale og stemmerett, vil representanter i utvalg og komiteer overvære tingett med tale og forslagsrett i de saker som sorterer under de respektive utvalg.

5 Side 4/53 ORGANISASJON KRETSSTYRET Kretsstyrett har i perioden bestått av Kretsleder Thomas Strøm, Sola P.K. Nestleder Hilde Holter, Stavanger P.K. Kasserer Kristen Robertsen, NOP Vatne Sekretær Gjermund Viland, Haugesund P.K. Leder utdanning Arvid Hagen, Sandnes P.K. Medlem utdanning Renate Skarpeid Stavanger MSL Leder Fagutv.Pistol Sissil Magnussen, Sola P.K. Medlem Fagutv.Pistol Per Rune Magnussen,, Sola P.K. Leder Fagutv. Rifle Eivind Shrødahl Stavanger MSL Medlem Fagutv. Rifle Dagrunn Hidle Stavanger MSL REVISORER Lederrevisor Tore Johannessen, Kopervik P.K. Revisor Arne Mæland, Haugesund P.K. Vararevisor 1 Martin Thu, Time P.K. Vararevisor 2 Arvid Hagen, Sandnes P.K. VALGKOMITÉ Leder Gunnar Orte, Haugesund P.K. Medlem Bjørn A. Skipstad, Sandnes P.K. Medlem Kjell M Haarr, Sola P.K. HEDERSTEGNKOMITÈ Leder Reidar Owe, Skudenes P.K. Medlem Fritz G. Barø, Sola P.K. Medlem Bjørg Melhus DOMMERAUTORISASJONSUTVALG Leder Olav Lund, Sola P.K. Medlem Haldor Hinna, Stavanger P.K. Medlem Fritz G. Barø, Sola P.K. Varamedlem Thomas Strøm, Sola P.K. MEDLEMSTALLETT Vi har pr 3. februar 2013 registrert totalt 2019 betalende medlemmer over og 98 under 20 år. Totalt 2117 betalende medlemmer per 3. februar. Neste side har detaljert oversikt pr desember.

6 Side 5/53 Aktivitetstall og status SK1143 Rogaland Skytterkrets Idrettsreg. tall pr kvinner menn sum gruppe K M TOTAL Kretskont SK1143 Rogaland Skytterkrets GR Egersund Pistolklubb GR Gjesdal Miniatyrskytterlag GR Hafrsfjord Pistolklubb GR Haugesund Pistolklubb GR Hå Pistolklubb GR Jørpeland Pistolklubb GR Karmøy Sportsskyttere GR Klepp Miniatyrskytterlag GR Kopervik Pistolklubb GR Kvitsøy IL GR Kårstø sportsskytterlag GR NOP Vatne Pistolklubb GR Sandnes Pistolklubb GR Sauda Pistolklubb GR Skudenes Pistolklubb GR Sola Pistolklubb GR Stavanger & Omegn Lerdueklubb 0 GR Stavanger Helsesportlag GR Stavanger Min Skytterlag GR Stavanger Pistolklubb GR Suldal Pistolklubb GR Time Pistolklubb GR Vindafjord Pistolklubb registrert av totalt 23 (23 aktive) Oppdatert :33 ekskl. klubber registert etter side 1/1

7 Side 6/53 DOMMERE I ROGALAND SKYTTERKRETS Iht årsmøtevedtak 2010 tas ikke listen l over dommere lenger inn i årsmeldingeå en. Det vises istedet til oppdatert liste på Skytterforbundets hjemmeside MEDLEMSKAP I SÆRFORBUND OG ORGANISASJONERR Rogaland Skytterkrets er medlemm av Norgess Idrettsforbund, Rogaland Idrettskrets og Norges Skytterforbund. REPRESENTASJONER Rogaland Skytterkrets har vært representert ved følgende arrangementer: Kretslederkonferanse Thomass Strøm og Eivind Schrødal Fagkomitè Pistol - Sissil og Perr Rune Magnussen

8 Side 7/53 STYRETS BERETNING Rogaland Skytterkrets hadde igjen et godt årr med mye aktivitet på de forskjellige arenaene. Som ifjor gjorde pistolungdommene seg bemerket med gode resultater under Norgesmesterskapene. Også blant seniorene var det gode resultater.. Kretsens pistolskytter re deltok også i Nordisk Felt. Se forøvrig de respektivee fagutvalgenes beretninger. Det har vært avholdt styremøter etter behov. Styret bruker ellers mail til saker som lar seg diskutere og avklare på denne måten. Styret har i perioden lagt vekt på å utvikle en effektiv og kostnadsbesparende arbeidsmåte.. Hjemmesiden vi har via Skytterforbundet, aspx er nå endelig e oppe og går igjen. Vi har beholdt i tilfelle det skal bli problemer p med den andre, men vi vil ikke legge ut noe oppdatert info på den! Styret vil fortsette å utvikle hjemmesiden slik at den kan fungere som en god portal for informasjon i kretsen. Styret ønsker også aktiv deltakelse fra kretsens klubber, innspill påå saker klubbene ønsker at vi skal jobbe med og annet klubbene måtte trenge hjelp til må for all del bringes opp. Det er den eneste måten samarbeidet kan bli bedre på styret kan ikke og skal ikke gjøre g som det selv vil eller tror. ØKONOMI Styrets fokus har fortsatt i 2012 vært det mandatet og den utfordringen Kretstinget gav oss, nemlig å rette opp i den vanskelige økonomiske situasjonen kretsen befant seg i ved tinget i I skrivende stund har ikke styret de endelige tallene klare, menn det ser ut til å ligge an til et overskuddd på ca kr ,- Innsparingene er stortt sett gjort ved at man valgte sekretær, at styret har kuttett på møter og at man har sagt opp IT-avtalen. Vi håper og tror at klubbene har fått minst like god service som tidligere år. Hvis ikke sier man ifra nå på tinget. Dett er mulig å kutte ytterligere, men da må kretstinget tenke seg litt om. Se detaljer i det fremlagtee regnskap og tenk overr budsjett ogg kontingenter for neste år. Kretsleder, nestleder, leder fagutvalg rifle ogg leder og nestleder i pistolutvalget har deltattt på hhv. Kretslederkonferansenn og Fagkomite pistolss konferanse,i diverse møter m i regi av Idrettskretsen samt på et par klubbers årsmøter i Rogaland Skytterkrets og klubberr i Sola, Sandnes og Stavanger varr også invitert til et møte hos Sola Kommune i forbindelse med at RBIK ( Rogaland Bedriftsidrettskrets ) skal bygge en egen, ny idrettshall. I denne er det inntegnet en pistolbane og Sola Kommune / RBIK ville lufte interessen fra klubbene i de nærliggende kommunene for behovet for en slik bane. Kretsleder og nestleder, samt representanter fra Sola, Stavanger og NOP Vatne deltok på møtet. I etterkant av møtet ble det sendt ut spørsmål fra kretsens side i forhold til om klubbene i nevnte kommuner ville være med på prosjektet, i utfra tilbakemeldingene til kretsen er dette lite aktuelt, noe som er videreformidlet initiativtaker.

9 Side 8/53 Vil minne klubbene om at kretsen ønsker å delta på klubbenes årsmøter, men dette fordrer at kretsen blir informert om datoene. KRETESENS STIPEND TIL TOPPSKYT TTERE På kretstinget i fjor ble det bestemt at kr ,- skulle settes av til toppsatsning og at kretsens medlemmer som befant seg i landslag og lignende kunne søke om dekning av utgifter som en følge av deltagelse i slike. Kretsens styre fikk i oppgave å utarbeide retningslinjer for tildelingen, og dette ble gjort. Invitasjon til å søke ble sendt kretsens medlemsklubberr i september. Søknadsfristen ble satt til 31. desember. Det kom inn fem søknader, som ble behandlet i styremøte den 7. januar. Den ene søknaden ble avslått, da søker ikke oppfylte kriteriene (ikke på landslag eller tilsvarende ennå). De andre søknadene ble godkjentt og resulterte i følgende tildeling: Espen Magnussen og Mariann Nilsen, fikk tildelt kr , hver, og Runar Magnussen og Aina Flørli,, fikk tildeltt kr , hver. Kretsen håper at dettee vil være en spore til forsatt satsing og igjennom det mange gode resultater framover fra disse og andre Rogalandsskyttere!

10 Side 9/53 ÅRSMELDING FRA FAGUTV VALG PISTOL Da var tiden inne for et kort tilbakeblikk på Rogalands skytternes innsats i skytteråret Vi konstatererr nok en gang at fylket vårt har mange fremragende skyttere som leverer solide plasseringer i nasjonale og internasjonale stevner. I fare for å glemme noen vil jeg ikke ramse opp alle her, men noen bør vel dras frem spesielt. Espen Magnussenn tok i Nordisk felt, i tillegg mottok han lag sølv i samme mesterskap. Han kom også hjem med lag gull i Finpistol Nordisk. I NM tok han 7 og 4. Tor Jonassen, Norges desidert beste feltskytter de siste årene tok 4 NM. med en haug individuelle medaljer i alle valører samt mange lagmedaljer i Dameklassen, Ungdomsklassen og Seniorklassen. Må også nevne Haugesund PK etter gledeligg innsats, spesielt Viktoria Olaisenn med sine 2 NM og dermedd fikk hun representere Norge i Nordisk mesterskap. I tillegg fikk juniorene fra Haugesund lag gull i Fin pistol. Oversikt over alle medaljevinnernee finner du lenger bak i årsmeldingen Fagkomite konferansen ble i år som vanlig avholdt i Trondheim. Kort K oppsummert: Etter mange interessante foredrag blant annet av alle 3 landslagstrenerne var tiden kommett for gruppeoppgaver. Her blir det lagt fram spørsmål og påstanderr som de forskjellige gruppene skal diskutere og legge fram et forslag/svar på som er retningsgivende for Pistolstyret. Som vanlig var det lagt frem forslag om mange endringer i feltøvelsene som: Fylle magasin mellom standplassene, 1 tillat funksjoneringsfeil, endring av kommandoene, endring av skyte stilling, endring av klassene i: spesialrevolver, spesialpistol, magnum 1 og 2. Alle forslag ble nedstemt. Var også et forslag om at regelendringer i det Nasjonale reglementet bare kunne foretas hvert 4. år, med mulighet for å rette opp eventuelle feil oftere. Dette ble godt mottatt m av forsamlingen. Fagutvalg Pistol ****** På de nestee sidene følger resultatene fra årets krets-, distrikts- og norgesmesten erskap, samt kretsrekordene og andre stevner med deltagelse fra kretsen. Det giss ikke lenger oversikt over kretsens vandrepokaler iht årsmøtevedtaket i 2010.

11 Side 10/53 KRETSMESTERSKAP 2A Fripistol 3A Luftpistol 4 Silhuett 5 Standard 6F Finpistol 6G Grovpistol 7F H. Fin 7G H.Grov 1 FGMRS Felt ersttatet med DM ersttatet med DM ersttatet med DM ersttatet med DM ersttatet med DM ersttatet med DM ersttatet med DM ersttatet med DM ersttatet med DM Hurtig Militær Bronse Jr. M Tor Jonassen Bernhard Kvale Runar Magnussen Espen Magnussen Reidun Ann Støle Per Rune Magnussen Kristian Fuglestad Rasmus Vatne Hå PK Tor Jonassen, Bernhard Kvale, Reidar Øgreidd 564 p. 562 p. 536 p. 515 p. 496 p. 531 p. 475 p. 479 p p. Hurtig Revolver Bronse Jr. M U14 U16 Tor Jonassen Bernhard Kvale Norman Hetland Espen Magnussen Reidun Ann Støle Espen A Skipstad Chotika (Opal) Chotirak Per Rune Magnussen Kristian Fuglestad Rasmus Vatne Hå PK Tor Jonassen, Bernhard Kvale, Reidar Øgreidd 581 p. 572 p. 562 p. 543 p. 515 p. 531 p. 523 p. 536 p. 491 p. 499 p p. 8 F Nais Jr. M Jr. K U14 U16 Bronse Tor Jonassen Runar Magnussen Bernhard Kvale Reidun Ann Støle Espen Magnussen Joakim Larsen Victoria Olaisen Espen A Skipstad Simen Lima Hetland Chotika (Opal) Haugesund PK 298 p. 288 p. 283 p. 279 p. 282 p. 253 p. 264 p. 263 p. 175 p. 272 p.

12 Side 11/53 Junior Chotirak Lorens Olaisen Bjørn B-Hanssen Kristian Fuglestad Harald Nilsen Haugesund PK Hå PK Bernhard Kvale, Norman Hetland, Tor Jonassen Runar Magnussen, Espen Magnussen, Per Rune Magnussen Chotika (Opal) Chotirak, May Britt B Kristiansen, Reidun Ann Støle Espen A Skipstad, Simen Limaa Hetland, Joakim Larsen 218 p. 283 p. 254 p. 252 p. 862 p. 850 p. 788 p. 691 p. 8 G Nais Jr.M Bronse Tor Jonassen Jostein Sunde Bernhard Kvale Reidun Ann Støle Espen Magnussen Bjørn B-Hanssen Kristian Fuglestad 1 Hå PK Bernhard Kvale, Norman Hetland, Tor Jonassen 284 p. 280 p. 272 p. 270 p. 245 p. 272 p. 258 p. 815 p. Sprint Luft Jr.M U16 Runar Magnussen Tor Jonassen Aina E. Flørli Espen Magnussen Knut Høie Håland Lorens Olaisen Ståle Waagbø Harald Nilsen Haugesund PK Runar Magnussen, Bjørn Berven-Hansen, Espen Magnussen 294 p. 293 p. 294 p. 284 p. 276 p. 250 p. 293 p. 269 p. 870 p.

13 Side 12/53 DISTRIKTSMESTERSKAP 2A Fripistol Kjell Erik Olaisen Reidun Ann Støle Leif Øverland Reidar Owe Åsbjørn Idlandd Skudenes PK Stavanger Pk Haugesund Pk Stavanger Pk Skudenes PK Nop/Vatne Reidar Owe, Karl Einar Ellingsen, Svein Einar Ellingsen Harald Nilsen, Leif Øvreland, Arnt Olav Flønes 510 p. 463 p. 514 p. 362 p. 461 p p p. 3A Luft Junior U16 U14 SH-1 Oddvar Knudsen Stavanger Pk Aina E. Flørli Ann Kristin Larsen Stavanger Pk Espen Magnussen Kim Jakobsen Stavanger Pk Bronse Knut Høye Håland Stavanger Pk Chotika (Opal)Chotirak Espen Andre Skipstad Arnt Olav Flønes Stavanger Pk Leif Øverland Stavanger Pk Tor Inge Brokjøb Stavanger Pk Harald Nilsen Stavanger Pk Mats Økland Stavanger Pk Stavanger Pk Stavanger Pk Sigve Høye Håland, Kim Jakobsen, Knut Høye Håland Aina Flønes, Reidun Ann Støle, Chotika (Opal)Chotirak Tor Inge Brokjøb, Tor Inge Brokjøb, Leif Øverlandd 549 p. 372 p. 361 p. 537 p. 444 p. 424 p. 350 p. 350 p. 368 p. 363 p. 379 p. 295 p. 511 p p p p. 4 Silhuett Runar Magnussen Onar Torbjørnsen Reidun Ann Støle Per Rune Magnussen Kopervik Pk Per Rune Magnussen, Bjørn B-Hanssen, Runarr Magnussen 530 p. 522 p. 507 p. 520 p p. 5 Standardd Runar Magnussen Roar Skeisvoll Bronse Kjell Erik Olaisen Linn Berven-Hanssen Kopervik Pk Haugesund Pk 539 p. 536 p. 536 p. 515 p. eo

14 Side 13/53 Jr.M. U16 U14 Jon Erik Lofthus Haugesund Pk Chotika (Opal)Chotirak Espen Andre Skipstad Runar Jacobsen Kopervik Pk Bjørn Berven-- Hanssen Reidar Owe Skudenes PK Haugesund PK Per Rune Magnussen, Bjørn B-Hanssen, Runarr Magnussen Kjell Erik Olaisen, Thomas Olson, Edvin Heggland 404 p. 488 p. 435 p. 347 p. 530 p. 424 p p p. 6F Finpistol Geir Haugsnes Onar Torbjørnsen Bronse Runar Magnussen Jr.M. Jr. K. Reidun Ann Støle Jon Erik Lofthus Victoria Olaisen Chotika (Opal) U16 Chotirak Jørgen Eike U14 Runar Jacobsen Bjørn Berven-- Reidar Owe Hanssen Haugesund PK Bronse Kopervik Pk Junior Haugesund PK Haugesund Pk Kopervik Pk Haugesund Pk Haugesund Pk Haugesund Pk Kopervik Pk Skudenes PK Kjell Erik Olaisen, Geir Haugsnes, Edvin Heggland Per Rune Magnussen, Bjørn B-Hanssen, Runarr Magnussen Roar Skeisvoll, Onar Torbjørnsen, Rudi Brochs Jon Erik Lofthus, Victoria Olaisen, Jørgen Eike 567 p. 563 p. 549 p. 542 p. 499 p. 499 p. 510 p. 392 p. 352 p. 573 p. 493 p p p p p. 6G Grovpistol Runar Magnussen Geir Haugsnes Bronse Onar Torbjørnsen Reidun Ann Støle Bjørn Berven-- Harald Hanssen Løffler Kopervik Pk Haugesund Pk Kopervik Pk Haugesund Pk Per Rune Magnussen, Bjørn B-Hanssen, Runarr Magnussen Roar Skeisvoll, Onar Torbjørnsen, Rudi Brochs 564 p. 562 p. 552 p. 554 p. 569 p. 401 p p p. 7F Hurtig Fin Geir Haugsnes Bernhard Kvale Bronse Roar Skeisvoll Reidun Ann Støle Chotika U16 (Opal)Chotirak Haugesund Pk Kopervik Pk 570 p. 563 p. 560 p. 546 p. 522 p.

15 Side 14/53 U14 Espen Andre Skipstad Runar Jacobsen Kopervik Pk Per Rune Magnussen Reidar Owe Skudenes PK Per Rune Magnu Magnussen Haugesund PK Geir Haugsnes, T Bronse Kopervik Pk ssen, Bjørn B-Hanssen, Runarr Thomas Olson, Edvin Hegglandd Roar Skeisvoll, Onar Torbjørnsen, Rudi Brochs 528 p. 349 p. 564 p. 494 p p p p. 7G Hurtig Grov Roar Skeisvoll Geir Haugsnes Bronse Runar Magnussen Linn Berven-Hanssen Bjørn Berven-- Hanssen Haugesund PK Kopervik Pk Haugesund Pk Per Rune Magnussen, Bjørn B-Hanssen, Runarr Magnussen Kjell Erik Olaisen, Thomas Olson, Edvin Heggland 562 p. 560 p. 556 p. 533 p. 565 p p p. eo 1 F Finfelt Jr. M U16 U14 Kv Ungdom Tor Jonassen Reidun Ann Støle Bronse Aina E. Flørli Espen Magnussen John Erik Lofthus Haugesund Pk Bronse Joakim Larsen Chotika (Opal) Chotirak Dag Hjort Endresen Espen Andre Skipstad Henrik Knudsen Bronse Simen L. Hetland Per Rune Magnussen Harald Nilsen Stavanger Pk Terje Jonassen 1 Stavanger Pk 1 Tor Jonassen, Are Wivestad, Reidar Øgreid Reidun Ann Støle, May-Kristin Øgreid, Ø Aina E. Flørli Espen Skipstad, Simen L. Hetland, Chotika (Opal) Chotirak Rasmus Vatne, Arvid Simonsen, Anders Inge Sæbø 103 p. 99 p. 97 p. 101 p. 80 p. 70 p. 97 p. 88 p. 98 p. 60 p. 56 p. 102 p. 86 p. 68 p. 301 p. 280 p. 251 p. 191 p. 1G Grovfelt Are Wivestad Bronse Tor Jonassen Aina E. Flørli Bronse Sissil Magnussen Jr. M Espen Magnussen Bjørn Berven-- Hanssen 102 p. 102 p. 102 p. 91 p. 94 p. 98 p. eo

16 Side 15/53 Harald Nilsen Stavanger Pk 1 Stavanger Pk 1 Tor Jonassen, Are Wivestad, Reidar Øgreid Reidun Ann Støle, Eva Cecilie Peelen, Aina E. Flørli Anders Inge Sæbø, Rasmus Vatne, Harald Nilsen 86 p. 297 p. 275 p. 208 p. 1M Militærfelt Reidar Øgreid Tor Jonassen Jr. M Reidun Ann Støle Espen Magnussen Per Rune Magnussen Bronse Kristian Fuglestad Rasmus Vatne Harald Nilsen 1 Stavanger Pk Hå PK Stavanger Pk Stavanger Pk 1 Jostein Sunde, Arild Knudsen, Reidar R Øgreid May-Kristin Øgreid, Reidun Ann Støle, Aina E. Flørli Anders Inge Sæbø, Rasmus Vatne, Harald Nilsen 102 p. 101 p. 81 p. 83 p. 97 p. 81 p. 70 p. 69 p. 289 p. 228 p. 197 p. 1R Revolverfelt Jr. M U16 U14 Tor Jonassen Reidar Øgreid Reidun Ann Støle Aina E. Flørli Espen Magnussen Dag Hjort Endresen Espen Andre Skipstad Simen L. Hetland Per Rune Magnussen Harald Nilsen Stavanger Pk Rasmus Vatne Stavanger Pk Stavanger Pk Stein Hjorth Endresen, Runar Magnussen, Per Rune Magnussen Norman Hetland, Are Wivestad, Tor Jonassen May-Kristin Øgreid, Reidun Ann Støle, Aina E. Flørli Anders Inge Sæbø, Rasmus Vatne, Harald Nilsen 104 p. 103 p. 93 p. 92 p. 85 p. 85 p. 97 p. 48 p. 92 p. 78 p. 76 p. 284 p. 284 p. 277 p. 225 p. eo 46* 41* 1 SM1 Magnum 1 Bernhard Kvale Tor Jonassen Bronse Arild Knudsenn 1 2 Jostein Sunde, Bernhard ale, Tor Jonassen 2 Reidun Ann Støle, Are Wivestad, Arild Knudsen 88 p. 88 p. 84 p. 255 p. 241 p. eo 1 SM2 Magnum 2 Tor Jonassen Bernhard Kvale Bronse Are Wivestad 88 p. 85 p. 84 p.

17 Side 16/53 1 Haugesund PK Arild Knudsen, Bernhard ale, Tor Jonassen Torgeir Sundby, Thomas Olson, Geir Haugsnes 254 p. 203 p. 1 SP Spesial Pistol Tor Jonassen Bernhard Kvale Chotika (Opal) U16 Chotirak U14 Espen Andre Skipstad Simen L. Hetland Bronse Magnus Aasland Haugesund Pk 1 Ungdom Bronse 3 1 Arild Knudsen, Bernhard Kvale, Tor T Jonassen Per Rune Magnussen, Runar Magnussen, Espen Magnussen 3 May-Kristin Øgreid, Reidun Ann Støle, Jostein Sunde Espen Skipstad, Simen L. Hetland, Chotika (Opal) Chotirak 89 p. 85 p. 82 p. 84 p. 43 p. 41 p. 258 p. 244 p. 241 p. 209 p. eo 1 SR Spesial Revolver Arild Knudsenn Jostein Sunde Bronse Tor Jonassen Chotika (Opal) U16 Chotirak U14 Espen Andre Skipstad Simen L. Hetland 1 Jo Pe Magnussen Ungdom Es ostein Sunde, Bernhard Kvale, Tor Jonassen er Rune Magnussen, Runar Magnussen, Espen spen Skipstad, Simen L. Hetland, Chotika (Opal) Chotirak 85 p. 84 p. 84 p. 78 p. 70 p. 47 p. 251 p. 232 p. 195 p. eo

18 Side 17/53 NORGESMESTERSKAP 2A Fri JR Bronse Kjell Erik Olaisen 18 Thor Inge Jacobsen 21 Runar Magnussen Espen Magnussen Bjørn Berven-- 4 Sola Hanssen PK Haugesund Pk Stavanger Pk Runar Magnussen, Bjørn Berven-Hanssen, Espen Magnussen 520/613,0 p. 466 p. 455 p. 425/496,8 p. 515 p. *Ny mesterskapsrekkord 1395 p. * 3A Luft Jr.M Jr. K. Ungdom SH1 Veteran 5 Kjell Erik Olaisen 44 Geir Haugsnes 61 Rune Nielsen 17 Reidun Ann Støle 6 Espen Magnussen 7 Victoria Olaisen Chotika (Opal) 10 Chotirak Bjørn Berven-- 4 Leif Øverland Hanssen 5 Arnt Flønes 17 Geir Lunde Tor Inge Brokjøb 2 Mats Økland Haugesund Pk Haugesund Pk Stavanger Min Skl Haugesund Pk Tor inge Brokjøp, Arnt Flønes, Leif Øverland 557/650,5 p. 522 p. 500 p. 351 p. 504/ p. 306/382,8 p. 327 p. 369 p. 362 p. 362 p. 348 p. 375 p. 487/565,8 p p. 4 Silhuett Jr. 14 Runar Magnussen Espen Magnussen 7 Per Rune Magnussen 5 Runar Magnussen, Espen Magnussen, Per Rune Magnussen 527 p. 532/11 p. 447 p p. 5 Standard Jr.M. Jr.K Ungdom 11 Kjell Erik Olaisen 20 Runar Magnussen 44 Thor Inge Jacobsen 6 Aina E. Flørli 9 Reidun Ann Støle Espen Magnussen Victoria Olaisen Chotika (Opal) 4 Chotirak Haugesund Pk Haugesund Pk 542 p. 533 p. 484 p. 531 p. 521 p. 500 p. 477 p. 467 p.

19 Side 18/53 7 Per Rune Magnussen Bjørn Berven Hanssen 9 Reidunn Ann Støle, Chotika (Opal) Chotirak, Aina E. Flørli Runar Magnussen, Bjørn Berven-Hanssen, Espen Magnussen 527 p. 522 p p p. 6F Finpistol 33 Runar Magnussen Bronse Aina E. Flørli 13 Reidun Ann Støle Jr.M Espen Magnussen Bronse Jon Erik Lofthus Jr.K Victoria Olaisen Chotika (Opal) Ungdom Bronse Chotirak 6 Lorentz Olaisen Bjørn Berven-- 6 Hanssen 9 Per Rune Magnussen Jr.M. Haugesund PK 2 9 Haugesund Pk Haugesund Pk Haugesund Pk Jon Erik Lofthus, Victoria Olaisen, Lorentz Olaisen Reidunn Ann Støle, Chotika (Opal) Chotirak, Aina E. Flørli Runar Magnussen, Bjørn Berven-Hanssen, Per Rune Magnussen 513 p. 561/759,4 p. 544 p. 536 p. 454 p. 499 p. 520 p. 385 p. 545 p. 532 p p p p. 6G Grovpistol 25 Runar Magnussen 30 Reidun Ann Støle Jr. Espen Magnussen Bjørn Berven-- 6 Per Rune Magnussen 4 Hanssen 5 Runar Magnussen, Bjørn Berven-Hanssen, Per Rune Magnussen 543 p. 535 p. 535 p. 545 p. 537 p p. 7F Hurtig Fin Jr.M Ungdom 5 Espen Magnussen Chotika (Opal) Chotirak 538 p. 502 p. 15 Reidun Ann Støle 17 Sissil Magnussen 12 Runar Magnussen Bjørn Berven-- 11 Per Rune Magnussen 8 Sola Bronse Hanssen PK Runar Magnussen, Bjørn Berven-Hanssen, Per Rune Magnussen 514 p. 503 p. 568 p. 548 p. 520 p p. 7G Hurtig Grov

20 Side 19/53 Jr. 8 Runar Magnussen 32 Sissil Magnussen Espen Magnussen 4 Per Rune Magnussen Bjørn Berven-- 6 Sola 6 Hanssen PK Runar Magnussen, Bjørn Berven-Hanssen, Per Rune Magnussen 562 p. 480 p. 539 p. 543 p. 531 p p. 1 F Finfelt Jr.M Ungdom Tor Jonassen 17 Bernhard Kvale 22 Jostein Sunde 27 Norman Hetland 60 Runar Magnussen 78 Are Wivestad 84 Reidar Øgreid 112 Arnfinn B. Lund 117 Torfinn Bakke 118 Arvid Hagen 128 Sigve Høie Haaland 133 Trygve Fundingsland 136 Atle Kleppe 159 Bjørn A. Skipstad 5 May-Kristin Øgreid 6 Aina E. Flørli 9 Reidun Ann Støle 21 Eva Cecilie Peelen 30 Sissil Magnussen 37 Laila Thorarensen Espen Magnussen 5 Knut Høie Haaland 6 Joakim Larsen Chotika (Opal) Chotirak 6 Espen A. Skipstad 10 Simen L. Hetland 48 Per Rune Magnussen 51 Gunnar Sirevåg 9 Tor Inge Brokjøb 33 Reidar Sviland 34 Jan Varhaug Hå Pistolklubbb Åsbjørn Idlandd 14 Terje Jonassen 17 Anders Inge Sæbø 18 Harald Nilsen NOP Vatne Bernhard Kvale, Tor Jonassen, Reidar R Øgreid 2 Norman Hetland, Jostein Sunde,, Are Wivestad Runar Magnussen, Espen Magnussen, Per Rune Magnussen 3 Arvid Hagen, Atle Kleppe, Torfinnn Bakke 100 p. 94 p. 94 p. 93 p. 89 p. 87 p. 86 p. 83 p. 82 p. 82 p. 81 p. 79 p. 79 p. 74 p. 92 p. 91 p. 89 p. 78 p. 70 p. 55 p. 89 p. 67 p. 67 p. 92 p. 79 p. 67 p. 69 p. 61 p. 86 p. 66 p. 63 p. 89 p. 67 p. 66 p. 63 p. 280 p. 274 p. 247 p. 243 p.

21 Side 20/53 Ungdom Reidun Ann Støle, May-Kristin Øgreid, Ø Aina E. Flørli Espen A. Skipstad, Simen L. Hetland, Chotika (Opal) Chotirak 272 p. 238 p. 1G Grovfelt 20 Tor Jonassen 38 Norman Hetland 52 Reidar Øgreid 53 Are Wivestad 57 Jostein Sunde 58 Runar Magnussen 62 Torfinn Bakke 78 Bernhard Kvale 97 Atle Kleppe 99 Arnfinn B. Lund 111 Sigve Høie Haaland Aina E. Flørli 12 Reidun Ann Støle 14 Eva Cecilie Peelen 15 Sissil Magnussen 18 May-Kristin Øgreid 27 Laila Thorarensen Jr. Espen Magnussen Bronse Knut Høie Haaland Per Rune Magnussen 36 Gunnar Sirevåg 4 Tor Inge Brokjøb 10 Reidar Sviland 5 Åsbjørn Idlandd 8 Harald Nilsen 10 Anders Inge Sæbø NOP Vatne Runar Magnussen, Espen Magnussen, Per Rune Magnussen 1 Norman Hetland, Jostein Sunde,, Are Wivestad 2 Bernhard Kvale, Tor Jonassen, Reidar R Øgreid Reidun Ann Støle, May-Kristin Øgreid, Ø Aina E. Flørli 92 p. 90 p. 88 p. 88 p. 87 p. 86 p. 86 p. 81 p. 75 p. 75 p. 70 p. 94 p. 82 p. 80 p. 78 p. 77 p. 37 p. 87 p. 67 p. 94 p. 53 p. 88 p. 84 p. 74 p. 73 p. 71 p. 267 p. 265 p. 261 p. 253 p. 1M Militærfelt 14 Tor Jonassen 24 Reidar Øgreid 34 Jostein Sunde 45 Bernhard Kvale 46 Atle Kleppe 50 Runar Magnussen 72 Marius Opøien 73 Norman Hetland 98 Are Wivestad 124 Torfinn Bakke 141 Arnfinn B. Lund 148 Ian Aasebø Bronse Reidun Ann Støle 7 Aina E. Flørli 95 p. 94 p. 92 p. 90 p. 90 p. 89 p. 87 p. 86 p. 80 p. 76 p. 71 p. 68 p. 90 p. 85 p. eo

22 Side 21/53 Jr. Veteran 11 May-Kristin Øgreid 16 Eva Cecilie Peelen 32 Sissil Magnussen Espen Magnussen Bronse Joakim Larsen 26 Per Rune Magnussen 50 Gunnar Sirevåg 51 Terje Jonassen 10 Jan Varhaug 20 Kurt Bernhard Hansen 40 Reidar Sviland 8 Rasmus Vatne 10 Harald Nilsen 19 Anders Inge Sæbø Hå Pistolklubbb Bronse Bernhard Kvale, Tor Jonassen, Reidar R Øgreid 2 Jostein Sunde, Atle Kleppe, Are Wivestad Runar Magnussen, Espen Magnussen, Per Rune Magnussen 3 Arnfinn B. Lund, Ian Aasebø, Norman Hetland Reidun Ann Støle, May-Kristin Øgreid, Ø Aina E. Flørli Gunnar Sirevåg, Reidar Sviland, Terje Jonassenn 78 p. 70 p. 28 p. 88 p. 41 p. 81 p. 67 p. 63 p. 85 p. 75 p. 49 p. 77 p. 74 p. 63 p. 279 p. 262 p. 258 p. 225 p. 253 p. 179 p. 1R Revolverfelt 6 Trygve Fundingsland 10 Bernhard Kvale 14 Norman Hetland 27 Tor Jonassen 36 Atle Kleppe 40 Runar Magnussen 41 Are Wivestad 46 Reidar Øgreid 89 Torfinn Bakke 99 Arvid Hagen 103 Jostein Sunde 121 Arnfinn B. Lund 132 Sigve Høie Haaland 157 Ian Aasebø 171 Marius Opøien Aina E. Flørli 4 Reidun Ann Støle 6 May-Kristin Øgreid 18 Sissil Magnussen 29 Eva Cecilie Peelen Jr. Espen Magnussen 5 Knut Høie Haaland 6 Joakim Larsen Chotika (Opal) Ungdom Chotirak 6 Espen A. Skipstad 9 Simen L. Hetland 20 Per Rune Magnussen 60 Gunnar Sirevåg 99 p. 98 p. 98 p. 96 p. 95 p. 95 p. 95 p. 94 p. 89 p. 88 p. 87 p. 84 p. 82 p. 75 p. 71 p. 93 p. 92 p. 89 p. 78 p. 51 p. 93 p. 62 p. 56 p. 93 p. 82 p. 50 p. 89 p. 53 p. eo

23 Side 22/53 Ungdom 22 Reidar Sviland 31 Kurt Bernhard Hansen Bronse Rasmus Vatne 6 Åsbjørn Idlandd NOP Vatne 10 Harald Nilsen 19 Anders Inge Sæbø 22 Terje Jonassen Bernhard Kvale, Tor Jonassen, Reidar R Øgreid 2 Jostein Sunde, Atle Kleppe, Trygve Fundingsland Runar Magnussen, Espen Magnussen, Per Rune Magnussen 3 Arvid Hagen, Marius Opøien, Aree Wivestad Reidun Ann Støle, May-Kristin Øgreid, Ø Aina E. Flørli Espen A. Skipstad, Simen L. Hetland, Chotika (Opal) Chotirak 83 p. 77 p. 91 p. 87 p. 81 p. 73 p. 64 p. 288 p. 281 p. 277 p. 254 p. 274 p. 225 p. 1 SM1 Magnum 1 Reidar Øgreid 7 Trygve Fundingsland 9 Tor Jonassen 20 Bernhard Kvale 24 Jostein Sunde 67 Arnfinn B. Lund 72 Atle Kleppe 74 Reidun Ann Støle 77 Are Wivestad 80 Arvid Hagen 85 May-Kristin Øgreid 114 Torfinn Bakke 115 Espen Magnussen 126 Reidar Sviland 133 Marius Opøien 137 Norman Hetland 138 Runar Magnussen 149 Rasmus Vatne 158 Ian Aasebø 181 Gunnar Sirevåg Tor Jonassen, Bernhard Kvale, Reidar R Øgreid 2 Jostein Sunde, Atle Kleppe, Trygve Fundingsland 3 Norman Hetland, Reidun Ann Støle, Are Wivestad p. 83 p. 83 p. 82 p. 81 p. 81 p. 77 p. 77 p. 76 p. 76 p. 76 p. 76 p. 72 p. 72 p. 69 p. 69 p. 68 p. 67 p. 63 p. 58 p. 38 p. 246 p. 241 p. 220 p. eo 1SM2 Magnum 2 Tor Jonassen 10 Bernhard Kvale 11 Reidar Øgreid 22 Trygve Fundingsland 27 Are Wivestad 29 Atle Kleppe 52 Arnfinn B. Lund 67 Torfinn Bakke 75 Jostein Sunde 83 p. 82 p. 82 p. 80 p. 79 p. 79 p. 77 p. 74 p. 73 p.

24 Side 23/ Norman Hetland 116 Reidar Sviland 123 Arvid Hagen 140 Gunnar Sirevåg Tor Jonassen, Bernhard Kvale, Reidar R Øgreid 2 Jostein Sunde, Atle Kleppe, Trygve Fundingsland 67 p. 63 p. 58 p. 47 p. 247 p. 232 p. 1 SP Spesial Pistol Tor Jonassen 4 Trygve Fundingsland 6 Bernhard Kvale 29 Runar Magnussen 34 Per Rune Magnussen 37 Espen Magnussen 52 Reidar Øgreid 53 Are Wivestad 55 Reidun Ann Støle 92 Bjørn A. Skipstad 94 Marius Opøien 101 Jostein Sunde 107 May-Kristin Øgreid 109 Norman Hetland 111 Ian Aasebø 124 Arnfinn B. Lund 125 Arvid Hagen 126 Eva Cecilie Peelen 129 Rasmus Vatne 132 Reidar Sviland 143 Torfinn Bakke 159 Atle Kleppe 164 Gunnar Sirevåg 171 Harald Nilsen 182 Jan Varhaug 185 Anders Inge Sæbø 199 Kurt Bernhard Hansen 205 Laila Thorarensen Chotika (Opal) Ungdom Bronse Chotirak 4 Espen A. Skipstad 9 Simen L. Hetland 1 Ungdom Hå PK 1 Tor Jonassen, Bernhard Kvale, Reidar R Øgreid Runar Magnussen, Espen Magnussen, Per Rune Magnussen 2 May-Kristin Øgreid, Jostein Sunde, Trygve Fundingsland 3 Reidun Ann Støle, Arvid Hagen, Are Wivestad Espen A. Skipstad, Simen L. Hetland, Chotika (Opal) Chotirak 84 p. 83 p. 82 p. 80 p. 79 p. 79 p. 78 p. 78 p. 78 p. 74 p. 74 p. 73 p. 72 p. 72 p. 72 p. 71 p. 71 p. 71 p. 70 p. 70 p. 69 p. 65 p. 64 p. 63 p. 60 p. 59 p. 52 p. 49 p. 76 p. 71 p. 51 p. 244 p. 238 p. 228 p. 227 p. 198 p. 1 SR Spesial Revolver Tor Jonassen 13 Trygve Fundingsland 84 p. 82 p. eo

25 Side 24/53 Ungdom Ungdom 18 Reidar Øgreid 32 Norman Hetland 35 Atle Kleppe 36 Bernhard Kvale 39 Runar Magnussen 40 Espen Magnussen 41 Jostein Sunde 71 Are Wivestad 76 Per Rune Magnussen 79 Torfinn Bakke 115 Reidun Ann Støle 122 Rasmus Vatne 123 Arvid Hagen 131 May-Kristin Øgreid 154 Arnfinn B. Lund 159 Eva Cecilie Peelen 175 Ian Aasebø 179 Reidar Sviland 196 Anders Inge Sæbø 202 Marius Opøien 208 Gunnar Sirevåg Chotika (Opal) 4 Chotirak 5 Espen A. Skipstad 8 Simen L. Hetland Tor Jonassen, Bernhard Kvale, Reidar R Øgreid 2 Jostein Sunde, Atle Kleppe, Trygve Fundingsland Runar Magnussen, Espen Magnussen, Per Rune Magnussen 3 Reidun Ann Støle, Arvid Hagen, Are Wivestad Espen A. Skipstad, Simen L. Hetland, Chotika (Opal) Chotirak 82 p. 80 p. 80 p. 79 p. 79 p. 79 p. 79 p. 75 p. 75 p. 74 p. 70 p. 69 p. 69 p. 68 p. 63 p. 62 p. 59 p. 58 p. 51 p. 49 p. 36 p. 76 p. 63 p. 42 p. 245 p. 241 p. 233 p. 214 p. 181 p.

26 Side 25/53 KRETSREKORDER pr A Fri Ståle Waagbø 554pp 1995 Damer Liv Bratsberg Boganes PK 536pp 19?? Junior Arild Hjertaas Skudenes PK 535pp 1980 Ståle Waagbø 533 p 2010 Åsbjørn Idland NOP/Vatne 505pp 2010 Harald Nilsen 498pp 2007* Norsk rekord 2B Fri Ståle Waagbø 557pp 1999 Ståle Waagbø 557pp 2006 Tangering Damer Ann Kristin T. Larsen 519pp 2002 Junior Marius Aarre 488pp 2005 Leif Øverland 530pp 2006 Harald Ræge 456pp 2011 Harald Nilsen 445pp A Luftpistol Ståle Waagbø 587pp 2000* Tangering Norsk rekord Damer Ann Kristin T.Larsen 386pp 2004* Norsk rekord Jr.M. Stig Jone Larsen 566pp 1989 Jr.K. Linn Iren Flaate 381pp 2005* Norsk rekord U12 Espen Magnussen 386pp 2006 U14 Espen Magnussen 395pp 2008 U16 Marius Aarre 376pp 2003* Norsk rekord Leif Øverland 381pp 2006 Tor Inge Brokjøb 376pp 2008 Tor Inge Brokjøb 379pp 2012 Norsk rekord

27 Side 26/53 Harald Nilsen 364pp 2006 SH1 Mats Økland 488pp 2011 Mats Økland 506pp Mats Økland 511pp Ny rekordberettet øvelsee 2012 bestee resultat pr er ny rekord 3D Srintluftt Kjell Erik Olaisen Haugesund PK 295p 2012 Damer Aina E. Flørli 299p 2012 Jr.M. Jr.K. Espen Magnussen Victoria Olaisen Haugesund PK 289p p 2012 U12 U14 U16 SH1 Espen Andre Skipstad Chotika (Opal) Chotirak Leif Øverland Tor Inge Brokjøp Harald Nilsen Stavanger Pk Stavanger Pk Stavanger Pk 268p 281p 294p 279p 275p Silhuett Tor Jonassen 569pp 2009 Damer Aina E. Flørli 539pp 2005* Jr. M Runar Magnussen 564pp 2009* Norsk rekord Harald Knoop 550pp 2009 Kjell M. Haarr 504pp 2010 Harald Nilsen 514pp Standardd Åsbjørn Idland NOP/Vatne 576pp 1978 Damer Aina E. Flørli 558pp 2009 Jr.M. Arild Hjertaas Skudenes PK 561pp 1982

28 Side 27/53 Jr.K. Hilde G.Olsen 551pp 1986 U14 Espen Magnussen 513pp 2008 U16 Marius Aarre 535pp 2004 Harald Knoop 562 p 2009 Åsbjørn Idland NOP/Vatne 523pp 2009 Harald Nilsen 511 p F VM Fin Tor Jonassen 591pp 2005 Damer Aina E. Flørli 581pp 2011 Jr.M. Tor R. Grindhaug Kopervik PK 577pp 1989 Jr.K. Linn Iren Flaate 555pp 2005 U14 Chotika (Opal) Chotirak 532pp 2010* Norsk rekord U16 Marius Aarre 562pp 2004 Bjørn Berven-Hanssen 576pp 2011 Åsbjørn Idland NOP/Vatne 552pp 2006 Harald Nilsen 535pp G Grovpistol Richard Knutsen 584pp 1989 Damer Aina E. Flørli 560pp 2004 Jr. Runar Magnussen 562pp 2011 Bjørn Berven-Hanssen 578 p 2010* Åsbjørn Idland NOP/Vatne 548pp 2011 Harald Nilsen 526pp 2006 Åsbjørn Idlandd NOP/Vatne 544pp F Hurtig Fin Tor Jonassen 591pp 2009 Damer Aina E. Flørli 581pp 2008 Jr.M. Runar Magnussen 587pp 2011* Norskrekord

29 Side 28/53 Jr.K. Linn Iren Flaate 555pp 2005 U14 Livar Andre Lura 561pp 2004* Norsk rekord U16 Marius Aarre 580pp 2003 Bjørn Berven-Hanssen 581pp 2011 Kjell M. Haarr 562pp 2009 Harald Nilsen 564pp 2006* Norsk rekord 7G Hurtig grov Tor Jonassen 589pp 2008 Damer Aina E. Flørli 563pp 2006 Jr. Marius Aarre 575pp 2005 Runar Magnussen 575 p Tang. Bjørn Berven-Hanssen 575pp 2011 Åsbjørn Idland Nop Vatne 539 p 2010 Harald Nilsen 553pp R Hurtig revolver Tor Jonassen 584pp 2010 Tor Jonassen 585 p nov Damer Reidun Ann Støle 527pp 2010 Jr Runar Magnussen 566pp 2010 U14 Espen Andre Skipstad 521pp 2011 Espen Andre Skipstad 534pp mar U 16 Espen Magnussen 550pp 2010 Bjørn Berven-Hanssen 562pp 2011 Åsbjørn Idland Nop/Vatne 498pp 2010 Kristian Fuglestad Hå PK 539pp sep Harald Nilsen Stavanger Pk 532pp M Hurtig militær Bernhard Kvale 586pp 2010

30 Side 29/53 Damer Reidun Ann Støle Jr Runar Magnussen 545pp 2011 Flemming M. Pedersen Kopervik Pk 549pp 2011 Kurt Hansen Stavanger Pk Kristian Fuglestad Hå PK 497 p sep Harald Nilsen Stavanger Pk Ny rekordberettet øvelsee 2012 bestee resultat pr er ny rekord 8F Nais Fin Tor Jonassen Damer Reidun Ann Støle Jr.M. Jr.K. Espen Magnussen Victoria Olaisen Haugesund PK U14 U16 Espen Andre Skipstad Chotika (Opal) Chotirak Bjørn Berven-Hanssen Kallevig Hans Haugesund PK Harald Nilsen Ny rekordberettet øvelsee 2012 bestee resultat pr er ny rekord 8G Nais Grov Tor Jonassen Damer Reidun Ann Støle Jr. Espen Magnussen Bjørn Berven-Hanssen Kristian Fuglestad Hå PK

31 Side 30/53 KRETSREKORDER PISTOL LAGSKYTING pr A Fripistol 50m Nop/Vatne Åsbjørn Idland Leif Birger Bø Magnar Hetland 1574p 1984 NM Jr. Kopervik Pkk John Tore Simonsen Benjamin Øygarden Morten Eriksen 864p 2009 Leif Øverland 491 Arnt Olav Flønes 496 Harald Nilsen p B Fripistol 25m k Peter Ekblom Marius Aarre Tor Jonassen 1547p 2005 Stavanger Pk Arnt Olav Flønes 498 Harald Nilsen 408 Leif Øverland p A Luftpistol Stavanger Pk Ståle Waagbø Esku Sointuu Kenneth Frafjord 1688p 2007 Jr M Stavanger Pk Kåre Simonsen Ove Vistvik Oddvar Knudsen 1635p 1990 Liv Bratsberg Ann Kr, Larsen Laila Inderberg 1086p 1996 U14 Arne Oscar Oddsen Wai Chun Leung Wai Kit Leung 999p 2011 Stavanger Pk 1107p 2009

32 Side 31/53 Leif Øverland 375 Arnt Olav Flønes 361 Tor Inge Brokjøp 371 Stavanger Pk Harald Nilsen 339p Finn Christenssen 325p Haldor Hinna 287p 951p D Sprintluft Bjørn Berven-Hansen Runar Magnussen Espen Magnussen 870p Silhuett k Marius Aarre Peter Ekblom Tor Jonassen 1637p 2005 Jr Runar Magnussen 531 Linn Berven-Hanssen 518 Espen Magnussen p 2010 Bjørn Berven-Hanssen 501 Per Rune Magnussen 530 Harald Knoop p Standard Ingvar Storhaug John Hebnes Bjørn Kvæstad Jr. Runar Magnussen 528 Linn Berven-Hanssen 512 Espen Magnussen p 2010 NM k Aina E Flørli Reidun Annn Støle Chotika (opal) Chotirak 1542p 2011 NM U14 Kopervik Pkk John Thore Simonsen Morten Eriksen Kristoffer Stenersen 994p 2006 U16 Kopervik Pkk Morten Gudmundsen Robert Størkersen Benjamin Øygarden 1186p 2006

33 Side 32/53 Bjørn Berven-Hanssen 534 Per Rune Magnussen 522 Harald Knoop p F Finpistol k Peter Ekblom Trygve Fundingsland Tor Jonassen 1714p 2003 Jr M k Hans Petterr Helland Marius Aarre Livar A. Luraa 1606p 2004 k Aina E Flørli Reidun Annn Støle Chotika (opal) Chotirak 1642p 2011 NM Bjørn Berven-Hanssen 563 Per Rune Magnussen 537 Harald Knoop p G Grovpistol k Tor Jonassen 568 Aina E. Flørli 570 Reidun Annn Støle p 2010 Bjørn Berven-Hanssen 563 Harald Knoop 553 Kjell M. Haarr p F Hurtig Fin k Tor Jonassen Marius Aarre Peter Ekblom 1748p 2005 k Chotika (Opal) Chotirak Reidun Annn Støle Aina E. Flørli 1640p 2010 Junior Runar Magnussen Espen Magnussen Linn Berven-Hansen 1666p 2009 U14 Kopervik Pkk Benjamin Øygarden 1033p 2006

34 Side 33/53 Kristoffer Stenersen John Tore Simonsen U16 Kopervik Pkk Morten Gudmunsen Robert Sørkersen Terje Simonn Tangen Bjørn Berven-Hanssen Per Rune Magnussen Kjell M. Haarr 1664p 2010 Harald Knoop 559p Kjell Haarr 545p K.Hansen 469p 1573p G Hutig Grov k Marius Aarre Tor Jonassen Peter Ekblom 1712p 2005 Jr Linn Berven-Hanssen Runar Magnussen Espen Magnussen M Hurtig mil Kopervik Pistolklubb Roar Skeisvoll 491p Onar Torbjørnsen 508p John Vedø 528p 1527p 2010 Tor Jonassen Bernhard Kvale Reidar Øgreid mar 7R Hurtig rev Kopervik Pistolklubb Roar Skeisvoll 521p Onar Torbjørnsen 524p Flemmimg Mark Pedersen 559p 1604p 2011 Tor Jonassen Bernhard Kvale Reidar Øgreid mar 8F Nais Fin Tor Jonassen Bernhard Kvale Normann Hetland 862p

35 Side 34/53 Reidun Annn Støle Chotika (Opal) Chotirak May Britt Kristiansen Junior Espen A Skipstad Joakim Larsen Simen Limaa Hetland G Nais Grov Tor Jonassen Bernhard Kvale Normann Hetland

36 Side 35/53 ANDRE STEVNER MED DELTAG GELSE FRA ROGALAND SKYTTERKRETS Aina E. Flørli, int Welsh Airgun A okt Cardiff,, England Luftpistol Luftpistol Luftpistol 557 p. 557 p. 559 p. int Intershoot Haag 2-4 feb Nederland Luftpistol Luftpistol Luftpistol 379 p. 377 p. 382 p. int Sävsjö 5-7 jan Sverigee Luftpistol Luftpistol Luftpistol 370 p. 370 p. 372 p. Nord. Hjørring Danmark Feltpistol Feltpistol 4pl medalje Chotika (Opal) Chotirak Jr.K, Nord. Løvenskiold 25 aug. Alfhallen 24 aug. Norge Finpistol Luftpistol 518 p. 343 p. Espen Magnussen Jr. M, Nord. Løvenskiol Nord. 25.aug Norge Fripistol Finpistol 456 p. 534 p. Løvenskiol Espen Magnussen, Finpistol 1664 Kristian Engen Lars Sæle Nord. Hjørring Danmark Feltpistol Feltpistol medalje medalje Runar Magnussen, Int. Wiesbaden 31 mar - 1 apr 31mar - 1 apr Tyskland Silhuett Silhuett 536 p. 543 p. E-cup Sankthansholet 9 jun 9-10 juni Grovpistol Standard 547 p. 526 p. LK Uppsala 19 aug Sverigee Silhuett 558 p. Tor Jonassen, E-cup ISCH Hannover mai Tyskland Standard Grovpistol 555 p. 568 p. mil LK Boden 30.mai Sverigee Hurtig Grov Grovpistol 579 p. 571 p. E-cup Aarhus juni Danmark Grovpistol Standard 575 p. 548 p.

37 Side 36/53 mil LK Terningmoen 28 juni. Norge Hurtig Grov Grovpistol 563 p. 573 p. mil VM Ghuangzhou 4-7 des. Kina Hurtig Grov Hurtig Grov Grovpistol Grovpistol 576 p. 582 p. 578 p. 572 p. Victoria Olaisen Jr.K, Haugesund PK Nord. Løvenskiold 25 aug. Norge Finpistol 483 p.

38 Side 37/53 ÅRSMELDING FRA FAGUTV VALG RIFLE Året 2012 har vært nok et bra år for f rifle skyting i Rogaland. Det er gjennomført 30 approbertee stevner. Rogaland skytterne har satt s 21 kretsrekorder. Medaljer i NM 10 meter Luft: Even Nikolaisen Trond Inge Rødland 594 (694,7) Klasse 384 Klasse V45 15 meter Standard Rifle: Hilde Anita Haarstad Stavanger MSL Bronse 296 Klasse K meter 3x20 Match: Mariann Nielsen Stavanger MSL Bronse 579 (675,2) Klasse JRK Rifle utvalget ønsker å gratulererr alle medalje vinnerne! I løpet av Det har i løpet av 2012 vært litt mindre aktivitet sammen liknet med tidligere år, dette harr skyltes at flere av våre skyttere har flyttet bort og noenn har valgt å ta pause. Som S et positivt tilskuddd dette året har vi fått sett Hile A. Haarstad gjøre et comeback til skytingen og etter bare too måneder med trening var hun på podiet i NM 15 meter. Rifle utvalget oppfordrer klubbene og fortsette videre rekruttering, målsettingen for 2013 er at det bør forsøkes og samle en gruppe ungdomsskyttere til å reise på et større s arrangement i regi av NSF. Videre skytebane status I 2011 var det fremlagt forslag fra Stavangerr MSL om behov for nye lokaler til Idrettsrådet i Rogaland, tanken bak dette var og få mer tyngde inn mot bygging av a en eventuell flerbruks hall i Stavanger Regionen. Det har i 2012 vært minimalt med tilbakemelding fra Idretts kretsen i Rogaland. Regionslagg RTT Rogaland Av året har laget styrket stallen med å ta inn Hilde A. Haarstad. Det har vært få felles arrangement som skyldes flere årsaker både lokalt og sentralt i NSF. For 2013 vil det være mer fokus på og gjennomføre felles arrangement som s treningssamlinger og stevne deltakelser. d Sign Leder / dato Eivind Schrødahl /

39 Side 38/53 KM RIFLE 2012 MINIATYR 30/45 skudd 45 skudd: NR 2 NR 3 NR 2 NR 3 NR 2 NR 2 JRK JRK JRK JRM V45 V45 V45 V55 M M Mariann Nielsen Kathrine Idlandd Anette Thingbøø Olav Fuglestadd Stavanger MSLL Gjesdal MSL Trond Inge Rødland 445 Morten Lunde Helge Sverre Stand Torbjørn Tjørhom Arnfinn Todnem Einar Johansenn Stavnager MSLL Kjell Strand Hovland Gjesdal MSL 447 LUFT 10 METER 40 skudd: NR 2 JRK V45 V45 V55 V65 Mariann Nielsen Stavanger MSLL 385 Trond Inge Rødland 392 Morten Lunde Torbjørn Tjørhom Bjørn A. Jerstad Arnfinn Todnem Stavanger MSLL Stavanger MSLL skudd: M Einar Johansenn 581

40 Side 39/53 Grovkaliber 300 m Liggende 40/60 skudd: NR 2 M V45 V45 V55 Einar Johansenn Trond Inge Rødland Morten Lunde Torbjørn Tjørhom ½ Match : NR 2 M V45 V45 V55 Einar Johansenn Trond Inge Rødland Morten Lunde Torbjørn Tjørhom

41 Side 40/53 Finkaliber 50 m Liggende 40/60 skudd: NR 2 NR 3 NR 2 NR 2 NR 3 NR 2 JRK JRK JRK JRM Ungdom Ungdom V45 V45 V45 V55 V65 K1 M M Mariann Nielsen Kathrine Idlandd Anette Thingbøø Olav Fuglestadd Tore Rødland Christian Schrødahl Trond Inge Rødland Helge Sverre Stand John Winterstøø Torbjørn Tjørhom Bjørn A. Jerstad Camilla Rødland Stavanger MSL Gjesdal MSL Stavanger MSL Stavanger MSL Stavanger MSL Kjell Strand Hovland Gjesdal MSL 588 Einar Johansenn 587 Med. Liggende ¼ og ½ Match: NR 2 NR 2 NR 2 NR 2 JRK JRK JRM Ungdom V45 V45 V55 V65 K1 M M Mariann Nielsen Anette Thingbøø Olav Fuglestadd Christian Schrødahl Trond Inge Rødland Helge Sverre Strand Torbjørn Tjørhom Bjørn A Jerstadd Camilla Rødland Stavanger MSL Stavanger MSL Stavanger MSL Kjell Strand Hovland Gjesdal MSL 574 Einar Johansenn 564

42 Side 41/53 KRETSREKORDER - RIFLE pr MINIATYR 15 METER: 30 skudd: 45 skudd: (17/10)Tang. tangering senior senior kvinner JrM JrK JrK ungd. ungd. V45 V55 V65 senior senior kvinner JrM JrK V45 V45 V55 V55 V65 LUFT 10 METER Even Nikolaisen Einar Johansen Birgitte Nordvik Endre Hagelund Katrine Idland Anette Thingbø Endre Hagelund Mariann Nielsen Trond Inge Rødland Torbjørn Tjørhom Arnfinn Todnem Ivar Hole Trond Inge Rødland Even Nikolaisen Birgitte Nordvik Gisle Ommedal Mariann Nielsen Trond Inge Rødland Trond Inge Rødland Torbjørn Tjørhom Torbjørn Tjørhom Arnfinn Todnem Arnfinn Todnem Stavanger MSL Stavanger MSL Gjesdal MSL Stavanger MSL Stavanger MSL Stavanger MSL Sandnes MSLL Stavanger MSL Stavanger MSL Stavanger MSL 299 p 299 p 289 p 298 p 297 p 297 p 295 p 298 p 299 p 294 p 289 p 279 p 449 p 449 p 443 p 447 p 448pp 447 p 447 p 2009(5/10) 2012(3/12) (7/12) 2012(30/1) 2012(3/12) ( 1/2) 2012 ( 3/12) 2011(5/12) 2009(7/12) 2009 ( 7/12) (23/11)tang (17/10) 2011 ( 21/11) p 2010 ( 22/11) p 2012 ( 12/3) Stavanger MSL 436 p 2007 Stavanger MSL 430 p 2010 ( 15/3) 40 skudd: Ungdom Mariann Nielsen Stavanger MSL 394 p 2010 ( 18/1) kvinner Birgitte Nordvik Stavanger MSL 389 p 1993 JrK Renate Skarpeid Stavanger MSL 394 p 2009 ( 29/11) V45 Trond Inge Rødland 392 p 2012(19/3) tangering V55 Torbjørn Tjørhom 383 p 2012 ( 15/10) V65 Arnfinn Todnem Stavanger MSL 375pp 2006 Ivar Hole 369pp 2010 ( 22/3) 60 skudd senior Øyvind Sirevaag Øyvind Sirevaag Stavanger MSL Stavanger MSL 597 p 690,, m/fin. JrM Endre Hagelund 594 p 2011 ( Lausgarda) SH2 ligg Ole-Kristian Pedersen Stavanger HSL 688,, m.f. (7/12)

43 Side 42/53 50 METER: 1/2 match:senior kvinner jun. k JrM ungd Løvenskjold) ungd innendørs) V45 Kollweiler) V45 Bruchmuhlbach) V45 Kollweiler) V45 Bruchmuhlbach) inne) 30 sk ligg: V55 V65 ungd Øyvind Sirevaag Signe J. Delviken Mariann Nielsen Olav Fuglestad Mariann Nielsen Mariann Nielsen Geir Lunde Geir Lunde Geir Lunde Geir Lunde Torbjørn Tjørhom Bjørn A Jerstad Ivar Hole Mariann Nielsen Stavanger MSL Sandnes MSLL Stavanger MSL Stavanger MSL 581 p 564 p 573 p 553 p 570 p ( KM 29/7) 2012 ( KM 29/7) 2010 ( 6/6 Stavanger MSL 573 p 2010 ( 27/ p 2012 ( 15/4-540 p 2012 ( 29/4-552 p 2012 ( 20/5-561 p 2012 ( 29/5-551 p 2011 ( 1/9 Aasa- Stavanger MSL 477 p 2012 ( KM 29/7) 525 p 2009 ( 10/5) Stavanger MSL 294 p 2009 ( 1/7) 60 sk ligg: Innendørs) inne) 1/1 match: senior kvinner JrK JrM ungd ungd SH2 V45 V55 V55 V65 senior JrM Øyvind Sirevaag Birgitte Nordvik Mariann Nielsen Endre Hagelund Mariann Nielsen Mariann Nielsen Ole kristian Pedersenn Trond Inge Rødland Torbjørn Tjørhom Torbjørn Tjørhom Åsmund Idland I Ivar Hole Øyvind Sirevaag Endre Hagelund Stavanger MSL Stavanger MSL Stavanger MSL Stavanger MSL Stavanger MSL 594 p 586 p 591 p 590 p 589 p 592 p ( KM 28/7) 2009 ( 12/7) 2010 ( NM) 2010 ( 27/10 Stavanger HSL 553 p 582 p 580 p 580 p 2009 ( 1/7) 2012 ( KM 29/7) 2012 ( 3/6) 2011 ( 1/9 Aasa- Gjesdal MSL 563 p 556 p Stavanger MSL p p 2010 ( 4/9) METER: 1/2 match senior JrM Jr K Ungdom Øyvind Sirevaag Endre Hagelund Mariann Nielsen Stavanger MSL 585 p p 2010 ( NM ) Stavanger MSL 536 p 2010 ( NM)

44 Side 43/53 1/1 match 60 ligg Tangering 40 ligg V45 V55 V65 senior Ungdom senior JrM JrM Jr K V45 V55 V65 Trond Inge Rødland Torbjørn Tjørhom Ivar Hole Ivar Hole Øyvind Sirevaag Mariann Nielsen Øyvind Sirevaag Einar Johansen Endre Hagelund Trond Inge Rødland Torbjørn Tjørhom Ivar Hole 559 p 557 p 516 p 522 p 2012 ( KM 13/6) 2010 ( KM 14/6) ( KM 15/6) Stavanger MSL p 1999 Stavanger MSL Stavanger MSL 581 p 599 p 591 p 591 p 2010 ( NM) ( NM) 2010 ( KM 14/6) p 2012 ( KM 13/6) p 2010 ( KM 14/6) 378 p 2007

45 Side 44/53 ÅRSMELDING FRA FAGUTV VALG UTDANNING Vi har i 2012 gjennomført to nye omganger med dommerkurs, både i sørfylket og nordfylket. Haldur Hinna har for skytterkretsen pga storr interesse avholdt to separate dommerkurs pistol i Det er utdannet nye dommere i mange av våre klubber. Fullstendigg oversikt over kretsen sine dommere finnes på NSF sin hjemmeside. Det ble også utdannet mange nye trenere i Rogaland også år. Mange har gjennomført både trener 1 og trener 2 kurs. Dettee er noe klubbene gjør i egen regi og kretsen ser s bare fornøyd at aktiviteten er stor Arvid Hagen, leder utdanning.

46 Side 45/53

47 Side 46/53

48 Side 47/53

49 Side 48/53 HEDERSTEGN ROGALAND SKYTTERKRETS FØLGENDE HAR MOTTATT T KRETSENS HEDERSTEGN M/DIPLOM: NAVN: FORENING: ÅR: NAVN: FORENIN NG: ÅR: Steffen Larsen Sola Pistolklubb 1989 Ståle Waagbø 2001 Olav Lund Sola Pistolklubb 1989 Haldor Hinna 2001 Asbjørn Sletten Sola Pistolklubb 1989 Morten Lunde 2001 Ivar Ueland Sandnes MSL 1991 John Bush 2001 Audun Hagen Sola Pistolklubb Jorunn Sande RSK Harald Nilsen 1991 Jon Christian Storesund,, Haugesund PK 2003 P.m. Egil Gjerde 1991 Aina E. Flørli P 2004 Olav Karlsen Hafrsfjord PK 1993 Tor Jonassenn K 2004 Grete Nilsen 1993 Roar Skeisvoll Kopervikk PK 2004 Per Vagle Sola Pist/Viltmål 1993 Sissil Magnussen P 2009 Liv Bratsberg Stavanger PK 1995 Per Rune Magnussen 2009 Åsbjørn Idland NOP/Vatne 1996 Øyvind Sirevaag Stavanger MSL 1996 Reidar Owe Skudenes PK 1999 Aadne Hognestad Stavanger HSL 2000 Post mortem. FØLGENDE HAR FÅTT SKYTTERKRETSENS HEDERSDIPLOM Reidar Owe Skudenes PK Hans K. Aas Stavanger MSL Haldor Hinna Stavanger PK Johan Sletten Sola Viltmål Kåre Herigstad Hå PK Thomas Strøm Sonja Lund Tore T. Strøm Unni Nicolaisen Norges Skytterforbund Bergliot F. Håmse P Gaute Flesland Norges Skytterforbund Jens Sverre Knutsen NOP/Vatne Ove Falsen Brække V.B Bærum Salongskytterlag Jarle Dye Time PK Arild Danielsen Norges Skytterforbund Emilie Hagen Hans Hobberstad Hå PK Kurt Eike Stavanger MSL Bjørn Kvæstad Tor G. Barstad Anders Bjørnøy Sigbjørn Johansen Anders Inge Sæbø Johan Gjemre Olsen Finn Christenssen Gunnar Halvorsen Bjørg Melhus Hafrsfjord PK Henry Karlsen Hafrsfjord PK Olav Faret NOP Vatne John Bush Boganes PK Martin Thu Time PK Johannes Thu Time PK Einar Tunheim Nærbø MSL

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105 ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105 HUSK Å TA MED ÅRSMELDINGEN PÅ TINGET Side 1 av 55 Innhold SAKSLISTE... 3 ORGANISASJON...

Detaljer

VIKINGSTEVNET Dato: juni. Arrangør: Kopervik Pistolklubb & Skudenes Pistolklubb. Stevneleder: Roar Skeisvoll

VIKINGSTEVNET Dato: juni. Arrangør: Kopervik Pistolklubb & Skudenes Pistolklubb. Stevneleder: Roar Skeisvoll VIKINGSTEVNET 2010 Dato: 11-13 juni Arrangør: Kopervik Pistolklubb & Skudenes Pistolklubb Stevneleder: Roar Skeisvoll Id.nr Dato Skytinger Program: Hurtig Fin 1012046 11.06.2010 42 Hurtig Grov 1012046

Detaljer

VIKINGSTEVNET Dato: juni. Arrangør: Kopervik Pistolklubb & Skudenes Pistolklubb. Stevneleder: Roar Skeisvoll

VIKINGSTEVNET Dato: juni. Arrangør: Kopervik Pistolklubb & Skudenes Pistolklubb. Stevneleder: Roar Skeisvoll VIKINGSTEVNET 2010 Dato: 11-13 juni Arrangør: Kopervik Pistolklubb & Skudenes Pistolklubb Stevneleder: Roar Skeisvoll Id.nr Dato Skytinger Program: Hurtig Fin 1012046 11.06.2010 42 Hurtig Grov 1012046

Detaljer

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011. LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011. LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011 KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola HUSK Å TA ÅRSMELDINGEN MED PÅ TINGET 1 SAKSLISTE

Detaljer

Hurtigpistol Fin & Grov ID

Hurtigpistol Fin & Grov ID Kopervik Pistolklubb Hurtigpistol Fin & Grov ID 1112145 Karmøyhallen 4250 Kopervik Stevneleder: Roar Skeisvoll Dato: 17.09.2011 Sted. Blikshavn Innskudd kr 70,- Bestemanns premie Fin: Jakob Kråkevik 52,-

Detaljer

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 kl. 12:00. Sola Videregående skole, Åsnutvegen 51, 4055 Sola

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 kl. 12:00. Sola Videregående skole, Åsnutvegen 51, 4055 Sola ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2016 KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 kl. 12:00 Sola Videregående skole, Åsnutvegen 51, 4055 Sola HUSK Å TA ÅRSMELDINGEN MED PÅ TINGET Innhold SAKSLISTE...

Detaljer

12 3 4 5 6 7 8 9 10InnerX OmskSum Oppr.Mrk.Premie 89101210111010121011 102 A G 43

12 3 4 5 6 7 8 9 10InnerX OmskSum Oppr.Mrk.Premie 89101210111010121011 102 A G 43 Sandnes Postboks 62 430 Sandnes Telefon: 9862623 Epost: post@sandnespk.no Hjemmeside: www.sandnespk.no Stevne: F Finfelt Dato: 08.09.202 Stevnenummer: 2203 Bane: Hommeland Stevneleder: Bjørn Skipstad Tor

Detaljer

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 26. MARS 2011 kl. 12:00 Arsvågen kro, Bokn HUSK Å TA ÅRSMELDINGEN MED PÅ TINGET

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 26. MARS 2011 kl. 12:00 Arsvågen kro, Bokn HUSK Å TA ÅRSMELDINGEN MED PÅ TINGET ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2010 KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 26. MARS 2011 kl. 12:00 Arsvågen kro, Bokn HUSK Å TA ÅRSMELDINGEN MED PÅ TINGET SAKSLISTE 1. ÅPNING 2. GODKJENNE FRAMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside:

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside: PK Postboks 23 379 Telefon: 1308716 Epost: egerpk@gmail.com Hjemmeside: www.egersundpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1212072 Bane: Fotland Alf Reidar Eik, Hans Stevneleder: Petter Helland

Detaljer

Medalje fordelings oversikt for DM stevner i Vest-Agder 2013

Medalje fordelings oversikt for DM stevner i Vest-Agder 2013 Medalje fordelings oversikt for DM stevner i Vest-Agder 2013 DM Siluettpistol: Klasse Junior: Gull Espen Magnussen Sola Pistolklubb Klasse Åpen Gull Trond-Arild Nodeland Kristiansand Pistolklubb Klasse

Detaljer

Dato: Stevnenummer: Dommer(e):

Dato: Stevnenummer: Dommer(e): Hå PK Varhaugvegen 20 4360 Varhaug Telefon: 90206488 Epost: formann@haapistolklubb.com Hjemmeside: haa-pistolklubb.com Stevne: 1M Militærfelt Dato: 01.09.2013 Stevnenummer: 1312076 Bane: Stevneleder: Dommer(e):

Detaljer

Årets napp i SR bank pokalen gjekk til Magnus Sømme Sandnes pistolklubb

Årets napp i SR bank pokalen gjekk til Magnus Sømme Sandnes pistolklubb Hå vegen 0 4360 Telefon: 9006488 Epost: formann@haapistolklubb.com Hjemmeside: haapistolklubb.com Stevne: 1F Finfelt Dato: 18.03.01 Stevnenummer: 11059 Bane: Refsland Stevneleder: Jan Kato Tjensvoll Kjetil

Detaljer

Kvinesdal PK Postboks 132 4480 Kvinesdal Telefon: 91880336 Epost: kjeeilun@online.no. Hjemmeside: http://n3sport.no /Organisation.asp?

Kvinesdal PK Postboks 132 4480 Kvinesdal Telefon: 91880336 Epost: kjeeilun@online.no. Hjemmeside: http://n3sport.no /Organisation.asp? 1 av 20 Kvinesdal PK Postboks 132 4480 Kvinesdal Telefon: 91880336 Epost: kjeeilun@online.no. Hjemmeside: http://n3sport.no /Organisation.asp?id=65004 Stevne: 1F Finfelt Dato: 21.07.2013 Stevnenummer:

Detaljer

Sandnes PK Postboks Sandnes Telefon: Epost: Hjemmeside:

Sandnes PK Postboks Sandnes Telefon: Epost: Hjemmeside: Sandnes PK Postboks 62 4301 Sandnes Telefon: 98621623 Epost: post@sandnes-pk.no Hjemmeside: www.sandnes-pk.no 1F Finfelt Stevnenummer: 1612065 Bane: Hommeland Stevneleder: Andre Kolle-Neverdal Dommer(e):

Detaljer

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside:

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside: PK Postboks 243 4379 Telefon: 41308716 Epost: egerpk@gmail.com Hjemmeside: www.egersundpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1512048 Bane: Fotland Stevneleder: Kristian Fuglestad Dommer(e): Kristian

Detaljer

Egersund PK Postboks 243 4379 Egersund Telefon: 41308716 Epost: egerpk@gmail.com Hjemmeside: www.egersundpistolklubb.no

Egersund PK Postboks 243 4379 Egersund Telefon: 41308716 Epost: egerpk@gmail.com Hjemmeside: www.egersundpistolklubb.no PK Postboks 243 4379 Telefon: 41308716 Epost: egerpk@gmail.com Hjemmeside: www.egersundpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1312060 Bane: Fotland Alf Reidar Eik, Hans Petter Stevneleder: Helland,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Rogaland Skytterkrets

Protokoll fra styremøte i Rogaland Skytterkrets Protokoll fra styremøte i Rogaland Skytterkrets Møtenummer: 1/2017 Dato: 17.januar Kl: 17:00 18:00 Sted: Sola Videregående skole Til stede: Thomas Strøm (kretsleder), Asta Kvalbein (nestleder), Kristen

Detaljer

Dato: Stevnenummer: Dommer(e):

Dato: Stevnenummer: Dommer(e): 1 av 6 Hå PK Varhaugvegen 20 4360 Varhaug Telefon: 90206488 Epost: formann@haapistolklubb.com Hjemmeside: haa-pistolklubb.com Stevne: 8F NAIS Fin Dato: 12.10.2013 Stevnenummer: 1312164 Bane: Stevneleder:

Detaljer

Felt, revolver V60 Terje Storholt 1 SUM 6 1 4

Felt, revolver V60 Terje Storholt 1 SUM 6 1 4 Medalje- og premieoversikt Medaljeoversikt Oslo Pistolklubb 203 Norgesmesterskap 203 VM Grov V60 V60 Hurtig Fin V60 Silhuett V60 Hurtig Grov V60 Fripistol Åpen Bernt Johannessen V60 V60 Felt, revolver

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 Tid: Onsdag 27. januar 2016. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen Forfall: Knut

Detaljer

Årsrapport 2015 fagkomite pistol Østfold skytterkrerts

Årsrapport 2015 fagkomite pistol Østfold skytterkrerts Årsrapport 2015 fagkomite pistol Østfold skytterkrerts Fagkomite pistol har bestått av: Leder: Bente-Karin Bruaseth Mysen PL Nestleder: Hans Petter Lindstad Sarpsborg PK Medlem: Øyvind Johansen Mysen PL

Detaljer

Karmøy 3 4/0 4/4 5/2 3/1 3/3 19/10

Karmøy 3 4/0 4/4 5/2 3/1 3/3 19/10 Premieliste HV 1 Odd Arild Stava Karmøy 5 6/4 6/4 6/5 6/2 6/0 30/15 2 Tore Indreiten Stavanger 5 6/0 6/0 6/3 6/2 6/3 30/8 3 Kjell Strand Hovland Klepp 5 6/4 6/0 6/5 5/0 6/6 29/15 4 Dag Voigt Egersund V55

Detaljer

Startkontingent: 120,00 Maks poengsum:

Startkontingent: 120,00 Maks poengsum: Epost: post@kristiansandpistolklubb. kristiansandpistolklubb. 1SP Spesialfelt, Pistol Bane: Flakke Lone Roy Stevneleder: Baumann Dommer(e): Startkontingent: 120,00 Maks poengsum: 82 Premieandel: 38,00

Detaljer

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012 Pengepremiering kl. 1 1. Stig Andre Rødland Klepp 7 5 12 0,- beger 2. Astrid Hagelund Klepp 4 6 10 0,- 3. Annie Samuelsen Gann 5 4 9 0,- Pengepremiering kl. 2 1. Kai Petter Flesjå Finnøy 9 8 17 0,- beger

Detaljer

Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00

Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00 Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00 Saksliste: 1- Godkjenne innkalling og saksliste 2- Velge dirigent og referent 3- Behandle årsmeldingen 4- Behandle regnskap

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Pengepremier 10-skudd kl. 1. Gjesdal SKYTTERLAG. Vårstevnet Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Pengepremier 10-skudd kl. 1. Gjesdal SKYTTERLAG. Vårstevnet Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Geir Sjøveian Flikka 47 49 48 144 126,- 2. Geir Holten Gjesdal 49 48 47 144 0,- 3. Svein Rune Gramstad Gjesdal 47 47 44 138 0,- Pengepremier 15-skudd kl. V55 1. Harald Jensen

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2014

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2014 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2014 Tid: Onsdag 28. januar 2015. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Finn Jarle Sørli Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

Stevneoppgjør. Heskestad Skytterlag. Ualand Stevnet Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Heskestad Skytterlag. Ualand Stevnet Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 3 0,-kr 48 39 48 => 135 90 => 225 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund Skytterlag

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM)

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets - 2 - Statutter for avvikling av Midt-Norsk Mesterskap. 1.

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets Statutter er oppdatert med spesialfelt og skal gjelde fra 1.1.2009 Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets

Detaljer

:

: Klasse R 25 Skudd 1 Arne Espedal Gann 50 50 50 100 250 2 Eirunn Ø. Søyland Gjesdal 50 50 50 100 250 3 Kristan Scheie Time 50 50 48 100 248 4 Jens Løvø Stavanger 50 50 48 99 247 5 Tore Tjelta Gjesdal 50

Detaljer

Klasse 1. Felthurtig Navn Skytterlag Tid Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin StrandGjesdal 37.61

Klasse 1. Felthurtig Navn Skytterlag Tid Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin StrandGjesdal 37.61 Klasse Plassering Navn Lag Plasssiffer Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin Strand Gjesdal Kåre Jåsund Gjesdal. Liv Karin StrandGjesdal. 0-skudd Navn Skytterlag Gjesdal Stavanger Totalt Stang Navn Skytterlag

Detaljer

STATUTTER FOR AVVIKLING KRETSMESTERSKAP (KM) KretsCup

STATUTTER FOR AVVIKLING KRETSMESTERSKAP (KM) KretsCup STATUTTER FOR AVVIKLING AV KRETSMESTERSKAP (KM) og KretsCup FOR MØRE OG ROMSDAL SKYTTERKRETS Vedtatt på styremøte 19.01.2017 Statutter for avvikling av Kretsmesterskap 1. KM arrangeres i de øvelser og

Detaljer

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund A 1 Per Frode Halsnes Haugesund 25 21 23 23 23 25 0 0 0 0 16 140 2 Odd Einar Egeberg Karmøy JFN 25 23 23 21 15 25 0 0 0 0 9 132 1 Side 1 av 12 B 1 Rune Aasheim Karmøy JFN 25 20 23 21 14 25 0 0 0 0 11 128

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Stian Asbjørnsen Stavanger 45 49 47 96 237 0,- Gave 1. Emil Flesjå Finnøy 47 46 44 85 222 0,- Gave 1. Kim Helge Høgeli Gjesdal 47 47 46 96 236 0,- Gave 1. Endre Jonassen

Detaljer

42-skudd kl. 2-5, V55. Pl. Navn Lag Kl. Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7

42-skudd kl. 2-5, V55. Pl. Navn Lag Kl. Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 42-skudd kl. 2-5, V55 Grovfelt Pl. Navn Lag Kl. Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 2. 3. 4. 5. 6. Steve T. Øverland Svein Egil Holta Per Sverre Risa irvin Norheim Åsmund Idland Terje Høyland

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

1. Dagsorden Åpning Minnemarkering Godkjenne de stemmeberettigede Godkjenne innkalling, saksliste og

1. Dagsorden Åpning Minnemarkering Godkjenne de stemmeberettigede Godkjenne innkalling, saksliste og ÅRSMELDING 2013 1 1. Dagsorden... 3 1.1. Åpning... 3 1.2. Minnemarkering... 3 2. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden... 3 3.1. Forretningsorden...

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang Haugesund sammenlagt Kl. Ka. 1. Thomas Mong Egersund AG3 13 15 28 2. Kjell Strand Hovland Gjesdal 5 13 11 24 3. Steve Øverland Gann 5 10 12 22 4. Trond Inge Rødland Klepp 5 11 11 22 4. Ådne Ø. Søyland

Detaljer

200m Mesterskap kl. 3-5

200m Mesterskap kl. 3-5 Gann 200m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35 skudd 1. Mette Finnestad Søgne 5 *X*X* 50 * *XXX 50 9XX* * 49 => 149 9X*9X9 *X*X 97 => 246 *XXX* * * * * * 100 => 346 2. Tor Harald Lund Søgne 5 9 * * * * 49 *9

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/0 1/0 6/3 2/0 2/0 => 14/03 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2010 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 14.12.2010. og gjelder

Detaljer

Medalje fordelings oversikt for KM stevner i Vest-Agder 2013

Medalje fordelings oversikt for KM stevner i Vest-Agder 2013 Medalje fordelings oversikt for KM stevner i Vest-Agder 2013 KM Siluettpistol: Klasse Åpen: Gull KM Fripistol: Klasse V-50 : Gull Roald Stallemo Kristiansand Pistolklubb KM - Hurtigpistol Fin: Klasse Kvinner:

Detaljer

NJÅFJELLSTEVNET 02.03.2008 Arrangør: Time Skytterlag

NJÅFJELLSTEVNET 02.03.2008 Arrangør: Time Skytterlag NJÅFJELLSTEVNET Arrangør: Time Skytterlag VINNERE AV MEDALJER: kl. 2-5+V55 (som ikke har valøren fra før) Lars Skår Hjelmeland 27/10 Gylt medalje Ole Kristian Gjil Stavanger 24/9 e.o. Sølv medalje VINNERE:

Detaljer

FAGKOMITE RIFLE ØSK ÅRSBERETNING

FAGKOMITE RIFLE ØSK ÅRSBERETNING FAGKOMITE RIFLE ØSK ÅRSBERETNING 2015 Fagkomite` Rifle ØSK har i år bestått av: Kjell-Roar Livold (leder) Sverre Kraggerud (nestleder) Kjell Dahl (medlem) Hege Thue Hansen (medlem) Kate Olsen (medlem)

Detaljer

Farris Sportsskyttere - Larvik Postboks Stavern Telefon: Epost: Hjemmeside:

Farris Sportsskyttere - Larvik Postboks Stavern Telefon: Epost: Hjemmeside: Postboks 47 3291 Stavern Telefon: 91191156 Epost: fsslarvik@gmail.com Hjemmeside: http://www.fsslarvik.no 1SM1 Stevne: Spesialfelt, Magnum 1 Stevnenummer: 1108013 Åres, Bane: Tvedalen Øyvind Stevneleder:

Detaljer

Rogaland Orienteringskrets

Rogaland Orienteringskrets Rogaland Orienteringskrets Stiftet 22-5- 1947 Til Kretsstyret, Foss-Eikeland, 21. februar 2011 Alle lag i ROK, Tillitsvalgte, NOF, RIK PROT 1/2011 PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 17. FEBRUAR 2011 Sted: Mortavika

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2014 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 29.01.2014 og gjelder

Detaljer

Årsmelding ROGALAND SKYTTERKAETS AV N.S.F. HUSK Å TA BERETNINGEN MED Å TINGET

Årsmelding ROGALAND SKYTTERKAETS AV N.S.F. HUSK Å TA BERETNINGEN MED Å TINGET . ;% HUSK Å TA BERETNINGEN MED Å TINGET AV N.S.F. SKYTTERKAETS ROGALAND 1990 Årsmelding. saksilste ÅRSTING ROGALAND SKYTTERKRETS SAS HOTELLET, LØRDAG 24. NOVEMBER 1990, KL. 13.00 Side i 1. GODK3ENNING

Detaljer

ÅRSMØTE Kristiansand Pistolklubb. Caledonien Hotell onsdag 13.februar 2013

ÅRSMØTE Kristiansand Pistolklubb. Caledonien Hotell onsdag 13.februar 2013 ÅRSMØTE Kristiansand Pistolklubb Caledonien Hotell onsdag 13.februar 2013 SAKSLISTE FOR KRISTIANSAND PISTOLKLUBBS ÅRSMØTE 2013 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av sakslisten 3. Valg av dirigent

Detaljer

KRETSLEDER KONFERANSE 2011

KRETSLEDER KONFERANSE 2011 KRETSLEDER KONFERANSE 2011 NORGES SKYTTERFORBUND FAGKOMITE PISTOL v/ Nestleder Anne Grethe Rendalsvik TEMA INFO HVEM HAR VI DAG? JUNIOR U25 SKOLE PROSJEKT REGIONSATSINGEN VÅRE MEDSPILLERE INFO - FAGKOMITE

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Nytt laggull i NM i Luftpistol, Det er det 3. gullet til disse veteranene:

Detaljer

RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL

RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL Dato: 18. august 2002 Arrangør: Dokka Pistolklubb Sted: Nordre Land sentralskytebane Antall startende 129 RESULTATLISTER SENDT

Detaljer

GULL. 1 Pål Hembre Bærum Pistolklubb

GULL. 1 Pål Hembre Bærum Pistolklubb RESULTATLISTE - NM 25/50m 2014 Arrangør Hordaland Skytterkrets Bane Jonahola Stevnenummer 1413144 Stevnedato 6.7.2014 Program 2A Fripistol Stevneleder Arnth Lien Juryformann Andrew Walls Teknisk delegert

Detaljer

Stevneoppgjør. Hå skytterlag. Håfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ. Premieoppgjør Hå skytterlag Håfelten 2009

Stevneoppgjør. Hå skytterlag. Håfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ. Premieoppgjør Hå skytterlag Håfelten 2009 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/1 2/0 6/3 1/0 5/0 => 17/04 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Gann Skytterlag.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Gann Skytterlag. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jarle Larsen Time 49 49 49 147 126,- 2. yvind Guggedal Klepp 48 48 49 145 84,- 3. Bård With Fosse Gjesdal 46 48 48 142 0,- 4. Helge J rgen Samuelsen Gann 46 48 48

Detaljer

RESULTATLISTE - NM 25/50m 2014 Arrangør Hordaland Skytterkrets Bane Jonahola Stevnenummer 1413144 Stevnedato 6.7.2014 Program 2A Fripistol Stevneleder Arnth Lien Juryformann Andrew Walls Teknisk delegert

Detaljer

PK (11) Ole Tor Sørbu Gjøvik PK (7) Ståle Harang

PK (11) Ole Tor Sørbu Gjøvik PK (7) Ståle Harang Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 10.05.2015 Stevne nr: 1506010 1. Spesialpistol 1 Morten Nordrumshaugen 8 8 10 10 10 10 10 8 (16) 74 2 Trond Bergsveen Lena SS 8 8 10 10 10 10 9 9

Detaljer

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen.

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen. ÅRSMELDING 2008 Lillestrøm & Omegns Bueskyttere er gjennom Akershus Idrettskrets medlem av Norges Bueskytterforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Styrets sammensetning Styret

Detaljer

ROGALAND SKYTTERKI ÅRSMELDING KRETSTING LØRDAG 6. MARS 1993. HUSK Å TA ÅRsMELDINGEN MED Å TINGET!

ROGALAND SKYTTERKI ÅRSMELDING KRETSTING LØRDAG 6. MARS 1993. HUSK Å TA ÅRsMELDINGEN MED Å TINGET! ÅRSMELDING. HUSK Å TA ÅRsMELDINGEN MED Å TINGET! LØRDAG 6. MARS 1993 KRETSTING 1992 ROGALAND SKYTTERKI 1 2. GODKJENNING AV REPRESENTANTENES FULLMAKTER a ) Godkjennlnq ny I nnknl I Ing 1. ÅPNING ROGALAND

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Helleland EGERSUND SKYTTERLAG. Nyttårstevnet 1. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Helleland EGERSUND SKYTTERLAG. Nyttårstevnet 1. Leon - Resultatprogram Helleland 25-skudd kl. 1 1. Kari Aarekol Klepp *X99 * 48 9XXXX 49 X9XXX 49 146 * *X*XXXXXX 100 246 (5*) 2. Harald Hansen Gann 9 * *X9 48 * *X9X 49 9XX9 * 48 145 XX9 * *99 *9X 96 241 (8*) 3. Kjell Roar

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Lyngdal Skytterlag. 3 Karusell 5m. Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Lyngdal Skytterlag. 3 Karusell 5m. Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Kristoffer Aksnes Søgne 41 44 47 86 218 0,- Gave 1. Øyvind Flokenes Farsund 45 45 49 93 232 0,- Gave 1. Emma Gyland Greipstad 48 48 49 91 236 0,- Gave 1. Kamilla R. Homme

Detaljer

1SM1 Spesialfelt, Magnum 1 Dato/tid: Stevnenummer:

1SM1 Spesialfelt, Magnum 1 Dato/tid: Stevnenummer: Kristiansand Pistolklubb Postboks 1078 4632 Kristiansand Telefon: 00000000 Epost: post@kristiansandpistolklubb.no Hjemmeside: http://www.kristiansandpistolklubb.no Stevne: 1SM1 Spesialfelt, Magnum 1 Dato/tid:

Detaljer

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg.

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg. 200 m 25 skudd kl. 1 1. Kari Aarekol Klepp 99 *9X 47 *X* *X 50 9X*XX 49 146 9 * *9XXXX*X 98 244 (8*) 2. Roger Holen Hå 9988X 44 88989 42 9X99X 47 133 99XX*X99X9 95 228 (1*) 200 m 25 skudd kl. 2 1. Christian

Detaljer

RESULTATLISTE - NM 25/50m 2014 Hordaland Skytterkrets. Stevnenummer Stevnedato Klasse Åpen

RESULTATLISTE - NM 25/50m 2014 Hordaland Skytterkrets. Stevnenummer Stevnedato Klasse Åpen RESULTATLISTE - NM 25/50m 2014 Arrangør Hordaland Skytterkrets Bane Jonahola Stevnenummer 1413088 Stevnedato 11 12.07.2014 Program 6G Grovpistol Stevneleder Arnth Lien Juryformann Andrew Walls Teknisk

Detaljer

Stevnenavn: Bjerkreimstevnet 15m 2008 Dato:06/ 1/08 Arrangør: Bjerkreim Skytterlag

Stevnenavn: Bjerkreimstevnet 15m 2008 Dato:06/ 1/08 Arrangør: Bjerkreim Skytterlag Stevnenavn: Bjerkreimstevnet 15m 2008 Dato:06/ 1/08 Arrangør: Bjerkreim Skytterlag RESULTATLISTE KL. 3-5, SUM 25 SK. 1 TROND INGE RØDLAND KLEPP 245 Gylt Medalje 2 MORTEN LUNDE KLEPP 242 Sølv Medalje 3

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Her mottar Ståle sitt 8 individuelle NM gull. GRATULERER! I. GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

Dato StevnenummerOvelse Navn Forening Poeng Innertreff Merknad

Dato StevnenummerOvelse Navn Forening Poeng Innertreff Merknad Dato StevnenummerOvelse Navn Forening Poeng Innertreff Merknad FIN 13.04.2017 1707100 Finfelt Bjørn Johan Mariboe Ringerike Pistolklubb 76 15 13.04.2017 1707100 Finfelt Erik Sveum Aron SK 71 13 13.04.2017

Detaljer

Stevneoppgjør. Bjerkreim Skytterlag. Bjerkreimstemne Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Bjerkreim Skytterlag. Bjerkreimstemne Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 4389 VIKESÅ Per Inge Gravdal 4 0,-kr 47 47 46 => 140 91 => 231 3 0,-kr 47 44 46 => 137 91 => 228 Ståle Svela 4 0,-kr 49 45 49 => 143 93 => 236 Klaus Vikeså V55 0,-kr 50 49 49 => 148 97 => 245 3344 07 02355

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG. Nyttårstevnet 2. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG. Nyttårstevnet 2. Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. Kari Aarekol Klepp XXX*X 50 99X9 * 47 XX*X* 50 147 *X*9X*X*XX 99 246 (8*) 2. Harald Hansen Gann 9XX* * 49 9 *XX9 48 999X9 46 143 XXX*X99XX9 97 240 (4*) 3. Kjell Roar Fredheim Karmøy X*X9

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG. Nyttårstevne Helleland Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG. Nyttårstevne Helleland Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. Svein Rune Gramstad Gjesdal *X9XX 49 X*9XX 49 X*XX* 50 => 148 *XXXXX* *X* 100 => 248 2. Geir Sjøveian Flikka XX* * * 50 *X*X9 49 * *9XX 49 => 148 * *X*X* *9X9 98 => 246 3. Arve Rasmussen

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

Gannstemnet Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Gann Skytterlag. Leon - Resultatprogram

Gannstemnet Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Gann Skytterlag. Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Patrick Jøssang Jørpeland 32 45 50 85 212 0,- Gave 1. Joar Vetle Modalsli KongevoldFlikka 49 46 47 94 236 0,- Gave 1. Oscar Rugland Time 47 48 49 95 239 0,- Gave 1. Jette

Detaljer

Nord-Odal SSK Hvitveisvn Skarnes Telefon: Epost: Hjemmeside:

Nord-Odal SSK Hvitveisvn Skarnes Telefon: Epost: Hjemmeside: Nord-Odal SSK Hvitveisvn. 2 2100 Skarnes Telefon: 91870941 Epost: freik357@gmail.com Hjemmeside: http://www.nossk.no/ Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1 Bane: Slettholen Stevneleder: Frank Eikseter Dommer(e):

Detaljer

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Bømlo skytterlag. Bømlominiatyren 2012

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Bømlo skytterlag. Bømlominiatyren 2012 Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Arne Skogseth Husnes 47 47 48 142 84,- 2. Odd Andre Reinertsen Sveio 43 50 48 141 0,- Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Folke Helle Finnøy 50 46 50 146 137,- 2. Gunnar Røssland

Detaljer

Høstfelt Terningmoen Hamar IL, pistolgruppa

Høstfelt Terningmoen Hamar IL, pistolgruppa Side 1 av 6 Høstfelt 308607 - Terningmoen - 26.08.2017 Hamar IL, pistolgruppa Auto over 10mm 1 Sjur Kleiven Lillehammer pistolklubb ( 9 2 8 7 9 7 6 7 6 8) 69 (9*) Finfelt 1 Frank Lien Ringerike Pistolklubb

Detaljer

Startkontingent: 130,00 Maks poengsum: 0 Premieandel: 30,00 Til bestemann: 3,00 Mesterskap: KM Vest-Agder Deltakere: 34

Startkontingent: 130,00 Maks poengsum: 0 Premieandel: 30,00 Til bestemann: 3,00 Mesterskap: KM Vest-Agder Deltakere: 34 Kristiansand Pistolklubb Postboks 1078 4632 Kristiansand Telefon: 00000000 Epost: post@kristiansandpistolklubb.no Hjemmeside: http://www.kristiansandpistolklubb.no Stevne: 1SP Spesialfelt, Pistol Stevnenummer:

Detaljer

DM Militær Kvinner. DM Militær V50. DM Militær V60. DM Militær V70. DM Militær menn

DM Militær Kvinner. DM Militær V50. DM Militær V60. DM Militær V70. DM Militær menn Arrangør: Dokka pistolklubb Stevne: Felt Dato: 27.06.2010 Stevne nr: 10060 DM Militær Kvinner DM Militær V50 1 Knut Skotterud Nop Dal 9 10 11 10 9 10 10 9 6 12 (0) 96 2 Rune Finstad OKTS 9 10 11 4 9 10

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Gulljentene Linn Iren - Ann Kristin og Hilde tok laggullet på Nm i luftpistol

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Asker skyteklubb Postboks Telefon: Epost: Hjemmeside:

Asker skyteklubb Postboks Telefon: Epost: Hjemmeside: Asker skyteklubb Postboks 183 1371 Telefon: 95240211 Epost: nestformann@askerskyteklubb.no Hjemmeside: http://www.askerskyteklubb.org Stevne: 7F Hurtigpistol fin Stevnenummer: 1102039 Bane: olledalen Stevneleder:

Detaljer

(i) ..[ ;: LI) 1%) (i) ci)

(i) ..[ ;: LI) 1%) (i) ci) m -I (i) I (i) > -I > > ci) m G) z m I Q G) - 1 m w c LI) :1 z G) > z G) I 1%) 1..[ ;: a) Godkjenning av innkalling 1. ÅPNING VED KRETSTINGET PÅ IDRETTENS HUS, MARIERO LØRDAG 17. FEBRUAR 21 KL. 11.3 ROGALAND

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Vestmarkasmellen, 01-05-2005 Stevnenr: 08009 Resultatliste for Feltskyting Vestmarkasmellen 01.05.2005 St.nr: 08009 Arrangør : Larvik SS / Hedrum SS Kontaktperson :

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG. Nyttårstevnet 1. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG. Nyttårstevnet 1. Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. Stig Andre Rødland Klepp XXXXX 50 X9X99 47 * *X*X 50 147 *X* * *XXX*X 100 247 (8*) 2. Wenche Belsvik Egersund X9 *X9 48 * *X9X 49 9 *XXX 49 146 9 * *XXXX*X* 99 245 (8*) 3. Roger Holen

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

NM resultater Greipstad PK 2015

NM resultater Greipstad PK 2015 NM resultater Greipstad PK 2015 NM bane 2015 Jonsvatn pistolbane, Trondheim PK Hurtig fin 7. juli 2015 36. Jarl-Edvind Edvardsen 553 poeng 5. Ingunn Edvardsen 549 poeng 3. Charlotte Marie Edvardsen 487

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Åpent stevne Plass Navn Klubb Poeng Rang 1 Rang 2 Fin A 1 Pål Hembre OPK 98 39 19 1 Morten H. Jakobsen Oppg SL 98 39 19 3 Terje Storholt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og de stemmeberettigede 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Postboks 3033, 4095 STAVANGER - Besøksadresse: Viking Stadion, Jåttåvågen, Telefon:46 95 35 86 Telefaks: 51 82 68 99 - E-post: anne-kristin.sollid@gymogturn.no Bankgiro:

Detaljer

Skudenes & Aakra Sparebank

Skudenes & Aakra Sparebank Karmøy sk.l. Karmøy sk.l. Odd Jarle Wathne 210 4291 KOPERVIK Johannes Sørensen (ASP) 267 Nr 5 30 skudd 267 Gjenstand Gjenstand*1 Sebastian Hårvik (ASP) 239 Nr 7 30 skudd 239 Gjenstand Gjenstand*1 Tom Rundhaug

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer