Årsberetning Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl Stiftet 27. januar Org. nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr."

Transkript

1 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl Stiftet 27. januar Org. nr

2 2 Årsberetning 2011

3 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl Saksliste: 1) Godkjenning av innkalling og saksliste 2) Valg av møteleder og referent 3) Valg av to personer til å underskrive protokoll 4) Styrets beretning for ) Revidert regnskap 6) Innkomne forslag 7) Skiklubbens medlemskontingenter 8) Budsjett for ) Skiklubbens organisasjonsplan 10) Kontrollkomiteens erklæring 11) Valg Valgkomiteens forslag fremlegges på årsmøtet. Årsberetning

4 Sak 4) Styrets årsberetning Styret og administrasjon 2011 På ordinært årsmøte på Skistua den 14. mars 2011 ble følgende styre valgt: Leder Nelly Maske Styremedlemmer Gunn Kari Hygen Anne Sophie Hunstad Eli Ystad Gaute Myhre Just A Swensen Kjell Skarholt Skiinstruktørene Bymarkveteranene Varamedlemmer Randi Gilberg Hjelm-Hansen Lars Henrik Hegrenæs Revisor Knut H Eriksen Klubben har hatt følgende administrasjon: Generalsekretær / Daglig leder: Sverre Hosen og Gry Haug Binde Forretningsfører, samt ansvarlig for medlemsregisteret første halvår: Per Vinje Kontorrassistent: Rønnaug Mølmen Gråkallen Skisenter: Rikard Ottesen Gråkallen Skileik: Marthe Gjestland Rådet Mette Vestli, leder Fridtjof Anderssen Halfdan Carstens Kjetil Lehn Janicke Bratt Elvestad Kristin Svendsen Kjell Arne Thorvaldsen Gunhild Hoff Stuan Hans Petter Wollebæk Jan Pedersen Carl Petter Brun Pål Arne Winsnes Per Eriksen Arve Hamar Jørn K. Skarholt Annemona Grann Kontrollkomiteen Vegard Stuan, leder Kristin Senderud Storli Tormod Anders Sletten Valgkomité Per Eriksen, leder Janicke Bratt Elvestad Truls Gjestland 4 Årsberetning 2011

5 Styremøter Det er i perioden holdt 10 styremøter. Foruten styrerepresentantene og varamenn innkalles leder i Rådet og daglig leder til styremøtene. De sistnevnte har tale-, men ikke stemmerett. Noen av sakene som har vært til behandling i løpet av 2011 er: Drift av klubben og dens aktiviteter Regnskap, nytt regnskapsbyrå Ansettelse av ny Daglig Leder Omlegging av klubbens administrative rutiner Skistua og Stiftelsen Skistua Gråkallen Vinterpark, Lille Gråkallen Samarbeidet med Trondheim kommune Samarbeid fylkeskommunen og offentlige etater Samarbeid med andre lag og organisasjoner med tilknytning til marka Medlemsverving Trondheim Skiskole Oppgradering av Skiklubbens lokaler Strategi- og kommunikasjonsplan Utarbeidelse av rutiner og retningslinjer for gjennomføring av klubbens aktiviteter Årsberetning 2011 I 2011 vil vi spesielt trekke fram arbeidet med Gråkallen Vinterpark som har vært en prioritert sak som også vil bli viktig i Administrasjon Sverre Hosen har vært fast ansatt som generalsekretær frem til Per Vinje var forretningsfører og ansvarlig for medlemsregisteret den samme perioden. Gry Haug Binde ble ansatt som daglig leder fra og med Rønnaug Mølmen har bistått administrasjonen ved fravær/ ferieavvikling samt ved gjennomføring av våre arrangement. Det er stor aktivitet ved kontoret, vinter som sommer. Kontoret er betjent mandag til fredag, med offisiell åpningstid fra kl kl Aktivitetsmengden i Skiklubben er fortsatt økende, med enkelte nye tiltak i tillegg til utvidelse og forbedringer av eksisterende. Vår oppfyllelse av Skiklubbens formålsparagraf blir stadig bedre å arbeide for skiidrettens utbredelse og for allmennhetens ski- og turinteresse. Dette gjelder også for vår målsetting om å få alle på tur. Stadig flere Trondheimere bruker marka gjennom hele året. Skiklubbens kontor fungerer som et nav for Bymarka og Trondheims øvrige markaområder. Hit kommer det daglig spørsmål om drift av markaområdene, hyttenes åpningstider, løypekjøring, vær og føreforhold etc. Fra kontoret drives klubbens hjemmeside, og om vinteren er det daglig oppdatering av føremeldingen. Rådet På generalforsamlingen 2010 ble Representantskapet vedtatt omdannet til et rådgivende organ bestående av 16 ressurspersoner fra ulike områder innenfor Skiklubben og i samfunns- og næringslivet for øvrig. I tillegg møter styret/ ledere for kommitéer og utvalg. Det har i perioden vært avholdt fire rådsmøter. Medlemmer av rådet har bidratt i medlemsverving og informasjonsvirksomhet. Rådet har i perioden videreført arbeidet med kommunikasjonsstrategi som ble påstartet i februar 2011 med bistand på dugnadsbasis fra kommunikasjonsrådgiver Bjørg Bruset, Appareo Kommunikasjon. Arbeidet med kommunikasjonsstrategi synliggjorde klubbens behov for en utviklingsstrategi, som ble tatt frem i samarbeid mellom styre og råd og som nå preger klubbens aktivitet. Rådet har kompetansemessig gode forutsetninger for å bidra til Skiklubbens strategiske utvikling. Rådet fremstår imidlertid som et stort organ med mer enn tjue medlemmer som hver for seg har tette timebøker, og det har vist seg vanskelig å ivareta tilstrekkelig kontinuitet fra møte til møte. Rådet anbefaler derfor at årsmøtet reduserer organets størrelse, og at formålet innrettes mot strategi, utvikling og nettverksbygging. Økonomi TSK leverte i 2011 et negativt resultat i ,39. Underskuddet kommer som følge av ekstraordinære lønns- og personalkostnader. Ut over disse ekstraordinære kostnadene er styret tilfreds med resultatet og mener klubbens økonomistyring er god. Klubbens inntekter består i hovedsak av medlemskontingent, sponsorstøtte, inntekter fra skikurs og offentlige tilskudd. Under er disse områdene nærmere beskrevet. Årsberetning

6 Medlemsutvikling Medlemsmassen har hatt en jevn økning de siste årene. I 2011 hadde klubben en inntekt fra medlemskontingent på kr som er den høyeste i klubbens historie. Pr står vi med totalt 5300 medlemmer, en økning på 700 medlemmer, eller 15 % i løpet av Styret er godt fornøyd med det arbeidet som er gjort gjennom året for å øke medlemsmassen og vil sette ytterligere fokus på dette i Med siste års vekst er vi halvveis mot målet på medlemmer. Utvikling i antall medlemmer fordelt på type medlemskap Totalt ant. medlemmer Familiemedlemmer Enkeltmedlemmer BU-medlemmer Medlemskapsutvikling (tall for alle år pr. januar) 6 Årsberetning 2011

7 Sponsorer og tilskudd fra det offentlige Skiklubbens hovedsponsorer har i 2011 vært; I K Lykke Drift AS med Bunnpris, SpareBank1SMN og Adresseavisen. Utover dette har Skiklubben samarbeidsavtaler med flere bedrifter. Mange av disse har støttet Skiklubben gjennom årtier. I 2011 var dette Falkanger Sko AS, Axel Bruun Sport AS, Kjeldsberg Kaffebrenneri AS, Nonstop Reklamebyrå AS, MX-sport AS, Maskegruppen AS, Trykkpartner Grytting AS. Nye samarbeidspartnere i år er Prima AS og Motor- Trade AS. Sponsorinntektene var samlet på kr i Fra Trondheim kommune, - kommunaldirektør for kultur og næring har Skiklubben mottatt drifts og aktivitetsstøtte. Det søkes hver vår om støtte, og det er Trondheim Idrettsråd som behandler søknadene. I 2011 ble vi tildelt kr Markedsføring av klubben Medias dekning er meget god PR for Trondhjems Skiklub, og den er med på å sette krav til kvaliteten på det vi gjennomfører. Vi takker Adresseavisen, Byavisa, NRK radio og tv, adressa.no, Radio Adressa, Bydelsmagasinet og bydelsavisenefor deres presseomtale av Trondhjems Skiklub i året som er gått. (Faksimile fra Adresseavisen ) Støtte fra Norges Idrettsforbund er fordelt etter medlemstall og avdelinger, og var i 2011 på kr I tillegg kommer momskompensasjon på kr , som totalt gir et tilskudd på kr Fra Grasrotandelen i Norsk Tipping har vi i 2011 mottatt kr Samarbeidspartnere Skiklubben har et tett samarbeid med Trondheim kommune. Dette gjelder spesielt Idrett og friluftsliv (IF) og Trondheim Bydrift avd. idrett, park og skog, når det gjelder praktiske forhold i marka. I tillegg til løpende kontakt gjennom hele året, spesielt med hensyn til løypepreparering og det arbeidet som Bymarkveteranene utfører, holder vi også mer formelle møter for å sikre godt samarbeid med kommunen.. Kommunens løypekjørere er en annen gruppe vi har meget godt samarbeid med. Det gjelder også brøytemannskapet og annet personell fra Trondheim Bydrift. De yter en stor og kjempegod service for byen sin. Vårt samarbeid med Trondhjems Turistforening gjennom Til Topps fungerer godt. Også samarbeidet med BSK under Markatrimmen har vært meget vellykket. Røde Kors sitt vaktmannskap har vi også en god dialog med. Etter brannen i Røde Kors Hytta i desember 2010 har de gjennom sesongen 2011 hatt tilhold på Skistua. (Faksimile fra Adresseavisen ) Skiklubbens hjemmesider er meget godt besøkte. Føremeldingene våre har mange faste lesere og flere av byens skiklubber har lagt direkte link til vår føremeldingsside. Ragnar Aarø har vært Web-ansvarlig, og Nils Morten Nilsen assisterer jobben med hjemmesidene. Vårt web-kamera er attraktivt og gir våre brukere til en hver tid oppdatert info om temperatur samt vindforhold på Skistua. Den daglige driften besørges av klubbens kontor. Årsberetning

8 Friluftsliv Bladet Friluftsliv med Trondhjems Skiklub sine egne medlemssider er et meget populært tiltak for våre medlemmer. I bladet søker vi å presentere bredden av klubbens aktiviteter samt spre informasjon til våre medlemmer. Bladet kom også i 2011 ut med 6 nummer. Vi prøver gjennom disse å gjenspeile klubbens aktiviteter i henhold til årstiden, for å synliggjøre hva som skjer på det aktuelle tidspunkt. Gjennom 2011 har vi hatt mange bidragsytere til medlemsbladet. Vi takker hver og en for innsatsen. Hovedansvaret for produksjonen ligger hos daglig leder. Oppsett og redigering gjøres av redaksjonen i Friluftsliv. Stoff og ideer til bladet mottas med takk. Send oss bilder, tips om turer og gode historier fra marka. Dagens Løype 2011 Dagens Løype ble i 2011 arrangert for 46. gang med 17 løyper i programmet. Dagens løype støttes av både våre hovedsponsorer, samarbeidspartnere og en del annonsører, samt Trondheimsregionens Friluftsråd. Aktiviteten får stadig flere brukere og er meget populært. Litt variasjoner er det fra løype til løype, avhengig av hvor løypene går. På gode skidager er det et sted mellom 2000 og 4000 skiløpere ute. Nyttårsaften har det vært mer enn 2000 ute i løpet av fire formiddagstimer. Dagens Løype heftet er meget populært og trykkes i 6000 eksemplarer. Medlemmene mottar heftet i posten, sponsorer og samarbeidspartnere får til utdeling blant ansatte og resten deles ut ved hyttene og hos bla Axel Bruun Sport AS, byens biblioteker og SpareBank1SMN. Adresseavisen trykker løypekartet og beskrivelsen i avisen. Bydelsmagasinet, som dekker sydlige Trondheim, har også trykket beskrivelser og kart for løypene denne sesongen. Takk til alle samarbeidsklubber og deres frivillige, som sammen med frivillige i Skiklubben har merket løypene gjennom sesongen. meget populære, mange store og små sankere kom med sine resultater for ettersyn og gjennomgang. Avslutningen på Søndagsturen ble markert med kaffe og boller ute ved Fjellseter kapell. Adresseavisen dekker Søndagsturen med å gjengi helgas kart og rutebeskrivelse på siden som dekker friluftsliv. Bydelsmagasinet, som dekker sydlige Trondheim, dekket alle turene gjennom hele sommeren med både kart og beskrivelser. Ved å følge turene blir man godt kjent med de utrolige flotte og mangfoldige turmulighetene vi har i området rundt Trondheim. Takk til alle i Skiklubben, som var med på merkingen av turene. Søndagsturen Søndagsturen ble i år gjennomført for niende gang, og er fortsatt like populær. Åpningshelga ble tradisjonen tro markert med stands i Ringvebukta søndag 22. mai. Også i år sponset Trønderbakeriet oss med boller og Kjeldsberg stilte med kaffe. I 2011 arrangerte vi sammen med Norges sopp- og nyttevekstforbund syv soppkontroller i høstsesongen, dvs en kontroll ved hver tur i soppsesongen. Soppkontrollene er Til Topps For niende år på rad arrangerte vi Til Topps. Det er et tiltak som har blitt meget populært, og som har fått mange turgåere til å søke turer i høydene rundt Trondheim. Til Topps er et samarbeidsprosjekt mellom Trondhjems Turistforening og Trondhjems Skiklub, og vi er meget godt fornøyd med oppslutningen rundt tiltaket. I 2011 var Gråkallen Panorama, Jervfjellet, Storheia, Vassfjellet, Solemsvåttan, Liaåsen og Ladehammeren mål for turene. 8 Årsberetning 2011

9 Også i 2011 markerte vi åpningen og avslutningen av sesongen med å bemanne noen av toppene. I år ble det åpning 8.mai i strålende vårvær med fortsatt godt skiføre. På Elgsethytta Panorama hadde vi besøk av turgåere de fleste med ski på beina. På Gråkallen Panorama hadde vi besøk av rundt 120 turgåere, som alle nøt godværet denne flotte vårdagen. Årets avslutning ble i år markert søndag 3.oktober. Onsdagtrimmere fra Trondhjems Skiklub bemannet Gråkallen. En stor takk til de frivillige som stilte opp. i forbindelse med skoleskidager. Gråkallen Skisenter er pr dags dato à jour med pålegg og godkjent for drift. Anlegget har også for sesongen 2011 mottatt driftstøtte fra Trondheim Kommune. En stor takk til Rikard og Andre Ottesen som muliggjør driften av Gråkallen Skisenter. Gråkallen Vinterpark Arbeidet med Gråkallen Vinterpark har gått i positiv retning i Skiklubben og Freidig har utbedret konseptet som nå fremstår som gode planer for en velutviklet vinterpark. Trondheim Kommune leder konsekvensutredningen. Beslutningen rundt dette faller i Trondhjems Skiklub, Freidig, NTNUI og Skikretsen er primære samarbeidspartnere. I tillegg hentes viktig kompetanse fra snowboardkretsen, sykkelkretsen og handicapidretten, som også inkluderes i planene for vinterparken. Gunn Kari Hygen koordinerer arbeidet fra Trondhjems Skiklub. Markatrimmen Den 37. Markatrimmen gikk av stabelen helgen 6. februar Arrangementet var et samarbeid med Byaasen Skiklub. Årets rennleder var TSKs Ole Wik som samlet funksjonærer fra begge klubbene til flott dugnadsinnsats. Markatrimmen har tradisjoner langt bakover i tid. Ca. 350 løpere stilte til start i både i konkurranse- og trimklassen. Et krevende, men vellykket arrangement og et fint samarbeid med Byaasen Skiklub. En stor takk til de frivillige som stilte opp, både fra BSK og TSK. Løypetjenesten/snøscootere I samarbeid med Trondheim Bydrift avdeling IPS har vi i TSK ansvaret for preparering av skiløypene i Bymarka. Vi har hatt 20 mann på vår vaktliste for sesongen 2010/2011, og som har preparert våre 3,3 mil med løyper. Samarbeidet med kommunens løypekjørere er meget bra. Vårt klubbkontor har jevnlig kontakt med kommunens ansatte. Til løypekjøring har vi to snøscootere, en som er vår egen og en som er Trondheim Bydrifts. Den gamle Skileikscooteren er reserve for løypekjøringen. Gråkallen Skisenter Årets sesong har vært bra for Gråkallen Skisenter. Det har vært godt besøk i Kleiva takket være gode vær- og føreforhold. Vi hadde også i 2011 en god del skoler på besøk TSK har fire snøscootere lagret i garasje på Forsvarets område på Lille Gråkallen. Vi har tre Lynx og en Yamaha. Årsberetning

10 Føremeldingen Gjennom hele vintersesongen oppdateres føremeldingen daglig på våre nettsider. Denne tjenesten er hyppig brukt og etterspurt av publikum. Det registreres data om vær, føreforhold samt oppdatert info om løypekjøring. I helgene, fra og med nyttår og ut sesongen, hadde vi også føremeldingstjeneste på telefon lørdag og søndag. Denne tjenesten ble avviklet etter sesongen Onsdagstrimmen Året 2011 har vært et år med mange fine turer og godt oppmøte (ca.1150) og god tilstrømning av nye deltagere. De fleste turene har gått i Bymarka i tillegg en tur i Estenstadmarka, to turer langs Ladestien og en tur langs Nidelva. Vi prøver å tilrettelegge turene slik at vi gir et godt tilbud til alle, en viktig del av dagen er samling med kaffe og sosialt samvær, hvor vi synger og koser oss. Om vinteren legger vi opp til både fottur og skitur, noe som er populært. Onsdagstrimmen er ute på tur hver onsdag hele året. Ukens tur blir annonsert i Adresseavisen hver tirsdag, unntatt i juli og august. Da er det innarbeidet at de som vil på tur møter ved Byåsen Butikksenter kl Vi takker gamle og nye trimmere for godt oppmøte i Onsdagstrimmens motto er UT PÅ TUR ALDRI SUR! For Onsdagstrimmen, Marta Sjøli og Bjørn Andersen Bymarkveteranene Bymarkveteranene i Trondhjems Skiklub teller 10 spreke karer som bidrar i mange sammenhenger i marka og for Skiklubben. I 2011 har denne vitale og arbeidsvillige gjengen lagt ned over 1850 arbeidstimer med frivillig arbeid til beste for Bymarka og dens brukere. Det vil si at de totalt har passert dugnadstimer siden oppstarten. Bymarkveteranene har fast møteplass på Sommersetra. Årets innsats har resultert i jobbing med løyper, vedproduksjon, produksjon av bord og benker, produksjon og utlegging av gangbaner, stier og skiltproduksjon. Arbeidsoppgavene har vært koordinert gjennom Trondheim Bydrift avdeling IPS. Internt i Skiklubben har de bidratt med kvisting og rydding av Kleiva til sesongen, samt produksjon av skilt til Skisenteret, merking av Dagens Løype, rydding og oppussing av lokalene på Skistua blant annet. Sekretær for Bymarkveteranene Kjell Skarholt har vært medlem av Skiklubbens styre. For Bymarkveteranene, Kjell Skarholt. Dugnadsgjenger/dugnader Skiklubben har startet arbeidet med å bygge dugnadsgjenger rundt både gamle og nye aktiviteter. Det gjennomføres i løpet av året mer enn timer med dugnadsarbeid fra medlemmene. Det være seg Bymarkveteraner, Skiinstruktører, løypekjørere, løypeleggere, drift av Kleiva og instruktørbakken, funksjonærer i og rundt Markatrimmen, organisering av Onsdagstrimmen, styrearbeid, vervearbeid og medhjelpere til arrangement. Dette er en stor og flott innsats til glede for medlemmene og byens befolkning. Stiftelsen Skistua Styret i Trondhjems Skiklub utnevner 3 medlemmer til styret i Stiftelsen Skistua, deriblant styrets leder. Styret ble ledet av Gry Haug Binde. Øvrige representanter fra TSK er Per Eriksen og Kjell Håvard Nilsen. I tillegg er Anne Sophie Hunstad valgt av allmøtet i Stiftelsen og Hans Ole Rolfsen fra Trondheim kommune medlemmer av styret. Prima AS står for driften av Skistua, som har vært åpen for publikum 7 dager i uken gjennom hele året. Trondhjems Skiklub, Stiftelsen Skistua og Prima AS samarbeider godt om å skape aktivitet i området rundt Skistua. 10 Årsberetning 2011

11 Skimuseet på Trøndelag Folkemuseum Sverresborg Arbeidsgruppen for Skimuseet har i 2011 bestått av Kjell Okkenhaug, Torbjørn Falkanger og Gaute Myhre. Det var et stort tap for Skimuseet da Arnfinn Bergmann gikk bort tidlig på fjoråret etter et kort sykeleie. Han hadde i mange år vært drivkraften bak utstillingen og ikke minst en engasjert og sprudlende omviser og forteller. Vi har mye å takke Arnfinn for! Skimuseet har også i 2011 hatt stort besøk og er fortsatt en av de mest populære utstillingene på Sverresborg. Det er i løpet av året ikke gjort vesentlige endringer i utstillingen som ble åpnet til prøve-vm i Tanken om et nytt skimuseum i Trondheim er vekket til live. Det bør naturlig fortsatt ligge på Sverresborg hvor man har nødvendig kompetanse og ressurser til driften. Den store billedutstillingen i arenabygget ved hoppbakken i Granåsen, har antagelig nå gjort sin misjon. Dessverre er ikke utstillingen blitt tatt særlig godt vare på, og det er derfor besluttet at den skal demonteres og eventuelt flyttes til Skistua. Det er i år 60 år siden det første OL i Norge, nemlig i Oslo i I den forbindelse ble dette markert på Sverresborg med et billedkåseri av Gaute Myhre og en presentasjon av en kort film fra hopprennet i 1952 med kommentarer av Arnfinn Bergmann. Deretter var det en omvisning på Skimuseet. Denne minnemarkeringen var en heder til de trønderske deltagerne i OL, og i første rekke til Arnfinn Bergmann og Torbjørn Falkanger som tok gull og sølv i OL, forøvrig den første gullmedaljen til en trøndersk skiløper i OL. Vi takker for det gode samarbeidet med Folkemuseet på Sverresborg og da spesielt Ann Siri H. Garberg og Arnstein Lund som alltid stiller opp når det er behov for assistanse. Det er også etablert god kontakt med den nye direktøren på Sverresborg, Torunn Herje. Arbeidsgruppen for Skimuseet Gaute Myhre Årsberetning

12 Skiinstruktørene årsberetning 2011 I medlemsoversikten for Trondhjems Skiklub - Skiinstruktørene finnes det pr. i dag over 150 navn! Ikke alle er aktive hvert år, og det er stor spredning i både alder og grad av utdanning. Barneskikursene er vinterens høydepunkt for Skiinstruktørene. Mer enn 100 personer har vært med og loset 670 barn gjennom Barneskikursene 2011! De fleste av disse har naturlig nok vært instruktører og assistenter, men støtteapparatet rundt er like viktig for å få til et godt arrangement. I år hadde vi mange nye med oss og det er gledelig. Det er stort behov for å få med nye instruktører og assistenter. Vi har hatt god støtte ved å leie inn kommunens løypemaskin til preparering av områdene. Værgudene var ikke helt på vår side denne gangen, men med fleksible instruktører og assistenter ble årets barneskikurs en kjempesuksess. Det var mildt og regn den første helga. Heldigvis hadde vi fått mye snø så grunnlaget var godt. Den andre helga bød på sterk vind og haglbyger på lørdag, men til avslutningen på søndagen hadde vinden løyet og et lite snøfall bidro til en super avslutning på barneskikursene. Vi avsluttet på tradisjonelt vis med Strindens Promenadeorkester, diplom, pølser og drikke. Med tilrettelagte arenaer; skileikområde, områder for løypekurs og Instruktørbakke var alt lagt til rette for gode kurs. Vårt rutinerte mannskap i heisen fikk loset alle nybegynnere trygt opp med heisen. Vi får i etterkant mange positive tilbakemeldinger. Det eneste negative er at vi ikke kan tilby kurs til enda flere barn. Etter barneskikursene har det vært arrangert både begynnerkurs og alpinkurs. Vi gjennomførte for første gang i vinter kurs i Vassfjellet på oppdrag fra foreldrenes arbeidsutvalg ved Lilleby skole. Det er også i år utdannet nye skileikledere. Alle nye skileikledere ønskes velkommen i klubben. Noen har allerede deltatt på årets barneskikurs. Skileiken har Marte og Truls Gjestland styrt på vanlig måte slik at vi nå har landets flottest anlegg for skileik. Se vedlagt årsmelding fra Skileiken. Årets Takk for hjelpa -tur gikk til Oppdal. Nesten 60 deltakere, instruktører og assistenter med familier benyttet helga til skikjøring, skiturer og sosialt samvær. Vi arrangerte i høst en samling med faglig innhold og stort rom for sosialt samvær. I underkant av 20 personer satte av tid til å høre Ole Bjarne Lysklett fra Dronning Mauds Minne (førskolelærerutdanning) snakke om barn, motorikk og ski. En spennende og trivelig ettermiddag. Dette har blitt en fast aktivitet på høsten, som en oppkjøring mot vinterens barneskikurs. Styret i Skiinstruktørene: Leder: Just Swensen (gjenvalg 1 år) (representant TSK) Nestleder: Terje Aunvik (ny, 2 år) Sekretær: Randi Slagstad (ikke på valg) Utdanning: Bjørn Gunnar Moe (ny, 2 år) Barneskikurs: Erik Brønbo (ny, 2 år) Instruktørbakken: Helge O. Aarstein (gjenvalg 1 år) Gråkallen Skileik: Marthe Gjestland og Bjørn Sortland For Skiinstruktørene, Just A. Swensen. Gråkallen Skileik - årsberetning 2011 Den 22. sesongen er unnagjort. Vi startet tidlig med preparering, og hadde anlegget klart til bruk allerede tidlig i desember. Det har vært godt besøk hele vinteren, og vi merker en økende interesse fra skoler i nabokommunene. Ettermiddagsbruken er også økende. Byens barneskoler er fortsatt stabile brukere av skileiken for sine obligatoriske skidager. Av praktiske grunner kan vi normalt ikke ta imot større barn enn til og med fjerde trinn. Ved større aldersforskjeller vil de minste lett kunne bli passivisert på grunn av intensiteten til de eldre barna. Det er altså fortsatt et stort udekket behov for tilrettelegging for skileik for større barn, og vi håper derfor at Gråkallen skipark snart vil bli en realitet. På skoleskidagene hadde vi besøk av til sammen 6634 barn fra 38 skoler. I helgene registrerte vi omkring 5100 barn. Vi har økt pågang på ettermiddager på vanlige ukedager, og valgte å ha anlegget betjent tilsammen 13 kvelder med litt over 600 besøkende. Samlet antall registrerte besøkende var , som er ny rekord. Prisen på vanlig helgebesøk er kr 20 pr barn, mens prisen for skoleklasser er fortsatt bare kr 10 pr elev og medlemmer av Skiklubben går gratis. I helgene var ca 20 % av de besøkende medlemmer. Prepareringsvedlikeholdet gjøres stort sett med scooter, men ved intensivt bruk har vi også behov for kommunens prepareringsmaskin med fres. Det gjelder særlig mot slutten 12 Årsberetning 2011

13 av sesongen. Samarbeidet med kommunen er det aller beste og vi får alltid hjelp på forespørsel. I løpet av vintersesongen 2011 har det vært organisert virksomhet i anlegget i 85 dager, og det er utført 830 dugnadstimer. I løpet av høsten er det utført en god del rydding av vegetasjon både i løypene og i det åpne området. Det er en ganske stor gjenvekst. Vi har fått hjelp av veteranene til beising av alle husene, og de har også kjørt frem grus til varmebuene. og stables til tørk. Og på høsten må den stables innendørs. Det er ikke få timer som går med for å sikre årets forbruk av ved. Alt i alt mener vi at vi nå har funnet en god driftsform for Gråkallen skileik, og det trengs bare små justeringer i årene som kommer. Først i desember startet vi prepareringen for neste sesong. Marthe og Truls Det er et stort forbruk av ved til fyring. Vi må hele tiden sørge for at det er varmt i driftsbygningen som i tillegg til å fungere som personalrom bl a benyttes som sykestue ved småskader, medisinering, mating og skift for elever med spesielle behov, til ekstra trøst for frosne og trette småbarn, osv. Dessuten sørger vi normalt for at det er fyr på grua i Storstua. Det gir varme og kos, spesielt for de yngste Gråkallen Skileik I løpet av året samler vi trevirke fra vindfall i løypenettet etter avtale med kommunen. Veden må kappes og kløves Skole Total Besøkstatistikk for Gråkallen Skleik Bakkekomitéen årsberetning 2011 Instruktørbakken har vært kjørt hver torsdagskveld fra barneskikursene og fram til påske med oppmøte varierende etter været. På de mest aktive kveldene, der vær og føre har stått oss bi, har vi hatt mellom 60 og 70 besøkende. På de travleste av kveldene skulle vi gjerne ha tilbudt våre brukere en heis med bedre kapasitet. Brukerne av bakken kommer først og fremst fordi den er lett tilgjengelig fra byen, men også fordi den gir barna muligheten til leik og fri aktivitet. Vi legger få restriksjoner til de av brukerne som ønsker å bygge hopp og låner villig ut spade slik at det er mulig. Railene brukes flittig og fungerer som en fin introduksjon til de som har lyst på litt mer utfordringer. Ut over barneskikurs og onsdagskjøring har bakken ved to anledninger blitt leid ut. Tilbakemeldingene fra de som leier er positive og ordningen vil bli videreført i året som kommer. På tampen av sesongen gjorde vi et forsøk med åpen dag i bakken for å gi oss en forsmak på hva Gråkallen Vinterpark kunne bli. Freestyle-gruppa til Freidig kom opp i bakken og bygde park i form av flere store hopp og rails med bistand fra maskinfører fra Trondheim Bydrift. Rett før snøen gikk fikk vi kjørt inn materialer for å rehabilitere sikringsmidlene rundt vendestasjonen på toppen av bakken. I løpet av sommer og høst ble orange plastgjerder erstattet med terrassebord, slik at stasjonen nå framstår mer i pakt med omgivelsene. Samme jobb planlegges for nedre vendestasjon i løpet av året som kommer. Det er lagt ned 65 dugnadstimer i forbindelse med denne utbedringen og i tillegg ca 150 timer i drift av bakken. Ved igangkjøring av bakken i forkant av barneskikursene viste det seg at sommerens tordenvær hadde slått ut frekvensomformeren til heisen, med den konsekvens at omformeren måtte erstattes med en ny. Anlegget ble i forbindelse med dette arbeidet forsterket med overspenningsvern i forsøk på å forhindre denne type skade i framtiden. Årsberetning

14 Til slutt en takk til alle som har støttet oss på ulike måter i året som er gått. Vi får stadig flere medhjelpere og støttespillere, og uten disse ville det ikke være mulig å drive de aktivitetene Trondhjems Skiklub står for. Takk til sponsorer og samarbeidspartnere, til ansatte i kommunens og vår egen administrasjon. Og sist men ikke minst, en takk til alle våre medlemmer som trofast slutter opp om Skiklubbens aktiviteter og dens virke som Markas velforening. Trondheim, februar 2012 Nelly Maske (styrets leder) Gunn Kari Hygen Anne-Sophie Hunstad Eli Ystad Gaute Myhre Just Swensen Kjell Skarholt Gry Haug Binde (daglig leder) 14 Årsberetning 2011

15 Sak 5: Revidert regnskap Trondhjems Skiklub Årsregnskap RESULTATREGNSKAP 1/1-31/ balanse pr. 31/ Driftsinntekter: Medlemskontingent ,00 Eiendeler: Anleggsmidler: Lotteri og sponsorinntekter ,82 Skileikområdet (note 1) 1 000,00 Offentlige og andre tilskudd ,00 Skiinstruktørheisen (note 1) ,00 Øvrige driftsinntekter ,00 Snøscootere (note 1) ,00 Inntekter Skiinstruktørenes virksomhet (note 1, 4) ,00 Sum anleggsmidler ,00 Sum driftsinntekter ,82 Driftskostnader: Omløpsmidler: Diverse kortsiktige fordringer 9 300,50 Lønnskostnader (note 2) ,00 Bankinnskudd etc ,88 Øvrige driftskostnader (note 5) ,25 Sum omløpsmidler ,38 Kostnader Skiinstruktørenes virksomhet (note 1, 4) ,96 Sum eiendeler ,38 Sum driftskostnader ,21 Driftsresultat ,39 Egenkapital og gjeld: Egenkapital: Kapitalkonto Trondhjems Skiklub ,58 Finansinntekter og kostnader: Kapitalkonto Skiinstruktørene ,36 Renteinntekter ,00 Sum egenkapital (note 3) ,94 Renteinntekter Skiinstruktørenes konti (note 4) 8 808,00 Sum finansposter ,00 Kortsiktig gjeld: Leverandører ,96 Resultat før ekstraordinære poster ,39 Forskuddsbetalt kontingent/barneskikurs ,00 Fondsmidler Stiftelsen Skistua ,00 Årsresultat ,39 Skyldige felleskostnader Skistua ,48 Avsatt skyldig merverdiavgift (note 5) ,00 Som disponeres: Skyldig skattetrekk, arb.g.avgift, feriepenger ,00 Belastet kapitalkonto (note 3) ,39 Diverse periodiseringer ,00 Sum kortsiktig gjeld ,44 Sum disponert ,39 Sum egenkapital og gjeld ,38 Trondheim, den 22. februar 2012 Nelly Maske (styrets leder) Gunn Kari Hygen Anne Sophie Hunstad Gaute Myhre Kjell Skarholt Eli Ystad Just A. Swensen Gry Haug Binde (daglig leder) Årsberetning

16 Trondhjems Skiklub NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011 Regnskapets innhold Resultatregnskapet inneholder en sammenstilling av Skiklubbens (TSK) og Skiinstruktørenes (SI) aktiviteter. Regnskapstallene for SI er presentert som en samlet post for driftsinntekter, en for driftsutgifter og en renteinntektspost. Øvrige resultatregnskapsposter gjelder TSK-regnskapet. En nærmere spesifikasjon vedrørende SI sine aktiviteter er presentert i note 4. Note 1 - Varige driftsmidler Snøscooter Instruktørheis Skileik Sum Kostpris 01/ Tilgang Avgang Kostpris 31/ Akk avskrivn. 31/ Bokført verdi 31/ Avskrivning Avskrivningsprosent 20 Snøscooter ervervet 2007 er avskrevet med 20% i hvert av årene Beløpet inngår i SI` kostnader for 2011 med kr ,-. Ny snøscooter er ervervet på slutten av Den er ikke avskrevet dette året. Note 2 - Lønnskostnader - andre godtgjørelser Skiklubben har i løpet av året skiftet daglig leder. Ny daglig leder har fra 15/8 til 31/12 mottatt lønn på til sammen kr ,-. Tidligere daglig leder har i løpet av året mottatt lønn, sluttvederlag, feriepenger etc med til sammen kr ,-. Det er ikke utbetalt styregodtgjørelse eller honorar til revisor. Note 3 - Endring i Kapitalkonto Egenkapital 1/ ,33 Underskudd i 2011 TSK, belastet kapitalkontoen ,43 Overskudd i 2011 SI, tilført kapitalkontoen ,04 Egenkapital 31/ ,94 I den ovennevnte samlede egenkapitalen ligger følgende øremerkede fond: 16 Årsberetning 2011

17 Fra Trondhjems Skiklub: Trondhjems Skiklubs Fond ,00 Barnas Skifond ,00 Skimuseets fond , ,00 Fra Skiinstruktørene: Utdanningsfond ,00 Skileikfond ,00 Instruktørbakkefond ,00 Rekrutteringsfond , ,00 Til sammen, øremerkede fond ,00 Note 4 - Skiinstruktørenes virksomhet Det fremgår av resultatregnskapet at Skiinstruktørene har hatt: Samlede driftsinntekter på ,00 Samlede driftskostnader på ,96 Renteinntekter på 8 808,00 Dette gir et netto overskudd på ,04 Fordelt på aktiviteter er resultatet som følger: Nettoresultat Skileiken (1 334,00) Resultat Barneskikurs ,54 Netto resultat andre aktiviteter (31 257,50) Renteinntekter 8 808,00 Netto overskudd ,04 Note 5 - Merverdiavgift i regnskapet TSK er merverdiavgiftspliktig for en del av sine inntekter og har tilsvarende fradragsrett for avgift på en del kostnader. I resultatregnskapet er disse beløpene registrert inklusive merverdiavgift. Netto skyldig avgift er kostnadsført i posten øvrige driftskostnader med ,- Note 6 - Lånetilsagn Skiklubbens generalforsamling i 2010 godkjente forslag om lånetilsagn til Stiftelsen Skistua på kr ,-, øremerket oppussing av 2. etasje i Skistua. Årsberetning

18 18 Årsberetning 2011

19 Årsberetning

20 Sak 6: Innkomne forslag Sak 7: Skiklubbens medlemskontigenter Sak 8: Budsjett for 2012 Sak 9: Skiklubbens Organisasjonsplan Organisasjonsplan TSK Sak 10: Kontrollkomiteens erklæring Sak 11: Valg Valgkomiteens innstilling fremlegges på generalforsamlingen. 20 Årsberetning 2011

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Vedtekter for Dalen Idrettslag

Vedtekter for Dalen Idrettslag Vedtekter for Dalen Idrettslag Lov for Dalen Idrettslag stiftet 27.12.1921. Godkjent av Idrettsstyret den 25.1.1989 jf. NIF`s lov 10 5 og 2 15. Med senere endringer sist vedtatt på årsmøtet 11.2.2015 1

Detaljer

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for Kristiansund Volleyballklubb (KVBK), stiftet 5. mai 1981, er vedtatt på årsmøte 16. juni 2008 og godkjent av Idrettsstyret 1 (evt. delegert myndighet) [ ].

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Vedtatt den 23.05.2002 Revidert på årsmøtet: 03.03.2010 Revidert på årsmøtet: 13.01.2012 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884

Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884 Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884 Vedtatt den 6.10.2003 med senere endringer av 18.03.2013 Godkjent av Idrettsstyret 1 den 08.10.2013 1 Formål Trondhjems Skiklub er et idrettslag (heretter

Detaljer

Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet

Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet Vedlegg 2 Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884 Vedtatt den 6.10.2003 med senere endringer av 8.3.2010 Godkjent av Idrettsstyret 1 den.. 1 Formål Trondhjems Skiklub er et idrettslag (heretter benevnt

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for: Tromsø Badmintonklubbidrettslag, stiftet : 1972 Vedtatt den 18.10.10 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

Larvik dykkeklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund.

Larvik dykkeklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund. Lov for Larvik dykkeklubb stiftet 9.3.1973. Vedtatt den 09.03.73 med senere endringer senest 20.02.96. Godkjent av idrettsstyret den 03.07.96. Senere endringer senest 06. mars 2003, Godkjent av Norges

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Notodden Orienteringslag, stiftet 31.10.1945(dato/år) Vedtatt den 31.10.45 med senere endringer senest av 31.01.2011

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Oppdatert med endringar vedtatt på årsmøte 25.05.2016 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2.

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2. Lov for Namsos turnforening, stiftet 31. mai i 1901. Vedtatt i årsmøte den 7. april 2011. Godkjent av Idrettsstyret 1 den 3. mai 2011 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Lov for Skaun idrettslag, stiftet 19. januar 1908

Lov for Skaun idrettslag, stiftet 19. januar 1908 Lov for Skaun idrettslag, stiftet 19. januar 1908 Vedtatt den 11. mars 2009 med senere endringer senest av. Godkjent av Idrettsstyret 1 den...mars 2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt.

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 21. Oktober 2009 1 Formål Idrettslagets formål

Detaljer

Lov for Ishockeyklubben Comet Halden

Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Basert på Basis-lovnorm for Allianse-idrettslag (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Ishockeyklubben Comet Halden allianse-idrettslag, stiftet 4. oktober 2009.

Detaljer

LOV for. Bodø Sportsskytterklubb

LOV for. Bodø Sportsskytterklubb LOV for Bodø Sportsskytterklubb Siste endring vedtatt på årsmøtet 27. januar 2011 Innholdsfortegnelse Lov for BODØ SPORTSSKYTTERKLUBB, stiftet 9. august 1955... 3 1 Formål... 3 2 Organisasjon... 3 3 Medlemmer...

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Lov for NYBORG VOLLEYBALLKLUBB (VBK), stiftet 14.05.1981. Vedtatt den 04.0.01 med senere endringer, senest av 27.02.08 og 10.03.

Lov for NYBORG VOLLEYBALLKLUBB (VBK), stiftet 14.05.1981. Vedtatt den 04.0.01 med senere endringer, senest av 27.02.08 og 10.03. Lov for NYBORG VOLLEYBALLKLUBB (VBK), stiftet 14.05.1981 Vedtatt den 04.0.01 med senere endringer, senest av 27.02.08 og 10.03.2010 Godkjent av Idrettsstyret 1 den.. 1 Formål Idrettslagets formål er å

Detaljer

1 Formål Nøtterøy Håndballs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1.

1 Formål Nøtterøy Håndballs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL)

LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL) LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL) Lov for Idrettslaget Brodd (Fotball), stiftet 25. april 1913. Vedtatt den 17. mars 2003 med senere endringer senest av 14. mars 2011 Godkjent av Idrettsstyret 1 den..

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Lov for Åsane Fotball Damer, stiftet

Lov for Åsane Fotball Damer, stiftet BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Åsane Fotball Damer, stiftet 26.01.1997 Vedtatt den 26.01.1997 med senere endringer senest av 12.januar 2009. 1 Formål

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

VEDTEKTER FOR KJØKKELVIK IDRETTSLAG (Vedtatt av Årsmøtet den )

VEDTEKTER FOR KJØKKELVIK IDRETTSLAG (Vedtatt av Årsmøtet den ) VEDTEKTER FOR KJØKKELVIK IDRETTSLAG (Vedtatt av Årsmøtet den 24.02.2009) Lov for Kjøkkelvik idrettslag, stiftet 07.10.1934 Vedtatt den 24.02. 2008 Godkjent av Idrettsstyret 1 den 1 Jf. NIFs lov 2-2, 2-15

Detaljer

Lov for Skonseng Ungdomslag

Lov for Skonseng Ungdomslag Lov for Skonseng Ungdomslag Lov for Skonseng Ungdomslag, stiftet 13.4.1903. Vedtatt den 30.01.2011 Godkjent av Idrettsstyret 1 den 1. april 2011 1 Formål Ungdomslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Vedtatt den med senere endringer senere endringer av

Vedtatt den med senere endringer senere endringer av Vedtekter for Oppdal Sykkelklubb, stiftet 1982. Vedtatt den 23.03.2012 med senere endringer senere endringer av 08.05.2014 Godkjent av Idrettsstyret 1 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Vedtekter for Grüner Fotball IL, stiftet

Vedtekter for Grüner Fotball IL, stiftet Vedtekter for Grüner Fotball IL, stiftet 10.01.2008 Vedtatt den 11.02.2008, revidert 2010 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

VEDTEKTER. Stiftet 1911

VEDTEKTER. Stiftet 1911 VEDTEKTER Stiftet 1911 $ 1 Formål $ 2 Organisasjon $ 3 Medlemmer $ 4 Medlemskontingent $ 5 Stemmerett og valgbarhet $ 6 Godtgjørelse til tillitsvalgte $ 7 Kjønnsfordeling $ 8 Inhabilitet $ 9 Straffesaker

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Elite

Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Elite Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Elite Basert på Basis-lovnorm for idrettslag organisert av allianseidrettslag (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Elite idrettslag,

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Malvik og Stjørdal Seilforening, stiftet den 13. april 2011. Vedtatt den 13. april 2011 med senere endringer senest av.

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Lov for HERKULES FOTBALL stiftet Vedtatt på årsmøte Godkjent av Idrettsstyret1 den

Lov for HERKULES FOTBALL stiftet Vedtatt på årsmøte Godkjent av Idrettsstyret1 den Lov for HERKULES FOTBALL stiftet 04.05.1920 Vedtatt på årsmøte 29.02.2012. Godkjent av Idrettsstyret1 den 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

Vedtekter for IL ILar stiftet

Vedtekter for IL ILar stiftet Vedtekter for IL ILar stiftet 27.11.36 Vedtatt på årsmøtet 2001 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT 16.12.1945 VEDTEKTER Sist endret på årsmøte 16.03.2010 1 FORMÅL Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

Vedtekter for Kåsen idrettslag

Vedtekter for Kåsen idrettslag Vedtekter for Kåsen idrettslag Vedtekter for Kåsen idrettslag, stiftet 1. desember 1968 Vedtatt med senere endringer, senest av 19.02.2014 og vedtatt på årsmøtet 19.02.2014 Godkjent / vedtatt av Idrettsstyret

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

3 Medlemmer Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

3 Medlemmer Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. LOVER FOR BERGKAMERATENE SVØMMING Lov for Bergkameratene Svømming, stiftet 15. mars 1971 Vedtatt den13. februar 2001 med senere endringer senest av 9. mars 2004. Godkjent av Idrettsstyret den..- 1) 1 Formål

Detaljer

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1 LOVER FOR TROMSØ TURNFORENING Stiftet 9. april 186 Vedtatt av årsmøtet. mai 005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.0.006 1 1 Formål Tromsø Turnforenings formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund

Detaljer

Vedtatt den med senere endringer senest av.

Vedtatt den med senere endringer senest av. Vedtekter for Lørenskog Ishockeyklubb AIL (Vedtatt av Oslo idrettskrets. (dato)) Lov for Lørenskog Ishockeyklubb AIL, stiftet 21.12.1963 Vedtatt den med senere endringer senest av. 1 Formål Lørenskog Ishockeyklubbs

Detaljer

Lover for Tysvær Basketball Klubb

Lover for Tysvær Basketball Klubb Lover for Tysvær Basketball Klubb (Vedtatt av stiftelsesmøte 07.07.2007) Lov for Tysvær Baskekball Klubb, stiftet 07.07.07. Vedtatt den 07.07.07. Godkjent av Idrettsstyret den..- 1) 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Lov for Håndballklubben Rygge stiftet 22.01.1998. Lov for. Håndballklubben Rygge stiftet den 22.01.1998

Lov for Håndballklubben Rygge stiftet 22.01.1998. Lov for. Håndballklubben Rygge stiftet den 22.01.1998 Lov for Håndballklubben Rygge stiftet den 22.01.1998 Vedtatt den 13.02.2008 Med endringer i 16 av 04.02.2009 Godkjent av idrettsstyret den 25.02.2009(1) 1 1 Formål HK Rygges formål er å drive idrett organisert

Detaljer

1 Formål Lørenskog Ishockeyklubb Elites formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Lørenskog Ishockeyklubb Elites formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Vedtekter for Lørenskog Ishockeyklubb Elite (Godkjent av Akershus Idrettskrets. (dato)) Lov for Lørenskog Ishockeyklubb Elite, stiftet (dato/år) 1 Formål Lørenskog Ishockeyklubb Elites formål er å drive

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLESAND PADLEKLUBB (Vedtatt av Idrettsstyret )

VEDTEKTER FOR LILLESAND PADLEKLUBB (Vedtatt av Idrettsstyret ) VEDTEKTER FOR LILLESAND PADLEKLUBB (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Lillesand Padleklubb, stiftet 28. august 1990 Vedtatt på årsmøtet den 8. februar 2010 Godkjent av Idrettsstyret 1 den 23.

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret )

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret ) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Lov for Atlungstad Golfklubb

Lov for Atlungstad Golfklubb Lov for Atlungstad Golfklubb Basert på Lovnorm for golfklubber (vedtatt av Idreststyret den 28.11.2007) Lov for Atlungstad Golfklubb (heretter klubben), stiftet 13. juni 2003 Vedtatt den 13. juni 2003

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret )

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret ) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Lov for Arendal Jiu Jitsu klubb

Lov for Arendal Jiu Jitsu klubb Lov for Arendal Jiu Jitsu klubb Stiftet 23. nov. 1993 1 Formål Arendal Jiu Jitsu klubbs formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Lagets idrettsaktivitet skal

Detaljer

Lov for IL Søya (Ut i fra basis-lovnorm vedtatt av Idrettsstyret )

Lov for IL Søya (Ut i fra basis-lovnorm vedtatt av Idrettsstyret ) Lov for IL Søya (Ut i fra basis-lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for IL Søya idrettslag, stiftet 21.03.1919 Vedtatt den 03.12.1992, med senere endringer senest av årsmøtet 2007, den 26.02.2008

Detaljer

Lov for. Brumunddal Fotball

Lov for. Brumunddal Fotball Lov for Brumunddal Fotball Stiftet 1905 Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 1 Jfr. NIFs lov 2-2, 2-15 og 10-5. 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett organisert

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret )

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret ) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lillehammer Svømmeklubb Side 1 av 8 Basis-Lovnorm Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert i Norges Bilsportforbund gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb.

1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert i Norges Bilsportforbund gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb. LOVNORM FOR NMK KLUBBER MED BILSPORT Lov for NN.klubb, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av Norsk Motor Klubb den.. 1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

Lov for Øvre Eiker Svømmeklubb, stiftet Vedtatt den med senere endringer senest av.

Lov for Øvre Eiker Svømmeklubb, stiftet Vedtatt den med senere endringer senest av. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret )

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret ) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Larvik Golfklubb, stiftet 20. juni 1989 Vedtatt 12. januar 1994, godkjent av idrettsstyret 9. mars 1994 Revidert 25. januar 2001, godkjent av Vestfold Idrettskrets 4. desember 2001 Revidert 3.

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Lov for. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

Lov for. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Lov for Lov for Polarsirkelen Hang- og Paraglider Klubb, stiftet ca. 15.3.1977 Vedtatt den 20.02.04 med senere endringer senest av 09.04.05 Godkjent av Idrettsstyret den..- 1) 1 Formål Idrettslagets formål

Detaljer

Generelt om basis-lovnormen:

Generelt om basis-lovnormen: Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

1 Formål Nøtterøy Fotballs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1.

1 Formål Nøtterøy Fotballs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer

1 Formål Nøtterøy Turns formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1.

1 Formål Nøtterøy Turns formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer

1 Formål Nøtterøy Friidretts formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1.

1 Formål Nøtterøy Friidretts formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

LOVER FOR SORTLAND IDRETTSLAG

LOVER FOR SORTLAND IDRETTSLAG org.nr. 945 741 651 LOVER FOR SORTLAND IDRETTSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 10.januar 2011. Godkjent av Idrettsstyret 1 den.. 1 Formål Sortland Idrettslags formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret )

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret ) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Vedtatt den 21. oktober 1997 med senere endringer senest av 4. november 2008

Vedtatt den 21. oktober 1997 med senere endringer senest av 4. november 2008 Lov for Lillestrøm & Omegns Bueskyttere, stiftet 21. august 1952 Vedtatt den 21. oktober 1997 med senere endringer senest av 4. november 2008 Godkjent av Idrettsstyret 1 den.. 1 Formål Idrettslagets formål

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Brodd Badmintonklubb

Brodd Badmintonklubb Lov for Brodd Badmintonklubb, stiftet 15.juni 2010 2 Godkjent / vedtatt av Idrettsstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 5.8.2010 Vedtatt med senere endringer, på årsmøte av 07.03.2012. Vedtatt med

Detaljer

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).(2)

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).(2) Lov for I.L. Holeværingen idrettslag, stiftet 31. mars 1895 Vedtatt den 1. november 1982 med senere endringer senest av 15.03.2011 Godkjent av Idrettsstyret den..(fotnote 1, se bakerst) 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

LOV FOR PINGVIN SPORTSDYKKERKLUBB, STIFTET 1962 (Lov med bakgrunn i basis lovnorm vedtatt av Idrettsstyret )

LOV FOR PINGVIN SPORTSDYKKERKLUBB, STIFTET 1962 (Lov med bakgrunn i basis lovnorm vedtatt av Idrettsstyret ) LOV FOR PINGVIN SPORTSDYKKERKLUBB, STIFTET 1962 (Lov med bakgrunn i basis lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Pingvin sportsdykkerklubb, stiftet 29. juli 1962. Vedtatt den 1. mars 2011

Detaljer

Lov for Drøbak Kajakklubb, stiftet 6. mars 2007.

Lov for Drøbak Kajakklubb, stiftet 6. mars 2007. Lov for Drøbak Kajakklubb, stiftet 6. mars 2007. Vedtatt den 6. mars 2007 Godkjent av Idrettsstyret den..(fotnote 1, se bakerst) Navnet er videre i loven forkortet til DKK. 1 Formål DKK s formål er å drive

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret )

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret ) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Generelt om basis-lovnormen:

Generelt om basis-lovnormen: Generelt om basis-lovnormen: Allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte allianse-idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jfr. NIFs

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

3 Medlemmer jf NIFs lov 10-4 Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

3 Medlemmer jf NIFs lov 10-4 Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Skjeberg Cykleklubb, stiftet: 17.06.2010 Oppdateret Mars 2017 i henhold til NIFs lover pr. oktober 2015 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Lov for Bærum Seilforening

Lov for Bærum Seilforening Lov for Bærum Seilforening, stiftet 18. september 1921. Vedtatt den 18. september 1921 med senere endringer vedtatt 13. februar 2012 1 Formål Foreningens formål er å drive seilsport organisert i Norges

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret )

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret ) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Lov for Fredrikstad Bryteklubb Atlas, stiftet 27.3.1947

Lov for Fredrikstad Bryteklubb Atlas, stiftet 27.3.1947 Lov for Fredrikstad Bryteklubb Atlas, stiftet 27.3.1947 Vedtatt den 29.4.2009 Godkjent av Idrettsstyret 1 den xx / xx - xxxx Innhold INNHOLD... 1 1 FORMÅL... 2 2 ORGANISASJON... 3 3 MEDLEMMER... 4 4 MEDLEMSKONTINGENT

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB Stiftet i 1/9-1984 1 Formål FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBBs (heretter kalt FTKD) formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer