B-referat styremøte nr. 01/14 for Sjøhaug Naturistsenter SA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "B-referat styremøte nr. 01/14 for Sjøhaug Naturistsenter SA"

Transkript

1 B-referat styremøte nr. 01/14 for Sjøhaug Naturistsenter SA Dato: kl Sted: ATEA Brynsalléen 2 Oslo Tilstede: Per, Mona, Per, Svein-Tore, Ivar, Heidi og Mai-Britt (referent) Fraværende: Sak nr. Saksbeskrivelse Vedtak Ansvarlig Godkjenning av forrige referat Godkjent Oppfølgingssaker: Leiekontrakt: Det lages en enkelt kontrakt som henviser til vedtekter, ordensregler og ansvar for innbetaling av leie i rett tid. Arbeidsfordeling i styret resten av perioden: Hvert styremedlem får eget ansvarsområde og kan ta avgjørelser under dette uten å rådføre seg med resten av styret for å bli mer deltagende i styrarbeidet. Styremøtet brukes til oppdatering og avgjørelser på større saker. Svein-Tore: Økonomi Ivar: Litt klargjøring av plassen frem til våren Mona og Heidi: Klargjøring av resepsjon og kiosk til sesongen og organisering av dugnad. Mai-Britt: Referat, arkiv, oppdatering av regler, og svare på brev unntatt økonomiforespørsler. Per: Svare på brev, holde trådene samlet samt innkallinger. Hvert styremedlem kan disponere inntil kr. 5000,- for å dekke utgifter i forbindelse med dette arbeidet Økonomi: Årsregnskapet er ikke ferdig ennå. Overskuddet ser ut til å bli ca ,- før skatt. Det må ryddes litt i reskontroene før regnskapet kan avsluttes Ungdomsarbeide Ungdomshelg 2014: 11-13/7. Pølsesalg av ungdomsgruppa på årsmøte Det tas et møte med regnskapsbyrået med tanke på årsavslutningen og videreføring av kontrakten Godkjent Godkjent MB og MB Siv Aina Siv Aina PR 2014 PR-arbeidet og Pr-gruppa: Ønsker en kort årsberetning fra PR-gruppa PR-gruppa PR-budsjett Ses på sammen med budsjettarbeidet Styret T-skjorter, krus og div T-skjorter har vært populært og bør tenkes på igjen. Klistremerker med QR-kode til hjemmesiden vår.

2 Minnepinne med screen-saver med bilder fra Sjøhaug og informasjon. Sjekke priser M-B Samarbeide med Isefjær og utenlandske kontakter. F.eks. samarbeide ang. annonser Kalender og petanque mesterskap Nordisk petanque-mesterskap Per gir tilbakemelding til PRgruppa Avholdes 2/7 Per Frank J. Kalender Det må lages en kalender for sesongen Mona og Heidi Fester Solrabben + St. Hans Det forsøkes å lage noen fester for beboere og turister Heidi Etterlyse noen til å ordne rekefestene Adresselister og utmeldelser Noen tilbakemeldinger om feil adresser og utmeldinger Oppsigelser og utlysning av ledige plasser Etter to oppsigelser og ett dødsfall har vi pr. dd tre ledige plasser Ledige plasser: 12, 38, 35, 73 Utarbeidelse av flere plasser tas opp på årsmøtet De som ikke får plass får midlertidig plass på sletta Innspill dugnad Reparasjon av badstuataket, rydding av strand, båtbryggefeste, Oddbjørgs plass. Lappe presenning til grillplassen Legge ut etterlysning på Facebook Adresselista oppdateres Plassene utlyses snarest med søknadsfrist 15/3 og Per Vera Ouff har søkt om å reparere minigolfbanen som dugnadsoppgave Innvilget. Penger til oppgradering innvilges innen rimelige grenser Overføring av andelsbevis To andelsbevis er overdratt fra xx til xx. Overføringen skjedde før 31/12. Overføringen godkjennes INF merker Bestille 25 merker Årsberetning og forberedelser til årsmøte Tas på neste møte 2/3-14 Per EUNAT Spørsmål om det kan arrangeres EUNAT kongress på Sjøhaug siste helg i mai Eventuelt Innkalling til LTP-møte. Skal Per møte eller skal Mona møte alene? Litt usikkerhet på oppsett av en ny vogn og avstand i forbindelse med brannforskrifter. Mona ser på plan om hvordan dette skal gjennomføres og kommer tilbake med en plan hvis dette blir aktuelt. Per deltar Avstanden kontrollmåles. Mona Per Mona og Ivar

3 Referat styremøte nr. 02/14 for Sjøhaug Naturistsenter SA Dato: Tilstede: Per, Mona, Svein-Tore, og Mai-Britt (referent) Fraværende: Ivar, Heidi Godkjenning av forrige referat Forberedelse til årsmøtet: Regnskap: Årsregnskapet er snart klart. Noen ting som må sjekkes ut, men regner med at det vil bli avsluttet i løpet av kort tid. Innkomne forslag som skal behandles på årsmøte Eventuelt: Andelsbrev fra D.N.U er innlevert. Medlemskap er oppsagt. Invitasjon til å være med på mediahåndteringskurs i regi av NNF 6/4 på Kjevik. Pris 600,- Heidi Strømsnes

4 Referat styremøte nr. 03/14 for Sjøhaug Naturistsenter SA Dato: Tilstede: Per, Mona, Svein-Tore, Ivar, Heidi og Mai-Britt (referent) Fraværende: Ingen Godkjenning av forrige referat Gjennomgang av årsmøtepapirer Årsregnskapet er ikke ferdigstilt ennå. Balansen ang. lån til Sjøhaug og plassinnskudd mangler. Svein-Tore og Mai-Britt tar dette med regnskapsbyrået. Signering av regnskapet skjer elektronisk Godkjenning av Avtale om leie av fast plass Sendes ut sammen med årsmøtereferatet Måling av avstand mellom telt Styret godkjenner oppsetningen da det kun er få cm som avviker fra reglene og det vil være en uforholdsmessig stor jobb å flytte vogna og avstanden er innenfor myndighetens krav. Dersom det kommer nye krav fra myndigheter må vogna flyttes Behandling av div. brev,søknader,ansinitetsprinsipp og oppsigelser 6 saker behandlet Rentokil Tilbud om skadedyrsbekjempelse. Kr. 1560,- pr. kvartal Forslag om stenging av badstu på grunn av gulvets beskaffenhet. Det innhentes tilbud på flislegging av gulvet Kalender Forslag på kalender fra Mona Vann åpning ombygning Vannet settes på kun med UV-rensing til nytt pumpehus er ferdig. Det søkes å få åpnet vannet til 10. April, icenett åpnes til påske Medie-kurs / NNF årsmøte Ingen deltagere på dette kurset. Mulig å delta på neste kurs Ingen deltar på årsmøtet Heidi Strømsnes

5

6 Referat fra styremøte nr. 04/14 for Sjøhaug Naturistsenter SA Dato: Tilstede:Per, Frank, Svein-Tore, Heidi, Ole Petter, Anne og Gyri Fraværende: Ingen Godkjenning av forrige referat Oppfølgingssaker: ALLE SJEKKER EGENE UAVSLUTTEDE SAKER OG MELDER INN STATUS OG FREMDRIFTSPLAN Økonomi: Plassleie, plassinnskudd og strøm. Leieavtale Plassleie sendes ut i to rater, forfall og leieavtale ink. Plassinnskudd sendes Strøm Konstituering Taushetserklæring nye styremedlemmer Melding Br.reg. Signatur og prokura- Per og Svein Tore Nytt bankkort- egen konto Leder; Per Nestleder; Heidi Sekretær; Frank Johannesen Kasserer; Svein Tore Styremed, Ole Petter. Varamedlemmer, Gyrid Mikkelsen og Anne Kjærstad Oppdatering av vedtekter etter årsmøtet Formell godkjennelse av tilbud badstudusjrenovering Oppsagte plasser og utlysning / tildeling av ledige plasser Klargjøring av dugnad 1 og Gjennomgang av årsmøtereferat Eventuelt. Plass nr 1: Per formulerer brev til beboere om kjøp på rot- styret ser igjennom og godkjenner brevet. Utlevere søppelsoteringsmatrialle til plassen, poser ect Strøm: Kabler til vogn - godgjent gummikabler Utleie av stilasje til beboer Heidi Strømsnes

7

8 Referat fra styremøte nr. 05/14 for Sjøhaug Naturistsenter SA Dato: Tilstede:Per Høyem, Heidi Strømsnes,Ole Petter Larsen, Gyri Mikkelsen, Anne Kjærstad og Frank Johannessen Fraværende: Svein Tore Andersen Godkjenning av forrige referat Oppfølgingssaker: ALLE SJEKKER EGENE UAVSLUTTEDE SAKER OG MELDER INN STATUS OG FREMDRIFTSPLAN Økonomi: Utsettes til neste møte pga. kasserers fravær Prosess for vedtak vedr pengebruk. Penge bruk, utover vanlige driftsmidler skal godkjennes av styret. Vi kan ikke ha usikkerhet rundt dette. Prisliste Evaluering av dugnad 1 og 2 Restoppgaver utover sesong Oprette en arbeidsgruppe vedr. Vangen Evnt; søknad om disp. vedr nakenhet, søkand fra Petanque spillerne, bryllupsfest Opprettelse av forliksråd for behandling av tvistesaker klager og lignende mellom andelseiere Forliksrådet er direkte underlagt styret og rapporterer direkte til dette Kontrakter Bestyrer og vask / vaktmester Bestyreroppgaver deles mellom 2 Per avtaler en turnus med partene Sjøhaug info ut sammen med årsmøtereferat. Heidi Strømsnes

9

10 Referat styremøte nr. 06/14 for Sjøhaug Naturistsenter SA Dato: 14. og Tilstede: Frank Johannesen, Svein-Tore Andersen, Heidi Strømsnes, Anne Kjerstad, Gyri Mikkelsen og Per Høyem Fraværende: Ole Petter Larsen Godkjenning av referat nr 4 og 5 ALLE SJEKKER EGENE UAVSLUTTEDE SAKER OG MELDER INN STATUS OG FREMDRIFTSPLAN. Møteplan for sesongen: Styremøter 2. og 4. søndag i mnd. Kl Økonomi: Økonomirapport kommer i oppdatert form på neste møte. Priser oppfølging: Badstuutleie utenfor åpningstid: Kr pr påbegynt time. En time oppvarming er inkludert. Post: Bålbrenning godkjent MIB. Fordeling styrehonorar Til fordeling Bestyrer: Evaluering av bestyrerjobb- prosessen frem til nå og veien videre Branntilsyn: Fyringsforbud Vangen og Solrabben. Videre jobber Anne med brann kurs og ansvarlige. Røykvarslere må sjekkes i Sjøhaughuset og de andre må monteres Feier: rapport kommer. Egenerklæringer HMS i vogner Eventuelt: Behandling av søknader, klager og forslag tilsammen 21 saker Hermetisere rommet med råte på Vangen. Sporeprøve. Vente med å rive veggen til etter at sporeprøven er klar Heidi Strømsnes

11 Referat styremøte nr. 08/14 for Sjøhaug Naturistsenter SA Dato: Tilstede: Heidi Strømsnes, Gyri Mikkelsen, Ole Petter Larsen og Per Høyem Fraværende: Svein-Tore Andersen og Anne Kjerstad Godkjenning av referat nr. 7 Oppfølgingssaker: ALLE SJEKKER EGENE UAVSLUTTEDE SAKER OG MELDER INN STATUS OG FREMDRIFTSPLAN Økonomi: Post: Frank Johannessen trer midlertidig ut av styret pga bestyrerjobb Nytt anbud pipebeslag og luftehatter Godtatt Bevilge kr til materialer utleierom Rutiner for uttak av varer til div. arrangementer Allmøte Kun andelshavere har adgang. Sende ut info om dette på mail og henge opp oppslag. Påpeke at det ikke er sikkert at vi rekker å ta alle saker Familiehelg Bålfest på Olsok? Avventer om det kommer mye nedbør først Eventuelt: Evaluering av arr. På rompa bar m. Sjenkebevilgning Fint arr. Det må i fremtiden være 3 ansvarspersoner. Ev. bakvakt sanitet. Kanskje også litt strengere med å vise bort folk som har drukket for mye. ordner med sorterings dunker på grillplassen Tenåringshelg må informeres bedre på forhånd. Andre arr. Bør vurderes i forskjellige alderstrinn, for å verve nye naturister, og øke trivselen. Plass nr.nn. ble vurdert høydemessig. Behandlet 2 innkommende forslag Heidi Strømsnes

12 Referat styremøte nr. 09/14 for Sjøhaug Naturistsenter SA Dato: kl Sted: Solrabben Sjøhaug Tilstede: Anne Kjærstad, Svein-Tore Andersen, Heidi Strømsnes, Ole Petter Larsen og Per Høyem Fraværende: Gyri Mikkelsen Sak nr. Saksbeskrivelse Vedtak Ansvarlig Godkjenning av referat nr. 8 samt B-referater Oppfølgingssaker: ALLE SJEKKER EGENE UAVSLUTTEDE SAKER OG MELDER INN STATUS OG FREMDRIFTSPLAN. Heidi purrer på tidligere referater, Vi må få ut B referatene. Tidligere ansvarshavende har ikke fulgt opp dette. Referatet nr. 8 er godkjent. Referat nr mangler. Frank skulle rette dette. Per snakker med bebeoer og får hans «ord» inn i protokollen. Dette tas opp med han. Heidi. Per Økonomi: Det må ryddes i Dagsoppgjør etter kasse problemer. Bør kanskje ha med revisor på denne jobben. Forsikringer sjekkes om de er forholdsmessig på bygningsmassen og annet. Kasse, bankterminal og strømforsyning gikk i stykker pga. elektrikers aggregat. Svein-Tore følger opp. Sjekke reskontro nå Status på utgifter ihlt. budsjett. Svein-Tore Post: Klage fra Magnus Robberstad. Vedr oppfylling på plass 27. Styret besiktiger nok en gang Styroform og avløpsrør fjernes. Svein-Tore Mikkelsen innkalles til samtale pr. brev.

13 79.14 Diverse brev og protester på endring av ordensreglene. 3. klager på vedtaket med 25 underskrifter. Ole Petter Larsen forlot møtet og trakk seg fra styret etter denne saken. Vedtatt Mot en stemme å oppheve prøveordning. Ole Petter stemmer i mot oppheving. Det må kjøpes inn anker og kjetting til å feste ungdoms brygga. Det innføres ungdoms badstue en time før ordiner åpning. Bevilger kr i tillegg til inntekter fra vaffelsalget deres. Ole Petter. Kjøper Ankerfeste og kjetting / tau Det må også monteres stige og ev. hoppe platting Søknad Anne plass 10. heller og platting. Godkjent Allmøte Div saker kom opp. Eget notat. Referat ut med Sjøhauginfo. Per Eventuelt: Ole Petter får parkere ved vognplass pga. militær beredskap. Neste møte Kl Møte avsluttet kl Per Høyem

14 Referat styremøte nr. 10/14 for Sjøhaug Naturistsenter SA Dato: kl Sted: Solrabben Sjøhaug Tilstede: Gyri Mikkelsen, Svein-Tore Andersen, Heidi Strømsnes, og Per Høyem Fraværende: Anne Kjærstad, Frank Johannessen Sak nr. Saksbeskrivelse Vedtak Ansvarlig Godkjenning av referat nr. 8 samt B-referater Purre på Frank vedr ref.nr 7 Heidi Ref nr og b-ref godkjent Oppfølgingssaker: ALLE SJEKKER EGENE UAVSLUTTEDE SAKER OG MELDER INN STATUS OG FREMDRIFTSPLAN. Økonomi: Følge opp arrangement penger, oppgjør inn på gavekonto med «øremerking» Svein-Tore Svein-Tore la frem perioderapport. Økonomien ser ut som vi ligger godt an i hlt. budsjett. Post: Kun regninger Diverse klager fra Ole Petter Larsen. Se vedlegg. Per Høyems besøk: Saksgang: Fotografering: Per forlot møtet under behandlingen. Sender mail til Per om at 3-dagers regel er brukt opp. Saksgang beskrives og sendes Ole Petter Vitner bekrefter at fotograf spurte om lov, om Ole Petter ønsker bildene slettet må han kontakte fotograf selv. Svein Tore Per Svein-Tore Søplestativer grillplass Stativer fjernes da det ikke sorteres. Enstemmig vedtatt Per Klage fra gjester på uteplass Beboer blir kontaktet for å løse saken. Per

15 84.14 Div. søknader. Se vedlegg. Svein-Tore Fra Beboer om å selge vogn på rot: Leie av rom på Solrabben. Søknad om Proffcamp på plass Medlemsmøtet. Div. innkomne forslag, Styrets egne forslag. Innkalling MM Oppfølging dugnad i hlt. investeringsbudsjett. Deling av bestyrerbolig? Avslått Legges ikke ut før til neste sesong. Godkjent så lenge brannavstander overholdes. Settes opp på eget møte. Styremedlemmer har frist til dette møtet for å fremme forslag. Konsentrere oss om de prosjektene vi har budsjettert på årsmøte. Sette opp et dugnadsmøte asap. for å få unna oppgaver. Bestyrer boligen får vente. Svein-Tore sender mail Brev fra beboer om styrearbeidet Brevet ble gjennomgått og diskutert. Vi jobber kontinuerlig med rutiner og holdninger. Eventuelt: Info brosjyre: Heidi begynner å samle stoff til brosjyren Møtet avsluttet kl Neste møte: Per Høyem Møte med beboer. Styret vurderer saken frem til neste møte. Vi snakker med involverte før vi tar en endelig avgjørelse. Det er forståelse mellom oss at ting kunne med fordel vært gjort annerledes fra begynnelsen av. Beboer sier også at når han skal ha fast telt senere vil ikke dette være høyere en vogna.

16 Referat styremøte nr. 11/14 for Sjøhaug Naturistsenter SA Dato: kl Sted: Solrabben Sjøhaug Tilstede: Gyri Mikkelsen, Anne Kjærstad, Svein-Tore Andersen, og Per Høyem Fraværende: Frank Johannessen og Heidi Strømsnes, Sak nr. Saksbeskrivelse Vedtak Ansvarlig Godkjenning av referat nr. 10 samt B-referat Oppfølgingssaker: ALLE SJEKKER EGENE UAVSLUTTEDE SAKER OG MELDER INN STATUS OG FREMDRIFTSPLAN. Ref nr 7 mangler fortsatt. Referat nr 10 er godkjent. Heidi lager B ref. Heidi / Frank Økonomi: Rydde i kasse rot. ordner dette med regnskap og revisorer. purrer ubetalte regninger, Inkassovarsler sendes når fristen er ute. Per leverte 3 reiseregninger. Post: regninger Diverse klager fra Ole Petter Larsen. Anke Sjekke bildene med tanke på å få slettet de som Larsen er på. Om de er på alle bildene, må vi ta dette opp til vurdering. Per Medlemsmøtet. Div. innkomne forslag, Styrets egne forslag. Innkalling MM. Mandat til medl møte må inn i vedtekter formulerer vi diskuterer det på mail Avgjørelse i saken vedr. plass nr. 27 Mikkelsen Isolasjonen fjernes. Uteplass avrettes med eksisterende masser. Maks 5 cm subus under heller. Utløpsrør gråvann fjernes Div brev fra beboer vedr. Solrabben og Bryggerhus. Søknad utslippstillatelse. Per holder dialogen med bebeoer. Røykeforbud på veranda Per

17 rabben Allmøte forberedelser. Eget notat. Per Domeneshop. Ønsker ikke å kjøpe fler domenenavn. Neste møte 14. sept. Kl Møte avsluttet: Per Høyem Eventuelt Sjekke Anne Sin strømmåler hvilke kontakter som går på måleren.

18 Referat styremøte nr. 11/14 for Sjøhaug Naturistsenter SA Dato: kl Sted: Sjøhaug Tilstede:, Heidi Strømsnes Anne Kjærstad, Svein-Tore Andersen, og Per Høyem Fraværende: Frank Johannessen og Gyri Mikkelsen Sak nr. Saksbeskrivelse Vedtak Ansvarlig Godkjenning av referat nr. 11 samt B-referat Oppfølgingssaker: ALLE SJEKKER EGENE UAVSLUTTEDE SAKER OG MELDER INN STATUS OG FREMDRIFTSPLAN. Status på prosjektene i investeringsbudsjettet. Kledning på bryggerhus skiftes. Pumpehus anbud fra Bygg Øst. Per tar dette. Se på mulighet til å gjøre om piper til luftekanaler Økonomi: Økonomirapport t.o.m august Ikke klar, sendes på mail Oppgjør til utflyttet bebeoer Bestyrer oppgjør. Faktura på uttak av varer til ØNF open osv. Stramme opp rutiner til neste år vedr uttak av kull osv. Info om nedsatte varer i kiosken Sjekke opp om overskuddet av rekeaften og rompa bar arrangementer er satt inn på konto. Etterlyse kopi av bevillingsattest. Post: Bankboksen er tømt og skjøtet og andre historiske papirer scannes og lagres på arkiv PC Medlemsmøtet. Div. innkomne forslag, Styrets egne forslag. Innkalling MM. Godkjent Per etterlyser ref nr. 7 fra Frank Alle leser igjennom gamle referater og evaluerer sine egne ansvarsområder. Sende ut saksliste Heidi Per Alle

19 92.14 Veggdyr hytte 4 Kontakte firma for pris Kontakte forsikring Nordisk naturisttreff 2015 Primo juni 2015 NNF arrangerer i samarbeid med oss vi starter samarbeid om planlegning. Mona er kontaktperson. Tidligere stevne er beskrevet i n nytt nr Utlysing av ledige plasser og frist. Svein Tore tar det med i info. Per års jubileum 2015 Tas opp på medlemsmøtet. Eventuelt: vann stengning Søknad fast telt fra beboere Gjennomgang av Brann / HMS perm: Anne redegjør for arbeidet og mangler. Røykvarslere må monteres på Solrabben Eldor, Vidar og Ivar tar det 18. og 19. okt. Godkjent Sende ut purring på HMS ark sammen med info Anne Møtet slutt Kl Neste møte: kl Per Høyem

20 Referat styremøte nr. 13/14 for Sjøhaug Naturistsenter SA Dato: kl Sted: Sjøhaug Tilstede: Frank Johannessen, Gyri Mikkelsen. Svein-Tore Andersen, og Per Høyem Fraværende: Heidi Strømsnes og Anne Kjærstad, Godkjenning av referat nr. 12 samt B-referat Oppfølgingssaker: Frank kontakter Bygg Øst vedr. Kjellertak Sjøhaughuset og 2*3 meter isolert pumpe hus. Godkjent. Frank retter ref. nr. 7 i løpet av neste uke. B-ref. Heidi Økonomi: Svein-Tore redegjorde for rapport. Gavekonto: Overskudd fra arrangementer settes inn der og merkes med formål og innskyter. Ordne opp i rot i bokføring med revisorer og regnskapsfører i oktober. Post: SSB rapport. ordner Medlemsmøtet. Forberedelse. Fullmakter? Per er møteleder. Referent? Alle. Forretningsordenen Tilbud fra Bravida vedr strøm Plus måler lite rom. Per Dugnader 4. og 11. oktober. Grave ut til støp pumpehus. Få lister fra Mona, som hjelper til med organisering. Idar og Frank begynner på Vangen den Per. Alle styremedlemmer bør være tilstede på dugnadene. Søknad på plass 13. Andre til plass 13 Eventuelt. Kjøpe Aircondisjonering resepsjon. Badestiger, Presenning til vegg på Vangen. Brannstige Tildelt plass 13. Tilbys Plass 33. Plass 8 Blir Ledig og lyses ut. Frank sjekker priser og handler inn. kjøper brannstige.

21 Møtet slutt Kl Neste møte: kl Per Høyem

22 Referat styremøte nr. 14/14 for Sjøhaug Naturistsenter SA Dato: kl Sted: Sjøhaug Tilstede: Frank Johannessen, Svein-Tore Andersen, og Per Høyem Mona Anita Ringsrød deltok på punkt Fraværende: Heidi Strømsnes, Anne Kjærstad, og Gyri Mikkelsen. Sak nr. Saksbeskrivelse Vedtak Ansvarlig Godkjenning av referat nr. 13 samt B-referat Oppfølgingssaker: Revidere egen, og total innsats i styret. Godkjent. Ref nr. 7 må ordnes av Frank snarest. Utsettes til neste møte når alle er tilstede. Heidi Økonomi: Mail fra bebeoer S-t tar årsavslutning i sammen med Mona Anita. ordner disse formalitetene. Altinn rettigheter til Svein-Tore Fra Per Post: SSB er ordnet. Kun faktura Klage fra beboere på innlegg på diskusjonsforumet Personangrep på nett er ikke akseptabelt. Folk skal ikke mobbes på forumet. Gjentatte brudd på «folkeskikk» kan føre til utestengelse fra forumet. Per og snakker med beboer så snart som mulig. Styret anser dette som et forhold mellom to medlemmer. I prinsippet ikke en styresak.

23 Dugnad Oppgaver og ansvar. Per og Mona tar hovedansvar. Frank tar med to pers på Vangen Årets bestyrerordning. Revidering, Hva lærte vi av dette? Bestillings ordning må det være en ansvarlig for. Faktura/følgeseddel må kopieres så vi har priser. Ønskelig med bedre kontinuitet med en bestyrer hele sesongen. Og faste åpningstider, med avløser i pausen i høysesong. Vi må i perioder med godt vær utenfor sesong ha en back up til ta imot gjester. Revidere arbeidsinstruks for bestyrer med tanke på å delegere bort oppgaver som ikke i hovedsak dreier seg om resepsjonen. Rutiner for kontroll av kjøle og frysedisker. Bestyrer må være avklart av avtroppende styre. Rutiner for mailbesvarelser Referat fra medlemsmøtet. S-t pusser litt på det og sender på nytt til styret Styrets innspill til valgkomite? Utsatt til neste møte. Hvem er på valg, og ønsker gjenvalg? Felle skauen overfor veien. Godkjent enstemmig Per Eventuelt Ny telefon Fra Siv Aina vedr. julepakker. Møtet slutt kl Neste møte: Per Høyem

24 Referat styremøte nr. 15/14 for Sjøhaug Naturistsenter SA Dato: kl Sted: Atea Bryn. Tilstede: Frank Johannessen, Svein-Tore Andersen, Gyri Mikkelsen og Per Høyem Fraværende: Heidi Strømsnes og Anne Kjærstad. Sak nr. Saksbeskrivelse Vedtak Ansvarlig Godkjenning av referat nr. 14 samt B-referat Oppfølgingssaker: Drenering Sjøhaughuset Anbud Bryggerhus + søknad til kommunen. Godkjent. Ref. nr. 7 ligger på arkiv pc. Frank skriver kontrakt for å sikre oss. Må passe på at vi er på å sjekke når fjellet er gravd frem, slik at vi er sikre på at dette blir tilfredsstillende utført. Per har kontakt med rørlegger og kommunen. Heidi Revidere egen, og total innsats i styret. Ansvarsområder for hvert styremedlem bør defineres klarere. Alle må sjekke sine saker fra tidligere referater. Økonomi: gikk igjennom rapporten. Økonomien er sunn og vi har god kontroll. Per kontakter Mona Anita for varetelling mm. Post: Kun fakturaer Styrets innspill til valgkomite? Vi trenger kompetente folk på fler forskjellige områder. Alle tenker på dette Søknad om lengre vogn 7,20 m Frank måler opp plassene på rekka, og ser på dette. Frank Prinsipper vedr. deling av andels / plassinnskudd. kontakter beboer og avklarer nærmere en

25 nedbetalingsordning Prinsipper for strømoppgradering. Skal de med rom også betale? Betaling for strømoppgradering Åremåls leiere deltar på spleiselaget. Beboer har betalt sin del ved oppgradering av egen kontakt Skjermvegg mellom veien og plass. Legges på is inntil videre Saker til årsmøtet «tapte» saker fra Saker fra medlemsmøtet. Overvannsrør fra bekken ved søppelplass. Vi må gå igjennom saker fra medlemsmøte, og forrige årsmøte. Anbud på ledning hentes inn og legges frem for årsmøte. Alle Frank Utlysning av rom og ledige plasser. lyser ut det som er ledig. Søknadsfrist Eventuelt: Mona Anita Har nøkler til hytter og hus. Hun har også bestyrer PC og tar booking i løpet av vinteren. Per starter med å ansette bestyrer. Låsing av bom utenom sesong. Møtet slutt kl Neste møte: Ca. februar Per Høyem

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Viking Borettslag Lavollgata 30 B 8800 SANDNESSJØEN Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Sted: Sentrumkirka, Nessgata Antall til stede: 22, 21 etter sak 2. 1. Etter

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke.

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Håndbok for Søre Neset Idrettslag

Håndbok for Søre Neset Idrettslag 01 14.11.07 Utgitt for kommentar KK Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Dokument tittel: Godkjent av Håndbok for Søre Neset Idrettslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL MED HÅNDBOK FOR SØRE NESET IDRETTSLAG...

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer