nr 28/ NO årgang 98 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 28/08-2008.07.07 NO årgang 98 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 28/ årgang 98 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /08 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /08 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AIRBORNE Safetel AS, Østensjøveien 18, 0661 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Alarmapparater, -instrumenter og -utstyr; alarmsendere og -mottakere; apparater og instrumenter til måling, signalering, kontroll og varsling; deler og tilbehør til de forannevnte varer, herunder antenner, batterier, termometer, detektorer, overganger for kobling av antennekabel til alarmsender; dataprogrammer, herunder for bruk i alarmkommunikasjonssystemer. 37 Innstallasjon, reparasjon og vedlikehold av alarmapparater, -instrumenter og -utstyr. 45 Alarm- og sikkerhetstjenester, herunder levering av mobilbasert alarmoverføring fra alarmsystemer, heiser og teknisk utstyr til alarmstasjoner og brannvesen; overvåking av alarmer, herunder heis-, tyveri- og innbruddsalarmer, -systemer og -utstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DK (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke eller et rent figurmerke Realkredit Danmark A/S, Parallelvej 17, 2800 KONGENS LYNGBY, DK Advokatfirmaet Grette, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, 35 Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom, eiendomsmeglervirksomhet. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 3

4 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Match.com LLC, P.O.Box 25458, TX75225 DALLAS, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 45 Kontaktformidlingstjenester; internet basert sosialt networkings-, introduksjons-, og kontaktformidlingstjenester; telefonbasert sosialt networkings-, introduksjons-, og kontaktformidlingstjenesters sosialt nettverks-, introduksjons-, og kontaktformidlingstjenester tilbudt over mobilt kommunikasjons-utstyr, ekteskapsformidling og tjenester vedrørende å finne par som passer sammen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CASADOS Tequila Cuervo SA de CV, Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, JALISCO, MX Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 33 Alkoholholdige drikker, tequila. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PARIS HILTON Paris Hilton, 250 North Canon Drive, 2nd Floor, CA90210 BEVERLY HILLS, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 3 Dufter, nemlig, parfyme, eau de parfum, eau de toilette, cologne, eau de cologne, fast parfyme, parfymeolje, bodyspray, deodorant, dusjgele, badegele, hår- og kroppssjampo, kroppslotioner, kroppsgele, kroppskrem, kroppsbalsam, badesåpe, fast badesåpe, kroppspudder, talkumpudder, kroppsspray, kroppsolje, barberkrem, barberolje, barbergele, etterbarberingskrem, etterbarberingsbalsam, etterbarberingsgele, kroppsbalsam for bruk i dusjen, badeoljer, badesalt, badekuler (såper), badekrystaller (badesalt), badeperler (badeolje/såpe), parfymerte stearinlys, røkelse, lukteposer, potpourri, massasjeolje, massasjekrem, massasjegele; kosmetikk, nemlig, underlagssminke, flytende sminke, kremsminke, underlagspudder, farget fuktighetskrem, dekkstifter og - kremer, øyenskyggebase, fast pudder, løst pudder, ansiktspudder, våt/tørr underlagssminke, sminkebase, øyensminke, øyenbrynsblyant, øyenbrynspudder, øyenskygge, eyeliner, øyeblyant, mascara, øyenvipperforsterker, kunstige øyenvipper, øyevippelim, øyesminkefjerner, pudder rouge, krem rouge, gele rouge, rouge, merkepenner (kosmetikk), solpudder, leppestifter og -kremer som gjør leppene fyldigere, leppestiftbase, leppestifter, leppeblyanter, leppekonturblyant, lipgloss, leppebalsam, sminkefjerner, sminkeoppløsningsmiddel, sminkeapplikatorer, sminkepensler, sminkeredskap, neglelakk. 4

5 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Bolivar Rasmus Øystein Os, Fougstads gate 2, 0173 OSLO, 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke ROCKMERCH RGE Marius Nilsen, Walkers gate 4, 1771 HALDEN, 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/447,859 CHUNKIT! TigerLogic Corp, 25A Technology Drive, CA92618 IRVINE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Computerprogramvare for søking, indeksering, lokalisering, bruk, organisering og administrering av elektroniske data på lokale drivere og nettverksdrivere og på Internett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: POLYONE PolyOne Corp, Walker Road, Poly One Center, OH44012 AVON LAKE, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 1 Polymer og gummi tilsetninger og sammensetninger til videreforedling i forbindelse med støpnings- eller ekstruderingsoperasjoner. 2 Fargestoffer og fargesammensetninger til bruk i støpnings- og ekstruderingsoperasjoner med gummi og plast. 5

6 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Boeing Management Co, 2201 Seal Beach Boulevard, M/C 110-SB36, CA SEAL BEACH, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 12 Fly; luftfartøy; flyskrog; kjøretøy; instrumenter for befordring i luften. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KYMCO Kwang Yang Motor co Lltd, No. 35, Wan Hsing Street, Sanmin District KAOHSIUNG, TW Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, 12 Motorsykler, elektriske motorsykler, automobiler, elektriske automobiler, nyttekjøretøy, elektriske nyttekjøretøy, terrengkjøretøy, elektriske terrengkjøretøy, mopeder, scootere, elektriske mopeder og scootere, sykler, elektriske sykler, rullestoler, elektriske rullestoler, deler og tilbehør til forannevnte. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SHOWERPOD The Gillette Co, Prudential Tower Building, 40th Floor, MA02199 BOSTON, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 21 Beholdere for husholdning (ikke av edle metaller eller overtrukne hermed). (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Kwang Yang Motor co Lltd, No. 35, Wan Hsing Street, Sanmin District KAOHSIUNG, TW Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, 12 Motorsykler, elektriske motorsykler, automobiler, elektriske automobiler, nyttekjøretøy, elektriske nyttekjøretøy, terrengkjøretøy, elektriske terrengkjøretøy, mopeder, scootere, elektriske mopeder og scootere, sykler, elektriske sykler, rullestoler, elektriske rullestoler, deler og tilbehør til forannevnte. 6

7 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Aftenposten AS, Biskop Gunnerus gate 14A, 0155 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Trykksaker, magasiner, tidskrift og aviser, alt i elektronisk form. 16 Trykksaker, magasiner, tidskrift og aviser. 35 Annonse og reklamevirksomhet i aviser, inkludert aviser i elektronisk form; salgsfremmende tjenester for andre, publisering av reklametekster. 41 Forlagsvirksomhet, utgivelse av trykksaker, magasiner og aviser, også inkludert slike tjenester via et globalt computer nettverk, redigering av trykksaker, magasiner og aviser. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bergens Tidende AS, Postboks 7240, 5020 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 16 Trykksaker og publikasjoner, aviser, tidsskrifter, blader, magasin og bøker, papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 35 Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; formidling av avisabonnementer (for tredjemann); administrasjon av og forvaltning av dataarkiv, filer og dokumenter; innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser; konsulentbistand i forretningssaker og vedrørende elektronisk handel og forretningsdrift; markedsstudier og -undersøkelser; meningsmåling; public relation (PR-virksomhet); utarbeidelse og publisering av reklametekster; oppdatering av reklamemateriale og -dokumentasjon; reklameoppslag; utleie av reklameplass; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); tilrettelegging og rådgivning vedrørende salg av varer og tjenester via et globalt datanettverk; statistisk informasjon; tekstbehandlingstjenester; utsendelse av reklamemateriell og -annonser; økonomiske beregninger; informasjons-, rådgivnings- og veiledningstjenester vedrørende alle de forannevnte tjenester innbefattet slike tjenester levert via direkte datalinje eller via Internett eller ekstranett. 38 Telekommunikasjon; presse- og informasjonsbyråer (nyheter); dataassistert overføring av beskjeder og bilder; elektronisk postoverføring; informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler og optisk fibernettverk; telefonisk meddelelse; mobiltelefontjenester; informasjons-, rådgivnings- og veiledningstjenester vedrørende alle de forannevnte tjenester innbefattet slike tjenester levert via direkte datalinje eller via Internett eller ekstranett; elektroniske oppslagstavler; kringkastingsvirksomhet; sending av radio og fjernsynsprogrammer; tilby tilgangstid til globale datanettverk. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; forlagsvirksomhet; reportasje tjenester; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner og nettaviser; produksjon av radio og fjernsynsprogram; booking av seter for kulturelle arrangementer; instruksjon (opplæring); utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; tekstforfattervirksomhet; underholdningsinformasjon; informasjon vedrørende utdannelse; informasjons-, 7

8 registrerte varemerker /08 rådgivnings- og veiledningstjenester vedrørende alle de forannevnte tjenester innbefattet slike tjenester levert via direkte datalinje eller via globale datanett eller ekstranett. 42 Redaksjonsbyråer; opprettelse, drift, vedlikehold og ajourføring av portaler på et globalt datanettverk; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; programmering for datamaskiner; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software; opprettelse og styring av databaser, filer og dokumenter; tjenester knyttet til forvalting av databaser, filer og dokumenter; utforming av datasystemer; tilby informasjon om data via datanettverk; vedlikehold og opprettelse av websider for andre; webhotell; vertskap for nettsider; grafisk formgivning; gjenoppretting av data; moteinformasjon; meteorologisk informasjonstjenesten; konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner; redigering av tekster; utleie av dataprogrammer og tilgangstid til databaser for datahåndtering; yrkesveiledning; informasjons-, rådgivnings- og veiledningstjenester vedrørende alle de forannevnte tjenester innbefattet slike tjenester levert via direkte datalinje eller via Internett eller ekstranett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bonnier Publications A/S, Strandboulevarden 130, 2100 KØBENHAVN Ø, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Elektroniske publikasjoner, herunder aviser, magasiner, tidsskrifter og bøker, alle i elektronisk format, eller distribuert on-line eller via multimedienettverk; CDer, innregistrerte og nedlastbare computer programmer; videokassettbånd og innspilte DVDer. 16 Trykksaker, herunder aviser, tidsskrifter, magasiner og bøker, plakater; fotografier; samlemapper (kontorrekvisita). 41 Klubbvirksomhet (underholdning eller undervisning), bokklubbvirksomhet (underholdning eller undervisning), produksjon av fjernsyns- og radioprogrammer, herunder fjernsyns- og radioprogrammer til bruk på datanettverk; produksjon av film og programmer lagret på videokassettbånd og DVDer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke E Remy Martin & Co SA, 20, rue de la Société Vinicole, COGNAC, FR Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 33 Brennevin og alkoholholdige drikker (unntatt øl); alle varer med opprinnelse i Cognac 8

9 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet MT MT MT MT (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Nye interørland AS, Hagaløkkvn 7, 1383 ASKER, Advokatfirma Ræder DA, Postboks 1600 Vika, 0119 OSLO, 2 Maling, fernisser, lakker, rustbeskyftelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler. 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptaft i andre klasser, senge- og bordtepper. 26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter, maljer, nåler og synåler, kunstige blomster. 27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg, tapeter. GREEN GOT TOUGH Reckitt & Colman (Overseas) Ltd, Dansom Lane, HU87DS HULL, YORKSHIRE, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 1 Vannmykningsmidler; kalkbeleggfjerningsmidler, ikke for husholdningsbruk; beskyttende midler for glassvarer, porselen og steintøy, porselen og andre kjøkkentøy, varer for å hindre anløping på kjøkkentøy og glasstøy. 3 Midler til rengjøring, polering, bleking, flekkfjerning samt til sliping; blekemidler og andre midler for klesvask og oppvask; såper; rengjøringsmidler for oppvaskmaskiner, oppfriskningsmidler og luktfjerningsmidler; poleringspreparater for kjøkken og glasstøy; preparater til å rengjøre komfyrer; preparater til å rengjøre komfyrtopper, rengjøringspreparater for vitrokeramiske overflater og kjøkkenoverflater; rengjøringsmidler for glass og metall; rengjøringsmidler for vinduer; rensemidler, avkalkingsmidler og midler til å fjerne kalkbelegg for husholdningsformål; tøymykemidler, vasketilsetningsmidler, flekkfjerningsmidler; parfymerte midler for atmosfæren; eteriske oljer; kluter impregnert med rengjøringsmidler; hudpleiepreparater; barberingspreparater, hårfjerningsmidler, ikkemedisinerte toalettartikler; alle de forannevnte varer med eller uten en desinfiserende bestanddel. 5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; luftoppfriskningspreparater; luftrensepreparater; preparater for å fjerne dårlig lukt; desinfeksjonsmidler; desinfiseringsmidler for husholdningsbruk eller for hygiene eller sanitære formål; desinfeksjonsmidler for alle slags formål; antibakterielle preparater; antiseptiske preparater; bakteriedrepende midler; fungicider; varer impregnert med desinfeksjonsmidler, antibakterielle eller antiseptiske midler. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); børster (ikke malerpensler); kammer; svamper; kluter og koster for rengjøringsformål; kluter for polering; kluter, børster; børster impregnert med rengjøringsmidler. 9

10 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FMV Fosen Mekaniske Verksteder AS, 7100 RISSA, Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, 12 Båter/befordringsmidler til bruk i vannet; styremekanismer og propeller for båter; båtslipper. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og husholdningsbruk; kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer, almanakker, håndbøker. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Fosen Mekaniske Verksteder AS, 7100 RISSA, Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, 12 Båter/befordringsmidler til bruk i vannet; styremekanismer og propeller for båter; båtslipper. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og husholdningsbruk; kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons - og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; almanakker, håndbøker. 37 Byggevirksomhet, herunder skipsbygging/skipsverft, reparasjonsvirksomhet og installasjonsvirksomhet, vedlikeholdstjenester, gjenoppbygging av maskiner og motorer, undervannsbygging og undervannsreparasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Byggevirksomhet, herunder skipsbygging/skipsverft, reparasjonsvirksomhet og installasjonsvirksomhet, vedlikeholdstjenester, gjenoppbygging av maskiner og motorer, undervannsbygging og undervannsreparasjon. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke FysioDirekte, Gullhellaveien 21, 1386 ASKER, 35 Salg av fysikalsk utstyr, kosttilskudd. 44 Fysioterapi, med tilhørende terapiformer. 10

11 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke East West Company AS, Eventyrsvingen 12, 3042 DRAMMEN, 14 Mansjettknapper, slipsnåler. 18 Lærvarer, herunder imitert lær. 25 Klær, skjerf, slips, belter, hodeplagg, skjorter, sko. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SEIDEL Unil AS, Postboks 72 Sentrum, 0101 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). 35 Salg av øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, av saft og andre preparater til fremstilling av drikker samt av alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Misa Invest AS, Tærudgata 2, 2000 LILLESTRØM, 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke, restaurantdrift, bardrift, kafeedrift, take away/ hjemlevering, servering av mat, servering av drikke. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Qnsulting AS, Ny-Hellesund, 4640 SØGNE, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd; audioprodukter, høytalere. 35 Salg av apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, audioprodukter, høytalere. 11

12 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RaM RaMbAc, Søren Jaabæksvei 31, 4515 MANDAL, 10 Stomibelter, stomiposetrekk, stomiundertøy. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Life Science Nutrition AS, Industrivegen 42, 6160 HOVDEBYGDA, Advokatfirma Fasting & Comrades AS, Postboks 1646 Vika, 0119 OSLO, 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr, friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 12

13 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke G4S Security Systems AS, Serviceboks 4900 Nydalen, 0423 OSLO, 36 Direkte varsling av brannalarm og direkte utrykning. 39 Direkte varsling av brannalarm og direkte utrykning. 42 Direkte varsling av brannalarm og direkte utrykning. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Plankehaugen v/styret, Postboks 348, 1601 FREDRIKSTAD, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VANTAGA Alcon Inc, Bösch 69, 6331 HÜNENBERG, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Oftalmiske farmasøytiske preparater. 45 Direkte varsling av brannalarm og direkte utrykning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SLUSH-FABRIKKEN Slush Distribusjon AS, Tastagata 34, 4007 STAVANGER, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salgstjenester vedrørende, og oppstillingstjenester for andre av mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke. 13

14 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SASSY VIKING ACO International, Skjelbreid, 5640 EIKELANDSOSEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Skannex Bremnes Systems AS, Munkerudveien 39, 1165 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Senter for atferdsforskning, c/o Universitetet i Stavanger, 4036 STAVANGER, 41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, skoleutviklingsprogram. 42 Vitenskapelige tjenester, forskning. 14

15 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM VENDLET H C Equipment ApS, Kaolinvej 5, 9220 AALBORG ØST, DK Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 6 Sengeruller av metall (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Farmatek Bedrift & Trading AS, Jernbanetorget 6, 0154 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter herunder innretninger til vending av sengeliggende 20 Møbler, herunder senger og tilbehør til senger samt sengeruller, ikke av metall (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ClearE-A-R Cabot Safety Intermediate Corp, 650 Dawson Drive, DE19713 NEWARK, US Advokatfirma Fasting & Comrades AS, Postboks 1646 Vika, 0119 OSLO, 9 Øreplugger, høytalere ADVALUE SEARCH Advalue Search International AB, Pipersgatan 27, STOCKHOLM, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Personalrekruttering; psykologisk testing ved rekruttering; formidling og utleie av arbeidskraft. 15

16 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Torghuset AS, Postboks 1715 Vika v/union Eiendomskapital AS, 0121 OSLO, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontorjenester; detaljhandelstjenester, nemlig salg av dagligvarer, klær, sko, parfymevarer, apotekvarer, blomster, jernvarer, tekstiler, leker, elektronikk, musikk, filmer og kioskvarer; drift av kjøpesentre. 36 Forretninger med fast eiendom; utleie av forretnings- og butikklokaler, inkludert også utleie av lokaler til bevertningssteder og skjønnhetssalonger. 39 Innpakning og lagring av varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ONE-PRESS Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RRØNA SVALBARD OF OSLO Norrøna Sport AS, Nye Vakås vei 20, 1395 HVALSTAD, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, kofferter og reisevesker; bager; bæremeis for bæring av barn; ryggsekker; ransler; sekker for fjellklatrere; håndvesker; kartmapper; paraplyer. 25 Klær, hodeplagg. 28 Spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, herunder bagger spesielt tilpasset ski og surfbrett, skibindinger, fiskeredskaper, kjelker, klatreutstyr, ski og vannski, snowboard og wakeboard, skøyter, surfebrett og surfingski, truger, kites, paraglidere og drager, nett, rulleskøyter og -brett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Crown Eyeglass Plc, Glenfield Park, BB15QH balckburn, lancashire, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Rengjøringsoppløsninger; rengjøringsoppløsninger for kontaktlinser; saltoppløsninger; øyebadevann; kunstige tårer. 9 Optiske apparater og instrumenter; optiske varer, linser; brillevarer, brillestell, brilleglass, lorgnetter, solbriller; brilleinnfatninger, kontaktlinser; etuier for kontaktlinser, brilleglass, lorgnetter og briller; brillekjeder; deler, utstyr og tilbehør til foran nevnte varer. 44 Optikertjenester; tjenester vedrørende tilpassing og montering av brilleglass, briller, lorgnetter og kontaktlinser; øyeundersøkelser 16

17 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INVEGA CERTANIS Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Coffee Equipment Co, th Avenue, NW, WA SEATTLE, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner, elektriske kaffekværner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KLAFOLD Klabin SA, Avenida Brigadeiro Faria Lima, no.3600, 3rd, 4th and 5th floors, SÃO PAULO, BR Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 16 Papir, papp, kartong og korrugert kartong. (558) Merket er et merke i farger W Turnowsky Ltd, 3 Ben Zakkai Street, TEL AVIV, IL Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, gratulasjonskort, trykktyper. 17

18 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GVA Nogva Motorfabrikk AS, 6280 SØVIK, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 7 Komplette fremdriftsanlegg og strømaggregater til maritim virksomhet; motorer og maskiner til båter; gir og girkasser; maskiner og verktøymaskiner; motorer og motordeler (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); hydraulikk- og lensepumper. 9 Computere og software for motorovervåkning. 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; propeller og propellanlegg til båter; motorer for landkjøretøyer; koplinger og anordninger for overføring av drivkraft for landkjøretøyer; luftputefartøyer; komplette fremdriftsanlegg og strømaggregater til landbasert virksomhet. 37 Reparasjons-, service- og vedlikeholdstjenester relatert til kjøretøyer og båter, motorer, maskiner og deler til disse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: YOU & ME Geoffrey Inc, One Geoffrey Way, NJ07470 WAYNE, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 28 Leker, spill, leketøy, herunder dukker og dukketilbehør. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HUMMER General Motors Corp, 300 Renaissance Center, MI DETROIT, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; ur og kronometriske instrumenter; klokker, armbåndsur, stoppeklokker, alarmklokker; juvelervarer inklusive mansjettknapper, pins, halssmykker, ringer, edle stener. 34 Tobakk; artikler for røkere, tobakkspunger, sigarettetuier, sigarettmunnstykker, askebeger, tobakkspiper, piperensere, beholdere for fyrstikker, lightere, flintstein for lightere, gasspatroner for lightere, fyrstikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CADILLAC General Motors Corp, 300 Renaissance Center, MI DETROIT, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; tannpussemidler; såper, parfymevarer for personlig bruk, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; parfymer for menn og kvinner for personlig bruk; eau de toilette; eau de parfume; eau de cologne; after-shave gel; after-shave krem; deodoranter for personlig bruk; body lotion; kroppskrem; pudder, dusjgele; leppepomade, sminke; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; ur og kronometriske instrumenter; klokker, armbåndsur, stoppeklokker, alarmklokker; juvelervarer inklusive mansjettknapper, pins, halssmykker, ringer, edle stener. 34 Tobakk; artikler for røkere, tobakkspunger, sigarettetuier, sigarettmunnstykker, askebeger, tobakkspiper, piperensere, beholdere for fyrstikker, lightere, flintstein for lightere, gasspatroner for lightere, fyrstikker. 18

19 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Pizza Hut International LLC, N. Dallas Parkway, 8th Floor, TX75254 DALLAS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete, frosne og kokte frukter og grønnsaker; friske frukter og grønnsaker; oster, salater, matoljer; egg, melk og melkeprodukter. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, gjær, bakepulver, salt, sennep; eddik, krydderier, sauser, kuvertbrød, kjeks, brød, kaker, pizza; pizza sauser; pizza paibunn; pizza deig; pizza smørbrød; pasta og ferdiglaget pastaretter; dressinger; kjøttsauser, kyllingsauser, ostesauser, fruktsauser og grønnsaksauser for pizza. 43 Tjenester for å tilby mat og drikke, restaurantvirksomhet, snack barer, kafeer, kantiner og gatekjøkken; cateringtjenester; tilby matbestillingstjenester ved bruk av on-line datanettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CLOVER Coffee Equipment Co, th Avenue, NW, WA SEATTLE, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner, elektriske kaffekvæmer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RSAFE Euroskilt AS, Postboks 92, 4064 STAVANGER, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 6 Skilter; skiltstolper; skiltmaster; skiltportaler; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 9 Apparater og instrumenter til signalering; lysskilt; databehandlingsutstyr; datamaskinprogrammer; software. 19

20 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: REALMS OF REVERIE Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co Ltd), , Yoyogi, Shibuya-ku TOKYO, JP Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 9 Datamaskinspillprogramvare; videospillprogramvare; lydopptak i form av optiske disker, magnetiske disker og magnetbånd, halvleder- ROM-er som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger; audiovisuelle opptak i form av optiske disker, magnetiske disker og magnetbånd, halvleder-rom-er som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte kompaktplater som inneholder musikk; forhåndsinnspilte videodisker som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte videokassetter som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; dekorative magneter; musematter; stropper for mobiltelefoner; solbriller; tomme minnekort; minnekortetuier; CD-etuier; datamaskintastaturer; joysticker; kontroller til videospill; nedlastbare bakgrunnsbilder for datamaskiner og/eller mobiltelefoner; nedlastbare skjermsparere (bakgrunnsmønstre) for datamaskiner og/eller mobiltelefoner; nedlastbare videoopptak; nedlastbare musikklydopptak; nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner; elektroniske publikasjoner på området datamaskinspill, videospill, tegnefilmer, tegneserier og generell underholdning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/300,605 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke KVH Industries Inc, 50 Enterprise Center, RI02842 MIDDLETOWN, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Satellittkommunikasjonssystem bestående av sporingsantenner, senderapparater og mottakerapparater. 38 Tilveiebringelse av toveis kommunikasjonsforbindelse mellom stasjonært/mobilt hardware, satellitter og lnternett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: scanflex Landsbygg AS, Postboks 1050 Hoff, 0218 OSLO, 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; dører og vinduer. 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); dører og vinduer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Biotec Pharmacon ASA, Strandgata 3, 9008 TROMSØ, 3 Kosmetiske produkter 5 Kosttilskudd/kostpreparater 20

21 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Steens Industrier AS, Postboks 254, 1401 SKI, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 28 Apparater for fysikalske øvelser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, NECKARSULM, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 3 Servietter og kluter impregnert med kosmetisk lotion, vatt for kosmetiske formål, vattpinner for kosmetiske formål. 5 Hygieniske artikler for kvinner, sanitetsbind, kluter og servietter impregnert med farmasøytisk lotion. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Signatur AS, Postboks 6453 Etterstad, 0605 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 CD-er og kassetter, videokassetter. 16 Instruksjons- og undervisningsmateriell; papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker. 24 Tekstiler og tekstilvarer. 35 Annonse- og reklame- og PR-virksomhet, herunder markedskommunikasjon; markedsføring; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; markedsstudier; markedsundersøkelser; organisering av handelsog reklameutstillinger samt messer; rådgivning om reklame og om organisasjons- og forretningsledelse og om forretningsprofilering. 38 Pressebyråer; fjernsyns- og radiosendinger; informasjonsbyråer; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; kommunikasjon ved datamaskiner; overføring og gjengivelse av lyd og bilder. 40 Trykkeritjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; tekstforfattervirksomhet; forlagsvirksomhet; organisering av kongresser. 16 Varer laget av papir; toalettpapir, servietter av papir, bleier av papir, tørkler av papir, ansiktsservietter, håndklær av papir, bordduker av papir, servietter for avsminking (av papir), kjøkkenruller, plastfolie, søppelposer, transparent film. 21 Kluter for rengjøring, kluter impregnerte med rensemidler for rengjøring, svamper, svampkluter, husholdningskluter, gulvkluter, kluter for møbler, kluter for støvtørring, støvkoster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Vi2 Oslo AS, Beddingen 8, 7014 TRONDHEIM, 41 Webpublisering av ulike tekster, bilder og filmer til internett og mobilt internett. 21

22 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Centaurea Oy, PL 89, SEINÄJOKI, FI Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; elektriske ledninger, kabler og kabeltromler for styring av elektrisitet; transformatorer; batterier og akkumulatorer, batteriladere, batteritestere. 11 Apparater og innretninger for belysning; bærbare arbeidslamper; lysinnredninger, vegglamper, lamper for belysning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DORS DIMMING Neonlite Electronic & Lighting (H.K.) Limited, Room , Tower 6, The Gateway, 9 Canton Road TSIMSHATSUI, KOWLOON, HK Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 11 Elektriske lyspærer, elektriske lamper, sikkerhetslamper for underjordisk bruk, lysrør for belysning, elektriske lykter for belysning, utladningsrør for belysning, gatelys, dagslyslamperør. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AQUATROL Akzo Nobel Coatings International BV, Velperweg 76, 6824BM ARNHEM, NL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 2 Beskyttende belegningsmaterialer for treoverflater. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Neonlite Electronic & Lighting (H.K.) Limited, Room , Tower 6, The Gateway, 9 Canton Road TSIMSHATSUI, KOWLOON, HK Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 11 Elektriske lyspærer, elektriske lamper, sikkerhetslamper for underjordisk bruk, lysrør for belysning, elektriske lykter for belysning, utladningsrør for belysning, gatelys, dagslyslamperør. 22

23 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MULTIDAX Cederroth International AB, Box 715, UPPLANDS VÄSBY, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 5 Vitaminpreparat. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HINKEHELG KDO Consulting AS, Hasleveien 28, 0571 Oslo, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 9 Magnetiske databærere; dataprogramvare; komponenter i dataprogramvare; databehandlingsutstyr og datamaskiner. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; analyse og rådgivning i økonomi og ressursstyring. 42 Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; datakonsulenttjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Neonlite Electronic & Lighting (H.K.) Limited, Room , Tower 6, The Gateway, 9 Canton Road TSIMSHATSUI, KOWLOON, HK Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 11 Elektriske lyspærer, elektriske lamper, sikkerhetslamper for underjordisk bruk, lysrør for belysning, elektriske lykter for belysning, utladningsrør for belysning, gatelys, dagslyslamperør. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Eat Italy Pubcompagniet AS, Postboks 280, 1301 SANDVIKA, 43 Bevertning og tilberedning av mat og drikke. YOGA STEP ZEDLAN Matting AB, Box 514, ALINGSÅS, SE ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 OSLO, 27 Ergonomiske arbeidsplassmatter i gummi, PVC og polyurethan. 23

24 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ALPHA PROTOCOL Sega Corp, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Videospillprogramvare; computerspillprogramvare; videospill disker og - kassetter; videospillprogrammer; computerspillprogrammer; spillprogrammer for hjemmespillmaskiner; spillprogrammer for håndholdte spillemaskiner; spillprogrammer for mobiltelefoner; nedlastbare spillprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BAZEPORT Baze Technology AS, Herøya Industripark Bygg 25, 3908 PORSGRUNN, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Dataprogrammer og -software. 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. 42 Design, utvikling, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DISNEY PIXAR UP Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street, CA91521 BURBANK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler): materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 24

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 22/07-2007.05.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 22/07-2007.05.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 22/07-2007.05.29 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer