HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HÅNDBOK FOR 2014 / 2015"

Transkript

1 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

2 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten Skolerute våren Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement 12 Skolepenger 16 Gebyrer 17 Vurdering i fag 18 Fravær 19 Fritak for fag 21 Vurdering i orden og atferd 22 Skader som oppstår i skoletiden 23 Karakterer og klagerett 24 Røyking 25 Klasseorden 25 Lån og stipend 25 Bibliotek/utlånsregler 26 Bruk av datamaskin 27 Legitimasjonskort 29 Leirskole 30 Branninstruks 33 Kontaktlærere 34 Ansatte ved KG Timeplan 37 Bekreftelse fra foresatte 39

3 Kjære KG-elev! Velkommen tilbake fra en lang og velfortjent ferie. Jeg håper at sommeren har vært god og at du nå er klar for å ta fatt på et nytt kapittel i din utdannelsesreise. Kanskje er du ny her på KG, akkurat som jeg. Et ekstra velkommen til deg! I fjor feiret KG 100-årsjubileum. Skolen har gjennom alle disse årene etablert seg som en trygg og faglig solid skole en skole som utfordrer og utvikler hele mennesket. Nå skal vi ta fatt på det neste sekelet. Vi lever i en spennende tid, en tid der samfunnets kompetansebehov er i endring. Mange av dere vil ende opp i yrker som i dag ikke eksisterer. Ferdigheter for det 21. århundre handler ikke bare om akademiske ferdigheter som kritisk tenkning, problemløsning og kreativitet, men også evnen til å vise fleksibilitet og å kunne samarbeide i en verden som stadig blir mindre. KG - mer enn bare en skole. På KG er du en del av et engasjert og aktivt miljø. Jeg håper du vil både delta og bidra til at miljøet på skolen fremmer trivsel, læring og utvikling. På KG møter du et kristent verdigrunnlag i praksis. Du er viktig! Skolens høyeste ønske for deg er god faglig og personlig utvikling og vekst. KG - et godt sted å være, et godt sted å lære. Jeg vil sammen med skolens ansatte jobbe for at din skolegang kjennetegnes av høy kvalitet og at tiden hos oss utruster deg med en faglig og personlig ballast for fremtiden. Jeg ønsker deg et godt, trygt og utviklende skoleår! Med vennlig hilsen Nils-Tore Sagen Mosvold rektor 1

4 PRESENTASJON AV SKOLEN Opprettelse Kristelig Gymnasium startet høsten 1913 som et fellesforetagende av fem frie kristelige organisasjoner. Skolen eies i dag av følgende tre organisasjoner: 1. Det norske Misjonsselskap 2. Normisjon 3. Norsk Luthersk Misjonssamband Basis og verdigrunnlag Kristelig Gymnasium bygger sin virksomhet på den kristne tro, slik den er uttrykt i Bibelen og Den norske kirkes bekjennelse. Kristen tro og tanke skal prege alt arbeid ved skolen. Skolens formål Kristelig Gymnasium har til oppgave å gi undervisning på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole. Undervisningen skal skje i samsvar med Lov om private skoler og øvrige lover og forskrifter som berører drift av slike skoler. Skolen skal på best mulig måte formidle kunnskap, inspirere til læring og utvikling av hele mennesket og vise respekt og omsorg for den enkelte. Skolen vil i alt sitt arbeid søke å vinne og bevare de unge for Kristus. Da Kristelig Gymnasium er opprettet på religiøst/etisk grunnlag, forutsettes det at skolens elever følger all undervisning ved skolen, også kristendomsundervisningen (se Privatskoleloven 1). Med tillatelse fra Kunnskapsdepartementet undervises det 2 timer per uke i religion, i Vg1 og Vg2 i den videregående skole. Forstanderskapet Forstanderskapet består av 6 medlemmer, to fra hver av eierorganisasjonene. Forstanderskapet skal føre tilsyn med skolens virksomhet og påse at grunnreglene blir overholdt. Styret Styret ved Kristelig Gymnasium består av 8 medlemmer. Skolens forstanderskap velger 6 medlemmer og 3 varamedlemmer. Ett styremedlem og varamedlem velges av og blant skolens pedagogiske personale og ett styremedlem og varamedlem velges av og blant skolens øvrige ansatte. Møte og talerett i styret har en representant for elevrådet, foreldrerådet og Oslo Kommune. Rektor er sekretær for styret og har tale og forslagsrett. Styret er skolens øverste ansvarlige organ. Styret skal ha sin oppmerksomhet rettet mot virkeliggjøringen av skolens formål og den langsiktige utviklingen av skolen. Du finner navn på styrets medlemmer på skolens hjemmeside 2

5 Skolens motto og arbeidsprogram: Kristelig Gymnasium mer enn en skole fordi skolen vil utfordre elevene til kristen tro og tjeneste gi alle elever gode muligheter til å utvikle sine evner formidle kunnskap og øve opp ferdigheter som gjør elevene til engasjerte medlemmer av et globalt samfunn skape et skolemiljø - i samarbeid med elever og foresatte - preget av trivsel, trygghet, kreativitet og nestekjærlighet Alt som er sant, alt som er edelt, rett og rent, alt som er verd å elske og akte, all god gjerning og alt som fortjener ros, legg vinn på det! Fil.4,8 3

6 ADMINISTRASJON Skolens adresse: Homansbakken 2, 0352 Oslo Telefon / Faks : Sentralbord Faks E-post: Hjemmeside: Funksjon Navn Telfon E-post adr. Direkte Rektor: Nils-Tore Sagen Mosvold Assisterende rektor V / Rektors stedfortreder: Astrid Døvle Dick Assisterende rektor U: Lars Børge Holm Adm. - og økonomisjef Line Mork Undervisn.insp. II: Trude Friedrich Studieinspektør.: Elfrid Therkelsen Rådgiver vg.sk./skoleprest: Olav Neset Rådgiver u.sk. Sissel Bøe Yrkesrådgiver Moritz Røyr Sosiallærer: Inger Marie Viberg Leder ressursteam: Anne Beth Lillerud IT-ansvarlig: Halvor Halset IT-avd. Anthony Brown IT-avd. Thomas Wisløff Bibliotekar: Beate Halvorsen Økonomimedarbeider: Elisabeth Røyr Sekretær: Tove Flinder Stierna Sekretær: Berit Engstrøm Mathiesen Sekretær: Kari-Hilde N. Sognnæs kari Kontorassistent: Anniken Terese Bjerke Vikarinnkaller: Frode Gjøen Prosjektkoordinator: Per-Aasmund Utgård Driftsleder: Michael Löffler Vaktmester: Morten Krog Helsesøster: Inger Puntervold ( ) (se under) Kantine Morten Strandskogen ( ) Skolens ekspedisjon: Åpningstid kl Telefonbeskjeder, med unntak av meget viktige beskjeder fra lege, tannlege og hjemmet, kan vi dessverre ikke formidle til elevene. Helsesøster: Treffetid alle dager kl , mob.tlf Kantinen: Gjenglemte ting: Åpningstid hver dag mellom og for elever og ansatte. Kan fås tilbake fredager i midttimen i boden for gjenglemte saker som ligger i hovedbyggets 2. underetasje. Gjenglemtboden blir tømt hver skoleferie, og klær blir gitt til Fretex. 4

7 FAGLEDERE Fag Norsk og religion (Norsk, religion og etikk, RLE) Fagleder Alfhild Magelssen Språk (Engelsk, tysk, fransk og spansk) Nils Yngvar Lindgren Samfunnsfag (Historie, samfunnsfag, geografi, økonomiske fag, geografi, rettslære og IT) John-Arve Nilssen Realfag (Matematikk, fysikk, kjemi, biologi og naturfag) Christina Holtan Estetiske og praktiske fag (Kunst og håndverk, musikk og kroppsøving, mat og helse) Erna Kristoffersen I hvert enkelt fag er det ansatt en fagansvarlig. 5

8 SKOLERUTE HØSTEN 2014 August Mandag 18. Skolestart Fredag 29. Aktivitetsdag Lørdag /50-årsjubilanter kl September Tirsdag 09. Foreldremøte VG1 Man-ons Fotografering Torsdag 11. Aksjonsdag Mandag 15. Foreldremøte 8. klasse I Torsdag 18. Aksjonsfinale, fest i Storsalen om kvelden Mandag 22. Klassekontaktmøte ved FAU Mandag Arbeidsuke for 9. klasse Fredag 26. Reiseuke vg2 og vg3 Man-ons Leirskole for 1C, 1D Ons-fre Leirskole for 1E, 1F Oktober Uke sept.-03. Høstferie Ons-fre Leirskole for 1A, 1B Torsdag 23. Foreldremøte VG2 November Onsdag 05. Foreldremøte for 9. og 10. klasse Mandag 24. Foreldremøte VG1 II Desember Onsdag 03. Foreldremøte 8. klasse II Fredag 19. Siste skoledag / Julegudstjeneste Lørdag 20. Julesangaften i Oslo Konserthus 6

9 VÅREN 2015 Januar Torsdag 05. Skolestart Februar Mandag 02. Åpen dag for søkere til skolen Uke Vinterferie Mars/april Uke Påskeferie Mai Fredag 01. Off. høytidsdag/fri Torsdag 14. Kristi himmelfartsdag Fredag 15. Fri Søndag 17. Grunnlovsdag. Feiring på skolen og deltakelse i barnetoget Mandag pinsedag/fri Juni Fredag 19. Siste skoledag / Avslutningsgudstjeneste Skolestart skoleåret 2015/2016 er mandag 17. august. Skolens hjemmeside vil vise mer informasjon om arrangementene og informasjon om flere arrangementer. Følg derfor regelmessig med på hjemmesiden! SØKNAD OM EKSTRA FERIE OG FRIDAGER Det legges et stort press på skolen gjennom søknader om fri i ulike sammenhenger. Skolen opplever at presset forsterkes ved at billetter til reiser allerede er bestilt og betalt før det søkes om fri. Et slikt fravær fører til at elevene ikke får den opplæringen de har krav på, og det vanskeliggjør faglærernes vurdering av elevenes kompetanse. Skolen vil derfor være svært restriktiv når det gjelder å innvilge fri. Dersom skolen innvilger fri, må foresatte sørge for at eleven får nødvendig opplæring i permisjonstiden, og det kan ikke påregnes at skolen vil gi eleven ekstra undervisning for å ta igjen for fraværsperioden. Det vises for øvrig til 4 i skolens ordensreglement. 7

10 RINGETIDER 1. time: time: time: time: tir. / fre. man. / ons. / tor. 5. time: time: time: time: Vær oppmerksom på mandags-, onsdags- og torsdagstimene. Friminuttet mellom 4. og 5. time forlenges da med 15 minutter. I ungdomsskolen blir undervisningen lagt i time. Det er ikke ordinær undervisning i 8. time på mandager eller fredager. Lokaler Undervisningen foregår i hovedbygget (HB), gamlebygget (GB), nybygget (NB) og de nye lokalene i Bislettgata 4-6 (B2). For å komme til B2 må du krysse Pilestredet i fotgjengerfelt. Benytt det lysregulerte fotgjengerfeltet. Vent alltid til du får klarsignal og se deg godt for! Bislettgata 4 6 (B2) 8

11 UNGDOMSSKOLEN Kristelig Gymnasium har fem klasser på alle trinn. Søknad til 8. klasse må være sendt innen 1. mars det året elevene går i 7. klasse. Søknadsskjema ligger på skolens hjemmeside FAG - OG TIMEFORDELING SKOLEÅRET 2014/ kl. 9.kl. 10.kl. Religion, livssyn og etikk 2 1,5 2 Norsk Engelsk Samfunnsfag Naturfag Matematikk Musikk Mat og helse Kunst og håndverk Kroppsøving Valgfag Utdanningsvalg Fremmedspråk: Tysk/Fransk/Spansk/Engelsk fordypning Uketimetall 30 31,5 30 BYTTE AV VALGFAG Et eventuelt bytte av valgfag må skje innen 15. september og kan kun finne sted dersom det er ledig kapasitet. BYTTE AV FREMMEDSPRÅK Valg av fremmedspråk gjøres på søknadsskjemaet. Et eventuelt bytte av språk kan kun finne sted ved ledig kapasitet og senest innen 1. januar det året eleven går i 8. klasse. SPESIALUNDERVISNING Skolen gir tilbud om spesialundervisning for de elevene som har en IOP. Elever eller foresatte kan ta kontakt med leder ressursteamet for nærmere informasjon. Hun formidler også kontakt med pedagogisk-psykologisk tjeneste. 9

12 DEN VIDEREGÅENDE SKOLEN Kristelig Gymnasium har studiespesialiserende utdanningsprogram med fordypning i realfag, økonomiske fag og språkfag. FAG- OG TIMEFORDELING Studiespesialiserende utdanningsprogram: Vg1 Vg2 Vg3 Religion Norsk Engelsk Tysk I-II, Fransk II Spansk I-II Historie Geografi Samfunnsfag Naturfag Matematikk Kroppsøving Felles allmenne fag Programfag KG-Singers* Uketimetall (min-max) Tysk I / Spansk I er begynnerkurs. Tysk II / Fransk II / Spansk II er kurs for elever som har hatt samme fag i ungdomsskolen. En nærmere orientering om valg av programfag i Vg2 og Vg3 blir gitt av studieinspektøren ved besøk i klassene i løpet av høstsemesteret. Etter at skoleåret er i gang, vil nødvendige overganger fra et fag til et annet bare kunne foretas fram t.o.m. 5.september for fremmedspråk i Vg1, og fram t.o.m 26.september for øvrige valgbare fag. Bytter kan kun foretas til grupper med ledig kapasitet. Forespørsler om bytte av fag skal gjøres skriftlig, og slike forespørsler skal gå til studieinspektøren. Slike endringer må være begrunnet, og de må ikke finne sted uten samtykke fra studieinspektøren. Sløyfing av fag kan bare gjøres i særskilte tilfeller og kun etter søknad til assisterende rektor. *KG-Singers er et tilbud for elever i videregående skole. 10

13 VITNEMÅL, VIDEREGÅENDE SKOLE Bestemte regler om fag og karakterer må oppfylles for å få vitnemål. En viktig regel er at du ikke kan ha 1 eller ikke vurdert i noe fag. Vitnemålet kalles førstegangsvitnemål og kan bare utstedes en gang til samme person. Vi viser til mer informasjon vedrørende førstegangsvitnemål på Utdanningsdirektoratets hjemmeside. 11

14 SKOLEREGLEMENT VED KRISTELIG GYMNASIUM Reglementet skal gi elevene forutsigbare og trygge rammer å forholde seg til, slik at det skapes et godt skolemiljø som fremmer både helse, trivsel og læringsutbytte. Reglementet skal bidra til å utvikle elevenes sosiale ferdigheter, og til å bygge positive relasjoner elevene imellom og mellom elever og ansatte. 1. Hjemmel For en elev som etter søknad er tatt inn i ungdomsskolen eller i den videregående skolen, vises det til Lov om private skoler som omhandler rett og plikt til opplæring, skolegangen, tilpasset opplæring, særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter samt spesialundervisning og pedagogiskpsykologisk tjeneste (PPT). 2. Fremmøte Til første time skal elevene være på plass kl Elevene møter presis til timene. Ved forsentkomming gis en ordensanmerkning. Umiddelbart etter første time holdes det en andakt som overføres via skolens høyttaleranlegg. Elevene blir sittende sammen med sin lærer i sitt klasserom under meldingene og den etterfølgende andakten. 3. Fravær og meldinger Elever må ikke være borte fra skolen uten at de er hindret av sykdom eller annen tvingende grunn, eller har fått lov av skolen å være borte. Ingen elev må forlate skolen i undervisningstiden uten selv å melde fra til en av sine lærere slik at meldingen blir innført. Manglende melding fører til ordensanmerkning. Dersom fraværet varer mer enn tre dager, må kontaktlærer få melding så snart som mulig. Første skoledag etter et fravær skal eleven ha med skriftlig melding om varigheten av og grunnen til fraværet. Melding skrives i meldingsbok, på SkoleArena eller på epost. Ved gjentatte eller lengre fravær kan skolen kreve legeerklæring. Elever som har fylt 18 år, kan skrive meldinger selv. For at slik selvmelding skal være gyldig, må den være skrevet før skoledagen tar til. Elever i videregående skole må gi beskjed til skolen hvis de er syke på heldagsprøver om morgenen før prøven begynner. Elever kan stå i fare for ikke å få karakter i faget dersom fraværet blir for stort. Se eget avsnitt om Fravær i håndboka. Ved fravær utover 20 skoledager i videregående skole i løpet av et skoleår kreves legeerklæring. I opptil 10 skoledager i et år kan elever gis fri fra opplæringen uten at dagene føres som fravær på dokumentasjonen (se side 19). Disse dagene regnes ikke med i de 20 skoledagene. 12

15 4. Søknad om fri Skolen vil ikke innvilge fri til rene ferieturer. Det vil heller ikke bli innvilget fri når det arrangeres prøver, heldagsprøver og i eksamensperioder. Dersom skolen innvilger fri, må foresatte sørge for at eleven får nødvendig opplæring i fraværsperioden, og det kan ikke påregnes at skolen vil gi eleven ekstra undervisning for å ta igjen for fraværsperioden. 5. Studiedager Etter søknad kan elever i 2. og 3. klasse gis 3 studiedager. I særskilte tilfeller kan det innvilges studiedager utover denne rammen. Søknaden leveres kontaktlærer senest 3 dager i forveien. Studiedager innvilges ikke: - på dager som betyr forlengelse av ferier - på prøvedager - på dager der kontaktlærer finner at det er for mange søkere - hvis man søker om mer enn 1 studiedag i samme uke - når det er fare for å miste vurderingsgrunnlaget på grunn av fravær. Dagene føres ikke som fravær. Kontaktlærer fører regnskap. Elevene er selv ansvarlig for å ta igjen stoff som er gjennomgått på studiedagene. 6. Tannlegetimer, legetimer og kjøretimer Innvilget fri til tannlegetimer, legetimer eller obligatorisk del av kjøreopplæring føres som fravær. Søknad om fri skrives i meldingsboken. Elever får ikke fri til kjøretimer. 7. Friminuttene Elevene har anledning til å være inne i klasserommene i friminuttene. Dette gjelder ikke for spesialrommenes vedkommende. En klasse kan miste retten til å være inne dersom den forsøpler eller ødelegger i klasserommene. Elevene bes om ikke å henvende seg til lærerne i lærernes spisepause uten ved ekstraordinære tilfeller. 13

16 8. Generell orden og atferd Høflighet og gjensidig respekt mellom lærere og elever er viktig for å skape et trivelig skolemiljø. Regler for orden og atferd: Alle viser hensyn og respekt for hverandre. Elevene reiser seg når læreren kommer inn i klassen, hvis ikke annet er avtalt. Elevene viser respekt for og retter seg etter en lærers avgjørelse. Elevene møter forberedt til undervisningen. Lærebøker og utstyr er klart når timen begynner. Elevene skal ha med seg sine egne lærebøker til alle timene i faget. Det skal være arbeidsro i timene, og elevene skal følge godt med og ikke forstyrre. Spising og drikking skjer i friminuttene hvis ikke annet er avtalt med faglærer. Toalettbesøk foretas i friminuttene og ikke i timene. Skolens område holdes rent og ryddig, og elevene tar godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne. Det er ikke tillatt å skrive på pulter, stoler eller vegger. Rommene skal forlates i ryddet stand etter hver time. Ved dagens slutt skal vinduene lukkes og stolene settes opp. Elevene må ta godt vare på personlige eiendeler og må helst unngå å ta med verdisaker på skolen. Elevene er selv ansvarlige for sine eiendeler. Banning, sårende karakteristikker og slåssing skal ikke forekomme. Rasistiske utsagn og handlinger er ikke tillatt. Mobbing skal ikke forekomme. Seksuell trakassering er ikke tillatt. Sjikane på grunn av religion eller livssyn er ikke tillatt. Gjenstander som kan skade personer eller ødelegge bygninger eller inventar skal ikke tas med på skolen. Snøballkasting kan forårsake mange ulykker og er derfor ikke tillatt. Det er ikke tillatt å bruke rullebrett, rulleskøyter eller sparkesykkel på skolens område. Det er heller ikke tillatt med ballspill i skolegården. Elever har ikke anledning til å kjøre med eller parkere bil i skolegården. I timene skal alle former for elektronisk utstyr kun brukes etter lærerens anvisninger, og under andakten skal alt elektronisk utstyr være avslått og legges vekk. 9. Tiltak mot brudd på ordens- og atferdsreglene Anmerkning av faglærer/inspektør. Inndragning for resten av timen av elektronisk og annet utstyr som er brukt i strid med regelverket, og det gis en atferdsanmerkning. Påtale fra inspektør/rektor. Kontakt med hjemmet og involvering av de foresatte. Pålegg om å rette opp skade som er påført skolens eiendom eller eiendeler og/eller krav om erstatning Begrensning i bruk av skolens datamaskiner og annet elektronisk utstyr. Bortvisning for inntil 2 skoletimer etter faglærers avgjørelse. Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse. Bortvisning fra skolen for lengre tid enn resten av skoledagen, inntil 3 dager for klasse i grunnskolen og inntil 5 dager i videregående skole. Nedsatt karakter i orden og/eller atferd. I svært alvorlige tilfeller vil karakteren kunne bli satt ned til Lite god. Midlertidig eller permanent klassebytte. 14

17 Anmeldelse av ulovlige forhold. Bortvisning i videregående skole fra resten av kurset. 10. Særskilt om bortvisning I videregående skole kan en elev bortvises i inntil fem skoledager. I særlig alvorlige tilfeller kan en elev vises bort for resten av skoleåret, og eleven kan miste retten til opplæring etter opplæringsloven 3-1, jfr. privatskoleloven I slike saker fremmer skolens styre forslag til fylkeskommunen om bortvisning og/eller tap av rett til opplæring. Fylkeskommunen gjør så eventuelt vedtak om bortvisning for resten av skoleåret og/eller tap av rett til opplæring. I ungdomsskolen kan en elev bortvises for inntil tre skoledager. Før det blir tatt beslutning om bortvisning for kort eller lang tid eller tap av rettigheter, skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta beslutningen. Før det blir gjort vedtak om bortvisning, og før det blir fremmet sak om tap av rett til opplæring, vil skolen vurdere bruk av andre reaksjoner. Vedtak om bortvisning er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningsloven kap. VI. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Klagen stiles til rektor som så avgjør om skolen vil omgjøre vedtaket eller om klagen skal oversendes Fylkesmannen. Det er adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes inntil klagesaken er avgjort, jf. forvaltningslovens 42 første ledd. 11. Kroppsøving Alle elever skal ha med seg gymtøy. Elever som av medisinske grunner ikke kan delta i undervisningen, må skaffe legeerklæring om dette. Elever som er midlertidig fritatt, skal likevel møte. Hver gang gymtøy glemmes, føres dette som ordensanmerkning. Elever som skal fritas en kroppsøvingstime, må levere melding til kroppsøvingslæreren i begynnelsen av timen og være til stede. Se for øvrig FRITAK FRA FAG ELLER FRITAK FRA VURDERING I FAG i skolens håndbok. 12. Databruk og internett Skolens datautstyr og tjenester som tilbys (internett, e-post og lignende) skal som hovedregel bare brukes i undervisningsøyemed. Elever kan likevel benytte seg av utstyr plassert på tilgjengelig areal utenom organisert undervisning, men da etter de retningslinjer som er oppgitt i håndboka. Elever har ansvar for å gjøre seg kjent med de regler og retningslinjer som gjelder skolens datautstyr og bruk av dette. Det vises til s i håndboka. Ved brudd på disse reglene vises det til 9 i skolereglementet. 13. Fusk og plagiering 15

18 Fusk og forsøk på fusk skal ikke forekomme, hverken på heldagsprøver, prøver, innleveringer eller fremføringer. Plagiering, dvs. bruk av andres arbeid uten å oppgi kilde, er ikke tillatt. Om en elev blir tatt for forsøk på fusk, fusk eller plagiering, får dette følgende konsekvenser: - Besvarelsen kan ikke vurderes, og eleven risikerer å ikke få karakter i faget. - Fare for nedsatt karakter i atferd. 14. Rusmidler Det er ikke tillatt å medbringe eller bruke alkohol, narkotika eller andre rusmidler på skolen. Det er ikke tillatt å bruke tobakk og snus på skolens område eller i dens umiddelbare nærhet. Dette gjelder også for arrangementer utenfor skolen under skolens ledelse og ansvar. Det vises for øvrig til eget avsnitt i håndboka om røyking og snusing. Bakerst i håndboka finnes en slipp som skal underskrives av elev og foresatte. Denne slippen leveres til kontaktlæreren innen utgangen av august. Kontaktlærer oppbevarer slippene. Skolepenger Elevene betaler skolepenger fastsatt av styret. I familier hvor flere barn går på Kristelig Gymnasium samtidig, betaler de to yngste full pris. De øvrige barn (fra og med tredje barn) går gratis. Skolen kan gi stipend til hel eller delvis dekning av skolepenger. Begrunnet søknad med ligningsattest sendes rektor innen 1.oktober. For skoleåret 2014/2015 utgjør skolepengene kr ,- i ungdomsskolen og kr ,- i videregående skole. Elever i ungdomsskolen ytes et utstyrsstipend fra skolen på kr 500,-. Skolepengene faktureres i fire like terminbetalinger, kr 4.000,-. Andre elevkostnader (skap, turer etc) faktureres så langt mulig samtidig. Fakturering skjer fortrinnsvis elektronisk, og fakturaer sendes fra vårt regnskapsbyrå Forfallsdatoer: Sendes ut ca. Forfall ca. 1.termin 15.august - 31.oktober August 1.september 2.termin 1.november - 31.desember 15.oktober 31.oktober 3.termin 1.januar - 31.mars Primo januar 15.januar 4.termin 1.april - 31.juni 15.mars 1.april 16

19 Oppsigelse av skoleplass Ved oppsigelse av skoleplassen må skolepenger betales minimum 6 uker fra oppsigelsesdato. Det regnes kr 400,- i skolepenger pr uke. Er sluttdato senere enn 6 uker fra oppsigelsesdato, betales skolepenger fram til sluttdato. Ved oppsigelse etter 1. april må skolepengene for året i sin helhet betales. Gebyrer Fakturagebyr (ved bruk av post) kr 50,- Adm.gebyr tapte bøker kr 50,- Tapt bibliotek- eller lærebok kr 500,- Erstatning av tapt skysskort kr 100,- Leie av skap pr skoleår kr 200,- Oversettelse av karakterutskrifter til engelsk kr 200,- Duplikat eller engelsk utgave av vitnemål kr.100,- Attesterte kopier av vitnemål, kompetansebevis o.l. kr. 25,- Attester o.lign. ved opptak til studier i utlandet min. kr. 500,- Prisen vil variere med arbeidsomfanget og avtales i hvert enkelte tilfelle. Kontakt mellom skole og hjem Kontakt mellom skole og hjem skjer blant annet gjennom elev/foreldresamtaler, foreldremøter, gjennom de valgte klassekontaktene for hver klasse. Skolen har ett felles foreldreråd for ungdomsskolen og den videregående skolen, og leder av Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) har møteog talerett i skolestyret. I ungdomsskolen skal kontaktlærer ha to konferansesamtaler med foresatte i skoleåret. I den videregående skolen skal kontaktlærer ha én konferansesamtale med foresatte og elev i Vg1 og Vg2 i høsthalvåret og med elev alene i vårhalvåret. I Vg3 blir det holdt en elevsamtale hvert halvår. Skolens læringsplattform Skolens læringsplattform er It's learning. Her gis det løpende informasjon om undervisningen, og her gis det felles meldinger og meldinger til enkeltelever. Elever plikter å holde seg daglig oppdatert på informasjonen som gis på It s learning og på SkoleArena. Elever og foresatte bes om å holde seg orientert om fravær, anmerkninger, varsler og vurderinger som legges ut på SkoleArena. Elevaktiviteter Rektor informeres dersom elevene ønsker å danne nye interessegrupper og lag ved skolen. Gruppene skal avholde minst en generalforsamling med formanns- og styrevalg i året. Navneliste over styrets medlemmer leveres rektor og elevrådsstyret. VURDERING 17

20 Formålet med vurderingen i fag er å fremme læring underveis og uttrykke kompetansen til eleven underveis og ved avslutningen av opplæringen i faget. Vurderingen skal god tilbakemelding og rettledning til eleven. Underveisvurderingen skal brukes som et redskap i læringsprosessen, som grunnlag for tilpasset opplæring og bidra til at eleven øker kompetansen sin i faget. Sluttvurderingen skal gi informasjon om kompetansen til eleven ved avslutningen av opplæringen i faget. Grunnlaget for vurdering i fagene er de samlede kompetansemålene i læreplanene, slik de er fastsatt i Læreplanen for Kunnskapsløftet eller i den læreplanen som skolen har fått godkjent etter Lov om private skoler 2-3. Forutsetningene til den enkelte elev, fravær eller andre forhold som er knyttet til orden eller atferd skal ikke trekkes inn. I faget kroppsøving skal innsatsen til eleven være en del av grunnlaget for vurdering. Eleven skal møte fram og delta aktivt i opplæringen slik at læreren får grunnlag til å vurdere eleven sin kompetanse i faget. Læreren skal legge til rette for at han eller hun får et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere kompetansen til eleven, slik at elevens rett til vurdering blir oppfylt. Stort fravær eller andre særlige grunner kan føre til at læreren ikke har tilstrekkelig grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Skriftlige arbeider som ikke leveres og fremføringer som ikke holdes innen avtalt tid, vil ikke bli vurdert. Elever som ikke møter til planlagte vurderingssituasjoner, må regne med å bli testet uten forhåndsvarsel. De enkelte karaktergradene er gitt følgende innhold: Karakteren 6 uttrykker at eleven har særdeles god kompetanse. Karakteren 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget. Karakteren 4 uttrykker at eleven har god kompetanse. Karakteren 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget. Karakteren 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse. Karakteren 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse. I videregående skole tilsvarer karakterene 2 6 bestått. 18

21 SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV EKSAMEN OG HELDAGSPRØVER På grunnlag av legeerklæring eller rapport fra offentlig instans kan elever med særskilte behov få tilrettelegging ved eksamen og heldagsprøver. For nærmere orientering viser skolen til forskrift til Lov om private skoler Det fattes enkeltvedtak i henhold til denne bestemmelsen og på bakgrunn av søknad. Skolen orienterer om ordningene på foreldremøtene i 8. klasse og Vg1. Elever og foresatte kan også kontakte undervisningsinspektør Trude Friedrich for nærmere informasjon. Det er viktig at behov meldes så tidlig som mulig og i god tid før heldagsprøver og eksamen. Søknad skrives på eget skjema. Frist er 1. oktober i høsthalvåret og 1. mars om våren. Ved heldagsprøver og eksamen tilrettelegges så langt det er praktisk mulig, men innenfor de rettigheter eleven er tildelt gjennom IOP eller hjelpemiddelstøtte hos NAV. I andre saker vil tilretteleggingen kunne begrense seg til det som enhver tid er tilgjengelig av programvare og andre ressurser. FRAVÆR Vi viser til 3 i skolens ordensreglement. Faglærer fører fravær i SkoleArena, og alle elever må holde oversikt over sitt eget fravær. Innen tre uker må det gis beskjed til faglærer om eventuelle feilføringer. Etter denne fristen blir fraværet stående. FRAVÆR - UNGDOMSSKOLEN Alt fravær skal føres på vitnemålet. Fravær skal føres i dager og enkelttimer. Eleven eller foreldrene kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder bare når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaken til fraværet. For inntil 10 skoledager i et opplæringsår kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet: a) dokumentert fravær som skyldes helsegrunner b) innvilget permisjon av skolen For at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemålet, må eleven legge fram en legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Dokumentert fravær som skyldes funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan strykes fra vitnemålet allerede fra første fraværsdag, Fristen er 1. april for å søke om fratrekk av fravær for gjeldende skoleår. Denne fristen gjelder også for søknad om dokumentasjon av fravær i form av et vedlegg til vitnemålet. FRAVÆR - VIDEREGÅENDE SKOLE Alt fravær for elever skal føres på vitnemål og kompetansebevis. Fravær skal føres i dager og enkelttimer. Årsaken til fravær kan kreves ført på dokumentasjonen. Eleven har selv ansvaret for å dokumentere årsaken til fraværet. Ass.rektor kan gi elever fri fra opplæringen i opptil 10 skoledager i et skoleår uten at disse dagene skal føres som fravær på dokumentasjonen. Dette gjelder fravær i forbindelse med arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagte oppmøter, helse- og velferdsgrunner, representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå. Elever skal søke om slik fri fra opplæringen på forhånd. Elever som er 19

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

SKOLEGUIDE 2014 / 2015

SKOLEGUIDE 2014 / 2015 SKOLEGUIDE 2014 / 2015 Innhold: Hilsen fra rektor s. 2 Skolens overordnede mål s. 3 Trivselsregler s. 3 Å være elev i videregående skole s. 3 Skolens utdanningstilbud s. 4 Basisgruppa s. 5 Vurdering s.

Detaljer

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2012/2013 http://hvs.vfk.no Ser muligheter Godtar at andre er forskjellig fra deg selv Moter presis Er inkluderende Profesjonelle elever Oppmuntrer medelever til bedre

Detaljer

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene 1 Elevhefte med nyttig informasjon til elevene Skoleåret 2012/2013 Innholdsfortegnelse: 2 Velkommen til Grong videregående skole 3 Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4 Oversikt over

Detaljer

Ta godt vare på denne brosjyren. Den inneholder viktig informasjon for hele skoleåret.

Ta godt vare på denne brosjyren. Den inneholder viktig informasjon for hele skoleåret. www.midtstuen.gs.oslo.no Arbeidsplanmetodikk Elevrådsarbeid Teamarbeid Faglig satsing Skolegårdsprosjekt Elevrådsnettverk Nobelprosjekt Prosjekt InnsIKT Antimobbeprogram Midtstuen skole ble åpnet 16. august

Detaljer

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE www.kragero.vgs.no Elevhåndbok skoleåret 2005 2006 For deg mellom 18 og 25 18-25 er et fordelsprogram for kundene våre mellom 18 og 25 år. Den største fordelen tror vi er at

Detaljer

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule INFORMASJONSHEFTE SKULEÅRET 2013-14 Studieførebuande utdanningsprogram Yrkesfaglege utdanningsprogram o Teknikk og industriell produksjon (mekaniske

Detaljer

Velkommen til Arendal videregående skole

Velkommen til Arendal videregående skole Velkommen til Arendal videregående skole Kvalitet Inspirasjon Trygghet Studiespesialisering - Påbygning - IB Diploma Programme - Voksenopplæring Service og samferdsel Innhold Skolerute 2014/15... 4 Ringeplan...

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta Plan for et godt skolemiljø www.dig3.no/aretta INNHOLD 1. Mål og definisjoner... 3 Mål for skolemiljø i Lillehammerskolen... 3 Definisjon... 3 2. Lovhenvisning... 4 3. Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

Velkommen til KVS-BYGLAND

Velkommen til KVS-BYGLAND Velkommen til KVS-BYGLAND Elevhefte skoleåret 2014/2015. Innhold: Dagsrytme s. 2 Oversikt over personalet s. 3 Skolerute s. 3 Skolereglement s. 5 Internatreglement s. 8 Branninstruks s. 11 Diverse info

Detaljer

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A.

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. Hoveddokumentet 1.utgave, 2013 Side 1 av 32 INNHOLD Side 1. INNLEDNING 5 2. MÅL

Detaljer

Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015

Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015 Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015 2 Innhold Skolens ledelse 5 Vel møtt til nytt skoleår 7 Husregler 8 Undervisningstilbudet på St. Olav vgs 11 Skolerute 2014-2015 12 St. Olav fra A til Å 14 BESØKSADRESSE:

Detaljer

OTTESTAD UNGDOMSKOLE

OTTESTAD UNGDOMSKOLE 1 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune 2013-2020 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune OTTESTAD UNGDOMSKOLE 2013-2020

Detaljer

Et godt sted å være - Et godt sted å lære

Et godt sted å være - Et godt sted å lære Et godt sted å være - Et godt sted å lære Paradis skole 27.01.2012 Del 1: Teoretisk forankring av et godt læringsmiljø 1.1 Læringsmiljø - Begrepsavklaring - Kjennetegn på et godt læringsmiljø - Kapittel

Detaljer

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 Informasjon til elever og foresatte skoleåret 2011-12 MAI 2011 Layout: Hanne Grytbakk, Serviceavdelingen Innhold Bruk

Detaljer

STUD IEHÅN 08-09. A v d e l i n g f o r t e k n o l o g i

STUD IEHÅN 08-09. A v d e l i n g f o r t e k n o l o g i STUD IEHÅN 0809 v d e l i n g f o r t e k n o l o g i Kontaktinformasjon vdeling for teknologi vdelingens servicesenter Besøksadresse: Postadresse: Tlf.:/faks: Epost: E.C. Dahls gate 2 700 Trondheim 73

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte

Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte I dette nummeret finner du blant annet Nytt i personalet 2 Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Hvem gjør hva på GUS 3 Lykke Hva lykke er? Gå på en gressgrodd setervei i tynne, tynne sommerklær,

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer