B-referat styremøte nr. 01/14 for Sjøhaug Naturistsenter SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "B-referat styremøte nr. 01/14 for Sjøhaug Naturistsenter SA"

Transkript

1 B-referat styremøte nr. 01/14 for Sjøhaug Naturistsenter SA Dato: kl Sted: ATEA Brynsalléen 2 Oslo Tilstede: Per, Mona, Per, Svein-Tore, Ivar, Heidi og Mai-Britt (referent) Fraværende: Sak nr. Saksbeskrivelse Vedtak Ansvarlig Godkjenning av forrige referat Godkjent Oppfølgingssaker: Leiekontrakt: Det lages en enkelt kontrakt som henviser til vedtekter, ordensregler og ansvar for innbetaling av leie i rett tid. Arbeidsfordeling i styret resten av perioden: Hvert styremedlem får eget ansvarsområde og kan ta avgjørelser under dette uten å rådføre seg med resten av styret for å bli mer deltagende i styrarbeidet. Styremøtet brukes til oppdatering og avgjørelser på større saker. Svein-Tore: Økonomi Ivar: Litt klargjøring av plassen frem til våren Mona og Heidi: Klargjøring av resepsjon og kiosk til sesongen og organisering av dugnad. Mai-Britt: Referat, arkiv, oppdatering av regler, og svare på brev unntatt økonomiforespørsler. Per: Svare på brev, holde trådene samlet samt innkallinger. Hvert styremedlem kan disponere inntil kr. 5000,- for å dekke utgifter i forbindelse med dette arbeidet Økonomi: Årsregnskapet er ikke ferdig ennå. Overskuddet ser ut til å bli ca ,- før skatt. Det må ryddes litt i reskontroene før regnskapet kan avsluttes Ungdomsarbeide Ungdomshelg 2014: 11-13/7. Pølsesalg av ungdomsgruppa på årsmøte Det tas et møte med regnskapsbyrået med tanke på årsavslutningen og videreføring av kontrakten Godkjent Godkjent MB og MB Siv Aina Siv Aina PR 2014 PR-arbeidet og Pr-gruppa: Ønsker en kort årsberetning fra PR-gruppa PR-gruppa PR-budsjett Ses på sammen med budsjettarbeidet Styret T-skjorter, krus og div T-skjorter har vært populært og bør tenkes på igjen. Klistremerker med QR-kode til hjemmesiden vår.

2 Minnepinne med screen-saver med bilder fra Sjøhaug og informasjon. Sjekke priser M-B Samarbeide med Isefjær og utenlandske kontakter. F.eks. samarbeide ang. annonser Kalender og petanque mesterskap Nordisk petanque-mesterskap Per gir tilbakemelding til PRgruppa Avholdes 2/7 Per Frank J. Kalender Det må lages en kalender for sesongen Mona og Heidi Fester Solrabben + St. Hans Det forsøkes å lage noen fester for beboere og turister Heidi Etterlyse noen til å ordne rekefestene Adresselister og utmeldelser Noen tilbakemeldinger om feil adresser og utmeldinger Oppsigelser og utlysning av ledige plasser Etter to oppsigelser og ett dødsfall har vi pr. dd tre ledige plasser Ledige plasser: 12, 38, 35, 73 Utarbeidelse av flere plasser tas opp på årsmøtet De som ikke får plass får midlertidig plass på sletta Innspill dugnad Reparasjon av badstuataket, rydding av strand, båtbryggefeste, Oddbjørgs plass. Lappe presenning til grillplassen Legge ut etterlysning på Facebook Adresselista oppdateres Plassene utlyses snarest med søknadsfrist 15/3 og Per Vera Ouff har søkt om å reparere minigolfbanen som dugnadsoppgave Innvilget. Penger til oppgradering innvilges innen rimelige grenser Overføring av andelsbevis To andelsbevis er overdratt fra xx til xx. Overføringen skjedde før 31/12. Overføringen godkjennes INF merker Bestille 25 merker Årsberetning og forberedelser til årsmøte Tas på neste møte 2/3-14 Per EUNAT Spørsmål om det kan arrangeres EUNAT kongress på Sjøhaug siste helg i mai Eventuelt Innkalling til LTP-møte. Skal Per møte eller skal Mona møte alene? Litt usikkerhet på oppsett av en ny vogn og avstand i forbindelse med brannforskrifter. Mona ser på plan om hvordan dette skal gjennomføres og kommer tilbake med en plan hvis dette blir aktuelt. Per deltar Avstanden kontrollmåles. Mona Per Mona og Ivar

3 Referat styremøte nr. 02/14 for Sjøhaug Naturistsenter SA Dato: Tilstede: Per, Mona, Svein-Tore, og Mai-Britt (referent) Fraværende: Ivar, Heidi Godkjenning av forrige referat Forberedelse til årsmøtet: Regnskap: Årsregnskapet er snart klart. Noen ting som må sjekkes ut, men regner med at det vil bli avsluttet i løpet av kort tid. Innkomne forslag som skal behandles på årsmøte Eventuelt: Andelsbrev fra D.N.U er innlevert. Medlemskap er oppsagt. Invitasjon til å være med på mediahåndteringskurs i regi av NNF 6/4 på Kjevik. Pris 600,- Heidi Strømsnes

4 Referat styremøte nr. 03/14 for Sjøhaug Naturistsenter SA Dato: Tilstede: Per, Mona, Svein-Tore, Ivar, Heidi og Mai-Britt (referent) Fraværende: Ingen Godkjenning av forrige referat Gjennomgang av årsmøtepapirer Årsregnskapet er ikke ferdigstilt ennå. Balansen ang. lån til Sjøhaug og plassinnskudd mangler. Svein-Tore og Mai-Britt tar dette med regnskapsbyrået. Signering av regnskapet skjer elektronisk Godkjenning av Avtale om leie av fast plass Sendes ut sammen med årsmøtereferatet Måling av avstand mellom telt Styret godkjenner oppsetningen da det kun er få cm som avviker fra reglene og det vil være en uforholdsmessig stor jobb å flytte vogna og avstanden er innenfor myndighetens krav. Dersom det kommer nye krav fra myndigheter må vogna flyttes Behandling av div. brev,søknader,ansinitetsprinsipp og oppsigelser 6 saker behandlet Rentokil Tilbud om skadedyrsbekjempelse. Kr. 1560,- pr. kvartal Forslag om stenging av badstu på grunn av gulvets beskaffenhet. Det innhentes tilbud på flislegging av gulvet Kalender Forslag på kalender fra Mona Vann åpning ombygning Vannet settes på kun med UV-rensing til nytt pumpehus er ferdig. Det søkes å få åpnet vannet til 10. April, icenett åpnes til påske Medie-kurs / NNF årsmøte Ingen deltagere på dette kurset. Mulig å delta på neste kurs Ingen deltar på årsmøtet Heidi Strømsnes

5

6 Referat fra styremøte nr. 04/14 for Sjøhaug Naturistsenter SA Dato: Tilstede:Per, Frank, Svein-Tore, Heidi, Ole Petter, Anne og Gyri Fraværende: Ingen Godkjenning av forrige referat Oppfølgingssaker: ALLE SJEKKER EGENE UAVSLUTTEDE SAKER OG MELDER INN STATUS OG FREMDRIFTSPLAN Økonomi: Plassleie, plassinnskudd og strøm. Leieavtale Plassleie sendes ut i to rater, forfall og leieavtale ink. Plassinnskudd sendes Strøm Konstituering Taushetserklæring nye styremedlemmer Melding Br.reg. Signatur og prokura- Per og Svein Tore Nytt bankkort- egen konto Leder; Per Nestleder; Heidi Sekretær; Frank Johannesen Kasserer; Svein Tore Styremed, Ole Petter. Varamedlemmer, Gyrid Mikkelsen og Anne Kjærstad Oppdatering av vedtekter etter årsmøtet Formell godkjennelse av tilbud badstudusjrenovering Oppsagte plasser og utlysning / tildeling av ledige plasser Klargjøring av dugnad 1 og Gjennomgang av årsmøtereferat Eventuelt. Plass nr 1: Per formulerer brev til beboere om kjøp på rot- styret ser igjennom og godkjenner brevet. Utlevere søppelsoteringsmatrialle til plassen, poser ect Strøm: Kabler til vogn - godgjent gummikabler Utleie av stilasje til beboer Heidi Strømsnes

7

8 Referat fra styremøte nr. 05/14 for Sjøhaug Naturistsenter SA Dato: Tilstede:Per Høyem, Heidi Strømsnes,Ole Petter Larsen, Gyri Mikkelsen, Anne Kjærstad og Frank Johannessen Fraværende: Svein Tore Andersen Godkjenning av forrige referat Oppfølgingssaker: ALLE SJEKKER EGENE UAVSLUTTEDE SAKER OG MELDER INN STATUS OG FREMDRIFTSPLAN Økonomi: Utsettes til neste møte pga. kasserers fravær Prosess for vedtak vedr pengebruk. Penge bruk, utover vanlige driftsmidler skal godkjennes av styret. Vi kan ikke ha usikkerhet rundt dette. Prisliste Evaluering av dugnad 1 og 2 Restoppgaver utover sesong Oprette en arbeidsgruppe vedr. Vangen Evnt; søknad om disp. vedr nakenhet, søkand fra Petanque spillerne, bryllupsfest Opprettelse av forliksråd for behandling av tvistesaker klager og lignende mellom andelseiere Forliksrådet er direkte underlagt styret og rapporterer direkte til dette Kontrakter Bestyrer og vask / vaktmester Bestyreroppgaver deles mellom 2 Per avtaler en turnus med partene Sjøhaug info ut sammen med årsmøtereferat. Heidi Strømsnes

9

10 Referat styremøte nr. 06/14 for Sjøhaug Naturistsenter SA Dato: 14. og Tilstede: Frank Johannesen, Svein-Tore Andersen, Heidi Strømsnes, Anne Kjerstad, Gyri Mikkelsen og Per Høyem Fraværende: Ole Petter Larsen Godkjenning av referat nr 4 og 5 ALLE SJEKKER EGENE UAVSLUTTEDE SAKER OG MELDER INN STATUS OG FREMDRIFTSPLAN. Møteplan for sesongen: Styremøter 2. og 4. søndag i mnd. Kl Økonomi: Økonomirapport kommer i oppdatert form på neste møte. Priser oppfølging: Badstuutleie utenfor åpningstid: Kr pr påbegynt time. En time oppvarming er inkludert. Post: Bålbrenning godkjent MIB. Fordeling styrehonorar Til fordeling Bestyrer: Evaluering av bestyrerjobb- prosessen frem til nå og veien videre Branntilsyn: Fyringsforbud Vangen og Solrabben. Videre jobber Anne med brann kurs og ansvarlige. Røykvarslere må sjekkes i Sjøhaughuset og de andre må monteres Feier: rapport kommer. Egenerklæringer HMS i vogner Eventuelt: Behandling av søknader, klager og forslag tilsammen 21 saker Hermetisere rommet med råte på Vangen. Sporeprøve. Vente med å rive veggen til etter at sporeprøven er klar Heidi Strømsnes

11 Referat styremøte nr. 08/14 for Sjøhaug Naturistsenter SA Dato: Tilstede: Heidi Strømsnes, Gyri Mikkelsen, Ole Petter Larsen og Per Høyem Fraværende: Svein-Tore Andersen og Anne Kjerstad Godkjenning av referat nr. 7 Oppfølgingssaker: ALLE SJEKKER EGENE UAVSLUTTEDE SAKER OG MELDER INN STATUS OG FREMDRIFTSPLAN Økonomi: Post: Frank Johannessen trer midlertidig ut av styret pga bestyrerjobb Nytt anbud pipebeslag og luftehatter Godtatt Bevilge kr til materialer utleierom Rutiner for uttak av varer til div. arrangementer Allmøte Kun andelshavere har adgang. Sende ut info om dette på mail og henge opp oppslag. Påpeke at det ikke er sikkert at vi rekker å ta alle saker Familiehelg Bålfest på Olsok? Avventer om det kommer mye nedbør først Eventuelt: Evaluering av arr. På rompa bar m. Sjenkebevilgning Fint arr. Det må i fremtiden være 3 ansvarspersoner. Ev. bakvakt sanitet. Kanskje også litt strengere med å vise bort folk som har drukket for mye. ordner med sorterings dunker på grillplassen Tenåringshelg må informeres bedre på forhånd. Andre arr. Bør vurderes i forskjellige alderstrinn, for å verve nye naturister, og øke trivselen. Plass nr.nn. ble vurdert høydemessig. Behandlet 2 innkommende forslag Heidi Strømsnes

12 Referat styremøte nr. 09/14 for Sjøhaug Naturistsenter SA Dato: kl Sted: Solrabben Sjøhaug Tilstede: Anne Kjærstad, Svein-Tore Andersen, Heidi Strømsnes, Ole Petter Larsen og Per Høyem Fraværende: Gyri Mikkelsen Sak nr. Saksbeskrivelse Vedtak Ansvarlig Godkjenning av referat nr. 8 samt B-referater Oppfølgingssaker: ALLE SJEKKER EGENE UAVSLUTTEDE SAKER OG MELDER INN STATUS OG FREMDRIFTSPLAN. Heidi purrer på tidligere referater, Vi må få ut B referatene. Tidligere ansvarshavende har ikke fulgt opp dette. Referatet nr. 8 er godkjent. Referat nr mangler. Frank skulle rette dette. Per snakker med bebeoer og får hans «ord» inn i protokollen. Dette tas opp med han. Heidi. Per Økonomi: Det må ryddes i Dagsoppgjør etter kasse problemer. Bør kanskje ha med revisor på denne jobben. Forsikringer sjekkes om de er forholdsmessig på bygningsmassen og annet. Kasse, bankterminal og strømforsyning gikk i stykker pga. elektrikers aggregat. Svein-Tore følger opp. Sjekke reskontro nå Status på utgifter ihlt. budsjett. Svein-Tore Post: Klage fra Magnus Robberstad. Vedr oppfylling på plass 27. Styret besiktiger nok en gang Styroform og avløpsrør fjernes. Svein-Tore Mikkelsen innkalles til samtale pr. brev.

13 79.14 Diverse brev og protester på endring av ordensreglene. 3. klager på vedtaket med 25 underskrifter. Ole Petter Larsen forlot møtet og trakk seg fra styret etter denne saken. Vedtatt Mot en stemme å oppheve prøveordning. Ole Petter stemmer i mot oppheving. Det må kjøpes inn anker og kjetting til å feste ungdoms brygga. Det innføres ungdoms badstue en time før ordiner åpning. Bevilger kr i tillegg til inntekter fra vaffelsalget deres. Ole Petter. Kjøper Ankerfeste og kjetting / tau Det må også monteres stige og ev. hoppe platting Søknad Anne plass 10. heller og platting. Godkjent Allmøte Div saker kom opp. Eget notat. Referat ut med Sjøhauginfo. Per Eventuelt: Ole Petter får parkere ved vognplass pga. militær beredskap. Neste møte Kl Møte avsluttet kl Per Høyem

14 Referat styremøte nr. 10/14 for Sjøhaug Naturistsenter SA Dato: kl Sted: Solrabben Sjøhaug Tilstede: Gyri Mikkelsen, Svein-Tore Andersen, Heidi Strømsnes, og Per Høyem Fraværende: Anne Kjærstad, Frank Johannessen Sak nr. Saksbeskrivelse Vedtak Ansvarlig Godkjenning av referat nr. 8 samt B-referater Purre på Frank vedr ref.nr 7 Heidi Ref nr og b-ref godkjent Oppfølgingssaker: ALLE SJEKKER EGENE UAVSLUTTEDE SAKER OG MELDER INN STATUS OG FREMDRIFTSPLAN. Økonomi: Følge opp arrangement penger, oppgjør inn på gavekonto med «øremerking» Svein-Tore Svein-Tore la frem perioderapport. Økonomien ser ut som vi ligger godt an i hlt. budsjett. Post: Kun regninger Diverse klager fra Ole Petter Larsen. Se vedlegg. Per Høyems besøk: Saksgang: Fotografering: Per forlot møtet under behandlingen. Sender mail til Per om at 3-dagers regel er brukt opp. Saksgang beskrives og sendes Ole Petter Vitner bekrefter at fotograf spurte om lov, om Ole Petter ønsker bildene slettet må han kontakte fotograf selv. Svein Tore Per Svein-Tore Søplestativer grillplass Stativer fjernes da det ikke sorteres. Enstemmig vedtatt Per Klage fra gjester på uteplass Beboer blir kontaktet for å løse saken. Per

15 84.14 Div. søknader. Se vedlegg. Svein-Tore Fra Beboer om å selge vogn på rot: Leie av rom på Solrabben. Søknad om Proffcamp på plass Medlemsmøtet. Div. innkomne forslag, Styrets egne forslag. Innkalling MM Oppfølging dugnad i hlt. investeringsbudsjett. Deling av bestyrerbolig? Avslått Legges ikke ut før til neste sesong. Godkjent så lenge brannavstander overholdes. Settes opp på eget møte. Styremedlemmer har frist til dette møtet for å fremme forslag. Konsentrere oss om de prosjektene vi har budsjettert på årsmøte. Sette opp et dugnadsmøte asap. for å få unna oppgaver. Bestyrer boligen får vente. Svein-Tore sender mail Brev fra beboer om styrearbeidet Brevet ble gjennomgått og diskutert. Vi jobber kontinuerlig med rutiner og holdninger. Eventuelt: Info brosjyre: Heidi begynner å samle stoff til brosjyren Møtet avsluttet kl Neste møte: Per Høyem Møte med beboer. Styret vurderer saken frem til neste møte. Vi snakker med involverte før vi tar en endelig avgjørelse. Det er forståelse mellom oss at ting kunne med fordel vært gjort annerledes fra begynnelsen av. Beboer sier også at når han skal ha fast telt senere vil ikke dette være høyere en vogna.

16 Referat styremøte nr. 11/14 for Sjøhaug Naturistsenter SA Dato: kl Sted: Solrabben Sjøhaug Tilstede: Gyri Mikkelsen, Anne Kjærstad, Svein-Tore Andersen, og Per Høyem Fraværende: Frank Johannessen og Heidi Strømsnes, Sak nr. Saksbeskrivelse Vedtak Ansvarlig Godkjenning av referat nr. 10 samt B-referat Oppfølgingssaker: ALLE SJEKKER EGENE UAVSLUTTEDE SAKER OG MELDER INN STATUS OG FREMDRIFTSPLAN. Ref nr 7 mangler fortsatt. Referat nr 10 er godkjent. Heidi lager B ref. Heidi / Frank Økonomi: Rydde i kasse rot. ordner dette med regnskap og revisorer. purrer ubetalte regninger, Inkassovarsler sendes når fristen er ute. Per leverte 3 reiseregninger. Post: regninger Diverse klager fra Ole Petter Larsen. Anke Sjekke bildene med tanke på å få slettet de som Larsen er på. Om de er på alle bildene, må vi ta dette opp til vurdering. Per Medlemsmøtet. Div. innkomne forslag, Styrets egne forslag. Innkalling MM. Mandat til medl møte må inn i vedtekter formulerer vi diskuterer det på mail Avgjørelse i saken vedr. plass nr. 27 Mikkelsen Isolasjonen fjernes. Uteplass avrettes med eksisterende masser. Maks 5 cm subus under heller. Utløpsrør gråvann fjernes Div brev fra beboer vedr. Solrabben og Bryggerhus. Søknad utslippstillatelse. Per holder dialogen med bebeoer. Røykeforbud på veranda Per

17 rabben Allmøte forberedelser. Eget notat. Per Domeneshop. Ønsker ikke å kjøpe fler domenenavn. Neste møte 14. sept. Kl Møte avsluttet: Per Høyem Eventuelt Sjekke Anne Sin strømmåler hvilke kontakter som går på måleren.

18 Referat styremøte nr. 11/14 for Sjøhaug Naturistsenter SA Dato: kl Sted: Sjøhaug Tilstede:, Heidi Strømsnes Anne Kjærstad, Svein-Tore Andersen, og Per Høyem Fraværende: Frank Johannessen og Gyri Mikkelsen Sak nr. Saksbeskrivelse Vedtak Ansvarlig Godkjenning av referat nr. 11 samt B-referat Oppfølgingssaker: ALLE SJEKKER EGENE UAVSLUTTEDE SAKER OG MELDER INN STATUS OG FREMDRIFTSPLAN. Status på prosjektene i investeringsbudsjettet. Kledning på bryggerhus skiftes. Pumpehus anbud fra Bygg Øst. Per tar dette. Se på mulighet til å gjøre om piper til luftekanaler Økonomi: Økonomirapport t.o.m august Ikke klar, sendes på mail Oppgjør til utflyttet bebeoer Bestyrer oppgjør. Faktura på uttak av varer til ØNF open osv. Stramme opp rutiner til neste år vedr uttak av kull osv. Info om nedsatte varer i kiosken Sjekke opp om overskuddet av rekeaften og rompa bar arrangementer er satt inn på konto. Etterlyse kopi av bevillingsattest. Post: Bankboksen er tømt og skjøtet og andre historiske papirer scannes og lagres på arkiv PC Medlemsmøtet. Div. innkomne forslag, Styrets egne forslag. Innkalling MM. Godkjent Per etterlyser ref nr. 7 fra Frank Alle leser igjennom gamle referater og evaluerer sine egne ansvarsområder. Sende ut saksliste Heidi Per Alle

19 92.14 Veggdyr hytte 4 Kontakte firma for pris Kontakte forsikring Nordisk naturisttreff 2015 Primo juni 2015 NNF arrangerer i samarbeid med oss vi starter samarbeid om planlegning. Mona er kontaktperson. Tidligere stevne er beskrevet i n nytt nr Utlysing av ledige plasser og frist. Svein Tore tar det med i info. Per års jubileum 2015 Tas opp på medlemsmøtet. Eventuelt: vann stengning Søknad fast telt fra beboere Gjennomgang av Brann / HMS perm: Anne redegjør for arbeidet og mangler. Røykvarslere må monteres på Solrabben Eldor, Vidar og Ivar tar det 18. og 19. okt. Godkjent Sende ut purring på HMS ark sammen med info Anne Møtet slutt Kl Neste møte: kl Per Høyem

20 Referat styremøte nr. 13/14 for Sjøhaug Naturistsenter SA Dato: kl Sted: Sjøhaug Tilstede: Frank Johannessen, Gyri Mikkelsen. Svein-Tore Andersen, og Per Høyem Fraværende: Heidi Strømsnes og Anne Kjærstad, Godkjenning av referat nr. 12 samt B-referat Oppfølgingssaker: Frank kontakter Bygg Øst vedr. Kjellertak Sjøhaughuset og 2*3 meter isolert pumpe hus. Godkjent. Frank retter ref. nr. 7 i løpet av neste uke. B-ref. Heidi Økonomi: Svein-Tore redegjorde for rapport. Gavekonto: Overskudd fra arrangementer settes inn der og merkes med formål og innskyter. Ordne opp i rot i bokføring med revisorer og regnskapsfører i oktober. Post: SSB rapport. ordner Medlemsmøtet. Forberedelse. Fullmakter? Per er møteleder. Referent? Alle. Forretningsordenen Tilbud fra Bravida vedr strøm Plus måler lite rom. Per Dugnader 4. og 11. oktober. Grave ut til støp pumpehus. Få lister fra Mona, som hjelper til med organisering. Idar og Frank begynner på Vangen den Per. Alle styremedlemmer bør være tilstede på dugnadene. Søknad på plass 13. Andre til plass 13 Eventuelt. Kjøpe Aircondisjonering resepsjon. Badestiger, Presenning til vegg på Vangen. Brannstige Tildelt plass 13. Tilbys Plass 33. Plass 8 Blir Ledig og lyses ut. Frank sjekker priser og handler inn. kjøper brannstige.

21 Møtet slutt Kl Neste møte: kl Per Høyem

22 Referat styremøte nr. 14/14 for Sjøhaug Naturistsenter SA Dato: kl Sted: Sjøhaug Tilstede: Frank Johannessen, Svein-Tore Andersen, og Per Høyem Mona Anita Ringsrød deltok på punkt Fraværende: Heidi Strømsnes, Anne Kjærstad, og Gyri Mikkelsen. Sak nr. Saksbeskrivelse Vedtak Ansvarlig Godkjenning av referat nr. 13 samt B-referat Oppfølgingssaker: Revidere egen, og total innsats i styret. Godkjent. Ref nr. 7 må ordnes av Frank snarest. Utsettes til neste møte når alle er tilstede. Heidi Økonomi: Mail fra bebeoer S-t tar årsavslutning i sammen med Mona Anita. ordner disse formalitetene. Altinn rettigheter til Svein-Tore Fra Per Post: SSB er ordnet. Kun faktura Klage fra beboere på innlegg på diskusjonsforumet Personangrep på nett er ikke akseptabelt. Folk skal ikke mobbes på forumet. Gjentatte brudd på «folkeskikk» kan føre til utestengelse fra forumet. Per og snakker med beboer så snart som mulig. Styret anser dette som et forhold mellom to medlemmer. I prinsippet ikke en styresak.

23 Dugnad Oppgaver og ansvar. Per og Mona tar hovedansvar. Frank tar med to pers på Vangen Årets bestyrerordning. Revidering, Hva lærte vi av dette? Bestillings ordning må det være en ansvarlig for. Faktura/følgeseddel må kopieres så vi har priser. Ønskelig med bedre kontinuitet med en bestyrer hele sesongen. Og faste åpningstider, med avløser i pausen i høysesong. Vi må i perioder med godt vær utenfor sesong ha en back up til ta imot gjester. Revidere arbeidsinstruks for bestyrer med tanke på å delegere bort oppgaver som ikke i hovedsak dreier seg om resepsjonen. Rutiner for kontroll av kjøle og frysedisker. Bestyrer må være avklart av avtroppende styre. Rutiner for mailbesvarelser Referat fra medlemsmøtet. S-t pusser litt på det og sender på nytt til styret Styrets innspill til valgkomite? Utsatt til neste møte. Hvem er på valg, og ønsker gjenvalg? Felle skauen overfor veien. Godkjent enstemmig Per Eventuelt Ny telefon Fra Siv Aina vedr. julepakker. Møtet slutt kl Neste møte: Per Høyem

24 Referat styremøte nr. 15/14 for Sjøhaug Naturistsenter SA Dato: kl Sted: Atea Bryn. Tilstede: Frank Johannessen, Svein-Tore Andersen, Gyri Mikkelsen og Per Høyem Fraværende: Heidi Strømsnes og Anne Kjærstad. Sak nr. Saksbeskrivelse Vedtak Ansvarlig Godkjenning av referat nr. 14 samt B-referat Oppfølgingssaker: Drenering Sjøhaughuset Anbud Bryggerhus + søknad til kommunen. Godkjent. Ref. nr. 7 ligger på arkiv pc. Frank skriver kontrakt for å sikre oss. Må passe på at vi er på å sjekke når fjellet er gravd frem, slik at vi er sikre på at dette blir tilfredsstillende utført. Per har kontakt med rørlegger og kommunen. Heidi Revidere egen, og total innsats i styret. Ansvarsområder for hvert styremedlem bør defineres klarere. Alle må sjekke sine saker fra tidligere referater. Økonomi: gikk igjennom rapporten. Økonomien er sunn og vi har god kontroll. Per kontakter Mona Anita for varetelling mm. Post: Kun fakturaer Styrets innspill til valgkomite? Vi trenger kompetente folk på fler forskjellige områder. Alle tenker på dette Søknad om lengre vogn 7,20 m Frank måler opp plassene på rekka, og ser på dette. Frank Prinsipper vedr. deling av andels / plassinnskudd. kontakter beboer og avklarer nærmere en

25 nedbetalingsordning Prinsipper for strømoppgradering. Skal de med rom også betale? Betaling for strømoppgradering Åremåls leiere deltar på spleiselaget. Beboer har betalt sin del ved oppgradering av egen kontakt Skjermvegg mellom veien og plass. Legges på is inntil videre Saker til årsmøtet «tapte» saker fra Saker fra medlemsmøtet. Overvannsrør fra bekken ved søppelplass. Vi må gå igjennom saker fra medlemsmøte, og forrige årsmøte. Anbud på ledning hentes inn og legges frem for årsmøte. Alle Frank Utlysning av rom og ledige plasser. lyser ut det som er ledig. Søknadsfrist Eventuelt: Mona Anita Har nøkler til hytter og hus. Hun har også bestyrer PC og tar booking i løpet av vinteren. Per starter med å ansette bestyrer. Låsing av bom utenom sesong. Møtet slutt kl Neste møte: Ca. februar Per Høyem

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 8 april 2014 1 Det ble avholdt styremøte i Kirkenes Båtforening 8 april 2014, klokken 1830 i foreningens lokaler Tilstede; Jonny Andersen, Roald Kristiansen,

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Årsmøte Referat 2012 Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av referent. 3. Valg av ordstyrar.

Detaljer

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 6 mai 2014 1 Det ble avholdt styremøte i Kirkenes Båtforening 6 mai 2014, klokken 1830 i foreningens lokaler Tilstede; Jonny Andersen, Geir Braathu,, Lars Even

Detaljer

MØTEDATO: STAD: REF.: 07.06.2010, kl. 20 Grendahuset

MØTEDATO: STAD: REF.: 07.06.2010, kl. 20 Grendahuset REFERAT: Styremøte Kolnes Grendahus A/L FORFALL: Heidi Werenfels DELTAKERAR: Anita Vikingstad, Sørgård, Helga Kjetland, Vikane, Ingvar Fagerland, Hilde Frøiland, Emberland, Grethe Smistad (observatør Grendautvalget)

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr:

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: 957 099 777 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Bergsvingen

Detaljer

Veileder for. sekretær

Veileder for. sekretær Veileder for sekretær CP-skolen 2016 Innhold Valg av sekretær... 2 Sekretærens oppgaver... 2 Møteinnkalling... 2 Innkalling til styremøte... 2 Innkalling til årsmøte... 2 Protokollskriving... 3 Regler

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

for samvirkeforetaket Starveien barnehage SA, org. nr

for samvirkeforetaket Starveien barnehage SA, org. nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Starveien barnehage SA, org. nr. 971 500 433 vedtatt på årsmøte den 17.10.1991, sist endret den 17.10.2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE HAGASLETTA VEL

REFERAT ÅRSMØTE HAGASLETTA VEL REFERAT ÅRSMØTE HAGASLETTA VEL Dato: Onsdag 22 mai. Kl 19.00 Sted: Musikkhytta i Rælingen Saksliste: Valg av møteleder og referent Møteleder: Rune Degerdal, Referent : Frank Brenn, Valg av styre Styreleder:

Detaljer

Sak 56/15 Norgesmesterskap hundekjøring barmark oktober 2018 *

Sak 56/15 Norgesmesterskap hundekjøring barmark oktober 2018 * Referat fra styremøte i Lillehammer brukshundklubb 14/3-16 på Blåmann Tilstede: Marit, Ellen, Jan Rune, Anne Katrine, Sidsel, Randi, Anita, Jan og Ingun. Sak 46/15 Olympiaparken * Øystein Dannemark i OP

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

Referat fra årsmøte i ABF for 2015 på Strandpromenaden 31, 17.mars 2016

Referat fra årsmøte i ABF for 2015 på Strandpromenaden 31, 17.mars 2016 Referat fra årsmøte i ABF for 2015 på Strandpromenaden 31, 17.mars 2016 Det var 29 stemmeberettigede tilstede + 23 fullmakter. Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Åpning og konstituering 1.1 23 fullmakter ble

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

Norsk Bobil Og Caravan Club. Avdeling Hammerfest. Referat fra Ekstraorderinært Årsmøte 2015.

Norsk Bobil Og Caravan Club. Avdeling Hammerfest. Referat fra Ekstraorderinært Årsmøte 2015. Norsk Bobil Og Caravan Club Avdeling Hammerfest Referat fra Ekstraorderinært Årsmøte 2015. Avholdt: 05.03.15, Kl 18.00 Sted: Hammerfest Kommunehus 2 etg Tilstede: 28 medlemmer. Som representant fra NBCC

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 10 mars 2014 1 Det ble avholdt styremøte i Kirkenes Båtforening 10 mars 2014, klokken 1800 i foreningens lokaler. Tilstede; Jonny Andersen, Roald Kristiansen,

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010

Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010 Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010 Saksliste 1. Åpning og registrering av frammøtte andelshavere 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av møteleder, referent samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket

VEDTEKTER for samvirkeforetaket VEDTEKTER for samvirkeforetaket org. nr. 871 470 472 Vedtekter er vedtatt som oppstart den 01.01.13, jfr vedtak årsmøte 04.12.12. Sist endret og vedtatt årsmøte den 03.11.16. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn

Detaljer

SA, , SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR MV

SA, , SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR MV VEDTEKTER FOR for samvirkeforetaket Veslefrikk barnehage Ålesund SA, org. nr. 971 487 240 vedtatt på årsmøte den 17.04.12, sist endret den 21.04.2010. 1. SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR

Detaljer

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter Nærsnes Barnehage SA Selskapsvedtekter for samvirkeforetaket Nærsnes barnehage SA, org. nr. 971499338 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike PROTOKOLL 2016 ÅRSBERETNING 2016 Dato: 3. mars 2O17 Sted: Sessvollmoen Dato: 3. mars 2017 kl. 17.00 43 medlemmer var tilstede. Protokoll Årsmøte 2017 Forsvarets

Detaljer

Årsmøte

Årsmøte Sted: Årsmøte 2017 22.04.2017 Begbyvein 16A, Fredrikstad Møtedato/-tid: Lørdag 22.04 2016, kl 12.45-13.55 Tilsted: 6 stemmeberettigede tilstede Saksnummer Sak 1a) Godkjenning av innkalling Tove Stalder

Detaljer

Oslo, ÅRSMØTE ONF 2017

Oslo, ÅRSMØTE ONF 2017 Oslo, 01.03.2017 ÅRSMØTE ONF 2017 TID: Torsdag 23. mars kl. 19:00 STED: Grorud menighetshus, Pastor Blaauws vei 3 (rett bak Grorud kirke) Lokalet åpner kl. 18:00, og det blir sosialt samvær i forkant av

Detaljer

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Åpning: Styrets leder ønsket velkommen til årsmøte og presenterte styret for sesongen 2013 Dagsorden for årsmøtet:. 1. ÅPNING. 2. KONSTITUERING:

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Holmsåsen huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Holmsåsen huseierforening Møtereferat fra styremøte i Holmsåsen huseierforening Dato for møte: (Møte 1) 16.04.2013 kl 18:00 20:00 (Hos Jan) Neste møte 10.06.2013 kl 18:00 20:30 (Hos Sylvi ) Deltagere Tine Schem Jan Engebretsen

Detaljer

Vedlikehold: Styremedlem Helge Karlsson, nr. 158 E-post: eller helst: Mobil:

Vedlikehold: Styremedlem Helge Karlsson, nr. 158 E-post: eller helst: Mobil: Kontaktpersoner i borettslagsstyret 2015-2016, med ansvarsområder: Styreleder, økonomi: Nestleder Marit Lyngås, nr. 116 E-post: marit.lyngas@live.no - eller, helst: styreleder@nordasgrenda.no Mobil: 971

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Styreinstruks PCN. Styreinstruks PCN. Vedtatt på styremøte den 7.1.2015. Instruksen gjelder frem til ny instruks er vedtatt.

Styreinstruks PCN. Styreinstruks PCN. Vedtatt på styremøte den 7.1.2015. Instruksen gjelder frem til ny instruks er vedtatt. Styreinstruks PCN Vedtatt på styremøte den 7.1.2015. Instruksen gjelder frem til ny instruks er vedtatt. Formål Styreinstruks PCN Styreinstruksen har som formål å gi en utdyping av styrets arbeid og saksbehandling

Detaljer

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 16.mars 2011

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 16.mars 2011 Gyssestad Båtforening Referat fra årsmøtet 16.mars 2011 Møtet ble avholdt på Valler videregående skole fra kl.18:30 til kl.20:30. Antall fremmøtte stemmeberettigede: 35, samt 1 med fullmakt. Styrets formann

Detaljer

Møtereferat. Møtetype: Styremøte Møte nr 0313 Sted: I havna Møtedato: 07.03.13. Referent: Helge Karlsen Antall sider inkl. denne: 5 Deltakere:

Møtereferat. Møtetype: Styremøte Møte nr 0313 Sted: I havna Møtedato: 07.03.13. Referent: Helge Karlsen Antall sider inkl. denne: 5 Deltakere: Møtereferat Møtetype: Styremøte Møte nr 0313 Sted: I havna Møtedato: 07.03.13 Referent: Karlsen Antall sider inkl. denne: 5 Deltakere: Aasvang (Leder), Per Andersskog (Nestleder), Willy Johansen (Styremedlem),

Detaljer

VEDTEKTER FOR.. VEILAG

VEDTEKTER FOR.. VEILAG Vedtatt på 1. ordinære årsmøte 2001. VEDTEKTER FOR.. VEILAG 1 Formål Veilaget skal stå for den daglige driften av de veiene som er omfattet av veilaget, jf 2. Veilaget skal sørge for at veiene er i forsvarlig

Detaljer

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016.

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. 1. Foreningens navn og medlemssammensetning. Foreningen er gitt navnet Khon Norway, som oversatt betyr Det norske folk. Foreningen består av

Detaljer

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE Selskapsvedtekter for Ånnerudtoppen barnehage SA Vedtatt i årsmøte 21.03 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v... 3 2 Formål... 3

Detaljer

MØTEREFERAT # SAK VEDTAK ANSVARLIG FRIST STATUS

MØTEREFERAT # SAK VEDTAK ANSVARLIG FRIST STATUS Beskrivelse: Styremøte Dato: 31. Mars 2011 Sted: Rolf Stenberg, Berger Tilstede: regersen, Hege Berge, Per Ove Sjøl, Rolf Stenberg, Morten Engnes, Jan Sjøl, Maria Moss, Flemming Vestergaard Ikke tilstede:

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP LENANGEN

NORSK FOLKEHJELP LENANGEN Side 1 av 8 Deltakere: Åse Mona, Tove, Freddy, Guro, Kjetil Forfall: Roy, Tove fram til 17:30 Ikke meldt forfall: Kent Roger Saksliste: 01/09 Skriv og orientering 02/09 Økonomi 1. Status 2. Revisor 3.

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent.

Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag Møtedato: Tirsdag 29.april 2014 Møtetidspunkt: kl 18.00 Møtested: Til stede: Lambertseter kirke 58 andelseiere, 11 representert ved fullmakt,

Detaljer

Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016

Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016 1 Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016 Innholdsfortegnelse 1. Valg av møteleder og referent... 1 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden... 1 3. Årsberetning... 1 4. Regnskap... 3 5. Budsjett...

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE 2/2015 ASKØY SEILFORENING

REFERAT FRA STYREMØTE 2/2015 ASKØY SEILFORENING REFERAT FRA STYREMØTE 2/2015 ASKØY SEILFORENING Tidspunkt: Mandag 16. mars 2015 kl 19 Sted Gamle klubbhuset Styremøte nr. 2/2015 Innkalt Styreleder Andre Farstad, Styremedlemmene, Espen Rosmer, Harald

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er:

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er: Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08 Tid: 18.30-21.10 Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Karl Hope JR. (Leder) Eivind Kvisgaard (nestleder) Britt Lillian Ødegaard (styremedlem) Gunn Hagebråten

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

TREKKERS NORGE VEDTEKTER

TREKKERS NORGE VEDTEKTER TREKKERS NORGE VEDTEKTER 1 1 Om foreningen a. Foreningens navn er «Trekkers Norge» og på engelsk «Trekkers Norway». b. Prime Directive 1. For Trekkers Norge er det sentralt å spre informasjon om og øke

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den VEDTEKTER for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr. 971 530 200 vedtatt på årsmøte den 09.03.2017, sist endret den 09.03.2017 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Dato for møte: (Møte 4) 18.11.2014 kl.18.00 20.00 (Hos Jan) Neste møte: Primo januar 15 Deltagere: Ann Evelyn Irgesund Jan Engebretsen Sylvi Frank (ref.)

Detaljer

INNKALLING til generalforsamling

INNKALLING til generalforsamling INNKALLING til generalforsamling Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Fæsteråsen Huseierlag torsdag 13. mars 2014 kl. 19:00 i felleslokalet i Skjenbrekken 24. SAKSLISTE: 1. Godkjenning

Detaljer

Møtedato: Skrevet: Skrevet av: Ola Wårås Lokasjon: Høgåshuset. Punkt PROTOKOLL ANSVAR FRIST

Møtedato: Skrevet: Skrevet av: Ola Wårås Lokasjon: Høgåshuset. Punkt PROTOKOLL ANSVAR FRIST Møtereferat Høgås velforening styremøte Januar 2015 Møtedato: 04.02.2015 Skrevet: 04.02.2015 Skrevet av: Lokasjon: Høgåshuset Neste møte: 04.03.2015 i Høgåshuset Tilstede: Vegard Åmot Bente Thorsås Frode

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00.

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Møtet ble holdt ved Folkehjelpshytta kl.1200 med 62 fremmøtte i tillegg til styret. 1. Åpning Møtet ble åpnet av styrets

Detaljer

Styremøte 01 12 Sak 01 12 Registrering av sameiet Sak 02 12 Valg av forretningsfører

Styremøte 01 12 Sak 01 12 Registrering av sameiet Sak 02 12 Valg av forretningsfører Styremøte 01 12 Referat styremøte 01 12 i sameiet Hersjøen Vest Dato og tidspunkt: 07.10.12, kl. 19.00 Sted: Sørlivegen 8 Tilstede: Tor Ole, Marius, Kristin og Hanne Forfall: Kaja Møteleder: Marius Referent:

Detaljer

for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. VEDTEKTER for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr. 987 002 646 vedtatt på årsmøte den 10.04.12, sist endret den 10.04.2012. 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

Protokoll fra årsmøte. Noreidestølen Huseierlag. Sted: Kantina Fanatorget

Protokoll fra årsmøte. Noreidestølen Huseierlag. Sted: Kantina Fanatorget Protokoll fra årsmøte i Noreidestølen Huseierlag 29.03.2006 Sted: Kantina Fanatorget Saksliste: 1. Konstituering av møte 2. Innkalling til årsmøte 3. Styrets årsberetning 4. Godkjenning av regnskap 5.

Detaljer

Onsdag den 15. mars 2017 kl.19.00

Onsdag den 15. mars 2017 kl.19.00 Haugerud, 27. februar 2017. Til garasjelagets medlemmer. Med dette innkalles det til årsmøte i Haugerud Garasjelag Onsdag den 15. mars 2017 kl.19.00 i Garasjelagets lokaler, Haugerudveien 22 (underetasjen)

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Onsdag 25.februar 2015 Varighet: 17.30 20.00 Tilstede styret: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB), Geir Hagen

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

www.gronberg-vel.no GRØNBERG VEL ÅRSMØTE GRØNBERG VEL Tid: 23.02.2010 klokka 20:00 Sted: Grendehuset Opprop / registrering

www.gronberg-vel.no GRØNBERG VEL ÅRSMØTE GRØNBERG VEL Tid: 23.02.2010 klokka 20:00 Sted: Grendehuset Opprop / registrering GRØNBERG VEL www.gronberg-vel.no ÅRSMØTE GRØNBERG VEL Tid: 23.02.2010 klokka 20:00 Sted: Grendehuset Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Opprop / registrering Åpning av møtet Kort orientering om

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening.

Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening. Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening. Tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening har et spesielt ansvar for å ivareta foreningens formål. Tillitsvalgte har et spesielt ansvar

Detaljer

Årsmøte i Porsmyra Grendelag

Årsmøte i Porsmyra Grendelag Årsmøte i Porsmyra Grendelag - 2017 Det innkalles herved til årsmøte i Porsmyra Grendelag 28. februar kl. 1900 Rosten skole (møt opp ved hovedinngangen, møtet er ikke i kantina denne gangen) Saksliste

Detaljer

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL OO---OO---OO---

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL OO---OO---OO--- Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Agenda : 1. Årsberetning 2016 2. Regnskap, revisjonsberetning

Detaljer

Referat fra. årsmøte i Breivika båthavn

Referat fra. årsmøte i Breivika båthavn Møtt 26 medlemmer inkl. 4 fra styret. Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 2009 1. Godkjenning av innkalling Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Johan Petter Thue enstemmig valgt 3. To personer

Detaljer

BOLIGREGLEMENTET. Studentsamskipnaden i Bergen, SiB Bolig

BOLIGREGLEMENTET. Studentsamskipnaden i Bergen, SiB Bolig BOLIGREGLEMENTET, SiB Bolig KAPITTEL 1: INNLEDNING Dette reglement omhandler boliger eiet og drevet av (SiB), og regulerer forhold som ikke er omtalt i leieavtalen. Reglementet er et tillegg til leieavtalen.

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 24. mars kl.

Detaljer

Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kasin Jakobsen, Leder Møtedato: 11-12.april 2014

Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kasin Jakobsen, Leder Møtedato: 11-12.april 2014 Referat Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kasin Jakobsen, Leder Møtedato: 11-12.april 2014 Jørgen Wear Tidspunkt: 11.april kl.16:00-19:00 12.april kl.09:00-12:30 Siri Lien Kristian Gravermoen Sted: Union

Detaljer

PROTOKOLL. Ordinært Sameiermøte (årsmøte)

PROTOKOLL. Ordinært Sameiermøte (årsmøte) PROTOKOLL Ordinært Sameiermøte (årsmøte) i Boligsameiet Åsheim Skog ble avholdt onsdag 21. april, 2010, kl. 19:00 i lokaler til Nordjordet 37, Lørenskog Innhold: 1. KONSTITUERING 2. ÅRSBERETNING FOR 2009

Detaljer

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER HALSA BÅTFORENING Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Foreningens navn er Halsa Båtforening (HBF) 1.2 Halsa Båtforening har til formål og arbeide for godt båtmiljø og friluftsliv på

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 23.01.2016 Navn, adresse og formål 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 03.10.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor. Foretaket er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Frøystad

Detaljer

Oppegård Skytterlag Referat fra styremøte nr 5 2012

Oppegård Skytterlag Referat fra styremøte nr 5 2012 Møte dato 01.10.2012 Sted Kurud Tid 18.00 21.00 Neste møte 07.01.2013 Sted Kurud Tid 18.30 21.00 Distr. Deltakere Meldt forfall Forfall Tom Robert Sletta (TRS) Franck Sommerlyst (FS) Øivind Johnsen (ref)

Detaljer

ÅRSMØTE, 24. MARS 2014

ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 NEDRE HEER VEL ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 HEER GRENDEUS KL 19.00, 2. ETASJE Dagsorden: 1. 1. Valg av møteleder, referent og representanter til å underskrive protokoll 2. 2. Godkjenning

Detaljer

Hovedstyremøte - SSK Dato: Tid: 18:30 21:00 Møtenr.: 2/2017

Hovedstyremøte - SSK Dato: Tid: 18:30 21:00 Møtenr.: 2/2017 Referat Hovedstyremøte - SSK Dato: 20.02.2017 Tid: 18:30 21:00 Møtenr.: 2/2017 Referent: Dan Tilstede: Siv Øye Carlsen (leder), Øystein Bredholt, Lisbeth Hjelle, Kurt Midttun, Gunnar Buvik, Dan Christensen,

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Oslokretsen er medlem av NKHF og er et bindeledd mellom NKHF og kretsens tilhørende koloni- og parsellhager.

VEDTEKTER FOR. Oslokretsen er medlem av NKHF og er et bindeledd mellom NKHF og kretsens tilhørende koloni- og parsellhager. VEDTEKTER FOR OSLO KRETS AV NORSK KOLONIHAGEFORBUND Stiftelsesår: 1927 Siste gang endret på årsmøte 09.03.2016 og ekstraordinært årsmøte 30.03.2016 (gjelder 11) 1 Navn Kretsens navn er Oslo krets (heretter

Detaljer

Tittel: Vedtekter for Døvik Båtforening DBF. Dok. nr. : DBF-001 Rev/Dato : 8/16.3.2016. Godkjent: Årsmøte 2016 Dato : 16.3.2016

Tittel: Vedtekter for Døvik Båtforening DBF. Dok. nr. : DBF-001 Rev/Dato : 8/16.3.2016. Godkjent: Årsmøte 2016 Dato : 16.3.2016 Tittel: for Døvik Båtforening DBF. Dok. nr. : DBF-001 Side : 1 av 5 Foreningens navn: Foreningens navn er Døvik Båtforening. Forkortes til DBF. DBFs webside er: www.dbf-porsgrunn.com 1 Formål og hensikt

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr. 996 144 917 Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 Sist endret den 5. januar 2015 1 - Formål Rotarys formål er Service above self. Mesna Rotaryklubb vil etter

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 11. mars kl. 18.30 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Ammerudsletta Borettslag

Protokoll fra generalforsamlingen i Ammerudsletta Borettslag Protokoll fra generalforsamlingen i Ammerudsletta Borettslag Møtedato 12.04.2007 Møtetidspunkt Kl. 18.00 Møtested Sarons Lokaler, Ammerudveien Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Vedtekter Førre båtforening. Revidert årsmøte 2016

Vedtekter Førre båtforening. Revidert årsmøte 2016 Vedtekter Førre båtforening Revidert årsmøte 2016 I NAVN OG FORMÅL 1 Forenings navn er Førre Båtforening (FBF). Førre båtforening er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforening (KNBF) region Sør. Førre båtforening

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie Møtedato Onsdag 07.05.08 Møtetidspunkt 19.00 Møtested Bjørndal Idrettsforenings klubbhus Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte.

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte. Til medlemmer i Sørlandets R/C Modellflyklubb (SRCM) og Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet som avholdes tirsdag 26.02.2013 kl 19 i kaffebar/lunsjrom på Kjevik bak militærhangar.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer