INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK"

Transkript

1 INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK

2

3 NORGE INNHOLDSFORTEGNELSE FORBEREDELSER Når du skal av gårde første gang 4 Sjekkliste før avreise 4 Lasting 4 Kopling til bil 4 Under kjøring 5 Punktering 5 Når du skal stille opp campingvognen 5 Frakopling av campingvognen 5 ATC ATC ANTISKRENSSYSTEM 6 AL-KO Vedlikehold AL-KO chassis 7 DET ELEKTRISKE ET 230 V-systemet 8 12 V-systemet 8 Styringspanel 8 Hovedmenyens innstillinger 8 Timer og vekkerklokke 10 Servicemenyen 10 Tilbakestill til fabrikkinnstillingen 10 Lading av batteri 10 Innebelysning 10 TV-antenne (tilleggsutstyr) 11 Trafikkbelysning, skifte pærer 11 Bilens 13-polskontakt 11 VARME Varmesystem 12 Lufting av varmesystem 12 Sirkulasjonspumpe 230 V 13 Sikkerhetsventilasjon 13 Gulvvarme av/på 13 Shuntet gulvvarme (tilleggsutstyr) 13 Romgiver (tilleggsutstyr) 14 Takluker 15 Kjøkkenvifte 15 Fjernstyring av varme Cabby GSM Start (tilleggsutstyr) 15 FERSKVANN OG AVLØP Ferskvann 17 Tømming av gråvannstank 17 Vannpumpe 17 GASS Gassystemet 18 Gassentralen i vognen 18 Instruksjon for flaskebytte 18 Egenkontroller 19 Oppbevaring av gassflasker 19 Tiltak ved mistanke om gasslekkasje 19 Gasskomfyren 19 Tennsikringen 19 Kjøleskap 19 ØVRIG Toalettrom 20 Oppreding av sofa 20 Oppreding dinette 20 Langtidsoppstilling 20 Batterivedlikehold 21 Rengjøring innvendig 22 Rengjøring vinduer 22 Rengjøring gulv 22 Fukt og kondens 22 Rengjøring utvendig 22 Dekkpleie og lufttrykk 23 Tiltak ved brann 23 Vintertid sjekkliste 24 Egenkontroller 25 Kontrollstempler på utført service 26 Cabby Garantibevis 27

4 FORBEREDELSER Gratulerer med din nye Cabby! Med riktig vedlikehold og regelmessig service vil du få mange gode stunder med campingvognen din. Dessuten beholder din Cabby sin høye bruktverdi i lang tid. Du har gjort en stor investering når du har kjøpt en Cabby. Da har du all rett til å stille krav til kvalitet, service, tilgang til reservedeler og kunnskapsrikt personale. Din kunnskap og dine erfaringer hjelper oss med å utvikle Cabby. Derfor er vi lydhøre og vil mer enn gjerne få høre dine tanker om forbedringer eller endringer. Du kan enkelt dele erfaringene dine med oss ved å kontakte forhandleren, som du finner på Konstruksjonen i en Cabby er tilpasset for optimale kjøreegenskaper med personbil, og ikke av andre kjøretøy som for eksempel lastebiler og kjøretøy med ekstremt torsjonsstiv ramme. Cabby har ikke garantiansvar for skader som forårsakes av at campingvognen er trukket av slike kjøretøy. Hvis du har spørsmål om trekkvogner, bør du kontakte Cabby-forhandleren. LASTING Det er viktig at du laster campingvognen riktig for å ikke svekke kjøreegenskapene. Vognens totalvekt og maksimale akseltrykk er angitt på vognens typeskilt. Øvrige opplysninger finner du i vognkortet. Last vognen omhyggelig, og sørg for at det ikke kan falle ut tyngre gjenstander fra skap. Kontroller at luker og dører er stengt og låst. Forskjellen mellom ulike biler og campingvogner gjør at det er varierende løsninger for hvordan du bør plassere og fordele lasten. Sett tyngre gjenstander rett foran eller over hjulakselen (se bilde). Kuletrykket bør ligge rundt kg. For lavt kuletrykk kan gi dårligere retningsstabilitet. For høyt kuletrykk kan gi ulike problemer, for eksempel alt for høyt frontlys på bilen. Problemet kan rettes med en tilleggsfjæring på bilen, og på mange moderne biler kan du også senke frontlysene ved hjelp av en bryter på instrumentpanelet. NÅR DU SKAL AV GÅRDE MED DIN CABBY FOR FØRSTE GANG: Se over vognens trafikkbelysning Kontroller at gassflasken er fylt Funksjonstest komfyr, kjøleskap, kjele og vannsystem Ved lengre reiser bør du sjekke gassnivået og gjerne ta med deg reservehjul og jekk Prøvebrems ekvipasjen før du kjører videre Sørg for at campingvognens håndbrems er løsnet Sveiv opp støttebein og støttehjul Kontroller at koplingen sitter ordentlig fast på bilens kule Pass på at ingen ledninger eller nødvaieren sleper langs bakken Sjekk at lasten i vognen ligger riktig plassert og sikkert stuet Se over trafikkbelysningen Ta med ekstra sikringer og lyspærer Tøm og last inn eventuelle spillvannskar Sørg for at lokket til ferskvannstanken er lukket Lukk og lås vinduer og takluker Ta ned TV-antennen Lås luker og dører Sikre kjøleskapsdøren Lås ytterdøren Juster speilene SJEKKLISTE FØR AVREISE Trenger du reservehjul, verktøy og jekk? Lett oppakning Middels oppakning Tung oppakning KOPLING TIL BIL Koplingen på campingvognen består av en kulehanske med en automatisk låseanordning. Kulehansken er konstruert for bruk sammen med tilhengerfeste med 50 mm koplingskule. Ved sammenkopling må du kontrollere og forsikre deg om at kulehansken virkelig har tatt tak rundt kulen og at låsemekanismen står i låst stilling. For å få full funksjonalitet må bilen være utstyrt med 13-polskontakt. OBS! Kulen må være fri for fett og smuss ved bruk av AKS sikkerhetskopling. Rengjør kulen med fettløser før avreise. SLIK GJØR DU: 1. Manøvrer bilens koplingskule 1 så nær campingvognens kulehanske som mulig. Bruk 1 2 sveiven på støttehjulet slik at koplingshodet kan løftes noe 3 høyere enn bilens kule. 4

5 FORBEREDELSER FORBEREDELSER 2. Løft håndtaket på koplingshodet oppover/fremover. Da åpnes kulekoplingens låsemekanisme automatisk. 3. Løsne campingvognens parkeringsbrems. Vær forsiktig hvis campingvognen står i en helling. I hellinger kan ikke håndbremsen løsnes før etter at sammenkoplingen er utført. 4. Senk kulehansken over bilens kule ved hjelp av 4 støttehjulets sveiv. Ved riktig posisjon låses koplingshodet 4 automatisk. Grønn markering synes Løft i draget, og vrikk på koplingshodet et par ganger som en ekstra kontroll. 6. Fell ned sikkerhetskoplingens håndtak til vannrett posisjon. 7. Nødvaieren festes med karabinkroken på riktig sted på bilens tilhengerfeste. 8. Sveiv og trekk opp støttehjulet, og lås dette grundig i 7 øverste posisjon. 9. Kople campingvognens 13-polskontakt til bilens uttak. Kontroller at kontaktene passer mot hverandre se 8 styrespor og lås fast campingvognens kontakt ved å 12 vri den ytre låseringen med solen. Om vinteren kan det danne seg is på kontakten. Varm kontakten forsiktig og tørk rent. Dårlig kontakt kan også komme av korrosjon spray stiften med 9 kontaktspray. 10. Kontroller at nødvaieren eller strømledninger ikke sleper langs bakken. 11. Kontroller at all trafikkbelysning fungerer. 12. Kontroller at den grønne ATC-lampen permanent lyser grønt. 13. Gå gjennom sjekklisten på forrige side før avreise. UNDER KJØRING Start mykt og unngå rykk. Tenk på at campingvognen er bredere enn trekkbilen. Følg med bakover. Ikke skap køer, og gjør det enkelt for raskere trafikk å slippe forbi. En campingvognekvipasje trenger lengre forbikjøringsstrekning og tar lengre tid. Tenk deg om før en forbikjøring, og fremfor alt ta det rolig. PUNKTERING Det er lurt å ha med en jekk og et reservehjul hvis uhellet skulle være ute. Ved punktering må man bruke jekken til å løfte opp vognen før man kan bytte hjul. OBS! Campingvognen må aldri løftes med støttebeina. Fordi chassisrammen er i et relativt tynt materiale, er det ikke tillatt å sette jekken direkte mot chassisrammen. Jekken skal settes under hjulakselen og like i nærheten av akselens innfesting i chassisrammen. Alternativt kan en spesialjekk festes mot spesielle fester i chassisrammen (se bilde). Pass på å ikke blande ulike dekkdimensjoner eller dekktyper ved dekkbytte. DEKK Dekkene er fylt med nitrogen fra fabrikken. Fyll gjerne opp dekkene med nitrogen ved behov. Hvis nitrogen ikke er tilgjengelig, kan du fylle med luft. NÅR DU SKAL STILLE OPP CAMPINGVOGNEN Velg et plant underlag (bl.a. viktig for at kjøleskapet skal fungere bra). Pass på å ha med klosser til å legge under hjul eller støttebein. Det kan også være lurt å ha med et vater. Velg et fast og hardt underlag da bilen og campingvognen veier mye til sammen. Dette er spesielt viktig når det regner. Anslå strømbehovet ditt hvis du ikke kan kople deg til 230 V-nettet på stedet. FRAKOPLING AV CAMPINGVOGNEN SLIK GJØR DU: A. Campingvognen står på et så plant underlag som mulig. Trekk til håndbremsen. B. Slipp ned og lås fast støttehjulet. C. Kople fra strømkoplingen og nødvaieren. D. Løsne friksjonskoplingen ved å dra koplingshåndtaket oppover/ fremover for å åpne låseanordningen. Nå kan koplingen løftes av for hånd eller ved hjelp av støttehjulsveiven. E. Ved å heve eller senke støttehjulet, justeres vognen til vannrett posisjon. F. Sveiv ned støttebeina, og juster vognens posisjon. OBS! Campingvognens tyngde skal hvile på hjulene. Ikke på støttebeina! 5NORGE

6 ATC ANTISKRENSSYSTEM ATC-ANTISKRENSSYSTEMET FØR KJØRING Kople til campingvognen. Kople 13-polskontakten til trekkvognen. Kontroller at campingvognens belysning fungerer. Kontroller ATC-ens lysdiode. ATC starter en selvtest lysdioden lyser rødt i ca. 3 sekunder. Lysdioden lyser deretter grønt. Ekvipasjen er nå klar til å kjøres. HVIS LYSDIODEN IKKE KOPLER OM TIL GRØNT: FØLG PROSEDYREN I TABELLEN Indikering Status Konsekvens Tiltak Grønn ATC aktiv Alt er OK Rød ATC ikke aktiv Fortsatt kjøring mulig Kople 13-polskontakten fra trekkvognen. Vent i ca. fem sekunder. Kople 13-polskontakten til trekkvognen. Blinker rødt ATC-bremser Fortsatt kjøring forbudt Kople 13-polskontakten fra trekkvognen. Vent i ca. fem sekunder. Kople 13-polskontakten til trekkvognen. Gjenta flere ganger hvis lysdioden ikke slår om til grønt den første gangen. Hvis lysdioden fortsetter å blinke: Kontroller trykkstangforlengelsen. Lysdiode av ATC er uten strøm Fortsatt kjøring forbudt OBS! Bremsenes status usikker. Kontroller trykkstangen! Ved problemer som ikke kan løses ved hjelp av denne tabellen: Oppsøk autorisert verksted! KONTROLLERE TRYKKSTANGEN Kontroller tilkoplingen mellom campingvognens chassis og ATC. Trykkstangen kjørt ut Rød markering vises Kjør ikke! Løsne nødopplåsningen. (bremseposisjon) Trykkstangen kjørt inn Rødmarkering vises ikke. Fortsatt kjøring Oppsøk autorisert (endeposisjon) uten ATC-funksjon. verksted. LØSNE NØDOPPLÅSNINGEN VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING Løsne stoppmutteren (1), og skru den på bremsestangforlengelsens hode (2). Skru av bremsestangforlengelsen fra stangen. Løft stangen en anelse, og dra bremsestangforlengelsen ut av ATC. Skru av stoppmutteren fra bremsestangforlengelsen, og sikre kulemutteren. (3) Må ikke rengjøres med høyttrykksvasker. Systemet er vedlikeholdsfritt. SIKKERHETSANVISNINGER Selv om ATC innebærer økt sikkerhet, må du ikke utsette deg eller dine medtrafikanter for noen sikkerhetsrisiko. Tilpass alltid hastigheten etter vær-, vei- og trafikkforholdene. Campingvogner/slepevogner med høyt tyngdepunkt kan velte før de begynner å pendle! ATC-funksjonen avhenger av dekkenes tilstand. 6

7 FORBEREDELSER AL-KO CHASSIS VEDLIKEHOLD AL-KO CHASSIS Alle Cabbys campingvogner har varmforsinket chassis. VEDLIKEHOLD AV VARMFORSINKEDE DELER Varmforsinking gir en heldekkende rustbeskyttelse. Gjennom en kjemisk reaksjon med karbondioksidinnholdet i luften oppnår den en fullgod beskyttelse etter noen måneder. AL-KO KOBERs kjøretøydeler har et lag som er minst 70 µ tykt. Denne beskyttelsen påvirkes av klimaforholdene, og tynnes ut med 2 5 µ/år under normale forhold. De første månedene etter varmforsinkingen er ytterlaget følsomt for fukt og dårlig luftsirkulasjon. Dette kan gi matte hvit-/gråaktige flekker (såkalt hvitrust). Det dreier seg imidlertid bare om rent utseendemessige forandringer som ikke har noen betydning for korrosjonsbestandigheten. DE VANLIGSTE ÅRSAKENE TIL HVITRUST ER: Veisalt Kondens, dårlig ventilasjon Oppstilling i høyt gress eller snø/snøhauger Sterke rengjøringsmidler Snø som ligger på metalldeler Sjøtransport FOR Å FOREBYGGE DANNELSE AV HVITRUST ANBEFALES FØLGENDE Ved oppstilling: sørg for god luftsirkulasjon. Vann må kunne renne av og ikke bli liggende på metallet (ev. tørkes av direkte). Etter kjøring på vinterføre må de forsinkede delene spyles med rent vann og deretter tørkes. Et tynt lag med olje gir en midlertidig beskyttelse. Dannelse av hvitrust er iht. DIN og SS-EN ISO 1461 normalt ingen grunn til reklamasjon. FJERNING AV HVITRUST: Du kan fjerne hvitrust ved å børste forsiktig med rustfri stålbørste eller grundig gnikking med vaskesvamp med grov overflate. I enkelte tilfeller kan kjemiske midler, f.eks. Poligrat CSG sinkrengjøring, med fordel brukes. Hvitrusten vises best når vognen er ny og da først og fremst på blanke flater. Hvitrusten slites vekk av vær og vind med tiden, og overflaten dekkes av et stabilt lag med matt, grå nyanse. NORGE 7

8 ELEKTRISK Din Cabby er utstyrt med to ulike elektriske anlegg 230 V og 12 V. 230 V-SYSTEMET Strømsentralen er plassert på ytterveggen i garderoben, og på gulvet finner du sentralfyrkjelen ALDE. Mesteparten av alt serviceutstyr, som batteri og lader, er samlet i en "El-blokk" som er plassert i fremre høyre sofa. Sikringene 16/10 A for 230 V og jordfeilbryterne er samlet i strømsentralen. Sikringene sitter i reléboksen i garderoben. Obs! To hovedsikringer à 20 A finnes ved batteriboksen. Høyeste tilkoplingsstrøm er 16 A, som betyr at man i teorien kan forsyne vognen med 3680 watt. Vanlig uttak på campingplassene er kun 10 A, noe som senker den teoretiske uttakseffekten til 2300 watt. Hvis du er usikker, bør du ta rede på hva som gjelder for det aktuelle uttaket slik at ikke sikringene i stolpen blir overbelastet og går. For å kople vognen til 230 V-nettet trenger du en tilkoplingskabel som er maks 20 meter lang (gummikabel type RDO). Ledningsdimensjonen skal ikke være mindre enn 2,5 mm 2 for å unngå overbelastning av ledningen med spenningsfall, kortslutning, brann eller annen skade som følge. Legg kabelen slik at du unngår at kabelen skades eller at den fryser fast om vinteren. Tilkoplingen til vognen skal være av type CEE-19, såkalt "industriuttak". Mange steder krever man en liknende tilkoplingsenhet også ved strømuttaket/stolpen. I vognens strømsentral finnes det automatsikringer som løser seg ut ved kortslutning eller overbelastning. Hvis sikringene løser seg ut, så må du alltid undersøke feilårsaken og utbedre feilen før sikringene tilbakestilles. Ellers er det mange funksjoner som drives med 230 V. Det er viktig at man som bruker ikke overbelaster systemet, noe som vil føre til at sikringene løser seg ut hvis belastningsvakten ikke er aktivert. For aktivering av belastningsvakt se side. 15. STYRINGSPANEL A Styringspanelet består av to displayer: A. Cabby-display B. Alde-display B Cabby-displayet er inndelt i to hovedsystemer: C. Hovedmenyen inneholder 14 menyer og styrer funksjonene som Cabbydisplayet kan utføre. D. Servicemenyen er tilpasset for kalibrering og innstillinger. Du kan bla mellom menyene med knappene som har pilsymboler, som vist i bildet. Alle menyer har som regel en on- og off-stilling. HOVEDMENYEN (C) Meny 1 Klokke og strømtilkopling OFF-stilling: Vognens hovedstrømbryter er C D slått av 12 V er slått av Klokke er aktiv Hvis fjellkopling er aktiv, vises det en fjelltopp og hvilken type fjellkopling som er valgt Hvis 230 V er tilkoplet, vises det et lyn. ON-stilling: Vognens hovedstrømbryter er aktiv. Viser at 12 V er tilkoplet, dvs. at vognens batteri er tilkoplet i strømsystemet. Klokke er aktiv 230 V er tilkoplet og kan brukes ved oppvarming. Hvis Vann On er aktivert, vises det en kran. Hvis Vann Ekstern (utevann) er aktivert, vises det en kran med teksten EXT. Les mer om utevann på side V-SYSTEMET Din Cabby er utstyrt med et styringspanel som er plassert sammen med panelet for kjelen i det venstre skapet over kjøkkenkroken. Styringspanelet er vognens hovedstrømbryter, og derfra styres vognens 12 V-funksjoner. På styringspanelet kan du bestemme hvor spenningen skal mates fra: campingvognens eller bilens batteri. Husk at valget "spenningsmating fra bil" kun skal brukes som reserve når campingvognbatteriet er tomt for strøm. Vær klar over at man på mange moderne biler ikke får kontakt med bilens batteri når tenningen er slått av. Hvis du likevel vil bruke bilens batteri, må du eventuelt be merkeverkstedet om hjelp til ombygging. OBS! Ved større eller lengre tids uttak fra bilens batteri kan det bli vanskelig å starte bilen. Ved batteridrift alene er den tilgjengelige kapasiteten begrenset til batteriets gjeldende ladingsnivå. Derfor er det viktig å være oppmerksom på vognens strømforbruk, spesielt når vognen ikke er koplet til 230 V-nettet. 8 Meny 2 Ferskvann OFF-stilling: Vannpumpe er avslått. Nivå 1. ON-stilling: Ferskvannivå % symboliseres med en vannbeholder med eller uten kran. Vannpumpen i campingvognen er aktivert, og tankens volum vises i displayet. Nivå 2. ON-stilling: Eksternt vann er aktivert. Hvis Vann Ekstern (utevann) er aktivert, vises det en kran med teksten EXT. Meny 3 Gråvann/avløpstank Gråvannivå ligger mellom % og symboliseres med en beholder uten kran.

9 FORBEREDELSER ELEKTRISK Meny 4 Batterispenning Den gjeldende batterispenningen symboliseres med et batteri. Meny 5 Varme ved 12 V Innstillingen skal alltid være i ON-stilling. OBS! Merk at Alde-displayet bare tennes i ONstilling når vognen ikke er koplet til 230 V. Fra Alde-displayet styrer du oppvarmingen av campingvognen. Meny 9 Trafikkbelysning på campingvogn Innstilling OFF-stilling eller ON-stilling På samme måte som varselblinklysene kan også trafikkbelysningen til campingvognen aktiveres fra Cabby-displayet. De kan brukes hvis vognen må stå i mørket, f.eks. ved punktering. Meny 10 Batterivalg mellom campingvogn og bil. Batterivalg gjør du med ON/OFF-knappen avhengig av om du vil bruke bilbatteriet eller campingvognbatteriet. NORGE Meny 6 Aktivere kjøleskap med 12 V OFF-stilling: Ved normal bruk av campingvogn. ON-stilling: Bare i kombinasjon med ladeforsterker. OBS! Begrenset drift. Meny 7 Fjellkopling OFF-stilling: Hvis fjellkopling er aktivert, vises det en fjelltopp i den første menyen. ON-stilling: Her stiller du inn fjellkoplingen. Meny 11 Ladeforsterker (tilleggsutstyr) Auto-stilling: Her registrerer Cabby-displayet om forsterkeren er tilkoplet eller ikke. Off-stilling: Forsterkeren er slått av Forsterkeren gjør det mulig å lade opp campingvognbatteriet ved hjelp av bilen. OBS! For at ladeforsterkeren skal fungere må det brukes en korrekt tilkoplet 13-polskontakt på bilen. Meny 12 Ekstra Denne menyen er ikke aktivert. Nivå 1 Varme: Hvis fjellkoplingen er stilt inn på varme, vil campingvognen automatisk gi tilgang til varme så snart campingvognen får tilgang til 230 V, selv om styringspanelet er i OFF-stilling. Nivå 2 Kjøling: Hvis fjellkoplingen er stilt inn på kjøling, vil campingvognens kjøleskap automatisk bli aktivert når 230 V koples til campingvognen, selv om styringspanelet er i OFFstilling. Nivå 3 Varme+kjøling: Innstillingen forsyner vognen med både varme og et aktivert kjøleskap. Før strømmen brytes må følgende valg gjøres: 1. Valg av energitype som gass, strøm eller en kombinasjon av disse, samt valg av effektverdi, f.eks. 2 kw. 2. Still inn kjøleskap og velg 230 V samt ønsket temperatur. OBS! Alde-displayet må stå i ON-stilling når strømmen brytes. Meny 8 Varselblinklys på campingvogn Innstilling OFF-stilling eller ON-stilling. Varselblinklysene til campingvognen kan aktiveres fra Cabby-displayet, forutsatt at kjøretøysbelysningen på bilen er slått av. Meny 13 Sikringsoversikt Hvis alle sikringene på relékortet fungerer, vises det kun et sikringssymbol med OK. Hvis noen av de fjorten sikringene på relékortet er ute av funksjon, viser displayet et kryss over sikringssymbolet og hvilken av de fjorten sikringene som er ute av funksjon. Meny 14 Viser aktive nivåalarmer Menyen viser en liste over aktive alarmer. Alarm i form av lyd- og lyssignal. Menyen for aktive alarmer omfatter alarmer for ferskvann, gråvann og batterispenning. Alarmnivåene for ferskvann, gråvann og batterispenning stilles inn i Cabby-displayet under servicemenyen. Forhåndsinnstilt verdi for batterialarm er 10 V, og for vannivåene 10 % og 80 %. Alarmen kan kvitteres i hovedmenyen (store/reset) og tilbakestilles ved at årsaken til alarmen rettes, f.eks. etterfylling av vann, tømming av gråvann eller lading av batteri. OBS! Hvis du tilbakestiller alarmen for fersk- eller gråvann på Cabby-displayet, gjentas ikke alarmen. Hvis batterispenningen i campingvognen har sunket under alarmnivået som er stilt inn i servicemenyen, vises den gjeldende batterispenningen i Aktive alarmer. Tidsstyring: Lydalarmen er slått av fra Lysalarmen er aktiv døgnet rundt. 9

10 ELEKTRISK TIMER OG VEKKERKLOKKE Symbol for vekkerklokke: Symbol for Timer: Tidsstyring av nivåalarm. For å gå tilbake til den første hovedmenyen trykker du på tasten Store/ Reset. Ved 5 minutters inaktivitet i servicemenyen går displayet tilbake til den første hovedmenyen. Vekkerklokke Timer For å aktivere timeren eller vekkerklokken må det øvre displayet i styringspanelet være i hovedmenyen. Et kort trykk på Store/Reset-tasten henter opp en meny med valg av timer eller vekkerklokke. Valget utføres med piltastene, og innstillingen lagres med et trykk på Store/ Reset-tasten. Innstillingsområdet på timeren ligger mellom 1 og 99 minutter. Sekundene kan også stilles inn. Still inn ønsket tid med +/-, og skift mellom minutter og sekunder med piltastene. Verdien som kan stilles inn, er mørkmarkert. Start timeren med tasten Store/Reset. Når timeren har telt ned fra den innstilte tiden, kommer det en lyd fra summeren i form av korte pip som deaktiveres i styringspanelet. Hvis summeren ikke deaktiveres, slutter den selv etter et minutt. Displayet går da tilbake til den første menyen. Vekkerklokken stilles inn på samme måte som timeren, dvs. at ønsket tid stilles inn med +/- og at du skifter mellom timer og minutter med piltastene. Når vekkerklokken er aktivert, vises det en liten klokke i hovedmenyen. Vekkerklokken aktiveres ved at Store/Reset trykkes inn sammen med tasten +/- slik at vekkerklokken settes i On-stilling. Du kommer tilbake til hovedmenyen ved å trykke en gang på Store/Reset-tasten. Summeren gir fra seg de samme korte pipene som når timeren brukes, men signalet gjentas etter 2 minutter hvis ikke alarmen deaktiveres. SERVICEMENYEN (D) GRUNNINNSTILLINGER Servicemenyen (det øvre displayet Cabby-displayet) aktiveres med et langt trykk på tasten Store/Reset. I servicemenyen stiller du inn alle alarmnivåer for ferskvann, gråvann og batterispenning. I servicemenyen kan du også stille inn kontrasten og bakgrunnsbelysningen for displayet. Servicemenyen inneholder følgende: Innstilling av klokke. Innstilling av alarmnivå ferskvann. Innstilling av gråvann. Innstilling av alarmgrense batterispenning campingvognbatteri. Kalibrering av nivågiver ferskvann og gråvann, maks.- og min.nivåer. Verdien i parentes viser gjeldende verdi for giveren. Bakgrunnsbelysning for displayet ved aktivitet. Bakgrunnsbelysning for displayet ved hvile. Kalibrering av klokke. Angi hvor mange sekunder/døgn som klokken skal justeres. Kontrast for displayet. Valg av språk. Nivåalarm On/Off. TILBAKESTILL TIL FABRIKKINNSTILLINGEN For å få tilgang til fabrikkinnstillingen på styringspanelet, holder du tastene + og - inne til summeren gir fra seg et pip (ca. 10 sek). FABRIKKINNSTILTE DATA PÅ STYRINGSPANELET Klokke 00:00:00 Ferskvann alarmnivå 10 % Gråvann alarmnivå 80 % Batteri alarmnivå 10 V Kalibrering ferskvann Min. 70, Maks. 130 Kalibrering gråvann Min. 70, Maks. 120 Kalibrering LCD MIN 40 % Kalibrering LCD MAX 100 % Kalibrering klokke 0 S/24H Kalibrering LCD-kontrast 0 Valg av språk Svensk LADING AV BATTERI Campingvognens batteri er plassert i en batterikasse. Det er viktig at lufteslangen fra batteriet er korrekt tilkoplet og at den løse enden munner ut under gulv. Det er normalt to måter å lade vognens batteri på. Med vognens batterilader eller bilens generator hvis ladeforsterker er tilkoplet. MED VOGNENS BATTERILADER Ved å kople vognen til 230 V-nettet starter vognens batterilader automatisk, og batteriet lades. Husk at dårlig ladete batterier har lettere for å fryse i stykker ved kulde, mens et fulladet batteri klarer kulden betydelig bedre. Ved lengre opphold kan du godt oppbevare batteriet svalt og om mulig med litt vedlikeholdslading. Når vognen ikke brukes, er det også viktig å slå av vognens hovedstrømbryter ved å velge Off i det øvre displayet fordi selv et svært lavt forbruk vil tømme batteriet. INNEBELYSNING All belysning drives med batterispenningen 12 V. Ved utskifting av lyspærer er det viktig å montere riktig type pære med riktig effekt. Feil type lyspærer eller for høy effekt kan føre til overoppheting og fare for brann og brannskader. 10

11 FORBEREDELSER ELEKTRISK TV-ANTENNE (TILLEGGSUTSTYR) Cabbys vogner kan utstyres med en elektronisk TV-antenne for intern- TV, dvs. at du tar inn signalene via antennen på taket. Denne antennetypen krever 12 V spenning for å fungere. På alle steder i vognen der det er antenneutganger, er det også tilkopling for ekstern-tv (1) f.eks. kabel-tv på campingplassen. Tilkopling til ekstern-tv gjøres i det utvendige uttaket på vognens dørside merket med EXT. Kabelen for ekstern-tv settes i det øverste uttaket i de uttakene som finnes i vognen. Det nederste uttaket er for intern-tv (2) dvs. antenne fra taket. Der uttaket er liggende, koples ekstern-tv til det høyre uttaket. Intern-TV koples til det venstre uttaket. 1 2 NORGE TRAFIKKBELYSNING Cabbys vogner er utstyrt med trafikkbelysning iht. 13-polssystemet. Glasset til den bakre belysningen er limt og kan ikke løsnes fra pærehuset. Ved utskifting av pære: 1. Skru løs dekorplasten med to skruer. 2. Skru løs lykten med to skruer samtidig som du holder mot lykten med hånden. 3. Bakside av lykt. Pæren er festet med bajonettfeste. Skru en kvart omdreining moturs, og løft ut pæreholderen. 4. Pæren skrus ut 2 mm moturs. 1 2 PÆRETABELL Bremselys, diode Blinklys Posisjonslys foran, diode Posisjonslys bak, diode Nummerskiltlys Sidelys, diode Breddemarkeringslys Ryggelys Tåkelys bak Effekt uviktig effekt 21 W uviktig effekt uviktig effekt 5 W uviktig effekt 5 W 21 W 21 W 3 4 BILENS 13-POLSKONTAKT (DIN 72570) sett fra utsiden (tilkoplingsside mot campingvogn) skal koples til iht. tabellen Stift nr. DIN-kateg Tilkoplet forbruker Kabeldim., mm 2 1 L Venstre blinklys 1, g Tåkelys bak 1, Jord 2,5 4 R Høyre blinklys 1,5 5 58R Baklys høyre 1, Bremselys 1,5 7 58L Baklys venstre 1,5 8 Ryggelys Kontinuerlig strømforsyning 2,5 (ATC i campingvogn) 10 Strømforsyning når dynamo lader 2,5 (lading + kjøleskap i campingvogn) 11 Jord 2,5 12 Ledig Jord 2,5 11

12 VARME VARMESYSTEM Som standard er Cabbys campingvogner utstyrt med vannbåren sentralvarme. Ved levering fra fabrikk inneholder dette systemet en blanding av vann og glykol i et forhold som klarer en utetemperatur ned til 35 grader. OBS! Kontroller alltid glykolblandingen før hver vinter. Bruk alltid ETYLEN-glykol. Vær nøye med påfylling av vann, og bruk aldri vann av ukjent opphav på grunn av faren for saltkorrosjon i aluminiumssystemet. Varmesystemet bygger på en rørslynge med radiatorer rundt om i hele vognen som varmer opp den kalde luften på gulvnivå. Den varme luften stiger opp gjennom spesielle luftspalter langs veggene og sirkulerer deretter rundt i vognen. Vær nøye med å ikke dekke til luftspaltene da dette senker varmekapasiteten betraktelig. Friskluften tas inn på gulvnivå gjennom egne ventiler. Den kalde friskluften forvarmes ved at den føres gjennom en egen tettflenset del av radiatorene. Som standard er Cabby utstyrt med vannbåren sentralvarme. I gulvet går det tre rørslynger som varmer opp gulvet. Advarsel: Skru aldri i gulvet. LUFTING AV VARMESYSTEM Ekspansjonskaret er veggmontert og plassert på ytterveggen i garderoben og gir regelmessig lufting og kontroll av systemets vannivå. Det finnes ekstra luftnipler som kan åpnes for lufting hvis det oppstår forstyrrelser i systemets sirkulasjon. For lufting: Vri opp ventilen moturs. Du må ha papir for hånden da det spruter den del under luftingen. Når det kommer en tynn stråle med glykol, kan du stenge luftnippelen. LUFTNIPLENES PLASSERING Inngang Luftnippelen er plassert like til venstre når du kommer inn i vognen. Fås på følgende modeller iht. tabellen. Luftnipler Alle lengder Enkelte lengder F3, F4 og FT 740 M 740 M2C 800 F3F 800 FTM 800 FTM2C 740 LTD/LTF 800 LTD/LTF 740 F2C 800 F2C Toalett F3, F4, M, M2C, F3F Luftnippel finnes til venstre i skap med rett luke. Midt-toalett Finnes på modellene: L, F2B, F2C, FM. Luftnippelen er plassert i servanten på høyre side. Toalett og dusj Finnes på modellene FT, LTD, LTF, FTM og FTM2C. Luftnippel er plassert bak toalettet og nås via tilstøtende garderobe. Sofa på dørside To luftnipler er plassert 1 2 bak sofaen. Løft opp sofalokket slik bildet viser. Finnes på modellene: F3, L, F2B, F2C, F3F, M, M2C, FM. Luftnippelen i hjørnet vises ikke (1). Du kommer til den fra utsiden via skiluken. På andre modeller finnes det bare én luftnippel (2). Bakgavl Bildet viser lufting under etasjeseng. Lufting for gulvvarme finnes på ulike steder i campingvognen avhengig av modell, men er alltid 800 F3F under dobbeltseng. plassert mot bakgavlen. Luftingen finnes under seng, etasjeseng, dinette eller garderobe. Fyrkjele Luftnippel finnes ved fyrkjelen på alle modeller. Bildet viser luftnippel på modell for shuntet gulvvarme (tilleggsutstyr). På modell uten shunt er luftnippelen plassert ved siden av fyrkjelen. Bak seng mot vindusside Finnes på: F4, FT, LTD, LTF, FTM, FTM2C. 12

13 FORBEREDELSER VARME SIRKULASJONSPUMPER Som standard er alle Cabby-vogner utstyrt med en integrert sirkulasjonspumpe på 230 V og en på 12 V. Valg av sirkulasjonspumpe, dvs. 12 V eller 230 V, gjøres på Cabbydisplayet. SIKKERHETSVENTILASJON Alle Cabby-vogner er utstyrt med en sikkerhetsventilasjon som er dimensjonert slik at når alle vinduer, takluker og ytterdøren er lukket, vil ikke karbondioksidmengden i vognen overskride helsefarlig nivå. Dette forutsetter at det ikke oppholder seg flere personer i vognen enn ventilasjonssystemet er konstruert for. Eksisterende ventilasjonsåpninger må ikke dekkes til. Hold takluker og ventiler frie for snø. GULVVARME AV/PÅ På veggen i kjeleskapet er det en kuleventil. Løft bort treplaten for å komme til denne. Kuleventilen har to posisjoner. Gulvvarmen er i gang når kuleventilen står loddrett mot gulvet. (1) Du kan stenge gulvvarmen ved å vri kuleventilen vannrett mot gulvet. (2) 2 1 NORGE SHUNTET GULVVARME (TILLEGGSUTSTYR) INDIVIDUELT REGULERBAR GULV- OG RADIATORVARME TILKOPLING AV GULVVARMESYSTEMET Shunten kan stilles inn på en skala mellom 1 9. På bildet er shunten innstilt på 5, som er grunninnstillingen. Det betyr at 50 % av vannet som sirkulerer i gulvvarmeslyngene, går tilbake til kjelen. Der varmes vannet opp før det går ut i varmeslyngene igjen. Hvis du vil øke gulvvarmen, kan du f.eks. sette shunten på 8. Det betyr at 80 % av vannet som sirkulerer i gulvvarmeslyngene, går tilbake til kjelen for oppvarming. Hvis du heller vil ha et svalere gulv, kan du f.eks. sette shunten på 2. Det betyr at 20 % av vannet i gulvvarmeslyngene går tilbake til kjelen for oppvarming. GENERELT: Sirkulasjonspumpen for gulvvarmen arbeider i intervaller på 5 minutter, noe som innebærer at den ikke arbeider de neste 5 minuttene. Dette reduserer strømforbruket, noe som kan ha betydning for den som bare bruker 12 volt. Sirkulasjonspumpen for gulvvarmen arbeider alltid i disse intervallene uansett hvilken modus som er aktivert. Pumpen kan stilles inn i tre ulike modi. Bildet nedenfor viser hvordan gulvvarmesystemet er tilkoplet. Giver til termostat 5 SHUNT Retur til kjele Utgående til konvektorer Mating fra kjele Sirkulasjonspumpe til gulvvarme Fyrkjele 3010 Konvektorer Gulvvarmerør Merk! Konvektor = radiator/element Kjelens sirkulasjonspumpe Retur fra konvektorer 13

14 VARME 14 AUTO-STILLING: I denne stillingen vil gulvvarmen og radiatorene varme opp campingvognen. Når ønsket temperatur er nådd, fortsetter gulvvarmen i 30 minutter til før den slås av. Når det finnes et varmebehov, går gulvvarmen hele tiden. 1. Still inn shunten på 5, og velg Auto-stilling, som er grunninnstillingen. Shunten er en ventil som regulerer mengden varmtvann fra kjelen til gulvslyngene. Maks. stilling på shunten er Velg alltid Auto-stilling om vinteren. Du får da en kombinasjon av varme fra elementer og gulvvarme. Hvis du vil øke varmen til elementene, kan du redusere innstillingen på gulvvarmeshunten for å unngå eventuell kondens på vindusruter. STILLING KONTINUERLIG: I denne stillingen varmes bare gulvet forutsatt at kjelen er stilt inn på en gitt effektverdi, f.eks. 2 kw. STILLING TID: Du kan også tvinge i gang gulvvarmen i en begrenset periode ved å bruke stillingen tid. OBS! Strømbryteren er fjærbelastet og stopper ikke i stillingen tid. Hvis du velger stillingen tid, går gulvvarmen i 30 minutter. Deretter slås gulvvarmen av. Eksempel: Om morgenen når systemet har vært avslått og du bare vil ha gulvvarme en kort stund: før bryteren til den fjærbelastede stillingen Tid og la den fjære tilbake. HER ER ET EKSEMPEL PÅ HVA SOM ER BRA Å KJENNE TIL VED OPP- VARMING AV CAMPINGVOGNEN Forutsetninger: Campingvognen står på en campingplass. Det er minusgrader inne i campingvognen. En effektiv måte å varme opp campingvognen på, er å kombinere strøm og gass. I dette eksemplet bruker vi strøm 2 kw og gass 5 kw. Campingvognen skal ikke varmes opp bare med gulvvarme. Gulvvarmen skal bare være en komfortøkende funksjon. Det skal føles varmt og behagelig å gå på gulvet. På campingplassen: Kontroller hvilken sikring som brukes i strømuttaket. Hvis det er en 10-amperesikring, stiller du inn effekten på 1 eller 2 kw. For å kunne bruke effektverdien 3 kw må du ha en 16-ampere sikring i strømuttaket. Belastningsvakt: En belastningsvakt holder rede på effektforbruket i vognen. Ved for høy belastning går kjelen ned i effektverdi i stedet for at det ryker en sikring (f.eks. ved bruk av mikrobølgeovnen). 1 2 Når du vet hvilken sikring som er tilgjengelig, kan du gå inn og aktivere belastningsvakten. Det gjør du ved å låse opp panelet, trykke på symbolet AMP og velge samme amperetall som sikringen har i stolpen. I dette eksemplet velges 10 A. Avslutt med å trykke på OK for å aktivere innstillingen. Eksempel. Slik gjør du: Alde-displayet 1. Slå på displayet ved å trykke på knappen. 2. Still inn ønsket temperatur i vognen. 3. Velg effektverdi 2 kw for 10-ampere sikring. 4. Gass. Velg ON-stilling. 5. Trykk på menyknappen for å se ute- og innetemperaturen. Trykk en gang til for å gå tilbake til startmenyen. 6. Lås opp menyen for å gå til belastningsvaktfunksjonen. Belastningsvakten Still inn belastningsvakten etter hvilken sikring som finnes i stolpen. I dette eksemplet med 2 kw blir innstillingen 10 A. Avslutt med ok for å aktivere innstillingen. Merk! Hvis belastningsvakten er stilt inn på 10 A og Alde-displayet er stilt inn på 3 kw, vil det ikke gå noen sikring fordi belastningsvakten styrer og reduserer kjelens effekt til 2 kw, som er det maksimale effektuttaket for en 10 A-sikring. ROMGIVEREN (TILLEGGSUTSTYR) Romgiveren sitter under styringspanelet og kan stilles inn i to posisjoner. Giveren registrerer temperaturen og arbeider for å opprettholde den innstilte temperaturen. Giveren brukes til å få ønsket temperatur der du befinner deg i campingvognen. Tanken med denne løsningen er at temperaturen skal måles der dere befinner dere. Fordi alle som besøker vognen samt effekten fra f.eks. matlaging, kaffetraktere m.m. tilfører varme, påvirker dette reguleringen av kjelen. Når dere forflytter dere til den bakre delen av vognen, slås giveren om slik at registreringen flyttes til den bakre giveren. Temperaturen blir da jevnere fordi giveren sitter der påvirkningen finnes for øyeblikket. OBS! Romgiveren for sofadelen fremme sitter på undersiden av overskapet. Romgiveren for sovedelen sitter over hodeenden av sengen.

15 FORBEREDELSER VARME TAKLUKER Takluken har ventilasjonsåpninger i karmen som alltid er åpne. De fleste luker er utstyrt med myggnett og rullegardin som standard. Den fremre takluken åpnes ved at låsbeslagene på en gavl vris og løsnes fra låsskoen. Deretter trykkes luken opp, hvorpå man kan skyve luken i vognens lengderetning til ønsket åpning. Ved fare for regn kan du skyve luken tilbake over åpningen, slik at regnvann ikke kommer inn i vognen. Sørg for god ventilasjon ved fare for kondens. KJØKKENVIFTE Viften drives med 12 V, og ved behov skal ventilasjonskanalene og filteret rengjøres. Viften har et fettfilter som lett kan demonteres og rengjøres. 4. Sett inn SIM-kortet i Cabby GSM Start slik bildet viser. 5. Sett i grønn kontakt. Nå begynner lysdioden å blinke. 6. Kontroller at kjelen er valgt i en effektverdi, f.eks. 2 kw. 7. Still inn Alde-kjelen på ekstern stilling. (Se Aldes instruksjonsbok.) Ekstern stilling ON viser at Cabby GSM Start-systemet er aktivert. Teksten External start heater on vises på displayet. GSM-systemet arbeider alltid mot innstilt temperatur på Alde-kjelen. A BRYTERSTILLING NÅR DU FORLATER VOGNEN Vippebryteren (A) som er montert ovenpå sikringsboksen i kjeleskapet, står i GSM-stilling for kjøleskap. Denne stillingen gjelder når du kjører fra vognen. NORGE OBS! Gulvventiler, takventiler eller takluker må ikke dekkes til eller begrenses. Om vinteren må du ikke skuffe snø opp rundt vognen slik at tilførselen av frisk luft begrenses. Rengjør insekts- og støvbeskyttelse ved behov. Om vinteren må is og snø fjernes fra ventiler og takluker. LES GJENNOM hvilke kommandoer (0 9) du kan velge mellom før du ringer telefonnummeret til din Cabby GSM Start. Tast inn PIN-koden 0000 og avslutt med # Følg telefonsvarerens opplesing av de ulike kommandoene, og velg noen av dem. FJERNSTYRING AV VARME CABBY GSM START (TILLEGGSUTSTYR) VIKTIG Å KJENNE TIL Når matespenningen koples til, begynner Cabby GSM Start med oppstart og lysdioden blinker. Det tar 1 2 minutter før oppstarten er utført, lysdioden slutter å blinke og samtalene koples frem. SIM-kortet må være aktivt. Kontroller med kortleverandøren for å unngå problemer med funksjonen. KOMMANDOER Du kan velge mellom 10 kommandoer (0 9) som tilsvarer telefonens nummertaster. Du kan angi valgfrie kommandoer uavhengig av rekkefølge. Du kan f.eks. gå direkte til kommando 4 ved å trykke på 4. Kommando 0 stenger utgang 1 for kjele/varmer og utgang 2 for kjøleskap. Kommando 1 aktiverer utgang 1 for kjele/varmer. DEAKTIVER PIN-KODEN FOR SIM-KORTET TIL CABBY GSM START. 1. Sett i et SIM-kort i en mobil. 2. Gå til innstillinger/ verktøy. Søkebanen videre er sikkerhet-lås-sim beskyttelse-beskyttelse. Der velger du av-stilling. Hvis du har en annen søkebane, kan du se håndboken for den aktuelle mobilen. 3. Dra ut den grønne kontakten. Strømmen 4 skal ikke være på når 3 du setter i SIM-kortet. Kommando 2 Forsinket starttid kan stilles inn maks. 24 timer i forveien. Lysdioden (B) er plassert over Cabbydisplayet. Lysdioden blinker i påvente av at kommandoen iverksettes før den lyser permanent eller blinker dobbelt. Kommando 3 Aktiverer utgang 2 for kjøleskap. En forutsetning for at denne kommandoen skal fungere, er at brukeren har stilt om vippebryteren (A) iht. bildet. Kommando 4 Status. Her får du svar på spørsmålene: Er kjelen på, utgang 1? Hvilken kjøretid har kjelen? Er kjøleskapet i gang, utgang 2? A B 15

16 VARME Er temperaturreguleringen aktiv? Hvilken temperatur er det i vognen? Hvilken spenning har batteriet? Hvor sterkt er GSM-signalet? Kommando 5 Innstilling av kjøretid for kjelen. Velg konstant som er uendelig tid. Kommando 6 Aktivering av temperaturregulering. Lysdioden (B) blinker dobbelt når temperaturregulering er aktivert. Temperaturreguleringen arbeider mot innstilt temperatur på Aldedisplayet. Før du reiser hjem stiller du inn gradene du vil regulere opp til, f.eks. 20 C. Still da Alde-displayet på 22 C eller høyere. Når du sitter i bilen eller er hjemme, kan du velge hvilken temperatur du vil ha i vognen. Du kan f.eks. stille inn på 10 C for å unngå kondens og for raskere oppvarming av vognen. Før du reiser til vognen går du inn på kommando 6 igjen og angir temperaturen du vil ha når du kommer frem til vognen. Tenk på eksemplet at Alde-displayet må være innstilt på 22 C før du reiser fra vognen. Når temperaturen er nådd i vognen, går eksternstilling over til off-stilling. Når temperaturen har sunket under Alde-displayets innstilte verdi, slås kjelen på og eksternstilling går over til on-stilling. Kommando 7 aktivering SMS-alarm 1. Aktiver SMS-alarmen ved å trykke på Tast inn telefonnummeret SMS-alarmen skal sendes til. 3. Aktiver alarmen med tre sifre 110 # Det første sifferet aktiverer den innstilte temperaturalarmen. Det sendes en SMS til din telefon hvis temperaturen går under +5 C. Det andre sifferet aktiverer spenningsalarmen. Det sendes en SMS til din telefon hvis spenningen går under 11 V. Det tredje sifferet aktiverer enhets-/ytre alarm. Denne funksjonen kan ikke aktiveres fordi det ikke er tilkoplet noen giver. Du kan slå av stillingene ved å angi 000, som er off-stilling. Det sendes en SMS tre ganger for hver aktiverte alarm. De sendes med 5 minutters mellomrom. De enkelt alarmfunksjonene deaktiveres etter tre sendte alarmer. Du må aktivere de ulike alarmene på nytt igjen. Kommando 8 endring av Eksempel dato innstilling for dato og tid samt valg av språk. Kommando 9 endring av PIN-kode. Trykk på * hvis du vil gå til hovedmenyen, eller for å avslutte samtalen hvis du allerede er i hovedmenyen. Du finner alltid igjen innstillingene du har angitt. Trykk på lysdioden ovenfor Cabby-displayet i 10 sek. Dette nullstiller innstillingene, og du kan begynne forfra igjen. I CAMPINGVOGNEN Når du kommer til campingvognen: Slå av GSM-systemet ved å trykke på lysdioden, eller ring opp din Cabby GSM Start og trykk på Kommando 0. Still om vippebryteren for kjøleskapet i kjeleskapet. Ellers virker ikke kjøleskapet. FUNKSJONSFORSTYRRELSER Funksjonsforstyrrelser kan oppstå hvis: Mobiltelefonen er i nærheten av Cabby GSM Start. Det er annet elektronisk utstyr slik som datamaskiner i nærheten og genererer forstyrrelser. Spenningsnivået faller midlertidig under 8 V (kan inntreffe vid start med dårlig batteri). Kjøretøyet står i nærheten av en kraftig senderantenne. Kjøretøyet befinner seg utenfor GSM-nettets dekningsområde. Temperaturen i vognen er under 30 C FEILSØKING Hvis Cabby GSM Start (nedenfor kalt C GSM S) ikke fungerer ved anrop via telefon, bør du gjøre følgende før du kontakter servicestedet. 1. Kontroller at SIM-kortet er aktivt. 2. Send en SMS og se om den kommer frem. 3. Kontroller at det er spenning i C GSM S. 4. Kontroller at temperaturen ikke faller under 30 C. Funksjon under 30 C er ikke sikker. 5. Test om C GSM S fungerer ved å trykke på trykknappen. 6. Kontroller ved hjelp av egen mobiltelefon at du har GSMsignal. 7. Kontroller at antennekontakten er skrudd sammen og at antennen er plassert slik at den kan nås av signalene samt at antennekabelen er hel. 8. Gjør C GSM S spenningsløs i 5 minutter. 9. Kople til matespenningen. 10. Ring opp C GSM S. 11. Kontroller at den valgte funksjonen aktiveres. 12. Hvis funksjonen ikke aktiveres, flytter du kjøretøyet til et sted der det fungerte tidligere, og gjenta prosedyren. 13. C GSM S kommuniserer regelmessig med sendere, og ved høy belastning kan det oppstå ventetider slik at C GSM S ikke kan svare. Prøv å ringe opp igjen. 14. Hvis funksjonen ikke aktiveres, bør du kontakte servicestedet. 16

17 FORBEREDELSER FERSKVANN OG AVLØP FERSKVANN Ferskvannsystemet består av en fast tank som normalt er plassert i campingvognens fremre sofa. Tanken rommer ca. 40 liter og fylles fra utsiden gjennom det utvendige vanninntaket. Ved påfylling er det lettest å bruke en vanlig vannkanne med tut eller vannslange. Tanken har overfyllingsvern gjennom et spillrør som munner ut under vognen. For å rengjøre vanntanken bruker man inspeksjonsluken øverst på tanken. Avleiringer vaskes bort med varmt vann og et nøytralt oppvaskmiddel som ikke gir smak. Skyll flere ganger. For eventuell desinfisering kan du se anvisninger på midler hos forhandler. UTEVANNTILKOPLING (TILLEGGSUTSTYR) Utevanntilkoplingen (1) kan brukes der det er mulighet til å kople seg på offentlige vannuttak. Ferskvannstank Ferskvannstankens tømmingskran i åpen posisjon. 1 TØMMING AV GRÅVANNSTANK Sett et kar under avløpet under vognen ved tømming av gråvannstank. Åpne avløpskranen under vognen, la vannet renne ut og steng deretter kranen. Avløpet er oppvarmet for å hindre isdannelse. Det er et lokk på vannlåsen som kan åpnes for: Fjerning av smuss Tømming for vinteroppbevaring VANNPUMPE Den nedsenkbare vannpumpen er plassert inni ferskvannstanken. Den er konstruert slik at ikke alt vann kan suges opp, det blir alltid litt igjen som må tømmes ut gjennom evakueringskranen. ADVARSEL Kjør aldri pumpen "tørr" uten vann. OBS! Ved fare for frost og avslått fyrkjele. Se egen vinteropplagsinstruksjon på side 25. Gråvannstankens utvendige avløpskran Vannlåsen til gråvannstanken NORGE UTTAK FOR DUSJ (TILLEGGSUTSTYR) (2) 2 17

18 GASS GASSYSTEMET Gass er en av energikildene for campingvognens sentralvarme. Den er også den normale energien for komfyr, ovn og kjøleskap. Gass er et miljøvennlig petroleumsprodukt som fortrinnsvis består av gassene propan eller butan, eventuelt en blanding av disse. Gass er en ren og praktisk energikilde med høy varmeverdi. Når gass brenner, frigjøres det karbondioksid og vanndamp akkurat som i den luften mennesker puster ut. Gassen er tilsatt et illeluktende stoff som lekkasjevarsler. Normalt brenner gassen med klar, blå flamme. Ved ufullstendig forbrenning blir flammen gulaktig. Ta i så fall snarest kontakt med et autorisert serviceverksted for å finne ut hva årsaken kan være. Les nøye gjennom bruksanvisningene som følger med hvert gassapparat. OBS! Det er viktig å sørge for god ventilasjon for at forbrenningen skal bli fullstendig. GASSENTRALEN I VOGNEN Avstengingsventilene for de innvendig plasserte gassapparatene er samlet i en gassentral som sitter i skapet der fyrkjelen er plassert. Studer den medfølgende plaketten ved kranen for å se hvilken posisjon som er åpen og hvilken som er lukket Åpne gassflaskens hovedventil. Kontroller at det ikke lekker noe sted. 8. Trykk ned knappen som på bildet. Hvis alle gassforbrukere er slått av, skal det ikke vises noen bobler i glasset. 9. Etter flaskebytte kan det være litt luft i rørene, noe som gir en liten forsinkelse før gassen kommer frem. AUTOMATISK GASSOMKOPLER (TILLEGGSUTSTYR) Innstilling som gjøres første gangen. Deretter fungerer byttet til den andre gassflasken automatisk. 1. Rattet er inndelt i en grønn og en rød skala. Vri rattet slik at pilen i den grønne skalaen peker mot gassflasken som først skal forbrukes. 2. Trykk med skrutrekker på knappen som sitter over gassrøret samtidig som du trykker inn knappen for å starte strømmen fra gassflasken som skal forbrukes. Les mer i bruksanvisningen for Duo Control CS. 1 INSTRUKSJON FOR FLASKEBYTTE Slik gjør du: 1. Slå av alle gassforbrukere i campingvognen. 2. Steng deretter gassflaskens hovedventil. 3. Løsne reduksjonsventilen. OBS! Denne ventilen er venstregjenget UTVENDIG GASSUTTAK (TILLEGGSUTSTYR) Brukes f.eks. til å kople til gassgrill. 4. Løsne flaskespennen, og bytt ut den tomme gassflasken. 5. Spenn fast den nye, fulle gassflasken. 6. Skru bort den røde beskyttelsesproppen og kople til reduksjonsventilen. Skru til ordentlig. 18

19 FORBEREDELSER GASS EGENKONTROLLER Gassolsystemet er trykk- og funksjonstestet på fabrikken. Se den medfølgende gassprotokollen. For å sikre funksjonen i systemet bør det skje en trykktest minst én gang i året hos et autorisert serviceverksted. Et generelt ettersyn anbefales også. Hvis gassapparatene er i kontinuerlig drift, bør lekkasjekontrollen utføres oftere. Kontroller også jevnlig hver sesong hvilken stand gassapparater, gassledninger, slanger og koplinger er i. Ved minste tvil må du kontakte et autorisert serviceverksted for vurdering og eventuelle tiltak. Gasslekkasjetestere er standard på Cabby og er montert på forgavl i gasskofferten. Med denne testeren kan man selv kontrollere systemets tetthet ofte. I siktglasset vises det umiddelbart små "bobler" hvis det er en lekkasje. Dette forutsetter at samtlige gassapparater er helt slått av. TENNSIKRINGEN Hvis et gassbluss skulle slukne, har hvert bluss en tennsikring som stenger gasstilførselen hvis blusset er sluknet. Tennsikringen er et termoelektrisk element som blir varmet opp av gassflammen. Da dannes det en liten elektrisk strøm som holder en magnetventil åpen. Hvis blusset ikke brenner, så blir tennsikringen fort kald. Da stenger magnetventilen gasstilførselen. Vær nøye med å beskytte tennsikringen mot mekanisk påvirkning og smuss. NORGE OPPBEVARING AV GASSFLASKER Ved oppbevaring av gassflasker er det visse forskrifter å forholde seg til. Oppbevar aldri en gassflaske inne i campingvognen. Oppbevar aldri en gassflaske liggende. Pass på at hovedventilen i flasketoppen alltid er stengt når flasken ikke er i bruk. Fylte gassflasker utgjør en ekstra brannfare ved brann, og kan ved sterk oppvarming føre til eksplosjon. Ved brann må du sørge for at flaskens hovedventil er stengt og at flasken/ flaskene umiddelbart fjernes fra brannområdet. Eksperimenter aldri med fylling av gass eller annen håndtering eller tilkopling av gassflasken på utilsiktede måter. TILTAK VED MISTANKE OM GASSLEKKASJE Gjør som følger hvis du har konstatert at det lekker gass ut i vognen: 1. Slukk alle åpne flammer 2. Slukk levende lys og sigaretter 3. Ikke rør strømbrytere 4. Steng ventilene på gassentralen 5. Steng gassflaskens hovedkran 6. Luft campingvognen grundig 7. Oppsøk nærmeste autoriserte serviceverksted 8. Kontroller at feilen er rettet før systemet tas i bruk igjen KJØLESKAP Kjøleskapet drives med gass, 12 V eller 230 V, noe som kan stilles inn på kjøleskapets panel. OBS! Ved bruk av 12 V under kjøring bør det suppleres med en såkalt ladeforsterker (tilleggsutstyr) hvis ikke tømmes batteriet fort. Batteriet lades imidlertid ut på sikt selv om det brukes ladeforsterker. Se den separate instruksjonen for kjøleskapet. GASSKOMFYREN Den fjærbelastede trykknappen til venstre holdes inne samtidig som du vrir og holder inn bryteren for den aktuelle brenneren. Når blusset er tent, slipper du den fjærbelastede knappen til venstre. Hold bryteren inne en stund etter at blusset er tent. Komfyren er alltid utstyrt med en tennsikring som forhindrer utstrømming av gass hvis blusset slukner. Risten på komfyren kan enkelt tas av ved rengjøring. Bruk oppvaskmiddel, vann og børste. Se for øvrig bruksanvisningen for komfyren. OBS! Komfyren må aldri brukes til oppvarming av campingvognen. 19

20 ØVRIG TOALETTROM Kassettoalett. Se egen instruksjon fra Thetford. Vær forsiktig med vannstrålen ved dusjing (LTD, LTF, FTM, FT). Lukk dusjdøren ordentlig og vær sparsom med vannet. Luft godt etter dusjing for å unngå fukt- og muggskader. Kontroller regelmessig at det ikke er kommet vann inn under dusjgulvet eller andre steder i toalettrommet. OPPREDING DINETTE 1. Dinette før oppreding. 1 OBS! Dusjgulvet er av plast. Vær derfor forsiktig med å gå på dusjgulvet med harde sko, slik som f.eks. skisko. OPPREDING AV SOFA 2. Løsne bordet fra spalten, legg ned beinet og sett bordet med de avrundede hjørnene mot ytterveggen slik bildet viser. 2 Frittstående bord senkes til nedre posisjon ved at sperren på beinet løsnes. Trykk bordet sideveis som en sikk-sakk-bevegelse. Bordet kommer da i samme høyde som sofalokket. 3. Legg putene med undersiden opp. Legg de smale ryggputene ytterst og de brede sitteputene i midten. 3 Ved oppreding skyves sitteputene sammen, og ryggputene legges ned. Avhengig av vognens bredde må du fylle ut bredden med en ekstra utfyllingsbit. OBS! Legg på overmadrass for optimal liggekomfort. Vi anbefaler kjemisk rensing for alle stoff i campingvognen, eller følg vedlagte vaskeanvisning. Skinntrekk. Rengjør med lunket vann og ev. mildt oppvaskmiddel. Unngå sterke kjemikalier som tørker ut skinnet. Skinnet må fettes inn fra tid til annen. Ta kontakt med faghandel. LANGTIDSOPPSTILLING Langtidsoppstilling når campingvognen ikke brukes. Sørg for god ventilasjon. Finn en god og plan oppstillingsplass. Bruk stoppklosser under hjulene, og trekk ikke til parkeringsbremsen. Tøm fersk- og gråvannssystemene (se egen instruksjon for "Vinteropplag"). Tøm toalettkassetten. Vintertid hold taket fritt for snømasser. Sett kjøleskapet i lufteposisjon. Steng hovedkranen på gassflasken. 20

Brukerhåndbok Campingvogn

Brukerhåndbok Campingvogn Brukerhåndbok Campingvogn Side 1 Nøkkel til spikertelt finner du i svart boks montert i hjørne av spikertelt på elvesiden. Eierne av plassen, Henning og Maria Haukeland har også nøkkel og kan være behjelpelig

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Instruksjons- og servicebok SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK

Instruksjons- og servicebok SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK Instruksjons- og servicebok SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK I instruksjonsboken er det en beskrivelse av vognens standardutstyr samt av ekstrautstyr. Spesifikasjoner, konstruksjoner og illustrasjoner

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN my.aga.no Propan Gled deg over sikker og miljøvennlig energi I denne brosjyren får du vite mer om propan og hvordan du med noen enkle grunnregler kan dra

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk.

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble strøm - 400/230V Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Sjekk

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BLUSS 4+1 Les bruksanvisningen nøye og påse at grillen er forskriftsmessig montert. Bruk og vedlikehold må også være i henhold til bruksanvisningen.

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG

NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG Technical document no. 01-2012 rev.a NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG OMFANG Disse tipsene gjelder alle vanlige "solcellebatterier" (blybatterier), inkludert AGM-batterier som er de vanligste

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Ditt spesielle kjøleskap

Ditt spesielle kjøleskap Gratulerer med ditt valg av kjøleskap. Hvert skap gjennomgår en individuell test med mange timers drift før det forlater fabrikken. Denne testen innebærer at kjøleskapene fungerer perfekt og om dette ikke

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

SUMMER BBQ. Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433 TM Les denne manualen og gjør deg kjent med funksjonene før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere referanse. ADVARSEL! Ved å ikke

Detaljer

Techthor AS - PRIMUSKONGEN:

Techthor AS - PRIMUSKONGEN: Techthor AS - PRIMUSKONGEN: Tel: 90789207-55221422 E-post: techthor@online.no Nettbutikk: www.primuskongen.no eller www.techthor.com Besøksadresse / utsalg: Ulsmågveien 26 5224 Nesttun BRUKSANVISNING Sikkerhetsregler

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Hvordan manøvrere i menyene... 6 Funksjon varme... 6 Hvordan øke eller minske tilgjengelig mengde varmtvann...

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Mkomfy25R 1.6G Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 Mkomfy sett med Sensor og

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

004211 NOR 11/04 TD Rett til tekniske forandringer forbeholdes 1. Avlastningshylle 1 2. Ben for hjul 2 3. Ben 2 4. Hjul 2 5. Hjulaksel 1 6. Sidebrakett venstre 1 7. Sidebrakett høyre 1 8. Frontpanel 1

Detaljer

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren.

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren. Brukerveiledning Nuten 1 og Nuten 2 Brannvarsling Alle røkvarslerne vil gi lyd dersom èn løser ut. Ved utløsning finn sentral i garderoben i 1. etasje. For å deaktivere hold inne svart knapp på Elotek

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Stopp Kompressor. 1 Stopp kjøleren. 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen. 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute

Stopp Kompressor. 1 Stopp kjøleren. 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen. 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute Stopp Kompressor 1 Stopp kjøleren 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute 4 Drener kompressor og sikre at alt vann er ute (sitter på baksiden av komressoren)

Detaljer

Bruksanvisning til ditt nye baderom

Bruksanvisning til ditt nye baderom Bruksanvisning til ditt nye baderom Denne informasjonen skal følge leiligheten også ved eventuelle salg Rensing av gulvsluk Hovedsluk bør renses 4 ganger i året, men bør ses i sammenheng med hvor mange

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

PNA65 Kondensavfukter

PNA65 Kondensavfukter PNA65 Kondensavfukter Brukerveiledning vrn. 206716 Les og spar disse instruksjonene Hvordan man bruker Touchpad Controller ( PNA65 egen manual for innstilling hygrostat) Normale display beskjeder er: DEHUMIDIFIER

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer