Kvinner, kompetanse og kvalitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvinner, kompetanse og kvalitet"

Transkript

1 Slik har innkjøpsfaget endret seg de siste årene. Kvinner, kompetanse og kvalitet De er kompetente, de er nytenkende og de sitter på en viktig strategisk stilling i forhold til bedriftens resultat. Langt oftere enn før, er de kvinner. Tiden da innkjøperen var en tilårskommen herre «rekruttert» fra bedriftens produksjonsavdeling, er definitivt forbi. 8 L O G I S T I K K & I N N K J Ø P

2 INNKJØPSPROFILEN INNKJØP HANDLER MYE OM MENNESKEKOMPETANSE, OG DER SCORER OFTE KVINNENE HØYT. KVINNER ER OGSÅ OFTE NØYAKTIGE OG SAMVITTIGHETSFULLE, NOE SOM KAN VÆRE GODE EGENSKAPER INNENFOR INNKJØP. [ KARIANNE RAAD WANGGAARD ] ellers maskulint og de ansatte en del eldre enn meg. I dag er kjønnsfordelingen fifty-fifty, og vi har en mye bedre aldersspredning. De nye som har kommet til har også generelt høyere utdanning, noe som er en trend i hele innkjøpsbransjen, uttaler Karianne Raad Wanggaard som er innkjøpssjef i Gjensidige Forsikring ASA. Stadig flere kvinner tar steget over dør terskelen, og inn i innkjøpsavdelingene. Hos avdeling for Konsernanskaffelser, møter vi innkjøpsdirektør, Grø Tønder innkjøpssjef og Innkjøpssjef, Karianne Raad Wanggaard. (Foto: NIMA) Tal fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at kvinner har utkonkurrert menn når det kommer til å fullføre høyere utdanning. Yrker som tidligere var dominert av menn, inntas nå av kvinner. Jurister, leger og meteorologer er eksempler på nettopp dette. Dette gjelder også innen logistikkog innkjøpsfaget. Stadig flere kvinner tar nå steget over dørterskelen, og inn i innkjøpsavdelingene. Da jeg begynte i vår avdeling var vi kun to kvinner som jobbet her. Miljøet var Fremtidsrettet innkjøpsledelse Logistikk & Innkjøp møter Wanggaard og kollegaene i Gjensidigebygget på Solle - rud. I åpent kontorlandskap sitter hun og resten av gjengen som sørger for innkjøpsavtalene til forsikringsgiganten. Her har Wanggaard hatt kontor siden 2007, men karrieren i Gjensidige startet enda fem år tidligere. Jeg begynte som salgssjef i et datterselskap i Gjensidige Forsikring i Her hadde jeg ansvaret for å bygge opp Gjen - sidiges satsning på skadeforebyggende virksomhet overfor selskapets Næringslivs - kunder, forteller hun. Da selskapet ble innfusjonert i Gjen si - dige Forsikring fikk hun også lede andre utviklingsprosjekter i konsernet. Å jobbe med innkjøp var en utenkelig tanke da en tidligere kollega tipset Wanggaard om en ledig stilling som innkjøpssjef. Jeg var ærlig talt litt usikker på om innkjøp var noe for meg som regner meg selv som utpreget kunde- og markedsorientert. Jeg hadde friskt i minne en del av de innkjøpssjefene jeg selv hadde møtt Navn: Karianne Raad Wanggaard Alder: 39 Stilling: Innkjøpssjef, Gjensidige Utdanning: Bachelorgrad i Økonomi med spesialisering innen Reiseliv og internasjonale forhandlinger fra BI og NIMAs innkjøpsprogram Tidligere yrkeserfaring fra blant annet Telenor og Hewlett- Packard. på min vei og identifiserte meg vel ikke helt med den rollen, forklarer hun. En prat med avdelingslederen skulle få Wanggaard til å endre syn i saken. Heldigvis tok jeg en prat med lederen av avdelingen og skjønte raskt at her har vi en leder som tenker fremtidsrettet og som er opptatt av å utvikle Konsern - innkjøp til en profesjonell enhet, med de nødvendige rutiner og verktøy som trengs for å få det til. Det var helt i min gate, så da var det ikke lenger noen tvil om at jeg burde søke. Heldigvis fikk jeg L O G I S T I K K & I N N K J Ø P 9

3 INNKJØPSPROFILEN DEN GODE INNKJØPSPROSESSEN OG DET VI SOM INNKJØPERE HAR KJEMPET FOR «I ALLE ÅR» ER VELDIG LIK. FORSKJELLEN NÅ ER AT KONSERNLEDELSEN OG MILJØET RUNDT, DET VIL SI OPPDRAGSGIVERNE VÅRE, HAR FÅTT MER KUNNSKAP OG ØYNENE OPP. [ GRO TØNDER ] Navn: Gro Tønder Alder: 48 Stilling: Direktør Konserninnkjøp, Gjensidige Utdanning: Siviløkonom og Mastergrad i endringsledelse Tidligere yrkeserfaring fra blant annet Forbrukerombudet, Kommuneadvokaten i Oslo og konsulentselskapet, e-vita. stillingen, forteller Wang gaard som har sett den enorme utviklingen inn innkjøpsfaget på nært hold de siste fem årene. Både i Gjensidige og generelt. Flere kvinner, høyere kompetansenivå, og ikke minst; bedre forankring i bedriftene er en del av den nye hverdagen til flere innkjøpsfunksjoner. eneste kvinne blant 15 menn. Vi hadde noenlunde lik alder og innkjøpssjefene hadde ofte samme bakgrunn som forsikringsmedarbeiderne. Flere var tidligere takstmenn, forteller Tønder som har sittet som innkjøpsdirektør siden I dag er det halvparten kvinner, og halvparten menn i Gjensidiges avdeling for Konserninnkjøp. Variasjon er viktig, og jeg ser tilveksten av kvinner til innkjøpsmiljøene rundt om som en av de viktige faktorene for utvikling av faget og styrking av innkjøpsfunksjonene rundt om i bedriftene, uttaler Tønder. Wanggaard er enig med Tønder i at tilveksten av kvinner til innkjøpsfaget bidrar til å styrke innkjøpsfunksjonene rundt om ved at kvinner og menn utfyller hverandre. På generell basis tror jeg kvinner er mer relasjonsorientert enn menn og dette kan nok skape et litt annet klima i forhandlinger. Jeg tror trenden er at forhandlingene i dag er mer preget av vinnvinn-tankegang enn tidligere. Vi tenker mer på samarbeid og hvordan kaken kan gjøres stor for begge parter kontra en konfliktlinje som kanskje var mer utbredt tidligere, sier Wanggaard, og legger til Innkjøp handler mye om menneskekompetanse, og der scorer ofte kvinnene høyt. Kvinner er også ofte nøyaktige og samvittighetsfulle, noe som kan være gode egenskaper innenfor innkjøp. En god blanding kjønnsmessig bringer nok en annen dynamikk inn i innkjøpsavdelingene enn tidligere, noe som gagner hele avdelingen. Positivt med mangfold Variasjon mellom kjønnene, flere med innkjøpsbakgrunn, og et aldersnivå som spenner seg fra litt over 30, til over 60 år i Kvinnelig tilvekst Lederen som fikk Wanggaard til å søke stillingen som innkjøpssjef, nemlig Gjensi diges innkjøpsdirektør, Gro Tønder bekrefter de store endringene innen innkjøpsfaget. Da jeg startet som innkjøpssjef i 2005 var avdelingen nærmere knyttet opp mot oppgjørsrelatert innkjøp, det vil si inngåelse av avtaler i forbindelse med skadeoppgjør som for eksempel snekker, skadesanering og bilverksteder. Jeg var KVINNER I INNKJØP Om lag 850 kvinner er medlem av NIMA-Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Dette utg jør 36,7 prosent av medlemsmassen Antall kvinnelige medlemmer hos NIMA har økt med 10 prosent de siste 10 årene. Det er flest kvinnelige medlemmer som tar kurs og utdanning sett i forhold til antall medlemmer. 40 prosent av de som tok kurs og utdanning fra NIMA siste år var kvinner. Av medlemmene som meldte seg inn i fjor var 40 prosent kvinner. Tallene er hentet fra databasen til NIMA-Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk 10 L O G I S T I K K & I N N K J Ø P

4 Innkjøpsyrket er et fag i endring. Det er innkjøpssjef, Kjetil Brækken et godt eksempel på. Han har både teoretisk ballast fra høgskolen i Molde og praktisk erfaring innen innkjøp. (Foto: NIMA) avdelingen, blir også oppfattet positivt fra den maskuline delen av kontoret. God innkjøpsledelse handler mye om god struktur og trygghet i de prosesser som ledes. I Gjensidige er vi så heldige å ha en sammensetning av kjønn, erfaring og alder som gir oss en unik styrke. Heldigvis opplever ikke jeg at kjønn er et tema i våre innkjøpssaker. Det er kompetansen og evnen til å skape gode prosesser for våre samarbeidspartnere internt og eksternt som er viktig, uttaler fungerende Innkjøpsdirektør, Kjetil Brækken. Brækken er et godt eksempel på at bildet av innkjøperen som en tilårskommen herre fra produksjonsavdelingen, er i ferd med å viskes bort. Han har både teoretisk kompetanse og praktisk erfaring på plass Jeg har studert logistikk både ved Luftkrigsskolen og Høgskolen i Molde, og har siden 2006 arbeidet med innkjøp og Logistikk. Både som ren innkjøper, men også som avdelingsleder og prosjektleder for implementering av logistikk og innkjøpsverktøy, forteller han. Tønder trekker frem flere fordeler av avdelingens varierte sammensetning av ansatte. Ulik innkjøpsbakgrunn, kunnskap om innkjøpsverktøy og lidenskapen for innkjøp som fag er nyttig. Ved å bruke hverandre kan vi i enda større grad hjelpe våre oppdragsgivere til å få de beste leverandørene og avtalene, fastslår Tønder. Innflytelse og påvirkningskraft Tønder har lang fartstid innenfor logistikk og innkjøp. Etter å ha hatt innkjøpssvar hos blant annet Forbrukerombudet og Kommuneadvokaten i Oslo, startet hun som logistikksjef i Gjensidige Nor i Til tross for store endringer innen innkjøpsfaget, mener hun innkjøperens intensjon har holdt seg noenlunde stabil. Navn: Kjetil Brækken Alder: 43 Stilling: Innkjøpssjef, Konsernanskaffelser, Gjensidige Utdanning: Studier i logistikk fra både Luftkrigsskolen og Høg skolen i Molde. Tidligere yrkeserfaring fra blant annet Luftforsvarets Forsynings - kommando, Corporate Express, Basware og Gjensidige Forsikring ASA L O G I S T I K K & I N N K J Ø P 11

5 INNKJØPSPROFILEN Den gode innkjøpsprosessen og det vi som innkjøpere har kjempet for «i alle år» er veldig lik. Forskjellen nå er at konsernledelsen og miljøet rundt, det vil si oppdragsgiverne våre har fått mer kunnskap og øynene opp. I takt med bedre forankring og større fokus på gode innkjøp generelt i samfunnet, har innkjøpsfunksjonen blitt profesjonalisert, poengterer Tønder. De blir nå involvert tidligere og i flere prosesser- noe Tønder, Wanggaard og de andre på Konserninnkjøp synes er en gledelig utvikling.. Vi får stadig større innflytelse internt, og får være med på mange spennende- og sentrale konsernprosjekt gjennom vår rolle, uttaler Wanggaard. Det å bli sett som et tilskudd og en verdi gjør at arbeidet har blitt enda mer spennende. Vi har mulighet til å bidra og påvirke på en annen og bedre måte enn tidligere, legger Tønder til. Høyere innkjøpskompetanse blant oppdragsgiverne rundt om i bedriften, bidrar ifølge Tønder og GOD INNKJØPSLEDELSE HANDLER MYE OM GOD STRUKTUR OG TRYGGHET I DE PROSESSER SOM LEDES. I GJENSIDIGE ER VI SÅ HELDIGE Å HA EN SAMMEN- SETNING AV KJØNN, ERFARING OG ALDER SOM GIR OSS EN UNIK STYRKE. [ KJETIL BRÆKKEN ] Wanggaard til den positive utviklingen innen faget. De ser at forberedelse er viktig og konkurranse nødvendig. Både for de beste betingelsene og for utvikling og innovasjon. Jeg ser også at vi går fra flere småavtaler til mer relasjons- og samarbeidsorienterte kunde-/leverandørforhold. Dette er mer krevende, men også mer spennende, forklarer Tønder. Den viktigste oppdagelsen jeg har gjort er betydningen av en velfungerende Key Account Manager hos leverandøren. Med en KAM som virker, er vår ambassadør- og som prioriterer Gjensidige, flyter hele samarbeidet og leveransene på en annen måte enn ellers, legger hun til Spennende karrieremuligheter Wanggaard angrer ikke en dag på at hun tok valget om å satse på en karriere innen innkjøp. Til å begynne med, var det muligheten til å få være med på å videreutvikle INNKJØP I GJENSIDIGE Gjensidiges forsikringsvirksomhet kjøper inn varer og tjenester for mellom fire og fem milliarder kroner årlig. Avdeling for Konserninnkjøp består av en leder, en kontraktsjef og seks innkjøpssjefer, hvorav en er ansatt i Danmark. Konserninnkjøp har nordisk ansvar for policy og verktøy, dvs. rutiner og regler for hvordan innkjøp skal g jøres i Gjensidige. En egen avdeling med ti innkjøpere står for innkjøp i forbindelse med skadeoppg jør. Dette dreier seg i stor grad om lokale avtaler. Konserninnkjøp internt, samt det å jobbe profesjonelt med større anskaffelsesprosesser som drev meg. Etterhvert har jeg erfart at dette er et fagfelt i vekst og at det gir meg et ekstra ben å stå på. I tillegg er det en spennende og utfordrende jobb, forteller hun. Da hun begynte i innkjøpssjefs-stillingen hadde hun ingen direkte innkjøpsfaglig bakgrunn. En bred bakgrunn innen forretningsutvikling og prosjektledelse, samt god kjennskap til konsernet dannet allikevel en god plattform. Jeg tror min bakgrunn ble sett som en styrke i forhold til å profesjonalisere Konserninnkjøp ytterligere. Det kan være greit å ha evnen til å se ting både fra kundenes og leverandørenes side i en anskaffelsesprosess, sier Wanggaard. Til tross for at det foreligger rutiner og retningslinjer for gjennomføringen av anskaffelsesprosesser i Gjensidige, forteller hun at det er stor variasjon i sakene hun jobber med. Jeg får muligheten til å jobbe innenfor stadig nye forretnings- og fagområder. En lærer store deler av egen organisasjon å kjenne og blir i tillegg vant til å håndtere mange forskjellige mennesketyper gjennom prosessene vi leder. For innkjøpsdirektør, Gro Tønder er det en selvfølge å holde både seg selv- og konserninnkjøpsavdelingen oppdatert innen faget for å sikre at de jobber effektivt og strategisk riktig. Vi deltar på konferanser, tar NIMAkurs, diskuterer egne saker, leser innkjøpsbøker og holder strategisamlinger, forteller hun. Satser på kompetanse Wanggaard har valgt å følge NIMA Utdannings innkjøpsprogram for privat sektor. På denne måten sikrer hun faglig 12 L O G I S T I K K & I N N K J Ø P

6 tyngde i tillegg til den praktiske erfaringen hun allerede innehar. Det har vært en bevisst satsning fra Gjensidige sin side å la de ansatte i Konserninnkjøp utdanne seg via NIMA. Det skal ikke være noen tvil om at vi kan faget når vi kjører prosesser på vegne av forretningsenhetene internt. De skal være trygge på at dette er vår ekspertise og at de kan komme til oss for å få den nødvendige hjelpen til å kjøre profesjonelle anskaffelsesprosesser, både i henhold til konsernets krav og med tanke på ønsket resultat for sin enhet, uttaler Wanggaard, og legger til: Nå er jeg snart ferdig med programmet men vil nok vurdere enkeltkurs fremover, hvis det synes relevant. Innkjøps faget er i stadig utvikling og da må vi også henge med. Og når kompetansen hos medarbeiderne er på plass, kan innkjøpsdirektøren bruke tiden til å kontrollere hva medarbeiderne trenger i form av hjelpemidler, fremfor å kontrollere at de følger gitte direktiver og kontrakter.. Jeg er så heldig å være leder for en svært kompetent gjeng med erfaring og kunnskap om profesjonelle innkjøpsprosesser. Vi er enige om hvordan prosessen skal se ut, hvilke verktøy som skal brukes og hvordan vi samarbeider med våre oppdragsgivere. Vi kjenner alle både innkjøpsstrategi og Gjensidiges innkjøpspolicy og er opptatt av å levere i henhold til dette. Min kontroll er at medarbeiderne har det de trenger i form av verktøy og fullmakter osv. fastholder Tønder. Hun ser viktigheten av å kjenne den enkelte og vite hvordan de har det og eventuelt bidra dersom det er nødvendig. For å kunne gjøre en god jobb må ting stemme både på jobb og hjemme. Jeg vet at alle «virker» dermed er det viktigste for meg å gi ansvar fullt og helt, stole på og kjøre gode strategisamlinger hvor vi diskuterer status og veien videre for å bli enda bedre og bidra enda mer til Gjensidiges resultater. Jeg er veldig stolt av å jobbe i Gjensidige, som motiverer de ansatte til intern mobilitet og gir oss muligheten til å utvikle oss innad i selskapet, og i Kon - serninnkjøp som har klart å løfte innkjøp så høyt på agendaen internt, avslutter Wanggaard før hun vender tilbake til dagens gjøremål. Ulikt syn på bedriftens innkjøpsprofil En nylig undersøkelse utført av Norstat viser at ledere og ansatte har svært ulikt syn på om bedriften har en tydelig innkjøpsprofil eller ikke. Blant ledere er det en klar oppfatning at bedriftens ansatte vet hvilke leverandører som skal benyttes, mens det blant de ansatte kun er halvparten som sier det samme. 600 næringslivsledere ble stilt spørsmål om de har kontroll over hvilke leverandører de ansatte skal benytte seg av ved kjøp av produkter og tjenester. Hele 92 prosent av lederne svarte «ja» på spørsmålet. Samtidig fikk personer spørsmål om de vet hvilken leverandør de skal benytte på vegne av bedriften. Her svarte kun 46 prosent «ja». Vet du hvilken leverandør du skal benytte dersom du får behov for å kjøpe en vare eller tjeneste i jobbsammenheng? (Spørsmålet er stilt personer i en generell undersøkelse utført av Norstat) Vet du hvilken leverandør du skal benytte dersom du får behov for å kjøpe en vare eller tjeneste i jobbsammenheng? (Spørsmål stilt til ledere i 600 ulike bedrifter) JA: 46% NEI: 44% VET IKKE: 10% JA: 92% NEI: 7% L O G I S T I K K & I N N K J Ø P 13

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk

Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk 2009 Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk Marianne Eidem Fostervold, KUN Senter for kunnskap og likestilling på oppdrag og i samarbeid med Jenter i Skogbruket Grenser for kunnskap kvinners

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

Språkpolitikk og stillingsutlysinger

Språkpolitikk og stillingsutlysinger En undersøkelse av holdninger til engelsk i næringslivet Vinteren 2008 09 har Språkrådet fått gjennomført en tredelt undersøkelse av bedriftslederes og publikums syn på bruk av engelsk og norsk i næringslivet.

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV KAS 2015 Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV 2 Innhold 6 1 Bakgrunn 12 2 Næringens kompetansebehov 24 3 En attraktiv næring

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer