STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen :00 REFERATSAKER PLANUTVALGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen :00 REFERATSAKER PLANUTVALGET"

Transkript

1 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen :00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 20/16 Sak 21/16 Sak 22/16 Sak 23/16 Sak 24/16 Sak 25/16 REFERATSAKER PLANUTVALGET DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET ÅPNING AV JAKT PÅ BEVER I GAUSDAL SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPKJØRING AV SKISPOR MED SNØSCOOTER FRA VASSENDEN TIL KAFEEN I HELVETE DETALJREGULERING FOR DELER AV H16 - S3 - S2F - H33 - H27 PÅ SØR SKEI - 1. GANGS BEHANDLING. INSPILL TIL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER FRA GAUSDAL KOMMUNE: Sakene er utlagt i politisk sekretariat fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til servicetorget, tlf Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. Gausdal, Jan Erik Kristiansen Leder Torbjørn Furuhaugen Enhetsleder

2 Gausdal kommune 2 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 16/420 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 20/16 Planutvalget Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen REFERATSAKER PLANUTVALGET Status drift og anlegg teknisk enhet. 2. Notat fra enhetsleder Torbjørn Furuhaugen av : Konsesjonslovens bestemmelser om byggefrister praktiske konsekvenser ved at byggefrister oversittes omfang og volum. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: Referatsakene tas til etterretning. Side 2 av 21

3 Gausdal kommune 3 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 16/394 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 21/16 Planutvalget Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET / DS 25/16 TEK//SMBR GNR 193/44 Osen Tegnekontor AS, William Høyers vei 3, 2460 OSEN TILLATELSE TIL TILTAK - G/BNR 193/44 - OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG VESTLIA 23 INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR VESTLIA FJELLGREND. TILTAKSHAVER: SONDRE DYRLAND 15/ DS 26/16 TEK//BJNY GNR 145/5 Norconsult AS, Postboks 284, 2602 LILLEHAMMER TILLATELSE TIL BYGGING AV GANGBRU, BØSBRUA PÅ G/BNR 145/5 I FOLLEBU TILTAKSHAVER: GAUSDAL KOMMUNE 09/ DS 27/16 TEK//BJNY GNR 213/48 Håvard Musdalslien, Lakkergata 1, 2651 ØSTRE GAUSDAL TILLATELSE TIL OPPFØRING AV SKJERMVEGGER G/BNR 213/48 LAKKERGATA 1 TILTAKSHAVER: HÅVARD MUSDALSLIEN 16/ DS 28/16 TEK//BJNY GNR 131/93 Ragnar Harbu Flækken, Kveinnvegen 37, 2656 FOLLEBU TILLATELSE TIL OPPFØRING AV TILBYGG TIL BOLIG PÅ G/BNR 131/93 KVEINNVEGEN 37 TILTAKSHAVER: RAGNAR HARBU FLÆKKEN 16/ DS 29/16 TEK//JMHO GNR 168/26 Elisabeth og Rolf Hagen, Glomma Terasse 3B,2150 ÅRNES TILLATELSE TIL TILTAK - G/BNR 168/26 INNBYGGING AV TERRASSE SAMT NY OVERBYGGET TERRASSE I NERSETERVEGEN 32 PÅ SKEI TILTAKSHAVER ELISABETH OG ROLF HAGEN 16/ DS 30/16 TEK//BJNY GNR 207/167 Bolig Partner AS, Storgt. 121, 2615 LILLEHAMMER TILLATELSE TIL OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG PÅ G/BNR 207/167 GLÅMHAUGEN 70 TILTAKSHAVER: BJØRGA AS 16/ DS 31/16 TEK//SMBR GNR 197/1 Amund Nustad, Hjelmstadvegen 11, 2652 SVINGVOL TILLATELSE TIL FRADELING - G/BNR 197/1 - TOMT H 5-9 INNENFOR REGULRINGSPLAN FOR AUSTLID GLÅMHAUGEN. REKVIRENT: AMUND NUSTAD Side 3 av 21

4 Sak 21/16 15/ DS 32/16 TEK//SMBR GNR 142/54 Bolig Partner AS, Storgt. 121, 2615 LILLEHAMMER TILLATELSE TIL TILTAK - G/BNR 142/54 - ENDRING AV ANSVARSRETT VED OPPFØRING AV ENEBOLIG, KLUFTVEGEN 7 INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR KLUFTA I FOLLEBU. TILTAKSHAVER: JAN MARTIN JOHANSEN 15/ DS 33/16 TEK//SMBR GNR 201/69 ARR Arkitektkontor, Berger Langmoens veg 6, 2386 BRUMUNDDAL TILLATELSE TIL TILTAK - G/BNR 201/69 - OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG PÅ TOMT NR. 10 VED BLIHOVDE SETER INNENFOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR SKEI SØR. TILTAKSHAVER: GEIR OVE HUSOM 16/ DS 34/16 LAND//ANLU V83 Torgeir Brudal, 2651 ØSTRE GAUSDAL MELDING OM DELEGERT VEDTAK PÅ SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG GNR/BNR 230/1 I GAUSDAL KOMMUNE 16/ DS 35/16 TEK//SMBR GNR 213/96 Hedda Hytter AS, Hedalsvegen 1165, 3528 HEDALEN TILLATELSE TIL TILTAK - G/BNR 213/96 - OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG, HÅGÅSLETTVEGEN 11 INNENFOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR SKEI SØR. TILTAKSHAVER: SKEISLIA HYTTEOMRÅDE DA 16/ DS 36/16 TEK//SMBR GNR 213/102 Tinde Bygg AS, Brugt. 1, 2630 RINGEBU TILLATELSE TIL TILTAK - G/BNR 213/102 - OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG, HÅGÅSLETTVEGEN 55 INNENFOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR SKEI SØR. TILTAKSHAVER: OLA IDAR LØKKEN 16/ DS 37/16 TEK//BOMI GNR 105/7 Per Ivar Haugen, Elveskaret 1 15A, 2607 VINGROM DELEGERTE VEDTAK - G/BNR 105/7 - SØKNAD OM FRITAK FOR OFFENTLIGE GEBYRER 16/ DS 38/16 TEK//SMBR GNR 224/134 Bolig Partner AS, Storgt. 121, 2615 LILLEHAMMER TILLATELSE TIL TILTAK - G/BNR 224/134 - OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG, NERSETERVEGEN 92 INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR NERSETRA PÅ SKEI. TILTAKSHAVER: BOLIG PARTNER AS 16/ DS 39/16 TEK//BJNY GNR 195/18 Asbjørn Kjell og Kirsten Solveig Halvorsen, Gamle Kolsåsveg 11, 1555 SON Side 4 av 21

5 Sak 21/16 TILLATELSE TIL OPPFØRING AV TILBYGG TIL HYTTE G/BNR 195/18 BRANNÅSVEGEN 18 PÅ LONAN TILTAKSHAVER ASBJØRN KJELL OG KIRSTEN SOLVEIG HALVORSEN 16/ DS 40/16 TEK//JMHO GNR 212/2 Jøra Bygg AS, Heimstadjordet 15, 2656 FOLLEBU TILLATELSE TIL TILTAK - G/BNR 212/2 RIVING AV EKSISTERENDE FRITIDSBOLIG OG OPPFØRING AV NY FRITIDSBOLIG I YSTERIVEGEN 1 PÅ SKEI. TILTAKSHAVER FRITHJOF RØER HEIBERG 16/ DS 41/16 TEK//SMBR GNR 227/30 Gausdal og Lillehammer bigårder AS, Tarudvegen 116, 2651 ØSTRE GAUSDAL TILLATELSE TIL FRADELING - G/BNR 227/30 - AV CA 300 M2 SOM TILLEGGSAREAL TIL G/BNR 227/29 INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR SEGALSTADVOLLEN - BJØRNDALSVOLLEN VED SEGALSTAD BRU. REKVIRENT: GAUSDAL OG LILLEHAMMER BIGÅRDER AS 16/ DS 42/16 TEK//SMBR GNR 227/32 Bjørn Solberg, Heimstadjordet 15B, 2656 FOLLEBU TILLATELSE TIL FRADELING - G/BNR 227/32 - AV CA 200M2 SOM TILLEGGSAREAL TIL G/BNR 227/30 INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR SEGALSTADVOLLEN - BJØRNDALSVOLLEN VED SEGALSTAD BRU. REKVIRENT: BJØRN SOLBERG 16/ DS 43/16 TEK//SMBR GNR 227/29 Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 ØSTRE GAUSDAL TILLATELSE TIL FRADELING - G/BNR 227/29 - AV CA 120M2 SOM TILLEGGSAREAL TIL G/BNR 227/30INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR SEGALSTADVOLLEN - BJØRNDALSVOLLEN VED SEGALSTAD BRU. REKVIRENT: GAUSDAL KOMMUNE 16/ DS 44/16 TEK//SMBR GNR 227/29 Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 ØSTRE GAUSDAL TILLATELSE TIL FRADELING - G/BNR 227/29 - AV CA 150M2 AREAL SOM TILLEGGSAREAL TIL G/BNR 227/32 INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR SEGALSTADVOLLEN - BJØRNDALSVOLLEN VED SEGALSTAD BRU. REKVIRENT: GAUSDAL KOMMUNE 16/ DS 45/16 LAND//GHVE GNRLG 206/2 Frede Tunsjø, Nedre Toppenhaug 10, 1353 BÆRUMS VERK MELDING OM VEDTAK LANDBRUK - G/BR 206/2 I GAUSDAL. SØKNAD OM KONSESJON 16/ DS 46/16 LAND//ANLU V83 Anne-Berit Paulsrud, Grønlandsvegen 66, 2651 ØSTRE GAUSDAL Side 5 av 21

6 Sak 21/16 MELDING OM DELEGERT VEDTAK PÅ SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG GNR/BNR 146/4 GAUSDAL KOMMUNE Del.sak 47/16 utgår 15/ DS 48/16 LAND//OYJO GNRLG 40/1 Sverre Skjelle, Vestringsvegen 526, 2653 VESTRE GAUSDAL UTBETALING AV PRODUKSJONSTILSKUDD ETTER DOKUMENTASJON AV GROVFÔRSALG SVERRE SKJELLE - ORG.NR.: G/BNR 40/1 I GAUSDAL KOMMUNE 16/ DS 49/16 LAND//OYJO GNRLG 187/1 Ola Homb, Øygardan 248,, 2652 SVINGVOLL UTETALING AV PRODUKSJONSTILSKUDD PÅ GRUNNLAG AV DOKUMENTERT DYREKJØP OLA HOMB - ORG.NR.: G/BNR 187/1 I GAUSDAL KOMMUNE 16/ DS 50/16 LAND//GHVE GNRLG 68/5 Hans Forrestad, Øverbygdsvegen 1957, 2651 ØSTRE GAUSDAL MELDING OM VEDTAK LANDBRUK - GBNRLG 68/5 FRADELING AV FESTETOMT BEHANDLING ETTER JORDLOVEN 12 16/ DS 51/16 TEK//SMBR GNR 107/125 Aspesletten Holding AS, Industrigata 13, 2619 LILLEHAMMER TILLATELSE TIL FRADELING - G/BNR 107/125 - TOMT A7 INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR STRAND ESPEDALEN. REKVIRENT: ASPESLETTEN HOLDING AS 15/ DS 52/16 TEK//JMHO GNR 166/39 ARR Arkitektkontor, Berger Langmoensveg 6, 2386 BRUMUNDDAL TILLATELSE TIL ENDRING AV ANSVARSRETT - G/BNR 166/39 ENDRING AV ANSVARSRETT VED OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG MED ANNEKS I SØRSKEI- TJERNET 9. TILTAKSHAVER HORTEN UTVIKLING AS 15/ DS 53/16 TEK//JMHO GNR 131/227 Klara Stalenget ved Jan Petter Stalenget, Lågenvegen 17, 2635 TRETTEN TILLATELSE TIL TILTAK - G/BNR 131/227 OPPFØRING AV TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG OG FLYTTING AV INNKJØRSEL I KLÆVABERGVEGEN 45, SVARTTJERNLIA NORD. TILTAKSHAVER KLARA STALENGET VED JAN PETTER STALENGET 16/ DS 54/16 TEK//BOMI Monica Berg, Lishøgdvegen 130, 2652 SVINGVOLL Søknad avslått Side 6 av 21

7 Sak 21/16 DELEGERTE VEDTAK - SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONSSTØRRELSE LISHØGDVEGEN / DS 55/16 TEK//BJNY GNR 104/1/16 Ådne Eliassen, Odden 11, 8640 HEMNESBERGET Annet forslag vedtatt PÅLEGG OM LEVERING AV SØKNAD PÅ ULOVLIG OPPFØRT HYTTE PÅ G/BNR 104/1/16 PÅ ROASETERA TILTAKSHAVER ÅDNE ELIASSEN 16/ DS 56/16 TEK//BOMI GNR 37/7 Gudny Marie Bakken, Hellinga, 2608 LILLEHAMMER DELEGERTE VEDTAK - G/BNR 37/7 SØKNAD OM FRITAK FOR OFFENTLIGE GEBYRER 16/ DS 57/16 TEK//BOMI GNR 32/33 Randi Marthe Graedler, Auggedalsvegen 117, 2653 VESTRE GAUSDAL DELEGERTE VEDTAK - G/BNR 32/33 SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: Delegasjonssakene tas til etterretning. Side 7 av 21

8 Gausdal kommune 8 Ark.: K45 Arkivsaksnr.: 16/326 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 22/16 Planutvalget Saksbehandler: Sigbjørn Strand ÅPNING AV JAKT PÅ BEVER I GAUSDAL Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Registrering av beverlokaliteter i Augga, Gausa, Rinna og Vismunda, høsten Gausdal Fjellstyre SAMMENDRAG: Iht 4 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever kan kommunen fastsette forskrift om åpning av jakt på bever. Ved åpning av jakt skal det legges vekt på artens bestandsutvikling og den skade bestanden volder. I Gausdal har det de siste årene etablert seg bever i elva Augga i Auggedalen. Det har også vært registrert bever i Gausa og i Finna og Rauda som er to sideelver til Gausa. I Augga har etableringen av bever forårsaket en del problemer ved at elveløpene tettes med kvist og det samles opp sand og grus. Dette fører til oversvømmelse av jordbruksarealer og dreneringa fra jordene blir stående under vann. For mange er bever et interessant jaktobjekt. Det er derfor bedre at man åpner for jakt slik at rettighetshaverne kan forvalte beveren, i stedet for at man kommer på etterskudd og må ta ut bever ved skadefelling. Ut fra de registreringene som er gjort og i forhold til kunnskapen man har om beverbestanden og utbredelsen av bever i Gausdal, så mener Rådmannen at det er grunnlag for å åpne for jakt. Rådmannen foreslår at planutvalget sender Forskrift om åpning av jakt på bever i Gausdal på høring. SAKSOPPLYSNINGER: I Gausdal har det de siste årene etablert seg bever i elva Augga i Auggedalen. Det har også vært registrert bever i Gausa. I Lillehammer har det også de siste årene etablert seg bever, bl. a i elva Rinna i Saksumsdalen. I både Augga og i Rinna har etableringen av bever forårsaket problemer og skade, og det har blitt utstedt tillatelser til skadefelling. Med bakgrunn i forespørsel om åpning av jakt på bever ble det i 2013 foretatt en registrering av beverforekomster i Gausdal og i områdene til Fåberg Vestside Utmarkslag i Lillehammer kommune. Utbredelsen av bever på Østlandet har økt de siste årene og nå finner vi forekomster av bever i hele Lillehammerregionen og det er ønskelig å åpne for jakt på bever i både Gausdal, Lillehammer og Øyer. Det kan ta tid før beveren etablerer seg i nye områder, men når den først har etablert seg i et område så øker bestanden relativt raskt. Beveren lever i Side 8 av 21

9 Sak 22/16 familiegrupper / kolonier på opptil 3 generasjoner og en koloni kan bestå av inntil 10 individer, men det mest vanlige er 4 dyr pr koloni. Beveren føder normalt 1 til 3 unger. Beverregisteringene i 2013 viste stor aktivitet av bever langs Augga. Det ble imidlertid ikke registrert hytter ved denne registreringen, men det kan ha sammenheng med at det var mye nedfallstrær og oppsamlinger av både kvist og grus/sandbanker langs bredden, slik at eventuelle hytter var vanskelig å observere. I tillegg vet man at beveren kan lage seg jordhuler som de bor i, i stedet for vanlig beverhytte. Ut fra registeringene som ble gjort i 2013 ble det anslått å være 2 lokaliteter i dette området. Det er også i 2014 og 2015 registrert stor aktivitet av bever i Augga. I 2015 har det også blitt registrert aktivitet av bever i Finna og Rauda, som er to sideelver til Gausa. I Gausdal ble det i 2015 tatt ut 4 bevere ved skadefelling. Iht 4 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever kan kommunen fastsette forskrift om åpning av jakt på bever. Ved åpning av jakt skal det legges vekt på artens bestandsutvikling og den skade bestanden volder. Det følger videre av Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 16 (høsting av vilt og lakse- og innlandsfisk) at høsting kan bare tillates når best mulig tilgjengelig informasjon tilsier at arten produserer et høstingsverdig overskudd. Ved avgjørelse om å tillate høsting og om fremgangsmåte ved høsting skal det videre legges vekt på artens funksjon i økosystemet og den virkningen høstingen kan ha på det biologiske mangfoldet for øvrig. Det skal legges vekt på artens betydning for næring eller rekreasjon, høstingstradisjon i vedkommende område og på den skade som arten gjør. Iht 5 og 6 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever er det kommunen som vedtar årlig fellingskvote og som godkjenner vald for jakt på bever. I 2014 sendte Miljødirektoratet ut forslag til ny forskrift om forvaltning av bever. Denne forskriften er ikke endelig vedtatt og frem til den kommer må åpning av jakt behandles etter ovenfor nevnte forskrift og lov. VURDERING: I Gausdal er den største forekomsten av bever knyttet til elva Augga og Auggedalen. Auggedalen er et aktivt drevet landbruksområde og jordene ligger på rad og rekke langs elva. På mange strekninger er det tresatt kantvegetasjon og også flere mindre områder med skog som elva renner gjennom. Augga er ei grunn elv så når beveren feller trær og elveløpet tettes med kvist og det samles opp sand og grus, så skaper dette problemer for jordbruksarealene langs elva. Når elva demmes opp fører dette til oversvømmelse og dreneringa fra jordene blir stående under vann. Hvis bestanden ikke reguleres så vil dette bli et tiltagende og vedvarende problem. For mange er bever et interessant jaktobjekt. Det er derfor bedre at man åpner for jakt slik at rettighetshaverne kan forvalte beveren i dette området, i stedet for at man kommer på etterskudd og må ta ut bever ved skadefelling. En vil dermed kunne regulere beverbestanden i de områdene hvor den skaper problemer, samtidig som den kan etablere seg i nye områder hvor den ikke vil gjøre like mye skade. I forhold til friluftsliv og for allmennheten vil det være interessant å kunne observere bever og se spor etter beverens aktiviteter i utmarka. Ut fra de registreringene som er gjort og i forhold til kunnskapen man har om beverbestanden og utbredelsen av bever i Gausdal, så mener Rådmannen at det er grunnlag for å åpne for jakt på bever. Side 9 av 21

10 Sak 22/16 En forskrift om åpning av jakt på bever vil gjelde hele kommunen. Det betyr likevel ikke at det kan jaktes bever i områder hvor man ikke har bestander som produserer et høstingsverdig overskudd. Dette blir regulert gjennom godkjenning av område for jakt og tildeling av årlig fellingskvote. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: Planutvalget i Gausdal sender følgende forslag til Forskrift om åpning på jakt på bever på høring: Forskrift om åpning av jakt på bever i Gausdal Fastsatt av Gausdal kommunestyre xx.xx.2016 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (Viltloven) 9 og 16, forskrift av 22. mars 2002 om forvaltning av hjortevilt og bever 4 og lov av 19. juni 2009 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 16. I Det åpnes for jakt på bever i Gausdal kommune II Godkjenning av område for jakt og tildeling av kvote på bever foretas etter de til en hver tid gjeldene bestemmelser om forvaltning av bever. III Denne forskrift trer i kraft straks. Side 10 av 21

11 Gausdal kommune 11 Ark.: K01 Arkivsaksnr.: 16/368 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 23/16 Planutvalget Saksbehandler: Sigbjørn Strand SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPKJØRING AV SKISPOR MED SNØSCOOTER FRA VASSENDEN TIL KAFEEN I HELVETE Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Søknad om tillatelse for oppkjøring av skispor med skuter SAMMENDRAG: TSF Espedalen AS ved Stefan Austheim har søkt om tillatelse til å kjøre opp et midlertidig skispor fra Vassenden i Espedalen til kafèen i Helvete. Søknaden ble sendt inn uka før vinterferien og for sent for at saken kunne komme med til behandling i Planutvalget i møte den 19. februar. I samråd med leder i Planutvalget ble det derfor gitt en muntlig tillatelse. Iht til Løypeplanen skal bruk av motorkjøretøyer for oppkjøring av skiløyper som ikke ligger i planen behandles som dispensasjonssak etter 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Rådmannen mener at det er positivt at det skapes aktivitet i Espedalen og at det vil være viktig for driften av kafeen at det etableres ei skiløype mellom eksisterende løypenett og kafèen. Etter Rådmannens vurdering vil ikke tiltaket ha negativ innvirkning på natur eller naturmiljøet og foreslår at TSF Espedalen AS ved Stefan Austheim får tillatelse til å kjøre opp et midlertidig skispor mellom Vassenden og kafèen i Helvete. SAKSOPPLYSNINGER: TSF Espedalen AS ved Stefan Austheim har søkt om tillatelse til å kjøre opp et midlertidig skispor fra Vassenden i Espedalen til kafèen i Helvete. Stefan Austheim, som tidligere var driver ved Strand Fjellstue har startet opp med Kafe i Helvete. Kafèen var klar til drift nå i vinterferien og det var ønskelig å få kjørt opp et skispor fra Vassenden og bort til kafèen, slik at vinterferiegjestene i området også kunne gå bort til kafèen på ski. Søknad om tillatelse til oppkjøring av skispor fra Vassenden og inn til kafèen ble sendt inn uka før vinterferien og for sent for at saken kunne komme med til behandling i Planutvalget i møte den 19. februar. I samråd med leder i Planutvalget ble det derfor gitt en muntlig tillatelse til oppkjøring av skispor fra Vassenden og inn til kafeèn. I Gausdal er det utarbeidet egen kommunedelplan for løyper, vedtatt i Kommunestyret Iht til Planbestemmelsene, 4 skal bruk av motorkjøretøyer for oppkjøring av skiløyper som ikke ligger i planen behandles som dispensasjonssak etter 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Side 11 av 21

12 Sak 23/16 Etter 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag kan kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover 2,3,4 og 5 dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte. Før event tillatelse kan gis, skal tiltaket vurderes mot mulig skade og ulemper for natur og naturmiljø. VURDERING: I Gausdal skal det iht Løypeplanen være et godt og bredt tilbud av skiløyper for befolkningen og tilreisende. I forhold til fysisk aktivitet, rekreasjon og naturopplevelse er det viktig med gode skiløyper. I Løypeplanen er det videre understreket at et godt tilbud med skiløyper er viktig i et næringsperspektiv. Rådmannen mener det er positivt at det skapes aktivitet i Espedalen og at TSF Espedalen AS ønsker i drive kafe i Helvete. Dette vil bidra til å utvikle området Helvete og Dalbakken fjellgard. Mesteparten av de tilreisende i Espedalen om vinteren går på ski i det etablerte løypenettet og det vil være viktig for driften av kafeen at det etableres ei skiløype mellom eksisterende løypenett og kafèen. Det er ikke registrert sårbare eller truede arter i området. Løypetraseen ligger i sin helhet utenfor Helvete naturreservat. Virkningen av etablering og tilrettelegging av skiløyper er godt kjent, jf Kommunedelplan løyper Planbeskrivelse. Etter Rådmannens vurdering vil ikke tiltaket ha negativ innvirkning på natur eller naturmiljøet - med dens biologiske og økologiske prosesser, jfr Naturmangfoldloven Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: Med hjemmel i 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, jf Planbestemmelser Kommunedelplan løyper i Gausdal kommune 4, får TSF Espedalen AS ved Stefan Austheim tillatelse til å kjøre opp et midlertidig skispor mellom Vassenden og kafèen i Helvete vinteren Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: - Løypa skal kjøres med snøscooter - All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker. - Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. - Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. Side 12 av 21

13 Gausdal kommune 13 Ark.: L Arkivsaksnr.: 15/2049 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 24/16 Planutvalget Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud DETALJREGULERING FOR DELER AV H16 - S3 - S2F - H33 - H27 PÅ SØR SKEI - 1. GANGS BEHANDLING. Vedlegg: 1. Planbeskrivelse, datert Reguleringsbestemmelser, datert ROS- analyse, datert Plankart område 1, datert Plankart område 2, datert Plankart område 3, datert Plankart område 4, datert Plankart område 5, datert Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Planforslaget består av 5 planområder, med felles beskrivelse og bestemmelser. Det planlegges fortetting i 3 områder i form av eksisterende regulerte fritidsboligtomter blir delt opp mindre arealer. I ett område (H16) åpnes det opp for å tillate dobbelthytter med 2 bruksenheter under samme tak. For område S2F blir adkomsten snudd så denne blir fra sør Skei, i tillegg er det forslag om å endre arealformålet fra fritidsbolig med utleiekrav til fritidsbolig uten noen slikt utleiekrav. Rådmannen anbefaler at «detaljregulering for deler av H16, S3, S2F, H27 og H33» på sør Skei sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. SAKSOPPLYSNINGER: Bakgrunn for planarbeidet: Det er et ønske om å endre områderegulering Skei sør i de fem delområdene H16, S3, S2F, H27 og H33. Planområdene ligger nord for fylkesveg 337, innenfor områdeplan for Skei sør. Planområdene for endringene dekker et areal på 87,4 daa. 4 av områdene er tidligere regulert til fritidsboliger og 1 til fritid/turistformål. Side 13 av 21

14 Sak 24/16 Figur 1: Oversiktskart Endringene i forhold til dagens situasjon er følgende for de ulike områdene: - Område 1 (deler av H16) det er lagt inn arealformål annen veggrunn mot fylkesvegen, for å sikre areal til prosjektert gang- og sykkelveg, det er gjort endring i bestemmelsene ved at det åpnes for 2 enheter pr. tomt. - Område 2 (deler av område S3) Fire tomter er delt opp i sju mindre tomter. Et grøntområde langs vegen er flyttet over på andre siden av vegen for å kunne benyttes til å infiltrere overvann fra et våtere område i vest. - Område 3 (S2F) området er omregulert fra fritidsbebyggelse med krav om utleie til tradisjonelle fritidsboliger. Området har i tillegg fått ny adkomstveg fra nordøst. Ny adkomst krysser bekken på samme punkt som den tidligere er krysset ved adkomst til to eksisterende fritidsboliger. Tomtene er noe omlagt for å tilpasses den nye adkomsten. Framtidig skinedfart krysses planfritt hvis den blir realisert (rekkefølgekrav og tilleggsavtale til utbyggingsavtalen sikrer dette). - Område 4 (deler av H27) - 11 tomter er delt inn i 20 mindre tomter. Grensene mellom grønnstruktur og områdene for fritidsbebyggelse er justert og i stor grad tilpasset terrenget bedre. - Område 5 (deler av H33) 12 tomter er delt inn i 21 tomter. Grensene mellom grønnstruktur og områdene for fritidsbebyggelse er justert for å tilpasse seg terreng og et bekkedrag. For nærmere detaljer om planområdet og planlagt arealbruk, vises det til planbeskrivelsen. Forholdet til gjeldende reguleringsplan: Gjeldende områdereguleringsplan for Skei sør ble vedtatt Side 14 av 21

15 Sak 24/16 Planprosess: Kunngjøring om oppstart at planarbeidet ble annonsert i GD Og varslet med brev til berørte parter , samt gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider. Frist for merknader ble satt til Det kom inn 11 merknader/innspill til varsel om oppstart. De innkomne innspillene er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i planbeskrivelsen. VURDERING: Konsekvensutredning: Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII «Konsekvensutredninger», med tilhørende forskrift. Tiltaket er vurdert etter 3 b) i forskriften. Tiltaket er vurdert til ikke å falle inn under forskriftens oppfangskriterier i vedlegg III (til forskriften) og skal derfor ikke konsekvensutredes. Det er derfor ikke utarbeidet eget planprogram eller egne konsekvensutredninger for planen. Beredskap ulykkesrisiko Risiko og sårbarhetsanalyse: Det er gjennomført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse datert som eget vedlegg til planen. Det er gjort en kort oppsummering av vurdering og konklusjonen i analysen som bygger på en risikomatrise som følger av sannsynlighet for hendelse og konsekvens av hendelse. Ut i fra sammenhengen mellom sannsynlighet og konsekvens er det i matrisen konkludert med at det er en risiko knyttet til 5 hendelser, 1 tiltak havner i rødt felt. For denne hendelsen er det foreslått et risikoreduserende tiltak for å unngå at denne hendelsen skal inntreffe. Naturmangfold I henhold til naturmangfoldlovens 7 er virkningen for naturmangfold vurdert etter Det eksisterende kunnskapsgrunnlaget er vurdert til å være tilfredsstillende jfr. kriteriene etter loven basert på tidligere registreringer og konsekvensutredning i overordnet plan. Det vurderes slik at tiltaket ikke vil medføre risiko for skade på naturmangfoldet. Kunnskapsgrunnlaget for å vurdere prinsippene i offentlig beslutningstaking etter naturmangfoldlovens 8-12 synes derfor tilstrekkelig ivaretatt. Barn og unge I henhold til plan- og bygningsloven skal planbeskrivelsen vise hvordan hensynet til barn- og unge er ivaretatt og hvordan medvirkningsprosessen er lagt til rette. For denne reguleringsendringen har representanten for barn og unge i kommunen mottatt varsel om oppstart. Reguleringen opprettholder tilgangen til grønnstruktur og skiløyper som ved gjeldene plan. Planfri kryssing av skiløype i område 3 opprettholdes der ny veg krysser framtidig skitrase. Område 2, 4 og 5: I disse områdene legges det opp til en fortetting ved å utvide antall tomter, tomtearealene per tomt er ca. halvert og forslagsstiller har i noen tilfeller flyttet rundt på tomtene i forhold til opprinnelig plan for best mulig arrondering. Dette er gjort uten at det er tatt i bruke nye områder til fritidsboligformål. For disse tomtene som er blitt mindre i areal er det foretatt endringer i bestemmelsene, når det gjelder grad av utnytting slik at størrelse på Side 15 av 21

16 Sak 24/16 tomt og hytte står i forhold til hverandre. Rådmannen er positiv til at det legges opp til en høyere utnyttelse i allerede planlagt utbygde arealer. Disse tre feltene er lite eller ikke utbygd i dag, noe som også minimerer konflikten mot allerede etablerte fritidsboligeiere i områder. Bestemmelsene åpner for tidsriktig utforming av hyttene i disse områdene. Område 1: Ved å endre bestemmelsene for dette området vil det blir mulig å bygge dobbelt hytter med inntil to bruksenheter under samme tak per tomt. Rådmannen mener det er positivt med en høy utnyttelse av arealene i sentrum. Et par av tomtene virker noe små og trange, noe som gjør at det kan bli utfordrende å sette opp hytter med tilstrekkelig kvalitet og god nok parkering. Møne- og gesimshøyder og utnyttelsesgraden endres ikke. Det er prosjektert gang- og sykkelveg langs planområdet, prosjekteringen viser at skråningen til gang- og sykkelvegen delvis vil komme innpå tomtene her. Detet arealet er omregulert til annen veggrunn, for å sikre at tilstrekkelig arealer til gang- og sykkelvegen og for at det skal gi bedre forutsigbarhet for framtidige tomtekjøpere. Område 3: Adkomstvegen til området er endret fra via Torsdalsvegen til Toftsetervegen på sør Skei. Planforslaget endrer arealformålet fra fritidsbolig med utleiekrav til fritidsbolig uten noen slikt utleiekrav. Området ligger som en satellitt inni mellom områder av satt til fritidsboliger uten krav til utleie og med noe avstand til sentrum på Skei. Fritidsboliger og fritidsboligtomter med utleieplikt har de siste årene vært svært vanskelig å få solgt. Selv om tomtene selges med krav til utleie, vil det være vanskelig å følge opp om den blir utleid i henhold til utleieklausulen. Artikler fra de siste ukene i Dagens Næringsliv og VG viser imidlertid til at trenden med hytte og- utleieleiligheter er i ferd må snu. Ved å fjerne kravet til utleie, vil noe potensiell sysselsetting i form av vaske- og vaktmestertjenester og andre viktige servicetilbud, som skiutleie, alpinanlegg og booking reduseres. Fylkesmannen i Oppland påpeker i sin uttalelse til varsel om oppstart, at det ved omregulering av næringsområder til fritidsformål går områder for framtidig næringsutvikling tapt, og at «dersom kommunen tillater en privatisering av tidligere avsatte næringsområder, vil FM peke på at et evt. fremtidig ønske om nye næringsarealer på uregulerte arealer i området vil måtte vurderes restriktivt». Rådmannens foreløpige vurdering er at det er tilstrekkelig arealer til næringsutvikling mer sentralt på Skei og at man må skille på fritidsboliger med utleieplikt og andre områder der det drives eller er planlagt mer kommersiell næring og drift, og at det vil være viktigere å beholde disse områdene i framtida. Utfra de ovennevnte vurderinger anbefaler Rådmannen at detaljregulering for deler av H16, S3, S2F, H27 og H33 på sør Skei sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende Side 16 av 21

17 Sak 24/16 vedtak: I medhold av Plan- og bygningslovens vedtar planutvalget i Gausdal å legge detaljregulering for deler av H16 - S3 - S2F - H33 - H27 på sør Skei, ut til offentlig ettersyn og høring. Side 17 av 21

18 Gausdal kommune 18 Ark.: Q13 Arkivsaksnr.: 15/2246 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 25/16 Planutvalget / Kommunestyret Saksbehandler: Jørn Tore Steinslien INSPILL TIL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER FRA GAUSDAL KOMMUNE: Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - Registreringsskjema for tiltak - Kart - Referat fra møte med fylkeskommunen og statens vegvesen. SAMMENDRAG: Oppland fylkeskommune har bedt om innspill til handlingsprogrammet for fylkesvegnettet i perioden Administrasjonen foreslår at følgende tiltak prioriteres i Gausdal (i prioritert rekkefølge): 1) Fv. 255 Linflåa (Granbakken) Forset(Statoil) - Ny gang- og sykkelveg. 2) Fv. 318 Berge Jevanhaugen - Strekningsvis utbedring, breidding. 3) Fv. 318 Segalstadsvingen Frydenlund - Ny arm fv.318 til fv. 254 ny g/s veg. 4) Fv. 255 Forset Svatsum - Utbedring av dårlige strekninger. 5) Fv. 336 Frøyse Kankerud - Utbedring, breidding av smale strekninger. 6) Fv. 254 v/toft i Follebu - Oppdimensjonering av stikkrenne(r). 7) Fv. 315 Brustuen Svingvoll - Ny arm fv.315/254 ny g/s veg. 8) Fv. 254 v/fjerdum skole - Ny busslomme/plass. SAKSOPPLYSNINGER: I møte med representanter fra Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen ble det gitt en orientering om arbeidet med nytt handlingsprogram for fylkesvegnettet i perioden Med utgangspunkt i dette er vi kommet fram til følgende aktuelle tiltak i Gausdal: Investeringer/øvrige nye tiltak: Fv. 318 Segalstadsvingen Frydenlund - Ny arm fv. 318 til fv Fv. 315 Brustuen bru tømmervelta - Ny arm fv. 315 til fv. 254 Mindre utbedringer: Fv. 318 Berge Jevanhaugen - Strekningsvis utbedring, breidding. Fv. 336 Frøyse Kankerud - Utbedring, breidding av smale partier. Side 18 av 21

19 Sak 25/16 Fv. 255 Forset Svatsum - Utbedring av dårlige strekninger. Fv. 337 Svingvoll(Skeisvegen) - Utbedring av farlige svinger. Gang- og sykkelveger/øvrige tiltak: Fv. 255 Linflåa (Granbakken) Forset - Ny g/s- veg. Fv. 315 Brustuen Svingvoll - Ny g/s- veg. (forprosjektert) Fv. 318 Segalstadsvingen Seg Bru - Ny g/s- veg og endring av krysset ved brua. Fv. 341 Nevrådalen Follebu krk. - Ny g/s- veg. (delvis regulert) Fv. 341 Kveinnvegen - Forlengelse av fortau. Trafikksikkerhetstiltak/øvrige tiltak: Fv. 254 v/fjerdum skole - Ny busslomme/plass. Fv. 318 Kanadavegen kryss Øverj.vegen- Farlig kryss, mangler busslomme stor gangtrafikk. Fv. 254 v/busslomme Steinshågån - Gangfelt og adkomst til busslomma. Fv. 255 v/bjerkhage bru - Busslomme, nordgående. Fv. 315 v/travbana - Ny busslomme/gangfelt. Fv. 315 v/innkjøring Bjørnd.industriom. - Gangfelt. Fv. 254 v/kiwi Follebu - Ny busslomme på nordsiden av krysset Fv. 254 v/stensgård møbler - Busslomme på begge side mangler. Fv. 255 v/vestringsvegen 2317, Svatsum - Farlig avkjørsel. Drifts- og vedlikeholdsutbedringer på vegnettet: Fv. 318 Kanadavegen kryss Fv Mange nestenulykker vinterstid. Fv. 255 Forset Svatsum - Bedre vedlikehold, spesielt vinterstid. Alle fv. I kommunen - Mer salting i overgangsperiodene. Samarbeid om forebygging av flom og overvannshåndtering: Fv. 254 v/toft i Follebu - Oppdimensjonering av stikkrenne(r). Fv. 254/318 v/q-meieriet - Oppdimensjonering av stikkrenne. Fv. 254 v/fjerdum skole (Tryggeset- Bekken) - Oppdimensjonering av stikkrenne. Kommunene har frist til 1.april for å fremme sine forslag innenfor følgende prioriteringer: Fra investering til vedlikehold Økt innsats på forebygging og igangsetting Satsing på gang- og sykkelveger og sykkelbyene Hvor er forfallet størst Bindinger fra forrige handlingsprogram Omklassifisering. I innspill til handlingsprogrammet for fylkesvegnettet prioriterte Gausdal kommune følgende prosjekter: Veger: 1) Utbedring av fv. 318 Berge Jevanhaugen. 2) Ny vegforbindelse fra fv. 341 Pershus Lium Bleken til fv Gang/sykkelveger: 1) Ny gang- og sykkelveg langs fv. 255 fra Statoil til Forset sentrum 2) Ny gang- og sykkelveg langs fv. 255 fra Granbakken til Statoil i Forset. Side 19 av 21

20 Sak 25/16 «Ny gang- og sykkelveg langs fv. 255 fra Statoil til Forset sentrum» er under planlegging og skal gjennomføres i 2016: VURDERING: Ut fra prioriteringene som ble gjort ved forrige innspill til hovedplan for fylkesvegnettet, er det naturlig å holde fast ved de tiltakene som fortsatt ikke er planlagt eller gjennomført. Unntaket er ny vegforbindelse Pershus-Lium-Bleken, hvor kommunestyret i sak 8/13 vedtok å avslutte prosjektet, dersom det ikke ble prioritert gjennom handlingsprogrammet i perioden Av de foreslåtte tiltakene foreslår administrasjonene at følgende tiltak prioriteres(i prioritert rekkefølge): 1) Fv. 255 Linflåa (Granbakken) Forset(Statoil) - Ny gang- og sykkelveg: -Tiltaket er et betydelig trafikksikkerhetstiltak for å trygge gående og syklende. Ved å tilrettelegge for myke trafikanter bidrar man til miljø- og klimautfordringene og ikke minst folkehelsen. 2) Fv. 318 Berge Jevanhaugen - Strekningsvis utbedring, breidding: -Vegen har meget dårlig standard, smal med grusdekke og mye klager fra brukerne. En strekningsvis utbedring av vegen vil øke trafikksikkerheten og framkommeligheten. 3) Fv. 318 Segalstadsvingen Frydenlund - Ny arm fv.318 til fv. 254 ny g/s veg: -Det er en til dels store utfordringer med trafikksikkerhet og framkommelighet i Segalstadkrysset. I tillegg er dagens situasjon uholdbar for myke trafikanter oppover fra Segalstad bru. Ved å bygge ny vegarm fra Segalstadsvingen til Frydenlund, vil man løse mye av utfordringene i Segalsdtadkrysset og man kan bruke dagens veg til gående og syklende. Alternativt bør det bygges ny gang- og sykkelveg langs eksiterende veg. Tiltaket vil bidra sterkt til trafikksikkerhet, framkommelighet, tettstedutvikling og tilrettelegging for gående og syklende. 4) Fv. 255 Forset Svatsum - Utbedring av dårlige strekninger: -Mange strekninger er veldig «humpete». Særlig gjelder det ved stikkrenner, som bør skiftes/spleises ut. Tiltaket er viktig i forhold til trafikksikkerhet og framkommelighet. 5) Fv. 336 Frøyse Kankerud - Utbedring, breidding av smale strekninger: -Mye tungtrafikk i forbindelse med fjelltaket i Kankerud. Deler av vegen er smal og med svake kanter. Strekningsvis breidding vil bedre framkommelighet og trafikksikkerheten. 6) Fv. 254 v/toft i Follebu - Oppdimensjonering av stikkrenne(r): -Gausdal kommune har fått utarbeidet en overvannsplan for Follebu sør. Det er avdekket store utfordringer i området, bl.a. med behov for oppdimensjonering av stikkrenne(r) gjennom fv Tiltaket er viktig i forhold til utvikling av Follebu som tettsted og ikke minst miljø- og klimautfordringene. Side 20 av 21

21 Sak 25/16 7) Fv. 315 Brustuen Svingvoll - Ny arm fv.315/254 ny g/s veg: -Fra Brustuen bru til Svingvoll sentrum er det store utfordringer for gående/syklende og tungtrafikken. Ved å bygge en ny veg fra «Disensvingen» til «tømmervelta» løses dette ved at vegen blir mindre bratt og svingete. I tillegg kan eksisterende veg brukes som gang/sykkelveg. Alternativt bør det bygges ny gang/sykkelveg langs eksisterende fylkesveg. Bidrar til økt trafikksikkerhet, framkommelighet og tilrettelegging for gående og syklende. 8) Fv. 254 v/fjerdum skole - Ny busslomme/plass: -I forbindelse med utbygging av Fjerdum skole er det behov for nye og større bussplasser for skolebussene. Flere elever vil komme til skolen med buss og ha behov for å komme trygt inn på eksisterende gang/sykkelveg. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: Som innspill til handlingsprogrammet for fylkesvegnettet i perioden prioriteres følgende tiltak i Gausdal kommune (i prioritert rekkefølge): 1) Fv. 255 Linflåa (Granbakken) Forset(Statoil) - Ny gang- og sykkelveg. 2) Fv. 318 Berge Jevanhaugen - Strekningsvis utbedring, breidding. 3) Fv. 318 Segalstadsvingen Frydenlund - Ny arm fv.318 til fv g/s veg. 4) Fv. 255 Forset Svatsum - Utbedring av dårlige strekninger. 5) Fv. 336 Frøyse Kankerud - Utbedring, breidding av smale strekninger. 6) Fv. 254 v/toft i Follebu - Oppdimensjonering av stikkrenne(r). 7) Fv. 315 Brustuen Svingvoll - Ny arm fv.315/254 ny g/s veg. 8) Fv. 254 v/fjerdum skole - Ny busslomme/plass. Side 21 av 21

Saksframlegg. Ark.: Q13 Lnr.: 982/16 Arkivsaksnr.: 15/ INNSPILL TIL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER FRA GAUSDAL KOMMUNE:

Saksframlegg. Ark.: Q13 Lnr.: 982/16 Arkivsaksnr.: 15/ INNSPILL TIL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER FRA GAUSDAL KOMMUNE: Saksframlegg Ark.: Q13 Lnr.: 982/16 Arkivsaksnr.: 15/2246-2 Saksbehandler: Jørn Tore Steinslien INNSPILL TIL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER 2018-2021 FRA GAUSDAL KOMMUNE: Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 4287/16 Arkivsaksnr.: 15/

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 4287/16 Arkivsaksnr.: 15/ Saksframlegg Ark.: L12 201503 Lnr.: 4287/16 Arkivsaksnr.: 15/2049-25 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud DETALJREGULERING FOR DELER AV H16, S3, S2F, H27 OG H33 PÅ SKEI SØR - 2. GANGS BEHANDLING Vedlegg:

Detaljer

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Side 1 av 10 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 43/16 Planutvalget 10.06.2016 49/16 Kommunestyret 16.06.2016 Ark.: L12 201503 Lnr.: 5769/16 Arkivsaksnr.: 15/2049-29 Saksbehandler:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 16.09.2016 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: K01 Lnr.: 4583/15 Arkivsaksnr.: 13/1143-25 HØRING - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN LØYPER I GAUSDAL KOMMUNE

Saksframlegg. Ark.: K01 Lnr.: 4583/15 Arkivsaksnr.: 13/1143-25 HØRING - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN LØYPER I GAUSDAL KOMMUNE Saksframlegg Ark.: K01 Lnr.: 4583/15 Arkivsaksnr.: 13/1143-25 Saksbehandler: Sigbjørn Strand HØRING - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN LØYPER I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Kommunedelplan løyper i Gausdal kommune

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 31.03.2016 18:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 20/16 Sak 21/16 Sak 22/16 Sak 23/16 Sak 24/16 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 31.03.2016

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 10.06.2016 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Mari Nerjordet, Randi Noreng : Ivar

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 13.01.2017 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen. : Ingen: Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/ Saksframlegg Ark.: L12 201305 Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/1027-17 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud DETALJREGULERING FV. 255 GS STATOIL FORSET - FORSET SENTRUM - 2. GANGS BEHANDLING. Vedlegg: 1.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 11.10.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 12.09.2014 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg REGULERINGSENDRING AUSTLID FERIESENTER - 1. GANGS BEHANDLING

Saksframlegg REGULERINGSENDRING AUSTLID FERIESENTER - 1. GANGS BEHANDLING Saksframlegg Ark.: L12 201302 Lnr.: 7708/14 Arkivsaksnr.: 13/1454-21 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud REGULERINGSENDRING AUSTLID FERIESENTER - 1. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Plankart datert, 20.08.2014.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 4095/17 Arkivsaksnr.: 17/ / DS 59/17 LAND//AGKJ GNRLG 140/1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 4095/17 Arkivsaksnr.: 17/ / DS 59/17 LAND//AGKJ GNRLG 140/1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 4095/17 Arkivsaksnr.: 17/772-1 Saksbehandler: Oddny Rakstad DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 05.05.2017 16/1843 06.03.2017 DS 59/17 LAND//AGKJ GNRLG 140/1 Erling Bjørnson GODKJENNING

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 13.06.2014 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 13.06.2014 09.00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 13.06.2014 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 13.08.2010 09.00. Vararepresentanter :

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 13.08.2010 09.00. Vararepresentanter : Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 13.08.2010 09.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Ingen Vararepresentanter : Antall repr.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 4587/16 Arkivsaksnr.: 16/937-1

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 4587/16 Arkivsaksnr.: 16/937-1 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 4587/16 Arkivsaksnr.: 16/937-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 10.06.2016 15/2307 02.05.2016 DS 118/16 LAND//OYJO GNRLG 213/5 Fylkesmannen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 08.12.2014 18:00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 08.12.2014 18:00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 08.12.2014 18:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 13.05.2016 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 10.05.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 09.05.2014 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 09.05.2014 09.00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 09.05.2014 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

Delegerte vedtak. Dato: 26.04.2013-27.05.2013 Utvalg: PL Planutvalget

Delegerte vedtak. Dato: 26.04.2013-27.05.2013 Utvalg: PL Planutvalget 11/740 23.05.2013 DS LAND//CAHO Q33 Peer Gynt vegen v/ Grethe Dalbu, Kampavegen 9, 2652 Svingvoll MELDING OM VEDTAK LANDBRUK - SØKNAD OM HEVING AV BOMAVGIFT PÅ PEER GYNT-VEGEN 13/249 26.04.2013 DS 74/13

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen : Hege Oddny Dahle

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen : Hege Oddny Dahle Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 15.05.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Oddny Dahle :

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 10.02.2017 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Eystein Forseth : Tor Egil Klufthaugen

Detaljer

Delegerte vedtak. Dato: - Utvalg: PL Planutvalget. Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode

Delegerte vedtak. Dato: - Utvalg: PL Planutvalget. Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode Delegerte vedtak Dato: - Utvalg: PL Planutvalget Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode Navn Resultat Innhold 13/1483 28.04.2014 DS 68/14 TEK//BJNY GNR 223/38 Hans Fredrik Harbitz,Dagalivegen 55,0783

Detaljer

Delegerte vedtak. Dato: 15.09.2011-24.10.2011 Utvalg: PL Planutvalget

Delegerte vedtak. Dato: 15.09.2011-24.10.2011 Utvalg: PL Planutvalget 11/1316 22.09.2011 DS 315/11 LAND//JAJO GNRLG 226/3 Signe Marit Bergum, Bøslia 230, 2656 Follebu KONSESJON PÅ ERVERV AV 1/2 DEL I G/BNR 226/3 BERGUM, GAUSDAL 10/1192 23.09.2011 DS 316/11 TEK//SMBR GNR

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 13.08.2010 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 13.08.2010 09.00 Sakliste - tilleggssaker Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 13.08.2010 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 83/10 Sak 84/10 SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L12 Lnr.: 8509/17 Arkivsaksnr.: 17/972-7

Saksframlegg. Ark.: L12 Lnr.: 8509/17 Arkivsaksnr.: 17/972-7 Saksframlegg Ark.: L12 Lnr.: 8509/17 Arkivsaksnr.: 17/972-7 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud MINDRE ENDRING - H33 PÅ SKEI SØR - VEDTAK Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Det

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 07.10.2011 09.00. : Gudbrand Aanstad, Signe Marit Brattås

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 07.10.2011 09.00. : Gudbrand Aanstad, Signe Marit Brattås Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 07.10.2011 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Eldbjørg Jordhøy :

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 13.03.2009 09.00 REFERATSAKER PLANUTVALGET 13.03.2009

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 13.03.2009 09.00 REFERATSAKER PLANUTVALGET 13.03.2009 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 13.03.2009 09.00 Det innkalles til møte i planutvalget. Befaringer: 1. Forset Vannverk 2. Skei Vannverk

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 04.11.2011 09.00. Vararepresentanter

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 04.11.2011 09.00. Vararepresentanter Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 04.11.2011 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 15.01.2016 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 KLAGE PÅ PLANUTVALGETS VEDTAK OM FLYTTING AV FESTEPUNKT

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

Søknad godkjent MELDING OM DELEGERT VEDTAK PÅ SØKNAD OM ENDRING AV BOMAVGIFT PÅ ORMTJØNNSVEGEN.

Søknad godkjent MELDING OM DELEGERT VEDTAK PÅ SØKNAD OM ENDRING AV BOMAVGIFT PÅ ORMTJØNNSVEGEN. Ark.: Lnr.: 1339/13 Arkivsaksnr.: 13/237-1 Saksbehandler: Wenche Iverstuen DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 08.03.2013 12/1626 02.01.2013 DS 1/13 LAND//ANLU Q33 Gausdal Fjellstyre,Jordmorvegen 1,2653 VESTRE

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: 02.06.2015 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart datert 06.03.2015

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 29.04.2011 09.00. Vararepresentanter

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 29.04.2011 09.00. Vararepresentanter Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 29.04.2011 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Delegerte vedtak. Dato: 01.01.2014-07.10.2014 Utvalg: PL Planutvalget

Delegerte vedtak. Dato: 01.01.2014-07.10.2014 Utvalg: PL Planutvalget 14/1068 30.07.2014 DS 214/14 TEK//SMBR GNR 103/28 Petter Simonsen, Gåsøyvegen 703, 2657 SVATSUM TILLATELSE TI TILTAK - G/BNR 103/28 - OPPFØRING AV NY UTEDO, GÅSØYVEGEN 703 PÅ GÅSØYA I SVATSUM. TILTAKSHAVER;

Detaljer

Delegerte vedtak. Dato: 19.12.2007-15.02.2008 Utvalg: PL Planutvalget 07/01596 20.12.2007 DS 0389/07 BYAR/BYSA/SMBR GNR 225/227

Delegerte vedtak. Dato: 19.12.2007-15.02.2008 Utvalg: PL Planutvalget 07/01596 20.12.2007 DS 0389/07 BYAR/BYSA/SMBR GNR 225/227 07/01596 20.12.2007 DS 0389/07 BYAR/BYSA/SMBR GNR 225/227 Gausdal apotek AS,, MELDING OM OMINNREDNING AV BEDRIFTSEIENDOM GNR 225 BNR 227 GAUSDAL APOTEK TILTAKSHAVER INGUNN HEGGEN 07/01495 20.12.2007 DS

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 2966/15 Arkivsaksnr.: 15/686-1

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 2966/15 Arkivsaksnr.: 15/686-1 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 2966/15 Arkivsaksnr.: 15/686-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 17.04.15 13/986 12.01.2015 DS 6/15 TEK//BJNY GNR 238/1/60 Hilde Haugland,

Detaljer

Sunndal kommune. Reguleringsplan for Steinsvoll - endring, 1. gangs behandling. Saksframlegg. Økonomi- og planutvalget 102/

Sunndal kommune. Reguleringsplan for Steinsvoll - endring, 1. gangs behandling. Saksframlegg. Økonomi- og planutvalget 102/ Sunndal kommune Arkiv: 20140110 Arkivsaksnr: 2014/58-14 Saksbehandler: Berit Skjevling Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Økonomi- og planutvalget 102/14 25.11.2014 Reguleringsplan for Steinsvoll

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 11.09.2015 09:00. : Kjersti Grimstad

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 11.09.2015 09:00. : Kjersti Grimstad Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 11.09.2015 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Kjersti Grimstad : Tor Egil Klufthaugen

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen Vararepresentanter

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen Vararepresentanter Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 09.03.2012 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 17.04.2015 09:00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 17.04.2015 09:00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 17.04.2015 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Randi Noreng : Eystein Fære Forseth

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 16/00221-1 Saksbehandler Jan Erik Tilghman Saksgang Teknisk utvalg 01200904 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Teknisk utvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 14.12.2016 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG Dato: 28.01.2016 DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG 63 PLANBESKRIVELSE Plan-ID: Arkivsak-ID: Oversiktskart som viser planområdet 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 2 2 Planprosess og medvirkning...

Detaljer

Saksframlegg. 14/ DS 271/14 TEK//SMBR GNR 107/53 Byggtjenester Sør- Gudbrandsdal AS, Bjørndalsvollen 1, 2651 ØSTRE

Saksframlegg. 14/ DS 271/14 TEK//SMBR GNR 107/53 Byggtjenester Sør- Gudbrandsdal AS, Bjørndalsvollen 1, 2651 ØSTRE Saksframlegg Ark.: Lnr.: 7879/14 Arkivsaksnr.: 14/1528-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 14.11.14 14/1254 17.10.2014 DS 271/14 TEK//SMBR GNR 107/53 Byggtjenester

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 21.08.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Odny Dahle : Tor

Detaljer

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Dokumenter oversendt til regionalt planforum: 1. Dette notatet med problemstillinger 2. Delplankart.pdf (skannet av gjeldende kommunedelplaner (Baksiden

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Ark.: L12 61 Lnr.: 7052/11 Arkivsaksnr.: 10/790-16 Saksbehandler: Gudmund Forseth REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Planbeskrivelse datert 21.06.2011. 2. Plankart M 1:1000

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen Offentlig protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 21.09.2012 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Harald Ove

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR VIKNEKJØLEN HYTTEFELT VEDTAK AV PLANPROGRAM

REGULERINGSENDRING FOR VIKNEKJØLEN HYTTEFELT VEDTAK AV PLANPROGRAM Ark.: L12 213 Lnr.: 369/11 Arkivsaksnr.: 10/1033-12 Saksbehandler: Linn Haugseth Kind/Gudmund Forseth REGULERINGSENDRING FOR VIKNEKJØLEN HYTTEFELT VEDTAK AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram revidert

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Revidert etter offentlig ettersyn og høring Gausdal kommune,

Planprogram. Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Revidert etter offentlig ettersyn og høring Gausdal kommune, Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn og høring Gausdal kommune, 16.08.2011. Geir Østerheim arkitekt mnal Planprogram for Viknekjølen INNHOLD

Detaljer

Delegerte vedtak. Dato: 18.07.2009-08.09.2009 Utvalg: PL Planutvalget

Delegerte vedtak. Dato: 18.07.2009-08.09.2009 Utvalg: PL Planutvalget 09/902 27.07.2009 DS 189/09 BYAR//BJNY GNR 148/150 EKT Eiendom AS, Storgt. 41, 6508 Kristiansund N RAMMETILLATESE PÅ OPPFØRING AV NÆRINGSBYGG FOR PRETRE AS PÅ PASELL GNR 148 BNR 150 STEINSMOEN IND.OMR..

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 13.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Kjersti Grimstad :

Detaljer

Saksframlegg. 16/ DS 312/16 LAND//ANLU V83 Anne Thallaug og Tormod Johansen, Bergumsvegen 5, 2651 ØSTRE

Saksframlegg. 16/ DS 312/16 LAND//ANLU V83 Anne Thallaug og Tormod Johansen, Bergumsvegen 5, 2651 ØSTRE Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 36/17 Arkivsaksnr.: 17/5-1 Saksbehandler: Oddny Rakstad DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 13.01.2017 16/252 05.09.2016 DS 312/16 LAND//ANLU V83 Anne Thallaug og Tormod Johansen,

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Ark.: Lnr.: /08 Arkivsaksnr.: 08/00022

Ark.: Lnr.: /08 Arkivsaksnr.: 08/00022 Ark.: Lnr.: 000073/08 Arkivsaksnr.: 08/00022 Saksbehandler: Wenche Iverstuen DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 11.01.2008 07/01214 22.11.2007 DS 0352/07 BYAR/BYSA/BJNY GNR 150/18 Anne og Øivind Skalstad,Snipmyrlia

Detaljer

Saksframlegg. 15/ DS 372/15 TEK//JMHO GNR 207/162 Tinde Hytter, Brugata 1, 2630 RINGEBU

Saksframlegg. 15/ DS 372/15 TEK//JMHO GNR 207/162 Tinde Hytter, Brugata 1, 2630 RINGEBU Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 51/16 Arkivsaksnr.: 16/12-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 15.01.2016 15/1893 27.10.2015 DS 370/15 TEK//BOMI GNR 131/12 Marit Rønningen,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune -

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune - TYDAL KOMMUNE Arkiv: 188/002 Arkivsaksnr: 2013/990-23 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 23/15 05.03.2015 Formannskapet 28/15 23.03.2015

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Forslag til planprogram. Geir Østerheim arkitekt mnal

Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Forslag til planprogram. Geir Østerheim arkitekt mnal Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE Forslag til planprogram Geir Østerheim arkitekt mnal Planprogram for Viknekjølen INNHOLD 1 Bakgrunn for tiltaket. 2 Formålet med planarbeidet. 3 Problemstillinger.

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 17.02.2016 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664-162 Avd. : Kommuneplanlegger Saksbehandler : Grete Blørstad Utlegging til høring og offentlig ettersyn. Kommunedelplan for Dagalifjellet

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2015/ G-701 Morten Høvik,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2015/ G-701 Morten Høvik, Halden kommune Plan, byggesak og geodata Plan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2015/2886-18 G-701 Morten Høvik, 29.04.2016

Detaljer

TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested Møtedato Tid Til stede på møtet: Forfall: Merknad:

TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested Møtedato Tid Til stede på møtet: Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: Befaring Godtlandsfloen Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen : Hege Oddny Dahle

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen : Hege Oddny Dahle Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 18.09.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Oddny Dahle :

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3678/16 Arkivsaksnr.: 16/764-1

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3678/16 Arkivsaksnr.: 16/764-1 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 3678/16 Arkivsaksnr.: 16/764-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 13.05.2016 16/333 08.03.2016 DS 58/16 TEK//SMBR GNR 208/27 Gunn Gjengår

Detaljer

Sluttbehandling av reguleringsplan F8 Hellsenningen, planid 0540R082

Sluttbehandling av reguleringsplan F8 Hellsenningen, planid 0540R082 Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Formannskapet 29.08.2017 033/17 Kommunestyret 14.09.2017 040/17 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 17/112 17/7193 0540R082, L12

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 05.12.2008 09.00. Vararepresentanter

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 05.12.2008 09.00. Vararepresentanter Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 05.12.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 20120005 Arkivsaksnr: 2012/1247-33 Saksbehandler: Roar Moen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12.05.2014 DETALJREGULERING

Detaljer

Ark.: Lnr.: 9365/10 Arkivsaksnr.: 10/1616-1

Ark.: Lnr.: 9365/10 Arkivsaksnr.: 10/1616-1 Ark.: Lnr.: 9365/10 Arkivsaksnr.: 10/1616-1 Saksbehandler: Wenche Iverstuen DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 13.12.2010 10/1017 22.10.2010 DS 339/10 TEK//BJNY GNR 238/1 Gausdal Fjellstyre v/kjølv Ø. Falklev,

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Vy alpinhytter Kvitfjell øst - første gangs behandling

Forslag til reguleringsplan for Vy alpinhytter Kvitfjell øst - første gangs behandling RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 16/1324-16/18808 FA - L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum tlf. 61283063 Forslag til reguleringsplan for Vy alpinhytter Kvitfjell øst - første gangs behandling Utvalg Utv.saksnr.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 4766/15 Arkivsaksnr.: 15/1095-1

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 4766/15 Arkivsaksnr.: 15/1095-1 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 4766/15 Arkivsaksnr.: 15/1095-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 12.06.15 14/1655 03.03.2015 DS 55/15 LAND//GUHA GNRLG 145/1 Ivar Jr Bø,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen Vararepresentanter

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen Vararepresentanter Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 02.09.2011 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold. Handlingsprogram for fylkesveger høring. Lovhjemmel:

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold. Handlingsprogram for fylkesveger høring. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 15/2262 Lnr.: 2580/17 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 - høring Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: 192/001 Arkivsaksnr: 2012/381-36 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 21/13 24.04.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

VARSLING OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVITFJELLTOPPEN H14 NIRVANA 3, RINGEBU KOMMUNE

VARSLING OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVITFJELLTOPPEN H14 NIRVANA 3, RINGEBU KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Dato: 18.10.2016 Arealplanlegging - Prosjektering VVA - Landskapsarkitektur - Kart og oppmåling Vår saksbehandler:

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR GNR. /BNR. 103/76 OG 103/53 I STRANDVEGEN, RÆLINGEN KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR GNR. /BNR. 103/76 OG 103/53 I STRANDVEGEN, RÆLINGEN KOMMUNE Arealplanlegging - Prosjektering VVA - Kart og oppmåling Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner DATO: 17.06.2016 Vår saksbehandler: hege@arealpluss.no Vår ref.: 12270

Detaljer

ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR SEGALSTAD BRU VEDTAK AV PLANPROGRAM... Sett inn saksopplysninger under denne linja

ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR SEGALSTAD BRU VEDTAK AV PLANPROGRAM... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 143 Lnr.: 591/09 Arkivsaksnr.: 08/1954-21 Saksbehandler: Linn Haugseth Sveen ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR SEGALSTAD BRU VEDTAK AV PLANPROGRAM... Sett inn saksopplysninger under denne linja Vedlegg:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

Arkivsak: 16/1093 REGULERINGSPLAN FOR FORTAU LANGS HOLMENGATA OG IDRETTSVEGEN - SLUTTBEHANDLING

Arkivsak: 16/1093 REGULERINGSPLAN FOR FORTAU LANGS HOLMENGATA OG IDRETTSVEGEN - SLUTTBEHANDLING Side 1 av 7 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/1093 REGULERINGSPLAN FOR FORTAU LANGS HOLMENGATA OG IDRETTSVEGEN - SLUTTBEHANDLING Saksnr. Utvalg Møtedato 137/16 Formannskapet 30.11.2016 23/17 Formannskapet

Detaljer

Delegerte vedtak. Dato: - Utvalg: PL Planutvalget. Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode

Delegerte vedtak. Dato: - Utvalg: PL Planutvalget. Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode Delegerte vedtak Dato: - Utvalg: PL Planutvalget Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode Navn Resultat Innhold 14/18 11.06.2015 DS 164/15 LAND//ANLU V83 Ivar Arne Nordrum, Tarudvegen 62,2651 ØSTRE

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: GNR 210/17 Lnr.: 11217/16 Arkivsaksnr.: 16/1880-3

Saksframlegg. Ark.: GNR 210/17 Lnr.: 11217/16 Arkivsaksnr.: 16/1880-3 Saksframlegg Ark.: GNR 210/17 Lnr.: 11217/16 Arkivsaksnr.: 16/1880-3 Saksbehandler: Signe-Marit Brattås / Rigmor Myhre G/BNR 210/17 M. FL. - SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA OMRÅDEREGULERING SKEI

Detaljer