TEMA: RÖRELSE - BEVEGELSE - BEVÆGELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEMA: RÖRELSE - BEVEGELSE - BEVÆGELSE"

Transkript

1 TIDSKRIFT FÖR SCENKONST MED ANIMATIONSFIGURER, MASKER OCH OBJEKT TEMA: RÖRELSE - BEVEGELSE - BEVÆGELSE

2 TIDSKRIFT FÖR SCENKONST MED ANIMATIONSFIGURER, MASKER OCH OBJEKT Producerad med stöd från Huvudredaktör: Tomas Alldahl Redaktörer: Anne Helgesen, Svend E. Kristensen Övriga medarbetare i detta nummer: Petra J. Helgesen, Margareta Sörenson, Pelle Ask. Katriina Adrianov, Maiju Tawast, Lars Wingård, Andreas Grimsæth, Tor Erik H. Mathiesen, Fatima Olsson, Ole Bruun-Rasmussen, Jørgen Callesen, Leila Peltonen, Michael Meschke. Ansvarig utgivare: Helena Nilsson Layout och distribution: Gustaf Kull, Bjärtrå TeaterTekniska, Bjärtrå, Sverige Tryck: Agraphica Miljötryck, Härnösand, Sverige DENNA TIDSKRIFT MOTSVARAR NUMMER AV DOCKTEATERN OCH ÅND I HANSKE De skandinaviska publikationerna är: DOCKTEATERN utgiven av Dockteaterföreningen UNIMA-Sverige Redaktör: Tomas Alldahl i redaktionen: Margareta Sörenson Fatima Olsson Gustaf Kull Oskar Hejll Charlotte Rosén Redaktionens adress: c/o Alldahl Söderberga Allé Vällingby tel * utgiven av UNIMA NORGE Redaktör: Anne Helgesen i redaktionen: Patrick Maire Jon Mihle Redaksjonens adresse: Ånd i Hanske, Adlersgate 31, 3116 Tønsberg Tlf Faks Mobil ISSN Årsabonnement NOK 200 Bankkonto * NYHEDSBREV utgiven av DANSK UNIMA Redaktör: Peter Jankovic Adresse Peter Jankovic Teatret Lampe Nørrebrogade 5C, 2. sal 2200 København N Telefon: Fax: Mail: * INNEHÅLL - INNHOLD - INDHOLD: Ledare...sid 3-4 Tema: RÖRELSE / BEVEGELSE / BEVÆGELSE...sid 5 Dansande Dockor och Dockad Dans...sid 6 Animering som åskådarens animism...sid 9 Form og Farge i Bevegelse...sid 10...drømme at kroppen er en hanske......sid 12 Jeg er ikke redd for teaterblandinger...sid 14 Labananimasjon...sid 16 Liv er bevægelse -bevægelse er liv...sid 19 Samtal med Inger Jalmert-Moritz...sid 21 The art of the puppet theatre in scientific research...sid 23 Display, Genkendelse, Animation og Erkendelse...sid 27 Finland - the promised land of puppetry?...sid 30 Classic and rock in the northern dimensions of puppetry...sid 33 Satser på figurer i Bergen...sid 34 Debatt om Marionettmuseets samlingar...sid 35 En Tyrihans for allsidighet...sid 38 Bokanmälningar...sid 40 Kalendarium...sid 44 Kontakt med UNIMA - SE / DK / NO / FIN...sid 48 OMSLAGSBILD: Les Elephants Roses: Rosa Elefanter med fr v. Eric Matin (baksidan), Florencia Avila og Pelle Ask foto Janne Moholt

3 Lykkeligt at det går så vel!!! Det er med stor tilfredsstillelse, at jeg som dansk redaktør for vores fælles nordiske tidsskrift, kan konstatere, at Animationsteater oplever stor og fornyet interesse netop i disse og kommende år i Danmark. Ikke mindst ser vi en fornyet interesse fra filmfolket, der ikke slår sig til tåls med de rent tegnede og computerskabte animationsfilm (todimensionaliteten!), men derimod arbejder med tredimensionelle figurer i kunstneriske scenografiske opsætninger. Her tænker jeg naturligvis ikke mindst på den danske storproduktion Strings. Produktionen har med et dansk og internationalt crew af specialister, teknisk og mytisk skabt nogle hele nye strenge at spille på for marionetten. Vi kan i den anledning citerer forskere indenfor medieteorien, der ofte lægger vægt på, at nye medier ikke viser sig som trusler imod de gamle, men derimod støtter og styrker de tidligere anvendte medieformer ved netop at understrege deres kvaliteter, i lyset af et givent nyt medie på området. Der er på landsplan og i København skabt og taget nogle meget opløftende tiltag til egentlige scener for scenekunsten, der lægger vægt netop på Animationsteater. Dessuden planlægges og afvikles forskellige nye typer af laboratorier, der undersøger og underviser i kunstformens muligheder. Her skal nævnes Thy Teater og Odsherred Teatercenter Institut for Nyscenekunst. Det er naturligvis utroligt vigtigt at se, at disse tiltag og initativer ikke udelukkende er baseret på miljøets egne fundmentalister, de kommer nemlig også i høj grad fra andre folk indenfor scenekunstmiljøet, men også fra de såkaldte medborgerhuse især i København. Fælles for mange af initativerne er, at man ønsker at udforske Animationsteaters store potentialer og derved opnår en større kunstnerisk profilering. I forlængelse heraf kan det nævnes, at fx. Bådteatre København satser fuldt og helt på Animationsteater i den kommende sæson 2006/2007, mens Vesterbros Kulturhus bl.a. i samarbejde med Unima DK er i fuld gang med at planlægge en festival af international karakter og dessuden arrangerer workshops og forestillinger henover sommeren 2006 og fremover. Vi har heldigvis længe her i Danmark været begunstiget med en større festival for figurteater i Silkeborg. Festivallen har gennem årene trukket store internationale navne til landet og dessuden vist noget af det bedste indenfor Animationsteater i Danmark. Festivallen kører med stor succes videre, ikke mindst på baggrund af ildsjælden Ulla Dengsøe, der gennem alle årene har været en af hovedmotorerne. Fetival of Wonder arrangeres hvert andet år, næste gang vi begunstiges er 8 11 november Unima Danmark, der støtttes af kunststyrelsen for sit internationale arbejde, spiller i år ud med andre store og synlige planer.vi skematiserer i skrivende stund et fælles europæisk koncept, der skal fungere som bl.a. researchplatform og laboratorium med temaet video og Animationsteater, hvor de forskellige brugte mediers udmærkelser presses til det yderste i skøn forening. Der vil nøje blive udvalgt kunstnere fra de europæiske lande til at deltage i undersøgelserne og en afsluttende forestilling. Platformen vil i en periode på ca. 10 dage være tilgængelig for publikum i København og sikres derved den nødvendige gennemslagskraft. Redaktør Alette Scavenius arbejder ligeledes hårdt med at komplettere et teaterleksikon, der bliver udgivet af forlaget Gyldendal, heri bliver Animationsteatret i Danmark og udlandet naturligvis også repræsenteret. På det nordiske område kan jeg nævne væsentlige samarbejder især mellem Danmark og Norge med hensyn til udveksling af spillere, scenografi og figurer, tidsskrifter, samt på festival området. Men også imellem Danmark og Finland arbejdes der med givtige udvekslinger, når fx. Teater Refleksion v/bjarne Sandborg Århus ansætter nyuddannede spillere fra skolerne i Turku og Frederiksstad. Research in new hands Jeg har endvidere personligt oplevet en positiv indstilling fra de bevilligende myndigheder i fx. Den danske Kunststyrelse, der går på støtte til Anmationsteater research og udviklingen af nydesignede superfigurer for området, som jeg så må håbe på, at de følger op på, som en naturlig konsekvens af den kunstneriske udvikling og research i Mediet og Masken. Alt i alt ser det ud til, at vi i Danmark de kommende sæsoner kan tegne os for nogle slagkraftige og meget vigtige tiltag inden for dette besnærende scenekunstområde, der alt andet lige også vil styrke det fælles nordiske samarbejde. Vi har nok ikke nydt en større interesse blandt arrangører, kunstnere og udøvende end netop i disse år. At vi så i Danmark i de sidste år har haft svært ved at aktivere vores unima medlemsskare til dialog og andet samarbejde, må vi nok tage som udtryk for, at der er nok at arbejde med for tiden indefor brancen som sådan og det forekommer mig kun lykkeligt, at det kan gå så vel. Mange hilsener til alle jer animationsteaterfolk i de nordiske lande... Vi lader det klinge: - keep up the good work... eller som D.H. Lawrence formulerede det: Hvad har jeg at gøre med at klage! foto Svend E. Kristensen Svend E Kristensen København

4 I rörelse heter en mycket känd dikt av den svenska poeten Karin Boye. Åtminstone förr var den i vårt land obligatorisk läsning för varje gymnasist. Med sin avslutande fanfar till livskänslan, talar den förstås starkt till unga människor: Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr. // Oändligt är vårt stora äventyr. Tanken går långt tillbaka genom seklerna, tanken att just rörelsen på något vis är tillvarons grundprincip: rörelse = förändring = liv. I filosofin talas ofta om rörelsen som en form av blivande. Hur många gånger har inte livet liknats vid en resa mellan tillblivelsen och döden? I rörelsen blir något till. Många skulle också säga att där, just där, uppstår det magiska ögonblicket i dockteatern (eller figurteatern / animationsteatern, som mina norska resp. danska vänner skulle föredra att säga). Rörelse är drama En nestor i svensk dockteater är Lennart Wiechel. Han var under många år lektor i pedagogik, och doktorerade på en avhandling med titeln Roller och rollspel. I sin psykologiska och pedagogiska forskning har han bl.a. tagit hjälp av sina erfarenheter från dockteatern. Han gjorde ett experiment med rollsymboler. Det gick till så att han lät filma två cirkelrunda pappskivor, A och B, mot en rektangulär bakgrund. Figuren A beskrev en enkel rörelsesekvens: hastig förflyttning fram till den orörliga figuren B, uppstannande, därefter snabb, alternativt långsam, förflyttning bort från B. (Dockteater i enklaste form, om man så vill.) Ett antal försökspersoner fick sedan fritt berätta vilka upplevelser den filmade sekvensen givit dem. Bara en av försökspersonerna återgav rörelserna som fysiska händelser. Alla andra berättade historier: Pojken är arg på sin kamrat, rusar mot honom, får en smäll, blir rädd och rusar därifrån. Eller: Mannen nalkas hastigt sin älskade, smeker henne intensivt, går lyckoberusad från henne med dröjande blickar. Eller: En lekfull katt rusar in mot sin matte, hoppar upp på axlarna, skyndar glatt vidare. Samma pappskivor men olika historier. Rörelsen möjliggjorde ett meningsskapande: möte, konflikt, förändring. Drama. När Anne Helgesen, Svend E. Kristensen och jag för knappt ett år sedan träffades och började skissa på planerna för en gemensam utgåva av våra Unimapublikationer, kändes rörelse-temat nästan självklart. Textförfattarna har lämnats full frihet att själva välja angreppssätt och utformning. Bidragen rymmer därför såväl personliga erfarenheter ur den konstnärliga praktiken som lärda svep genom dockteaterhistorien, liksom reflektioner kring rörelse och animation från mer teoretiska utgångspunkter. Någon enighet i ämnet kan nog inte utläsas och har heller inte eftersträvats. Alla bidrar med sin variation över det givna temat. Tack, Nordisk Kulturfond! Av praktiska skäl valde vi att fokusera på de skandinaviska länderna (vi klarar ju faktiskt rätt bra att läsa varandras språk). Men naturligtvis visade det sig omöjligt att förbigå den vitala finska dockteatern. Som redaktionens kunskaper i finska är begränsade (i nödsituationer klarar vi En ymmärrä ), erbjöd vi oss översätta från engelska. Av tidsbrist kom vi i två fall inte att kunna fullfölja det (även ett danskt bidrag har av samma skäl fått behålla sitt originalspråk engelska!). En högst oavsiktlig anglifiering av det nordiska kulturutbytet. För det är just som ett initiativ till ökat utbyte mellan våra nordiska Unima-föreningar vi vill se samarbetet kring denna tidskrift. Projektet har också stöttats med generöst ekonomiskt bidrag från Nordisk Kulturfond. För detta vill vi framföra vårt varma tack. Vi önskar och tror att innehållet ska spegla åtminstone något av den rikedom i form och innehåll som dockteatern i våra nordiska länder kan erbjuda. Situationen ser olika ut, och i flera avseenden kan framtiden för dockteatern se problematisk ut. Men den här gången var det inte problemen utan möjligheterna vi ville lyfta fram. Ty: oändligt är vårt stora äventyr! Tomas Alldahl (red. Dockteatern) 4

5 5

6 DANSANDE DOCKOR OCH DOCKAD DANS Dockteaterns innersta väsen är rörelsen, hävdas det ibland. Så det ligger nära till hands att se dansen som dockteaterns syster. Men hur ser släktskapet ut egentligen? Margareta Sörenson reflekterar kring detta medan hon gör ett grand jeté genom dockteaterhistorien. Varde dans! Och det blev dans. Människan dansade till gudars ära och egen lust. Och så gjorde hon figurer, små och stora, som liknade människor, djur och gudar. Vänder man sig om och ser tillbaka på dockteaterns äldsta rötter och spår, ser man dans. Dans? Kanske rörelse är ett bättre ord, eftersom dans i denna äldsta mening kan vara allt från ett vaggande, snurrande, hoppande, till rytmiskt gående. Borde vi tänka: varde rytm? Och det blev rytmik, så som det liknade människans eget taktslag från hjärta och andning. Av de äldsta kulturerna är inte mycket kvar. Vi kan betrakta små lerfigurer med ledade armar eller axlar på museum. Av hålen där snören en gång suttit, kan man tänka sig hur pass rörliga ler- eller träfigurer kan ha varit. Deras dans var sannolikt mycket begränsad, ungefär som den dans som enkla dockfigurer kan göra på la planchette, en planka på marken, där en tråd från dockspelarens knä genom dockan och till en pinne längst ut på plankan är hela mekanismen. Sprattla är ett ord som kanske kommer närmare sanningen än dansa, men publiken under antiken eller under medeltidens marknader var inte bortskämd med animationer överhuvudtaget. Musikanten Berit på Pynte, som Anne Helgesen beskrivit så väl, levde på 1800-talet och roade folk med sina dokkefanter, dockfigurer som var upphängda i en liten ram och som gjorde kniks och kast med hjälp av en tråd till Berits fingrar, som samtidigt och i dialog med dockorna, spelade på långlek (på norska langeleik, en smal brädcittra som spelas med plektrum, på svenska även kallad hummel för att den med sina bordunsträngar låter som en humla.) Hon bytte dockor ibland, och hade en manlig solodocka som dansade halling. Vågar vi gissa att den dockan kunde slås runt ett varv, så att det såg ut som hallingens höga, manliga språng ett riktigt orrspel. Religion och myt Rörelsen, koreograferad eller oorganiserad, är teaterdockans trumfkort. Dockorna kan överträffa mänskliga aktörer genom att kunna både sväva och flyga. Ändå har dockor styrda av trådar eller stavar svårt att variera sitt rörelsemönster. Realistiska eller 6

7 orealistiska förflyttningar går fint, men mindre, subtilare och vackrare rörelser blir svåra att göra trovärdiga. Stillsam folklig dans kan gå, liksom bravurdans som hallingen, som är mest teknisk. Men det känslosamma, magiskt sköna och kroppsligt sensuella det blir värre. I primärkulturer som de afrikanska uppstår inte problemet på samma sätt, genom att hela teaterbegreppet är inklusivt : allt hänger ihop. En stor del av afrikansk dockteater finns på museer och i arkiv under slagordet dans, men omfattar minst lika mycket musik, dockor, masker och kroppsmasker som förvandlar dansarens kropp till spelfigur. Den som har vägarna förbi Stockholm kan se Dansmuseets fina utställning av figurer, masker och kroppsmasker. Rörelsemöjligheterna blir magnifika för västafrikanska dock-masker av det slag som är en långskjorta krönt med ett extra huvud ovanpå dansarens / dockspelarens huvud. Dansaren kan dansa hur han vill med sin mänskliga kropp, dockans kropp följer med på köpet. Niombodocka på Världskulturmuseet Fotograf: Ferenc Schwetz Eller stordockan Niombo i vilken den döde placeras vid begravninscermonier i Centralafrika. Den döde läggs på tvären i dockan, som upprätt manipuleras med stavar av en grupp bärare / spelare i procession till begravningsplatsen utanför byn, där sedan förfädernas andar kan besökas. Dansandet äger rum utanför jättedockan, men skänker den rörelse. I religion och mytologi löper dansens och dockteaterns rottrådar samman i forn tid. I den tidsålder då teaterkonsten i Europa och Asien utvecklades sceniskt (även om den hinduiska traditionen i det längsta stannar i templens närhet) blev kraven på dockornas kapaciteter förfinade. Musiker och sångare lyfter dockteatern till opera i Europa, bunraku i Japan eller raffinerad handdocksteater i Kina med olika listiga sätt att placera dockornas repliker utanför dockan och därigenom avlasta ett orörligt dockansikte från stora och svårhanterliga textmängder. Eller satsar på mim som i Commedian i sin dockteatertappning, vilket betyder hugg och slag, jakt och spring, korta eller inga repliker. Knappast dans. Romantiken var oupphörligt fascinerad av dockor, figurer och konstgjorda människor för att understryka den levande människans själfullhet. Uppväckta leksaker och självständiga robotar började befolka teatern. Modernismen kring förra sekelskiftet fortsatte att animera leksakslådorna, återupptäckte de folkliga traditionerna och återanvände dem. Koreografen Michail Fokine skapar för Ryska baletten i Paris Petrusjka (1911), där dockan i död materia blev levandegjord av dansaren och gick till kamp mot sin ägare, dockteaterdirektören. Den ideala marionetten Modernismens totalkoncept för scenkonsten utvecklades vidare från Ryska baletten till Svenska baletten, där man gick ännu längre att integrera dansaren och dansarens kostym i en scenografi som närmade verket till bildkonsten. Målarbaletter kallades ibland Svenska balettens uppsättningar lite föraktfullt, och dansarna var inte alltid glada över att reduceras till rörliga skulpturer eller animerade scenobjekt. Än längre gick Oskar Schlemmer i Bauhausgruppen med sina sceniska experiment, som konstruerades snarare än skapades. I det mest omtalade av hans verk, den Triadiska baletten, är konstruktion både fysiskt och idémässigt utarbetad i treenigheter: i form, färg och rymd; i tre rumsdimensioner höjd, djup, bredd; i de tre grundläggande geometriska formerna kvadrat, cirkel, triangel och i deras tredimensionella motsvarigheter kub, kon, sfär samt i de tre grundfärgerna blå, röd och gul. Schlemmer fortsatte med en hel svit treenigheter som börjar med dans kostym musik och slutar med politik-filosofi-metafysik. Dansen är ett ganska litet element i helheten, och det räcker att betrakta de skulpturala kostymerna för att förstå att dansarna inte kunde rört sig särskilt fritt i dem. Dansaren blev som Gordon Craigs ideala marionett och det påminner oss om att dockorna har fantastiska och ändlösa möjligheter; men just dans är de helt enkelt inte särskilt bra på. Liksom Schlemmers dansare blev instängd i sin kostym (och i Schlemmers teorier) är dockan starkt begränsad när det gäller att dansa i den bemärkelse vi känner dansen och scenkonsten under 1900-talet: vackert, varierat, personligt tolkat, ekvilibristiskt, uttrycksfullt, mimiskt välartikulerat och berättande. Att återge en relativt enkel folklig dans kunde låta sig göras med dockor, som det norska exemplet från Pynte eller som dockspelarna i Rajastan: med marionettrådarna strategiskt placerad på dockan-danserskans höfter, kan en höftvickande magdans hyggligt efterliknas, men inte varieras särskilt mycket. Vill man få dockorna att delta i en större rörelsevokabulär där rörelsen är betydelsebärande, får man finna andra lösningar. Som till exempel afrikanska dockspelare: inifrån en kroppsmask eller skjorta-tält-dockteater förse dockorna med ett stort och övertygande rörelsemönster. Den nakna dansaren I vår samtids dockteater dansas det följaktligen inte särskilt mycket alls. Man kan få se exempel på varietéliknande dans i lättsammare dockteatertablåer, där man kan få ut en komisk effekt av att sammankoppla flera figurer till en dansande grupp. I Dockteater Tittuts Dansråttan är en brun råtta en sammanhållande > 7

8 roll i ett litet revy- och potpurriprogram. Denna skuggspelsfigur bär tyllkjol och röda balettskor (precis som dansmössen i Nötknäpparen i Pär Isbergs koreografi från 1995), och med hjälp av rörliga leder kan råttan dansa en stiliserad klassisk balett med vissa variationer, men på ständig tåspets. Beatrix Potters Pelle Kanin-baletter för Royal Ballet på 1970-talet (filmade och TVsända många gånger om) är mycket riktigt inte dansad dockteater, utan dockad dans, d v s dansare med allehanda djurhuvuden och kroppsmasker som djurifierar dansarnas kroppar. För den västerländska publiken finns här, förstås, också en rörande ironi kring mulliga kanin- och mösskroppar som inte alls ser ut som den klassiska balettens tunna sylfid med trådsmal midja som centrum i en fjärilslätt blomma av tyll. Men kanske förklaringen till att dockorna numera så sällan dansar framförallt måste sökas i dansens utveckling. Den blir under 1900-talet alltmer kroppslig och hudnära, under de första två tredjedelarna av seklet i kroppsnära trikåer. Den sista tredjedelen allt oftare utan. Den seriösa konstdansen, dansteatern eller den performancenära dansen är sensuell, och showdans liksom streetdance har många sexuella markeringar. Den klassiska balettens uppåtsträvande, luftiga attityd har ersatts av en jordad, golvbunden stil med stark betoning av rörelser kring höfter och lår, som hos Mats Ek. Synen på kroppen, kroppslighet och kroppsliga behov har förändrats drastiskt från 1900-talets början till nu. Isadora Duncan och Ruth St Denis väckte stor uppmärksamhet kring förra sekelskiftet med seriös dans, skapad av och för en kvinna som exponerade sin kropp kyskt i grekiskt klassisk sidentunika eller tempeldansinspirerad nästan-ingenting. Modet och synen på kvinnokroppen förändrades under samma tid, snörlivet hamnade i historiens soptunna och reformdräkten förebådade 20-talets raka, nerhasade midja. Under det tunna, lätta tyget anades kvinnokroppens former: gungande bröst och bara ben skymtade genom sidenet, nakna fötter dansade natursvärmiskt i trädgårdar och på scener. Hur omvälvande denna offentligt visade och livsbejakande dansade kropp var för samtiden är svårt att göra sig en föreställning om. Skandalartad succé gjorde Nijinskij, seklets mest stjärnförklarade dansare, i Ryska baletten med sin androygna framtoning. Han dansade i tajta trikåer som faun, som ros, som orientalisk slav. Egentligen lär han ha sett mycket alldaglig ut, han var kort, något undersätsig med ovanligt muskulösa lår, men han drog igång en lavin av beundran, inspiration och mytbildning. Han var en mycket skicklig dansare, avundad för sina höga hopp, men helt visst var hans sensuella och tvetydiga utstrålning det som fick hans popularitet att bli i Madonna-klass. svårt att efterlikna eller överträffa! Dessutom har dansen under förra seklet utvecklats allt längre bort från de berättande baletterna, och snarare blivit filosofiska, reflekterande, i första hand stämningsskapande och abstrakta inte alls på det sätt som Schlemmer tänkte sig, utan i kraft av ett laddat uttryck. För att ta en extrem: butoh som började som en bön för och protest mot Hiroshima, formmässigt inspirerad av amerikansk undergroundkultur, låter dansaren minimalisera sin konst. Med vitsminkade, nästan nakna kroppar och i mycket långsamma rörelsemönster laddar butohdansarna sin rörelsekonst intensivt och låter den strängt återhållna stilen erbjuda betraktaren en slags undertext av betraktelse av världen och människorna. Huden på dansarna ser papperstorr ut, de skulle kunna vara gjorda i papier maché och vara dockor. Men deras intensitet kommer inifrån. Det vore intressant att se ett försök med butoh-dockteater! (När Théâtre du Soleil på 1990-talet gjorde en stor uppsättning med bunrakuteknik, var dockorna skådespelare med styrande, svartklädda spelare bakom sig.) En dockteaterteknik finns dock där rörelsen är möjlig i en organisk böjlighet som liknar, och till och med i bästa fall överglänser den mänskliga kroppen: skuggspelsteater. Här kan en figur växa och krympa, förvandlas och försvinna på ett översinnligt vis, som inte ens den mest perfekt tränade dansare kan. Teatro Gioco Vita, som arbetar med skuggspel och synliga dockspelare, har närmat sin sorts figurteater till dansen och drar då nytta av hur en skuggspelsfigurs skugga kan röra sig långt mer organiskt än en docka. Spelarna har haft koreograferade rörelser i samklang med figurerna, både när de är små, och när de får växa ut till stora skuggor. Kanske skuggspelsteatern också är befriad från de förväntningar på naturalistiska rörelser som dockteatern i andra tekniker tyngs av och släpar på; små, människoliknande figurer förväntas röra sig och dansa som de människor de föreställer. Margareta Sörenson Referenser: Philippe Noisette: Le corps et la danse (Éditions de la Martinière, 2005) Oskar Schlemmer, l homme et la figure d art (Recherches, Centre National de la Danse, 2001) Henryk Jurkovski: A History of European Puppetry I (1996) Anne Helgesen: Animasjonen Figurteatrets velsignelse og forbannelse (2003) Kön, sexualitet och kroppskult har under 1900-talets sista decennier blivit ett offentligt rum och en spelplats för populärkultur och medier, alla kategorier. Kanske är den också scenen för ett bakslag när det gäller den dyrköpta jämställdheten mellan könen. Speldockor utan flås och svett kan svårligen gestalta en mänsklig kropp inpå bara skinnet, i den mening vi använder orden hudnära eller naken. Kroppslig sinnlighet är kanske det som är allra svårast att förmå en docka att utstråla. Docka och kropp Dansarens kropp har blivit synlig inpå muskler och senor, huden som spänns över revbenen på dansaren som sträcker ut sin kropp 8

9 ANIMERING SOM ÅSKÅDARENS ANIMISM När vi talar om att animera ett dött föremål, menar vi vanligen den form av levandegöring som bygger på rörelse. I figurteater (eller vanligare: dockteater ; jag använder emellertid termen figurteater av skäl som ska klargöras senare) betyder detta att vi i de flesta fall använder olika mekanismer och tekniker för att skapa figurens rörelser. Vi klassificerar figurerna utifrån dessa mekanismer, och vi tenderar att tänka att vi, för att åstadkomma animering, behöver rörelse samt den person som sätter figuren i rörelse. Men förhåller det sig verkligen så? I denna artikel närmar jag mig animeringen på ett litet annorlunda sätt, genom att anta att animism (personifiering; bringa det livlösa till liv), först och främst är ett behov hos åskådaren ett behov som kan tillgodoses utan någon rörelse. För ansats av denna art försöker jag skissera en lämplig terminologi. Termen figurteater är inte välbekant i finsk kultur; oftare talar vi om dockteater ( nukketeatteri ) vilket enligt min mening är missledande. På engelska skiljer man en docka ( puppet ) från en leksaks- eller prydnadsdocka ( doll ), där puppet inte bara betyder de objekt som föreställer människor eller djur, utan även alla andra animerade objekt. Det finska ordet nukke motsvarar både puppet och doll, vilket jag menar har bidragit till att sprida en gängse bild av figurteater som en konstform endast för barn. I figurteater kan nukke emellertid vara vilken sorts objekt som helst, inte enbart en (leksaks-) docka. Borde vi tala om objektteater? Hur ska man i så fall uppfatta det när delar av den mänskliga kroppen används tillsammans med, eller i stället för, objekt ( objekt används här i den konkreta betydelsen materiella föremål, inte i den mer abstrakta meningen föremålet för åskådarens uppmärksamhet )? När jag sökt efter en exakt term har jag så här långt kommit till slutsatsen att figur (på finska figuuri ) täcker alla former av teater som det här är fråga om; termen inbegriper även den levande skådespelare, som mycket ofta framträder på scenen tillsammans med dockorna. Termen figurteater används åtminstone i Danmark och Tyskland samt i Belgien, där det i Gent även finns ett Europees Figurentheater Centrum. I sin artikel A Puppet Tree. A Model for the Field of Puppet Theatre, använder Stephen Kaplin (bland flera andra författare i samma bok - Puppets, Masks and Performing Objects - red. John Bell) termen performing objects. Att framställa ( to perform ) är snarast ett dynamiskt verb som indikerar att det rör sig om någon form av aktivitet eller handlande, inte enbart om ett varande. Detta motiverar Kaplins diagram över de sinsemellan besläktade formerna av framställande objekt, i vilket han förtecknar sådana figurer som levandegörs genom rörelse. Men verbformen framställande väcker frågor. Är det figurerna (objekten, föremålen) själva som framställer? Vem sätter figurerna i rörelse? Eller om ingen gör det? Borde vi då inte acceptera även orörligheten som en form av framställning? Hur kommer i så fall figurerna till liv? Under alla förhållanden fordrar figuren att bli animerad. I annat fall skulle vi inte diskutera figurteatern mer; animeringen skiljer objekten i fråga från alla andra orörliga objekt i världen. Så vi behöver en animatör. Men om animatören i själva verket är åskådaren? I en teaterföreställning eller i en rit är levandegörandet i vilket fall som helst något som händer åskådaren: som dennes upplevelse, med dennes samtycke - till och med på dennes initiativ. En skådespelare eller en präst kan sätta en figur i rörelse så mycket han eller hon vill, men om åskådaren inte kan eller inte vill se den komma till liv, förblir den bara ett objekt i rörelse. Naturligtvis är det till stor hjälp för levandegörandet om figuren sätts i rörelse på ett skickligt sätt, och för det mesta sker animeringen som en samverkan mellan skådespelaren (eller prästen) och åskådaren. Av termen animerade figurer framgår tydligt det faktum att det finns en animatör; figurer kommer inte till liv av sig själva. Hur förhåller det sig då med tillvägagångssätten vid animering, förutom det att sätta i rörelse? Så här långt har jag skisserat sex kategorier (med flyttbara figurer som den sjunde), men jag förväntar mig att fler ska komma till i och med att min forskning framskrider. Eftersom figurteatern tänks ha sina rötter i religiösa riter något jag anser vara relevant, många forskare har visat hur metafysiska idéer tar gestalt i materiella framställningar så har jag sökt efter tillvägagångssätten för animering främst i religiösa sammanhang. De sex kategorierna är: animering med hjälp av en människokropp (till exempel i maskspel); animering med hjälp av ett människoansikte (målade bilder med ett hål på ansiktets plats; en sorts tableaux vivants ); animering med hjälp av effekter (ljud, ljus); animering med hjälp av en skriven text (figurer i Heliga Birgittas kyrka i Halikko, Finland); animering med hjälp av en skådespelares (kropps-) hållning (i många av Juha Hurmes och Kristian Smeds verk för den dramatiska teatern); samt, slutligen, animering med hjälp av åskådarens inställning (gentemot objekt eller minnesmärken i naturen, uppfattade till exempel som Guds ansikte ). Exemplen som jag givit inom parentes är inte de enda jag träffat på, och i många fall uppstår animeringen som ett resultat av fler än en kategori. Vi kan se att animering äger rum inte bara inom figurteater, utan också inom den dramatiska teatern, på nöjesfält, i kyrkan och i naturen; för att inte tala om den animerade filmen, en av världens snabbast växande industribranscher just nu. Våra sätt att animera är varierade och inte alltid kopplade till figurteater. Vi tycks längta efter ett mirakel, efter att det livlösa ska bringas till liv. Det kan mycket väl vara ett sätt att uttrycka vårt behov av att tro på en odödlig själ, som Victoria Nelson föreslår i sin bok The Secret Life of Puppets. Med eller utan rörelse, så har figurteatern stora möjligheter att erbjuda ett mirakel också till en intellektuell nutida själ. Katriina Andrianov (Artikelförfattaren, f.1965, är lärare och regissör. En av grundarna till och medlem av figurteatern Stage&Fright. Verksam inom UNIMA och UNIMA-Finland. Skriver en avhandling om figurteater.) (Övers. fr. engelska: Tomas Alldahl) 9

Intro. Theofilos framtid. Theofilos

Intro. Theofilos framtid. Theofilos Intro Theofilos framtid Theofilos är en nordisk kvartalstidskrift för teologi, kultur och filosofi. Dess övergripande syfte är att presentera ett intellektuellt försvar och en fördjupad förståelse av den

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR FIGURTEATER 2/2014 - ÅRGANG 32 ÅND I TEMA: DEN VISUELLE HELHETEN HANSKE

TIDSSKRIFT FOR FIGURTEATER 2/2014 - ÅRGANG 32 ÅND I TEMA: DEN VISUELLE HELHETEN HANSKE TIDSSKRIFT FOR FIGURTEATER 2/2014 - ÅRGANG 32 ÅND I TEMA: DEN VISUELLE HELHETEN HANSKE UNIMAS LEDER ÅND I HANSKE 2/2014 ISSN 0800-2479 Årgang 32 UTGIVER UNIMA Norge -Forening for figurteater Årsabbonement

Detaljer

Utvärdering av IT och lärkulturer

Utvärdering av IT och lärkulturer Utvärdering av IT och lärkulturer Ett samarbetsprojekt mellan Umeå Universitet och Høgskolen i Nesna Peter Östbergh, HiNe Laila Johansen, HiNe Peter Bergström, UmU Pris kr. 85,- ISBN 82-7569-109-5 ISSN

Detaljer

Retsvæsenets håndtering af sin tillidskapital (förtroendekapital)

Retsvæsenets håndtering af sin tillidskapital (förtroendekapital) Retsvæsenets håndtering af sin tillidskapital (förtroendekapital) Torsdag 21. august kl. 15.15 16.45 Sektionsmøde Retsvæsenets håndtering af sin tillidskapital (förtroendekapital) (Se siderne 25-44 i

Detaljer

NORDEN. Anniken Huitfeldt. Nordens plass i Bamble. magasinet. Kulturminister. Rørt av det nordiske samholdet. Da Norden sto stille

NORDEN. Anniken Huitfeldt. Nordens plass i Bamble. magasinet. Kulturminister. Rørt av det nordiske samholdet. Da Norden sto stille magasinet NORDEN Nr. 3 2011 Historiske Norden: Danmark, Norge og fædrelandet Nordens plass i Bamble Kulturminister Anniken Huitfeldt Rørt av det nordiske samholdet Da Norden sto stille Helsingforsavtalen

Detaljer

Refleksjoner rundt sang og stemmebruk, improvisasjon og komposisjon i egen musikk

Refleksjoner rundt sang og stemmebruk, improvisasjon og komposisjon i egen musikk Examensarbete Master 2010 Andreas Henrik Backer Refleksjoner rundt sang og stemmebruk, improvisasjon og komposisjon i egen musikk Handledare: Joakim Milder och Ragnhild Sjögren Musikerprogram, konstnärlig

Detaljer

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

På ny kurs museer, dokumentasjon og samtid. Rapport fra et nordisk seminar 15. 19. august 2006. Eva Fägerborg Svein Gynnild (red.)

På ny kurs museer, dokumentasjon og samtid. Rapport fra et nordisk seminar 15. 19. august 2006. Eva Fägerborg Svein Gynnild (red.) På ny kurs museer, dokumentasjon og samtid Rapport fra et nordisk seminar 15. 19. august 2006 Eva Fägerborg Svein Gynnild (red.) Norsam, Maihaugen 2007 1 Norsam, Maihaugen 2007 ISBN: 978-82-90241-62-4

Detaljer

Innhold. samt en Gombrowicz-enquête med Stig Sæterbakken, Ingrid Z. Aanestad, Eivind Hofstad Evjemo, Ida Linde og Irena Rzespinska

Innhold. samt en Gombrowicz-enquête med Stig Sæterbakken, Ingrid Z. Aanestad, Eivind Hofstad Evjemo, Ida Linde og Irena Rzespinska &eftf. 3-4 2008 Innhold OR MGI V NING: Thomas Lundbo OTOGR A FIER: TRY K K: Lobo Media A.S PA PIR: Pro Silk SK R IFT: Dante Monotype Pro og News Gothic UTGI V ER: Jung Forlag // Brynjulf Jung Tjønn KONTA

Detaljer

Notat 13/2004. Prikken Vinding. Drama. For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA

Notat 13/2004. Prikken Vinding. Drama. For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA Notat 13/2004 Prikken Vinding Drama For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA 2004 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Prikken Vinding Høgskulen i Volda 0805-8075 Bente Lien

Detaljer

YOHAN BARNEVANDREREN. hvordan kan en familiefilm skape grunnlaget for ny næringsutvikling i Agder kommunene?

YOHAN BARNEVANDREREN. hvordan kan en familiefilm skape grunnlaget for ny næringsutvikling i Agder kommunene? 1 YOHAN BARNEVANDREREN hvordan kan en familiefilm skape grunnlaget for ny næringsutvikling i Agder kommunene? tittel forfattere Yohan barnevandreren. Hvordan kan en familiefilm skape grunnlaget for ny

Detaljer

NIKK magasin. tillhörighet IDENTITET UTANFÖRSKAP NR. 1-2001. NIKK - Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning

NIKK magasin. tillhörighet IDENTITET UTANFÖRSKAP NR. 1-2001. NIKK - Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning NIKK magasin NR. 1-2001 IDENTITET tillhörighet UTANFÖRSKAP NIKK - Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning Foto: Anders Petersen/Mira/Samfoto VI - OG DE ANDRE ANDRE I dette nummeret av NIKK magasin

Detaljer

Kallelse till NOBABs generalförsamling 16 september se sidan 9. Nordisk konferens i september

Kallelse till NOBABs generalförsamling 16 september se sidan 9. Nordisk konferens i september NOBAB nytt 2 2006 Musikterapi vid St Olavs Hospital i Trondheim Kreftsangeren sidan 2 sidan 3 Musik i akutsjukvården Musik på Barn-IVA Musik för barn med flerfunktionshinder sidan 6 sidan 7 sidan 8 Tema

Detaljer

Ganeplata i tidlig intervensjon; noen erfaringer fra ett prosjekt 2001-2004

Ganeplata i tidlig intervensjon; noen erfaringer fra ett prosjekt 2001-2004 1 Ganeplata i tidlig intervensjon; noen erfaringer fra ett prosjekt 2001-2004 Iréne Johansson, Ragnhild Aukner, Kirstin Bergem, Else Jorun Karlsen, Kristin Ravndal & Torun Sungot 2 Förord Under en period

Detaljer

Konsert for døve ører Info om NAS og EU 09. Mastergrad i Audiologi Leve med CI. Norsk Audiografforbund - med fokus

Konsert for døve ører Info om NAS og EU 09. Mastergrad i Audiologi Leve med CI. Norsk Audiografforbund - med fokus Audiografen-Nr.2_09:Layout 1 18-06-09 10:20 Side 1 FAGBLAD FOR NORSK AUDIOGRAFFORBUND NR. 2-2009 www.audiograf.no Bilde: Norsk Døvemuseum Konsert for døve ører Info om NAS og EU 09 Norsk Audiografforbund

Detaljer

Subjektproduksjon i Ann Jäderlunds diktsamling Kalender röd Levande av is

Subjektproduksjon i Ann Jäderlunds diktsamling Kalender röd Levande av is Subjektproduksjon i Ann Jäderlunds diktsamling Kalender röd Levande av is En undersøkelse i lys av Gilles Deleuzes affirmative filosofi Sara Li Stensrud Masteroppgave i Allmenn litteraturvitenskap Institutt

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

VEGABLADET. En flygande holländare sid. 4 5. Långfärdsvarning Res aldrig till Dakar sid. 8 9

VEGABLADET. En flygande holländare sid. 4 5. Långfärdsvarning Res aldrig till Dakar sid. 8 9 VEGABLADET Urvegan nr 1 kan bli din. Den ligger i Smygehuk och väntar. sid. 12 13 De nordiska Vega-klubbarnas medlemstidning nr 2 2014 En flygande holländare sid. 4 5 Samlingsplats för världens Vegor Lägg

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Plantekunnskap videreført. Side 4 Konfirmandläger. Sid 7-9 Nejla båatsoeburrie-jielemem guvvede. Bielie 24

Plantekunnskap videreført. Side 4 Konfirmandläger. Sid 7-9 Nejla båatsoeburrie-jielemem guvvede. Bielie 24 Nr 3 2014 Åarjelsaemien gærhkoeplaerie Sørsamisk kirkeblad Sydsamiskt kyrkoblad Plantekunnskap videreført. Side 4 Konfirmandläger. Sid 7-9 Nejla båatsoeburrie-jielemem guvvede. Bielie 24 Respekt for forfedrenes

Detaljer

Forord. tangenten barnehageheftet 1

Forord. tangenten barnehageheftet 1 Forord Dette er et spennende hefte som handler om hvordan barn i barnehagen lærer seg matematikk gjennom lek, samtale og andre aktiviteter, og hvordan barnehagepersonell kan støtte barna i deres utvikling.

Detaljer

Av Byron Katie med Stephen Mitchell

Av Byron Katie med Stephen Mitchell Et utdrag fra Elsk det som er Fire spørsmål som kan forandre livet ditt Av Byron Katie med Stephen Mitchell «Ingen andre enn deg selv kan gi deg frihet. Denne lille boken vil vise deg hvordan.» Byron Katie

Detaljer

Begreper om barn og kunst. Sigrid Røyseng, Anette Therese Pettersen og Ida Habbestad (red.)

Begreper om barn og kunst. Sigrid Røyseng, Anette Therese Pettersen og Ida Habbestad (red.) Begreper om barn og kunst Sigrid Røyseng, Anette Therese Pettersen og Ida Habbestad (red.) IDA HABBESTAD, ANETTE THERESE PETTERSEN OG SIGRID RØYSENG (RED.) Begreper om barn og kunst Copyright 2014 by Norsk

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Oppmerksomt nærvær for barn og unge

Oppmerksomt nærvær for barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Øvelseshefte og nøkler til gjennomføring for voksne som arbeider med barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Stressmestring og selvregulering Emosjonell og

Detaljer

Prestens side. Daniel Rudklint

Prestens side. Daniel Rudklint INNHOLDSFORTEGNELSE Prestens side Selma Lagerløfs Jerusalem av Daniel Rudklint JEG ER den som taler med deg Dorothee Jacobi Mennesket i sin indre streben (forts.) Friedrich Rittelmeyer. Oversatt av Truls

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Dokumentasjon av og kritisk refleksjon over stipendprosjektet: Planlagt intuisjon, bevisste veier til det ubevisste

Dokumentasjon av og kritisk refleksjon over stipendprosjektet: Planlagt intuisjon, bevisste veier til det ubevisste Dokumentasjon av og kritisk refleksjon over stipendprosjektet: Planlagt intuisjon, bevisste veier til det ubevisste - en utvikling av Konstantin Stanislavskijs improvisasjonsmetoder Tyra Tønnessen september

Detaljer

Skjønnhet og helse det ytre og indre

Skjønnhet og helse det ytre og indre Skjønnhet og helse det ytre og indre SIFO 2011 Oppdragsrapport nr. 1-2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo www.sifo.no Takk til alle som

Detaljer