Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom"

Transkript

1 Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

2 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter og valuta Vedlegg Makro- og markedsoppdatering

3 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter og valuta Vedlegg Presentasjon text

4 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi Europa utsiktene holder seg godt for tyske industribedrifter, men noe lavere stemning blant både industri- og servicebedriftene i Europa med mer dempet utvikling i Frankrike, men fortsatt over det nøytrale 50-nivået og indikerer vekst. Forhandlingene med Hellas går mot slutten (opprinnelig deadline 30. april) og det er fortsatt usikkerhet, men sannsynlighetsovervekt for en løsning i denne omgang Kina industribedriftene melder om litt nedgang i utsiktene(omtrent som ventet) Norge SSBs konjunkturindikator for industrien videre ned som følge av nedgang i olje og oljeservice. Aksje- og rentemarkeder Børs Oslo børs litt ned til 640, USA fortsatt nær rekordnivåer og Europa nær uendret etter betydelig oppgang tidligere i år Renter norske renter litt opp siste uken Valuta noe sterkere siste uken Energimarkeder Oljeprisen(Brent) er volatil, steget litt til nær 65 USD/fat Amerikansk oljepris(wti) omtrent samme utvikling som Brent Gassprisene i Europa sideveis og USA holder seg lavt

5 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Positivt Europa utsiktene holder seg godt for tyske industribedrifter Som ventet Kina industribedriftene melder om litt nedgang i utsiktene(omtrent som ventet) Norge SSBs konjunkturindikator for industrien videre ned som følge av nedgang i olje og oljeservice. Europa forhandlingene med Hellas går mot slutten (opprinnelig deadline 30. april) og det er fortsatt usikkerhet om utfallet, men sannsynlighetsovervekt for en løsning i denne omgang Negativt USA økonomien vokste kun 0,2% i 1. kv 2015, som er betydelig lavere enn ventet. Stemningen blant konsumentene faller noe (og litt mer enn ventet) som følge av avdemping i arbeidsmarkedet, men nivået er fortsatt bra. Ordreinngang (eks transport) noe lavere enn ventet Europa Noe lavere stemning blant både industri- og servicebedriftene i Europa med mer dempet utvikling i Frankrike, men fortsatt over det nøytrale 50-nivået og indikerer vekst.

6 Overordnet - sentrale utviklingstrekk og utsikter Makroøkonomi Verdensøkonomien gårnoksåbraog lavereoljeprishjelpergodt.viventernoehøyerevekstiår ennifjorpga bedring i USA USA veldig bra motslutten av2014,mensomventethar vekstenavtatt noe.viventer vekstpå3%i2015. Europa dempet vekst omkring 1% og lav inflasjon. ECB starter nytt støtteprogram (QE) for å løfte vekst og inflasjon. Krisen ifm Krim og Russland og Hellas er største trussel på kort sikt Kina nøkkeltallene viser stabil og vekst på 7% og vi venter at veksten dempes noe men holder seg nokså nær dette ogsåi2015 Norge mye uro om oljeprisfallet og nedgang i investeringer og aktivitet. Vi venter at bedring i verdensøkonomien, svakere valuta og lave renter vil bidra til å dempe effekten på norsk økonomi, slik at Norge vil fåmoderat veksti2015,somernoelavere vekstenni2014 Aksje- og rentemarkeder Oslo Børsoppca5%i2014 dempes avoljeservice. Lavtpriset påpris/bok Amerikanske børser har steget betydelig med bedring i makroøkonomien og holder seg nær rekordnivåer. Høyt priset på pris/bok. Europeiske børser fortsatt rimelig priset Lave renter internasjonalt bidrar til lave renter også i Norge Energimarkeder Betydelig fall i oljeprisen (Brent) i 2014 var nede i under 45 USD/fat i januar, men har nå kommet opp omkring 60 USD/fat. Vi venter at prisen kommer opp etter sommeren etter hvert som markedsbalansen strammes til Amerikansk oljepris (WTI) følger i stor grad Brent Gassprisene ieuropa,og særlig iusa,holder segogsånoksålave

7 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter og valuta Vedlegg Presentasjon text

8 Verdensøkonomien veksten i verden er på vei opp og lavere oljepris hjelper godt

9 USA godt oppsving i fjor, men svak start på året i år Høy vekst på 4-5% i 2. og 3. kvartal i fjor, men det dempet seg noe til 2% i 4. kvartal Første anslag for veksten i 1. kvartal 2015 ble 0,2% (årlig rate) og lavere enn ventet på 1% Det var ventet at veksten ville bli noe dempet av midlertidige effekter (vær og havnestreik) Konsum økte og bidro til vekst, mens eksport (sterkere dollar), investeringer og offentlig konsum trakk ned

10 Kina stemningen blant industribedriftene nær uendret, fortsatt nær nøytralt. Servicebedriftene holder seg godt Den siste indikatoren for stemningen blant industribedriftene signaliserer fortsatt moderat avdemping (ble 49,2 mot forventet 49,5 og forrige måned 49,6). Dette er således litt under det nøytrale 50 nivået Myndighetene har innført støttetiltak for å dempe nedgangen, blant annet lettet på reservekravene for banker Det har vært en avdemping i kinesisk økonomi siden sommeren i fjor (og utflating i år) men foreløpig ingen dramatisk nedgang og veksten holder seg trolig i området 6,5-7%

11 Europa svakere Euro, lavere energipriser og lave renter bidrar positivt. Tyske bedrifter (IFO-indeksen) ser lysere på fremtiden Blant europeiske bedrifter ble nedgangen i første halvår 2014 avløst av noe bedre utvikling andre halvår 2014 som har fortsatt inn i Det har vært noe utflating i det siste, men den viktige tyske IFO-indeksen steg litt på siste måling Markitsin bedriftsmåling for industribedriftene ble 51,9, som er litt lavere enn forrige måned (52,2) og lavere enn ventet (52,6). Nivået indikerer fortsatt vekst kommende måneder (ettersom man er høyere enn det nøytrale 50- nivået). Tyskland er nå på snittet i Europa, mens Frankrike trekker ned nivået Servicebedriftene har samme trend som nevnt over, men er på et noe høyere nivå. PMIenble 53,7 (mot forrige 54,2 og forventet 54,5). Også her trekker Frankrike ned, mens Tyskland er litt over snittet. Disse tallene indikerer at Europa fortsatt støttes av lave energipriser, svak valutakurs og lave renter. Sentralbankens tiltak bidrar også trolig til en lavere risiko for et kraftig tilbakeslag som trolig bidrar til at usikkerheten er blitt redusert De europeiske nøkkeltallene har for en periode vært bedre enn markedsforventningene. Dette har bidratt til oppjusterte markedsforventninger og tallene er nå mer på linje med forventningene.

12 Europa Tyske bedrifter (IFO-indeksen) ser lysere på fremtiden og indeksen er på bra nivå. Vurdering av nåsituasjon øker, mens forventningene flater ut

13 Europa stemningen blant tyske forbrukere stiger til nivåer man ikke har sett på en del år og kjøpevilligheten er også høy Nokså god utvikling i tysk økonomi med lav arbeidsledighet og lave renter gjenspeiles i stemningen blant forbrukerne

14 USA stemningen hos konsumentene litt ned, men fortsatt høy Det er to viktige indekser som måler stemningen blant konsumenter i USA. Disse er UniversityofMichigan (UoM) og Conference Board (CB) CB indeksen viser fortsatt høy stemning blant konsumentene. Den siste målingen steg litt fra forrige måned og nivået er høyt. Nåsituasjonen en del høyere enn framtidsutsiktene Nivået støttes av bedring i økonomien, lavere arbeidsledighet, lave renter, oppgang i boligpriser og aksjer.

15 USA ordreinngang noe bedre enn ventet, men noe svakere dersom man tar bort transport Ordreinngangen steg mer enn ventet, men dersom man tar ut transport ble det en del svakere enn ventet Percent

16 USA rentemøte onsdag 27. april Federal reserve har rentemøte onsdag. Det ventes uendret rente. Trolig vil de skissere at renten kommer til å øke, men veldig sakte og gradvis. Tidligere ble det signalisert at renten kunne bli økt før sommeren, men kommunikasjonen fra Fedi den senere tid tyder på at det vil trekke til ut på høsten før de setter opp renten

17 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter og valuta Vedlegg Presentasjon text

18 Norge omsetningen i bygg og anlegg økte nær 5% fra siste to måneder i 2013 til tilsvarende i Oslo mest opp, Rogaland så vidt i pluss Presentasjon text

19 Norge SSBs konjunkturbarometer for industrien faller videre. Laveste siden finanskrisen. Oljenedgang trekker ned Presentasjon text

20 Norge SSBs konjunkturbarometer for industrien faller videre. Laveste siden finanskrisen. Oljenedgang trekker ned Presentasjon text

21 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter og valuta Vedlegg Presentasjon text

22 Europa sentralbanken har startet kjøp av sikre obligasjoner og presser ned rentene, som er betydelig lavere enn i USA Percent

23 Europa sentralbankens støttekjøp har presset renten ned og differansen mot USA er på rekordnivå. Dette har også bidratt til markert svekkelse av valutaen, men noe utflating de siste ukene Percent EUR

24 USA -amerikanske aksjer priset høyt på pris/bok. Sentralbankens støttekjøp av sikre obligasjoner (i tre omganger) har løftet aksjekursene Amerikanske aksjer prises fortsatt til over 2,5x bokførte verdier og dette er høyere enn Europa og Norge Prisingen i forhold til bokførte verdier har vært høyere i USA enn i Europa (og Norge) de siste 20 årene, delvis som følge av høyere egenkapitalavkastning Prising målt mot inntjening (P/E) er i den høye enden sammenlignet med historisk

25 Europa -europeiske aksjer har steget omkring 20% hittil i Sentralbanken har nylig startet støttekjøp. Mer å gå på? Europeiske aksjer har steget til ca1,7 x bokført verdi Normalt prises børsen mellom 1,5 og 2,3 (som i Norge) Skal prisingen i øvre del av båndet, som USA, tilsier dette en oppgang på noe over 30% Euro STOXX 50

26 Prising Oslo Børs: fortsatt i den rimelige enden målt mot bokførte verdier Nedgangen på Oslo Børs har bidratt til at man var under 1,5x bokførte verdier i fjor høst. De siste ti årene har man vært under dette nivået kun i korte perioder. Oppgangen deretter har bidratt til at man igjen er over nevnte nivå Bokført verdi stiger med god inntjening og tilbakeholdt overskudd blant bedriftene

27 Prising Oslo Børs: utbytte yield betydelig høyere enn 5-års rente 9 Norway, NOK Percent Interest Rate Swaps, Ask, 5 Year, Close Oslo SE, Benchmark (OSEBX) Index, Dividend Yield Source: Reuters EcoWin

28 Olje -oljeprisen (Brent) over 60 USD/fat, markedet venter prisoppgang (markedet tror prisen vil stige til omkring 70 USD/fat om 3 år) Oljeprisen på nordsjøolje (Brent spot) var under 45 USD/fat i slutten av januar 2015 Deretter har den steget noe, men vært volatil World, Energy, Oil, Close, USD Markedets forventninger til prisutvikling har kommet litt opp etter falt fra 100 til omkring 75 USD/fat USD/Barrel Vi tror prisen vil holde seg forholdsvis lav og volatil frem mot sommeren, fordi det er fortsatt det er høyere produksjon enn konsum Brent, 1 Month Forward, ICE Brent Crude Futures 36-Pos, ICE Source: Reuters EcoWin

29 Olje målt i norske kroner. Spotpris svinger, mer stabil fremtidspris

30 Gassprisene i Europa holder seg bedre enn i USA Prisutviklingen gjenspeiler utvikling i tilbud og etterspørsel Betydelig tilbud, særlig i USA har bla bidratt til lave kullpriser og kulleksport til Europa Dempet etterspørsel, særlig i Europa Lave kullpriser har bidratt til at kull erstatter gass Økt produksjon av fornybar Komfortabel labersituasjon

31 Norske kroner har svekket seg

32 Valutakurs markert svakere mot USD og GBP, noe svakere mot Euro 14 Norway, Fixings, Fixing EUR/NOK ECB Reference Rate Federal Reserve USD/NOK Federal Reserve USD/NOK Bank of England GBP/NOK Source: Reuters EcoWin

33 Citigroups økonomiske overraskelsesindeks USA overrasker nå på nedsiden, mens Eurosonen overrasker på oppsiden

34 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter og valuta Vedlegg Presentasjon text

35 VEDLEGG Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter og valuta Presentasjon text

36 Verdensøkonomien veksten i verden er på vei opp og lavere oljepris hjelper godt

37 USA fortsatt jobbvekst, men lavere enn de siste månedene og lavere enn ventet. Arbeidsledigheten holder seg på 5,5% Nye jobber er at av de aller viktigste nøkkeltall for hvordan det går i USA (og globalt) Etter over et år med høye tall hver måned (opp mot 300,000), ble det en del lavere forrige måned med ca 125,000. Selv om dette er betydelig lavere, er det fortsatt et greit nivå og tilstrekkelig til at arbeidsledigheten holder seg lav. All veksten er i privat sektor innenfor servicesektoren/vareh andel/helse Vi tror jobbveksten vil komme noe opp igjen kommende måneder

38 USA noe lavere stemning blant konsumentene, men fortsatt bra nivå Det er to viktige indekser som måler stemningen blant konsumenter i USA. Disse er University of Michigan (UoM) og Conference Board (CB) UoMble litt høyere enn ventet Presentasjon 38 text

39 Presentasjon 39 text USA stemningen blant industribedrifter dempes, mens servicebedrifter holder seg bra

40 USA stemningen blant industribedrifter dempes, mens servicebedrifter holder seg bra ISM-indeksene er blant de beste temperaturmålere for amerikansk økonomi Industrien (ISM manufactuering) har falt noe, men er fortsatt godt over det nøytrale nivået på 50. Indeksen ble 51,5 mot ventet 52,5 og ned fra 52,9 forrige måned. Nedgang i nye ordre og sysselsetting trekker ned. Det blir også pekt på havnestreik, lavere oljepris (som har både positive og negative virkninger avhengig av sektor), høyere premie for helseforsikring og sterkere dollar/international business Nivået tilsvarer BNP vekst på 2,6% Servicesektoren (ISM nonmanufacutering) gjør det fortsatt bra. Sysselsetting holder seg bra og nye ordre (og særlig eksport) øker

41 USA industrien dempes av dollar/svakere ordre, bra for servicebedrifter Noe lavere tempo blant industribedriftene Utsiktene blant servicebedriftene holder seg godt

42 Europa økonomisk vekst i 4. kvartal 2014 litt bedre enn ventet Eurosonen vokste 0,3% fra 3. kv. til 4. kv. (litt høyere enn ventet på 0,2%) Det var i hovedsak Tyskland som ble bedre enn ventet med 0,7% vsventet på 0,3%, mens Italia og Frankrike ble omtrent som ventet på nær 0

43 Europa lav/fallende inflasjon er en utfordring (i tillegg til lav vekst ), men noen faktorer bidrar trolig til bedring fremover Inflasjonen holder seg fortsatt lavt og langt under målet på 2%. Veksten er lav, men vi tror den vil ta seg noe opp som følge av svekket valutakurs, lavere energipriser og støtte fra sentralbanken (QE er på trappene)

44 Kina litt lavere vekst, men fortsatt nokså stabil utvikling i makroøkonomiske nøkkeltall BNP veksten siste kvartal ble som ventet 7% Industriproduksjon noe lavere enn ventet med en årsvekst på 5,6% Investeringer litt lavere enn ventet med en årsvekst på 13,5% Konjunkturindeksene var noe svakere etter sommeren, flatet ut deretter, litt avdemping i det siste Percent Vi venter at myndighetene vil lansere noen støttetiltak, samtidig som deler av avdemping i økonomien også skyldes at myndighetene ønsker å få mer kontroll med eiendoms-og kredittmarkeder

45 VEDLEGG Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter og valuta Presentasjon text

46 Norge arbeidsledigheten steg marginalt (noe mer i Rogaland), fortsatt lavt nivå Ledige i alt Ledige, per fylke

47 Norge antall ledige stillinger på omtrent samme nivå som i fjor (også i Rogaland), men oljeeffekten bidrar til nedgang blant ingeniører Arbeidsledighet, per yrkesgruppe Ledige stillinger, per fylke

48 48 Norge arbeidsledighet har økt, men fortsatt på lave nivåer 6 Registrerte arbeidsledige (prosent) jan. okt. jul.00 apr jan. okt. jul.03 apr jan. okt. jul.06 apr jan. okt. jul.09 apr jan. okt. jul.12 apr jan. okt Presentasjon text Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Norge

49 Petroleumsaktivitet er mer enn bare investeringer driftskostnader er en betydelig del og er viktige for aktivitet i regionen Investeringene varierer Driftskostnadene er mer stabile og forventes å holde seg godt de kommende årene Investeringer Driftskostnader Mrd kroner Leting Nedstengning og sluttdisponering Øvrige kostnader Sum Kilde: NPD Kilde: NPD

50 Oil Price and Break-Even on the Norwegian Continental Shelf USD/barrel, o.e. Trend Oil price(usd), nominal Green field developments, Norwegian Continental Shelf Presentasjon text

51 ImpactoftheOil Price onthenorwegian Economy Oil price Private sector: - E&P cash flow - Oil service companies - Spillover to other sectors both negative and positive - Private consumption - Investments Public finances: - Transfers - Taxes - Ownership - Public consumption and investments not impacted in the short term (% ofthefund) General impact: - Currency - Interest rates - Public spending (counter cyclical) - Shift away from oil into other sectors 51 Presentasjon text

52 Norge veksten i norsk økonomi i 4. kv2014 omtrent som ventet BNP veksten i 4. kv2014 ble 0,9% fra 3. kv2014. Dette var høyere enn ventet, men samtidig ble to foregående kvartaler nedjustert slik at det i sum ble omtrent som ventet God utvikling i konsum, offentlig og privat, støtter veksten. Investeringene, herunder olje, demper veksten For 2014 ble veksten i Fastlands-Norge på 2,3% som er nokså nær trend og det historiske snitt (og således et greit år for norsk økonomi samlet sett) I sum illustrerer dette at norsk økonomi er mer enn bare olje. Samtidig venter vi at oljeaktiviteten vil dempe utviklingen noe i år, men at det fortsatt vil bli vekst og sånn sett et brukbart år for norsk økonomi)

53 Betydelig eksport av oljeservice høyest på Ager og Østlandet Ansatte i petroleumsrettet leverandørindustri (dvs. petroleumssysselsetting minus ansatte i operatørselskap) fordelt på eksport og hjemmemarked. Kilde: Rystad Energy, oktober 2013

54 VEDLEGG Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter og valuta Presentasjon text

55 Amerikansk oljepris (WTI) svinger med Brent Amerikansk oljepris (WTI) svinger med Brent, men noe lavere pga flaskehals i energinfrastruktur i USA

56 Norske lange (swap) renter skraper bunnen

57 Statsobligasjoner 10 år ned i 2014 og historisk lav tysk rente

58 Risikopremien på statsgjeld har falt siden sommeren 2012 Italia og Spania litt opp med mer uro rundt Hellas i det siste

59 Risikopremier for ulike risikoklasser risikopremien har vært fallende

60 Disclaimer Dette er utarbeidet av SpareBank 1 SR-Bank ASA, Markets(heretter benevnt SR-Bank Markets). Innholdet er kun ment for bruk av personer og/eller selskapet som har fått tilgang til informasjonen fra SR-Bank Markets. Enhver form for reproduksjon/gjenbruk av hele eller deler av innholdet må ikke finne sted uten etter forutgående samtykke fra SR-Bank Markets. Innholdet må ikke på noen måte gjøres tilgjengelig for allmennheten. Denne rapporten må anses som markedsføringsmateriale med mindre den er utarbeidet i henhold til krav for investeringsanalyse, jf Forskrift til verdipapirhandelloven 2007/06/29 nr 876. SR-Bank Markets gjør sitt ytterste for at informasjonen skal være så korrekt og fullstendig som mulig, og informasjonen baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men SR-Bank Markets kan på ingen måte innestå for at informasjonen er korrekt, presis eller fullstendig, og/eller egnet for kundens formål med å innhente informasjonen. Det skjønn som eventuelt kommer til uttrykk i dokumentet må ikke oppfattes som garanti, forsikring eller løfte. SR-Bank Markets fraskriver seg ett hvert økonomisk ansvar for tap, både direkte eller indirekte tap eller kostnader, som helt eller delvis skyldes beslutninger, handlinger og/eller unnlatelser foretatt med utgangspunktet i den informasjon som følger av dokumentet. Uttalelsene i dokumentet gir uttrykk for SR-Bank Markets oppfatninger på det tidspunkt dokumentet ble utarbeidet, og oppfatningen vil kunne være gjenstand for endringer uten særskilt varsel. Lovbestemmelser og/eller internt regelverk om taushetsplikt vil kunne være til hinder for utveksling av informasjon mellom selskaper, avdelinger og ansatte i SpareBank 1 SR-Bank ASA konsernet. Det vil si at det kan foreligge informasjon i SpareBank 1 SR-Bank ASA konsernet som kan ha betydning for den informasjon og de oppfatninger som fremkommer i dette dokument, men som ikke har vært tilgjengelig for vedkommende som har utarbeidet dokumentet. SpareBank 1 SR-Bank ASA og/eller datterselskap av banken og/eller ansatte i konsernet kan være markedspleier(market maker) i, handle med eller ha posisjoner i omtalte markeder og/eller finansielle instrumenter, eller ha sikkerhet i omtalte eller beslektede finansielle instrumenter, eller yte finansielle råd eller banktjenester til og innenfor de samme områder/markeder. Informasjonen skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter (eller valuta) eller posisjonstaking i omtalte markeder, og verken hele eller deler av informasjonen kan brukes som grunnlag for inngåelse av noen form for kontrakt eller forpliktelse. Vennligst ta kontakt med SR-Bank Markets for ytterligere informasjon vedrørende denne rapport, slik som eierskap, offentlig kjente corporate oppdrag og øvrig informasjon relatert til Lov om verdipapirhandel 2007/06/29 nr 75 og Forskrift til verdipapirhandelloven 2007/06/29 nr 876. Informasjon om SR- Markets Alminnelige forretningsvilkår er tilgjengelig på vår hjemmeside SR-Bank Markets, en divisjon i SpareBank 1 SR-Bank ASA- organisasjonsnummer NO i Foretaksregisteret, er medlem av Norges Fondsmeglerforbund og underlagt tilsyn av Finanstilsynet. SpareBank1 SR-Bank ASA, Markets

61 Markedsoppdatering og strategiske vurderinger Juni

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom DN med ny # Det går bedre i verden lav oljepris hjelper godt for mange Verdensøkonomien støttes av oljeprisnedgang

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 15. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 15. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 15. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

Makro og markedsoppdatering

Makro og markedsoppdatering Makro og markedsoppdatering Smeller Kina nå? Og drar det resten av verden med seg? Uke 35 25. august 2015 Markedsuro sell in May Percent Indeks for usikkerhet i aksjemarkedet (VIX) Indeks for usikkerhet

Detaljer

Trender i energimarkedet

Trender i energimarkedet SpareBank 1 SR-Bank Markets Trender i energimarkedet Februar 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, SpareBank 1 SR-Bank - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - En lang, utadrettet og volatil historie - 5 - Energiforbruket

Detaljer

Markedsutsikter, kapitaltilgang og priser. Står vi foran en krise i oljenæringen? SpareBank 1 SR-Bank Markets. Kontaktmøte oljeservice 29.

Markedsutsikter, kapitaltilgang og priser. Står vi foran en krise i oljenæringen? SpareBank 1 SR-Bank Markets. Kontaktmøte oljeservice 29. SpareBank 1 SR-Bank Markets Markedsutsikter, kapitaltilgang og priser Står vi foran en krise i oljenæringen? Kontaktmøte oljeservice 29. April 2014 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, Sparebank 1 SR-Bank - 1

Detaljer

Makro og markedsoppdatering. Uke 41 7. oktober 2015

Makro og markedsoppdatering. Uke 41 7. oktober 2015 Makro og markedsoppdatering Uke 41 7. oktober 2015 01 02 03 04 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter og valuta 3 12. 10. Makro-

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke april 2014

Ukesoppdatering makro. Uke april 2014 Ukesoppdatering makro Uke 1. april 2014 Innhold Makroøkonomi Industribedrifter i EU og USA rapporterer om fortsatt vekst Boligprisveksten i USA flater ut Amerikanske konsumenter mer positive enn på 6 år

Detaljer

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus SpareBank 1 SR-Bank Markets Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus Forusmøtet 2014 29. April 2014 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, Sparebank 1 SR-Bank - 1 - Hvor store blir endringene og hvordan

Detaljer

Forus Leilighetshotel

Forus Leilighetshotel Forus Leilighetshotel Makro- og markedspresentasjon Hagefest, Næringsforeningen i Kristiansand, 26. August 2013 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom/leder analyse, SpareBank 1 SR-Bank - 1 - Verdensøkonomien i

Detaljer

Ukesoppdatering makro

Ukesoppdatering makro SpareBank 1 SR-Bank Ukesoppdatering makro 11. Februar 2015 Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen Telefon 938 83 518 Kyrre.knudsen@sr-bank.no - 1 - Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke mai 2014

Ukesoppdatering makro. Uke mai 2014 Ukesoppdatering makro Uke 21 27. mai 2014 Innhold Makroøkonomi Nye arbeidsledige i USA opp til 330.000 forrige uke Økt bruktboligomsetning i USA, men noe svakere enn ventet Nyboligomsetningen i USA stiger

Detaljer

Makro og markedsoppdatering. Uke mai 2015

Makro og markedsoppdatering. Uke mai 2015 Makro og markedsoppdatering Uke 21 26. mai 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi Europa den økonomiske veksten i 1. kv 2015 ble høyere enn forrige kvartal, men litt lavere enn

Detaljer

Makro og markedsoppdatering. Uke 12 25. mars 2015

Makro og markedsoppdatering. Uke 12 25. mars 2015 Makro og markedsoppdatering Uke 12 25. mars 2015 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter og valuta Vedlegg 2 25.0

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke sep 2014

Ukesoppdatering makro. Uke sep 2014 Ukesoppdatering makro Uke 37 16. sep 2014 Innhold Makroøkonomi Nye arbeidsledige i USA holder seg på lave nivåer Stemningen blant bedriftene i USA stiger videre fra høyt nivå Fortsatt god vekst i sysselsatte

Detaljer

Makro- og markedsoppdatering. 4. mars 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro- og markedsoppdatering. 4. mars 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro- og markedsoppdatering 4. mars 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro og markeder - hovedtrekk Det har vært en interessant uke. Finansmarkedene har ristet av seg litt av frykten som har preget inngangen

Detaljer

Makro- og markedsoppdatering. 26. Februar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro- og markedsoppdatering. 26. Februar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro- og markedsoppdatering 26. Februar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro og markeder - hovedtrekk Det har vært interessante nøkkeltall for Norge den siste tiden. SSBs investeringstelling viser

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 8. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 8. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 8. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro og markeder - hovedtrekk Den siste uken har det blitt publisert viktige stemningsindikatorer som viser noe bedring for bedriftene

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 17. juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 17. juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 17. juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter og

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke mai 2014

Ukesoppdatering makro. Uke mai 2014 Ukesoppdatering makro Uke 20 19. mai 2014 Innhold Makroøkonomi Aksje- og rentemarkeder Energimarkeder Nye arbeidsledige i USA ned til under 300.000 forrige uke Litt lavere stemning blant konsumentene i

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke oktober 2014

Ukesoppdatering makro. Uke oktober 2014 Ukesoppdatering makro Uke 43 29. oktober 2014 Innhold Makroøkonomi Stabil utvikling i kinesiske makroøkonomiske nøkkeltall God vekst i UK (og spredning i sentralbanken om styringsrenten) Stemningen blant

Detaljer

Norske high yield obligasjoner

Norske high yield obligasjoner Norske high yield obligasjoner 05.06.2012 Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Status i dagens marked De beste kredittene klarer seg uten bank High yield, en aktivaklasse som har levert god avkastning

Detaljer

Verden, Norge og regionen

Verden, Norge og regionen SpareBank 1 SR-Bank Markets Verden, Norge og regionen Januar 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, SpareBank 1 SR-Bank - 1 - - 2 - En lang, utadrettet og volatil historie - 3 - Verdensøkonomien påvirker norsk

Detaljer

Makro- og markedsoppdatering: «Torsdag er Norges Banks viktigste rentemøte på veldig lenge» 20. September 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro- og markedsoppdatering: «Torsdag er Norges Banks viktigste rentemøte på veldig lenge» 20. September 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro- og markedsoppdatering: «Torsdag er Norges Banks viktigste rentemøte på veldig lenge» 20. September 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Kommentar ifm Norges Banks rentemøte torsdag «Dette blir det

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke august 2014

Ukesoppdatering makro. Uke august 2014 Ukesoppdatering makro Uke 34 25. august 2014 Innhold Makroøkonomi Oppgang i boligmarkedet i USA Bedring blant bedriftene i Philadelphia Nye arbeidsledige i USA holder seg lavt Større uenighet i sentralbankene

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke okt 2014

Ukesoppdatering makro. Uke okt 2014 Ukesoppdatering makro Uke 40 6. okt 2014 Innhold Makroøkonomi Nye arbeidsledige i USA holder seg på lave nivåer Stemningen blant industribedrifter i Kina øker litt og er på et greit nivå Stemningen blant

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 1. juli 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 1. juli 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 1. juli 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter og

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke mars 2014

Ukesoppdatering makro. Uke mars 2014 Ukesoppdatering makro Uke 11 19. mars 2014 Innhold Makroøkonomi USA industriproduksjon i februar stiger mer enn ventet, mens stemningen blant konsumentene er noe svakere enn ventet (men fortsatt på solid

Detaljer

Makro og markedsoppdatering. Uke 45 5. november 2015

Makro og markedsoppdatering. Uke 45 5. november 2015 Makro og markedsoppdatering Uke 45 5. november 215 USA Svært gode jobbtall Veldig gode jobbtall i USA på fredag med 271. nye jobber, nesten 1. flere jobber enn ventet. Arbeidsledigheten falt videre til

Detaljer

Makro og markedsoppdatering. Uke mai 2015

Makro og markedsoppdatering. Uke mai 2015 Makro og markedsoppdatering Uke 19 06. mai 2015 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter og valuta Vedlegg 2 12.0

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 4. September 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 4. September 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 4. September 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke juli 2014

Ukesoppdatering makro. Uke juli 2014 Ukesoppdatering makro Uke 27 7. juli 2014 Innhold Makroøkonomi De viktige målingene blant amerikanske bedrifter holder seg på gode nivåer Sysselsettingen i USA økte mer enn ventet og arbeidsledigheten

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke april 2014

Ukesoppdatering makro. Uke april 2014 Ukesoppdatering makro Uke 17 29. april 2014 Innhold Makroøkonomi Nye arbeidsledige i USA litt opp igjen forrige uke Solid ordreinngang på varige goder i USA Blandede tall fra boligmarkedet i USA Bedre

Detaljer

29. September 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

29. September 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro- og markedsoppdatering: «Bedring i oljefylkene. Og den beste nyheten fra NAV på lenge! Vi venter at bedringen i arbeidsmarkedet bekreftes med lavere ledighet i morgen» 29. September 2016 Kyrre M.

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 8 24. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 8 24. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 8 24. februar 2015 01 Innledning og oppsummering 02 03 04 05 Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter og valuta Vedlegg 2 25.02.2015Makro-

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Oppdatering April 216 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Hovedpunkter Nokså stabil utvikling samlet sett Våren har vært noe mindre krevende enn høsten - bedring

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke juni 2014

Ukesoppdatering makro. Uke juni 2014 Ukesoppdatering makro Uke 26 30. juni 2014 Innhold Makroøkonomi Den økonomiske aktiviteten i USA falt betydelig mer enn ventet i 1. kv 2014 Stemningen blant konsumenter i USA høyeste siden 2008 Veksten

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke mai 2014

Ukesoppdatering makro. Uke mai 2014 Ukesoppdatering makro Uke 19 12. mai 2014 Innhold Makroøkonomi Nye arbeidsledige i USA litt ned igjen forrige uke Handelsunderskudd omtrent som ventet i USA Overraskende vekst i handelsoverskuddet til

Detaljer

Makro og markedsoppdatering. Uke september 2015

Makro og markedsoppdatering. Uke september 2015 Makro og markedsoppdatering Uke 38 17. september 2015 01 02 03 04 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter og valuta 3 28. Makro-

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke februar 2014

Ukesoppdatering makro. Uke februar 2014 Ukesoppdatering makro Uke 7 18. februar 2014 Innhold Makroøkonomi Spenningen i Ukraina fører børsene ned og oljeprisen opp Nye arbeidsledige i USA noe svakere enn ventet Noe svakere konsumentsentiment

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 15. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 15. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 15. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro og markeder - hovedtrekk Det ble nylig publisert viktige nøkkeltall for Kina. Den økonomiske veksten i 1. kvartal 2016 ble

Detaljer

Makro og markedsoppdatering. Uke april 2015

Makro og markedsoppdatering. Uke april 2015 Makro og markedsoppdatering Uke 14 8. april 2015 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter og valuta Vedlegg 2 08.0

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke april 2014

Ukesoppdatering makro. Uke april 2014 Ukesoppdatering makro Uke 16 22. april 2014 Innhold Makroøkonomi Rentemøte i Japan, ingen ekstra stimuli Rentemøte i UK, ingen endringer Federal Reserve slapp referat fra forrige styremøte, kjent som Minutes

Detaljer

Makro- og markedsoppdatering: «Statsbudsjettet forrige uke ble (nok) en skuffelse for olje-norge (og vannkraftnorge)»

Makro- og markedsoppdatering: «Statsbudsjettet forrige uke ble (nok) en skuffelse for olje-norge (og vannkraftnorge)» Makro- og markedsoppdatering: «Statsbudsjettet forrige uke ble (nok) en skuffelse for olje-norge (og vannkraftnorge)» 14. Oktober 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom «Statsbudsjettet forrige uke ble (nok)

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 20. mai 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 20. mai 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 20. mai 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter og

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke januar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke januar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 3 21. januar 2015 Oppsummering Verdensøkonomien (USA, Europa, Kina) Norsk økonomi og regionen Energimarkeder (olje og gass) Aksjemarkeder Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 13. mai 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 13. mai 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 13. mai 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter og

Detaljer

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Først. Et kort tilbakeblikk på 2016 1 2 3 4 5 Vekst i ansatte Bedriftene venter økt sysselsetting det neste året. Det er fylkesvise forskjeller.

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makro- og markedsoppdatering. 8. September 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro- og markedsoppdatering. 8. September 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro- og markedsoppdatering 8. September 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Kommentar om det ferske konjunkturbarometer for Rogaland, Hordaland og Agder, samt kommende rentebeslutning til Norges Bank «Bedring

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 25. September 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 25. September 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 25. September 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom IMFs anslag for global BNP vekst Nye arbeidsledige i USA Fortsatt svært lave nivåer på nye arbeidsledige i USA med 264.000 nye

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 8. juli 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 8. juli 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 8. juli 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter og

Detaljer

Ukesoppdatering makro

Ukesoppdatering makro SpareBank 1 SR-Bank Markets Ukesoppdatering makro 6. Januar 2015 Aksjemeglere 51915300 Per Olav Sætren 5150 9477 Erik Hagerup 5150 9406 Marius Tengesdal 5150 9405 Arild Lauvsnes 5150 9403 Stian Wold 51509404

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke januar 2014

Ukesoppdatering makro. Uke januar 2014 Ukesoppdatering makro Uke 2. januar 2014 Innhold Makroøkonomi Betydelig færre nye jobber skapt i USA, mens arbeidsledigheten faller Noe svakere bedriftssentiment for tjenestesektoren i USA (ISM) Nye arbeidsledige

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Ukesoppdatering makro

Ukesoppdatering makro SpareBank 1 SR-Bank Markets Ukesoppdatering makro 13. Januar 2015 Aksjemeglere 51915300 Per Olav Sætren 5150 9477 Erik Hagerup 5150 9406 Marius Tengesdal 5150 9405 Arild Lauvsnes 5150 9403 Stian Wold 51509404

Detaljer

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E.

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. Byggebørsen 2015 Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. de Lange SpareBank 1 SMN Trondheim 9.2.2015 SpareBank 1 SMN Oljevirksomhetens

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 3. juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 3. juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 3. juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter og

Detaljer

Makro og markedsoppdatering. Uke juli 2015

Makro og markedsoppdatering. Uke juli 2015 Makro og markedsoppdatering Uke 27 1. juli 2015 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter og valuta Vedlegg 3 02.

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 7 18. februar 2015 01 Innledning og oppsummering 02 03 04 05 Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter og valuta Vedlegg 2 18.02.2015Makro-

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 12. august 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 12. august 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 12. august 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter og

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makro og markedsoppdatering. Uke oktober 2015

Makro og markedsoppdatering. Uke oktober 2015 Makro og markedsoppdatering Uke 42 14. oktober 2015 01 02 03 04 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter og valuta 2 19. Makro-

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 26. Februar 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 26. Februar 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 26. Februar 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 7. januar 2016 Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går bedre i Europa dette motvirker

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 49 3. des 2014

Ukesoppdatering makro. Uke 49 3. des 2014 Ukesoppdatering makro Uke 49 3. des 2014 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi Europa stigende optimisme blant tyske, spanske og britiske bedrifter USA stemningen blant bedriftene

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 47 25. nov 2014

Ukesoppdatering makro. Uke 47 25. nov 2014 Ukesoppdatering makro Uke 47 25. nov 2014 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi Kina Stabil utvikling i makroøkonomiske nøkkeltall, fortsatt god vekst USA God optimisme blant bedriftene

Detaljer

Lunchpresentasjon. Seismikk. Sparebank 1 SR-Markets Øyvind Dale Spørck. General Presentation Page 1

Lunchpresentasjon. Seismikk. Sparebank 1 SR-Markets Øyvind Dale Spørck. General Presentation Page 1 Lunchpresentasjon Seismikk Sparebank 1 SR-Markets Øyvind Dale Spørck General Presentation Page 1 Seismikksektoren ett bra sted å være i 2012 220 200 OSEBX flat så langt i år Seismikk kraftig opp 180 160

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014 Månedsrapport 4/14 Markedskommentar Inflasjonen viser seg sterkere i Norge enn mange, også Norges Bank hadde sett for seg. Markedets forventning lå på 2,5 % mens konsumpris indeksen (KPI-JAE) faktisk kunne

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer