Årsberetning Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl Stiftet 27. januar Org. nr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr."

Transkript

1 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl Stiftet 27. januar Org. nr

2 2 Årsberetning 2011

3 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl Saksliste: 1) Godkjenning av innkalling og saksliste 2) Valg av møteleder og referent 3) Valg av to personer til å underskrive protokoll 4) Styrets beretning for ) Revidert regnskap 6) Innkomne forslag 7) Skiklubbens medlemskontingenter 8) Budsjett for ) Skiklubbens organisasjonsplan 10) Kontrollkomiteens erklæring 11) Valg Valgkomiteens forslag fremlegges på årsmøtet. Årsberetning

4 Sak 4) Styrets årsberetning Styret og administrasjon 2011 På ordinært årsmøte på Skistua den 14. mars 2011 ble følgende styre valgt: Leder Nelly Maske Styremedlemmer Gunn Kari Hygen Anne Sophie Hunstad Eli Ystad Gaute Myhre Just A Swensen Kjell Skarholt Skiinstruktørene Bymarkveteranene Varamedlemmer Randi Gilberg Hjelm-Hansen Lars Henrik Hegrenæs Revisor Knut H Eriksen Klubben har hatt følgende administrasjon: Generalsekretær / Daglig leder: Sverre Hosen og Gry Haug Binde Forretningsfører, samt ansvarlig for medlemsregisteret første halvår: Per Vinje Kontorrassistent: Rønnaug Mølmen Gråkallen Skisenter: Rikard Ottesen Gråkallen Skileik: Marthe Gjestland Rådet Mette Vestli, leder Fridtjof Anderssen Halfdan Carstens Kjetil Lehn Janicke Bratt Elvestad Kristin Svendsen Kjell Arne Thorvaldsen Gunhild Hoff Stuan Hans Petter Wollebæk Jan Pedersen Carl Petter Brun Pål Arne Winsnes Per Eriksen Arve Hamar Jørn K. Skarholt Annemona Grann Kontrollkomiteen Vegard Stuan, leder Kristin Senderud Storli Tormod Anders Sletten Valgkomité Per Eriksen, leder Janicke Bratt Elvestad Truls Gjestland 4 Årsberetning 2011

5 Styremøter Det er i perioden holdt 10 styremøter. Foruten styrerepresentantene og varamenn innkalles leder i Rådet og daglig leder til styremøtene. De sistnevnte har tale-, men ikke stemmerett. Noen av sakene som har vært til behandling i løpet av 2011 er: Drift av klubben og dens aktiviteter Regnskap, nytt regnskapsbyrå Ansettelse av ny Daglig Leder Omlegging av klubbens administrative rutiner Skistua og Stiftelsen Skistua Gråkallen Vinterpark, Lille Gråkallen Samarbeidet med Trondheim kommune Samarbeid fylkeskommunen og offentlige etater Samarbeid med andre lag og organisasjoner med tilknytning til marka Medlemsverving Trondheim Skiskole Oppgradering av Skiklubbens lokaler Strategi- og kommunikasjonsplan Utarbeidelse av rutiner og retningslinjer for gjennomføring av klubbens aktiviteter Årsberetning 2011 I 2011 vil vi spesielt trekke fram arbeidet med Gråkallen Vinterpark som har vært en prioritert sak som også vil bli viktig i Administrasjon Sverre Hosen har vært fast ansatt som generalsekretær frem til Per Vinje var forretningsfører og ansvarlig for medlemsregisteret den samme perioden. Gry Haug Binde ble ansatt som daglig leder fra og med Rønnaug Mølmen har bistått administrasjonen ved fravær/ ferieavvikling samt ved gjennomføring av våre arrangement. Det er stor aktivitet ved kontoret, vinter som sommer. Kontoret er betjent mandag til fredag, med offisiell åpningstid fra kl kl Aktivitetsmengden i Skiklubben er fortsatt økende, med enkelte nye tiltak i tillegg til utvidelse og forbedringer av eksisterende. Vår oppfyllelse av Skiklubbens formålsparagraf blir stadig bedre å arbeide for skiidrettens utbredelse og for allmennhetens ski- og turinteresse. Dette gjelder også for vår målsetting om å få alle på tur. Stadig flere Trondheimere bruker marka gjennom hele året. Skiklubbens kontor fungerer som et nav for Bymarka og Trondheims øvrige markaområder. Hit kommer det daglig spørsmål om drift av markaområdene, hyttenes åpningstider, løypekjøring, vær og føreforhold etc. Fra kontoret drives klubbens hjemmeside, og om vinteren er det daglig oppdatering av føremeldingen. Rådet På generalforsamlingen 2010 ble Representantskapet vedtatt omdannet til et rådgivende organ bestående av 16 ressurspersoner fra ulike områder innenfor Skiklubben og i samfunns- og næringslivet for øvrig. I tillegg møter styret/ ledere for kommitéer og utvalg. Det har i perioden vært avholdt fire rådsmøter. Medlemmer av rådet har bidratt i medlemsverving og informasjonsvirksomhet. Rådet har i perioden videreført arbeidet med kommunikasjonsstrategi som ble påstartet i februar 2011 med bistand på dugnadsbasis fra kommunikasjonsrådgiver Bjørg Bruset, Appareo Kommunikasjon. Arbeidet med kommunikasjonsstrategi synliggjorde klubbens behov for en utviklingsstrategi, som ble tatt frem i samarbeid mellom styre og råd og som nå preger klubbens aktivitet. Rådet har kompetansemessig gode forutsetninger for å bidra til Skiklubbens strategiske utvikling. Rådet fremstår imidlertid som et stort organ med mer enn tjue medlemmer som hver for seg har tette timebøker, og det har vist seg vanskelig å ivareta tilstrekkelig kontinuitet fra møte til møte. Rådet anbefaler derfor at årsmøtet reduserer organets størrelse, og at formålet innrettes mot strategi, utvikling og nettverksbygging. Økonomi TSK leverte i 2011 et negativt resultat i ,39. Underskuddet kommer som følge av ekstraordinære lønns- og personalkostnader. Ut over disse ekstraordinære kostnadene er styret tilfreds med resultatet og mener klubbens økonomistyring er god. Klubbens inntekter består i hovedsak av medlemskontingent, sponsorstøtte, inntekter fra skikurs og offentlige tilskudd. Under er disse områdene nærmere beskrevet. Årsberetning

6 Medlemsutvikling Medlemsmassen har hatt en jevn økning de siste årene. I 2011 hadde klubben en inntekt fra medlemskontingent på kr som er den høyeste i klubbens historie. Pr står vi med totalt 5300 medlemmer, en økning på 700 medlemmer, eller 15 % i løpet av Styret er godt fornøyd med det arbeidet som er gjort gjennom året for å øke medlemsmassen og vil sette ytterligere fokus på dette i Med siste års vekst er vi halvveis mot målet på medlemmer. Utvikling i antall medlemmer fordelt på type medlemskap Totalt ant. medlemmer Familiemedlemmer Enkeltmedlemmer BU-medlemmer Medlemskapsutvikling (tall for alle år pr. januar) 6 Årsberetning 2011

7 Sponsorer og tilskudd fra det offentlige Skiklubbens hovedsponsorer har i 2011 vært; I K Lykke Drift AS med Bunnpris, SpareBank1SMN og Adresseavisen. Utover dette har Skiklubben samarbeidsavtaler med flere bedrifter. Mange av disse har støttet Skiklubben gjennom årtier. I 2011 var dette Falkanger Sko AS, Axel Bruun Sport AS, Kjeldsberg Kaffebrenneri AS, Nonstop Reklamebyrå AS, MX-sport AS, Maskegruppen AS, Trykkpartner Grytting AS. Nye samarbeidspartnere i år er Prima AS og Motor- Trade AS. Sponsorinntektene var samlet på kr i Fra Trondheim kommune, - kommunaldirektør for kultur og næring har Skiklubben mottatt drifts og aktivitetsstøtte. Det søkes hver vår om støtte, og det er Trondheim Idrettsråd som behandler søknadene. I 2011 ble vi tildelt kr Markedsføring av klubben Medias dekning er meget god PR for Trondhjems Skiklub, og den er med på å sette krav til kvaliteten på det vi gjennomfører. Vi takker Adresseavisen, Byavisa, NRK radio og tv, adressa.no, Radio Adressa, Bydelsmagasinet og bydelsavisenefor deres presseomtale av Trondhjems Skiklub i året som er gått. (Faksimile fra Adresseavisen ) Støtte fra Norges Idrettsforbund er fordelt etter medlemstall og avdelinger, og var i 2011 på kr I tillegg kommer momskompensasjon på kr , som totalt gir et tilskudd på kr Fra Grasrotandelen i Norsk Tipping har vi i 2011 mottatt kr Samarbeidspartnere Skiklubben har et tett samarbeid med Trondheim kommune. Dette gjelder spesielt Idrett og friluftsliv (IF) og Trondheim Bydrift avd. idrett, park og skog, når det gjelder praktiske forhold i marka. I tillegg til løpende kontakt gjennom hele året, spesielt med hensyn til løypepreparering og det arbeidet som Bymarkveteranene utfører, holder vi også mer formelle møter for å sikre godt samarbeid med kommunen.. Kommunens løypekjørere er en annen gruppe vi har meget godt samarbeid med. Det gjelder også brøytemannskapet og annet personell fra Trondheim Bydrift. De yter en stor og kjempegod service for byen sin. Vårt samarbeid med Trondhjems Turistforening gjennom Til Topps fungerer godt. Også samarbeidet med BSK under Markatrimmen har vært meget vellykket. Røde Kors sitt vaktmannskap har vi også en god dialog med. Etter brannen i Røde Kors Hytta i desember 2010 har de gjennom sesongen 2011 hatt tilhold på Skistua. (Faksimile fra Adresseavisen ) Skiklubbens hjemmesider er meget godt besøkte. Føremeldingene våre har mange faste lesere og flere av byens skiklubber har lagt direkte link til vår føremeldingsside. Ragnar Aarø har vært Web-ansvarlig, og Nils Morten Nilsen assisterer jobben med hjemmesidene. Vårt web-kamera er attraktivt og gir våre brukere til en hver tid oppdatert info om temperatur samt vindforhold på Skistua. Den daglige driften besørges av klubbens kontor. Årsberetning

8 Friluftsliv Bladet Friluftsliv med Trondhjems Skiklub sine egne medlemssider er et meget populært tiltak for våre medlemmer. I bladet søker vi å presentere bredden av klubbens aktiviteter samt spre informasjon til våre medlemmer. Bladet kom også i 2011 ut med 6 nummer. Vi prøver gjennom disse å gjenspeile klubbens aktiviteter i henhold til årstiden, for å synliggjøre hva som skjer på det aktuelle tidspunkt. Gjennom 2011 har vi hatt mange bidragsytere til medlemsbladet. Vi takker hver og en for innsatsen. Hovedansvaret for produksjonen ligger hos daglig leder. Oppsett og redigering gjøres av redaksjonen i Friluftsliv. Stoff og ideer til bladet mottas med takk. Send oss bilder, tips om turer og gode historier fra marka. Dagens Løype 2011 Dagens Løype ble i 2011 arrangert for 46. gang med 17 løyper i programmet. Dagens løype støttes av både våre hovedsponsorer, samarbeidspartnere og en del annonsører, samt Trondheimsregionens Friluftsråd. Aktiviteten får stadig flere brukere og er meget populært. Litt variasjoner er det fra løype til løype, avhengig av hvor løypene går. På gode skidager er det et sted mellom 2000 og 4000 skiløpere ute. Nyttårsaften har det vært mer enn 2000 ute i løpet av fire formiddagstimer. Dagens Løype heftet er meget populært og trykkes i 6000 eksemplarer. Medlemmene mottar heftet i posten, sponsorer og samarbeidspartnere får til utdeling blant ansatte og resten deles ut ved hyttene og hos bla Axel Bruun Sport AS, byens biblioteker og SpareBank1SMN. Adresseavisen trykker løypekartet og beskrivelsen i avisen. Bydelsmagasinet, som dekker sydlige Trondheim, har også trykket beskrivelser og kart for løypene denne sesongen. Takk til alle samarbeidsklubber og deres frivillige, som sammen med frivillige i Skiklubben har merket løypene gjennom sesongen. meget populære, mange store og små sankere kom med sine resultater for ettersyn og gjennomgang. Avslutningen på Søndagsturen ble markert med kaffe og boller ute ved Fjellseter kapell. Adresseavisen dekker Søndagsturen med å gjengi helgas kart og rutebeskrivelse på siden som dekker friluftsliv. Bydelsmagasinet, som dekker sydlige Trondheim, dekket alle turene gjennom hele sommeren med både kart og beskrivelser. Ved å følge turene blir man godt kjent med de utrolige flotte og mangfoldige turmulighetene vi har i området rundt Trondheim. Takk til alle i Skiklubben, som var med på merkingen av turene. Søndagsturen Søndagsturen ble i år gjennomført for niende gang, og er fortsatt like populær. Åpningshelga ble tradisjonen tro markert med stands i Ringvebukta søndag 22. mai. Også i år sponset Trønderbakeriet oss med boller og Kjeldsberg stilte med kaffe. I 2011 arrangerte vi sammen med Norges sopp- og nyttevekstforbund syv soppkontroller i høstsesongen, dvs en kontroll ved hver tur i soppsesongen. Soppkontrollene er Til Topps For niende år på rad arrangerte vi Til Topps. Det er et tiltak som har blitt meget populært, og som har fått mange turgåere til å søke turer i høydene rundt Trondheim. Til Topps er et samarbeidsprosjekt mellom Trondhjems Turistforening og Trondhjems Skiklub, og vi er meget godt fornøyd med oppslutningen rundt tiltaket. I 2011 var Gråkallen Panorama, Jervfjellet, Storheia, Vassfjellet, Solemsvåttan, Liaåsen og Ladehammeren mål for turene. 8 Årsberetning 2011

9 Også i 2011 markerte vi åpningen og avslutningen av sesongen med å bemanne noen av toppene. I år ble det åpning 8.mai i strålende vårvær med fortsatt godt skiføre. På Elgsethytta Panorama hadde vi besøk av turgåere de fleste med ski på beina. På Gråkallen Panorama hadde vi besøk av rundt 120 turgåere, som alle nøt godværet denne flotte vårdagen. Årets avslutning ble i år markert søndag 3.oktober. Onsdagtrimmere fra Trondhjems Skiklub bemannet Gråkallen. En stor takk til de frivillige som stilte opp. i forbindelse med skoleskidager. Gråkallen Skisenter er pr dags dato à jour med pålegg og godkjent for drift. Anlegget har også for sesongen 2011 mottatt driftstøtte fra Trondheim Kommune. En stor takk til Rikard og Andre Ottesen som muliggjør driften av Gråkallen Skisenter. Gråkallen Vinterpark Arbeidet med Gråkallen Vinterpark har gått i positiv retning i Skiklubben og Freidig har utbedret konseptet som nå fremstår som gode planer for en velutviklet vinterpark. Trondheim Kommune leder konsekvensutredningen. Beslutningen rundt dette faller i Trondhjems Skiklub, Freidig, NTNUI og Skikretsen er primære samarbeidspartnere. I tillegg hentes viktig kompetanse fra snowboardkretsen, sykkelkretsen og handicapidretten, som også inkluderes i planene for vinterparken. Gunn Kari Hygen koordinerer arbeidet fra Trondhjems Skiklub. Markatrimmen Den 37. Markatrimmen gikk av stabelen helgen 6. februar Arrangementet var et samarbeid med Byaasen Skiklub. Årets rennleder var TSKs Ole Wik som samlet funksjonærer fra begge klubbene til flott dugnadsinnsats. Markatrimmen har tradisjoner langt bakover i tid. Ca. 350 løpere stilte til start i både i konkurranse- og trimklassen. Et krevende, men vellykket arrangement og et fint samarbeid med Byaasen Skiklub. En stor takk til de frivillige som stilte opp, både fra BSK og TSK. Løypetjenesten/snøscootere I samarbeid med Trondheim Bydrift avdeling IPS har vi i TSK ansvaret for preparering av skiløypene i Bymarka. Vi har hatt 20 mann på vår vaktliste for sesongen 2010/2011, og som har preparert våre 3,3 mil med løyper. Samarbeidet med kommunens løypekjørere er meget bra. Vårt klubbkontor har jevnlig kontakt med kommunens ansatte. Til løypekjøring har vi to snøscootere, en som er vår egen og en som er Trondheim Bydrifts. Den gamle Skileikscooteren er reserve for løypekjøringen. Gråkallen Skisenter Årets sesong har vært bra for Gråkallen Skisenter. Det har vært godt besøk i Kleiva takket være gode vær- og føreforhold. Vi hadde også i 2011 en god del skoler på besøk TSK har fire snøscootere lagret i garasje på Forsvarets område på Lille Gråkallen. Vi har tre Lynx og en Yamaha. Årsberetning

10 Føremeldingen Gjennom hele vintersesongen oppdateres føremeldingen daglig på våre nettsider. Denne tjenesten er hyppig brukt og etterspurt av publikum. Det registreres data om vær, føreforhold samt oppdatert info om løypekjøring. I helgene, fra og med nyttår og ut sesongen, hadde vi også føremeldingstjeneste på telefon lørdag og søndag. Denne tjenesten ble avviklet etter sesongen Onsdagstrimmen Året 2011 har vært et år med mange fine turer og godt oppmøte (ca.1150) og god tilstrømning av nye deltagere. De fleste turene har gått i Bymarka i tillegg en tur i Estenstadmarka, to turer langs Ladestien og en tur langs Nidelva. Vi prøver å tilrettelegge turene slik at vi gir et godt tilbud til alle, en viktig del av dagen er samling med kaffe og sosialt samvær, hvor vi synger og koser oss. Om vinteren legger vi opp til både fottur og skitur, noe som er populært. Onsdagstrimmen er ute på tur hver onsdag hele året. Ukens tur blir annonsert i Adresseavisen hver tirsdag, unntatt i juli og august. Da er det innarbeidet at de som vil på tur møter ved Byåsen Butikksenter kl Vi takker gamle og nye trimmere for godt oppmøte i Onsdagstrimmens motto er UT PÅ TUR ALDRI SUR! For Onsdagstrimmen, Marta Sjøli og Bjørn Andersen Bymarkveteranene Bymarkveteranene i Trondhjems Skiklub teller 10 spreke karer som bidrar i mange sammenhenger i marka og for Skiklubben. I 2011 har denne vitale og arbeidsvillige gjengen lagt ned over 1850 arbeidstimer med frivillig arbeid til beste for Bymarka og dens brukere. Det vil si at de totalt har passert dugnadstimer siden oppstarten. Bymarkveteranene har fast møteplass på Sommersetra. Årets innsats har resultert i jobbing med løyper, vedproduksjon, produksjon av bord og benker, produksjon og utlegging av gangbaner, stier og skiltproduksjon. Arbeidsoppgavene har vært koordinert gjennom Trondheim Bydrift avdeling IPS. Internt i Skiklubben har de bidratt med kvisting og rydding av Kleiva til sesongen, samt produksjon av skilt til Skisenteret, merking av Dagens Løype, rydding og oppussing av lokalene på Skistua blant annet. Sekretær for Bymarkveteranene Kjell Skarholt har vært medlem av Skiklubbens styre. For Bymarkveteranene, Kjell Skarholt. Dugnadsgjenger/dugnader Skiklubben har startet arbeidet med å bygge dugnadsgjenger rundt både gamle og nye aktiviteter. Det gjennomføres i løpet av året mer enn timer med dugnadsarbeid fra medlemmene. Det være seg Bymarkveteraner, Skiinstruktører, løypekjørere, løypeleggere, drift av Kleiva og instruktørbakken, funksjonærer i og rundt Markatrimmen, organisering av Onsdagstrimmen, styrearbeid, vervearbeid og medhjelpere til arrangement. Dette er en stor og flott innsats til glede for medlemmene og byens befolkning. Stiftelsen Skistua Styret i Trondhjems Skiklub utnevner 3 medlemmer til styret i Stiftelsen Skistua, deriblant styrets leder. Styret ble ledet av Gry Haug Binde. Øvrige representanter fra TSK er Per Eriksen og Kjell Håvard Nilsen. I tillegg er Anne Sophie Hunstad valgt av allmøtet i Stiftelsen og Hans Ole Rolfsen fra Trondheim kommune medlemmer av styret. Prima AS står for driften av Skistua, som har vært åpen for publikum 7 dager i uken gjennom hele året. Trondhjems Skiklub, Stiftelsen Skistua og Prima AS samarbeider godt om å skape aktivitet i området rundt Skistua. 10 Årsberetning 2011

11 Skimuseet på Trøndelag Folkemuseum Sverresborg Arbeidsgruppen for Skimuseet har i 2011 bestått av Kjell Okkenhaug, Torbjørn Falkanger og Gaute Myhre. Det var et stort tap for Skimuseet da Arnfinn Bergmann gikk bort tidlig på fjoråret etter et kort sykeleie. Han hadde i mange år vært drivkraften bak utstillingen og ikke minst en engasjert og sprudlende omviser og forteller. Vi har mye å takke Arnfinn for! Skimuseet har også i 2011 hatt stort besøk og er fortsatt en av de mest populære utstillingene på Sverresborg. Det er i løpet av året ikke gjort vesentlige endringer i utstillingen som ble åpnet til prøve-vm i Tanken om et nytt skimuseum i Trondheim er vekket til live. Det bør naturlig fortsatt ligge på Sverresborg hvor man har nødvendig kompetanse og ressurser til driften. Den store billedutstillingen i arenabygget ved hoppbakken i Granåsen, har antagelig nå gjort sin misjon. Dessverre er ikke utstillingen blitt tatt særlig godt vare på, og det er derfor besluttet at den skal demonteres og eventuelt flyttes til Skistua. Det er i år 60 år siden det første OL i Norge, nemlig i Oslo i I den forbindelse ble dette markert på Sverresborg med et billedkåseri av Gaute Myhre og en presentasjon av en kort film fra hopprennet i 1952 med kommentarer av Arnfinn Bergmann. Deretter var det en omvisning på Skimuseet. Denne minnemarkeringen var en heder til de trønderske deltagerne i OL, og i første rekke til Arnfinn Bergmann og Torbjørn Falkanger som tok gull og sølv i OL, forøvrig den første gullmedaljen til en trøndersk skiløper i OL. Vi takker for det gode samarbeidet med Folkemuseet på Sverresborg og da spesielt Ann Siri H. Garberg og Arnstein Lund som alltid stiller opp når det er behov for assistanse. Det er også etablert god kontakt med den nye direktøren på Sverresborg, Torunn Herje. Arbeidsgruppen for Skimuseet Gaute Myhre Årsberetning

12 Skiinstruktørene årsberetning 2011 I medlemsoversikten for Trondhjems Skiklub - Skiinstruktørene finnes det pr. i dag over 150 navn! Ikke alle er aktive hvert år, og det er stor spredning i både alder og grad av utdanning. Barneskikursene er vinterens høydepunkt for Skiinstruktørene. Mer enn 100 personer har vært med og loset 670 barn gjennom Barneskikursene 2011! De fleste av disse har naturlig nok vært instruktører og assistenter, men støtteapparatet rundt er like viktig for å få til et godt arrangement. I år hadde vi mange nye med oss og det er gledelig. Det er stort behov for å få med nye instruktører og assistenter. Vi har hatt god støtte ved å leie inn kommunens løypemaskin til preparering av områdene. Værgudene var ikke helt på vår side denne gangen, men med fleksible instruktører og assistenter ble årets barneskikurs en kjempesuksess. Det var mildt og regn den første helga. Heldigvis hadde vi fått mye snø så grunnlaget var godt. Den andre helga bød på sterk vind og haglbyger på lørdag, men til avslutningen på søndagen hadde vinden løyet og et lite snøfall bidro til en super avslutning på barneskikursene. Vi avsluttet på tradisjonelt vis med Strindens Promenadeorkester, diplom, pølser og drikke. Med tilrettelagte arenaer; skileikområde, områder for løypekurs og Instruktørbakke var alt lagt til rette for gode kurs. Vårt rutinerte mannskap i heisen fikk loset alle nybegynnere trygt opp med heisen. Vi får i etterkant mange positive tilbakemeldinger. Det eneste negative er at vi ikke kan tilby kurs til enda flere barn. Etter barneskikursene har det vært arrangert både begynnerkurs og alpinkurs. Vi gjennomførte for første gang i vinter kurs i Vassfjellet på oppdrag fra foreldrenes arbeidsutvalg ved Lilleby skole. Det er også i år utdannet nye skileikledere. Alle nye skileikledere ønskes velkommen i klubben. Noen har allerede deltatt på årets barneskikurs. Skileiken har Marte og Truls Gjestland styrt på vanlig måte slik at vi nå har landets flottest anlegg for skileik. Se vedlagt årsmelding fra Skileiken. Årets Takk for hjelpa -tur gikk til Oppdal. Nesten 60 deltakere, instruktører og assistenter med familier benyttet helga til skikjøring, skiturer og sosialt samvær. Vi arrangerte i høst en samling med faglig innhold og stort rom for sosialt samvær. I underkant av 20 personer satte av tid til å høre Ole Bjarne Lysklett fra Dronning Mauds Minne (førskolelærerutdanning) snakke om barn, motorikk og ski. En spennende og trivelig ettermiddag. Dette har blitt en fast aktivitet på høsten, som en oppkjøring mot vinterens barneskikurs. Styret i Skiinstruktørene: Leder: Just Swensen (gjenvalg 1 år) (representant TSK) Nestleder: Terje Aunvik (ny, 2 år) Sekretær: Randi Slagstad (ikke på valg) Utdanning: Bjørn Gunnar Moe (ny, 2 år) Barneskikurs: Erik Brønbo (ny, 2 år) Instruktørbakken: Helge O. Aarstein (gjenvalg 1 år) Gråkallen Skileik: Marthe Gjestland og Bjørn Sortland For Skiinstruktørene, Just A. Swensen. Gråkallen Skileik - årsberetning 2011 Den 22. sesongen er unnagjort. Vi startet tidlig med preparering, og hadde anlegget klart til bruk allerede tidlig i desember. Det har vært godt besøk hele vinteren, og vi merker en økende interesse fra skoler i nabokommunene. Ettermiddagsbruken er også økende. Byens barneskoler er fortsatt stabile brukere av skileiken for sine obligatoriske skidager. Av praktiske grunner kan vi normalt ikke ta imot større barn enn til og med fjerde trinn. Ved større aldersforskjeller vil de minste lett kunne bli passivisert på grunn av intensiteten til de eldre barna. Det er altså fortsatt et stort udekket behov for tilrettelegging for skileik for større barn, og vi håper derfor at Gråkallen skipark snart vil bli en realitet. På skoleskidagene hadde vi besøk av til sammen 6634 barn fra 38 skoler. I helgene registrerte vi omkring 5100 barn. Vi har økt pågang på ettermiddager på vanlige ukedager, og valgte å ha anlegget betjent tilsammen 13 kvelder med litt over 600 besøkende. Samlet antall registrerte besøkende var , som er ny rekord. Prisen på vanlig helgebesøk er kr 20 pr barn, mens prisen for skoleklasser er fortsatt bare kr 10 pr elev og medlemmer av Skiklubben går gratis. I helgene var ca 20 % av de besøkende medlemmer. Prepareringsvedlikeholdet gjøres stort sett med scooter, men ved intensivt bruk har vi også behov for kommunens prepareringsmaskin med fres. Det gjelder særlig mot slutten 12 Årsberetning 2011

13 av sesongen. Samarbeidet med kommunen er det aller beste og vi får alltid hjelp på forespørsel. I løpet av vintersesongen 2011 har det vært organisert virksomhet i anlegget i 85 dager, og det er utført 830 dugnadstimer. I løpet av høsten er det utført en god del rydding av vegetasjon både i løypene og i det åpne området. Det er en ganske stor gjenvekst. Vi har fått hjelp av veteranene til beising av alle husene, og de har også kjørt frem grus til varmebuene. og stables til tørk. Og på høsten må den stables innendørs. Det er ikke få timer som går med for å sikre årets forbruk av ved. Alt i alt mener vi at vi nå har funnet en god driftsform for Gråkallen skileik, og det trengs bare små justeringer i årene som kommer. Først i desember startet vi prepareringen for neste sesong. Marthe og Truls Det er et stort forbruk av ved til fyring. Vi må hele tiden sørge for at det er varmt i driftsbygningen som i tillegg til å fungere som personalrom bl a benyttes som sykestue ved småskader, medisinering, mating og skift for elever med spesielle behov, til ekstra trøst for frosne og trette småbarn, osv. Dessuten sørger vi normalt for at det er fyr på grua i Storstua. Det gir varme og kos, spesielt for de yngste Gråkallen Skileik I løpet av året samler vi trevirke fra vindfall i løypenettet etter avtale med kommunen. Veden må kappes og kløves Skole Total Besøkstatistikk for Gråkallen Skleik Bakkekomitéen årsberetning 2011 Instruktørbakken har vært kjørt hver torsdagskveld fra barneskikursene og fram til påske med oppmøte varierende etter været. På de mest aktive kveldene, der vær og føre har stått oss bi, har vi hatt mellom 60 og 70 besøkende. På de travleste av kveldene skulle vi gjerne ha tilbudt våre brukere en heis med bedre kapasitet. Brukerne av bakken kommer først og fremst fordi den er lett tilgjengelig fra byen, men også fordi den gir barna muligheten til leik og fri aktivitet. Vi legger få restriksjoner til de av brukerne som ønsker å bygge hopp og låner villig ut spade slik at det er mulig. Railene brukes flittig og fungerer som en fin introduksjon til de som har lyst på litt mer utfordringer. Ut over barneskikurs og onsdagskjøring har bakken ved to anledninger blitt leid ut. Tilbakemeldingene fra de som leier er positive og ordningen vil bli videreført i året som kommer. På tampen av sesongen gjorde vi et forsøk med åpen dag i bakken for å gi oss en forsmak på hva Gråkallen Vinterpark kunne bli. Freestyle-gruppa til Freidig kom opp i bakken og bygde park i form av flere store hopp og rails med bistand fra maskinfører fra Trondheim Bydrift. Rett før snøen gikk fikk vi kjørt inn materialer for å rehabilitere sikringsmidlene rundt vendestasjonen på toppen av bakken. I løpet av sommer og høst ble orange plastgjerder erstattet med terrassebord, slik at stasjonen nå framstår mer i pakt med omgivelsene. Samme jobb planlegges for nedre vendestasjon i løpet av året som kommer. Det er lagt ned 65 dugnadstimer i forbindelse med denne utbedringen og i tillegg ca 150 timer i drift av bakken. Ved igangkjøring av bakken i forkant av barneskikursene viste det seg at sommerens tordenvær hadde slått ut frekvensomformeren til heisen, med den konsekvens at omformeren måtte erstattes med en ny. Anlegget ble i forbindelse med dette arbeidet forsterket med overspenningsvern i forsøk på å forhindre denne type skade i framtiden. Årsberetning

14 Til slutt en takk til alle som har støttet oss på ulike måter i året som er gått. Vi får stadig flere medhjelpere og støttespillere, og uten disse ville det ikke være mulig å drive de aktivitetene Trondhjems Skiklub står for. Takk til sponsorer og samarbeidspartnere, til ansatte i kommunens og vår egen administrasjon. Og sist men ikke minst, en takk til alle våre medlemmer som trofast slutter opp om Skiklubbens aktiviteter og dens virke som Markas velforening. Trondheim, februar 2012 Nelly Maske (styrets leder) Gunn Kari Hygen Anne-Sophie Hunstad Eli Ystad Gaute Myhre Just Swensen Kjell Skarholt Gry Haug Binde (daglig leder) 14 Årsberetning 2011

15 Sak 5: Revidert regnskap Trondhjems Skiklub Årsregnskap RESULTATREGNSKAP 1/1-31/ balanse pr. 31/ Driftsinntekter: Medlemskontingent ,00 Eiendeler: Anleggsmidler: Lotteri og sponsorinntekter ,82 Skileikområdet (note 1) 1 000,00 Offentlige og andre tilskudd ,00 Skiinstruktørheisen (note 1) ,00 Øvrige driftsinntekter ,00 Snøscootere (note 1) ,00 Inntekter Skiinstruktørenes virksomhet (note 1, 4) ,00 Sum anleggsmidler ,00 Sum driftsinntekter ,82 Driftskostnader: Omløpsmidler: Diverse kortsiktige fordringer 9 300,50 Lønnskostnader (note 2) ,00 Bankinnskudd etc ,88 Øvrige driftskostnader (note 5) ,25 Sum omløpsmidler ,38 Kostnader Skiinstruktørenes virksomhet (note 1, 4) ,96 Sum eiendeler ,38 Sum driftskostnader ,21 Driftsresultat ,39 Egenkapital og gjeld: Egenkapital: Kapitalkonto Trondhjems Skiklub ,58 Finansinntekter og kostnader: Kapitalkonto Skiinstruktørene ,36 Renteinntekter ,00 Sum egenkapital (note 3) ,94 Renteinntekter Skiinstruktørenes konti (note 4) 8 808,00 Sum finansposter ,00 Kortsiktig gjeld: Leverandører ,96 Resultat før ekstraordinære poster ,39 Forskuddsbetalt kontingent/barneskikurs ,00 Fondsmidler Stiftelsen Skistua ,00 Årsresultat ,39 Skyldige felleskostnader Skistua ,48 Avsatt skyldig merverdiavgift (note 5) ,00 Som disponeres: Skyldig skattetrekk, arb.g.avgift, feriepenger ,00 Belastet kapitalkonto (note 3) ,39 Diverse periodiseringer ,00 Sum kortsiktig gjeld ,44 Sum disponert ,39 Sum egenkapital og gjeld ,38 Trondheim, den 22. februar 2012 Nelly Maske (styrets leder) Gunn Kari Hygen Anne Sophie Hunstad Gaute Myhre Kjell Skarholt Eli Ystad Just A. Swensen Gry Haug Binde (daglig leder) Årsberetning

16 Trondhjems Skiklub NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011 Regnskapets innhold Resultatregnskapet inneholder en sammenstilling av Skiklubbens (TSK) og Skiinstruktørenes (SI) aktiviteter. Regnskapstallene for SI er presentert som en samlet post for driftsinntekter, en for driftsutgifter og en renteinntektspost. Øvrige resultatregnskapsposter gjelder TSK-regnskapet. En nærmere spesifikasjon vedrørende SI sine aktiviteter er presentert i note 4. Note 1 - Varige driftsmidler Snøscooter Instruktørheis Skileik Sum Kostpris 01/ Tilgang Avgang Kostpris 31/ Akk avskrivn. 31/ Bokført verdi 31/ Avskrivning Avskrivningsprosent 20 Snøscooter ervervet 2007 er avskrevet med 20% i hvert av årene Beløpet inngår i SI` kostnader for 2011 med kr ,-. Ny snøscooter er ervervet på slutten av Den er ikke avskrevet dette året. Note 2 - Lønnskostnader - andre godtgjørelser Skiklubben har i løpet av året skiftet daglig leder. Ny daglig leder har fra 15/8 til 31/12 mottatt lønn på til sammen kr ,-. Tidligere daglig leder har i løpet av året mottatt lønn, sluttvederlag, feriepenger etc med til sammen kr ,-. Det er ikke utbetalt styregodtgjørelse eller honorar til revisor. Note 3 - Endring i Kapitalkonto Egenkapital 1/ ,33 Underskudd i 2011 TSK, belastet kapitalkontoen ,43 Overskudd i 2011 SI, tilført kapitalkontoen ,04 Egenkapital 31/ ,94 I den ovennevnte samlede egenkapitalen ligger følgende øremerkede fond: 16 Årsberetning 2011

17 Fra Trondhjems Skiklub: Trondhjems Skiklubs Fond ,00 Barnas Skifond ,00 Skimuseets fond , ,00 Fra Skiinstruktørene: Utdanningsfond ,00 Skileikfond ,00 Instruktørbakkefond ,00 Rekrutteringsfond , ,00 Til sammen, øremerkede fond ,00 Note 4 - Skiinstruktørenes virksomhet Det fremgår av resultatregnskapet at Skiinstruktørene har hatt: Samlede driftsinntekter på ,00 Samlede driftskostnader på ,96 Renteinntekter på 8 808,00 Dette gir et netto overskudd på ,04 Fordelt på aktiviteter er resultatet som følger: Nettoresultat Skileiken (1 334,00) Resultat Barneskikurs ,54 Netto resultat andre aktiviteter (31 257,50) Renteinntekter 8 808,00 Netto overskudd ,04 Note 5 - Merverdiavgift i regnskapet TSK er merverdiavgiftspliktig for en del av sine inntekter og har tilsvarende fradragsrett for avgift på en del kostnader. I resultatregnskapet er disse beløpene registrert inklusive merverdiavgift. Netto skyldig avgift er kostnadsført i posten øvrige driftskostnader med ,- Note 6 - Lånetilsagn Skiklubbens generalforsamling i 2010 godkjente forslag om lånetilsagn til Stiftelsen Skistua på kr ,-, øremerket oppussing av 2. etasje i Skistua. Årsberetning

18 18 Årsberetning 2011

19 Årsberetning

20 Sak 6: Innkomne forslag Sak 7: Skiklubbens medlemskontigenter Sak 8: Budsjett for 2012 Sak 9: Skiklubbens Organisasjonsplan Organisasjonsplan TSK Sak 10: Kontrollkomiteens erklæring Sak 11: Valg Valgkomiteens innstilling fremlegges på generalforsamlingen. 20 Årsberetning 2011

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser LOVER for Norges Friidrettsforbund Kapitel 1 Innledende bestemmelser 1 Organisatoriske bestemmelser 1. Norges Friidrettsforbund (NFIF) er en sammenslutning som består av norske idrettslag og grupper av

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Årsmøtepapirer 2014 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer