TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK Troms Fotballkrets 38. kretsting Rica Grand Hotel Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø"

Transkript

1 TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012 Troms Fotballkrets 38. kretsting Rica Grand Hotel Tromsø

2 IDRETTSREISER 2013 Treningsleirer Turneringer Avslutningsturer Fotballreiser til England og Spania INDRE ØSTFOLD REISEBYRÅ AS Postboks Mysen tlf.: e-post: SPESIALISTER PÅ GRUPPE- OG IDRETTSREISER

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Program for kretstinget. 4 Saksliste for kretstinget. 4 Tale-, stemme- og forslagsrett. 5 Representasjonsskala... 5 Forretningsorden for kretstinget... 5 Styrets årsberetning.. 6 Kretsstyret og tingvalgte komiteer... 8 Administrasjonen. 8 Komiteer oppnevnt av styret Klubbene i Troms Fotballkrets 9 Antall lag i Troms Fotballkrets Saker fra Norgesmesterskapene.. 34 Kretsmesterskap og avdelingsmesterskap.. 36 Navn på kretsmestere og avdelingsvinnere Årsrapport fra bredde- og utviklingskomiteen. 42 Årsrapport fra dommerkomiteen Årsrapport anleggsutvikling.. 52 Årsrapport spiller-/trenerutvikling. 54 Skarphallen Fotball AS. 58 Regnskap for Troms Fotballkrets. 63 Regnskap Fond for anleggsutvikling i Troms Fotballkrets.. 71 Forslag og saker til kretstinget 79 Forslag til kontingent og avgifter Forslag til budsjett. 83 Valgkomiteens innstilling Tabeller sesongen

4 PROGRAM FOR KRETSTINGET 2011 PÅ RICA GRAND HOTEL TROMSØ FEBRUAR 2013 Lørdag 16. februar: Innsjekking og registrering Åpning av kretstinget og tingforhandlinger Lunch Tingforhandlinger (innlagt kaffepause) Temasak og gruppearbeid: Jentefotball Pause Samling med aperitiff i Grand Bar før tingmiddagen Tre-retters tingmiddag i Grand Restaurant Fotballkveld i Grand Bar med taler, prisutdelinger og underholdning Søndag 17. februar: Frokost Tingforhandlinger med innlagt matpause med bagetter. Tinget forventes å være avsluttet innen kl SAKSLISTE FOR KRETSTINGET SAKSLISTE FOR TROMS FOTBALLKRETS` TING IHT. LOV FOR NFF OG FOTBALLKRETSENE 7-5 a) Godkjennelse av representantenes fullmakter. b) Vedtakelse av forretningsorden. c) Godkjennelse av innkalling. d) Vedtakelse av sakslisten e) Valg av dirigent og sekretær. f) Valg av to desisorer som sammen med kretsstyret godkjenner og undertegner kretstingets protokoll. g) Kretsstyrets beretning for tingperioden. h) De avsluttede og reviderte regnskaper for kretsen. - Troms Fotballkrets regnskap. - Regnskap for Fond for anleggsutvikling i Troms Fotballkrets. i) Forslag om anvendelse av overskudd. j) Forslag om endringer av kretsens reglementer. Det foreligger ingen forslag. k) Andre innkomne forslag. 1) Forslag fra Kvaløya SK vedrørende 2. divisjon kvinner. 2) Forslag fra Kretsstyret vedørende dommeravgift/dommerbonus. l) Forslag til kontingenter og avgifter. 1. Medlemskontingent. 2. Lagsavgifter. m) Forslag til budsjett. 4

5 n) Valg etter 7-7 av kretsstyre, kontrollkomité, valgkomité og representanter til idrettskretsens ting. o) Oppnevnelse av statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskaper, og fastsette revisors honorar. TALE-, STEMME OG FORSLAGSRETT Klubbenes representanter: Tale-, stemme- og forslagsrett: Kretsstyrets medlemmer: Tale- og forslagsrett: Medlemmer av komiteer og utvalg: Tale- og forslagsrett i saker innenfor sitt område. Valgt representant blant ansatte: Tale- og forslagsrett. Lokale sammenslutninger godkjent av NFF s styre: Talerett. Daglig leder i fotballkretsen: Talerett. Representant fra NFF: Talerett. Revisor: Talerett i saker innenfor sitt arbeidsområde. REPRESENTASJONSSKALA Kretstinget i 2004 vedtok følgende representasjonsskala for kretstinget: Klubber som ikke har hatt lag med i seriespill foregående sesong: Klubber som har hatt 1-5 lag med i seriespill foregående sesong: Klubber som har hatt mer enn 5 lag med i seriespill foregående sesong: 1 representant 2 representanter 3 representanter Lag som har trukket seg eller er blitt diskvalifisert, teller ikke med i denne sammenhengen. For å være representert på kretstinget må en klubb ha vært medlem av forbundet i minst ett år og ha oppfylt sine medlemsforpliktelser overfor kretsen. Vi viser også til 2-4 i Norges Idrettsforbunds Lov: Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøter/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Dette innebærer at begge kjønn må være representert dersom klubben har mer enn en representant på kretstinget. Eventuell søknad om dispensasjon fra denne bestemmelsen, må fremmes til Troms Idrettskrets i god tid før kretstinget. FORRETNINGSORDEN FOR KRETSTINGET 1. Tingforhandlingene ledes av to valgte dirigenter som skifter på å lede tingforhandlingene. Representantene benytter talerstolen ved innlegg, replikk, oppklaringer, etc. Tingforhandlingene tas opp på lydbånd. Protokollen føres av to valgte sekretærer. 2. Ingen representanter gis normalt rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedrag, settes taletiden til høyst 5 minutter første gang og 3 minutter senere. 3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med representantens og klubbens navn. Forslag kan ikke trekkes, og nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 5

6 4. For at vedtak skal være gyldige, må de være fattet med flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i lov for NFF og fotballkretsene. Ved avstemninger benyttes fortrinnsvis håndsopprekning. Hvis det er tvil om utfallet av avstemmingen, skal dirigenten forlange skriftlig votering. I protokollen føres alle forslag og de vedtak som er gjort. Blanke stemmesedler teller ikke, og slike stemmer regnes som ikke avgitt. 5. Det velges to representanter til å undertegne protokollen sammen med kretsstyret (desisorer). Alle må slå av lyden på sine mobiltelefoner under tingforhandlingene. SAKSLISTENS PUNKT G: KRETSSTYRETS BERETNING FOR TINGPERIODEN Styrets beretning 2012 Sesongen 2012 var innholdsrik for hele fotballfamilien, enten man var aktiv eller ivrig tilskuer. På kretstinget gjorde vi en ny vri med en kortere middag og en lengre seanse med utdelinger og taler i Grand Baren. Tilbakemeldingene var utelukkende positive og vi fortsetter med det konseptet. Kretstinget vedtok en ny ordning for betaling av dommerregninger. Den gjøres nå via bankoverføring i etterkant av kamp. Til tross for noen innkjøringsproblemer er vi godt fornøyd med ordningen. Det var ingen tvil om at det var tid for en endring da bruk av kontanter er blitt mindre. I fortsettelse håper vi at både klubbene og dommerne bidrar til at begge parter forblir fornøyde. På vårt kretsting hadde vi også besøk av Roger Finjord, leder av Open Nordic Tournament (samt daglig leder av Finnmark Fotballkrets). Med stor entusiasme fortalte han oss om den kommende U-16 landslagsturneringen for jenter som skulle arrangeres i Finnmark. Alle i tingsalen ble imponert over planene og fikk lyst til å reise til Finnmark og oppleve dette. Mange gjorde også det og det hersker ingen tvil om at vi fikk være med på et fantastisk arrangement. Tilbakemeldingene fra alle landslag og vårt eget fotballforbund var at dette var på et arrangementsnivå over det man var vant til. Troms Fotballkrets ønsker å gratulere Finnmark Fotballkrets med arrangementet. Open Nordic inspirerte alle de nord-norske kretsene til handling! Gjennom flere år har vi hatt en fallende tendens på jentesiden. Rekrutteringen har gått ned og kanskje viktigst av alt har det blitt vanskeligere å beholde jentene lenge nok i fotballen. De nord-norske kretsene har nå i hver sine kretsstyrer vedtatt at dette skal være den viktigste prioriteringen framover. Det er satt opp et eget utvalg som nå jobber med dette og vi gleder oss til å nå gi jentene et skikkelig løft. I forkant av sesongen ble det også avholdt forbundsting på Lillestrøm. Yngve Hallen ble gjenvalgt som president og vi synes det var utrolig hyggelig at vårt avgåtte kretsleder Klara Stensvåg og nå avgåtte administrerende direktør i Sparebanken Nord-Norge Hans Olav Karde ble valgt inn i det nye forbundsstyret. Vi er sikre på at hele fotball-norge vil nyte godt av den kompetansen de tilfører. 6

7 Høsten 2012 besøkte en delegasjon fra Troms Fotballkrets Landsturneringen for utviklingshemmende i Kristiansand. Et fantastisk arrangement med nesten 1000 aktive og 500 ledsagere/trener var samlet en helg for fotball og håndball. Arrangementet er et samarbeid mellom Norges Fotballforbund og Norges Håndballforbund. I 2013 skal arrangementet avholdes for første gang i Nord-Norge og Tromsø. Troms Fotballkrets og Norges Håndballforbund Region Nord er ansvarlig for arrangementet og folk fra både styret og administrasjonen skal bidra til tidenes beste Landsturnering. Gjennom vinteren 2012 reiste Troms Fotballkrets og Tromsø IL på turne ut til klubbene i fotballkretsen. Samlingskveldene startet med en treningsøkt for talenter ledet av Sigurd Rushfeldt og Truls Jensen og ble etterfulgt av en faglig seanse for klubbledere. Det var utrolig godt oppmøte på arrangementene og vi er veldig glade for at toppklubb og bredde kan samarbeide på denne måten. Et samarbeid vi svært gjerne ønsker å fortsette. Etter en fantastisk semifinale mot Molde var det mange som kastet seg over datamaskinen og forsøkte å booke fly og hotell i Oslo. 14 år etter sist triumf skulle Tromsø endelig få muligheten til å spille cupfinale igjen. En spasertur på Karl Johan siste helg i november var som å vandre gjennom Storgata i Tromsø. Hele Troms fylke hadde reist ned til Oslo og fikk oppleve en fantastisk helg med rødt, hvitt og fest. En straffesparkkonkurranse mange ikke har klart å fortrenge endrer likevel ikke på det faktum at vi hadde en herlig helg i Oslo. I 2012 økte kretsen antall kurs betraktelig og deltakelsen var på rekordnivå. Det nye C- lisenskurset ble fullbooket hver gang! Kretsen er utrolig glad for at klubbene innser verdien av å utdanne sine ledere. Kun gjennom utdanning sikrer vi en god klubbdrift og en god ivaretakelse av alle spillerne på treningsfeltet. På anleggsiden fikk vi se hele 7 nye kunstgressbaner. Fantastisk! Vi er ikke i tvil om at alle de gode anleggene er en del av årsaken til at vi nå får fram talenter og at de aldersbestemte landslagene holder høyt internasjonalt nivå. Troms Fotballkrets og Norges Fotballforbund byr med glede på vår kunnskap til klubber som ønsker å bygge kunstgressbaner. Det er utrolig gledelig å se at vi i 2012 hadde en positiv utvikling på dommersiden. Etter gode prestasjoner i 2012 er to dommere fra Troms Fotballkrets, Peder A. Amundsen og Vegar Ballovarre, oppnevnt som regionsdommere (hoveddommere i 2.divisjon menn) for sesongen Vi beholder i tillegg Ole Martin Loe, Stig-Are Sørensen og Kay Erling Ludviksen i samme divisjon. Anniken Haugen ble tatt ut til å være assistentdommer i U-16 landslagsturneringen Open Nordic i Finnmark. Her gjorde hun sine saker veldig bra. Geir Oskar Isaksen har etablert seg som assistentdommer i Adeccoligaen (1.div menn). Han har i tillegg deltatt på UEFA-kurs og vi er svært spente på den videre utviklingen. I 2012 produserte klubbene i kretsen mange landslagspillere. Ruben Yttergård Jensen har etablert seg i A-troppen, men like gledelig er guttene og jentene som ble tatt ut til å spille på de aldersbestemte landslagene. Det jobbes godt med talentarbeidet! Fair Play er grunnprinsippet i alt arbeid vi gjør. Hvert år kårer Norges Fotballforbund «Årets Fair Play-klubb» i Troms Fotballkrets. I februar delte Per Ravn Omdal prisen ut til FK Senja for deres strålende Fair Play-arbeid i 2011 og nå i januar delte samme mann prisen ut til Salangen IF for deres arbeid i Vi oppfordrer alle klubber i kretsen til å strekke seg etter FK Senja og Salangen IF. 7

8 Styrearbeidet for sist år har fungert svært bra. Styret har vært bredt sammensatt med ulik kompetanse og alle saker har blitt godt behandlet. Vi ønsker å takke alle i fotballfamilien som bidro til et svært positivt år for fotballkretsen. Høy aktivitet og et solid regnskap gir oss trygghet til å fortsette med å bidra til positiv utvikling for fotballen i kretsen vår. Takk til alle som var med på å bidra til et fantastisk fotballår. Februar 2013, Øyvind Alapnes, kretsleder KRETSSTYRET OG TINGVALGTE KOMITEER Følgende tingvalgte personer har fungert i perioden: Kretsstyret: Leder: Øyvind Alapnes Finnsnes IL Nestleder: Ronald Martinsen Salangen IF Styremedlem: Lene Nymo Trulsen Ishavsbyen FK Styremedlem: Rune Larsen Lyngen/Karnes IL Styremedlem: Britt Pedersen Indre Kåfjord IL Styremedlem: Anne Birthe Eide Ishavsbyen FK Styremedlem: Helge Matland Tromsø IL Styremedlem: Otto Alfredsen Botnhamn UIL Kontrollkomiteen: Medlem: Martin Laakso Storfjord IL Medlem: Vibekè Larsen Tromsø IL Varamedlem: Gunnar Wilhelmsen Tromsø IL Varamedlem: Sissel L. Stenberg Furuflaten IL Valgkomiteen: Medlem: Olav Eriksen Finnsnes IL Medlem: Lillian Nordmo Salangen IF Medlem: Eivind Bergmo Nordreisa IL Varamedlem: Christine Johansen Havørn UIL Varamedlem: Leif-Agnar Pedersen Storsteinnes IL ADMINISTRASJONEN Følgende personer har vært ansatt i kretsadministrasjonen i 2012: Daglig leder: Jo Are Vik Fotballkonsulent: Kenneth Skoglund Dommeransvarlig: Roald Magne Johansen Klubbutvikler: Audun Kaspersen (70 % stilling) Spillerutvikler: Morten Kampevold (fra ) 8

9 KOMITEER OG GRUPPER OPPNEVNT AV KRETSSTYRET Følgende fagkomiteer og grupper har vært oppnevnt av kretsstyret: Bredde- og utviklingskomité: Leder: : Britt Pedersen Indre Kåfjord IL Medlem: Sigmund Wibe-Karlsen Lyngen/Karnes IL Medlem: Christine Johansen Havørn UIL Medlem: Beate Seljenes Finnsnes IL Medlem: Linda Bakke Nordreisa IL Fra administrasjonen: Audun Kaspersen I tillegg har Otto Alfredsen fra Botnhamn UIL vært knyttet til komiteen. Dommerkomité: Leder: Kurt Michalsen Arnøy IL Medlem: Ragnar Dahl Kvaløya SK Medlem: Martin Laakso Storfjord IL Medlem: Unni Steinlund Furuflaten IL Medlem: Asbjørn Guttormsen Sørreisa IL Medlem: Vegard Hansen Finnsnes IL Fra administrasjonen: Roald Magne Johansen I tillegg har dommerutvikler Sverre Lennart Isaksen vært knyttet til komiteen. Dispensasjonsutvalg: Leder: Ulf Christensen Stakkevollan IF Medlem: Hugo Fagermo Bardufoss OIF Medlem: Leif-Agnar Pedersen Storsteinnes IL Fra administrasjonen: Roald Magne Johansen og Audun Kaspersen KLUBBENE I TROMS FOTBALLKRETS Toms Fotballkrets består av følgende kommuner og klubber: Kommuner: Klubber: Balsfjord kommune Foot 04, Laksvatn IL, Malangshalvøya BK, Nordkjosbotn IL og Storsteinnes IL Bardu kommune Bardu IL Berg kommune IL Foss og Havørn UIL Dyrøy kommune Brøstadbotn IL Karlsøy kommune Ringvassøy IL, Stakkvik IL og Vannøy FK Kvænangen kommune Burfjord IL Kåfjord kommune Indre Kåfjord IL, Manndalen UIL og Olderdalen IK Lavangen kommune Lavangen IF Lenvik kommune Botnhamn UIL, Finnsnes IL, Fjordgård IL, FK Senja, IL Framsyn, 9

10 Lyngen kommune Målselv kommune Gibostad IF, Gluntan FK, Husøy IL, Kårvikhamn IL, Neptun IL, IL Pioner og IL Vårsol Furuflaten IL, Lenangsøyra IL, Lyngen/Karnes IL og Lyngstuva SK Bardufoss & Omegn IF, Mellembygd IL, Målselv IL, Mårfjell IL og Øverbygd IL Nordreisa kommune Bakkeby IK, Nordreisa IL, Oksfjord og Straumfjord IL og Rotsundelv IL Salangen kommune Salangen IF fotball og Øvre Salangen IL Skjervøy kommune Arnøy IL og Skjervøy IK Storfjord kommune Skibotn IL og Storfjord IL Svalbard Sørreisa kommune Torsken kommune Tranøy kommune Tromsø kommune Svalbard Turn Skøelv IGL, Sørreisa IL Fotball og IL Unglyn Gryllefjord IL og Søndre Torsken IL Sør-Tranøy IL og Tranøy BK Berserk Futsal, IL Blåmann, IF Fløya, FK Lokomotiv Tromsø, Hamna IL, Heia Gjengen Futsal, Ishavsbyen FK, Kattfjord SK, Krokelvdalen IL, Kvaløya SK, Kvæsma FK, Nordpolen FF, Lødingenpatriotan FK, Ramfjord UIL, Real Romsa IL, Reinen IL, Sjarmtrollan IL, IF Skarp, Skarven IL, Skognes Omegn IL, Stakkevollan IF, Storelva Allidrettslag, Sølvreven FK, Sør-Kvaløya FK, FK Tromsøysund, TUIL Tromsdalen, Tromsø IL, Tromsøstudentenes IL, IL Ulfstind, Ullsfjord SK og Valhall FK Det er totalt 90 klubber i Troms Fotballkrets. I løpet av tingperioden har Tindgutan FK, Bøtta FK og Arvedàvgi Futsal blitt opptatt som medlemsklubber, mens Tromsø Lærerstudenters IL er strøket som medlem i Troms Fotballkrets. ANTALL LAG Antall klubblag i Troms Fotballkrets. Klasse: Old Boys, 7-er Old Girls, 7-er 0 0 Menn senior, 11-er Menn senior, 7-er 2 3 Menn senior, futsal Kvinner senior, 11-er Kvinner senior, 7-er 6 2 Kvinner senior, 5-er 0 0 Kvinner senior, futsal 0 7 Voksenfotball

11 Junior menn, 11-er (17-19 år) 8 12 Junior kvinner, 11-er (17-19 år) 5 4 Gutter, 11-er (16 år) Gutter, 7-er (16 år) 9 8 Gutter futsal 0 8 Jenter, 11-er (16 år) 11 8 Jenter, 7-er (16 år) Smågutter, 11-er (14 år) Smågutter, 7-er (14 år) Smågutter futsal 5 10 Småjenter, 11-er (14 år) 11 6 Småjenter, 7-er (14 år) Ungdomsfotball Lillegutter, år, 7-er Lillejenter, år, 7-er Minigutter 6-10 år, 5-er Minijenter, 6-10 år, 5-er Barnefotball Utviklingshemmede, unified og rene lag 4 5 Hørselshemmede, døve-lag 0 0 Fotball for funksjonshemmede 4 5 Sum antall klubblag totalt SAKER FRA 2012 Kretstinget 2011 Kretstinget 2011 ble avholdt på Grand Nordic Hotel Tromsø Det var totalt 59 representanter til stede. Når vi inkluderer observatører, gjester og andre var det totale antallet tilstedeværende 89. Hege Leirfall representerte Norges Fotballforbund, Elin Nicolaisen representerte Troms Idrettskrets og Arne Hammari og Roger Finjord Finnmark Fotballkrets. Det ble vedtatt at 7-er fotball skal være spilleformen for 1. års småjenter og 1. års smågutter fra og med sesongen 2013, og klubbene ble oppfordret til å tenke 7-er fotball som den primære spilleformen for småjenter og smågutter allerede fra sesongen Kretstinget vedtok å innføre en ordning der klubbene betaler dommerregningene via nettbank. Betaling må skje innen en uke etter en kamp. 11

12 Fra overskuddet i 2011, ble det gjort følgende avsetninger i balansen: Fair Play Kr Futsal Kr Trener-/lederutdanning Kr Dommerutvikling Kr Kvinnefotball Kr Anleggsutvikling Kr Av dette har styret i 2012 bevilget kr som tilskudd fra Troms Fotballkrets til Fond for anleggsutvikling i Troms Fotballkrets. Kretsstyret oppsummerte og evaluerte kretstinget med følgende viktige saker for oppfølging: a) Tingmiddagen og påfølgende fotballkveld: Videreutvikling av opplegget. b) Deltakelsen på kretstinget: Vi må fortsette å jobbe for å få en ende bedre deltakelse på kretstinget. c) Tingsaker og temasaker: Vi må forsterke temasaken i Få på plass et tema og en eller flere innledere, som samtidig kan gi positiv effekt for deltakelsen på kretstinget. Vi vil fortsatt bruke tinget til å samle klubber innen samme geografiske område for å diskutere felles utfordringer, men dette er en type samlinger/møter som vi også vil prioritere å gjennomføre utenom kretstinget (flere ganger i året). d) Ordningen med betaling av dommerregninger via bank: Følges opp administrativt. e) 7-er fotball for småjenter og smågutter: Betydde i praksis ikke så store forandringer i 2012-sesongen. f) Gruppearbeidet flere lag og flere spillere: Følges opp blant annet gjennom sonevise møter med klubbene. g) Fotballaktivitet i et forebyggende helseperspektiv: Det ble fokusert på samhandlingsreformen på kretstinget, og dette er noe som vi også må bidra til å følge opp sammen med klubbene, og gjerne i samarbeid med idrettsrådene. Fotballens rolle i det forebyggende arbeidet er viktig. h) Sak vedrørende spill for to klubber: Vi følger opp dette i forhold til Norges Fotballforbund. i) Fokus på barnefotball: Vi må legge til rette for god aktivitet i klubbene. Samarbeid med skoleverket er viktig. j) Elektroniske kamprapporter: Følges opp administrativt. Innføres i 2. divisjon kvinner og 3. og 4. divisjon menn. k) Futsal: Positive PR-tiltak på NFFs ting på Lillestrøm. Vi må få flere arrangører av turneringer som spilles i vanlige idrettshaller, til å bytte ball, og forandre fra fotball til futsal. l) Dommerbonus og dommeravgift: På kretstinget ble det tatt opp at mer enn 50 % bør gå direkte tilbake til klubbene. Vi må se på om det skal foreslås forandringer til neste kretsting, og om det er noe vi kan justere allerede i år. m) 3. divisjon avdeling 12: Økonomi/tilskudd til 3.divisjon ble berørt i debatten på NFFs Ting, og et forslag om økt tilskudd ble oversendt NFFs styre. 12

13 n) Dommersaker: Oppfordre klubbene til å kjøre klubbdommerkurs eller rekrutteringsdommerkurs i forkant av aldersbestemte turneringer. Også andre ting som ble tatt opp på kretstinget, følges opp. o) Anleggssaker: Vi følger opp de signalene som kom på kretstinget. Det er viktig å også bygge treningshaller med kunstgress, selv om et forslag om å få dette inn i NFFs Handlingsplan, ikke ble vedtatt på NFFs Ting. p) Spillerutvikling spesielt i Nord-Troms: Straks den nye spiller-/trenerutvikleren er på plass, må vi prioritere å møte klubber og trenere fra Nord-Troms for beslutte hva som skal være veien videre. Spesielt viktig er det at vi får på plass et spillerutviklingstilbud på jentesiden. q) Trenerutdanningstilbud: Vi har en viktig jobb å gjøre i forhold til å få fart på trenerutdanningen igjen. Spesielt det grunnlegende C-lisenskurset. Troms Fotballkrets Hederstegn Troms Fotballkrets Hederstegn for administrativ innsats og tjeneste, ble for 2011 tildelt Johnny Hansen, Lyngen/Karnes IL og Sverre Lennart Isaksen, Tromsø IL. Hederstegnet for idrettslige prestasjoner i 2011 ble tildelt Hans Åge Yndestad, Tromsø IL. Honorære lederstipend Norges Fotballforbunds honorære lederstipend for 2011 ble tildelt Christine Johansen, Havørn UIL og Trond Abelsen IL Foss. Fair Play-prisen Sigmund Wibe-Karlsen, Lyngen/Karnes IL ble tildelt Troms Fotballkrets sin Fair Play-pris for NFFs Fair Play-pris Norges Fotballforbund deler hvert år, sammen med Norsk Tipping og fotballkretsene, ut en Fair Play-pris til en klubb i hver fotballkrets. Fair Play-prisen for 2011 ble tildelt FK Senja og Salangen IF tilsvarende pris for Troms Idrettskrets Hederstegn Etter forslag fra Troms Fotballkrets ble Unni Steinlund fra Furuflaten IL tildelt Troms Idrettskrets Hederstegn for administrativ innsats og tjeneste. Kretsstyrets møter og saker Kretsstyret har i perioden avholdt 11 møter og behandlet 105 saker. Møtene har vært avholdt i Nordkjosbotn, Oslo og Tromsø, samt som telefonkonferanser. Klara Stensvåg har vært kontaktperson i Norges Fotballforbunds styre inn mot styret i Troms Fotballkrets. Ansvars- og oppgavefordeling i styret Styret har hatt følgende ansvars- og oppgavefordeling i forhold til en del sentrale oppgaver: - Skarphallen Fotball AS og Skarphallen Eiendom AS: Øyvind Alapnes - Kretsadministrasjonen: Øyvind Alapnes - Økonomi/budsjett: Øyvind Alapnes og Rune Larsen - Informasjon: Helge Matland og Øyvind Alapnes - Kamp- og serieavvikling: Helge Matland og Ronald Martinsen - Arrangement: Rune Larsen, Anne Birthe Eide og Lene Nymo Trulsen 13

14 - Markedsarbeid: Øyvind Alapnes og Rune Larsen - Samfunnskontakt: Øyvind Alapnes og Otto Alfredsen - Historie, kultur og miljø: Rune Larsen og Helge Matland - Jentefotball: Britt Pedersen, Lene Nymo Trulsen og Anne Birthe Eide - Bredde- og utviklingskomiteen: Britt Pedersen - Spillerutvikling: Helge Matland og Lene Nymo Trulsen - Anleggsutvikling: Ronald Martinsen - Dommerkomiteen: Øyvind Alapnes - Strategidokumentet (inklusive fotball og befolkningsutvikling): Britt Pedersen og Otto Alfredsen - Fair Play: Øyvind Alapnes og Lene Nymo Trulsen - Kretstinget: Øyvind Alapnes - Kamper på Alfheim: Anne Birthe Eide og Rune Larsen - Landsturneringen 2013: Øyvind Alapnes Oppfølging av klubbene Styret har hatt følgende oppfølgingsansvar overfor klubbene (kommunevis fordelt): Svalbard: Øyvind Alapnes Kvænangen: Britt Pedersen Nordreisa: Britt Pedersen Skjervøy: Britt Pedersen Kåfjord: Britt Pedersen Storfjord: Rune Larsen Lyngen: Rune Larsen Balsfjord: Rune Larsen Målselv: Ronald Martinsen Bardu: Ronald Martinsen Salangen Ronald Martinsen Lavangen: Ronald Martinsen Dyrøy: Ronald Martinsen Sørreisa: Otto Alfredsen Lenvik: Otto Alfredsen Tranøy: Otto Alfredsen Berg: Otto Alfredsen Torsken: Otto Alfredsen Karlsøy: Helge Matland Tromsø/Kvaløya: Helge Matland Tromsø/Tromsøya: Anne Birthe Eide Tromsø/fastlandet: Lene Nymo Trulsen Norges Fotballforbunds Ting Øyvind Alapnes representerte Troms Fotballkrets på Norges Fotballforbunds Ting på Lillestrøm i mars Også Klara Stensvåg og Jo Are Vik deltok på NFFs Ting. På Forbundstinget ble Klara Stensvåg og Hans Olav Karde valgt inn i styret i Norges Fotballforbund. Den viktigste saken på NFFs ting var behandlingen av Norges Fotballforbunds Handlingsplan for perioden Denne planen er norsk fotballs viktigste rettesnor for utviklingen de kommende årene. 14

15 Troms Fotballkrets hadde fremmet tre forslag til Norges Fotballforbunds Ting. Vi foreslo følgende endring i Overgangsreglementets 1-1:.. Ingen spiller kan i samme tidsrom spille for to forskjellige klubber som er tilsluttet samme eller forskjellige fotballforbund. Forbundsstyret kan etter søknad dispensere fra dette for yngre spillere, samt at det etter søknad kan gis dispensasjon for at en eller flere fotballkretser kan gjennomføre prøveordninger der aldersbestemte spillere kan spille for to forskjellige klubber i forskjellige klasser... Dette forslaget bygger på vedtak på kretstinget i Vi foreslo i tillegg endring av Overgangsreglementets 5-4 og 9-1 og Kampreglementets 2-13 (2). Sistnevnte forslag vedrørende innbyttere i 2. divisjon kvinner og 4. divisjon menn, ble vedtatt av Forbundstinget. Forbundsstyret har fullmakt til å gjøre endringer i Overgangsreglementet, og etter avtale med Norges Fotballforbund, ble de to forslagene som vedrører Overgangsreglementet, oversendt til behandling i Forbundsstyret. Forbundsstyret har ikke sluttet seg til forslagene. Troms Idrettskrets Ting Øyvind Alapnes, Ronald Martinsen, Lene Nymo Trulsen og Britt Pedersen representerte Troms Fotballkrets på Troms Idrettskrets sitt Ting på Bardufoss i april. Arbeidsutvalget Kretsstyret oppnevnte på sitt første møte et arbeidsutvalg bestående av Øyvind Alapnes, Ronald Martinsen og Lene Nymo Trulsen. Utvalget har i tingperioden behandlet 17 saker. Blant annet protester og sanksjonssaker. En av avgjørelsene i en protest ble anket til NFFs Ankeutvalg, som opprettholdt Troms Fotballkrets sin avgjørelse. En sanksjonssak ble oversendt styret for behandling. Den medførte at et lag ble fratatt tre poeng, med den følge at laget rykket ned en divisjon. Beredskapsplan for krisesituasjoner Det er utarbeidet en beredskapsplan for mulige krisesituasjoner, og et kriseteam med ekstern deltakelse fra Ranil Roche og Hans Erik Schjøth, er etablert. Representasjon i styrer, utvalg, etc. Klara Stensvåg, IF Skarp og Hans Olav Karde, Tromsø IL ble på sist Forbundsting valgt inn i styret i Norges Fotballforbund. Olav Eriksen, Finnsnes IL ble valgt som medlem i NFFs Lovkomite, Stine Schouten, IF Fløya ble valgt inn i NFFs Kontrollkomite, Tor Inge Holm, Lyngen/Karnes IL er med i Klagenemnda for klubblisens og Arild Braathen, Finnsnes IL ble valgt inn i NFFs Valgkomite. Øyvind Alapnes, Finnsnes IL er med i Norges Fotballforbunds breddekomitè. Vibekè Larsen, Tromsø IL er med i NFFs breddedommerutvalg. Arthur Arntzen, TUIL Tromsdalen Fotball er med i NFFs Etiske komite. Klara Stensvåg, IF Skarp er leder i NFFs anleggsutvalg og Hans Olav Karde, Tromsø IL i lederutvalget. 15

16 Representasjon Styret, administrasjonen og andre har i løpet av året vært representert på en rekke tiltak, og vi kan nevne: KM-finaler, andre avgjørende kamper, turneringer, fargerik fotball, etc. Møter med Norges Fotballforbund, andre fotballkretser, etc. Jubileumsarrangement. Møter med kommuner. Kretsadministrasjonen Troms Fotballkrets har i 2012 hatt følgende heltidsansatte personer i kretsadministrasjonen: Jo Are Vik Roald Johansen Kenneth Skoglund Morten Kampevold (engasjement fra til ) Audun Kaspersen (70 % engasjement fram til ) Kontor på Alfheim Troms Fotballkrets har kontorer i Idrettsbygget på Alfheim stadion, og har kontorfellesskap med Troms og Finnmark Mosjons- og bedriftsidrettskrets, Norges Håndballforbund Region Nord, Troms Idrettskrets og Tromsø Idrettsråd. Nåværende leieavtale går ut medio Regnskapsførsel hos Norges Fotballforbund Regnskapet til Troms Fotballkrets blir ført av økonomiavdelingen i Norges Fotballforbund. Dette er tilfellet for alle fotballkretsene. Også regnskapet til Skarphallen Fotball AS føres på Ullevaal. Vi er meget godt fornøyd med denne måten å organisere økonomiarbeidet på, og vil rette en stor takk til Øyvind Müller, Siv Johanne Moen, Kai-Erik Arstad og de andre i NFFs økonomiavdeling. Landslagsspillere Disse spillerne fra klubber i Troms Fotballkrets spilte landskamper for Norge i 2012: Ruben Yttergård Jenssen, Tromsø Ruben Kristiansen, Tromsø Thomas Kind Bendiksen, Tromsø Eline Johansen, Fløya Remi Johansen, Tromsø Thomas Drage, Tromsø Jonas Fundingrud Høylo, Tromsø Mathias Johnsen, Tromsø Guro Pettersen, Fløya Sara Johansen, Fløya Kent-Are Antonsen, Tromsø Marie Dølvik Markussen, Stakkevollan Sandra Simonsen, Bardufoss Ulrik Yttergård Jenssen, Tromsø Mikael Norø Ingebrigtsen, Tromsø Elias Skogvoll, Tromsø Runar Espejord, Tromsø 16

17 Hele 17 norske landslagsspillere fra klubber i Troms Fotballkrets i 2012! I tillegg har våre hederstegninnehavere Morten Gamst Pedersen og Tom Høgli spilt på det norske A- landslaget. Bård Flovik har hatt oppdrag som landslagstrenere i Hege Christensen, Agnar Christensen og Svein Arne Pettersen har også hatt oppgaver knyttet til landslag. Internasjonal instruktør Elin Nicolaisen og Vibekè Larsen har vært med i Norges Fotballforbunds internasjonale instruktørkorps. Skarphallen Fotball AS og Skarphallen Eiendom AS Troms Fotballkrets er engasjert i eiendomsforvaltning og utleie av Skarphallen gjennom to selskap. Skarphallen Fotball AS, som driver utleie av hallen til fotball, og Skarphallen Eiendom AS som er eierselskap for Skarphallen, samt driver uteleie av hallen til andre formål enn fotball. Skarphallen Fotball AS eies 50 % av Norges Fotballforbund og 50 % av Troms Fotballkrets. Skarphallen Eiendom AS eies 50 % av Skarphallen Fotball AS og 50 % av Tromsø kommune. Skarphallen Fotball AS sine representanter i styret til Skarphallen Eiendom AS er Torleif Josefsen (styreleder) og Gunnar Wilhelmsen. Varamedlemmer er Ole Myhrvold og Klara Stensvåg. Tromsø kommune sine styremedlemmer er Grete Ovanger og Bjørn Tore Haugan. Styret i Skarphallen Fotball AS består av styreleder Gunnar Wilhelmsen, styremedlemmene Torleif Josefsen, Klara Stensvåg, Olaf B. Styrvold og Tor Inge Holm, samt varamedlemmene Ole Myhrvold og Øyvind Alapnes. Selskapet avholdt generalforsamling Regnskapet til Skarphallen Fotball AS forelegges kretstinget til informasjon. Regnskapet for Skarphallen Eiendom AS for 2012 er ikke avsluttet. Troms Fotballkrets administrerer både Skarphallen Fotball AS (som vi har gjort fra 1994) og Skarphallen Eiendom AS. Vi har avtalefestet årlige administrasjonstilskudd på kr fra hvert av de to selskapene. Oppgaven med å administrere Skarphallen Eiendom AS ligger klart utenfor de primærområdene som Troms Fotballkrets sine ansatte skal befatte seg med. Planen er derfor å ansette en ny person (deltidsstilling) som kan ivareta disse oppgavene for oss. Vi har engasjert et regnskapsbyrå for å ivareta regnskapsførselen til Skarphallen Eiendom AS. Norges Fotballforbunds økonomiavdeling fører regnskapet til Skarphallen Fotball AS. Aktivitet i Skarphallen Skarphallen disponeres tradisjonelt av fotballen i perioden hvert år, og Skarphallen Fotball AS står for utleien av hallen. Dette selskapet eies 50 % av Norges Fotballforbund og 50 % av Troms Fotballkrets. Troms Fotballkrets administrerer selskapet og utleien av hallen. Når det gjelder perioden på hverdager, samt i helgene i perioden januar-april, er dette så godt som 100 % utleid. Treningstider på hverdager og Grand Cup i helgene. De siste årene har vi også hatt utleie av Skarphallen til fotball i perioden maioktober, og det viser seg å være stor interesse. Det er for øvrig kjøpt inn en hjertestarter, som er plassert i trappeoppgangen til speakerbua i Skarphallen (midt på banen/kontorfløyen). 17

18 Samarbeid mellom Tromsø IL og fotballkretsene i Nord-Norge Tromsø IL og fotballkretsene i Nord-Norge har et godt samarbeid knyttet til utviklingsaktiviteter. Inklusive i dette ligger klubbutvikling, spillerutvikling, keeperutvikling, dommerutvikling og samfunnsengasjement. Tromsø IL ønsker et tettere samarbeid med de øvrige klubbene og med fotballkretsene. Tilbakemeldingene fra klubbene har så langt vært positive. Vi ser for oss at toppfotballen og breddefotballen samarbeider tettere, og at Tromsø IL i større grad deltar og bidrar på de utviklingstiltakene som vi gjennomfører. I tillegg vil Tromsø IL bidra direkte på tiltak ute i klubbene. I løpet av vinteren 2011/2012 gjennomførte Tromsø IL og fotballkretsene i Nord-Norge utviklingsseminar/kunnskapsseminar for Troms Fotballkrets sitt vedkommende på Skjervøy, Lyngseidet og Sjøvegan. SpareBank 1 Nord-Norge og Nordlys har vært samarbeidspartnere for dette prosjektet. Gjennom samarbeidet med SpareBank 1 Nord-Norge som startet opp med engasjementet av Mark Dempsey, ble det i 2012 bidratt med økonomi til spillerutviklingsaktivitet i alle de fire fotball-kretsene i Nord-Norge. For Troms Fotballkrets sitt vedkommende utgjorde dette bidraget kr i Troms Kraft bidro i 2011 og 2012 gjennom sitt samarbeid med Tromsø IL, også med økonomisk tilskudd til arbeidet med dommerutvikling i Finnmark Fotballkrets og Troms Fotballkrets. I nært samarbeid med SpareBank 1 Nord-Norge, Troms Kraft og Tromsø IL har vi også i 2012 invitert klubber til kamper i Tippeligaen på Alfheim Stadion. Til hver kamp har det vært invitert åtte klubber med to ledere fra hver klubb. Disse har fått omvisning og informasjon, samt bevertning på VIP-plass på Alfheim. I tillegg til klubbene, har representanter fra fotballkretsen vært med. Dispensasjonsutvalget Dispensasjonsutvalget har i 2012 bestått av Ulf Christensen, Stakkevollan (leder), Leif-Agnar Pedersen, Storsteinnes og Hugo Fagermo, Bardufoss. I administrasjonen har Audun Kaspersen vært utvalgets kontaktperson. Utvalget har behandlet saker vedrørende aldersdispensasjon og andre former for dispensasjoner fra regelverket knyttet til seriespill. Prøveordningen i seniorklassen med aldersgrense «14 år ved kalenderårets begynnelse» var forventet videreført på NFF-tinget i mars, men så skjedde ikke. Det ble etablert en dispensasjonsmulighet. Denne muligheten videreføres i 2013, men det vil bli vanskeligere å få slike dispensasjoner innvilget. For juniorklassene har vi gitt en generell dispensasjon for bruk av spillere som er 1 år yngre enn aldersbestemmelsen. Toppfotballen Tromsø IL kjempet i toppen av Tippeligaen store deler av sesongen, men endte til slutt som nummer fire. Gjennom Per-Mathias Høgmo sin tid som trener, har laget stabilisert seg i toppskiktet av norsk fotball. Den kontinuiteten som ligger i Agnar Christensens overtakelse som trener, bærer bud om at denne positive trenden skulle ha store muligheter til å fortsette. Også i 2013 er det klart for spill i Europa for Tromsø IL. Selv om resultatet i cupfinalen mot Hødd ble en skuffelse, må en fjerdeplass i Tippeligaen og finaleplass i cupen, kunne betegnes som en sterk sesong. Og så er det svært gledelig at stadig flere unge lokale spillere etablerer 18

19 seg på vårt eget lag i Tippeligaen. Ruben Yttergård Jenssen har etablert seg på A-landslaget, og primo 2013 fikk også Ruben Kristiansen sin debut. Vi gratulerer Guro Pettersen, som første del av sesongen spilte for Fløya, og som endte opp med å komme med landslagsbildet og NM-gull med Stabæk! Tromsdalen hadde en varierende sesong som til slutt dessverre endte med et knepent nedrykk fra Adeccoligaen. Men klubben skal ha stor honnør for å holde på en nordnorsk profil i spillergruppen, og at de gir lokale spillere muligheten. Vi har nok en gang påpekt overfor Norges Fotballforbund at det er uheldig at det settes opp kamper i Adeccoligaen på TUIL Arena på samme tidspunkt som det spilles kamper i Tippeligaen på Alfheim Stadion. Cupfinalen Tromsø IL spilte seg i 2012 fram til sin tredje cupfinale i fotballhistorien. Forventningene til at bragdene fra finalekampene i 1986 og 1996 skulle få sin gjentakelse mot Hødd på Ullevaal Stadion søndag var store. Desto større ble derfor skuffelsen over at det var Hødd som til slutt kunne gå av banen som Norgesmester Det stod 1-1 etter ordinær tid og ekstraomganger, og dermed måtte det straffesparkkonkurranse til for å kåre cupmesteren. I straffesparkkonkurransen var sunnmøringene det dyktigste laget, og vant til slutt 5-3. Kampfakta fra Cupfinalen 2012: Hødd - Tromsø 1-1 (5-3 etter straffesparkkonkurranse) Sted: Ullevaal stadion Tilskuere: Dommer: Kjetil Sælen, Arna-Bjørnar Gule kort: Akeem Latifu og Vegard Heltne Nilsen, Hødd. Saliou Ciss og Thomas Drage, Tromsø Mål: 1-0 Kjell Rune Sellin (62.min), 1-1 Saliou Ciss (87.min) Hødds lag: Ørjan Nyland - Akeem Latifu, Steffen Moltu, Fredrik Klock, Victor Grodås - Fredrik Aursnes (Bendik Torset 119.min), Erik Sandal, Sivert Heltne Nilsen - Vegard Heltne (Andreas Rekdal 85.min), Kjell Rune Sellin (Espen Standal 96.min), Eirik Heltne Tromsøs lag: Benny Lekstrøm - Hans Norbye, Fredrik Björck, Saliou Ciss, Ruben Kristiansen - Thomas Kind Bendiksen (Magnus Andersen 81.min), Kara (Remi Johansen 67.min), Ruben Yttergård Jenssen, Thomas Drage - Aleksandar Prijovic (Ole Martin Årst 53.min), Zdenek Ondrasek I straffesparkkonkurransen scoret Latifu, Nilsen, Helland og Rekdal for Hødd. Årst og Drage scoret for Tromsø. 19

20 Den øvrige seniorfotballen Fløya endte midt på tabellen i 1. divisjon for kvinner. Det satses på unge lokale spillere, og vi tror at dette er fornuftig. Fløya som mange av klubbene i Toppserien og 1. divisjon, men knappe ressurser, og det er viktig å bygge det videre arbeidet på godt samarbeid, lokal forankring og nøktern drift. Heller ikke i 2012 klarte Tromsdalen å komme seg gjennom det trange nåløyet i kvalifiseringsspillet fra 2. til 1. divisjon kvinner. Vi har fortsatt 8 lag i 2. divisjon Finnmark/Troms. Fra vår side er det gikk klart uttrykk for at vi ønsker at denne avdelingen skal utvides til 10 lag for at det sportslige tilbudet skal bli bedre. Inntil videre har vi latt forslaget om en landsdelsdekkende avdeling i Nord-Norge ligge, og mener at en avdeling med lag fra Finnmark og Troms må videreføres. FK Senjas innsats i Fair Play-ligaen (2. divisjon) er det som har imponert oss aller mest i fotballsesongen En fantastisk sesong ble kronet med en 3. plass i konkurranse med mange klubber som er mye mer ressurssterke enn klubben fra Midt-Troms. Jan Tore Bakli har ledet laget over en periode på rundt 10 år, og gradvis bygget et lag som kan hevde seg på et høyt nivå. Finnsnes rykket ned i 3. divisjon etter bare en sesong på nivå tre, mens Tromsø 2 reddet plassen med knapp margin. Både Fløya og Lyngen/Karnes hevdet seg godt i 3. divisjon, men ingen av Troms-lagene kunne hindre Bossekop i å rykke opp i Fair Play-ligaen. Også i 2012 var det bare Troms-lag som rykket ned fra 3. divisjon avdeling 12, og vi konstaterer at lagene fra Finnmark markerer seg godt på dette nivået. Opp fra 4. divisjon kommer Senja 2, Fløya 2 og Finnsnes 2 blir nye lag i 4. divisjon og opp til 5. divisjon kommer Tromsøstudentene, Stakkevollan og Bardu. Vi gleder oss over en økning i antall seniorlag i Troms Fotballkrets. Ungdomsfotball Vi registrerer en vekst i antall ungdomslag også fra 2011 til Tallene inkluderer futsal, der vi for første gang har hatt seriespill for ungdom. I klassene for småjenter og smågutter har vi en dreining fra 11-er til 7-er fotball, noe som er i tråd med det vedtaket kretstinget gjorde i er fotball og 9-er fotball for ungdom vil komme for fullt i hele fotball-norge, og blir de primære spillformene i de yngste årsklassene for ungdom. Dessverre var det ikke nok lag til seriespill for junior kvinner i 2012, men fire lag deltok i kvalifiseringen for NM. I forkant av sesongen 2011 presenterte vi «sesongdokument» for de ulike aldersklassene - både for senior og ungdom. Disse dokumentene inneholdt en samling av alle relevante opplysninger om kampoppsett, regelverk, etc. Dessverre fikk vi ikke oppdatert «sesongdokumentene» for Vi oppfatter at det er ønskelig at vi får dette på plass for 2013-sesongen. 20

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 201. Troms Fotballkrets 3. kretsting 1. -.02.201 Rica Grand Hotel Tromsø

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 201. Troms Fotballkrets 3. kretsting 1. -.02.201 Rica Grand Hotel Tromsø TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 201 Troms Fotballkrets 3. kretsting 1. -.02.201 Rica Grand Hotel Tromsø )RWR $UQH 7HLJHQ )UDPWLG L 1RUG INNHOLDSFORTEGNELSE Program for kretstinget. 4 Saksliste for kretstinget.

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS. Tromsø, 23.12.13 INNKALLING TIL TROMS FOTBALLKRETS TING 2013

TROMS FOTBALLKRETS. Tromsø, 23.12.13 INNKALLING TIL TROMS FOTBALLKRETS TING 2013 TROMS FOTBALLKRETS Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø Kontor: Idrettens Hus Tromsø, Alfheim stadion, 9007Tromsø Telefon: 77 61 07 50. Telefaks: 77 61 00 55 E-post: troms.fotball@fotball.no Internett:

Detaljer

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status Til klubbene i Telekiosken Futsal Liga 2009/10 11. nov. 2009 Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status (NFF) vil med dette gi en kort orientering og status om NFFs futsalsatsing. Futsal

Detaljer

Troms Fotballkrets Ting 16.-17.02.13 TROMS FOTBALLKRETS PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2012. Troms Fotballkrets` 38. kretsting 16.-17.02.

Troms Fotballkrets Ting 16.-17.02.13 TROMS FOTBALLKRETS PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2012. Troms Fotballkrets` 38. kretsting 16.-17.02. Troms Fotballkrets Ting 16.-17.02.13 TROMS FOTBALLKRETS PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2012 Troms Fotballkrets` 38. kretsting 16.-17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø www.fotball.no/kretser/troms Protokoll fra

Detaljer

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd disponeres slik: Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner:

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS. Tromsø, INNKALLING TIL TROMS FOTBALLKRETS TING 2016

TROMS FOTBALLKRETS. Tromsø, INNKALLING TIL TROMS FOTBALLKRETS TING 2016 TROMS FOTBALLKRETS Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø Kontor: Idrettens Hus Tromsø, Alfheim stadion, 9007 Tromsø Telefon: 77 61 07 50. E-post: troms.fotball@fotball.no Internett: www.fotball.no/kretser/troms

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER

TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER Søknadsfristene er identisk med fristen for å melde på lag i de ulike klassene: For seniorlag og ungdomslag i fotball 15.01

Detaljer

FORSLAG TIL AVDELINGSOPPSETT BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) FOR SESONGEN 2013 VERSJON

FORSLAG TIL AVDELINGSOPPSETT BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) FOR SESONGEN 2013 VERSJON TROMS FOTBALLKRETS FORSLAG TIL AVDELINGSOPPSETT BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) FOR SESONGEN 2013 VERSJON 02.04.13 LILLEGUTTER 12 ÅR: Burfjord Nordreisa 1 Nordreisa 2 Nordreisa 3 Skjervøy Hvit Team Kåfjord Blå

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS. Tromsø, INNKALLING TIL TROMS FOTBALLKRETS TING 2017

TROMS FOTBALLKRETS. Tromsø, INNKALLING TIL TROMS FOTBALLKRETS TING 2017 TROMS FOTBALLKRETS Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø Kontor: Idrettens Hus Tromsø, Alfheim stadion, 9007 Tromsø Telefon: 77 61 07 50. E-post: troms.fotball@fotball.no Internett: www.fotball.no/kretser/troms

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2015 PÅMELDING AV LAG INNEN 15.01.15

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2015 PÅMELDING AV LAG INNEN 15.01.15 TROMS FOTBALLKRETS Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø. Kontor: Idrettens Hus Tromsø, Idrettsbygget på Alfheim Stadion. Telefon: 77 61 07 50. E-mail: troms.fotball@fotball.no Internett: www.fotball.no/kretser/troms

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2017 PÅMELDING AV LAG INNEN

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2017 PÅMELDING AV LAG INNEN TROMS FOTBALLKRETS Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø Kontor: Idrettens Hus Tromsø, Alfheim stadion, 9007 Tromsø Telefon: 77 61 07 50. E-post: troms.fotball@fotball.no Internett: www.fotball.no/kretser/troms

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2018 PÅMELDING AV LAG INNEN

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2018 PÅMELDING AV LAG INNEN TROMS FOTBALLKRETS Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø Kontor: Idrettens Hus Tromsø, Alfheim stadion, 9007 Tromsø Telefon: 77 61 07 50. E-post: troms.fotball@fotball.no Internett: www.fotball.no/kretser/troms

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Kjøreplan kretstinget 2017

Kjøreplan kretstinget 2017 Tingsaker Sunnmøre Fotballkrets Lørdag 9. desember 2017 Dagsorden Forretningsorden Innkomne forslag Forslag til budsjett Forslag fra valgkomiteen Bla om Kjøreplan kretstinget 2017 Dette er en foreløpig

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer.

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer. SØKNADSSKJEMA for arrangement av cuper og turneringer www.fotball.no/turneringer Inneholder også: - gjeldende regler og retningslinjer for arrangører Norges Fotballforbund Oppdatert januar 2007 Gjeldende

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

TRØNDELAG FOTBALLKRETS. KLUBBFORUM Mars 2015

TRØNDELAG FOTBALLKRETS. KLUBBFORUM Mars 2015 TRØNDELAG FOTBALLKRETS KLUBBFORUM Mars 2015 Program 18.00 Velkommen Innledning ved Kretsstyret og siste nytt fra bl.a Forbundstinget og Kretstinget 18.20 Kretsadministrasjonens faste bolk - Seriematrisen

Detaljer

Invitasjon til sesongen 2016 for barn, ungdom og senior (7-er)

Invitasjon til sesongen 2016 for barn, ungdom og senior (7-er) Til klubbene i Hordaland Fotballkrets Bergen 8.12.2015 Invitasjon til sesongen 2016 for barn, ungdom og senior (7-er) Hordaland Fotballkrets inviterer klubbene til fotballsesongen 2016. Fristen for påmelding

Detaljer

Oversikt over enkelte endringer som følge av vedtak på Forbundstinget 2010

Oversikt over enkelte endringer som følge av vedtak på Forbundstinget 2010 RUNDSKRIV NR. 11/10 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsalliga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Velkommen til fotballsesongen 2016

Velkommen til fotballsesongen 2016 Nyheter og viktig informasjon foran fotballsesongen 2016 1 Velkommen til fotballsesongen 2016 Dette informasjonsskrivet fra Østfold Fotballkrets gir våre klubber viktig informasjon om nyheter og endringer

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

Velkommen til fotballsesongen 2015

Velkommen til fotballsesongen 2015 Nyheter og viktig informasjon foran fotballsesongen 2015 1 Velkommen til fotballsesongen 2015 Dette informasjonsskrivet fra Østfold Fotballkrets gir våre klubber viktig informasjon om nyheter og endringer

Detaljer

Troms Fotballkrets 2011/2012

Troms Fotballkrets 2011/2012 Strategidokument Troms Fotballkrets 2011/2012 Vedtatt av styret i Troms Fotballkrets i oktober 2011 1 NFFs visjon: Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. Troms Fotballkrets: Visjon, verdier

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

TIL KLUBBENE 4. desember 2012. Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er

TIL KLUBBENE 4. desember 2012. Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er TIL KLUBBENE 4. desember 2012 Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er Hordaland Fotballkrets inviterer klubbene til ny fotballsesong. Påmelding og godkjenning av lag foretas

Detaljer

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 NFF Trøndelag Trondheim www.fotball.no/trondelag Besøksadresse: Lerkendal Stadion, 7031 TRONDHEIM Tlf 73821460 Fax 73821470 Trøndelag

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS AVDELINGSOPPSETT BARNEFOTBALL 2014. Lillejenter 11 år: Lillejenter 12 år: Avdeling 1:

TROMS FOTBALLKRETS AVDELINGSOPPSETT BARNEFOTBALL 2014. Lillejenter 11 år: Lillejenter 12 år: Avdeling 1: TROMS FOTBALLKRETS AVDELINGSOPPSETT BARNEFOTBALL 2014 Lillejenter 11 år: Tromsdalen J03 Ulfstind Tromsø J03 Rød Kvaløya J01 Sort Blåmann J03 (5-er) Hamna J03 Stakkevollan Tromsø J03 Hvit Kvaløya J03-3

Detaljer

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 TGTKs Kretsting 2017 04. mars 2017 Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 Troms Gymnastikkog Turnkrets ÅPNING Tinget ble åpnet kl 09:40 av Trond Evertsen, som ønsket

Detaljer

Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund Sartor trakk laget 11.03.15.

Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund Sartor trakk laget 11.03.15. PLAYOFF I SKIEN 14.-15.03.15 Følgende lag er klare for Playoff i Skien 14.-15.03.15: Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund

Detaljer

Dagsorden for NFFs ledermøte 2.-3. mars 2007

Dagsorden for NFFs ledermøte 2.-3. mars 2007 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden... 3 2.1. Forretningsorden...

Detaljer

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT I oktober 2014 foretok forbundsstyret en del justeringer i «Breddereglementet» som ble vedtatt første gang på forbundstinget i mars 2014. Breddereglementet gjelder

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Til medlemmer i Tiller idrettslag Tiller 30. april 2016 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Tid: 24. mai 2015, kl 19.00. Sted: Tonstad skole Tiller idrettslag innkaller med dette

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS. Postboks 12, 9251 Tromsø Telefon 776 10750 E-post: troms.fotball@fotball.no. Til aktuelle klubber Tromsø, 16.03.

TROMS FOTBALLKRETS. Postboks 12, 9251 Tromsø Telefon 776 10750 E-post: troms.fotball@fotball.no. Til aktuelle klubber Tromsø, 16.03. Til aktuelle klubber Tromsø, 16.03.15 (klubbene MÅ levere kopi av innkallinga til de uttatte spillerne og deres klubbtrenere) Kretsturnering for gutter og jenter 1999-2001 Alfheim 27.03 29.03 Troms Fotballkrets

Detaljer

Tingsaker. Sunnmøre Fotballkrets 3. desember Dagsorden. Forretningsorden. Innkomne forslag. Forslag til budsjett. Forslag fra valgkomiteen

Tingsaker. Sunnmøre Fotballkrets 3. desember Dagsorden. Forretningsorden. Innkomne forslag. Forslag til budsjett. Forslag fra valgkomiteen Tingsaker Sunnmøre Fotballkrets 3. desember 2011 Dagsorden Forretningsorden Innkomne forslag Forslag til budsjett Forslag fra valgkomiteen Bla om Kjøreplan kretstinget 2011 Dette er en foreløpig kjøreplan

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00

Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00 Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00 Fotballaget FART ønsker alle velkommen til GLA'FOTBALL på Fartbana for 34. gang! Velkommen til Fart! Hei alle fotballvenner! Vi er klare

Detaljer

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 Lørdag 23.april Kunnskapsparken, Finnsnes Sakliste: Lørdag 23.april kl.10.00 15.30 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Godkjenne de frammøte representantene Godkjenne innkalling, sakliste

Detaljer

Informasjon vedrørende fotballsesongen 2014

Informasjon vedrørende fotballsesongen 2014 Informasjon vedrørende fotballsesongen 2014 Innføring av 9 er fotball Aldersklasser og spillformer Innføring av divisjonssystem G19 Viktige datoer fram mot sesongen 2014 Dette informasjonsskrivet fra Østfold

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 12. NOVEMBER 2013

PROTOKOLL STYREMØTE 12. NOVEMBER 2013 Vestfold Fotballkrets Postboks 16, 3249 Sandefjord Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord vestfold@fotball.no http://www.fotball.no/vestfold PROTOKOLL STYREMØTE 12. NOVEMBER 2013 Sandefjord 13.11.13 Til stede:

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

ABC Lagledere ungdomsfotball

ABC Lagledere ungdomsfotball ABC Lagledere ungdomsfotball HOLDNINGER OG FAIR PLAY Egen paragraf i breddereglementet om Fair play nytt fra 2015 * Hva gjør din klubb i forhold til Fair play arbeid? Er din klubb en Fair Play klubb? Lagleder/treners

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Norges Volleyballforbund Region Agder Protokoll Regionsting 9. mai 2017 Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Tilstede på tinget 2017: Fra klubbene: Dag Roalkvam, Farsund IL Jens Olav Rydningen, Froland

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Sakliste Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Sakliste Åpning av OIKs ting Sak nr. 1 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Sak nr. 5

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2016

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2016 TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2016 Foto: Thomas Brekke Sæteren, NFF Troms Fotballkrets 42. kretsting 18.-19. februar 2017 Scandic Grand Tromsø Vi samarbeider med idretten SCANDIC GRAND TROMSØ HOTELLET I HJERTET

Detaljer

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde Regionsting 2017 Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 Idrettssenteret, Molde Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. Sak 3

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND

NORGES IDRETTSFORBUND Bodø idrettsråd m Organisasjonsledd i NORGES IDRETTSFORBUND PROTOKOLL Årsmøtet 2017 Dato: 26. april 2017 Sted: Idrettens Hus Tid 19:00 21:45 PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Østfold Fotballkrets sin visjon er: Gjennom Fair Play skape mer og bedre fotballaktivitet Østfold Fotballkrets gjør NFFs Handlingsplan for perioden 2009 2011 gjeldende

Detaljer

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Styrets sammensetning : Leder : Edvard Repstad : Rita Myrnes : Helge Vollen : Terje Pettersen : Janne Veel : Glenn Nesheim Sekretær / daglig leder (ikke stemmeberettiget)

Detaljer

SpareBank 1 Østlandet FART CUP

SpareBank 1 Østlandet FART CUP SpareBank 1 Østlandet FART CUP Søndag 10. september 2017 kl. 10.00 Fotballaget FART ønsker alle velkommen til GLA'FOTBALL på Fartbana for 36. gang! Velkommen til Fart! Hei alle fotballvenner! Vi er klare

Detaljer

MODUL 3 BANEN VI SPILLER PÅ

MODUL 3 BANEN VI SPILLER PÅ MODUL 3 BANEN VI SPILLER PÅ BANEN VI SPILLER PÅ Loven og reglementene Alle ledere trenger kunnskap om aktuelle lover og reglementer Norsk lov setter den aller ytterste rammen for all idrettslig aktivitet

Detaljer

UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011!

UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011! Til kretser og klubber! 29/4-2011 UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011! UEFA har i brev til all nasjonale Fotballforbund rettet oppmerksomheten mot det de betrakter som en meget

Detaljer

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2017. Årsmøtet avholdes i idrettsrådets lokaler, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt 58, Stavanger - mandag

Detaljer

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Styret i Fotballgruppa har i 2013 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Utdanning: Sportslig leder: Materialforvalter: Ansvarlig Barn: Ansvarlig Ungdom: Ansvarlig Voksen:

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Agenda. FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Fotball.no. Regler og retningslinjer. Fair Play

Agenda. FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Fotball.no. Regler og retningslinjer. Fair Play Agenda FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Spillerregistrering og forsikring Spilleroverganger og spilleberettigelse Kamprapportering Fotball.no Terminlister Lov og Reglement Nyheter Regler og retningslinjer

Detaljer

Til spillere og deres klubber

Til spillere og deres klubber Til spillere og deres klubber 3. apr. 2012 INFORMASJON OG PROGRAM FOR STATOIL REGION Region 1 Statoil Region er et tiltak for de presumptivt beste spillerne i regionen i alderen 13-16 år på det tidspunktet

Detaljer

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Det blir årsmøte i kantinen på International School of Stavanger (ISS). Alle foreldre og medlemmer er velkommen. Medlemmer

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE

KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE Innhold Side Kretskontingent 2 Klubbregistrering (Fiks) 2 Serietilbud og aldersgrenser 3 Lagspåmelding 4 Basis Spilledager 5 Serieavgifter 6 Klubbavgift til dommerutvikling

Detaljer

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 For alle klasser gjelder at alle kamper skal være avviklet innen siste fastsatte spilledato i spilleplan for den enkelte avdeling. Kamper som spilles etter

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 1 av 10 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Innhold: - Sesongen 2013 - Kamprapporter - Kampreglement - Forsikringer - Fair Play - Eventuelt - spørsmål

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Årsmøte Rælingen fotballklubb

Årsmøte Rælingen fotballklubb Årsmøte Rælingen fotballklubb Sted: Klubbhuset Marikollen Tid: 15. februar kl 18.00 AGENDA 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av fremmøtte medlemmer 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

Oslo Fotballkrets Informasjonsmøte for sesongen 2014 Onsdag 9. april

Oslo Fotballkrets Informasjonsmøte for sesongen 2014 Onsdag 9. april Oslo Fotballkrets Informasjonsmøte for sesongen 2014 Onsdag 9. april Program 18.00-18.10 Velkommen v/daglig leder Tore 18.10-19.30 Vedtak fra Forbundstinget 2014 v/tiitu 19.30-19.45 Pause 19.45-20.30 Elektroniske

Detaljer

NYTT OG NYTTIG FOR DOMMERE 2015

NYTT OG NYTTIG FOR DOMMERE 2015 NYTT OG NYTTIG FOR DOMMERE 2015 Nytt fra dommerkomiteen Komiteen 2015: Arnor Dingen (leder) Trond Johannessen Birger Vik Petter Toppe Kai Erik Steen Eli Haugen (sekretær ) (C) T. Gausemel Dommerkomiteens

Detaljer

Troms Gymnastikk- og Turnkrets

Troms Gymnastikk- og Turnkrets Troms Gymnastikk- og Turnkrets Stiftet 1921 TILSLUTTET: NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND PROTOKOLL FRA TROMS GYMNASTIKK- OG TURNKRETS' TING 2014/2015 LØRDAG 5. MARS 2016 Radisson Blue Hotel Tromsø ÅPNING

Detaljer

REGIONSTING 11. mai 2014

REGIONSTING 11. mai 2014 REGION MØRE OG ROMSDAL REGIONSTING 11. mai 2014 IDRETTSSENTERET, MOLDE KL 13:00 Regionstyret Medlemsklubber NVBF Region Møre og Romsdal Valgkomité NVBF Region Møre og Romsdals administrativ ansatt NVBFs

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Til alle klubbene og komiteer i,

Til alle klubbene og komiteer i, BERGEN KRETS Til alle klubbene og komiteer i, Bergen 19.02.2009 Bergen Bowlingkrets, Norges Bowlingforbund, og Hordaland Idrettskrets KRETSTING 2009 -------------------------- Vi viser til tidligere innkalling

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget

2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget 2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget Innledning Tinget i 2012 behandlet følgende forslag fra Eidsvold Idrettsforening: < Forbundsstyret nedsetter innen sommeren 2012 et bredt sammensatt

Detaljer

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2013 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2013 Ungdom 13-19 år INFORMASJON HØSTSESONGEN 2013 Ungdom 13-19 år SERIESPILL OG BESTEMMELSER OM SLUTTSPILL Gutter 13 Gutter 14 Gutter 16 Gutter 19 Jenter 13 Jenter 14 Jenter 16 Jenter 19 Fotballkretsens hjemmeside: Kampendringer

Detaljer

PROTOKOLL. Troms idrettskrets ting 2016 NORGES I DRETTSFORBUND. Troms idrettskrets ~ ~ APRIL KUNNSKAPSPARKEN FINNSNES

PROTOKOLL. Troms idrettskrets ting 2016 NORGES I DRETTSFORBUND. Troms idrettskrets ~ ~ APRIL KUNNSKAPSPARKEN FINNSNES NORGES I DRETTSFORBUND Troms idrettskrets ~ ~ - 0Q9 Troms idrettskrets ting 2016 23. APRIL KUNNSKAPSPARKEN FINNSNES PROTOKOLL TINGET ÅPNET LØRDAG 23. APRIL KL. 10.00 Sak 1: Godkjenne de frammøtte representantene

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl. 18.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer