Virksomhetsplan 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan 2013"

Transkript

1 Virksomhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling 0

2 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse Overordnede føringer De viktigste utfordringene Visjon Formål Verdier Mål og aktiviteter

3 1. Situasjonsbeskrivelse 1.1 Overordnede føringer Vedtekter inkl. formål Visjon Verdier Kommunikasjonsstrategi for Hageselskapet Arbeidsplan 2013 o Styrket omdømme av Hageselskapet o Bærekraftige hager, og de grønne verdiers innflytelse på folkehelse o Organisajonsutvikling 1.2 De viktigste utfordringene De viktigste utfordringene for Hageselskapet er Økt synlighet Styrket omdømme 1. Enhetlig kommunikasjon* Øke bevissthet og kunnskap om viktigheten av bærekraftig hagebruk 2. Verdien av biologisk mangfold i hagen* Medlemsvekst 3. Fokus på aktuelle rekrutteringsarenaer* Revitalisering av organisasjonen Videreutvikle administrasjonen *Prioriterte fokusområder vedtatt på styremøtet september Visjon Hva skal Hageselskapet bidra til i samfunnet? Det norske hageselskap skal arbeide for å bedre menneskers livskvalitet gjennom grønne opplevelser 2

4 Formål Hva skal Hageselskapet gjøre for hvem, og hvorfor? Det norske hageselskapets formål er å fremme hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt grønne omgivelsers positive helseeffekt for det enkelte menneske, familien og samfunnet. Presiseringer og kommentarer til formålet: Hva skal Hageselskapet gjøre Vi skal informere, inspirere, veilede og drive opplæring Vi skal gi mennesker en god og positiv opplevelse gjennom egen og andres haging Vi skal bidra til grønne bærekraftige privathager og offentlige uterom Vi skal knytte mennesker sammen i sosialt samvær og fellesskap Vi skal bidra til bedre helse og økt trivsel Vi skal bidra til hortikulturell kompetanseheving For hvem skal vi gjøre det: Prioritert målgruppe i 2013 er: Medlemmene vi er først og fremst en medlemsorganisasjon Organisasjonen den er vårt verktøy for å nå ut Potensielle medlemmer o Hageinteresserte o Har hage o Mellom år o Begge kjønn, men noe mer oppmerksomhet mot menn enn tidligere Fagmiljøer i offentlig og privat sektor Hvorfor skal vi gjøre dette: Vi ønsker å øke forståelsen for at grønn kompetanse/kunnskap er avgjørende for en bærekraftig utvikling. Vi ønsker å bidra til at alle deler av befolkningen har tilgang til gode grønne utemiljøer. 3

5 Vi ønsker å bidra til at mennesker har en meningsfylt fritid Vi ønsker å bidra til bedre folkehelse 3 Verdier Hva skal vi kjennetegnes av i vår atferd? Totalt sett skal Hageselskapet kjennetegnes av å være: o Kompetent o Engasjert o Tilgjengelig Kommentarer til hva vi ønsker å kjennetegnes av: Verdi Med denne verdien mener vi: Kompetent Vi utvikler oss faglig Vi formidler faglig kompetanse Vi er en premissleverandør, og setter agendaen på våre grøntfaglige områder Vi er fremtidsrettet Vi opptrer som en samfunnsaktør Engasjert Vi tror på det vi jobber med! Vi mener det vi jobber med er viktig, er stolte av det og brenner for det! Vi ønsker å formidle Vi inspirerer Vi er fremtidsrettet Vi er søkende etter mer informasjon Vi opptrer som en samfunnsaktør og følger med i samfunnsutviklingen Vi er entusiastiske, smittende Vi er ekte og ærlige Vi er interessert i dem vi kommuniserer med Tilgjengelig Vi setter oss inn i ståstedet til den vi kommuniserer med Vi bruker riktig kanal til de enkelte budskap, slik at vi når frem Vi tilpasser vårt budskap til våre målgrupper Vi kommuniserer på en forståelig måte; verbalt, skriftlig, elektronisk og visuelt Vi svarer på henvendelser Vi er fremtidsrettet Vi er en samfunnsaktør 4

6 Hageselskapets administrasjon skal legge til rette for at all ekstern kommunikasjon fra organisasjonen kjennetegnes av dette, dvs hjelpe fylkesavdelinger og lokallag til å bruke verdiene som rettesnor i sin kommunikasjon 5

7 4 Mål og aktiviteter Hva skal vi ha oppnådd på de enkelte arbeidsområdene, og når? Hva konkret skal vi gjøre for å oppnå målene, og når? Hvem har ansvaret og rapporterer? Hvilken kostnad medfører aktiviteten/målet? Hva, hvordan og når skal det rapporteres? Målområde omdømme 1. Hageselskapets omdømme er styrket i ønsket retning Aktivitet Ansvar Rapportering/oppfølging 1.1 Vi har implementert ny visuell identitet i organisasjon og administrasjon o Norsk Hagetidend Tonje Bladet er klart gjenkjennelig som et produkt fra Hageselskapet. Ny redaktør vil også gjøre endringer fra årsskiftet 2013/14 mht bladets utseende og uttrykk, uten at dette nødvendigvis legges for tett opp mot Hageselskapets profilelementer. Norsk hagetidend er også et løssalgsblad og må følge de trender som råder i bladverden for å hevde seg i bladhyllene. o Hjemmesider Tonje Et arbeid som pågår løpende. o Profilmateriell Tonje Etterhvert som nytt materiell utvikles, implementeres Hageselskapets profil og identitet. Det er forsvarlig og god økonomi. o Maler legges ut på Bakhagen Tonje Maler for ulike prosjekter og virksomhet legges ut fortløpende. 6

8 Vedr logoer for fylkesavdelinger og hagelag er det meste på plass. Vi venter på tilbakemelding fra noen fylker for å kunne ferdigstille materialet til disse. o Profilhåndbok Tonje Skal ferdigstilles i inneværende år. o Implementert kommunikasjonsstrategi Tonje Et løpende arbeid som pågår daglig. 1.2 Kommunikasjonsstrategien brukes aktivt i administrasjonens arbeid o Kurs for talspersoner Tonje Behov bør vurderes. o Mediestrategi implementert Tonje o Webstrategi laget Tonje Ikke ennå. Men - det arbeides like fullt daglig etter en overordnet plan: Hageselskapet skal gjøres synlig og styrke sitt omdømme gjennom de sakene vi velger å profilere oss på. Det underliggende vil alltid være at vi besitter stor fagkunnskap, betydelig engasjement gjennom mange aktive medlemmer og at vi gjennom offentlige/næringslivs- oppdrag og uoppslitelig hageglede og hageinnsats i private hager bidrar til biologisk mangfold og bærekraftige hager. Nytt fra Hageselskapet løftes frem i lettleste, illustrerte nyhetssaker på våre hjemmesider og suppleres og forsterkes gjennom de sosiale mediearenaene vi er til stede på. Hvilke som velges avhenger av type sak. Hjemmesidene skal også gjennomgås og det vil på sikt finne sted endringer og forbedringer her. Dette er et arbeid som pågår løpende etter at en plan er lagt for dette løpet. o Oppdatert innhold i medlemskommunikasjonen Tonje o Direkte kommunikasjon med medlemmene (nyhetsbrev) Tonje 1.3 Vi har økt synligheten av Hageselskapets virksomhet o Mediedekning Tonje Første halvår viser en nedgang i antall oppslag i media sammenlignet med samme tidsrom i fjor; 993 mot Antatte årsaker: 7

9 Hageselskapet sender ukentlige artikler til ANB (Avisenes nyhetsbyrå). Dette gir oss oppslag i mange lokalaviser. Det ble ikke sendt inn artikler i januar, februar og mars i år, på grunn av nødvendige omprioriteringer grunnet langtidssykefravær i redaksjonen. Mange aviser har gått over til å benytte ANB-artiklene utelukkende på nettsidene sine, mens mange i fjor hadde sakene både i papirutgaven og på nettsidene. Det var færre oppslag om 1000 åpne hager enn i 2012, noe av dette må trolig tilskrives sykefravær. I tillegg sluttet profilert redaktør Tommy Tønsberg, og mange mediehenvendelser gikk, og går fortsatt direkte til ham som person. Nytilsatt redaktør/kommunikasjonssjef tiltrådte i en hektisk fase for Hageselskapet med mange store prosjekter som fant sted i samme tidsrom. SISTE: Mediestatistikken for perioden etter at ny redaktør ble tilsatt, dvs. mai-august, viser en ny fremgang i mediedekningen på 5,3% sammenliknet med samme periode i o Sosiale medier Tonje Hageselskapet benytter sosiale medier aktivt til å øke sin synlighet og komme i dialog med hageinteresserte, medlemmene og alle lesere av Norsk hagetidend. På Facebook er det (uke 35) 648 som følger oss. Vi øker med et snitt på 12 personer i uken. Av statistikken på FB er det tydelig å se at 1000 åpne hager engasjerte de som følger oss. Vi har også etablert en profil på bildedelingsmediet Instagram og har allerede 130 som følger oss her. Instagram vokser fortere enn facebook for Hageselskapet. Hagefolk liker å dele hagebilder og det er hele ideen bak dette sosiale mediet. På relativt ny twitterprofil følges Hageselskapet nå av 45. Twitter blir neppe noen veldig viktig kanal for oss, men vi benytter den til å 8

10 o o Kampanje om bærekraftig hagebruk i samarbeid med Miljøverndepartementet, hovedfokus på humler Landsomfattende prosjekt: Grenseløse grønnsaker og urter Hageselskapets gave til Dronning Sonjas 75 årsdag forsterke enkelte nyheter og følge opp fagmiljøer, offentlige myndigheter og eks. annonsører. Hagebloggerne er også en viktig kanal for Hageselskapet. Vi får nå medieovervåkning også fra bloggverden og vi åpner ny spalte i Norsk Hagetidend hvor Norges største hageblogg deler inspirasjon med våre lesere. Dette omtales også på hennes blogg; Moseplassen Tove er opprettet som kampanjeside. Mye aktivitet og uvanlig stor oppslutning på svært kort tid med aktive deltakere på sosiale medier! Det er produsert 4 videosnutter med Hilde Hummelvold og Tommy Tønsberg, tilgjengelig på kampanjesiden. 7. mai: lansering av kampanjen med Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell i Solvang Kolonihage. Matskribent Andreas Viestad, direktør i Det norske hageselskap Tove Berg og forsker Ørjan Totland holdt også innlegg. Pressedekning. 13. juni: arrangement i Spikersuppa i Oslo med Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell og ordfører Fabian Stang samt klasse 4B Trasop skole. Utnevning av «humleambassadører». Direktør Tove Berg var konferansier. Pressedekning. Prosjektmidler er innvilget fra Miljøverndepartementet. Tove Gjennomført 2 moduler i kompetanseprogram for prosjektets 5 utvalgte kvinner med ulik kulturell bakgrunn. Holdt foredrag om norsk landbruk og norsk matkultur, eksotiske grønnsaker, Dnh historie, dyrkingsteknikk, Det norske kongehus Gitt ut bok i samarbeid med Loveleen Brenna; Grenseløse grønnsaker og urter. Faglig omtale av grønnsaker og urter er utarbeidet av Sølvi Svendsen. Inngått avtale med Z-forlag om provisjon av salget. Produsert materiell som kan brukes på ulike arrangement rundt om i landet. Maler, foredrag etc er lagt ut på Bakhagen, og fysisk materiell kan rekvireres fra Sandstuveien. Det vil også bli lagt ut et kurs på 9

11 Studieforbundet Natur og Miljø som kan holdes lokalt. Direktør var i audiens på Slottet Dronningen er meget engasjert i prosjektet, og ønsker å være oppdatert. Hun har personlig kommet med forslag til steder i Norge som vi kan holde arrangementet. Lansering i Hønefoss med H.M. Dronningen til stede. Ca 150 fremmøtte. Mediedekning, 33 oppslag totalt på prosjektet, i Dagbladet, Aftenposten, NRK (til «Året med kongefamilien»), TV2, ABC nyheter, lokalaviser, Kurdisk TV til sending for nordmenn med innvandrerbakgrunn. Se presentasjon fra lanseringsdagen: Telemark fylkesavdeling gjennomførte et vellykket arrangement 30. og 31. august i Skien under Mersmak-festivalen. Referat kommer på fylkeslederkonferansen, hvor vi også beslutter kommende arrangementer. Prosjektet støttes økonomisk av Sparebankstiftelsen DnB. o Hagemesse Tom Hageselskapet deltok med stand på Hagemessen i Lillestrøm april. Vi har produsert nytt messeutstyr/plakater i hht ny profil. Vi engasjert landskapsarkitekt Kari Schøyen til å sitte ved «planleggingsbordet» Populært tiltak! 27 nye medlemmer for 1 år og 27 nye medlemmer for 2 år. Salg av Norsk Hagetidend, Staudehefter og bøker, inklusiv lansering av boken «Grenseløse grønnsaker og urter» med signering. Salgstall: Sortslista 13 stk, Sommerblomster 5 stk, Staudeboka 7stk, 10

12 Løk og knoller 2 stk, Trivsel i hagen 7 stk og Grenseløse grønnsaker og urter 40stk. o 1000 åpne hager Liv/Tonje Arrangementet gjennomført Administrasjonen engasjerte sekretær i Oslo Fylkesavdeling, Wenche Røtterud, som prosjektleder. (Tidl kommunikasjonssjef har vært sykmeldt siden april 2013 og er det fremdeles.) Materiell ble utviklet og sendt til deltakere helt opp mot arrangementsdato for etternølere. Ca samme antall deltakere som i fjor 235 hager. I tidsrommet har vi fått 106 nye medlemmer som antas hovedsakelig å være et resultat av 1000 åpne hager. Utkast til pressehenvendelser lagt ut til fritt bruk. Saken ble promotert gjennom bred utsendelse av pressemelding og en rekke lokale pressehenvendelser. Dagen er fyldig omtalt på selskapets hjemmesider, i våre kanaler i sosiale medier før, under og etterpå. Tall for treff på Hageselskapets hjemmesider viser en svært markant oppgang knyttet til denne dagen. På facebook er det også interesse for disse sakene. Mediedekning: Det er færre antall medieoppslag som inneholder «1000 åpne hager» i 2013; 205 mot 348 i fjor. o Boligkurs Liv/Nina I grøntfaglig ansvarlig sitt fravær ble Nina Habberstad engasjert i juni for å planlegge og gjennomføre Boligkurset, et kurs Hageselskapet har holdt årlig siden 1970-tallet. Underveis i planleggingen viste det seg at det ikke var søkt Husbanken om finansiering av kurset innen fristen. Direktør har vært i kontakt med ass.dir. i Husbanken, Inger Vold Zapffe, for å se om det likevel fantes muligheter, noe det dessverre ikke gjorde. Kurset vil derfor ikke bli holdt i år. Vi har fått svært mange påmeldinger til 2013-kurset, som vi vil følge opp i forholdt til o Skoleprosjekt Liv/Nina Det er i 2013 gitt gratis veiledning i planlegging av skolens uterom for 11

13 Kongsberg International School og Kongsberg International Preschool. Utdanningsdirektoratet har endret kriteriene for tildeling av midler, og Hageselskapets søknad ble i år ikke innvilget. Direktør sjekker andre muligheter. o Hagekulturpris Tom Hagekulturprisen for 2013 ble tildelt Prestegårdshagen på Værnes (Nord- Trøndelag), Storedal Kultursenter (Østfold) og Helen Fredholms besøkshage (Oppland). Nyhet om tildelingen til Prestegårshagen på Værnes ble formidlet på hjemmesider og i Hageselskapets sosiale medier, Norsk hagetidend og sendt som pressemelding til lokale medier og nyhetsbyråene. De øvrige prisvinnerne vil bli fulgt opp på samme måte ved tildeling. Det er produsert plaketter som følger prisene, og som skal monteres på et lett synlig sted. o Nettverksbygging Alle Tove: Miljøverndepartementet spesielt Tom: Slottsgartner Tore Smaaland og pensjonert landskapsarkitekt hos riksantikvaren Mette Eggen. 1.4 Konseptet Norsk Hagetidend er gjennomgått ihht fremtidige markedsbehov o Redaktøransettelse Tove Tonje Waaktaar Gamst ansatt o Kartlegge muligheter for digitale utgaver Tonje Det settes på vent til man har en avklart økonomisk situasjon. o Visuell profil Tonje Ref ovenstående pkt: Bladet er klart gjenkjennelig som et produkt fra Hageselskapet. Ny redaktør vil også gjøre endringer fra årsskiftet mht bladets utseende og uttrykk, uten at dette nødvendigvis legges for tett opp mot Hageselskapets profilelementer. Norsk hagetidend er også et løssalgsblad og må følge de trender som råder i bladverden for å hevde seg i bladhyllene. 1.5 Fylkesavdelinger og lokallag er bevisste sine forpliktelser som del av Det norske hageselskap o Seminar for nye fylkesledere Tom Tatt opp roller og forpliktelser på seminaret 11. april. 12

14 o Tillitsvalgsamlinger Tom Innlegg av Tove Berg på samlingen 31. mai med budskap om roller og forpliktelser for representantene og tillitsvalgte generelt. Arbeidet vil bli fulgt opp fremover, slik at vi får et godt og fruktbart samspill mellom representantskapet, landsstyret, administrasjonen og de tillitsvalgte i arbeidet med å nå våre mål i arbeidsplanen. o Vedtekts gjennomgang (fylkesavdelinger/lag) Tove Arbeidsgruppe bestående av styrets daværende leder Ole Petter Vik, nestleder Inghild Næss og direktør Tove Berg har påbegynt gjennomgangen med siktemål å legge justeringer frem for representantskapsmøtet o Visuell profil Tom Lagene i 17 av 19 fylkesavdelinger har pr. dato fått laget sin egen logo som er lagt ut på Bakhagen sammen med fylkeslogoene. Verve materiell er laget med ny logo. Ulike maler er lagt ut på Bakhagen til fri benyttelse. Profilartikler er foreløpig satt på vent grunnet økonomien. Målområde bærekraftige hager 2. Kunnskapen om bærekraftig hagebruk er styrket Aktivitet Ansvar Rapportering/oppfølging 2.1 Vi tilbyr aktuelle tjenester og aktiviteter o Artikler i Norsk Hagetidend Tonje Ja, gjennom artikler om dyrking, hageskjøtsel uten gift, kompostering mm og dette vil fortsette å prege bladet. Artiklene skal inneholde en «slik gjør du» del som legger enda bedre til rette for å øke kunnskap blant leserne. o Humlebrosjyre Liv Det er ikke laget noen brosjyre enda, men det er trykket opp 2000 nye humleplakater i samarbeid med Artsdatabanken og NINA. Ettertrykket klistremerke med Sibirhumlen. Plakaten er veldig populær. Den deles ut på våre arrangementer, og kan også bestilles gratis fra administrasjonen eller lastes ned fra Hageselskapets nettside. o Foredrag til lokallag Liv/Sølvi Tema eksotiske grønnsaker: Laget manus, PowerPoint og kursopplegg som er oversendt Studieforbundet Natur og miljø. Sendt manus til 13

15 o o Web-artikler «Slik lykkes du» Kampanje om bærekraftig hagebruk i samarbeid med Miljøverndepartementet, hovedfokus på humler oversettelse til engelsk. Sendt PowerPoint til oversettelse til engelsk, arabisk, persisk og vietnamesisk. Tema biologisk mangfold i hagen: Kurs er laget og sendt Studieforbundet Natur og miljø. Liv/Sølvi Det er produsert og lagt ut 40 nye artikler på Hageselskapets hjemmeside i Det har vært en nyhet på hjemmesiden som forteller om artiklene og hvor de finnes. Tove er opprettet som kampanjeside. Mye aktivitet og uvanlig stor oppslutning på svært kort tid med aktive deltakere på sosiale medier! Det er produsert 4 videosnutter med Hilde Hummelvold og Tommy Tønsberg, tilgjengelig på kampanjesiden. 7. mai: lansering av kampanjen med Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell i Solvang Kolonihage. Matskribent Andreas Viestad, direktør i Det norske hageselskap Tove Berg og forsker Ørjan Totland holdt også innlegg. Pressedekning. 13. juni: arrangement i Spikersuppa i Oslo med Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell og ordfører Fabian Stang samt klasse 4B Trasop skole. Utnevning av «humleambassadører». Direktør Tove Berg var konferansier. Pressedekning. Prosjektmidler er innvilget fra Miljøverndepartementet. o Sortsliste Liv/Sølvi 1. Samlet inn og lagret gamle filer fra 2005-versjonen 2. Gått gjennom kategorier og feltnøkler for kategorisering 3. Gjennomført møte med Gustav Redalen ang. redaktørerfaringer 4. Gjennomført møte med Åsmund Asdal ang. Plantearven 5. Gjennomført møte med Renate Nyrud ang. databaseerfaringene hennes med Braathegruppen 6. Gjennomført møte med Svein Birkenes ang. databaseløsningen 7. Gjennomført møte med Arve Skutlaberg ang mulig finansiering med Forskningsrådet 8. Laget liste over aktuelle fagpersoner som kan revidere fagstoffet 9. Fått aksept fra Ole Einar Tveito, på Meteorologisk til å delta med klimasonekart 2.2 Bærekraftig hagebruk er inkludert i all kommunikasjon (kjernebudskap) o Konsulenttjenesten Tonje ja o Norsk Hagetidend Tonje ja 14

16 o Talspersoner er opplært Liv o Talepunkter er formidlet Liv organisasjonen 2.3 Hageselskapet er i større grad det naturlige stedet å hente info om bærekraftig hagebruk o Generelt Tove NOU om verdier av økosystemer ble lagt frem for miljøvernministeren Hageselskapet har gitt bidrag til arbeidet. Overrekkelsen foregikk på UMB, og Sølvi deltok fra vår side. Miljøvernministeren trakk spesielt frem Hageselskapets engasjement i sin tale. Se o Konsulenttjenesten Tonje Tilbudet benyttes, men kunne vært mer etterspurt. Vil bli gjort tiltak for å gjøre medlemsfordel mer kjent i forkant av neste sesong. o Norsk Hagetidend Tonje Se under punkt 2.1 o Web Tonje 1.halvår 1.halvår Endring Besøk ,78% Unike besøk ,06% Sidevisninger ,24% Nye IP-adresser som besøker 52,94% 50,78% +4,25% Utviklingen i besøk på hjemmesidene våre er positiv! Nyopprettet side om Grenseløse grønnsaker og urter: ) o Lokallagsaktiviteter Tom Fylkesledere ble oppfordret til å initiere relevante aktiviteter i sine lokallag, under arbeidet med Hva Skjer 15

17 2013 og på høstsamlingen. Sentralt har vi utarbeidet kurs/studieringer (se under aktivitet 2.1) som skal lanseres gjennom Studieforbundet Natur og Miljø, og hvor bærekraftig hagebruk er «overbygningen». Temaet vil bli tatt opp på høstsamlingen. Målområde organisasjonsutvikling 3. Vi har utviklet organisasjonen i en effektiv og moderne retning Aktivitet Ansvar Rapportering/oppfølging 3.1 Vi skaper medlemsvekst gjennom verving på aktuelle arenaer o Generelt Tom Medlemstallet etter 1. halvår har netto sunket med 309 medlemmer fra til Se mer informasjon i vedlegg. Temaet vil bli tatt opp på høstsamlingen. Vi har lansert tre nye medlemsfordeler dette året: Burgon & Ball rabatt på hageredskaper Hadeland Glassverk rabatt på produkter og opplevelser L.O.G. Rabatt på Nemaslug via lokallag o Lokallagsmøter Tom Medlemsutviklingen pr. juli viser en nedgang på 309 medlemmer, men lagene er aktive med verving på sin «arena». Verv i lag viser pr. dato 339, mot 305 på samme tid i fjor. Se mer informasjon i vedlegg. o Hagedagen/Grønn uke Tom Dette arrangementet er vanskelig å tallfeste, men aktiviteten i lagene er store under denne markeringen av sesongstarten, og Hageselskapet bør vurdere å formalisere denne aktiviteten igjen, slik at også media blir opptatt av dette. o Hjemmeside Tom Vi har fått inn ca. 800 nye medlemmer via Hageselskapet.no. Se mer informasjon i vedlegg. 16

18 o 1000 åpne hager Tom I tidsrommet har vi fått 106 nye medlemmer som antas hovedsakelig å være et resultat av 1000 åpne hager. I fjor beregnet vi antall nye medlemmer til 168 fra 12.8 og ut måneden åpne hager kan utvikles til å bli et av Hageselskapets flaggskip. Temaet vil bli behandlet på høstsamlingen. o Riktig verving på rett sted (bevisst valg av budskap) Tom Som organisasjon kan vi bli bedre til å benytte enhver anledning/aktivitet bevisst til verving. Dette tas opp som tema på høstsamlingen. De lokallag som er opptatt av verving er flinke til å bestille vervemateriell. Med vår satsing på utvikling av tilpassede kurs i tråd med våre satsingsområder, vil det være lettere å «spisse budskapet» slik at vi får flere med oss! 3.2 Vi skaper medlemsvekst ved å tilby medlemskap i Hageselskapet gjennom samarbeidsorganisasjoner o Etablere aktivt samarbeid med aktuelle organisasjoner 3.3 Vi har synliggjort ulike måter å videreutvikle frivillig arbeid på Tom Vi har hatt møte med Huseiernes Landsforbund, hvor det gjenstår å følge opp tilbudet som vi gav dem. (40% rabatt på første år.) Synes som om et slikt tilbud bør lanseres på nyåret i god tid før hovedforfall. I møte med NBBL ble vi gjort kjent med deres omorganisering, og vi ble henvist til BBL Partner som vi planlegger et høstmøte med. Plantasjen har vært kontaktet av Liv Opsahl, og her må andre følge opp i hennes fravær. COOP medlemstilbud er et konsept som bør kunne passe til vårt tilbud og som vi har på agendaen for 2. halvår. Norsk Skogselskap har varslet at de trenger tid under sin endring av organisasjonen for å kunne ta stilling til vårt tilbud. Med hovedforfall 1. mai, vil vi generelt satse på å få avklart interessen for vårt tilbud under høsten, slik at våre samarbeidspartnere kan lansere opplegget på nyåret. o Bakhagen Tove Administrasjonen bruker Bakhagen aktivt til å legge ut verktøy og informasjon til tillitsvalgte, samt i forbindelse med påmelding til representantskapsmøter 17

19 o Se på mulighet for andre måter å engasjere seg i Tove Hageselskapet på. (Eks. Prosjektdeltakelse) 3.4 Vi har registrert en økt bruk av aktuelle kommunikasjonsløsninger og fylkesledersamlinger. Bakhagen er døgnåpen, slik at informasjonen alltid er tilgjengelig for våre tillitsvalgte. Bakhagen sikrer også informasjonsoverføringer mellom gamle og nye tillitsvalgte. Se statistikk over bruk under punkt 3.4 o Levende og oppdaterte fylkes/lagsider Tom Dette var et tema på tillitsvalgtsamlingen i mai. Området krever sterkere prioritering og oppfølging, både fra fylkesavdelinger, hagelag, landsstyret og fra administrasjonens side. Av våre 19 fylkesavdelinger er det ett fylke som ikke har lagt ut kontaktdata på nett, tre fylker som ikke har lagt ut nyheter på egne sider, og to fylker som ikke benytter grønn kalender. Av våre 334 hagelag er et 42 hagelag som ikke har lagt ut kontaktdata på nett, 142 fylker som ikke har lagt ut nyheter på egne sider, og 259 hagelag som ikke benytter grønn kalender. Se egen oversikt. Statistikk for Grønn kalender viser en nedgang fra første halvår 2012 med 6,84%, fra 8742 til 8144 treff. Hittil i år har administrasjonen holdt kurs i nettbruk for lagene i Troms og i Buskerud. o Bakhagen benyttes Tom Det har vært en bevist strategi sentralt å benytte Bakhagen i kommunikasjon med tillitsvalgte, og å informere dem om dette via e-post. Utviklingen i bruken av Bakhagen er positiv! Temaet vil bli behandlet på høstsamlingen. Bakhagen 1.halvår 1.halvår Endring Sidehenvisninger ,47% Unike sidehenvisninger ,82% Det er utviklet følgende nye sider på Bakhagen: 18

20 Administrasjonen har bistått en del lokallag med nye undermenyer, f eks gallerier. o Elektronisk kommunikasjon med medlemmer Tom Vi har drøye e-post adresser til medlemmer, og har begynt å bruke disse til utsendelse av ulik type informasjon. o Fast tema på lokale samlinger Tom Alle fylker hadde nytt nettsted på programmet på sine samlinger ved oppstart. Vi har ingen oversikt over de senere samlinger, men vil minne om dette på vår høstsamling. Målområde administrasjonen 4. Vi har en effektiv og moderne administrasjon Aktivitet Ansvar Rapportering/oppfølging 19

21 4.1 Vi har diskutert og definert behovet for framtidig organisering og drift av administrasjonen. o Generelt Tove I 2012 ble det påbegynt et arbeid for å klargjøre ansvarsfordeling og rollebeskrivelser for hhv landsstyret/styreleder og direktør. Før direktør ble sykemeldt ble det vedtatt et årshjul som regulerer styringsdialogen mellom administrasjonen og landsstyret. De resterende elementene jobbes det med pt. o Redaktør Tove Tonje Waaktaar Gamst ansatt o Fagmedarbeider/kommunikasjonsmedarbeider Tove Kommunikasjonskonsulent ansettes i 100% stilling i disse dager o Org sjef Tove Stillingen ses i sammenheng med øvrige behov i dag og i fremtiden. Ansettes høst Tom ble takket for innsatsen på representantskapsmøtet i juni. o Prosjektarbeid Tove Mye av det eksternt rettede arbeidet i administrasjonen er organisert som prosjekter. Må ses i sammenheng med øvrig organisasjonsutvikling og ansettelser fremover. 4.2 Alle i administrasjonen er klar over forventninger til eget arbeid Tove Leder og medarbeider går igjennom forventninger til ansvarsområder og oppgaver som en del av virksomhetsplanprosessen hvert år. Vi foretar evaluering av medarbeiderskap og lederskap hvert kvartal, hvor forventninger til eget arbeid er et tema. 4.3 Vi har gode planleggings-, oppfølgings- og HMS verktøy o Oppfølgingsmøter og medarbeidersamtaler Tove Den enkelte leder gjennomfører jevnlige oppfølgingsmøter med hver enkelt, for å sikre samforståelse av forventninger, og progresjon i aktivitetene. Vi foretar evaluering av medarbeiderskap og lederskap hvert kvartal, med påfølgende diskusjoner i plenum og i medarbeidersamtaler 4.4 Vi har et kostnadsnivå som gjenspeiler våre inntekter Tove Økonomiansvarlig sa opp sin stilling og ble sykemeldt f.o.m Oppdragsavtale om daglig regnskapsførsel og utvikling av økonomiske rapporter ble inngått med regnskapsfirmaet Ecos i april 2013 i samråd 20

22 med daværende styreleder. Arbeidet er ikke i gjenge enda, og det foreligger ingen økonomiske rapporter så langt i Styret er holdt fortløpende orientert. o Gode budsjettrutiner Tove Budsjettrutiner ble innarbeidet med vår tidligere økonomiansvarlige. Rutiner er foreløpig ikke etablert med regnskapsbyrået Ecos. 21

Virksomhetsplan 2013

Virksomhetsplan 2013 Virksomhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 2 Formål...

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar:

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte Innhold 1. Fakta om Det norske hageselskap... 3 2. Vedtekter... 3 3. Organisasjonsoppbygging... 10 4. Drift av regionavdelinger... 11 5. Drift av hagelag... 12

Detaljer

Virksomhetsplan 2015. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling

Virksomhetsplan 2015. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling Virksomhetsplan 2015 Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål...

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte Innhold 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av regionavdelinger 5. Drift av lokallag 6. Styrearbeid i regioner

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 9. november 2013 på Rosenlund Park

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 9. november 2013 på Rosenlund Park DAGSORDEN Representantskapsmøte 9. november 2013 på Rosenlund Park Kl. 09.30 Kl. 10.00 Kaffe/te og rundstykker Åpning v/ leder Marthe Ruud Opprop av utsendingene Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet Informasjonshefte for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet 1 Vi gleder oss til ØKOUKA for sammen å feire norsk økologisk mat og landbruk Dette er et samlet informasjonshefte for deg som er

Detaljer

STIKKORDSNOTAT - Kommunikasjonsplattform

STIKKORDSNOTAT - Kommunikasjonsplattform STIKKORDSNOTAT - Kommunikasjonsplattform 1. Kommunikasjonsstrategi og kampanjer Det er jobbet for å ferdigstille og ta ut kommunikasjonsstrategi og kampanjestrategi for Hamarregionen. Vi bygger på DNA

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund

Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund Utarbeidet mars 2010 Revidert mars 2012 Innhold Golfens kommunikasjonsutfordringer s 2 Prinsipper for kommunikasjon s 3 Målgrupper s 3 Budskap s 3 Kommunikasjonsmål

Detaljer

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Møteleder: Thomas Vold Referent: Cecilie Harr Moen Tilstede: 22 medlemmer (av totalt 29 fremmøtte på seminaret).

Detaljer

Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016

Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016 Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016 Vedtatt av hovedstyret i sak 58-14 Føringer: Strategisk mål for perioden 2014-2019 er 17 000 medlemmer, økt medlemsfokus og segmenterte medlemstilbud MÅL: MEDLEMSVEKST

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bakgrunn Sosiale medier er blitt en stadig større del av vår hverdag. Vi møter dem både som privatpersoner og som virksomhet. Vi opplever i deler av

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for 2013-2016

Strategi- og handlingsplan for 2013-2016 Strategi- og handlingsplan for 2013-2016 På vei mot fremtiden Norges Bedriftsidrettsforbund strategi- og handlingsplan 2013-2016 Innhold Innledning Visjon Virksomhetsidé Formål Målgruppe Fokus Enkelhet

Detaljer

Kommunikasjonsplan for utviklingen av Indre Fosen kommune For perioden 01.04.2016 31.12.2017

Kommunikasjonsplan for utviklingen av Indre Fosen kommune For perioden 01.04.2016 31.12.2017 1 Kommunikasjonsplan for utviklingen av Indre Fosen kommune For perioden 01.04.2016 31.12.2017 2 Innhold 1. Tidsperioden kommunikasjonsplanen skal gjelde for... 4 2. Verdier for kommunikasjonsarbeidet

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

Faglig Nyhetsbrev. Stiftelsen Miljøfyrtårn mai 2010

Faglig Nyhetsbrev. Stiftelsen Miljøfyrtårn mai 2010 Faglig Nyhetsbrev Stiftelsen Miljøfyrtårn mai 2010 LEDER: Hvem er best?! Innen hotell og reiseliv har vi registrerer tilløp til diskusjon om hvilket sertifiserings system som er best. I diskusjonen kommer

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler Sosiale Medier Salgsplakaten rett i stua Sigrun Journalist og samfunnsviter Min første profesjonelle kommunikasjonsjobb i 1991 Vært redaktør for medlemsblader + Jobbet med digitale flater siden 2007 Facebook,

Detaljer

LOKALLAGSINFORMASJON. Verving er viktig og verving virker. www.bygdekvinnelaget.no. Oslo, 20. august 2011. September 2011

LOKALLAGSINFORMASJON. Verving er viktig og verving virker. www.bygdekvinnelaget.no. Oslo, 20. august 2011. September 2011 Oslo, 20. august 2011 LOKALLAGSINFORMASJON September 2011 I løpet av noen uker vil leder, sekretær, kasserer og studieleder få tilsendt hver sin konvolutt med informasjon om saker som angår arbeidet i

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

ÅRSMELDING. 2014 Hageselskapet Horva hagelag

ÅRSMELDING. 2014 Hageselskapet Horva hagelag ÅRSMELDING «Petter Dass II» Litografi av Kaare Espolin Johnson Horva «De syv søstre» ses i bakgrunnen. 2014 Hageselskapet Horva hagelag For fremme av hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie,

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt

Detaljer

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 Visjon: Trygge og tydelige, omsorgsfulle og verdibaserte voksne til barnets beste. Bakgrunn KPF har de to siste styreperiodene bidratt med hjelp og råd til ansatte i skole

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJENE I KORTE TREKK Vær gjerne aktiv i sosiale medier, men ikke

Detaljer

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Likestillingsplan Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Bakgrunn og prosess Arbeidsprogrammet slår fast at Naturvernforbundet i løpet av gjeldende arbeidsprogramperiode (2012

Detaljer

ROS HANDLINGSPLAN 2014

ROS HANDLINGSPLAN 2014 ROS HANDLINGSPLAN 2014 Hovedmål: 1. Aktivitet og synlighet i alle regioner. 2. Sysselsette en full stilling ved kontoret i Oslo. 3. Rekruttere frivillige i Midt-Norge og Nord-Norge. 4. Kommuneseminar til

Detaljer

ÅRSMELDING 2013, FIVH TØNSBERG OG OMEGN

ÅRSMELDING 2013, FIVH TØNSBERG OG OMEGN - Tønsberg og omegn 1 ÅRSMELDING 2013, FIVH TØNSBERG OG OMEGN STYRETS SAMMENSETNING Styret har bestått av: styreleder Kristin M. Ringstad, nestleder Kenneth M Lydersen og økonomiansvarlig Hege Tanding

Detaljer

Bibliotek som merkevare er det mulig?

Bibliotek som merkevare er det mulig? Bibliotek som merkevare er det mulig? Presentasjon på bibliotekledermøte i Østfold 28. februar 2011 Anne Berit Brandvold - gjøre bibliotekene synlige på en positiv måte - vi ville utvikle felles mål, visjoner,

Detaljer

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi Markedsplan I denne markedsplanen har det vært fokus på det som dreier seg om design og utforming av dette. Det er formulert to markedsmål, som er i tråd med briefen. I tillegg har det blitt benyttet SWOT-teori,

Detaljer

Arbeidspakke 5: Kommunikasjon og omdømme

Arbeidspakke 5: Kommunikasjon og omdømme Arbeidspakke 5: Kommunikasjon og omdømme Ansvar for arbeidspakken HiST i tett samarbeid med FEED, RENATE, Sett Sjøbein og i samarbeid med prosjektpartnere og øvrige regionale medspillere. Samarbeidspartnere

Detaljer

Hvordan få oppmerksomhet. Ung:leder 25. april Charlotte Svensen Kommunikasjonssjef i Norges Friidrettsforbund

Hvordan få oppmerksomhet. Ung:leder 25. april Charlotte Svensen Kommunikasjonssjef i Norges Friidrettsforbund Hvordan få oppmerksomhet Ung:leder 25. april Charlotte Svensen Kommunikasjonssjef i Norges Friidrettsforbund Mål: Bevisstgjøring av hvorfor vi skal bruke ulike kanaler for oppmerksomhet Bruk av ulike kanaler

Detaljer

MØTEREFERAT STYREMØTE AGENDA

MØTEREFERAT STYREMØTE AGENDA MØTEREFERAT STYREMØTE Til: Susanne,, Øyvind,,, Leon, Tove, Heidi, Nina Dato: 08. april Kl.: 19:15 Sted: Inndalsveien, hos Fremmøtte: (skype), Øyvind,, og Tove Ikke møtt: Susanne, Leon, Heidi og Nina AGENDA

Detaljer

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Espen Grimmert Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Copyright 2015 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-450-1942-1 ISBN: 978-82-450-1744-1 (trykt) Tilrettelagt for

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

MØTEPROTOKOLL PST 3/2014 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 26.06.2014 14/00223 +47 241421

MØTEPROTOKOLL PST 3/2014 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 26.06.2014 14/00223 +47 241421 MØTEPROTOKOLL PST 3/2014 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 26.06.2014 14/00223 +4 241421 Møtedato/tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 kl. 09:00 mandag 16. juni 2014 kl. 12:00 Sted:

Detaljer

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Journalistlag (NJ) tok i april initiativet til et møte mellom de ulike medieorganisasjonene,

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge

Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge Innledning Det foreliggende dokument er styret i DIS-Norges forslag til DIS Norges kommunikasjonsstrategi for inneværende styreperiode. Dokumentet er av overordnet

Detaljer

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Organisasjonshåndbok for lokallag Håndboka skal inneholde Kom i gang! Økonomi Hvordan man starter opp et lokallag hva

Detaljer

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen EF Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Østfold ble valgt på årsmøtet 11-12 april, og det ble valgt inn 12 personer til fylkesstyret.

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

STRATEGIPLAN. NJFFs JENTESATSING

STRATEGIPLAN. NJFFs JENTESATSING STRATEGIPLAN NJFFs JENTESATSING Strategiplan NJFFs JENTESATSING Utgitt av Norges Jeger- og Fiskeforbund 2013. Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS Strategiplan NJFFS Jentesatsing 5 1. Innledning...

Detaljer

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 Dep., 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet Rundskriv:6/10 Dato:21.12.09 Saksnr: 09-01910 Besøksadresse:

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

Markedsføringsplan 2011

Markedsføringsplan 2011 Markedsføringsplan 2011 Prosessen Klart uttrykt ønske fra klubbene om nødvendigheten av markedsføring Øremerking av markedsmidler fra salg av VTG materiell Mediebyrå undersøkelse av holdninger til golf

Detaljer

Summende hager 2.0. Rapport og evaluering. Trigger, juni 2014

Summende hager 2.0. Rapport og evaluering. Trigger, juni 2014 Summende hager 2.0 Rapport og evaluering Trigger, juni 2014 Innhold Denne rapporten tar for seg det andre året av kampanjen Summende Hager 5. mai til 8. juni 2014. Utfordringen Målgruppe og målsetting

Detaljer

Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014

Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 1. Innledning En virksomhet påvirker og blir påvirket av sine omgivelser. Informasjon og kommunikasjon kan benyttes til å få et godt forhold

Detaljer

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10 Sør-Trøndelag fylkeskommune Kommunikasjonsmål Sør-Trøndelag fylkeskommune har en god kultur for informasjonsdeling som gjør fylkeskommunens ambisjon, mål, vedtak

Detaljer

KOMMUNIKASJON I BFK EKSTERN SYNLIGGJØRING. Klekken 3.-4/11-2015

KOMMUNIKASJON I BFK EKSTERN SYNLIGGJØRING. Klekken 3.-4/11-2015 KOMMUNIKASJON I BFK EKSTERN SYNLIGGJØRING Klekken 3.-4/11-2015 Stikkord og dato Kommunikasjonsavdelingen hvem er vi? Kommunikasjonssjef Guro Hegna Svendsen Kommunikasjonsrådgiver Carsten Øhrn Web ansvarlig/grafisk

Detaljer

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010 Kommunale Kanaler - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler 24.11.2010 www.areca.no Sammendrag Kommunale Kanaler 2010 Undersøkelsen Kommunale Kanaler er gjennomført i september/oktober 2010.

Detaljer

HÅNDBOK JUBILEUMSARRANGEMENT. Informasjonshefte for medarrangører og samarbeidspartnere. Jubileumshåndbok Bodø2016 1

HÅNDBOK JUBILEUMSARRANGEMENT. Informasjonshefte for medarrangører og samarbeidspartnere. Jubileumshåndbok Bodø2016 1 Jubileums HÅNDBOK JUBILEUMSARRANGEMENT Informasjonshefte for medarrangører og samarbeidspartnere Jubileumshåndbok Bodø2016 1 Hei alle sammen! Innhold Takk for at dere ønsker å bidra til feiringen av Bodøs

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

Søknadspakke organisasjonssekretær

Søknadspakke organisasjonssekretær Søknadspakke organisasjonssekretær Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Stillingsbeskrivelse... 2 Kvalifikasjoner...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 2 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 Innledning Et av satsningsområdene for BIBSYS

Detaljer

ASK-prosjekt i en inkluderende skole

ASK-prosjekt i en inkluderende skole Prosjektplan ASK-prosjekt i en inkluderende skole Samarbeidsparter 2 Målsettinger 2 Tidsperiode 2 Bakgrunn for prosjektet 2 Delprosjekter 3 A. Kartlegge / tilpasse verktøy for behovsanalyse hos elever

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Kortversjon kommunikasjonsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune Hva Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok ny kommunikasjonsstrategi våren 2011.

Detaljer

PROTOKOLL LS 15.04. DNIs hovedkontor, Holbergs plass 4, Oslo mandag 15.06.2015 kl. 10.00-16.00

PROTOKOLL LS 15.04. DNIs hovedkontor, Holbergs plass 4, Oslo mandag 15.06.2015 kl. 10.00-16.00 PROTOKOLL LS 15.04 DNIs hovedkontor, Holbergs plass 4, Oslo mandag 15.06.2015 kl. 10.00-16.00 Til stede: Fra adm.: Bjørn Theodor Hesselberg, Svein Granerud, Brit Hvalvik, Bjørn Lauritzen, Svein Lilleaasen,

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2015

HANDLINGSPLAN 2011-2015 HANDLINGSPLAN 2011-2015 KORPSETS HOVEDOPPGAVE ER GJENNOM VÅRT SPEIDERARBEID: - Å bevare og vinne korpsets medlemmer for Gud. - Orientere dem om vårt kirkesamfunn. - Føre dem inn i menighetslivet. FSKs

Detaljer

Rapport for prosjektet Landbruk lillepluss

Rapport for prosjektet Landbruk lillepluss Rapport for prosjektet Landbruk lillepluss Bakgrunn: Bakgrunnen for prosjektet var en henvendelse fra Landbruks- og matdepartementet tidlig på høsten 2005. Etter to møter i departementet ble vi enige om

Detaljer

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 04.02.2013 Innledning Dette er en plan for kommunikasjonsarbeidet i Sørlandet sykehus HF i 2013 og 2014. Planen angir hovedmålene, hvilke overordnede

Detaljer

NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015

NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015 NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015 Innledning Arbeidsprogrammet er et verktøy for planlegging av aktiviteter i fylkeslag og foreninger som skal brukes for å nå organisasjonens

Detaljer

Friluftslivets år 2015 Nå er det din tur! Elisabeth Sæthre, Miljødirektoratet. Friluftsliv i framtiden - Trondheim 23.10.14

Friluftslivets år 2015 Nå er det din tur! Elisabeth Sæthre, Miljødirektoratet. Friluftsliv i framtiden - Trondheim 23.10.14 Friluftslivets år 2015 Nå er det din tur! Elisabeth Sæthre, Miljødirektoratet. Friluftsliv i framtiden - Trondheim 23.10.14 BAKGRUNN Har tidligere blitt arrangert i : - 1993-2005 Er en del av Nasjonal

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 1-2003

Referat fra styremøte nr. 1-2003 Referat fra styremøte nr. 1-2003 Disse : Svein Erik Skjønnås, Eva Kristin Lian, Wencke Olsen, Sture Medby (vara), Toril Reitan møtte: (vara), Elin Brede Kristiansen og Mårten Skajaa Møtested : Statskonsult

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Omdømme- og rekrutteringskampanjen EXTREME CITY MAKEOVER BODØ - en suksess for Bodøbedrifter. Slide 1

Omdømme- og rekrutteringskampanjen EXTREME CITY MAKEOVER BODØ - en suksess for Bodøbedrifter. Slide 1 Omdømme- og rekrutteringskampanjen EXTREME CITY MAKEOVER BODØ - en suksess for Bodøbedrifter Slide 1 MÅL & MÅLGRUPPER Styrke Bodøregionens 1. omdømme som bo og arbeidssted hos opinionen. 2. Vekst blant

Detaljer

STYRK FESTNINGSARENAEN SOM MERKEVARE. Veiledningen tar i hovedsak for seg arenatoppen, og viser med eksempler hvordan og hvorfor den skal brukes.

STYRK FESTNINGSARENAEN SOM MERKEVARE. Veiledningen tar i hovedsak for seg arenatoppen, og viser med eksempler hvordan og hvorfor den skal brukes. STYRK FESTNINGSARENAEN SOM MERKEVARE Veiledningen tar i hovedsak for seg arenatoppen, og viser med eksempler hvordan og hvorfor den skal brukes. Festningene som opplevelsesprodukt forvaltes av mange aktører.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR Hus & Bolig ANS 2008

ÅRSBERETNING FOR Hus & Bolig ANS 2008 ÅRSBERETNING FOR Hus & Bolig ANS 2008 Virksomhetens art og hvor den drives Hus & Bolig er et magasin som utgis til medlemmene i Huseiernes Landsforbund og som i tillegg distribueres til potensielle medlemmer

Detaljer

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro.

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro. Nummer 2. 30.4.2009 Viktig beskjed: Har vi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagene? I samarbeid med fylkesekretærene har vi et pågående arbeid for å få oppdatert kontakt- og styreinformasjon til lokallagene.

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007 Nasjonalt senter for telemedisin, NST Visjon; Gode helsetilbud til alle, uavhengig av tid og sted Verdier; Åpen Pålitelig Modig Virksomhetsidé: NST skal drive med fremtidsrettet

Detaljer

Heller fornøyelsespark enn kulturattraksjoner? Av: Anniken Enger

Heller fornøyelsespark enn kulturattraksjoner? Av: Anniken Enger Heller fornøyelsespark enn kulturattraksjoner? Av: Anniken Enger Utfordringene: Turistene vet for lite om museenes tema og innhold! Kulturproduktene er ikke tilrettelagt ift. markedets behov Turistene

Detaljer

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret 1. Jordbæreventyret - Formål Jordbæreventyret ble stiftet i 2008. Organisasjonen er etablert for å støtte opp om og videreutvikle det

Detaljer

Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil

Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 17.11.08 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-053/08 Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil Saksbehandler/-sted: Christel

Detaljer

Medlemskap i Oikos Økologisk Norge

Medlemskap i Oikos Økologisk Norge Medlemskap i Oikos Økologisk Norge Utredning av medlemskategorier Landsmøte 2016 1. Bakgrunn I vedtak under Sak L04-15: Kontingent for 2016 fra Landsmøtet 2015 står det at: «Landsmøtet ber styret utrede

Detaljer

Fauske den 3.oktober 2007 Oppdatert den 21. oktober Oppdatert den 3. Desember Sist oppdatert 21. desember

Fauske den 3.oktober 2007 Oppdatert den 21. oktober Oppdatert den 3. Desember Sist oppdatert 21. desember Fauske den 3.oktober 2007 Oppdatert den 21. oktober Oppdatert den 3. Desember Sist oppdatert 21. desember MELENCI ARBEID 2007. Oppsummeringsmøte, og planlegging videre arbeid/besøk/tema/organisering. OPPSUMMERING.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND Styret har bestått av Leder Gro Marie Hetland Nestleder: Karl Edvard Eidsvåg Sekretær: Guri Risa Kasserer: Aslaug Mydland Styremedlemmer: Ingeborg Hald Jørn

Detaljer

Politikk Selfors barnehage.

Politikk Selfors barnehage. Politikk Selfors barnehage. Generell politikk. Selfors barnehage skal bidra til å gi ungene en god barndom. Gjennom lek og samvær med andre unger, skal de ha det artig, trives og utvikle seg. Selfors barnehage

Detaljer

Søknadspakke ungdomstelefonsekretær

Søknadspakke ungdomstelefonsekretær Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse... 3 Kvalifikasjoner for stillingen...

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen.

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen. Side 1 av 10 Årsmøte. Søndag 15.03.2009 Kl 1600 i Operasjonsentralen. Norges Røde Kors i Hausmannsgate 7. Referat. Side 2 av 10 Agenda: 1. Kort presentasjon av sittende styre. 2. Årsrapport for 2008. 3.

Detaljer