FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2008 FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMØTE Håkons Hall, Olympiaparken ONSDAG 28. JANUAR 2009 KL. 1900

2

3 SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Valg av dirigent og sekretær og to til å skrive under protokollen 4. Årsmelding 5. Regnskap 6. Budsjett 7. Innkomne forslag 8. Fastsette kontingent 9. Valg 10. Avslutning ÅRSMELDING A. ÅRSMELDING FRA STYRET... 5 B. ÅRSMELDING FRA SPORT... 9 FFL Senior... 9 FFL Junior C. REGNSKAP D. REVISORS BERETNING E. BUDSJETT F. INNKOMNE FORSLAG G. KONTINGENT H. SAMARBEIDSPARTNERE Side 3 av 28

4 Verv i FFL 2008 Styret: Gudmund Bakken Leder Valgt for Jan Børge Kvamme Nestleder og Sportssjef Valgt for Egil Bøhlerengen Økonomileder Valgt for Simen Sandbu Marked og styremedlem Valgt for Beate Farstad Sekretær Valgt for Siri Halsan Sekretær F.o.m Skjalg Wigenstad Representant junior Valgt for Kai Ole Haugstad Representant FF Valgt av FF Pål Maugesten Representant LFK Valgt av LFK Vara: Ole Hovemoen Valgt for Jan Erik Svensson Valgt for Valgkomité: Eiliv Furuli Valgt for Representant LFK: Pål Maugesten Representant FF: Kai Ole Haugstad Kontrollkomité: Geir Arne Hageland Valgt for Stein Ivar Lien F.o.m Revisor: Kirsten Vågsether Valgt for Side 4 av 28

5 A. ÅRSMELDING FRA STYRET Organisasjon Klubbens nåværende organisasjon har fungert siden årsmøtet i Alle funksjoner i styret ble besatt ved årsmøtet, mens det var mangler knyttet til kontrollkomité og revisor. Det er i løpet av året gjort korrigering i styresammensetningen ved at ny sekretær kom inn i mai måned i forståelse med den som ble valgt ved årsmøtet. Styret har organisert arbeidet med personer som har ansvar innenfor områdene: Sport Økonomi Marked Alle disse områdene er arbeidskrevende og det ideelle ville vært og ha arbeidsgrupper knyttet til områdene både for å styrke arbeidet og gi avlastning til styremedlemmene. Innenfor området sport er det dette året etablert et sportsutvalg som har fungert bra. Dette har styrket det sportslige arbeidet og har vært en nyttig avlastning for sportslig leder. Representant for junior har inngått i denne gruppen. Sportsutvalget har gjennom høsten jobbet med sportslig utviklingsplan for perioden Denne planen har til hensikt å bidra til et mer langsiktig og systematisk oppbygging av det sportslige grunnlaget i klubben. Styret har i gangsatt arbeidet med å få utarbeidet en organisasjonsplan for å styrke organiseringen i klubben. En klubb på FFL sin størrelse har behov for en slik plan. Dette arbeidet søkes ferdig utredet i På grunn av klubbens økonomiske situasjon ble stillingen som 25 % kontormedarbeider avviklet. Jostein Wahl som tidligere besatte denne stillingen har allikevel videreført mange av oppgavene og dette har vært til god hjelp for styret. Styret har gjennom året vært opptatt av et godt samarbeid med moderklubbene. FFL har tatt initiativ til flere felles arrangementer gjennom sesongen. Vi nevner her: "Felles avspark" som ble gjennomført på Jorekstad lørdag 19. april, felles styremøte mellom klubbene som ble gjennomført i mai, "Fotballens dag" som ble gjennomført på Jorekstad søndag 15. juni samt etablering av "Seniorlaget" som ble etablert 19. juni med to påfølgende samlinger i løpet av året. Gjennom disse tiltakene har klubbene fremstått mer enhetlig og styrket samarbeidet seg i mellom. Styret vil også fremheve samarbeidet med Fotballinja ved Lillehammer Videregående skole. Klubben har i flere år høstet godt av det arbeidet som legges ned ved Fotballinja og vi kan dette året nevne at vi innledet sesongen med tre juniorer i klubbens seniorstall og avsluttet med sju juniorer. Dette er et urimelig høyt antall, men er en god bekreftelse på kvaliteten i det arbeidet som nedlegges ved linja. Strategiplan FFL går dette året inn i sitt 10 år. Klubbens visjon er: "Toppfotball i vinterland". Klubbens ambisjoner er nedfelt i fem hovedmål. Ambisjonene ved etableringen i 1999 var store og mange vil hevde at ambisjonene den gang var større enn evnen og forutsetningene for å lykkes. På flere områder har klubben lykkes i sitt arbeid og flere av hovedmålene er innfridd, men vi må også innse at på noen av områdene gjenstår det noe før målene er nådd. Styret dette året har uttrykt klare ambisjoner om å bygge opp klubben (stein for stein) langsiktig både administrativt og sportslig. FFL har behov for en langsiktig utviklingsplan hvor de fremtidige "hårete" målene settes. Dette arbeidet søkes ferdig utredet i Side 5 av 28

6 "Sammen inn i fremtiden" Styret i FFL er opptatt av et godt og nært samarbeid med klubbene innen distriktet. Skal vi klare å bli et "distriktets lag" for fremtiden så krever dette en god dialog, at vi opptrer på en god og ryddig måte, viser god oppførsel, omtaler våre partnere på en positiv måte og at vi er innstilt på samarbeidsvilje for det beste for alle parter. Dette er en krevende oppgave, men en viktig oppgave for å innta posisjonen som distriktets lag. Styret tok allerede på første styremøte i år beslutning om å legge noen av seriekampene samt treninger til Jorekstad. Denne beslutningen ble godt mottatt i Faaberg Fotball og har vært med å styrke samarbeidet mellom partene. Både for de aktive og publikum har dette vært en positiv opplevelse og vi vil takke Faaberg Fotball og Jorekstad for måten de tok i mot oss på og de gode forholdene som ble tilbudt både for treningen og kamper i løpet av sesongen Ved felles styremøte mellom Faaberg Fotball, Lillehammer Fotballklubb og FFL i mai ble tanker om et ytterligere fremtidig samarbeid mellom klubbene innledet. Dette arbeidet fikk arbeidstittelen "Sammen inn i fremtiden". Gjennom et svært godt rekrutteringsgrunnlag og en meget høy aktivitet i yngres avdeling både hos Faaberg Fotball og Lillehammer Fotballklubb sammen med et stort antall juniorlag i FFL har klubbene i sammen alle forutsetninger er for å lykkes i fremtiden. Dette innledende samarbeidet skal videreføres hvor en skal se på muligheter for å styrke samarbeidet ytterligere både sportslig, administrativt og økonomisk for å fremstå som en mer slagkraftig enhet i fremtiden. Våre keepere Simen Myrum og Thomas Lech har gjennomført keepertrening i henholdsvis LFK og Fåberg fotballsesongen 2007/2008. I desember samlet de kreftene og har nå begynt felles trening for smågutt og guttemålmenn i de to moderklubbene med gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Fotballbrakka LFK, Fotballinja AS og FFL etablerte selskapet "Sameie Fotballbrakka Lillehammer" på nyåret Selskapet eier og driver det nye klubbhuset på Stampesletta. Hver av partene eier en tredel i sameiet, og har bidratt med midler enten gjennom kontantinnskudd og/eller dugnad. Klubbhuset ble offisielt åpnet 4. mai, og dekker et lenge etterlengtet behov for de nevnte partene. Det er etablert et eget driftstyre og klubbhuset har så langt fungert etter hensikten for FFL. I tillegg til at "brakka" brukes som klubbhus for LFK og FFL, benyttes den som samlingssted for elevene på Fotballinja, kontor og møtelokaler for eierne og som samlingssted for sponsorer og samarbeidsparter i forbindelse med hjemmekamper. Økonomien til selskapet er tilfredsstillende, men brakka mangler fortsatt vann og avløp. Marked Styret har i løpet av høsten inngått ny avtale med Indreløper n AS for perioden 2009 t.o.m Tidligere avtale er i hovedsak forlenget, men med noen forbedringer for klubben på enkelte punkter. Indreløper n AS har også i 2008 gjort en god jobb for klubben. Budsjettmål er innfridd og ulike markedstiltak er gjennomført på en vellykket måte. Tilbakemeldinger fra sponsorene er god. Brutto sponsorinntekter for 2008 ble ca 1,7 mill kroner. I ny avtale er det en intensjon om å øke sponsorinntektene til 2,5 mill kroner i løpet av perioden, forutsatt spill i 2. divisjon. Det er inngått avtaler med mange av de viktigste sponsorene som strekker seg over flere år. Side 6 av 28

7 Klubben har også inngått en utstyrsavtale med Sport 1 og UMBRO (Scan Trade) som gjelder for 4 nye år. Øvrige markedstiltak i 2008 omfatter FFL Magasinet som er sendt alle husstander i Lillehammer, Kick-off arrangement på Jorekstad med Nils Arne Eggen som hovedtrekkplaster for alle spillerne i Faaberg fotball, LFK og FFL, 3 frokostmøter med sponsorene, annonser i GD i forbindelse med ekstraordinær innsamling av penger til klubben og i forbindelse med opprykket samt Godt nytt år hilsning fra klubben i GD over to helsider hvor klubbens samarbeidspartnere ble fremhevet. Det er også gledelig å se at klubbens sponsorer slutter godt opp om klubbens hjemmekamper og benytter dette som en møteplass for å knytte kontakter. Klubbhuset på Stampesletta hvor det er anledning til å møtes i forkant og i pause har vært en viktig del av sponsorarbeidet gjennom sesongen. Det årlige FFL lotteriet samt produksjon og salg av FFL kalenderen er gjennomført. Salg av fotballbrødet er intensivert bl.a. gjennom avtale med KIWI, REMA 1000 Søre Ål og Joker. Vi forventer at brødsalget skal vise en fortsatt positiv utvikling for klubben. Den planlagte bedriftskoblingen ble ikke gjennomført i FFL retter en stor takk til sponsorer og støttespillere samt til sponsoransvarlig Indreløper n som er en viktig brikke for økonomien i klubben. Arena Utarbeidelsen av en mulig søknad om Ungdoms-OL i 2012, Vintersportsregionprosjektet og arbeidet med Kommunedelplan for Olympiaparken ville også kunne innbære et løft for fotballen i distriktet. Dette da disse planene medførte en fremskyndet, mulig reguleringsplan for Stampesletta, der kommunestyret sluttet seg til Rådmannens forslag om at: Stampesletta utvikles til en mer komplett idrettspark med mulighet for kommersiell utnyttelse. I Rådmannens forslag var følgende underpunkter tatt fram: Bofasiliteter for idrettsutøvere i området Birkebeineren Hotell og Motell + evt. bak Håkons Hall Idrettens Hus flere alternative lokaliseringer, evt. kombinert med oppgradert stadion(ny) for fotballen med mer? Ny ishall og utvidet curling hall i tilknytning til Kristins Hall Barnealpin og nærmiljøanlegg Kleivbakken Parkeringsløsning for hele området må utredes - underjordisk/ parkeringshus? Badedammen som en integrert del av idrettsparken FFL valgte derfor å ta en posisjon for å få vurdert muligheten for raskere å få oppgradert dagens arena eller få med tilstrekkelige investorer for en ny arena. FFL valgte en strategi med først å gi en bred orientering for Ordfører og Rådmann om fotballens plass og viktighet i regionen og som den største idretts- og ungdomsarena mellom Oslo og Trondheim med over 1400 aktive spillere. FFL valgte videre å konsultere NFF- Norges Fotball Forbund der vi hadde møte på Lillehammer med anleggssjefen i NFF og fikk oversendt en komplett pakke for ferdige tegninger, som tilfredsstiller de krav som stilles til en arena innen Norsk Toppfotball. Tegninger som er delt opp i moduler på ca 1000 tilskuere hver og som kan bygges ut både i bredde og høyde, og som også kan tilpasses mulige andre bygningskropper for eksempel Idrettens Hus eller rene kommersielle bygninger. FFL har videre gjennomført møter med ledelsen ved respektive Høgskolen i Lillehammer, Norges Toppidretts Gymnas, Lillehammer Videregående Skole, leder av Vintersportsregionprosjektet, Idrettsrådet, samt mulige investorer. Med forskjellig ståsted mht. interesse for utvikling av Stampesletta som en mest mulig komplett idrettspark, så har alle uttrykt sterk interesse for å delta i mulige videre prosesser. FFL har videre holdt Lillehammer kommune v/rådmann og saksansvarlig for reguleringsplanen på Stampesletta orientert om våre møter og vi har også overlevert vårt presentasjonsmateriale til disse slik at våre forslag kunne bli vurdert og eventuelt bli innarbeidet i planverket. Side 7 av 28

8 FFL's styre har vært holdt løpende orientert om arbeidet, et arbeid som ikke innebærer noen kostnader for FFL og som heller ikke binder klubben i noen retning. Da Ungdoms-OL ikke medførte en søknad som IOC ville akseptere, så har saken blitt satt noe på vent. Lillehammer kommune opplyste i et møte tett opp mot jul 2008 at reguleringsplanen for Stampesletta er stilt i bero. Imidlertid så fortsetter de to andre prosjektene med full styrke og som høyst sannsynlig vil måtte innebære at reguleringsplanen for Stampesletta må startes opp igjen. FFL er usikker på i hvilken grad FFL skal ta nye initiativ. Dagens styre ber derfor om at saken settes på sakskartet når nytt styre er valgt og vurderer en strategi der alle interessenter for både sommer- og vinteridretter i og rundt Stampesletta dras med enten i regi av FFL eller annen stor og viktig bruker. Medlemmer Klubben har pr registrert 412 betalende medlemmer, derav 119 aktive og 293 støttemedlemmer. Tidligere år har medlemstallet vært 242 (2007), 229 (2006), 220 (2005), 163 (2004), 148 (2003), 192 (2002) og 146 (2001). Avslutning Styret opplever en svært positiv velvilje fra medlemmene til klubben. Styret satte seg mange ambisiøse mål for året og selv om vi ikke kom helt i mål med alle målene så er det meste innfridd og gjennomført på en meget bra måte. Vi gleder oss over å være tilbake i 2. divisjonen og at vi klarer å opprettholde den sterke bredden i juniorklassene. Styret vil takke alle for innsatsen og den "stå på" holdningen som har vært vist gjennom året. Uten viktige ressurspersoner vil ikke fotballen i klubben vært på det nivå den er i dag! Takk alle sammen! Gudmund Bakken Jan Børge Kvamme Simen Sandbu Egil Bøhlerengen Skjalg Wigenstad Beate Farstad Kai Ole Haugstad Pål Maugesten Jan Erik Svensson Ole Hovemoen Siri Halsan Side 8 av 28

9 B. ÅRSMELDING FRA SPORT Faaberg Fotball Lillehammer har stilt med følgende lag i sesongen 2008: Senior 1 lag 3. divisjon 1 lag 4. divisjon 1 lag 5. divisjon Junior Junior 1: Spill i Interkretsserien Junior 2: Spill i Junior Elite Junior 3: Spill i 1.divisjon vår og 2. divisjon høst Junior 4: Spill i 2.divisjon vår (trukket høst) Andre Wednesday United FFL Senior Etter nedrykksesongen 2007 skulle vi i 2008 vise at vi kunne komme tilbake med begrensede midler. Etter oppryddingen i spillerstallen på høsten 2007 sto vi igjen med en kjerne av seniorspillere og en gjeng ambisiøse juniorspillere som ble flyttet opp i A-stallen. Organisasjonsmessig har klubben gjort noen endringer og i løpet av sesongen fikk vi på plass både et sportsutvalg og et trenerforum som i perioder har fungert tilfredsstillende. Begge disse utvalgene må vi videreutvikle i Disse er viktige i vår målsetning om at klubben sammen med Fotballinja skal fortsette jobben med å styrke samarbeidet med klubbene i regionen slik at spillerne ser at FFL er det naturlige trinnet i utviklingen av karrieren. At vi på tampen av sesongen "leverte" Morten Sundli til tippeligaklubben Odd Grenland viser at vi er på rett vei og at arbeidet som er gjort i klubben de siste år bærer frukter. Klubben er godt i gang med en revidert sportsplan som skal danne grunnlaget for hvordan vi skal utvikle oss fremover. Vårt B lag i 4 divisjon ble underlagt junior denne sesongen da vi så at det i stor grad ville være jr. spillere som spilte her. At vi i etterkant av denne beslutningen også fikk tilbud om plass i interkretsserien gjorde at de involverte rundt disse lagene fikk en ekstra utfordring. At det endte med nedrykk for Jr. laget var ikke annet å forvente med en så ung spillerstall. Men mange har fått prøvd seg på høyt nivå og dette vil klubben få igjen for på sikt. Alle roller rundt lagene har vært tilfredsstillende bemannet i år, men klubben er nødt til å forsere jobben med å få på plass en stilling i klubben. Vi kan ikke møte 2 div med bare frivillig innsats. Målsetningen for A laget foran sesongen var ganske enkelt at vi skulle gjøre det så godt som mulig med de ressursene vi hadde. Vi så vel i realiteten bare en konkurrent til seriemesterskapet, nemlig Brumunddal, og slik skulle det også bli. Uavgjort borte mot Brumunddal men seier med over 1000 tilskuere på Jorekstad hjemme var det som avgjorde serien. Vi slo dem med 3 poeng og en sesong uten tap i serien gjorde at vi var klar for kvalikspill mot Flisa Kampene mot Flisa ble to tette kamper mot en motstander som har satset hardt for å nå målsettingen med 2 divisjonsspill. Bortekampen endte uavgjort og i hjemmekampen, denne gang med 1000 tilskuere på Stampa og med nyetablert supporterklubb i ryggen, var vi hakket bedre enn dem og vi spiller sesongen 2009 i 2 divisjon. 2-laget vårt gjennomførte en grei sesong. Et stykke ut på høsten lå vi faktisk an til en teoretisk mulighet til å rykke opp, men 2-1 tap mot Lom borte avgjorde den striden. Mange Side 9 av 28

10 spillere har også i år fått prøve seg på seniornivå men kampbelastningen for noen har blitt stor. Vi ser frem mot etablering av en egen 4 div stall for kommende sesong. Evalueringen av sesongen har vært gjort på alle nivåer. Mye har bedret seg fra sesongen Nivået på treningene har vært bedre med en jevnere stall enn tidligere. Denne skal spisses ytterligere neste i 2009 med en spillergruppe på keepere og med plass til 2 hospitanter. 4 divisjonsgruppen vil da være utfordrergruppen som hele vinteren kommer til å trene samtidig med A-stallen. Dette gjør at de som "banker på" vil få mange muligheter til å vise seg frem. Ellers har trenerforum bidratt til at samarbeidet og den interne kommunikasjon mellom alle nivåer i klubben og skole på dagtid er blitt bedre men vi har ennå en del å gå på. Lojaliteten fra spillerne er også blitt bedre og treningsfremmøte er stabilt bra. Trening på Jorekstad i perioder har gjort sitt til at skadefrekvensen også har gått i riktig retning. FFL 3 har sesongen 2008 spilt i 5. divisjon og fungerer som et breddetilbud for seniorspillere i FFL. Laget endte på 8. plass i serien med 9 poeng. Laget har hatt mange spillere på trening med et spesielt stort innslag av studenter fra HIL, men også tidligere spillere i FFL og LFK. FFL 3 fungerer som en viktig del av klubbens ungdomsarbeid og er også av betydning for interessen for klubben og rekruttering av tillitsvalgte på ulike nivå i klubben. Vi gleder oss nå til 2009 sesongen, og at vi igjen er inne på det norske fotballkartet. Vi ser at vi må ha på plass noen sentrale forsterkninger for å klare målsetningen om å overleve på dette nivået. Dette jobbes det med fra styrets side. Samtidig er det hyggelig å registrere at vi for første gang ikke mister spillere fra eksisterende stall, og en del av utfordringen blir å heve disse de prosentene som skal til. Dette kan gjøres gjennom individuell tilpasning av økte treningsmengder og økt konkurranse om plass i A-stallen. I tillegg må vi fortsette jobben med egenutvikling av spillere. Vi må også i årene fremover klare å flytte unge spillere fra jr. til seniornivå. Jobben da vil i tillegg til det sportslige være med å påvirke i retning av utdannelse eller tilrettelegging av jobb. En utfordrende og krevende oppgave. Vi ønsker med dette alle velkommen til en spennende fotballsesong på Stampesletta i Jan-Børge Kvamme (sign.) Side 10 av 28

11 Spillerstatistikk 3. divisjon sesongen 2008 Navn Kamper Mål Svensson, Vebjørn Bergundhaugen, Jo Eivind 27 6 Hovemoen, Andreas 26 6 Løkken, Stig Sundli, Morten 23 6 Kvello, Øystein 23 4 Teigen, Jan Rune 23 4 Sandbu, Jonas 23 Mikalsen, Cato Visdal 22 8 Fenz, Jannik 20 Stensrud, Glenn 18 1 Lønstad, Thomas 17 1 Kolstad, Kim 16 Øien, Simen Halsan 12 5 Vorkinn, Henrik 11 Lech, Tomas 10 Pedersen, Stian 9 Bøhlerengen, Audun 8 Ødegård, Ulrik M. 7 1 Vorgaard, Johan 5 Åsvestad, Kjell Roar 5 Klomstad, Alexander 4 Løkken, Bjørnar 3 Sundli, Hans Kristian 2 Bakken, Rune 1 Lesjø, Andreas 1 Orderløkken, Magnus 1 Side 11 av 28

12 Spillerstatistikk 4. divisjon sesongen 2008 Navn Kamper Mål Amundsen, Roar 20 2 Orderløkken, Magnus 17 2 Kvamme, Magnus 16 7 Fjermeros, Petter 16 2 Valset, Sverre 16 Heby, Robin Myhren 14 1 Myrum, Simen (k) 13 1 Linnerud, Ruben 11 1 Pedersen, Stian 11 1 With, Thor 10 1 Bakken, Rune 10 Vorkinn, Henrik 9 Vist, Sindre 8 Sundli, Hans Kristian 8 3 Johansen, Steinar 8 2 Vorgaard, Johan 7 5 Afseth, Andreas 7 2 Bjerke, Kjetil 7 1 Dagsgard, Rune 7 Løkken, Bjørnar 7 Pedersen, Erik 6 2 Bøhlerengen, Audun 5 2 Johansen, Kristian 5 1 Ødegård, Ulrik 5 1 Kolstad, Kim (k) 5 Grinnhaug, Marcus 5 Borgen, Joakim 4 2 Sandbu, Jonas 4 1 Skrautvol, Ola 4 1 Bostad, Jakob 4 Lech, Tomas 4 Ristesund, Tony 3 1 Hovelsrud, Rune 3 Hørvel, Simen 3 Johansen, Roberth 3 Klomstad, Alexander 2 1 Stensrud, Glenn 2 1 Dalsegg, Jens August 2 Haugsdal, Emil 2 Kollshaugen, Henning 2 Wien, Martin 2 Skyttermoen, Morten 2 Lønstad, Thomas 1 1 Mikalsen, Cato 1 1 Åsvestad, Kjell Roar 1 Birkvad, Simon R. 1 Mæhlum, Torstein 1 Hammershaug, Vegard 1 Standahl, Fredrik 1 Eriksen, Trond 1 Fenz, Jannik 1 Johannessen, Joakim 1 Wigenstad, Eirik 1 Lesjø, Andreas 1 Lunaas, Jørn Tore 1 Kjellgren, Jonas 1 Side 12 av 28

13 Adelskalender FFL Navn Totalt Serie Cup 1 Åsvestad, Kjell Roar Hovemoen, Andreas Nielsen, Mickey Svensson, Vebjørn Breiland, Magnus Linn, Arne (k) Torgersen, Lars Lundgren Lech, Thomas (k) Skogli, Anders Løkken, Stig Hansen, Frode Bergum Granum, Morten Øien, Simen Halsan Ryen, Lars Erik Ringnes, Tommy Bjerke, Thomas Løndal, Magnus Statle Bach, Alexander Eriksen, Lars-Erik Jøndal, Helge André Måladel FFL: Navn Totalt Serie Cup 1 Svensson, Vebjørn Åsvestad, Kjell Roar Løkken, Stig Hovemoen, Andreas Nielsen, Mickey Ryen, Lars Erik Bach, Alexander Mikalsen, Cato Visdal Løndal, Magnus Statle Øien, Simen Halsan Hustad, Anders Granum, Geir Sandal, Thomas Bergum, Jonas Torgersen, Lars Lundgren Side 13 av 28

14 FFL Junior FFL junior har lagt bak seg nok en god sesong med både topp og bredde. De som satser på fotball for å bli god, og de som spiller fotball for å ha det gøy. Jr. 1 fikk plass i interkretsserien da Brumunddal trakk sitt lag. Vi visste det ville bli tøft med et ungt lag, men her tenkte vi individuell utvikling i stedet for resultater. Mange unge spillere har fått prøvd seg på det høyeste juniornivå i Norge og har vokst mye som spillere i løpet av sesongen. Vi endte nest sist i serien og rykket ned, men vi får håpe at klubben i årene fremover får glede av det utviklingsarbeidet som er blitt gjort. Våre tre andre juniorlag har levert sportslige resultater omtrent som forventet. Med litt mer "stang inn" kunne JR 2 kvalifisert seg til KM serien. Grunnet lite spillere valgte vi å trekke JR 4 laget foran høstsesongen. JR 3 hadde også problemer med gjennomføring utover høsten. Her må klubben bli flinkere til å kartlegge hva slags tilbud spillerne på dette nivået egentlig vil ha. Målet denne sesongen har vært: Videreføre det gode sportslige arbeidet Skape større foreldreengasjement ved å få flere foreldre til å bidra. 21. februar 2008 ble det gjennomført et foreldremøte hvor vel 70 foreldre av juniorspillere møtte opp. Gjennom denne kvelden fikk vi lagt en organisering av sesongen. Klubben er avhengig av et sterkt foreldreengasjement for å kunne tilrettelegge og gjennomføre et godt sportslig tilbud. Dette har fungert godt. I tillegg har foreldrene vært engasjert i dugnadsjobber for klubben. Dette er svært avgjørende i driften av FFL. Sportslige resultater Junior 1 G19 nr 13 Interkretsserien, nedrykk Junior 2 G19 1. divisjon elite: 4 plass i 1 div nivå 2 Junior 3 G19 1. divisjon: 6 plass i 2 div høst Dana cup Vinteren 2008 ble det bestemt at klubbens valg av turnering sommeren 2008 ble Dana Cup. Dette var åpenbart et godt valg, fordi oppslutningen var upåklagelig. 50 spillere og seks ledere reiste til Hjørring i juli. Dermed stilte FFL med hele tre juniorlag i turneringen. Junior 1 og 3 kvalifiserte seg til A-sluttspillet, mens junior 2 kun nådde B-sluttspill. Junior 1 ble laget som gikk lengst i turneringen, men måtte til slutt gi tapt i kvartfinale etter en meget spennende straffesparkkonkurranse. Totalt sportslig ble dermed turneringen vellykket, da to lag avanserte til A-sluttspillet, og klubbens beste lag nådde langt i turneringen. I likhet med 2007, da Norway Cup ble valgt, var det viktig for styret at alle juniorlagene valgte samme turnering. Dette fordi en turnering gir gode muligheter for å bygge lagånd, samhold og identitet. Dermed var det åpenbare valget i Danmark innkvartering på skole i klasserom. FFL bodde nært hovedområdet ved Vendiahallen og sosialt fungerte samspillet mellom de tre lagene tilnærmet perfekt. Gjentatte ganger opplevde lagledelsen at spillerne koblet seg uavhengig av hvilket lag de tilhørte. Så sant det var mulig ga også lagene hverandre støtte i kampene som ble spilt. Side 14 av 28

15 Svært gledelig var det også at mange foreldre valgte å ta turen for å se på FFL's lag. På det meste observerte vi over 25 foresatte på sidelinjen. Det er ellers mye positivt en kan fremheve ved turneringen, men spesielt baneforhold, enkel logistikk, sportslige utfordringer og en meget trivelig by var med på å skape en vellykket turnering. Samtlige ledere oppfattet Hjørring som en trygg og oversiktlig by for klubbens ungdom. Det ble gjennomført en evaluering blant både spillere og ledere i etterkant av turneringen, og spillerne trekker selv fram organisering, det sosiale aspektet, felles turnering for alle lag og de sportslige forholdene som de mest positive sidene ved turneringen. Basert på evalueringen samt også tilbakemeldingene fra den enkelte lagledelse, har FFL derfor bestemt at Dana Cup også blir turneringen i Til slutt er det spillerne som skal ha den største takken. FF Lillehammer har en junioravdeling bestående av meget flott og talentfull ungdom med sunne og gode verdier. I løpet av uken oppstod det ingen negative episoder, og framferd både på og utenfor banen var eksemplarisk. Organisering av junior Sporslig leder, jr Jan Børge Kvamme Sportavd. Junior Spille fotball for å bli god - Oppfølging av trenere - Spilleroverganger - Materiell Junior 1 Adm.leder, jr Støtteapparat Skjalg Wigenstad - Lagledere - Foreldremøter - Dugnader Sportsavd junior Spille fotball for å ha det gøy Breddetilbud Junior 2 Junior 3 Side 15 av 28

16 Trenere og støtteapparat: Junior 1 Hovedtrener: Hjelpetrener: Lagledere: Foreldrekontakt: Terminkontakt: Andreas Falck Nilsen Kim Marius Heen Bjørner Vorkinn Tore Orderløkken Olav Bråten Ulf Tore Johansen Jan-Børge Kvamme Torstein Valset Bjørner Vorkinn Junior 2 Hovedtrener: Hjelpetrener: Lagledere: Foreldrekontakt: Terminkontakt: Jostein Wahl Øyvind Bjerke Eivind Mæhlum Sverre Bostad Øyvind Bjerke Junior 3 Hovedtrener: Hjelpetrener: Lagledere: Foreldrekontakt: Terminkontakt: Are Fjermeros Terje Myrvang Mona Hørvel Per Erik Vold Vidar Stenseth Anne Stensvold Kollshaugen Junior 4 Hovedtrener: Hjelpetrener: Lagledere: Foreldrekontakt: Terminkontakt: Bård Grinnhaug Stein Ødegård Waldemar Andresen Mette Ragnhild Helle Stein Ødegård Side 16 av 28

17 Evaluering av sesongen 2008 Vi har gjennomført to evalueringer med trenere og lagledere denne sesongen; En halvårsevaluering etter vårsesongen, og en evaluering av sesongen i desember. Oppsummering sportslig - junior Hva har fungert bra? Fornøyde spillere Godt samarbeid mellom juniorlagene Deltagelse Dana Cup skaper samhold Hva har fungert dårlig? For seine treninger Forskjellig spillesystem på de forskjellige lagene For mange spilleforflytninger mellom lagene Forberedelsesområder til neste sesong Gjennomføre en oppsummering av antall disponible spillere før høstsesongen. Ved stort frafall av spillere bør det vurderes å trekke lag. Det blir mye arbeid på lagleder hvis det er få spillere og hvor en er avhengig av lån av spillere fra andre lag Behov for en spillekoordinator som kan se helheten i spillergruppene og få bedre flyt mellom spillergruppene. Det er behov for og få satt dette i et bedre system Ønskelig mer statiske lag. Redusere forflyttinger av spillere mellom lagene Oppsummering administrativt - junior Hva har fungert bra? God organisering. Det ble lagt et grunnlag gjennom foreldremøte i februar Støtteapparatet rundt lagene har fungert bra. Dette har vært til god støtte for trenerne God informasjon fra klubben gjennom hele sesongen. Hjemmesiden fungerer som informasjonskanal Buss til bortekamper. Organisering av kjørelag og info God dugnadsinnsats av foreldrene. Organiseringen må være god. Hva har fungert dårlig? Bussoppgjør har vært krevende. Utarbeide bedre rutiner Forberedelsesområder til neste sesong Organisering av draktvask Utarbeide laglederbok/hefte som beskriver oppgavene for de ulike funksjonene Forberedelsesområder til neste sesong- organisasjon Klar rollefordeling mellom sportslig log administrativ leder for junior Forpliktende dugnadsinnsats Side 17 av 28

18 Vi har hatt et kjørelag som har besørget all busskjøring til bortekamper med bestående av 15 personer med Ola Skrautvål som transportleder. Materiell og drakter har vært ivaretatt av en gruppe ledet av Odd Dagsgård. De foreldre som ikke har hatt oppgaver knyttet til lagene har stilt opp som vakter i forb. med hjemmekampene i 3.divisjon. Det er nedlagt stor innsats fra mange personer gjennom sesongen som vi her gjerne her vil benytte anledningen til å takke for. Lillehammer 21. januar 2009 Jan Børge Kvamme Sportslig leder junior Skjalg Wigenstad Adm. Leder junior FFL Wednesday United Vi har ikke hatt noen serie i år da Indre Østland Fotballkrets ikke har hatt noe serie til oss. En trøst var det da i den sammenheng at vi har deltatt på Landsturneringen for funksjonshemmede i fotball. Vi stilte i den nest beste kategorien og fikk en 3. plass. Det var mange mål og vi vant de fleste av kampene. Nå er samarbeidet i gang med Indre Østland fotballkrets og vi håper det blir Hed-Opp serie til våren Ellers skal vi delta på Landsturneringen i Ålesund til høsten igjen. Vi har hatt treninger ute på sportsplassen helt til snøen dalte i hodet på oss. Nå trener vi innendørs på Lillehammer vgs. Her blir vi til det blir bart ute. Vi har også spilt treningskamper mot klasser fra HiL. Dette var moro for alle parter og vi skal gjøre det igjen. Vi har ellers vært med på loddsalget til FFL og er meget fornøyd med å være med på dette. Beate Farstad Trener og oppmann Side 18 av 28

19 C. REGNSKAP RESULTAT Regnskap Budsjett 2008 Avvik Oppnådd % Indreløper'n ,4 % Billettinntekter, inkl NM ,7 % Fotballskole ,9 % Kiosksalg ,7 % Dugnader ,3 % Lotteri ,2 % Diverse økonomitiltak ,4 % Medlems-/aktivitetsavgift ,3 % Tilskudd / Diverse inntekter ,8 % Aksjon ,3 % SUM DRIFTSINNTEKTER ,6 % Varekostnad kiosk ,5 % Kostnader økonomitiltak/arrangement ,3 % Salgsprovisjoner ,1 % Sum kostnader økonomitiltak ,7 % DEKNINGBIDRAG ,4 % Godtgjørelser inkl avgifter ,7 % Arbeidsgiveravgift ,0 % Yrkesskadeforsikring ,0 % Utdanning ,4 % Sum personalkostnader ,6 % Turneringer/samlinger ,3 % Dommerutgifter ,8 % Bussutgifter ,0 % Leie baner/haller/garderobe (jan-juni) ,3 % Lege / fysio / treningsveiledning ,1 % Drakter/utstyr/treningsutstyr ,6 % Sum kostnader sport ,7 % Rekvisita/telefon/porto ,5 % Regnskap / revisjon / IT ,5 % Serieavgift IØFK ,9 % Gebyr/bøter Idrettskrets ,0 % Overgangskostnader / lisensavgift spillere ,2 % Sosiale tilstelninger ,4 % Annonser ,9 % Andre kostnader ,3 % Sum diverse kostnader ,2 % SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER ,9 % DRIFTSRESULTAT ,5 % Tap på fordringer ,0 % Sum tap på fordringer ,0 % Sum finansposter ,7 % Resultat før ekstraordinære poster ,8 % Ekstraordinære inntekter ,0 % RESULTAT ,5 % Side 19 av 28

20 RESULTAT Regnskap Regnskap Endring Indreløper'n Billettinntekter, inkl NM Fotballskole Kiosksalg Dugnader Lotteri Diverse økonomitiltak Medlems-/aktivitetsavgift Tilskudd / Diverse inntekter Aksjon SUM DRIFTSINNTEKTER Varekostnad kiosk Kostnader økonomitiltak/arrangement Salgsprovisjoner Sum kostnader økonomitiltak DEKNINGBIDRAG Godtgjørelser inkl avgifter Arbeidsgiveravgift Yrkesskadeforsikring Utdanning Sum personalkostnader Turneringer/samlinger Dommerutgifter Bussutgifter Leie baner/haller/garderobe (jan-juni) Lege / fysio / treningsveiledning Drakter/utstyr/treningsutstyr Sum kostnader sport Rekvisita/telefon/porto Regnskap / revisjon / IT Serieavgift IØFK Gebyr/bøter Idrettskrets Overgangskostnader / lisensavgift spillere Sosiale tilstelninger Annonser Andre kostnader Sum diverse kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Tap på fordringer Sum tap på fordringer Sum finansposter Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære inntekter RESULTAT Side 20 av 28

ÅRSMELDING 2010 Lillehammer Fotballklubb. Foreløpig versjon 140211 Endelig versjon legges ut etter årsmøtet 160211 ÅRSMØTE

ÅRSMELDING 2010 Lillehammer Fotballklubb. Foreløpig versjon 140211 Endelig versjon legges ut etter årsmøtet 160211 ÅRSMØTE ÅRSMELDING 2010 Lillehammer Fotballklubb Foreløpig versjon 140211 Endelig versjon legges ut etter årsmøtet 160211 ÅRSMØTE Håkons Hall, Olympiaparken ONSDAG 16. FEBRUAR 2010 KL. 18:30 SAKSLISTE 1. Åpning

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

LYN 2016-2020. 5årsplan blir du med?

LYN 2016-2020. 5årsplan blir du med? LYN 2016-2020 5årsplan blir du med? Den rød-hvite tråden LYN Fotball og LYN Toppfotball er først og fremst LYN Oslos største fotballklubb og blant de store i Norge Tett samarbeid i alle ledd skal bringe

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB Innledning Oppdatert 30.03.2017 Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetting legger

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Bjørn Grevstad ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere AGENDA Kort gjennomgang av sesongen Oversikt over lederroller/struktur Kommunikasjon G2004 Økonomi/budsjett 2016/2017 (Anders M) Sesongen 2017 planer Treninger i vinter - Sportslig og sosial utvikling

Detaljer

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte.

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Klubbens verdier er: Klubbånd, lagånd, bredde, utvikling og toleranse. Hovedmål

Detaljer

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no Velkommen til Lisleby fotballklubb Generell informasjon Klubben består av en fotballgruppe, en håndballgruppe og en skøytegruppe. Sistnevnte har,

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

SPORTSPLAN - Rekruttering og kompetanse Aug 2017

SPORTSPLAN - Rekruttering og kompetanse Aug 2017 3.6 Rekruttering Rekrutteringstiltak spillere: For at klubben skal kunne opprettholde målsettingen om å gi et tilbud til alle som vil spille fotball og samtidig ha sportslige utfordringer for de som ønsker

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Idrett gir styrke - til daglig yrke

Idrett gir styrke - til daglig yrke Idrett gir styrke til daglig yrke SAKSLISTE Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Tirsdag 25. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Ekeberghuset 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Levanger Fotballklubb 2014-2017 Levanger formannsskap 08.10.14

Levanger Fotballklubb 2014-2017 Levanger formannsskap 08.10.14 Levanger Fotballklubb 2014-2017 Levanger formannsskap 08.10.14 Dugnad for toppfotball i Nord-Trøndelag Skape et 1. divisjonslag i Nord Trøndelag Administrasjon - Utvikling - Organisering Etablert klubbdokumenter

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015

Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015 Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015 Saksliste 1. Åpning 2. Godkjenning dagsorden / innkalling 3. Valg av møteleder / referent 4. Gjennomgang årsmelding 2014 5. Gjennomgang regnskap 2014 6. Budsjett

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Fotball/budbilkontoret Dag/dato: Onsdag 19.oktober 2016 Varighet: 17.30 21.00 Tilstede styret: Fra administrasjonen: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Hanne Dahl Molden

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR:

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: SPILLERSTALLEN 2011: KEEPERE: KRISTIAN MURIAAS EIVIND HODDER OG STEFAN SÆTRE FORSVAR: WILHELM AARØE ANDERS GISKE HAGEN KJELL

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Styrets sammensetning : Leder : Edvard Repstad : Rita Myrnes : Helge Vollen : Terje Pettersen : Janne Veel : Glenn Nesheim Sekretær / daglig leder (ikke stemmeberettiget)

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

ÅRSMØTE I HALDEN INNEBANDYKLUBB

ÅRSMØTE I HALDEN INNEBANDYKLUBB Halden Innebandyklubb Postboks 608 1754 Halden ÅRSMØTE I HALDEN INNEBANDYKLUBB HJORTSBERGHALLEN TIRSDAG 27.APRIL KL.17.00 Årsmøte 27. april 2010 Agenda: 1. Velkommen - presentasjon av styret 2. Velge dirigent(er)

Detaljer

Årsmøte Rælingen fotballklubb

Årsmøte Rælingen fotballklubb Årsmøte Rælingen fotballklubb Sted: Klubbhuset Marikollen Tid: 15. februar kl 18.00 AGENDA 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av fremmøtte medlemmer 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008 REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM 95 10. DESEMBER 2008 Avholdt på rødhuset på Sveum med ca 20 foreldre. 1. Kort oppsummering av sesong 2008 v/ Frode Fotballåret 2008 startet med ca 38 spillere. Det ble på

Detaljer

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte.

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Klubbens verdier er: Klubbånd, lagånd, bredde, utvikling og toleranse. Hovedmål

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010 PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010 Tid: 15. februar 2011 Sted: Klubbhuset i Kvam Idrettspark. Til stede: Laila Stormorken, Olav Røssum, Gunn Lien, Ola Røssummoen, Vigdis Kjørum, Lisa Rustli, Arne

Detaljer

ÅRSMØTE I HALDEN INNEBANDYKLUBB

ÅRSMØTE I HALDEN INNEBANDYKLUBB Halden Innebandyklubb Postboks 608 1754 Halden ÅRSMØTE I HALDEN INNEBANDYKLUBB HJORTSBERGHALLEN TIRSDAG 12.APRIL 2011 KL.18.00 Årsmøte 12. april 2010 Agenda: 1. Velkommen - presentasjon av styret 2. Velge

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011.

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. Informasjonen om aktivitet i lagene er basert på innspillene fra deltakere på trener/ spillermøte arrangert 14.februar, deltagerne på årsmøtet, samt innsendt

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

VELKOMMEN TIL SESONGEN

VELKOMMEN TIL SESONGEN 2 TEKST INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 FØR AVSPARK 8 FAKTA & INFO 4. DIVISJON 9 DAGENS SPILELRPROFIL 10 SPONSORER SESONGEN 2010 12 3 VELKOMMEN Styret i Vanvik IL Fotballavdelingen ønsker

Detaljer

Sportsplan. Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020

Sportsplan. Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020 Sportsplan Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020 Innhold 1. Klubbpolitiske retningslinjer Side 4 2. Spill og-utviklingsfilosofi Side 5 3. Spillerlogistikk Side 5 4. Kamparena Side 5 5. Anleggsutvikling Side

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte tirsdag 26.05.09 Saksnummer Sak Ansvarlig 260509-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sverre 260509-0 Budsjett 2009 og regnskap Q Pål A 260509-02 Regnskapsrutiner/økonomistyring

Detaljer

Hei og velkommen til Hallingdal Fotballklubb!

Hei og velkommen til Hallingdal Fotballklubb! Hei og velkommen til Hallingdal Fotballklubb! Vi er veldig glade for at akkurat du har bestemt deg for å melde overgang til HFK for å bli en del av klubben vår Under følger en del informasjon som det er

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Fotball/budbilkontoret Dag/dato: Tirsdag 13.desember 2016 Varighet: 17.30 21.00 Tilstede styret: Fra administrasjonen: Forfall: Hanne Dahl Molden (HM), Terje Bråthen

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

2. Representasjon Skien IHK sin representant i BTV styret har vært Per-Ivar Andersen.

2. Representasjon Skien IHK sin representant i BTV styret har vært Per-Ivar Andersen. Klubbens årsmelding Behandle klubbens og styrets årsmelding 1. Møtevirksomhet i perioden 8 styremøter Alle lag har gjennomført foreldremøte 1 årsmøte Trener/lagleder møte NIHF i Oslo 2 møter med Sam Liebkind

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Onsdag 25.februar 2015 Varighet: 17.30 20.00 Tilstede styret: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB), Geir Hagen

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2.

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2. Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015 Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Dato: Tid: Sted: Onsdag 18.2.2015 Kl 18:00 Quality Hotel & Resort Fagernes Saksliste: 1. Godkjenning

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 10. mars 2015 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2014 på styremøte

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987 Årsregnskap 2014 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 Resultatregnskap Sverresborg Hoops Basket Driftsinntekter og kostnader Note Budsjett 14 Budsjett 15 Driftsinntekter Salgsinntekt 1-13 277-50

Detaljer

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 og oppe til revisjon årsmøtet 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier...

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010 Kristiansund Volleyballklubb Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no GENERELL INFORMASJON Kristiansund Volleyballklubb Postadresse: Postboks 891, 6501 Kristiansund

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Innhold: 1. Innledning s. 1 2. Klubbens formål s. 2 3. Visjon og verdigrunnlag s. 3 4. Virksomhetsområder s. 4 6. Strategi og hovedmålsetninger s. 5 6.1 Breddefotball s. 6 6.2 Toppfotball

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Fotball/budbilkontoret Dag/dato: Torsdag 19.januar 2017 Varighet: 17.30 20.30 Tilstede styret: Fra administrasjonen: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Hanne Dahl Molden

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

Saksnr. Tidspunkt Sak. - Regnskapsrapport Alt OK. Brukt opp utstyrsposten vår, Nina gir beskjed til Oddrun.

Saksnr. Tidspunkt Sak. - Regnskapsrapport Alt OK. Brukt opp utstyrsposten vår, Nina gir beskjed til Oddrun. Referat: Dato: Tirsdag 11. juni 2002 Tid: 19.30-22.00 Sted: Klubbhuset Saksnr. Tidspunkt Sak 60/02 Innkalling og saksliste Godkjent uten merknader 61/02 Referat fra styremøtet i mai Nina påpeker at det

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Strategiplan Strategiplan

Strategiplan Strategiplan Strategiplan 2016-2018 Strategiplan 2016-2018 1 2 Strategiplan 2016-2018 1 Innledning Elverum Fotball er en av Norges største fotballklubber, med over 1100 spillende medlemmer fra 35 ulike nasjoner. Tilbud

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Årsmøte Nordstrand IF Fotball Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Dagsorden 1. Åpning ved leder Thor Einar Andersen 2. Godkjenning av stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Foreldremøte NIF J97 Kort oppsummering av sesongen 2009/2010 Bortecuper Vårens hjemmecuper Opplegg for sesongen 2010/2011 Skadeforebygging basistrening Eventuelt

Detaljer

Halden Håndballforening

Halden Håndballforening Halden Håndballforening Innkalling til stiftelsesmøte Dato: søndag 5. mars Tid: kl. 18:00 Sted: Hjortsberghallen Invitasjon er sendt til: Interessegruppen for videreføring av breddehåndball, Halden idrettsråd

Detaljer

Flint Tønsberg Håndball IL

Flint Tønsberg Håndball IL 1. Introduksjon 2. Grunner til vår økonomiske situasjon 3. Budsjett 2017 4. Innkomne spørsmål / åpning for spørsmål 5. De viktigste sponsorer og våre plikter 6. Styrets hovedoppgaver 2017 7. Hvor må det

Detaljer

Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball

Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball Vi i styret og sportslig utvalg yngres/senior ønsker velkommen til en ny fotballsesong. Lurer du på hvem som er i komiteer og styret. Se www.stange-sportsklubb.no

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Saksliste årsmøte Tromsø håndballklubb 2016

Saksliste årsmøte Tromsø håndballklubb 2016 Saksliste årsmøte Tromsø håndballklubb 2016 Tid. 22.02 kl 19-21 Sted: Fylkestingssalen, Fylkesbygget For å ha stemmerett må du være medlem i THK, ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer