Er industrien i Norge offensiv i bruken av virkemidler for å styrke egen konkurransekraft?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Er industrien i Norge offensiv i bruken av virkemidler for å styrke egen konkurransekraft?"

Transkript

1 Inspirasjon til paneldebatt Er industrien i Norge offensiv i bruken av virkemidler for å styrke egen konkurransekraft? Quartz+Co-Barometeret 12

2 Tema i 12: "Er industrien i Norge offensiv i bruken av virkemidler for å styrke egen konkurransekraft?" Formål med presentasjonen Denne presentasjonen er ment som en forberedelse og introduksjon til Barometertema 12. Presentasjonen inneholder Makroøkonomisk oversikt over rammebetingelser rundt produksjon i Norge og produksjonstrender Gjennomgang av en undersøkelse blant ledere i norske produksjonsbedrifter, nylig gjennomført av Quartz+Co og Perduco Opinion Spørsmål til refleksjon Oppsummering Makroøkonomiske drivere Norske virksomheters evne til å konkurrere står overfor fire vesentlige utfordringer: for dyr arbeidskraft, for lite arbeidskraft, fallende produktivitet og sterk valuta Industrien har historisk tatt i bruk en rekke virkemidler for å bli mer konkurransedyktige, men Norge ligger bak sammenlignbare land som Danmark og Sverige på viktige områder De beste virkemidlene for å takle de nåværende utfordringene ser fortsatt ut til å være automatisering og offshoring Nye trender: økt automatisering har blitt enda mer aktuelt med fremveksten av "mass customisation", samtidig som stadig øktende globalisering driver frem nye former for offshoring Det finnes mange eksempler på suksessfulle selskaper som har automatisert og offshoret hvilken løsning man velger avhenger av virksomhetens prioriteringer Utbredelse og holdninger til offshoring og automatisering i norske virksomheter Når man spør norske næringslivsledere er det bred enighet om at det er vanskelig å drive lønnsom, arbeidsintensiv produksjon i Norge De er få, men det er de største og mest konkurranseutsatte produksjonsvirksomhetene som benytter offshoring i vesentlig grad, og som ønsker å gjøre det mer. Flertallet av virksomhetene i undersøkelsen har ikke vurdert å offshore, og begrunner dette med barrierer som ikke oppleves som utfordringer blant dem som har offshoret Automatisering egner seg for en bredere gruppe virksomheter, og nesten alle disse vurderer å automatisere mer, men hindres av høye investeringskostnader Offshoring og automatisering anvendes fortsatt "tradisjonelt": det berører kun mindre deler av virksomheten, de mest opplagte aktivitetene og har kostnadsreduksjoner som primært mål. Finnes det et potensiale for en "bølge 2" i Norge? Det finnes flere norske eksempler på suksessfull anvendelse av automatisering og offshoring 2

3 I 12 kom den første utgaven av Quartz+Co-Barometeret i Norge, men vi har en 15 års lang historie fra Danmark med å gjennomføre tilsvarende undersøkelser I år utgir vi Quartz+Co-Barometeret for første gang i Norge, i samarbeid med Dagens Næringsliv. I løpet av sommeren 12 har Quartz+Co sammen med Opinion Perduco gjennomført en undersøkelse blant 533 norske virksomhetsledere med fokus på deres erfaring og tanker rundt offshoring, automatisering og deres evne til å drive konkurransedyktig produksjon i Norge. Vi har lang erfaring med å ta temperaturen på næringslivet ved vårt danske kontor, der vi gjennomfører Barometeret for 15. gang sammen med Dagbladet Børsen. I år deltok 11 paneldeltakere fra næringslivet og politikken for å diskutere vekstlommer i et kriserammet Europa Jørgen Jensen (CEO), Nilfisk-Advance Detlev Waimann (CCO), NKT Cables Anders Wilhjelm (CEO), GEA Process Engineering Søren Schriver (CEO), Hummel Anders Heede (CEO), BDO Europe Lykke Friis (MP), Venstre og europaekspert Miguel Kohlmann (CEO), Icopal Søren Sørensen (EVP), Grundfos Jens-Peter Saul (CEO), Ramboll Birgit Nørgaard (BM/CM), DSV, Lindab med flere Jan Johan Kühl (Managing partner), Polaris 3

4 4 Norsk konkurransekraft står overfor en rekke utfordringer og utnytter ikke de mest effektive virkemidlene i samme grad som Sverige og Danmark

5 Norske virksomheters evne til å konkurrere står overfor fire vesentlige utfordringer: for dyr arbeidskraft, for lite arbeidskraft, fallende produktivitet og sterk valuta For dyr arbeidskraft Timelønnskostnader for industriarbeidere indeksert i forhold til utvalgte grupper av europeiske land (handelsveide grupper av land, år 00 = 100) For lite arbeidskraft Årsgjennomsnitt av helt arbeidsledige 160 Norge Nordiske land 1) 110 Eurosonen 2) % 10% 6% 4% 2% 0% Eurosonen 2) Nordiske land 1) Norge Fallende produktivitet Utvikling i produksjon per utførte timeverk Indeksert årlig (05 = 100) 110 For sterk valuta Euro per NOK hundre, daglig Eurosonen 2) Nordiske land 1) Norge ) Danmark, Sverige og Finland 2) Tyskland, Finland, Nederland, Belgia, Frankrike, Irland, Italia, Spania og Østerrike Kilde: Arbeidsdepartementet NOU 12:11; Norges Bank; NAV; Eurostat; Quartz+Co-analyse

6 Industrien har historisk tatt i bruk en rekke virkemidler for å bli mer konkurransedyktig, men Norge ligger bak sammenlignbare land som Danmark og Sverige på viktige områder En rekke virkemidler har historisk vært tatt i bruk Eksempler Offshoring Et norsk firma flytter aktiviteter fra Norge til utlandet (enten som datterselskap eller til en underleverandør). men Norge ligger bak Danmark, Sverige og resten av EU Direkte investeringer i utlandet som andel av BNP Prosent Sverige 73% Danmark 71% EU-27 54% Automatisering Aktiviteter som tidligere ble gjennomført av personell, men som har blitt erstattet av maskiner. Dette kan både være industriell fysisk automatisering og digitalisering av tjenester. Innovasjons/produkt-forbedringer Nyvinninger som øker verdien av produktet for kundene og i en konkurransesituasjon. Innenlandsinvesteringer i industrien som andel av BNP, 11 Prosent Norge 45% Sverige 1,5% Danmark 1,2% Norge 0,7% Manuelle prosess-forbedringer Optimalisere produksjonsprosesser uten å investere i nytt utstyr eller teknologi. Innovasjonsperformance, 11 Indeks Sverige Danmark Arbeidsimport Midlertidig eller permanent innleie av arbeidskraft fra utlandet til Norge. EU-27 Norge Kilde: SSB; SCB; DST; Dansk Industri: Globaliseringsredegørelse 12; OECD: Economic Outlook 11; OECD Statistics; Innovation Union Scoreboard; Quartz+Co-analyse

7 De beste virkemidlene for å takle de nåværende utfordringene ser fortsatt ut til å være automatisering og offshoring Virkemidler tilgjengelig for norske virksomheter (eksempler) Utfordringer Offshoring Et norsk firma flytter aktiviteter fra Norge til utlandet (enten som datterselskap eller til en underleverandør) Automatisering Aktiviteter som tidligere ble gjennomført av personell, men som har blitt erstattet av maskiner. Dette kan både være industriell fysisk automatisering og digitalisering av tjenester For dyr arbeidskraft ( ) For lite arbeids -kraft FOKUS FOR QUARTZ+CO-BAROMETERET Fallende produktivitet = Bidrar til å løse utfordringen For sterk valuta Virker raskt og med stor effekt Innovasjon/produkt-forbedringer Nyvinninger som øker verdien av produktet for kundene og i en konkurransesituasjon ( ) Manuelle prosess-forbedringer Optimalisere produksjonsprosesser uten å investere i nytt utstyr eller teknologi Arbeidsimport Midlertidig eller permanent innleie av arbeidskraft fra utlandet til Norge. ( ) 7

8 Nye trender: økt automatisering har blitt enda mer aktuelt med fremveksten av "mass customisation", samtidig som stadig øktende globalisering driver frem nye former for offshoring Trender for mer automatisering Trender for mer offshoring Etterspørsel og teknologi gjør storskala skreddersøm mulig, og til et sterkere konkurranseelement Mass-customisation Globalisering Verden bli mer tilgjengelig og integrert og åpner et større marked, men gir også eksponering for sterkere konkurranse Omstillingskostnaden og -tiden i produksjonsanlegg går ned Fleksible produksjonsanlegg Fortsatt gap i lønnskostnadsnivå Stor forskjell i lønnsnivå og produktivitet gir insitamenter Høyere grad av standardisering av hovedkomponenter i produktdesign gir rom for større variasjoner Fleksibelt design Økning i prisforskjeller og tilgjengelighet av råvarer Land utenfor Vest-Europa har lavere kostnader for kritiske ressurser Rimelig og lønnsom produksjon av individtilpassede produkter 3D-printing Høyere kompetansenivå i de "nye" landene Gjør det mulig å offshore mer avanserte aktiviteter, som innovasjon, forskning og utvikling og produktdesign Åpner for en ny type produksjon med større fleksibilitet og funksjonalitet for produktdesign og sammensetning Nye materialer tar over for stål og aluminium Endret balanse i verdensøkonomien De største mulighetene for vekst flyttes fra den vestlige verden til BRIK- og NEXT11-landene, og krever lokal tilstedeværelse Mer dynamiske markeder gjør det vanskeligere å "vente" på en container i seks uker Krav til hurtigere reaksjon på markedsutvikling Økt mobilitet Toll- og logistikkbarrierer er vesentlig redusert 8 Kilde: Christiansen et. al (11): Globalisering på dagsordenen; Duke University; PWC; The Economist; Quartz+Co-analyse

9 Det finnes mange eksempler på suksessfulle selskaper som har automatisert og offshoret hvilken løsning man velger avhenger av virksomhetens prioriteringer Eksempler på bedrifter som har valgt offshoring Automatisering Offshoring Ulstein Group har offshoret flere typer aktiviteter til Kina som et supplement til design og verftaktiviteten i Norge. Det er i hovedsak enklere ingeniørarbeid som er satt ut, men de ser også viktigheten av å være aktive i det store skipsverft-miljøet som eksisterer i Kina. Da Novo Nordisk åpnet et nytt senter for inflammasjonsforskning i 09 ble det åpnet i Seattle og ikke ved hovedkontoret i Danmark, for å få tilgang til toppforskere og de beste partnerne innen bioteknologi. Offshoring til Shenzhen skjer på grunn av deres verdensledende kompetanse innenfor elektronikk, og i mindre grad på bakgrunn av kostnader. Eksempler på bedrifter som har valgt automatisering Offshoring Automatisering Utviklet et produksjonsanlegg for medisiner med kapasitet på 10 millioner piller i året som får plass i én shippingcontainer. Hovedkomponenter standardiseres slik at alle fabrikkene rundt om i verden kan bygge samtlige bilmodeller basert på lokal etterspørsel. Nye japanske eiere skal investere 300 millioner i roboter og beholde plogproduksjonen på Klepp i Norge For å fremme innovasjon er designere, ingeniører og produksjon lokalisert under samme tak for å gi alle en bedre forståelse av prosessene. 9

10 10 Når man spør norske næringslivsledere er det bred enighet om at det er vanskelig å drive lønnsom, arbeidsintensiv produksjon i Norge

11 Quartz+Co-Barometeret ble gjennomført med 264 ledere fra private, norske produksjonsbedrifter via bedriftspanelet til Perduco Opinion Bakgrunn og metode Bakgrunn Spørreskjemaet ble utviklet av Quartz+Co i samarbeid med Dagens Næringsliv og Perduco Opinion. Undersøkelsen ble gjennomført av Perduco Opinion, digitalt via deres norske bedriftspanel. Besvarelsene ble innhentet i tidsrommet juni, 12. Metode Undersøkelsen inkluderer kun besvarelser fra ledere i private virksomheter Ledere som jobber i bedrifter som ikke er helt eller delvis produksjonsbedrifter er utelukket Det totale antall kvalifiserte respondenter i analysearbeidet er 264. Et bredt utvalg av respondenter Respondentene fordelt på næring 137 Industri 39 Tjenesteytende 35 Bygg og anlegg 31 Varehandel 8 Transport og lagring Respondentene fordelt på bedriftens omsetning, NOK 37 <10 millioner millioner millioner millioner millioner milliarder 7 Overnatting og servering 2 >10 milliarder 7 Primær 13 Mangler Respondentene fordelt på intern avdeling Markedsføring Administrasjon Produksjon Salg HR Logistikk Annet 11

12 73% av respondentene mener at det er vanskelig å drive lønnsom, arbeidsintensiv produksjon i Norge "Det er vanskelig å drive lønnsom, arbeidsintensiv produksjon i Norge i dag" Antall respondenter: 264 Jo mer internasjonalt orientert, jo mer utfordrende er det å produsere i Norge Avhengig av sektor Helt eller delvis enig Industri 78% 137 Tjenesteytende 67% 39 Bygg og anlegg 66% 35 Resp. Utfordringene oppleves tydeligst i Industri og Varehandel de mest internasjonalt orienterte sektorene Varehandel Øvrige 71% 64% % Helt eller delvis enig Avhengig av antall ansatte < ansatte 73% ansatte 75% % >100 ansatte 56 Avhengig av konkurransesituasjon Int. konkurranse 78% % Lokal konkurranse 99 Φ=73% Små og mellomstore virksomheter opplever utfordringen i større grad enn de store Bekrefter at utfordringene oppleves tydeligst i en internasjonal setting 12

13 13 Offshoring er kun populært hos få av de største og mest konkurranseutsatte flesteparten av virksomhetene i undersøkelsen har ikke vurdert å offshore, delvis basert på fordommer som ikke stemmer

14 Til tross for bred enighet om at det er vanskelig å drive arbeidsintensiv produksjon i Norge har kun 15% av respondentene benyttet seg av offshoring i dag Offshoring "Har din bedrift offshoret kjernevirksomhet i dag?" Antall respondenter: 264 Ja 15% 8% Vurdert Betydelig sektorvariasjon, men i stor grad drevet av internasjonal konkurranse Avhengig av sektor Industri Tjenesteytende 8% 19% Bygg og anlegg 3% 35 Varehandel Andre 9% Avhengig av antall ansatte Ja 23% Resp. 137 < ansatte 16% ansatte 10% % >100 ansatte Mest offshoring i de mer internasjonale sektorene, som varehandel og industri Mange innen tjenesteyting har vurdert offshoring uten å gjennomføre det Offshoring mest utbredt i større virksomheter 60% høyere andel offshoring i små virksomheter i forhold til mellomstore Avhengig av konkurransesituasjon Int. konkurranse 22% 162 Lokal konkurranse 4% 99 Φ=15% Offshoring er i stor grad begrenset til virksomheter som møter internasjonal konkurranse 14

15 Respondentene ser betydelige barrierer, men det er fortsatt en vesentlig andel av de som allerede har offshoret som har planer om å offshore videre Offshoring Kontroll, kultur, kommunikasjon og kvalitet er de viktigste barrierene "Viktigste utfordringer ved offshoring" Har offshoret Har vurdert offshoring... men 41% av de som har offshoret har planer om ytterligere offshoring Dersom din bedrift offshorer kjernevirksomhet i dag: "Har dere planer om ytterligere offshoring?" Antall respondenter: 39 Mindre kontroll Kulturforskjeller Kommunikasjon 1) Dårligere 26% kvalitetskontroll 24% Mindre fleksibilitet Avstand til markedet For lang vei 8% Fra utvikling 24% Kompleks produksjon Negativ publisitet 1) Avstand til 18% hovedkontoret 33% 1) 0% 0% 13% 14% 10% 14% 19% 23% 38% 38% 38% 38% 52% 64% Avstand, kompleksitet og publisitet vurderes som større barrierer for de som kun har vurdert offshoring 41% Ja 15 1) Med hensyn til produksjon

16 16 Automatisering egner seg for en bredere gruppe virksomheter, og nesten alle disse vurderer å automatisere mer, men hindres av høye investeringskostnader

17 77% mener at automatisering gjør det mulig å drive lønnsom, arbeidsintensiv virksomhet i Norge Automatisering "Automatisering gjør det mulig å drive lønnsom, arbeidsintensiv virksomhet i Norge" Antall respondenter: 264 Bred enighet om at Norge er avhengig av automatisering, kun "Bygg og anlegg" skiller seg ut Avhengig av sektor Helt eller delvis enig Resp. Industri, etc. 86% 137 Tjenesteytende 82% 39 Bygg og anlegg 49% 35 Automatisering er naturlig nok betraktet som viktigst innen sektorer med en høy grad av serieproduksjon Varehandel, etc. 77% 31 Øvrige 59% 22 77% Helt eller delvis enig Avhengig av antall ansatte < ansatte 68% ansatte 82% 134 >100 ansatte 79% 56 Avhengig av konkurransesituasjon Int. konkurranse 83% 162 Lokal konkurranse 70% 99 Φ=77% Små virksomheter responderer at de er minst avhengige av automatisering Automatisering er viktigst i internasjonalt orienterte virksomheter Likevel er det ikke stor forskjell til lokalt orienterte virksomheter 17

18 34% av respondentene har allerede automatisert deler av virksomheten Automatisering "Har din bedrift automatisert kjernevirksomhet i dag? Antall respondenter: % Ja Viktigst i sektorer med en høy grad av serieproduksjon og jo større virksomhet, jo viktigere Avhengig av sektor Industri, etc. 42% 137 Tjenesteytende 36% 39 Bygg og anlegg 11% 35 Varehandel, etc. 32% 31 Andre 23% Ja Vurdert Resp. 22 Mest automatisering innen industri og tjenesteytende sektorer Innen varehandel har mange vurdert automatisering uten å gjennomføre Lite automatisering innen bygg og anlegg Annet Avhengig av antall ansatte < ansatte 22% ansatte 37% % >100 ansatte 56 Desto større virksomhet, desto større grad av automatisering 13% Vurdert Avhengig av konkurransesituasjon Int. konkurranse 39% % Lokal konkurranse 99 Φ=34% Betydelig mer automatisering i internasjonalt orienterte virksomheter 18

19 87% av de som har automatisert skulle gjerne ha automatisert ytterligere, men investeringskostnader er en betydelig barriere Automatisering Kostnader er den klart viktigste barrieren for automatisering... "Viktigste barrierer for automatisering" Har automatisert Har vurdert automatisering... av de som har automatisert vil likevel 87% automatisere ytterligere Dersom din bedrift har automatisert kjernevirksomhet i dag: "Ønsker dere å automatisere ytterligere?" Antall respondenter: 90 Investeringskostnader 68% 76% Sårbare anlegg 0% 26% Kompleks produksjon 21% 38% Mindre fleksibilitet 11% 24% 87% Helt eller delvis enig 19

20 Det er bred enighet om at automatisering er å foretrekke fremfor offshoring de fleste oppfatter det også som et reelt alternativ Automatisering 36% av de som har offshoret har også automatisert "Har deres bedrift offshoret og/eller automatisert deler av kjernevirksomheten?" Antall respondenter: 264 Mange av de som automatiserer oppfatter dette som et alternativ til offshoring "Automatisering gjør det mulig for oss å beholde virksomhet i Norge fremfor offshoring" Antall respondenter: 90 De aller fleste foretrekker automatisering fremfor offshoring "Vil dere foretrekke å automatisere fremfor å offshore kjerneaktiviteter?" Antall respondenter: 264 Offshoring: 39 (15%) 14 (5%) Automatisering: 90 (39%) 69% Helt eller delvis enig 83% Foretrekker automatisering De viktigste årsakene til å automatisere fremfor å offshore "Viktigste årsaker til å automatisere fremfor å offshore" Antall respondenter: 219 Mer kontroll over produksjonen 58% Vil beholde produksjonen i Norge 54% Bedre for omdømmet 34% Høyere kvalitet 30% Kort vei fra utvikling til produksjon 29% Nærhet til hovedkontor 27% Rimeligere enn å offshore 7% Tilsynelatende lavere risiko ved automatisering enn offshoring "Ville dere tatt den samme beslutningen igjen?" Ja Nei Resp. 8% Automatisere 91% 1% 90 Offshore 82% 13% 5% 39 Vet ikke

21 21 Offshoring og automatisering anvendes fortsatt "tradisjonelt": det berører kun mindre deler av virksomheten, de mest opplagte aktivitetene og har kostnadsreduksjoner som primært mål. Finnes det potensiale for en "bølge 2" i Norge?

22 Den mest utbredte formen for offshoring er å flytte en mindre del av produksjonen til Asia for å realisere kostnadsfordeler totalbildet er likevel mer sammensatt Offshoring Kostnad er klart viktigste driver for offshoring "Viktigste drivere for offshoring?" Hos mange av de som offshorer blir kun en liten andel av kjerneaktiviteten offshoret "Andel av kjernevirksomheten som er offshoret?" Rimelig arbeidskraft 64% 0- % 36% Rimelige produksjonslokaler 44% Rimeligere innsatsfaktorer 31% Tilgang til kompetanse 26% Nærhet til leverandør 26% Fleksibel produksjon 21% % % % % 15% 15% 18% 13% Asia er det viktigste offshoringsområdet, men Europa er ikke langt bak "Hvor har dere offshoret til?" Produksjon er klart vanligste aktivitet for offshoring "Andel som har offshoret aktiviteten" Asia 49% Produksjon 85% Øst-Europa 38% Vest-Europa 36% Nord-Amerika 10% Sør-Amerika 5% Midtøsten 3% Vest-Europa er nesten like utbredt som Øst-Europa... Lager og distribusjon Montering Salg Design 18% 15% 10% 10% 22

23 Produksjon er naturlig nok den vesentligste aktiviteten for automatisering, men det er stor variasjon innen drivere og andel som er automatisert Automatisering Lønnskostnad, ledetid og kvalitet er de viktigste parameterne for å automatisere "Viktigste drivere for automatisering?" Det er stor variasjon i andel av virksomheten som automatiseres "Andel av kjernevirksomheten som er automatisert?" Produksjon er den klart viktigste aktiviteten for automatisering "Andel som har automatisert aktiviteten" Reduserte lønnskostnader 82% 0- % 21% Produksjon 84% Hurtigere produksjon 60% % 31% Regnskap 33% Høyere kvalitet 50% % 22% Lager og distribusjon 21% Fleksibel produksjon 29% % 19% Øvrig administrasjon 16% Kortere vei fra utvikling 9% % 3% Kundeservice 12% Nærhet til hovedkontoret 2% 23

24 24 Det finnes flere norske eksempler på suksessfull anvendelse av virkemidlene automatisering og offshoring

25 Automatisering av produksjonen muliggjør lønnsom, konkurransedyktig produksjon i Norge Automatisering Kongsberg Automotive har ved hjelp av en høy grad av automatisering i produksjonen klart å møte sterk internasjonal konkurranse Kongsberg Automotive (KA) utvikler og produserer systemer og utstyr til bilindustrien Selskapet er utsatt for sterk internasjonal konkurranse, og for å opprettholde konkurransedyktigheten har automatisering spilt en betydelig rolle I 12 vant KAs fabrikk på Raufoss "Automatiseringsprisen" for å ha oppnådd den beste automatiseringssuksessen i løpet av året som gikk Med våre produksjonsmetoder er det faktisk billigst å produsere på Raufoss. Med en høy grad av automatisering er det også mulig å konkurrere med asiatiske produsenter. Torodd Rande, daglig leder, Kongsberg Automotive på Raufoss Regnskapstall NOK i millioner Omsetning Driftsresultat Høyautomatisert produksjon ved en av KAs fabrikker Kilde: Forskningsrådet, 11/6/12; Norsk Industri, 10/6/12; selskapets hjemmeside, Proff Forvalt

26 Ny teknologi åpnet for å flytte store deler av produksjonen tilbake til Norge Automatisering Kleven Maritime har gjennom investeringer i avansert robotteknologi flagget storedeler av produksjonen hjem til Norge Kleven Maritime er en teknologivirksomhet som bygger og leverer spesialskip fra sine to verft, Kleven verft og Myklebust verft Kleven Maritime har flyttet en større del av byggeprosessen tilbake til Norge fra lavkostlandet Polen De mest avanserte skrogseksjonene blir nå produsert på Kleven Verft i Ulsteinvik, mens de enkleste seksjonene fortsatt produseres i Polen Selskapet har investert NOK ~100 millioner i automatisering, blant annet ved innkjøp av 14 sveise-roboter Utstrakt robotisering av stålarbeidet gjør det mer kostnadseffektivt å produsere i Norge, og Kleven Maritime satser på å bruke robotisering for igjen å kunne bygge hele skip i Norge Ryktene om industriens død i Norge er overdrevet. Men det forutsetter at vi gjør mye mer med prosessinnovasjonen. Vi må ikke bare ha de beste og mest avanserte produktene, vi må også produsere disse på klokest mulig måte. Kjersti Kleven, styreleder, Kleven Maritime Regnskapstall NOK i millioner Omsetning Driftsresultat Kleven Verft, Ulsteinvik 26 Kilder: Automatisering, Nr. 5, 12; Dagens Næringsliv, 8/5/12; "Norge Hva skal vi leve av i fremtiden", kp. 1; Skipsrevyen 21/3/12; selskapets hjemmeside, Proff Forvalt

27 Banebrytende teknologi fører til et nytt samspill mellom mennesker og roboter, for å gjøre produksjon av møbler lønnsomt i høykostlandet Norge Automatisering Ekornes har gått i bresjen for automatisering av industri i Norge, og er blant de mesteffektive møbelprodusentene i verden Ekornes er en norsk møbelprodusent som allerede på åttitallet begynte med omfattende automatisering i produksjonen av sine Stressless-stoler Selskapets fabrikk i Sykkylven er i dag høyautomatisert, og Ekornes har gått i bresjen for automatisering i møbelbransjen Selskapet jobber kontinuerlig med utvikling, og stadig flere roboter brukes i produksjonskjeden Et av de nyeste og mest avanserte prosjektene er utviklingen av automatisk 3D-søm, som skal redusere det manuelle arbeidet med 50%. Dette utvikles i samarbeid med Sintef Raufoss Manufacturing Oljen reddet oss denne gangen! Kan automatisering være en tilsvarende bærebjelke i fremtiden? Lars Arnfinn Ekornsæter, administrerende direktør, Norsk Forening for Automatisering Vi skal ta mange små skritt, slik tror jeg vi skal komme i mål. Vi skal ikke hoppe av og outsource ved første vanskelige skritt, vi skal stå løpet ut, til vi er i mål. Eller til vi har bevist at søm-automatisering er umulig. Regnskapstall NOK i millioner Omsetning Driftsresultat Leif Jarle Aure, prosjektansvarlig, Ekornes J. E. Ekornes, Ikornnes Stressless Magic 27 Kilder: Automatisering, Nr. 6, 11; "Norge Hva skal vi leve av i fremtiden", kp. 1; Norsk Industri, 26/8/11; Teknisk Ukeblad, 24/9/07; selskapets hjemmeside; Proff Forvalt

28 Ulstein Group har satset sterkt på å bygge opp aktivitet i utlandet, både for å redusere produksjonskostnader, men også for å styrke innovasjonsmiljøet i bedriften Offshoring Ulstein Group har bygget opp stor virksomhet i utlandet, blant annet i Kina, både for å styrke den globale konkurransekraften til verftet, men også for å sikre utviklingen i kompetanse- og innovasjonsmiljøet på Sunnmøre Ulstein Group ble grunnlagt i 1917 og er en verftsgruppe med særlig fokus på skipsdesign og bygging av støttefartøy til olje- og gassindustrien Ulstein Group er kjent for å drive innovasjon innen skipsdesign, senest med det revolusjonerende X-Bow-designet på skipsskrog Ulstein Group har sett at det har vært mye å hente på kostnadssiden ved å utføre enklere produksjonsarbeid utenfor Norge, og har bygget opp virksomheter i syv land De har samtidig sett behovet for lokal tilstedeværelse i suksessmarkeder som Shanghai og Ningbo for å holde tritt med utviklingen I tillegg til Kina er Brasil et viktig satsningsområde for Ulstein Group Regnskapstall NOK i millioner Omsetning Driftsresultat Kina er et stort marked. Det er en av verdens største skipsbyggere. For oss er Kina et interessant marked. Tore Ulstein, visekonsernsjef, Ulstein Group På sikt skal produksjonen i Kina vere med på å styrke miljøet vårt og auke konkurransekrafta vår også her i regionen. Tore Ulstein, visekonsernsjef, Ulstein Group Ulstein Marine Equipment i Ningbo,Kina Seatankers Group har bestillt 12 X- Bow-skipsdesign og utstyrspakker for bygging i Kina Neptune Despina levert fra Zhejiang skipsverft, Kina Kilder: Skipsrevyen; Dagens Næringsliv; Teknisk Ukeblad; selskapets hjemmeside; Proff Forvalt; Quartz+C-analyse

29 29 Spørsmål til refleksjon

30 Spørsmål til refleksjon 1 Hvorfor utnytter så få norske virksomheter offshoring og automatisering som konkurransemessige virkemidler egner de seg ikke, er barrierene for store, eller er ikke konkurransetrykket kraftig nok? 2 Hva må til for å "kickstarte" den neste bølgen av offshoring og automatisering i Norge, hvor motivene er bredere enn kun kostnadsbesparelser? 3 Hvorfor er automatisering så mye mer populært enn offshoring, og hvordan kan offshoring gjennomføres på en mer "akseptabel" måte? 30

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Et nytt kompetansesenter-program i Norge Motiv og ambisjoner Stockholm, 2. november 2005 Norge må bli mer konkurransedyktig, innovasjon liggere lavere enn inntektsnivå

Detaljer

AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK

AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK - Oppsummering Forprosjekt og planer for Fase 1 FORMÅL: Å STYRKE KONKURRANSESITUASJONEN I INDUSTRIEN INNHOLD 1. Situasjon, utfordringer og status for Norsk og

Detaljer

«Utfordringer og forbedringspotensial for norsk produktivitet» Plan 2014. Produktivitetskommisjonen

«Utfordringer og forbedringspotensial for norsk produktivitet» Plan 2014. Produktivitetskommisjonen «Utfordringer og forbedringspotensial for norsk produktivitet» Plan 2014 s mandat Kartlegge og analysere årsaker til svakere produktivitetsvekst Fremme konkrete forslag som kan styrke produktivitet og

Detaljer

Situasjonen på arbeidsmarkedet - og noen utfordringer for sykefraværs- og attføringsarbeidet

Situasjonen på arbeidsmarkedet - og noen utfordringer for sykefraværs- og attføringsarbeidet Situasjonen på arbeidsmarkedet - og noen utfordringer for sykefraværs- og attføringsarbeidet Liv Sannes Rådgiver/utreder, Samfunnspolitisk avdeling, LO 22.3.21 side 1 8 7 6 5 4 3 2 1 78 78 Sysselsettingsandel

Detaljer

Eksporten viktig for alle

Eksporten viktig for alle Eksporten viktig for alle Roger Bjørnstad Roger Bjørnstad ACI- Norge, for Mørekonferansen 18. april 20. 2013 nov. 2013 BNP-vekst 2012 Investeringer 2012, mrd. kr. 4 3 2 1 0-1 3,4-0,4 2,2 1,4 Offentlig;

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Hvorfor er det så dyrt i Norge?

Hvorfor er det så dyrt i Norge? Tillegg til forelesningsnotat nr 9 om valuta Steinar Holden, april 2010 Hvorfor er det så dyrt i Norge? Vi vet alle at det er dyrt i Norge. Dersom vi drar til andre land, får vi kjøpt mer for pengene.

Detaljer

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljeselskapenes innkjøp har vokst med 10% årlig fra 2003 til 2012 Samtidig ser vi at produktiviteten reduseres

Detaljer

Muliggjørende teknologier "Teknologibad" Manufacturing

Muliggjørende teknologier Teknologibad Manufacturing Muliggjørende teknologier "Teknologibad" Manufacturing Geir Ringen, Forskningssjef SINTEF Raufoss Manufacturing Technology for a better society 1 Megatrender Demografiske endringer (økende verdenspopulasjon,

Detaljer

Økt todeling av norsk økonomi nye utfordringer for arbeidslivet. Jon Erik Dølvik, Fafo Mørekonferansen 20.11.2012

Økt todeling av norsk økonomi nye utfordringer for arbeidslivet. Jon Erik Dølvik, Fafo Mørekonferansen 20.11.2012 Økt todeling av norsk økonomi nye utfordringer for arbeidslivet Jon Erik Dølvik, Fafo Mørekonferansen 20.11.2012 1 Todeling, dualisering, polarisering.. klassisk tema med mange vrier Norsk økonomi - preget

Detaljer

Produktivitetsutfordringer for fremtidens velferd. Særlige utfordringer i offentlig sektor? Jørn Rattsø, NTNU

Produktivitetsutfordringer for fremtidens velferd. Særlige utfordringer i offentlig sektor? Jørn Rattsø, NTNU Produktivitetsutfordringer for fremtidens velferd. Særlige utfordringer i offentlig sektor? Jørn Rattsø, NTNU Akademikerne, 23. oktober 2014 Offentlig sektor forenklet, fornyet, og forbedret? s mandat

Detaljer

Offshoring - trender og best practice

Offshoring - trender og best practice Offshoring - trender og best practice 20. oktober 2011 Dan Vigeland Managing Partner Core group Local Companies Global opportunities 1 Agenda Kort introduksjon Utvikling innen IT-offshoring En strukturert

Detaljer

Todelt vekst todelt næringsliv

Todelt vekst todelt næringsliv Todelt vekst todelt næringsliv Aktualitetsuka, Universitetet i Oslo, 18. mars 2014 Hilde C. Bjørnland Perioder med globalisering, prosent 250 200 Population GDP pr capita 150 100 50 0 1870 1950 2000 North

Detaljer

Hvordan forbli en konkurransedyktig region?

Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Ragnar Tveterås Norrøna konferansen, Vitenfabrikken, 20.05.2014 Sentrale spørsmål Hva er konkurranseevne? Hvilke faktorer påvirker konkurranseevnen? Hvem påvirker

Detaljer

Ragnhild Rønneberg Avdelingsdirektør SkatteFUNN. VINNOVAs Årskonferens 17.10.2006

Ragnhild Rønneberg Avdelingsdirektør SkatteFUNN. VINNOVAs Årskonferens 17.10.2006 Ragnhild Rønneberg Avdelingsdirektør SkatteFUNN VINNOVAs Årskonferens 17.10.2006 Norge investerer mindre i FoU.....enn våre naboland og det er næringsliv som investerer lite % 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Skoletilbudet 2020. Thor Oscar Bolstad 15. Desember 2011 (1) 2011-12-13

Skoletilbudet 2020. Thor Oscar Bolstad 15. Desember 2011 (1) 2011-12-13 Skoletilbudet 2020 Thor Oscar Bolstad 15. Desember 2011 (1) 2011-12-13 Skoletilbudet 2020 Arbeidskraft- og kompetansebehovet for Telemarksindustrien fram mot 2020 (2) 2011-12-13 Grenland Norges sterkeste

Detaljer

Hvilken offentlig sektor trenger privat sektor? Hvordan må stat og kommune fungere for et kunnskapsbasert og konkurransedyktig næringsliv?

Hvilken offentlig sektor trenger privat sektor? Hvordan må stat og kommune fungere for et kunnskapsbasert og konkurransedyktig næringsliv? Hvilken offentlig sektor trenger privat sektor? Hvordan må stat og kommune fungere for et kunnskapsbasert og konkurransedyktig næringsliv? Akademikernes inntektspolitiske konferanse 12. februar 2014 Adm.

Detaljer

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no Bergen Næringsråd Frokostseminar 5. juni 2013 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no www.inventura.no 70 konsulenter med tverrfaglig kompetanse Jus Økonomi Organisasjon og ledelse Ingeniørfag Våre

Detaljer

Integra medlemsmøte og årsmøte 2013 onsdag 13. mai. Landets vareproduserende industriutfordinger

Integra medlemsmøte og årsmøte 2013 onsdag 13. mai. Landets vareproduserende industriutfordinger Integra medlemsmøte og årsmøte 2013 onsdag 13. mai Landets vareproduserende industriutfordinger og muligheter ved Ottar Henriksen Prosjektdirektør SINTEF Raufoss Manufacturing Globalisering med 3-deling

Detaljer

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008 Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Viktigste nøkkeltall 2008 Ca 400 milliarder kroner i omsetning fra norske bedrifter - (Inntekter

Detaljer

Endrer innvandringen måten norsk økonomi fungerer på?

Endrer innvandringen måten norsk økonomi fungerer på? Endrer innvandringen måten norsk økonomi fungerer på? Steinar Holden Økonomisk institutt, UiO http://folk.uio.no/sholden/ Samfunnsøkonomenes høstkonferanse 8. oktober Tema for den neste halvtimen Arbeidsinnvandring

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Industrielle muligheter i Norge

Industrielle muligheter i Norge Industrielle muligheter i Norge Erik W. Jakobsen, Dr oecon/professor Managing Partner i Menon Næringsøkonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal God økonomisk utvikling, men økende usikkerhet Arild Hervik Mørekonferansen 2011 Molde, 23. november 2011 Hovedpunkter Møre og Romsdal har kommet godt gjennom finanskrisen

Detaljer

Trenger vi et nærings- og handelsdepartement?

Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? NHD 25 år - Litteraturhuset 17 januar 2013 Hilde C. Bjørnland Utsleppsløyve, tilskuddsforvaltning, EXPO2012, eierskap, næringspolitikk, ut i landet, reiseliv,

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo, 20. februar 2013

Økonomiske perspektiver. Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo, 20. februar 2013 Økonomiske perspektiver Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo,. februar 13 Fremvoksende økonomier driver oljeetterspørselen Akkumulert vekst siden 199. 1) Millioner fat daglig 5 5 15 Kina

Detaljer

Welcome to PHOENIX CONTACT. Leverandøren en teknologipartner. Henning Grorud. Administrerende direktør

Welcome to PHOENIX CONTACT. Leverandøren en teknologipartner. Henning Grorud. Administrerende direktør Welcome to PHOENIX CONTACT Leverandøren en teknologipartner Henning Grorud Administrerende direktør 2004 nå Administrerende direktør i Phoenix Contact AS Markedsleder av produkter, systemer og løsninger

Detaljer

Industriens dag Verdal 21. Oktober 2015. Gaute Knutstad, Dr.ing., forskningsleder SINTEF Teknologi og samfunn Teknologiledelse

Industriens dag Verdal 21. Oktober 2015. Gaute Knutstad, Dr.ing., forskningsleder SINTEF Teknologi og samfunn Teknologiledelse Industri 4.0 - Betydning for norske virksomheter! Industriens dag Verdal 21. Oktober 2015 Gaute Knutstad, Dr.ing., forskningsleder SINTEF Teknologi og samfunn Teknologiledelse 1 Europa satser for fullt

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

solutions HØYDEPUNKTER Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt.

solutions HØYDEPUNKTER Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt. solutions Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter og effektiviseringsløsninger til skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt. HØYDEPUNKTER Oppkjøpet av Fleximatic

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 2015

Økonomiske perspektiver. Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 2015 Økonomiske perspektiver Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 215 Figur 1 BNP per innbygger i 1971. Kjøpekraftskorrigert. Indeks. USA=1 Sveits USA Sverige Danmark

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

Åpningsinnlegg ved kommisjonsleder Jørn Rattsø

Åpningsinnlegg ved kommisjonsleder Jørn Rattsø Åpningsinnlegg ved kommisjonsleder Jørn Rattsø Seminar om produktivitetsutfordringene i privat sektor, Oslo 19.mai 2014 skal: Kartlegge og analysere årsaker til den svakere produktivitetsutviklingen siden

Detaljer

Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester. Paul Chaffey, Abelia

Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester. Paul Chaffey, Abelia Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester Paul Chaffey, Abelia Tema for dagen: Norges utgangspunkt: Vi er et høykostland Hva er drivkreftene som gjør at forandringene kommer raskere

Detaljer

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Kraftig velstandsøkning Indeks 197=1 3 3 25 25 2 2 15 15 1 BNP per innbygger

Detaljer

INTERNASJONALISERING OG TEKNOLOGIOVERFØRING Presentasjon for produktivitetskommisjonen Ragnhild Balsvik, NHH

INTERNASJONALISERING OG TEKNOLOGIOVERFØRING Presentasjon for produktivitetskommisjonen Ragnhild Balsvik, NHH INTERNASJONALISERING OG TEKNOLOGIOVERFØRING Presentasjon for produktivitetskommisjonen Ragnhild Balsvik, NHH Hovedspørsmål På hvilke måter (gjennom hvilke kanaler) kan internasjonalisering bidra til teknologioverføring,

Detaljer

Fremtiden for norsk industri

Fremtiden for norsk industri Fremtiden for norsk industri Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri 8 års rød-grønn flertallsregjering Tett samarbeid med regjeringen om industriens kampsaker mye oppnådd Interessant at rødgrønne

Detaljer

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen?

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonale relasjoner BERGEN NÆRINGSRÅD Medlemsforening 3000 medlemmer Representerer

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Sparebank, Svalbard. april SG, Sparebank, Svalbard Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale

Detaljer

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Fafo Østforums årskonferanse 2009 Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Frøydis Bakken, Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsmarkedet 2004-2008 Årsskiftet 2003/2004: arbeidsmarkedet

Detaljer

MOT LYSERE TIDER. Solkraft I Norge Fremtidige muligheter for verdiskaping

MOT LYSERE TIDER. Solkraft I Norge Fremtidige muligheter for verdiskaping MOT LYSERE TIDER Solkraft I Norge Fremtidige muligheter for verdiskaping Solkraft i Norge Fremtidige muligheter for verdiskaping Dagens situasjon i det norske solkraftmarkedet Forventede utviklinger i

Detaljer

Forskning flytter grenser. Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011

Forskning flytter grenser. Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011 Forskning flytter grenser Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011 Forskningsrådets hovedperspektiv - kunnskap trumfer alt Utvikle egen kunnskap Tilgang til andres kunnskap Evne til

Detaljer

Todelingen i norsk økonomi Perspektiver fra metallindustrien. Alf Tore Haug Manifestasjon 2013

Todelingen i norsk økonomi Perspektiver fra metallindustrien. Alf Tore Haug Manifestasjon 2013 Todelingen i norsk økonomi Perspektiver fra metallindustrien Alf Tore Haug Manifestasjon 2013 Grunnlagt av Sam Eyde i 1904 Eid av China National Bluestar siden 2011 2400 ansatte hvorav ca 1500 i Norge

Detaljer

Tjenesteyting, forskningsbasert innovasjon og verdiskapingsformer

Tjenesteyting, forskningsbasert innovasjon og verdiskapingsformer Tjenesteyting, forskningsbasert innovasjon og verdiskapingsformer Puls prosjektledersamling Knut B. Haanæs Divisjon for Innovasjon Gardemoen, 21. april, 2004 FoU viktig for å konvertere høyt kunnskapsnivå

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

Norsk farmasøytisk produksjon

Norsk farmasøytisk produksjon Norsk farmasøytisk produksjon Status og utfordringer Rapport utarbeidet av SINTEF Raufoss Manufacturing Mai Forprosjektets oppdrag, definert av LMI: Kortfattet beskrivelse av farmasøytisk produksjon i

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Europa i krise, rammer det Møre og Romsdal? Arild Hervik Eivind Tveter Mørekonferansen 2012 Ålesund, 20. november 2012 Om todelt økonomi i konjunkturanalyser 1. Boom

Detaljer

Hvordan gi drahjelp til næringslivet?

Hvordan gi drahjelp til næringslivet? Hvordan gi drahjelp til næringslivet? Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Frokostmøte Asker og Bærum næringsråd 25. november 2003 Et godt utgangspunkt, men.. Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige

Detaljer

Nordiske Komposittdager Ålborg. Kompositt relaterte prosjekter i Norden. Eksempler på prosjekter prioritert av bransjen.

Nordiske Komposittdager Ålborg. Kompositt relaterte prosjekter i Norden. Eksempler på prosjekter prioritert av bransjen. Nordiske Komposittdager Ålborg Tirsdag 26. august 2008 Paal Fischenich Daglig leder Norsk Komposittforbund Kompositt relaterte prosjekter i Norden. Eksempler på prosjekter prioritert av bransjen. Prosjekter

Detaljer

Økt konkurransekraft og lønnsomhet for kjøttproduksjon. Kviamarka 4. april 2014

Økt konkurransekraft og lønnsomhet for kjøttproduksjon. Kviamarka 4. april 2014 Økt konkurransekraft og lønnsomhet for kjøttproduksjon Kviamarka 4. april 2014 Agenda Avtalen og overordnet begrunnelse Arne Kristian Kolberg Prima Gruppens rasjonale for avtalen Anbjørn Øglend Norturas

Detaljer

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Innledning Norsk næringsliv er opptatt av å skape vekst. Gjennom igangsetting

Detaljer

Value propositions i nordisk marin sektor

Value propositions i nordisk marin sektor Value propositions i nordisk marin sektor Frokostseminar 16. juni 2011 Audun Iversen, Nofima Marked og Renate Enemark Bergersen, Econ Pöyry Agenda Markedet for sjømat Marine verdikjeder Nøkler til brukerdreven

Detaljer

Kvar går oljeindustrien, korleis vert Vestlandet ramma og kva kan ein gjere? Dir. Knut E. Sunde, Norsk Industri Haramskonferansen 2016

Kvar går oljeindustrien, korleis vert Vestlandet ramma og kva kan ein gjere? Dir. Knut E. Sunde, Norsk Industri Haramskonferansen 2016 Kvar går oljeindustrien, korleis vert Vestlandet ramma og kva kan ein gjere? Dir. Knut E. Sunde, Norsk Industri Haramskonferansen 2016 Vekst omsetning 2016 3% Alle Petrorelatert Øvrige 2% 1% 3 % 0% -1%

Detaljer

Slik skal roboter være Enkle Fleksible Rimelige

Slik skal roboter være Enkle Fleksible Rimelige Slik skal roboter være Enkle Fleksible Rimelige TEKNISKE SPECIFIKATIONER: www.universal-robots.com/no/produkter 195 INNTJENINGSTID DAGER GJENNOMSNITTLIG Roboter endelig innen rekkevidde Med Universal Robots

Detaljer

Kunnskap og ledelse som konkurransefortrinn

Kunnskap og ledelse som konkurransefortrinn Kunnskap og ledelse som konkurransefortrinn Professor Handelshøyskolen BI Norgespakken: Spissteknologi, kunnskap og ledelse Stord-konferansen Stord, 15.06.2006 Kunnskap og ledelse som konkurransefortrinn

Detaljer

Kompetanseplaner og prosesser for mangfoldstilpasning i NAV- NAV s utfordringer i integreringsarbeidet

Kompetanseplaner og prosesser for mangfoldstilpasning i NAV- NAV s utfordringer i integreringsarbeidet Kompetanseplaner og prosesser for mangfoldstilpasning i NAV- NAV s utfordringer i integreringsarbeidet Helge Ommundsen- Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV s overordnete mål Få flere i arbeid og aktivitet

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

NHO om ulike fremtidsbilder for rente og valutakurs

NHO om ulike fremtidsbilder for rente og valutakurs NHO om ulike fremtidsbilder for rente og valutakurs CME 7. november 214 Torill Lødemel Foto: Øyivind Haug Medlemsutviklingen i NHO Antall bedrifter (tv) og årsverk (th) 3 6 25 5 2 4 15 3 1 2 5 1 Medlemsbedrifter

Detaljer

FRANKRIKE I EUROKRISENs MIDTE - Litt om økonomi og arbeidsliv som bakgrunn for presidentvalget

FRANKRIKE I EUROKRISENs MIDTE - Litt om økonomi og arbeidsliv som bakgrunn for presidentvalget LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 5/12 FRANKRIKE I EUROKRISENs MIDTE - Litt om økonomi og arbeidsliv som bakgrunn for presidentvalget 1. i sammenlikning 2. Doble underskudd

Detaljer

Samfunnsregnskap Haplast Technology AS 2006

Samfunnsregnskap Haplast Technology AS 2006 Samfunnsregnskap Haplast Technology AS 2006 SAMFUNNSREGNSKAP Haplast Technology AS Verdiskaping i Haplast Technology AS Direkte import Verdiskaping i IMPORTERT AS Skatter og avgifter finansierer Bidrar

Detaljer

Hvordan står det til med norsk Næringslivs innovasjonsevne egentlig?

Hvordan står det til med norsk Næringslivs innovasjonsevne egentlig? Hvordan står det til med norsk Næringslivs innovasjonsevne egentlig? Per M. Koch Per Koch, Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth Myten: Norge som middelmådig innovasjonsnasjon No. 17 European Innovation

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015 UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD,. MAI 5 Pengepolitikkens rolle i en omstilling Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,5% Stabil utvikling i produksjon

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

7. Elektronisk handel

7. Elektronisk handel Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 Elektronisk handel Kjell Lorentzen og Geir Martin Pilskog 7. Elektronisk handel I Stortingsmelding nr. 41 (1998-99) blir elektronisk handel definert som alle former

Detaljer

Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi?

Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi? Count of Load ID YTD Dest Country Total NO 5757 Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi? Norsk laks til europeernes middagsbord Ivar Raugstad Logistics Manager Marine Harvest Raw Material & Trade Transport

Detaljer

Investeringer, forbruk og forfall mot Hollandsk eller norsk syke?

Investeringer, forbruk og forfall mot Hollandsk eller norsk syke? Investeringer, forbruk og forfall mot Hollandsk eller norsk syke? H I L D E C. B J Ø R N L A N D H A N D E L S H Ø Y S K O L E N B I Lerchendalkonferansen, Trondheim, 11.-12. Januar 2011 Oljelandet Norge.

Detaljer

Voksnes grunnleggende ferdigheter i Norge og OECD

Voksnes grunnleggende ferdigheter i Norge og OECD Voksnes grunnleggende ferdigheter i Norge og OECD Resultater fra PIAAC Hanne Størset, avdeling for analyse, Vox Hva er PIAAC? 24 land deltok i runde 1 9 land med i rund 2 PIAAC i Norge Voksne 16 65 år

Detaljer

Intek Engineering. av INTEK. v/erling Hovde

Intek Engineering. av INTEK. v/erling Hovde Intek Engineering Møt fremtiden Presentasjon med ny teknologi og et tilgjengelig kompetansemiljø av INTEK v/erling Hovde Visjon INTEK skal være et ledende kunnskapssenter innen industriell automasjon og

Detaljer

Årsrapport 2012. SOI Holding AS

Årsrapport 2012. SOI Holding AS Årsrapport 2012 SOI Holding AS Innhold Ledelsens perspektover 3 Styrets årsberetning 4 Oppstilling av totalresultat 9 Oppstilling av finansiell stilling 10 Oppstilling av endringer i egenkapitalen 12 Oppstilling

Detaljer

Finansdepartementets forvaltning av Statens pensjonsfond -Utland. Ekspedisjonssjef Martin Skancke Seminar CME 24. april 2007

Finansdepartementets forvaltning av Statens pensjonsfond -Utland. Ekspedisjonssjef Martin Skancke Seminar CME 24. april 2007 s forvaltning av Statens pensjonsfond -Utland Ekspedisjonssjef Martin Skancke Seminar CME 24. april 2007 1 Disposisjon Styringen av Statens pensjonsfond Arbeidet med investeringsstrategi Måling av avkastning

Detaljer

Næringskonsulentsamling. Brekstad 17. og 18. mars 2010 Vigdis Harsvik

Næringskonsulentsamling. Brekstad 17. og 18. mars 2010 Vigdis Harsvik Næringskonsulentsamling Brekstad 17. og 18. mars 2010 Vigdis Harsvik Innovasjon Norge - ett fokus Utløse bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Foto: Siv Nærø

Detaljer

Brunvoll Kjerringa mot strømmen? Knut Andresen, Teknisk sjef / Viseadm. Direktør Brunvoll AS

Brunvoll Kjerringa mot strømmen? Knut Andresen, Teknisk sjef / Viseadm. Direktør Brunvoll AS Brunvoll Kjerringa mot strømmen? Knut Andresen, Teknisk sjef / Viseadm. Direktør Brunvoll AS 1 Produksjon i Norge mot et globalt marked Er det fremtid for industri Norge? Hva viser historien? Må vi flytte

Detaljer

FØRSTE INNSPILL TIL EVALUERING AV MARITIM STRATEGI STØ KURS

FØRSTE INNSPILL TIL EVALUERING AV MARITIM STRATEGI STØ KURS MARITIMTFORUM Statsråd Trond Giske Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 11. april 2012 Deres ref. 201200268 FØRSTE INNSPILL TIL EVALUERING AV MARITIM STRATEGI STØ KURS Vi takker for invitasjonen, datert 15. februar

Detaljer

Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft. 3. september 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft. 3. september 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft 3. september 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Den norske modellen virker Ulikhet målt ved Gini koeffisent, Chile Mexico,4,4 Israel USA,3,3,2 Polen Portugal

Detaljer

En politikk for økt produktivitet overordnede mål

En politikk for økt produktivitet overordnede mål Produktivitetskommisjonen Vår dato [Dokumentdato] v/sekretariatet Finansdepartementet Postboks 8008 Dep Deres dato 0030 OSLO Vår referanse Deres referanse Innspill fra NHOs produktivitetspanel til produktivitetskommisjonen

Detaljer

Vi rigger oss for fremtiden. NHO Nordlands Årskonferanse

Vi rigger oss for fremtiden. NHO Nordlands Årskonferanse Vi rigger oss for fremtiden NHO Nordlands Årskonferanse Kathrine Næss, verksdirektør Alcoa Mosjøen Mo i Rana, 11. februar 2016 1 Noen av de temaene jeg skal snakke litt om i dag Aluminiumsbransjen Alcoa

Detaljer

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Trondheim, 2. Oktober, 0900-1200 Tid Innhold Hvem DEL 0: Velkommen 09:00 Velkommen, hvorfor er vi samlet, introduksjon av SIGLA Utvalget + ZEB 09:10

Detaljer

Rammevilkår for en ny næring

Rammevilkår for en ny næring Rammevilkår for en ny næring Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Offshore Vind Lyse Produksjon AS Styremedlem ARENA NOW Vindseminar Bergen 8.mars 2010 Innhold Lyse Produksjons satsning på offshore

Detaljer

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet Kunnskaps diplomati En verden i endring Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon Norsk økonomi Halvert oljepris Etterspørselen fra oljenæringen vil avta Mange bedrifter står overfor krevende omstillinger

Detaljer

Medfører produksjon i Polen eksport av den norske arbeidslivsmodellen?

Medfører produksjon i Polen eksport av den norske arbeidslivsmodellen? Medfører produksjon i Polen eksport av den norske arbeidslivsmodellen? Torunn Kvinge og Aleksandra Rezanow Ulrichsen Fafo Østforum seminar 10.11.06 Tema som blir tatt opp Norsk uteproduksjon i Polen kort

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Folkevalgte Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Tone Grindland Næringssjef Vi vet hvor vi har vært, men hvor skal vi?? Hvor skal vi ikke? Eurostat Ved utgangen av september 2015 er bruttoledigheten

Detaljer

Hva er trenden for bedriften din i forhold til konkurransen:

Hva er trenden for bedriften din i forhold til konkurransen: Hva er trenden for bedriften din i forhold til konkurransen: 10 % oppgang eller mer 5 10 % oppgang Stabil 5 10 % nedgang 10 % nedgang eller mer 4% Omløpshastighet 35% 50% 1% 4% Margin 35% 49% 11% 1% 3%

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir

Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir Tor Steig, sjeføkonom NHO Den aktuelle markedssituasjonen NHO bedriftene Høst 10 Vår 10 Høst 09 Vår 09 Høst

Detaljer

Manglende infrastruktur

Manglende infrastruktur Manglende infrastruktur Vi klarte det for 100 år siden vi klarer det nå hvis vi vil! Veier Jernbane Havner og farleder Flyruter Øst-vest forbindelser (vei,jernbane, flyruter ) TOTALT BEHOV FOR Å FÅ TILFREDSSTILLENDE

Detaljer

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Utfordringene Det er en sammenheng mellom forskning og utvikling (FoU) og økonomisk vekst. Land som fornyer næringslivet gjennom FoU og moderniserer

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Yngvar Åsholt. Perspektivmeldingen og NAV

Yngvar Åsholt. Perspektivmeldingen og NAV Yngvar Åsholt Perspektivmeldingen og NAV NAV, 25.04.2013 Side 2 The Nordic Way Velorganisert arbeidsliv Trepartssamarbeid Aktiv arbeidsmarkedspolitikk Universelle stønadsordninger Omfattende offentlig

Detaljer

Innovasjon i Petroleumsnæringen Olje og gassprogrammet Programseminar Trondheim, 10-11 mars, 2004

Innovasjon i Petroleumsnæringen Olje og gassprogrammet Programseminar Trondheim, 10-11 mars, 2004 Innovasjon i Petroleumsnæringen Olje og gassprogrammet Programseminar Trondheim, 10-11 mars, 2004 Erik Skaug Spesialrådgiver Norges forskningsråd Vi har et klart ansvar for å sørge for effektive virkemidler

Detaljer

GASS SOM DRIVSTOFF FOR KJØRETØY SEMINAR PÅ GARDERMOEN 10. NOVEMBER 2015 GASS SOM DRIVSTOFF FOR JERNBANE JØRN CHRISTEN JOHNSEN COWI

GASS SOM DRIVSTOFF FOR KJØRETØY SEMINAR PÅ GARDERMOEN 10. NOVEMBER 2015 GASS SOM DRIVSTOFF FOR JERNBANE JØRN CHRISTEN JOHNSEN COWI GASS SOM DRIVSTOFF FOR KJØRETØY SEMINAR PÅ GARDERMOEN 10. NOVEMBER 2015 GASS SOM DRIVSTOFF FOR JERNBANE JØRN CHRISTEN JOHNSEN COWI Innhold i presentasjonen Bakgrunn Nordlandsbanen, historikk og fakta Jernbanedrift

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Historia om ei sterk maritim klynge. Slik gjer vi det på Sunnmøre Fjerde nivå» Femte nivå Providing the most

Detaljer

Drammen bare største by eller by og motor for regionen rundt? Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Drammen bare største by eller by og motor for regionen rundt? Anne Espelien Partner Menon Business Economics Drammen bare største by eller by og motor for regionen rundt? Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen

Detaljer