STATE OF WASHINGTON DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATE OF WASHINGTON DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS)"

Transkript

1 STATE OF WASHINGTON DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS) Informasjon om støtte for håndheving av bidrag Nonassistance Support Enforcement Information (Kapitler 26.18, 26.23, 34.05, og 74.20A RCW) Behold dette skjemaet; det inneholder viktig juridisk informasjon angående barnebidragssaken din. Partene i ordren for bidrag De to partene i din ordre for bidrag er forelderen som ikke bor sammen med barnet (bidragspliktige) og forelderen eller personen som forsørger barnet (bidragsmottakeren). Forelderen som ikke bor sammen med barnet er pliktig til å betale barnebidrag. Forelderen eller personen som forsørger barnet/barna er den som vanligvis bor sammen med barnet/barna. Både forelderen som bor og den som ikke bor sammen med barnet/barna kan bli pålagt å betale for barnets/barna helseforsikring og/eller gi økonomisk medisinsk støtte. Medisinsk støtte inkluderer en andel for medisinske utgifter som ikke faller under helseforsikringen og en andel av forsikringspremien (i kontanter) dersom pålagt av din ordre når helseforsikring ikke er gitt. Divisjon for barnebidrag Divisjonen for barnebidrag (DCS) har kontorer spredt over hele staten. DCS administrerer og håndhever barnebidragssaker. For å la DCS håndheve ordren for bidrag, må én av partene skriftlig be om støttetjenester for håndheving av bidrag. Hvis din ordre krever betaling via statens støtteregister, Washington State Support Registry (se neste seksjon), men DCS ikke mottar forespørsel om støtte med håndhevelsen, kommer DCS til å åpne en såkalt Payment Services Only (PSO) sak for deg. For PSO-saker, registrerer og behandler DCS kun betalingene. Støtteregister for staten Washington Støtteregisteret, Washington State Support Registry (WSSR), er den underdelen av DCS som registrerer og sender ut bidragsbetalinger. DCS legger ordren inn i WSSR-registeret når én av følgende situasjoner oppstår: 1. Én av partene i ordren ber DCS om støtte med håndhevingen av bidrag. 2. Din ordre krever at den bidragspliktige forelderen betaler bidragene via WSSR. Det du må gjøre Så snart du har bedt DCS om støtte med håndhevelse av bidragene, må du: 1. Sende alle betalinger som du mottar fra den bidragspliktige forelderen direkte til DCS. DCS må ha en oversikt over alle betalinger for å kunne behandle saken din. Hvis du mottok bidrag før du forespurte DCS-tjenester, må du gi DCS en erklæring med en liste over alle disse betalingene. Når du sender betalingene som du mottar direkte fra den bidragspliktige forelderen til DCS, overfører DCS beløpet til debetkortet ditt eller direkte inn på bankkontoen din. 2. Gi DCS beskjed hvis du endrer adresse eller telefonnummer. DCS trenger denne informasjonen for å kunne kontakte deg angående saken. DCS kan sende juridiske varsler til deg via A-post. 3. Gi DCS øyeblikkelig beskjed hvis du gjenforenes med den bidragspliktige forelderen eller barnet/barna flytter fra deg. Du må gi DCS ytterligere informasjon når du blir bedt om dette. 4. Gi DCS beskjed hvis du leier inn en advokat eller et privatbyrå for å samle inn bidrag. Du må gi DCS navnet og adressen på advokaten eller byrået. Du må fortelle DCS hva advokaten eller privatbyrået kommer til å jobbe på. a. Det kan være umulig for DCS å samle inn bidrag så lenge en advokat eller et privatbyrå også forsøker å samle det inn. b. Hvis du leier inn en advokat for å endre din ordre for bidrag, må du eller advokaten varsle den bidragspliktige foreldren og DCS om dette. 5. Gi DCS eller hjelp DCS med kopier av alle ordrene som tilhører din sak. DSHS NO (REV. 07/2012) Norwegian Side 1

2 Krav for å kunne motta støtte for håndhevelse av bidrag Hvis du ikke har den juridiske foreldreretten til barnet/barna som du ber om støtte i håndhevelse av bidrag for, må du erklære at du ikke urettmessig holder barnet/barna borte fra den juridiske forelderen. DCS samler inn en avgift på $ 25,00 for hvert føderale budsjettår der DCS sender deg $ 500,00 i bidrag. Dette gjelder hvis du aldri har mottatt Temporary Assistance to Needy Families (TANF), Tribal TANF eller Aid to Families with Dependent Children (AFDC) for barn du forsørger. Budsjettåret starter 1. oktober og avslutter 30. september hvert år. DCS samler inn denne avgiften ved å trekke $ 25,00 fra bidragene som samles inn etter at DCS har sendt deg dine første $ 500,00. Hvis du har mer enn én sak gående fordi dine barn har forskjellige fedre, må du eventuelt betale mer enn én avgift i året. Hvis du mottar TANF, Tribal TANF eller AFDC fra en annen stat, må du sende bevis på dette til DCS. Dette kan være en edsvoren erklæring fra det offentlige hjelpebyrået i en annen stat eller en sertifisert kopi med oversikt over støtten. DCS kommer til å belaste denne avgiften inntil vi mottar bevis. Tjenester for håndhevelse av bidrag Hvis du har en ordre med angitt bidragsbeløp, vil DCS forsøke å samle inn dette beløpet. DCS regner og samler vanligvis ikke inn renter som påløpes på din ordre. I noen tilfeller må DCS varsle begge partene i ordren før innsamlingen kan settes i gang. Hvis du ikke har en ordre eller din ordre ikke tar hensyn til både barnebidrag og medisinsk støtte, kommer DCS til å varsle begge partene i ordren. 1. I dette varslet kommer DCS til angi det nødvendige beløpet for barnebidrag og medisinsk støtte. DCS kommer til å basere beløpet for barnebidrag på den kombinerte inntekten til begge partene og antall barn som er involvert. 2. Din ordre må kreve at hver forpliktede forelder dekker helseforsikringen dersom denne er tilgjengelig via forelderens arbeidsgiver eller fagforbund. Denne kostnaden skal imidlertid ikke utgjøre mer enn 25 prosent av forelderens forpliktede bidrag. 3. Ordren kan inkludere en forpliktelse til medisinsk støtte mot en premie som enten du eller staten har betalt, skulle helseforsikring ikke være gitt av den forpliktende forelderen. Hvis din støtte ordre angir en formel for å avgjøre beløpet istedenfor et fast bidragsbeløp, vil DCS sende ut et formelt Varsel om bidrag skyldig til begge partene i ordren. 1. I dette varslet, vil DCS angi et fast bidragsbeløp. Begge partene kan be om en høring for å tviste bidragsbeløpet som DCS har fastsatt. 2. DCS kan sammen med begge partene i ordren forøke å komme til en enighet angående bidragsbeløpet. Så snart bidragsbeløpet er fastsatt og dersom DCS vet hvem arbeidsgiveren til den bidragspliktige forelderen er, kommer DCS til å utstede et varsel om Tilbakeholdelse av inntekt for bidrag til arbeidsgiveren. Dette varslet vil pålegge arbeidsgiveren å tilbakeholde bidrag fra inntekten eller lønnen til den bidragspliktige forelderen. Hvis DCS ikke vet hvem arbeidsgiveren til den bidragspliktige forelderen er, vil DCS forsøke å finne ut hvor lønnen eller inntekten kommer fra og samle inn bidrag. Hvis din ordre inneholder bestemmelser om medisinsk støtte for barnet/barna, kommer DCS til å prøve å håndheve disse bestemmelser. Handlingene som DCS utfører avhenger av bestemmelsene som gjelder for ordren. 1. Hvis du har en ordre som krever at den bidragspliktige forelderen betaler helseforsikring, en andel av de uforsikrede medisinske utgiftene, fellesbetalinger eller et beløp i dollar hvis den bidragspliktige forelderen ikke har helseforsikring dekning, kommer DCS til å håndheve disse kravene om medisinsk støtte. 2. Hvis du har en ordre som ikke krever at den bidragspliktige dekker helseforsikring til barnet/barna, kan DCS eventuelt forsøke å endre ordren. 3. Hvis du har en ordre som krever at du dekker helseforsikringen, betaler en andel av de uforsikrede medisinske utgifter, fellesbetalinger, egenandeler eller betaler en andel av forsikringspremien til den andre forelderen hvis du ikke dekker helseforsikringen, kan DCS håndheve disse kravene hvis den bidragspliktige forelderen søker om støtte i håndhevelse. Hvis du har helseforsikring for barnet/barna, må du gi DCS bevis på dette. Du må fylle inn og sende tilbake det vedlagte skjemaet Informasjon angående helseforsikringen til den bidragsmottakende forelderen (Custodial Parent Health Insurance Information) som bevis. Hvis du har helseforsikring og ikke ønsker at DCS håndhever kravene om medisinsk støtte i din ordre, må du gi DCS bevis på at du har dekning og gi skriftlig beskjed til DCS om at du ikke ønsker å håndheve bestemmelsene angående medisinsk støtte. DSHS NO (REV. 07/2012) Norwegian Side 2

3 Hvis moren og faren aldri har vært gift, og: 1. Én eller begge foreldre ikke har underskrevet en Erkjennelse av farskap (Paternity Acknowledgement), må en stat eller domstol avgjøre hvem den juridiske faren er. DCS kommer til å henvise saken til en påtaleadvokat, stammedomstol eller riksadvokat for videre behandling. 2. Begge foreldre har skrevet under en Erkjennelse av farskap, kan DCS fastslå en ordre om bidrag uten søksmål. Hvis den andre parten i ordren ber DCS om å gjøre dette, kan DCS gi full støtte i håndhevelsen av bidrag selv om du ikke ønsker dette. Hvis ingen av partene bor i staten Washington, vil DCS gi støtte i håndhevelsen dersom følgende er sant. 1. Ingen av partene i ordren allerede mottar støtte i håndhevelse av bidrag fra enn annen stat. 2. Den bidragspliktige forelderen har kontakt med staten Washington. Kontakt inkluderer lønn fra arbeidsgivere som driver virksomhet i Washington, eiendom i Washington osv. Den bidragspliktige må ha nok kontakt med staten Washington for at DCS skal kunne samle inn bidrag. Hvis den bidragspliktige forelderen bor i en annen stat og ikke har kontakt med staten Washington, vil DCS eventuelt ikke kunne gjennomføre følgende. 1. Forsøke å få jurisdiksjon for saken og samle inn bidrag under statsloven i Washington. 2. Be staten som den bidragspliktige forelderen bor i om å samle inn bidragene. Den andre staten kommer til å handle i samsvar med sine egne lover. DCS kommer til å avtale månedlige betalinger for utestående barnebidrag med den bidragspliktige forelderen. DCS baserer denne betalingen på kravene for bidrag fastsatt i ordren og totalbeløpet på barnebidrag som den bidragspliktige skylder. Hvis du har en ordre som tillater DCS å Tilbakeholde inntekt for bidrag, kommer DCS til å varsle arbeidsgiveren (dersom kjent) til den bidragspliktige forelderen om dette. Hvis du har en ordre som ikke tillater DCS å Tilbakeholde inntekt for barnebidrag, kommer DCS til å sende ut et Varsel om barnebidragsgjeld og betalingsoppfordring til den bidragspliktige forelderen. Varslet om barnebidragsgjeld og betalingsoppfordring angir bidragsbeløpet og gir DCS autoriteten til å Tilbakeholde inntekt for bidrag. 1. Hvis du er den rettmessige bidragsmottakeren, kommer DCS til å sende deg en kopi av varslet med angitt bidragsbeløp. Hvis du mottar denne kopien og er uenig med beløpet som er angitt i varslet, kan du be om en høring. 2. Den bidragspliktige forelderen kan be om en såkalt Conference Board (en uformell høring) for å klage på vilkårene i varslet med angitt bidragsbeløp. Du kan delta i denne uformelle høringen. 3. Hvis du ber om en høring og den bidragspliktige forelderen ber om en Conference Board, kan du bestemme deg for å ha en høring eller en Conference Board. I alle prosessene for etablering, håndheving eller endring av ordren for bidrag, kan DCS sende ut skriftlige varsler til partene i ordren via A-post. DCS kan sende ut disse varslene til den mest oppdaterte adressen som partene har oppgitt. Hvis DCS sender ut et varsel til deg, så kan dette være den endelige ordren uten flere varsler til deg. En domstol eller dommer som kalles en Administrative Law Judge (ALJ) kan innvilge en begjæring om endring av en ordre ved standard dersom en av partene unnlater å møte opp ved et modifikasjonsmøte. Dette gjelder også selv om DCS ikke kan bevise at parten som ikke møtte opp faktisk har mottatt varslet om høringen som ble sendt til den mest oppdaterte registrerte adressen via A-post. DCS kan ikke fastsette barnefordeling eller besøksordningen for barnet/barna. Representasjon DCS og alle kontorene til stats- og påtaleadvokatene som arbeider sammen med DCS representerer Instituttet for sosialog helsetjenester. Disse kontorene representerer ikke partene i ordren. Høringer Kapittel RCW lar begge partene i ordren få ta del i høringene relatert til ordren. Partene kan møte opp personlig eller delta i høringen via telefon. Høringer påvirker bidragsbeløpet. Hvis du ikke deltar i en høring, kan en ALJ imøtekomme anbefalingene fra DCS eller den andre parten i ordren uten ytterligere varsel til deg. Du kan la en juridisk rådgiver representere deg i en høring. DSHS NO (REV. 07/2012) Norwegian Side 3

4 Innsamlingstjenester DCS kommer til å prøve å: 1. Samle inn nye og forfalte (hvis dette er tilfellet) bidragsbetalinger. Under begrensede omstendigheter kan DCS inngå en midlertidig avtale som gjør det mulig for den bidragspliktige forelderen å betale mindre enn det månedlige bidragsbeløpet som er fastsatt i ordren. Betalingene vil øke over tid, slik at DCS vil kunne samle inn alle nye of forfalte bidragsbeløp. 2. Innsamling av renter på forfalte bidragsbeløp. DCS kommer kun til å gjøre dette dersom du har en ordre eller en rettskjennelse som angir totalbeløpet på den påløpte renten. 3. Innsamling av barnepassutgifter dersom ordren krever dette. 4. Innsamling av ektefellebidrag (underholdsbidrag) dersom ordren krever dette. DCS fastlegger ikke beløpene for ektefellebidrag. 5. Håndhevelse av kravene for medisinsk støtte. DCS kan prøve å samle inn urefunderte medisinske utgifter (for eksempel en fellesbetaling, egenandeler og premier) for barnet/barna som er dekket i ordren ved hjelp av midlene som er tilgjengelige under kapitlene og RCW 74.20A RCW. WAC A-1020 definerer medisinske utgifter som ikke er dekket av forsikringer. DCS kan sende ut et Varsel om nasjonal medisinsk støtte for å håndheve kravene om helseforsikring eller håndheve et kontantbidrag som ikke overskrider andelen som den bidragspliktige forelderen må betale. Dette kontantbidraget er begrenset til 25 prosent av forelderens forpliktede barnebidragsbeløp. 6. Håndheve støtte til høyere utdanning for barn som fortsetter med utdanningen etter at de har fullført videregående skole. Kun en stat eller stammedomstol kan pålegge slik støtte. DCS kan ikke fastlegge støtte for høyere utdanning. Du trenger ikke å be DCS om å utføre handlingene som er beskrevet i denne seksjonen. DCS kommer til å handle i samsvar med det som er påkrevd i saken din. Det kan imidlertid hende at du finner ny informasjon som kan hjelpe DCS med å samle inn bidragene. Ta kontakt med DCS dersom dette er tilfellet. Inkluder følgende informasjon i all kommunikasjon med DCS. 1. Ditt navn, adresse, telefonnummer og saksnummer. 2. Navnet og personnummeret (dersom kjent) på den bidragspliktige forelderen. Avslutte DCS-tjenester Hvis du ikke lenger ønsker å bruke DCS sine innsamlingstjenester, må dette gjøres skriftlig. Hvis du har en ordre som krever at den bidragspliktige forelderen betaler bidrag via WSSR, kommer DCS til å stoppe innsamlingstjenestene og endre saken din til en PSO-sak. Den bidragspliktige forelderen vil få beskjed om denne endringen. Hvis ordren ikke krever betaling via WSSR, kommer DCS til å avslutte saken. Hvis du eller barnet/barna gjenforenes med den bidragspliktige forelderen, kommer DCS til å avslutte innsamlingen av bidrag. DCS kommer til å gi deg beskjed om eventuelle endringer med hensyn til tjenestene som du mottar. Avsette tilbakebetaling av føderal inntektskatt, administrativ avsetning og benekte pass DCS kommer til å varsle skatteetaten, Internal Revenue Service (IRS), dersom den bidragspliktige forelderen skylder barnebidrag hvis saken fyller alle følgende kriterier: 1. DCS vet hva personnummeret til den bidragspliktige forelderen er. 2. Bidragsgjelden faller under ordren. 3. Den bidragspliktige forelderen skylder et totalbeløp for barnebidrag på $ 500,00 eller mer. Hvis DCS ikke klarer å avgjøre totalbeløpet som skyldes, kan DCS begrense gjelden til beløpet som er påløpt siden DCS aksepterte din sak. IRS sender eventuelle tilbakebetalinger på inntektsskatt tilhørende den bidragspliktige forelderen til DCS for å betale for utestående barnebidrag. Hvis den bidragspliktige forelderen fylte inn en felles selvangivelse, kan DCS holde tilbakebetalingen i seks måneder før pengene sendes til deg. DCS kan holde tilbakebetalingen av skatt, slik at den andre parten i selvangivelsen kan kreve sin andel tilbake. Andre betalinger som den føderale regjeringen skylder den bidragspliktige forelderen kan brukes for å avsette utestående barnebidrag. Hvis den bidragspliktige forelderen skylder minst $ 2.500,00, kan den føderale regjerningen benekte den bidragspliktige forelderen fra å ha et pass. DSHS NO (REV. 07/2012) Norwegian Side 4

5 Distribusjon av betalinger Det stilles strenge føderale og statlige reguleringer for distribusjon av bidragsbetalinger. DCS tar utgangspunkt i datoen på betalingskvitteringen for å avgjøre hva som skjer med pengene. Ingen av partene i en ordre kan velge perioden som betalingen dekker. 1. DCS kommer til å bruke pengene som mottas hver måned, unntatt fra tilbakebetalinger av skatt fra IRS, til å betale det aktuelle bidragsbeløpet for nåværende måned. IRS-betalinger kommer kun til å brukes for å betale tilbake utestående barnebidrag. 2. DCS kan trekke fra en årlig avgift på $ 25,00 hvis du aldri har mottatt TANF, Tribal TANF eller ADFC-midler som en forsørger av mindreårige barn. DCS samler inn denne avgiften etter at $ 500,00 i bidrag har blitt distribuert til deg mellom 1. oktober og 30. september hvert år. 3. Hvis DCS mottar mer enn det aktuelle bidragsbeløpet for gjeldende måned, kommer DCS til å bruke pengene som er igjen til å betale for utestående bidrag. 4. Hvis den bidragspliktige forelderen skylder barnebidrag til mer enn én familie, kommer DCS til å bruke pengene til å betale alle de aktuelle barnebidragene for denne måneden før de brukes til å betale utestående bidrag. Verken du eller den bidragspliktige forelderen kan spesifisere hvordan DCS distribuerer betalingene. Det finnes midlertidig ett unntak fra regelen ovenfor. Den bidragspliktige forelderen kan spesifisere distribusjon av betalinger i PSO-saker. PSO henviser til de sakene der DCS kun registrerer og distribuerer betalinger, men ikke håndhever en ordre. DCS kommer til å sende barnebidragsbetalinger for den gjeldende måneden til deg. Hvis du registrerer deg for direkte innskudd, kommer DCS til å betale direkte inn på bankkontoen din ved hjelp av elektronisk overføring av midler (EFT). VIKTIG: Hvis du ikke autoriserer direkte innskudd, kommer DCS automatisk til å sende deg beløpet på et Visa debetkort i posten som kalles DCS-debetkortet. Hvis du allerede har et DCS-debetkort, kommer DCS til å overføre barnebidragene til dette kortet istedenfor direkte på bankkontoen din. I de fleste tilfeller, er barnebidragsbetalingene tilgjengelige på bankkontoen eller DCS-debetkortet innen tre arbeidsdager etter at DCS har allokert dem til din sak. Du kan bruke DCS-debetkortet overalt der VISA aksepteres og i minibanker. Du kan få mer informasjon angående elektroniske betalinger, eller finne ut mer om andre måter å motta betalinger på ved å ringe eller besøke Betalinger for utestående bidrag kan eller kan ikke gå til deg. 1. Hvis du eller barnet/barna aldri har mottatt offentlig støtte, sender DCS pengene til deg. 2. Hvis du har mottatt offentlig støtte og du ikke har uoppgjort gjeld, kommer DCS til å sende pengene til deg. 3. Hvis du tidligere har mottatt offentlig støtte, kommer DCS til å distribuere uoppgjort barnebidrag mottatt etter at du har sluttet å motta offentlig støtte som følgende: a. Først, til eventuelt utestående barnebidrag som skyldes til deg og som aldri ble tildelt til staten. b. Deretter, til eventuelt utestående barnebidrag som midlertidig ble tildelt staten via en avtale som ble inngått på eller etter 1. oktober 1997, og før 1. oktober 2008, og som ikke utgjør del av det permanente tildelte uoppgjorte bidragsbeløpet beskrevet nedenfor under d. c. Deretter, til utestående bidrag som skyldes til deg for barnets/barnas medisinske støtte. d. Deretter, til uoppgjort bidrag som permanent ble tildelt staten via en offentlig støttetilordning som ble inngått før 1. oktober 1997, eller tildelt etter denne datoen på grunn av at offentlig støtte ble utbetalt til deg i den måneden. e. Til slutt, til ethverts barns medisinske støtte tildelt til staten. f. Betalinger mottatt fra IRS er distribuert til utestående bidrag og medisinsk støtte tildelt til staten før den distribueres til utestående bidrag som skyldes til deg. 4. Hvis den bidragspliktige forelderen skylder utestående bidrag til mer enn én familie, fordeler DCS de innsamlede pengene proporsjonalt mellom familiene. Hvis du mottar bidragsbetalinger ved en feil, må du i de fleste tilfeller betale tilbake pengene. For å gjenopprette feilaktige utbetalinger, kan DCS tilbakeholde inntekt eller lønn, eller sende inn en dom lien mot din eiendom. DCS kommer til å sende deg et varsel før disse handlingene utføres. Hvis du ikke godtar handlingene til DCS, kan du be om en høring. DSHS NO (REV. 07/2012) Norwegian Side 5

6 Informasjon angående stammer Med mindre DCS og stammen har en avtale angående dette, gjelder ikke DCS sine håndhevings- og innsamlingsprosedyrer for ansatte som jobber for stammer, bedrifter som eies av stammer eller indiansk-eide bedrifter som befinner seg på reservater. Hvis den bidragspliktige forelderen er en ansatte av en indiansk stamme, stamme-eid bedrift eller en indiansk-eid bedrift som befinner seg på et reservat, kan DCS: 1. Be stammen om å håndheve din ordre om bidrag. DCS kommer til å gjøre dette dersom staten Washington og stammen allerede har en prosess på plass for å gjøre dette. 2. Søke om en handling i en stammedomstol for å etablere eller håndheve din ordre om bidrag. Hvis DCS søker om en handling i en stammedomstol, kan DCS bruke prosedyrene som er gitt i avtalene mellom staten Washington og de indianske stammene eller ta i bruk eksisterende stammedomstol-prosedyrer. DCS kan tildele din sak til en tribal håndhevelsesenhet dersom ett av følgende gjelder for din sak. 1. Én eller begge partene i ordren eller barnet/barna er medlemmer av en indiansk stamme. 2. Den bidragspliktige forelderen er en ansatte av en indiansk stamme, stamme-eid bedrift eller en indiansk-eid bedrift som befinner seg på et reservat eller land styrt av sedvanerett. 3. Én eller begge parter i ordren er dekket via en kooperativ barnebidragsprosess eller avtale. 4. Én eller begge parter i ordren mottar støtte fra et Tribal TANF- eller Tribal child support-program. 5. Din sak involverer andre stammespørsmål. Lover og regelverk som påvirker barnebidrag Følgende kapitler i den såkalte Revised Code of Washington (RCW) og Washington Administrative Code (WAC) regulerer tjenestene som DCS tilbyr. Kapittel RCW Kapittel 26.21A RCW Kapittel RCW Kapittel RCW Kapittel 74.20A RCW Kapittel A WAC Foreldelsesloven gjelder for barnebidragsgjeld. Hvis dette er tilfellet, kan den bidragspliktige forelderen bruke foreldelsesloven for å forsvare sitt argument om at hun/han ikke lenger skylder hele eller deler av det utestående barnebidragsbeløpet. Telefonsamtaler Ring «KIDS» sitt automatiserte telefonsystem på for å få informasjon angående saken din. Vi ber deg om å ta i bruk dette systemet så mye som mulig. Hvis du har spørsmål som «KIDS»-systemet ikke kan svare på, ring DCSkontoret som behandler saken din. Husk at telefonsamtaler tar bort tid fra innsamlingsarbeidet i saken din. Reduksjon i antall telefonsamtaler gjør det mulig for DCS å gi deg bedre service. Bruk telefonnumrene som du finner nedenfor dersom du trenger å kontakte DCS. Bruk kun de tollfrie telefonnumre hvis du ringer fra lang avstand. Teksttelefontjenester er tilgjengelig for tale- eller hørselshemmede. Seattle: (206) eller (800) Vancouver: (360) eller (800) Tacoma: (253) eller (800) Wenatchee: (509) eller (800) Everett: (425) eller (800) Yakima: (509) eller (800) Spokane: (509) eller (800) Olympia: (360) eller (800) Kennewick: (509) eller (800) For informasjon om elektroniske betalinger, ring eller besøk nettsiden til DCS: Du kan registrere deg for å se en oversikt over betalingshistorikken på nettet via: Ingen skal diskrimineres i arbeidslivet, tjenester eller ethvert aspekt med hensyn til programmets aktiviteter på grunn av rase, hudfarge, nasjonal opprinnelse, tro, religion, kjønn, alder eller uførhet. Dette skjemaet er tilgjengelig i andre formater ved forespørsel. DSHS NO (REV. 07/2012) Norwegian Side 6

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver.

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. 1. Innledning Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger

Detaljer

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring Konkursrådet Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger utbetalt til avtalt tid kan det være nødvendig å begjære arbeidsgiver

Detaljer

Yrkesskadesaker. Momentliste - opplysningsskjema for yrkesskade:

Yrkesskadesaker. Momentliste - opplysningsskjema for yrkesskade: 1 Juridisk avdeling 06.11.12 Yrkesskadesaker. Momentliste - opplysningsskjema for yrkesskade: Vedlagte opplysningsskjema må fylles ut i alle yrkesskadesaker. Det er viktig at alle spørsmål besvares så

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO Trinn 1: Viktig informasjon VEILEDNING VED Viktig informasjon: Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen.

Detaljer

Brukerhåndbok. UPS Billing Center

Brukerhåndbok. UPS Billing Center Brukerhåndbok UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, merkenavnet UPS og den brune fargen er varemerker for United Parcel Service of America, Inc. Med enerett. no_no Innholdsfortegnelse

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen)

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO Inngått mellom..(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) og Org. nr. 891749902 Rådhusgata 20, 0151 Oslo (heretter benevnt MPLC)

Detaljer

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon - ordensstraff

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon - ordensstraff Juridisk avdeling 23.01.12 Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon - ordensstraff Opplysningsskjema for stillingsvernssaker etter tjenestemannsloven

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Vedrørende din bidragssak.

Vedrørende din bidragssak. RUNE LEANDER HANSEN VIKEBYGD 5568 VIKEBYGD NAVI 9917 Kirkenes (5 0 1 E) Deres ref: Vår ref: 186525 Vår dato: 02.05.13 Saksbehandler: A. M. Indbjør Vedrørende din bidragssak. Vi viser til henvendelsene

Detaljer

FORPLIKTELSER FOR. LEVERANDØRER AV KOMMUNAL TJENESTEPENSJON (heretter kalt avtalepart) OVERFOR

FORPLIKTELSER FOR. LEVERANDØRER AV KOMMUNAL TJENESTEPENSJON (heretter kalt avtalepart) OVERFOR FORPLIKTELSER FOR LEVERANDØRER AV KOMMUNAL TJENESTEPENSJON (heretter kalt avtalepart) OVERFOR OVERFØRINGSAVTALENS SIKRINGSORDNING (heretter kalt Sikringsordningen) I HENHOLD TIL VEDTEKTER FOR SIKRINGSORDNINGEN,

Detaljer

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 SILVER PENSJONSKONTO Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 INNHOLD: Side: 1 Innledning 3 1.1 Om vilkårene 3 1.2 Forsikringens ikrafttredelse 3 1.3 Defi nisjoner 3 2 Forsikringsytelsene 4 2.1

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

Akseptskjema for Investeringstjenester. Juridisk Enhet

Akseptskjema for Investeringstjenester. Juridisk Enhet Akseptskjema for Investeringstjenester Juridisk Enhet Akseptskjema for Investeringstjenester Juridisk Enhet Skriv inn navnet og adressen til den juridiske entiteten som ønsker å bli kunde hos DEGIRO nedenfor.

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger)

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Folketrygden Bokmål 2005 Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Denne brosjyren forteller deg som er enslig mor eller far, om hvilke stønader du kan få fra folketrygden.

Detaljer

Underholdsbidrag til barn - melding om vedtak

Underholdsbidrag til barn - melding om vedtak Hansen Rune Leander NAV Forvaltning Bergen Vikebygd Postboks 6244 5568 Vikebygd Bedriftssenter Norge 5893 Bergen Saksnummer: 0806982 Dat0. 20 01 14 Underholdsbidrag til barn - melding om vedtak Saksnummer:

Detaljer

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon Juridisk avdeling 23.01.12 Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon Opplysningsskjema for stillingsvernssaker etter arbeidsmiljøloven av

Detaljer

Farskap. foreldreansvar

Farskap. foreldreansvar FARSKAP OG FORELDRE- ANSVAR Farskap og foreldreansvar FARSKAP OG FORELDRE- ANSVAR Denne folderen gir informasjon om farskap og foreldreansvar til dere som skal bli foreldre. Reglene om farskap og foreldreansvar

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/141 HØRING FORSLAG OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FORELDREBETALING I BARNEHAGER

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/141 HØRING FORSLAG OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FORELDREBETALING I BARNEHAGER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/141 HØRING FORSLAG OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FORELDREBETALING I BARNEHAGER Rådmannens innstilling: Saken sendes inn sin Modum kommmunes

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor 5. desember 1995 og Sparebankforeningens Servicekontor 28. november 1995. Reglene trådte i kraft 1. juni

Detaljer

VI Instruks for justissekretæren

VI Instruks for justissekretæren VI - 129 - 1 AVSNITT EN Oppgaver for domstolens kontor Artikkel 1 2 1. Den offisielle åpningstiden ved domstolens kontor er fra kl 09.00 til 12.00 og fra 14.00 til 16.00 mandag til fredag, bortsett fra

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE. Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE. Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen HVORFOR ER ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSORGANISASJONER NØDVENDIG? Norges Innsamlingsråds medlemsorganisasjoner

Detaljer

Personvernpolicy for markedsføringsregister

Personvernpolicy for markedsføringsregister Personvernpolicy for markedsføringsregister 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32

Detaljer

Melding om erstatningstilfelle - Arbeidsledighet

Melding om erstatningstilfelle - Arbeidsledighet Melding om erstatningstilfelle - Arbeidsledighet ERSTATNINGSTILFELLET GJELDER FOR Navn Personnummer Adresse Stilling/yrke Postnummer Sted Telefon E-postadresse Skattekommune Kontonummer for overføring

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Trygg i utlandet. Sikkerhet ved studieopphold i utlandet i regi av NIH

Trygg i utlandet. Sikkerhet ved studieopphold i utlandet i regi av NIH Trygg i utlandet Sikkerhet ved studieopphold i utlandet i regi av NIH Trygg i utlandet Før du drar... Helseforsikring Under utenlandsstudiene har du rett til dekning av helsetjenester gjennom Arbeids-

Detaljer

Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje.

Tilbud fra Blom ASA (Blom) om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Til aksjonærene som eier færre enn 33 aksjer i Blom ASA Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Generell informasjon om Tilbudet Blom tilbyr herved å kjøpe de aksjene

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om vilkår om norsk personnummer og bostedsadresse for å bli kunde i bank

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om vilkår om norsk personnummer og bostedsadresse for å bli kunde i bank Dok. ref. Dato: 08/670-14/SF-422, SF-711, SF-902//CAS 08.05.2009 Anonymisert versjon av uttalelse i sak om vilkår om norsk personnummer og bostedsadresse for å bli kunde i bank Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Sammendrag og anonymisert versjon av ombudets uttalelse

Sammendrag og anonymisert versjon av ombudets uttalelse Sammendrag og anonymisert versjon av ombudets uttalelse Sammendrag En mann som kommer fra Sudan hevder at Nav diskriminerte ham på grunn av nasjonal opprinnelse i forbindelse med utbetaling av sykepenger.

Detaljer

Er du flyktning og søker bostøtte?

Er du flyktning og søker bostøtte? Er du flyktning og søker bostøtte? Bostøtte er en statlig støtte til husstander som har høye boutgifter og lave inntekter. Du kan søke bostøtte når du har fått et personnummer. Du kan søke elektronisk

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON

SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON STOKKE KOMMUNALE Sist ajourholdt: 04.04.2014 Unntatt offentlighet 13 SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON Søknaden vil bli behandlet konfidensielt. Dersom søknaden ikke er fullstendig utfylt

Detaljer

Vilkår for Cash Margin DEGIRO

Vilkår for Cash Margin DEGIRO Vilkår for Cash Margin DEGIRO Innhold Vilkår for cash margin... 3 1. Definisjoner... 3 2. Kontraktsforhold... 3 2.1 Godkjenning... 3 2.2 Kredittopplysningsbyrå... 3 2.3 Ytterligere informasjon om investeringstjenester...

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg?

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg? Personvernerklæring 1. Innledning Vi er Supplies Distributors SA, som har registrert kontor i rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, registrert i handelsregisteret i Liège under nr. 208.795, MVA-nr.

Detaljer

Jeg/Vi krever skilsmisse etter ekteskapsloven 21

Jeg/Vi krever skilsmisse etter ekteskapsloven 21 Søknad om skilsmisse etter separasjon ved bevilling (etter ekteskapsloven 21) Ektefeller som har vært separert ved bevilling i ett år, kan søke Fylkesmannen om bevilling til skilsmisse ved å fylle ut dette

Detaljer

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen - utbetaling 2013

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen - utbetaling 2013 v2.2-18.03.2013 Til kommuner som har søkt tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnopphold i 2013 Deres ref.: Vår ref.: 13/4018-1 Saksbehandler: Thorstein Ouren Dato: 26.04.2013 Tilskudd til etablering og drift

Detaljer

TRYGG I UTLANDET. Sikkerhetsbrosjyre for studieopphold i utlandet i regi av uio

TRYGG I UTLANDET. Sikkerhetsbrosjyre for studieopphold i utlandet i regi av uio TRYGG I UTLANDET Sikkerhetsbrosjyre for studieopphold i utlandet i regi av uio FØR DU DRAR PÅ UTENLANDSOPPHOLD må du selv huske på følgende: Helseforsikring Under utenlandsstudiene har du rett til dekning

Detaljer

Sammendrag 11/722 20.12.2013

Sammendrag 11/722 20.12.2013 Vår ref.: Dato: 11/722 20.12.2013 Sammendrag En mann henvendte seg til ombudet fordi han mente mener reglene om godskriving av overgangsreglene i forbindelse med innføringen av pensjonsreformen for omsorgsopptjening

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Søknader i forbindelse med underholdsbidrag. Blankett for den bidragspliktige. Orientering

Søknader i forbindelse med underholdsbidrag. Blankett for den bidragspliktige. Orientering Blankett for den bidragspliktige Søknader i forbindelse med underholdsbidrag Sammen med denne søknadsblanketten skal du alltid fylle ut blankett for tilleggsopplysninger (NAV 54-00.15). Første del av denne

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Dersom samlivet har vært brutt i minst to år, kan hver av dere kreve skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer

23.6.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 215/2007. av 28. februar 2007

23.6.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 215/2007. av 28. februar 2007 23.6.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/803 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 215/2007 2011/EØS/35/75 av 28. februar 2007 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

AVTALE OM ANSVARLIG LÅN

AVTALE OM ANSVARLIG LÅN AVTALE OM ANSVARLIG LÅN mellom Viking Håndballklubb (heretter benevnt Låntaker) og Stavanger kommune (heretter benevnt Långiver) Avtale om ansvarlig lån Lavangen kommune 2 1.0 LÅNEBELØP OG FORMÅL 1.1 Lånebeløpet

Detaljer

Familieytelser. Familieytelser er de trygdeytelsene du kan få som følge av familiesituasjonen din. De gruppene som omfattes av dette, er:

Familieytelser. Familieytelser er de trygdeytelsene du kan få som følge av familiesituasjonen din. De gruppene som omfattes av dette, er: Folketrygden Bokmål 2004 1999 Familieytelser Familieytelser er de trygdeytelsene du kan få som følge av familiesituasjonen din. De gruppene som omfattes av dette, er: Barnefamilier Enslige forsørgere Tidligere

Detaljer

TRYGG I UTLANDET. Sikkerhetsbrosjyre for studieopphold i utlandet i regi av uio

TRYGG I UTLANDET. Sikkerhetsbrosjyre for studieopphold i utlandet i regi av uio TRYGG I UTLANDET Sikkerhetsbrosjyre for studieopphold i utlandet i regi av uio FØR DU DRAR PÅ UTENLANDSOPPHOLD må du selv huske på følgende: Helseforsikring Under utenlandsstudiene har du rett til dekning

Detaljer

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 I MØTE MED NAV Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 Innholdsfortegnelse Forord s. 2 Hva er Nav? S. 3 Når kan Nav være til hjelp? S. 3 Før, i og etter møte s. 5 Klage s. 8 Generelle tips s. 9 Kilder

Detaljer

Søknad om redusert foreldrebetaling barnehage EK0043

Søknad om redusert foreldrebetaling barnehage EK0043 Innledning Skjema for utskrift Dette skjemaet inneholder sensitive personopplysninger og kan derfor ikke sendes inn digitalt. Når søknaden er fylt ut, skal du skrive den ut, undertegne og sende den inn

Detaljer

Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt

Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt Der er utformet en standardisert blankett for informasjon om forbrukerkreditt. Opplysningene gjengir det tilbudet vi gir under nåværende markedsforhold.

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 188. av 10. desember 2002

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 188. av 10. desember 2002 29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/331 BESLUTNING NR. 188 2005/EØS/49/30 av 10. desember 2002 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr.

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

å vite om husleieloven: Depositum

å vite om husleieloven: Depositum 05 Nyttig å vite om husleieloven: Depositum Hva er et depositum? Et depositum er et pengebeløp som leier setter inn på en bankkonto som er adskilt fra leiers og utleiers midler for å sikre utleier mot

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS FREMSATT AV EIENDOMSSPAR AS TILBUDSPRIS NOK 170 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN MANDAG 10. MARS 2014 KLOKKEN

Detaljer

Slik bruker du NETELLER ewallet Innholdsfortegnelse

Slik bruker du NETELLER ewallet Innholdsfortegnelse Slik bruker du NETELLER ewallet Innholdsfortegnelse Slik setter du inn penger på ewallet a. Sette inn penger ved hjelp av lokalt bankinnskudd b. Sette inn penger med internasjonal bankoverføring c. Sette

Detaljer

VEILEDNING VED KRITISK SYKDOM

VEILEDNING VED KRITISK SYKDOM Trinn 1: Viktig informasjon VEILEDNING VED Viktig informasjon: Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen.

Detaljer

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe Til: Norges Bridgeforbund Att: Inger Hjellemarken Mail: hjellemarken@gmail.com Trondheim Lufthavn, 22.03.11 2011 TILBUD FRA RADISSON BLU HOTEL, TRONDHEIM AIRPORT Nye Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (v14) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor 1 Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder for kreditoverføringer i norske

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Gjeldsrådgivning. - selvhjelpspakke

Gjeldsrådgivning. - selvhjelpspakke Gjeldsrådgivning - selvhjelpspakke Innhold 1. Inntekter og utgifter lag budsjett! Side 4 2. Ring 800GJELD - Økonomirådstelefonen i NAV Side 4 3. Gjeld lag oversikt! Side 4 4. Søknad om betalingsutsettelse

Detaljer

Sammendrag 12/1075 10.10.2013

Sammendrag 12/1075 10.10.2013 Vår ref.: Dato: 12/1075 10.10.2013 Sammendrag Saken gjelder det offentliges fastsettelse av barnebidrag. Ombudet tok stilling til om barnebidrag og underholdskostnad fastsettes på en måte som indirekte

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial

Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial Kaupthings norske filial er satt under offentlig administrasjon. Den islandske banken Kaupthings filial i Norge ble søndag 12.oktober 2008 satt

Detaljer

Vedtekter for Hafjell Golf AS

Vedtekter for Hafjell Golf AS Vedtekter for Hafjell Golf AS Selskapets navn er Hafjell Golf AS. 1. Selskapet har sitt forretningskontor på Hafjell, 2637 Øyer, i Øyer kommune. 2. 3. Selskapets formål er å anlegge, eie, samt drive golfanlegg

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

Forsikringstilbud kunde 2406983

Forsikringstilbud kunde 2406983 Returadresse: Boks 778 Sentrum, 0106 Oslo Kundenr.: 2406983 Sidenr.: 1 av 5 BADEHUSETS VENNER Kjørestad Terrasse 15 4550 Farsund Forsikringstilbud kunde 2406983 Vi har gleden av å tilby følgende forsikringer

Detaljer

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 20. november 2014 4. desember 2014 kl. 16:30 VIKTIG INFORMASJON Denne informasjonsbrosjyren skal ikke

Detaljer

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune Innholdsfortegnelse Forord s. 03 Hva er Nav? s. 04 Når kan Nav være til hjelp? s. 04 Før,

Detaljer

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. 3. Gjennomføring av oppdraget ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Oppdraget Vi

Detaljer

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører:

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Deltager.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt

Detaljer

Pensjon per måned. 17 006 kr. Sum pensjon før skatt

Pensjon per måned. 17 006 kr. Sum pensjon før skatt / n a v // Hansen Rune Leander NAV Pensjon 5568 VIKEBYGD Postboks 6600 Etterstad 0607 OSLO Fødselsnummer: 06125537993 Dato: 1 3.01.2010 Saksreferanse: 14200837 Uførepensjon fra folketrygden - melding om

Detaljer

Vi trenger flere opplysninger fra deg

Vi trenger flere opplysninger fra deg Rune Leander Hansen 5568 VIKEBYGD NAVI 9917 KIRKENES (502P) Deres ref: Vår ref: 141240 Vår dato: 11.02.13 Saksbehandler: Julianne Rolstad Vi trenger flere opplysninger fra deg Vi viser til din henvendelse

Detaljer

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen Skatteetaten Skatt nord Gerd Lockertsen Hvorfor betaler vi skatt Du betaler skatt til staten Du mottar goder Staten betaler for goder 2 Skattesystemet i Norge Vi velger Stortinget stortingsvalg hvert 4.

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN 1 GOL04.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget

Detaljer

Jan Lyngstad og Erik H. Nymoen

Jan Lyngstad og Erik H. Nymoen 2007/48 Notater fl3 o z (S) j/j ra HM SA Jan Lyngstad og Erik H. Nymoen Kvaliteten på opplysningene om barnebidrag i Statistisk sentralbyrås undersøkelser om Samvær og bidrag 2002 og 2004 v. >» Si im c

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

TESLA SERVICEPLANAVTALE

TESLA SERVICEPLANAVTALE TESLA SERVICEPLANAVTALE Denne serviceplanavtalen ("Avtalen") fra Tesla Motors S.r.l. ("Tesla") dekker de spesifiserte, årlige vedlikeholdskontrollene for det aktuelle kjøretøyet i henhold til den valgte

Detaljer

Barneverntjenestens oppgaver og roller knyttet til vergemålsordningen. v/siv Merete K. Arnesen

Barneverntjenestens oppgaver og roller knyttet til vergemålsordningen. v/siv Merete K. Arnesen Barneverntjenestens oppgaver og roller knyttet til vergemålsordningen v/siv Merete K. Arnesen Hvem er verge? Vergemål og barnevern Du er verge som forelder til egne barn under 18 år Verge er den/de som

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Fraskrivelse av egenandel

Fraskrivelse av egenandel Fraskrivelse av egenandel Innhold Side Viktige telefonnumre 1 Oversikt over dekningen 1 Viktig informasjon 2 Definisjon av formulering 3 Generelle unntak 3 Vilkår 4 Søke om erstatning 4 Klage 5 Del 1 Tilbakebetaling

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services VIKTIG MERKNAD: LES NØYE DISSE BETINGELSENE FOR LEVERING AV SERVICEPAC-TJENESTER FOR IBM WARRANTY SERVICE UPGRADE, IBM

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Kombinasjon av uføretrygd og inntekt v/ Unni Garnes innføringskoordinator NAV Sør-Trøndelag

Kombinasjon av uføretrygd og inntekt v/ Unni Garnes innføringskoordinator NAV Sør-Trøndelag Medlemsmøte Trondheim og Omegn MS-forening, 13.01.15, Valentinelyst bydelskafe Kombinasjon av uføretrygd og inntekt v/ Unni Garnes innføringskoordinator NAV Sør-Trøndelag Dagsorden Informasjonsmøte om

Detaljer