Er industrien i Norge offensiv i bruken av virkemidler for å styrke egen konkurransekraft?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Er industrien i Norge offensiv i bruken av virkemidler for å styrke egen konkurransekraft?"

Transkript

1 Inspirasjon til paneldebatt Er industrien i Norge offensiv i bruken av virkemidler for å styrke egen konkurransekraft? Quartz+Co-Barometeret 12

2 Tema i 12: "Er industrien i Norge offensiv i bruken av virkemidler for å styrke egen konkurransekraft?" Formål med presentasjonen Denne presentasjonen er ment som en forberedelse og introduksjon til Barometertema 12. Presentasjonen inneholder Makroøkonomisk oversikt over rammebetingelser rundt produksjon i Norge og produksjonstrender Gjennomgang av en undersøkelse blant ledere i norske produksjonsbedrifter, nylig gjennomført av Quartz+Co og Perduco Opinion Spørsmål til refleksjon Oppsummering Makroøkonomiske drivere Norske virksomheters evne til å konkurrere står overfor fire vesentlige utfordringer: for dyr arbeidskraft, for lite arbeidskraft, fallende produktivitet og sterk valuta Industrien har historisk tatt i bruk en rekke virkemidler for å bli mer konkurransedyktige, men Norge ligger bak sammenlignbare land som Danmark og Sverige på viktige områder De beste virkemidlene for å takle de nåværende utfordringene ser fortsatt ut til å være automatisering og offshoring Nye trender: økt automatisering har blitt enda mer aktuelt med fremveksten av "mass customisation", samtidig som stadig øktende globalisering driver frem nye former for offshoring Det finnes mange eksempler på suksessfulle selskaper som har automatisert og offshoret hvilken løsning man velger avhenger av virksomhetens prioriteringer Utbredelse og holdninger til offshoring og automatisering i norske virksomheter Når man spør norske næringslivsledere er det bred enighet om at det er vanskelig å drive lønnsom, arbeidsintensiv produksjon i Norge De er få, men det er de største og mest konkurranseutsatte produksjonsvirksomhetene som benytter offshoring i vesentlig grad, og som ønsker å gjøre det mer. Flertallet av virksomhetene i undersøkelsen har ikke vurdert å offshore, og begrunner dette med barrierer som ikke oppleves som utfordringer blant dem som har offshoret Automatisering egner seg for en bredere gruppe virksomheter, og nesten alle disse vurderer å automatisere mer, men hindres av høye investeringskostnader Offshoring og automatisering anvendes fortsatt "tradisjonelt": det berører kun mindre deler av virksomheten, de mest opplagte aktivitetene og har kostnadsreduksjoner som primært mål. Finnes det et potensiale for en "bølge 2" i Norge? Det finnes flere norske eksempler på suksessfull anvendelse av automatisering og offshoring 2

3 I 12 kom den første utgaven av Quartz+Co-Barometeret i Norge, men vi har en 15 års lang historie fra Danmark med å gjennomføre tilsvarende undersøkelser I år utgir vi Quartz+Co-Barometeret for første gang i Norge, i samarbeid med Dagens Næringsliv. I løpet av sommeren 12 har Quartz+Co sammen med Opinion Perduco gjennomført en undersøkelse blant 533 norske virksomhetsledere med fokus på deres erfaring og tanker rundt offshoring, automatisering og deres evne til å drive konkurransedyktig produksjon i Norge. Vi har lang erfaring med å ta temperaturen på næringslivet ved vårt danske kontor, der vi gjennomfører Barometeret for 15. gang sammen med Dagbladet Børsen. I år deltok 11 paneldeltakere fra næringslivet og politikken for å diskutere vekstlommer i et kriserammet Europa Jørgen Jensen (CEO), Nilfisk-Advance Detlev Waimann (CCO), NKT Cables Anders Wilhjelm (CEO), GEA Process Engineering Søren Schriver (CEO), Hummel Anders Heede (CEO), BDO Europe Lykke Friis (MP), Venstre og europaekspert Miguel Kohlmann (CEO), Icopal Søren Sørensen (EVP), Grundfos Jens-Peter Saul (CEO), Ramboll Birgit Nørgaard (BM/CM), DSV, Lindab med flere Jan Johan Kühl (Managing partner), Polaris 3

4 4 Norsk konkurransekraft står overfor en rekke utfordringer og utnytter ikke de mest effektive virkemidlene i samme grad som Sverige og Danmark

5 Norske virksomheters evne til å konkurrere står overfor fire vesentlige utfordringer: for dyr arbeidskraft, for lite arbeidskraft, fallende produktivitet og sterk valuta For dyr arbeidskraft Timelønnskostnader for industriarbeidere indeksert i forhold til utvalgte grupper av europeiske land (handelsveide grupper av land, år 00 = 100) For lite arbeidskraft Årsgjennomsnitt av helt arbeidsledige 160 Norge Nordiske land 1) 110 Eurosonen 2) % 10% 6% 4% 2% 0% Eurosonen 2) Nordiske land 1) Norge Fallende produktivitet Utvikling i produksjon per utførte timeverk Indeksert årlig (05 = 100) 110 For sterk valuta Euro per NOK hundre, daglig Eurosonen 2) Nordiske land 1) Norge ) Danmark, Sverige og Finland 2) Tyskland, Finland, Nederland, Belgia, Frankrike, Irland, Italia, Spania og Østerrike Kilde: Arbeidsdepartementet NOU 12:11; Norges Bank; NAV; Eurostat; Quartz+Co-analyse

6 Industrien har historisk tatt i bruk en rekke virkemidler for å bli mer konkurransedyktig, men Norge ligger bak sammenlignbare land som Danmark og Sverige på viktige områder En rekke virkemidler har historisk vært tatt i bruk Eksempler Offshoring Et norsk firma flytter aktiviteter fra Norge til utlandet (enten som datterselskap eller til en underleverandør). men Norge ligger bak Danmark, Sverige og resten av EU Direkte investeringer i utlandet som andel av BNP Prosent Sverige 73% Danmark 71% EU-27 54% Automatisering Aktiviteter som tidligere ble gjennomført av personell, men som har blitt erstattet av maskiner. Dette kan både være industriell fysisk automatisering og digitalisering av tjenester. Innovasjons/produkt-forbedringer Nyvinninger som øker verdien av produktet for kundene og i en konkurransesituasjon. Innenlandsinvesteringer i industrien som andel av BNP, 11 Prosent Norge 45% Sverige 1,5% Danmark 1,2% Norge 0,7% Manuelle prosess-forbedringer Optimalisere produksjonsprosesser uten å investere i nytt utstyr eller teknologi. Innovasjonsperformance, 11 Indeks Sverige Danmark Arbeidsimport Midlertidig eller permanent innleie av arbeidskraft fra utlandet til Norge. EU-27 Norge Kilde: SSB; SCB; DST; Dansk Industri: Globaliseringsredegørelse 12; OECD: Economic Outlook 11; OECD Statistics; Innovation Union Scoreboard; Quartz+Co-analyse

7 De beste virkemidlene for å takle de nåværende utfordringene ser fortsatt ut til å være automatisering og offshoring Virkemidler tilgjengelig for norske virksomheter (eksempler) Utfordringer Offshoring Et norsk firma flytter aktiviteter fra Norge til utlandet (enten som datterselskap eller til en underleverandør) Automatisering Aktiviteter som tidligere ble gjennomført av personell, men som har blitt erstattet av maskiner. Dette kan både være industriell fysisk automatisering og digitalisering av tjenester For dyr arbeidskraft ( ) For lite arbeids -kraft FOKUS FOR QUARTZ+CO-BAROMETERET Fallende produktivitet = Bidrar til å løse utfordringen For sterk valuta Virker raskt og med stor effekt Innovasjon/produkt-forbedringer Nyvinninger som øker verdien av produktet for kundene og i en konkurransesituasjon ( ) Manuelle prosess-forbedringer Optimalisere produksjonsprosesser uten å investere i nytt utstyr eller teknologi Arbeidsimport Midlertidig eller permanent innleie av arbeidskraft fra utlandet til Norge. ( ) 7

8 Nye trender: økt automatisering har blitt enda mer aktuelt med fremveksten av "mass customisation", samtidig som stadig øktende globalisering driver frem nye former for offshoring Trender for mer automatisering Trender for mer offshoring Etterspørsel og teknologi gjør storskala skreddersøm mulig, og til et sterkere konkurranseelement Mass-customisation Globalisering Verden bli mer tilgjengelig og integrert og åpner et større marked, men gir også eksponering for sterkere konkurranse Omstillingskostnaden og -tiden i produksjonsanlegg går ned Fleksible produksjonsanlegg Fortsatt gap i lønnskostnadsnivå Stor forskjell i lønnsnivå og produktivitet gir insitamenter Høyere grad av standardisering av hovedkomponenter i produktdesign gir rom for større variasjoner Fleksibelt design Økning i prisforskjeller og tilgjengelighet av råvarer Land utenfor Vest-Europa har lavere kostnader for kritiske ressurser Rimelig og lønnsom produksjon av individtilpassede produkter 3D-printing Høyere kompetansenivå i de "nye" landene Gjør det mulig å offshore mer avanserte aktiviteter, som innovasjon, forskning og utvikling og produktdesign Åpner for en ny type produksjon med større fleksibilitet og funksjonalitet for produktdesign og sammensetning Nye materialer tar over for stål og aluminium Endret balanse i verdensøkonomien De største mulighetene for vekst flyttes fra den vestlige verden til BRIK- og NEXT11-landene, og krever lokal tilstedeværelse Mer dynamiske markeder gjør det vanskeligere å "vente" på en container i seks uker Krav til hurtigere reaksjon på markedsutvikling Økt mobilitet Toll- og logistikkbarrierer er vesentlig redusert 8 Kilde: Christiansen et. al (11): Globalisering på dagsordenen; Duke University; PWC; The Economist; Quartz+Co-analyse

9 Det finnes mange eksempler på suksessfulle selskaper som har automatisert og offshoret hvilken løsning man velger avhenger av virksomhetens prioriteringer Eksempler på bedrifter som har valgt offshoring Automatisering Offshoring Ulstein Group har offshoret flere typer aktiviteter til Kina som et supplement til design og verftaktiviteten i Norge. Det er i hovedsak enklere ingeniørarbeid som er satt ut, men de ser også viktigheten av å være aktive i det store skipsverft-miljøet som eksisterer i Kina. Da Novo Nordisk åpnet et nytt senter for inflammasjonsforskning i 09 ble det åpnet i Seattle og ikke ved hovedkontoret i Danmark, for å få tilgang til toppforskere og de beste partnerne innen bioteknologi. Offshoring til Shenzhen skjer på grunn av deres verdensledende kompetanse innenfor elektronikk, og i mindre grad på bakgrunn av kostnader. Eksempler på bedrifter som har valgt automatisering Offshoring Automatisering Utviklet et produksjonsanlegg for medisiner med kapasitet på 10 millioner piller i året som får plass i én shippingcontainer. Hovedkomponenter standardiseres slik at alle fabrikkene rundt om i verden kan bygge samtlige bilmodeller basert på lokal etterspørsel. Nye japanske eiere skal investere 300 millioner i roboter og beholde plogproduksjonen på Klepp i Norge For å fremme innovasjon er designere, ingeniører og produksjon lokalisert under samme tak for å gi alle en bedre forståelse av prosessene. 9

10 10 Når man spør norske næringslivsledere er det bred enighet om at det er vanskelig å drive lønnsom, arbeidsintensiv produksjon i Norge

11 Quartz+Co-Barometeret ble gjennomført med 264 ledere fra private, norske produksjonsbedrifter via bedriftspanelet til Perduco Opinion Bakgrunn og metode Bakgrunn Spørreskjemaet ble utviklet av Quartz+Co i samarbeid med Dagens Næringsliv og Perduco Opinion. Undersøkelsen ble gjennomført av Perduco Opinion, digitalt via deres norske bedriftspanel. Besvarelsene ble innhentet i tidsrommet juni, 12. Metode Undersøkelsen inkluderer kun besvarelser fra ledere i private virksomheter Ledere som jobber i bedrifter som ikke er helt eller delvis produksjonsbedrifter er utelukket Det totale antall kvalifiserte respondenter i analysearbeidet er 264. Et bredt utvalg av respondenter Respondentene fordelt på næring 137 Industri 39 Tjenesteytende 35 Bygg og anlegg 31 Varehandel 8 Transport og lagring Respondentene fordelt på bedriftens omsetning, NOK 37 <10 millioner millioner millioner millioner millioner milliarder 7 Overnatting og servering 2 >10 milliarder 7 Primær 13 Mangler Respondentene fordelt på intern avdeling Markedsføring Administrasjon Produksjon Salg HR Logistikk Annet 11

12 73% av respondentene mener at det er vanskelig å drive lønnsom, arbeidsintensiv produksjon i Norge "Det er vanskelig å drive lønnsom, arbeidsintensiv produksjon i Norge i dag" Antall respondenter: 264 Jo mer internasjonalt orientert, jo mer utfordrende er det å produsere i Norge Avhengig av sektor Helt eller delvis enig Industri 78% 137 Tjenesteytende 67% 39 Bygg og anlegg 66% 35 Resp. Utfordringene oppleves tydeligst i Industri og Varehandel de mest internasjonalt orienterte sektorene Varehandel Øvrige 71% 64% % Helt eller delvis enig Avhengig av antall ansatte < ansatte 73% ansatte 75% % >100 ansatte 56 Avhengig av konkurransesituasjon Int. konkurranse 78% % Lokal konkurranse 99 Φ=73% Små og mellomstore virksomheter opplever utfordringen i større grad enn de store Bekrefter at utfordringene oppleves tydeligst i en internasjonal setting 12

13 13 Offshoring er kun populært hos få av de største og mest konkurranseutsatte flesteparten av virksomhetene i undersøkelsen har ikke vurdert å offshore, delvis basert på fordommer som ikke stemmer

14 Til tross for bred enighet om at det er vanskelig å drive arbeidsintensiv produksjon i Norge har kun 15% av respondentene benyttet seg av offshoring i dag Offshoring "Har din bedrift offshoret kjernevirksomhet i dag?" Antall respondenter: 264 Ja 15% 8% Vurdert Betydelig sektorvariasjon, men i stor grad drevet av internasjonal konkurranse Avhengig av sektor Industri Tjenesteytende 8% 19% Bygg og anlegg 3% 35 Varehandel Andre 9% Avhengig av antall ansatte Ja 23% Resp. 137 < ansatte 16% ansatte 10% % >100 ansatte Mest offshoring i de mer internasjonale sektorene, som varehandel og industri Mange innen tjenesteyting har vurdert offshoring uten å gjennomføre det Offshoring mest utbredt i større virksomheter 60% høyere andel offshoring i små virksomheter i forhold til mellomstore Avhengig av konkurransesituasjon Int. konkurranse 22% 162 Lokal konkurranse 4% 99 Φ=15% Offshoring er i stor grad begrenset til virksomheter som møter internasjonal konkurranse 14

15 Respondentene ser betydelige barrierer, men det er fortsatt en vesentlig andel av de som allerede har offshoret som har planer om å offshore videre Offshoring Kontroll, kultur, kommunikasjon og kvalitet er de viktigste barrierene "Viktigste utfordringer ved offshoring" Har offshoret Har vurdert offshoring... men 41% av de som har offshoret har planer om ytterligere offshoring Dersom din bedrift offshorer kjernevirksomhet i dag: "Har dere planer om ytterligere offshoring?" Antall respondenter: 39 Mindre kontroll Kulturforskjeller Kommunikasjon 1) Dårligere 26% kvalitetskontroll 24% Mindre fleksibilitet Avstand til markedet For lang vei 8% Fra utvikling 24% Kompleks produksjon Negativ publisitet 1) Avstand til 18% hovedkontoret 33% 1) 0% 0% 13% 14% 10% 14% 19% 23% 38% 38% 38% 38% 52% 64% Avstand, kompleksitet og publisitet vurderes som større barrierer for de som kun har vurdert offshoring 41% Ja 15 1) Med hensyn til produksjon

16 16 Automatisering egner seg for en bredere gruppe virksomheter, og nesten alle disse vurderer å automatisere mer, men hindres av høye investeringskostnader

17 77% mener at automatisering gjør det mulig å drive lønnsom, arbeidsintensiv virksomhet i Norge Automatisering "Automatisering gjør det mulig å drive lønnsom, arbeidsintensiv virksomhet i Norge" Antall respondenter: 264 Bred enighet om at Norge er avhengig av automatisering, kun "Bygg og anlegg" skiller seg ut Avhengig av sektor Helt eller delvis enig Resp. Industri, etc. 86% 137 Tjenesteytende 82% 39 Bygg og anlegg 49% 35 Automatisering er naturlig nok betraktet som viktigst innen sektorer med en høy grad av serieproduksjon Varehandel, etc. 77% 31 Øvrige 59% 22 77% Helt eller delvis enig Avhengig av antall ansatte < ansatte 68% ansatte 82% 134 >100 ansatte 79% 56 Avhengig av konkurransesituasjon Int. konkurranse 83% 162 Lokal konkurranse 70% 99 Φ=77% Små virksomheter responderer at de er minst avhengige av automatisering Automatisering er viktigst i internasjonalt orienterte virksomheter Likevel er det ikke stor forskjell til lokalt orienterte virksomheter 17

18 34% av respondentene har allerede automatisert deler av virksomheten Automatisering "Har din bedrift automatisert kjernevirksomhet i dag? Antall respondenter: % Ja Viktigst i sektorer med en høy grad av serieproduksjon og jo større virksomhet, jo viktigere Avhengig av sektor Industri, etc. 42% 137 Tjenesteytende 36% 39 Bygg og anlegg 11% 35 Varehandel, etc. 32% 31 Andre 23% Ja Vurdert Resp. 22 Mest automatisering innen industri og tjenesteytende sektorer Innen varehandel har mange vurdert automatisering uten å gjennomføre Lite automatisering innen bygg og anlegg Annet Avhengig av antall ansatte < ansatte 22% ansatte 37% % >100 ansatte 56 Desto større virksomhet, desto større grad av automatisering 13% Vurdert Avhengig av konkurransesituasjon Int. konkurranse 39% % Lokal konkurranse 99 Φ=34% Betydelig mer automatisering i internasjonalt orienterte virksomheter 18

19 87% av de som har automatisert skulle gjerne ha automatisert ytterligere, men investeringskostnader er en betydelig barriere Automatisering Kostnader er den klart viktigste barrieren for automatisering... "Viktigste barrierer for automatisering" Har automatisert Har vurdert automatisering... av de som har automatisert vil likevel 87% automatisere ytterligere Dersom din bedrift har automatisert kjernevirksomhet i dag: "Ønsker dere å automatisere ytterligere?" Antall respondenter: 90 Investeringskostnader 68% 76% Sårbare anlegg 0% 26% Kompleks produksjon 21% 38% Mindre fleksibilitet 11% 24% 87% Helt eller delvis enig 19

20 Det er bred enighet om at automatisering er å foretrekke fremfor offshoring de fleste oppfatter det også som et reelt alternativ Automatisering 36% av de som har offshoret har også automatisert "Har deres bedrift offshoret og/eller automatisert deler av kjernevirksomheten?" Antall respondenter: 264 Mange av de som automatiserer oppfatter dette som et alternativ til offshoring "Automatisering gjør det mulig for oss å beholde virksomhet i Norge fremfor offshoring" Antall respondenter: 90 De aller fleste foretrekker automatisering fremfor offshoring "Vil dere foretrekke å automatisere fremfor å offshore kjerneaktiviteter?" Antall respondenter: 264 Offshoring: 39 (15%) 14 (5%) Automatisering: 90 (39%) 69% Helt eller delvis enig 83% Foretrekker automatisering De viktigste årsakene til å automatisere fremfor å offshore "Viktigste årsaker til å automatisere fremfor å offshore" Antall respondenter: 219 Mer kontroll over produksjonen 58% Vil beholde produksjonen i Norge 54% Bedre for omdømmet 34% Høyere kvalitet 30% Kort vei fra utvikling til produksjon 29% Nærhet til hovedkontor 27% Rimeligere enn å offshore 7% Tilsynelatende lavere risiko ved automatisering enn offshoring "Ville dere tatt den samme beslutningen igjen?" Ja Nei Resp. 8% Automatisere 91% 1% 90 Offshore 82% 13% 5% 39 Vet ikke

21 21 Offshoring og automatisering anvendes fortsatt "tradisjonelt": det berører kun mindre deler av virksomheten, de mest opplagte aktivitetene og har kostnadsreduksjoner som primært mål. Finnes det potensiale for en "bølge 2" i Norge?

22 Den mest utbredte formen for offshoring er å flytte en mindre del av produksjonen til Asia for å realisere kostnadsfordeler totalbildet er likevel mer sammensatt Offshoring Kostnad er klart viktigste driver for offshoring "Viktigste drivere for offshoring?" Hos mange av de som offshorer blir kun en liten andel av kjerneaktiviteten offshoret "Andel av kjernevirksomheten som er offshoret?" Rimelig arbeidskraft 64% 0- % 36% Rimelige produksjonslokaler 44% Rimeligere innsatsfaktorer 31% Tilgang til kompetanse 26% Nærhet til leverandør 26% Fleksibel produksjon 21% % % % % 15% 15% 18% 13% Asia er det viktigste offshoringsområdet, men Europa er ikke langt bak "Hvor har dere offshoret til?" Produksjon er klart vanligste aktivitet for offshoring "Andel som har offshoret aktiviteten" Asia 49% Produksjon 85% Øst-Europa 38% Vest-Europa 36% Nord-Amerika 10% Sør-Amerika 5% Midtøsten 3% Vest-Europa er nesten like utbredt som Øst-Europa... Lager og distribusjon Montering Salg Design 18% 15% 10% 10% 22

23 Produksjon er naturlig nok den vesentligste aktiviteten for automatisering, men det er stor variasjon innen drivere og andel som er automatisert Automatisering Lønnskostnad, ledetid og kvalitet er de viktigste parameterne for å automatisere "Viktigste drivere for automatisering?" Det er stor variasjon i andel av virksomheten som automatiseres "Andel av kjernevirksomheten som er automatisert?" Produksjon er den klart viktigste aktiviteten for automatisering "Andel som har automatisert aktiviteten" Reduserte lønnskostnader 82% 0- % 21% Produksjon 84% Hurtigere produksjon 60% % 31% Regnskap 33% Høyere kvalitet 50% % 22% Lager og distribusjon 21% Fleksibel produksjon 29% % 19% Øvrig administrasjon 16% Kortere vei fra utvikling 9% % 3% Kundeservice 12% Nærhet til hovedkontoret 2% 23

24 24 Det finnes flere norske eksempler på suksessfull anvendelse av virkemidlene automatisering og offshoring

25 Automatisering av produksjonen muliggjør lønnsom, konkurransedyktig produksjon i Norge Automatisering Kongsberg Automotive har ved hjelp av en høy grad av automatisering i produksjonen klart å møte sterk internasjonal konkurranse Kongsberg Automotive (KA) utvikler og produserer systemer og utstyr til bilindustrien Selskapet er utsatt for sterk internasjonal konkurranse, og for å opprettholde konkurransedyktigheten har automatisering spilt en betydelig rolle I 12 vant KAs fabrikk på Raufoss "Automatiseringsprisen" for å ha oppnådd den beste automatiseringssuksessen i løpet av året som gikk Med våre produksjonsmetoder er det faktisk billigst å produsere på Raufoss. Med en høy grad av automatisering er det også mulig å konkurrere med asiatiske produsenter. Torodd Rande, daglig leder, Kongsberg Automotive på Raufoss Regnskapstall NOK i millioner Omsetning Driftsresultat Høyautomatisert produksjon ved en av KAs fabrikker Kilde: Forskningsrådet, 11/6/12; Norsk Industri, 10/6/12; selskapets hjemmeside, Proff Forvalt

26 Ny teknologi åpnet for å flytte store deler av produksjonen tilbake til Norge Automatisering Kleven Maritime har gjennom investeringer i avansert robotteknologi flagget storedeler av produksjonen hjem til Norge Kleven Maritime er en teknologivirksomhet som bygger og leverer spesialskip fra sine to verft, Kleven verft og Myklebust verft Kleven Maritime har flyttet en større del av byggeprosessen tilbake til Norge fra lavkostlandet Polen De mest avanserte skrogseksjonene blir nå produsert på Kleven Verft i Ulsteinvik, mens de enkleste seksjonene fortsatt produseres i Polen Selskapet har investert NOK ~100 millioner i automatisering, blant annet ved innkjøp av 14 sveise-roboter Utstrakt robotisering av stålarbeidet gjør det mer kostnadseffektivt å produsere i Norge, og Kleven Maritime satser på å bruke robotisering for igjen å kunne bygge hele skip i Norge Ryktene om industriens død i Norge er overdrevet. Men det forutsetter at vi gjør mye mer med prosessinnovasjonen. Vi må ikke bare ha de beste og mest avanserte produktene, vi må også produsere disse på klokest mulig måte. Kjersti Kleven, styreleder, Kleven Maritime Regnskapstall NOK i millioner Omsetning Driftsresultat Kleven Verft, Ulsteinvik 26 Kilder: Automatisering, Nr. 5, 12; Dagens Næringsliv, 8/5/12; "Norge Hva skal vi leve av i fremtiden", kp. 1; Skipsrevyen 21/3/12; selskapets hjemmeside, Proff Forvalt

27 Banebrytende teknologi fører til et nytt samspill mellom mennesker og roboter, for å gjøre produksjon av møbler lønnsomt i høykostlandet Norge Automatisering Ekornes har gått i bresjen for automatisering av industri i Norge, og er blant de mesteffektive møbelprodusentene i verden Ekornes er en norsk møbelprodusent som allerede på åttitallet begynte med omfattende automatisering i produksjonen av sine Stressless-stoler Selskapets fabrikk i Sykkylven er i dag høyautomatisert, og Ekornes har gått i bresjen for automatisering i møbelbransjen Selskapet jobber kontinuerlig med utvikling, og stadig flere roboter brukes i produksjonskjeden Et av de nyeste og mest avanserte prosjektene er utviklingen av automatisk 3D-søm, som skal redusere det manuelle arbeidet med 50%. Dette utvikles i samarbeid med Sintef Raufoss Manufacturing Oljen reddet oss denne gangen! Kan automatisering være en tilsvarende bærebjelke i fremtiden? Lars Arnfinn Ekornsæter, administrerende direktør, Norsk Forening for Automatisering Vi skal ta mange små skritt, slik tror jeg vi skal komme i mål. Vi skal ikke hoppe av og outsource ved første vanskelige skritt, vi skal stå løpet ut, til vi er i mål. Eller til vi har bevist at søm-automatisering er umulig. Regnskapstall NOK i millioner Omsetning Driftsresultat Leif Jarle Aure, prosjektansvarlig, Ekornes J. E. Ekornes, Ikornnes Stressless Magic 27 Kilder: Automatisering, Nr. 6, 11; "Norge Hva skal vi leve av i fremtiden", kp. 1; Norsk Industri, 26/8/11; Teknisk Ukeblad, 24/9/07; selskapets hjemmeside; Proff Forvalt

28 Ulstein Group har satset sterkt på å bygge opp aktivitet i utlandet, både for å redusere produksjonskostnader, men også for å styrke innovasjonsmiljøet i bedriften Offshoring Ulstein Group har bygget opp stor virksomhet i utlandet, blant annet i Kina, både for å styrke den globale konkurransekraften til verftet, men også for å sikre utviklingen i kompetanse- og innovasjonsmiljøet på Sunnmøre Ulstein Group ble grunnlagt i 1917 og er en verftsgruppe med særlig fokus på skipsdesign og bygging av støttefartøy til olje- og gassindustrien Ulstein Group er kjent for å drive innovasjon innen skipsdesign, senest med det revolusjonerende X-Bow-designet på skipsskrog Ulstein Group har sett at det har vært mye å hente på kostnadssiden ved å utføre enklere produksjonsarbeid utenfor Norge, og har bygget opp virksomheter i syv land De har samtidig sett behovet for lokal tilstedeværelse i suksessmarkeder som Shanghai og Ningbo for å holde tritt med utviklingen I tillegg til Kina er Brasil et viktig satsningsområde for Ulstein Group Regnskapstall NOK i millioner Omsetning Driftsresultat Kina er et stort marked. Det er en av verdens største skipsbyggere. For oss er Kina et interessant marked. Tore Ulstein, visekonsernsjef, Ulstein Group På sikt skal produksjonen i Kina vere med på å styrke miljøet vårt og auke konkurransekrafta vår også her i regionen. Tore Ulstein, visekonsernsjef, Ulstein Group Ulstein Marine Equipment i Ningbo,Kina Seatankers Group har bestillt 12 X- Bow-skipsdesign og utstyrspakker for bygging i Kina Neptune Despina levert fra Zhejiang skipsverft, Kina Kilder: Skipsrevyen; Dagens Næringsliv; Teknisk Ukeblad; selskapets hjemmeside; Proff Forvalt; Quartz+C-analyse

29 29 Spørsmål til refleksjon

30 Spørsmål til refleksjon 1 Hvorfor utnytter så få norske virksomheter offshoring og automatisering som konkurransemessige virkemidler egner de seg ikke, er barrierene for store, eller er ikke konkurransetrykket kraftig nok? 2 Hva må til for å "kickstarte" den neste bølgen av offshoring og automatisering i Norge, hvor motivene er bredere enn kun kostnadsbesparelser? 3 Hvorfor er automatisering så mye mer populært enn offshoring, og hvordan kan offshoring gjennomføres på en mer "akseptabel" måte? 30

Innovasjon og entreprenørskap

Innovasjon og entreprenørskap Innovasjon og entreprenørskap - kilder til fremtidige konkurransefortrinn The Boston Consulting Group 2014 Innovasjon og entreprenørskap - kilder til fremtidige konkurransefortrinn 10 HOVEDBUDSKAP Globale

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 2015 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 30. januar 2015. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2015

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kartlegging av hindringer og behov for tiltak i samarbeid med: Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

På vei mot et mer internasjonalt arbeidsmarked for Norge Rapport om global mobilitet

På vei mot et mer internasjonalt arbeidsmarked for Norge Rapport om global mobilitet På vei mot et mer internasjonalt arbeidsmarked for Norge Rapport om global mobilitet Innholdfortegnelse 3 4 5 7 8 9 11 12 14 16 17 19 21 24 26 Forord Særlig viktig for Norge og talentene Hvem har deltatt

Detaljer

KONSULENT- BRANSJEN -EN FORUTSETNING FOR ET KUNNSKAPS- BASERT NORGE

KONSULENT- BRANSJEN -EN FORUTSETNING FOR ET KUNNSKAPS- BASERT NORGE KONSULENT- BRANSJEN -EN FORUTSETNING FOR ET KUNNSKAPS- BASERT NORGE KONSULENTBRANSJEN 1 FORORD «DEN KANSKJE STØRSTE UTFORDRINGEN FOR KONSULENT- BRANSJEN FREMOVER BLIR Å FÅ TAK I KVALIFISERT ARBEIDS- KRAFT,

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 Velkommen inn IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 03 Dette er IKEA-konsernet 19 Medarbeidere 24 Bærekraft 30 IKEA Foundation 34 Økonomi 42 IKEA-konsernet regnskapsåret 2012: et overblikk.

Detaljer

Temautredning Kunnskap og innovasjon

Temautredning Kunnskap og innovasjon Petter Westnes Temautredning Kunnskap og innovasjon Arbeidsnotat IRIS - 2008/019 Prosjektnummer: 7252196 Prosjektets tittel: Oppdragsgiver(e): Kampen om arbeidskraften: Arbeidsmarkeds- og kompetansescenarier

Detaljer

1. Introduksjon. 2 Leo A. Grünfeld

1. Introduksjon. 2 Leo A. Grünfeld [651] Notat Eksport av tjenester og potensialet for økt verdiskapning i Norge En empirisk kartlegging Leo A Grünfeld Nr 651 2003 Norwegian Institute of International Affairs Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Kartlegging av muligheter for økt automatisering i norsk saltfisk- og klippfiskindustri

Kartlegging av muligheter for økt automatisering i norsk saltfisk- og klippfiskindustri Rapport nr. Å0809 Kartlegging av muligheter for økt automatisering i norsk saltfisk- og klippfiskindustri August 2008 Ann Helen Hellevik og Ingebrigt Bjørkevoll Møreforsking AS Tone Beate Gjerstad og Pål

Detaljer

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter EnklE og gode regler 1 Vi er næringslivet nhos politikk for mindre bedrifter 2 innhold nho er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i norge. I disse bedriftene er det over en halv million arbeidsplasser.

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013 Skatteetatens Analysenytt 01/2013 2 Analysenytt 1/2013 Kjære leser, Å kjenne næringslivet er viktig for Skatteetaten. I 2012 gjennomførte vi en stor spørreundersøkelse for å kartlegge næringslivets holdninger

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport Rapport Forfatter(e) Steinar Normann, Erik W. Jakobsen, Anne Espelien, Frode R. Johansen, Synnøve Rubach, Gunnar Andersson Rapportnr.: OR 29.12 ISBN: 978-82-680-8 ISBN: 82-7520-680-4 Et kunnskapsbasert

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. 2600 bedriftsledere og arbeidstakere om den norske kompetansebristen.

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. 2600 bedriftsledere og arbeidstakere om den norske kompetansebristen. PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Rapport 15 Juni 2012 2600 bedriftsledere og arbeidstakere om den norske kompetansebristen. Kompetansebrist oppstår når virksomheter ikke klarer å utnytte og håndtere

Detaljer