TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK Troms Fotballkrets 38. kretsting Rica Grand Hotel Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø"

Transkript

1 TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012 Troms Fotballkrets 38. kretsting Rica Grand Hotel Tromsø

2 IDRETTSREISER 2013 Treningsleirer Turneringer Avslutningsturer Fotballreiser til England og Spania INDRE ØSTFOLD REISEBYRÅ AS Postboks Mysen tlf.: e-post: SPESIALISTER PÅ GRUPPE- OG IDRETTSREISER

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Program for kretstinget. 4 Saksliste for kretstinget. 4 Tale-, stemme- og forslagsrett. 5 Representasjonsskala... 5 Forretningsorden for kretstinget... 5 Styrets årsberetning.. 6 Kretsstyret og tingvalgte komiteer... 8 Administrasjonen. 8 Komiteer oppnevnt av styret Klubbene i Troms Fotballkrets 9 Antall lag i Troms Fotballkrets Saker fra Norgesmesterskapene.. 34 Kretsmesterskap og avdelingsmesterskap.. 36 Navn på kretsmestere og avdelingsvinnere Årsrapport fra bredde- og utviklingskomiteen. 42 Årsrapport fra dommerkomiteen Årsrapport anleggsutvikling.. 52 Årsrapport spiller-/trenerutvikling. 54 Skarphallen Fotball AS. 58 Regnskap for Troms Fotballkrets. 63 Regnskap Fond for anleggsutvikling i Troms Fotballkrets.. 71 Forslag og saker til kretstinget 79 Forslag til kontingent og avgifter Forslag til budsjett. 83 Valgkomiteens innstilling Tabeller sesongen

4 PROGRAM FOR KRETSTINGET 2011 PÅ RICA GRAND HOTEL TROMSØ FEBRUAR 2013 Lørdag 16. februar: Innsjekking og registrering Åpning av kretstinget og tingforhandlinger Lunch Tingforhandlinger (innlagt kaffepause) Temasak og gruppearbeid: Jentefotball Pause Samling med aperitiff i Grand Bar før tingmiddagen Tre-retters tingmiddag i Grand Restaurant Fotballkveld i Grand Bar med taler, prisutdelinger og underholdning Søndag 17. februar: Frokost Tingforhandlinger med innlagt matpause med bagetter. Tinget forventes å være avsluttet innen kl SAKSLISTE FOR KRETSTINGET SAKSLISTE FOR TROMS FOTBALLKRETS` TING IHT. LOV FOR NFF OG FOTBALLKRETSENE 7-5 a) Godkjennelse av representantenes fullmakter. b) Vedtakelse av forretningsorden. c) Godkjennelse av innkalling. d) Vedtakelse av sakslisten e) Valg av dirigent og sekretær. f) Valg av to desisorer som sammen med kretsstyret godkjenner og undertegner kretstingets protokoll. g) Kretsstyrets beretning for tingperioden. h) De avsluttede og reviderte regnskaper for kretsen. - Troms Fotballkrets regnskap. - Regnskap for Fond for anleggsutvikling i Troms Fotballkrets. i) Forslag om anvendelse av overskudd. j) Forslag om endringer av kretsens reglementer. Det foreligger ingen forslag. k) Andre innkomne forslag. 1) Forslag fra Kvaløya SK vedrørende 2. divisjon kvinner. 2) Forslag fra Kretsstyret vedørende dommeravgift/dommerbonus. l) Forslag til kontingenter og avgifter. 1. Medlemskontingent. 2. Lagsavgifter. m) Forslag til budsjett. 4

5 n) Valg etter 7-7 av kretsstyre, kontrollkomité, valgkomité og representanter til idrettskretsens ting. o) Oppnevnelse av statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskaper, og fastsette revisors honorar. TALE-, STEMME OG FORSLAGSRETT Klubbenes representanter: Tale-, stemme- og forslagsrett: Kretsstyrets medlemmer: Tale- og forslagsrett: Medlemmer av komiteer og utvalg: Tale- og forslagsrett i saker innenfor sitt område. Valgt representant blant ansatte: Tale- og forslagsrett. Lokale sammenslutninger godkjent av NFF s styre: Talerett. Daglig leder i fotballkretsen: Talerett. Representant fra NFF: Talerett. Revisor: Talerett i saker innenfor sitt arbeidsområde. REPRESENTASJONSSKALA Kretstinget i 2004 vedtok følgende representasjonsskala for kretstinget: Klubber som ikke har hatt lag med i seriespill foregående sesong: Klubber som har hatt 1-5 lag med i seriespill foregående sesong: Klubber som har hatt mer enn 5 lag med i seriespill foregående sesong: 1 representant 2 representanter 3 representanter Lag som har trukket seg eller er blitt diskvalifisert, teller ikke med i denne sammenhengen. For å være representert på kretstinget må en klubb ha vært medlem av forbundet i minst ett år og ha oppfylt sine medlemsforpliktelser overfor kretsen. Vi viser også til 2-4 i Norges Idrettsforbunds Lov: Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøter/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Dette innebærer at begge kjønn må være representert dersom klubben har mer enn en representant på kretstinget. Eventuell søknad om dispensasjon fra denne bestemmelsen, må fremmes til Troms Idrettskrets i god tid før kretstinget. FORRETNINGSORDEN FOR KRETSTINGET 1. Tingforhandlingene ledes av to valgte dirigenter som skifter på å lede tingforhandlingene. Representantene benytter talerstolen ved innlegg, replikk, oppklaringer, etc. Tingforhandlingene tas opp på lydbånd. Protokollen føres av to valgte sekretærer. 2. Ingen representanter gis normalt rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedrag, settes taletiden til høyst 5 minutter første gang og 3 minutter senere. 3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med representantens og klubbens navn. Forslag kan ikke trekkes, og nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 5

6 4. For at vedtak skal være gyldige, må de være fattet med flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i lov for NFF og fotballkretsene. Ved avstemninger benyttes fortrinnsvis håndsopprekning. Hvis det er tvil om utfallet av avstemmingen, skal dirigenten forlange skriftlig votering. I protokollen føres alle forslag og de vedtak som er gjort. Blanke stemmesedler teller ikke, og slike stemmer regnes som ikke avgitt. 5. Det velges to representanter til å undertegne protokollen sammen med kretsstyret (desisorer). Alle må slå av lyden på sine mobiltelefoner under tingforhandlingene. SAKSLISTENS PUNKT G: KRETSSTYRETS BERETNING FOR TINGPERIODEN Styrets beretning 2012 Sesongen 2012 var innholdsrik for hele fotballfamilien, enten man var aktiv eller ivrig tilskuer. På kretstinget gjorde vi en ny vri med en kortere middag og en lengre seanse med utdelinger og taler i Grand Baren. Tilbakemeldingene var utelukkende positive og vi fortsetter med det konseptet. Kretstinget vedtok en ny ordning for betaling av dommerregninger. Den gjøres nå via bankoverføring i etterkant av kamp. Til tross for noen innkjøringsproblemer er vi godt fornøyd med ordningen. Det var ingen tvil om at det var tid for en endring da bruk av kontanter er blitt mindre. I fortsettelse håper vi at både klubbene og dommerne bidrar til at begge parter forblir fornøyde. På vårt kretsting hadde vi også besøk av Roger Finjord, leder av Open Nordic Tournament (samt daglig leder av Finnmark Fotballkrets). Med stor entusiasme fortalte han oss om den kommende U-16 landslagsturneringen for jenter som skulle arrangeres i Finnmark. Alle i tingsalen ble imponert over planene og fikk lyst til å reise til Finnmark og oppleve dette. Mange gjorde også det og det hersker ingen tvil om at vi fikk være med på et fantastisk arrangement. Tilbakemeldingene fra alle landslag og vårt eget fotballforbund var at dette var på et arrangementsnivå over det man var vant til. Troms Fotballkrets ønsker å gratulere Finnmark Fotballkrets med arrangementet. Open Nordic inspirerte alle de nord-norske kretsene til handling! Gjennom flere år har vi hatt en fallende tendens på jentesiden. Rekrutteringen har gått ned og kanskje viktigst av alt har det blitt vanskeligere å beholde jentene lenge nok i fotballen. De nord-norske kretsene har nå i hver sine kretsstyrer vedtatt at dette skal være den viktigste prioriteringen framover. Det er satt opp et eget utvalg som nå jobber med dette og vi gleder oss til å nå gi jentene et skikkelig løft. I forkant av sesongen ble det også avholdt forbundsting på Lillestrøm. Yngve Hallen ble gjenvalgt som president og vi synes det var utrolig hyggelig at vårt avgåtte kretsleder Klara Stensvåg og nå avgåtte administrerende direktør i Sparebanken Nord-Norge Hans Olav Karde ble valgt inn i det nye forbundsstyret. Vi er sikre på at hele fotball-norge vil nyte godt av den kompetansen de tilfører. 6

7 Høsten 2012 besøkte en delegasjon fra Troms Fotballkrets Landsturneringen for utviklingshemmende i Kristiansand. Et fantastisk arrangement med nesten 1000 aktive og 500 ledsagere/trener var samlet en helg for fotball og håndball. Arrangementet er et samarbeid mellom Norges Fotballforbund og Norges Håndballforbund. I 2013 skal arrangementet avholdes for første gang i Nord-Norge og Tromsø. Troms Fotballkrets og Norges Håndballforbund Region Nord er ansvarlig for arrangementet og folk fra både styret og administrasjonen skal bidra til tidenes beste Landsturnering. Gjennom vinteren 2012 reiste Troms Fotballkrets og Tromsø IL på turne ut til klubbene i fotballkretsen. Samlingskveldene startet med en treningsøkt for talenter ledet av Sigurd Rushfeldt og Truls Jensen og ble etterfulgt av en faglig seanse for klubbledere. Det var utrolig godt oppmøte på arrangementene og vi er veldig glade for at toppklubb og bredde kan samarbeide på denne måten. Et samarbeid vi svært gjerne ønsker å fortsette. Etter en fantastisk semifinale mot Molde var det mange som kastet seg over datamaskinen og forsøkte å booke fly og hotell i Oslo. 14 år etter sist triumf skulle Tromsø endelig få muligheten til å spille cupfinale igjen. En spasertur på Karl Johan siste helg i november var som å vandre gjennom Storgata i Tromsø. Hele Troms fylke hadde reist ned til Oslo og fikk oppleve en fantastisk helg med rødt, hvitt og fest. En straffesparkkonkurranse mange ikke har klart å fortrenge endrer likevel ikke på det faktum at vi hadde en herlig helg i Oslo. I 2012 økte kretsen antall kurs betraktelig og deltakelsen var på rekordnivå. Det nye C- lisenskurset ble fullbooket hver gang! Kretsen er utrolig glad for at klubbene innser verdien av å utdanne sine ledere. Kun gjennom utdanning sikrer vi en god klubbdrift og en god ivaretakelse av alle spillerne på treningsfeltet. På anleggsiden fikk vi se hele 7 nye kunstgressbaner. Fantastisk! Vi er ikke i tvil om at alle de gode anleggene er en del av årsaken til at vi nå får fram talenter og at de aldersbestemte landslagene holder høyt internasjonalt nivå. Troms Fotballkrets og Norges Fotballforbund byr med glede på vår kunnskap til klubber som ønsker å bygge kunstgressbaner. Det er utrolig gledelig å se at vi i 2012 hadde en positiv utvikling på dommersiden. Etter gode prestasjoner i 2012 er to dommere fra Troms Fotballkrets, Peder A. Amundsen og Vegar Ballovarre, oppnevnt som regionsdommere (hoveddommere i 2.divisjon menn) for sesongen Vi beholder i tillegg Ole Martin Loe, Stig-Are Sørensen og Kay Erling Ludviksen i samme divisjon. Anniken Haugen ble tatt ut til å være assistentdommer i U-16 landslagsturneringen Open Nordic i Finnmark. Her gjorde hun sine saker veldig bra. Geir Oskar Isaksen har etablert seg som assistentdommer i Adeccoligaen (1.div menn). Han har i tillegg deltatt på UEFA-kurs og vi er svært spente på den videre utviklingen. I 2012 produserte klubbene i kretsen mange landslagspillere. Ruben Yttergård Jensen har etablert seg i A-troppen, men like gledelig er guttene og jentene som ble tatt ut til å spille på de aldersbestemte landslagene. Det jobbes godt med talentarbeidet! Fair Play er grunnprinsippet i alt arbeid vi gjør. Hvert år kårer Norges Fotballforbund «Årets Fair Play-klubb» i Troms Fotballkrets. I februar delte Per Ravn Omdal prisen ut til FK Senja for deres strålende Fair Play-arbeid i 2011 og nå i januar delte samme mann prisen ut til Salangen IF for deres arbeid i Vi oppfordrer alle klubber i kretsen til å strekke seg etter FK Senja og Salangen IF. 7

8 Styrearbeidet for sist år har fungert svært bra. Styret har vært bredt sammensatt med ulik kompetanse og alle saker har blitt godt behandlet. Vi ønsker å takke alle i fotballfamilien som bidro til et svært positivt år for fotballkretsen. Høy aktivitet og et solid regnskap gir oss trygghet til å fortsette med å bidra til positiv utvikling for fotballen i kretsen vår. Takk til alle som var med på å bidra til et fantastisk fotballår. Februar 2013, Øyvind Alapnes, kretsleder KRETSSTYRET OG TINGVALGTE KOMITEER Følgende tingvalgte personer har fungert i perioden: Kretsstyret: Leder: Øyvind Alapnes Finnsnes IL Nestleder: Ronald Martinsen Salangen IF Styremedlem: Lene Nymo Trulsen Ishavsbyen FK Styremedlem: Rune Larsen Lyngen/Karnes IL Styremedlem: Britt Pedersen Indre Kåfjord IL Styremedlem: Anne Birthe Eide Ishavsbyen FK Styremedlem: Helge Matland Tromsø IL Styremedlem: Otto Alfredsen Botnhamn UIL Kontrollkomiteen: Medlem: Martin Laakso Storfjord IL Medlem: Vibekè Larsen Tromsø IL Varamedlem: Gunnar Wilhelmsen Tromsø IL Varamedlem: Sissel L. Stenberg Furuflaten IL Valgkomiteen: Medlem: Olav Eriksen Finnsnes IL Medlem: Lillian Nordmo Salangen IF Medlem: Eivind Bergmo Nordreisa IL Varamedlem: Christine Johansen Havørn UIL Varamedlem: Leif-Agnar Pedersen Storsteinnes IL ADMINISTRASJONEN Følgende personer har vært ansatt i kretsadministrasjonen i 2012: Daglig leder: Jo Are Vik Fotballkonsulent: Kenneth Skoglund Dommeransvarlig: Roald Magne Johansen Klubbutvikler: Audun Kaspersen (70 % stilling) Spillerutvikler: Morten Kampevold (fra ) 8

9 KOMITEER OG GRUPPER OPPNEVNT AV KRETSSTYRET Følgende fagkomiteer og grupper har vært oppnevnt av kretsstyret: Bredde- og utviklingskomité: Leder: : Britt Pedersen Indre Kåfjord IL Medlem: Sigmund Wibe-Karlsen Lyngen/Karnes IL Medlem: Christine Johansen Havørn UIL Medlem: Beate Seljenes Finnsnes IL Medlem: Linda Bakke Nordreisa IL Fra administrasjonen: Audun Kaspersen I tillegg har Otto Alfredsen fra Botnhamn UIL vært knyttet til komiteen. Dommerkomité: Leder: Kurt Michalsen Arnøy IL Medlem: Ragnar Dahl Kvaløya SK Medlem: Martin Laakso Storfjord IL Medlem: Unni Steinlund Furuflaten IL Medlem: Asbjørn Guttormsen Sørreisa IL Medlem: Vegard Hansen Finnsnes IL Fra administrasjonen: Roald Magne Johansen I tillegg har dommerutvikler Sverre Lennart Isaksen vært knyttet til komiteen. Dispensasjonsutvalg: Leder: Ulf Christensen Stakkevollan IF Medlem: Hugo Fagermo Bardufoss OIF Medlem: Leif-Agnar Pedersen Storsteinnes IL Fra administrasjonen: Roald Magne Johansen og Audun Kaspersen KLUBBENE I TROMS FOTBALLKRETS Toms Fotballkrets består av følgende kommuner og klubber: Kommuner: Klubber: Balsfjord kommune Foot 04, Laksvatn IL, Malangshalvøya BK, Nordkjosbotn IL og Storsteinnes IL Bardu kommune Bardu IL Berg kommune IL Foss og Havørn UIL Dyrøy kommune Brøstadbotn IL Karlsøy kommune Ringvassøy IL, Stakkvik IL og Vannøy FK Kvænangen kommune Burfjord IL Kåfjord kommune Indre Kåfjord IL, Manndalen UIL og Olderdalen IK Lavangen kommune Lavangen IF Lenvik kommune Botnhamn UIL, Finnsnes IL, Fjordgård IL, FK Senja, IL Framsyn, 9

10 Lyngen kommune Målselv kommune Gibostad IF, Gluntan FK, Husøy IL, Kårvikhamn IL, Neptun IL, IL Pioner og IL Vårsol Furuflaten IL, Lenangsøyra IL, Lyngen/Karnes IL og Lyngstuva SK Bardufoss & Omegn IF, Mellembygd IL, Målselv IL, Mårfjell IL og Øverbygd IL Nordreisa kommune Bakkeby IK, Nordreisa IL, Oksfjord og Straumfjord IL og Rotsundelv IL Salangen kommune Salangen IF fotball og Øvre Salangen IL Skjervøy kommune Arnøy IL og Skjervøy IK Storfjord kommune Skibotn IL og Storfjord IL Svalbard Sørreisa kommune Torsken kommune Tranøy kommune Tromsø kommune Svalbard Turn Skøelv IGL, Sørreisa IL Fotball og IL Unglyn Gryllefjord IL og Søndre Torsken IL Sør-Tranøy IL og Tranøy BK Berserk Futsal, IL Blåmann, IF Fløya, FK Lokomotiv Tromsø, Hamna IL, Heia Gjengen Futsal, Ishavsbyen FK, Kattfjord SK, Krokelvdalen IL, Kvaløya SK, Kvæsma FK, Nordpolen FF, Lødingenpatriotan FK, Ramfjord UIL, Real Romsa IL, Reinen IL, Sjarmtrollan IL, IF Skarp, Skarven IL, Skognes Omegn IL, Stakkevollan IF, Storelva Allidrettslag, Sølvreven FK, Sør-Kvaløya FK, FK Tromsøysund, TUIL Tromsdalen, Tromsø IL, Tromsøstudentenes IL, IL Ulfstind, Ullsfjord SK og Valhall FK Det er totalt 90 klubber i Troms Fotballkrets. I løpet av tingperioden har Tindgutan FK, Bøtta FK og Arvedàvgi Futsal blitt opptatt som medlemsklubber, mens Tromsø Lærerstudenters IL er strøket som medlem i Troms Fotballkrets. ANTALL LAG Antall klubblag i Troms Fotballkrets. Klasse: Old Boys, 7-er Old Girls, 7-er 0 0 Menn senior, 11-er Menn senior, 7-er 2 3 Menn senior, futsal Kvinner senior, 11-er Kvinner senior, 7-er 6 2 Kvinner senior, 5-er 0 0 Kvinner senior, futsal 0 7 Voksenfotball

11 Junior menn, 11-er (17-19 år) 8 12 Junior kvinner, 11-er (17-19 år) 5 4 Gutter, 11-er (16 år) Gutter, 7-er (16 år) 9 8 Gutter futsal 0 8 Jenter, 11-er (16 år) 11 8 Jenter, 7-er (16 år) Smågutter, 11-er (14 år) Smågutter, 7-er (14 år) Smågutter futsal 5 10 Småjenter, 11-er (14 år) 11 6 Småjenter, 7-er (14 år) Ungdomsfotball Lillegutter, år, 7-er Lillejenter, år, 7-er Minigutter 6-10 år, 5-er Minijenter, 6-10 år, 5-er Barnefotball Utviklingshemmede, unified og rene lag 4 5 Hørselshemmede, døve-lag 0 0 Fotball for funksjonshemmede 4 5 Sum antall klubblag totalt SAKER FRA 2012 Kretstinget 2011 Kretstinget 2011 ble avholdt på Grand Nordic Hotel Tromsø Det var totalt 59 representanter til stede. Når vi inkluderer observatører, gjester og andre var det totale antallet tilstedeværende 89. Hege Leirfall representerte Norges Fotballforbund, Elin Nicolaisen representerte Troms Idrettskrets og Arne Hammari og Roger Finjord Finnmark Fotballkrets. Det ble vedtatt at 7-er fotball skal være spilleformen for 1. års småjenter og 1. års smågutter fra og med sesongen 2013, og klubbene ble oppfordret til å tenke 7-er fotball som den primære spilleformen for småjenter og smågutter allerede fra sesongen Kretstinget vedtok å innføre en ordning der klubbene betaler dommerregningene via nettbank. Betaling må skje innen en uke etter en kamp. 11

12 Fra overskuddet i 2011, ble det gjort følgende avsetninger i balansen: Fair Play Kr Futsal Kr Trener-/lederutdanning Kr Dommerutvikling Kr Kvinnefotball Kr Anleggsutvikling Kr Av dette har styret i 2012 bevilget kr som tilskudd fra Troms Fotballkrets til Fond for anleggsutvikling i Troms Fotballkrets. Kretsstyret oppsummerte og evaluerte kretstinget med følgende viktige saker for oppfølging: a) Tingmiddagen og påfølgende fotballkveld: Videreutvikling av opplegget. b) Deltakelsen på kretstinget: Vi må fortsette å jobbe for å få en ende bedre deltakelse på kretstinget. c) Tingsaker og temasaker: Vi må forsterke temasaken i Få på plass et tema og en eller flere innledere, som samtidig kan gi positiv effekt for deltakelsen på kretstinget. Vi vil fortsatt bruke tinget til å samle klubber innen samme geografiske område for å diskutere felles utfordringer, men dette er en type samlinger/møter som vi også vil prioritere å gjennomføre utenom kretstinget (flere ganger i året). d) Ordningen med betaling av dommerregninger via bank: Følges opp administrativt. e) 7-er fotball for småjenter og smågutter: Betydde i praksis ikke så store forandringer i 2012-sesongen. f) Gruppearbeidet flere lag og flere spillere: Følges opp blant annet gjennom sonevise møter med klubbene. g) Fotballaktivitet i et forebyggende helseperspektiv: Det ble fokusert på samhandlingsreformen på kretstinget, og dette er noe som vi også må bidra til å følge opp sammen med klubbene, og gjerne i samarbeid med idrettsrådene. Fotballens rolle i det forebyggende arbeidet er viktig. h) Sak vedrørende spill for to klubber: Vi følger opp dette i forhold til Norges Fotballforbund. i) Fokus på barnefotball: Vi må legge til rette for god aktivitet i klubbene. Samarbeid med skoleverket er viktig. j) Elektroniske kamprapporter: Følges opp administrativt. Innføres i 2. divisjon kvinner og 3. og 4. divisjon menn. k) Futsal: Positive PR-tiltak på NFFs ting på Lillestrøm. Vi må få flere arrangører av turneringer som spilles i vanlige idrettshaller, til å bytte ball, og forandre fra fotball til futsal. l) Dommerbonus og dommeravgift: På kretstinget ble det tatt opp at mer enn 50 % bør gå direkte tilbake til klubbene. Vi må se på om det skal foreslås forandringer til neste kretsting, og om det er noe vi kan justere allerede i år. m) 3. divisjon avdeling 12: Økonomi/tilskudd til 3.divisjon ble berørt i debatten på NFFs Ting, og et forslag om økt tilskudd ble oversendt NFFs styre. 12

13 n) Dommersaker: Oppfordre klubbene til å kjøre klubbdommerkurs eller rekrutteringsdommerkurs i forkant av aldersbestemte turneringer. Også andre ting som ble tatt opp på kretstinget, følges opp. o) Anleggssaker: Vi følger opp de signalene som kom på kretstinget. Det er viktig å også bygge treningshaller med kunstgress, selv om et forslag om å få dette inn i NFFs Handlingsplan, ikke ble vedtatt på NFFs Ting. p) Spillerutvikling spesielt i Nord-Troms: Straks den nye spiller-/trenerutvikleren er på plass, må vi prioritere å møte klubber og trenere fra Nord-Troms for beslutte hva som skal være veien videre. Spesielt viktig er det at vi får på plass et spillerutviklingstilbud på jentesiden. q) Trenerutdanningstilbud: Vi har en viktig jobb å gjøre i forhold til å få fart på trenerutdanningen igjen. Spesielt det grunnlegende C-lisenskurset. Troms Fotballkrets Hederstegn Troms Fotballkrets Hederstegn for administrativ innsats og tjeneste, ble for 2011 tildelt Johnny Hansen, Lyngen/Karnes IL og Sverre Lennart Isaksen, Tromsø IL. Hederstegnet for idrettslige prestasjoner i 2011 ble tildelt Hans Åge Yndestad, Tromsø IL. Honorære lederstipend Norges Fotballforbunds honorære lederstipend for 2011 ble tildelt Christine Johansen, Havørn UIL og Trond Abelsen IL Foss. Fair Play-prisen Sigmund Wibe-Karlsen, Lyngen/Karnes IL ble tildelt Troms Fotballkrets sin Fair Play-pris for NFFs Fair Play-pris Norges Fotballforbund deler hvert år, sammen med Norsk Tipping og fotballkretsene, ut en Fair Play-pris til en klubb i hver fotballkrets. Fair Play-prisen for 2011 ble tildelt FK Senja og Salangen IF tilsvarende pris for Troms Idrettskrets Hederstegn Etter forslag fra Troms Fotballkrets ble Unni Steinlund fra Furuflaten IL tildelt Troms Idrettskrets Hederstegn for administrativ innsats og tjeneste. Kretsstyrets møter og saker Kretsstyret har i perioden avholdt 11 møter og behandlet 105 saker. Møtene har vært avholdt i Nordkjosbotn, Oslo og Tromsø, samt som telefonkonferanser. Klara Stensvåg har vært kontaktperson i Norges Fotballforbunds styre inn mot styret i Troms Fotballkrets. Ansvars- og oppgavefordeling i styret Styret har hatt følgende ansvars- og oppgavefordeling i forhold til en del sentrale oppgaver: - Skarphallen Fotball AS og Skarphallen Eiendom AS: Øyvind Alapnes - Kretsadministrasjonen: Øyvind Alapnes - Økonomi/budsjett: Øyvind Alapnes og Rune Larsen - Informasjon: Helge Matland og Øyvind Alapnes - Kamp- og serieavvikling: Helge Matland og Ronald Martinsen - Arrangement: Rune Larsen, Anne Birthe Eide og Lene Nymo Trulsen 13

14 - Markedsarbeid: Øyvind Alapnes og Rune Larsen - Samfunnskontakt: Øyvind Alapnes og Otto Alfredsen - Historie, kultur og miljø: Rune Larsen og Helge Matland - Jentefotball: Britt Pedersen, Lene Nymo Trulsen og Anne Birthe Eide - Bredde- og utviklingskomiteen: Britt Pedersen - Spillerutvikling: Helge Matland og Lene Nymo Trulsen - Anleggsutvikling: Ronald Martinsen - Dommerkomiteen: Øyvind Alapnes - Strategidokumentet (inklusive fotball og befolkningsutvikling): Britt Pedersen og Otto Alfredsen - Fair Play: Øyvind Alapnes og Lene Nymo Trulsen - Kretstinget: Øyvind Alapnes - Kamper på Alfheim: Anne Birthe Eide og Rune Larsen - Landsturneringen 2013: Øyvind Alapnes Oppfølging av klubbene Styret har hatt følgende oppfølgingsansvar overfor klubbene (kommunevis fordelt): Svalbard: Øyvind Alapnes Kvænangen: Britt Pedersen Nordreisa: Britt Pedersen Skjervøy: Britt Pedersen Kåfjord: Britt Pedersen Storfjord: Rune Larsen Lyngen: Rune Larsen Balsfjord: Rune Larsen Målselv: Ronald Martinsen Bardu: Ronald Martinsen Salangen Ronald Martinsen Lavangen: Ronald Martinsen Dyrøy: Ronald Martinsen Sørreisa: Otto Alfredsen Lenvik: Otto Alfredsen Tranøy: Otto Alfredsen Berg: Otto Alfredsen Torsken: Otto Alfredsen Karlsøy: Helge Matland Tromsø/Kvaløya: Helge Matland Tromsø/Tromsøya: Anne Birthe Eide Tromsø/fastlandet: Lene Nymo Trulsen Norges Fotballforbunds Ting Øyvind Alapnes representerte Troms Fotballkrets på Norges Fotballforbunds Ting på Lillestrøm i mars Også Klara Stensvåg og Jo Are Vik deltok på NFFs Ting. På Forbundstinget ble Klara Stensvåg og Hans Olav Karde valgt inn i styret i Norges Fotballforbund. Den viktigste saken på NFFs ting var behandlingen av Norges Fotballforbunds Handlingsplan for perioden Denne planen er norsk fotballs viktigste rettesnor for utviklingen de kommende årene. 14

15 Troms Fotballkrets hadde fremmet tre forslag til Norges Fotballforbunds Ting. Vi foreslo følgende endring i Overgangsreglementets 1-1:.. Ingen spiller kan i samme tidsrom spille for to forskjellige klubber som er tilsluttet samme eller forskjellige fotballforbund. Forbundsstyret kan etter søknad dispensere fra dette for yngre spillere, samt at det etter søknad kan gis dispensasjon for at en eller flere fotballkretser kan gjennomføre prøveordninger der aldersbestemte spillere kan spille for to forskjellige klubber i forskjellige klasser... Dette forslaget bygger på vedtak på kretstinget i Vi foreslo i tillegg endring av Overgangsreglementets 5-4 og 9-1 og Kampreglementets 2-13 (2). Sistnevnte forslag vedrørende innbyttere i 2. divisjon kvinner og 4. divisjon menn, ble vedtatt av Forbundstinget. Forbundsstyret har fullmakt til å gjøre endringer i Overgangsreglementet, og etter avtale med Norges Fotballforbund, ble de to forslagene som vedrører Overgangsreglementet, oversendt til behandling i Forbundsstyret. Forbundsstyret har ikke sluttet seg til forslagene. Troms Idrettskrets Ting Øyvind Alapnes, Ronald Martinsen, Lene Nymo Trulsen og Britt Pedersen representerte Troms Fotballkrets på Troms Idrettskrets sitt Ting på Bardufoss i april. Arbeidsutvalget Kretsstyret oppnevnte på sitt første møte et arbeidsutvalg bestående av Øyvind Alapnes, Ronald Martinsen og Lene Nymo Trulsen. Utvalget har i tingperioden behandlet 17 saker. Blant annet protester og sanksjonssaker. En av avgjørelsene i en protest ble anket til NFFs Ankeutvalg, som opprettholdt Troms Fotballkrets sin avgjørelse. En sanksjonssak ble oversendt styret for behandling. Den medførte at et lag ble fratatt tre poeng, med den følge at laget rykket ned en divisjon. Beredskapsplan for krisesituasjoner Det er utarbeidet en beredskapsplan for mulige krisesituasjoner, og et kriseteam med ekstern deltakelse fra Ranil Roche og Hans Erik Schjøth, er etablert. Representasjon i styrer, utvalg, etc. Klara Stensvåg, IF Skarp og Hans Olav Karde, Tromsø IL ble på sist Forbundsting valgt inn i styret i Norges Fotballforbund. Olav Eriksen, Finnsnes IL ble valgt som medlem i NFFs Lovkomite, Stine Schouten, IF Fløya ble valgt inn i NFFs Kontrollkomite, Tor Inge Holm, Lyngen/Karnes IL er med i Klagenemnda for klubblisens og Arild Braathen, Finnsnes IL ble valgt inn i NFFs Valgkomite. Øyvind Alapnes, Finnsnes IL er med i Norges Fotballforbunds breddekomitè. Vibekè Larsen, Tromsø IL er med i NFFs breddedommerutvalg. Arthur Arntzen, TUIL Tromsdalen Fotball er med i NFFs Etiske komite. Klara Stensvåg, IF Skarp er leder i NFFs anleggsutvalg og Hans Olav Karde, Tromsø IL i lederutvalget. 15

16 Representasjon Styret, administrasjonen og andre har i løpet av året vært representert på en rekke tiltak, og vi kan nevne: KM-finaler, andre avgjørende kamper, turneringer, fargerik fotball, etc. Møter med Norges Fotballforbund, andre fotballkretser, etc. Jubileumsarrangement. Møter med kommuner. Kretsadministrasjonen Troms Fotballkrets har i 2012 hatt følgende heltidsansatte personer i kretsadministrasjonen: Jo Are Vik Roald Johansen Kenneth Skoglund Morten Kampevold (engasjement fra til ) Audun Kaspersen (70 % engasjement fram til ) Kontor på Alfheim Troms Fotballkrets har kontorer i Idrettsbygget på Alfheim stadion, og har kontorfellesskap med Troms og Finnmark Mosjons- og bedriftsidrettskrets, Norges Håndballforbund Region Nord, Troms Idrettskrets og Tromsø Idrettsråd. Nåværende leieavtale går ut medio Regnskapsførsel hos Norges Fotballforbund Regnskapet til Troms Fotballkrets blir ført av økonomiavdelingen i Norges Fotballforbund. Dette er tilfellet for alle fotballkretsene. Også regnskapet til Skarphallen Fotball AS føres på Ullevaal. Vi er meget godt fornøyd med denne måten å organisere økonomiarbeidet på, og vil rette en stor takk til Øyvind Müller, Siv Johanne Moen, Kai-Erik Arstad og de andre i NFFs økonomiavdeling. Landslagsspillere Disse spillerne fra klubber i Troms Fotballkrets spilte landskamper for Norge i 2012: Ruben Yttergård Jenssen, Tromsø Ruben Kristiansen, Tromsø Thomas Kind Bendiksen, Tromsø Eline Johansen, Fløya Remi Johansen, Tromsø Thomas Drage, Tromsø Jonas Fundingrud Høylo, Tromsø Mathias Johnsen, Tromsø Guro Pettersen, Fløya Sara Johansen, Fløya Kent-Are Antonsen, Tromsø Marie Dølvik Markussen, Stakkevollan Sandra Simonsen, Bardufoss Ulrik Yttergård Jenssen, Tromsø Mikael Norø Ingebrigtsen, Tromsø Elias Skogvoll, Tromsø Runar Espejord, Tromsø 16

17 Hele 17 norske landslagsspillere fra klubber i Troms Fotballkrets i 2012! I tillegg har våre hederstegninnehavere Morten Gamst Pedersen og Tom Høgli spilt på det norske A- landslaget. Bård Flovik har hatt oppdrag som landslagstrenere i Hege Christensen, Agnar Christensen og Svein Arne Pettersen har også hatt oppgaver knyttet til landslag. Internasjonal instruktør Elin Nicolaisen og Vibekè Larsen har vært med i Norges Fotballforbunds internasjonale instruktørkorps. Skarphallen Fotball AS og Skarphallen Eiendom AS Troms Fotballkrets er engasjert i eiendomsforvaltning og utleie av Skarphallen gjennom to selskap. Skarphallen Fotball AS, som driver utleie av hallen til fotball, og Skarphallen Eiendom AS som er eierselskap for Skarphallen, samt driver uteleie av hallen til andre formål enn fotball. Skarphallen Fotball AS eies 50 % av Norges Fotballforbund og 50 % av Troms Fotballkrets. Skarphallen Eiendom AS eies 50 % av Skarphallen Fotball AS og 50 % av Tromsø kommune. Skarphallen Fotball AS sine representanter i styret til Skarphallen Eiendom AS er Torleif Josefsen (styreleder) og Gunnar Wilhelmsen. Varamedlemmer er Ole Myhrvold og Klara Stensvåg. Tromsø kommune sine styremedlemmer er Grete Ovanger og Bjørn Tore Haugan. Styret i Skarphallen Fotball AS består av styreleder Gunnar Wilhelmsen, styremedlemmene Torleif Josefsen, Klara Stensvåg, Olaf B. Styrvold og Tor Inge Holm, samt varamedlemmene Ole Myhrvold og Øyvind Alapnes. Selskapet avholdt generalforsamling Regnskapet til Skarphallen Fotball AS forelegges kretstinget til informasjon. Regnskapet for Skarphallen Eiendom AS for 2012 er ikke avsluttet. Troms Fotballkrets administrerer både Skarphallen Fotball AS (som vi har gjort fra 1994) og Skarphallen Eiendom AS. Vi har avtalefestet årlige administrasjonstilskudd på kr fra hvert av de to selskapene. Oppgaven med å administrere Skarphallen Eiendom AS ligger klart utenfor de primærområdene som Troms Fotballkrets sine ansatte skal befatte seg med. Planen er derfor å ansette en ny person (deltidsstilling) som kan ivareta disse oppgavene for oss. Vi har engasjert et regnskapsbyrå for å ivareta regnskapsførselen til Skarphallen Eiendom AS. Norges Fotballforbunds økonomiavdeling fører regnskapet til Skarphallen Fotball AS. Aktivitet i Skarphallen Skarphallen disponeres tradisjonelt av fotballen i perioden hvert år, og Skarphallen Fotball AS står for utleien av hallen. Dette selskapet eies 50 % av Norges Fotballforbund og 50 % av Troms Fotballkrets. Troms Fotballkrets administrerer selskapet og utleien av hallen. Når det gjelder perioden på hverdager, samt i helgene i perioden januar-april, er dette så godt som 100 % utleid. Treningstider på hverdager og Grand Cup i helgene. De siste årene har vi også hatt utleie av Skarphallen til fotball i perioden maioktober, og det viser seg å være stor interesse. Det er for øvrig kjøpt inn en hjertestarter, som er plassert i trappeoppgangen til speakerbua i Skarphallen (midt på banen/kontorfløyen). 17

18 Samarbeid mellom Tromsø IL og fotballkretsene i Nord-Norge Tromsø IL og fotballkretsene i Nord-Norge har et godt samarbeid knyttet til utviklingsaktiviteter. Inklusive i dette ligger klubbutvikling, spillerutvikling, keeperutvikling, dommerutvikling og samfunnsengasjement. Tromsø IL ønsker et tettere samarbeid med de øvrige klubbene og med fotballkretsene. Tilbakemeldingene fra klubbene har så langt vært positive. Vi ser for oss at toppfotballen og breddefotballen samarbeider tettere, og at Tromsø IL i større grad deltar og bidrar på de utviklingstiltakene som vi gjennomfører. I tillegg vil Tromsø IL bidra direkte på tiltak ute i klubbene. I løpet av vinteren 2011/2012 gjennomførte Tromsø IL og fotballkretsene i Nord-Norge utviklingsseminar/kunnskapsseminar for Troms Fotballkrets sitt vedkommende på Skjervøy, Lyngseidet og Sjøvegan. SpareBank 1 Nord-Norge og Nordlys har vært samarbeidspartnere for dette prosjektet. Gjennom samarbeidet med SpareBank 1 Nord-Norge som startet opp med engasjementet av Mark Dempsey, ble det i 2012 bidratt med økonomi til spillerutviklingsaktivitet i alle de fire fotball-kretsene i Nord-Norge. For Troms Fotballkrets sitt vedkommende utgjorde dette bidraget kr i Troms Kraft bidro i 2011 og 2012 gjennom sitt samarbeid med Tromsø IL, også med økonomisk tilskudd til arbeidet med dommerutvikling i Finnmark Fotballkrets og Troms Fotballkrets. I nært samarbeid med SpareBank 1 Nord-Norge, Troms Kraft og Tromsø IL har vi også i 2012 invitert klubber til kamper i Tippeligaen på Alfheim Stadion. Til hver kamp har det vært invitert åtte klubber med to ledere fra hver klubb. Disse har fått omvisning og informasjon, samt bevertning på VIP-plass på Alfheim. I tillegg til klubbene, har representanter fra fotballkretsen vært med. Dispensasjonsutvalget Dispensasjonsutvalget har i 2012 bestått av Ulf Christensen, Stakkevollan (leder), Leif-Agnar Pedersen, Storsteinnes og Hugo Fagermo, Bardufoss. I administrasjonen har Audun Kaspersen vært utvalgets kontaktperson. Utvalget har behandlet saker vedrørende aldersdispensasjon og andre former for dispensasjoner fra regelverket knyttet til seriespill. Prøveordningen i seniorklassen med aldersgrense «14 år ved kalenderårets begynnelse» var forventet videreført på NFF-tinget i mars, men så skjedde ikke. Det ble etablert en dispensasjonsmulighet. Denne muligheten videreføres i 2013, men det vil bli vanskeligere å få slike dispensasjoner innvilget. For juniorklassene har vi gitt en generell dispensasjon for bruk av spillere som er 1 år yngre enn aldersbestemmelsen. Toppfotballen Tromsø IL kjempet i toppen av Tippeligaen store deler av sesongen, men endte til slutt som nummer fire. Gjennom Per-Mathias Høgmo sin tid som trener, har laget stabilisert seg i toppskiktet av norsk fotball. Den kontinuiteten som ligger i Agnar Christensens overtakelse som trener, bærer bud om at denne positive trenden skulle ha store muligheter til å fortsette. Også i 2013 er det klart for spill i Europa for Tromsø IL. Selv om resultatet i cupfinalen mot Hødd ble en skuffelse, må en fjerdeplass i Tippeligaen og finaleplass i cupen, kunne betegnes som en sterk sesong. Og så er det svært gledelig at stadig flere unge lokale spillere etablerer 18

19 seg på vårt eget lag i Tippeligaen. Ruben Yttergård Jenssen har etablert seg på A-landslaget, og primo 2013 fikk også Ruben Kristiansen sin debut. Vi gratulerer Guro Pettersen, som første del av sesongen spilte for Fløya, og som endte opp med å komme med landslagsbildet og NM-gull med Stabæk! Tromsdalen hadde en varierende sesong som til slutt dessverre endte med et knepent nedrykk fra Adeccoligaen. Men klubben skal ha stor honnør for å holde på en nordnorsk profil i spillergruppen, og at de gir lokale spillere muligheten. Vi har nok en gang påpekt overfor Norges Fotballforbund at det er uheldig at det settes opp kamper i Adeccoligaen på TUIL Arena på samme tidspunkt som det spilles kamper i Tippeligaen på Alfheim Stadion. Cupfinalen Tromsø IL spilte seg i 2012 fram til sin tredje cupfinale i fotballhistorien. Forventningene til at bragdene fra finalekampene i 1986 og 1996 skulle få sin gjentakelse mot Hødd på Ullevaal Stadion søndag var store. Desto større ble derfor skuffelsen over at det var Hødd som til slutt kunne gå av banen som Norgesmester Det stod 1-1 etter ordinær tid og ekstraomganger, og dermed måtte det straffesparkkonkurranse til for å kåre cupmesteren. I straffesparkkonkurransen var sunnmøringene det dyktigste laget, og vant til slutt 5-3. Kampfakta fra Cupfinalen 2012: Hødd - Tromsø 1-1 (5-3 etter straffesparkkonkurranse) Sted: Ullevaal stadion Tilskuere: Dommer: Kjetil Sælen, Arna-Bjørnar Gule kort: Akeem Latifu og Vegard Heltne Nilsen, Hødd. Saliou Ciss og Thomas Drage, Tromsø Mål: 1-0 Kjell Rune Sellin (62.min), 1-1 Saliou Ciss (87.min) Hødds lag: Ørjan Nyland - Akeem Latifu, Steffen Moltu, Fredrik Klock, Victor Grodås - Fredrik Aursnes (Bendik Torset 119.min), Erik Sandal, Sivert Heltne Nilsen - Vegard Heltne (Andreas Rekdal 85.min), Kjell Rune Sellin (Espen Standal 96.min), Eirik Heltne Tromsøs lag: Benny Lekstrøm - Hans Norbye, Fredrik Björck, Saliou Ciss, Ruben Kristiansen - Thomas Kind Bendiksen (Magnus Andersen 81.min), Kara (Remi Johansen 67.min), Ruben Yttergård Jenssen, Thomas Drage - Aleksandar Prijovic (Ole Martin Årst 53.min), Zdenek Ondrasek I straffesparkkonkurransen scoret Latifu, Nilsen, Helland og Rekdal for Hødd. Årst og Drage scoret for Tromsø. 19

20 Den øvrige seniorfotballen Fløya endte midt på tabellen i 1. divisjon for kvinner. Det satses på unge lokale spillere, og vi tror at dette er fornuftig. Fløya som mange av klubbene i Toppserien og 1. divisjon, men knappe ressurser, og det er viktig å bygge det videre arbeidet på godt samarbeid, lokal forankring og nøktern drift. Heller ikke i 2012 klarte Tromsdalen å komme seg gjennom det trange nåløyet i kvalifiseringsspillet fra 2. til 1. divisjon kvinner. Vi har fortsatt 8 lag i 2. divisjon Finnmark/Troms. Fra vår side er det gikk klart uttrykk for at vi ønsker at denne avdelingen skal utvides til 10 lag for at det sportslige tilbudet skal bli bedre. Inntil videre har vi latt forslaget om en landsdelsdekkende avdeling i Nord-Norge ligge, og mener at en avdeling med lag fra Finnmark og Troms må videreføres. FK Senjas innsats i Fair Play-ligaen (2. divisjon) er det som har imponert oss aller mest i fotballsesongen En fantastisk sesong ble kronet med en 3. plass i konkurranse med mange klubber som er mye mer ressurssterke enn klubben fra Midt-Troms. Jan Tore Bakli har ledet laget over en periode på rundt 10 år, og gradvis bygget et lag som kan hevde seg på et høyt nivå. Finnsnes rykket ned i 3. divisjon etter bare en sesong på nivå tre, mens Tromsø 2 reddet plassen med knapp margin. Både Fløya og Lyngen/Karnes hevdet seg godt i 3. divisjon, men ingen av Troms-lagene kunne hindre Bossekop i å rykke opp i Fair Play-ligaen. Også i 2012 var det bare Troms-lag som rykket ned fra 3. divisjon avdeling 12, og vi konstaterer at lagene fra Finnmark markerer seg godt på dette nivået. Opp fra 4. divisjon kommer Senja 2, Fløya 2 og Finnsnes 2 blir nye lag i 4. divisjon og opp til 5. divisjon kommer Tromsøstudentene, Stakkevollan og Bardu. Vi gleder oss over en økning i antall seniorlag i Troms Fotballkrets. Ungdomsfotball Vi registrerer en vekst i antall ungdomslag også fra 2011 til Tallene inkluderer futsal, der vi for første gang har hatt seriespill for ungdom. I klassene for småjenter og smågutter har vi en dreining fra 11-er til 7-er fotball, noe som er i tråd med det vedtaket kretstinget gjorde i er fotball og 9-er fotball for ungdom vil komme for fullt i hele fotball-norge, og blir de primære spillformene i de yngste årsklassene for ungdom. Dessverre var det ikke nok lag til seriespill for junior kvinner i 2012, men fire lag deltok i kvalifiseringen for NM. I forkant av sesongen 2011 presenterte vi «sesongdokument» for de ulike aldersklassene - både for senior og ungdom. Disse dokumentene inneholdt en samling av alle relevante opplysninger om kampoppsett, regelverk, etc. Dessverre fikk vi ikke oppdatert «sesongdokumentene» for Vi oppfatter at det er ønskelig at vi får dette på plass for 2013-sesongen. 20

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer

Styrets beretning 2009

Styrets beretning 2009 07 Styrets beretning 2009 A-landslaget for kvinner tok bronsemedalje i EM i Finland, og både J19- og J17-landslaget kvalifiserte seg for og deltok i EM-sluttspill. Sammen med Røa ILs kvartfinaleplass i

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

Velkommen til fotballsesongen 2015

Velkommen til fotballsesongen 2015 Nyheter og viktig informasjon foran fotballsesongen 2015 1 Velkommen til fotballsesongen 2015 Dette informasjonsskrivet fra Østfold Fotballkrets gir våre klubber viktig informasjon om nyheter og endringer

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

Hovedstyrets Årsberetning

Hovedstyrets Årsberetning 10.02.2013 Hovedstyrets Årsberetning 2012 Innhold: 1 Innledning 2 Tillitsvalgte 2012 3 Aktivitet 4 Medlemmer 5 Økonomi 6 Konklusjon 1 ÅRSMØTE FOR 2012 ÅRSTAD IL Saksliste: Sak 1 Sak 2 Åpning Konstituering

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

flest mulig lengst mulig best mulig Fotballmagasinet 2012

flest mulig lengst mulig best mulig Fotballmagasinet 2012 flest mulig lengst mulig best mulig Fotballmagasinet 2012 2 Kjære fotballvenner velkommen til en ny sesong med LFK Jan Tore Meren, Styreleder LFK-MAGASINET Opplag: 13.000 Utgiver: Lillehammer FK Redaksjonskomité:

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det?

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? 2010 Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? Trener 3 oppgave Svein Fjælberg 01.01.2010 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Forord... 5 1.0 Innledning... 6 1.1

Detaljer

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup!

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 4. 2008 74. årgang Gutter 97 Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 2 KLUBBKONTAKTER:

Detaljer

En idebank for klubbutvikling

En idebank for klubbutvikling En idebank for klubbutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. 3 1. ORGANISASJON S. 4 ORGANISASJONSMODELLER S. 4 VALGKOMITEEN S. 4 STYREARBEID/ORGANISERING S. 4 REKRUTTERING AV TILLITSVALGTE S. 5 DAGLIG

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass!

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Årgang 85 Nr. 2-2014 nr. 423 MEDLEMSBLAD FOR FAN A IDRETTSLAG Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Nytt klubbhus - 10 Jan Fjærestad, trener - 13 Damefotball 10 år - 15 Fana sykkel- og løpsfestival

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer