30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012"

Transkript

1 30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND Av Kristin Liheim Gallefoss Anita B. Bakke Heidi Gulbrandsen Bilde fra Bowling 1 på Gjøvik 2008

2 INNHOLD FORORD FFM Hedmark og Oppland blir stiftet 19.juni Det første året Det andre året Noe laber aktivitet Ny giv Fokus på vedtekter og organisasjonen Ekstraordinært årsmøte 1993 og Medlemsinfo Medlemsundersøkelse En spesiell sak Landsmøte Prosjekt Unge muskelsyke på egenvalgt ferie Da FFM i Hedmark og Oppland var på Stortinget Vi blir med i nordisk arbeidsgruppe Prosjekt Libra fra medlemstreff i Økonomi...12, Arrangementer.14, Styresamensetningene Gunn Skjerven.28 FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND

3 10 Nye år med Foreningen For Muskelsyke I Hedmark og Oppland Forord Vedtekter Medlemsinfo, nettside, brosjyre og film Økonomi Arrangementer /2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2008/ /2010, 2010/2011, 2011/ Styresammensetningene Avslutning...39 FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND

4 FORORD En beretning om Foreningen for Muskelsyke i Hedmark og Oppland s eksistens gjennom 20 år er en vanskelig oppgave. Undertegnede begynner faktiskå få et visst innblikk i hvordan det var for vår riksskald Snorre Sturlason å skrive sine kongesoger, uten sammenligning for øvrig. Han hadde riktignok noen flere år å skrive om og ingen permer å kikke i. Jeg derimot hadde opptil flere av slaget, men det var vanskelig lell. Sturlason har også i ettertid blitt beskyldt for å være litt unøyaktig i tidsbeskrivelser, bommet på noen 10 år eller mer. Det kan hende at jeg også har vært noe rundhåndet i sakens anledning, men har så langt det er mulig forsøkt å gi et korrekt bilde av foreningen. Det er heller ikke sikkert at alle er enig i at de tingene jeg har fokusert på er de viktigste. Men håper allikevel at essensen i beretningen gir et tilbakeblikk på foreningens arbeid gjennom tidsepoken Empatien hadde nok ikke sin høyborg i den delen av Norges historien som Snorre beskjeftiget seg med. Demokratiet var heller slagkraftig bokstavelig talt, er du ikke enig så? Av og til kunne det være fristende å bruke litt harde virkemidler overfor stat og kommune som tilsynelatende ikke har vilje til å sette seg inn i funksjonshemmedes hverdag. Men etter å ha bladd meg gjennom 20 år med dokumentasjon så oppdaget jeg at utviklingen det tross alt har gått fremover for våre medlemmers rettigheter og levevilkår. Selv om det riktignok noen ganger har gått et skritt frem og opptil flere tilbake. Snorre beretter i sine kongesoger om en som også gikk opptil flere skritt, fortrinnsvis fremover. Han het Gange-Rolf Rangvaldson. Han var også stor på vokster at ingen hest kunne bære ham. Det kan vel kalles en funksjonshemming i den tidsperioden som han figurerte i, men han var slagkraftig for det. Og slik er det i grunn for vår gruppe også, vi kan slå i fra oss da det trengs! Eller for å si det med foreningens slagord: Krafttak for muskelsvak!!!!! Kristin Liheim Gallefoss FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND

5 20 ÅR MED FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND. 1. FFM Hedmark og Oppland blir stiftet 19 juni Den 19 juni 1982 så Foreningen for Muskelsyke i Hedmark og Oppland dagens lys på Hotell Kronen, Lillehammer. Lokalforeningen vår var den sjette i rekken, etter Oslo og Omegn, Østfold, Buskerud/Vestfold, Vestlandet og Hordaland. På stiftelsesmøtet deltok Kjell Wahl og Petter Hjort, henholdsvis leder og nestleder av Foreningen for Muskelsyke (stiftet ). De orienterte litt om foreningens arbeid, samt at de ga råd om arbeidsområder som det ville være viktig å sette søkelyset på. Spesiallege Svein Erik Tangsrud orienterte om prosjektet muskelsykdom hosbarn og ungdom som han, en sosionom og fysioterapeut Inger Leegård (Inger Lund Petersen) samarbeidet om. De hadde registrert alle under 18 år med nevromuskulære sykdommer i Østfold. Kartlagt hvilke diagnoser de hadde og hvilke behandlingstilbud som ble gitt. De hadde også tatt tak i hvordan trygdesystemet fungerte for de med muskelsykdommer og deres familier. Hensikten med prosjektet var å lage en tilstandsrapport, for på den måten å belyse livssituasjonen for barn og unge med muskelsykdommer og deres familier. Hittil hadde svært lite blitt gjort for denne pasientgruppen. Han påpekte også hvor viktig det er å få stilt en sikker diagnose, men dette er meget vanskelig. Derfor burde det være få leger på et sted som stelte med disse tingene, mente han. Inger Leegård orienterte om viktigheten av fysioterapi for muskelsyke. Berit Askeland, konsulent for funksjonshemmede ved fylkeslegens kontor, redegjorde for sin stilling. Hun ba foreningen søke bistand og råd i saker angående sosialerettigheter og lignende. Hun skulle være et bindeledd mellom de funksjonshemmedes organisasjoner og det offentlige. Etter forslag fra forsamlingen ble det satt opp en liste over saker som vår lokalforening skulle arbeide med: Orientering om tekniske hjelpemidler Spre informasjon til offentlige etater Skole Arbeid Transport Avlastningsordninger Tilgjengelighet til butikker, kontorer etc. Merking av heiser og lignende Ferietilbud Trygderettigheter Forskning FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND

6 2. Det første året Det første styret i Foreningen for Muskelsyke i Hedmark og Oppland besto av: Formann: Kasserer: Sekretær: Jon Liheim Gjøvik Borgny Liheim Gjøvik Elen Anne Brobakken Fåberg - Kirsten Bådshaug Åsmarka - Leif Erik Engen Gjøvik - Britt Ulsrud Skreia Dermed var grunnsteinen lagt for arbeidet i lokalforeningen vår. Foreningens første styremøte ble holdt hos Liheim den 28 september Sakslisten inneholdt 4 saker, planlegging av medlemsweekend, bestemme medlemsmøte, luftet tanken om juletrefest og diskusjon om kontingent og medlemslister. Foreningens første medlemsmøte ble arrangert hos Elen Anne Brobakken 23 oktober Gry Vikdal (fylkesergoterapeut) viste lysbilder og fortalte om hjelpemidler for funksjonshemmede. 25 barn og voksne møtte fram til denne samlingen, som ble avsluttet med loddsalg. Lørdag 20 november 1982 inviterte foreningen til heldag på Fossekroa, Hunderfossen Camping. 30 medlemmer møttes til kaffe og rundstykker. Innledere denne dagen var Jon Liheim og Elen Anne Brobakken. Dagens tema var det å ha muskelsyke barn/leve som voksen muskelsyk. Etter lunsj avsluttet fjelloppsynsmann Kristian Svendsen møtet med naturfilm og felespill. Det første årsmøtet ble avholdt den 16 april 1983 hos Grethe Svelle, Biri. Sakslisten inneholdt 4 saker: valg, teatertur til Oslo, barnegruppeog kontingent. Teaterturplanene utløste behovet for en komité til å ta seg av det praktiske, disse ble valgt: Berit Rangul, Britt Ulsrud og Elen Anne Brobakken. Styret i barnegruppa ble: Anne Berit Bådshaug, Monica Engen, Borgny Liheim og Grethe Svelle. Kontigenten ble foreslått satt til kr 50.- for familie, 25.- eller ev for enkelt medlem. Styret fikk fullmakt til å bestemme kontigenten. Ca medlemmer var tilstede på årsmøtet, som også ble en meget hyggelig dag i den romslige stuen hos familien Svelle. En tryllekunstner fra Raufoss underholdt og fru Svelle serverte deilig middag og kaffe. FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND

7 3. Det andre året I perioden frem til årsmøtet 4 august 1984 arrangerte foreningen: 1. Famileweekend på Steinvik Camping, Moelv august Teatertur, hvor foreningens medlemmer så forestillingen Tyveri, Tyvera på Oslo Nye Teater. Det var innlagt i turenett besøk hos NRK, hvor det var omvisning på bygget. Og bespisning i kantina på Marienlyst september Karneval i barnegruppas regi på Lillehammer 31 mars 1984 Foreningen for Muskelsyke i Hedmark og Oppland holdt sitt andre årsmøte lørdag 4 august Møtet var kombinert med familieweekend på Østerdalen Turistsenter på Rena. Sakslisten var betydelig lenger denne gangen og bar preg av at foreningen hadde blitt noe mer formell. Jon Liheim ble valgt til møteleder og Elen Anne Brobakken til sekretær. Årsberetningen ble lest opp av sekretær og godkjent uten kommentar. Jon Liheim hadde værtpå landsmøtet i FFM på Dalgård spesialskole, Trondheim den juni Han kunne referere følgende fra landsmøtet: 1. Det ble vedtatt å annsette en organisasjonssekretær i ½ stilling. 2. Medlemskap i FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) er nå i orden. 3. Arbeidet for opprettelsen av medisinsk/sosialt senter for hele landet er foreløpig nedtrappet. 4. Ingunn Bjørnson avla en rapport om det arbeidet forskingsgruppa har utført vedr. registrering og behandling av unge muskelsyke. Det viste seg å være å være langt flere muskelsyke enn man hadde forventet seg 5. Budsjett og kontingent innkrevingble diskutert. Reviderte medlemslister skulle sendes lokalforeningene to ganger i året. 6. Det ble vedtatt å opprette et fagråd, som kunne være vår ambassadør utad, overfor myndigheter etc. 7. Landstyret ville jobbe for å få startet en lokalforening i Nord Norge. 8. Det ble foreslått å opprette en kurskomité som skulle utarbeide kursforslag til lokalforeningene. Regnskapet ble lagt fram av kasserer Borgny Liheim, godkjent. Jon Liheim informerte om Forskningsfondet som var opprettet for å gi støtte til bio kjemisk forskning som kan gjøre diagnostiseringen og behandlingen av muskelsykdommer bedre. Det ble vedtatt å danne et arbeidsutvalg i FFM Hedmark og Oppland, styret fikk fullmakt til å danne dette innad i styret. Årsmøtet ble avsluttet med valg av styret. (se vedlagt liste over styrene i de forskjellige årsmøteperiodene i lokalforeningen vår.) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND

8 4. Noe laber aktivitet Årene som følger etter dette frem til årsmøtet 29. november 1987 var preget av en noe laber aktivitet. Det ble deltatt på kurs på Feiring kurssenter på høsten 1984 og våren Sommeren -85 var var flere av medlemmene med på ferieuka på Merket, Valdres arrangerte foreningen kurs m/årsmøte på Müller Hotell på Otta. Kurstemaet omhandlet viktigheten av å bruke, men ikke overtrene syke muskler. Her deltok også foreningen fra Trondheim, til felles nytte og hygge. Senere på høsten samme år ( ) ble det arrangert et nytt kurs på Otta som tok for seg emne livskriser og hvordan vi takler dem. 30 desember 1985 arrangerte foreningen juletrefest hos Liheim på Gjøvik, som ble meget vellykket for store og små. Årsberetningen for perioden avsluttes med følgende setning: årets aktiviteter må sees i sammenheng med at det ikke var mulig å få noen til å være leder og sekretær i denne perioden. 5. Ny giv I 1988 derimot er det en ny giv i foreningen med et fulltallig styre. Den 9 april 1988 ble det arrangert et medlemsmøte på Brumunddal Veikro. Innleder var Arne Vesterås, fra Samferdselsavdelingen på Hamar. Han orienterte forsamlingen om den nye transporttjenesten i Hedmark. 15 juni samme år ble det arrangert busstur til hjelpemiddelutstillingen på Info- Rama senteret i Sandvika. Denne turen var et samarbeid med Gjøvik Handikaplag. Foreningen var også medarrangør for kurs på Feiring dette året, sammen med Oslo og omegn, Østfold, Vestfold og Telemark. Tittelen på kurset var Hus og hjelpemidler og var nyttig for noen og enhver. FFM Hedmark og Oppland hadde medlemsweekend på Gardermoen Airport Hotell august Kursdelens temaer var: medisinsk forskning innen muskelsykdommer og fremtidsperspektiver skole/jobb. Innleder var henholdsvis dr. Svein Erik Tangsrud og ergoterapeut Kjell Arne Ottosen. Årsberetningen for perioden kan fortelle: 2-4 juni -89 var det var det landsmøte i FFM på Peder Morsets Folkehøgskule i Selbu. På styremøte den 13 juni -89 ble det besluttet å opprette et driftsfond for foreningen. Fondets styre var følgende: Inger Lise Stubsjøen, Gunn Skjerven og Leif Erik Engen. Henholdsvis leder, kasserer og styremedlem. Foreningen var igjen medarrangør for Feiringkurset september -89. Denne gang var tema for kurset bil. Det ble arrangert medlemsweekend med kurs, julebord og årsmøte på Müller Hotell, Otta. Foredragsholder var Inger Maagaard som orienterte om bil og bilstøtteordningen. FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND

9 6. Fokus på vedtekter og organisasjonen Mønstervedtektene for lokalforeningene i Foreningen for Muskelsyke kom endelig på plass i Vedtekter for landsforeningen ble vedtatt på stiftelsesmøtet 5 desember Da ble det bestemt at lokalforeningene selv skulle fastsette sine vedtekter, men at de måtte være underlagt FFM s vedtekter. Lokalforeningene hadde inntil 1990 altså forskjellige vedtekter, men man så vel etter hvert behovet for å samkjøre disse for å få lik praksis i foreningsarbeidet. Vedtektene har for øvrig har vært gjenstand for utallige debatter på landsmøtene. Det har vært forslag om vedtektsendringer på svært mange av disse. Noen har selvfølgelig vært nødvendige, for en forening skal og bør utvikle seg i takt med tiden. Andre forslag har igjen blitt forkastet, ofte fordi en endring utløser behovet for å forandre vedtektene på flere steder. Landsmøte 1990 hadde vår forening hovedansvaret for, og dette ble avholdt på Victoria Hotell, Hamar 8-10 juni. Et betydelig løft, fordi det kreves et stort apparat for å kunne gjennomføre et slikt arrangement på en tilfredsstillende måte. Foreningsarbeidet lokalt avspeiler også at foreningen blir mer formalisert og organisatorisk. På årsmøtet blir det vedtatt å danne 3 utvalg i tillegg til styret, arbeids, økonomi og arrangementsutvalg. Så langt det var mulig skulle utvalgene ha minst ett medlem fra foreningens styre. Arbeidsutvalget hadde som hovedoppgave å klargjøre saker for styret, og skulle sette i verk de vedtak som ble fattet på styremøtene. Arbeidsutvalget kunne også fatte vedtak i enkeltsaker. Det hadde også tidligere vært operert med arbeidsutvalg i foreningen vår. De to andre utvalgenes hovedoppgaver gav seg i grunn selv. Senere kom det også til et lotteriutvalg. Arbeidsprogrammet for var ganske omfattende. En av hovedoppgavene var medlemsverving. Flere medlemmer i hver kommune ville øke påvirkningskraften i saker som var viktige for vår gruppe. Bakgrunnen for dette var at på denne tiden hadde kommunene fått ansvar for en rekke tiltak, som før var tillagt staten eller fylkeskommunene. Av interessepolitiske oppgaver var disse prioritert: 1. Tilrettelegging av egne boliger og andre boformer. 2. Utvikling av transporttjenesten for funksjonshemmede. 3. Bedring av hjemmetjenesten. 4. Utvikling av en hjelpemiddelsentral. 5. Bedring av tilbudene om utdanning, arbeid og andre aktiviteter. I denne perioden hadde også arbeidsprogrammet med et punkt som forpliktet styret til å arbeide for en deling av foreningen til to fylkesforeninger. Landsforeningen hadde som målsetting at det skulle dannes lokalforeninger i hvert fylke. Det ble ikke avholdt årsmøte i foreningen i Bakgrunnen var et forslag fra et tidligere årsmøte om at man burde forlenge vervperioden for halve styret for å få kontinuitet i arbeidet. Tidligere var hele styret på valg hvert år, dette kunne i verste fall føre til at samtlige gikk av etter endt periode. FFM i Hedmark og Oppland ble i løpet av årsmøteperioden medlem av FFO Hedmark. Når det gjelder FFO Oppland, er det grunn til å tro at vi ble medlemmer samtidig med at landsforeningen sluttet seg til organisasjonen i FFM ble også medlem av SFO (studieforbundet) i april Medlemsaktivitetene i perioden var lagt til: Biri Travbane, Skogbruksmuseet på Elverum og Victoria Hotell, Hamar. Lokalforeningens 10 års jubileum ble lagt til Øyer Gjestegård 20 juni Styremøteprotokollene fra perioden 1990 frem til årsmøtet 1993 vitner om en betydelig arbeidsmengde og en meget høy møtefrekvens. Dette FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND

10 gjaldt også deltakelse på møter hos de forskjellige interesseorganisasjonene som foreningen samarbeidet med. 7. Ekstraordinært årsmøte og medlemsinfo 1994 På årsmøtet 1993 var det ikke mulig å få noen til å ta ledervervet, dermed var det duket for første og foreløpig eneste ekstraordinære årsmøtet. Dette ble avholdt i Vikingskipet på Hamar, 8 mai Aktivitetsnivået i foreningen har alltid vært noe varierende, veldig naturlig når medlemmene egentlig har nok med å administrere egen eller familiemedlemmers funksjonshemming. Det ble stadig vanskligere å fylle verv i styret, ordningen med utvalg ble gradvis visket ut. Styreformen ble etter hvert sånn styret organiserte alt selv, søknad om midler, arrangering av treff osv. En virkelig nyvinning når det gjalt informasjon til medlemmene var Medlemsinfo. Gründer for ideen og redaktør for førsteutgaven november 1994 var Thorbjørn Johansen, som satt i redaktørstolen en årrekke. Etter ham fulgte Olav Liheim og Morten Kleven. Tanken med bladet var at det skulle skape bedre kontakt mellom styret og det enkelte medlem. Særlig gjaldt dette de av medlemmene som på grunn av lang vei, eller andre årsaker sjelden eller aldri deltok på arrangementer i foreningens regi. Innholdet i medlemsinfo n var: 1. Innvitasjon og og omtale av medlemsaktiviteter. 2. Informasjon fra foreningen sentralt og forskjellige instanser som kunne være nyttig for medlemmene. 3. Innspill fra medlemmer, tips og råd som bør komme andre til gode. 4. En leder hvor fortrinnsvis styreleder eller andre fra styret formidler tanker eller hjertesaker. 8. Medlemsundersøkelse I 1994/95 ble det også gjennomført en medlemsundersøkelse for på den måten å finne ut om man kunne gjøre noe for å øke antallet aktive medlemmer. Responsen var liten, men avdekket at mange kun ønsket å støtte foreningen i form av medlemskap. Andre igjen ønsket virkelig å delta, men ble stoppet av lang vei eller lignende. Det kom frem at mange etterlyste et større engasjement i interessepolitiske saker. For ordens skyld kan det nevnes at av 100 utsendte skjemaer, fikk man svar på 34. Knut Linnerud var pådriver og arkitekt av en styreperm som skulle fungere som et oppslagsverk med vedtekter, styrepapirer, årsmøtepapirer, søknader osv. Intensjonen var at dette skulle være en vandreperm til nytte for kommende styrer, slik at man ikke behøvde å finne opp kruttet hver gang. Det var en perm for hvert av styrevervene, en til leder, en til nestleder osv. FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND

11 9. En spesiell sak-landsmøtet 1997 Landsmøtet 1997 behandlet en spesiel sak, som var veldig viktig for oss i foreningen. Dette omhandlet en betydelig testamentarisk gave som landsforeningen hadde mottatt etter en av våre medlemmer, Gunn Skjerven. Sakens kjerne var hvordan denne gaven skulle forvaltes. Sentralstyret foreslo at 50 % av midlene skulle avsettes i et eget fond i driftsregnskapet, 50 % i Foreningen for Muskelsykes forskningsfond. Vårt motforslag som ble fremmet på landsmøtet var følgene: Vi i FFM Hedmark og Oppland foreslår at hele beløpet fra arven etter Gunn Skjerven overføres forskningsfondet. Dette på bakgrunn av at forskning er nevnt/skrevet først i testamentet, og fordi vi vet at Gunn Skjerven var veldig opptatt av forskning. Vårt forslag til landsmøtet ble godkjent med 27 mot 7 stemmer. Se vedlagt omtale av Gunn, da hun var meget kjær for oss alle og fortjener en spesiell plass i denne historikken. 10. Prosjekt unge muskelsyke på egenvalgt ferie Dette året gjennomførte vår forening et meget stort prosjekt unge muskelsyke på egenvalgt ferie. I 1998 utarbeidet Wenche Berg en omfattende søknad til Helse og Rehabilitering om midler til å gjennomføre dette tiltaket. Responsen var udelt positiv og resultatet ble blanke kroner til et spennende og viktig prosjekt. Tanken bak var å gi tunge brukere med behov for mye hjelp, anledning til å feriere uten foreldre. Wenche Berg og Mette Svarstad la ned enormt mange arbeidstimer både administrativt og praktisk for å gjennomføre tiltaket. Da det i etterkant av prosjektet ble utarbeidet en rapport, henvises det til denne hvis man ønsker mer informasjon. En stiftelse bestående av 15 landsomfattende helse- og rehabiliteringsorganisasjoner som har konsesjon til å drive det landsomfattende TV spillet Exstra. Overskuddet fra spillet skal bidra til å øke de frivillige, humanitære organisasjonenes innsats innenfor forebygging, forskning og rehabilitering i Norge. Det er åpent for alle organisasjoner å søke om midler uavhengig av medlemskap i stiftelsen. FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND

12 11. Da FFM i Hedmark og Oppland var på Stortinget 25 november 1999 fikk Thorbjørn Johansen og Morten Kleven audiens hos sosialkomitéen i hele 20 minutter. Hensikten med besøket var å belyse sider ved odelstingsproposisjon nr om BPA, som ikke ivaretok unge under 18 års behov for selvstendighet. Våre representanter fortalte litt om sine ungdommer for å gi et reelt bilde av behovet for en utvidet ordning av BPA. Resultatet av besøket var at flertallet (AP, KrF, H, Sp og SV) i komitéen kom med en del merknader som bl.a at unge mennesker under 18 år også har et behov for selvstendighet i forhold til foreldre i forskjellige situasjoner. En slik selvstendighet er neppe mulig dersom ikke foreldrenes bistand kan erstattes av en personlig assistent. Komitéen ba Regjeringen vurdere om man unntaksvis kunne gi avtale om BPA til yngre brukere dersom dette er til det beste for brukeren og dennes foresatte. Brukerstyrt Personlig Assistanse. 12. Vi blir med i nordisk arbeidsgruppe 2000 Det ble etablert en nordisk arbeidsgruppe i august 2000 som skulle jobbe med å utforme et felles nordisk behandlingsprogram for Duchennes muskeldystrofi. Fagfolk fra Sverige, Danmark og Norge deltok. Vår egen Morten Kleven var brukerrepresentant i gruppen. Han holdt et foredrag om prosjektet på lokalforeningens medlemsweekend i Prosjekt LIBRA fra et medlemstreff i 2002 Foreningen arrangerte medlemstreff på Norsk Vegmuseum 21 april Foredragsholder var Inger Lund Petersen som orienterte om erfaringer fra LIBRA prosjektet. Hun var også innleder på stiftelsesmøte i 1982, nesten nøyaktig 20 år tilbake i tid Økonomi En forening har alltid en finansiell side, som tvinger frem en del arbeidsoppgaver som man kanskje helst skulle vært foruten. Det er dessverre ikke slik at en forening klarer seg på offentlige midler alene, man er nødt til å finne alternative inntektsveier. Oppfinnsomheten har vært stor i forbindelse med inntektsgivende tiltak. Utlodningene har vært mange, i forskjellige utgaver. Alt fra loddsalg på medlemsmøter, til ganske omfattende medlemslotterier som har krevd en betydelig arbeidsinnsats. Trekningen av det årlige lotteriet har etter hvert blitt gjort i forbindelse med foreningens medlemsweekend i nov/des og har blitt en trivelig tradisjon. Det er ikke mange foreninger som har sin egen lotterigeneral som loser oss trygt gjennom trekningen hvert år. Jeg snakker selvfølgelig om vår one and only Knut Linnerud. FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND

13 Foreningen har vært medarrangør på BINGO. Vi har prøvd oss på andelsbrev både i fotball og i LOTTO. Toppgevinstene har dessverre uteblitt, men det har da blitt noen kroner i kassa. En stor bidragsyter når det gjelder såkalte frie midler kom til i Harley Davidson Owners Group HOG, inviterte FFM i Hedmark og Oppland til å delta på deres Olympic Lillehammer Rally, som naturlig nok ble arrangert for sjette gang dette året. På dette MC treffet blir det holdt auksjon til inntekt for vår forening. Bakgrunnen for at vår forening tilgodesees, har en sammenheng med at HOG USA har et samarbeid med muskelsykes organisasjon i USA. Ønsker noen mer informasjon så kan Morten Kleven helt sikkert svare, da han har vært kontaktperson mellom HOG s Dag Koppervik og foreningen vår. Vi har deltatt på MC treff tre år på rad og totalt har dette gitt kr Offentlige midler: Jeg har lyst til å refere fra et brev som ble sendt til alle lokalforeningene fra landsforeningen angående STATSTILSKUDD 1983 (kap. 741 post 70), datert Oslo 16 november På landsmøtet gjorde vi oppmerksom på at tidsfristen for å søke statstilskudd til lokalforeningenes arbeid er satt til 1 desember Erfaringene fra i år tilsier at det er fullt mulig for en forening som skal stiftes å få støtte, en søker før fristen. Hedmark og Oppland oppnådde ca i støtte for 1982 på denne måten. Fylkeslegene i begge fylker og andre statlige instanser, har vært viktige for lokalforeningn når det gjelder økonomi. Regnskapstallene for 1989/90 viste at man hadde fått offentlige tilskudd fra følgende: - Driftsdirektøren i Hedmark Fylkeshelsesjefen i Oppland Fylkeskultursjefen i Oppland Fylkeslegen i Hedmark Fylkeslegen i Oppland kommunale tilskudd Samme regnskapsår var foreningen så heldige å få innvilget tilskudd/midler fra HKH Prinsesse Märtha Louise s fond kr Til sammen ble dette og det må vel sies å være en anseelig sum å forvalte for en liten lokalforening. I et styrereferat fra -89 står det: Leif Erik har ringt slottet og mener at det ikke umulig at søknaden vil bli innvilget. Det er slett ikke verst å ha gode forbindelserpå slottet, og det sier litt om om omgangskretsen til foreningen. I den senere tid har nok rammebetingelsene for frivillig arbeid blitt langt tøffere, det er ikke så mange statlige instanser å hente midler fra. Det har i hvertfall blitt flere organisasjoner som skal dele på et bein, og det virker heller ikke som at størrelsen på denne knokkelen endres proporsjonalt med antall deltakere. FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND

14 15. Arrangementer Det har blitt avviklet mange medlemsaktiviteter i årenes løp, og det blir for omfattende å skrive om alle. Men alle treffene har stort sett hatt til felles en blanding av faglig nytte og sosial hygge. Det har blitt hentet inn mange krefter utenfra som har kunnet bidra med informasjon i saker som til en hver tid har opptatt foreningens medlemmer. Victoria Hotell, Hamar har vært møtested mange ganger. Disse arrangementene er avholdt der: medlemsweekend og årsmøte medlemsweekend/kurs medlemsweekend/kurs medlemsweekend/kurs medlemsweekend/kurs medlemsweekend/kurs medlemsmøte medlemsweekend og årsmøte medlemsweekend og årsmøte medlemsweekend og årsmøte Noggar n ligger idyllisk til ved Nøkkelvann i Åsnes Kommune, mellom Åsnes og Nord-Odal. Foreningen har arrangert sommertreff med overnatting her 3 ganger på rad, den første i Stedet Noggar n er et stort tømmerhus som inneholder to stuer, stort kjøkken og sengeplasser til 22 personer. I tillegg er det to mindre hytter som til sammen har plass til 16 personer. Stedet er godt tilrettelagt for funksjonshemmede og er et kjempetrivelig sted. De har også en tilrettelagt brygge, hvor man kommer rett ut i båt og flåte med rullestol. Aktivitetene på sommertreffet har vært: fisking, hundekjøring, natursti og tur med hest og prærievogn. På lørdagskveldenhar det vært sosialt smvær med grilling og allsang. Unni Linnerud har laget et sanghefte som flittig har blitt benyttet av forsamlingen. I 2000 ble sommertreffet arrangert på Einarstun Ferisenter, Osensjøen. Der var vi så heldige å dumpe rett opp i et stort jubileumsarrangement på Tømmerfløter Museet. Geir Lystrup og Godt Folk sto midt på en flåte ved Osensjøens dredd og skapte en fantastisk stemning med varme toner og vakker tekst. Et meget vellykket treff dette også. Quality Grand Hotell, Gjøvik har blitt benyttet i forbindelse med: medlemsweekend og årsmøte medlemsweekend og årsmøte medlemsweekend og årsmøte De øvrige årsmøtene for Foreningen for Muskelsyke i Hedmark og Oppland har blitt avholdt på følgende steder: hos Grethe Svelle, Biri Østerdalen Turistsenter, Rena FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND

15 Müller Hotell, Otta Moelven Hotell, Moelv Gardermoen Airport Hotell Gardermoen Airport Hotell Müller Hotell, Otta Vertshuset v/e6, Biri Vertshuset v/e6, Biri Moelven Hotell, Moelv Vikingskipet, Hamar Skogbruksmuseet, Elverum Det skulle selvsagt ha vært skrevet mer om disse arrangementene, hvilke tema som ble tatt opp osv. Men en gang så må denne beretningen ta slutt, eller så må det skrives bok om foreningen. Henviser også til vår eminente Medlemsinfo som gode referater fra de forskjellige medlemstreffene, og informasjon om de forskjellige interessepolitiske sakene som foreningen jobber med til en hver tid. Håper denne beretningen forteller noe matnyttig om foreningens 20 års lange fartstid, og ønsker foreningen hell og lykke i fremtiden! Kristin Liheim Gallefoss, FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND

16 16. Styresammensetningene for Foreningen for Muskelsyke i Hedmark og Oppland Styret i årsmøtetperioden: Leder: Jon Liheim Kasserer: Borgny Liheim Sekretær: Elen Anne Brobakken - Kirsten Bådshaug - Leif Erik Engen - Britt Ulsrud Leder: Jon Liheim Kasserer: Borgny Liheim Sekretær: Elen Anne Brobakken - Kirsten Bådshaug - Leif Erik Engen - Britt Ulsrud - Inger Maagaard - Per Knutsen Revisor: Finn Ulsrud FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND

17 Leder: Jon Liheim Kasserer: Gunn Skjerven Sekretær: Elen Anne Brobakken - Kirsten Bådshaug - Leif Erik Engen - Britt Ulsrud - Inger Maagaard - Per Knutsen - Grethe Svelle Barnegruppa: - Anne Berit Bådshaug - Borgny Liheim - Monica Engen - Grethe Svelle - Kari Jensen - Olav Maagaard - Magne Bådshaug Leder: Grethe Svelle Kasserer: Gunn Skjerven Sekretær: Elen Anne Brobakken - Kirsten Bådshaug - Leif Erik Engen - Britt Ulsrud - Olav Maagaard - Kari Jensen - Inger Maagaard - Magne Bådshaug FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND

18 Grethe Svelle Leif Erik Engen Kasserer: Gunn Skjerven - Gerd Fillipsveen - Olav Maagaard - Torgei Karlsen - Knut Linnerud Ungdomsgruppe: - Anne Berit Bådshaug - Olav Liheim - Monica Engen - Kirsten Bådshaug - Borgny Liheim - Grethe Svelle - Magne Bådshaug - Inger Maagaard - Britt Ulsrud Revisor: Finn Ulsrud Det var ikke mulig for årsmøtet -86 å få valgt leder og sekretær. Grethe Svelle og Leif Erik Engen har forsøkt å fungere i disse vervene Leder: Torgei Karlsen Kasserer: Gunn Skjerven Sekretær: Anne Berit Bådshaug - Olav Liheim - Leif Erik Engen - Knut Linnerud - Olav Maagaard - Britt Ulsrud - Magne Bådshaug - Inger Maagaard Revisor: Finn Ulsrud FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND

19 Leder: Torgei Karlsen Kasserer: Gunn Skjerven Sekretær: Anne Berit Bådshaug - Olav Liheim - Leif Erik Engen Varamedlemmer: - Knut Linnerud - Olav Maagaard - Inger Lise Stubsjøen - Borgny Liheim - Magne Bådshaug - Birger Berg Revisor: Unni Linnerud Leder: Kirsten Engen Nestleder: Anne Berit Bådshaug Sekretær: Wenche Berg Kasserer: Gunn Skjerven - Olav Liheim - Thorbjørn Johansen - Knut Linnerud Varamedlemmer: - Inger Lise Stubsjøen - Olav Maagaard - Borgny Liheim - Magne Bådshaug - Birger Berg Revisor: Unni Linnerud FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND

20 Leder: Grethe Svelle Nestleder: Anne Berit Bådshaug Sekretær: Wenche Berg Kasserer: Gunn Skjerven - Thorbjørn Johansen - Olav Liheim - Arnt Øien Varamedlemmer: - Olav Maagaard - Rolf Norstad - Elen Anne Brobakken - Magne Bådshaug - Birger Berg - Leif Erik Engen Varamedlem: - Laila Øien 10 september mottok styret melding fra leder om at hun ønsket å bli løst fra sitt verv. 5 oktober-91 ble følgende styret konstituert og satt perioden ut: Leder: Anne Berit Bådshaug Nestleder: Olav Liheim Sekretær: Wenche Berg Kasserer: Gunn Skjerven - Thorbjørn Johansen - Arnt Øien - Olav Maagaard Varamedlemmer: - Rolf Norstad - Elen Anne Brobakken Revisor og valgkomité satt hele perioden. FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND

Side 1. Medlemsinfo FREDAG 6. SEPTEMBER BLIR DET IGJEN LANDSKAMP I FOTBALL NORGE KYPROS. SE SIDE 3. NY LAYOUT PÅ NETTSIDEN SE SIDE 5.

Side 1. Medlemsinfo FREDAG 6. SEPTEMBER BLIR DET IGJEN LANDSKAMP I FOTBALL NORGE KYPROS. SE SIDE 3. NY LAYOUT PÅ NETTSIDEN SE SIDE 5. Side 1 Nr.2.2013 INNHOLD: Side 1 Invitasjon til Vårtreff og fotballkamp Grasrotandel. Side 2 Lederen, Invitasjon Vårtreff 1. Juni. Side 3 Årsmøte m/ bilder Fotballkamp 6/9. INNBYDELSE TIL VÅRTREFF OG FOTBALLKAMP

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Grasrotsandelsnummeret er:993634980 Registrer grasrotandelsnummeret hos din kommisjonær. Side 1

OBS-OBS-OBS-OBS- Grasrotsandelsnummeret er:993634980 Registrer grasrotandelsnummeret hos din kommisjonær. Side 1 Side 1 Nr.2.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til Vårtreff. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Stolthetsparaden 2012 Side 3 : Referat fra årsmøte m/bilder Side 4.: Presentasjon av nytt styre INNBYDELSE TIL

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Påmelding skjer til Anita Bakke på tlf. 41789682 eller på mail bone-ba@online.no

Påmelding skjer til Anita Bakke på tlf. 41789682 eller på mail bone-ba@online.no Side 1 Nr.3.2011 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til Bowling på Gjøvik 25/9. HC-messe. Side 2: Lederen, Side 3: Invitasjon Julebord Side 4: Hadeland Glassverk Fotballkamp Side 5: Reklame. Side 6: Adresseliste.

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010 Hedmark Årsberetning 2010 Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Lise Marita Tyskeberg ( t.o.m. 02.06.10) Kasserer:

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

SKOLEMESTER ANDERSENS BESTE Kremet aspargessuppe Skinkestek med surkål eller grønnsaker Hjemmelaget karamellpudding og kaffe/te

SKOLEMESTER ANDERSENS BESTE Kremet aspargessuppe Skinkestek med surkål eller grønnsaker Hjemmelaget karamellpudding og kaffe/te Side 1 Nr.2.2011 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til vårtur på Hadeland Glassverk 4 Juni Side 2: Lederen, Ny nettside. Fotballkamp. Side 2 og 3: Informasjon fra Laila Haugen om Steffensrud Side 4.: Styret

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge HHT Osler foreningen, Norge september 2016 Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge Tid og sted: 1.november kl 16.00, Scandic hotell Gardermoen Saker til behandling: 1.

Detaljer

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1 Årsberetning 2014 Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Side 1 Styret Leder: Hanne Østby Granmo Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Sven Inge Sunde Styremedlem:

Detaljer

Protokoll. Sentralstyremøte (SST) 260815 06/2015

Protokoll. Sentralstyremøte (SST) 260815 06/2015 Protokoll Sentralstyremøte (SST) 260815 06/2015 Sted: Skype Tid: Onsdag 26.08.15 kl 20.00-21.00 Innkalt: Møteleder: Referent: Permisjon: Meldt forfall: Leder, Tone I. Torp Nestleder, Børre Longva Økonomiansvarlig,

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 Til alle medlemmer Leder: Postboks 202 Bragernes 3001 DRAMMEN Leder: 91 67 52 06 oyvind.brathen@ebnett.no Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 HØSTTUR PÅ NOREFJELL: Kari Sangro Olestad,

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 3. mars 2016 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2005...3 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter i året som gikk... 4 Saker i media...

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Stiftelsesdokument for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Gjøvik - Toten

Stiftelsesdokument for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Gjøvik - Toten Stiftelsesdokument for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Gjøvik - Toten 26 mai 2016 ble det avholdt stiftelsesmøte for Foreldreforeningen Steinerskolen Gjøvik - Toten. Tilstede som stiftere var Foreldrerepresentanter

Detaljer

Årsberetning. DIS Hedmark

Årsberetning. DIS Hedmark Årsberetning DIS Hedmark 2013 Styrets sammensetning Leder: Johny Ferbu Nestleder: Styremedlemmer og varamedlemmer: Kari Bruvold, Jon Anders Strand, Ann Kristin Elvsveen, Bendicthe Oladotter Nysveen, Randi

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 ÅRSBERETNING FOR NORSK DYSTONIFORENING 2014 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2008 Et år med lek og alvor... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer 2010 Årsberetning 2010 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 37 medlemmer 15 medlemmer 6 medlemmer Sum

Detaljer

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016.

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. 1. Foreningens navn og medlemssammensetning. Foreningen er gitt navnet Khon Norway, som oversatt betyr Det norske folk. Foreningen består av

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011... 1 Avdelingslederen har ordet:... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 2. mars 2017 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg og instruks for klassekontakter ved Vallset skole 1 Vedtekter for foreldrerådet I følge 11-4 i opplæringsloven skal foreldrerådet fremme foreldrenes

Detaljer

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016 PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE 28. - 29. MAI 2016 Møtet fant sted på Sundvolden hotell, Vikersund. Det deltok 72 sanitetskvinner fra foreninger på møtet. Totalt 73 personer var tilstede.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

2012 Årsberetning 2012

2012  Årsberetning 2012 2012 + Årsberetning 2012 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 28 medlemmer 7 medlemmer 5 medlemmer Sum

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Søndag 28. januar klokken 13:30. på Levanger Bowling

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Søndag 28. januar klokken 13:30. på Levanger Bowling ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Søndag 28. januar 2018 klokken 13:30 på Levanger Bowling Tlf 412 23 616 Side 1 av 14 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted: Levanger Bowling,

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014 Sportellet Moflatvegen 59 Skien Telemark, den 28.02.2014 1 KONSTITUERING 1 Valg av møteleder Kari Knutsen

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Sluttrapport: Ut i det blå

Sluttrapport: Ut i det blå Prosjektidentifikasjon Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2010/1/0287 Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Prosjektleder: Ut i det blå MS-Forbundet Kjell Karlsen, Fredrikstad MS-forening Sluttrapport:

Detaljer

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00.

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Vårt nye kontor og møtelokaler finner vi i Aasegården i FI-senteret i 3. etasje. Her har vi, HLF Hordaland og mange andre

Detaljer

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012.

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening Vedtekter Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. 1 Navn og formål Foreningens navn er Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening, forkortet Halden

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Sak 5 Årsberetning perioden 1.jan 2014 til 31.des 2014

Sak 5 Årsberetning perioden 1.jan 2014 til 31.des 2014 hadde 447 registrerte medlemmer pr. 31.12.2014. Norsk Lymfødemforening får statsstøtte i forhold til totalt antall medlemmer. Oslo/Akershus lymfødemforening får tildelt kr 100 per registrert medlem per

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING L.AMARKTUNET KL.1830 SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 PROFO VESTERÅLEN 0Ai. 4p ri i. 4. REVISOR 2. 2 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR 3. i MEDLEM TIL VALGKOMMITE 1. LEDER FOR i ÅR E. VALG 1. UROLOGITILBUDET VED

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Innkalling styremøte NK Buskerud lørdag 16. januar 2016 kl 10

Innkalling styremøte NK Buskerud lørdag 16. januar 2016 kl 10 Innkalling styremøte NK Buskerud lørdag 16. januar 2016 kl 10 Sted: Tollboden Hotell Dato: 16.01.16 Tid: Kl. 10.00 Tilstede: Per Arthur Christensen, Kjell Egil Torgersen, Matthias Anger, Inger Johnsrud,

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike PROTOKOLL 2016 ÅRSBERETNING 2016 Dato: 3. mars 2O17 Sted: Sessvollmoen Dato: 3. mars 2017 kl. 17.00 43 medlemmer var tilstede. Protokoll Årsmøte 2017 Forsvarets

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010.

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. 1. Dagsorden: 2. Åpning/velkommen kl. 19.23 v/leif Tore 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to møtedeltakere som skal undertegne

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA Gjeldende vedtekter vedtatt på NFOIs årsmøte på Frambu 15. juni 1985. Sist endret 1. mai 2014 Foreslåtte endringer er merket

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

Årsmøte og demokratiskole for BUFT 25-26 oktober 2014 Kl: Hva: Merk:

Årsmøte og demokratiskole for BUFT 25-26 oktober 2014 Kl: Hva: Merk: Årsmøte og demokratiskole for BUFT 25-26 oktober 2014 Kl: Hva: Merk: Lørdag 25.oktober 12:00-13:00 Registrering og oppmøte i konferanserommet 13:00-13:30 Lunsj 13:30-13:40 Velkommen ved leder Joakim Kasin

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

2011 Årsberetning 2011

2011  Årsberetning 2011 2011 Årsberetning 2011 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 33 medlemmer 10 medlemmer 4 medlemmer Sum

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 2. 2017 Nå er det vår! «Sant atte det er deilig!» Det er så kjekt at så mange kommer på aktivitetene vi lager til, tusen takk til alle dere! Håper å se dere alle, igjen og igjen, og at vi

Detaljer

Antall medlemmer som møtte: 20 medlemmer og 4 som ikke er medlemer i Kløver Ess.

Antall medlemmer som møtte: 20 medlemmer og 4 som ikke er medlemer i Kløver Ess. Årsmøtereferat Kløver Ess mandag 15. februar 2016 kl 1800 på Bøndernes. Antall medlemmer som møtte: 20 medlemmer og 4 som ikke er medlemer i Kløver Ess. 1. Valg av ordstyrer. Anne Marit ble valgt til ordstyrer.

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer