HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG"

Transkript

1 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Eksamensdato: 26. mai 25 Varighet: 3 timer ( 9: 12: ) Avdeling for informatikk og e-læring Fagnummer: Fagnavn: LO249D Operativsystemer med Linux Klasser: BADR 1. ING FU Studiepoeng: 6 studiepoeng Faglærere: Tomas Holt ( ) Svend Andreas Horgen ( ) Geir Maribu ( ) Kursassistent Siri Wæhre Lien ( ) Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler. Oppgavesettet består av: 4 oppgaver fordelt på 5 sider. Oppgave 4 har flervalgsspørsmål. Disse skal besvares i et eget skjema som du finner i Vedlegg A. Vedlegg B er en kopi av Vedlegg A som du kan fylle ut dersom du vil ta med deg svarene dine hjem. Totalt består oppgavesettet av 8 sider (medregnet denne forsiden) VIKTIG: Husk å levere arket merket med Vedlegg A sammen med resten av besvarelsen din. Tallet i prosent bak hver deloppgave angir hvor mye oppgaven teller totalt sett.

2 Oppgave 1 Prosesser (16%) Forklar kort: a (4%) Hvorfor har man prosesser? Svar: Prosesser (e.l) er nødvendig om man skal kunne kjøre programmer samtidig. For at dette skal være mulig må man holde rede på hvor man er i programmet slik at man kan skifte (context switch) mellom programmene. For å muliggjøre slike skifter må man ta vare på informasjon om hvor man var i programmet slik at det er mulig å fortsette på samme plass. Innføring av prosesser gjør dette mulig (ved å lagre informasjon i prosessdeskriptoren). Prosesser gjør det derfor mulig å kjøre flere instanser av samme program. Prosesser tilfører også beskyttelse fra hverandre. (Prosesser gir også OS mulighet til å ha ulik prioritering mellom ulike oppgaver). b (4%) Hva er poenget med prosessdeskriptoren? Svar: Deskriptoren skal holde orden på data om prosessen. Dette er nødvendig for at operativsystemet skal kunne behandle prosessene riktig. Deskriptoren lagrer for eksempel ting som åpne filer, hvor man er i fila osv c (4%) Hvordan holder operativsystemet styr på prosessdeskriptorene og når skjer oppdatering i disse. Svar: Skjer via en prosesstabell. Oppdatering skjer ved kontekstskifte (evt. når andre hendelser i OS tilsier det). d (4%) Hva er fordelen til tråder i forhold til prosesser? Svar: Tråder kan dele minne. Forenkler kommunikasjon mellom tråder kontra prosesser. Ytelse. Raskere context switch. Deler ressurser (prosessen allokerer).

3 Oppgave 2 Prosesskommunikasjon (18%) I Figur 1 ser du to prosesser P1 og P2. Disse har instruksjoner som er kalt setning 1, setning 2 og så videre. Den store boksen i midten representerer minneområdet i en datamaskin. Pil mot minnet indikerer skriving til minnet, og pil fra minnet indikerer lesing. a (5%) Hva vil du si er kritisk region i Figur 1? Begrunn svaret. Figur 1: Prosesser som leser til og skriver fra maskinens minne Svar: Kritisk region er den delen av prosessens kode som aksesserer felles minneområde. I figuren er det helt tydelig at P1 og P2 gjør bruk av samme område i minnet (grått område). Dermed har vi to kritiske regioner i figuren: 1. Setning 4, 5 og 6 i prosessen P1 2. Setning 1, 2 og 3 i prosessen P2

4 b (4%) Et viktig mål i moderne operativsystemer er å sikre gjensidig utelukkelse. Hvis semaforer brukes, hva må da gjøres i koden til prosessene P1 og P2 i Figur 1 for å oppnå dette målet? Svar: Sette inn wait(felles) og signal(felles) på riktig sted der semaforen felles må brukes i begge prosessene. Dermed vil kun en prosess ha tilgang, uavhengig av hvem som blir kjørt først og om tidskvantet blir oppbrukt midt i kjøringen av prosessen. 1. For P1 betyr det wait mellom setning 3 og 4, og signal mellom 6 og For P2 betyr det wait øverst i koden og signal mellom setning 3 og 4. Gitt to binære semaforer med initialverdi. Den ene heter norgesemaforen og den andre heter danmarksemaforen. Koden for tre prosesser kalt Norge, Sverige og Danmark er vist i Figur 2. Figur 2: Tre prosesser med kode

5 c (9%) Hva blir skrevet ut for hver av de tre situasjonene i Figur 3? Du skal også forklare hvorfor resultatet blir som det blir og si noe om hvilket fenomen vi har her. Figur 3: Tre situasjoner med ulik rekkefølge på elementene i CPU-køen Svar: Resultatet blir følgende utskrift for alle tre kjøringene: Sverige Danmark Norge Norge Norge Her oppnås synkronisering av prosessene. Årsaken er at Sverige uansett vil kjøres først, og deretter kalles Danmark, som i tur kaller Norge. Hvis Danmark kommer før Sverige i køen, vil den legges i køen til danmarksemaforen på vent. Hvis Norge er før Sverige, vil den legges i køen til norgesemaforen på vent. Hvis både Danmark og Norge er før Sverige, uavhengig av rekkefølge, vil de legges i riktig semaforkø. Mer detaljert beskrivelse: Når Sverige kjører skrives Sverige ut. Deretter settes signal på danmarksemaforen. Nå kan to ting skje. 1. Danmark er lagt til i danmarksemaforen. Da henter Sverige Danmark til CPUkøen, og Danmark printes og kjører signal på norgesemaforen, hvorpå Norge flyttes til CPU-kø og printer. 2. Danmark er ikke lagt til i danmarksemaforen. Da vil Sverige sette verdien i semaforen til 1, og når Danmark omsider kjøres vil den komme til et flagg som er 1, hvilket betyr at det er trygt å fortsette. Dermed legges ikke Danmark i kø, men skriver ut Danmark og gir Signal på norgesemaforen. Dersom Norge ikke skulle ha blitt kjørt enda, vil Norge kjøre så snart Danmark er ferdig, og da treffer Norge i likhet med Danmark verdien 1 som signaliserer at her er alt ok for å fortsette. Dersom Norge derimot er satt i kø, vil Danmark flytte Norge til CPU-køen Altså vil Norge uansett kjøre ETTER Danmark, og Danmark vil uansett kjøre ETTER Sverige. Det blir aldri kræsj, for uansett hvem som kommer først og deretter, vil alltid alle kalle danmarksemaforen.

6 Oppgave 3 Minneadministrasjon (36%) a (6%) Minneadministrasjon dreier seg mye om at prosesser må kunne relokeres (dvs flyttes på) i minnet. Hvorfor er det ønskelig å kunne flytte på prosesser? Svar: Miljøet i minnet endrer seg fra gang til gang. Du vet aldri hvilke prosesser som befinner seg i minnet fra før. Da må opsys ha frihet til å plassere prosessen hvor som helst. b (6%) I virtuell minneadministrasjon opererer en både med begrepet side (page) og segment. Hva er forskjellen på side og segment innen minneadministrasjon og hva er fordeler og ulemper med disse? Svar: I sidedelt system deles prosessen inn i like store deler, kalt sider, mens i segmentdelt system deles prosessen inn i deler som avspeiler programmets struktur, f.eks et dataområde, en tabell, en gitt funksjon etc. Fordelen med sider er at de er lette å skifte (veksle) mellom disk og minne. Ulempen er at de ikke avspeiler programmets struktur og er derfor ikke så lette å sette tilgangsrettigheter på og ikke så lette å dele med andre prosesser. Segmenter derimot er det motsatte av sider. De er vanskelige å skifte mellom disk og minne fordi de har ulik størrelse og dermed må en hver gang lete etter ledig plass som passer. Fordelen er at der er lette å sette tilgangsrettigheter på og enkle å dele med andre da segmentene alltid er en avgrenset enhet.

7 c (6%) Tenk deg et sidedelt system med følgende parametere: 2 2 bytes fysisk minne, sidestørrelse på 2 1 bytes og 2 16 bytes virtuelt minne. (2 2 = , 2 1 = 124, 2 16 = 65536). Svar på nedenstående spørsmål. Husk å begrunne svarene. i) Hvor mange bits er det i den virtuelle adressen? Svar: Virtuelt minneområde er på 2 16 = bytes. Det betyr en virtuell adresse på 16 bit. ii) Hvor mange bytes er det i en fysisk minneblokk (frame)? Svar: Sidestørrelsen er på 2 1 = 124 bytes, dvs 1 kbyte. Sidestørrelse og blokkstørrelse er den samme, og dermed kan en si at blokkstørrelsen er på 1 kbyte. iii) Hvor mange bits i den fysiske adressen brukes for å angi fysisk minneblokk? Svar: Den fysiske adressen er på 2 bit (husk at 1 av adresser skal angis). Det er plass til 124 blokker a 1 kbyte innenfor fysisk minne. Det trengs 1 bit for å angi en av 124 blokker. Svaret er altså 1 bit for å angi en av blokkene i fysisk minne. De resterende 1 bit brukes til offset-adressen innenfor blokka. Dette stemmer også med at fysisk adresse er 2 bit. iv) Hvor mange innslag er det i sidetabellen? Svar: Sidetabellen skal vise vei for alle sidene i prosessens virtuelle minne, dvs de skal peke på hvor i fysisk minne en bestemt side befinner seg. Virtuelt minne består av 64 blokker a 124 bytes = bytes. Sidetabellen har altså 64 innslag. v) Hvor mange bits brukes i hvert innslag i sidetabellen? Anta at hvert innslag i sidetabellen inkluderer en tilstede-bit. Svar: For å angi en av 124 blokker (som fysisk minne består av) trengs det 1 bit. I tillegg er det angitt en stk tilstede-bit. Det gir 11 bit. Har du husket å begrunne svarene?

8 d (6%) Gitt nedenstående sidetabell for en prosess som er under kjøring. Sidestørrelsen er 124 bytes. sidenr blokknr Tilstede-bit Referanse-bit Modifisert-bit Hvilke fysiske adresser vil hver av følgende virtuelle adresser tilsvare? Forklar hvordan du kom fram til svaret. i) 16 Svar: Adressen 16 befinner seg i side 1 (husk at side strekker seg fra adresse til 123, side 1 fra adresse , etc). Det betyr at offset (dvs avstanden ut i side 1) er =36. Sidetabellen viser at side 1 er plassert i blokk nr 7, dvs i blokkadressen 7*124 = 7168 Fysisk adresse = blokkadresse + offset = = 724 ii) 223 Svar: 223 befinner seg i side 2. Offset = *124 = = 182 Sidetabellen viser at side 2 ikke er inne i minnet. Vi kan altså ikke beregne noen fysisk adresse. iii) 541 Svar: 541 befinner seg i side 5 Offset = 541 5*124 = 281 Sidetabellen viser at side 5 er i blokk. Fysisk adresse = blokkadresse + offset = * = 281

9 e (6%) I sidetabellen i punkt d) ovenfor er det gitt to kolonner kalt Referanse-bit og Modifisert-bit (også kalt dirty-bit). Forklar hva disse to bit-ene brukes til i forbindelse med minneadministrasjon. Svar: Disse bit-ene brukes av sideutskiftningsalgoritmene for å avgjøre hvilke side det er minst krevende å ofre. Dette er nødvendig når minnet er fullt og nye sider skal inn. Referanse-biten forteller om en side er mye i bruk, og dermed er en side som er mye i bruk, og som det følgelig er dumt å kaste ut. Modifisert-biten angir om en side er skrevet til (typisk en data-side) og som er krevende å ofre fordi den må skrives tilbake på disken før den kan tas. Det er ikke bare å skrive over den slik som med de andre sidene. f (6%) I segmentdelt minneadministrasjon ønsker vi noen ganger at et gitt segment skal kunne tilhøre flere prosesser. Hvorfor? Svar: Hyppigst skjer dette når flere prosesser skal dele på samme programkode. Dermed slipper hver prosess å laste inn samme programkoden. Dette er aktuelt når mange brukere (og dermed mange prosesser) skal kjøre f.eks OpenOffice (eller andre programmer som mange bruker kjører samtidig på samme maskin).

10 Oppgave 4 Diverse flervalgsspørsmål (3%) Her er 18 spørsmål. Bruk tabellen i Vedlegg A til å svare hvilket alternativ som passer best til de ulike spørsmålene. Du kan ikke velge flere alternativer på et spørsmål. For hvert riktige svar får du 2 poeng. For hvert galt svar får du minus 1 poeng, altså -1 poeng. Dersom du ikke svarer får du poeng på spørsmålet. 1. Hva er ressursabstraksjon? a. Å allokere ressurser til prosesser. b. Å skjule forskjeller mellom ulik type maskinvare. c. Å abstrahere ressurser til prosesser. 2. Hva er hovedbegrunnelsen for å innføre multitasking i et operativsystem? a. Fordi det tar lang tid å utføre I/O. b. Når prosessoren kan motta instruksjoner fra flere prosesser samtidig og utføre disse parallelt, blir alt mye mer effektivt. c. Dette er en minneteknikk som tilsier at flere oppgaver kan lastes inn i minnet samtidig. 3. Hva skjer når en prosess går over i kjernemodus? a. Operativsystemet overtar kontrollen. b. Prosessen jobber mot lokale variabler. c. Prosessen får lov å foreta så mange systemkall den vil. 4. Hva er riktig? a. Det trengs et driverprogram for hver utstyrsenhet som er tilkoblet maskinen. b. Dersom en prosess finner at en I/O-ressurs er i bruk i et avbruddsstyrt system, vil prosessen sjekke igjen helt til ressursen er ledig. c. Både a og b er riktig 5. Hva er riktig? a. Bruk av en kanal (engelsk pipe ) gjør at en Linux-kommando kan brukes i stedet for en annen. b. Hvis en prosess skal skrive til fil i stedet for til skjerm, brukes en kanal. c. En kanal åpner for direkte kommunikasjon av data mellom prosesser. 6. Race conditions er når: a. gjensidig utelukkelse er oppnådd. b. flere prosesser aksesserer samme dataområde samtidig og resultatet ikke kan forutsies. c. felles dataområde aksesseres av en og en prosess. 7. Påstand: Operasjonene wait() og signal() må være atomiske. a. Feil. De må ikke være atomiske. b. Riktig. Hvis avbrudd skjer under kjøring av disse operasjonene, vil systemet gå i stå. c. Delvis riktig. Påstanden er sann for binære semaforer, men ikke for tellende semaforer. 8. Hva er sant om preemtiv scheduling? a. Det blir alltid lav responstid for I/O-intensive prosesser. b. Kjørende prosess kan bli avbrutt når nye prosesser legges til i CPU-køen. c. Ingen av alternativene over. 9. Ordet subjekt brukes i forbindelse med sikkerhet. Hva betyr det? a. Ressurs b. Bruker/prosess c. At ressursfordelingen er subjektiv

11 1. Hvilken av følgende sikkerhetsmekanismer brukes i Linux? a. Kontroll matrise b. Kontrollaksess-liste c. Kontrollaksess-liste og capability -liste 11. Inode er: a. En fildeskriptor b. En hard lenke c. En symbolsk lenke 12. Systemkallet write(id, buffer, antall-byte) skriver et angitt antall byte (data) til en fil. Hvilket utsagn er mest riktig? a. Dataene skrives direkte ut på permanent lager. b. Det er bestandig systemkallet close(id) som sørger for lagring til permanent lager. c. Dataene skrives til permanent lager først når bufferet er fullt. 13. I Linux adresseres datablokker via indeksblokker. Man opererer her med direkte, indirekte, dobbel indirekte og trippel indirekte indeksering. Hvor stor kan en fil være om vi forutsetter indirekte indeksering? Hver adresse er på 8 byte og datablokkene er på 8K a. 8K b. 1M c. 8M 14. En metode for å unngå vranglås er kalt sirkulær venting. Denne metoden er: a. En type vranglås, hvor prosessene venter på ressurser som allerede er opptatt av andre prosesser. b. En måte å unngå vranglås ved at ressursene må allokeres i en bestemt rekkefølge (for eksempel stigende nummerrekkefølge). c. At alle prosesser får lit tid i CPU 15. Vedlegg D viser et systemet hvor Bankers algoritme brukes. Hvilken tilstand er dette systemet i? a. Sikker tilstand. b. Usikker tilstand c. Vranglås 16. Vedlegg D viser utskrift fra et konsollvindu i Linux. Hva blir inode-numrene for test og test2 når siste kommando (i utskriften) er kjørt? a. test får nummer 1 og test2 et vilkårlig nummer. b. test får nummer 4923 og test2 nummer 1. c. test får nummer 4923 og test2 får et vilkårlig nummer. 17. Hva blir utskriften ved kjøring av programmet i vedlegg E? a. startslutt b. startsluttslutt c. startsluttsluttsluttslutt 18. Hvordan opprettes en ny prosess i Linux? a. Via systemkallet fork() b. Via systemkallet exec() c. Det er ikke mulig for brukerprogrammer å opprette nye prosesser.

12 Vedlegg A Svar på flervalgsspørsmålene (leveres) Her skal du skrive inn dine svar på flervalgsspørsmålene fra Oppgave 4. Merk at du kan la feltet stå blankt, i henhold til reglene for beregning som ble forklart i Oppgave 4. Det er brukt tykke linjer etter hver tredje rad for å gjøre det lettere å plassere svarene i riktig rute. Spørsmålsnummer Ditt svar 1 B 2 A 3 A 4 A 5 C 6 B 7 B 8 B 9 B 1 C 11 A 12 C 13 C 14 B 15 A 16 C 17 C 18 A

13 Vedlegg B Svar på flervalgsspørsmålene (KOPI til deg) Dersom du ønsker å ta med deg en kopi av svarene dine hjem, kan du fylle ut denne tabellen. Husk for all del å levere svarene dine fra Vedlegg A! Spørsmålsnummer Ditt svar

14 Vedlegg C R1 R2 R3 R1 R2 R3 P P1 2 2 R1 R2 R3 P P P P3 3 1 P P Krav tabell Allokert tabell Tilgjengelig tabell Vedlegg D Under vises utskrift fra et konsollvindu (i Linux). Kommandoer er skrevet med fet skrift, men utskrift som resultat av kommandoen finner du med vanlig skrift. ls -ial drwxrwxr-x 2 tomash tomash 496 mai 1 15:26./ drwxr-xr-x 55 tomash tomash 496 mai 1 15:16../ rw-r--r-- 1 tomash tomash mai 1 15:19 startfil ln startfil test ln -s startfil test2 Vedlegg E #include <stdio.h> int main(){ printf("start"); fork(); fork(); printf("slutt"); }

Oppsumering operativsystemer av: Lars- Martin Hejll

Oppsumering operativsystemer av: Lars- Martin Hejll Oppsumering operativsystemer av: Lars- Martin Hejll Høgskolen i Telemark Lars- Martin Hejll, Høgskolen I Telemark Innhold Operativsystemer kapittel 1... 3 Introduction... 3 Operativsystemets Oppgaver:...

Detaljer

Eksamen DAT 103. Oppgave 2. Kandidatnr.: 145 1) B 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) B 8) A 9) A 10) D

Eksamen DAT 103. Oppgave 2. Kandidatnr.: 145 1) B 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) B 8) A 9) A 10) D Eksamen DAT 103 Kandidatnr.: 145 Oppgave 1 1) B 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) B 8) A 9) A 10) D Oppgave 2 a) Et OS er den administrerende softwaren i en datamaskin. Den bygger på prinsippene om filhåndtering,

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

Neste steg er å finne ut hvor varelisten er. I tillegg ble navnet (som brukes ofte) lagt i en variabel for å lettere kunne vedlikeholdes:

Neste steg er å finne ut hvor varelisten er. I tillegg ble navnet (som brukes ofte) lagt i en variabel for å lettere kunne vedlikeholdes: Svar: Mitt svarforslag er skrevet i uthevet skrift, og forfattet den 20/5, dagen etter eksamen. Jeg skrev først et raskt svar til hvert delspørsmål, noe som tok ca. 1 time. Så detaljerte jeg litt på oppgave

Detaljer

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling Innføring i EDB 1. Forord 1.1 Hensikten med kurset Hensikten med dette kurset er å lære de som aldri før har brukt en datamaskin å bli kjent med den og bruke den til enklere oppgaver. Som kurskatalogen

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Kapittel 1. Introduksjon

Kapittel 1. Introduksjon Kapittel 1 Introduksjon Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hva et program er kjenne til lagmodellen for programvare på datamaskinen ha tilrettelagt datamaskinen

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett...

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett... Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Standard Regnskap...3 Start programmet for første gang...3 Demofirma...3 Ny installasjon...3 Importer backup...4 Hovedkontrollen...4 Jobbe med postene...

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Definisjon av prosess

Definisjon av prosess Prosesser og tråder Definisjon av prosess Enkel definisjon En prosess er et program som kjører Mer presis definisjon En prosess er en samling av ressurser som er nødvendige for å utføre en oppgave beskrevet

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp (Lars S. Skeide, september 2006/Vidar Haugsvær 2009/Øistein Stemme 2015) Utstyr Datamaskiner MTR4-klokke Skriver Skjerm Koble utstyret sammen Oppstart av utstyret Programvaren

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

ProfVet REGNSKAP - 1 -

ProfVet REGNSKAP - 1 - ProfVet REGNSKAP 1. Om ProfVet Regnskap... 2 2. Å komme i gang... 2 2.1 Klientregisteret... 2 2.2 Innstillinger... 3 2.3 Kontoplan... 3 2.4 Åpning av regnskap startsaldoer... 4 2.4.1 Inngående balanse

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Lærestoffet er utviklet

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

UKEOPPGAVER. Høsten 2015. for. Grunnleggende programmering. Høgskolen i Gjøvik

UKEOPPGAVER. Høsten 2015. for. Grunnleggende programmering. Høgskolen i Gjøvik UKEOPPGAVER for Grunnleggende programmering Høsten 2015 Høgskolen i Gjøvik Forord Dette kompendie/hefte innholder oppgaveteksten for ulike ukeoppgaver i emnet Grunnleggende programmering ved Høgskolen

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer