Prester nevnt i Vågå sogn perioden 1340 til reformasjonen 1536

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prester nevnt i Vågå sogn perioden 1340 til reformasjonen 1536"

Transkript

1 ULLINSVIN Av Gunnar Ottosen, 2010 Ullinsvin gnr. 66 bnr. 1. Prester i Vågå sogn. Prester nevnt i Vågå sogn perioden 1340 til reformasjonen 1536 Vågåkirka antas å være fra ca 1130, som en av landets eldste kirker. Følgende katolske prester funnet nevnt i perioden Amund prest på Vågå, nevnt i et skinnbrev fra 1340 (dn III/204). Han nevnes igjen i et nytt brev 26/ (dn III/213), samt 26/ (dn V/166). 2. Nicholaus Endidsson prest på Ullinsvin nevnt 9/ (dn V/219), og nevnes igjen i 1356 (dn II/329). 3. Bærgswein prest på Vågå nevnes 26/ (dn III/317). Nevnes igjen som sire Bergswein Haraldsson prest på Vågå 8/ (sire/sira ble brukt som tittel på sogneprester, og betyr herre ) (dn III/322). Han nevnes igjen i et brev datert 25/ (dn III/330), samt 20/ (dn II/386). 4. Sira Sigurd prest på Vågå nevnes 25/ (dn XVI/28). 5. Sira Gudleik prest på Vågå nevnes 20/ (dn II/479). Så nevnes Sira Gudleik Bjørnsson prest på Vågå 24/ (dn III/467).

2 6. Roland Gotskalksson prest på Vågå nevnes 1/ (dn VIII/259). Han nevnes igjen 9/ (dn VIII/281), 8/ (dn X/150), 16/ (dn X/151), 21/ (dn IX/251), 28/ (dn I/755), 8/ (dn IX/287). 7. Paal Ericsson sokna-prest på Vågå nevnes 23/ (dn III/799), og igjen 11/ (dn VIII/335), 27/ (dn III/807). 8. Laurens Andersson sogneprest på Vågå, samt Niels Andersson prest sammesteds i 1488 (dn XXI/629). Laurens Andersson nevnes igjen i et nytt perg.brev datert 31/ (dn II/966). 9. Peter Botolfsson sogneprest på Vågå, nevnes 1/ Alle disse prestene er nevnt i tingseter og rettsmøter hvor de deltok, sikkert bl.a. som skrivekyndige samt vitner til kunngjøringer og andre saker som ble tatt opp. (dn III/204) står som henvisning til Diplomatarium Norvegicum som er en trykt samling av gamle skinnbrev, der III/204 er bind III side 204. Prester ansatt i Vågå sogn fra reformasjonen til i dag I 1536, ble det, ved kongelig påbud, gitt ordre om å skifte til den Lutherske lære, i kongeriket Danmark/Norge. 1. Magister Torstein, nevnt i Herr Oluff, sogneprest på Vågå, nevnes i et pergament i Riksarkivet, datert 23/ (dn X/743). 3. Jacob Lauritssøn, nevnt i 1562 og Laurits Pederssøn, nevnt i 1585.

3 5. Christopher Erikssøn Glad, Chr. E. Glad, nevnes to steder av Biskop Bang i boken Den norske Kirkes Geistlighed i Reformasjonsaarhundredet side 130 og 134. Christopher Glad var først sogneprest i Øyer i 1585, da han på herredagen (møte av rikets dignitærer) i Oslo 17. august 1585, fikk kongens andel av korntienden av dette prestegjeld. Den 14/ og 6/ ble han kaldt sogneprest til Vaage, hvor han levde i 1619, men trolig døde i løpet av dette året, fordi hans sønn Erik Christophersesøn, avlegger eden som ny prest til Vågå den 8. september Christopher Glad giftet seg med Aaste Torstensdatter Morsing, datter av Ringebu- og deretter Gran-presten Torsten Søfrensen Morsing og Anne Amundsdatter. Aaste Torstensdatter døde, som enke, i Vågå 13. august Hennes smukt uthuggede gravsten finnes trolig enda på kirkegården riktignok i noe medtatt tilstand. På stenen er det uthugget en kvinnelig figur forestillende Patentia, i hjørnene de 4 evangelister. Det var følgende barn i ekteskapet til Christopher Glad/Aaste Torstensdatter: a) Erik Christopherssøn Glad, født ca Nevnes i Københavns universitetsmatrikkel i 1611, hvor han ble utdannet til prestegjerningen. I 1619 kom han til Vågå, og ble sogneprest der, etter sin far. Erik døde trolig i Vågå i 1627, ugift. b) Søren Christopherssøn Glad, født før Var borger i Bergen. Døde antagelig i Ladvig i Ytre Sogn ca Han var gift med Karen Jonsdatter Skanche datter av magister Jon Mogensen Skanche og Magdalena Andersdatter Foss. Det var 4 barn i dette ekteskapet. c) Knud Christpherssøn Glad, født i Vågå 16.mai 1595, døde Vik i Sogn 28. oktober Var gift med Karen Nielsdatter Kolding, som døde 21. februar Deretter giftet Knud seg med Maria Berthelsdatter Mule. Ingen barn i første ekteskap, men i 2. ekteskap var det minst 9 hvori en: Hans Knudsen Glad, født ca 1645, døde i Christiania 31/ Denne Hans var far til Maria Hansdatter Glad, født i Christiania 1687, døde i Vågå i 1705, og hun var gift med sorenskriver Henrik Jacobsen Schmidt på Sunde. d) Anne Christophersdatter Glad. Hun døde i Vågå 16. april 1631, og var gift med Christen Bertelsen Mule, som døde som sogneprest i Vågå i Christen Mule overtok prestegjerningen i Vågå etter forannevnte Erik Chr. Glad. Det var 5 barn i dette ekteskapet.

4 e) Karen Christophersdatter Glad. Hun var gift med borger i Bergen, Simon Nielssøn. Han var tidligere fogd i Sogn. Karen døde trolig i Solvorn i Sogn, etter Ingen barn nevnt. f) Kristen Christophersdatter Glad. Hun ble gift med sognepresten i Luster, Mogens Skanche, som var bror av Søren Chr. Glads hustru (nr 2), Karen Skanche, samt altså sønn av magister Jon Mogensen Skanche og Magdalena Andersdatter Foss. Mogens Skanche døde i 1675, og det er nevnt en sønn i ekteskapet Anders Mogenssøn Skanche. 6. Erik Christopherssøn Glad, Erik Chr. Glad var født ca 1590, trolig på Øyer, og eldste sønn til forannevnte prest. Han var student i København i Han kom til Vågå, og avla eden som neste sogneprest, etter sin far, den 8. september Det er ikke nevnt at han var gift, eller etterlot seg arvinger, og han døde, trolig i Vågå, i Christen Bertelsen Mule, Christen B. Mule, født i Oslo ca Ble student i København 11. mai Han var sønn av Bertel Christenssøn Mule, rådmann i Oslo 1594 og borgermester der , da han ble lagmann til Opplandene 10. oktober 1610, og moren var Sidsel Olufsdatter. Christen Mule kom som kapellan til Vågå i 1624, hos Erik Glad, og han avla eden som sogneprest, samme sted, den 25. juni Christen Mule døde i Vågå våren Christen giftet seg først i 1624 i Vågå med Anne Christophersdatter Glad hun døde i Vågå 16/ ekteskap skjedde ca 1632, da han giftet seg med Else Michelsdatter som døde i Vågå i Christen Mule og Anne Christophersdatter Glad er begge begravet ved Vågå kirke, og deres rikt utsmykkede gravsten skal enda forefinne ved kirken. Etter Christen Mules død i 1643, giftet hans 2. hustru seg igjen med neste sogneprest i Vågå, Frederik Nilssøn Glostrup. I ekteskapet til Christen Mule var det 5 barn i første, og 4 barn i andre ekteskap, hvorav følgende er kjent: a) Bertel Christenssøn Mule. Var den i første ekteskaps barn, som var i live i Han gikk på skole i Bergen, men fikk slag og sluttet. Var i 1668 i Solvorn hos sin moster, fogd Simon Nielssøns enke, Karen Glad. Han nevnes som en temmelig mislykket mann. b) Michel Christenssøn Mule. Han var utenlands i 1659.

5 c) Anne Christensdatter Mule, født i august 1636 i Vågå, og begravet i Vinger 18/ , som enke etter kaptein Jacob Michelet, på Hjellum i Vang. d) Karen Christensdatter Mule, hun levde i e) Margrethe Christensdatter Mule. Var enke i 1696 på Norderhov, etter Hr. Otto Jacobsen en Københavner, som var student i 1655, kapellan i Norderhov 3/1 1660, og sogneprest samme sted, fra 1683 til sin død i f) Thomas Christenssøn Mule. Han bevitner en sak for Opplandske Lagting 10. november Frederik Nielssøn Glostrup, Frederik N. Glostrup, født ca 1610 trolig i København. Han var sønn av Niels Simonsen Glostrup , biskop i Oslo , og Anne Andersdatter, datter av Skriver på Bremerholm, Anders Hanssøn og Bodil Knudsdatter. Frederik avla ed som sogneprest til Vågå 1. august En tid senere giftet han seg med enken etter sin forgjenger, Else Michelsdatter. I dette ekteskapet var det ei datter, Anna, som senere ble gift med Glostrups ettermann som sogneprest i Vågå, Eggert Christenssøn Stockfleth. Else Michelsdatter døde i 1659, og i et skifte etter henne, datert 5/ i Vågå, står: Barn 1. ekteskap: Michel, Anne, Karen og Margrethe, - og i 2. ekteskap: Anna. Kan ikke se at Frederik giftet seg igjen, og han døde i Vågå i Eggert Christenssøn Stockfleth, Eggert Chr. Stockfleth var født i Fron i 1635, og han døde i Vågå i Han var sønn av Christen Mogenssøn , som var fogd i Gudbrandsdalen i perioden , og hustru Cathrine Eggertsdatter Stockfleth, født i Haderslev i Danmark 1610, datter av Eggert Stockfleth , skipper og kjøpmann. Eggert Chr. Stockfleth kom først til Vågå som personlig kapellan hos Glostrup, før han ble utnevnt til sogneprest, samme sted, i Som nevnt foran, ble han gift med sin forgjengers datter, Anna Frederiksdatter Glostrup. Følgende barn er nevnt i ekteskapet: a) Martha Eggertsdatter. Hun ble gift med Fron-presten Otto Munthe (hans første hustru).

6 b) Else Cathrine Eggertsdatter, født Vågå 1672, og gravlagt i januar Hun ble gift med Anders Sigvardssøn Munch, født 8/ døde i Christiania 3/8 1737, sogneprest i Vågå Henning Sigvardssøn Munch, Henning S. Munch var født på Lesja i 1646, og døde i Vågå i februar Hennings foreldre var sogneprest på Lesja Sigvard Engebretssøn Munch, fra Storhove i Fåberg , som var gift med Anna Jørgensdatter Marstrand fra Grytten. Henning, sammen med sin bror Jørgen, var student ved Christiania skole 20/ Etter fullført eksamen var han først præceptor (lærer) hos biskop Hans Rosing. Ble så den 12/ utnevnt til kapellan med succession (rekkefølge) hos daværende sogneprest i Vågå Eggert Stockfleth. Henning ble så utnevnt til sogneprest i Vågå i 1681, og var her til sin død i februar Henning var gift med enken etter Eggert Stockfleth Anna Frederiksdatter Glostrup, datter av sognepresten i Vågå, Frederik Glostrup Det var kun en sønn i ekteskapet Eggert Henningssøn Munch, som døde ugift, som skildrer i Fredrikshald den 6/ Frederik Frederikssøn Grüner, Frederik Grüner ble født i Christiania 7. desember 1665, døpt i Trefoldighetskirken 13. desember s.å. Han døde i Christiania 14. desember 1741, og ble bisatt i Vår Frelsers kirke, men senere ført til Hedrum, hvor kisten ble nedsatt i kirken. Da Hedrum kirke ble reparert i slutten av tallet, ble kisten nedgravet på kirkegården. Frederik F. Grüners foreldre var Frederik Peterssøn Grüner, født i København i 1628, som overtok som myntmester i Christiania etter sin far, i Hans hustru var Margrethe Boyesen , datter av generalinspektør for skogene Søndenfjelds, Frederik Boyesen og Annicken Johansdatter Garmann. Frederik F. Grüner ble først undervist ved Christiania Gymnasium, og deretter reiste han til København, hvor han ble immatrikulert som student 21. juni Etter fullført utdannelse kom han som huslærer og sekretær til det Gyldenløvske hus i København, der han ble kjent med sin tilkommende hustru, Anna Hedvig Housmann. Hun var født i Segeberg den 20/ , og hennes foreldre var Frederich Housmann, toller i Ribe og Anna Margreth Novocken. De ble forlovet i juli 1695, og giftet seg i 1696 på

7 Gyldenløves gård i Larvik. I kanselliets arkiv for 1696 finnes Grüners ansøkning Så som sogneprest til Waage i Gudbrandsdalen Hr Henning Sivertssøn Munch er ved døden afgangen, supplicerer jeg i allerdypeste Underdanighet, Eders kgl. Maj.s allernådigst vilde kalde mig til Sogne prest i samme afdøde Mands Sted hvori jeg Eders kgl. Maj.s allernådigst afventes som lefer. Signert: Eders kgl. Maj.s allerunderdanigste og aller ydmygeste tiener. København 27. februar 1696 Fridrich Grüner. Saken var tydeligvis, ved Gyldenløves hjelp, avgjot på forhånd, for 2 dager senere, den 29/2 var han ansatt, og han avla sin ed den 3. juni Frederik og kona reiste så i slutten av 1696 til Vågå. I dette ekteskapet var det følgende barn: a) Født 24/ i Vågå, Uldrick Fridrich Grüner, som ble døpt i Lom kirke 30/ av sogneprest Arnoldo de Fine. Uldrick ble fogd i Stjør- og Værdalen. b) Født 19/ i Vågå, Christian Fridrich Grüner, som også ble døpt I Lom av samme sogneprest. Han døde som oberstløytnant. c) Født 19/ i Hedrum, Anthonetta Amalia Grüner. Frederiks første kone, Anna Housman, døde i Hedrum 11. mai 1736, kl Den 5. desember 1737 giftet han seg igjen i Akershus Slotsmenighet med Sophia Charlotte Arctander, født i Viborg/Danmark i 1717, datter av kjøpmann i Viborg, Nils Justsson Arctander og Sophie Dorothea a Møinichen. Sophia Arctander døde i Hedrum 19/ I Frederik Grüners andre ekteskap var det ingen barn. Etter Frederiks død i 1741, ble Sophia Arctander gift igjen 30/ i Vår Frues kirke i København, med Magister Henrik Wissing Ørsted, som var sogneprest i Hedrum fra 1743 til Som angitt, var Grüner kort tid i Vågå, og det kan han sikkert igjen takke Gyldenløve for. Ved lensbrev av 27. februar 1692 hadde Gyldenløve fått seg underlagt grevskapet Laurvigen, og herunder hørte også Hedrum prestegjeld, hvortil greven hadde jus patronatus -kallsrett. Så den 14. januar 1699 ble det nemlig bekreftet, en mellom Grüner og sogneprest i Hedrum, Wilhelm (Willum) Dopp, inngåtte bytteforbindelse hvori Grüner overflyttes til Hedrum og Dopp til Vågå. Dette bytte gikk visstnok ikke frivillig for seg fra Dopps side, da han fikk valget mellom å gå av eller reise til Vågå. Dopp hadde vært prest i Hedrum siden Kallet var stort med 4 kirker, og Dopp eide dessuten gården Nedre Bergan, samt flere parter i andre gårder, etter sin far.

8 12. Wilhelm (Willum) Christianssøn Dop (Dopp), Wilhelm ble født ca I Sandherred. Hans far var Christian Willumsen Dopp (også skrevet Dop), født 1619 i Roskilde, kapellan til Sandherred i 1645 og sogneprest samme sted fra 1650 til sin død i 1668, og moren var Maren Olsdatter Prytz. Wilhelm Dop ble student i 1670, og kom til Hedrum sogn som kapellan i 1678, og ble sogneprest samme sted i Han byttet så til seg Vågå presteembete i 1699, og overtok etter Grüner i Dop døde i Vågå i Wilhelm Dop giftet seg i 1680 med Pernille Hansdatter Iversen fra Skien, født i Det var følgende barn i ekteskapet: a) Hans Iver Dop, født Døde ugift i 1761 på Elverum. b) Maren Dop, født Ble gift med sogneprest til Høiland, Hans Tanche. c) Else Dop. Gift med sogneprest til Norddalen, Christopher Tanche. d) Boel Christine Dop. Hun var enke i 1763 etter Peder Reutz, kapellan i Ørskog. e) Malene Dop, døde 26/ i Ringsaker, i ekteskap med kapellan Ole Olsen Meldal. f) Christian Dop. Ble kaptein og bosatt på Bragernes utenfor Drammen. Han døde i desember 1731 i Christiania. Han ble gift i 1718 i Vinger med Inger Frantzdatter Cold hun døde på Elverum i g) Andreas Dop, født i 1698, døde på Elverum i Han var sersjant i hæren. 13. Andreas Sigvardssøn Munch, Andreas S. Munch ble født i Christiania 8. mars 1668, og han døde I Christiania 3/ Han var sønn av Sigvard Engebretssøn Munch, fra Storhove i Fåberg, , sogneprest på Lesja , og hustru Anna Jørgensdatter Marstrand. Andreas var student ved Christiania skole 22/ Etter sin presteutdannelse ble han ordinert til kapellan til Biri 20/9 1695, og 9/ ble han utnevnt til sogneprest til Dollerup på Jylland. Han kom til Vågå som sogneprest 26. oktober Andreas Munch var gift med Else Cathrine Stockfleth, datter av tidliger sogneprest, Eggert Stockfleth. Det var følgende barn i ekteskapet:

9 a) Sigvard Munch. Han ble kapellan til Vågå 4/3 1729, og 25/ utnevnt til sogneprest til Haa. Her døde han i b) Eggert Munch. Han skiftet navn til sin mors familienavn Stockfleth og ble sorenskriver i Rakkestad. c) Anna Munch, født 1704 i Dollerup, døde 8/ i Aurdal. Hun ble gift 29/ i Vågå med Jens Johanssøn Borchsenius, født 1/ i Sal prestegård, og døde Nes i Hallingdal 13/ Han var utdannet prest, og kom til Vågå i 1735, som personlig kapellan for Andreas Munch. Borchsenius ble utnevnt til sogneprest i Lyster, Sogn 1/7 1745, og deretter til sogneprest til Nes, Gol, Hemsedal og Flå den 11/ Jens og Anna Munch hadde 8 barn: 1. Andreas Munch Borchsenius f 23/ i Vågå, døde 15/ i Nittedal. Han ble utnevnt til sogneprest til Nittedal 29/ Han ble gift 6/ i Christiania med Anna Mathea Dampe f 1750 døde Etter Andreas død giftet hun seg igjen i 1799 i Gausdal med dragonløytnant Jens Chr. Winther. 2. Johanne Marie Borchsenius f 30/ i Vågå, døde 21/ i Nordre Aurdal. Hun ble gift 16/ i Nes kirke med kaptein Peder Klebo Selmer Kaptein Selmer giftet seg igjen med sin svigerinne, Anna Jacobi Borchsenius. 3. Johannes Borchsenius f 12/ i Vågå, døde 1762 i Holsten. 4. Else Cathrine Borchsenius f 6/ i Vågå, døde 23/ i Halden, ugift. 5. Berte Sophie Borchsenius, døpt i Vågå k. 16/ hun døde som liten. 6. Anna Dorthea Borchsenius, født 2/ i Vågå døde som liten. 7. Anna Jacobi Borchsenius, født 11/ i Vågå, døde 16/ i Aurdal (se nr 2). 8. Anna Sophie Borchsenius, født 25/ i Luster, døde 6/ på Strømsø ved Drammen. Hun ble gift 26/ med Johan Peter Hørner, lærer og klokker, d) Anna Sophie Munch, født i 1712, gravlagt i Vågå 10/ Gift 1. gang med Jacob Jacobsen Schmidt. Han døde i Vågå i 1742 (skifte på Sunde 11/ ). De hadde ei datter Else Christine som senere ble gift med hytteskriver Bernt Bredahl. Anna ble så gift igjen i Vågå kirke 12/ med sorenskriver i Gudbrandsdalen, Carsten Hauritz. Han ble begravd i Vågå 18/ , 47 år gammel. e) Else Cathrine Munch. Hun ble gift i Vågå k 11/ med Laurits Leganger, prost og sogneprest til Aremark. f) Frederikke Mariane Munch. Ble gift i Vågå k 4/ med sogneprest til Kråkstad, Lars Frisach.

10 g) Mariane Munch. Hun ble gift i Vågå k 19/ med prost og sogneprest til Rendalen, Bastian Engelhardt. 14. Herman Hermanssøn Treschow, Herman Treschow var født i Trondheim 8/ og døde 18/ på Lesja. Han var sønn av Herman Treschow fra Stege, på øya Møen i Danmark , og moren var postmester i Trondheim, Lorentz Wildhagens enke, Mette Margrethe Mathiasdatter Krenchel, f 23/ og døde 8/ Faren Herman, var postmester i Trondheim i 1689, så generaltollforvalter nordenfjelds fra Han eide ¼ part av Lesja verk i 1701, som han igjen solgte i I tillegg eide han også Lade gård i Trondheim, hvor han døde 16/ Herman overtok som sogneprest i Vågå fra 1737, men allerede i 1745 reiste han fra bygda, og Johan Storm overtok embetet. Herman Treschow kom senere til Søllerød på Skjelland. Han giftet seg i 1735 med Anne Schelderup Arentz, datter av Hans Petter Arentz og Susanne Ottersdatter Schreuder. Følgende barn er funnet i ekteskapet: a) Herman H. Treschow, født 11/ i Vågå. Han ble i 1812 adlet i Danmark, hvor han var konferensråd og amtmann i Roskilde. Han døde i En av hans sønner etatsråd Willum Frederik Treschow til Brahesborg og Laurviken , er regnet som stamfar til den norske gren av Treschowfamilien. b) Susanna Marie H. Treschow, døpt i Vågå k 12/ c) Mikael H. Treschow, døpt i Vågå k 13/ Ble sekretær i det danske kanselli og assistent i høyesterett. Mikael døde i København 6/ Han var gift med Marie Elisabeth Wasserfall. d) Christine H. Treschow, døpt i Vågå k 24/ Johan Mikkelsen Storm, Johan M. Storm var født på Sagene i Christiania 28/ , og ble gravlagt i Vågå 24/ Han var sønn av smed Mikkel Kjeldsen og Sophie Elisabeth Henriksdatter Storm. Johan Storm var først personlig kapellan i Lom i Så ble han plassert som feltprest ved det søndenfjeldske gevorbne Infanteriregiment i Så sies det at han deretter hadde fått et dansk kall, men byttet til seg Vågå prestegjeld med en gammel dansk prest, som ikke ville flytte fra Danmark. Johan Storm var gift 3 ganger:

11 I) Med Magdalena Axelsdatter Stub, døpt i Christiania 31/ , gravlagt i Vågå i juli Hun var datter av Axel Larssøn Stub og Kirsti Jørgensdatter. I dette ekteskapet var det følgende barn: a) Sofie Elisabeth Storm, døpt i Lom kirke 4/ b) Axel Storm født i 1744, prest i Drammen. c) Christine Storm født 26/ i Vågå. Hun ble gift med neste sogneprest i Vågå, Peder Munch, og hun døde i Vågå, på Dale 13/ II) I 2. ekteskap, gift med Ingeborg Birgitte Røring, født på Thorshaug i Christiania i 1718, gravlagt i Vågå 21/ Hun var datter av sorenskriver Edvard Røring og Gisken Leth fra Odalen. Barn i 2. ekteskap: a) Edvard J. Storm, døpt i Vågå k 28/ Kom til Christiania katedralskole i august 1761, og videre til København universitet i Var en periode tilbake i Vågå, men returnerte tilbake til København, der han døde 29/ b) Magdalena Johansdtr Storm, døpt i Vågå k 17/ Ugift, døde i Bergen c) Gjedsken Edvardine Johansdtr Storm, døpt i Vågå k 5/ , gift med apoteker Ole Bornemann Bull. Deres sønn Johan Storm Bull ble far til fiolinisten Ole Bull. d) Elisabeth Cathrine Johansdtr Storm, døpt i Vågå k 8/ III) I 3. ekteskap inngått 4/ med Johanna Magdalena Hauritz (datter av daværende sorenskriver i Vågå, Carsten Hauritz Øi, født i 1719 og døde i Vågå 30/ Det var ingen barn i dette ekteskapet. 16. Peder Sørensen Munch, Peder Munch var født i Christiania 24/5 1740, og han døde på Land prestegård 27/ Han var sønn av Søren Rasmussen Munch , trelasthandler og kapteinløytnant i Kristiansand, og hans hustru Kristine Edvarda Røhring Allerede som 11-åring ble Peder sendt til sin moster i Danmark søster av hans mor Marie Røhring, som var prestekone, gift med presten Praem i Tømmerby. Peder studerte ved Viborg skole i 1756, og ble ferdig cand.theol. i Kom så til Norge og ble kapellan til Ringebu i Så ble han utnevnt til sogneprest til Vågå sogn i 1776, etter Johan M. Storm. I 1786 ble han så utnevnt til sogneprest til Land prestegjeld, hvor han var til han døde i Peder Munch giftet seg i Vågå kirke 15. juli 1768 med

12 Christine Johansdatter Storm, født Vågå 16/4 1746, døde Vågå, på Dale 13/ Et skifte på Dale datert 21/1 1825, viser følgende barn som arver: 1. Biskop Johan Storm Munch, 2. Sogneprest Edvard Munch, 3. Johanne Vang, sogneprest Vangs enke, 4. Kristine Petersen gift med kaptein Petersen, 5. Ingeborg Birgitte, gift med prokurator Søegaard, 6. Severine Brager, gift med landhandler Brager, 7. Malene Tronhuus, gift med proprietær Tronhuus, 8. Jomfru Gedsken Munk, Cathrine Vang, gift med kjøpmann Vang. Boet var brutto 888 og netto 601 spd. M.a.o. i ekteskapet til Peder Munch var det følgende barn: a) Jacobine Edvardine, døpt Ringebu i Hun ble gift i Land kirke i 1791 med Marcus Frederik Bang Wang, født Røros 1760, sønn av kullfut Esten Wang og Magdalena Møller. Marcus Bang Wang ble prest i Vågå i 1803, og døde Vågå 5/ b) Christine, døpt Ringebu Ble gift med løytnant Ole Pedersen Aanderud på Toten. c) Magdalena, døpt Ringebu i 1773, gravlagt i Vågå i februar d) Ingeborg Birgitte, døpt Ringebu i Hun giftet seg 16/ i Vågå kirke med prokurator Rasmus Gjøde Søegaard, fra København, som fra 1829 var sorenskriver i V.råbyggelaget. I første del av ekteskapet bodde de på Sel, og de fikk flg. barn: 1. Peder Munch, døpt 10/7 1808, gravlagt i juli Johanne Edvardine, født 16/ Erich Munch, døpt 4/ Caroline Søegaard, døpt 13/ Wilhelmine Frederikke, døpt 7/ Peder Munch, født 24/ Ingeborg Birgitta Rasmusdatter født 30/ e) Severine, døpt Ringebu i Gift med landkremmer Nils Brager i Land. f) Magdalena, født i Vågå 31/7 1777, døde i Vågå 31/ Hun ble gift i Vågå kirke 1/ med enkemann Jens Jensen Trondhuus. Flg. barn i ekteskapet: 1. Peder Munch Trondhuus, født 8/ Johan Munch Trondhuus, født 17/ Marcus Frederik Bang Wang Trondhuus, født Vågå 13/ Jens Trondhuus var først gift med Ingelev Sørum (hun døde i nov 1813, 31 år gammel.). Jens Trondhuus giftet seg en 3. gang 9/6 1830, 51 år gammel, med pike Marit Iversdatter Blessum, 28 år. Det var ett barn i dette ekteskapet: Barbro Jensdtr, født 19/ Jens Trondhuus døde 22/ g) Johan P. Storm Munch, født i Vågå 31/8 1778, døde som biskop i Kristiansand 26/ Han var forfatter og prest, regnes som en av

13 forløperne for nasjonalromantikken. Var feltprest under felttoget , og ble biskop i Kristiansand fra h) Edvard, født i Vågå 16/ Ble gift i 1810 med Johanne Sophie Hofgaard. Prest. Bestefar til maleren Edvard Munch. i) Gidsken, født i Vågå 13/5 1781, døde ugift i j) Elisabeth Cathrine, født i Vågå 2/ , og døde året etter. k) Catharina, født i Vågå 13/ Ble gift med søskenbarnet i Christiania, baker Søren Wang, i hans 2. ekteskap. l) Søren Munch, født i Vågå 5/ og ble gravlagt i Vågå i mars Johan Henrik Reinhardt, Johan Reinhardt var født i Helsingør i 1734, der faren var borger av byen. Han gikk på Helsingør skole og fikk sin embetseksamen i Han ble så residerende kapellan til Fredrikstad i 1761, så sogneprest til Rendalen i Ble så utnevnt til sogneprest i Vågå 24/9 1786,og innehadde embetet til han døde i Vågå 25/ Johan Reinhardt var regnet som en medgjørlig og spinkel mann. Han ble gift med Else Marie Momsen, født ca Har funnet følgende barn: a) Momm Mouritz Reinhardt dødt ca 1775, var kapellan i Vågå i b) Christian Reinhardt, født Han hadde en sønn u/ekteskap, døpt Vågå kirke 11/ Christian Christiansen der morens navn er en Johanne Røen c) Johan Reinhardt, født 1776, var i 1801 i København. d) Peder Abraham Reinhardt, født I tillegg kommer ytterligere 3 sønner (navn ukjent) som var i København På tellingen 1801, står det også nevnt ei datterdatter Else Kari Lund, 12 år, så de hadde også ei datter (navn ukjent), i tillegg til ovennevnte sønner. 18. Marcus Frederik Bang Wang, Marcus F. B. Wang ble født på Røros 1/ Han var sønn av Kullfut i Holtålen Røros, Esten Markussen Wang og hans 2. hustru Magdalena Maria Larsdatter Leth Møller. Marcus fikk sin cand.theol.eksamen 23/ Ble utnevnt til kapellan til Land 28/3 1788, og ordinert først som sogneprest til Trysil, deretter til Vågå 24/ Han giftet seg i

14 Land kirke 12/ med eldste datter til Peder Munch Jacobine Edvardine Pedersdatter, døpt i Ringebu kirke 9/ døde i Christiania 1/ Det var følgende barn i ekteskapet: a) Peder Munch Wang, født i Ble utdannet til prest og bodde i Drammen, der han døde i b) Christine Storm Wang, født 1793 i Fluberg. Ble gift i Vågå kirke 31/ med Anders Trosdahl, lensmann i Vågå. c) Eistin Wang, født 1795 og døde i d) Søren Wang, født Ble gift med Marit Knudsdatter Moen. e) Johan Storm Wang, født 1800 i Trysil. Yrke dikter. f) Edvard Storm Wang, født 6/ Bosatte seg i Halden og var kontrollør for Statens brennerier. Gift 1828 med Andrine Rytterager. Edvard døde i g) Edvard Frederik Wang, født i Vågå 18/ Drev som kjøpmann. Ble gift med Else Ellingsen. De emigrerte til New York i Han døde i h) Marcus Frederik Bang Wang, født i Vågå 18/ Var også handelsmann, og ble gift med Susanne Eggum. De emigrerte til New Orleans i 1835, hvor han døde samme år. 19. Liv Bork Fietzentz, Han var døpt i Trondheim domkirke 4/ Foreldrene var Josias Fietzentz og Elenora Hedvig Borch. Liv tok sin theol. Embetseksamen i 1791, og ble i 1792 utnevnt til residerende kapellan til Slidre. I 1799 ble han resid. Kapellan til Norderhov, og 22/ ble han så utnevnt til sogneprest til Vågå, hvor han var til han døde 27/ Liv Fietzentz giftet seg i 1804 med Stinchen Poulsdatter Schioldager , hun var datter av Skorsteens-fejer-inspekteur i Trondheim Poul Christian Schioldager og hustru Lydia Raanes (Har også sett at Stinchen bli nevnt med fornavnet Elisabeth). Stinchen var allerede 54 år da de giftet seg, så ingen barn i ekteskapet. I et skifte på Vågå prestegård 7/ vises følgende arvinger: Mannens søskenbarn: Løytnant Wilhelm Josia Bech, Sogneprest Alexander Nicolai Bech, Hans Jacob Bech, Valdemar Huitfeldt Bech, Wilhelmine Hedvig Bech, gift med Kaptein Otto F. Müller, Anne Marie Bech, ugift, Mette Margrethe Bech, ugift, Sophie Elisabeth Bech, ugift. Konens søstersønn: Ole Anthon Phil, 20 år gammel.

15 20. Hans Peter Schnitler Krag, Hans P. S. Krag var født 16. november 1794 i Meldalen på Grevstad, og foreldre var Res. Kap. Peter Schnitler Krag (som er stamfar til den norske grenen Krag), født i 1759 i Surnadal og døde i Trondheim 1818 (hvor han var res.kap. ved domkirken) og hustru Sophie Christine Schnitler, født 1766 i Nesset og døde 1840 i Trondheim. I 1797 flyttet familien en kort periode til Røros, før de i 1806 kom til Trondheim. Hans P. S. Krag tok theol.embetseksamen i Christiania i 1819, og samme året reiste han til Stod og ble residerende kapellan der. Han innehadde denne stillingen til 1821, da han ble utnevnt til sogneprest til Grong. Den 29. november 1830 ble han utnevnt til sogneprest til Vågå, og i kirkeboka over innflyttede, står det at han og familien kom til Vågå 30. juni Allerede i 1816 ble Hans Krag forlovet med Hermana Thomine Rogneby, født i Norderhov 2/4 1798, datter av Major Thomas Rogneby og Bolette Andrea Schnitler. De giftet seg i Modum kirke 5. mars Hans Krag var kun sogneprest i Vågå i 11 år, men på den tiden rakk han å sette merke etter seg som Vågåpresten, et åndsmenneske, medmenneske og pedagogen Krag. Den 11. mars 1842 ble han utnevnt til prest til Fredrikshald, og 7. september samme år, reiste han og familien fra Vågå. De var i Halden til 1849, da han 12/ ble utnevnt til sogneprest til Eidsvoll, der de ankom 1. april Hans P.S. Krag døde på Eidsvoll 17. juli 1855, og ble begravet i prestegårdshagen da selve kirkegården nylig var utvidet til også å gjelde en del av prestegårdshagen. Det er funnet 9 barn i ekteskapet: a) Thomas Peter H. Krag, født 1821, døde i Var manudiktør (privatlærer) og senere lærer ved Sjøkrigsskolen. b) Bolethe Sophie Elisabeth Wilhelmine Krag, født i Grong 5/8 1823, konfirmert i Vågå kirke 6/ , døde i Var en høyt ansett lærerinne ved Christiania Katedralskole. c) Peter Rasmus H. Krag, født i Grong 1825, døde i Ble gift 26/ i Eidsvoll kirke med Jomfru Frederikke Petrine Fyhn, født i Meldalen, datter av Bergskriver Christian Fyhn. Peter var ingeniørkaptein og veianlegger og var ved veivesenet i Kristisnsand, hvor de bodde. Han var bl.a. far til forfatterne Vilhelm Krag og Thomas Krag d) Sophie Frederike Randine Krag, født Grong 7/

16 e) Hans Hagerup H. Krag, født i Grong 1829, døde i Var utdannet vegingeniør, og fra 1852 ansatt i vegvesenet perioden som vegdirektør. Var den som fikk bygget Geirangervegen, ferdigstilt i august Var også delaktig i grunnleggelsen av Den Norske Turistforening i f) Marie Dorthea H. Krag, født i Vågå 27/1 1832, døde i Christiania i Hun ble gift i Eidsvoll kirke 17/ med Nicolai Otto Knudsen, Adjunkt ved Trondheim Lærde Skole, sønn av Købmann i Trondheim Hans Thomas Knudsen. Det var 6 barn i ekteskapet. En ætling av Marie Krag, Merete Øie fra Oslo, er gift med Tor Kolden, barnebarn til prost Ivar Sjaastad. g) Maren Oline Krag, født i Vågå 27/ h) Ole Herman Johannes H. Krag, født Vågå 7/4 1837, døde i Var Oberst , direktør for Kongsberg Våpenfabrikk, deretter Felttøymester til Han konstruerte, sammen med børsemaker Erik Jørgensen, i 1894, et norsk militær- og skarpskyttergevær Krag- Jørgensen-geværet modell Han utførte også mange vei- og jernbaneanlegg, og var den første som i Norge brukte nitroglyserin til fjellsprengning. i) Hanna Hermana Baltsazara H.dtr Krag, født I Vågå 14/ Erik Gløersen Selmer, Erik G. Selmer var født i Christiania 30. januar 1805, sønn av Kaptein Jens Andreas Selmer og Marie Magdalena Gløersen Jens Selmer var Overtollbetjent i Christiania og fra disse stammer slektsgrenen Selmer i Norge. Erik G. Selmer fikk sin teologiske embetseksamen i 1828, og ble utnevnt til sogneprest til Bakke i Kristiansand i Ble så utnevnt til ny sogneprest til Vågå 28. juni Han giftet seg i 1831 med Marie Elisabeth Holmen. Erik Gløersen Selmer døde i Vågå 12. august Det var 6 barn i ekteskapet, av disse funnet 4: a) Jens Andreas, født i 1832, døde i b) Marius Maximillian, født 1833, døde i 1916, og var skogdirektør. c) Andrea, født i 1821, bodde som ugift i Vågå i 1865/75. d) Ernesta Wilhelmine Hadolina, født Stadsbygden 17/ Jens Gerhard Holmboe, Jens Holmboe var født i Sem Vestfold i Han ble gift ca 1863 med Erasmine Johanne Wraamann, født 1837 Borge i Lofoten. I 1865 var han personlig

17 kapellan i Skedsmo, Høland prestgjeld. I 1870 kom familien til Lesja der han ble sogneprest etter Johannes M. Klem. I 1883 kom så familien til Vågå, hvor han tok over etter Erik G. Selmer, som døde 12/ Jens Holmbo var prest i Vågå til 1904, da han fikk et slag, og vinteren 1905 reiste familien til Åsgårdstrand, der Jens døde samme år. Kona flyttet så til Christiania, hvor hun døde i Følgende barn funnet: a) Augusta Mariane, født 1865, døde i Vågå i 1944, som ugift lærerinne. b) Hans Nicolai Wraaman, født 1866, døde i Gift 1894 med Emma Nickelsen Hans var lege i Aremark og Ørje. c) Didrikke (Dikka) født 1868, døde Gift 1894 med Paul Nikolai Olsen fra Vågå, Han var sakfører og senere sorenskriver i Vågå, og de bodde på Vetl-Svee. d) Mina Gerhardine, født Hun ble gift med Anton Wilhelm Scheel Heiberg, fra Christiania. De bodde på Vettakollen. e) Kristoffer Andreas, født i Ble gift 1901 med Hanna Høegh fra Molde. De bodde først på Rjukan, senere i Vestre Aker. f) Gjertrud Petra, født Ble gift 1. gang i 1900 med Lorentz Johan Lossius fra Molde Gift 2. gang i Tiensin i Kina med fetteren Gustav Kristoffer Wilse, der han var postmester. De bodde i Borre Vestfold etter at de kom tilbake fra Kina. g) Hanna, født i Hun ble gift i 1901 med Gustav Adolf Tornberg, fra Liatorp i Sverige. Senere skilt, og bodde da i Christiania. h) Theodor, født i Ble gift i 1912 med Frederikke Wilhelmine Strøm fra Trondheim. Han var apoteker i Trondheim. i) Maria, født i Hun ble gift i 1896 med Tobias Brodtkorb Bernhoft fra Strinda. De bodde på Slemdal, Christiania. j) Otto, født i Han giftet seg i 1902 i Helsinki med Hanna Hildur Lise Lindsay von Julin, fra Fiskars Bruk i Finland. Han var lege, og de bodde i Christiania. k) Jens Gerhard, født i Ble gift i 1907 med Marie Kristine Hannestad fra Vardø. Jens var major i Hæren og de bodde i Christiania. 23. Richardt Moe, Richardt Moe, født i Holmestrand 9/4 1848, og sønn av skomakermester Truls Moe og Oline, født Nielsen.

18 Richardt fikk sin cand.theol.eksamen i Som student led han av gjentagende hodepine, derfor var han et par år til sjøs, men tok så fatt på studiene igjen, under stadige avbrytelser. Han ble, etter eksamen, lærer ved Den Tordenskjoldske Borgerskole i Holmestrand, og han var bestyrer ved skolen i perioden da den ble omdannet til middelskole. I var han amtskolestyrer i Søndre Bergenshus amt fikk han sitt første presteembete som sogneprest til Lekø i Namdalen. I 1890 ble han sogneprest til Haram på Sunnmøre, før han i 1905 ble utnevnt til sogneprest til Vågå. I 1908 måtte han ta avskjed på grunn av svekket helse, og han døde på Nordstrand i Richardt giftet seg i Holmestrand i 1878 med Augusta Gulli, født i Holmestrand i Hun var sønnedatterdatter av Holmestrands Eidsvoldsmann, sogneprest Nysom. I ekteskapet var det i alt 11 bar, hvorav 9 levde 3 sønner og 6 døtre. 24. Leonard Larsen Næss, Leonard Næss var født i Beiarn i 1855, og foredrene var bonde Lars Hansen Næss og kona Karen Thorsteinsdatter hun var datter av Thorstein Thoresen Bjølverud, fra Lesjaskog som kom til Salten som soldat ca 18/20 år gammel. Etter at Beiarn ble adskilt fra Gildeskål, ble Lars Hansen Næss den første ordføreren i Beiarn. Leonard Næss tok først sin utdannelse ved Lærerseminaret, og var deretter huslærer mens han studerte videre til prest. I 1881 var han klar for sine teologiske studier ved universitetet i Christiania. Han fikk sin embetseksamen der i Samme året giftet han seg med Elise Olsdatter Amble, født i 1852, og datter av fogd på Helgeland, Ole Amble og Ida Thomine Frederikke Hansdatter. Etter eksamen og bryllup, var det å finne seg arbeid, og i førstningen var han lærer på Asker Seminar. En tid etter ble han amtskolebestyrer i Os ved Bergen fikk han sitt første sogneprestembete i Bjarkøy. Neste kallet ble Norddal på Sunnmøre, der familien likte seg godt. De hadde da fått 5 barn og trengte komme en plass hvor de kunne få sin utdannelse. Derfor søkte han etter en tid stillingen som residerende kapellan i Elverum. Her ble han værende noen år, og hadde stor glede av det, før han i 1909 ble utnevnt til sogneprest til Vågå hvor han ble til 1928, og da var han 73 år gammel. Næss var en ihuga nynorskmann, og mens han var i Vågå fikk han i oppdrag å først omsette bibelen til nynorsk som ble ferdig i 1921 deretter salmeboka som ble ferdig omsatt i Leonard

19 Næss var en nær og god venn av Georg Sauerwein, og det var en utstrakt brevveksling dem imellom. I ekteskapet var det i alt 5 barn: a) Eva Leonard Næss, født i Hun ble gift i Vågå kirke 3. april 1912 med skolestyrer Ola Vigerust, Dovre. b) Tordis L. Næss, født i Ble gift med Mr. Waterston i England. c) Olaug L. Næss, født i Var ugift og bodde på Ringebu. d) Rannveig L. Næss, født i Ugift. Døde Vågå e) Leif L. Næss, født i Han brukte senere Amble Næss som etternavn, og ble gift i Sverige med Martha Marke. Leif A. Næss var skuespiller og teaterinstruktør, og bodde for det meste i Stockholm. Da Leonard Næss sluttet som prest i 1928, flyttet familien først til Oslo, hvor de bodde i Bygdøy Alle 70, men da krigen kom i 1940, flyttet de til Ringebu, hvor de fikk husvære på gården Bø hos deres datter og her døde Leonard Næss 24. april Karl Eugen Birkelund, Karl Birkelund ble utnevnt til sogneprest til Vågå i 1928, og han var her til han døde i april i Familien kom hit fra Hyllestad/Valle i Aust-Agder. Karl Birkelund var gift med Hanna (pikenavn ikke funnet), og de hadde 4 barn: a) Gerd Birkelund, født 1915, gift med Krag fra København av slekten til Vågåpresten H.P.S.Krag. b) Anne-Marie Birkelund, født 9/ i Hyllestad. c) Karin Birkelund, født 19/ i Hyllestad. d) Arne E. Birkelund, født 4/ i Hyllestad. Hanna og barna var i ferd med å pakke, for å flytte fra Vågå, da flommen kom i september 1938, og prestegården ble omgjordt til tilfluktssted for de som var truet av flommen. Hans Kvåle fra Skjåk var konstituert prest i Vågå etter Birkelund til Sjaastad kom. Kvåle ble da sogneprest til Hov i Land. 26. Ivar Sjaastad, og Ivar Sjaastad, født på gården Sjaastad 24. mars Foreldrene var Olaf Herman Sjaastad og hustru Marta Fostad Ivar gikk på Skogn folkehøyskole , Mellomskolen i 1916 og Gards- og Skogsarbeid i Artium tok han i Volda i startet teologistudiene og ferdig Han ble sogneprest til Skjerstad , før han ble sogneprest til Vågå i Ivar Sjaastad ble gift 16. juli 1926 med Inga Glomnes, født i Stryn 7/6 1898, datter av

20 Mathias Glomnes og Samuline, født Skrede I ekteskapet var det følgende barn: a) Ottar Magne Sjaastad, født 6/ Ble professor ved nevrologisk avdeling Regionsykehuset i Trondheim. b) Svanhild Vigdis Sjaastad, født 6/ Ble lærer ved Vågå ungdomsskole. c) Øystein Vigleik Sjaastad, født 14/ Ble dosent ved Veterinærhøyskolen. d) Unn Elise Sjaastad, født 5/ Ble sosialsykepleier ved Radiumhospitalet. Ivar Sjaastad ble utvist fra Vågå i 1942 av tyskerne, og holdt sin siste gudstjeneste 20. oktober Han reiste da tilbake til gården Sjaastad, hvor han forstsatte sin prestegjerning. I august 1943 ble han så arrestert av tyskerne, og satt fengslet siste delen på Grini til freden kom i I perioden var det forskjellige prester utnevnt av nazistene som forsøkte seg i Vågå. Det er nevnt klokker Andersen fra Lillehammer, deretter en pastor Mortensen fra 8/ Ingen av disse ble akseptert av bygdefolket, så de benyttet seg heller av flere illegale prester, deri nevnt en misjonsprest Strande. I mai 1945 kom Sjaastad tilbake til sin familie i Vågå, hvor han fortsatte sin prestegjerning til Han døde i Vågå 12. november Odd Carl Johan Skuthe, Odd Skuthe var født 23/ Han var gift med Hjørdis (pikenavn ikke funnet), født 10/ Det er kjent 3 barn i ekteskapet: a) Kari Skute, født 17/ b) Jon Skute, født 11/ c) Per Skute, født 1959 Etter sin prestegjerning i Vågå, reiste Skuthe og familien til Løten. 28. Svein Raddum, Svein Raddum ble født 9. mai Han var gift med Ann Odny (pikenavn ukjent), født 15/ De har 4 barn: a) Cecilie Raddum, født 11/ b)

Forfedre til: Side 1 av 6 Torgrim Nyland

Forfedre til: Side 1 av 6 Torgrim Nyland Forfedre til: Side 1 av 6 1. Generasjon 1. ble født i Mar. 5, 1917 i 69/44, Vardal, Oppland, Norge og døde i Mar. 29, 1993 i 14/73, Nord Aurdal, Oppland, Norge. Andre begivenheter i livet til Gravlagt

Detaljer

Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1. Foreldre

Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1. Foreldre 1. Johanna Magdalena Strand, f. 11. August 1882 i Alta. Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1 Foreldre 2. Johan Erik Strand, f. 24 Februar 1853 i Raipas i Alta, d. 21. Juli 1910 i Alta kirke, Alta.

Detaljer

FT 1845 og FT 1855 Gammelgaard og Verteminde Godser, Ketting sogn renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år af Ditlev Duus, Guderup

FT 1845 og FT 1855 Gammelgaard og Verteminde Godser, Ketting sogn renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år af Ditlev Duus, Guderup FT 1845 Gammelgaard Gammel 1 Christian Jacobsen G 26.11 1815 30 Gammelgaard husfader godsforpagter gaard 2 Engel Ida Luise Balle G 16.02 1824 21 Nordborg husmoder hans kone gods 3 Elsabe Margarethe Jacobsen

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD 1 Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD ble født Rakkestad i

Detaljer

Folketælling 1840 Taarup

Folketælling 1840 Taarup Folketælling 1840 Taarup NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING Taarup By 1. Familie - et Huus, 2 Familier 1. Fam. Hans Rasmussen 48 Gift Dagleier Marie Nielsdatter 41 Gift Hans Kone Kirsten Hansdatter 9 Ugift

Detaljer

Lars Kielsen Hals & Randi Pedersdatter

Lars Kielsen Hals & Randi Pedersdatter Lars Kielsen Hals & Randi Pedersdatter Lars ble født den 5. juli 1789 i Snåsa i Nord- Trøndelag 1. Foreldrene var Kjell Larsen (slektsledd 164) og Anna Nilsdatter (165) på Rennset 2. Randi ble født omkring

Detaljer

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Samlet og nedskrevet av Ole Arild Vesthagen Oslo, februar 1997 Ole Paulsen Avkjærn (1) Ole Paulsen Avkjærn ble født 13.1.1848 på Sørumseie i Gran. Ole ble gift første

Detaljer

Anerapport for Eduard Anton Johansen (stikkordregister side 8)

Anerapport for Eduard Anton Johansen (stikkordregister side 8) Anerapport for Eduard Anton Johansen (stikkordregister side 8) 1. Eduard Anton Johansen, f. 27. mai 1851 på Borge, Våle, Vestfold, døpt 6. juli 1851 i Våle, konfirmert 30. september 1866 i Våle, yrke smed

Detaljer

Aner til Ole Christian Jørgensen (Navneregister side 4)

Aner til Ole Christian Jørgensen (Navneregister side 4) Aner til Ole Christian Jørgensen (Navneregister side 4) 1. Ole Chistian Jørgensen, f. 24 aug 1878 i Gunnerød, Borre, VF, døpt 10 nov 1878 i Borre, VF, yrke Snekker. Han giftet seg med Julie Katinka Berg,

Detaljer

1) Sira Paul Den første presten som det finnes navn på er Sira Paul. Han vitnet i ei sak om Nordbyvik omkring 1310.

1) Sira Paul Den første presten som det finnes navn på er Sira Paul. Han vitnet i ei sak om Nordbyvik omkring 1310. 1) Sira Paul Den første presten som det finnes navn på er Sira Paul. Han vitnet i ei sak om Nordbyvik omkring 1310. 2) Sira Porstein Sira Porstain i Nannestad var i 1326 vitne i arvesak, og han var trulig

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre

Foreldre. Besteforeldre 1. Gjert Lind Hansen, f. 27 FEB 1819 på Ørsnes i Vågan. Fikk barn med med Johanna Kristine Johannesdatter, f. ca 1817/1819 på Rystad i Gimsøy, d. 19 FEB 1895 på Kilan i Flakstad, 1 gravlagt 30 APR 1895

Detaljer

Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter

Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter Ektemann: Thore Olsen Reesmoen Også kjent som: Thore Olsen Aaremmen 1, Thore Olsen Aaremsneset 2 1791 - Meldal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 2.

Detaljer

FOLKETÆLLING 1840 KULLERUP SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING

FOLKETÆLLING 1840 KULLERUP SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING l FOLKETÆLLING KULLERUP SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN Juulskov Hovedgaard. Hans Peter Langkilde Bodil Egelökke Marie Kristine Lollesgaard Cornelie Nielsine Engelsted Christopher Langkilde Jørgen

Detaljer

En oversikt over Ryttergarder på Hadeland i 1689. Hentet fra Tingbok for Hadeland, Land og Valdres. :

En oversikt over Ryttergarder på Hadeland i 1689. Hentet fra Tingbok for Hadeland, Land og Valdres. : En oversikt over Ryttergarder på Hadeland i 1689. Hentet fra Tingbok for Hadeland, Land og Valdres. : Gardens navn: eier/bruker: øvrige mannspersoner Horgen Amund Rasmussenoe Hans Amundsen, Tore Erichsøn,

Detaljer

O. St. Isene. Den omfatter hans nærmeste familie, fra hans besteforeldre til hans barn og svigerbarn og hans tanter og onkler.

O. St. Isene. Den omfatter hans nærmeste familie, fra hans besteforeldre til hans barn og svigerbarn og hans tanter og onkler. O. St. Isene Denne Familie-Calender har Ole Steffensen Isene fört fra voksen alder til sin död 16 november 1943. Derefter har hans datter Anne Ragna Isene fört den videre til sin död 19 januar 1998. Den

Detaljer

Forfedre av Ellen Margrethe SAXRUD. 7 des 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Ellen Margrethe SAXRUD. 7 des 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Ellen Margrethe SAXRUD 7 des 2015 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Ellen Margrethe SAXRUD 1 Ellen Margrethe SAXRUD ble født på/i Oslo den 22 jun 1946. Hun er datter av

Detaljer

Forfedre av Karin KRISTENSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Karin KRISTENSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Karin KRISTENSEN 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Karin KRISTENSEN 1 Karin KRISTENSEN ble født i Bamble, Telemark den 26 mar 1938. Hun er datter av Arthur

Detaljer

Forfedre av LILL Solvor PEDERSEN. 28 mar 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av LILL Solvor PEDERSEN. 28 mar 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av LILL Solvor PEDERSEN 28 mar 2014 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, LILL Solvor PEDERSEN 1 LILL Solvor PEDERSEN ble født på/i Tønsberg, Vestfold den 14 feb 1948. Hun er datter

Detaljer

Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org

Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org Forfedre Forfedre av av Anne-Helene Anne-Helene MADSEN MADSEN 26 sep 2013 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org Anne-Helene MADSEN 1 Anne-Helene MADSEN ble født på/i Oslo i 1948. Hun er

Detaljer

Nicolai Dreyer Pedersen Tranaas & Sophie Jacobsdatter Toddum

Nicolai Dreyer Pedersen Tranaas & Sophie Jacobsdatter Toddum Nicolai Dreyer Pedersen Tranaas & Sophie Jacobsdatter Toddum Nicolai Dreyer ble født den 3. februar 1820 i Fosnes 1. Foreldrene var Peder Pedersen Tranaas (slektsledd 136) og Olava Eriksdatter (137) fra

Detaljer

1. Mikal Andreassen, f. 19 JAN 1838 på Steinsland i Trondenes, d. 20 JAN 1921 på Rødberg i Skånland.

1. Mikal Andreassen, f. 19 JAN 1838 på Steinsland i Trondenes, d. 20 JAN 1921 på Rødberg i Skånland. 1. Mikal Andreassen, f. 19 JAN 1838 på Steinsland i Trondenes, d. 20 JAN 1921 på Rødberg i Skånland. gift 14 OKT 1869 i Trondenes med Mette Anne Hansdatter, f. 30 APR 1848 på Steinsland i Trondenes, dåp

Detaljer

Slektsforskning er «in»

Slektsforskning er «in» Slektsforskning er «in» - kildene finnes i arkivene Viggo Eide, f. 1955 ansatt i fylkeskommunen, 1984- lokalhistoriker & slektsgransker Aktiv blogger: Tid & rom Årboka SF er populært i media Folk engasjerer

Detaljer

Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen

Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen I en serie medlemsblader har jeg satt fokus på enkeltpersoner og familier fra Austmarka som, av ulike årsaker, har søkt et bedre liv i Amerika. Dette

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Petronelle Olava Nilsdatter, født 2 mar 1884 i Eltedalen, Trysil, Hedmark, 1 død 28 jan 1914 i Romedal, Hedmark, 2 gravlagt 5 feb 1914 i Romedal, Hedmark. 2 Gift 13 apr 1903 i Romedal, Hedmark, 3 med

Detaljer

Privatarkiv nr.11, Knoff-familien. Knoff-familien

Privatarkiv nr.11, Knoff-familien. Knoff-familien Privatarkiv nr.11, Knoff-familien Knoff-familien Genealogi og biografi. Annet materiale vedr. familien Knoff: offisielle dokumenter, biographica, fotografier og avisutklipp. Dagbøker. Nidrosiana. Brev.

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum Zeits Frk ÅM-95003.017744 1912 En ung kvinne 159 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.017745 1912 Tre unge kvinner 570 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.019821 1912 Kvinnelig turner 159 8x12 Ævenes-guttene ÅM-95003.000004 1904

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Hans Christian Wattum, født 19 jun 1876 i Vatn, Spydeberg, Østfold, 1 død 29 mar 1921 i Nedre Foss, Enebakk, Akershus. 1 Gift 9 okt 1897 i Hovin krk., Spydeberg, 2 med Inga Mathilde Ødegaard, født 3

Detaljer

Forfedre av Asbjørn GØTHESEN. 2 mar 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Asbjørn GØTHESEN. 2 mar 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Asbjørn GØTHESEN 2 mar 2014 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Asbjørn GØTHESEN 1 Asbjørn GØTHESEN ble født på/i den 24 mar 1958. Han er sønn av Einar GØTHESEN og Bjørg Asbjørnsdatter

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Hans Jensen Øksnes & Hanna Catharina Jensdatter

Hans Jensen Øksnes & Hanna Catharina Jensdatter Hans Jensen Øksnes & Hanna Catharina Jensdatter Hans ble født den 18. April 1809 i Hamarøy i Nordland 1. Foreldrene var Jens Christophersen (slektsledd 84) og Ane Hansdatter (85) på Korsvik. Hanna Catharina

Detaljer

Forfedre av Solveig BRØTHER. 25 nov 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Solveig BRØTHER. 25 nov 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Solveig BRØTHER nov 0 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Solveig BRØTHER 1 Solveig BRØTHER ble født på/i Oslo den jul. Hun døde den aug 00 på/i Oslo. Hun var datter av Karl

Detaljer

Anene til Olai Bertran Olsen

Anene til Olai Bertran Olsen Anene til Olai Bertran Olsen Første generasjon 1. Olai Bertran Olsen, sønn av Gunder Olsen Lien og Anne Olsdatter, ble født den 22 Jul 1862 i Christiansund, Møre og Romsdal, Norge, ble døpt den 19 Okt

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

1. Friederikke Junker, f. 14.3.1878 i Arendal, 1 d. 12.12.1961 i Stavanger. 2

1. Friederikke Junker, f. 14.3.1878 i Arendal, 1 d. 12.12.1961 i Stavanger. 2 1. Friederikke Junker, f. 14.3.1878 i Arendal, 1 d. 12.12.1961 i Stavanger. 2 Var døpt Frederikke, men var alltid nøye på å kalle seg Friederikke. Hadde i 1900 tjenestepost hos Kongelig fulmektig Oluf

Detaljer

Anetavle for Anders Hauknes født død

Anetavle for Anders Hauknes født død Anetavle for Anders Hauknes født 10.6.1918 død 28.7.2002 Forfedre på morsiden: Mor: Olga Katinka Juul Martinsen Hauknes Født: 7.5.1890 Død: 25.12.1924 på Hauknes Anders - med hår Olga er født på Herset

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Martin Johansen, født 10 okt 1878 i Arnebergseie, Romedal, Hedmark, 1 død 1966 i Hurdal, 1 gravlagt i Hurdal krk., Hurdal. 1 Gift 13 apr 1903 i Romedal, Hedmark, 2 med Petronelle Olava Nilsdatter, født

Detaljer

Forfedre av Astrid WAAG. 15 apr 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Astrid WAAG. 15 apr 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Astrid WAAG 15 apr 2015 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Astrid WAAG 1 Astrid WAAG ble født på/i Bamble, Telemark den 14 des 1931. Hun er datter av Anders TORESIUS Larsen

Detaljer

Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1

Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1 Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1 Født 10 Jul 1826 Johnsgaard, Tretten, Øyer, Oppland 1 Døpt 16 Jul 1826 Tretten kirke, Øyer, Oppland 1 Død

Detaljer

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Paul..... Paulsen........ Brooten........................................................

Detaljer

Forfedre av Karin KRISTENSEN. 15 apr 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Karin KRISTENSEN. 15 apr 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Karin KRISTENSEN 15 apr 2015 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Karin KRISTENSEN 1 Karin KRISTENSEN ble født på/i Bamble, Telemark den 26 mar 1938. Hun er datter av Arthur

Detaljer

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

Forfedre av Sverre Isaksen ABRAHAMSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Sverre Isaksen ABRAHAMSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Sverre Isaksen ABRAHAMSEN 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Sverre Isaksen ABRAHAMSEN 1 Sverre Isaksen ABRAHAMSEN ble født Asdalstangen i Bamble Telemark den

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

http://www.edd.uio.no/perl/ikos/boksok.cgi

http://www.edd.uio.no/perl/ikos/boksok.cgi Side 1 av 5 Om svartebøkene Tilbakemelding Forsiden Sagn Prosesser Fellessøk Søk etter enkeltoppskrifter. Klikk på en knapp for å se innholdsfortegnelse eller hele boken samlet som faksimile. Klikk på

Detaljer

Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere!

Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere! Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere! Program : Kort familiepresentasjon. Litt slektshistorie. Bevertning med koldtbord og tid for samtale rundt

Detaljer

Forfedre av Hans Kristen ARNTZEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Hans Kristen ARNTZEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Hans Kristen ARNTZEN 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Hans Kristen ARNTZEN 1 Hans Kristen ARNTZEN ble født Ekstrand i Bamble, Telemark den 1 nov 1926. Han

Detaljer

Monset Bortstuggu. disse opplysningene, og gjort det mulig å få litt klarhet i tidlige ledd på Bortstuggu. Side 1

Monset Bortstuggu. disse opplysningene, og gjort det mulig å få litt klarhet i tidlige ledd på Bortstuggu. Side 1 Monset Bortstuggu Ole eller Ola er et navn som gjennom tidene har vært flittig brukt på Monset. I Gardtales står det om en underoffiser Ola Torsteinson på Bortstuggu, og vi skulle kanskje tro at det er

Detaljer

Etterkommere av Jon Mikalsen Lo

Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Tom Helle Åsveien 17 B 1369 Stabekk Innholdsfortegnelse Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Navneregister 1 6 Utskrift fra Legacy Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Jon Mikalsen

Detaljer

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Lars..... Johannesen............ Ripel....................................................

Detaljer

Familierapport for Ane Olsdatter Monset og Arnt Jonsson Kleiven

Familierapport for Ane Olsdatter Monset og Arnt Jonsson Kleiven Familierapport for Ane Olsdatter Monset og Arnt Jonsson Kleiven Ektemann: Arnt Jonsson Kleiven 28. februar 1822 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Adresse: Kleiven Døpt: 7. april 1822 - Orkdal, Sør-Trøndelag,

Detaljer

Forfedre av Johanne ØDEGÅRD. 15 apr 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Johanne ØDEGÅRD. 15 apr 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Bodil Bodil Johanne Johanne ØDEGÅRD ØDEGÅRD apr 0 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Bodil Johanne ØDEGÅRD 1 Bodil Johanne ØDEGÅRD ble født på/i Drammen, Buskerud den 17

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre

Foreldre. Besteforeldre 1. Elisabeth Eliasdtr, f. 7.7.1870 i Valnes, Stryn, 1 d. 10.9.1956 i Skåre, Oppstryn. Gift med Ole Pedersen Skåre, 22.4.1895 i Not. Publ. Nordfjordeid (borgerlig gift), 2 f. 22.7.1865 i Skåre, Stryn, 1

Detaljer

Døde og dødfødte. Dødsdag: mandag. Født 1805.? den 18 Anders Olsen og Marie Miane i Skjeberg Skjeberg

Døde og dødfødte. Dødsdag: mandag. Født 1805.? den 18 Anders Olsen og Marie Miane i Skjeberg Skjeberg Nr Dødsdag Begravelse sdag Navn og tittel Alder Bosted Dødsårsak Begravelse ssted Fødselsdato Foreldre Merknader Ole Svendsen - Dødsdag: fredag. Den 1 09.02.1872 bruksarbeider 52 Sarp Kreft i maven 06.10.1820

Detaljer

Etterkommere av Johannes Knutson og Berete Jonsdatter

Etterkommere av Johannes Knutson og Berete Jonsdatter Publisert av Geir Egil Grimstvedt Lillesand Johannes Knutson Født: 1660 +Berete Jonsdatter 2 Knut Johanneson 2 Anders Johanneson 2 Johannes Johanneson Født: 1689 2 Anna Johannesdatter Født: 1695 Død: 1778

Detaljer

Døde og dødfødte. Begravelsesste d. Sarp u. Hafslund Skjeberg Anne Marie Larsd

Døde og dødfødte. Begravelsesste d. Sarp u. Hafslund Skjeberg Anne Marie Larsd Nr Dødsdag Begravelsdag Navn og tittel Alder Bosted Dødsårsak Begravelsste d Fødlsdato Foreldre Merknader 2 6.0.5 30.05.5 23.0.5 Syrine Mathisd - arbeidsmannsdatte r 5 år Nils Gulbrandn og 24.05.5 Anne

Detaljer

Familierapport for Ole Pedersen Reskalvhagen og Marit Rasmusdatter Ree

Familierapport for Ole Pedersen Reskalvhagen og Marit Rasmusdatter Ree Familierapport for Ole Pedersen Reskalvhagen og Marit Rasmusdatter Ree Ektemann: Ole Pedersen Reskalvhagen Også kjent som: Ole Pedersen Grut 1, Ole Pedersen Ree 2 1762 - Gudbrandsdalen Døpt: 1797 - Meldal,

Detaljer

Året 1814 påske Døtre af og opførsel 1. Anna Kirstine Jørgens bolsmand Jørgen Christensen og hustru Anna Maria i Egen 15.

Året 1814 påske Døtre af og opførsel 1. Anna Kirstine Jørgens bolsmand Jørgen Christensen og hustru Anna Maria i Egen 15. Egen kirkebog, konfirmerede piger 1813-1822 Renskrevet og oversat af Astrid Thorsen, Elstrup, i samarbejde med Ditlev Duus, Guderup Nr. Navne Forældres navne alder kundskaber og 1913. opførsel 1. Anna

Detaljer

Dissenter - d de A B C D E F G H I J

Dissenter - d de A B C D E F G H I J 17 18 19 1Postliste Źrstall Begravd Jordfestet nr Navn Foreldre / ektefelle forstander for Bopel / f dested Posteringer Hvilket samfunn Sigurd Nordal Johnsen, Bernhard Glengsgaten, f dt i Hjernebetennelse.

Detaljer

Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter

Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter Torsten ble født den 11. mai 1824 på Vikna 1. Foreldrene var Adrian Jensen (slektsledd 140) og Marit Mikkelsdatter (141) på Ofstad. Elen Johanna ble født den

Detaljer

Etterkommere av Nils Stokke

Etterkommere av Nils Stokke Publisert av Geir Egil Grimstvedt Lillesand Født: fra 1590 til 1600 2 Torkel Nilson Født: 1624 +Aasne Torkelsdatter 3 Nils Torkelson Født: 1659 4 Hans Nilsen Født: 1713 Død: 1781 +Berte Torsdatter Født:

Detaljer

En gårds og slektshistorie

En gårds og slektshistorie En gårds og slektshistorie Om eiendommen Heimkjær Og familien Kvistad Side 1 Heimkjær ble utskilt fra Spandet ved tinglysing 3/9/1912. Eieren av Spandet, Peder Kvistad, sto for skylddelingsforretningen.

Detaljer

BÅLERUD PÅ BJONSKOGEN I GRAN

BÅLERUD PÅ BJONSKOGEN I GRAN Ole Arild Vesthagen Stjerneblokkveien 5 1083 OSLO Telefon: 22 16 36 59 E-post: ole.arild.vesthagen@c2i.net Oslo, 6.8.2000 BÅLERUD PÅ BJONSKOGEN I GRAN (2) Gulbrand Gulbrandsen Bålerud (3) Berte Eriksdatter

Detaljer

Forfedre av Karen Christiansdatter Hovde

Forfedre av Karen Christiansdatter Hovde Forfedre av Karen Christiansdatter Hovde 25 apr 2014 Publisert av Else Marie Eriksen 1 Karen Christiansdatter Hovde Fødselsdato: 26 mar 1870 Gen: 1 2 Christian Andersen Hovde Fødselsdato: 8 mai 1839 3

Detaljer

Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen

Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen I denne artikkelen fortsetter jeg oversikten over folk fra Austmarka som dro til Amerika. Dette er personer jeg ikke har annen informasjon om enn

Detaljer

Forfedre av Reidar KJELLEMYR. 3 sep 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Reidar KJELLEMYR. 3 sep 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Reidar KJELLEMYR 3 sep 2014 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Reidar KJELLEMYR 1 Reidar KJELLEMYR ble født på/i Kjellemyr, Bamble, Telemark den 7 nov 1939. Han er sønn av

Detaljer

Monset Storstuggu. Kilde: Skrondal (1966) Orkdalsboka III, s Side 1

Monset Storstuggu. Kilde: Skrondal (1966) Orkdalsboka III, s Side 1 Monset Storstuggu I 1733 var Anders Olsen (f. 1695) bosatt på Monsetjåren, på den gården som - i alle fall senere - ble omtalt som Storstuggu. Anders var fra Reinskleiv, og var den eldste i en stor søskenflokk.

Detaljer

Forfedre av MONS Arild OPPEDAL. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av MONS Arild OPPEDAL. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av MONS Arild OPPEDAL 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen MONS Arild OPPEDAL 1 MONS Arild OPPEDAL ble født Oslo den 30 des 1944. Han er sønn av Magne Monsen OPPEDAL

Detaljer

Forfedre av Nils-PETTER CHRISTENSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Nils-PETTER CHRISTENSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Nils-PETTER CHRISTENSEN 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Nils-PETTER CHRISTENSEN 1 Nils-PETTER CHRISTENSEN ble født i Skien, Telemark den 3 aug 1933. Han døde

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Nærløp OL Vallset/Stange

Nærløp OL Vallset/Stange Brynsåsen 3.05.205 D -2N Julie Mykleset Vang OL 66 2:02 Fullførte: Påmeldte: Startende: D 3-4 Kamilla Lome 20 :4:35 Fullførte: Påmeldte: Startende: D 5-6 Anine Lome 76 3:09 2 Lotte Sølvsberg Noren 78 57:20

Detaljer

Etterkommere av Ole Halvorsen Stokkebæk

Etterkommere av Ole Halvorsen Stokkebæk Etterkommere av Ole Halvorsen Stokkebæk Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Ole.... Halvorsen.......... Stokkebæk.......................................................

Detaljer

Familierapport for Ingebrigt Andersen Monset og Marit Larsdatter Solbu

Familierapport for Ingebrigt Andersen Monset og Marit Larsdatter Solbu Familierapport for Ingebrigt Andersen Monset og Marit Larsdatter Solbu Ektemann: Ingebrigt Andersen Monset 5. november 1824 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 1. januar 1825 - Orkdal, Sør-Trøndelag,

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang 35 skudd 1. Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 5 * *XXX 50 *X* * * 50 *XXX* 50 150 XX9999 * * * * 96 246 X*9 * *XX9X9 97 343 (15*) 2. Lars Myrstuen Søndre Land 5 *XX*

Detaljer

Jutulen. Årgang 16 Årsskrift frå Vågå Historielag

Jutulen. Årgang 16 Årsskrift frå Vågå Historielag Jutulen 2012 Årgang 16 Årsskrift frå Vågå Historielag Jutulen 2012 Årgang 16 Årsskrift frå Vågå Historielag Redaktør: Knut Raastad Tilretteleggjing for trykk: Visus, Lom Trykk: Dalegudbrand trykkeri Vågå

Detaljer

1. Edvard Severin Henriksen, f. 4.3.1871 i Krakenes, Nordreisa, Troms, 1 d. 14.4.1943 i Holmen, Nordreisa, Troms.

1. Edvard Severin Henriksen, f. 4.3.1871 i Krakenes, Nordreisa, Troms, 1 d. 14.4.1943 i Holmen, Nordreisa, Troms. 1. Edvard Severin Henriksen, f. 4.3.1871 i Krakenes, Nordreisa, Troms, 1 d. 14.4.1943 i Holmen, Nordreisa, Troms. Bodde i 1900 på Nyelvholm (Holmen). Drev tjærebruk og fiskeri. Merknad i 1910 tellingen

Detaljer

Anerapport for Haugsand, Elmar Hartvig

Anerapport for Haugsand, Elmar Hartvig Generasjon 1 Anerapport for Haugsand, Elmar Hartvig 1. Haugsand, Elmar Hartvig. Elmar Hartvig ble født 1916-02-01, Roan, Sør-Trøndelag. Han ble døpt 1916-04-28 i Roan, Sør-Trøndelag. Han døde 1987-01-31,

Detaljer

Forfedre av Asbjørn GØTHESEN. 14 apr 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Asbjørn GØTHESEN. 14 apr 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Asbjørn GØTHESEN 14 apr 2015 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Asbjørn GØTHESEN 1 Asbjørn GØTHESEN ble født på/i Skien, Telemark den 24 mar 1958. Han er sønn av Einar GØTHESEN

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 4 år - 600 m Klassisk Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 6 år - 600 m Klassisk Holmstrøm, Leah Fauske IL 2 Gutter 5 år - 600 m Klassisk Bjørnstad, Iver Fauske IL 5 Nystadbakk, Tobias

Detaljer

Forfedre av. Agnete Aronsdotter

Forfedre av. Agnete Aronsdotter Forfedre av Agnete Aronsdotter 17 aug 2013 Publisert av Else Marie Eriksen Side 1 1 Agnete Aronsdotter Fødselsdato: 6 nov 1847 Gen: 1 2 Aron Johansson Fødselsdato: 15 mar 1826 3 Maria Hansdotter Fødselsdato:

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Forfedre av Liv KRISTIN EGGEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Liv KRISTIN EGGEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Liv KRISTIN EGGEN 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Liv KRISTIN EGGEN 1 Liv KRISTIN EGGEN ble født i Stavanger, Rogaland den 16 mar 1961. Hun er datter av Hans

Detaljer

Forfedre av Sverre Isaksen ABRAHAMSEN. 15 apr 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Sverre Isaksen ABRAHAMSEN. 15 apr 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Sverre Isaksen ABRAHAMSEN 15 apr 2015 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Sverre Isaksen ABRAHAMSEN 1 Sverre Isaksen ABRAHAMSEN ble født på/i Asdalstangen, Bamble, Telemark

Detaljer

Røyken skikarusell 4

Røyken skikarusell 4 G17 14 Km Hodelykt 1 Jon Gunnar Fjell IL Ros 3 42:01 00:00 2 oddvar Grim IL Ros 6 43:35 01:34 3 Lars Erik Kirkeng IL Ros 2 49:13 07:12 4 Kristian Fjellhaug Bødalen IF 1 51:52 09:51 5 arve fjell ros 5 52:07

Detaljer

Ove Edvard Erntsen Vannebo & Mari Olsdatter

Ove Edvard Erntsen Vannebo & Mari Olsdatter Ove Edvard Erntsen Vannebo & Mari Olsdatter Ole Edvard ble født den 29. mai 1828 på Beitstad i Nord- Trøndelag 1. Foreldrene var Ernst Christophersen (slektsledd 88) og Randi Staalsdatter (89) på Inderberg.

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Emigrantskipet Vesta av Langesund

Emigrantskipet Vesta av Langesund Emigrantskipet Vesta av Langesund 1 Forord Av Rolf Thommessen I de mange mapper og foldere som Rolf Thommessen overlot til Sjømannsforeningen, er det basismateriale for mange historiske godbiter. En av

Detaljer

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55 DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag Mesterskap 2-5/V55 1 Otte Hårstad Rennebu 5 30/19 2 Kjell Johansen Trondhjems 5 30/17 3 Rune Stenmo Stordalen 4 29/21 4 Tore Ulset Aspøy og V55

Detaljer

Etterkommere av: Side 1 av 6 Anders Holsen

Etterkommere av: Side 1 av 6 Anders Holsen Etterkommere av: Side 1 av 6 1. Generasjon 1. ble født 1580. Han giftet seg med (Ukjent). Barn av i. 2. Gunder Holsen ble født 1606. 2. Generasjon (barn) 2. Gunder Holsen ( 1606. Han giftet seg med (Ukjent).

Detaljer

RESULTATER LAGSERIESTEVNET PÅ NADDERUD Oliver Andersson Asker Skiklubb Friidrett 9, Henrik Lunde IL Tyrving 9,87

RESULTATER LAGSERIESTEVNET PÅ NADDERUD Oliver Andersson Asker Skiklubb Friidrett 9, Henrik Lunde IL Tyrving 9,87 RESULTATER LAGSERIESTEVNET PÅ NADDERUD 18.05.04 G-10 60 m Vind: 3,4 1 162 Henrik Sørvoll IL Tyrving 9,42 2 142 Oliver Andersson Asker Skiklubb Friidrett 9,77 3 163 Henrik Lunde IL Tyrving 9,87 4 115 Marius

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Aina H Nordby Tangen 181 0,-kr Gave 1. Maria Helene Hagen Tangen 227 0,-kr Gave 1. Hans Kristian Lundby Stange og Romedal 217 0,-kr Gave 1. Ingeborg Lundby Stange og Romedal

Detaljer

Forfedre av Theodor Nilsen Munkhaugen, Dagny Munkhaugens far

Forfedre av Theodor Nilsen Munkhaugen, Dagny Munkhaugens far Side 1 1 Theodor Nilsen Munkhaugen Fødselsdato: 1 feb 1863 Gen: 1 2 Nils Otter Olsen Fødselsdato: 14 nov 1821 3 Berthe Maria Kjemperud Fødselsdato: 24 jul 1827 Gen: 2 4 Ole Torgersen Fødselsdato: 1787

Detaljer