Magellan explorist GPS-mottaker Kortfattet brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Magellan explorist GPS-mottaker Kortfattet brukerhåndbok"

Transkript

1 Magellan explorist GPS-mottaker Kortfattet brukerhåndbok Denne veiledningen er en grunnleggende betjeningsveiledning for alle modeller av Magellan explorist GPS-mottaker.

2 ADVARSLER AV SIKKERHETSHENSYN, BRUK IKKE DETTE NAVIGASJONSHJELPEMIDLET MENS DU FØRER ET KJØRETØY. Prøv ikke på å endre innstillinger på Magellan explorist under kjøring. Stopp først kjøretøyet eller la en passasjer utføre endringene. Det er farlig å flytte blikket bort fra veibanen. Det kan føre til at du eller andre blir skadet. BRUK SUNN FORNUFT Dette er et utmerket navigasjonshjelpemiddel, men erstatter ikke sunn fornuft. Du må aldri stole bare på dette utstyret under navigering. VIS FORSIKTIGHET The Global Positioning System (GPS) administreres av myndighetene i USA, som har det fulle og hele ansvaret for dets nøyaktighet og vedlikehold. Nøyaktighet av beregnede posisjoner kan være påvirket av periodiske justeringer av GPS-satellitter utført av USAs regjering og er gjenstand for forandringer i overensstemmelse med Department of Defense (forsvarsdept.), sivil GPS-brukerpolitikk og Federal Radionavigation Plan (oversikt over amerikansk politikk for tilgjengelige navigasjonshjelpemidler). Nøyaktigheten kan også forringes av dårlig satellittgeometri og forhindringer som bygninger og høye trær. BRUK RIKTIG TILLEGGSUTSTYR Bruk kun Magellan kabler og antenner; Bruk av andre enn Magellans kabler og antenner kan redusere ytelsen betydelig eller skade mottakeren, og er brudd på garantibestemmelsene. LISENSAVTALE Thales Navigation gir deg som kjøper retten til å bruke medfølgende programvare i og med Thales Navigation GPS-produkter ("PROGRAMVAREN") til vanlig betjening av utstyret. PROGRAMVAREN tilhører Thales Navigation og/eller dets leverandører og er beskyttet av amerikansk copyright-lovgivning og internasjonale overenskomster. Du må derfor behandle PROGRAMVAREN som ethvert annet copyright-beskyttet materiale. Du må ikke bruke, kopier, endre, "reverse engineer" eller overføre denne PROGRAMVAREN unntatt som uttrykkelig tillatt i denne lisensen. Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig autorisert, forbeholdes Thales Navigation og/eller deres leverandører. * * * For bruk gjelder følgende bestemmelser: (1) Denne enheten må ikke forårsake interferens, og (2) denne enheten må akseptere enhver interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av denne enheten. * * * Ingen del av denne guiden må reproduseres eller overføres i noen form eller med noen midler, elektronisk eller mekanisk, inkludert fotokopiering og opptak i noen hensikt annen enn til kjøpers personlige bruk uten på forhånd å innhente skriftlig tillatelse fra Thales Navigation Thales. Alle rettigheter forbeholdes. Magellans logo, Magellan og explorist er varemerker tilhørende Thales A

3 explorist GPS-mottaker 1 I denne veiledningen finner du grunnleggende informasjon om bruken av Magellan explorist GPS-mottaker. Hvis du behøver mer detaljert informasjon om funksjoner som ikke er beskrevet her, kan du besøke Magellan explorist Brukerstøtte side på Magellans hjemmeside (www.magellangps.com). Lys På Enter Joystick Zoom inn Zoom ut Nav Meny Merk Escape GOTO Zoom ut Zoom inn Nav Meny GOTO Merk Enter Escape På Lys Joystick Med denne kan du zoome inn eller ut på kartskjermen. Brukes til å velge ønsket navigasjonsskjerm. Viser en meny som gir deg adgang til andre funksjoner og brukertilpasning. Brukes til å opprette en rute til en destinasjon som er valgt fra listen over severdigheter. Tilføyer din aktuelle posisjon til listen over severdigheter. Aksepterer inntastinger og valg. Tar deg tilbake til det forrige skjermbildet. Hvis du har tastet inn data, blir endringene også slettet. Slår explorist på eller av. Innstiller styrken på bakgrunnsbelysningen. Flytter markøren på kartskjermen og brukes til å markere valg fra menyene.

4 2 Grunnleggende betjening explorist GPS-mottaker er et håndholdt personlig navigasjonsredskap som bruker informasjon fra GPS-satellitter til å beregne din aktuelle posisjon. I den enkleste form, velger du en destinasjon fra listen over severdigheter og explorist vil forsyne deg med informasjon til å finne vei til målet. Kontroller at batteriet er installert som beskrevet i Read Me Firstdokumentet. 1. Beregn din posisjon... Slå på explorist ved å trykke på Trykk På-knappen og deretter på Enter. Med fri utsikt til himmelen, vil din explorist-mottaker begynne å spore satellitter og beregne din aktuelle posisjon. Din explorist begynner å motta satellittinformasjon og beregne din aktuelle posisjon. Du kan se fremdriften i innsamlingen av satellittdata på satellittstatus-skjermen vist her. Trykk Nav til den navigasjonsskjermen du ønsker, vises. Når "posisjonsbestemmelse" vises i øvre venstre hjørne, er du klar til å velge din destinasjon. Med et trykk på Nav-knappen kan du velge den navigasjonsskjermen, (Kart, Posisjon eller Kompass) som passer best til dine behov.

5 Grunnleggende betjening 3 2. Velg en destinasjon... Trykk på GOTO- knappen. Trykk Deretter skal du velge i hvilken hovedkategori severdigheten du vil gå til er. Mine severdigheter er severdigheter du har opprettet, Geocache Pt er severdigheter som er blitt opplastet med Magellan Geocachingprogramvaren, og bakgrunnskart inneholder severdigheter som var forhåndslagret i din explorist sammen med bakgrunnskartet. Bla gjennom explorists Interne hukommelse (eller SD-kortet hvis det er installert) for å finne den severdigheten du vil dra til. Bruk joysticken til å markere ønsket destinasjon, og trykk Enter. 3. Gå til din destinasjon. Når du beveger deg, vil du se at explorist kontinuerlig oppdater din posisjon, og gir deg nødvendige data slik at du kan finne frem til målet.

6 4 Grunnleggende funksjoner Slår explorist på eller av Trykk Power. (Trykk og hold knappen inne i 2-3 sekunder.) Trykk Enter. Etter at explorist har beregnet din aktuelle posisjon, vises den sist viste navigasjonsskjermen. Slår explorist av Trykk Power. En nedlukkingssekvens starter. For å avbryte slukkingen, trykk Escape. Innstilling av bakgrunnsbelysning Trykk lys. Hver gang du trykker på lysknappen, vil bakgrunnsbelysning endres fra høy til lav og tilbake til av. Bakgrunnsbelysningen bruker mye strøm.

7 Navigeringsfunksjoner 5 Din explorist-mottaker bruker tre forskjellige navigasjonsskjermer til å hjelpe deg med komme frem til destinasjonen. Nav-knappen lar deg bla gjennom navigasjonsskjermen. Kart-skjermen viser din aktuelle posisjon vha. et kart over området som bakgrunn. Du kan zoome inn eller ut med zoom inn/ut-tastene for å vise ønsket kartutsnitt. Kart-skjermen viser også Kart-skjermen kan tilpasses. Trykk Menu, marker "Tilpass side" og trykk Enter. hvor du har vært som en prikket linje (sporhistorikk) og en visuell indikator over den ruten du er på. Posisjonsskjermene viser din aktuelle posisjon med det koordinatsystemet du har valgt i Innstillinger. Dine høyde, nøyaktighet, dato og tid, trippteller og batterilevetid vises også. Kompass-skjermen bruker et grafisk kompass til å vise informasjon til bruk for navigeringen mot din destinasjon. Et ikon utenfor kompassrosen viser din destinasjon og kompasspunktet i den retningen du har kurs mot. Du kan nullstille tripptelleren ved å trykke på Menu, markere Resett trip og trykke på Enter. Kompass-skjermen kan også tilpasses. Trykk Menu, marker "Tilpass side" og trykk Enter.

8 6 Filstruktur explorist lagrer data (severdigheter, ruter, sporlogger, o.a.) som ASCII tekstfiler på enten et SD-kort eller i dens interne hukommelse. Filer lagret internt eller på et SD-kort kan åpnes og leses på en pc noe som gir deg øket fleksibilitet ved endring og lagring av data til bruk i din explorist. Når du lagrer en severdighet, rute eller sporlogg eller hvis du oppretter en GOTO eller en etapperute, må du fortelle explorist hvor du vil lagre filen, eller hvor filen skal åpnes fra. Dette gjøres via explorists innebygde browser. Filstruktur explorist bruker (og oppretter automatisk på et SD-kort) en grunnleggende filstruktur med standard mapper til å lagre data. Du har anledning til å opprette dine egne mapper og nye ASCII datafiler. Disse emnene er grundig behandlet i brukerveiledningen. Internt minne Background Maps Detail Maps My POIs Routes Track Logs Geocaches SD-kort Background Maps Detail Maps My POIs Routes Track Logs Geocaches Når du lagrer eller åpner en fil, kommer du enten til standardmappen og -datafilen for filer av denne typen eller standardmappen og -datafilen som du har angitt i Innstillinger > Aktiv oppsett. Husk dette: Alle data er lagret i filer Severdighets- og rutefiler kan inneholde flere objekter. Sporloggfiler inneholder bare ett objekt. Du kan opprette nye mapper og nye filer for å få bedre orden på dine data.

9 Filstruktur 7 Dette er et eksempel på Mine severdigheter-mappen. Det første alternativet, Ett nivå opp, brukes til å flytte rundt i filstrukturen. Det andre alternativet, Ny mappe, lar deg opprette en ny mappe på dette nivået. Ny sev.-fil brukes til å opprette en ny ASCII tekstfil til lagring av dine severdigheter. Det eksemplet som er vist her, Yosemite, er en ny severdighetsfil som er opprettet for dette eksemplet til å lagre severdigheter opprettet på en tur gjennom Yosemite nasjonalpark. Det siste alternativet, Standard severdighetsfil, er den standard ASCII tekstfilen der severdigheter du lagrer blir lagret. Dette er filen som benyttes som standard til å lagre severdigheter til du har opprettet din egen severdighetsfil. Dette eksemplet viser hva du ser når du åpner standard severdighetsfilen. Det er et "Ett nivå opp"- alternativ som igjen brukes til å flytte rundt i filstrukturen. Under dette er det en liste med alle filene som er lagret i denne ASCII-filen med severdigheter. ASCII-tekstsfiler En avansert funksjon ved lagring av data i ASCII tekstfiler er at det gir en annen mulighet til å bruke og endre data som du har registrert. Ved å bruke en ekstern kortleser eller koble explorist til din pc kan du få tilgang til de filene du har lagret. All informasjon er tilgjengelig og kan endres med et vanlig tekstredigeringsprogram som Notisblokk. Husk at endring av noe av informasjonen kan forårsake at severdigheten blir ubrukelig eller gir uventede resultater.

10 8 Opprette brukerdefinerte Din explorist har forhåndslagrede severdigheter for mange områder. Du vil imidlertid finne ut at du ønsker å lagre dine egne severdigheter i databasen. Severdigheter som du lagrer, kan hentes frem fra "Mine severdigheter" i databasen. Lagring av din aktuelle posisjon Trykk Merk fra en hvilken som helst skjerm. Du kan ende informasjonen i ethvert av feltene med joysticken. Marker feltet, og trykk Enter. Marker Lagre og trykk Enter når du er ferdig. Du skal så bare velge eller opprette datafilen du vil lagre posisjonen i. Noen eksempler på severdigheter du kanskje ønsker å lagre er dine leirplasser, et spesielt landemerke som du vil besøke senere, fiskeplasser, eller din bil slik at du kan finne den igjen når dagen er slutt. Når som helst du ønsker å vende tilbake til din aktuelle posisjon, kan du lagre den i dine severdigheter-databasen, og så har du den for hånden neste gang du ønsker å dra dit. Kanskje er du mer fortrolig med alminnelige navigasjonsbegreper som "veipunkt" isteden for Mine severdigheter. Veipunkter og Mine severdigheter er akkurat det samme, og termene kan brukes om hverandre

11 GOTO en destinasjon 9 Du kan bruke din explorist til å gå til ("GOTO") enhver destinasjon i din severdigheter-database. Dette kan eventuelt være en av severdighetene som var forhåndslagret i din explorist, et geografisk punkt eller en severdighet du selv har lagret. Når en GOTO-rute er angitt, vil din explorist lede deg i rett linje til din destinasjon. Hvis du behov for å bevege deg bort fra den foreslåtte ruten, vil explorist kontinuerlig oppdatere ruten og holde deg på rett kurs mot din destinasjon. Opprett en GOTO-rute Trykk GOTO fra en hvilken som helst skjerm Velg det emnet i din database hvor severdigheten er lagret. Marker emnet som inneholder den severdigheten du leter etter. Bruk venstre eller høyre pil på joysticken, velg Alfabetisk eller Nærmest. Velg den severdigheten som du vil gå til, og trykk Enter. Informasjonen nederst i skjermbildet viser peiling og avstand til markert severdighet fra din aktuelle posisjon. Den sist viste Nav-skjermen vises, og explorist vil begynne å beregne nødvendig informasjon for å lede deg til din destinasjon. Noe av den beregnede navigasjonsinformasjon krever at du er i bevegelse for at den skal bli beregnet. Når denne informasjonen ikke blir beregnet, vil navigasjonsfeltet bli fylt med prikker. Når du beveger deg med explorist på, vil den kontinuerlig registrere dine bevegelser. Sporet blir dermed en historikk over hvor du har vært. Hver gang du ønsker å gå tilbake dit du startet, kan du opprette en retur-rute. Denne ruten vil automatisk bli beregnet ut fra sporhistorikken i explorist.

12 10 Bruk av retur Oppretting av en returrute Trykk Menu i en vilkårlig skjerm. Bruk joysticken til å markere Sporlogg, og trykk Enter. Aktivt spor er den aktive sporhistorikken siden siste spor ble slettet. Andre sporlogger på listen er sporlogger som du har lagret til fremtidig bruk. Med Aktivt spor markert, trykker du Menu. Marker "Retur" og trykk Enter. Du returnerer til nav-skjermen og begynner å se informasjon som vil lede deg tilbake til utgangspunktet. Din sporhistorikk kan gå lenger tilbake enn din planlagte destinasjon. Hvis du ønsker å fjerne ditt spor (fra Sporloggmenyen over, markerer du "Slett spor" og trykker Enter) før du begynner på turen, så når du skal opprette en returrute er den begrenset til bare den ønskede sporhistorikken. Du kan også lagre din sporhistorikk med lagre-kommandoen fra "Sporlogg" eller konvertere sporet til en av dine lagrede ruter med "Konv. til rute"-valget. Det gjør det mulig for explorist å føre deg etter den samme ruten ved en senere anledning.

13 Bruk av sporlogger 11 Som tidligere nevnt registrerer din explorist dit ferden og lar deg bruke informasjonen til å opprette en rute, en returrute eller bare en grafisk fremstilling av dine reiser. Adgang til sporlogger Trykk Menu i en vilkårlig skjerm. Bruk joystick til å markere Sporlogg, og trykk Enter. Sporlogg er oppdelt i to områder: Aktivt spor og Sporlogger. Aktivt spor Aktivt spor er det sporet som aktuelt registreres av explorist. Markering av "Aktivt spor" og et trykk på Enter viser en meny med flere valgmuligheter for hva du vil foreta deg på din aktive rute. Stopp Logging: Slår av registreringen av din ferden. Gjenoppta logging: (Vises hvis sporingen er blitt stoppet). Fortsetter med å registrere sporet fra det punktet der den ble stoppet. Nytt spor: (Vises hvis sporingen er blitt stoppet). Sletter gammel logg og begynner å registrere en ny sporlogg. Lagre: Gir deg mulighet til å lagre aktuelt spor som en sporlogg. Retur: Oppretter en rute fra der du er til dit sporet startet. Slett spor: Sletter aktivt spor fra hukommelsen. Konv. til rute: Konverterer sporet til en rute som kan aktiveres fra "Ruter"-menyen. Se på kart: Viser grafisk sporet på kartskjermen.

14 12 Bruk av sporlogger Sporlogger Når det aktive sporet er lagret blir det til en av dine lagrede sporlogger. Marker ønsket sporlogg og trykk Enter for å få en liste over valgmuligheter for sporlogger. Følg spor: Navigerer fra starten av sporloggen til enden av den. Vend spor: Samme som Følg spor, men navigerer fra slutten av sporloggen tilbake til utgangspunktet. Slett spor: Fjerner valgt sporlogg fra hukommelsen. Kopier spor: Kopierer sporet til en ny fil. Flytt spor: Flytter valgt sporlogg til et nytt sted, enten på SD-kortet eller internt. Konv. til rute: Konverterer sporet til en rute som kan aktiveres fra "Ruter"-menyen. Se på kart: Viser grafisk sporet på kartskjermen.

15 Bruk av etapperuter 13 Hvis du forstår prinsippene for en GOTO-rute som en rute med et startpunkt og et sluttpunkt, kan du også forstå etapperuter. En etapperute er mange GOTO-ruter lenket sammen. Så isteden for å ha en rute som bare går fra A til B, kan du opprette ruter som går fra A til B til C til D og så videre. Adgang til ruter Trykk Menu i en vilkårlig skjerm. Bruk joysticken til å markere "Ruter", og trykk Enter. Enhver lagret rute vil bli vist sammen med en mulighet til å opprette en ny rute. Ny rute Når "<Ny>" er valgt, vises Opprett rute-skjermbildet. Trykk Enter med "<Legg til sev.>" for å gå til severdighet-databasen og velge neste severdighet på rutelisten. Hvis du markerer en eksisterende rute på rutelisten og trykker Meny, kan du velge å innsette en severdighet før den markerte, slette den markerte severdigheten fra ruten eller bare erstatte den med en ny severdighet. Når du har organisert ruten som du vil ha den, bruker du joysticken til å markere Lagre rute og trykker Enter. Bruk tastaturet til å taste et navn til ruten, marker "OK"-knappen og trykk Enter.

16 14 Bruk av etapperuter Bruk av en lagret rute Markerer du en rute du har lagret, og trykker Meny, vises en liste over valgmuligheter for ruten. Aktiver/Deaktiver rute: Gjør den valgte ruten aktiv eller deaktiverer ruten, hvis den allerede var aktiv. Rediger rute: Lar deg innsetter, slette eller legge til severdigheter til en eksisterende rute. Vend rute: Lagrer valgt rute i omvendt rekkefølge. Slett rute: Fjerner valgt rute fra explorists hukommelsen. Flytt rute: Flytter valgt rute fra SD-kortet til intern hukommelse eller fra intern hukommelse til SD-kortet - avhengig av aktuell plassering. Se på kart: Viser ruten grafisk på kartskjermen.

17 Severdighet-databasen 15 Severdighet-databasen er stedet der du lagrer posisjoner (Mine severdigheter) eller forhåndslagrede posisjoner slik at de er lette å få frem for å opprette en GOTO-rute. Åpning av severdighet-databasen Trykk Menu i en vilkårlig skjerm. Bruk joystick til å markere "Severdigheter", og trykk Enter. Hvis du velger Mine severdigheter, vil en liste over alle severdighetene du har lagret, vises i den rekkefølgen du har angitt. Hvis du markerer en av de viste severdighetene og trykker Menu, kan du velge mellom å redigere eller slette severdigheten. (snarveistast: trykk på Enter med severdigheten markert for å gå til rediger-modus.) Geocache Pt viser vei til severdigheter som du har tilføyd med Magellan geocaching-programvare. I "Bakgrunnskart," vil du bli presentert for en liste over emner, som byer, motorveier, flyplasser, vannveier og parker. Etter å ha valgt et av disse emnene, vises et tastatur, hvis liste i alfabetisk rekkefølge er valgt. Siden listen over severdigheter kan bli enormt lang, kan du bruke tastaturet til å angi de første bokstavene i severdigheten du leter etter i alfabetisk søk. Når du har markert de første bokstavene, markerer du "OK" og trykker Enter. Dette vil gjøre søket etter severdigheter raskere. Når du har valgt severdighet, vil et trykk på Enter vise informasjon om severdigheten. Du kan også lagre den som en av dine brukerseverdigheter eller se den på kartskjermen.

18 16 Har du bruk for hjelp? Din explorist har en innebygd hjelpefunksjon, som kan veilede deg under bruk. Dette er en generell hjelpefunksjon som skulle kunne svare på de fleste spørsmålene om explorist og dens bruk. Adgang til kontekstavhengig hjelp. Trykk Menu i de fleste skjermbilder. Marker "Hjelp" og trykk Enter for å få adgang hjelpskjermbildene. Om Din explorist mottaker Velger du Om...- skjermbildet får du informasjon om programvareversjon og bruk av hukommelsen for din explorist GPS-mottaker. Trykk Menu i en vilkårlig Nav-skjerm. Marker "Om..." og trykk Enter for å få adgang til Om... skjermbildet. Om... skjermen viser programvarerevisjon og dato, kartinformasjon (hvis tilgjengelig), og antall ruter, severdigheter, lengden av aktivt spor og sporlogger. Tilhører: feltet viser informasjon som du har angitt i navnefeltet da du satte opp din explorist. (Se avsnittet Innstillinger for informasjon om tilpasning.)

19 Innstilling av brukerinnstillinger 17 Gå til Innstillinger Trykk Menu i en vilkårlig Nav-skjerm. Bruk joysticken til å markere "Innstillinger", og trykk Enter. Bruk joysticken til å markere ønsket funksjon og trykk Enter. Gjenstart av GPS (Initialisering) Når skal du gjenstarte GPS-en? Din explorist starter alltid med å søke etter satellitter med den forutsetningen at du er samme sted som der den ble slått av. Reiser du mer enn 500 miles (800 km) med din explorist mottaker slått av kan det forårsake forsinkelser i posisjonsberegningen. Gjenstart av GPS-en er ikke obligatorisk, men vil minske den tiden de tar å beregne din posisjon. Endring av Aktiv oppsett Når du lagrer en severdighet, oppretter en rute, geocache-punkter eller det kartet du vil ha tilgang til (basiskart eller detaljekart), vil din explorist automatisk ta deg til forvalgt standardmappe. Dette er i orden ved vanlig betjening, men hvis du vil ha tilgang til en annen mappe flere ganger, kan det være lettere å velge en personlig standardmappe. For eksempel kan du ha opprettet en fil med navn Yosemite for den teltturen du er på. For denne turen vil hver severdighet du lagrer eller åpner komme fra Yosemite-filen, og det er raskere å velge denne filen som din standardfil. På Innstillingerskjermen, markerer du Aktiv oppsett og trykker Enter. Marker den ønskede filtypen, og trykk Enter. Bla gjennom mappene til du finner filen du vil velge som standard og trykk Enter.

20 18 Innstilling av brukerinnstillinger Skifte kartenheter Kartenheter har fire alternativer: Nav.enheter, Nordreferanse, Koord. System og kartdatum. Marker ønsket alternativ og trykk Enter. Nav.enheter: Her kan du velge hvilke måleenheter som skal brukes ved visning av navigasjons- og posisjonsdata. Nordreferanse: Brukes til å orientere kartet til Sann nord eller Magnetisk Nord. Koordinatsystem (Koord.system): Brukes til å velge ønsket koordinatsystem til visning av posisjonsinformasjon. Kartdatum: Her kan du velge hvilket kartdatum som skal brukes til kartinformasjon. Bruker du et papirkart eller draft sammen med explorist, så pass på at du velger samme kartdatum for explorist som det som er brukt på kartet eller draftet. Innstilling av strømstyring Strømstyringen brukes til å spare på batteriene i din explorist. Under strømstyring har du tre alternativer, Auto slukk timer, Lystimer og Signal. Auto slukk timer: Angi hvor lang tid det skal gå før explorist slukker automatisk hvis ingen taster er trykket og du ikke beveger deg. Lystimer: Innstiller hvor lang tid det tar før skjermen slukker automatisk hvis ingen taster er trykket. Signal: Velg når signalet skal være aktivt. Signal kan innstilles til Av, Kun taster, Kun alarmer eller Taster & Alarmer.

21 Innstilling av brukerinnstillinger 19 Tilpasning av din explorist mottaker Du kan taste inn navn og adresse i din explorist. Hvis du mister din explorist, kan det hjelpe deg til å få den tilbake. Det navnet du angir her vil også bli vist på Om... skjermbildet. Skift språk Du kan innstille explorist til å vise tekst på 10 ulike språk. Du kan velge mellom engelsk (english), fransk (français), tysk (deutsch), nederlandsk (nederlands), finsk (suomi), spansk (español), italiensk (italiano), portugisisk (português), svensk (svenska) og norsk. Sletting av hukommelse Du har fem alternativer ved sletting av hukommelse. Vær forsiktig når du sletter hukommelsen. Det kan ikke angres, og alle valgte data vil være tapt. Sporhist.: Sletter alle lagrede sporlogger. Resett standard: Resetter mottakeren til dens standardkonfigurering. Resetter språk, innstillinger og alle skjermtilpasninger. Alt: Sletter hele hukommelse til din explorist mottaker og gjendanner fabrikkinnstillingen. explorist vil slukke etter at hele hukommelsen er blitt slettet.

22 20 Innstilling av brukerinnstillinger Innstilling av alarmer og signal explorist har fem alarmer som du kan bruke til å gi deg hørbare advarsler når deres forhåndsdefinerte betingelser er oppfylt. Ankeralarm: Velg en avstand som vil utløse en alarm når explorist har flyttet seg fra dette stedet. (Eksempel: Du har ankret opp din båt, og vil ha beskjed når den er drevet bort fra sin ankerposisjon.) Ankomstalarm: Innstill i hvilken avstand fra ditt endelige mål alarmen skal utløses når du reiser etter en rute. UteAvKurs-alarm: Innstill hvor mye ute av den beregnede kursen du kan være før alarmen skal utløses, når du reiser etter en rute. GPS Fix: Slår en alarm på eller av som vil utløses når explorist mister sin GPS Fix. Nærhetsalarm: På en etapperute vil nærhetsalarmen utløses når du nærmer deg målet for etappen. Innstilling av klokken explorist mottar kontinuerlig tidsinformasjon fra atomklokken i GPS-satellittene, men du kan innstille hvordan tiden vises og gi informasjon for automatisk korreksjon for sommertid. Format: Tiden kan vises i lokal 24 timer, lokal AM/PM eller UTC. Ved valg av lokal 24 timer eller lokal AM/PM, har du mulighet til å stille klokken. Sommertid: explorist kan innstilles til å skifte automatisk mellom sommertid og normaltid. Du kan velge mellom datoer for USA, EU eller velge dine egne datointervaller.

23 Bruk av MapSend med explorist 21 Hva er MapSend? MapSend er Magellans serie med detaljerte digitale kart til Magellans håndholdte GPS-mottakere. Kjernen i MapSend produktlinjen omfatter bykart til bilister, topografisk kart til fotturister, camping og jakt, og kart over hav og innsjøer for fiske og seiling. MapSend-kartene gjør din explorist til et utrolig kraftig verktøy ved friluftsliv og reiser. Du kan få mye mer å vite om det voksende utvalget av MapSendprodukter hos en Magellan-forhandler eller online på under Products/Maps & Software De fleste MapSend-produktene leveres på CD-ROM. De dekker typisk svært store områder, noe som gir brukeren mulighet for å klippe ut mindre områder av kartet til GPSmottakeren. Nyttig til turplanlegging og kartanalysefunksjoner som lett adgang til å opprette og lagre mange veipunkter, ruter, kartregioner, o.a. Noen kartregioner er tilgjengelig som forhåndslagrede kartregioner på SD-kort. Settes i explorist, men er begrenset til visse geografiske områder. Bruk av MapSend-kart med explorist Magellan explorist bruker en USB-port til å overføre data, og har et filhåndteringssystem som ligner Windows mapper, så brukerne kan arbeide med flere kart og egne datafiler. For å klargjøre kartregioner til explorist SKAL du først lagre kartregionen på harddisken med MapSend-programmet, og deretter overføre det til et SD-kort (enten med en SD-kort-leser/ skriver eller ved å overføre det til et SD-kort i explorist) eller den interne hukommelsen i explorist.

24 22 Bruk av MapSend med explorist Hvor stort skal kartområdet være? MapSend-produktene har typisk begrenset den mengden kartdata som kan opplastes i mottakeren, hovedsakelig på grunn av begrensninger i ytelsen. explorist kan håndtere store kart, og det anvendte filsystemet gjør det lettere å administrere flere kart. Hvis du lager flere, mindre kartregioner med eksisterende MapSendprodukter, kan du overføre dem alle på én gang til explorist, og lett bytte kart på explorist etter behov. SD-kort gir mange fordeler når du arbeider med kart Før du begynner, kan du eventuelt kjøpe et SD-minnekort fra din Magellan-forhandler eller fra en hvilken som helst elektronikkforhandler. Det er mulig å lagre små kart i explorist interne hukommelse, men med SD-kort kan du lagre større kart eller flere kart kun begrenset av størrelsen på det SD-kortet du bruker. For eksempel vil et MapSend Topo-kart over staten Washington få plass på et 64 MB SD-kort og et MapSend DirectRoute veikart over Sveits kan også få plass på et 64 MB SDkort. Klargjøring og lagring av MapSend kartregioner på pc Alle MapSend CD-ROM-produkter har en hurtigstartguide som gir den grunnleggende beskrivelsen av hvordan man oppretter kartregioner på pc. Bortsett fra lagring og flytting av kart til din explorist virker MapSend pc-programmer på samme måte for explorist som for enhver annen kompatibel Magellan GPSmottaker. Kun den grunnleggende beskrivelse av lagring av kartregioner på explorist er omtalt i dette avsnittet. Når du har brukt MapSend til å angi en region og er klar til å overføre den, klikker du på kartopplasting-knappen på MapSendverktøyslinjen. Du vil se denne dialogboksen:

25 Bruk av MapSend med explorist 23 Velg Store on Hard Drive og Next -knappen. Ikke velg Opplasting til GPS-enhet eller Opplasting til SD-kortprogrammer til explorist. Så vil du se denne dialogboksen: Hopp over valgene for Innstillinger og Tilkoble. Den første gangen du bruker et MapSend-produkt, skal du taste inn programvarens serienummer for din explorist i feltet Target GPS Unit serial number. Slik finner du serienummeret til din explorist: Trykk menytasten og velg Om fra menylisten på explorist. Følgende skjermbilde vises på enheten

26 24 Bruk av MapSend med explorist Dette er det nummeret du skal skrive som serienummer i Target GPS feltet i MapSend Klikk på Neste-knappen på MapSend opplastingsskjermen. MapSend vil så forberede kartet(ene) og lagre dem i en mappe på din harddisk. Det kan ta noe tid å formatere og lagre dem, hvis du har opprettet store kartregioner. En av grunnene er at MapSend komprimerer kartet så det virker godt på explorist. Bruk Magellan Conversion Manager til å kopiere kart til explorists lagringsmedium Når du nå har lagret kartregionene på pc-ens harddisk, skal du overføre kartene til explorists lagringsmedier. Den enkleste måten er å velge Magellan Conversion Manager. Dette programmet kan installeres fra din explorists velkomst-cd eller du kan laste det ned fra explorist hjelpeside på Magellans hjemmeside. For å overføre lagrede kartregioner til SD-kort eller explorist hukommelse, klikker du på Conversion Manager ikon på ditt skrivebord. Du vil se denne dialogboksen på pc-en: Velg Overfør kartregioner og klikk Neste. Det neste vinduet i konverteringsstyringen vil be deg om å sette SD-kortet i kortleseren eller koble explorist til pc-en. Hvis du vil overføre kart til explorist, må du sjekke at den er tilkoblet, slå den på, og sette den i filoverføringsmodus. Når du er klar, klikker du Neste igjen i konverteringsstyringen. Pcen vil søke etter lagrede kartfiler.

27 Bruk av MapSend med explorist 25 MERK: MapSend-programmene lagrer kartfiler på dette stedet på pc-ens harddisk: C:\Programs\Magellan\[Mapsend Product Name]\Export\Images\*.imi Kartfiler til explorist har alltid.imi eller.mgi filendelse pluss det navnet du valgte til regionen da du opprettet kartregionen. Hvis du for eksempel har laget en region kalt "Rockies", vil den lagrede kartfilen hete Rockies.imi eller Rockies.mgi avhengig av hvilket MapSend-produkt du bruker. Viktig anmerkning: Filer opprettet fra MapSend Worldwide basiskart må ha.mgi filendelse for å være kompatibel med explorist. Hvis du bruker en versjon av MapSend Worldwide Basiskart som lager.img filer må du hente programoppdateringen v.1.30 eller nyere fra Magellans websted, fordi den behøves for å opprette.mgi filer. Magellan Conversion Manager søker etter alle.imifilene i Programs\Magellanstien på din harddisk. Den viser hvilke kart den har funnet og alle tilgjengelige lagringsmedier tilkoblet pc-en på neste skjerm, slik: Hvis du ikke kan se det kartet du vil bruke på listen til venstre i dette skjermbildet, kan du klikke på forstørrelsesglass-knappen for å søke etter kart andre steder på pc-en din. Klikk i avkryssingsruten ut for de av kartbildene du vil kopiere til explorists lagringsmedium, og velg lagringssted på rullegardinlisten til høyre. I nedre høyre hjørne av denne dialogen

GPSMAP 60CSx. Kartnavigator med høydemåler og elektronisk kompass. Brukermanual

GPSMAP 60CSx. Kartnavigator med høydemåler og elektronisk kompass. Brukermanual GPSMAP 60CSx Kartnavigator med høydemåler og elektronisk kompass Brukermanual Mars 2012 190-00482-38_0A 2005 Garmin Ltd. eller datterselskaper Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe,

Detaljer

Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning

Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning Juli 2013 190-01628-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Mazda NB1 Referanseguide

Mazda NB1 Referanseguide Mazda NB1 Referanseguide Innhold Les meg først 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Enheten starter ikke... 7 Ta vare på enheten... 8 Mer informasjon... 8 Minnekortet 9 Om minnekortet... 9

Detaljer

nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen

Detaljer

Dakota 10 og 20 brukerveiledning

Dakota 10 og 20 brukerveiledning Dakota 10 og 20 brukerveiledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020 Faks

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

Typegodkjent Electronic Chart and Display Information System (ECDIS), sertifisert av DNV. Software edition: 4.7.2 Manual edition: 2.

Typegodkjent Electronic Chart and Display Information System (ECDIS), sertifisert av DNV. Software edition: 4.7.2 Manual edition: 2. Typegodkjent Electronic Chart and Display Information System (ECDIS), sertifisert av DNV. Software edition: 4.7.2 Manual edition: 2.3 Side 2 TECDIS Manual TECDIS Manual Side 3 Innhold KAPITTEL 1: GENERELL

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

Zeus 2. Brukerhåndbok NORSK. bandg.com

Zeus 2. Brukerhåndbok NORSK. bandg.com Zeus 2 Brukerhåndbok NORSK bandg.com Innledning Fraskrivelse Ettersom Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som helst.

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

E5024 ECDIS System. Brukerhåndbok NORSK

E5024 ECDIS System. Brukerhåndbok NORSK E5024 ECDIS System Brukerhåndbok NORSK Innledning Fraskrivelse Ettersom Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som helst.

Detaljer

Komme i gang med det grunnleggende

Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang Tobii Communicator Komme i gang med det grunnleggende Gjelder fra Tobii Communicator Version 4.6. Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til

Detaljer

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Bruke elektronisk Hjelp Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Om de innebygde hjelpefunksjonene Adobe Reader 6.0 inneholder mange innebygde funksjoner

Detaljer

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programmet Adobe Acrobat inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig PDFbasert hjelpesystem. Hjelpesystemet

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

TomTom START Reference Guide

TomTom START Reference Guide TomTom START Reference Guide Innhold Velkommen til navigasjon med TomTom 6 Hva er nytt 7 Nytt i denne utgaven... 7 Kom i gang 8 Installasjon i bilen... 8 Plassering av enheten... 8 Slå av og på... 8 Sette

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Nybegynnerkurs GPS Navigasjon. Sjø og Land. Underveis med paraglideren. Garmin GPS Map 276 C. Del 2-3 GPS i praksis 2010

Nybegynnerkurs GPS Navigasjon. Sjø og Land. Underveis med paraglideren. Garmin GPS Map 276 C. Del 2-3 GPS i praksis 2010 Nybegynnerkurs GPS Navigasjon Sjø og Land Underveis med paraglideren. Garmin GPS Map 276 C Del 2-3 GPS i praksis 2010 Dette kompendiumet gir deg en innføring i praktisk bruk av GPS. Husk at du selv avgjør

Detaljer

Eaton RF-System 2.00 - Manual

Eaton RF-System 2.00 - Manual Eaton RF-System 2.00 - Manual Oversikt Eaton RF System Oversikt: Hvordan begynne Oversikt over alt utstyr Symboler og deres betydning Konfigurasjonseksempler Hvordan fungerer routing? Hva betyr felles

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer