INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON"

Transkript

1 GK KONSERNET /

2 INNHOLD Side 4-5 GK 50 ÅR Side 6-7 FRA KONSERNSJEFEN Side 8-9 MARKED / Gunnar Karlsen Sverige Side MARKED / GK DANMARK Side MARKED / GK NORGE Side Marked / Theodor Qviller AS Side Marked / GK RØR Side 18 SELSKAPETS STRUKTUR Side 19 KONSERNREGNSKAP / 2013 Side 20 ORGANISASJON Side 21 RESULTATREGNSKAP Side GK / BALANSE 2 GK KONSERNET GK KONSERNET

3 GK 50 ÅR 50 år med vekst Siden starten 31. mai 1964 har GK hatt 50 år med vekst - i antall ansatte, omsetning, fagområder og geografisk dekning. FAKTA: Sentrale GK-oppkjøp 1995: Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS 1995: Glent & co AS 1998: ERV & Wahlings, Sverige 1999: Honeywell Norge 2002: PNB Teknik og Fastighetsservice, Sverige 2005: Ventilationsgruppen AS De neste 50 for GK: Teknisk helhet og godt håndverk Faglig bredde og lokal tilstedeværelse vil fortsette å prege GK. Helhetlige løsninger og tjenester blir sammen med godt håndverk enda viktigere enn før gjennom hele livsløpet til tekniske anlegg. Ijubileumsåret er status om lag 1850 ansatte fordelt på til sammen 76 kontorer i Norge, Sverige og Danmark. Historien startet da Kristian Nordberg i 1964 etablerte en liten bedrift som drev med ventilasjons-entrepriser og eiendom. Tre år senere kom Gunnar Karlsen inn i firmaet, som fikk navnet Nordberg og Karlsen AS. De hadde tidlig en ambisjon om at selskapet skulle bli landsdekkende, forteller John-Erik Karlsen, eier og styreleder i GK konsern. Gjennom syttitallet etablerte firmaet kontorer i Porsgrunn, Ålesund, Hamar, Førde, Molde og Trondheim. Nordberg og Karlsen delte firmaet mellom seg i 1981, og entreprenørvirksomheten fortsatte som Gunnar Karlsen AS. ANDRE GENERASJON INN På andre halvdel av åttitallet ble Gunnar Sveen ansatt som daglig leder, og utvidelse av fagkompetanse blir en viktig del av selskapets strategi. Allerede på denne tiden tilbyr GK automatisering og klimakjøling i tillegg til hovedproduktet ventilasjon, forteller Karlsen. Han begynte selv i firmaet i denne perioden, etter sivilingeniørutdanning i USA og flere års rådgivererfaring. Virksomheten utvides med flere oppkjøp av ventilasjonsbedrifter. Grunnlaget for framtidige serviceavdelinger legges ved å etablere et eget forretningsområde for eksisterende bygninger. SKANDINAVISK OG FLERFAGLIG Kjøleprodukt-leverandøren Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS blir kjøpt opp i 1995, og fortsetter under samme navn. GK blir et flernasjonalt selskap ved å etablere Gunnar Karlsen Sverige AB i Sverige i 1998, med kjøpet av serviceorganisasjonen EVR & Wahlings. GK får et godt fotfeste innen byggautomasjon ved å kjøpe Honeywells organisasjon i Norge i GK Danmark etableres i 2005, mens GK Rør blir etablert i MILLIARDER SOM PLANLAGT I 2002 runder omsetningen for første gang en milliard, og samme år ansettes Jon Valen-Sendstad som konsernsjef. Neste milepæl på tre milliarder settes i strategien og nås som planlagt ti år etter, i Da flytter konsernet også inn i Miljøhuset GK på Ryen, Norges mest energieffektive kontorbygg. Tredje generasjon Karlsen begynner i familiebedriften som innkjøpssjef i 2013, etter BI-utdannelse og god ballast fra prosjektutvikling og prosjektledelse. Med energieffektive løsninger og godt inneklima bidrar GK til bedre miljø og bedre helse. Det har vi gjort de første 50 årene, og det skal vi gjøre de 50 neste, fastslår Karlsen. 2011: Jørstad Drift AS TOTALTEKNISK ROLLE SIKRER HELHET Faglig bredde er en forutsetning for GK som totalteknisk entreprenør. Den rollen vokser fram, og mye av vår virksomhet vil gå over til egenprosjektert og egenutviklet entreprise for nybygg, rehab, drift og service, tror Valen-Sendstad. Det skyldes ikke Foto: Peter Jensen Siden starten i 1964 har selskapet vært preget av vekst; både i form av geografisk utbredelse og faglig bredde. Dette vil fortsette innenfor Skandinavia. Vi har et stykke arbeid igjen knyttet til faglig bredde, fastslår konsernsjef Jon Valen-Sendstad. Arbeidet har to vesentlige dimensjoner: Først utvide bredden til fagene som ligger nær ventilasjon, og deretter til å dekke de tre store installasjonsfagene rør, elektro og ventilasjon. Vi ekspanderer automatisering i ventilasjon til byggautomasjon, og til kuldeteknikk i full bredde. Her har vi en lang reise igjen i Sverige og Danmark, sier Valen-Sendstad. Når disse nærliggende fagene er på plass, kommer den andre dimensjonen. Rør er på plass i Norge og Danmark. Elektro er foreløpig i embryofasen i Norge, og ikke i Danmark og Sverige i det hele tatt, poengterer Valen-Sendstad. minst hvordan entreprisemarkedet har fungert så langt, hvor underentrepriser på de enkelte tekniske fagene vurderes hver for seg. Da blir det vanskelig å optimalisere den tekniske løsningen der alle fagene kjemper side om side for å få størst del av leveransen i form av valg av varme-, kjøle- og ventilasjonsløsning. Som totalteknisk entreprenør ser vi helheten og kan optimalisere den tekniske løsningen med hensyn på beste løsning og laveste totalpris. Dette oppnår ikke byggherren ved å splitte fagene, mener Valen-Sendstad, og legger til at de tekniske fagene er preget av flere generasjoner med klassisk tenkning hver for seg med betydelige innslag av klipp og lim-løsninger. Vi ønsker å tilby helhetlige, gode løsninger som også er økonomisk forsvarlige i både byggefasen og driftstiden, og dermed tilfredsstille både byggherre og totalentreprenør, mener han. Totalentreprenøren ser ikke hvor liten rørentreprisen samtidig blir. Som totalteknisk entreprenør ser vi helheten, men byggherren greier ikke få inn den ved hjelp av rådgiverleddet, mener Valen-Sendstad, og legger til at de tekniske fagene er preget av 20 år med klassisk tenkning hver for seg. HELTER I FELTEN Gode tekniske løsninger som fungerer i praksis lar seg ikke realisere uten god prosjektledelse og godt håndverk. Hjertet i GK ligger ute i felten hos våre kundeansvarlige, prosjektledere og fagarbeidere, og GK skal være en god arbeidsplass for dem, understreker Valen-Sendstad. Dyktige medarbeidere er en forutsetning i hele livsløpet til tekniske anlegg også for service og drift. Vi ønsker å følge opp alle tekniske fag vi har levert for å sikre drift, kapasitet og riktig energibruk videre. For vi ser hva som ellers skjer: det glipper. Det skjer i alt fra barnehager til avanserte sykehus, påpeker Valen-Sendstad. Lokal tilstedeværelse er viktig for å følge anleggene hele livsløpet. Det er ikke sikkert vi skal drive alle tjenester et sted, men vi skal være tilstede, sier Valen-Sendstad, og legger til at GK har en Rema 1000-strategi : Der det er nok folk til å etablere en butikk, skal GK kunne være. Vi skal være den lille bedriften lokalt, fastslår han. 4 GK KONSERNET GK KONSERNET

4 INNLEDNING / FRA KONSERNSJEFEN INNLEDNING / FRA KONSERNSJEFEN Vokse, utvikle og forbedre = lønnsom vekst Vi setter oss mål om vekst i GK, men ikke på bekostning av lønnsomhet. Heri ligger utfordringene for lederskap og medarbeidere. Vekst i form av markedsandel og bredding av fag samt etablering i nye geografier sammen med krav til betydelig lønnsomhet i den etablerte delen av virksomheten. Dette krever mer enn to tanker i hodet samtidig. Jon Valen-Sendstad, Konsernsjef Det er en «idrettsgren» i GK å vokse lønnsomt. Strategien tilsier at vi skal være på alle større steder i Skandinavia og vi skal betjene markedet, både nye bygg og eksisterende bygg, med produkter og tjenester for ventilasjon, byggautomasjon, rør, elektro og kuldeteknikk. Dette er vekst- og karrieremulighetene og samtidig utfordringen til lederskap og medarbeidere i GK. For å lykkes med dette har vi satt skarpe mål til lønnsomheten, men setter også tydelige mål til etableringer i nye fag og nye geografier hvert år. For å lykkes med lønnsomheten kreves det godt forretningsmessig lederskap og god kremmerånd i bedriften, men vi må også jobbe og produsere på en rasjonell og kvalitetsmessig høyverdig måte. På sistnevnte område har GK tatt kvantesprang de siste årene og snudd til dels svake resultater til gode resultater samtidig som vi har lykkes med veksten. Fremover i tid skal vi ytterligere forbedre resultater, men samtidig fylle målene i den langsiktige strategiske planen om at vi i 2022 vil ha en omsetning på NOK 10 mrd. Vi kan bare gjøre dette ved å fortsette på den kursen vi har lagt med å tilby riktige tjenester med full teknisk fagbredde til krevende kunder innen nye og eksisterende bygg. Heldigvis er GK en av de store bedriftene i Skandinavia som er klassifisert med høyest mulig score på medarbeidertilfredshet. Vi må benytte den posisjonen til å tiltrekke oss de kommende generasjoner av fagarbeidere, teknikere og ingeniører. Kompetente medarbeidere og ledere er den beste garanti for at vi lykkes med måloppnåelse. Fornøyde og kompetente medarbeidere, som servicetekniker Stephen Edsjø Kalnæs, bidrar til 6 GK KONSERNET vekst i GK.(Foto: KONSERNET Magnus Brattset Drabløs i GK) 7

5 MARKED / GUNNAR KARLSEN SVERIGE 2013; enda et år og enda en oppsummering. På denne tiden i fjor forutså jeg et noe dårligere marked, tettere samarbeid med kundene våre og rekruttering av flere gode medarbeidere. Det ser ut som jeg fikk rett på to av tre punkter, ettersom markedet holdt seg relativt uforandret. Rehabilitering og modernisering av Nöten-kvartalet i Solna rett ved Stockholm. Gunnar Karlsen Sverige har hatt ansvar for luftbehandlings-installasjonene i fem bygg på totalt m2, som rehabiliteres etter strenge krav til miljø, energi, teknikk og fleksibilitet fra den store leietakeren Skattverket. GKs montører (fra venstre) Benny Rask, Anders Boman, Hans Grönberg og Roger Bäckgren. MARKED / GK DANMARK Göran Krawe, Administrerende direktør i Gunnar Karlsen Sverige AB Vi har rekruttert flere gode medarbeidere og samarbeider nå tettere med kundene våre, og dette er et faktum som vises i regnskapet med en omsetning på 609 MSEK (536) og et resultat før resultatlønn på 31 MSEK (24). Internt ser vi også at jo lenger vi kommer i tilpassingen til de felles arbeidsmåtene og metodene våre, desto bedre går det. Denne sammenhengen er i dag klarere enn noensinne, noe som innebærer at det mange steder foreligger betydelige forbedringsmuligheter. Vi er godt i gang, men ikke ferdige, og vi forventer ytterligere gjennombrudd i løpet av I løpet av 2013 har vi styrket posisjonen vår innenfor samtlige regioner og begynner å få en god balanse mellom entrepriser og tjenester innenfor samtlige forretningsområder. I 2014 KOMMER VI TIL Å VIDEREFØRE arbeidet med å skape en god kombinasjon av tjenester og entrepriser i de respektive regionene samt markedsføre og utvikle forretningsområdene Kjøling, Byggautomasjon, Ventilasjon og Rådgivning. Min vurdering er at markedet som helhet kommer til å holde seg uforandret i 2014, men med store geografiske forskjeller, og fremgangen vår avhenger av evnen til å tilpasse oss dette. Vi kommer til å samarbeide enda tettere med kunder og partnere og oppsøke ideelle kunder som er kostnadsbevisste og investerer i sine eiendommer for å redusere kostnadene. Det er her vi er best, og det er her vi skal være sammen med dem. SOM VANLIG VIL JEG TAKKE våre krevende kunder for at dere bidrar til utviklingen vår. Dessuten vil jeg takke det fantastiske personalet vårt, som tar kundenes utfordringer og derigjennom fortsetter å utvikle seg som mennesker og oss som selskap. Ingen nevnt, ingen glemt. Takk til dere alle! 8 GK KONSERNET GK KONSERNET

6 INNLEDNING Det 21 etasjer / høye boligbygget som nå tar form FRA i Københavns KONSERNSJEFEN nye bydel Ørestad, får 97 leiligheter så vel som forretningslokaler og parkeringskjeller. GK Danmark skal levere ventilasjon. MARKED / GK DANMARK 2013 ble et vendepunkt for GK i Danmark. GK Danmark ga igjen svarte tall på bunnlinjen, noe som er en fornøyelse å se. I VVS-virksomheten kjempet vi i 2013 riktignok fremdeles med opprydding i prosjekter, men med nye krefter og en målrettet prosess ser vi også her en god utvikling. Lone Møller Sørensen, Administrerende direktør i GK Danmark AS Markedet er fremdeles sterkt konkurransepreget, men den økende teknologiandelen i bygninger og det styrkede fokuset på fornybar energi gir gode muligheter for GK som teknologientreprenør og tjenestepartner. Kundeundersøkelsen vår viser at GK er spesielt flinke på rådgivning, er faglig sterke og finner de rette løsningene. Denne styrken har vi forsøkt å utnytte i rådgivning og samarbeid med kundene våre. I 2013 har vi arbeidet målrettet med å styrke kunderelasjonene våre og fokusere på de markedssegmentene der vi tror GK kan tilføre kundene størst verdi, samtidig som vi har en fornuftig virksomhet. Dette gjenspeiles også pent i ordreboken for 2014 og en rekke spennende prosjekter som GK har gleden over å være en del av for eksempel Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU), Langkærparken, Tåstrup Torv, CA Arena, Øresundstårnet og Mærsk kollegium. Bedre prosessverktøyer Engasjerte medarbeidere og gode verktøyer er avgjørende for å skape en god virksomhet med tilfredse kunder. Derfor har vi i 2013 fortsatt arbeidet med å styrke organisasjonen vår og utvikle verktøyene, slik at vi får mer felles kunnskap og mer effektive arbeidsprosesser. Dette betyr for eksempel at alle prosjekter skal gjennom en tidlig risikovurdering før de går videre til produksjonsfasen. Videre skal alle større tilbud gjennom en granskning. Dette gir større sikkerhet for at prosjektene overholder fastsatt kvalitet, tidsplan og budsjett og dermed oppfyller kundekravene. Samtidig har vi styrket organisasjonen ved å opprette større enheter som gir mer fleksibilitet og effektivitet. Felles innsats for en sunn virksomhet Hva kan kundene og medarbeiderne forvente seg av oss i 2014 og fremover? Markedet vil fremdeles være sterkt konkurransepreget og stille store krav til en fortløpende utvikling av organisasjonen vår i takt med forandringene. Gjennom et målrettet fokus skal vi videreutvikle samarbeidet med og rådgivningen av kundene våre for å skape de beste løsningene for alle. Dessuten skal vi fortsette å styrke produksjonskapasiteten gjennom videreutvikling av verktøyene og ikke minst medarbeiderne våre, som er helt sentrale for å skape gode resultater. Til slutt vil jeg gjerne takke kundene for den tilliten de har vist oss, samt alle medarbeiderne som har bidratt til dette vendepunktet for GK var et utfordrende år, og det er mange som har gjort en stor innsats. Vi har alle forutsetninger for å fortsette GK-reisen med å oppnå solide, svarte tall i alle enheter, samtidig som vi skaper verdier for kundene våre med kvalitetsprosjekter som sørger for et godt miljø og inneklima. 10 GK KONSERNET GK KONSERNET

7 MARKED / GK NORGE AS et godt år, et år som alle i GK Norge AS har god grunn til å være stolt av, et år der mange kunder gir oss tillitt. Lars Kristian Rørdam (foran) og Jo Inge Olsen er to av mange kompetente medarbeidere som bidrar til at Hamar Stadion, et av GK Norges store prosjekter, går på skinner. (Foto: Magnus Brattset Drabløs i GK) INNLEDNING MARKED / / FRA KONSERNSJEFEN GK NORGE AS Eivind Sælen, Administrerende direktør i GK Norge AS Oppsummering av 2013 er en hyggelig og takknemlig oppgave. Takket være god og solid innsats fra alle medarbeidere i GK ble det et meget positivt år. Et år der mye gikk i riktig retning. Alle regioner i GK Norge AS leverte positive tall. Noen vesentlig over forventningene, noen på budsjett og noen hadde et stykke igjen til å oppfylle budsjettet. Ekstra hyggelig er det at stadig færre enkeltavdelinger leverer negative tall. Årets produksjonsvolum ble svært nær budsjett med et resultat over budsjett. Ordreinngangen overstiger årets produksjon og vi har en noe større ordrereserve med inn i 2014 enn vi hadde i Forbedringsarbeidet er videreført gjennom 2013 og vil fortsette å være løpende prosesser også i årene fremover. «For et bedre miljø» er misjonen vår. Det jobbes med å bevisstgjøre oss på dette gjennom våre aktiviteter. Miljøhuset GK har vært et godt forbildeprosjekt der fagkunnskap og kjent teknologi kombineres med nytenkning og innovasjonsevne. Bygget blir stadig besøkt av interesserte bransjefolk som kommer for å se på bygget og løsningene som er valgt. Mange ønsker tilsvarende løsninger i sine bygg. Ved at flere bygg blir lavenergibygg er vi - sammen med kundene våre - med og bidrar til et bedre miljø. Gjennom 2013 viderefører vi bredden vår i de tekniske leveransene. I tillegg til ventilasjon øker vi våre leveranser innen byggautomasjon og kulde. Rør leveres i økende grad sammen med GKs egne rørselskap der disse er etablert. Tekniske totalentrepriser er i økende grad etterspurt i markedet. Dette stiller krav til vår fagkompetanse innen prosjektutvikling, prosjektering og sammensetning av de tekniske fagene til en fungerende enhet der samspillet mellom fagene er avgjørende for å oppnå optimalt inneklima til lavest mulig energibruk. I 2013 har vi tatt oppdrag i nye bygg ved å gjennomføre både enfaglige entrepriser eller større flerfaglige entrepriser. Markedet har generelt vært rimelig stabilt innen dette markedsområdet. Noe som forventes også det neste året med noen lokale variasjoner. Vår aktivitet i eksisterende bygg er stadig økende. Gjennom riksdekkende avtaler med landsomfattende eiendomsbesittere og kjeder leverer vi tjenester til samme kunder over store deler av landet. Godt inneklima med riktig energibruk er et gjennomgående tema også i eksisterende bygg. Gjennom energisparekontrakter (EPC) bidrar vi til å oppgradere mange kommunale bygg for å oppnå store reduksjoner i energibruken. Dette gir vesentlige lavere årlige kostnader for drift av byggene. Gode resultater oppnås i samspillet mellom kunde og GK-medarbeideren. Kundene er opptatt av å få verdi for sine investeringer. Vår oppgave er å levere og synligjøre denne verdien. Her er fortsatt mye ugjort og det er store muligheter spesielt i kommunikasjonen mellom byggeier og GK. Eksisterende bygg er det desidert største markedet og behovet for oppgraderinger og forbedringer øker for hvert år som går. Fornøyde kunder er vår beste referanse det er kundene som er grunnlaget for vår eksistens. Det er grunn til å takke alle våre kunder for tilliten de har vist oss i Vi skal bestrebe oss på å levere nytteverdi for kundene våre også i kommende år. 12 GK KONSERNET GK KONSERNET

8 MARKED / INGENIØRFIRMAET THEODOR QVILLER AS MARKED / INGENIØRFIRMAET THEODOR QVILLER AS 2013 ble et svært godt år for Ingeniørfirmaet Theodor Qviller på flere måter. Selskapet har mer enn doblet sin omsetning siden delingen av selskapet i 2010/2011, resultatet ble et av de beste i selskapets historie. Jens Frydenlund, Administrerende direktør i Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS Dette har vært mulig takket være stor innsats fra alle medarbeidere i selskapet. Organisasjonen er i dag liten og fokusert på produktsalg. Det er tre områder vi har pekt ut som satsningsområder; air conditioning/varmepumper hovedsakelig med produkter fra Samsung, det er fuktkontroll med hovedfokus på Condairs befuktningsløsninger og Air Sep systemet for utlufting og vannbehandling i lukkede energisystemer. Samsung Det definitive høydepunktet i 2013 var inngåelse av distribusjonsavtale med Samsung Electronics for airconditioningprodukter i Norge. TQ er eneste enedistributør i Norden, noe vi tar som en anerkjennelse av jobben som er gjort med å introdusere Samsung air conditioning sine produkter i Norge. TQ er en av Samsung air conditionings største kunder i Europa og fikk æren av å stå for verdenslanseringen av Samsungs første nordiske varmepumpe i Alta. Det ble en flott lansering med Republikken Koreas ambassadør og Altas ordfører til stede. Salget av Samsung produkter har hatt en betydelig økning i De nye nordiske varmepumpemodellene kom for sent til å oppnå de volummål som var satt for året. Vi klarte likevel å nå målsatt markedsandel i årets siste kvartal. Condair TQ har med Condair befestet sin rolle som ledende leverandør av befuktningsanlegg i Norge. Befuktning er i Norge fremdeles en liten nisje, men vi ser økt interesse for løsningene. Med økt fokus på energisparing har interessen for adiabatisk kjøling økt og vil kunne få økt betydning i årene som kommer ble kronet med et stort prosjekt på Radiumhospitalets forskningsavdeling. Med 58 MK 5 var dette den største enkelt leveranse TQ har hatt med befuktning. Generelt jobber vi langsiktig med å øke akseptansen for befuktning for et bedre inneklima. Air Sep 2013 ble et gjennombruddsår for Air Sep. Systemet har manifestert seg som en optimal løsning som gir en betydelig energigevinst gjennom velfungerende varme- og kjøleanlegg. Det har vært mange gode tilbakemeldinger og systemet har blitt bedre kjent. Vi opplever at kundegrunnlaget øker både ved at eksisterende kunder kommer tilbake og investerer i nye systemer og nye kunder som kommer til. Vi føler at vi har lagt et godt grunnlag for videre ekspansjon i 2014, hvor vi særlig har forventninger knyttet opp mot introduksjonen av nye varmepumpemodeller og videre utbredelse av Air Sep-systemet. Andrew Ku fra Samsung Electronics og 14 Jens Frydenlund GK KONSERNET etter signering av distribusjonsavtale. GK KONSERNET

9 MARKED / GK RØR AS GK Rør er med på stadig flere totaltekniske entrepriser sammen med GK Norge. (Foto: Magnus Brattset Drabløs i GK) INNLEDNING MARKED / / FRA KONSERNSJEFEN GK RØR AS GK Rør vinner nye markeder. Geir Bjørke, Administrerende direktør i GK Rør AS 2013 var et begivenhetsrikt år for GK Rør preget av nye etableringer i Trøndelag og på Romerike. Nærmere 300 dyktige medarbeidere utgjør i dag GK Rør fordelt på Oslo, Romerike, Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Otta, Vågå og Trondheim. Selskapene posisjonerer seg for å være en kompetansedrevet aktør i markedssegmentene nye bygg og eksisterende bygg - og i et stadig viktigere privatmarked. Kundene stiller stadig høyere krav til leveransene, og GK Rør skal levere denne merverdien til sine forbindelser. Det forventes at gjennomførte etableringer og tiltak vil gi positive resultater i FOR GK RØR AS BLE 2013 noe bedre enn Bak tallene ligger etableringer av to distrikter som dekker ny og viktig geografi. Avdelingen i Trondheim ble etablert i 2. kvartal i 2013 og Kjeller på Romerike i 4. kvartal i Med disse avdelingene dekker nå selskapet geografien fra Oslo til Trondheim. Spesielt gledelig er det at distrikt Trondheim allerede etter noen måneders drift har posisjonert seg som en av distriktets ledende rørentreprenører. Disse etableringene og selskapets målrettede satsning på kompetanse i alle ledd forventes å gi vesentlig økt lønnsomhet. GK RØR OSLO ER ORGANISERT i et eget aksjeselskap. Selskapet har de siste årene hatt et for høyt oppdragsvolum og har i 2013 gjennomført kraftfulle tiltak med halvering av volum, kostnadseffektiv organisasjon og vesentlig økt kvalitet i prosessene fra salg til produksjon som gir positive forventninger for GK Rør Oslo gjennom SELSKAPENE HAR GOD MARKEDSPOSISJON i sine geografier og gjennom samarbeidet med GK Norge har selskapet inngått flere totaltekniske kontrakter på nye bygg og eksisterende bygg. HELHETEN ER MER ENN SUMMEN AV ENKELTFAG. Gjennom det flerfaglige samarbeidet i GK er vi i posisjon til å tilby våre kunder optimaliserte og energieffektive løsninger i totaltekniske entrepriser og serviceavtaler. Fra prosjektutvikling til idriftsettelse drar vi nytte av vår flerfaglige kompetanse som kommer kundene til gode. Det fører til smarte løsninger som gir effektiv og rask installasjon og som i driftsfasen gir vesentlige energigevinster. Vår flerfaglighet setter GK Rør i stand til å møte markedets forventninger til gode tekniske løsninger i nye og eksisterende bygg. 16 GK KONSERNET GK KONSERNET

10 SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 GK KONSERN AS tilbyr utstyr og tjenester for tekniske anlegg til nærings- og offentlige bygg. Konsernets virksomhet er organisert i land med geografiske regioner som igjen er delt i forretningsområdene Nye bygg og Eksisterende bygg med fagene ventilasjon, byggautomasjon, kulde og rør. KONSERNREGNSKAP / 2013 Å Stein Løvdahl, Konserdirektør Finans Kontorer i Norge Kontorer i Sverige Kontorer i Danmark Produksjonsverdi i 2013 fordelt på: Norge Sverige Danmark Land Sverige Danmark Norge Fordeling antall ansatte: mill. NOK 570 mill. SEK 230 mill. DKK Salg/prosjektutvikling 150 Prosjektledere 470 Serviceteknikere 580 Montører/rørleggere 230 Lærling/hjelpearbeidere 100 Ledelse/stab 190 Fag Kjøl Rør Bygg.Autom. Ventilasjon Bygg automasjon Kjøl Rør Lærlinger Montører/rørleggere Ledelse/ stab Serviceteknikere Ventilasjon mill. NOK 200 mill. NOK 230 mill. NOK 440 mill. NOK Salg/ prosjektutv. Prosjektledere GK Konsernet leverer utstyr og tjenester for tekniske anlegg til nærings- og offentlige bygg. Konsernet er en ledende og skandinavisk virksomhet med 50 kontorer i Norge, 19 kontorer i Sverige og 7 kontorer i Danmark. Konsernet og den norske virksomheten har hovedkontor i eget bygg, Miljøhuset GK på Ryen i Oslo. Den svenske virksomheten ledes fra Stockholm mens hovedkontoret i Danmark er lokalisert i Odense. Konsernets virksomhet er organisert i land med geografiske regioner som igjen er delt i forretningsområdene Nye bygg og Eksisterende bygg med fagene ventilasjon, byggautomasjon, kulde og rør. SATSNINGSOMRÅDER Konsernets norske rørvirksomhet ble etablert i 2011 gjennom oppkjøp. Satsingen på rør har vært krevende og konsernet har gjennom de tre siste år benyttet store ressurser og lagt ned et stort stykke arbeid for å restrukturere den kjøpte virksomheten, og for å skape et lønnsomt og solid fundament for den videre satsingen på rør i GK. Som et ledd i denne satsingen ble det i 2013 etablert en røravdeling i Trondheim basert på organisk vekst. Denne avdelings-opprettelsen har så langt vært en ubetinget suksess og vi forventer en vekst i GKs norske rørvirksomhet fra 350 mill. i 2013 til 460 mill. i Rørsatsingen er et viktig element i Konsernets langsiktige strategi om å utvikle seg til en komplett teknisk entreprenør som kan levere alle tekniske fag som en samlet entreprise inn i nybyggmarkedet. GK satser i alle markeder mot nye energieffektive anlegg samt modernisering av eksisterende anlegg. Konsernet er ledende når det gjelder å utvikle og implementere tiltak for å redusere energibruk i bygg. Konsernet har i 2013 vunnet flere store kommunale energioptimaliseringsprosjekter. Vår flerfaglige kompetanse gir oss et stort fortrinn innenfor denne type prosjekter. ORDREINNGANG OG PRODUKSJON Konsernet hadde en ekstern ordreinngang i 2013 på mill. (3.167) og den eksterne produksjonsverdien ble på mill. (2.910). Produksjonsreserven ved årsskifte var på mill. (1.841). RESULTATET Resultatet var tilfredsstillende i store deler av konsernet, og resultatet før skatt ble på 47,5 mill. som er en markert forbedring fra 2012 (20,8 mill.). Rørvirksomheten i Danmark og deler av den den norske rørvirksomheten leverte svært utilfredsstillende resultater, og ytterligere tiltak er iverksatt for å bringe virksomhetene til lønnsomhet. Gunnar Karlsen Sverige AB leverte sitt hittil beste resultat, og GK Norge AS leverte også gode resultater. Konsernet har en samlet produksjonsreserve som skaper trygghet for inneværende år, og resultatet etter 1 kvartal er så lang meget tilfredsstillende. LIKVDITET Likviditeten i konsernet er tilfredstillende. I februar 2013 ble det inngått en avtale med Danske Bank om en felles Cash-Pool for konsernet på 80 mill. Samtidig ble et likviditetslån på 55 mill. fra samme bank nedbetalt og slettet. Dette har medført at konsernets likviditet utnyttes bedre mellom selskapene og har redusert kostnadene til ekstern finansiering betydelig. ORGANISASJON I tillegg til etableringen av røravdelingen i Trondheim ble det etablert en entrepriseavdeling i Gøteborg. Denne entrepriseavdelingen har medført en dobling av vår virksomhet i Gøteborg. Videre ble det kjøpt opp et kjølefirma i Ålesund, Arne Rongve Kulde og Energiteknikk AS. Virksomheten i dette selskapet er flyttet inn i GK Norge AS. Alle tall er i mill. NOK og fjorårstall er i parentes. 18 GK KONSERNET GK KONSERNET

11 INNLEDNING ORGANISASJON / FRA KONSERNSJEFEN RESULTATREGNSKAP / 2013 Familien Karlsen GK / RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader % GK Konsern AS Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter % 100 % 100 % 100 % Theodor Qviller AS GK Norge AS Gunnar Karlsen Sverige AB GK Danmark AS 100 % 100 % GK Montasje AS GK Rør ApS Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Nedskrivning varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER GK Rør AS GK Rør Oslo AS Vagns VVS Comfort AS Inntekt på investering i datterselskap Inntekt på andre investeringer Renteinntekter fra foretak i samme konsern Annen finansinntekt Verdiendring markedsbaserte finansielle omløpsmidler Resultatandel tilknyttet selskap Reversering av nedskrivning finansielle anleggsmidler Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Herav minoritetens andel 20 GK KONSERNET GK KONSERNET

12 GK / BALANSE GK / BALANSE GK / BALANSE Eiendeler Gjeld og egenkapital Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og transportmidler Påkostning leide lokaler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Gjeld Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital GK KONSERNET GK KONSERNET

13 INNLEDNING / FRA KONSERNSJEFEN gk.se gk.dk gk.no Produksjon: Reaction Reklamebyrå AS. Trykk: RKGrafisk AS

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

INNHOLD. Side 4-5 Fra konsernsjefen. Side 6-7 Marked / Gunnar Karlsen Sverige. Side 8-9 Marked / GK Danmark. Side 10-11 Marked / GK Norge

INNHOLD. Side 4-5 Fra konsernsjefen. Side 6-7 Marked / Gunnar Karlsen Sverige. Side 8-9 Marked / GK Danmark. Side 10-11 Marked / GK Norge GK KONSERNET / 2014-2015 INNHOLD Side 4-5 Fra konsernsjefen Side 6-7 Marked / Gunnar Karlsen Sverige Side 8-9 Marked / GK Danmark Side 10-11 Marked / GK Norge Side 12-13 Marked / Theodor Qviller Side 14-15

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

Side 4-7. Side 8-9. Gunnar Karlsen Sverige. Side 10-11. Side 12-13. Side 14-15. Side 16-17. Side 21. Side 20. Side 22-23

Side 4-7. Side 8-9. Gunnar Karlsen Sverige. Side 10-11. Side 12-13. Side 14-15. Side 16-17. Side 21. Side 20. Side 22-23 GK konsernbrosjyre / 2012-2013 MARKED / GK DANMARK INNHOLD Side 4-7 FRA KONSERNSJEFEN Side 8-9 MARKED / Gunnar Karlsen Sverige Side 10-11 MARKED / GK DANMARK Side 12-13 MARKED / GK NORGE Side 14-15 Marked

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 22.06.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1. kvartal 2011,

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 982 404 479 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: JETPAK NORGE AS Forretningsadresse: Fritjov Nansens vei

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 363 795 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: RISØR FISKEMOTTAK AS Forretningsadresse: Holmen 4950 RISØR

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1/2005

Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q1 05 Innledning: Guard Systems har hatt en fin utvikling og fremlegger tall som viser fremgang i alle geografier. Sammenliknbare

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 16.09.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 73,5 akkumulert for 2. kvartal 2011,

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 990 034 036 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: SKARSJØ AS Forretningsadresse: Havna 9068 NORD-LENANGEN

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Kredittrapport. Ris Holding AS. Org.nr Vardesvingen Skedsmokorset

Kredittrapport. Ris Holding AS. Org.nr Vardesvingen Skedsmokorset Kredittrapport Ris Holding AS Org.nr. 989145681 Vardesvingen 19 22 Skedsmokorset Kredittrapport for Monner AS Data fra Experian Data hentet 217-12-14 Copyright 218 Firmainformasjon 3 Roller 4 Reelle Rettighetshavere.....................

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 979 647 611 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI BERGEN AS Forretningsadresse: Kokstadvegen

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS Q3/2017 LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS KVARTALSRAPPORT, TREDJE KVARTAL 2017 Oslo, 15. November 2017 02 Loomis Foreign Exchange AS Oslo, 15. November 2017 Loomis Foreign Exchange AS Tredje kvartal inkluderer

Detaljer

Kredittrapport. Tetøsene AS. Org.nr Kongeveien Sofiemyr

Kredittrapport. Tetøsene AS. Org.nr Kongeveien Sofiemyr Kredittrapport Tetøsene AS Org.nr. 912776476 Kongeveien 47 1412 Sofiemyr Kredittrapport for Monner AS Data fra Experian Data hentet 218-1-9 Copyright 218 Firmainformasjon 3 Roller 4 Reelle Rettighetshavere.....................

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2012... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 3. Vedlegg... 6 3.1. Halvårsregnskap

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 925 350 605 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: KLASSEKAMPEN AS Forretningsadresse: Grønland 4 0188 OSLO

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

GK Gruppen AS. Konsernpresentasjon mai GK Gruppen AS

GK Gruppen AS. Konsernpresentasjon mai GK Gruppen AS GK Gruppen AS Konsernpresentasjon mai 2017 1 Kort om GK Hva gjør vi? - GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner med ekspertise innen elektro, ventilasjon, rør, bygg-automasjon,

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

GENERALFORSAMLING DRIFTSORIENTERING Vidar Låte

GENERALFORSAMLING DRIFTSORIENTERING Vidar Låte GENERALFORSAMLING DRIFTSORIENTERING Vidar Låte Konsernsjef AGENDA Driftsorientering Hovedpunkter Automatisering og Industri Materialhåndtering og Infrastruktur Miljø og Energigjenvinning Teknologiutvikling

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal 2007

AF Gruppen 3. kvartal 2007 AF Gruppen 3. kvartal 27 Agenda Sammendrag 1 Nøkkeltall 2 Veien videre 3 Appendiks 4 Høydepunkter AF har etter kvartalets slutt inngått en intensjonsavtale om riving og gjenvinning av inntil 13 plattformer

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001 Expert Eilag ASA 1. kvartal 2001 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Resultatregnskap 1 Kv. 1 Kv. Akk Akk Akk 2001 2000 2001 2000 1999 1 127 939 906 057 Driftsinnte kter 1 127 939 906 057 800

Detaljer

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon 2010 Rapport 4. kvartal Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 158,4 akkumulert for 4. kvartal 2010,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer