STATE OF WASHINGTON DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATE OF WASHINGTON DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS)"

Transkript

1 STATE OF WASHINGTON DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS) Informasjon om støtte for håndheving av bidrag Nonassistance Support Enforcement Information (Kapitler 26.18, 26.23, 34.05, og 74.20A RCW) Behold dette skjemaet; det inneholder viktig juridisk informasjon angående barnebidragssaken din. Partene i ordren for bidrag De to partene i din ordre for bidrag er forelderen som ikke bor sammen med barnet (bidragspliktige) og forelderen eller personen som forsørger barnet (bidragsmottakeren). Forelderen som ikke bor sammen med barnet er pliktig til å betale barnebidrag. Forelderen eller personen som forsørger barnet/barna er den som vanligvis bor sammen med barnet/barna. Både forelderen som bor og den som ikke bor sammen med barnet/barna kan bli pålagt å betale for barnets/barna helseforsikring og/eller gi økonomisk medisinsk støtte. Medisinsk støtte inkluderer en andel for medisinske utgifter som ikke faller under helseforsikringen og en andel av forsikringspremien (i kontanter) dersom pålagt av din ordre når helseforsikring ikke er gitt. Divisjon for barnebidrag Divisjonen for barnebidrag (DCS) har kontorer spredt over hele staten. DCS administrerer og håndhever barnebidragssaker. For å la DCS håndheve ordren for bidrag, må én av partene skriftlig be om støttetjenester for håndheving av bidrag. Hvis din ordre krever betaling via statens støtteregister, Washington State Support Registry (se neste seksjon), men DCS ikke mottar forespørsel om støtte med håndhevelsen, kommer DCS til å åpne en såkalt Payment Services Only (PSO) sak for deg. For PSO-saker, registrerer og behandler DCS kun betalingene. Støtteregister for staten Washington Støtteregisteret, Washington State Support Registry (WSSR), er den underdelen av DCS som registrerer og sender ut bidragsbetalinger. DCS legger ordren inn i WSSR-registeret når én av følgende situasjoner oppstår: 1. Én av partene i ordren ber DCS om støtte med håndhevingen av bidrag. 2. Din ordre krever at den bidragspliktige forelderen betaler bidragene via WSSR. Det du må gjøre Så snart du har bedt DCS om støtte med håndhevelse av bidragene, må du: 1. Sende alle betalinger som du mottar fra den bidragspliktige forelderen direkte til DCS. DCS må ha en oversikt over alle betalinger for å kunne behandle saken din. Hvis du mottok bidrag før du forespurte DCS-tjenester, må du gi DCS en erklæring med en liste over alle disse betalingene. Når du sender betalingene som du mottar direkte fra den bidragspliktige forelderen til DCS, overfører DCS beløpet til debetkortet ditt eller direkte inn på bankkontoen din. 2. Gi DCS beskjed hvis du endrer adresse eller telefonnummer. DCS trenger denne informasjonen for å kunne kontakte deg angående saken. DCS kan sende juridiske varsler til deg via A-post. 3. Gi DCS øyeblikkelig beskjed hvis du gjenforenes med den bidragspliktige forelderen eller barnet/barna flytter fra deg. Du må gi DCS ytterligere informasjon når du blir bedt om dette. 4. Gi DCS beskjed hvis du leier inn en advokat eller et privatbyrå for å samle inn bidrag. Du må gi DCS navnet og adressen på advokaten eller byrået. Du må fortelle DCS hva advokaten eller privatbyrået kommer til å jobbe på. a. Det kan være umulig for DCS å samle inn bidrag så lenge en advokat eller et privatbyrå også forsøker å samle det inn. b. Hvis du leier inn en advokat for å endre din ordre for bidrag, må du eller advokaten varsle den bidragspliktige foreldren og DCS om dette. 5. Gi DCS eller hjelp DCS med kopier av alle ordrene som tilhører din sak. DSHS NO (REV. 07/2012) Norwegian Side 1

2 Krav for å kunne motta støtte for håndhevelse av bidrag Hvis du ikke har den juridiske foreldreretten til barnet/barna som du ber om støtte i håndhevelse av bidrag for, må du erklære at du ikke urettmessig holder barnet/barna borte fra den juridiske forelderen. DCS samler inn en avgift på $ 25,00 for hvert føderale budsjettår der DCS sender deg $ 500,00 i bidrag. Dette gjelder hvis du aldri har mottatt Temporary Assistance to Needy Families (TANF), Tribal TANF eller Aid to Families with Dependent Children (AFDC) for barn du forsørger. Budsjettåret starter 1. oktober og avslutter 30. september hvert år. DCS samler inn denne avgiften ved å trekke $ 25,00 fra bidragene som samles inn etter at DCS har sendt deg dine første $ 500,00. Hvis du har mer enn én sak gående fordi dine barn har forskjellige fedre, må du eventuelt betale mer enn én avgift i året. Hvis du mottar TANF, Tribal TANF eller AFDC fra en annen stat, må du sende bevis på dette til DCS. Dette kan være en edsvoren erklæring fra det offentlige hjelpebyrået i en annen stat eller en sertifisert kopi med oversikt over støtten. DCS kommer til å belaste denne avgiften inntil vi mottar bevis. Tjenester for håndhevelse av bidrag Hvis du har en ordre med angitt bidragsbeløp, vil DCS forsøke å samle inn dette beløpet. DCS regner og samler vanligvis ikke inn renter som påløpes på din ordre. I noen tilfeller må DCS varsle begge partene i ordren før innsamlingen kan settes i gang. Hvis du ikke har en ordre eller din ordre ikke tar hensyn til både barnebidrag og medisinsk støtte, kommer DCS til å varsle begge partene i ordren. 1. I dette varslet kommer DCS til angi det nødvendige beløpet for barnebidrag og medisinsk støtte. DCS kommer til å basere beløpet for barnebidrag på den kombinerte inntekten til begge partene og antall barn som er involvert. 2. Din ordre må kreve at hver forpliktede forelder dekker helseforsikringen dersom denne er tilgjengelig via forelderens arbeidsgiver eller fagforbund. Denne kostnaden skal imidlertid ikke utgjøre mer enn 25 prosent av forelderens forpliktede bidrag. 3. Ordren kan inkludere en forpliktelse til medisinsk støtte mot en premie som enten du eller staten har betalt, skulle helseforsikring ikke være gitt av den forpliktende forelderen. Hvis din støtte ordre angir en formel for å avgjøre beløpet istedenfor et fast bidragsbeløp, vil DCS sende ut et formelt Varsel om bidrag skyldig til begge partene i ordren. 1. I dette varslet, vil DCS angi et fast bidragsbeløp. Begge partene kan be om en høring for å tviste bidragsbeløpet som DCS har fastsatt. 2. DCS kan sammen med begge partene i ordren forøke å komme til en enighet angående bidragsbeløpet. Så snart bidragsbeløpet er fastsatt og dersom DCS vet hvem arbeidsgiveren til den bidragspliktige forelderen er, kommer DCS til å utstede et varsel om Tilbakeholdelse av inntekt for bidrag til arbeidsgiveren. Dette varslet vil pålegge arbeidsgiveren å tilbakeholde bidrag fra inntekten eller lønnen til den bidragspliktige forelderen. Hvis DCS ikke vet hvem arbeidsgiveren til den bidragspliktige forelderen er, vil DCS forsøke å finne ut hvor lønnen eller inntekten kommer fra og samle inn bidrag. Hvis din ordre inneholder bestemmelser om medisinsk støtte for barnet/barna, kommer DCS til å prøve å håndheve disse bestemmelser. Handlingene som DCS utfører avhenger av bestemmelsene som gjelder for ordren. 1. Hvis du har en ordre som krever at den bidragspliktige forelderen betaler helseforsikring, en andel av de uforsikrede medisinske utgiftene, fellesbetalinger eller et beløp i dollar hvis den bidragspliktige forelderen ikke har helseforsikring dekning, kommer DCS til å håndheve disse kravene om medisinsk støtte. 2. Hvis du har en ordre som ikke krever at den bidragspliktige dekker helseforsikring til barnet/barna, kan DCS eventuelt forsøke å endre ordren. 3. Hvis du har en ordre som krever at du dekker helseforsikringen, betaler en andel av de uforsikrede medisinske utgifter, fellesbetalinger, egenandeler eller betaler en andel av forsikringspremien til den andre forelderen hvis du ikke dekker helseforsikringen, kan DCS håndheve disse kravene hvis den bidragspliktige forelderen søker om støtte i håndhevelse. Hvis du har helseforsikring for barnet/barna, må du gi DCS bevis på dette. Du må fylle inn og sende tilbake det vedlagte skjemaet Informasjon angående helseforsikringen til den bidragsmottakende forelderen (Custodial Parent Health Insurance Information) som bevis. Hvis du har helseforsikring og ikke ønsker at DCS håndhever kravene om medisinsk støtte i din ordre, må du gi DCS bevis på at du har dekning og gi skriftlig beskjed til DCS om at du ikke ønsker å håndheve bestemmelsene angående medisinsk støtte. DSHS NO (REV. 07/2012) Norwegian Side 2

3 Hvis moren og faren aldri har vært gift, og: 1. Én eller begge foreldre ikke har underskrevet en Erkjennelse av farskap (Paternity Acknowledgement), må en stat eller domstol avgjøre hvem den juridiske faren er. DCS kommer til å henvise saken til en påtaleadvokat, stammedomstol eller riksadvokat for videre behandling. 2. Begge foreldre har skrevet under en Erkjennelse av farskap, kan DCS fastslå en ordre om bidrag uten søksmål. Hvis den andre parten i ordren ber DCS om å gjøre dette, kan DCS gi full støtte i håndhevelsen av bidrag selv om du ikke ønsker dette. Hvis ingen av partene bor i staten Washington, vil DCS gi støtte i håndhevelsen dersom følgende er sant. 1. Ingen av partene i ordren allerede mottar støtte i håndhevelse av bidrag fra enn annen stat. 2. Den bidragspliktige forelderen har kontakt med staten Washington. Kontakt inkluderer lønn fra arbeidsgivere som driver virksomhet i Washington, eiendom i Washington osv. Den bidragspliktige må ha nok kontakt med staten Washington for at DCS skal kunne samle inn bidrag. Hvis den bidragspliktige forelderen bor i en annen stat og ikke har kontakt med staten Washington, vil DCS eventuelt ikke kunne gjennomføre følgende. 1. Forsøke å få jurisdiksjon for saken og samle inn bidrag under statsloven i Washington. 2. Be staten som den bidragspliktige forelderen bor i om å samle inn bidragene. Den andre staten kommer til å handle i samsvar med sine egne lover. DCS kommer til å avtale månedlige betalinger for utestående barnebidrag med den bidragspliktige forelderen. DCS baserer denne betalingen på kravene for bidrag fastsatt i ordren og totalbeløpet på barnebidrag som den bidragspliktige skylder. Hvis du har en ordre som tillater DCS å Tilbakeholde inntekt for bidrag, kommer DCS til å varsle arbeidsgiveren (dersom kjent) til den bidragspliktige forelderen om dette. Hvis du har en ordre som ikke tillater DCS å Tilbakeholde inntekt for barnebidrag, kommer DCS til å sende ut et Varsel om barnebidragsgjeld og betalingsoppfordring til den bidragspliktige forelderen. Varslet om barnebidragsgjeld og betalingsoppfordring angir bidragsbeløpet og gir DCS autoriteten til å Tilbakeholde inntekt for bidrag. 1. Hvis du er den rettmessige bidragsmottakeren, kommer DCS til å sende deg en kopi av varslet med angitt bidragsbeløp. Hvis du mottar denne kopien og er uenig med beløpet som er angitt i varslet, kan du be om en høring. 2. Den bidragspliktige forelderen kan be om en såkalt Conference Board (en uformell høring) for å klage på vilkårene i varslet med angitt bidragsbeløp. Du kan delta i denne uformelle høringen. 3. Hvis du ber om en høring og den bidragspliktige forelderen ber om en Conference Board, kan du bestemme deg for å ha en høring eller en Conference Board. I alle prosessene for etablering, håndheving eller endring av ordren for bidrag, kan DCS sende ut skriftlige varsler til partene i ordren via A-post. DCS kan sende ut disse varslene til den mest oppdaterte adressen som partene har oppgitt. Hvis DCS sender ut et varsel til deg, så kan dette være den endelige ordren uten flere varsler til deg. En domstol eller dommer som kalles en Administrative Law Judge (ALJ) kan innvilge en begjæring om endring av en ordre ved standard dersom en av partene unnlater å møte opp ved et modifikasjonsmøte. Dette gjelder også selv om DCS ikke kan bevise at parten som ikke møtte opp faktisk har mottatt varslet om høringen som ble sendt til den mest oppdaterte registrerte adressen via A-post. DCS kan ikke fastsette barnefordeling eller besøksordningen for barnet/barna. Representasjon DCS og alle kontorene til stats- og påtaleadvokatene som arbeider sammen med DCS representerer Instituttet for sosialog helsetjenester. Disse kontorene representerer ikke partene i ordren. Høringer Kapittel RCW lar begge partene i ordren få ta del i høringene relatert til ordren. Partene kan møte opp personlig eller delta i høringen via telefon. Høringer påvirker bidragsbeløpet. Hvis du ikke deltar i en høring, kan en ALJ imøtekomme anbefalingene fra DCS eller den andre parten i ordren uten ytterligere varsel til deg. Du kan la en juridisk rådgiver representere deg i en høring. DSHS NO (REV. 07/2012) Norwegian Side 3

4 Innsamlingstjenester DCS kommer til å prøve å: 1. Samle inn nye og forfalte (hvis dette er tilfellet) bidragsbetalinger. Under begrensede omstendigheter kan DCS inngå en midlertidig avtale som gjør det mulig for den bidragspliktige forelderen å betale mindre enn det månedlige bidragsbeløpet som er fastsatt i ordren. Betalingene vil øke over tid, slik at DCS vil kunne samle inn alle nye of forfalte bidragsbeløp. 2. Innsamling av renter på forfalte bidragsbeløp. DCS kommer kun til å gjøre dette dersom du har en ordre eller en rettskjennelse som angir totalbeløpet på den påløpte renten. 3. Innsamling av barnepassutgifter dersom ordren krever dette. 4. Innsamling av ektefellebidrag (underholdsbidrag) dersom ordren krever dette. DCS fastlegger ikke beløpene for ektefellebidrag. 5. Håndhevelse av kravene for medisinsk støtte. DCS kan prøve å samle inn urefunderte medisinske utgifter (for eksempel en fellesbetaling, egenandeler og premier) for barnet/barna som er dekket i ordren ved hjelp av midlene som er tilgjengelige under kapitlene og RCW 74.20A RCW. WAC A-1020 definerer medisinske utgifter som ikke er dekket av forsikringer. DCS kan sende ut et Varsel om nasjonal medisinsk støtte for å håndheve kravene om helseforsikring eller håndheve et kontantbidrag som ikke overskrider andelen som den bidragspliktige forelderen må betale. Dette kontantbidraget er begrenset til 25 prosent av forelderens forpliktede barnebidragsbeløp. 6. Håndheve støtte til høyere utdanning for barn som fortsetter med utdanningen etter at de har fullført videregående skole. Kun en stat eller stammedomstol kan pålegge slik støtte. DCS kan ikke fastlegge støtte for høyere utdanning. Du trenger ikke å be DCS om å utføre handlingene som er beskrevet i denne seksjonen. DCS kommer til å handle i samsvar med det som er påkrevd i saken din. Det kan imidlertid hende at du finner ny informasjon som kan hjelpe DCS med å samle inn bidragene. Ta kontakt med DCS dersom dette er tilfellet. Inkluder følgende informasjon i all kommunikasjon med DCS. 1. Ditt navn, adresse, telefonnummer og saksnummer. 2. Navnet og personnummeret (dersom kjent) på den bidragspliktige forelderen. Avslutte DCS-tjenester Hvis du ikke lenger ønsker å bruke DCS sine innsamlingstjenester, må dette gjøres skriftlig. Hvis du har en ordre som krever at den bidragspliktige forelderen betaler bidrag via WSSR, kommer DCS til å stoppe innsamlingstjenestene og endre saken din til en PSO-sak. Den bidragspliktige forelderen vil få beskjed om denne endringen. Hvis ordren ikke krever betaling via WSSR, kommer DCS til å avslutte saken. Hvis du eller barnet/barna gjenforenes med den bidragspliktige forelderen, kommer DCS til å avslutte innsamlingen av bidrag. DCS kommer til å gi deg beskjed om eventuelle endringer med hensyn til tjenestene som du mottar. Avsette tilbakebetaling av føderal inntektskatt, administrativ avsetning og benekte pass DCS kommer til å varsle skatteetaten, Internal Revenue Service (IRS), dersom den bidragspliktige forelderen skylder barnebidrag hvis saken fyller alle følgende kriterier: 1. DCS vet hva personnummeret til den bidragspliktige forelderen er. 2. Bidragsgjelden faller under ordren. 3. Den bidragspliktige forelderen skylder et totalbeløp for barnebidrag på $ 500,00 eller mer. Hvis DCS ikke klarer å avgjøre totalbeløpet som skyldes, kan DCS begrense gjelden til beløpet som er påløpt siden DCS aksepterte din sak. IRS sender eventuelle tilbakebetalinger på inntektsskatt tilhørende den bidragspliktige forelderen til DCS for å betale for utestående barnebidrag. Hvis den bidragspliktige forelderen fylte inn en felles selvangivelse, kan DCS holde tilbakebetalingen i seks måneder før pengene sendes til deg. DCS kan holde tilbakebetalingen av skatt, slik at den andre parten i selvangivelsen kan kreve sin andel tilbake. Andre betalinger som den føderale regjeringen skylder den bidragspliktige forelderen kan brukes for å avsette utestående barnebidrag. Hvis den bidragspliktige forelderen skylder minst $ 2.500,00, kan den føderale regjerningen benekte den bidragspliktige forelderen fra å ha et pass. DSHS NO (REV. 07/2012) Norwegian Side 4

5 Distribusjon av betalinger Det stilles strenge føderale og statlige reguleringer for distribusjon av bidragsbetalinger. DCS tar utgangspunkt i datoen på betalingskvitteringen for å avgjøre hva som skjer med pengene. Ingen av partene i en ordre kan velge perioden som betalingen dekker. 1. DCS kommer til å bruke pengene som mottas hver måned, unntatt fra tilbakebetalinger av skatt fra IRS, til å betale det aktuelle bidragsbeløpet for nåværende måned. IRS-betalinger kommer kun til å brukes for å betale tilbake utestående barnebidrag. 2. DCS kan trekke fra en årlig avgift på $ 25,00 hvis du aldri har mottatt TANF, Tribal TANF eller ADFC-midler som en forsørger av mindreårige barn. DCS samler inn denne avgiften etter at $ 500,00 i bidrag har blitt distribuert til deg mellom 1. oktober og 30. september hvert år. 3. Hvis DCS mottar mer enn det aktuelle bidragsbeløpet for gjeldende måned, kommer DCS til å bruke pengene som er igjen til å betale for utestående bidrag. 4. Hvis den bidragspliktige forelderen skylder barnebidrag til mer enn én familie, kommer DCS til å bruke pengene til å betale alle de aktuelle barnebidragene for denne måneden før de brukes til å betale utestående bidrag. Verken du eller den bidragspliktige forelderen kan spesifisere hvordan DCS distribuerer betalingene. Det finnes midlertidig ett unntak fra regelen ovenfor. Den bidragspliktige forelderen kan spesifisere distribusjon av betalinger i PSO-saker. PSO henviser til de sakene der DCS kun registrerer og distribuerer betalinger, men ikke håndhever en ordre. DCS kommer til å sende barnebidragsbetalinger for den gjeldende måneden til deg. Hvis du registrerer deg for direkte innskudd, kommer DCS til å betale direkte inn på bankkontoen din ved hjelp av elektronisk overføring av midler (EFT). VIKTIG: Hvis du ikke autoriserer direkte innskudd, kommer DCS automatisk til å sende deg beløpet på et Visa debetkort i posten som kalles DCS-debetkortet. Hvis du allerede har et DCS-debetkort, kommer DCS til å overføre barnebidragene til dette kortet istedenfor direkte på bankkontoen din. I de fleste tilfeller, er barnebidragsbetalingene tilgjengelige på bankkontoen eller DCS-debetkortet innen tre arbeidsdager etter at DCS har allokert dem til din sak. Du kan bruke DCS-debetkortet overalt der VISA aksepteres og i minibanker. Du kan få mer informasjon angående elektroniske betalinger, eller finne ut mer om andre måter å motta betalinger på ved å ringe eller besøke Betalinger for utestående bidrag kan eller kan ikke gå til deg. 1. Hvis du eller barnet/barna aldri har mottatt offentlig støtte, sender DCS pengene til deg. 2. Hvis du har mottatt offentlig støtte og du ikke har uoppgjort gjeld, kommer DCS til å sende pengene til deg. 3. Hvis du tidligere har mottatt offentlig støtte, kommer DCS til å distribuere uoppgjort barnebidrag mottatt etter at du har sluttet å motta offentlig støtte som følgende: a. Først, til eventuelt utestående barnebidrag som skyldes til deg og som aldri ble tildelt til staten. b. Deretter, til eventuelt utestående barnebidrag som midlertidig ble tildelt staten via en avtale som ble inngått på eller etter 1. oktober 1997, og før 1. oktober 2008, og som ikke utgjør del av det permanente tildelte uoppgjorte bidragsbeløpet beskrevet nedenfor under d. c. Deretter, til utestående bidrag som skyldes til deg for barnets/barnas medisinske støtte. d. Deretter, til uoppgjort bidrag som permanent ble tildelt staten via en offentlig støttetilordning som ble inngått før 1. oktober 1997, eller tildelt etter denne datoen på grunn av at offentlig støtte ble utbetalt til deg i den måneden. e. Til slutt, til ethverts barns medisinske støtte tildelt til staten. f. Betalinger mottatt fra IRS er distribuert til utestående bidrag og medisinsk støtte tildelt til staten før den distribueres til utestående bidrag som skyldes til deg. 4. Hvis den bidragspliktige forelderen skylder utestående bidrag til mer enn én familie, fordeler DCS de innsamlede pengene proporsjonalt mellom familiene. Hvis du mottar bidragsbetalinger ved en feil, må du i de fleste tilfeller betale tilbake pengene. For å gjenopprette feilaktige utbetalinger, kan DCS tilbakeholde inntekt eller lønn, eller sende inn en dom lien mot din eiendom. DCS kommer til å sende deg et varsel før disse handlingene utføres. Hvis du ikke godtar handlingene til DCS, kan du be om en høring. DSHS NO (REV. 07/2012) Norwegian Side 5

6 Informasjon angående stammer Med mindre DCS og stammen har en avtale angående dette, gjelder ikke DCS sine håndhevings- og innsamlingsprosedyrer for ansatte som jobber for stammer, bedrifter som eies av stammer eller indiansk-eide bedrifter som befinner seg på reservater. Hvis den bidragspliktige forelderen er en ansatte av en indiansk stamme, stamme-eid bedrift eller en indiansk-eid bedrift som befinner seg på et reservat, kan DCS: 1. Be stammen om å håndheve din ordre om bidrag. DCS kommer til å gjøre dette dersom staten Washington og stammen allerede har en prosess på plass for å gjøre dette. 2. Søke om en handling i en stammedomstol for å etablere eller håndheve din ordre om bidrag. Hvis DCS søker om en handling i en stammedomstol, kan DCS bruke prosedyrene som er gitt i avtalene mellom staten Washington og de indianske stammene eller ta i bruk eksisterende stammedomstol-prosedyrer. DCS kan tildele din sak til en tribal håndhevelsesenhet dersom ett av følgende gjelder for din sak. 1. Én eller begge partene i ordren eller barnet/barna er medlemmer av en indiansk stamme. 2. Den bidragspliktige forelderen er en ansatte av en indiansk stamme, stamme-eid bedrift eller en indiansk-eid bedrift som befinner seg på et reservat eller land styrt av sedvanerett. 3. Én eller begge parter i ordren er dekket via en kooperativ barnebidragsprosess eller avtale. 4. Én eller begge parter i ordren mottar støtte fra et Tribal TANF- eller Tribal child support-program. 5. Din sak involverer andre stammespørsmål. Lover og regelverk som påvirker barnebidrag Følgende kapitler i den såkalte Revised Code of Washington (RCW) og Washington Administrative Code (WAC) regulerer tjenestene som DCS tilbyr. Kapittel RCW Kapittel 26.21A RCW Kapittel RCW Kapittel RCW Kapittel 74.20A RCW Kapittel A WAC Foreldelsesloven gjelder for barnebidragsgjeld. Hvis dette er tilfellet, kan den bidragspliktige forelderen bruke foreldelsesloven for å forsvare sitt argument om at hun/han ikke lenger skylder hele eller deler av det utestående barnebidragsbeløpet. Telefonsamtaler Ring «KIDS» sitt automatiserte telefonsystem på for å få informasjon angående saken din. Vi ber deg om å ta i bruk dette systemet så mye som mulig. Hvis du har spørsmål som «KIDS»-systemet ikke kan svare på, ring DCSkontoret som behandler saken din. Husk at telefonsamtaler tar bort tid fra innsamlingsarbeidet i saken din. Reduksjon i antall telefonsamtaler gjør det mulig for DCS å gi deg bedre service. Bruk telefonnumrene som du finner nedenfor dersom du trenger å kontakte DCS. Bruk kun de tollfrie telefonnumre hvis du ringer fra lang avstand. Teksttelefontjenester er tilgjengelig for tale- eller hørselshemmede. Seattle: (206) eller (800) Vancouver: (360) eller (800) Tacoma: (253) eller (800) Wenatchee: (509) eller (800) Everett: (425) eller (800) Yakima: (509) eller (800) Spokane: (509) eller (800) Olympia: (360) eller (800) Kennewick: (509) eller (800) For informasjon om elektroniske betalinger, ring eller besøk nettsiden til DCS: Du kan registrere deg for å se en oversikt over betalingshistorikken på nettet via: Ingen skal diskrimineres i arbeidslivet, tjenester eller ethvert aspekt med hensyn til programmets aktiviteter på grunn av rase, hudfarge, nasjonal opprinnelse, tro, religion, kjønn, alder eller uførhet. Dette skjemaet er tilgjengelig i andre formater ved forespørsel. DSHS NO (REV. 07/2012) Norwegian Side 6

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

Fraskrivelse av egenandel

Fraskrivelse av egenandel Fraskrivelse av egenandel Innhold Side Viktige telefonnumre 1 Oversikt over dekningen 1 Viktig informasjon 2 Definisjon av formulering 3 Generelle unntak 3 Vilkår 4 Søke om erstatning 4 Klage 5 Del 1 Tilbakebetaling

Detaljer

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS 1. Vi, VIAJES ALAMEDA, S.A. som handler som Shuttle Direct vil opptre som bestillingsagent ved bestilling av transporttjenester på denne hjemmesiden.

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Frende Individuell Pensjons Spareavtale - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov

Detaljer

ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ACNP&P-NO-2.0. Trer i kraft den 1. mars 2015 Side 1

ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ACNP&P-NO-2.0. Trer i kraft den 1. mars 2015 Side 1 ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK Side 1 INNHOLD INNLEDNING... 5 ARTIKKEL I DEFINISJONER... 6 ARTIKKEL II PÅBEGYNNE OG VEDLIKEHOLDE REPRESENTANTSKAPET DITT... 8 II.1. Forholdet mellom deg og

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

sskade Innhold Side 1 1 2

sskade Innhold Side 1 1 2 Fraskrivelse av egenandel for kollisjons sskade Innhold Viktige telefonnumre Oversikt over dekningen Viktig informasjon Definisjon av formulering Generelle unntak Betingelser Søke om erstatning Klage Del

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

Reiseforsikringspolise

Reiseforsikringspolise Reiseforsikringspolise Dekningen er for kundene som foretar reservasjonen via ebookers.no. Viktig kontaktinformasjon Kundetjenester: support.fga@no.falck.com 24-timers medisinsk nødassistanse (for medisinske

Detaljer

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015 2015 Ny i Norge Praktiske opplysninger fra offentlige etater Ny utgave 2015 Velkommen som leser av Ny i Norge Hvordan bruke dette heftet? Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram

Detaljer

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge Juridisk håndbok for innvandrere i Norge 1 Forord til andreutgaven av juridisk håndbok for innvandrere. Juridisk håndbok for innvandrere i Norge ble for første gang utgitt i 2012. Denne andreutgaven er

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

GRUPPELIVSFORSIKRING

GRUPPELIVSFORSIKRING GRUPPELIVSFORSIKRING Vilkår Forsikringsgiver Sterling Life Limited 1 1. DEFINISJONER Følgende ord og uttrykk har sin spesielle mening i disse vilkår og bestemmelser og ellers i gruppelivsavtalen. Definisjonene

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Vilkår A generelle vilkår

Vilkår A generelle vilkår Vilkår A generelle vilkår AVTALEVILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. DEFINISJONER I disse forsikringsvilkår og i de relevante bestemmelser skal følgende definisjoner gjelde: Forsikringsgiver:

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring Forsikringsgiver Landbruksforsikring AS Representant SAGA Forsikring AS Vilkår av 01. januar 2013 TKL 12/2011 Side 1 av 12 1 DEFINISJONER I disse forsikringsvilkår og i de relevante

Detaljer

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger)

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Folketrygden Bokmål 2005 Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Denne brosjyren forteller deg som er enslig mor eller far, om hvilke stønader du kan få fra folketrygden.

Detaljer

Western Digital sluttbrukerlisensavtale

Western Digital sluttbrukerlisensavtale Western Digital sluttbrukerlisensavtale VIKTIG LES GRUNDIG. PARAGRAF 10 I DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER EN BINDENDE VOLDGIFTSBESTEMMELSE SOM BESTEMMER TVISTELØSNING PÅ INDIVIDUELL BASIS, BEGRENSER DIN MULIGHET

Detaljer

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag.

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag. Utlendingsrett 2 Forord Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren handler

Detaljer

RYANAIR REISEFORSIKRING OG TRAVEL PLUS

RYANAIR REISEFORSIKRING OG TRAVEL PLUS RYANAIR REISEFORSIKRING OG TRAVEL PLUS Ryanair reiseforsikring fordeler* 3 Avbestillingsgebyr KUN15e 3 Tyveri eller tap av dokumenter 3 24 timers medisinsk hjelp 3 Kompensasjon for forsinket bagasje 3

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

REISEKOSTNADER VED SAMVÆR

REISEKOSTNADER VED SAMVÆR REISEKOSTNADER VED SAMVÆR Barn som har foreldre som bor langt fra hverandre, må ut å reise for å ha samvær. Reglene om reisekostnader ved samvær finnes i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barneloven)

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer