markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar"

Transkript

1 markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

2 Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i Markedsoppdatering 8 Tall og fakta 13 I denne utgaven kan du lese om flytting fra Sør-Europa til Norge og utviklingen i boligmarkedet. Peter Batta Administrerende direktør i Huseiernes Landsforbund

3 Trender i boligmarkedet Boligpriser er et evig aktuelt tema Allerede før lyden av nyttårsfeiringen har gitt seg, har det vært mye pressedekning om boligmarkedet. Ungdomspolitikere har sovet ute i telt vinterstid for å sette høye boligpriser på dagsordenen. Stortingsrepresentanter har foreslått innskjerpelse i skatteregler og en Nobelprisvinner i økonomi har uttalt seg om prisene i det norske boligmarkedet. Nordmenn er opptatt av utviklingen i boligmarkedet, og det er ikke rart, for det meste av vår private formue er investert i bolig. Hovedfunn i rapporten En bølge av arbeidsinnvandrere fra Sør-Europa kan treffe Norge i 2012 og Det kan komme så mange som flere unge arbeidssøkere de neste årene enn tidligere antatt. Boligbehovet for nye arbeidsinnvandrere er boliger, så leie- og boligmarkedet vil bli påvirket. Den største andelen av innflyttere til Norge bosetter seg i Oslo, Akershus og Vestlandsfylkene (6 av 10). Høy befolkningsvekst, god økonomi blant nordmenn flest og for lite bygging gir press på boligprisene. Mindre tro på fremtiden og usikkerhet om Europas økonomi trekker ned boligprisforventningene. Nye reguleringer skaper en todeling i boligmarkedet, avhengig av foreldres økonomi. Dyrere inngangsbillett på boligmarkedet i kan mobilisere mer økonomisk støtte fra foreldre. Boligmarkedet er spesielt usikkert ved inngangen til 2012, og flere krefter trekker i ulik retning. Selv om norsk økonomi er solid, kan en forverring av økonomien ute gi en noe lavere boligprisvekst. De underliggende forhold støtter fortsatt prisvekst, men markedet styres delvis av forventninger og internasjonale impulser. Huseiernes Landsforbund forventer en gjennomsnittlig prisvekst på 6-7 prosent for Det er en rekke faktorer som forklarer hvorfor prisene på bolig her i landet stiger. Hvis det finnes et enkelt svar er det at etterspørselen etter bolig øker raskere enn tilbudet av nye boliger. I denne markedsrapporten vil vi se på flere av faktorene som påvirker tilbud og etterspørsel i boligmarkedet. Vi har ikke alle svar, men ved å lese denne rapporten kan du få et inntrykk av den generelle situasjonen slik vi ser den. 1

4 Sør-europeerne kommer til Norge Visste du at det i dag bor over polakker, tyrkere og tyskere i Norge. Sammen utgjør de en stadig større gruppe av innvandrere. Til sammen har over en halv million mennesker reist fra hjemlandet sitt for å starte et nytt liv her i nord. Før 1990 var det ikke flere enn innvandrere i Norge, så flyttet det hit i løpet av 1990-tallet. Ytterligere flyttet i tiåret som fulgte årtusenskiftet. På bare ett år, i 2010, kom det innvandrere. Det er selvsagt bra at mange ønsker å bo og arbeide i Norge, men hvem er det som flytter hit og hvorfor kommer de egentlig til Norge? Unge med høy utdanning Det er særlig mennesker under 40 år som flytter over lengre distanser. I tillegg så ser det ut til å være en sammenheng mellom høyere utdanning og høy tilbøyelighet til å flytte mellom regioner. Det er relativt sett færre innvandrere som er under 18 år og eldre enn 67 år, enn blant resten av befolkningen. Tilsvarende finner vi en høyere andel innvandrere i alderen år. Det kan være flere årsaker; når en er ung har en ikke hatt tid til å etablere seg med egen familie eller fast jobb. Færre bånd til et sted gjør det lettere å flytte, samtidig kan behovet for arbeid eller fremtidsmuligheter være større, for ikke å snakke om kjærlighetslengselog eventyrlyst. At de med høyere utdanning flytter oftere, kan høre sammen med at de er mer attraktive som arbeidskraft internasjonalt. Men det kan også være andre sammenhenger som ulikt ambisjonsnivå, annen risikovilje eller behov for utfordringer. Flyttestrømmer kan ikke forklares enkelt, og det er mange forhold som styrer hvor mennesker ønsker å bo, jobbe og leve. I tillegg er det en rekke barrierer av typen språk, immigrasjonsregler, ulikt kostnadsnivå og sosiale bånd som legger begrensninger på hvor en kan og vil flytte. Hvis en skal si noe generelt, handler det nok mye om fremtidsmuligheter. Mulighet til å forsørge seg selv, stifte familie og ha en fornuftig levestandard. Norge tilbyr en høy levestandard og en god balanse mellom arbeids- og familieliv. Historisk har de store flyttestrømmene gjerne gått fra land med høy arbeidsledighet og til land med bedre arbeidsmarked. Det har også mye å si om det har kommet mange fra egen kultur til landet før deg. Da nordmennene emigrerte til Amerika på og 1900-tallet hjalp det nok både at en kjente noen der og at en hørte historier om muligheter og suksess. 2

5 Er Norge håpet for unge europeere? Norge har hatt en sterk økonomisk utvikling i en lang periode. Det har medført et stort behov for arbeidskraft og en velfylt statskasse. Gode statsfinanser muliggjør gode sosiale ordninger og bidrar til stabil økonomisk utvikling. Mange kom fra Polen og Tyskland på 2000-tallet etter en periode med høy arbeidsledighet. Nå er det ikke lenger disse landene som er preget av økonomisk tilbakeslag, men andre land i Vest- og Sør-Europa. Særlig er ledighetsnivået høyt i Spania (22,9 %) og Hellas (18,8%), mens ledighetsnivået for EU landene samlet er ca 10 %. På de 3 siste årene har gruppen innvandrere med bakgrunn fra PIIGSlandene vokst med 30 prosent. I EU var ungdomsledigheten for november oppe i 22.3 %. Verst er tilstanden i Spania og Hellas der opp mot halvparten av de under 25 år er å regne som arbeidsledige. Også i Italia, Frankrike og Portugal er ungdomsledigheten godt over gjennomsnittet blant EU-landene. Mange er arbeidsledige i EU I hele EU var det ved slutten av 2011 registrert over 23 millioner arbeidsledige, omlag 5,5 millioner av disse var under 25 år. Spania, Frankrike, England og Tyskland er landene med høyest antall ledige. I disse fire landene alene er det registrert over 13 millioner arbeidsledige, og over 3 millioner av disse er under 25 år. Ungdommer er spesielt utsatt for nedgang i økonomien. De har gjerne problemer med å komme inn i arbeidslivet, og er ofte de første som blir sagt opp når tidene begynner å bli dårlige. I dårlige tider øker antall studenter ved høyskoler og universiteter. Dette så vi i Norge tidlig på 1990-tallet og ved finanskrisen. Det samme har skjedd i sentral-europa. Men læresteder har kapasitetsbegrensninger og mange som forlenget studiene i 2009 er nå ferdig utdannet. Ingenting tyder på veksten i ungdomsledighet kommer til å stoppe opp. Hva vil de arbeidsløse ungdommene gjøre i 2012 og i årene som kommer? Arbeidsledige i utvalgte land (antall i 1000 ) år år Norway Portugal Greece Poland Italy Turkey Germany United Kingdom Kilde: Eurostat, observasjon sept-nov 2011 France Spain 0 3

6 Hvor mange vil reise til Norge? I SSB sine fremskrivninger av folkemengde (4M) antas det at innvandringen vil ligge på rundt mennesker de neste årene. Det er dette nivået innvandringen har ligget på siden Innvandringstallene er usikre, og det kan komme flere mennesker enn de anslagene som i dag legges til grunn. En økning i netto tilflytting på mennesker i løpet av 2012 og 2013 er en reell mulighet. Hvis en person ekstra per tusen arbeidsledige i Europa velger å flytte til Norge vil det alene bety flere innflyttere. Fra de fleste landene i EU-sonen kan du komme som arbeidsinnvandrer hvis du har høyere utdanning eller fagutdannelse. Du trenger ikke å ha jobb før du kommer til Norge, men fast arbeid er en av forutsetningene for å få godkjent tillatelse til å bli værende over lengre perioder (ut over 6 måneder). Hvis innvandringen til Norge blir høyere i de neste årene vil det trolig skyldes en ny trend, nemlig at unge faglærte fra Sør- og Vest-Europa kommer til Norge for å arbeide. Innvandringen fra landene lengst sør i Europa har tidligere vært begrenset. Fra leie til å eie Det finnes ikke tilgjenglig statistikk på hvordan en bor når en kommer til Norge som arbeidsinnvandrer. Det er sannsynlig at en velger ulike leiealternativer i starten av et opphold. I forhold til andre land har Norge i dag et begrenset leiemarked. Dette skyldes blant annet at det er så vanlig å eie sin egen bolig. Flere på leiemarkedet gir økt etterspørsel og press på leieprisene. Økte leiepriser påvirker ikke boligprisene direkte, men økt press i leiemarkedet påvirker boligprisene gjennom flere kanaler. Gode leiepriser gjør det mer attraktivt å leie ut en bolig fremfor å selge. Gode leiepriser gjør det også gunstig for spekulanter å kjøpe leiligheter for utleie. Grupper som tidligere var på leiemarkedet vil flytte seg over i eiemarkedet når de ser at et banklån ikke koster mye mer enn husleien. Kartet viser hvor innvandrere har valgt å bosette seg i Norge. De lyse fargene gjelder for høye verdier. Flest velger å bosette seg på Vest- og Østlandet. Tallene er hentet fra SSB sin befolkningsstatistikk per 1.januar Oslo + - 4

7 Hva blir effektene? innvandrere ut over gjeldende anslag i kan bety et behov for så mye som nye boliger. 4 av 10 innvandrere bor i dag i Oslo eller Akershus, men en stor andel bor også i Rogaland og Hordaland (18 %). Vi har sett på etableringsmønstre for arbeidsinnvandrere fra Europa over de siste årene. Hvis trendene fortsetter vil økt innvandring særlig komme i disse regionene. Økt innvandringen skaper først press i leiemarkedet, deretter i boligmarkedet. Arbeidsinnvandrere etablerer seg ofte i relativt små husholdninger, mange bor alene eller deler leilighet med en eller flere med samme landbakgrunn. En økt innvandringsimpuls på europeere kan gi etablering av over husholdninger i Oslo/Akershus og i Rogaland/Hordaland. Selv om behovet for boliger trolig vil øke, er det usikkert hvilken betalingsevne og vilje denne gruppen har for bolig i Norge. Trolig vil Innvandrere bosatt i Norge etter landbakgrunn 55 % 26 % 19 % Vesteuropeiske EU/EØS-land, USA, Canada, Australia og New Zealand Østeuropeiske EU-land Øst-Europa utenfor EU, Asia, Afrika og Latin-Amerika Kilde: SSB, tall per 1.januar 2011 betalingsevnen øke med botid, men dette forutsetter selvsagt at den norske samfunnsmodellen er i stand til å absorbere og ta i bruk økt tilbud av slik arbeidskraft. En annen konsekvens er nok også at det vil bli vanligere å snakke engelsk i mange yrker. Høye bo- og levekostnader Økt innvandring vil bidra til å skape et høyere prisnivå både i leie- og eiemarkedet. Særlig blir det sentrale regioner som vil merke denne effekten. Høye priser kan være med å begrense hvor attraktivt Norge er som land for utenlandske arbeidere. Slik fremtidsutsiktene er i dag, er det et stort arbeidskraftbehov i teknologi- og kunnskapsintensive næringer. Det er ikke lenger et spørsmål om Norge vil få en bølge av dyktig arbeidskraft fra sør- og vest-europa, men hvor mange som faktisk kommer. Beregnet bosettingsmønstre ved flere arbeidsinnvandrere fra Sør- og Vest-Europa Befolkningsendring Nyetablering, husholdninger Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Totalt Kilde: NyAnalyse 5

8 Hva driver boligprisen i blir et spennende og krevende år i boligmarkedet. Vi fortsetter inn i en periode hvor usikkerheten i verdensøkonomien er høy. Norsk økonomi vil bli påvirket av internasjonal krise, men hvordan og hvor sterkt vet vi ikke ennå. I den siste tiden har vi sett at internasjonale pengestrømmer på nytt flytter seg mot trygge havner. En slik havn har vært norske statslån. Nettopp dette er et tegn på styrken i norsk økonomi, men betyr det at vi ikke blir påvirket? Selv med store oljeinntekter er vår største ressurs som nasjon arbeidskraften til befolkningen. For å sikre en god økonomisk utvikling i landet må vi ha etterspørsel etter de varer og tjenester vi produserer. En stor andel av denne etterspørselen kommer fra landene i Europa. Finanskrisen runde 1 Før finanskrisen hadde næringslivet vært gjennom en lang periode med sterk vekst. Norges Bank jobbet for å senke presset i norsk økonomi ved å gjennomføre en rekke renteøkninger. Sammen med at mørke skyer begynte å nærme seg verdensøkonomien, gjorde det at veksten i boligprisene stoppet opp i I første runde av finanskrisen falt boligprisene kraftig fordi mange var usikre på fremtiden. Samtidig strammet bankene inn sin utlånspraksis. Boligprisene i Norge falt gjennom høsten 2008, men fallet i boligprisene stoppet allerede våren Det var ikke tilfeldig at prisveksten kom tilbake i boligmarkedet. Høsten 2008 kuttet Norges Bank styringsrenten til nesten det halve, regjeringen økte pengebruken og gjennomførte spesielle tiltak som gullkortet for bankene. Uten disse tiltakene ville nok boligprisfallet både vært større og ha vart over lengre tid. Finanskrisen runde 2 Vi står nå i starten av et år der faren for nye økonomiske tilbakeslag er tilstedet. Dette påvirker forventningene til norske konsumenter og næringsaktører. En tilleggsbekymring er at styringsrenten, som er myndighetenes mest effektive virkemidlet i motkonjunktur, i stor grad Prisutvikling per kvm Enebolig Delt bolig Leilighet Kilde: NEF, EFF, Finn.no, Econ Pöyry 6

9 er brukt opp. Renten var per årsskiftet 2011/12 på 1,75 % mot 5,75 % høsten Heldigvis har myndighetene flere virkemidler, noe som gjør norsk økonomi godt rustet mot negative sjokk. Hvor sjokkene vil komme er uklart, men det er trolig at krisen ute vil gi negative konsekvenser også for norsk næringsliv. Viktige drivere i 2012 Prisene i boligmarkedet påvirkes av en rekke faktorer. Forholdet mellom antall tilgjengelige boliger og befolkningens boligbehov, utbyggernes aktivitet, kjøpers og selgers betalingsevne og tro på fremtiden er blant de viktigste faktorene. I de store byene er det ventet fortsatt sterk befolkningsvekst gjennom Prognosene presentert i denne rapporten viser at forventet befolkningsvekst er sterkere enn tilbudet av nye boliger i store deler av landet. Det gir et underliggende press på boligprisene. I tillegg til boligknapphet påvirkes prisene selvsagt også av hvor og hvordan folk velger å bo i årene fremover. Husholdningenes økonomi er fortsatt sterk, rentene er lave og kredittveksten fortsetter. Sysselsettingsnivået i økonomien er høyt, ledigheten er lav og realinntektene vokser. Samtidig viser myndighetene og finanstilsynet en ny iver etter å begrense kredittvekst og priser i boligmarkedet. Vi tror norske husholdningers betalingsevne vil forbedres noe gjennom Husholdningene har de siste månedene vært mer negative til egen og norsk økonomi. Det betyr at nordmenn i snitt er mer pessimistiske til fremtidig betalingsevne. Det gir utslag på vår betalingsvilje i dag. I seg selv tyder det på en noe mer forsiktig prisutvikling i boligmarkedet. Ser en på prisveksten i slutten av 2011 var denne svakt negativ. Dette er en trend som trolig vil fortsette litt inn i Prisutviklingen i boligmarkedet er usikker med faktorer som peker både i retning av økt og redusert boligprisvekst. Det er særlig den kraftige befolkningsveksten i forhold til ferdigstillelsen av boliger som trekker i retning av økte boligpriser. Usikkerheten knyttet til fremtidig økonomisk situasjon er på motsatt side med på å dempe presset i boligmarkedet. Huseiernes Landsforbund forventer en gjennomsnittlig prisvekst på 6-7 prosent i Figuren nedenfor viser en skjematisk fremstilling av de ulike hoveddriverne på boligmarkedet i Boligbehov Huseiernes boligindikator Betalingsevne Betalingsvilje 7

10 Markedsutvikling og boligbehov Boligprisene gjennom 2011 Norske boligeiere har sett en positiv utvikling i prisbildet med en gjennomsnittlig prisvekst på omsatte boliger på 8.5 %. Prisveksten var sterk gjennom første halvår, men i andre halvår 2011 stod prisene stille. Prisveksten var sterkest for leiligheter og noe lavere for tomanns- og eneboliger. Regionalt var det også forskjeller. Det er i byene at prisveksten er størst, og særlig i Drammen og Stavanger/Sandnes har veksten vært kraftig i Flere fylker har hatt lav boligprisvekst. Hedmark, Vestfold, Hordaland utenom Bergen og Agder-fylkene har en gjennomsnittlig prisvekst som er bare halvparten av den for resten av landet. Forskjellene i prisvekst forsterker den allerede store forskjellen på boligpriser mellom byene og distriktene. 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % Årlig prisvekst i boligmarkedet % Kilde: NEF, EFF, Finn.no, Econ Pöyry 20 % 15 % 10 % Prisutviklingen i Norden Boligprisene i Norge, Danmark og Sverige har fulgt hverandre fra årtusenskiftet, og frem til finanskriseåret I Danmark har 5 % 0 % -5 % -10 % det vært et større prisfall, mens prisene i Norge og Sverige har holdt seg bedre. Ser en utviklingen i boligpriser samlet fra årtusenskiftet har prisutviklingen i Sverige faktisk vært kraftigere enn i Norge. Prisutvikling, enebolig i Norden. 2000K1= Norge Danmark Sverige Kilde: SSB, SCB, DS Markedsanalyse En kan grovt dele opp en analyse av boligmarkedet i tre ulike deler. 1. Fundamentale forhold som tilbudet av boliger og befolkningsvekst. 2. Betalingsevne, som avhenger av sysselsetting, tilgjenglig kapital, rentenivå, byggekostnader og en rekke andre faktorer. 3. Betalingsvilje, som handler om fremtidstro og hva en er villig til å betale. Det er selvsagt koblinger mellom de tre delene, for eksempel er betalingsviljen avhengig av hvor mange boliger som er tilgjengelig i området og hva det koster å oppføre nye boliger. Behov for flere boliger Endringer i befolkningen påvirker behovet for bolig. Faktorer som seniorbølge, sentralisering, innvandring og flyttemønstre endrer hvor vi vil bo og hva slags bolig vi trenger

11 I 2011 vokste antall husholdninger med omlag , med en stor andel av veksten på Øst- og Vestlandet. Veksten i antall husholdninger er en naturlig konsekvens av en befolkningsvekst på over personer. En viktig bidragsyter til netto husholdningsvekst er innvandring av personer, og av disse var 3 av 4 europeere. Det er ventet av befolkningsveksten vil bli enda høyere for 2012, med nesten flere innbyggere i løpet av året. Innvandringsnivået er også ventet å være økende, men nivået på innvandringen varierer en del fra år til år og er vanskelig å forutsi. Anslåtte endringer i befolknings- og boligmønstre gir et beregnet økt nasjonalt boligbehov på husholdninger i Behovet øker primært i de store byene. Boligbehovet øker særlig i Oslo, Akershus og vestlandsfylkene Hordaland og Rogaland. Veksten i antall husholdninger i Oslo alene er anslått til opptil 7.500, men knapphet på boliger og høye priser kan påvirke boligpreferansene og medføre at deler av denne etterspørselen flyttes til omkringliggende distrikter. Se egen tabell bak i rapporten for mer detaljerte tall. Visste du at... Det bygges mer, men er det nok? I boligmarkedet omsettes det brukte og nye boliger. Eksisterende bygningsmasse er i stor grad bebodd i pressområder, slik at det finnes lite reservekapasitet i denne delen av markedet. Endringer i kapasitet kommer i hovedsak fra nye boligprosjekter. Byggetakten øker og det igangsettes stadig flere boliger i Norge. I 2011 ble det igangsatt bygging av over boliger. Dette var en markant økning fra 2010, da tallet var ca Det tar selvsagt tid fra et boligprosjekt igangsettes til det ferdigstilles. I 2011 ble det ferdigstilt boliger, noe som var en svak økning fra ca boliger i Anslag på ferdigstillelse for 2012 ligger i intervallet boliger. Dette er i tråd med anslag fra andre analysemiljøer. Høyere aktivitet er en indikator på gode marginer i byggebransjen, og det er for tiden et uvanlig høyt antall boligprosjekter som er under arbeid. Ved utgangen av 2011 var det ca boliger som var registrert som under oppføring. Det er tatt høyde for dette i anslagene på tilbudet av nye boliger i 2012, men det er usikkerhet knyttet til hvor mange boliger som faktisk vil bli ferdigstilt i løpet av året. En stor del av prosjektene vil ferdigstilles i 2013 eller senere. Prosjekter kan også utsettes eller Det er nærmere 2,3 millioner boliger i Norge, herav 1,2 millioner eneboliger. I 2000 bodde det i snitt 2,3 personer per bolig, nå er tallet redusert til 1,9. Nesten åtte av ti husholdninger eier sin egen bolig. Det er ca hytter og bygninger som benyttes til fritidsboliger i Norge. 9

12 avbrytes hvis fremtidsforventningene til utbyggerne blir svakere. Selv om flere boliger blir ferdigstilt vil trolig større utbyggere være forsiktige med å selge mange boliger i markedet samtidig. Det er krevende å få tak i tomter til større utviklingsprosjekter og å få byggeplaner godkjent. Det gjør at utbyggere blir nødt til forvalte prosjektene de har med omhu. En del av en slik strategi kan være å utsette prosjekter for å støtte opp under en jevnere prisvekst. Hvis flere tomter og arealer blir gjort tilgjengelig for utviklingsprosjekter, vil det kunne øke konkurransen mellom utbyggere og redusere verdien av å utsette prosjekter. Hvorfor bygges det for få boliger? Det er mange mulige forklaringer på hvorfor det bygges for få boliger i Norge. Sannheten er jo faktisk at det bygges ganske mange boliger for tiden, så en kan ikke gi boligprodusentene all skyld. Befolkningsveksten bidrar til å øke boligbehovet i stor grad. Samtidig har norsk økonomi behov for tilgang på arbeidskraften som kommer via innvandring. Det tar lang tid å bygge boliger i Norge og det er knapphet på tilgjengelige tomter i presseområder. Politisk behandling, søknadsprosesser, omfattende regelverk og nødvendig planlegging gjør at det kan ta mange år fra et boligprosjekt igangsettes til bygningen er klar for innflytting. Økt etterspørsel etter bolig på kort sikt kan føre til økte priser og byggeaktivitet, men det tar tid før dette gir utslag i økt kapasitet i markedet. Bedre betalingsevne Husholdningenes betalingsevne er blitt bedre de senere årene som følge av lønnsvekst, stabilt lavt ledighetsnivå, lave renter, sterk kredittvekst og økt formuesoppbygging. Byggekostnadene øker Pris på nye og brukte boliger blir påvirket av byggekostnadene. I byggeprosessen anvendes det en rekke materialer og arbeidskraft. Hvis kostnadene ved å oppføre en ny bolig blir høyere, vil man normalt også forvente at brukte boliger blir noe dyrere. Kostnadene ved å oppføre boliger stiger noe raskere enn den generelle prisveksten, noe som bl.a. har å gjøre med lønnsveksten i Norge. 12 mnd vekst i byggekostnad 12 mnd vekst i konsumpris Byggekostnad, indeks h.akse Konsumpris, indeks h.akse 10 % 140 Prosentvis vekst i priser 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % Totalutvikling indeks 0 % 2006M M M M M M01 Kilde: SSB 40 10

13 Det siste året steg konsumprisene med 1 %, mens kostnadene ved å bygge bolig steg med ca 3,5 %. Nytt normalnivå på gjeldsøkningen? Veksten i innenlandsk bruttogjeld er en viktig indikator på husholdningenes tro på egen økonomi og fremtidsutsikter. Høy kredittvekst kan bety at låntakere forventer god betjeningsevne og høy avkastning i fremtiden. Det gir en sterk investeringsvilje. Husholdningene har fra 2009 og frem til i dag hatt en jevn vekst i bruttogjelden. Veksten er svakere enn den var før finanskrisen. I årene før finanskrisen ( ) lå årlig vekst i husholdningens gjeld på ca 11,5 %. Etter finanskrisen, dvs. fra januar 2009 frem til i dag, har gjeldsveksten vært på ca 6,5 % årlig. Lavere gjeldsvekst kan tyde på at forventningene til husholdningene fortsatt er gode, men at deres vilje til å ta opp ny gjeld har sunket siden finanskrisen. Vi forventer at husholdningenes lånevilje vil fortsette omtrent slik fremover, så fremt vi ikke får et tilbakeslag i økonomien. 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Kilde:SSB Husholdningenes årlige gjeldsvekst, K2 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Endring i regulering I løpet av 2011 ble det vedtatt flere nye endringer i regelverk og rammebetingelser som påvirker boligmarkedet. Finanstilsynet strammet inn bankenes retningslinjer for tildeling av nye boliglån. Egenkapitalkravet er blitt hevet fra 10 % til 15 %. Samtidig er lånegrensen på tre ganger egen inntekt blitt presisert. Innskjerpninger i lånekrav påvirker særlig unge. Økt krav til egenkapital og begrensning på låneopptaket vil i utgangspunktet ha en begrensende effekt på kreditttilgangen og boligprisvekst. I Norge er det imidlertid slik at en stor andel av førstegangsetablere får hjelp av familie til å få gjennomført boligkjøp. Med nye regler blir behovet for økonomisk samarbeid i familien større. Det kan gi økt bevissthet hos foreldre til å bidra, og dermed motvirke noe av de innskjerpende effektene fra nye retningslinjer. Skillet mellom de med og uten familie som kan stille sikkerhet vil med disse endringene bli større i årene som kommer. I skattesystemet har gunstige regler for utleie av deler av tomannsbolig blitt strammet inn. Nye regler for beregning av ligningsverdi har for mange gitt økt skatt på eierskap i bolig. Bunnfradraget i formuesskatten ble moderat hevet for Denne effekten er begrenset da skatteletten beløper seg til maksimalt 550 kroner. Kommunenes regelverk for eiendomsskatt er nylig blitt endret. Det har gitt kommunene mer fleksibilitet i pålegging av eiendomsskatt. 11

14 Betalingsvilje Betalingsviljen for bolig har lenge vært høy, noe som skyldes en historisk sterk tro på norsk økonomi og på bolig som en solid plassering. Betalingsvilje for boliger handler mye om hva en tror boligen vil være verdt i fremtiden. Hvis en tror at boligprisene vil fortsette å stige, oppleves det kanskje ikke like risikofylt å ta store lån eller å by høyt for en bolig. Hvis boligprisene utvikler seg jevnt, vil en normalt kunne få store deler av investeringen sin tilbake på et senere tidspunkt. Økt usikkerhet i økonomien reduserer tilliten til fremtidig avkastning i boligmarkedet. Slik vil en krise påvirke Norge Hvordan internasjonal uro vil påvirke norsk økonomi er usikkert, men et tilbakeslag kan komme fra ulike kanaler. Etterspørselen etter norske varer og tjenester - herunder olje - kan bli lavere, og prisene kan gå ned. Bankenes kostnader kan øke, ved at tilgangen på internasjonal kapital begrenses. Det kan gi økte lånekostnader for norske bankkunder. Økt urolighet kan også påvirke norske husholdninger til å bli mer forsiktige med pengebruken. Det kan i seg selv gi uheldige konsekvenser dersom mange strammer inn samtidig. Mer manko på boliger i 2012 Den fundamentale balansen mellom behov for boliger og ferdigstillelse av nye boliger ser ut til å bli mer anstrengt fremover. Dette skyldes at det bygges færre nye boliger enn befolkningsveksten tilsier. Samlet anslag for 2012 viser en underdekning på boliger. Da er det ikke tatt hensyn til avgang av boliger, men vi tror at avgangen av brukte boliger er lav i pressområder. Innvandringen varierer og utgjør en vesentlig del av nyetableringen. Et begrenset boligmarked kan gjøre det vanskelig å finne gunstig sted å bo. Dette vil kunne gi effekter som at innvandrere oftere vil måtte bosette seg i mindre sentrale regioner. Innvandringstakten vil trolig avhenge sterkt av hvordan konjunkturene i Norge utvikler seg, sammenlignet med andre land. Ferdigstillelsen av boliger vil også avhenge av nasjonale konjunkturer. Utbyggere vil - i en viss grad - kunne svare på en mulig lavere etterspørsel med et lavere tilbud, og dermed begrense et mulig fall i boligprisene. Husholdningenes betalingsevne ser ut til å være god også i 2012 og inn i Mange har trygge jobber i offentlig sektor, rentenivået er lavt og sysselsettingen i privat næringsliv har så langt holdt seg oppe. På den annen side påvirker økt usikkerhet om fremtiden også norske husholdninger, og vi blir mer forsiktige. Utviklingen i boligprisene er vanskelig å forutsi. Veien fremover kan bli humpete og prisfall i boligmarkedet er en mulighet. Hvis det skjer, vil det trolig skyldes nye, negative hendelser i verdensøkonomien. Det kan gjøre at norske husholdninger blir mer avventende til å gjennomføre boliginvesteringer. Hvis vi styrer klar av de store internasjonale sjokkene, vil vi trolig se en god prisvekst i boligmarkedet også de neste par årene. 12

15 Tall og fakta Estimert antall nye husholdninger i 2012 Lav Medium Høy Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Norge Estimert antall nye boliger i 2012 Lav Medium Høy Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Norge Tabellene over innholder anslag beregnet av NyAnalyse. Anslagene er basert på informasjon tilgjengelig per januar Alle anslag er usikre, anslagene presentert i denne rapporten er ikke utarbeidet for å danne direkte grunnlag i investeringsbeslutninger. Makroøkonomiske hovedstørrelser Prognoser Realøkonomi Konsum i husholdninger mv. 3,7 2,3 3,4 4,2 4,4 Konsum i offentlig forvaltning 1,7 1,4 2 2,9 3,2 Bruttonasjonalprodukt 0,7 1,6 2 1,9 2,5 Arbeidsmarked Sysselsatte personer -0,1 1,4 1,2 1,2 1,3 Arbeidsledighetsrate (nivå) 3,6 3,3 3,6 3,7 3,7 Priser og lønninger Årslønn 3,7 4,2 3,4 3,7 4,2 Konsumprisindeksen (KPI) 2,5 1,3 1,4 1,6 1,9 Boligpris 8,3 8,3 6,5 5,5 5,6 Inntekter, renter og valuta Husholdningenes disponible realinntekt 3,5 5,1 3,6 4 3,7 Husholdningenes sparerate (nivå) 6,3 8,6 8,6 8,5 7,9 Pengemarkedsrente (nivå) 2,5 2,9 2,8 3,1 3,8 Utlånsrente, banker (nivå) 4,5 4,8 4,8 5 5,6 Realrente etter skatt (nivå) 0,9 2, ,1 Kilde: SSB, Prosentvis endring fra året før der ikke annet fremgår Økonomiske analyser, desember

16 Markedsrapporten fra Huseiernes Landsforbund utgis første gang i januar Rapporten planlegges utgitt fire ganger i året. I rapporten vil vi gjennom året følge boligmarkedet og utviklingen i trender. Vi vil også ta opp temaer vi mener er interessant å få debattert. Rapporten er et samarbeidsprosjekt mellom Huseiernes Landsforbund og utredningsselskapet NyAnalyse. Rapporten utgis i samarbeid med: NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai markedsrapport tema: Familiebanken drar opp boligprisene? 2 2012 mai Sammendrag 1 Huseiernes boligindikator 2. kvartal 2 Vurderinger av boligmarkedet 4 Familiebanken drar opp boligprisene? 8 Tall og fakta

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle Norge 1 Det flerkulturelle Norge - utvikling og utfordringer Silje Vatne Pettersen svp@ssb.no Seniorrådgiver v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert statistikk Statistisk sentralbyrå www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Demografisk utvikling v/ Sissel Monsvold, OBOS Hva skal jeg snakke om? Befolkningsvekst og - prognoser Norge Regioner

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

markedsrapport Unge møter stengte dører i boligmarkedet tema: august

markedsrapport Unge møter stengte dører i boligmarkedet tema: august markedsrapport tema: Unge møter stengte dører i boligmarkedet 3 212 august Hovedfunn 1 Huseiernes BoligIndikator 3. kvartal 2 Kampen om sentrumsleilighetene 4 Markedsoppdatering 8 Tall og fakta 12 Les

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Ser vi lyset i tunnelen?

Ser vi lyset i tunnelen? RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Ser vi lyset i tunnelen? ROGALAND OVER DET VERSTE? Resultatindeksen for Rogaland er nå på det samme nivået som Hordaland, og det er økt

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

Frokostmøte i Husbanken Konjunkturer og boligmarkedet. Anders Kjelsrud

Frokostmøte i Husbanken Konjunkturer og boligmarkedet. Anders Kjelsrud 1 Frokostmøte i Husbanken 19.10.2016 Konjunkturer og boligmarkedet Anders Kjelsrud Oversikt Kort om dagens konjunktursituasjon og modellbaserte prognoser Boligmarkedet Litt om prisutviklingen Har vi en

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Makroøkonomiske betraktninger rundt urbanisering. Treffpunkt Sandnes 5. mai Jan L. Andreassen, Sjeføkonom Eika Gruppen

Makroøkonomiske betraktninger rundt urbanisering. Treffpunkt Sandnes 5. mai Jan L. Andreassen, Sjeføkonom Eika Gruppen Makroøkonomiske betraktninger rundt urbanisering Treffpunkt Sandnes 5. mai Jan L. Andreassen, Sjeføkonom Eika Gruppen Litt om digi-me http://jansblogg.eika.no/2016/12/boligaret-2016-avsluttes-medutflating-det-meste-av-norge/

Detaljer

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Fafo Østforums årskonferanse 2009 Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Frøydis Bakken, Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsmarkedet 2004-2008 Årsskiftet 2003/2004: arbeidsmarkedet

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye 77.000 planlegger kjøp av fritidsbolig i norge verden i tall.. gamle helter er borte finanskrisen siden våren 2007??? høna og

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer 1 Befolkningsutvikling og flyttestrømmer NBBLs boligpolitiske konferanse Thon hotell Bristol, Oslo 14. juni 2012 Helge Brunborg Gruppe for demografi og levekår Forskningsavdelingen 1 Hva preger befolkningsutviklingen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011 Befolkningsprognoser Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011 Pensum 1. O Neill & Balk: World population futures 2. Brunborg & Texmon: Befolkningsframskrivning 2011-2060, se http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN 1 BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN Av Lasse Sigbjørn Stambøl Basert på: SSB-rapport 46/2013 Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn Presentasjon

Detaljer

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008 Nr. 5 juli 28 Aktuell kommentar Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Av: Marita Skjæveland, konsulent i Norges Bank Finansiell stabilitet Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Marita

Detaljer

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 1. Befolkningsutviklingen i Innlandet og omgivelsene 2. Demografiske muligheter og

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer

Færre barn med kontantstøtte

Færre barn med kontantstøtte Færre barn med kontantstøtte Kontantstøtteordningen ble innført i 1998 for alle 1-åringer, og utvidet til også å gjelde 2-åringer i. Tre av fire 1- og 2-åringer mottok da slik støtte. Siden den gang har

Detaljer

Evig opptur & evig boligmangel?

Evig opptur & evig boligmangel? Evig opptur & evig boligmangel? Finansnæringens syn på boligmarkedet Boligkonferansen Oslo, 14. mai 2013 Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no Hva mener eierne? (Bolig)byggerne er i

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Byggestatistikk 2010 NBBL

Byggestatistikk 2010 NBBL Byggestatistikk 21 NBBL Hovedtall for 21 Antall igangsatte boliger: 1 454 Antall ferdigstilte boliger: 412 Antall boliger skaffet til veie (i tillegg til de igangsatte) til medlemmer: 268 NBBLs prognose

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

EM1MN Boligmarkedsanalyse BYGGEBØRSEN Trondheim, Håkon Lutdal, Nybyggsjef

EM1MN Boligmarkedsanalyse BYGGEBØRSEN Trondheim, Håkon Lutdal, Nybyggsjef EM1MN Boligmarkedsanalyse BYGGEBØRSEN 2017 Trondheim, 06.02.17 Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor eiendomsomsetning 238 ansatte på 29 kontorer i Sør-

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juli 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

BYGGEBØRSEN 2016 Salgsmarkedet bolig. Februar 2016, Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef

BYGGEBØRSEN 2016 Salgsmarkedet bolig. Februar 2016, Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef BYGGEBØRSEN 2016 Salgsmarkedet bolig Februar 2016, Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor eiendomsomsetning 238 ansatte på 29 kontorer i Sør-

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

Scenarieanalyse 2010-2020

Scenarieanalyse 2010-2020 Scenarieanalyse 2010 - et i Norge Scenarieanalyse 2010 - Scenarieanalysen er gjennomført på oppdrag av Boligprodusentenes Forening, og har som målsetting å analysere strukturen i boligmassen (tilbudssiden),

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit Konjunkturseminar mars 2016 Lars E Haartveit Forbrukertillit Forbrukertillitsindeksen har vært negativ i lang tid Egen økonomi nå under null i februar og mars (mens egen økonomi 12 mnd frem fortsatt er

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte i Sparebank SR-Bank. mars Effektive valutakurser 99= GBP 9 8 NOK NZD 9 8 7 SEK 7 99 99 99 99 998 Kilde: EcoWin

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter

Makroøkonomiske utsikter Makroøkonomiske utsikter Byggevaredagen 9. april 2014 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no 2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016

Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016 Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016 Dette er andre utgave av Zmartas Lånebarometer. Lånebarometeret har som formål å gi en dypere forståelse av markedet for forbrukslån i Norge. Lånebarometeret ble

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2007

Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no og Jorunn Furuberg

Detaljer

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010 Befolkningsprognoser Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010 Pensum 1. O Neill & Balk: World population futures 2. Brunborg & Texmon: Befolkningsframskrivninger 2010-2060, se http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/201004/brunborg.pdf

Detaljer

Byggebørsen 2013 NYBYGG: Markedsutsikter - gjennomgang av ny nybyggsanalyse for Trondheim. Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Februar 2012

Byggebørsen 2013 NYBYGG: Markedsutsikter - gjennomgang av ny nybyggsanalyse for Trondheim. Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Februar 2012 Byggebørsen 2013 NYBYGG: Markedsutsikter - gjennomgang av ny nybyggsanalyse for Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Februar 2012 EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå september 2007

Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 27. september

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juli 2007

Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 2. august 2007.

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Norges befolkning har vokst kraftig de siste 30 årene. Befolkningen passerte 4 millioner i 1975 og i dag bor det vel 4,6 millioner i Norge. De siste 10 årene har

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

«Boligprisveksten normaliseres»

«Boligprisveksten normaliseres» Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «Boligprisveksten normaliseres» Markedsutsikter «Boligprisveksten normaliseres» NBBL forventer at boligprisveksten kommer ned på et mer bærekraftig nivå i løpet av 2017.

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

Scenarier for Vestfolds fremtid. Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom?

Scenarier for Vestfolds fremtid. Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom? Scenarier for Vestfolds fremtid Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom? Noen strukturelle forhold er viktige, men er utenfor Vestfolds egen kontroll Uflaks Strukturelle forhold Flaks 09.03.2015

Detaljer

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland Konjunktur og bransjeanalyse Konserndirektør Vegard Helland Innhold 1 Kort om konjunkturer 1. Midt-Norge 2 Bedriftslederbarometeret Norge Midt-Norge 3 Et blikk på utvalgte bransjer 1. Landbruk 4. Havbruk

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Hva slags utvikling kan vi få i Vestfolds framover? Tønsberg 21. april 2015

Hva slags utvikling kan vi få i Vestfolds framover? Tønsberg 21. april 2015 Hva slags utvikling kan vi få i Vestfolds framover? Tønsberg 21. april 2015 Lav attraktivitet Høy attraktivitet Først en rask oppsummering av den regionale analysen for Vestfold Uheldig struktur Basis

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Norge på vei ut av finanskrisen

Norge på vei ut av finanskrisen 1 Norge på vei ut av finanskrisen Hva skjer hvis veksten i verdensøkonomien avtar ytterligere? Joakim Prestmo, SSB og NTNU Basert på Benedictow, A. og J. Prestmo (2011) 1 Hovedtrekkene i foredraget Konjunkturtendensene

Detaljer

Optimismen er tilbake

Optimismen er tilbake RAPPORT 1 2017 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimismen er tilbake ETTERSPØRSELSDREVET OPPGANG Særlig mellomstore og eksportorienterte bedrifter melder om sterk økning i etterspørselen.

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Byggebørsen Salgsmarkedet Nybolig. EiendomsMegler 1 Midt-Norge Håkon Lutdal Nybyggsjef 10.2.14

Byggebørsen Salgsmarkedet Nybolig. EiendomsMegler 1 Midt-Norge Håkon Lutdal Nybyggsjef 10.2.14 Byggebørsen Salgsmarkedet Nybolig EiendomsMegler 1 Midt-Norge Håkon Lutdal Nybyggsjef 10.2.14 EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor eiendomsomsetning 215 ansatte på 29 kontorer

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - oktober 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020

Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020 Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020 Håkon Lutdal Prosjektsjef Levanger 02 oktober Agenda 1. Om EiendomsMegler 1 Midt-Norge 2. Boligmarkedansanlyse Levanger kommune 2012-2012 Befolkningsutvikling

Detaljer

Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015

Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015 Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015 Startpunktet Høye oljepriser ga oss høy aktivitet i oljesektoren, store inntekter til staten og ekspansiv finanspolitikk Finanskrisa ga

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - oktober 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

markedsrapport To-delt boligmarked i 2013 20 kommuner på topp og bunn tema: november

markedsrapport To-delt boligmarked i 2013 20 kommuner på topp og bunn tema: november markedsrapport tema: To-delt boligmarked i 2013 20 kommuner på topp og bunn 4 2012 november Viktige funn og trender 1 Huseiernes BoligIndikator 4. kvartal 2 Reguleringskaos 3 To-delt boligmarked i 2013

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer