Virksomhetsplan 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan 2013"

Transkript

1 Virksomhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling 0

2 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse Overordnede føringer De viktigste utfordringene Visjon Formål Verdier Mål og aktiviteter

3 1. Situasjonsbeskrivelse 1.1 Overordnede føringer Vedtekter inkl. formål Visjon Verdier Kommunikasjonsstrategi for Hageselskapet Arbeidsplan 2013 o Styrket omdømme av Hageselskapet o Bærekraftige hager, og de grønne verdiers innflytelse på folkehelse o Organisajonsutvikling 1.2 De viktigste utfordringene De viktigste utfordringene for Hageselskapet er Økt synlighet Styrket omdømme 1. Enhetlig kommunikasjon* Øke bevissthet og kunnskap om viktigheten av bærekraftig hagebruk 2. Verdien av biologisk mangfold i hagen* Medlemsvekst 3. Fokus på aktuelle rekrutteringsarenaer* Revitalisering av organisasjonen Videreutvikle administrasjonen *Prioriterte fokusområder vedtatt på styremøtet september Visjon Hva skal Hageselskapet bidra til i samfunnet? Det norske hageselskap skal arbeide for å bedre menneskers livskvalitet gjennom grønne opplevelser 2

4 Formål Hva skal Hageselskapet gjøre for hvem, og hvorfor? Det norske hageselskapets formål er å fremme hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt grønne omgivelsers positive helseeffekt for det enkelte menneske, familien og samfunnet. Presiseringer og kommentarer til formålet: Hva skal Hageselskapet gjøre Vi skal informere, inspirere, veilede og drive opplæring Vi skal gi mennesker en god og positiv opplevelse gjennom egen og andres haging Vi skal bidra til grønne bærekraftige privathager og offentlige uterom Vi skal knytte mennesker sammen i sosialt samvær og fellesskap Vi skal bidra til bedre helse og økt trivsel Vi skal bidra til hortikulturell kompetanseheving For hvem skal vi gjøre det: Prioritert målgruppe i 2013 er: Medlemmene vi er først og fremst en medlemsorganisasjon Organisasjonen den er vårt verktøy for å nå ut Potensielle medlemmer o Hageinteresserte o Har hage o Mellom år o Begge kjønn, men noe mer oppmerksomhet mot menn enn tidligere Fagmiljøer i offentlig og privat sektor Hvorfor skal vi gjøre dette: Vi ønsker å øke forståelsen for at grønn kompetanse/kunnskap er avgjørende for en bærekraftig utvikling. Vi ønsker å bidra til at alle deler av befolkningen har tilgang til gode grønne utemiljøer. 3

5 Vi ønsker å bidra til at mennesker har en meningsfylt fritid Vi ønsker å bidra til bedre folkehelse 3 Verdier Hva skal vi kjennetegnes av i vår atferd? Totalt sett skal Hageselskapet kjennetegnes av å være: o Kompetent o Engasjert o Tilgjengelig Kommentarer til hva vi ønsker å kjennetegnes av: Verdi Med denne verdien mener vi: Kompetent Vi utvikler oss faglig Vi formidler faglig kompetanse Vi er en premissleverandør, og setter agendaen på våre grøntfaglige områder Vi er fremtidsrettet Vi opptrer som en samfunnsaktør Engasjert Vi tror på det vi jobber med! Vi mener det vi jobber med er viktig, er stolte av det og brenner for det! Vi ønsker å formidle Vi inspirerer Vi er fremtidsrettet Vi er søkende etter mer informasjon Vi opptrer som en samfunnsaktør og følger med i samfunnsutviklingen Vi er entusiastiske, smittende Vi er ekte og ærlige Vi er interessert i dem vi kommuniserer med Tilgjengelig Vi setter oss inn i ståstedet til den vi kommuniserer med Vi bruker riktig kanal til de enkelte budskap, slik at vi når frem Vi tilpasser vårt budskap til våre målgrupper Vi kommuniserer på en forståelig måte; verbalt, skriftlig, elektronisk og visuelt Vi svarer på henvendelser Vi er fremtidsrettet Vi er en samfunnsaktør 4

6 Hageselskapets administrasjon skal legge til rette for at all ekstern kommunikasjon fra organisasjonen kjennetegnes av dette, dvs hjelpe fylkesavdelinger og lokallag til å bruke verdiene som rettesnor i sin kommunikasjon 5

7 4 Mål og aktiviteter Hva skal vi ha oppnådd på de enkelte arbeidsområdene, og når? Hva konkret skal vi gjøre for å oppnå målene, og når? Hvem har ansvaret og rapporterer? Hvilken kostnad medfører aktiviteten/målet? Hva, hvordan og når skal det rapporteres? Målområde omdømme 1. Hageselskapets omdømme er styrket i ønsket retning Aktivitet Ansvar Rapportering/oppfølging 1.1 Vi har implementert ny visuell identitet i organisasjon og administrasjon o Norsk Hagetidend Tonje Bladet er klart gjenkjennelig som et produkt fra Hageselskapet. Ny redaktør vil også gjøre endringer fra årsskiftet 2013/14 mht bladets utseende og uttrykk, uten at dette nødvendigvis legges for tett opp mot Hageselskapets profilelementer. Norsk hagetidend er også et løssalgsblad og må følge de trender som råder i bladverden for å hevde seg i bladhyllene. o Hjemmesider Tonje Et arbeid som pågår løpende. o Profilmateriell Tonje Etterhvert som nytt materiell utvikles, implementeres Hageselskapets profil og identitet. Det er forsvarlig og god økonomi. o Maler legges ut på Bakhagen Tonje Maler for ulike prosjekter og virksomhet legges ut fortløpende. 6

8 Vedr logoer for fylkesavdelinger og hagelag er det meste på plass. Vi venter på tilbakemelding fra noen fylker for å kunne ferdigstille materialet til disse. o Profilhåndbok Tonje Skal ferdigstilles i inneværende år. o Implementert kommunikasjonsstrategi Tonje Et løpende arbeid som pågår daglig. 1.2 Kommunikasjonsstrategien brukes aktivt i administrasjonens arbeid o Kurs for talspersoner Tonje Behov bør vurderes. o Mediestrategi implementert Tonje o Webstrategi laget Tonje Ikke ennå. Men - det arbeides like fullt daglig etter en overordnet plan: Hageselskapet skal gjøres synlig og styrke sitt omdømme gjennom de sakene vi velger å profilere oss på. Det underliggende vil alltid være at vi besitter stor fagkunnskap, betydelig engasjement gjennom mange aktive medlemmer og at vi gjennom offentlige/næringslivs- oppdrag og uoppslitelig hageglede og hageinnsats i private hager bidrar til biologisk mangfold og bærekraftige hager. Nytt fra Hageselskapet løftes frem i lettleste, illustrerte nyhetssaker på våre hjemmesider og suppleres og forsterkes gjennom de sosiale mediearenaene vi er til stede på. Hvilke som velges avhenger av type sak. Hjemmesidene skal også gjennomgås og det vil på sikt finne sted endringer og forbedringer her. Dette er et arbeid som pågår løpende etter at en plan er lagt for dette løpet. o Oppdatert innhold i medlemskommunikasjonen Tonje o Direkte kommunikasjon med medlemmene (nyhetsbrev) Tonje 1.3 Vi har økt synligheten av Hageselskapets virksomhet o Mediedekning Tonje Første halvår viser en nedgang i antall oppslag i media sammenlignet med samme tidsrom i fjor; 993 mot Antatte årsaker: 7

9 Hageselskapet sender ukentlige artikler til ANB (Avisenes nyhetsbyrå). Dette gir oss oppslag i mange lokalaviser. Det ble ikke sendt inn artikler i januar, februar og mars i år, på grunn av nødvendige omprioriteringer grunnet langtidssykefravær i redaksjonen. Mange aviser har gått over til å benytte ANB-artiklene utelukkende på nettsidene sine, mens mange i fjor hadde sakene både i papirutgaven og på nettsidene. Det var færre oppslag om 1000 åpne hager enn i 2012, noe av dette må trolig tilskrives sykefravær. I tillegg sluttet profilert redaktør Tommy Tønsberg, og mange mediehenvendelser gikk, og går fortsatt direkte til ham som person. Nytilsatt redaktør/kommunikasjonssjef tiltrådte i en hektisk fase for Hageselskapet med mange store prosjekter som fant sted i samme tidsrom. SISTE: Mediestatistikken for perioden etter at ny redaktør ble tilsatt, dvs. mai-august, viser en ny fremgang i mediedekningen på 5,3% sammenliknet med samme periode i o Sosiale medier Tonje Hageselskapet benytter sosiale medier aktivt til å øke sin synlighet og komme i dialog med hageinteresserte, medlemmene og alle lesere av Norsk hagetidend. På Facebook er det (uke 35) 648 som følger oss. Vi øker med et snitt på 12 personer i uken. Av statistikken på FB er det tydelig å se at 1000 åpne hager engasjerte de som følger oss. Vi har også etablert en profil på bildedelingsmediet Instagram og har allerede 130 som følger oss her. Instagram vokser fortere enn facebook for Hageselskapet. Hagefolk liker å dele hagebilder og det er hele ideen bak dette sosiale mediet. På relativt ny twitterprofil følges Hageselskapet nå av 45. Twitter blir neppe noen veldig viktig kanal for oss, men vi benytter den til å 8

10 o o Kampanje om bærekraftig hagebruk i samarbeid med Miljøverndepartementet, hovedfokus på humler Landsomfattende prosjekt: Grenseløse grønnsaker og urter Hageselskapets gave til Dronning Sonjas 75 årsdag forsterke enkelte nyheter og følge opp fagmiljøer, offentlige myndigheter og eks. annonsører. Hagebloggerne er også en viktig kanal for Hageselskapet. Vi får nå medieovervåkning også fra bloggverden og vi åpner ny spalte i Norsk Hagetidend hvor Norges største hageblogg deler inspirasjon med våre lesere. Dette omtales også på hennes blogg; Moseplassen Tove er opprettet som kampanjeside. Mye aktivitet og uvanlig stor oppslutning på svært kort tid med aktive deltakere på sosiale medier! Det er produsert 4 videosnutter med Hilde Hummelvold og Tommy Tønsberg, tilgjengelig på kampanjesiden. 7. mai: lansering av kampanjen med Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell i Solvang Kolonihage. Matskribent Andreas Viestad, direktør i Det norske hageselskap Tove Berg og forsker Ørjan Totland holdt også innlegg. Pressedekning. 13. juni: arrangement i Spikersuppa i Oslo med Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell og ordfører Fabian Stang samt klasse 4B Trasop skole. Utnevning av «humleambassadører». Direktør Tove Berg var konferansier. Pressedekning. Prosjektmidler er innvilget fra Miljøverndepartementet. Tove Gjennomført 2 moduler i kompetanseprogram for prosjektets 5 utvalgte kvinner med ulik kulturell bakgrunn. Holdt foredrag om norsk landbruk og norsk matkultur, eksotiske grønnsaker, Dnh historie, dyrkingsteknikk, Det norske kongehus Gitt ut bok i samarbeid med Loveleen Brenna; Grenseløse grønnsaker og urter. Faglig omtale av grønnsaker og urter er utarbeidet av Sølvi Svendsen. Inngått avtale med Z-forlag om provisjon av salget. Produsert materiell som kan brukes på ulike arrangement rundt om i landet. Maler, foredrag etc er lagt ut på Bakhagen, og fysisk materiell kan rekvireres fra Sandstuveien. Det vil også bli lagt ut et kurs på 9

11 Studieforbundet Natur og Miljø som kan holdes lokalt. Direktør var i audiens på Slottet Dronningen er meget engasjert i prosjektet, og ønsker å være oppdatert. Hun har personlig kommet med forslag til steder i Norge som vi kan holde arrangementet. Lansering i Hønefoss med H.M. Dronningen til stede. Ca 150 fremmøtte. Mediedekning, 33 oppslag totalt på prosjektet, i Dagbladet, Aftenposten, NRK (til «Året med kongefamilien»), TV2, ABC nyheter, lokalaviser, Kurdisk TV til sending for nordmenn med innvandrerbakgrunn. Se presentasjon fra lanseringsdagen: Telemark fylkesavdeling gjennomførte et vellykket arrangement 30. og 31. august i Skien under Mersmak-festivalen. Referat kommer på fylkeslederkonferansen, hvor vi også beslutter kommende arrangementer. Prosjektet støttes økonomisk av Sparebankstiftelsen DnB. o Hagemesse Tom Hageselskapet deltok med stand på Hagemessen i Lillestrøm april. Vi har produsert nytt messeutstyr/plakater i hht ny profil. Vi engasjert landskapsarkitekt Kari Schøyen til å sitte ved «planleggingsbordet» Populært tiltak! 27 nye medlemmer for 1 år og 27 nye medlemmer for 2 år. Salg av Norsk Hagetidend, Staudehefter og bøker, inklusiv lansering av boken «Grenseløse grønnsaker og urter» med signering. Salgstall: Sortslista 13 stk, Sommerblomster 5 stk, Staudeboka 7stk, 10

12 Løk og knoller 2 stk, Trivsel i hagen 7 stk og Grenseløse grønnsaker og urter 40stk. o 1000 åpne hager Liv/Tonje Arrangementet gjennomført Administrasjonen engasjerte sekretær i Oslo Fylkesavdeling, Wenche Røtterud, som prosjektleder. (Tidl kommunikasjonssjef har vært sykmeldt siden april 2013 og er det fremdeles.) Materiell ble utviklet og sendt til deltakere helt opp mot arrangementsdato for etternølere. Ca samme antall deltakere som i fjor 235 hager. I tidsrommet har vi fått 106 nye medlemmer som antas hovedsakelig å være et resultat av 1000 åpne hager. Utkast til pressehenvendelser lagt ut til fritt bruk. Saken ble promotert gjennom bred utsendelse av pressemelding og en rekke lokale pressehenvendelser. Dagen er fyldig omtalt på selskapets hjemmesider, i våre kanaler i sosiale medier før, under og etterpå. Tall for treff på Hageselskapets hjemmesider viser en svært markant oppgang knyttet til denne dagen. På facebook er det også interesse for disse sakene. Mediedekning: Det er færre antall medieoppslag som inneholder «1000 åpne hager» i 2013; 205 mot 348 i fjor. o Boligkurs Liv/Nina I grøntfaglig ansvarlig sitt fravær ble Nina Habberstad engasjert i juni for å planlegge og gjennomføre Boligkurset, et kurs Hageselskapet har holdt årlig siden 1970-tallet. Underveis i planleggingen viste det seg at det ikke var søkt Husbanken om finansiering av kurset innen fristen. Direktør har vært i kontakt med ass.dir. i Husbanken, Inger Vold Zapffe, for å se om det likevel fantes muligheter, noe det dessverre ikke gjorde. Kurset vil derfor ikke bli holdt i år. Vi har fått svært mange påmeldinger til 2013-kurset, som vi vil følge opp i forholdt til o Skoleprosjekt Liv/Nina Det er i 2013 gitt gratis veiledning i planlegging av skolens uterom for 11

13 Kongsberg International School og Kongsberg International Preschool. Utdanningsdirektoratet har endret kriteriene for tildeling av midler, og Hageselskapets søknad ble i år ikke innvilget. Direktør sjekker andre muligheter. o Hagekulturpris Tom Hagekulturprisen for 2013 ble tildelt Prestegårdshagen på Værnes (Nord- Trøndelag), Storedal Kultursenter (Østfold) og Helen Fredholms besøkshage (Oppland). Nyhet om tildelingen til Prestegårshagen på Værnes ble formidlet på hjemmesider og i Hageselskapets sosiale medier, Norsk hagetidend og sendt som pressemelding til lokale medier og nyhetsbyråene. De øvrige prisvinnerne vil bli fulgt opp på samme måte ved tildeling. Det er produsert plaketter som følger prisene, og som skal monteres på et lett synlig sted. o Nettverksbygging Alle Tove: Miljøverndepartementet spesielt Tom: Slottsgartner Tore Smaaland og pensjonert landskapsarkitekt hos riksantikvaren Mette Eggen. 1.4 Konseptet Norsk Hagetidend er gjennomgått ihht fremtidige markedsbehov o Redaktøransettelse Tove Tonje Waaktaar Gamst ansatt o Kartlegge muligheter for digitale utgaver Tonje Det settes på vent til man har en avklart økonomisk situasjon. o Visuell profil Tonje Ref ovenstående pkt: Bladet er klart gjenkjennelig som et produkt fra Hageselskapet. Ny redaktør vil også gjøre endringer fra årsskiftet mht bladets utseende og uttrykk, uten at dette nødvendigvis legges for tett opp mot Hageselskapets profilelementer. Norsk hagetidend er også et løssalgsblad og må følge de trender som råder i bladverden for å hevde seg i bladhyllene. 1.5 Fylkesavdelinger og lokallag er bevisste sine forpliktelser som del av Det norske hageselskap o Seminar for nye fylkesledere Tom Tatt opp roller og forpliktelser på seminaret 11. april. 12

14 o Tillitsvalgsamlinger Tom Innlegg av Tove Berg på samlingen 31. mai med budskap om roller og forpliktelser for representantene og tillitsvalgte generelt. Arbeidet vil bli fulgt opp fremover, slik at vi får et godt og fruktbart samspill mellom representantskapet, landsstyret, administrasjonen og de tillitsvalgte i arbeidet med å nå våre mål i arbeidsplanen. o Vedtekts gjennomgang (fylkesavdelinger/lag) Tove Arbeidsgruppe bestående av styrets daværende leder Ole Petter Vik, nestleder Inghild Næss og direktør Tove Berg har påbegynt gjennomgangen med siktemål å legge justeringer frem for representantskapsmøtet o Visuell profil Tom Lagene i 17 av 19 fylkesavdelinger har pr. dato fått laget sin egen logo som er lagt ut på Bakhagen sammen med fylkeslogoene. Verve materiell er laget med ny logo. Ulike maler er lagt ut på Bakhagen til fri benyttelse. Profilartikler er foreløpig satt på vent grunnet økonomien. Målområde bærekraftige hager 2. Kunnskapen om bærekraftig hagebruk er styrket Aktivitet Ansvar Rapportering/oppfølging 2.1 Vi tilbyr aktuelle tjenester og aktiviteter o Artikler i Norsk Hagetidend Tonje Ja, gjennom artikler om dyrking, hageskjøtsel uten gift, kompostering mm og dette vil fortsette å prege bladet. Artiklene skal inneholde en «slik gjør du» del som legger enda bedre til rette for å øke kunnskap blant leserne. o Humlebrosjyre Liv Det er ikke laget noen brosjyre enda, men det er trykket opp 2000 nye humleplakater i samarbeid med Artsdatabanken og NINA. Ettertrykket klistremerke med Sibirhumlen. Plakaten er veldig populær. Den deles ut på våre arrangementer, og kan også bestilles gratis fra administrasjonen eller lastes ned fra Hageselskapets nettside. o Foredrag til lokallag Liv/Sølvi Tema eksotiske grønnsaker: Laget manus, PowerPoint og kursopplegg som er oversendt Studieforbundet Natur og miljø. Sendt manus til 13

15 o o Web-artikler «Slik lykkes du» Kampanje om bærekraftig hagebruk i samarbeid med Miljøverndepartementet, hovedfokus på humler oversettelse til engelsk. Sendt PowerPoint til oversettelse til engelsk, arabisk, persisk og vietnamesisk. Tema biologisk mangfold i hagen: Kurs er laget og sendt Studieforbundet Natur og miljø. Liv/Sølvi Det er produsert og lagt ut 40 nye artikler på Hageselskapets hjemmeside i Det har vært en nyhet på hjemmesiden som forteller om artiklene og hvor de finnes. Tove er opprettet som kampanjeside. Mye aktivitet og uvanlig stor oppslutning på svært kort tid med aktive deltakere på sosiale medier! Det er produsert 4 videosnutter med Hilde Hummelvold og Tommy Tønsberg, tilgjengelig på kampanjesiden. 7. mai: lansering av kampanjen med Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell i Solvang Kolonihage. Matskribent Andreas Viestad, direktør i Det norske hageselskap Tove Berg og forsker Ørjan Totland holdt også innlegg. Pressedekning. 13. juni: arrangement i Spikersuppa i Oslo med Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell og ordfører Fabian Stang samt klasse 4B Trasop skole. Utnevning av «humleambassadører». Direktør Tove Berg var konferansier. Pressedekning. Prosjektmidler er innvilget fra Miljøverndepartementet. o Sortsliste Liv/Sølvi 1. Samlet inn og lagret gamle filer fra 2005-versjonen 2. Gått gjennom kategorier og feltnøkler for kategorisering 3. Gjennomført møte med Gustav Redalen ang. redaktørerfaringer 4. Gjennomført møte med Åsmund Asdal ang. Plantearven 5. Gjennomført møte med Renate Nyrud ang. databaseerfaringene hennes med Braathegruppen 6. Gjennomført møte med Svein Birkenes ang. databaseløsningen 7. Gjennomført møte med Arve Skutlaberg ang mulig finansiering med Forskningsrådet 8. Laget liste over aktuelle fagpersoner som kan revidere fagstoffet 9. Fått aksept fra Ole Einar Tveito, på Meteorologisk til å delta med klimasonekart 2.2 Bærekraftig hagebruk er inkludert i all kommunikasjon (kjernebudskap) o Konsulenttjenesten Tonje ja o Norsk Hagetidend Tonje ja 14

16 o Talspersoner er opplært Liv o Talepunkter er formidlet Liv organisasjonen 2.3 Hageselskapet er i større grad det naturlige stedet å hente info om bærekraftig hagebruk o Generelt Tove NOU om verdier av økosystemer ble lagt frem for miljøvernministeren Hageselskapet har gitt bidrag til arbeidet. Overrekkelsen foregikk på UMB, og Sølvi deltok fra vår side. Miljøvernministeren trakk spesielt frem Hageselskapets engasjement i sin tale. Se o Konsulenttjenesten Tonje Tilbudet benyttes, men kunne vært mer etterspurt. Vil bli gjort tiltak for å gjøre medlemsfordel mer kjent i forkant av neste sesong. o Norsk Hagetidend Tonje Se under punkt 2.1 o Web Tonje 1.halvår 1.halvår Endring Besøk ,78% Unike besøk ,06% Sidevisninger ,24% Nye IP-adresser som besøker 52,94% 50,78% +4,25% Utviklingen i besøk på hjemmesidene våre er positiv! Nyopprettet side om Grenseløse grønnsaker og urter: ) o Lokallagsaktiviteter Tom Fylkesledere ble oppfordret til å initiere relevante aktiviteter i sine lokallag, under arbeidet med Hva Skjer 15

17 2013 og på høstsamlingen. Sentralt har vi utarbeidet kurs/studieringer (se under aktivitet 2.1) som skal lanseres gjennom Studieforbundet Natur og Miljø, og hvor bærekraftig hagebruk er «overbygningen». Temaet vil bli tatt opp på høstsamlingen. Målområde organisasjonsutvikling 3. Vi har utviklet organisasjonen i en effektiv og moderne retning Aktivitet Ansvar Rapportering/oppfølging 3.1 Vi skaper medlemsvekst gjennom verving på aktuelle arenaer o Generelt Tom Medlemstallet etter 1. halvår har netto sunket med 309 medlemmer fra til Se mer informasjon i vedlegg. Temaet vil bli tatt opp på høstsamlingen. Vi har lansert tre nye medlemsfordeler dette året: Burgon & Ball rabatt på hageredskaper Hadeland Glassverk rabatt på produkter og opplevelser L.O.G. Rabatt på Nemaslug via lokallag o Lokallagsmøter Tom Medlemsutviklingen pr. juli viser en nedgang på 309 medlemmer, men lagene er aktive med verving på sin «arena». Verv i lag viser pr. dato 339, mot 305 på samme tid i fjor. Se mer informasjon i vedlegg. o Hagedagen/Grønn uke Tom Dette arrangementet er vanskelig å tallfeste, men aktiviteten i lagene er store under denne markeringen av sesongstarten, og Hageselskapet bør vurdere å formalisere denne aktiviteten igjen, slik at også media blir opptatt av dette. o Hjemmeside Tom Vi har fått inn ca. 800 nye medlemmer via Hageselskapet.no. Se mer informasjon i vedlegg. 16

18 o 1000 åpne hager Tom I tidsrommet har vi fått 106 nye medlemmer som antas hovedsakelig å være et resultat av 1000 åpne hager. I fjor beregnet vi antall nye medlemmer til 168 fra 12.8 og ut måneden åpne hager kan utvikles til å bli et av Hageselskapets flaggskip. Temaet vil bli behandlet på høstsamlingen. o Riktig verving på rett sted (bevisst valg av budskap) Tom Som organisasjon kan vi bli bedre til å benytte enhver anledning/aktivitet bevisst til verving. Dette tas opp som tema på høstsamlingen. De lokallag som er opptatt av verving er flinke til å bestille vervemateriell. Med vår satsing på utvikling av tilpassede kurs i tråd med våre satsingsområder, vil det være lettere å «spisse budskapet» slik at vi får flere med oss! 3.2 Vi skaper medlemsvekst ved å tilby medlemskap i Hageselskapet gjennom samarbeidsorganisasjoner o Etablere aktivt samarbeid med aktuelle organisasjoner 3.3 Vi har synliggjort ulike måter å videreutvikle frivillig arbeid på Tom Vi har hatt møte med Huseiernes Landsforbund, hvor det gjenstår å følge opp tilbudet som vi gav dem. (40% rabatt på første år.) Synes som om et slikt tilbud bør lanseres på nyåret i god tid før hovedforfall. I møte med NBBL ble vi gjort kjent med deres omorganisering, og vi ble henvist til BBL Partner som vi planlegger et høstmøte med. Plantasjen har vært kontaktet av Liv Opsahl, og her må andre følge opp i hennes fravær. COOP medlemstilbud er et konsept som bør kunne passe til vårt tilbud og som vi har på agendaen for 2. halvår. Norsk Skogselskap har varslet at de trenger tid under sin endring av organisasjonen for å kunne ta stilling til vårt tilbud. Med hovedforfall 1. mai, vil vi generelt satse på å få avklart interessen for vårt tilbud under høsten, slik at våre samarbeidspartnere kan lansere opplegget på nyåret. o Bakhagen Tove Administrasjonen bruker Bakhagen aktivt til å legge ut verktøy og informasjon til tillitsvalgte, samt i forbindelse med påmelding til representantskapsmøter 17

19 o Se på mulighet for andre måter å engasjere seg i Tove Hageselskapet på. (Eks. Prosjektdeltakelse) 3.4 Vi har registrert en økt bruk av aktuelle kommunikasjonsløsninger og fylkesledersamlinger. Bakhagen er døgnåpen, slik at informasjonen alltid er tilgjengelig for våre tillitsvalgte. Bakhagen sikrer også informasjonsoverføringer mellom gamle og nye tillitsvalgte. Se statistikk over bruk under punkt 3.4 o Levende og oppdaterte fylkes/lagsider Tom Dette var et tema på tillitsvalgtsamlingen i mai. Området krever sterkere prioritering og oppfølging, både fra fylkesavdelinger, hagelag, landsstyret og fra administrasjonens side. Av våre 19 fylkesavdelinger er det ett fylke som ikke har lagt ut kontaktdata på nett, tre fylker som ikke har lagt ut nyheter på egne sider, og to fylker som ikke benytter grønn kalender. Av våre 334 hagelag er et 42 hagelag som ikke har lagt ut kontaktdata på nett, 142 fylker som ikke har lagt ut nyheter på egne sider, og 259 hagelag som ikke benytter grønn kalender. Se egen oversikt. Statistikk for Grønn kalender viser en nedgang fra første halvår 2012 med 6,84%, fra 8742 til 8144 treff. Hittil i år har administrasjonen holdt kurs i nettbruk for lagene i Troms og i Buskerud. o Bakhagen benyttes Tom Det har vært en bevist strategi sentralt å benytte Bakhagen i kommunikasjon med tillitsvalgte, og å informere dem om dette via e-post. Utviklingen i bruken av Bakhagen er positiv! Temaet vil bli behandlet på høstsamlingen. Bakhagen 1.halvår 1.halvår Endring Sidehenvisninger ,47% Unike sidehenvisninger ,82% Det er utviklet følgende nye sider på Bakhagen: 18

20 Administrasjonen har bistått en del lokallag med nye undermenyer, f eks gallerier. o Elektronisk kommunikasjon med medlemmer Tom Vi har drøye e-post adresser til medlemmer, og har begynt å bruke disse til utsendelse av ulik type informasjon. o Fast tema på lokale samlinger Tom Alle fylker hadde nytt nettsted på programmet på sine samlinger ved oppstart. Vi har ingen oversikt over de senere samlinger, men vil minne om dette på vår høstsamling. Målområde administrasjonen 4. Vi har en effektiv og moderne administrasjon Aktivitet Ansvar Rapportering/oppfølging 19

21 4.1 Vi har diskutert og definert behovet for framtidig organisering og drift av administrasjonen. o Generelt Tove I 2012 ble det påbegynt et arbeid for å klargjøre ansvarsfordeling og rollebeskrivelser for hhv landsstyret/styreleder og direktør. Før direktør ble sykemeldt ble det vedtatt et årshjul som regulerer styringsdialogen mellom administrasjonen og landsstyret. De resterende elementene jobbes det med pt. o Redaktør Tove Tonje Waaktaar Gamst ansatt o Fagmedarbeider/kommunikasjonsmedarbeider Tove Kommunikasjonskonsulent ansettes i 100% stilling i disse dager o Org sjef Tove Stillingen ses i sammenheng med øvrige behov i dag og i fremtiden. Ansettes høst Tom ble takket for innsatsen på representantskapsmøtet i juni. o Prosjektarbeid Tove Mye av det eksternt rettede arbeidet i administrasjonen er organisert som prosjekter. Må ses i sammenheng med øvrig organisasjonsutvikling og ansettelser fremover. 4.2 Alle i administrasjonen er klar over forventninger til eget arbeid Tove Leder og medarbeider går igjennom forventninger til ansvarsområder og oppgaver som en del av virksomhetsplanprosessen hvert år. Vi foretar evaluering av medarbeiderskap og lederskap hvert kvartal, hvor forventninger til eget arbeid er et tema. 4.3 Vi har gode planleggings-, oppfølgings- og HMS verktøy o Oppfølgingsmøter og medarbeidersamtaler Tove Den enkelte leder gjennomfører jevnlige oppfølgingsmøter med hver enkelt, for å sikre samforståelse av forventninger, og progresjon i aktivitetene. Vi foretar evaluering av medarbeiderskap og lederskap hvert kvartal, med påfølgende diskusjoner i plenum og i medarbeidersamtaler 4.4 Vi har et kostnadsnivå som gjenspeiler våre inntekter Tove Økonomiansvarlig sa opp sin stilling og ble sykemeldt f.o.m Oppdragsavtale om daglig regnskapsførsel og utvikling av økonomiske rapporter ble inngått med regnskapsfirmaet Ecos i april 2013 i samråd 20

22 med daværende styreleder. Arbeidet er ikke i gjenge enda, og det foreligger ingen økonomiske rapporter så langt i Styret er holdt fortløpende orientert. o Gode budsjettrutiner Tove Budsjettrutiner ble innarbeidet med vår tidligere økonomiansvarlige. Rutiner er foreløpig ikke etablert med regnskapsbyrået Ecos. 21

Virksomhetsplan 2013

Virksomhetsplan 2013 Virksomhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 2 Formål...

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar:

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte Innhold 1. Fakta om Det norske hageselskap... 3 2. Vedtekter... 3 3. Organisasjonsoppbygging... 10 4. Drift av regionavdelinger... 11 5. Drift av hagelag... 12

Detaljer

Nordre Follo kommune. Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune Interessentanalyse og kvalitative intervjuer Ref. Kommunikasjonsstrategi for veien frem mot Nordre Follo kommune

Detaljer

Virksomhetsplan 2015. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling

Virksomhetsplan 2015. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling Virksomhetsplan 2015 Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål...

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte Innhold 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av regionavdelinger 5. Drift av lokallag 6. Styrearbeid i regioner

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2017-2030 Innhold Innledning... 3 1.1 Visjon, verdier og satsingsområder... 3 1.2 Kommunikasjonsutfordringer... 3 Kommunikasjonsmål og strategier... 4 2.1 Prinsipper for kommunikasjon...

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 9. november 2013 på Rosenlund Park

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 9. november 2013 på Rosenlund Park DAGSORDEN Representantskapsmøte 9. november 2013 på Rosenlund Park Kl. 09.30 Kl. 10.00 Kaffe/te og rundstykker Åpning v/ leder Marthe Ruud Opprop av utsendingene Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

STIKKORDSNOTAT - Kommunikasjonsplattform

STIKKORDSNOTAT - Kommunikasjonsplattform STIKKORDSNOTAT - Kommunikasjonsplattform 1. Kommunikasjonsstrategi og kampanjer Det er jobbet for å ferdigstille og ta ut kommunikasjonsstrategi og kampanjestrategi for Hamarregionen. Vi bygger på DNA

Detaljer

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Møteleder: Thomas Vold Referent: Cecilie Harr Moen Tilstede: 22 medlemmer (av totalt 29 fremmøtte på seminaret).

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund

Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund Utarbeidet mars 2010 Revidert mars 2012 Innhold Golfens kommunikasjonsutfordringer s 2 Prinsipper for kommunikasjon s 3 Målgrupper s 3 Budskap s 3 Kommunikasjonsmål

Detaljer

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bakgrunn Sosiale medier er blitt en stadig større del av vår hverdag. Vi møter dem både som privatpersoner og som virksomhet. Vi opplever i deler av

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet Informasjonshefte for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet 1 Vi gleder oss til ØKOUKA for sammen å feire norsk økologisk mat og landbruk Dette er et samlet informasjonshefte for deg som er

Detaljer

Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016

Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016 Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016 Vedtatt av hovedstyret i sak 58-14 Føringer: Strategisk mål for perioden 2014-2019 er 17 000 medlemmer, økt medlemsfokus og segmenterte medlemstilbud MÅL: MEDLEMSVEKST

Detaljer

DEN REGIONALE MERKEVAREN TEMA OG MÅL

DEN REGIONALE MERKEVAREN TEMA OG MÅL MØTEBOK Side 1 av 5 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte dato Valdres Natur- og Kulturpark Utviklingsstyret VNK 25.06.10 U-40/10: DEN REGIONALE MERKEVAREN TEMA OG MÅL Det vises til avsnitt 5.1

Detaljer

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Likestillingsplan Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Bakgrunn og prosess Arbeidsprogrammet slår fast at Naturvernforbundet i løpet av gjeldende arbeidsprogramperiode (2012

Detaljer

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing 53-17 STRATEGIPLAN NJFFs Kvinnesatsing Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Visjon... 2 1.2. Målgruppe... 2 2. Hovedmål... 3 2.1. Delmål I.- Øke andelen kvinner som driver høstingsbasert friluftsliv... 3 2.2.

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Kommunikasjon og gjennomsiktighet

Kommunikasjon og gjennomsiktighet Kommunikasjon og gjennomsiktighet Et godt demokratisk prinsipp er, ifølge Store Norske Leksikon, at det skal være innsikt i demokratiske avgjørelser og at det enkelte medlem skal kunne enkelt se hva som

Detaljer

Sak L10-14: Evaluering av Ren Mat

Sak L10-14: Evaluering av Ren Mat BEHANDLING: SAKSNR.: DATO: SAKSBEH.: ARKIV: Landsmøte 2014 L10-14 04.03.2014 Styret/ Daglig leder elektronisk Sak L10-14: Evaluering av Ren Mat 1. Rammevilkår/saksgang Landsstyret besluttet i 2011 å endre

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Hvordan få oppmerksomhet. Ung:leder 25. april Charlotte Svensen Kommunikasjonssjef i Norges Friidrettsforbund

Hvordan få oppmerksomhet. Ung:leder 25. april Charlotte Svensen Kommunikasjonssjef i Norges Friidrettsforbund Hvordan få oppmerksomhet Ung:leder 25. april Charlotte Svensen Kommunikasjonssjef i Norges Friidrettsforbund Mål: Bevisstgjøring av hvorfor vi skal bruke ulike kanaler for oppmerksomhet Bruk av ulike kanaler

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

KOMMUNIKASJON I BFK EKSTERN SYNLIGGJØRING. Klekken 3.-4/11-2015

KOMMUNIKASJON I BFK EKSTERN SYNLIGGJØRING. Klekken 3.-4/11-2015 KOMMUNIKASJON I BFK EKSTERN SYNLIGGJØRING Klekken 3.-4/11-2015 Stikkord og dato Kommunikasjonsavdelingen hvem er vi? Kommunikasjonssjef Guro Hegna Svendsen Kommunikasjonsrådgiver Carsten Øhrn Web ansvarlig/grafisk

Detaljer

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport Alle ungdommer har rett til Sluttrapport 1 Forord I 2009 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Alle ungdommer har rett til hos Helse og rehabilitering og fikk prosjektmidler innvilget. Prosjektet gikk

Detaljer

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 Visjon: Trygge og tydelige, omsorgsfulle og verdibaserte voksne til barnets beste. Bakgrunn KPF har de to siste styreperiodene bidratt med hjelp og råd til ansatte i skole

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 1-2017 Møtedato: 23.-24.01.17 Journalnr.: 2017/26 Saksliste Sak FUG 01/2017 Sak FUG 02/2017 Sak FUG 03/2017 Sak FUG 04/2017 Sak FUG 05/2016 Sak FUG 06/2017 Sak FUG

Detaljer

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler Sosiale Medier Salgsplakaten rett i stua Sigrun Journalist og samfunnsviter Min første profesjonelle kommunikasjonsjobb i 1991 Vært redaktør for medlemsblader + Jobbet med digitale flater siden 2007 Facebook,

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge

Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge Innledning Det foreliggende dokument er styret i DIS-Norges forslag til DIS Norges kommunikasjonsstrategi for inneværende styreperiode. Dokumentet er av overordnet

Detaljer

«På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan

«På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan «På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan Godkjent av styringsgruppa 9. februar 2017 Innledning Helse Nord-Trøndelag gir ett sykehustilbud til innbyggerne

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10 Sør-Trøndelag fylkeskommune Kommunikasjonsmål Sør-Trøndelag fylkeskommune har en god kultur for informasjonsdeling som gjør fylkeskommunens ambisjon, mål, vedtak

Detaljer

Vedlegg 3 Digital strategi

Vedlegg 3 Digital strategi Vedlegg 3 Digital strategi -hvordan og hva skal kommuniseres på digitale plattformer. Side 1 av 13 Innhold 1. BASKET.NO... 3 1.1 BASKET.NO SKAL BASERES PÅ FØLGENDE VERDIER... 3 1.2 ANSVAR OG OPPFØLGING...

Detaljer

LOKALLAGSINFORMASJON. Verving er viktig og verving virker. www.bygdekvinnelaget.no. Oslo, 20. august 2011. September 2011

LOKALLAGSINFORMASJON. Verving er viktig og verving virker. www.bygdekvinnelaget.no. Oslo, 20. august 2011. September 2011 Oslo, 20. august 2011 LOKALLAGSINFORMASJON September 2011 I løpet av noen uker vil leder, sekretær, kasserer og studieleder få tilsendt hver sin konvolutt med informasjon om saker som angår arbeidet i

Detaljer

Kommunikasjonsplan for utviklingen av Indre Fosen kommune For perioden 01.04.2016 31.12.2017

Kommunikasjonsplan for utviklingen av Indre Fosen kommune For perioden 01.04.2016 31.12.2017 1 Kommunikasjonsplan for utviklingen av Indre Fosen kommune For perioden 01.04.2016 31.12.2017 2 Innhold 1. Tidsperioden kommunikasjonsplanen skal gjelde for... 4 2. Verdier for kommunikasjonsarbeidet

Detaljer

Bibliotek som merkevare er det mulig?

Bibliotek som merkevare er det mulig? Bibliotek som merkevare er det mulig? Presentasjon på bibliotekledermøte i Østfold 28. februar 2011 Anne Berit Brandvold - gjøre bibliotekene synlige på en positiv måte - vi ville utvikle felles mål, visjoner,

Detaljer

Mål for prosjektet. Evaluering

Mål for prosjektet. Evaluering Mål for prosjektet Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN 2015-2017 2 FORORD Rotary international (RI) har presisert sine strategiske mål: Støtte og styrke klubbene, fokusere på og øke humanitær tjeneste samt

Detaljer

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN 2015-2017 3 HVORDAN DEFINERER ROTARY FREMTIDIG SUKSESS? Sterkere og mer effektive klubber Styrket synlighet og innflytelse Større slagkraft Forbedret

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet Arbeidsplan 2016 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet (SR) skal fortsette arbeidet med Studentrådets tildelingsmidler. SR skal kontinuerlig arbeide for å gjøre tildelingsmidlene

Detaljer

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN ROTARY INTERNATIONAL - ROTARY DISTRIKT 2310 ROTARY DISTRIKT 2310 STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2015-17 DISTRIKTGUVERNØR BJØRG MANUM ANDERSSON 2 Innhold Forord ved DG Hvordan definerer Rotary fremtidig suksess?

Detaljer

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi Markedsplan I denne markedsplanen har det vært fokus på det som dreier seg om design og utforming av dette. Det er formulert to markedsmål, som er i tråd med briefen. I tillegg har det blitt benyttet SWOT-teori,

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017-2019 LEVEs strategi og handlingsplan skal bygge opp om LEVEs formål og verdier. Planen er i tråd med LEVEs vedtekter og bygger på dokumentet Et mer åpent og tydelig LEVE. LEVEs formål

Detaljer

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Espen Grimmert Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Copyright 2015 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-450-1942-1 ISBN: 978-82-450-1744-1 (trykt) Tilrettelagt for

Detaljer

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt

Detaljer

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER NEF RAPPORT: 45 000 UNIKE EPILEPSIHISTORIER Utvikling av materiell og gjennomføring av offentlig arrangement for å spre informasjon om bredden i epilepsidiagnosen [Skriv inn tekst] Side 1 Sammendrag var

Detaljer

Arbeidspakke 5: Kommunikasjon og omdømme

Arbeidspakke 5: Kommunikasjon og omdømme Arbeidspakke 5: Kommunikasjon og omdømme Ansvar for arbeidspakken HiST i tett samarbeid med FEED, RENATE, Sett Sjøbein og i samarbeid med prosjektpartnere og øvrige regionale medspillere. Samarbeidspartnere

Detaljer

Bli sett i media! Sluttrapport

Bli sett i media! Sluttrapport Bli sett i media! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Unge funksjonshemmede har over lengre tid sett at flere av diagnoseorganisasjonene har hatt utfordringer med å arbeide effektivt inn mot

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Referat for styremøte Region Sør

Referat for styremøte Region Sør Tid: 09.04.2016 Referat for styremøte Region Sør Sted: Evjemoen Til stede: Forfall: Odd, (referent), Tor, Grete, Jenny, Ørnulf, Reidun Liv Astrid Gjennomgang av forrige referat Godkjent uten anmerkninger

Detaljer

MØTEREFERAT STYREMØTE AGENDA

MØTEREFERAT STYREMØTE AGENDA MØTEREFERAT STYREMØTE Til: Susanne,, Øyvind,,, Leon, Tove, Heidi, Nina Dato: 08. april Kl.: 19:15 Sted: Inndalsveien, hos Fremmøtte: (skype), Øyvind,, og Tove Ikke møtt: Susanne, Leon, Heidi og Nina AGENDA

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Oppvekst og kultur Flatanger. Etablering av en kommunal Facebookside

Flatanger kommune. Saksframlegg. Oppvekst og kultur Flatanger. Etablering av en kommunal Facebookside Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2011/9150-11 Saksbehandler: Kari Imsgard Saksframlegg Etablering av en kommunal Facebookside Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 10.06.2014

Detaljer

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune 1 av 8 Innhold Hensikt 3 Informasjonsflyt 3 Målgruppers informasjonsbehov 4 Kanalvalg 6 Tidsplan for kommunikasjonsarbeidet 7 2

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 OM MENTAL HELSE Handlingsplan 2011 2012 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse Strategi for organisasjonspplæring 2016-2019 Mental Helse INNLEDNING Strategi for organisasjonspplæring er ment å styrke Mental Helses fokus på kurs og opplæring internt i organisasjonen. Det settes mål

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Veileder for kommunikasjon i Nmf

Veileder for kommunikasjon i Nmf Veileder for kommunikasjon i Nmf Vedtatt: 20.03.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Fire oppsummerende punkter 1) Når det er aktivitet som er innenfor ditt verv har du ansvar for å få

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 0. Bakgrunn og innledning Kommuneloven 4 fastslår at: "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges

Detaljer

Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen mot Færder kommune

Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen mot Færder kommune Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen mot Færder kommune Mai 2016 Telefon: 33 40 20 00 (Nøtterøy) 33 06 78 00 (Tjøme) E-post: postmottak@notteroy.kommune.no post@tjome.kommune.no Innledning Tiltakene

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Faglig Nyhetsbrev. Stiftelsen Miljøfyrtårn mai 2010

Faglig Nyhetsbrev. Stiftelsen Miljøfyrtårn mai 2010 Faglig Nyhetsbrev Stiftelsen Miljøfyrtårn mai 2010 LEDER: Hvem er best?! Innen hotell og reiseliv har vi registrerer tilløp til diskusjon om hvilket sertifiserings system som er best. I diskusjonen kommer

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for 2013-2016

Strategi- og handlingsplan for 2013-2016 Strategi- og handlingsplan for 2013-2016 På vei mot fremtiden Norges Bedriftsidrettsforbund strategi- og handlingsplan 2013-2016 Innhold Innledning Visjon Virksomhetsidé Formål Målgruppe Fokus Enkelhet

Detaljer

Heller fornøyelsespark enn kulturattraksjoner? Av: Anniken Enger

Heller fornøyelsespark enn kulturattraksjoner? Av: Anniken Enger Heller fornøyelsespark enn kulturattraksjoner? Av: Anniken Enger Utfordringene: Turistene vet for lite om museenes tema og innhold! Kulturproduktene er ikke tilrettelagt ift. markedets behov Turistene

Detaljer

Grenseløse grønnsaker Rapport 2013

Grenseløse grønnsaker Rapport 2013 Grenseløse grønnsaker Rapport 2013 Bakgrunn Det norske hageselskap er en landsomfattende, frittstående og ideell kultur- og miljøorganisasjon som er åpen for alle. Hageselskapet ble stiftet i 1884 og arbeider

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

Årsmelding. for. IVK Norge

Årsmelding. for. IVK Norge Årsmelding for IVK Norge 2015 1 2 Styrets sammensetning per 31.12.2015 Leder: Karine Skinner. Valgt for to år 15. mars 2014 Kasserer: Helga Ekehaug. Valg for to år 11. oktober 2014. Sekretær: Styret fikk

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Samfunnsengasjement i Nordea

Samfunnsengasjement i Nordea Samfunnsengasjement i Nordea Print Hva mener vi med samfunnsengasjement Vårt mål er å bidra i samfunnet til økt kompetanse innenfor økonomi og entreprenørskap. Vi vil bruke vår kunnskap og erfaring innenfor

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 13 Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Kapittel 1 Fra forskning til sosiale medier... 17 et eksempel Hva får deg til å klikke?... 17 Deling i sosiale

Detaljer

Innledning, dette dokument inneholder følgende punkter: 1. Strategisk forankring. 2. Tilknytning til programmet 07/2014

Innledning, dette dokument inneholder følgende punkter: 1. Strategisk forankring. 2. Tilknytning til programmet 07/2014 Prosjekt 07/14 Bydelsfestivalen Blokkrock OPPSTART: 1.mai 2014 1 Prosjektnavn: Blokkrock Inkl. delprosjektet familie-og aktivitetsdag Anbefalt igangsatt av programledelsen, dato: 4.mars 2014, konklusjon

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM

HANDLINGSPROGRAM 1 TRYGGHET OG VERDIGHET MED TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND HANDLINGSPROGRAM 2017-2019 1. Målsettingen med handlingsprogrammet Telepensjonistenes Landsforbund er en landsomfattende partipolitisk uavhengig

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Markedsføringsplan 2011

Markedsføringsplan 2011 Markedsføringsplan 2011 Prosessen Klart uttrykt ønske fra klubbene om nødvendigheten av markedsføring Øremerking av markedsmidler fra salg av VTG materiell Mediebyrå undersøkelse av holdninger til golf

Detaljer