INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK"

Transkript

1 INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK

2

3 NORGE INNHOLDSFORTEGNELSE FORBEREDELSER Når du skal av gårde første gang 4 Sjekkliste før avreise 4 Lasting 4 Kopling til bil 4 Under kjøring 5 Punktering 5 Når du skal stille opp campingvognen 5 Frakopling av campingvognen 5 ATC ATC ANTISKRENSSYSTEM 6 AL-KO Vedlikehold AL-KO chassis 7 DET ELEKTRISKE ET 230 V-systemet 8 12 V-systemet 8 Styringspanel 8 Hovedmenyens innstillinger 8 Timer og vekkerklokke 10 Servicemenyen 10 Tilbakestill til fabrikkinnstillingen 10 Lading av batteri 10 Innebelysning 10 TV-antenne (tilleggsutstyr) 11 Trafikkbelysning, skifte pærer 11 Bilens 13-polskontakt 11 VARME Varmesystem 12 Lufting av varmesystem 12 Sirkulasjonspumpe 230 V 13 Sikkerhetsventilasjon 13 Gulvvarme av/på 13 Shuntet gulvvarme (tilleggsutstyr) 13 Romgiver (tilleggsutstyr) 14 Takluker 15 Kjøkkenvifte 15 Fjernstyring av varme Cabby GSM Start (tilleggsutstyr) 15 FERSKVANN OG AVLØP Ferskvann 17 Tømming av gråvannstank 17 Vannpumpe 17 GASS Gassystemet 18 Gassentralen i vognen 18 Instruksjon for flaskebytte 18 Egenkontroller 19 Oppbevaring av gassflasker 19 Tiltak ved mistanke om gasslekkasje 19 Gasskomfyren 19 Tennsikringen 19 Kjøleskap 19 ØVRIG Toalettrom 20 Oppreding av sofa 20 Oppreding dinette 20 Langtidsoppstilling 20 Batterivedlikehold 21 Rengjøring innvendig 22 Rengjøring vinduer 22 Rengjøring gulv 22 Fukt og kondens 22 Rengjøring utvendig 22 Dekkpleie og lufttrykk 23 Tiltak ved brann 23 Vintertid sjekkliste 24 Egenkontroller 25 Kontrollstempler på utført service 26 Cabby Garantibevis 27

4 FORBEREDELSER Gratulerer med din nye Cabby! Med riktig vedlikehold og regelmessig service vil du få mange gode stunder med campingvognen din. Dessuten beholder din Cabby sin høye bruktverdi i lang tid. Du har gjort en stor investering når du har kjøpt en Cabby. Da har du all rett til å stille krav til kvalitet, service, tilgang til reservedeler og kunnskapsrikt personale. Din kunnskap og dine erfaringer hjelper oss med å utvikle Cabby. Derfor er vi lydhøre og vil mer enn gjerne få høre dine tanker om forbedringer eller endringer. Du kan enkelt dele erfaringene dine med oss ved å kontakte forhandleren, som du finner på Konstruksjonen i en Cabby er tilpasset for optimale kjøreegenskaper med personbil, og ikke av andre kjøretøy som for eksempel lastebiler og kjøretøy med ekstremt torsjonsstiv ramme. Cabby har ikke garantiansvar for skader som forårsakes av at campingvognen er trukket av slike kjøretøy. Hvis du har spørsmål om trekkvogner, bør du kontakte Cabby-forhandleren. LASTING Det er viktig at du laster campingvognen riktig for å ikke svekke kjøreegenskapene. Vognens totalvekt og maksimale akseltrykk er angitt på vognens typeskilt. Øvrige opplysninger finner du i vognkortet. Last vognen omhyggelig, og sørg for at det ikke kan falle ut tyngre gjenstander fra skap. Kontroller at luker og dører er stengt og låst. Forskjellen mellom ulike biler og campingvogner gjør at det er varierende løsninger for hvordan du bør plassere og fordele lasten. Sett tyngre gjenstander rett foran eller over hjulakselen (se bilde). Kuletrykket bør ligge rundt kg. For lavt kuletrykk kan gi dårligere retningsstabilitet. For høyt kuletrykk kan gi ulike problemer, for eksempel alt for høyt frontlys på bilen. Problemet kan rettes med en tilleggsfjæring på bilen, og på mange moderne biler kan du også senke frontlysene ved hjelp av en bryter på instrumentpanelet. NÅR DU SKAL AV GÅRDE MED DIN CABBY FOR FØRSTE GANG: Se over vognens trafikkbelysning Kontroller at gassflasken er fylt Funksjonstest komfyr, kjøleskap, kjele og vannsystem Ved lengre reiser bør du sjekke gassnivået og gjerne ta med deg reservehjul og jekk Prøvebrems ekvipasjen før du kjører videre Sørg for at campingvognens håndbrems er løsnet Sveiv opp støttebein og støttehjul Kontroller at koplingen sitter ordentlig fast på bilens kule Pass på at ingen ledninger eller nødvaieren sleper langs bakken Sjekk at lasten i vognen ligger riktig plassert og sikkert stuet Se over trafikkbelysningen Ta med ekstra sikringer og lyspærer Tøm og last inn eventuelle spillvannskar Sørg for at lokket til ferskvannstanken er lukket Lukk og lås vinduer og takluker Ta ned TV-antennen Lås luker og dører Sikre kjøleskapsdøren Lås ytterdøren Juster speilene SJEKKLISTE FØR AVREISE Trenger du reservehjul, verktøy og jekk? Lett oppakning Middels oppakning Tung oppakning KOPLING TIL BIL Koplingen på campingvognen består av en kulehanske med en automatisk låseanordning. Kulehansken er konstruert for bruk sammen med tilhengerfeste med 50 mm koplingskule. Ved sammenkopling må du kontrollere og forsikre deg om at kulehansken virkelig har tatt tak rundt kulen og at låsemekanismen står i låst stilling. For å få full funksjonalitet må bilen være utstyrt med 13-polskontakt. OBS! Kulen må være fri for fett og smuss ved bruk av AKS sikkerhetskopling. Rengjør kulen med fettløser før avreise. SLIK GJØR DU: 1. Manøvrer bilens koplingskule 1 så nær campingvognens kulehanske som mulig. Bruk 1 2 sveiven på støttehjulet slik at koplingshodet kan løftes noe 3 høyere enn bilens kule. 4

5 FORBEREDELSER FORBEREDELSER 2. Løft håndtaket på koplingshodet oppover/fremover. Da åpnes kulekoplingens låsemekanisme automatisk. 3. Løsne campingvognens parkeringsbrems. Vær forsiktig hvis campingvognen står i en helling. I hellinger kan ikke håndbremsen løsnes før etter at sammenkoplingen er utført. 4. Senk kulehansken over bilens kule ved hjelp av 4 støttehjulets sveiv. Ved riktig posisjon låses koplingshodet 4 automatisk. Grønn markering synes Løft i draget, og vrikk på koplingshodet et par ganger som en ekstra kontroll. 6. Fell ned sikkerhetskoplingens håndtak til vannrett posisjon. 7. Nødvaieren festes med karabinkroken på riktig sted på bilens tilhengerfeste. 8. Sveiv og trekk opp støttehjulet, og lås dette grundig i 7 øverste posisjon. 9. Kople campingvognens 13-polskontakt til bilens uttak. Kontroller at kontaktene passer mot hverandre se 8 styrespor og lås fast campingvognens kontakt ved å 12 vri den ytre låseringen med solen. Om vinteren kan det danne seg is på kontakten. Varm kontakten forsiktig og tørk rent. Dårlig kontakt kan også komme av korrosjon spray stiften med 9 kontaktspray. 10. Kontroller at nødvaieren eller strømledninger ikke sleper langs bakken. 11. Kontroller at all trafikkbelysning fungerer. 12. Kontroller at den grønne ATC-lampen permanent lyser grønt. 13. Gå gjennom sjekklisten på forrige side før avreise. UNDER KJØRING Start mykt og unngå rykk. Tenk på at campingvognen er bredere enn trekkbilen. Følg med bakover. Ikke skap køer, og gjør det enkelt for raskere trafikk å slippe forbi. En campingvognekvipasje trenger lengre forbikjøringsstrekning og tar lengre tid. Tenk deg om før en forbikjøring, og fremfor alt ta det rolig. PUNKTERING Det er lurt å ha med en jekk og et reservehjul hvis uhellet skulle være ute. Ved punktering må man bruke jekken til å løfte opp vognen før man kan bytte hjul. OBS! Campingvognen må aldri løftes med støttebeina. Fordi chassisrammen er i et relativt tynt materiale, er det ikke tillatt å sette jekken direkte mot chassisrammen. Jekken skal settes under hjulakselen og like i nærheten av akselens innfesting i chassisrammen. Alternativt kan en spesialjekk festes mot spesielle fester i chassisrammen (se bilde). Pass på å ikke blande ulike dekkdimensjoner eller dekktyper ved dekkbytte. DEKK Dekkene er fylt med nitrogen fra fabrikken. Fyll gjerne opp dekkene med nitrogen ved behov. Hvis nitrogen ikke er tilgjengelig, kan du fylle med luft. NÅR DU SKAL STILLE OPP CAMPINGVOGNEN Velg et plant underlag (bl.a. viktig for at kjøleskapet skal fungere bra). Pass på å ha med klosser til å legge under hjul eller støttebein. Det kan også være lurt å ha med et vater. Velg et fast og hardt underlag da bilen og campingvognen veier mye til sammen. Dette er spesielt viktig når det regner. Anslå strømbehovet ditt hvis du ikke kan kople deg til 230 V-nettet på stedet. FRAKOPLING AV CAMPINGVOGNEN SLIK GJØR DU: A. Campingvognen står på et så plant underlag som mulig. Trekk til håndbremsen. B. Slipp ned og lås fast støttehjulet. C. Kople fra strømkoplingen og nødvaieren. D. Løsne friksjonskoplingen ved å dra koplingshåndtaket oppover/ fremover for å åpne låseanordningen. Nå kan koplingen løftes av for hånd eller ved hjelp av støttehjulsveiven. E. Ved å heve eller senke støttehjulet, justeres vognen til vannrett posisjon. F. Sveiv ned støttebeina, og juster vognens posisjon. OBS! Campingvognens tyngde skal hvile på hjulene. Ikke på støttebeina! 5NORGE

6 ATC ANTISKRENSSYSTEM ATC-ANTISKRENSSYSTEMET FØR KJØRING Kople til campingvognen. Kople 13-polskontakten til trekkvognen. Kontroller at campingvognens belysning fungerer. Kontroller ATC-ens lysdiode. ATC starter en selvtest lysdioden lyser rødt i ca. 3 sekunder. Lysdioden lyser deretter grønt. Ekvipasjen er nå klar til å kjøres. HVIS LYSDIODEN IKKE KOPLER OM TIL GRØNT: FØLG PROSEDYREN I TABELLEN Indikering Status Konsekvens Tiltak Grønn ATC aktiv Alt er OK Rød ATC ikke aktiv Fortsatt kjøring mulig Kople 13-polskontakten fra trekkvognen. Vent i ca. fem sekunder. Kople 13-polskontakten til trekkvognen. Blinker rødt ATC-bremser Fortsatt kjøring forbudt Kople 13-polskontakten fra trekkvognen. Vent i ca. fem sekunder. Kople 13-polskontakten til trekkvognen. Gjenta flere ganger hvis lysdioden ikke slår om til grønt den første gangen. Hvis lysdioden fortsetter å blinke: Kontroller trykkstangforlengelsen. Lysdiode av ATC er uten strøm Fortsatt kjøring forbudt OBS! Bremsenes status usikker. Kontroller trykkstangen! Ved problemer som ikke kan løses ved hjelp av denne tabellen: Oppsøk autorisert verksted! KONTROLLERE TRYKKSTANGEN Kontroller tilkoplingen mellom campingvognens chassis og ATC. Trykkstangen kjørt ut Rød markering vises Kjør ikke! Løsne nødopplåsningen. (bremseposisjon) Trykkstangen kjørt inn Rødmarkering vises ikke. Fortsatt kjøring Oppsøk autorisert (endeposisjon) uten ATC-funksjon. verksted. LØSNE NØDOPPLÅSNINGEN VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING Løsne stoppmutteren (1), og skru den på bremsestangforlengelsens hode (2). Skru av bremsestangforlengelsen fra stangen. Løft stangen en anelse, og dra bremsestangforlengelsen ut av ATC. Skru av stoppmutteren fra bremsestangforlengelsen, og sikre kulemutteren. (3) Må ikke rengjøres med høyttrykksvasker. Systemet er vedlikeholdsfritt. SIKKERHETSANVISNINGER Selv om ATC innebærer økt sikkerhet, må du ikke utsette deg eller dine medtrafikanter for noen sikkerhetsrisiko. Tilpass alltid hastigheten etter vær-, vei- og trafikkforholdene. Campingvogner/slepevogner med høyt tyngdepunkt kan velte før de begynner å pendle! ATC-funksjonen avhenger av dekkenes tilstand. 6

7 FORBEREDELSER AL-KO CHASSIS VEDLIKEHOLD AL-KO CHASSIS Alle Cabbys campingvogner har varmforsinket chassis. VEDLIKEHOLD AV VARMFORSINKEDE DELER Varmforsinking gir en heldekkende rustbeskyttelse. Gjennom en kjemisk reaksjon med karbondioksidinnholdet i luften oppnår den en fullgod beskyttelse etter noen måneder. AL-KO KOBERs kjøretøydeler har et lag som er minst 70 µ tykt. Denne beskyttelsen påvirkes av klimaforholdene, og tynnes ut med 2 5 µ/år under normale forhold. De første månedene etter varmforsinkingen er ytterlaget følsomt for fukt og dårlig luftsirkulasjon. Dette kan gi matte hvit-/gråaktige flekker (såkalt hvitrust). Det dreier seg imidlertid bare om rent utseendemessige forandringer som ikke har noen betydning for korrosjonsbestandigheten. DE VANLIGSTE ÅRSAKENE TIL HVITRUST ER: Veisalt Kondens, dårlig ventilasjon Oppstilling i høyt gress eller snø/snøhauger Sterke rengjøringsmidler Snø som ligger på metalldeler Sjøtransport FOR Å FOREBYGGE DANNELSE AV HVITRUST ANBEFALES FØLGENDE Ved oppstilling: sørg for god luftsirkulasjon. Vann må kunne renne av og ikke bli liggende på metallet (ev. tørkes av direkte). Etter kjøring på vinterføre må de forsinkede delene spyles med rent vann og deretter tørkes. Et tynt lag med olje gir en midlertidig beskyttelse. Dannelse av hvitrust er iht. DIN og SS-EN ISO 1461 normalt ingen grunn til reklamasjon. FJERNING AV HVITRUST: Du kan fjerne hvitrust ved å børste forsiktig med rustfri stålbørste eller grundig gnikking med vaskesvamp med grov overflate. I enkelte tilfeller kan kjemiske midler, f.eks. Poligrat CSG sinkrengjøring, med fordel brukes. Hvitrusten vises best når vognen er ny og da først og fremst på blanke flater. Hvitrusten slites vekk av vær og vind med tiden, og overflaten dekkes av et stabilt lag med matt, grå nyanse. NORGE 7

8 ELEKTRISK Din Cabby er utstyrt med to ulike elektriske anlegg 230 V og 12 V. 230 V-SYSTEMET Strømsentralen er plassert på ytterveggen i garderoben, og på gulvet finner du sentralfyrkjelen ALDE. Mesteparten av alt serviceutstyr, som batteri og lader, er samlet i en "El-blokk" som er plassert i fremre høyre sofa. Sikringene 16/10 A for 230 V og jordfeilbryterne er samlet i strømsentralen. Sikringene sitter i reléboksen i garderoben. Obs! To hovedsikringer à 20 A finnes ved batteriboksen. Høyeste tilkoplingsstrøm er 16 A, som betyr at man i teorien kan forsyne vognen med 3680 watt. Vanlig uttak på campingplassene er kun 10 A, noe som senker den teoretiske uttakseffekten til 2300 watt. Hvis du er usikker, bør du ta rede på hva som gjelder for det aktuelle uttaket slik at ikke sikringene i stolpen blir overbelastet og går. For å kople vognen til 230 V-nettet trenger du en tilkoplingskabel som er maks 20 meter lang (gummikabel type RDO). Ledningsdimensjonen skal ikke være mindre enn 2,5 mm 2 for å unngå overbelastning av ledningen med spenningsfall, kortslutning, brann eller annen skade som følge. Legg kabelen slik at du unngår at kabelen skades eller at den fryser fast om vinteren. Tilkoplingen til vognen skal være av type CEE-19, såkalt "industriuttak". Mange steder krever man en liknende tilkoplingsenhet også ved strømuttaket/stolpen. I vognens strømsentral finnes det automatsikringer som løser seg ut ved kortslutning eller overbelastning. Hvis sikringene løser seg ut, så må du alltid undersøke feilårsaken og utbedre feilen før sikringene tilbakestilles. Ellers er det mange funksjoner som drives med 230 V. Det er viktig at man som bruker ikke overbelaster systemet, noe som vil føre til at sikringene løser seg ut hvis belastningsvakten ikke er aktivert. For aktivering av belastningsvakt se side. 15. STYRINGSPANEL A Styringspanelet består av to displayer: A. Cabby-display B. Alde-display B Cabby-displayet er inndelt i to hovedsystemer: C. Hovedmenyen inneholder 14 menyer og styrer funksjonene som Cabbydisplayet kan utføre. D. Servicemenyen er tilpasset for kalibrering og innstillinger. Du kan bla mellom menyene med knappene som har pilsymboler, som vist i bildet. Alle menyer har som regel en on- og off-stilling. HOVEDMENYEN (C) Meny 1 Klokke og strømtilkopling OFF-stilling: Vognens hovedstrømbryter er C D slått av 12 V er slått av Klokke er aktiv Hvis fjellkopling er aktiv, vises det en fjelltopp og hvilken type fjellkopling som er valgt Hvis 230 V er tilkoplet, vises det et lyn. ON-stilling: Vognens hovedstrømbryter er aktiv. Viser at 12 V er tilkoplet, dvs. at vognens batteri er tilkoplet i strømsystemet. Klokke er aktiv 230 V er tilkoplet og kan brukes ved oppvarming. Hvis Vann On er aktivert, vises det en kran. Hvis Vann Ekstern (utevann) er aktivert, vises det en kran med teksten EXT. Les mer om utevann på side V-SYSTEMET Din Cabby er utstyrt med et styringspanel som er plassert sammen med panelet for kjelen i det venstre skapet over kjøkkenkroken. Styringspanelet er vognens hovedstrømbryter, og derfra styres vognens 12 V-funksjoner. På styringspanelet kan du bestemme hvor spenningen skal mates fra: campingvognens eller bilens batteri. Husk at valget "spenningsmating fra bil" kun skal brukes som reserve når campingvognbatteriet er tomt for strøm. Vær klar over at man på mange moderne biler ikke får kontakt med bilens batteri når tenningen er slått av. Hvis du likevel vil bruke bilens batteri, må du eventuelt be merkeverkstedet om hjelp til ombygging. OBS! Ved større eller lengre tids uttak fra bilens batteri kan det bli vanskelig å starte bilen. Ved batteridrift alene er den tilgjengelige kapasiteten begrenset til batteriets gjeldende ladingsnivå. Derfor er det viktig å være oppmerksom på vognens strømforbruk, spesielt når vognen ikke er koplet til 230 V-nettet. 8 Meny 2 Ferskvann OFF-stilling: Vannpumpe er avslått. Nivå 1. ON-stilling: Ferskvannivå % symboliseres med en vannbeholder med eller uten kran. Vannpumpen i campingvognen er aktivert, og tankens volum vises i displayet. Nivå 2. ON-stilling: Eksternt vann er aktivert. Hvis Vann Ekstern (utevann) er aktivert, vises det en kran med teksten EXT. Meny 3 Gråvann/avløpstank Gråvannivå ligger mellom % og symboliseres med en beholder uten kran.

9 FORBEREDELSER ELEKTRISK Meny 4 Batterispenning Den gjeldende batterispenningen symboliseres med et batteri. Meny 5 Varme ved 12 V Innstillingen skal alltid være i ON-stilling. OBS! Merk at Alde-displayet bare tennes i ONstilling når vognen ikke er koplet til 230 V. Fra Alde-displayet styrer du oppvarmingen av campingvognen. Meny 9 Trafikkbelysning på campingvogn Innstilling OFF-stilling eller ON-stilling På samme måte som varselblinklysene kan også trafikkbelysningen til campingvognen aktiveres fra Cabby-displayet. De kan brukes hvis vognen må stå i mørket, f.eks. ved punktering. Meny 10 Batterivalg mellom campingvogn og bil. Batterivalg gjør du med ON/OFF-knappen avhengig av om du vil bruke bilbatteriet eller campingvognbatteriet. NORGE Meny 6 Aktivere kjøleskap med 12 V OFF-stilling: Ved normal bruk av campingvogn. ON-stilling: Bare i kombinasjon med ladeforsterker. OBS! Begrenset drift. Meny 7 Fjellkopling OFF-stilling: Hvis fjellkopling er aktivert, vises det en fjelltopp i den første menyen. ON-stilling: Her stiller du inn fjellkoplingen. Meny 11 Ladeforsterker (tilleggsutstyr) Auto-stilling: Her registrerer Cabby-displayet om forsterkeren er tilkoplet eller ikke. Off-stilling: Forsterkeren er slått av Forsterkeren gjør det mulig å lade opp campingvognbatteriet ved hjelp av bilen. OBS! For at ladeforsterkeren skal fungere må det brukes en korrekt tilkoplet 13-polskontakt på bilen. Meny 12 Ekstra Denne menyen er ikke aktivert. Nivå 1 Varme: Hvis fjellkoplingen er stilt inn på varme, vil campingvognen automatisk gi tilgang til varme så snart campingvognen får tilgang til 230 V, selv om styringspanelet er i OFF-stilling. Nivå 2 Kjøling: Hvis fjellkoplingen er stilt inn på kjøling, vil campingvognens kjøleskap automatisk bli aktivert når 230 V koples til campingvognen, selv om styringspanelet er i OFFstilling. Nivå 3 Varme+kjøling: Innstillingen forsyner vognen med både varme og et aktivert kjøleskap. Før strømmen brytes må følgende valg gjøres: 1. Valg av energitype som gass, strøm eller en kombinasjon av disse, samt valg av effektverdi, f.eks. 2 kw. 2. Still inn kjøleskap og velg 230 V samt ønsket temperatur. OBS! Alde-displayet må stå i ON-stilling når strømmen brytes. Meny 8 Varselblinklys på campingvogn Innstilling OFF-stilling eller ON-stilling. Varselblinklysene til campingvognen kan aktiveres fra Cabby-displayet, forutsatt at kjøretøysbelysningen på bilen er slått av. Meny 13 Sikringsoversikt Hvis alle sikringene på relékortet fungerer, vises det kun et sikringssymbol med OK. Hvis noen av de fjorten sikringene på relékortet er ute av funksjon, viser displayet et kryss over sikringssymbolet og hvilken av de fjorten sikringene som er ute av funksjon. Meny 14 Viser aktive nivåalarmer Menyen viser en liste over aktive alarmer. Alarm i form av lyd- og lyssignal. Menyen for aktive alarmer omfatter alarmer for ferskvann, gråvann og batterispenning. Alarmnivåene for ferskvann, gråvann og batterispenning stilles inn i Cabby-displayet under servicemenyen. Forhåndsinnstilt verdi for batterialarm er 10 V, og for vannivåene 10 % og 80 %. Alarmen kan kvitteres i hovedmenyen (store/reset) og tilbakestilles ved at årsaken til alarmen rettes, f.eks. etterfylling av vann, tømming av gråvann eller lading av batteri. OBS! Hvis du tilbakestiller alarmen for fersk- eller gråvann på Cabby-displayet, gjentas ikke alarmen. Hvis batterispenningen i campingvognen har sunket under alarmnivået som er stilt inn i servicemenyen, vises den gjeldende batterispenningen i Aktive alarmer. Tidsstyring: Lydalarmen er slått av fra Lysalarmen er aktiv døgnet rundt. 9

10 ELEKTRISK TIMER OG VEKKERKLOKKE Symbol for vekkerklokke: Symbol for Timer: Tidsstyring av nivåalarm. For å gå tilbake til den første hovedmenyen trykker du på tasten Store/ Reset. Ved 5 minutters inaktivitet i servicemenyen går displayet tilbake til den første hovedmenyen. Vekkerklokke Timer For å aktivere timeren eller vekkerklokken må det øvre displayet i styringspanelet være i hovedmenyen. Et kort trykk på Store/Reset-tasten henter opp en meny med valg av timer eller vekkerklokke. Valget utføres med piltastene, og innstillingen lagres med et trykk på Store/ Reset-tasten. Innstillingsområdet på timeren ligger mellom 1 og 99 minutter. Sekundene kan også stilles inn. Still inn ønsket tid med +/-, og skift mellom minutter og sekunder med piltastene. Verdien som kan stilles inn, er mørkmarkert. Start timeren med tasten Store/Reset. Når timeren har telt ned fra den innstilte tiden, kommer det en lyd fra summeren i form av korte pip som deaktiveres i styringspanelet. Hvis summeren ikke deaktiveres, slutter den selv etter et minutt. Displayet går da tilbake til den første menyen. Vekkerklokken stilles inn på samme måte som timeren, dvs. at ønsket tid stilles inn med +/- og at du skifter mellom timer og minutter med piltastene. Når vekkerklokken er aktivert, vises det en liten klokke i hovedmenyen. Vekkerklokken aktiveres ved at Store/Reset trykkes inn sammen med tasten +/- slik at vekkerklokken settes i On-stilling. Du kommer tilbake til hovedmenyen ved å trykke en gang på Store/Reset-tasten. Summeren gir fra seg de samme korte pipene som når timeren brukes, men signalet gjentas etter 2 minutter hvis ikke alarmen deaktiveres. SERVICEMENYEN (D) GRUNNINNSTILLINGER Servicemenyen (det øvre displayet Cabby-displayet) aktiveres med et langt trykk på tasten Store/Reset. I servicemenyen stiller du inn alle alarmnivåer for ferskvann, gråvann og batterispenning. I servicemenyen kan du også stille inn kontrasten og bakgrunnsbelysningen for displayet. Servicemenyen inneholder følgende: Innstilling av klokke. Innstilling av alarmnivå ferskvann. Innstilling av gråvann. Innstilling av alarmgrense batterispenning campingvognbatteri. Kalibrering av nivågiver ferskvann og gråvann, maks.- og min.nivåer. Verdien i parentes viser gjeldende verdi for giveren. Bakgrunnsbelysning for displayet ved aktivitet. Bakgrunnsbelysning for displayet ved hvile. Kalibrering av klokke. Angi hvor mange sekunder/døgn som klokken skal justeres. Kontrast for displayet. Valg av språk. Nivåalarm On/Off. TILBAKESTILL TIL FABRIKKINNSTILLINGEN For å få tilgang til fabrikkinnstillingen på styringspanelet, holder du tastene + og - inne til summeren gir fra seg et pip (ca. 10 sek). FABRIKKINNSTILTE DATA PÅ STYRINGSPANELET Klokke 00:00:00 Ferskvann alarmnivå 10 % Gråvann alarmnivå 80 % Batteri alarmnivå 10 V Kalibrering ferskvann Min. 70, Maks. 130 Kalibrering gråvann Min. 70, Maks. 120 Kalibrering LCD MIN 40 % Kalibrering LCD MAX 100 % Kalibrering klokke 0 S/24H Kalibrering LCD-kontrast 0 Valg av språk Svensk LADING AV BATTERI Campingvognens batteri er plassert i en batterikasse. Det er viktig at lufteslangen fra batteriet er korrekt tilkoplet og at den løse enden munner ut under gulv. Det er normalt to måter å lade vognens batteri på. Med vognens batterilader eller bilens generator hvis ladeforsterker er tilkoplet. MED VOGNENS BATTERILADER Ved å kople vognen til 230 V-nettet starter vognens batterilader automatisk, og batteriet lades. Husk at dårlig ladete batterier har lettere for å fryse i stykker ved kulde, mens et fulladet batteri klarer kulden betydelig bedre. Ved lengre opphold kan du godt oppbevare batteriet svalt og om mulig med litt vedlikeholdslading. Når vognen ikke brukes, er det også viktig å slå av vognens hovedstrømbryter ved å velge Off i det øvre displayet fordi selv et svært lavt forbruk vil tømme batteriet. INNEBELYSNING All belysning drives med batterispenningen 12 V. Ved utskifting av lyspærer er det viktig å montere riktig type pære med riktig effekt. Feil type lyspærer eller for høy effekt kan føre til overoppheting og fare for brann og brannskader. 10

11 FORBEREDELSER ELEKTRISK TV-ANTENNE (TILLEGGSUTSTYR) Cabbys vogner kan utstyres med en elektronisk TV-antenne for intern- TV, dvs. at du tar inn signalene via antennen på taket. Denne antennetypen krever 12 V spenning for å fungere. På alle steder i vognen der det er antenneutganger, er det også tilkopling for ekstern-tv (1) f.eks. kabel-tv på campingplassen. Tilkopling til ekstern-tv gjøres i det utvendige uttaket på vognens dørside merket med EXT. Kabelen for ekstern-tv settes i det øverste uttaket i de uttakene som finnes i vognen. Det nederste uttaket er for intern-tv (2) dvs. antenne fra taket. Der uttaket er liggende, koples ekstern-tv til det høyre uttaket. Intern-TV koples til det venstre uttaket. 1 2 NORGE TRAFIKKBELYSNING Cabbys vogner er utstyrt med trafikkbelysning iht. 13-polssystemet. Glasset til den bakre belysningen er limt og kan ikke løsnes fra pærehuset. Ved utskifting av pære: 1. Skru løs dekorplasten med to skruer. 2. Skru løs lykten med to skruer samtidig som du holder mot lykten med hånden. 3. Bakside av lykt. Pæren er festet med bajonettfeste. Skru en kvart omdreining moturs, og løft ut pæreholderen. 4. Pæren skrus ut 2 mm moturs. 1 2 PÆRETABELL Bremselys, diode Blinklys Posisjonslys foran, diode Posisjonslys bak, diode Nummerskiltlys Sidelys, diode Breddemarkeringslys Ryggelys Tåkelys bak Effekt uviktig effekt 21 W uviktig effekt uviktig effekt 5 W uviktig effekt 5 W 21 W 21 W 3 4 BILENS 13-POLSKONTAKT (DIN 72570) sett fra utsiden (tilkoplingsside mot campingvogn) skal koples til iht. tabellen Stift nr. DIN-kateg Tilkoplet forbruker Kabeldim., mm 2 1 L Venstre blinklys 1, g Tåkelys bak 1, Jord 2,5 4 R Høyre blinklys 1,5 5 58R Baklys høyre 1, Bremselys 1,5 7 58L Baklys venstre 1,5 8 Ryggelys Kontinuerlig strømforsyning 2,5 (ATC i campingvogn) 10 Strømforsyning når dynamo lader 2,5 (lading + kjøleskap i campingvogn) 11 Jord 2,5 12 Ledig Jord 2,5 11

12 VARME VARMESYSTEM Som standard er Cabbys campingvogner utstyrt med vannbåren sentralvarme. Ved levering fra fabrikk inneholder dette systemet en blanding av vann og glykol i et forhold som klarer en utetemperatur ned til 35 grader. OBS! Kontroller alltid glykolblandingen før hver vinter. Bruk alltid ETYLEN-glykol. Vær nøye med påfylling av vann, og bruk aldri vann av ukjent opphav på grunn av faren for saltkorrosjon i aluminiumssystemet. Varmesystemet bygger på en rørslynge med radiatorer rundt om i hele vognen som varmer opp den kalde luften på gulvnivå. Den varme luften stiger opp gjennom spesielle luftspalter langs veggene og sirkulerer deretter rundt i vognen. Vær nøye med å ikke dekke til luftspaltene da dette senker varmekapasiteten betraktelig. Friskluften tas inn på gulvnivå gjennom egne ventiler. Den kalde friskluften forvarmes ved at den føres gjennom en egen tettflenset del av radiatorene. Som standard er Cabby utstyrt med vannbåren sentralvarme. I gulvet går det tre rørslynger som varmer opp gulvet. Advarsel: Skru aldri i gulvet. LUFTING AV VARMESYSTEM Ekspansjonskaret er veggmontert og plassert på ytterveggen i garderoben og gir regelmessig lufting og kontroll av systemets vannivå. Det finnes ekstra luftnipler som kan åpnes for lufting hvis det oppstår forstyrrelser i systemets sirkulasjon. For lufting: Vri opp ventilen moturs. Du må ha papir for hånden da det spruter den del under luftingen. Når det kommer en tynn stråle med glykol, kan du stenge luftnippelen. LUFTNIPLENES PLASSERING Inngang Luftnippelen er plassert like til venstre når du kommer inn i vognen. Fås på følgende modeller iht. tabellen. Luftnipler Alle lengder Enkelte lengder F3, F4 og FT 740 M 740 M2C 800 F3F 800 FTM 800 FTM2C 740 LTD/LTF 800 LTD/LTF 740 F2C 800 F2C Toalett F3, F4, M, M2C, F3F Luftnippel finnes til venstre i skap med rett luke. Midt-toalett Finnes på modellene: L, F2B, F2C, FM. Luftnippelen er plassert i servanten på høyre side. Toalett og dusj Finnes på modellene FT, LTD, LTF, FTM og FTM2C. Luftnippel er plassert bak toalettet og nås via tilstøtende garderobe. Sofa på dørside To luftnipler er plassert 1 2 bak sofaen. Løft opp sofalokket slik bildet viser. Finnes på modellene: F3, L, F2B, F2C, F3F, M, M2C, FM. Luftnippelen i hjørnet vises ikke (1). Du kommer til den fra utsiden via skiluken. På andre modeller finnes det bare én luftnippel (2). Bakgavl Bildet viser lufting under etasjeseng. Lufting for gulvvarme finnes på ulike steder i campingvognen avhengig av modell, men er alltid 800 F3F under dobbeltseng. plassert mot bakgavlen. Luftingen finnes under seng, etasjeseng, dinette eller garderobe. Fyrkjele Luftnippel finnes ved fyrkjelen på alle modeller. Bildet viser luftnippel på modell for shuntet gulvvarme (tilleggsutstyr). På modell uten shunt er luftnippelen plassert ved siden av fyrkjelen. Bak seng mot vindusside Finnes på: F4, FT, LTD, LTF, FTM, FTM2C. 12

13 FORBEREDELSER VARME SIRKULASJONSPUMPER Som standard er alle Cabby-vogner utstyrt med en integrert sirkulasjonspumpe på 230 V og en på 12 V. Valg av sirkulasjonspumpe, dvs. 12 V eller 230 V, gjøres på Cabbydisplayet. SIKKERHETSVENTILASJON Alle Cabby-vogner er utstyrt med en sikkerhetsventilasjon som er dimensjonert slik at når alle vinduer, takluker og ytterdøren er lukket, vil ikke karbondioksidmengden i vognen overskride helsefarlig nivå. Dette forutsetter at det ikke oppholder seg flere personer i vognen enn ventilasjonssystemet er konstruert for. Eksisterende ventilasjonsåpninger må ikke dekkes til. Hold takluker og ventiler frie for snø. GULVVARME AV/PÅ På veggen i kjeleskapet er det en kuleventil. Løft bort treplaten for å komme til denne. Kuleventilen har to posisjoner. Gulvvarmen er i gang når kuleventilen står loddrett mot gulvet. (1) Du kan stenge gulvvarmen ved å vri kuleventilen vannrett mot gulvet. (2) 2 1 NORGE SHUNTET GULVVARME (TILLEGGSUTSTYR) INDIVIDUELT REGULERBAR GULV- OG RADIATORVARME TILKOPLING AV GULVVARMESYSTEMET Shunten kan stilles inn på en skala mellom 1 9. På bildet er shunten innstilt på 5, som er grunninnstillingen. Det betyr at 50 % av vannet som sirkulerer i gulvvarmeslyngene, går tilbake til kjelen. Der varmes vannet opp før det går ut i varmeslyngene igjen. Hvis du vil øke gulvvarmen, kan du f.eks. sette shunten på 8. Det betyr at 80 % av vannet som sirkulerer i gulvvarmeslyngene, går tilbake til kjelen for oppvarming. Hvis du heller vil ha et svalere gulv, kan du f.eks. sette shunten på 2. Det betyr at 20 % av vannet i gulvvarmeslyngene går tilbake til kjelen for oppvarming. GENERELT: Sirkulasjonspumpen for gulvvarmen arbeider i intervaller på 5 minutter, noe som innebærer at den ikke arbeider de neste 5 minuttene. Dette reduserer strømforbruket, noe som kan ha betydning for den som bare bruker 12 volt. Sirkulasjonspumpen for gulvvarmen arbeider alltid i disse intervallene uansett hvilken modus som er aktivert. Pumpen kan stilles inn i tre ulike modi. Bildet nedenfor viser hvordan gulvvarmesystemet er tilkoplet. Giver til termostat 5 SHUNT Retur til kjele Utgående til konvektorer Mating fra kjele Sirkulasjonspumpe til gulvvarme Fyrkjele 3010 Konvektorer Gulvvarmerør Merk! Konvektor = radiator/element Kjelens sirkulasjonspumpe Retur fra konvektorer 13

14 VARME 14 AUTO-STILLING: I denne stillingen vil gulvvarmen og radiatorene varme opp campingvognen. Når ønsket temperatur er nådd, fortsetter gulvvarmen i 30 minutter til før den slås av. Når det finnes et varmebehov, går gulvvarmen hele tiden. 1. Still inn shunten på 5, og velg Auto-stilling, som er grunninnstillingen. Shunten er en ventil som regulerer mengden varmtvann fra kjelen til gulvslyngene. Maks. stilling på shunten er Velg alltid Auto-stilling om vinteren. Du får da en kombinasjon av varme fra elementer og gulvvarme. Hvis du vil øke varmen til elementene, kan du redusere innstillingen på gulvvarmeshunten for å unngå eventuell kondens på vindusruter. STILLING KONTINUERLIG: I denne stillingen varmes bare gulvet forutsatt at kjelen er stilt inn på en gitt effektverdi, f.eks. 2 kw. STILLING TID: Du kan også tvinge i gang gulvvarmen i en begrenset periode ved å bruke stillingen tid. OBS! Strømbryteren er fjærbelastet og stopper ikke i stillingen tid. Hvis du velger stillingen tid, går gulvvarmen i 30 minutter. Deretter slås gulvvarmen av. Eksempel: Om morgenen når systemet har vært avslått og du bare vil ha gulvvarme en kort stund: før bryteren til den fjærbelastede stillingen Tid og la den fjære tilbake. HER ER ET EKSEMPEL PÅ HVA SOM ER BRA Å KJENNE TIL VED OPP- VARMING AV CAMPINGVOGNEN Forutsetninger: Campingvognen står på en campingplass. Det er minusgrader inne i campingvognen. En effektiv måte å varme opp campingvognen på, er å kombinere strøm og gass. I dette eksemplet bruker vi strøm 2 kw og gass 5 kw. Campingvognen skal ikke varmes opp bare med gulvvarme. Gulvvarmen skal bare være en komfortøkende funksjon. Det skal føles varmt og behagelig å gå på gulvet. På campingplassen: Kontroller hvilken sikring som brukes i strømuttaket. Hvis det er en 10-amperesikring, stiller du inn effekten på 1 eller 2 kw. For å kunne bruke effektverdien 3 kw må du ha en 16-ampere sikring i strømuttaket. Belastningsvakt: En belastningsvakt holder rede på effektforbruket i vognen. Ved for høy belastning går kjelen ned i effektverdi i stedet for at det ryker en sikring (f.eks. ved bruk av mikrobølgeovnen). 1 2 Når du vet hvilken sikring som er tilgjengelig, kan du gå inn og aktivere belastningsvakten. Det gjør du ved å låse opp panelet, trykke på symbolet AMP og velge samme amperetall som sikringen har i stolpen. I dette eksemplet velges 10 A. Avslutt med å trykke på OK for å aktivere innstillingen. Eksempel. Slik gjør du: Alde-displayet 1. Slå på displayet ved å trykke på knappen. 2. Still inn ønsket temperatur i vognen. 3. Velg effektverdi 2 kw for 10-ampere sikring. 4. Gass. Velg ON-stilling. 5. Trykk på menyknappen for å se ute- og innetemperaturen. Trykk en gang til for å gå tilbake til startmenyen. 6. Lås opp menyen for å gå til belastningsvaktfunksjonen. Belastningsvakten Still inn belastningsvakten etter hvilken sikring som finnes i stolpen. I dette eksemplet med 2 kw blir innstillingen 10 A. Avslutt med ok for å aktivere innstillingen. Merk! Hvis belastningsvakten er stilt inn på 10 A og Alde-displayet er stilt inn på 3 kw, vil det ikke gå noen sikring fordi belastningsvakten styrer og reduserer kjelens effekt til 2 kw, som er det maksimale effektuttaket for en 10 A-sikring. ROMGIVEREN (TILLEGGSUTSTYR) Romgiveren sitter under styringspanelet og kan stilles inn i to posisjoner. Giveren registrerer temperaturen og arbeider for å opprettholde den innstilte temperaturen. Giveren brukes til å få ønsket temperatur der du befinner deg i campingvognen. Tanken med denne løsningen er at temperaturen skal måles der dere befinner dere. Fordi alle som besøker vognen samt effekten fra f.eks. matlaging, kaffetraktere m.m. tilfører varme, påvirker dette reguleringen av kjelen. Når dere forflytter dere til den bakre delen av vognen, slås giveren om slik at registreringen flyttes til den bakre giveren. Temperaturen blir da jevnere fordi giveren sitter der påvirkningen finnes for øyeblikket. OBS! Romgiveren for sofadelen fremme sitter på undersiden av overskapet. Romgiveren for sovedelen sitter over hodeenden av sengen.

15 FORBEREDELSER VARME TAKLUKER Takluken har ventilasjonsåpninger i karmen som alltid er åpne. De fleste luker er utstyrt med myggnett og rullegardin som standard. Den fremre takluken åpnes ved at låsbeslagene på en gavl vris og løsnes fra låsskoen. Deretter trykkes luken opp, hvorpå man kan skyve luken i vognens lengderetning til ønsket åpning. Ved fare for regn kan du skyve luken tilbake over åpningen, slik at regnvann ikke kommer inn i vognen. Sørg for god ventilasjon ved fare for kondens. KJØKKENVIFTE Viften drives med 12 V, og ved behov skal ventilasjonskanalene og filteret rengjøres. Viften har et fettfilter som lett kan demonteres og rengjøres. 4. Sett inn SIM-kortet i Cabby GSM Start slik bildet viser. 5. Sett i grønn kontakt. Nå begynner lysdioden å blinke. 6. Kontroller at kjelen er valgt i en effektverdi, f.eks. 2 kw. 7. Still inn Alde-kjelen på ekstern stilling. (Se Aldes instruksjonsbok.) Ekstern stilling ON viser at Cabby GSM Start-systemet er aktivert. Teksten External start heater on vises på displayet. GSM-systemet arbeider alltid mot innstilt temperatur på Alde-kjelen. A BRYTERSTILLING NÅR DU FORLATER VOGNEN Vippebryteren (A) som er montert ovenpå sikringsboksen i kjeleskapet, står i GSM-stilling for kjøleskap. Denne stillingen gjelder når du kjører fra vognen. NORGE OBS! Gulvventiler, takventiler eller takluker må ikke dekkes til eller begrenses. Om vinteren må du ikke skuffe snø opp rundt vognen slik at tilførselen av frisk luft begrenses. Rengjør insekts- og støvbeskyttelse ved behov. Om vinteren må is og snø fjernes fra ventiler og takluker. LES GJENNOM hvilke kommandoer (0 9) du kan velge mellom før du ringer telefonnummeret til din Cabby GSM Start. Tast inn PIN-koden 0000 og avslutt med # Følg telefonsvarerens opplesing av de ulike kommandoene, og velg noen av dem. FJERNSTYRING AV VARME CABBY GSM START (TILLEGGSUTSTYR) VIKTIG Å KJENNE TIL Når matespenningen koples til, begynner Cabby GSM Start med oppstart og lysdioden blinker. Det tar 1 2 minutter før oppstarten er utført, lysdioden slutter å blinke og samtalene koples frem. SIM-kortet må være aktivt. Kontroller med kortleverandøren for å unngå problemer med funksjonen. KOMMANDOER Du kan velge mellom 10 kommandoer (0 9) som tilsvarer telefonens nummertaster. Du kan angi valgfrie kommandoer uavhengig av rekkefølge. Du kan f.eks. gå direkte til kommando 4 ved å trykke på 4. Kommando 0 stenger utgang 1 for kjele/varmer og utgang 2 for kjøleskap. Kommando 1 aktiverer utgang 1 for kjele/varmer. DEAKTIVER PIN-KODEN FOR SIM-KORTET TIL CABBY GSM START. 1. Sett i et SIM-kort i en mobil. 2. Gå til innstillinger/ verktøy. Søkebanen videre er sikkerhet-lås-sim beskyttelse-beskyttelse. Der velger du av-stilling. Hvis du har en annen søkebane, kan du se håndboken for den aktuelle mobilen. 3. Dra ut den grønne kontakten. Strømmen 4 skal ikke være på når 3 du setter i SIM-kortet. Kommando 2 Forsinket starttid kan stilles inn maks. 24 timer i forveien. Lysdioden (B) er plassert over Cabbydisplayet. Lysdioden blinker i påvente av at kommandoen iverksettes før den lyser permanent eller blinker dobbelt. Kommando 3 Aktiverer utgang 2 for kjøleskap. En forutsetning for at denne kommandoen skal fungere, er at brukeren har stilt om vippebryteren (A) iht. bildet. Kommando 4 Status. Her får du svar på spørsmålene: Er kjelen på, utgang 1? Hvilken kjøretid har kjelen? Er kjøleskapet i gang, utgang 2? A B 15

16 VARME Er temperaturreguleringen aktiv? Hvilken temperatur er det i vognen? Hvilken spenning har batteriet? Hvor sterkt er GSM-signalet? Kommando 5 Innstilling av kjøretid for kjelen. Velg konstant som er uendelig tid. Kommando 6 Aktivering av temperaturregulering. Lysdioden (B) blinker dobbelt når temperaturregulering er aktivert. Temperaturreguleringen arbeider mot innstilt temperatur på Aldedisplayet. Før du reiser hjem stiller du inn gradene du vil regulere opp til, f.eks. 20 C. Still da Alde-displayet på 22 C eller høyere. Når du sitter i bilen eller er hjemme, kan du velge hvilken temperatur du vil ha i vognen. Du kan f.eks. stille inn på 10 C for å unngå kondens og for raskere oppvarming av vognen. Før du reiser til vognen går du inn på kommando 6 igjen og angir temperaturen du vil ha når du kommer frem til vognen. Tenk på eksemplet at Alde-displayet må være innstilt på 22 C før du reiser fra vognen. Når temperaturen er nådd i vognen, går eksternstilling over til off-stilling. Når temperaturen har sunket under Alde-displayets innstilte verdi, slås kjelen på og eksternstilling går over til on-stilling. Kommando 7 aktivering SMS-alarm 1. Aktiver SMS-alarmen ved å trykke på Tast inn telefonnummeret SMS-alarmen skal sendes til. 3. Aktiver alarmen med tre sifre 110 # Det første sifferet aktiverer den innstilte temperaturalarmen. Det sendes en SMS til din telefon hvis temperaturen går under +5 C. Det andre sifferet aktiverer spenningsalarmen. Det sendes en SMS til din telefon hvis spenningen går under 11 V. Det tredje sifferet aktiverer enhets-/ytre alarm. Denne funksjonen kan ikke aktiveres fordi det ikke er tilkoplet noen giver. Du kan slå av stillingene ved å angi 000, som er off-stilling. Det sendes en SMS tre ganger for hver aktiverte alarm. De sendes med 5 minutters mellomrom. De enkelt alarmfunksjonene deaktiveres etter tre sendte alarmer. Du må aktivere de ulike alarmene på nytt igjen. Kommando 8 endring av Eksempel dato innstilling for dato og tid samt valg av språk. Kommando 9 endring av PIN-kode. Trykk på * hvis du vil gå til hovedmenyen, eller for å avslutte samtalen hvis du allerede er i hovedmenyen. Du finner alltid igjen innstillingene du har angitt. Trykk på lysdioden ovenfor Cabby-displayet i 10 sek. Dette nullstiller innstillingene, og du kan begynne forfra igjen. I CAMPINGVOGNEN Når du kommer til campingvognen: Slå av GSM-systemet ved å trykke på lysdioden, eller ring opp din Cabby GSM Start og trykk på Kommando 0. Still om vippebryteren for kjøleskapet i kjeleskapet. Ellers virker ikke kjøleskapet. FUNKSJONSFORSTYRRELSER Funksjonsforstyrrelser kan oppstå hvis: Mobiltelefonen er i nærheten av Cabby GSM Start. Det er annet elektronisk utstyr slik som datamaskiner i nærheten og genererer forstyrrelser. Spenningsnivået faller midlertidig under 8 V (kan inntreffe vid start med dårlig batteri). Kjøretøyet står i nærheten av en kraftig senderantenne. Kjøretøyet befinner seg utenfor GSM-nettets dekningsområde. Temperaturen i vognen er under 30 C FEILSØKING Hvis Cabby GSM Start (nedenfor kalt C GSM S) ikke fungerer ved anrop via telefon, bør du gjøre følgende før du kontakter servicestedet. 1. Kontroller at SIM-kortet er aktivt. 2. Send en SMS og se om den kommer frem. 3. Kontroller at det er spenning i C GSM S. 4. Kontroller at temperaturen ikke faller under 30 C. Funksjon under 30 C er ikke sikker. 5. Test om C GSM S fungerer ved å trykke på trykknappen. 6. Kontroller ved hjelp av egen mobiltelefon at du har GSMsignal. 7. Kontroller at antennekontakten er skrudd sammen og at antennen er plassert slik at den kan nås av signalene samt at antennekabelen er hel. 8. Gjør C GSM S spenningsløs i 5 minutter. 9. Kople til matespenningen. 10. Ring opp C GSM S. 11. Kontroller at den valgte funksjonen aktiveres. 12. Hvis funksjonen ikke aktiveres, flytter du kjøretøyet til et sted der det fungerte tidligere, og gjenta prosedyren. 13. C GSM S kommuniserer regelmessig med sendere, og ved høy belastning kan det oppstå ventetider slik at C GSM S ikke kan svare. Prøv å ringe opp igjen. 14. Hvis funksjonen ikke aktiveres, bør du kontakte servicestedet. 16

17 FORBEREDELSER FERSKVANN OG AVLØP FERSKVANN Ferskvannsystemet består av en fast tank som normalt er plassert i campingvognens fremre sofa. Tanken rommer ca. 40 liter og fylles fra utsiden gjennom det utvendige vanninntaket. Ved påfylling er det lettest å bruke en vanlig vannkanne med tut eller vannslange. Tanken har overfyllingsvern gjennom et spillrør som munner ut under vognen. For å rengjøre vanntanken bruker man inspeksjonsluken øverst på tanken. Avleiringer vaskes bort med varmt vann og et nøytralt oppvaskmiddel som ikke gir smak. Skyll flere ganger. For eventuell desinfisering kan du se anvisninger på midler hos forhandler. UTEVANNTILKOPLING (TILLEGGSUTSTYR) Utevanntilkoplingen (1) kan brukes der det er mulighet til å kople seg på offentlige vannuttak. Ferskvannstank Ferskvannstankens tømmingskran i åpen posisjon. 1 TØMMING AV GRÅVANNSTANK Sett et kar under avløpet under vognen ved tømming av gråvannstank. Åpne avløpskranen under vognen, la vannet renne ut og steng deretter kranen. Avløpet er oppvarmet for å hindre isdannelse. Det er et lokk på vannlåsen som kan åpnes for: Fjerning av smuss Tømming for vinteroppbevaring VANNPUMPE Den nedsenkbare vannpumpen er plassert inni ferskvannstanken. Den er konstruert slik at ikke alt vann kan suges opp, det blir alltid litt igjen som må tømmes ut gjennom evakueringskranen. ADVARSEL Kjør aldri pumpen "tørr" uten vann. OBS! Ved fare for frost og avslått fyrkjele. Se egen vinteropplagsinstruksjon på side 25. Gråvannstankens utvendige avløpskran Vannlåsen til gråvannstanken NORGE UTTAK FOR DUSJ (TILLEGGSUTSTYR) (2) 2 17

18 GASS GASSYSTEMET Gass er en av energikildene for campingvognens sentralvarme. Den er også den normale energien for komfyr, ovn og kjøleskap. Gass er et miljøvennlig petroleumsprodukt som fortrinnsvis består av gassene propan eller butan, eventuelt en blanding av disse. Gass er en ren og praktisk energikilde med høy varmeverdi. Når gass brenner, frigjøres det karbondioksid og vanndamp akkurat som i den luften mennesker puster ut. Gassen er tilsatt et illeluktende stoff som lekkasjevarsler. Normalt brenner gassen med klar, blå flamme. Ved ufullstendig forbrenning blir flammen gulaktig. Ta i så fall snarest kontakt med et autorisert serviceverksted for å finne ut hva årsaken kan være. Les nøye gjennom bruksanvisningene som følger med hvert gassapparat. OBS! Det er viktig å sørge for god ventilasjon for at forbrenningen skal bli fullstendig. GASSENTRALEN I VOGNEN Avstengingsventilene for de innvendig plasserte gassapparatene er samlet i en gassentral som sitter i skapet der fyrkjelen er plassert. Studer den medfølgende plaketten ved kranen for å se hvilken posisjon som er åpen og hvilken som er lukket Åpne gassflaskens hovedventil. Kontroller at det ikke lekker noe sted. 8. Trykk ned knappen som på bildet. Hvis alle gassforbrukere er slått av, skal det ikke vises noen bobler i glasset. 9. Etter flaskebytte kan det være litt luft i rørene, noe som gir en liten forsinkelse før gassen kommer frem. AUTOMATISK GASSOMKOPLER (TILLEGGSUTSTYR) Innstilling som gjøres første gangen. Deretter fungerer byttet til den andre gassflasken automatisk. 1. Rattet er inndelt i en grønn og en rød skala. Vri rattet slik at pilen i den grønne skalaen peker mot gassflasken som først skal forbrukes. 2. Trykk med skrutrekker på knappen som sitter over gassrøret samtidig som du trykker inn knappen for å starte strømmen fra gassflasken som skal forbrukes. Les mer i bruksanvisningen for Duo Control CS. 1 INSTRUKSJON FOR FLASKEBYTTE Slik gjør du: 1. Slå av alle gassforbrukere i campingvognen. 2. Steng deretter gassflaskens hovedventil. 3. Løsne reduksjonsventilen. OBS! Denne ventilen er venstregjenget UTVENDIG GASSUTTAK (TILLEGGSUTSTYR) Brukes f.eks. til å kople til gassgrill. 4. Løsne flaskespennen, og bytt ut den tomme gassflasken. 5. Spenn fast den nye, fulle gassflasken. 6. Skru bort den røde beskyttelsesproppen og kople til reduksjonsventilen. Skru til ordentlig. 18

19 FORBEREDELSER GASS EGENKONTROLLER Gassolsystemet er trykk- og funksjonstestet på fabrikken. Se den medfølgende gassprotokollen. For å sikre funksjonen i systemet bør det skje en trykktest minst én gang i året hos et autorisert serviceverksted. Et generelt ettersyn anbefales også. Hvis gassapparatene er i kontinuerlig drift, bør lekkasjekontrollen utføres oftere. Kontroller også jevnlig hver sesong hvilken stand gassapparater, gassledninger, slanger og koplinger er i. Ved minste tvil må du kontakte et autorisert serviceverksted for vurdering og eventuelle tiltak. Gasslekkasjetestere er standard på Cabby og er montert på forgavl i gasskofferten. Med denne testeren kan man selv kontrollere systemets tetthet ofte. I siktglasset vises det umiddelbart små "bobler" hvis det er en lekkasje. Dette forutsetter at samtlige gassapparater er helt slått av. TENNSIKRINGEN Hvis et gassbluss skulle slukne, har hvert bluss en tennsikring som stenger gasstilførselen hvis blusset er sluknet. Tennsikringen er et termoelektrisk element som blir varmet opp av gassflammen. Da dannes det en liten elektrisk strøm som holder en magnetventil åpen. Hvis blusset ikke brenner, så blir tennsikringen fort kald. Da stenger magnetventilen gasstilførselen. Vær nøye med å beskytte tennsikringen mot mekanisk påvirkning og smuss. NORGE OPPBEVARING AV GASSFLASKER Ved oppbevaring av gassflasker er det visse forskrifter å forholde seg til. Oppbevar aldri en gassflaske inne i campingvognen. Oppbevar aldri en gassflaske liggende. Pass på at hovedventilen i flasketoppen alltid er stengt når flasken ikke er i bruk. Fylte gassflasker utgjør en ekstra brannfare ved brann, og kan ved sterk oppvarming føre til eksplosjon. Ved brann må du sørge for at flaskens hovedventil er stengt og at flasken/ flaskene umiddelbart fjernes fra brannområdet. Eksperimenter aldri med fylling av gass eller annen håndtering eller tilkopling av gassflasken på utilsiktede måter. TILTAK VED MISTANKE OM GASSLEKKASJE Gjør som følger hvis du har konstatert at det lekker gass ut i vognen: 1. Slukk alle åpne flammer 2. Slukk levende lys og sigaretter 3. Ikke rør strømbrytere 4. Steng ventilene på gassentralen 5. Steng gassflaskens hovedkran 6. Luft campingvognen grundig 7. Oppsøk nærmeste autoriserte serviceverksted 8. Kontroller at feilen er rettet før systemet tas i bruk igjen KJØLESKAP Kjøleskapet drives med gass, 12 V eller 230 V, noe som kan stilles inn på kjøleskapets panel. OBS! Ved bruk av 12 V under kjøring bør det suppleres med en såkalt ladeforsterker (tilleggsutstyr) hvis ikke tømmes batteriet fort. Batteriet lades imidlertid ut på sikt selv om det brukes ladeforsterker. Se den separate instruksjonen for kjøleskapet. GASSKOMFYREN Den fjærbelastede trykknappen til venstre holdes inne samtidig som du vrir og holder inn bryteren for den aktuelle brenneren. Når blusset er tent, slipper du den fjærbelastede knappen til venstre. Hold bryteren inne en stund etter at blusset er tent. Komfyren er alltid utstyrt med en tennsikring som forhindrer utstrømming av gass hvis blusset slukner. Risten på komfyren kan enkelt tas av ved rengjøring. Bruk oppvaskmiddel, vann og børste. Se for øvrig bruksanvisningen for komfyren. OBS! Komfyren må aldri brukes til oppvarming av campingvognen. 19

20 ØVRIG TOALETTROM Kassettoalett. Se egen instruksjon fra Thetford. Vær forsiktig med vannstrålen ved dusjing (LTD, LTF, FTM, FT). Lukk dusjdøren ordentlig og vær sparsom med vannet. Luft godt etter dusjing for å unngå fukt- og muggskader. Kontroller regelmessig at det ikke er kommet vann inn under dusjgulvet eller andre steder i toalettrommet. OPPREDING DINETTE 1. Dinette før oppreding. 1 OBS! Dusjgulvet er av plast. Vær derfor forsiktig med å gå på dusjgulvet med harde sko, slik som f.eks. skisko. OPPREDING AV SOFA 2. Løsne bordet fra spalten, legg ned beinet og sett bordet med de avrundede hjørnene mot ytterveggen slik bildet viser. 2 Frittstående bord senkes til nedre posisjon ved at sperren på beinet løsnes. Trykk bordet sideveis som en sikk-sakk-bevegelse. Bordet kommer da i samme høyde som sofalokket. 3. Legg putene med undersiden opp. Legg de smale ryggputene ytterst og de brede sitteputene i midten. 3 Ved oppreding skyves sitteputene sammen, og ryggputene legges ned. Avhengig av vognens bredde må du fylle ut bredden med en ekstra utfyllingsbit. OBS! Legg på overmadrass for optimal liggekomfort. Vi anbefaler kjemisk rensing for alle stoff i campingvognen, eller følg vedlagte vaskeanvisning. Skinntrekk. Rengjør med lunket vann og ev. mildt oppvaskmiddel. Unngå sterke kjemikalier som tørker ut skinnet. Skinnet må fettes inn fra tid til annen. Ta kontakt med faghandel. LANGTIDSOPPSTILLING Langtidsoppstilling når campingvognen ikke brukes. Sørg for god ventilasjon. Finn en god og plan oppstillingsplass. Bruk stoppklosser under hjulene, og trekk ikke til parkeringsbremsen. Tøm fersk- og gråvannssystemene (se egen instruksjon for "Vinteropplag"). Tøm toalettkassetten. Vintertid hold taket fritt for snømasser. Sett kjøleskapet i lufteposisjon. Steng hovedkranen på gassflasken. 20

Bruksveiledning Campingvogn

Bruksveiledning Campingvogn Bruksveiledning Campingvogn Version 07/2011 N Kjære caravanist. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-campingvogn. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda flere nye

Detaljer

Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta. Version 08/2011

Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta. Version 08/2011 Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta N Version 08/2011 Innledning Kjære campere. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-bobil. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Ekte spesialister - kreative løsninger NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Introduksjon Gratulerer med din nye NX-5 alarm! Vi håper du tar deg tid til å lese gjennom denne manualen. NX-5 er lett å bruke

Detaljer

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL 70 Ta godt vare på dette dokumentet DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.620.03 Viktig Omrammingen må ventileres. All innpakking eller tildekking av apparatet

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15, Pro 18 og Pro 18

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

så rent... så enkelt... Ring hytta varm! Tilbudspris Dometic Tilbudspris Kokeapparat 3 bluss

så rent... så enkelt... Ring hytta varm! Tilbudspris Dometic Tilbudspris Kokeapparat 3 bluss Hyttedusj 80x80 i herdet glass Rett eller buet front Gas Revolusjonerer dagens toalettforhold på din strømløse hytte! Selges kun gjennom utvalgte forhandlere. COMBICOOL RF 60 60 ltr. HB propankomfyr HB

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte Startbatteriets oppbygning og virkemåte Teknisk redaksjon Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp? Denne trykksaken tar for seg kjøretøyets elektriske system og batteriets oppbygning.

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk 111537N-06 2015-02 Spirit UNI 2 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT 240 TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT DRIFT VEDLIKEHOLD 1 INTRODUKSJON...4 2 TRANSPORTDIMENSJONER...5 3 LØFTING AV PERSONLØFTEREN MED LØFTEKROK...6 4 SPESIFIKASJON...7 5 TEKNISK INFORMASJON...9

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer