Medisinsk rapport 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medisinsk rapport 2012"

Transkript

1 Medisinsk rapport

2 MARKEDSUTSIKTER Markedsutsikter Få områder innen forsikring har vokst så mye som helseforsikring. Det totale antall personer som har helseforsikring har fordoblet seg på litt over tre år, og forventningen er at veksten vil fortsette. Det er fremdeles «kun» ca personer som har helseforsikring i Norge. I Danmark er det mer enn en million som har helseforsikring. Det er sannsynlig at vi i Norge vil kunne nå de samme antall forsikrede i løpet av de neste tre fem årene. De fleste helseforsikrede i Norge har fått sin helseforsikring av sin arbeidsgiver. Det gjelder også for Vertikal Helse hvor ca 90 prosent av våre helseforsikrede kunder er bedriftskunder, mens privatmarkedet står for ca 10 prosent. Derimot var det privatmarkedet som i vokste mest i prosent. Mens Vertikal Helse i alle år har vært det selskapet som hadde flest helseforsikrede bedriftskunder i Norge, ble vi for første gang markedsleder også på privatmarkedet i. Denne utviklingen er interessant da vi forventer at den relativt største økningen i årene som kommer vil nettopp være blant privatpersoner. Samtidig forventer vi at bedriftsmarkedet fortsatt vil være det største i volum. Helseforsikring er fra et forsikringsståsted en «enkel» forsikring. De er korthalede de fleste saker er lukket etter måneder, kostnadene er bestemt av bruksfrekvensen og gjennomsnittskostnaden for et forsikringstilfelle. Mens gjennomsnittskostnadene de siste årene har vært stabile, har Vertikal Helse siden 2008 opplevd en jevn stigning i bruksfrekvensen av forsikringen. Mens 6 7 prosent av våre kunder benyttet seg av helseforsikringen frem til 2008, har vi etter dette sett en jevn økning i frekvensen. I lå gjennomsnittsbruken av Vertikal Helse på 15 prosent. Så langt i 2013 har bruken ligget rundt 17 prosent. Årsakene til dette er mange. Mens aktuarberegningene av helseforsikringer er enkle, er det medisinske bakteppet kompleks. På den ene siden drives etterspørselen av lange helsekøer og det offentlige helsevesens manglende evne til å levere helsetjenester som brukerne forventer. På den andre siden er tilbudet av alternative private sykehustjenester i Norge lite. Spesielt når det gjelder større kompliserte behandlinger kan dette være en utfordring. Vertikal Helse vil derfor styrke sin medisinske kompetanse i ca personer i helsekø Nordisk Helseassistanse AS i Drøbak lanserer Vertikal Helseforsikring 15. juni Eidskog kommune tegner Vertikal helseforsikring for alle sine innbyggere Dagfinn Høybråten Guri Ingebrigtsen 4 Vertikal helse

3 MARKEDSUTSIKTER Utvikling antall forsikrede Samtidig oppfatter vi nå Norden som ett «helsemarked». Aldri har Vertikal Helse sendt så mange pasienter ut av Norge for å få behandling som i. Det er derfor av strategisk betydning at Vertikal Helse i 2013 vil etablere kontor i Stockholm med en lege og ti sykepleiere. Ikke bare fordi vi skal betjene Trygg Hansas helseforsikrede i Sverige, men også fordi vi da vil få et bedre tilbud til våre norske kunder som trenger behandlinger det ikke finnes tilbud for i Norge. Med økende kostnader for helseforsikringer, må nødvendigvis prisene økes tilsvarende. Det er sannsynligvis grenser for hva markedet er villig til å betale for en slik forsikring. For å begrense prisveksten på våre forsikringsprodukter, har Vertikal Helse gjort grundige vurderinger av produktspekteret vårt. En grunnleggende vurdering er at ikke alle helsetjenester egner seg å finansiere gjennom forsikringer. Ikke fordi disse helsetjenestene er unødvendige snarere tvert imot men mer fordi forsikringsfinansiering av slike tjenester bare vil være fordyrende. Ett eksempel på helsetjenester som ikke bør forsikrings- finansieres er forebyggende helsetjenester. Verdien av forebygging er åpenbar også som et kostnadsreduserende tiltak for helseforsikringen. Vertikal Helse kommer til å lansere nye tjenester i Dette vil være helsetjenester som er komplementære til forsikringsprodukter, men uten å være forsikringsfinansierte. Med dette håper vi å kunne levere gode forsikringsprodukter til gunstige priser, og tilby våre kunder de beste medisinske tjenestene uansett hvilken lidelse de måtte ha. Vi ønsker å vinne markedsandeler ved å leve opp til vår visjon å gjøre medisinsk kompetanse tilgjengelig for alle Utenlandsmilliarden Vertikal Helse engasjeres av Tønne og etablerer «Halden prosjektet» Selskapet flytter til Akersgaten i Oslo Vertikal Helse engasjeres til ventelisterydding for Stavanger sykehus Tore Tønne Dagfinn Høybråten Sykehusreformen fire statlige foretak etableres VERTIKAL HELSE 5

4 MEDISINSK ÅRSRAPPORT Om å gjøre en forskjell medisinsk årsrapport Vertikal Helse gir et tydelig bilde av utvikling og endring i pasientbildet. I kjøpte Vertikal Helse private helsetjenester for 140 millioner for våre kunder. Vi reduserte offentlige ventelister med personer og andre personer rykket lenger frem i den samme helsekøen. 50 % Annet 45 % 40 % 35 % Ortopedi 30 % 25 % 20 % 15 % Korsrygg 10 % Nakke 5 % I fikk personer helsehjelp gjennom Vertikal Helse. Disse personene ble hjulpet til mer en konsultasjoner, røntgen/mr undersøkelser, behandlinger og operasjoner. Gjennomsnittlig ventetid til undersøkelser var 4,9 dager, mens gjennomsnittlig tid til operasjoner var 11,3 dager. har i alle år ført statistikk over diagnoser vi har hjulpet våre kunder med. Dette diagnosepanorama er et speilbilde av flaskehalsene i det offentlige helsevesenet. På denne måten er utviklingen av diagnosene vi har fått behandling for, vist endringene av flaskehalsene i det offentlige helsevesenet gjennom disse 15 årene. tilstander med større alvorlighetsgrad. Både diagnoser, men også utbetalinger til behandlinger, indikerer at alvorlighetsgraden øker. Mellom og økte antallet behandlinger/operasjoner som har kostet over kroner med mer enn 85 %. I samme periode økte antallet pasienter med 35 %. I 2013 er det 15 år siden Vertikal Helse startet opp som det første selskapet som tilbød helseforsikringer i Norge. I utgangen av hadde vi forsikret personer. I løpet av disse årene har vi hjulpet personer til rask behandling. Da Vertikal Helse startet i 1998 sto personer i helsekø i Norge. I dag står personer i helsekø. Tilsynelatende status quo. Men bak disse tallene skjuler det seg store endringer mellom 1998 og Våre data viser at de som står i helsekø i har andre diagnoser enn de som sto der i Vertikal Helse Figuren over viser utviklingen av muskelskjelett sykdommer sammenlignet med alle andre sykdommer fra 2003 og til. Mens muskel-skjelettsykdommene var de sykdommene vi hyppigst behandlet de første årene, skjedde det noe rundt Fra da av har den relative andelen ortopediske lidelser (muskel- og skjelettlidelser fratrukket rygglidelser) falt, mens diagnoser som ikke er relatert til muskel-skjelettsystemet har økt tilsvarende. Under sekkeposten «andre diagnoser» skjuler det seg en mengde ulike diagnoser, men det er en trend at det er en økning av diagnoser/ Rygg Ortopedi Hjerte Annet Vertikal Helse etablerer avdelingskontor i Stockholm Trysil kommune tegner Vertikal helseforsikring for alle sine innbyggere Moelven Industrier kunde også i Sverige Ansgard Gabirielsen 6 Vertikal helse

5 MEDISINSK ÅRSRAPPORT 8 % 7 % 6 % % 4 % 3 % 2 % 1 % Hjerte-kar Mage-tarm Hud Nevrologi Urologi ØNH Generell kirurgi Annet Øye Indre medisin Gynekologi Psykiatri Lunge Kreft Endokrinilogi I figuren over vises et utvalg diagnoser vi har formidlet behandling for mellom 2009 og. I var de diagnosegruppene vi så hyppigst, knyttet til hjerte-karsykdommer, mage- tarmsykdommer, hudsykdommer, og urologi. Samtidig har vi sett en jevn økning i denne perioden av lungesykdommer, endokrinologiske sykdommer (hormon forstyrrelser) og gynekologi. Diagnosepanoramaet må ses i lys av at alle Vertikal Helse pasienter har fått behandling innen spesialisthelsetjenesten. Dette er ikke sykdommer den enkelte selv har ønsket en utredning for, men sykdommer deres fastlege har henvist til spesialisthelsetjenesten. Hjerte-karsykdommer Dette var den største diagnosegruppen uten muskel-skjelettlidelsene med unntak av i. I alt fikk personer som var søkt inn til spesialistutredning og behandling fra sin fastlege, hjelp gjennom Vertikal Helse. I antall har denne gruppen pasienter vist en svak økning fra 2009 til. I antall utbetalinger til behandlinger over kroner har økningen mellom og vært på 217 %. Den største gruppen har vært pasienter som har hatt hjerteflimmer (atrieflimmer) eller annen arytmi, og som har fått radiofrekvent hjerteablasjon. Mage-Tarm sykdommer personer med mage-tarmdiagnoser fikk hjelp gjennom Vertikal Helse i. Særlig har pasienter med behov for kirurgisk behandling av slike lidelser økt. Dette er pasienter vi har formidlet til behandlinger av gallestein, brokk, divertikulose, analprolapser og inflammatoriske sykdommer i tykktarmen. For første gang i Vertikals Helses historie, var vi i nødt til å finne et privat tilbud til pasienter som hadde behov for å fjerne deler av tykktarmen (hemicolectomier). Hvorfor denne økningen har kommet innen dette fagområdet er vanskelig å mene noe sikkert om, men mye tyder på at forhold knyttet til Oslo Universitetssykehus har vært medvirkende. Operasjonskapasiteten for slike operasjoner ble fra redusert ved sykehuset ca personer i helsekø personer har helseforsikring gjennom Vertikal Helse Ny styreleder og aksjonær kommer inn Trysil avslutter behandlingsgarantien tryslinger behandlet Sylvia Brustad Staten fjerner skattefritak på helseforsikringer NAV etablert Politiske føringer endrer rammene for helseforsikring for det offentlige VERTIKAL HELSE 7

6 MEDISINSK ÅRSRAPPORT Kreftsykdommer I antall representerer pasienter med kreft, eller mistanke om kreft, et svært lite volum. I var det 285 pasienter med kreft som fikk hjelp gjennom Vertikal Helse. Imidlertid har denne gruppen vært i kontinuerlig vekst de siste årene Antall Figuren under viser antall pasienter med kreft som har henvendt seg til Vertikal Helse per kvartal siden Nyre/- urinveier Prostata/- testikkel Hud Mamma Tykktarm Gynekologiske Bukspyttkjertel Bloddannende organer Lunge Hjerne Skjoldbruskkjertel Tunge- gane Øye Figuren over viser hvilke diagnoser pasienter med kreft har hatt. Det er en overhyppighet av pasienter med kreft i prostata. Dette skyldes sannsynligvis at vår kundemasse består av flere menn enn kvinner. De fleste pasientene hjelper vi med å få en rask diagnostikk eller Pasienter avklaring med kreft på om de har kreft eller ikke. Imidlertid ser vi også her en økning i antall personer vi må hjelpe med å få behandling for sin kreftsykdom. Særlig gjelder dette pasienter med prostatakreft. I benyttet vi sykehus i utlandet for slik behandling. Av mangel på private behandlingstilbud for denne pasientgruppen i Norge, er slike pasienter sendt til Finland, Sverige og Tyskland. Det har vært stor hjelp for denne pasientgruppen at Aleris sykehuset i Oslo har bygget opp en kreftpoliklinikk, og hvor tilbudet om PET scan har vært nyttig. I innvilget Vertikal Helse for første gang behandling med kreftmedikamentet Imipumab. Dette er et medikament som først ble godkjent til bruk i det offentlige helsevesen i mars Utviklingen av nye, men dyre kreftbehandlinger vil i fremtiden være en utfordring for norske pasienter. Det er sannsynlig at vi står overfor en utvikling hvor slike behandlinger ikke vil være tilgjengelig innen offentlige budsjetter. For befolkningen vil derfor helseforsikringer som dekker slik behandling, være et godt alternativ ofte i praksis den eneste måten å få tilgang til slik behandling på. Muskel og skjelettlidelser Tradisjonelt har denne gruppen sykdommer utgjort den største gruppen pasienter 3 Vertikal Helse har formidlet behandlinger for. I utgjorde denne gruppen 51,1 % av personer i helsekø Vertikal Helse inngår avtale med Oslo kommune personer har helseforsikring i Vertikal Helse personer har helseforsikring i Vertikal Helse Vertikal Helse flytter til Parkveien 60 Bjarne Håkon Hansen Sammenslåing av Oslo sykehusene 8 Vertikal helse

7 MEDISINSK ÅRSRAPPORT 40 % 35 % 30 % % 20 % 15 % 10 % 5 % Skulder Albue Hånd Hofte Kne Fot Annet lioner for at de skal få lov til å redusere norske helsekøer med personer. Hvorvidt dette er fornuftig skattepolitikk, skal ikke kommenteres her. Men det viser at helseforsikringer både hjelper arbeidsgiver med å få arbeidstakere raskere tilbake i arbeid, det hjelper den enkelte med å få raskere behandling, og det hjelper dem som ikke har helseforsikring lenger frem i den offentlige helsekøen. Å være medlem i Vertikal Helse er derfor også en solidaritetshandling mot dem som ikke har forsikringen. Den viktigste effekten av Vertikal Helse er imidlertid den forskjell det gjør for den enkelte å få en rask diagnose og en rask behandling. Du er aldri så alene som når du er syk. Å ha noen som kan stå sammen med deg og finne behandlinger, sørge for å kvalitetssikre disse samt gi deg second opinion når du lurer på om diagnosen du har fått er riktig, er en konkret handling i en situasjon som for mange ellers oppleves som uoverkommelig. Vi er stolte over at vi har kunnet være med på å hjelpe, og vi vet at den hjelpen for mange har gjort en forskjell. Vidar Arnulf medisinsk direktør personer i helsekø personer i helsekø personer i helsekø personer har helseforsikring i Vertikal Helse Vertikal Helse oppretter influensaberedskap personer har helseforsikring i Vertikal Helse Vertikal Helse passerer helseforsikringskunder Anne-Grethe Strøm-Erichsen Samhandlingsreformen alle pasienter. I alt hjalp vi pasienter med ortopediske lidelser, pasienter med korsrygg problemer og pasienter med lidelser i nakken. Figuren over viser den anatomiske fordelingen av de ortopediske lidelsene. Om å gjøre en forskjell I kjøpte Vertikal Helse private helsetjenester for 140 millioner for våre kunder. Dette er alle behandlinger som fastleger hadde henvist til det offentlige helsevesenet. Det vil si at Vertikal Helse reduserte offentlige ventelister med personer og hvor De siste årene har dette mønsteret ikke vist store endringer med unntak av hofteproblemer. Dette kan dels skyldes at vår kundemasse blir eldre, dels kan det skyldes at det er økende ventetider for slike behandlinger andre personer rykket lenger frem i en offentlig helsekø. 90 prosent av alle Vertikal Helses kunder har fått en helseforsikring betalt av sin arbeidsgiver. Denne forsikringen blir beskattet først med arbeidsgiveravgift Hofteproblemene vi hjelper kunder med, som arbeidsgiver betaler, senere gjelder i hovedsak pasienter som trenger behandling for slitasjegikt i hofteleddet (coxartroser). 431 pasienter med hoftelidelser fikk hjelp gjennom Vertkal Helse i. ved personlig beskattning av den enkelte. Grovt regnet betalte derfor norske arbeidsgivere ca 160 millioner i premie til Vertikal Helse som videre har resultert i en skatteinngang på ca 80 millioner til staten. Det vil si at norske arbeidsgivere har betalt 80 mil- Svineinfluensa VERTIKAL HELSE 9

8 Vertikal Helseassistanse AS Postboks 193 Skøyen Drammensveien Oslo Telefon: Faks: E-post:

Privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester

Privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester Privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester av Ingeborg Urkegjerde Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi (Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi)

Detaljer

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Del 1: Helsetjenester og helse i Norge 1 #helsebar helsebarometeret.no Helsebarometeret 2015 Oppfatning av egen helse, helsetilbudet

Detaljer

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Innhold Forord 4 Sammendrag 5 1. Bakgrunn for undersøkelsen 6 1.2 Hva er rehabilitering? 6 1.3 Kreftpasienters rettigheter og tilbud 7 1.4 Tidligere forskning:

Detaljer

RAPPORT. Sykefravær Kunnskapsstatus og problemstillinger. www.sintef.no

RAPPORT. Sykefravær Kunnskapsstatus og problemstillinger. www.sintef.no SINTEF A325 RAPPORT Sykefravær Kunnskapsstatus og problemstillinger Solveig Osborg Ose, Heidi Jensberg, Randi Eidsmo Reinertsen, Mariann Sandsund og Jan Morten Dyrstad www.sintef.no SINTEF Helse Gruppe

Detaljer

GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING)

GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING) GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING) De er kvinner som har opplevd det som mange vil betegne som den største lykken i livet: å føde et barn. Men de tre mødrene representerer også

Detaljer

Vibeke Opheim. utdanning og sosial bakgrunn. NIFU skriftserie nr. 16/2002

Vibeke Opheim. utdanning og sosial bakgrunn. NIFU skriftserie nr. 16/2002 Vibeke Opheim Kostbar kunnskap Fordeling og tilbakebetaling av studielån etter inntekt, utdanning og sosial bakgrunn NIFU skriftserie nr. 16/2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune Sammendrag Siden 1989 har bruken av e sykmeldinger blitt fordoblet. 15 prosent

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Psykisk helsehjelp der du bor. En veiviser til kommuner som har lykkes

Psykisk helsehjelp der du bor. En veiviser til kommuner som har lykkes Psykisk helsehjelp der du bor En veiviser til kommuner som har lykkes presjoner hittil har vært altfor dårlig. Det er viktig at disse pasientene får hjelp i førstelinjetjenesten, men i dag er hjelpen de

Detaljer

Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? *

Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? * Et mer inkluderende arbeidsliv Økonomiske analyser / Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? * Roger Bjørnstad Sykefraværet har økt klart siden begynnelsen

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Store utfordringer for velferdsstaten

Store utfordringer for velferdsstaten Store utfordringer for velferdsstaten Velferdsutfordringen noen hovedpunkter: Hvis den historiske utviklingen fortsetter, står velferdsstaten de kommende tiårene overfor store utfordringer - både finansielt

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Rune T. Slettebak, Silje L. Kaspersen, Heidi Jensberg og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

Hvor mange har behov for spesialisert rehabilitering?

Hvor mange har behov for spesialisert rehabilitering? Hvor mange har behov for spesialisert rehabilitering? -et første forsøk på å tallfeste det nasjonale rehabiliteringsbehovet i spesialisthelsetjenesten. NHO Service 01/15 Oppsummering NHO Service har private

Detaljer

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene KARTLEGGING AV STATUS FOR KOMMUNER SOM IKKE HAR SØKT OM TILSKUDD TIL ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD PER

Detaljer

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR Av Ole Christian Lien Sammendrag Bare 5 6 prosent av arbeidstakerne over 50 år bytter jobb i løpet av et år. Til tross for at folk over 50 jobber stadig lenger, har denne

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk?

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Aker Sykehus Venner og Fagforbundet Aker har samarbeidet tett i flere år for å bevare Aker sykehus. Kampen om Oslo-sykehusenes

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

Økt levealder. - Effekter på offentlige finanser gjennom tilpasninger i helse- og omsorgssektoren og befolkningens utdanningsmønster.

Økt levealder. - Effekter på offentlige finanser gjennom tilpasninger i helse- og omsorgssektoren og befolkningens utdanningsmønster. Økt levealder - Effekter på offentlige finanser gjennom tilpasninger i helse- og omsorgssektoren og befolkningens utdanningsmønster Caroline Moe Masteroppgave i samfunnsøkonomi Økonomisk institutt Universitetet

Detaljer

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus 355 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 355-2003 Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Emneord:

Detaljer

Statlig kjøp av posttjenester frem mot 2025

Statlig kjøp av posttjenester frem mot 2025 Statlig kjøp av posttjenester frem mot 2025 Utarbeidet på oppdrag for Norsk Post- og kommunikasjonsforbund (Postkom) OE-rapport 2015-1 Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger

Detaljer