Prester nevnt i Vågå sogn perioden 1340 til reformasjonen 1536

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prester nevnt i Vågå sogn perioden 1340 til reformasjonen 1536"

Transkript

1 ULLINSVIN Av Gunnar Ottosen, 2010 Ullinsvin gnr. 66 bnr. 1. Prester i Vågå sogn. Prester nevnt i Vågå sogn perioden 1340 til reformasjonen 1536 Vågåkirka antas å være fra ca 1130, som en av landets eldste kirker. Følgende katolske prester funnet nevnt i perioden Amund prest på Vågå, nevnt i et skinnbrev fra 1340 (dn III/204). Han nevnes igjen i et nytt brev 26/ (dn III/213), samt 26/ (dn V/166). 2. Nicholaus Endidsson prest på Ullinsvin nevnt 9/ (dn V/219), og nevnes igjen i 1356 (dn II/329). 3. Bærgswein prest på Vågå nevnes 26/ (dn III/317). Nevnes igjen som sire Bergswein Haraldsson prest på Vågå 8/ (sire/sira ble brukt som tittel på sogneprester, og betyr herre ) (dn III/322). Han nevnes igjen i et brev datert 25/ (dn III/330), samt 20/ (dn II/386). 4. Sira Sigurd prest på Vågå nevnes 25/ (dn XVI/28). 5. Sira Gudleik prest på Vågå nevnes 20/ (dn II/479). Så nevnes Sira Gudleik Bjørnsson prest på Vågå 24/ (dn III/467).

2 6. Roland Gotskalksson prest på Vågå nevnes 1/ (dn VIII/259). Han nevnes igjen 9/ (dn VIII/281), 8/ (dn X/150), 16/ (dn X/151), 21/ (dn IX/251), 28/ (dn I/755), 8/ (dn IX/287). 7. Paal Ericsson sokna-prest på Vågå nevnes 23/ (dn III/799), og igjen 11/ (dn VIII/335), 27/ (dn III/807). 8. Laurens Andersson sogneprest på Vågå, samt Niels Andersson prest sammesteds i 1488 (dn XXI/629). Laurens Andersson nevnes igjen i et nytt perg.brev datert 31/ (dn II/966). 9. Peter Botolfsson sogneprest på Vågå, nevnes 1/ Alle disse prestene er nevnt i tingseter og rettsmøter hvor de deltok, sikkert bl.a. som skrivekyndige samt vitner til kunngjøringer og andre saker som ble tatt opp. (dn III/204) står som henvisning til Diplomatarium Norvegicum som er en trykt samling av gamle skinnbrev, der III/204 er bind III side 204. Prester ansatt i Vågå sogn fra reformasjonen til i dag I 1536, ble det, ved kongelig påbud, gitt ordre om å skifte til den Lutherske lære, i kongeriket Danmark/Norge. 1. Magister Torstein, nevnt i Herr Oluff, sogneprest på Vågå, nevnes i et pergament i Riksarkivet, datert 23/ (dn X/743). 3. Jacob Lauritssøn, nevnt i 1562 og Laurits Pederssøn, nevnt i 1585.

3 5. Christopher Erikssøn Glad, Chr. E. Glad, nevnes to steder av Biskop Bang i boken Den norske Kirkes Geistlighed i Reformasjonsaarhundredet side 130 og 134. Christopher Glad var først sogneprest i Øyer i 1585, da han på herredagen (møte av rikets dignitærer) i Oslo 17. august 1585, fikk kongens andel av korntienden av dette prestegjeld. Den 14/ og 6/ ble han kaldt sogneprest til Vaage, hvor han levde i 1619, men trolig døde i løpet av dette året, fordi hans sønn Erik Christophersesøn, avlegger eden som ny prest til Vågå den 8. september Christopher Glad giftet seg med Aaste Torstensdatter Morsing, datter av Ringebu- og deretter Gran-presten Torsten Søfrensen Morsing og Anne Amundsdatter. Aaste Torstensdatter døde, som enke, i Vågå 13. august Hennes smukt uthuggede gravsten finnes trolig enda på kirkegården riktignok i noe medtatt tilstand. På stenen er det uthugget en kvinnelig figur forestillende Patentia, i hjørnene de 4 evangelister. Det var følgende barn i ekteskapet til Christopher Glad/Aaste Torstensdatter: a) Erik Christopherssøn Glad, født ca Nevnes i Københavns universitetsmatrikkel i 1611, hvor han ble utdannet til prestegjerningen. I 1619 kom han til Vågå, og ble sogneprest der, etter sin far. Erik døde trolig i Vågå i 1627, ugift. b) Søren Christopherssøn Glad, født før Var borger i Bergen. Døde antagelig i Ladvig i Ytre Sogn ca Han var gift med Karen Jonsdatter Skanche datter av magister Jon Mogensen Skanche og Magdalena Andersdatter Foss. Det var 4 barn i dette ekteskapet. c) Knud Christpherssøn Glad, født i Vågå 16.mai 1595, døde Vik i Sogn 28. oktober Var gift med Karen Nielsdatter Kolding, som døde 21. februar Deretter giftet Knud seg med Maria Berthelsdatter Mule. Ingen barn i første ekteskap, men i 2. ekteskap var det minst 9 hvori en: Hans Knudsen Glad, født ca 1645, døde i Christiania 31/ Denne Hans var far til Maria Hansdatter Glad, født i Christiania 1687, døde i Vågå i 1705, og hun var gift med sorenskriver Henrik Jacobsen Schmidt på Sunde. d) Anne Christophersdatter Glad. Hun døde i Vågå 16. april 1631, og var gift med Christen Bertelsen Mule, som døde som sogneprest i Vågå i Christen Mule overtok prestegjerningen i Vågå etter forannevnte Erik Chr. Glad. Det var 5 barn i dette ekteskapet.

4 e) Karen Christophersdatter Glad. Hun var gift med borger i Bergen, Simon Nielssøn. Han var tidligere fogd i Sogn. Karen døde trolig i Solvorn i Sogn, etter Ingen barn nevnt. f) Kristen Christophersdatter Glad. Hun ble gift med sognepresten i Luster, Mogens Skanche, som var bror av Søren Chr. Glads hustru (nr 2), Karen Skanche, samt altså sønn av magister Jon Mogensen Skanche og Magdalena Andersdatter Foss. Mogens Skanche døde i 1675, og det er nevnt en sønn i ekteskapet Anders Mogenssøn Skanche. 6. Erik Christopherssøn Glad, Erik Chr. Glad var født ca 1590, trolig på Øyer, og eldste sønn til forannevnte prest. Han var student i København i Han kom til Vågå, og avla eden som neste sogneprest, etter sin far, den 8. september Det er ikke nevnt at han var gift, eller etterlot seg arvinger, og han døde, trolig i Vågå, i Christen Bertelsen Mule, Christen B. Mule, født i Oslo ca Ble student i København 11. mai Han var sønn av Bertel Christenssøn Mule, rådmann i Oslo 1594 og borgermester der , da han ble lagmann til Opplandene 10. oktober 1610, og moren var Sidsel Olufsdatter. Christen Mule kom som kapellan til Vågå i 1624, hos Erik Glad, og han avla eden som sogneprest, samme sted, den 25. juni Christen Mule døde i Vågå våren Christen giftet seg først i 1624 i Vågå med Anne Christophersdatter Glad hun døde i Vågå 16/ ekteskap skjedde ca 1632, da han giftet seg med Else Michelsdatter som døde i Vågå i Christen Mule og Anne Christophersdatter Glad er begge begravet ved Vågå kirke, og deres rikt utsmykkede gravsten skal enda forefinne ved kirken. Etter Christen Mules død i 1643, giftet hans 2. hustru seg igjen med neste sogneprest i Vågå, Frederik Nilssøn Glostrup. I ekteskapet til Christen Mule var det 5 barn i første, og 4 barn i andre ekteskap, hvorav følgende er kjent: a) Bertel Christenssøn Mule. Var den i første ekteskaps barn, som var i live i Han gikk på skole i Bergen, men fikk slag og sluttet. Var i 1668 i Solvorn hos sin moster, fogd Simon Nielssøns enke, Karen Glad. Han nevnes som en temmelig mislykket mann. b) Michel Christenssøn Mule. Han var utenlands i 1659.

5 c) Anne Christensdatter Mule, født i august 1636 i Vågå, og begravet i Vinger 18/ , som enke etter kaptein Jacob Michelet, på Hjellum i Vang. d) Karen Christensdatter Mule, hun levde i e) Margrethe Christensdatter Mule. Var enke i 1696 på Norderhov, etter Hr. Otto Jacobsen en Københavner, som var student i 1655, kapellan i Norderhov 3/1 1660, og sogneprest samme sted, fra 1683 til sin død i f) Thomas Christenssøn Mule. Han bevitner en sak for Opplandske Lagting 10. november Frederik Nielssøn Glostrup, Frederik N. Glostrup, født ca 1610 trolig i København. Han var sønn av Niels Simonsen Glostrup , biskop i Oslo , og Anne Andersdatter, datter av Skriver på Bremerholm, Anders Hanssøn og Bodil Knudsdatter. Frederik avla ed som sogneprest til Vågå 1. august En tid senere giftet han seg med enken etter sin forgjenger, Else Michelsdatter. I dette ekteskapet var det ei datter, Anna, som senere ble gift med Glostrups ettermann som sogneprest i Vågå, Eggert Christenssøn Stockfleth. Else Michelsdatter døde i 1659, og i et skifte etter henne, datert 5/ i Vågå, står: Barn 1. ekteskap: Michel, Anne, Karen og Margrethe, - og i 2. ekteskap: Anna. Kan ikke se at Frederik giftet seg igjen, og han døde i Vågå i Eggert Christenssøn Stockfleth, Eggert Chr. Stockfleth var født i Fron i 1635, og han døde i Vågå i Han var sønn av Christen Mogenssøn , som var fogd i Gudbrandsdalen i perioden , og hustru Cathrine Eggertsdatter Stockfleth, født i Haderslev i Danmark 1610, datter av Eggert Stockfleth , skipper og kjøpmann. Eggert Chr. Stockfleth kom først til Vågå som personlig kapellan hos Glostrup, før han ble utnevnt til sogneprest, samme sted, i Som nevnt foran, ble han gift med sin forgjengers datter, Anna Frederiksdatter Glostrup. Følgende barn er nevnt i ekteskapet: a) Martha Eggertsdatter. Hun ble gift med Fron-presten Otto Munthe (hans første hustru).

6 b) Else Cathrine Eggertsdatter, født Vågå 1672, og gravlagt i januar Hun ble gift med Anders Sigvardssøn Munch, født 8/ døde i Christiania 3/8 1737, sogneprest i Vågå Henning Sigvardssøn Munch, Henning S. Munch var født på Lesja i 1646, og døde i Vågå i februar Hennings foreldre var sogneprest på Lesja Sigvard Engebretssøn Munch, fra Storhove i Fåberg , som var gift med Anna Jørgensdatter Marstrand fra Grytten. Henning, sammen med sin bror Jørgen, var student ved Christiania skole 20/ Etter fullført eksamen var han først præceptor (lærer) hos biskop Hans Rosing. Ble så den 12/ utnevnt til kapellan med succession (rekkefølge) hos daværende sogneprest i Vågå Eggert Stockfleth. Henning ble så utnevnt til sogneprest i Vågå i 1681, og var her til sin død i februar Henning var gift med enken etter Eggert Stockfleth Anna Frederiksdatter Glostrup, datter av sognepresten i Vågå, Frederik Glostrup Det var kun en sønn i ekteskapet Eggert Henningssøn Munch, som døde ugift, som skildrer i Fredrikshald den 6/ Frederik Frederikssøn Grüner, Frederik Grüner ble født i Christiania 7. desember 1665, døpt i Trefoldighetskirken 13. desember s.å. Han døde i Christiania 14. desember 1741, og ble bisatt i Vår Frelsers kirke, men senere ført til Hedrum, hvor kisten ble nedsatt i kirken. Da Hedrum kirke ble reparert i slutten av tallet, ble kisten nedgravet på kirkegården. Frederik F. Grüners foreldre var Frederik Peterssøn Grüner, født i København i 1628, som overtok som myntmester i Christiania etter sin far, i Hans hustru var Margrethe Boyesen , datter av generalinspektør for skogene Søndenfjelds, Frederik Boyesen og Annicken Johansdatter Garmann. Frederik F. Grüner ble først undervist ved Christiania Gymnasium, og deretter reiste han til København, hvor han ble immatrikulert som student 21. juni Etter fullført utdannelse kom han som huslærer og sekretær til det Gyldenløvske hus i København, der han ble kjent med sin tilkommende hustru, Anna Hedvig Housmann. Hun var født i Segeberg den 20/ , og hennes foreldre var Frederich Housmann, toller i Ribe og Anna Margreth Novocken. De ble forlovet i juli 1695, og giftet seg i 1696 på

7 Gyldenløves gård i Larvik. I kanselliets arkiv for 1696 finnes Grüners ansøkning Så som sogneprest til Waage i Gudbrandsdalen Hr Henning Sivertssøn Munch er ved døden afgangen, supplicerer jeg i allerdypeste Underdanighet, Eders kgl. Maj.s allernådigst vilde kalde mig til Sogne prest i samme afdøde Mands Sted hvori jeg Eders kgl. Maj.s allernådigst afventes som lefer. Signert: Eders kgl. Maj.s allerunderdanigste og aller ydmygeste tiener. København 27. februar 1696 Fridrich Grüner. Saken var tydeligvis, ved Gyldenløves hjelp, avgjot på forhånd, for 2 dager senere, den 29/2 var han ansatt, og han avla sin ed den 3. juni Frederik og kona reiste så i slutten av 1696 til Vågå. I dette ekteskapet var det følgende barn: a) Født 24/ i Vågå, Uldrick Fridrich Grüner, som ble døpt i Lom kirke 30/ av sogneprest Arnoldo de Fine. Uldrick ble fogd i Stjør- og Værdalen. b) Født 19/ i Vågå, Christian Fridrich Grüner, som også ble døpt I Lom av samme sogneprest. Han døde som oberstløytnant. c) Født 19/ i Hedrum, Anthonetta Amalia Grüner. Frederiks første kone, Anna Housman, døde i Hedrum 11. mai 1736, kl Den 5. desember 1737 giftet han seg igjen i Akershus Slotsmenighet med Sophia Charlotte Arctander, født i Viborg/Danmark i 1717, datter av kjøpmann i Viborg, Nils Justsson Arctander og Sophie Dorothea a Møinichen. Sophia Arctander døde i Hedrum 19/ I Frederik Grüners andre ekteskap var det ingen barn. Etter Frederiks død i 1741, ble Sophia Arctander gift igjen 30/ i Vår Frues kirke i København, med Magister Henrik Wissing Ørsted, som var sogneprest i Hedrum fra 1743 til Som angitt, var Grüner kort tid i Vågå, og det kan han sikkert igjen takke Gyldenløve for. Ved lensbrev av 27. februar 1692 hadde Gyldenløve fått seg underlagt grevskapet Laurvigen, og herunder hørte også Hedrum prestegjeld, hvortil greven hadde jus patronatus -kallsrett. Så den 14. januar 1699 ble det nemlig bekreftet, en mellom Grüner og sogneprest i Hedrum, Wilhelm (Willum) Dopp, inngåtte bytteforbindelse hvori Grüner overflyttes til Hedrum og Dopp til Vågå. Dette bytte gikk visstnok ikke frivillig for seg fra Dopps side, da han fikk valget mellom å gå av eller reise til Vågå. Dopp hadde vært prest i Hedrum siden Kallet var stort med 4 kirker, og Dopp eide dessuten gården Nedre Bergan, samt flere parter i andre gårder, etter sin far.

8 12. Wilhelm (Willum) Christianssøn Dop (Dopp), Wilhelm ble født ca I Sandherred. Hans far var Christian Willumsen Dopp (også skrevet Dop), født 1619 i Roskilde, kapellan til Sandherred i 1645 og sogneprest samme sted fra 1650 til sin død i 1668, og moren var Maren Olsdatter Prytz. Wilhelm Dop ble student i 1670, og kom til Hedrum sogn som kapellan i 1678, og ble sogneprest samme sted i Han byttet så til seg Vågå presteembete i 1699, og overtok etter Grüner i Dop døde i Vågå i Wilhelm Dop giftet seg i 1680 med Pernille Hansdatter Iversen fra Skien, født i Det var følgende barn i ekteskapet: a) Hans Iver Dop, født Døde ugift i 1761 på Elverum. b) Maren Dop, født Ble gift med sogneprest til Høiland, Hans Tanche. c) Else Dop. Gift med sogneprest til Norddalen, Christopher Tanche. d) Boel Christine Dop. Hun var enke i 1763 etter Peder Reutz, kapellan i Ørskog. e) Malene Dop, døde 26/ i Ringsaker, i ekteskap med kapellan Ole Olsen Meldal. f) Christian Dop. Ble kaptein og bosatt på Bragernes utenfor Drammen. Han døde i desember 1731 i Christiania. Han ble gift i 1718 i Vinger med Inger Frantzdatter Cold hun døde på Elverum i g) Andreas Dop, født i 1698, døde på Elverum i Han var sersjant i hæren. 13. Andreas Sigvardssøn Munch, Andreas S. Munch ble født i Christiania 8. mars 1668, og han døde I Christiania 3/ Han var sønn av Sigvard Engebretssøn Munch, fra Storhove i Fåberg, , sogneprest på Lesja , og hustru Anna Jørgensdatter Marstrand. Andreas var student ved Christiania skole 22/ Etter sin presteutdannelse ble han ordinert til kapellan til Biri 20/9 1695, og 9/ ble han utnevnt til sogneprest til Dollerup på Jylland. Han kom til Vågå som sogneprest 26. oktober Andreas Munch var gift med Else Cathrine Stockfleth, datter av tidliger sogneprest, Eggert Stockfleth. Det var følgende barn i ekteskapet:

9 a) Sigvard Munch. Han ble kapellan til Vågå 4/3 1729, og 25/ utnevnt til sogneprest til Haa. Her døde han i b) Eggert Munch. Han skiftet navn til sin mors familienavn Stockfleth og ble sorenskriver i Rakkestad. c) Anna Munch, født 1704 i Dollerup, døde 8/ i Aurdal. Hun ble gift 29/ i Vågå med Jens Johanssøn Borchsenius, født 1/ i Sal prestegård, og døde Nes i Hallingdal 13/ Han var utdannet prest, og kom til Vågå i 1735, som personlig kapellan for Andreas Munch. Borchsenius ble utnevnt til sogneprest i Lyster, Sogn 1/7 1745, og deretter til sogneprest til Nes, Gol, Hemsedal og Flå den 11/ Jens og Anna Munch hadde 8 barn: 1. Andreas Munch Borchsenius f 23/ i Vågå, døde 15/ i Nittedal. Han ble utnevnt til sogneprest til Nittedal 29/ Han ble gift 6/ i Christiania med Anna Mathea Dampe f 1750 døde Etter Andreas død giftet hun seg igjen i 1799 i Gausdal med dragonløytnant Jens Chr. Winther. 2. Johanne Marie Borchsenius f 30/ i Vågå, døde 21/ i Nordre Aurdal. Hun ble gift 16/ i Nes kirke med kaptein Peder Klebo Selmer Kaptein Selmer giftet seg igjen med sin svigerinne, Anna Jacobi Borchsenius. 3. Johannes Borchsenius f 12/ i Vågå, døde 1762 i Holsten. 4. Else Cathrine Borchsenius f 6/ i Vågå, døde 23/ i Halden, ugift. 5. Berte Sophie Borchsenius, døpt i Vågå k. 16/ hun døde som liten. 6. Anna Dorthea Borchsenius, født 2/ i Vågå døde som liten. 7. Anna Jacobi Borchsenius, født 11/ i Vågå, døde 16/ i Aurdal (se nr 2). 8. Anna Sophie Borchsenius, født 25/ i Luster, døde 6/ på Strømsø ved Drammen. Hun ble gift 26/ med Johan Peter Hørner, lærer og klokker, d) Anna Sophie Munch, født i 1712, gravlagt i Vågå 10/ Gift 1. gang med Jacob Jacobsen Schmidt. Han døde i Vågå i 1742 (skifte på Sunde 11/ ). De hadde ei datter Else Christine som senere ble gift med hytteskriver Bernt Bredahl. Anna ble så gift igjen i Vågå kirke 12/ med sorenskriver i Gudbrandsdalen, Carsten Hauritz. Han ble begravd i Vågå 18/ , 47 år gammel. e) Else Cathrine Munch. Hun ble gift i Vågå k 11/ med Laurits Leganger, prost og sogneprest til Aremark. f) Frederikke Mariane Munch. Ble gift i Vågå k 4/ med sogneprest til Kråkstad, Lars Frisach.

10 g) Mariane Munch. Hun ble gift i Vågå k 19/ med prost og sogneprest til Rendalen, Bastian Engelhardt. 14. Herman Hermanssøn Treschow, Herman Treschow var født i Trondheim 8/ og døde 18/ på Lesja. Han var sønn av Herman Treschow fra Stege, på øya Møen i Danmark , og moren var postmester i Trondheim, Lorentz Wildhagens enke, Mette Margrethe Mathiasdatter Krenchel, f 23/ og døde 8/ Faren Herman, var postmester i Trondheim i 1689, så generaltollforvalter nordenfjelds fra Han eide ¼ part av Lesja verk i 1701, som han igjen solgte i I tillegg eide han også Lade gård i Trondheim, hvor han døde 16/ Herman overtok som sogneprest i Vågå fra 1737, men allerede i 1745 reiste han fra bygda, og Johan Storm overtok embetet. Herman Treschow kom senere til Søllerød på Skjelland. Han giftet seg i 1735 med Anne Schelderup Arentz, datter av Hans Petter Arentz og Susanne Ottersdatter Schreuder. Følgende barn er funnet i ekteskapet: a) Herman H. Treschow, født 11/ i Vågå. Han ble i 1812 adlet i Danmark, hvor han var konferensråd og amtmann i Roskilde. Han døde i En av hans sønner etatsråd Willum Frederik Treschow til Brahesborg og Laurviken , er regnet som stamfar til den norske gren av Treschowfamilien. b) Susanna Marie H. Treschow, døpt i Vågå k 12/ c) Mikael H. Treschow, døpt i Vågå k 13/ Ble sekretær i det danske kanselli og assistent i høyesterett. Mikael døde i København 6/ Han var gift med Marie Elisabeth Wasserfall. d) Christine H. Treschow, døpt i Vågå k 24/ Johan Mikkelsen Storm, Johan M. Storm var født på Sagene i Christiania 28/ , og ble gravlagt i Vågå 24/ Han var sønn av smed Mikkel Kjeldsen og Sophie Elisabeth Henriksdatter Storm. Johan Storm var først personlig kapellan i Lom i Så ble han plassert som feltprest ved det søndenfjeldske gevorbne Infanteriregiment i Så sies det at han deretter hadde fått et dansk kall, men byttet til seg Vågå prestegjeld med en gammel dansk prest, som ikke ville flytte fra Danmark. Johan Storm var gift 3 ganger:

11 I) Med Magdalena Axelsdatter Stub, døpt i Christiania 31/ , gravlagt i Vågå i juli Hun var datter av Axel Larssøn Stub og Kirsti Jørgensdatter. I dette ekteskapet var det følgende barn: a) Sofie Elisabeth Storm, døpt i Lom kirke 4/ b) Axel Storm født i 1744, prest i Drammen. c) Christine Storm født 26/ i Vågå. Hun ble gift med neste sogneprest i Vågå, Peder Munch, og hun døde i Vågå, på Dale 13/ II) I 2. ekteskap, gift med Ingeborg Birgitte Røring, født på Thorshaug i Christiania i 1718, gravlagt i Vågå 21/ Hun var datter av sorenskriver Edvard Røring og Gisken Leth fra Odalen. Barn i 2. ekteskap: a) Edvard J. Storm, døpt i Vågå k 28/ Kom til Christiania katedralskole i august 1761, og videre til København universitet i Var en periode tilbake i Vågå, men returnerte tilbake til København, der han døde 29/ b) Magdalena Johansdtr Storm, døpt i Vågå k 17/ Ugift, døde i Bergen c) Gjedsken Edvardine Johansdtr Storm, døpt i Vågå k 5/ , gift med apoteker Ole Bornemann Bull. Deres sønn Johan Storm Bull ble far til fiolinisten Ole Bull. d) Elisabeth Cathrine Johansdtr Storm, døpt i Vågå k 8/ III) I 3. ekteskap inngått 4/ med Johanna Magdalena Hauritz (datter av daværende sorenskriver i Vågå, Carsten Hauritz Øi, født i 1719 og døde i Vågå 30/ Det var ingen barn i dette ekteskapet. 16. Peder Sørensen Munch, Peder Munch var født i Christiania 24/5 1740, og han døde på Land prestegård 27/ Han var sønn av Søren Rasmussen Munch , trelasthandler og kapteinløytnant i Kristiansand, og hans hustru Kristine Edvarda Røhring Allerede som 11-åring ble Peder sendt til sin moster i Danmark søster av hans mor Marie Røhring, som var prestekone, gift med presten Praem i Tømmerby. Peder studerte ved Viborg skole i 1756, og ble ferdig cand.theol. i Kom så til Norge og ble kapellan til Ringebu i Så ble han utnevnt til sogneprest til Vågå sogn i 1776, etter Johan M. Storm. I 1786 ble han så utnevnt til sogneprest til Land prestegjeld, hvor han var til han døde i Peder Munch giftet seg i Vågå kirke 15. juli 1768 med

12 Christine Johansdatter Storm, født Vågå 16/4 1746, døde Vågå, på Dale 13/ Et skifte på Dale datert 21/1 1825, viser følgende barn som arver: 1. Biskop Johan Storm Munch, 2. Sogneprest Edvard Munch, 3. Johanne Vang, sogneprest Vangs enke, 4. Kristine Petersen gift med kaptein Petersen, 5. Ingeborg Birgitte, gift med prokurator Søegaard, 6. Severine Brager, gift med landhandler Brager, 7. Malene Tronhuus, gift med proprietær Tronhuus, 8. Jomfru Gedsken Munk, Cathrine Vang, gift med kjøpmann Vang. Boet var brutto 888 og netto 601 spd. M.a.o. i ekteskapet til Peder Munch var det følgende barn: a) Jacobine Edvardine, døpt Ringebu i Hun ble gift i Land kirke i 1791 med Marcus Frederik Bang Wang, født Røros 1760, sønn av kullfut Esten Wang og Magdalena Møller. Marcus Bang Wang ble prest i Vågå i 1803, og døde Vågå 5/ b) Christine, døpt Ringebu Ble gift med løytnant Ole Pedersen Aanderud på Toten. c) Magdalena, døpt Ringebu i 1773, gravlagt i Vågå i februar d) Ingeborg Birgitte, døpt Ringebu i Hun giftet seg 16/ i Vågå kirke med prokurator Rasmus Gjøde Søegaard, fra København, som fra 1829 var sorenskriver i V.råbyggelaget. I første del av ekteskapet bodde de på Sel, og de fikk flg. barn: 1. Peder Munch, døpt 10/7 1808, gravlagt i juli Johanne Edvardine, født 16/ Erich Munch, døpt 4/ Caroline Søegaard, døpt 13/ Wilhelmine Frederikke, døpt 7/ Peder Munch, født 24/ Ingeborg Birgitta Rasmusdatter født 30/ e) Severine, døpt Ringebu i Gift med landkremmer Nils Brager i Land. f) Magdalena, født i Vågå 31/7 1777, døde i Vågå 31/ Hun ble gift i Vågå kirke 1/ med enkemann Jens Jensen Trondhuus. Flg. barn i ekteskapet: 1. Peder Munch Trondhuus, født 8/ Johan Munch Trondhuus, født 17/ Marcus Frederik Bang Wang Trondhuus, født Vågå 13/ Jens Trondhuus var først gift med Ingelev Sørum (hun døde i nov 1813, 31 år gammel.). Jens Trondhuus giftet seg en 3. gang 9/6 1830, 51 år gammel, med pike Marit Iversdatter Blessum, 28 år. Det var ett barn i dette ekteskapet: Barbro Jensdtr, født 19/ Jens Trondhuus døde 22/ g) Johan P. Storm Munch, født i Vågå 31/8 1778, døde som biskop i Kristiansand 26/ Han var forfatter og prest, regnes som en av

13 forløperne for nasjonalromantikken. Var feltprest under felttoget , og ble biskop i Kristiansand fra h) Edvard, født i Vågå 16/ Ble gift i 1810 med Johanne Sophie Hofgaard. Prest. Bestefar til maleren Edvard Munch. i) Gidsken, født i Vågå 13/5 1781, døde ugift i j) Elisabeth Cathrine, født i Vågå 2/ , og døde året etter. k) Catharina, født i Vågå 13/ Ble gift med søskenbarnet i Christiania, baker Søren Wang, i hans 2. ekteskap. l) Søren Munch, født i Vågå 5/ og ble gravlagt i Vågå i mars Johan Henrik Reinhardt, Johan Reinhardt var født i Helsingør i 1734, der faren var borger av byen. Han gikk på Helsingør skole og fikk sin embetseksamen i Han ble så residerende kapellan til Fredrikstad i 1761, så sogneprest til Rendalen i Ble så utnevnt til sogneprest i Vågå 24/9 1786,og innehadde embetet til han døde i Vågå 25/ Johan Reinhardt var regnet som en medgjørlig og spinkel mann. Han ble gift med Else Marie Momsen, født ca Har funnet følgende barn: a) Momm Mouritz Reinhardt dødt ca 1775, var kapellan i Vågå i b) Christian Reinhardt, født Han hadde en sønn u/ekteskap, døpt Vågå kirke 11/ Christian Christiansen der morens navn er en Johanne Røen c) Johan Reinhardt, født 1776, var i 1801 i København. d) Peder Abraham Reinhardt, født I tillegg kommer ytterligere 3 sønner (navn ukjent) som var i København På tellingen 1801, står det også nevnt ei datterdatter Else Kari Lund, 12 år, så de hadde også ei datter (navn ukjent), i tillegg til ovennevnte sønner. 18. Marcus Frederik Bang Wang, Marcus F. B. Wang ble født på Røros 1/ Han var sønn av Kullfut i Holtålen Røros, Esten Markussen Wang og hans 2. hustru Magdalena Maria Larsdatter Leth Møller. Marcus fikk sin cand.theol.eksamen 23/ Ble utnevnt til kapellan til Land 28/3 1788, og ordinert først som sogneprest til Trysil, deretter til Vågå 24/ Han giftet seg i

14 Land kirke 12/ med eldste datter til Peder Munch Jacobine Edvardine Pedersdatter, døpt i Ringebu kirke 9/ døde i Christiania 1/ Det var følgende barn i ekteskapet: a) Peder Munch Wang, født i Ble utdannet til prest og bodde i Drammen, der han døde i b) Christine Storm Wang, født 1793 i Fluberg. Ble gift i Vågå kirke 31/ med Anders Trosdahl, lensmann i Vågå. c) Eistin Wang, født 1795 og døde i d) Søren Wang, født Ble gift med Marit Knudsdatter Moen. e) Johan Storm Wang, født 1800 i Trysil. Yrke dikter. f) Edvard Storm Wang, født 6/ Bosatte seg i Halden og var kontrollør for Statens brennerier. Gift 1828 med Andrine Rytterager. Edvard døde i g) Edvard Frederik Wang, født i Vågå 18/ Drev som kjøpmann. Ble gift med Else Ellingsen. De emigrerte til New York i Han døde i h) Marcus Frederik Bang Wang, født i Vågå 18/ Var også handelsmann, og ble gift med Susanne Eggum. De emigrerte til New Orleans i 1835, hvor han døde samme år. 19. Liv Bork Fietzentz, Han var døpt i Trondheim domkirke 4/ Foreldrene var Josias Fietzentz og Elenora Hedvig Borch. Liv tok sin theol. Embetseksamen i 1791, og ble i 1792 utnevnt til residerende kapellan til Slidre. I 1799 ble han resid. Kapellan til Norderhov, og 22/ ble han så utnevnt til sogneprest til Vågå, hvor han var til han døde 27/ Liv Fietzentz giftet seg i 1804 med Stinchen Poulsdatter Schioldager , hun var datter av Skorsteens-fejer-inspekteur i Trondheim Poul Christian Schioldager og hustru Lydia Raanes (Har også sett at Stinchen bli nevnt med fornavnet Elisabeth). Stinchen var allerede 54 år da de giftet seg, så ingen barn i ekteskapet. I et skifte på Vågå prestegård 7/ vises følgende arvinger: Mannens søskenbarn: Løytnant Wilhelm Josia Bech, Sogneprest Alexander Nicolai Bech, Hans Jacob Bech, Valdemar Huitfeldt Bech, Wilhelmine Hedvig Bech, gift med Kaptein Otto F. Müller, Anne Marie Bech, ugift, Mette Margrethe Bech, ugift, Sophie Elisabeth Bech, ugift. Konens søstersønn: Ole Anthon Phil, 20 år gammel.

15 20. Hans Peter Schnitler Krag, Hans P. S. Krag var født 16. november 1794 i Meldalen på Grevstad, og foreldre var Res. Kap. Peter Schnitler Krag (som er stamfar til den norske grenen Krag), født i 1759 i Surnadal og døde i Trondheim 1818 (hvor han var res.kap. ved domkirken) og hustru Sophie Christine Schnitler, født 1766 i Nesset og døde 1840 i Trondheim. I 1797 flyttet familien en kort periode til Røros, før de i 1806 kom til Trondheim. Hans P. S. Krag tok theol.embetseksamen i Christiania i 1819, og samme året reiste han til Stod og ble residerende kapellan der. Han innehadde denne stillingen til 1821, da han ble utnevnt til sogneprest til Grong. Den 29. november 1830 ble han utnevnt til sogneprest til Vågå, og i kirkeboka over innflyttede, står det at han og familien kom til Vågå 30. juni Allerede i 1816 ble Hans Krag forlovet med Hermana Thomine Rogneby, født i Norderhov 2/4 1798, datter av Major Thomas Rogneby og Bolette Andrea Schnitler. De giftet seg i Modum kirke 5. mars Hans Krag var kun sogneprest i Vågå i 11 år, men på den tiden rakk han å sette merke etter seg som Vågåpresten, et åndsmenneske, medmenneske og pedagogen Krag. Den 11. mars 1842 ble han utnevnt til prest til Fredrikshald, og 7. september samme år, reiste han og familien fra Vågå. De var i Halden til 1849, da han 12/ ble utnevnt til sogneprest til Eidsvoll, der de ankom 1. april Hans P.S. Krag døde på Eidsvoll 17. juli 1855, og ble begravet i prestegårdshagen da selve kirkegården nylig var utvidet til også å gjelde en del av prestegårdshagen. Det er funnet 9 barn i ekteskapet: a) Thomas Peter H. Krag, født 1821, døde i Var manudiktør (privatlærer) og senere lærer ved Sjøkrigsskolen. b) Bolethe Sophie Elisabeth Wilhelmine Krag, født i Grong 5/8 1823, konfirmert i Vågå kirke 6/ , døde i Var en høyt ansett lærerinne ved Christiania Katedralskole. c) Peter Rasmus H. Krag, født i Grong 1825, døde i Ble gift 26/ i Eidsvoll kirke med Jomfru Frederikke Petrine Fyhn, født i Meldalen, datter av Bergskriver Christian Fyhn. Peter var ingeniørkaptein og veianlegger og var ved veivesenet i Kristisnsand, hvor de bodde. Han var bl.a. far til forfatterne Vilhelm Krag og Thomas Krag d) Sophie Frederike Randine Krag, født Grong 7/

16 e) Hans Hagerup H. Krag, født i Grong 1829, døde i Var utdannet vegingeniør, og fra 1852 ansatt i vegvesenet perioden som vegdirektør. Var den som fikk bygget Geirangervegen, ferdigstilt i august Var også delaktig i grunnleggelsen av Den Norske Turistforening i f) Marie Dorthea H. Krag, født i Vågå 27/1 1832, døde i Christiania i Hun ble gift i Eidsvoll kirke 17/ med Nicolai Otto Knudsen, Adjunkt ved Trondheim Lærde Skole, sønn av Købmann i Trondheim Hans Thomas Knudsen. Det var 6 barn i ekteskapet. En ætling av Marie Krag, Merete Øie fra Oslo, er gift med Tor Kolden, barnebarn til prost Ivar Sjaastad. g) Maren Oline Krag, født i Vågå 27/ h) Ole Herman Johannes H. Krag, født Vågå 7/4 1837, døde i Var Oberst , direktør for Kongsberg Våpenfabrikk, deretter Felttøymester til Han konstruerte, sammen med børsemaker Erik Jørgensen, i 1894, et norsk militær- og skarpskyttergevær Krag- Jørgensen-geværet modell Han utførte også mange vei- og jernbaneanlegg, og var den første som i Norge brukte nitroglyserin til fjellsprengning. i) Hanna Hermana Baltsazara H.dtr Krag, født I Vågå 14/ Erik Gløersen Selmer, Erik G. Selmer var født i Christiania 30. januar 1805, sønn av Kaptein Jens Andreas Selmer og Marie Magdalena Gløersen Jens Selmer var Overtollbetjent i Christiania og fra disse stammer slektsgrenen Selmer i Norge. Erik G. Selmer fikk sin teologiske embetseksamen i 1828, og ble utnevnt til sogneprest til Bakke i Kristiansand i Ble så utnevnt til ny sogneprest til Vågå 28. juni Han giftet seg i 1831 med Marie Elisabeth Holmen. Erik Gløersen Selmer døde i Vågå 12. august Det var 6 barn i ekteskapet, av disse funnet 4: a) Jens Andreas, født i 1832, døde i b) Marius Maximillian, født 1833, døde i 1916, og var skogdirektør. c) Andrea, født i 1821, bodde som ugift i Vågå i 1865/75. d) Ernesta Wilhelmine Hadolina, født Stadsbygden 17/ Jens Gerhard Holmboe, Jens Holmboe var født i Sem Vestfold i Han ble gift ca 1863 med Erasmine Johanne Wraamann, født 1837 Borge i Lofoten. I 1865 var han personlig

17 kapellan i Skedsmo, Høland prestgjeld. I 1870 kom familien til Lesja der han ble sogneprest etter Johannes M. Klem. I 1883 kom så familien til Vågå, hvor han tok over etter Erik G. Selmer, som døde 12/ Jens Holmbo var prest i Vågå til 1904, da han fikk et slag, og vinteren 1905 reiste familien til Åsgårdstrand, der Jens døde samme år. Kona flyttet så til Christiania, hvor hun døde i Følgende barn funnet: a) Augusta Mariane, født 1865, døde i Vågå i 1944, som ugift lærerinne. b) Hans Nicolai Wraaman, født 1866, døde i Gift 1894 med Emma Nickelsen Hans var lege i Aremark og Ørje. c) Didrikke (Dikka) født 1868, døde Gift 1894 med Paul Nikolai Olsen fra Vågå, Han var sakfører og senere sorenskriver i Vågå, og de bodde på Vetl-Svee. d) Mina Gerhardine, født Hun ble gift med Anton Wilhelm Scheel Heiberg, fra Christiania. De bodde på Vettakollen. e) Kristoffer Andreas, født i Ble gift 1901 med Hanna Høegh fra Molde. De bodde først på Rjukan, senere i Vestre Aker. f) Gjertrud Petra, født Ble gift 1. gang i 1900 med Lorentz Johan Lossius fra Molde Gift 2. gang i Tiensin i Kina med fetteren Gustav Kristoffer Wilse, der han var postmester. De bodde i Borre Vestfold etter at de kom tilbake fra Kina. g) Hanna, født i Hun ble gift i 1901 med Gustav Adolf Tornberg, fra Liatorp i Sverige. Senere skilt, og bodde da i Christiania. h) Theodor, født i Ble gift i 1912 med Frederikke Wilhelmine Strøm fra Trondheim. Han var apoteker i Trondheim. i) Maria, født i Hun ble gift i 1896 med Tobias Brodtkorb Bernhoft fra Strinda. De bodde på Slemdal, Christiania. j) Otto, født i Han giftet seg i 1902 i Helsinki med Hanna Hildur Lise Lindsay von Julin, fra Fiskars Bruk i Finland. Han var lege, og de bodde i Christiania. k) Jens Gerhard, født i Ble gift i 1907 med Marie Kristine Hannestad fra Vardø. Jens var major i Hæren og de bodde i Christiania. 23. Richardt Moe, Richardt Moe, født i Holmestrand 9/4 1848, og sønn av skomakermester Truls Moe og Oline, født Nielsen.

18 Richardt fikk sin cand.theol.eksamen i Som student led han av gjentagende hodepine, derfor var han et par år til sjøs, men tok så fatt på studiene igjen, under stadige avbrytelser. Han ble, etter eksamen, lærer ved Den Tordenskjoldske Borgerskole i Holmestrand, og han var bestyrer ved skolen i perioden da den ble omdannet til middelskole. I var han amtskolestyrer i Søndre Bergenshus amt fikk han sitt første presteembete som sogneprest til Lekø i Namdalen. I 1890 ble han sogneprest til Haram på Sunnmøre, før han i 1905 ble utnevnt til sogneprest til Vågå. I 1908 måtte han ta avskjed på grunn av svekket helse, og han døde på Nordstrand i Richardt giftet seg i Holmestrand i 1878 med Augusta Gulli, født i Holmestrand i Hun var sønnedatterdatter av Holmestrands Eidsvoldsmann, sogneprest Nysom. I ekteskapet var det i alt 11 bar, hvorav 9 levde 3 sønner og 6 døtre. 24. Leonard Larsen Næss, Leonard Næss var født i Beiarn i 1855, og foredrene var bonde Lars Hansen Næss og kona Karen Thorsteinsdatter hun var datter av Thorstein Thoresen Bjølverud, fra Lesjaskog som kom til Salten som soldat ca 18/20 år gammel. Etter at Beiarn ble adskilt fra Gildeskål, ble Lars Hansen Næss den første ordføreren i Beiarn. Leonard Næss tok først sin utdannelse ved Lærerseminaret, og var deretter huslærer mens han studerte videre til prest. I 1881 var han klar for sine teologiske studier ved universitetet i Christiania. Han fikk sin embetseksamen der i Samme året giftet han seg med Elise Olsdatter Amble, født i 1852, og datter av fogd på Helgeland, Ole Amble og Ida Thomine Frederikke Hansdatter. Etter eksamen og bryllup, var det å finne seg arbeid, og i førstningen var han lærer på Asker Seminar. En tid etter ble han amtskolebestyrer i Os ved Bergen fikk han sitt første sogneprestembete i Bjarkøy. Neste kallet ble Norddal på Sunnmøre, der familien likte seg godt. De hadde da fått 5 barn og trengte komme en plass hvor de kunne få sin utdannelse. Derfor søkte han etter en tid stillingen som residerende kapellan i Elverum. Her ble han værende noen år, og hadde stor glede av det, før han i 1909 ble utnevnt til sogneprest til Vågå hvor han ble til 1928, og da var han 73 år gammel. Næss var en ihuga nynorskmann, og mens han var i Vågå fikk han i oppdrag å først omsette bibelen til nynorsk som ble ferdig i 1921 deretter salmeboka som ble ferdig omsatt i Leonard

19 Næss var en nær og god venn av Georg Sauerwein, og det var en utstrakt brevveksling dem imellom. I ekteskapet var det i alt 5 barn: a) Eva Leonard Næss, født i Hun ble gift i Vågå kirke 3. april 1912 med skolestyrer Ola Vigerust, Dovre. b) Tordis L. Næss, født i Ble gift med Mr. Waterston i England. c) Olaug L. Næss, født i Var ugift og bodde på Ringebu. d) Rannveig L. Næss, født i Ugift. Døde Vågå e) Leif L. Næss, født i Han brukte senere Amble Næss som etternavn, og ble gift i Sverige med Martha Marke. Leif A. Næss var skuespiller og teaterinstruktør, og bodde for det meste i Stockholm. Da Leonard Næss sluttet som prest i 1928, flyttet familien først til Oslo, hvor de bodde i Bygdøy Alle 70, men da krigen kom i 1940, flyttet de til Ringebu, hvor de fikk husvære på gården Bø hos deres datter og her døde Leonard Næss 24. april Karl Eugen Birkelund, Karl Birkelund ble utnevnt til sogneprest til Vågå i 1928, og han var her til han døde i april i Familien kom hit fra Hyllestad/Valle i Aust-Agder. Karl Birkelund var gift med Hanna (pikenavn ikke funnet), og de hadde 4 barn: a) Gerd Birkelund, født 1915, gift med Krag fra København av slekten til Vågåpresten H.P.S.Krag. b) Anne-Marie Birkelund, født 9/ i Hyllestad. c) Karin Birkelund, født 19/ i Hyllestad. d) Arne E. Birkelund, født 4/ i Hyllestad. Hanna og barna var i ferd med å pakke, for å flytte fra Vågå, da flommen kom i september 1938, og prestegården ble omgjordt til tilfluktssted for de som var truet av flommen. Hans Kvåle fra Skjåk var konstituert prest i Vågå etter Birkelund til Sjaastad kom. Kvåle ble da sogneprest til Hov i Land. 26. Ivar Sjaastad, og Ivar Sjaastad, født på gården Sjaastad 24. mars Foreldrene var Olaf Herman Sjaastad og hustru Marta Fostad Ivar gikk på Skogn folkehøyskole , Mellomskolen i 1916 og Gards- og Skogsarbeid i Artium tok han i Volda i startet teologistudiene og ferdig Han ble sogneprest til Skjerstad , før han ble sogneprest til Vågå i Ivar Sjaastad ble gift 16. juli 1926 med Inga Glomnes, født i Stryn 7/6 1898, datter av

20 Mathias Glomnes og Samuline, født Skrede I ekteskapet var det følgende barn: a) Ottar Magne Sjaastad, født 6/ Ble professor ved nevrologisk avdeling Regionsykehuset i Trondheim. b) Svanhild Vigdis Sjaastad, født 6/ Ble lærer ved Vågå ungdomsskole. c) Øystein Vigleik Sjaastad, født 14/ Ble dosent ved Veterinærhøyskolen. d) Unn Elise Sjaastad, født 5/ Ble sosialsykepleier ved Radiumhospitalet. Ivar Sjaastad ble utvist fra Vågå i 1942 av tyskerne, og holdt sin siste gudstjeneste 20. oktober Han reiste da tilbake til gården Sjaastad, hvor han forstsatte sin prestegjerning. I august 1943 ble han så arrestert av tyskerne, og satt fengslet siste delen på Grini til freden kom i I perioden var det forskjellige prester utnevnt av nazistene som forsøkte seg i Vågå. Det er nevnt klokker Andersen fra Lillehammer, deretter en pastor Mortensen fra 8/ Ingen av disse ble akseptert av bygdefolket, så de benyttet seg heller av flere illegale prester, deri nevnt en misjonsprest Strande. I mai 1945 kom Sjaastad tilbake til sin familie i Vågå, hvor han fortsatte sin prestegjerning til Han døde i Vågå 12. november Odd Carl Johan Skuthe, Odd Skuthe var født 23/ Han var gift med Hjørdis (pikenavn ikke funnet), født 10/ Det er kjent 3 barn i ekteskapet: a) Kari Skute, født 17/ b) Jon Skute, født 11/ c) Per Skute, født 1959 Etter sin prestegjerning i Vågå, reiste Skuthe og familien til Løten. 28. Svein Raddum, Svein Raddum ble født 9. mai Han var gift med Ann Odny (pikenavn ukjent), født 15/ De har 4 barn: a) Cecilie Raddum, født 11/ b)

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE Gnr. 75 Leiknesbø vestre ligger strekker seg fra gnr. 74 Leiknesbøe østre i øst og til gnr. 76 Leiknes i vest på Tysfjordens sørlige side. Grensene til gnr. 74 går gjennom Bogen,

Detaljer

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu Storå/Jågåsijdda Av Finn Rønnebu Vi må fram mot år 1700 for å finne en slags kontinuitet i bosettinga på Storå. Kildene før den tid er sparsommelige. I 1685 betaler sjøfinnen Clemet Joensen Korn- og Ostetiende.

Detaljer

Tosterud. Sø-Tosterud

Tosterud. Sø-Tosterud Tosterud Tosterudgardene ligger ved Mjøsa, bare 180 m. over havet. I Sør ser en Minnesund, rett over vatnet er Korslund- og Brøhauggrenda på Morskogen, lenger nord ser en Stangelandet og Helgøya, og videre

Detaljer

Nummer 3 2011 17. årgang

Nummer 3 2011 17. årgang Sørum-Speilet Nummer 3 2011 17. årgang ASBJØRNSENS 200- ÅRSJUBILEUM FEIRES 15. JANUAR 2012 Arrangementet blir omfattende og vil kaste lys over meget av Asbjørnsens virke, ikke bare som eventyrsamler, men

Detaljer

Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde

Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde befolkningsutvikling og yrkesfordeling på Merdø Hilde L. Austarheim Denne artikkelen gir en framstilling av folketallsutviklingen og næringslivet i uthavna Merdø fra

Detaljer

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014 Røykens bygdefane NR 65 JULI 2014 INNHOLD Røyken Historielag 2014 2015 1 Hva har hendt, og hva hender? 2 Fra «Spikkestad stasjon og det gamle meieriet» til stasjonsbyen

Detaljer

To menn ved navn Morten Hegelund fra Viborg på 1500-tallet

To menn ved navn Morten Hegelund fra Viborg på 1500-tallet En skisse av Randi Rostrup, juni 2007 (10 sider + Tavle) To menn ved navn Morten fra Viborg på 1500-tallet Mester Morten, sogneprest i Ålborg Det første spor etter presten Morten er da han den 13. april

Detaljer

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy. Gardsnr. 11 Mannes. Ny: juni 2004 Oppdatert: april 2010 Oversikt over noen av familiene som har, eller har hatt, bosted på Mannes. Ansvarlig: Tor Inge Dahl og Henry Oskar Forssell Rettelser og oppdateringer

Detaljer

Hvor ble det av Huitfeldtene?

Hvor ble det av Huitfeldtene? Hvor ble det av Huitfeldtene? 12 Av Carl Huitfeldt Det er i dag bare 10-12 slekter tilbake av den gamle danske adel (uradelen) i Danmark og vel et noe mindre antall, som lever i andre land. Disse slektenes

Detaljer

Gardsnr. 15 Åkra. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Gardsnr. 15 Åkra. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy. Gardsnr. 15 Åkra. Oppdatert: april 2010. Oppdatering av noen av de familiene som har bosted på Åkra. Ansvarlig: Arne Edvin Dahl og Henry Oskar Forssell. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

DISputten Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus

DISputten Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus DISputten Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus Tema: De som reiste ut - Emigrasjon fra Norge 14. årgang ISSN 0808-9647 2-2008 Leder DISsere i emigrantenes fotspor? Slektsforskerdagen 2008 Nå nærmer den seg.

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 Bispevisitas og grunnlovsfeiring leder Menighetene i Stange og Tangen har

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken Historielag Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken bygd. En ny travel sommersesong står for døren. Det vrimler av oppgaver og aktiviteter å engasjere seg i for den som måtte ha noen

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

FORORD. God lesning! Trude Aga Brun, Kulturarv Vestfold fylkeskommune prosjektleder

FORORD. God lesning! Trude Aga Brun, Kulturarv Vestfold fylkeskommune prosjektleder FORORD Larvik by har en spennende forhistorie og Fritzøe jernverk i Hammerdalen er på mange måter arnestedet. I denne artikkelen vil vi fortelle om historiene som skjuler seg under bakken og hva som skjer

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

SANNIDAL MENIGHETSBLAD SEPTEMBER 2006 NR. 3 66. ÅRGANG

SANNIDAL MENIGHETSBLAD SEPTEMBER 2006 NR. 3 66. ÅRGANG SANNIDAL MENIGHETSBLAD SEPTEMBER 2006 NR. 3 66. ÅRGANG Hver en dag er en gave en mulighet Hver dag er en nåde fra himmelen ned SANNIDAL MENIGHETSBLAD NR. 3 2006 1 Gaven og OPPGAVEN Livet er en gave, en

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

Maleren Philip Henrich Kriebel. Av Jan Henrich Lexow I: Stavanger Museum / Årbok, årg. 66(1956), S. 95-1 07

Maleren Philip Henrich Kriebel. Av Jan Henrich Lexow I: Stavanger Museum / Årbok, årg. 66(1956), S. 95-1 07 Maleren Philip Henrich Kriebel Av Jan Henrich Lexow I: Stavanger Museum / Årbok, årg. 66(1956), S. 95-1 07 MALEREN PHILIP HENRICH KRIEBEL,4e7 JAN HENDRICH LEXOiY I 1955 fikk Ledaal et gouachemaleri som

Detaljer

ANTEPENDIET FRA UTSTEIN KLOSTER OG EN MEKTIG SLEKTSKRETS FRA SISTE DEL AV 1600-ÅRENE

ANTEPENDIET FRA UTSTEIN KLOSTER OG EN MEKTIG SLEKTSKRETS FRA SISTE DEL AV 1600-ÅRENE STAVANGER MUSEUM / ÅRBOK, ÅRG. 72(1962), S. 91-126 ANTEPENDIET FRA UTSTEIN KLOSTER OG EN MEKTIG SLEKTSKRETS FRA SISTE DEL AV 1600-ÅRENE Av JORUNN FOSSBERG I kirken på Utstein kloster har det like til det

Detaljer

Menighetsbladet. for Ski og Kråkstad NR. 1-2014. Kråkstad kirke 1814-2014 side 5. Huset side 6. Intervju med Hans Underland side 11

Menighetsbladet. for Ski og Kråkstad NR. 1-2014. Kråkstad kirke 1814-2014 side 5. Huset side 6. Intervju med Hans Underland side 11 INFORMASJON Menighetsbladet for Ski og Kråkstad NR. 1-2014 Kråkstad kirke 1814-2014 side 5 Huset side 6 Intervju med Hans Underland side 11 LEDER Vi har alltid et valg? J. Kristian Bjerke I løpet av fjoråret

Detaljer

Norge før dansketiden, 1200-tallet og frem til Kalmarunionen i 1397

Norge før dansketiden, 1200-tallet og frem til Kalmarunionen i 1397 Norge før dansketiden, 1200-tallet og frem til Kalmarunionen i 1397 Norge hadde felles konge med Danmark fra 1380 til 1814, unionen varte altså i 434 år. Hva var årsaken til at denne unionen kom i stand?

Detaljer

Personnavn i eldre tid

Personnavn i eldre tid Personnavn i eldre tid Av Frode Myrheim Innledning En kan på en måte si at fornavnet og farsnavnet i eldre tid var det som i dag er personnummeret. Med andre ord var det dette som i offentlige skattelister

Detaljer

Tråset (gnr. 115) I skrivne kjelder fra mellomalderen er Tråset ofte nemnt alt på 1300-talet.

Tråset (gnr. 115) I skrivne kjelder fra mellomalderen er Tråset ofte nemnt alt på 1300-talet. Tråset (gnr. 115) Tråset er ein av dei gamle store gardane ved nordenden av Mjøsa. Namnet er eit typisk setr namn, men kva det elles tyder, kan ingen seia heilt visst. Skrivemåten av namnet har lenge vore

Detaljer

Hvem var Rasmus Malling-Hansen?

Hvem var Rasmus Malling-Hansen? Hvem var Rasmus Malling-Hansen? En biografi skrevet av Sverre Avnskog Malling-Hansens Personlighed er ikke let at skildre; hvidt på sort er så mat, man trænger til Ildfarver, til noget levende i stedet

Detaljer

Redaktøren har kuppet lederplassen!

Redaktøren har kuppet lederplassen! Røyken Historielag Redaktøren har kuppet lederplassen! Status Mølla Det ser ut til å gå litt tregt med rydding og restaurering av vår nye ervervelse. En må vel innse at folk flest har nok med sitt eget

Detaljer

Mer gammelt enn nytt. En utrolig historie! Viktig! Årgang 9 nr. 3-2006

Mer gammelt enn nytt. En utrolig historie! Viktig! Årgang 9 nr. 3-2006 Mer gammelt enn nytt Et organ for Vålerenga Historielag Sotahjørnet Foto Aftenposten En utrolig historie! Historielaget var invitert til Galgeberg 3 s 70 års jubileumsfest på Ekebergrestauranten 22. september

Detaljer