Miniscenarier. Norges Forskningsråd Miniscenarier Biotek2020 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miniscenarier. Norges Forskningsråd 2004. Miniscenarier Biotek2020 1"

Transkript

1 CREATE Miniscenarier Norges Forskningsråd 2004 Miniscenarier Biotek2020 1

2 AKTØRER OG FAKTORER Resultatet av gruppearbeid dag 1 Aktører 1. INDUSTRIELLE AKTØRER 2. POLITIKERE OG VIRKEMIDDELAPPARAT 3. INDIVIDER, BRUKERE, KUNDER, PASIENTER 4. PRESSGRUPPER OG INTERESSE- ORGANISASJONER 5. MEDIA 6. FORSKNINGS- OG UTDANNINGSINSTITUSJONER 7. FINANSIELLE AKTØRER 8. ANDRE LAND OG REGIONER Faktorer 1. GLOBAL UTVIKLING 2. INNOVASJONSPOLITIKK 3. HOLDNINGER TIL BIOTEKNOLOGI 4. MARKED, KAPITAL OG KOMMERSIALISERING 5. KATASTROFER, KRISER, TERROR 6. KOMPETANSE, UTDANNING, HJERNEKAPITAL 7. DEMOGRAFI OG SAMFUNNS- ORGANSIERING 8. KONVERGERENDE TEKNOLOGIER MINISCENARIENE for hver av aktørene og faktorene: AKTØRER INDUSTRIELLE AKTØRER A1 A1a: A1b: A1c: A1d: A1e: Søvnbehov redusert til 3 timer Protax lanserer et produkt som reduserer søvnbehovet til 3 timer pr. døgn. Protax ble etablert ut fra bioprospektering ved UiTø. Bedriften har utviklet seg til å bli multinasjonalt og har 1500 ansatte. Bioteknologi har muliggjordt utvikling av produktet på svært kort tid. Selskapet er i forhandlinger med interessenter i utlandet. Sterk statlig eierskap har forhindret utenlandsk oppkjøp hittil. Lo er bekymret for et eventuelt press på for å øke arbeidstiden. Arctoil passerer 60 mrd i året i omsetning. Arctoil, leverandør av kjemikalier for enhanced oil recovery til oljesektoren basert på genmodifiserte mikroorganismer. Selskapet som eies av Statoil forventes å være et strategisk virkemiddel for å utnytte marginale oljefelt i arktis. Selskapet produserer i tillegg en oljespisende bakterie som nedbryter olje raskt i arktiske strøk. Chinagene flytter til Oslo Den kinesiske bioteknologigiganten Chinagene etablerer sitt hovedkontor til Oslo. Offentlig regelværk, finansielle rammebetingelser og norsk spisskompetanse innenfor bioinformatikk gjør det attraktivt med en slik etablering Spåtind et norsk Nokia Spåtind sekvenserer proteiner og DNA meget raskt. Teknologien er basert på interaksjon mellom bioteknologi og IKT. Et av produktene muliggjør egentesting med kommunikasjon via internett med mobiltelefon. Produktet produseres i Asia, mens all FoU skjer i Norge. Norge tar gull Miniscenarier Biotek2020 2

3 Salto etablerer produksjon av marine alger for produksjon av kosttillskudd for økning av muskelmassen og skjelettstruktur. Det er tvil om dette kan defineres som dopingmiddel. Selges på blå resept for behandling av benskjørhet. I siste sommer-olympiade tok Norge 14 gull. Alle utøverne hadde blitt behandlet med dette midlet i månedene før olympiaden. A1f Norske gener selger internasjonalt Norge ledende i verden for leveranser av biodata-basert på bioinformatikk og biobanker. Etter at humane biobanker ble gjordt tilgjengelig for kommersiell utnyttelse har selskapet Hunt vokst kraftig. POLITIKERE OG VIRKEMIDDELAPPARAT A2 A2a: A2b A2c: A2d: A2e: A2f Risikolån fra Innovasjon Norge Etter at Innovasjon Norge innførte risikolån for finansiering av produktutvikling inkludert markedsintroduksjon har produktutviklingstiden sunket med 75% samtidig som tilganfgen på såkornkapital har økt med 300%. Norsk bioteknologi kompetanse er rådgiver for norske finansmiljøer og politikere På grunn av uenighet omkring lokaliseringen av den europeiske teknologibørsen ble Oslo valgt. Analytikermiljøer innenfor bioteknologi er sterkt voksende. En annen anvendelse av norsk bioteknologikompetanse er som rådgiver for politikerne i internasjonale beslutningsprosesser. Grønn politikk får ny mening Senterpartiet har blitt en pådriver for bioteknologi og har gått i alianse med det nye bioteknologisk folkeparti (BF) som motkraft mot avfolkning av distriktene. LO hilser velkommen det store antallet arbeidsplasser som har vokst fram i distriktene etter at bioteknologi er tatt i bruk i stort omfang i oljesektoren. All bioteknologi FoU er nå samlet i biotek-dalen Globaliseringen har gjordt at politikere har innsett at det er nødvendig å konsentrere aktiviteten til et avgrenset område for å få tilstrekkelig fokus og tilgang på avansert tungt utstyr og kompetanse. Rammebetingelsene i form av skatteinsentiver og finansiering gjennom oljefondet har gjordt området meget atraktivt også for utenlandsk industri som nå utgjør mer enn 50 % av de 400 bedriftene som befinner seg i senteret. Etter at forskningsrådet ble nedlagt kanaliseres midler direkte til teknologisentrene i Norge. Full stopp for bioteknologi i Norge Etter at stortinget i 2010 besluttet å implementere et nytt regelverk som i praksis innebar at en vesentlig del av forskning og industriell virksomhet basert på bioteknologi må opphøre. Dette ga også ringvirkninger på andre teknologibransjer og gjør i dag Norge helt avhengig av sin steineksport, olje og turistnæring. Det er nå mindre enn industriarbeidsplasser i Norge. Den nye vekstbransjen ser ut til å bli tjenesteydelser innenfor fredsmekling. Det har de siste årene vært en betydlig reduksjon i utdannelsen av naturvitere og teknologer. Norge utkonkurrerer Sverige og Danmark Da Stortinget i 2006 besluttet at 50% av utestående på gjenkjøpsavtaler skulle rettes mot bioteknologinæringen har vi i dag en bioteknologinæring som er større en næringen i Sverige og Danmark til sammen. INDIVIDER, BRUKERE, KUNDER, PASIENTER A3 A3a: Småbrukarlaget bukker og takker Miniscenarier Biotek2020 3

4 Ledelsen har innsett at deres motstand mot GMO var et gedigent feiltrinn. De ivrer for skreddersydde produkter som kan gi vitalitet til bygdene. Bioteknologien gir mulighetene som er nødvendig for å levere disse. A3b: A3c: A3d: A3e: Brukerstyrt marked for helsetjenester Ekstremt kostbare behandlinger som genterapi og reservedeler styres av tilbud og etterspørsel. Kostnadsnivået gir en lagdeling i befolkningen og blir en driver for inntektsutviklingen. Det oppstår dermed et marked for å selge deler av seg selv inkludert gener til reserevedelsmarkedet. Sjeldne, genetisk betingede sykdommer er en økonomisk ressurs for dem som har dem. Deres organisasjoner har patentert rettighetene. Etikk i svart hvitt Norge USA Pasientorganisasjonenes holdninger er polarisert og mulighetene for behandling er ulike. Forsikring kun for de rike og friske Du kjøper deg bevisene for din sunnhet og lange liv og forsikrer deg mot ulykker. Helseforsikringen kolapser. Helsetjenestene er privatisert. Enhver er sin egen lykkes smed. Ulykkene rammer de svake og sykdom gjør deg fattig. Du saksøker dine foreldre for å ikke ha unngått at du ble født. Generich vs natural Genetisk klassifisering skaper nye valgmuligheter og skiller. Par matches basert på gode/dårlige genprofiler. Gir utvikling som avler spesifikke egenskaper i egne samfunnslag. Man lever sammen på grunnlag av kjærlighet, men reproduksjon er løsrevet fra dette og styrt av avlsmålene. PRESSGRUPPER OG INTERESSEORGANISASJONER A4 A4a: A4b: A4c: A4d: A4e: MEDIA A5a. A5b. Pressgrupper bruker vold og terror De er ekstreme og bruker vold for å verne natur og liv mot bioteknologiens muligheter. Bioterror Religiøse og politiske grupper stjeler teknologi og bruker den ukritisk for å nå sine mål. Nord Sør konflikten Internett gir nettverksløsninger som gjør at konflikten nedbygges gjennom internasjonal solidaritet. Utdanningsmuligheter og fremvekst av intelektuell kapital stimuleres. Genressursene utnyttes optimalt og alle interesenter får nytte av dem. Interesseorganisasjonene overtar AIDS ofre organiserer seg internasjonalt og overtar utvikling og produksjon av vaksine. xxxxxxxxx Skjult agenda Media kontrollert av multinasjonale selskaper som også eier biotekindustrien. Selektiv presentasjon av resultater. Realityprogrammer med test dine gener. Forskere må holde seg inne med kapitalsterke medieeiere for å få midler. Kultur for forskning Opplyste og optimistiske media, høyt utdannete journalister. Mye forskningsstoff, stor fokus på biotek, ukentlige biotek-review. Fokus også på bio business. Gode forskere og gründere er A5 Miniscenarier Biotek2020 4

5 helter i ukebladene. Forskersamfunnet opptatt av og oppfordrer til formidling, er flinke til dette. Mange journalister har forskningsbakgrunn/har spesialisert seg på forskningsformidling. A5c. A5d. A5e. Ny middelalder Biotek omtales som samfunnsfare, skremselspropaganda fra religiøse/livssynorganisasjoner dominerer. Forskning mistenkeliggjøres. Sterk reduksjon i antall aviser, radiostasjoner osv. De som er igjen, er eid og kontrollert av store religiøse/livssynsorganisasjoner. Internettsider er de beste kildene til informasjon, men noen av dem blir forbudt. Oppskrifter på biologiske våpen på internett sirkuleres. For spesielt interesserte Noen få seriøse aviser som bare leses av eliten (Aftenposten), forskning og biotek omtales kun i nisjemedia. NRK overlever som en marginal kanal, kun på lisenspenger. Fokus er på toppidrett og ikke toppforskning. Bare moro, ingen tanker Bare lettvinte løssalgsaviser igjen, ikke noe forskningsstoff, Se og Hør selger 5 mill. Pr uke, bare amerikansk såpe på tv, reklamefinansierte kanaler. Internettsider med ikke-kvalifiserte redaktører og stoff som ikke er kvalitetssikret dominerer som informasjonskilde. Kjendisstoff om idrettsstjerner dominerer. FORSKNINGS- OG UTDANNINGSINSTITUSJONER A6 A6a. A6b. A6c. A6d. A6e. Det er typisk norsk å være god Norge har verdens beste grunnskole og universiteter i realfag, tiltrekker seg de beste forskerne og lærerne, får elever fra hele verden. Industrien står i kø på universitetene og kjøper opp de beste kandidatene. Industrien finansierer halvparten av all biotekforskning i Norge. 2 Nobelpriser siste 5 år. UFD har gjennomført en strategisk satsing for bioteknologi, økt utdanningskapasiteten og tredoblet antall doktorgrader. Vingle-norge Forskning i Norge dominert av kortvarige, perspektivløse satsinger som løper ut i sanden etter noen få år. Universitetene og forskningsrådet mangler eller gjennomfører ikke strategier for forskning generelt og biotek spesielt. Næringslivet i Norge mangler også strategi og finansierer ikke forskning og utvikling. Biotekstudier er lite attraktive sammenlignet med andre fag. Dårlige arbeidsmuligheter i Norge. Utdanningsinstitusjonene holder et noenlunde nivå, de beste drar til utlandet. Ikke vårt bord Utdannings- og forskningssektoren holder høy kvalitet, Norge holder OECD-mål på forskningsfinansiering. Regional spesialisering gjør at Norge ikke satser på biotek, det gjør Sverige. I Norge er havbruk, klimaforskning og materialteknologi prioritert, samt samfunnsvitenskapelig-humanistisk forskning. Norge satser på et Apolloprosjekt på et annet område enn biotek, og dette tar alle ressurser. Det som er av biotekforskning, er tilknyttet denne satsingen. Brain drain Utdanningsinstitusjonene i Norge har erodert, alle talenter drar til utlandet, her er det bare utdanning i enkelte serviceyrker. Omtrent slutt på all grunnforskning, bare enklere utredningsvirksomhet. Biotekindustrien er kun salgsledd for store internasjonale selskaper. Helt Texas Utdannings- og forskningssektoren er fullstendig kommersialisert, eid av store utdanningskonserner som styrer innhold og prioriteringer utifra sin internasjonale forretningsstrategi. Det er innført studieavgift, stipendmuligheter for de beste. De som får utdannelse, er stort sett sikret jobb. De store selskapene tiltrekker seg gode kandidater. Det er Miniscenarier Biotek2020 5

6 dyrt å utdanne seg, dette driver lønninger oppover. Kostnader ved forskning og utvikling i Norge øker betydelig som en konsekvens. Klasseskiller pga utdanning øker. FINANSIELLE AKTØRER A7 A7a: A7b: A7c: A7d: A7e: A7f: Parvenykapitalistene. Storkapitalen fortsetter å investere i biler og båter. De fortsetter flashy oligark-virksomhet. Investerer ikke i kunnskapsbasert næringsutvikling. Tar ikke samfunnsansvar. Konsekvensen er at biotek ikke blir en norsk næring. I 2020 er det noen få Løvetanns-bedrifter innen biotek, men de blir raskt kjøpt opp fra utlandet. Et rikt kompetent venturemiljø. Argentum ble en suksess. Vi har hatt folk fra Sveits og USA til å lære oss tech transfer på alvor. I 2020 har vi både offentlig og kommersiell kapatal fra USA i Norge. Business angels daler ned i norske laboratorier.. Forskningsrådet og Innovasjon Norge er 4 kontorplasser i NHD. Alle forskningsmidler 4 milliarder - går nå til EUs 13 rammeprogram. Kun én norsk forsker fikk tilbake til et kulturprosjekt om Norske stavkirker. Vi har ingen egen strategi for biotek. Total sentralisering i Europa. Bill Gates har kjøpt Norge..og satser på biotek. Ferier på Island. Etablerte næringer tar ansvar Prosessindustri. Havbruk. Radiumhospitalets forskningsstiftelse fikk fire cancer blockbustere. Omsetter for 10 milliarder i året. Er større enn Roche. ANDRE LAND OG REGIONER A8a: A8b: A8c: Biotek til Sahara. Orphan drug program. (Små markeder, sjeldne sykdommer) G77 landene samler seg og stiller krav om aktiv satsing på biotek. I 2020 har patentene utspilt sin rolle i U-land. Flommen av patenter har gjort at verdens patentsystem har falt sammen. Vesten må sørge for protukttilgang.verdens biotekindustri må ta et globalt ansvar. Eks. nytt produkt mot malaria. Permanent spleiselag og samarbeid til verdens beste. Nord sør konflikten er dempet. Alle er enige om en profitt-sharing-modell der de rike betaler mye og de fattige lite (WHO kommer inn). Insentiver for å forske på malarie Vri orphan drug dynamikken mot treje verden urfordringer. USA har full dominans I 2020 kontrollerer USA all biotek, og lager proprietære og legale barrierer som ødelegger norsk og europeisk biotek. De selger gammel teknologi, og utvikler ny. Kina/Asia produserer, og utfører teknologi uten regulering. Kina De lager sine egne regler og gjør det de vil. Store utenlandske selskaper har etablert seg for lengst, og utfører biotek der. Rikelig, rimelig og kompetent arbeidskraft. Stor, velstående middelklasse utgjør et betydelig marked. I 2020 har denne utviklingen fjernet all biotek i Norge verken forskning eller industri. Det eneste vi har igjen er oljerelatert biotek. Life science mat, medisin etc. er utkonkurrert. Miniscenarier Biotek2020 6

7 A8d: A8e: Skandinavia en sterk biotek-kluster. Et samlet biotek-norden slår alle rekorder. Sterk samordning og oppbygging av kompetanse, biobanker, andre resurser. Nisjer for ren mat, etisk medisin. Genolje- Katastrofer i Kina (BSE-paralleller) har gjort at Skandinavisk biotek er ettertraktet. Veritas underavdeling Genitas blir verdensledende innen risikovurdering, kvalitetssikring og sertifisering av biotek. FN styrer all verdens (offisielle) biotek. En global epidemi gjør at alle nasjonalstatene legger styring med biotek til FN, dvs patenter, fordeling, regulering, godkjenning, distribusjon, produksjon. FAKTORER GLOBAL UTVIKLING F1 F1a: F1b: F1c: Ensartet regelelverk i hele verden - Imperium Den globale utviklingen har slått ned i bioteknologien, og det er enighet om at et felles regelverk gjelder all bioteknologisk forskning, utvikling og bruk. Ressursene er fordelt slik at alle har forutsetninger for en positiv utvikling. De økonomiske mulightene i periferien av det tillatte er fristende og grupper bryter ut og utvikler teknologi og produkter som bryter regelverket. Stillehavets triumf 95% av alle dr. grader sitter i USA, India og Kina. Kunnskapsgenerering skjer ikke i Europa. Det har dannet seg 3 sentre i aksen USA - Kina - India som støvsuger den humane, intelektuelle kapital. De kontrollerer hver sine hjemmemarkeder og deler verdensmarkedet mellom seg. Det arbeides globalt (slik USA bruker Bangalore i dag) via elektroniske nettverk slik at utviklingen drives frem 24 timer i døgnet. Ekstremliberalisme F1d: F1e: Amerikansk kolaps Oljeprisen er 80$ pr. fat, og USA forsøkte å gå inn og overta kontrollen over Saudi Arabia. Dette knakk de ryggen på. Børsene i USA er konkurs og den intelektuelle utvikling er overtatt av Midt Østen ved å kjøpe inn nødvendig human kapital. Olje milliarder sprøytes inn i både forskning, produktutvikling og produksjon. Nasjonalstatens rolle har spilt fallitt og globale selskaper har overtatt makten. India oppfant hydrogenmotoren i De indiske forskerene forlater USA og ser mulighetene i hjemlandet. Den er utviklet og i normal produksjon og bruk. Saudi bryter sammen og India overtar herredømmet. Religionsutvikling.. (til A4?) En global religiøs vekkelse blant intelektuelle har skjedd innen 2015 og grunnlaget for den er at bioteknologien er opphevet til alle problemers løsning og evig frelse. Stamcelleforskningen er grunnlaget og kloning av mennesker har skjedd. De etablerte religionene er totalt uenig og vil opprettholde de tradisjonelle etiske normer. INNOVASJONSPOLITIKK F2 Miniscenarier Biotek2020 7

8 F2a F2b: F2c: F2d: F2e: Vellykket innovasjonspolitikk Norge bruker 100 mrd pr. år på innovasjon, har organisert FoU og næringsutvikling i effektive klynger der regionale fortrinn og kompetanse er utnyttet. Bedrifter og talentfulle forskere trekkes til Norge. Såkornkapital er tilgjengelig i ubegrensede mengder og internasjonale investorer sprøyter inn penger. Alle professorer har forskningsgrupper på minst 100 personer og har all nødvendi teknologi lokalt. Norge har kjøpt 25% av Brasils regnskogareal Norske interesser er etablert for å utnytte biodiversiteten og har funnet blockbusters som er i produksjon. Kapitalstrømmen er sterkt positiv og kanaliseres til Norge. Norge har solgt alle rettigheter til sin genpool Innovasjonspolitikken i Norge ligger brakk og utdanningsnivået har gått ned. Sosialbudsjettet sluker all offentlig kapital og befolkningen øker. Livsstilssykdommer dominerer og det er en menneskerett å få være feit. All norsk industri er på utenlandske hender. Hallelulja Bioteknologiens motstykke til PCen er funnet. Kreftvaksinen kommer gjennom det daglige brød og produseres i Norge. Virkestoffet eksporteres Dommedag Det amerikanske prevansjonsgenet har spredd seg i naturen og spredningen er ute av kontroll. Holdningene er i ferd med å endre seg i negativ retning, mens man samtidig har tro på at den kan løse problemet. Befolkningen i verden synker drastisk og det er et kappløp med tiden å finne en løsning. Teknologispiralen boostes! HOLDNINGER TIL BIOTEKNOLOGI F3 F3a. F3b. F3c. F3d. Leve bioteknologien! Endelig levde bioteknologien opp til sine forventninger. Det har blitt produsert gode resultater, med klar samfunnsnytte. Bioteknologiske gjennombrudd har gitt avgjørende resultater innen miljø og bistand/matproduksjon. Det er innført gode risikohåndteringssystemer som skaper trygghet og tillit. Samfunnet er avhengig av bioteknologi i stadig flere sektorer. Befolkningen har stor innsikt. Forskningen integrerer alle sider ved bioteknologi. Bioteknologinemnda synlig aktør i å gi et balansert bilde. Ingen tukling med skaperverket Norge er dominert av religiøse fundamentalister (fra flere religioner) og livssynsgrupper som er avvisende til moderne teknologi generelt og bioteknologi spesielt. Restriktiv regulering i stadig uforutsigbar forandring ødelegger totalt mulighetene for nyskapning. Ground zero Det har vært en krise, bioteknologiens Tsjernobyl. Mye, sprikende og tildels feilaktig informasjon. Tilliten til bioteknologisk forskning er lik null både i befolkningen og blant politikere. De som fortsatt driver med det, er opptatt av strategiske omstillinger. Eneste bioteknologien som foregår er i forsvarets regi. I skyttergravene Sterk splittelse i synet på bioteknologi. Ulike leire som ikke klarer å kommunisere. Bioteknologene vil ikke erkjenne noen negative sider ved bioteknologi, skeptikere kan ikke se noen nytte av bioteknologi. Begge spiller opp til media, som kan utnytte dette i sensasjonsoppslag. Miniscenarier Biotek2020 8

9 F3e. F4 What s in it for me? Pragmatisk holdning til bioteknologi. Høyt kompetansenivå, hver problemstilling vurderes i kost-nytteperspektiv. Bioteknologiske gjennombrudd innen helse aksepteres og kommer til anvendelse. Biotek er en selvfølgelig del av samfunn og næringsliv, på linje med annen teknologi. MARKED, KAPITAL OG KOMMERSIALISERING F4a. F4b. F4c. F4d. F4e. Blomstrende marked Blomstrende marked, vellykket gründervirksomhet. Bioteknologi har bidratt til gjennombrudd innen medisin, matproduksjon, oljeproduksjon og miljø. Norsk industri står på egne ben og tiltrekker seg norsk og utenlandsk kapital. Det er ikke offentlig risikoavlastning. Norske shippingmiljøer investerer i norsk biotek. Norske miljøer har revolusjonert overflatebehandling av skip, rensing og deteksjon av forurensning. Dette ga støtet til oppsvinget. Utdanningsinstitusjonene har gode tilbud innen både forretningsdrift og andre fag. Dette legger grunnen for å lykkes. Høyt under taket i forhold til å gå konkurs og starte på nytt. Det spirer Vellykket offentlig såkornmekanisme, i samspill med privat sektor. Offentlig risikoavlastning fører til økt investering. De beste hjelpes fram til kommersialiseringsfasen. Tilstrekkelig med privat kapital til å utvikle selskapene videre. Norsk bioteknologisk industri er alliert med et presset norsk landbruk, som har sterkt behov for produktutvikling. Det utvikles et marked for medisin og mat. Dette har klar politisk støtte. De gode blir kjøpt opp og går ut av landet. Dette frigjør kompetanse og kapital, som gir ny oppstart og mer investeringsvillig kapital i Norge. Det utvikles kompetente biotek-investeringsmiljøer i Norge. Universitetenes TTO-er fungerer og gir stor forskningsbasert nyskapning. Skit i Norge, leve Toten Mange gode ideer, såkorn fungerer i en fase, men de gode prosjektene blir raskt kjøpt opp eller utlisensiert på tidlig stadium før verdiøkningen skjer, og går ut av landet. Ingen økning i biotekindustri i Norge. TTO-ene samarbeider ikke, dårlig samordning av hele virkemiddelapparatet. Distriktspolitiske føringer har sterkt gjennomslag på bekostning av mulighetene for forskningsbasert nyskapning. Råvareklemma Privat kapital vil ikke investere i biotek. Norsk industri fortsatt dominert av råvareproduksjon, ingen større næringsmessig omstilling. Ingen offentlig finansieringsstøtte, hverken til såkorn eller kommersialisering. Behov for stadig refinansiering, får ikke til kommersiell exit for investorene. Biotek-oppstarter går som regel konkurs. Rammeverket gjør at man ikke oppmuntres til å prøve igjen. Alle oljefondets investeringer går til utlandet, til våre konkurrenter. USA vakler Amerikansk økonomi stuper, går inn i japansk stagnasjon. Asia og Europa blir nye vekstområder, gir muligheter for Norge. Norge er medlem av EU. EUs bioeconomy har slått til. Risikoavlastning, kapital og marked blir europeisk. Norge tiltrekker seg kapital fordi det er et stabilt land, med god tilgang på råvarer og kompetent billig arbeidskraft. Oljefondet bruker 2 promille på biotekforskning og -investeringer i Norge. KATASTROFER, KRISER, TERROR F5 F5a: Japan har i 2012 løst fusjons-teknologien til økonomisk lønnsom. Norge har ikke satset på bioteknologi,, BNP redusert med 45 %, Bondevik er fortsatt statsminister. OL i Tromsø 2018 var en stor suksess. Miniscenarier Biotek2020 9

10 I 2020 oljeinntektene er 95% redusert, Norge har satt på biotek-bremsen (lovgivning og opinion), bioteknologene har flyttet ut. De andre har GMO laks og mat, og stamcelleforskningen har gitt nye medisiner. Sverige er en supermakt industrielt, teknologisk, økonomisk. Oljefondet gikk med til O.L. og penjoner. F5b: Det kom et skip til Bergen i 2016 Norsk Biotek løser den nye HIV/AIDS dråpesmitten med ny vaksine. Norge har satset tungt på biotek siden 2004, har kompetente miljøer. Så kom Statsraad Lehmkul hjem fra Karibien. Mannskapet var smittet, hadde høy feber og alvorlige symptomer fra øvre luftveier. Forskere på Haukeland isolerer virus, en ny aggressiv HIV-variant som de klarer å lage vaksine mot, basert på marin bioprospektering og samarbeid mellom vaksinekompetanse, Haukeland og ledende biotek-miljøer i San Fransisco og Boston. Kina bidro til effektiv produksjon av vaksine. Sarsia etablerer Lehmcool Pharmaceuticals, et av de 10 største bioteknologiselskapene i verden, med omsetning på 90 milliarder pr. år. Inntektene fra dette unike verdensproduktet går delvis til å sikre tilgang for verdens befolkning i samarbeid med WHO, og bidrar til velferdsutvikling i Norge, etter hvert som oljeinntektene går ned. Biotek bidrar med 25 % av BNP i Norsk opinion er 99,97% for biotek. Annen biotek blomstrer i Norge, integrert med nano og IKT-kompetansen. Boken Gift til Gro av Arne Olav Brundtland ble årets bestselger, en biotech-triller. F5c: Det dro et skip fra Bergen Forskere tok med seg et mutert virus fra Bergen til Kina. i Terrorister fikk det. Epidemien spredte seg raskt, enorme dødsfall. Ingen medisin utvikles. ICC, (International Criminal Court) dømmer Norge til å betale det meste av oljefondet i erstatninger over hele verden. Opinionen 99% imot biotek. Fullt moratorium. Forskning fins ikke lenger. Forskningsrådet nedlagt. Vi er fattige husmenn satt under internasjonal administrasjon. F5d: Verdenshavene har steget med 1 meter i i Miljøorganisasjoner og miljøpilitikk dominerer. Fossilt brensel forbudt. Norge leverer bioenergi og Statoilo er blitt ledende innenfor hydrogen og brenselceller. Norsk biotek til miljøovervåkning blomstrer. Noen effekter: Mangel på vann. Betydelige amerikanske byer er borte. Sveits er verdens leder i biotek. Nederland er ikke lenger ledende skøytenasjon. de svømmer. F5e: Kina utviklet biovåpen, vaksinert befolkningen, og slår tilbake mot USAs dominans. KOMPETANSE, UTDANNING, HJERNEKAPITAL F6 F6a: F6b: F6c: Norsk forsker i Norge vinner Nobelprisen innen adulte stamceller. Biotek blomstrer. Biobank for navlestrengsblod etterspurt, særlig de spesielle cellelinjene. Internasjonal konkurranse om kompetanse. Alle forskningspengene går til EU. Forskningsrådet er nedlagt. Norske forkere og miljøer har råtnet på rot. Klarer ikke å konkurrere internasjonalt p.g.a. manglende satsning. Gjennomsnittsalderen er 60 å på norske forskere. Latterliggjøring av forskning i mediene fortsetter gammel sur, misfornøyd mann/dame med strittende hår. Ingen studenter velger forskning og teknologi. Alle skal studere media, design, popmusikk, sport. Biobrain drain fra Norge I 2020 er grunnutdanningen I Norge fantastisk. Vi utdanner kompetanse drar ut, og er ettertraktet. Det er ikke jobber i Norge, og begrensninger på biotek. Miniscenarier Biotek

11 F6d: F6e: Utenlandske forskere strømmer til Norge som frihavn I bioteknologi.norske og utenlandske kunnskapsbedrifter etablerer seg i Norge. Grunnskole, Universitets og høyskoler, virkemiddelapparatet, næringsliv-systemene samarbeider posivt og har gjort Norge til et mekka for biotek-næring. Utenlandke bedrifter som etablerer seg i Norge, får lønnstilskudd av staten i to år ved tilsetting av norske forskere. Universitetene har etablert randsoner som skaper næring og vekst innenfor høyteknologi. Nettverk og strukturer er på plass. Dette tiltrekker kapital og kompetanse. Kompetanse I alle leire samarbeider Norge tar en finsk en, og gjør den til en norsk en. Statlige midler inn i bioteknologi. Statgen etableres. I 2020 har de 6000 ansatte i Norge og internasjonalt. De kontrollerer alle anvendelsene av bioteknologi mot human, fisk, landbruk, miljø, energi. Den norske måten å drive bioteknologi på beundres over hele verden. Vi intgrerer lønnsomhet, etikk, miljø, lovgivning, patentering, risikostyring, personvern. Samarbeid med FN o.a. DEMOGRAFI OG SAMFUNNSORGANISERING F7 F7F: F7b: F7c: F7d: F7e: SELVTEST- Ny logistikk rundt helsevesenet Det personlige helsevesenet:. Fastlegen er erstattet med nettlegen. Pasienten kan enten utføre en egen biologisk test ved hjelp av håndholdt nytt utstyr (Spåtind) eller levere prøve på desentraliserte teststasjoner. Testen avleses og kommuniseres elektronisk. Legen stiller diagnose og skriver ut preparat til apotek og pasienten henter med opplyst kode. Norge velger tidlig denne nye type organisering av helsevesenet og dette gir grunnlaget for framvekst av ny biotekindustri som utvikler produkter for det personlige helesevesenet. Stamcelleterapi i India 200 pasienter behandlet via pasientbro til India siste uke. Stadig større andel pasienter behandles nå i utlandet noe som skyldes bl.a at flere normenn tilbringer store deler av året i utlandet. Stamcelle-terapi som ikke er tilgjengelig i Norge gjør det stadig mer attraktivt for normenn med behandlin i utlandet. Silkegeita: Stor norsk produsent av silke i gjeitemelk i Sogn har ført til en kraftig vekst av befolkningen i Aurland. Dette har også ført til en kraftig vekst av turistnæringen i Sogn og Fjordane. En aldrende befolkning Det forventes 50% pensjonister I Dette vil utgjøre et stort marked for organerstatninger og legemidler. xxxxxxxxx KONVERGERENDE TEKNOLOGIER F8 F8F: F8b: SPÅTIND: Kombinasjonen av IT og bioteknologi har ført til utvikling av produkter for egentesting av pasienter og hurtigdiagnose. NANOTEL: Nyutviklet skriveenhet gjør det mulig å skrive inn data i DNA. Dette vil erstatte elektroniske chips for datalagring på endre mindre fysiske enheter. I kryssningspunktet mellom IKT og biotek vokser det fram en ny bedrift som legger grunnlaget for ny lagringsteknologi av data absert på DNA. Den nye INTEL er NANOTEL fra Norge. Miniscenarier Biotek

12 F8c: F8d: F8e: Gjeterfisk. Fisken er programmert til å samle og gjete fisk slik at stimen etter å ha beitet i næringsrike områder i Atlanterhavet trekker tilbake til mærer nær kysten for yngling og slakt. SAFECAR: Innebygde biosensorer for sikkerhetstesting rundt bilkjøring. Ikke mulig å starte bilen under påvirkning av alkohol og andre sentralstimulerende legemidler. Søvnvarsler for bilkjøring er også utviklet. En generisk måler for ulike parametere som påvirker sikkerheten i forbindelse med bilkjøring. MINDTRANS overføring av data mellom hjerne og maskin. Ny type biochip. Miniscenarier Biotek

13 Appendix AKTØRER (eksempel fra en annen scenarioprosess ble delt ut i gruppene ved start) BEDRIFTER Aeks Aeksa: Aeksb: Aeksc: Aeksd: Statlige strategiske selskap har revolusjonert norsk havbruk. Protein AS har gjennom de siste 20 årene revolusjonert norsk havbruk. Selskapet ble etablert som en strategisk satsing basert på Cermaq, som reinvesterte overskudd fra Chile i norsk lakseproduksjon. Samtidig besluttet Stortinget å bevilge 6 milliarder kroner til strategiske datterselskap for oppbygging av norsk torskeoppdrett, steinbit og havbeite med kamskjell. En unik kombinasjon av oljekapital og råvarer har gjort dette mulig. Blant annet er det bygget 400 km rørledning for å bruke naturgass til fôrproduksjon. Resultatet er en utrolig ti-dobling av lakseproduksjonen, tonn torsk, tonn høyt betalt steinbit og eksport av 10 millioner store, levende kamskjell pakket i modifisert atmosfære. De strategiske selskapene er nå privat norskeide og har betalt tilbake 3 av de 6 milliardene (som avtalt). Østers og kveite har også utviklet seg positivt, basert på privat initiativ og kunnskap fra forskning drevet i de strategiske selskapene. Norske oppdrettere eier EU-foredlere Norske oppdrettere inngår forpliktende samarbeid og danner egen salgsorganisasjon. Disse danner sentrale logistikksentra i Frankrike og Polen. Gjennom dominans i markedet oppnår de meget gunstige fôravtaler som medfører sterkt reduserte fôrinnkjøp. Økt overskudd benyttes for å investere (kjøpe opp) framover i verdikjeden foredlere. Gjennom økt konkurransekraft - sentralisert lager utkonkurrerer de ikke eide foredlere. Bedriftens strategi er konsentrering i alle ledd og effektivitet. AS Altifisk er Norges tredje største industriselskap AS Fôrogfix, Norges største fôr- og smoltselskap, fortsetter sin integrasjonsstrategi og vekstfilosofi etter at de noen år i forveien tok over AS Fiskeproduksjon som har fabrikker i Frankrike, Tyskland og UK. Nå kjøper Fôrogfix det danske logistikkselskapet AS Rettfram, som er Europas ledende logistikkfirma for fersk sjømat, og etablerer AS Altifisk. AS Altifisk blir det første norske helintegrerte selskapet på havbrukssektoren og kontrollerer 60 % av norsk oppdrettsnæring fra fôr til bord. Sterke krefter har i mer enn 20 år arbeidet for å etablere et slikt selskap, men EU har hele tiden hatt innvendinger fordi Norge ikke er medlem, og EU ønsker å beskytte egen oppdrettsindustri. Nå er etableringen et faktum, og det er ventet at andre norske fiskeriselskaper vil samarbeid tett med Altifisk, ikke minst på logistikk-, salg- og markedsføringssida. Altifisks styreformann Stein Bit opplyser at selskapet ser nøye på hvilke kommersielle samarbeidsmuligheter som finnes og understreker at det er en erklært målsetting å beholde selskapet på norske hender. Norsk matfiskproduksjon på en hand Den revolusjonære miljøorganisasjonen No Death (organisasjonen arbeider for at alle dyr skal dø av alderdom) kjøpte i 2015 opp alle matfiskkonsesjoner i Norge. Dette ble gjort mulig etter at konsesjonstaket ble opphevet i No Deaths filosofi er å gjøre om matfiskanleggene til opplevelsessenter, hvor utenlandske turister kan dykke sammen med laksen. Laksen høstes kun som selvdødfisk, og No Death høster laksen for det unike anticarsinogene stoffet som de har verdenspatent på. Dette anti-carsinogen stoffet gir No Death en formidabel økonomisk vekst. Stikkord: Produksjon kun på noen plasser De fleste oppdrettslokaliteter er lagt ned. Lakseslakteriene er revet. Spredt oppbygging av infrastruktur for turisme i tilknytning til de få gjenværende anleggene. Miniscenarier Biotek

14 Aekse: Status quo i grunnstrukturen ikke store endringer Dagens eierstruktur opprettholdes ved at laksprisen stabiliseres på et akseptabelt nivå og gir en marginal avkastning på egenkapitalen. Utallige forsøk på å oppheve konsesjonstaket har ikke ført fram. Dette har medført at strukturen på eiersiden består. En egen PO (produsentorganisasjon) er opprettet og det er strenge produksjonsregimer. Den eneste muligheten for profittmaksimering har vært å etablere sentralisert markedsføring og salg. 70 % av de ikke børsnoterte AS ene har inngått samarbeide med Lerøy. Havbruksnæringen består i dag (2020) i all hovedsak av sammenslåingene: Marine Harvest + Pan Fish Pan Marine ASA Fjord + Cermaq Max Fjord ASA Lerøy Lerøy ASA - på salg - med uavhengige oppdrettere i samarbeid med Lerøy Miniscenarier Biotek

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Utfordringene Det er en sammenheng mellom forskning og utvikling (FoU) og økonomisk vekst. Land som fornyer næringslivet gjennom FoU og moderniserer

Detaljer

Norge verdens fremste sjømatnasjon

Norge verdens fremste sjømatnasjon Norge har satt seg et stort og ambisiøst mål: vi skal seksdoble produksjonen av sjømat innen 2050 og bli verdens fremste sjømatnasjon. Norsk sjømat skal bli en global merkevare basert på denne påstanden:

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør

Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Forskningen skjer i bedrifter, universiteter og høgskoler og institutter

Detaljer

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad Myter 1. Det moderne Norge trenger ikke industri 2. Vi mangler kapital 3. Vi mangler forskning og utvikling 4. Vi skal

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

Norsk BiotekIndeks 2011. Monica Bergem, Forskningsrådet

Norsk BiotekIndeks 2011. Monica Bergem, Forskningsrådet Norsk BiotekIndeks 2011 Monica Bergem, Forskningsrådet Bakgrunn Initiert 2009 Felles undersøkelse fra IN og FR Gjennomført 2011 18. mai til 15. juli 42 spm - webbasert 200 bedrifter 101 gjennomførte intervjuer

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Asker Kommune 17.03.2012 Hva skal vi leve av i fremtiden? Jens Stoltenberg (01.01.2010) Hverandres arbeid og hverandres

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje 1 Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje Knut Einar Rosendahl Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå og CREE (Oslo Centre of Research on Environmentally friendly Energy) Energiseminar ved UMB,

Detaljer

Innspill til nasjonal strategi for bioteknologi

Innspill til nasjonal strategi for bioteknologi Kunnskapsdepartementet v/statssekretær Kyrre Lekve Tromsø, 11.februar 2011 Innspill til nasjonal strategi for bioteknologi Vi takker for muligheten til å komme med innspill til den nye nasjonale strategien

Detaljer

Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling

Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling Havbruk 2020 Grensesprengende hvis Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling Paul Birger Torgnes Fjord Marin ASA Veivalg 21, Radisson SAS Plaza Hotell,

Detaljer

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip.

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Pressemateriell Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Den vedlagte minnebrikken inneholder 3 pressemeldinger og bilder Stoffet er gjengitt

Detaljer

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 «Vi kan ikke leve av å være det rikeste landet i verden» (Trond Giske Næringsminister ( Norge 2020)) Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 1 Fremtidens næringer «Norge har

Detaljer

Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden

Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden Noen grove trekk: Enorme forskjeller i materiell velstand mellom land og innad i land Svært liten vekst i materiell velstand frem til 1500 økt produksjon førte

Detaljer

Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering?

Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering? Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering? Knut Allum Vice President Business Development 26. februar 2015 Om Inven2 Vi bygger bro

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) Hva er det? Hvilke muligheter gir kontraktene din bedrift? Tips til deg som vurderer et utviklingsprosjekt Et forpliktende samarbeid

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål

Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål Et kvalitativt løft for forskningen Resultatmål: Norsk forskning skal være på høyde med våre nordiske naboland innen 21 når det gjelder vitenskaplig

Detaljer

Næringslivets behov for forskning. President i Tekna, Marianne Harg

Næringslivets behov for forskning. President i Tekna, Marianne Harg Næringslivets behov for forskning President i Tekna, Marianne Harg Hovedpoeng Forskning er risikosport - bedriftene ønsker så høy og sikker avkastning og så lav risiko som mulig For samfunnet er det viktig

Detaljer

Hvordan gi drahjelp til næringslivet?

Hvordan gi drahjelp til næringslivet? Hvordan gi drahjelp til næringslivet? Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Frokostmøte Asker og Bærum næringsråd 25. november 2003 Et godt utgangspunkt, men.. Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG Trøndelag skal bli verdens viktigste og mest innovative havbruksregion og Norges viktigste på deler av den øvrige marine sektor. er Trøndelags styringsdokument for økt verdiskaping innenfor marin sektor.

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014 Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping 1 2 Kapital er den nye oljen Norge bør ha ambisjon om å bli

Detaljer

Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon?

Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon? Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon? L a r s H o l d e n S t y r e l e d e r F o r s k n i n g s i n s t i t u t t e n e s f e l l e s a r e n a, FFA,

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Et nytt kompetansesenter-program i Norge Motiv og ambisjoner Stockholm, 2. november 2005 Norge må bli mer konkurransedyktig, innovasjon liggere lavere enn inntektsnivå

Detaljer

Sett under ett - eller er det et fett? Katrine Elida Aaland FF Landsråd 11.02 2008

Sett under ett - eller er det et fett? Katrine Elida Aaland FF Landsråd 11.02 2008 Sett under ett - eller er det et fett? Katrine Elida Aaland FF Landsråd 11.02 2008 Bakgrunn Utvalgets bakgrunn og grunnlag for forslagene A) Kunnskapsbasen Manglende data og forskning på området Problemanalyse

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing. Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør

Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing. Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør Store utfordringer.. - 2020 perspektivet Sterk vekst i behovet for

Detaljer

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK Hvorfor skulle noen ønske å etablere ny virksomhet i Nord Norge? v/ Tord Eide, Partner DLA Piper Norway Om DLA Piper Verdens største

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

HelseOmsorg 21 Effektiv ressursbruk Helseøkonomisk fagdag 2013 Fremtidens Helse- og omsorgstjeneste - Effektiv ressursbruk 24.

HelseOmsorg 21 Effektiv ressursbruk Helseøkonomisk fagdag 2013 Fremtidens Helse- og omsorgstjeneste - Effektiv ressursbruk 24. HelseOmsorg 21 Effektiv ressursbruk Helseøkonomisk fagdag 2013 Fremtidens Helse- og omsorgstjeneste - Effektiv ressursbruk 24. september 2013 John-Arne Røttingen Leder for Strategigruppa for HO21 HelseOmsorg21

Detaljer

Biotek 2012 viktig for videre satsing på helserelatert forskning og industriell utvikling

Biotek 2012 viktig for videre satsing på helserelatert forskning og industriell utvikling Norges forskningsråd Vår ref.: 26625/BE/LMI-NI Oslo, 27.11.2009 Biotek 2012 viktig for videre satsing på helserelatert forskning og industriell utvikling Legemiddelindustrien (LMI) takker for anledningen

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no. Dato 28. juli 2015. Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi

Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no. Dato 28. juli 2015. Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no Dato 28. juli 2015 Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi Regjeringen planlegger å utarbeide en nasjonal bioøkonomistrategi i løpet av 2015.

Detaljer

Kunnskapssatsing med nye byggesteiner. Foto: Colourbox

Kunnskapssatsing med nye byggesteiner. Foto: Colourbox Kunnskapssatsing med nye byggesteiner Foto: Colourbox Forsknings- og innovasjonspolitikk i 2009 Stortingsmelding om innovasjon Stortingsmelding om forskning Nedgangstider og økt søkning til høyere utdanning

Detaljer

Innovasjon noen erfaringer. September 2011 Alf Bjørseth

Innovasjon noen erfaringer. September 2011 Alf Bjørseth Innovasjon noen erfaringer September 2011 Alf Bjørseth Agenda Hva er innovasjon Hvordan fremme innovasjon Innovasjon har med mennesker å gjøre Kompetanse Hvorfor skjer radikal innovasjon best i små selskaper?

Detaljer

Hvor fornuftig er en storstilt satsning på innlandsoppdrett?

Hvor fornuftig er en storstilt satsning på innlandsoppdrett? Hvor fornuftig er en storstilt satsning på innlandsoppdrett? Kan det gjøre større skade enn nytte Odd-Ivar Lekang, Universitet for miljø og biovitenskap Asbjørn Bergheim, IRIS bakgrunn Fiskefjøs Innlandsfiskprogrammet

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

Norske life science bedrifter en ung næring med få lokomotiver

Norske life science bedrifter en ung næring med få lokomotiver Forskningsrådet om life sciense hvilke muligheter finnes? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Norske life science bedrifter en ung næring med få lokomotiver Kapitalintensiv og følsom for

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Hva betyr framveksten av norske multinasjonale foretak for nærings- og innovasjonspolitikken?

Hva betyr framveksten av norske multinasjonale foretak for nærings- og innovasjonspolitikken? Hva betyr framveksten av norske multinasjonale foretak for nærings- og innovasjonspolitikken? Næringsforeningen i Stavanger-regionen i samarbeid med Sparebanken Vest Per Heum 30. november 2012 www.snf.no

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Manglende infrastruktur

Manglende infrastruktur Manglende infrastruktur Vi klarte det for 100 år siden vi klarer det nå hvis vi vil! Veier Jernbane Havner og farleder Flyruter Øst-vest forbindelser (vei,jernbane, flyruter ) TOTALT BEHOV FOR Å FÅ TILFREDSSTILLENDE

Detaljer

Et kunnskapsbasert Norge: Hva skal vi leve av når oljen tar slutt?

Et kunnskapsbasert Norge: Hva skal vi leve av når oljen tar slutt? Et kunnskapsbasert Norge: Hva skal vi leve av når oljen tar slutt? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Arbeiderpartiets Næringspolitiske Forum Stortinget, 04.09.2012 Hva skal vi leve av i fremtiden?

Detaljer

Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping

Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet enorge-konferanse om elektronisk innhold Sentrum Scene, Oslo, 28.10.2003 Norsk IT-politikk

Detaljer

Hvilke virkemidler kan samfunnet sette inn for å utvikle bioøkonomien som en framtidsnæring i Norge?

Hvilke virkemidler kan samfunnet sette inn for å utvikle bioøkonomien som en framtidsnæring i Norge? Hvilke virkemidler kan samfunnet sette inn for å utvikle bioøkonomien som en framtidsnæring i Norge? Innlegg på seminaret Fra forskning til ny næring i Vitenparken Campus Ås 10. november 2015 tidligere

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien. Petter Nilsen

Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien. Petter Nilsen Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien Petter Nilsen Forskjellige programmer som kan støtte FoU rettet mot Treforedlingsindustrien: BIA Brukerstyrt Innovasjonsarena

Detaljer

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Europa i min region. Er regionen vår smart nok? Hordaland fylkeskommune Amalie Skram videregående skole, Bergen 2014-11-12 Håkon Finne SINTEF

Detaljer

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø Karakteristika ved nord-norsk maritim næring Fortrinn Spesialisert

Detaljer

FOU strategi for marin forskning potensial innen laks og teknologi? Arne E. Karlsen, FHF

FOU strategi for marin forskning potensial innen laks og teknologi? Arne E. Karlsen, FHF FOU strategi for marin forskning potensial innen laks og teknologi? Arne E. Karlsen, FHF Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst Strategiske satsingsområder Bærekraft Dokumentasjon

Detaljer

GLOBALE OG HJEMLIGE UTFORDRINGER FOR ELEKTROBRANSJEN

GLOBALE OG HJEMLIGE UTFORDRINGER FOR ELEKTROBRANSJEN BA-Kompetanse 2010 Son, juni 2010 Arne Jon Isachsen, Handelshøyskolen BI GLOBALE OG HJEMLIGE UTFORDRINGER FOR ELEKTROBRANSJEN 1. NOEN FAKTA 2. KINA I FARTA 3. INDIA KOMMER ETTER 4. HVA SKJER I HELLAS?

Detaljer

Trenger vi et nærings- og handelsdepartement?

Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? NHD 25 år - Litteraturhuset 17 januar 2013 Hilde C. Bjørnland Utsleppsløyve, tilskuddsforvaltning, EXPO2012, eierskap, næringspolitikk, ut i landet, reiseliv,

Detaljer

Kunnskap og ledelse som konkurransefortrinn

Kunnskap og ledelse som konkurransefortrinn Kunnskap og ledelse som konkurransefortrinn Professor Handelshøyskolen BI Norgespakken: Spissteknologi, kunnskap og ledelse Stord-konferansen Stord, 15.06.2006 Kunnskap og ledelse som konkurransefortrinn

Detaljer

Et nytt haveventyr i Norge

Et nytt haveventyr i Norge Askvoll 5. november 2013 Et nytt haveventyr i Norge Mulighetene ligger i havet! Forskningssjef Ulf Winther SINTEF Fiskeri og havbruk AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Verdiskaping basert på produktive

Detaljer

UMBs forskningsstrategi. Hva har vi lært? Hva må vi satse på?

UMBs forskningsstrategi. Hva har vi lært? Hva må vi satse på? UMBs forskningsstrategi Hva har vi lært? Hva må vi satse på? 2111 2005 2 Forskningsstrategi Felles strategi for UMB: Rettet mot samfunn og politikere. Kan i liten grad brukes som styringsverktøy Instituttstrategi:

Detaljer

Innovasjon Norges satsing på

Innovasjon Norges satsing på Innovasjon Norges satsing på marin ingrediensindustri Asbjørn Rasch Jr., dir. Innovasjon Norge Troms 17. november 2009, Gardermoen 1. Innovasjon Norge og status prosjekter 2. Aktivitet og tiltak i Troms

Detaljer

Ragnhild Rønneberg Avdelingsdirektør SkatteFUNN. VINNOVAs Årskonferens 17.10.2006

Ragnhild Rønneberg Avdelingsdirektør SkatteFUNN. VINNOVAs Årskonferens 17.10.2006 Ragnhild Rønneberg Avdelingsdirektør SkatteFUNN VINNOVAs Årskonferens 17.10.2006 Norge investerer mindre i FoU.....enn våre naboland og det er næringsliv som investerer lite % 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5

Detaljer

Bioteknologi i dag muligheter for fremtiden

Bioteknologi i dag muligheter for fremtiden Bioteknologi i dag muligheter for fremtiden Arvestoff Genetisk materiale, DNA. Baser En del av et nukleotid som betegnes med bokstavene A, C, G og T. Med disse fire bokstavene skriver DNAtrådene sine beskjeder

Detaljer

Matproduksjon. - Hvor? For hvem? Arvid Solheim. Aksel Nærstad

Matproduksjon. - Hvor? For hvem? Arvid Solheim. Aksel Nærstad Matproduksjon - Hvor? For hvem? Aksel Nærstad Arvid Solheim Global matkrise Voldsom prisøkning på noen matvarer; økt fattigdom for millioner av mennesker. Råvareprisene på mat steg i 2006 med 8%, 24% i

Detaljer

Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess

Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess Nyskaping alltid risikofylt, kunnskapsbasert nyskaping enda mer, oftest teknologidrevet, ikke

Detaljer

Nasjonal strategi for bioteknologi Biomedisin som satsningsfelt

Nasjonal strategi for bioteknologi Biomedisin som satsningsfelt BioMedisinsk Innovasjon (BMI) Industri og Energi (LO) Inven2 Legemiddelindustriforeningen (LMI) Norsk Biotekforum Norsk Industri Nansen Neuroscience Network (NNN) Oslo Cancer Cluster (OCC) Oslo Medtech

Detaljer

Norsk sjømatindustri et globalt kunnskapsnav Med fokus på fiskerinæringen

Norsk sjømatindustri et globalt kunnskapsnav Med fokus på fiskerinæringen Norsk sjømatindustri et globalt kunnskapsnav Med fokus på fiskerinæringen Ragnar Tveterås Seminar Fremtidige muligheter innen fiskeriteknologi, 16. august 2012 Den globale kunnskapsnav modellen Miljø attraktivitet

Detaljer

Rogaland på høyden i en flat verden om kunnskapsbedrifter, innovasjon og utdanning

Rogaland på høyden i en flat verden om kunnskapsbedrifter, innovasjon og utdanning Rogaland på høyden i en flat verden om kunnskapsbedrifter, innovasjon og utdanning Paul Chaffey, Abelia Hvordan har det gått? Gigantisk redningsoperasjon med skattebetalerpenger Island er konkurs og

Detaljer

Et kunnskapsbasert Norge: Fornybar energis strategiske rolle

Et kunnskapsbasert Norge: Fornybar energis strategiske rolle Et kunnskapsbasert Norge: Fornybar energis strategiske rolle Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Energilederkonferansen 2012 Energi Norge Sundvollen, 24.05.2012 Hva skal vi leve av i fremtiden? Jens

Detaljer

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 HelseOmsorg21 Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 John-Arne Røttingen Leder for HO21-rådet Et kunnskapssystem for bedre folkehelse

Detaljer

Hvor viktig er egenkapitalens opphav?

Hvor viktig er egenkapitalens opphav? Hvor viktig er egenkapitalens opphav? Agenda Mulighetene i nord Hva trenger vi mest Kapital kreativitet (gründer) Egenkapital, hva søker den? Egenkapital fra Utland Norge Nord-Norge Likhet og ulikhet Nord-Norge

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

FHFS prioriteringer i 2013 og fremover. Arne E. Karlsen

FHFS prioriteringer i 2013 og fremover. Arne E. Karlsen FHFS prioriteringer i 2013 og fremover Arne E. Karlsen Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst Styre 2013 Jan Skjærvø (styreleder) Irene Heng Lauvsnes (1. nestleder) Rolf

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

Vi veileder din bedrift i det europeiske markedet

Vi veileder din bedrift i det europeiske markedet Vi veileder din bedrift i det europeiske markedet Finn en rådgiver i din region Title of the presentation Date # Enterprise Europe Network Et integrert nettverk Til stede i hele landet Norske partnere:

Detaljer

Om Norge, oljepengene, oljeprisen og oljeinvesteringene

Om Norge, oljepengene, oljeprisen og oljeinvesteringene Om Norge, oljepengene, oljeprisen og oljeinvesteringene CME, BI 17. desember 2013 Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no Norge har tjent gode penger på oljeøkonomien Oljesektoren krever

Detaljer

Sykdom og svinn i matfiskproduksjon av torsk

Sykdom og svinn i matfiskproduksjon av torsk Sykdom og svinn i matfiskproduksjon av torsk Hvor stort er problemet Rapporteringsdilemmaet Trond Mork Pedersen Grieg Cod Farming AS Sats på Torsk, Bergen 14 16 Februar 2007 Grieg Cod Farming as Våre eiere

Detaljer

Er bioteknologimiljøet i Tromsøregionen en klynge? Resultater fra et forskningsprosjekt på klyngedannelse

Er bioteknologimiljøet i Tromsøregionen en klynge? Resultater fra et forskningsprosjekt på klyngedannelse Er bioteknologimiljøet i Tromsøregionen en klynge? Resultater fra et forskningsprosjekt på klyngedannelse Lanseringsseminar BioTech North, Tromsø 06.10.2010 Geir Bye, May-Britt Ellingsen, Bjørn-Petter

Detaljer

INTERNASJONALISERING OG TEKNOLOGIOVERFØRING Presentasjon for produktivitetskommisjonen Ragnhild Balsvik, NHH

INTERNASJONALISERING OG TEKNOLOGIOVERFØRING Presentasjon for produktivitetskommisjonen Ragnhild Balsvik, NHH INTERNASJONALISERING OG TEKNOLOGIOVERFØRING Presentasjon for produktivitetskommisjonen Ragnhild Balsvik, NHH Hovedspørsmål På hvilke måter (gjennom hvilke kanaler) kan internasjonalisering bidra til teknologioverføring,

Detaljer

Hva må næringa gjøre for å trekke til seg kapital til ny og eksisterende industri? Stig Andersen Investeringsdirektør Investinor AS

Hva må næringa gjøre for å trekke til seg kapital til ny og eksisterende industri? Stig Andersen Investeringsdirektør Investinor AS KAPITAL TIL SKOGINDUSTRI Hva må næringa gjøre for å trekke til seg kapital til ny og eksisterende industri? Stig Andersen Investeringsdirektør Investinor AS Kapital er tilgjengelig i Norge, men gitt Krisestemning

Detaljer

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi?

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi? Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning - hvor står vi og hvor går vi? FORNY-forum, Trondheim 6.mai 2015 Anne Kjersti Fahlvik Bursdagsfeiring for vital 20-åring - erfaren,

Detaljer

Anvendt internasjonal handel: Økonomisk vekst og handelspolitikk:

Anvendt internasjonal handel: Økonomisk vekst og handelspolitikk: Anvendt internasjonal handel: Økonomisk vekst og handelspolitikk: Karen Helene Ulltveit-Moe Econ 1410:Internasjonal økonomi Økonomisk institutt, UiO Økonomisk vekst og handelspolitikk Velferd og bytteforhold

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Forskning flytter grenser. Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011

Forskning flytter grenser. Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011 Forskning flytter grenser Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011 Forskningsrådets hovedperspektiv - kunnskap trumfer alt Utvikle egen kunnskap Tilgang til andres kunnskap Evne til

Detaljer

Næringskonsulentsamling. Brekstad 17. og 18. mars 2010 Vigdis Harsvik

Næringskonsulentsamling. Brekstad 17. og 18. mars 2010 Vigdis Harsvik Næringskonsulentsamling Brekstad 17. og 18. mars 2010 Vigdis Harsvik Innovasjon Norge - ett fokus Utløse bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Foto: Siv Nærø

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Utfordringer i det nye forskningsrådet havbruk som et stort program

Utfordringer i det nye forskningsrådet havbruk som et stort program Programkonferansen HAVBRUK 2004 23. 24. mars 2004 Clarion Hotell, Gardermoen Utfordringer i det nye forskningsrådet havbruk som et stort program Direktør Karin Refsnes Norges forskningsråd, Divisjon for

Detaljer

Næringspolitikk i nordisk sammenheng

Næringspolitikk i nordisk sammenheng Næringspolitikk i nordisk sammenheng 2 NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG 3 Alle prognoser tyder på at tjenestesektoren vil fortsette å vokse i årene som kommer,

Detaljer

Korleis påverkar EØS-avtala og TTIP norske bønder. Merete Furuberg Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS)

Korleis påverkar EØS-avtala og TTIP norske bønder. Merete Furuberg Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) Korleis påverkar EØS-avtala og TTIP norske bønder 23. oktober 2015 Merete Furuberg Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) www.smabrukarlaget.no 1 HVA MED MAT OG JORDBRUK? www.smabrukarlaget.no 2 Jordbruk

Detaljer

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen?

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonale relasjoner BERGEN NÆRINGSRÅD Medlemsforening 3000 medlemmer Representerer

Detaljer

Hvorfor søke eksterne midler?

Hvorfor søke eksterne midler? Hvorfor søke eksterne midler? Randi Søgnen Dir., Adm. dir. stab Hva er eksterne midler? alt som ikke er finansiert over institusjonenes grunnbevilgning. Og kildene? Forskningsråd Fond/stiftelser Internasjonale

Detaljer

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk På vei mot kunnskapsnasjon Hvordan kan Norge bli en ledende kunnskapsnasjon? Slik ingen for 50 år siden spådde fiskeoppdrett

Detaljer

Innovasjonsdynamikk: * Eksport av avlsprogrammer for fisk. * Ambassadens rolle i en oppstartsperiode.

Innovasjonsdynamikk: * Eksport av avlsprogrammer for fisk. * Ambassadens rolle i en oppstartsperiode. Innovasjonsdynamikk: * Eksport av avlsprogrammer for fisk. * Ambassadens rolle i en oppstartsperiode. Nils Haga Direktør Innovasjon og Forretningsutvikling AKVAFORSK - Institutt for akvakulturforskning

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

CONNECT i Norge. Mona Hellund Generalsekretær. www.connectnorge.org

CONNECT i Norge. Mona Hellund Generalsekretær. www.connectnorge.org CONNECT i Norge Mona Hellund Generalsekretær www.connectnorge.org Gründerrådet 2011 1 Hvem er jeg Hvordan har jeg bygget mine selskaper Hva skal til for å lykkes Hvor søke hjelp Hvorfor «være gründer»

Detaljer

FJORD MARIN ASA - FJORD MARIN HELGELAND AS

FJORD MARIN ASA - FJORD MARIN HELGELAND AS FJORD MARIN ASA - FJORD MARIN HELGELAND AS Oppdrett av torsk utfordringer for videre vekst! Hva kan torskeoppdretterne lære av lakseoppdrett i forhold til miljø og marked? Paul Birger Torgnes, Fjord Marin

Detaljer