Miniscenarier. Norges Forskningsråd Miniscenarier Biotek2020 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miniscenarier. Norges Forskningsråd 2004. Miniscenarier Biotek2020 1"

Transkript

1 CREATE Miniscenarier Norges Forskningsråd 2004 Miniscenarier Biotek2020 1

2 AKTØRER OG FAKTORER Resultatet av gruppearbeid dag 1 Aktører 1. INDUSTRIELLE AKTØRER 2. POLITIKERE OG VIRKEMIDDELAPPARAT 3. INDIVIDER, BRUKERE, KUNDER, PASIENTER 4. PRESSGRUPPER OG INTERESSE- ORGANISASJONER 5. MEDIA 6. FORSKNINGS- OG UTDANNINGSINSTITUSJONER 7. FINANSIELLE AKTØRER 8. ANDRE LAND OG REGIONER Faktorer 1. GLOBAL UTVIKLING 2. INNOVASJONSPOLITIKK 3. HOLDNINGER TIL BIOTEKNOLOGI 4. MARKED, KAPITAL OG KOMMERSIALISERING 5. KATASTROFER, KRISER, TERROR 6. KOMPETANSE, UTDANNING, HJERNEKAPITAL 7. DEMOGRAFI OG SAMFUNNS- ORGANSIERING 8. KONVERGERENDE TEKNOLOGIER MINISCENARIENE for hver av aktørene og faktorene: AKTØRER INDUSTRIELLE AKTØRER A1 A1a: A1b: A1c: A1d: A1e: Søvnbehov redusert til 3 timer Protax lanserer et produkt som reduserer søvnbehovet til 3 timer pr. døgn. Protax ble etablert ut fra bioprospektering ved UiTø. Bedriften har utviklet seg til å bli multinasjonalt og har 1500 ansatte. Bioteknologi har muliggjordt utvikling av produktet på svært kort tid. Selskapet er i forhandlinger med interessenter i utlandet. Sterk statlig eierskap har forhindret utenlandsk oppkjøp hittil. Lo er bekymret for et eventuelt press på for å øke arbeidstiden. Arctoil passerer 60 mrd i året i omsetning. Arctoil, leverandør av kjemikalier for enhanced oil recovery til oljesektoren basert på genmodifiserte mikroorganismer. Selskapet som eies av Statoil forventes å være et strategisk virkemiddel for å utnytte marginale oljefelt i arktis. Selskapet produserer i tillegg en oljespisende bakterie som nedbryter olje raskt i arktiske strøk. Chinagene flytter til Oslo Den kinesiske bioteknologigiganten Chinagene etablerer sitt hovedkontor til Oslo. Offentlig regelværk, finansielle rammebetingelser og norsk spisskompetanse innenfor bioinformatikk gjør det attraktivt med en slik etablering Spåtind et norsk Nokia Spåtind sekvenserer proteiner og DNA meget raskt. Teknologien er basert på interaksjon mellom bioteknologi og IKT. Et av produktene muliggjør egentesting med kommunikasjon via internett med mobiltelefon. Produktet produseres i Asia, mens all FoU skjer i Norge. Norge tar gull Miniscenarier Biotek2020 2

3 Salto etablerer produksjon av marine alger for produksjon av kosttillskudd for økning av muskelmassen og skjelettstruktur. Det er tvil om dette kan defineres som dopingmiddel. Selges på blå resept for behandling av benskjørhet. I siste sommer-olympiade tok Norge 14 gull. Alle utøverne hadde blitt behandlet med dette midlet i månedene før olympiaden. A1f Norske gener selger internasjonalt Norge ledende i verden for leveranser av biodata-basert på bioinformatikk og biobanker. Etter at humane biobanker ble gjordt tilgjengelig for kommersiell utnyttelse har selskapet Hunt vokst kraftig. POLITIKERE OG VIRKEMIDDELAPPARAT A2 A2a: A2b A2c: A2d: A2e: A2f Risikolån fra Innovasjon Norge Etter at Innovasjon Norge innførte risikolån for finansiering av produktutvikling inkludert markedsintroduksjon har produktutviklingstiden sunket med 75% samtidig som tilganfgen på såkornkapital har økt med 300%. Norsk bioteknologi kompetanse er rådgiver for norske finansmiljøer og politikere På grunn av uenighet omkring lokaliseringen av den europeiske teknologibørsen ble Oslo valgt. Analytikermiljøer innenfor bioteknologi er sterkt voksende. En annen anvendelse av norsk bioteknologikompetanse er som rådgiver for politikerne i internasjonale beslutningsprosesser. Grønn politikk får ny mening Senterpartiet har blitt en pådriver for bioteknologi og har gått i alianse med det nye bioteknologisk folkeparti (BF) som motkraft mot avfolkning av distriktene. LO hilser velkommen det store antallet arbeidsplasser som har vokst fram i distriktene etter at bioteknologi er tatt i bruk i stort omfang i oljesektoren. All bioteknologi FoU er nå samlet i biotek-dalen Globaliseringen har gjordt at politikere har innsett at det er nødvendig å konsentrere aktiviteten til et avgrenset område for å få tilstrekkelig fokus og tilgang på avansert tungt utstyr og kompetanse. Rammebetingelsene i form av skatteinsentiver og finansiering gjennom oljefondet har gjordt området meget atraktivt også for utenlandsk industri som nå utgjør mer enn 50 % av de 400 bedriftene som befinner seg i senteret. Etter at forskningsrådet ble nedlagt kanaliseres midler direkte til teknologisentrene i Norge. Full stopp for bioteknologi i Norge Etter at stortinget i 2010 besluttet å implementere et nytt regelverk som i praksis innebar at en vesentlig del av forskning og industriell virksomhet basert på bioteknologi må opphøre. Dette ga også ringvirkninger på andre teknologibransjer og gjør i dag Norge helt avhengig av sin steineksport, olje og turistnæring. Det er nå mindre enn industriarbeidsplasser i Norge. Den nye vekstbransjen ser ut til å bli tjenesteydelser innenfor fredsmekling. Det har de siste årene vært en betydlig reduksjon i utdannelsen av naturvitere og teknologer. Norge utkonkurrerer Sverige og Danmark Da Stortinget i 2006 besluttet at 50% av utestående på gjenkjøpsavtaler skulle rettes mot bioteknologinæringen har vi i dag en bioteknologinæring som er større en næringen i Sverige og Danmark til sammen. INDIVIDER, BRUKERE, KUNDER, PASIENTER A3 A3a: Småbrukarlaget bukker og takker Miniscenarier Biotek2020 3

4 Ledelsen har innsett at deres motstand mot GMO var et gedigent feiltrinn. De ivrer for skreddersydde produkter som kan gi vitalitet til bygdene. Bioteknologien gir mulighetene som er nødvendig for å levere disse. A3b: A3c: A3d: A3e: Brukerstyrt marked for helsetjenester Ekstremt kostbare behandlinger som genterapi og reservedeler styres av tilbud og etterspørsel. Kostnadsnivået gir en lagdeling i befolkningen og blir en driver for inntektsutviklingen. Det oppstår dermed et marked for å selge deler av seg selv inkludert gener til reserevedelsmarkedet. Sjeldne, genetisk betingede sykdommer er en økonomisk ressurs for dem som har dem. Deres organisasjoner har patentert rettighetene. Etikk i svart hvitt Norge USA Pasientorganisasjonenes holdninger er polarisert og mulighetene for behandling er ulike. Forsikring kun for de rike og friske Du kjøper deg bevisene for din sunnhet og lange liv og forsikrer deg mot ulykker. Helseforsikringen kolapser. Helsetjenestene er privatisert. Enhver er sin egen lykkes smed. Ulykkene rammer de svake og sykdom gjør deg fattig. Du saksøker dine foreldre for å ikke ha unngått at du ble født. Generich vs natural Genetisk klassifisering skaper nye valgmuligheter og skiller. Par matches basert på gode/dårlige genprofiler. Gir utvikling som avler spesifikke egenskaper i egne samfunnslag. Man lever sammen på grunnlag av kjærlighet, men reproduksjon er løsrevet fra dette og styrt av avlsmålene. PRESSGRUPPER OG INTERESSEORGANISASJONER A4 A4a: A4b: A4c: A4d: A4e: MEDIA A5a. A5b. Pressgrupper bruker vold og terror De er ekstreme og bruker vold for å verne natur og liv mot bioteknologiens muligheter. Bioterror Religiøse og politiske grupper stjeler teknologi og bruker den ukritisk for å nå sine mål. Nord Sør konflikten Internett gir nettverksløsninger som gjør at konflikten nedbygges gjennom internasjonal solidaritet. Utdanningsmuligheter og fremvekst av intelektuell kapital stimuleres. Genressursene utnyttes optimalt og alle interesenter får nytte av dem. Interesseorganisasjonene overtar AIDS ofre organiserer seg internasjonalt og overtar utvikling og produksjon av vaksine. xxxxxxxxx Skjult agenda Media kontrollert av multinasjonale selskaper som også eier biotekindustrien. Selektiv presentasjon av resultater. Realityprogrammer med test dine gener. Forskere må holde seg inne med kapitalsterke medieeiere for å få midler. Kultur for forskning Opplyste og optimistiske media, høyt utdannete journalister. Mye forskningsstoff, stor fokus på biotek, ukentlige biotek-review. Fokus også på bio business. Gode forskere og gründere er A5 Miniscenarier Biotek2020 4

5 helter i ukebladene. Forskersamfunnet opptatt av og oppfordrer til formidling, er flinke til dette. Mange journalister har forskningsbakgrunn/har spesialisert seg på forskningsformidling. A5c. A5d. A5e. Ny middelalder Biotek omtales som samfunnsfare, skremselspropaganda fra religiøse/livssynorganisasjoner dominerer. Forskning mistenkeliggjøres. Sterk reduksjon i antall aviser, radiostasjoner osv. De som er igjen, er eid og kontrollert av store religiøse/livssynsorganisasjoner. Internettsider er de beste kildene til informasjon, men noen av dem blir forbudt. Oppskrifter på biologiske våpen på internett sirkuleres. For spesielt interesserte Noen få seriøse aviser som bare leses av eliten (Aftenposten), forskning og biotek omtales kun i nisjemedia. NRK overlever som en marginal kanal, kun på lisenspenger. Fokus er på toppidrett og ikke toppforskning. Bare moro, ingen tanker Bare lettvinte løssalgsaviser igjen, ikke noe forskningsstoff, Se og Hør selger 5 mill. Pr uke, bare amerikansk såpe på tv, reklamefinansierte kanaler. Internettsider med ikke-kvalifiserte redaktører og stoff som ikke er kvalitetssikret dominerer som informasjonskilde. Kjendisstoff om idrettsstjerner dominerer. FORSKNINGS- OG UTDANNINGSINSTITUSJONER A6 A6a. A6b. A6c. A6d. A6e. Det er typisk norsk å være god Norge har verdens beste grunnskole og universiteter i realfag, tiltrekker seg de beste forskerne og lærerne, får elever fra hele verden. Industrien står i kø på universitetene og kjøper opp de beste kandidatene. Industrien finansierer halvparten av all biotekforskning i Norge. 2 Nobelpriser siste 5 år. UFD har gjennomført en strategisk satsing for bioteknologi, økt utdanningskapasiteten og tredoblet antall doktorgrader. Vingle-norge Forskning i Norge dominert av kortvarige, perspektivløse satsinger som løper ut i sanden etter noen få år. Universitetene og forskningsrådet mangler eller gjennomfører ikke strategier for forskning generelt og biotek spesielt. Næringslivet i Norge mangler også strategi og finansierer ikke forskning og utvikling. Biotekstudier er lite attraktive sammenlignet med andre fag. Dårlige arbeidsmuligheter i Norge. Utdanningsinstitusjonene holder et noenlunde nivå, de beste drar til utlandet. Ikke vårt bord Utdannings- og forskningssektoren holder høy kvalitet, Norge holder OECD-mål på forskningsfinansiering. Regional spesialisering gjør at Norge ikke satser på biotek, det gjør Sverige. I Norge er havbruk, klimaforskning og materialteknologi prioritert, samt samfunnsvitenskapelig-humanistisk forskning. Norge satser på et Apolloprosjekt på et annet område enn biotek, og dette tar alle ressurser. Det som er av biotekforskning, er tilknyttet denne satsingen. Brain drain Utdanningsinstitusjonene i Norge har erodert, alle talenter drar til utlandet, her er det bare utdanning i enkelte serviceyrker. Omtrent slutt på all grunnforskning, bare enklere utredningsvirksomhet. Biotekindustrien er kun salgsledd for store internasjonale selskaper. Helt Texas Utdannings- og forskningssektoren er fullstendig kommersialisert, eid av store utdanningskonserner som styrer innhold og prioriteringer utifra sin internasjonale forretningsstrategi. Det er innført studieavgift, stipendmuligheter for de beste. De som får utdannelse, er stort sett sikret jobb. De store selskapene tiltrekker seg gode kandidater. Det er Miniscenarier Biotek2020 5

6 dyrt å utdanne seg, dette driver lønninger oppover. Kostnader ved forskning og utvikling i Norge øker betydelig som en konsekvens. Klasseskiller pga utdanning øker. FINANSIELLE AKTØRER A7 A7a: A7b: A7c: A7d: A7e: A7f: Parvenykapitalistene. Storkapitalen fortsetter å investere i biler og båter. De fortsetter flashy oligark-virksomhet. Investerer ikke i kunnskapsbasert næringsutvikling. Tar ikke samfunnsansvar. Konsekvensen er at biotek ikke blir en norsk næring. I 2020 er det noen få Løvetanns-bedrifter innen biotek, men de blir raskt kjøpt opp fra utlandet. Et rikt kompetent venturemiljø. Argentum ble en suksess. Vi har hatt folk fra Sveits og USA til å lære oss tech transfer på alvor. I 2020 har vi både offentlig og kommersiell kapatal fra USA i Norge. Business angels daler ned i norske laboratorier.. Forskningsrådet og Innovasjon Norge er 4 kontorplasser i NHD. Alle forskningsmidler 4 milliarder - går nå til EUs 13 rammeprogram. Kun én norsk forsker fikk tilbake til et kulturprosjekt om Norske stavkirker. Vi har ingen egen strategi for biotek. Total sentralisering i Europa. Bill Gates har kjøpt Norge..og satser på biotek. Ferier på Island. Etablerte næringer tar ansvar Prosessindustri. Havbruk. Radiumhospitalets forskningsstiftelse fikk fire cancer blockbustere. Omsetter for 10 milliarder i året. Er større enn Roche. ANDRE LAND OG REGIONER A8a: A8b: A8c: Biotek til Sahara. Orphan drug program. (Små markeder, sjeldne sykdommer) G77 landene samler seg og stiller krav om aktiv satsing på biotek. I 2020 har patentene utspilt sin rolle i U-land. Flommen av patenter har gjort at verdens patentsystem har falt sammen. Vesten må sørge for protukttilgang.verdens biotekindustri må ta et globalt ansvar. Eks. nytt produkt mot malaria. Permanent spleiselag og samarbeid til verdens beste. Nord sør konflikten er dempet. Alle er enige om en profitt-sharing-modell der de rike betaler mye og de fattige lite (WHO kommer inn). Insentiver for å forske på malarie Vri orphan drug dynamikken mot treje verden urfordringer. USA har full dominans I 2020 kontrollerer USA all biotek, og lager proprietære og legale barrierer som ødelegger norsk og europeisk biotek. De selger gammel teknologi, og utvikler ny. Kina/Asia produserer, og utfører teknologi uten regulering. Kina De lager sine egne regler og gjør det de vil. Store utenlandske selskaper har etablert seg for lengst, og utfører biotek der. Rikelig, rimelig og kompetent arbeidskraft. Stor, velstående middelklasse utgjør et betydelig marked. I 2020 har denne utviklingen fjernet all biotek i Norge verken forskning eller industri. Det eneste vi har igjen er oljerelatert biotek. Life science mat, medisin etc. er utkonkurrert. Miniscenarier Biotek2020 6

7 A8d: A8e: Skandinavia en sterk biotek-kluster. Et samlet biotek-norden slår alle rekorder. Sterk samordning og oppbygging av kompetanse, biobanker, andre resurser. Nisjer for ren mat, etisk medisin. Genolje- Katastrofer i Kina (BSE-paralleller) har gjort at Skandinavisk biotek er ettertraktet. Veritas underavdeling Genitas blir verdensledende innen risikovurdering, kvalitetssikring og sertifisering av biotek. FN styrer all verdens (offisielle) biotek. En global epidemi gjør at alle nasjonalstatene legger styring med biotek til FN, dvs patenter, fordeling, regulering, godkjenning, distribusjon, produksjon. FAKTORER GLOBAL UTVIKLING F1 F1a: F1b: F1c: Ensartet regelelverk i hele verden - Imperium Den globale utviklingen har slått ned i bioteknologien, og det er enighet om at et felles regelverk gjelder all bioteknologisk forskning, utvikling og bruk. Ressursene er fordelt slik at alle har forutsetninger for en positiv utvikling. De økonomiske mulightene i periferien av det tillatte er fristende og grupper bryter ut og utvikler teknologi og produkter som bryter regelverket. Stillehavets triumf 95% av alle dr. grader sitter i USA, India og Kina. Kunnskapsgenerering skjer ikke i Europa. Det har dannet seg 3 sentre i aksen USA - Kina - India som støvsuger den humane, intelektuelle kapital. De kontrollerer hver sine hjemmemarkeder og deler verdensmarkedet mellom seg. Det arbeides globalt (slik USA bruker Bangalore i dag) via elektroniske nettverk slik at utviklingen drives frem 24 timer i døgnet. Ekstremliberalisme F1d: F1e: Amerikansk kolaps Oljeprisen er 80$ pr. fat, og USA forsøkte å gå inn og overta kontrollen over Saudi Arabia. Dette knakk de ryggen på. Børsene i USA er konkurs og den intelektuelle utvikling er overtatt av Midt Østen ved å kjøpe inn nødvendig human kapital. Olje milliarder sprøytes inn i både forskning, produktutvikling og produksjon. Nasjonalstatens rolle har spilt fallitt og globale selskaper har overtatt makten. India oppfant hydrogenmotoren i De indiske forskerene forlater USA og ser mulighetene i hjemlandet. Den er utviklet og i normal produksjon og bruk. Saudi bryter sammen og India overtar herredømmet. Religionsutvikling.. (til A4?) En global religiøs vekkelse blant intelektuelle har skjedd innen 2015 og grunnlaget for den er at bioteknologien er opphevet til alle problemers løsning og evig frelse. Stamcelleforskningen er grunnlaget og kloning av mennesker har skjedd. De etablerte religionene er totalt uenig og vil opprettholde de tradisjonelle etiske normer. INNOVASJONSPOLITIKK F2 Miniscenarier Biotek2020 7

8 F2a F2b: F2c: F2d: F2e: Vellykket innovasjonspolitikk Norge bruker 100 mrd pr. år på innovasjon, har organisert FoU og næringsutvikling i effektive klynger der regionale fortrinn og kompetanse er utnyttet. Bedrifter og talentfulle forskere trekkes til Norge. Såkornkapital er tilgjengelig i ubegrensede mengder og internasjonale investorer sprøyter inn penger. Alle professorer har forskningsgrupper på minst 100 personer og har all nødvendi teknologi lokalt. Norge har kjøpt 25% av Brasils regnskogareal Norske interesser er etablert for å utnytte biodiversiteten og har funnet blockbusters som er i produksjon. Kapitalstrømmen er sterkt positiv og kanaliseres til Norge. Norge har solgt alle rettigheter til sin genpool Innovasjonspolitikken i Norge ligger brakk og utdanningsnivået har gått ned. Sosialbudsjettet sluker all offentlig kapital og befolkningen øker. Livsstilssykdommer dominerer og det er en menneskerett å få være feit. All norsk industri er på utenlandske hender. Hallelulja Bioteknologiens motstykke til PCen er funnet. Kreftvaksinen kommer gjennom det daglige brød og produseres i Norge. Virkestoffet eksporteres Dommedag Det amerikanske prevansjonsgenet har spredd seg i naturen og spredningen er ute av kontroll. Holdningene er i ferd med å endre seg i negativ retning, mens man samtidig har tro på at den kan løse problemet. Befolkningen i verden synker drastisk og det er et kappløp med tiden å finne en løsning. Teknologispiralen boostes! HOLDNINGER TIL BIOTEKNOLOGI F3 F3a. F3b. F3c. F3d. Leve bioteknologien! Endelig levde bioteknologien opp til sine forventninger. Det har blitt produsert gode resultater, med klar samfunnsnytte. Bioteknologiske gjennombrudd har gitt avgjørende resultater innen miljø og bistand/matproduksjon. Det er innført gode risikohåndteringssystemer som skaper trygghet og tillit. Samfunnet er avhengig av bioteknologi i stadig flere sektorer. Befolkningen har stor innsikt. Forskningen integrerer alle sider ved bioteknologi. Bioteknologinemnda synlig aktør i å gi et balansert bilde. Ingen tukling med skaperverket Norge er dominert av religiøse fundamentalister (fra flere religioner) og livssynsgrupper som er avvisende til moderne teknologi generelt og bioteknologi spesielt. Restriktiv regulering i stadig uforutsigbar forandring ødelegger totalt mulighetene for nyskapning. Ground zero Det har vært en krise, bioteknologiens Tsjernobyl. Mye, sprikende og tildels feilaktig informasjon. Tilliten til bioteknologisk forskning er lik null både i befolkningen og blant politikere. De som fortsatt driver med det, er opptatt av strategiske omstillinger. Eneste bioteknologien som foregår er i forsvarets regi. I skyttergravene Sterk splittelse i synet på bioteknologi. Ulike leire som ikke klarer å kommunisere. Bioteknologene vil ikke erkjenne noen negative sider ved bioteknologi, skeptikere kan ikke se noen nytte av bioteknologi. Begge spiller opp til media, som kan utnytte dette i sensasjonsoppslag. Miniscenarier Biotek2020 8

9 F3e. F4 What s in it for me? Pragmatisk holdning til bioteknologi. Høyt kompetansenivå, hver problemstilling vurderes i kost-nytteperspektiv. Bioteknologiske gjennombrudd innen helse aksepteres og kommer til anvendelse. Biotek er en selvfølgelig del av samfunn og næringsliv, på linje med annen teknologi. MARKED, KAPITAL OG KOMMERSIALISERING F4a. F4b. F4c. F4d. F4e. Blomstrende marked Blomstrende marked, vellykket gründervirksomhet. Bioteknologi har bidratt til gjennombrudd innen medisin, matproduksjon, oljeproduksjon og miljø. Norsk industri står på egne ben og tiltrekker seg norsk og utenlandsk kapital. Det er ikke offentlig risikoavlastning. Norske shippingmiljøer investerer i norsk biotek. Norske miljøer har revolusjonert overflatebehandling av skip, rensing og deteksjon av forurensning. Dette ga støtet til oppsvinget. Utdanningsinstitusjonene har gode tilbud innen både forretningsdrift og andre fag. Dette legger grunnen for å lykkes. Høyt under taket i forhold til å gå konkurs og starte på nytt. Det spirer Vellykket offentlig såkornmekanisme, i samspill med privat sektor. Offentlig risikoavlastning fører til økt investering. De beste hjelpes fram til kommersialiseringsfasen. Tilstrekkelig med privat kapital til å utvikle selskapene videre. Norsk bioteknologisk industri er alliert med et presset norsk landbruk, som har sterkt behov for produktutvikling. Det utvikles et marked for medisin og mat. Dette har klar politisk støtte. De gode blir kjøpt opp og går ut av landet. Dette frigjør kompetanse og kapital, som gir ny oppstart og mer investeringsvillig kapital i Norge. Det utvikles kompetente biotek-investeringsmiljøer i Norge. Universitetenes TTO-er fungerer og gir stor forskningsbasert nyskapning. Skit i Norge, leve Toten Mange gode ideer, såkorn fungerer i en fase, men de gode prosjektene blir raskt kjøpt opp eller utlisensiert på tidlig stadium før verdiøkningen skjer, og går ut av landet. Ingen økning i biotekindustri i Norge. TTO-ene samarbeider ikke, dårlig samordning av hele virkemiddelapparatet. Distriktspolitiske føringer har sterkt gjennomslag på bekostning av mulighetene for forskningsbasert nyskapning. Råvareklemma Privat kapital vil ikke investere i biotek. Norsk industri fortsatt dominert av råvareproduksjon, ingen større næringsmessig omstilling. Ingen offentlig finansieringsstøtte, hverken til såkorn eller kommersialisering. Behov for stadig refinansiering, får ikke til kommersiell exit for investorene. Biotek-oppstarter går som regel konkurs. Rammeverket gjør at man ikke oppmuntres til å prøve igjen. Alle oljefondets investeringer går til utlandet, til våre konkurrenter. USA vakler Amerikansk økonomi stuper, går inn i japansk stagnasjon. Asia og Europa blir nye vekstområder, gir muligheter for Norge. Norge er medlem av EU. EUs bioeconomy har slått til. Risikoavlastning, kapital og marked blir europeisk. Norge tiltrekker seg kapital fordi det er et stabilt land, med god tilgang på råvarer og kompetent billig arbeidskraft. Oljefondet bruker 2 promille på biotekforskning og -investeringer i Norge. KATASTROFER, KRISER, TERROR F5 F5a: Japan har i 2012 løst fusjons-teknologien til økonomisk lønnsom. Norge har ikke satset på bioteknologi,, BNP redusert med 45 %, Bondevik er fortsatt statsminister. OL i Tromsø 2018 var en stor suksess. Miniscenarier Biotek2020 9

10 I 2020 oljeinntektene er 95% redusert, Norge har satt på biotek-bremsen (lovgivning og opinion), bioteknologene har flyttet ut. De andre har GMO laks og mat, og stamcelleforskningen har gitt nye medisiner. Sverige er en supermakt industrielt, teknologisk, økonomisk. Oljefondet gikk med til O.L. og penjoner. F5b: Det kom et skip til Bergen i 2016 Norsk Biotek løser den nye HIV/AIDS dråpesmitten med ny vaksine. Norge har satset tungt på biotek siden 2004, har kompetente miljøer. Så kom Statsraad Lehmkul hjem fra Karibien. Mannskapet var smittet, hadde høy feber og alvorlige symptomer fra øvre luftveier. Forskere på Haukeland isolerer virus, en ny aggressiv HIV-variant som de klarer å lage vaksine mot, basert på marin bioprospektering og samarbeid mellom vaksinekompetanse, Haukeland og ledende biotek-miljøer i San Fransisco og Boston. Kina bidro til effektiv produksjon av vaksine. Sarsia etablerer Lehmcool Pharmaceuticals, et av de 10 største bioteknologiselskapene i verden, med omsetning på 90 milliarder pr. år. Inntektene fra dette unike verdensproduktet går delvis til å sikre tilgang for verdens befolkning i samarbeid med WHO, og bidrar til velferdsutvikling i Norge, etter hvert som oljeinntektene går ned. Biotek bidrar med 25 % av BNP i Norsk opinion er 99,97% for biotek. Annen biotek blomstrer i Norge, integrert med nano og IKT-kompetansen. Boken Gift til Gro av Arne Olav Brundtland ble årets bestselger, en biotech-triller. F5c: Det dro et skip fra Bergen Forskere tok med seg et mutert virus fra Bergen til Kina. i Terrorister fikk det. Epidemien spredte seg raskt, enorme dødsfall. Ingen medisin utvikles. ICC, (International Criminal Court) dømmer Norge til å betale det meste av oljefondet i erstatninger over hele verden. Opinionen 99% imot biotek. Fullt moratorium. Forskning fins ikke lenger. Forskningsrådet nedlagt. Vi er fattige husmenn satt under internasjonal administrasjon. F5d: Verdenshavene har steget med 1 meter i i Miljøorganisasjoner og miljøpilitikk dominerer. Fossilt brensel forbudt. Norge leverer bioenergi og Statoilo er blitt ledende innenfor hydrogen og brenselceller. Norsk biotek til miljøovervåkning blomstrer. Noen effekter: Mangel på vann. Betydelige amerikanske byer er borte. Sveits er verdens leder i biotek. Nederland er ikke lenger ledende skøytenasjon. de svømmer. F5e: Kina utviklet biovåpen, vaksinert befolkningen, og slår tilbake mot USAs dominans. KOMPETANSE, UTDANNING, HJERNEKAPITAL F6 F6a: F6b: F6c: Norsk forsker i Norge vinner Nobelprisen innen adulte stamceller. Biotek blomstrer. Biobank for navlestrengsblod etterspurt, særlig de spesielle cellelinjene. Internasjonal konkurranse om kompetanse. Alle forskningspengene går til EU. Forskningsrådet er nedlagt. Norske forkere og miljøer har råtnet på rot. Klarer ikke å konkurrere internasjonalt p.g.a. manglende satsning. Gjennomsnittsalderen er 60 å på norske forskere. Latterliggjøring av forskning i mediene fortsetter gammel sur, misfornøyd mann/dame med strittende hår. Ingen studenter velger forskning og teknologi. Alle skal studere media, design, popmusikk, sport. Biobrain drain fra Norge I 2020 er grunnutdanningen I Norge fantastisk. Vi utdanner kompetanse drar ut, og er ettertraktet. Det er ikke jobber i Norge, og begrensninger på biotek. Miniscenarier Biotek

11 F6d: F6e: Utenlandske forskere strømmer til Norge som frihavn I bioteknologi.norske og utenlandske kunnskapsbedrifter etablerer seg i Norge. Grunnskole, Universitets og høyskoler, virkemiddelapparatet, næringsliv-systemene samarbeider posivt og har gjort Norge til et mekka for biotek-næring. Utenlandke bedrifter som etablerer seg i Norge, får lønnstilskudd av staten i to år ved tilsetting av norske forskere. Universitetene har etablert randsoner som skaper næring og vekst innenfor høyteknologi. Nettverk og strukturer er på plass. Dette tiltrekker kapital og kompetanse. Kompetanse I alle leire samarbeider Norge tar en finsk en, og gjør den til en norsk en. Statlige midler inn i bioteknologi. Statgen etableres. I 2020 har de 6000 ansatte i Norge og internasjonalt. De kontrollerer alle anvendelsene av bioteknologi mot human, fisk, landbruk, miljø, energi. Den norske måten å drive bioteknologi på beundres over hele verden. Vi intgrerer lønnsomhet, etikk, miljø, lovgivning, patentering, risikostyring, personvern. Samarbeid med FN o.a. DEMOGRAFI OG SAMFUNNSORGANISERING F7 F7F: F7b: F7c: F7d: F7e: SELVTEST- Ny logistikk rundt helsevesenet Det personlige helsevesenet:. Fastlegen er erstattet med nettlegen. Pasienten kan enten utføre en egen biologisk test ved hjelp av håndholdt nytt utstyr (Spåtind) eller levere prøve på desentraliserte teststasjoner. Testen avleses og kommuniseres elektronisk. Legen stiller diagnose og skriver ut preparat til apotek og pasienten henter med opplyst kode. Norge velger tidlig denne nye type organisering av helsevesenet og dette gir grunnlaget for framvekst av ny biotekindustri som utvikler produkter for det personlige helesevesenet. Stamcelleterapi i India 200 pasienter behandlet via pasientbro til India siste uke. Stadig større andel pasienter behandles nå i utlandet noe som skyldes bl.a at flere normenn tilbringer store deler av året i utlandet. Stamcelle-terapi som ikke er tilgjengelig i Norge gjør det stadig mer attraktivt for normenn med behandlin i utlandet. Silkegeita: Stor norsk produsent av silke i gjeitemelk i Sogn har ført til en kraftig vekst av befolkningen i Aurland. Dette har også ført til en kraftig vekst av turistnæringen i Sogn og Fjordane. En aldrende befolkning Det forventes 50% pensjonister I Dette vil utgjøre et stort marked for organerstatninger og legemidler. xxxxxxxxx KONVERGERENDE TEKNOLOGIER F8 F8F: F8b: SPÅTIND: Kombinasjonen av IT og bioteknologi har ført til utvikling av produkter for egentesting av pasienter og hurtigdiagnose. NANOTEL: Nyutviklet skriveenhet gjør det mulig å skrive inn data i DNA. Dette vil erstatte elektroniske chips for datalagring på endre mindre fysiske enheter. I kryssningspunktet mellom IKT og biotek vokser det fram en ny bedrift som legger grunnlaget for ny lagringsteknologi av data absert på DNA. Den nye INTEL er NANOTEL fra Norge. Miniscenarier Biotek

12 F8c: F8d: F8e: Gjeterfisk. Fisken er programmert til å samle og gjete fisk slik at stimen etter å ha beitet i næringsrike områder i Atlanterhavet trekker tilbake til mærer nær kysten for yngling og slakt. SAFECAR: Innebygde biosensorer for sikkerhetstesting rundt bilkjøring. Ikke mulig å starte bilen under påvirkning av alkohol og andre sentralstimulerende legemidler. Søvnvarsler for bilkjøring er også utviklet. En generisk måler for ulike parametere som påvirker sikkerheten i forbindelse med bilkjøring. MINDTRANS overføring av data mellom hjerne og maskin. Ny type biochip. Miniscenarier Biotek

13 Appendix AKTØRER (eksempel fra en annen scenarioprosess ble delt ut i gruppene ved start) BEDRIFTER Aeks Aeksa: Aeksb: Aeksc: Aeksd: Statlige strategiske selskap har revolusjonert norsk havbruk. Protein AS har gjennom de siste 20 årene revolusjonert norsk havbruk. Selskapet ble etablert som en strategisk satsing basert på Cermaq, som reinvesterte overskudd fra Chile i norsk lakseproduksjon. Samtidig besluttet Stortinget å bevilge 6 milliarder kroner til strategiske datterselskap for oppbygging av norsk torskeoppdrett, steinbit og havbeite med kamskjell. En unik kombinasjon av oljekapital og råvarer har gjort dette mulig. Blant annet er det bygget 400 km rørledning for å bruke naturgass til fôrproduksjon. Resultatet er en utrolig ti-dobling av lakseproduksjonen, tonn torsk, tonn høyt betalt steinbit og eksport av 10 millioner store, levende kamskjell pakket i modifisert atmosfære. De strategiske selskapene er nå privat norskeide og har betalt tilbake 3 av de 6 milliardene (som avtalt). Østers og kveite har også utviklet seg positivt, basert på privat initiativ og kunnskap fra forskning drevet i de strategiske selskapene. Norske oppdrettere eier EU-foredlere Norske oppdrettere inngår forpliktende samarbeid og danner egen salgsorganisasjon. Disse danner sentrale logistikksentra i Frankrike og Polen. Gjennom dominans i markedet oppnår de meget gunstige fôravtaler som medfører sterkt reduserte fôrinnkjøp. Økt overskudd benyttes for å investere (kjøpe opp) framover i verdikjeden foredlere. Gjennom økt konkurransekraft - sentralisert lager utkonkurrerer de ikke eide foredlere. Bedriftens strategi er konsentrering i alle ledd og effektivitet. AS Altifisk er Norges tredje største industriselskap AS Fôrogfix, Norges største fôr- og smoltselskap, fortsetter sin integrasjonsstrategi og vekstfilosofi etter at de noen år i forveien tok over AS Fiskeproduksjon som har fabrikker i Frankrike, Tyskland og UK. Nå kjøper Fôrogfix det danske logistikkselskapet AS Rettfram, som er Europas ledende logistikkfirma for fersk sjømat, og etablerer AS Altifisk. AS Altifisk blir det første norske helintegrerte selskapet på havbrukssektoren og kontrollerer 60 % av norsk oppdrettsnæring fra fôr til bord. Sterke krefter har i mer enn 20 år arbeidet for å etablere et slikt selskap, men EU har hele tiden hatt innvendinger fordi Norge ikke er medlem, og EU ønsker å beskytte egen oppdrettsindustri. Nå er etableringen et faktum, og det er ventet at andre norske fiskeriselskaper vil samarbeid tett med Altifisk, ikke minst på logistikk-, salg- og markedsføringssida. Altifisks styreformann Stein Bit opplyser at selskapet ser nøye på hvilke kommersielle samarbeidsmuligheter som finnes og understreker at det er en erklært målsetting å beholde selskapet på norske hender. Norsk matfiskproduksjon på en hand Den revolusjonære miljøorganisasjonen No Death (organisasjonen arbeider for at alle dyr skal dø av alderdom) kjøpte i 2015 opp alle matfiskkonsesjoner i Norge. Dette ble gjort mulig etter at konsesjonstaket ble opphevet i No Deaths filosofi er å gjøre om matfiskanleggene til opplevelsessenter, hvor utenlandske turister kan dykke sammen med laksen. Laksen høstes kun som selvdødfisk, og No Death høster laksen for det unike anticarsinogene stoffet som de har verdenspatent på. Dette anti-carsinogen stoffet gir No Death en formidabel økonomisk vekst. Stikkord: Produksjon kun på noen plasser De fleste oppdrettslokaliteter er lagt ned. Lakseslakteriene er revet. Spredt oppbygging av infrastruktur for turisme i tilknytning til de få gjenværende anleggene. Miniscenarier Biotek

14 Aekse: Status quo i grunnstrukturen ikke store endringer Dagens eierstruktur opprettholdes ved at laksprisen stabiliseres på et akseptabelt nivå og gir en marginal avkastning på egenkapitalen. Utallige forsøk på å oppheve konsesjonstaket har ikke ført fram. Dette har medført at strukturen på eiersiden består. En egen PO (produsentorganisasjon) er opprettet og det er strenge produksjonsregimer. Den eneste muligheten for profittmaksimering har vært å etablere sentralisert markedsføring og salg. 70 % av de ikke børsnoterte AS ene har inngått samarbeide med Lerøy. Havbruksnæringen består i dag (2020) i all hovedsak av sammenslåingene: Marine Harvest + Pan Fish Pan Marine ASA Fjord + Cermaq Max Fjord ASA Lerøy Lerøy ASA - på salg - med uavhengige oppdrettere i samarbeid med Lerøy Miniscenarier Biotek

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Forskningsbasert næringsutvikling i nord med nye instrumenter. Ivan C. Burkow Konsernsjef

Forskningsbasert næringsutvikling i nord med nye instrumenter. Ivan C. Burkow Konsernsjef Forskningsbasert næringsutvikling i nord med nye instrumenter Ivan C. Burkow Konsernsjef www.norut.no Satsing i nord for hele nasjonen Nasjonen forsker for 42 mrd (1,8% av BNP og finansiert 46% fra det

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Norsk industri i bioøkonomien

Norsk industri i bioøkonomien Norsk industri i bioøkonomien Regjeringens nasjonale strategi for bioteknologi Oslo Kongressenter Folkets Hus, 21 September 2010 Ole Jørgen Marvik Satsingsansvarlig, Helse og Bioteknologi www.innovationnorway.no

Detaljer

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Utfordringene Det er en sammenheng mellom forskning og utvikling (FoU) og økonomisk vekst. Land som fornyer næringslivet gjennom FoU og moderniserer

Detaljer

! " # $ # #! ' %# & (

!  # $ # #! ' %# & ( ! " #$##! ' %# & ( ) ( *!! ) " # $ % &'!& ( ) * +! ,-'* WS 1 - Del A: Det globale bildet: Internasjonalt perspektiv for norsk bioteknologi. WS 1 - Del B: Aktører, faktorer og drivere - identifiseres og

Detaljer

Norge verdens fremste sjømatnasjon

Norge verdens fremste sjømatnasjon Norge har satt seg et stort og ambisiøst mål: vi skal seksdoble produksjonen av sjømat innen 2050 og bli verdens fremste sjømatnasjon. Norsk sjømat skal bli en global merkevare basert på denne påstanden:

Detaljer

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt,

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt, CenSES innovasjonsforum Tone Ibenholt, 7.12.2011 To gode grunner for å jobbe med innovasjon og kommersialisering Temperaturøkning på mellom 3,5 og 6 grader vil få dramatiske konsekvenser Åpner enorme markeder:

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) Hva er det? Hvilke muligheter gir kontraktene din bedrift? Tips til deg som vurderer et utviklingsprosjekt Et forpliktende samarbeid

Detaljer

En fremtidsrettet næringspolitikk

En fremtidsrettet næringspolitikk En fremtidsrettet næringspolitikk Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Forsvarets høyskole, 23. februar 2004 Et godt utgangspunkt Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør

Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Forskningen skjer i bedrifter, universiteter og høgskoler og institutter

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad Myter 1. Det moderne Norge trenger ikke industri 2. Vi mangler kapital 3. Vi mangler forskning og utvikling 4. Vi skal

Detaljer

Tjenesteyting som næringsutvikling

Tjenesteyting som næringsutvikling Tjenesteyting som næringsutvikling Statssekretær Helle Hammer Nærings- og handelsdepartementet PULS prosjektledersamling 29. april 2003 Sentrale utfordringer Internasjonale konjunkturer Høye oljeinvesteringer

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv

Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv Statssekretær Oluf Ulseth SIVA-nett Stavanger, 22. april 2002 Noen sentrale utfordringer i norsk økonomi Offentlig sektor har vokst raskere enn næringslivet

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

Norsk BiotekIndeks 2011. Monica Bergem, Forskningsrådet

Norsk BiotekIndeks 2011. Monica Bergem, Forskningsrådet Norsk BiotekIndeks 2011 Monica Bergem, Forskningsrådet Bakgrunn Initiert 2009 Felles undersøkelse fra IN og FR Gjennomført 2011 18. mai til 15. juli 42 spm - webbasert 200 bedrifter 101 gjennomførte intervjuer

Detaljer

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 «Vi kan ikke leve av å være det rikeste landet i verden» (Trond Giske Næringsminister ( Norge 2020)) Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 1 Fremtidens næringer «Norge har

Detaljer

Næringslivets behov for forskning. President i Tekna, Marianne Harg

Næringslivets behov for forskning. President i Tekna, Marianne Harg Næringslivets behov for forskning President i Tekna, Marianne Harg Hovedpoeng Forskning er risikosport - bedriftene ønsker så høy og sikker avkastning og så lav risiko som mulig For samfunnet er det viktig

Detaljer

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip.

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Pressemateriell Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Den vedlagte minnebrikken inneholder 3 pressemeldinger og bilder Stoffet er gjengitt

Detaljer

Innspill til nasjonal strategi for bioteknologi

Innspill til nasjonal strategi for bioteknologi Kunnskapsdepartementet v/statssekretær Kyrre Lekve Tromsø, 11.februar 2011 Innspill til nasjonal strategi for bioteknologi Vi takker for muligheten til å komme med innspill til den nye nasjonale strategien

Detaljer

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje 1 Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje Knut Einar Rosendahl Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå og CREE (Oslo Centre of Research on Environmentally friendly Energy) Energiseminar ved UMB,

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Sett under ett - eller er det et fett? Katrine Elida Aaland FF Landsråd 11.02 2008

Sett under ett - eller er det et fett? Katrine Elida Aaland FF Landsråd 11.02 2008 Sett under ett - eller er det et fett? Katrine Elida Aaland FF Landsråd 11.02 2008 Bakgrunn Utvalgets bakgrunn og grunnlag for forslagene A) Kunnskapsbasen Manglende data og forskning på området Problemanalyse

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Fra god idé til god butikk

Fra god idé til god butikk Fra god idé til god butikk Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet Perspektivkonferansen 2003 Hamar, 31. oktober 2003 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende

Detaljer

Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling

Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling Havbruk 2020 Grensesprengende hvis Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling Paul Birger Torgnes Fjord Marin ASA Veivalg 21, Radisson SAS Plaza Hotell,

Detaljer

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Asker Kommune 17.03.2012 Hva skal vi leve av i fremtiden? Jens Stoltenberg (01.01.2010) Hverandres arbeid og hverandres

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

Hvordan gi drahjelp til næringslivet?

Hvordan gi drahjelp til næringslivet? Hvordan gi drahjelp til næringslivet? Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Frokostmøte Asker og Bærum næringsråd 25. november 2003 Et godt utgangspunkt, men.. Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

Målsettinger og prioriteringer

Målsettinger og prioriteringer Strategiplan for virkemiddelapparatet: Målsettinger og prioriteringer Steinar Bergseth, Forskningsrådet Dialogmøte om marin bioprospektering 22.09.10 Regjeringen vil legge til rette for forskning og næringsutvikling

Detaljer

Kystskogkonferansen våren 2017 i Kristiansand. Anders Roger Øynes

Kystskogkonferansen våren 2017 i Kristiansand. Anders Roger Øynes Kystskogkonferansen våren 2017 i Kristiansand Anders Roger Øynes AT Skog 52 ansatte NOK 640 mill i driftsinntekter 1 000 000 m3 tømmer 30 % eksportandel 2,2 mill solgte planter AT Skog selskapsstruktur

Detaljer

Manglende infrastruktur

Manglende infrastruktur Manglende infrastruktur Vi klarte det for 100 år siden vi klarer det nå hvis vi vil! Veier Jernbane Havner og farleder Flyruter Øst-vest forbindelser (vei,jernbane, flyruter ) TOTALT BEHOV FOR Å FÅ TILFREDSSTILLENDE

Detaljer

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG Trøndelag skal bli verdens viktigste og mest innovative havbruksregion og Norges viktigste på deler av den øvrige marine sektor. er Trøndelags styringsdokument for økt verdiskaping innenfor marin sektor.

Detaljer

Trenger vi et nærings- og handelsdepartement?

Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? NHD 25 år - Litteraturhuset 17 januar 2013 Hilde C. Bjørnland Utsleppsløyve, tilskuddsforvaltning, EXPO2012, eierskap, næringspolitikk, ut i landet, reiseliv,

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien. Petter Nilsen

Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien. Petter Nilsen Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien Petter Nilsen Forskjellige programmer som kan støtte FoU rettet mot Treforedlingsindustrien: BIA Brukerstyrt Innovasjonsarena

Detaljer

Workshop merkevare og eksport 15. november 2016

Workshop merkevare og eksport 15. november 2016 Workshop merkevare og eksport 15. november 2016 15.11.2016 Dagsorden Kl 1400: Velkommen Kl 1405: Ferdigvareindustrien - Norsk Industris Stein Lier-Hansen forventninger til myndighetene Kl 1425: Innovasjon

Detaljer

Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess

Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess Nyskaping alltid risikofylt, kunnskapsbasert nyskaping enda mer, oftest teknologidrevet, ikke

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Kortversjon med fundament, overordnet mål, mål og strategier Fullstendig versjon finner du på www.trondheim-chamber.no/snp Utarbeidet for Trondheimsregionen

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Hvor fornuftig er en storstilt satsning på innlandsoppdrett?

Hvor fornuftig er en storstilt satsning på innlandsoppdrett? Hvor fornuftig er en storstilt satsning på innlandsoppdrett? Kan det gjøre større skade enn nytte Odd-Ivar Lekang, Universitet for miljø og biovitenskap Asbjørn Bergheim, IRIS bakgrunn Fiskefjøs Innlandsfiskprogrammet

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer

Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering?

Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering? Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering? Knut Allum Vice President Business Development 26. februar 2015 Om Inven2 Vi bygger bro

Detaljer

Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon?

Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon? Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon? L a r s H o l d e n S t y r e l e d e r F o r s k n i n g s i n s t i t u t t e n e s f e l l e s a r e n a, FFA,

Detaljer

GLOBALE OG HJEMLIGE UTFORDRINGER FOR ELEKTROBRANSJEN

GLOBALE OG HJEMLIGE UTFORDRINGER FOR ELEKTROBRANSJEN BA-Kompetanse 2010 Son, juni 2010 Arne Jon Isachsen, Handelshøyskolen BI GLOBALE OG HJEMLIGE UTFORDRINGER FOR ELEKTROBRANSJEN 1. NOEN FAKTA 2. KINA I FARTA 3. INDIA KOMMER ETTER 4. HVA SKJER I HELLAS?

Detaljer

Krisepolitikk og endringsmakt. Ustabilitet som orden?

Krisepolitikk og endringsmakt. Ustabilitet som orden? Krisepolitikk og endringsmakt. Ustabilitet som orden? Norges forskningsråds konferanse Globalisering en ny verdensorden? Holmen Fjordhotell 3.- 4.6.2009 Helge Hveem, Fire spirer i 1970-årene (og nå) Ny

Detaljer

Norsk havbruksforskning Viktig i nord, i Norge, i verden. Divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik

Norsk havbruksforskning Viktig i nord, i Norge, i verden. Divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik Norsk havbruksforskning Viktig i nord, i Norge, i verden Divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik Havbruk en forskningssuksess (I) Halvparten av total norsk sjømatproduksjon Viktig eksportnæring Ledende

Detaljer

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig det viktigste bidraget til den fiskeripolitiske debatten

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM HØYERE UTDANNING FRA FINANSFORBUNDET

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM HØYERE UTDANNING FRA FINANSFORBUNDET INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM HØYERE UTDANNING FRA FINANSFORBUNDET Finansforbundet mottok 18. februar et brev fra Kunnskapsdepartementet ved statsråden med invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen

Detaljer

Bioteknologi i dag muligheter for fremtiden

Bioteknologi i dag muligheter for fremtiden Bioteknologi i dag muligheter for fremtiden Arvestoff Genetisk materiale, DNA. Baser En del av et nukleotid som betegnes med bokstavene A, C, G og T. Med disse fire bokstavene skriver DNAtrådene sine beskjeder

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no. Dato 28. juli 2015. Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi

Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no. Dato 28. juli 2015. Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no Dato 28. juli 2015 Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi Regjeringen planlegger å utarbeide en nasjonal bioøkonomistrategi i løpet av 2015.

Detaljer

Biomedisinske sensorer; Norsk kunnskaps- og næringsklynge?

Biomedisinske sensorer; Norsk kunnskaps- og næringsklynge? Biomedisinske sensorer; Norsk kunnskaps- og næringsklynge? Div.dir. Anne Kjersti Fahlvik store satsinger Biomedisinske sensorer; Biomedisinsk diagnostikk Norsk kunnskaps- og næringsklynge? Strategisk relevant

Detaljer

Teknas politikkdokument om helse VEDTATT AV TEKNAS HOVEDSTYRE Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening

Teknas politikkdokument om helse VEDTATT AV TEKNAS HOVEDSTYRE Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Teknas politikkdokument om helse VEDTATT AV TEKNAS HOVEDSTYRE 23.03.2017 Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Politikkdokument om helse Tekna mener at: Norge skal ha en offentlig finansiert helsetjeneste,

Detaljer

Hvilke virkemidler kan samfunnet sette inn for å utvikle bioøkonomien som en framtidsnæring i Norge?

Hvilke virkemidler kan samfunnet sette inn for å utvikle bioøkonomien som en framtidsnæring i Norge? Hvilke virkemidler kan samfunnet sette inn for å utvikle bioøkonomien som en framtidsnæring i Norge? Innlegg på seminaret Fra forskning til ny næring i Vitenparken Campus Ås 10. november 2015 tidligere

Detaljer

Institusjonene i en ny konkurransesituasjon Horisont 2020 som verktøy. Gardermoen Yngve Foss

Institusjonene i en ny konkurransesituasjon Horisont 2020 som verktøy. Gardermoen Yngve Foss Institusjonene i en ny konkurransesituasjon Horisont 2020 som verktøy Gardermoen 29.04.14 Yngve Foss Europa i global konkurranse Krisen: Europa og dens regioner møter nye utfordringer for å komme ut av

Detaljer

Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål

Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål Et kvalitativt løft for forskningen Resultatmål: Norsk forskning skal være på høyde med våre nordiske naboland innen 21 når det gjelder vitenskaplig

Detaljer

Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden

Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden Noen grove trekk: Enorme forskjeller i materiell velstand mellom land og innad i land Svært liten vekst i materiell velstand frem til 1500 økt produksjon førte

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Norge som internasjonalt ledende havbruksnasjon Forskningsrådets rolle. Adm.direktør Arvid Hallén

Norge som internasjonalt ledende havbruksnasjon Forskningsrådets rolle. Adm.direktør Arvid Hallén Norge som internasjonalt ledende havbruksnasjon Forskningsrådets rolle Adm.direktør Arvid Hallén Forskning og næring skjer innenfor politiske rammer Suksesshistorie både for verdiskaping og forskning I

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Et nytt kompetansesenter-program i Norge Motiv og ambisjoner Stockholm, 2. november 2005 Norge må bli mer konkurransedyktig, innovasjon liggere lavere enn inntektsnivå

Detaljer

Kunnskap og ledelse som konkurransefortrinn

Kunnskap og ledelse som konkurransefortrinn Kunnskap og ledelse som konkurransefortrinn Professor Handelshøyskolen BI Norgespakken: Spissteknologi, kunnskap og ledelse Stord-konferansen Stord, 15.06.2006 Kunnskap og ledelse som konkurransefortrinn

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet?

Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet? Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet? Nordområdekonferansen 13. november 2006 Erik W Jakobsen Menon (Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Buskerud) Indikatorer på en vekstkraftig region

Detaljer

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Tromsø 18. august 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige

Detaljer

Fra FUGE til BIOTEK2021. XXXXXXXXXXXX, Forskningsrådet

Fra FUGE til BIOTEK2021. XXXXXXXXXXXX, Forskningsrådet Fra FUGE til BIOTEK2021 XXXXXXXXXXXX, Forskningsrådet Agenda Oppsummering av FUGE (2001-2011) Prosess fram mot nytt program Lansering av BIOTEK2021 Utlysning av midler til bioteknologi i 2012 Store programmer

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

UMBs forskningsstrategi. Hva har vi lært? Hva må vi satse på?

UMBs forskningsstrategi. Hva har vi lært? Hva må vi satse på? UMBs forskningsstrategi Hva har vi lært? Hva må vi satse på? 2111 2005 2 Forskningsstrategi Felles strategi for UMB: Rettet mot samfunn og politikere. Kan i liten grad brukes som styringsverktøy Instituttstrategi:

Detaljer

Kunnskapssatsing med nye byggesteiner. Foto: Colourbox

Kunnskapssatsing med nye byggesteiner. Foto: Colourbox Kunnskapssatsing med nye byggesteiner Foto: Colourbox Forsknings- og innovasjonspolitikk i 2009 Stortingsmelding om innovasjon Stortingsmelding om forskning Nedgangstider og økt søkning til høyere utdanning

Detaljer

Value propositions i nordisk marin sektor

Value propositions i nordisk marin sektor Value propositions i nordisk marin sektor Frokostseminar 16. juni 2011 Audun Iversen, Nofima Marked og Renate Enemark Bergersen, Econ Pöyry Agenda Markedet for sjømat Marine verdikjeder Nøkler til brukerdreven

Detaljer

Hvorfor og hvordan ble Geno og Norsvin

Hvorfor og hvordan ble Geno og Norsvin Hvorfor og hvordan ble Geno og Norsvin avlsselskaper i verdensklassen? Sverre Bjørnstad Adm.dir i Geno Eksportstatus i de to selskapene Norsvin SA Omsetning 260 mill, ca 30 mill pr år på FoU Eksport fra

Detaljer

BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET. Thomas Breen

BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET. Thomas Breen BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET Thomas Breen Bioøkonomi er den nye økonomien hvor fornybare biologiske ressurser utnyttes med bioteknologi og andre teknologier for mat, helse, materialer, kjemikalier

Detaljer

Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing. Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør

Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing. Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør Store utfordringer.. - 2020 perspektivet Sterk vekst i behovet for

Detaljer

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK Hvorfor skulle noen ønske å etablere ny virksomhet i Nord Norge? v/ Tord Eide, Partner DLA Piper Norway Om DLA Piper Verdens største

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014 Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping 1 2 Kapital er den nye oljen Norge bør ha ambisjon om å bli

Detaljer

Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere et kritisk blikk

Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere et kritisk blikk Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere et kritisk blikk Akademikernes frokostseminar om oppstart av kunnskapsbedrifter, 7. mai 2013 Daniel Ras-Vidal seniorrådgiver innovasjonspolitikk, Abelia

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Verdier fra havet - Norges framtid. Samfoto

Verdier fra havet - Norges framtid. Samfoto Samfoto Visjon for regjeringens verdiskapingspolitikk Et kystsamfunn der ungdommen vil bo Et kystsamfunn der en høyteknologisk marin næring er en viktig bærebjelke Et levende kystsamfunn der havets frukter

Detaljer

HelseOmsorg 21 Effektiv ressursbruk Helseøkonomisk fagdag 2013 Fremtidens Helse- og omsorgstjeneste - Effektiv ressursbruk 24.

HelseOmsorg 21 Effektiv ressursbruk Helseøkonomisk fagdag 2013 Fremtidens Helse- og omsorgstjeneste - Effektiv ressursbruk 24. HelseOmsorg 21 Effektiv ressursbruk Helseøkonomisk fagdag 2013 Fremtidens Helse- og omsorgstjeneste - Effektiv ressursbruk 24. september 2013 John-Arne Røttingen Leder for Strategigruppa for HO21 HelseOmsorg21

Detaljer

Innovasjon noen erfaringer. September 2011 Alf Bjørseth

Innovasjon noen erfaringer. September 2011 Alf Bjørseth Innovasjon noen erfaringer September 2011 Alf Bjørseth Agenda Hva er innovasjon Hvordan fremme innovasjon Innovasjon har med mennesker å gjøre Kompetanse Hvorfor skjer radikal innovasjon best i små selskaper?

Detaljer

Hindringer for innovasjon i fiskeri- og havbruksnæringen. Heidi Wiig Aslesen, NIFU STEP.

Hindringer for innovasjon i fiskeri- og havbruksnæringen. Heidi Wiig Aslesen, NIFU STEP. ROM FOR SAMARBEID: Hindringer for innovasjon i fiskeri- og havbruksnæringen. Heidi Wiig Aslesen, NIFU STEP. TEKMAR 2005: Innovasjon i havbruk - teknologi for marin biomasseproduksjon.trondheim, 7. og 8.

Detaljer

Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016

Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016 Kaja Wendt Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016 Norge er fortsatt et lite land i verden Norge vs. verden Norge som del av verden

Detaljer

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 HelseOmsorg21 Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 John-Arne Røttingen Leder for HO21-rådet Et kunnskapssystem for bedre folkehelse

Detaljer

Norge slik verden oppfatter oss. Global temperaturmåling 2016 (foreløpig oppsummering)

Norge slik verden oppfatter oss. Global temperaturmåling 2016 (foreløpig oppsummering) Norge slik verden oppfatter oss Global temperaturmåling 2016 (foreløpig oppsummering) Om undersøkelsen Innovasjon Norge har sommeren 2016 dybdeintervjuet over 200 næringslivsledere i 15 land om hvordan

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

LERØY SEAFOOD GROUP Er det fornuft i vekst, og hvor mye er det mulig å vokse

LERØY SEAFOOD GROUP Er det fornuft i vekst, og hvor mye er det mulig å vokse LERØY SEAFOOD GROUP Er det fornuft i vekst, og hvor mye er det mulig å vokse Sjur S. Malm Lerøy Seafood Group 1 1 Historie Lerøy Seafood Group kan spore sin opprinnelse tilbake til 1899. Siden 1999 har

Detaljer

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Europa i min region. Er regionen vår smart nok? Hordaland fylkeskommune Amalie Skram videregående skole, Bergen 2014-11-12 Håkon Finne SINTEF

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Vi veileder din bedrift i det europeiske markedet

Vi veileder din bedrift i det europeiske markedet Vi veileder din bedrift i det europeiske markedet Finn en rådgiver i din region Title of the presentation Date # Enterprise Europe Network Et integrert nettverk Til stede i hele landet Norske partnere:

Detaljer

Regjeringens næringslivspolitikk

Regjeringens næringslivspolitikk Regjeringens næringslivspolitikk Statssekretær Helle Hammer Mesterbrevnemndas kontaktkonferanse NHOs konferansesenter 26.04.02 Noen sentrale utfordringer i norsk økonomi Offentlig sektor har vokst raskere

Detaljer

Relevante virkemidler for FoU Narvik Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland

Relevante virkemidler for FoU Narvik Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Relevante virkemidler for FoU Narvik 27.4.2016 Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Hovedpoenger i min presentasjon 1. Nordland i et næringsrettet FoU perspektiv 2. Relevante virkemidler for finansiering

Detaljer

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Buskerud topp i næringsrettet forskning! Millioner Millioner Fra Forskningsrådet til

Detaljer

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø Karakteristika ved nord-norsk maritim næring Fortrinn Spesialisert

Detaljer