ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for kultur, oppvekst og skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for kultur, oppvekst og skole"

Transkript

1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for kultur, oppvekst og skole Møtested: Enebakk herredshus Dato: Tid: 20:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER tlf eller Varamedlemmer vil bli innkalt herfra. Dersom det er behov for ytterligere opplysninger vedrørende den enkelte sak, ber administrasjonen om å bli kontaktet i god tid før møtet. Side 1

2 Saksnr. PS 32/12 PS 33/12 Innhold GODKJENNING AV INNKALLING OG MØTEPROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE BARNEHAGEDRIFT I ENEBAKK KOMMUNE EVENTUELT Enebakk, 4. juni 2012 Side 2

3 Side 3

4 PS 32/12 Godkjenning av innkalling og møteprotokoll fra forrige møte / Side 4

5 ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2012/12 Arkivkode: 202 Saksbehandler: Julie Størksen Hagesæter Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 23/12 Utvalg for kultur, oppvekst og skole /12 Utvalg for kultur, oppvekst og skole Formannskapet Kommunestyret Barnehagedrift i Enebakk kommune Dokumenter som er vedlagt: Grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager årsregnskap 2011 Dokumenter som ikke er vedlagt: Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Saksprotokoll for Utvalg for kultur, oppvekst og skole Behandling: Fellesforslag fra H og KRF: 1. Saken sendes tilbake. Rådmannen utarbeider en ny sak hvor de nye opplysningene som har kommet fram i saken innarbeides. 2. I forkant av utvalgsmøtet innkalles det til et dialogmøte med styrerne i de private arnehager hvor man i fellesskap gjennomgår drift, budsjett, konsekvenser ved kutt, forventninger og mål. Votering: Til utsettelsen: 5 stemte for (1H, 1KRF, 2AP, 1V) 3 stemte mot (3FRP) VEDTAK: 1. Saken sendes tilbake. Rådmannen utarbeider en ny sak hvor de nye opplysningene som har kommet fram i saken innarbeides. 2. I forkant av utvalgsmøtet innkalles det til et dialogmøte med styrerne i de private arnehager hvor man i fellesskap gjennomgår drift, budsjett, konsekvenser ved kutt, forventninger og mål. RÅDMANNENS INNSTILLING: Saken tas til orientering Side 5

6 SAKSUTREDNING: Sammendrag Oversikt over årsregnskap og tilskuddssatser for de ikke-kommunale barnehagene i kommunen. Årsregnskapet for de kommunale barnehagene viser at det er brukt mindre enn budsjettert. Det er beregnet nye tilskuddssatser for de ikke-kommunale barnehagene i forhold til det reelle forbruket på kommunal barnehage. Oversikt over mangel av faglært personale i kommunale og ikke-kommunale barnehager i de stillinger som har krav om utdannelse. Bakgrunn Fra gikk finansieringen av barnehagesektoren over fra øremerkede midler til rammefinansiering. For Enebakk kommune medførte den endrede finansieringsmodellen at kommunen fikk 6,5 millioner mindre i overføring til barnehagedrift i 2011 enn hva kommunen fikk i Tilskudd til ikke-kommunale barnehager beregnes ut fra budsjett til kommunale barnehager, Enebakk kommune følger den nasjonale opptrappingsmodellen, tilskuddssatsen for 2012 er 92 % av det de kommunale barnehagene får. Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon generelt og denne endringen for barnehagen ble det i budsjettforslaget for 2012 lagt frem forslag til kutt i de kommunale barnehagene. På bakgrunn av dette ble det i kommunestyret bedt om at administrasjonen skulle legge frem en sak hvor den gjorde rede for situasjonene for barnehagene i Enebakk. Rådmannen utarbeider en sak for KOS utvalget og kommunestyret som viser utviklingen av den økonomiske driften i de kommunale og private barnehagene i kommunen innenfor økonomiperioden. Saken skal også inneholde antall ansatt med godkjent pedagogisk utdanning, samt antall ansatte som ikke har godkjent utdanning eller er ansatt på dispensasjon. Saksopplysninger I Enebakk kommune har vi 13 barnehager hvorav 10 er ikke-kommunale. De ikke kommunale barnehagene har ulik driftsform. 3 av barnehagene eies og drives av FUS barnehager, 4 er andelsbarnehager som er foreldredrevet, 1 misjonsbarnehage, 1 familiebarnehage og en drives av Ytre Enebakk kvinne og familieforbund. Tilskudd var første året med den nye finansieringsmodellen. Tilskuddsberegningen er korrigert to ganger i løpet av året. Den første korrigeringen ble gjort på bakgrunn av at det var gjort en summeringsfeil fra administrasjonens side. Den siste beregningen ble gjort etter en presisering av beregningen av administrasjonspåslaget på 4 % hvor de fleste kommuner hadde tolket forskriften feil i hvordan utregningen skulle gjøres. Den siste beregning og utbetalingen ble foretatt i desember. De som hadde fått for mye tilskudd, ble ikke trukket for dette pga saksbehandlingsfeil i administrasjonen. Tilskuddsberegning for foregående år er ikke avsluttet før årsregnskap for de kommunale barnehagene foreligger. Årsregnskapet for de kommunale barnehagene viser at det er brukt mindre på drift enn budsjettert, samt at brukerbetalingen har vært høyere enn det som lå i budsjettet for Enebakk kommune har mottatt klage på at forsikringskostnader knyttet til Side 6

7 barnehage ikke lå inne i beregningsgrunnlaget. Dette blir ført på sentraladministrasjonen og ikke direkte på den enkelte barnehage. Kostnader til forsikring knyttet til barnehage er hentet ut og tatt med i beregning av tilskudd basert på årsregnskap. Grunnlag for beregning av tilskuddssatser Budsjett 2011 Årsregnskap 2011 Drift kommunale barnehager , ,- Tjeneste 2210, art , ,- Forsikring (barn, personal og bygg) ,- Beregningsgrunnlag , ,- Beregningsgrunnlag + 4 % adm. kostnader , ,- Foreldrebetaling , ,- Tilskudd ikke-kommunale pr. heltidsplass, budsjett 2011 Kommunal sats 89,25 % Kapitaltilskudd Tilskuddssats , , , , , , , ,- Tilskudd ikke-kommunale pr. heltidsplass, regnskap 2011 Kommunal sats 89,25 % Kapitaltilskudd Tilskuddssats , , , , , , , ,- Side 7

8 Oversikt over tilskudd for ikke-kommunale barnehager Barnehage Tilskudd 2011 Tilskudd beregnet ut fra årsregnskap 2011 Tilskudd beregnet ut fra 100 % Bergskaug FUS , , ,- barnehage As Mjær FUS barnehage AS , , ,- Nylende barnehage BA , , ,- Østmarkskollen FUS , , ,- barnehage AS Melgård , , ,- Andelsbarnehage Hauglia barnehage SA , , ,- Fjellknatten barnehage , , ,- Emaus barnehage , , ,- Mari andelsbarnehage , , ,- BA Totalt , , ,- Oversikt over resultater årsregnskap for private barnehager i perioden Barnehage Trollskogen , ,- 0,- 0,- familiebarnehage Bergskaug FUS , , , , ,- barnehage As Mjær FUS barnehage AS , , , ,- Nylende barnehage BA , , , , Østmarkskollen FUS , , , , ,- barnehage AS Melgård , , , ,- Andelsbarnehage Hauglia barnehage SA , , , , ,- Fjellknatten barnehage , , , ,- Emaus barnehage , , , , ,- Mari andelsbarnehage BA , , , , ,- Side 8

9 Personale Det er stor mangel på førskolelærere i Norge, det mangler 6000 førskolelærere på landsbasis. Presset er spesielt stort i Oslo-området, Enebakk merker at det er vanskelig å rekruttere førskolelærere til de stillingene som krever det. Mange med utdanning som førskolelærer og barne- og ungdomsarbeider velger å jobbe andre steder enn i barnehage. Det bør jobbes aktivt med hvordan gjøre våre barnehager til attraktive arbeidsplasser slik at vi kan rekruttere de fagpersonene vi trenger for å kunne oppfylle rammeplanens innhold til pedagogisk tilbud i barnehagene. Årsmeldingene rapportert i BASIL pr viste at det kun var to av barnehagene i kommunen som ikke hadde pedagoger på dispensasjon. Det var pr dispensasjoner fra utdanningskravet i barnehager i Enebakk kommune. Disse fordeler seg slik på de ulike barnehagene. Oversikt over dispensasjoner fra utdanningskravet pr Barnehage Styrer skal ha Utdannet På disp. Ped.leder- Skal ha Utdannet På disp Emaus ,5 2,5 Mari andelsbarnehage 0,35 0, Fjellknatten barnehage 0,40 0, Trollskogen 0,10 0,10 0,70 0,70 familiebarnehage Bergskaug FUS bhg. As ,80 2,20 Østmarkskollen FUS bhg as Hauglia andelsbarnehage Mjær FUS bhg as Melgård andelsbarnehage Nylende barnehage ,10 1,90 Kirkebygden barnehage ,73 2,27 ass.styrer Ytre Enebakk barnehage ass.styrer Flateby barnehage ass.styrer Totalt 10,85 10,10 0,75 55,70 31,83 23,87 Vurderinger og begrunnelse Saken tas til orientering Side 9

10 TILLEGGSOPPLYSNINGER TIL MØTE : Sammendrag Årsregnskapet for de kommunale barnehagene 2011 viser at det er brukt mindre enn budsjettert. Siden tilskudd for de ikke-kommunale barnehagene beregnes ut fra reelt forbruk i de kommunale barnehagene er det beregnet nye tilskuddssatser for de ikke-kommunale barnehagene for Om kommunen har brukt mindre enn beregnet gir forskriften kommunen anledning til å redusere neste års tilskudd. Regjeringen har lagt opp til en opptrapping av finansiering av ikke-kommunale barnehager med 100 % tilskudd i 2014, 92 % fra Om det gis høyere tilskudd enn de statlige må det hentes midler ut fra barnehagefondet, da overføringene i rammene kun tar høyde for den statlige opptrappingen. TOTALT TILSKUDD 2012 korrigert tilskudd per Utbetalt februar 2012 differanse ØSTMARKKOLLEN , ,00 (27 835,00) HAUGLIA , ,00 (28 379,00) NYLENDE , ,00 (42 115,00) MARI , ,00 (7 332,00) FJELLKNATTEN , ,00 (46 132,00) EMAUS , ,00 (23 836,00) BERGSKAUG , ,00 (27 563,00) MJÆR , ,00 ( ,00) MELGÅRD , ,00 (37 019,00) Trollskogen , ,00 - Åpen bhg , ,00 - TOTALT PHB , ,00 ( ,00) Side 10

11 Fremtidige tilskudd med ulike prosentsatser Det er vanskelig å skulle beregne fremtidige tilskudd da disse baseres på budsjettene til de kommunale barnehagene og disse har vi ikke for fremtidige år før de er vedtatt i kommunestyrebehandlingen av budsjettet. Opptrapping av tilskudd i tabellen under er beregnet med utgangspunkt i 2012 tall. 95 % 98 % 100 % Statlige tilskuddssatser ØSTMARKSKOLLEN , , , ,- HAUGLIA , , , ,- NYLENDE , , , ,- MARI , , , ,- FJELLKNATTEN , , , ,- EMAUS , , , ,- BERGSKAUG , , , ,- MJÆR , , , ,- MELGÅRD , , , ,- Totalt , , , ,- Differanse i fht 2012 tilskudd , , , ,- Regjeringen har vedtatt en opptrappingsplan for tilskudd til ikke-kommunale barnehager med 100 % tilskudd i Hvor stor prosent tilskuddet skal ligge på for 2013 blir lagt frem i statsbudsjettet. Dersom tilskuddssatsen økes med høyere prosentandel enn hva statsbudsjettet tar høyde for, må det brukes av barnehagefondet for økt utbetaling av tilskudd siden rammetilskuddet økes i takt med den nasjonale opptrappingsplanen. Tilskuddssatser ikke-kommunale barnehager Nasjonale satser , , , ,- Enebakk , , , ,- Vestby (100 %) , ,- Ski , , , ,- Ås (100 %) , , , ,- Oppegård , , , ,- Nittedal , ,- Lørenskog , ,- Frogn (100 %) , ,- Side 11

12 Tilskudd og barnegrupper Størrelsen på tilskuddet for den enkelte barnehage vil variere i fra år til år ut fra fordelingen av barn over og under 3 år. I tabellen under er det beregnet tilskudd for 2012 ut fra det antallet barn barnehagene fikk tilskudd for i Pga endringer i barnegruppene er det vanskelig å sammenligne det enkelte tilskuddsåret direkte. Med fordeling av barn som er 92 % utg.pkt for 2011 tilskudd ØSTMARKSKOLLEN , ,- HAUGLIA , ,- NYLENDE , ,- MARI , ,- FJELLKNATTEN , ,- EMAUS , ,- BERGSKAUG , ,- MJÆR , ,- MELGÅRD , ,- TOTALT , ,- Kostnader knyttet til barnehage på andre avdelinger i kommunen 2011(regnskap) 2012 (budsjett) Renhold , ,- Strøm , ,- Øvrig drift og , ,- vedlikehold Forsikring, bygg, , ,- personal og barn Totalt , ,- Kostnader knyttet til barnehagedrift i andre avdelinger, som for eksempel på teknisk skal være med å danne grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. I tillegg til dette legges det på en administrasjonskostnad på 4 % for støttefunksjoner de kommunale barnehagene benytter seg av for eksempel lønn og regnskap som det er vanskelig å beregne på detalj hva som er den direkte kostnaden til den enkelte barnehage. Side 12

13 GRUNNLAG FOR BEREGNING ÅRSREGNSKAP 2011 BEREGNING AV HELTIDSPLASSER I KOMMUNALE BARNEHAGER Tabellene under viser hvordan antall heltidsplasser er beregnet: Oppholdstimer per uke Snitt (SSB) Antall barn 0-2 år 3 Oppholdstimer per år Antall barn 3-6 år Oppholdstimer per år Antall barn er hentet fra årsmelding per barn i kommunale barnehager Oppholdstimer per år 0-2 år , år ,00 Totalt 238,93 BEREGNING AV KOSTNAD PER HELTIDSPLASS DRIFT ANSVAR 2241, 42 OG 43 - tjeneste ,00 TJENESTE 221 Sum tjeneste art ,00 Forsikring ,00 TOTALT ,00 BEREGNINGSGRUNNLAG ,00 BEREGNINGSGRUNNLAG pluss 4% ,28 FORELDREBETALING ,00 KOSTNADER FORDELT PÅ SMÅ OG STORE BARN: Driftskostnader ,27 Driftskostnader ,01 FORELDREBETALING FORDELT PÅ SMÅ OG STORE BARN: Foreldrebetaling ,47 Foreldrebetaling ,53 KOMMUNAL FINANSIERING: Kommunal finansiering ,80 Kommunal finansiering ,48 KOMMUNAL FINANSIERING PER HELTIDSPLASS: , ,42 TILSKUDD PRIVATE PER HELTIDSPLASS: KOM.SATS 89,25 % KAPITALTISK. SATS , , , , , ,41 Side 13

14 > Totalt Side 14

15 GRUNNLAG FOR BEREGNING BEREGNING AV HELTIDSPLASSER I KOMMUNALE BARNEHAGER Tabellene under viser hvordan antall heltidsplasser er beregnet: Oppholdstimer per uke > Totalt Snitt (SSB) Antall barn 0-2 år 77 0 Oppholdstimer per år Antall barn 3-6 år Oppholdstimer per år barn i kommunale barnehager Oppholdstimer per år 0-2 år , år ,00 Totalt 243,00 BEREGNING AV KOSTNAD PER HELTIDSPLASS DRIFT ANSVAR 2241, 42 OG 43 - tjeneste ,00 Kostnaden er inkl forsikringer og uten matutgift TJENESTE 221 Sum tjeneste art ,00 TOTALT ,00 BEREGNINGSGRUNNLAG ,00 BEREGNINGSGRUNNLAG pluss 4% ,00 FORELDREBETALING ,00 Inntekten er uten kostpenger. KOSTNADER FORDELT PÅ SMÅ OG STORE BARN: Driftskostnader ,14 Driftskostnader ,86 Side 15

16 FORELDREBETALING FORDELT PÅ SMÅ OG STORE BARN: Foreldrebetaling ,37 Foreldrebetaling ,63 KOMMUNAL FINANSIERING: Kommunal finansiering ,77 Kommunal finansiering ,23 KOMMUNAL FINANSIERING PER HELTIDSPLASS: , ,09 TILSKUDD PRIVATE PER HELTIDSPLASS: KOM.SATS 92,00 % KAPITALTISK. SATS , , , , , ,48 Side 16

17 TOTALT TILSKUDD 2012 korrigert tilskudd per Utbetalt februar 2012 differanse ØSTMARKKOLLEN , ,00 (27 835,00) HAUGLIA , ,00 (28 379,00) PBL NYLENDE , ,00 (42 115,00) PBL MARI , ,00 (7 332,00) PBL FJELLKNATTEN , ,00 (46 132,00) EMAUS , ,00 (23 836,00) PBL BERGSKAUG , ,00 (27 563,00) MJÆR , ,00 ( ,00) MELGÅRD , ,00 (37 019,00) PBL Trollskogen , ,00 (14 400,00) Åpen bhg , ,00 (6 000,00) TOTALT PHB , ,00 ( ,00) Side 17

18 FJELLKNATTEN BEREGNINGSGRUNNLAG SJEKKET/ KORRIGERT FRA ÅRSMELDING Oppholdstim gj. Snitt (SSB Antall barn 0-2 år 0 Oppholdstim Antall barn 3-6 år 1 Oppholdstim Oppholdstimer per år 0-2 år år , Sum kommunalt tilskudd Antall 4 9,13 Sats , ,00 Sum , , ,75 Side 18

19 41-> Totalt Side 19

20 MJÆR BEREGNINGSGRUNNLAG SJEKKET/ KORRIGERT FRA ÅRSMELDING Oppholdstim gj. Snitt (SSB Antall barn 0-2 år 1 Oppholdstim Antall barn 3-6 år Oppholdstim Oppholdstimer per år 0-2 år , år Sum kommunalt tilskudd Antall 13,64 56 Sats , ,00 Sum , , ,48 Side 20

21 41-> Totalt Side 21

22 ØSTMARKSKOLLEN BEREGNINGSGRUNNLAG SJEKKET/ KORRIGERT FRA ÅRSMELDING Oppholdstim gj. Snitt (SSB Antall barn 0-2 år Oppholdstim Antall barn 3-6 år Oppholdstim Oppholdstimer per år 0-2 år år Sum kommunalt tilskudd Antall Sats , ,00 Sum , , ,00 Side 22

23 41-> Totalt Side 23

24 BERGSKAUG BEREGNINGSGRUNNLAG SJEKKET/ KORRIGERT FRA ÅRSMELDING Oppholdstim gj. Snitt (SSB Antall barn 0-2 år Oppholdstim Antall barn 3-6 år Oppholdstim Oppholdstimer per år 0-2 år år Sum kommunalt tilskudd Antall Sats , ,00 Sum , , ,00 Side 24

25 41-> Totalt Side 25

26 HAUGLIA BEREGNINGSGRUNNLAG SJEKKET/ KORRIGERT FRA ÅRSMELDING Oppholdstim gj. Snitt (SSB Antall barn 0-2 år Oppholdstim Antall barn 3-6 år Oppholdstim Oppholdstimer per år 0-2 år år Sum kommunalt tilskudd Antall Sats , ,00 Sum , , ,00 Side 26

27 41-> Totalt Side 27

28 MARI BEREGNINGSGRUNNLAG SJEKKET/ KORRIGERT FRA ÅRSMELDING Oppholdstim gj. Snitt (SSB Antall barn 0-2 år Oppholdstim Antall barn 3-6 år 0 Oppholdstim Oppholdstimer per år 0-2 år år Sum kommunalt tilskudd Antall 4 10 Sats , ,00 Sum , , ,00 Side 28

29 41-> Totalt Side 29

30 MELGÅRD BEREGNINGSGRUNNLAG SJEKKET/ KORRIGERT FRA ÅRSMELDING Oppholdstim gj. Snitt (SSB Antall barn 0-2 år 1 Oppholdstim Antall barn 3-6 år 1 Oppholdstim Oppholdstimer per år 0-2 år , år , Sum kommunalt tilskudd Antall 21,64 34,64 Sats , ,00 Sum , , ,48 Side 30

31 41-> Totalt Side 31

32 EMAUS BEREGNINGSGRUNNLAG SJEKKET/ KORRIGERT FRA ÅRSMELDING Oppholdstim gj. Snitt (SSB Antall barn 0-2 år Oppholdstim Antall barn 3-6 år 1 2 Oppholdstim Oppholdstimer per år 0-2 år år , Sum kommunalt tilskudd Antall 14 21,58 Sats , ,00 Sum , , ,50 Side 32

33 41-> Totalt Side 33

34 NYLENDE BEREGNINGSGRUNNLAG SJEKKET/ KORRIGERT FRA ÅRSMELDING Oppholdstim > gj. Snitt (SSB Antall barn 0-2 år 2 22 Oppholdstim Antall barn 3-6 år 54 Oppholdstim Oppholdstimer per år 0-2 år , år Sum kommunalt tilskudd Antall 23,29 54 Sats , ,00 Sum , , ,28 Side 34

35 Totalt Side 35

36 Eventuelt Side 36

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 01.12.2014, saksnr. 48/14 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 06.04.2016 Formannskapet Kommunestyret RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Formannskapet behandlet saken den 26.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Nilsen (Ap) og Alsaker (KrF) stilte

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/1157 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2012. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2014. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap-

Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap- Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap- Endring i forskrift om likeverdig behandling -ikrafttredelse 1. januar 2015-4 første ledd skal lyde: Kommunen skal gi tilskudd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Kommuneplanutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Kommuneplanutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.03.2012 Tid: 17:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.08.2008 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Byggekomitèen Møtested: Formannskapssalen Dato: 17.11.2011 Tid: 17:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mette Kristiansen Arkiv: 202 A10 &13 Arkivsaksnr.: 10/1767

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mette Kristiansen Arkiv: 202 A10 &13 Arkivsaksnr.: 10/1767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mette Kristiansen Arkiv: 202 A10 &13 Arkivsaksnr.: 10/1767 HØRING AV NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BHG. I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 10/5849-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug KOMMUNAL FORSKRIFT OM OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BANREHAGER RÅDMANNENS FORSLAG: Lokal forskrift for

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for kultur, oppvekst og skole. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for kultur, oppvekst og skole. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for kultur, oppvekst og skole Gml. herredshuset, 2. etg., Ignaveien Dato: 22.05.2012 Tid: 19:00 16 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Høringsuttalelse nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert faktor

Høringsuttalelse nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert faktor Saksframlegg Arkivnr. A10 Saksnr. 2010/1200-4 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Saksbehandler: Berit Stornes Høringsuttalelse nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for kultur, oppvekst og skole Møtested: Gml. herredshuset, Ignaveien 16, 2. etg. Dato: 28.08.2012 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Byggekomitèen Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.03.2011 Tid: 18:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 12/932 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2013. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Komité Mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.02.2012

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Byggekomitèen Møtested: Møterom i 3. etg. Dato: 04.08.2009 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Kommunestyret 07.05.2013 026/13. Saksbehandler: Lisa Dahl Arkiv/arkivsaksnr.

SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Kommunestyret 07.05.2013 026/13. Saksbehandler: Lisa Dahl Arkiv/arkivsaksnr. Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Kommunestyret 07.05.2013 026/13 Saksbehandler: Lisa Dahl Arkiv/arkivsaksnr.:223, A10 12/285 Etterjustering tilskudd til private ehager i Birkenes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst og utdanning 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst og utdanning Møtested: Møterom 21 Møtedato: 26.11.2014 Tid: 09:00 12.30 Eventuelt forfall

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 LOKAL RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER Rådmannens innstilling: Følgende lokale

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lars Einar Karlsen lars.e.karlsen@verdal.kommune.no 74048270 Arkivref: 2011/1065 - / Saksordfører:

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 11/4578-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. For 2012 benytter Sørum kommune minimumssatsene

Detaljer

Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor

Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor Dato:28.06.2010 Byrådssak 1278/10 Byrådet Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor TRIK SARK-03-201001730-19 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Arkivsak: 10/2478-2 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: Rådmannens forslag til høringsuttalelse

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: 27.09.2016 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ A10 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ A10 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1412 202 A10 Grete Oshaug NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I RAMMEFINANSIERT SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til

Detaljer

Nasjonale tilskuddssatser - barnehager

Nasjonale tilskuddssatser - barnehager Nasjonale tilskuddssatser - barnehager Kunnskapsdepartementet har fastsatt nasjonale satser for 2018. Når satsene er vedtatt vil de tas inn i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager og

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Trond Are Anti

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Trond Are Anti Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/2754-1 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 56/2016 24.11.2016 Kommunestyret

Detaljer

Tilskudd til private barnehager

Tilskudd til private barnehager Tilskudd til private barnehager Tromsø 19.november 2014 økonomirådgiver Asle Tjeldflåt, juridisk rådgiver Remi A. Møller og fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Kort om barnehagesektoren i Troms Per 15.12.13

Detaljer

Lokale retningslinjer for utmåling av kommunalt tilskudd til ikkekommunale barnehager. Saksordfører: Inger Lise Lunde

Lokale retningslinjer for utmåling av kommunalt tilskudd til ikkekommunale barnehager. Saksordfører: Inger Lise Lunde ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Stig Rune Kroken Saksmappe: 2011/1132-3844/2011 Arkiv: Lokale retningslinjer for utmåling av kommunalt tilskudd til ikkekommunale barnehager. Saksordfører: Inger Lise Lunde

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /226

Ørland kommune Arkiv: /226 Ørland kommune Arkiv: 223-2011/226 Dato: 25.01.2011 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Murvold Risvik Saksnr Utvalg Møtedato Komite for oppvekst - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Lokale retningslinjer

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for kultur, oppvekst og skole

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for kultur, oppvekst og skole 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg for kultur, oppvekst og skole Møtested: 2. etg. i kulturavd., Ignaveien 16 Dato: 20.04.2010 Tid: 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Owe

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nytt rundskriv om forskrift om likeverdig behandling (Rundskriv Udir-6-2013)

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nytt rundskriv om forskrift om likeverdig behandling (Rundskriv Udir-6-2013) Nytt rundskriv om forskrift om likeverdig behandling (Rundskriv Udir-6-2013) Oslo 6. september Fakra Butt Rådgiver, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Hva er gjort? Innarbeidelse av tolkinger Endring av struktur

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Enebakk kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: julie.storksen.hagesaeter@enebakk.kommune.no Innsendt

Detaljer

Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 25.06.2015 Rune Natrud 15/829-2

Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 25.06.2015 Rune Natrud 15/829-2 Page 1 of 5 Utdanningsdirektoratet Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. Rune Natrud 15/829-2 Høring - finansiering av private barnehager Høringssvar fra Trøgstad kommune Vedlagt følger vedtak. Vennlig

Detaljer

Sektorstyre for oppvekst og kultur

Sektorstyre for oppvekst og kultur Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Studierom 2, biblioteket, Porsanger rådhus Dato: 20.09.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Roy Myrheim Leder

Detaljer

Stadfesting av vedtak om etterjustering av tilskudd for 2011 til Varden, Eigerøy, Lykkeliten og Raketten barnehager

Stadfesting av vedtak om etterjustering av tilskudd for 2011 til Varden, Eigerøy, Lykkeliten og Raketten barnehager Deres ref.: Vår dato: 26.09.2012 Vår ref.: 2012/6747 Arkivnr.: 611 Private Barnehagers Landsforbund Postboks 23 Stormyra 8088 BODØ Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir

Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir-7-2014 4 Tilskudd til driftskostnader Kommunen skal gi tilskudd til driftskostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager. Tilskuddet skal beregnes

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Til: Kommunestyret i Stjørdal v/ ordfører Fra: KomRev Trøndelag IKS Utarbeidet av: Mali K.H. Østerås og Rikke Haave Dato: 01.07.11 NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Oppsummering

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016 SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016 Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 06.04.2016, saksnr. 21/16 Behandling: Behandlet før

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/363

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/363 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/363 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Sektorstyre for oppvekst og kultur

Sektorstyre for oppvekst og kultur Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 25.04.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 LRY Kommunestyret /11 LRY

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 LRY Kommunestyret /11 LRY KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 25.01.2011 005/11 LRY Kommunestyret 10.02.2011 003/11 LRY Saksansv.: Liv Hilde Rybråten Arkiv:K1-233, K2- A10 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang

Detaljer

Komité mennesker og livskvalitet.

Komité mennesker og livskvalitet. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 16.01.2013 Tid:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur. Funksjon Navn Parti Fremmøte

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur. Funksjon Navn Parti Fremmøte MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 07.11.2012 Tid : Kl. 18.00 19.45 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Nestleder Sandslett Dag

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eldrerådet

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eldrerådet ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Eldrerådet Møtested: Møterom i 2. etg. Dato: 22.10.2012 Tid: 10:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: 2. etg. på Ignagard Dato: 11.10.2010 Tid: 18:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for kultur, oppvekst og skole. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for kultur, oppvekst og skole. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for kultur, oppvekst og skole Gml. herredshuset, Ignaveien 16, 2. Dato: 28.08.2012 Tid: 19:00 etg., Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

GODKJENNING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

GODKJENNING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER GODKJENNING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Arkivsaksnr.: 12/3772 Arkiv: A10 &88 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/12 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 10.10.2012 234/12

Detaljer

Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune

Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune Lokale retningslinjer Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune Ikrafttredelse: fra 01.01.2013 Vedtatt av Kommunestyret i Ringerike: xx/xx

Detaljer

Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer

Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir-6-2013 Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer 10. oktober 2013 Endringer i barnehageloven fra 01.01.13 Sikrer at offentlig tilskudd og foreldrebetaling kommer

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Formannskapet

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Formannskapet ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.09.2009 Tid: 09:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. FORMANNSKAPET Kommuenstyresalen, Hobøl kommunehus Møtedato: 29.01.2014 Tid: 18:30.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. FORMANNSKAPET Kommuenstyresalen, Hobøl kommunehus Møtedato: 29.01.2014 Tid: 18:30. MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: FORMANNSKAPET Kommuenstyresalen, Hobøl kommunehus Møtedato: 29.01.2014 Tid: 18:30 Forfall bes meldt i god tid slik at vararepresentant kan bli innkalt. Forfall skal meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder ev. forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf ,

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder ev. forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf , Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Dato: 20.06.2017 Møtested: Trysil rådhus, Kommunestyresalen Tidspunkt: 08:30 Faste medlemmer melder ev. forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget,

Detaljer

«LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER»

«LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Utvidet informasjon om «LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Gjeldene retningslinjer er fra 2011. Det er foretatt mange endringer i regelverket siden 2011. De nye

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for helse og omsorg

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for helse og omsorg ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Ignagard 2. etg. Dato: 01.09.2009 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 30.03.2011 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Saksbehandler: Arve Bjørndahl Vår dato: 14.10.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/6078 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høringsnotat om forslag til endringer i forskrift om likeverdig

Detaljer

Eli Moen MEDL SP Bjørn Hovstad MEDL SP Arnt Egil Aune. Jon Jarle Spjeldet Bjørn Hovstad V

Eli Moen MEDL SP Bjørn Hovstad MEDL SP Arnt Egil Aune. Jon Jarle Spjeldet Bjørn Hovstad V Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: K-salen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 11.04.2011 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aina Midthjell

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018.

Vedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018. Vedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018. Vedtak om driftstilskuddssats Porsgrunn kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 194.758

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 Kommunale retningslinjer for offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: Tid: 18:30

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: Tid: 18:30 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Formannskapet Formannskapssalen, Enebakk Dato: 15.10.2007 Tid: 18:30 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tore Tidemann Ordfører H

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2018

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2018 Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2018 Vedtak om driftstilskuddssats Verdal kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 186 114 per

Detaljer

Nytt rundskriv om forskrift om likeverdig behandling - Felles barnehagesamling- Fylkesmennene i Hedmark og Oppland

Nytt rundskriv om forskrift om likeverdig behandling - Felles barnehagesamling- Fylkesmennene i Hedmark og Oppland Nytt rundskriv om forskrift om likeverdig behandling - Felles barnehagesamling- Fylkesmennene i Hedmark og Oppland Hva er gjort? Innarbeidelse av tolkninger Endring av struktur Klarere språk Fjerning av

Detaljer

Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager

Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager Økonomikonto Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.01.2011 598/2011 2010/14920 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/8 Formannskapet 26.01.2011 11/7 Bystyret 17.02.2011 Tilskuddssatser for ikke-kommunale

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Regelverksamling Stavanger 18.11.2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Østre Toten kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ane-kristin.naerboe@ostretoten.kommune.no Innsendt av:

Detaljer

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4 Søk SØK SØK MENY Du er her: Forside Regelverk og tilsyn Barnehage Tilskudd til private barnehager Regneeksempel - tilskudd til private barne... Regneeksempel - tilskudd til private barnehager 2015 Vi har

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for kultur, oppvekst og skole

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for kultur, oppvekst og skole ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for kultur, oppvekst og skole Møtested: Gml. herredshuset, 2. etg. Dato: 22.05.2012 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde

Detaljer

Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammestyrt sektor høring

Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammestyrt sektor høring Dato: 10.05.2010 Saksnr.: 201003885-2 Arkivkode E: 202 A10 Saksbehandler: Kjetil Solvang Saksgang Oppvekststyret Formannskapet Møtedato 25.05.2010 09.06.2010 Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale

Detaljer

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang

Detaljer

Tilskudd til drift og kapital - regneeksempler. Gjelder for 2011

Tilskudd til drift og kapital - regneeksempler. Gjelder for 2011 Tilskudd til drift og kapital - regneeksempler Gjelder for 2011 Nasjonale tilskuddssatser 2011 I kr Satser Barnehager små barn Barnehager store barn Fam. bhag små barn Fam. bhag store barn Per time Drift

Detaljer

Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift

Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift 2015-10-09-1166 Formål og virkeområde Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur 25.01.2011 Formannskapet 27.01.2011 Kommunestyre 09.02.2011 Arkivsaksnr: 2010/5088 Klassering: Saksbehandler: Robert Ertsås

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.12.2016 Tid: 09:00 Evt forfall,

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Vestby kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: trine.lovsjo@vestby.kommune.no Innsendt av: Trine Løvsjø Innsenders

Detaljer

Vi har laget eksempler på utregninger av tilskudd til private barnehager for 2016.

Vi har laget eksempler på utregninger av tilskudd til private barnehager for 2016. Søk SØK SØK MENY Du er her: Forside Regelverk og tilsyn Barnehage Tilskudd til private barnehager Regneeksempel - tilskudd til private barne... Regneeksempel - tilskudd til private barnehager 2016 Vi har

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012 Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012 - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL: Gjennom tidlig, tverrfaglig og samordnet innsats vil vi sikre

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eldrerådet

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eldrerådet ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Eldrerådet Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.04.2012 Tid: 10:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 614 A10 Arkivsaksnr.: 12/2238. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 614 A10 Arkivsaksnr.: 12/2238. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 614 A10 Arkivsaksnr.: 12/2238 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 03.09.2014 Formannskapet Kommunestyret Åkra sokneråds barnehage og etterbetaling

Detaljer

Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige RAPPORT, MAI 2017

Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige RAPPORT, MAI 2017 Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige RAPPORT, MAI 2017 PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND OPPDRAGSGIVER: Private Barnehagers Landsforbund RAPPORT NR: 1020142

Detaljer

SVAR - HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR SØRUM KOMMUNE

SVAR - HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR SØRUM KOMMUNE Sørum kommune Barnehageseksjonen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato : 18.06.2010 Saknr. : 10/2478-6 Saksbehandler : Mona Nicolaysen Arkivkode : A10 &13 Deres ref. : / Gradering : SVAR

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Byggekomitèen Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.02.2011 Tid: 18:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR

SAMLET SAKSFRAMSTILLING NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR Side 1 av 5 Arkivsak: 10/1952 SAMLET SAKSFRAMSTILLING NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR Saksbehandler: Agnes Olafson Lundemo Arkiv: A10 &13 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for kultur, oppvekst og skole

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for kultur, oppvekst og skole 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg for kultur, oppvekst og skole Møtested:, Ignaveien 16, 2. etg. Dato: 28.09.2010 Tid: 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Owe Gunnar Fagerli

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER»

LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Innledning Tildeling av tilskudd til ikke - kommunale barnehager i Modum skal skje i tråd med gjeldende lovverk, forskrifter og

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 14/2015 08.12.2015 Kommunestyret 98/2015 17.12.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 14/2015 08.12.2015 Kommunestyret 98/2015 17.12.2015 Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/3075-1 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 14/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4191. Hovedutvalg oppvekst og kultur

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4191. Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4191 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 07.12.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Aurskog-Høland kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: anne.flaen@ahk.no Innsendt av: Anne Flaen Innsenders

Detaljer

Kostnadssituasjonen i barnehager i Trøndelag

Kostnadssituasjonen i barnehager i Trøndelag Kostnadssituasjonen i barnehager i Trøndelag Innlegg på fagsamling for barnehagemyndigheten i kommuner med ikke-kommunale barnehager i Nord- og Sør-Trøndelag 16.1.2013 Trond Erik Lunder sitt arbeid med

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER Formannskapet behandlet saken den 14.11.2016, saksnr. 146/16 Behandling: Ordfører stilte spørsmål ved sin habilitet

Detaljer