Årsberetning 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2011/2012"

Transkript

1 Årsberetning 2011/2012

2 SSG er Nordens ledende leverandør av skade-, eiendoms- og industriservice. Vi har 450 dedikerte ansatte i Danmark og Norge som sørger for trygghet for kundene våre gjennom forebygging og utbedring av skader på bygninger og løsøre. Vår markante suksess skyldes evnen til å kombinere menneskelige og håndverksmessige kvaliteter med effektive prosesser og innovative systemer. Bl.a. onlinesystemet, SSG-5C, som har satt nye standarder for bransjen, og gir kundene våre klar beskjed og sparer tid og ressurser så det merkes. 2

3 3

4 SSG følger systematisk strategien I SSG har vi siden 2007 strukturert implementert den valgte strategien. Vi har arbeidet på først å bli landsdekkende og siden å bli markedsleder. Både i størrelse og målt på kvalitet, kompetanse og evnen til å kunne levere med høy kundetilfredshet. I 2010 satte vi oss som mål å etablere SSG i Norge innen utgangen av 2012, og det har vi fullt ut oppnådd. Vi har en rekke nye mål i SSG. Vi skal vokse i Norge På rekordtid har vi fått etablert oss i Norge ved oppkjøp av to selskaper i henholdsvis juli og august Vi er nå fullt etablert i Norge med avdelinger i Oslo, Bergen, Frederiksstad, Drammen, Stavanger, Follo og Trondheim og venter ytterligere vekst i disse områdene. Dessuten vil vi i 2013 være landsdekkende gjennom samarbeidspartnere. Strategien er å bli Nordens beste på service, kvalitet og transparens, noe vi har oppnådd i Danmark, og vi er godt på vei til å nå målet i Norge. Like etter oppkjøpene overtog vi ansvaret for den største skadesaken i SSG's historie. En storbrann i sentrum av Oslo ble ilddåpen, og vi supplerte opp med danske renholdsmedarbeidere og håndverkere for på rekordtid å få rengjort og gjenoppbygget eiendommen og flyttet beboerne tilbake. SSG vil styrke fokus på storskader i både Norden og resten av Europa, fordi vi samlet har en enestående kompetanse på området. Vi skal utvide markedet Vi fortsetter med å utvide markedet, både i Danmark og Norge, ved også å selge til ikke-forsikringskunder som for eksempel eiendomsselskaper, boligselskaper, industri, kommuner m.m. Her tilbyr SSG forebyggende tjenester innenfor blant annet takrennerensing, ventilasjonsrengjøring, rensing av sjakter, snørydding. Vi skal tilby flere serviceoppgaver SSG har kjøpt opp to servicehåndverksfirmaer, et maler- og et snekkerfirma og har ansatt håndverkere i flere sentre. Vi kan nå tilby å løse alle oppgaver innenfor små og ukompliserte skader med våre håndverkere. Planen er å kjøpe opp ett eller flere firmaer for å utvide vår håndverkerservice. Tidligere utførte SSG bare taksering i situasjoner med mange skader som etter skybrudd, flom og storm. Nå utvider vi denne servicen til å omfatte også alminnelige skadeserviceutrykning samt tyveriskader, brannskader m.m. SSG har ansatt taksatorer og en stor del av våre ansatte har vært på takseringskurs. Vi skal fortsatt ha fokus på servicekulturen Våre ansatte regnes for å ha høy arbeidsmoral og for å være effektive, målrettede, imøtekommende og hensynsfulle. I SSG er vi oppmerksom på ansatte som har evne til å sette seg inn i ofrenes vanskelig situasjon, og de blir tilbudt skreddersydde kompetanseløft, for SSG's oppgave er å løse problemer for andre mennesker. Vi skal fortsatt utvikle SSG-5C 5C, som er SSG's unike datahåndtering, er blitt en naturlig del av vår verktøykasse og er fullt integrert i skadearbeidet. All registrering og datafangst foregår nå 100 % via SSG-5C. Det skreddersydde mobility-systemet har dessuten blitt stresstestet i simuleringsøvelser og har bevist at det også opererer effektivt i ekstreme situasjoner med mange skader. SSG har investert store beløp i sikkerhet, backup, nye servere, funksjonalitet m.m., og systemet vil fortsatt bli løpende tilpasset utviklingen i SSG's arbeidsoppgaver. Vi skal etablere oss i nye land Vi vil fortsette med å utvide geografisk og vil se til Sverige, som er vårt neste logiske fokuspunkt, og senere Tyskland, Nederland og England. Innenfor en kort årrekke mener vi at SSG kan komme opp på en omsetning på 2 milliarder kroner. Michael Nielsen Adm. direktør 4

5 5

6 6

7 Landsdekkende i Norge Storbrann i Oslo SSG har kjøpt opp selskapene Fønix Skadeservice og Fønix Mesterservice, som til sammen omsatte for 80 millioner norske kroner. Nå opererer Fønix under navnet SSG Norge A/S. Selskapene er spesialister i brann- og vannskader, asbestsanering og håndverksoppgaver. De har fokusert sitt markedsområde øst for Oslofjorden, hvor befolkningstettheten er størst. SSG er nå etablert i Oslo, Frederiksstad, Follo, Bergen, Drammen, Stavanger og Trondheim med fullt fungerende avdelinger og totalleveranser. Målet er å bli landsdekkende i løpet av 2013 via organisk vekst og samarbeidspartnere. Kundefokus er, som i Danmark, primært forsikringskunder, men også eiendomsselskaper og industribedrifter vil være i fokus. I Norge står skadeserviceselskapene for hele leveransen, dvs. fra skaden skjer til den som har fått skaden, kan flytte tilbake. Jobben innebærer både skadeservicearbeidet og gjenoppbyggingen, og det er derfor flere håndverksoppgaver innbygd i de norske skadeoppgavene. En annen forskjell er prisstrukturen. Der SSG i Danmark primært leverer timebasert arbeid dvs. teller timer per oppgave og fakturerer etter dette, innhenter norske forsikringsselskaper tilbud på sine oppgaver og mottar en enhetspris for oppgaven fra leverandøren. For eksempel vil SSG i Norge ved en sotskade måle opp antall kvadratmeter eller kubikkmeter i rommet som er skadet, definere en sotskadegrad og på det grunnlaget gi en samlet pris. I begynnelsen av juni oppstod det en takbrann i en 12 etasjers boligeiendom i sentrum av Oslo. Eiendommen ble kraftig brann-, vann- og sotskadet fra takkonstruksjonen og ned til og med 8. etasje. Med etableringen i Norge fikk SSG adgang til å vise hvordan en storskade kan løses raskt og effektivt. Det skjedde i et nært samarbeid mellom SSG Danmark og SSG Norge. Brannen i Oslo er den største enkeltsaken i firmaets historie. Kjøkkener, bad, gulv og vegger ble brukket opp og fjernet inn til det bare betongskjelettet. Alt ble rengjort og renset for mugg på grunn av vannmengdene. Mer enn 40 leiligheter ble ordnet og gjenoppbygget av norske og danske renholdsmedarbeidere og snekkere som jobbet side om side. I skrivende stund er det kun beboerne i de øverste etasjene som ikke har flyttet inn igjen. Arbeidet helt avsluttet februar Den effektive felles nordiske innsatsen har skapt tilfredshet hos SSG's norske forsikringskunde, som løpende vurderte tempoet i gjenoppretningsinnsatsen. En effektiv innsats er avgjørende for at de som har hatt skaden snarest mulig kan flytte hjem igjen og for sluttkundens tilfredshet med forsikringsselskapet. I flere situasjoner har SSG bevist at selskapet har de nødvendige kompetansene til å rydde opp etter storskader, effektivt og ordentlig. SSG's mål er å være markedsleder innenfor storskader i Europa. Den norske anbudskulturen vil innta Danmark i løpet av de neste par årene, og SSG venter å få stor nytte av det eksisterende og avprøvde norske kalkulasjonssystemet, som er tilpasset anbudsrunder. SSG's dansk-norske strategi bygger også på en synergi-effekt, som fikk sin svenneprøve i sommeren 2012 med en storskade i Oslo. Med kort varsel fikk ledende medarbeidere fra Danmark flyttet deres arbeidsplass, og det blir én av SSG's fremtidige styrker: å kunne sette inn kompetent og spesialisert ekstra mannskap til ekstraordinære oppgaver når det trenges. 7

8 SSG 5C, en hjørnestein i forretningsutviklingen I løpet av sommeren ble Odense, Aalborg og Aarhus rammet av skybrudd og SSG-5C ble satt på ny prøve som planlegningsverktøy og bestod. For første gang i en situasjon med mange skader foregikk all registrering og datafangst 100 % via SSG-5C. SSG-5C har blitt en naturlig del av SSG's verktøykasse og er fullt integrert i skadearbeidet. Det skreddersydde mobility-systemet har dessuten blitt stresstestet i 2012 i simuleringsøvelser og har bevist at det opererer effektivt i ekstreme situasjoner med mange skader. SSG har investert store beløp i sikkerhet, backup, nye servere, funksjonalitet m.m., og systemet vil fortsatt bli løpende tilpasset utviklingen i SSG's arbeidsoppgaver. SSG-5C støtter direkte SSG's utvikling av forretningen. SSG har igangsatt et LEAN-prosjekt i samarbeid med en rekke forsikringskunder. I prosjektet Back to Basics blir hele saksflyten beskrevet og drøftet på nytt for å optimalisere samarbeidet. Alle deler, fra en sak blir opprettet til den er avsluttet, blir registrert, vurdert og om nødvendig optimert. SSG-5C registrerer alle ledd og avtaler og endrer løpende saksgangene. Systemet er innrettet på å huske og minne på, slik at brukerne kan fokusere på servicen. En ny trend har rammet skadeservicebransjen, som nå kommer til å gå fra den gamle, tradisjonelle avregningen og over til enhetspriser. Her har SSG glede av de norske erfaringene med å prise i anbud og den bakenforliggende kalkulasjonsmodellen. I Danmark er det en ny måte å registrere skadearbeidet på, siden bransjen før registrerte materialforbruk, kilometer og timer. Nå må man i anbudssituasjoner kunne registrere aktiviteter, kvadratmeter m.m. SSG-5C er satt opp til å levere informasjon både til den nye og den tradisjonelle avregningsformen og støtter dermed utviklingen. Opprinnelig var SSG-5C tenkt som et styringsredskap til oss selv, men vi er begynt å implementere det hos kundene, slik at de også kan få et godt overblikk over saksgangene, og det har blitt godt mottatt. Nå kan kundene endre og tilføye informasjon selv i SSG's system. Via webadgang får de adgang til 5C og kan endre sakseier eller sette hake ved om sluttkunden er mva.-registrert, slik at SSG kan oppkreve merverdiavgiften. SSG løser også oppgaver for ikke-forsikringskunder innenfor eiendomsservicetjenester som forebyggende service med et element av spesialservice innenfor takrennerens, ventilasjonsrengjøring, graffiti, snørydding og generelt vedlikehold av eiendommer. Med SSG-5C kan SSG gi et estimat på den samlede servicen, og kundene får, med ipad, adgang til SSG's system og kan følge alle servicer. Med 5C differensierer SSG seg enda mer fra konkurrentene. Redskapet tvinger rapporteringsstandarden i hele bransjen opp på et høyere nivå og bidrar med gjennomsiktighet i alle planlagte og leverte ytelser mellom kunde og serviceleverandør. [ Customer Claim Cost Control Concept ] SSG har utviklet en ny standard for håndtering av data i skadeservicebransjen: SSG 5C. Løsningen består av et nettbrett med trykkfølsom skjerm, slik at datafangsten foregår ute på skadestedet. Det sikrer øyeblikkelig og nøyaktig registrering. Dermed kan én mann foreta den samlede registreringen selv, og alle interessentene kan disponere bedre og raskere. SSG-5C sikrer at informasjon er samlet ett sted, der både medarbeidere, skadelidte og kunder lett kan finne data og følge med i utviklingen av sakene. 8

9 9

10 10

11 ,, I juni opplevde Fyn skybrudd lokalt over Svendborg, der vi så oversvømte leiligheter og kjellere. Fjorten dager senere rammet enda et voldsomt regnskyll, denne gangen i Odense, med ekstra 120 skadesaker, så på kort tid hadde vi 250 saker som skulle håndteres. 5C var et uunnværlig hjelpemiddel i den situasjonen. Vi hadde et presist overblikk fra skaden ble registrert og visste nøyaktig hvilke biler som kunne settes inn og avhjelpe skadene akutt. Overblikket over sakene, bilene og mannskap ble lettet og våre forsikringskunder kunne sitte trygt og rolig på kontoret og følge saksgangen. Jeg vil tippe at vi er 20 % mer effektive på skadene på grunn av 5C-systemet. Henrik Maegaard, prosjektleder,, Jeg kjører mest fuktmålinger, og her fungerer 5C upåklagelig. Mine rapporteringer om omfanget av skaden og mitt forslag til den handlingen som vi må foreta for å utbedre fuktskaden, kan hele tiden følges av kundene. Jeg er selv spesielt glad for at vi kan ta bilder på skadestedet og legge dem direkte inn i systemet som dokumentasjon. Det er raskt og smart. Jan Ulrich Pedersen, renholdsmedarbeider/fukttekniker 11

12 12

13 Service & Kvalitet SSG's servicekonsept omfatter forløpet fra kunden ringer til SSG, SSG registrerer skaden, og til skadearbeidet er avsluttet, fakturert og betalt. SSG fokuserer derfor ikke bare på service i ett ledd, men i alle ledd der det er forbedringspotensial. SSG velger ut ansatte etter om de er gode til å omgås andre mennesker. Det krever nemlig spesielle egenskaper å være effektiv samtidig med at man er hensynsfull og imøtekommende i en situasjon som kanskje er presset. Kundenes krav til kompetanse og service stiger, og SSG må hele tiden matche de nye kundebehovene. Derfor tilbyr SSG i Danmark nå også taksering av skader. Tidligere utførte SSG taksering i situasjoner med mange skader som skybrudd, flom og storm, men nå utvider vi denne servicen til å omfatte også alminnelig skadeserviceutrykning samt tyveriskader, brannskader m.m. SSG Danmark har ansatt 4 personer som fungerer som både prosjektledere og taksatorer, og 50 prosjektledere, saksbehandlere, teamledere og renholdsmedarbeidere har vært på takseringskurs. Takseringskonseptet ventes også å bli utbredt til SSG Norge. SSG-5C følger dessuten utviklingen slik at det nå også omfatter fukt- og takseringsrapporter. Med de globale klimaendringene venter vi å oppleve flere skybruddslignende skader i de neste årene. SSG arbeider bevisst med å kunne håndtere situasjoner med mange skader og storskader. Medarbeiderstaben kan skaleres opp og ned i takt med oppgavene i SSG. Når en situasjoner med mange skader oppstår, overgår utvalgte medarbeidere til å fungere som teamledere, siden de er utdannet og testet til å fylle ut rollen. SSG kan stille med et kompetent team til å klare storskader, som SSG nettopp har bevist det ved storbrannen i Oslo. Prosjektledere i SSG er utdannet til å ha overblikk, sikre kvalitet og service og samtidig holde orden på forretningsgangen. SSG's utdannelser har fokus på menneskelige kvaliteter samt på å gi de ansatte et holistisk kjennskap til forretningen og til relevante ledelsesverktøy. Det krever spesiell kompetanse å være ansvarlig i en situasjoner med mange skader, og det krever generelt ledelsesmessig høyt til taket å gi folk som kan påta seg et ansvar, lov til mye. Som et utviklingsprosjekt i SSG Danmark har 240 renholdsmedarbeidere selv vært med på å lage en skreddersydd undervisningsmodul som tar utgangspunkt akkurat i service og kvalitet. Modulen blir nå også benyttet i Norge. SSG vil yte mer enn bare de tjenestene man venter, for eksempel at renholdsmedarbeidere ute hos kunden rydder opp etter seg, ankommer i rene arbeidsklær og at bilene ser ordentlige ut. Hos SSG er servicetjenester det som ligger utover det vanlige. For eksempel å ta søppelbøtta med ned for fru Olsen, når renholdsmedarbeidere jo likevel må ned med eget søppel. Det er en service man ikke venter og den vil SSG kunne tilby. Service handler også om kommunikasjon mellom kolleger, ledelse og ansatte, og ansatte hos kunder. SSG's spesielle kjennetegn må bredes ut til hele organisasjonen, også de nye enhetene i Norge, og alle må påta seg et ansvar for å gjøre det. 13

14 Hoved- og nøkkeltall Utvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 2011/12 har vært et godt år for SSG. Selskapet har fortsatt en stor markedsandel innenfor skadeservice og har ytterligere posisjonert seg i markedet for eiendoms- og industriservice, der det har vært betydelig tilgang på nye kundeavtaler. Regnskapsåret startet med et, for årstiden, usedvanlig høyt aktivitetsnivå som følge av skybruddsskadene som oppstod i forbindelse med det historisk store skybruddet den 2. juli Her mottok SSG ca skader i Københavnområdet. I regnskapsåret 2011/12 har det ikke vært de helt store værbegivenhetene som kunne måle seg med skybruddet i Men sommeren 2012 var det skybrudd på Fyn og i Aarhus og Aalborg, som gav mange oppgaver i de respektive lokale SSG-sentrene. Sommeren 2012 etablerte SSG seg i Norge gjennom to oppkjøp av skadeservicebedrifter i henholdsvis Oslo og Frederiksstad. Målet for SSG i Norge er å få bygget opp en landsdekkende bedrift som beskjeftiger seg med de samme forretningsområdene som SSG i Danmark. SSG overtok 85 % av aksjekapitalen i Fønix Skadeservice AS den 1. juni 2012 og overtok 100 % av aksjekapitalen i Fønix Mesterservice AS i Frederiksstad den 10. august Selskapene har til sammen en årlig omsetning på ca. NOK 80 mill. Fønix Mesterservice AS har siden endret navn til SSG Norge AS. Siden har SSG Norge AS etablert seg i Stavanger, Bergen, Trondheim og Drammen, slik at SSG Norge AS nå har 7 avdelinger i Norge. Den 1. august 2012 overtok SSG aktivitetene i et malerfirma. SSG vil via dette oppkjøpet og lignende oppkjøp i den kommende perioden bygge opp den nødvendige spesialkompetansen innenfor servicehåndverk, som sikrer at SSG har de nødvendige ressursene og kvalifikasjonene for å utføre mindre og ukompliserte gjenoppbygningssaker i egen regi. Antallet av ansatte i konsernet er steget med 36 %, noe som utgjør en stigning i antall ansatte i Danmark på 44 og i Norge på 65. SSG's forretningsmodell bygger på å ha dyktige og engasjerte medarbeidere i kombinasjon med strategiske samarbeidspartnere til å imøtekomme utsving i etterspørselen av skadeservicetjenester. Odin Equity Partners overtok aksjemajoriteten i SSG Gruppen den 3. juli Antall /08 08/09 09/10 10/11 Regnskapsår I løpet av de siste 3 årene har SSG prioritert utviklingen av et ressurs-, planleggings- og datafangstsystem, kalt SSG-5C, svært høyt. Systemet har vært gjenstand for en kraftig videreutvikling i regnskapsåret 2011/12. I forbindelse med sommerens mange vannskader på Fyn, i Aalborg og Aarhus viste systemet sin verdi. Tidligere tiders mange manuelle administrative prosedyrer omkring datafangst er i høy grad blitt erstattet av datafangst på mobile enheter på skadestedene. Dette er til glede for både kunder, ansatte og SSG som helhet, der datafangstkvaliteten er betydelig forbedret og raskt tilgjengelig. Mill. dkr Gjennomsnittlig antall ansatte, DK Gjennomsnittlig antall ansatte, NO Sum eiendeler Netto investering Omløpsmidler Anleggsmidler SSG har fortsatt utviklingen i 2011/12 med investeringer i utstyr. I 2011 /12 er det investert i alt 10 mill. kr i driftsmidler. SSG er bevisst på forpliktelsene ved å være markedsledende og ha tilstrekkelig kapasitet til disposisjon i forbindelse med situasjoner med mange skader. Derfor valgte SSG i 2011/12 å investere i nye avfuktere til en samlet pris av 4 mill. kr /08 08/09 09/10 10/11 37 Regnskapsår / /12 14

15 Mill. dkr. Varesalg, DK Varesalg, NO (50) 440 (-7) 450 (xx) Vekst i alt (%) (22) (45) (63) /08 08/09 09/10 10/11 Regnskapsår 11/12 Omsetningen i 2011/12 ble DKK 440 mill.; det er et fall på DKK 32 mill. i forhold til 2010/11. Fallet i omsetning var helt forventet og kom til uttrykk i årsrapporten for 2010/11 som følge av at 2010/11 var preget av det historiske skybruddet i juli Resultatet av den primære driften (EBIT) er realisert med DKK 25 mill. sammenholdt med DKK 27 mill. i 2010/11. Regnskapsår Varesalg (mill. dkr.) 07/08 08/09 09/10 10/11 11/ EBITDA (mill. dkr.) EBIT (mill. dkr.) Ventet utvikling Selskapets resultat for regnskapsåret 2011/12 er tilfredsstillende og i samsvar med forventet utvikling, som ledelsen beskrev i fjor. I de kommende årene vil ledelsen fokusere på å holde på den høye markedsandelen innenfor skadeservice parallelt med strategien om å øke markedsandelen innenfor industri- og eiendomsservice i Danmark. I Norge vil der være betydelig fokus på den organiske veksten i SSG's norske sentre innenfor skadeservice og industriservice. Michael Blønd Økonomidirektør 15

16 SSG tilbyr i økende grad forebyggende services til andre enn forsikringskunder tjenester som vedlikehold av bygninger, rensing av sjakter, takrenner og ventilasjonskanaler, snørydding mv. Det er snakk om et stort og interessant marked både i Danmark og Norge. Kundene er boligselskaper, eiendomsselskaper, industri, kjøpesentre, kommuner, departementer, fylker mv. De ønsker konsepter som reduserer fremtidige skader som brann, skybrudd- og flomskader, bygningsskader, muggangrep, innbrudd, hærverk, m.m. 16 Ofte er SSG i forveien i dialog med de potensielle kundene fordi SSG har vært ute å assistere ved en skade, slik at flere allerede kjenner litt til firmaet og SSG's servicekvalitet.

17 17

18 18

19 19

20 5 års strategisk tilbakeblikk 2008 SSG vil være landsdekkende og markedsleder. SSG ekspanderer markant og foretar betydelige strategiske investeringer i optimalisering av prosesser og arbeidsrutiner, i lokaliteter, vognpark og utstyr. SSG etablerer 7 sentre i Vest-Danmark og blir samarbeidspartner for kundene på landsplan. Utvalgte forretningsområder som fukt, muggsopp og industriservice blir styrket. Antall ansatte er 300. Kundelisten vokser betydelig. LD Equity blir aksjonær og tilfører selskapet ny kapital og eier 35 % av SSG Fokus er rettet mot de indre linjene, på å konsolidere den markante veksten og skape stordriftsfordeler, men også på å sikre fortsatt innovasjon og optimalisere prosessene. Året byr på ekstraordinær stor priskonkurranse og ugunstige markedsvilkår for skadeservicebransjen SSG er nå markedsleder i Danmark innenfor skadeservice og relaterte tjenester. SSG assisterer på storskader i utlandet og utvider med nytt forretningsområde: Eiendomsservice. Den største strategiske innsatsen er SSG-5C, et datafangstsystem som gir renholdsmedarbeidere mulighet for å opprette saker på skadestedet via trådløse nettbrett med trykkfølsom skjerm. SSG deler data med kundene; det gir oversikt, raskere prosesser, fornøyde kunder og billigere løsninger SSG får over anmeldte skader på grunn av vinterens flomskader og sommerens skybrudd. Samtidig utvider SSG sitt eget hjemmemarked med et nytt kundesegment: Kunder utenfor forsikringsbransjen. SSG-5C er implementert i første fase. Det egenutviklede IT-systemet sparer tid og administrasjonskostnader for både SSG og kundene, som blir integrert i et nært samarbeid. SSG overtar senter på Bornholm og er nå representert med i alt 11 sentre i Danmark. SSG opplever økende tilgang på nye kundeavtaler. Antall ansatte er over 300. SSG har vokst 5 år i trekk og er alle år blitt nominert som gazelle i avisen Børsen. På bakgrunn av siste års regnskap blir SSG nominert til Entrepreneur of The Year, det er verdens mest anerkjente vekstskaperkonkurranse SSG kjøper to selskaper i Norge; Fønix Skadeservice og Fønix Mesterservice. De har til sammen en omsetning på 80 millioner norske kroner. SSG er nå fullt etablert i Oslo, Bergen, Frederiksstad, Drammen, Stavanger, Follo og Trondheim. I Norge rekrutterer SSG nye medarbeidere og har nå samlet over 450 ansatte. SSG fortsetter med å utvide markedet, både i Danmark og Norge, ved også å selge til ikke-forsikringskunder som for eksempel eiendomsselskaper, boligselskaper og industri. Private equity selskapet Odin Equity Partners overtar 65 % av aksjekapitalen og kjøper dermed ut Maj Invest Equity og en del av de opprinnelige stifterne. 20

21 21

22 Ny eier og styre Medio 2012 fik SSG ny hovedaksjonær, private equity selskapet Odin Equity Partners. Odin Equity Partners kjøpte aksjemajoriteten av de opprinnelige stifterne, Maj Invest Equity og de ansatte. Planen er å fremme SSG's målsetting om å komme opp på en omsetning på 2 milliarder danske kroner innenfor en kort årrekke vha. en internasjonal strategi. Hovedfokus er det nordeuropeiske skadeservicemarkedet. Med Odin Equity Partners har den finansielle beredskapen for internasjonal ekspansjon blitt styrket. Odin har tidligere med suksess fungert som katalysator for flere bedrifters internasjonale ekspansjon. Det har foregått gjennom nær sparring med ledelsen omkring implementering av både organiske vekstinitiativer og internasjonale oppkjøp. Vi mener derfor kombinasjonen av SSG's størrelse, en sterkt sammentømret ledelse og de ambisiøse planene passer perfekt til vår investeringsstrategi, forklarer Jesper Wadum Nielsen, partner i Odin Equity Partners og medlem av styret i SSG. Styre I forbindelse med eierskiftet har SSG's styre konstituert seg med ny sammensetning: John Dueholm, profesjonelt styremedlem Peter Falkenheim, profesjonelt styremedlem Lars Thorsgaard Jensen, director, Odin Equity Partners Jesper Wadum Nielsen, partner, Odin Equity Partners Sonny Nielsen, adm. dir. Eltel Networks, styreleder 22

23 23

24 Danmark Norge SSG A/S, Hovedkontor Knapholm Herlev Telefon Telefaks CVR.nr Jyske Bank SSG AS, Hovedkontor Ole Deviks vei Oslo Telefon Telefaks Org.nr SpareBank Org.nr Nordea SSG A/S, Herlev Knapholm Herlev SSG A/S, Holstebro Mads Bjerres Vej Holstebro SSG AS, Oslo/Akershus Ole Deviks vei Oslo SSG A/S, Holbæk Virkelyst Regstrup SSG A/S, Esbjerg Dornen 6, Tarp 6715 Esbjerg SSG AS, Follo Verpetveien Vestby SSG A/S, Næstved Smedevænget Næstved SSG A/S, Åbenrå Rise Bygade Rødekro SSG AS, Østfold Bruket Gressvik SSG A/S, Odense Hudevad Byvej Aarslev SSG A/S, Rønne Østergade Rønne SSG AS, Buskerud Nedre Eikervei Drammen SSG A/S, Vejle Englandsvej Vejle Bühring & Johansen Knapholm Herlev SSG AS, Stavanger Kvålkroken Sandnes SSG A/S, Århus Bjarkevej Galten Thylkjær & Partner Blakhøjvej Tilst SSG AS, Bergen Arnatveitveien Arnatveit SSG A/S, Ålborg Ølgodvej Ålborg Ø SSG AS, Trondheim Vikelvfaret 4d 7054 Ranheim

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

Fra et regionalt- til internasjonalt selskap

Fra et regionalt- til internasjonalt selskap Fra et regionalt- til internasjonalt selskap 2006 Strategisk målsetting I 2006 strategisk målsetning å bli en ledende nordisk aktør Styrket egenkapitalen gjennom emisjon rettet mot nye aksjonærer 2006-2009

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Seminar om samarbeid forsikring og skadesanering. Oslo 28.04.14

Seminar om samarbeid forsikring og skadesanering. Oslo 28.04.14 Seminar om samarbeid forsikring og skadesanering Oslo 28.04.14 Skadesaneringsbransjen Beredskapssituasjoner (naturskader og katastrofer): Hvorfor? Hva? Hvordan? 28.04.2014 2 Bakgrunn for seminaret Stadig

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Beredskapssamarbeid mellom kommuner i Rogaland og skadesaneringsog sikkerhetsbransjen - Stavanger 11.06.15. Seniorrådgiver Lasse K.

Beredskapssamarbeid mellom kommuner i Rogaland og skadesaneringsog sikkerhetsbransjen - Stavanger 11.06.15. Seniorrådgiver Lasse K. Beredskapssamarbeid mellom kommuner i Rogaland og skadesaneringsog sikkerhetsbransjen - Stavanger 11.06.15 Seniorrådgiver Lasse K. Tenden Hvordan kan medlemsbedrifter i NHO Service bistå kommunene med

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

The Best Insight Gives Obvious Business Benefits. Presentasjon for Norsk Vekst Forvaltning ASA. Åge Lønning - Konsernsjef

The Best Insight Gives Obvious Business Benefits. Presentasjon for Norsk Vekst Forvaltning ASA. Åge Lønning - Konsernsjef The Best Insight...... Gives Obvious Business Benefits Presentasjon for Norsk Vekst Forvaltning ASA Åge Lønning - Konsernsjef Kort om Component Software Etablert 1997 Sterk posisjon innenfor Virksomhetsstyring

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Pressemelding. Canon i fargerik fremgang. Oslo 9. februar 2004

Pressemelding. Canon i fargerik fremgang. Oslo 9. februar 2004 Canon i fargerik fremgang Oslo 9. februar 2004 Canon Norge as kan nok en gang rapportere om rekordresultater. Canon Norge as kan nok en gang melde om økning i omsetning og inntekter. Selskapet hadde i

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Møte med beredskapskapsledere i Hordaland Seniorrådgiver Lasse K. Tenden

Møte med beredskapskapsledere i Hordaland Seniorrådgiver Lasse K. Tenden Møte med beredskapskapsledere i Hordaland 11.11.15 Seniorrådgiver Lasse K. Tenden Hvordan kan medlemsbedrifter i NHO Service bistå kommunene i Hordaland med beredskap og skadebegrensning? Bakgrunn for

Detaljer

Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013

Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Hovedresultater fra EPSI sin kundetilfredshetsstudie av skadeforsikring i Norge presenteres under. Analysen av forsikringsbransjen i Norge baserer seg på 2500

Detaljer

Kvalitetshåndverk fra Schleswig-holstein til Norge: holzart på det norske markedet

Kvalitetshåndverk fra Schleswig-holstein til Norge: holzart på det norske markedet Kvalitetshåndverk fra Schleswig-holstein til Norge: holzart på det norske markedet Et snekkerfirma fra Schleswig-holstein lykkes på veien å etablere seg på det Norske markedet med god håndverksmessige

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2005

RAPPORT 2. KVARTAL 2005 WINDER ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2005 Winder ASA, Fr. Nansens pl. 4, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 2. KVARTAL

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no Serviceledelse i praksis getleadingedge.no Henning Friberg Henning Friberg har bred erfaring fra servicebransjen og har blant annet ledet servicebedrifter i inn og utland. Å sikre at serviceleveransen

Detaljer

Tide Reiser AS. Et selskap i vekst. Rita Brokstad Adm.direktør

Tide Reiser AS. Et selskap i vekst. Rita Brokstad Adm.direktør Tide Reiser AS Et selskap i vekst Rita Brokstad Adm.direktør TIDE KONSERNET Tide Buss Tide Sjø Tide Reiser Omsetning 1.200 MNOK Ansatte ca 2050 Markedsandel ca 12 % Antall busser 1040 stk Verksted Omsetning

Detaljer

BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING

BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING Om Nokas Cash Handling I NOKAS CASH HANDLING ER VI OPPTATT AV Å BIDRA TIL ØKT SIKKERHET FOR DIN VIRKSOMHET. DET ER DET VI ER TIL FOR. OG DERFOR HAR VI OGSÅ UTVIKLET

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2006

RAPPORT 1. KVARTAL 2006 WINDER ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2006 Winder ASA, Akersgaten 20, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2006

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Resultat 3. kvartal 2010 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Hovedtrekk 3. kvartal 2010 Høyt aktivitetsnivå og økt effektivitet har gitt gode resultater Driftsinntekter på 701 millioner

Detaljer

NEAS ASA ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR Oslo 26. august 2010

NEAS ASA ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR Oslo 26. august 2010 NEAS ASA ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2010 Oslo 26. august 2010 Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon andre kvartal 2010 HOVEDPUNKTER Thorbjørn Graarud, Administrerende direktør Copyright 2010 NEAS ASA

Detaljer

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin MeldingsID: 237163 Innsendt dato: 08.05.2009 08:05 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: STRONG StrongPoint ASA XOSL

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Totalleverandør av elektronikk og el-installasjoner

Totalleverandør av elektronikk og el-installasjoner Maritim el Totalleverandør av elektronikk og el-installasjoner Maritim el Hanstholm Elektronik a/s... er totalleverandør av elektronikk og el-installasjoner på det maritime området. Mer enn 35 år i bransjen

Detaljer

NEAS ASA TREDJE KVARTAL 2011

NEAS ASA TREDJE KVARTAL 2011 NEAS ASA TREDJE KVARTAL 2011 Lysaker, 3. november 2011 Copyright 2011 NEAS ASA Presentasjon tredje kvartal 2011 side 1 HOVEDPUNKTER Thorbjørn Graarud, Administrerende direktør Copyright 2011 NEAS ASA Presentasjon

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

ledende på gjenvinning og miljøtjenester

ledende på gjenvinning og miljøtjenester istockphoto ledende på gjenvinning og miljøtjenester I spennet mellom visjonære tanker og nære handlinger Norsk Gjenvinning-konsernet er landets ledende aktør innenfor gjenvinning og miljøtjenester. Vi

Detaljer

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje Optimalisering av bedriftens kundeportefølje DM Huset 25. mai 2005 Professor Fred Selnes Handelshøyskolen BI Bakgrunn På 90 tallet vokste det frem en bred forståelse for verdien av fornøyde og lojale kunder

Detaljer

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet BYGG OG ANLEGG kunnskap gir kvalitet og trygghet BEMANNING TIL RETT STED OG TID Rett Bemanning er en foretrukken leverandør innen bygg og anlegg, og vi har god erfaring og referanselister fra både små

Detaljer

ISS Skadeservice. RVR 24 mai 2013 Knut Oddvar Nerheim Storskadesjef

ISS Skadeservice. RVR 24 mai 2013 Knut Oddvar Nerheim Storskadesjef ISS Skadeservice RVR 24 mai 2013 Knut Oddvar Nerheim Storskadesjef STORSKADEKONSEPTET I ISS SKADESERVICE Egen landsdekkende vakt tlf for storskade : 09275 Hovedfokus på : Industri og næringskunder, skip

Detaljer

Topplederutdanning. Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning

Topplederutdanning. Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning Topplederutdanning Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning Executive Management Programme INSEAD Oppnå strategisk skarphet med den nyeste kunnskapen På vår topplederutdanning Executive

Detaljer

Fra et regionalt- til internasjonalt selskap Hovedkontor i Vestfold?

Fra et regionalt- til internasjonalt selskap Hovedkontor i Vestfold? Fra et regionalt- til internasjonalt selskap Hovedkontor i Vestfold? 2006 Strategisk målsetting I 2006 strategisk målsetning å bli en ledende nordisk aktør Styrket egenkapitalen gjennom emisjon rettet

Detaljer

edreams ODIGEO legger frem et årsresultat som forventet. Inntektene økte til 436 millioner euro og justert EBITDA endte på 90,5 millioner euro

edreams ODIGEO legger frem et årsresultat som forventet. Inntektene økte til 436 millioner euro og justert EBITDA endte på 90,5 millioner euro in per bookoing ÅRSRESULTATER 14 15 edreams ODIGEO legger frem et årsresultat som forventet. Inntektene økte til 436 millioner euro og justert EBITDA endte på 90,5 millioner euro Ekspansjonsmarkedene hadde

Detaljer

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Agenda Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Metode Norske virksomheters fokus på arbeidskapitalstyring Tiltak for å forbedre arbeidskapitalen 2 Arbeidskapitalundersøkelsen

Detaljer

Skanska Bolig En del av Skanska Boligutvikling Norden. Trygghet og verdiskapning gjennom samarbeid og innovasjon

Skanska Bolig En del av Skanska Boligutvikling Norden. Trygghet og verdiskapning gjennom samarbeid og innovasjon Skanska Bolig En del av Skanska Boligutvikling Norden Trygghet og verdiskapning gjennom samarbeid og innovasjon Hvem er vi? Skanska Bolig AS er en del av Skanska AB et av verdens ledende entreprenør- og

Detaljer

EFFEKTIVISERING OG KONSEPTUTVIKLING. FØRSTE KVARTAL 2010 Oslo 20. mai 2010

EFFEKTIVISERING OG KONSEPTUTVIKLING. FØRSTE KVARTAL 2010 Oslo 20. mai 2010 EFFEKTIVISERING OG KONSEPTUTVIKLING FØRSTE KVARTAL 2010 Oslo 20. mai 2010 Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon første kvartal 2010 HOVEDPUNKTER Thorbjørn Graarud, Administrerende direktør Copyright 2010

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

NEAS ASA TREDJE KVARTAL 2010

NEAS ASA TREDJE KVARTAL 2010 NEAS ASA TREDJE KVARTAL 2010 Lysaker 11. november 2010 Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon tredje kvartal 2010 side 1 HOVEDPUNKTER Thorbjørn Graarud, Administrerende direktør Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Finansiell gjennomgang Q1 2012

Finansiell gjennomgang Q1 2012 MeldingsID: 303511 Innsendt dato: 26.04.2012 07:58 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Solid drift og styrket innskuddsdekning

Solid drift og styrket innskuddsdekning F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13

MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13 MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13 11. NOVEMBER 1989 MORTEN THORVALDSEN Administrerende direktør i Thon Hotels 56 år Gift, en datter LSK-supporter (kona holder med RBK ) Kokk og servitør Lakei på Slottet

Detaljer

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER Always with you 2 Getinge Online ARBEID SMARTERE OG FÅ MER DRIFTSTID Tradisjonelt blir status for sterilt reprosesseringsutstyr overvåket manuelt

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

1. kvartalsresultat

1. kvartalsresultat 1. kvartalsresultat 2002 22.05.2001 1. kvartalsrapport 2002. Rapport 1. kvartal 2002 KOMMENTARER 1. kvartal viser sterk vekst i både omsetning og resultat sammenlignet med 4. kvartal 2001. Salgsinntektene

Detaljer

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Innhold Hovedmål 1 Vellykket teknisk innføring av nødnett-brukerutstyr... 6 Hovedmål 2:

Detaljer

International System Transport AS

International System Transport AS International System Transport AS VÅR HISTORIE 1900 Selskapet grunnlegges i København av Paul Lehmann 1971 LEMAN USA stiftes 1973 Navnskifte til LEMAN, for som man sier: - det er enklere med LEMAN 1987

Detaljer

PROSPEKT. Daglig leder Vexti AS Januar 2016. Kontaktpersoner: Tlf: 99 00 63 18 Tlf: 90 17 31 75

PROSPEKT. Daglig leder Vexti AS Januar 2016. Kontaktpersoner: Tlf: 99 00 63 18 Tlf: 90 17 31 75 PROSPEKT Daglig leder Vexti AS Januar 2016 Kontaktpersoner: Linn B. Sollund-Walberg Oddvar Aasan Seniorrådgiver Seniorrådgiver Bedriftskompetanse as Bedriftskompetanse as Tlf: 99 00 63 18 Tlf: 90 17 31

Detaljer

En leverandørs erfaringer med arbeid for kunder med virksomhet i Norge og hovedkontor i Houston. Gardermoen Okt 2016

En leverandørs erfaringer med arbeid for kunder med virksomhet i Norge og hovedkontor i Houston. Gardermoen Okt 2016 En leverandørs erfaringer med arbeid for kunder med virksomhet i Norge og hovedkontor i Houston Gardermoen Okt 2016 Morten Årikstad Adm Dir I Seafront Group AS Styreleder I Pentagon North Europe AS og

Detaljer

Fokus Bank med rekordvekst

Fokus Bank med rekordvekst Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Kvartalspresentasjon. 2. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 28. august 2012

Kvartalspresentasjon. 2. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 28. august 2012 Kvartalspresentasjon 2. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 28. august 2012 Høydepunkter i andre kvartal Driftsinntekter og resultat Driftsinntektene øker med

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2011

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2011 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2011 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 39,6 mot 45,4 i samme periode i fjor, en nedgang på 5,8. Årets driftsresultat

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning I andre kvartal 21

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Exense. Petter Ib Christiansen, administrerende direktør 16. august 2007

Exense. Petter Ib Christiansen, administrerende direktør 16. august 2007 Exense Q2 - første halvår r 2007 Petter Ib Christiansen, administrerende direktør 16. august 2007 Resultat 2. kvartal 1. halvår 2007 Exense Consulting Om virksomheten Resultater for annet kvartal, første

Detaljer

Flügger. Innhold. Kort og godt om Flügger Historiske milepæler Flüggers omsetning Kvalitet og miljø Flügger support Her finner du oss

Flügger. Innhold. Kort og godt om Flügger Historiske milepæler Flüggers omsetning Kvalitet og miljø Flügger support Her finner du oss Flügger fordi Innhold Kort og godt om Flügger Historiske milepæler Flüggers omsetning Kvalitet og miljø Flügger support Her finner du oss Kvalitet er mer enn det øyet kan se. Det er også en holdning og

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Made in Denmark Made in Denmark

Made in Denmark Made in Denmark NO www.hwam.no HVEM ER Made in Denmark Made in Denmark HVEM Made ER in HWAM? Denmark HWAM er en av Danmarks største produsenter av arkitekttegnede og miljøvennlige ovner. I mer enn 40 år har vi designet

Detaljer

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS QUALITY IMPROVEMENT SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS FOR HOSPITALITY AND TRAVEL INDUSTRIES OPPLEVELSESKONFERANSEN 29. OKTOBER 2015 0 QualityNANNA ImprovementULSTEIN Agenda Kl. 10.00 11.00 Introduksjon QI

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS Mo Industripark AS Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase Sundsfjord Smolt AS Org. nr. 939 150 234 www.helgelandinvest.no VIRKSOMHETENS ART Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap

Detaljer

Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen?

Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen? Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen? Tone Lunde Bakker Country Manager Danske Bank Gardermoen14. november 2013 Innhold Norsk forvaltningsindustri

Detaljer

Lead The Change. Bjørn Røsten, Country Manager. Basware Experience User Forum Samarbeid. Innovasjon. Suksess.

Lead The Change. Bjørn Røsten, Country Manager. Basware Experience User Forum Samarbeid. Innovasjon. Suksess. Lead The Change Bjørn Røsten, Country Manager Basware Experience User Forum Samarbeid. Innovasjon. Suksess. Australia Denmark Finland France Germany Netherlands Norway Sweden United Kingdom USA Hva har

Detaljer

Pensjonssparingen tar av

Pensjonssparingen tar av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 30.01.2013 Pensjonssparingen tar av Folk flest sparer mer til egen pensjon. Hos Nordea Liv økte innbetalinger til typiske individuelle pensjonsspareprodukter

Detaljer

Hvilke inntekter kan jeg forvente i oppstartsfasen? Ketil Salvesen Økonomidirektør Lindum AS

Hvilke inntekter kan jeg forvente i oppstartsfasen? Ketil Salvesen Økonomidirektør Lindum AS Hvilke inntekter kan jeg forvente i oppstartsfasen? Ketil Salvesen Økonomidirektør Lindum AS Oslo 26.mai 2011 MIN BAKGRUNN Siviløkonom fra BI VG -10 år økonomidirektør 5 år Daglig leder PWC Shared Services

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

Europris -butikken vil trekke flere kunder til Kokstad

Europris -butikken vil trekke flere kunder til Kokstad Europris -butikken vil trekke flere kunder til Kokstad Åpner torsdag med kaffe, kaker, rød løper, musikkorps og masse gode tilbud Europris er en butikkjede i sterk vekst med 244 lavprisvarehus over hele

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Et lavt aktivitetsnivå i IKT-markedet gjør at tredje kvartal har vært preget av en tregere oppstart av prosjekter etter sommerferien enn normalt. Itera-gruppen

Detaljer