Når barna leker, vinner verden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når barna leker, vinner verden"

Transkript

1 Årsrapport Right To Play Norge 2014

2 Styrets leder Det er med stolthet og ydmykhet jeg som ny styreformann introduserer Right To Plays årsrapport for Right To Play betyr mye for en million barn og unge hver eneste uke i verdens mest vanskeligstilte områder. Resultatene er at flere fullfører skoleåret, får bedre utbytte av undervisningen, økt kunnskap om å beskytte seg mot sykdommer og bedre evne til å løse konflikter. I et år der Malala Yousafzai ble tildelt Nobels fredspris for sitt arbeid for jenters rettigheter, er vi stolte over at 50% av de vi når er jenter. Dette er ingen selvfølge. I mange land kreves det en betydelig innsats for å få jentene med. Men det er verdt innsatsen, resultatet er økt respekt og toleranse ble et merkeår på mange måter for det norske kontoret. Først og fremst ble det et år med et godt økonomisk resultat i den forstand at inntektene økte og vi kunne nå enda flere barn. Vi er inne i en ny strategiperiode med et ambisiøst mål om å nå to millioner barn i 2018 og takket være samarbeid med bedrifter og Idrettsarrangementer kan vi se tilbake på en rekordstor innsamling! En viktig del av økningen skrev seg fra arrangementene Suzann Pro Challenge 2014 og Zuccarello All Star Game som i samarbeid med utøvere og bedrifter sørget for betydelige inntekter. Videreutvikling av samarbeidet med norske bedrifter stod også sentralt. I løpet av året har vi som tidligere samarbeidet med arrangører som Holmenkollstafetten og Oslo Maraton noe som gav god profilering og inntekter. Nye på laget i 2014 var Viking Challenge og Neptunrittet. Det norske kontorets største samarbeidspartner er som tidligere år Norad som vi har en treårig prosjektavtale med ut I løpet av året har det foregått en dialog om mulighetene for å inngå en mer overordnet programavtale og høsten 2014 ble det utført en ekstern organisasjonsgjennomgang av Right To Play både i Norge, Canada og Uganda som en del av kartleggingen i denne forbindelse. Rapporten konkluderte med at vi har sterke pedagogiske metoder og resultater, god organisasjonskultur med helhetlig målforståelse og gode systemer og rutiner. Videre pekes det på forbedringspotensialet innen vårt partnersamarbeid med lokale organisasjoner i felt, noe som vi er kjent med og i gang med å forsterke. Vi ser frem til et videre samarbeid. Etter å ha bygget opp et velfungerende og dynamisk kontor med svært gode resultater, har daglig leder Laila Andresen valgt å gi stafettpinnen videre. Styret startet ansettelsesprosessen av ny daglig leder i 2014 og beslutningen om ansettelsen tas i Laila Andresen fortsetter i organisasjonen og vil fokusere på bistandsarbeidet og spesielle prosjekter. Styret er svært takknemlige for den formidable innsatsen hun har utført i årenes løp og glade for at hun forsetter å jobbe for Right To Play. Kontoret ble i 2014 forsterket med en ny ansatt da Jimmy Vika tiltrådte i januar som Partner og Fundraising Manager. Når ny daglig leder er på plass, vil kontorets fem ansatte utgjøre en godt rustet administrasjon til å nå de ambisiøse mål som er satt mot På vegne av styret vil jeg rette en stor takk til våre engasjerte bidragsytere for deres vilje til å støtte vårt arbeid. Vi ser frem til å jobbe videre med offentlige myndigheter, bedrifter, idrettsutøvere, forbund, idretsarrangører og privatpersoner i det kommende året for å nå ut til enda flere barn og unge. Alle barn har rett til å leke. Lek og idrett forandrer verden! Ted Skattum Styreleder Right To Play Norge Når barna leker, vinner verden Styrets leder... side 2 Om Right To Play... side 4 Arbeidet Right To Play gjør for barn og unge... side 5 Effekten av Right To Plays arbeid... side 6 Styrets beretning... side 8 Økonomi... side 9 Samarbeidspartnere Right To Play Norge...side 12 Aktiviteter...side 16 Norske utøverambassadører...side 18 PR- og markedstiltak...side 20 Regnskap og balanse...side 22 Milepæler Right To Play side

3 RIGHT TO PLAYS ARBEID Right To Play er en ledende internasjonal humanitær organisasjon som jobber for å gi barn i vanskeligstilte deler av verden muligheten til å drive med lek og idrett. Right To Play har prosjekter i 20 land: Benin, Burundi, Canada, Etiopia, Ghana, Jordan, Kina, Libanon, Liberia, Mali, Mosambik, Pakistan, Palestina, Peru, Rwanda, Sør Sudan, Tanzania, Thailand, Uganda og USA. Lek og idrett er viktig for å utvikle barns ferdigheter. Styrken i lek og idrett er med på å skape sosial endring. Right To Play aktiviserer 1 million barn og unge hver uke. Right To Play ble etablert i år 2000 av Johann Olav Koss, og er en direkte forlengelse av Olympic Aid som ble etablert i forbindelse med OL på Lillehammer i MISJON: Right To Play skal gjennom lek og idrett utdanne og bedre barn og unges evne til å takle utfordringene ved fattigdom, konflikt og sykdom i vanskeligstilte områder i verden. VISJON: Right To Play skal skape en sunn og trygg verden gjennom lek og idrett. VI BRUKER LEK OG IDRETT FOR Å FREMME HELSE,UTDANNING OG FREDSSKAPENDE ARBEID. 4 5

4 Effekten av Right To Plays arbeid Sykdom, fattigdom og konflikt er virkeligheten for mange av barna Right To Play aktiviserer. Vi tror at ved å utvikle kompetanse for å overvinne motgang, vil barn og unge være bedre i stand til å gjøre en forskjell i sine egne liv og bidra til å bygge sterkere lokalsamfunn. Utvikling av grunnleggende ferdigheter er viktige elementer i våre programmoduler. Ett til to års deltakelse i Right To Play aktiviteter, viser økt selvtillit, bedre samarbeid, bedre utviklet empati og styrket kommunikasjon hos barn og unge. Lek er et verktøy for å fremme utvikling og fred. Lek er ingen luksus og anerkjent av FN som en barnerettighet. Gjør vi en forskjell? Ja, prosjektene våre viser til gode resultater. Vi ser forbedrede resultater innenfor utdanning, redusert fravær i skolen, redusert bruk av vold, samt økt kunnskap og forståelse for ulike sykdommer og virus. Ved å arbeide med barn og unge bidrar vi til bærekraftig utvikling. Right To Play har gjennomført en rekke evalueringer siden 2007 hvor det er samlet og analysert data fra en rekke interessenter inkludert barn, foreldre, ledere, partnere og medarbeidere i ulike prosjektland. Ulike metoder er benyttet, som blant annet diskusjoner i fokusgrupper, intervjuer og undersøkelser. Her er noen utdrag fra funn i evalueringen. Forbedret deltakelse i skolen Lærere i kurset lekbasert læring bruker mer aktive undervisningsmetoder som diskusjoner, aktiviteter, spill og gruppearbeid i klasserommet. Resultatet er at barna får økt motivasjon til å gå på skolen å gjøre en innsats, og de konsentrerer seg bedre i klasserommet. Disse elevene lærer mer og er mer aktiv enn barna som ikke deltar i lekbasert læring. Foreldre og barn viser ofte økt kunnskap som følge av Right To Plays programmer. Ledelse Right To Play hjelper barn til å identifisere sine styrker gjennom bruk av ledelse i aktiviteter samt å utvikle å utvikle den tillit som kreves for å bli en leder og et positivt forbilde for andre. Respekt Det å ha respekt for seg selv er et første skritt mot å unngå og engasjere seg i risikabel adferd. Jenter som respekterer seg selv og har en følelse av verdighet vil mindre sannsynlig gi etter for gruppepress. Det er også mindre sannsynlig at gutter som utvikler respekt for andre engasjerer seg i konflikt. Reduksjon av vold Ved å delta i Right To Plays leke og idrettsprogrammer har barn og unge utviklet ferdigheter som hjelper dem å forebygge og bli endringsagenter. Disse ferdighetene går på trygghet, omsorg og mot. Jevnaldrende barn er mye mer bevisste på å løse konflikter fredelig ved å velge alternativer for å unngå konflikt, eller løse utfordringer på stedet når de står overfor en iverksatt konflikt. Barn, ledere og foreldre observerer en betydelig nedgang i konflikt blant barn som deltar i Right To Play- aktiviteter. Dette ser man spesielt i skolene, men også hjemme hos familiene og i lokalsamfunnet. Økt bevissthet om HIV/AIDS Undersøkelser viser at barn som tar del i «Live Safe Play Safe» - programmene, som fokuserer på forebygging av og bevissthet rundt HIV/ AIDS, viser positive endringer med hensyn til økt kunnskap og mer bevisste holdninger om HIV/AIDS. Resultatene forteller oss at 85% av deltakende barn i disse aktivitetene har kunnskap om hvordan man skal beskytte seg mot HIV/AIDS. Programmet reduserer også stigma som kan hindre inkludering og deltakelse ved at barna blir behandlet likt og blant annet kan være i samme klasserom som de som lever med HIV. Økt inkludering av sårbare barn Right To Plays programmer inkluderer grupper som er særlig sårbare. Dette gjelder spesielt jenter og funksjonshemmede. Evalueringer viser at deltakere i Right To Plays leke og idrettsprogrammer blir mer allment akseptert i sine lokalsamfunn. Lærere i spesialiserte skoler for barn med nedsatt funksjonsevne rapporterer en positiv endring i barns holdninger og vilje til samarbeid. Deltakelse av unge jenter og kvinner i lederroller bidrar betydelig til å øke selvtilliten deres og har en enorm innvirkning og samfunnet. Right To Play har ca. 50% deltakelse fra jenter i programmene. Utvikling av ledere Right To Plays aktiviteter skal fremme lederskap. Lederne fungerer som foregangspersoner for å fremme læring og endret atferd i sine lokalsamfunn. Evalueringene forteller at en Right To Play leder oppfattes som en rollemodell som barna stoler på, som de kan lytte til og som kan bistå med hjelp. I tillegg til å fungere som sterke og positive rollemodeller for yngre barn, utvikler disse unge ledere viktige ferdigheter som for eksempel selvtillit og selvfølelse. I tillegg gir det erfaringer som kan hjelpe dem i fremtiden. 6 7

5 Styrets beretning 2014 har vært et meget bra år for Right To Play. Vi har fått inn over kr. 7,7 millioner fra bedriftspartnere, gaver/ donasjoner fra enkeltpersoner, store idrettsarrangementer og spesielle eventer. Right To Play International har arbeidet videre med utviklingen og oppfølgingen av vår internasjonale 5-års strategiplan for perioden Denne har stort fokus på tre hovedområder: utdanning, helse og fredsskapende arbeid. Styre og administrasjon Right To Plays administrasjon har hatt endringer i I januar startet Jimmy Vika som Partner og fundraisingansvarlig og Thomas Breistein gikk 1. januar over i 20 % stilling på det norske kontoret for å jobbe spesielt med kontakt inn mot skoler. 1. juli gikk Breistein over til å jobb 50 % for det norske kontoret og 50 % for hovedkontoret i Canada. Dette skjedde da prosjektet til Gjensidigestiftelsen var over. Anneline Botnen, kommunikasjonsrådgiver gikk ut i mammapermisjon 15. august. Hennes arbeidsoppgaver ble ivaretatt av Liv Huset Wang, som ble hyret inn som konsulent med utvidede arbeidsoppgaver. Den klare økningen av arbeidskapasitet på kontoret i 2014 har vært en stor medvirkende årsak til det gode økonomiske resultat i Hele administrasjonen har kontorplass på Ullevål Stadion. Vi har en regnskapsmedarbeider på timebasis. Styret har hatt fire styremøter i I tillegg har de enkelte styremedlemmene bidratt på ulike områder på bakgrunn av interessefelt og kompetanse. Sydnes som styrets ansettelsesgruppe i anledning at dagens leder Laila Andresen hadde bedt om avløsning. Prosessen ble satt i gang i oktober og styret valgte rekrutteringsbyrået Dynamic People AS til å ha det tekniske ansvaret for prosessen. Det har tatt betydelig tid de siste månedene av året. Den endelige ansettelsen kommer ikke på plass før i Right To Play Norge har i 2014 i samarbeid med Right To Play International sendt søknad om en ny 4-års Samarbeidsavtale med Norad for perioden Da denne avtalen har en mer overordnet form med fokus på program og størrelsen på søknadssum var betraktelig høyere enn tidligere, ønsket Norad en organisasjonsgjennomgang av Right To Play Norge, inkludert koblingen til internasjonalt arbeid. Arbeidet ble satt bort til to danske eksterne konsulenter. Det har vært en del arbeid med oppfølging av denne organisasjonsgjennomgangen fra daglig leder. Rapporten fra konsulentene ble oversendt Norad i slutten av november. Norads vil gi sitt svar på rapporten i Styret har vært fortløpende orientert. Right To Play Norge har i 2014 hatt følgende styresammensetning: Styreleder Åse Kleveland til 10. september Styreleder Ted Skattum fra 10. september Nestleder Anne Kristin Sydnes Styremedlem Berly Lund Grønning Styremedlem Denise Ringnes Styremedlem Ted Skattum til 10. september Styremedlem Nils Thommessen Styremedlem Johann Olav Koss Styremedlem Glenn Solberg Styremedlem Jan Kvalheim Styremedlem Åse Kleveland fra 10. september Styret skiftet styreleder på sitt styremøte i september. Åse Kleveland ønsket avløsning og valget falt på Ted Skattum som var villig til å påta seg vervet. Åse Kleveland blir i styret som styremedlem. Kleveland ønsket også å tre av som medlem av det internasjonale styret og Anne Kristin Sydnes overtok dette vervet som representant for det norske kontoret. Styret har også i 2014, som alle tidligere år, bidratt på frivillig basis uten styrehonorar. De har bidratt med kunnskap og kompetanse samt med sine nettverk. Denne innsatsen er svært verdifull for vår organisasjon. Hovedsakene til styret har blant annet vært å gi fortløpende innspill til strategiplanen til Right To Play Norge og følge opp budsjett og regnskap. Styret har bidratt til innspill på nye inntektskilder, og de har bidratt til direkte innspill til nye samarbeidspartnere, og enkeltpersoner har bidratt stort under de to store eventene med Suzann Pro Challenge og Mats Zuccarello Star Game. På styremøtet i september ble det også etablert en liten gruppe bestående av Ted Skattum, Berly Lund Grønning og Anne Kristin I juni 2014 mottok vi et brev fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet om innsyn i Stiftelsen Right To Play. Stiftelsestilsynet har som praksis å se på ca. 10 stiftelser hvert år og i 2014 var det Right To Plays tur. Stiftelsestilsynet har fått oversendt en rekke dokumenter etter deres forespørsel og i november mottok styret svar fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet at det var intet og bemerke på Stiftelsen Right To Plays virksomhet. økonomi Regnskapet til Right To Play Norge har også i 2014 blitt ført av regnskapsbyrået Istinn Regnskap AS. Byrået har også ansvar for lønnskjøring. Deloitte AS er stiftelsens revisor. Regnskapet for Right To Play Norge 2014 viser et positivt aktivitetsresultat på kr har vært et meget bra år for Right To Play i forbindelse med midler fra samarbeidspartnere, privatpersoner og donasjoner i forbindelse med spesielle anledninger. I tillegg har vi mottatt flere midler fra større idrettsarrangementer som YT Holmenkollstafetten og Danske Bank Oslo Maraton. Mats Zuccarello og Suzann Pettersens to store arrangementer gav et meget stort bruttoresultat på ca. kr. 2, 6 millioner. Som auksjonsobjekter stilte mange av våre utøverambassadører seg til rådighet. I 2014 har Right To Play fått i henhold til 3-års avtale med Norad kr. 22 millioner. I tillegg fikk Right To Play 5 millioner til utdanning i konfliktområder. Den totale økonomiske støtten er i 2014 gitt til følgende prosjekter: Mosambik, Tanzania og Uganda og Etiopia siste land er med fra 2013 Prosjekter for palestinske flyktninger i Libanon oppstart 2006 Prosjekter for palestinske flyktninger i Jordan oppstart 2008 Prosjekter for afghanske flyktninger i Pakistan oppstart 2002 Prosjekter for palestinske flyktninger i Palestina oppstart 2002 Prosjekter for i Burundi oppstart 2008, tidligere fra UD Prosjekter til flyktningleire i seks land-, Libanon for syriske flyktninger primært, til flyktninger sør- Sudan, Uganda, Mali og Kenya. 8 9

6 Årsrapport Right To Play Norge 2013 Fra Gjensidigestiftelsen har vi mottatt kr av den totale søknadssummen for å sluttføre prosjektet for enslige mindreårige i asylmottak. Prosjektet ble avsluttet 30. juni 2014 som avtalt med Gjensidigestiftelsen. Prosjektet brukte til sammen kr av den tildelte summen på kr Grunnen til mindre forbruk kommer frem senere i årsberetningen, men er hovedsakelig på grunn av at færre mottak var involvert i prosjektet. Prosjektet er sluttført med rapport og revidert regnskap og er oversendt til Gjensidigestiftelsen som er meget fornøyd med gjennomføringen. Om prosjektene med offentlig støtte Right To Play Norge har fått støtte til 9 land fra i Pakistan, Øst Afrika og Midt- Østen. Right To Play er ansvarlig for rapport-ering til Norad hvert år pr Rapporteringen skjer i nært samarbeid med programavdelingen i Toronto. Daglig leder har jevnlig kontakt med de ansvarlige i prosjektlandene og besøker jevnlig landene. På disse besøkene blir planer for prosjektene gjennomgått og samarbeid med partnerne blir drøftet. Det avholdes møter med de ansatte og med coachene om utfordringer og i tillegg blir videre utvikling av prosjektene drøftet. Korte rapporter fra besøkene blir sendt til det aktuelle land samt til programavdelingen i Toronto. I alle Right To Plays prosjekter legges det stor vekt på å få med jenter, og det er derfor med stor glede vi kan meddele at i de landene Norad støtter er det ca. 50% som er jenter. Prosjekt for enslige mindreårige I perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2014 ledet Right To Play prosjektet Barn i mottak i samarbeid med de sosiale entreprenørene Gladiator GT as og Utlendingsdirektoratet (UDI) med økonomiskstøtte fra Gjensidigestiftelsen. Målet med prosjektet var å gi barn og unge i asylmottak en bedre plattform for kommunikasjon og samhandling innenfor mottaket og i lokalsamfunnet. En bedre hverdag og mindre konflikter er en konsekvens internt i mottaket. I lokalsamfunnet vil barn og unge føle seg mer akseptert som en del av fellesskapet, og gjøre det lettere for dem å ta del i idretts- og kulturtiltak. Prosjektet har brukt lek, idrett og fysisk aktivitet som metode for utvikling av barn og unges basisferdigheter. Det er også blitt lagt stor vekt på beboermedvirkning, der det er beboerne selv som planlegger og gjennomfører aktivitetene. Den interne sluttevalueringen av prosjektet bekreftet gode resultater i forhold til kommunikasjon og samhandling. Den viste seg at aktivitetene har hatt en positiv innvirkning på måten barn og unge kommuniserer og samhandler med hverandre på. En jente på 9 år sa at det mest positive med prosjektet var å være med venner. En annen jente på 13 år svarte å samarbeid og leke sammen. En jente på 15 år meldte at da er det ikke bare å sitte hjemme, da er man med venner. Prosjektet kan også vise til gode resultater når det kommer til å skape en bedre hverdag for barn og unge som bor på asylmottak. Spesielt har aktivitetene hatt betydning for hvordan barn og unge opplever hverdagen på mottaket der aktivitetene har fungert som et «friminutt» fra kjedsomhet og negative tanker om ens egen asylsøknad. Jeg synes det er bra at vi har noe å gjøre enn å bare sitte hjemme liksom. Da er man aktiv, jeg synes det bare er kult og sånn. Ha det gøy og være sammen med andre» sa en jente på 12 år som deltok i prosjektet. Når det gjelder målet om mindre konflikter internt i mottaket, er det ikke grunnlag for å si at prosjektet har hatt effekt på dette området. Det ble rapportert om lite eller ingen konflikter under selve aktivitetene, men det ble også rapportert om lite konflikter generelt på mottakene. Effekten av right To plays arbeid i felt Right To Play har jevnlig hatt interne og eksterne evalueringer av sitt arbeid og det har kommet frem blant annet fra enkelte av prosjektlandene kan du lese om på følgende side

7 samarbeidspartnere Right to Play Norge 2014 De nasjonale partnerne i 2014 har vært Wilh. Wilhelmsen og Optikerkjeden Synsam, som har vært våre partnere i flere år. I tillegg fikk vi i 2012 Ernst & Young, som er en barteravtale og Leiv Vidar / Lindvalls, som nasjonale partnere. I juni 2013 ble Byggmakker/ Skattum ny nasjonal partner. Anton Sport ble ny nasjonal partner i Vi er svært takknemlige for de midler og det engasjement disse viktige samarbeidspartnerne bidrar med både i form av økonomi og engasjement for organisasjonens utvikling og arbeid generelt. Våre nasjonale partnere representerer en essensiell del av vårt arbeid. Foruten å gi Right To Play økonomisk støtte til våre prosjekter bidrar de gjennom sitt engasjement internt i bedriften, samt eksternt til å sette fokus på Right To Plays arbeid ute hos den norske befolkning. Som et resultat av våre samarbeidspartneres sterke engasjement mottok Right To Play Norge kr i ikke-øremerkede midler fra partnere, givere, gaver og events i Midlene fra W. Wilhelmsen gis som en donasjon fra Tom Wilhelmsen Stiftelse og også i avtalen med Leiv Vidar gis store deler av avtalen som en donasjon fra Holdingselskapet. nasjonale partnere De nasjonale partnerne er Right To Play Norges øverste samarbeidsnivå med bransjeeksklusivitet. Right To Play Norge har i 2014 fem samarbeidspartnere på dette nivået: Byggmakker Skattum Byggmakker Skattum har i en årrekke støttet opp om samfunnsnyttige tiltak og har fra 2013 hatt en 4-års avtale som nasjonal partner. Bedriften ønsker gjennom stiftelsen Skattum Ansvar å vise at de tar et samfunnsansvar og ønsker å gi et bidrag til barn og unge som ikke har samme mulighet til å drive med lek, idrett og aktivitet. Bedriften gav i 2014 et betydelig støttebeløp til Right To Plays arbeid. I tillegg donerte de kr. 150,- for hver solgte lampe av typen «Sunbell» i desember. Wilh. Wilhelmsen Wilh. Wilhelmsen er en av våre eldste samarbeidspartnere og har støttet arbeidet årlig siden 2005 gjennom Tom Wilhelmsens Stiftelse. Denne betydelige og trofaste støtten gav det norske kontoret muligheten til å planlegge langsiktig og ha fleksibilitet mht. å nå målene. Bedriften ønsket med dette å vise at de støtter opp om Right To Plays omfattende arbeid som øker barns livskvalitet og som kan gi dem en bedre fremtid. Anton Sport Sportskjeden Anton Sport gjennomførte to salgskampanjer i juni og desember som hadde salg av en egen Right To Play bærepose og oppfordring om å runde opp kjøpsbeløpet i julehandelen. Kampanjene bidro med betydelig pengestøtte til arbeidet og god profilering av vår organisasjon i butikkene. «Anton Sport oppfatter Right To Play som en profesjonell aktør hvor midlene blir fordelt til de som virkelig trenger det. At det er fokus på utvikling av barn gjennom lek og idrett er som «hånd i hanske» for Anton Sport», sa daglig leder og eier Morten Borgersen. Ernst & Young Konsulentselskapet EY bidro med konsulenttjenester til spesielle utvalgte prosjekter. EY brukte idrettsarrangementet i Wyllerløypa Oslos Bratteste som en arena for å aktivisere de ansatte. For hver ansatt som løp, bidro EY med kr til Right To Play. I 2014 var det hele 283 ansatte som kjempet seg opp bakken for en god sak. Dette viser EY sitt engasjement både i forhold til det å ta samfunnsansvar og det at ansatte skal være fysisk aktive. I mars besøkte Nordisk direktør Erik Mamelund samt to medarbeidere våre prosjekter i Tanzania for å se og oppleve effekten av vårt arbeid. Leiv Vidar/Lindvalls Leiv Vidar ble samarbeidspartner i I tillegg til et bidrag fra bedriften, gav de ansatte et fast trekk fra sin lønn hver måned. I 2014 hadde Leiv Vidar/Lindvalls hatt mest fokus på å følge opp lek- og idrettsprosjekter i Palestina. Optikerkjeden Synsam Optikerkjeden Synsam har samarbeidet med Right To Play siden Bedriften bidro med et grunnbeløp i tillegg til en kampanje i butikkene i desember der kr. 100 fra hvert solgte brillepar gikk til vårt arbeid. I oktober dro fem norske Synsam-medarbeidere på feltbesøk til Uganda med testutstyr og 1100 par briller i kofferten. Resultatet var at over tusen ugandere nå har en enklere hverdag. De testet barn på to skoler for svaksynte barn. I forkant var det gjennomført en innsamling av brukte briller i alle Synsam-butikkene. Disse brillene ble så testet for styrke, renset og klargjort for nye eiere

8 Right To Play er en internasjonal humanitær organisasjon som bruker lek og idrett til å utvikle barns ferdigheter og bidra til sosial endring i områder påvirket av krig, fattigdom og sykdom.

9 Nasjonale støttespillere Right To Play Norges andre nivå på samarbeidspartnere er nasjonale støttespillere. Denne kategorien ble etablert i 2006 og har et lavere bidrag enn nasjonale partnere og dermed færre rettigheter og ingen bransjeeksklusivitet. Right To Play Norge har i 2014 hatt to samarbeidsavtaler på Nasjonal støttespiller -nivå. Ness, Risan & Partners Ness, Risan & Partner AS (NRP) er et uavhengig privateid finanshus med hovedfokus innen bransjene eiendom, shipping og offshore. Gjennom sitt engasjement ønsker de å bygge opp om de gode elementene lek og idrett har i forhold til å fremme utdanning, helse og skape sosiale endringer i de 20 landene Right To Play har prosjekter. «Vi kan lett identifisere oss med det arbeidet Right To Play gjør og som på en fin måte kombinerer lek, sport, bistand og fredsarbeid», sier Christian Ness, Managing Partner i NRP. Weber Weber ble nasjonal støttespiller i Med samarbeidet ønsket bedriften blant annet en relevant link i form av et sportsarrangement som ramme. Weber ønsket å samle organisasjonen for å bidra med inntekt til et veldedig formål ettersom dette både er inspirerende og bygger motivasjon blant deres ansatte. Andre samarbeidsavtaler Right To Play Norge har i 2014 hatt følgende samarbeidsavtaler utover Nasjonale partnere og Nasjonale støttespillere som er omtalt i foregående avsnitt: Nasjonale idrettspartnere Right To Play Norge har følgende samarbeidsavtaler med norsk idrett hvor hovedformålet er å skape positiv og gjensidig oppmerksomhet: Suzann Pro Challenge 2014 Suzann Pro Challenge 2014 gikk av stabelen på Bogstad Golfbane i Oslo for tredje år på rad den 6. september. «Jeg kjenner ofte på at jeg er langt hjemmefra og at nordmenn sjelden får sjansen til å oppleve gleden av profesjonell golf. Derfor bestemte jeg meg for å ta med meg dette til Norge ved å arrangere min egen golfturnering», sa Suzann Pettersen om arrangementet. Hun sørget for at publikum kunne oppleve en rekke internasjonale golfstjerner i aksjon: Sandra Gal, Anna Nordqvist, Caroline Martens, Natalie Gulbis, Lexi Thompson, Paula Creamer og Jessica Korda. Hallvard Flatland var kyndig speaker. Dagen startet med en kjendisturnering med bla. John Carew, Finken Jagge, Kjetil Andre Aamodt, Jan Kvalheim, Johann Olav Koss og Jon Almaas. Engasjerte frivillige bidro med å selge golfballer med Right To Play-logo. Etter golfturneringen ble det holdt auksjonsmiddag der mange idrettsutøvere gav bort en treningsøkt eller VIP deltakelse på idrettsarenaen. Det var et stjernespekket lag på auksjonslisten. Tutta selv inviterte til golfturneringer til bla. Evian Championship 2015, Therese Johaug og Aksel Lund Svindal til treningsøkter og Magnus Carlsen til sjakkmøte. Sluttsummen endte på ca. kr. 1,4 millioner kroner - en dobling fra året før! «Tutta er en helt fantastisk ambassadør for Right To Play. Hennes engasjement er genuint ekte og virkelig imponerende. Jeg vil på vegne av alle barn og unge i Mosambik som får livene sine endret på grunn av dette, få takke Suzann, alle utøverne som har donert auksjonsobjekter og andre som har hjulpet til» sier leder for Right To Play internasjonalt Johann Olav Koss. Zuccarello All Star Game 2014 Ishockeystjernen Mats Zuccarello stod i spissen for det nye arrangementet «Zuccarellos All Star Game 2014» i Stavanger den 20. juni. Dette var en veldedighetsarrangement med en underholdende kamp mellom kjendislagene «Team Koss» med bla. Stian Blibb, Kjetil Andre Aamodt og Johann Olav Koss i spissen mot «Team Zuccarello» med Zucca i spissen, Ørjan Løvdal, Erik Thorstvedt, Ådne Søndrål og Jim Marthinsen. Stavanger Oilers og gode sponsorer var sentrale aktører. Etter kampen var det en påfølgende auksjonsmiddag med fristende auksjonsobjektene for næringslivet som bl.a. Hockeytur til New York Rangers, en dag med Kjetil Jansrud, golfturnering med Suzann Pettersen og Premier League på Stamford Bridge. I forbindelse med auksjonen ble det samlet inn hele ca. kr. 1.2 mill. til vårt arbeid med å gi barn og unge i vanskeligstilte land mulighet til å drive med lek og idrett. «Barn og unge er utrolig viktig. Det er denne måten man kan bidra på. Jeg kan bidra med hockeyen», sier Zuccarello

10 Hertz Bilpool Hertz Bilpool og Right To Play inngikk et samarbeid i september Dette er en medlems basert bildeling som gir tilgang til billig, miljøbesparende biler. Hertz Bilpool er en ny del av virksomheten til Hertz Norge. Samarbeidet innebar blant annet en helt egen Right To Play bil i bilpoolen til Hertz med base på Ullevål Stadion i Oslo. Når denne bilen benyttes, gikk en prosentvis andel samtidig til Right To Plays arbeid. Right To Plays ansatte kan disponere bilen for en viss sum pr. måned. Interflora Right To Play ble tildelt Interflora Norges Humanitære Fond i 2014/2015. Fondet ble opprettet i 2007 for å gi økonomisk støtte til humanitære formål. Hver gang en blomsterhilsen sendes gjennom Interflora, går kr 2,- til fondet og vi i løpet av et år bety et bidrag på ca. kr til vårt arbeid. Pengene er øremerket arbeid for jenters rett til skole og utdanning. Pengene vil bli utbetalt som en samlet donasjon i august Oslo International School Oslo International School har lang tradisjon med å engasjere seg i utviklingsprosjekter og valgte i 2014 Right To Play som sin langsiktige hovedsamarbeidspartner. Skolen skal støtte prosjekter i Mosambik for å styrke undervisningen og hindre «drop out» fra grunnskolen i XAI-XAI-området. Mosambik har gjort mye for å styrke utdanningen, men det er fortsatt mange barn som faller utenfor skolesystemet. Svensedammen skole Right To Play startet samarbeidet med Svensedammen skole i Dette er en ungdomsskole i Drammen med meget engasjerte elever og lærere. Det er et gjensidig samarbeid der Right To Play bidro med aktiviteter rettet mot skolens utdanningsmål med fokus på internasjonalt arbeid. Til gjengjeld arrangerte skolen et årlig arrangement kalt «Svensedammen skole gir tilbake», og allerede første året samlet elever og lærere inn kr til prosjekter i Tanzania. Lørenskog videregående skole Right To Play har samarbeidet med Lørenskog vgs. siden Dette er en skole med ca elever som på de seks siste årene har samlet inn i underkant av én million kroner til Right To Play sine prosjekter i Uganda og Libanon, bare i 2014 samlet de inn kr Hvert år reiser en gruppe engasjerte elever og lærere til det prosjektlandet den Internasjonale kampanjedagen har som formål. I 2014 gikk turen til Burundi. Idrettssamarbeid med utøvere, forbund, klubber og idrettsarrangører Pr. 31. desember 2014 hadde Right To Play 21 enkeltutøvere og 3 lag som ambassadører. Right To Play har vært gjennom en prosess hvor vi har valgt å gå ned på antall utøvere for å sikre god oppfølging og for å knytte de nærmere organisasjonen. Dette har fungert bra og utøverne har vist stort engasjement rundt Right To Play. I 2014 fikk vi med alpinist Kjetil Jansrud som ny ambassadør og han gav bort et personlig møte og effekter til auksjoner, samt at han har vært Right To Play sin frontfigur på i vår brosjyre for å verve nye faddere. I vår julekampanje var skiskytter Tarjei Bøe frontfigur. Våre utøverambassadører per desember 2014: Alpint: Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal Langrenn: Therese Johaug, Marthe Kristoffersen og Eldar Rønning Ishockey: Mats Zuccarello Aasen Skøyter: Ida Njåtun, Hege Bøkko, Sverre Lunde Pedersen og Håvard Bøkko Golf: Suzann Pettersen Fotball: Mohammed «Moa» Abdellaoue Roing: Olav Tufte Snowboard: Kjersti Buaas Hopp: Anette Sagen og Tom Hilde Skiskyting: Tarjei Bø Svømming: Sarah Louise Rung Kombinert: Magnus Moan Lag: Curlinglandslaget for herrer skip Thomas Ulsrud Herrelandslaget Håndball Damelandslaget Håndball YT Holmenkollstafetten Right To Play videreførte avtalen med YT Holmenkollstafetten i Dette innebar at alle lag kunne betale kr. 300 for å løpe med en egen Right To Play stafettpinne. Rundt 550 lag valgte å løpe med pinnen hvor alle inntektene gikk uavkortet til Right To Play. Organisasjonen opplevde meget god synlighet både gjennom sin stand på Bislett og de to egne Right To Play utøverlagene som stilte til start. Danske Bank Oslo Maraton I 2014 var Right To Play en av samarbeidspartnerne til Danske Bank Oslo Maraton. Organisasjonen fikk tildelt gratis startplasser som ble solgt og inntektene fra dette salget gikk uavkortet til Right To Play. I tillegg til dette gjennomførte en av organisasjonens ansatte en egen innsamlingsaksjon ved å løpe alle distansene for Right To Play. Dette ga både inntekter og stor medieoppmerksomhet i riksdekkende aviser og tv. Som tidligere år var Right To Play tilstede med egen stand i Expo teltet på Rådhusplassen. Her bidro både ansatte og frivillige til å profilere organisasjonen. Oslo Triatlon Triatlon blir mer og mer populært i Norge og Right To Play var den offisielle veldedige samarbeidspartneren til Oslo Triatlon i Dette er det største triatlon i Norge. Over 400 deltakere gav penger til vårt arbeid i forbindelse med påmeldingen. Viking Challenge Bakkeløpet som går fra Rjukan til Gaustatoppen ble ny samarbeidspartner i Right To Play ansatte var tilstede med profilering på løpsdagen og arrangementet ble en stor suksess med rundt 400 deltagere. Organisasjonens egen utøverambassadør Kjetil Jansrud deltok også på løpet, noe som ga ekstra oppmerksomhet rundt Right To Play. Neptunrittet Sykkelrittet som arrangeres i Svelvik ble ny samarbeidspartner i Rittet hadde Norgescup status og fikk bra med oppmerksomhet og mange deltagere. Right To Play mottok en fast sum per deltager som deltok, i tillegg til at ansatte var tilstede for å profilere organisasjonen på selve løpsdagen. Viking Race Right To Play ble igjen valgt som veldedig partner til dette hinderløpet som går av stabelen på Tryvann. Løpet opplevde god vekst i antall deltagere og ble en suksess. Arrangøren hadde lagt opp til en løsning hvor deltagerne kunne donere en sum til Right To Play ved påmelding. Wiersholm Open I et samarbeid med sykkelrittet Wiersholm Open ble det samlet inn kr

11 Nasjonale idrettspartnere Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité Samarbeidsavtalen, som ble inngått i 2003, har som hensikt å få til et tettere samarbeid og mobilisering av Idretts-Norge med fokus på lek og utvikling, helse og fred. Vi har et samarbeid i Burundi med midler fra Norad. Prosjektet startet i 2008 og hensikten er fredsbygging gjennom lek og idrett. I 2014 startet vi en prosess om å få til nye samarbeidsprosjekter for å øke inntektene til begge parters bistandsarbeid. Norges Håndballforbund Samarbeidsavtalen med Norges Håndballforbund ble inngått i 2004 og fornyet i Den har som hensikt å samarbeide og promotere utvikling gjennom lek og idrett i Norge og internasjonalt. I løpet av 2014 har blant annet Håndballforbundet gjort en innsamling til Right To Play I Oslo Spektrum under Møbelringen Cup 2014 gjennom salg av produkter og en SMS aksjon. Inntektene vil gå til byggingen av en håndballbane i Uganda. Arbeidet med å forlenge samarbeidsavtalen ut over 2014 er satt i verk.. Norges Skøyteforbund Samarbeidsavtalen med Norges Skøyteforbund ble signert under EM Allround på Hamar i januar 2006 og har som hensikt å arbeide for å promotere utvikling gjennom idrett og lek i Norge og internasjonalt. Norges Skøyteforbund har flere aktive og tidligere aktive løpere som utøverambassadører. Norges Skiforbund Samarbeidsavtalen med Norges Skiforbund ble undertegnet på Beitostølen i november Flere av utøverambassadører har stilt seg positive til å profilere Right To Play og både Kjetil Jansrud, Eldar Rønning, Therese Johaug og Aksel Lund Svindal har bidratt positivt med å gi av sin tid som «auksjonsprodukt». Kjetil Jansrud har i tillegg vært frontfigur for en av Right To Plays markedskampanjer. Norges Rytterforbund Samarbeidsavtalen ble inngått høsten 2007 og har som hensikt å arbeide for felles promotering av bruken av idrett og lek som et virkemiddel for utvikling og fred i verdens vanskeligstilte områder. Norges Svømmeforbund Høsten 2011 inngikk vi samarbeidsavtale med Norges Svømmeforbund og samarbeidet har som hensikt å arbeide for felles promotering av betydning av alle barns rett til lek og idrett. PR og markedstiltak Mest oppmerksomhet fikk vi i forbindelse med arrangementene Zuccarello All Star Game og Suzann Pro Challenge (SPC) i henholdsvis juni og september med god synlighet i landets største aviser og riksdekkende TV. Vi registrerte med glede at oppslagene var utelukkende positive selv om veldedighetsarrangementer som dette er relativt nytt i Norge. I forbindelse med SPC hadde vi i samarbeid med P4 en to ukers radiokampanje med en daglig sms konkurranse for å vinne signerte objekter som Manchester Unitedtrøye, sjakk spill fra Magnus Carlsen, golfbag fra Suzann Pettersen og løpesko fra Usain Bolt. Helt nye nettsider ble lansert for hele organisasjonen i Det jobbes videre i 2015 med å få tilpasset sidene til mobiltelefoner. Hensikten med nettsidene er å informere om vårt arbeid, vise frem våre samarbeid og genere inntekter. Det ble publisert 45 nyhetssaker siden lanseringen av de nye sidene 10. juni. Det etterstrebes god koordinering av informasjonsaktiviteter på nettsidene, nyhetsbrev og i sosiale medier. Vi hadde ved årsskiftet 2300 som fulgte oss på Facebook. Vi har vært representert på mange idrettsarrangementer som Danske Bank Oslo Maraton, YT Holmenkollstafetten, Oslo Bratteste med materiell

12 Right To Play Norge - årsregnskap Aktivitetsregnskap forts. Årsregnskapet og forhold knyttet til regnskapsloven Årsregnskapet for Right To Play for 2014 viser et positivt aktivitetsregnskap på kr Årsregnskapet for 2014 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Right To Play sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Arbeidsmiljøet er godt og det er ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i løpet av regnskapsåret. Organisasjonen arbeider aktivt for likestilling og påser at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Stiftelsen har fire ansatte som er to kvinner og to menn. Fire av ni styremedlemmer er kvinner. Det har ikke forekommet ulykker blant de ansatte i løpet av Stiftelsens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Aktivitetsregnskap

13 Right To Play Norge - årsregnskap Balanse

14 Årsrapport Right To Play Norge 2013 Milepæler i Right to play Bruk av Juniorledere starter i Uganda. Her blir jevngamle Right To Play har gjennom 15 år tatt vesentlige steg for å etablere seg som en internasjonal, humanitær organisasjon som bruker styrken i lek og idrett til å utvikle grunnleggende ferdigheter hos barn og unge. I forlengelsen av innsamlingsaksjonen Olympic Aid har Right To Play videreført visjonen om å gjøre verden tryggere, gladere og sunnere for barn og unge som lever i noen av verdens mest vanskeligstilte områder. I denne korte kronologien skisseres Right To Play s vekst og viktige milepæler siden starten 29. november Right To Play etableres i Norge, USA og Canada av Johann Olav Koss under navnet Olympic Aid den 29. november Visjonen er å skape en sunnere, tryggere og gladere verden gjennom lek og idrett. Virksomhetens drift har utgangspunkt i Toronto, Canada Red Ball Child Play og Coach2Coach etableres som Right To Play s første leke- og idrettsprogrammer. De første prosjektene startes i samarbeid med UNHCR - FNs Høykommissær for Flyktninger - i Angola og Elfenbenskysten. Ved utgangen av året har Right To Play 15 prosjekter i åtte land SportWorks og SportHealth etableres som Right To Play s to hovedprogrammer. SportWorks fokus er en helhetlig utvikling av barn og unge gjennom lek og idrett med fokus på individ og lokalsamfunn. SportHealth bygger på SportWorks og inkluderer en kommunikasjonskomponent med fokus på helse, utdanning, sunn livsstil og atferd. Under vinter-ol i Salt Lake City bringer Right To Play innflytelsesrike ledere sammen i en rundbordsdisku-sjon om viktigheten av lek og idrett i utviklingen i verdens vanskeligstilte områder. Right To Play blir sekretariat til FNs Sport and Play for Development and Peace. Right To Play etablerer nasjonskontor i Norge og Nederland Organisasjonen endrer offisielt navn fra Olympic Aid til Right To Play. Next Step-konferansen i Holland presenterer rapporten Sport for Development and Peace som skal bidra til å nå FNs tusenårsmål. Right To Play gjennomfører en SportHealth - kampanje mot meslinger i Zambia. Ca barn blir vaksinert i løpet av en uke Den internasjonale arbeidsgruppen for Sport for Development and Peace (SDP IWG) blir etablert under sommer-ol i Athen av statsminister Kjell Magne Bondevik. Right To Play lanseres som arbeidsgruppens sekretariat. Right To Play etablerer nasjonskontor i Sveits. Right To Play etablerer sitt første landkontor i felt i Sierra Leone. Kontoret er ansvarlig for implementering, gjennomføring og evaluering av Right To Plays programmer Right To Play starter en intern desentraliseringsprosess for en bedre styring av programmene i regionene Asia, Afrika og Midtøsten og etablerer såkalte landkontorer. Hensikten med landkontorene er å skape en mer bærekraftig leveransemodell ved å flytte ansvaret for implementering fra internasjonale frivillige på ett års oppdrag til lokalt ansatte som implementerer og utvikler programmene. I tillegg etableres regionkontorer i Thailand, Uganda og Sierra Leone for å ivareta en samlet koordinering. Right To Play etablerer nasjonskontor i Storbritannia. SDP IWG blir offisielt lansert i FNs hovedkvarter i New York Utøverambassadørene Joey Cheek, USA, Clara Hughes, Canada, og Yang Yang A, Kina, donerer større beløp til Right To Play etter sine individuelle skøytesuks-esser under OL i Torino med stort mediefokus. Med bistand fra helse- og utdanningseksperter utvikler og styrker Right To Play sine programmer og moduler for en helhetlig utvikling av barn og unge gjennom Red Ball Child Play og Live Safe Play Safe, sistnevnte med fokus på HIV/AIDS. involvert i enkelte av Right To Plays aktiviteter for å planlegge, gjennomføre og lede dem selv. Right To Play etablerer en fireårig, global samarbeidsavtale med Adidas. Fotballspilleren Zinedine Zidane fronter avtalen. Right To Play åpner kontor i Kina med fokus på omstreifende barn. Right To Play inviterer 43 ministere og tjenestemenn på høyt nivå til konferansen The Accra Call for Action som vedtas med fokus på regjeringens engasjement for utvikling gjennom lek og aktivitet Under OL i Beijing lanserer Johnson & Johnson programmet Hearts of Gold hvor hver medalje vunnet av en utøverambassadør gir en donasjon til Right To Play. Right To Play utgir SDP IWG sin endelige rapport Harnessing the The Power of Sport for Development med anbefalinger til regjeringer. Rapporten er formelt anerkjent og støttet av 38 regjeringer ifm møter under sommer-ol i Beijing. SDP IWG-arbeidet er anerkjent innenfor FN-systemet og videreføres under et nytt mandat under ledelse av FNs kontor for Sport for Development and Peace. Right To Play lanserer et prosjekt i Peru og utvider til Sør-Amerika Right To Play engasjerer seg i en nasjonal satsing gjennom Utdanningsdepartementet i Benin gjennom utvikling av pensum og pilotering av leke- og idrettsbasert læringsaktiviteter på 15 ulike steder. Det utvikles nye manualer for programmer med fokus på idrett, konfliktløsning og fredsbygging, ungdom og lederskap, sykdomsforebygging og helsefremmende arbeid, kroppsøving og inkludering av barn som lever med en funksjonshemming Right To Play har 500 medarbeidere hvorav hovedtyngden er lokalt ansatte i prosjektlandene. Hovedkontoret i Toronto, Canada har ansvar for programutvikling, finans, kommunikasjon og ledelse. Nasjonskontorene i Norge, England, Sveits, Nederland, Canada og USA har fokus på å skaffe oppmerksomhet og midler til organisasjonens arbeid i prosjekt- landene. Right To Play gjennomfører nå prosjekter i over 20 land i Afrika, Asia, Midtøsten og Sør-Amerika og har trent over lokale, frivillige coacher som regelmessig aktiviserer over barn Utdanningsdepartementet i Rwanda la inn aktiviteter fra Sport for Development and Peace (Red Ball Child Play) i sin National Sport Guide for Physical Education million barn og unge i regelmessig aktivitet hver uke Right To Play Internasjonal har utarbeidet en ny fem års strategiplan som gjelder for perioden Det er basert på en videreutvikling av vårt arbeid innen helse, utdanning og fred med fokus på lekebasert læring som metodikk Right To Play jobbet med å forsterke sine programmer med en utvidet satsing på utdanning. Strategier for samarbeid med skolen, lokale utdanningsmyndigheter og lokale samarbeidspartnere for å bruke lek og idrett til å styrke undervisningen ble satt i gang

15 RIGHT TO PLAY NORGE Idrettens Hus, Sognsveien 73, 0855 Oslo Tlf: E-post: Besøk oss på: righttoplay.no facebook.com/righttoplaynorway

2013 - RIGHT TO PLAY SKAPER ENGASJEMENT

2013 - RIGHT TO PLAY SKAPER ENGASJEMENT Årsrapport Right To Play Norge 2013 Styrets leder Right To Play innhold 2013 - RIGHT TO PLAY SKAPER ENGASJEMENT Det er med stolthet styret i Right To Play Norge presenterer årsberetningen for 2013. Right

Detaljer

Foto: Oddmund Sola / www.solafoto.smugmug.com. Inspirasjons hockey skole og Q&A samling. fredag 20. juni 2014 i DnB Arena, Stavanger, Norway

Foto: Oddmund Sola / www.solafoto.smugmug.com. Inspirasjons hockey skole og Q&A samling. fredag 20. juni 2014 i DnB Arena, Stavanger, Norway Foto: Oddmund Sola / www.solafoto.smugmug.com Inspirasjons hockey skole og Q&A samling fredag 20. juni 2014 i DnB Arena, Stavanger, Norway Foto: Oddmund Sola / www.solafoto.smugmug.com Det å kunne gi noe

Detaljer

STYRETS LEDER INNHOLDSFORTEGNELSE

STYRETS LEDER INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2016 STYRETS LEDER INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets leder...3 Om Right To Plays arbeid...5 Styrets beretning...7 Samarbeidspartnere...9 GULLPartnere...9 SØLVPartnere...10 BRONSE Partnere...10 Andre

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskap Milepæler Arbeidet Right To Play gjør for barn og unge

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskap Milepæler Arbeidet Right To Play gjør for barn og unge ÅRSRAPPORT 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets leder... 3 Om Right To Plays arbeid... 4 Styrets beretning... 7 Samarbeidspartnere... 9 GULL Partnere... 9 SØLV Partnere... 9 BRONSE Partnere... 10 Andre samarbeid...

Detaljer

BLINDE VISER VEI I HOLMENKOLLSTAFETTEN 2010 SLUTTRAPPORT

BLINDE VISER VEI I HOLMENKOLLSTAFETTEN 2010 SLUTTRAPPORT BLINDE VISER VEI I HOLMENKOLLSTAFETTEN 2010 SLUTTRAPPORT Kort forord Retinitis Pigmentosa (RP) Foreningen i Norge ønsket med dette prosjektet å være de første i historien som stilte et lag i Holmenkollstafetten

Detaljer

BUDDIES FOR AFRICA - ÅRSBERETNING 2011

BUDDIES FOR AFRICA - ÅRSBERETNING 2011 BUDDIES FOR AFRICA - ÅRSBERETNING 2011 Arten av virksomheten og hvor den drives Buddies for Africa (BFA) er en humanitær stiftelse med en visjon om å gi fremgang til mennesker i Afrika. Organisasjonens

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Inger Elise Iversen Daglig leder Kavlifondet 15. November 2013

Inger Elise Iversen Daglig leder Kavlifondet 15. November 2013 Inger Elise Iversen Daglig leder Kavlifondet 15. November 2013 Kavli - en annerledes virksomhet Det som skiller Kavli fra de fleste andre private virksomheter er at Kavli og Q-Meieriene eies av en allmennyttig

Detaljer

Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene?

Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene? Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene? - Vinn-vinn for alle parter Alle friidrettsklubber og fleridrettslag i Norge har fått tilbud om å arrangere DNB Idrettsleker. Mange kjenner tilbudet

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for kampanjen. Sammen mot Tokyo 2020.

Kommunikasjonsstrategi for kampanjen. Sammen mot Tokyo 2020. Kommunikasjonsstrategi for kampanjen Sammen mot Tokyo 2020. KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR KAMPANJEN 1 SAMMEN MOT TOKYO 2020 1 FORORD 3 1 DAGENS SITUASJON 3 KOMMUNIKASJONSMÅL OG BUDSKAP 4 Hovedbudskap 4 Kampanjebeskrivelse

Detaljer

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne?

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? Evalueringsavdelingen i Norad Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? En studie Bilde av barn som går til skolen i Nepal (foto: Redd Barna Norge) Har norsk bistand inkludert personer

Detaljer

Kropp og sinn 19. september 2014

Kropp og sinn 19. september 2014 Kropp og sinn 19. september 2014 Dette er Danske Bank Oslo Maraton Første gang arrangert i 1981 Fra løpsfest til folkefest Over 25 000 deltakere (2014) Kulturelle innslag rundt hele løypa Maraton, halv-maraton,

Detaljer

Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo!

Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo! OSLO, 26. september 2013 Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo! Verdens største gateløpsserie med levende musikk langs løypa, Rock n Roll Marathon, kommer til Oslo 31. mai 2014. Det er første gang

Detaljer

Norsk Nødhjelps strategi 2014-2018

Norsk Nødhjelps strategi 2014-2018 Strategidokumentet inneholder de strategiske valgene Norsk Nødhjelp har satt for de neste fem årene. Dokumentet gjennomgås årlig. Norsk Nødhjelps strategi 2014-2018 Vedtatt av styret i Norsk Nødhjelp 10.02.14

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

Ikke bare økonomisk vinning med idrettsarrangementer

Ikke bare økonomisk vinning med idrettsarrangementer Ikke bare økonomisk vinning med idrettsarrangementer Børre Rognlien, President Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Karlstad 3. februar 2012 Aftenposten 12. april 2011 Vi lever ikke

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

The Rotary Foundation TRF. KK-/TRF-seminar mars 2015

The Rotary Foundation TRF. KK-/TRF-seminar mars 2015 The Rotary Foundation TRF KK-/TRF-seminar mars 2015 Tema The Rotary Foundation hva hvorfor hvordan Rotary Grants Hva har vi fått til og hva planlegger vi Prosjekter Klubbens Lim Rotary ER hva Rotary GJØR

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Strategi Amnesty International i Norge

Strategi Amnesty International i Norge Strategi 2017-2019 Amnesty International i Norge «Økt gjennomslag fordi flere tar brudd på menneskerettighetene personlig og blir med i Amnesty International» Innledning Amnesty International i Norges

Detaljer

ET MENTALT TRENINGSSTUDIO

ET MENTALT TRENINGSSTUDIO ET MENTALT TRENINGSSTUDIO Deltageropplevelser og erfaringer fra heterogene selvorganiserte selvhjelpsgrupper sett i helsefremmende perspektiv Selvhjelp Norge Erna H. Majormoen Gjøvik, 20.oktober 2015 Betraktninger

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Årsmøte 2013. Styret og møtevirksomhet. Støttemedlemskap. Hovedaktiviteter. i 2013

Årsmøte 2013. Styret og møtevirksomhet. Støttemedlemskap. Hovedaktiviteter. i 2013 Dr. Ibrahim Abouleish var årets hovedforeleser på The 2013 Business for Peace Summit & Award Oslo Rådhus 14. mai 2013. Dr. Ibrahim Abouleish fikk selv prisen i 2012. Hele arrangementet ble tatt opp som

Detaljer

Prestfoss skole Sigdal kommune

Prestfoss skole Sigdal kommune SOSIAL EMNEPLAN FOR BARNESKOLEN Sosial plan for 1. trinn. 1. trinn Empati Være grei mot andre - Eleven kan gjenkjenne og tolke ansiktuttrykk og kroppsspråk, og handle ut i fra det - Eleven kan være en

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder:

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder: Sak 9 Innkomne forslag A Økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps arbeid Hvem er Norsk Folkehjelp? Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Norsk Folkehjelp er en partipolitisk

Detaljer

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag Etikk og moral Etikk og Moral Innledning Norges Bilsportforbund er en organisasjon som er bygd opp rundt et kjerneprodukt; bilsport. Forbundets verdigrunnlag skal

Detaljer

Da er Lederkurs for ungdom midt i blinken for deg!

Da er Lederkurs for ungdom midt i blinken for deg! Er du mellom 15 og 19 år og har eller ønsker å ha oppgaver i klubben (styreverv, utvalg etc.) eller ønsker å videreutvikle seg selv som instruktør, trener eller dommer? Da er Lederkurs for ungdom midt

Detaljer

YNGRE LEDERE I IDRETTEN

YNGRE LEDERE I IDRETTEN YNGRE LEDERE I IDRETTEN BLI EN UNG, DYKTIG IDRETTSLEDER! Nivå 3: Coaching og ledelse for unge ledere fra 18-29 år Starter opp i september 2008 Nivå 2: Lederutdanning for ungdommer fra 15 20 år Starter

Detaljer

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad.

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad. Foto: Morten Hvaal NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31 www.norad.no NORADs informasjonssenter Telefon: 22

Detaljer

Vi skulle til topps og kom dit!

Vi skulle til topps og kom dit! Vi skulle til topps og kom dit! Kan et lag fra en bygd på 4000 innbyggere etablere seg blant de 14 beste håndballagene i en av verdens ledende håndballnasjoner over en 10-års periode? Svar: JA!!! Selbu

Detaljer

Det er en glede å ønske dere velkommen til Næringslivets Hus, og til

Det er en glede å ønske dere velkommen til Næringslivets Hus, og til Næringslivets Hovedorganisasjon Tale: 2. mars 2017 Taler: Adm. direktør Kristin Skogen Lund Tildelt tid: 10 min. Antall ord: 1000 Bærekraftsmål og forretningsmuligheter Åpningsinnlegg @ Næringslivets konferanse

Detaljer

«ET MENTALT TRENINGSSTUDIO»

«ET MENTALT TRENINGSSTUDIO» «ET MENTALT TRENINGSSTUDIO» Deltageropplevelser og erfaringer fra heterogene selvorganiserte selvhjelpsgrupper sett i helsefremmende perspektiv V/ ERNA HELEN MAJORMOEN L I N K O S L O 1 0 Å R 3 1. O K

Detaljer

NYHETSBREV NOVEMBER 2012

NYHETSBREV NOVEMBER 2012 NYHETSBREV NOVEMBER 2012 Kjære familie, venner og bekjente, Her kommer en oppdatering på hvordan det ligger an med barnesenteret Karlsvogna! Mange av dere bidro til senteret i forbindelse med vårt bryllup

Detaljer

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid NFUs internasjonale solidaritetsarbeid Tekst: Helene T. Strøm Rasmussen, NFU Myndigheter over hele verden svikter i arbeidet med å sikre at mennesker med utviklingshemning får oppfylt sine menneskerettigheter.

Detaljer

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport Overvinn epilepsiens makt, bli mer aktiv! En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport 2013 1 Forord Helse og rehabiliteringsprosjektet (M)aktiv, en aktivitetsleir, ble arrangert i løpet av februar

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE. Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE. Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen HVORFOR ER ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSORGANISASJONER NØDVENDIG? Norges Innsamlingsråds medlemsorganisasjoner

Detaljer

My African Aid Organisation. My Home

My African Aid Organisation. My Home Årsrapport 2010 2010 Året 2010 har vært et meget godt år på alle måter. Vårt arbeid i Afrika har gått uten problemer. Vi ser gode resultater på jobben som gjøres, og barna gjør tydelig fremgang på skolen.

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Årsberetning Chris Klees, Maren Løland, Jack Andre Djupvik, Philippe Cellerosi, Cecilie Davidsen Bøe, Katarina Haukelid Higson.

Årsberetning Chris Klees, Maren Løland, Jack Andre Djupvik, Philippe Cellerosi, Cecilie Davidsen Bøe, Katarina Haukelid Higson. Ishockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord post@stavangerhockey.no www.stavangerhockey.no Org.nr: 971340347 20.03.2016 Årsberetning 2016 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Styremedlemmer:

Detaljer

Ilula Orphan Program (IOP)

Ilula Orphan Program (IOP) Ilula Orphan Program (IOP) er en lokalt basert organisasjon i Ilula, Tanzania. IOP bekjemper fattigdom og HIV/aids ved å gi barn støtte til utdannelse og hjelpe deres familier. Hjelp til selvhjelp er bærebjelken.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Aktivitetsdag for funksjonshemmede

Aktivitetsdag for funksjonshemmede Aktivitetsdag for funksjonshemmede Id nummer: 2010/1/0407, Aktivitetsdag for funksjonshemmede, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Prosjekttype: forebyggende Søkerorganisasjon: SK

Detaljer

Norges Bilsportforbund. Fair Race. Veivisere for: Utøvere Foreldre Funksjonærer Jury Supportere

Norges Bilsportforbund. Fair Race. Veivisere for: Utøvere Foreldre Funksjonærer Jury Supportere Norges Bilsportforbund Veivisere for: Utøvere Foreldre Funksjonærer Jury Supportere er mye mer enn svarte flagg. handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre. Jeg viser respekt for funksjonærer, løpsledelse

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Virksomhetsplan for IK Grand Bodø. IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! VIRKSOMHETSPLAN FOR

Virksomhetsplan for IK Grand Bodø. IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! VIRKSOMHETSPLAN FOR VIRKSOMHETSPLAN FOR IK GRAND BODØ 2014 2016 IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! 1 INNLEDNING IK Grand Bodø ble stiftet i 1917 og er en fleridrettsklubb som nå driver med fotball og turmarsj, og

Detaljer

IKKE BARE FØLG DRØMMENE DINE. JAG DE.

IKKE BARE FØLG DRØMMENE DINE. JAG DE. IKKE BARE FØLG DRØMMENE DINE. JAG DE. 2012 Livet hang i en tynn tråd 2013 Jeg valgte livet 36 kilo lettere 2014 Bevisstgjørelsen Jeg løper mitt første ultraløp 2015 4 Deserts Grand Slam: Forberedelsene

Detaljer

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008 Strategi for perioden 2008 2011 Skisse 30.05.2008 Tidligere format (Tinget 2007) 1. NSF 1.1. Visjon 1.2. Hovedmål 1.3. Organisasjonskart 2. Stabs- og administrasjonsfunksjoner 2.1. Økonomi 2.2. Informasjon

Detaljer

STRATEGIPLAN SPORT & MARKED

STRATEGIPLAN SPORT & MARKED STRATEGIPLAN SPORT & MARKED Sparta sitt mål er å være et topplag i norsk ishockey gjennom å skape glede, engasjement og god underholdning. Vår identitet, tradisjon og gode resultater er skapt gjennom

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 1 INNLEDNING Styret i TUIL Tromsdalen Fotball vedtok i 2010 at det skulle gjennomføres en strategiprosess

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

SANTISUK CHILD SUPPORT IN BANGKOK

SANTISUK CHILD SUPPORT IN BANGKOK ÅRSBERETNING FOR 2015, SANTISUK CHILD SUPPORT IN BANGKOK Virksomhetens art Foreningen Santisuk Child Support in Bangkok (SCSiB) er en frivillig drevet støttegruppe for stiftelsen Santisuk Foundation (Santisuk)

Detaljer

LANDSKONFERANSEN OM DOWN SYNDROM 2016 TURN OG RYTMISK GYMNASTIKK SOM TRENINGS TILBUD TIL BARN MED UTVIKLINGSHEMMNING

LANDSKONFERANSEN OM DOWN SYNDROM 2016 TURN OG RYTMISK GYMNASTIKK SOM TRENINGS TILBUD TIL BARN MED UTVIKLINGSHEMMNING LANDSKONFERANSEN OM DOWN SYNDROM 2016 TURN OG RYTMISK GYMNASTIKK SOM TRENINGS TILBUD TIL BARN MED UTVIKLINGSHEMMNING Dette foredrag handler om vår erfaring. Det er viktig å huske at disse erfaringer og

Detaljer

VerdiSKI etablert for å opprettholde inntekter fra samarbeidspartnere, ivareta intern motivasjon og utvikle et verdidrevet engasjement

VerdiSKI etablert for å opprettholde inntekter fra samarbeidspartnere, ivareta intern motivasjon og utvikle et verdidrevet engasjement VerdiSKI - et prosjekt for å bygge tillit, engasjement, verdier, kultur, kontinuerlig læring og forbedring for langrennssporten og skiidretten med utøveren i sentrum VerdiSKI - bakgrunn Sterk omdømmesvikt

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Versjon 2.0 av Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole orientering for oppvekst- og utdanningskomiteen 10. november 15 12.11.2015 1 Konsolidere og justere

Detaljer

Årsrapport for Klokkeklovnene 2016

Årsrapport for Klokkeklovnene 2016 Årsrapport for Klokkeklovnene 2016 KLOVNER MOT DEMENS Leders beretning Årsrapport 2016 Klokkeklovnene styrket seg ytterligere i 2016. For første gang ble det bevilget penger som var øremerket lønn daglig

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Per Haarr direktør oppvekst og levekår 10.12.2015 Forankring fryder Mangfold og deltakelse et av de fem langsiktige målene i Kommuneplanen 2014-2029 Stavanger

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet/målsetting

Bakgrunn for prosjektet/målsetting Sammendrag Prosjektets målsetting var å kunne tilby et godt friidrettstilbud til barn i alderen 7-15 år med nedsatt syn og funksjonsevne. Dette for å øke den enkeltes livskvalitet ved å kunne få være fysisk

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Strategiplan Strategiplan

Strategiplan Strategiplan Strategiplan 2016-2018 Strategiplan 2016-2018 1 2 Strategiplan 2016-2018 1 Innledning Elverum Fotball er en av Norges største fotballklubber, med over 1100 spillende medlemmer fra 35 ulike nasjoner. Tilbud

Detaljer

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 Innledning Landslaget for funksjonshemmede er organisert etter samme modell som det ordinære landslaget. Unntak er at det ikke er eget juniorlandslag.

Detaljer

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Sak 3. Årsberetning 2008 Innhold 1. Organisasjon 2. Administrasjon 3. Møtevirksomhet, kontakt og samarbeid 4. Økonomi 5. Personell, miljø og sikkerhet 6. Likestilling

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 7 0 8. 0 1. 2 0 1 0 Denne helgen er det klart for et av sesongens høydepunkter EM i Vikingskipet. Både løpere og tilskuere har

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

"FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT

FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT "FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT Kort forord Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge ønsket å ta et krafttak for å motivere blinde og svaksynte til et fysisk aktivt liv og en bedre livsstil. Dette gjennom

Detaljer

Inkludering av funksjonshemmede i klubben vår. - et utøver og et trenerperspektiv. Ronny Skaalien, hovedtrener Drammen Svømmeklubb

Inkludering av funksjonshemmede i klubben vår. - et utøver og et trenerperspektiv. Ronny Skaalien, hovedtrener Drammen Svømmeklubb Inkludering av funksjonshemmede i klubben vår - et utøver og et trenerperspektiv Ronny Skaalien, hovedtrener Drammen Svømmeklubb Drammen svømmeklubb Mer enn bare svømming - svømmeglede, muligheter og utfordringer

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

Ny rammeplan for barnehager Perspektiver fra PPT

Ny rammeplan for barnehager Perspektiver fra PPT Ny rammeplan for barnehager 2017 Perspektiver fra PPT PP-tjenestens mandat Spesialpedagogisk hjelp er hjemlet i Barnehageloven kap. V A, 19a-19h. PPT skal sørge for at det blir utarbeidet lovpålagte sakkyndige

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Konferanse om idrætspolitik og idrætsfacsiliteter ( status og inspirasjon fra Norge ) Erik Unaas, SPORTMEDIA Frederikshavn, 25.

Konferanse om idrætspolitik og idrætsfacsiliteter ( status og inspirasjon fra Norge ) Erik Unaas, SPORTMEDIA Frederikshavn, 25. Konferanse om idrætspolitik og idrætsfacsiliteter ( status og inspirasjon fra Norge ) Erik Unaas, SPORTMEDIA Frederikshavn, 25. februar 2009 Norges største idrettsforlag Startet av Erik Unaas i egen kjeller

Detaljer

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 1,0 Vedtatt på årsmøte 20.06.2012 Side 1

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 1,0 Vedtatt på årsmøte 20.06.2012 Side 1 Strategiplan 2012 2017 - Vi skaper morgendagens helter Side 1 Visjon, Misjon og Verdier Visjon Vi skal være anerkjent som et forbilde for idrettslag i Norge og som et kraftsenter i skandinavisk basketball.

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Innhold: 1. Innledning s. 1 2. Klubbens formål s. 2 3. Visjon og verdigrunnlag s. 3 4. Virksomhetsområder s. 4 6. Strategi og hovedmålsetninger s. 5 6.1 Breddefotball s. 6 6.2 Toppfotball

Detaljer

Lederkurs for ungdom år med mentorordning

Lederkurs for ungdom år med mentorordning Lederkurs for ungdom 15-26 år med mentorordning Kurset er for ungdom mellom 15-26 år som har lyst til å bidra i eget idrettslag, treffe andre ungdom på tvers av idrettene, lære mer, ha det gøy og sosialt,

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN

ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN - Tønsberg og omegn 1 ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN STYRETS SAMMENSETNING: Styret har bestått av: styreleder Kristin M. Ringstad, nestleder Ulrik Horn og Økonomiansvarlig Hege Tanding Sørensen.

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

Kultur for samarbeid Lærdommer fra toppidretten

Kultur for samarbeid Lærdommer fra toppidretten Kultur for samarbeid Lærdommer fra toppidretten Samhandlingsreformen er ambisiøs Krever ansvarsfull samhandling på tvers av organisasjoner, kommuner Ulikheter i prioriteringer, styringsformer, eierskap

Detaljer

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER:

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: Vedtatt på medlemsmøte 10. mars 2016. Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner er enige om at Frivillige organisasjoner

Detaljer

Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn

Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn Prosjektnummer: 2012/1/0386 Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund olympiske og paralympiske komite. 1 Forord Oslo Idrettslag Svømming har

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

Frihet i vann. informasjon til svømmeklubber helsepersonell - utøvere - foreldre

Frihet i vann. informasjon til svømmeklubber helsepersonell - utøvere - foreldre Frihet i vann informasjon til svømmeklubber helsepersonell - utøvere - foreldre Målsetting Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF Dato: 02.11.2014 kl. 14.00 18.00 Sted: Innkalt av: Referent: Tilstede: Fravær: Radisson BLU Lillehammer, Styrerommet Morten Søgård (President), Stål Talsnes, Dagfinn Loen, Hilde Stenseth, Thomas Løvold

Detaljer