oaoaaaaaaaooaoaaaaooaaaaoaaoaacaooaaaaoaoaaaaaaoaoooaaaaaaaaooooaooaaoaoooaoaaaooo f.o.m. 1. januar 2015 t.o,m. 31. desember 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "oaoaaaaaaaooaoaaaaooaaaaoaaoaacaooaaaaoaoaaaaaaoaoooaaaaaaaaooooaooaaoaoooaoaaaooo f.o.m. 1. januar 2015 t.o,m. 31. desember 2015"

Transkript

1 Forsikringsavtale AWalenummer SP ilt s30957 E2734 oaoaaaaaaaooaoaaaaooaaaaoaaoaacaooaaaaoaoaaaaaaoaoooaaaaaaaaooooaooaaoaoooaoaaaooo 1 (11) SAMEIET HAMNETUNET Organisasjonsnummer Avtaleperiode f.o.m. 1. januar 2015 t.o,m. 31. desember 2015 lnformasjon om eventuelle awik i avtaleperioder finnes i forsikringsbeviset. Åvtalen lnnoholder fulgende: Eiendom Eiendomsforsikring Ansvar Rettshjelpsf orsi kri ng Kriminalitetsforsikring St5rre- og ledelsesansvarsforsikring Pris pgr år kr kr 503 kr kr Totalt Herav naturskade kr 7 743kr Medlemsnummer HL Rlktlge forsikringsopp rsninger Forsikringsbeviset viser hva din forsikringsatale inneholder. I tiltegg inneholder forsikringsbeviset opplysninger som er viktige i fofiold til vår vurdering av risikoen for skade, forsikringsprisen og for å tilby riktige forsikringer. Dersom det skjer en endring som ikke er akseptert av!f før skaden inntreffer, kan det føre til at forsikringsutbetalingen reduseres e]ler faller helt bort Vi ber derfor om at du går giennom forsikingsbeviset, og tar kontakt med oss dersom opplysningene ikke er riktige. aaoaaoaaooaaaoaaaaoaaaaaaaaaaooaoaaaaaaoaoaaoaoooooaaaoaoaaoooooaaoaooooaaaaoaoaoo lf Telefon:O2400 lf Skadeforsiking NUF, Foretakregisteret Org.nr: Postadresse: Postboks 2zlo, 1326 Lysaker Besølaadresse: Drammensveien 264, 0283 Oslo lf Skadeforsiking AB (pubt), Orgnr: 5164O1-8'102 Hovedkonton 1o6 80 Stockholm

2 s30958 E2734 Forsikringsbevis - Eiendom Avtalenummer SP november 2014 ooaoaaaaaaaa.aaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaoaaaoaaaaaaaaaaoaaaaoaaaaaaaaaaaa Forsikringssted: Stavanger,211342, Hamneveien 1,3 og 5 u Hamneveien 1,3 og 5 2 (11l, aoaaoaaooaoo Pris per år Dekning: Eiendom - kasko (Hoveddekning) Egenandel Felleskostnader for boligselskap Forsikringsopp rsni nger: Forsikret Type bolighus AntalI leiligheter Krav om innbruddsbes ttelse Antall like bygninger Byggeår Areal (BTA) i kvm Fullverdi kr lnngår, ansvarstid 36 måneder Botigbygning Botigblokk 44 B1-krav 2 stk A O 0O0 kr kr Dekningsdetaljer + Eiendom - kasko Brann - Naturskade etter lov om naturskadeforsikring - Skader med annen naturårsak - Vann, annen væske og rørbrudd - Tyveri og skadeverk - Elekrisk fenomen - Annen skade (kasko) - Glass- og skiltskade - Anticimex skadedyrforsikring - Huseieransvar - Fører- og passasjerulykke Forhøyde egenandeler - eiendom og avbrudd (Se vilkårenes kapittel 7) Snø ngdeskade Egenandelen er 20 % av skaden, minimum 'l0o 000 kr og maksimum kr. Rørbrudd, frost og utstrømning Egenandelen øker med kr ved skade som s ldes frost. Egenandelen øker med 2 kr ved andre vannskader. Svikt i bærende bygningskonstrukjoner Ved svikt i bærende bygningskonstrukjoner er egenandelen forhøyd, avhengig av bygningsrype. Anwarsforsikring - Huseieranwar Egenandelen for huseieransvar er 'lo 000 kr ved hvert skadetilfelle. Ved hver skade omfatter forsikringen også minst følgende dekninger: Om høyere beløp er avtalt, gielder dette beløpet i tillegg til summene nedenfor. Kunders eiendeler med tilsammen: Rekonstrukjons- og reinstallasjons- kostnader: Penger og verdipapirer-ved innbrudd:. IFG-godkjentverdiskaP. I låst skuff/skap. I ulåst kassa-apparat Penger og verdipapirer-ved ran, brann e.l.: Riving og rydding etter skade: fied]ørsterisiko forsikringssum for bygning se vitkårets kap 4.1.2) Når bygning er forsikret, omfattes i tillegg følgende: Hageanlegg: Påbudsdekning: Påbudsdekning for vilta e[[er hytte: kr kr 5O 0O0 kr kr kr 20O 000 kr 3 0O0 00O kr kr ' kr 50O 0O0 kr aoaaaaaaoaaoaoaoaaaaaaaoaaoa lf Postadresse: Postbok 240, 1326 Lysaker Besøksadresse: Drammensveien 254, 0283 Osto..aaaaaooaaaaaaaaaaaoaoa Telefon:024OO aoaooooaaaaaoaaoaaaaaaaooaaaaa lf Skadeforsikring NUF, Foretakregisteret Org.nr: lf Skadeforsikring AB (publ), Org.nr: Hovedkontor: Stockholm

3 s30959 E2734 Forsikringsbevis - Rettshjetpsforsikring Avtalenummer SP november 2014 ooooaaaoaaaooooaaaaooaaooooooaaaaoooooaooaaaooaoaoaoaooaaoaaaoooa Forslkret virksomhqt 3 (11) aoaoaooaaaaaaaaoo Pris per år. Borettslag og sameier Antall leiligheter zl4 stk Hoveddekning Rettshjelpsf orsikri ng kr Forsikringssum per skade Egenandel (prosentandel av skaden) Minimum egenande[ per skade Hvor f orsikingen gielder 250 ffio kr 20% kr Norden aaaaaaaaooaaoaaoooooaaaaaaaaooaoaaaaoaaaaaaaaoooooo lf Postadresse: Postbok 2,10, 1326 Lysaker Besøkadresse: Drammenweien Osto Telefon:02400 aaaaooaoaoaaaoaaaoaoaaaoaooaaao lf Skadeforsikring NUF, Foretaksregisteret Org.nr: lf Skadeforsikring AB (pubt), Orgnr: 5164O Hovedkonton Stockholm

4 II Forsikringsbevis - Kriminalitetsforsi kri ng Avtalenummer SP s30960 E novembe r 2014 aaaaaaaaaaaoaaaaaoaaaooaaooaaaaoaaoaaaoaaoaaaaaooaaoaaoaaaaaao Forsikret virksomhet " Borettslag og sameier Antall leiligheter 44 stk. 4(11) ooaaaaaoaaaoaaaaaooa Pris per år Hoveddekning: Kriminalitetsforslkring 503 kr Forsikrinpsum per skade Egenandel per skade Hvor forsikringen gielder kr kr Norden aaoaaoaaaaaaoaaaaoaaaaaooaaa tf Postadresse: Postboks 2u10, 1326 Lysaker Besøksadresse: Drammensveien Osto aaoaaaaaoaoaaoaaaaaoaoaoooaaaaooaaoaooooooooaoaaaaaaoa Telefon:02400 www-if.no lf Skadeforsikring NUF, Foretakregisteret Orgnr: ggt Z O OOg lf Skadeforsikring AB (pub$, Org.nr: Hovedkonton Stockholm

5 lll Forsikringsbevis - Styre- og ledelsesansvarsforsikring AWalenummer SP s3096't E november 2014 oaaaaaooaaaaooaaaaaoooaaaaaooaaaaaaaaaaoaaaaoaaaooaaaooaaaoaoa Forsikret virksomhet s (11) aaaaaaaaaaaaoooaooaa Pris per år. Borettslag og sameier Antall leiligheter ul4 stk' Hoveddekning: S reanwar for borettslag/boligselskap kr Forsikringssum Samlet forsikingssum per år Egenandel per skade Hvor forsikringen gielder 2 Ofi) 000 kr Samme som forsikringssummen Okr Hele verden ooaaaooaaaaaaoaooaaoaaooaaoaaoaaaooaaaaaaaaoaoooaaooaaaooaaaaaaoaaaoaaaaaaoaaaaaaa rf Postadresse: Postbok 240, 1326 Lysaker Besølaadresse: Drammensveien 264, 0283 Oslo Telefon:024O0 lf Skadeforsikring NUF, Foretakregisteret OEnr: lf Skadeforsikring AB (publ), Org.nr: 5162t0'l-8102 Hovedkontor: Stockholm

6 llll Forsikringsbdvis'- Viktig informasjon om du skulle få en skade Avtalenummer SP s$962 E novemberiol/- 6 (11).aoaaaoaaaaaaoaoooaaaaooaaaaaaaaoaaooaaaooaoaaoooaaaaaoaoaaaaaaaoaoaaaaaaao"'o"' Hvordan melde skade Når du har fått en skade, er det viktig at du tar kontakt med oss så snart som mulig. Du kan melde skaden på if.no, eller ringe oss På Skader kan meldes 24 timer i døgnet - året rundt' Vi har lang erfaring i skadebehandting og vit hjetpe deg med råd og veiledning når det gielder økonomiske og praktiske forhold. Meld skade på if.no eller telefon Besøk eller ring oss på telefon Oz4clO. lnnsendelse av skademelding per post lf Skadeforsikring Postboks Lysaker Det er slik vi mener skadeoppgiør skal være. Frist for å melde inntruffet skade Skade skal meldes tit lf ogleller Europeiske Reiseforsiking omgående, jf Forsikringsawaleloven (FAL) 4-10 elter 13-'11. Retten til utbetaling faller bort dersom kravet ikke er meldt tit selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kjennskap til de forhold som begrunner det, jf FAL 8-5 elter Kundeombudet, intern klageordning i lf Hvis du er uenig i lfs avgiørelse i en sak som vedrører din skadesak, kan du kontakte vårt Kundeombud for å få den vurdert på nytt. Kundeombudet ser på saken med nye og upartiske øyne' Hvis du ikke får medhold hos Kundeombudet kan du gå videre til Kundepanelet og få saken din vurdert der. I Kundepanelet har kundene flertallet' Kundepanelet består av sek kunderepresentanter, en representant fra lf og ledes av en ekstern advokat. Kundeombudet TelefonO24Ø lf Skadeforcikri ng Velg " Kundeombudet i menyen " Postbok 24O 1326 Lysaker Retten til å kreve nemndbehandling Du kan også rette klager som omhandler forsikrinssawalen til: Finansklagenemda Postadresse: Postbok 53 Skøyen, O21 2 Oslo Besøksadresse: Drammensveien 145,0277 Oslo Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS) Når en skade registreres får lf automatisk en oversikt over vedkommende kundes skadehistorikk i alle forsikringsselskap som er medlem av Finans Norge (FNO). FNO er behand[ingsanwarlig for registeret. Registreringen inneholder fødselsnummer, saknummer, forsikrings- og skade per foruten koder for setskap og skadebehandler. Setskapene får ikke tilgang til lagret informasjon annet enn ved registrering av en skade. Registeret er ikke tit$engelig for andre, og registrerte skader slettes etter 10 år' Forsikringstakeren har rett til innryn i registeret etter personopplysningslovens 18 og til å kreve retting av opplysningene etter 27. aaaaaaaaoaoaaoaaoaaaaoaoaaaaaaaao rf Postadresse: Postbok 240, 1326 Lysaker Besøksadresse: Drammensveien Oslo ooaoaaaoaoaaoaaoaaoa Telefon:024O0 aaaaaoaaaaoaaaaaaaaaaoaaaaaaa lf Skadeforsikring NUF, Foretakregisteret Org.nr: 981 æ0 666 lf Skadeforsikring AB (pubt), Orgnr: Hovedkontor: Stockholm

7 .;llll Vi informerer Avtalenummer SP november 2014 aoaaaaaaaaoaoooooaalaaaaaooaoaooaaaaaaaooaaaaaaaooaaaooaaaoaoooaoaaa Viktige endringer for din forsikring Nedenfor finner du informasjon om endringer som gielder for dine forsikinger. s30963 E (111.aaaaaaoaaoooo lndeksregulering lndekregulering 2015 Forsikringer med indekregutering justeres hvert år i takt med prisuwiklingen. Dette er en oversikt over hva forsikringssummene indekreguleres med i 2O15. I gennomsnitt er dette:. Bygninger: 6,6%. Avhengig av bygningstype, kan endringen av forsikringssummen awike noe fra giennomsnittet.. lnnboforsikring for privatpersoner: 2,296.. Maskiner/innbo for næringsdrivende: 1,3 %. Gjelder også drifuløsøre ilandbruket. Prisendringer Vi ser dessverre en trend med stadig flere skader. Dette vit få konsekvenser for prisen for enkelte kunder, avhengig av risiko og produktsammensetning. V Endringer i din forsikring Eiendom Bygninger, maskiner, løsøre og varer Produk Bygning med antikvariske merkostnader Antikvariske merkostnader i henhold til krav etter kulturminneloven dekkes ikke med mindre dette er awalt og spesifisert i forsikringsbeviset. Spesielle egenandeler Skadeutviktingen har giort at vi øker egenandelen ved vannskader som s ldes frost med kr, for andre vannskader økes egenandelen med kr. Riv og rydding og destruksjon av miljøfiendtlig avfall Dersom bygningen er forsikret på førsterisiko er makimal erstatning begrenset til forsikringssummen som er angitt i forsikringsbeviset for den akuelle bygningen. For produkjonsbygning er erstatningen uansett begrenset ti[ kr, for andre bygningstyper er begrensingen 000 kr. Påbud Erstatningen for påbud er nå uwidet til m kr pr bygning samt at den kan anvendes ved gjenoppføring på annet sted innen landets grenser ved tilwarende påbudskrav som på forsikringsstedet. Det presiseres at vi unntar påbud som gjelder sikring mot fremtidige naturskade. Utvendig vannbasseng/badeinnretning Det er innført sikkerhetsforskrift om at uwendig badeinnretning som boblebad, badestamp o.l. skal tømmes for vann e[]er holdes tilstrekkelig oppvarmet. Skadedlrrforsikring Forsikringen dekker bekjempelse av rotter, mus og de vanligste skadeinsekter med innti[ kr. Videre dekkes bekjempetse av og bygningsskade forårsaket av husbukk stripet borebitle, stokkmaur, praktbille, parkettbille og splinwedbille med inntil kr. Ansvar Rettshjelpsforsikring Produk Nlrtt unntak:.\-,/ Det er tatt inn et n)rtt unntak om at forsikringen omfatter ikke aktiviteter som fondsforvalter, depotmottaker eller andre aktiviteter som nevnt i eller som reguleres av AIFM-direkivet IEU med tilhørende forordninger. Kriminalitetsforsikring Produk Unntak: Det er tatt inn et nytt unntak om at forsikringen omfatter ikke aktiviteter som fondsforvalter, depotmottaker eller andre aktiviteter som nevnt i eller som reguleres av AIFM-direktivet 201'l 161 IEU med tilhørende forordninger. Stlreansvarsforsikring Produk Unntak:. Det er tatt inn et nytt unntak om ansvar som fø e av at sikrede ikke har tegnet relevante forsikringer.. Det er tatt inn et nytt unntak om at forsikringen omfatter ikke aktiviteter som fondsforvalter, depotmottaker eller andre aktiviteter som nevnt i eller som reguleres av AIFM-direktivet 2O1'l l61lev med tilhørende forordninger. Vilkårene er også presisert slik at kun krav som baserer seg på handlinger eller unnlatelser foretaft etter er dekningsmessige. Annen nyttig informasjon Generelle vilkår I generetle vilkår er det innført et n)rtt grunnlag for oppsigelse i forsikringstiden. lf kan si opp forsikringen med to måneders varsel hvis det er rimelig og forsikringstaker/sikrede/forsikede e[[er noen som kan identifiseres med disse, har fremsatt trusler mot ansatte i lf. Produktnavn endringer Vi har giort endringer i våre produktnavn. Dette er gort for at det skal være enklere å forstå hva forsikringen dekker. Dette innebærer ingen endringer i dekningsomfanget. Gammelt navn N)rtt navn Eiendom

8 Vi informerer Avtalenummer 5P novemberzol4 8 (11) aaaaaaaaaaoaaoaoaaooaaaaaaaoaaaoaaooaoaaaoaaoaaaoaoaoa..a.aaaaaaaaaaaaaaaaoaaoaaaa Eiendom Grunndekning Eiendom Standard Eiendom Super Utvidet Super (næring) Eiendom - brann Eiendom - brann, vann, weri og skadeverk Eiendom - kasko Supertillegg aaaaaooaaaaoaoaaoaoaoaaaaaoaaoaaaaaoaaoaoaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaoaaoaaotaaaaoaaaaaa.. lf Tetefon:02400 lf Skadeforsikring NUF, Foretakregisteret brg.nr: 98t ZSd6ø Postadresse: Postbok 2210, 1326 Lysaker wwwif.no lf Skadeforsikring AB (publ), Orgnr: 5'1640'l-8102 Besøkadresse: Drammensveien 264,0283 Osto Hovedkontor: Stockholm

9 ilt Forsikringsbevis - Sikkerhetsforskrifter AWalenummer SP s30964 E november 2014 aaaoaoooaaaoaoooooaaaaaaaaaaaaaaaaaaoooaoaoaaaaaaooa Sikkerhetsforskrifter - ansvar for å redusere risikoen for skader \ / Det er knyttet sikkerhetsforskifter og bestemmetser om risikoendring til dine forsikringer, og kravene knyltet til alte forsikringene virksomheten din har tegnet fremkommer nedenfor. Hensikten med sikkerhetsforskriftene er å redusere omfanget av en skade, eller awerge at en skade skjer. Hvis sikkerhetsforskriftene ikke blir overholdt, kan det føre til at forsikringsutbetatingen reduseres eller fa]ler hett bort. Tektene som står her i forsikringsbeviset er en forkortet utgave av sikkerhetsforskriftene som står i forsikringsvilkårene, og det henvises derfor til vilkårenes kapittel 8 for fullstendig tekt. Viser sikkerhetsforskriftene til forskrifter gitt av andre, kan disse skaffes på forespørsel. If Sikkerhetssenter lf er det eneste forsikringsselskap i Nord-Europa som tilbyr kurs i skadeforebygging på eget sikkerhetssenter. lnstruktørene våre har lang erfaring og kombinerer prakiske øvelser og teori slik at du lærer å unngå skader på arbeidsplassen din. Sikkerhetsforskrifter - ansvar Kriminalitetsforsikring Regnskapsførsel og internkontroll Vir[somhåten skal ha retningstinjer for regnskapsførsel som sikrer god regnskapsskikk og rutiner for en forsvarlig internkontrolt. Viruskontroll Virkomheten skal etablere rutiner og retningslinjer for viruskontroll av programvare og data som lagres på elektroniske media. Tilgangskontroll og autorisasjon Vi*somheten skal etiblere tilgan[skontrollsystem som sikrer krav tit autentisering (verifisering av lt-brukere ved pålogging til datasystemer) og autorisasjon. Brannmur Virkomheten skal etablere anerkjente brannmurtøsning. Sikkerhetsforskrifter - eiendom Generelt Offentlige lover og forskrifter Bestemmelser gitt i lover og forskrifter gitt i medhold av lov, skal til enhver tid overholdes. Eksempelvis. plan- og bygningsloven med tilhørende forskifter,. lov om brannvern med tilhørende forskrifter, samt pålegg gitt av offentlig brannmyndighet,. lov om tilsyn med elektriske anlegg med tilhørende forskrifter, samt pålegg gitt av stedlig elektrisitetstilsyn. e (11) aaoaaaoaaooaaaaoaaaaaaaaaaaooa Sikring av dataregistre og Programmer Krav om sikkerhetskopiering åv datå og krav om oppbevaring av sikkerhetskopiene på sikkert sted. Krav til antivirusprogram, brannmurer og adgangskontrolt. v Drift og vedlikehold Krav om å holde forsikrede gienstander i driftsmessig stand og å overhotde forskrifter. Sikring mot elektrisk fenomenskade Krav om bl.a. overspenningsvern på etektronisk utsbrr. Vernet skal være både på signal-, tele- og 230 V- 400 V-siden. Krav om avbruddsfri strømforsyning for stormaskiner, servere og sentraler. Eiendom og avbrudd Sikring mot brann. Det skal oppnevnes en Person som er anwarlig for brannforebyggende arbeid.. Brannvegger og branndører skal tilfredsstilte offentlige kav og holdes lukket.. Slokkeredskaper skal være til stede og avmerket lett synlig, tilgjengelig og i god stand. Krav om regelmessig ettersyn.. Sprinkleranlegg skal være funkjonsdyktig tit enhver tid og i henhold til FGs regler.. Ved varme arbeider gielder regler for sertifikat, tilsyn, slokking, rydding, kontroll og tetting. Tobakkrøykning tillates bare på steder angitt i bedriftens egne røykebestemmelser.. Avfalt skat plasseres minst 5 meter fra brennbar lrttervegg og ikke under tak.. Krav om låsing av dører. Vinduer og andre åpninger skal være lukket og sikret.. Krav om bruk av godkjent installatør ved reparasjon av elektriske anlegg.. Spesielle regter gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for montering og vedlikehold av forsyningsanlegg og fordelingsanlegg for gass. Sikring mot tyveri, ran og skadeverk. Kravtil låsingog innbruddsbes ttelse av bygninger, i henhold til FGs regelverk.. Container skal være av ståi, være tett og ha et volum på minst 7,5 kubikkmeter. I tillegg skal dører være sikret.. Nøkler/koder skal oppbevares utenfor forsikringsstedet etter i FG-godkjent sikkerhetsskap etler ved at betrodd person bærer den på seg. Det skal sørges for at tidligere ansatte ikke [enger har tilgang tii bygningen.. Når glenstander ute er medforsikret, skal området være sikret med 2 meter høyt fletwerkglerde som er tett i underkant, port skal være låst med FGgodkjent tås, og hengsler skal være sikret.. Kassa-apparat skal utenom åpningstiden stå med åpen skuff'

10 Forsikringsbevis - Sikkerhetsforskrifter' Avtalenummer SP november1ol4 10 (11) aaaaaaaoaaaaaaaaaaoaaoaaaaaoaaoaaaoaaaaaaaaaoaoaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaa Vann og annen væske. Krav til oppnarming for å unngå frostskader.. Krrvtil bruk av autorisert installåtør.. Kjøteskap, kaffe- og isbitmaskiner og lignende utsqr som er tilkoblet vann skal ha automatisk avstenging med føler.. Varer i rom på bak*enivå eller lavere skal plasseres minst 10 «n over gulv. loaaaaaaaaaaaaooaaoaoaoaaoa..a.aaaaaaa..aaaoaoaaaaaaaaaaaaoaaoaoooaaoaaaooaaaaaaaa lf Telefon:O2, OO lf Skadeforsiking NUF, Foretakregisteret drg.nn '666 Postadresse: Postbok 24O, 1326 Lysaker lf Skadeforsikring AB (pubt), Org.nr: Besøkadresser Drammensreien 264,0283 Osto Hovedkontor: Stockhotm

11 s30965 E2734 Våre forsikringer AWatenummer SP o' novemberzol{ 11 (11).araaaoaaoaaaaooaoaaaaooaoaaaoaaaaaaoaoooaaaaaaoooaaaaaoaaaooaoaaaoaaooaoaaaaooaao Her finner du en kortfattet oversikt over noen av våre forsikringer. Atle forsikringene kan tilpasses bedriftens behov. Fullstendig informasjon om hva som dekkes, og begrensingene som gielder, finner du i våre vilkår. Skadeforsikringer Bygning rgq. qfp Maskin, varer og inventar 6fl W*rOo I M I tilleggtil brann, vann og innbrudd, dekkervår bygningsforsiking maskinskader på f.ek. heis og ventilasjonsanlegg' Vindusglass er også inkludert, uten begrensninger istørrelsen. Arbeidsmaskin Arbeidsmaskiner er pålagt å ha anwarsforsikring - både for skader under anleggsarbeid og etter bilansvarsloven. Vår forsikring dekker tillegg brann, veri og skader etter forsøk på tyveri. Vårt beste forsikringssalternativ dekker også maskinskade. Forsikringen dekker tap etter brann, vannskade og t) /eri av maskiner, varer og inventar. Dersom du leier [okalene må du selv forsike fastmontert innredning og utgifter du har hatt til å tiloasse lokalene til virksomheten din. Trans- Hvis du kjøper og selger varer kan du kjøpe en forsikring som dekker alle forsendelser i løpet av året. Da slipper du å tenke på hvem som har ansvaret for varene mens de er underveis, Forsikringen sikrer at bedriftens driftsresultat bfir det samme som det hadde blitt uten skade. Bit Æ\ q_r' Vår beste bilforsikring gir deg leiebil av samme størrelse som egen bil ved en skade, og du beholder den så lenge du trenger den. Forsikringen dekker også skader på motor og gir. Lastebil Vår beste storbilforsikring inkluderer avbrudd - fra dag 6n. Alle våre storbitforsikringer inkluderer psykologisk førstehjelp om en sjåfør invotveres i en ulykke. Hærverk er også inkludert og gir ikke -l tr 1, DOnu$aP. & ffi speditør- ffi Prosjekt/ entre-,ffi i Om du kjører med gods, verktøy og og prøvekollekjoner i egen bi[, kan du kjøpe en årsforsikring som dekker godset mens det er i biten og ute på oppdrag hos kunder. Forsikringen dekker ansvaret som speditører kan komme i dersom godset skades mens det er underveis. Det er entreprenørens ptikt å forsikre utførte kontraktsarbeider og materialer som byggherren har overlevert til entreprenøren. Du kan kjøpe en forsikring som dekker alte entrepriser giennom hele året. Personforsikringer Helse,4) 6f \-/ Med hetseforsiking slipper du å vente på behandling. Forsiking sikrer rask tilgang til behandling og rehabiliteting i Privat hekevesen. Garanterer operasjon eller time hos spesialist innen 14 dager. f, Yrkesskade (/6-) Dersom du har ansatte eller er ansatt i eget AS er du lovpålagt å kjøpe yrkesskadeforsikring. Den siker ansatte og deres familie økonomisk dersom de får en arbeidsrelatert skade eller sykdom. utykke/ -sykdom Syke- Forsikringen dekker bedriftens faste løpende utgifter *Ouserte inntekter i en periode på grunn av e, avbrudd I...- hvis :1ffil:r. sykdom Forsi kringspakker beider ftfi Fritids- ffi Sylelønn Helårs reiseforsikring dekker tjenestereiser, samt ferie- og fritidsreiser for den ansatte og deres familier. Forsikringen inneholder også en ulykkesforsikring som gjelder døgnet rundt også hjemme. Du kan utvide yrkesskadeforsikringen slik at ansatte også er forsikret mot ulykker på fritiden og sykdom som faller utenfor yrkesskadeloven. Da er dere forsikret uanssett hva som skjer og når det skjer. Sykelønnforsikring dekker bedriftens lønnsforpliktelser overfor de ansatte ved ansattes sykdom. 9g {... Medar- Reise - personforsikringer Enpakkesominneholderyrkesskade,helseforsikring reiseforsikring(va fritt)ogulykkes-ogdødsfallsforsikring. Pakken gir økt økonomisk trygghet for medarbeiderne og deres familier, mens helseforsikringen kan redusere bedriftens sykefravær. Personal- ordning ft$ En komplett pakke som inneholder yrkesskadeforsikring og fritidsulykke/-sykdom. Det betyr at ansatte får erstatning ved arbeidsuførhet, varige m6n og dødsfall uansett når og hvor skaden eller sykdommen skjer/oppstår. Ansvarsforsikringer BedrifV orodukt 5F Dekker ansvar for feil ved utførelsen av oppdrag for bedriften, som gir dine kunder eller andre et økonomisk tap, samt ansvaret som en produsent, importør eller selger kan pådra seg dersom produktet fører til skade. Dekker utgifter titjuridisk bistand dersom du kommer i en Wist med f.eks. leverandør eller kunde - om manglende leveranser, reklamasjoner ow. Naturmangfoldloven giør bedrifter ansvarlige for å gienopprette naturen slik den var, etter en miljøskade - enten du kan klandres eller ikke. Forsikringen dekker erstatningsansvar etter f.ek. utslipp. Profesjons Dekker ansvar for rådgivningsfeil som gir dine kunder eller andre et ansvar økonomisk tap. Viktig for advokater, regnskapsbyråer, g eiendomsmeglere o.l. UJ Styreansvar Dekker ansvar som styremedlemmer og daglig leder kan pådra seg å gjøre. for det de har giort eller det de har unnlatt t4 Kriminali- tet ø Dekker bedriftens økonomiske tap dersom ansatte begår økonomisk straffbare handlinger, f.eks. underslag. Forsikringen dekker også tap påført bedriftens kunder, samt datakriminalitet, begått av tredjeperson. aaaaaaooaaoaaooaaoaaoooaaaaaoaoaaoaaoaoaaaaaaoaaaooaaaaaaaooaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaa tf Tehfon:02200 Postadresse: Postbok 240, '1326 Lysaker Besøkadresse: Drammensreien 264, 0283 Oslo lf Skadeforsikring NUF, Foretakregisteret Org.nr lf Skadeforsikring AB (publ), Org.nr: 516z Hovedkonton Stockholm

Endring i forsikringsavtale SP397765

Endring i forsikringsavtale SP397765 Tyrikollen Boligsameie S4472 Pb. 6666 St Olavs plass 0129 OSLO Endring i forsikringsavtale SP397765 Forsikringsavtalen er en del av samarbeidsavtalen mellom Huseiernes Landsforbund og Skadeforsikring.

Detaljer

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor. Furumo Sameie Jessheim OLE REISTADS VEG 5 1-13 gnr 135/418 2067 JESSHEIM Endring i forsikringsavtale SP742629 Forsikringsavtalen er en del av samarbeidsavtalen mellom Huseiernes Landsforbund og Skadeforsikring.

Detaljer

I I Forsikringsavtale

I I Forsikringsavtale I I Forsikringsavtale S24028 E2107 1 (8) Barset Felleskommunale Vannverk Organisasjonsnummer 976663454 Avtaleperiode f.o.m. 1. februar 2015 t.o.m. 31. januar 2016 Informasjon om eventuelle avvik i avtaleperioder

Detaljer

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor. Kringsjå Grendelag v/ Geir Trobe Skogveien 47 D 1406 SKI Forsikringsdokumenter Forsikringsavtalen er en del av samarbeidsavtalen mellom Huseiernes Landsforbund og Skadeforsikring. Den inkluderer de fordelene

Detaljer

Endring i forsikringsavtale SP397709

Endring i forsikringsavtale SP397709 20. januar 2015 Tyrikollen Boligsameie S4472 Pb. 6666 St Olavs plass 0129 OSLO Endring i forsikringsavtale SP397709 Forsikringsavtalen er en del av samarbeidsavtalen mellom Huseiernes Landsforbund og Skadeforsikring.

Detaljer

635761.TYG19L. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor.

635761.TYG19L. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor. 15. juli 2014 NORGES HOVSLAGERFORENING Sørbygdavegen 22 co/ Nikolai Refsahl 2335 STANGE Endring i forsikringsavtale SP635761 Nå er endringene vi ble enige om gjennomført, og du finner dem på de neste sidene.

Detaljer

Takk for at du valgte oss som forsikringsleverandør til bedriften din.

Takk for at du valgte oss som forsikringsleverandør til bedriften din. Henri Trefelling Zbarauskas Industriveien 10 1473 LØRENSKOG Velkommen til Takk for at du valgte oss som forsikringsleverandør til bedriften din. Vedlagt finner du bedriftens forsikringsavtale. Det er viktig

Detaljer

Hei! SOM KUNDE FÅR DU TILGANG TIL FORSIKRINGENE DINE ONLINE - HER KAN DU

Hei! SOM KUNDE FÅR DU TILGANG TIL FORSIKRINGENE DINE ONLINE - HER KAN DU Morvikparken Boligsameie c/o BOB Pb. 7280 5020 BERGEN Hei! Takk for at du har valgt If som forsikringsleverandør. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal bli fornøyd. På de neste sidene finner du forsikringsavtalen,

Detaljer

Nå fornyes forsikringen

Nå fornyes forsikringen Tangen V Borettslag c/o Usbl Follo Østfold Pb. 313 1401 SKI Nå fornyes forsikringen Vedlagt finner du forsikringsavtalens dokumenter. Ved spørsmål eller nye forsikringsbehov kontakt ditt boligbyggelag.

Detaljer

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor. EINAR MONKIBISNEZ ELVRUM Ringstabekkveien 60A 1358 JAR Forsikringsdokumenter Vedlagt finner du bedriftens forsikringsdokumenter. Hvis du skulle få en skade, kan du raskt og enkelt melde den på. Vi tar

Detaljer

Nå fornyes forsikringen

Nå fornyes forsikringen Fjellsdalen 3 Bergen Ans Parkgata 3 6003 ÅLESUND 6. oktober 2015 Nå fornyes forsikringen Vedlagt finner du bedriftens forsikringsdokumenter. Hvis du skulle få en skade, kan du raskt og enkelt melde den

Detaljer

Takk for at du har valgt oss som forsikringsleverandør - vi vil gjøre vårt ytterste for at du skal bli fornøyd.

Takk for at du har valgt oss som forsikringsleverandør - vi vil gjøre vårt ytterste for at du skal bli fornøyd. EINAR MONKIBISNEZ ELVRUM Ringstabekkveien 60A 1358 JAR 5. september 2016 Hei! Takk for at du har valgt oss som forsikringsleverandør - vi vil gjøre vårt ytterste for at du skal bli fornøyd. Vedlagt finner

Detaljer

Hei! SOM KUNDE FÅR DU TILGANG TIL FORSIKRINGENE DINE ONLINE HER KAN DU

Hei! SOM KUNDE FÅR DU TILGANG TIL FORSIKRINGENE DINE ONLINE HER KAN DU ROMERIKE ULTRALØPERKLUBB v/ Olav Engen BRULIA 22 2160 VORMSUND 14.11.2017 13.11.2018 Hei! Takk for at du har valgt oss som forsikringsleverandør. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal bli fornøyd. På

Detaljer

I I FORSIKRINGSAVTALE

I I FORSIKRINGSAVTALE I I FORSIKRINGSAVTALE 814420 E1412 1 (9) Barset Felleskommunale Vannverk IKS Organisasjonsnummer 976663454 Nedenfor finner du en oversikt over dine forsikringer. Avtaleperiode: f.o.m. 1. februar 2017 t.o.m.

Detaljer

Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om.

Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om. Tilbud 15. november 2012 LONGYEARBYEN HUNDEKLUBB Pb. 196 9171 LONGYEARBYEN Tilbud på forsikring Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om. Tilbudet er basert

Detaljer

Nå er endringene i forsikringsavtale SP gjennomført slik vi ble enige om.

Nå er endringene i forsikringsavtale SP gjennomført slik vi ble enige om. SANDEFJORD RØDE KORS Pb. 405 Sentrum 3201 SANDEFJORD Hei! Nå er endringene i forsikringsavtale SP454700 gjennomført slik vi ble enige om. Endringene ser du på de neste sidene. Det er viktig at du leser

Detaljer

Nå fornyes forsikringen

Nå fornyes forsikringen ATLAS TREFELLING OG TREPLEIE AS Pb. 5221 MAJORSTUEN 0303 OSLO Nå fornyes forsikringen Vedlagt finner du bedriftens forsikringsdokumenter. Hvis du skulle få en skade, kan du raskt og enkelt melde den på.

Detaljer

Sender som avtalt tilbud på forsikringen. Tilbudet er basert på opplysningene og ønskene som kom fram under samtalen.

Sender som avtalt tilbud på forsikringen. Tilbudet er basert på opplysningene og ønskene som kom fram under samtalen. Tilbud Verdal Båtforening ØVRE BRANNANVEG 39 7650 VERDAL Hei! Sender som avtalt tilbud på forsikringen. Tilbudet er basert på opplysningene og ønskene som kom fram under samtalen. På de neste sidene finner

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Kriminalitetsforsikring USG1-7 Innholdsfortegnelse og innledning 1 HVEM forsikringen gjelder for 2 HVOR forsikringen gjelder 3 NÅR forsikringen gjelder 4 HVA forsikringen

Detaljer

Kriminalitetsforsikring for medlemmer av NARF

Kriminalitetsforsikring for medlemmer av NARF Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. Beviset viser hvilke dekninger som er valgt og hva som er bedriftens ansvar. Vilkårene sier hva forsikringen

Detaljer

Kravspesifikasjon. Vedlegg 5 Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjon. Vedlegg 5 Kravspesifikasjon Vedlegg 5 Kravspesifikasjon 1. Kravspesifikasjon Tingskade forsikringer Tilbyder bekrefter at kravspesifikasjon - Tingskade (vedlegg 5 og 6) aksepteres, og at tilbudet er basert på denne. 1.1 Eiendom Kombinert

Detaljer

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort Generelle vilkår Reiseforsikring KLP Kredittkort Innhold 1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 2. Forsikringsavtalens varighet 3. Endring av vilkår og premie 4. Selskapets rett til å si opp forsikringen

Detaljer

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

SØRKEDALEN RIDEKLUBB OSLO Pb. 2646 Solli 0203 OSLO 28. mai 2015. Takk for at du valgte oss som forsikringsleverandør til bedriften din.

SØRKEDALEN RIDEKLUBB OSLO Pb. 2646 Solli 0203 OSLO 28. mai 2015. Takk for at du valgte oss som forsikringsleverandør til bedriften din. SØRKEDALEN RIDEKLUBB OSLO Pb. 2646 Solli 0203 OSLO Velkommen til Takk for at du valgte oss som forsikringsleverandør til bedriften din. Vedlagt finner du bedriftens forsikringsavtale. Det er viktig at

Detaljer

Forsikringen omfatter Valuta Periodepremie Proforsikring for boligselskaper NOK Totalt å betale NOK

Forsikringen omfatter Valuta Periodepremie Proforsikring for boligselskaper NOK Totalt å betale NOK Premievarsel Karihaugen Borettslag v/obos Postboks 6666 St. Olavs Plass 0129 OSLO FORSIKRINGER 2014 Termin 1 / 1 Kundenr 100353 Fakturanr 64078 Forsikringsnr 101027.13 Fra dato 31.12.2014 Til dato 30.12.2015

Detaljer

Vi bekrefter at forsikringsavtale er inngått, og at den omfatter de forsikringer som er spesifisert i vedlagte dokumenter.

Vi bekrefter at forsikringsavtale er inngått, og at den omfatter de forsikringer som er spesifisert i vedlagte dokumenter. Eierseksjonssameie Heimdalsgata 4 c/o Selskapsnr: 5626 Heimdalsgata 4-10 0561 Oslo FORSIKRINGSAVTALE Kundenr.: 3196534 Avtaleår start: 06.06.16 Avtaleår slutt: 05.06.17 Bevis gjelder fra og med: 06.06.16

Detaljer

Vedlegg B: Kravspesifikasjon Forsikringer

Vedlegg B: Kravspesifikasjon Forsikringer Returkraft AS Vedlegg B: Kravspesifikasjon Forsikringer Anskaffelse: 2015/30 Tilbudsfrist: 23.10.2015, kl. 12.00 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse av oppdraget... 3 2 Alternative dekninger...

Detaljer

Vi bekrefter at forsikringsavtale er inngått, og at den omfatter de forsikringer som er spesifisert i vedlagte dokumenter.

Vi bekrefter at forsikringsavtale er inngått, og at den omfatter de forsikringer som er spesifisert i vedlagte dokumenter. Boligsameiet Tomterhagan Tomterhagen 11-19 2080 Eidsvoll FORSIKRINGSAVTALE Avtalenr.: 2964406 Kundenr.: 4469321 Avtaleår start: 12.12.16 Avtaleår slutt: 11.12.17 Bevis gjelder fra og med: 12.12.16 Bevis

Detaljer

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår Forsikringsbevis og forsikringsvilkår d ID-Forsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Forsikringsvilkår av januar 2017 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD INNBO VEGGEDYR- OG KAKERLAKKFORSIKRING...

Detaljer

Villa. Forsikringsvilkår av juli 2014. Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no

Villa. Forsikringsvilkår av juli 2014. Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no Villa Forsikringsvilkår av juli 2014 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD VILLA... 2 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor forsikringen gjelder...

Detaljer

Forsikringstilbud kunde 2406983

Forsikringstilbud kunde 2406983 Returadresse: Boks 778 Sentrum, 0106 Oslo Kundenr.: 2406983 Sidenr.: 1 av 5 BADEHUSETS VENNER Kjørestad Terrasse 15 4550 Farsund Forsikringstilbud kunde 2406983 Vi har gleden av å tilby følgende forsikringer

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

2 Annen skade Erstatning for skade i den utleide delen av boligen med tilhørende innbo, som skyldes at en gjenstand velter eller faller.

2 Annen skade Erstatning for skade i den utleide delen av boligen med tilhørende innbo, som skyldes at en gjenstand velter eller faller. KORTIDSFORSIKRING INNBO Forsikringsvilkår PLE1-2 gjelder fra januar 2015 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Generelle vilkår - Lov av 16.juni 1989 nr. 69 om forsikrings- avtaler

Detaljer

Nå er endringene i forsikringsavtale SP gjennomført slik vi ble enige om.

Nå er endringene i forsikringsavtale SP gjennomført slik vi ble enige om. Fosen Regionråd STORDALSVEIEN 1 7170 ÅFJORD 5. januar 2017 Hei! Nå er endringene i forsikringsavtale SP557588 gjennomført slik vi ble enige om. Endringene ser du på de neste sidene. Det er viktig at du

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand Forsikringsvilkår Verdigjenstand Gjeldende fra 1 INNHOLD: 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 4. HVILKE SKADER SOM DEKKES OG BEGRENSNINGER

Detaljer

Fakturanr. Avtalenr. Kundenr. Ant. terminer Termin nr. Betalingsfrist Utstedt dato 142216 22632.3 204538 1 1 01.01.2011 10.11.2010

Fakturanr. Avtalenr. Kundenr. Ant. terminer Termin nr. Betalingsfrist Utstedt dato 142216 22632.3 204538 1 1 01.01.2011 10.11.2010 Postboks 1934 Vika, 0125 OSLO v/ Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385 1301 SANDVIKA Besøksadresse: Dronning Maudsgt. 10 Tlf 21 52 67 00 Fax 21 52 67 01 Org. nr. 950 421 363 FORSIKRINGER 2011 PREMIEVARSEL

Detaljer

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen? Hva dekker forsikringen? Hva forsikringen omfatter Behovet for forsikring og hvilke forsikringer man bør tegne, avhengig av hvilke aktører som inngår, og hvilke roller de ulike aktørene innehar: Aktører:

Detaljer

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme VIKTIG INFORMASJON OM AVBESTILLINGSFORSIKRING Forsikringen

Detaljer

Ordliste: DE VANLIGSTE ORDENE OG UTTRYKKENE I FORSIKRING

Ordliste: DE VANLIGSTE ORDENE OG UTTRYKKENE I FORSIKRING Ordliste: DE VANLIGSTE ORDENE OG UTTRYKKENE I FORSIKRING bmf.no Hva betyr begrepene? Når forsikringsselskapene snakker med deg som kunde kan det noen ganger være ord eller uttrykk som er vanskelige å forstå.

Detaljer

Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører

Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører Til bruk ved fremforhandling av forsikringsavtale i samarbeid med Quality Broker. Utarbeidet av Norsk Rockforbund og Quality Broker Forsikringstyper Det

Detaljer

WECLEAN AS ASGERDS VEI 7 1450 NESODDTANGEN 4. februar 2016

WECLEAN AS ASGERDS VEI 7 1450 NESODDTANGEN 4. februar 2016 WECLEAN AS ASGERDS VEI 7 1450 NESODDTANGEN 4. februar 2016 Velkommen til Takk for at du valgte oss som forsikringsleverandør til bedriften din. Vedlagt finner du bedriftens forsikringsavtale. Det er viktig

Detaljer

Bygning. Gjensidige. Forsikringsbevis. g Fornyelse gjelder fra 01.01.2004. 59883038 ~jr~tedt 01.12.2003 Side 3av 26

Bygning. Gjensidige. Forsikringsbevis. g Fornyelse gjelder fra 01.01.2004. 59883038 ~jr~tedt 01.12.2003 Side 3av 26 5988338 ~jr~tedt 1.12.23 Side 3av 26 o o :: ~ i ii Cd g Fornyelse gjelder fra 1.1.24 Forsikringsbevis Bygning Forsikrings. Vilkå sum Forslkrlngssted Gnr 83 Bnr 3 HAUGERGRENDA HUSEJERFORENING l3ænun Fluseierforening-!sammenslutning

Detaljer

Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring

Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring Forsikringsbevis for innehaver av Storebrand Kredittkort Forsikringsbevis nr.: 2351643 Storebrand Kredittkort Gjelder f.o.m.: Gjelder

Detaljer

Skadedyrforsikring - Boligselskap

Skadedyrforsikring - Boligselskap Skadedyrforsikring - Boligselskap Forsikringsvilkår av juli 2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD SKADEDYRFORSIKRING - BOLIGSELSKAP... 2 Forsikringsvilkår

Detaljer

Maskinforsikring. Forsikringsvilkår. C-340 Maskinforsikring av Erstatter C-340 Maskinforsikring av Til våre forsikringstakere

Maskinforsikring. Forsikringsvilkår. C-340 Maskinforsikring av Erstatter C-340 Maskinforsikring av Til våre forsikringstakere Maskinforsikring C-340 Maskinforsikring av 01.01.2015 Erstatter C-340 Maskinforsikring av 08.08.2008 Til våre forsikringstakere Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de enkelte bransjevilkår

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

FORSIKRING PR. 01.01.2016

FORSIKRING PR. 01.01.2016 FORSIKRING PR. 01.01.2016 Hvorfor velge Nelfo Forsikring? FORSIKRING SOM VIRKER: Foreningen, i samarbeid med Pareto Forsikringsmegling AS, sikrer kvaliteten. PRIS OG VILKÅR: Foreningen representerer et

Detaljer

2. Oppbevaring av penger Penger skal sikrede bære med seg, eller oppbevare i dertil egnet låst og fastmontert oppbevaringssted i låst rom i bygning.

2. Oppbevaring av penger Penger skal sikrede bære med seg, eller oppbevare i dertil egnet låst og fastmontert oppbevaringssted i låst rom i bygning. Reisegods - oppbevaring og tilsyn 1. Reisegods som ikke er innelåst, skal ikke forlates uten tilsyn. Sikrede skal ta vare på sine eiendeler på en slik måte at de ikke stjeles, går tapt eller skades. Denne

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM VIRKER: Foreningen,

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2017 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

Forsikringsavtale. Skadeforsikring. ØRLAND KOMMUNE Postboks Brekstad. Dato:

Forsikringsavtale. Skadeforsikring. ØRLAND KOMMUNE Postboks Brekstad. Dato: Skadeforsikring ØRLAND KOMMUNE Postboks 41 41 7129 Brekstad KLP Skadeforsikring AS Et selskap i KLP-konsernet Org.nr.: 97 896 896 Foretaksregisteret Dronning Eufemias gate Pb. 4 Sentrum, 13 Oslo Tlf.:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

Forsikringsavtale / `1(4-,L. deforsikrin. side 1 av 10. ØRLAND KOMMUNE Postboks Brekstad. Dato:

Forsikringsavtale / `1(4-,L. deforsikrin. side 1 av 10. ØRLAND KOMMUNE Postboks Brekstad. Dato: / `1(4-,L deforsiin ØRLAND KOMMUNE Postboks 401 0401 7129 Brekstad KLP Skadeforsiing AS Et selskap i KLP-konsernet Org.nr.: 970 896 856 Foretaksregisteret Dronning Eufemias gate lo, Pb. 400 Sentrum, 0103

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM VIRKER: Foreningen,

Detaljer

Forsikringsavtale. Skadeforsikring. ØRLAND KOMMUNE Postboks Brekstad. Dato:

Forsikringsavtale. Skadeforsikring. ØRLAND KOMMUNE Postboks Brekstad. Dato: ØRLAND KOMMUNE Postboks 41 41 7129 Brekstad KLP AS Et selskap i KLP-konsernet Org.nr.: 97896 856 Foretaksregisteret Dronning Eufemias gate so, Pb. 4 Sentrum, 13 Oslo Tlf.:22 3 2 oo Faks: 22 3 39 41 www.klp.no

Detaljer

Side...: 0001 Utstedt dato..: 08.07.2010 Kundenr...: 642739 Person-/org.nr.: 25114649387

Side...: 0001 Utstedt dato..: 08.07.2010 Kundenr...: 642739 Person-/org.nr.: 25114649387 Side...: 0001 Jonn Egil Mero Din forsikringskontakt: Gjerstad Sparebank Gamle Barnehagen, Fiane 4993 SUNDEBRU 4993 SUNDEBRU Tlf. 37 11 99 00 ************ * F O R S I K R I N G S B E V I S * ************

Detaljer

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane.

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: VISA Gold Forsikringsbevis nr: 104-7688 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Sparebanken Sogn og Fjordane Innehaver av Visa Gold kredittkort utstedt

Detaljer

Informasjon vedr. vilkårstekster

Informasjon vedr. vilkårstekster Informasjon vedr. vilkårstekster 15. mai 2016 1 (5) Følgende vilkår er inkludert: Generelle vilkår 2 1 Forsikringsavtalen 2 2 Ved skade 3 3 Følgene av svik 3 4 Generelle bestemmelser 3 If Postadresse:

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~ ~ ~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~580782###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~ ~ ~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~580782### NORCONSULT AS Trondheim, 18. juli 2016 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~962392687~18.07.2016~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Informasjon vedr. vilkårstekster

Informasjon vedr. vilkårstekster Informasjon vedr. vilkårstekster 13. april 2016 1 (9) Følgende vilkår er inkludert: Din kundekontakt 2 Informasjon fra forsikringsagenten 2 Generelle vilkår 3 1 Forsikringsavtalen 3 2 Ved skade 4 3 Følgene

Detaljer

KOLLEKTIV ANSVARSFORSIKRING

KOLLEKTIV ANSVARSFORSIKRING Forsikringsavtale KOLLEKTIV ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER I Vellenes Fellesorganisasjon (VFO) 01.07.2012 30.06.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Forsikringsavtalen Side 1.1 Omfang 3 1.2 Forsikringsvilkår 3

Detaljer

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Forsikringsvilkår Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelt 3 1. Definisjoner 3 2. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 4 3. Forsikringens ikrafttredelse

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

Profesjonsansvarsforsikring for medlemmer av Den norske veterinærforening

Profesjonsansvarsforsikring for medlemmer av Den norske veterinærforening Profesjonsansvarsforsikring for medlemmer av Den norske veterinærforening Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem forsikringen gjelder for 2 3. Hvor forsikringen gjelder 2 4. Når forsikringen gjelder 2 5. Hva

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

Forsikringsvilkår Hest

Forsikringsvilkår Hest Forsikringsvilkår Hest 21.03.2013 Eika Forsikring Forsikringsvilkår Hest Gjeldende fra 21.03.2013 Forsikringsvilkår Hest 21.03.2013 Eika Forsikring INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for.................................

Detaljer

Forsikringssum og egenandelsoversikt fremkommer nedenfor, sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger på side 2 og 3.

Forsikringssum og egenandelsoversikt fremkommer nedenfor, sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger på side 2 og 3. FORSIKRINGSBEVIS NSOFs Innboforsikring Pluss Student Gjelder fra 01.01.2015, eller senere innmelding. Mellom Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF) og Codan Forsikring AS (Selskapet) er det inngått avtale om

Detaljer

Informasjon vedr. vilkårstekster

Informasjon vedr. vilkårstekster Informasjon vedr. vilkårstekster 5. februar 2016 1 (8) Følgende vilkår er inkludert: Generelle vilkår 2 1 Forsikringsavtalen 2 2 Ved skade 3 3 Følgene av svik 3 4 Generelle bestemmelser 3 Forsikringsvilkår

Detaljer

Kvalifiseringsgrunnlag - Forsikringer. Vedlegg 1: HMS-egenerklæring

Kvalifiseringsgrunnlag - Forsikringer. Vedlegg 1: HMS-egenerklæring Kvalifiseringsgrunnlag - Forsikringer Vedlegg 1: HMS-egenerklæring INNHOLD 1 INNLEDNING 3 1.1 GENERELL BESKRIVELSE AV OPPDRAGSGIVER 3 2 SPESIFIKASJON AV ANSKAFFELSEN 3 2.1 EIENDELER, BYGG OG ANSVAR 3 2.1.1

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2011/2012 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Forsikringsvilkår Hest

Forsikringsvilkår Hest Forsikringsvilkår Hest 01.07.2015 Forsikringsvilkår Hest Gjeldende fra 01.07.2015 INNHOLD 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA SOM ER FORSIKRET... 3 4. HVA FORSIKRINGEN

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 22 00 95 81 E:teknologiforsikring@mmc.com

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 22 00 95 81 E:teknologiforsikring@mmc.com Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 22 00 95 81 E:teknologiforsikring@mmc.com NORSK TEKNOLOGI Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM

Detaljer

Forsikringsvilkår Hund og rasekatt

Forsikringsvilkår Hund og rasekatt Forsikringsvilkår Hund og rasekatt 01.01.2015 Forsikringsvilkår Hund og rasekatt Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET...

Detaljer

MEF Forsikringsveiledning

MEF Forsikringsveiledning MEF Forsikringsveiledning veiledning i forsikring for maskinentreprenører med medlemskap i mef Nr. 17 mai 2008 kontakter i if; Kundeansvarlig; navnet står på polisen Sentralt; Allianser Bedrift tlf. 02400,

Detaljer

Fokus Bank - Strømforsikring

Fokus Bank - Strømforsikring Forsikringsbevis Fokus Bank - Strømforsikring Forsikringsbevis nr: 104-8083 Forsikringstaker: Fokus Bank Sikrede: Innehaver av kredittkort utstedt av Fokus Bank, og som benytter 365 Privat kredittkortet

Detaljer

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR Forsikringsvilkår av 01.01.2011 for STYREANSVAR Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for sikrede...2 2 Hvor forsikringen gjelder...2 3 Hva forsikringen omfatter...2 4 Når forsikringen gjelder...2 4.1 Krav

Detaljer

Svikrapport for 2012. Forsikringssvindel hva svindles og hvordan

Svikrapport for 2012. Forsikringssvindel hva svindles og hvordan Svikrapport for 2012 Forsikringssvindel hva svindles og hvordan 4.april 2013 Innhold 1. Innledning... 1 2. Avdekkede svik innen skadeforsikring privat... 3 a) Personbil... 5 b) Innbo løsøre... 5 c) Reiseforsikring...

Detaljer

Vedlegg 5 Kravspesifikasjon - tingskadeforsikringer

Vedlegg 5 Kravspesifikasjon - tingskadeforsikringer Vedlegg 5 Kravspesifikasjon - tingskadeforsikringer 1.1 Eiendom 1.1.1 Spesielle løsningskrav a) Forsikring av maskiner og inventar dekkes uspesifisert med inntil 100% av adressens forsikringssum for bygninger.

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Vedlegg 6 Kravspesifikasjon - tingskadeforsikringer

Vedlegg 6 Kravspesifikasjon - tingskadeforsikringer Vedlegg 6 Kravspesifikasjon - tingskadeforsikringer 1.1 Eiendom Kombinert forsikring. 1.1.1 Spesielle løsningskrav a) Forsikring av maskiner og inventar dekkes uspesifisert med inntil 100% av adressens

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08)

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08) SÆRVILKÅR NR. 207 Superforsikring i tilknytning til kollektiv innboforsikring i If (2004/08) Forsikringen gjelder for medlem av forbund/forening som har en gyldig løpende avtale om kollektiv innboforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Fokus Bank - Betalingsforsikring

Fokus Bank - Betalingsforsikring Forsikringsbevis Fokus Bank - Betalingsforsikring Forsikringsbevis nr: 104-7491 Forsikringstaker: Sikrede: Fokus Bank Innehaver av kredittkort utstedt av Fokus Bank, og som har tegnet betalingsforsikring

Detaljer

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Definisjoner... 3 Engangsutbetalinger... 4 Tjenestereiseforsikring... 7 Innledning Personalforsikringer Dette heftet

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår 4 års uførerente

Forsikringsvilkår 4 års uførerente Forsikringsvilkår 4 års uførerente 01.05.2016 Eika Forsikring Forsikringsvilkår 4 års uførerente Gjeldende fra 01.05.2016 Innhold 1 Hvilke vilkår som gjelder 3 2 Forsikringen gjelder for 3 3 Hvor gjelder

Detaljer