Miniscenarier. Norges Forskningsråd Miniscenarier Biotek2020 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miniscenarier. Norges Forskningsråd 2004. Miniscenarier Biotek2020 1"

Transkript

1 CREATE Miniscenarier Norges Forskningsråd 2004 Miniscenarier Biotek2020 1

2 AKTØRER OG FAKTORER Resultatet av gruppearbeid dag 1 Aktører 1. INDUSTRIELLE AKTØRER 2. POLITIKERE OG VIRKEMIDDELAPPARAT 3. INDIVIDER, BRUKERE, KUNDER, PASIENTER 4. PRESSGRUPPER OG INTERESSE- ORGANISASJONER 5. MEDIA 6. FORSKNINGS- OG UTDANNINGSINSTITUSJONER 7. FINANSIELLE AKTØRER 8. ANDRE LAND OG REGIONER Faktorer 1. GLOBAL UTVIKLING 2. INNOVASJONSPOLITIKK 3. HOLDNINGER TIL BIOTEKNOLOGI 4. MARKED, KAPITAL OG KOMMERSIALISERING 5. KATASTROFER, KRISER, TERROR 6. KOMPETANSE, UTDANNING, HJERNEKAPITAL 7. DEMOGRAFI OG SAMFUNNS- ORGANSIERING 8. KONVERGERENDE TEKNOLOGIER MINISCENARIENE for hver av aktørene og faktorene: AKTØRER INDUSTRIELLE AKTØRER A1 A1a: A1b: A1c: A1d: A1e: Søvnbehov redusert til 3 timer Protax lanserer et produkt som reduserer søvnbehovet til 3 timer pr. døgn. Protax ble etablert ut fra bioprospektering ved UiTø. Bedriften har utviklet seg til å bli multinasjonalt og har 1500 ansatte. Bioteknologi har muliggjordt utvikling av produktet på svært kort tid. Selskapet er i forhandlinger med interessenter i utlandet. Sterk statlig eierskap har forhindret utenlandsk oppkjøp hittil. Lo er bekymret for et eventuelt press på for å øke arbeidstiden. Arctoil passerer 60 mrd i året i omsetning. Arctoil, leverandør av kjemikalier for enhanced oil recovery til oljesektoren basert på genmodifiserte mikroorganismer. Selskapet som eies av Statoil forventes å være et strategisk virkemiddel for å utnytte marginale oljefelt i arktis. Selskapet produserer i tillegg en oljespisende bakterie som nedbryter olje raskt i arktiske strøk. Chinagene flytter til Oslo Den kinesiske bioteknologigiganten Chinagene etablerer sitt hovedkontor til Oslo. Offentlig regelværk, finansielle rammebetingelser og norsk spisskompetanse innenfor bioinformatikk gjør det attraktivt med en slik etablering Spåtind et norsk Nokia Spåtind sekvenserer proteiner og DNA meget raskt. Teknologien er basert på interaksjon mellom bioteknologi og IKT. Et av produktene muliggjør egentesting med kommunikasjon via internett med mobiltelefon. Produktet produseres i Asia, mens all FoU skjer i Norge. Norge tar gull Miniscenarier Biotek2020 2

3 Salto etablerer produksjon av marine alger for produksjon av kosttillskudd for økning av muskelmassen og skjelettstruktur. Det er tvil om dette kan defineres som dopingmiddel. Selges på blå resept for behandling av benskjørhet. I siste sommer-olympiade tok Norge 14 gull. Alle utøverne hadde blitt behandlet med dette midlet i månedene før olympiaden. A1f Norske gener selger internasjonalt Norge ledende i verden for leveranser av biodata-basert på bioinformatikk og biobanker. Etter at humane biobanker ble gjordt tilgjengelig for kommersiell utnyttelse har selskapet Hunt vokst kraftig. POLITIKERE OG VIRKEMIDDELAPPARAT A2 A2a: A2b A2c: A2d: A2e: A2f Risikolån fra Innovasjon Norge Etter at Innovasjon Norge innførte risikolån for finansiering av produktutvikling inkludert markedsintroduksjon har produktutviklingstiden sunket med 75% samtidig som tilganfgen på såkornkapital har økt med 300%. Norsk bioteknologi kompetanse er rådgiver for norske finansmiljøer og politikere På grunn av uenighet omkring lokaliseringen av den europeiske teknologibørsen ble Oslo valgt. Analytikermiljøer innenfor bioteknologi er sterkt voksende. En annen anvendelse av norsk bioteknologikompetanse er som rådgiver for politikerne i internasjonale beslutningsprosesser. Grønn politikk får ny mening Senterpartiet har blitt en pådriver for bioteknologi og har gått i alianse med det nye bioteknologisk folkeparti (BF) som motkraft mot avfolkning av distriktene. LO hilser velkommen det store antallet arbeidsplasser som har vokst fram i distriktene etter at bioteknologi er tatt i bruk i stort omfang i oljesektoren. All bioteknologi FoU er nå samlet i biotek-dalen Globaliseringen har gjordt at politikere har innsett at det er nødvendig å konsentrere aktiviteten til et avgrenset område for å få tilstrekkelig fokus og tilgang på avansert tungt utstyr og kompetanse. Rammebetingelsene i form av skatteinsentiver og finansiering gjennom oljefondet har gjordt området meget atraktivt også for utenlandsk industri som nå utgjør mer enn 50 % av de 400 bedriftene som befinner seg i senteret. Etter at forskningsrådet ble nedlagt kanaliseres midler direkte til teknologisentrene i Norge. Full stopp for bioteknologi i Norge Etter at stortinget i 2010 besluttet å implementere et nytt regelverk som i praksis innebar at en vesentlig del av forskning og industriell virksomhet basert på bioteknologi må opphøre. Dette ga også ringvirkninger på andre teknologibransjer og gjør i dag Norge helt avhengig av sin steineksport, olje og turistnæring. Det er nå mindre enn industriarbeidsplasser i Norge. Den nye vekstbransjen ser ut til å bli tjenesteydelser innenfor fredsmekling. Det har de siste årene vært en betydlig reduksjon i utdannelsen av naturvitere og teknologer. Norge utkonkurrerer Sverige og Danmark Da Stortinget i 2006 besluttet at 50% av utestående på gjenkjøpsavtaler skulle rettes mot bioteknologinæringen har vi i dag en bioteknologinæring som er større en næringen i Sverige og Danmark til sammen. INDIVIDER, BRUKERE, KUNDER, PASIENTER A3 A3a: Småbrukarlaget bukker og takker Miniscenarier Biotek2020 3

4 Ledelsen har innsett at deres motstand mot GMO var et gedigent feiltrinn. De ivrer for skreddersydde produkter som kan gi vitalitet til bygdene. Bioteknologien gir mulighetene som er nødvendig for å levere disse. A3b: A3c: A3d: A3e: Brukerstyrt marked for helsetjenester Ekstremt kostbare behandlinger som genterapi og reservedeler styres av tilbud og etterspørsel. Kostnadsnivået gir en lagdeling i befolkningen og blir en driver for inntektsutviklingen. Det oppstår dermed et marked for å selge deler av seg selv inkludert gener til reserevedelsmarkedet. Sjeldne, genetisk betingede sykdommer er en økonomisk ressurs for dem som har dem. Deres organisasjoner har patentert rettighetene. Etikk i svart hvitt Norge USA Pasientorganisasjonenes holdninger er polarisert og mulighetene for behandling er ulike. Forsikring kun for de rike og friske Du kjøper deg bevisene for din sunnhet og lange liv og forsikrer deg mot ulykker. Helseforsikringen kolapser. Helsetjenestene er privatisert. Enhver er sin egen lykkes smed. Ulykkene rammer de svake og sykdom gjør deg fattig. Du saksøker dine foreldre for å ikke ha unngått at du ble født. Generich vs natural Genetisk klassifisering skaper nye valgmuligheter og skiller. Par matches basert på gode/dårlige genprofiler. Gir utvikling som avler spesifikke egenskaper i egne samfunnslag. Man lever sammen på grunnlag av kjærlighet, men reproduksjon er løsrevet fra dette og styrt av avlsmålene. PRESSGRUPPER OG INTERESSEORGANISASJONER A4 A4a: A4b: A4c: A4d: A4e: MEDIA A5a. A5b. Pressgrupper bruker vold og terror De er ekstreme og bruker vold for å verne natur og liv mot bioteknologiens muligheter. Bioterror Religiøse og politiske grupper stjeler teknologi og bruker den ukritisk for å nå sine mål. Nord Sør konflikten Internett gir nettverksløsninger som gjør at konflikten nedbygges gjennom internasjonal solidaritet. Utdanningsmuligheter og fremvekst av intelektuell kapital stimuleres. Genressursene utnyttes optimalt og alle interesenter får nytte av dem. Interesseorganisasjonene overtar AIDS ofre organiserer seg internasjonalt og overtar utvikling og produksjon av vaksine. xxxxxxxxx Skjult agenda Media kontrollert av multinasjonale selskaper som også eier biotekindustrien. Selektiv presentasjon av resultater. Realityprogrammer med test dine gener. Forskere må holde seg inne med kapitalsterke medieeiere for å få midler. Kultur for forskning Opplyste og optimistiske media, høyt utdannete journalister. Mye forskningsstoff, stor fokus på biotek, ukentlige biotek-review. Fokus også på bio business. Gode forskere og gründere er A5 Miniscenarier Biotek2020 4

5 helter i ukebladene. Forskersamfunnet opptatt av og oppfordrer til formidling, er flinke til dette. Mange journalister har forskningsbakgrunn/har spesialisert seg på forskningsformidling. A5c. A5d. A5e. Ny middelalder Biotek omtales som samfunnsfare, skremselspropaganda fra religiøse/livssynorganisasjoner dominerer. Forskning mistenkeliggjøres. Sterk reduksjon i antall aviser, radiostasjoner osv. De som er igjen, er eid og kontrollert av store religiøse/livssynsorganisasjoner. Internettsider er de beste kildene til informasjon, men noen av dem blir forbudt. Oppskrifter på biologiske våpen på internett sirkuleres. For spesielt interesserte Noen få seriøse aviser som bare leses av eliten (Aftenposten), forskning og biotek omtales kun i nisjemedia. NRK overlever som en marginal kanal, kun på lisenspenger. Fokus er på toppidrett og ikke toppforskning. Bare moro, ingen tanker Bare lettvinte løssalgsaviser igjen, ikke noe forskningsstoff, Se og Hør selger 5 mill. Pr uke, bare amerikansk såpe på tv, reklamefinansierte kanaler. Internettsider med ikke-kvalifiserte redaktører og stoff som ikke er kvalitetssikret dominerer som informasjonskilde. Kjendisstoff om idrettsstjerner dominerer. FORSKNINGS- OG UTDANNINGSINSTITUSJONER A6 A6a. A6b. A6c. A6d. A6e. Det er typisk norsk å være god Norge har verdens beste grunnskole og universiteter i realfag, tiltrekker seg de beste forskerne og lærerne, får elever fra hele verden. Industrien står i kø på universitetene og kjøper opp de beste kandidatene. Industrien finansierer halvparten av all biotekforskning i Norge. 2 Nobelpriser siste 5 år. UFD har gjennomført en strategisk satsing for bioteknologi, økt utdanningskapasiteten og tredoblet antall doktorgrader. Vingle-norge Forskning i Norge dominert av kortvarige, perspektivløse satsinger som løper ut i sanden etter noen få år. Universitetene og forskningsrådet mangler eller gjennomfører ikke strategier for forskning generelt og biotek spesielt. Næringslivet i Norge mangler også strategi og finansierer ikke forskning og utvikling. Biotekstudier er lite attraktive sammenlignet med andre fag. Dårlige arbeidsmuligheter i Norge. Utdanningsinstitusjonene holder et noenlunde nivå, de beste drar til utlandet. Ikke vårt bord Utdannings- og forskningssektoren holder høy kvalitet, Norge holder OECD-mål på forskningsfinansiering. Regional spesialisering gjør at Norge ikke satser på biotek, det gjør Sverige. I Norge er havbruk, klimaforskning og materialteknologi prioritert, samt samfunnsvitenskapelig-humanistisk forskning. Norge satser på et Apolloprosjekt på et annet område enn biotek, og dette tar alle ressurser. Det som er av biotekforskning, er tilknyttet denne satsingen. Brain drain Utdanningsinstitusjonene i Norge har erodert, alle talenter drar til utlandet, her er det bare utdanning i enkelte serviceyrker. Omtrent slutt på all grunnforskning, bare enklere utredningsvirksomhet. Biotekindustrien er kun salgsledd for store internasjonale selskaper. Helt Texas Utdannings- og forskningssektoren er fullstendig kommersialisert, eid av store utdanningskonserner som styrer innhold og prioriteringer utifra sin internasjonale forretningsstrategi. Det er innført studieavgift, stipendmuligheter for de beste. De som får utdannelse, er stort sett sikret jobb. De store selskapene tiltrekker seg gode kandidater. Det er Miniscenarier Biotek2020 5

6 dyrt å utdanne seg, dette driver lønninger oppover. Kostnader ved forskning og utvikling i Norge øker betydelig som en konsekvens. Klasseskiller pga utdanning øker. FINANSIELLE AKTØRER A7 A7a: A7b: A7c: A7d: A7e: A7f: Parvenykapitalistene. Storkapitalen fortsetter å investere i biler og båter. De fortsetter flashy oligark-virksomhet. Investerer ikke i kunnskapsbasert næringsutvikling. Tar ikke samfunnsansvar. Konsekvensen er at biotek ikke blir en norsk næring. I 2020 er det noen få Løvetanns-bedrifter innen biotek, men de blir raskt kjøpt opp fra utlandet. Et rikt kompetent venturemiljø. Argentum ble en suksess. Vi har hatt folk fra Sveits og USA til å lære oss tech transfer på alvor. I 2020 har vi både offentlig og kommersiell kapatal fra USA i Norge. Business angels daler ned i norske laboratorier.. Forskningsrådet og Innovasjon Norge er 4 kontorplasser i NHD. Alle forskningsmidler 4 milliarder - går nå til EUs 13 rammeprogram. Kun én norsk forsker fikk tilbake til et kulturprosjekt om Norske stavkirker. Vi har ingen egen strategi for biotek. Total sentralisering i Europa. Bill Gates har kjøpt Norge..og satser på biotek. Ferier på Island. Etablerte næringer tar ansvar Prosessindustri. Havbruk. Radiumhospitalets forskningsstiftelse fikk fire cancer blockbustere. Omsetter for 10 milliarder i året. Er større enn Roche. ANDRE LAND OG REGIONER A8a: A8b: A8c: Biotek til Sahara. Orphan drug program. (Små markeder, sjeldne sykdommer) G77 landene samler seg og stiller krav om aktiv satsing på biotek. I 2020 har patentene utspilt sin rolle i U-land. Flommen av patenter har gjort at verdens patentsystem har falt sammen. Vesten må sørge for protukttilgang.verdens biotekindustri må ta et globalt ansvar. Eks. nytt produkt mot malaria. Permanent spleiselag og samarbeid til verdens beste. Nord sør konflikten er dempet. Alle er enige om en profitt-sharing-modell der de rike betaler mye og de fattige lite (WHO kommer inn). Insentiver for å forske på malarie Vri orphan drug dynamikken mot treje verden urfordringer. USA har full dominans I 2020 kontrollerer USA all biotek, og lager proprietære og legale barrierer som ødelegger norsk og europeisk biotek. De selger gammel teknologi, og utvikler ny. Kina/Asia produserer, og utfører teknologi uten regulering. Kina De lager sine egne regler og gjør det de vil. Store utenlandske selskaper har etablert seg for lengst, og utfører biotek der. Rikelig, rimelig og kompetent arbeidskraft. Stor, velstående middelklasse utgjør et betydelig marked. I 2020 har denne utviklingen fjernet all biotek i Norge verken forskning eller industri. Det eneste vi har igjen er oljerelatert biotek. Life science mat, medisin etc. er utkonkurrert. Miniscenarier Biotek2020 6

7 A8d: A8e: Skandinavia en sterk biotek-kluster. Et samlet biotek-norden slår alle rekorder. Sterk samordning og oppbygging av kompetanse, biobanker, andre resurser. Nisjer for ren mat, etisk medisin. Genolje- Katastrofer i Kina (BSE-paralleller) har gjort at Skandinavisk biotek er ettertraktet. Veritas underavdeling Genitas blir verdensledende innen risikovurdering, kvalitetssikring og sertifisering av biotek. FN styrer all verdens (offisielle) biotek. En global epidemi gjør at alle nasjonalstatene legger styring med biotek til FN, dvs patenter, fordeling, regulering, godkjenning, distribusjon, produksjon. FAKTORER GLOBAL UTVIKLING F1 F1a: F1b: F1c: Ensartet regelelverk i hele verden - Imperium Den globale utviklingen har slått ned i bioteknologien, og det er enighet om at et felles regelverk gjelder all bioteknologisk forskning, utvikling og bruk. Ressursene er fordelt slik at alle har forutsetninger for en positiv utvikling. De økonomiske mulightene i periferien av det tillatte er fristende og grupper bryter ut og utvikler teknologi og produkter som bryter regelverket. Stillehavets triumf 95% av alle dr. grader sitter i USA, India og Kina. Kunnskapsgenerering skjer ikke i Europa. Det har dannet seg 3 sentre i aksen USA - Kina - India som støvsuger den humane, intelektuelle kapital. De kontrollerer hver sine hjemmemarkeder og deler verdensmarkedet mellom seg. Det arbeides globalt (slik USA bruker Bangalore i dag) via elektroniske nettverk slik at utviklingen drives frem 24 timer i døgnet. Ekstremliberalisme F1d: F1e: Amerikansk kolaps Oljeprisen er 80$ pr. fat, og USA forsøkte å gå inn og overta kontrollen over Saudi Arabia. Dette knakk de ryggen på. Børsene i USA er konkurs og den intelektuelle utvikling er overtatt av Midt Østen ved å kjøpe inn nødvendig human kapital. Olje milliarder sprøytes inn i både forskning, produktutvikling og produksjon. Nasjonalstatens rolle har spilt fallitt og globale selskaper har overtatt makten. India oppfant hydrogenmotoren i De indiske forskerene forlater USA og ser mulighetene i hjemlandet. Den er utviklet og i normal produksjon og bruk. Saudi bryter sammen og India overtar herredømmet. Religionsutvikling.. (til A4?) En global religiøs vekkelse blant intelektuelle har skjedd innen 2015 og grunnlaget for den er at bioteknologien er opphevet til alle problemers løsning og evig frelse. Stamcelleforskningen er grunnlaget og kloning av mennesker har skjedd. De etablerte religionene er totalt uenig og vil opprettholde de tradisjonelle etiske normer. INNOVASJONSPOLITIKK F2 Miniscenarier Biotek2020 7

8 F2a F2b: F2c: F2d: F2e: Vellykket innovasjonspolitikk Norge bruker 100 mrd pr. år på innovasjon, har organisert FoU og næringsutvikling i effektive klynger der regionale fortrinn og kompetanse er utnyttet. Bedrifter og talentfulle forskere trekkes til Norge. Såkornkapital er tilgjengelig i ubegrensede mengder og internasjonale investorer sprøyter inn penger. Alle professorer har forskningsgrupper på minst 100 personer og har all nødvendi teknologi lokalt. Norge har kjøpt 25% av Brasils regnskogareal Norske interesser er etablert for å utnytte biodiversiteten og har funnet blockbusters som er i produksjon. Kapitalstrømmen er sterkt positiv og kanaliseres til Norge. Norge har solgt alle rettigheter til sin genpool Innovasjonspolitikken i Norge ligger brakk og utdanningsnivået har gått ned. Sosialbudsjettet sluker all offentlig kapital og befolkningen øker. Livsstilssykdommer dominerer og det er en menneskerett å få være feit. All norsk industri er på utenlandske hender. Hallelulja Bioteknologiens motstykke til PCen er funnet. Kreftvaksinen kommer gjennom det daglige brød og produseres i Norge. Virkestoffet eksporteres Dommedag Det amerikanske prevansjonsgenet har spredd seg i naturen og spredningen er ute av kontroll. Holdningene er i ferd med å endre seg i negativ retning, mens man samtidig har tro på at den kan løse problemet. Befolkningen i verden synker drastisk og det er et kappløp med tiden å finne en løsning. Teknologispiralen boostes! HOLDNINGER TIL BIOTEKNOLOGI F3 F3a. F3b. F3c. F3d. Leve bioteknologien! Endelig levde bioteknologien opp til sine forventninger. Det har blitt produsert gode resultater, med klar samfunnsnytte. Bioteknologiske gjennombrudd har gitt avgjørende resultater innen miljø og bistand/matproduksjon. Det er innført gode risikohåndteringssystemer som skaper trygghet og tillit. Samfunnet er avhengig av bioteknologi i stadig flere sektorer. Befolkningen har stor innsikt. Forskningen integrerer alle sider ved bioteknologi. Bioteknologinemnda synlig aktør i å gi et balansert bilde. Ingen tukling med skaperverket Norge er dominert av religiøse fundamentalister (fra flere religioner) og livssynsgrupper som er avvisende til moderne teknologi generelt og bioteknologi spesielt. Restriktiv regulering i stadig uforutsigbar forandring ødelegger totalt mulighetene for nyskapning. Ground zero Det har vært en krise, bioteknologiens Tsjernobyl. Mye, sprikende og tildels feilaktig informasjon. Tilliten til bioteknologisk forskning er lik null både i befolkningen og blant politikere. De som fortsatt driver med det, er opptatt av strategiske omstillinger. Eneste bioteknologien som foregår er i forsvarets regi. I skyttergravene Sterk splittelse i synet på bioteknologi. Ulike leire som ikke klarer å kommunisere. Bioteknologene vil ikke erkjenne noen negative sider ved bioteknologi, skeptikere kan ikke se noen nytte av bioteknologi. Begge spiller opp til media, som kan utnytte dette i sensasjonsoppslag. Miniscenarier Biotek2020 8

9 F3e. F4 What s in it for me? Pragmatisk holdning til bioteknologi. Høyt kompetansenivå, hver problemstilling vurderes i kost-nytteperspektiv. Bioteknologiske gjennombrudd innen helse aksepteres og kommer til anvendelse. Biotek er en selvfølgelig del av samfunn og næringsliv, på linje med annen teknologi. MARKED, KAPITAL OG KOMMERSIALISERING F4a. F4b. F4c. F4d. F4e. Blomstrende marked Blomstrende marked, vellykket gründervirksomhet. Bioteknologi har bidratt til gjennombrudd innen medisin, matproduksjon, oljeproduksjon og miljø. Norsk industri står på egne ben og tiltrekker seg norsk og utenlandsk kapital. Det er ikke offentlig risikoavlastning. Norske shippingmiljøer investerer i norsk biotek. Norske miljøer har revolusjonert overflatebehandling av skip, rensing og deteksjon av forurensning. Dette ga støtet til oppsvinget. Utdanningsinstitusjonene har gode tilbud innen både forretningsdrift og andre fag. Dette legger grunnen for å lykkes. Høyt under taket i forhold til å gå konkurs og starte på nytt. Det spirer Vellykket offentlig såkornmekanisme, i samspill med privat sektor. Offentlig risikoavlastning fører til økt investering. De beste hjelpes fram til kommersialiseringsfasen. Tilstrekkelig med privat kapital til å utvikle selskapene videre. Norsk bioteknologisk industri er alliert med et presset norsk landbruk, som har sterkt behov for produktutvikling. Det utvikles et marked for medisin og mat. Dette har klar politisk støtte. De gode blir kjøpt opp og går ut av landet. Dette frigjør kompetanse og kapital, som gir ny oppstart og mer investeringsvillig kapital i Norge. Det utvikles kompetente biotek-investeringsmiljøer i Norge. Universitetenes TTO-er fungerer og gir stor forskningsbasert nyskapning. Skit i Norge, leve Toten Mange gode ideer, såkorn fungerer i en fase, men de gode prosjektene blir raskt kjøpt opp eller utlisensiert på tidlig stadium før verdiøkningen skjer, og går ut av landet. Ingen økning i biotekindustri i Norge. TTO-ene samarbeider ikke, dårlig samordning av hele virkemiddelapparatet. Distriktspolitiske føringer har sterkt gjennomslag på bekostning av mulighetene for forskningsbasert nyskapning. Råvareklemma Privat kapital vil ikke investere i biotek. Norsk industri fortsatt dominert av råvareproduksjon, ingen større næringsmessig omstilling. Ingen offentlig finansieringsstøtte, hverken til såkorn eller kommersialisering. Behov for stadig refinansiering, får ikke til kommersiell exit for investorene. Biotek-oppstarter går som regel konkurs. Rammeverket gjør at man ikke oppmuntres til å prøve igjen. Alle oljefondets investeringer går til utlandet, til våre konkurrenter. USA vakler Amerikansk økonomi stuper, går inn i japansk stagnasjon. Asia og Europa blir nye vekstområder, gir muligheter for Norge. Norge er medlem av EU. EUs bioeconomy har slått til. Risikoavlastning, kapital og marked blir europeisk. Norge tiltrekker seg kapital fordi det er et stabilt land, med god tilgang på råvarer og kompetent billig arbeidskraft. Oljefondet bruker 2 promille på biotekforskning og -investeringer i Norge. KATASTROFER, KRISER, TERROR F5 F5a: Japan har i 2012 løst fusjons-teknologien til økonomisk lønnsom. Norge har ikke satset på bioteknologi,, BNP redusert med 45 %, Bondevik er fortsatt statsminister. OL i Tromsø 2018 var en stor suksess. Miniscenarier Biotek2020 9

10 I 2020 oljeinntektene er 95% redusert, Norge har satt på biotek-bremsen (lovgivning og opinion), bioteknologene har flyttet ut. De andre har GMO laks og mat, og stamcelleforskningen har gitt nye medisiner. Sverige er en supermakt industrielt, teknologisk, økonomisk. Oljefondet gikk med til O.L. og penjoner. F5b: Det kom et skip til Bergen i 2016 Norsk Biotek løser den nye HIV/AIDS dråpesmitten med ny vaksine. Norge har satset tungt på biotek siden 2004, har kompetente miljøer. Så kom Statsraad Lehmkul hjem fra Karibien. Mannskapet var smittet, hadde høy feber og alvorlige symptomer fra øvre luftveier. Forskere på Haukeland isolerer virus, en ny aggressiv HIV-variant som de klarer å lage vaksine mot, basert på marin bioprospektering og samarbeid mellom vaksinekompetanse, Haukeland og ledende biotek-miljøer i San Fransisco og Boston. Kina bidro til effektiv produksjon av vaksine. Sarsia etablerer Lehmcool Pharmaceuticals, et av de 10 største bioteknologiselskapene i verden, med omsetning på 90 milliarder pr. år. Inntektene fra dette unike verdensproduktet går delvis til å sikre tilgang for verdens befolkning i samarbeid med WHO, og bidrar til velferdsutvikling i Norge, etter hvert som oljeinntektene går ned. Biotek bidrar med 25 % av BNP i Norsk opinion er 99,97% for biotek. Annen biotek blomstrer i Norge, integrert med nano og IKT-kompetansen. Boken Gift til Gro av Arne Olav Brundtland ble årets bestselger, en biotech-triller. F5c: Det dro et skip fra Bergen Forskere tok med seg et mutert virus fra Bergen til Kina. i Terrorister fikk det. Epidemien spredte seg raskt, enorme dødsfall. Ingen medisin utvikles. ICC, (International Criminal Court) dømmer Norge til å betale det meste av oljefondet i erstatninger over hele verden. Opinionen 99% imot biotek. Fullt moratorium. Forskning fins ikke lenger. Forskningsrådet nedlagt. Vi er fattige husmenn satt under internasjonal administrasjon. F5d: Verdenshavene har steget med 1 meter i i Miljøorganisasjoner og miljøpilitikk dominerer. Fossilt brensel forbudt. Norge leverer bioenergi og Statoilo er blitt ledende innenfor hydrogen og brenselceller. Norsk biotek til miljøovervåkning blomstrer. Noen effekter: Mangel på vann. Betydelige amerikanske byer er borte. Sveits er verdens leder i biotek. Nederland er ikke lenger ledende skøytenasjon. de svømmer. F5e: Kina utviklet biovåpen, vaksinert befolkningen, og slår tilbake mot USAs dominans. KOMPETANSE, UTDANNING, HJERNEKAPITAL F6 F6a: F6b: F6c: Norsk forsker i Norge vinner Nobelprisen innen adulte stamceller. Biotek blomstrer. Biobank for navlestrengsblod etterspurt, særlig de spesielle cellelinjene. Internasjonal konkurranse om kompetanse. Alle forskningspengene går til EU. Forskningsrådet er nedlagt. Norske forkere og miljøer har råtnet på rot. Klarer ikke å konkurrere internasjonalt p.g.a. manglende satsning. Gjennomsnittsalderen er 60 å på norske forskere. Latterliggjøring av forskning i mediene fortsetter gammel sur, misfornøyd mann/dame med strittende hår. Ingen studenter velger forskning og teknologi. Alle skal studere media, design, popmusikk, sport. Biobrain drain fra Norge I 2020 er grunnutdanningen I Norge fantastisk. Vi utdanner kompetanse drar ut, og er ettertraktet. Det er ikke jobber i Norge, og begrensninger på biotek. Miniscenarier Biotek

11 F6d: F6e: Utenlandske forskere strømmer til Norge som frihavn I bioteknologi.norske og utenlandske kunnskapsbedrifter etablerer seg i Norge. Grunnskole, Universitets og høyskoler, virkemiddelapparatet, næringsliv-systemene samarbeider posivt og har gjort Norge til et mekka for biotek-næring. Utenlandke bedrifter som etablerer seg i Norge, får lønnstilskudd av staten i to år ved tilsetting av norske forskere. Universitetene har etablert randsoner som skaper næring og vekst innenfor høyteknologi. Nettverk og strukturer er på plass. Dette tiltrekker kapital og kompetanse. Kompetanse I alle leire samarbeider Norge tar en finsk en, og gjør den til en norsk en. Statlige midler inn i bioteknologi. Statgen etableres. I 2020 har de 6000 ansatte i Norge og internasjonalt. De kontrollerer alle anvendelsene av bioteknologi mot human, fisk, landbruk, miljø, energi. Den norske måten å drive bioteknologi på beundres over hele verden. Vi intgrerer lønnsomhet, etikk, miljø, lovgivning, patentering, risikostyring, personvern. Samarbeid med FN o.a. DEMOGRAFI OG SAMFUNNSORGANISERING F7 F7F: F7b: F7c: F7d: F7e: SELVTEST- Ny logistikk rundt helsevesenet Det personlige helsevesenet:. Fastlegen er erstattet med nettlegen. Pasienten kan enten utføre en egen biologisk test ved hjelp av håndholdt nytt utstyr (Spåtind) eller levere prøve på desentraliserte teststasjoner. Testen avleses og kommuniseres elektronisk. Legen stiller diagnose og skriver ut preparat til apotek og pasienten henter med opplyst kode. Norge velger tidlig denne nye type organisering av helsevesenet og dette gir grunnlaget for framvekst av ny biotekindustri som utvikler produkter for det personlige helesevesenet. Stamcelleterapi i India 200 pasienter behandlet via pasientbro til India siste uke. Stadig større andel pasienter behandles nå i utlandet noe som skyldes bl.a at flere normenn tilbringer store deler av året i utlandet. Stamcelle-terapi som ikke er tilgjengelig i Norge gjør det stadig mer attraktivt for normenn med behandlin i utlandet. Silkegeita: Stor norsk produsent av silke i gjeitemelk i Sogn har ført til en kraftig vekst av befolkningen i Aurland. Dette har også ført til en kraftig vekst av turistnæringen i Sogn og Fjordane. En aldrende befolkning Det forventes 50% pensjonister I Dette vil utgjøre et stort marked for organerstatninger og legemidler. xxxxxxxxx KONVERGERENDE TEKNOLOGIER F8 F8F: F8b: SPÅTIND: Kombinasjonen av IT og bioteknologi har ført til utvikling av produkter for egentesting av pasienter og hurtigdiagnose. NANOTEL: Nyutviklet skriveenhet gjør det mulig å skrive inn data i DNA. Dette vil erstatte elektroniske chips for datalagring på endre mindre fysiske enheter. I kryssningspunktet mellom IKT og biotek vokser det fram en ny bedrift som legger grunnlaget for ny lagringsteknologi av data absert på DNA. Den nye INTEL er NANOTEL fra Norge. Miniscenarier Biotek

12 F8c: F8d: F8e: Gjeterfisk. Fisken er programmert til å samle og gjete fisk slik at stimen etter å ha beitet i næringsrike områder i Atlanterhavet trekker tilbake til mærer nær kysten for yngling og slakt. SAFECAR: Innebygde biosensorer for sikkerhetstesting rundt bilkjøring. Ikke mulig å starte bilen under påvirkning av alkohol og andre sentralstimulerende legemidler. Søvnvarsler for bilkjøring er også utviklet. En generisk måler for ulike parametere som påvirker sikkerheten i forbindelse med bilkjøring. MINDTRANS overføring av data mellom hjerne og maskin. Ny type biochip. Miniscenarier Biotek

13 Appendix AKTØRER (eksempel fra en annen scenarioprosess ble delt ut i gruppene ved start) BEDRIFTER Aeks Aeksa: Aeksb: Aeksc: Aeksd: Statlige strategiske selskap har revolusjonert norsk havbruk. Protein AS har gjennom de siste 20 årene revolusjonert norsk havbruk. Selskapet ble etablert som en strategisk satsing basert på Cermaq, som reinvesterte overskudd fra Chile i norsk lakseproduksjon. Samtidig besluttet Stortinget å bevilge 6 milliarder kroner til strategiske datterselskap for oppbygging av norsk torskeoppdrett, steinbit og havbeite med kamskjell. En unik kombinasjon av oljekapital og råvarer har gjort dette mulig. Blant annet er det bygget 400 km rørledning for å bruke naturgass til fôrproduksjon. Resultatet er en utrolig ti-dobling av lakseproduksjonen, tonn torsk, tonn høyt betalt steinbit og eksport av 10 millioner store, levende kamskjell pakket i modifisert atmosfære. De strategiske selskapene er nå privat norskeide og har betalt tilbake 3 av de 6 milliardene (som avtalt). Østers og kveite har også utviklet seg positivt, basert på privat initiativ og kunnskap fra forskning drevet i de strategiske selskapene. Norske oppdrettere eier EU-foredlere Norske oppdrettere inngår forpliktende samarbeid og danner egen salgsorganisasjon. Disse danner sentrale logistikksentra i Frankrike og Polen. Gjennom dominans i markedet oppnår de meget gunstige fôravtaler som medfører sterkt reduserte fôrinnkjøp. Økt overskudd benyttes for å investere (kjøpe opp) framover i verdikjeden foredlere. Gjennom økt konkurransekraft - sentralisert lager utkonkurrerer de ikke eide foredlere. Bedriftens strategi er konsentrering i alle ledd og effektivitet. AS Altifisk er Norges tredje største industriselskap AS Fôrogfix, Norges største fôr- og smoltselskap, fortsetter sin integrasjonsstrategi og vekstfilosofi etter at de noen år i forveien tok over AS Fiskeproduksjon som har fabrikker i Frankrike, Tyskland og UK. Nå kjøper Fôrogfix det danske logistikkselskapet AS Rettfram, som er Europas ledende logistikkfirma for fersk sjømat, og etablerer AS Altifisk. AS Altifisk blir det første norske helintegrerte selskapet på havbrukssektoren og kontrollerer 60 % av norsk oppdrettsnæring fra fôr til bord. Sterke krefter har i mer enn 20 år arbeidet for å etablere et slikt selskap, men EU har hele tiden hatt innvendinger fordi Norge ikke er medlem, og EU ønsker å beskytte egen oppdrettsindustri. Nå er etableringen et faktum, og det er ventet at andre norske fiskeriselskaper vil samarbeid tett med Altifisk, ikke minst på logistikk-, salg- og markedsføringssida. Altifisks styreformann Stein Bit opplyser at selskapet ser nøye på hvilke kommersielle samarbeidsmuligheter som finnes og understreker at det er en erklært målsetting å beholde selskapet på norske hender. Norsk matfiskproduksjon på en hand Den revolusjonære miljøorganisasjonen No Death (organisasjonen arbeider for at alle dyr skal dø av alderdom) kjøpte i 2015 opp alle matfiskkonsesjoner i Norge. Dette ble gjort mulig etter at konsesjonstaket ble opphevet i No Deaths filosofi er å gjøre om matfiskanleggene til opplevelsessenter, hvor utenlandske turister kan dykke sammen med laksen. Laksen høstes kun som selvdødfisk, og No Death høster laksen for det unike anticarsinogene stoffet som de har verdenspatent på. Dette anti-carsinogen stoffet gir No Death en formidabel økonomisk vekst. Stikkord: Produksjon kun på noen plasser De fleste oppdrettslokaliteter er lagt ned. Lakseslakteriene er revet. Spredt oppbygging av infrastruktur for turisme i tilknytning til de få gjenværende anleggene. Miniscenarier Biotek

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Nasjonal strategi for bioteknologi

Nasjonal strategi for bioteknologi Strategi 2011-2020 Nasjonal strategi for bioteknologi For framtidas verdiskaping, helse og miljø Bildeakkreditering: Omslag: Hunt Biosciences, Kyrre Lien, FUGE og Tom Haga Side 10, 14, 26, 39, 40 og 46

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 ? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 R-2010-043 HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. R-2010-043 5z090166 ISBN 978-82-8232-131-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap

Innovasjon og entreprenørskap Innovasjon og entreprenørskap - kilder til fremtidige konkurransefortrinn The Boston Consulting Group 2014 Innovasjon og entreprenørskap - kilder til fremtidige konkurransefortrinn 10 HOVEDBUDSKAP Globale

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET BIOTEKNOLOGI 7TIPS

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET BIOTEKNOLOGI 7TIPS Kreftforskning Norsk forskning står sterkt internasjonalt DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Skreddersydd medisin Individtilpasset behandling er god økonomi Kommersialisering Hvorfor utvikle

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV ROGALAND, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge

Detaljer

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kartlegging av hindringer og behov for tiltak i samarbeid med: Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Kommersialisering av forskningsresultater

Kommersialisering av forskningsresultater Kommersialisering av forskningsresultater Viktige forutsetninger, hvordan disse er håndtert ved noen amerikanske universiteter og anbefalinger for norske forhold. Hans Petter Bugge Einar A. Rasmussen Haavard

Detaljer

Temautredning Kunnskap og innovasjon

Temautredning Kunnskap og innovasjon Petter Westnes Temautredning Kunnskap og innovasjon Arbeidsnotat IRIS - 2008/019 Prosjektnummer: 7252196 Prosjektets tittel: Oppdragsgiver(e): Kampen om arbeidskraften: Arbeidsmarkeds- og kompetansescenarier

Detaljer

Working Paper Series 8/13 DE GAMLE ER ELDST. Arne Jon Isachsen CME/BI. Desember 2013. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School

Working Paper Series 8/13 DE GAMLE ER ELDST. Arne Jon Isachsen CME/BI. Desember 2013. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School Working Paper Series 8/13 DE GAMLE ER ELDST Arne Jon Isachsen CME/BI Desember 2013 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 DE GAMLE ER ELDST Bør Norge ta initiativet

Detaljer

Innherred 2020. 3 scenarier om fremtidens Innherred

Innherred 2020. 3 scenarier om fremtidens Innherred Innherred 2020 3 scenarier om fremtidens Innherred Scenariene bygger på scenariene Trøndelag 2020 og innspill fra prosesser om felles næringsplan og felles kommuneplanprosess for Levanger og Verdal kommuner

Detaljer

Klimaproblemet og bankenes tilpasning

Klimaproblemet og bankenes tilpasning Vestlandsforsking-rapport nr. 2/2009 Klimaproblemet og bankenes tilpasning Johannes Idsø Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 side 2 Vestlandsforsking rapport Tittel

Detaljer

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Mer FoU for samfunnet Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Forslag fra en styringsgruppe nedsatt av Norsk Biotekforum, Oslo, mai 2010 Utgiver:

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

EnergiRike MAGASINET. EU dobler ambisjonene

EnergiRike MAGASINET. EU dobler ambisjonene EnergiRike Nr 6, mars 2014 MAGASINET Setter energi, miljø og verdiskapning på dagsorden EU dobler ambisjonene EU vil doble reduksjonen i klimautslipp til 40 % innen 2030. Betydningen dette får for Norge

Detaljer

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.)

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.) De pratet og pratet det over i sit forunderlige nordlandssprog, det var mange påfaldende ord, uventede ord, det var ravgalt indtil kunst, men det uttrykte deres meninger. (Knut Hamsun, Landstrykere.) Sluttrapport

Detaljer

Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv

Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv Side 3 Leder Innhold Hva er kjernen i norsk vertskapsattraktivitet? 03 Leder Bjørn Arne Skogstad, programansvarlig for NCE Hvorfor har Kongsberg Automotive

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Årsrapport. FHL fiskemel FHL fiskefôr FHL havbruk FHL industri og eksport

Årsrapport. FHL fiskemel FHL fiskefôr FHL havbruk FHL industri og eksport Årsrapport 2004 FHL fiskemel FHL fiskefôr FHL havbruk FHL industri og eksport Forord Stadig flere spiser norsk fisk. Det er viktig å ha med seg når en står overfor store handelspolitiske så vel som næringspolitiske

Detaljer