Når barna leker, vinner verden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når barna leker, vinner verden"

Transkript

1 Årsrapport Right To Play Norge 2014

2 Styrets leder Det er med stolthet og ydmykhet jeg som ny styreformann introduserer Right To Plays årsrapport for Right To Play betyr mye for en million barn og unge hver eneste uke i verdens mest vanskeligstilte områder. Resultatene er at flere fullfører skoleåret, får bedre utbytte av undervisningen, økt kunnskap om å beskytte seg mot sykdommer og bedre evne til å løse konflikter. I et år der Malala Yousafzai ble tildelt Nobels fredspris for sitt arbeid for jenters rettigheter, er vi stolte over at 50% av de vi når er jenter. Dette er ingen selvfølge. I mange land kreves det en betydelig innsats for å få jentene med. Men det er verdt innsatsen, resultatet er økt respekt og toleranse ble et merkeår på mange måter for det norske kontoret. Først og fremst ble det et år med et godt økonomisk resultat i den forstand at inntektene økte og vi kunne nå enda flere barn. Vi er inne i en ny strategiperiode med et ambisiøst mål om å nå to millioner barn i 2018 og takket være samarbeid med bedrifter og Idrettsarrangementer kan vi se tilbake på en rekordstor innsamling! En viktig del av økningen skrev seg fra arrangementene Suzann Pro Challenge 2014 og Zuccarello All Star Game som i samarbeid med utøvere og bedrifter sørget for betydelige inntekter. Videreutvikling av samarbeidet med norske bedrifter stod også sentralt. I løpet av året har vi som tidligere samarbeidet med arrangører som Holmenkollstafetten og Oslo Maraton noe som gav god profilering og inntekter. Nye på laget i 2014 var Viking Challenge og Neptunrittet. Det norske kontorets største samarbeidspartner er som tidligere år Norad som vi har en treårig prosjektavtale med ut I løpet av året har det foregått en dialog om mulighetene for å inngå en mer overordnet programavtale og høsten 2014 ble det utført en ekstern organisasjonsgjennomgang av Right To Play både i Norge, Canada og Uganda som en del av kartleggingen i denne forbindelse. Rapporten konkluderte med at vi har sterke pedagogiske metoder og resultater, god organisasjonskultur med helhetlig målforståelse og gode systemer og rutiner. Videre pekes det på forbedringspotensialet innen vårt partnersamarbeid med lokale organisasjoner i felt, noe som vi er kjent med og i gang med å forsterke. Vi ser frem til et videre samarbeid. Etter å ha bygget opp et velfungerende og dynamisk kontor med svært gode resultater, har daglig leder Laila Andresen valgt å gi stafettpinnen videre. Styret startet ansettelsesprosessen av ny daglig leder i 2014 og beslutningen om ansettelsen tas i Laila Andresen fortsetter i organisasjonen og vil fokusere på bistandsarbeidet og spesielle prosjekter. Styret er svært takknemlige for den formidable innsatsen hun har utført i årenes løp og glade for at hun forsetter å jobbe for Right To Play. Kontoret ble i 2014 forsterket med en ny ansatt da Jimmy Vika tiltrådte i januar som Partner og Fundraising Manager. Når ny daglig leder er på plass, vil kontorets fem ansatte utgjøre en godt rustet administrasjon til å nå de ambisiøse mål som er satt mot På vegne av styret vil jeg rette en stor takk til våre engasjerte bidragsytere for deres vilje til å støtte vårt arbeid. Vi ser frem til å jobbe videre med offentlige myndigheter, bedrifter, idrettsutøvere, forbund, idretsarrangører og privatpersoner i det kommende året for å nå ut til enda flere barn og unge. Alle barn har rett til å leke. Lek og idrett forandrer verden! Ted Skattum Styreleder Right To Play Norge Når barna leker, vinner verden Styrets leder... side 2 Om Right To Play... side 4 Arbeidet Right To Play gjør for barn og unge... side 5 Effekten av Right To Plays arbeid... side 6 Styrets beretning... side 8 Økonomi... side 9 Samarbeidspartnere Right To Play Norge...side 12 Aktiviteter...side 16 Norske utøverambassadører...side 18 PR- og markedstiltak...side 20 Regnskap og balanse...side 22 Milepæler Right To Play side

3 RIGHT TO PLAYS ARBEID Right To Play er en ledende internasjonal humanitær organisasjon som jobber for å gi barn i vanskeligstilte deler av verden muligheten til å drive med lek og idrett. Right To Play har prosjekter i 20 land: Benin, Burundi, Canada, Etiopia, Ghana, Jordan, Kina, Libanon, Liberia, Mali, Mosambik, Pakistan, Palestina, Peru, Rwanda, Sør Sudan, Tanzania, Thailand, Uganda og USA. Lek og idrett er viktig for å utvikle barns ferdigheter. Styrken i lek og idrett er med på å skape sosial endring. Right To Play aktiviserer 1 million barn og unge hver uke. Right To Play ble etablert i år 2000 av Johann Olav Koss, og er en direkte forlengelse av Olympic Aid som ble etablert i forbindelse med OL på Lillehammer i MISJON: Right To Play skal gjennom lek og idrett utdanne og bedre barn og unges evne til å takle utfordringene ved fattigdom, konflikt og sykdom i vanskeligstilte områder i verden. VISJON: Right To Play skal skape en sunn og trygg verden gjennom lek og idrett. VI BRUKER LEK OG IDRETT FOR Å FREMME HELSE,UTDANNING OG FREDSSKAPENDE ARBEID. 4 5

4 Effekten av Right To Plays arbeid Sykdom, fattigdom og konflikt er virkeligheten for mange av barna Right To Play aktiviserer. Vi tror at ved å utvikle kompetanse for å overvinne motgang, vil barn og unge være bedre i stand til å gjøre en forskjell i sine egne liv og bidra til å bygge sterkere lokalsamfunn. Utvikling av grunnleggende ferdigheter er viktige elementer i våre programmoduler. Ett til to års deltakelse i Right To Play aktiviteter, viser økt selvtillit, bedre samarbeid, bedre utviklet empati og styrket kommunikasjon hos barn og unge. Lek er et verktøy for å fremme utvikling og fred. Lek er ingen luksus og anerkjent av FN som en barnerettighet. Gjør vi en forskjell? Ja, prosjektene våre viser til gode resultater. Vi ser forbedrede resultater innenfor utdanning, redusert fravær i skolen, redusert bruk av vold, samt økt kunnskap og forståelse for ulike sykdommer og virus. Ved å arbeide med barn og unge bidrar vi til bærekraftig utvikling. Right To Play har gjennomført en rekke evalueringer siden 2007 hvor det er samlet og analysert data fra en rekke interessenter inkludert barn, foreldre, ledere, partnere og medarbeidere i ulike prosjektland. Ulike metoder er benyttet, som blant annet diskusjoner i fokusgrupper, intervjuer og undersøkelser. Her er noen utdrag fra funn i evalueringen. Forbedret deltakelse i skolen Lærere i kurset lekbasert læring bruker mer aktive undervisningsmetoder som diskusjoner, aktiviteter, spill og gruppearbeid i klasserommet. Resultatet er at barna får økt motivasjon til å gå på skolen å gjøre en innsats, og de konsentrerer seg bedre i klasserommet. Disse elevene lærer mer og er mer aktiv enn barna som ikke deltar i lekbasert læring. Foreldre og barn viser ofte økt kunnskap som følge av Right To Plays programmer. Ledelse Right To Play hjelper barn til å identifisere sine styrker gjennom bruk av ledelse i aktiviteter samt å utvikle å utvikle den tillit som kreves for å bli en leder og et positivt forbilde for andre. Respekt Det å ha respekt for seg selv er et første skritt mot å unngå og engasjere seg i risikabel adferd. Jenter som respekterer seg selv og har en følelse av verdighet vil mindre sannsynlig gi etter for gruppepress. Det er også mindre sannsynlig at gutter som utvikler respekt for andre engasjerer seg i konflikt. Reduksjon av vold Ved å delta i Right To Plays leke og idrettsprogrammer har barn og unge utviklet ferdigheter som hjelper dem å forebygge og bli endringsagenter. Disse ferdighetene går på trygghet, omsorg og mot. Jevnaldrende barn er mye mer bevisste på å løse konflikter fredelig ved å velge alternativer for å unngå konflikt, eller løse utfordringer på stedet når de står overfor en iverksatt konflikt. Barn, ledere og foreldre observerer en betydelig nedgang i konflikt blant barn som deltar i Right To Play- aktiviteter. Dette ser man spesielt i skolene, men også hjemme hos familiene og i lokalsamfunnet. Økt bevissthet om HIV/AIDS Undersøkelser viser at barn som tar del i «Live Safe Play Safe» - programmene, som fokuserer på forebygging av og bevissthet rundt HIV/ AIDS, viser positive endringer med hensyn til økt kunnskap og mer bevisste holdninger om HIV/AIDS. Resultatene forteller oss at 85% av deltakende barn i disse aktivitetene har kunnskap om hvordan man skal beskytte seg mot HIV/AIDS. Programmet reduserer også stigma som kan hindre inkludering og deltakelse ved at barna blir behandlet likt og blant annet kan være i samme klasserom som de som lever med HIV. Økt inkludering av sårbare barn Right To Plays programmer inkluderer grupper som er særlig sårbare. Dette gjelder spesielt jenter og funksjonshemmede. Evalueringer viser at deltakere i Right To Plays leke og idrettsprogrammer blir mer allment akseptert i sine lokalsamfunn. Lærere i spesialiserte skoler for barn med nedsatt funksjonsevne rapporterer en positiv endring i barns holdninger og vilje til samarbeid. Deltakelse av unge jenter og kvinner i lederroller bidrar betydelig til å øke selvtilliten deres og har en enorm innvirkning og samfunnet. Right To Play har ca. 50% deltakelse fra jenter i programmene. Utvikling av ledere Right To Plays aktiviteter skal fremme lederskap. Lederne fungerer som foregangspersoner for å fremme læring og endret atferd i sine lokalsamfunn. Evalueringene forteller at en Right To Play leder oppfattes som en rollemodell som barna stoler på, som de kan lytte til og som kan bistå med hjelp. I tillegg til å fungere som sterke og positive rollemodeller for yngre barn, utvikler disse unge ledere viktige ferdigheter som for eksempel selvtillit og selvfølelse. I tillegg gir det erfaringer som kan hjelpe dem i fremtiden. 6 7

5 Styrets beretning 2014 har vært et meget bra år for Right To Play. Vi har fått inn over kr. 7,7 millioner fra bedriftspartnere, gaver/ donasjoner fra enkeltpersoner, store idrettsarrangementer og spesielle eventer. Right To Play International har arbeidet videre med utviklingen og oppfølgingen av vår internasjonale 5-års strategiplan for perioden Denne har stort fokus på tre hovedområder: utdanning, helse og fredsskapende arbeid. Styre og administrasjon Right To Plays administrasjon har hatt endringer i I januar startet Jimmy Vika som Partner og fundraisingansvarlig og Thomas Breistein gikk 1. januar over i 20 % stilling på det norske kontoret for å jobbe spesielt med kontakt inn mot skoler. 1. juli gikk Breistein over til å jobb 50 % for det norske kontoret og 50 % for hovedkontoret i Canada. Dette skjedde da prosjektet til Gjensidigestiftelsen var over. Anneline Botnen, kommunikasjonsrådgiver gikk ut i mammapermisjon 15. august. Hennes arbeidsoppgaver ble ivaretatt av Liv Huset Wang, som ble hyret inn som konsulent med utvidede arbeidsoppgaver. Den klare økningen av arbeidskapasitet på kontoret i 2014 har vært en stor medvirkende årsak til det gode økonomiske resultat i Hele administrasjonen har kontorplass på Ullevål Stadion. Vi har en regnskapsmedarbeider på timebasis. Styret har hatt fire styremøter i I tillegg har de enkelte styremedlemmene bidratt på ulike områder på bakgrunn av interessefelt og kompetanse. Sydnes som styrets ansettelsesgruppe i anledning at dagens leder Laila Andresen hadde bedt om avløsning. Prosessen ble satt i gang i oktober og styret valgte rekrutteringsbyrået Dynamic People AS til å ha det tekniske ansvaret for prosessen. Det har tatt betydelig tid de siste månedene av året. Den endelige ansettelsen kommer ikke på plass før i Right To Play Norge har i 2014 i samarbeid med Right To Play International sendt søknad om en ny 4-års Samarbeidsavtale med Norad for perioden Da denne avtalen har en mer overordnet form med fokus på program og størrelsen på søknadssum var betraktelig høyere enn tidligere, ønsket Norad en organisasjonsgjennomgang av Right To Play Norge, inkludert koblingen til internasjonalt arbeid. Arbeidet ble satt bort til to danske eksterne konsulenter. Det har vært en del arbeid med oppfølging av denne organisasjonsgjennomgangen fra daglig leder. Rapporten fra konsulentene ble oversendt Norad i slutten av november. Norads vil gi sitt svar på rapporten i Styret har vært fortløpende orientert. Right To Play Norge har i 2014 hatt følgende styresammensetning: Styreleder Åse Kleveland til 10. september Styreleder Ted Skattum fra 10. september Nestleder Anne Kristin Sydnes Styremedlem Berly Lund Grønning Styremedlem Denise Ringnes Styremedlem Ted Skattum til 10. september Styremedlem Nils Thommessen Styremedlem Johann Olav Koss Styremedlem Glenn Solberg Styremedlem Jan Kvalheim Styremedlem Åse Kleveland fra 10. september Styret skiftet styreleder på sitt styremøte i september. Åse Kleveland ønsket avløsning og valget falt på Ted Skattum som var villig til å påta seg vervet. Åse Kleveland blir i styret som styremedlem. Kleveland ønsket også å tre av som medlem av det internasjonale styret og Anne Kristin Sydnes overtok dette vervet som representant for det norske kontoret. Styret har også i 2014, som alle tidligere år, bidratt på frivillig basis uten styrehonorar. De har bidratt med kunnskap og kompetanse samt med sine nettverk. Denne innsatsen er svært verdifull for vår organisasjon. Hovedsakene til styret har blant annet vært å gi fortløpende innspill til strategiplanen til Right To Play Norge og følge opp budsjett og regnskap. Styret har bidratt til innspill på nye inntektskilder, og de har bidratt til direkte innspill til nye samarbeidspartnere, og enkeltpersoner har bidratt stort under de to store eventene med Suzann Pro Challenge og Mats Zuccarello Star Game. På styremøtet i september ble det også etablert en liten gruppe bestående av Ted Skattum, Berly Lund Grønning og Anne Kristin I juni 2014 mottok vi et brev fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet om innsyn i Stiftelsen Right To Play. Stiftelsestilsynet har som praksis å se på ca. 10 stiftelser hvert år og i 2014 var det Right To Plays tur. Stiftelsestilsynet har fått oversendt en rekke dokumenter etter deres forespørsel og i november mottok styret svar fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet at det var intet og bemerke på Stiftelsen Right To Plays virksomhet. økonomi Regnskapet til Right To Play Norge har også i 2014 blitt ført av regnskapsbyrået Istinn Regnskap AS. Byrået har også ansvar for lønnskjøring. Deloitte AS er stiftelsens revisor. Regnskapet for Right To Play Norge 2014 viser et positivt aktivitetsresultat på kr har vært et meget bra år for Right To Play i forbindelse med midler fra samarbeidspartnere, privatpersoner og donasjoner i forbindelse med spesielle anledninger. I tillegg har vi mottatt flere midler fra større idrettsarrangementer som YT Holmenkollstafetten og Danske Bank Oslo Maraton. Mats Zuccarello og Suzann Pettersens to store arrangementer gav et meget stort bruttoresultat på ca. kr. 2, 6 millioner. Som auksjonsobjekter stilte mange av våre utøverambassadører seg til rådighet. I 2014 har Right To Play fått i henhold til 3-års avtale med Norad kr. 22 millioner. I tillegg fikk Right To Play 5 millioner til utdanning i konfliktområder. Den totale økonomiske støtten er i 2014 gitt til følgende prosjekter: Mosambik, Tanzania og Uganda og Etiopia siste land er med fra 2013 Prosjekter for palestinske flyktninger i Libanon oppstart 2006 Prosjekter for palestinske flyktninger i Jordan oppstart 2008 Prosjekter for afghanske flyktninger i Pakistan oppstart 2002 Prosjekter for palestinske flyktninger i Palestina oppstart 2002 Prosjekter for i Burundi oppstart 2008, tidligere fra UD Prosjekter til flyktningleire i seks land-, Libanon for syriske flyktninger primært, til flyktninger sør- Sudan, Uganda, Mali og Kenya. 8 9

6 Årsrapport Right To Play Norge 2013 Fra Gjensidigestiftelsen har vi mottatt kr av den totale søknadssummen for å sluttføre prosjektet for enslige mindreårige i asylmottak. Prosjektet ble avsluttet 30. juni 2014 som avtalt med Gjensidigestiftelsen. Prosjektet brukte til sammen kr av den tildelte summen på kr Grunnen til mindre forbruk kommer frem senere i årsberetningen, men er hovedsakelig på grunn av at færre mottak var involvert i prosjektet. Prosjektet er sluttført med rapport og revidert regnskap og er oversendt til Gjensidigestiftelsen som er meget fornøyd med gjennomføringen. Om prosjektene med offentlig støtte Right To Play Norge har fått støtte til 9 land fra i Pakistan, Øst Afrika og Midt- Østen. Right To Play er ansvarlig for rapport-ering til Norad hvert år pr Rapporteringen skjer i nært samarbeid med programavdelingen i Toronto. Daglig leder har jevnlig kontakt med de ansvarlige i prosjektlandene og besøker jevnlig landene. På disse besøkene blir planer for prosjektene gjennomgått og samarbeid med partnerne blir drøftet. Det avholdes møter med de ansatte og med coachene om utfordringer og i tillegg blir videre utvikling av prosjektene drøftet. Korte rapporter fra besøkene blir sendt til det aktuelle land samt til programavdelingen i Toronto. I alle Right To Plays prosjekter legges det stor vekt på å få med jenter, og det er derfor med stor glede vi kan meddele at i de landene Norad støtter er det ca. 50% som er jenter. Prosjekt for enslige mindreårige I perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2014 ledet Right To Play prosjektet Barn i mottak i samarbeid med de sosiale entreprenørene Gladiator GT as og Utlendingsdirektoratet (UDI) med økonomiskstøtte fra Gjensidigestiftelsen. Målet med prosjektet var å gi barn og unge i asylmottak en bedre plattform for kommunikasjon og samhandling innenfor mottaket og i lokalsamfunnet. En bedre hverdag og mindre konflikter er en konsekvens internt i mottaket. I lokalsamfunnet vil barn og unge føle seg mer akseptert som en del av fellesskapet, og gjøre det lettere for dem å ta del i idretts- og kulturtiltak. Prosjektet har brukt lek, idrett og fysisk aktivitet som metode for utvikling av barn og unges basisferdigheter. Det er også blitt lagt stor vekt på beboermedvirkning, der det er beboerne selv som planlegger og gjennomfører aktivitetene. Den interne sluttevalueringen av prosjektet bekreftet gode resultater i forhold til kommunikasjon og samhandling. Den viste seg at aktivitetene har hatt en positiv innvirkning på måten barn og unge kommuniserer og samhandler med hverandre på. En jente på 9 år sa at det mest positive med prosjektet var å være med venner. En annen jente på 13 år svarte å samarbeid og leke sammen. En jente på 15 år meldte at da er det ikke bare å sitte hjemme, da er man med venner. Prosjektet kan også vise til gode resultater når det kommer til å skape en bedre hverdag for barn og unge som bor på asylmottak. Spesielt har aktivitetene hatt betydning for hvordan barn og unge opplever hverdagen på mottaket der aktivitetene har fungert som et «friminutt» fra kjedsomhet og negative tanker om ens egen asylsøknad. Jeg synes det er bra at vi har noe å gjøre enn å bare sitte hjemme liksom. Da er man aktiv, jeg synes det bare er kult og sånn. Ha det gøy og være sammen med andre» sa en jente på 12 år som deltok i prosjektet. Når det gjelder målet om mindre konflikter internt i mottaket, er det ikke grunnlag for å si at prosjektet har hatt effekt på dette området. Det ble rapportert om lite eller ingen konflikter under selve aktivitetene, men det ble også rapportert om lite konflikter generelt på mottakene. Effekten av right To plays arbeid i felt Right To Play har jevnlig hatt interne og eksterne evalueringer av sitt arbeid og det har kommet frem blant annet fra enkelte av prosjektlandene kan du lese om på følgende side

7 samarbeidspartnere Right to Play Norge 2014 De nasjonale partnerne i 2014 har vært Wilh. Wilhelmsen og Optikerkjeden Synsam, som har vært våre partnere i flere år. I tillegg fikk vi i 2012 Ernst & Young, som er en barteravtale og Leiv Vidar / Lindvalls, som nasjonale partnere. I juni 2013 ble Byggmakker/ Skattum ny nasjonal partner. Anton Sport ble ny nasjonal partner i Vi er svært takknemlige for de midler og det engasjement disse viktige samarbeidspartnerne bidrar med både i form av økonomi og engasjement for organisasjonens utvikling og arbeid generelt. Våre nasjonale partnere representerer en essensiell del av vårt arbeid. Foruten å gi Right To Play økonomisk støtte til våre prosjekter bidrar de gjennom sitt engasjement internt i bedriften, samt eksternt til å sette fokus på Right To Plays arbeid ute hos den norske befolkning. Som et resultat av våre samarbeidspartneres sterke engasjement mottok Right To Play Norge kr i ikke-øremerkede midler fra partnere, givere, gaver og events i Midlene fra W. Wilhelmsen gis som en donasjon fra Tom Wilhelmsen Stiftelse og også i avtalen med Leiv Vidar gis store deler av avtalen som en donasjon fra Holdingselskapet. nasjonale partnere De nasjonale partnerne er Right To Play Norges øverste samarbeidsnivå med bransjeeksklusivitet. Right To Play Norge har i 2014 fem samarbeidspartnere på dette nivået: Byggmakker Skattum Byggmakker Skattum har i en årrekke støttet opp om samfunnsnyttige tiltak og har fra 2013 hatt en 4-års avtale som nasjonal partner. Bedriften ønsker gjennom stiftelsen Skattum Ansvar å vise at de tar et samfunnsansvar og ønsker å gi et bidrag til barn og unge som ikke har samme mulighet til å drive med lek, idrett og aktivitet. Bedriften gav i 2014 et betydelig støttebeløp til Right To Plays arbeid. I tillegg donerte de kr. 150,- for hver solgte lampe av typen «Sunbell» i desember. Wilh. Wilhelmsen Wilh. Wilhelmsen er en av våre eldste samarbeidspartnere og har støttet arbeidet årlig siden 2005 gjennom Tom Wilhelmsens Stiftelse. Denne betydelige og trofaste støtten gav det norske kontoret muligheten til å planlegge langsiktig og ha fleksibilitet mht. å nå målene. Bedriften ønsket med dette å vise at de støtter opp om Right To Plays omfattende arbeid som øker barns livskvalitet og som kan gi dem en bedre fremtid. Anton Sport Sportskjeden Anton Sport gjennomførte to salgskampanjer i juni og desember som hadde salg av en egen Right To Play bærepose og oppfordring om å runde opp kjøpsbeløpet i julehandelen. Kampanjene bidro med betydelig pengestøtte til arbeidet og god profilering av vår organisasjon i butikkene. «Anton Sport oppfatter Right To Play som en profesjonell aktør hvor midlene blir fordelt til de som virkelig trenger det. At det er fokus på utvikling av barn gjennom lek og idrett er som «hånd i hanske» for Anton Sport», sa daglig leder og eier Morten Borgersen. Ernst & Young Konsulentselskapet EY bidro med konsulenttjenester til spesielle utvalgte prosjekter. EY brukte idrettsarrangementet i Wyllerløypa Oslos Bratteste som en arena for å aktivisere de ansatte. For hver ansatt som løp, bidro EY med kr til Right To Play. I 2014 var det hele 283 ansatte som kjempet seg opp bakken for en god sak. Dette viser EY sitt engasjement både i forhold til det å ta samfunnsansvar og det at ansatte skal være fysisk aktive. I mars besøkte Nordisk direktør Erik Mamelund samt to medarbeidere våre prosjekter i Tanzania for å se og oppleve effekten av vårt arbeid. Leiv Vidar/Lindvalls Leiv Vidar ble samarbeidspartner i I tillegg til et bidrag fra bedriften, gav de ansatte et fast trekk fra sin lønn hver måned. I 2014 hadde Leiv Vidar/Lindvalls hatt mest fokus på å følge opp lek- og idrettsprosjekter i Palestina. Optikerkjeden Synsam Optikerkjeden Synsam har samarbeidet med Right To Play siden Bedriften bidro med et grunnbeløp i tillegg til en kampanje i butikkene i desember der kr. 100 fra hvert solgte brillepar gikk til vårt arbeid. I oktober dro fem norske Synsam-medarbeidere på feltbesøk til Uganda med testutstyr og 1100 par briller i kofferten. Resultatet var at over tusen ugandere nå har en enklere hverdag. De testet barn på to skoler for svaksynte barn. I forkant var det gjennomført en innsamling av brukte briller i alle Synsam-butikkene. Disse brillene ble så testet for styrke, renset og klargjort for nye eiere

8 Right To Play er en internasjonal humanitær organisasjon som bruker lek og idrett til å utvikle barns ferdigheter og bidra til sosial endring i områder påvirket av krig, fattigdom og sykdom.

9 Nasjonale støttespillere Right To Play Norges andre nivå på samarbeidspartnere er nasjonale støttespillere. Denne kategorien ble etablert i 2006 og har et lavere bidrag enn nasjonale partnere og dermed færre rettigheter og ingen bransjeeksklusivitet. Right To Play Norge har i 2014 hatt to samarbeidsavtaler på Nasjonal støttespiller -nivå. Ness, Risan & Partners Ness, Risan & Partner AS (NRP) er et uavhengig privateid finanshus med hovedfokus innen bransjene eiendom, shipping og offshore. Gjennom sitt engasjement ønsker de å bygge opp om de gode elementene lek og idrett har i forhold til å fremme utdanning, helse og skape sosiale endringer i de 20 landene Right To Play har prosjekter. «Vi kan lett identifisere oss med det arbeidet Right To Play gjør og som på en fin måte kombinerer lek, sport, bistand og fredsarbeid», sier Christian Ness, Managing Partner i NRP. Weber Weber ble nasjonal støttespiller i Med samarbeidet ønsket bedriften blant annet en relevant link i form av et sportsarrangement som ramme. Weber ønsket å samle organisasjonen for å bidra med inntekt til et veldedig formål ettersom dette både er inspirerende og bygger motivasjon blant deres ansatte. Andre samarbeidsavtaler Right To Play Norge har i 2014 hatt følgende samarbeidsavtaler utover Nasjonale partnere og Nasjonale støttespillere som er omtalt i foregående avsnitt: Nasjonale idrettspartnere Right To Play Norge har følgende samarbeidsavtaler med norsk idrett hvor hovedformålet er å skape positiv og gjensidig oppmerksomhet: Suzann Pro Challenge 2014 Suzann Pro Challenge 2014 gikk av stabelen på Bogstad Golfbane i Oslo for tredje år på rad den 6. september. «Jeg kjenner ofte på at jeg er langt hjemmefra og at nordmenn sjelden får sjansen til å oppleve gleden av profesjonell golf. Derfor bestemte jeg meg for å ta med meg dette til Norge ved å arrangere min egen golfturnering», sa Suzann Pettersen om arrangementet. Hun sørget for at publikum kunne oppleve en rekke internasjonale golfstjerner i aksjon: Sandra Gal, Anna Nordqvist, Caroline Martens, Natalie Gulbis, Lexi Thompson, Paula Creamer og Jessica Korda. Hallvard Flatland var kyndig speaker. Dagen startet med en kjendisturnering med bla. John Carew, Finken Jagge, Kjetil Andre Aamodt, Jan Kvalheim, Johann Olav Koss og Jon Almaas. Engasjerte frivillige bidro med å selge golfballer med Right To Play-logo. Etter golfturneringen ble det holdt auksjonsmiddag der mange idrettsutøvere gav bort en treningsøkt eller VIP deltakelse på idrettsarenaen. Det var et stjernespekket lag på auksjonslisten. Tutta selv inviterte til golfturneringer til bla. Evian Championship 2015, Therese Johaug og Aksel Lund Svindal til treningsøkter og Magnus Carlsen til sjakkmøte. Sluttsummen endte på ca. kr. 1,4 millioner kroner - en dobling fra året før! «Tutta er en helt fantastisk ambassadør for Right To Play. Hennes engasjement er genuint ekte og virkelig imponerende. Jeg vil på vegne av alle barn og unge i Mosambik som får livene sine endret på grunn av dette, få takke Suzann, alle utøverne som har donert auksjonsobjekter og andre som har hjulpet til» sier leder for Right To Play internasjonalt Johann Olav Koss. Zuccarello All Star Game 2014 Ishockeystjernen Mats Zuccarello stod i spissen for det nye arrangementet «Zuccarellos All Star Game 2014» i Stavanger den 20. juni. Dette var en veldedighetsarrangement med en underholdende kamp mellom kjendislagene «Team Koss» med bla. Stian Blibb, Kjetil Andre Aamodt og Johann Olav Koss i spissen mot «Team Zuccarello» med Zucca i spissen, Ørjan Løvdal, Erik Thorstvedt, Ådne Søndrål og Jim Marthinsen. Stavanger Oilers og gode sponsorer var sentrale aktører. Etter kampen var det en påfølgende auksjonsmiddag med fristende auksjonsobjektene for næringslivet som bl.a. Hockeytur til New York Rangers, en dag med Kjetil Jansrud, golfturnering med Suzann Pettersen og Premier League på Stamford Bridge. I forbindelse med auksjonen ble det samlet inn hele ca. kr. 1.2 mill. til vårt arbeid med å gi barn og unge i vanskeligstilte land mulighet til å drive med lek og idrett. «Barn og unge er utrolig viktig. Det er denne måten man kan bidra på. Jeg kan bidra med hockeyen», sier Zuccarello

10 Hertz Bilpool Hertz Bilpool og Right To Play inngikk et samarbeid i september Dette er en medlems basert bildeling som gir tilgang til billig, miljøbesparende biler. Hertz Bilpool er en ny del av virksomheten til Hertz Norge. Samarbeidet innebar blant annet en helt egen Right To Play bil i bilpoolen til Hertz med base på Ullevål Stadion i Oslo. Når denne bilen benyttes, gikk en prosentvis andel samtidig til Right To Plays arbeid. Right To Plays ansatte kan disponere bilen for en viss sum pr. måned. Interflora Right To Play ble tildelt Interflora Norges Humanitære Fond i 2014/2015. Fondet ble opprettet i 2007 for å gi økonomisk støtte til humanitære formål. Hver gang en blomsterhilsen sendes gjennom Interflora, går kr 2,- til fondet og vi i løpet av et år bety et bidrag på ca. kr til vårt arbeid. Pengene er øremerket arbeid for jenters rett til skole og utdanning. Pengene vil bli utbetalt som en samlet donasjon i august Oslo International School Oslo International School har lang tradisjon med å engasjere seg i utviklingsprosjekter og valgte i 2014 Right To Play som sin langsiktige hovedsamarbeidspartner. Skolen skal støtte prosjekter i Mosambik for å styrke undervisningen og hindre «drop out» fra grunnskolen i XAI-XAI-området. Mosambik har gjort mye for å styrke utdanningen, men det er fortsatt mange barn som faller utenfor skolesystemet. Svensedammen skole Right To Play startet samarbeidet med Svensedammen skole i Dette er en ungdomsskole i Drammen med meget engasjerte elever og lærere. Det er et gjensidig samarbeid der Right To Play bidro med aktiviteter rettet mot skolens utdanningsmål med fokus på internasjonalt arbeid. Til gjengjeld arrangerte skolen et årlig arrangement kalt «Svensedammen skole gir tilbake», og allerede første året samlet elever og lærere inn kr til prosjekter i Tanzania. Lørenskog videregående skole Right To Play har samarbeidet med Lørenskog vgs. siden Dette er en skole med ca elever som på de seks siste årene har samlet inn i underkant av én million kroner til Right To Play sine prosjekter i Uganda og Libanon, bare i 2014 samlet de inn kr Hvert år reiser en gruppe engasjerte elever og lærere til det prosjektlandet den Internasjonale kampanjedagen har som formål. I 2014 gikk turen til Burundi. Idrettssamarbeid med utøvere, forbund, klubber og idrettsarrangører Pr. 31. desember 2014 hadde Right To Play 21 enkeltutøvere og 3 lag som ambassadører. Right To Play har vært gjennom en prosess hvor vi har valgt å gå ned på antall utøvere for å sikre god oppfølging og for å knytte de nærmere organisasjonen. Dette har fungert bra og utøverne har vist stort engasjement rundt Right To Play. I 2014 fikk vi med alpinist Kjetil Jansrud som ny ambassadør og han gav bort et personlig møte og effekter til auksjoner, samt at han har vært Right To Play sin frontfigur på i vår brosjyre for å verve nye faddere. I vår julekampanje var skiskytter Tarjei Bøe frontfigur. Våre utøverambassadører per desember 2014: Alpint: Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal Langrenn: Therese Johaug, Marthe Kristoffersen og Eldar Rønning Ishockey: Mats Zuccarello Aasen Skøyter: Ida Njåtun, Hege Bøkko, Sverre Lunde Pedersen og Håvard Bøkko Golf: Suzann Pettersen Fotball: Mohammed «Moa» Abdellaoue Roing: Olav Tufte Snowboard: Kjersti Buaas Hopp: Anette Sagen og Tom Hilde Skiskyting: Tarjei Bø Svømming: Sarah Louise Rung Kombinert: Magnus Moan Lag: Curlinglandslaget for herrer skip Thomas Ulsrud Herrelandslaget Håndball Damelandslaget Håndball YT Holmenkollstafetten Right To Play videreførte avtalen med YT Holmenkollstafetten i Dette innebar at alle lag kunne betale kr. 300 for å løpe med en egen Right To Play stafettpinne. Rundt 550 lag valgte å løpe med pinnen hvor alle inntektene gikk uavkortet til Right To Play. Organisasjonen opplevde meget god synlighet både gjennom sin stand på Bislett og de to egne Right To Play utøverlagene som stilte til start. Danske Bank Oslo Maraton I 2014 var Right To Play en av samarbeidspartnerne til Danske Bank Oslo Maraton. Organisasjonen fikk tildelt gratis startplasser som ble solgt og inntektene fra dette salget gikk uavkortet til Right To Play. I tillegg til dette gjennomførte en av organisasjonens ansatte en egen innsamlingsaksjon ved å løpe alle distansene for Right To Play. Dette ga både inntekter og stor medieoppmerksomhet i riksdekkende aviser og tv. Som tidligere år var Right To Play tilstede med egen stand i Expo teltet på Rådhusplassen. Her bidro både ansatte og frivillige til å profilere organisasjonen. Oslo Triatlon Triatlon blir mer og mer populært i Norge og Right To Play var den offisielle veldedige samarbeidspartneren til Oslo Triatlon i Dette er det største triatlon i Norge. Over 400 deltakere gav penger til vårt arbeid i forbindelse med påmeldingen. Viking Challenge Bakkeløpet som går fra Rjukan til Gaustatoppen ble ny samarbeidspartner i Right To Play ansatte var tilstede med profilering på løpsdagen og arrangementet ble en stor suksess med rundt 400 deltagere. Organisasjonens egen utøverambassadør Kjetil Jansrud deltok også på løpet, noe som ga ekstra oppmerksomhet rundt Right To Play. Neptunrittet Sykkelrittet som arrangeres i Svelvik ble ny samarbeidspartner i Rittet hadde Norgescup status og fikk bra med oppmerksomhet og mange deltagere. Right To Play mottok en fast sum per deltager som deltok, i tillegg til at ansatte var tilstede for å profilere organisasjonen på selve løpsdagen. Viking Race Right To Play ble igjen valgt som veldedig partner til dette hinderløpet som går av stabelen på Tryvann. Løpet opplevde god vekst i antall deltagere og ble en suksess. Arrangøren hadde lagt opp til en løsning hvor deltagerne kunne donere en sum til Right To Play ved påmelding. Wiersholm Open I et samarbeid med sykkelrittet Wiersholm Open ble det samlet inn kr

11 Nasjonale idrettspartnere Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité Samarbeidsavtalen, som ble inngått i 2003, har som hensikt å få til et tettere samarbeid og mobilisering av Idretts-Norge med fokus på lek og utvikling, helse og fred. Vi har et samarbeid i Burundi med midler fra Norad. Prosjektet startet i 2008 og hensikten er fredsbygging gjennom lek og idrett. I 2014 startet vi en prosess om å få til nye samarbeidsprosjekter for å øke inntektene til begge parters bistandsarbeid. Norges Håndballforbund Samarbeidsavtalen med Norges Håndballforbund ble inngått i 2004 og fornyet i Den har som hensikt å samarbeide og promotere utvikling gjennom lek og idrett i Norge og internasjonalt. I løpet av 2014 har blant annet Håndballforbundet gjort en innsamling til Right To Play I Oslo Spektrum under Møbelringen Cup 2014 gjennom salg av produkter og en SMS aksjon. Inntektene vil gå til byggingen av en håndballbane i Uganda. Arbeidet med å forlenge samarbeidsavtalen ut over 2014 er satt i verk.. Norges Skøyteforbund Samarbeidsavtalen med Norges Skøyteforbund ble signert under EM Allround på Hamar i januar 2006 og har som hensikt å arbeide for å promotere utvikling gjennom idrett og lek i Norge og internasjonalt. Norges Skøyteforbund har flere aktive og tidligere aktive løpere som utøverambassadører. Norges Skiforbund Samarbeidsavtalen med Norges Skiforbund ble undertegnet på Beitostølen i november Flere av utøverambassadører har stilt seg positive til å profilere Right To Play og både Kjetil Jansrud, Eldar Rønning, Therese Johaug og Aksel Lund Svindal har bidratt positivt med å gi av sin tid som «auksjonsprodukt». Kjetil Jansrud har i tillegg vært frontfigur for en av Right To Plays markedskampanjer. Norges Rytterforbund Samarbeidsavtalen ble inngått høsten 2007 og har som hensikt å arbeide for felles promotering av bruken av idrett og lek som et virkemiddel for utvikling og fred i verdens vanskeligstilte områder. Norges Svømmeforbund Høsten 2011 inngikk vi samarbeidsavtale med Norges Svømmeforbund og samarbeidet har som hensikt å arbeide for felles promotering av betydning av alle barns rett til lek og idrett. PR og markedstiltak Mest oppmerksomhet fikk vi i forbindelse med arrangementene Zuccarello All Star Game og Suzann Pro Challenge (SPC) i henholdsvis juni og september med god synlighet i landets største aviser og riksdekkende TV. Vi registrerte med glede at oppslagene var utelukkende positive selv om veldedighetsarrangementer som dette er relativt nytt i Norge. I forbindelse med SPC hadde vi i samarbeid med P4 en to ukers radiokampanje med en daglig sms konkurranse for å vinne signerte objekter som Manchester Unitedtrøye, sjakk spill fra Magnus Carlsen, golfbag fra Suzann Pettersen og løpesko fra Usain Bolt. Helt nye nettsider ble lansert for hele organisasjonen i Det jobbes videre i 2015 med å få tilpasset sidene til mobiltelefoner. Hensikten med nettsidene er å informere om vårt arbeid, vise frem våre samarbeid og genere inntekter. Det ble publisert 45 nyhetssaker siden lanseringen av de nye sidene 10. juni. Det etterstrebes god koordinering av informasjonsaktiviteter på nettsidene, nyhetsbrev og i sosiale medier. Vi hadde ved årsskiftet 2300 som fulgte oss på Facebook. Vi har vært representert på mange idrettsarrangementer som Danske Bank Oslo Maraton, YT Holmenkollstafetten, Oslo Bratteste med materiell

12 Right To Play Norge - årsregnskap Aktivitetsregnskap forts. Årsregnskapet og forhold knyttet til regnskapsloven Årsregnskapet for Right To Play for 2014 viser et positivt aktivitetsregnskap på kr Årsregnskapet for 2014 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Right To Play sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Arbeidsmiljøet er godt og det er ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i løpet av regnskapsåret. Organisasjonen arbeider aktivt for likestilling og påser at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Stiftelsen har fire ansatte som er to kvinner og to menn. Fire av ni styremedlemmer er kvinner. Det har ikke forekommet ulykker blant de ansatte i løpet av Stiftelsens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Aktivitetsregnskap

13 Right To Play Norge - årsregnskap Balanse

14 Årsrapport Right To Play Norge 2013 Milepæler i Right to play Bruk av Juniorledere starter i Uganda. Her blir jevngamle Right To Play har gjennom 15 år tatt vesentlige steg for å etablere seg som en internasjonal, humanitær organisasjon som bruker styrken i lek og idrett til å utvikle grunnleggende ferdigheter hos barn og unge. I forlengelsen av innsamlingsaksjonen Olympic Aid har Right To Play videreført visjonen om å gjøre verden tryggere, gladere og sunnere for barn og unge som lever i noen av verdens mest vanskeligstilte områder. I denne korte kronologien skisseres Right To Play s vekst og viktige milepæler siden starten 29. november Right To Play etableres i Norge, USA og Canada av Johann Olav Koss under navnet Olympic Aid den 29. november Visjonen er å skape en sunnere, tryggere og gladere verden gjennom lek og idrett. Virksomhetens drift har utgangspunkt i Toronto, Canada Red Ball Child Play og Coach2Coach etableres som Right To Play s første leke- og idrettsprogrammer. De første prosjektene startes i samarbeid med UNHCR - FNs Høykommissær for Flyktninger - i Angola og Elfenbenskysten. Ved utgangen av året har Right To Play 15 prosjekter i åtte land SportWorks og SportHealth etableres som Right To Play s to hovedprogrammer. SportWorks fokus er en helhetlig utvikling av barn og unge gjennom lek og idrett med fokus på individ og lokalsamfunn. SportHealth bygger på SportWorks og inkluderer en kommunikasjonskomponent med fokus på helse, utdanning, sunn livsstil og atferd. Under vinter-ol i Salt Lake City bringer Right To Play innflytelsesrike ledere sammen i en rundbordsdisku-sjon om viktigheten av lek og idrett i utviklingen i verdens vanskeligstilte områder. Right To Play blir sekretariat til FNs Sport and Play for Development and Peace. Right To Play etablerer nasjonskontor i Norge og Nederland Organisasjonen endrer offisielt navn fra Olympic Aid til Right To Play. Next Step-konferansen i Holland presenterer rapporten Sport for Development and Peace som skal bidra til å nå FNs tusenårsmål. Right To Play gjennomfører en SportHealth - kampanje mot meslinger i Zambia. Ca barn blir vaksinert i løpet av en uke Den internasjonale arbeidsgruppen for Sport for Development and Peace (SDP IWG) blir etablert under sommer-ol i Athen av statsminister Kjell Magne Bondevik. Right To Play lanseres som arbeidsgruppens sekretariat. Right To Play etablerer nasjonskontor i Sveits. Right To Play etablerer sitt første landkontor i felt i Sierra Leone. Kontoret er ansvarlig for implementering, gjennomføring og evaluering av Right To Plays programmer Right To Play starter en intern desentraliseringsprosess for en bedre styring av programmene i regionene Asia, Afrika og Midtøsten og etablerer såkalte landkontorer. Hensikten med landkontorene er å skape en mer bærekraftig leveransemodell ved å flytte ansvaret for implementering fra internasjonale frivillige på ett års oppdrag til lokalt ansatte som implementerer og utvikler programmene. I tillegg etableres regionkontorer i Thailand, Uganda og Sierra Leone for å ivareta en samlet koordinering. Right To Play etablerer nasjonskontor i Storbritannia. SDP IWG blir offisielt lansert i FNs hovedkvarter i New York Utøverambassadørene Joey Cheek, USA, Clara Hughes, Canada, og Yang Yang A, Kina, donerer større beløp til Right To Play etter sine individuelle skøytesuks-esser under OL i Torino med stort mediefokus. Med bistand fra helse- og utdanningseksperter utvikler og styrker Right To Play sine programmer og moduler for en helhetlig utvikling av barn og unge gjennom Red Ball Child Play og Live Safe Play Safe, sistnevnte med fokus på HIV/AIDS. involvert i enkelte av Right To Plays aktiviteter for å planlegge, gjennomføre og lede dem selv. Right To Play etablerer en fireårig, global samarbeidsavtale med Adidas. Fotballspilleren Zinedine Zidane fronter avtalen. Right To Play åpner kontor i Kina med fokus på omstreifende barn. Right To Play inviterer 43 ministere og tjenestemenn på høyt nivå til konferansen The Accra Call for Action som vedtas med fokus på regjeringens engasjement for utvikling gjennom lek og aktivitet Under OL i Beijing lanserer Johnson & Johnson programmet Hearts of Gold hvor hver medalje vunnet av en utøverambassadør gir en donasjon til Right To Play. Right To Play utgir SDP IWG sin endelige rapport Harnessing the The Power of Sport for Development med anbefalinger til regjeringer. Rapporten er formelt anerkjent og støttet av 38 regjeringer ifm møter under sommer-ol i Beijing. SDP IWG-arbeidet er anerkjent innenfor FN-systemet og videreføres under et nytt mandat under ledelse av FNs kontor for Sport for Development and Peace. Right To Play lanserer et prosjekt i Peru og utvider til Sør-Amerika Right To Play engasjerer seg i en nasjonal satsing gjennom Utdanningsdepartementet i Benin gjennom utvikling av pensum og pilotering av leke- og idrettsbasert læringsaktiviteter på 15 ulike steder. Det utvikles nye manualer for programmer med fokus på idrett, konfliktløsning og fredsbygging, ungdom og lederskap, sykdomsforebygging og helsefremmende arbeid, kroppsøving og inkludering av barn som lever med en funksjonshemming Right To Play har 500 medarbeidere hvorav hovedtyngden er lokalt ansatte i prosjektlandene. Hovedkontoret i Toronto, Canada har ansvar for programutvikling, finans, kommunikasjon og ledelse. Nasjonskontorene i Norge, England, Sveits, Nederland, Canada og USA har fokus på å skaffe oppmerksomhet og midler til organisasjonens arbeid i prosjekt- landene. Right To Play gjennomfører nå prosjekter i over 20 land i Afrika, Asia, Midtøsten og Sør-Amerika og har trent over lokale, frivillige coacher som regelmessig aktiviserer over barn Utdanningsdepartementet i Rwanda la inn aktiviteter fra Sport for Development and Peace (Red Ball Child Play) i sin National Sport Guide for Physical Education million barn og unge i regelmessig aktivitet hver uke Right To Play Internasjonal har utarbeidet en ny fem års strategiplan som gjelder for perioden Det er basert på en videreutvikling av vårt arbeid innen helse, utdanning og fred med fokus på lekebasert læring som metodikk Right To Play jobbet med å forsterke sine programmer med en utvidet satsing på utdanning. Strategier for samarbeid med skolen, lokale utdanningsmyndigheter og lokale samarbeidspartnere for å bruke lek og idrett til å styrke undervisningen ble satt i gang

15 RIGHT TO PLAY NORGE Idrettens Hus, Sognsveien 73, 0855 Oslo Tlf: E-post: Besøk oss på: righttoplay.no facebook.com/righttoplaynorway

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP og vennskap»

www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP og vennskap» Årsmelding 2011 www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP og vennskap» Styrets beretning 2011 Dette året har gått langs en vei som har budt på en del ekstra svingninger. Sykefravær i administrasjonen og skiftet

Detaljer

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2014 AKSEPTS HAGEKONSERT 2014 Hele 2340 personer var innenfor portene i løpet av Aksepts Hagekonsert den 23. juni 2014. Alle artistene stilte opp gratis.

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

Styrets beretning 2009

Styrets beretning 2009 07 Styrets beretning 2009 A-landslaget for kvinner tok bronsemedalje i EM i Finland, og både J19- og J17-landslaget kvalifiserte seg for og deltok i EM-sluttspill. Sammen med Røa ILs kvartfinaleplass i

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRASJON, STYRE OG ØKONOMI s. 3 SNOWBOARDFORBUNDETS SAMARBEIDSAVTALER s. 3 STYRETS ARBEID s. 4 MARKED OG KOMMUNIKASJON s. 6 MEDIA PR s.

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere Årsberetning hjelp til kvinner hjelper flere 1 Binda Balamba, 20 år, sparer for å få råd til å sende datteren Aisa, som hun har på ryggen, på skole om syv år. Hun er medlem av CAREs spare- og lånegruppe

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Norad Rapport 13/2011 Diskusjon. Kjønnslemlesting. Hva skjer, og hva gjør Norge?

Norad Rapport 13/2011 Diskusjon. Kjønnslemlesting. Hva skjer, og hva gjør Norge? Norad Rapport 13/2011 Diskusjon Kjønnslemlesting Hva skjer, og hva gjør Norge? Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid Norwegian Agency for Development Cooperation Postboks 8034 Dep, NO-0030 OSLO Ruseløkkveien

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

-nytt NYTT FRA GAMBIA. FORUT Godt utvalg av julegaver i vår nettbutikk på forut.no PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995.

-nytt NYTT FRA GAMBIA. FORUT Godt utvalg av julegaver i vår nettbutikk på forut.no PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. PARTNER SIERRA LEONE -nytt NYTT FRA Nr 3-2013 GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE FORUT Godt utvalg av julegaver i vår nettbutikk på forut.no NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 8 Med langvarig forhold til FORUT

Detaljer

Evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag. Morgendagens ledere

Evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag. Morgendagens ledere Evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag Morgendagens ledere En evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag. Skrevet av: Hanne Falstad, Prosjektleder NHO Trøndelag

Detaljer

hva fremtiden bringer...

hva fremtiden bringer... innhold Ingen av oss kan med sikkerhet si noe om hva fremtiden bringer................................................ 4 Sosialt entreprenørskap en klargjøring av begrepet........... 6 Lederskap nedefra...................................................

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Kulturell Dialog AS Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Ansvarlig for rapporten er Kulturell Dialog AS ved prosjektleder Trine Olsen-Slagman og

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar 2003-2004 Nøkkeltall Antall ansatte 1 361 Kundefond livsforsikring 102,4 mrd Øvrig midler

Detaljer

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 Velkommen inn IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 03 Dette er IKEA-konsernet 19 Medarbeidere 24 Bærekraft 30 IKEA Foundation 34 Økonomi 42 IKEA-konsernet regnskapsåret 2012: et overblikk.

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer