Kvinner, kompetanse og kvalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvinner, kompetanse og kvalitet"

Transkript

1 Slik har innkjøpsfaget endret seg de siste årene. Kvinner, kompetanse og kvalitet De er kompetente, de er nytenkende og de sitter på en viktig strategisk stilling i forhold til bedriftens resultat. Langt oftere enn før, er de kvinner. Tiden da innkjøperen var en tilårskommen herre «rekruttert» fra bedriftens produksjonsavdeling, er definitivt forbi. 8 L O G I S T I K K & I N N K J Ø P

2 INNKJØPSPROFILEN INNKJØP HANDLER MYE OM MENNESKEKOMPETANSE, OG DER SCORER OFTE KVINNENE HØYT. KVINNER ER OGSÅ OFTE NØYAKTIGE OG SAMVITTIGHETSFULLE, NOE SOM KAN VÆRE GODE EGENSKAPER INNENFOR INNKJØP. [ KARIANNE RAAD WANGGAARD ] ellers maskulint og de ansatte en del eldre enn meg. I dag er kjønnsfordelingen fifty-fifty, og vi har en mye bedre aldersspredning. De nye som har kommet til har også generelt høyere utdanning, noe som er en trend i hele innkjøpsbransjen, uttaler Karianne Raad Wanggaard som er innkjøpssjef i Gjensidige Forsikring ASA. Stadig flere kvinner tar steget over dør terskelen, og inn i innkjøpsavdelingene. Hos avdeling for Konsernanskaffelser, møter vi innkjøpsdirektør, Grø Tønder innkjøpssjef og Innkjøpssjef, Karianne Raad Wanggaard. (Foto: NIMA) Tal fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at kvinner har utkonkurrert menn når det kommer til å fullføre høyere utdanning. Yrker som tidligere var dominert av menn, inntas nå av kvinner. Jurister, leger og meteorologer er eksempler på nettopp dette. Dette gjelder også innen logistikkog innkjøpsfaget. Stadig flere kvinner tar nå steget over dørterskelen, og inn i innkjøpsavdelingene. Da jeg begynte i vår avdeling var vi kun to kvinner som jobbet her. Miljøet var Fremtidsrettet innkjøpsledelse Logistikk & Innkjøp møter Wanggaard og kollegaene i Gjensidigebygget på Solle - rud. I åpent kontorlandskap sitter hun og resten av gjengen som sørger for innkjøpsavtalene til forsikringsgiganten. Her har Wanggaard hatt kontor siden 2007, men karrieren i Gjensidige startet enda fem år tidligere. Jeg begynte som salgssjef i et datterselskap i Gjensidige Forsikring i Her hadde jeg ansvaret for å bygge opp Gjen - sidiges satsning på skadeforebyggende virksomhet overfor selskapets Næringslivs - kunder, forteller hun. Da selskapet ble innfusjonert i Gjen si - dige Forsikring fikk hun også lede andre utviklingsprosjekter i konsernet. Å jobbe med innkjøp var en utenkelig tanke da en tidligere kollega tipset Wanggaard om en ledig stilling som innkjøpssjef. Jeg var ærlig talt litt usikker på om innkjøp var noe for meg som regner meg selv som utpreget kunde- og markedsorientert. Jeg hadde friskt i minne en del av de innkjøpssjefene jeg selv hadde møtt Navn: Karianne Raad Wanggaard Alder: 39 Stilling: Innkjøpssjef, Gjensidige Utdanning: Bachelorgrad i Økonomi med spesialisering innen Reiseliv og internasjonale forhandlinger fra BI og NIMAs innkjøpsprogram Tidligere yrkeserfaring fra blant annet Telenor og Hewlett- Packard. på min vei og identifiserte meg vel ikke helt med den rollen, forklarer hun. En prat med avdelingslederen skulle få Wanggaard til å endre syn i saken. Heldigvis tok jeg en prat med lederen av avdelingen og skjønte raskt at her har vi en leder som tenker fremtidsrettet og som er opptatt av å utvikle Konsern - innkjøp til en profesjonell enhet, med de nødvendige rutiner og verktøy som trengs for å få det til. Det var helt i min gate, så da var det ikke lenger noen tvil om at jeg burde søke. Heldigvis fikk jeg L O G I S T I K K & I N N K J Ø P 9

3 INNKJØPSPROFILEN DEN GODE INNKJØPSPROSESSEN OG DET VI SOM INNKJØPERE HAR KJEMPET FOR «I ALLE ÅR» ER VELDIG LIK. FORSKJELLEN NÅ ER AT KONSERNLEDELSEN OG MILJØET RUNDT, DET VIL SI OPPDRAGSGIVERNE VÅRE, HAR FÅTT MER KUNNSKAP OG ØYNENE OPP. [ GRO TØNDER ] Navn: Gro Tønder Alder: 48 Stilling: Direktør Konserninnkjøp, Gjensidige Utdanning: Siviløkonom og Mastergrad i endringsledelse Tidligere yrkeserfaring fra blant annet Forbrukerombudet, Kommuneadvokaten i Oslo og konsulentselskapet, e-vita. stillingen, forteller Wang gaard som har sett den enorme utviklingen inn innkjøpsfaget på nært hold de siste fem årene. Både i Gjensidige og generelt. Flere kvinner, høyere kompetansenivå, og ikke minst; bedre forankring i bedriftene er en del av den nye hverdagen til flere innkjøpsfunksjoner. eneste kvinne blant 15 menn. Vi hadde noenlunde lik alder og innkjøpssjefene hadde ofte samme bakgrunn som forsikringsmedarbeiderne. Flere var tidligere takstmenn, forteller Tønder som har sittet som innkjøpsdirektør siden I dag er det halvparten kvinner, og halvparten menn i Gjensidiges avdeling for Konserninnkjøp. Variasjon er viktig, og jeg ser tilveksten av kvinner til innkjøpsmiljøene rundt om som en av de viktige faktorene for utvikling av faget og styrking av innkjøpsfunksjonene rundt om i bedriftene, uttaler Tønder. Wanggaard er enig med Tønder i at tilveksten av kvinner til innkjøpsfaget bidrar til å styrke innkjøpsfunksjonene rundt om ved at kvinner og menn utfyller hverandre. På generell basis tror jeg kvinner er mer relasjonsorientert enn menn og dette kan nok skape et litt annet klima i forhandlinger. Jeg tror trenden er at forhandlingene i dag er mer preget av vinnvinn-tankegang enn tidligere. Vi tenker mer på samarbeid og hvordan kaken kan gjøres stor for begge parter kontra en konfliktlinje som kanskje var mer utbredt tidligere, sier Wanggaard, og legger til Innkjøp handler mye om menneskekompetanse, og der scorer ofte kvinnene høyt. Kvinner er også ofte nøyaktige og samvittighetsfulle, noe som kan være gode egenskaper innenfor innkjøp. En god blanding kjønnsmessig bringer nok en annen dynamikk inn i innkjøpsavdelingene enn tidligere, noe som gagner hele avdelingen. Positivt med mangfold Variasjon mellom kjønnene, flere med innkjøpsbakgrunn, og et aldersnivå som spenner seg fra litt over 30, til over 60 år i Kvinnelig tilvekst Lederen som fikk Wanggaard til å søke stillingen som innkjøpssjef, nemlig Gjensi diges innkjøpsdirektør, Gro Tønder bekrefter de store endringene innen innkjøpsfaget. Da jeg startet som innkjøpssjef i 2005 var avdelingen nærmere knyttet opp mot oppgjørsrelatert innkjøp, det vil si inngåelse av avtaler i forbindelse med skadeoppgjør som for eksempel snekker, skadesanering og bilverksteder. Jeg var KVINNER I INNKJØP Om lag 850 kvinner er medlem av NIMA-Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Dette utg jør 36,7 prosent av medlemsmassen Antall kvinnelige medlemmer hos NIMA har økt med 10 prosent de siste 10 årene. Det er flest kvinnelige medlemmer som tar kurs og utdanning sett i forhold til antall medlemmer. 40 prosent av de som tok kurs og utdanning fra NIMA siste år var kvinner. Av medlemmene som meldte seg inn i fjor var 40 prosent kvinner. Tallene er hentet fra databasen til NIMA-Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk 10 L O G I S T I K K & I N N K J Ø P

4 Innkjøpsyrket er et fag i endring. Det er innkjøpssjef, Kjetil Brækken et godt eksempel på. Han har både teoretisk ballast fra høgskolen i Molde og praktisk erfaring innen innkjøp. (Foto: NIMA) avdelingen, blir også oppfattet positivt fra den maskuline delen av kontoret. God innkjøpsledelse handler mye om god struktur og trygghet i de prosesser som ledes. I Gjensidige er vi så heldige å ha en sammensetning av kjønn, erfaring og alder som gir oss en unik styrke. Heldigvis opplever ikke jeg at kjønn er et tema i våre innkjøpssaker. Det er kompetansen og evnen til å skape gode prosesser for våre samarbeidspartnere internt og eksternt som er viktig, uttaler fungerende Innkjøpsdirektør, Kjetil Brækken. Brækken er et godt eksempel på at bildet av innkjøperen som en tilårskommen herre fra produksjonsavdelingen, er i ferd med å viskes bort. Han har både teoretisk kompetanse og praktisk erfaring på plass Jeg har studert logistikk både ved Luftkrigsskolen og Høgskolen i Molde, og har siden 2006 arbeidet med innkjøp og Logistikk. Både som ren innkjøper, men også som avdelingsleder og prosjektleder for implementering av logistikk og innkjøpsverktøy, forteller han. Tønder trekker frem flere fordeler av avdelingens varierte sammensetning av ansatte. Ulik innkjøpsbakgrunn, kunnskap om innkjøpsverktøy og lidenskapen for innkjøp som fag er nyttig. Ved å bruke hverandre kan vi i enda større grad hjelpe våre oppdragsgivere til å få de beste leverandørene og avtalene, fastslår Tønder. Innflytelse og påvirkningskraft Tønder har lang fartstid innenfor logistikk og innkjøp. Etter å ha hatt innkjøpssvar hos blant annet Forbrukerombudet og Kommuneadvokaten i Oslo, startet hun som logistikksjef i Gjensidige Nor i Til tross for store endringer innen innkjøpsfaget, mener hun innkjøperens intensjon har holdt seg noenlunde stabil. Navn: Kjetil Brækken Alder: 43 Stilling: Innkjøpssjef, Konsernanskaffelser, Gjensidige Utdanning: Studier i logistikk fra både Luftkrigsskolen og Høg skolen i Molde. Tidligere yrkeserfaring fra blant annet Luftforsvarets Forsynings - kommando, Corporate Express, Basware og Gjensidige Forsikring ASA L O G I S T I K K & I N N K J Ø P 11

5 INNKJØPSPROFILEN Den gode innkjøpsprosessen og det vi som innkjøpere har kjempet for «i alle år» er veldig lik. Forskjellen nå er at konsernledelsen og miljøet rundt, det vil si oppdragsgiverne våre har fått mer kunnskap og øynene opp. I takt med bedre forankring og større fokus på gode innkjøp generelt i samfunnet, har innkjøpsfunksjonen blitt profesjonalisert, poengterer Tønder. De blir nå involvert tidligere og i flere prosesser- noe Tønder, Wanggaard og de andre på Konserninnkjøp synes er en gledelig utvikling.. Vi får stadig større innflytelse internt, og får være med på mange spennende- og sentrale konsernprosjekt gjennom vår rolle, uttaler Wanggaard. Det å bli sett som et tilskudd og en verdi gjør at arbeidet har blitt enda mer spennende. Vi har mulighet til å bidra og påvirke på en annen og bedre måte enn tidligere, legger Tønder til. Høyere innkjøpskompetanse blant oppdragsgiverne rundt om i bedriften, bidrar ifølge Tønder og GOD INNKJØPSLEDELSE HANDLER MYE OM GOD STRUKTUR OG TRYGGHET I DE PROSESSER SOM LEDES. I GJENSIDIGE ER VI SÅ HELDIGE Å HA EN SAMMEN- SETNING AV KJØNN, ERFARING OG ALDER SOM GIR OSS EN UNIK STYRKE. [ KJETIL BRÆKKEN ] Wanggaard til den positive utviklingen innen faget. De ser at forberedelse er viktig og konkurranse nødvendig. Både for de beste betingelsene og for utvikling og innovasjon. Jeg ser også at vi går fra flere småavtaler til mer relasjons- og samarbeidsorienterte kunde-/leverandørforhold. Dette er mer krevende, men også mer spennende, forklarer Tønder. Den viktigste oppdagelsen jeg har gjort er betydningen av en velfungerende Key Account Manager hos leverandøren. Med en KAM som virker, er vår ambassadør- og som prioriterer Gjensidige, flyter hele samarbeidet og leveransene på en annen måte enn ellers, legger hun til Spennende karrieremuligheter Wanggaard angrer ikke en dag på at hun tok valget om å satse på en karriere innen innkjøp. Til å begynne med, var det muligheten til å få være med på å videreutvikle INNKJØP I GJENSIDIGE Gjensidiges forsikringsvirksomhet kjøper inn varer og tjenester for mellom fire og fem milliarder kroner årlig. Avdeling for Konserninnkjøp består av en leder, en kontraktsjef og seks innkjøpssjefer, hvorav en er ansatt i Danmark. Konserninnkjøp har nordisk ansvar for policy og verktøy, dvs. rutiner og regler for hvordan innkjøp skal g jøres i Gjensidige. En egen avdeling med ti innkjøpere står for innkjøp i forbindelse med skadeoppg jør. Dette dreier seg i stor grad om lokale avtaler. Konserninnkjøp internt, samt det å jobbe profesjonelt med større anskaffelsesprosesser som drev meg. Etterhvert har jeg erfart at dette er et fagfelt i vekst og at det gir meg et ekstra ben å stå på. I tillegg er det en spennende og utfordrende jobb, forteller hun. Da hun begynte i innkjøpssjefs-stillingen hadde hun ingen direkte innkjøpsfaglig bakgrunn. En bred bakgrunn innen forretningsutvikling og prosjektledelse, samt god kjennskap til konsernet dannet allikevel en god plattform. Jeg tror min bakgrunn ble sett som en styrke i forhold til å profesjonalisere Konserninnkjøp ytterligere. Det kan være greit å ha evnen til å se ting både fra kundenes og leverandørenes side i en anskaffelsesprosess, sier Wanggaard. Til tross for at det foreligger rutiner og retningslinjer for gjennomføringen av anskaffelsesprosesser i Gjensidige, forteller hun at det er stor variasjon i sakene hun jobber med. Jeg får muligheten til å jobbe innenfor stadig nye forretnings- og fagområder. En lærer store deler av egen organisasjon å kjenne og blir i tillegg vant til å håndtere mange forskjellige mennesketyper gjennom prosessene vi leder. For innkjøpsdirektør, Gro Tønder er det en selvfølge å holde både seg selv- og konserninnkjøpsavdelingen oppdatert innen faget for å sikre at de jobber effektivt og strategisk riktig. Vi deltar på konferanser, tar NIMAkurs, diskuterer egne saker, leser innkjøpsbøker og holder strategisamlinger, forteller hun. Satser på kompetanse Wanggaard har valgt å følge NIMA Utdannings innkjøpsprogram for privat sektor. På denne måten sikrer hun faglig 12 L O G I S T I K K & I N N K J Ø P

6 tyngde i tillegg til den praktiske erfaringen hun allerede innehar. Det har vært en bevisst satsning fra Gjensidige sin side å la de ansatte i Konserninnkjøp utdanne seg via NIMA. Det skal ikke være noen tvil om at vi kan faget når vi kjører prosesser på vegne av forretningsenhetene internt. De skal være trygge på at dette er vår ekspertise og at de kan komme til oss for å få den nødvendige hjelpen til å kjøre profesjonelle anskaffelsesprosesser, både i henhold til konsernets krav og med tanke på ønsket resultat for sin enhet, uttaler Wanggaard, og legger til: Nå er jeg snart ferdig med programmet men vil nok vurdere enkeltkurs fremover, hvis det synes relevant. Innkjøps faget er i stadig utvikling og da må vi også henge med. Og når kompetansen hos medarbeiderne er på plass, kan innkjøpsdirektøren bruke tiden til å kontrollere hva medarbeiderne trenger i form av hjelpemidler, fremfor å kontrollere at de følger gitte direktiver og kontrakter.. Jeg er så heldig å være leder for en svært kompetent gjeng med erfaring og kunnskap om profesjonelle innkjøpsprosesser. Vi er enige om hvordan prosessen skal se ut, hvilke verktøy som skal brukes og hvordan vi samarbeider med våre oppdragsgivere. Vi kjenner alle både innkjøpsstrategi og Gjensidiges innkjøpspolicy og er opptatt av å levere i henhold til dette. Min kontroll er at medarbeiderne har det de trenger i form av verktøy og fullmakter osv. fastholder Tønder. Hun ser viktigheten av å kjenne den enkelte og vite hvordan de har det og eventuelt bidra dersom det er nødvendig. For å kunne gjøre en god jobb må ting stemme både på jobb og hjemme. Jeg vet at alle «virker» dermed er det viktigste for meg å gi ansvar fullt og helt, stole på og kjøre gode strategisamlinger hvor vi diskuterer status og veien videre for å bli enda bedre og bidra enda mer til Gjensidiges resultater. Jeg er veldig stolt av å jobbe i Gjensidige, som motiverer de ansatte til intern mobilitet og gir oss muligheten til å utvikle oss innad i selskapet, og i Kon - serninnkjøp som har klart å løfte innkjøp så høyt på agendaen internt, avslutter Wanggaard før hun vender tilbake til dagens gjøremål. Ulikt syn på bedriftens innkjøpsprofil En nylig undersøkelse utført av Norstat viser at ledere og ansatte har svært ulikt syn på om bedriften har en tydelig innkjøpsprofil eller ikke. Blant ledere er det en klar oppfatning at bedriftens ansatte vet hvilke leverandører som skal benyttes, mens det blant de ansatte kun er halvparten som sier det samme. 600 næringslivsledere ble stilt spørsmål om de har kontroll over hvilke leverandører de ansatte skal benytte seg av ved kjøp av produkter og tjenester. Hele 92 prosent av lederne svarte «ja» på spørsmålet. Samtidig fikk personer spørsmål om de vet hvilken leverandør de skal benytte på vegne av bedriften. Her svarte kun 46 prosent «ja». Vet du hvilken leverandør du skal benytte dersom du får behov for å kjøpe en vare eller tjeneste i jobbsammenheng? (Spørsmålet er stilt personer i en generell undersøkelse utført av Norstat) Vet du hvilken leverandør du skal benytte dersom du får behov for å kjøpe en vare eller tjeneste i jobbsammenheng? (Spørsmål stilt til ledere i 600 ulike bedrifter) JA: 46% NEI: 44% VET IKKE: 10% JA: 92% NEI: 7% L O G I S T I K K & I N N K J Ø P 13

På jakt etter de beste

På jakt etter de beste På jakt etter de beste hvem er ikke det? Contiki Ressurser er et konsulentselskap med fokus på kontrakt, innkjøp, logistikk og prosjektledelse. Vi har mer enn 15 års erfaring innen bransjen, og er et av

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB

BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB En guide til målrettet samarbeid Vi ønsker deg og din virksomhet velkommen som leverandør til Universitetet i Bergen. Denne brosjyren har som formål å

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Orienteringssak. Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT AVDELING FOR ØKONOMI

Orienteringssak. Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT AVDELING FOR ØKONOMI AVDELING FOR ØKONOMI Orienteringssak Til: Universitetsstyret Møtedato: 06.05.13 Arkivref.:2013/739 Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT 2013 2015 Bakgrunn Kunnskapsdepartementet gjennomførte

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Er virksomhetene opptatt av målstyring?

Er virksomhetene opptatt av målstyring? www.pwc.no Er virksomhetene opptatt av målstyring? Sourcing Survey 2013 Agenda Ingen styring uten måling Funn fra årets Sourcing Survey Våre anbefalinger Om oss Sourcing Survey 2013 2 Ingen styring uten

Detaljer

Vår visjon: Riktig måling gir tillit og verdiskapning i samfunnet. Vår visjon Virksomhetsidé Verdier Utviklingsområder...

Vår visjon: Riktig måling gir tillit og verdiskapning i samfunnet. Vår visjon Virksomhetsidé Verdier Utviklingsområder... Riktig måling gir tillit og verdiskapning i samfunnet Strategi 2017 2020 Vår visjon: Riktig måling gir tillit og verdiskapning i samfunnet Vår visjon... 3 Virksomhetsidé... 4 Verdier... 5 Utviklingsområder...

Detaljer

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Smartere anskaffelser av velferdsteknologi Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon. Stor innkjøpsmakt, og en betydelig

Detaljer

Transkribering: Intervju med L2

Transkribering: Intervju med L2 Transkribering: Intervju med L2 Intervjuer: Hvilken stilling har du i dag? L2: Jeg er HR-direktør i Norge. Intervjuer: har du flere ansvarsområder, eller hvilke andre ansvarsområder som ligger under den

Detaljer

Kompetanseheving / profesjonalisering av innkjøpsfunksjonen ved UiO. Regional innkjøpskonferanse 4. desember 2013

Kompetanseheving / profesjonalisering av innkjøpsfunksjonen ved UiO. Regional innkjøpskonferanse 4. desember 2013 Kompetanseheving / profesjonalisering av innkjøpsfunksjonen ved UiO Regional innkjøpskonferanse 4. desember 2013 Universitetet i Oslo i tall Rundt 27 000 studenter Rundt 6 000 ansatte (årsverk) Består

Detaljer

Prosjektmandat for SAK-innkjøp

Prosjektmandat for SAK-innkjøp Prosjektmandat for SAK-innkjøp Skrevet av: Kjetil Skog og Olav Holden Filnavn: Prosjektbeskrivelse SAK innkjøp Versjon: 1 Opprettet: 12.01.2011 Sist endret: 11.04.2011 18:46:35 Sider: 8 Filnavn: 11843_1_P_O

Detaljer

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Pressenotat fra Manpower 7. mars 2011 Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Når arbeidsgiveren aktivt forsøker å skape likestilte muligheter for kvinner og menn på arbeidsplassen, ser

Detaljer

Jeg kan melde at NHO i 2018 tilfører Anskaffelsesakademiet kroner. Jeg håper regjeringen vil satse på akademiet og bedre offentlige innkjøp.

Jeg kan melde at NHO i 2018 tilfører Anskaffelsesakademiet kroner. Jeg håper regjeringen vil satse på akademiet og bedre offentlige innkjøp. Næringslivets Hovedorganisasjon Aller først gratulerer, Difi, med 10-årsdagen! Og feiringen kunne ikke vært bedre jeg er veldig glad for å kunne signere avtalen om Anskaffelsesakademiet akkurat i dag.

Detaljer

ENKLERE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLERE E-HANDEL. symbrio.com ENKLERE E-HANDEL symbrio.com Vi gjør det enklere Symbrio forenkler innkjøpene og effektiviserer fakturahåndteringen. Vi hjelper våre kunder med å senke sine kostnader og minske tiden til administrasjon.

Detaljer

Konserntrainee Posten og Bring

Konserntrainee Posten og Bring Konserntrainee Posten og Bring Vi søker ambisiøse studenter som tør å utfordre oss! Søknadsfrist: 11. oktober 2015 For søknadsskjema og mer informasjon, se postennorge.no/trainee 2 En variert hverdag i

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Styret KS Innkjøpsforum ( KSI ) 2015-2016

Styret KS Innkjøpsforum ( KSI ) 2015-2016 Styret KS Innkjøpsforum ( KSI ) 2015-2016 Leder KSI Styret Lin Helliesen Stavanger kommune Innkjøpsrådgiver i Stavanger kommune siden september 2009. Fagansvarlig for samfunnsansvar i anskaffelser, herunder

Detaljer

Fem råd til deg som vil bli personlig trener.

Fem råd til deg som vil bli personlig trener. Fem råd til deg som vil bli personlig trener. 1 Så bra at du vil bli PT- du trengs! Etterspørselen etter personlige trenere har økt eksplosivt de siste ti årene og markedet for personlig trening vokser

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

AFF FRA 1952 TIL 2012

AFF FRA 1952 TIL 2012 AFF FRA 1952 TIL 2012 AFFS LEDERUNDERSØKELSER TEMA Hva er ledere i dag opptatt av og hva utfordres de på? noen myter om ledere AFFs LEDERUNDERSØKELSE 2011 Utgangspunktet for et representativt utvalg av

Detaljer

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Innhold Konsernsjefen om korrupsjon og Gjensidige 3 Hva betyr egentlig korrupsjon? 4 Når bør varsellampene lyse? 5 Unngå

Detaljer

ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Høgskolen i Molde tar opp nye studenter til årsstudiet i offentlige anskaffelser våren 2015. Studiet er dimensjonert for å kunne fullføres parallelt med en alminnelig

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

COACHING I NORSKE VIRKSOMHETER FORMÅL OG OMFANG

COACHING I NORSKE VIRKSOMHETER FORMÅL OG OMFANG COACHING I NORSKE VIRKSOMHETER FORMÅL OG OMFANG Mai 2008 Gro Ladegård 1.amanuensis Institutt for Økonomi og Ressursforvaltning Universitetet for Miljø og Biovitenskap 1 INNLEDNING Formålet med denne undersøkelsen

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR MEDLEMSRAPPORTERING FOR NSB AS For 2016 OFFENTLIG SEKTOR Foto: Scanpix Å stille etiske- og sosiale krav i offentlige anskaffelser er nødvendig for å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold.

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

Individuell karriereplanlegging - en moderne personalpolitikk i en forvaltning i endring 2. desember 2004 Et pilotprosjekt i Statistisk sentralbyrå

Individuell karriereplanlegging - en moderne personalpolitikk i en forvaltning i endring 2. desember 2004 Et pilotprosjekt i Statistisk sentralbyrå Konferansen Individuell karriereplanlegging - en moderne personalpolitikk i en forvaltning i endring 2. desember 2004 Et pilotprosjekt i Statistisk sentralbyrå Bevisstgjøring omkring egen kompetanse og

Detaljer

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale. Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale. Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14 Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14 Skriftserien nr. 4/2015 1. INNLEDNING Universiteter, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner er

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan?

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Gardermoen Onsdag 15. oktober 2014 Gustav Weiberg-Aurdal rådgiver KS forskning, innovasjon og digitalisering Lov om offentlige anskaffelser "Loven

Detaljer

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

Styret KS Innkjøpsforum ( KSI )

Styret KS Innkjøpsforum ( KSI ) Styret KS Innkjøpsforum ( KSI ) 2016-2017 Leder KSI Styret Lin Helliesen Stavanger kommune Innkjøpsrådgiver i Stavanger kommune siden september 2009. Fagansvarlig for samfunnsansvar i anskaffelser, herunder

Detaljer

25 år med mobil IT og nye arbeidsformer Hvordan blir framtidens arbeidsdag?

25 år med mobil IT og nye arbeidsformer Hvordan blir framtidens arbeidsdag? 25 år med mobil IT og nye arbeidsformer Hvordan blir framtidens arbeidsdag? I dette foredraget vil Gründerne i Move AS, Jan Kr. Karlsen (nå Company Pulse AS) og Leif B. Paulsen (Move AS) knytte teknologi

Detaljer

Spørreundersøkelse for bedriftsadvokater(1)

Spørreundersøkelse for bedriftsadvokater(1) Spørreundersøkelse for bedriftsadvokater(1) Publisert fra 16.02.2012 til 15.04.2012 344 respondenter (1 unike) 1. Hvor mange er ansatt i din bedrift? 1 49 eller færre 8,7 % 30 2 50-250 23,0 % 79 3 251

Detaljer

Styret KS Innkjøpsforum ( KSI ) 2014-2015

Styret KS Innkjøpsforum ( KSI ) 2014-2015 Styret KS Innkjøpsforum ( KSI ) 2014-2015 Leder KSI Styret Lin Helliesen Stavanger kommune Innkjøpsrådgiver i Stavanger kommune siden september 2009. Fagansvarlig for samfunnsansvar i anskaffelser, herunder

Detaljer

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 Utvikling av forretningskultur Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 1 2 Reklamefilm Dette er Mesta Landets største veientreprenør Inndelt i fire forretningsområder

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Kunnskapsledelse og omdømme. En undersøkelse fra Abelia og Madigan kommunikasjon 05.01 2011

Kunnskapsledelse og omdømme. En undersøkelse fra Abelia og Madigan kommunikasjon 05.01 2011 Kunnskapsledelse og omdømme En undersøkelse fra Abelia og Madigan kommunikasjon 05.01 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er et samarbeid mellom Abelia og Madigan kommunikasjon, og tar for seg kunnskapsledernes

Detaljer

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser.

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. Min helse Tar livet tilbake Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. TEKST: GRO BERNTZEN FOTO: Pål Bentdal

Detaljer

1 Anskaffelsens formål og omfang. 2 Krav til leverandør. Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden. 2.1 Rådgivning i anskaffelsesprosessen

1 Anskaffelsens formål og omfang. 2 Krav til leverandør. Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden. 2.1 Rådgivning i anskaffelsesprosessen Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden 1 Anskaffelsens formål og omfang Oppdragsgiver har behov for å inngå en rammeavtale for kjøp av bistand fra godt kvalifiserte konsulenter for å bistå Fiskeridirektoratet

Detaljer

Hvor går offentlige innkjøp? Utviklingstrekk, muligheter og utfordringer. v/linda Rønneberg Innkjøpssjef NSB konserninnkjøp

Hvor går offentlige innkjøp? Utviklingstrekk, muligheter og utfordringer. v/linda Rønneberg Innkjøpssjef NSB konserninnkjøp Hvor går offentlige innkjøp? Utviklingstrekk, muligheter og utfordringer v/linda Rønneberg Innkjøpssjef NSB konserninnkjøp Offentlige anskaffelser: Utviklingstrekk, muligheter og utfordringer 1. Kort om

Detaljer

Logistikk på toppnivå med Infor M3

Logistikk på toppnivå med Infor M3 Løvenskiold Logistikk: Logistikk på toppnivå med Infor M3 Oslo 14. mai 2014: På fire og en halv måned gikk Løvenskiold Logistikk fra en tolv år gammel Movex-løsning til Infor M3. - Omfattende testing og

Detaljer

UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser

UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser En undersøkelse blant coaching utdannede i Norge februar 2007 Gro Ladegård Institutt for

Detaljer

Sak 10. Profesjonsetisk råd

Sak 10. Profesjonsetisk råd Sak 10 Profesjonsetisk råd 1 Bakgrunn for hvorfor saken fremmes på årsmøtet i Hedmark og Landsmøtet. Landsmøtet 2012 ba sentralstyret om å utrede mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd og legge

Detaljer

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER Etikk i Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER 1 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Generelt... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Vi som arbeider i Filmkraft...

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Kvinner i styrene i norske ASA pr juni 2007

Kvinner i styrene i norske ASA pr juni 2007 i styrene i norske ASA pr juni 2007 selskap som oppfyller målsettingen om 40 % kvinner i styrene øker: Juni 2007: 55 % av selskapene Mars 2007: 38 % av selskapene selskap uten kvinner i styrene synker:

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

NMBU nøkkel for læringsutbytte - Bachelor

NMBU nøkkel for læringsutbytte - Bachelor NMBU nøkkel for læringsutbytte - Bachelor En person som innehar en bachelorgrad fra NMBU skal ha følgende læringsutbytter, beskrevet som hva de er i stand til å gjøre/hva de kan. Læringsutbyttene er inndelt

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

Innkjøpskortet for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.4 Oppdatert per fagrådsmøte 13. april 2012

Innkjøpskortet for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.4 Oppdatert per fagrådsmøte 13. april 2012 Innkjøpskortet for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.4 Oppdatert per fagrådsmøte 13. april 2012 Innkjøpskortet er et initiativ fra Norsk Test og NIMA - Norsk Forbund for

Detaljer

REVISOR. en utdanning som gir deg mange valgmuligheter

REVISOR. en utdanning som gir deg mange valgmuligheter REVISOR en utdanning som gir deg mange valgmuligheter REVISOR bidrar til et sunt næringsliv og regnskaper du kan stole på Som revisor hjelper du bedrifter og andre virksomheter til å fungere bedre. Du

Detaljer

Teamutvikling. Fremgangsrike team gir fremgangsrike bedrifter. www.silsethconsulting.no

Teamutvikling. Fremgangsrike team gir fremgangsrike bedrifter. www.silsethconsulting.no Teamutvikling Fremgangsrike team gir fremgangsrike bedrifter www.silsethconsulting.no Team er til for åskape resultater Velfungerende team kan nå resultater som enkeltpersoner aldri kan klare på egen hånd

Detaljer

- men en verden av muligheter

- men en verden av muligheter En enkel løsning - men en verden av muligheter Da Telenor i Norge i 2011 vurderte løsninger som kunne bidra til enklere rekruttering falt valget på WebCruiter. Vi ønsket en løsning som skulle sikre enklere

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige?

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Foto: Jo Michael Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Per Harbø - NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE

KANDIDATUNDERSØKELSE KANDIDATUNDERSØKELSE BACHELOR PROGRAMMET AVGANGSKULL 2005-2007 INSTITUTT FOR HELSELEDELSE OG HELSEØKONOMI, MEDISINSK FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO VÅREN 2008 Forord Våren 2008 ble det gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering

1. Bruk av kvalitetsvurdering Områder og spørsmål i Organisasjonsanalysen - Grunnskoler 1. Bruk av kvalitetsvurdering DRØFTING AV KVALITET LÆRER LEDELSE ANDRE 1.1 Medarbeidere og ledelsen drøfter resultatet fra elevundersøkelsen. 1.2

Detaljer

Integrasjon av distribusjonskanaler

Integrasjon av distribusjonskanaler Integrasjon av distribusjonskanaler Foredrag på symposiet elandet Norge 19. oktober 2004 Peder Inge Furseth Dr. polit., førsteamanuensis Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, BI Sandvika

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Status e-handel. Direktoratet for forvaltning og IKT

Status e-handel. Direktoratet for forvaltning og IKT Status e-handel Direktoratet for forvaltning og IKT Antall offentlige virksomheter Abonnenter Ehandelsplattformen Abonnenter med omsetning Abonnenter med avtale 300 276 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006

Detaljer

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 1 2 Om lederundersøkelsen Spørreundersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse AS for Proffice i perioden 19.09 15.10.2014 Et landsrepresentativt

Detaljer

BRUKTBILKONFERANSEN 2015

BRUKTBILKONFERANSEN 2015 Så, etter en trygg landing av dansken, svensken og nordmannen er 1.000 kroners spørsmålet: Hva gjør vi med det? Hvordan lukker vi gapet? Hvordan forbereder vi oss på morgendagen? I praksis. I det daglige.

Detaljer

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE Læringsarena for forretnings- og utviklingsorientert HR Foto: Heidi Widerøe sfortegnelse: 1 Hvorfor velge dette programmet? 2 Organisering av programmet

Detaljer

Styret KS Innkjøpsforum ( KSI )

Styret KS Innkjøpsforum ( KSI ) Styret KS Innkjøpsforum ( KSI ) 2015-2016 Leder KSI Styret Lin Helliesen Stavanger kommune Innkjøpsrådgiver i Stavanger kommune siden september 2009. Fagansvarlig for samfunnsansvar i anskaffelser, herunder

Detaljer

Det gode styrearbeidet og kjennetegn ved den gode styrelederen. ved Nils Magne Larsen, Handelshøgskolen i Tromsø / Høgskolen i Harstad

Det gode styrearbeidet og kjennetegn ved den gode styrelederen. ved Nils Magne Larsen, Handelshøgskolen i Tromsø / Høgskolen i Harstad Det gode styrearbeidet og kjennetegn ved den gode styrelederen ved Nils Magne Larsen, Handelshøgskolen i Tromsø / Høgskolen i Harstad Hva gjør meg delvis kvalifisert til å si noen om dette temaet Lang

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 1 500 mrd pr år Offentlig sektors etterspørsel etter fremtidsrettede løsninger er et av de mest kraftfulle virkemidlene

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

Aleris Communication on Progress (COP) 2017

Aleris Communication on Progress (COP) 2017 Aleris Communication on Progress (COP) 2017 Aleris fortsetter i 2017 vår støtte til Global Compact; FNs nettverk for bedrifters samfunnsansvar. Aleris vil gjennom vår virksomhet stake ut veien for en positiv

Detaljer

Talentutviklingsprogrammet

Talentutviklingsprogrammet Bærum kommune 2012 2013 Talentutviklingsprogrammet Bakgrunn HP 2010-2013: Lederrekruttering Bakgrunn HP 2010-2013: Likestilling Overordnet mål: Mobilisere og videreutvikle talenter i kommunen med henblikk

Detaljer

When people and products connect a workplace comes to life.

When people and products connect a workplace comes to life. 130906 Produksjon: Valentin&Byhr. Trykk: Strokirk-Landströms. Papir: Munken Polar. When people and products connect a workplace comes to life. www.efg.no Om oss. EFG HOV + DOKKA AS er en av Norges ledende

Detaljer

Måling av HMS-kultur og kommunikasjon mellom ulike roller i en organisasjon. Yngve Lindvig Læringslaben & Universitetet i Oslo

Måling av HMS-kultur og kommunikasjon mellom ulike roller i en organisasjon. Yngve Lindvig Læringslaben & Universitetet i Oslo Måling av HMS-kultur og kommunikasjon mellom ulike roller i en organisasjon Yngve Lindvig Læringslaben & Universitetet i Oslo 1 Innledning Bygger på data fra flere selskaper Bygger på et samarbeid mellom:

Detaljer

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Bygg et veikart for å løfte din salgsorganisasjon til et nytt nivå Finn ut hvordan du blir morgendagens vinner innen salg og salgsledelse

Detaljer

PUBLIKUMSUTVIKLING. Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai

PUBLIKUMSUTVIKLING. Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai PUBLIKUMSUTVIKLING Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai I løpet av denne timen skal vi Gjøre et forsøk på å forklare begrepet slik vi forstår det Gi noen eksempler på publikumsutvikling Se på noen utfordringer.

Detaljer

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek BARNEHAGE OG SFO vikarer for trygghet, omsorg og lek BEHOV FOR FLERE GODE MEDARBEIDERE? Vanskelig å finne den rette? Barnas trygghet, omsorg, lek og læring skapes gjennom stabilitet og forutsigbarhet i

Detaljer

Fra urolig sjø til stille havn Forhandlingskurs

Fra urolig sjø til stille havn Forhandlingskurs Fra urolig sjø til stille havn Forhandlingskurs Om forhandlingskursene Vi forhandler hele tiden, ofte uten at vi tenker over det. Dessverre har vi ikke alltid den beste strategien for hånden og det fører

Detaljer

MULTICONSULTS VERDIER

MULTICONSULTS VERDIER MULTICONSULTS VERDIER Kjære medarbeider Verden rundt oss forandrer seg stadig. En dynamisk verden vil også påvirke oss i MULTICONSULT, og vi kan ikke isolere oss fra det som skjer i omverdenen. Vi blir

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Maritimt Forum Torghattens satsning på sikkerhet gir miljømessige og økonomiske konsekvenser. Stein Andre Herigstad-Olsen Torghatten Trafikkselskap

Maritimt Forum Torghattens satsning på sikkerhet gir miljømessige og økonomiske konsekvenser. Stein Andre Herigstad-Olsen Torghatten Trafikkselskap Maritimt Forum Torghattens satsning på sikkerhet gir miljømessige og økonomiske konsekvenser Stein Andre Herigstad-Olsen Torghatten Trafikkselskap Innledning Samfunnsansvar Sikkerhet Økonomi Visjon: Torghatten

Detaljer

BARN OG FOTOGRAFERING

BARN OG FOTOGRAFERING Lillevollen barnehage BARN OG FOTOGRAFERING KORT OM PROSJEKTET Gjennom prosjektet Bodøpiloten fikk Lillevollen barnehage mulighet til å samarbeide med fotograf Ronny Øksnes. Barna fikk gjennom bruk av

Detaljer

Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november. «Ikke for enhver pris» 2013

Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november. «Ikke for enhver pris» 2013 Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november «Ikke for enhver pris» 2013 Om prisen Ikke for enhver pris deles ut av KLP for fjerde gang i år. Prisen deles ut til en person eller en organisasjon i offentlig

Detaljer

«Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?»

«Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?» «Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?» Trond Dahl Hansen Adm. direktør LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Dette er LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2014

Medarbeiderundersøkelsen 2014 10. NOVEMBER 2014 Medarbeiderundersøkelsen 2014 Regresjonsanalyser Analyse Analysen er en måte å finne ut hvilke nærværsfaktorer i undersøkelsen som har sterkest sammenheng med resultatfaktorene Analysene

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus En MakeSense-rapport Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus Hovedrapport En rapport fra Stamina Census Hvordan lese resultatene Gjennomsnittskåren for respondentgruppen (de som har besvart)

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ett år på FFA ga meg drømmejobben! F redrikstad agakademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ann-Charlotte, Regnskap og økonomi Utdanningen fra FFA har gitt

Detaljer

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatte i UoH-sektoren Hvem er jeg? Og hvem er vi? 21% av medlemsmassen i Forskerforbundet Fordelt

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene. Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work

Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene. Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work Great Place to Work Institute! Fokus på hva de beste gjør bedre! Samler de

Detaljer