GamerNetwork Kit GAMER NETWORK KIT. Brukerveiledning. Versjon 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GamerNetwork Kit GAMER NETWORK KIT. Brukerveiledning. Versjon 1.0"

Transkript

1 GamerNetwork Kit GAMER NETWORK KIT Brukerveiledning Versjon 1.0

2 Gamer Network kit Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering, opptak eller gjennom systemer for informasjonslagring og -gjenfinning, for noe annet formål enn kjøpers personlige bruk, uten forutgående skriftlig tillatelse fra produsenten. Ansvarsfrihet Produsenten frasier seg ethvert ansvar, direkte eller indirekte, inklusive men ikke begrenset til garantiene for salgbarhet eller hensiktsmessighet for et spesielt formål hva angår programvaren, produkthåndboken eller håndbøkene og skriftlig dokumentasjon og enhver annen medfølgende maskinvare. Produsenten forbeholder seg retten til å revidere eller forbedre sitt produkt uten foregående varsel eller bekreftelse av noen art til tredjeparter. Produsenten aksepterer intet erstatningsansvar for direkte eller indirekte skader, inklusive skader som eventuelt måtte føre til forretningsmessige eller kommersielle tap i kraft av bruk av produktet. Alle firma- eller produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. 04 NO GAMER NETWORK KIT.DOC

3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Generelt Sikkerheten først Beskrivelse Installere maskinvaren for nettverkskortet Koble til nettverkskabler Installere programvaren for nettverkskortet Installere nettverkskortet under Windows Installere nettverkskort i Windows Installere nettverkskortet under Windows NT Teste nettverkskortet Nettverksinnstillinger under Windows 95 eller Nettverkskomponenter Dele filer og skrivere Dele filer Dele skrivere Nettverksinnstillinger under Windows NT Nettverkskomponenter Dele filer og skrivere Dele filer Dele skrivere Råd og tips Feilløsing Vedlegg A: Spesifikasjoner

4 1. Innledning 1.1 Generelt Denne håndboken beskriver installasjon og drift av Gamer Network Kit. Den krever noe kjennskap til nettverk. Konvensjoner i denne veiledningen: "Konfigureringsskjerm" Programvareuttrykk; dette vises vanligvis på skjermen. <Enter> Dette er knappen som må trykkes [c:\setup] En kommando som skal tastes inn fra tastaturet. Viktig informasjon vises i dette formatet: Merk: Så datamaskinen av før du åpner den. 1.2 Sikkerheten først Les instruksjonene nedenfor nøye: 1. Utfør ikke vedlikeholdsarbeid på maskinen mens den fremdeles er i gang. 2. Unngå personskader og skade på utstyret ved å koble datamaskinen fra nettstrømforsyningen før du installerer maskinvaren. 3. Datamaskinen må være koblet til en forsvarlig jordet nettstrømkontakt for å unngå risikoen ved elektrisk støt eller andre faremomenter via nettverket. 2. Beskrivelse Gamer Network Kit består av flere komponenter som du kan bruke til å sette opp et nettverk. Denne veiledningen forklarer hvordan du setter opp et nettverk mellom to datamaskiner som begge kjører Microsoft Windows 95 eller Windows NT 4.0. Network Starter Kit PCI består av følgende komponenter: Trust PCI Ethernet nettverkskort med 4-porters HUB Trust PCI Ethernet nettverkskort STP-kabel, 10 meter Brukerveiledning 2

5 3. Installere maskinvaren for nettverkskortet Gå frem på denne måten: 1. Slå av datamaskinen og alle eksterne enheter. 2. Merk deg hvor alle kabler og ledninger er koblet til datamaskinen, og koble dem fra alle sammen. 3. Ta av dekselet på PCen (om nødvendig, se brukerveiledningen for PCen). 4. Velg et ledig utvidelsesspor og ta av bakplaten. Forsikre deg om at du setter nettverkskortet i riktig type spor. PCI-spor er vanligvis hvite, mens ISA-spor vanligvis er sorte. 5. Sett forsiktig Ethernet-adapteren inn i utvidelsessporet, og trykk den godt inn. Fest holderklammen med skruene fra bakplaten. 6. Sett dekselet på datamaskinen på plass igjen, og koble til alle kabler. 4. Koble til nettverkskabler Figur 1: Koble til STP-nettverkskabler 1. Koble den ene enden av STP-kabelen til øvre kontakt på nettverkskortet for huben. 2. Koble den andre enden av STP-kabelen til kontakten på det andre nettverkskortet. 3

6 3. Slå på begge datamaskinene. 5. Installere programvaren for nettverkskortet Det store antall nettverkssystemer som er å få, og den hastigheten de forandrer seg med, gjør det umulig å gi en god veiledning på papir i hvordan man installerere alle disse nettverkstypene. I dette kapitlet kan du lese om hvordan du setter opp nettverkskortet under Microsoft Windows 95, 98 og NT 4.0. Enhetsdriverne for de forskjellige nettverksoperativsystemer ligger på atskilte underkataloger på driverdisketten. Hver katalog inneholder en fil kalt README.TXT, som beskriver den nøyaktige installasjonsprosedyren. 5.1 Installere nettverkskortet under Windows 95 Nettverkskortet Trust PCI Ethernet er kompatibelt med Plug and Play- standarden. Nettverkskortet gjenkjennes derfor øyeblikkelig av Windows. 1. Slå datamaskinen på og start opp Windows Windows 95 finner automatisk nettverkskortet: "PCI Ethernet Controller". 3. Driveren for nettverkskortet er vanligvis innebygd i de fleste versjoner av Windows 95. I så fall blir driveren installert automatisk. Hvis driveren ikke ligger der, spør Windows 95 etter en driver. Sett driverdisketten inn i diskettstasjonen, og velg "Enhetsdriver fra produsentens installasjonsdiskett". Tast inn plasseringen av driveren: [A:\WIN95]. Windows 95 viser da et vindu med disponible drivere. Velg driveren og klikk "OK". Driveren er installert, og Windows 95 fortsetter å starte. 4

7 4. Når driveren er installert, sier Windows 95 fra at du må angi datamaskin- og arbeidsgruppenavn for datamaskinen. 5. "Computer name" er datamaskinens navn i nettverket. Når en bruker ber om en liste over datamaskiner i nettverket, er det dette navnet som blir brukt. Bruk for eksempel "CompJohn" eller Computer1. Forsikre deg om at hver datamaskin i nettverket har et helt eget navn; i tillegg må navnet på datamaskinen være et annet enn navnet på arbeidsgruppen. 6. "Workgroup" avgjør hvilken arbeidsgruppe datamaskinen er tildelt. Det er kun datamaskiner i samme arbeidsgruppe som kan kommunisere med hverandre. Bruk derfor samme gruppenavn på begge datamaskinene, for eksempel Workgroup. Forsikre deg om at ingen datamaskiner i nettverket har det samme navnet som arbeidsgruppen. 7. Den informasjonen du kan legge inn i "Computer Description" blir vist på skjermen hvis en bruker ber om mer informasjon om en maskin i nettverket. Denne informasjonen er ikke absolutt nødvendig, så du er ikke nødt til å legge inn noe her. 8. Trykk "OK" for å fortsette. 9. Windows 95 vill nå be om den opprinnelige Windows 95 CD-ROMen. Sett CD- ROMen inn i CD-ROM-stasjonen, og angi hvor Windows 95 kan finne installasjonsfilene (vanligvis D:\WIN95, hvis vi går ut fra at D-stasjonen er din CD-ROM-stasjon). Det er én fil Windows 95 ikke vil klare å finne (pcind.dos). Oppgi følgende bane for denne filen: [A:\WIN95]. 10. Start opp datamaskinen igjen når Windows 95 ber om det. 11. Når Windows 95 har startet opp igjen, kommer det frem et påloggingsvindu. 5

8 . 12. Tast inn et brukernavn, og et passord om nødvendig, og klikk "OK" for å gå videre. Husk brukernavnet og passordet. Du trenger denne kombinasjonen i fremtiden for å kunne logge deg på nettverket når du starter opp datamaskinen. 13. Fordi du er en ny bruker for Windows 95 på denne datamaskinen, ber Windows 95 deg bekrefte det passordet du nettopp tastet inn. Tast det inn igjen, og klikk "OK". 14. Windows 95 starter, og du kan begynne å jobbe på maskinen. På skjermen har du fått et ikon som heter "Andre maskiner". Gjennom dette ikonet får du tilgang til andre maskiner i nettverket. 5.2 Installere nettverkskort i Windows 98 Trust PCI Ethernet nettverkskort er kompatibelt med standarden Plug & Play, derfor gjenkjennes kortet automatisk av Windows. 1. Slå på maskinen og vent til Windows 95 har startet. 2. Windows 98 registrerer nettverkskortet automatisk: "Realtek RTL8029 Ethernet Adapter and Compatibles". Klikk på "Neste" for å fortsette. 3. Følg instruksjonene på skjermen for å installere driveren. Du trenger ikke driverdisketten for Windows 98. Windows 98 installerer følgende driver: "Realtek RTL8029 Ethernet Adapter and Compatibles". 4. Windows 98 ber deg nå om å sette inn den originale CDen med Windows 98. Sett CDen inn i CD-ROM-stasjonen og oppgi banen Windows 98 skal bruke for å finne installasjonsfilene (vanligvis D:\WIN98, hvis stasjon D: er CD-ROMstasjonen din). 5. Start maskinen på nytt når Windows 98 ber deg om det. 6

9 6. Når Windows 98 har startet på nytt, ser du et påloggingsvindu. 7. Oppgi et brukernavn og eventuelt et passord, og klikk på "OK" for å fortsette. Noter deg brukernavnet og passordet. Du trenger denne kombinasjonen hver gang du skal logge deg på nettverket når du starter maskinen igjen. 8. Fordi Windows 98 anser deg som en ny bruker for denne maskinen, spør Windows 98 om å bekrefte passordet ditt. Oppgi passordet en gang til, og klikk på "OK". 9. Windows 98 starter, og du er nå klar til å arbeide med maskinen. Et symbol for nettverksmiljø er nå lagt på skrivebordet. Dette bruker du igjen for å få tilgang til de andre maskinene i nettverket. 5.3 Installere nettverkskortet under Windows NT 4.0 Windows NT 4.0 gjenkjenner ikke automatisk nettverkskortene ved oppstart, så du må legge dem til manuelt. 1. Slå datamaskinen på og start opp Windows NT. 2. Klikk "Start", "Innstillinger", "Kontrollpanel", og dobbeltklikk på ikonet "Nettverk". I dette programmet lager innstillingene for nettverket. 7

10 3. Det kommer frem en melding som forteller deg at Windows-delen av nettverket ("pålogging") ikke er installert. Klikk "Ja" for å installere nettverksstøtten. Nå starter "Veiviser for installasjon av nettverk". 4. Kryss av ved siden av "Koblet til nettverket", og klikk "Neste". 5. I dette vinduet angir du et nettverkskort. Klikk på "Start søk". Windows kommer til å finne en "Realtek RTL8029 PCI Adapter". Klikk "Neste". 6. I neste vindu må du velge en nettverksprotokoll. Vanligvis er det TCP/IP som krysses av. Fjern avkrysningen fra TCP/IP og kryss av for NetBEUI. Klikk "Neste". 7. Du trenger ikke endre listen over "Network-tjenester". Klikk "Neste" og gå videre. 8. I neste vindu, klikker du "Neste" for å installere nettverkskomponentene. 9. Når du blir spurt etter Windows NT CD-ROMen, setter du den inn i CD-ROMstasjonen og taster inn den banen hvor installasjonsfilene for Windows NT ligger (vanligvis D:\I386, hvis vi går ut fra at D-stasjonen er CD-ROM-stasjonen din). 10. Windows ber deretter om en "Ethernet ID". Dette fyller du bare ut hvis det er flere enn ett nettverkskort på maskinen. Klikk "Hopp over" og gå videre. 8

11 11. Du trenger ikke endre listen over "Network-bindinger". Klikk "Neste" og gå videre. 12. Klikk "Neste" for å starte nettverket Tast inn et navn for arbeidsgruppen, eller bruk det standardnavnet som er lagt inn. Det er bare datamaskiner i samme arbeidsgruppe som kan kommunisere med hverandre. Bruk derfor det samme navnet for begge maskinene, for eksempel "Workgroup". Forsikre deg om at ingen av datamaskinene i nettverket er blitt gitt samme navn (dette ble lagt inn da du installerte Windows NT) som navnet på arbeidsgruppen. Klikk "Neste" og gå videre. 14. Klikk "Avslutt" for å fullføre installasjonen. Etter at du har startet opp datamaskinen igjen, er installasjonen av programvaren fullført. 6. Teste nettverkskortet Merk: Hvis Windows NT er installert på datamaskinen din uten MS-DOS, må du ha en oppstartsdiskett for MS-DOS tilgjengelig for å kunne bruke konfigurasjonsprogrammet. Datamaskinen må startes i Sikkermodus slik at du kan teste nettverkskortet. Gå frem på denne måten: Windows 95 eller Slå datamaskinen på. 2. Trykk <F8> til du får opp startmenyen til Windows. 3. Velg "Sikkermodus med bare kommandolinje". 9

12 Windows NT 1. Slå datamaskinen på. 2. Velg "MS-DOS" eller "Microsoft Windows" som operativsystem. Velger du det siste, må du forsikre deg om at kun MS-DOS er startet og ikke Windows. Den videre fremgangsmåten 1. Sett driverdisketten for nettverkskortet inn i diskettstasjon A. 2. Tast [a:] <ENTER>. 3. Tast [CD CONFIG] <ENTER>. 4. Tast [EZPCI] <ENTER>. Nå starter konfigurasjonsprogrammet. 5. Velg "F2. Card Diagnosis". 6. Velg "F1. Card Initialization and Test". Nå blir en rekke viktige komponenter i nettverkskortet testet. Fordi nettverkskablene enda ikke er koblet til, vil "Media connection check" melde "ERROR". Hvis det imidlertid er en av de andre komponentene som gir "ERROR" i stedet for "PASSED", kan det være en adresse- eller I/O-konflikt i systemet ditt, eller kortete kan muligens være defekt. I så fall, ta kontakt med forhandleren. 7. Gå tilbake til hovedmenyen og velg "F10. Exit". 7. Nettverksinnstillinger under Windows 95 eller 98 Dette kapitlet gir en kort beskrivelse av nettverksinnstillingene under Windows 95, 98. Prosedyrene blir imidlertid ikke beskrevet i detalj. Les om prosedyrene i brukerveiledningen for Windows 95, 98 og i online Hjelp. 7.1 Nettverkskomponenter Da du installerte nettverkskortet, installerte Windows 95, 98 følgende komponenter som standard: Klient for Microsoft-nettverk Klient for Netware-nettverk pcind3 (nettverkskortdriveren i Windows 95) eller Realtek RTL8029 Ethernet Adapters and Compatibles (i Windows 98) IPX/SPX-kompatibel protokoll NetBEUI 10

13 Du kan sjekke dette ved å klikke på Start-menyen, "Innstillinger", "Kontrollpanel" og dobbeltklikke ikonet "Nettverk". Med disse nettverkskomponentene kan du logge deg på et Windows (3.x/95/98/NT)- nettverk og på et Novell Netware-nettverk. Gjennom "Primær Nettverkspålogging" kan du angi om Windows 95, 98 skal logge seg på et Windows-nettverk eller et Novell-nettverk. 7.2 Dele filer og skrivere For at andre datamaskiner i nettverket skal kunne få adgang til filene på din maskin og til skriveren din, må du gjøre flere innstillinger Dele filer En harddisk eller katalog kan aksesseres over nettverket via en delt ressurs. En harddisk eller katalog må først bli "delt" for å kunne aksesseres. Før du kan opprette delte ressurser, må du aktivere delingen av filer og skrivere. Du kan angi dette i nettverksinnstillingene for Windows 95. Deretter gjør du en harddisk eller katalog til en delbar ressurs ved å angi dette i egenskapene for den harddisken eller katalogen. Når du skal gå inn i en delt harddisk eller katalog, bruker du ikonet "Andre maskiner" på skjermen. Du kan gi en delt ressurs en stasjonsbokstav, og dermed gjøre den direkte tilgjengelig fra ethvert brukerprogram. Dette kan du stille inn i den delte ressursens egenskaper Dele skrivere Deling av skrivere foregår på samme måte som deling av filer. I skriveregenskapene angir du at skriveren er delt. Da først blir skriveren tilgjengelig i nettverket. Alle som ønsker å bruke den delte skriveren må installere enhetsdriveren for den skriveren. Brukeren må angi at det er en nettverksskriver og ikke en lokal skriver. 11

14 8. Nettverksinnstillinger under Windows NT Dette kapitlet gir en kort beskrivelse av nettverksinnstillingene under Windows NT. Prosedyrene blir imidlertid ikke beskrevet i detalj. Les om prosedyrene i brukerveiledningen for Windows NT. 8.1 Nettverkskomponenter Alle nettverksinnstillinger under Windows NT utføres gjennom "Nettverk"-ikonet i Kontrollpanelet under "Innstillinger" i Start-menyen. Med protokollen NetBEUI installert, kan du være med i et Windows-nettverk. Hvis du vil være med i et Novell Netware-nettverk, må du installere protokollen "NWLink IPX/SPX Compatible Transport" og også utføre tjenesten "Klienttjeneste for Netware". De delene som installeres som standard er vanligvis tilstrekkelige. Hvis du vil legge til andre deler, finner du ytterligere informasjon i brukerveiledningen for Windows NT. For å kunne holde de brukerne oppdatert som bruker filer og/eller skrivere på din datamaskin, kan du bruke programmet "Brukerstyring". Du finner det under "Administrasjonsverktøy" i Start-menyen. 8.2 Dele filer og skrivere For at andre datamaskiner i nettverket skal kunne få tilgang til filene på maskinen din, og til skriveren, må du utføre flere innstillinger Dele filer En harddisk eller katalog kan aksesseres over nettverket via en delt ressurs. En harddisk eller katalog må først bli "delt" for å kunne aksesseres. Du angir dette i egenskapene for harddisken eller katalogen. 12

15 Når du skal gå inn i en delt harddisk eller katalog, bruker du ikonet "Andre maskiner" på skjermen. Du kan gi en delt ressurs en stasjonsbokstav, og dermed gjøre den direkte tilgjengelig fra ethvert brukerprogram. Dette kan du stille inn i den delte ressursens egenskaper Dele skrivere Deling av skrivere foregår på samme måte som deling av filer. I skriveregenskapene angir du at skriveren er delt. Da først blir skriveren tilgjengelig i nettverket. Alle som ønsker å bruke den delte skriveren må installere enhetsdriveren for den skriveren. Brukeren må angi at det er en nettverksskriver og ikke en lokal skriver. 9. Råd og tips Novell Netware: Disse nettverkskortene er Novell Netware-kompatible. Før installering bør du se gjennom "readme"-filene på disketten og, om nødvendig, håndboken for ditt Novell Netware operativsystem. Utvide nettverket: 13

16 Brukeren kan utvide nettverket med 3 ekstra arbeidsstasjoner. Du trenger følgende: 3 nettverkskort (fortrinnsvis Trust PCI Ethernet combi 10MB) og 3 UTP- eller STP-kabler. Hvis du vil utvide nettverket med over 3 arbeidsstasjoner, får du informasjon om tilgjengelige alternativer fra forhandleren din. 10. Feilløsing Problem Når jeg tester nettverkskortet med EZPCI, får jeg hele tiden meldingen "ERROR". Testen "Advanced Network Test" virker ikke. Det finnes ikke noe ikon "Andre maskiner" på skjermen min. Jeg kan se andre datamaskiner i nettverket, men jeg får ikke tilgang til dem. Løsninger Sjekk om I/O-adressen og IRQen for nettverkskortet er brukt av et annet kort. Hvis meldingen "ERROR" kommer i "Media connection check", er nettverkskabelen ikke tilkoblet. Koble til kabelen og prøv igjen. Under alle andre omstendigheter, er det nettverkskortet som er defekt. Kontakt forhandleren. Forsikre deg om at den ene datamaskinen er satt opp som master og den andre som slave. Sjekk at nettverkskabllene er (riktig) tilkoblet. Sjekk at terminatorene er (riktig) tilkoblet. Installer driveren for nettverkskortet, og forsikre deg om at standard nettverksdeler er til stede. <Sjekk om harddisken er en delt ressurs. Slå datamaskinen av, og prøv igjen etter ca. 20 sekunder. 14

17 Problem Jeg ser ingen andre datamaskiner i nettverket. Løsninger Sjekk om navnet på arbeidsgruppen din tilsvarer det på de andre maskinene i nettverket. Sjekk at navnet på maskinen din ikke er det samme som et arbeidsgruppenavn. Sjekk at IRQ og I/O-adressen på nettverkskortet er riktige og at det ikke oppstår konflikt med et annet kort i systemet. Sjekk at driveren for nettverkskortet er riktig installert. Klikk Start, "Innstillinger", "Kontrollpanel" og deretter "system"-ikonet. Klikk på innholdssiden i "Enhetsbehandling". Der bør det ikke være noe gult utropstegn eller rødt kryss foran nettverkskortet. Ser du noe slikt, må du installere driveren på nytt eller teste nettverkskortet gjennom EZPCI. Klikk på Start, Kjør, oppgi [\\computernaam] på kommandolinjen og klikk på "OK". 15

18 Vedlegg A: Spesifikasjoner Kabel for RJ-45-kontakt for 10BASE-T-nettverk Type kabel STP, kategori 3 eller bedre Nominell impedans 100 Ω Maksimal kabellengde 100m Maksimal svekkelse 8 til 10 db pr 100m ved 10MHz Trust PCI Ethernet IEEE standard 10BASE-T Kretskontakt RJ-45 Busskarakteristika 32 biter; PCI lokalbusspesifikasjon 2.0 I/O-adresse BIOS tilordner denne en ledig I/O-adresseblokk IRQ-linje INTA; BIOS tilordner denne et ledig IRQ- nummer RAM buffer 16 kb størrelse oppstarts-rom 8 kb, 16 kb og 32 kb Dimensjoner 5.20 x 3.27 Strømforbruk 430mA at 5V Driftstemperatur 0 til 55 C Omgivelsesfuktighet 10 til 90% ikke-kondenserende 16

Network Starter Kit PCI

Network Starter Kit PCI Network Starter Kit PCI Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering,

Detaljer

Network Starter Kit ISA

Network Starter Kit ISA Network Starter Kit ISA Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering,

Detaljer

PCI ETHERNET CARD 100 MB

PCI ETHERNET CARD 100 MB PCI ETHERNET CARD 100 MB Brukerhåndbok Versjon 1.0/Winbond Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer

Thunder Wheel 3D Brukerveiledning

Thunder Wheel 3D Brukerveiledning Thunder Wheel 3D Brukerveiledning Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering, opptak eller gjennom

Detaljer

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering,

Detaljer

100MB NETWORK PC-CARD

100MB NETWORK PC-CARD 100MB NETWORK PC-CARD Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du har stor glede av det og anbefaler at du leser nøye

Detaljer

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Brukerhåndbok. Versjon 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Voodoo Dragon Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller mekanisk,

Detaljer

Sight Fighter Digital

Sight Fighter Digital Sight Fighter Digital Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres helt eller delvis i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive

Detaljer

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Brukerhåndbok. Versjon 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Voodoo Dragon 2 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller mekanisk,

Detaljer

TRUST X4 NETWORK KIT

TRUST X4 NETWORK KIT TRUST X4 ETWORK KIT Brukerveiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust X4 etwork Kit. Du trenger noe erfaring med datamaskiner for å

Detaljer

Force Feedback Race Master

Force Feedback Race Master Force Feedback Race Master Brukermanual Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Multi System Printer Server

Multi System Printer Server Multi System Printer Server Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Predator Digital 3D Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller

Detaljer

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0 PRESENTATION VIEWER Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Uten skriftlig tillatelse fra produsenten er det forbudt å gjengi eller overføre noen del av denne veiledningen, det være seg elektronisk eller

Detaljer

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide Laserskrivere Windows Vista / 7 installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Les hurtigstartguiden og denne installasjonsguiden for Windows Vista /

Detaljer

Communicator ISDN 128 PCI

Communicator ISDN 128 PCI Communicator ISDN 128 PCI Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0 56K ESP-2 MODEM Håndbok for rask installering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne håndboken er beregnet på brukere av 56K ESP-2 Modem. Det er ikke nødvendig å ha bestemte kunnskaper for å kunne installere

Detaljer

Sound Expert 128 PCI. Sound Expert 128 PCI. Brukerhåndbok. Versjon 1.0

Sound Expert 128 PCI. Sound Expert 128 PCI. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Sound Expert 128 PCI Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller

Detaljer

Ami Mouse Scroll Ami Mouse Scroll Pro -Excellence Series-

Ami Mouse Scroll Ami Mouse Scroll Pro -Excellence Series- Ami Mouse Scroll Ami Mouse Scroll Pro -Excellence Series- Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form

Detaljer

mobile PhoneTools Brukerhåndbok

mobile PhoneTools Brukerhåndbok mobile PhoneTools Brukerhåndbok Innhold Krav...2 Før du installerer...3 Installere mobile PhoneTools...4 Installere og konfigurere mobiltelefonen...5 Elektronisk registrering...7 Avinstallere mobile PhoneTools...7

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Network Communications Guide Evo bordmodellfamilie Evo arbeidsstasjonfamilie

Network Communications Guide Evo bordmodellfamilie Evo arbeidsstasjonfamilie b Evo bordmodellfamilie Evo arbeidsstasjonfamilie Dokumentets delenummer: 177922-094 Mai 2002 Denne håndboken definisjoner og anvisninger om bruken av funksjonene til nettverkskontrolleren (NIC) som er

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

APOLLO / APHRODITE / HERCULES - EXCELLENCE SERIES -

APOLLO / APHRODITE / HERCULES - EXCELLENCE SERIES - APOLLO / APHRODITE / HERCULES - EXCELLENCE SERIES - Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Uten skriftlig tillatelse fra produsenten er det forbudt å gjengi eller overføre noen del av denne veiledningen,

Detaljer

Din bruksanvisning HP deskjet 970c

Din bruksanvisning HP deskjet 970c Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Ansattportal... 3 Tekniske krav (Windows og web)... 3 Servere og nettverk... 3.NET Rammeverk 3.5 må

Detaljer

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

For brukere av Windows XP

For brukere av Windows XP For brukere av Windows XP Konfigurere maskinen og PCen for samkjøring Før du begynner Kjøp om nødvendig den grensesnittkabelen du har til hensikt å bruke med denne maskinen (parallell eller USB). Enkelte

Detaljer

Sight Fighter Plus SIGHT FIGHTER PLUS. Brukerveiledning. Versjon 1.0

Sight Fighter Plus SIGHT FIGHTER PLUS. Brukerveiledning. Versjon 1.0 SIGHT FIGHTER PLUS Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du har stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

56K PC-Card Modem 56K PC-CARD MODEM. Brukerveiledning. Versjon 1.0

56K PC-Card Modem 56K PC-CARD MODEM. Brukerveiledning. Versjon 1.0 56K PC-CARD MODEM Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du har stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Manual for Eagle 100 og Lynx 500

Manual for Eagle 100 og Lynx 500 Manual for Eagle 100 og Lynx 500 Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9356513 Issue 1 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. KOBLE NOKIA 6600 TIL DATAMASKINEN...2

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Nettverksveiledning 1 2 3 4 Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Les denne håndboken nøye igjennom før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0 SPACEC@M LITE Veiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust SpaceC@m Lite. Du trenger ingen bestemte forhåndskunnskaper for å kunne installere

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren Skrivere i serien HP DeskJet 720C Sju enkle trinn for å installere skriveren Gratulerer med kjøpet av en skriver i serien HP DeskJet 720C! Her ser du hva du finner i esken. Hvis det mangler noe, må du

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling

For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling Når du bruker et annet operativsystem eller arkitektur for serveren og klienten, er det mulig forbindelsen ikke fungerer når du følger prosedyrene

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Enkel installasjonsveiledning Innhold Før installasjon 3 Om programmet 3 Om installasjon 4 Under installasjon 5 Betingelser for installasjon 5 Slik installerer du: Enbruker 6 Etter

Detaljer

Ami Mouse Combi Ami Mouse Scroll Pro -Excellence Series-

Ami Mouse Combi Ami Mouse Scroll Pro -Excellence Series- Ami Mouse Combi Ami Mouse Scroll Pro -Excellence Series- Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du har stor glede av

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

OTOsuite. Installasjonsmanual. Norsk

OTOsuite. Installasjonsmanual. Norsk OTOsuite Installasjonsmanual Norsk Dette dokumentet beskriver installasjon av OTOsuite-programvaren fra en DVD, minnepinne eller komprimert fil. Systemkrav 1,5 GHz prosessor eller høyere (2 GHz anbefales)

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 5 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express.

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Installasjon - første gang Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 06.01.2010 Innholdsfortegnelse Installere

Detaljer

Forstå alternativene for service og kundestøtte

Forstå alternativene for service og kundestøtte Forstå alternativene for service og kundestøtte QuickRestore Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette systemet når som helst ved hjelp av QuickRestore. QuickRestore har fem forskjellige gjenopprettingsalternativer,

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL INSTALLASJON For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. MS-SQL leveres i to versjoner - fullversjon eller SQL Express. MS-SQL Express

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren Oversikt over kontrollpanelet . Sette opp maskinen 0 cm (4.0 inches) 33 cm (3 inches) 0 cm (7.9 inches) 0 cm (7.9 inches) 3 89,6 0 50 5 80

Detaljer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0 4 PORT USB HUB Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du får stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Din bruksanvisning CANON LBP-3300

Din bruksanvisning CANON LBP-3300 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer Windows på Mac-maskinen

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Oktober 2005

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Oktober 2005 + Eksterne minnekort Dokumentdelenummer: 393506-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Innhold 1 Digitalminnekort Sette inn et digitalminnekort........................

Detaljer

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning DIPS Communicator 6.x Installasjonsveiledning 11. oktober 2010 DIPS Communicator DIPS Communicator er en markedsledende kommunikasjons- og integrasjonsløsning for helsesektoren i Norge i dag. Systemet

Detaljer