COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD /5 TOP DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH"

Transkript

1 COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD /5 TOP DANSK SVENSKA SUOMI ENGLISH

2 INNHOLD 3 Plassering og sikkerhet 4 Tilkobling/forberedelser 4 Tilkobling av antenne og nettkabel 4 Innsetting av batterier i fjernkontrollen 5-8 Kort oversikt 5-7 Fjernkontrollen 8 Fjernsynsapparatets front 9-12 Innstillinger 9 Automatisk innstilling av fjernsynsprogrammer 9-10 Endre programinnstilling 11 Bildeinnstillinger Lydinnstillinger TV-modus Tekst-TV 15 FLOF-tekst og normaltekst Andre funksjoner Komfortfunksjoner Komfortfunksjoner med menyen»features«(spesialfunksjoner) DVD-modus 19 Spesielle funksjoner i DVD-modus 19 Plateformater Forberedelser Bruk med DVD, Video-CD eller Audio-CD 25 Tilleggsfunksjoner for avspilling av DVD eller Video-CD 26 Bruk en MP3-CD eller JPEG-CD 26 Tilleggsfunksjoner for avspilling med JPEG-CD 27 Opprette og spille avspillingsprogram DVD-innstillinger 28 Velge SET UP-menyen Muligheter i menyene Bruk med eksterne apparater 30 Dekoder eller satellitt-mottaker 30 Hodetelefon 31 Videoopptaker eller SET-TOP-Box 32 Videokamera 33 Tilkobling av digitale flerkanalsforsterkere eller digitale tokanals lydanlegg Spesialfunksjoner Innstilling av TV-kanaler Informasjon Tekniske data, serviceinstrukser for forhandler, Generelle merknader om apparater som inneholder laser, løse problemer på egen hånd 2

3 PLASSERING OG SIKKERHET 20 cm 10 cm 20 cm 10 cm Vær vennlig og følg punktene nedenfor ved plassering av fjernsynsapparatet: Dette fjernsynsapparatet er konstruert for mottak og gjengivelse av bilde- og lydsignaler. Vi gjør uttrykkelig oppmerksom på at annen bruk ikke er tillatt. Ideell avstand til fjernsynsapparatet ved bruk er 5 ganger TV-skjermens diagonale lengde. Eksternt lys som faller inn på TV-skjermen reduserer bildekvaliteten. Sørg for tilstrekkelig avstand til skapvegg. Fjernsynsapparatet er beregnet på bruk i tørre rom. Hvis du allikevel bruker det utendørs, må du sørge for at det ikke kan bli utsatt for fuktighet (regn, vannsprut). Utsett ikke fjernsynsapparatet for noen form for fuktighet. Når fjernsynsapparatet utsettes for store temperaturforskjeller, for eksempel under transport fra et kaldt til et varmt sted, må du kople det til strømnettet og la det stå i minst to timer uten innsatt plate. Plasser aldri beholdere (vaser eller lignende) som er fylt med vann på fjernsynsapparatet. Beholderen kan velte, og væsken kan redusere den elektriske sikkerheten. Plasser fjernsynsapparatet på et flatt og hardt underlag. Legg ikke gjenstander (for eksempel aviser) på fjernsynsapparatet, og legg ikke duker eller lignende under fjernsynsapparatet. Plasser ikke fjernsynsapparatet like i nærheten av radiatorer eller i sterk sol, da det kan påvirke kjølingen ugunstig. Varmeoppbygging i apparatet er en farekilde og reduserer fjernsynsapparatets levetid. Få for sikkerhets skyld en fagmann til å rengjøre fjernsynsapparatet fra tid til annen. Plasser ikke fjernsynsapparatet i nærheten av magnetfelt (for eksempel høyttalere). Du må ikke under noen omstendighet åpne fjernsynsapparatet. Ved skader som oppstår på grunn av ukyndige inngrep, bortfaller garantiansvaret. Sørg for at nettkabelen ikke blir skadet. Tordenvær innebærer fare for alle elektriske apparater. Lynet kan slå ned i lysnettet og/eller antenneledningen og forårsake skader på fjernsynsapparatet, selv om dette er slått av. Derfor må du alltid trekke ut nett- og antennestøpselet i tordenvær. Stikk ikke fremmedlegemer inn i plateskuffen. Hvis apparatet ikke kan lese plater feilfritt, må du bruke en standard rense- CD for å rense laseroptikken. Andre rengjøringsmetoder kan ødelegge laseroptikken. Hold alltid plateskuffen lukket, slik at det ikke samler seg støv på laseroptikken. TV-skjermen skal kun rengjøres med en fuktig, myk klut. Bruk kun rent vann. Krieg am Golf! SERVICE! 3

4 TILKOBLING/FORBEREDELSER Tilkobling av antenne og nettkabel TV R AV2 AV1 COAXIAL Plugg husantennens antennekabel inn i antennekontakten»ä«på fjernsynsapparatet. 2 Plugg støpslet på nettkabelen inn i stikkontakten. Innsetting av batterier i fjernkontrollen 1 Åpne batterilommen ved å fjerne lokket. 2 Legg inn batteriene (type Micro, f.eks. LR 03 eller AAA, 2x 1,5 V). Vær oppmerksom på polariteten (markert i bunnen av batterirommet). 3 Lukk batterilommen. Merk: Reagerer ikke fjernsynsapparatet riktig på fjernkontrollens kommandoer, er kanskje batteriene oppbrukt. Fjern brukte batterier. Vi tar intet ansvar for skader som oppstår på grunn av batterivæske som har rent ut. Miljøvern Batterier heller ikke batterier som ikke inneholder tungmetaller ikke kastes i husholdningsavfallet. Sørg for miljøvennlig deponering av brukte batterier, f.eks. ved å benytte offentlige returordninger. Undersøk hvilke regler som gjelder der du bor. 4

5 KORT OVERSIKT GO TO DVD SETUP TXT VCR SAT SUB Tele Pilot 165 C TV DVD ZOOM PROGRAM DVD MENU z TITLE AV UPDATE d DVD EXT. Fjernkontrollen Fjernsynsdrift Slår av fjernsynsapparatet (standby). TV/DVD E Kobler om fjernkontrollen fra fjernsynsdrift til DVD-drift og tilbake. Skifter bildeformat; avdekking av svar i tekst-tv-modus. -/-- Skifter mellom én- og tosifrede programplasser; skifter til dobbel tegnstørrelse i tekst-tv. 1 0 Slår på fjernsynsapparatet fra standby; velger program direkte. d i Z P+, P- OK TXT AV Lyd av/på (høyttalersperre). Henter fram TV-menyen; blar en side tilbake i TV-menyen. Skifter mellom begge de sist sette fjernsynsprogrammene; sidestopp i tekst-tv. Slår på fjernsynsapparatet fra standby; velge programmer trinnvis; bevege markør oppover/nedover. Henter fram program; aktiverer forskjellige funksjoner. Beveger markør mot venstre/høyre. Veksler mellom tekst-tv og fjernsynsdrift; skjuler menyen. Velger AV-programplasser og det sist sette fjernsynsprogrammet. + Regulerer lydstyrken. SUB UPDATE Velger undersider i tekst-tv. Oppdaterer en side i tekst-tv. 5

6 KORT OVERSIKT TV DVD ZOOM PROGRAM z Velger forskjellige bildeinnstillinger; blar en side tilbake i tekst-tv. Klokke av/på; blar til neste side i tekst-tv. Velger ønsket kapittel i tekst-tv. GO TO DVD SETUP TXT VCR SAT SUB DVD MENU z TITLE AV UPDATE d DVD EXT. F Velger forskjellige lydinnstillinger; velger ønsket tema i tekst-tv. VCR, SAT Veksler til betjening av GRUNDIG videoopptakere, DVD EXT. GRUNDIG satellittmottakere eller GRUNDIG DVD-spillere. Hold respektive tast (»VCR«,»SAT«,»DVD EXT.«) nede. Trykk deretter på ønsket tast. Merk: Hvilke funksjoner du kan betjene, avhenger av utstyret til fjernsynsapparatet. Prøv deg fram for å finne ut dette. Tele Pilot 165 C 6

7 KORT OVERSIKT DVD-drift 1 0 Talltaster for innlegging av ulike data. TV DVD TV/DVD Kobler om fjernkontrollen fra fjernsynsdrift til DVD-drift og tilbake. ZOOM PROGRAM ZOOM PROGRAM Forstørrer/forminsker scener under avspilling. For programmering av en spilleliste for platen som er lagt inn. GO TO DVD MENU z GO TO Henter fram infomenyen til DVD-delen. DVD SETUP TITLE DVD MENU Henter fram en DVD under avspilling av Disc-menyen*. TXT SUB AV UPDATE P+, P- Valg av forskjellige funksjoner i menyene. d OK Bekrefter funksjoner. VCR SAT DVD EXT. DVD SETUP Henter fram hovedmenyen til DVD-delen. Tele Pilot 165 C TITLE Henter fram tittelmenyen* til DVD-platen under avspilling. 3 Velger billedsøk bakover i ulike hastigheter under avspilling. 4 Velger billedsøk framover i ulike hastigheter under avspilling. 7 Avbryter alle driftsfunksjoner. 5a Velger forrige tittel eller avsnitt under avspilling. 8! Starter avspillingen; Stillbilde ved DVD-er og video-cd-er; Pause ved audio-cd-er og MP3-CD-er. s6 Velger neste tittel eller avsnitt under avspilling. * avhengig av hvilken DVD som benyttes 7

8 KORT OVERSIKT Fjernsynsapparatets front MENU PROG/VOL TV/DVD MP3 MENU Slår fjernsynsapparatet til standby og deretter av. Henter fram TV-menyen, blar en side tilbake i TV-menyen. Henter fram hovedmenyen til DVD-delen. PROG/VOL Slår på fjernsynsapparatet fra standby. Forvalgtast for programvalg eller lydstyrke. Velger program nedover; Reduserer lydstyrken. + Slår på fjernsynsapparatet fra standby; Velger program oppover; Øker lydstyrken. TV/DVD Kobler apparatet om fra fjernsynsdrift til DVD-drift og tilbake. 7 Avbryter alle driftsfunksjoner. 5a Velger forrige tittel eller avsnitt under avspilling. Velger forskjellige funksjoner i menyene. 8/! Starter avspillingen; Stillbilde ved DVD-er og video-cd-er; Pause ved Audio-CD-er og MP3-CD-er; aktiverer menufuncties. s6 A S-VIDEO VIDEO R AUDIO L Velger neste tittel eller avsnitt under avspilling. Velger forskjellige funksjoner i menyene. For åpning og lukking av skuffen. Skuff for CD-medier. A Hodetelefontilkobling (3,5 mm ø kontakt). Bildesignalinngang for S-videokamera. Bildesignalinngang for videokamera. Lydsignalinngang for videokamera. 8

9 INNSTILLINGER Automatisk innstilling av fjernsynsprogrammer Language English Svenska Romaneste Deutsch Dansk Hirvatski Français Norsk âe tina Italiano Suomi Slovenãina Español Slovensko Gjuha Shqipe Portuguesa Polski apck Dutch Magyar Make hck Türkçe Pycck Srpski Eλληvικα ¹1 Select Valg Av Land Belgium Hungary Portugal Czech Rep. Ireland Schweiz Danmark Italia Suomi Deutschland Netherlands Sverige Eλλaδa Norge Türkiye España Österreich U.K. France Polska... Starte Autoprogramm i Avslutt Fjernsynsapparatet er utstyrt med automatisk programsøking. Du starter søkingen og kan deretter sortere TV-kanalene i den rekkefølgen du ønsker. Du har totalt 100 programplasser som du kan tilknytte TV-kanaler fra antenne- eller kabelanlegget. Du kan også slette fra TV-programmer som er lagt inn flere ganger, eller programmer som har for dårlig kvalitet. 1 Slå på fjernsynsapparatet med»io «på apparatet, trykk deretter på»p+«fjernkontrollen. Etter første gangs idriftssettelse kommer menyen»language«(sprák) fram. Hjelp: Hvis menyen»language«(sprák) ikke kommer fram på skjermen, må man foreta innstillinger iht. kapitlet Ny innstilling av alle TV-kanaler, på side Velg språk med»p+«,»p-«,» «eller» «og bekreft med»ok«. Menyen»Valg Av Land«kommer fram. 3 Velg land med»p+«,»p-«,» «eller» «. 4 Start søk med»ok«. Søkingen begynner, alt etter antall fjernsynsprogrammer som kan mottas tar noen få minutter. Etter søkingen skifter fjernsynsapparatet over til programplass 1. Endre programinnstilling Hvis det ved innstilling av fjernsynsprogrammene med den automatiske programsøkingen ble lagret flere fjernsynsprogrammer, kan disse slettes. Du kan også legge fjernsynsprogrammer på en annen programplass, endre eller legge inn et programnavn på nytt, samt hoppe over programplasser. Valg av programtabell HOVEDMENY Lyd Bilde Programvalg Oppsett Egenskaper 1 Hente fram»hovedmeny«med»i«.»hovedmeny«kommer fram. 2 Velg linjen»programvalg«med»p+«eller»p-«og bekreft med»ok«. Menyen»Programvalg«kommer fram. Velg i Avslutt Merk: Den videre betjeningen beskrives i de følgende kapitler. 9

10 INNSTILLINGER Programvalg 0 5 PRO 7 10 VOX 1 ARD 6 BR3 11 SRTL 2 RTL 7 TELE SAT1 8 WDR 13 4 ZDF 9 KABEL1 14 Programvalg Hoppe Over Velg Flytte Slette i Avslutt Navn 0 5 PRO 7 10 VOX 1 ARD 6 BR3 11 SRTL 2 RTL 7 TELE SAT1 8 WDR 13 4 ZDF 9 KABEL1 14 Programvalg Hoppe Over Velg Flytte Slette i Avslutt Navn 0 5 PRO 7 10 VOX 1 ARD 6 BR3 11 SRTL 2 RTL 7 TELE SAT1 8 WDR 13 4 ZDF 9 KABEL1 14 Programvalg Hoppe Over Velg Flytte Slette i Avslutt Navn 0 5 PRO 7 10 VOX 1 ARD 6 BR3 11 SRTL 2 RTL 7 TELE SAT1 8 WDR 13 4 ZDF 9 KABEL1 14 Hoppe Over Velg Flytte Slette i Avslutt Navn Slette programmer 1 I menyen»programvalg«velger du fjernsynsprogrammet som skal slettes med»p+«eller»p-«,» «eller» «. 2 Slett fjernsynsprogram med» «(gul). Merk: Hvis du ønsker å slette flere TV-kanaler, må du gjenta pkt. 1 og 2. Omorganisering av TV-kanaler 1 I menyen»programvalg«velger du fjernsynsprogrammet med»p+«,»p-«,» «eller» «. 2 Marker fjernsynsprogram med» «(grønn). 3 Velg ny programplass med»p+«,»p-«,» «eller» «og bekreft med» «(grønn). Alle etterfølgende fjernsynsprogrammer forskyves med en programplass. Merk: Hvis du ønsker å sortere flere fjernsynsprogrammer, må du gjenta pkt. 1 til 3. Legg inn programnavn (maks. 5 plasser) 1 I menyen»programvalg«velger du ønsket fjernsynsprogram med»p+«,»p-«,» «eller» «. 2 Marker fjernsynsprogram med» F«(blå). 3 Med»P+«eller»P-«velger du bokstaver eller tall, med» «eller» «til neste posisjon, gjenta innleggingen. 4 Lagre programavn med» F«(blå). Merk: Hvis du ønsker å legge inn flere programnavn, må du gjenta pkt. 1 til 4. Hoppe over fjernsynsprogrammer Du kan markere fjernsynsprogrammer, som ved valg med»p+«eller»p-«skal hoppes over. Videre kan man velge med talltastene. 1 I menyen»programvalg«velger du ønsket fjernsynsprogram med»p+«,»p-«,» «eller» «. 2 Marker fjernsynsprogram med»z «(rød). Fjernsynsprogrammet indikeres i rødt. Du kan slette markeringen ved å trykke på den røde tasten på nytt. Avslutte innstillingene 1 Avslutt innstillingen med»i«. 10

11 INNSTILLINGER Bildeinnstillinger Bilde Lysstyrke Kontrast Farge Skarphet Fargetemperatur Normal DNR Pa Tilbake/Bak i Avslutt 1 Hente fram»hovedmeny«med»i«.»hovedmeny«kommer fram. 2 Velg linjen»bilde«med»p+«eller»p-«og bekreft med»ok«. Menyen»Bilde«kommer fram. 3 Velg linjen»lysstyrke«,»kontrast«,»farge«,»skarphet«,»fargetemperatur«eller»dnr«med»p+«eller»p-«og still inn ønsket verdi med» «eller» «. Merk: Når antennesignalet er dårlig, forbedrer funksjonen»dnr«(støyreduksjon) bildet (reduserer støyen i bildet). Innstillingene lagres som bildeforhåndsinnstilling»bruker«. 4 Avslutt innstillingen med»i«. Lydinnstillinger Lyd Volume Balance Lyd Type Lyd Modus AvL Equalizer Lyd Volume Balance Lyd Type Lyd Modus AvL Equalizer Stereo Normal Av Tilbake/Bak i Avslutt Stereo Normal Av Tilbake/Bak i Avslutt 1 Hente fram»hovedmeny«med»i«.»hovedmeny«kommer fram. 2 Velg linjen»lyd«med»p+«eller»p-«og bekreft med»ok«. Menyen»Lyd«kommer fram. Merk: Den videre betjeningen beskrives i de følgende kapitler. Lydstyrke Her bestemmer du standard lydstyrke. Denne lydstyrken velger du etter at apparatet er slått på. 1 Velg linjen»volume«med»p+«eller»p-«og endre innstilling med» «eller» «. Balanse 1 Velg linjen»balance«med»p+«eller»p-«og endre innstilling med» «eller» «. 11

12 INNSTILLINGER Lyd Volume Balance Lyd Type Lyd Modus AvL Equalizer Stereo Normal Av Tilbake/Bak i Avslutt Stereo-/to språk, Mono Hvis apparatet tar i mot to-språklige sendinger f.eks. en spillefilm med originallyd på lydkanal B (Indikering:»Dual II «) og synkronisert oversetting på lydkanal A (Indikering:»Dual I«) kan du velge ønsket lydkanal. Hvis apparatet mottar stereo- eller nicamsendinger, velges stereomottak automatisk (Indikering:»Stereo«). Hvis det er dårlig kvalitet på stereolydmottaket, kan du sette lyden på»mono«. 1 Velg linjen»lyd Type«med»P+«eller»P-«og endre med» «eller» «. Lyd Volume Balance Lyd Type Lyd Modus AvL Equalizer Stereo Normal Av Stereobredde Gjør lydbildet bredere ved stereosendinger og forbedrer monosendinger. 1 Velg linjen»lyd Modus«med»P+«eller»P-«. 2 Velg ønsket innstilling med» «eller» «. Tilbake/Bak i Avslutt Automatisk lydstyrke Fjernsynssenderne sender med forskjellige lydstyrker. Funksjonen AVL (Automatic Volume Limiting) garanterer samme lydstyrke når du veksler fra et fjernsynsprogram til et annet. 1 Velg linjen»avl«med»p+«eller»p-«og velg med» «eller» Pa«. Lyd Volume Balance Lyd Type Lyd Modus AvL Equalizer Equalizer Stereo Normal Av Tilbake/Bak i Avslutt Musikk Sport Kino Tale Bruker Equalizer Equalizeren har fire forhåndsprogrammerte lydinnstillinger (musikk, sport, kino og tale) og en (bruker) som du kan bestemme selv. 1 Velg linjen»equalizer«med»p+«eller»p-«og bekreft med»ok«. Menyen»Equalizer«kommer fram. 2 Velg lydinnstilling»bruker«med»p+«eller»p-«og bekreft med»ok«. Frekvensbåndet»0,1 khz«er aktivert. 3 Still inn ønsket verdi med»p+«eller»p-«og velg neste frekvensbånd med» «eller» «. 4 Lagre innstillingen med»ok«. Avslutte innstillingene 1 Avslutt innstillingen med»i«. Tilbake/Bak i Avslutt 12

13 TV-MODUS Slå av/på TV DVD 1 Slå på fjernsynsapparatet med»io «på fjernsynsapparatet. Apparatet befinner seg i klarstilling. Slå på fjernsynsapparatet med»1 0«eller»P+«eller»P-«. ZOOM PROGRAM 2 Sett fjernsynsapparatet i klarstilling (standby) med» «. Sett fjernsynsapparatet ut av klarstilling igjen med»1 0«eller»P+«eller»P-«. GO TO DVD MENU z 3 Slå av fjernsynsapparatet helt med»io «på apparatet. Dette er energibesparende. Valg av programplasser DVD SETUP TXT TITLE AV 1 Velg programplasser direkte med»1...0«. Forvalg for tosifret programplassvalg med» / «. SUB UPDATE 2 Velg programplasser trinn for trinn»p+«eller»p-«. VCR SAT d DVD EXT. Velge AV-programplasser 1 Velg AV-programplasser direkte med»av«. Regulere lydstyrken 1 Lydstyrken reguleres med» «eller» +«. Tele Pilot 165 C Slå lyden på/av 1 Slå lyden av og på med»p«(høyttalersperre). Inn- og utlegging av klokkeslett 1 Vis eller skjul klokken med» «(kun fjernsynsprogrammer med tekst-tv). Vise informasjon 1 Hent fram informasjonen med»pos«. Visningen forsvinner automatisk etter kort tid. Bildeinnstillinger Du kan velge fire forskjellige bildeinnstillinger. 1 Med»z «velger du ønsket bildeinnstilling»bruker«,»naturlig«,»sterk«eller»myk«bildeinnstillingen»bruker«kan forandres, se kapitlet Bildeeinnstillinger, på side 11. Lydinnstillinger Du kan velge fem forskjellige lydinnstillinger. 1 Med»F«velger du ønsket lydinnstilling»bruker«,»musikk«,»sport«,»kino«eller»tale«. Lydinnstillingen»Bruker«kan forandres, se kapitlet Equalizer, på side

14 TV-MODUS Skifte bildeformat Fjernsynsapparatet skifter automatisk over til formatet 16:9 dersom Euro-AV-kontakten gjenkjenner dette formatet. 1 Velg bildeformat med»e«, det valgte bildeformatet vises på skjermen, f.eks.»16:9«. Du kan velge mellom følgende bildeformater: Format»Auto«Ved 16:9-programmer skiftes det automatisk til bildeformat»16:9«. Ved 4:3-programmer skiftes det automatisk til bildeformat»4:3«. Format»4:3«Ved 4:3-programmer velger du bildeformat»4:3«. Format»16:9«Ved 16:9-programmer velger du bildeformat»16:9«. Zappe-funksjon Med denne funksjonen kan du lagre fjernsynsprogrammet som vises i øyeblikket, og gå til et annet fjernsynsprogram (zappe). 1 Velg fjernsynsprogrammet som skal lagres i zappeminnet med»1 0«eller»P+P-«(f.eks. fjernsynsprogram 7, PRO7) og lare med»z«. På skjermen vises f.eks.»z > P7 PRO7«. 2 Velg et annet fjernsynsprogram med»1 0«eller»P+P-«. 3 Med»Z«kan du fra fjernsynsprogrammet du nå har valgt (i vårt eksempel PRO7) gå tilbake til fjernsynsprogrammet du kom fra. 4 Avslutt zappe-funksjonen med»i«. Den overlagte teksten forsvinner. 14

15 TEKST-TV TOP- eller FLOF-tekst 1 Slå på tekst-tv med»txt«. GO TO DVD SETUP TXT VCR SAT SUB Tele Pilot 165 C TV DVD ZOOM PROGRAM DVD MENU z TITLE AV UPDATE d DVD EXT. 2 Tekst-TV-sider kan velges direkte med»1...0«. Tilbake til oversiktsside 100 med»i«. Merk: Nederst på skjermen ser du en infolinje, bestående av et rødt, grønt, og sendeavhengig gult og blått tekstfelt. Fjernkontrollen har taster med tilsvarende farger. 3 Du blar én side bakover med»z «(rød). 4 Du blar til neste side med» «(grønn). 5 Du velger ønsket kapittel med» «(gul). 6 Du velger ønsket tema med»f«(blå). 7 Slå av tekst-tv med»txt«. Normaltekst 1 Slå på tekst-tv med»txt«. 2 Tekst-TV-sider kan velges direkte med»1...0«. Tilbake til oversiktsside 100 med»i«. 3 Med»P-«blar du en side tilbake. 4 Med»P+«blar du til neste side. 5 Slå av tekst-tv med»txt«. Andre funksjoner Redusere ventetiden Du slår på TV-programmet mens en side søkes. 1 Tast inn nummeret til tekst-tv-siden med»1...0«og trykk deretter»update«. Med en gang siden blir funnet, vises tekstsidenummeret i øverste venstre hjørne av skjermen. 2 Gå tilbake til tekst-tv-siden med»update«. Forstørre høyden på tegnene Hvis det er vanskelig å lese teksten på skjermen, kan du gjøre høyden på tegnene dobbelt så stor. 1 Trykk gjentatte ganger på» / «for å forstørre tegnhøyden på en tekst-tv-side. 15

16 TEKST-TV-MODUS TV DVD ZOOM PROGRAM Sidestopp Flere undersider kan være samlet under en hovedside. Kringkasteren blar da automatisk videre i disse undersidene. 1 Stopp undersiden med»z«. 2 Avslutt funksjonen med»z«. GO TO DVD SETUP TXT DVD MENU z TITLE AV UPDATE SUB Direkte framhenting av underside Hvis den valgte tekst-tv-siden inneholder flere sider, vises nummeret til den aktuelle undersiden og totalt antall sider. 1 Med»SUB«henter du fram funksjonen undersider. 2 Velg ønsket underside med»1...0«. Den valgte undersiden vises etter kort tid. VCR SAT d DVD EXT. Avdekking av svar Visse tekst-tv-sider kan inneholde skjulte svar eller informasjoner. Disse kan du hente fram. 1 Vis informasjonen med»dvd«. Tele Pilot 165 C 2 Skjul informasjonen med»dvd«. 16

17 KOMFORTFUNKSJONER Komfortfunksjoner med menyen»egenskaper«1 Hente fram»hovedmeny«med»i«. 2 Velg linjen»egenskaper«med»p+«eller»p-«og bekreft med»ok«. Merknader: Den videre betjeningen beskrives i de følgende kapitler. Funksjonen»TV-Guide«tilbys ikke i ditt land. Egenskaper Sprák Timer TV-Guide Egenskaper Sprák Timer TV-Guide Timer Klokke 08:24 On Time : Off Time : Alarmklokke : Program Nr. P1 ARD Velg Tilbake/Bak i Avslutt Velg Tilbake/Bak i Avslutt 0-9 Tilbake/Bak i Avslutt Endre språk i brukerveiledningen 1 Velg linjen»sprák«med»p+«eller»p-«og bekreft med»ok«. Menyen»Sprák«vises. 2 Velg ønsket språk med»p+«eller»p-«og bekreft med»ok«. 3 Avslutt innstillingen med»i«. Legge inn ut- og innkoblingstid og vekketid I menyen»timer«kan man legge inn forskjellige tidsfunksjoner. Linjen»Klokke«viser det aktuelle klokkeslettet.»on Timer«, etter at den innstilte tiden er utløpt, kopler fjernsynsapparatet ut av beredskapsstilling (standby) I linjen»program Nr.«kan man legge inn fjernsynsprogrammet som fjernsynsapparatet starter med når det slås på.»off Timer«, etter at den innstilte tiden er utløpt, kopler fjernsynsapparatet seg over i beredskapsstilling (standby).»alarmklokke«, etter at den innstilte tiden er utløpt, kopler fjernsynsapparatet seg ut av beredskapsstilling (standby). Samtidig høres et alarmsignal. 1 Velg linjen»timer«med»p+«eller»p-«og bekreft med»ok«. 2 Velg ønsket linje»klokke«,»on Time«,»Off Time«,»Alarmklokke«eller»Program Nr.«med»P+«eller»P-«. 3 Legg inn inn-/ eller utkoblingstid, vekketid og fjernsynsprogram med»1 0«. 4 Avslutt innstillingen med»i«. Merk: Alarmsignalet kan slås av med»i«. 17

18 KOMFORTFUNKSJONER Security system Du kan sperre alle fjernsynsprogrammer. Skjermen er mørk. Oppsett System BG Kanal C 06 Søke < > Finjuster. 0 Program Nr. P1 Barnesikring Av Lagre Autoprogram Tilbake/Bak i Avslutt 1 Hente fram»hovedmeny«med»i«.»hovedmeny«kommer fram. 2 Velg linjen»oppsett«med»p+«eller»p-«og bekreft med»ok«. 3 Velg linjen»barnesikring«med»p+«eller»p-«. 4 Aktiver barnesikring med» «eller» «(På) eller slå den av (Av). 5 Avslutt innstillingen med»i«. 18

19 DVD-MODUS Spesielle funksjoner i DVD-modus DVD-spilleren gir perfekt bildegjengivelse i studiokvalitet. Avhengig av type DVD og lydanlegget eller stereo fjernsynsapparat, kan lyden gjengis i stereo eller som digital flerkanals lyd i førsteklasses kinokvalitet. Andre karakteristiske egenskaper til DVD-video er f.eks. valg av lydkanal og dubbingspråk, valg av språk ved visning av undertekster, samt valg av ulike opptaksvinkler for kameraets plassering. DVDspilleren er frigitt for DVD-plater for sone 2. I tillegg til DVD-plater kan man også spille plater i formatene MP3, JPEG-kode (Foto)-CD, video-cd, S-video-CD og audio-cd. Plateformater Med denne DVD-spilleren kan du spille CD-R, CD-RW, VCD 2,0, Super-VCD, DVD R og DVD RW. På grunn av kvalitetsforskjeller på mediene og avhengig av opptaket, kan det likevel forekomme at enkelte egenopptatte DVD- hhv. CD-plater ikke kan leses. Dette betyr imidlertid ikke at det er feil på DVD-spilleren. Egne opptak (CD-R og CD-RW) må være ferdig skrevet på platen. Vær oppmerksom på at innstillingene i brennerprogrammet må være i henhold til ISO 9660-standarden hvis du skal produsere CD-R eller CD- RW som skal kunne leses. Ved avspilling av MP3- eller JPEG-CD-plater kan det skje at enkelte titler/bilder blir hoppet over, eller de blir ikke gjengitt korrekt. Dette kan skyldes konfigureringen av platen, omkodingsprogrammet eller maskinvaren som benyttes til opptaket. Audio-CD-plater (CDDA) som har denne spesifikasjonen og som er merket med respektive Logo. Kopieringsbeskyttede CD-plater følger ikke denne spesifikasjonen og er ikke merket med respektive Logo. Disse CD-platene kan gi avspillingsfeil. 19

20 DVD-MODUS Forberedelser Slå på 1 Slå på fjernsynsapparatet og velg DVD-drift med»tv/dvd«. 2 Når et lydanlegg eller en AV-mottaker tilkobles apparatet, slår man på disse og velger lydinngang for apparatet. Legge inn platen 1 Åpne skuffen med» «. Skuffen åpnes. 2 Legg platen i skuffen med trykksiden (etiketten) opp. 3 Lukk skuffen med» «. Plateskuffen kjøres inn igjen, platen blir lest inn. Merknader: Avspillingen av DVD, VCD, SVCD eller Audio-CD (CDDA) starter automatisk. Ved avspilling av MP3- eller JPEG-CD kommer filleseren fram. Når symbolet» «vises på fjernsynsskjermen, er det ikke mulig å velge denne funksjonen med platen som er lagt inn. - Ta ut platen 1 Åpne skuffen med» «og ta ut platen. 20

21 DVD-MODUS Egenskaper til DVD-plater Du kjenner igjen DVD-plater på logoen på etiketten. Avhengig av innholdet på DVD-platen, har platene med én eller flere titler. Hver tittel kan ha ett eller flere kapitler (Chapter). Tittel og kapittel velges enkelt. Avspillingen av DVD-platene kan kontrolleres og styres fra menyen på DVD-spilleren på fjernsynsskjermen. Spesielle egenskaper til DVD-plater DVD-platene har en tittelmeny med oversikt over titlene som finnes og/eller avsnitt av titlene. Noen av DVD-spillerens funksjoner, som f.eks. Slow motion, Stillbilde eller Autoplay, kan også være styrt av DVD-platen. Det kan derfor forekomme at f.eks. stillbildefunksjonen i enkelte scener ikke kan velges. På mange DVD-plater spilles lydsporene inn på opptil 8 språk. Du kan velge ønsket språk for lyden. Produsentene spiller inn mange DVD-plater med teksting på flere språk. Du kan velge ett av opptil 32 språk på undertekstene. Filmer lanseres på ulike tidspunkt i de ulike verdensregioner. Derfor er alle DVD-spillere over hele verden utstyrt med en sonekode eller regionkode. Din DVD-spiller er frigitt for sone 2. Også DVD-plater kan i tillegg være utstyrt med sonekode. Hvis du setter en DVD med avvikende sonekode inn i DVD-spilleren, vises riktig sonekode på fjernsynsskjermen. Denne DVD-platen kan ikke avspilles. Egenskaper til S-VCD-/VCD-plater Du kjenner igjen S-VDC (video-cd) på logoen på etiketten. Avhengig av S-VCD/VCD-platenes innhold (filmer, video, osv.), er det lagt ett eller flere spor på platene. S-VCD/VCD er i likhet med audio-cd oppdelt i flere spor. S-VCD/VCD kan produseres med PBC-systemet (Play Back Control), som produserer slike spor. Dette avhenger også av bearbeidingsog brennerprogrammet som benyttes. Avspillingen av S-VCD/VCD kan kontrolleres og styres fra menyen på fjernsynsskjermen. Noen av funksjonene (sakte kino, kameravinkel, scener) er det ikke mulig å velge ved avspilling av en S-VCD/VCD. Dette avhenger av hvordan S-VCD/VCD-platen er produsert. S-VCD kan inneholde forskjellige dubbingspråk og teksting avhengig av hvordan de er produsert. 21

22 DVD-MODUS Egenskaper til MP3-CD MP3 står for MPEG-1 Audio Layer 3, og kommer fra Motion Picture Expert Group (MPEG)-standarden, som ble planlagt for å komprimere filmdata. Ved hjelp av MP3-formatet kan man lagre lydfiler med nesten CDkvalitet på en datamaskin. Til dette trenger du bare ca. 10 % av den opprinnelige datamengden. Som standard blir MP3-filer kodet med en bithastighet på 128 kbps. I hovedsak gjelder at jo høyere bithastigheten til en MP3-fil er, desto bedre er lydkvaliteten. På Internett er de fleste MP3-filene kodet med 128 hhv. 160 kbps. 160 kbps blir oppfattet som CD-kvalitet. MP3-filer kan også lastes ned fra Internett og brennes på CD-Rom. DVD-spilleren kan lese såkalte ID3-koder fra filtittelen, som inneholder informasjon om tittel og innhold. Denne informasjonen vises i infomenyen/statusindikeringen. MP3-CD-plater inneholder kun musikkopptak. Dette formatet kan som vanlig spilles av på et lydanlegg. Digitalsignalene som genereres ved MP3-avspilling er PCM-kodet, uavhengig av innstillingen til lydutgangen. Signalene mates ut med samme datahastighet som de ble spilt inn (følgende er mulig: 32 kbps 320 kbps, ideelt: 128 kbps). MP3-filer kan organiseres i mapper og undermapper på samme måte som filene på en PC. Egenskaper til JPEG-CD JPEG er en forkortelse for Joint Picture Experts Group. Dette er en standard som komprimerer bildedata. JPEG-filer kan brennes sammen med andre filtyper på en CD. Slike CD-plater kalles fil-cd-plater eller blandete CD-plater. En MP3-fil (Audio) kan for eksempel også inneholde JPEG-filer, som for eksempel viser coveret til albumet. På en JPEG-CD er filene organisert i mapper. Denne strukturen ligner på strukturen til en MP3-CD. JPEG-CD-plater inneholder kun data komprimert i JPEG-format. Dette er som oftest filer fra digitalkameraer eller filer fra bildebearbeidingsprogrammer. Filene (bildene) kan vises enkeltvis eller i rekkefølge som lysbildeshow. Egenskaper til Audio-CD Du gjenkjenner en Audio-CD på denne etiketten. Audio-CD-plater inneholder kun lydopptak. Dette formatet kan som vanlig spilles av på et lydanlegg. De forskjellige titlene ligger etter hverandre. Det er ikke lagt inn noen overganger. 22

23 DVD-MODUS Bruk med DVD, Video-CD eller Audio-CD Forskjellige funksjoner kan ikke velges, dette er avhengig av hvilken plate som brukes. Avspilling av en tittel 1 Når skuffen er lukket og platen er lest inn, starter avspillingen automatisk. 2 Koble over til avspillingspause (stillbilde) med»8!«. 3 Fortsett avspillingen med»8!«. 4 Avbryt avspillingen med»7«. 5 Fortsett avspillingen med»8!«. 6 Avslutt avspillingen med»7«(trykk to ganger). Merk: Avhengig av platene som brukes, kan det være nødvendig å velge kapittel eller tittel fra en innholdsfortegnelse til platen med tastene»p+«,»p-«,» «eller» «og aktivere med tasten»ok«eller starte avspilling med»8!«. Framhenting av informasjon* Du kan hente fram informasjon om tittel, kapittel og spilletid på fjernsynsskjermen. 1 Hent fram infomenyen ved å trykke»go TO«to ganger. Du får informasjon om: DVD, VCD Type plate Title 01/02 Aktuell tittel og eksisterende tittel Chapter 03/18 Aktuelt kapittel og eksisterende kapittel 2:05:00 Forløpt spilletid til kapitlet 0:03:50 Gjenværende spilletid til kapitlet 2 Skjul infomenyen ved å trykke»go TO«gjentatte ganger. Hent fram go-to-funksjonen* Med go-to-funksjonen kan du velge en avspillingsposisjon nøyaktig på sekundet. 1 Hent fram go-to-funksjonen ved trykke tre ganger på»go TO«. 2 Velg tid, tittel og kapittel med» «eller» «. 3 Legg inn tid og tittel med talltastene»1 0«og bekreft med»ok«. 4 Avspillingen starter på den innlagte posisjonen. * kun DVD eller video-cd 23

COLOR TELEVISION AMIRA 15 LCD 38-6605 BS AMIRA 17 LW 45-6605 BS AMIRA 20 LCD 51-6605 BS SVENSKA DANSK NORSK SUOMI ESPAÑOL PORTUGUÊS

COLOR TELEVISION AMIRA 15 LCD 38-6605 BS AMIRA 17 LW 45-6605 BS AMIRA 20 LCD 51-6605 BS SVENSKA DANSK NORSK SUOMI ESPAÑOL PORTUGUÊS COLOR TELEVISION AMIRA 15 LCD 38-6605 BS AMIRA 17 LW 45-6605 BS AMIRA 20 LCD 51-6605 BS SVENSKA DANSK SUOMI ESPAÑOL PORTUGUÊS INNHOLD 3-4 Plassering og sikkerhet 5-6 Tilkobling/forberedelser 5-6 Koble

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG APOLLO 42 PW 110-7510 TOP http://no.yourpdfguides.com/dref/2918051

Din bruksanvisning GRUNDIG APOLLO 42 PW 110-7510 TOP http://no.yourpdfguides.com/dref/2918051 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for GRUNDIG APOLLO 42 PW 110-7510 TOP. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG APOLLO 42 PW 110-7505 TOP http://no.yourpdfguides.com/dref/2918050

Din bruksanvisning GRUNDIG APOLLO 42 PW 110-7505 TOP http://no.yourpdfguides.com/dref/2918050 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for GRUNDIG APOLLO 42 PW 110-7505 TOP. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG XEPHIA 42 PXW 110-6615 REF http://no.yourpdfguides.com/dref/2918064

Din bruksanvisning GRUNDIG XEPHIA 42 PXW 110-6615 REF http://no.yourpdfguides.com/dref/2918064 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for GRUNDIG XEPHIA 42 PXW 110-6615 REF. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

COLOR TELEVISION VISION 26 LXW 68-8510 TOP VISION 32 LXW 82-8510 TOP SVENSKA DANSK NORSK SUOMI ESPAÑOL PORTUGUÊS

COLOR TELEVISION VISION 26 LXW 68-8510 TOP VISION 32 LXW 82-8510 TOP SVENSKA DANSK NORSK SUOMI ESPAÑOL PORTUGUÊS COLO TELEVISION VISION 26 LXW 68-8510 TOP VISION 32 LXW 82-8510 TOP SVENSKA DANSK SUOMI ESPAÑOL POTUGUÊS INNHOLD 3 Plassering og sikkerhet 4 Tilkobling/forberedelser 4 Koble til antenne og nettkabel 4

Detaljer

COLOR TELEVISION 26 LXW 68-8600 DL

COLOR TELEVISION 26 LXW 68-8600 DL COLOR TELEVISION 26 LXW 68-8600 DL INNHOLD 3-4 Plassering og sikkerhet 5-6 Tilkobling/forberedelser 5 Tilkopling av antenne og nettkabel 6 Innsetting av batterier i fjernkontrollen 7-10 Kort oversikt 7

Detaljer

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk LX7500R Tilbehør som er inkludert 1 1 1 1 Hurtigveiledning Norsk 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD-systemet leveres med 1 2 front-, 1 senter- og 2 bakhøyttalere (se side 2) 2 1 subwoofer 3 6 høyttalerkabler

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG XENARO GDP 5120 http://no.yourpdfguides.com/dref/2918784

Din bruksanvisning GRUNDIG XENARO GDP 5120 http://no.yourpdfguides.com/dref/2918784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG GDP 1750 http://no.yourpdfguides.com/dref/2918762

Din bruksanvisning GRUNDIG GDP 1750 http://no.yourpdfguides.com/dref/2918762 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DVD-PLAYER MALAGA SE 1230 DANSK NORSK ESPAÑOL PORTUGUÊS

DVD-PLAYER MALAGA SE 1230 DANSK NORSK ESPAÑOL PORTUGUÊS DVD-PLAYER MALAGA SE 1230 DANSK NORSK ESPAÑOL PORTUGUÊS INNHOLD 4 DVD-spiller SE 1230 DVD-spilleren spesielle funksjoner Inkludert i leveringen Garanti 5 Plassering og sikkerhet 6 Kort oversikt DVD-spillerens

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG GDP 1850 http://no.yourpdfguides.com/dref/2918763

Din bruksanvisning GRUNDIG GDP 1850 http://no.yourpdfguides.com/dref/2918763 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG GDRH 5625 http://no.yourpdfguides.com/dref/2918976

Din bruksanvisning GRUNDIG GDRH 5625 http://no.yourpdfguides.com/dref/2918976 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG GDP 2750 http://no.yourpdfguides.com/dref/2918765

Din bruksanvisning GRUNDIG GDP 2750 http://no.yourpdfguides.com/dref/2918765 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG DVD-P 7850 http://no.yourpdfguides.com/dref/2918787

Din bruksanvisning GRUNDIG DVD-P 7850 http://no.yourpdfguides.com/dref/2918787 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG DVD-P 7600 http://no.yourpdfguides.com/dref/2918786

Din bruksanvisning GRUNDIG DVD-P 7600 http://no.yourpdfguides.com/dref/2918786 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG GDP 2850 http://no.yourpdfguides.com/dref/2918766

Din bruksanvisning GRUNDIG GDP 2850 http://no.yourpdfguides.com/dref/2918766 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG DVD-P 8600 http://no.yourpdfguides.com/dref/2918788

Din bruksanvisning GRUNDIG DVD-P 8600 http://no.yourpdfguides.com/dref/2918788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

BRUKSANVISNING JY-M7304

BRUKSANVISNING JY-M7304 BRUKSANVISNING JY-M7304 7 LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. 1. Innhold 1. Innhold...1 2. Forholdsregler...2 3. Vedlikehold...3

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 20PV184 http://no.yourpdfguides.com/dref/999449

Din bruksanvisning PHILIPS 20PV184 http://no.yourpdfguides.com/dref/999449 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG ELEGANCE 42 PXW DOLBY

Din bruksanvisning GRUNDIG ELEGANCE 42 PXW DOLBY Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for GRUNDIG ELEGANCE 42 PXW 110-9625 DOLBY. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

AEG DVD-spiller med monitor. Bruksanvisning

AEG DVD-spiller med monitor. Bruksanvisning AEG DVD-spiller med monitor Bruksanvisning 1 Forsiktighetsregler - Ikke utsett spilleren for vann eller væske, da dette kan føre til elektrisk støt eller, i verste tilfelle, brann. - Du må aldri forsøke

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 28PT4721 http://no.yourpdfguides.com/dref/999176

Din bruksanvisning PHILIPS 28PT4721 http://no.yourpdfguides.com/dref/999176 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG PALERMO SE 1300 SV http://no.yourpdfguides.com/dref/2918487

Din bruksanvisning GRUNDIG PALERMO SE 1300 SV http://no.yourpdfguides.com/dref/2918487 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DVD 363 BRUKSANVISNING

DVD 363 BRUKSANVISNING DVD 363 BRUKSANVISNING Innholdsfortegnelse Instrukser for sikkerhet ADVARSEL: Dette symbolet er et faresignal som varsler deg om farlig spenning inne i produktet. Innholdsfortegnelse 1 Instrukser for sikkerhet

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS HDRW720 http://no.yourpdfguides.com/dref/3448174

Din bruksanvisning PHILIPS HDRW720 http://no.yourpdfguides.com/dref/3448174 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS DVD1010/001 http://no.yourpdfguides.com/dref/999592

Din bruksanvisning PHILIPS DVD1010/001 http://no.yourpdfguides.com/dref/999592 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Falck 5716 FjernKontroll

Falck 5716 FjernKontroll Brugervejledning Falck 5716 FjernKontroll Varenr. 402 080 Innhold Eksempel på Bruk:... 2 Innledning:... 3 Muligheter:... 3 Programmering:... 4 Overføring av IR-signaler:... 4 Illustrasjon for programmering:...

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

Trådløs musikkadapter. Hurtigveiledning. Installer. Kople til. Hygg deg

Trådløs musikkadapter. Hurtigveiledning. Installer. Kople til. Hygg deg NO Trådløs musikkadapter SLA5520 Hurtigveiledning 1 2 3 Installer Kople til Hygg deg Hva ligger i esken a. Trådløs musikkadapter SLA5520 b1. Fjernkontroll, b2. 2x AAA batterier c. Hurtigveiledning Installation

Detaljer

Brukerhåndbok. Prisma HD. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0912

Brukerhåndbok. Prisma HD. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0912 Brukerhåndbok Prisma HD Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0912 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

DVD-spiller til bilen fra Clatronic. Bruksanvisning

DVD-spiller til bilen fra Clatronic. Bruksanvisning DVD-spiller til bilen fra Clatronic Bruksanvisning Lynsymbolet viser at deler på innsiden av spilleren inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Clatronic DVD-spiller 592

Clatronic DVD-spiller 592 Clatronic DVD-spiller 592 Generelle forsiktighetsregler Les disse instruksjonene nøye før du tar i bruk spilleren Denne spilleren inneholder laser. Sørg for at du leser bruksanvisningen nøye, slik at det

Detaljer

Trådløs multimedieadapter. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Installere 2 Kople til 3 Gled deg!

Trådløs multimedieadapter. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Installere 2 Kople til 3 Gled deg! NO Trådløs multimedieadapter SLM5500 Velkommen Instruks for hurtigstart 1 Installere Kople til Gled deg! Hva er i esken Welcome Quick start guide 1 Install Connect Enjoy a. SLM5500 trådløs multimedieadapter

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning AEG CTV 4803 ST/VT Farge-TV Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette TV-apparatet. Studer bruksanvisningen nøye for å se hvordan du kan få mest nytte av ditt nye produkt. Generelt Sikkerhet: - Ikke plasser

Detaljer

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1 FM-system CM-1 Bruker- og vedlikeholdsveiledning FM-system CM-1 FM-system CM-1, komplett HMS art. nr. 148430 Art. nr. 1104956 CM-1, sender HMS art. nr. 135064 Art. nr. 1104955 CM-1, mottaker HMS art. nr.

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

GET BOX MIKRO OPPKOBLING

GET BOX MIKRO OPPKOBLING GET BOX MIKRO OPPKOBLING 1 2 FJERNKONTROLLEN Slår tv av/på Se side 22 og 23 Skru Get-boks av/på Åpne Reprise Radio Åpne hovedmenyen Tar deg til guide når du ser på tv Volum Tar deg til fullskjerm video

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Art.nr RevB NO

Brukerveiledning. Koblingsur. Art.nr RevB NO Brukerveiledning Koblingsur Art.nr 320061 RevB NO Innhold Hva er et koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett... 4 Innkoblingstid og utkoblingstid... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

DVP 01C. In Car Video. Bruksanvisning

DVP 01C. In Car Video. Bruksanvisning DVP 01C In Car Video Bruksanvisning 30 1 29 28 2 7 21 24 23 18 15 19 26 14 27 8 31 32 33 34 35 36 Pin 1 +VCC (IR) 2 IR-data 3 Ground (IR signal and cable remote control) 4 Signal (cable remote control)

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

CD/VCD/DVCD/MP3-SPILLER K-666 K-888

CD/VCD/DVCD/MP3-SPILLER K-666 K-888 CD/VCD/DVCD/MP3-SPILLER K-666 og K-888 Sikkerhetsinformasjon - Ikke forsøk å reparere spilleren selv. Henvend deg til kvalifisert personell dersom noe galt skjer med spilleren. - Dersom røyk eller lukt

Detaljer

Bruksanvisning Viz Car

Bruksanvisning Viz Car Bruksanvisning Viz Car 1.Produktbeskrivelse 1.ON / OFF-knappen 2.Record-knapp 3. Batterikammer 4.SD eller TF / Micro SD-kort 5.Menu-knappen 6.Down-knapp (for å navigere i menyen) 7.Up-knappen (for å navigere

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER TROMSØ TROMSØ KOMMUNE - 2006 LGA SKOLENES IT-SENTER 2 1. Starte programmet Start Photo Story 3 1. Klikk og velg 2.

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Eye-Pal Solo. Brukerveiledning. ProVista AS Tromøyveien Arendal Tlf Faks

Eye-Pal Solo. Brukerveiledning. ProVista AS Tromøyveien Arendal Tlf Faks Eye-Pal Solo Brukerveiledning ProVista AS Tromøyveien 24 4841 Arendal Tlf 37058686 Faks 37058687 mail@provista.no www.provista.no Produsent: Abisee, Inc. 20 Main Street, Suite G2 Acton. Massatchussetts

Detaljer

IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv

IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv IR-sender BigJack Brukerveiledning IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv IR-sender BigJack: HMS art. nr.: 029136 Best. nr.: 2402500 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 GENERELT

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG TVR 3740/2 TOP http://no.yourpdfguides.com/dref/2918071

Din bruksanvisning GRUNDIG TVR 3740/2 TOP http://no.yourpdfguides.com/dref/2918071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Før du starter oppgraderingen

Før du starter oppgraderingen Innledning Denne CD-ROM-platen inneholder programvare for oppgradering av systemprogramvaren (firmware) i førstegenerasjons DVD-opptakere fra Philips. Med oppgraderingen får man mulighet for opptak på

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1300 VD

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1300 VD Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3011 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

STIKKORDREGISTER. Numerics. innstillinger 50, 51 med VR 44 meny 24

STIKKORDREGISTER. Numerics. innstillinger 50, 51 med VR 44 meny 24 STIKKORDREGISTER Numerics 2 høyttalere 64 3D Now! 93 4 høyttalere 65 5.1 kanaler 65 6 høyttalere 65 7 høyttalere 65 8 høyttalere 65 A A3D definisjon av 93 AMD 93 anamorfe DVDer 93 åpne DVD-filer på harddisk

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) No Innholdsfortegnelse Innledning...2 Grensesnittet...2 Problemer med tilkoblingen?...2 Mer om SnapBridge...2 Du trenger...3 Hva du kan

Detaljer

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 DENNE BRUKSANVISNINGEN SKAL LESES OG FORSTÅS FØR PRODUKTET BRUKES. Ta vare på heftet for fremtidig referanse. PLASSERING AV KONTROLLENE 1. LCD-DISPLAY

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

Brukerveiledning. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling INNHOLD

Brukerveiledning. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling INNHOLD Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling Brukerveiledning Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling Lisa dørsender/ringeklokkesender: HMS art. nr. 020224 Bestillingsnr.:

Detaljer