i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20"

Transkript

1 i Akershus Informasjonsblad fra LHL Akershus Nr Romeriksåsen Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20 i Akershus 1

2 Lederen Bjørg Bratvold Leder LHL Akershus LEDEREN På årsmøtet til LHL Akershus 16. mars ble jeg valgt til fylkesleder. Jeg takker for tilliten og går til vervet med både spenning og entusiasme. Jeg ser fram til et godt samarbeid med alle lokallagene og med de øvrige i fylkesstyret. Jeg vil her gi en liten presentasjon av meg selv: Av yrke er jeg barnevernpedagog med bred erfaring innenfor helseog sosialsektoren på ulike nivåer.- Jeg er nå pensjonert. De siste årene har jeg vært aktiv innenfor LHL som styremedlem i lokallag, nestleder i fylkeslag og styremedlem i en periode i sentralstyret. Mitt samfunnsengasjement førte meg inn i kommunepolitikken i 2008 og jeg var med i to perioder. Jeg er bosatt i naturskjønne Feiring oppe i åsen nær Feiringklinikken. Fylkeskontoret har fått nytt telefonnummer Fasttelefonen er sagt opp og Torunn har nå fått mobiltelefon. Nytt nummer er Vi er inne i et viktig år for medlemsorganisasjonen vår. Som dere alle sikkert kjenner til har det fra sentralt hold blitt lagt fram planer for et nytt sykehus i Gardermoenområdet. Feiringklinikken og Glittreklinikken skal flyttes inn i det nye sykehuset i h.h.t. de nye planene. Ledelsen har bestemt at det skal arrangeres ekstraordinært landsmøte 5. oktober i år med kun denne saken på agendaen. Medlemmene skal da svare Ja eller Nei til nytt sykehus.! Jeg viser forøvrig til vår årsmøteuttalelse som går imot disse planene. Fylkesleder og nestleder sitter i landstyret og vi fikk kjennskap til dette på et ekstraordinært landstyremøte 31. januar i år. Som dere vet er landsstyret høyeste beslutningsorgan mellom landsmøtene som avholdes hvert 3. år. Nytt møte i landstyret er planlagt 4. juni og vi vil holde dere løpende orientert om denne saken. Jeg vil gjerne bli bedre kjent med lokallagene i fylket vårt. Håper jeg kan få delta i et lagsmøte hos dere. I løpet av ett år satser jeg på å ha besøkt alle lokallagene. Er det noe dere ønsker å snakke med meg om, er dere velkommen til å ringe meg. Mine tlf.nr. er og Jeg ønsker dere alle en fin sommer. Utgiver: LHL Akershus Årgang 20 Nr Ansvarlig annonser og innlevering: Active Media-systems Norge A.S Pb. 24, 3341 Åmot Tlf Fax: Sats: AMN AS,Tlf Trykk: Fokus Trykk AS LHL Akershus Solheimsveien 62 B, 1473 Lørenskog Kontortid: Tirsdag-onsdag-torsdag: Tlf Redaksjonskomité: Bjørg Bratvold, Torunn Figenschou og Hans Elstad Bladet utgis 2 ganger årlig. 2 i Akershus

3 Redaktøren har ordet LHL utreder sykehusbygging, og det har ikke manglet presseinnlegg i lokalavisene på Romerike denne vinteren. Vi som trodde vi var godt informert om driften innen organisasjonen vår gjennom fyldige møtereferater både fra møter i Landsstyret og Regionsstyret? Vi sperret øynene opp da NRK i nyhetssendingen kunne meddele at LHL skulle bygge et stort flott sykehus på Gardermoen. Landstyrets delegater ble bedt om å fatte et vedtak om en videreutredning av en mulighetsanalyse for bygging av nytt sykehus på Gardermoen. Kommentarene fra Akershusdelegatene lot ikke vente på seg, og de lurte på om de hadde sovet i timen, eller om de hadde vært på samme møte som presseinformantene? De hadde Postboks 573, 1401 Ski bare blitt bedt om å stemme for eller imot en videre utredning av de fremlagte planer. Senere har det ikke manglet fete overskrifter. Og pressemeldingene er senere blitt mindre kategoriske nedleggelse av de eksisterende og formet om til mer demokra- veldrevne sykehusene Glittre og tiske uttalelser. Utredningen vil Feiring. De berørte kommuner fortsette ut over sommeren både kan regne med tap av mange med luftmålinger og vurdering viktige arbeidsplasser. Årsmøtet i av tomtearealer i Gardermoen- LHL Akershus har enstemmig området. Den beslut- vedtatt en uttalelse som er sterkt Det endelige er ningen tas på et ekstraordinært kritisk til planene. Årsmøteut landsmøte i oktober. Landsmøtet talelsen er gjengitt i sin helhet et å eie er organisasjonens høyeste bes- annet sted i bladet. På landsmøtet enn å leie lutningsorgan. er det medlemmene gjennom Det som har fått enkelte sinn i sine representanter som skal kok er først og Husbankfinanisering fremst ledelsens bestemme omsvært planene skal gjenmed får du mangel på demokratisk saksbenomføres. Planene kan leses på gunstig rente. Ta kontakt for mer informasjon. handling og uttalelser om LHL s hjemmeside: lhl.no. billigere Industriv. 23, 2050 Jessheim Salg og utleie av: Søppelcontainere, lagercontainere Regnbuens gjennvinningsanlegg på Langhus Mottak av: Papp, papir, glass, trevirke, og jern Tlf: Jessheim Tlf Lillestrøm Fax Tlf Fax Fred Olsens gt Oslo Tlf Vi støtter LHL, har hjertestarter og opplært personell Støtter LHL i Akershus 3

4 Tekst: Per Martinsen Vi i studieutvalget har til nå holdt kurser i 6-7 av lagene og står fortsatt rede til å hjelpe flere å ta i bruk nettutgaven, fordi den etter hvert vil gjøre påmelding til kurs enklere og behandlingstiden sentralt kortere. Godtgjørelse for det enkelte kurs vil dessuten komme raskere inn på lagets konto ved innmeldelse via nettet. Funkis registrerte 2012 ca kurstimer, og 40 % av kursene ble innmeldt ved bruk av KursAdmin. Vi håper og tror 2013 blir et nytt spennende år for ulike studieaktiviteter innen våre LHL lag. Antall studietiltak samlet i Funkis gjennom året og innmeldte timer danner grunnlag for de årlige tildelinger fra staten v/ Kunnskapsdepartementet. Og Funkis varsler at de vil justere satsene så alle får gode tilskudd. For året 2013 vil timesatsen bli kr. 100,- for kurs/studieringer med tilretteleggingskostnader høyere enn kr. 400,-. Er tilrettekostnadene kr. 400,- eller lavere vil minstesatsen for tilskudd være kr. 400,-. Nytt fra studieutvalget Studieutvalget har gjennomført nok et aktivt år hvor vi prioriterte å hjelpe lokallagene med å ta i bruk det nettbaserte KursAdminprogrammet. Det er fortsatt mulig å benytte papirutgaven av programmet, men studieforbundet Funkis og LHL sentralt vil se store fordeler i om flere lag lærer seg å benytte den nettbaserte utgaven. Dette krever at lagene velger ut brukere som lærer seg grunnlegende bruk av PC tilkoblet internett, hvis de ikke allerede kan. med 12 deltagere fra vårt fylke og 10 fra andre fylkeslag. Ragnhild Rørvik fra LHL sentralt gjennomgikk KursAdmin programmet og ga verdifulle tips til studielederne, så det ble en meget vellykket tur. Studieutvalget arrangerte i vinter et innledende kurs i Excel ved Tore Norderud i FFO s lokaler på Lørenskog. Dette ga 7 deltagere et innblikk i bruken av regneark. Dette er et dataprogram med mange bruksmuligheter og vil sikkert kreve oppfølging, hvis deltagerne skal bli gode brukere. Vi har også holdt kurs for likemanns-koordinatorer som samarbeider med sykehusene. I høst, 24. august, er det planlagt et kurs for nyvalgte styremedlemmer. Mange lag har fått innvalgt nye styremedlemmer ved årets årsmøte, og kurset vil være rette mot dem. Det planlegges også et kurs til høsten i Stress og Mestring for lungesyke i samarbeid med fagpersonell ved Glitreklinikken. Kurset retter seg dessuten til de sykes pårørende. på Sanner Hotell med kursholdere fra A-hus. Kurset holdes 4. til 6. oktober og vil gi viktig informasjon til de pårørende. Studieutvalget i vårt fylke ser også på muligheten til å inngå samarbeide med utvalg i tilgrensede fylker om kurs i tiden fremover. Ikke alle deltagerne i studieringen Et lag i endring har fullført studiet enda. Fristen for innlevering av besvarelser er satt til 1. juni. Vi i studieutvalget i fylket ønsker å ha god kontakt med studielederne ute i lagene, og hjelper gjerne til med gjennomføring av kurser og tilrettelegging for innregistrering i KursAdmin. Studieutvalget ønsker medlemmene en god sommer. Ring din lokale elektriker! Alt innen elektriske anlegg YIT Building Systems AS Avd. Asker og Bærum Tlf E-post: Sist høst ble det gjennomført et studielederkurs på Kiel-ferga I samarbeid med Diabetes Akershus arrangeres kurs for pårørende 4 i Akershus

5 LHL er en pasientorganisasjon for hjerte- og lungesyke med ca medlemmer. LHL Akershus har ca medlemmer fordelt på 16 lokallag. Akershus - Årsmøteuttalelse Tekst: Bjørg Bratvold og Torunn Figenschou 1. I januar fikk medlemmene via pressen kjennskap til at ledelsen i LHL sentralt vil bygge et sykehus i nærheten av Gardermoen flyplass. De ønsker å legge ned virksomheten ved Glittreklinikken i Nittedal og Feiringklinikken i Eidsvoll og overføre virksomhetene til det nye sykehuset. I tillegg ønsker ledelsen i LHL å tilknytte seg samarbeidspartnere som skal behandle andre sykdommer som kreft, diabetes, livsstilsykdommer, fedme m.m. Vi er skeptiske til disse planene. Vi kan ikke se at en organisasjon for hjerte- og lungesyke skal bruke sine ressurser på et sykehus for andre pasientgrupper. Feiringklinikken og Glittreklinikken er LHL s fyrtårn og er kjent over hele Norge for sin førsteklasses pasientbehandling. Beliggenheten til disse klinikkene er meget godt egnet for rehabilitering av pasientgruppenene - med ren luft og omgitt av vakker natur. Flertallet av fylkeslagets medlemmer ønsker å beholde både Glittre- og Feiringklinikken og støtter derfor ikke planene til ledelsen om sentralisering. For øvrig mener LHL Akershus at ledelsens forslag om å legge et sykehus tett opp til en flyplass med sterk luft- og støyforurensing er helsemessig uakseptabelt. 2. LHL skal være en åpen og demokratisk organisasjon. Ledelsens planer om nedlegging av eksisterende klinikker og sentralisering i et større sykehus er ikke fundamentert i en demokratisk prosess. Vi er nå kjent med at det er arbeidet med disse planene i ca. et år. Dette er gjort uten at tillitsvalgte og andre medlemmer er tatt med i prosessen. Landstyrets medlemmer ble innkalt til ekstraordinært landsstyremøte Her ble det redegjort for en mulighetsstudie. Ledelsen har allerede brukt flere millioner kroner på eksterne konsulentbyråer på en utredning medlemmene ikke har hatt kjennskap til. Dette viser en arrogant holdning overfor LHL s medlemmer. Årsmøtet for LHL Akershus valgte ny leder og styre for 2013 Fylkesleder: Bjørg Bratvold LHL Skedsmo Styremedlem Solveig Engh LHL Aurskog Høland Styremedlem og redaktør: Hans Elstad LHL Skedsmo Studieutvalget: Per Martinsen LHL Skedsmo Interessepolitisk utvalg: Ivar Bogetvedt LHL Nannestad Gjerdrum Likemannskoordinator: Inger Lise Bråthen LHL Rælingen og Enebakk 1. Varamedlem: Johan Skandsen LHL Oppegård 2. Varamedlem: Arne Larsen LHL Bærum Redaktør for bladet: Hans Elstad i Akershus 5

6 Asker LOKALLAGSSTOFF Tekst: Kjell Ellingsen Litt om kols, og litt om LHL Askers kolscruise. Litt om Kronisk obstruktiv lungesykdom (Kols) Kols blir den nye store folkesykdommen i Norge. LHL mener at nordmenn har kols, og tallet er stigende. Når 4 av 10 nordmenn ikke vet at de har sykdommen, trenger dette litt forklaring. I lungene finnes det rundt 300 millioner små luftblærer som kalles alveoler. Og de er en viktig del av åndedrettsorganene. Luftforurensning kan ødelegge alveolene, og det skjer når du får kols. Når du ikke anstrenger deg, bruker du bare en liten del av lungekapasiteten, og fordi det er så enormt mange alveoler, tar det lang tid før du merker at de brytes ned. Derfor kan du ha kols uten å vite det. Røyking er en av hovedårsakene, men det vil være feil å skylde bare på den. Det finnes mange som aldri har røykt, men allikevel har fått kols. Men det er statistisk bevist at 1 av 5 som røyker får kols. Når noen spør meg hvordan jeg fikk kols, svarer jeg at jeg * var en aktiv svømmer i min ungdom, og i 1950 årene svømte jeg 2-3 timer hver dag i basseng som var tilsatt klor. * kjørte hver dag i bil Asker Oslo i svevestøv, eksos og annen forurenset luft * bodde under der flyene lettet og landet på daværende Fornebu flyplass * har røyka i vel 40 år. Det finnes også yrkesgrupper som er spesielt utsatt, som for eksempel lakkerere, bønder og andre som driver med kjemikalier. Vi begynner normalt å merke symptomene i års alder. De første symptomene er tung pust, hoste og piping i brystet, økt slimproduksjon, tiltagende tung pust ved anstrengelser eller forkjølelse. Du tåler lite anstrengelser, og skylder gjerne på at du er i dårlig form. At de første aldringstegnene har kommet, eller andre unnskyldninger. Derfor går du ikke til legen. Kols n forsetter å ødelegge lungene dine bit for bit. Det finnes ingen medisiner som kan reparere de ødelagte lungene. De vil forbli ødelagt for alltid og derav ordet kronisk. Men det finnes medisiner som kan begrense eller stoppe utviklingen. Derfor er det så viktig å gå til legen så tidlig som mulig. Med enkle midler og helt smertefritt kan legen fastslå om du har kols. Jo tidligere du får diagnosen, jo bedre er det. For da kan utviklingen bremses, eller i beste fall stoppes helt. Får sykdommen utvikle seg for langt, går det mot vanskeligere tider. Livsgleden blir borte og erstattes ofte av angst. I tillegg til tidligere nevnte plager får du også problemer med å bevege deg lange strekninger, og du kan få hjerteproblemer. Dette kan igjen føre til depresjoner for enkelte. For samfunnet kan det bli uhyre kostbart. Dyre medisiner, mange blir uføre og mange må få hjemmehjelp. Hver 5te akuttinnleggelse på sykehus skyldes kols. Å leve med kols. Vi er alle forskjellige, og hvordan vi takler sykdommen er i stor grad basert på hvor langt den har utviklet seg, og hvordan vi er som mennesker. Det er mye vi skal kjenne til for å leve best mulig med kols. I dag har de fleste sykehus en Kols-skole hvor pasientene lærer de elementære tingene, og det er kjempeviktig.! Å leve best mulig med kols kan gi deg tilbake livsgleden og et meningsfylt liv. Husk at livsglede ikke er noe du får, men noe du skaper. På Kols-cruise med LHL Asker. Bare i Asker og Bærum er det mer enn personer som har kols. LHL Asker ønsket å gjøre noe for å gi disse et bedre liv. Vi ønsket et seminar om å leve best mulig med kols. Vi kontaktet gamle bekjente som Britt på Kols-skolen ved Bærum Sykehus, Hilde og Åse på Glittreklinikken. De har lang erfaring fra sitt arbeid for lunge- 6 i Akershus

7 syke, og de er erfarne instruktører. De sa seg villige til å hjelpe, og sammen laget de et seminar på ca. 9 timers forelesninger om Å leve med Kols. Uten deres faglige hjelp hadde vi ikke kunne gjennomføre seminaret, og LHL Asker er meget takknemlige for deres innsats. Som så mange andre lag har vi vanskeligheter å finne medlemmer som er villige til å trå til på større opplegg, og vi måtte finne på noen nye metoder. I godt samarbeid med Colorline laget vi en elektronisk brosjyre, som vi la ut på Internett. Med forbehold om at den fortsatt ligger ute, kan du finne brosjyren og lese mer ved å følge denne linken: og_ruter/oslo_-_kiel/temacruise/ kolscruise På den måten kunne vi spre brosjyren til mange med enkle midler. Vi sendte tilbudet til medlemmene og annonserte tilbudet lokalt, og vi lagde små visittkort med linken som vi delte ut. På samme siden på Internett lå Casper Hjell et bestillingsskjema hvor de som ønsket det selv kunne reservere seg plass. Navn og andre opplysninger gikk direkte til Colorline, og pengene til oss. Fredag den 11. november 2012 dro LHL Asker på Kolscruise om bord i Color Fantasy. Turen gikk fra Oslo til Kiel fredag med retur søndag morgen kl Alle gikk om bord i båten klokken 11.00, mens vanlig ombordstigning er klokken Det var 42 påmeldte, inkludert noen medlemmer som bare ønsket å delta på cruiset. Seminaret gikk fra kl fredag, avbrutt av en felles lunsj kl På kvelden var det Musikal Show, Kasino, butikker, spa og nesten hva du kunne ønske. Middag ala-carte ble servert, og stemningen var høy. Neste morgen lå båten i Kiel fra klokken , og de aller fleste tok seg en tur i land og gjorde byen. Klokken startet siste del av seminaret. Deltagerne sa seg meget fornøyd, og hadde lært mye. Alt fra viktige små detaljer som å ta medisinen riktig og i riktig rekkefølge, til større ting som ernæring og pårørendes viktige rolle. Igjen takk til Britt, Hilde og Åse for et kjempegodt opplegg. Om kvelden var de samme aktiviteter med nytt Musikal Show og middag i Grand Bufeet. LHL Asker hadde så vidt solid økonomi at vi kunne subsidiere prisene for våre egne medlemmer. Turen var så vellykket at styret i LHL Asker har bestemt å gjenta suksessen også i år, da med 2 seminarer, Å leve med kols (noe endret fra i fjor etter erfaringer), og et helt nytt seminar Å leve med hjertesykdommer. Seminarene gjennomføres samtidig. Cruiset vil gå medio oktober 2013, og klarer vi ikke å fylle opp kapasiteten med egne medlemmer, så er det mulig for andre å tegne seg. Priser og program er ennå ikke helt ferdig. Kursansvarlig er: Kjell Ellingsen, LHL Asker, Pb. 51, 1371 Asker tlf LOKALLAGSSTOFF Slemmestadvn. 25, 1408 Kråkstad Tlf: Mob: i Akershus Agathon Borgen AS 7

8 Aurskog-Høland LOKALLAGSSTOFF Tekst: Solveig Engh Årsmøte Tirsdag 29. januar kl kunne leder Tore Norderud ønske 31 medlemmer og fylkesleder Gunnar Kongsrud fra LHL Akershus velkommen til årsmøte. Kongsrud er dessuten leder i LHL Nes. Vi reiste oss i stillhet for å minnes de som har gått bort i Det var ingen bemerkninger til innkalling og saksliste. Møtet ble ledet av Tore med Solveig som referent. Ester Lunner og Lilli Gløtta fikk i oppdrag å underskrive protokollen og tellekorps ble Aud Sand og Ruth Dahlby. Årsberetningen for laget og senteret ble lest opp, og det var ingen kommentar eller bemerkninger. Jacob gikk gjennom regnskapet for laget og for senteret. Begge viste overskudd, og det var ingen kommentar, så regnskapene ble godkjent uten anmerkninger. Torhild Haugen mente styret burde ha litt til uforutsette overraskelser. Kasserer besvarte spørsmålet med at det var satt av kr ,- til det. Laget har 67 som støtter oss gjennom Grasrotandelen i Norsk Tipping, men flere ønskes velkommen. Gunnar Kongsrud takket for at han fikk komme til oss, og roste LHL Aurskog-Høland for stabil og god drift. Han kunne også fortelle at han hadde samarbeidet med laget vårt i forbindelse med bygging av LHL boligene, den gang medlem av LHL Eidskog. Representanter fra fylkeslaget har i år med vin i gave til lagene, så Tore ble overrakt to flasker vin, som ble tatt med som gevinster i loddtrekningen vår. Valg av styret for ny sesong: Valgkomiteen har bare bestått av en person, med støtte av styret. Valgkomiteens forslag gled lett igjennom. Det ble servert kaffe til deilig kringle, og loddsalget gikk strykende. Årsmøtet ble avsluttet ved at Tore takket for fremmøte og ønsket alle vel hjem. Styret i LHL Aurskog-Høland for 2013 sesongen er: Leder: Tore Norderud. Mobil: Nestleder: Inger Heggen Olsen. Mobil: Kasserer: Jacob Sandrup Knutsen. Mobil: Sekretær: Solveig Engh. Tlf.: Styremedlemm: Ruth Dahlby Mobil: Styremedlemm: Per Roar Guldbrandsen. Mobil: Ledere for senteret: Ruth og Gunnar Dahlby. Husmor: Randi Sundby. Medhjelpere: Gerd Vestad og May Aaserud. Arbeidsutvalget: Aud Sand, Martha Wiig og Randi Svenskerud. Studie og medieutvalget: Leder: Aud Sand, godt hjulpet av Martha Wiig og Solveid Engh. Arrangementskomite: Lilli Gløtta, Randi Hagbartsen, May Lisbeth Hagvin, Torild Norderud, Anvor Arnesen. LHL Lotteriet: Solveig Engh tok 2 nye år med hjertelodd. Valgkomiteen: Roar Hagen, Bjarne Engen og Hein Lintho LHL Aurskog-Høland: E-post: Tlf: FINN E. LARSEN MALERMESTER Alt innen Innv. og utv. maling Tapetsering Gulvbelegg Dalsveien 2D KOLBOTN Mobil: Fax fagkunnskap gir trygghet 8 i Akershus

9 Drøbak/Frogn Tekst: Ragnhild Braaten LHL Drøbak/Frogn deltok i Hjertelig-hilsen aksjonen til LHL sentralt. Laget fikk tillatelse til å henge opp strikkede hjerter i det gamle epletreet på Pavelstorget. Hjertene ble hengt opp søndag formiddag og det ble lagt ut brosjyrer hos noen av butikkene der. På landsbasis er perioden hjertene skal henge oppe 8. februar til 8. mars Lokalt skulle hjertene henge oppe til 10. mars. Det ble anbefalt å ta en tur nedom Pavelstorget for å se dem i virkeligheten. På vår stand på Drøbak City lørdag 2. mars 2013 presenterte vi vårt lag og våre aktiviteter for de som sokner til Frogn og Nesodden. Ønsker du å vite mer om LHL s aktivitet i Frogn og Nesodden kommuner, som vårt lag dekker, anbefaler vi å ta kontakt med vår nestleder Jørn Pettersen tlf De strikkede hjertene er symbolet LHL har valgt som motiv for å synliggjøre sin oppmerksomhet rundt symptomene på hjertesykdom hos kvinner. 1 av 3 kvinner dør av hjertesykdom. Kvinnenes symptomer er svakere og mer diffuse enn hos menn. For 50 % av kvinnene er brystsmerter hovedsymptomet. Den andre halvparten av kvinnene har symptomer som tung pust, kvalme, dårlig fordøyelse, slitenhet eller smerter i skulderregionen. Innlegg om emnet fra LHL Drøbak/Frogn ble også sendt Akershus Amtstidene. LOKALLAGSSTOFF i Akershus Eidsvoll Tekst/foto: Steinar Haugseth Vi har gjennomført årsmøte på Glabakk, og nytt styre er valgt. Leder: Karl Gulbrandsen Kasserer: Tor Sandviken Sekretær: Steinar Haugseth Styremedlem: Per Bekkevold Styremedlem: Marit Kjelland E-post adr.: Våre faste ukentlige aktiviteter på kveldstid: Linjegymnastikk i gymsalen på Ås Skole. Vanntrim i Feiringklinikkens basseng. Dette er viktige aktiviteter for rehabilitering og forebygging av sykdommer. Utflukter i laget: Vi arrangerer forskjellige meget populære turer for medlemmene, som blir planlagt og annonsert på lagsmøtene. November 2012 hadde vi en k j e m p e f l o t t h ø s t t u r t i l Gaustablikk. Et hotell med fint serveringssted ved foten av Gaustatoppen. Data og lesetekniske hjelpemidler for blinde og svaksynte Akersbakken 12A, 0172 Oslo Tlf

10 Follo LOKALLAGSSTOFF Tekst: Glenn Arne Alvad Det er gledelig å se at laget har vokst 5 % det siste året, og vi ønsker våre nye medlemmer velkommen. Årsmøte i LHL Follo Styre er valgt. Nesten hele fjorårets styre ble gjenvalgt. Styremedlem Randi Simensen gikk dessverre ut av styret av helsemessig grunner. Stor takk til Randi for all hjelp og støtte gjennom mange år. Det nye styret: Leder: Glenn Arne Alvad Nestleder/Sekretær: John Johansen Kasserer: Sigmund Thygesen Styremedl.: Karin Andersen Lagsmøter: Alle våre møter holdes i Kirkevn. 3, Ski. Start kl tilhørerne. Så ble det servert kaffe og kaker. En hyggelig kveld. 22. juni. Sommertur. Dagstur sammen med våre venner i LHL Drøbak til Strømstad. Vi reiser med buss fra Ski via Drøbak til Sandefjord. Der venter fergen og et deilig lunsjbord. Taxfree om bord og en stopp på Nordby på hjemveien. Turen koster kr. 250,- for dere. Laget sponser kr.200,- Påmelding til John på mail: eller tlf./sms: Noen tanker i tiden. Det er viktig å ta vare på de gode dagene. Sette pris på de små positive tingene, selv om hverdagen kan være både utfordrende og tøff. Tida flyr av sted og nå banker sommeren på døren.. Dagene er lyse og lange. Dette gir mulighet til å bruke naturen og utearealet til mosjon og andre positive adspredelser. Nyt sommeren!. Første treff etter ferien er tirsdag 10. september kl Vi møtes som vanlig i Servicesenteret, Kirkeveien 3 Ski. Påmelding til vanntrim, bowlingen og høstturen. Lett servering. Er du ung, voksen eller midt i livet? Kontakt John tlf eller mail: for info om kurs og aktiviteter. Bli venn og kommenter vår facebook- gruppe: lhlfollo. LHL Follo, ønsker innspill fra medlemmene om trivelige aktiviteter vi kan starte opp med. Etter ønske fra flere medlemmer ble det i fjor høst besluttet at vi skulle gi Ski Servicesenter en hjertestarter. LHL-Follo syntes det var leit at et senter som er i bruk av så mange forskjellige foreninger Offisiell overrekkelse av hjertestarter til Ski Servicesenter 9. april hadde vi besøk av brukerrådsleder ved Ahus, Jørn Pettersen. Han informerte om fulldrift på Ski Sykehus og svarte på de mange spørsmålene fra Gjester ved overrekkelsen var representanter fra Ski Servicesenter og Ski kommunen, og overrekkelsen fant sted ved LHL Follo s julemiddag i desember. 10 i Akershus

11 med en variasjon av alder sammensetning, ikke hadde et slik livreddende apparat. Hjertestarter ble kjøpt inn fra Røde kors og er nå plass i Servicesenteret. Trim i Ski Kommunen har Trim på Servicesenteret fredager kl Frokost + kaffe kr 25, Støtt vårt arbeid gjennom Grasrotandelen når du tipper. Dette er gratis for deg, men du støtter vår sak. Vi får 5 % fra Norsk Tipping. Oppgi vårt reg.nr: , eller be kommisjonæren om å sette opp lhlfollo, Ski som mottager neste gang du tipper eller spiller lotto. Styret ønsker dere alle en GOD SOMMER! Tekst/foto: Styret Nes LHL Nes ber om raskere tiltak på Esval LHL Nes ber i brev til Nes kommune om at det iverksettes strakstiltak mot luftforurensning ved Esval miljøpark. Leder Arild Olsen viser til at lukt har vært et problem gjennom mange år, og i den senere tid også nedsoting av boliger. LHL ser det som nødvendig at strakstiltak gjennomføres, enten innløsning eller renseanlegg som fanger opp sotpartiklene. Boligene var i området lenge før søppelplassen ble anlagt og senere utvidet til det den er i dag, skriver LHL Nes. Wennersgaard as Søndre Ski Gård 1400 Ski Tlf: Årsmøtet i LHL Nes gjenvalgte de fleste til å lede laget sesongen 2013/14. I styret sitter følgende personer: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Studieleder Varamedlem: Varamedlem: Arild Oskar Olsen Sigmund Kvåle Lillian Bjørningstad Solveig Damvin Gunnar Kongsrud Arne Stenerud Lise Brit Brit Nordlie Lagets e-post adresse: Til Kåre Sinkerud s minne Styret LHL Nes v/ A. Olsen En sterk røst har stilnet. De gode historier om jakt og bygdeliv er bare et minne. Et æresmedlem av LHL Nes er gått bort. Hans tilstedeværelse og blide vesen var en berikelse på våre medlemsmøter. Sammen med muntre historier ble det alltid hyggelige kvelder. Og de gode samtaler når juleblomsten ble levert, blir savnet. Kåre Sinkerud har hatt stor betydning for LHL både sentralt og lokalt. Hans engasjement begynte i 1943 da han var med i oppstarten av det som siden ble LHL. Han var med å starte Nes lag i 1967 men var aktiv i Vormsund lag i 2-3 år før dette ble nedlagt. Hans innsats for opprettelsen av Feiringklinikken var meget avgjørende og hans røst var klar når han gikk inn for LHL s overtakelse av Glittreklinikken. Den innsatsen han gjorde for LHL Nes har vært av stor betydning. Det arbeidet som ble lagt ned for å verve medlemmer ved å reise rundt og banke på dørene, har gitt oss mange medlemmer. Han ble tildelt LHL s Hedersmerke i sølv i Han ble 91 år gammel. Vi lyser fred over Kåre Sinkerud s minne. LOKALLAGSSTOFF i Akershus 11

12 Nannestad / Gjerdrum LOKALLAGSSTOFF EKSTRAORDINÆRT ÅRS- MØTE i LHL NANNESTAD OG GJERDRUM 2. April kl Moreppen grendehus i Nannestad Vedtak: Følgende ble enstemmig valgt til styret Leder: Kjell Olstad Nestleder: Bjørn Thorkildsen Sekretær: Magne Vaskinn Kasserer/regnskap: Magnar Bjørnstad Styremedlem/Likemannskoordinator: Ivar Bogetvedt Varamedlem: Jon Bringsli Varamedlem: Mona M. Engell Vi i LHL Nannestad og Gjerdrum holder vi oss i form Tekst: B. Torkildsen Foto: P. Galten Vi er en gjeng med trimmere fra LHL Nannestad/Gjerdrum som møtes hver onsdag på Preståsen skole i Nannestad. Vi er i aldersklasse 60 til 85 + og kommunen låner oss gratis lokaler. Etter trimmen har vi sosialt samvær med kaffe og noe å bite i. Sender en hilsen til andre LHLere med bilde av våre spreke trimmere i trøyer med den nye LHL Logo en. Golf Grønn Glede Et innlegg i bladet Norsk Golf fortalte en av ildsjelene for dette mosjonstiltaket i Gjerdrum, Ivar Bogetvedt, om dette prosjektet. Fra sentralt hold lå forholdene allerede til rette for Golf som mosjonsidrett. Formålet er å drive aktivitet etter egne forutsetninger og ønsker, samtidig som det sosiale aspektet blir ivaretatt. Prosjektet er et samarbeid mellom Norges Golfforbund, forsikringsselskapet IF, Kreftforeningen, Mental Helse Norge, Diabetesforbundet og LHL. Hver mandag og torsdag i sesongen møtes de på banen kl Leder i Gjerdrum Golfklubb, Ove Silkoset føyer til at det er meget viktig med en fast tid når en etablerer slike miljøer og klubbledelsen har derfor skjermet denne tiden for gruppen. Leder av interessepolitisk utvalg i LHL Akershus bringer videre et viktig tips fra LHL Oslo Vest Medisinliste fra fastlege Tekst: Knut A. Wickmann Pasientsikkerhetskampanjen I Trygge hender i perioden Helse -og omsorgsdepartementet (HOD) har besluttet at det skal gjennomføres en nasjonal kampanje for pasientsikkerhet i Norge. Kampanjen skal redusere pasientskader og bygge varige systemer. Derfor kjære LHL ere neste gang du oppsøker fastlegen din skal du be om å få skrevet ut din medisinliste. Det er din fastlege eller sykehjemslege som har ansvaret for at din medisinliste er korrekt. Medisinlisten din skal du alltid ha med deg. Legge den i lommeboken eller håndvesken, enda viktigere er dette hvis du skal utenlands på ferie. Vis fram listen hver gang du oppsøker lege og når du henter medisiner på apoteket. 12 i Akershus

13 Aurskog Høland Røed Fjellboring AS Linåkervn Aurskog Tlf: Nannestad Maura - Tlf Nittedal Åneby Stasjonsveien 27, 1940 Bjørkelangen Tlf Fax: Eidsvoll Leto Møbler AS 2080 Eidsvoll Tlf: Fax: Maskinentreprenør Ole M. Almeli AS Tlf Fax Vognv., ørn, 2072 Dal Nannestad Kommune Tlf: Gudmundsen Regnskapsbyrå AS Åsvn. 315,2033 Åsgreina Tlf: Fax: Nes Årnes Bilgummiverksted AS Leirv. 18, 2151 Årnes Tlf: Ski Ski Næringspark ANS Tlf Ullensaker Hafslund Varme AS 2060 Gardermoen Tlf Diverse 3520 Jevnaker Tlf: Stangeskovene Årnes 2150 Årnes Tlf Brødrene Søgård AS Graving & Transport Silovn.81, 2150 Årnes Tlf: / UNO-X Energi Romerike Tlf: Arild Enderud Graving og transport 2050 Jessheim Mob: Byggmester Knut Bjørge Berglia 18, 2056 Algarheim Tlf Mob Together, we can reach the goals Tlf: i Akershus Tlf

14 LOKALLAGSSTOFF Lørenskog Tekst: Styret v/kari Andresen I vårt årsmøte 28. febr. på Lørenskog Hus, deltok 35 medlemmer med stemmerett. Studieleder Per Martinsen fra Akershus fylkesstyre gjestet årsmøtet vårt. Årsmøte med valg gikk kjempebra, og etterpå var det lagsmøte med lagsmøtesaker, bevertning og loddsalg. Kommende sesong vil vårt styre og kontaktpersoner være: Leder: Tron Hauge / Nestleder: Jan-Tore Myhrer / Sekretær: Kari Andresen / Kasserer: Karin Øyen / Styremedlem: Elisabeth Granberg Varamedlem: Farooq Bhutta / Valgkomite: Turid Christiansen / Inger Nyborg / Per Jan Myhre / Studiekontakt: Jan-Tore Myhrer / Kari Andresen / Info.ansvarlig: Kari Andresen / Likemannskontakt: Karin Øyen / Turkomite: Jan-Tore Myhrer / Asbjørn Aspevik / Vår lungetrim gruppe. Vi møtes hver tirsdag kl på Lørenskog Hus, 6. etg. Der trimmer vi etter en CD med fengende musikk og en instruktør som forteller oss hva vi skal gjøre. Etter ¾ time blir vi faktisk svette i trøya, og i godt humør. Vi kan være opptil deltagere, men har også plass til flere. Dette er gymnastikk som passer for alle, bare kom. LHL Lørenskogs før-jul på Metro LHL Lørenskog hadde julemesse på Metrosenteret i november, som var veldig godt besøkt. Loddsalget gikk også strykende, med mange fine gevinster. Her sitter Kari og skriver flittig i loddboka. Gave til AHUS Torsdag 7. Februar foregikk den offisielle overrekkelsen av en gave fra LHL Lørenskog til sengeområdene S303 og S403 avdeling for hjertesykdommer og nyresykdommer Akershus universitetssykehus. Fra LHL deltok Jan-Tore Myhrer, Karin Øyen (i prekestolen) og Kari Andresen. Gaven ble mottatt av seksjonssykepleierne Lena Eriksen t.v. og Ida Ljungberg. De glade mottakere er full av lovord for prekestolene de har mottatt. Prekestoler brukes daglig og trenger fornyelser. Disse som nå tas i bruk er fine og stødige og vil være til god hjelp for pasientene. LHL Lørenskog ønsket å gi en gave som dekker et behov for utstyr som man ikke alltid får dekket i budsjettet. LHL Lørenskog bidrar ofte med nyttige gaver i nærmiljøet og kanskje vanker det flere gaver til pasientene på Akershus Universitetssykehus i tiden fremover. 14 i Akershus

15 Tekst: Johan Skandsen Oppegård Årsmøtet i LHL Oppegård valgte følgende medlemmer til å lede laget det kommende året 2013 Plan for «Hjerteskolen» våren 2013 LHL Oppegård har i samarbeid med Oppegård Kommune gitt tilbud om undervisning til hjertepasienter som har hatt angina, hjerteinfarkt, blitt blokket (PCI), og/eller hjerteoperert. I tillegg har LHL Oppegård tilbud om hjertetrim 2 ganger i uka til hjertepasienter. Programmet for våren 2013 blir slik: Leder: Johan G. Skandsen Løvlia 17, 1412 Sofiemyr Tlf.: Kasserer: Liv Bolstad Stangåsveien 26, 1415 Oppegård Tlf.: Sekretær: Tore H. Onstad Kolbotnveien 46, 1410 Kolbotn Tlf.: Trim: mandager og torsdager: kl Undervisning: følgende torsdager kl feb. Sykdomslære/risikofaktorer Fysioterapeut Siri Bakkeli 28. feb. Tilpasninger i hjemmet og Ergoterapeut hjelpemidler Solvor Berlin Boasson 07. mars Det psykiske og hjertesykdom Psykologistudent Mari 14. mars Trening og fysisk aktivitet Fysioterap. Karen Di Bernardo 21. mars Kosthold og hjertesykdom Klinisk ernæringsfysiolog Trude Backer Mortensen 04. april Hjertestartkurs (kl 17.00) Arvid Larsen/Røde Kors Både trim og undervisning er på Tårnåsen Aktivitetssenter, Valhallavn. 62 A Ansvarlig for undervisningen er ansatte i helsesektoren i Oppegård Kommune. Trimmen er i regi av LHL Oppegård. LOKALLAGSSTOFF Styremedlem: Kjellaug Larsen Stenfeldlia 31, 1405 Langhus Tlf.: Styremedlem: Bjørn Kristiansen Gautes vei 11, 1412 Sofiemyr Tlf.: Studieleder: Solveig Svendstad Gamleveien 43 A, 1406 Ski Tlf.: i Akershus Kontaktpersoner: Tore H. Onstad / Johan Skandsen / Siri Sommerhaug Bakkeli / VELKOMMEN LHL OPPEGÅRD HJERTESKOLE - TRIM OG UNDERVISNING Vi minner om: «Vårturen» med buss Dato medelt senere Sommermøte tirsdag 11. juni Skriftlig invitasjon sendes medlemmene på forhånd. 15

16 Skedsmo LOKALLAGSSTOFF Tekst/foto: Styret Årsmøtet i LHL Skedsmo 4. februar valgte følgende medlemmer til å lede laget i jubileumsåret: Leder: Astrid Snefrid Røvik Nestleder og kasserer: Hans Elstad Sekretær: Svein Olav Eikrem Styremedl.:Ove Rikard Karlsen Studieled.: Per Martinsen Varamedlem / Senterleder: Ragnhild Bothner Olsen net i Fet kr , til Glittreklinikken kr og til hjerteavdeling for barn på Ahus kr LHL Skedsmo er største laget i fylket med 435 medlemmer. Medlemstallet er meget stabilt og laget inviterer hver uke til flere faste meget populære aktiviteter som Varmtvannsbad, Strikkekaffe m/ Jatzy, Senter treff m/ lungetrim, Bowling, og Hjertetrim. I sommerhalvåret møtes vi også til Stavgang og O-trim. Flere av lagets medlemmer bidrar også meget aktivt på fylkesplan. Styret minner medlemmene om at de kan yte sitt bidrag til laget ved slutte seg til Grasrotandelen fra Norsk Tipping når en spiller Lotto. de utfører handarbeid og refererer bygdas ukentlige hendelser. En halv times lett lungetrim med etterfølgende kaffe og smørebrød hører også til tirsdagens program. Nabolag med Hjertelig hilsen på Metro i Lørenskog LHL Lørenskog, LHL Rælingen/ Enebakk og LHL Skedsmo hadde felles stand på Metrosenteret i Lørenskog andre lørdag i februar. Elisabeth, Anne og fra Lørenskog var aktive pin-selgere, godt hjulpet av Reidar fra Rælingen og Astrid, Svein og Per fra LHL Skedsmo. LHL Senter Skedsmo Tekst: Bilde: S. O. Eikrem Ny leder LHL Skedsmo feirer i år 60-årsjubileum. Jubileet feires med stort festmøte på Skedsmo Samfunnshus i november. På årsmøtet 4. februar ble det valgt ny leder etter Per Martinsen som har vært leder siden Ny leder er Astrid Røvik fra Lillestrøm, en dame med stort engasjement for hjerte- og lungesyke. Per fortsetter i styret som studieleder. Årsmøtet ble ledet av Astrid S. Røvik Årsmøtet valgte i år å bevilge jubileumsgaver til Bymisjonen i Lillestrøm kr , Til Sansehave på Skedsmotun kr , til Pålsetu- Ved juletider reiste LHL damer fra LHL Senter Skedsmo til fødeavdelingen på AHUS med årets produksjon av ulltøy til nyfødte; luer, votter og sokker. Dette var fjerde året damene tok denne turen til AHUS og som alltid ble de mottatt med åpne armer av personalet ved barselavdelingen ved sykehuset. Flittige damer møtes hver tirsdag på Velferden i Lillestrøm, hvor LHL Skedsmo med gave til BUK I anledning av at LHL Skedsmo i år runder 60 år som LHL lag, har årsmøtet bevilget kr. 5000,- til barn- og ungdomsklinikken ved AHUS (BUK). Denne avdelingen er for barn og ungdom i alder 0 til 18 år. 16 i Akershus

17 Gaven ble overrakt musikkterapeut ved BUK; Monika Overå av Eli Hofseth Pettersen og kasserer Hans Elstad. Foto: Svein O. Eikrem Aktiviteter i jubileumsåret v/studieleder Per Martinsen Stavgangtur med eller uten staver har sesongstart 2. mai. Den første dagen blir det sammenkomst med pølser på grillen og tilbehør. Da vil vi dessuten planlegge sesongens senere ukentlige utflukter. Ti Topper Nytt av året er utflukten Ti Topper, et lavterskeltilbud som går ut på å besøke 10 forskjellige høydedrag i fylket avmerket på et turkart. Undertegnede fullførte fjoråret program og det kan anbefales for alle med rimelig spreke bein. Turorientering Også i år følger vi Østmarka O- klubbs turorienterings opplegg på nedre Romerike. Sesongstart er 10. mai og postene vil være på plass ut september måned. De nevnte aktiviteter egner seg alle som fellesturer og da skader det heller ikke å ha en termos og litt attåt i sekken med på turen. Petanque Dette kulespillet har vært i gang en stund i LHL Vestby med mange deltagere, og vi vil besøke dette lag for å lære spillereglene og se om det kan tilpasses også vårt lag. Mer informasjon om alle nevnte aktiviteter, kontakt Per Martinsen. Jubileumsfolderen 2013 Denne våren vil våre medlemmer få en Jubileumsfolder i postkassa, som forteller medlemmene om lagets tilrettelagte aktiviteter i jubileumsåret. Aurskog Høland Lundefoss Kraftstasjon AS 1940 Bjørkelangen Tlf H. Aanerud Eftf. AS 1930 Aurskog Tlf: Eidsvoll Bjørnstad Bil AS 2092 Minnesund Tlf Fax Bøn Sykehjem A/S Bønsbakken 13, 2073 Bøn Tlf Gjerdrum Kjell Rud Maskin Vestbyveien, 2022 Gjerdrum i Akershus Nes Årnes Sport AS Jernbanegt.17, 2150 Årnes Tlf: Annonym støtte Vorma Økonomi og Regnskap BA Bankgården, 2150 Årnes Tlf: Årnes Blomster 2150 Årnes Tlf Fax Nes Legesenter 2150 Årnes Tlf Fax Ås O. Westad & Sønner AS Lastebiltransport Langbakken 22, 1430 Ås Tlf Mob Nannestad Areol Innredninger AS Tlf: Maura Nannestad Rørleggerbedrift Mob: Alt i rørleggerarbeid Ullensaker Hovin Trevare AS Dører/Vinduer og alt i glass. Tlf www.hovintrevare.no Alu-Mek 2055 Nordkisa Tlf./Fax Hedalm Anebyhus AS Tlf En stor takk til alle våre annonsører 17

18 Vestby Tekst: H. Elstad Årsmøtet 2013 Årsmøtet ble holdt i Vestby Seniorsenter 13. februar Lagets leder Karen Marie ønsket de fremmøtte medlemmene og fylkesstyre representant Hans Elstad velkommen. Hun ba så om ett minutt stillhet for medlemmer som var gått bort året Møte ble ledet av Kjell Karlstad som leste en meget fyldig årsberetning, hvor på kasserer Bjørn Hagen tok for seg de viktigste punktene i et regnskap som ga et godt tilskudd til lagets egenkapital for året Han bemerket spesielt det flotte bidraget fra Bingoselskapet de er tilknyttet. Laget har 2012 fordelt til sammen kr ,- av sine driftsmidler til forskjellige sentrale LHL avdelinger, Gledesprederen v/ Vestby Sykehjem og Vestby Skiløypeutvalg i egen kommune. Av faste aktiviteter har laget meget god tilslutning i sin likemannstrim både i Vestby og Son. I tillegg har fast Stavgangtrim og kulespillet Petanque meget god oppslutning. Styret etterlyser medlemmer som kan styrke arbeidsgruppene i laget. LHL Vestby s styre kommende periode: Leder: Karen M Oulie Halvorsen Nestleder: Bernt B. Solberg. Sekretær: Joar Eikås. Kasserer: Bjørn S Hagen. Studieleder: Bjørn Erik Hanssen. Styremedlem: Kåre E Helgestad Styremedlem: Kjell Karlstad. Styremedlem: Knut Borgerud. Varamedlem: Per Eriksen. Varamedlem: Aagot Mathisen LHL Vestby Petanque Tekst: K. Johnsen, Foto: L. K. Johnsen LHL Vestby Petanquegruppa fortsetter som før. Vi er en gjeng glade medlemmer fra Vestby og Holstad som møtes i Grisefjøset på Ugjestrud Gård i Hvitstenveien 147. I vinter har vi faste spilledager torsdag og annen hver mandag. Vi spiller fra kl og utover med fast pause hvor Inge og Karin sørger for at vi kan få kjøpt kaffe og rundstykker. Rolf Finstad er instruktør for oss noen dager. Han har spilt Petanque i mange år og er en god motivator og medspiller å ha med i gruppen. Reglene må følges og det er viktig med en dannet og høflig tone oss spillere i mellom. I februar har vi hatt en turnering for medlemmer og pensjonister over 65 år. Da kom det spillere fra Oslo, Fredrikstad, Moss, Vestby, Son, Hølen, Holstad og fra vestsiden av Oslofjorden. Vi var til sammen 31 stykker som spilte. Nå gleder vi oss til våren for da skal vi spille ute i Petanquebanen som snart er klar i det nye Vestby Arena idrettsanlegg. Lagets e-postadresser: 18 i Akershus

19 Likemannskoordinator - Hva er det? Som likemannskoordinator skal jeg kunne organisere ut i fra de ressurser og mulighetene som finnes i lokal-lagene våre. God planlegging, opplæring, oppfølging og evaluering er viktige faktorer for kvaliteten i likemannsarbeidet. Likemannskoordinatoren er bindeleddet mellom administrasjonen i LHL og lokallagene. En likemannskoordinator skal likeledes ha ansvar for å ha en oppdatert kontaktinformasjon til ansvarlig for likemannsarbeidet i lokallagene samt en oversikt over hvilken likemannsaktivitet som foregår i lagene i fylket. Inger Lise Bråthen, Likemannskoordinator i LHL Akershus En likemannskoordinator skal: sende en rapport på status i likemannsfeltet i sitt fylke. En slik rapport skal inneholde: * Antall lag med likemannsarbeid * Omfanget av likemannsarbeid (hvor mange likemenn, hvor mange deltakere) * Type likemannsaktivitet (trimgrupper, pårørendegrupper, etc. etc.) * Særskilt fokus på likemannsarbeid i sykehus: læring og mestringssentrene * Arrangere en årlig samling for likemenn/likemannsansvarlig i fylket i samarbeid med administrasjonen i LHL. * Ha oversikt og formidle om kurs og opplæring. Både kurs som arrangeres lokalt og sentralt. Likemann Hva er det? Likemannsarbeidet er en organisert samhandling som skjer mellom mennesker som er i samme båt, og hvor selve samhandlingen har som mål at erfaringer skal utveksles på en måte som partene kan nyttiggjøre i sin hverdag. Likemannsarbeidet vil normalt ha som utgangspunkt at en av dem som inngår i samhandlingen har lengre og mer bearbeidet erfaring enn de øvrige. I likemannarbeidet sier vi at vi ønsker å bli en god medgåer. Vi vil gå et stykke vei sammen med deg som kronisk syk. For at jeg som likemannskoordinator skal kunne klare å gjennomføre dette, trenger jeg god kontakt med alle lokallag. En likemann kan også være den som gjennomfører kurser, treninger og samlinger i lokallagene. Målet i år er en samling for alle likemenn en gang utpå høsten. Så vil jeg ønske alle en god sommer..når den endelig kommer! Rælingen kommune 2008 Fjerdingby, Tlf Støtter Rælingen LHL i Akershus 19

20 B RETURADR: LHL Akershus Solheimsvn. 62 B 1473 Lørenskog LHL AKERSHUS LEDERE AV LOKALLAGENE 2013 LHL AKERSHUS Fylkesleder: Bjørg Bratvold Kjerkelinna 111, 2093 Feiring Mobil E-post: LHL ASKER Postboks 51, 1371 ASKER Kjell Ellingsen Vabråten 99, 1392 Vettre Tlf Mob: E-post: LHL AURSKOG-HØLAND Tore Norderud Haukevn. 7, 1930 Aurskog Postboks 12, 1941 Bjørkelangen Tlf Mob: E-post: LHL BÆRUM Arne Larsen Godthåphaven 14, 1356 Bekkestua Mobil LHL EIDSVOLL Karl Gulbrandsen Puttetjennveien 23 A, 2070 RÅHOLT Tlf Mob: E-post: LHL FOLLO Postboks 495, 1401 Ski Glenn Arne Alvad, Steinspranget 11, 1156 Oslo Mobil E-post: LHL SKEDSMO Astrid Røvik A. Tiedemannsgate 29 A 2000 Lillestrøm Tlf E-post: Postboks 106, 2027 Kjeller LHL NANNESTAD OG GJERDRUM Kjell Olstad Asmyrgata 16, 2022 Gjerdrum Mobil E-post: LHL NES Arild Olsen Tlf Mob: Tandbergvn. 9, 1929 Auli E-post: LHL LØRENSKOG Tron Hauge Torvmyrveien 10, 1476 Rastad Mobil E-post: Postboks 228, 1471 Skårer LHL SØRUM Ove Engerdahl Tlf Mob: Bringenveien 45, 1923 Sørum E-post: LHL ULLENSAKER Bjørn Skjærli Bjørmofaret 17, 2052 Jessheim Mobil E-post: LHL NITTEDAL/HAKADAL Tormod Qualben Tøyenhøgda 26, 1487 HAKADAL Tlf Mob: E-post: LHL RÆLINGEN OG ENEBAKK Britt Westby Postboks 48, 2025 Fjerdingby Mobil E-post: LHL VESTBY Karen Halvorsen Tlf Mob: Stabelsvei 15, 1540 Vestby E-post: LHL DRØBAK/FROGN: Morten Groth Tlf Tamburbakken 7 A, 1440 Drøbak E-post: LHL OPPEGÅRD Johan Skandsen Løvlia 17, 1412 Sofiemyr Tlf Mob: E-post: 20 i Akershus

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

i Hako 2? I\?R 2XW PROFO ROMERIKE Referat fra årsmøtet 12. februar 2014.

i Hako 2? I\?R 2XW PROFO ROMERIKE Referat fra årsmøtet 12. februar 2014. 4. Torbjørn Holter ble valgt til referent. 2. Innkallingen ble godkjent. 3. Ola Pramm ble valgt til møteleder. 1. Ola Pramm ønsket velkommen til de 20 som hadde møtt opp. Referat fra årsmøtet 12. februar

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 2. mars 2017 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

PROTOKOLL Årsmøte i Mental Helse Akershus

PROTOKOLL Årsmøte i Mental Helse Akershus PROTOKOLL 2013 Årsmøte i Mental Helse Akershus DATO / TID: 6. april 2011 kl 11-16 STED: Frogn Rådhus, Drøbak Sak 1: Åpning / konstituering Gunnar Singstad ønsket velkommen og åpnet årsmøtet Fremmøtte med

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 1. 2017 Med ønske om et Godt Nytt År Vi er i starten av et nytt år og det betyr mange nye muligheter og mange kjekke samlinger med alle dere flotte medlemmer i Fibro-Bergen. Nå har jeg vært

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig!

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig! AKTIV OG LUNGESYK...mer enn du trodde var mulig! Glittreklinikken er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom. Vi legger vekt på at du skal

Detaljer

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016 PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE 28. - 29. MAI 2016 Møtet fant sted på Sundvolden hotell, Vikersund. Det deltok 72 sanitetskvinner fra foreninger på møtet. Totalt 73 personer var tilstede.

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 3. mars 2016 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Krokveld på Tjuvholmen fredag 9. juni kl. 1900

Krokveld på Tjuvholmen fredag 9. juni kl. 1900 Nr. 2 2006 Ansv: Erik 29. mai 2006. Sommer i luften Sommeren nærmer seg og vi er allerede godt i gang med onsdaga. Vi har lagt opp en moderat aktivitetsplan for året ut fra erfaring med tidligere år. Nytt

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar Waksvik og Kai Corneliussen. Sølvi Hagen og Odd-Kjetil Talsethagen

Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar Waksvik og Kai Corneliussen. Sølvi Hagen og Odd-Kjetil Talsethagen Protokoll styremøte Dato: Onsdag 26. oktober 2011 Sted: FFO Møre og Romsdal, Storgt. 9, 2.etg. Tid: 16:00 18:15 Tilstede: Meldt forfall: Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar

Detaljer

Årsberetning 2012 2013 Mental Helse Akershus

Årsberetning 2012 2013 Mental Helse Akershus Årsberetning 2012 2013 Mental Helse Akershus Mental Helse er ett av i alt 19 fylkeslag i Mental Helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Vår erfaringskompetanse innenfor psykisk helse

Detaljer

Medlemsmøte / Torskeaften

Medlemsmøte / Torskeaften 25. årgang Februar 2014 Medlemsmøte / Torskeaften Fredag 14. februar kl. 1830 Trivselssenteret på Fjerdingby Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt Klubbavis for Lions

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

STYREMØTE NOVEMBER 28-29 2011 PARK INN GARDERMOEN

STYREMØTE NOVEMBER 28-29 2011 PARK INN GARDERMOEN STYREMØTE NOVEMBER 28-29 2011 PARK INN GARDERMOEN Til stede Jan Olav Vagle Per Henrik Bykvist Roar Gjerde Stein Dølplads Frafall Tom Løvskogen Randi Spørck Hening Johansen Grete Bru Trygve Møllerbakk Sak

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Årsmøte i Nes Revmatikerforening februar

Årsmøte i Nes Revmatikerforening februar Årsmøte i Nes Revmatikerforening 2017 15.februar Årsmøtesaker: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av dirigent 3. Valg av protokollfører 4. Valg av tellekorps 5. Valg av delegater til å undertegne protokollen

Detaljer

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE 20/2 2013 Ta heftet med til årsmøtet ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt

Detaljer

Å arrangere et loppemarked byr på en stor arbeidsinnsats fra medlemmenes side, så det var ingen stor oppslutning om å gjennomføre det sist høst.

Å arrangere et loppemarked byr på en stor arbeidsinnsats fra medlemmenes side, så det var ingen stor oppslutning om å gjennomføre det sist høst. TROMSKYSTEN Informasjonsavis for medlemmer i Tromsø Husflidslag Nr 2/2014 Leder Det er en ny utfordring jeg har gitt meg utpå når jeg nå er tilbake som leder for husflidslaget. Astrid gjorde en flott jobb

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Grasrotsandelsnummeret er:993634980 Registrer grasrotandelsnummeret hos din kommisjonær. Side 1

OBS-OBS-OBS-OBS- Grasrotsandelsnummeret er:993634980 Registrer grasrotandelsnummeret hos din kommisjonær. Side 1 Side 1 Nr.2.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til Vårtreff. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Stolthetsparaden 2012 Side 3 : Referat fra årsmøte m/bilder Side 4.: Presentasjon av nytt styre INNBYDELSE TIL

Detaljer

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Et nasjonalt kraftsenter side 5 Lokallagsstoff side 6-19 Lokallagsoversikt side 20

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Et nasjonalt kraftsenter side 5 Lokallagsstoff side 6-19 Lokallagsoversikt side 20 i Akershus Informasjonsblad fra LHL Akershus Nr. 1-2014 Vår i Lillestrøm Foto: Svein O. Eikrem Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Et nasjonalt kraftsenter side 5 Lokallagsstoff side 6-19

Detaljer

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon Foto: Christopher Olssøn 1 Sentrale kurs i regi av LHL LHL arrangerer hvert år noen sentrale kurs for tillitsvalgte eller frivillige medarbeidere

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Mental Helse Hedmark. Kirkeveien Zl, 2409 Elverum. Mob. 46829 540. www.mentalhelse.no. ITrIilL. ilei.be 20L5

Mental Helse Hedmark. Kirkeveien Zl, 2409 Elverum. Mob. 46829 540. www.mentalhelse.no. ITrIilL. ilei.be 20L5 Mental Helse Hedmark Kirkeveien Zl, 2409 Elverum Mob. 46829 540 www.mentalhelse.no ITrIilL 20L5 ilei.be Innhold Sak 1 Sak 2 Sal

Detaljer

INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016

INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016 INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016 Vi ønsker velkommen til Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen, 8.-10. april 2016 VMHs landsstyre har gleden av å invitere alle våre medlemmer til fagseminar

Detaljer

HJERTEREHABILITERING ERFARINGER FRA HJERTEREHABILITERING SYKEHUSET INNL. GJØVIK

HJERTEREHABILITERING ERFARINGER FRA HJERTEREHABILITERING SYKEHUSET INNL. GJØVIK ERFARINGER FRA HJERTEREHABILITERING SYKEHUSET INNL. GJØVIK BAKGRUNN: 20 års erfaring med undervisning og informasjon ukentlig Skriftlig informasjonsmatriale Utvikling: - kortere liggetid - nyere behandlingsrutiner

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

HVORFOR BLI MEDLEM. Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike?

HVORFOR BLI MEDLEM. Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike? HVORFOR BLI MEDLEM Av Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike? FORORD Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike er en livskraftig forening som organiserer seniorer, som med bakgrunn i tjeneste fra

Detaljer

NYHETSBREV. Kontakt- og julemøte. Nyhetsbrev fra NRF Nord- Trøndelag

NYHETSBREV. Kontakt- og julemøte. Nyhetsbrev fra NRF Nord- Trøndelag Nyhetsbrev fra NRF Nord- Trøndelag 6-2016 OPPDATERTE MEDLEMSTALL FRA LAG OG FORENINGER JULESTENGNING VED FYLKESKONTORET KURS I RACERUNNING NYHETSBREV Kontakt- og julemøte Det etterhvert så tradisjonelle

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Lørenskog Parkinsonforening 7. ordinære årsmøte. Torsdag 26. januar 2012. Sted: Rolvsrudhjemmet

Lørenskog Parkinsonforening 7. ordinære årsmøte. Torsdag 26. januar 2012. Sted: Rolvsrudhjemmet Lørenskog Parkinsonforening 7. ordinære årsmøte Torsdag 26. januar 2012 Sted: Rolvsrudhjemmet 1 Dagsorden 1. Leder åpner årsmøtet. 2. Godkjenning av innkallingen. 3. Valg av ordstyrer. 4. Valg av referent

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 2. 2017 Nå er det vår! «Sant atte det er deilig!» Det er så kjekt at så mange kommer på aktivitetene vi lager til, tusen takk til alle dere! Håper å se dere alle, igjen og igjen, og at vi

Detaljer

Kurskatalog Våren 2015

Kurskatalog Våren 2015 Kurskatalog Våren 2015 Funkis 1 Innhold: Side Kurs for fra - til 2 Praktisk info 3 Leder og styremedlemmer 18.-19.04 3 Økonomiansvarlig 18.-19.04 3 Sekretær 18.-19.04 4 Likeperson 18.-19.04 5 Om Funkis

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 Redaktør: Torbjørn Øygard 26.03.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte den 08.04.2015... 4 Forretningssaker referert i Løvebladet...

Detaljer

Styret har sittet i valgkomiteen i Akershus fylkesstyre. Anne Guri Sander Dahl og Irene Engeskaug deltok på et styremøte og årsmøte i fylkeslaget.

Styret har sittet i valgkomiteen i Akershus fylkesstyre. Anne Guri Sander Dahl og Irene Engeskaug deltok på et styremøte og årsmøte i fylkeslaget. Årsrapport 2014 Styret 2014. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Pårørendeskolens

Detaljer

Nannestad Historielag

Nannestad Historielag Nr 1 - Februar 2008 Nannestad Historielag MEDLEMSNYTT SKOKLA Møllesteiner av is i Kringlerdalen Foto: Inger Program og møter, vinter og vår 2008 Faste møtekvelder for aktivitetsgrupper: - Slekt, leder

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

Floristen april 2013. Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1

Floristen april 2013. Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 TILBAKEBLIKK PÅ MARS Til tross for en litt kortere mars enn vanlig, så har vi i grunnen fått gjort en hel del ukene før påske. Noen av de minste har fått testet toving.

Detaljer

Hva skjer i. Hedmark. 2. halvår 2007? Hedmark fylkeslag

Hva skjer i. Hedmark. 2. halvår 2007? Hedmark fylkeslag Hva skjer i Hedmark 2. halvår 2007? Hedmark fylkeslag Hedmark fylkeslag av Norges astma- og Allergiforbund Postboks 349, 2403 Elverum Telefon: 62 42 61 62 E-post: post@naaf-hedmark.no Fylkessekretær: Gunn

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 6-8. februar 2009 Dato Tid Aktivitet 06.feb 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter i konferansesenteret,

Detaljer

Norsk Forening for Cystisk fibrose, region vest inviterer til fag- og trivselshelg på hotell Scandic Maritim i Haugesund 11.- 13.

Norsk Forening for Cystisk fibrose, region vest inviterer til fag- og trivselshelg på hotell Scandic Maritim i Haugesund 11.- 13. Norsk Forening for Cystisk fibrose, region vest inviterer til fag- og trivselshelg på hotell Scandic Maritim i Haugesund 11.- 13. september Det blir faglig program, diskusjoner og sosiale aktiviteter i

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral 2014 Årsmelding Nittedal Frivilligsentral WWW.NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO POSTKASSE@NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO Org nr. 980 382 613 Mobil 400 16 675 Gamle Glittrevei 11 1484 Hakadal 1 Nittedal Frivilligsentrals

Detaljer

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte for interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 Møtested: Olavsgaard hotell, Skjetten Dato: Tid: 10:00 Medlemmer

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

RGBs årsrapport for 2011

RGBs årsrapport for 2011 RGBs årsrapport for 2011 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum kommune Presentasjon på SOR-konferanse "En ny hverdag - HVPU-reformen etter 20 år". Innledning Årets viktigste saker har vært deltagelse

Detaljer

MEDLEMSSKRIV! OKTOBER-2010. bilder fra. Hva skjer? 28. okt. 19:00 Årsmøte i Trøgstad Bondelag. 2. nov. 18:30 Kurs i Praktisk HMS-arbeid

MEDLEMSSKRIV! OKTOBER-2010. bilder fra. Hva skjer? 28. okt. 19:00 Årsmøte i Trøgstad Bondelag. 2. nov. 18:30 Kurs i Praktisk HMS-arbeid MEDLEMSSKRIV! OKTOBER-2010 bilder fra TILBAKE ETTER SOMMERFERIE Trøgstad Bondelag har begynt å virke igjen etter en lang sommer. Vedlagt dette medlemsskrivet er innkalling til årsmøte der vi håper å se

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL DELTAGERHEFTE EIDSVOLL Vi vil ønske deg velkommen som deltager på frisklivssentralen. På frisklivssentralen er vi behjelpelig med bl. Annet endring av levevaner i form av fysisk aktivitet, kosthold og

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: 02 FYLKESSTYRET AKERSHUS Møtested: Fagforbundet Akershus, Storgata 33C, OSLO Møtedato: 06.06.2016 Tid: 09:00-14:30

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: 02 FYLKESSTYRET AKERSHUS Møtested: Fagforbundet Akershus, Storgata 33C, OSLO Møtedato: 06.06.2016 Tid: 09:00-14:30 PROTOKOLL Utvalg: 02 FYLKESSTYRET AKERSHUS Møtested: Fagforbundet Akershus, Storgata 33C, OSLO Møtedato: 06.06.2016 Tid: 09:00-14:30 Til stede: Bente Stokker Knutsen, Gunn Korsbøen, Nina Simonsen, Erik

Detaljer

Klubbavisa. Sammen er vi sterke!!! Innhold. Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 S.01. E-mail: Hjemmeside: www.nafgardermoenvakt.no.

Klubbavisa. Sammen er vi sterke!!! Innhold. Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 S.01. E-mail: Hjemmeside: www.nafgardermoenvakt.no. Klubbavisa Sammen er vi sterke!!! Innhold Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 Forord S.2 Lederen har ordet S.3 Hva jobber vi med? S.4 Medlemsmøter S.5 Informasjonsutvalget S.6 Årsmøte og valg

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå blitt

Detaljer

Andersdal -Kristofferjord utviklingslag. Innkaller herved til årsmøte på. Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00

Andersdal -Kristofferjord utviklingslag. Innkaller herved til årsmøte på. Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00 Andersdal -Kristofferjord utviklingslag Innkaller herved til årsmøte på Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00 Vi får besøk av varaordfører Annie Skogmann og en representant fra hovedstyret for

Detaljer

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009.

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. PROTOKOLL O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. 1. Innkalling Det var ingen bemerkninger til innkallingen. 2. Valg av møteleder og referent Tormod Strand ble valgt til

Detaljer

Denne utgaven av Flekken inneholder innkalling til lokallagenes årsmøter - velkommen til årsmøte i februar!

Denne utgaven av Flekken inneholder innkalling til lokallagenes årsmøter - velkommen til årsmøte i februar! (AKERSHUS-) FLEKKEN Nr 1 2016 Denne utgaven av Flekken inneholder innkalling til lokallagenes årsmøter - velkommen til årsmøte i februar! Fylkeslagets leder: Kjære alle medlemmer i Akershus fylke Det har

Detaljer

Årsberetning 2017 Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017

Årsberetning 2017 Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 Årsberetning 2017 Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 21.10.17 / Oslo 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets Årsberetning 2009 Petter Hansen, Solli BK Europamester 2009 Innholdsfortegnelse: 1. Styrets sammensetning... 3 2. Styrets Intensjoner... 4 3. Organisasjon... 4 4. Klubbene i OBK... 5 5. Aktiviteter...

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

MENTAL HELSE KIRKENES

MENTAL HELSE KIRKENES MENTAL HELSE KIRKENES POSTBOKS 26 9914 BJØRNEVATN TELEFON 404 16 330 ORG.NR.: 913 683 196 KONTONR.: 4930.15.17563 E-POST kirkenes@mentalhelse.no DAGSORDEN TIL ÅRSMØTE I MENTAL HELSE KIRKENES 2017 TID:

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

Antall leger. Snitt pr liste

Antall leger. Snitt pr liste 8 1 Årnes Legesenter As Nes 3 1 200 96,0 70,0 78,0 57,5 70,5 12 2 Humana Sandvika As - Humana Helse A Bærum 7 1 600 96,0 47,5 100,0 70,0 69,6 15 3 Fastlegehuset Skedsmo 2 1 650 96,0 54,0 88,0 67,5 69,1

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Lindesnes historielags årsmøte. Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik

ÅRSMØTE 2013. Lindesnes historielags årsmøte. Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik ÅRSMØTE 2013 Lindesnes historielags årsmøte Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og to til

Detaljer

Lørenskog Parkinsonforening 8. ordinære årsmøte. Torsdag 31. januar Sted: Rolvsrudhjemmet

Lørenskog Parkinsonforening 8. ordinære årsmøte. Torsdag 31. januar Sted: Rolvsrudhjemmet Lørenskog Parkinsonforening 8. ordinære årsmøte Torsdag 31. januar 2013 Sted: Rolvsrudhjemmet 1 Dagsorden 1. Leder åpner årsmøtet 2. Godkjenning av innkallingen 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent

Detaljer

Informasjonsblad fra LHL Akershus Nr. 1-2012. Kurs i data på lett norsk

Informasjonsblad fra LHL Akershus Nr. 1-2012. Kurs i data på lett norsk Informasjonsblad fra LHL Akershus Nr. 1-2012 Kurs i data på lett norsk Leder side 2 Tror på Ahus-ja side 5 Lokallagsstoff side 6-16 Lokallagsoversikt side 18 Nytt fra studieutvalget side 19 1 Lederen Tom

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Årsmøte i Fagforbundet, Helse Stavanger HF, avdeling 211 i 2017

Årsmøte i Fagforbundet, Helse Stavanger HF, avdeling 211 i 2017 Protokoll Årsmøte i Fagforbundet, Helse Stavanger HF, avdeling 211 i 2017 Sted: Kantinen i Psykiatrisk klinikk, SUS Tid: Onsdag 25. januar 2017 kl. 18.30 Tilstede: 21 stemmeberettiget SAKLISTE: Konstituering

Detaljer