2013 BORDING KONSERNET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2013 BORDING KONSERNET"

Transkript

1 2013 BORDING KONSERNET

2 3 5 Utvikling skaper muligheter 6 «First mover» i 222 år 8 Vi får ikke bumeranger i nakken 11 Kundekommunikasjon i tre dimensjoner 12 Bording 2.0 og våre fire kompetanseområder 14 Slik arbeider vi: Bulls Eye 16 Konsernets nøkkeltall og prosenter 18 Utvikling i Case: Opel 28 Case: Neye 30 Case: Movia 32 Case: EnergiMidt 34 Case: Rica Hotels 36 Case: Specsavers 38 Case: Almirall 40 Case: Nelly.com 42 Konsernets selskaper 44 Kunder

3 5 UTVIKLING SKAPER MULIGHETER For Bording-konsernet skaper den markedsmessige og teknologiske utviklingen positive og spennende muligheter. Utviklingen stiller hele tiden krav til oss om å yte vårt beste. Derfor har vi konstant fokus på vekst og forretningsutvikling det er veien til suksess for Bordingkonsernet og våre kunder. Med en omsetning i 2013 på 532 millioner danske kroner og et resultat for primær drift på 27,0 millioner kroner stiger Bordings vekstkurve fortsatt stødig. Vi hjelper virksomheter med å kommunisere med deres kunder, og vi er spesialister i alt fra markedskampanjer, trykk, digitale medier, CRM, logistikk og it-systemer. I 2013 har vi igjen vokst i både Danmark, Sverige og Norge. Vi arbeider som aldri før med å lage kundekommunikasjon som skaper lønnsomhet i hele Skandinavia. Utsiktene for 2014 og de kommende år er også positive. Vi tror på fortsatt vekst og på at vi kan bruke våre gode kunderelasjoner og sterke fundament til fortsatt fremgang. Vi gleder oss til de kommende år! Hans Therp Administrerende direktør 4

4 7 «FIRST MOVER» I 222 ÅR Man kan lure på hvordan en 222 år gammel virksomhet kan kalle seg «first mover», altså en som tar det første trekket. Hos Bording har vi skrevet historie med forandringen fra enmannstrykkeri på 1700-tallet til et moderne kunnskapsbasert konsern i det 21. århundre. Det skyldes at vi gang på gang har måttet gjen- Bordings skjemaer. I butikkene ble det brukt til plakater i butikkene. Mange av disse er be- lønnsomhet. Tillit og troverdighet har skapt Standardproduksjon, som tidligere fant sted og nye løsninger i et marked som endrer seg oppfinne oss selv. Enten fordi våre produkter som gjennomslagspapir til kvitteringer. På kon- stilt av kunden online i vår Bording Portal. lange kunderelasjoner og felles forretningsut- på syv fabrikker i både Danmark, Sverige og stadig hurtigere. er blitt sensurert eller fordi vi er blitt innhentet toret ble det brukt til fakturering og ordrebe- vikling. Internt holder vi Bording-ånden i hevd, Norge, kjøpes i dag hos underleverandører. av teknologiens utvikling. Utviklingen har vært stillinger. Også flybilletter ble trykt på Bordings Samskaping med våre kunder og det skaper tette relasjoner og felles resul- Bording-konsernet konsentrerer seg i dag om Etter fremgangen i 2013 står Bording rustet Bordings største utfordring, men samtidig karbonpapir. Bording er alltid tett på kundene og forstår tater. Holdninger og kunderelasjoner er også rådgivning, it-løsninger, spesialprodukter og til å sikre våre kunder fortsatt utvikling og kilden til Bordings suksess. For nettopp gjen- deres stadig endrede behov. Ved hele tiden å avgjørende kriterier når Bording investerer i trykksakledelse. Når Bording-konsernet ikke pålitelige løsninger. Vår målsetning er fort- nom teknologien har det vært mulig konstant å Bording var også de første i Danmark som ut- samarbeide om videreutvikling av produktene, nye virksomheter. Derfor har Bording-ånden har hatt løsninger eller kompetanse som våre satt å vokse og utvikle nye løsninger som utvikle nye og innovative løsninger som er blitt viklet et it-basert kassasystem, det ble solgt til har vi i fellesskap med våre kunder skapt nye overlevd i så mange generasjoner. kunder har etterspurt, har vi gjennom oppkjøp skaper forretningsmuligheter for våre kunder uunnværlige i markedet. Illum og COOP i Senere har Bording hjul- løsninger. Det har gang på gang resultert i at vi skapt partnerskap som sikrer våre kunder den gjennom den til enhver tid optimale kunde- pet mange butikkjeder med introduksjon av har kunnet tilby våre kunder høyere effektivitet Forretningsrevolusjon beste og mest effektive kundekommunikasjon. kommunikasjon. Med fingeren på pulsen, og noen ganger med strekkoder. Våre systemer er videreutviklet og og bedre kommunikasjon med deres kunder. Det er på bakgrunn av vår evne til å følge med i Vi består nå av 15 hel- eller deleide virksomhe- ryggen mot veggen, er omstilling en del av kjører nå daglig i mer enn 2000 butikker i 10 land. Vi kaller det samskaping i dag, men det ordet tiden, våre relasjoner med kundene, og vår iver ter. I fremtiden vil vi fortsatt skape nye allianser Bordings DNA. Da sort trykksverte og tunge kjente vi ikke for 100 år siden. I år 2000 brukte etter å utvikle oss, at Bording har gjennomgått maskiner var veien frem, masseproduserte I dag er vi hele tiden i forkant når det gjelder vi slagordet «Sammen skaper vi løsningen», og intet mindre enn en revolusjon. vi litterære bøker og skillingsviser til folket. online- og offline-kommunikasjon. Bording det lever vi stadig opp til. Senere kom etikettene som var et Bording- hjelper svært mange virksomheter i hele registrert varemerke helt inn i 1980-årene. Skandinavia med rådgivning og praktisk gjen- Bording har alltid reagert raskt og har vært vil- nomføring av deres kommunikasjon. På vegne lig til å investere. Men betingelsen for å inves- I forrige århundre bidro vi med et kvanteskritt av våre kunder sender vi ut millioner av e-pos- tere riktig har vært at Bordings medarbeidere ved å introdusere karbonpapir og sammen- ter og sms-er som er individtilpasset. Vi er sta- alltid har vært opptatt av kundene og deres for- hengende blanketter. Det betød en revolu- dig førende innen trykkbasert kommunikasjon; retninger. Tett på kundene har vi hjulpet dem sjon i bransjen og snart brukte alle dansker med alt fra forretningsdokumenter og DM-er med å skape nye muligheter som øker deres Utdrag fra Mathias Seest sitt næringsbrev,

5 9 VI FÅR IKKE BUMERANGER I NAKKEN! Når man som virksomhet gjennom århundrer konstant utfordres på alle nivåer, utvikles en kultur for hvordan man driver virksomheten på. Derfor har vi hos Bording lagd ny logo til hele konsernet, den visualiserer nettopp disse verdiene og vår integrerte måte å tenke forretning på. Vårt nye symbol signaliserer at man som kunde hos oss kan stille store krav til alt vi leverer. Den nye logoen er utformet som bumeranger som tilsammen danner en trekant. Hvorfor bumeranger? En bumerang er et fintfølende instrument som skal behandles med stor kompetanse og presisjon for å kunne vende tilbake til kasteren. Den minste feil betyr at bumerangen flyr vekk, eller enda verre den treffer kasteren i nakken! Hos Bording setter vi kundene i sentrum for alle våre handlinger. Bumerangene symboliserer våre medarbeidere og de handlinger som vi foretar oss. Vi insisterer på å være presise og feilfrie i alt vi gjør. Daglig sjonglerer vi med mange oppgaver som skal løses: Kundekontakt og samarbeid med kolleger, partnere og leverandører. Jo mer presist og kompetent vi utfører våre oppgaver kaster våre bumeranger desto større er sjansen for at de vender presist tilbake. Bumerangen symboliserer hvordan vi hver dag strever etter å yte vårt aller beste. Vi er presise og konsentrerte slik at vi ikke mister oppgaver og kunder. Vi behandler våre kolleger korrekt og sørger for å skape et godt arbeidsmiljø. Og vi behandler våre leverandører og partnere godt slik at vi i fellesskap finner frem til riktig kvalitet, pris og leveringstid. Bordings nye bumeranger illustrerer hva vi medarbeidere gjør hver eneste dag. Alt sammen med et mål om å prestere til toppkarakter og leve opp til våre kunders forventninger. Derfor har vi hos Bording noen leveregler for å sikre at vi også er her om nye 200 år. Vi skal: levere suveren kundeservice, slik at vi kan skape gode og lange kunderelasjoner basert på gjensidig respekt utvikle våre kunder, og ta ansvar for at de får ny inspirasjon alltid utvikle og fornye oss, så vi lever opp til kundenes forventninger og den teknologiske utviklingen få nye kunder, så vi hele tiden utvider vår kundebase og skaper en sikker og effektiv virksomhet være omhyggelige og presise i vårt arbeid, så vi ikke gjør feil behandle våre kolleger korrekt og hjelpe hverandre med å få suksess og lykkes, slik at vi kan skape en god kultur hvor det er attraktivt å være kunde, medarbeider og samarbeidspartner passe godt på våre kunder, virksomheter og vårt omdømme, slik at vi kan skape positiv omtale og løpende styrke våre merkevarer Det eventyrlige tallet tre Forretningsmessig har trekantens tre hjørner også stor betydning. Vår logo har nemlig en tredimensjonal betydning som både favner vår historie, geografi og kompetanse. Representerer vår fortid, nåtid og fremtid: Den nye logoen samler Bordings historie og mange års erfaring med den virkelighet vi befinner oss i akkurat nå samt de drømmer vi har for fremtidens Bording. Representerer våre tre skandinaviske land: Forbinder man Oslo, Stockholm og København med streker på et ark, utgjør deres geografiske plasseringer de tre hjørnene i bumerangen. På den måten representer den nye logoen våre tre skandinaviske land. Representerer våre kompetanseområder: Bording-konsernet har fire kompetanseområder: Kommunikasjons- og IT-løsninger, Spesialproduksjon, Trykksakstyring og Fulfillment, og Rådgivning. De tre førstnevnte utgjør hjørnestenene i konsernet illustrert som bumerangens tre hjørner. Det siste kompetanseområdet Rådgivning fungerer som limet mellom de tre hjørnestenene, da dette er nøkkelen til alt vi gjør for at kunne hjelpe våre kunder med å lage kommunikasjon som skaper lønnsomhet. 8

6 11 KUNDEKOMMUNIKASJON I TRE DIMENSJONER Det skjer for tiden store forandringer når det gjelder kundekommunikasjon. Dette skyldes hovedsakelig den teknologiske utviklingen som endrer våre vaner og bruk av kanaler og medier. Forbrukere anvender digitale kanaler i stadig større grad og har lett adgang til enorme mengder av informasjon. Kombinerer man dette med at det blir stadig lettere for virksomheter å kommunisere digitalt/online med forbrukerne, er resultatet at kommunikasjonen mellom virksomheter og forbrukere stiger. Men selv om det blir lettere å kommunisere oftere med forbrukerne, blir det ikke lettere å trenge gjennom med sitt budskap. Kravene til kommunikasjonen mellom virksomheter og deres kunder er derfor høyere enn noensinne tidligere. Det medfører at man som virksomhet er tvunget til å tenke nytt. Hos Bording ser vi dette som en spennende utfordring som stiller krav til oss om å være proaktive. Virksomheter som er avhengig av effektiv kundekommunikasjon, må ha stor fokus på tre hoved utfordringer; Individualisering, Teknologi og Effektivitet. Avhengig av hvilket medium og hvilken plattform som det er snakk om, så må de tre områdene formes på ulike måter for å lage lønnsom kundekommunikasjon. Individualisering. Hvis forbrukeren/mottakeren skal registrere og handle på kommunikasjonen, så må kommunikasjonen være relevant og relevant kommunikasjon er individuell og datadrevet. Med datadrevet menes for eksempel registrert kjøpsadferd. Hvis kommunikasjonen ikke er basert på data, vil kommunikasjonen være mer eller mindre tilfeldig, og man oppnår kun tvilsom effekt. Teknologi. Mulighetene for å lage individtilpasset kommunikasjon er avhengig av hvilken teknologi man har til rådighet. Det er nødvendig med den riktige plattformen for å kunne håndtere data og bruke dem konstruktivt til å designe og gjennomføre individtilpassede kampanjer på tvers av kanaler. På samme måte kreves det at man har den riktige kommersielle plattformen for å betjene kundene likt på tvers av salgskanalene, for eksempel fysisk butikk, nettbutikk og mobiltelefon. Effektivitet. Selv det beste budskap virker ikke dersom det ikke blir sett! Uansett hvilken form for kundekommunikasjon det er snakk om, er det viktig at planleggingen, produksjonen og utførelsen er så effektiv som mulig. På den måte oppnås den best mulige ROI. 10

7 13 BORDING 2.0 OG VÅRE FIRE KOMPETANSEOMRÅDER BORDING-KONSERNET Kundekommunikasjon som skaper lønnsomhet. Bording-konsernet arbeider fokusert med kundekommunikasjon. Ulike selskaper i konsernet har forskjellige innfallsvinkler til dette, men en felles målsetning er at vi lager kundekommunikasjon som skaper lønnsomhet. Vår definisjon på kundekommunikasjon som skaper lønnsomhet, er at vi vil hjelpe våre kunder med å få nye kunder, skape lojale kunder samt øke verdien av hver kunde. For å være i stand til å lage lønnsom kundekommunikasjon, er det nødvendig å ha riktig kompetanse innenfor individualisering, teknologi og effektivitet. Bording-konsernets svar på å løse utfordringene ved kundekommunikasjon er å organisere oss i forhold til den kompetanse som er nødvendig for å imøtekomme utfordringene. 1. Rådgivning fra strategi til praksis Uansett hvilken type av kundekommunikasjon det er snakk om, så er rådgivning viktig. Avhengig av situasjonen og kundens egen kompetanse, kan rådgivning dekke rommet mellom overordnet rådgivning til mere praktisk rådgivning som for eksempel produksjonsmetode, distribusjonsform og optimering. Rådgivning omkring en kampanje kan omfatte eksempelvis design av kampanjen, kreativ utforming, valg av kanaler og salgsoppfølging. 2. Teknologiske løsninger forretnings- og kommunikasjonsløsninger Vi har to typer IT-baserte løsninger. Vi har løsninger som er viktig for lønnsomheten og som skaper det teknologiske fundamentet, dette muliggjør effektiv individtilpasset håndtering av kunder. Målsetningen med våre løsninger er å gjøre det lett å sette kunden i sentrum for virksomhetens handlinger. Det skal være lett å implementere for eksempel salg i mange kanaler. Våre forretningsmessige løsninger brukes mye i detalj- og medievirksomheter. Våre øvrige it-baserte løsninger handler om CRM (Customer Relationship Management) og håndtering av kundekommunikasjon. Det er for eksempel kampanjesystemer og portaler hvor markedsføringsprodukter lett kan bestilles, produseres og distribueres. 3. Spesialproduksjon og spesialprogrammering Bording-konsernet har spesialkunnskaper innen produksjon av alt som inngår i kampanjer, på tvers av kanaler/medier og plattformer. Det betyr at vi i vår rådgivning har mulighet for å velge den helt riktige løsningen. Bordings Rådgivning om kundekommunikasjon Lojalitetsprogram CRM-rådgiving Kampanjeutforming «I butikken»-reklame Distribusjonsoptimering Design og layout produksjonsenheter har ressurser og utstyr som fremstiller unike løsninger. Bording har kun egenproduksjon når det tilfører konkurransedyktighet. It-ressurser finnes i mange av Bordings virksomheter. Bording utvikler kundetilpassede IT-løsninger, forretningsløsninger og kommunikasjonsløsninger Grafiske onlineportaler Butikksystemer Abonnementssystemer Digital kommunikasjon Outputløsninger CRM-løsninger Kampanjesystemer it-løsninger til detaljhandel, medievirksomheter og individtilpasset kundekommunikasjon. Det krever forretningsforståelse, innsikt i teknologi, programmering og produksjonsmetoder. Bording-konsernets selskaper har denne kompetanse. 4. Trykksakstyring og fulfillment produksjon og distribusjon Spesialproduksjon og programmering Den praktiske siden av kundekommunikasjonen omfatter tilrettelegging, produksjon, lager Direct mail og smart mail Integrert kort- og etikettløsninger Butikkmateriell Online/digital: App, web og e-poster DTP-produksjon Trykksakstyring og fulfillment Reklamemateriale Forretningskommunikasjon Lager og distribusjon Print og e-poster og logistikk av markedsmaterialer og forretningstrykksaker. Bording har flere onlineportaler hvor man kan bestille leveranser og styre lageret. Løsningene sikrer full gjennomsiktighet og minimerer både tidsforbruk og omkostninger ved håndtering av markedsmateriale, trykksaker samt print og e-poster. Løsningene kan implementeres i en avdeling, på tvers av avdelinger eller i en helt konsern. 12

8 15 VÅR VEI MOT RESULTATER Effektiv kundekommunikasjon kommer ikke av seg selv. Det er resultatet av målrettet og langsiktig arbeid. Effektiv kundekommunikasjon for Bording betyr at vi lager kommunikasjon som aktiverer kundene. Målsetningen er å hjelpe våre kunder med å få nye kunder, skape lojale kunder, øke antallet av transaksjoner og øke verdien av hver enkelt transaksjon. Planlegging av kundekommunikasjon. Fastleggelse av hvordan vi oppnår de ønskede resultater. Hvilken kommunikasjonsform og kanal/medium og plattform er den optimale for å løse oppgaven? Planleggingen skal naturligvis ta høyde for kundens øvrige markeds føring Hos Bording er alt sentrert omkring prosessoptimering og automatisering. Vi vet at effektiv utførelse er en vesentlig del av en hvilken som helst kampanje. Det sikrer et godt arbeidsklima, arbeidsflyt, god økonomi og effektiv utnyttelse av ressursene. Det er en integrert del Vi tar prosjektlederoppgaven og står for gjennomføringen. IT-løsninger: Viking og add-ons, Isak (Mailit),»Cognito-system«, BordingNet, BordingOnline (MultiOneLine) Forstå kunden Prosessledelse Hva er kundens strategi? Hva er KPIene? Kundens markedsplan? Hva er kundens budsjett? Hvordan kan vi hjelpe kunden til suksess? Vår «Bulls Eye»-modell beskriver stegene som er nødvendige for å lage lønnsom kundekommunikasjon. Hos noen kunder er vi med i hele prosessen, hos andre er vi kun deltagere litt på veien, men alle elementer er viktige for å oppnå effektiv kundekommunikasjon. Forstå vår kunde. Første skritt er å forstå vår og tilpasses såvel de overordnede målsetninger som målsetninger for kampanjen. Flerkanal-utførelse. Kampanjen skal produseres og utføres. Uansett kanal og medium skal utføringen koordineres, produseres og ordnes så effektivt som overhodet mulig. Utførelsen kan også omfatte oppfølging av salgsrettede aktiviteter (for eksempel telemarketing). av vår måte å tenke på. Resultatet av vår Bulls Eye er å aktivere kunder. Vi hjelper våre kunder med å skape lojale kunder, få nye kunder, øke antallet av transaksjoner og øke verdien av hver enkelt transaksjon. Det er kundekommunikasjon som skaper lønnsomhet! Finn relevante målepunkter. Fastlegg KPI. Nådde vi KPI? Lær og forbedre. Ny og forbedret kampanje. Customer Activation. Vi får den ønskede effekt! Kjøp, registrering, action. Måling og optimalisering Automatisering Kundeinteraktivitet Kundekommunikasjon Rådgivning: Hvilke kommunikasjonsform/-media/-platform er den optimale for å løse den aktuelle oppgaven? Hvordan skal kunden betjenes? kunde slik at vi kan hjelpe kunden til å lykkes. Hva er kundens strategi og markedsføringsplan? Og ikke minst hvilke Key Performance Indicators (KPI) er relevante og skal følges opp Måling og optimering. Etter kampanjen er gjennomført, følger man opp de valgte KPI-ene. Nådde man de planlagte KPI-ene? Enten KPI- Effektivt og rasjonelt. Mindre manuelt og mer automatisk. Multikanal gjennomføring Vi produserer kundens markedsføringsmateriale. Effektivt! Uansett kanal og medium (Cross Media and Cross Platform) etter kampanjen? Det er også vesentlig å av- ene ble oppnådd eller ikke, så blir kampanjen stemme forventninger til budsjettet, slik at vi sjekket nøye, slik at vi i fellesskap med kunden kan finne en løsning som lever opp til forvent- vurderer om det er detaljer i kampanjen som ningene. kan optimeres eller brukes som input til den neste kampanjen. 14

9 17 OMSETNING 2013 Fordelt på land KONSERNETS HOVEDTALL OG NØKKELTALL Millioner kroner % DANMARK 42 % SVERIGE 9 % NORGE Nettoomsetning 532,0 496,2 451,1 399,5 423,1 Resultat før avskrivninger (EBITDA) 44,0 37,2 36,3 15,4 10,3 Resultat av primær drift (EBIT) 27,0 20,0 21,3-3,9-2,8 Resultat av finansielle poster -2,7-4,4-4,8-5,0-7,6 Resultat før skatt 25,8 15,5 16,7-6,1-7,3 Årsresultat 20,2 13,6 12,7-4,3-5,2 F.E. Bording A/S andel av resultat 18,0 12,1 10,6-6,1-6,4 Langsiktige aktiver 221,9 199,1 189,5 148,0 145,0 Kortsiktige aktiver 156,2 160,7 155,3 143,0 142,2 Aktiver i alt 378,1 359,8 344,8 291,0 287,2 600 NETTO-OMSETNING Beløp i millioner danske kroner 25 ÅRSRESULTAT Beløp i millioner danske kroner Egenkapital 138,9 121,1 110,2 94,3 95,6 Langsiktige rentebærende forpliktelser 32,7 35,4 40,8 35,3 38,4 Øvrige langsiktige forpliktelser 16,3 13,1 11,0 5,2 7,6 Kortsiktige rentebærende forpliktelser 89,8 93,6 91,3 77,4 71,0 Øvrige kortsiktige forpliktelser 100,5 96,6 91,5 78,8 74, Nettoaktiver 261,3 250,1 242,2 207,0 205,0 Pengestrøm fra driftsaktivitet 48,1 30,8 36,6 16,1 16,6 Pengestrøm fra investeringsaktivitet -36,3-19,2-36,1-20,6-9,4 Herav materielle aktiver -12,2-5,6 0,5-3,0-4,3 Pengestrøm fra finansiering -10,9-7,2-2,2-3,1-5,4 Pengestrøm i alt 0,9 4,4-1,7-7,6 1,

10 19 UTVIKLING I 2013 Bording-konsernets fokus på kundekommunikasjon har gitt fortsatt fremgang i Omsetningen har vokst med 7,2 prosent til 532 millioner danske kroner. EBITDA er vokst med 18,3 prosent til 44 millioner kroner. Med kompetanse innenfor kommunikasjonsrådgivning, it-systemer, spesialprodukter og trykksakstyring er Bordings marked og muligheter store. Det er et marked under stor forandring, men det er også et marked i vekst. I 2013 er Bordings transformasjon slått ytterligere gjennom og forventes å gi ytterligere fremgang. Det betyr at vi beveger oss inn på nye og voksende markeder. Konsernets transformasjon fortsetter, og konsernet har intensivert arbeidet med å skape synergier mellom konsernets kompetanse, service og produkter. Bording vil fortsatt investere i utvikling og kompetanse i dette markedet med henblikk på fortsatt vekst. Forventningen er at vi dermed kan utnytte vår posisjon som en av de største leverandører av kommunikasjonsløsninger i et marked som er i stadig endring. 18

11 21 DANMARK Bording-konsernets utvikling i Danmark i 2013 vises med tre viktige forhold: Bording Datas avtale om levering av kasseterminal-systemer til Dagrofa-kjedene i Danmark, 20 prosent vekst i individtilpassede DM-løsninger hos Jysk Formular Print og markant inntjeningsfremgang. Tross forsiktighet hos kundene er Bordingkonsernet vokst organisk med 6,5 prosent i Danmark til 263 millioner danske kroner. (247 millioner kroner siste år.) Det er de grafiske virksomhetene som har vokst mest, alle de danske selskapene inklusive Bording Data har oppnådd større overskudd. Meget er skjedd i Bording Datas forretningsområder i Omsetningen var konstant, men de løpende lisensene som er med på å finansiere den løpende utvikling, er vokst 5,0 prosent til 22,4 millioner kroner. Fokuseringen på produktutviklingen i de senere år har nettopp medført at produktporteføljen er blitt beriket med ny funksjonalitet, blant annet med nye digitale og nettbaserte tjenester. Det har betydd tilgang av nye kunder og leveringer i Der er inngått avtale med Dagrofa om levering av kasseterminalsystemer til alle konsernets cirka 600 butikker. Også detaljkjeden NEYE skifter til Bording Datas systemer i butikkene og på hovedkontoret. Dansk Supermarked avgav ordre på det ny ViKING Commerce til Bilka, Føtex og Netto, der understøtter salg via flere kanaler (Cross Channel Sales), samt gjør de interne funksjoner i butikkene mobile. Abonnementssystemet BORDAS har levert en lang rekke nettjenester som en forløper for et nytt system til digitale abonnementer. Dette slippes ut på markedet i CGI Sverige har inngått ordre vedrørende integrasjonssystemet AGETOR om løsning av større integrasjonsoppgaver til store statlige og private virksomheter. Jysk Formular Print er vokst hovedsakelig med bakgrunn i deres unike kompetanse innenfor produksjon av segmentert og individtilpasset kundekommunikasjon. Jysk Formular Print er eksperter i å håndtere data, anvende dem til å eksekvere og produsere individtilpasset kundekommunikasjon på tvers av kanaler med henblikk på å maksimere respons. Bording A/S har også hatt fremgang i Bording A/S har stor fokus på it-systemer som optimerer både tradisjonelle produksjoner, spesialproduksjon, trykksakstyring og logistikk, selskapet ivrer for å differensiere seg, samt levere stor verdi til kundene. Bording A/S har i 2013 opplevd en positiv utvikling i omsetning og inntjening, et klart bevis for at løsningene blir mer spesialiserte. Fokus har vært på å skape kunderelasjoner, hvor Bording A/S har kunnet tilby ressursbesparende løsninger primært via onlineportalen BordingNet. Bording A/S har i 2013 for eksempel gjennomført prosjektet med DR s trykte julekalender, løst DM-kampanje for Lederne, vunnet anbud til Movia og ATP. Det er innledet samarbeid med en lang rekke kunder hvor kommunikasjonen foregår via BordingNet. Løsningen inkluderer bestillinger, skisser, statistikk og logistikkløsninger. Bording PRO har i året som har gått oppnådd vekst i både omsetning og resultat. Det er skjedd ved å bevare fokus på å etablere, drive og utvikle kundenes Marketing Supply Chain. Bording PRO samler og styrer takket være kompetanse innen utvikling, produksjon, styring og optimering. Blant annet har kunder som Novo Nordisk, eiendomsmeglerkjeden EDC og Unilever Danmark gitt Bording PRO et spennende og travelt år. 20

12 23 SVERIGE I Sverige er Bording-konsernet vokst med 11,3 prosent til 237 millioner danske kroner. Veksten er primært skjedd gjennom oppkjøp, men også vekst og nysalg av spesialløsninger har bidratt. På det svenske markedet arbeider Bording først og fremst innen spesialløsninger og it-kommunikasjonsløsninger, hvor markedet er voksende. Bording AB arbeider innen to hovedområder: Digitalproduksjon i Borås og spesialproduksjon i Pålsboda. Alle forretningsområdene har utviklet seg positivt. Årsaken er at Bording AB løpende investerer og at det er vekst innenfor de områdene i grafisk industri der Bording AB er aktiv. Spesialproduksjonen fremstiller blant annet logistikketiketter til e-handel og postordrevirksomheter. Våre løsninger gir alle kunder mulighet til å printe ut integrerte dokumenter i én omgang til plukk, pakking, forsendelse og ikke minst returhåndtering. Våre kunder teller store europeiske merker som H&M, samt mange andre kunder i alle størrelser. Løsningen har fått stor utbredelse i Sverige, og vi satser fremover på også å introdusere løsningen i Danmark og Norge. Innen digitaltrykk utmerker Bordings løsning seg ved en automatisert bestillingsløsning online. Løsningen gir mulighet for online bestilling av både forhåndsdefinerte produkter og prosjekter med variable data. Vi tilbyr slik en meget omkostningseffektiv løsning, uten at kunden mister sin mulighet for å oppdatere innhold og kreativitet helt frem til bestilling. Styrken ligger i produksjon av helt individtilpassede produkter på markedets beste utstyr. Bording overtok medio 2011 Halmstad Tryckeri og medio 2012 NP-Tryck AB i Helsingborg. Virksomhetene er aktive innen butikkmateriell og butikkmarkedsføring. I 2013 ble produksjonen i Halmstad nedlagt, og pr. 1. januar 2014 er virksomhetene lagt sammen under navnet Bording Instore. Det samlede resultatet for de to virksomhetene vokste i 2013 før avviklingsog flytteomkostninger i forbindelse med lukning av trykkeriet i Halmstad. Lukke- og flytteomkostninger er anslått til 3,8 millioner kroner. Med styrken i den samlede salgsorganisasjon og en effektiv produksjon i Helsingborg har Bording InStore oppnådd en ledende posisjon innen butikkmateriell i det svenske markedet. Denne posisjonen vil vi bygge videre på i 2014 og samtidig utnytte de nye muligheter som åpner seg på det danske og norske markedet. MAILIT har i 2013 installert flere store løsninger av kampanjesystemet, MAILIT Relation. Systemet gir mulighet til individtilpassede utsendelser med e-post, sms eller post til et utvalg av kundene, dette kan kunden fritt definere fra gang til gang. Det har gitt kjente merker som Viasat, AIK fotball og Peak Performance effektiv kundekommunikasjon og et overblikk og oppfølging i kampanjene. MAILIT Relation er videreutviklet i 2013 og sammen med arkivløsninger og postsortering, forventer MAILIT flere installasjoner fremover. Med den kommende navneendring til BordingMAILIT etableres salgssamarbeid med andre Bording-selskaper for utbredelse av løsningene også i Norge og Danmark. 22

13 25 NORGE Bording-konsernets omsetning i Norge er vokst i 2013 med 14,0 prosent til 50,5 millioner danske kroner. Veksten kommer fra oppkjøp av CRM-byrået Cognito AS, som Bording overtok 60 prosent av pr 1. oktober Dette får helårsvirkning i Oppkjøpet av Cognito skjedde for å styrke den digitale kompetansen i konsernet. Cognito utvikler, produserer og implementerer praktiske CRM- og dialogløsninger for en rekke store norske virksomheter og organisasjoner, for eksempel Opel og Toyota med forhandlere, RiksTV, Blindeforbundet og Louis Nielsen/ Specsavers. Som en integrert del av Cognitos kompetanse innen CRM, kan Cognito implementere de nødvendige it-systemer og -løsninger. Cognito er blant annet forhandler av Adobe Campaign, Globase og Oculos. Cognito utvikler og eksekverer dialogløsninger på tvers av kanaler og plattformer. Produksjon, optimering og responshåndtering av kampanjer er en integrert del av Cognitos tilgang til CRM- og dialogløsninger. Bording AS Norge oppnådde i 2013 fremgang i resultatet tross en lavere omsetning. På DMområdet og onlinebestillinger har det vært fremgang og tilgang av nye kunder. Fra 1. januar 2014 ble Cognito og Bording AS i Norge lagt sammen til ett selskap, Bording Cognito, med kontorer i Oslo, Bergen og Stavanger. Både Cognitos og Bordings kunder i Norge vil få nytte av et bredere tilbud av løsninger og det forventes vekst i omsetningen på det norske marked. 24

14 27 CASE OPEL NORGE BILER SKAL IKKE SES DE SKAL OPPLEVES Med fokus på økte kundeopplevelser oppfordrer Opel Norge sine kunder til å lene seg tilbake i setet og nyte turen. Hos Opel Norge arbeider man daglig med å gjøre kundenes bilopplevelser bedre og større. Facebook-konkurransen «Prøv en Opel Vinn en Opel», hadde som formål å motivere flest mulige til å sette seg inn i en Opel og oppleve bilen innenfra, i stedet for kun å beskue den utenfra. Kampanjen skapte gode resultater for bilmerket i Norge. I dagens bilmarked er det nødvendig å være konkurransedyktig på alle nivåer. Dette gjelder også innen markedsføring hvor en sterk og strategisk håndtering av all ekstern kommunikasjon er en nødvendighet. Derfor har Opel Norge siden 2003 brukt Bording Cognito som strategisk rådgiver på mange områder, alt fra Facebook strategier til CRM-håndtering. Og nettopp rådgivning innen CRM er en av Bording Cognitos spisskompetanser. Bording Cognito driver til daglig Opel Norges store CRM-database, hvor alle merkets biler og kunder er registrert. Opel Norge får råd angående hvordan man skal markedsføre seg individuelt til sine kunder. Med stort fokus på CRM arbeides det hele tiden på å komme tettere på kundene for å kunne gi dem relevante tilbud og skreddersydde informasjoner. Utover CRM-rådgivning tar Bording Cognito seg også av mange andre oppgaver for Opel Norge. Som et rådgivende byrå utfører Bording Cognito både analyser av markedssegmenter, e-post-utsendelser, produksjon av tradisjonelle trykksaker samt håndtering av faste månedlige markedsaktiviteter for bilmerket. Opel ble grunnlagt i Rüsselsheim i Tyskland i 1862 og er en av de mest teknologisk avanserte bilprodusentene i Europa. De har i dag 63 forhandlere spredt rundt omkring i Norge. 26

15 29 SLUTT MED SUPPORTKREVENDE BETALINGSTERMINALER NEYE implementerer med stor suksess nytt butikksystem i samtlige 39 butikker landet over. Betalingssystemene i butikkene er ganske forskjellige, det kan være overraskende å høre for enkelte. Men faktum er at hver gang vi legger varer på disken ved kassen og kjører bankkortet gjennom, så skjer det masse på bakrommet. Tonnevis av data registreres, videresendes og lagres, man må ha et solid system for å håndtere alt dette. Og som i alle kategorier er det en markedsleder, og her tar Bordings ViKING den gule førertrøya. Derfor har den populære butikkjeden NEYE nettopp investert i Bording Datas solide butikksystem. Med et noe ustabilt kassasystem av eldre dato valgte NEYE-kjeden i 2013 å fornye seg og implementere Bordings system i samtlige 39 NEYE-butikker landet over. Det nye butikksystemet sikrer at hver kundetransaksjon går raskere gjennom og med høyere sikkerhet. Systemet er utviklet gjennom årevis av research, justeringer, optimeringer og videreutviklinger. Og dette er skjedd i tett samarbeid med mange av kundene som anvender Bordings system det kjøres daglig i over 10 land. NEYE har vært hjelpsomme til å videreutvikle på systemet: «Vi har hele veien hatt et tett samarbeid med Bording Data som har satt seg virkelig godt inn vår drift og har vært lydhøre overfor de utfordringer vi har hatt. De har løpende og raskt levert de nødvendige endringer for å utvikle et optimalt system», uttaler Thomas Krogh, økonomisjef i NEYE. ViKING butikksystem kjører daglig i over 2000 butikker med kasseterminaler. Det integrerer med ERP-systemer som blant andre Dynamics NAV, Dynamics AX og SAP. Hvert år håndterer ViKING butikksystem en årlig omsetning i butikker på cirka 75 milliarder danske kroner. Hver uke ekspederer ViKING butikksystem 14 millioner kunder som kjøper cirka 70 millioner varer. Hver uke utskriver ViKING butikksystem 14 millioner kvitteringer som tilsvarer km kvitteringspapir. CASE NEYE 28

16 31 CASE MOVIA VISUELL IDENTITET I BEVEGELSE Trafikkselskapet Movia har gjort det mulig for 44 kommuner individuelt å lage skiltning og annonsering til busser rundt omkring på Sjælland. Det skjer via Bordings online selvbetjeningsportal. Til daglig er Movias mange busser synlige i bybildet på Sjælland. Her har en stor utfordring vært å sikre sammenheng i det visuelle uttrykket på tvers av alle kommunene. Trafikkselskapet ønsket derfor å finne en le- Med Bordings online selvbetjeningsportal Web2Publishing er det blitt mulig for Movia å treffe designmessige beslutninger sentralt, som kan anvendes lokalt. Denne selvbetjening gjør at de enkelte kommuner via portalen har Portalen er blitt koblet opp med et av Bordings systemer som automatisk produserer og leverer alle materialer, alt fra brevpapir og brosjyrer til plakater. Løsningen er ideell for et selskap som Movia med mange interessenter. verandør til både grafisk selvbetjening og produksjon som kunne gjøre det enklere for hver enkelt kommune å lage markedsføringsmateriale som overholder Movias designlinje. I tett samarbeid med to av Bordings virksomheter, Bording Data og Bording A/S fant de sammen en kommunikasjonsløsning som sikrer nettopp dette. rådighet over et visst antall maler og bilder. Ved å stille selvbetjeningsportalen til rådighet gir Trafikkselskapet Movia kommunene mulighet for å lage flere materialer som, på grunn av portalens funksjonalitet, automatisk overholder designlinjen. Den høye brukervennligheten i portalen er viktig med så mange brukere som Movia har. «Vi har vært meget glade for den integrerte løsningen vi har fått hos Bording. Både det funksjonelle kommunikasjonssystemet og sammenkoblingen med produksjon og distribusjon gjør at mange av våre prosesser er blitt forenklet. Det er ressursbesparende for oss og gjør at hverdagen flyter litt lettere», uttaler Michael Vinkel Madsen, designansvarlig for Movia Trafikkselskap. 30

17 33 FRA PRINT TIL SPRINT Spesialløsning med 3D-effekt setter ekstra trykk på fiberkampanje. Fiberbredbånd er en komplisert vare å selge. Men det er med markedsføring av fiberbredbånd som med annen markedsføring: Man må ta utgangspunkt i kunden. Da EnergiMidts nye kampanje skulle utvikles, ble det derfor fokusert på den høye opp- og nedlastningshastigheten kunden får via fiberbredbånd. Kampanjen «Får du internetthastigheten som du betaler for?» ble utformet med et klart tekstbudskap kombinert med en illustrasjon som understrekte fordelen ved å velge fiberbredbånd hos EnergiMidt. Det var lett å forstå reklamen der en snegle løp om kapp med en atletisk sprinter. Kampanjen bestod av en DM som gikk til , samt annonser i dagsaviser og magasiner pluss online-bannere, busslangsider og sampling ved sportsstevner. I samarbeid med Bording PRO ble det skapt en forside med lentisulært trykk (3D) og flip-effekt. På godt norsk betyr det at sprinteren og sneglen løper om kapp med hverandre når man vipper på DMen. Mottageren fikk en slik DM med en oppmerksomhetsskapende effekt. DM-en skilte seg ut fra de tradisjonelle trykksakene som havner i postkassen. Den grafiske utfordringen var å få sprinteren og sneglen til å bevege seg i forskjellig hastighet slik at man oppfattet det som et kappløp. Samtidig skulle overskriften komme godt frem. Etter flere forsøk og kompetent rådgivning fra Bording PRO fant man en løsning der sprinteren innhenter den sløve sneglen i samme øyeblikk som man vipper DM-en. «Resultatet er over hva vi forventet», uttaler Thomas Fisker, Markedskoordinator hos EnergiMidt. Bording PRO har dessuten bistått med rådgivning innen porto-optimering. EnergiMidts store forsendelse ble testet hos Post Danmark før utsendelsen. Den ble godkjent til alle brevmaler, hvilket har betydd store besparelser for EnergiMidt. Deretter ble det hele distribuert på tvers av kanaler og i forskjellige versjoner. Med fiberbredbånd fra EnergiMidt blir din internettforbindelse rask nok til de nye digitale mulighetene. CASE ENERGIMIDT 32

18 35 CASE RICA HOTELS SYSTEMATISERT CRM SIKRER SKREDDERSYDD KOMMUNIKASJON Via et avansert CRM-system er det mulig for hotellkjedene Rica Hotels og Arp-Hansen Hotel Group å skreddersy kommunikasjonen til hver enkelt av sine medlemmer. Med over 70 hoteller i Norge og Sverige er Rica Hotels en stor hotellkjede i Norden. For å gi sine gjester best mulige service i hele Skandinavia, er hotellkjedens lojalitets program slått sammen med danske Arp-Hansen Hotel Group. På den måten kan de tilsammen tilby deres gjester automatisk opptjening av poenger ved hver overnatting, som senere kan utløse bonusovernattinger på et av kjedenes mange hoteller. Customer Relationship Management (CRM) er viktig for Rica Hotels og Arp-Hansen med skreddersydde tilbud til medlemmene basert på data om deres individuelle adferd. Over medlemmer er registrert i lojalitetsprogrammet, hvilket gjør det nødvendig med et stabilt IT-system som kan håndtere all kommunikasjon. Derfor har hotellkjedene i samarbeid med Bording Cognito skapt en CRM-database som automatisk styrer all kommunikasjon til medlemmene. Kommunikasjonen foregår på fire språk: norsk, svensk, dansk og engelsk og databasen sjonglerer med fire kundenivåer: White, Silver, Gold og Black alt avhengig av hvor hyppige hotellbesøkene er. Via lojalitetsprogrammet har medlemmene adgang til en personlig profil hvor man kan oppdatere personopplysninger, bestille kort og følge med på poengopptjeningen. CRM-systemet muliggjør distribusjonen av elektroniske medlemskort til smarttelefoner, endringer i medlemsnivå samt automatisk utsendelse av nyhetsbrev med eksklusive tilbud til medlemmer basert på interesser og adferd. Systemet er for de to hotellkjedene både tidsbesparende og prosessforenklende fordi det er integrasjoner mellom diverse administrasjonssystemer på kryss og tvers. sitt veletablerte lojalitetsprogram som sikrer Rica Hotels ble i februar 2014 solgt til Scandic Hotels. Av konkurransemessige årsaker avvikles samarbeidet mellom Arp-Hansen Hotel Group og Rica Hotels i

19 37 BRILLERÅDGIVNING PÅ MANGE NIVÅER Med over 1,8 millioner solgte briller i Norge er Specsavers en av nordmenns foretrukne brilleforhandlere. Specsavers har vært med å revolusjonere brillebransjen i Norge. I 2005 utfordret de bransjen på et ikke-utnyttet konkurranseparameter nemlig pris. I løpet av Specsavers første år åpnet de intet mindre enn 22 butikker i Norge. I dag finnes det over 70 butikker rundt omkring i Norge. Da brilleprisene i Norge tidligere lå helt i topp var nordmenn de som ventet lengst med å bytte briller i Europa. Men med Specsavers brillerevolusjon ser det ut til at trenden har endret seg. Siden starten i 2005 har de solgt mer enn 1,8 millioner briller i Norge. Dette høye antallet solgte briller betyr at Specsavers daglig gir service til svært mange kunder. For å sikre et høyt servicenivå og en strategisk håndtering av alle aktiviteter, har Specsavers alliert seg med Bording Cognito som er strategisk rådgiver innen CRM. Bording Cognito ivaretar daglig brille forhandlerens CRM-strategi og håndtering, og de gir råd også om hvordan Specsavers hele tiden kan utvikle seg for å gi sine kunder best mulig behandling. Blant annet er innkallelser til synsprøver på briller og linser blitt viktig CRM-drevet arbeid. Ved en systematisering av denne aktiviteten unngås tap av informasjoner og det er samtidig mulig å sikre at hver kunde får relevant informasjon. I tett samarbeid har Specsavers og Bording Cognito tilrettelagt en skreddersydd kundehåndtering som passer til Specsavers behov. Med rådgivning innen alle tenkelige møtepunkter står Specsavers nå sterkt og kan tilby kundene sin fulle oppmerksomhet. For å sikre et høyt servicenivå og en strategisk håndtering av alle aktiviteter har Specsavers alliert seg med Bording Cognito som er strategisk rådgiver innen CRM. CASE SPECSAVERS 36

20 39 CASE ALMIRALL NÅR TIDEN ER VIKTIG Online-styrt logistikkhåndtering gjør arbeidet lettere for medisinvirksomheten Almirall som har kunder over hele verden. Som verdensomspennende medisinvirksomhet er det helt avgjørende med solid markedsføring og stor synlighet ute i verden. Klare og viktige budskap skal kommuniseres ut til både forbrukere, leverandører og samarbeidspartnere, og her er ulike markedsføringsprodukter som er en viktig del av prosessen. Men det med Bording A/S som er spesialister i logistikkhåndtering. Via onlineportalen BordingNet forenkles logistikkprosessen, dette gjør det mulig for medisinvirksomheten å selv håndtere all distribusjon av markedsføringsmaterialer på en oversiktlig og lettvint måte. Lagerbeholdningen, som i 2013 bestod av 225 forskjellige markedsføringsprodukter, lagerføres av Bording A/S. Via online-portalen BordingNet, som kan nås over alt, kan medisinvirksomheten bestille og avsende materialer alle steder i verden. Portalen gir mulighet for å holde styr på hele lagerbeholdningen, og med en automatisk påminnelse om minimumslager unngår virksomheten at de plutselig mangler viktige materialer. kan være en utfordring å administrere og distribuere store mengder av informasjon rundt omkring i hele verden og til de riktige mottagerne. Derfor har Almirall inngått et samarbeid Med BordingNet har det vært mulig for Almirall å kontrollere utgiftene i ulike avdelinger. Alt dette har gjort logistikkhåndteringen enklere og bedre for alle. Det kan være en utfordring å administrere og distribuere store mengder av informasjonsmateriell rundt i hele verden og til de riktige mottagerne. Derfor har Almirall inngått et samarbeid med Bording A/S, som er spesialister i logistikkhåndtering. 38

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE

NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE Fire veier til vekst # 4 Ekspandere i nye markeder Med tilstedeværelse i 88

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner

Detaljer

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Nr 4-2005 Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Lang og bred erfaring, spisskompetanse og gode rutiner gjør at Advokatfirmaet Brækhus Dege med datterselskaper

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Cash management Cash pooling: Mer tid til verdiskaping Spar milliarder på nye EU-regler

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Cash management Cash pooling: Mer tid til verdiskaping Spar milliarder på nye EU-regler Cash management 1. utgave - august 2007 Kredittinformasjon: Kundesjekking bedrer likviditeten Les mer side 12-13 Cash pooling: Mer tid til verdiskaping Les mer side 20 Leasing: Stadig flere leier fremfor

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 2 Juni 2009 Spennende muligheter i nedgangstider Varsling sentralt i revidert sporingsstandard l e d e r Vi gjør deg sterkere! Consafe Logistics er

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER Vi har her de beste forutsetninger og en sterk ambisjon om å «spille våre kunder

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Telefonmøter gjør hverdagen enklere

Telefonmøter gjør hverdagen enklere Nr 7-2004 Telefonmøter gjør hverdagen enklere Du sparer tusenvis av kroner på å ta møtet over telefon, fremfor å reise land og strand rundt. I tillegg sparer du mye tid og blir mer fleksibel. Stadig flere

Detaljer

ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP GJENSIDIGE HISTORIEN 1820 1920 Gjensidige brannkasser etableres over hele landet. Hele 260 var i virksomhet

Detaljer

DATATEAM. Skyhøy interesse for Cloud Computing. Alt om vårens store konferanser. LSBG rapporterer fra årets Lotusphere

DATATEAM. Skyhøy interesse for Cloud Computing. Alt om vårens store konferanser. LSBG rapporterer fra årets Lotusphere DATATEAM 01/09 årgang 27 Skyhøy interesse for Cloud Computing Alt om vårens store konferanser LSBG rapporterer fra årets Lotusphere Utnytt Business Intelligence du har dataene Sparer penger og miljø med

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

GRÜNDERMESSEN ULLEVÅL BUSINESS CLASS WWW.GRUNDERMESSEN.NO. 20.-21. November 2013

GRÜNDERMESSEN ULLEVÅL BUSINESS CLASS WWW.GRUNDERMESSEN.NO. 20.-21. November 2013 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NOVEMBER 2013 NR. 1 FOTO: OLE MUSKEN LES OM GUTTA BAK MOODS OF NORWAY - Fra idé til bedrift, to sider av prosessen VI HAR SPURT EKSPERTENE - Nøkkelfaktorer,

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ... FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2015 studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass

Detaljer

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats TRADEBROKERnytt nr. 1 april 2015 Pål Christoffersen (t.v.) bestemte seg tidlig for å forene alle gode krefter for å bli «Årets leverandør». Her ser vi ham sammen med (f.v.) Erling Pedersen, Bjørn Tore

Detaljer

hastigheten øke magazine globalt Positivt Professor Iandoli: Europa gir full gass på veien mot suksess Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess

hastigheten øke magazine globalt Positivt Professor Iandoli: Europa gir full gass på veien mot suksess Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess Intrum magazine Kredittstyringsmagasinet fra Intrum Justitia nr. 1 2012 Ekspandere globalt Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess Positivt lederskap En ny ledelsesstrategi for optimal ytelse Professor

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146 NØKKELTALL Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010 2009 2008 2007 Totale driftsinntekter 30 041 29 327 28 662 26 879 23 506 Driftsresultat før finansposter 401

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer