30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012"

Transkript

1 30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND Av Kristin Liheim Gallefoss Anita B. Bakke Heidi Gulbrandsen Bilde fra Bowling 1 på Gjøvik 2008

2 INNHOLD FORORD FFM Hedmark og Oppland blir stiftet 19.juni Det første året Det andre året Noe laber aktivitet Ny giv Fokus på vedtekter og organisasjonen Ekstraordinært årsmøte 1993 og Medlemsinfo Medlemsundersøkelse En spesiell sak Landsmøte Prosjekt Unge muskelsyke på egenvalgt ferie Da FFM i Hedmark og Oppland var på Stortinget Vi blir med i nordisk arbeidsgruppe Prosjekt Libra fra medlemstreff i Økonomi...12, Arrangementer.14, Styresamensetningene Gunn Skjerven.28 FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND

3 10 Nye år med Foreningen For Muskelsyke I Hedmark og Oppland Forord Vedtekter Medlemsinfo, nettside, brosjyre og film Økonomi Arrangementer /2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2008/ /2010, 2010/2011, 2011/ Styresammensetningene Avslutning...39 FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND

4 FORORD En beretning om Foreningen for Muskelsyke i Hedmark og Oppland s eksistens gjennom 20 år er en vanskelig oppgave. Undertegnede begynner faktiskå få et visst innblikk i hvordan det var for vår riksskald Snorre Sturlason å skrive sine kongesoger, uten sammenligning for øvrig. Han hadde riktignok noen flere år å skrive om og ingen permer å kikke i. Jeg derimot hadde opptil flere av slaget, men det var vanskelig lell. Sturlason har også i ettertid blitt beskyldt for å være litt unøyaktig i tidsbeskrivelser, bommet på noen 10 år eller mer. Det kan hende at jeg også har vært noe rundhåndet i sakens anledning, men har så langt det er mulig forsøkt å gi et korrekt bilde av foreningen. Det er heller ikke sikkert at alle er enig i at de tingene jeg har fokusert på er de viktigste. Men håper allikevel at essensen i beretningen gir et tilbakeblikk på foreningens arbeid gjennom tidsepoken Empatien hadde nok ikke sin høyborg i den delen av Norges historien som Snorre beskjeftiget seg med. Demokratiet var heller slagkraftig bokstavelig talt, er du ikke enig så? Av og til kunne det være fristende å bruke litt harde virkemidler overfor stat og kommune som tilsynelatende ikke har vilje til å sette seg inn i funksjonshemmedes hverdag. Men etter å ha bladd meg gjennom 20 år med dokumentasjon så oppdaget jeg at utviklingen det tross alt har gått fremover for våre medlemmers rettigheter og levevilkår. Selv om det riktignok noen ganger har gått et skritt frem og opptil flere tilbake. Snorre beretter i sine kongesoger om en som også gikk opptil flere skritt, fortrinnsvis fremover. Han het Gange-Rolf Rangvaldson. Han var også stor på vokster at ingen hest kunne bære ham. Det kan vel kalles en funksjonshemming i den tidsperioden som han figurerte i, men han var slagkraftig for det. Og slik er det i grunn for vår gruppe også, vi kan slå i fra oss da det trengs! Eller for å si det med foreningens slagord: Krafttak for muskelsvak!!!!! Kristin Liheim Gallefoss FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND

5 20 ÅR MED FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND. 1. FFM Hedmark og Oppland blir stiftet 19 juni Den 19 juni 1982 så Foreningen for Muskelsyke i Hedmark og Oppland dagens lys på Hotell Kronen, Lillehammer. Lokalforeningen vår var den sjette i rekken, etter Oslo og Omegn, Østfold, Buskerud/Vestfold, Vestlandet og Hordaland. På stiftelsesmøtet deltok Kjell Wahl og Petter Hjort, henholdsvis leder og nestleder av Foreningen for Muskelsyke (stiftet ). De orienterte litt om foreningens arbeid, samt at de ga råd om arbeidsområder som det ville være viktig å sette søkelyset på. Spesiallege Svein Erik Tangsrud orienterte om prosjektet muskelsykdom hosbarn og ungdom som han, en sosionom og fysioterapeut Inger Leegård (Inger Lund Petersen) samarbeidet om. De hadde registrert alle under 18 år med nevromuskulære sykdommer i Østfold. Kartlagt hvilke diagnoser de hadde og hvilke behandlingstilbud som ble gitt. De hadde også tatt tak i hvordan trygdesystemet fungerte for de med muskelsykdommer og deres familier. Hensikten med prosjektet var å lage en tilstandsrapport, for på den måten å belyse livssituasjonen for barn og unge med muskelsykdommer og deres familier. Hittil hadde svært lite blitt gjort for denne pasientgruppen. Han påpekte også hvor viktig det er å få stilt en sikker diagnose, men dette er meget vanskelig. Derfor burde det være få leger på et sted som stelte med disse tingene, mente han. Inger Leegård orienterte om viktigheten av fysioterapi for muskelsyke. Berit Askeland, konsulent for funksjonshemmede ved fylkeslegens kontor, redegjorde for sin stilling. Hun ba foreningen søke bistand og råd i saker angående sosialerettigheter og lignende. Hun skulle være et bindeledd mellom de funksjonshemmedes organisasjoner og det offentlige. Etter forslag fra forsamlingen ble det satt opp en liste over saker som vår lokalforening skulle arbeide med: Orientering om tekniske hjelpemidler Spre informasjon til offentlige etater Skole Arbeid Transport Avlastningsordninger Tilgjengelighet til butikker, kontorer etc. Merking av heiser og lignende Ferietilbud Trygderettigheter Forskning FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND

6 2. Det første året Det første styret i Foreningen for Muskelsyke i Hedmark og Oppland besto av: Formann: Kasserer: Sekretær: Jon Liheim Gjøvik Borgny Liheim Gjøvik Elen Anne Brobakken Fåberg - Kirsten Bådshaug Åsmarka - Leif Erik Engen Gjøvik - Britt Ulsrud Skreia Dermed var grunnsteinen lagt for arbeidet i lokalforeningen vår. Foreningens første styremøte ble holdt hos Liheim den 28 september Sakslisten inneholdt 4 saker, planlegging av medlemsweekend, bestemme medlemsmøte, luftet tanken om juletrefest og diskusjon om kontingent og medlemslister. Foreningens første medlemsmøte ble arrangert hos Elen Anne Brobakken 23 oktober Gry Vikdal (fylkesergoterapeut) viste lysbilder og fortalte om hjelpemidler for funksjonshemmede. 25 barn og voksne møtte fram til denne samlingen, som ble avsluttet med loddsalg. Lørdag 20 november 1982 inviterte foreningen til heldag på Fossekroa, Hunderfossen Camping. 30 medlemmer møttes til kaffe og rundstykker. Innledere denne dagen var Jon Liheim og Elen Anne Brobakken. Dagens tema var det å ha muskelsyke barn/leve som voksen muskelsyk. Etter lunsj avsluttet fjelloppsynsmann Kristian Svendsen møtet med naturfilm og felespill. Det første årsmøtet ble avholdt den 16 april 1983 hos Grethe Svelle, Biri. Sakslisten inneholdt 4 saker: valg, teatertur til Oslo, barnegruppeog kontingent. Teaterturplanene utløste behovet for en komité til å ta seg av det praktiske, disse ble valgt: Berit Rangul, Britt Ulsrud og Elen Anne Brobakken. Styret i barnegruppa ble: Anne Berit Bådshaug, Monica Engen, Borgny Liheim og Grethe Svelle. Kontigenten ble foreslått satt til kr 50.- for familie, 25.- eller ev for enkelt medlem. Styret fikk fullmakt til å bestemme kontigenten. Ca medlemmer var tilstede på årsmøtet, som også ble en meget hyggelig dag i den romslige stuen hos familien Svelle. En tryllekunstner fra Raufoss underholdt og fru Svelle serverte deilig middag og kaffe. FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND

7 3. Det andre året I perioden frem til årsmøtet 4 august 1984 arrangerte foreningen: 1. Famileweekend på Steinvik Camping, Moelv august Teatertur, hvor foreningens medlemmer så forestillingen Tyveri, Tyvera på Oslo Nye Teater. Det var innlagt i turenett besøk hos NRK, hvor det var omvisning på bygget. Og bespisning i kantina på Marienlyst september Karneval i barnegruppas regi på Lillehammer 31 mars 1984 Foreningen for Muskelsyke i Hedmark og Oppland holdt sitt andre årsmøte lørdag 4 august Møtet var kombinert med familieweekend på Østerdalen Turistsenter på Rena. Sakslisten var betydelig lenger denne gangen og bar preg av at foreningen hadde blitt noe mer formell. Jon Liheim ble valgt til møteleder og Elen Anne Brobakken til sekretær. Årsberetningen ble lest opp av sekretær og godkjent uten kommentar. Jon Liheim hadde værtpå landsmøtet i FFM på Dalgård spesialskole, Trondheim den juni Han kunne referere følgende fra landsmøtet: 1. Det ble vedtatt å annsette en organisasjonssekretær i ½ stilling. 2. Medlemskap i FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) er nå i orden. 3. Arbeidet for opprettelsen av medisinsk/sosialt senter for hele landet er foreløpig nedtrappet. 4. Ingunn Bjørnson avla en rapport om det arbeidet forskingsgruppa har utført vedr. registrering og behandling av unge muskelsyke. Det viste seg å være å være langt flere muskelsyke enn man hadde forventet seg 5. Budsjett og kontingent innkrevingble diskutert. Reviderte medlemslister skulle sendes lokalforeningene to ganger i året. 6. Det ble vedtatt å opprette et fagråd, som kunne være vår ambassadør utad, overfor myndigheter etc. 7. Landstyret ville jobbe for å få startet en lokalforening i Nord Norge. 8. Det ble foreslått å opprette en kurskomité som skulle utarbeide kursforslag til lokalforeningene. Regnskapet ble lagt fram av kasserer Borgny Liheim, godkjent. Jon Liheim informerte om Forskningsfondet som var opprettet for å gi støtte til bio kjemisk forskning som kan gjøre diagnostiseringen og behandlingen av muskelsykdommer bedre. Det ble vedtatt å danne et arbeidsutvalg i FFM Hedmark og Oppland, styret fikk fullmakt til å danne dette innad i styret. Årsmøtet ble avsluttet med valg av styret. (se vedlagt liste over styrene i de forskjellige årsmøteperiodene i lokalforeningen vår.) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND

8 4. Noe laber aktivitet Årene som følger etter dette frem til årsmøtet 29. november 1987 var preget av en noe laber aktivitet. Det ble deltatt på kurs på Feiring kurssenter på høsten 1984 og våren Sommeren -85 var var flere av medlemmene med på ferieuka på Merket, Valdres arrangerte foreningen kurs m/årsmøte på Müller Hotell på Otta. Kurstemaet omhandlet viktigheten av å bruke, men ikke overtrene syke muskler. Her deltok også foreningen fra Trondheim, til felles nytte og hygge. Senere på høsten samme år ( ) ble det arrangert et nytt kurs på Otta som tok for seg emne livskriser og hvordan vi takler dem. 30 desember 1985 arrangerte foreningen juletrefest hos Liheim på Gjøvik, som ble meget vellykket for store og små. Årsberetningen for perioden avsluttes med følgende setning: årets aktiviteter må sees i sammenheng med at det ikke var mulig å få noen til å være leder og sekretær i denne perioden. 5. Ny giv I 1988 derimot er det en ny giv i foreningen med et fulltallig styre. Den 9 april 1988 ble det arrangert et medlemsmøte på Brumunddal Veikro. Innleder var Arne Vesterås, fra Samferdselsavdelingen på Hamar. Han orienterte forsamlingen om den nye transporttjenesten i Hedmark. 15 juni samme år ble det arrangert busstur til hjelpemiddelutstillingen på Info- Rama senteret i Sandvika. Denne turen var et samarbeid med Gjøvik Handikaplag. Foreningen var også medarrangør for kurs på Feiring dette året, sammen med Oslo og omegn, Østfold, Vestfold og Telemark. Tittelen på kurset var Hus og hjelpemidler og var nyttig for noen og enhver. FFM Hedmark og Oppland hadde medlemsweekend på Gardermoen Airport Hotell august Kursdelens temaer var: medisinsk forskning innen muskelsykdommer og fremtidsperspektiver skole/jobb. Innleder var henholdsvis dr. Svein Erik Tangsrud og ergoterapeut Kjell Arne Ottosen. Årsberetningen for perioden kan fortelle: 2-4 juni -89 var det var det landsmøte i FFM på Peder Morsets Folkehøgskule i Selbu. På styremøte den 13 juni -89 ble det besluttet å opprette et driftsfond for foreningen. Fondets styre var følgende: Inger Lise Stubsjøen, Gunn Skjerven og Leif Erik Engen. Henholdsvis leder, kasserer og styremedlem. Foreningen var igjen medarrangør for Feiringkurset september -89. Denne gang var tema for kurset bil. Det ble arrangert medlemsweekend med kurs, julebord og årsmøte på Müller Hotell, Otta. Foredragsholder var Inger Maagaard som orienterte om bil og bilstøtteordningen. FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND

9 6. Fokus på vedtekter og organisasjonen Mønstervedtektene for lokalforeningene i Foreningen for Muskelsyke kom endelig på plass i Vedtekter for landsforeningen ble vedtatt på stiftelsesmøtet 5 desember Da ble det bestemt at lokalforeningene selv skulle fastsette sine vedtekter, men at de måtte være underlagt FFM s vedtekter. Lokalforeningene hadde inntil 1990 altså forskjellige vedtekter, men man så vel etter hvert behovet for å samkjøre disse for å få lik praksis i foreningsarbeidet. Vedtektene har for øvrig har vært gjenstand for utallige debatter på landsmøtene. Det har vært forslag om vedtektsendringer på svært mange av disse. Noen har selvfølgelig vært nødvendige, for en forening skal og bør utvikle seg i takt med tiden. Andre forslag har igjen blitt forkastet, ofte fordi en endring utløser behovet for å forandre vedtektene på flere steder. Landsmøte 1990 hadde vår forening hovedansvaret for, og dette ble avholdt på Victoria Hotell, Hamar 8-10 juni. Et betydelig løft, fordi det kreves et stort apparat for å kunne gjennomføre et slikt arrangement på en tilfredsstillende måte. Foreningsarbeidet lokalt avspeiler også at foreningen blir mer formalisert og organisatorisk. På årsmøtet blir det vedtatt å danne 3 utvalg i tillegg til styret, arbeids, økonomi og arrangementsutvalg. Så langt det var mulig skulle utvalgene ha minst ett medlem fra foreningens styre. Arbeidsutvalget hadde som hovedoppgave å klargjøre saker for styret, og skulle sette i verk de vedtak som ble fattet på styremøtene. Arbeidsutvalget kunne også fatte vedtak i enkeltsaker. Det hadde også tidligere vært operert med arbeidsutvalg i foreningen vår. De to andre utvalgenes hovedoppgaver gav seg i grunn selv. Senere kom det også til et lotteriutvalg. Arbeidsprogrammet for var ganske omfattende. En av hovedoppgavene var medlemsverving. Flere medlemmer i hver kommune ville øke påvirkningskraften i saker som var viktige for vår gruppe. Bakgrunnen for dette var at på denne tiden hadde kommunene fått ansvar for en rekke tiltak, som før var tillagt staten eller fylkeskommunene. Av interessepolitiske oppgaver var disse prioritert: 1. Tilrettelegging av egne boliger og andre boformer. 2. Utvikling av transporttjenesten for funksjonshemmede. 3. Bedring av hjemmetjenesten. 4. Utvikling av en hjelpemiddelsentral. 5. Bedring av tilbudene om utdanning, arbeid og andre aktiviteter. I denne perioden hadde også arbeidsprogrammet med et punkt som forpliktet styret til å arbeide for en deling av foreningen til to fylkesforeninger. Landsforeningen hadde som målsetting at det skulle dannes lokalforeninger i hvert fylke. Det ble ikke avholdt årsmøte i foreningen i Bakgrunnen var et forslag fra et tidligere årsmøte om at man burde forlenge vervperioden for halve styret for å få kontinuitet i arbeidet. Tidligere var hele styret på valg hvert år, dette kunne i verste fall føre til at samtlige gikk av etter endt periode. FFM i Hedmark og Oppland ble i løpet av årsmøteperioden medlem av FFO Hedmark. Når det gjelder FFO Oppland, er det grunn til å tro at vi ble medlemmer samtidig med at landsforeningen sluttet seg til organisasjonen i FFM ble også medlem av SFO (studieforbundet) i april Medlemsaktivitetene i perioden var lagt til: Biri Travbane, Skogbruksmuseet på Elverum og Victoria Hotell, Hamar. Lokalforeningens 10 års jubileum ble lagt til Øyer Gjestegård 20 juni Styremøteprotokollene fra perioden 1990 frem til årsmøtet 1993 vitner om en betydelig arbeidsmengde og en meget høy møtefrekvens. Dette FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND

10 gjaldt også deltakelse på møter hos de forskjellige interesseorganisasjonene som foreningen samarbeidet med. 7. Ekstraordinært årsmøte og medlemsinfo 1994 På årsmøtet 1993 var det ikke mulig å få noen til å ta ledervervet, dermed var det duket for første og foreløpig eneste ekstraordinære årsmøtet. Dette ble avholdt i Vikingskipet på Hamar, 8 mai Aktivitetsnivået i foreningen har alltid vært noe varierende, veldig naturlig når medlemmene egentlig har nok med å administrere egen eller familiemedlemmers funksjonshemming. Det ble stadig vanskligere å fylle verv i styret, ordningen med utvalg ble gradvis visket ut. Styreformen ble etter hvert sånn styret organiserte alt selv, søknad om midler, arrangering av treff osv. En virkelig nyvinning når det gjalt informasjon til medlemmene var Medlemsinfo. Gründer for ideen og redaktør for førsteutgaven november 1994 var Thorbjørn Johansen, som satt i redaktørstolen en årrekke. Etter ham fulgte Olav Liheim og Morten Kleven. Tanken med bladet var at det skulle skape bedre kontakt mellom styret og det enkelte medlem. Særlig gjaldt dette de av medlemmene som på grunn av lang vei, eller andre årsaker sjelden eller aldri deltok på arrangementer i foreningens regi. Innholdet i medlemsinfo n var: 1. Innvitasjon og og omtale av medlemsaktiviteter. 2. Informasjon fra foreningen sentralt og forskjellige instanser som kunne være nyttig for medlemmene. 3. Innspill fra medlemmer, tips og råd som bør komme andre til gode. 4. En leder hvor fortrinnsvis styreleder eller andre fra styret formidler tanker eller hjertesaker. 8. Medlemsundersøkelse I 1994/95 ble det også gjennomført en medlemsundersøkelse for på den måten å finne ut om man kunne gjøre noe for å øke antallet aktive medlemmer. Responsen var liten, men avdekket at mange kun ønsket å støtte foreningen i form av medlemskap. Andre igjen ønsket virkelig å delta, men ble stoppet av lang vei eller lignende. Det kom frem at mange etterlyste et større engasjement i interessepolitiske saker. For ordens skyld kan det nevnes at av 100 utsendte skjemaer, fikk man svar på 34. Knut Linnerud var pådriver og arkitekt av en styreperm som skulle fungere som et oppslagsverk med vedtekter, styrepapirer, årsmøtepapirer, søknader osv. Intensjonen var at dette skulle være en vandreperm til nytte for kommende styrer, slik at man ikke behøvde å finne opp kruttet hver gang. Det var en perm for hvert av styrevervene, en til leder, en til nestleder osv. FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND

11 9. En spesiell sak-landsmøtet 1997 Landsmøtet 1997 behandlet en spesiel sak, som var veldig viktig for oss i foreningen. Dette omhandlet en betydelig testamentarisk gave som landsforeningen hadde mottatt etter en av våre medlemmer, Gunn Skjerven. Sakens kjerne var hvordan denne gaven skulle forvaltes. Sentralstyret foreslo at 50 % av midlene skulle avsettes i et eget fond i driftsregnskapet, 50 % i Foreningen for Muskelsykes forskningsfond. Vårt motforslag som ble fremmet på landsmøtet var følgene: Vi i FFM Hedmark og Oppland foreslår at hele beløpet fra arven etter Gunn Skjerven overføres forskningsfondet. Dette på bakgrunn av at forskning er nevnt/skrevet først i testamentet, og fordi vi vet at Gunn Skjerven var veldig opptatt av forskning. Vårt forslag til landsmøtet ble godkjent med 27 mot 7 stemmer. Se vedlagt omtale av Gunn, da hun var meget kjær for oss alle og fortjener en spesiell plass i denne historikken. 10. Prosjekt unge muskelsyke på egenvalgt ferie Dette året gjennomførte vår forening et meget stort prosjekt unge muskelsyke på egenvalgt ferie. I 1998 utarbeidet Wenche Berg en omfattende søknad til Helse og Rehabilitering om midler til å gjennomføre dette tiltaket. Responsen var udelt positiv og resultatet ble blanke kroner til et spennende og viktig prosjekt. Tanken bak var å gi tunge brukere med behov for mye hjelp, anledning til å feriere uten foreldre. Wenche Berg og Mette Svarstad la ned enormt mange arbeidstimer både administrativt og praktisk for å gjennomføre tiltaket. Da det i etterkant av prosjektet ble utarbeidet en rapport, henvises det til denne hvis man ønsker mer informasjon. En stiftelse bestående av 15 landsomfattende helse- og rehabiliteringsorganisasjoner som har konsesjon til å drive det landsomfattende TV spillet Exstra. Overskuddet fra spillet skal bidra til å øke de frivillige, humanitære organisasjonenes innsats innenfor forebygging, forskning og rehabilitering i Norge. Det er åpent for alle organisasjoner å søke om midler uavhengig av medlemskap i stiftelsen. FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND

12 11. Da FFM i Hedmark og Oppland var på Stortinget 25 november 1999 fikk Thorbjørn Johansen og Morten Kleven audiens hos sosialkomitéen i hele 20 minutter. Hensikten med besøket var å belyse sider ved odelstingsproposisjon nr om BPA, som ikke ivaretok unge under 18 års behov for selvstendighet. Våre representanter fortalte litt om sine ungdommer for å gi et reelt bilde av behovet for en utvidet ordning av BPA. Resultatet av besøket var at flertallet (AP, KrF, H, Sp og SV) i komitéen kom med en del merknader som bl.a at unge mennesker under 18 år også har et behov for selvstendighet i forhold til foreldre i forskjellige situasjoner. En slik selvstendighet er neppe mulig dersom ikke foreldrenes bistand kan erstattes av en personlig assistent. Komitéen ba Regjeringen vurdere om man unntaksvis kunne gi avtale om BPA til yngre brukere dersom dette er til det beste for brukeren og dennes foresatte. Brukerstyrt Personlig Assistanse. 12. Vi blir med i nordisk arbeidsgruppe 2000 Det ble etablert en nordisk arbeidsgruppe i august 2000 som skulle jobbe med å utforme et felles nordisk behandlingsprogram for Duchennes muskeldystrofi. Fagfolk fra Sverige, Danmark og Norge deltok. Vår egen Morten Kleven var brukerrepresentant i gruppen. Han holdt et foredrag om prosjektet på lokalforeningens medlemsweekend i Prosjekt LIBRA fra et medlemstreff i 2002 Foreningen arrangerte medlemstreff på Norsk Vegmuseum 21 april Foredragsholder var Inger Lund Petersen som orienterte om erfaringer fra LIBRA prosjektet. Hun var også innleder på stiftelsesmøte i 1982, nesten nøyaktig 20 år tilbake i tid Økonomi En forening har alltid en finansiell side, som tvinger frem en del arbeidsoppgaver som man kanskje helst skulle vært foruten. Det er dessverre ikke slik at en forening klarer seg på offentlige midler alene, man er nødt til å finne alternative inntektsveier. Oppfinnsomheten har vært stor i forbindelse med inntektsgivende tiltak. Utlodningene har vært mange, i forskjellige utgaver. Alt fra loddsalg på medlemsmøter, til ganske omfattende medlemslotterier som har krevd en betydelig arbeidsinnsats. Trekningen av det årlige lotteriet har etter hvert blitt gjort i forbindelse med foreningens medlemsweekend i nov/des og har blitt en trivelig tradisjon. Det er ikke mange foreninger som har sin egen lotterigeneral som loser oss trygt gjennom trekningen hvert år. Jeg snakker selvfølgelig om vår one and only Knut Linnerud. FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND

13 Foreningen har vært medarrangør på BINGO. Vi har prøvd oss på andelsbrev både i fotball og i LOTTO. Toppgevinstene har dessverre uteblitt, men det har da blitt noen kroner i kassa. En stor bidragsyter når det gjelder såkalte frie midler kom til i Harley Davidson Owners Group HOG, inviterte FFM i Hedmark og Oppland til å delta på deres Olympic Lillehammer Rally, som naturlig nok ble arrangert for sjette gang dette året. På dette MC treffet blir det holdt auksjon til inntekt for vår forening. Bakgrunnen for at vår forening tilgodesees, har en sammenheng med at HOG USA har et samarbeid med muskelsykes organisasjon i USA. Ønsker noen mer informasjon så kan Morten Kleven helt sikkert svare, da han har vært kontaktperson mellom HOG s Dag Koppervik og foreningen vår. Vi har deltatt på MC treff tre år på rad og totalt har dette gitt kr Offentlige midler: Jeg har lyst til å refere fra et brev som ble sendt til alle lokalforeningene fra landsforeningen angående STATSTILSKUDD 1983 (kap. 741 post 70), datert Oslo 16 november På landsmøtet gjorde vi oppmerksom på at tidsfristen for å søke statstilskudd til lokalforeningenes arbeid er satt til 1 desember Erfaringene fra i år tilsier at det er fullt mulig for en forening som skal stiftes å få støtte, en søker før fristen. Hedmark og Oppland oppnådde ca i støtte for 1982 på denne måten. Fylkeslegene i begge fylker og andre statlige instanser, har vært viktige for lokalforeningn når det gjelder økonomi. Regnskapstallene for 1989/90 viste at man hadde fått offentlige tilskudd fra følgende: - Driftsdirektøren i Hedmark Fylkeshelsesjefen i Oppland Fylkeskultursjefen i Oppland Fylkeslegen i Hedmark Fylkeslegen i Oppland kommunale tilskudd Samme regnskapsår var foreningen så heldige å få innvilget tilskudd/midler fra HKH Prinsesse Märtha Louise s fond kr Til sammen ble dette og det må vel sies å være en anseelig sum å forvalte for en liten lokalforening. I et styrereferat fra -89 står det: Leif Erik har ringt slottet og mener at det ikke umulig at søknaden vil bli innvilget. Det er slett ikke verst å ha gode forbindelserpå slottet, og det sier litt om om omgangskretsen til foreningen. I den senere tid har nok rammebetingelsene for frivillig arbeid blitt langt tøffere, det er ikke så mange statlige instanser å hente midler fra. Det har i hvertfall blitt flere organisasjoner som skal dele på et bein, og det virker heller ikke som at størrelsen på denne knokkelen endres proporsjonalt med antall deltakere. FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND

14 15. Arrangementer Det har blitt avviklet mange medlemsaktiviteter i årenes løp, og det blir for omfattende å skrive om alle. Men alle treffene har stort sett hatt til felles en blanding av faglig nytte og sosial hygge. Det har blitt hentet inn mange krefter utenfra som har kunnet bidra med informasjon i saker som til en hver tid har opptatt foreningens medlemmer. Victoria Hotell, Hamar har vært møtested mange ganger. Disse arrangementene er avholdt der: medlemsweekend og årsmøte medlemsweekend/kurs medlemsweekend/kurs medlemsweekend/kurs medlemsweekend/kurs medlemsweekend/kurs medlemsmøte medlemsweekend og årsmøte medlemsweekend og årsmøte medlemsweekend og årsmøte Noggar n ligger idyllisk til ved Nøkkelvann i Åsnes Kommune, mellom Åsnes og Nord-Odal. Foreningen har arrangert sommertreff med overnatting her 3 ganger på rad, den første i Stedet Noggar n er et stort tømmerhus som inneholder to stuer, stort kjøkken og sengeplasser til 22 personer. I tillegg er det to mindre hytter som til sammen har plass til 16 personer. Stedet er godt tilrettelagt for funksjonshemmede og er et kjempetrivelig sted. De har også en tilrettelagt brygge, hvor man kommer rett ut i båt og flåte med rullestol. Aktivitetene på sommertreffet har vært: fisking, hundekjøring, natursti og tur med hest og prærievogn. På lørdagskveldenhar det vært sosialt smvær med grilling og allsang. Unni Linnerud har laget et sanghefte som flittig har blitt benyttet av forsamlingen. I 2000 ble sommertreffet arrangert på Einarstun Ferisenter, Osensjøen. Der var vi så heldige å dumpe rett opp i et stort jubileumsarrangement på Tømmerfløter Museet. Geir Lystrup og Godt Folk sto midt på en flåte ved Osensjøens dredd og skapte en fantastisk stemning med varme toner og vakker tekst. Et meget vellykket treff dette også. Quality Grand Hotell, Gjøvik har blitt benyttet i forbindelse med: medlemsweekend og årsmøte medlemsweekend og årsmøte medlemsweekend og årsmøte De øvrige årsmøtene for Foreningen for Muskelsyke i Hedmark og Oppland har blitt avholdt på følgende steder: hos Grethe Svelle, Biri Østerdalen Turistsenter, Rena FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND

15 Müller Hotell, Otta Moelven Hotell, Moelv Gardermoen Airport Hotell Gardermoen Airport Hotell Müller Hotell, Otta Vertshuset v/e6, Biri Vertshuset v/e6, Biri Moelven Hotell, Moelv Vikingskipet, Hamar Skogbruksmuseet, Elverum Det skulle selvsagt ha vært skrevet mer om disse arrangementene, hvilke tema som ble tatt opp osv. Men en gang så må denne beretningen ta slutt, eller så må det skrives bok om foreningen. Henviser også til vår eminente Medlemsinfo som gode referater fra de forskjellige medlemstreffene, og informasjon om de forskjellige interessepolitiske sakene som foreningen jobber med til en hver tid. Håper denne beretningen forteller noe matnyttig om foreningens 20 års lange fartstid, og ønsker foreningen hell og lykke i fremtiden! Kristin Liheim Gallefoss, FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND

16 16. Styresammensetningene for Foreningen for Muskelsyke i Hedmark og Oppland Styret i årsmøtetperioden: Leder: Jon Liheim Kasserer: Borgny Liheim Sekretær: Elen Anne Brobakken - Kirsten Bådshaug - Leif Erik Engen - Britt Ulsrud Leder: Jon Liheim Kasserer: Borgny Liheim Sekretær: Elen Anne Brobakken - Kirsten Bådshaug - Leif Erik Engen - Britt Ulsrud - Inger Maagaard - Per Knutsen Revisor: Finn Ulsrud FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND

17 Leder: Jon Liheim Kasserer: Gunn Skjerven Sekretær: Elen Anne Brobakken - Kirsten Bådshaug - Leif Erik Engen - Britt Ulsrud - Inger Maagaard - Per Knutsen - Grethe Svelle Barnegruppa: - Anne Berit Bådshaug - Borgny Liheim - Monica Engen - Grethe Svelle - Kari Jensen - Olav Maagaard - Magne Bådshaug Leder: Grethe Svelle Kasserer: Gunn Skjerven Sekretær: Elen Anne Brobakken - Kirsten Bådshaug - Leif Erik Engen - Britt Ulsrud - Olav Maagaard - Kari Jensen - Inger Maagaard - Magne Bådshaug FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND

18 Grethe Svelle Leif Erik Engen Kasserer: Gunn Skjerven - Gerd Fillipsveen - Olav Maagaard - Torgei Karlsen - Knut Linnerud Ungdomsgruppe: - Anne Berit Bådshaug - Olav Liheim - Monica Engen - Kirsten Bådshaug - Borgny Liheim - Grethe Svelle - Magne Bådshaug - Inger Maagaard - Britt Ulsrud Revisor: Finn Ulsrud Det var ikke mulig for årsmøtet -86 å få valgt leder og sekretær. Grethe Svelle og Leif Erik Engen har forsøkt å fungere i disse vervene Leder: Torgei Karlsen Kasserer: Gunn Skjerven Sekretær: Anne Berit Bådshaug - Olav Liheim - Leif Erik Engen - Knut Linnerud - Olav Maagaard - Britt Ulsrud - Magne Bådshaug - Inger Maagaard Revisor: Finn Ulsrud FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND

19 Leder: Torgei Karlsen Kasserer: Gunn Skjerven Sekretær: Anne Berit Bådshaug - Olav Liheim - Leif Erik Engen Varamedlemmer: - Knut Linnerud - Olav Maagaard - Inger Lise Stubsjøen - Borgny Liheim - Magne Bådshaug - Birger Berg Revisor: Unni Linnerud Leder: Kirsten Engen Nestleder: Anne Berit Bådshaug Sekretær: Wenche Berg Kasserer: Gunn Skjerven - Olav Liheim - Thorbjørn Johansen - Knut Linnerud Varamedlemmer: - Inger Lise Stubsjøen - Olav Maagaard - Borgny Liheim - Magne Bådshaug - Birger Berg Revisor: Unni Linnerud FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND

20 Leder: Grethe Svelle Nestleder: Anne Berit Bådshaug Sekretær: Wenche Berg Kasserer: Gunn Skjerven - Thorbjørn Johansen - Olav Liheim - Arnt Øien Varamedlemmer: - Olav Maagaard - Rolf Norstad - Elen Anne Brobakken - Magne Bådshaug - Birger Berg - Leif Erik Engen Varamedlem: - Laila Øien 10 september mottok styret melding fra leder om at hun ønsket å bli løst fra sitt verv. 5 oktober-91 ble følgende styret konstituert og satt perioden ut: Leder: Anne Berit Bådshaug Nestleder: Olav Liheim Sekretær: Wenche Berg Kasserer: Gunn Skjerven - Thorbjørn Johansen - Arnt Øien - Olav Maagaard Varamedlemmer: - Rolf Norstad - Elen Anne Brobakken Revisor og valgkomité satt hele perioden. FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 4-2015 s.4 Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade Justering i øverste nakkevirvel Ungdom og s.8 s.11 Barn og unge s.26 smertelindring Personskade

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s.

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 6 2011 Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

BLIR DET SALG AV DØVES HUS?

BLIR DET SALG AV DØVES HUS? MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING Dato på nyhetsbrev NR. 1 Mars 2004 41. ÅRGANG BLIR DET SALG AV DØVES HUS? Oslo Døveforening har årsmøte Lørdag 27.mars kl 12.00 Årsberetningen - se side 9 SIDE 2 SE HER

Detaljer

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16 aktuelt Medlemsbladet for 1/2011 Nasjonalforeningen for folkehelsen Forlater ikke sin kone Side 16 Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Kjære leser!

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Nummer 4 2004 10. årgang. Barna er også med på høstkonferansen. Fra venstre: Tiril, aktivitetsleder Cathrine, Solveig og Agnes.

Nummer 4 2004 10. årgang. Barna er også med på høstkonferansen. Fra venstre: Tiril, aktivitetsleder Cathrine, Solveig og Agnes. Nummer 4 2004 10. årgang Barna er også med på høstkonferansen Fra venstre: Tiril, aktivitetsleder Cathrine, Solveig og Agnes. INNHOLD Leder...................... s 3 Innkalling til årsmøte.......... s

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Søker pasienter til unikt prosjekt. TRONDHEIM har fått ny advokat. magasin. Møte med statsministeren. Synsforstyrrelser.

Søker pasienter til unikt prosjekt. TRONDHEIM har fått ny advokat. magasin. Møte med statsministeren. Synsforstyrrelser. magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 10-7. årgang 2008 s. 7 Møte med statsministeren Synsforstyrrelser etter skade s. 8-9 Vellykket refleksaksjon s. 16-18 Søker pasienter til unikt

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Mye felles med Utdanningsforbundet! En spennnende høst. Ny medarbeider. Julemarkedstur. Aktive lokallag. Vervekonkurransen

Mye felles med Utdanningsforbundet! En spennnende høst. Ny medarbeider. Julemarkedstur. Aktive lokallag. Vervekonkurransen Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister NR. 3 2012 Årg. 67 En spennnende høst Ny medarbeider Julemarkedstur Aktive lokallag Vervekonkurransen Mye felles med Utdanningsforbundet! Vi i

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister Vi i Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 3-2011 - Årg. 66 KOMMUNEVALGET Landslaget 2011 for Offentlige Pensjonister Det er viktig å stemme! Godt valg! VI i LOP nr. 3 2011 Medlemsblad

Detaljer

Nytt fra sentralstyret s. 4. Følg med i vervekurransen s.8. Intervjuet: Hedvig Wist s. 14. Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister

Nytt fra sentralstyret s. 4. Følg med i vervekurransen s.8. Intervjuet: Hedvig Wist s. 14. Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister NR. 2 2012 Årg. 67 Nytt fra sentralstyret s. 4 Følg med i vervekurransen s.8 Intervjuet: Hedvig Wist s. 14 colorlab.no The Norwegian Color Research

Detaljer

SELVSAGT. Vil kjempe for å få styre egen assistanse FREDDY OLDEN: Pluss! «UTEN GRENSER»: BRA TV ELLER FREAKSHOW?

SELVSAGT. Vil kjempe for å få styre egen assistanse FREDDY OLDEN: Pluss! «UTEN GRENSER»: BRA TV ELLER FREAKSHOW? SELVSAGT Funksjonshemmede mot diskriminering NUMMER 6 // 2013 Barn på institusjon: USYNLIGE OG RETTSLØSE Svensk øl-stunt: MED RETT TIL Å DRIKKE FREDDY OLDEN: Vil kjempe for å få styre egen assistanse TEMA:

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Årsmøte 2008 i Tromsø Sporene etter Reich i Norge Dansk avspenningspedagogikk og psykomotorikk

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer