Innhold: 1. GENERELT FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6"

Transkript

1 Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2013

2 Innhold: 1. GENERELT FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR FORVALTNINGSORGANISASJONER UTDANNING FAG- OG KULTURPOLITISK ARBEID INTERNASJONALT ARBEID ORGANISASJON...14 AKTIVITETSREGNSKAP...16 BALANSE...17 NOTER TIL REGNSKAP...18 REVISJONSBERETNING

3 Generalforsamlingen 2013: Styre, sekretariat og delegater. (Foto: Ida W) 1 GENERELT 2013 har vært et år med store og viktige fagpolitiske saker: Dubbere, medlemmer som ikke-medlemmer, gikk i april til boikott mot to av landets største dubbingstudioer, SDI Media og Dubberman. Dette skjedde etter at studioene gikk ut med et likelydende varsel om reduksjon i timelønn. Boikotten kunne raskt avsluttes da studioene inngikk i forhandlinger med NSF, men dubberne ble snart etterfulgt av innleserne ved Norsk Lyd- og blindeskriftsbibliotek som gikk til egeninitiert boikott mot sin arbeidsgiver. Sakene i Norwaco er enda ikke avsluttet, og det at vederlagsmidlene uteblir, får potensielt store konsekvenser for flere organisasjoner som jobber for kunstnernes rettigheter. På høsten oppstod det uenigheter med produsentselskapet Storm-Rosenberg, som ikke ville ta inn tariffavtalens bestemmelser om videresendingsvederlag i sin kontrakt med skuespillerne. Generelt opplever vi at det er et press på at skuespillere skal jobbe som selvstendig næringsdrivende, noe som svekker deres rettigheter både i forhold til kollektive vederlag, sosiale rettigheter og evt. utbetaling fra lønnsgarantifond. Regjeringsskiftet i oktober medførte naturlig nok forslag om endringer i kulturbudsjettet, blant annet i kunstnerstipendene og filmstøtten. Sluttresultatet er likevel tidenes høyeste kulturbudsjett. Det har også vært et år med stabilisering i NSF sekretariat, etter at politisk ledelse ble skiftet ut i 2011, generalsekretær i 2012 og regnskapsfører i starten av Medlemmene Norsk Skuespillerforbund hadde 1230 medlemmer pr , en tilvekst på 26 fra Medlemmene fordelte seg slik: 155 fast ansatte ved institusjonsteatre; 892 frilansere, hvorav 136 ansatt på engasjement ved teatre og i frie grupper; 9 passive, hvorav 7 teatersjefer; 126 pensjonister; 48 studentmedlemmer. Thea Stabell ble utnevnt til æresmedlem under tariffkonferansen i oktober Disse gitt bort i 2013: Eva Bergh, Trond Brænne, Thomas Fearnley, Elsa Isefiær og Camilla Tostrup. 1.2 Kretsene Forbundet er delt inn i 19 kretser eller lokallag. NSF har ni teaterkretser (Nationaltheatret, Det Norske Teatret, Oslo Nye Teater, Riksteatret, Den Nationale Scene, Rogaland Teater, Trøndelag Teater, Nordland Teater og Hålogaland Teater) og ti regionale kretser (Nord-Vestlandet, Vestlandet, Innlandet, Telemark/Vestfold, Sør-Vestlandet, Agder, Oslo og omegn, Midt-Norge, Nord-Norge og Østfold). Medlemmer ved mindre teatre tilhører regionskretsen. Forbundsleder og generalsekretær har ila. året hatt møter med kretsene ved teatrene i Oslo og med krets Sør, Trøndelag Teater, krets Nord-Norge og Hålogaland Teater. 1.3 Styret Styret har avholdt 8 styremøter i 2013, samt ett telefonmøte. 68 saker er behandlet. Styret hadde slik sammensetning fram til generalforsamlingen: Forbundsleder Hauk Heyerdahl, nestleder Knut Alfsen og styremedlemmer Yngve Seterås, Hilde Olausson, Camilla Belsvik, Glenn André Kaada og Maria Bock. Varamedlemmer: Hallbjørn Rønning, Andrea Bræin Hovig, 3

4 Anne E. Kokkinn, Guri Johnson og Ulla M. Broch. Etter generalforsamlingen 26. mai var styresammensetningen som følger: Forbundsleder Hauk Heyerdahl, nestleder Knut Alfsen og styremedlemmer Yngve Seterås, Hilde Olausson, Camilla Belsvik, Glenn André Kaada og Maria Bock. Varamedlemmer: Hallbjørn Rønning; Ingunn B. Øyen, Anne E. Kokkinn, Guri Johnson og Ulla M. Broch. 1.4 Generalforsamlingen Generalforsamlingen ble avviklet 26. mai 2013 i Prøvesalen, Welhavens gate 1 i Oslo. 2. FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSTILTAK 2.1 Norsk teater- og orkesterforening Mellomoppgjøret våren 2013 Årets lønnsoppgjør ga en samlet lønnsvekst på 3,2 % til de ansatte ved teatrene. Begynnerlønn for skuespillere er nå kr pr år. Etter 14 års ansiennitet når lønnen kr , mens høyeste lønn på direkte innplassering er kr Forhandlingsutvalget besto av Hauk Heyerdahl, Maria Bock og Eirik Djønne Årlig audition Årlig audition for nyutdannede skuespillere har i mange år vært et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Teaterlederforum og Norsk Skuespillerforbund. Fra 2012 har Norsk Skuespillersenter fått en aktiv rolle som arrangør, og påmeldingen gikk i år gjennom senterets nettsider. Det var 53 søkere til og 42 deltakere på audition, som fant sted 18. oktober hos Riksteatret. Instruktør og kunstnerisk konsulent ved NSS, Øystein Ulsberg Brager, veiledet deltakerne i felles improvisasjonsoppgaver. Ca 50 publikummere, hvorav representanter fra 10 teatre, møtte opp. Forbundsleder Hauk Heyerdahl og teatersjef Ellen Horn ønsket velkommen på vegne av arrangørene Faste stillinger ved teatrene Ingen av teatrene har sagt opp tariffavtalene som regulerer antall skuespillerårsverk og fast ansatte. Disse tariffavtalene, inngått med hvert av de syv største teatrene, gir mulighet til unntak fra fireårsregelen i AML og dermed til bruk av åremålsstillinger Heddaprisen 2013 Heddaprisen 2013 ble delt ut søndag 9. juni på Det Norske Teatret. Følgende skuespillere mottok Heddapris: Gisken Armand og Kine Bendixen (for hhv. beste kvinnelige hovedrolle og birolle/medspiller), Ingar Helge Gimle og Espen Klouman Høiner (for hhv. beste mannlige hovedrolle og birolle). Verks Stalker ble kåret til Årets forestilling og Det Norske Teatrets samarbeidsproduksjon Eg Ik, Ich, I ble Årets barne- og ungdomsteaterforestilling. Årets pris for Særlig kunstnerisk innsats gikk til De Utvalgte, for «stadig [å utfordre] sin egen praksis ved å bevege seg inn i tematikk som både speiler samfunnsansvar og kunstnerisk finesse» Scenekunst.no Vederlagsfondet bevilget kr til dekning av NSFs kontingent i foreningen Scenekunst.no. Foreningens formål er å drive en uavhengig nyhetsside og debattforum for scenekunstfeltet. Hild Borchgrevink ble ansatt som ny redaktør for nettsiden høsten Det er igangsatt flere tiltak som skal sikre nettstedet en bedre økonomi og mer redaksjonelt innhold. Blant annet har Scenekunst.no, Ballade og Heddapris for beste kvinnelige hovedrolle: Gisken Armand for rollen som Jeg i Jeg forsvinner ved Nationaltheatret. Heddapris for beste mannlige hovedrolle: Ingar Helge Gimle for rollen som Willy Loman i En handelsreisendes død vedtrøndelag Teater. 4

5 Kunstkritikk gått sammen om å etablere Periskop.no, et nettsted for kritikk for kunst for barn. Inntektene er styrket med midler fra dette prosjektet og tidskriftsstøtte fra Norsk kulturråd, til sammen kr Informasjonskonsulent Ida Willassen er NSFs representant i styret for Scenekunst.no Bruk av OU-midler De ansatte ved teatrene får hver måned trukket en mindre sum av sin lønn, som avsettes til såkalte opplærings- og utdanningsmidler (OU-midler). Disse overføres til NSF, som støtter faglige tiltak initiert av de tillitsvalgte på teatrene eller av NSF. I 2013 fikk bl.a. kretsene ved Det Norske Teatret og Nasjonalteatret støtte til større, faglige seminar. Kretsen ved Trøndelag Teater fikk støtte til et kick-off-arrangement. OU-midler ble også nyttet til NSFs tillitsvalgtkonferanse og tariffkonferanse. Selve OU-ordningen for teatrene ble i 2013 sagt opp av arbeidsgiversiden, men det gjenstår å se hva som skjer videre. Skuespillerforbundet har i 2014 nedsatt en gruppe som skal komme med forslag til retningslinjer for bruk av oppsparte midler. 2.2 NRK Forhandlinger om arkiv Forhandlingene om arkiv ble sluttført, se pkt under Norwaco. 2.3 Streaming/ onlinetjenester Strømmetjenester og «start forfra»-tjenester har kommet for fullt. NRK ønsker muligheten til å la programmer ligge ute mer enn i de fire ukene det åpnes for i gjeldende avtale. Dette er viktige punkter i forhandlingene både med NRK og Produsentforeningen framover. 2.4 Dubbingboikott Som kjent har NSF gjennom flere år jobbet for å få til avtale med dubbingprodusentene. Tre mindre produsenter inngikk avtale for noen år siden. I mars 2013 varslet de to internasjonale studioene SDI Media og Dubberman at de ville sette ned timesatsen for studioarbeid med alle rettigheter unntatt kino inkludert, fra kr 750 til kr 650. Årsaken var angivelig at andre studioer betalte lavere enn dette. Varselet førte til at Norsk Skuespillerforbund varslet og innledet boikott mot dem som ville sette ned satsene ensidig. Etter få dager førte boikotten til at fire studioer inngikk i forhandlinger med NSF. Det ble inngått en interimsavtale om timesats på kr 700 så lenge forhandlingene pågikk. Fellesforhandlingene ble brutt i desember Det er senere kommet til dialog mellom to dubbingstudioer og forbundet, og videre aksjoner avhenger av resultatet her. 2.5 Produsentforeningen Tariffavtale for reklamefilm Avtalen inngått med Produsentforeningen regulerer betaling og arbeidsbetingelser ved reklameoppdrag. Minimumsbetaling er avhengig av i hvilke vinduer reklamefilmen blir vist, og hvor lenge. Det skilles mellom studiohonorar og minimumsvederlag for tilgjengeliggjøring. Forbundets medlemmer erfarer dessverre at en del produsenter forsøker å bryte tariffen eller omgå avtalen på ulike vis. Det har vist seg viktig å orientere castingbyråer om avtaleverket TV-avtalen TV-avtalen ble sagt opp av Produsentforeningen i 2012, men har ettervirkninger. Nye forhandlinger vil opptas i Beste kvinnelige birolle: Kine Bendixen for rollen som Jackie Kennedy i Prinsessedrama ved Trøndelag Teater Beste mannlige birolle: Espen Klouman Høiner for rollene som Biff Loman og Ivar Zolen ved Trøndelag Teater. (Alle foto: Ø. Markussen) 5

6 2.6 Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek (NLB) NSF har lenge hatt avtale med NLB om satser for innlesning av lydbøker. Avtalen ble regulert i Etter lang tids uenighet om lønns- og ansettelsesvilkår, valgte innleserne selv å gå til boikott av sin arbeidsgiver i april. Denne varte helt til 24. juni. NSF var ikke part i boikotten, men bistod innleserne med framforhandling av avtaler for oppdragstakere i og utenfor næring. Vilkårene ble bedret, og forhandlingsresultatet fikk full tilslutning da forbundet sendte det ut til avstemning blant berørte medlemmer i oktober Noen innlesere har fått fast stilling, fem årsverk totalt. Norsk Tjenestemannslag leder arbeidet på vegne av noen av de resterende innleserne som går til søksmål for å få fast ansettelse eller økt stillingsprosent. Saken er ventet å komme opp i mai Bransjeavtale Den kulturelle skolesekken Det ble høsten 2012 inngått bransjeavtale mellom flere kunstnerorganisasjoner og fylkeskommunene om vilkår for arbeid innen Den kulturelle skolesekken viste at enkelte fylkeskommuner vil følge satsene, men ikke andre vilkår. Derfor ble det ble tatt initiativ til en avklaringsrunde i 2013, denne er enda ikke avsluttet. 3. Egne tiltak 3.1 Juridisk bistand Generalsekretær og advokat Eirik Djønne gir råd til medlemmene i kontraktsspørsmål m.v Bistand ved opprettelse av eget selskap Advokat Hans Marius Graasvold gir medlemmer råd ved opprettelse av eget selskap. Forbundet betaler for inntil en times rådgivning for hvert medlem. 3.2 Skuespiller- og danseralliansen (Skuda) Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere og Norsk teater- og orkesterforening er aksjonærer med like andeler i selskapet som ble opprettet i Formålet er å bedre vilkårene for frilansskuespillere og -dansere. Daglig leder er Tone Øvrebø Johannessen, kontormedarbeider er Nina Bjørneby Kirkhusmo. Skuespiller- og danseralliansen leier lokaler av og er samlokalisert med Norsk Skuespillerforbund. Forbundsleder er NSFs representant i styret. I Statsbudsjettet for 2013 fikk alliansen avsatt kr for 2013, samt at alliansen ble definert som et prøveprosjekt på tre år, med en årlig bevilgning på kr Denne gav alliansen økonomisk dekning for å ansette 10 skuespillere og 10 dansere fra 1. desember Alle er frilansere som arbeider/ har arbeidet over hele landet. Skuespiller- og danseralliansen har hatt et aktivt første driftsår i I periodene mellom eksterne engasjementer mottar de 20 ansatte kunstnerne lønn, samt at de opptjener sosiale rettigheter fra alliansen. Som ventet har det vært mange permisjoner for eksternt arbeid. Alliansen har samarbeidet med Norsk Skuespillersenter om en rekke kompetanseutviklende tilbud som også kommer skuespillere utenfor alliansen til gode. Det er igangsatt et mentorprogram der alliansens kunstnere er mentorer for yngre kolleger. Skuespiller- og danseralliansens målsetting er å bli permanent fra 2016 og få tilstrekkelig med midler til en gradvis økning av antall ansatte. Se 3.3 Utleie av lokaler Welhavens gate 1 Forbundet eier første og andre etasje i Welhavens gate 1 Innleserne i Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek gikk til aksjon for bedre arbeidsforhold våren Skuespiller- og danseralliansens nye mentorordning startet opp i Her Jon Arne Arnseth (t.h.) og mentor Duc Mai-The under samling i april. 6

7 i Oslo sentrum. Norsk Skuespillersenter og Skuespiller- og danseralliansen leier i 1. etasje. Norske Dansekunstnere leier kontorlokaler i 2. etasje. Lokalet «Stallen» i bakgården blir leiet ut som øvingslokale, og salen blir både leiet ut og brukt av organisasjonene på huset. Leieinntekter fra andre enn de faste leietakerne var i 2013 kr Vederlagsfondets leilighet i 2. etasje leies ut til privatpersoner Leiligheten i Berlin Forbundets leilighet i Berlin var utleid 38 uker i Forvaltning av leiligheten fungerer tilfredsstillende Villa Thalia Villa Thalia i Albir eies av stiftelsen NSF Spaniahus. Utleie administreres av forbundssekretariatet ved Inger Karin Zettergren. Bygget fikk en stor oppgradering i 2013, med nytt bad, nye møbler og generell oppussing. Huset var utleid 32 uker i Fondsmidler NSF disponerer flere fond til støtte for medlemmer og andre. Det er utbetalt midler både fra NSFs støttefond, NSFs solidaritetsfond, OU-fondet, NSFs Fond for frilansere og NSFs vederlagsfond (se pkt. 4.15) Summene går frem av regnskapet. Fondsstruktur, retningslinjer og vedtekter for alle fond vil bli gjennomgått i Søksmål mot Fokus Bank NSF ble holdt løpende orientert om rettssakene som ble ført mot Fokus Bank når det gjelder de tapte investeringene i Ing. Senior Bank Loans. NSFs sak ble stanset i påvente av dom i Høyesterett i sak mellom Fokus Bank og et annet utvalg saksøkere. Dessverre vant Fokus Bank i Høyesterett, og NSF og andre saksøkere i vår gruppe ble derfor rådet til ikke å anvende mer penger på søksmål. Etter at et nytt forsøk på minnelig løsning ikke førte fram, valgte alle saksøkere å trekke søksmålet mot å slippe å betale bankens sakskostnader. 3.5 Informasjonsarbeid Nettsider Nye skuespillerforbund.no ble lansert i sommeren 2012, og det har vært løpende arbeid med videre utvikling og tilpasning av sidene i Forbundets it-ansvarlige har nå ansvar for teknisk vedlikehold av forbundets castingtjeneste Skuespillerkatalogen.no, noe som fungerer betydelig bedre enn tidligere løsning. Norsk Sceneinstruktørforening og Norske Filmregissører får rabatterte abonnement. Forbundet er betalende medlem i foreningen Scenekunst.no, hvis formål er å drive en uavhengig nyhetstjeneste og et debattforum for scenekunstfeltet Nyhetsbrev Elektronisk nyhetsbrev sendes medlemmene en gang i måneden. Det har vært noen tekniske utfordringer knyttet til masseutsendelse av e-post, dette er nå løst Sosiale medier Forbundet har en egen profil på Twitter og en egen side på Facebook. Flere kretser har også flere egne grupper på Facebook, som har vært svært nyttige verktøy i dialogen med medlemmene. Gruppen NSFs stemmeskuespillere, som også er åpen for ikke-medlemmer, har vært hyppig brukt - ikke minst i forbindelse med vårens boikott Medlemsbladet Stikkordet Fordi nettsider, e-post og sosiale medier dekker store deler av informasjonsbehovet, og er stadig mer Fra et av soverommene i forbundets 140 kvm store leilighet i Charlottenburg i Berlin. Leiligheten kan leies av medlemmer og andre skuespillere. NSF leier ut to øvingslokaler og to boliger i utlandet til medlemmer. Her NSFs Spaniahus, eller Villa Thalia, i Albir. (Foto: Jarl Flaaten Bjørk) 7

8 Torgeir Waterhouse fra IKT Norge var innleder under forbundets konferanse for tillitsvalgte på Bristol i Oslo 10. mars. Thea Stabell ble utnevnt til æresmedlem under konferansen på Losby Gods på forbundets 115-årsdag, lørdag 27. oktober. (Foto: Ida W) tidkrevende for sekretariatet, har styret vedtatt å gå ned til tre utgivelser i året. Redaktør for bladet er Ida Willassen, redaksjonsrådet har bestått av Ida Lou Larsen, Tove Heyerdahl, Øystein Brager og Haakon Strøm. Stikkordet hadde tre utgivelser i 2013, en av disse var en samutsendelse med Rushprint Annonser Det er annonsert for Skuespillerkatalogen i filmbladet Rushprint Pressemeldinger Det er sendt ut syv pressemeldinger; i forbindelse med dubbingboikotten og uoverensstemmelse med produsentselskapet Storm-Rosenberg, utnevnelsen av æresmedlem Thea Stabell og utgivelser av Stikkordet. 3.6 Tillitsvalgtmøter og utvalg Hovedoppgjøret 2014 Styret nedsatte høsten 2012 et utvalg som skal jobbe med strategi fram til hovedoppgjøret i Nye medlemmer ble valgt inn i styremøtet i oktober Utvalget består nå av Hauk Heyerdahl, Mattis Nyquist, Hilde Olausson, Suzanne Paalgard, Ulla Marie Broch og Eirik Djønne Tillitsvalgtkonferanse 10. mars ble det arrangert konferanse for alle de tillitsvalgte i forbundet. Et sentralt tema for konferansen var skuespilleres rettigheter i utnyttelse av audiovisuelle produksjoner. Torgeir Waterhouse fra IKT Norge innledet om digitalisering og opphavsrett, endringene i Åndsverksloven og sine tanker om hvordan økonomi og ideelle rettigheter for skuespillere kan sikres. Oslo Nye Teaters omdanning til prosjektteater og to institusjonsteatrets ønske om søndagsåpne teatre ble også drøftet. 26 tillitsvalgte deltok i tillegg til styret og sekretariatet Tariffkonferanse Det ble avholdt tariffkonferanse for forbundets tillitsvalgte i forbindelse med kommende hovedoppgjør. Konferansen ble holdt på Losby gods oktober og sammenfalt dermed med forbundets 115-årsdag. Viktige tema på konferansen var institusjonsteatres ønske om gjennomsnittsberegning (Nationaltheatret) og søndagsåpne teatre. 4. FORVALTNINGSORGANISASJONER 4.1 NORWACO Norwaco er en opphavsrettsorganisasjon som inngår avtaler om sekundær utnyttelse av audiovisuelle produksjoner. De 34 organisasjonene som er medlemmer, omfatter mer enn individuelle rettighetshavere, dvs. opphavsmenn, utøvende kunstnere, fotografer og produsenter. NSF har vært representert i styret gjennom hele 2013: Forbundsleder i NSF ble i april avløst av Generalsekretæren som NSFs representant. Generalsekretær sitter også i arbeidsutvalget i NORWACO Videresendingssektoren Tvisten mellom Norwaco og noen av de største distributørene vedvarer. Kanalene Canal Digital og GET har ikke overført penger for videresending via kabel i henhold til avtale og unnlatt å inngå nødvendig avtale på andre områder. Inntektene på alle Norwacos avtaleområder er stoppet opp som følge av tvistene. I 2013 ble to saker behandlet av Kabeltvistnemnda og to i Oslo Tingrett. De siste er anket inn for Lagmannsretten. 8

9 Motpartene hevder bl.a. at Norwaco fortsatt ikke er godkjent som avtalelisensutløsende organisasjon og at alle av videresendingsrettigheter er ervervet fra rettighethaverne (skapende, utøvende og produsenter) via kringkasterne. Dette avvises av NSF og alle de andre 33 medlemsorganisasjonene. Norwaco fikk endelig godkjennelse som avtalelisensutløsende organisasjon i oktober Norsk Skuespillerforbunds vederlagsfond fikk i 2013 tilført over 1 million kroner, noe som er en nedgang fra Dette pga. konfliktene. Vederlagsfondets styre, som forvalter pengene i fondet, har hatt to møter i Vederlagsfondet har vedtatt at de, med unntak av individuelle stipendsøknader, ikke mottar søknader direkte, men bare behandler søknader som er videresendt med anbefaling fra forbundsstyret. I tillegg til å dekke deler av NSFs drift som kommer alle skuespillere til gode, bevilget fondet bl.a. penger til stipend for medlemmer, samt til drift av nyhetssiden Scenekunst.no. (Spesifisert liste følger i regnskapet.) Vederlagsfondet eier en leilighet i 2. etasje i Welhavens gt. 1. Vederlagsfondets styre har etter generalforsamlingen bestått av Sigmund Sæverud, Hauk Heyerdahl, Thorbjørn Harr, Hanne Dieserud og Helga Guren Privatkopieringssektoren NSFs representant i utvalget for privatkopiering har vært tidligere nestleder Janne Langaas, som også har ledet utvalgets arbeid. Hun er nå avløst av forbundets nåværende nestleder, Knut Alfsen. NSF fikk i 2013 utbetalt privatkopieringsvederlag for 2012 med i alt kr ,- til viderefordeling. NSF tar 15 % i administrasjonsgebyr av brutto overføring. Å finne frem til alle rettighetshavere er fortsatt arbeidskrevende Undervisningssektoren Norwaco har forhandlet fram avtale med KS om bruk av audiovisuelle produksjoner i skolene Fordeling av diverse vederlag I tillegg til fordeling av vederlag for privatkopiering, har NSF fordelt kr ,- i diverse vederlag i Dette er penger mottatt som royalties for film og DVD, samt fra NRK for ymse visningsrettigheter Kulturarvutvalget I Stortingsmelding nr. 30 ( ) «Kringkasting i en digital fremtid», fremgår det at NRKs programarkiv er en del av vår felles kulturarv, og at det er en overordnet målsetting å gjøre stoffet tilgjengelig for alle. NRK ba NORWACO lisensiere arkivet på vegne av rettighetshaverne. Det er inngått avtale mellom NRK og Norwaco om en avtalelisens etter åndsverksloven 32 for tilgjengeliggjøring av programmer laget før Materialet tilbys bl.a. for strømming på NRKs eget nettsted. Denne avtalen kommer ikke i stedet for tidligere avtaler om reprisesending av dramaproduksjoner på TV, disse skal følges som før NORCODE NORWACO, Kopinor, TONO, GRAMO og BONO har opprettet et solidaritetsfond til støtte for internasjonalt arbeid for å styrke opphavsretten i utviklingsland. NSF støtter dette indirekte gjennom NORWACO. 4.2 Norsk Kulturråd Norsk kulturfond - Støtte til fri scenekunst Budsjettrammen for scenekunstformål under kap 324 var på kr Avsetningen til fri scenekunst-teater var på kr og til andre scenekunsttiltak kr Basisfinansieringsordningen som ble opprettet i 2007 omfattet i 2013 tre teaterkompanier av ni totalt: Vinge/Müller, Verk produksjoner, Verdensteatret, Jo Strømgren Kompani, zero visibility corp, impure company, Ingun Bjørnsgaard Prosjekt, Winter Guests/Alan Lucien Øyen og Avdals produksjoner / Heine Røsdal Avdal Post 74 Fra og med 2013 har Norsk kulturråd fullmakt til å fordele tilskudd på bakgrunn av kunst- og kulturfaglig skjønn innenfor rammen av bevilgningen på posten og innenfor de overordnede føringer som er angitt av politiske myndigheter. Det heter i tildelingsbrevet fra departementet at det forutsettes at Norsk kulturråd utvikler et system for dialog med tilskuddsmottakere om faglig utvikling samt med regionale myndigheter i tilfeller der det er forutsetning om 40/60-fordeling av støtten mellom stat og region. Budsjettrammen var i 2013 kr Statens kunstnerstipend Innstillinger til Statens kunstnerstipend gjøres av 24 fagkomiteer. NSF har ansvar for å oppnevne medlemmer til komiteen for skuespillere og dukkespillere. Gruppen har totalt 17 arbeidsstipend, 8 arbeidsstipend for yngre og 7 garantiinntektshjemler. Komiteen mottok 506 søknader til behandling. Tildelte arbeidsstipend i kunstnergruppen skuespillere/dukkespillere i 2013: Jeanne Bøe; Torbjørn Davidsen (5); Trine Falch (2); Christina Granados (1) Maja B. Johnsen (1); Anders Kippersund (5); Jorunn Lullau (1); Nils Petter 9

10 Richard Schechner mottar hederspris under Oslo International Acting Festival, arrangert av KhiO i samarbeid med bl.a. skuespillersenteret. Bernt Bjørn mottok utmerkelsen Årets frilanser under festivalen. Prisen deles ut av Norsk Skuespillersenter og NSF. (Begge foto: Ida W) Mørland (2); Pia Maria Roll (2); Solvei Stoutland (2). Arbeidsstipend for yngre: Beate Bednar (1); Thea Fjørtoft (2); Cecilie «Cici» Henriksen (1); Anders Høgli (2); Katja Lindeberg (3); Veslemøy Mørkrid (1). Totalt kr ble delt ut i diversestipend, og kr i stipend til nyutdannede. Det var overraskende få søkere til dette nye stipendet, som ble utlyst første gang i Ketil Høegh og Ola B. Johannessen ble tildelt Houen og Mohrs legatstipend på kr De to nye stipendtypene som skal erstatte Garantiinntekt, Stipend for seniorkunstnere og Stipend for etablerte kunstnere, ble lyst ut for første gang høsten Stipendtypene er opprettet etter en lengre dialog mellom Kulturdepartementet og Kunstnernettverket, og det vakte derfor oppsikt da den nye regjeringen foreslo å fjerne dem. Ved endelig budsjettfremlegg ble det klart at stipendene innføres som planlagt fra Fond for Lyd og Bilde Fond for lyd og bilde bevilget kr i prosjektstøtte til scenekunst i Anne Kokkinn med vara Per Emil Grimstad har sittet i fondets sceneutvalg. Toni Usman har vært varamedlem i fondets styre. 4.4 Fond for utøvende kunstnere Jorunn Sofie Lullau har sittet som nestleder i styret, med Robert Skjærstad som vara. Fond for utøvende kunstnere delte ut kr til 85 teaterproduksjoner og kr til 57 musikkteaterproduksjoner i (Antall avviste søknader i hver kategori var henholdsvis 114 og 89.) Fondet delte i tillegg ut 70 reisestipend a kr (42 til musikere, sangere og dirigenter, 10 til skuespillere /sceneinstruktører og 18 til dansere). Ståle Bjørnhaug ble tildelt Gammlengprisen for skuespillere i Tillitsvalgt ved Det Norske Teatret, Unn Vibeke Hol, var til stede under utdelingen som forbundets representant. 5. UTDANNING 5.1. Ny høyskoleutdanning Musikkteaterhøyskolen på Torshov i Oslo fikk i 2013 status som høyskole. Elever ved skolen kvalifiserer dermed til elevmedlemskap i forbundet. Skolen er landets første private artistutdanning på høyskolenivå. 5.2 Endelig master i teater 2013 ble året da Norge endelig fikk en masterutdanning for skuespillere. Masterstudiet i teater med spesialisering i skuespillerfag tilbys av Kunsthøgskolen i Oslo og er en toårig videreutdanning som bygger på en bachelorgrad i skuespillerfag eller tilsvarende. Spesialiseringen inngår i en større helhet med fagene regi og dramatisk scenetekst. Det gis både undervisning som kun retter seg mot skuespillerfag, og interdisiplinær undervisning som retter seg mot alle faggrupper. 5.3 Støtte til studenttreff og festival Forbundet har gitt støtte til prosjektet Glasnost ved Høgskolen i Østfold. Dette er en årlig samling for studenter fra de ulike skuespillerutdanningene, samt Filmskolen. Det er også gitt støtte til Oslo International Acting Festival ved Kunsthøgskolen i Oslo og Norsk Skuespillersenter. 5.4 Kontakt med teaterskolene Forbundsleder har vært i møte med de fire elevene ved Det Multinorske, et utdanningstilbud for studenter med 10

11 ikke-vestlig innvandringsbakgrunn. Utdanningen har form som en treårig bachelor og realiseres i samarbeid mellom Det Norske Teatret og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Studentene er sikret et års ansettelse ved Det Norske Teatret etter endt utdanning. 5.5 Studentobservatør NSFs styre Hadle Lavold Reisæther fra Kunsthøgskolen i Oslo var invitert til styremøtene i NSF som studentobservatør på vegne av Kunsthøgskolen i Oslo, Scenekunstakademiet i Fredrikstad og Høyskolen i Nord-Trøndelag, men har ikke hatt anledning til å møte. Han fratrådte i løpet av året, da han avsluttet studiet. Ny studentobservatør er ikke utnevnt. 5.6 Filmskolen på Lillehammer - status Også Filmskolen på Lillehammer ønsker seg status som kunsthøgskole, noe som har betydning for hvor mye de får i betaling per student og for utvikling av et mastergradsstudium. NSF støtter dette arbeidet. Generalsekretær Eirik Djønne har forelest for elevene på produsentlinjen om opphavsrett og tariffavtaler, samt personvern. 6. fag- og KULTURPOLITISK ARBEID 6.1 Kontakt med Kulturdepartementet Deler av forbundets kulturpolitiske arbeid foregår nå gjennom Kunstnernettverket og Bransjerådet for film Møte med Kulturministeren Forbundsleder deltok 28.januar i møte om fri scenekunst med kulturminister Hadia Tajik, representanter fra ulike danse- og teatergrupper, leder i Danse- og teatersentrum og Norske Dansekunstnere Innspill til ny åndsverklov Kunstnernettverket nedsatte i 2013 et opphavsrettsutvalg ledet av forbundets generalsekretær Eirik Djønne. Utvalgets mandat var å foreslå innspill til revisjon ny åndsverklov, og rapporten ble oversendt departementet i oktober Kvinner i kunsten Kulturdepartementet avsatte midler i 2012 til et nytt lederutviklingsprosjekt «Kvinner i kunsten» for rekruttering av kvinner til ledende stillinger innenfor scenekunst, musikk, film og TV. Produsentforeningen var sekretariat for forberedelsene til kurset, som ble igangsatt i Arbeidsforskningsinstituttet var ansvarlig for kursgjennomføringen. 20 kunstnere ble valgt ut til å delta på kurset. Prosjektet er avsluttet og under evaluering Innspillskonferanse til Kulturløftet III Ida Willassen representerte forbundet under en innspillskonferanse til Kulturløftet III i regi av kortfilmfestivalen i Grimstad. Politisk rådgiver Håvard Fossbakken stilte på vegne av kulturministeren. 6.2 Høringsuttalelser Norsk Skuespillerforbund har levert høringsuttalelser om Engerutvalgets Kulturutredning 2014, endringer i Forskrift for statens stipend og garantiinntekter, forslag til kulturbudsjett 2014 og til Byrådet i Oslos forslag om å omgjøre Oslo Nye Teater til et prosjektteater. 6.3 Møte med familie- og kulturkomiteen Forbundsleder og varamedlem i styret, Ulla Marie Brock, møtte i Stortingets kulturkomité i forbindelse med høring om forslag til Statsbudsjettet for Forbundet argumenterte spesielt mot de foreslåtte kuttene i kunstnerstipendene og i filmstøtten. Vi påpekte at spillefilmstøtten har stått stille siden Kunstneraksjonen I regi av Norske Billedkunstnere ble det 19. november arrangert en protestaksjon mot den nye regjeringens foreslåtte kutt i kunstnerstipend og bevilgninger til kulturrådet. Skuespillerforbundet og støttet aksjonen og forbundsleder deltok i markeringen foran Stortinget. 6.5 «Vill vest i det frie scenekunstfeltet?» Prosjekter i det frie feltet er ofte underfinansierte og baserer seg på kortsiktige kontrakter og avtaler. Som oftest ligger verken tariffavtaler, opphavsrett eller Arbeidsmiljøloven til grunn. Dette var tema da Oslo Arbeiderpartis Kulturforum inviterte til debattmøte i samarbeid med Norsk Skuespillerforbund mandag 4. november. Paneldeltakere var Yrjan Svarva, seksjonsleder for scenekunst, Kulturrådet; Knut Alfsen, nestleder i Norsk Skuespillerforbund; Peder Horgen, leder i Norske dansekunstnere; Kirre Arneberg, daglig leder Ingunn Bjørnsgaard Prosjekt og Hege Haukeland Liadal, stortingsrepresentant Ap. 6.6 Samarbeidende institusjoner/organisasjoner NSF er medlem/støttemedlem og/eller er representert i følgende organisasjoner/institusjoner; Norsk ASSITEJ- Medlemskap UNIMA-Norge, Forening for figurteater- Medlemskap 11

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Faglige og organisatoriske vurderinger Oktober 2011 Av Tone Øvrebø Johannessen 0 Innholdsfortegnelse Side Forord 3 Kap 1 Innledning og bakgrunn for utredningen

Detaljer

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE Styret i Norske Billedkunstnere vil med dette ønske deg hjertelig velkommen som valgt delegat til det 13. ordinære Landsmøte. I år vil det til sammen være 72 delegater.

Detaljer

Miniguide til det norske litterære systemet

Miniguide til det norske litterære systemet Miniguide til det norske litterære systemet DET NORSKE LITTERÆRE SYSTEMET 5 Statlig støtte til litteraturen 5 Bokbransjen 7 Organisasjoner 8 SKRIBENTORGANISASJONENE 5 Den norske Forfatterforening (DnF)

Detaljer

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo.

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. Foto: Eva Rose STYRELEDERS ORD Kjære medlemmer av GramArt Det skjedde

Detaljer

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2012 Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Kontakt Uloba dersom du ønsker årsrapporten i Word-format eller

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Årsberetning 2011-2013

Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning Juni 2011 - Mai 2013 Regnskap for 2012 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Velkommen til Lofoten, Vågan kommune og Svolvær by Vågan kommune har 9200 innbyggere

Detaljer

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere Årsberetning hjelp til kvinner hjelper flere 1 Binda Balamba, 20 år, sparer for å få råd til å sende datteren Aisa, som hun har på ryggen, på skole om syv år. Hun er medlem av CAREs spare- og lånegruppe

Detaljer

Kunstens autonomi og kunstens økonomi

Kunstens autonomi og kunstens økonomi Kunstens autonomi og kunstens økonomi Til Kulturdepartementet Kulturdepartementet igangsatte i mars 2014 en utredning om kunstnerøkonomien. Det skulle utarbeides en rapport som skulle beskrive aktuelle

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

årsrapport 2009 I naturviterens årsrapport 2009 I

årsrapport 2009 I naturviterens årsrapport 2009 I årsrapport 2009 I naturviterens årsrapport 2009 I MEDLEMME Naturviternes årsmelding 2009 Krise og endringer mulighetenes marked? Finn Roar BrUun Leder «Vi er med og gir trygghet for at arbeidslivets rettigheter

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2003. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2003. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2003 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Sunn fornuft er lønsamt...3 Det startet i 2003, men vil skje i 2004...4 Organisasjonsforhold...5 Overenskomstforhold...13 Medlemsservice...18

Detaljer

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN UTGIVER: Statens lånekasse for utdanning Mars 2005 Opplag: 3 500 PRODUKSJON: Layout/design: Sissel Sandve Illustrasjon: Ray Smith Foto: Marius Hauge Trykk: Nor Grafisk Summary

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund

2006 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2006 2006 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 1.1 Landsmøtet 6 1.2 Rammevilkår 6 1.3 Medlemsutvikling og tendenser 7 1.4 Driftsåret 2006 7 1.5 Ny generalsekretær 9 1.6

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk Årsmelding 2013 BNF Bodøregionen Nettverk Næringspolitikk Bedriftsbesøk crestock.com Næringslivslyst Beredskapshovedstaden i Nord S2 DA Bodø Utvikling Frokost BRUS Fagråd Næringslivets Hus Lunsj Samhandling

Detaljer

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 NRK AS Årsberetning 2011 NRKs virksomhet NRK styrket sin posisjon som allmennkringkaster i 2011. Som produsent og formidler av innhold i radio, fjernsyn og på Internett leverte

Detaljer

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 REGNSKAP MED NOTER 2014 Styrets beretning for 2014 Styret i Festspillene i Bergen legger med dette frem årsmelding for 2014. De 62. Festspillene i Bergen ble avviklet i perioden 21.mai 4. juni. Festspillene

Detaljer

å ivareta verdifulle elementer i Norges Brannkasses idégrunnlag.

å ivareta verdifulle elementer i Norges Brannkasses idégrunnlag. ÅRSBERETNING 2012 INNHOLD Hvem er vi? 3 Stiftelsens bevilgninger 4 Ta et tak Norsk kulturarv 5 Norsk jernbaneklubb 6 Norsk folkemuseum 8 Redningsselskapet 9 Fjordgata 32 10 Skadevernprisen 2012 12 Erkjentlighetsprisen

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 Innhold Del I Innledning... 1 Utfordringer på kultur og kirkefeltet... 2 Regjeringens politikk på kultur

Detaljer

Gjennomgang av Norsk kulturråd

Gjennomgang av Norsk kulturråd Gjennomgang av Norsk kulturråd Til Kulturdepartementet Kulturdepartementet nedsatte i desember 2013 en utredningsgruppe som fikk i oppdrag å gjennomgå Norsk kulturråd. Utredningsgruppen legger med dette

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 Oslo 13.03.2015

ÅRSRAPPORT 2014 Oslo 13.03.2015 ÅRSRAPPORT 2014 Oslo 13.03.2015 Forside: Grande Boule, 2012 (blankpolerte stålkuler og en rødlakkert stålkule) Kunstnere: Mari Røysamb og Ole Rosèn Skjold leir Foto: Jenny-Marie Johnsen 2 Kunst i offentlige

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Årsrapport. Statens lånekasse for utdanning

Årsrapport. Statens lånekasse for utdanning Årsrapport 2003 Statens lånekasse for utdanning Innhold 1 RAPPORT FRA STYRET 7 Hovedaktiviteter og prioriteringer 8 Utfordringer og muligheter 8 Hovedtall 9 Bedre tjenestetilbud i 2003 11 Forvaltningen

Detaljer

TEATERAGENTUR I NORGE BEHOV, MULIGHETER OG UTFORDRINGER

TEATERAGENTUR I NORGE BEHOV, MULIGHETER OG UTFORDRINGER TEATERAGENTUR I NORGE BEHOV, MULIGHETER OG UTFORDRINGER EN UTREDNING PÅ OPPDRAG FRA NORSKE DRAMATIKERES FORBUND UTARBEIDET AV DANIELSENKROEPELIEN ARTS MANAGEMENT AS (2004) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer