INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON"

Transkript

1 GK KONSERNET /

2 INNHOLD Side 4-5 GK 50 ÅR Side 6-7 FRA KONSERNSJEFEN Side 8-9 MARKED / Gunnar Karlsen Sverige Side MARKED / GK DANMARK Side MARKED / GK NORGE Side Marked / Theodor Qviller AS Side Marked / GK RØR Side 18 SELSKAPETS STRUKTUR Side 19 KONSERNREGNSKAP / 2013 Side 20 ORGANISASJON Side 21 RESULTATREGNSKAP Side GK / BALANSE 2 GK KONSERNET GK KONSERNET

3 GK 50 ÅR 50 år med vekst Siden starten 31. mai 1964 har GK hatt 50 år med vekst - i antall ansatte, omsetning, fagområder og geografisk dekning. FAKTA: Sentrale GK-oppkjøp 1995: Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS 1995: Glent & co AS 1998: ERV & Wahlings, Sverige 1999: Honeywell Norge 2002: PNB Teknik og Fastighetsservice, Sverige 2005: Ventilationsgruppen AS De neste 50 for GK: Teknisk helhet og godt håndverk Faglig bredde og lokal tilstedeværelse vil fortsette å prege GK. Helhetlige løsninger og tjenester blir sammen med godt håndverk enda viktigere enn før gjennom hele livsløpet til tekniske anlegg. Ijubileumsåret er status om lag 1850 ansatte fordelt på til sammen 76 kontorer i Norge, Sverige og Danmark. Historien startet da Kristian Nordberg i 1964 etablerte en liten bedrift som drev med ventilasjons-entrepriser og eiendom. Tre år senere kom Gunnar Karlsen inn i firmaet, som fikk navnet Nordberg og Karlsen AS. De hadde tidlig en ambisjon om at selskapet skulle bli landsdekkende, forteller John-Erik Karlsen, eier og styreleder i GK konsern. Gjennom syttitallet etablerte firmaet kontorer i Porsgrunn, Ålesund, Hamar, Førde, Molde og Trondheim. Nordberg og Karlsen delte firmaet mellom seg i 1981, og entreprenørvirksomheten fortsatte som Gunnar Karlsen AS. ANDRE GENERASJON INN På andre halvdel av åttitallet ble Gunnar Sveen ansatt som daglig leder, og utvidelse av fagkompetanse blir en viktig del av selskapets strategi. Allerede på denne tiden tilbyr GK automatisering og klimakjøling i tillegg til hovedproduktet ventilasjon, forteller Karlsen. Han begynte selv i firmaet i denne perioden, etter sivilingeniørutdanning i USA og flere års rådgivererfaring. Virksomheten utvides med flere oppkjøp av ventilasjonsbedrifter. Grunnlaget for framtidige serviceavdelinger legges ved å etablere et eget forretningsområde for eksisterende bygninger. SKANDINAVISK OG FLERFAGLIG Kjøleprodukt-leverandøren Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS blir kjøpt opp i 1995, og fortsetter under samme navn. GK blir et flernasjonalt selskap ved å etablere Gunnar Karlsen Sverige AB i Sverige i 1998, med kjøpet av serviceorganisasjonen EVR & Wahlings. GK får et godt fotfeste innen byggautomasjon ved å kjøpe Honeywells organisasjon i Norge i GK Danmark etableres i 2005, mens GK Rør blir etablert i MILLIARDER SOM PLANLAGT I 2002 runder omsetningen for første gang en milliard, og samme år ansettes Jon Valen-Sendstad som konsernsjef. Neste milepæl på tre milliarder settes i strategien og nås som planlagt ti år etter, i Da flytter konsernet også inn i Miljøhuset GK på Ryen, Norges mest energieffektive kontorbygg. Tredje generasjon Karlsen begynner i familiebedriften som innkjøpssjef i 2013, etter BI-utdannelse og god ballast fra prosjektutvikling og prosjektledelse. Med energieffektive løsninger og godt inneklima bidrar GK til bedre miljø og bedre helse. Det har vi gjort de første 50 årene, og det skal vi gjøre de 50 neste, fastslår Karlsen. 2011: Jørstad Drift AS TOTALTEKNISK ROLLE SIKRER HELHET Faglig bredde er en forutsetning for GK som totalteknisk entreprenør. Den rollen vokser fram, og mye av vår virksomhet vil gå over til egenprosjektert og egenutviklet entreprise for nybygg, rehab, drift og service, tror Valen-Sendstad. Det skyldes ikke Foto: Peter Jensen Siden starten i 1964 har selskapet vært preget av vekst; både i form av geografisk utbredelse og faglig bredde. Dette vil fortsette innenfor Skandinavia. Vi har et stykke arbeid igjen knyttet til faglig bredde, fastslår konsernsjef Jon Valen-Sendstad. Arbeidet har to vesentlige dimensjoner: Først utvide bredden til fagene som ligger nær ventilasjon, og deretter til å dekke de tre store installasjonsfagene rør, elektro og ventilasjon. Vi ekspanderer automatisering i ventilasjon til byggautomasjon, og til kuldeteknikk i full bredde. Her har vi en lang reise igjen i Sverige og Danmark, sier Valen-Sendstad. Når disse nærliggende fagene er på plass, kommer den andre dimensjonen. Rør er på plass i Norge og Danmark. Elektro er foreløpig i embryofasen i Norge, og ikke i Danmark og Sverige i det hele tatt, poengterer Valen-Sendstad. minst hvordan entreprisemarkedet har fungert så langt, hvor underentrepriser på de enkelte tekniske fagene vurderes hver for seg. Da blir det vanskelig å optimalisere den tekniske løsningen der alle fagene kjemper side om side for å få størst del av leveransen i form av valg av varme-, kjøle- og ventilasjonsløsning. Som totalteknisk entreprenør ser vi helheten og kan optimalisere den tekniske løsningen med hensyn på beste løsning og laveste totalpris. Dette oppnår ikke byggherren ved å splitte fagene, mener Valen-Sendstad, og legger til at de tekniske fagene er preget av flere generasjoner med klassisk tenkning hver for seg med betydelige innslag av klipp og lim-løsninger. Vi ønsker å tilby helhetlige, gode løsninger som også er økonomisk forsvarlige i både byggefasen og driftstiden, og dermed tilfredsstille både byggherre og totalentreprenør, mener han. Totalentreprenøren ser ikke hvor liten rørentreprisen samtidig blir. Som totalteknisk entreprenør ser vi helheten, men byggherren greier ikke få inn den ved hjelp av rådgiverleddet, mener Valen-Sendstad, og legger til at de tekniske fagene er preget av 20 år med klassisk tenkning hver for seg. HELTER I FELTEN Gode tekniske løsninger som fungerer i praksis lar seg ikke realisere uten god prosjektledelse og godt håndverk. Hjertet i GK ligger ute i felten hos våre kundeansvarlige, prosjektledere og fagarbeidere, og GK skal være en god arbeidsplass for dem, understreker Valen-Sendstad. Dyktige medarbeidere er en forutsetning i hele livsløpet til tekniske anlegg også for service og drift. Vi ønsker å følge opp alle tekniske fag vi har levert for å sikre drift, kapasitet og riktig energibruk videre. For vi ser hva som ellers skjer: det glipper. Det skjer i alt fra barnehager til avanserte sykehus, påpeker Valen-Sendstad. Lokal tilstedeværelse er viktig for å følge anleggene hele livsløpet. Det er ikke sikkert vi skal drive alle tjenester et sted, men vi skal være tilstede, sier Valen-Sendstad, og legger til at GK har en Rema 1000-strategi : Der det er nok folk til å etablere en butikk, skal GK kunne være. Vi skal være den lille bedriften lokalt, fastslår han. 4 GK KONSERNET GK KONSERNET

4 INNLEDNING / FRA KONSERNSJEFEN INNLEDNING / FRA KONSERNSJEFEN Vokse, utvikle og forbedre = lønnsom vekst Vi setter oss mål om vekst i GK, men ikke på bekostning av lønnsomhet. Heri ligger utfordringene for lederskap og medarbeidere. Vekst i form av markedsandel og bredding av fag samt etablering i nye geografier sammen med krav til betydelig lønnsomhet i den etablerte delen av virksomheten. Dette krever mer enn to tanker i hodet samtidig. Jon Valen-Sendstad, Konsernsjef Det er en «idrettsgren» i GK å vokse lønnsomt. Strategien tilsier at vi skal være på alle større steder i Skandinavia og vi skal betjene markedet, både nye bygg og eksisterende bygg, med produkter og tjenester for ventilasjon, byggautomasjon, rør, elektro og kuldeteknikk. Dette er vekst- og karrieremulighetene og samtidig utfordringen til lederskap og medarbeidere i GK. For å lykkes med dette har vi satt skarpe mål til lønnsomheten, men setter også tydelige mål til etableringer i nye fag og nye geografier hvert år. For å lykkes med lønnsomheten kreves det godt forretningsmessig lederskap og god kremmerånd i bedriften, men vi må også jobbe og produsere på en rasjonell og kvalitetsmessig høyverdig måte. På sistnevnte område har GK tatt kvantesprang de siste årene og snudd til dels svake resultater til gode resultater samtidig som vi har lykkes med veksten. Fremover i tid skal vi ytterligere forbedre resultater, men samtidig fylle målene i den langsiktige strategiske planen om at vi i 2022 vil ha en omsetning på NOK 10 mrd. Vi kan bare gjøre dette ved å fortsette på den kursen vi har lagt med å tilby riktige tjenester med full teknisk fagbredde til krevende kunder innen nye og eksisterende bygg. Heldigvis er GK en av de store bedriftene i Skandinavia som er klassifisert med høyest mulig score på medarbeidertilfredshet. Vi må benytte den posisjonen til å tiltrekke oss de kommende generasjoner av fagarbeidere, teknikere og ingeniører. Kompetente medarbeidere og ledere er den beste garanti for at vi lykkes med måloppnåelse. Fornøyde og kompetente medarbeidere, som servicetekniker Stephen Edsjø Kalnæs, bidrar til 6 GK KONSERNET vekst i GK.(Foto: KONSERNET Magnus Brattset Drabløs i GK) 7

5 MARKED / GUNNAR KARLSEN SVERIGE 2013; enda et år og enda en oppsummering. På denne tiden i fjor forutså jeg et noe dårligere marked, tettere samarbeid med kundene våre og rekruttering av flere gode medarbeidere. Det ser ut som jeg fikk rett på to av tre punkter, ettersom markedet holdt seg relativt uforandret. Rehabilitering og modernisering av Nöten-kvartalet i Solna rett ved Stockholm. Gunnar Karlsen Sverige har hatt ansvar for luftbehandlings-installasjonene i fem bygg på totalt m2, som rehabiliteres etter strenge krav til miljø, energi, teknikk og fleksibilitet fra den store leietakeren Skattverket. GKs montører (fra venstre) Benny Rask, Anders Boman, Hans Grönberg og Roger Bäckgren. MARKED / GK DANMARK Göran Krawe, Administrerende direktør i Gunnar Karlsen Sverige AB Vi har rekruttert flere gode medarbeidere og samarbeider nå tettere med kundene våre, og dette er et faktum som vises i regnskapet med en omsetning på 609 MSEK (536) og et resultat før resultatlønn på 31 MSEK (24). Internt ser vi også at jo lenger vi kommer i tilpassingen til de felles arbeidsmåtene og metodene våre, desto bedre går det. Denne sammenhengen er i dag klarere enn noensinne, noe som innebærer at det mange steder foreligger betydelige forbedringsmuligheter. Vi er godt i gang, men ikke ferdige, og vi forventer ytterligere gjennombrudd i løpet av I løpet av 2013 har vi styrket posisjonen vår innenfor samtlige regioner og begynner å få en god balanse mellom entrepriser og tjenester innenfor samtlige forretningsområder. I 2014 KOMMER VI TIL Å VIDEREFØRE arbeidet med å skape en god kombinasjon av tjenester og entrepriser i de respektive regionene samt markedsføre og utvikle forretningsområdene Kjøling, Byggautomasjon, Ventilasjon og Rådgivning. Min vurdering er at markedet som helhet kommer til å holde seg uforandret i 2014, men med store geografiske forskjeller, og fremgangen vår avhenger av evnen til å tilpasse oss dette. Vi kommer til å samarbeide enda tettere med kunder og partnere og oppsøke ideelle kunder som er kostnadsbevisste og investerer i sine eiendommer for å redusere kostnadene. Det er her vi er best, og det er her vi skal være sammen med dem. SOM VANLIG VIL JEG TAKKE våre krevende kunder for at dere bidrar til utviklingen vår. Dessuten vil jeg takke det fantastiske personalet vårt, som tar kundenes utfordringer og derigjennom fortsetter å utvikle seg som mennesker og oss som selskap. Ingen nevnt, ingen glemt. Takk til dere alle! 8 GK KONSERNET GK KONSERNET

6 INNLEDNING Det 21 etasjer / høye boligbygget som nå tar form FRA i Københavns KONSERNSJEFEN nye bydel Ørestad, får 97 leiligheter så vel som forretningslokaler og parkeringskjeller. GK Danmark skal levere ventilasjon. MARKED / GK DANMARK 2013 ble et vendepunkt for GK i Danmark. GK Danmark ga igjen svarte tall på bunnlinjen, noe som er en fornøyelse å se. I VVS-virksomheten kjempet vi i 2013 riktignok fremdeles med opprydding i prosjekter, men med nye krefter og en målrettet prosess ser vi også her en god utvikling. Lone Møller Sørensen, Administrerende direktør i GK Danmark AS Markedet er fremdeles sterkt konkurransepreget, men den økende teknologiandelen i bygninger og det styrkede fokuset på fornybar energi gir gode muligheter for GK som teknologientreprenør og tjenestepartner. Kundeundersøkelsen vår viser at GK er spesielt flinke på rådgivning, er faglig sterke og finner de rette løsningene. Denne styrken har vi forsøkt å utnytte i rådgivning og samarbeid med kundene våre. I 2013 har vi arbeidet målrettet med å styrke kunderelasjonene våre og fokusere på de markedssegmentene der vi tror GK kan tilføre kundene størst verdi, samtidig som vi har en fornuftig virksomhet. Dette gjenspeiles også pent i ordreboken for 2014 og en rekke spennende prosjekter som GK har gleden over å være en del av for eksempel Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU), Langkærparken, Tåstrup Torv, CA Arena, Øresundstårnet og Mærsk kollegium. Bedre prosessverktøyer Engasjerte medarbeidere og gode verktøyer er avgjørende for å skape en god virksomhet med tilfredse kunder. Derfor har vi i 2013 fortsatt arbeidet med å styrke organisasjonen vår og utvikle verktøyene, slik at vi får mer felles kunnskap og mer effektive arbeidsprosesser. Dette betyr for eksempel at alle prosjekter skal gjennom en tidlig risikovurdering før de går videre til produksjonsfasen. Videre skal alle større tilbud gjennom en granskning. Dette gir større sikkerhet for at prosjektene overholder fastsatt kvalitet, tidsplan og budsjett og dermed oppfyller kundekravene. Samtidig har vi styrket organisasjonen ved å opprette større enheter som gir mer fleksibilitet og effektivitet. Felles innsats for en sunn virksomhet Hva kan kundene og medarbeiderne forvente seg av oss i 2014 og fremover? Markedet vil fremdeles være sterkt konkurransepreget og stille store krav til en fortløpende utvikling av organisasjonen vår i takt med forandringene. Gjennom et målrettet fokus skal vi videreutvikle samarbeidet med og rådgivningen av kundene våre for å skape de beste løsningene for alle. Dessuten skal vi fortsette å styrke produksjonskapasiteten gjennom videreutvikling av verktøyene og ikke minst medarbeiderne våre, som er helt sentrale for å skape gode resultater. Til slutt vil jeg gjerne takke kundene for den tilliten de har vist oss, samt alle medarbeiderne som har bidratt til dette vendepunktet for GK var et utfordrende år, og det er mange som har gjort en stor innsats. Vi har alle forutsetninger for å fortsette GK-reisen med å oppnå solide, svarte tall i alle enheter, samtidig som vi skaper verdier for kundene våre med kvalitetsprosjekter som sørger for et godt miljø og inneklima. 10 GK KONSERNET GK KONSERNET

7 MARKED / GK NORGE AS et godt år, et år som alle i GK Norge AS har god grunn til å være stolt av, et år der mange kunder gir oss tillitt. Lars Kristian Rørdam (foran) og Jo Inge Olsen er to av mange kompetente medarbeidere som bidrar til at Hamar Stadion, et av GK Norges store prosjekter, går på skinner. (Foto: Magnus Brattset Drabløs i GK) INNLEDNING MARKED / / FRA KONSERNSJEFEN GK NORGE AS Eivind Sælen, Administrerende direktør i GK Norge AS Oppsummering av 2013 er en hyggelig og takknemlig oppgave. Takket være god og solid innsats fra alle medarbeidere i GK ble det et meget positivt år. Et år der mye gikk i riktig retning. Alle regioner i GK Norge AS leverte positive tall. Noen vesentlig over forventningene, noen på budsjett og noen hadde et stykke igjen til å oppfylle budsjettet. Ekstra hyggelig er det at stadig færre enkeltavdelinger leverer negative tall. Årets produksjonsvolum ble svært nær budsjett med et resultat over budsjett. Ordreinngangen overstiger årets produksjon og vi har en noe større ordrereserve med inn i 2014 enn vi hadde i Forbedringsarbeidet er videreført gjennom 2013 og vil fortsette å være løpende prosesser også i årene fremover. «For et bedre miljø» er misjonen vår. Det jobbes med å bevisstgjøre oss på dette gjennom våre aktiviteter. Miljøhuset GK har vært et godt forbildeprosjekt der fagkunnskap og kjent teknologi kombineres med nytenkning og innovasjonsevne. Bygget blir stadig besøkt av interesserte bransjefolk som kommer for å se på bygget og løsningene som er valgt. Mange ønsker tilsvarende løsninger i sine bygg. Ved at flere bygg blir lavenergibygg er vi - sammen med kundene våre - med og bidrar til et bedre miljø. Gjennom 2013 viderefører vi bredden vår i de tekniske leveransene. I tillegg til ventilasjon øker vi våre leveranser innen byggautomasjon og kulde. Rør leveres i økende grad sammen med GKs egne rørselskap der disse er etablert. Tekniske totalentrepriser er i økende grad etterspurt i markedet. Dette stiller krav til vår fagkompetanse innen prosjektutvikling, prosjektering og sammensetning av de tekniske fagene til en fungerende enhet der samspillet mellom fagene er avgjørende for å oppnå optimalt inneklima til lavest mulig energibruk. I 2013 har vi tatt oppdrag i nye bygg ved å gjennomføre både enfaglige entrepriser eller større flerfaglige entrepriser. Markedet har generelt vært rimelig stabilt innen dette markedsområdet. Noe som forventes også det neste året med noen lokale variasjoner. Vår aktivitet i eksisterende bygg er stadig økende. Gjennom riksdekkende avtaler med landsomfattende eiendomsbesittere og kjeder leverer vi tjenester til samme kunder over store deler av landet. Godt inneklima med riktig energibruk er et gjennomgående tema også i eksisterende bygg. Gjennom energisparekontrakter (EPC) bidrar vi til å oppgradere mange kommunale bygg for å oppnå store reduksjoner i energibruken. Dette gir vesentlige lavere årlige kostnader for drift av byggene. Gode resultater oppnås i samspillet mellom kunde og GK-medarbeideren. Kundene er opptatt av å få verdi for sine investeringer. Vår oppgave er å levere og synligjøre denne verdien. Her er fortsatt mye ugjort og det er store muligheter spesielt i kommunikasjonen mellom byggeier og GK. Eksisterende bygg er det desidert største markedet og behovet for oppgraderinger og forbedringer øker for hvert år som går. Fornøyde kunder er vår beste referanse det er kundene som er grunnlaget for vår eksistens. Det er grunn til å takke alle våre kunder for tilliten de har vist oss i Vi skal bestrebe oss på å levere nytteverdi for kundene våre også i kommende år. 12 GK KONSERNET GK KONSERNET

8 MARKED / INGENIØRFIRMAET THEODOR QVILLER AS MARKED / INGENIØRFIRMAET THEODOR QVILLER AS 2013 ble et svært godt år for Ingeniørfirmaet Theodor Qviller på flere måter. Selskapet har mer enn doblet sin omsetning siden delingen av selskapet i 2010/2011, resultatet ble et av de beste i selskapets historie. Jens Frydenlund, Administrerende direktør i Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS Dette har vært mulig takket være stor innsats fra alle medarbeidere i selskapet. Organisasjonen er i dag liten og fokusert på produktsalg. Det er tre områder vi har pekt ut som satsningsområder; air conditioning/varmepumper hovedsakelig med produkter fra Samsung, det er fuktkontroll med hovedfokus på Condairs befuktningsløsninger og Air Sep systemet for utlufting og vannbehandling i lukkede energisystemer. Samsung Det definitive høydepunktet i 2013 var inngåelse av distribusjonsavtale med Samsung Electronics for airconditioningprodukter i Norge. TQ er eneste enedistributør i Norden, noe vi tar som en anerkjennelse av jobben som er gjort med å introdusere Samsung air conditioning sine produkter i Norge. TQ er en av Samsung air conditionings største kunder i Europa og fikk æren av å stå for verdenslanseringen av Samsungs første nordiske varmepumpe i Alta. Det ble en flott lansering med Republikken Koreas ambassadør og Altas ordfører til stede. Salget av Samsung produkter har hatt en betydelig økning i De nye nordiske varmepumpemodellene kom for sent til å oppnå de volummål som var satt for året. Vi klarte likevel å nå målsatt markedsandel i årets siste kvartal. Condair TQ har med Condair befestet sin rolle som ledende leverandør av befuktningsanlegg i Norge. Befuktning er i Norge fremdeles en liten nisje, men vi ser økt interesse for løsningene. Med økt fokus på energisparing har interessen for adiabatisk kjøling økt og vil kunne få økt betydning i årene som kommer ble kronet med et stort prosjekt på Radiumhospitalets forskningsavdeling. Med 58 MK 5 var dette den største enkelt leveranse TQ har hatt med befuktning. Generelt jobber vi langsiktig med å øke akseptansen for befuktning for et bedre inneklima. Air Sep 2013 ble et gjennombruddsår for Air Sep. Systemet har manifestert seg som en optimal løsning som gir en betydelig energigevinst gjennom velfungerende varme- og kjøleanlegg. Det har vært mange gode tilbakemeldinger og systemet har blitt bedre kjent. Vi opplever at kundegrunnlaget øker både ved at eksisterende kunder kommer tilbake og investerer i nye systemer og nye kunder som kommer til. Vi føler at vi har lagt et godt grunnlag for videre ekspansjon i 2014, hvor vi særlig har forventninger knyttet opp mot introduksjonen av nye varmepumpemodeller og videre utbredelse av Air Sep-systemet. Andrew Ku fra Samsung Electronics og 14 Jens Frydenlund GK KONSERNET etter signering av distribusjonsavtale. GK KONSERNET

9 MARKED / GK RØR AS GK Rør er med på stadig flere totaltekniske entrepriser sammen med GK Norge. (Foto: Magnus Brattset Drabløs i GK) INNLEDNING MARKED / / FRA KONSERNSJEFEN GK RØR AS GK Rør vinner nye markeder. Geir Bjørke, Administrerende direktør i GK Rør AS 2013 var et begivenhetsrikt år for GK Rør preget av nye etableringer i Trøndelag og på Romerike. Nærmere 300 dyktige medarbeidere utgjør i dag GK Rør fordelt på Oslo, Romerike, Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Otta, Vågå og Trondheim. Selskapene posisjonerer seg for å være en kompetansedrevet aktør i markedssegmentene nye bygg og eksisterende bygg - og i et stadig viktigere privatmarked. Kundene stiller stadig høyere krav til leveransene, og GK Rør skal levere denne merverdien til sine forbindelser. Det forventes at gjennomførte etableringer og tiltak vil gi positive resultater i FOR GK RØR AS BLE 2013 noe bedre enn Bak tallene ligger etableringer av to distrikter som dekker ny og viktig geografi. Avdelingen i Trondheim ble etablert i 2. kvartal i 2013 og Kjeller på Romerike i 4. kvartal i Med disse avdelingene dekker nå selskapet geografien fra Oslo til Trondheim. Spesielt gledelig er det at distrikt Trondheim allerede etter noen måneders drift har posisjonert seg som en av distriktets ledende rørentreprenører. Disse etableringene og selskapets målrettede satsning på kompetanse i alle ledd forventes å gi vesentlig økt lønnsomhet. GK RØR OSLO ER ORGANISERT i et eget aksjeselskap. Selskapet har de siste årene hatt et for høyt oppdragsvolum og har i 2013 gjennomført kraftfulle tiltak med halvering av volum, kostnadseffektiv organisasjon og vesentlig økt kvalitet i prosessene fra salg til produksjon som gir positive forventninger for GK Rør Oslo gjennom SELSKAPENE HAR GOD MARKEDSPOSISJON i sine geografier og gjennom samarbeidet med GK Norge har selskapet inngått flere totaltekniske kontrakter på nye bygg og eksisterende bygg. HELHETEN ER MER ENN SUMMEN AV ENKELTFAG. Gjennom det flerfaglige samarbeidet i GK er vi i posisjon til å tilby våre kunder optimaliserte og energieffektive løsninger i totaltekniske entrepriser og serviceavtaler. Fra prosjektutvikling til idriftsettelse drar vi nytte av vår flerfaglige kompetanse som kommer kundene til gode. Det fører til smarte løsninger som gir effektiv og rask installasjon og som i driftsfasen gir vesentlige energigevinster. Vår flerfaglighet setter GK Rør i stand til å møte markedets forventninger til gode tekniske løsninger i nye og eksisterende bygg. 16 GK KONSERNET GK KONSERNET

10 SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 GK KONSERN AS tilbyr utstyr og tjenester for tekniske anlegg til nærings- og offentlige bygg. Konsernets virksomhet er organisert i land med geografiske regioner som igjen er delt i forretningsområdene Nye bygg og Eksisterende bygg med fagene ventilasjon, byggautomasjon, kulde og rør. KONSERNREGNSKAP / 2013 Å Stein Løvdahl, Konserdirektør Finans Kontorer i Norge Kontorer i Sverige Kontorer i Danmark Produksjonsverdi i 2013 fordelt på: Norge Sverige Danmark Land Sverige Danmark Norge Fordeling antall ansatte: mill. NOK 570 mill. SEK 230 mill. DKK Salg/prosjektutvikling 150 Prosjektledere 470 Serviceteknikere 580 Montører/rørleggere 230 Lærling/hjelpearbeidere 100 Ledelse/stab 190 Fag Kjøl Rør Bygg.Autom. Ventilasjon Bygg automasjon Kjøl Rør Lærlinger Montører/rørleggere Ledelse/ stab Serviceteknikere Ventilasjon mill. NOK 200 mill. NOK 230 mill. NOK 440 mill. NOK Salg/ prosjektutv. Prosjektledere GK Konsernet leverer utstyr og tjenester for tekniske anlegg til nærings- og offentlige bygg. Konsernet er en ledende og skandinavisk virksomhet med 50 kontorer i Norge, 19 kontorer i Sverige og 7 kontorer i Danmark. Konsernet og den norske virksomheten har hovedkontor i eget bygg, Miljøhuset GK på Ryen i Oslo. Den svenske virksomheten ledes fra Stockholm mens hovedkontoret i Danmark er lokalisert i Odense. Konsernets virksomhet er organisert i land med geografiske regioner som igjen er delt i forretningsområdene Nye bygg og Eksisterende bygg med fagene ventilasjon, byggautomasjon, kulde og rør. SATSNINGSOMRÅDER Konsernets norske rørvirksomhet ble etablert i 2011 gjennom oppkjøp. Satsingen på rør har vært krevende og konsernet har gjennom de tre siste år benyttet store ressurser og lagt ned et stort stykke arbeid for å restrukturere den kjøpte virksomheten, og for å skape et lønnsomt og solid fundament for den videre satsingen på rør i GK. Som et ledd i denne satsingen ble det i 2013 etablert en røravdeling i Trondheim basert på organisk vekst. Denne avdelings-opprettelsen har så langt vært en ubetinget suksess og vi forventer en vekst i GKs norske rørvirksomhet fra 350 mill. i 2013 til 460 mill. i Rørsatsingen er et viktig element i Konsernets langsiktige strategi om å utvikle seg til en komplett teknisk entreprenør som kan levere alle tekniske fag som en samlet entreprise inn i nybyggmarkedet. GK satser i alle markeder mot nye energieffektive anlegg samt modernisering av eksisterende anlegg. Konsernet er ledende når det gjelder å utvikle og implementere tiltak for å redusere energibruk i bygg. Konsernet har i 2013 vunnet flere store kommunale energioptimaliseringsprosjekter. Vår flerfaglige kompetanse gir oss et stort fortrinn innenfor denne type prosjekter. ORDREINNGANG OG PRODUKSJON Konsernet hadde en ekstern ordreinngang i 2013 på mill. (3.167) og den eksterne produksjonsverdien ble på mill. (2.910). Produksjonsreserven ved årsskifte var på mill. (1.841). RESULTATET Resultatet var tilfredsstillende i store deler av konsernet, og resultatet før skatt ble på 47,5 mill. som er en markert forbedring fra 2012 (20,8 mill.). Rørvirksomheten i Danmark og deler av den den norske rørvirksomheten leverte svært utilfredsstillende resultater, og ytterligere tiltak er iverksatt for å bringe virksomhetene til lønnsomhet. Gunnar Karlsen Sverige AB leverte sitt hittil beste resultat, og GK Norge AS leverte også gode resultater. Konsernet har en samlet produksjonsreserve som skaper trygghet for inneværende år, og resultatet etter 1 kvartal er så lang meget tilfredsstillende. LIKVDITET Likviditeten i konsernet er tilfredstillende. I februar 2013 ble det inngått en avtale med Danske Bank om en felles Cash-Pool for konsernet på 80 mill. Samtidig ble et likviditetslån på 55 mill. fra samme bank nedbetalt og slettet. Dette har medført at konsernets likviditet utnyttes bedre mellom selskapene og har redusert kostnadene til ekstern finansiering betydelig. ORGANISASJON I tillegg til etableringen av røravdelingen i Trondheim ble det etablert en entrepriseavdeling i Gøteborg. Denne entrepriseavdelingen har medført en dobling av vår virksomhet i Gøteborg. Videre ble det kjøpt opp et kjølefirma i Ålesund, Arne Rongve Kulde og Energiteknikk AS. Virksomheten i dette selskapet er flyttet inn i GK Norge AS. Alle tall er i mill. NOK og fjorårstall er i parentes. 18 GK KONSERNET GK KONSERNET

11 INNLEDNING ORGANISASJON / FRA KONSERNSJEFEN RESULTATREGNSKAP / 2013 Familien Karlsen GK / RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader % GK Konsern AS Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter % 100 % 100 % 100 % Theodor Qviller AS GK Norge AS Gunnar Karlsen Sverige AB GK Danmark AS 100 % 100 % GK Montasje AS GK Rør ApS Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Nedskrivning varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER GK Rør AS GK Rør Oslo AS Vagns VVS Comfort AS Inntekt på investering i datterselskap Inntekt på andre investeringer Renteinntekter fra foretak i samme konsern Annen finansinntekt Verdiendring markedsbaserte finansielle omløpsmidler Resultatandel tilknyttet selskap Reversering av nedskrivning finansielle anleggsmidler Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Herav minoritetens andel 20 GK KONSERNET GK KONSERNET

12 GK / BALANSE GK / BALANSE GK / BALANSE Eiendeler Gjeld og egenkapital Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og transportmidler Påkostning leide lokaler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Gjeld Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital GK KONSERNET GK KONSERNET

13 INNLEDNING / FRA KONSERNSJEFEN gk.se gk.dk gk.no Produksjon: Reaction Reklamebyrå AS. Trykk: RKGrafisk AS

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport

SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport 2 ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD 3 VÅR VISJON OG VÅRE VERDIER 4 ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET 6 NØKKELTALL SIEMENS AS 7 NØKKELTALL SIEMENS-GRUPPEN

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 2 MERCELL ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Hendt i 2006 4 Kommentarer 6 Organisasjonskart

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål.

Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål. 4 5 Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap som utnytter sine finansielle og menneskelige ressurser til å utvikle virksomheter på en måte som gir merverdi for kunder, ansatte, eiere og omverdenen.

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Innledning. Innhold: 2 Innledning 3 Hendelser 2011 6 Kart over Nettbuss 7 Årsberetning 2011 17 Årsregnskap 2011 Nettbuss konsern

Innledning. Innhold: 2 Innledning 3 Hendelser 2011 6 Kart over Nettbuss 7 Årsberetning 2011 17 Årsregnskap 2011 Nettbuss konsern Årsrapport/2011 1 Innledning Dette har vært et år i forandringens tegn. Ikke bare har påkledning, farger, dekor og busser blitt endret. Selskap har fusjonert og byttet navn, anbud har blitt vunnet og tapt,

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2009 Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA 1 KONSERNET Finansielle hovedtall 6 Viktige hendelser 2009 8 Konsernsjefen 9 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Historisk utvikling 13 Divisjon Marine

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Årsrapport 2011 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 4 Hovedpunkter 2011 5 Konsernsjefen har ordet 6 Industrielt

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP GJENSIDIGE HISTORIEN 1820 1920 Gjensidige brannkasser etableres over hele landet. Hele 260 var i virksomhet

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill.

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill. Årsrapport 2006 Nøkkeltall Resultat, mill. kroner 2006 2005 2004 2003* 2002* Salgsinntekter og andre tap/gevinster 21 679 8 695 7 828 9 300 7 228 Driftsresultat før avskrivninger 13 482 2 670 2 073 1 810

Detaljer

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT Din totalleverandør innen eiendom ÅRSRAPPORT 2009 Presentasjon av styret Narve Reiten Styreleder Narve Reiten har bred erfaring innen investering og ledelse og startet Reiten & Co i 1992. Reiten & Co har

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer