REFERAT LOKALLAGSMØTE I NORSK ISLANDSHESTFORENING november 2009 Quality airport hotell Gardermoen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT LOKALLAGSMØTE I NORSK ISLANDSHESTFORENING 07-08 november 2009 Quality airport hotell Gardermoen"

Transkript

1 REFERAT LOKALLAGSMØTE I NORSK ISLANDSHESTFORENING november 2009 Quality airport hotell Gardermoen Følgende lokallag var representert: Jøkull, Fakur, Hekla, Gladur, Vestnes, Sleipnir, Nattfari, Fengur, Isafold, Hrani, Toppur, Leiknir, Hørdur, Faxi, Arvakur, Vikingur Åpning av møtet og informasjon om dagsorden ved leder i Norsk Islandshestforening Even Hedland. Fremtidig administrasjonsmodell i Norsk Islandshestforening. Arbeidsgruppen v/trine Bergum presenterte oppsummering av sitt arbeid. Det er vanskelig å bekle styreverv og dugnadsbasert arbeid. Mange klager, men gjør ingen innsats selv. Forslaget fra arbeidsgruppen om endringer i struktur og organisasjon for Norsk Islandshestforening er sendt til alle lokallagsledere. Lokallagene oppfordres til å komme tilbake på dette til Årsmøtet. Kommentarer underveis og tilleggsopplysninger: - Et eksempel på at det er færre som vil bidra, men flere og flere som stiller store krav: Facebook-gruppen Vi som ønsker en annerledes klasseinndeling i islandshestkonkurranser teller 657 medlemmer. Ingen stilte på lokallagsmøtet! - Styret vil legge frem forslag til Årsmøtet om å utvide styret med nestleder. - Oppdeling/sammenslåing/utvidelse av utvalg ble diskutert, og vil bli jobbet videre med. Arbeidsgruppen ønsker tilbakespill. - Mette Sand orienterte om innkjøp av faktoringtjenester. Det må innføres et fakturagebyr til å dekke dette. Man vil spare mye tid som nå går med til inkasso/forlik og unngå å ha store utestående fordringer. - Mette Sand og Annette Møller vil ta tak i det uttalte ønsket om satsning på en mer dagsaktuell kommunikasjon, styrking av det redaksjonelle apparatet på nett og vurdering av rollen til Forum. - Annette Møller vil se nærmere på temaet salg/markedsføring/sponsing. - Å ansette generalsekretær/virksomhetsleder er ikke økonomisk gjennomførbart nå, men man kan vurdere å flytte om på stillingsbrøk i andre funksjoner. En lettelse i administrasjonsarbeid/andre sammenhenger vil kunne frigi tid. - Noe som er viktig å fokusere på lokalt er holdningsskapende arbeid. Det dugnadsarbeidet arbeidet som alle våre frivillige bruker mye tid på, er gull verd og må verdsettes. Mer ros enn ris!! Norsk Hestesenter, ved rektor Arne Amlien, orienterte om kurstilbud og driften på skolen. Både bredde- og spisskompetanse tilbys. Hestehold er økende, og det kreves stadig mer tilbud. Det settes store krav til kvalitetssikring, en omfattende prosess med intern og ekstern evaluering.

2 Transportreglene for hest i Norge i kommersiell og privat virksomhet. Rektor ved Norsk Hestesenter, Arne Amlien, informerte. Mattilsynets forskrift nr 384 og rundskriv , er de mest aktuelle for oss. Nettbasert medlemsregister ved Mette Sand og Klopp data AS. Presentasjon av Regweb. Registrering av medlemmer og arrangementer gjøres enkelt på denne måten. Man kan se om medlemmet har betalt, om det er sendt faktura osv. Organisasjonssekretær/kasserer vil kunne legge inn nye medlemmer som også vises hos lokallag. Det vil kunne lages skreddersydde rubrikker. Medlemmene får brukernavn og passord og kan selv endre kontaktinfo. Dagens system er ikke lagt opp til å brukes så spesifikt som dette mht oversikt over medlemmer i lokallag. Kasserer i lokallag får også brukernavn/passord. Dette vil få en adm. kostnad på 600,-pr mnd. Per Oddvar Rise skal se på det, som ITkyndig. Styret ønsker å vite om dette er interessant for lokallagene. Hvis så, skal vi gå videre med det. Konkret pristilbud vil foreligge i januar. Mette lager en presentasjon som sendes ut til alle kasserere. Det som er viktig er å få et system på plass som er enkelt å bruke, og som er fleksibelt frem i tid. I samme diskusjon bør også ligge felles kontingent -spørsmålet. I NRYF har man klubben online, et annet system, og arbeider nå med å få på plass et nytt klubbadministrasjonssystem innunder HorsePro hvor man også kan betale kontingenten på nett. Landslagsreglementet. Sportsutvalget la frem et høringsforslag til revidert Landslagsreglement. Det ble presisert at det er viktig å ha klare retningslinjer som alle enkelt kan forholde seg til mht ansvarsområder og inngåtte avtaler/kontrakter. Strategiplan Styret la frem sitt forslag til ny strategiplan for Norsk Islandshestforening. Planen fra 2008 er brukt som grunnlag. Det kom tilbakespill på at færre punkter under både Verdier og Hovedmålsetninger hadde vært ønskelig, evt. bryte ned hovedmålsetningene til delmål, eller sette dem inn under utvalgenes målsetninger. Videre kommentarer tas til etterretning. Klubbutviklingsprosjektet til Norges Rytterforbund v/leder Sport/Organisasjon Carsten Sørli. rytter.no og hestesport.no ble presentert mht hvordan klubbinformasjon og klubbhåndbok er tilgjengelig der. Det er ønskelig å få med NRYF logo ( Tilknyttet NRYF ) i alt materiell og på NIHF s side. NRYF/NIHF må informere lokallagene om deltagelse på arrangementer mht hvilken klubb/lag man er medlem i. Det er lisens knyttet tilenkelte klasser. Grønt kort er påkrevd. Det ble gitt en presentasjon av organiseringen av Norsk ryttersport (administrasjon, sport, informasjon/marked, utdanning/bredde). 14 årsverk medlemmer, med en målsetning på

3 NRYF s klubbutviklingsprogram ble presentert. Innhold: Planstadier i en klubb, planlagte utdanningsløp (coaching og ledelse, kompetanseutvikling). Rytterkretsene er samlende for lag/klubber, med mange likhetspunkter Engasjementet kunne vært større her for NIHF sin del. NRYF fungerer som et høringsorgan for Landbruksdept, Mattilsynet osv. mht ferdsel, velferd osv. Pinsestevnet 2010 ved Utvalg for sport. Dugnadsfordeling. Rune Kristiansen fikk stor takk for sin innsats og arbeid med Pinsestevnet. Tor Vaaland er ny Pinse-sjef. Mette Sand, SU og BUB vil bidra og hjelpe til med gjennomføring av stevnet. Fordeling av arbeidsoppgaver ble satt opp. Nytt av året vil bli et sterkere vakthold. Det vurderes muligheten av å kunne melde på 2 hester hvis plass. Utekve eller alle hester inn om natten ble diskutert. Trail vil få nytt utstyr. Bespisning/kafédrift vil bli diskutert med Dyrsku n. Terminlisten Presentert. Vil bli lagt ut på nettet. Et ønske/forslag fra salen om å utvide sesongen ved å flytte enkelte B-stevner, evt. også NM til etter Nordisk/ VM. Icetest. Dag Elle Riverud med innlegg om temaet rapportering i Icetest og viktigheten av å få resultatene sendt videre fra stevnearrangør. Gyldige registreringer med FEIF-ID sikrer hurtig og nøyaktig rapportering til FEIF. Husk å opprette en ny mappe for hvert stevne. Filen sendes Camilla Mood Havig, som videresender den. Hun har også event code, brukernavn og passord. Det er ønskelig å lage en norsk database for stevneresultater. Det vil da også bli enkelt å kjøre nasjonal statistikk. SU vil, også i samarbeid med NRYF, se på dette. Klasseinndelinger. Er dagens klasseinndelinger for strenge, eller brukes ikke reglementet godt nok? Innspill og diskusjon ledet av sportsutvalget. Forslag til endring av klasseinndeling: 4.2 Sportsklasser Reglement Gjennomføring Kvalifisering Sportsklasse A FIPO Enkeltstart i uttakningen JA, se pkt 4.3 Sportsklasse B FIPO Normalt flerstart i uttakning, 3 JA, se pkt 4.3 Sportsklasse C FIPO Normalt flerstart i uttakning, 3 NEI

4 Fritidsklasse FIPO Ikkekvalifiserende disipliner Normalt flerstart i uttakning, 3 NEI En rytter i sportsklasse A kan - uansett hest - delta i klasse B og C, men ikke i fritidsklassen. Alle ekvipasjer som ikke har oppnådd kvalifiserende resultat tilhører sportsklasse C. Man kan kvalifisere seg direkte til klasse A fra sportsklasse C ved oppnådde kvalifikasjonskrav. Forslag til endring av aldersinndeling: 4.1. Aldersklasser Barn år Alder regnes ut ifra det året rytter fyller år, Junior år dvs. alle har gebursdag 1. januar det året de er født. Ungrytter år Årsklassene regnes fra og med alder og Senior 16 år + til og med alder. De nye klasseinndelingene er laget på bakgrunn av å få større spredning av ryttere i de forskjellige klassene samt nye klasseinndelinger til Nordisk. (Se egen info fra SU lenger ned.) Det vil si at juniorer som skal prøve å kvalifisere seg til Nordisk må ri ungrytter det året Nordisk er. En junior som ikke satser til Nordisk kan ri junior. Når det gjelder overlapping av alder i klassene må rytterne selv passe på at de rir i riktig klasse i forhold til kvalifisering. Det kom synspunkter på både klasse- og aldersinndeling bl a mht A-rytter vs A-ekvipasje, samt gjennomføring av stevner mht antall finaler. I 2010 arrangeres det 4 B-stevner som gjelder som uttagningsstevner til Nordisk Stevnene er åpne for A- og B- ekvipasjer. Det skal avholdes finaler og premieres A- og B-klasser hver for seg. Krav til oppstalling på stevner er at oppstalling skal være på stevneplassen Nytt fra Utvalg for sport, Utvalg for avl, Utvalg for dommere og utdanning og Utvalg for barn, ungdom og bredde: SU-nytt: Klasseinndeling Nordisk : Junior/ungrytter i én klasse år. Antall: 8 stk Seniorer antall: 14 stk Uttaksskomité: Anne Kathrine Berger, Trine Bergum. Leder: Jorunn Tysland. Lag til World Cup : Elise Lundhaug, Cassandra Westlie, Stine Helene Sørvåg, Oda Ugland Nominering til Hestegalla: Årets rytter: Stian Pedersen. Årets prestasjon: Tina Kalmo Pedersen. Årets hest: Tindur og Kolgrimmur. Årets trener: Erik Andersen. AU-nytt: Standardisering av løsmønstring samt standardisering for innsending av resultater. Visning av føll: Skjema som Danmark. Presentasjon av hingsteliste. Presentasjon av Visninger 2009 ; nivået og kunnskapsnivået er høyt, og interessen for avl er økende.

5 Presisering av at pass og egenerklæring skal foreligge på ethvert kurs/stevne. Terminlisten 2010 lagt frem. Helen Sylte vil være i sykepermisjon fra januar frem til sommeren. Per Oddvar Rise er oppnevnt som fungerende avlsleder i denne perioden. BUB-nytt: Utveksling ungdom år i sommerferien. Interesserte ta kontakt med BUB. 2010: FEIF-cup i Danmark, Norge sender 5 ekvipasjer. Uttak basert på resultater innsendt av lokallag (obs trail og flaggritt), samt Pinsestevnet. 2011: NIHF-cup. DU-nytt: Info om avholdte kurs samt kommende ut året. Presentasjon av terminliste for kurs og seminarer 2010 Rytterutdanning Oppfriskningskurs HK I og II Grønt Kort ønsket Dommerseminar april Påmeldingsfrist 13. februar Diverse. Ny presentasjonsfolder er produsert. Lokallagene oppfordres til å spre disse. Bruk dem på stevner/arrangementer, del ut til nye medlemmer! Møtet anbefalte at styret tar reisestøtte til de 4 nordligste lokallagene med i betraktning for neste års budsjett. Styret vil se på muligheten av å støtte dette også i Alta og Kirkenes deler Viðir og utvider med ett lokallag. Valgkomiteen trenger kandidater til neste års styre. Kom gjerne med forslag. Av NIHF s 36 lokallag var det kun 16 som møtte med representanter. Dette viser et manglende engasjement blant medlemmene våre. Det er et tankekors at mange som ofte mener mye ikke stiller på møter som dette. Halvårsmøtet er et forum hvor forslag kan fremmes. Man får tid til å drøfte, belyse og debattere problemstillingene før de skal vedtas. Det at såpass mange meningsberettigede ikke møter opp, gjenspeiler en holdning som er utrolig negativ for dem som bidrar. Engasjement gir motivasjon. Konstruktiv kritikk likeså. Likegyldighet gir det motsatte. Dette viser at Arbeidsgruppen, med sitt forslag til endringer i struktur og organisasjon for NIHF har fått en viktig oppgave å utføre. Men det er viktig å huske at det ikke er de, men VI som må gjøre jobben.

NIHF Stevnestruktur for 2015

NIHF Stevnestruktur for 2015 NIHF Stevnestruktur for 2015 NIHF Stevnestruktur for 2015... 1 1. Formål.... 2 2. Gyldighet og tidsfrister.... 2 2.1 Stevnestrukturen... 2 2.2 Terminliste... 2 3. Generelle retningslinjer... 2 3.1 Stevnehåndbok...

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene!

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene! 15.01.2014 RUNDSKRIV 1/14 INFORMASJON TIL NJFFS LOKALFORENINGER OG FYLKESLAG Rundskriv 1/14 15.01.2014 Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 VELKOMMEN SOM OPPMANN: * Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) Norges Rytterforbund NRYF

GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) Norges Rytterforbund NRYF GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) 2014 Norges Rytterforbund NRYF INNHOLDSFORTEGNELSE KAP 1 INTRODUKSJON 110 Reglementets hensikt og gyldighet... 3 111 Konkurransereglementets oppbygning... 3 112 Reglementets

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth.

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth. Årsberetning 2013 Bærum Hundekjørerklubb Styret_ Styret har i perioden bestått av: Ketil Fossnes, leder (på valg) Ingar Spigseth, Nestleder (valgt 2013) Gro Flatby Rønning, sekretær (valgt 2013) Jørgen

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer