TEMA: RÖRELSE - BEVEGELSE - BEVÆGELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEMA: RÖRELSE - BEVEGELSE - BEVÆGELSE"

Transkript

1 TIDSKRIFT FÖR SCENKONST MED ANIMATIONSFIGURER, MASKER OCH OBJEKT TEMA: RÖRELSE - BEVEGELSE - BEVÆGELSE

2 TIDSKRIFT FÖR SCENKONST MED ANIMATIONSFIGURER, MASKER OCH OBJEKT Producerad med stöd från Huvudredaktör: Tomas Alldahl Redaktörer: Anne Helgesen, Svend E. Kristensen Övriga medarbetare i detta nummer: Petra J. Helgesen, Margareta Sörenson, Pelle Ask. Katriina Adrianov, Maiju Tawast, Lars Wingård, Andreas Grimsæth, Tor Erik H. Mathiesen, Fatima Olsson, Ole Bruun-Rasmussen, Jørgen Callesen, Leila Peltonen, Michael Meschke. Ansvarig utgivare: Helena Nilsson Layout och distribution: Gustaf Kull, Bjärtrå TeaterTekniska, Bjärtrå, Sverige Tryck: Agraphica Miljötryck, Härnösand, Sverige DENNA TIDSKRIFT MOTSVARAR NUMMER AV DOCKTEATERN OCH ÅND I HANSKE De skandinaviska publikationerna är: DOCKTEATERN utgiven av Dockteaterföreningen UNIMA-Sverige Redaktör: Tomas Alldahl i redaktionen: Margareta Sörenson Fatima Olsson Gustaf Kull Oskar Hejll Charlotte Rosén Redaktionens adress: c/o Alldahl Söderberga Allé Vällingby tel * utgiven av UNIMA NORGE Redaktör: Anne Helgesen i redaktionen: Patrick Maire Jon Mihle Redaksjonens adresse: Ånd i Hanske, Adlersgate 31, 3116 Tønsberg Tlf Faks Mobil ISSN Årsabonnement NOK 200 Bankkonto * NYHEDSBREV utgiven av DANSK UNIMA Redaktör: Peter Jankovic Adresse Peter Jankovic Teatret Lampe Nørrebrogade 5C, 2. sal 2200 København N Telefon: Fax: Mail: * INNEHÅLL - INNHOLD - INDHOLD: Ledare...sid 3-4 Tema: RÖRELSE / BEVEGELSE / BEVÆGELSE...sid 5 Dansande Dockor och Dockad Dans...sid 6 Animering som åskådarens animism...sid 9 Form og Farge i Bevegelse...sid 10...drømme at kroppen er en hanske......sid 12 Jeg er ikke redd for teaterblandinger...sid 14 Labananimasjon...sid 16 Liv er bevægelse -bevægelse er liv...sid 19 Samtal med Inger Jalmert-Moritz...sid 21 The art of the puppet theatre in scientific research...sid 23 Display, Genkendelse, Animation og Erkendelse...sid 27 Finland - the promised land of puppetry?...sid 30 Classic and rock in the northern dimensions of puppetry...sid 33 Satser på figurer i Bergen...sid 34 Debatt om Marionettmuseets samlingar...sid 35 En Tyrihans for allsidighet...sid 38 Bokanmälningar...sid 40 Kalendarium...sid 44 Kontakt med UNIMA - SE / DK / NO / FIN...sid 48 OMSLAGSBILD: Les Elephants Roses: Rosa Elefanter med fr v. Eric Matin (baksidan), Florencia Avila og Pelle Ask foto Janne Moholt

3 Lykkeligt at det går så vel!!! Det er med stor tilfredsstillelse, at jeg som dansk redaktør for vores fælles nordiske tidsskrift, kan konstatere, at Animationsteater oplever stor og fornyet interesse netop i disse og kommende år i Danmark. Ikke mindst ser vi en fornyet interesse fra filmfolket, der ikke slår sig til tåls med de rent tegnede og computerskabte animationsfilm (todimensionaliteten!), men derimod arbejder med tredimensionelle figurer i kunstneriske scenografiske opsætninger. Her tænker jeg naturligvis ikke mindst på den danske storproduktion Strings. Produktionen har med et dansk og internationalt crew af specialister, teknisk og mytisk skabt nogle hele nye strenge at spille på for marionetten. Vi kan i den anledning citerer forskere indenfor medieteorien, der ofte lægger vægt på, at nye medier ikke viser sig som trusler imod de gamle, men derimod støtter og styrker de tidligere anvendte medieformer ved netop at understrege deres kvaliteter, i lyset af et givent nyt medie på området. Der er på landsplan og i København skabt og taget nogle meget opløftende tiltag til egentlige scener for scenekunsten, der lægger vægt netop på Animationsteater. Dessuden planlægges og afvikles forskellige nye typer af laboratorier, der undersøger og underviser i kunstformens muligheder. Her skal nævnes Thy Teater og Odsherred Teatercenter Institut for Nyscenekunst. Det er naturligvis utroligt vigtigt at se, at disse tiltag og initativer ikke udelukkende er baseret på miljøets egne fundmentalister, de kommer nemlig også i høj grad fra andre folk indenfor scenekunstmiljøet, men også fra de såkaldte medborgerhuse især i København. Fælles for mange af initativerne er, at man ønsker at udforske Animationsteaters store potentialer og derved opnår en større kunstnerisk profilering. I forlængelse heraf kan det nævnes, at fx. Bådteatre København satser fuldt og helt på Animationsteater i den kommende sæson 2006/2007, mens Vesterbros Kulturhus bl.a. i samarbejde med Unima DK er i fuld gang med at planlægge en festival af international karakter og dessuden arrangerer workshops og forestillinger henover sommeren 2006 og fremover. Vi har heldigvis længe her i Danmark været begunstiget med en større festival for figurteater i Silkeborg. Festivallen har gennem årene trukket store internationale navne til landet og dessuden vist noget af det bedste indenfor Animationsteater i Danmark. Festivallen kører med stor succes videre, ikke mindst på baggrund af ildsjælden Ulla Dengsøe, der gennem alle årene har været en af hovedmotorerne. Fetival of Wonder arrangeres hvert andet år, næste gang vi begunstiges er 8 11 november Unima Danmark, der støtttes af kunststyrelsen for sit internationale arbejde, spiller i år ud med andre store og synlige planer.vi skematiserer i skrivende stund et fælles europæisk koncept, der skal fungere som bl.a. researchplatform og laboratorium med temaet video og Animationsteater, hvor de forskellige brugte mediers udmærkelser presses til det yderste i skøn forening. Der vil nøje blive udvalgt kunstnere fra de europæiske lande til at deltage i undersøgelserne og en afsluttende forestilling. Platformen vil i en periode på ca. 10 dage være tilgængelig for publikum i København og sikres derved den nødvendige gennemslagskraft. Redaktør Alette Scavenius arbejder ligeledes hårdt med at komplettere et teaterleksikon, der bliver udgivet af forlaget Gyldendal, heri bliver Animationsteatret i Danmark og udlandet naturligvis også repræsenteret. På det nordiske område kan jeg nævne væsentlige samarbejder især mellem Danmark og Norge med hensyn til udveksling af spillere, scenografi og figurer, tidsskrifter, samt på festival området. Men også imellem Danmark og Finland arbejdes der med givtige udvekslinger, når fx. Teater Refleksion v/bjarne Sandborg Århus ansætter nyuddannede spillere fra skolerne i Turku og Frederiksstad. Research in new hands Jeg har endvidere personligt oplevet en positiv indstilling fra de bevilligende myndigheder i fx. Den danske Kunststyrelse, der går på støtte til Anmationsteater research og udviklingen af nydesignede superfigurer for området, som jeg så må håbe på, at de følger op på, som en naturlig konsekvens af den kunstneriske udvikling og research i Mediet og Masken. Alt i alt ser det ud til, at vi i Danmark de kommende sæsoner kan tegne os for nogle slagkraftige og meget vigtige tiltag inden for dette besnærende scenekunstområde, der alt andet lige også vil styrke det fælles nordiske samarbejde. Vi har nok ikke nydt en større interesse blandt arrangører, kunstnere og udøvende end netop i disse år. At vi så i Danmark i de sidste år har haft svært ved at aktivere vores unima medlemsskare til dialog og andet samarbejde, må vi nok tage som udtryk for, at der er nok at arbejde med for tiden indefor brancen som sådan og det forekommer mig kun lykkeligt, at det kan gå så vel. Mange hilsener til alle jer animationsteaterfolk i de nordiske lande... Vi lader det klinge: - keep up the good work... eller som D.H. Lawrence formulerede det: Hvad har jeg at gøre med at klage! foto Svend E. Kristensen Svend E Kristensen København

4 I rörelse heter en mycket känd dikt av den svenska poeten Karin Boye. Åtminstone förr var den i vårt land obligatorisk läsning för varje gymnasist. Med sin avslutande fanfar till livskänslan, talar den förstås starkt till unga människor: Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr. // Oändligt är vårt stora äventyr. Tanken går långt tillbaka genom seklerna, tanken att just rörelsen på något vis är tillvarons grundprincip: rörelse = förändring = liv. I filosofin talas ofta om rörelsen som en form av blivande. Hur många gånger har inte livet liknats vid en resa mellan tillblivelsen och döden? I rörelsen blir något till. Många skulle också säga att där, just där, uppstår det magiska ögonblicket i dockteatern (eller figurteatern / animationsteatern, som mina norska resp. danska vänner skulle föredra att säga). Rörelse är drama En nestor i svensk dockteater är Lennart Wiechel. Han var under många år lektor i pedagogik, och doktorerade på en avhandling med titeln Roller och rollspel. I sin psykologiska och pedagogiska forskning har han bl.a. tagit hjälp av sina erfarenheter från dockteatern. Han gjorde ett experiment med rollsymboler. Det gick till så att han lät filma två cirkelrunda pappskivor, A och B, mot en rektangulär bakgrund. Figuren A beskrev en enkel rörelsesekvens: hastig förflyttning fram till den orörliga figuren B, uppstannande, därefter snabb, alternativt långsam, förflyttning bort från B. (Dockteater i enklaste form, om man så vill.) Ett antal försökspersoner fick sedan fritt berätta vilka upplevelser den filmade sekvensen givit dem. Bara en av försökspersonerna återgav rörelserna som fysiska händelser. Alla andra berättade historier: Pojken är arg på sin kamrat, rusar mot honom, får en smäll, blir rädd och rusar därifrån. Eller: Mannen nalkas hastigt sin älskade, smeker henne intensivt, går lyckoberusad från henne med dröjande blickar. Eller: En lekfull katt rusar in mot sin matte, hoppar upp på axlarna, skyndar glatt vidare. Samma pappskivor men olika historier. Rörelsen möjliggjorde ett meningsskapande: möte, konflikt, förändring. Drama. När Anne Helgesen, Svend E. Kristensen och jag för knappt ett år sedan träffades och började skissa på planerna för en gemensam utgåva av våra Unimapublikationer, kändes rörelse-temat nästan självklart. Textförfattarna har lämnats full frihet att själva välja angreppssätt och utformning. Bidragen rymmer därför såväl personliga erfarenheter ur den konstnärliga praktiken som lärda svep genom dockteaterhistorien, liksom reflektioner kring rörelse och animation från mer teoretiska utgångspunkter. Någon enighet i ämnet kan nog inte utläsas och har heller inte eftersträvats. Alla bidrar med sin variation över det givna temat. Tack, Nordisk Kulturfond! Av praktiska skäl valde vi att fokusera på de skandinaviska länderna (vi klarar ju faktiskt rätt bra att läsa varandras språk). Men naturligtvis visade det sig omöjligt att förbigå den vitala finska dockteatern. Som redaktionens kunskaper i finska är begränsade (i nödsituationer klarar vi En ymmärrä ), erbjöd vi oss översätta från engelska. Av tidsbrist kom vi i två fall inte att kunna fullfölja det (även ett danskt bidrag har av samma skäl fått behålla sitt originalspråk engelska!). En högst oavsiktlig anglifiering av det nordiska kulturutbytet. För det är just som ett initiativ till ökat utbyte mellan våra nordiska Unima-föreningar vi vill se samarbetet kring denna tidskrift. Projektet har också stöttats med generöst ekonomiskt bidrag från Nordisk Kulturfond. För detta vill vi framföra vårt varma tack. Vi önskar och tror att innehållet ska spegla åtminstone något av den rikedom i form och innehåll som dockteatern i våra nordiska länder kan erbjuda. Situationen ser olika ut, och i flera avseenden kan framtiden för dockteatern se problematisk ut. Men den här gången var det inte problemen utan möjligheterna vi ville lyfta fram. Ty: oändligt är vårt stora äventyr! Tomas Alldahl (red. Dockteatern) 4

5 5

6 DANSANDE DOCKOR OCH DOCKAD DANS Dockteaterns innersta väsen är rörelsen, hävdas det ibland. Så det ligger nära till hands att se dansen som dockteaterns syster. Men hur ser släktskapet ut egentligen? Margareta Sörenson reflekterar kring detta medan hon gör ett grand jeté genom dockteaterhistorien. Varde dans! Och det blev dans. Människan dansade till gudars ära och egen lust. Och så gjorde hon figurer, små och stora, som liknade människor, djur och gudar. Vänder man sig om och ser tillbaka på dockteaterns äldsta rötter och spår, ser man dans. Dans? Kanske rörelse är ett bättre ord, eftersom dans i denna äldsta mening kan vara allt från ett vaggande, snurrande, hoppande, till rytmiskt gående. Borde vi tänka: varde rytm? Och det blev rytmik, så som det liknade människans eget taktslag från hjärta och andning. Av de äldsta kulturerna är inte mycket kvar. Vi kan betrakta små lerfigurer med ledade armar eller axlar på museum. Av hålen där snören en gång suttit, kan man tänka sig hur pass rörliga ler- eller träfigurer kan ha varit. Deras dans var sannolikt mycket begränsad, ungefär som den dans som enkla dockfigurer kan göra på la planchette, en planka på marken, där en tråd från dockspelarens knä genom dockan och till en pinne längst ut på plankan är hela mekanismen. Sprattla är ett ord som kanske kommer närmare sanningen än dansa, men publiken under antiken eller under medeltidens marknader var inte bortskämd med animationer överhuvudtaget. Musikanten Berit på Pynte, som Anne Helgesen beskrivit så väl, levde på 1800-talet och roade folk med sina dokkefanter, dockfigurer som var upphängda i en liten ram och som gjorde kniks och kast med hjälp av en tråd till Berits fingrar, som samtidigt och i dialog med dockorna, spelade på långlek (på norska langeleik, en smal brädcittra som spelas med plektrum, på svenska även kallad hummel för att den med sina bordunsträngar låter som en humla.) Hon bytte dockor ibland, och hade en manlig solodocka som dansade halling. Vågar vi gissa att den dockan kunde slås runt ett varv, så att det såg ut som hallingens höga, manliga språng ett riktigt orrspel. Religion och myt Rörelsen, koreograferad eller oorganiserad, är teaterdockans trumfkort. Dockorna kan överträffa mänskliga aktörer genom att kunna både sväva och flyga. Ändå har dockor styrda av trådar eller stavar svårt att variera sitt rörelsemönster. Realistiska eller 6

7 orealistiska förflyttningar går fint, men mindre, subtilare och vackrare rörelser blir svåra att göra trovärdiga. Stillsam folklig dans kan gå, liksom bravurdans som hallingen, som är mest teknisk. Men det känslosamma, magiskt sköna och kroppsligt sensuella det blir värre. I primärkulturer som de afrikanska uppstår inte problemet på samma sätt, genom att hela teaterbegreppet är inklusivt : allt hänger ihop. En stor del av afrikansk dockteater finns på museer och i arkiv under slagordet dans, men omfattar minst lika mycket musik, dockor, masker och kroppsmasker som förvandlar dansarens kropp till spelfigur. Den som har vägarna förbi Stockholm kan se Dansmuseets fina utställning av figurer, masker och kroppsmasker. Rörelsemöjligheterna blir magnifika för västafrikanska dock-masker av det slag som är en långskjorta krönt med ett extra huvud ovanpå dansarens / dockspelarens huvud. Dansaren kan dansa hur han vill med sin mänskliga kropp, dockans kropp följer med på köpet. Niombodocka på Världskulturmuseet Fotograf: Ferenc Schwetz Eller stordockan Niombo i vilken den döde placeras vid begravninscermonier i Centralafrika. Den döde läggs på tvären i dockan, som upprätt manipuleras med stavar av en grupp bärare / spelare i procession till begravningsplatsen utanför byn, där sedan förfädernas andar kan besökas. Dansandet äger rum utanför jättedockan, men skänker den rörelse. I religion och mytologi löper dansens och dockteaterns rottrådar samman i forn tid. I den tidsålder då teaterkonsten i Europa och Asien utvecklades sceniskt (även om den hinduiska traditionen i det längsta stannar i templens närhet) blev kraven på dockornas kapaciteter förfinade. Musiker och sångare lyfter dockteatern till opera i Europa, bunraku i Japan eller raffinerad handdocksteater i Kina med olika listiga sätt att placera dockornas repliker utanför dockan och därigenom avlasta ett orörligt dockansikte från stora och svårhanterliga textmängder. Eller satsar på mim som i Commedian i sin dockteatertappning, vilket betyder hugg och slag, jakt och spring, korta eller inga repliker. Knappast dans. Romantiken var oupphörligt fascinerad av dockor, figurer och konstgjorda människor för att understryka den levande människans själfullhet. Uppväckta leksaker och självständiga robotar började befolka teatern. Modernismen kring förra sekelskiftet fortsatte att animera leksakslådorna, återupptäckte de folkliga traditionerna och återanvände dem. Koreografen Michail Fokine skapar för Ryska baletten i Paris Petrusjka (1911), där dockan i död materia blev levandegjord av dansaren och gick till kamp mot sin ägare, dockteaterdirektören. Den ideala marionetten Modernismens totalkoncept för scenkonsten utvecklades vidare från Ryska baletten till Svenska baletten, där man gick ännu längre att integrera dansaren och dansarens kostym i en scenografi som närmade verket till bildkonsten. Målarbaletter kallades ibland Svenska balettens uppsättningar lite föraktfullt, och dansarna var inte alltid glada över att reduceras till rörliga skulpturer eller animerade scenobjekt. Än längre gick Oskar Schlemmer i Bauhausgruppen med sina sceniska experiment, som konstruerades snarare än skapades. I det mest omtalade av hans verk, den Triadiska baletten, är konstruktion både fysiskt och idémässigt utarbetad i treenigheter: i form, färg och rymd; i tre rumsdimensioner höjd, djup, bredd; i de tre grundläggande geometriska formerna kvadrat, cirkel, triangel och i deras tredimensionella motsvarigheter kub, kon, sfär samt i de tre grundfärgerna blå, röd och gul. Schlemmer fortsatte med en hel svit treenigheter som börjar med dans kostym musik och slutar med politik-filosofi-metafysik. Dansen är ett ganska litet element i helheten, och det räcker att betrakta de skulpturala kostymerna för att förstå att dansarna inte kunde rört sig särskilt fritt i dem. Dansaren blev som Gordon Craigs ideala marionett och det påminner oss om att dockorna har fantastiska och ändlösa möjligheter; men just dans är de helt enkelt inte särskilt bra på. Liksom Schlemmers dansare blev instängd i sin kostym (och i Schlemmers teorier) är dockan starkt begränsad när det gäller att dansa i den bemärkelse vi känner dansen och scenkonsten under 1900-talet: vackert, varierat, personligt tolkat, ekvilibristiskt, uttrycksfullt, mimiskt välartikulerat och berättande. Att återge en relativt enkel folklig dans kunde låta sig göras med dockor, som det norska exemplet från Pynte eller som dockspelarna i Rajastan: med marionettrådarna strategiskt placerad på dockan-danserskans höfter, kan en höftvickande magdans hyggligt efterliknas, men inte varieras särskilt mycket. Vill man få dockorna att delta i en större rörelsevokabulär där rörelsen är betydelsebärande, får man finna andra lösningar. Som till exempel afrikanska dockspelare: inifrån en kroppsmask eller skjorta-tält-dockteater förse dockorna med ett stort och övertygande rörelsemönster. Den nakna dansaren I vår samtids dockteater dansas det följaktligen inte särskilt mycket alls. Man kan få se exempel på varietéliknande dans i lättsammare dockteatertablåer, där man kan få ut en komisk effekt av att sammankoppla flera figurer till en dansande grupp. I Dockteater Tittuts Dansråttan är en brun råtta en sammanhållande > 7

8 roll i ett litet revy- och potpurriprogram. Denna skuggspelsfigur bär tyllkjol och röda balettskor (precis som dansmössen i Nötknäpparen i Pär Isbergs koreografi från 1995), och med hjälp av rörliga leder kan råttan dansa en stiliserad klassisk balett med vissa variationer, men på ständig tåspets. Beatrix Potters Pelle Kanin-baletter för Royal Ballet på 1970-talet (filmade och TVsända många gånger om) är mycket riktigt inte dansad dockteater, utan dockad dans, d v s dansare med allehanda djurhuvuden och kroppsmasker som djurifierar dansarnas kroppar. För den västerländska publiken finns här, förstås, också en rörande ironi kring mulliga kanin- och mösskroppar som inte alls ser ut som den klassiska balettens tunna sylfid med trådsmal midja som centrum i en fjärilslätt blomma av tyll. Men kanske förklaringen till att dockorna numera så sällan dansar framförallt måste sökas i dansens utveckling. Den blir under 1900-talet alltmer kroppslig och hudnära, under de första två tredjedelarna av seklet i kroppsnära trikåer. Den sista tredjedelen allt oftare utan. Den seriösa konstdansen, dansteatern eller den performancenära dansen är sensuell, och showdans liksom streetdance har många sexuella markeringar. Den klassiska balettens uppåtsträvande, luftiga attityd har ersatts av en jordad, golvbunden stil med stark betoning av rörelser kring höfter och lår, som hos Mats Ek. Synen på kroppen, kroppslighet och kroppsliga behov har förändrats drastiskt från 1900-talets början till nu. Isadora Duncan och Ruth St Denis väckte stor uppmärksamhet kring förra sekelskiftet med seriös dans, skapad av och för en kvinna som exponerade sin kropp kyskt i grekiskt klassisk sidentunika eller tempeldansinspirerad nästan-ingenting. Modet och synen på kvinnokroppen förändrades under samma tid, snörlivet hamnade i historiens soptunna och reformdräkten förebådade 20-talets raka, nerhasade midja. Under det tunna, lätta tyget anades kvinnokroppens former: gungande bröst och bara ben skymtade genom sidenet, nakna fötter dansade natursvärmiskt i trädgårdar och på scener. Hur omvälvande denna offentligt visade och livsbejakande dansade kropp var för samtiden är svårt att göra sig en föreställning om. Skandalartad succé gjorde Nijinskij, seklets mest stjärnförklarade dansare, i Ryska baletten med sin androygna framtoning. Han dansade i tajta trikåer som faun, som ros, som orientalisk slav. Egentligen lär han ha sett mycket alldaglig ut, han var kort, något undersätsig med ovanligt muskulösa lår, men han drog igång en lavin av beundran, inspiration och mytbildning. Han var en mycket skicklig dansare, avundad för sina höga hopp, men helt visst var hans sensuella och tvetydiga utstrålning det som fick hans popularitet att bli i Madonna-klass. svårt att efterlikna eller överträffa! Dessutom har dansen under förra seklet utvecklats allt längre bort från de berättande baletterna, och snarare blivit filosofiska, reflekterande, i första hand stämningsskapande och abstrakta inte alls på det sätt som Schlemmer tänkte sig, utan i kraft av ett laddat uttryck. För att ta en extrem: butoh som började som en bön för och protest mot Hiroshima, formmässigt inspirerad av amerikansk undergroundkultur, låter dansaren minimalisera sin konst. Med vitsminkade, nästan nakna kroppar och i mycket långsamma rörelsemönster laddar butohdansarna sin rörelsekonst intensivt och låter den strängt återhållna stilen erbjuda betraktaren en slags undertext av betraktelse av världen och människorna. Huden på dansarna ser papperstorr ut, de skulle kunna vara gjorda i papier maché och vara dockor. Men deras intensitet kommer inifrån. Det vore intressant att se ett försök med butoh-dockteater! (När Théâtre du Soleil på 1990-talet gjorde en stor uppsättning med bunrakuteknik, var dockorna skådespelare med styrande, svartklädda spelare bakom sig.) En dockteaterteknik finns dock där rörelsen är möjlig i en organisk böjlighet som liknar, och till och med i bästa fall överglänser den mänskliga kroppen: skuggspelsteater. Här kan en figur växa och krympa, förvandlas och försvinna på ett översinnligt vis, som inte ens den mest perfekt tränade dansare kan. Teatro Gioco Vita, som arbetar med skuggspel och synliga dockspelare, har närmat sin sorts figurteater till dansen och drar då nytta av hur en skuggspelsfigurs skugga kan röra sig långt mer organiskt än en docka. Spelarna har haft koreograferade rörelser i samklang med figurerna, både när de är små, och när de får växa ut till stora skuggor. Kanske skuggspelsteatern också är befriad från de förväntningar på naturalistiska rörelser som dockteatern i andra tekniker tyngs av och släpar på; små, människoliknande figurer förväntas röra sig och dansa som de människor de föreställer. Margareta Sörenson Referenser: Philippe Noisette: Le corps et la danse (Éditions de la Martinière, 2005) Oskar Schlemmer, l homme et la figure d art (Recherches, Centre National de la Danse, 2001) Henryk Jurkovski: A History of European Puppetry I (1996) Anne Helgesen: Animasjonen Figurteatrets velsignelse og forbannelse (2003) Kön, sexualitet och kroppskult har under 1900-talets sista decennier blivit ett offentligt rum och en spelplats för populärkultur och medier, alla kategorier. Kanske är den också scenen för ett bakslag när det gäller den dyrköpta jämställdheten mellan könen. Speldockor utan flås och svett kan svårligen gestalta en mänsklig kropp inpå bara skinnet, i den mening vi använder orden hudnära eller naken. Kroppslig sinnlighet är kanske det som är allra svårast att förmå en docka att utstråla. Docka och kropp Dansarens kropp har blivit synlig inpå muskler och senor, huden som spänns över revbenen på dansaren som sträcker ut sin kropp 8

9 ANIMERING SOM ÅSKÅDARENS ANIMISM När vi talar om att animera ett dött föremål, menar vi vanligen den form av levandegöring som bygger på rörelse. I figurteater (eller vanligare: dockteater ; jag använder emellertid termen figurteater av skäl som ska klargöras senare) betyder detta att vi i de flesta fall använder olika mekanismer och tekniker för att skapa figurens rörelser. Vi klassificerar figurerna utifrån dessa mekanismer, och vi tenderar att tänka att vi, för att åstadkomma animering, behöver rörelse samt den person som sätter figuren i rörelse. Men förhåller det sig verkligen så? I denna artikel närmar jag mig animeringen på ett litet annorlunda sätt, genom att anta att animism (personifiering; bringa det livlösa till liv), först och främst är ett behov hos åskådaren ett behov som kan tillgodoses utan någon rörelse. För ansats av denna art försöker jag skissera en lämplig terminologi. Termen figurteater är inte välbekant i finsk kultur; oftare talar vi om dockteater ( nukketeatteri ) vilket enligt min mening är missledande. På engelska skiljer man en docka ( puppet ) från en leksaks- eller prydnadsdocka ( doll ), där puppet inte bara betyder de objekt som föreställer människor eller djur, utan även alla andra animerade objekt. Det finska ordet nukke motsvarar både puppet och doll, vilket jag menar har bidragit till att sprida en gängse bild av figurteater som en konstform endast för barn. I figurteater kan nukke emellertid vara vilken sorts objekt som helst, inte enbart en (leksaks-) docka. Borde vi tala om objektteater? Hur ska man i så fall uppfatta det när delar av den mänskliga kroppen används tillsammans med, eller i stället för, objekt ( objekt används här i den konkreta betydelsen materiella föremål, inte i den mer abstrakta meningen föremålet för åskådarens uppmärksamhet )? När jag sökt efter en exakt term har jag så här långt kommit till slutsatsen att figur (på finska figuuri ) täcker alla former av teater som det här är fråga om; termen inbegriper även den levande skådespelare, som mycket ofta framträder på scenen tillsammans med dockorna. Termen figurteater används åtminstone i Danmark och Tyskland samt i Belgien, där det i Gent även finns ett Europees Figurentheater Centrum. I sin artikel A Puppet Tree. A Model for the Field of Puppet Theatre, använder Stephen Kaplin (bland flera andra författare i samma bok - Puppets, Masks and Performing Objects - red. John Bell) termen performing objects. Att framställa ( to perform ) är snarast ett dynamiskt verb som indikerar att det rör sig om någon form av aktivitet eller handlande, inte enbart om ett varande. Detta motiverar Kaplins diagram över de sinsemellan besläktade formerna av framställande objekt, i vilket han förtecknar sådana figurer som levandegörs genom rörelse. Men verbformen framställande väcker frågor. Är det figurerna (objekten, föremålen) själva som framställer? Vem sätter figurerna i rörelse? Eller om ingen gör det? Borde vi då inte acceptera även orörligheten som en form av framställning? Hur kommer i så fall figurerna till liv? Under alla förhållanden fordrar figuren att bli animerad. I annat fall skulle vi inte diskutera figurteatern mer; animeringen skiljer objekten i fråga från alla andra orörliga objekt i världen. Så vi behöver en animatör. Men om animatören i själva verket är åskådaren? I en teaterföreställning eller i en rit är levandegörandet i vilket fall som helst något som händer åskådaren: som dennes upplevelse, med dennes samtycke - till och med på dennes initiativ. En skådespelare eller en präst kan sätta en figur i rörelse så mycket han eller hon vill, men om åskådaren inte kan eller inte vill se den komma till liv, förblir den bara ett objekt i rörelse. Naturligtvis är det till stor hjälp för levandegörandet om figuren sätts i rörelse på ett skickligt sätt, och för det mesta sker animeringen som en samverkan mellan skådespelaren (eller prästen) och åskådaren. Av termen animerade figurer framgår tydligt det faktum att det finns en animatör; figurer kommer inte till liv av sig själva. Hur förhåller det sig då med tillvägagångssätten vid animering, förutom det att sätta i rörelse? Så här långt har jag skisserat sex kategorier (med flyttbara figurer som den sjunde), men jag förväntar mig att fler ska komma till i och med att min forskning framskrider. Eftersom figurteatern tänks ha sina rötter i religiösa riter något jag anser vara relevant, många forskare har visat hur metafysiska idéer tar gestalt i materiella framställningar så har jag sökt efter tillvägagångssätten för animering främst i religiösa sammanhang. De sex kategorierna är: animering med hjälp av en människokropp (till exempel i maskspel); animering med hjälp av ett människoansikte (målade bilder med ett hål på ansiktets plats; en sorts tableaux vivants ); animering med hjälp av effekter (ljud, ljus); animering med hjälp av en skriven text (figurer i Heliga Birgittas kyrka i Halikko, Finland); animering med hjälp av en skådespelares (kropps-) hållning (i många av Juha Hurmes och Kristian Smeds verk för den dramatiska teatern); samt, slutligen, animering med hjälp av åskådarens inställning (gentemot objekt eller minnesmärken i naturen, uppfattade till exempel som Guds ansikte ). Exemplen som jag givit inom parentes är inte de enda jag träffat på, och i många fall uppstår animeringen som ett resultat av fler än en kategori. Vi kan se att animering äger rum inte bara inom figurteater, utan också inom den dramatiska teatern, på nöjesfält, i kyrkan och i naturen; för att inte tala om den animerade filmen, en av världens snabbast växande industribranscher just nu. Våra sätt att animera är varierade och inte alltid kopplade till figurteater. Vi tycks längta efter ett mirakel, efter att det livlösa ska bringas till liv. Det kan mycket väl vara ett sätt att uttrycka vårt behov av att tro på en odödlig själ, som Victoria Nelson föreslår i sin bok The Secret Life of Puppets. Med eller utan rörelse, så har figurteatern stora möjligheter att erbjuda ett mirakel också till en intellektuell nutida själ. Katriina Andrianov (Artikelförfattaren, f.1965, är lärare och regissör. En av grundarna till och medlem av figurteatern Stage&Fright. Verksam inom UNIMA och UNIMA-Finland. Skriver en avhandling om figurteater.) (Övers. fr. engelska: Tomas Alldahl) 9

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

FIRST LEGO League. Sarpsborg Bestemors favoritter. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Sarpsborg Bestemors favoritter. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Sarpsborg 2012 Presentasjon av laget Bestemors favoritter Vi kommer fra Moss Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 1 gutt. Vi representerer Nøkkeland skole

Detaljer

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com Øvelser/Övningar : TRENING MED MENING TRANING MED MENING abilica.com Pump trening kom inn på treningssentre på midten av 90-tallet, og er en treningstrend som har kommet for å bli. Grunnen til det er at

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

Introduksjonsforelesning DRAMA

Introduksjonsforelesning DRAMA Introduksjonsforelesning DRAMA 1.Semester FØ Liv Dyrdal 11.09.08 DRAMA Som kunstfag i førskolelærerutdanningen Som uttrykksform og arbeidsmåte i barnehagen Observasjonsoppgaver i praksis Rammeplanen for

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010. Östbergsskolan. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Härnösand 2010. Östbergsskolan. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Östbergsskolan Vi kommer fra Frösön Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Östbergsskolan Frösön

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

SIRKUS BANANAS. Båsmobakken barnehage KORT OM PROSJEKTET RAMMEFAKTORER

SIRKUS BANANAS. Båsmobakken barnehage KORT OM PROSJEKTET RAMMEFAKTORER Båsmobakken barnehage SIRKUS BANANAS KORT OM PROSJEKTET Med utgangspunkt i barnas interesser etter å ha sett en frisirkusforestilling, har dette vært tema for alle gruppene over et år. Ut fra inspirasjon

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Robotene Vi kommer fra Sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 10 gutter. Vi representerer Teknolab Sandved Skole

Detaljer

FIRST LEGO League. Trondheim 2012

FIRST LEGO League. Trondheim 2012 FIRST LEGO League Trondheim 2012 Presentasjon av laget Nordskag Oppvekstsenter Vi kommer fra KVERVA Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Type lag:

Detaljer

FIRST LEGO League. Kirkenes 2012

FIRST LEGO League. Kirkenes 2012 FIRST LEGO League Kirkenes 2012 Presentasjon av laget Retards Vi kommer fra Kirkenes Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 0 jenter og 8 gutter. Vi representerer Kirkenes Ungdomskole

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Apr-13-08. Matematikkansvarlige i Kvam 10. April 2008

Apr-13-08. Matematikkansvarlige i Kvam 10. April 2008 Apr-13-08 Matematikkansvarlige i Kvam 10. April 2008 Apr-13-08 2 Dokumentasjon De voksne sin dokumentajon Barna sin dokumentasjon 1. Observasjon 2. Barneintervju 3. Film 4. Foto 5. Loggbok 6. Bok/perm

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Elevenes refleksjoner

Elevenes refleksjoner Elevenes refleksjoner Foto: Hilde Hermansen, KKS HVA SLAGS UTBYTTE HADDE ELEVENE AV SAMARBEIDSPROSJEKTET ARIADNE Etter at generalprøven var gjennomført, fikk KKS inn skriftlige refleksjoner fra ca. halvparten

Detaljer

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Liv Marit Weberg Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Om forfatteren: Liv Marit Weberg (født 1988) bor i Oslo. Hun har studert ved Norsk Barnebokinstitutts forfatterutdanning og holder på med master

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ FEBRUAR 2011 Hei alle sammen! Det skjer stadige endringer etter at vi har blitt gjestet av Astrid Manger, som er vår veileder, både når det gjelder innredning av rom og det

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

Esker med min barndom i

Esker med min barndom i Esker med min barndom i En utstilling av tre kunsthåndverkere om tilnærminger til form. Introduksjon Noen skaper idé ut fra form, andre skaper form ut fra idé: Det finnes en lang rekke materialer å uttrykke

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

"Reisen til Viaje" -et dramaforløp beskrevet i punkter

Reisen til Viaje -et dramaforløp beskrevet i punkter "Reisen til Viaje" -et dramaforløp beskrevet i punkter 1. En gammel kaptein, lærer-i-rolle, tenker tilbake og minnes den gang for lenge siden da han var ung og hadde ansvaret på en stor, ny og flott seilskute.

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

01.11.2012. Hvilke svar er mulige? 1) 8 2 a) 4-3 8 b) 5 c) 6. Ida Heiberg Solem Bjørnar Alseth. 2) 29 a) 885. + 1 c) 140.

01.11.2012. Hvilke svar er mulige? 1) 8 2 a) 4-3 8 b) 5 c) 6. Ida Heiberg Solem Bjørnar Alseth. 2) 29 a) 885. + 1 c) 140. Utmana studenter för att skapa motivation, resonemang och konstruktiv diskurs i klassrummet Ida Heiberg Solem Bjørnar Alseth Blekkflekkoppgaver Hvilke svar er mulige? 1) 8 2 a) 4-3 8 b) 5 c) 6 2) 29 a)

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Gutt 11 år 0 Mads Bådsvik Gutt 11 år 0

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Gutt 11 år 0 Mads Bådsvik Gutt 11 år 0 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Røyneberg Lego Galaxy Crew Vi kommer fra Røyneberg Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer

Detaljer

Dans som tilnærmingsmåte til Aase Texmon Ryghs skulpturverden Til bruk for alle fra barnehage til voksen

Dans som tilnærmingsmåte til Aase Texmon Ryghs skulpturverden Til bruk for alle fra barnehage til voksen Å se gjennom å danse Dans som tilnærmingsmåte til Aase Texmon Ryghs skulpturverden Til bruk for alle fra barnehage til voksen Tegninger og ideer - Ina Eriksen, Oslo 26.8.2016 Foto: Nasjonalmuseet, Annar

Detaljer

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget CILAC Vi kommer fra HISINGS BACKA Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 4 gutter. Vi representerer Skälltorpsskolan Type

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

FIRST LEGO League. Västerås Kevin Pettersson Duong

FIRST LEGO League. Västerås Kevin Pettersson Duong FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Rullator Kidz Vi kommer fra Västerås Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 5 jenter og 6 gutter. Vi representerer Håkantorpskolan

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

Forskningsdesign og metode. Jeg gidder ikke mer! Teorigrunnlag; Komponenter som virker på læring. Identitet

Forskningsdesign og metode. Jeg gidder ikke mer! Teorigrunnlag; Komponenter som virker på læring. Identitet Jeg gidder ikke mer! Hvad er det, der gør, at elever, der både er glade for og gode til matematik i de yngste klasser, får problemer med faget i de ældste klasser? Mona Røsseland Doktorgradsstipendiat

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Horpestad MÅNE Vi kommer fra Kleppe Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Horpestad skule

Detaljer

Oppgavesett nordiske språk i norskfaget

Oppgavesett nordiske språk i norskfaget Oppgavesett nordiske språk i norskfaget Skisse for timene: 1. Presentasjon av mål for timen. 2. Skandinavisk språkfellesskap. Refleksjon og diskusjon, oppg.1 og 2. 3. Dansk musikkvideo. Lese, lytte og

Detaljer

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Grandma s Cookies Vi kommer fra Västerås Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 11 jenter og 10 gutter. Vi representerer Internationella

Detaljer

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark Gruppe 1900 (1): Hey :) Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Hej! Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Vem är det? Gruppe 1900 (1): Vi hedder: Viktor, Linnea, Anders og ISabel Jonathan, Emil, Moa, Lisa: vilket land? Gruppe

Detaljer

Christian Valeur Pusling

Christian Valeur Pusling Christian Valeur Pusling 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-35314-7 Bibliotekutgave - kun til utlån gjennom bibliotekene

Detaljer

FIRST LEGO League. Haugesund 2012

FIRST LEGO League. Haugesund 2012 FIRST LEGO League Haugesund 2012 Presentasjon av laget Frakkagjerd Grublelag Vi kommer fra Førresfjorden Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 6 jenter og 3 gutter. Vi representerer Frakkagjerd

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Ljustorps skola Vi kommer fra Ljustorp Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 6 jenter og 7 gutter. Vi representerer Ljustorps skola

Detaljer

Bevisføring mot Menons paradoks

Bevisføring mot Menons paradoks I Platons filosofiske dialog Menon utfordrer stormannen Menon tenkeren Sokrates til å vurdere om dyd kan læres, øves opp eller er en naturlig egenskap. På dette spørsmålet svarer Sokrates at han ikke en

Detaljer

FIRST LEGO League. Bergen 2012. Gutt 12 år 1 June Lavik Nordtveit Jente 12 år 0. Andrè Askeland Hagen Gutt 12 år 0 Katrine Austevoll Jente 11 år 1

FIRST LEGO League. Bergen 2012. Gutt 12 år 1 June Lavik Nordtveit Jente 12 år 0. Andrè Askeland Hagen Gutt 12 år 0 Katrine Austevoll Jente 11 år 1 FIRST LEGO League Bergen 2012 Presentasjon av laget Ulsmåg Ultimate Vi kommer fra Nesttun Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 6 jenter og 4 gutter. Vi representerer Ulsmåg skole Type

Detaljer

Hilde Lindset. Avskjeder med Judith

Hilde Lindset. Avskjeder med Judith Hilde Lindset Avskjeder med Judith VICTORIAS AVSKJED Noen ganger lurer jeg på hvordan det ville vært å kjenne henne før hun ble som hun ble. Før verden ble for skremmende. Pappa sier at hun elsket livet.

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

For oss, i vår kultur er det nærliggende å fokusere på å gi riktig svar på et spørsmål, både for barn og voksne.

For oss, i vår kultur er det nærliggende å fokusere på å gi riktig svar på et spørsmål, både for barn og voksne. Aria og Sansetyven er en spennende bok som oppfordrer til undring og filosofering sammen med barna. Her finner man uendelig mange filosofiske tema, så det er bare å fordype seg i undring sammen med barna.

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge Denne testen er en hjelp til å kartlegge din egen sansepreferanse-rekkefølge. Som du sikkert vet har alle mennesker 5 sanser: Syn - (Visuell sansekanal)

Detaljer

Geir Gulliksen En kropp og Demoner 2014. Tekster for teater

Geir Gulliksen En kropp og Demoner 2014. Tekster for teater Geir Gulliksen En kropp og Demoner 2014 Tekster for teater Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han debuterte i 1986 og har skrevet dikt, essays, skuespill, romaner og barnebøker.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak Snodden NO: Øvelser Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak trening. SE: Övningar Med Snodden kan du stärka det mesta av kroppen. Mycket bra för stavgång/

Detaljer

Forvandling til hva?

Forvandling til hva? Innledning Hei! Velkommen til boka. Den er skrevet til deg fordi jeg ønsker at du skal forstå at du er skapt av Gud på en helt fantastisk måte med en spennende og nydelig seksualitet. Jeg håper, og har

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Mister Etienne in concert Her er lærerveiledningen til konserten Mister Etienne in Concert, skrevet av Etienne Borgers for barn mellom 6

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

SØSTRENE SUNDINsÆventyr

SØSTRENE SUNDINsÆventyr Del 1. Jess skyndede sej mot møtesplassen, håper att Sofi ikke ær sen, vi har ingen tid att førlore tænkte hun. Jess gick med raske steg upp til trappan på skaaken, Sofi var reden dær. - Vad er på gang,

Detaljer

Hva er indre ro? I daglig ordbruk bruker vi ofte ord som: Hvordan starter indre konflikt? Hvem er jeg?

Hva er indre ro? I daglig ordbruk bruker vi ofte ord som: Hvordan starter indre konflikt? Hvem er jeg? Hva er indre ro? Indre Ro (IR) er en behandlingsform som er utviklet av Keyhan Ighanian se www.indrero.com, og som Hans-Olav Håkonsen er utdannet til å hjelpe mennesker med. Behandlingen starter med å

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 8

Glenn Ringtved Dreamteam 8 Glenn Ringtved Dreamteam 8 Fotball, svette og tårer Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken

Detaljer

DANSEPRODUKSJON I VALGFAGET SAL OG SCENE 8-10.TRINN

DANSEPRODUKSJON I VALGFAGET SAL OG SCENE 8-10.TRINN DANSEPRODUKSJON I VALGFAGET SAL OG SCENE 8-10.TRINN Av Cecilie Haugseth og Arild Johnsen, KKS Foto: Øystein Gjønnes 1 TITTEL Danseproduksjon i valgfaget Sal og scene, 8-10.trinn. BAKGRUNN Dette undervisningsopplegget

Detaljer

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Vestviken Kollektivtrafikk Tønsberg, 27.01.12 Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Spørsmål DVT8 Fråga angående "Konkurransebetingelser

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

FIRST LEGO League. Bergen 2012

FIRST LEGO League. Bergen 2012 FIRST LEGO League Bergen 2012 Presentasjon av laget Holen 1 Vi kommer fra Laksevåg Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 8 jenter og 7 gutter. Vi representerer Holen 1 Type lag: Skolelag

Detaljer

Frankie vs. Gladiator FK

Frankie vs. Gladiator FK Frank Lampard Frankie vs. Gladiator FK Oversatt av Aleksander Melli Til moren min, Pat, som oppmuntret meg til å gjøre lekser innimellom fotballslagene rundt om i hele huset, og som fremdeles er med meg

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Bethany Harris Jente 11 år 0 Jenny Fosli Jente 11 år 0 Erik Kaldheim Gutt 11 år 0 Oda Skaar Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Bethany Harris Jente 11 år 0 Jenny Fosli Jente 11 år 0 Erik Kaldheim Gutt 11 år 0 Oda Skaar Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Røyneberg extrem lego team Vi kommer fra Røyneberg Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 5 gutter. Vi representerer

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Horpestad SOL Vi kommer fra Kleppe Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Horpestad skule

Detaljer

Foreldrenytt Småfossan Mai!

Foreldrenytt Småfossan Mai! Foreldrenytt Småfossan Mai! Våren er her, snøen er så å si borte,- og i barnehagen har asfalten vært framme ei stund nå. Sandkassa er også nylig kommet fram, til stor glede for barna. Det er letter for

Detaljer

Øystein Wiik. Best når det virkelig gjelder

Øystein Wiik. Best når det virkelig gjelder Øystein Wiik Best når det virkelig gjelder Om forfatteren: Med utgangspunkt i sin karriere som sanger og skuespiller har Øystein Wiik jobbet som motivator og foredragsholder, nasjonalt og internasjonalt,

Detaljer

Månadens hane Santo. Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal Norway

Månadens hane Santo. Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal Norway Månadens hane Santo Født 14.04.06 Mor Leika Far Fridamors A-Balder Helse HD A Prcd-pra bärare Slektskapsverdi 72. Inga avkommor. Meriter CERT Eier Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

FIRST LEGO League. Agder Miriam Benshitrit Mæstad Nora Anastasia Horne Ekeberg Oda Sangvik Abrahamsen

FIRST LEGO League. Agder Miriam Benshitrit Mæstad Nora Anastasia Horne Ekeberg Oda Sangvik Abrahamsen FIRST LEGO League Agder 2012 Presentasjon av laget Team Lego Champs Vi kommer fra Søgne Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 12 jenter og 8 gutter. Vi representerer Tangvall skole Type

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Mister E in concert Her er lærerveiledningen til konserten Mister E in Concert, skrevet av Etienne Borgers for barn mellom 6 og 12 år. Det

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Skoleinfo BUST DA BREAKZ v/freestyle Phanatix Kontaktperson SCENEKUNST:

Skoleinfo BUST DA BREAKZ v/freestyle Phanatix Kontaktperson SCENEKUNST: SCENEKUNST for 8.-10.kl og VGS BUST DA BREAKZ v /Freestyle Phanatix FOTOGRAF: Freestyle Phanatix. ARTIST: Kim Bøytler Om produksjonen Bust Da Breakz bryter fornemmelsen av sammenheng og er et sprang inn

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

FIRST LEGO League. Romsdal Hydro Sunndal. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Romsdal Hydro Sunndal. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Romsdal 2012 Presentasjon av laget Hydro Sunndal Vi kommer fra Sunndalsøra Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 1 jente og 3 gutter. Vi representerer Hydro Sunndal

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2011. Laggabraxxarna. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Härnösand 2011. Laggabraxxarna. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Härnösand 2011 Presentasjon av laget Laggabraxxarna Vi kommer fra Timrå Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Laggarbergs skola

Detaljer

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger Forlaget Oktober En morgen, rett etter frokost, ringte det på. Jeg gikk mot døren for å åpne, men så

Detaljer

Lindrer med latter. Når klovnene besøker de demente, kan alt skje. Her og nå. 46 HELG

Lindrer med latter. Når klovnene besøker de demente, kan alt skje. Her og nå. 46 HELG HELG 47 Lindrer med latter Når klovnene besøker de demente, kan alt skje. Her og nå. 46 HELG Tekst: HÅKON F. HØYDAL Foto: KARIN BEATE NØSTERUD Kroppen som er lutrygget, skal om litt fylles av energi. Lent

Detaljer

2. samling Selvbilde Innledning for lærerne

2. samling Selvbilde Innledning for lærerne 2. samling Selvbilde Innledning for lærerne Det kreves tyve bekreftelser for hver kritikk vi får En amerikansk psykolog (Wigfield) gjorde en studie i USA der han første skoledag spurte 1. klassinger hvem

Detaljer

1 För att älska krävs ett öppet hjärta. 2 Kärleken består av muskler, tårar, svett och sand. 3 Det största: att ge upp sig själv.

1 För att älska krävs ett öppet hjärta. 2 Kärleken består av muskler, tårar, svett och sand. 3 Det största: att ge upp sig själv. bra?tveit & hansson loveprosjekt mat:bråtveit & hansson loveprosjekt mat 30-06-09 16:18 Side 9 1 För att älska krävs ett öppet hjärta. 2 Kärleken består av muskler, tårar, svett och sand. 3 Det största:

Detaljer

Veiledning til læreplan i kroppsøving 5. 7. årstrinn

Veiledning til læreplan i kroppsøving 5. 7. årstrinn side 1 Veiledning til læreplan i kroppsøving 5. 7. årstrinn Idrettsaktivitet og dans... 2 Drøfting av kompetansemål... 2 Operasjonalisering av kompetansemål... 3 Kjennetegn på måloppnåelse... 3 Eksempler

Detaljer

Arne Jacobsen 1902-1971

Arne Jacobsen 1902-1971 ble ble født født 1902 i København. i I samme I by by utdannet han han seg seg ved ved Kunstakademiet og og gikk gikk arkitekturens vei. vei. Han Han var var også professor ved ved skolen i perioden i

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

KUNSTEN Å LÆRE. P. Krishna

KUNSTEN Å LÆRE. P. Krishna KUNSTEN Å LÆRE P. Krishna Dialog som en måte å lære En må skille mellom to slags læring. Det finnes læringen som er akkumulering av kunnskap, som trenger tid og anstrengelse. Dette er hovedsaklig dyrkingen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet September 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet September 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet September 2014 Heisann! Vi er enda en måned inn i barnehageåret allerede, og kommer stadig fremover med tanke på innsetting av rutiner og forberedelser til prosjektet. Prosjektet

Detaljer

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Lewis Carroll Alice i eventyrland Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Om forfatteren: LEWIS CARROLL (1832 1898) het egentlig Charles Lutwidge Dodgson, og var både matematiker og fotograf.

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter!

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! Fagområde som vektlegges spesielt i denne planen : Kommunikasjon, språk og tekst. Mål: Vi

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman Liv Køltzow Melding til alle reisende Roman Om forfatteren: Liv Køltzow (f. 1945) debuterte i 1970 med novellesamlingen Øyet i treet. I 1972 kom hennes første roman, Hvem bestemmer over Bjørg og Unni?,

Detaljer

SMÅKUNSTFESTIVAL 2015

SMÅKUNSTFESTIVAL 2015 SMÅKUNSTFESTIVAL 2015 KUNST FOR DE MINSTE - SEMINAR FOR DE VOKSNE Vi har gleden av å presentere 3 nydelige, visuelle forestillinger i forbindelse med Småkunstfestivalen 21. til 23.09. Book nå. Her blir

Detaljer

Det nordiske perspektivet i læreplanen. Bodil Aurstad

Det nordiske perspektivet i læreplanen. Bodil Aurstad Det nordiske perspektivet i læreplanen Bodil Aurstad Det nordiske språkfellesskap i en skumringstime? Forståelsen av skandinavisk (dansk, norsk og svensk) har blitt dårligere de siste 30 år. Forståelsen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer