ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

2 NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til beste for befolkningens helse påvirke utviklingen av helsetjenesten slik at den til enhver tid er rettet mot å fremme helse, forebygge og bidra til å løse befolkningens helseproblemer påvirke helsetjenestetilbudet slik at det tilfredsstiller befolkningens krav og behov når det gjelder kvalitet og tilgjengelighet arbeide for at målet om likestilling mellom kvinner og menn virkeliggjøres på alle områder fremme internasjonal forståelse og solidaritet og kjempe for et samfunn bygget på flerkulturell forståelse og likeverd Fagpolitisk skal NSF: påvirke sykepleierutdanningen i samsvar med sykepleietjenestens behov utvikle sykepleietjenesten og sykepleiefaget i samsvar med befolkningens behov for sykepleie tilrettelegge og bidra til at sykepleierne kan utvikle sin faglige kompetanse videreutvikle en høy etisk sykepleiefaglig standard blant sykepleiere Interessepolitisk skal NSF: ivareta sykepleiernes organisatoriske, faglige, kompetanseutviklende, lønns- og arbeidssosiale interesser. Forbundsledelsen Forbundsleder Eli Gunhild By Nestleder Solveig Kopperud Bratseth 2. nestleder Karen Bjøro på landsmøtet Forbundsstyret Rigmor Føske Johnsen Hilde Skauen Ranum Toril O. Fjørtoft Kai Øivind Brenden Anne Margrethe Haukås Heidi Helene Stykket Ingunn Karlsen, 1. vara Ellers møtte også: Frank Oterholdt, leder Sentralt Fagforum Kine Bentzen, leder NSF Student Utgiver: Norsk Sykepleierforbund Ansvarlig: Eli Gunhild By, forbundsleder Redaksjon: Kommunikasjonsavdelingen Layout: Flisa Trykkeri 2 Årsrapport 2012

3 INNHOLD 02 Norsk Sykepleierforbund 04 Forbundslederen har ordet 06 Avdeling for sykepleiefag og profesjonsutvikling 09 Forhandlingsavdelingen 12 Helsepolitisk avdeling 15 NSF Student 16 Forsikringskontoret 17 Kommunikasjonsavdelingen 18 Sykepleien 20 Sentralt Fagforum 22 Rådet for sykepleieetikk 24 HR 26 Fylkene 41 Årsregnskap Årsrapport

4 Forbundslederen har ordet NSF i ble et forrykende år; intenst, lærerikt, utfordrende og spennende. Vi streiket sammen med resten av Unio, samtidig som vi forberedte oss til en den flotte feiringa av forbundets 100-årsdag. I løpet av året som gikk har jeg virkelig fått erfare at å være leder av landets fjerde største fagforbund, er et viktig verv. Dette vises blant annet i møte med sentrale maktpersoner og organisasjoner. Dører åpnes, vi blir lyttet til og våre meninger tatt hensyn til. Det er ikke alltid våre motparter er enige med oss, men ingen tar lett på oppgaven når de skal i møte med Norsk Sykepleierforbund. Det nye forbundsstyre har satt seg. Vi har tatt tak i vedtakene fra Landsmøtet og laget en fireårig strategi. Her har vi sett viktigheten av å sette seg langsiktige og kortsiktige mål, fordi politikk handler om å bygge stein på stein og være tålmodig. Vi har også fått mange nye tillitsvalgte som har gått gjennom vårt opplæringsprogram i fylkene. Tillitsvalgte er et av de viktigste redskapene NSF har for å ivareta medlemmene. Hovedtariffoppgjøret 2012 endte i streik i tre tariffområder; KS, staten og Oslo kommune. Streikene varte i fra seks til 15 dager og omfattet nærmere ansatte organisert i Unio-forbund. NSF hadde 1775 medlemmer i streik. I Spekter og NHO Service kom NSF til enighet med motparten. Å streike er en krevende oppgave. Tredjepart vil alltid rammes, noe som er sterkt beklagelig. Men vi håper på forståelse for at vi bruker dette virkemiddelet i kampen for bedre arbeidsvilkår og mer rettferdig lønn. For våre medlemmers del ga streiken uttelling. Vi fikk gjennomslag for vårt viktigste krav om at utdanning skal lønnes bedre. Streikene klarte ikke å kaste skygger over den store begivenheten for Norsk Sykepleierforbund i 2012, nemlig feiringa av forbundets 100-årsjubileum. Vi startet markeringen i Tromsø 11. mai med 400 medlemmer fra landsdelen. Det ble en forrykende aften med faglige og kulturelle innslag, deriblant Miriam Holtan som fremførte NSF-sangen «Hjertetru», som var spesiallaget for jubileet. Frem mot jubileumsdagen 24. september hadde vi lignende markeringer i Trondheim, Oslo, Kristiansand og Bergen. Selve jubileet ble feiret på Den Norske Opera & Ballett i Oslo med gjester og samarbeidspartnere fra hele verden. Blant de norske gjestene kan vi nevne H. M. Dronning Sonja, statsminister Jens Stoltenberg, partiledere og stortingspolitikere. Men de gjeveste var selvsagt medlemmene, som sammen med de andre gjestene og en rekke norske artister gjorde kvelden til et helt spesielt minne for oss og en verdig markering av Norsk Sykepleierforbunds 100-årige historie. Dagen etter jubileet åpnet Den 9. Sykepleierkongressen, som er det største sykepleierfaglige arrangementet i Norge sykepleiere fra hele landet fikk ta del i et spennende og innholdsrik program der hovedtemaene var «Profesjon og identitet» og «Faget og omgivelser». Nå har vi lagt kongressen, jubileet og fortiden bak oss og skal sammen se fremover. For NSF er medlemmene viktigst. Vi vil fortsette vår innsats for dem og for at NSF fortsatt skal være et selvfølgelig førstevalg og et sterkt redskap for sykepleiere, sykepleieledere, jordmødre, helsesøstre og sykepleiestudenter. 4 Årsrapport 2012

5 Da NSF feiret 100 år med en festforestilling på Den Norske Opera & Ballett, kunne vi ønske både H.M. Dronning Sonja og statsminister Jens Stoltenberg velkommen. (Foto: Sol Nodeland) Årsrapport

6 Jonas Gahr Støre åpnet Sykepleierkongressen - som sin første formelle oppgave som helseminister. Fagpolitisk avdeling / Avdeling for sykepleie og profesjonsutvikling Sykepleie for framtiden, erfaringer gjennom 100 år Det har vært et flott år med mye positiv omtale av sykepleiefaget, sykepleietjenesten og forbundet var det året vi var spesielt stolte av å være sykepleiere, men også et år med stor arbeidsinnsats fra avdelingen. Fagpolitisk avdeling skiftet navn til Avdeling for sykepleie og profesjonsutvikling og fikk i løpet av året ny leder og flere nye medarbeidere, men erfaringene tok avdelingen med seg inn i arbeidet med 100 års jubileet og sykepleieprofesjon i utvikling for framtiden. Sykepleiekongressen Det er naturlig å begynne med Sykepleiekongressen, som var en del av 100 års feiringen, og som gikk av stabelen for niende gang i Oslo Spektrum med nesten 2000 deltagere. Avdelingen var både programkomité og arrangementskomité og mobiliserte kraftig fram mot og under dagene september. Tema for Sykepleierkongressen 2012 var: Sykepleie for fremtiden erfaring gjennom 100 år. I arbeidet med det faglige programmet hadde programkomiteen som mål å skape en arena for kunnskapsutveksling mellom sykepleiere på alle nivå og på ulike fagfelt. Som en viktig del av det faglige tilbudet bidro 164 posterutstillere med forsknings- og fagutviklingsprosjekter. Evalueringen fra deltakerne ga svært god tilbakemelding på det faglige programmet. Kongressen gir inspirasjon, den skaper samhørighet og gir identitetsfølelse. De er stolte over å være en del av et stort fellesskap. Kvalitet, pasientsikkerhet og pasientmedvirkning Våren 2012 avsluttet avdelingen PVK-prosjektet (Pasientforløp Verdiskaping og Kvalitetsindikatorer), der flere av erfaringene og resultatene ble benyttet som deler av NSFs innspill og aktiviteter i forbindelse med stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet (2012) lansert på tampen av året. Avdelingen har deltatt med innlegg på flere konferanser og samlinger både for tillitsvalgte, sykepleierledere og andre sentrale aktører. 6 Årsrapport 2012

7 Arbeidet med ny utgave av NSFs bestselger ; Faglig forsvarlighet, der nytt lovverk fra er inkludert pågikk i store deler av året. NSF har også i 2012 deltatt på flere nivåer i Pasientsikkerhetskampanjen, og har hatt jevnlig dialog med Kunnskapssenteret på dette området og i forhold til andre aktuelle tema, som blant andre opprettelse av nytt meldesystem for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten. Utdanning for velferd og spesialisering Stortingsmelding nr.13 ( ) Utdanning for velferd - samspill i praksis ble lagt frem vinteren 2012 og vedtatt i juni. NSF deltok i høringsprosessen i Stortinget. Norsk Sykepleierforbundet delte regjeringens oppfatning om at velferdstjenestene står overfor store endringer og utfordringer og at disse endringene vil stille andre krav til kompetanse og utdanning for dem som skal jobbe innen disse tjenestene. Stortingsmelding 13, som en retningsmelding, gir grunnlag for en optimisme for å få endringer på vesentlige punkter for å få en utdanning i sykepleie som svarer til samfunnets nåværende og fremtidige krav. Samtidig gjenstår det viktig utrednings- og beslutningsprosser for at nødvendig endring finner sted. I arbeidet med oppfølging har følgende tema vært i fokus: Sykepleiefagets kjernekunnskap må styrkes Behov for harmonisering og regulering må imøtekommes Livslang læring og gradsstrukturen må benyttes Praksisstudiene må kvalitetssikres Sikre overganger mellom utdanningene Styrking av de finansielle rammer Det ble gjennomført presentasjoner og diskusjoner av meldingen i aktuelle ledd av organisasjonen og opp mot sentrale aktører i sektoren. Arbeidet med å posisjonere NSFs innspill i det videre arbeidet, sto sentralt har også vært preget av arbeidet med revideringen av EU- direktiv 36 - direktivet om gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Sykepleierutdanning er en av disse. Det er avgjørende at vi har gode styringsverktøy som regulerer utdanningen til sykepleierprofesjonen både nasjonalt og på europeisk plan. Som en del av et felles europisk arbeidsmarket er det viktig at det er etablert felles standarder som ligger til grunn når sykepleiere søker autorisasjon i Norge. Mye av arbeidet vårt har vært kanalisert gjennom European Federation of Nurses Associations som vi er medlem av. Vi har i denne perioden hatt presidentskapet ved tidligere nesteleder i NSF, Unni Hembre. NSF har gjennom mange år arbeidet for etablering av myndighetsgodkjenning for spesialsykepleiere. I2012 har NSF deltatt i flere oppstartsprosesser i forhold til spesialistgodkjenning fra 2008 i Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratets regi. I 2012 deltok NSF i ulike møter i direktoratets regi med psykologene og fysioterapeutene som nye aktuelle grupper for å få en myndighetsgodkjenning. I tillegg har NSF som den eneste yrkesgruppen deltatt i alle møter vedrørende Helsedirektorats gjennomgang av legenes spesialitetsstruktur og innhold. Dette arbeidet pågår fortsatt. Det ble etablert en intern strategigruppe i juni 2012 for å følge opp arbeidet. Gruppen er ledet av 2. nestleder Karen Bjøro. Sykepleieprofesjon i utvikling gjennom Ehelse I samarbeid med flere aktører utviklet vi i 2012 en ny strategi for ehelse; Sykepleieprofesjon i utvikling: ehelse. Den ble vedtatt i forbundsstyre i november. Vi har deltatt i diverse referansegrupper, blant annet kjernejournal prosjekt, Norsk Helsenett og Standard Norge. Utvikling av en nasjonal kjernejournal er utfordrende og komplisert, men vi mener dette er et viktig bidrag for å sikre pasientens helseopplysninger. I forkant av Stortingsmelding En innbygger, en journal, har NSF gitt innspill underveis i prosessen. Når det gjelder integrering av Internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis (ICNP) i elektroniske pasientjournaler (EPJ) har det blitt avholdt møter med myndigheter, leverandører, sykehus, kommunehelsetjeneste og sykepleiere. I desember ble det arrangert en workshop om videreutvikling og krav til EPJ-systemer tilpasset sykepleiernes arbeidsprosesser. Der presenterte ledende sykepleieforskere tanker om fremtidens EPJ-systemer. Nitti sykepleiere fra hele landet deltok. Tjenesteutvikling i kommunal sektor Avdelingen har arbeidet med faglig oppfølging av samhandlingsreformen med vekt på å kartlegge kommunale prosjekter og løsninger, følge med på utviklingsprosjekter i hjemmetjenesten (Utviklingssenter for hjemmetjenesten), aktiv aldring, aldring og helse Årsrapport

8 samt på om prinsippene for gode omsorgstjenester blir fulgt. I tillegg har vi sett på og gitt innspill på arbeider i forhold til kommunenes plikt til Ø-hjelp døgnopphold. Det har i tillegg blitt samlet inn gode eksempler fra landets fylker, som kan være til inspirasjon for andre. Rus påvirkning Det har vært flere høringer knyttet til psykisk helse og rus i året som har gått. Blant annet i forhold til nattlåsing av pasientrom i sikkerhetspsykiatrien og informasjonsansvar til berørte. NSF har videre deltatt i møter knyttet til forebygging av overdoser, organisering av psykisk helsevern, spiseforstyrrelser, eldre og rus, og Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Forbundsleder møtte Helse- og omsorgkomiteen i Stortinget 16. oktober i forhold til rusmeldinga Se meg hvor hun anerkjente helheten i meldingen samtidig som konkrete tiltak ble etterlyst. Arbeidet med en strategi for NSFs arbeid innen psykisk helse og rus er påbegynt. Stipender, spesialist- og kursgodkjenninger Det er stor søkning til videreutdanninger/masterutdanninger med over 2000 søknader i 2012, samt til kurs og konferansestøtte. Det ble derfor vedtatt økte satser for stipendtildeling med virkning fra Det ble godkjent 104 nye kliniske spesialister i sykepleie/spesialsykepleie, mens kun 10 stk. ble godkjent som faglig veileder i sykepleie. Dette er en nedgang fra tidligere. Mer enn 800 søkte NSF om godkjenning av faglig kursprogram, for å kunne vise til at kurset ga meritterende timer. Forskningspolitisk arbeid Høsten 2012 ble det ansatt en spesialrådgiver for å arbeide med forskningspolitisk arbeid i NSF. Hovedmålet med dette er å: styrke profesjonsutøvelsen i sykepleietjenesten. Delmålene er å; stimulerer til å imøtekomme kravet om forskningsbasert praksis og utdanning i sykepleie og jordmorfag optimalisere den ressursinnsats som NSF bidrar til i forhold til utdanning og forskning initiere og kvalitetssikre sykepleie- og jordmorfaglige forskningsstudier relevant for NSF s politiske satsninger ha en tydelig og kjent forskningspolitiske strategi i NSF være tydelige og kjente i forskningspolitiske miljøer, nasjonalt og internasjonalt Det er startet opp et arbeid med å utvikle en egen strategi for forskning. Jordmorsatsningen Forbundsstyret vedtok i februar 2012 å slutte seg til strategien for videre jordmorsatsing i NSF. Målet er at NSF skal bli attraktivt som fagforeningsvalg for jordmødre i Norge. Jordmorsatsingen innebærer å: tydeliggjøre NSFs politikk som har betydning for jordmødre og jordmorutdanning satse mer på lønnspolitikk for jordmødre I løpet av høsten utarbeidet prosjektet en kommunikasjons- og mediestrategi for å synliggjøre NSFs politikk for jordmødre og jordmorstudenter. NSF og Jordmorforbundet NSF skal være synlige i alle kanaler som er tilgjengelige; nettside, sosiale medier, fagbladet Jordmora, nyhetsbrev og i media gjennom debatt og kronikker. For å styrke det faglige innholdet i Jordmora og på nettsidene, etablerte prosjektet i samarbeid med Jordmorforbundets styre et redaksjonsråd med fire medlemmer samt styreleder som også er redaktør for fagbladet. Verving av nye medlemmer samt tiltak for å beholde medlemmer i NSF er viktig for å nå målet om å være et attraktivt fagforeningsvalg for jordmødre. Planlegging av aktiviteter lokalt med et nettverk av kontaktjordmødre og tillitsvalgte knyttet opp til fylkeskontorene, er påbegynt. Lønn er et avgjørende virkemiddel for å beholde og rekruttere medlemmer. Planlegging og bevisstgjøring rundt dette faktum pågår. Jordmødre skal merke at NSFs jordmormedlemmer har minst like god begynnerlønn som konkurrerende organisasjoner. 8 Årsrapport 2012

9 Streiketog i Oslo med NSF Oslo-leder Silje Naustvik Forhandlingsavdelingen Forsvar og utvikling 2012 var preget av press på opparbeidede rettigheter, men også på utvikling og nytenkning. Samhandlingsreformen er en viktig arena for det siste. Skal vi makte å rekruttere og beholde sykepleiere i hel stilling fram til pensjonsalder, er ikke mer ubekvem arbeidstid veien å gå. Hovedtariffoppgjøret 2012 endte som kjent i streik i tre tariffområder. Da arbeidsgivermotparten i staten under dekke av økonomisk ansvarlighet, presenterte et tilbud som lå langt under resultatene i frontfaget, fant de tre største hovedsammenslutningene ikke lenger grunn til å forhandle. Mekling førte ikke fram og streik var et faktum 24. mai. Forhandlingene i KS og Oslo Kommune strandet som følge av dette. I KS-området startet streiken 24. mai, i Oslo kommune 30. mai. Streikene varte i henholdsvis 15, 13 og seks dager, og omfattet nærmere ansatte organisert i Unio-forbund. NSF hadde 1775 medlemmer ute i streik. I Spekter og NHO Service kom NSF til enighet med motparten. prosjektene, som følgeevalueres av Fafo. Heltid/deltid er sammen med sykefravær, rekruttering, kompetanseutvikling og omdømme tema for de mange kommuner som deltar i Saman om ein betre kommune-programmet. Nattarbeidere ble, til tross for at nattarbeid er dokumentert helseskadelig, ikke omfattet av arbeidstidsreduksjonen i 2010 (skift/ turnus). NSF har ved en rekke anledninger pekt på det urimelige i dette, og har i møter med både arbeidsminister og Storting krevd at Arbeidsdepartementets forslag i Ot.prp. nr. 54 ( ) om å se nærmere på problemstillinger knyttet til utelukkende nattarbeid, følges opp. Arbeidstid Arbeidstid var et sentralt tema i tariffoppgjøret. Arbeidsgiverne ønsket å innføre en ordning med differensierte ubekvemssatser, som belønnet hyppigere helgearbeid. Dette ble unngått i KS-området, men ble avtalt mellom Oslo kommune og LO i Oslo Kommune mens Unio var i streik. Kravet om rett til hele stillinger ble forsterket gjennom NSFs landsmøtevedtak i 2011, og ble fulgt opp i en rekke sammenhenger gjennom Sykepleiere er blant de flittigste brukerne av arbeidsmiljølovens bestemmelse om fortrinnsrett til utvidet stilling. Helsesektoren er også tungt representert blant de virksomheter som i 2012 fikk støtte til prosjekter mot ufrivillig deltid som et ledd i regjeringens satsning. Utprøving av ulike arbeidstidsordninger, vikarpool-ordninger og kompetanseutvikling er viktige elementer i Likestilling og likelønn Selv om verdsettingsdiskrimineringen av kvinnedominerte yrker fikk mindre direkte oppmerksomhet i tariffoppgjøret 2012, var verdsetting av kompetanse hovedbudskapet fra Unio. Utdanning må lønne seg, og forskjellene mellom offentlig og privat sektor må bli mindre. FNs Kvinnekomite har tidligere uttalt seg kritisk til norske myndigheters manglende arbeid for å redusere lønnsgapet mellom kvinner og menn. I sin tilbakemelding til den siste norske rapporten om implementeringen av FNs Kvinnekonvensjon som kom våren 2012, ble kritikken forsterket. Komiteen krever at det må implementeres kraftigere virkemidler, herunder økt bistand til arbeidslivets parter og en nasjonal likelønnskampanje. Likelønnskommisjonen slo fast at det norske forhandlingssystemet i beste fall opprettholder lønnsrelasjonene mellom kvinner og Årsrapport

10 10 Årsrapport 2012

11 menn. I forbindelse med opprettelsen av et nytt offentlig utvalg som skal se på utfordringene for norsk økonomi og lønnsdannelse framover (Holden III-utvalget), har NSF krevd at utvalget trekker inn likelønnsutfordringene i sitt arbeid. Forhandlingsavdelingen har i 2012 avgitt uttalelser til tre viktige høringer på likestillings- og likelønnsområdet, hvorav en om åpenhet om lønn og krav til utarbeidelse av lønnsstatistikk. To andre høringer er knyttet opp mot det regjeringsoppnevnte likestillingsutvalget - Skjeie-utvalget som avsluttet sitt arbeid i 2012 og har lagt fram to NOUer: Struktur for likestilling og Politikk for likestilling. Utvalget slår fast at det mangler en gjennomføringsstruktur for regjeringens likestillingspolitikk, og foreslår blant annet opprettet et forum for likestilling i arbeidslivet og en avtale for likestilling i arbeidslivet etter mal av IA-avtalen. NSF ser et slikt forum som et verktøy til å jobbe med strukturelle likestillings- og diskrimineringsutfordringer, som krever overordnete og helhetlige tilnærminger. For å styrke forumets gjennomslagskraft, mener imidlertid NSF at forumet må ses i sammenheng med arbeids- og pensjonspolitisk råd og at arbeidsministeren og likestillingsministeren får et felles ansvar for dette organet. Alle høringsuttalelsene er å finne på NSFs hjemmeside. Sosial dumping Migrasjon er en global utfordring, og var tema for en stor workshop under PSI-kongressen1 i Durban Her ble det lagt fram resultater fra et omfattende arbeid i flere land som avgir eller mottar arbeidstakere. Den globale sykepleiermangelen var et viktig tema. Blant interessante funn er samarbeidet mellom fagforeninger i avgiver- og mottakerland for å fange opp migranter og forebygge tilfeller av sosial dumping. I flere land er det også inngått samarbeid om utforming av informasjonspakker mellom offentlige myndigheter og fagforeninger, rettet mot både migranter og immigranter. Arbeidsmiljø Helsesektoren har utmerket seg med store utfordringer knyttet til arbeidsmiljø og sykefravær, og Arbeidstilsynet har derfor valgt helse- og sosialsektoren som en av fem næringer det skal satses særlig på i perioden NSF har representert Unio i et forprosjekt for å utarbeide en begrunnet anbefaling og plan for hvordan satsningen skal gjennomføres, både sentralt og lokalt. Målet for satsningen er å bidra til å bedre arbeidsbetingelsene i sektoren gjennom å styrke partssamarbeidet, påvirke til systematisk arbeidsmiljøarbeid, bedre forståelsen av lovverkets krav og hensikt, samt skape engasjement og oppmerksomhet om satsningen. Innsatsen er foreløpig begrenset til helse- og omsorgssektoren, det vil si kommunale helse- og omsorgstjenester, private aktører i tjenesten og sykehussektoren. Pensjon Det er et stort press på offentlige pensjonsordninger, og NSF bruker store ressurser på å bevare sykepleierordningen. I forbindelse med at NHO Service i 2011 klaget pensjonsordningen for sykepleiere inn for ESA - under henvisning til at pensjonsordningen ikke er underlagt konkurranse og fordi det i praksis ikke åpnes for dispensasjon fra loven - innhentet forhandlingsavdelingen en rapport fra Fafo2, som underbygger at slike ordninger kan eksistere innenfor gjeldende regelverk. Gjennom ulike styreverv har denne og mange andre saker av betydning for sykepleieres pensjon vært håndtert. En viktig sak har vært arbeidet med en ny og forbedret bestemmelse i HTA som innebærer at små stillinger hos ulike arbeidsgivere kan legges sammen til samlet pensjonsopptjening. En rekke arbeidsgivere er også under oppfølgning av NSF/KLP for manglende innmelding i pensjonsordningen for sykepleiere. Pensjonsreformens konsekvenser for tjenestepensjonens uføreordning og tjenestepensjon for årskull født etter 1953, er en tredje viktig sak. Avdelingen har også vært involvert i arbeidet med opprettelse av pensjonskasse i Helse Sør-Øst. Politisk påvirkningsarbeid og skolering Overordnede rammebetingelser slik de gis av Stortinget og gjennom statsbudsjettet er viktig å påvirke. Forhandlingsavdelingen har derfor også i 2012 brukt store ressurser på å utarbeide innspill i ulike faser av statsbudsjettprosessen, delta i høringer i Stortingets ulike komiteer, og møter med de ulike politiske partiene. Et svært viktig tema har vært arbeidstid og imøtegåelse av krav fra både arbeidsgivere og politikere om oppmyking av arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. NSF fastholder at det ikke foreligger noe behov for slik endring. På grunn av 100-årsjubileet i NSF gjennomførte forhandlingsavdelingen to store temakurs, for tillitsvalgte i henholdsvis KS/ Oslo kommune/virke helse og sosial- og Spekter/Stat/Virke spesialist og høgskole-områdene. I alt deltok 594 tillitsvalgte. Blant kurstemaene var samhandlingsreformens muligheter for å utvikle nye arenaer og roller for sykepleiere med betydning for lønns- og arbeidsvilkår, videre arbeidstid og heltid/deltid, samt innleie/sosial dumping. Forhandlingsavdelingen har i 2012 gjennomført en helhetlig evaluering av tillitsvalgtopplæringen, som skal ligge til grunn for en revidering og modernisering av hele opplæringen. Juridisk bistand Forhandlingsavdelingens advokater og jurister bistår tillitsvalgte og medlemmer i spørsmål knyttet til både kollektiv og individuell arbeidsrett. Det har vært en økning i antall henvendelser, og mange saker handler om feil utbetaling av lønn. Yrkesskadegruppa har hatt 179 saker til behandling, som har resultert i innkomne midler på samlet nærmere 18 millioner kroner for NSF-medlemmer. NSF yter også bistand til medlemmer som kommer i en situasjon der de står i fare for å miste arbeid og autorisasjon. Det har vært en økning i slike saker. I 2012 mottok NSF 15 nye tilsynssaker, og det er i tillegg gitt bistand i to straffesaker. For første gang siden ordningen med bistand i autorisasjonssaker ble innført, har NSF bistått et medlem gjennom søksmål mot staten om rettslig overprøving av tilbakekall av autorisasjon. Saken er ennå ikke avklart. 1 Public Services International (Internasjonalen for offentlig ansatte). 2 Veland og Hermansen (2012): Pensjonsordninger for yrkesgrupper i Europa en kartlegging. Fafo-notat 2012/07. Årsrapport

12 Eli Gunhild By, NSF, og NRKs Fredrik Solvang i Stortingets vandrehall. Helsepolitisk avdeling NSF som premissleverandør og påvirker Gjennom arbeid utført nasjonalt og internasjonalt, har Helsepolitisk avdeling hatt som rettesnor å bidra til en bedre utnyttelse av sykepleierkompetansen og til bedre ressursbruk i helsetjenesten. Vårt påvirkningsarbeid og myndighetskontakt har gitt resultater. En viktig oppgave for avdelingen er å påvirke politikere og myndigheter. I dette arbeidet er det avgjørende at organisasjonen er til å stole på. Det er viktig å komme tidlig inn i prosessene og på den måten klare å bli premissleverandør,. Desto lenger arbeidet har kommet i departementet eller kommunen, jo vanskeligere er det å forandre. Det er viktig å ha kontakt med politikere både i posisjon og opposisjon. Avdelingen har jobbet systematisk med dette i Det har vært en rekke møter med statsråder og stortingspolitikere i Statsbudsjettet Avdelingen leder NSFs arbeid i forbindelse med statsbudsjettene. Dette gjelder både påvirkning i forkant og når statsbudsjettet legges fram i begynnelsen av oktober. Forbundslederen var også i 2012 til stede i vandrehallen på Stortinget den dagen statsbudsjettet ble lagt fram og uttalte seg til en rekke medier om hva NSF var fornøyd og misfornøyd med. Videre deltok forbundslederen i høringer i aktuelle stortingskomiteer. Allerede i desember 2011 oversendte 12 Årsrapport 2012

13 forbundet kravene for statsbudsjettet for Her ble det lagt vekt på at kompetansen i helse- og omsorgstjenesten må styrkes, at det må bli en kraftig opprusting innen IKT, og at folkehelsearbeidet må styrkes, med spesielt vekt på helsestasjons- og skolehelsetjenenesten. Det ble i desember 2012 sendt innspill til statsbudsjettet for Innspill til partiprogrammer Avdelingen koordinerte arbeidet med innspill til alle partiers partiprogrammer for perioden Vi ble også invitert til møter med flere av partiene der vi fremmet våre ønsker. Inspirasjonstreff Avdelingen arrangerte fire inspirasjonstreff i Dette er et frokostseminar der vi inviterer innledere til aktuelle temaer. Målet med seminaret er å etablere en arena for helsepolitiske fordrag og diskusjoner med både eksterne og interne deltakere, der det også er videokonferanseoverføring til NSFs 19 fylkeskontor. Treffet holdes i kantinen i Sykepleiernes Hus. Det ble i 2012 arrangert tre inspirasjonstreff, med følgende temaer og innledere: : Innovasjonsarbeid i KS, ved avdelingsdirektør Trude Andresen i KS; : Bærekraften til fremtidens helse- og omsorgstjenester, ved NOVA-forsker Svein Olav Daatland; : Høyres og Arbeiderpartiets partiprogram for 2013; debatt mellom Erna Solberg og Raymond Johansen ISF-refusjon for sykepleierkonsultasjoner Etter flere års arbeid fra NSF ble det fra innført ISF-refusjon for poliklinikk-konsultasjoner, utført av sykepleiere. NSF har systematisk jobbet for at rammebetingelsene skal bli bedre, et arbeid som ble videreført i Totalt var det i 2009 registrert konsultasjoner utført av sykepleiere, i 2010 var det og i 2011 var det Økningen fortsatte i 2012, og i første tertial i 2012 ble det utført konsultasjoner. Det var 12,2 prosent av total antall polikliniske konsultasjoner. Det er store forskjeller mellom det enkelte foretak. Dette arbeidet er viktig for å bidra til en bedre utnyttelse av sykepleierkompetansen og til bedre ressursbruk i helsetjenesten. Internasjonalt arbeid NSFs internasjonale arbeid skal bidra til å fremme sykepleie av høy kvalitet, bistå kolleger og søsterorganisasjoner i andre land, og påvirke relevante saker som er til behandling i overnasjonale fora. Det rettes spesiell oppmerksomhet mot oppfølging av relevante saksområder innen EU/ EØS, global sykepleiemangel og etisk rekruttering over landegrensene og en styrking av den formelle posisjonen i internasjonale samarbeidsorganisasjoner. Avdelingen har bistått med rådgivning til politisk ledelse og deltatt i en rekke ulike fora. Bistandsarbeid i Afrika NSF støtter flere nasjonale sykepleierforbund i Afrika til å bli sterke og selvbærende. Arbeidet har gitt meget gode resultater, men utfordringene er mange. NSF har en fireårig rammeavtale med Norad ( ) med et årlig økonomisk tilskudd på NOK 6,5 millioner. NSF betaler en egenandel på 10 prosent (kr ) og dekker i tillegg en del andre bistandsrelaterte utgifter. Målet er å utvikle sterke, selvbærende nasjonale fagforbund for sykepleiere i det sørlige og sørøstlige Afrika. NSFs innsats skjer i Zambia, Malawi, Uganda og Rwanda. Inspirasjonstreffene har vært viktige for å skape debatt og engasjement om helsepolitiske spørsmål - både i og utenfor NSF. Årsrapport

14 I tillegg støtter NSF et uformelt nettverk for nasjonale sykepleierforbund med fagforbundsstatus. Solidaritetsprosjekter Det er blitt arbeidet videre med våre solidaritetsprosjekter. Hovedfokuset i Øst- og sentral Europa har vært å bistå søsterorganisasjoner med å bygge opp deres profesjons- og fagforeningsorganisasjoner. Mens ved Tanga International Competence Center (Ticc) i Tanzania har vi bidratt til å utvikle de lokale helsetjenestene. Tre helsesøstre har hatt solidaritetsopphold i Tanga på tre måneder i 2012, og har med dette delt faglig kunnskap og erfaring med sine kolleger i Tanzania, samtidig som de har fått viktige impulser med tilbake til Norge. Samhandlingsreformen Helsepolitisk avdeling har hatt hovedansvaret når det gjelder å overvåke og dokumentere utvikling og måloppnåelse i samhandlingsreformen, med særlig vekt på positive og negative sider for sykepleietjenestene og sykepleierne. I samarbeid med Forhandlingsavdelingen og Avdeling for sykepleie- og profesjonsutvikling, ledet Helsepolitisk avdeling arbeidet med å utvikle en strategi for NSFs arbeid med å påvirke og følge med gjennomføringen av samhandlingsreformen. Rapporter Helsepolitisk avdeling bestiller rapporter som grunnlag for å kunne dokumentere og påvirke. I 2012 ble følgende rapporter bestilt eller sluttført: Planlagt og faktisk bemanning i sykehjem og hjemmesykepleien, Fafo KommuneBarometer april og september, NorgesBarometeret Polikliniske sykepleierkonsultasjoner,somatiske pasienter, Analysesenteret As Nye oppgaver nye roller Europas helsevesen i endring, Brusselkontoret AS Poliklinisk aktivitet utført av sykepleiere psykisk helsevern, Analysesenteret, ferdigstilles i 2013 Konsekvenser av privatisering i kommunale helse- og omsorgstjenester, Fafo, ferdigstilles i 2013 Omorganisering Fra og med ble det gjort omorganiseringer i administrasjonen der Avdeling for sykepleie- og profesjonsutvikling og Helsepolitisk avdeling ble slått sammen til en ny Fag- og Helsepolitisk avdeling. Respondentpool Planleggingen av respondentpoolen ble fullført og forankret. Denne blir lansert i regi av Fag- og Helsepolitisk avdeling i april Innovasjon og velferdsteknologi Dialogen med ulike eksterne miljøer ble gjennomført og utvidet, på begge områdene. Innovasjon og tjenesteutvikling ferdigstilles som strategi for NSF i løpet av NSF støtter flere nasjonale sykepleierforbund i Afrika til å bli sterke og selvbærende. Her fra Malawi. 14 Årsrapport 2012

15 NSF Student forbereder seg til fagdagen i Oslo. NSF Student Praksis i drømmeland Arbeidet med akrrediteringskriterier i praksis og rekruttering har stått sentralt for NSF Student i 2012 I året som har gått har NSF Student hatt fokus på lokale aktiviteter, planlegging og gjennomføring av pilotprosjektet Nasjonale avgangsprøver og akkreditering av praksis. På årsmøtet ble blant annet saken Praksis i drømmeland diskutert, og nyvalgt studentstyre fikk i bestilling å utarbeide akkrediteringskriterier i praksis det kommende året. Intasjonalt verv NSF Student har også dette året vært aktører i internasjonale arenaer, blant annet gjennom EPSU (european federation of public service unions), NSSK (nordiske sykepleierstudenters kontaktforum) og i ENSA (european nursing students assosiation) hvor nyvalgt studentleder har blitt visepresident. Nye lokallag Videre har NSF Student jobbet kontinuerlig med større lokal aktivitet ved alle utdanningsinstitusjonene. Det har blitt opprettet lokallag og studentene har arrangert flere faglige arrangementer. De faglige arrangementene, som fagdag, fagquizer og rammeplansopplæring, har blitt godt mottatt av studentmassen, og NSF Student har fått mulighet til å treffe tusenvis av våre medlemmer gjennom disse arrangementene. Studentmassen gir tydelige signaler om at faglige medlemstilbud gagner dem og bidrar til økt kunnskapsformidling av sykepleierfaget. Rekruttering Rekrutteringen av studenter har i 2011/2012 overgått alle forventninger. Nå er i overkant av 90 prosent av landets sykepleierstudenter medlem av NSF gjennom NSF Student. Studentenes stemme NSF Student har vært aktive i media som studentenes stemme, både i Sykepleien og lokale medier. Videre planer Prioriteringer og satsingsområder for det kommende året er en ny gjennomføring av nasjonal testing, retningslinjer for bruk av sosiale medier for sykepleierstudenter og akkrediteringsordninger i praksisstudiene. Sistnevne er et område hvor NSF får mange henvendelser, og vårt overordnede mål er å øke kvaliteten i utdanningen, da spesielt innenfor praksisstudiene det kommende året. Årsrapport

16 Forsikringskontoret Selger stadig flere medlemsforsikringer NSFs medlemsforsikringer er svært konkurransedyktige, både når det gjelder pris og forsikringsvilkår, og antall medlemmer som tok kontakt for pristilbud var økende også i Tilslagsprosenten på utsendte tilbud dette året var dessuten en god del over tilslagsprosenten i det private markedet. I 2012 hadde blant annet: medlemmer Livsforsikringspakke medlemmer innboforsikring medlemmer reiseforsikring medlemmer bilforsikring Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser Nettsider og andre distribusjonskanaler Utfordringen har vært å formidle de gode medlemsfordelene ut til medlemmene på en så lettfattelig og bra måte som mulig. For å få til dette er det tatt i bruk flere ulike virkemidler. I 2012 ble det bestemt at medlemsbrosjyren skulle gjennom en omfattende endring. Forsikringsspråket ble gjort enklere og mer forståelig samtidig som sidetallet ble redusert fra 40 sider i 2012 til 12 sider i Ønsket er at brosjyren skal formidle medlemsfordelene på en enkel måte, mens nettsidene skal være den viktigste informasjonskanalen hvor medlemmene kan finne mer fullstendig informasjon. Nettsidene ble oppgradert i 2012, men for å imøtekomme informasjonsbehovet også frem i tid, anser vi det som viktig at nettsidene utbedres også i årene som kommer. Forsikringskontoret NSF har dessuten hatt to vellykkede kampanjer via e- post, én om innboforsikring og én om reiseforsikring. Kampanjene har kostet lite og er blitt positivt mottatt av medlemmene. Vi opplever derfor dette som en god måte å formidle informasjon til medlemmene på, og vil igangsette tilsvarende kampanjer også i løpet av Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves enfarget. f.eks: broderinger og brevark. Ensfarget til Pins,brevark og andre små applikasjoner Forsikring og andre medlemstilbud 2013 Forsikringskontoret nsf Innboforsikring Nytt for 2012 var at identitetstyveri ble inkludert i innboforsikringen: Inntil kroner for utgifter til juridisk assistanse før en tvist, og inntil kr 1 million for juridisk assistanse ved en tvist. Andre forsikringsordninger har bare hatt mindre endringer i løpet av Årsrapport 2012

17 I forbindelse med jubileet ble det arrangert utstilling og aktiviteter på Teknisk Museum i Oslo. Her får ei jente påmalt et stygt sår. Kommunikasjonsavdelingen Kommunikasjon i årsjubileet tett etterfulgt av Sykepleierkongressen ble det store evenementet for Norsk Sykepleierforbund, og dermed også kommunikasjonsavdelingen. Kommunikasjonsavdelingen jobbet tett opp til forbundsledelsen med hjelp til å skrive taler, innlegg og planlegge mediefremstøt i forbindelse med jubileet og kongressen. I tillegg representerte vi og lagde saker for publisering i egne kanaler fra de fleste regionale 100-årsarrangmentene rundt om i landet. Vi jobbet også i 100-årsprosjektet med blant annet nyhetsbrev og med en bildebok fra jubileet. Faglig mobilisering Kampanjen Faglig mobilisering var inne i sitt andre år. Her profilerte vi sykepleie ved hjelp av klassiske markedsføringsverktøy. Vi hadde flere runder med film og reklame på ulike tv-kanaler og kino frem mot jubileet. 12. mai Hvert år markerer International Counsil of Nurses (ICN) International Nurses Day 12. mai, på fødselsdagen til Florence Nightingale. NSF markerer dagen med ulike arrangement og aktiviteter over hele landet. NSF sentralt har de siste årene markert dagen med stand på Egertorget i Oslo. Vi annonserte i VG og Dagbladet (papir og nett), P4 og Radio Norge, Media Norge-samkjøringen med Adresseavisen, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, stor Troms og Fædrelandsvennen. I tillegg hadde flere fylkeskontor annonser i lokal- og regionaviser. Sosiale medier NSF er aktive i sosiale medier: Facebook, Twitter og Youtube. Tariffoppgjør og streik Hovedtariffoppgjøret 2012 endte som kjent i streik i tre tariffområder: Stat, KS og Oslo kommune. Kommunikasjonsavdelingen jobbet ut fra Unio med mediehåndtering, webpublisering, informasjon til streikende og tillitsvalgte under streiken. Opplæring/undervisning Kommunikasjonsavdelingen har ansvaret for opplæring av ansatte, tillitsvalgte og faggrupper som skal publisere på web. Avdelingen har også undervist/bistått i mediehåndtering for tillitsvalgte og medierådgivning overfor politisk ledelse og fylkeslederne. NSF Politikk For å nå ut til medlemmene med informasjon om Sykepleierforbundets politikk, lager vi NSF Politikk, som gis ut med Sykepleien sju ganger i året. Hovedmålgruppen er tillitsvalgte. I 2012 kom NSF Politikk ut med sju nummer. Medier I 2012 ble Norsk Sykepleierforbund nevnt i 4445 artikler i ulike medier. Kommunikasjonsavdelingen har laget og sendt ut pressemeldinger, lagt ut artikler på hjemmesiden og Facebook, medieovervåket, gjort medieutspill, skrevet leserinnlegg og kronikker. Årsrapport

18 Tidsskriftet Sykepleien Sykepleien betyr mye for mange I 2012 feiret både organisasjonen og bladet 100 år. Vi feiret med å utgi to ekstra numre med ekstra mye å lese. Sykepleien utgis av Norsk Sykepleierforbund, og er redaksjonelt uavhengig. Sykepleien utøver saklig, uavhengig journalistikk, og setter sykepleiernes interesser på dagsorden. Bladet deltar i samfunnsdebatten og stimulerer til engasjement og meningsbrytning i faglige, organisasjonsmessige og helsepolitiske spørsmål. Tidsskriftet viser mangfoldet ved sykepleieryrket og bidrar til faglig utvikling og oppdatering. Solid posisjon Sykepleien er landets største annonseorgan for sykepleiere, og har en solid posisjon både på merkevarer, stillingsannonser, kunngjøringsannonser og nettannonser. Bladet utgis 14 ganger i året, og snitt lesetid er 68 minutter. Antall brutto lesere er ifølge TNS Gallup som måler for både ukepressen og de store fagbladene i Norge. Aktuelle saker Av saker som Sykepleien dekket grundig i 2012 kan vi trekke frem saken om dden spanske sykepleieren Patricia Gadea som tok et drastisk valg: Hun ville prøve lykken som sykepleier i Norge. Underveis ble det mange kneiker. Sykepleiens journalist Marit Fonn har fulgt henne i et halvt år. Den engelske pasienten var tittelen på et felles tema fra en svær og omstridt reform i engelsk helsevesen. Bilag Sykepleien utgir i tillegg bladet Sykepleien Forskning fire ganger i året. Bladet er på ca 100 sider og Sykepleien Forskning presenterer vitenskapelige, refereebedømte artikler og nyhets- og nyttestoff fra inn- og utland. Faggruppeblader gir dybdestoff om faget. Sykepleien samarbeider med fem faggrupper om utgivelse av deres fagtidsskrifter: Psykisk Helse og Rus, Jordmora, Tidsskriftet for Helsesøstre, Kreftsykepleie og Geriatrisk Sykepleie. Aktivt på nett Nettstedet Sykepleien.no utfyller bladene med nyheter hver dag. I tillegg inneholder nettet et omfattende arkiv med fag- og forskningsartikler. Sykepleien.no er også et sted for dialog og ytringer. Her finnes også et stort tilbud av ledige sykepleierstillinger til enhver tid. Nettsidene øker i trafikk, og en nylig gjennomført undersøkelse viser at de ønsker sitt fagblad også på brett og mobil. Jubileumsår ga resultater I 2012 feiret både organisasjonen og bladet 100 år. Vi feiret med å utgi to ekstra påkostede bladutgivelser med ekstra mye å lese. Dette førte til mange hyggelige tilbakemeldinger både fra lesere, utgiver og annonsører. Sykepleien økte sine annonseinntekter med over 10 posent mens Fagpressen for øvrig sto stille. Leserne ønsker mer For tiden utvikler Sykepleien en egen app for brett, tilpasser nettsidene til mobiltelefoner, og kommer i tillegg med et nytt og bedre nyhetsbrev. Vi må ha fokus både på utvikling, kostnadssiden og inntektssiden, men føler at vi er godt rustet med en dyktig stab og profesjonell organisasjon. 18 Årsrapport 2012

19 Årsrapport

20 Sentralt Fagforum Representerer mangfoldet NSF vedtok på sist landsmøte å knytte faggruppene nærmere til seg. Sentralt Fagforum ønsker å bidra til mer sammenhengende og helhetlige arbeidsprosesser. Sentralt Fagforum representerer et stort mangfold. Et mangfold som i første rekke er knyttet til ulike faglige interesseområder, men som også handler om ulik størrelse og ulik kultur. I alt er det ved årsskifte i overkant av personer som er medlemmer av en eller flere faggrupper. Når vi vet at NSF har nærmere medlemmer er potensialet for å rekruttere flere medlemmer til faggruppene stort. Her har vi en stor utfordring! Hyggelig er det imidlertid å kunne nevne at Faggruppe for Nevrokirurgiske sykepleiere har innlemmet Norsk Forening for Nevrologiske sykepleiere i sin gruppe. Denne gruppen har tidligere stått utenfor NSF. Faggruppene er ulike. Noen har mer ressurser enn andre. Mange må derfor nødvendigvis prioritere sitt interne arbeid og kan i mindre grad delta på andre arenaer. SFs muligheter for påvirkning er likevel gode enten det er i NSFs politikkutforming eller gjennom deltakelse på andre måter. Vi arbeider på ulike arenaer sammen med forbundsledelsen, forbundsstyret, øvrige avdelinger ved hovedkontoret, fylker og medlemmer for å nå viktige strategiske fag- og helsepolitiske mål. SF samarbeider tett med organisasjonens øvrige ledd, enten det er fylkesapparatet eller organisasjonens avdelinger. Faggruppenes bidrag er i særlig grad innenfor NSFs fag- og helsepolitiske innsatsområder og prioriteringer. Det kan for eksempel være gjennom engasjement av ressurspersoner fra faggruppene i konkrete prosjekter, utforminger av høringer eller gjennom deltakelse i ulike utviklingsprosesser. Slik har det også vært i året som har gått. På landsmøtet i 2011 ble det pekt på at organisasjonen i større grad burde benytte den samlede fagressurs SF representerer. NSF ønsket med dette landsmøtevedtaket å knytte faggruppene nærmere til seg. Sentralt Fagforum ønsker å bidra til mer sammenhengende og helhetlige arbeidsprosesser. En viktig forutsetning for og lykkes er å få til gode samhandlingsarenaer i organisasjonen. Det er derfor opprettet to prosjektkoordinatorstillinger (100 prosent). Stillingene er knyttet til Sentralt Fagforum. Personene skal fungere som bindeledd mellom Fagog helsepolitisk avdeling, Sentralt Fagforum og etablerte kompetansenettverk i SF. Vedtakene som landsmøtet fattet innebærer mange utfordringer både internt i SF og for organisasjonen forøvrig. Landsmøtes vedtak om å innføre en felles vedtektsmodell for faggruppene er fulgt opp. Modellen er innført for å tydeliggjøre ansvarsforhold og sikre forsvarlig drift i den enkelte faggruppe. Modellen ivaretar også de kravene myndighetene stiller både til juss og økonomi. Det har i løpet av 2012 vært arbeidet med felles administrative og faglige ordninger som gjelder for alle faggruppene: Lokale faggruppers regnskaper NSF tilbyr i dag regnskapsføring for alle 33 faggrupper. - og alle forhold knyttet til dette, inkludert innberetning til offentlige myndigheter. Fra og med utgangen av 2013 vil dette også gjelde for alle lokale faggrupper. Det er viktig å understreke at NSFs rolle her er å fungere som et hvilket som helst regnskapsbyrå. Tre faggrupper deltar i utprøvingen av ordningen. Hensikten med ordningen er å sikre gode og trygge regnskaps- og rapporteringsrutiner som ivaretar både faggruppens behov og myndighetenes krav. Tilskudd til faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi NSFs landsmøte vedtok også at det skal avsettes et beløp øremerket faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi, fordelt etter søknad og forvaltet av Sentralt Fagforums arbeidsutvalg. Dette vil være en ordning som ikke inkluderer faglige utviklingstiltak og prosjekter som NSF selv iverksetter, og som administrativt følges opp av andre avdelinger i hovedkontoret. Retningslinjer for ordningen er vedtatt av forbundsstyret. For 2013 har forbundsstyret bevilget 1 million kroner til fordeling. Internasjonalt engasjement - Solidaritetssykepleier til Tanzania NSF har i en årrekke samarbeidet med Tanga International Competence Center TICC i Tanga, Tanzania. TICC er et regionalt kompetansesenter for læring i regionen og har engasjert seg i regional utvikling, innen helse og utdanning, men også utvikling for regionen generelt. Studie- og praksisopphold utarbeidet i samarbeid med norske utdanningsinstitusjoner, som også hele tiden harfokus på hvordan man kan bidra til regional verdiskaping og velferdsutvikling er blitt en hjørnestein i TICCs virksomhet. TICC organiserer en rekke aktiviteter og har flere prosjekter, hvis hovedformål er å forbedre levekårene for familier og lokalsamfunn i Tanga og skape bærekraftige modeller for læring og utvikling. Vi ønsker å kunne tilby en unik mulighet for våre medlemmer til å bidra i regional helseutvikling i Tanga med erfaring og kunnskapsoverføring. I 2012 reiste tre helsesøstre på et tre måneder langt opphold. 100 års jubileet har også preget arbeidet i Sentralt Fagforum. Blant annet har alle fagkonferanser hatt en kulturell åpning der historien er fortalt til vakkert tonefølge. Veien videre handler først og fremst om hvordan vi kan videreutvikle arbeids og samarbeidsformer innad i Sentralt Fagforum og sammen med de øvrige delene av organisasjonen. Dette er en nødv- 20 Årsrapport 2012

Strategisk plan TYDELIG MODIG STOLT

Strategisk plan TYDELIG MODIG STOLT Strategisk plan 2016 2020 TYDELIG MODIG STOLT 1 NSFs visjon Det naturlige valg for sykepleiere, sykepleierstudenter og jordmødre til beste for pasienten. NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk,

Detaljer

HANDLINGSPLAN. Rådet for sykepleieetikk Norsk Sykepleierforbund. Landsmøteperioden 2012-2015

HANDLINGSPLAN. Rådet for sykepleieetikk Norsk Sykepleierforbund. Landsmøteperioden 2012-2015 HANDLINGSPLAN Rådet for sykepleieetikk Norsk Sykepleierforbund Landsmøteperioden 2012-2015 Visjon: Klokskap i sykepleiepraksis Rådets sammensetning : Berit Daae Hustad Medlemmer: Anne Cecillie Stenfeldt-Foss

Detaljer

Handlingsplan Faggruppe: Barnesykepleierforbundet NSF

Handlingsplan Faggruppe: Barnesykepleierforbundet NSF Handlingsplan 2015-2016 Faggruppe: Barnesykepleierforbundet NSF INNSATSOMRÅDE: Prioritering og organisering av helsetjenesten Hovedmål 1: En sammenhengende og helhetlig helsetjeneste med fokus på kvalitet

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice

Detaljer

Handlingsplan 2017 og 2018

Handlingsplan 2017 og 2018 Handlingsplan 2017 og 2018 INNSATSOMRÅDE 1: Organisering av Lungesykepleie Hovedmål: At det er høy kvalitet på Lungesykepleie på alle lungemedisinske avdelinger i landet. Delmål: Tiltak: Hovedaktiviteter:

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR PERIODEN

STRATEGIPLAN FOR PERIODEN STRATEGIPLAN FOR PERIODEN 2009-2012 ydelig Tydelig Tydelig Tydelig Modig Modig Tydelig Modig Modig Stolt Tydelig Stolt deligstolt Modig deligmodig odig Stolt dig Stolt Tydelig tolt Tydelig olt Tydelig

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 Innhold Forord 1 Beskrivelse av regionen 2 Prioritering av aktiviteter 2017 3 Forord NFF Region Sør-Østs handlingsplan 2017 med økonomiske rammer for

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Handlingsplan. NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg 2015-2017

Handlingsplan. NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg 2015-2017 Handlingsplan NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg 2015-2017 INNSATSOMRÅDE: Medlemmer og organisasjonen Mål: Medlemmene er informerte, aktive og engasjerte og er bevisste på betydningen av å stå

Detaljer

Handlingsplan Oslo 2017

Handlingsplan Oslo 2017 Handlingsplan Oslo 2017 Det som er skrevet med rødt er «oppdrag» til fylkene, vedtatt av forbundsstyret. På overordnet nivå har vi de seks strategiske kampene, noen hovedmål som dreier seg om «Kontinuerlig

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Viktige hendelser for NSF i 2015 Valg og landsmøte Jubileum Bemanning og kompetanse Arbeidstid Nye utfordringer NSF Østfolds fylkesstyre 2015-2019

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Fagorganisasjon for sykepleiere og jordmødre Stiftet i 1912 102 år gammelt forbund Norges 4. største forbund Mer enn 100 000 medlemmer NSF har alltid hatt som formål: Høy faglige

Detaljer

Handlingsplan for SPoR 2014-2016

Handlingsplan for SPoR 2014-2016 Handlingsplan for SPoR 20142016 Handlingsplan 20142016 Oppdatert 31.08.2014 1. Prioritering og organisering av helsetjenesten Hovedmål: En sammenhengende og helhetlig helsetjeneste med fokus på kvalitet

Detaljer

Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015! Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015! Vi jobber på NSF Østfolds fylkeskontor Kjell-Ivar Løkken, Cecilie Agnalt, Karen Brasetvik og Eva Zimmermann Viktige hendelser for NSF Østfold i

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

Handlingsplan LaH NSF Østfold

Handlingsplan LaH NSF Østfold Handlingsplan 2017-2020 LaH NSF Østfold Ifølge «VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE NSF» 3 Formål skal lokal faggruppe: - Skape møteplasser for fag- og kunnskapsutvikling - Bidra til utvikling av faglig

Detaljer

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal:

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: Handlingsplan 2012 Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice Fylkesstyret i Telemark har valgt å tolke den angitte malen

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Helsepolitisk utvikling i EU. Anne Berit Rafoss, spesialrådgiver NSF

Helsepolitisk utvikling i EU. Anne Berit Rafoss, spesialrådgiver NSF Helsepolitisk utvikling i EU Anne Berit Rafoss, spesialrådgiver NSF NSF internasjonal bidragsyter Profesjonsorganisasjon og fagorganisasjon Bistandsarbeid Solidaritetsprosjekter EU/EØS politikk Påvirkningsarbeid

Detaljer

Organisasjonens verdier skal sammen med visjonen og hovedmålene være førende for våre prioriteringer, beslutninger og våre handlinger.

Organisasjonens verdier skal sammen med visjonen og hovedmålene være førende for våre prioriteringer, beslutninger og våre handlinger. Visjon, verdier og hovedmål 2017-2019 Hovedlandsmøtet 2016 vedtok visjon, hovedmål og verdier for perioden 2017-2019. Hovedmålene er forankret i NFFs formål, disse er nedfelt i NFFs lover, paragraf 2.

Detaljer

Handlingsplan NSF landsgruppe av operasjonssykepleiere

Handlingsplan NSF landsgruppe av operasjonssykepleiere Handlingsplan 2015 NSF landsgruppe av operasjonssykepleiere 2 For 2014 legger forbundsstyret følgende organisasjonspolitiske prioriteringer til grunn: INNSATSOMRÅDE 1: Prioritering og organisering av helsetjenesten

Detaljer

Nyhetsbrev 1 / 2012 244 dager igjen til 24. september 2012

Nyhetsbrev 1 / 2012 244 dager igjen til 24. september 2012 Innhold nyhetsbrev: Bilder som forteller Tidsskriftet Sykepleien også 100 år Jubileumsarrangement the place to be i stilåret 2012 Slik har du ikke sett forbundsledelsen før Kaffeselgerens logg Mer om Sykepleierkongressen?

Detaljer

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 1 2 LM-SAK 5/15 LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Saksutredning Vi som arbeider med barn, unge og voksne under

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Handlingsplan Landsgruppen av helsesøstre NSF

Handlingsplan Landsgruppen av helsesøstre NSF Handlingsplan 2012-2014 Landsgruppen av helsesøstre NSF De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice For 2012 legger forbundsstyret

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Side 1 av 8 Skriv ut Lukk vindu Debattnotat: Er lønn viktig for deg? NSF, 01.06.2015 Til NSF-medlemmer i helseforetakene: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har du som

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

HANDLINGSPLAN NSF/FFD INNSATSOMRÅDE:

HANDLINGSPLAN NSF/FFD INNSATSOMRÅDE: 1 HANDLINGSPLAN 2012-2014 NSF/FFD INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2012-2014: - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi 2013 2016 Vedtatt av Forskerforbundets Hovedstyre 13.12.2012 1. FORSKERFORBUNDETS LØNNSPOLITISKE STRATEGI (LPS) Hovedfokus for Forskerforbundet fram mot 2016 er

Detaljer

NYHETSBREV 7 / DAGER IGJEN TIL 24. SEPTEMBER 2012

NYHETSBREV 7 / DAGER IGJEN TIL 24. SEPTEMBER 2012 INNHOLD NYHETSBREV: Fra historien: Kamp om pasientsaker og arbeidsforhold ssen 25. - 26. se Sykepleierkongressen: På tide å melde seg på! Vinner av jubileumsquiz kåret og fortsatt nye muligheter! Nyhetsbrevene

Detaljer

NYHETSBREV NR. 3 /2011

NYHETSBREV NR. 3 /2011 NYHETSBREV NR. 3 /2011 1 NYHETSBREV nr. 3 / 2011 305 dager igjen til 24. september 2012 HISTORISKE MILEPÆLER Kamp om sykepleierutdannelsen NSF har hatt en sentral rolle i utdanningspolitiske spørsmål gjennom

Detaljer

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016 HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016 Innhold Forord... 2 BESKRIVELSE AV REGIONEN... 2 PRIORITERING AV AKTIVITETER 2016... 4 1 Forord Forslag til regionens handlingsplan 2016 med økonomiske rammer

Detaljer

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Gjøvik kommune, Haugtun omsorgssenter, Utviklingssenteret for sykehjem i Oppland: - Etikk komité: Opprettelse av etisk komité

Detaljer

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Fysioterapeutforbund HANDLINGSPLAN FOR 2017 Navn: NFF Region Midt 1. Fakta om Region Midt Medlemstallet var 1401 ved begynnelsen av 2017 og 1378 ved slutten av 2016. Styrets sammensetning Rolle Navn Arbeidssted Regionleder

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Handlingsplan NSF landsgruppe av operasjonssykepleiere

Handlingsplan NSF landsgruppe av operasjonssykepleiere Handlingsplan 2017 NSF landsgruppe av operasjonssykepleiere 2 INNSATSOMRÅDE 1: Prioritering og organisering av helsetjenesten Hovedmål 1: Utøvelse av operasjonssykepleie med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet

Detaljer

2017 Årsberetning NSFS faggruppe for nevrosykepleiere (NSFNS)

2017 Årsberetning NSFS faggruppe for nevrosykepleiere (NSFNS) 2017 Årsberetning NSFS faggruppe for nevrosykepleiere (NSFNS) Styrets sammensetning: Styremedlemmer i denne valgperioden fra 2015-2017 har bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Økonomiansvarlig: Styremedlem:

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Medlemsbrev. Nytt styre i NSFLIS. Fra landsstyret NSFLIS. I dette nummeret: Desember 2012

Medlemsbrev. Nytt styre i NSFLIS. Fra landsstyret NSFLIS. I dette nummeret: Desember 2012 Medlemsbrev Fra landsstyret NSFLIS Desember 2012 Nytt styre i NSFLIS Nytt landsstyre i NSFLIS ble valgt på Generalforsamlingen 31.oktober 2012 i Trondheim. Landsstyret har nå hatt sitt første landsstyremøte

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Til NSF-medlemmer i tariffområdet Virke, Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har

Detaljer

UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE. Mona Wiger

UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE. Mona Wiger UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE Florence Nightingale anno 2010 En kompetent sykepleier som blir hørt, og utfører sitt arbeid profesjonelt og kunnskapsbasert. Er faglig

Detaljer

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs strategi 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke produksjon: Grafisk Form as Trykk: Gamlebyen Grafiske AS OPPLAG:

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Vedtatt av 25. mai 2010. Oppdatert 1. juli 2011. Planen vil bli oppdatert halvårlig.

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Vedtatt av 25. mai 2010. Oppdatert i 13. desember 2011. Planen vil bli oppdatert

Detaljer

Hovedsatsningsområder

Hovedsatsningsområder Hovedsatsningsområder 2016-2018 1 Målstruktur Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Hovedmål - Evne til påvirkning-premissleverandør Politisk arbeid Etablere og opprettholde samarbeid med Utdanningsinstitusjoner

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRINGER 9 RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK

FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRINGER 9 RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK Sak til Landsmøtet Nr: 17 r) Saksbehandler: Erik Bårdseng Dato: 002015 Dokumentnr DM: 705323 2015_00551 FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRINGER 9 RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK Bakgrunn for saken: Forslag til vedtektsendringer

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Sak til Landsmøtet Nr: 17 a) Saksbehandler: Tone Ruud Dato: 20.05.2015 Dokumentnr DM: 705277 2015_00057 REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Bakgrunn for saken: Til landsmøtet 2015 har Forbundsstyret foretatt

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION NORD 2017

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION NORD 2017 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION NORD 2017 Innhold Forord 1 Beskrivelse av regionen 2 Prioritering av aktiviteter 2017 3 Forord NFF Region Nords handlingsplan 2017 med økonomiske rammer for året

Detaljer

Godt nytt år! Flere sykepleiere - fortsatt mangel i Østfold. Karen M. Brasetvik. Fra: Sendt: Emne: NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Flere sykepleiere - men

Godt nytt år! Flere sykepleiere - fortsatt mangel i Østfold. Karen M. Brasetvik. Fra: Sendt: Emne: NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Flere sykepleiere - men men Karen M. Brasetvik Fra: Sendt: Emne: Karen M. Brasetvik 29. januar 2014 14:24 Lederinformasjon fra NSF Østfold Hvis du ikke kan lese dette nyhetsbrevet, klikk her for ä äpne det i en nettieser. NORSK

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011

REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011 Saknr. 09/5113-15 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Unni Fornæss REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2017 side 1 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester i egenregi Verve, aktivisere

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

ROS HANDLINGSPLAN 2014

ROS HANDLINGSPLAN 2014 ROS HANDLINGSPLAN 2014 Hovedmål: 1. Aktivitet og synlighet i alle regioner. 2. Sysselsette en full stilling ved kontoret i Oslo. 3. Rekruttere frivillige i Midt-Norge og Nord-Norge. 4. Kommuneseminar til

Detaljer

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp STRATEGIPLAN Nidaros DPS 2016-2019 Fremragende psykisk helsehjelp Vår visjon er å tilby frem helsehjelp til våre pasien Det betyr at de får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompetente medarbeidere

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen

Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen FOREDRAG 15.02.2015 DAGLIG LEDER VED SENTER FOR OMSORGSFORSKNING, MIDT-NORGE- KIRSTEN LANGE Senter for Omsorgsforskning, Midt-Norge - hvem

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2014-2015 Landsgruppen av helsesøstre NSF De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice 2 For 2014 legger forbundsstyret

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015

Handlingsprogram 2012-2015 Handlingsprogram 2012-2015 KUNNSKAP, FELLESSKAP, GLEDE Vår visjon Et menneskeverdig liv for alle Formål Pådriver i den velferds-, helse- og omsorgspolitiske utvikling. Nettverk for lagets medlemmer. Mål

Detaljer

Forslag til mandat for nytt Nasjonalt samarbeidsorgan for helse- og utdanningssektoren

Forslag til mandat for nytt Nasjonalt samarbeidsorgan for helse- og utdanningssektoren Sak 38f-2014 Forslag til mandat for nytt Nasjonalt samarbeidsorgan for helse- og utdanningssektoren Helsedirektoratet har invitert de regionale helseforetakene til å gi tilbakemelding på forslag til nytt

Detaljer

Farmasiforbundet Strategiplan

Farmasiforbundet Strategiplan Farmasiforbundet Strategiplan 2016 2018 1 Innhold: Innhold:...2 DEL I...3 Visjon, faglig- og politisk profil og strategiske mål...3 1. Rekruttering og kompetanseutvikling...3 2. Evne til påvirkning/premissleverandør...4

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-

STRATEGISK PLAN 2015- STRATEGISK PLAN 05- Strategiske forutsetninger og føringer LDHs verdigrunnlag er tuftet på LDHs pionérrolle og lange diakonale tradisjon LDHs visjon er å utdanne innovative og verdibevisste sykepleiere

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Vedtatt av 25. mai 2010. Oppdatert i møtet i Oppfølgingsgruppa 16.november 2012.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

Kommunevalget 2011. Spørsmål til partiene fra Norsk Sykepleierforbund

Kommunevalget 2011. Spørsmål til partiene fra Norsk Sykepleierforbund Kommunevalget 2011 til partiene fra Norsk Sykepleierforbund Kort om Norsk Sykepleierforbund (NSF) Er den landsomfattende fag/profesjonsorganisasjonen for sykepleiere og jordmødre med norsk autorisasjon.

Detaljer

Hovedsatsningsområder

Hovedsatsningsområder Hovedsatsningsområder 2013-2015 1 Målstruktur Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Hovedmål 1. Evne til påvirkning/premissleverandør 1.1. Politisk arbeid ThsF skal etablere og opprettholde samarbeid med

Detaljer

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse Strategi for organisasjonspplæring 2016-2019 Mental Helse INNLEDNING Strategi for organisasjonspplæring er ment å styrke Mental Helses fokus på kurs og opplæring internt i organisasjonen. Det settes mål

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM

HANDLINGSPROGRAM 1 TRYGGHET OG VERDIGHET MED TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND HANDLINGSPROGRAM 2017-2019 1. Målsettingen med handlingsprogrammet Telepensjonistenes Landsforbund er en landsomfattende partipolitisk uavhengig

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune 1 Forord I februar 2013 inngikk KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund (NSF) en

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 67/16 Orienteringssaker Vedlegg Helseplattformen orientering om status og kunngjøring av prekvalifisering Saksbehandler Mads E. Berg Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe

Detaljer

Den norske jordmorforening

Den norske jordmorforening 1 Den norske jordmorforening Protokoll Sentralstyremøte 5 2012 Telefonstyremøte 3. desember 2012 Tilstede: Forfall: Marit Heiberg, Trude Thommesen, Tove Elisabeth Svee, Nanna Voldner, Lise Bentzon, Tine

Detaljer

ET RÅDSLAG OM STRATEGI

ET RÅDSLAG OM STRATEGI ET RÅDSLAG OM 1 INNLEDNING i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har siden september 2016 jobbet med ny strategi. Dette arbeidet har vært utfordrende og engasjerende! Det er alltid vanskelig å se inn i

Detaljer

Nyhetsbrev Desember 2001

Nyhetsbrev Desember 2001 Nyhetsbrev Desember 2001 Kjære medlem! Her kommer årets siste nyhetsbrev fra SfID. Fra og med neste år håper vi å gi ut nyhetsbrev minst fire ganger årlig. Det skjer mye innen IKT og dokumentasjon, og

Detaljer

Sak 8.3: Andre innsendte forslag fra avdelingene, råd og utvalg

Sak 8.3: Andre innsendte forslag fra avdelingene, råd og utvalg Sak 8.3: Andre innsendte forslag fra avdelingene, råd og utvalg 1 Sak 8.3 Andre innsendte forslag fra avdelingene, råd og utvalg Forslag 8.301 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyrets innstiller for kongressen:

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer