Årsrapport SAS Gruppen. SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 1998. SAS Gruppen. SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB"

Transkript

1 Årsrapport 1998 SAS Gruppen SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB

2 Et sterkt trafikksystem. SAS tilbyr sine kunder et globalt trafikksystem, et nettverk som gir kunden muligheten til å reise enkelt og smidig mellom kontinenter, land og byer, et nettverk som gir SAS mulighet til fortsatt å være fremgangsrik i et stadig mer konkurranseutsatt marked. SAS deltar aktivt i etableringen og utviklingen av Star Alliance som er verdens sterkeste flyallianse med SAS, Air Canada, Lufthansa, Thai Airways International, United Airlines og Varig Brazilian Airlines som partnere. Air New Zealand og Ansett Australia blir aktive medlemmer f.o.m. 28. mars, All Nippon Airways senere i På det skandinaviske markedet tilbyr SAS et slagkraftig nettverk sammen med de regionale partnerne Cimber Air, Widerøe, Skyways, Air Botnia og Maersk Air. Gjennom Star Alliance, regionale partnere og SAS deleide selskaper British Midland, Spanair og airbaltic tilbyr SAS mer enn 8000 daglige avganger til over 800 destinasjoner i 114 land.. Innholdsfortegnelse: Viktige hendelser i Administrerende direktør har ordet 2 Dette er SAS 4 SAS og kapitalmarkedet 5 SAS International Hotels 12 Aksjeinformasjon: SAS Danmark A/S 13 SAS Norge ASA 14 SAS Sverige AB 15 Økonomisk tiårsoversikt 16 Omverdenen 19 Trender i omverdenen 20 Bransjens utvikling 22 Kundens behov og ønsker 25 Markeder og trafikk 27 Markeder 28 Operasjonelle nøkkeltall, tiårsoversikt 31 Forretningsidé og mål 33 SAS mål 34 Strategier for økt lønnsomhet 36 SAS SAS og miljøet 40 Forandringsprogrammet SAS Kundebehandlingen 44 Medarbeiderne i nøkkelroller 46 SAS eiendeler 49 SAS varemerke 50 Flyflåten 51 Risikostyring og kredittverdighet 54 Økonomisk rapportering 57 SAS Gruppens struktur 58 Styreformannens kommentar 59 Styrets årsberetning 60 SAS Gruppens resultatregnskap 62 SAS Gruppens balanse 64 SAS Gruppens finansieringsanalyse 66 Regnskaps- og vurderingsprinsipper 69 Noter 71 Revisjonsberetning 77 SAS styre 78 SAS ledelse 80 Morselskapene 82 SAS Danmark A/S 82 SAS Norge ASA 91 SAS Sverige AB 99 SAS Representantskap, revisorer og adresser 110 Informasjon 111 Definisjoner 112 SAS sponsing omsl. innside

3 Viktige hendelser i 1998 Januar SAS Pleasure lanseres med fokus på fritidsreiser. SAS kjøper100% av aksjene i det finske flyselskapet Air Botnia. Etter gjennomført vurdering beslutter SAS å beholde og utvikle sin hotellvirksomhet (SIH). April JAR-OPS 1, et nytt regelsystem for sivil flyoperativ virksomhet, innføres av de skandinaviske luftfartsmyndinghetene. SAS kjøper 25% av aksjene i det svenske flyselskapet Skyways Holding AB. Mai Arbeidsmarkedskonflikter i Danmark og Norge lammer store deler av SAS flytrafikk i april og mai. SAS inngår avtale om kjøp av 26% av aksjene i det danske flyselskapet Cimber Air A/S. Juli SAS Commuter øker sin faste ordre med to dehavilland Q400. SAS Commuter har nå 17 fly i faste ordre samt opsjoner på 18 fly. SAS øker sin faste ordre på Boeing til 55 fly. Utover dette har SAS opsjoner på 40 fly. August SAS presenterer ny varemerkestrategi samt logotype i ny design. SAS nye Boeing vises i nye farger. September SAS nye identitet presenteres. SAS selger sine siste 20 DC-9-41 samt en Boeing 767. Flyene leases tilbake i en fast periode. I september har SAS forstyrrelser i trafikken på Arlanda på grunn av bemanningsproblemer blant flygelederne. Oktober Gardermoen åpner for regulær trafikk. Nye luftkorridorer i Norden innføres som første skritt i Airspace 98. SAS tilpasser sitt trafikkprogram i den vanskelige innkjøringsfasen med store trafikkavviklingsproblemer. SAS og Maersk Air inngår samarbeidsavtale. SAS og Singapore Airlines inngår samarbeidsavtale. All Nippon Airways tas inn som nytt kommende medlem i Star Alliance. SAS åpner ny flyrute mellom Stockholm Chicago. SAS har store problemer med forsinkelser og innstillte flyginger p.g.a. innkjøringsproblemer på Gardermoen samt introduksjon av nye luftkorridorer i Skandinavia i perioden oktober desember. Desember SAS og All Nippon Airways inngår samarbeidsavtale. SAS starter flygninger på Kristiansand og Ålesund. SAS og Air Canada avtaler samarbeide på ruten København Toronto f.o.m SAS kjøper ytterligere 34,3% av aksjene i det norske flyselskapet Widerøe s Flyveselskap ASA. Totalt eier SAS nå 63,2% av aksjene i selskapet. Nøkkeltall SAS Gruppen, SAS og SAS International Hotels SAS Gruppen SAS SAS International Hotels Driftsinntekter, MSEK Resultat etter finansielle poster, MSEK Brutto driftsmargin, % Investeringer, MSEK Avkastning på anvendt kapital (ROCE), % Gjennomsnittlig antall ansatte Nøkkeltall SAS aksje (lokal valuta) SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB Gevinst per aksje 11,60 8,28 11,51 9,36 12,77 10,13 Børskurs ved årets slutt 72,80 100,00 64,00 103,00 74,50 115,00 Utbytte (forslag 1998) 3,15 3,50 3,70 3,70 4,00 4,00 Definisjoner, se side 112 Årsrapport 1998 Viktige hendelser i

4 Administrerende direktør har ordet En plattform for nye satsninger I min kommentar i fjorårets årsrapport forespeilet jeg at 1998 skulle bli et bra år for SAS. Vi hadde formulert et antall mål som vi med rimelige midler skulle kunne nå. Med fasiten i hånden kan jeg konstatere at ikke alt gikk vår vei. En del berodde på oss selv, andre på hendelser i omverdenen utenfor vår kontroll. Året begynte bra, noe som fremgikk av den første kvartalsrapporten. Siden ble vi påvirket av arbeidsmarkedskonflikter i både Danmark og Norge med etterfølgende nedgang i antall reisende. Høsten ble innledet med protestaksjoner fra flygelederne i Sverige og problemene ble forsterket da omleggingen av luftkorridorene ble gjennomført i Skandinavia noe senere. Dette rammet alle flyselskapene med trafikk til og fra Sverige og Norge, men ettersom vi er størst ble effektene naturligvis mest merkbare for oss. Flyttingen fra Fornebu til Gardermoen var nødvendig, men langtfra problemfri. Blant høstens vanskeligheter hørte også med at leveransen av vårt nye fly, Boeing 737, ble forsinket fra fabrikken. Vår bedømmelse er at kostnadene for disse i alt vesentlige uventede og ikke planlagte hendelsene beløper seg til ca. 800 MSEK. Vi nådde målet Vårt overgripende mål er å gi våre eiere en konkurransedyktig avkastning. I tall innebærer dette 14% per år regnet som et gjennomsnitt over en konjunktursyklus. I perioden ble den gjennomsnittlige avkastningen 16,1%. Dermed har vi oppnådd vårt mål. I den interne målstyringen har vi hittil arbeidet med en avkastning på anvendt kapital på 12 %, som et gjennomsnittstall over en konjunktursyklus. I 1998 ble resultatet 13,2 % og gjennomsnittet for perioden ble 12,3 %. SAS Gruppens driftsresultat for 1998 ble MSEK, noe som er en forbedring på 24 % sammenlignet med fjoråret. I resultatet inngår salgsgevinster med MSEK mot 83 MSEK i Vårt operative resultat ble således svekket med mer enn 500 MSEK, noe som skal ses i sammenheng med de økte kostnader som jeg berørte i innledningen. Av årets gledelige hendelser hørte utviklingen innenfor hotellvirksomheten, som både omsetnings- og resultatmessig, mer enn innfridde våre forventninger. Ufordelaktig kostnadsutvikling De seneste årene har vi lykkes i å opprettholde enhetsinntekten på tross av kraftig økt konkurranse. Derimot er utviklingen av enhetskostnaden ugunstig. Ambisjonen for 1998 var å bryte den negative trenden og senke enhetskostnaden. Dette lyktes vi ikke med, men ble liggende på fjorårets nivå. Dessuten fortsatte produktiviteten å synke. Sammenlignet med våre viktigste konkurrenter har vi en lavere produktivitet og en høyere lønnskostnad, fremfor alt på kabinsiden. Vi har en fortløpende dialog med våre fagforeningsrepresentanter, dels for innenfor rammen av gjeldende avtale å sette opp et mer effektivt trafikkopplegg, dels å få i stand avtaler som medvirker til å få ned enhetskostnaden. Min vurdering er at forståelsen finnes og forutsetningen for samarbeidsløsninger er gode. Vi ser nå frem for oss en periode med svakere vekst i markedet og fortsatt hard konkurranse. Dessuten er vi inne i en intensiv investeringsfase som krever en bedret brutto driftsmargin for å kompensere de stigende kapitalkostnadene. Derfor har vi tatt en beslutning om et program med mål å forbedre brutto driftsmargin med tre prosentenheter i løpet av de kommende to år. Dette skal resultere i en kostnadsreduksjon i størrelsesorden MSEK. Bransjeproblemer Utviklingen i 1998 peker imidlertid på et antall alvorlige problem som gjelder flyvirksomheten i sin helhet. SAS, men også andre større flyselskaper, lever i flere henseende ikke opp til kundenes krav på en god basiskvalitet. Ta punktligheten som eksempel. SAS er av tradisjon et av Europas mest punktlige flyselskap. Til tross for dette lever vi ikke opp til kundenes forventninger. Det hjelper ikke å være best i klassen når standarden over hele linjen er for lav. Mange flere aktører, trengsel i luften og på flyplassene, samt underdimensjonert og dårlig koordinert flygeledelse på mange hold, viser igjen at den infrastrukturelle utbyggingen ikke holder samme tempo som veksten i flytrafikken. Europas beste flyselskap Vårt mål er å bli betraktet som Europas beste flyselskap. Kundemålinger i 1998 viser at vi ligger på samme nivå som i 1997, noe som ikke er tilfredsstillende. Nå flytter vi frem posisjonene. I 1998 startet vi med et av de mest omfattende forandringsprogrammer noensinne i SAS historie. En prosess som vi grundig og systematisk har forankret blant samtlige medarbeidere og som har fått en entusiastisk mottagelse. De ytre symbolene er et nytt identitetsprogram som manifesteres i ny design på fly og uniformer. Det indre arbeidet handler om hvordan vi skal forholde oss til kunden og til reisen på kundens vilkår. 2 Årsrapport 1998 Administrerende direktør har ordet

5 Regional strategi og allianser I løpet av 1998 kom vi i mål med vår regionalstrategi som bygger på samarbeid med regionalselskaper i alle nordiske land samt rundt Østersjøen. Dermed får vi dels et konkurransedyktig trafikkprogram, dels en effektiv mateorganisasjon, som bidrar til å øke belegget både på europarutene og interkontinentalt. Vår deltagelse i Star Alliance utvikles positivt. Resultatbidraget for 1998 tilsvarer ca. 500 MSEK, noe som er i tråd med planene. Vår ambisjon er å drive de kundeverdiskapende spørsmål innenfor alliansen for å øke attraksjonskraften og dermed skape forutsetninger for ytterligere resultatforbedringer. Stort investeringsprogram Vi faser nå inn en ny flytype, Boeing , i vår flåte. I løpet av knapt fem år kommer vi til å ta i bruk 55 fly som representerer en investering på ca. 12 milliarder SEK. For de nye flyene har SAS valgt motorer som fra et miljøsynspunkt er de beste markedet har å tilby. At vi er først ute med den nye motoren markerer vår ambisjon om være ledende også når det gjelder miljøspørsmål. I takt med leveransene av Boeing 737 selger vi ut deler av den gamle kort- og mellomdistanseflåten og godskriver oss de merverdier som er bygget opp gjennom konservative avskrivningsregler. I løpet av året har vi vurdert vilkårene for en ny langdistanseflåte. Vår langdistanseflåte består av 13 Boeing 767, som i gjennomsnitt er åtte år gamle. Med bakgrunn i vårt nåværende og fremtidige trafikkprogram er flåten ikke optimal hverken når det gjelder lastekapasitet eller rekkevidde. I løpet av 1998 har vi dessuten hatt stor fremgang på flere destinasjoner, ikke minst på den volummessig viktige trafikken over Nordatlanteren. Dette har resultert i kapasitetsproblemer. En ny langdistanseflåte innebærer fly med ca. 275 seter og en samlet investering på 9-11 milliarder SEK over en fireårsperiode. Kalkylen er i høy grad avhengig av hvordan vi lykkes med å redusere enhetskostnaden og bedre brutto driftsmarginen. Tidspunktet for investeringsbeslutningen og iverksettelsen av denne har stor betydning. Flybransjen ligger tidlig i konjunktursyklusen og det var en klar tendens til reduksjon i siste kvartal Mange flyselskap har allerede utsatt sine besluttede investeringer, noe som sannsynligvis er nødvendig for å unngå kraftig overkapasitet i markedet. Min bedømmelse er at vi kommer til å ta stilling til langdistanseflåten i første halvår Avslutningsvis vil jeg fremheve at alle våre medarbeidere hadde en tøff og slitsom høst. Jeg beundrer deres lojalitet og deres vilje til alltid å stille opp selv når det er som verst. Stockholm mars 1999 Jan Stenberg Administrerende direktør og konsernsjef Årsrrapport 1998 Administrerende direktør har ordet

6 Dette er SAS SAS ble stiftet i 1946 og er et konsortium bestående av de tre nasjonale flyselskapene SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB. De danske og norske morselskapene inngår i konsortiet med 2/7 hver, og det svenske med de resterende 3/7. Morselskapene er børsnotert i København, Oslo og Stockholm. Halvparten av aksjene i hvert morselskap eies av respektive stat og den andre halvparten av private interesser. SAS hovedoppgave er å tilby konkurransekraftige flyforbindelser innen, mellom samt til og fra hvert og ett av de tre skandinaviske landene, dels på egne vinger, dels sammen med utvalgte partnere. SAS visjon er å gjøre alle skandinavere stolte av sitt flyselskap. Forretningsideen er på en lønnsom måte å betjene det skandinaviske markedet med et bredt tilbud av flybaserte tjenester med særskilt fokus på forretningsreiser. SAS prioriterer absolutt sikkerhet, høyeste punktlighet og god personlig service. Trafikksystemet bygges opp omkring non-stopruter til og fra de skandinaviske hovedstedene. København utgjør hovednavet for internasjonal trafikk i de tilfeller passasjergrunnlaget ikke motiverer non-stoptrafikk fra Oslo og/eller Stockholm. I 1998 startet et gjennomgripende forandringsprogram som under de kommende årene skal styrke SAS konkurransekraft og lønnsomhet. Programmet manifesteres i det ytre av ny identitet, ny design og nye fly. Det indre arbeidet konsentreres om å utvikle relasjonene med kundene der ledetråden er omtanke, varme og åpenhet. I 1998 fløy SAS 21,7 millioner passasjerer til 101 destinasjoner i 31 land, hvorav ni utenfor Europa, seks i Asia og tre i USA. SAS hadde mer enn daglige avganger og transporterte nærmere tonn fraktgods. Sammen med regionale partnere i Star Alliance (Air Canada, Lufthansa, Thai Airways International, United Airlines og Varig Brazilian Airlines) samt øvrige samarbeidspartnere tilbyr SAS sine kunder over avganger hver dag til drøyt 800 destinasjoner i 114 land. I 1998 omsatte SAS Gruppen 40,9 milliarder SEK og hadde et resultat etter finansielle poster på MSEK. Ved årets utgang var antall ansatte som et årsgjennomsnitt. SAS Gruppen SAS Gruppens inntekter 1998 [%] SAS SAS International Hotels Andre (15%) Hotell (7%) SAS Gruppen SAS Gruppen omfatter SAS flyvirksomhet inkl. transport av frakt (SAS Cargo) og salg på flyplasser og ombord (SAS Trading) samt SAS International Hotels som driver hotellvirksomhet under navnet Radisson SAS Hotels Worldwide. Frakt og andre trafikkinntekter (9%) Passasjerer (69%) Trafikkinntekter SAS International Hotels Andre SAS Gruppens driftsinntekter i 1998 ble totalt MSEK (38 928). 4 Årsrapport 1998 Dette er SAS

7 SAS og kapitalmarkedet SAS aksjenes utvikling i 1998* 1998 var et turbulent år på det internasjonale kapitalmarkedet. Etter positiv kursutvikling frem til i juli måned, ble SAS aksjene, i likhet med andre aksjer, hardt rammet av den generelle børsuro og den finansielle ustabilitet som oppstod i kjølvannet av krisene i Asia og Russland. Harmoniseringen av SAS tre morselskaper som ble gjennomført i 1996, ga en positiv effekt både på aksjenes likviditet og prissetting samt økt internasjonalt eierskap i 1997 og i første halvår Som et resultat av den finansielle uro har den positive trenden endret seg noe med: divergerende aksjekurser på de tre børsene mot slutten av 1998 noe redusert internasjonalt eierskap noe lavere omsetning Som styreformannen i SAS påpeker i Styreformannens kommentarer er de aktiviteter som ble gjennomført i 1996 for fortsatt harmonisering ikke tilstrekkelig fra kapitalmarkedets synsvinkel. Den økende prisforskjellen mellom de tre aksjene omregnet til svenske kroner er ikke på linje med fundamentale forutsetninger. SAS Norge ASA var ved årsskiftet 1998/99 lavest vurdert. Tabellen ovenfor til høyere viser forskjellen mellom de tre aksjene, med SAS Norge ASA som basis. Diagrammet nedenfor viser de relative prisene på de tre aksjene i Pris i lokal valuta Pris i SEK Avvik SAS Danmark A/S 72,80 92,35 +34,5% SAS Norge ASA 64,00 68,67 SAS Sverige AB 74,50 74,50 +8,5% Ulikheter i den skattemessige behandlingen av de tre selskapene kan forklare et normalt prisavvik for SAS Norge ASAs del på rundt 5-10%. For SAS Danmark A/S og SAS Sverige AB finnes det ingen fundamentale grunner til avvikene i aksjeprisen med bakgrunn i den relativt sammenfallende skatteloven i de to landene. Forskjellen i aksjenes likviditet antas derimot å påvirke forholdet negativt. Det kan også noteres at: SAS Gruppen vurderes med en rabatt på omkring 20-25% mot den øvrige europeiske flybransje basert på nøkkeltallet AV/EBITDAR. SAS aksjenes oppdeling på tre selskaper medfører at respektive selskapers markedsverdi og omsetningsvolum reduseres, noe som i seg selv begrenser likviditeten. Aksjestruktur Det totale antallet utestående SAS aksjer er 164,5 millioner. Disse er fordelt i samsvar med SAS eierstruktur, med 2/7 for SAS Danmark A/S, 2/7 for SAS Norge ASA og 3/7 for SAS Sverige AB. Aksje Antall aksjer Nominell verdi Børsnotert SAS aksjenes relative prissetting i [%] SAS Danmark A/S DKK København SAS Norge ASA NOK Oslo SAS Sverige AB SEK Stockholm Sum (SAS) Bare den private delen i SAS Norge ASA er børsnotert SAS eierstruktur jan apr juli okt des Danska Danske staten Privata Private interesser intressen Norska Norske staten Privata Private interesser Intressen intressen Svenska Svenske staten Private Privata interesser intressen SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB 50% 50% 50% 50% 50% 50% I begynnelsen av 1998 var SAS aksjekurser relativt likt prissatt målt i svenske kroner. Fra juli-august 1998 økte prisforskjellen dramatisk og ved utgangen av året var prisforskjellen mellom den dyreste (SAS Danmark A/S) og billigste aksjen (SAS Norge ASA) 34,5%. Avvik fra matematisk paritetskurs (SEK) * Definisjoner se side 112 SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB 2/7 2/7 3/7 2/7 SAS Årsrapport 1998 SAS og kapitalmarkedet 5

8 SAS aksjenes kursutvikling i 1998 SAS aksjene hadde en kraftig kursoppgang første halvår 1998, mens utviklingen i andre halvår har vært preget av store kursnedganger. I 1998 har SAS Danmark A/S falt med 27,2%, SAS Norge ASA med 37,9% og SAS Sverige AB med 35,2%. SAS totale børsverdi Totalt falt SAS aksjenes samlede markedsverdi fra MSEK ( ) til MSEK ( ), noe som tilsvarer en nedgang på 31,5%. Den høyeste verdien, MSEK ble notert den 21. juli. For regnskapsåret 1997 ble det i 1998 utbetalt utbytte på 658 MSEK tilsvarende 4 SEK per aksje. Utbyttet tilsvarer en direkteavkastning på 3,5% beregnet på markedsverdi pr. 31. desember Etter å ha tatt hensyn til utbyttet, falt SAS markedsverdi med 28% i Omsetningsvolum På de tre skandinaviske aksjebørsene har totalt 75,8 millioner SAS aksjer blitt omsatt i 1998, en nedgang på 9 % sammenlignet med Dette tilsvarer en total omsetning på 46% (50%) av totalt utestående aksjer. Justert for statens eierandel i SAS på 50%, tilsvarer dette en årlig omsetning på totalt 92% (100%) av totalt antall aksjer. Omsetningen i 1997 ble påvirket av flere store eierbytter. Omsetningen i 1998 ble fordelt på de tre aksjene etter følgende: 42 (40) millioner for SAS Danmark A/S, 28 (31,5) millioner for SAS Norge ASA og 5 (10) millioner for SAS Sverige AB. Omsatte aksjer [millioner aksjer] SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB Totalt har 75,8 millioner aksjer blitt omsatt i 1998, noe som er en reduksjon med 9% sammenlignet med Kursutvikling SAS Danmark A/S 1998 mot indeks [DKK] Kursutvikling SAS Norge ASA 1998 mot indeks [NOK] jan apr juli okt des jan apr juli okt des SAS Danmark A/S Københavns Fondsbørs Aktieindex Frem til juli-august måned utviklet SAS Danmark A/S seg bedre enn Københavns Fondsbørs Aktieindex, men aksjen sluttet 21% dårligere en indeks. SAS Norge ASA Oslo Børs Totalindeks Frem til august måned utviklet SAS Norge ASA seg bedre enn Oslo Børs Totalindeks. Mot slutten av året var imidlertid utviklingen svakere og SAS aksjen sluttet 11% dårligere enn indeks. Kursutvikling SAS Sverige AB 1998 mot indeks [SEK] Utvikling av SAS aksjenes totale markedsverdi 1998 [MSEK] jan apr juli okt des jan apr juli okt des SAS Sverige AB Affärsvärldens Generalindex Frem til oktober måned utviklet SAS Sverige AB seg stort sett på linje med Affärsvärldens Generalindex. Ved utgangen av året var dog aksjen 43% dårlige enn indeks. Diagrammet viser SAS totale børsverdi i Årsrapport 1998 SAS og kapitalmarkedet

9 SAS største eiere 66% av de 164,5 millioner aksjene er fordelt på seks investorer. I 1998 har andelen nasjonale investorer blitt noe redusert. Totalt aksjeinnehav hos internasjonale investorer var ved årsskiftet ca. 10%, en reduksjon på ca. to prosentenheter sammenlignet med foregående år. dato. Dette inkluderer reinvestert utbytte. Sammenlignet med flybransjen ellers, har SAS-aksjene stort sett utviklet seg på linje med europeiske flyaksjer i samme periode. Se diagrammet nedenfor. Total avkastning inkl. reinvestert utbytte De seks største eierne av SAS aksjer pr (Totalt 164,5 millioner aksjer) SAS SAS SAS Danmark Norge Sverige Prosentuelt eierskap A/S ASA AB Totalt Akk. Den svenske stat 50 21,4 21,4 Den danske stat 50 14,3 35,7 Den norske stat 50 14,3 50,0 Investor AB 18,8 8,0 58,0 Robur Aktiefonder 11,2 4,8 62,8 Odin Fondene (N) 8,2 1,9 3,2 66,0 SAS aksjenes avkastning over en konjunktursyklus Flybransjens forretningssyklus følger generelt variasjonene i BNP på det respektive marked. Mens de generelle konjunkturene har svingt i kortere intervaller fra 1980 har syklusene i flybransjen på SAS hovedmarked omfattet åtte til ni år mellom bunnpunktene. Ett intervall strekker seg fra 1982 til 1990 og ett fra 1990 og fremover. Ved beregning av SAS aksjenes verdiforandring over en konjunktursyklus er utgangspunktet åtteårsperioden SAS aksjenes utvikling SAS aksjene har hatt en total gjennomsnittlig avkastning på 16,1% fra slutten av den forrige syklus frem til dags Gjennomsnittlig Aksje årlig avkastning SAS Danmark A/S +15.1% SAS Norge ASA +17.8% SAS Sverige AB +15.7% Totalt (SAS) +16.1% Tabellen viser gjennomsnittlig avkastning (Investor Yield) per år (basert på Internal rate of Return) for respektive aksjer i perioden 31. desember 1990 til 31. desember 1998 inklusive reinvestert utbytte. Utbyttepolitikk Styrene i SAS morselskaper har som ambisjon å føre en felles utbyttepolitikk, noe som innebærer at utbytte for de respektive SAS aksjer skal være like stor ved omregning til en og samme valuta. Det årlige utbytte fastsettes med hensyn til SAS Gruppens resultatutvikling, finansielle stilling, kapitalbehov samt relevante konjunkturforhold. Målet er at utbyttet over en konjunktursyklus skal være i størrelsesorden 30-40% av SAS Gruppens resultat etter fradrag for sjablongskatt. For 1998 er det foreslått et utbytte på 4,00 svenske kroner per aksje, noe som tilsvarer en direkteavkastning på 5,1% beregnet på sluttkurs pr og 3,5% beregnet på aksjenes gjennomsnittskurs i regnskapsåret Det foreslåtte utbytte representerer 32% av SAS Gruppens resultat etter fradrag for sjablongskatt. Årlig endring i BNP i Skandinavia [%] SAS aksjenes utvikling sammenlignet med andre europeiske flyselskaps aksjer [índeks] BNP-utviklingen i de skandinaviske land er den viktigste makroøkonomiske faktor for SAS trafikkutvikling og dermed økonomiske utvikling. To vekstperioder kan noteres fra 1980 til og med i dag. En fra 1982 til 1990 og en fra 1990 til i dag. SAS totale aksjekursutvikling Genomsnittlig børskursutvikling i Europas fem største flyselskap Sammenlignet med flybransjen ellers har SAS aksjene stort sett utviklet seg på linje med europeiske flyaksjer i perioden. 31. desember 1990 till 31. desember Årsrapport 1998 SAS og kapitalmarkedet 7

10 Avkastningsmål* SAS Gruppens mål er å gi sine aksjeeiere en konkurransedyktig avkastning. Med dette forståes summen av den årlige kursendringen og utbyttet. Målet er å gi eierne en avkastning på 14% per år, regnet som et gjennomsnitt over en konjunktursyklus. SAS har tidligere overført dette mål til et internt finansielt mål, ROCE. Målet ROCE er basert på EBIT inklusive renteinntekter satt i relasjon til bokført total kapital minus ikke rentebærende gjeld. SAS Gruppen har som mål å oppnå en gjennomsnittlig avkastning på anvendt kapital på 12% (ROCE) i løpet av en konjunktursyklus. Målet for ROCE har referanse til det aktuelle rente- og inflasjonsnivået og kommer således til å variere med utviklingen av disse. Videre er målet basert på en gjeldsgrad (nettogjeld : egenkapital) på 1:1 som et gjennomsnitt over en investeringsyklus. Som en følge av kommende investeringsprogram og de endringer i SAS kapitalstruktur dette vil medføre, er en omfattende gjennomgang av SAS kaptitalstruktur igangsatt for å oppnå en så optimal kapitalallokering som mulig. SAS har videreutviklet de viktigste nøkkeltallene for måling av løpende avkasting og verdiutvikling for at den finansielle styring og oppfølging av virksomhetens finansielle mål i avkastningstermer skal være så markedsmessige som mulig og ligge på linje med kapitalmarkedenes oppfatning. Kapitalbegrepet er derfor systematisk justert til å inkludere skjult verdi i flyflåten samt kapitalisert nåverdi for de operasjonelle leasingkostnader for fly. Følgende finansielle avkastningsmål er introdusert: CFROI: Cash Flow Return on Investments Markedsbasert ROCE: Avkastning på anvendt kapital basert på flyflåtens markedsverdi og kapitalisert operasjonelle leasingkostnader for flyflåten. CFROI SAS har definert det primære avkastningsbegrepet som CFROI. Primærfokus er den løpende kontantstrømmen fra virksomheten for operasjonelle leasingkostnader (EBITDAR) relatert til det justerte kapitalbegrepet. På denne måten unngås effekter av bokføringsmessige avskrivninger som for SAS del er betydelig større enn den faktiske verdireduksjon av flyflåten. Dette nøkkeltall viser best den avkastning som virksomheten gir i forhold til den faktiske kapitalinnsats. I kapitalmarkedsterminologi avspeiler dette avkastningsmål nøkkeltallet AV/EBITDAR som internasjonalt ansees å være blant de viktigste verdiindikatorer for flyselskap. Nøkkeltallet som viser verdiutviklingen av virksomheten, tar hensyn til markedsverdi for den egne flyflåten og kapitalisert verdi av kostnaden for operasjonelle flyleasingkontrakter. ROCE, markedsbasert Det markedsbaserte ROCE-målet er beregnet på basis av: Resultatkomponenter EBIT (resultat før rentenetto og skatter) Rentedel av leasingkostnader Endring av merverdi (fly) Justert kapitalbegrep Totale eiendeler Merverdi (fly) Kapitalisert operasjonell leasing (NPV) Gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC)* SAS gjennomsnittlige kapitalkostnad består av den totale gjennomsnittlige kostnad for gjeld, egenkapital og operasjonell flyleasing. Kostnad for egenkapital beregnes med basis i en forventet inflasjon på 1-2% samt SAS historiske betaverdi på egenkapital. SAS kostnader for gjeld forutsettes å være 5,5% og leasing- Utvikling av CFROI, [%] Utvikling av markedsbasert ROCE, [%] Diagrammet viser utvikling av kontantstrømsmålet CFROI i relasjon til det justerte kapitalbegrepet. Den kraftige økningen fra 1993 til 1995 forklares av salg av virksomhet utenfor kjernevirksomheten, noe som reduserte balansen. Samtidig økte kontantstrømmen fra virksomheten. Utviklingen av markedsbasert ROCE viser en kraftig forbedring fra 1993/94 til Fra 1995 har markedsbasert ROCE vært stabilt over 16%. * Definisjoner se side Årsrapport 1998 SAS og kapitalmarkedet

11 kostnaden er basert på et markedsmessig rente- og avskrivningsnivå. Finansieringskildene beregnes og veies i samsvar med dagens markedsverdi på egenkapital og gjeld samt kapitalisert nåverdi for operasjonell leasing. Basert på dette beregnes SAS nåværende WACC til 10% før skatt basert på en gjeldsgrad på 1:1. Dette avkastningskrav benyttes som et absolutt minimumskrav ved vurdering av nye investeringsprosjekter og satsningsområder i virksomheten. En investering eller satsning som gir avkastning som overstiger WACC vil øke verdien på virksomheten og dermed øke aksjeeierverdien. I kapitalmarkedsterminologi avspeiler WACC en markedsmessig ROCE når det tas hensyn til vekstfaktoren. Operasjonell flyleasing Ved beregning av de tidligere beskrevne markedsmessige nøkkeltall tas hensyn til de operasjonelle leasingkontraktene. Operasjonell leasing er et element i en systematisk strategi for optimal finansiell og operasjonell sammensetting av flyflåten og dens finansielle struktur. Operasjonell leasing anvendes i hovedsak ut i fra følgende: for å skape operativ fleksibilitet for tilpassing til svingninger i konjunktur og etterspørsel styring av restverdirisiko. Dette gjelder i første omgang på den del av flyflåten som har kort- eller mellomlang forventet anvendelse i virksomheten Kapitalbindingen for operasjonell leasing begrenses derfor til nåverdi av fremtidige leasingkostnader. Forlengelse og førtidsinnløsning av leasingkontrakter på fly, er en kontinuerlig prosess, og status gir ved hvert tidspunkt uttrykk for den kapitalallokering som er aktuell. Tabellen ovenfor til høyre viser SAS årlige kostnader vedrørende operasjonell leasing samt den beregnede nåverdi basert på en diskonteringsfaktor lik som den gjennomsnittlige lånekostnad som anvendes i WACC, 5,5%. Det er ikke tatt hensyn til andre forhold utenfor balansen som pensjonsforpliktelser eller leie av fast eiendom etc. utover fly. SAS vil utvikle et rammeverk rundt flyleasing som er på linje med beskrevne avkastningsmål og som gir markedet økte muligheter til å forstå den virkelige kapitalbindingen leasing innebærer. Kontraktfestet operasjonell flyleasing > MUSD Sum > Commuter 58,9 22,2 22,7 10,5 3,5 Kort- /mellomdistanse 72,9 40,1 19,6 10,8 3,0 Langdistanse 163,0 71,7 58,1 25,7 7,5 Sum 294,8 134,0 100,4 47,0 14,0 Nåverdi (NPV) ved 5,5% 270,0 (MUSD) Antall fly > Commuter Kort- /mellomdistanse Langdistanse Sum SAS avskrivningsprinsipper samt merverdi* For flyflåten benytter SAS 6% årlige bokføringsmessige avskrivninger med en restverdi på 10% etter 15 år. De tidligere prinsipper som ble benyttet i perioden bygde på progressive avskrivninger over ca. 20 år. Etter endringen av avskrivningsprinsipp er den effektive avskrivningstakten for SAS MD-80 og Boeing 767-flåten ca. 7%. Flere analyser viser at normal verdinedgang på flyflåten er ca. 4% per år. SAS avskrivningsprinsipper innebærer således en merbelastning på 2-3% eller ca MSEK per år mot EBIT. På grunn av de høye avskrivningene, bygges det stadig opp merverdi i flyflåten. Merverdiene pr. 31. desember var MSEK, se diagrammet nedenfor. I 1998 ble det realisert MSEK gjennom salg av fly samt sale/lease back transaksjoner. De fleste amerikanske selskap bruker 4-4,6% i avskrivningstakt for fly, dvs. mer på linje med den økonomiske levetiden som er ca. 25 år. Årlig endring av merverdien i flyflåten, [MSEK] Utvikling av merverdi i flyflåten, [MSEK] [%] jun 98 dec 98 Diagrammet viser endring av merverdien i flyflåten. Nåværende avskrivningsprinsipp medfører at det bygges opp merverdi. Nedgangen i 1994 og 1995 beror dels på salg av fly med stor merverdi, dels på svakere USD. I 1998 ble det realisert MSEK gjennom salg av fly samt sale/lease back transaksjoner. Differanse markedsverdi/bokført verdi Differanse i % Diagrammet viser den totale merverdien i flyflåten fra 1993 til i dag. Ved årsskiftet 1998/99 var merverdiene ca MSEK. * Definisjoner se side 112. Årsrapport 1998 SAS og kapitalmarkedet 9

12 SAS investeringssyklus SAS har hatt et syklisk investeringsmønster, som har vært mer tydelig enn for de fleste av hovedkonkurrentene. En betydelig investering ble gjort Gjennom resten av 70-tallet og første halvdel av 80-tallet var investeringsaktiviteten relativt lav. Neste periode med større investeringer kom respektive Ved utgangen av 1998 var gjennomsnittsalderen på den totale flyflåten i virksomheten 11,3 år og 9,1 år for den del av flåten som vi eide. 51 eldre DC-9 og F28 er under utfasing i løpet av de neste tre årene, mens faste ordrer på 47 Boeing /700/800 og 17 dehavilland Q400 skal leveres i 1999 og de nærmeste to til tre årene. Det pågår dessuten en vurdering om å erstatte de 13 nåværende langdistanseflyene (Boeing 767) med en større flytype. Det pågår også en vurdering av en ny og større mellomdistanseflåte tilpasset for europeiske destinasjoner for å møte fremtidig ekspansjon. På grunn av store slottidsbegrensninger ved de store europeiske flyplassene, er større flytyper eneste måten å ekspandere på. Mellomdistanseflåten av MD-80 og MD-90 utgjør totalt 75 fly som er levert i perioden 1985 til Utskifting av denne flåten kan forventes å starte i andre halvdel av neste tiårsperiode. Som et resultat av dette varierer den gjennomsnittlige alderen avhengig av flytype. Som tabellen nedenfor viser vil gjennomsnittsalderen på kortog mellomdistanseflåten samt Commuter bli kraftig redusert i fremtiden. For de eide flyene er alderen gjennomsnittlig lavere. Det skyldes at de fleste operasjonelle leaser er sale/lease back med kort løpetid av fly som skal utfases. Gjennomsnittlig forventet alder på SAS flyflåte, år Eide fly Langdistanse 8,3 7,4 4,7 Kort- /mellomdistanse 9,1 6,8 7,9 Commuter 9,4 4,3 3,1 Gjennomsnittsalder total eide 9,1 6,3 6,7 Total flyflåte Langdistanse 9,0 9,6 6,0 Kort- /mellomdistanse 12,4 8,4 7,9 Commuter 7,7 4,3 3,1 Gjennomsnittsalder totalt 11,3 7,7 6,8 Tabellen nedenfor viser de planlagte investeringene basert på faste ordrer på Boeing 737 samt dehavilland Q400. Utover investeringene i flymateriell er det gjort andre investeringer i størrelsesorden MSEK per år. I 1997 og 1998 ble det dessuten gjort omfattende infrastrukturelle investeringer av engangskarakter. Investeringer, faste ordre (CAPEX) for perioden > Sum > MUSD Antall fly SAS ambisjoner i dialog med kapitalmarkedene I 1997 intensiverte SAS arbeidet med forbedrede kontakter med det globale kapitalmarkedet gjennom et utviklet program for Investor Relations. Et mål for programmet er å beholde og styrke den interesse som SAS aksjen har blant nåværende og fremtidige investorer, gjennom å formidle relevant og aktuell informasjon. Det andre målet er å forsyne investorer og kapitalmarkedsaktører med bra og relevant informasjon som skaper gode forutsetninger for å forstå virksomheten og dens muligheter til å foredle aksjeeierverdien. Målgruppen inkluderer investorer, analytikere, meglere og forretningspressen. I 1998 ble det etablert dedikerte web-sider for Investor Relations og et stort antall analytiker- og investormøter ble arrangert. Antall analytikere som aktivt følger SAS har stadig økt. Spesielt gjelder det internasjonale bransjeanalytikere, der åtti-ni større meglerhus i dag følger SAS aksjene systematisk. Det er bl.a. institusjoner som Goldman Sachs, SG Securities, Morgan Stanley Dean Witter & Co, Crédit Agricole Indosuez Cheuvreuz Int. Ltd., BNP, Merryll Lynch, HSBC Securities, Salomon Smith Barney og SBC Warburg Dillon Read. Antallet skandinaviske analytikere er relativt stabilt rundt 15. Totalt sett har SAS nå en god og bred dekning fra kapitalmarkedsynspunkt. SAS morselskaper Morselskapenes virksomhet er å forvalte andelene i SAS. Resultatet beskattes hos de tre morselskapene i forhold til deres eierandeler og er skattepliktige i de land der de er registrert. Resultatforskjellene mellom morselskapene skyldes først og fremst renteinntekter, på grunn av ulike likvide beholdninger (en effekt av forskjeller i utsatt skatt). Skatter gjelder både beregnet betalbar skatt og økning av utsatt skatt. Eiendelene består av andeler i SAS og likvide midler (som er plassert hos SAS). Gjelden består i hovedsak av skattegjeld og egenkapital. Forskjellen mellom morselskapene er først og fremst en effekt av forskjeller i nasjonal skattelovgivning. Morselskapenes utbyttepolitikk samt foreslått utbytte beskrives på side 7. Årsoppgjøret for respektive morselskaper finnes fra side 82 til 109. Nøkkeltall 1998 SAS SAS SAS Danmark A/S Norge ASA Sverige AB Resultat per aksje, lokal valuta 11,60 11,51 12,77 Resultat per aksje, SEK 13,78 12,13 12,77 Kontantstrøm per aksje lokal valuta 16,02 19,06 19,49 Kontantstrøm per aksje, SEK 19,03 20,08 19,49 Egenkapital per aksje, , lokal valuta 70,62 81,96 89,77 Egenkapital per aksje, SEK 90,11 87,94 89,77 10 Årsrapport 1998 SAS og kapitalmarkedet

13 Skattemessig forhold Generelt I Norge og Sverige er skattesatsen 28% og i Danmark 34% (32% fra 1. januar 1999). Danmark har særskilte regler for virksomheter i utlandet (utenlandslettelse). Dette medfører at skattesatsen for SAS Danmark A/S for 1998 er 30%. Danmark I Danmark gis skattemessig fradrag for avskrivninger på maskiner og inventar med opp til 30% av den skattemessige saldoverdien. Skattemessige forskuddsavskrivninger på fly kan skje f.o.m. det år da bindende avtale om kjøp er inngått og leveranse skjer senest fjerde året deretter. Forskuddsavskrivningen kan akkumuleres og maksimalt bli 30% av anskaffelsesverdien og årlig høyst 15%. Norge I Norge gis skattemessig fradrag på fly med 12% av skattemessig restverdi samt på øvrige maskiner og inventar med 20-30%. Gevinster ved salg av fly er inntektsført med 20% i salgsåret. De kommende årene inntektsføres 20% av gjenstående saldo. SAS skattesituasjon i dag og fremover* Betalbar skatt påvirker ulike nøkkeltall som operativ kontantstrøm per aksje og andre nøkkeltall der betalbar skatt hensyntas. Totalt betalt skatt for samtlige morselskaper inklusive SAS datterselskaper var 635 MSEK i Basert på SAS Gruppens EBIT på MSEK for 1998 gir dette en effektiv gjennomsnittlig skattesats på 21,5% for hele SAS Gruppen. Med de investeringer som er besluttet, Boeing 737 og dehavilland Q400, vil SAS morselskaper f.o.m ha mulighet til ytterligere skattemessige avskrivninger. Den effektive skattesatsen vil dermed bli påvirket fra Skattesituasjonen for perioden 2001 og fremover er avhengig av beslutning om forandring av den interkontinentale flåten og på den fremtidige sammensetning av eide og leasede fly. De totale skattemessige avskrivningene utover de regnskapsmessige, er summen av de avskrivninger som gjøres på eksisterende skattesaldo og dem som muliggjøres ved de nyinvesteringer som gjennomføres. Se diagram nedenfor til venstre og tabell nedenfor. Skattemessig restverdi for SAS morselskaper Sverige I Sverige gis skattemessig fradrag for avskrivninger på maskiner og inventar gjennom årlig fastsatt skattemessig laveste restverdi: 1. jan des SAS Danmark A/S MDKK SAS Norge ASA MNOK SAS Sverige AB MSEK Etter 30%-regelen (hovedregelen) beregnes restverdi til 70% av summen av inngående balanse pluss innkjøp minus mottatt beløp ved salg. Etter 20%-regelen (kompletteringsregelen) beregnes laveste restverdi til anskaffelsesverdi minus 20% avskrivning deretter hvert eierår. Forventede mulige skattemessige avskrivninger for SAS morselskap [MSEK] SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB Forventede mulige skattemessige avskrivninger utover de regnskapsmessige basert på de faste besluttede investeringer i Boeing 737 og dehavilland Q400. (Forutsetter eierskap av samtlige faste ordre.) * Definisjoner se side 112. Årsrapport 1998 SAS og kapitalmarkedet 11

14 SAS International Hotels Sterk vekst både i omsetning og resultat SAS International Hotels (SIH) driver hotellvirksomhet under navnet Radisson SAS Hotels Worldwide. Resultat etter finansielle poster var i (160) MSEK, som tilsvarer en avkastning på anvendt kapital på 14,3 (11,5)%. Dette innebærer at SIH i de siste seks årene har forbedret resultatnivået med 340 MSEK fra et tap i 1993 på 110 MSEK etter finansielle poster. Driftsresultatet (EBITDA) økte med 37% i 1998 til 477(349) MSEK. Driftsinntektene i 1998 økte med 21% til (2 304) MSEK. 2/3 av økningen skyldes økt antall hotell, mens resten er en effekt av bedre belegg, økte priser og en mer effektiv inntektsoptimering. Romprisen økte med 7% til 565 SEK og brutto driftsmargin til 32,9 (31,6)%. Antall ansatte i SIH var i gjennomsnitt (2 494). Investeringene i 1998 var 557 (318) MSEK. 252 MSEK av dette beløpet ble brukt til byggingen av det nye Radisson SAS Hotel Manchester. Hotellet åpnet i november Hensikt, visjon og mål Hensikten med SIH er stor verdiskaping for kunder, eiere og ansatte og det overgripende målet er å bli den mest attraktive fullservice hotellkjeden å bo på, arbeide for og investere i. Konkrete mål er satt for kundetilfredsstillelse, medarbeiderklima og finansielle prestasjoner inklusive utvikling av relasjonene til eierne av eiendommene der hotellene ligger. Målinger som fortløpende følger opp prestasjonene er etablert. SIHs forretningsidé er å drive og lisensiere hotell, ikke å eie og forvalte hotelleiendommene. Ved årets slutt eide SIH 6 (6) hotelleiendommer. Langsiktig skal SIH utvikles mot et rent operativt selskap uten eiendomsengasjement. Hotellutvikling Antall hotell i drift eller med inngåtte avtaler var ved utgangen av året 113 (100). I 1999 forventes ytterligere hotell å bli innlemmet i kjeden. Målet er at ca. 200 hotell skal drives under varemerket Radisson SAS i år Den hurtige veksten har stor strategisk betydning. Hensikten er å nå en kritisk masse hva gjelder både kjennskap til varemerket, geografisk dekning og stordriftsfordeler. Videre å utvide hjemmemarkedet fra Skandinavia til Tyskland og å etablere seg i alle større byer i Europa, Midtøsten og Nordafrika, der SIH har eneretten til navnet Radisson. Tidligere konsentrerte SIH sin virksomhet til viktige byer og flyplassområder og med hovedvekt på forretningsreisende. I de senere år har strategien blitt utvidet til å omfatte kombinerte konferanse- og fritidshotell. Ved utgangen av 1998 var det 18 slike hotell. 100% Guest Satisfaction Guarantee SIHs mål er at gjestene skal bli 100% fornøyde. Garantien er utformet slik at kunden får pengene tilbake for service som ikke er tilfredsstillende og der hotellet ikke har utbedret manglene. Alt personell har i 1998 gjennomgått utdannelse for å sikre at programmet skal kunne gjennomføres. Utviklingen i 1999 Markedet for hotellvirksomheten var generelt gunstig i Også i 1999 forventes en positiv utvikling. Dette, sammen med planlagt ekspansjon, gjør at SIH regner med en fortsatt god resultatutvikling i Hotellutvikling [Antall hotell] Resultatutvikling [MSEK] [%] Eide Leasede Managementavtale Franchiseavtale EBITDA, MSEK EBIT, MSEK Avkastning på anvendt kapital, ROCE, % Antall hotell 31. desember 1998 var 113, en økning på 13 fra foregående år. I 1998 var EBIT 329 og EBITDA 477 MSEK. Avkastning på anvendt kapital var 14,3%. Definisjoner se side Årsrapport 1998 SAS International Hotels

15 Aksjeinformasjon SAS Danmark A/S Kursutvikling og omsetning Kursutviklingen har i 1998 vært negativ. Ved utgangen av året var kursen 72,80 DKK, en nedgang på 27,2%. Aksjekursen har variert mellom 70 DKK og 141 DKK. I 1998 ble det omsatt totalt 42 millioner aksjer, en økning på 5% sammenlignet med Aksjonærer Den danske aksjeselskapsloven foreskriver offentliggjøring av de aksjeeiere som eier 5% eller mere av aksjene i et selskap. Danmarks Hypotekbank (Danske Staten) eier 50% av aksjene. PFA-konsernen eier 5,3% av aksjene. Ved utgangen av 1998 var det notert ca aksjonærer, som tilsvarer 81% av aksjekapitalen. Kursutvikling [DKK] SAS Danmark A/S Københavns Fondsbørs Aktieindex, rebasert Kilde: SIX Findata Endringer i aksjekapitalen Nom. Nom. Antall Fonds- Ny- aksje- verdi aksjer MDKK emisjon Split emisjon kapital DKK (000) , ,4 1:4 203, ,9 1:4 144,9 470, Aksjeinformasjon Nøkkelltall per aksje, DKK 1998 IAS 1997 IAS 1996 IAS Fortjeneste 11,60 8,28 6,96 7,08 12,34 Kontantstrøm fra driften 16,02 18,72 18,81 Utbytte (foreslått 1998) 3,15 3,50 2,60 2,46 0,51 Utbytte, % av fortjeneste Kursrelatert informasjon, DKK Børskurs ved årets slutt 72, Årets høyeste børskurs Årets laveste børskurs Årets gjennomsnittskurs Børsverdi/egenkapital, % ved årets slutt Direkte avkastning, gjennomsnittskurs, % 3,0 3,9 3,2 2,9 0,9 P/E, gjennomsnittskurs* 9,0 10,9 11,8 12,2 4,5 P/CE, gjennomsnittskurs* 6,5 4,8 4,4 Børsverdi 31/12 MDKK Årsomsetning (mill. aksjer.) 42,20 39,96 21,37 18,92 28,35 *Definisjoner se side 112. Årsrapport 1998 Aksjeinformasjon, SAS Danmark A/S, 13

16 Aksjeinformasjon SAS Norge ASA Kursutvikling og omsetning Kursutviklingen har i 1998 vært negativ. Ved utgangen av året var kursen 64,00 NOK, en nedgang på 37,9%. I 1998 ble det omsatt totalt 28,2 millioner aksjer, som var 10% færre enn i Aksjonærer Ved utgangen av 1998 var antall aksjonærer 2 788, hvorav 20 eier 83% av aksjekapitalen. Andelen utenlandske aksjonærer økte fra 16% til 18% (av den private delen). Kursutvikling [NOK] Endringer i aksjekapitalen Nom. Nom. Antall Fonds- Ny- aksje- verdi aksjer MNOK emisjon Split emisjon kapital NOK (000) ,9 235, ,6 314, ,9 377, ,6 1:3 470, SAS Norge ASA Kilde: SIX Findata Oslo Børs Totalindeks, rebasert De ti største aksjonærene i SAS Norge ASA Aksjefordeling % % av Antall av alle Antall aksje aksjonærer aksjonærer aksjer kap , , , , , , , , , , , ,1 Sum , , Antall aksjer Kapitalandel, % Den norske stat ,0 Aksjefondet Odin Norden ,4 State Street Bank (forv.) ,1 Aksjefondet Storebrand Livsforsikring ,7 Bankers Trust Company (forv.) ,6 Aksjefondet Odin Norge ,8 Kommunal Landspensjonskasse ,2 Swedbank Markets (forv.) ,2 UBS AG ,7 Morgan Guaranty Trust (forv.) ,0 Aksjeinformasjon Nøkkeltall per aksje, NOK 1998 IAS 1997 IAS 1996 IAS Fortjeneste 11,51 9,36 8,08 7,94 3,74 Kontantstrøm fra driften 19,06 19,74 19,63 Utbytte (foreslått 1998) 3,70 3,70 2,80 3,35 1,87 Utbytte, % av fortjeneste Kursrelatert informasjon, NOK Børskurs ved årets slutt Årets høyeste børskurs Årets laveste børskurs Årets gjennomsnittskurs Børsverdi/egenkapital, % ved årets slutt Direkte avkastning gjennomsnittskurs, % 3,7 4,2 3,9 4,7 3,6 P/E, gjennomsnittskurs* 8,7 9,4 8,9 8,9 13,9 P/CE, gjennomsnittskurs* 5,2 4,5 3,7 Børsverdi 31/12 MNOK Årsomsetning (mill aksjer) 28,20 31,35 29,85 32,72 68,40 *Definisjoner se side 112. Grupperegnskap IAS-tilpasset grupperegnskap Årsrapport 1998 Aksjeinformasjon SAS Norge ASA,

17 Aksjeinformasjon SAS Sverige AB Kursutvikling og omsetning Kursutviklingen har i 1998 vært negativ. Ved utgangen av året var kursen 74,50 SEK, en nedgang på 35,2%. I 1998 ble det omsatt totalt 5,5 millioner aksjer, som var 46% færre enn i Aksjonærer Ved utgangen av 1998 var antall aksjonærer 3 239, en økning på 14%. 15 aksjonærer eier 95,3% av aksjekapitalen. Andelen institusjonelt eide aksjer var 79,4%. Kursutvikling [SEK] Endringer i aksjekapitalen Nom. Nom. Antall Fonds- Apport- aksje- verdi aksjer MSEK emisjon emisjon kapital SEK (000) , ,5 705, , SAS Sverige AB Kilde: SIX Findata Affärsvärldens Generalindex, rebasert De ti største aksjonærene i SAS Sverige AB Aksjefordeling (iflg. VPC) % % av Antall av alle Antall aksje aksjonærer aksjonærer aksjer kap , , , , , , , , , , ,1 Sum , , Antall aksjer Kapitalandel, % Den Svenske stat ,0 Investor ,8 Roburs aktiefonder ,2 State Street Bank And Trust (forv.) ,3 Trygg-Hansa Försäkring ,9 Odin Fondene Oslo ,9 Landsorganisationen (LO) ,9 SPP ,6 Skandia ,2 SHB s aktiefonder ,9 * Ekskl. kupongaksjer, ukjente eiere og uutnyttede fondsaksjer Aksjeinformasjon Nøkkeltall per aksje, SEK 1998 IAS 1997 IAS 1996 IAS Fortjeneste 12,77 10,13 9,42 13,32 13,79 Kontantstrøm fra driften 19,49 23,15 22,30 Utbytte (foreslått 1998) 4,00 4,00 3,00 3,00 2,50 Utbytte, % av fortjeneste Kursrelatert informasjon, SEK Børskurs ved årets slutt 74, Årets høyeste børskurs Årets laveste børskurs Årets gjennomsnittskurs 106, Børsverdi/egenkapital, % ved årets slutt Direkte avkastning, gjennomsnittskurs, % 3,8 3,9 3,0 3,3 4,0 P/E, gjennomsnittskurs* 8,3 10,1 10,7 6,9 4,6 P/CE, gjennomsnittskurs* 5,5 4,4 4,5 Børsverdi 31/12 (MSEK) Årsomsetning (mill. aksjer) 5,50 10,25 6,42 0,30 0,70 Grupperegnskap IAS-tilpasset grupperegnskap Kontantstrøm fra driften etter fradrag for betalt skatt Definisjoner se side112 Engangsutbytte på 24,30 SEK er ikke inkludert resp. inngår i egenkapitalen. Kilde: SIX Findata, Datastream, SAS. Årsrapport 1998 Aksjeinformasjon, SAS Sverige AB 15

18 Økonomisk tiårsoversikt SAS GRUPPEN, MSEK Resultatregnskaper Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Avskrivninger Resultatandeler i tilknyttede selskaper Resultat ved salg av aksjer i datter- og tilknyttede selskaper Resultat ved salg av fly og bygninger Driftsresultat Finansielle poster (netto) Resultat etter finansielle poster Balanser Anleggsmidler Omløpsmidler, ekskl. likvide midler Likvide midler Egenkapital Langsiktig gjeld og avsetninger Kortsiktig gjeld Total kapital Finansieringsanalyser Nettofinansiering fra virksomheten Investeringer Salg av anleggsmidler m.m Utbetalte midler til morselskapene Kapitaltilskudd fra morselskapene Finansieringsunder-/overskudd Ekstern finansiering (netto) Endring i likvide midler Likvide midler i solgte selskaper 973 Endring i likvide midler ifølge balanser Nøkkeltall, % Brutto driftsmargin 10,1 10,6 10,4 13,5 9,2 Avkastning på anvendt kapital (ROCE) 13,2 11,6 10,6 15,6 10,5 Avkastning på egenkapital etter sjablongskatt 12,9 11,4 10,9 18,5 10,0 Soliditet Markedsmessige avkastningsmål CFROI 20,6 23,9 24,0 36,5 24,9 Avkastning på anvendt kapital (ROCE, markedsbasert) 16,5 23,4 16,8 19,4 10,3 Flyflåtens markedsverdi Flyflåtens bokførte verdi Merverdi i flyflåten Årlig endring av merverdi i flyflåten Andre finansielle mål, MSEK Finansielle inntekter Finansielle kostnader Rentebærende eiendeler Rentebærende gjeld Nettogjeld Rentekostnader/gjennomsnittlig bruttogjeld, % 5,9 6,1 6,6 8,3 7,7 Rentedekningsgrad 4,7 3,7 3,2 2,8 2,0 Gjeldsgrad 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 1 Inklusive minoritetsintresser Definisjoner se side Årsrapport 1998 Økonomisk tiårsoversikt

19 ,2 8,5 8,0 3,4 9,2 8,7 7,8 3,3 2,5 14,3 15, ,5 9,3 2,5 3,7 12,2 9,0 3,9 0,1 neg. 11, ,9 10,4 9,6 8,4 9,2 0,9 0,8 0,5 0,5 3,2 1,6 1,7 1,2 0,8 0,5 SAS Når man betrakter SAS over en tiårsperiode, må en rekke faktorer tas hensyn til. Ved inngangen til perioden var flymarkedene i Skandinavia enda ikke avregulerte, og SAS så annerledes ut enn i dag. Etter en ekspansiv fase eide selskapet betydelig flere datter- og tilknyttede selskaper enn hva som var tilfellet i 1998, eksempelvis SAS Service Partner, SAS Leisure og Diners Nordic. Driftsresultat Ved tre tilfeller hadde driftsresultatet en negativ utvikling i tiårsperioden. Det første tilfellet var i Etter en sterk konjunktur i slutten av 80-tallet, ble SAS påvirket av lavkonjunkturen i begynnelsen av 90-tallet. Dette medførte reduserte volumer av både passasjerer og frakt. Nedgangen kom i en situasjon da man var i ferd med å øke kapasiteten ved store investeringer i flyflåten. I 1990 kom dessuten Kuwaitkrisen. Lavkonjunkturen fortsatte, og antall betalte tonn km sank med ca. 8% mellom 1990 og Trafikkinntektene økte riktignok, men det skyldtes delvis inflasjon og delvis at avreguleringen enda ikke var gjennomført. Det var først etter avreguleringen i 1992 at prispresset begynte. Nedgangen i driftsresultatet i 1993 var delvis et resultat av prispress etter avreguleringen og delvis av fortsatt nedgang i reisevirksomheten grunnet svak kjøpekraft. I og med lavkonjunkturen og svekkelsen av den svenske kronen i 1992, ble prisen for den reisende viktigere enn tidligere. Etter negative resultat i noen år, besluttet styret i 1993 å fokusere på kjernevirksomheten, og SAS begynte å avvikle eierforholdet til flere datterselskap. Dette påvirket driftsinntektene negativt i 1994 og 1995, mens driftsresultatet ble styrket. Konjunkturen snudde, og flyreisingen begynte å øke i Da hadde selskapet dessuten gjennomført et omfattende omstruktureringsprogram samtidig som ulønnsomme ruter var tatt bort. Nedgangen i driftsresultatet i 1996 skyldtes hovedsakelig økte kostnader. Da konjunkturen snudde, kom det krav om lønnsøkninger og dessuten begynte man i 1995 for første gang på fem år å rekruttere flygende personell av frykt for at tidligere nedskjæringer hadde skadet basiskvaliteten. Dessuten økte drivstoffkostnaden med 18%. I de siste to årene har SAS hatt en positiv utvikling. Investeringer I perioden 1989 til 1991 ble det investert for totalt MSEK eller nesten 7 milliarder SEK per år, mot et gjennomsnitt på MSEK per år i resten av perioden. I denne perioden ble flåten fornyet, samtidig som man i 1989 investerte 3,2 milliarder SEK i kjøpet av 40% av Inter-Continental Hotels. Det høye investeringsnivået innebar en kraftig økning av de finansielle kostnadene. Den langsiktige gjelden økte fra 8 milliarder SEK i desember 1988 til 25 milliarder SEK i desember Da kronekursen i 1992 ble kraftig forverret, slo det dessuten hardt mot finansnettoen. Finansnettoen ble forverret på størstedelen av 1980-tallet fra å ha vært positiv til en kostnad på netto 2,2 milliarder SEK i Ved salg av enheter utenfor kjernevirksomheten, minsket gjelden i Etter fortsatt omstrukturering i 1995, var gjelden nede på samme nivå som i 1989, dvs. ca. 12 milliarder SEK, et nivå som er beholdt ut perioden. Først i 1996, etter to relativt gode år, økte investeringsnivået igjen ved kjøp av MD-90 fly, investeringer i ny flyplass på Gardermoen samt, i 1998, anskaffelse av Boeing Årsrapport 1998 Økonomisk tiårsoversikt 17

20

SAS GRUPPEN. SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB. Januar - Juni 2000 HOVEDPUNKTER I DELÅRSRAPPORTEN PER 30.

SAS GRUPPEN.  SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB. Januar - Juni 2000 HOVEDPUNKTER I DELÅRSRAPPORTEN PER 30. Delårsrapport SAS GRUPPEN www.scandinavian.net SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB Januar - Juni 2000 HOVEDPUNKTER I DELÅRSRAPPORTEN PER 30. JUNI 2000: SAS Gruppens resultat før skatt er 732 (496)

Detaljer

overordnede mål er fornøyde kunder og en konkurransekraftig utvikling av verdien på aksjene.

overordnede mål er fornøyde kunder og en konkurransekraftig utvikling av verdien på aksjene. Årsrapport 1997 SAS Gruppens overordnede mål er fornøyde kunder og en konkurransekraftig utvikling av verdien på aksjene. SAS Gruppen SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB FORMANNENS KOMMENTARER

Detaljer

Årsrapport 1999. SAS Gruppen. SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB www.scandinavian.net

Årsrapport 1999. SAS Gruppen. SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB www.scandinavian.net Årsrapport 1999 SAS Gruppen SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB www.scandinavian.net Innhold Dette er SAS 1999 i korthet 1 Hendelser i 1999 2 Administrerende direktør har ordet 4 Forretningsidé

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Pressemelding Side 1/5

Pressemelding Side 1/5 Side 1/5 Innføring av en felles SAS-aksje SAS AB fremsetter tilbud på samtlige aksjer i SAS Danmark, SAS Norge og SAS Sverige Styret i disse selskapene har anbefalt tilbudene Styret for et svensk aksjeselskap

Detaljer

SAS GRUPPEN

SAS GRUPPEN 1(29) Delårsrapport SAS GRUPPEN www.sas.no SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB Januar Mars 2001 Resultatet før skatt er 20 (-303) MSEK. Omsetningen økte med 12,8% til 12 137 MSEK. Resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

OTC-/pressemelding 4. mars 2016

OTC-/pressemelding 4. mars 2016 OTC-/pressemelding 4. mars 2016 Godt resultat for Torghatten ASA i 2015 Torghatten har i 2015 oppnådd et vesentlig bedre resultat enn i 2014. Resultat før skatt ble på 483,4 MNOK mot 266,2 MNOK året før.

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING Trondheim 31. oktober 1996 REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for perioden 1. januar - 30.september 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Sentrale

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Resultat 3. kvartal 2010 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Hovedtrekk 3. kvartal 2010 Høyt aktivitetsnivå og økt effektivitet har gitt gode resultater Driftsinntekter på 701 millioner

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2005

RAPPORT 2. KVARTAL 2005 WINDER ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2005 Winder ASA, Fr. Nansens pl. 4, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 2. KVARTAL

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Trondheim 29. august 1996 REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for 1. halvår 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Utlåns- og innskuddsvolumet har

Detaljer

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis.

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis. Tertialrapport 1/97 Styrets rapport per 1. tertial 1997 Miljø i praksis. Resultatregnskap Moelven Industrier ASA Konsernet Hele 1. tertial 1. tertial Hele 1996 1996 1997 (Beløp i NOK mill.) 1997 1996 1996

Detaljer

Delårsrapport 2:2000 januar-juni

Delårsrapport 2:2000 januar-juni Delårsrapport 2:2000 januar-juni SAS Gruppen SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB Eierstruktur SAS Danmark A/S Den danske stat, 50% Private interesser, 50% SAS Norge ASA Den norske stat, 50% Private

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 SalMar ASA Tredje kvartal 2007 1 Høyere slaktevolum og god produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske utviklingen og har i tredje kvartal 2007 slaktet det høyeste

Detaljer

REGNSKAP - PR. 30. JUNI STABIL INNTJENING

REGNSKAP - PR. 30. JUNI STABIL INNTJENING Pressemelding 28. august 1997 REGNSKAP - PR. 30. JUNI 1997 - STABIL INNTJENING I første halvår oppnådde BNbank et driftsresultat etter tap på utlån på 78 millioner kroner. Egenkapitalavkastningen i perioden

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl.

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl. Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen Egenkapital

Detaljer

REGNSKAP - 1. KVARTAL STABIL INNTJENING

REGNSKAP - 1. KVARTAL STABIL INNTJENING Pressemelding 30. mai 1997 REGNSKAP - 1. KVARTAL 1997 -STABIL INNTJENING I årets første kvartal oppnådde BNbank et driftsresultat etter tap på utlån på 40 millioner kroner. Egenkapitalavkastningen i perioden

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

2012 Q1. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

2012 Q1. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: 2012 Q1 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Samarbeidsavtale

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

NORSKE SKOG. Regnskap pr. 3. kvartal 1999

NORSKE SKOG. Regnskap pr. 3. kvartal 1999 NORSKE SKOG Regnskap pr. 3. kvartal - strategisk Ekspansjon innenfor kjerneområdet: Golbey PM 2 Pan Asia Paper Co. Union er innfusjonert Frasalg utenfor kjerneområdet: Forestia Trelast Langmoen Parkett

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016 Vi tenker som deg. DELÅRSRAPPORT Om Instabank ASA Instabank er en ny norsk digital bank med kontor på Skøyen i Oslo. Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 4. kvartal 2008 Innhold 2008 sammendrag Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Oppkjøp av Bevesys Komplementær produktportefølje Økt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 1996. 13. februar 1997. Norske Skog

ÅRSREGNSKAP 1996. 13. februar 1997. Norske Skog ÅRSREGNSKAP 96 13. februar 97 96 I HOVEDTREKK Godt resultat for konsernet i 96: Driftsmargin 15,1% (før omstrukturering) (95:,9%) Fortjeneste pr. aksje kr 4,38 (52,39 i 95) Kontantstrøm pr. aksje kr 8,2

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen)

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen) AKTIV KAPITAL ASA Delårsrapport 3. kvartal 2003 (Delårsrapporten er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper som foretaket har benyttet i årsregnskapet.) 1 3. kvartal 2003 Omsetning NOK 207,6 mill. (+

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011 Delårsberetning 30. september 2011 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

SAS Gruppen SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB

SAS Gruppen SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB Delårsrapport 1:2001 januar-mars SAS Gruppen SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB Eierstruktur Den danske stat Private interesser SAS Danmark A/S Den norske stat Private interesser Den svenske

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Delårsrapport for TFDS-gruppen

Delårsrapport for TFDS-gruppen Delårsrapport for TFDS-gruppen Q2 2004 Presentasjon 18. august 2004 Hovedtrekk i Q2 2004 Hurtigruten viser god fremgang med 30% økning i resultat før skatt og salgsgevinster til NOK 62 millioner Svalbard

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012 Delårsberetning 31. mars 2012 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

Rapport 3. kvartal 1995

Rapport 3. kvartal 1995 Rapport 3. kvartal 1995 Resultatregnskap Millioner kroner 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1995 1995 1995 1995 1994 1994 Renteinntekter og lignende inntekter 459 477 477 1.413 1.611

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

Introduksjon Markedsandel Nettoomsetning Verdiskaping...7. Driftsresultat Egenkapital Totalbalanse...

Introduksjon Markedsandel Nettoomsetning Verdiskaping...7. Driftsresultat Egenkapital Totalbalanse... Innhold Innhold Introduksjon... Nøkkeltall Størrelse Markedsandel... Nettoomsetning... Verdiskaping...7 Driftsresultat... 8 Egenkapital... 9 Totalbalanse... 0 Antall ansatte... Lønnsomhet og effektivitet

Detaljer

RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004

RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for tredje kvartal utgjorde NOK 0.0 millioner (NOK 0.9 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig en reduksjon i inntekter

Detaljer