Din bruksanvisning LG 50PK750N

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Koble til med en HDMI kabel Tilkobling med en HDMI til DVI-kabel... STILLE INN BLUETOOTH ANGI TV PIN..44 BLUETOOTH-HEADSET - Koble til et nytt Bluetooth-headset Koble til et Bluetooth-headset som allerede er registrert Koble fra Bluetooth-headsettet under bruk Når du ber om å koble til TV fra Bluetooth-headsettet ADMINISTRERE REGISTRERTE BLUETOOTH-ENHETER..

3 MY BLUETOOTH INFORMATION (MIN BLUETOOTH-INFORMASJON) MOTTA FOTOGRAFIER GJENNOM EKSTERN BLUETOOTH-ENHET.. 49 Å LYTTE PÅ MUSIKK FRA EKSTERN BLUETOOTH-ENHET..49 SE PÅ TV / PROGRAMSTYRING SLÅ PÅ TV-EN Starte oppsett av TVen VELGE PROGRAM JUSTERE VOLUMET HURTIGMENY SKJERMMENYVALG OG -JUSTERING

4 AUTOMATISK KANALSØKING OG LAGRING INNSTILLING AV DIGITAL KABEL-TV MANUELL KANALSØKING OG LAGRING (I DIGITAL-MODUS) MANUELL KANALSØKING OG LAGRING (I ANALOG-MODUS). 24 REDIGERING AV FORVALGSNUMMER/ TV-KANAL. 26 PROGRAMVAREOPPDATERING DIAGNOSE CI [COMMON INTERFACE FELLES GRENSESNITT]-INFORMASJON STASJONSOVERSIKTEN. 32 FAVORITTPROGRAMOPPSETT INNGANGSLISTE.

5 Data Service INNGANGSETIKETT SLIK BRUKER DU USB-ENHETEN Ved tilkobling av USB-enheten FOTOLISTE MUSIKKLISTE FILMLISTE DIVX-REGISTRERINGSKODE...68 DEAKTIVERING..

6 .69 I INNHOLD EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE) (I DIGITAL-MODUS) Slå av/på EPG Velge et program Knappefunksjoner i NOW/NEXT (NÅ/NESTE) Guide-modus. 70 Knappefunksjon i 8 dagers guide-modus Knappefunksjon i datoendring-modus.. 71 Knappefunksjon i boksen som inneholder utvidet programbeskrivelse 72 Knappefunksjon i innstillingsmodus for Record/Remind (Opptak/Påminnelse). 72 Knappefunkson i tidsplanlistemodus AUDIO DESCRIPTION (LYDBESKRIVELSE) (GJELDER BARE I DIGITAL-MODUS) 96 I/II - Stereo/mono og tospråklig (Dual) lydmottaking (Bare i analog modus)

7 NICAM lydmottaking (Bare i analog modus) Valg av venstre (L) / høyre (R) lydkanal. 98 VALG AV MENYSPRÅK/LAND PÅ SKJERM SPRÅKVALG (GJELDER BARE I DIGITAL-MODUS) INNHOLD TIDSINNSTILLING STILLE INN KLOKKEN INNSTILLING AV TIDSUR FOR AUTOMATISK PÅ/AV INNSTILLING AV TIDSUR FOR HVILEMODUS STYRING AV BILDE STYRING AV BILDESTØRRELSE (BREDDE/HØYDEFORHOLD). 73 BILDEVEIVISER STRØMSPARING.76 FORHÅNDSINNSTILTE BILDEINNSTILLINGER - Forhåndsinnstillingen Bildemodus MANUELL BILDEJUSTERING - Bildemodus - Brukeralternativ TEKNOLOGI FOR BILDEFORBEDRING EKSPERTBILDEKONTROLL TILBAKESTILLING AV BILDE Image Sticking Minimization(ISM) Methode..84 DEMODUS.

8 MODUSINNSTILLING. 86 FORELDREKONTROLL / KLASSIFISERINGER ANGI PASSORD OG STILL INN LÅSESYSTEM 104 BLOKKER PROGRAM FORELDREKONTROLL (GJELDER BARE I DIGITAL-MODUS) BLOKKERING AV EKSTERNE INNDATA TASTELÅS TELETEST FOR Å SLÅ TELETEKST PÅ/AV SIMPLE TELETEKST TOP-TEKST FASTEXT TELETEKST

9 BRYTERE FOR BETJENING AV SPESIELLE TELETEKSTFUNKSJONER STYRING AV LYD OG SPRÅK JEVNT LYDNIVÅ KLAR TALE II FORHÅNDSINNSTILTE LYDINNSTILLINGER - LYDMODUS 89 JUSTERING AV LYDINNSTILLINGER BRUKERMODUS.90 Infinite Sound BALANSE...

10 AV/PÅ-OPPSETT FOR TV-HØYTTALERE...92 DTV-lydinnstilling (GJELDER BARE I DIGITAL-MODUS) VELGE DIGITAL LYDUTGANG LYDTILBAKESTILLING..95 DIGITAL TEKST-TV TEKST-TV INNENFOR DIGITAL TJENESTE TEKST-TV I DIGITAL TJENESTE VEDLEGG FEILSØKING VEDLIKEHOLD PRODUKTSPESIFIKASJONER IR-KODER KOPLE TIL EN EKSTERN STYRINGSENHET 1 18 II FORBEREDELSER PLASMA-TV MODELLER : 42/50PJ2**, 42/50PJ3**, 42/50PJ5**, 42/50PJ6**, 50/60PK2**,50PK3**, 50/60PK5**, 50PK7** TILBEHØR Kontroller at tilbehøret nedenfor følger med TV-apparatet. Hvis noe av tilbehøret mangler,må du kontakte forhan-dleren der du kjøpte produktet. FORBEREDELSER Det viste bildet kan avvike fra TV-en.

11 EN ER GY SAVI NG AV MO DE INPU T LIS T Q.V IEW TV RA / D 8 0 MA FA RK V RA TIO Owner's Manual AD ME NU MU TE GU ID E P E G A P OK BA CK IN FO Q.M EN U Dette elementet er ikke inkludert for alle modeller. * Flekker eller fingeravtrykk på utsiden av produktet fjernes ved å tørke forsiktig av med en renseklut som er spesielt egnet til dette formålet. Ikke bruk makt ved fjerning av flekker. Det kan oppstå riper eller misfarging hvis produktet ikke behandles forsiktig. EX IT FR EE ZE Brukerhåndbok batterier (AAA) Fjernkontroll Klut Tørk av skjermen med kluten. x4 x3 x2 Strømledning M5x14 M4x28 (Bortsett fra 60PK2**, 60PK5**) bolter for stativmontering Ferrittkjernen kan benyttes til å redusere de elektromagnetiske bølgene i PCaudiokabelen. Vikle PC-audiokabelen to ganger rundt ferrittkjernen, og plugg deretter kablene inn i TV-apparatet, slik som vist i figuren. Plasser ferrittkjernen nær AUDIO INN (RGB/DVI)-kontakten på skjermen. AUDIO IN (RGB/DVI) Beskyttelsesdeksel Kabelholder (Dette elementet er ikke inkludert for alle modeller.) Ferrittkjerne (grå) (Dette elementet er ikke inkludert for alle modeller.) Ferrittkjerne (svart) Ferittkjernen kan brukes til å redusere den elektromagnetiske bølgen når du kobler til strømledningen. Jo nærmere ferrittkjernen strømpluggen er plassert, desto bedre er det. Installer strømpluggen så nær som mulig. Plasser ferrittkjernen nær AUDIO INN (RGB/DVI)-kontakten på skjermen. Veggmonteringsbrakett (kjøpes separat) AW-50PG60M AW-50PG60MS AW-60PG60M AW-60PG60MS eller eller (Bortsett fra 60PK5**, 60PK2**) (Kun 60PK5**, 60PK2**) A-1 FORBEREDELSER FRONTPANELKONTROLLER! MERK G Strømmen som forbrukes under bruk kan reduseres betydelig hvis bildets lysstyrke reduseres, og dette vil redusere den samlede driftskostnaden. FORSIKTIG FORBEREDELSER G G Ikke trå på glasstativet eller sett det under trykk på noen måte. Det kan knuse og forårsake skader fra glasskår, eller TV-apparatet kan falle. Ikke dra TV-apparatet. Gulvet eller produktet kan ta skade. Det viste bildet kan avvike fra TV-en. 42/50PJ2**, 50/60PK2** Fjernkontroll-sensor Intelligent sensor Justerer bildet i samsvar med omgivelsene. Indikator for strøm på/standby Lyser rødt i standby-modus. Den røde indikatoren slår seg langsomt av når TVapparatet slås på. STRØM INPUT (Inndata) MENU (MENY) OK Volum-knapper Program-knapper Pekeplater med knapper Du kan bruke ønsket knappefunksjon ved å berøre knappen lett med fingeren.

12 42/50PJ3**, 50PK3** Fjernkontroll-sensor Intelligent sensor Justerer bildet i samsvar med omgivelsene. Indikator for strøm på/standby Lyser rødt i standby-modus. Den røde indikatoren slår seg langsomt av når TV-apparatet slås på. STRØM INPUT (Inndata) MENU (MENY) OK Volum-knapper Program-knapper Pekeplater med knapper Du kan bruke ønsket knappefunksjon ved å berøre knappen lett med fingeren. A-2 42/50PJ5**, 50/60PK5** Fjernkontroll-sensor Intelligent sensor Justerer bildet i samsvar med omgivelsene. Indikator for strøm på/standby Lyser rødt i standby-modus. Den røde et fra en PC. Komponentinngang Koble en komponents video-/audioinngang til disse kontaktene. Antenneinngang Koble antennen eller kabelen til denne pluggen. USB-inngang Koble USB-lagringsenheten til denne pluggen. PCMCIA-kortplass (Personal Computer Memory Card International Association). Sett inn CI-modulen i PCMCIA-kortsporet. (Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle land.) Audio/Video-inngang (lyd/video) Koble audio/video-utgangen til disse kontaktene fra en ekstern enhet A-5 S-VIDEO USB IN SERVICE ONLY FORBEREDELSER IN 3 50/60PK5**, 50PK7** VIDEO L/MONO AUDIO R 10 S-VIDEO IN 2 AV IN 3 1 VIDEO L/MONO AUDIO R USB IN SERVICE ONLY IN 3 COMPONENT IN COMPONENT IN 3 VIDEO L/MONO AUDIO R 2 IN COMPONENT IN eller 1 12 /DVI IN AV IN COMPONENT IN 8 9 Kontakt for strømledning Denne TV-en fungerer på vekselstrøm. Spenningen vises på Spesifikasjoner-siden. G (G s t i l ) Prøv aldri å bruke TV-en på likestrøm. Euro Scart-kontakt (AV1/AV2) Koble til scart-inngangen eller -utgangen til disse kontaktene fra en ekstern enhet. HDMI/DVI IN-inngang Koble et HDMI-signal til HDMI IN. Eventuelt koble et DVI (VIDEO)-signal til HDMI/DVI-porten med en DVI-til-HDMI-kabel. RGB/DVI-lydinngang Kople til lyden fra en PC eller en DVI-enhet. OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT (OPTISK DIGITAL LYD UT) Koble digital lyd til forskjellige typer utstyr. Koble til en digital lydkomponent. Bruk en optisk lydkabel. RS-232C INNGANGSPORT (KONTROLL/SERVICE) Koble serieporten på fjernkontrollenhetene til RS232C-kontakten. Dette porten brukes i service- eller hotellmodus. RGB IN-inngang Koble til utgangssignalet fra en PC. Komponentinngang Koble en komponents video-/audioinngang til disse kontaktene. Antenneinngang Koble antennen eller kabelen til denne pluggen. USB-inngang Koble USB-lagringsenheten til denne pluggen. PCMCIAkortplass (Personal Computer Memory Card International Association). Sett inn CI-modulen i PCMCIA-kortsporet. (Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle land. ) Audio/Video-inngang (lyd/video) Koble audio/video-utgangen til disse kontaktene fra en ekstern enhet A-6 S-VIDEO FORBEREDELSER AV IN 3 USB IN SERVICE ONLY STATIVINSTALLASJON (Bortsett fra 60PK5**, 60PK2** ) Det viste bildet kan avvike fra TV-en. Det viste bildet kan avvike fra TV-en. Når du monterer stativet av skrivebordstypen, må du sjekke at boltene er trukket godt til.. (Hvis de ikke er trukket helt Etter at du har koblet til kablene etter behov, til, kan produktet vippe forover etter installeringen.) Hvis du installerer du KABELHOLDEREN som vist og bunter strammer til bolten med overdreven kraft, kan bolten sammen kablene. forvrenges pga. belastninger på boltens tiltrekkingsdeler. ORDNE LEDNINGER PÅ BAKDEKSELET FORBEREDELSER 1 Plasser TV-skjermen forsiktig med forsiden ned på en polstret overflate for å beskytte skjermen mot skade. kabelholderen 2 Monter delene på stativhuset med stativbasen på TV-en.. Stativhus M5x14 UTEN BRUK AV BENKTYPESTATIV Det viste bildet kan avvike fra TV-en. Bruk beskyttelsesdekselet når du installerer den veggmonterte enheten. Stativsokkel 3 Monter TV-en som vist. Sett inn BESKYTTELSESDEKSELET i TV-en inntil du hører en klikkelyd. BESKYTTELSESDEKSEL (Anbring en ledeskinne til utsiden.) 4 Fest de 4 boltene sikkert ved hjelp av hullene på baksiden av TV-en. SVINGBART STATIV Det viste bildet kan avvike fra TV-en. Etter at du har installert TV-apparatet kan du justere TV-apparatet manuelt til høyre eller venstre i opptil 20 grader slik det passer deg best. M4x28 Når du monterer stativet, må du sørge for å skille mellom og montere for- og baksiden av stativet riktig. Front A-7 FORBEREDELSER RÅD FOR OMTENKSOM INSTALLERING Nødvendige komponenter for å feste TV-en sikkert til veggen kan kjøpes i fagbutikker. Plasser TV-en nær veggen for å unngå muligheten for at den velter hvis den får et puff. A Instruksjonene nedenfor viser en sikker måte å sette opp TV-en på. De innebærer å feste den til veggen for å unngå at den faller forover hvis den blir skjøvet. Dette forhindrer at TV-en falzler forover og fører til personskade. Dette vil også beskytte TV-en mot skader. Sørg for at barn ikke klatrer på eller henger fra TV-en. A A A-8 FORBEREDELSER Fest apparatet til veggen ved hjelp av øyeboltene eller TVbrakettene/boltene som vist på bildet. (Hvis TV-en har bolter i øyekrokene, løsner du boltene. ) * Sett inn øyeboltene eller TV-brakettene/boltene og stram dem godt til i de øverste hullene. Fest veggbrakettene med boltene til veggen. Avpass med høyden på braketten som er montert på veggen Bind fast produktet for justering. Det sikreste er å binde tauet slik at det ligger vannrett mellom veggen og apparatet.! MERK G G G Hvis du skal flytte apparatet, må du løsne tauene først. Bruk en holder eller et kabinett som er tilstrekkelig stort og solid til apparatets størrelse og vekt. Kontroller at høyden på den veggmonterte braketten er den samme som på braketten på apparatet. A A TV-en kan monteres på forskjellige måter, f.eks. på en vegg, på et skrivebord, osv. TV-en er designet for å monteres horisontalt. 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm JORDING Pass på at du kobler jordledningen for å forhindre mulig elektrisk støt. Hvis det ikke lar seg gjøre å anvende jordingsmetoder, sørg for at en kvalifisert elektriker monterer en separat kretsbryter. Prøv ikke å jorde enheten ved å koble den til telefonledninger, lynavledere eller gassrør. Strømforsyning 10 cm FORBEREDELSER A B Kortslutningsbryter Installering med sokkel skrivebord For fullgod ventilasjon, tillat en klarering på 10 cm rundt hele TVén.

13 10 cm 10 cm Model 42/50PJ2** 42/50PJ3** 42/50PJ5** 42/50PJ6** 50PK2** 60PK2** 50PK3** 50PK5** 60PK5** 50PK7** 10 cm 10 cm VEGGMONTERING: LODDRETT INSTALLERING Vi anbefaler bruk av en veggmonteringsbrakett av LGtype ved veggmontering av TV-en. A Vi anbefaler at du kjøper en veggmonteringsbrakett som støtter VESA-standarden. A LG anbefaler at veggmonteringen utføres av en profesjonell montør. A VESA Standard (A * B) Skrue Mengde * 400 M * 400 M * 400 M * 400 M * 400 M * 400 M * 400 M * 400 M * 400 M * 400 M6! MERK Bør installere veggmontering på en solid mur som står loddrett på gulvet. G Bør bruke en spesiell veggmontering hvis du vil installere i taket eller på en skråstilt vegg. G Overflaten som veggmonteringen skal monteres på, bør være sterk nok til å bære vekten av TVapparatet, f.eks. betong, naturstein, murstein og hul blokk. G Installering av skruetype org lengde avhenger av veggmonteringen som brukes. Hvis du vil ha mer informasjon, se instruksjonene som følger med monteringssettet. G LG er ikke ansvarlig for ulykker eller skade på eiendom eller TV pga. feilaktig montering: - Der en ikke-standard VESA-veggmontering brukes. - Ved feilaktig festing av skruer på overflaten som kan føre til at TV-en faller og forårsaker personskade.. - Når den anbefalte installeringsmetoden ikke følges. G A-9 FORBEREDELSER TASTEFUNKSJONER PÅ FJERNKONTROLLEN (Bortsett fra 42/50PJ2**, 50/60PK2**) Fjernkontrollen rettes mot fjernkontrollsensoren på TV-en. r(power) Slår apparatet på fra standby-modus eller av til standby-modus. G ENERGY SAVING Juster strømsparingsmodusen på TV-en.(G s. 7 6) (STRØMSPARING) A-10 FORBEREDELSER 1 ENERGY AV MODE INPUT TV/ RAD AV MODE Lar brukere gå ett trinn tilbake i en interaktiv applikasjon, (AV-MODUS) EPG eller annen interaktiv brukerfunksjon.(g s. 4 0) G G INPUT Ekstern inngang-modus byttes etter fast rekkefølge.(g s. 3 4) SAVING LIST MARK FAV RATIO MUTE Q. VIEW TV/RAD Velger radio, TV- og DTV-kanal. 0 til 9 nummer Velger et p ogram. knapp Velger nummererte alternativer i en meny. G LIST Viser programtabellen.(g s. 3 2) Q.VIEW Går tilbake til programmet som du så på sist. MENU Slår lyden på eller av. G Går tilbake til TV-modus fra hvilken som helst meny.(g s. 1 6) GUIDE Viser programoversikt.(g s. 7 0) G Q. MENU Velg ønsket hurtigmenykilde. (Bredde-/høydeforh., Klar Tale II, Kinomodus, Lyd modus, Lyd, Innsovning, Favoritt, G USB-enhet.)(G s. 1 5) BACK Lar brukere gå ett trinn tilbake i en interaktiv applikasjon, EPG eller annen interaktiv brukerfunksjon. P P A G E MENU GUIDE Q.MENU OK INFO i Viser gjeldende skjerminformasjon. EXIT Går tilbake til TV-modus fra hvilken som helst meny. THUMBSTICK Med denne kan du navigere gjennom skjermmenyene og (opp/ned/ven- justere systeminnstillingene slik du ønsker. stre) BACK INFO EXIT OK Går tilbake til TV-modus fra hvilken som helst meny. FREEZE Fargede Disse knappene brukes for tekst-tv. (bare T e k s t T V-knapper modeller)eller S t a s j o n s r e d i g.. 1 AD TEKST-TV Disse knappene brukes for tekst-tv. -knapper Se delen `T e k s t T V' for mer informasjon.(g s ) T G SUBTITLE Henter frem den underteksten du foretrekker i digital-modus. VOLUME + /- Justerer volumet. FAV Viser det valgte favorittprogrammet. ENERGY AV MODE INPUT TV/ RAD FORBEREDELSER MARK Merk av for og fjerner merker for programmer på USB-menyen. Velg inndata for bruk av bildeveiveiserinnstillinger. G RATIO Velger ønsket sideforhold for bildet. (G s. 7 3) (FORHOLD) SAVING LIST MARK FAV RATIO MUTE Q.VIEW MUTE Slår lyden på eller av. Programme Velger et p ogram. PAGE opp/ned Gå fra ett fullstendig sett av skjerminformasjon til det neste. Kontrollknapper Kontroller SIMPLINK eller USB-meny (Foto og Musikk for SIMPLINK eller Film(Kun 42/50PJ5**, 42/50PJ6**, 50PK3**, /USB-meny 50/60PK5**, 50PK7**)). FREEZE [FRYS] Setter gjeldende skjermbilde i pause. (Fungerer ikke i USB-modus og Simplink.) TV-apparatet går automatisk tilbake til normal visning dersom det ikke mottas noe signal eller det betjenes noen knapper i løpet av 5 minutter. Viser en liste over AV-enheter som er koblet til TV-en. Når du trykker på denne knappen, vises SimplinkG menyen på skjermen.(g s. 3 7) AD Slår lydbeskrivelsen på eller av. BACK INFO P P A G E MENU GUIDE Q.MENU OK EXIT Installere batterier FREEZE Åpne dekselet for batterirom-met på baksiden. Sett inn to 1,5 V AAA-batterier med riktig polaritet (+ til +, - til -). Ikke bland gamle eller brukte batterier med nye. Lukk dekselet. Følg prosedyren i motsatt rekkefølge for å ta ut batteriene. AD A-11 FORBEREDELSER TASTEFUNKSJONER PÅ FJERNKONTROLLEN (Kun 42/50PJ2**, 50/60PK2**) Fjernkontrollen rettes mot fjernkontrollsensoren på TV-en. r(power) Slår apparatet på fra standby-modus eller av til standby-modus. G ENERGY SAVING Juster strømsparingsmodusen på TV-en.(G s. 7 6) (STRØMSPARING) A-12 FORBEREDELSER 1 ENERGY AV MODE INPUT TV/ RAD AV MODE Lar brukere gå ett trinn tilbake i en interaktiv applikasjon, (AV-MODUS) EPG eller annen interaktiv brukerfunksjon.(g s. 4 0) G G INPUT Ekstern inngang-modus byttes etter fast rekkefølge.(g s. 3 4) SAVING LIST MARK FAV RATIO MUTE Q.VIEW TV/RAD Velger radio, TV- og DTV-kanal. 0 til 9 nummer Velger et p ogram. knapp Velger nummererte alternativer i en meny. G LIST Viser programtabellen.(g s. 3 2) Q.VIEW Går tilbake til programmet som du så på sist. MENU Slår lyden på eller av. G Går tilbake til TV-modus fra hvilken som helst meny.(g s. 1 6) GUIDE Viser programoversikt.(g s. 7 0) G Q. MENU Velg ønsket hurtigmenykilde. (Bredde-/høydeforh., Klar Tale II, Kinomodus, Lyd modus, Lyd, Innsovning, Favoritt, G Energisparing )(G s. 1 5) BACK Lar brukere gå ett trinn tilbake i en interaktiv applikasjon, EPG eller annen interaktiv brukerfunksjon. P P A G E MENU GUIDE Q.MENU OK INFO i Viser gjeldende skjerminformasjon. EXIT Går tilbake til TV-modus fra hvilken som helst meny. THUMBSTICK Med denne kan du navigere gjennom skjermmenyene og (opp/ned/ven- justere systeminnstillingene slik du ønsker. stre) BACK INFO EXIT OK Går tilbake til TV-modus fra hvilken som helst meny. FREEZE Fargede Disse knappene brukes for tekst-tv. (bare T e k s t T V-knapper modeller)eller S t a s j o n s r e d i g.

14 . 1 TEKST-TV Disse knappene brukes for tekst-tv. -knapper Se delen `T e k s t T V' for mer informasjon. (G s ) T G SUBTITLE Henter frem den underteksten du foretrekker i digital-modus. VOLUME + /- Justerer volumet. FAV Viser det valgte favorittprogrammet. ENERGY AV MODE INPUT TV/ RAD FORBEREDELSER MARK Merk av for og fjerner merker for programmer på USB-menyen. Velg inndata for bruk av bildeveiveiserinnstillinger. G RATIO Velger ønsket sideforhold for bildet.(g s. 7 3) (FORHOLD) SAVING LIST MARK FAV RATIO MUTE Q.VIEW MUTE Slår lyden på eller av. Programme Velger et p ogram. PAGE opp/ned Gå fra ett fullstendig sett av skjerminformasjon til det neste. SIMPLINK-kon- Kontrollerer SIMPLINK. trollknapper P P A G E MENU GUIDE Q.MENU FREEZE [FRYS] Setter gjeldende skjermbilde i pause. (Fungerer ikke i USB-modus og Simplink.) TVapparatet går automatisk tilbake til normal visning dersom det ikke mottas noe signal eller det betjenes noen knapper i løpet av 5 minutter. Viser en liste over AV-enheter som er koblet til TV-en. Når du trykker på denne knappen, vises SimplinkG menyen på skjermen.(g s. 3 7) OK BACK INFO EXIT Installere batterier FREEZE Åpne dekselet for batterirom-met på baksiden. Sett inn to 1,5 V AAA-batterier med riktig polaritet (+ til +, - til -). Ikke bland gamle eller brukte batterier med nye. Lukk dekselet. Følg prosedyren i motsatt rekkefølge for å ta ut batteriene. A-13 OPPSETT AV EKSTERNT UTSTYR For å unngå å skade utstyret,må strømkablene ikke kobles til før du er ferdig med å koble sammen alt utstyr. ANTENNETILKOBLING For optimal bildekvalitet må antenneretning justeres. Antennekabel og konverter følger ikke med. OPPSETT AV EKSTERNT UTSTYR COMPONENT IN Antenne uttak på vegg Boliger med flere enheter/leigligheter (Koble til antenneuttak på vegg) AV IN 3 Utendørsant enne (VHF, UHF) RF koaksialkabel (75 ) Eneboliger/hus (Koble til plugg på veggen for utendørsantenne) COMPONENT IN UHF Antenne VHF Signalfor sterker I områder med dårlig signal kan det oppnås bedre bildekvalitet ved å installere en signalforsterker til VIDEO antennen som vist til høyre. Hvis signalet må deles for to TVer, må du bruke en antennesignalsplitter for tilkoblingen. "Utstyr som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplet utstyr - og er tilkoplet et kabel-tv nett, kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal det ved tilkopling av utstyret til kabel-tv nettet installeres en galvanisk isolator mellom utstyret og kabel-tv nettet." COMPONENT IN VIDEO L/MONO AUDIO R IN 2 1 OPPSETT AV EKSTERNT UTSTYR For å unngå å skade utstyret,må strømkablene ikke kobles til før du er ferdig med å koble sammen alt utstyr. Seksjonen på EXTERNAL EQUIPMENT SETUP (EKSTERNT UTSTYR SETUP) bruker i hovedsak diagrammer for 50/60PK5** modeller. Det viste bildet kan avvike fra TV-en. Tilkobling med komponentkabel Denne TV-en kan motta digitale RF/kabel-signaler fra en ekstern digitalt dekoder. Hvis du prøver å motta digitale signaler fra en digital dekoder eller en annen digital ekstern enhet, se diagrammet som vist nedenfor. 480i/576i 480p/576p 720p/1080i 1080p O O O O X O O O (50 Hz / 60 Hz kun) (24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz) Component-inndataporter (Komponent) Hvis du ønsker bedre bildekvaliatet, kobler du en DVD-spiller til Component-inndataportene (Komponent) slik det er vist nedenfor. Component-porter (Komponent) på TV-en Y PB PR Y PB B-Y Cb Pb PR R-Y Cr Pr Videoutdataporter på DVD-spilleren Y Y Y 2 COMPONENT IN OPPSETT AV EKSTERNT UTSTYR Koble til audio/lyd output/utgående på eksterne utstyr (digitalboksen, DVD, etc.) til COMPONENT IN AUDIO plugger på TV-en. Slå på det eksterne utstyret. (Det refereres til eksternt utstyr s brukerveiledning for betjenings-instruksjoner.) Velg C o m p o n e n t som signalkilde ved å bruke I N P U Tknappen på fjernkontrollen. 2 HDMI IN 1 HDMI/DVI IN G HDMI Audio-støttet format: Dolby Digital, PCM DTS audioformatet støttes ikke. Signal Component HDMI COMPONENT IN Koble til video outputs/utgående (Y, PB, PR) på eksterne utstyr (digitalboksen, DVD, etc.) til COMPONENT IN VIDEO plugger på TV-en. KOBLE TIL MED EN HDMI KABEL 1 Koble til HDMI output på eksternt utstyr (digital set-top box, DVD, etc.) til HDMI/DVI IN 1(eller HDMI/DVI IN), HDMI IN 2(Bortsett fra 42/50PJ2**) eller HDMI IN 3(Kun 50/60PK5**, 50PK7**) plugg på TV-en. HDMI IN COMPONENT IN Slå på det eksterne utstyret. (Det refereres til eksternt utstyr s brukerveiledning for betjenings-instruksjoner. ) Velg H D M I 1(eller H D M I), H D M I 2(Bortsett fra 42/50PJ2**) eller H D M I 3(Kun 50/60PK5**, 50PK7**) som signalkilde ved å bruke I N P U T- knappen på fjernkontrollen. 1 HDMI/DVI IN OPPSETT AV EKSTERNT UTSTYR! MERK TV-en kan motta video- og lydsignal samtidig ved hjelp av en HDMI-kabel. 2 G IHvis DVD-en ikke støtter Auto HDMI, må du stille inn utgangsoppløsningen i henhold til dette. G Kontroller at HDMI-kabelen er versjon 1.3 eller høyere. Hvis HDMI-kablene ikke støtter HDMI versjon 1.3, kan det oppstå flimring eller ingen skjermvisning. Bruk de siste kablene som støtter minst HDMI versjon 1.3. G 1 Tilkobling med en HDMI til DVI-kabel COMPONENT IN 1 2 Koble til digitalboksen eller DVI output/utgang på PC til H D M I / D V I I N 1(eller H D M I / D V I I N) pluggen på TV-en. Koble til audio output/utgang på digitalboksen eller PC audio output/utgang til A U D I O I N ( R G B / D V I )(eller A U D I O I N ( D V I )) pluggen på TVen. Slå på digitalboksen eller PC og TV-en. (Det refereres til digitalboks eller PC brukerveiledning for betjenings-instruksjoner.) Velg H D M I 1(eller H D M I) som signalkilde ved å bruke I N P U Tknappen på fjernkontrollen. 2 HDMI IN 1 HDMI/DVI IN COMPONENT IN eller DVI-PC OUTPUT AUDIO COMPONENT IN 3 OPPSETT AV EKSTERNT UTSTYR Tilkobling med Scart-kabel 1 2 OPPSETT AV EKSTERNT UTSTYR Koble til Euro-scart holderen på det eksterne utstyret (DVD, VCR, etc. ) til AV1 Euro scart fatningen på TV-en. Slå på det eksterne utstyret. (Det refereres til eksternt utstyr s brukerveiledning for betjenings-instruksjoner.) 2 HDMI IN 1 HDMI/DVI IN 3 1 Velg A V 1 som signalkilde ved å bruke I N P U T-knappen på fjernkontrollen.

15 Hvis koblet til A V 2-kontakten,velg A V 2 som signalkilde. (R) AUDIO (L) AUDIO/ VIDEO Scart AV1 AV2 Inngang Video O O Audio O O RGB O X Utgang Video, Audio Kun analog Analog-, DTV-, AV1, AV2, AV3(Bortsett fra 42/50PJ2**, 50/60PK2**)-utgang er tilgjengelig. Utgangstype Strøminngangsmodus Digital TV Analogue TV, AV1,AV3 Komponent/RGB HDMI AV2 AV2 AV1 (TV-utgang) (Monitorutgang) X O O X O O O X X O AV2 (Når DTV-planlagt registrering pågår ved hjelp av opptaksutstyr.) G O O (Inndatamodusen konverteres til DTV.) TV-utgang : Genererer analoge TV-signaler. Monitor ut: Genererer gjeldende skjermbilde. O HDMI IN 3 VIDEO L/MONO AUDIO R S-VIDEO (Bortsett fra 42/50PJ2**, 50/60PK2**)! MERK G Hvis du vil bruke EURO scart-kabelen, må du bruke den signalskjermede Euro scartledningen. USB I OPPSETT (Bortsett fra 42/50PJ2**, 1 2 Koble USB-enheten til USB IN-kontakten på TV-en. 50/60PK2**) 1 Etter tilkobling av USB IN-kontaktene, bruker du DVRfunksjonen. (G s. 50) AV IN Koble til AUDIO/VIDEO plugger mellom TV og VCR eller eksternt utstyr. Koble etter fargene på kontaktene.(video =gul,audio Left (Venstre)=hvit og Audio Right Høyre)=ød) Sett inn en videokassett i videospilleren og trykk P L A Y (Spill av)på videospilleren.(se i håndboken til videospilleren.) Eller, betjen det tilsvarende eksterne utstyret. (Se brukerhåndbok for det eksterne utstyret.) Velg A V 3 som signalkilde ved å bruke I N P U T-knappen på fjernkontrollen. VIDEO L/MONO AUDIO R HDMI IN 3 Tilkobling med RCA-kabel (Bortsett fra 42/50PJ2**, 50/60PK2**) 1 2 AV IN 3 OPPSETT AV EKSTERNT UTSTYR S-VIDEO VIDEO L R ANT IN 3 OUTPUT SWITCH ANT OUT eller! MERK G VIDEO L R Hvis du har en monovideospiller, kobler du lydkabelen fra videospilleren til A U D I O L / M O N O-kontakten på apparatet. Videospillsett Videoopptaker For å unngå bildestøy (forstyrrelser), må du være tilstrekkelig avstand mellom videospiller og TV Koble A N T O U T -kontakten på videospilleren til A N T E N N A I N kontakten på apparatet. Koble antenneledningen til A N T I N-kontakten på videospilleren. Trykk på P L A Y-knappen (spill av)på videospilleren og velg riktig program for signalet mellom videospiller og TV for å se på. COMPONENT IN Ved tilkobling med en RF-kabel ANT OUT S-VIDEO VIDEO L R 1 ANT IN OUTPUT SWITCH 2 Veggkontakt Antenne 5 OPPSETT AV EKSTERNT UTSTYR Tilkobling med D-sub 15-pinskabel(Bortsett fra 42/50PJ2**, Koble RGB-utgangen på PC-spilleren til R G B I N( P C) kontakten på apparatet. HDMI IN 50/60PK2**) Denne TV-en gir Plug-and-Play-kapasitet,det vil si at PC-en justeres automatisk etter TV-ens innstillinger Koble lydutgangene på PCspilleren til A U D I O I N ( R G B / D V I ) -inngangene (lyd)på apparatet. 1 HDMI/DVI IN Slå på PC-en og apparatet. Velg R G B som signalkilde ved å bruke I N P U T-knappen på fjernkontrollen. 1 AUDIO RGB OUTPUT INNSETTING AV CI-MODUL S-VIDEO - Slik viser du krypterte (betalings-)tjenester i digital TV-modus. - Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle land. 1 Sett CI-modulen i P C M C I A-kortplassen på TVen som vist. COMPONENT IN AV IN 3 Dersom du ønsker mer informasjon, se s. 31. HDMI IN 3 N! MERK G VIDEO L/MONO AUDIO R IN 2 6 AV IN 3 VIDEO L/MONO AUDIO R Kontroller om CI-modulen er satt inn i PCMCIAkortsporet i riktig retning. Hvis modulen ikke er riktig satt inn, kan den forårsake skade på TV-en og PCMCIA-kortsporet. Sjekk dette punktet som vist og sett inn CI-modulen. USB IN SERVICE ONLY COMPONENT IN OPPSETT AV EKSTERNT UTSTYR KOBLE OPP DIGITALLYD UT Send TV-lyden til eksternt lydutstyr ved hjelp av den optiske digitallydutgangen.a Hvis du vil ha glede av digital kringkasting gjennom 5.1-kanalers høyttalere, kobler du terminalen OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT på baksiden av TV-en til en DVD-hjemmekino (eller en forsterker). COMPONENT IN Koble den ene enden av den optiske kabelen til den optiske lydutgangen på TVen. 2 OPPSETT AV EKSTERNT UTSTYR Koble den andre enden av den optiske kabelen til (den optiske) lydinngangen på det aktuelle lydutstyret. Slå av TV-høyttalerne "TV Speaker option Off" i AUDIO (LYD)-menyen. (Gs.92). Se i installasjonsmenyen for eksternt lydutstyr om hvordan dette betjenes. HDMI IN 1 DMI/DVI IN 1 2 FORSIKTIG G Ikke se inn i den optiske utgangen på TVen. Hvis du ser på laserstrålen, kan dette skade synet ditt. 7 OPPSETT AV EKSTERNT UTSTYR Støttet skjermoppløsning RGB-PC, HDMI/DVI-PC modus(bortsett fra 42/50PJ2**, 50/60PK2**) Oppløsning 720x x x600 HDMI/DVI-DTVmodus Oppløsning 640x x x x720 Horisontal frekvens (khz) 31,468 31,469 37,879 48,363 47,78 47,72 63,98 65,317 66,587 Vetikal frekvens (Hz) 70,08 59,94 60,31 60,00 59,87 59,8 60,02 59,979 59,934 Horisontal frekvens (khz) 31,649 31,469 31,47 31,50 31,25 37,50 44,96 45,00 Vetikal frekvens (Hz) 59, , ,00 50,00 59, ,00 59, , ,00 59,94 60 OPPSETT AV EKSTERNT UTSTYR 1024x x x x x x x ,125 33,72 33,75 27,00 33,75 56,25 67,433 67,50 (Kun 50PK3**, 50/60PK5**, 50PK7**, ) 8! MERK G G G G Unngå å ha et fast bilde på skjermen på apparatet over lengre tid. Det faste bildet kan bli permanent preget på skjermen. Bruk skjermsparer når det er mulig. Det kan være noe støy i forbindelse med noen typer oppløsning, vertikalt mønster, kontrast eller skarphet i PC-modus. Forandre deretter PCmodusen til en annen oppløsning eller forandre oppdateringshastigheten til en annen hastighet eller juster skarpheten og kontrasten på menyen til bildet er rent. Hvis oppdateringshastigheten på PC-ens grafikkort ikke kan forandres, bytt PCgrafikkortet eller ta kontakt med produsenten av PC-grafikkortet. Innsignal for synkronisering for horisontale og vertikale frekvenser er separate. Vi anbefaler bruk av 1024x768, 60 Hz(Kun 42PJ3**, 42PJ5**, 42PJ6**), 1 360x768, 60 Hz(Kun 50PJ3**, 50PJ5**, 50PJ6**), 1920x1080, 60 Hz(Kun 50PK3**, 50/60PK5**, 50PK7**) for PCmodus. 'Dette bør gir den beste bildekvaliteten. Koble signalkabelen fra skjermutgangsporten på PCen til RGB (PC)-porten på TVen eller signalkabelen fra HDMI-utgangen på PCen til HDMI IN (eller HDMI/DVI IN)-porten på TVen. G Koble lydkabelen fra PC-en til AUDIO INPUT-kontaktene på TV-en.

16 (Lydkabler følger ikke med apparatet). Hvis du bruker et lydkort, justerer du PC-lyden etter behov.. Dersom grafikkortet på PCen ikke kan sende analog og digital RGB samtidig, må du koble til enten RGB eller HDMI IN (eller HDMI/DVI IN) når du skal vise PC-bildet på TVen. Dersom grafikkortet på PCen ikke kan sende analog og digital RGB samtidig, stiller du TVen inn til enten RGB eller HDMI (den andre modusen angis automatisk av TVen ved hjelp av Plug and Play). DOS-modus vil kanskje ikke fungere, avhengig av type grafikkort, dersom du bruker en overgangskabel fra HDMI til DVI. G OPPSETT AV EKSTERNT UTSTYR G G G G Når du bruker for lang RGB-PC-kabel, kan det bli støy på skjermen. Vi anbefaler at du bruker mindre enn 5 m av kabelen. Det gir best bildekvalitet. G 9 OPPSETT AV EKSTERNT UTSTYR Configuration de l' écran pour le mode PC(Bortsett fra 42/50PJ2**, 50/60PK2**) Tilbakestilling av skjermen Returnerer posisjon, størrelse og fase til fabrikkens standardinnstillinger. Denne funksjonen fungerer i følgende modus: RGB[PC]. Lysstyrke Skarphet Farge Fargetone Fargetemperatur Tilb.st. av bilde Skjerm Skjerm Avansert kontroll Klokkefase Tilbakestille 1 MENU Velg B I L D E. 2 OK Velg S k j e r m. 3 OK Velg T i l b a k e s t i l l e. 4 OK Velg J a. 5 OK Kjør T i l b a k e s t i l l e. 10 E OPPSETT AV EKSTERNT UTSTYR BILDE SKJERM Flytte OK Flytte Forrige ø Opplø sning Auto konfig. Posisjon R W G C Still inn Ja Nei ø Stø rrelse Trykk på knappen M E N U / E X I T for å gå tilbake til normalt TV-bilde. Trykk på knappen B A C K for å gå til forrige skjermmeny. Config. Auto(mode RGB [PC] uniquement) Ajuste de façon automatique la position de l'image et minimise le tremblement de l'image. Si l'image n'est toujours pas nette après avoir effectué les réglages, bien que votre téléviseur fonctionne correctement, vous devez effectuer d'autres réglages. Config. auto Denne funksjonen er for automatisk justering av skjermposisjon, størrelse og fase. Det viste bildet vil være ustabilt i noen få sekunder mens automatisk konfigurasjon pågår. OPPSETT AV EKSTERNT UTSTYR BILDE Lysstyrke Skarphet Farge Fargetone Fargetemperatur Tilb.st. av bilde Skjerm Skjerm E SKJERM Flytte OK Flytte Forrige ø Opplø sning R W G C Auto konfig. Posisjon ø Stø rrelse Klokkefase Tilbakestille Ja Still inn Nei Avansert kontroll 1 MENU Velg B I L D E. Si la position de l'image n'est toujours pas cor- recte, relancez la configuration automatique. 2 OK Hvis bildet må justeres igjen etter automatisk Velg S k j e r m. justering i RGB (PC), kan du justere P o s i s j o n, S t ø r r e l s e eller K l o k k e f a s e. 3 OK Velg A u t o k o n f i g.. 4 OK Velg J a. 5 OK Kjør A u t o k o n f i g.. Trykk på knappen M E N U / E X I T for å gå tilbake til normalt TV-bilde. Trykk på knappen B A C K for å gå til forrige skjermmeny. 11 OPPSETT AV EKSTERNT UTSTYR Velge oppløsning Hvis du vil vise et normalt bilde, matcher du oppløsningen i RGB-modus og valgt PC-modus. Denne funksjonen fungerer i følgende modus : RGB[PC] Lysstyrke Skarphet Farge Fargetone Fargetemperatur Tilb.st. av bilde Skjerm Skjerm Avansert kontroll Klokkefase Tilbakestille 1 MENU Velg B I L D E. 2 OK Velg S k j e r m. 3 OK ø Velg Opplø sning. 4 OK Velg ønsket oppløsning. 5 OK 12 E OPPSETT AV EKSTERNT UTSTYR BILDE SKJERM Flytte OK Flytte Forrige ø Opplø sning Auto konfig. Posisjon ø Stø rrelse 1024 x x x 768 R W G C Trykk på knappen M E N U / E X I T for å gå tilbake til normalt TV-bilde. Trykk på knappen B A C K for å gå til forrige skjermmeny. Justering for skjermposisjon, -størrelse, -fase Hvis bildet ikke er klart etter den automatiske justeringen, og spesielt hvis tegn fremdeles skjelver, så kan du justere bildefasen manuelt. Denne funksjonen fungerer i følgende modus : RGB[PC] OPPSETT AV EKSTERNT UTSTYR BILDE Lysstyrke Skarphet Farge Fargetone Fargetemperatur Tilb.st. av bilde Skjerm Skjerm E SKJERM Flytte OK Flytte Forrige ø Opplø sning Auto konfig. Posisjon R W G C ø Stø rrelse Klokkefase Tilbakestille Avansert kontroll 1 MENU Velg B I L D E. 2 OK Velg S k j e r m. 3 OK ø Velg P o s i s j o n, Stø rrelse eller K l o k k e f a s e. 4 5 OK Foreta aktuelle justeringer. OK Trykk på knappen M E N U / E X I T for å gå tilbake til normalt TV-bilde. Trykk på knappen B A C K for å gå til forrige skjermmeny. 13 SE PÅ TV / PROGRAMSTYRING SLÅ PÅ TV-EN - Hvis TV-en slås på, kan du bruke funksjonene. 1 Først, forbind den elektriske kabelen korrekt. Da går TV-en over i standby-modus. Når TV-en er i standby-modus, kan du slå den på ved å trykke på knappen r / I, INPUT eller P TV eller på POWER, INPUT, P eller Nummer på fjernkontrollen. Da slås TV-en på. på 2 SE PÅ TV / PROGRAMSTYRING Starte oppsett av TVen 1 Dersom skjermmenyen (OSD) vises på skjermen etter at du har slått av TV-apparatet, kan du justere L a n g u a g e ( S p r å k ), M o d e s e t t i n g ( M o d u s i n n s t i l l i n g ), C o u n t r y ( L a n d ) eller A n g i p a s s o r d (dersom Frankrike ble valgt som land) og A u t o t u n i n g ( A u t. i n n s t i l l i n g ). Merk: a. Hvis du lukker uten å fullføre startinnstillingen, kan startinnstillingsmenyen vises på nytt. b. Trykk BACK dersom du vil bytte gjeldende skjermmeny til forrige skjermmeny. c. I land uten bekreftede DTVkringkastingsstandarder kan det hende at enkelte DTV-funksjoner ikke er virksomme, avhengig av DTV-kringkastingsmiljøet. H d "H j e m m e b r u k" er den ideelle innstillingen for hjemmemiljøer, og er TV-ens standardmodus. L e. "L a g r e d e m o" er den ideelle innstillingen for butikkmiljøer. Hvis en bruker endrer bildekvalitetsl dataene, initialiserer modusen, "L a g r e d e m o" produktet til bildekvaliteten som er angitt av oss etter en viss tidsperiode.

17 H f. Modusen (H j e m m e b r u k, L a g r e d e m o) kan endres ved å utføre modusinnstillingen på menyen OPTION (ALT.). g. Dersom Frankrike er valgt som Land, er passordet ikke `0', `0', `0', `0', men `1', `2', `3', `4'. VELGE PROGRAM 1 Trykk knappene P gramnummer. eller tallknappene for å velge et pro- JUSTERE VOLUMET 1 Trykk + eller - -knappen for å justere volumet. Hvis du vil slå av lyden, trykker du M U T E- knappen (Demp). Du kan avbryte denne funksjonen ved å trykke på knappen + eller -, AV Mode (AV-modus). MUTE (Lyd av), 14 HURTIGMENY TV-ens OSD (skjermvisning)kan variere noe fra det som vises i denne håndboken. Q. Menu (Hurtigmeny) er en meny med funksjoner som brukere kanskje bruker mye. B r e d d e - / h ø y d e f o r h. : Velger ønsket bildeformat. For Zoom Setting (Zoominnstilling), velg 14:9, Zoom og Kinozoom på menyen Ratio (Forhold). Etter at du har fullført zoominnstillingen, går displayet tilbake til hurtigmenyen. K l a r T a l e I I : Ved å skille det menneskelige lydspekteret fra andre hjelper det brukere med å høre menneskelige stemmer bedre. K i n o m o d u s : Velger ønsket Kinomodus. L y d m o d u s : Det er en funksjon for automatisk innstilling av lydkombinasjonen som anses best for bildene du ser på. Velg ønsket lydmodus. L y d : Velger lydeffekt. I n n s o v n i n g : Angir dvaletidtakeren. F a v o r i t t : Velger favorittprogrammet. USB-enhet : Velg "Eject" or å løse ut USB-enheten.(Bortsett fra 42/50PJ2**, 50/60PK2**) E n e r g i s p a r i n g : Velger ønsket strømsparingsmodus. (Kun 42/50PJ2**, 50/60PK2**) SE PÅ TV / PROGRAMSTYRING F Bredde-/høydeforh. G F Bredde-/høydeforh. G 16:9 16:9 (Bortsett fra 42/50PJ2**, 50/60PK2**) (Kun 42/50PJ2**, 50/60PK2**) Q.MENU Vis hver meny. Velg ønsket kilde. OK Trykk på knappen Q. M E N U for å gå tilbake til normal TV-visning. Trykk på knappen B A C K for å gå til forrige skjermmeny. 15 SE PÅ TV / PROGRAMSTYRING SKJERMMENYVALG OG -JUSTERING TV-ens OSD (skjermvisning)kan variere noe fra det som vises i denne håndboken. OPPSETT Aut. innstilling Man. Innstilling Stasjonsredig. Programvareoppdat. Diagnostikk CI-informasjon : På Flytte OK BILDE Bredde-/høydeforh. : 16:9 Bildeveiviser Energisparing Kinomodus Flytte OK LYD Automatisk volum : Av Klar Tale II : Av 3 0 : Standard Infinite Sound Diskant Bass Tilbakestille E Flytte OK : Intelligent Sensor : Kontrast Lysstyrke Skarphet Farge E Balanse Lyd modus L R : Av SE PÅ TV / PROGRAMSTYRING ALT. Språk for lyd Flytte OK TID Klokke TV Av tid OPPSETT BILDE LYD TID TV På tid Innsovning : Av : Av : Av Flytte OK Menyspråk (Language) : Norsk : Norsk Språk for undertekst : Norsk Hjelp til funksjonshemmede Land Inngangsetikett SIMPLINK Kvikk guide E : UK eller : På ALT. LÅS BLUETOOTH INNGANG USB (Kun 42/50Pj5**, 42/50Pj6**, 50PK3**, 50/60PK5**, 50PK7**) LÅS Angi passord Lås system : Av Blokker Program Foreldreveiledning Inngangs blokkering Barnelås : Av Flytte OK BLUETOOTH Bluetooth TV PIN Flytte OK INNGANG Antenne AV1 AV2 AV3 Komponent RGB HDMI1 HDMI2 E Flytte OK USB Foto Musikk Film DivX-reg.kode Deaktivering Flytte OK : Av : 0000 Bluetooth Hodetelefon : Ikke tilkoblet Registrert bluetooth enhet Min bluetooth enhet (Kun 50/60PK5**) (Bortsett fra 42/50PJ2**, 50/60PK2**, 50/60PK5**) (Bortsett fra 42/50PJ2**, 50/60PK2**) 1 MENU Vis hver meny. 2 OK Velg et menyelement. Trykk på INFO-knappen. Du kan sjekke menyen Simple Manual (Enkel håndbok). Trykk på knappen M E N U / E X I T for å gå tilbake til normalt TV-bilde. Trykk på knappen B A C K for å gå til forrige skjermmeny. 3 OK Flytt til popupmenyen.! MERK G Det er ikke mulig å bruke C I - i n f o r m a s j o n i analog modus. AUTOMATISK KANALSØKING OG LAGRING (For andre land enn Finland, Sverige, Danmark og Norge) Bruk denne til å finne og lagre alle kanaler automatisk. Når du starer automatisk programmering, vil all tidligere lagret serviceinformasjon bli slettet. Du kan lagre maksimalt 1000 programmer. Antallet kan variere litt avhengig av kringkastingssignaler. OPPSETT Aut. innstilling Man. Innstilling Stasjonsredig. Programvareoppdat. Diagnostikk CI-informasjon Flytte OK OPPSETT Aut. innstilling Man. Innstilling Stasjonsredig. Flytte OK SE PÅ TV / PROGRAMSTYRING : På Programvareoppdat. Diagnostikk CI-informasjon : På Sjekk antennetilkoblingen. Den tidligere kanalinformasjonen vil oppdateres under automatisk innstilling. SECAM L Søking Automatisk nummerering Start Avslutt 1 MENU Velg O P P S E T T. Bruk talltastene til å angi et firesifret passord i 2 OK L å s s y s t e m `P å'. P Dersom du vil fortsette automatisk søk etter Velg A u t. i n n s t i l l i n g. 3 OK kanaler, velger du S t a r t ved hjelp av. Trykk deretter OK. Dersom du ikke vil søke automatisk, velger du A v s l u t t. Automatisk nummerering: Bestem om du vil bruke programnumrene fra kringkastingsstasjonene til programinnstilling. Velg S t a r t. 4 OK Kjør A u t. i n n s t i l l i n g. Trykk på knappen M E N U / E X I T for å gå tilbake til normalt TV-bilde. Trykk på knappen B A C K for å gå til forrige skjermmeny. 17 SE PÅ TV / PROGRAMSTYRING AUTOMATISK KANALSØKING OG LAGRING (Kun for Finland, Sverige, Danmark og Norge) DVB-C Auto Tuning (Automatisk innstilling) er en meny for brukere i land som støtter DVB-kabelen. Bruk denne til å finne og lagre alle kanaler automatisk. Når du starer automatisk programmering, vil all tidligere lagret serviceinformasjon bli slettet. Hvis du vil velge antennen, OPPSETT Flytte OK OPPSETT Aut. innstilling Man. Innstilling Stasjonsredig. Flytte OK Aut. innstilling Man. Innstilling Stasjonsredig. Programvareoppdat. Diagnostikk CI-informasjon : På Velg TV-tilkobling. Sjekk antennetilkoblingen. Den tidligere kanalinformasjonen vil oppdateres under automatisk innstilling. SECAM L Søking Automatisk nummerering 18 SE PÅ TV / PROGRAMSTYRING Programvareoppdat. Diagnostikk CI-informasjon : På Antenne Avslutt Kabel Start Avslutt 1 MENU Velg O P P S E T T.

18 Bruk talltastene til å angi et firesifret passord i L å s s y s t e m `P å'. P Dersom du vil fortsette automatisk søk etter 2 OK Velg A u t. i n n s t i l l i n g. 3 OK Velg A n t e n n e. kanaler, velger du S t a r t ved hjelp av. Trykk deretter OK. Dersom du ikke vil søke automatisk, velger du A v s l u t t. Automatisk nummerering: Bestem om du vil bruke programnumrene fra kringkastingsstasjonene til programinnstilling. 4 OK Velg S t a r t. 5 OK Run A u t. i n n s t i l l i n g. Trykk på knappen M E N U / E X I T for å gå tilbake til normalt TV-bilde. Trykk på knappen B A C K for å gå til forrige skjermmeny. Hvis du ønsker å velge kabel, Det viste bildet kan avvike fra TV-en. Tjenesteoperatør OPPSETT Aut. innstilling Man. Innstilling Stasjonsredig. Programvareoppdat. Diagnostikk CI-informasjon Innstilling for digital kabel-tv : På Flytte OK OPPSETT Aut. innstilling Man. Innstilling Stasjonsredig. Programvareoppdat. Diagnostikk CI-informasjon Flytte OK OPPSETT Flytte OK Please select your TV Connection. Comhem Comhem Aut. innstilling ø Andre Man. Innstilling operatø rer Stasjonsredig. Forrige Programvareoppdat. Diagnostikk CI-informasjon Innstilling for digital kabel-tv Neste : På : På Antenna Innstilling for digital kabel-tv Close Cable OPPSETT Aut. innstilling F Flytte OK Standard Man. Innstilling Stasjonsredig.Frekvens(kHz) Symbolfrekvens(kS/s)På Programvareoppdat. : Diagnostikk Modulering CI-informasjon Nettverks-ID Innstilling for digital kabel-tv OK Avslutt AM G SE PÅ TV / PROGRAMSTYRING Sjekk antennetilkoblingen. Den tidligere kanalinformasjonen vil oppdateres under automatisk innstilling. Automatisk nummerering 0 Start Avslutt 1 MENU Velg O P P S E T T. 7 8 OK Velg A v s l u t t. 2 OK Velg A u t. i n n s t i l l i n g. Velg S t a r t. 3 OK Velg K a b e l. 9 OK Kjør A u t. i n n s t i l l i n g. 4 OK Velg C o m h e m eller Tjenesteoperatør. Velg S t a n d a r d, F u l l eller B r u k e r Bruk talltastene til å angi et firesifret passord i L å s s y s t e m `P å'. P Dersom du vil fortsette automatisk søk etter 5 OK 6 OK Foreta aktuelle justeringer. (Bortsett fra Full) kanaler, velger du S t a r t ved hjelp av. Trykk deretter OK. Dersom du ikke vil søke automatisk, velger du A v s l u t t. A u t o m a t i s k n u m m e r e r i n g: Bestem om du vil bruke programnumrene fra kringkastingsstasjonene til programinnstilling. Trykk på knappen M E N U / E X I T for å gå tilbake til normalt TV-bilde. Trykk på knappen B A C K for å gå til forrige skjermmeny. Når du velger K a b e l, kan valgmulighetene under K a b e l l e v e r a n d ø r variere eller mangle helt, avhengig av situasjonen for kabelnettet i det aktuelle landet. Pop Up-vinduet for å velge mellom T j e n e s t e o p e r a t ø r vises bare første gangen du går inn på menyen F a b r. t i l b a k e s t., når du bytter fra Antenne til Kabel eller når du åpner menyen Fabr.tilbakest. etter å ha byttet Land. Når du skal velge mellom T j e n e s t e o p e r a t ø r i andre tilfeller enn de tre som er beskrevet ovenfor, kan du gjøre dette ved å velge O p p s e t t -> I n n s t i l l i n g f o r d i g i t a l k a b e l - T V -> T j e n e s t e o p e r a t ø r. 19 SE PÅ TV / PROGRAMSTYRING Sertifiserte tjenesteoperatører:sverige (Comhem),Danmark (YouSee,Stofa). Hvis du ikke finner den tjenesteoperatøren du vil ha,kan du velge A n d r e o p e r a t ø r e r. Hvis du velger Andre operatører, eller det valgte landet bare støtter Andre operatører, kan det ta en stund å finne alle kanalene,og det er heller ikke sikkert at alle kanalene blir funnet. Hvis noen kanaler ikke vises, følger du trinnene under: 1. O P P S E T T - > A u t. i n n s t i l l i n g - > K a b e l 2. Angi tilleggsverdier som frekvens, symbolrate, modulasjon og nettverks-id. (Du kan be kabelleverandøren om å fremskaffe denne informasjonen.) Følgende verdier er påkrevd for å søke etter alle tilgjengelige programmer raskt og korrekt. De mest brukte verdiene tilbys som "standard". For riktige innstillinger må du imidlertid spørre kabeltjenestetilbyderen. Hvis du kjører Aut. innstilling i DVB-kabelmodus, vil valget av Full gjøre at det søkes igjennom samtlige frekvenser for å finne tilgjengelige kanaler. I tilfeller når programmet ikke søker ved å velge standard, utfør søkingen ved velging av "Full" (Fullstendig). Likevel, i tilfeller hvor programmet er søkt ved velging av "Full" ("Fullstendig"), kan auto søkings- tid bli tatt for langt. F r e k v e n s : Angi et brukerdefinert frekvensintervall. S y m b o l f r e k v e n s : Angi en brukerdefinert symbolfrekvens (Symbolfrekvens: Hastigheten som en enhet som for eksempel et modem bruker til å sende symboler til en kanal). M o d u l e r i n g : Angi en brukerdefinert modulering. (Modulering: Lasting av lyd eller videosignaler på bærebølge). N e t t v e r k s - I D(bare Sverige) : Unik identifikator tildelt for hver bruker. 20 SE PÅ TV / PROGRAMSTYRING AUTOMATISK KANALSØKING OG LAGRING Hvis du velger "--" av land innstilling, (Unntatt Finland, Sverige, Danmark og Norge) For å se DVB-C i land unntatt Finland, Sverige, Danmark og Norge, velger du '--' som L a n d i ALT. (Alternativ). Du kan velge B r u k e r eller F u l l-modus i A u t. i n n s t i l l i n g. Informasjon om motsvarende hjemmefrekvens må kanskje endres når du søker i B r u k e r-modus og motsvarende informasjon er avhengig av den aktuelle kabel-tv-operatøren (SO). Under søking i F u l l- modus, kan det være at tilgangen til enkelte kanaler er begrenset for visse kabel-tv-operatører (SO). Derfor kan stasjonssøket ta en lang stund. Merk: G Det kan være at din kabel-tv-operatør tar betalt for tjenestene, eller krever at du godtar deres vilkår og betingelser. G Det kan være at DVB-C Cable ikke fungerer korrekt med enkelte kabel-tv-operatører. G Kompatibilitet med DVB-C digitale kabelsendinger garanteres ikke. INNSTILLING AV DIGITAL KABEL-TV (BARE I KABELMODUS) Utvalget en bruker har å velge i på menyen Tjenesteoperatør, varierer avhengig av antallet tjenesteoperatører som støttes av det enkelte land.

19 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Hvis det bare finnes én tjenesteoperatør, kan denne funksjonen ikke aktiveres. Etter bytte av tjenesteoperatør vises en advarsel om at kanaloversikten blir slettet når du trykker på O K -kknappen eller velger Avslutt, og et Aut. innstilling-vindu vises hvis du velger J A. OPPSETT Aut. innstilling Man. Innstilling Stasjonsredig. Programvareoppdat. Diagnostikk CI-informasjon Flytte OK OPPSETT Aut. innstilling Man. Innstilling Stasjonsredig. Flytte OK SE PÅ TV / PROGRAMSTYRING : På Programvareoppdat. Diagnostikk CI-informasjon : På Tjenesteoperatør F Comhem Av G Innstilling for digital kabel-tv Automatisk Innstilling for digital kabel-tv kanaloppdatering Avslutt 1 MENU 9 OK Velg O P P S E T T. 2 Velg I n n s t i l l i n g f o r d i g i t a l k a b e l - T V. 3 OK Velg T j e n e s t e o p e r a t ø r eller Automatisk kanaloppdatering. Hvis du velger K a b e l, vises menyen I n n s t i l l i n g av digital kabel-tv. Hvis A u t o m a t i s k k a n a l o p p d a t e r i n g er P å, oppdateres kanalinformasjonen automatisk hver gang nettverksinformasjonen blir endret. Hvis A u t o m a t i s k k a n a l o p p d a t e r i n g er A v, oppdateres ikke kanalinformasjonen. 4 Velg ønsket kilde. Trykk på knappen M E N U / E X I T for å gå tilbake til normalt TV-bilde. Trykk på knappen B A C K for å gå til forrige skjermmeny. 21 SE PÅ TV / PROGRAMSTYRING MANUELL KANALSØKING OG LAGRING (I DIGITAL-MODUS) Med manuelt kanalsøk kan du legge til et program i programlisten manuelt. (For andre land enn Finland, Sverige, Danmark og Norge & Når utvalgt antenne hvis Finland, Sverige, Danmark, Norge eller "--" er valgt) OPPSETT Flytte OK OPPSETT Aut. innstilling Man. Innstilling Stasjonsredig. Flytte F OK DTV G Aut. innstilling Man. Innstilling Man. Innstilling Stasjonsredig. Programvareoppdat. Diagnostikk CI-informasjon : På Mottakeren vil legge til denne kanalen i kanallisten. UHF CH. : På SE PÅ TV / PROGRAMSTYRING Programvareoppdat. Diagnostikk CI-informasjon Dårlig Normal Godt Oppdatere Avslutt 1 MENU Velg O P P S E T T. Bruk talltastene til å angi et firesifret passord i L å s s y s t e m `P å'. P 2 OK Velg M a n. I n n s t i l l i n g. 3 OK Velg D T V. 4 Velg ønsket kanalnummer. Trykk på knappen M E N U / E X I T for å gå tilbake til normalt TV-bilde. Trykk på knappen B A C K for å gå til forrige skjermmeny. (Ved valg av kabel (DVB kabel modus) hvis Finland, Sverige, Danmark, Norge eller "--" er valgt) OPPSETT Aut. innstilling Man. Innstilling Man. Innstilling Stasjonsredig. Programvareoppdat. Diagnostikk CI-informasjon Flytte OK OPPSETT Aut. innstilling Man. Innstilling Stasjonsredig. Flytte F OK DTV AM G SE PÅ TV / PROGRAMSTYRING Frekvens(kHz) Symbolfrekvens(kS/s) Modulering : På : På Programvareoppdat. Diagnostikk CI-informasjon Dårlig Normal Godt Legg til Avslutt 1 MENU Velg O P P S E T T. Bruk talltastene til å angi et firesifret passord i 2 OK Velg M a n. I n n s t i l l i n g. 3 OK Velg D T V. L å s s y s t e m `P å'. P S y m b o l f r e k v e n s: Angi en brukerdefinert symbolfrekvens (Symbolfrekvens er den hastigheten en enhet, for eksempel et modem, bruker for å sende symboler til en kanal). M o d u l e r i n g: Angi en brukerdefinert modulering. (Modulering: Innlasting av lyd- eller videosignaler på carrier). 4 OK Foreta aktuelle justeringer. Trykk på knappen M E N U / E X I T for å gå tilbake til normalt TV-bilde. Trykk på knappen B A C K for å gå til forrige skjermmeny. Frekvens, symbolfrekvens og moduleringsmodus er påkrevd for å legge til et program raskt i DVB-kabelmodus. Spør kabeltjenestetilbyderen om de riktige verdiene. 23 SE PÅ TV / PROGRAMSTYRING MANUELL KANALSØKING OG LAGRING (I ANALOG-MODUS) Brukes hvis du ønsker å søke inn og lagre TV-kanaler manuelt. De kan da lagres på forvalgsnr. (0-99) i den rekkefølgen du ønsker. OPPSETT Aut. innstilling Man. Innstilling Stasjonsredig. Programvareoppdat. Diagnostikk CI-informasjon Flytte OK OPPSETT Aut. innstilling Man. Innstilling Stasjonsredig. Flytte OK F TV 3 BG V/UHF G Lagre : På System Bånd Kanal Søk Navn Lagre Avslutt : På Programvareoppdat. Diagnostikk CI-informasjon 24 SE PÅ TV / PROGRAMSTYRING 0 FG C 02 1 MENU Velg O P P S E T T Velg V / U H F eller K a b e l. Velg ønsket kanalnummer. 2 OK Velg M a n. I n n s t i l l i n g. eller OK Velg T V. Start søking eller Velg ønsket programnummer. OK Velg L a g r e. Velg et TV-system. Trykk på knappen M E N U / E X I T for å gå tilbake til normalt TV-bilde. Trykk på knappen B A C K for å gå til forrige skjermmeny. Bruk talltastene til å angi et firesifret passord i L å s s y s t e m " P å ". L : SECAM L/L' (Frankrike) B G : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Øst- Europa/Asia/NewZealand/Midtøsten/Afrika) I : PAL I (Storbritannia/Irland/Hong Kong/Sør-Afrika) D K : PAL D/K, SECAM D/K (Øst- Europa/Kina/Afrika/Samveldet av uavhengige stater (SUS)) Hvis du vil lagre en annen kanal, gjentar du trinn 4 til 9. OPPSETT Aut. innstilling Man. Innstilling Stasjonsredig. Programvareoppdat. Diagnostikk CI-informasjon Flytte OK OPPSETT Aut. innstilling Man. Innstilling Stasjonsredig. Flytte OK F TV 3 BG V/UHF G : På Programvareoppdat. Diagnostikk CI-informasjon Lagre : På System Bånd Kanal Søk Navn Lagre Avslutt 0 FG C 02 SE PÅ TV / PROGRAMSTYRING A Programmering av stasjonsnavn Stasjonsnavnet (eks.'nrk') kan også programmeres, med ialt fem tegn, slik at det vises på skjermen. 1 MENU Velg O P P S E T T. 5 OK 2 OK Velg M a n. I n n s t i l l i n g. Velg posisjonen og angi valg av andre tegn, og så videre. Du kan bruke alfabettegn fra A til Z, tall fra 0 til 9, +/ - og blanktegn. 3 OK 6 Velg T V. OK Velg A v s l u t t. 7 4 OK OK Velg L a g r e. Velg N a v n. Trykk på knappen M E N U / E X I T for å gå tilbake til normalt TV-bilde.

LCD TV / LED LCD TV BRUKSANVISNING

LCD TV / LED LCD TV BRUKSANVISNING NORSK BRUKSANVISNING LCD TV / LED LCD TV Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar i bruk ditt nye TV-apparat, og ta vare på den for senere bruk. www.lg.com kjøpes separat Wall Mounting Bracket

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

Bruksanvisning. Digital HD dekoder

Bruksanvisning. Digital HD dekoder Bruksanvisning Digital HD dekoder Generell Informasjon Denne bruksanvisningen hjelper deg med å bruke din digitale dekoder på en riktig sikker og effektiv måte. Vi antar at brukeren av denne dekoderen

Detaljer

(Dual Tone Multiple Frequency).

(Dual Tone Multiple Frequency). Brukerveiledning GB Hereby, Nokia declares that this digital receiver, Mediamaster 220 S, is in conformity with essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. This Terminal

Detaljer

Brukerveiledning Get box HD PVR

Brukerveiledning Get box HD PVR Brukerveiledning Get box HD PVR Hurtigvalg Fjernkontrollen er utstyrt med knapper for hurtigvalg slik at du raskt og enkelt kan ta kontroll over TV-kvelden. Nedenfor gir vi deg en kort forklaring på noen

Detaljer

Din bruksanvisning EPSON EMP-710 http://no.yourpdfguides.com/dref/559155

Din bruksanvisning EPSON EMP-710 http://no.yourpdfguides.com/dref/559155 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning Med enerett. Dette dokumentet skal ikke mangfoldiggjøres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres, det være seg elektronisk, mekanisk, gjennom fotokopiering,

Detaljer

Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning

Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning Modellnummer VS14826 Samsvarsinformasjon FCC-erklæring Dette apparatet etterkommer del 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende

Detaljer

VN248HA/NA/QA LCD-skjerm. Brukerhåndbok

VN248HA/NA/QA LCD-skjerm. Brukerhåndbok VN248HA/NA/QA LCD-skjerm Brukerhåndbok Innhaldsliste Merknader... iii Sikkerhetsinformasjon... iv Håndtering og rengjøring... v 1.1 Velkommen!... 1-1 1.2 Innholdet i pakken... 1-1 1.3 Slik setter du på

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04. Bruksanvisning

DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04. Bruksanvisning DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04 Bruksanvisning CAUTION VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EXPOSURE TO BEAM ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger... 4 Generelt... 6 Om DVD... 6 Andre spillbare formater... 7 Disponible surround-lydformater... 7

Sikkerhetsanvisninger... 4 Generelt... 6 Om DVD... 6 Andre spillbare formater... 7 Disponible surround-lydformater... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsanvisninger................................................... 4 Generelt.............................................................. 6 Om DVD............................................................................

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 300

Brukerhåndbok for Nokia 300 Brukerhåndbok for Nokia 300 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 5 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet med USB

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

PRIMO 305 Brukerhåndbok

PRIMO 305 Brukerhåndbok PRIMO 305 Brukerhåndbok U2 1. Høyttaler Telefon med mobiltelefonen på øret. 2. Navigasjonsknapper For navigasjon i menyer og tekstinnmating. I tillegg til standard hurtigtilgang (se også side 58): Opp

Detaljer

ASUS stasjonær PC M11AD Bruksanvisning

ASUS stasjonær PC M11AD Bruksanvisning ASUS stasjonær PC M11AD Bruksanvisning NW8496 Første utgave August 2013 Copyright 2013 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren beskrevet i den, kan

Detaljer

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ NO INNHOLD -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPPSETT OG

Detaljer

Sonos PLAYBAR. Produktguide

Sonos PLAYBAR. Produktguide Sonos PLAYBAR Produktguide DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON SOM KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres på noen måte eller i noe format, elektronisk

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning

DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning EMP-50_e.book Page 1 Thursday, June 28, 2001 12:36 PM Kontrollere tilbehør Når du pakker ut prosjektøren og tilbehøret, må du kontrollere at følgende enheter følger

Detaljer