Årsberetning 2011/2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2011/2012"

Transkript

1 Årsberetning 2011/2012

2 SSG er Nordens ledende leverandør av skade-, eiendoms- og industriservice. Vi har 450 dedikerte ansatte i Danmark og Norge som sørger for trygghet for kundene våre gjennom forebygging og utbedring av skader på bygninger og løsøre. Vår markante suksess skyldes evnen til å kombinere menneskelige og håndverksmessige kvaliteter med effektive prosesser og innovative systemer. Bl.a. onlinesystemet, SSG-5C, som har satt nye standarder for bransjen, og gir kundene våre klar beskjed og sparer tid og ressurser så det merkes. 2

3 3

4 SSG følger systematisk strategien I SSG har vi siden 2007 strukturert implementert den valgte strategien. Vi har arbeidet på først å bli landsdekkende og siden å bli markedsleder. Både i størrelse og målt på kvalitet, kompetanse og evnen til å kunne levere med høy kundetilfredshet. I 2010 satte vi oss som mål å etablere SSG i Norge innen utgangen av 2012, og det har vi fullt ut oppnådd. Vi har en rekke nye mål i SSG. Vi skal vokse i Norge På rekordtid har vi fått etablert oss i Norge ved oppkjøp av to selskaper i henholdsvis juli og august Vi er nå fullt etablert i Norge med avdelinger i Oslo, Bergen, Frederiksstad, Drammen, Stavanger, Follo og Trondheim og venter ytterligere vekst i disse områdene. Dessuten vil vi i 2013 være landsdekkende gjennom samarbeidspartnere. Strategien er å bli Nordens beste på service, kvalitet og transparens, noe vi har oppnådd i Danmark, og vi er godt på vei til å nå målet i Norge. Like etter oppkjøpene overtog vi ansvaret for den største skadesaken i SSG's historie. En storbrann i sentrum av Oslo ble ilddåpen, og vi supplerte opp med danske renholdsmedarbeidere og håndverkere for på rekordtid å få rengjort og gjenoppbygget eiendommen og flyttet beboerne tilbake. SSG vil styrke fokus på storskader i både Norden og resten av Europa, fordi vi samlet har en enestående kompetanse på området. Vi skal utvide markedet Vi fortsetter med å utvide markedet, både i Danmark og Norge, ved også å selge til ikke-forsikringskunder som for eksempel eiendomsselskaper, boligselskaper, industri, kommuner m.m. Her tilbyr SSG forebyggende tjenester innenfor blant annet takrennerensing, ventilasjonsrengjøring, rensing av sjakter, snørydding. Vi skal tilby flere serviceoppgaver SSG har kjøpt opp to servicehåndverksfirmaer, et maler- og et snekkerfirma og har ansatt håndverkere i flere sentre. Vi kan nå tilby å løse alle oppgaver innenfor små og ukompliserte skader med våre håndverkere. Planen er å kjøpe opp ett eller flere firmaer for å utvide vår håndverkerservice. Tidligere utførte SSG bare taksering i situasjoner med mange skader som etter skybrudd, flom og storm. Nå utvider vi denne servicen til å omfatte også alminnelige skadeserviceutrykning samt tyveriskader, brannskader m.m. SSG har ansatt taksatorer og en stor del av våre ansatte har vært på takseringskurs. Vi skal fortsatt ha fokus på servicekulturen Våre ansatte regnes for å ha høy arbeidsmoral og for å være effektive, målrettede, imøtekommende og hensynsfulle. I SSG er vi oppmerksom på ansatte som har evne til å sette seg inn i ofrenes vanskelig situasjon, og de blir tilbudt skreddersydde kompetanseløft, for SSG's oppgave er å løse problemer for andre mennesker. Vi skal fortsatt utvikle SSG-5C 5C, som er SSG's unike datahåndtering, er blitt en naturlig del av vår verktøykasse og er fullt integrert i skadearbeidet. All registrering og datafangst foregår nå 100 % via SSG-5C. Det skreddersydde mobility-systemet har dessuten blitt stresstestet i simuleringsøvelser og har bevist at det også opererer effektivt i ekstreme situasjoner med mange skader. SSG har investert store beløp i sikkerhet, backup, nye servere, funksjonalitet m.m., og systemet vil fortsatt bli løpende tilpasset utviklingen i SSG's arbeidsoppgaver. Vi skal etablere oss i nye land Vi vil fortsette med å utvide geografisk og vil se til Sverige, som er vårt neste logiske fokuspunkt, og senere Tyskland, Nederland og England. Innenfor en kort årrekke mener vi at SSG kan komme opp på en omsetning på 2 milliarder kroner. Michael Nielsen Adm. direktør 4

5 5

6 6

7 Landsdekkende i Norge Storbrann i Oslo SSG har kjøpt opp selskapene Fønix Skadeservice og Fønix Mesterservice, som til sammen omsatte for 80 millioner norske kroner. Nå opererer Fønix under navnet SSG Norge A/S. Selskapene er spesialister i brann- og vannskader, asbestsanering og håndverksoppgaver. De har fokusert sitt markedsområde øst for Oslofjorden, hvor befolkningstettheten er størst. SSG er nå etablert i Oslo, Frederiksstad, Follo, Bergen, Drammen, Stavanger og Trondheim med fullt fungerende avdelinger og totalleveranser. Målet er å bli landsdekkende i løpet av 2013 via organisk vekst og samarbeidspartnere. Kundefokus er, som i Danmark, primært forsikringskunder, men også eiendomsselskaper og industribedrifter vil være i fokus. I Norge står skadeserviceselskapene for hele leveransen, dvs. fra skaden skjer til den som har fått skaden, kan flytte tilbake. Jobben innebærer både skadeservicearbeidet og gjenoppbyggingen, og det er derfor flere håndverksoppgaver innbygd i de norske skadeoppgavene. En annen forskjell er prisstrukturen. Der SSG i Danmark primært leverer timebasert arbeid dvs. teller timer per oppgave og fakturerer etter dette, innhenter norske forsikringsselskaper tilbud på sine oppgaver og mottar en enhetspris for oppgaven fra leverandøren. For eksempel vil SSG i Norge ved en sotskade måle opp antall kvadratmeter eller kubikkmeter i rommet som er skadet, definere en sotskadegrad og på det grunnlaget gi en samlet pris. I begynnelsen av juni oppstod det en takbrann i en 12 etasjers boligeiendom i sentrum av Oslo. Eiendommen ble kraftig brann-, vann- og sotskadet fra takkonstruksjonen og ned til og med 8. etasje. Med etableringen i Norge fikk SSG adgang til å vise hvordan en storskade kan løses raskt og effektivt. Det skjedde i et nært samarbeid mellom SSG Danmark og SSG Norge. Brannen i Oslo er den største enkeltsaken i firmaets historie. Kjøkkener, bad, gulv og vegger ble brukket opp og fjernet inn til det bare betongskjelettet. Alt ble rengjort og renset for mugg på grunn av vannmengdene. Mer enn 40 leiligheter ble ordnet og gjenoppbygget av norske og danske renholdsmedarbeidere og snekkere som jobbet side om side. I skrivende stund er det kun beboerne i de øverste etasjene som ikke har flyttet inn igjen. Arbeidet helt avsluttet februar Den effektive felles nordiske innsatsen har skapt tilfredshet hos SSG's norske forsikringskunde, som løpende vurderte tempoet i gjenoppretningsinnsatsen. En effektiv innsats er avgjørende for at de som har hatt skaden snarest mulig kan flytte hjem igjen og for sluttkundens tilfredshet med forsikringsselskapet. I flere situasjoner har SSG bevist at selskapet har de nødvendige kompetansene til å rydde opp etter storskader, effektivt og ordentlig. SSG's mål er å være markedsleder innenfor storskader i Europa. Den norske anbudskulturen vil innta Danmark i løpet av de neste par årene, og SSG venter å få stor nytte av det eksisterende og avprøvde norske kalkulasjonssystemet, som er tilpasset anbudsrunder. SSG's dansk-norske strategi bygger også på en synergi-effekt, som fikk sin svenneprøve i sommeren 2012 med en storskade i Oslo. Med kort varsel fikk ledende medarbeidere fra Danmark flyttet deres arbeidsplass, og det blir én av SSG's fremtidige styrker: å kunne sette inn kompetent og spesialisert ekstra mannskap til ekstraordinære oppgaver når det trenges. 7

8 SSG 5C, en hjørnestein i forretningsutviklingen I løpet av sommeren ble Odense, Aalborg og Aarhus rammet av skybrudd og SSG-5C ble satt på ny prøve som planlegningsverktøy og bestod. For første gang i en situasjon med mange skader foregikk all registrering og datafangst 100 % via SSG-5C. SSG-5C har blitt en naturlig del av SSG's verktøykasse og er fullt integrert i skadearbeidet. Det skreddersydde mobility-systemet har dessuten blitt stresstestet i 2012 i simuleringsøvelser og har bevist at det opererer effektivt i ekstreme situasjoner med mange skader. SSG har investert store beløp i sikkerhet, backup, nye servere, funksjonalitet m.m., og systemet vil fortsatt bli løpende tilpasset utviklingen i SSG's arbeidsoppgaver. SSG-5C støtter direkte SSG's utvikling av forretningen. SSG har igangsatt et LEAN-prosjekt i samarbeid med en rekke forsikringskunder. I prosjektet Back to Basics blir hele saksflyten beskrevet og drøftet på nytt for å optimalisere samarbeidet. Alle deler, fra en sak blir opprettet til den er avsluttet, blir registrert, vurdert og om nødvendig optimert. SSG-5C registrerer alle ledd og avtaler og endrer løpende saksgangene. Systemet er innrettet på å huske og minne på, slik at brukerne kan fokusere på servicen. En ny trend har rammet skadeservicebransjen, som nå kommer til å gå fra den gamle, tradisjonelle avregningen og over til enhetspriser. Her har SSG glede av de norske erfaringene med å prise i anbud og den bakenforliggende kalkulasjonsmodellen. I Danmark er det en ny måte å registrere skadearbeidet på, siden bransjen før registrerte materialforbruk, kilometer og timer. Nå må man i anbudssituasjoner kunne registrere aktiviteter, kvadratmeter m.m. SSG-5C er satt opp til å levere informasjon både til den nye og den tradisjonelle avregningsformen og støtter dermed utviklingen. Opprinnelig var SSG-5C tenkt som et styringsredskap til oss selv, men vi er begynt å implementere det hos kundene, slik at de også kan få et godt overblikk over saksgangene, og det har blitt godt mottatt. Nå kan kundene endre og tilføye informasjon selv i SSG's system. Via webadgang får de adgang til 5C og kan endre sakseier eller sette hake ved om sluttkunden er mva.-registrert, slik at SSG kan oppkreve merverdiavgiften. SSG løser også oppgaver for ikke-forsikringskunder innenfor eiendomsservicetjenester som forebyggende service med et element av spesialservice innenfor takrennerens, ventilasjonsrengjøring, graffiti, snørydding og generelt vedlikehold av eiendommer. Med SSG-5C kan SSG gi et estimat på den samlede servicen, og kundene får, med ipad, adgang til SSG's system og kan følge alle servicer. Med 5C differensierer SSG seg enda mer fra konkurrentene. Redskapet tvinger rapporteringsstandarden i hele bransjen opp på et høyere nivå og bidrar med gjennomsiktighet i alle planlagte og leverte ytelser mellom kunde og serviceleverandør. [ Customer Claim Cost Control Concept ] SSG har utviklet en ny standard for håndtering av data i skadeservicebransjen: SSG 5C. Løsningen består av et nettbrett med trykkfølsom skjerm, slik at datafangsten foregår ute på skadestedet. Det sikrer øyeblikkelig og nøyaktig registrering. Dermed kan én mann foreta den samlede registreringen selv, og alle interessentene kan disponere bedre og raskere. SSG-5C sikrer at informasjon er samlet ett sted, der både medarbeidere, skadelidte og kunder lett kan finne data og følge med i utviklingen av sakene. 8

9 9

10 10

11 ,, I juni opplevde Fyn skybrudd lokalt over Svendborg, der vi så oversvømte leiligheter og kjellere. Fjorten dager senere rammet enda et voldsomt regnskyll, denne gangen i Odense, med ekstra 120 skadesaker, så på kort tid hadde vi 250 saker som skulle håndteres. 5C var et uunnværlig hjelpemiddel i den situasjonen. Vi hadde et presist overblikk fra skaden ble registrert og visste nøyaktig hvilke biler som kunne settes inn og avhjelpe skadene akutt. Overblikket over sakene, bilene og mannskap ble lettet og våre forsikringskunder kunne sitte trygt og rolig på kontoret og følge saksgangen. Jeg vil tippe at vi er 20 % mer effektive på skadene på grunn av 5C-systemet. Henrik Maegaard, prosjektleder,, Jeg kjører mest fuktmålinger, og her fungerer 5C upåklagelig. Mine rapporteringer om omfanget av skaden og mitt forslag til den handlingen som vi må foreta for å utbedre fuktskaden, kan hele tiden følges av kundene. Jeg er selv spesielt glad for at vi kan ta bilder på skadestedet og legge dem direkte inn i systemet som dokumentasjon. Det er raskt og smart. Jan Ulrich Pedersen, renholdsmedarbeider/fukttekniker 11

12 12

13 Service & Kvalitet SSG's servicekonsept omfatter forløpet fra kunden ringer til SSG, SSG registrerer skaden, og til skadearbeidet er avsluttet, fakturert og betalt. SSG fokuserer derfor ikke bare på service i ett ledd, men i alle ledd der det er forbedringspotensial. SSG velger ut ansatte etter om de er gode til å omgås andre mennesker. Det krever nemlig spesielle egenskaper å være effektiv samtidig med at man er hensynsfull og imøtekommende i en situasjon som kanskje er presset. Kundenes krav til kompetanse og service stiger, og SSG må hele tiden matche de nye kundebehovene. Derfor tilbyr SSG i Danmark nå også taksering av skader. Tidligere utførte SSG taksering i situasjoner med mange skader som skybrudd, flom og storm, men nå utvider vi denne servicen til å omfatte også alminnelig skadeserviceutrykning samt tyveriskader, brannskader m.m. SSG Danmark har ansatt 4 personer som fungerer som både prosjektledere og taksatorer, og 50 prosjektledere, saksbehandlere, teamledere og renholdsmedarbeidere har vært på takseringskurs. Takseringskonseptet ventes også å bli utbredt til SSG Norge. SSG-5C følger dessuten utviklingen slik at det nå også omfatter fukt- og takseringsrapporter. Med de globale klimaendringene venter vi å oppleve flere skybruddslignende skader i de neste årene. SSG arbeider bevisst med å kunne håndtere situasjoner med mange skader og storskader. Medarbeiderstaben kan skaleres opp og ned i takt med oppgavene i SSG. Når en situasjoner med mange skader oppstår, overgår utvalgte medarbeidere til å fungere som teamledere, siden de er utdannet og testet til å fylle ut rollen. SSG kan stille med et kompetent team til å klare storskader, som SSG nettopp har bevist det ved storbrannen i Oslo. Prosjektledere i SSG er utdannet til å ha overblikk, sikre kvalitet og service og samtidig holde orden på forretningsgangen. SSG's utdannelser har fokus på menneskelige kvaliteter samt på å gi de ansatte et holistisk kjennskap til forretningen og til relevante ledelsesverktøy. Det krever spesiell kompetanse å være ansvarlig i en situasjoner med mange skader, og det krever generelt ledelsesmessig høyt til taket å gi folk som kan påta seg et ansvar, lov til mye. Som et utviklingsprosjekt i SSG Danmark har 240 renholdsmedarbeidere selv vært med på å lage en skreddersydd undervisningsmodul som tar utgangspunkt akkurat i service og kvalitet. Modulen blir nå også benyttet i Norge. SSG vil yte mer enn bare de tjenestene man venter, for eksempel at renholdsmedarbeidere ute hos kunden rydder opp etter seg, ankommer i rene arbeidsklær og at bilene ser ordentlige ut. Hos SSG er servicetjenester det som ligger utover det vanlige. For eksempel å ta søppelbøtta med ned for fru Olsen, når renholdsmedarbeidere jo likevel må ned med eget søppel. Det er en service man ikke venter og den vil SSG kunne tilby. Service handler også om kommunikasjon mellom kolleger, ledelse og ansatte, og ansatte hos kunder. SSG's spesielle kjennetegn må bredes ut til hele organisasjonen, også de nye enhetene i Norge, og alle må påta seg et ansvar for å gjøre det. 13

14 Hoved- og nøkkeltall Utvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 2011/12 har vært et godt år for SSG. Selskapet har fortsatt en stor markedsandel innenfor skadeservice og har ytterligere posisjonert seg i markedet for eiendoms- og industriservice, der det har vært betydelig tilgang på nye kundeavtaler. Regnskapsåret startet med et, for årstiden, usedvanlig høyt aktivitetsnivå som følge av skybruddsskadene som oppstod i forbindelse med det historisk store skybruddet den 2. juli Her mottok SSG ca skader i Københavnområdet. I regnskapsåret 2011/12 har det ikke vært de helt store værbegivenhetene som kunne måle seg med skybruddet i Men sommeren 2012 var det skybrudd på Fyn og i Aarhus og Aalborg, som gav mange oppgaver i de respektive lokale SSG-sentrene. Sommeren 2012 etablerte SSG seg i Norge gjennom to oppkjøp av skadeservicebedrifter i henholdsvis Oslo og Frederiksstad. Målet for SSG i Norge er å få bygget opp en landsdekkende bedrift som beskjeftiger seg med de samme forretningsområdene som SSG i Danmark. SSG overtok 85 % av aksjekapitalen i Fønix Skadeservice AS den 1. juni 2012 og overtok 100 % av aksjekapitalen i Fønix Mesterservice AS i Frederiksstad den 10. august Selskapene har til sammen en årlig omsetning på ca. NOK 80 mill. Fønix Mesterservice AS har siden endret navn til SSG Norge AS. Siden har SSG Norge AS etablert seg i Stavanger, Bergen, Trondheim og Drammen, slik at SSG Norge AS nå har 7 avdelinger i Norge. Den 1. august 2012 overtok SSG aktivitetene i et malerfirma. SSG vil via dette oppkjøpet og lignende oppkjøp i den kommende perioden bygge opp den nødvendige spesialkompetansen innenfor servicehåndverk, som sikrer at SSG har de nødvendige ressursene og kvalifikasjonene for å utføre mindre og ukompliserte gjenoppbygningssaker i egen regi. Antallet av ansatte i konsernet er steget med 36 %, noe som utgjør en stigning i antall ansatte i Danmark på 44 og i Norge på 65. SSG's forretningsmodell bygger på å ha dyktige og engasjerte medarbeidere i kombinasjon med strategiske samarbeidspartnere til å imøtekomme utsving i etterspørselen av skadeservicetjenester. Odin Equity Partners overtok aksjemajoriteten i SSG Gruppen den 3. juli Antall /08 08/09 09/10 10/11 Regnskapsår I løpet av de siste 3 årene har SSG prioritert utviklingen av et ressurs-, planleggings- og datafangstsystem, kalt SSG-5C, svært høyt. Systemet har vært gjenstand for en kraftig videreutvikling i regnskapsåret 2011/12. I forbindelse med sommerens mange vannskader på Fyn, i Aalborg og Aarhus viste systemet sin verdi. Tidligere tiders mange manuelle administrative prosedyrer omkring datafangst er i høy grad blitt erstattet av datafangst på mobile enheter på skadestedene. Dette er til glede for både kunder, ansatte og SSG som helhet, der datafangstkvaliteten er betydelig forbedret og raskt tilgjengelig. Mill. dkr Gjennomsnittlig antall ansatte, DK Gjennomsnittlig antall ansatte, NO Sum eiendeler Netto investering Omløpsmidler Anleggsmidler SSG har fortsatt utviklingen i 2011/12 med investeringer i utstyr. I 2011 /12 er det investert i alt 10 mill. kr i driftsmidler. SSG er bevisst på forpliktelsene ved å være markedsledende og ha tilstrekkelig kapasitet til disposisjon i forbindelse med situasjoner med mange skader. Derfor valgte SSG i 2011/12 å investere i nye avfuktere til en samlet pris av 4 mill. kr /08 08/09 09/10 10/11 37 Regnskapsår / /12 14

15 Mill. dkr. Varesalg, DK Varesalg, NO (50) 440 (-7) 450 (xx) Vekst i alt (%) (22) (45) (63) /08 08/09 09/10 10/11 Regnskapsår 11/12 Omsetningen i 2011/12 ble DKK 440 mill.; det er et fall på DKK 32 mill. i forhold til 2010/11. Fallet i omsetning var helt forventet og kom til uttrykk i årsrapporten for 2010/11 som følge av at 2010/11 var preget av det historiske skybruddet i juli Resultatet av den primære driften (EBIT) er realisert med DKK 25 mill. sammenholdt med DKK 27 mill. i 2010/11. Regnskapsår Varesalg (mill. dkr.) 07/08 08/09 09/10 10/11 11/ EBITDA (mill. dkr.) EBIT (mill. dkr.) Ventet utvikling Selskapets resultat for regnskapsåret 2011/12 er tilfredsstillende og i samsvar med forventet utvikling, som ledelsen beskrev i fjor. I de kommende årene vil ledelsen fokusere på å holde på den høye markedsandelen innenfor skadeservice parallelt med strategien om å øke markedsandelen innenfor industri- og eiendomsservice i Danmark. I Norge vil der være betydelig fokus på den organiske veksten i SSG's norske sentre innenfor skadeservice og industriservice. Michael Blønd Økonomidirektør 15

16 SSG tilbyr i økende grad forebyggende services til andre enn forsikringskunder tjenester som vedlikehold av bygninger, rensing av sjakter, takrenner og ventilasjonskanaler, snørydding mv. Det er snakk om et stort og interessant marked både i Danmark og Norge. Kundene er boligselskaper, eiendomsselskaper, industri, kjøpesentre, kommuner, departementer, fylker mv. De ønsker konsepter som reduserer fremtidige skader som brann, skybrudd- og flomskader, bygningsskader, muggangrep, innbrudd, hærverk, m.m. 16 Ofte er SSG i forveien i dialog med de potensielle kundene fordi SSG har vært ute å assistere ved en skade, slik at flere allerede kjenner litt til firmaet og SSG's servicekvalitet.

17 17

18 18

19 19

20 5 års strategisk tilbakeblikk 2008 SSG vil være landsdekkende og markedsleder. SSG ekspanderer markant og foretar betydelige strategiske investeringer i optimalisering av prosesser og arbeidsrutiner, i lokaliteter, vognpark og utstyr. SSG etablerer 7 sentre i Vest-Danmark og blir samarbeidspartner for kundene på landsplan. Utvalgte forretningsområder som fukt, muggsopp og industriservice blir styrket. Antall ansatte er 300. Kundelisten vokser betydelig. LD Equity blir aksjonær og tilfører selskapet ny kapital og eier 35 % av SSG Fokus er rettet mot de indre linjene, på å konsolidere den markante veksten og skape stordriftsfordeler, men også på å sikre fortsatt innovasjon og optimalisere prosessene. Året byr på ekstraordinær stor priskonkurranse og ugunstige markedsvilkår for skadeservicebransjen SSG er nå markedsleder i Danmark innenfor skadeservice og relaterte tjenester. SSG assisterer på storskader i utlandet og utvider med nytt forretningsområde: Eiendomsservice. Den største strategiske innsatsen er SSG-5C, et datafangstsystem som gir renholdsmedarbeidere mulighet for å opprette saker på skadestedet via trådløse nettbrett med trykkfølsom skjerm. SSG deler data med kundene; det gir oversikt, raskere prosesser, fornøyde kunder og billigere løsninger SSG får over anmeldte skader på grunn av vinterens flomskader og sommerens skybrudd. Samtidig utvider SSG sitt eget hjemmemarked med et nytt kundesegment: Kunder utenfor forsikringsbransjen. SSG-5C er implementert i første fase. Det egenutviklede IT-systemet sparer tid og administrasjonskostnader for både SSG og kundene, som blir integrert i et nært samarbeid. SSG overtar senter på Bornholm og er nå representert med i alt 11 sentre i Danmark. SSG opplever økende tilgang på nye kundeavtaler. Antall ansatte er over 300. SSG har vokst 5 år i trekk og er alle år blitt nominert som gazelle i avisen Børsen. På bakgrunn av siste års regnskap blir SSG nominert til Entrepreneur of The Year, det er verdens mest anerkjente vekstskaperkonkurranse SSG kjøper to selskaper i Norge; Fønix Skadeservice og Fønix Mesterservice. De har til sammen en omsetning på 80 millioner norske kroner. SSG er nå fullt etablert i Oslo, Bergen, Frederiksstad, Drammen, Stavanger, Follo og Trondheim. I Norge rekrutterer SSG nye medarbeidere og har nå samlet over 450 ansatte. SSG fortsetter med å utvide markedet, både i Danmark og Norge, ved også å selge til ikke-forsikringskunder som for eksempel eiendomsselskaper, boligselskaper og industri. Private equity selskapet Odin Equity Partners overtar 65 % av aksjekapitalen og kjøper dermed ut Maj Invest Equity og en del av de opprinnelige stifterne. 20

21 21

22 Ny eier og styre Medio 2012 fik SSG ny hovedaksjonær, private equity selskapet Odin Equity Partners. Odin Equity Partners kjøpte aksjemajoriteten av de opprinnelige stifterne, Maj Invest Equity og de ansatte. Planen er å fremme SSG's målsetting om å komme opp på en omsetning på 2 milliarder danske kroner innenfor en kort årrekke vha. en internasjonal strategi. Hovedfokus er det nordeuropeiske skadeservicemarkedet. Med Odin Equity Partners har den finansielle beredskapen for internasjonal ekspansjon blitt styrket. Odin har tidligere med suksess fungert som katalysator for flere bedrifters internasjonale ekspansjon. Det har foregått gjennom nær sparring med ledelsen omkring implementering av både organiske vekstinitiativer og internasjonale oppkjøp. Vi mener derfor kombinasjonen av SSG's størrelse, en sterkt sammentømret ledelse og de ambisiøse planene passer perfekt til vår investeringsstrategi, forklarer Jesper Wadum Nielsen, partner i Odin Equity Partners og medlem av styret i SSG. Styre I forbindelse med eierskiftet har SSG's styre konstituert seg med ny sammensetning: John Dueholm, profesjonelt styremedlem Peter Falkenheim, profesjonelt styremedlem Lars Thorsgaard Jensen, director, Odin Equity Partners Jesper Wadum Nielsen, partner, Odin Equity Partners Sonny Nielsen, adm. dir. Eltel Networks, styreleder 22

23 23

24 Danmark Norge SSG A/S, Hovedkontor Knapholm Herlev Telefon Telefaks CVR.nr Jyske Bank SSG AS, Hovedkontor Ole Deviks vei Oslo Telefon Telefaks Org.nr SpareBank Org.nr Nordea SSG A/S, Herlev Knapholm Herlev SSG A/S, Holstebro Mads Bjerres Vej Holstebro SSG AS, Oslo/Akershus Ole Deviks vei Oslo SSG A/S, Holbæk Virkelyst Regstrup SSG A/S, Esbjerg Dornen 6, Tarp 6715 Esbjerg SSG AS, Follo Verpetveien Vestby SSG A/S, Næstved Smedevænget Næstved SSG A/S, Åbenrå Rise Bygade Rødekro SSG AS, Østfold Bruket Gressvik SSG A/S, Odense Hudevad Byvej Aarslev SSG A/S, Rønne Østergade Rønne SSG AS, Buskerud Nedre Eikervei Drammen SSG A/S, Vejle Englandsvej Vejle Bühring & Johansen Knapholm Herlev SSG AS, Stavanger Kvålkroken Sandnes SSG A/S, Århus Bjarkevej Galten Thylkjær & Partner Blakhøjvej Tilst SSG AS, Bergen Arnatveitveien Arnatveit SSG A/S, Ålborg Ølgodvej Ålborg Ø SSG AS, Trondheim Vikelvfaret 4d 7054 Ranheim

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP GJENSIDIGE HISTORIEN 1820 1920 Gjensidige brannkasser etableres over hele landet. Hele 260 var i virksomhet

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

Utvikling de siste 5 år

Utvikling de siste 5 år KLP årsrapport 2013 Utvikling de siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat før skatt -107 997 653 515 776 Forvaltningskapital 369 757 331 783 291 784 271 736 258 549 Egenkapital

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Innhold. Hovedtall 2. Kapitalforvaltning 34. Året 1998 3. Storebrand Bank 37. Storebrands eierprinsipper 38. Styrets beretning 5

Innhold. Hovedtall 2. Kapitalforvaltning 34. Året 1998 3. Storebrand Bank 37. Storebrands eierprinsipper 38. Styrets beretning 5 Innhold Hovedtall 2 Året 1998 3 Styrets beretning 5 Administrasjonens beretning Konsernsjefen har ordet 11 Kundene har talt 13 Fremtidens alt i ettleverandør 14 Fremtidens nettbank 16 Enklere å sammenligne

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats TRADEBROKERnytt nr. 1 april 2015 Pål Christoffersen (t.v.) bestemte seg tidlig for å forene alle gode krefter for å bli «Årets leverandør». Her ser vi ham sammen med (f.v.) Erling Pedersen, Bjørn Tore

Detaljer

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Nr 4-2005 Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Lang og bred erfaring, spisskompetanse og gode rutiner gjør at Advokatfirmaet Brækhus Dege med datterselskaper

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Årsrapport 2011 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 4 Hovedpunkter 2011 5 Konsernsjefen har ordet 6 Industrielt

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill.

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill. Årsrapport 2006 Nøkkeltall Resultat, mill. kroner 2006 2005 2004 2003* 2002* Salgsinntekter og andre tap/gevinster 21 679 8 695 7 828 9 300 7 228 Driftsresultat før avskrivninger 13 482 2 670 2 073 1 810

Detaljer

Telefonmøter gjør hverdagen enklere

Telefonmøter gjør hverdagen enklere Nr 7-2004 Telefonmøter gjør hverdagen enklere Du sparer tusenvis av kroner på å ta møtet over telefon, fremfor å reise land og strand rundt. I tillegg sparer du mye tid og blir mer fleksibel. Stadig flere

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

Case 2: TeleMinmax AS

Case 2: TeleMinmax AS Case 2: TeleMinmax AS (NB: Selv om det er forsøkt å oppnå en realistisk case-beskrivelse, er selskapet og dets beskrevne problemer og utfordringer fiktive, og eventuelle likheter med konkrete, eksisterende

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer