2013 BORDING KONSERNET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2013 BORDING KONSERNET"

Transkript

1 2013 BORDING KONSERNET

2 3 5 Utvikling skaper muligheter 6 «First mover» i 222 år 8 Vi får ikke bumeranger i nakken 11 Kundekommunikasjon i tre dimensjoner 12 Bording 2.0 og våre fire kompetanseområder 14 Slik arbeider vi: Bulls Eye 16 Konsernets nøkkeltall og prosenter 18 Utvikling i Case: Opel 28 Case: Neye 30 Case: Movia 32 Case: EnergiMidt 34 Case: Rica Hotels 36 Case: Specsavers 38 Case: Almirall 40 Case: Nelly.com 42 Konsernets selskaper 44 Kunder

3 5 UTVIKLING SKAPER MULIGHETER For Bording-konsernet skaper den markedsmessige og teknologiske utviklingen positive og spennende muligheter. Utviklingen stiller hele tiden krav til oss om å yte vårt beste. Derfor har vi konstant fokus på vekst og forretningsutvikling det er veien til suksess for Bordingkonsernet og våre kunder. Med en omsetning i 2013 på 532 millioner danske kroner og et resultat for primær drift på 27,0 millioner kroner stiger Bordings vekstkurve fortsatt stødig. Vi hjelper virksomheter med å kommunisere med deres kunder, og vi er spesialister i alt fra markedskampanjer, trykk, digitale medier, CRM, logistikk og it-systemer. I 2013 har vi igjen vokst i både Danmark, Sverige og Norge. Vi arbeider som aldri før med å lage kundekommunikasjon som skaper lønnsomhet i hele Skandinavia. Utsiktene for 2014 og de kommende år er også positive. Vi tror på fortsatt vekst og på at vi kan bruke våre gode kunderelasjoner og sterke fundament til fortsatt fremgang. Vi gleder oss til de kommende år! Hans Therp Administrerende direktør 4

4 7 «FIRST MOVER» I 222 ÅR Man kan lure på hvordan en 222 år gammel virksomhet kan kalle seg «first mover», altså en som tar det første trekket. Hos Bording har vi skrevet historie med forandringen fra enmannstrykkeri på 1700-tallet til et moderne kunnskapsbasert konsern i det 21. århundre. Det skyldes at vi gang på gang har måttet gjen- Bordings skjemaer. I butikkene ble det brukt til plakater i butikkene. Mange av disse er be- lønnsomhet. Tillit og troverdighet har skapt Standardproduksjon, som tidligere fant sted og nye løsninger i et marked som endrer seg oppfinne oss selv. Enten fordi våre produkter som gjennomslagspapir til kvitteringer. På kon- stilt av kunden online i vår Bording Portal. lange kunderelasjoner og felles forretningsut- på syv fabrikker i både Danmark, Sverige og stadig hurtigere. er blitt sensurert eller fordi vi er blitt innhentet toret ble det brukt til fakturering og ordrebe- vikling. Internt holder vi Bording-ånden i hevd, Norge, kjøpes i dag hos underleverandører. av teknologiens utvikling. Utviklingen har vært stillinger. Også flybilletter ble trykt på Bordings Samskaping med våre kunder og det skaper tette relasjoner og felles resul- Bording-konsernet konsentrerer seg i dag om Etter fremgangen i 2013 står Bording rustet Bordings største utfordring, men samtidig karbonpapir. Bording er alltid tett på kundene og forstår tater. Holdninger og kunderelasjoner er også rådgivning, it-løsninger, spesialprodukter og til å sikre våre kunder fortsatt utvikling og kilden til Bordings suksess. For nettopp gjen- deres stadig endrede behov. Ved hele tiden å avgjørende kriterier når Bording investerer i trykksakledelse. Når Bording-konsernet ikke pålitelige løsninger. Vår målsetning er fort- nom teknologien har det vært mulig konstant å Bording var også de første i Danmark som ut- samarbeide om videreutvikling av produktene, nye virksomheter. Derfor har Bording-ånden har hatt løsninger eller kompetanse som våre satt å vokse og utvikle nye løsninger som utvikle nye og innovative løsninger som er blitt viklet et it-basert kassasystem, det ble solgt til har vi i fellesskap med våre kunder skapt nye overlevd i så mange generasjoner. kunder har etterspurt, har vi gjennom oppkjøp skaper forretningsmuligheter for våre kunder uunnværlige i markedet. Illum og COOP i Senere har Bording hjul- løsninger. Det har gang på gang resultert i at vi skapt partnerskap som sikrer våre kunder den gjennom den til enhver tid optimale kunde- pet mange butikkjeder med introduksjon av har kunnet tilby våre kunder høyere effektivitet Forretningsrevolusjon beste og mest effektive kundekommunikasjon. kommunikasjon. Med fingeren på pulsen, og noen ganger med strekkoder. Våre systemer er videreutviklet og og bedre kommunikasjon med deres kunder. Det er på bakgrunn av vår evne til å følge med i Vi består nå av 15 hel- eller deleide virksomhe- ryggen mot veggen, er omstilling en del av kjører nå daglig i mer enn 2000 butikker i 10 land. Vi kaller det samskaping i dag, men det ordet tiden, våre relasjoner med kundene, og vår iver ter. I fremtiden vil vi fortsatt skape nye allianser Bordings DNA. Da sort trykksverte og tunge kjente vi ikke for 100 år siden. I år 2000 brukte etter å utvikle oss, at Bording har gjennomgått maskiner var veien frem, masseproduserte I dag er vi hele tiden i forkant når det gjelder vi slagordet «Sammen skaper vi løsningen», og intet mindre enn en revolusjon. vi litterære bøker og skillingsviser til folket. online- og offline-kommunikasjon. Bording det lever vi stadig opp til. Senere kom etikettene som var et Bording- hjelper svært mange virksomheter i hele registrert varemerke helt inn i 1980-årene. Skandinavia med rådgivning og praktisk gjen- Bording har alltid reagert raskt og har vært vil- nomføring av deres kommunikasjon. På vegne lig til å investere. Men betingelsen for å inves- I forrige århundre bidro vi med et kvanteskritt av våre kunder sender vi ut millioner av e-pos- tere riktig har vært at Bordings medarbeidere ved å introdusere karbonpapir og sammen- ter og sms-er som er individtilpasset. Vi er sta- alltid har vært opptatt av kundene og deres for- hengende blanketter. Det betød en revolu- dig førende innen trykkbasert kommunikasjon; retninger. Tett på kundene har vi hjulpet dem sjon i bransjen og snart brukte alle dansker med alt fra forretningsdokumenter og DM-er med å skape nye muligheter som øker deres Utdrag fra Mathias Seest sitt næringsbrev,

5 9 VI FÅR IKKE BUMERANGER I NAKKEN! Når man som virksomhet gjennom århundrer konstant utfordres på alle nivåer, utvikles en kultur for hvordan man driver virksomheten på. Derfor har vi hos Bording lagd ny logo til hele konsernet, den visualiserer nettopp disse verdiene og vår integrerte måte å tenke forretning på. Vårt nye symbol signaliserer at man som kunde hos oss kan stille store krav til alt vi leverer. Den nye logoen er utformet som bumeranger som tilsammen danner en trekant. Hvorfor bumeranger? En bumerang er et fintfølende instrument som skal behandles med stor kompetanse og presisjon for å kunne vende tilbake til kasteren. Den minste feil betyr at bumerangen flyr vekk, eller enda verre den treffer kasteren i nakken! Hos Bording setter vi kundene i sentrum for alle våre handlinger. Bumerangene symboliserer våre medarbeidere og de handlinger som vi foretar oss. Vi insisterer på å være presise og feilfrie i alt vi gjør. Daglig sjonglerer vi med mange oppgaver som skal løses: Kundekontakt og samarbeid med kolleger, partnere og leverandører. Jo mer presist og kompetent vi utfører våre oppgaver kaster våre bumeranger desto større er sjansen for at de vender presist tilbake. Bumerangen symboliserer hvordan vi hver dag strever etter å yte vårt aller beste. Vi er presise og konsentrerte slik at vi ikke mister oppgaver og kunder. Vi behandler våre kolleger korrekt og sørger for å skape et godt arbeidsmiljø. Og vi behandler våre leverandører og partnere godt slik at vi i fellesskap finner frem til riktig kvalitet, pris og leveringstid. Bordings nye bumeranger illustrerer hva vi medarbeidere gjør hver eneste dag. Alt sammen med et mål om å prestere til toppkarakter og leve opp til våre kunders forventninger. Derfor har vi hos Bording noen leveregler for å sikre at vi også er her om nye 200 år. Vi skal: levere suveren kundeservice, slik at vi kan skape gode og lange kunderelasjoner basert på gjensidig respekt utvikle våre kunder, og ta ansvar for at de får ny inspirasjon alltid utvikle og fornye oss, så vi lever opp til kundenes forventninger og den teknologiske utviklingen få nye kunder, så vi hele tiden utvider vår kundebase og skaper en sikker og effektiv virksomhet være omhyggelige og presise i vårt arbeid, så vi ikke gjør feil behandle våre kolleger korrekt og hjelpe hverandre med å få suksess og lykkes, slik at vi kan skape en god kultur hvor det er attraktivt å være kunde, medarbeider og samarbeidspartner passe godt på våre kunder, virksomheter og vårt omdømme, slik at vi kan skape positiv omtale og løpende styrke våre merkevarer Det eventyrlige tallet tre Forretningsmessig har trekantens tre hjørner også stor betydning. Vår logo har nemlig en tredimensjonal betydning som både favner vår historie, geografi og kompetanse. Representerer vår fortid, nåtid og fremtid: Den nye logoen samler Bordings historie og mange års erfaring med den virkelighet vi befinner oss i akkurat nå samt de drømmer vi har for fremtidens Bording. Representerer våre tre skandinaviske land: Forbinder man Oslo, Stockholm og København med streker på et ark, utgjør deres geografiske plasseringer de tre hjørnene i bumerangen. På den måten representer den nye logoen våre tre skandinaviske land. Representerer våre kompetanseområder: Bording-konsernet har fire kompetanseområder: Kommunikasjons- og IT-løsninger, Spesialproduksjon, Trykksakstyring og Fulfillment, og Rådgivning. De tre førstnevnte utgjør hjørnestenene i konsernet illustrert som bumerangens tre hjørner. Det siste kompetanseområdet Rådgivning fungerer som limet mellom de tre hjørnestenene, da dette er nøkkelen til alt vi gjør for at kunne hjelpe våre kunder med å lage kommunikasjon som skaper lønnsomhet. 8

6 11 KUNDEKOMMUNIKASJON I TRE DIMENSJONER Det skjer for tiden store forandringer når det gjelder kundekommunikasjon. Dette skyldes hovedsakelig den teknologiske utviklingen som endrer våre vaner og bruk av kanaler og medier. Forbrukere anvender digitale kanaler i stadig større grad og har lett adgang til enorme mengder av informasjon. Kombinerer man dette med at det blir stadig lettere for virksomheter å kommunisere digitalt/online med forbrukerne, er resultatet at kommunikasjonen mellom virksomheter og forbrukere stiger. Men selv om det blir lettere å kommunisere oftere med forbrukerne, blir det ikke lettere å trenge gjennom med sitt budskap. Kravene til kommunikasjonen mellom virksomheter og deres kunder er derfor høyere enn noensinne tidligere. Det medfører at man som virksomhet er tvunget til å tenke nytt. Hos Bording ser vi dette som en spennende utfordring som stiller krav til oss om å være proaktive. Virksomheter som er avhengig av effektiv kundekommunikasjon, må ha stor fokus på tre hoved utfordringer; Individualisering, Teknologi og Effektivitet. Avhengig av hvilket medium og hvilken plattform som det er snakk om, så må de tre områdene formes på ulike måter for å lage lønnsom kundekommunikasjon. Individualisering. Hvis forbrukeren/mottakeren skal registrere og handle på kommunikasjonen, så må kommunikasjonen være relevant og relevant kommunikasjon er individuell og datadrevet. Med datadrevet menes for eksempel registrert kjøpsadferd. Hvis kommunikasjonen ikke er basert på data, vil kommunikasjonen være mer eller mindre tilfeldig, og man oppnår kun tvilsom effekt. Teknologi. Mulighetene for å lage individtilpasset kommunikasjon er avhengig av hvilken teknologi man har til rådighet. Det er nødvendig med den riktige plattformen for å kunne håndtere data og bruke dem konstruktivt til å designe og gjennomføre individtilpassede kampanjer på tvers av kanaler. På samme måte kreves det at man har den riktige kommersielle plattformen for å betjene kundene likt på tvers av salgskanalene, for eksempel fysisk butikk, nettbutikk og mobiltelefon. Effektivitet. Selv det beste budskap virker ikke dersom det ikke blir sett! Uansett hvilken form for kundekommunikasjon det er snakk om, er det viktig at planleggingen, produksjonen og utførelsen er så effektiv som mulig. På den måte oppnås den best mulige ROI. 10

7 13 BORDING 2.0 OG VÅRE FIRE KOMPETANSEOMRÅDER BORDING-KONSERNET Kundekommunikasjon som skaper lønnsomhet. Bording-konsernet arbeider fokusert med kundekommunikasjon. Ulike selskaper i konsernet har forskjellige innfallsvinkler til dette, men en felles målsetning er at vi lager kundekommunikasjon som skaper lønnsomhet. Vår definisjon på kundekommunikasjon som skaper lønnsomhet, er at vi vil hjelpe våre kunder med å få nye kunder, skape lojale kunder samt øke verdien av hver kunde. For å være i stand til å lage lønnsom kundekommunikasjon, er det nødvendig å ha riktig kompetanse innenfor individualisering, teknologi og effektivitet. Bording-konsernets svar på å løse utfordringene ved kundekommunikasjon er å organisere oss i forhold til den kompetanse som er nødvendig for å imøtekomme utfordringene. 1. Rådgivning fra strategi til praksis Uansett hvilken type av kundekommunikasjon det er snakk om, så er rådgivning viktig. Avhengig av situasjonen og kundens egen kompetanse, kan rådgivning dekke rommet mellom overordnet rådgivning til mere praktisk rådgivning som for eksempel produksjonsmetode, distribusjonsform og optimering. Rådgivning omkring en kampanje kan omfatte eksempelvis design av kampanjen, kreativ utforming, valg av kanaler og salgsoppfølging. 2. Teknologiske løsninger forretnings- og kommunikasjonsløsninger Vi har to typer IT-baserte løsninger. Vi har løsninger som er viktig for lønnsomheten og som skaper det teknologiske fundamentet, dette muliggjør effektiv individtilpasset håndtering av kunder. Målsetningen med våre løsninger er å gjøre det lett å sette kunden i sentrum for virksomhetens handlinger. Det skal være lett å implementere for eksempel salg i mange kanaler. Våre forretningsmessige løsninger brukes mye i detalj- og medievirksomheter. Våre øvrige it-baserte løsninger handler om CRM (Customer Relationship Management) og håndtering av kundekommunikasjon. Det er for eksempel kampanjesystemer og portaler hvor markedsføringsprodukter lett kan bestilles, produseres og distribueres. 3. Spesialproduksjon og spesialprogrammering Bording-konsernet har spesialkunnskaper innen produksjon av alt som inngår i kampanjer, på tvers av kanaler/medier og plattformer. Det betyr at vi i vår rådgivning har mulighet for å velge den helt riktige løsningen. Bordings Rådgivning om kundekommunikasjon Lojalitetsprogram CRM-rådgiving Kampanjeutforming «I butikken»-reklame Distribusjonsoptimering Design og layout produksjonsenheter har ressurser og utstyr som fremstiller unike løsninger. Bording har kun egenproduksjon når det tilfører konkurransedyktighet. It-ressurser finnes i mange av Bordings virksomheter. Bording utvikler kundetilpassede IT-løsninger, forretningsløsninger og kommunikasjonsløsninger Grafiske onlineportaler Butikksystemer Abonnementssystemer Digital kommunikasjon Outputløsninger CRM-løsninger Kampanjesystemer it-løsninger til detaljhandel, medievirksomheter og individtilpasset kundekommunikasjon. Det krever forretningsforståelse, innsikt i teknologi, programmering og produksjonsmetoder. Bording-konsernets selskaper har denne kompetanse. 4. Trykksakstyring og fulfillment produksjon og distribusjon Spesialproduksjon og programmering Den praktiske siden av kundekommunikasjonen omfatter tilrettelegging, produksjon, lager Direct mail og smart mail Integrert kort- og etikettløsninger Butikkmateriell Online/digital: App, web og e-poster DTP-produksjon Trykksakstyring og fulfillment Reklamemateriale Forretningskommunikasjon Lager og distribusjon Print og e-poster og logistikk av markedsmaterialer og forretningstrykksaker. Bording har flere onlineportaler hvor man kan bestille leveranser og styre lageret. Løsningene sikrer full gjennomsiktighet og minimerer både tidsforbruk og omkostninger ved håndtering av markedsmateriale, trykksaker samt print og e-poster. Løsningene kan implementeres i en avdeling, på tvers av avdelinger eller i en helt konsern. 12

8 15 VÅR VEI MOT RESULTATER Effektiv kundekommunikasjon kommer ikke av seg selv. Det er resultatet av målrettet og langsiktig arbeid. Effektiv kundekommunikasjon for Bording betyr at vi lager kommunikasjon som aktiverer kundene. Målsetningen er å hjelpe våre kunder med å få nye kunder, skape lojale kunder, øke antallet av transaksjoner og øke verdien av hver enkelt transaksjon. Planlegging av kundekommunikasjon. Fastleggelse av hvordan vi oppnår de ønskede resultater. Hvilken kommunikasjonsform og kanal/medium og plattform er den optimale for å løse oppgaven? Planleggingen skal naturligvis ta høyde for kundens øvrige markeds føring Hos Bording er alt sentrert omkring prosessoptimering og automatisering. Vi vet at effektiv utførelse er en vesentlig del av en hvilken som helst kampanje. Det sikrer et godt arbeidsklima, arbeidsflyt, god økonomi og effektiv utnyttelse av ressursene. Det er en integrert del Vi tar prosjektlederoppgaven og står for gjennomføringen. IT-løsninger: Viking og add-ons, Isak (Mailit),»Cognito-system«, BordingNet, BordingOnline (MultiOneLine) Forstå kunden Prosessledelse Hva er kundens strategi? Hva er KPIene? Kundens markedsplan? Hva er kundens budsjett? Hvordan kan vi hjelpe kunden til suksess? Vår «Bulls Eye»-modell beskriver stegene som er nødvendige for å lage lønnsom kundekommunikasjon. Hos noen kunder er vi med i hele prosessen, hos andre er vi kun deltagere litt på veien, men alle elementer er viktige for å oppnå effektiv kundekommunikasjon. Forstå vår kunde. Første skritt er å forstå vår og tilpasses såvel de overordnede målsetninger som målsetninger for kampanjen. Flerkanal-utførelse. Kampanjen skal produseres og utføres. Uansett kanal og medium skal utføringen koordineres, produseres og ordnes så effektivt som overhodet mulig. Utførelsen kan også omfatte oppfølging av salgsrettede aktiviteter (for eksempel telemarketing). av vår måte å tenke på. Resultatet av vår Bulls Eye er å aktivere kunder. Vi hjelper våre kunder med å skape lojale kunder, få nye kunder, øke antallet av transaksjoner og øke verdien av hver enkelt transaksjon. Det er kundekommunikasjon som skaper lønnsomhet! Finn relevante målepunkter. Fastlegg KPI. Nådde vi KPI? Lær og forbedre. Ny og forbedret kampanje. Customer Activation. Vi får den ønskede effekt! Kjøp, registrering, action. Måling og optimalisering Automatisering Kundeinteraktivitet Kundekommunikasjon Rådgivning: Hvilke kommunikasjonsform/-media/-platform er den optimale for å løse den aktuelle oppgaven? Hvordan skal kunden betjenes? kunde slik at vi kan hjelpe kunden til å lykkes. Hva er kundens strategi og markedsføringsplan? Og ikke minst hvilke Key Performance Indicators (KPI) er relevante og skal følges opp Måling og optimering. Etter kampanjen er gjennomført, følger man opp de valgte KPI-ene. Nådde man de planlagte KPI-ene? Enten KPI- Effektivt og rasjonelt. Mindre manuelt og mer automatisk. Multikanal gjennomføring Vi produserer kundens markedsføringsmateriale. Effektivt! Uansett kanal og medium (Cross Media and Cross Platform) etter kampanjen? Det er også vesentlig å av- ene ble oppnådd eller ikke, så blir kampanjen stemme forventninger til budsjettet, slik at vi sjekket nøye, slik at vi i fellesskap med kunden kan finne en løsning som lever opp til forvent- vurderer om det er detaljer i kampanjen som ningene. kan optimeres eller brukes som input til den neste kampanjen. 14

9 17 OMSETNING 2013 Fordelt på land KONSERNETS HOVEDTALL OG NØKKELTALL Millioner kroner % DANMARK 42 % SVERIGE 9 % NORGE Nettoomsetning 532,0 496,2 451,1 399,5 423,1 Resultat før avskrivninger (EBITDA) 44,0 37,2 36,3 15,4 10,3 Resultat av primær drift (EBIT) 27,0 20,0 21,3-3,9-2,8 Resultat av finansielle poster -2,7-4,4-4,8-5,0-7,6 Resultat før skatt 25,8 15,5 16,7-6,1-7,3 Årsresultat 20,2 13,6 12,7-4,3-5,2 F.E. Bording A/S andel av resultat 18,0 12,1 10,6-6,1-6,4 Langsiktige aktiver 221,9 199,1 189,5 148,0 145,0 Kortsiktige aktiver 156,2 160,7 155,3 143,0 142,2 Aktiver i alt 378,1 359,8 344,8 291,0 287,2 600 NETTO-OMSETNING Beløp i millioner danske kroner 25 ÅRSRESULTAT Beløp i millioner danske kroner Egenkapital 138,9 121,1 110,2 94,3 95,6 Langsiktige rentebærende forpliktelser 32,7 35,4 40,8 35,3 38,4 Øvrige langsiktige forpliktelser 16,3 13,1 11,0 5,2 7,6 Kortsiktige rentebærende forpliktelser 89,8 93,6 91,3 77,4 71,0 Øvrige kortsiktige forpliktelser 100,5 96,6 91,5 78,8 74, Nettoaktiver 261,3 250,1 242,2 207,0 205,0 Pengestrøm fra driftsaktivitet 48,1 30,8 36,6 16,1 16,6 Pengestrøm fra investeringsaktivitet -36,3-19,2-36,1-20,6-9,4 Herav materielle aktiver -12,2-5,6 0,5-3,0-4,3 Pengestrøm fra finansiering -10,9-7,2-2,2-3,1-5,4 Pengestrøm i alt 0,9 4,4-1,7-7,6 1,

10 19 UTVIKLING I 2013 Bording-konsernets fokus på kundekommunikasjon har gitt fortsatt fremgang i Omsetningen har vokst med 7,2 prosent til 532 millioner danske kroner. EBITDA er vokst med 18,3 prosent til 44 millioner kroner. Med kompetanse innenfor kommunikasjonsrådgivning, it-systemer, spesialprodukter og trykksakstyring er Bordings marked og muligheter store. Det er et marked under stor forandring, men det er også et marked i vekst. I 2013 er Bordings transformasjon slått ytterligere gjennom og forventes å gi ytterligere fremgang. Det betyr at vi beveger oss inn på nye og voksende markeder. Konsernets transformasjon fortsetter, og konsernet har intensivert arbeidet med å skape synergier mellom konsernets kompetanse, service og produkter. Bording vil fortsatt investere i utvikling og kompetanse i dette markedet med henblikk på fortsatt vekst. Forventningen er at vi dermed kan utnytte vår posisjon som en av de største leverandører av kommunikasjonsløsninger i et marked som er i stadig endring. 18

11 21 DANMARK Bording-konsernets utvikling i Danmark i 2013 vises med tre viktige forhold: Bording Datas avtale om levering av kasseterminal-systemer til Dagrofa-kjedene i Danmark, 20 prosent vekst i individtilpassede DM-løsninger hos Jysk Formular Print og markant inntjeningsfremgang. Tross forsiktighet hos kundene er Bordingkonsernet vokst organisk med 6,5 prosent i Danmark til 263 millioner danske kroner. (247 millioner kroner siste år.) Det er de grafiske virksomhetene som har vokst mest, alle de danske selskapene inklusive Bording Data har oppnådd større overskudd. Meget er skjedd i Bording Datas forretningsområder i Omsetningen var konstant, men de løpende lisensene som er med på å finansiere den løpende utvikling, er vokst 5,0 prosent til 22,4 millioner kroner. Fokuseringen på produktutviklingen i de senere år har nettopp medført at produktporteføljen er blitt beriket med ny funksjonalitet, blant annet med nye digitale og nettbaserte tjenester. Det har betydd tilgang av nye kunder og leveringer i Der er inngått avtale med Dagrofa om levering av kasseterminalsystemer til alle konsernets cirka 600 butikker. Også detaljkjeden NEYE skifter til Bording Datas systemer i butikkene og på hovedkontoret. Dansk Supermarked avgav ordre på det ny ViKING Commerce til Bilka, Føtex og Netto, der understøtter salg via flere kanaler (Cross Channel Sales), samt gjør de interne funksjoner i butikkene mobile. Abonnementssystemet BORDAS har levert en lang rekke nettjenester som en forløper for et nytt system til digitale abonnementer. Dette slippes ut på markedet i CGI Sverige har inngått ordre vedrørende integrasjonssystemet AGETOR om løsning av større integrasjonsoppgaver til store statlige og private virksomheter. Jysk Formular Print er vokst hovedsakelig med bakgrunn i deres unike kompetanse innenfor produksjon av segmentert og individtilpasset kundekommunikasjon. Jysk Formular Print er eksperter i å håndtere data, anvende dem til å eksekvere og produsere individtilpasset kundekommunikasjon på tvers av kanaler med henblikk på å maksimere respons. Bording A/S har også hatt fremgang i Bording A/S har stor fokus på it-systemer som optimerer både tradisjonelle produksjoner, spesialproduksjon, trykksakstyring og logistikk, selskapet ivrer for å differensiere seg, samt levere stor verdi til kundene. Bording A/S har i 2013 opplevd en positiv utvikling i omsetning og inntjening, et klart bevis for at løsningene blir mer spesialiserte. Fokus har vært på å skape kunderelasjoner, hvor Bording A/S har kunnet tilby ressursbesparende løsninger primært via onlineportalen BordingNet. Bording A/S har i 2013 for eksempel gjennomført prosjektet med DR s trykte julekalender, løst DM-kampanje for Lederne, vunnet anbud til Movia og ATP. Det er innledet samarbeid med en lang rekke kunder hvor kommunikasjonen foregår via BordingNet. Løsningen inkluderer bestillinger, skisser, statistikk og logistikkløsninger. Bording PRO har i året som har gått oppnådd vekst i både omsetning og resultat. Det er skjedd ved å bevare fokus på å etablere, drive og utvikle kundenes Marketing Supply Chain. Bording PRO samler og styrer takket være kompetanse innen utvikling, produksjon, styring og optimering. Blant annet har kunder som Novo Nordisk, eiendomsmeglerkjeden EDC og Unilever Danmark gitt Bording PRO et spennende og travelt år. 20

12 23 SVERIGE I Sverige er Bording-konsernet vokst med 11,3 prosent til 237 millioner danske kroner. Veksten er primært skjedd gjennom oppkjøp, men også vekst og nysalg av spesialløsninger har bidratt. På det svenske markedet arbeider Bording først og fremst innen spesialløsninger og it-kommunikasjonsløsninger, hvor markedet er voksende. Bording AB arbeider innen to hovedområder: Digitalproduksjon i Borås og spesialproduksjon i Pålsboda. Alle forretningsområdene har utviklet seg positivt. Årsaken er at Bording AB løpende investerer og at det er vekst innenfor de områdene i grafisk industri der Bording AB er aktiv. Spesialproduksjonen fremstiller blant annet logistikketiketter til e-handel og postordrevirksomheter. Våre løsninger gir alle kunder mulighet til å printe ut integrerte dokumenter i én omgang til plukk, pakking, forsendelse og ikke minst returhåndtering. Våre kunder teller store europeiske merker som H&M, samt mange andre kunder i alle størrelser. Løsningen har fått stor utbredelse i Sverige, og vi satser fremover på også å introdusere løsningen i Danmark og Norge. Innen digitaltrykk utmerker Bordings løsning seg ved en automatisert bestillingsløsning online. Løsningen gir mulighet for online bestilling av både forhåndsdefinerte produkter og prosjekter med variable data. Vi tilbyr slik en meget omkostningseffektiv løsning, uten at kunden mister sin mulighet for å oppdatere innhold og kreativitet helt frem til bestilling. Styrken ligger i produksjon av helt individtilpassede produkter på markedets beste utstyr. Bording overtok medio 2011 Halmstad Tryckeri og medio 2012 NP-Tryck AB i Helsingborg. Virksomhetene er aktive innen butikkmateriell og butikkmarkedsføring. I 2013 ble produksjonen i Halmstad nedlagt, og pr. 1. januar 2014 er virksomhetene lagt sammen under navnet Bording Instore. Det samlede resultatet for de to virksomhetene vokste i 2013 før avviklingsog flytteomkostninger i forbindelse med lukning av trykkeriet i Halmstad. Lukke- og flytteomkostninger er anslått til 3,8 millioner kroner. Med styrken i den samlede salgsorganisasjon og en effektiv produksjon i Helsingborg har Bording InStore oppnådd en ledende posisjon innen butikkmateriell i det svenske markedet. Denne posisjonen vil vi bygge videre på i 2014 og samtidig utnytte de nye muligheter som åpner seg på det danske og norske markedet. MAILIT har i 2013 installert flere store løsninger av kampanjesystemet, MAILIT Relation. Systemet gir mulighet til individtilpassede utsendelser med e-post, sms eller post til et utvalg av kundene, dette kan kunden fritt definere fra gang til gang. Det har gitt kjente merker som Viasat, AIK fotball og Peak Performance effektiv kundekommunikasjon og et overblikk og oppfølging i kampanjene. MAILIT Relation er videreutviklet i 2013 og sammen med arkivløsninger og postsortering, forventer MAILIT flere installasjoner fremover. Med den kommende navneendring til BordingMAILIT etableres salgssamarbeid med andre Bording-selskaper for utbredelse av løsningene også i Norge og Danmark. 22

13 25 NORGE Bording-konsernets omsetning i Norge er vokst i 2013 med 14,0 prosent til 50,5 millioner danske kroner. Veksten kommer fra oppkjøp av CRM-byrået Cognito AS, som Bording overtok 60 prosent av pr 1. oktober Dette får helårsvirkning i Oppkjøpet av Cognito skjedde for å styrke den digitale kompetansen i konsernet. Cognito utvikler, produserer og implementerer praktiske CRM- og dialogløsninger for en rekke store norske virksomheter og organisasjoner, for eksempel Opel og Toyota med forhandlere, RiksTV, Blindeforbundet og Louis Nielsen/ Specsavers. Som en integrert del av Cognitos kompetanse innen CRM, kan Cognito implementere de nødvendige it-systemer og -løsninger. Cognito er blant annet forhandler av Adobe Campaign, Globase og Oculos. Cognito utvikler og eksekverer dialogløsninger på tvers av kanaler og plattformer. Produksjon, optimering og responshåndtering av kampanjer er en integrert del av Cognitos tilgang til CRM- og dialogløsninger. Bording AS Norge oppnådde i 2013 fremgang i resultatet tross en lavere omsetning. På DMområdet og onlinebestillinger har det vært fremgang og tilgang av nye kunder. Fra 1. januar 2014 ble Cognito og Bording AS i Norge lagt sammen til ett selskap, Bording Cognito, med kontorer i Oslo, Bergen og Stavanger. Både Cognitos og Bordings kunder i Norge vil få nytte av et bredere tilbud av løsninger og det forventes vekst i omsetningen på det norske marked. 24

14 27 CASE OPEL NORGE BILER SKAL IKKE SES DE SKAL OPPLEVES Med fokus på økte kundeopplevelser oppfordrer Opel Norge sine kunder til å lene seg tilbake i setet og nyte turen. Hos Opel Norge arbeider man daglig med å gjøre kundenes bilopplevelser bedre og større. Facebook-konkurransen «Prøv en Opel Vinn en Opel», hadde som formål å motivere flest mulige til å sette seg inn i en Opel og oppleve bilen innenfra, i stedet for kun å beskue den utenfra. Kampanjen skapte gode resultater for bilmerket i Norge. I dagens bilmarked er det nødvendig å være konkurransedyktig på alle nivåer. Dette gjelder også innen markedsføring hvor en sterk og strategisk håndtering av all ekstern kommunikasjon er en nødvendighet. Derfor har Opel Norge siden 2003 brukt Bording Cognito som strategisk rådgiver på mange områder, alt fra Facebook strategier til CRM-håndtering. Og nettopp rådgivning innen CRM er en av Bording Cognitos spisskompetanser. Bording Cognito driver til daglig Opel Norges store CRM-database, hvor alle merkets biler og kunder er registrert. Opel Norge får råd angående hvordan man skal markedsføre seg individuelt til sine kunder. Med stort fokus på CRM arbeides det hele tiden på å komme tettere på kundene for å kunne gi dem relevante tilbud og skreddersydde informasjoner. Utover CRM-rådgivning tar Bording Cognito seg også av mange andre oppgaver for Opel Norge. Som et rådgivende byrå utfører Bording Cognito både analyser av markedssegmenter, e-post-utsendelser, produksjon av tradisjonelle trykksaker samt håndtering av faste månedlige markedsaktiviteter for bilmerket. Opel ble grunnlagt i Rüsselsheim i Tyskland i 1862 og er en av de mest teknologisk avanserte bilprodusentene i Europa. De har i dag 63 forhandlere spredt rundt omkring i Norge. 26

15 29 SLUTT MED SUPPORTKREVENDE BETALINGSTERMINALER NEYE implementerer med stor suksess nytt butikksystem i samtlige 39 butikker landet over. Betalingssystemene i butikkene er ganske forskjellige, det kan være overraskende å høre for enkelte. Men faktum er at hver gang vi legger varer på disken ved kassen og kjører bankkortet gjennom, så skjer det masse på bakrommet. Tonnevis av data registreres, videresendes og lagres, man må ha et solid system for å håndtere alt dette. Og som i alle kategorier er det en markedsleder, og her tar Bordings ViKING den gule førertrøya. Derfor har den populære butikkjeden NEYE nettopp investert i Bording Datas solide butikksystem. Med et noe ustabilt kassasystem av eldre dato valgte NEYE-kjeden i 2013 å fornye seg og implementere Bordings system i samtlige 39 NEYE-butikker landet over. Det nye butikksystemet sikrer at hver kundetransaksjon går raskere gjennom og med høyere sikkerhet. Systemet er utviklet gjennom årevis av research, justeringer, optimeringer og videreutviklinger. Og dette er skjedd i tett samarbeid med mange av kundene som anvender Bordings system det kjøres daglig i over 10 land. NEYE har vært hjelpsomme til å videreutvikle på systemet: «Vi har hele veien hatt et tett samarbeid med Bording Data som har satt seg virkelig godt inn vår drift og har vært lydhøre overfor de utfordringer vi har hatt. De har løpende og raskt levert de nødvendige endringer for å utvikle et optimalt system», uttaler Thomas Krogh, økonomisjef i NEYE. ViKING butikksystem kjører daglig i over 2000 butikker med kasseterminaler. Det integrerer med ERP-systemer som blant andre Dynamics NAV, Dynamics AX og SAP. Hvert år håndterer ViKING butikksystem en årlig omsetning i butikker på cirka 75 milliarder danske kroner. Hver uke ekspederer ViKING butikksystem 14 millioner kunder som kjøper cirka 70 millioner varer. Hver uke utskriver ViKING butikksystem 14 millioner kvitteringer som tilsvarer km kvitteringspapir. CASE NEYE 28

16 31 CASE MOVIA VISUELL IDENTITET I BEVEGELSE Trafikkselskapet Movia har gjort det mulig for 44 kommuner individuelt å lage skiltning og annonsering til busser rundt omkring på Sjælland. Det skjer via Bordings online selvbetjeningsportal. Til daglig er Movias mange busser synlige i bybildet på Sjælland. Her har en stor utfordring vært å sikre sammenheng i det visuelle uttrykket på tvers av alle kommunene. Trafikkselskapet ønsket derfor å finne en le- Med Bordings online selvbetjeningsportal Web2Publishing er det blitt mulig for Movia å treffe designmessige beslutninger sentralt, som kan anvendes lokalt. Denne selvbetjening gjør at de enkelte kommuner via portalen har Portalen er blitt koblet opp med et av Bordings systemer som automatisk produserer og leverer alle materialer, alt fra brevpapir og brosjyrer til plakater. Løsningen er ideell for et selskap som Movia med mange interessenter. verandør til både grafisk selvbetjening og produksjon som kunne gjøre det enklere for hver enkelt kommune å lage markedsføringsmateriale som overholder Movias designlinje. I tett samarbeid med to av Bordings virksomheter, Bording Data og Bording A/S fant de sammen en kommunikasjonsløsning som sikrer nettopp dette. rådighet over et visst antall maler og bilder. Ved å stille selvbetjeningsportalen til rådighet gir Trafikkselskapet Movia kommunene mulighet for å lage flere materialer som, på grunn av portalens funksjonalitet, automatisk overholder designlinjen. Den høye brukervennligheten i portalen er viktig med så mange brukere som Movia har. «Vi har vært meget glade for den integrerte løsningen vi har fått hos Bording. Både det funksjonelle kommunikasjonssystemet og sammenkoblingen med produksjon og distribusjon gjør at mange av våre prosesser er blitt forenklet. Det er ressursbesparende for oss og gjør at hverdagen flyter litt lettere», uttaler Michael Vinkel Madsen, designansvarlig for Movia Trafikkselskap. 30

17 33 FRA PRINT TIL SPRINT Spesialløsning med 3D-effekt setter ekstra trykk på fiberkampanje. Fiberbredbånd er en komplisert vare å selge. Men det er med markedsføring av fiberbredbånd som med annen markedsføring: Man må ta utgangspunkt i kunden. Da EnergiMidts nye kampanje skulle utvikles, ble det derfor fokusert på den høye opp- og nedlastningshastigheten kunden får via fiberbredbånd. Kampanjen «Får du internetthastigheten som du betaler for?» ble utformet med et klart tekstbudskap kombinert med en illustrasjon som understrekte fordelen ved å velge fiberbredbånd hos EnergiMidt. Det var lett å forstå reklamen der en snegle løp om kapp med en atletisk sprinter. Kampanjen bestod av en DM som gikk til , samt annonser i dagsaviser og magasiner pluss online-bannere, busslangsider og sampling ved sportsstevner. I samarbeid med Bording PRO ble det skapt en forside med lentisulært trykk (3D) og flip-effekt. På godt norsk betyr det at sprinteren og sneglen løper om kapp med hverandre når man vipper på DMen. Mottageren fikk en slik DM med en oppmerksomhetsskapende effekt. DM-en skilte seg ut fra de tradisjonelle trykksakene som havner i postkassen. Den grafiske utfordringen var å få sprinteren og sneglen til å bevege seg i forskjellig hastighet slik at man oppfattet det som et kappløp. Samtidig skulle overskriften komme godt frem. Etter flere forsøk og kompetent rådgivning fra Bording PRO fant man en løsning der sprinteren innhenter den sløve sneglen i samme øyeblikk som man vipper DM-en. «Resultatet er over hva vi forventet», uttaler Thomas Fisker, Markedskoordinator hos EnergiMidt. Bording PRO har dessuten bistått med rådgivning innen porto-optimering. EnergiMidts store forsendelse ble testet hos Post Danmark før utsendelsen. Den ble godkjent til alle brevmaler, hvilket har betydd store besparelser for EnergiMidt. Deretter ble det hele distribuert på tvers av kanaler og i forskjellige versjoner. Med fiberbredbånd fra EnergiMidt blir din internettforbindelse rask nok til de nye digitale mulighetene. CASE ENERGIMIDT 32

18 35 CASE RICA HOTELS SYSTEMATISERT CRM SIKRER SKREDDERSYDD KOMMUNIKASJON Via et avansert CRM-system er det mulig for hotellkjedene Rica Hotels og Arp-Hansen Hotel Group å skreddersy kommunikasjonen til hver enkelt av sine medlemmer. Med over 70 hoteller i Norge og Sverige er Rica Hotels en stor hotellkjede i Norden. For å gi sine gjester best mulige service i hele Skandinavia, er hotellkjedens lojalitets program slått sammen med danske Arp-Hansen Hotel Group. På den måten kan de tilsammen tilby deres gjester automatisk opptjening av poenger ved hver overnatting, som senere kan utløse bonusovernattinger på et av kjedenes mange hoteller. Customer Relationship Management (CRM) er viktig for Rica Hotels og Arp-Hansen med skreddersydde tilbud til medlemmene basert på data om deres individuelle adferd. Over medlemmer er registrert i lojalitetsprogrammet, hvilket gjør det nødvendig med et stabilt IT-system som kan håndtere all kommunikasjon. Derfor har hotellkjedene i samarbeid med Bording Cognito skapt en CRM-database som automatisk styrer all kommunikasjon til medlemmene. Kommunikasjonen foregår på fire språk: norsk, svensk, dansk og engelsk og databasen sjonglerer med fire kundenivåer: White, Silver, Gold og Black alt avhengig av hvor hyppige hotellbesøkene er. Via lojalitetsprogrammet har medlemmene adgang til en personlig profil hvor man kan oppdatere personopplysninger, bestille kort og følge med på poengopptjeningen. CRM-systemet muliggjør distribusjonen av elektroniske medlemskort til smarttelefoner, endringer i medlemsnivå samt automatisk utsendelse av nyhetsbrev med eksklusive tilbud til medlemmer basert på interesser og adferd. Systemet er for de to hotellkjedene både tidsbesparende og prosessforenklende fordi det er integrasjoner mellom diverse administrasjonssystemer på kryss og tvers. sitt veletablerte lojalitetsprogram som sikrer Rica Hotels ble i februar 2014 solgt til Scandic Hotels. Av konkurransemessige årsaker avvikles samarbeidet mellom Arp-Hansen Hotel Group og Rica Hotels i

19 37 BRILLERÅDGIVNING PÅ MANGE NIVÅER Med over 1,8 millioner solgte briller i Norge er Specsavers en av nordmenns foretrukne brilleforhandlere. Specsavers har vært med å revolusjonere brillebransjen i Norge. I 2005 utfordret de bransjen på et ikke-utnyttet konkurranseparameter nemlig pris. I løpet av Specsavers første år åpnet de intet mindre enn 22 butikker i Norge. I dag finnes det over 70 butikker rundt omkring i Norge. Da brilleprisene i Norge tidligere lå helt i topp var nordmenn de som ventet lengst med å bytte briller i Europa. Men med Specsavers brillerevolusjon ser det ut til at trenden har endret seg. Siden starten i 2005 har de solgt mer enn 1,8 millioner briller i Norge. Dette høye antallet solgte briller betyr at Specsavers daglig gir service til svært mange kunder. For å sikre et høyt servicenivå og en strategisk håndtering av alle aktiviteter, har Specsavers alliert seg med Bording Cognito som er strategisk rådgiver innen CRM. Bording Cognito ivaretar daglig brille forhandlerens CRM-strategi og håndtering, og de gir råd også om hvordan Specsavers hele tiden kan utvikle seg for å gi sine kunder best mulig behandling. Blant annet er innkallelser til synsprøver på briller og linser blitt viktig CRM-drevet arbeid. Ved en systematisering av denne aktiviteten unngås tap av informasjoner og det er samtidig mulig å sikre at hver kunde får relevant informasjon. I tett samarbeid har Specsavers og Bording Cognito tilrettelagt en skreddersydd kundehåndtering som passer til Specsavers behov. Med rådgivning innen alle tenkelige møtepunkter står Specsavers nå sterkt og kan tilby kundene sin fulle oppmerksomhet. For å sikre et høyt servicenivå og en strategisk håndtering av alle aktiviteter har Specsavers alliert seg med Bording Cognito som er strategisk rådgiver innen CRM. CASE SPECSAVERS 36

20 39 CASE ALMIRALL NÅR TIDEN ER VIKTIG Online-styrt logistikkhåndtering gjør arbeidet lettere for medisinvirksomheten Almirall som har kunder over hele verden. Som verdensomspennende medisinvirksomhet er det helt avgjørende med solid markedsføring og stor synlighet ute i verden. Klare og viktige budskap skal kommuniseres ut til både forbrukere, leverandører og samarbeidspartnere, og her er ulike markedsføringsprodukter som er en viktig del av prosessen. Men det med Bording A/S som er spesialister i logistikkhåndtering. Via onlineportalen BordingNet forenkles logistikkprosessen, dette gjør det mulig for medisinvirksomheten å selv håndtere all distribusjon av markedsføringsmaterialer på en oversiktlig og lettvint måte. Lagerbeholdningen, som i 2013 bestod av 225 forskjellige markedsføringsprodukter, lagerføres av Bording A/S. Via online-portalen BordingNet, som kan nås over alt, kan medisinvirksomheten bestille og avsende materialer alle steder i verden. Portalen gir mulighet for å holde styr på hele lagerbeholdningen, og med en automatisk påminnelse om minimumslager unngår virksomheten at de plutselig mangler viktige materialer. kan være en utfordring å administrere og distribuere store mengder av informasjon rundt omkring i hele verden og til de riktige mottagerne. Derfor har Almirall inngått et samarbeid Med BordingNet har det vært mulig for Almirall å kontrollere utgiftene i ulike avdelinger. Alt dette har gjort logistikkhåndteringen enklere og bedre for alle. Det kan være en utfordring å administrere og distribuere store mengder av informasjonsmateriell rundt i hele verden og til de riktige mottagerne. Derfor har Almirall inngått et samarbeid med Bording A/S, som er spesialister i logistikkhåndtering. 38

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere. Tlf. 08745 E-post: post@unipos.no Om Unipos Unipos

Detaljer

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Canon Essential Business Builder Program Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Introduksjon til Essential Business Builder Program Det er utfordrende å drive en utskriftsvirksomhet. En enda

Detaljer

Fra enveiskommunikasjon

Fra enveiskommunikasjon Fra enveiskommunikasjon til effektiv e-postmarkedsføring APSIS er markedsledende og størst i Norden på e-postmarkedsføring. Vi utvikler teknikker og tjenester som hjelper deg med å kommunisere og selge

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

Integrasjon av kanaler: Hvilke steg bør handelsbedrifter gå, og hvordan løser de noen av sine utfordringer?

Integrasjon av kanaler: Hvilke steg bør handelsbedrifter gå, og hvordan løser de noen av sine utfordringer? Integrasjon av kanaler: Hvilke steg bør handelsbedrifter gå, og hvordan løser de noen av sine utfordringer? PULS Prosjektledersamling Gardermoen, 20. 21. april 2004 Dr. polit., førsteamanuensis Institutt

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær, sko og annet tilsvarende. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettskyløsning

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

web grafisk design reklame brosjyre bok rilling kreativ Svanemerket trykk folder

web grafisk design reklame brosjyre bok rilling kreativ Svanemerket trykk folder web bok rilling folder engasjement idé erfaring grafisk design reklame brosjyre kreativ Svanemerket trykk Ingen armé kan motstå styrken av en idé som kommer når tiden er moden for den. (Victor Hugo) EKH

Detaljer

webcrm banet vei for etablering av virksomhet og vekst for ny smykkedesigner

webcrm banet vei for etablering av virksomhet og vekst for ny smykkedesigner Suksesshistorie fra en kunde webcrm banet vei for etablering av virksomhet og vekst for ny smykkedesigner CRM BANET VEI FOR EN VEL LYKKET MARKEDSETABLERING Den danske smykkedesigneren SPIASPIA hadde en

Detaljer

Harald A. Møller AS. Harald A. Møller AS

Harald A. Møller AS. Harald A. Møller AS 1 Den digitale revolusjonen En trussel eller en mulighet for den etablerte bilbransjen? Verden er ikke som før Detaljhandelen 2013: Hver nordmann handlet i snitt for kr. 75 000,- Unge norske menn handlet

Detaljer

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Kort om Komplett konsernet Netthandel i Norge Kompletts suksesskriterier Forutsigbar og fleksibel logistikk Komplett konsernet Kort om Komplett Komplett er en ledende

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Skreddersydd it-verktøy for produksjonsbedrifter Med bransjeløsningen Pilaro ProPlanner kan du automatisere rutinepregede, manuelle prosesser og redusere

Detaljer

DM-Guiden. Tips: Lag en fremdriftsplan for DM-kampanjen som innbefatter punktene i DM-guiden fra 1 til 7

DM-Guiden. Tips: Lag en fremdriftsplan for DM-kampanjen som innbefatter punktene i DM-guiden fra 1 til 7 DM-Guiden En god DM-kampanje bygger på det samme tankesettet uavhengig av hvor stor kampanje du skal ha, hvem du skal nå eller i hvilken bransje du er. Følger du prinsippene ser du raskt hvor logisk det

Detaljer

WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016

WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016 WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016 Hvorfor rapportere? Mål for servicedesk/kundeservice Konkrete målsetninger / KPIer Hvordan får vi til dette? HVORFOR RAPPORTERE? Bottom up, mange KPIer

Detaljer

CloudWindow digital skjermløsning

CloudWindow digital skjermløsning CloudWindow digital skjermløsning Din enkeltleverandør av digitale annonseløsninger Enkeltleverandør av digitale annonseløsninger Improviser annonseringen din og oppnå salgsfremmende effekt ved å avertere

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

PSI Group ASA. PSI Group ASA Konsernsjef Jørgen Waaler Forretningsidé, marked og løsninger Selskapsstruktur og proforma tall 2005 Fremtidsutsikter

PSI Group ASA. PSI Group ASA Konsernsjef Jørgen Waaler Forretningsidé, marked og løsninger Selskapsstruktur og proforma tall 2005 Fremtidsutsikter PSI Group ASA PSI Group ASA Konsernsjef Jørgen Waaler Forretningsidé, marked og løsninger Selskapsstruktur og proforma tall 2005 Fremtidsutsikter Hva er PSI Group? Vi er Skandinavias ledende leverandør

Detaljer

Oppsummering 2013 Posten Norge

Oppsummering 2013 Posten Norge Oppsummering 2013 Posten Norge 1 Hovedpunkter Viktige begivenheter i 2013 Kjøp av 34 % av aksjene i Danske Fragtmænd AS i juli 2013. Intensjonen er å overta alle aksjene i 2015 Bring Citymail Sverige etablerte

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProJob

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProJob er løsningen for optimalisering av bedriftens produksjonsprosesser og kostnader ved hjelp av innsamling av produksjonskritiske jobbdata, effektiv rapportering og integrasjon med ERP-systemet. OPPSAMLING

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserte inngangsvinkelen til ProMark både når det dreier seg om registrering av egen tid og oppgaver, informasjon og utføring av konkrete arbeidsoppgaver. kjører i en nettleser og kan

Detaljer

BRINGING BRANDS TO LIFE

BRINGING BRANDS TO LIFE BRINGING BRANDS TO LIFE Vårt fokus er å skape hyggelige handleopplevelser gjennom spennende emballasje. Fra handleposer til innpakningspapir, fra gaveesker til gavebånd osv. For det enkelte selskap og

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel

ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel ehandel 2015 trender, trusler og muligheter 1 Forstå forbrukeren 2 Den der netthandel går nok snart over igjen 3 Gi kundene det

Detaljer

Du bruker applikasjoner fra du våkner opp. Email på ipad, Facebook, Twitter, aviser, podcasts, snakker over Skype osv

Du bruker applikasjoner fra du våkner opp. Email på ipad, Facebook, Twitter, aviser, podcasts, snakker over Skype osv 18.09.2010 Du bruker applikasjoner fra du våkner opp. Email på ipad, Facebook, Twitter, aviser, podcasts, snakker over Skype osv Du bruker hele dagen på Internett, men ikke på web. En av de viktigste skiftene

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

ONLINE BETALING DIBS QUICK GUIDE

ONLINE BETALING DIBS QUICK GUIDE ONLINE BETALING DIBS QUICK GUIDE DIBS OVERBLIKK Her kan du se hvilke aktører som er involvert i prosessen rundt online betaling. NETTBUTIKK Nettbutikken er kunde hos DIBS eller en av DIBS partnere DIBS

Detaljer

Packaging solutions close to you

Packaging solutions close to you Packaging solutions close to you INNHOLD Om oss side 04 Kvalitet side 06 MILJØ side 08 PRODUKSJON side 10 PRODUKTER HANDEL side 12 PRODUKTER INDUSTRI side 13 HVA STENQVIST STÅR FOR side 14 Kontakt side

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

INNGANGEN TIL KINESISKE FORBRUKERE

INNGANGEN TIL KINESISKE FORBRUKERE INNGANGEN TIL KINESISKE FORBRUKERE Det kinesiske turist markedet vokser konstant i Europa og tilbyr enorme omsetningsmuligheter for butikker. Med APAY løsningen for Alipay, Kinas største e-betalingstjeneste

Detaljer

APSIS RAPPORT 2016 FORLATTE HANDLEVOGNER POTENSIALE FOR NETTHANDEL I SKANDINAVIA

APSIS RAPPORT 2016 FORLATTE HANDLEVOGNER POTENSIALE FOR NETTHANDEL I SKANDINAVIA APSIS RAPPORT 2016 FORLATTE HANDLEVOGNER POTENSIALE FOR NETTHANDEL I SKANDINAVIA E-post er best når det gjelder å vinne tilbake og konvertere handlevogner på nett / SKANDINAVISK E-HANDELSRAPPORT 2016 Ettersom

Detaljer

HVOR VIKTIG ER BETALINGSLØSNINGER FOR KOMPLETT GROUP? 12. NOVEMBER 2014

HVOR VIKTIG ER BETALINGSLØSNINGER FOR KOMPLETT GROUP? 12. NOVEMBER 2014 HVOR VIKTIG ER BETALINGSLØSNINGER FOR KOMPLETT GROUP? 12. NOVEMBER 2014 Våre suksesskriterier Kunder Være «The Obvious Choice» Ledende på kundeopplevelse Kundeservice Hjelpende, ærlig, kompetent og

Detaljer

Disrupsjon, digitalisering og Connected Cars. Bente Sollid Storehaug, CEO ESV Digital, Nordic

Disrupsjon, digitalisering og Connected Cars. Bente Sollid Storehaug, CEO ESV Digital, Nordic Disrupsjon, digitalisering og Connected Cars Bente Sollid Storehaug, CEO ESV Digital, Nordic Twitter @bentesollid Hva skjer? Endret kundeadferd Nye partnerskap Digital transformasjon Digitalisering endrer

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online SOSIALE MEDIER BASIC Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online !"#$%#$& TOTALBYRÅ MÅLINGER TNS Gallup/ RAM / Easy Research SOSIALE MEDIER Facebook / Blogg / Web-TV DESIGN Foto / Ide

Detaljer

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå Byrå Effektiv klienthåndtering og administrasjon Du har vel ikke gått glipp av Byrå? Et nytt og

Detaljer

Visuell Kommunikasjon. Brand Publisher

Visuell Kommunikasjon. Brand Publisher Visuell Kommunikasjon Brand Publisher Full kontroll Få full kontroll over markedsmateriell, forretningstrykksaker og annonser. Du styrer det hele via Wittusen & Jensens nettbaserte administrasjons- og

Detaljer

VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE

VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 2 2. Leveranseomfang... 2 3. Beskrivelse av nåsituasjon... 2 4. Absolutte krav til leveransen... 3 5. Ønskede egenskaper, funksjoner og

Detaljer

Nettverk og relasjonsbygging. Morten H. Abrahamsen Lederskolen, 28. Mars 2014

Nettverk og relasjonsbygging. Morten H. Abrahamsen Lederskolen, 28. Mars 2014 Nettverk og relasjonsbygging Morten H. Abrahamsen Lederskolen, 28. Mars 2014 Hvorfor har vi relasjoner? Eller: Hvordan skal bedriften organisere samarbeid med omverdenen? Innkjøp Leverandør A Leverandør

Detaljer

Markedsføring strategisk via e-post

Markedsføring strategisk via e-post Reklamehuset Wera presenterer: Markedsføring strategisk via e-post Telemark Online AGENDA 0900 Velkommen og intro Innledning :: Hva er e-postmarkedsføring? 1. Adresselister 2. Mål med utsendelsen

Detaljer

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje Optimalisering av bedriftens kundeportefølje DM Huset 25. mai 2005 Professor Fred Selnes Handelshøyskolen BI Bakgrunn På 90 tallet vokste det frem en bred forståelse for verdien av fornøyde og lojale kunder

Detaljer

SOSIALE MEDIER ADVANCED

SOSIALE MEDIER ADVANCED SOSIALE MEDIER ADVANCED Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online AGENDA «Facebook Advanced» Planlegging Facebook-annonsering Analyse Case: «Fra 0 til 1.000 likere» YouTube Snapchat

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Company Profile. Din Partner innen Drikkevaresystemer

Company Profile.  Din Partner innen Drikkevaresystemer Din Partner innen Drikkevaresystemer Hvem er vi? Micro Matic Nordic er den skandinaviske avdelingen til det multinasjonale selskapet Micro Matic Group. Micro Matic Nordic bringer global kunnskap og erfaring

Detaljer

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett E-handelstrender i Norden 2015 Slik handler vi på nett 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Enkelhet er enkelt eller? Rapporten kort oppsummert Fakta Sverige, Danmark, Finland og Norge Sterk netthandel i Norden 9-12

Detaljer

kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering

kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering Enkelt og effektivt i en hektisk hverdag! En vellykket konferanse eller et lærerikt kurs er ikke bare avhengig av det faglige innholdet.

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Netsdagene 27.mars 2014 direktør Jan Digranes Finans Norge

BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Netsdagene 27.mars 2014 direktør Jan Digranes Finans Norge BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Netsdagene 27.mars 2014 direktør Jan Digranes Finans Norge 27.03.2014 Fra forvaltning til forretning Bankene tar BankAxept videre det

Detaljer

Kommunikasjon Bedriftsløsninger Portaler/Apps

Kommunikasjon Bedriftsløsninger Portaler/Apps Kommunikasjon Bedriftsløsninger Portaler/Apps Innhold : LINK Mobility Hva er GAS? GAS - LINK sin funksjon GAS - Merkantilt GAS - Skjermbilder Kontaktpunkter LINK MOBILITY LINK er en teknisk leverandør

Detaljer

ProMobile PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT PROMOBILE-APP TIL SMARTTELEFON

ProMobile PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT PROMOBILE-APP TIL SMARTTELEFON PROMOBILE-APP TIL SMARTTELEFON Med -appen kan alle mobile og reisende medarbeidere registrere fremmøte, fravær og tid på forskjellige arbeidsoppgaver på deres smarttelefon når som helst og hvor som helst.

Detaljer

Program. PrintSea 2013 21. - 23. april

Program. PrintSea 2013 21. - 23. april Program PrintSea 2013 21. - 23. april Kjære deltaker PrintSea er blitt en årlig fagkonferanse i regi av Canon og har som hensikt å bidra til utvikling for bedrifter innen grafisk industri. Dette favner

Detaljer

Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige. v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1

Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige. v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1 Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1 Fra kontor til applikasjon Internett har revolusjonert all tjenestedistribusjon

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Versjon 1.0 Vedtatt i styret 15.11.2013 2 Bakgrunn Norsk Helsenett SF ble etablert som statsforetak i 2009, og har siden vokst kraftig. Selskapet har fått større ansvar og mange

Detaljer

Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet. project

Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet. project Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet project Pilaro Project Bransjeløsningen Pilaro ProJect egner seg for bedrifter som selger timer og prosjekter. Løsningen er laget for virksomheter som

Detaljer

Omnichannel Optimiser

Omnichannel Optimiser Whitepaper Omnichannel Optimiser EG Omnichannel Optimiser kan hjelpe din virksomhet på reisen mot å skape sammenhengende kundeopplevelser på tvers av kanaler. Omnichannel Optimiser er en abonnementsbasert

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProMileage

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProMileage brukes til å rapportere kjøregodtgjørelse, reiseutgifter og andre reiseregninger i forbindelse med en konkret sak. Registreringen foretas via ProPortal og danner grunnlaget for viderefakturering av reiseregninger.

Detaljer

Avslører du kundenes digitale DNA? Bente Sollid Storehaug, CEO ESV Digital, Nordic

Avslører du kundenes digitale DNA? Bente Sollid Storehaug, CEO ESV Digital, Nordic Avslører du kundenes digitale DNA? Bente Sollid Storehaug, CEO ESV Digital, Nordic Bente Sollid Storehaug: Adm. direktør i ESV Digital, Nordic. Medlem av konsernstyrene i Polaris Media ASA, Cxense ASA,

Detaljer

Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS

Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS Kristoffer.hjorth@markant.no Introduksjon til digital markedsføring Nettsiden Søk Google Sosiale medier

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer

Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer 1 2 Er din kommunikasjon lettlest og relevant? Ser kundene det du gjerne vil at de skal lese på fakturaen, på nettsidene og i appen? Eller går de faktisk

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BigBlue&Company We make successful business cases MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BIGBLUE & COMPANY Jan Hillesland Vise-president i Carlsberg med globalt ansvar for Marketing, Salg og Innovasjon Kommersielt

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

UNIL inngår ny kontrakt med Swisslog og bygger Skandinavias høyeste frysevarelager

UNIL inngår ny kontrakt med Swisslog og bygger Skandinavias høyeste frysevarelager Swisslog AS Østre Akervei 19 Pb 120 Økern 0581 Oslo Tel. +47 22 78 95 00 Info.no@swisslog.com Pressemelding 29. oktober 2014 UNIL inngår ny kontrakt med Swisslog og bygger Skandinavias høyeste frysevarelager

Detaljer

Velkommen til efrokost Har du forberedt deg til julehandelen?

Velkommen til efrokost Har du forberedt deg til julehandelen? Velkommen til efrokost Har du forberedt deg til julehandelen? Twitter og Instagram: #efrokost 01/01/2013 1 5 tips for å gire opp nettbutikken til jul ved Kristian Sveholm Enklere Liv og Dingsy Guro Forseth

Detaljer

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Velkommen! Praktisk info Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Mål for dagen Danne et godt utgangspunkt for å bruke digitale kanaler på en målrettet måte som skaper

Detaljer

Integrasjon av distribusjonskanaler

Integrasjon av distribusjonskanaler Integrasjon av distribusjonskanaler Foredrag på symposiet elandet Norge 19. oktober 2004 Peder Inge Furseth Dr. polit., førsteamanuensis Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, BI Sandvika

Detaljer

ARBEIDSHEFTE. Veien til ditt unike brand starter her!

ARBEIDSHEFTE. Veien til ditt unike brand starter her! ARBEIDSHEFTE Veien til ditt unike brand starter her! Hva er det som gjør at kundene velger akkurat din bedrift og ikke «naboens» selv om dere selger samme produkt? Hva får oss til å legge mer penger i

Detaljer

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services Utvikle virksomheten din Canon Business Services Kunders endrede adferd påvirker hvordan alle virksomheter må drive i fremtiden, derfor endres måten organisasjoner bygger og selger

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Nettbasert tjeneste for håndtering av fakturaer og avstemming av innkjøpsordre

Nettbasert tjeneste for håndtering av fakturaer og avstemming av innkjøpsordre Nettbasert tjeneste for håndtering av fakturaer og avstemming av innkjøpsordre Ibistic-innføringen er et av de mest vellykkede IT-prosjekter Tusenfryd har gjennomført noen gang. Vi var nødt til å innføre

Detaljer

NSB. Hvordan NSB bruker og ønsker å bruke Dynamics CRM

NSB. Hvordan NSB bruker og ønsker å bruke Dynamics CRM NSB Hvordan NSB bruker og ønsker å bruke Dynamics CRM Innhold 1. Historikk rundt CRM 2. Bedriftskunder (konsept avsluttet) 3. Kundedata i NSB 4. Utfordringer 5. Erfaringer 6. Ønsket fremtid NSB CRM systemhistorikk

Detaljer

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin MeldingsID: 237163 Innsendt dato: 08.05.2009 08:05 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: STRONG StrongPoint ASA XOSL

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

Flügger. Innhold. Kort og godt om Flügger Historiske milepæler Flüggers omsetning Kvalitet og miljø Flügger support Her finner du oss

Flügger. Innhold. Kort og godt om Flügger Historiske milepæler Flüggers omsetning Kvalitet og miljø Flügger support Her finner du oss Flügger fordi Innhold Kort og godt om Flügger Historiske milepæler Flüggers omsetning Kvalitet og miljø Flügger support Her finner du oss Kvalitet er mer enn det øyet kan se. Det er også en holdning og

Detaljer

DIGI-universet. Hvordan blir fremtiden? Bente Sollid Storehaug, CEO ESV Digital, Nordic

DIGI-universet. Hvordan blir fremtiden? Bente Sollid Storehaug, CEO ESV Digital, Nordic DIGI-universet. Hvordan blir fremtiden? Bente Sollid Storehaug, CEO ESV Digital, Nordic Twitter @bentesollid Megatrendene Super Computeren Sosiale medier 1998 2004 -> 2007 Nettskyen Internet of things

Detaljer

Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og

Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og førstelektor ved Handelshøyskolen BI Gorm Kunøe. gorm.kunoe@bi.no

Detaljer

Moss Industri og næringsforening

Moss Industri og næringsforening Moss Industri og næringsforening Jens Haviken Vice President Services and Solutions Dustin Group AGENDA Moss Industri- og næringsforening 28. mars 2017 Fakta om Dustin Markedssituasjon Strategi Rolle i

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Agenda Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Metode Norske virksomheters fokus på arbeidskapitalstyring Tiltak for å forbedre arbeidskapitalen 2 Arbeidskapitalundersøkelsen

Detaljer

DIREKTELEVERING FORHÅNDSBESTILLING MED HENTING

DIREKTELEVERING FORHÅNDSBESTILLING MED HENTING for kantine for kantine mcash den digitale lommeboken - er den mest komplette mobilbetalingsløsningen i Norge, og kan blant annet brukes til å ta imot betaling for lag og foreninger, i butikk, på nett

Detaljer

7 trinn for å starte et affiliate program

7 trinn for å starte et affiliate program 7 trinn for å starte et affiliate program Affiliate markedsføring er en Internett basert salgskanal, der såkalte publisister (også kjent som "affiliates" eller " publishers ") formidler besøkende til en

Detaljer

Odd Arne Walbækken ecommerce Director Northern Europa

Odd Arne Walbækken ecommerce Director Northern Europa Odd Arne Walbækken ecommerce Director Northern Europa Agenda 1. Kort om Elkjøp 2. Multikanalsatsning 3. Veien frem til i dag 4. Veien videre Fra norsk til europeisk 1962 Elkjøp etablert i Norge 1993 Børsnotert

Detaljer

I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg

I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg D et er en smilende salgs- og markedssjef som tar oss i mot i

Detaljer

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011 Totalleverandør som leverer integrerte løsninger fra Microsoft Dynamics CRM til ERP system og portal Tidligere WM Data Global partner representert i 36 land Norske Skog: 140

Detaljer

for å lykkes med e-handel? WebOn - for din lønnsomhet

for å lykkes med e-handel? WebOn - for din lønnsomhet Hvorfor er måling viktig for å lykkes med e-handel? Bakgrunn Vestlandsforsking: Forsker / utvikler - 1999 WebOn: Rådgiver - 2007 Butikk Trafikk Hvorfor de kommer Hvem og hvor mange handler Hva handler

Detaljer

PMS ProcessYellowC GET YOUR BRAND OUT THERE.

PMS ProcessYellowC GET YOUR BRAND OUT THERE. PMS ProcessYellowC GET YOUR BRAND OUT THERE. NTC i Kristiansand er din totalleverandør av firmagaver, profileringsprodukter, arbeidsklær og verneutstyr for det norske markedet. Når en bedrift skal bygge

Detaljer

BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER. Protection Service for Business

BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER. Protection Service for Business BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER Protection Service for Business DET ER EN MOBIL VERDEN I dag bruker vi flere enheter over flere nettforbindelser enn noensinne. Å kunne velge når, hvor og hvordan

Detaljer

KÄRCHER FLEET. Du administrerer virksomheten din, vi gir deg den oversikten du trenger PROFESSIONAL KÄRCHER FLEET

KÄRCHER FLEET. Du administrerer virksomheten din, vi gir deg den oversikten du trenger PROFESSIONAL KÄRCHER FLEET KÄRCHER FLEET Du administrerer virksomheten din, vi gir deg den oversikten du trenger PROFESSIONAL KÄRCHER FLEET FULLSTENDIG OVERSIKT GJØR DET LETTERE Å LYKKES Kärcher Fleet er innovativ profesjonell maskinparkadministrasjon

Detaljer

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING Hvorfor velger skandinavias ledende virksomheter autocash fra Nokas? Lavere kostnader ved bruk av Kontanthåndtering består ikke lengre av bare telling og transport

Detaljer

Bli en bedre bestiller Telemark Online 2017

Bli en bedre bestiller Telemark Online 2017 Bli en bedre bestiller Telemark Online 2017 Hva skal vi igjennom? - En litt mer komplisert verden - Mål/strategi/plan - metode - Den digitale verktøykassen - Case: finne rett kanalmiks - Gjøre selv eller

Detaljer