BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Norský jazyk a literatura Alice Týnská Bergen gjennom tidenes forvandling; en kulturhistorisk studie BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008 Vedoucí práce: Aasne Vikøy

2 Masarykuniversitetet Det filosofiske fakultet Institutt for germanistikk, nordisk og nederlandistik Norsk språk og litteratur Alice Týnská Bergen gjennom tidenes forvandling; en kulturhistorisk studie BACHELOR HOVEDOPPGAVE 2008 Veileder: Aasne Vikøy 2

3 Jeg erklærer herved at jeg har utarbeidet hovedoppgaven min selv ved bruk av oppgitt bibliografi og kilder. Bergen Underskrift 3

4 INNHOLD 1. INNLEDNING s BYENS OPPRINNELSE OG TVERSNITT GJENNOM HISTORIEN FRAM TIL UTBRUDD AV DEN FØRSTE VERDENSKRIG...s OPPRINNELSEN TIL BYEN, OLAV KYRRES TID...s DET 12. ÅRHUNDRE...s HØYMIDDELALDEREN I BERGEN...s PESTEN DREPER, VITALIEBRØDRENE PLYNDRER BYEN, KRIG MELLOM KONG ERIK OG HANSASTEDER...s KRISTIAN I OG KRISTIAN II, BRANN PÅ BRYGGEN, ESKE BILDE OG REFORMASJON..s NYE PESTEPIDEMIER I KRISTIAN IV S TID..s DET 17. OG 18. ÅRHUNDRE...s DET 19. ÅRHUNDRE, I KRIG MED ENGLAND, BYENS UTVIKLING..s BERGEN I GAMLE DAGER DA HANSA VAR I ALL SIN PRAKT...s HVA HANSA ER, OPPRINNELSEN AV SELVE BETEGNELSEN, HANSAENS FORMÅL...s LÜBECK BLIR TYSK RIKSBY...s TYSKE KJØPMENN KOM TIL BERGEN s BYHANSA, HANSAFORBUNDET, DET TYSKE KONTOR I BERGEN OG DETS ORGANISERING..s BRYGGEN OG SCHØTSTUENE..s VARER, SJØFART.s HANSAENS NEDGANG, DET NORSKE KONTOR...s KULTURMINNER I BERGEN...s BERGENHUS FESTNING.s HÅKONSHALLEN...s ROSENKRANTZTÅRNET...s MARIAKIRKEN.s. 32 4

5 5. BERGENS BERØMTE LANDSMENN...s JOHAN CHRISTIAN DAHL.s EDVARD GRIEG...s OLE BULL..s JOHAN SEBASTIAN WELHAVEN..s BERGENSK..s HISTORISK BAKGRUNN.s TYPISKE TREKK VED BERGENSDIALEKTEN...s AVSLUTNING.s BIBLIOGRAFI OG INTERNETT KILDER s RESYMÉ PÅ TSJEKKISK...s. 51 5

6 1. INNLEDNING Bergen, bergensere, bergensk; nåkke for seg sjøl. Hovedoppgaven min handler om Bergen og er en kulturhistorisk studie. Emnet, Bergen gjennom tidenes forvandling, har jeg valgt på grunn av at jeg deltok på Sommerkurs i norsk språk og kultur i Bergen i 2006, og dette kurset vekket min interesse for å lære Bergen bedre og dypere å kjenne. Etter å ha fått stipend fra fondet EEA/Norwegian Financial Mechanism som støtte for hovedoppgaven, reiste jeg til Bergen i to måneder for å gjennomføre dette. Jeg har lenge vært fascinert av Bergen, og derfor ønsket jeg å undersøke byens historie. Jeg ville få vite noe mer om Bergen og dens historiske og kulturelle bakgrunn. Problemstillingen min er basert på: 1. faktaspørsmål med grunnleggende begreper og informasjon. Viktige spørsmål blir: Hvordan utviklet byen seg i løpet av årene? Hva er hansa og hvordan virket den? 2. forklaringsspørsmål som forklarer sammenhenger, altså: Hvorfor er det slik at bergensk skiller seg både fra bygdemålene omkring og fra andre norske talemål? 3. vurderingsspørsmål: Hva vet vi om kulturminner i Bergen og om kjente bergensere og deres innsats for byen eller hele Norge? Jeg måtte først og fremst samle inn opplysninger som jeg trengte for å skrive denne hovedoppgaven. Metoden jeg valgte var litteraturstudie samt egen forskning og studie basert på besøk av museer, gallerier, kulturminner, hus på Bryggen, osv. Det å bruke litteraturstudie innebærer at hovedoppgaven er bygget på bøker og andre litterære kilder. Jeg har jobbet med både eldre og nyere kilder og i noen tilfeller med kilder på internett. Jeg har delt hovedoppgaven min, Bergen gjennom tidenes forvandling, inn i fem hovedkapitler. Med det første kapitlet, Byens opprinnelse og tversnitt gjennom historien fram til utbrudd av den første verdenskrig, vil jeg gi en liten forestilling om hva som skjedde i byen, hva byen og dens mennesker har opplevd. Jeg sikter meg inn på de viktigste begivenhetene. En spesiell oppmerksomhet vier jeg til høymiddelalderen i Bergen (dvs. årene mellom 1150 og 1350) fordi byens vekst i denne perioden var stor og Bergen utviklet seg til et fjernhandelssentrum av europeisk betydning. Deretter kommer kapitlet om pesten som 6

7 spredte seg fra Bergen til hele Norge og var en av de verste pestepidemiene i historien. I følgende kapitler skriver jeg om vitaliebrødrene, om krigen mellom kong Erik og hansabyene, brannen på Bryggen, reformasjon og om nye pestepidemier. I de siste kapitlene beskriver jeg det århundre, og kapitlet slutter før utbruddet av den første verdenskrig, for jeg synes at emnet verdenskriger ville være et kapittel for seg selv, og mitt mål var ikke å gi en uttømmende ekskursjon tvers gjennom historien. Det følgende kapitlet, Bergen i gamle dager da hansa var i all sin prakt, bringer oss til hansatiden som overskriften allerede antyder. Jeg synes at hansa var en så stor og viktig begivenhet i Bergens historie at den fortjener å bli beskrevet i en helt selvstendig del. Jeg hadde mulighet til å besøke Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene i Bergen, og dermed kunne jeg øse av mine egne erkjennelser i dette kapitlet. Kapitlet, Kulturminner i Bergen, er viet til bygninger fra gamle tider som overlevde fram til vår tid, og vi kan beundre disse historiens stumme vitner i dag. Jeg valgte disse betydelige kulturminnene: Mariakirken og Bergenhusfestning som består av Håkonshallen og Rosenkrantztårnet. Men hva ville byen være uten mennesker? Til Bergen knytter det seg mange berømte og velkjente bergensere. Når det gjelder litteratur kan jeg nevne f.eks. Dorothea Engelbrechtsdatter 1 som var Norges første kjente, kvinnelige forfatter eller den norsk-danske forfatteren Ludvig Holberg 2 ; den store naturalistiske forfatteren Amalie Skram 3 ; poeten, forfatteren, dramatikeren og journalisten Nordahl Grieg 4. Fra andre områder er det f.eks. Christian Michelsen 5 som var politiker og statsminister, eller legen Gerhard Henrik Armauer Hansen 6 som beskrev sykdommen spedalskhet, og regnes som en av grunnleggerne for den moderne epidemiologi. Jeg valgte fire bergensere, nærmere bestemt, maleren J. C. Dahl, musikeren og komponisten Edvard Grieg, fiolinisten og komponisten Ole Bull og forfatteren og lyrikeren Johan Sebastian Welhaven, og kapitlet, Bergens berømte landsmenn, handler om dem. Alle disse mennene tilhører nasjonalromantikkens tid. 1 (1634 i Bergen 1716 i Bergen) 2 (1648 i Bergen 1754 i København) 3 (1846 i Bergen 1905 i København) 4 (1902 i Bergen 1943 skutt ned på flytokt over Berlin) 5 (1857 i Bergen 1925 i Gamlehaugen i Fana ved Bergen). Her vil jeg henvise til Gamlehaugen villaen som ser ut som et slott, og som han lot bygge og hvor han bodde. Nå er det den ofisielle kongeboligen i Bergen. 6 (1841 i Bergen 1912 i Florø). Jeg henviser til Lepramuseet St Jørgens hospital i Bergen. 7

8 Det som handler om Edvard Grieg og Ole Bull inneholder i stor grad sitater. Ved bruk av dem ville jeg presentere disse to menn fra en annen synsvinkel. I kapitlet om Edvard Grieg brukte jeg sitater eller kommentarer fra musikeren selv. I kapitlet om Ole Bull gjorde jeg det omvendt, og kapitlet inneholder sitater fra andre, altså hvordan de oppfattet ham. Unntaket er Ole Bulls tale som jeg inkluderte i kapitlet for å vise hans kjærlighet til landet sitt. Til slutt inneholder hovedoppgaven kapitlet, Bergensk, hvor jeg presenterer bergensdialekten. Først belyser jeg historisk bakgrunn, etterpå følger typiske trekk ved bergensdialekten. Det er bare en kort oversikt fordi hovedoppgaven er ikke lingvistisk orientert. 8

9 2. BYENS OPPRINNELSE OG TVERSNITT GJENNOM HISTORIEN FRAM TIL UTBRUDD AV DEN FØRSTE VERDENSKRIG 2.1 OPPRINNELSEN TIL BYEN, OLAV KYRRES TID På begynnelsen var Vågen. Her har det vært liv og ferdsel lenge før Olav Kyrre. Bergen ble gitt status som by av kong Olav Kyrre 7 i I kongesagaene, Fagrskinna, Morkinskinna og Heimskringla finner vi de første litterære beretninger om Bergen. Om grunnleggingen av Bergen får vi lese hos Snorres Heimskringla. Det står her at det var kong Olav som anla en kjøpstad i Bjørgvin. 8 I kong Olavs dager vokste kjøpstedene sterkt i Norge, og noen ble grunnlagt da. Kong Olav grunnla kjøpstaden Bergen. Der var det snart mange rike menn som slo seg ned, og kjøpmenn fra andre land seilte dit. 9 Da opprettes den kjøpstad i Norge, som er herligere enn alle som er nevnt tidligere, med unnatak av kjøpstaden Nidaros: det er kjøpstaden Bergen. Der begynte straks mange rike menn å slå seg ned, og dit skjedde det meste av tilførselen fra fremmede land. 10 Først var den nye byen nærmest et strandsted, men det varte ikke lenge før den ble en betydelig kjøpstad. Alt som man vet om byens første innbyggere er at de var innflyttere, og de tok både hus og innbo med seg fra landet til byen. I Olav Kyrres tid ble det opprettet en bispestol i Bergen. Først hadde biskopen bolig på Selja i 7 Olav Kyrre regjerte fra Det antas at byen ble grunnlagt mellom årene Det norrøne Biorgvin/Bjørgvin er satt sammen av ord for berg og gress-slette, og navnet betyr altså noe sånt som engen ved fjellet. Men alt i gammelnorsk skrift møter vi formen Bergvin som i slutten av middelalderen blir avløst av Bergen. (DAHL, Willy. Fortellingen om Bergen. Eide forlag, s. 13.) 9 Kildesamling, Bergen og omland gjennom tidene. Bergen: Universitetet i Bergen, Historisk institutt, s. 2. (Fra Norges Kongesagaer, red. F. Hødnebø og H. Magerøy, bd. 2 4, Oslo 1979.) 10 Sitatet er fra boka: HELLAND, Amund. Norges Land og Folk XII, Bergen, 1 Del. Kristiania: Aschenhoug & co., s. 86. (Her vil jeg bare nevne at boka er skrevet på dansk, men jeg valgte å oversette alle sitater til norsk slik at hovedoppgaven min har et enhetlig språk.) Þá settisk sá kaupstaðr i Noregi er einn er vegsamlegastr Þeirra er áðr er getit, at fráteknum kaupstað i Niðarósi, ok er sá kaupbær kallaðr i Bjorgin; gerðisk Þar brátt mikit setr auðigra manna; er Þingat mest tilflutning or oðrum londum. 9

10 Nordre Bergenhus amt 11, men da Olav Kyrre hadde grunnlagt kjøpstad i Bergen, flyttet biskop Bernhard hit fra Selja. Om Olav Kyrres virksomhet i Bergen vites at han lot legge grunnlaget til Kristkirken i stein. Kristkirken ble først ferdig omkring DET 12. ÅRHUNDRE Fra 1134 kan Bergen ansees som residensstad for de norske kongene, helt til Erik Magnussons død i Vinteren 1134 dro Harald Gille fra Tønsberg mot Bergen. Denne vinteren ble kalt Muge-vinteren (av mug som betyr hop, masse) etter de store flokkene som samlet seg om Harald. På julaften kom han utenfor Bergen, men han ville ikke stride i helligdagene. Magnus Blinde, kongen i Bergen, hadde det travelt med å ruste seg. Harald angrep den 7. januar Da folket til Magnus så at Harald hadde en stor overmakt, mistet de motet, og mange av dem flyktet. Til slutt var Harald fanget en stund, senere ble han sendt til Nidaros og innsatt i Nidarholms kloster, der fikk gården Store Hernes på Frosta. Men i 1136 ble kong Harald drept av Sigurd Slembedegn 12. Resten av 1100-tallet og et godt stykke inn på 1200-tallet var tiden av de norske borgerkrigene. Det ble kjempet i og om Bergen. Verst var det i Det var en kamp mellom baglere og birkebeinere. Om denne kampen får vi lese i Norges Kongesagaer. Larsoknatta ble det satt i verk noe som baglerhøvdingene før hadde truet med. De påstod at Bergens-mennene støttet og styrket Sverre slik at han kunne holde seg i borgen. Det var biskop Nikolas som stod bak det som ble gjort, de ble enige om at de skulle ødelegge kjøpstaden i Bergen og flytte den til et annet sted i Hordaland og se hva kong Sverre da ville ha for nytte av borgen. Biskopen sa at birkebeinene hadde besmittet alle kirkene ved at bannsatte menn hadde vært i dem, så nå var de ikke helligere enn horehus HØYMIDDELALDEREN I BERGEN Byens økonomiske betydning og sentrale beliggenhet på 1200-tallet forklarer hvorfor kongemakten satset på Bergen som sitt hovedsete. Bergen var i det 13. århundre det som vi 11 Nordre Bergenhus amt er en gammel betegnelse på Sogn og Fjordane, mens Søndre Bergenhus amt var betegnelse på Hordaland. 12 Sigurd Slembedegn meldte seg hos kongen i Bergen som hans bror og sønn av Magnus Barfod. 13 Kildesamling, Bergen og omland gjennom tidene. Bergen: Universitetet i Bergen, Historisk institutt, s. 8. (Fra Norges Kongesagaer, red. F. Hødnebø og H. Magerøy, bd. 2 4, Oslo 1979) 10

11 kan kalle Norges første virkelige rikshovedstad. Det var Håkon V Magnusson ( ) som var særlig knyttet til Oslo og gjorde mye for å bygge denne byen ut som politisk-administrativt sentrum. I Magnus VII Eirikssons regjeringstid 14 tapte Bergen betydning som kongeresidens; han residerte helst i Oslo, Tønsberg og på Båhus. De to hundreårene mellom 1150 og 1350 er høymiddelalderen i Bergens historie. Byens fysiske vekst i denne perioden er iøynefallende årenes utfylling og utbygging i Vågen fortsatte. Bebyggelsen øst for Vågen ble tettere og bredte seg rundt Vågsbotn og utover på Strandsiden. Den fysiske veksten hang fremfor alt sammen med at Bergen i høymiddelalderen utviklet seg til et fjernhandelssentrum av europeisk betydning. 15 I biskop Sigurds 16 tid i 1152 ble Norge en selvstendig kirkeprovins ved opprettelsen av erkebispedømmet i Nidaros, som før tilhørte Norge under Lunds erkebispestol. Bergen ble et viktig kirkelig senter i Norge ved siden av Nidaros. Det var mange kirker, klostre og andre kirkelige insitusjoner her som faktisk overgikk Nidaros. Ved slutten av 1100-tallet var det reist 12 kirker og 3 klostre i Bergen, dessuten hus for biskopen og hans hushold. Bybrannene i 1198 og 1248 skadet hardt mange av disse bygningene, men de ble alle gjenreist og flere eldre kirkelige anlegg ble utvidet. På midten av 1300-tallet fantes det i Bergen 5 klostre, minst 20 kirker og kapeller og to hospitaler. Det antas at noen av kirkene og kapellene var trebygninger, men de fleste var helt eller delvist reist i stein. Bergen var en importkanal ikke bare for varer, men også for kulturelle impulser. Arkitektur, bildekunst, kunsthåndverk, litteratur og åndsliv i vid forstand hadde særlig gode vilkår i de kirkelige og kongelige miljøene i Bergen. Her ble det også organisert skoler til utdanning av geistlig og kongelig personell. 17 I Bergen foregikk organisert undervisning, og skolene var uten unntak knyttet til kirkelige insitusjoner. Målet for undervisningen var å utdanne geistlige HELLE, Knut. Hovedtrekk i Bergens historie, Del 1. Bergen: Universitetet i Bergen, Historisk institutt, s Presten Sigurd ble biskop i Som biskop stiftet han Lyse kloster i Os sogn sør for Bergen. 17 HELLE, Knut. Hovedtrekk i Bergens historie, Del 1. Bergen: Universitetet i Bergen, Historisk institutt, s

12 Levende spor av det bergenske lærdomsmiljøet og et enda bredere kulturmiljø er kommet for dagen i de godt over 600 runeinnskriftene som er funnet under utgravningene på Bryggen og ved senere utgravninger i byen. En liten del av disse innskriftene er på latin, og de mest avanserte av dem gir glimt av en lærdomstradisjon som det er naturlig å knytte til de kirkelige skolene på og 1300-tallet, og som var formidlet ikke minst av universitetsutdannede folk. Flere av tekstene kan være skåret i en læresituasjon. 18 Byens betydning som rikspolitisk sentrum i høymiddelalderen røper seg også i at den var rikets uten sammenligning, fremste politiske møteby. De fleste av tidens riksmøter kom sammen her, som ramme om viktige rikspolitiske tiltak og med deltakelse fra flere landsdeler. Noen av disse møtene ble sammenkalt til de store anledningene i kongehusets historie, som kroninger og kongebrylluper. 19 Sverre Sigurdsson, som var birkebeinernes høvding, ble konge i Hans tid var en urolig tid for Bergen. Sverre hersket i Norge til sin død i Han lot bygge en borg i Bergen som kalles Sverresborg. Sverresborg var bygget av stein, men delvis også av tre. I sin tid var nok Sverresborg i Bergen landets største borg. I første halvdel av 1200-tallet blir det nevnt at nær 40 kvinner hadde tilhold i borgen, og at 100 mann var for få til å holde borgen. I Sagaen om baglere og birkebeinere sies det at 600 mann hadde tilhold i borgen i Sverresborg ble bygget opp igjen av Håkon jarl og siden revet ned igjen av baglerne. Borgen har vært gjenoppbygget og revet gang på gang. Mye av restene vi finner etter borgen i dag, er fra 1600-tallet; vi vet at Sverresborg ble brukt under slaget på Vågen i Sverresborgs sist kjente viktige utbygging ble utført tidlig på 1800-tallet, under Napoleonskrigene. 21 I Håkon Håkonssons 22 tid, ble byen forskjønnet med bygninger. Skjønt kong Håkon reiste ofte rundt om i landet, var Bergen hans egentlige hovedresidens. Han prøvde å innrette sitt eget 18 HELLE, Knut. Hovedtrekk i Bergens historie, Del 1. Bergen: Universitetet i Bergen, Historisk institutt, s Ibid., s Sverresborg (online): [2003] Tilgjengelig på WWW: <http://www.histos.no/bergen/vis.php?kat=1&id=64>. 21 Ibid. 22 Kronet i

13 herberge vakkert og bekvemt. Bergen kan derfor fra denne tiden av inntil århundrets slutning kalles Norges verdslige hovedstad. Når kongen forlot Bergen for lengre tid, var det på grunn av turer til Viken i anledning politiske begivenheter i nabolandene. Det var kong Håkon som fikk bygget to steinhaller etter sin kroning. Den ene, som ble kalt Breidstova i samtiden, er hallen som vi kjenner under navnet Håkonshallen. Den andre lå vest for Breidstova, ut mot Vågen. Ved hoffet til kong Håkon fantes det første publikum for oversatt skjønnlitteratur i Norge. Håkon er kjent som elsker av de europeiske ridderromanene, og det var han som tok initiativet til at flere av dem ble oversatt til norrønt. I Bergen herjet det brann mange ganger. Den største brannkatastrofen i høymiddelalderen dateres sommeren Etter den lå byen i aske. Norges Kongesagaer nevner denne brannkatastrofen med følgende ord: Fjorten netter før jonsok hendte det store ting i Bergen. Det brøt ut ildebrann midt i byen i den gården som heter Straumen 23, det var om natta da det ble ringt siste gang. Det hadde vært tørt vær tidligere, og ilden spredte seg fort. Kongen og noen få mann med ham møtte opp innenfor Peterskirken, hirden og bymennene kom også hurtig til og tenkte de skulle få stanset ilden i begynnelsen, men den var alt kommet så langt at de ikke kunne få gjort noe. 24 Det var den største katastrofen som til da hadde rammet byen, og egentlig er den bare overgått av brannen i Verken brannen i 1916 eller ødeleggelsene ved eksplosjonen i 1944 hadde det samme omfanget. 25 De store bergenske brannene danner tidsskiller i byens fysiske utvikling gjennom høymiddelalderen fordi saga- og årboksskriverne la merke til slike katastrofer, og arkeologene har funnet spor etter dem i lagene av aske og forkullede rester på Bryggen. Bergen med kirker og andre bygninger kom snart på fote etter den store brannen. Kong Håkon lot oppføre flere kirker, og særlig etter den store brannen bygde han ivrig. Hans arbeider til 23 Bygård i Peterskirkens sokn. 24 Kildesamling, Bergen og omland gjennom tidene. Bergen: Universitetet i Bergen, Historisk institutt, s. 17. (Fra Norges Kongesagaer, red. F. Hødnebø og H. Magerøy, bd. 2 4, Oslo 1979) 25 DAHL, Willy. Fortellingen om Bergen. Eide forlag, s

14 Bergens forskjønnelse og befestning tilhører især den tidligere del av hans regjering, navnlig fredsårene fra I Magnus Håkonssons regjeringstid ble den første norske landslov formulert og skrevet ned i Bergen. Magnus Håkonsson fikk tilnavnet Lagabøte. Norge ble først delt i fire områder som hadde sine egne lover, landskapslovene. Den loven som gjaldt på Vestlandet var Gulatingsloven. Kong Magnus Håkonsson redigerte disse lovene sammen til en lov som skulle gjelde for hele landet. Inntil Haakon V Magnusson ble konge, var Bergen betraktet som den norske konges egentlige hjem. I Bergen var de kronet og i den senere tid begravet. Men dette forandret seg med kong Haakon V Magnusson, siden han lot seg krone i Oslo, der han lenge hadde residert og etter sin død ble dyrket som lokalhelgen. Bergen var Norges største handelsstad, mange viktige møter ble holdt her, og mange kongebrev utferdiget her, f.eks. unionsavtalen mellom Danmark og Norge fra PESTEN DREPER, VITALIEBRØDRENE PLYNDRER BYEN, KRIG MELLOM KONG ERIK OG HANSASTEDER Fra 1349 herjet svartedauden i Norge eller den store mannedauden som man også kaller den. Pesten hadde sin opprinnelse i Asia og rammet Europa i perioden Dette var en av de verste pestepidemiene i historien. Fra Bergen spredde pesten seg til andre deler av Norge. Til Norge kom pesten tvers over Nordsjøen. Den lübeckske kronisten Dettmar sier at det var fra Flandern et skip som hadde pesten med seg til Bergen. Men den samtidige islandske presten Einar Havlidason skriver i sin årbok at pestskipet kom fra England. 26 Dels var det en byllepest som smittet via lopper, dels en lungepest som smittet direkte fra menneske til menneske. De angrepne hostet opp slim og blod, og fikk en blålig hudfarge derav navnet svartedauden. Hvor mange ofre den krevde, vet ingen med sikkerhet. I islandske analer, årbøker, heter det at to tredeler av befolkningen døde, men det er sannsynligvis i meste laget. Hvor mange 26 HELLAND, Amund. Norges Land og Folk XII, Bergen, 1 Del. Kristiania: Aschenhoug & co., s

15 bergensere som døde av farsotten, vet vi heller ikke. Men i tettbebyggelse har smitte lettere for å spre seg enn i grissgrendte strøk, så Bergen har neppe sluppet lettere fra det enn landet ellers. 27 Da pesten hadde rast ut, kom forfallets tid. Nå ble det mangel på arbeidskraft og for småfolk betydde dette større muligheter, mens for storsamfunnet og bysamfunnet var massedøden en katastrofe fordi det ikke var nok mennesker til å fylle alle behov og funksjoner. Også senere ble Bergen hjemsøkt av smittsomme sykdommer. I Bergen var det således i 1356 stor dødelighet, sannsynligvis forårsaket av en pestsykdom. I 1359 og 1371 var det nye pestutbrudd. I 1393 ble Bergen plyndret av vitaliebrødrene 28. Vitaliebrødrene gikk i påsken, april 1393, til angrep på Bergen. De seilte inn Vågen med sine store skip. Vitaliebrødrernes leder het Enis. Piratene plyndret, drepte og brant før de seilte tilbake til Nord Tyskland, hvor de hadde frihavn under mecklenburgernes beskyttelse. I kampen falt det mange på begge sider. Hovedkampen stod der, hvor Domkirken 29 ligger. Bergen ble angrepet av pirater også i 1428, 1429 og Piratene ble omtalt som Vitaliebrødre, men dette var nok en misforståelse. I 1413 ble Bergen igjen hjemsøkt av en stor ildulykke. Neppe var byen igjen oppbygget, før det utbrøt krig mellom kong Erik og hansasteder. Denne krigen var meget uhyggelig for de hanseatiske kjøpmennene i Bergen. De utsatte seg ikke for en ny stans i sin handelsvirksomhet, så lenge krigen stod på. Men de forutså også at deres konkurrenter, hollenderne, som på denne tiden hadde skilt seg fra forbundet til fordel for østligere steder, og at engelskmennene ville benytte uhindret adgang, som de hermed fikk, til å sette seg i besittelse av så godt som hele den norske handel. Imidlertid måtte hanseaterne avsted fra Bergen i 1427 og ble borte i 6 år til 1433, etter at der var sluttet stillstand i Vordingborg i DAHL, Willy. Fortellingen om Bergen. Eide forlag, s Vitaliebrødrene el. Vitalinerene var nordtyske kapere som ble bedt om å skaffe livsmidler til Albrechts beleirede menn i Stockholm. Disse livsmidlene ble kalt viktualier derav navnet Vitaliebrødrene. De kalte seg stundom som likedelere fordi byttet deltes mellom piratene i like deler. 29 Domkirken var i den tiden kjent som Olavskirken. 30 HELLAND, Amund. Norges Land og Folk XII, Bergen, 1 Del. Kristiania: Aschenhoug & co., s

16 2.5 KRISTIAN I OG KRISTIAN II, BRANN PÅ BRYGGEN, ESKE BILDE OG REFORMASJON I Kristian I s tid 31 var tyskerne overmektige i Bergen. Kristian I døde i 1481 og hans etterfølger kong Hans tilstod englenderne og hollenderne utstrakte handelsrettigheter. Kong Kristian II som i 1506 overtok styrelsen i Norge, gav hollenderne ytterligere rettigheter og utstedte et privilegium for Bergens norske borgere. I 1467 brant Bryggen fullstendig. Med Bryggen brant det meste av kjøpmennenes redskaper, husgjenstander og store opplag av fisk. I 1498 brant hele Strandsiden, hvor de norske småhandlere oppholdt seg, og hvor andre fremmende kjøpmenn hadde rett til å handle. 32 I Eske Bildes embedstid foregikk store forandringer i Bergen. Gamle kirker på Bergenhus ble revet ned, klostrene inndratt og ødelagt, reformasjonen fikk innpass, og byen ble truet med angrep; det var uro og forvirring, og den gamle tilstanden forandret seg. Reformasjonen fant i Norge først inngang i Bergen. Byen stod gjennom de kontorske kjøpmennene i stadig forbindelse med Nord-Tysklands handelsteder, hvor reformatorenes lære fant tilhengere. Aktelsen for den katolske troen var først i det 16. århundre forsvunnet. 33 Den som først forkynte den lutherske læren i Bergen, skal hadde vært en munk Antonius som prekte i skomakernes sognekirke, Hallvardskirken, hvor han senere ble luthersk sogneprest. 34 I 1529 kom to lutherske predikanter, tyskeren Herman Fresze og dansken Jens Viborg, til Bergen. 18. august 1529 skrev kong Fredrik I til Eske Bilde om at han hadde beskikket disse mennene til å prædike og lære Guds ord i Bergen for den fattige simple almue. 35 I 1537 ble protestantisme offisielt innført ved en kongelig ordinans. I Tyskland var reformasjonen en strid for morsmålet, mot latinen, mens i Danmark-Norge var situasjon annerledes. Det var latinen som skulle ut av kirken, men det danske morsmålet ble kirkemål. 31 Han oppholdt seg i Bergen før han dro til Trondheim til kroningen da han reiste tilbake hjem. Den 9. september 1450 bevilget han privilegium for de tyske skomakere. De skulle fritt kjøpe og selge alle slags handelsvarer og sine egne varer i Bergen etter lovene som andre bymenn. Skomakere var således skilt fra sine landsmenn og ble behandlet som byborgere. Men de hadde oppnådd handelsrett som kjøpmenn hadde nektet dem. 32 HELLAND, Amund. Norges Land og Folk XII, Bergen, 1 Del. Kristiania: Aschenhoug & co., s Ibid., s Ibid. 35 Ibid., s

17 2.6 NYE PESTEPIDEMIER I KRISTIAN IV S TID I Kristian IV s tid ble det meldt oftere om pest. I 1599 kom en epidemi til Bergen som hadde rasert i Tyskland, England og Danmark. Den spredde seg over hele Norge. I Bergen døde over 3000 mennesker i I 1618 nådde en større epidemi Norge, i Bergen herjet den især i mai og juni, og 2650 mennesker døde i Domkirkens sogn, 1069 i Korskirkens sogn og 275 mennesker på Bryggen. I 1629 ble det begravd 3096 personer som døde av pest. 36 Det var forferdelig store tall fordi Bergen hadde i den tiden neppe innbyggere. 2.7 DET 17. OG 18. ÅRHUNDRE I 1665 foregikk et slag på Vågen i Bergen. I 1660 var Frederik blitt eneveldig konge over et sterkt svekket Danmark-Norge. Han tapte provinsene i Sverige, og statskassen var tom. Kongen var i pengemangel. I 1665 fikk han anledning til å skaffe noen millioner riksdaler. På denne tiden var England og Holland i krig, og Fredrik hadde både handels- og støtteavtaler med dem begge. En stor hollandsk handelsflåte ankret i Vågen i Bergen, og engelskmennene hadde klare planer for å angripe dem. Hvis den bergenske festningen holdt seg nøytralt, skulle Fredrik få en del av byttet. I det 17. århundre var et kongsbesøk i Bergen en stor begivenhet. Etter reformasjonen var det sjelden at det kom en konge til Bergen. Kristian IV var der dog fire ganger, i 1599, 1604, 1622 og Mens Frederik III kom aldri til Bergen. Kristian V var i Bergen da han var på en rundreise i Norge. Den 19. mai 1702 kl. 2 om ettermiddagen oppstod det en brann som forårsakte at omtrent 9 / 10 av byen brente. Alle offentlige bygninger var ødelagt. Denne brannen forandret Bergens utsseende mer enn noen tidligere ildebrann. I den senere del av det 17. århundre og først i det 18. århundre er det en del forfattere der som 36 Tallet på mennesker som døde av pesten er fra boka HELLAND, Amund. Norges Land og Folk XII, Bergen, 1 Del. Kristiania: Aschenhoug & co., s

18 er knyttet til Bergen. Edvard Edvardsen 37, Dorothea Engelbrechtsdatter 38, Ludvig Holberg 39, Hans Egede 40, Erik Pontoppidan 41. Fra midten av det 18. århundre virket Sigismund Wagner og Mathias Blumenthal i Bergen som malere, tegnere og dekoratører både i kirker og privathus. Wagner utførte altertavlen i Korskirken og plafondmalerier til Rådhuset. Blumenthal leverte sitt plafondbildet Justitia som nå er i Bergens bildegalleri. Wagner og Blumenthals plafond og veggmalerier fantes i borgernes hjem i Østbyen, Vågsbotn og på Stranden. 42 Tiden når Kristian VII 43 hersket, var gunstig for handelsomsetningen. Det var stor frihet for næringsveiene, og under de langvarige krigene forble Norge lenge nøytralt, både under den nordamerikanske frihetskampen og under revolusjonskampene. Det kom oftere franske og hollandske krigsskip til Bergen. Under krigen mellom Frankrike og England ble en mengde kapere fra franske havner utrustet, og de brakte kaprede engelske fartøyer til Bergen. Sånne fartøy ble solgt ved auksjon i 1794 og Kostbare ladninger ble oftere solgt for spotpris, og i det hele var det en stor omsetning. I 1796 ble det solgt 31 skip, til dels med kostbare ladninger, og den største delen av disse kom over til bergenske kjøpmenn for en spotpris. Dermed kunne bergenske kjøpmenn utvide sin handelsflåte. Årene mellom 1797 og 1807 var de beste for Bergen. 44 Handels- og skipsfarten blomstret som aldri før. Dette gjaldt for det meste byene på vest- og sørkysten. Rikdommen vokste i Bergen. I siste halvdel av det 18. århundre bidro Jens Boalth 45 mye til å fremme av kultur og kunst. For kunstlivet i Bergen fikk Boalth først og fremst betydning som stifter av Selskapet , født i Bergen, var av hollandsk herkomst. Han skrev Bergensk beskrivelse 1674 og , født i Bergen. Hun skrev dikt med triste stemning. I 1678 utgav hun Siælens Sangoffer og i 1685 Taare Offer, gudelige Siæle til Underviisning, der vil vide hvad Poenitentzis Fagter formaar. Hennes vers gjorde et dypt inntrykk på samtiden. Hun vekte oppmerksomhet ved at hun var den første norske kvinne som opptrådte som forfatter. Hun ble kalt en bergensk tåreperse , født i Bergen. Han skrev Bergens beskrivelse som ble utgitt i I sine skrifter brukte han navnene på flere personer som han så i sin barndom. Mest kjent er Niels Klim han var klokker til Korskirken i Bergen , født på Harstad , født i Aarhus. 42 HELLAND, Amund. Norges Land og Folk XII, Bergen, 1 Del. Kristiania: Aschenhoug & co., s Unntak er året Dette året var ugunstig. Det inntraff misvekst, prisen steg på alle varer. 45 Rektor i Bergen , født i Kristiania i

Runer før Columbus Om Kensingtonsteinen og spørsmålet om norrøn utforskning av Nord-Amerika

Runer før Columbus Om Kensingtonsteinen og spørsmålet om norrøn utforskning av Nord-Amerika Runer før Columbus Om Kensingtonsteinen og spørsmålet om norrøn utforskning av Nord-Amerika W O R D S O F R A G E P R E S S 2 0 1 3 Knut Rage, 2013 2 3 - Innhold - Et hellig oppdrag s. 4 En merkelig merkestein

Detaljer

Norge før dansketiden, 1200-tallet og frem til Kalmarunionen i 1397

Norge før dansketiden, 1200-tallet og frem til Kalmarunionen i 1397 Norge før dansketiden, 1200-tallet og frem til Kalmarunionen i 1397 Norge hadde felles konge med Danmark fra 1380 til 1814, unionen varte altså i 434 år. Hva var årsaken til at denne unionen kom i stand?

Detaljer

Norsk forsikring 250 år

Norsk forsikring 250 år Norsk NFT forsikring 4/2003 250 år Norsk forsikring 250 år Julaften i år er det 250 år siden kong Frederik V ga sin approbasjon til planen om opprettelse av det første norske forsikringsselskap en bybrannkasse

Detaljer

Den dansk-norske Flåten 1510-1814

Den dansk-norske Flåten 1510-1814 Den dansk-norske Flåten 1510-1814 FLÅDEN 500 ÅR ET DANSK JUBILEUM AV NORSK INTERESSE HISTORIE Om denne brosjyre Innholdsfortegnelse 3 Situasjonen før 1510 4 Kong Hans etablerer Flåten 5 Geografiens betydning

Detaljer

Var det Oslo vi nettopp passerte?

Var det Oslo vi nettopp passerte? KILDEN Tidsskrift for Oslo Guideforening sommernummer 2010 OSLO OSLO OSLO OSLO OSLO 1000 år 1000 opplevelser 1000 år 1000 opplevelser 1000 år 1000 opplevelser 1000 år 1000 opplevelser 1000 år 1000 opplevelser

Detaljer

Sankta Sunniva er hun en historisk person?

Sankta Sunniva er hun en historisk person? Den hellige Sunniva var sentralmotiv på alterskapet i Austevoll kirke i Hordaland. Alterskapet er nå oppbevart i De kulturhistoriske samlinger ved Universitetsmuseet i Bergen. Foto: Fotoarkivet - Universitetsmuseet

Detaljer

Det norske språk- og litteraturselskap/bokselskap.no 1986/2012 Hamarkrøniken, utgave ved Egil Pettersen Teksten er lastet ned fra bokselskap.

Det norske språk- og litteraturselskap/bokselskap.no 1986/2012 Hamarkrøniken, utgave ved Egil Pettersen Teksten er lastet ned fra bokselskap. Det norske språk- og litteraturselskap/bokselskap.no 1986/2012 Hamarkrøniken, utgave ved Egil Pettersen Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Hamarkrøniken [ca. 1610] Forord Innledning Hamarkrøniken

Detaljer

Runematerialet fra Tønsberg

Runematerialet fra Tønsberg Runematerialet fra Tønsberg Charlotte Johannessen Masteravhandling i Nordic Viking and Medieval Culture Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Høsten

Detaljer

Tone Njølstad Slotsvik. Katolikker i Norge 1905 1930. En minoritet i nasjonalstatens tid

Tone Njølstad Slotsvik. Katolikker i Norge 1905 1930. En minoritet i nasjonalstatens tid Tone Njølstad Slotsvik Katolikker i Norge 1905 1930 En minoritet i nasjonalstatens tid Katolikker i Norge 1905 1930 En minoritet i nasjonalstatens tid Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Detaljer

Søking etter identitet. Noen aspekter i innvandrerlitteratur i Norge

Søking etter identitet. Noen aspekter i innvandrerlitteratur i Norge Masarykova univerzita Filozofická fakulta Katedra germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Tereza Blatná Søking etter identitet. Noen aspekter i innvandrerlitteratur i Norge bakalářská diplomová práce

Detaljer

3. A R K E O L O G I S K E F U N N. Ca. 10.000 f. Kr. - 1537 e. Kr.

3. A R K E O L O G I S K E F U N N. Ca. 10.000 f. Kr. - 1537 e. Kr. 3. A R K E O L O G I S K E F U N N Ca. 10.000 f. Kr. - 1537 e. Kr. Det er foretatt relativt få utgravinger i Stavanger sentrum. Utgravingene som er gjort er ofte foretatt i forbindelse med større utbyggings-

Detaljer

KIRKEHISTORISKE KILDETEKSTER FRA NYERE TID P ONTOPPIDANS KATEKISMEFORKLARING. 8. klasse

KIRKEHISTORISKE KILDETEKSTER FRA NYERE TID P ONTOPPIDANS KATEKISMEFORKLARING. 8. klasse KIRKEHISTORISKE KILDETEKSTER FRA NYERE TID P ONTOPPIDANS KATEKISMEFORKLARING Konfirmasjonsloven fra 1736, som gjorde konfirmasjonen obligatorisk for alle, forutsatte skoleundervisning. I 1739 ble allmueskolen

Detaljer

Kirkebygging og anna samfunnsbygging - Nettutgave av hovedoppgave i historie, UiO 2001

Kirkebygging og anna samfunnsbygging - Nettutgave av hovedoppgave i historie, UiO 2001 Kirkebygging og anna samfunnsbygging - Nettutgave av hovedoppgave i historie, UiO 2001 Trond Nygård Hva er et lokalsamfunn? I denne studien diskuterer forfatteren begrepet i en konkret, historisk kontekst.

Detaljer

Klimaflaggellanterne, trollmannens kost og de 10 tankekors

Klimaflaggellanterne, trollmannens kost og de 10 tankekors Klimaflaggellanterne, trollmannens kost og de 10 tankekors Ole Humlum Professor i fysisk geografi Institutt for geofag Oslo Universitet E-post: Ole.Humlum@geo.uio.no WEB: http://folk.uio.no/olehum/ KLIMA:

Detaljer

Prestens side. Daniel Rudklint

Prestens side. Daniel Rudklint INNHOLDSFORTEGNELSE Prestens side Selma Lagerløfs Jerusalem av Daniel Rudklint JEG ER den som taler med deg Dorothee Jacobi Mennesket i sin indre streben (forts.) Friedrich Rittelmeyer. Oversatt av Truls

Detaljer

DRÅPEN. The Human Factor. Områdeberedskap atter en gang. Nordsteam Festivalen. Nr. 3 2005. 4. årgang. Dråpen 2/05 1

DRÅPEN. The Human Factor. Områdeberedskap atter en gang. Nordsteam Festivalen. Nr. 3 2005. 4. årgang. Dråpen 2/05 1 Nr. 3 2005 4. årgang DRÅPEN F E L L E S F O R B U N D E T F O R S J Ø F O L K The Human Factor Områdeberedskap atter en gang Nordsteam Festivalen Dråpen 2/05 1 FFFS har fått ny adresse! 08.08.2005 flyttet

Detaljer

Jan Henrik Munksgaard Flagget. Et nasjonalt symbol blir til

Jan Henrik Munksgaard Flagget. Et nasjonalt symbol blir til Jan Henrik Munksgaard Flagget Et nasjonalt symbol blir til Årbok Vest-Agder-museet 2012 Utgitt av Vest-Agder-museet IKS Redaktør: Thor Gunnar Hansen Redaksjon: Tale Christiansen, Tonje Tjøtta, Thor Gunnar

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Bjarkøy-ættas etterkommere: ca. 1250-1605

Bjarkøy-ættas etterkommere: ca. 1250-1605 Institutt for historie og religion. Bjarkøy-ættas etterkommere: ca. 1250-1605 Arv, eiendomsoverføring og ekteskap Astrid Marie Mellem Johnsen Masteroppgave i historie Mai 2014 Forsiden viser Bjarne Erlingssons

Detaljer

Vikingene hvem var de?

Vikingene hvem var de? Vikingene hvem var de? Anes Erik Bakija I moderne interpretasjon framstilles ofte vikingene som fryktløse barbarer, med store skjegg og kropper som okser. De landet på kysten med de digre skipene deres,

Detaljer

revue PROSTOR samfunn politikk kultur kunst samfunnskultur i tsjekkisk-norsk dialog

revue PROSTOR samfunn politikk kultur kunst samfunnskultur i tsjekkisk-norsk dialog 87 88 revue PROSTOR samfunn politikk kultur kunst Norsk inspirasjon Norsk inspirasjon: samfunnskultur i tsjekkisk-norsk dialog Kjære lesere, dere har nå åpnet en publikasjon som har blitt til som en del

Detaljer

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER grupperinger eller institusjoner Side 993 av 1185 15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER 15.1. Problemet 15.1.1. Innledning Forholdet mellom

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

Sett i lys av internasjonale, nasjonale og lokale forhold

Sett i lys av internasjonale, nasjonale og lokale forhold Sett i lys av internasjonale, nasjonale og lokale forhold «Paa østsiden av Christianiafiorden og nogle faa Miles nedenfor Mos, ligger en liten, malerisk og tryg Havn kalt Larkoul» (J. W. Edy, 1804) Et

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Spania 1936 av Eddie Conlon

Spania 1936 av Eddie Conlon Når folket tar makten Spania 1936 av Eddie Conlon Utgave 1, 2009 Utgitt av Motmakt Først utgitt under tittelen: The Spanish Civil War Ararchism in Action NÅR FOLKET TAR MAKTEN Denne serien med hefter -

Detaljer

Adspredelse og kontroll

Adspredelse og kontroll Adspredelse og kontroll fra den norske psykiatriens bygningshistorie Leif Maliks I 1998 ble statsminister Bondevik sykmeldt på grunn av psykiske plager. Saken vekket stor oppmerksomhet, men reaksjonene

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer