* Styrets beretning 2004 side Organisasjon og allianser side 8. * Regnskap 2004 side 10. * Aktivitetskalender 2004 side 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "* Styrets beretning 2004 side 2. 3. Organisasjon og allianser side 8. * Regnskap 2004 side 10. * Aktivitetskalender 2004 side 11"

Transkript

1 I N N H O L D * Styret 2004 side 1 * Styrets beretning 2004 side 2 1. Medlemmer side 2 2. Samfunn side 5 3. Organisasjon og allianser side 8 * Regnskap 2004 side 10 * Aktivitetskalender 2004 side 11 * Handlingsplan 2005 m/budsjett side 13 * Tillitsvalgte i 2004: side 15 - Avdelingen - Tekna-P/S/K - Sentrale verv * Valgkomiteens innstilling side 17 STYRET 2004 Tekna Trondheim avdeling Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Rolf André Bohne Tomas Levin Wenche Eide Mari Moseid Kari Stette Magnus Hakvåg Anette Urheim Leder ved DK Midt-Norge, Turi Østerlie har fungert som styrets sekretær. 1

2 Med møterett i styremøter: Hovedstyret: Fagutvalget: Bygningsingeniørgruppen: Senior Forum: Yngres Forum: Studentkontaktene NTNU: Bjørn Skallerud Edd Blekkan Agnar Gram Arthur Nordmark Tomas Levin Erik Hessen STYRETS BERETNING 2004 Styrets beretning 2004 og kontoplan er nå identisk ref. kommentarer fra desisorer og årsmøtet Innrammet tekst er Handlingsplan 2004 iflg. gammelt plan-oppsett. 1 Medlemmer Lønns- og interessearbeid Samarbeid mellom avdelingen og Lønns- og Interessegruppene Tiltak for utvidet samarbeid mellom avdelingen og TEKNA P/K/S-gruppene. Tekna-P/K/S Styrke samarbeidet mellom avdelingen og gruppene. Saken ble tatt opp med Tekna-P s tillitsvalgte i forbindelse med tariffkonferansen, hvor det ble oppfordret til å delta i en diskusjon om et slikt forum i etterkant av arrangementet. Mange var positive til et slikt tiltak. Det ble deretter arrangert ett møte tidlig på sommeren, hvor tema var lønnsforhandlinger og lønnskrav. På grunn av kort innkalling og et noe vanskelig tidspunkt (22. juni - etter starten på skoleferien) ble oppmøtet relativt lavt, men styret oppfatter det slik at det fortsatt er interesse for et slikt forum og vil derfor videreføre dette tiltaket i neste periode. Faglig utvikling Fellesaktivitetene utgjør viktige møteplasser for Tekna både faglig og sosialt. Derfor ønsker styret å legge til rette for at de ulike faggruppene kan videreutvikle disse møteplassene ved å støtte opp under ildsjelen i de ulike styrene og legge til rette til samarbeid på tvers av gruppene hvis det er ønskelig, eks. koordineringen av Teknas lokale faglige virksomhet. Fag Utøve lokal faglig virksomhet i samarbeid med de ulike faggruppene i henhold til Hovedstyrets handlingsplan. Bidra til at Gassforum Trøndelag videreutvikles. Bidra til utvikling av MNT forum. Sivilingeniørtittelen: Man kan fortsatt kalle seg sivilingeniør eller sivilarkitekt etter siste vedtak om at tittelen går over til master i teknologi eller master i arkitektur. Lokalt fagråd: Styret i Trondheim avdeling er lokalt fagråd. Styrets hovedoppgave er å koordinere aktivitetene som de ulike faggrupper i Tekna i Trondheimsområdet arbeider med. Faglig årsmøte ble arrangert i Oslo oktober hvor Rolf A.Bohne og Tomas Levin var avdelingens representanter. Følgende representanter fra Fagrådet i Trondheim ble valgt via Fagutvalget som delegater til R- møtet 2005: 2

3 Lise Lyngsnes Randeberg og Ingeborg Sølvberg begge NTNU og som vara Karl V. Høiseth og Geir Ivar Soleng begge NTNU. Gass Forum Ole Ivar Folstad er avdelingens representant i forumet. Se aktivitetskalender. MNT-Forum Matematikk-Naturfag-Teknologi Forum rettet mot realfaglærere i vgs. og er et samarbeid med NHO, NTNU, Renate og Tekna-lærere ved Melhus og Heimdal vgs. Styret er representert v/trude Sundset. Se aktivitetskalenderen. Teknobrønn Teknobrønn Videreutvikle samarbeidet med NITO, NTNU og Teknostallen, PF og Bedriftsforbundet Arrangere 3-4 frokostmøter pr. halvår med aktuelle tema I samarbeid med NITO Sør-Trøndelag, NTNU, Bedriftsforbundet, Trondhjems Polytekniske Forening og Teknostallen, gjennomførte vi 2 frokostmøter i Teknobyen Innovasjonsenter. I tillegg ble det arrangert et informasjons- og debattmøte på Rica Nidelven hotell hvor Sigbjørn Johnsen presenterte pensjonskommisjonens innstilling. Teknobrønnen har også arbeidet med tema, som av ulike årsaker ikke ble gjennomført i form av frokost-/debattmøter i For øvrig har Teknobrønnen fått opprettet sin egen nettside: Se aktivitetskalenderen. Tekna Lederne Ledelse, etikk og miljø Medvirke til at stadig flere medlemmer kjenner Teknas etiske retningslinjer. Arrangere medlemsmøte(r) med etikk som tema. Etablere Tekna Lederne i Trondheim. Avdelingen har kr øremerkede midler til lokalt initiativ for gruppen. Bygningsingeniørgruppen Bygningsingeniørgruppen Samarbeid mellom avdeling og Bygningsingeniørgruppen både faglig og sosialt. Agnar Gram og Øivind Rogndalen har arrangert bl a en ekskursjon til Røros. Se aktivitetskalenderen. Yngres Forum Yngres Forum Skape et nettverk for yngre medlemmer Det har vært avholdt fire møter i Yngres Forum. Første møte hadde karrierevalg som tema, neste møte gikk på lønn, tredje møte hadde pensjon og forsikring som tema. Siste møte var et møte 3

4 åpent for alle medlemmer inklusive studenter om det å arbeide i utlandet. Yngres Forum møter har et informativt preg, med fokus på å bygge sosialt og faglig nettverk blant medlemmene i foreningen. Yngres Forum er fortsatt forankret i Teknas styre i Trondheim gjennom Tomas Levin. Senior Forum Senior Forum Samarbeid mellom avdelingen og Senior Forum (SF) både faglig og sosialt. Arthur Nordmark er fortsatt drivkraften i Senior Forum og har stått for 3 meget vellykkede arrangement med stor deltakelse, jfr. aktivitetskalenderen. Styret betaler medlemskontingent til Pensjonistenes Fellesorganisasjon (PFO) for sine seniormedlemmer 10 kr pr medlem for 242 medlemmer i Se aktivitetskalenderen. Andre ytelser Andungen Barnehage Tekna Barnehagen Andungen Økonomisk bidrag til personalseminar Samarbeid om barnejuletrefest Magnus Hakvåg ble utnevnt som styrets kontaktperson til barnehagen. Barnehagen gir prioritet til Tekna-medlemmer og medlemmer av eierforeningen. Barnehagen er lokalisert på Øya og har to avdelinger (0-3 og 3-6 år) Avdelingens samarbeid med Andungen Barnehage ble videreført i omtrent samme former som tidligere år, ved at vi er fast bidragsyter til barnehagens årlige personalseminar og DnV sertifisering. Barnehagen og avdelingen samarbeider også om den årlige barnejuletrefesten på Gløshaugen i januar. Sosiale arrangementer Sosiale arrangement Styret ønsker tilbakemelding på hvilke type sosiale arrangementer som TEKNA ønsker i 2004, og inviterer alle til å komme med forslag/være med å arrangere. Som et minimum kommer vi til å arrangere: Teaterarrangement Familiearrangement på Vitensenteret Julearrangement i tilknytning til en teaterforestilling i desember Barnejuletrefest i samarbeid med Tekna Barnehagen Andungen Teater Årets julearrangement ved teateret var forestillingene An Magritt med etterfølgende sosiale samling i Theatercafeen med bespisning og dans. Familiedag For 5. år på rad ble den populære Familiedagen i Vitensenteret gjennomført lørdag 11. desember med over 200 deltakere. Jul/sommer-arrangement Ref. Julearrangement i teateret og barnejuletrefest UKA 2004 har vært et UKE-fritt år. 4

5 Medlemsverving Studenter Studenter Studentrepresentasjon i avdelingens styre videreføres Samarbeid med studentene for markedsføring av TEKNA Teknas studentkontakter (SK) har gjort en god verveinnsats også i år gjennom bl a stands og kursvirksomhet. Erik Hessen fra SK gruppen v/ntnu og nestleder i Studentutvalget (SU) har vært studentobservatør i styret. Ferdig utdannede Medlemstall Ordinære Studenter Medlemstall pr : Medlemstall pr : Medlemstall pr : Samfunn Teknas meninger Miljøvernpris Miljøvernprisen 2004 Utlyse prisen gjennom Tekna-Info for forslag Ingen utlysning i Stillingstagen ved aktuelle hendelser Styret oppnevnte Frøydis Aarnseth Aalbu, Rambøll AS til Trondheim Kommunes Kontaktforum for plan- og byggesaksbehandling. Ad hoc arrangement Yngres forum arrangerte et ad hoc møte for sine medlemmer og studentmedlemmer i 5 årskull om Blåøyde nordmenn eller amerikanske superhelter? på Britannia v/hans Chr. Haugli, Telenor. Ekstern eksponering Kurs og konferanser Forslag på årsmøtet 2004 til handlingsplanen 2005: Forslag til tilleggspunkt under pkt. 2 Samfunn rekruttering/utdanning: Arrangere kurs for arbeidssøkende. Gruppen ble opprettet og består av andre engasjerete medlemmer utenom styret. Gruppen søkte og fikk innvilget kr fra Samfunnsmiddel-potten. Det ble arrangert et LaTeX- kurs i samarbeid med Tekna-studentene dette som en del av nettverks-tanken. Ved å tilby fagspesifikke intro-kurs kommer Tekna i inngrep med en større del av medlemsmassen. Dette kurset var populært blant stipendiater og ansatte i universitets og høgskole sektoren. 5

6 Kursdagene ved NTNU i Trondheim i januar krever innsats fra distriktskontoret på det praktiske plan og i samarbeidet med NTNU og Trondheim avdeling. Kursdagene er en viktig møteplass også for medlemmer i Trondheim avdeling. Se aktivitetskalender. Innovasjon Starts Mixer-arrangement møteplass for nyskapingsinteresserte i Trondheim. Mixer nr. 11 ble sponset av styret med kr. DK representerte Tekna med stand på 2 Venture Cup arrangement. Magnus Hakvåg deltok på Abelias vårkonferanse i Oslo 27. mai med følgende tema: Hvordan bør fremtidens rammer for nyskapning og vekst utformes? Andre prosjekter Rekruttering Gjennomføre tiltak for økt rekruttering til teknisk/naturvitenskapelig utdanning. Deltakelse på Yrkes- og utdanningsmesse i samarbeid med NITO og RENATEsenteret. Videreføre samarbeidet med Vitensenteret. Arrangere First Lego League (FLL) i Trondheim nov Bidra til å etablere og videreutvikle flere (1-2) LEGO MindStorms senter i regionen. Bidra til spredning av matematikk ryggsekken for uteskole. Utvikle en matematikk ryggsekk for ungdomsskolen. Etablere formelt samarbeid om rekrutteringsprosjekter med Trondheim kommune. Vurdere andre rekrutteringsprosjekter. Yrkes- og utdanningsmesse Tekna deltok på Yrkes- og utdanningsmessen i Nidarøhallen februar sammen med NITO og RENATEsenteret. Vitensenteret Årsmøtet i Vitensenteret Anette Urheim deltok. Samarbeid om Familiedag og styrevedtak om å bidra med inntil kr for skoler til transport og leie av Lego Mind Storm-senteret. FLL Intern Søknad fra styret om Samfunnsmidler 2004 søknad innvilget på kr. FLL Ekstern Søknad fra styret om Samfunnsmidler 2004 søknad innvilget på kr til dokumentarfilm som ble laget i FIRST LEGO League (FLL) er en robotturnering for barn i alderen år. Formålet er å fremme interesse for teknologi og naturvitenskap blant barn og unge. Tekna Trondheim avdeling v/representanter fra styret og sekretariatet har deltatt aktivt i utviklingen av konseptet, og spiller aktiv rolle i gjennomføringen av turneringen i lokal arrangementskomitè. En viktig suksess faktor for FLL Trondheim er kontinuiteten i den lokale arrangementskomiteen og det stabile samarbeidet med våre faste samarbeidspartnere, deriblant Tekna Trondheim avdeling. I løpet av året lyktes vi med å initiere et nærmere samarbeid med Trondheim kommune. 6

7 Lego Mind Storm (LMS) senter Gjennom vedtak på inntil kr har styret sponset skoleturer (transport)og inngangsbilletter for å stimulere til å bruke av LMS-senteret i Vitensenteret. Utematematikksekk-utvikling Søknad fra styret om Samfunnsmidler 2004 søknad innvilget på kr. Utematematikksekk utdeling Styret vedtok å sette av penger ( kr) til innkjøp av sekker gjennom året De heldige mottakere av Utematematikk-sekken er følgende skoler: Blussuvoll ungdomsskole, Åsvang skole og HisT sin avdeling for tolke- og lærerutdanning. Styret i samarbeid med Didaktiv vil arrangere et erfaringsmøte med de skolene som nå har fått tildelt sekken i løpet av våren TroNett Familie og likestilling Utnytte avdelingens medlemsskap i TroNett (kvinnenettverk dannet med utspring i Kvinner Viser Vei messene) TroNett er et tverrfaglig kvinnenettverk for og av kvinner i Trondheimsregionen. Avdelingens ca 600 kvinnelige medlemmer får regelmessig tilsendt TroNetts tilbud. Styret betaler 900 kr for bedriftsmedlemskapet pr år. Medieeksponering Innlegg i media Fortsette profileringsarbeidet mot dagspressen Innlegg i Universitetsavisen, Hakvåg of Bohne, Intervju i Adresseavisen om rekruttering, Hakvåg, Bohne og Skallerud, Intervju på TV-Trøndelag om rekruttering, Bohne, 23 eller Intervju med M. Hakvåg i Dagens Næringsliv, Tekna Trondheim avdeling mener at GS er for sen til å komme med innspill/utspill i forbindelse med aktuelle saker i mediabildet. Nettsider/Tekna-Info TEKNA-info/Nettsider Utgivelse av 4-6 nummer pr år for informasjon til medlemmene Økt bruk av avdelingens nettsider, for eksempel om avdelingens prosjekter - følg med på søk etter Avdelingene Videreutvikle nyhetstjeneste pr. Epost for informasjon til medlemmene om aktiviteter/arrangementer i avdelingen. Avdelingens informasjon sendes nå ut pr epost en gang pr mnd i hvert semester. Tilbakemeldingene på arrangementer og annen informasjon som omtales på avdelingens hjemmeside, viser at siden leses av medlemmene, dette ser vi på økningen i påmeldingene til arrangementene.. Gjennom dette har vi også nådd nye medlemsgrupper. Magnus Hakvåg har gitt innspill til oppgradering av Teknas sentrale hjemmesider. 7

8 Nettutstyr o. l. Styret har investert i en del nytt møteroms-utstyr og kanon til bruk i sitt styre- og møtearbeid. Alle styremøter holdes nå på DK-kontoret på Gløshaugen. 3 Organisasjon og allianser Tillitsvalgte Engasjement Forslag fra Jan Åge Habberstad på åsmøtet : Tekna Trondheim avdeling skal i 2004 iverksette en utredning om eventuell videre engasjement i forbindelse med utvidelse av EU fra Aktuelle problemstillinger er nettverksbygging mellom industri, forskning, forvaltning og Tekna med formål å øke norsk deltakelse i industriutvikling, erfaringsutveksling, bedriftsbesøk, studentutveksling, vennskapsbyer m.m. Styret oppnevner en gruppe EU-Tekna som skal koordinere mulig aktivitet med Tekna sentralt. Det settes av inntil kr på budsjett for Styret anbefalte at forslaget ble oversendt Hovedstyret. Samarbeid øvrige avdelinger i Midt-Norge Eget regionmøte på Hovedstyrets høstrunde 5 6 nov. i Trondheim. Teknas interne organisasjon Samarbeid avdeling og grupper. Arthur prisen Arthur-prisen Utlysing av prisen og statutter i TEKNA-Info Utdeling av prisen til verdig representant i avdelingen Prisen ble utlyst, men ikke utdelt i Carl Schulz fondet Carl Schulz-fond Markedsføre møtet i november gjennom TEKNA-Info Ingen melding om møtet i Styrearbeid Styrearbeid Forbedre opplæring av styremedlemmer kontinuerlig arbeid. Arrangere styreseminar i samarbeid med de øvrige avdelingene og andre ressurspersoner i Midt-Norge. Aktiv dialog med sentrale utvalg og personer. Markedsføring av avdelingen internt i Tekna. Distriktskontoret Arbeide med å styrke kapasiteten ved DK. Distriktskontoret Det har vært investert i ny farge-multi-funksjons-maskin (kopi, faks, skriver, skanner) til DKkontoret, både for å øke servicen overfor studentene og avdelingens medlemmer, men også for å bedre arbeidssituasjonen ved kontoret. 8

9 Det har vært avholdt 8 styremøter som har behandlet 61 saker og et økende antall saker behandles pr epost. De viktigste styre-sakene har vært: Kompetanseutvikling Arbeidsledige/arbeidssøkende Ref. årsmøtevedtak i 2004 Organisasjonsutvikling Yngres Forum aktivitet for yngre medlemmer også i samarbeid med studentmedlemmer Lokale rekrutteringsprosjekter Matteryggsekker og FLL Årsmøte Årsmøtet 2004 ble gjennomført med 40 stemmeberettigede medlemmer. Da dette var flere enn 30, ble vedtak som ble fattet gyldig uten protestfrist. Regnskapsbyrå Styret har skiftet fra Visma til Midt-Norge Regnskap AS, hvor Margareth Dalen Johansen er styrets kontaktperson. Ved overgang til nytt regnskapskontor, ble en del tidligere regnskapsfeil avdekket. Trondheim 23. februar 2005 Rolf André Bohne Leder /s/ Tomas Levin Nestleder Wenche Eide Magnus Hakvåg Mari Moseid Kari Stette Anette Urheim Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem 9

10 REGNSKAP PR Regnskap 2004 Budsjett 2004 Budsjett 2005 Inntekter: Kontingent Renterinntekter Sum inntekter Utgifter: Medlemmer Samfunn Organisasjon og allianser Gebyr 563 Fordringer kontingent Sum utgifter Resultat pr (40 854) (39 000) (55 000) BALANSE pr Eiendeler: Kundefordringer Driftsfond Bankkonti Fordring kontingenter Sum eiendeler Gjeld/egenkapital: Udisponerte prosjektmidler Leverandører Andre avsetninger Egenkapital Årets resultat (40 854) Sum Egenkapital og gjeld Kommentarer til regnskapet: Posten Fordringer kontingent på kr er et etterslepp fra regnskapet i 1999, da regnskapsføringen gikk over til å følge kalenderåret. Styret vil da i en del år fremover budsjettere med styrt underskudd. Trondheim, 23. februar 2005 Rolf André Bohne /s/ Leder 10

11 JANUAR AKTIVITETSKALENDER Åpning av Kursdagene Barnejuletrefest i samarbeid m/andungen Barnehage 60 deltakere 27. Styremøte 1/ Trøndelag Teater: Purpur og Gull samt feiring av Teknobrønnens 15. års jubileum 100 deltakere FEBRUAR 04. Styremøte 2/ Yrkes- og utdanningsmesse i Nidarøhallen i samarbeid med NITO og Renate-senteret 12. Yngres Forum: Ung, fremadstormednde og SULTEN? - Karrierevalg 34 deltakere 16. Årsmøteforberedelse for styret 19. Kurs i Karrierplanlegging Avlyst pga liten deltakelse MARS 01. Søknadsfrist til Andungen barnehage 08. GassForum Trøndelag - orienteringsmøte 11. Kurs i Nedbemanning og omorganisering for Trondheim og Nord-Trøndelag Avlyst pga liten deltakelse 16. Årsmøte i Andungen Barnehage 24. Årsmøte på Rica Nidelven Hotell 50 deltakere 25. Kurs om Pensjon en viktig del av dine ansettelsesvilkår 38 deltakere APRIL 19. Styremøte 2/ Teknobrønnen: Pensjonskomisjonens innstilling v/sigbjørn Johnsen 50 deltakere 28. Tekna Privat: Tariffkonferanse 38 deltakere 29. Årsmøte i Vitensenteret MAI 04. DnB Næringstorget Trøndelag viktig for Norge! Magnus Hakvåg representant for styret i avdelingen 06. Bygningsing.gruppen i samarbeid m/ntvf: Befaring E39 Klett-Bårdshaug 30 deltakere 11. Yngres Forum: Hvordan fungerer lønnsspillet 34 deltakere 11. Senior Forum: Kåseri om Trøndelagsutstillingen i deltakere 26. Styremøte 3/2004 med etterfølgende møte med gammelt styre 11

12 JUNI 03. Avdelingsledermøte i Oslo Leder Rolf André Bohne deltok 04. Foreningspolitisk Kongress i Oslo Rolf A. Bohne og Magnus Hakvåg deltok Bygningsing.gruppen: Ekskursjon Hommelvik-Tydal-nyvegen til Røros 45 deltakere 22. Teknobrønnen: Det skjulte skattekammer Skattefunn? 35 deltakere 22. Tekna-P møte 5 deltakere 24. Styremøte 4/2004 AUGUST 26. Yngres Forum: Uformelt møte på Nabo n 31. Tekna Kommune: Lønnskonferanse SEPTEMBER 02. Styremøte 5/ TroNett: Golfturnering på Sommersetra 09. Intervju m/adresseavisen Bjørn Skallerud-Hovedstyret, Rolf A.Bohne og Magnus Hakvåg fra avdelingen. 10. Mattesekk-utdeling til Åsvang skole 14. TroNett: Omvisning og foredrag i det nye politihuset Forskningstorget og Ingeniørens Dag 2005 på Torget i samarbeid m/nito og Renate 17. Venture Cup nasjonal finale. Utdeling av Teknas Teknologipris på kr Avdelingen representert v/magnus Hakvåg 21. Yngres Forum: Møte om pensjon noe å bruke tid på for oss unge? 35 deltakere 21. TroNett: Info/opplæring i bruk av regneark og presentasjonsverktøy 28. Styremøte 6/2004 OKTOBER 11. Senior Forum: Utvikling av gårsdagens, dagens og morgendagens produkter v/prof. Knut Holt 30 deltakere 18. Styremøte 7/ TroNett: Kvinnekraft-samling- en TroNett konferanse i Yngres Forum: Blåøyde nordmenn eller amerikanske superhelter? på Britannia v/ Hans Chr. Haugli, Telenor Nettverksmøte bl a for Tekna studenter 80 deltakere 28. Starts Mixer-samling på Nova Kino (Innovasjon) Faglig årsmøte i Oslo Rolf A. Bohne og Tomas Levin deltok fra styret NOVEMBER Hovedstyrets møterunde på Rica Nidelven Hotell 12

13 30 deltakere 13. Regional First Lego League-turnering (FLL) på Statoil 24 skolelag fra Trondheim og omegn 15. Bygningsingeniørgruppen: Om Nedre Elvehavn 6 deltakere 16. LaTeX-kurs 70 deltakere 17. TroNett: Teateret fra innsiden vi møter Cathrine Telle 18. Teknobrønnen: Livslang læring 11 deltakere 23. Styremøte 8/ Juleavslutning styret, NTNU etasgruppe og Studentgruppen v/ntnu 27. Skandinavisk FLL-turnering i Bergen Nardo 4H og Lade skole deltok fra Trondheim DESEMBER 03. SeniorForum Visning av Trondheimsfilmene Det klinger igjennom den gamle stad og Den hvite by med etterfølgende julemat på Grenaderen 120 deltakere 04. Trøndelag Teater: An-Magritt og sosialt opplegg i Theatercafeen 100 deltakere 11. Familiedag i Vitensenteret 220 deltakere 16. Samarbeidsmøte m/andungen Barnehage og avdelingen 18. Yngres Forum: Julemøte Avlyst for liten deltakelse HANDLINGSPLAN 2005 Avdelingens handlingsplan er forankret i Teknas strategiplan og Tekna Trondheim avdeling vil vektlegge følgende innsatsområder: 1 Medlemmer Lønns- og interessearbeid Tiltak/samarbeid med Tekna P/K/S Faglig utvikling Gassforum MNT-forum Teknobrønn Tekna Lederne Bygningsingeniørgruppen Yngres forum Senior forum Andre ytelser Andungen Barnehage/juletrefest Sosiale arrangementer Teater Familiedag Jul/sommer arrangement 0 Uka

14 Medlemsverving Studenter Ferdig utdannede/arbeidssøkende Sum Medlemmer Samfunn Teknas meninger Teknas policy Ledelse etikk miljø 0 Miljøvernprisen Stillingstagen til aktuelle hendelser Ad hoc arrangement Ekstern eksponering Kurs og konferanser Innovasjon Andre prosjekter Yrke- og utdanningsmesse Vitensenteret FLL-Intern FLL-Ekstern (føres egen ekstern konto i 2005) Lego Mind Storm senter (LMS) Matteryggsekk utvikling 0 Matteryggsekk utdeling Trondheim kommune 0 Tro Nett Medieeksponering 0 Nettsider/Tekna Info Nettutstyr Erom 0 Sum Samfunn Organisasjoner og allianser Tillitsvalgte Skolering Opplæring/tillitsvalgte Engasjement Samarbeid øvrige avdelinger i Midt-Norge Styreseminar Teknas interne organisasjon Samarbeid avdelinger og grupper Arthur-prisen Carl Schulz fondet 0 Styrearbeid Årsmøte Regnskapsbyrå Sum Organisasjon og allianser Sum Totalt

15 Styret er oppmerksom på at dette vil være et styrt underskudd. Det er imidlertid vanskelig å budsjettere på poster mindre enn kr, men at vi vil spare der vi kan. Styret vil prøve å unngå å bruke kapitalkonto. TILLITSVALGTE I 2004 Lokalt fagråd: Desisorer: Carl Schulz fond: Lokal valgkomite: Avdelingsstyret Norvald Nesse Magnar Hole Ole Ivar Folstad Marianne Kopstad Dørum / leder Trude Sundset Geir Ivar Soleng Tekna-P 32 stk Asplan Viak Sør Trondheim AS Atmel Norway Autronica Fire & Security AS BioMar AS CorrOcean ASA ErgoRunit AS Fesil ASA Avd Holla Metall Fugro Oceanor AS Kongsberg Maritime AS Kongsberg Seatex AS MARINTEK AS Maxware International AS Multiconsult AS Nidar AS Nordic Semiconductor AS PGS Production AS Papir- og fiberinstituttet AS Peterson Linerboard AS Ranheim Powel ASA Q-Free Products AS Rambøll Norge AS Reinertsen Engineering AS ResLab Reservoir Laboratories AS SINTEF Energiforskning AS SINTEF Fiskeri og Havbruk AS SINTEF NBL AS SINTEF Petroleumsforskning AS SINTEF Siemens AS Spenncon AS Trondheim Energiverk AS Voith Siemens Hydro Power Generation AS 15

16 Tekna-S 13 stk Arbeidstilsynet 10 Distr Bergvesenet Den Norske Stats Husbank Fiskeridirektoratet Region Trøndelag Direktoratet for Naturforvaltning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Møller Kompetansesenter NTNU Tekna Etatsgruppe Norges Geologiske Undersøkelse Statens kartverk Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag jordskifterett Tekna-K 29 stk Bjugn kommune Brundalen Videregående Skole Frøya kommune Gauldal Videregående Skole Heimdal Videregående Skole Hemne kommune Holtålen kommune Malvik Videreg Skole Malvik kommune Meldal kommune Melhus Videregående Skole Melhus kommune Midtre Gauldal kommune Oppdal Videregående Skole Oppdal kommune Orkdal kommune Plankont for M Gauldal Plankontoret for Oppdal og Rennebu Rennebu kommune Røros E-Verk AS Røros kommune Selbu kommune Skaun kommune Trondheim Renholdsverk AS Trondheim kommune TrønderEnergi Kraft AS Åfjord kommune Ørland kommune Ladejarlen videregående skole Tekna-Navo 9 stk Bravida Geomatikk AS EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Helse Midt-Norge IT, HEMIT Helsebygg Midt-Norge St Olavs Hospital HF Uninett AS 16

17 Uninett FAS AS Uninett Norid AS Tillitsvalgte i sentrale Tekna-verv Hovedstyret Desisor Fagutvalg - NTNU-repr Tekna Stat Tekna Kommune Tekna-Forskerne Tekna-Lederne Tekna-Selvstendig Nærignsdrivende Jubileumsfondet av 1935 for Studentersamfundet i Trondhjem Studentstyret(repr. fra NTNU) Bjørn Skallerud Erik Lund Edd Blekkan Mads Nygård Guri Vik Helge Nørstrud Kjell Bratbergsengen Gleny Foslie Magnus Hakvåg Arthur Nordmark Trude Sundset (vara) Erik Hessen (nestleder) Bjørge Røsæg (styremedlem) Valgkomiteens innstilling for årsmøtet 2005 I overensstemmelse med Tekna Trondheim avdelings vedtekter 4, har valgkomiteen følgende forslag til valg: Styrets medlemmer jfr. 4.8 Styremedlemmer for 2 år: Kari Stette Reinertsen Engineering gjenvalg Ole-Jo Engelstad Tobb ny Kristin Herder Kaggerud NTNU ny Styremedlemmer som ikke er på valg: Rolf André Bohne Tomas Levin Anette Urheim Magnus Hakvåg Av disse: Leder for 1 år: Nestleder for 1 år: NTNU Rambøll Norge Safetec Nordic AS Selvstendig næringsdrivende Rolf André Bohne Tomas Levin Fagrådets medlemmer jfr. 4.9 Avdelingsstyrets medlemmer Desisorer jfr Norvald Nesse NTNU/Institutt for kjemisk prosesstekn. Magnar Hole NTNU/Fak. for naturvitens. og teknologi gjenvalg gjenvalg 17

18 Representanter og vararepresentanter for Teknas Representantskap jfr Rolf André Bohne 2. Tomas Levin 3. Anette Urheim 4. Magnus Hakvåg 5. Ole Jo Engelstad 6. Kristin Herder Kaggerud 7. Wenche Eide 8. Utpekes av styret 9. Utpekes av styret 10. Geir Ivar Soleng 11. Marianne Kopstad Dørum Vara 12. Magnar Hole 13. Ole Ivar Folstad 14. Trude Sundset 15. Gleny Foslie 16. Kjell Bratbergsengen 17. Norvald Nesse 18. Asbjørn Hovd 19. Agnar Gram 20. Anne-Lise Bratsberg 21. Asbjørn Senneset 22. Ingunn M. Holmen Geving 23. Sissel Frisvold Røe 24. Ingvild Markusson Hansen 25. Ingeborg Sølvberg 26. Lise Lyngsnes Randeberg 27. Kari Stette 28. Geir Walsø 29. Helge Nøstrud 30. Otte Nautsvoll 31. Erik Lund 32. Sissel Eggen 33. Bjørn Skallerud 34. Arthur Nordmark Valgkomite jfr (styrets forslag) Marianne Kopstad Dørum Geir Ivar Soleng Trude Sundset Trondheim byggservice KF NTNU Statoil Ifølge vedtektene er det ikke andre valg årsmøtet har plikt til å gjennomføre. Valgkomiteen opplyser om følgende tilleggsvalg jfr Carl Schulz fond: Ole Ivar Folstad Trude Sundset /s/ Sivilingeniør Trondheim, Valgkomiteen Marianne Kopstad Dørum /s/ Geir Ivar Soleng /s/ 18

1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr

1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr 1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr 1.1. Ytelser til medlemmer 1.1.1. Lønns- og interessearbeid Tiltak for utvidet samarbeid mellom avdelingen og Tekna P/K/S-gruppene -Bedre samarbeide mellom avdelingen

Detaljer

Febr:Utsending av Kule eksperimenter til alle P-grupper

Febr:Utsending av Kule eksperimenter til alle P-grupper Handlingsplan 2007 Tiltak Status Budsjett Regnskap 1. Medlemmer 240 000 1.1. Ytelser til medlemmer 1.1.1. Lønns- og interessearbeid Tiltak for utvidet samarbeid mellom avdelingen og P/K/Sgruppene 1.1.2

Detaljer

Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening TRONDHEIM AVDELING. Referat fra årsmøtet for 2007 avholdt 7.2.2007 Rica Nidelven hotell

Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening TRONDHEIM AVDELING. Referat fra årsmøtet for 2007 avholdt 7.2.2007 Rica Nidelven hotell Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening TRONDHEIM AVDELING Referat fra årsmøtet for 2007 avholdt 7.2.2007 Rica Nidelven hotell 1. Godkjenning av innkallingen til årsmøtet Kommentar om at styrets innstilling

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtedagsorden 2007...3 Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status

Detaljer

ÅRSBERETNING. Tekna Trondheim avdeling 2008. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSBERETNING. Tekna Trondheim avdeling 2008. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSBERETNING Tekna Trondheim avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning... 1 Årsmøtedagsorden 2009... 3 Styrets beretning... 4 Saker i media... 4 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtedagsorden 2008...3 Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMØTEDAGSORDEN 2010 ÅRSMØTE I TEKNA TRONDHEIM AVDELING tirsdag 16. mars 2009 kl 1900 2100 Britannia Hotel 1. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 2 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2004 Innledning Handlingsplanen er et

Detaljer

Tekna Teknisk Naturvitenskapelig forening TRONDHEIM AVDELING. Referat for årsmøtet avholdt 16. mars 2010 Britannia Hotell

Tekna Teknisk Naturvitenskapelig forening TRONDHEIM AVDELING. Referat for årsmøtet avholdt 16. mars 2010 Britannia Hotell Tekna Teknisk Naturvitenskapelig forening TRONDHEIM AVDELING Referat for årsmøtet avholdt 16. mars 2010 Britannia Hotell 1. Godkjenning av innkallingen til årsmøtet Årsmøtet 2010 i Tekna Trondheim avdeling

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMØTEDAGSORDEN 2011 ÅRSMØTE I TEKNA TRONDHEIM AVDELING tirsdag 22. mars 2011 kl 1900 2100 Rica Nidelven Hotel

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 201 Tekna Trondheim avd

ÅRSREGNSKAP 201 Tekna Trondheim avd ÅRSREGNSKAP 201 Tekna Trondheim avd Virksomhetsomr. Prosjekter Note Regnskap pr. 31.12.11 Driftsinntekter 3100 Kontingenter 2 851 928 3200 Samfunnsmidler 114 600 300 - inntekter 3300 Annen ekstern støtte

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling

Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling 2015 Prioriterte oppgaver for 2015 Tekna Stavanger avdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles i Sør-Rogaland. Avdelingens

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMØTEDAGSORDEN 2012 ÅRSMØTE I TEKNA TRONDHEIM AVDELING torsdag 22. mars 2012 kl 1900 2100 Rica Nidelven Hotel

Detaljer

Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2010 Tekna Lillehammer avdeling har hatt et år med aktivitet som i tidligere år. Styret har fortsatt arbeidet med

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling.

Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 1 Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: Fylkets hus, Steinkjer. Tid: Onsdag 24. mars 2004 kl. 17. 1 Omvisning/orientering

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Grupper under avdelingen med egne

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2008 Et år med lek og alvor... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Årsberetning for...1 Tekna Lillehammer avdeling...1 2008...1 Avdelingslederen har ordet:...3

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling Mars 2006-mars 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Et år med høy aktivitet...3 Styrets beretning...3 Medlemsutviklingen...3

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2011... Avdelingslederen har ordet: 2011 Et år med høyt aktivitetsnivå...3 Styrets

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet...3 Styrets beretning...4 Handlingsplan, oppfølging... 4 Kategori 1

Detaljer

Årsberetning 2015. for Tekna Harstad avdeling

Årsberetning 2015. for Tekna Harstad avdeling Årsberetning 2015 for Tekna Harstad avdeling ~ 2 ~ Innhold 1 Innledning 3 2 Tillitsvalgte valgt på årsmøtet 24.mars 2015 4 3 Medlems -og kontigentutvikling 5 4 Avdelingens aktivitet 6 Mattesekk Samfunnsmiddel-prosjekt

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

INNKALLING til ordinær Generalforsamling:

INNKALLING til ordinær Generalforsamling: INNKALLING til ordinær Generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 12.03.2014 kl. 18.00 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Årsberetning 2008. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning 2008. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets beretning...3 2. Avdelingens ledelse...5 3. Regnskap...6 Side 2 av 7 1. STYRETS BERETNING Årsmøtet til Tekna Kristiansund

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013 Program Kl 17.00-18.00 Kl 18.00-19.00 Kl 19.00-20.00 Middag Foredrag om SubseaValley, Møteplassen

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 6 Aktiviteter i 2014... 6 Partner for

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 2006 Et nytt år...3 Styrets beretning...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Valgkomite...6 Fagrådet i Agder...6

Detaljer

Innkalling til årsmøte. Sted: Scandic Park Hotell, Sandefjord. Onsdag 09.03.2016 kl. 18.00

Innkalling til årsmøte. Sted: Scandic Park Hotell, Sandefjord. Onsdag 09.03.2016 kl. 18.00 Innkalling til årsmøte Sted: Scandic Park Hotell, Sandefjord Onsdag 09.03.2016 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til TID: Onsdag 9. mars 2015

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011... 1 Avdelingslederen har ordet:... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling 1 AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2014 Som 2013 så har 2014 vært et jevnt år, med mer eller mindre med det samme opplegg. Allikevel er det noen

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Bergseminaret Tirsdag 14. februar 2012

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Bergseminaret Tirsdag 14. februar 2012 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Bergseminaret Tirsdag 14. februar 2012 Program Kl 17.00 Kl 18.00 Kl 19.00 Kl 20.00 Middag Foredag om Bergseminarets historie Årsmøtet Faggruppediskusjon

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Sted: Det Lille Extra, Hyttegata 14 Tid: Torsdag 19. februar 2009 Program Kl 1700 Kl 1900 Årsmøte Middag Agenda 1. Åpning Valg av ordstyrer og godkjenning

Detaljer

Årsberetning for Tekna Molde avdeling

Årsberetning for Tekna Molde avdeling Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 4 Partner for kompetanseutvikling,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: TEKNA Lillehammer 2007...3 Styrets beretning...4 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsmelding 2012 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2012 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2012 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2012 Tekna Lillehammer avdeling hadde i 2012 omtrent samme aktivitet som forrige år. Styret har fortsatt arbeidet

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010...1 Avdelingslederen har ordet: 2010 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Mandag 11. februar 2013 kl. 1800 Skagerak Energi, Porsgrunn 1 Til alle medlemmer i Tekna Telemark avdeling Porsgrunn, 28. januar 2013 I henhold

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Deltakelse/representasjon... 4 Aktiviteter

Detaljer

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer... 4 Avlyste arrangement... 12 Avdelingens ledelse... 13

Detaljer

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 2 av 6 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2005 I inneværende år er Tekna Bergen

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

TIRSDAG 30. MAI 2006 KL. 16.00

TIRSDAG 30. MAI 2006 KL. 16.00 Kjære medlem, Marinteknisk Selskap invitere sine medlemmer til ÅRSMØTE I INGENIØRENES HUS TIRSDAG 30. MAI 2006 KL. 16.00 Sted: Program Kl. 16.00 Kl. 17.00 Kl. 18.00 Kronprinsensgt. 17, 1. etg, Ingeniørenes

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Mars 2009 til mars 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Tekna Aust-Agder avdeling har hatt et begivenhetsrikt

Detaljer

Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2009...1 Avdelingslederen har ordet: 2009 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingen... 3 Styret og tillitsvalgte... 3 Aktiviteter i 2014... 4 Partner for kompetanseutvikling, nettverk

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008 Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Yngres Forum... 4 Sosiale arrangementer... 4 Samfunnsrettet... 5

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet... 3 Styrets beretning... 4 Handlingsplan, oppfølging... 4 1 Faglige,

Detaljer

Årsmøte Tekna Helgeland 2014

Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Saksliste Tekna Helgeland Avdeling sitt årsmøte 2014 Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer Sak 3: Valg av protokollfører

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR TEKNA GJØVIK AVDELING. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSBERETNING FOR TEKNA GJØVIK AVDELING. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSBERETNING FOR TEKNA GJØVIK AVDELING 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 Et år med jevn aktivitet....3 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste:

Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste: Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste: 1. Konstituering av årsmøtet. 1.1 Opprop og godkjenning av delegater 1.2 Godkjenning av innkalling. 1.3 Godkjenning av saksliste.

Detaljer

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen E-forum 12.04.2013 emeldinger Kommunal utbredelse KomUt v/trine Hansen Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Om elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren Samspill 2.0 (Nasjonal strategi for elektronisk

Detaljer

Styrets årsberetning fra 04-2007 03-2008

Styrets årsberetning fra 04-2007 03-2008 Styrets årsberetning fra 04-2007 03-2008 Styret: Styrets sammensetning har vært: Leder: Styremedl.: Dag H. Coucheron, førsteamanuensis, Universitetet i Tromsø Kjell Bratbergsengen, professor, NTNU John

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Deltakelse/representasjon... 4 Aktiviteter

Detaljer

Årsberetning for Tekna Moss avdeling

Årsberetning for Tekna Moss avdeling Årsberetning for Tekna Moss avdeling 2015 Innhold Styrets årsberetning for 2015... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2015... 5 Partner for kompetanseutvikling,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord.

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord. VEDTEKTER FOR Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) Helgeland avdeling (Mønstervedtekter vedtatt i Hovedstyret 2.2.1993) 1 NAVN Avdelingens navn er: Tekna Helgeland avdeling. Avdelingen er

Detaljer

Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd. År 2008

Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd. År 2008 Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd År 2008 Navn: (gruppens navn) 66 Gruppe for Selvstendig Næringsdrivende Omtale av årets aktivitet: (prosa om gruppens aktivitet) 1: Om

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2013 For Tekna Lillehammer avdeling har 2013 i store trekk vært et år på det jevne, med aktiviteter og deltagelse

Detaljer

Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling 2007/2008

Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling 2007/2008 Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling 2007/2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 1 av 6 Styrets beretning... 3 Viktige begivenheter i året som gikk... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer...

Detaljer

INNKALLING til ordinært årsmøte

INNKALLING til ordinært årsmøte INNKALLING til ordinært årsmøte Mandag 08. februar 2010 kl. 1800 Sted: BIS Production Partner Porsgrunn 1 I henhold til avdelingens vedtekter innkalles alle medlemmer til ordinært Å R S M Ø T E TID: Mandag

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 11. mars 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets beretning... 5 4. Avdelingens ledelse...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2005...3 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter i året som gikk... 4 Saker i media...

Detaljer

I henhold til avdelingens vedtekter innkalles alle medlemmer til ordinært Å R S M Ø T E. ScanWafer, Hydro Næringspark, Porsgrunn

I henhold til avdelingens vedtekter innkalles alle medlemmer til ordinært Å R S M Ø T E. ScanWafer, Hydro Næringspark, Porsgrunn I henhold til avdelingens vedtekter innkalles alle medlemmer til ordinært Å R S M Ø T E TID: ONSDAG, 11. FEBRUAR 2004 KL. 1800 STED: ScanWafer, Hydro Næringspark, Porsgrunn Påmelding innen 4. februar til:

Detaljer

Kurs i Effektive grupper Regionalt Fagrådsmøte 23.-25.april 2009, Glomfjord 3.juni Tekna-konferansen 2010

Kurs i Effektive grupper Regionalt Fagrådsmøte 23.-25.april 2009, Glomfjord 3.juni Tekna-konferansen 2010 ~ 4 ~ Kurs i Effektive grupper Siden kurset Psykologi i arbeidslivet ble flyttet til høsten, ble det to kurs tett på hverandre denne høsten, da Effektive grupper med Peder Gjertsen også var oppsatt på

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av styrets

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet... 3 Styrets beretning... 4 Handlingsplan, oppfølging... 4 Faglige,

Detaljer

Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. Bergen avdeling

Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. Bergen avdeling Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bergen avdeling 1. NAVN Avdelingens navn er: Tekna Bergen avdeling Og er en del av Tekna Teknisk-naturvitenskapelige forenings grunnorganisasjon

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 24. januar 2013. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 24. januar 2013. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 24. januar 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2012...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE (15.-) 16. OKTOBER 2009

VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE (15.-) 16. OKTOBER 2009 18. september 2009 VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE (15.-) 16. OKTOBER 2009 Tekna Forskernes årsmøte avholdes på Radisson Blu Plaza hotell i Oslo i sammenheng med Teknas forskningskonferanse 15.-16.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010 Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010... 1 Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Sosiale arrangementer...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet... 3 Styrets beretning... 4 Handlingsplan, oppfølging... 4 1 Faglige,

Detaljer

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika ÅRSMØTE Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900 Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika Dagsorden: 16:00-17:00 Del 1: Årsmøte 1. Åpning 2. Årsberetning 2013 3. Regnskap 2013 4.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling for 2014

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling for 2014 Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling for 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014...3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner for

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2008

Innkalling til Årsmøte 2008 Faggruppe for energi, industri og miljø Innkalling til Årsmøte 2008 Faggruppe for Energi, Industri og Miljø (FEIM) Tekna Oslo avdeling Onsdag 13. februar 2008 kl. 1800, i Ingeniørenes Hus Styret ønsker

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 13. mars 2014. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 13. mars 2014. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 13. mars 2014 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2014...

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer