nytt HVALER Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nytt HVALER Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008"

Transkript

1 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008 Det er sommer,det er sol - og det er vakkert!

2 NÅR FORVENTNINGSFULLE fedre ifører seg sin fineste grillhabitt, finner fram grillen fra i fjor, ordner grillkull og tennveske, og vurderer sommerkotelettenes kvalitet, da har sommeren kommet. Da er også vinter og mørketid glemt. Selv om maten er krydret med tennveske, og brent til det ugjenkjennelige, kan intet måltid i verden måle seg med mesterkokkens verk. ET ANNET SIKKERT TEGN på sommer er at båtene blir fler, og at både båt og motorstørrelse i mange tilfelle ikke harmonerer med enkelte føreres kvaliteter som skipper. Mange av de nye «skippere» har en tendens til glemme at det også på sjøen er regler for fart. Etter blant annet ønske fra Hvaler Hytteforening, er det flere steder satt opp skilt som tydelig viser gjeldende hastighetsgrense. La oss respektere disse - så blir sommerlivet lettere og hyggeligere for alle parter. I DETTE NUMMER av Hvalernytt preseneter styret beretningen for perioden 1. mai april Beretningen viser et aktivt styre, som engasjerer seg i nesten alle de forhold som berører hyttefolket i kommunen. ÅRSMØTET 2007 bestemte at foreningens regnskap skal følge kalenderåret, Dette medfører at det framlagte regnskap kun er for åtte måneder, altså fram til 31. desember FORUTEN REGNSKAP og beretning er dette nummer av bladet i stor grad viet kultuaktiviter. Aktiviteter som springer fra «Jeppe i brottet» via «Sommernattskolen» til et meget variert program hos Hvaler Gjestgiveri. Dette bør gi hyttefolket god kulturell føde i sommerferien. GOD SOMMER! Hvaler Hytteforening Postboks Fredrikstad Telefon ADRESSE- OG TELEFONLISTE Navn/mailadresse Mobil Hytte STYRET: GUNNAR DAHL-JOHANSEN, leder Asmaløy JORUNN JENSEN, nestleder Spjærøy HOLSTAD, FRANK, sekretær Siljeholmen STYREMEDLEMMER: ODD BAKKEHAUGEN Spjærøy GUNDERSEN, RIGMOR, Kjerringh. SYVERSEN TOMMY Asmaløy VARAMEDLEMMER: KJELL E. GULBRANDSEN Asmaløy OLSEN, TROND Vesterøy «HVALER-NYTT» utgis av Hvaler Hytteforening og er medlemsorgan for foreningens medlemmer. Signerte artikler står ikke nødvendigvis for Hvaler Hytteforenings offisielle syn. Redaksjonen har rett til å redigere innsendte artikler, eventuelt å returnere disse til forfatter for omskriving. Redaktør: Frank Holstad I redaksjonen: Gunnar Dahl-Johansen - Jorunn Jensen Redaksjonens adresse: Frank Holstad, Lunnestien 5 B Oslo Telefon: Mobil: Fax: E-post: HVALER HYTTEFORENING arbeider for alle hytteeiere i Hvaler kommune. 2 HVALER-NYTT - NR. 2/2008

3 LEDER`N ILDSJELER FORANDRING FRYDER, er det noe som heter, men egentlig er det ikke en fryd å endre på ting. De fleste av oss er veldig komfortable i våre gamle mønstre og det krever en innsats å skulle endre dem. Første bud blir da å tenke annerledes å tenke nytt! En inspirerende foredragsholder jeg har hørt om snakket om motivasjon og vitalisering. Hun mente at det viktigste var å tenke positivt. FOREDRAGSHOLDEREN hadde kommet med et tankevekkende innspill da hun begynte å snakke om ildsjeler. «Hva er det som får en ildsjel til å fortsette å brenne?» spurte hun. Og svaret var ganske enkelt; de trenger oppmuntring! Egentlig er det genialt. Det er bare så synd at vi ofte glemmer at det er en viktig ingrediens i det å drive frivillig arbeid. For mange ildsjeler holder det i massevis med en klapp på skulderen, eller en blomsterbukett på julebordet, som en takk for innsatsen. Det er vel slik med de fleste av oss at vi synes ting er OK så lenge de fungerer greit. Det er liksom ikke noen vits i å gjøre noe med det som fungerer, ikke sant? Slik bør vi absolutt ikke tenke, men heller se på hvilke muligheter som kanskje vil kunne fungere bedre. Hvordan skal vi få med oss flere yngre medlemmer i vårt styre? Det er et viktig tema, fordi vi i dag har et styre som man trygt kan si er «godt voksne», da gjennomsnittsalderen i dag er ca. 70 år. Faktum er at mange kvier seg for å gå på årsmøter, og noen steder holder det at man hoster eller dupper av litt, så er man plutselig valgt inn i styret. Ikke rart oppmøtet kan bli labert. Vår utmerkede valgkomité sørger imidlertid for at noe slikt ikke kan skje på vårt årsmøte. Hos oss blir man spurt om slikt i god tid før et årsmøte. HVALER-NYTT - NR. 2/2008 3

4 Det er ingen tvil om at det er et viktig verv å bli valgt inn i styret for Hvaler Hytteforening, derfor er det enda viktigere at de som ender opp som styremedlem, eller et annet verv, er engasjert og brenner for saken en ildsjel. Jeg tør faktisk påstå at jeg selv er en ildsjel! I 1986 oppdaget jeg ved en opptelling at jeg det året hadde 13 tillitsverv i forskjellige lag og foreninger. Det samme året ble jeg oppringt av ishockeypresident Ole Jacob Libæk som spurte om jeg kunne tenke meg å bli med i Norges Ishockeyforbunds styre. Jeg svarte som sant var at det kunne jeg ikke fordi jeg allerede hadde 13 andre tillitsverv. Da kom det overraskende svaret tilbake fra presidenten: «Det var godt å høre, det er akkurat en slik person som vi ønsker oss». Men la det være helt klart, det kan bli for mye av det gode, og en ting er helt sikkert - det er «løsta» som driver verket. Forresten, jeg ble valgt inn i Norges Ishockeyforbunds styre det året. ALLE ER IKKE SKRUDD sammen til å sitte i styre og stell, derfor er det veldig viktig å oppmuntre dem som ønsker det og kan være med. Våre medlemmer kan ikke sette seg på gjerdet og la styret ta seg av alt og alle, men må støtte opp om de personene som er valgt og de viktige sakene vår forening arbeider for. Vi kan oppmuntre og gi både ros og ris ved å møte opp. Å møte opp på arrangementer, f. eks. på Hvaler Hytteforenings årsmøte, er den beste oppmuntringen du som medlem kan gi! Da får nemlig ildsjelene en bekreftelse på at jobben de gjør for foreningen har betydning for folk. NY VERVEKAMPANJE Det er et faktum at kun ca. 50 % av alle hytteeierne på Hvaler er medlemmer av Hvaler Hytteforening. Dette medlemstallet burde vært langt høyere, og man både kan og bør stille seg det spørsmål om hvorfor det er slik. Det kan umulig være en kontingentutgift på kr. 200,- pr. år som skremmer hytteeierne fra et medlemskap. Vi i styret skulle gjerne likt å vite hva som er årsaken dette. Vi mener fortsatt at Hvaler Hytteforening burde ha et potensiale til et langt høyere medlemstall. Sommeren 2006 ble det gjennomført en vervekampanje for å få flere hytteeiere på Hvaler til å melde seg inn i vår forening. Ca. 500 nye medlemmer ble resultatet, men fortsatt er det alt for mange som av en eller annen grunn har valgt å stå utenfor vårt fellesskap. Men vi gir oss ikke så lett, og vi trår til igjen med en ny vervekampanje også denne sommeren. 4 HVALER-NYTT - NR. 2/2008

5 Hvaler Hytteforening avholder ÅRSMØTE Lørdag den 28. juni 2008 kl I HVALERHALLEN, Rød skole, Asmaløy Legg merke til at Årsmøtet holdes i Hvalerhallen på Asmaløy. Det settes opp buss til og fra Hvalerhallen. Vennligst se egen annonse på side 9 DAGSORDEN 1. Åpning 2. Konstituering a) Valg av dirigent b) Valg av referent c) Valg av to representanter til å underskrive protokoll (møtereferatet) 3. Styrets beretning 4. Regnskap med revisorberetning 5. Innkomne forslag / spørsmål til styret Forslagene presenteres etter styrets beretning på side Valg Etter at årsmøtet er avsluttet er det satt av ca. én time til medlemsmøte, spørsmål og svar. HVALER-NYTT - NR. 2/2008 5

6 Denne gang velger vi også å henvende oss direkte til alle hytteeiere på Hvaler, ved at dette nummer av vårt medlemsblad Hvaler-nytt blir distribuert til 4700 hytteeiere, og bladet blir forhåpentligvis lest enten man er medlem av Hvaler Hytteforening eller ikke. Dersom du skulle ønske å bli medlem så er det flere måter å gjøre dette på. Du kan velge å benytte vedlagte giro. Du vil da få et medlemskort tilsendt i posten, men husk for all del å oppgi navn og adresse hvis du velger å betale via nettbank. Du kan også velge å melde deg inn via vår egen hjemmeside På denne hjemmesiden finner du en egen fane for medlemskap. Her er det bare å fylle ut de nødvendige personopplysningene, og du vil få tilsendt en giro i posten med et medlemskort. Til de av dere som allerede er medlem, men som ønsker å melde adresseforandring, kan dere nå melde fra om adresseendring via vår hjemmeside. Så får vi håpe at vårt budskap og våre argumenter er gode nok til å overbevise mange om at det faktisk kan by på flere fordeler å tegne seg som medlem i Hvaler Hytteforening. (Se egen sak på side 35 i dette nr.) EIENDOMSSKATT? I mai måned 2006 gikk stortingspolitikerne over fra å være vårkåte til å bli avgiftskåte. Med et pennestrøk ble alle landets hyttekommuner gitt muligheten til å innføre en ny hytteskatt. I loven som regulerer eiendomsskatt ble setningen; «i by-messige strøk» fjernet. Dermed ble det nå fritt frem for lokalpolitikerne å vedta en s l i k beskatning av vår rekreasjon og fritid. Uttalelsen fra daværende Hvaler-ord- fører i Fredriksstad Blad var derfor både gledelig og ikke minst overraskende, da han klart ga uttrykk for at han ikke var særlig begeistret over lovendringen og hadde store betenkeligheter med å innføre en slik hytteskatt. «Det vil være et politisk selvmord for et parti å foreslå innføring av eiendomsskatt i Hvaler kommune» sa daværende ordfører Paul Henriksen den gang. I dag, ca. 2 år etterpå, kan man lese i Fredriksstad Blad at samme mann kjemper knallhardt for at Hvaler kommune skal innføre en slik eiendomsskatt. Det var Faksimile fra redriksstad Blad 10. mai 2008 HVALER-NYTT - NR. 2/2008 7

7 visstnok en som en gang sa at «politikk er mulighetenes kunst», og at den politiske hukommelse er særdeles kortvarig og aldri lenger enn 2 år. Vi får håpe at de folkevalgte på Hvaler finner frem til andre løsninger. *** Det som heldigvis er helt sikkert er at ingen kan ta fra oss solfylte feriedager på Hvaler. En riktig god sommer ønskes alle hyttefamilier på Hvaler og våre trofaste annonsører! Gunnar Dahl-Johansen Leder SKAL DU PÅ ÅRSMØTE I HVALER HYTTEFORENING? Vi setter opp en buss som vil kjøre dere frem til årsmøtelokalet i Hvalerhallen, Asmaløy Bussen vil kjøre følgende rute 28. juni 2008: Avgang fra snuplassen før Edholmen Marina.... kl Avgang fra avkjøringen til Ed Brygge... ca. kl Avgang fra avkjøringen til Stafsengen... ca. kl Avgang fra veikrysset Svanekil (kjører videre mot Botne)... ca. kl Avgang fra Botne Gartneri... ca. kl Avgang fra avkjøringen til Urdal (Veikrysset Dammyr)... ca. kl Avgang fra Korshavn brygge... ca. kl Avgang fra Bølingshavn brygge... ca. kl Avgang fra Sandbrekke Gjestegård... ca. kl Avgang fra avkjøringen til Helleskilen... ca. kl Avgang fra Skjærhalden sentrum ( utenfor Råde bakeri)... ca. kl Avgang fra kommunehuset ved Kiwi... ca. kl Avgang fra Kirken... ca. kl Avgang fra avkjøringen mot Hvaler Gjestgiveri... ca. kl Avgang fra avkjøringen til Vikerhavn, Asmaløy... ca. kl Avgang fra buss-snuplass på Viker, Asmaløy... ca. kl Avgang fra avkjøringen til Håbu, Asmaløy... ca. kl Avgang fra Skipstadsand brygge, Asmaløy... ca. kl Avgang fra avkjøringen ned mot Brattestø, Asmaløy... ca. kl Ankomst Hvalerhallen... ca. kl Oppgitte avgangstider er ca.-tider, og bussen vil for øvrige stoppe på signal langs den oppgitte veistrekning. Bussen vil returnere straks etter at årsmøtet og medlemsmøtet er ferdig, og bussen vil kjøre samme vei tilbake. Hilsen Styret HVALER-NYTT - NR. 2/2008 9

8 HVALER HYTTEFORENING Styrets beretning Årsnøtet 2007 valgte følgende tillitsmenn og -kvinner: Leder: Gunnar Dahl Johansen, Asmaløy Nestleder: Jorunn Jensen, Spjærøy Sekretær: Frank Holstad, Siljeholmen Kasserer: Ottar Sundt, Kirkøy Styremedlemmer: Odd Bakkehaugen, Spjærøy Rigmor Gundersen, Kjærringholmen Tommy Syversen, Asmaløy Varamedlemmer: Trond Olsen, Vesterøy Kjell Gulbrandsen, Asmaløy Redaktør av Hvaler-nytt: Frank Holstad, Siljeholmen Revisorer: Ivar Weidal, Asmaløy Ole Petter Alfstad, Spjærøy Valgkomité: Mona Flemmen Pål Norheim Trond Olsen På styremøte 19. november 2007 forelå det en e-post fra foreningens kasserer, Ottar Sundt, hvor han av personlige grunner ba seg fritatt fra vervet som kasserer. I et ekstraordinært styremøte 12. desember aksepterte et enstemmig styre Sundts anmodning. I styremøte 18. februar 2008 ble nåværende sty- HVALER-NYTT - NR. 2/

9 Tommy Syversen er alltid «sporty», og stiller seg til disposisjon når foreningen har behov for hans hjelp. remedlem og tidligere revisor i foreningen, Tommy Syversen, bedt om å påta seg vervet som kasserer og regnskapsansvarlig for resten av Ottar Sundts valgperiode. Syversen stilte seg til disposisjon, og overtok ansvaret for resten av perioden, det vil si fram til årsmøtet I samme møte rykket varamedlem Kjell Gulbrandsen inn som styremedlem. Dette medførte at foreningen for resten av perioden kun har en varamann. MØTER Det har i perioden vært avholdt 10 styremøter, ett AU-møte, ett ekstraordinært styremøte, samt ett seminar for styret. Styret besluttet allerede på styremøtet 25. august 2007 å avslutte praksisen med arbeidsutvalgsmøter. Bakgrunnen for beslutningen var at samtlige styremedlemmer nå har adgang til Internett, og at alle har tilgang til nettet når de er på hytta. Foreningens leder er fast medlem av Hvaler kommunes «Bygdebokkomité», og møter fast i komitémøtene som Hvaler Hytteforenings representant. Årsmøtet 2007 besluttet å bevilge ekstra styrehonorar til det sittende styre. I stedet for å fordele beløpet mellom hvert enkelt styremedlem, besluttet styret å bruke beløpet til «videreutdanning» av styrets medlemmer. Det ble arrangert et seminar over én kveld med utgangspunkt i Tomtefesterloven. Som innleder på seminaret var invitert advokat Edvard Os. ØKONOMI Foreningen har etter vedtak på årsmøtet gått over til et regnskapsår som følger kalenderåret. Tidligere var regnskapsåret fra 1. mai til 30. april det påfølgende år. Dette medfører at det regnskap som legges fram for medlemmene i år kun er for åtte måneder, altså fra 1. mai til 31. desember En skjevhet med dette er at mesteparten av medlemskontingenten for året 2007 er bokført på det regnskap som ble lagt fram på fjorårets årsmøte. Vi viser forøvrig til regnskapet og budsjett samt revisorenes revisjonsberetning og til note 1, 2 og 5 i det fremlagte regnskapet for perioden 1. mai 2007 til 31. desember HVALER-NYTT - NR. 2/

10 SAKER Hvaler Hytteforening har bak seg et aktivt arbeidsår, hvor det er lagt ned stort arbeid i mange viktige saker. Av disse kan blant annet nevnes: Tomtefesterloven - Kommunale og andre offentlige avgifter - Vann og kloakk - Bredbånd - Exakt regnskapsbyrå - Medlemmene - -Strømprisene - Hvaler-nytt Tomtefesterloven Dette er en sak som engasjerer de fleste av våre medlemmer. Vi har ikke tall på alle de henvendelser styret får i sakens anledning. Det vi kort kan si er at det finnes ingen ende på grunneieres fantasi når det gjelder å forsøke å nekte innløsing eller å presse prisen for feste i været. Hvaler-nytt har gjentagne ganger belyst problemene. Styret prøver å besvare de ulike spørsmål som dukker opp underveis. For spørsmål som er vanskelige juridisk, foreslår styret at spørsmålstilleren tar kontakt med advokat for å få juridisk hjelp. Foreningens juridiske rådgiver, advokat Edvard Os, har vært til stor hjelp både for Hvaler Hytteforenings styre, og for de av våre medlemmer som har behov for juridisk assistanse. Kommunale og andre offentlige avgifter Styret følger nøye med i hva Hvaler kommune foretar seg i sin økonomske politikk overfor hytteeierne. Blant annet følges det nøye med i avgiftsgrunnlaget for renhold, vann og kloakk. Forslag om eiendomsskatt ble møtt med protest fra foreningens side. Bredbånd Samtlige styremedlemmer i foreningen har nå mulighet til kontakt med hverandre via nettet. Styret har derfor funnet det riktig, og nødvendig, at medlemmene har kontakt seg i mel- HVALER-NYTT - NR. 2/

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17 lom også i sommertiden, det vil si fra mai og ut september. For de som trer ut av styret blir abonnementet overført til til den nyvalgte representanten. Exakt regnskapsbyrå Styret besluttet i 2007 å overlate

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Mye felles med Utdanningsforbundet! En spennnende høst. Ny medarbeider. Julemarkedstur. Aktive lokallag. Vervekonkurransen

Mye felles med Utdanningsforbundet! En spennnende høst. Ny medarbeider. Julemarkedstur. Aktive lokallag. Vervekonkurransen Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister NR. 3 2012 Årg. 67 En spennnende høst Ny medarbeider Julemarkedstur Aktive lokallag Vervekonkurransen Mye felles med Utdanningsforbundet! Vi i

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Bibliotekaren. Fortsett å være kreative! Mellom statlig lovgivning og kommunalt selvstyre. Søkemotorer og kildekritikk

Bibliotekaren. Fortsett å være kreative! Mellom statlig lovgivning og kommunalt selvstyre. Søkemotorer og kildekritikk Bibliotekaren 2 2006 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Fortsett å være kreative! Møt biblioteksjefen i Tromsø Mellom statlig lovgivning og kommunalt selvstyre Søkemotorer og kildekritikk Innhold Lederen

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

BLIR DET SALG AV DØVES HUS?

BLIR DET SALG AV DØVES HUS? MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING Dato på nyhetsbrev NR. 1 Mars 2004 41. ÅRGANG BLIR DET SALG AV DØVES HUS? Oslo Døveforening har årsmøte Lørdag 27.mars kl 12.00 Årsberetningen - se side 9 SIDE 2 SE HER

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

NFBE NYTT. Årlig nyhetsbrev for Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi. Hei NFBE-medlemmer!

NFBE NYTT. Årlig nyhetsbrev for Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi. Hei NFBE-medlemmer! Årlig nyhetsbrev for Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi Hei NFBE-medlemmer! Et tradisjonsrikt år er gått siden forrige NFBE-nytt. For en forening av vår størrelse er det ikke så mange hoder å

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt Bibliotekaren 5 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Landsmøte med viktige vedtak En samarbeidets maktperson Et lite stykke Norge Kampen om bibliotekmeldinga i Olso Yrkets etiske standard er satt Innhold

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge SKATTE BETALEREN 4 2009 www.skattebetaleren.no Halverte eiendomsskatten gir deg oppskriften De hemmelige studenttriksene Slik unngår du boligfellen Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge o,- Få DN

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer