Innhold: 1. GENERELT FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6"

Transkript

1 Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2013

2 Innhold: 1. GENERELT FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR FORVALTNINGSORGANISASJONER UTDANNING FAG- OG KULTURPOLITISK ARBEID INTERNASJONALT ARBEID ORGANISASJON...14 AKTIVITETSREGNSKAP...16 BALANSE...17 NOTER TIL REGNSKAP...18 REVISJONSBERETNING

3 Generalforsamlingen 2013: Styre, sekretariat og delegater. (Foto: Ida W) 1 GENERELT 2013 har vært et år med store og viktige fagpolitiske saker: Dubbere, medlemmer som ikke-medlemmer, gikk i april til boikott mot to av landets største dubbingstudioer, SDI Media og Dubberman. Dette skjedde etter at studioene gikk ut med et likelydende varsel om reduksjon i timelønn. Boikotten kunne raskt avsluttes da studioene inngikk i forhandlinger med NSF, men dubberne ble snart etterfulgt av innleserne ved Norsk Lyd- og blindeskriftsbibliotek som gikk til egeninitiert boikott mot sin arbeidsgiver. Sakene i Norwaco er enda ikke avsluttet, og det at vederlagsmidlene uteblir, får potensielt store konsekvenser for flere organisasjoner som jobber for kunstnernes rettigheter. På høsten oppstod det uenigheter med produsentselskapet Storm-Rosenberg, som ikke ville ta inn tariffavtalens bestemmelser om videresendingsvederlag i sin kontrakt med skuespillerne. Generelt opplever vi at det er et press på at skuespillere skal jobbe som selvstendig næringsdrivende, noe som svekker deres rettigheter både i forhold til kollektive vederlag, sosiale rettigheter og evt. utbetaling fra lønnsgarantifond. Regjeringsskiftet i oktober medførte naturlig nok forslag om endringer i kulturbudsjettet, blant annet i kunstnerstipendene og filmstøtten. Sluttresultatet er likevel tidenes høyeste kulturbudsjett. Det har også vært et år med stabilisering i NSF sekretariat, etter at politisk ledelse ble skiftet ut i 2011, generalsekretær i 2012 og regnskapsfører i starten av Medlemmene Norsk Skuespillerforbund hadde 1230 medlemmer pr , en tilvekst på 26 fra Medlemmene fordelte seg slik: 155 fast ansatte ved institusjonsteatre; 892 frilansere, hvorav 136 ansatt på engasjement ved teatre og i frie grupper; 9 passive, hvorav 7 teatersjefer; 126 pensjonister; 48 studentmedlemmer. Thea Stabell ble utnevnt til æresmedlem under tariffkonferansen i oktober Disse gitt bort i 2013: Eva Bergh, Trond Brænne, Thomas Fearnley, Elsa Isefiær og Camilla Tostrup. 1.2 Kretsene Forbundet er delt inn i 19 kretser eller lokallag. NSF har ni teaterkretser (Nationaltheatret, Det Norske Teatret, Oslo Nye Teater, Riksteatret, Den Nationale Scene, Rogaland Teater, Trøndelag Teater, Nordland Teater og Hålogaland Teater) og ti regionale kretser (Nord-Vestlandet, Vestlandet, Innlandet, Telemark/Vestfold, Sør-Vestlandet, Agder, Oslo og omegn, Midt-Norge, Nord-Norge og Østfold). Medlemmer ved mindre teatre tilhører regionskretsen. Forbundsleder og generalsekretær har ila. året hatt møter med kretsene ved teatrene i Oslo og med krets Sør, Trøndelag Teater, krets Nord-Norge og Hålogaland Teater. 1.3 Styret Styret har avholdt 8 styremøter i 2013, samt ett telefonmøte. 68 saker er behandlet. Styret hadde slik sammensetning fram til generalforsamlingen: Forbundsleder Hauk Heyerdahl, nestleder Knut Alfsen og styremedlemmer Yngve Seterås, Hilde Olausson, Camilla Belsvik, Glenn André Kaada og Maria Bock. Varamedlemmer: Hallbjørn Rønning, Andrea Bræin Hovig, 3

4 Anne E. Kokkinn, Guri Johnson og Ulla M. Broch. Etter generalforsamlingen 26. mai var styresammensetningen som følger: Forbundsleder Hauk Heyerdahl, nestleder Knut Alfsen og styremedlemmer Yngve Seterås, Hilde Olausson, Camilla Belsvik, Glenn André Kaada og Maria Bock. Varamedlemmer: Hallbjørn Rønning; Ingunn B. Øyen, Anne E. Kokkinn, Guri Johnson og Ulla M. Broch. 1.4 Generalforsamlingen Generalforsamlingen ble avviklet 26. mai 2013 i Prøvesalen, Welhavens gate 1 i Oslo. 2. FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSTILTAK 2.1 Norsk teater- og orkesterforening Mellomoppgjøret våren 2013 Årets lønnsoppgjør ga en samlet lønnsvekst på 3,2 % til de ansatte ved teatrene. Begynnerlønn for skuespillere er nå kr pr år. Etter 14 års ansiennitet når lønnen kr , mens høyeste lønn på direkte innplassering er kr Forhandlingsutvalget besto av Hauk Heyerdahl, Maria Bock og Eirik Djønne Årlig audition Årlig audition for nyutdannede skuespillere har i mange år vært et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Teaterlederforum og Norsk Skuespillerforbund. Fra 2012 har Norsk Skuespillersenter fått en aktiv rolle som arrangør, og påmeldingen gikk i år gjennom senterets nettsider. Det var 53 søkere til og 42 deltakere på audition, som fant sted 18. oktober hos Riksteatret. Instruktør og kunstnerisk konsulent ved NSS, Øystein Ulsberg Brager, veiledet deltakerne i felles improvisasjonsoppgaver. Ca 50 publikummere, hvorav representanter fra 10 teatre, møtte opp. Forbundsleder Hauk Heyerdahl og teatersjef Ellen Horn ønsket velkommen på vegne av arrangørene Faste stillinger ved teatrene Ingen av teatrene har sagt opp tariffavtalene som regulerer antall skuespillerårsverk og fast ansatte. Disse tariffavtalene, inngått med hvert av de syv største teatrene, gir mulighet til unntak fra fireårsregelen i AML og dermed til bruk av åremålsstillinger Heddaprisen 2013 Heddaprisen 2013 ble delt ut søndag 9. juni på Det Norske Teatret. Følgende skuespillere mottok Heddapris: Gisken Armand og Kine Bendixen (for hhv. beste kvinnelige hovedrolle og birolle/medspiller), Ingar Helge Gimle og Espen Klouman Høiner (for hhv. beste mannlige hovedrolle og birolle). Verks Stalker ble kåret til Årets forestilling og Det Norske Teatrets samarbeidsproduksjon Eg Ik, Ich, I ble Årets barne- og ungdomsteaterforestilling. Årets pris for Særlig kunstnerisk innsats gikk til De Utvalgte, for «stadig [å utfordre] sin egen praksis ved å bevege seg inn i tematikk som både speiler samfunnsansvar og kunstnerisk finesse» Scenekunst.no Vederlagsfondet bevilget kr til dekning av NSFs kontingent i foreningen Scenekunst.no. Foreningens formål er å drive en uavhengig nyhetsside og debattforum for scenekunstfeltet. Hild Borchgrevink ble ansatt som ny redaktør for nettsiden høsten Det er igangsatt flere tiltak som skal sikre nettstedet en bedre økonomi og mer redaksjonelt innhold. Blant annet har Scenekunst.no, Ballade og Heddapris for beste kvinnelige hovedrolle: Gisken Armand for rollen som Jeg i Jeg forsvinner ved Nationaltheatret. Heddapris for beste mannlige hovedrolle: Ingar Helge Gimle for rollen som Willy Loman i En handelsreisendes død vedtrøndelag Teater. 4

5 Kunstkritikk gått sammen om å etablere Periskop.no, et nettsted for kritikk for kunst for barn. Inntektene er styrket med midler fra dette prosjektet og tidskriftsstøtte fra Norsk kulturråd, til sammen kr Informasjonskonsulent Ida Willassen er NSFs representant i styret for Scenekunst.no Bruk av OU-midler De ansatte ved teatrene får hver måned trukket en mindre sum av sin lønn, som avsettes til såkalte opplærings- og utdanningsmidler (OU-midler). Disse overføres til NSF, som støtter faglige tiltak initiert av de tillitsvalgte på teatrene eller av NSF. I 2013 fikk bl.a. kretsene ved Det Norske Teatret og Nasjonalteatret støtte til større, faglige seminar. Kretsen ved Trøndelag Teater fikk støtte til et kick-off-arrangement. OU-midler ble også nyttet til NSFs tillitsvalgtkonferanse og tariffkonferanse. Selve OU-ordningen for teatrene ble i 2013 sagt opp av arbeidsgiversiden, men det gjenstår å se hva som skjer videre. Skuespillerforbundet har i 2014 nedsatt en gruppe som skal komme med forslag til retningslinjer for bruk av oppsparte midler. 2.2 NRK Forhandlinger om arkiv Forhandlingene om arkiv ble sluttført, se pkt under Norwaco. 2.3 Streaming/ onlinetjenester Strømmetjenester og «start forfra»-tjenester har kommet for fullt. NRK ønsker muligheten til å la programmer ligge ute mer enn i de fire ukene det åpnes for i gjeldende avtale. Dette er viktige punkter i forhandlingene både med NRK og Produsentforeningen framover. 2.4 Dubbingboikott Som kjent har NSF gjennom flere år jobbet for å få til avtale med dubbingprodusentene. Tre mindre produsenter inngikk avtale for noen år siden. I mars 2013 varslet de to internasjonale studioene SDI Media og Dubberman at de ville sette ned timesatsen for studioarbeid med alle rettigheter unntatt kino inkludert, fra kr 750 til kr 650. Årsaken var angivelig at andre studioer betalte lavere enn dette. Varselet førte til at Norsk Skuespillerforbund varslet og innledet boikott mot dem som ville sette ned satsene ensidig. Etter få dager førte boikotten til at fire studioer inngikk i forhandlinger med NSF. Det ble inngått en interimsavtale om timesats på kr 700 så lenge forhandlingene pågikk. Fellesforhandlingene ble brutt i desember Det er senere kommet til dialog mellom to dubbingstudioer og forbundet, og videre aksjoner avhenger av resultatet her. 2.5 Produsentforeningen Tariffavtale for reklamefilm Avtalen inngått med Produsentforeningen regulerer betaling og arbeidsbetingelser ved reklameoppdrag. Minimumsbetaling er avhengig av i hvilke vinduer reklamefilmen blir vist, og hvor lenge. Det skilles mellom studiohonorar og minimumsvederlag for tilgjengeliggjøring. Forbundets medlemmer erfarer dessverre at en del produsenter forsøker å bryte tariffen eller omgå avtalen på ulike vis. Det har vist seg viktig å orientere castingbyråer om avtaleverket TV-avtalen TV-avtalen ble sagt opp av Produsentforeningen i 2012, men har ettervirkninger. Nye forhandlinger vil opptas i Beste kvinnelige birolle: Kine Bendixen for rollen som Jackie Kennedy i Prinsessedrama ved Trøndelag Teater Beste mannlige birolle: Espen Klouman Høiner for rollene som Biff Loman og Ivar Zolen ved Trøndelag Teater. (Alle foto: Ø. Markussen) 5

6 2.6 Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek (NLB) NSF har lenge hatt avtale med NLB om satser for innlesning av lydbøker. Avtalen ble regulert i Etter lang tids uenighet om lønns- og ansettelsesvilkår, valgte innleserne selv å gå til boikott av sin arbeidsgiver i april. Denne varte helt til 24. juni. NSF var ikke part i boikotten, men bistod innleserne med framforhandling av avtaler for oppdragstakere i og utenfor næring. Vilkårene ble bedret, og forhandlingsresultatet fikk full tilslutning da forbundet sendte det ut til avstemning blant berørte medlemmer i oktober Noen innlesere har fått fast stilling, fem årsverk totalt. Norsk Tjenestemannslag leder arbeidet på vegne av noen av de resterende innleserne som går til søksmål for å få fast ansettelse eller økt stillingsprosent. Saken er ventet å komme opp i mai Bransjeavtale Den kulturelle skolesekken Det ble høsten 2012 inngått bransjeavtale mellom flere kunstnerorganisasjoner og fylkeskommunene om vilkår for arbeid innen Den kulturelle skolesekken viste at enkelte fylkeskommuner vil følge satsene, men ikke andre vilkår. Derfor ble det ble tatt initiativ til en avklaringsrunde i 2013, denne er enda ikke avsluttet. 3. Egne tiltak 3.1 Juridisk bistand Generalsekretær og advokat Eirik Djønne gir råd til medlemmene i kontraktsspørsmål m.v Bistand ved opprettelse av eget selskap Advokat Hans Marius Graasvold gir medlemmer råd ved opprettelse av eget selskap. Forbundet betaler for inntil en times rådgivning for hvert medlem. 3.2 Skuespiller- og danseralliansen (Skuda) Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere og Norsk teater- og orkesterforening er aksjonærer med like andeler i selskapet som ble opprettet i Formålet er å bedre vilkårene for frilansskuespillere og -dansere. Daglig leder er Tone Øvrebø Johannessen, kontormedarbeider er Nina Bjørneby Kirkhusmo. Skuespiller- og danseralliansen leier lokaler av og er samlokalisert med Norsk Skuespillerforbund. Forbundsleder er NSFs representant i styret. I Statsbudsjettet for 2013 fikk alliansen avsatt kr for 2013, samt at alliansen ble definert som et prøveprosjekt på tre år, med en årlig bevilgning på kr Denne gav alliansen økonomisk dekning for å ansette 10 skuespillere og 10 dansere fra 1. desember Alle er frilansere som arbeider/ har arbeidet over hele landet. Skuespiller- og danseralliansen har hatt et aktivt første driftsår i I periodene mellom eksterne engasjementer mottar de 20 ansatte kunstnerne lønn, samt at de opptjener sosiale rettigheter fra alliansen. Som ventet har det vært mange permisjoner for eksternt arbeid. Alliansen har samarbeidet med Norsk Skuespillersenter om en rekke kompetanseutviklende tilbud som også kommer skuespillere utenfor alliansen til gode. Det er igangsatt et mentorprogram der alliansens kunstnere er mentorer for yngre kolleger. Skuespiller- og danseralliansens målsetting er å bli permanent fra 2016 og få tilstrekkelig med midler til en gradvis økning av antall ansatte. Se 3.3 Utleie av lokaler Welhavens gate 1 Forbundet eier første og andre etasje i Welhavens gate 1 Innleserne i Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek gikk til aksjon for bedre arbeidsforhold våren Skuespiller- og danseralliansens nye mentorordning startet opp i Her Jon Arne Arnseth (t.h.) og mentor Duc Mai-The under samling i april. 6

7 i Oslo sentrum. Norsk Skuespillersenter og Skuespiller- og danseralliansen leier i 1. etasje. Norske Dansekunstnere leier kontorlokaler i 2. etasje. Lokalet «Stallen» i bakgården blir leiet ut som øvingslokale, og salen blir både leiet ut og brukt av organisasjonene på huset. Leieinntekter fra andre enn de faste leietakerne var i 2013 kr Vederlagsfondets leilighet i 2. etasje leies ut til privatpersoner Leiligheten i Berlin Forbundets leilighet i Berlin var utleid 38 uker i Forvaltning av leiligheten fungerer tilfredsstillende Villa Thalia Villa Thalia i Albir eies av stiftelsen NSF Spaniahus. Utleie administreres av forbundssekretariatet ved Inger Karin Zettergren. Bygget fikk en stor oppgradering i 2013, med nytt bad, nye møbler og generell oppussing. Huset var utleid 32 uker i Fondsmidler NSF disponerer flere fond til støtte for medlemmer og andre. Det er utbetalt midler både fra NSFs støttefond, NSFs solidaritetsfond, OU-fondet, NSFs Fond for frilansere og NSFs vederlagsfond (se pkt. 4.15) Summene går frem av regnskapet. Fondsstruktur, retningslinjer og vedtekter for alle fond vil bli gjennomgått i Søksmål mot Fokus Bank NSF ble holdt løpende orientert om rettssakene som ble ført mot Fokus Bank når det gjelder de tapte investeringene i Ing. Senior Bank Loans. NSFs sak ble stanset i påvente av dom i Høyesterett i sak mellom Fokus Bank og et annet utvalg saksøkere. Dessverre vant Fokus Bank i Høyesterett, og NSF og andre saksøkere i vår gruppe ble derfor rådet til ikke å anvende mer penger på søksmål. Etter at et nytt forsøk på minnelig løsning ikke førte fram, valgte alle saksøkere å trekke søksmålet mot å slippe å betale bankens sakskostnader. 3.5 Informasjonsarbeid Nettsider Nye skuespillerforbund.no ble lansert i sommeren 2012, og det har vært løpende arbeid med videre utvikling og tilpasning av sidene i Forbundets it-ansvarlige har nå ansvar for teknisk vedlikehold av forbundets castingtjeneste Skuespillerkatalogen.no, noe som fungerer betydelig bedre enn tidligere løsning. Norsk Sceneinstruktørforening og Norske Filmregissører får rabatterte abonnement. Forbundet er betalende medlem i foreningen Scenekunst.no, hvis formål er å drive en uavhengig nyhetstjeneste og et debattforum for scenekunstfeltet Nyhetsbrev Elektronisk nyhetsbrev sendes medlemmene en gang i måneden. Det har vært noen tekniske utfordringer knyttet til masseutsendelse av e-post, dette er nå løst Sosiale medier Forbundet har en egen profil på Twitter og en egen side på Facebook. Flere kretser har også flere egne grupper på Facebook, som har vært svært nyttige verktøy i dialogen med medlemmene. Gruppen NSFs stemmeskuespillere, som også er åpen for ikke-medlemmer, har vært hyppig brukt - ikke minst i forbindelse med vårens boikott Medlemsbladet Stikkordet Fordi nettsider, e-post og sosiale medier dekker store deler av informasjonsbehovet, og er stadig mer Fra et av soverommene i forbundets 140 kvm store leilighet i Charlottenburg i Berlin. Leiligheten kan leies av medlemmer og andre skuespillere. NSF leier ut to øvingslokaler og to boliger i utlandet til medlemmer. Her NSFs Spaniahus, eller Villa Thalia, i Albir. (Foto: Jarl Flaaten Bjørk) 7

8 Torgeir Waterhouse fra IKT Norge var innleder under forbundets konferanse for tillitsvalgte på Bristol i Oslo 10. mars. Thea Stabell ble utnevnt til æresmedlem under konferansen på Losby Gods på forbundets 115-årsdag, lørdag 27. oktober. (Foto: Ida W) tidkrevende for sekretariatet, har styret vedtatt å gå ned til tre utgivelser i året. Redaktør for bladet er Ida Willassen, redaksjonsrådet har bestått av Ida Lou Larsen, Tove Heyerdahl, Øystein Brager og Haakon Strøm. Stikkordet hadde tre utgivelser i 2013, en av disse var en samutsendelse med Rushprint Annonser Det er annonsert for Skuespillerkatalogen i filmbladet Rushprint Pressemeldinger Det er sendt ut syv pressemeldinger; i forbindelse med dubbingboikotten og uoverensstemmelse med produsentselskapet Storm-Rosenberg, utnevnelsen av æresmedlem Thea Stabell og utgivelser av Stikkordet. 3.6 Tillitsvalgtmøter og utvalg Hovedoppgjøret 2014 Styret nedsatte høsten 2012 et utvalg som skal jobbe med strategi fram til hovedoppgjøret i Nye medlemmer ble valgt inn i styremøtet i oktober Utvalget består nå av Hauk Heyerdahl, Mattis Nyquist, Hilde Olausson, Suzanne Paalgard, Ulla Marie Broch og Eirik Djønne Tillitsvalgtkonferanse 10. mars ble det arrangert konferanse for alle de tillitsvalgte i forbundet. Et sentralt tema for konferansen var skuespilleres rettigheter i utnyttelse av audiovisuelle produksjoner. Torgeir Waterhouse fra IKT Norge innledet om digitalisering og opphavsrett, endringene i Åndsverksloven og sine tanker om hvordan økonomi og ideelle rettigheter for skuespillere kan sikres. Oslo Nye Teaters omdanning til prosjektteater og to institusjonsteatrets ønske om søndagsåpne teatre ble også drøftet. 26 tillitsvalgte deltok i tillegg til styret og sekretariatet Tariffkonferanse Det ble avholdt tariffkonferanse for forbundets tillitsvalgte i forbindelse med kommende hovedoppgjør. Konferansen ble holdt på Losby gods oktober og sammenfalt dermed med forbundets 115-årsdag. Viktige tema på konferansen var institusjonsteatres ønske om gjennomsnittsberegning (Nationaltheatret) og søndagsåpne teatre. 4. FORVALTNINGSORGANISASJONER 4.1 NORWACO Norwaco er en opphavsrettsorganisasjon som inngår avtaler om sekundær utnyttelse av audiovisuelle produksjoner. De 34 organisasjonene som er medlemmer, omfatter mer enn individuelle rettighetshavere, dvs. opphavsmenn, utøvende kunstnere, fotografer og produsenter. NSF har vært representert i styret gjennom hele 2013: Forbundsleder i NSF ble i april avløst av Generalsekretæren som NSFs representant. Generalsekretær sitter også i arbeidsutvalget i NORWACO Videresendingssektoren Tvisten mellom Norwaco og noen av de største distributørene vedvarer. Kanalene Canal Digital og GET har ikke overført penger for videresending via kabel i henhold til avtale og unnlatt å inngå nødvendig avtale på andre områder. Inntektene på alle Norwacos avtaleområder er stoppet opp som følge av tvistene. I 2013 ble to saker behandlet av Kabeltvistnemnda og to i Oslo Tingrett. De siste er anket inn for Lagmannsretten. 8

9 Motpartene hevder bl.a. at Norwaco fortsatt ikke er godkjent som avtalelisensutløsende organisasjon og at alle av videresendingsrettigheter er ervervet fra rettighethaverne (skapende, utøvende og produsenter) via kringkasterne. Dette avvises av NSF og alle de andre 33 medlemsorganisasjonene. Norwaco fikk endelig godkjennelse som avtalelisensutløsende organisasjon i oktober Norsk Skuespillerforbunds vederlagsfond fikk i 2013 tilført over 1 million kroner, noe som er en nedgang fra Dette pga. konfliktene. Vederlagsfondets styre, som forvalter pengene i fondet, har hatt to møter i Vederlagsfondet har vedtatt at de, med unntak av individuelle stipendsøknader, ikke mottar søknader direkte, men bare behandler søknader som er videresendt med anbefaling fra forbundsstyret. I tillegg til å dekke deler av NSFs drift som kommer alle skuespillere til gode, bevilget fondet bl.a. penger til stipend for medlemmer, samt til drift av nyhetssiden Scenekunst.no. (Spesifisert liste følger i regnskapet.) Vederlagsfondet eier en leilighet i 2. etasje i Welhavens gt. 1. Vederlagsfondets styre har etter generalforsamlingen bestått av Sigmund Sæverud, Hauk Heyerdahl, Thorbjørn Harr, Hanne Dieserud og Helga Guren Privatkopieringssektoren NSFs representant i utvalget for privatkopiering har vært tidligere nestleder Janne Langaas, som også har ledet utvalgets arbeid. Hun er nå avløst av forbundets nåværende nestleder, Knut Alfsen. NSF fikk i 2013 utbetalt privatkopieringsvederlag for 2012 med i alt kr ,- til viderefordeling. NSF tar 15 % i administrasjonsgebyr av brutto overføring. Å finne frem til alle rettighetshavere er fortsatt arbeidskrevende Undervisningssektoren Norwaco har forhandlet fram avtale med KS om bruk av audiovisuelle produksjoner i skolene Fordeling av diverse vederlag I tillegg til fordeling av vederlag for privatkopiering, har NSF fordelt kr ,- i diverse vederlag i Dette er penger mottatt som royalties for film og DVD, samt fra NRK for ymse visningsrettigheter Kulturarvutvalget I Stortingsmelding nr. 30 ( ) «Kringkasting i en digital fremtid», fremgår det at NRKs programarkiv er en del av vår felles kulturarv, og at det er en overordnet målsetting å gjøre stoffet tilgjengelig for alle. NRK ba NORWACO lisensiere arkivet på vegne av rettighetshaverne. Det er inngått avtale mellom NRK og Norwaco om en avtalelisens etter åndsverksloven 32 for tilgjengeliggjøring av programmer laget før Materialet tilbys bl.a. for strømming på NRKs eget nettsted. Denne avtalen kommer ikke i stedet for tidligere avtaler om reprisesending av dramaproduksjoner på TV, disse skal følges som før NORCODE NORWACO, Kopinor, TONO, GRAMO og BONO har opprettet et solidaritetsfond til støtte for internasjonalt arbeid for å styrke opphavsretten i utviklingsland. NSF støtter dette indirekte gjennom NORWACO. 4.2 Norsk Kulturråd Norsk kulturfond - Støtte til fri scenekunst Budsjettrammen for scenekunstformål under kap 324 var på kr Avsetningen til fri scenekunst-teater var på kr og til andre scenekunsttiltak kr Basisfinansieringsordningen som ble opprettet i 2007 omfattet i 2013 tre teaterkompanier av ni totalt: Vinge/Müller, Verk produksjoner, Verdensteatret, Jo Strømgren Kompani, zero visibility corp, impure company, Ingun Bjørnsgaard Prosjekt, Winter Guests/Alan Lucien Øyen og Avdals produksjoner / Heine Røsdal Avdal Post 74 Fra og med 2013 har Norsk kulturråd fullmakt til å fordele tilskudd på bakgrunn av kunst- og kulturfaglig skjønn innenfor rammen av bevilgningen på posten og innenfor de overordnede føringer som er angitt av politiske myndigheter. Det heter i tildelingsbrevet fra departementet at det forutsettes at Norsk kulturråd utvikler et system for dialog med tilskuddsmottakere om faglig utvikling samt med regionale myndigheter i tilfeller der det er forutsetning om 40/60-fordeling av støtten mellom stat og region. Budsjettrammen var i 2013 kr Statens kunstnerstipend Innstillinger til Statens kunstnerstipend gjøres av 24 fagkomiteer. NSF har ansvar for å oppnevne medlemmer til komiteen for skuespillere og dukkespillere. Gruppen har totalt 17 arbeidsstipend, 8 arbeidsstipend for yngre og 7 garantiinntektshjemler. Komiteen mottok 506 søknader til behandling. Tildelte arbeidsstipend i kunstnergruppen skuespillere/dukkespillere i 2013: Jeanne Bøe; Torbjørn Davidsen (5); Trine Falch (2); Christina Granados (1) Maja B. Johnsen (1); Anders Kippersund (5); Jorunn Lullau (1); Nils Petter 9

10 Richard Schechner mottar hederspris under Oslo International Acting Festival, arrangert av KhiO i samarbeid med bl.a. skuespillersenteret. Bernt Bjørn mottok utmerkelsen Årets frilanser under festivalen. Prisen deles ut av Norsk Skuespillersenter og NSF. (Begge foto: Ida W) Mørland (2); Pia Maria Roll (2); Solvei Stoutland (2). Arbeidsstipend for yngre: Beate Bednar (1); Thea Fjørtoft (2); Cecilie «Cici» Henriksen (1); Anders Høgli (2); Katja Lindeberg (3); Veslemøy Mørkrid (1). Totalt kr ble delt ut i diversestipend, og kr i stipend til nyutdannede. Det var overraskende få søkere til dette nye stipendet, som ble utlyst første gang i Ketil Høegh og Ola B. Johannessen ble tildelt Houen og Mohrs legatstipend på kr De to nye stipendtypene som skal erstatte Garantiinntekt, Stipend for seniorkunstnere og Stipend for etablerte kunstnere, ble lyst ut for første gang høsten Stipendtypene er opprettet etter en lengre dialog mellom Kulturdepartementet og Kunstnernettverket, og det vakte derfor oppsikt da den nye regjeringen foreslo å fjerne dem. Ved endelig budsjettfremlegg ble det klart at stipendene innføres som planlagt fra Fond for Lyd og Bilde Fond for lyd og bilde bevilget kr i prosjektstøtte til scenekunst i Anne Kokkinn med vara Per Emil Grimstad har sittet i fondets sceneutvalg. Toni Usman har vært varamedlem i fondets styre. 4.4 Fond for utøvende kunstnere Jorunn Sofie Lullau har sittet som nestleder i styret, med Robert Skjærstad som vara. Fond for utøvende kunstnere delte ut kr til 85 teaterproduksjoner og kr til 57 musikkteaterproduksjoner i (Antall avviste søknader i hver kategori var henholdsvis 114 og 89.) Fondet delte i tillegg ut 70 reisestipend a kr (42 til musikere, sangere og dirigenter, 10 til skuespillere /sceneinstruktører og 18 til dansere). Ståle Bjørnhaug ble tildelt Gammlengprisen for skuespillere i Tillitsvalgt ved Det Norske Teatret, Unn Vibeke Hol, var til stede under utdelingen som forbundets representant. 5. UTDANNING 5.1. Ny høyskoleutdanning Musikkteaterhøyskolen på Torshov i Oslo fikk i 2013 status som høyskole. Elever ved skolen kvalifiserer dermed til elevmedlemskap i forbundet. Skolen er landets første private artistutdanning på høyskolenivå. 5.2 Endelig master i teater 2013 ble året da Norge endelig fikk en masterutdanning for skuespillere. Masterstudiet i teater med spesialisering i skuespillerfag tilbys av Kunsthøgskolen i Oslo og er en toårig videreutdanning som bygger på en bachelorgrad i skuespillerfag eller tilsvarende. Spesialiseringen inngår i en større helhet med fagene regi og dramatisk scenetekst. Det gis både undervisning som kun retter seg mot skuespillerfag, og interdisiplinær undervisning som retter seg mot alle faggrupper. 5.3 Støtte til studenttreff og festival Forbundet har gitt støtte til prosjektet Glasnost ved Høgskolen i Østfold. Dette er en årlig samling for studenter fra de ulike skuespillerutdanningene, samt Filmskolen. Det er også gitt støtte til Oslo International Acting Festival ved Kunsthøgskolen i Oslo og Norsk Skuespillersenter. 5.4 Kontakt med teaterskolene Forbundsleder har vært i møte med de fire elevene ved Det Multinorske, et utdanningstilbud for studenter med 10

11 ikke-vestlig innvandringsbakgrunn. Utdanningen har form som en treårig bachelor og realiseres i samarbeid mellom Det Norske Teatret og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Studentene er sikret et års ansettelse ved Det Norske Teatret etter endt utdanning. 5.5 Studentobservatør NSFs styre Hadle Lavold Reisæther fra Kunsthøgskolen i Oslo var invitert til styremøtene i NSF som studentobservatør på vegne av Kunsthøgskolen i Oslo, Scenekunstakademiet i Fredrikstad og Høyskolen i Nord-Trøndelag, men har ikke hatt anledning til å møte. Han fratrådte i løpet av året, da han avsluttet studiet. Ny studentobservatør er ikke utnevnt. 5.6 Filmskolen på Lillehammer - status Også Filmskolen på Lillehammer ønsker seg status som kunsthøgskole, noe som har betydning for hvor mye de får i betaling per student og for utvikling av et mastergradsstudium. NSF støtter dette arbeidet. Generalsekretær Eirik Djønne har forelest for elevene på produsentlinjen om opphavsrett og tariffavtaler, samt personvern. 6. fag- og KULTURPOLITISK ARBEID 6.1 Kontakt med Kulturdepartementet Deler av forbundets kulturpolitiske arbeid foregår nå gjennom Kunstnernettverket og Bransjerådet for film Møte med Kulturministeren Forbundsleder deltok 28.januar i møte om fri scenekunst med kulturminister Hadia Tajik, representanter fra ulike danse- og teatergrupper, leder i Danse- og teatersentrum og Norske Dansekunstnere Innspill til ny åndsverklov Kunstnernettverket nedsatte i 2013 et opphavsrettsutvalg ledet av forbundets generalsekretær Eirik Djønne. Utvalgets mandat var å foreslå innspill til revisjon ny åndsverklov, og rapporten ble oversendt departementet i oktober Kvinner i kunsten Kulturdepartementet avsatte midler i 2012 til et nytt lederutviklingsprosjekt «Kvinner i kunsten» for rekruttering av kvinner til ledende stillinger innenfor scenekunst, musikk, film og TV. Produsentforeningen var sekretariat for forberedelsene til kurset, som ble igangsatt i Arbeidsforskningsinstituttet var ansvarlig for kursgjennomføringen. 20 kunstnere ble valgt ut til å delta på kurset. Prosjektet er avsluttet og under evaluering Innspillskonferanse til Kulturløftet III Ida Willassen representerte forbundet under en innspillskonferanse til Kulturløftet III i regi av kortfilmfestivalen i Grimstad. Politisk rådgiver Håvard Fossbakken stilte på vegne av kulturministeren. 6.2 Høringsuttalelser Norsk Skuespillerforbund har levert høringsuttalelser om Engerutvalgets Kulturutredning 2014, endringer i Forskrift for statens stipend og garantiinntekter, forslag til kulturbudsjett 2014 og til Byrådet i Oslos forslag om å omgjøre Oslo Nye Teater til et prosjektteater. 6.3 Møte med familie- og kulturkomiteen Forbundsleder og varamedlem i styret, Ulla Marie Brock, møtte i Stortingets kulturkomité i forbindelse med høring om forslag til Statsbudsjettet for Forbundet argumenterte spesielt mot de foreslåtte kuttene i kunstnerstipendene og i filmstøtten. Vi påpekte at spillefilmstøtten har stått stille siden Kunstneraksjonen I regi av Norske Billedkunstnere ble det 19. november arrangert en protestaksjon mot den nye regjeringens foreslåtte kutt i kunstnerstipend og bevilgninger til kulturrådet. Skuespillerforbundet og støttet aksjonen og forbundsleder deltok i markeringen foran Stortinget. 6.5 «Vill vest i det frie scenekunstfeltet?» Prosjekter i det frie feltet er ofte underfinansierte og baserer seg på kortsiktige kontrakter og avtaler. Som oftest ligger verken tariffavtaler, opphavsrett eller Arbeidsmiljøloven til grunn. Dette var tema da Oslo Arbeiderpartis Kulturforum inviterte til debattmøte i samarbeid med Norsk Skuespillerforbund mandag 4. november. Paneldeltakere var Yrjan Svarva, seksjonsleder for scenekunst, Kulturrådet; Knut Alfsen, nestleder i Norsk Skuespillerforbund; Peder Horgen, leder i Norske dansekunstnere; Kirre Arneberg, daglig leder Ingunn Bjørnsgaard Prosjekt og Hege Haukeland Liadal, stortingsrepresentant Ap. 6.6 Samarbeidende institusjoner/organisasjoner NSF er medlem/støttemedlem og/eller er representert i følgende organisasjoner/institusjoner; Norsk ASSITEJ- Medlemskap UNIMA-Norge, Forening for figurteater- Medlemskap 11

Innhold: 1. GENERELT... 3 2.ARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES ARBEIDSVILKÅR...4 3. FONDSMIDLER...6 4. FORVALTNINGSORGANISASJONER...7 5. UTDANNING...

Innhold: 1. GENERELT... 3 2.ARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES ARBEIDSVILKÅR...4 3. FONDSMIDLER...6 4. FORVALTNINGSORGANISASJONER...7 5. UTDANNING... Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2012 Innhold: 1. GENERELT... 3 2.ARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES ARBEIDSVILKÅR...4 3. FONDSMIDLER...6 4. FORVALTNINGSORGANISASJONER...7 5. UTDANNING...9 6.KULTURPOLITISK

Detaljer

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR... Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2014 2 Innhold 1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...9 5. FORVALTNINGSORGANISASJONER...12

Detaljer

Norsk Skuespillerforbund

Norsk Skuespillerforbund Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2011 Innhold: 1. GENERELT... 3 2. ARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES VILKÅR...4 3. FONDSMIDLER...7 4. FORVALTNINGSORGANISASJONER...7 5. UTDANNING...9 6. KULTURPOLITISK

Detaljer

RÅDET FOR PSYKISK HELSE AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Alle tall i hele tusen Noter

RÅDET FOR PSYKISK HELSE AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Alle tall i hele tusen Noter AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Alle tall i hele tusen Noter 2015 2014 Anskaffelse av midler Medlemsinntekter 147 154 Tilskudd fra offentlige institusjoner 1 6 365 4 978 Tilskudd fra andre 2 22 488 21 677 Innsamlede

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Rogaland legeforening

Rogaland legeforening Rogaland legeforening AKTIVITETSREGNSKAP Anskaffede midler Note 2016 2015 Medlemsinntekter 4 700 692 698 705 Tilskudd 3 202 207 225 257 Sum anskaffede midler 902 899 923 963 Aktiviteter som oppfyller formålet

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler LIV LAGA Tekst Note 2009 Anskaffede midler Medlemsinntekter 4 Tilskudd Offentlige midler 3 Sum tilskudd Innsamlede midler, gaver mv Sum anskaffede midler 19 000 150 000 150 000 1 787 170 787 Forbrukte

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter

ÅRSREGNSKAP Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter ÅRSREGNSKAP 2015 Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr. 992 768 673 Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Aktivitetsregnskap Norsk Forening For Medisinsk

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

AKTIVITETSREGNSKAP 2015

AKTIVITETSREGNSKAP 2015 AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Norsk Barnelegeforening Org.nr. 975 690 555 Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Aktivitetsregnskap Norsk Barnelegeforening

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER: Konferanseavgifter kr 1.201.185 kr 1.309.000 Tilskudd internasjonalt arbeid 3.675 70.000 Tilskudd fritt ord 200.000 250.000 Tilskudd andre 357.568 170.000

Detaljer

Rogaland legeforening

Rogaland legeforening Rogaland legeforening AKTIVITETSREGNSKAP Anskaffede midler Note Medlemsinntekter 4 804150 789474 Tilskudd 3 201652 198159 Sum anskaffede midler 1005802 987633 Aktiviteter som oppfyller formålet Kurs inntekter

Detaljer

NJ - VEDERLAGSFOND REGNSKAP FOR 2011

NJ - VEDERLAGSFOND REGNSKAP FOR 2011 REGNSKAP FOR 2011 Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Kopivederlag 7 979 735 7 500 000 479 735 6 % Kabelvederlag 1 991 015 2 500 000-508 985-20 % Vederlag fra digital kopiering 92 291 92 291 0

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent 32 074 904 32 025 000 49 904 0 % Opp og Utfond 1 1 152 947 1 239 792-86 846-7 % Adm andel vederlag

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG VEDERLAGSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR JUNI 2014

NORSK JOURNALISTLAG VEDERLAGSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR JUNI 2014 VEDERLAGSREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Kopivederlag 4 550 000 4 550 000 0 0 % Kabelvederlag 991 557 1 000 000-8 443-1 % Kulturarvvederlag 8 443 0 8 443 - Vederlag fra digital kopiering

Detaljer

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013 og 27.05.2014) 1 Formål m.v. 1.1 Formål Norske Scenografer er en

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2010

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2010 Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund Regnskap 2010 Innhold: Side 1: Forside Side 2: Resultat 2010 Side 4: Balanse 2010 Side 5: Noter org. Nr. 971 516 437 Rapporten følger Foreløpig Norsk Regnskapsstandard,

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG VEDERLAGSREGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2017

NORSK JOURNALISTLAG VEDERLAGSREGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2017 VEDERLAGSREGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2017 Driftsinntekter Note Regnskap Budsjett kr % 2016 kr % Prognose budsjett kr % Kopivederlag 5 300 000 5 150 000 150 000 3 % 4 800 000 500 000 10 % 10 600 000 10 300 000

Detaljer

Stiftelsen Det er mitt valg

Stiftelsen Det er mitt valg Stiftelsen Det er mitt valg Aktivitetsregnskap 1.1-31.12 Note 214 213 1) Anskaffede midler b) Tilskudd (ikke offentlige) Tilskudd offentlige d) Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter fordelt

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

2. ARBEID FOR Å BEDRE

2. ARBEID FOR Å BEDRE NORSK SKUESPILLERFORBUND ÅRSMELDING 2008 INNHOLD 1. GENERELT 3 2. ARBEID FOR Å BEDRE SKUeSPILLERNES ARBEIDSVILKÅR 5 3.FONDSMIDLER 7 4.FORVALTNINGSORGANISASJONER 7 5. UTDANNING 9 6. KULTURPOLITISK ARBEID

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438 RESULTATREGNSKAP Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent fra NJ kr 3.238.468 kr 3.001.156 Stillingsannonser 5.633.819 5.789.684 Tekst-, bilags- og pressekontaktannonser 1.821.968 2.078.034 Abonnement

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2013

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2013 Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund Innhold: Side 1: Forside Side 2: Resultat 2013 Side 4: Balanse 2013 Side 5: Noter org. Nr. 971 516 437 Rapporten følger Foreløpig Norsk Regnskapsstandard, NRS(F),

Detaljer

GENERELT 3 1.1. MEDLEMMENE...4 1.2. Styret...5 ARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES ARBEIDSVILKÅR 6 2.2. NRK...7

GENERELT 3 1.1. MEDLEMMENE...4 1.2. Styret...5 ARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES ARBEIDSVILKÅR 6 2.2. NRK...7 NORSK SKUESPILLERFORBUND ÅRSMELDING 2007 1 Innhold: GENERELT 3 1.1. MEDLEMMENE...4 1.2. Styret...5 1.3. Styrende organ møtevirksomhet...5 ARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES ARBEIDSVILKÅR 6 2.1. Norsk teater-

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen.

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen. ÅnseeRerNrNG 2oL2 For Foreningen for omplassering av dyr - FOD Virksomhetens art og hvor den drives FOD er en frivillig organisasjon som driver med omplassering av dyr, i all hovedsak hunder og katter.

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2016

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2016 Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund Innhold: Side 1: Forside Side 2: Resultat 2016 Side 4: Balanse 2016 Side 5: Noter org. Nr. 971 516 437 Rapporten følger Foreløpig Norsk Regnskapsstandard, NRS(F),

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Stiftelsen Mercy Ships Norge

Stiftelsen Mercy Ships Norge Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med NRS(F) God regnskapsskikk for idelle organisasjoner. Klassifisering av inntekter Innsamlede midler og gaver inntektsføres på mottakstidspunktet.

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer