Nytt fra Stokke kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt fra Stokke kommune"

Transkript

1 Nr. 2 - mars årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Fengsel i Stokke? Næringssamarbeid og næringsutvikling Side 4 10 Kommunal informasjon og arrangementer Side Nytt fra lag og foreninger Side Nytt fra Engveien-senteret og Soletunet

2 Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Nå er OL over og vi nærmer oss våren med stormskritt. Korrigert melding: Kommunestyret vedtok i sitt møte budsjett for En av konsekvensene er at kommunen skal redusere bruk av ressurser for antall nummer av Nytt fra Stokke kommune. Det betyr at 3 nummer kommer i reduserte utgaver. Foreløpig ser det ut som første reduserte nummer blir juni-nr. Dette gjelder kun Nytt fra Stokke kommune. Neste nummer av Nytt fra Stokke kommune kommer ut etter oppsatt plan uke 15. Frist for levering av bidrag er 15. mars Send bidrag til redaktøren. Bjørg Ebeltoft Redaktør tlf: , e-post: Politiske møter: mars 2014 Utvalg: Datoer: Tid: Sted: Brukerrådet Rådhuset Eldrerådet Engveien-senteret, peisestua 2.etg. Kontrollutvalget Formannskapssalen Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK) Kantinen Hovedutvalg for Plan og miljø (HPM) Kommunestyresalen Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen Formannskap Kommunestyresalen Kommunestyret OBS! Kommunestyresalen Ordførers plan for timer på biblioteket februar og mars Mandagene 24. februar og 17. mars kl Evt. endringer vil bli annonsert. Lurer du på noe eller det er noe du ønsker å ta opp? Ikke glem ordførers time på Stokke bibliotek. Enkel bevertning. Erlend Larsen Ordfører Yme produkter (bak Stokke Senter) Kom å se våre nye strikkede og tovede produkter til hyggelige priser. Vi har bl. a. varme sitteunderlag, tøfler, skjerf, votter, vesker, babytepper og mye annet. Vi har som ellers også mye fin keramikk, tennbriketter og flotte trekk til lesebrett og mobiltelefoner. Åpningstider: Man ons fredag kl Tirsdag kl Velkommen til hyggelig handel! Forsidebilde: Stokke bygdetun med statuen av Signe Kihle i vinterskrud. Foto: Bjørg Ebeltoft. Nytt fra Stokke kommune/stokke menighetsblad nr Opplag: eks, Utgiver: BK Vestfold Media AS Layout: AKR/BK Vestfold Media AS, Trykk: BK Vestfold Grafiske AS 2 Stokke kommune

3 men nå ønsker jeg å få denne kommunikasjonen i gang igjen. Det er viktig å samarbeide med næringslivet for å sørge for at kommunens administrasjon gir så gode tjenester som mulig, samtidig som vi ønsker et samarbeid med næringslivet for å etablere flere arbeidsplasser i regionen vår. Vi må sammen sørge for at Stokke er en attraktiv kommune å etablere seg i. Ordførerens hjørne Den 3. februar var jeg i møte hos justisministeren sammen med fylkesordføreren og ordførerne i Larvik, Holmestrand og Sande. Målet vårt var å få statsråden til å bygge et lenge planlagt fengsel i Vestfold, og da gjerne i Stokke. De tre øvrige ordførerne ønsker naturligvis også et fengsel til sin kommune. Institusjonen tilbyr attraktive arbeidsplasser som utfyller den private næringen på en god måte. Anundsens svar var at vi ikke kan forvente noe fordi departementet skal utarbeide en nasjonal fengselsplan som skal følges opp av en riksdekkende prioriteringsplan. Her vil de blant annet se på den nye politistrukturen, og gjennom den hvor mye tid politiet må bruke på fangetransport. Først da ligger det an til at departementet vil avgjøre om de vil bygge fengsel i Stokke eller ikke. Tomta som er aktuell til fengsel ligger på motsatt side av fylkesveien i forhold til dagens næringsområde på Borgeskogen, og vil ikke komme i konflikt med denne. Fredag den 7. mars inviterer vi næringslivet til frokostmøte på Furulund. Det har blitt noen år siden kommunen hadde faste møter med næringslivet, I denne sammenhengen er vi i Stokke aktivt deltagende i prosesser som skjer rundt oss i fylket. Vi er blant annet den eneste landkommunen som er med i et «eksklusivt» samarbeid mellom Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik og fylkeskommunen om felles markedsføring og næringsutvikling. Planen er blant annet at vi sammen skal delta på oljemessen i Stavanger etter sommeren for å markedsføre næringsarealene i fylket vårt. Diskusjonene om vi skal slå oss sammen med andre kommuner eller ikke, vil antageligvis øke utover våren. Hele bakgrunn for at vi i det hele tatt vurderer en sammenslåing er at en større kommune vil kunne gi bedre tjenester enn en relativt liten kommune kan. Det er viktig at samtlige innbyggere involveres i en slik prosess. Jeg regner med at de ulike partiene vil invitere til møter om dette temaet, og jeg ser for meg at kommunen vil invitere til innbyggermøter. Du vil kunne lese sakspapirene som blir sendt til politisk behandling på kommunens internettside under fanen «Politiske saker og møteplan». I løpet av vinteren vil kommunens facebook-side bli operativ. Gjennom denne ønsker vi å få en tettere kontakt og bedre informasjonsutveksling mellom innbyggere og kommune. Du finner oss ved å søke opp «Stokke kommune.» Dersom du ønsker å følge med på ordførers gjøremål, kan du finne min side på Facebook ved å søke på Erlend Larsen, ordfører. Erlend Larsen Ordfører Stokke kommune 3

4 Re-sertifisering, miljøfyrtårn Stokke rådhuset I 2011 satte administrasjonen i gang et arbeid for å miljøfyrtårn sertifisere rådhuset. Miljøfyrtårn er en offentlig ordning for å sertifisere både offentlige og private virksomheter til å drive mer lønnsomt og mer miljøvennlig. Mer om dette kan du lese på I kommunens klima- og energiplan som ble vedtatt av kommunestyret høsten 2010, er et av tiltakene miljøfyrtårnsertifisering av alle kommunens virksomheter innen En virksomhet kan være en organisatorisk enhet eller en fysisk enhet som for eksempel rådhuset. Grunnen til at rådhuset var først ute er at partnerskapsbedriften Vestfold Energiforum, betalte for nødvendig konsulenthjelp. Rådmannen etablerte en intern miljøgruppe for å tilrettelegge for sertifisering, og som nå vil forestå resertifisering. Gruppa består nå av Morten Lysheim, Kjetil Haugland og Petter Ugland. Støtte i re-sertifisering vil være personal, økonomi, kantinedrift, verneombudene og virksomhetsledere i rådhuset. Stokke rådhus skal re-sertifiseres innen sommeren Kravene er fortsatt innen følgende områder: Systemkrav for bransje - kontor Arbeidsmiljø Innkjøp Energi Transport Avfall Systemkrav for bransje kontor, innebærer at rådhuset skal ha et godt system for tilrettelegging og HMSarbeid. Det er et krav at de ansatte skal involveres i miljøarbeidet og gis opplæring i hvordan de kan bidra til miljøvennlig innsats. Arbeidsmiljø innebærer at rådhusets lokaler skal tilfredsstille forskriftenes krav. Vernerunder skal sikre at kravene ivaretas og dokumentasjon fra vernerunder skal forelegges resertifisering. Det skal gjennomføres årlige medarbeidersamtaler, og det bør tilrettelegges for fysisk trening/aktiviteter for å fremme god helse og forebygge sykefravær. Det er også et krav at det skal gjennomføres undersøkelse om den ansattes trivsel på jobben annet hvert år. Dokumentasjon fra arbei- det vil være en del av grunnlaget for re-sertifiseringen. Innkjøp skal sikre at det velges produkter som er miljømerket. (Svanemerket eller tilsvarende) Ved innkjøp/ leasing av biler, skal CO2 utslipp ikke overstige 130g/ km for personbiler og 210 g/km for varebiler. Kommunen forplikter medlemskap i Grønt Punkt Norge. Energikrav innebærer at det må foreligge interne rutiner for å sikre lavt energiforbruk. Energibruken skal registreres hver måned. Rådhuset ble i 2013, energimerket i henhold til forskriftene. Oljefyring er planlagt utfaset for å bytte ut til mindre miljøbelastende oppvarmingskilder. Det må gjennomføres ENØK-tiltak, for eksempel lavenergibelysning. Transport med miljøbelastende biler skal begrenses. Dette innebærer at det skal iverksettes tiltak som sikrer at ansatte i størst mulig grad sykler, går eller reiser kollektivt til og fra jobb. Det skal utarbeides retningslinjer for å hindre unødvendig reising. Kommunen har anskaffet 4 el-biler og har fokus på lavutslippsbiler. Avfall skal sorteres etter egen instruks. Dette innebærer kildesortering av alle avfallsfraksjoner. Bruk av engangsartikler skal reduseres til et minimum og all bruk av papir skal behovsvurderes. Det er krav om at restavfallet reduseres. Det er krav om tosidig kopiering, og utrangert og brukt materiell skal gjenbrukes så langt det lar seg gjøre. Kantinedrift som er gjenåpnet i rådhuset, utfordrer kravene til avfall. Innen april skal ny miljørapport meldes opp hvor resultat og tiltak blir en del av grunnlaget for resertifiseringen til sommeren. En rekke av kravene til miljøsertifisering er oppfylt, mens det på enkelte områder må gjøres forbedringer. Dersom krav som må gjennomføres koster penger, kreves det at det legges frem en plan for gjennomføring og at nødvendige tiltak forsøkes innarbeidet i kommende budsjetter. Gjeldende miljøfyrtårnsertifikat går ut i juni 2014 og re-sertifisering forberedes. Det er gjennomført årlig evaluering for å påse at krav til sertifikatet etterleves. For å lykkes med miljøarbeidet er det viktig at alle brukere bidrar. Brukere av rådhuset oppfordres til å holde seg orientert om miljøarbeidet i kommunen, og den enkelte kan bidra ved enkle tiltak som å slå av lyset, ikke ha for høy temperatur på kontoret, lukke vinduer, kopiere fornuftig etc. Petter Ugland for miljøfyrtårn gruppen. 4 Stokke kommune

5 MANDAG Trim på Resept Tid: Sted: MANDAG Bokemoa Trim på Resept MANDAG Tid: Trim Sted: på Bokemoa Resept Tid: Sted: Bokemoa Pilates Tid: Sted: Gymsalen Stokke U-skole Pilates Tid: Sted: Gymsalen Pilates Stokke U-skole Tid: Sted: Gymsalen Stokke U-skole FRISKLIV STOKKE KOMMUNE TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Bassengtrening FRISKLIV STOKKE Trim på Resept KOMMUNE Bassengtrening Tid: Tid: Tid: Sted: Soletunet Sted: Soletunet FRISKLIV STOKKE Sted: Bokemoa KOMMUNE TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Bassengtrening Bassengtrening Trim Frisklivsgruppe på Resept Bassengtrening Morosjon Friske Fraspark Tid: Tid: kondis Tid: TIRSDAG ONSDAG og styrke Tid: TORSDAG Tid: FREDAG Sted: Soletunet Sted: Soletunet Bassengtrening Sted: Tid: Trim på Bokemoa Resept Sted: Bassengtrening Stokkehallen Sted: Bokemoa Tid: Sted: Oppmøte ved Bassengtrening Frisklivsgruppe Tid: Tid: Stokkehallen Morosjon Friske Fraspark Sted: Tid: Soletunet Sted: Soletunet kondis Sted: Bokemoa og styrke Tid: Tid: Seniordans Stavgang Full Fart Seniortrim Sted: Soletunet Tid: Sted: Stokkehallen Sted: Bokemoa Tid: Bassengtrening Tid: klasse Tid: 10: Sted: Frisklivsgruppe Oppmøte ved Morosjon Friske Fraspark Sted: Tid: Engveien Sted: Oppmøte Tid: Sted: Gymsalen Stokkehallen kondis og styrke Tid: Sted: Engveien Gymsalen Stokke u-skole Seniordans Soletunet Stavgang Tid: Full Sted: Fart Stokkehallen Seniortrim Sted: Bokemoa Stokke u-skole Tid: Tid: Sted: Oppmøte ved klasse Tid: 10: Sted: Engveien Sted: Stokkehallen Oppmøte Tid: Sted: Gymsalen Aktiv Seniordans UNG Trening med Frisklivgruppe gå, Eldretrim Engveien Stavgang Sted: Full Fart Gymsalen Stokke Seniortrim u-skole klasse Tid: fysioterapeut Tid: Stokke jogge klasse u-skole eller Tid: : Tid: Sted: Engveien Tid: Sted: Oppmøte intervall Tid: Sted: Engveien Gymsalen Sted: Aktiv Stokkehallen UNG Trening Sted: Engveien Gymsalen med Frisklivgruppe Tid: Sted: Gymsalen gå, Eldretrim Pensjonist- Stokke u-skole klasse fysioterapeut Stokke U-skole jogge Sted: Stokke eller Bokemoa u-skole Tid: foreningen har Tid: Tid: intervall Sted: salg Engveien av vafler og Aktiv Sted: UNG Stokkehallen Sted: Trening Gymsalen med Tid: Frisklivgruppe gå, Pensjonist- kaffe Eldretrim kl klasse Stokke fysioterapeut U-skole Sted: jogge Bokemoa eller foreningen Tid: har Tid: Tid: intervall salg Sted: av vafler Engveien og Sted: Stokkehallen Sted: Gymsalen Bassengtrening Tid: kaffe Pensjonist- kl Stokke U-skole Tid: Sted: Bokemoa foreningen har Sted: Soletunet salg av vafler og Bassengtrening kaffe kl Tid: Sted: Soletunet Noen av tilbudene i oversikten er i regi av Stokke IL Turn og Bassengtrening Trim eller Engveien- senteret. Tid: Ta kontakt med Frisklivssentralen for påmelding og Sted: informasjon: Soletunet Noen av tilbudene i oversikten er i regi av Stokke IL Turn og Trim eller Engveien- senteret. Telefon: / E- post: Hjemmeside: Ta kontakt med Frisklivssentralen for påmelding og informasjon: Noen av tilbudene i oversikten er i regi av Stokke IL Turn og Trim eller Engveien- senteret. Telefon: / E- post: Hjemmeside: Ta kontakt med Frisklivssentralen for påmelding og informasjon: Telefon: / E- post: Hjemmeside: Stokke kommune 5

6 Annonsører Bakeri & Conditori Utsalg Gaupeveien 46 Tlf GAUPEVEIEN STOKKE GAUPEVEIEN STOKKE Stokkesenter Tlf Aagaardplass 4 Sandefjord Tlf Tlf: Per O. Meier AS Smiløkka 1, 3173 Vear Tlf. verksted: Fax: Båtkalesjer Presenninger Markiser Puter Per-Oscar: Ivan: Din totalentrepenør innen Næringsbygg Bolig Besøksadresse Kornmagasingata 1, 3160 Stokke Telefon: Bjarne Gryte Transport pukk - grus - fyllmasse - matjord Tlf: mob: PRØV OSS PÅ PRIS! arbeidet DAHLEN fagmessig Furulund Kro & utført! Motel AS SAG & HØVLERI Tlf TRELAST BYGGEVARER HØVLING STILLASLEMMER Tlf: Få Fåarbeidet arbeidet fagmessig Vi fagmessig Alt utfører i catering alt og utført! selskapsmat i utvendig utført! 30 års erfaring innen - nybygg - tilbygg - restaurering Vi utfører alt innen elektriske Vi utfører Vi utfører alt innen alt elektriske innen elektriske installasjoner, sterk- og svakstrøm. installasjoner, installasjoner, sterk- sterk- og svakstrøm. og svakstrøm. rer alt innen elektriske asjoner, sterk- og svakstrøm. Stokke Naprapatklinikk Behandling av muskel- og leddplager Naprapat Lene Joramo Medlem NNF Furulund Kro & Stokkeveien Stokke Tlf blikkenslager arbeid Vi Vi utfører utfører Vi utfører alt alt i utvendig ialt i utvendig blikkenslager blikkenslager Egen produksjon arbeid arbeid på Lillevhar. arbeid Egen ansatt på verkstedet. Egen produksjon på Lillevhar. Vi Egen har alt ansatt Egen av produksjon på takstiger verkstedet. Egen produksjon på og Lillevhar. snøfangerutstyr på Lillevhar. Egen ansatt Egen på ansatt verkstedet. på verkstedet. Kobber og Blikk Service AS Kobber og Blikk Service AS Lillevhar Lillevhar Kobber Industriområde, Industriområde, og Kobber BlikkStokke og Service BlikkStokke AS Service AS tlf Lillevhar Industriområde, Lillevhar Industriområde, Stokke Stokke tlf tlf Våre produkter av kylling, kalkun og and er i en særklasse Vi utfører: Nybygg Tilbygg Restaurering Vi Industri utfører: Vi & utfører: næringsbygg Nybygg Nybygg Tilbygg Landbruk Tilbygg Restaurering Restaurering Industri & næringsbygg Landbruk Storgt Industri Stokke & næringsbygg - Tlf. 33 Landbruk Stokkev. 51, 3160 Stokke tlf Stokkev. 51, Stokkev , Stokke 3160 Stokke tlf tlf er: Nybygg Tilbygg Restaurering dustri & næringsbygg Landbruk 6 Stokke kommune kkev. 51, 3160 Stokke tlf fordi vi er spesialist på fugl!

7 WWFs EARTH HOUR: Hele verden samme handling lørdag 29. mars kl Over hele verden deltar mange hundre landemerker hvert år på Earth Hour. En time i året blir ikonbygg som Akropolis, Eiffeltårnet og Operaen i Oslo mørklagt for klimasaken. Earth Hour er en enkel idé som raskt utviklet seg til å bli et globalt fenomen. Flere hundre millioner mennesker slukker lyset én time samme kveld, som et globalt og visuelt uttrykk for folks vilje og evne til å stå sammen mot klimaendringene. For sjette gang skal WWF-Norge arrangere Earth Hour. Sammen skal vi gjenta suksessen fra tidligere år og ikke minst skape oppmerksomhet om hva som kan gjøres for klimaet også resten av året. Earth Hour handler om mye mer enn å spare strøm i en time: det handler om å sende et symbolsk budskap om at mennesker verden over engasjerer seg for miljøet og er villige til å bidra til en felles klimadugnad. Stokke kommune deltar i årets aksjon og vil slukke lys i kommunale bygg. Alle oppfordres til å delta i Earth hour lørdag 29/3 kl Hele verden samme handling! Mer informasjon på : WWF-Norge Kristian Augusts gate 7A, Postboks 6784 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf Invitasjon: Ordfører inviterer alle veteraner fra internasjonal tjeneste til en uformell samling på Villa Marco tirsdag den 4. mars kl Vel møtt! Hilsen Ordfører Erlend Larsen. Stokke kommune 7

8 Siste frist for å måle radon i utleieboliger Statens strålevern har kommet med en ny måleprosedyre som er dagsaktuelt for de som er sent ute med å måle radon i sine utleieboliger. Det er i strålevernforskriften satt krav til at grenseverdiene for radon skal overholdes innen Imidlertid har Strålevernet akseptert at også denne målesesongen benyttes til målinger i utleieboliger, dvs at målingen må være gjennomført innen midten av april. Da er det bare å sette i gang målinger, for alle dere som har utleieboliger. Det skal måles i minst to oppholdsrom, samt minst et oppholdsrom i hver etasje. I større boliger må det vurderes å måle i flere oppholdsrom enn minimumskravet for å få en oversikt over radoneksponeringen. Flere detaljer omkring målingene står presisert i den nye måleprosedyren for radon i boliger (www.nrpa.no/dav/692170bea0.pdf). For at målingen skal bli korrekt og kunne benyttes til dokumentasjon, er det nødvendig at prosedyren følges. Dersom ikke utleier har gjennomført målinger og tiltak i tråd med strålevernforskriften, kan det medføre tilsyn og pålegg. Etter at tiltak er gjennomført skal radonnivået uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m3 i utleieboliger. Det samme kravet gjelder også i skoler og barnehager. Det anbefales at prosedyren også benyttes i andre boliger. Miljørettet helsevern i Vestfold tilbyr fortsatt radonmålinger til alle innbyggere i våre kommuner via Radonlab til lave priser, Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsak til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking. Det er anslått at radon i boliger forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge. Radon forekommer i alle slags bygninger og total radonrisiko skyldes summen av opphold i ulike bygninger; jobb, fritid og privat bolig. Mål radon i din bolig! Forhøyede radonverdier øker risikoen for lungekreft. Helsemyndighetene anbefaler derfor alle som har bolig med oppholdsrom i de tre laveste etasjene over bakkeplan eller i underetasjer, å måle radonkonsentrasjonen i sin bolig ET VEISKILLE I NORSK RADONARBEID Statens strålevern endret i 2009 sine anbefalinger for radon. Det anbefales nå at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i et eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m³. Det er den enkelte huseiers ansvar å måle radonkonsentrasjonen i sin bolig og iverksette nødvendige tiltak. I tillegg innføres det bindende grenseverdier for utleieboliger, som må overholdes innen MÅLING AV RADON I INNELUFT Konsentrasjonen av radon i et rom kan variere mye over tid. Radonkonsentrasjonen er mest stabil i vinterhalvåret (fra midten av oktober til midten av april) og det er da radonmålinger bør utføres. Det bør måles i flere viktige oppholdsrom. Rom som brukes mye (soverom, stue, hobbyrom), rom i den laveste etasjen og rom med vegg mot grunnen bør være blant målepunktene. Generelt kan radonkonsentrasjonen endres over tid på grunn av setningsskader, ombygging, endring av ventilasjonsforhold, samt endringer som følge av grave- eller sprengningsarbeider i nærområdet. Helsemyndighetene anbefaler derfor å måle radonnivået regelmessig, og alltid etter ombygginger. Du bør måle boligen din selv om naboer allerede har målt fordi det innenfor samme boligfelt kan være store variasjoner. RADON I VESTFOLD Deler av Vestfold ligger på områder som gir risiko for høye radonnivåer. Siden det ikke er mulig å fastslå radonkonsentrasjonen i en bolig uten at det foretas måling, bør det måles i alle boliger. 8 Stokke kommune

9 SLIK MÅLER DU I samarbeid med Radonlab tilbys innbyggerne i Andebu, Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Nøtterøy, Re, Sande, Stokke, Svelvik, Tjøme og Tønsberg sporfilmer til kr 107,50 pr stk. Frakt kommer i tillegg. Hvor mange sporfilmer du trenger vil være avhengig av boligens størrelse. Det må minimum måles med 2 målebrikker per bolig. Benytter du tilbudet bistår du samtidig med at Miljørettet helsevern i Vestfold og kommuneoverlegene får en bedre oversikt over radonnivåene i kommunene. Statens strålevern vil få tilgang til dataene. Måleresultatene vil ikke publiseres på en slik måte at enkeltmålinger kan gjenkjennes. Ta en vurdering av hvor mange sporfilmer du trenger og ta kontakt med Radonlab direkte for bestilling (siste frist ): Internett: E-post: Telefon: Du kan gå via Miljørettet helseverns nettsider: HAR DU MÅLT FOR HØYE RADONNIVÅER? Har du målt for høye radonnivåer er det viktig å klarlegge årsaken til dette. God lufting og gode ventilasjonsløsninger vil alltid være positive tiltak for å forebygge oppsamling av radon i boligen din. Andre aktuelle tiltak kan f.eks være utbedring av utettheter mot grunnen. Ytterligere tiltak er avhengig av hustype, ventilasjonsforhold og grunnforhold. Ta kontakt med rådgiver som tilbyr prosjektering og utføring av bygningstekniske tiltak mot radon i inneluft. Du finner en oversikt over disse på Statens stråleverns nettsider: MÅLEPROSEDYRE FOR RADON I BOLIGER Strålevernforskriften 4 bokstav t FAKTA OM RADON Radon er en radioaktiv, usynlig og luktfri edelgass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Radonatomene kan lett unnslippe bergrunn og jord og komme ut i luften som vi puster inn. Radon måles i becquerel per kubikkmeter luft og er et tall på hvor mange radonatomer som brytes ned per sekund i hver kubikkmeter inneluft. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn i bygninger gjennom sprekker og utettheter mot grunnen og konsentreres i vårt innemiljø. Radonnivåene i norske bygninger varierer mye, fra 10 Bq/m³ i de beste tilfellene til over Bq/m³ i de verste. Radon er den nest hyppigste årsaken til lungekreft etter aktiv røyking og anslås å forårsake rundt 300 dødsfall hvert år i Norge. Det er ikke påvist sammenheng mellom radon og andre helseplager/sykdommer. Mer informasjon på Statens stråleverns nettsider: KONTAKT OSS: Miljørettet helsevern i Vestfold har i samarbeid med våre kommuner ansvar for å gi innbyggerne informasjon om radon. Vi fører også tilsyn med at skoler og barnehager med for høye radonkonsentrasjoner gjennomfører tiltak. Se våre nettsider for mer informasjon, eller kontakt oss hvis du har ytterligere spørsmål om radon. E-post: Tlf: Internett: Stokke kommune 9

10 Stokke bibliotek + BIBLIOTEKETS VENNER STOKKE + Arrangementer Torsdag 27. februar, kl : «Bergtatt fjellenes historie og fascinasjonen for det opphøyde». Forfatter, geolog og idéhistoriker Henrik Svensen oppsummerer alt man vet, eller gjerne skulle visst, om fjell! Pris: 100/50 (medl.). Arr.: Bibliotekets venner. Torsdag 13. mars kl : «Frekke viser og erotiske folkeeventyr» ved Elfi Sverdrup og Torstein Andersen. Etter programmet blir det Årsmøte i Bibliotekets venner, kl Arr.: Bibliotekets venner Lørdag 1. mars, kl : «Musikk for liten og stor» ved Gro Hansen og Pia Vang. Barn og besteforeldre/foreldre inviteres til en musikalsk lørdag i biblioteket! Gratis. Arr.: Den kulturelle spaserstokken i Stokke. Torsdag 3. april, kl : «Gylne øyeblikk» ved Even Sundby. Arr.: Den kulturelle spaserstokken i samarbeid med Bibliotekets venner. «Med morsmålet i sekken» prosjekt på biblioteket Vi har fått prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket og stipend fra Norsk Bibliotekforening, avd. Vestfold! Disse midlene skal vi bruke til litteraturformidling til barn med annet morsmål enn norsk. Vi ønsker å komme i kontakt med voksne som har et annet morsmål enn norsk, og som kan tenke seg å lese for barn med samme morsmål. Vi kan tilby kurs i formidling og vi vil være koordinator mellom formidler og barnehage/ skole. Er DU interessert? Da kan du ta kontakt med Wenche Roald Naas på biblioteket. Kom gjerne innom, send e-post til: eller ring Datakurs for nybegynnere! I samarbeid med Vestfold fylkesbibliotek, tilbyr vi kurs for deg som ikke er fortrolig med PC-en og alt den kan brukes til. Lurer du på hva du skal gjøre når NRK oppfordrer deg til å gå inn på I løpet av 5 kvelder får du svaret på dette og mye mer! Kursholdere er studenter fra Høgskolen i Vestfold. Sted: Bokemoa skole, datalaben (plakat vil vise vei) Tid: Kl Tirsdagene 18. mars, 25. mars, 1. april, 8. april og 22. april Kurset er gratis for deltakerne, og det er begrenset antall plasser. Påmelding til Stokke bibliotek før 10. mars. Tlf: /e-post: 10 Stokke kommune

11 FOTTERAPEUTFORBUNDET Annonsører Håøy Kran & Transport AS - Transport - Graving - Løft Det meste innen transport Vennerødveien STOKKE Telefon Mobil Regnskapsservice Stokke AS Autorisert regnskapsbyrå Tlf: Stokke Dyreklinikk Nygaards Allé 4E 3160 Stokke Telefon: Vi legger vekt på trygghet og trivsel! tlf Koselig dyrepensjonat beliggende i fredelige omgivelser i skogen. Stokke Stokke Dyreklinikk Dyreklinikk Nygaards Allé 4E Nygaards 3160 Allé Stokke 4E 3160 Telefon: Stokke Telefon: Vi tilbyr alt innen lån, sparing og forsikring. For mer informasjon kom innom ditt lokale DNB kontor - Storgaten 3 i Stokke. Telefon sentralbord: eller TOSHIBA VARMEPUMPE Bergans Mekanikk AS er autorisert Toshiba forhandler og leverer varer via offisielle Toshiba kanaler med tilhørende garanti. Telefon: Berganveien 84, 3160 Stokke E-post: Borgeskogen Elektro AS 3160 STOKKE - Tlf: Vi utfører alt innen elektriske Vi installasjoner, utfører alt innen sterk- og elektriske svakstrøm. Vi utfører alt innen elektriske installasjoner, sterk- og svakstrøm. installasjoner, sterk- og svakstrøm. Stell- og velværebehandling av føtter Angela s fotterapi Åpningstider: Man , Fre , Onsdag fra og kveldstimer etter avtale.treffes på telefon alle dager for timebestilling! Fotbehandling, behandling av nedgrodde negler, torner, vorter Gavekort den perfekte gaven til den som har alt! Vi utfører alt inn installasjoner, st Apotekergata 10, 3160 Stokke Tlf: E-post: Kiwi Stokke 7-22 (9-20) Life Revetal Re Torvet - Tlf: Life Stokke Stokke Senter - Tlf: din nærmeste helsekostbutikk Vearveien 33, 3173 Vear Tlf: Bolig Landbruk Industri Vår erfaring = din garanti Gunnar tlf: Vidar tlf: Stokke kommune 11

12 NYTT FRA LAG OG FORENINGER Hverdagsprisen 2014 Fra venstre: Ragnhild Klingberg, Rigmor Haugan og Helge Klingberg (Foto: Reidun Bogstad). Stokke-, Skjee- og Arnadal Bygdekvinnelag delte i år ut Hverdagsprisen for trettende gang. Den skal gå til personer som gjør eller har gjort en innsats for samfunnet på frivillig basis. Dette er ofte personer som ikke trives så godt i rampelyset. Men av og til er det hyggelig å vise at vi er klar over hvilken kjempejobb de gjør. Av den grunn har vi kalt den for Hverdagsprisen. I år går prisen til en som er aktiv på veldig mange og forskjellige områder. Han er utdannet landskapsarkitekt og har vært Kirkedepartementets rådgiver i kirkegårdssaker i en trettiårs- periode og han har ansvaret for undervisning i kirkegårdsplanlegging ved Universitetet fot miljø og biovitenskap, de ti siste årene som professor II. Han har også skrevet flere lærebøker. Vi er svært glad for at han er bosatt i Stokke der han har engasjert seg på mange felt. Navnet er Helge Klingberg. Han er en beskjeden person, men med en lang liste oppgaver som han utfører og har utført: Flere perioder i menighetsrådet og medredaktør av menighetsbladet. Regionsleder i Sjømannsmisjonen og leder i lokalforeningen. Dåpsoppfølger, der han også er leder. Leder for bedergruppe. Jobbet frivillig som klokker i Skjee kirke. Jobbet i Skjeestua som utleier, renholder, servitør og leder for husstyret med god hjelp av sin kone Karin. Speiderleder i 38 år og har fått Stokke kommunes kulturpris for dette. Han har vært med i TVaksjonen fra starten av. Styremedlem i Bygdetunet, hvor vognskjul og kjøkkenutvidelsen er hans felt. Vedlikeholder i «Storåsrunden», vasker- og bytter plakater. Sekretær i Knivlaget. Leder av komiteen ved 800-årsjubileet for Skjee kirke. Skrevet boken «Gravminner». NRK har sangstund hver søndag morgen. Han har vært med to ganger. Dette kan vi vel kalle en fantastisk CV. Maleriet er av Berit Hundstuen. 12 Stokke kommune

13 Stokke pensjonistforening Stokke pensjonistforening ønsker å opplyse om at vi holder møter den 2. tirsdagen i hver måned med unntagelse av juni, juli og august. I juni arrangeres det 5-dagers-tur og før jul 3-dagers-tur. Våre møter er svært populære, vi har mye god underholdning, og møtene er treffstedet for den «voksne» befolkningen i Stokke. Her treffer vi kjente, får en kopp kaffe og litt å bite i, og det hele er gratis! Vi har i tillegg utlodning av blomster. Engveien Senter har en 8-seters buss som kan brukes til å frakte folk til og fra møtene våre, dette koster bare kr 50,- tur/retur og bussen har plass til rullestol evt. rullator. Vi har planer om å få til en handletur et par ganger pr. mnd. med denne bussen. Dette vil bli bekjentgjort når vi har planene klare for den praktiske gjennomføringen. Alle er hjertelige velkomne ta med deg kona/gubben/venninner/venner og møt opp! Styret. Velkommen til årsmøte i Stokke sentrum og Moa velforening Onsdag 2. april kl på Bygdetunet. Kom og bli informert om hva jobber vi for, årsregnskap og Børre Kiserud forteller fra sin reise til Grytviken i forbindelse med 100-årsjubileet. Hageselskapet Stokke Møte i Låven på Stokke bygdetun mandag 24. mars, kl HELEN FREDHOLM, en av Hageselskapets kulturprisvinnere i Hun kommer og forteller om gode hageopplevelser på Fredholm. Bevertning og utlodning. Hjertelig velkommen! Hilsen styret. Enkel servering, vel møtt. Kontaktinformasjon foreninger, lag og organisasjoner Alle lag, foreninger organisasjoner osv. oppfordres til å registrere kontaktinformasjon i kommunens foreningskatalog. Adresseregister herfra brukes ved utsendelse av kommunale planer og øvrig informasjon. Publikum som ønsker å orientere seg om kommunens foreningsliv bruker også katalogen. For registrering/ evt. oppdatering av informasjon, følg instruksjoner på Her ligger også lenker til annen aktuell informasjon. Seksjon kultur og fritid v/birkeland. Stokke kommune 13

14 Engveien-senteret Engveien-senteret Trygghet, Trivsel og Tilhørighet NB: Kafeteriaen er åpen for alle! Prøv vår populære søndagsmiddag og støtt opp om kjøkkenet på Engveien! Senteret leier ut små og store lokaler til ulike formål og aktiviteter. Kjøkkenet tilbyr varm mat hver dag og ellers det som ønskes i.f.m.: Møtevirksomhet Selskap Minnesamvær Catering ta med mat hjem til hverdag og fest. Sentret Ved leier bestilling ut små av catering og store kan lokaler vi i de til fleste ulike tilfellene formål levere og aktiviteter. maten «på døren». Kjøkkenet Be gjerne tilbyr om varm et pristilbud mat hver på leie dag av og lokale ellers eller det på som levering ønskes av ifm.: mat. Møtevirksomhet Aktivitetene drives av frivillige medhjelpere og vi minner om noen av aktivitetene: Selskap Minnesamvær Torgtreff og sosialt eller samvær m/kaffe hver dag kl Catering Fallforebyggende - ta med trening mat hver hjem mandag - til hverdag og kl. fest Datatreff hver mandag kl Ingen påmelding, bare møt opp. Øvrige aktiviteter Bridge hver mandag kl fremgår av timeplan som ligger utenfor resepsjonen. Ved bestilling av catering kan vi i de fleste tilfellene levere maten på døren. Be gjerne om et pristilbud Malegruppe hver mandag og onsdag kl Nærmere opplysninger gis ved oppmøte eller pr. på leie av lokale eller på levering av mat. Treskjæring hver onsdag kl telefon Aktiviteten er åpen alle virkedager og har åpne tilbud til alle pensjonister bosatt Bingo annen hver tirsdag på ulike uketall kl Aktivitetene drives av frivillige medhjelpere og vi minner om noen i Stokke av aktivitetene: kommune. De fleste aktivitetene er gratis Strikkekafé hver tirsdag og torsdag kl Torgtreff og sosialt samvær m/kaffe hver dag kl. med 1100 kaffespleis. Har du problemer med å komme Stavgang i Moa hver onsdag, værforbehold kl Datatreff hver mandag kl. deg 1100 til og fra Engveien-senteret, for å være med Kryssordgruppe hver onsdag kl Bridge hver mandag kl. på 1800 aktivitetene, kan du be om transport med minibussen vår. Kontakt senterleder eller resepsjonen. Hjernetrim hver torsdag kl Bingo annen hver tirsdag på ulike uketall kl Stoltrim hver fredag og onsdag kl Strikkekafé hver tirsdag og torsdag kl Stavgang i Moa hver onsdag kl Vi minner om følgende arrangement: Kryssordgruppe hver onsdag kl /2 kl : Fallforebyggende trening på torget, hver mandag fremover Treskjæring hver onsdag kl /2 kl : Gammeldans på torget Malegruppe hver onsdag (silkemaling mandager) kl /3 kl : Den Kulturelle Spaserstokken, gratis underholdning Hjernetrim hver torsdag kl /3 kl : Møte i Brukerrådet for Engveien-senteret Stoltrim hver fredag, mandag og onsdag kl /3 kl : Lørdagstreff på torget 21/3 kl : Salg av klær på torget Ingen påmelding, bare møt opp. Øvrige aktiviteter fremgår av timeplan som ligger utenfor resepsjonen. 28/3 kl : Gammeldans på torget Nærmere opplysninger gis ved oppmøte eller pr. telefon Aktiviteten er åpen alle virkedager 2/4 kl : Den Kulturelle Spaserstokken, gratis underholdning og har åpne tilbud til alle pensjonister bosatt i Stokke kommune. De fleste aktivitetene er gratis med kaffespleis. Engveien kafeteria Vi minner om følgende arrangement: Telefon: Åpningstider: Her kan du spise middag (middags servering mellom 2/3 kl Konsert DKSS på torget, Johansen skifter kl , genser lørdager ) eller ta en kopp mandag-fredag kl /3 kl Stokke pensjonistforening, medlemsmøte kaffe på i hyggelige torget omgivelser sammen med venner. lørdag kl /3 kl Konsert DKSS på torget, Et brev i ord og toner søndag kl Reduserte priser for pensjonister og trygdede. 19/3 kl Lørdagstreff på torget 25/3 kl Gammeldans på torget 27/3 kl Søndagstreff i kafeteriaen 8/4 kl Da Capo konsert på torget Soletunet kafeteria Telefon: /4 kl Lørdagstreff på torget Åpningstider: Servering av middag: Hverdager kl Hverdager kl NB: Kafeteriaen er åpen for alle! - Prøv vår populære søndagsmiddag og Lørdager Stengt Lørdager stengt støtt opp om kjøkkenet på Engveien! Søndager kl Søndager kl Her kan du spise middag eller ta en kopp kaffe i hyggelige omgivelser sammen med venner. Reduserte priser for pensjonister og trygdede. (med ill. av Engveien-senteret) 14 Stokke kommune

15 Soletunets Venner Den tredje tirsdagen i måneden arrangerer Soletunets Venner fest på Soletunet. Da er alle som vil av beboere, pårørende, naboer, venner og alle andre som har lyst velkommen. Det serveres kaffe, kaker og hyggelig underholdning av ymse slag. Datoene dette vårsemesteret blir: 21. januar, 18. februar, 18. mars, 15. april Aktivitetshuset Kuben Kuben er et lavterskeltilbud til personer som har, eller har hatt psykiske vansker. «Livet går opp og ned for oss alle» er en kjent frase, og når det «butter imot» er det ofte avgjørende hvilket nettverk av familie og venner en har rundt seg for å komme videre i livet. Mange sliter med ensomhet og isolasjon, og da kan nettopp Kuben være et sosialt møtested for akkurat deg! Kuben satser på aktivitet og trivsel, og ved det å være sammen! Kuben har åpent tirsdager og fredager, hvor brukerstyring og brukermedvirkning står sentralt i driften. Av aktiviteter kan nevnes badegruppe, åpen kafé/fellesmåltider, turer, div. formings/ kunstuttrykk mm. noe for enhver smak. Kuben er opptatt av bl.a. kultur, nærmiljø og helse! Åpningstidene er: Tirsdager kl Fredager kl På onsdager kl er det ONSDAGSKAFFE et lavterskeltilbud til brukere som sliter med rusproblematikk, evt. som er i rehabilitering/ behandling. Du kan henvende deg direkte til Aktivitetshuset Kuben på tlf eller mobil Kontakt oss gjerne før du kommer! Du finner oss på baksiden av hovedbygningen på Soletunet! VELKOMMEN TIL KUBEN! Klipp ut SOLETUNET - trening og rehabilitering 2014 Mandag Onsdag Torsdag Fredag Trimdagen Sang og Hjernetrim Hobbydagen Kl Kl Kl Frokostgrupper Frokostgrupper Frokostgrupper kl kl Rehabiliteringsgruppe kl Dagens nyheter Dagens nyheter kl Dagens nyheter Mandagstrim kl. 11 Hjernetrim Sangstund lik uke i 2 grupper kl kl ca. kl Kaffe m.m. Morosjon Kaffe m.m. Kaffe m.m. kl kl. 14 Ca. kl ca. kl Allsang i Stokke hallen Hobby / spill lik uke Sport og spill ca kl Bingo ulike uker Ulike aktiviteter Noen av aktivitetene krever vedtak, andre er det påmelding til. For nærmere opplysninger ring I tillegg til dette har vi et dagtilbud for demente mandag, tirsdag og torsdag. Stokke kommune 15

16 Stokke kommune - Informasjon Stokke Rådhus, Nygaards Allè 1, Postboks 124, 3161 Stokke Åpningstider: 1. september 30. april kl mai 31. august kl Servicekontor: Alle henvendelser skal skje til Servicekontoret. Inngang E, 1.etg. Telefon: , Faks: All e-post skal sendes til denne adresse: Rådmannens ledergruppe: Inngang E, 1.etg. Telefon: , Faks: SEKTOR PLAN OG MILJØ Seksjon Eiendom, kommunalteknikk og Arealplan/byggesak: Inngang E, 3.etg. Telefon: , Faks: SEKTOR HELSE, VELFERD OG OMSORG Seksjon Helse og soisalmedisin: Inng. D, 2.etg., Telefon: , Faks: Helsestasjonen: Telefon ekspedisjon: Seksjon Tiltak for funksjonshemmede: Kornmagasingt. 13 Telefon: , Faks: Seksjon Pleie, omsorg og rehabilitering: Soletunet, Ole Stavnums vei 12 Telefon: , Faks: Seksjon Engveien-senteret: Telefon: , Faks: SEKTOR OPPVEKST KUNNSKAP OG KULTUR Seksjon Barnehager: Inngang E, 2.etg. Telefon: , Faks: Bokemoa og Ramsum skoler: Bokemoa: Telefon: , Faks: Ramsum: Telefon: , Faks: Melsom skole: Telefon: , Faks: Stokke Ungdomsskole: Telefon: , Faks: Vear skole: Telefon: , Faks: Vennerød skole: Telefon: , Faks: Stokke Kommunale Voksenopplæring: Besøksadresse: Engveien 4 Telefon: , Faks: Seksjon Kultur og fritid: Inngang E, 2.etg. Telefon: , Faks: Stokke Kommunale Kulturskole: Besøksadresse: Engveien 4 Telefon: Flerbrukshusene Låven og Fritidsmagasinet: Disse er utlånt på langtidsbasis. For oversikt over lokaler: Stokkehallen: Besøksadresse: Rørkollveien 2 Leie og info, se Øvrige henvendelser: seksjon kultur og fritid. Vearhallen: Besøksadresse: Melsomvikvn. 561 Leie og info, se Øvrige henvendelser: seksjon kultur og fritid. Stokke bibliotek Stokke rådhus, Nygaards allè 1 Postboks 124, 3161 Stokke Tlf: E-post: Åpningstider Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag Fredag Stengt Lørdag Utenom åpningstiden kan lån leveres i bokinnkast ved hovedinngang. Lån kan fornyes pr. telefon eller via internett: 16 Stokke kommune

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m.

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Nr. 1 - januar 2014-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Godt Nytt År! Side 4 11 Kommunal informasjon

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 4 - juni 2014-15. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Nummer 4, 5 og 6 av Nytt fra Stokke kommune blir med redusert innhold. Dette skyldes vedtak i kommunestyret

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans Bæringen TORSdag 16. august 2012 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 7 Årgang 24 Skolehverdagen venter Smart miljø I juni deltok ordfører Lisbeth Hammer Krog på SmartCity-konferanse i Amsterdam.

Detaljer

fra Vestfold Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold!

fra Vestfold Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold! 28. årg. Nr. - 2-2014 Røde Kors Røde Kors fra Vestfold Ny klimarapport viser: Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold! Les mer på side 2. Mer flom og nedbør i Vestfold. Les mer på

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

En ny start etter. soning. Røde Kors. Røde Kors. Insatte og deres situasjon. - side 2. Foreldre i fengsel - side 3. Besøk bak murene - side 4

En ny start etter. soning. Røde Kors. Røde Kors. Insatte og deres situasjon. - side 2. Foreldre i fengsel - side 3. Besøk bak murene - side 4 Røde Kors Røde Kors fra Vestfold 22. årg. Nr.1 - Mai 2008 En ny start etter Tema: Insatte og deres situasjon. - side 2 soning Barn med Foreldre i fengsel - side 3 Visitortjeneste Besøk bak murene - side

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

Nytt fra NR. 57 SEPTEMBER 2014

Nytt fra NR. 57 SEPTEMBER 2014 Nytt fra NR. 57 SEPTEMBER 2014 Leder Vintersesongen 2014/15 En kan nesten ikke tenke på vinteren nå etter den sommeren vi har opplevd! Mellom 20-og 30 grader fra slutten av juni frem til begynnelsen av

Detaljer

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Julelunsj for ungdom 2014 ble en stor suksess Foto: Lurøy Kommune At

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

Nr. 2 - mai - 2015. Gjerdrum Næringslivsforening. God Sommer! Tid for blomster Næringslivsprisen 2015 KAIs FARVEHANDEL

Nr. 2 - mai - 2015. Gjerdrum Næringslivsforening. God Sommer! Tid for blomster Næringslivsprisen 2015 KAIs FARVEHANDEL Nr. 2 - mai - 2015 Gjerdrum Næringslivsforening God Sommer! Tid for blomster Næringslivsprisen 2015 KAIs FARVEHANDEL Vår og sommer! Vi er igjen inne i en årstid hvor planter, busker og trær utvikles fra

Detaljer

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2002 16. ÅRGANG Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Oppvekst side 4 9 og 19-20 Ved å lytte

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG Nr. 11 November 2009 ole på Haug Grenseland AVISA ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG ole Svendsby «styrer» arbeidet med den gamle, restaurerte «Turisten». Side 6 og 7 moro med korps Det er både sosialt

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Vi gleder oss til sommer n

Vi gleder oss til sommer n INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 4 - ÅRGANG 2 - JUNI 2015 Vi gleder oss til sommer n Det er mye spennende som skjer i Asker denne sommeren. Du behøver ikke reise langt for å få gode

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

Du kjem vel? TINGET Tingvatns Ting. Tivoli. Ole Ivars Timbershow Samklang. Emission. Heddan Gard. www.tinget.net. Agility Tingcup Amcar/veteran

Du kjem vel? TINGET Tingvatns Ting. Tivoli. Ole Ivars Timbershow Samklang. Emission. Heddan Gard. www.tinget.net. Agility Tingcup Amcar/veteran TINGET Tingvatns Ting i Hægebostad 13.-14. juni 2015 HÆGEBOSTAD KOMMUNE Du kjem vel? HÆGEBOSTAD KOMMUNE Ole Ivars Timbershow Samklang Heddan Gard Agility Tingcup Amcar/veteran Emission Vel møtt til prat,

Detaljer