FOKUS. Dresser seg opp med RFID. GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN. Norway Nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOKUS. Dresser seg opp med RFID. GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN. Norway Nr."

Transkript

1 GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 3 September 2009 Dresser seg opp med RFID GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN

2 l e d e r Vi gjør deg sterkere! Consafe Logistics er en av Europas ledende leverandører av logistikkløsninger. Med vår kompetanse, programvareløsninger og maskinvare hjelper vi kunder over hele verden med ressursoptimalisering, økt mobilitet, samt å oppnå lavere kostnader gjennom hele leveransekjeden. Eller med andre ord, vi gjør logistikk til din konkurransefordel. Vi er en solid partner i utvikling av lager og distribusjonsprosesser. Og med våre mobile løsninger får dine medarbeidere umiddelbar tilgang til nødvendig informasjon, uansett hvor de er. Vi vet hvordan vi integrerer våre produkter med dine bedriftsløsninger på en mest mulig effektive måte. Med vår omfattende og ledende produktportefølje har vi alt som skal til for å være din totalleverandør. Warehouse & Distribution Mobile Solutions Hardware Solutions w Noen av våre kunder; DSG International, Canon, Carlsberg, Posten Norge, TINE, Reitangruppen, COOP, Saint-Gobain og Electrolux. Vår lange erfaring med logistikksystemer og mobile løsninger gjør at vi vet hva som fungerer, hva som ikke gjør det og hvorfor. Med Consafe Logistics får du ta del i denne kunnskapen. Kontakt oss på Nye muligheter I skrivende stund er GS1 Norway midt i en flytteprosess. 21. september er vi på plass i nye lokaler på Bryn. En flytteprosess innebærer mye ekstraarbeid for en organisasjon, men det gir også mange muligheter. Det er sjelden alle i en organisasjon tar seg tid til å rydde på samme måte som når man flytter. Rydding kan være god mentalhygiene for organisasjonen. Det gir en slags ny start, som stimulerer til nytenkning og forandring. Flytting innbærer også muligheten for nye arbeidsformer, utnytte samspillet mellom mennesker, omgivelser og ny teknologi til å jobbe på en annen måte enn tidligere. Vi flytter for å få plass til etableringen av GS1 Smart Centre. Der ønsker vi nettopp å skape omgivelser som inspirerer. GS1 Smart Dagboken 2009 ArrANgemeNter: 3. november RFID/EPC Høstkonferansen 26. november GS1 Alliansepartnerkonferansen Centre skal være en møteplass for læring og deling av kunnskap, en møteplass som stimulerer til innovasjon og nytenkning et mulighetenes senter. Du kan lese mer om etableringen av GS1 Smart Centre i dette nummeret av GS1 Fokus. Sigmund Berle Jensen KUrS: Er du en smart handelspartner i dagligvarebransjen? Oslo 15. oktober og 12. november, 2. desember og 10. desember, Bergen 19. november og Trondheim 26. november ecom elektronisk forretningsdrift 20. oktober GS1 Alliansepartnerkurs 22. oktober RFID/EPC introduksjonskurs 12. november Kompetansebygging i sporbarhet 18. november Hvordan komme i gang med produktmerking en introduksjon til GS1-systemet 19. november elæringskurs: Hvordan komme i gang med produktmerking en introduksjon til GS1-systemet. Introduksjon til EPC og RFID. Muligheter i ny EPD-base. Introduksjon til GLN. En introduksjon til ecom. Ytteremballasjemerking, daglivare. Ytteremballasjemerking, faghandel. På vil du til enhver tid finne oppdatert kurskatalog med fyldig informasjon om de enkelte kursene, seminarene og konferansene, samt påmeldingsskjemaer. FOKUS Utgitt av GS1 Norway Adresse: Postboks 454 Økern Oslo Telefon Telefax internett: E-post: Adm. dir.: Sigmund Berle Jensen Redaktør: Inger Trine Langelo Redaksjon: Amundsen Informasjon AS Telefon Annonser: ADDmedia AS, Telefon Grafisk formgivning: Grafisk Design - Bendt Grødahl GS1 FOKUS utkommer kvartalsvis gs1 og gs1 Norway GS1 Norway er en brukerstyrt, not-for-profit organisasjon som er medlem av en global organisasjon - GS1 - som utvikler, vedlikeholder og tilbyr standarder for effektiv vare- og informasjonsflyt mellom handelspartnere verden over. Hjertet i virksomheten er GS1-systemet som effektiviserer aktørenes handelsprosesser, og forenkler handel og logistikk globalt og lokalt. GS1 er representert i 108 land og over 1 million bedrifter bruker GS1s standarder. For at aktørene i verdikjeden skal kunne kommunisere med hverandre på en effektiv måte, kreves det at de bruker samme språk. GS1- systemet er et slikt felles språk, som kan forstås på tvers av bransjer og landegrenser. Grunnsteinene i GS1-systemet er siffer som kombineres på en standardisert måte - GS1 nummerstandarder - som sikrer unik identifikasjon av varer, gods og aktører. For at et GS1 nummer skal kunne leses maskinelt overfører man opplysningene i nummeret til en såkalt informasjonsbærer, for eksempel en strekkode eller en RFID-brikke. Maskinell lesing av dataene kalles datafangst. Å sende data elektronisk i stedet for på papir øker effektiviteten, samtidig som risiko for feil reduseres. For å få en effektiv datadeling, kreves at partene bruker standarder for elektroniske meldinger. Fokus i GS1s virksomhet er konsentrert om disse tre faktorene: Identifikasjon, datafangst og datadeling. GS1 Norway tilbyr også implementasjonsverktøy og kompetanse i form av rådgivningstjenester og opplæring. Målet med GS1 Norways arbeid er å gi våre brukere merverdi ved å utvikle standarder, systemer og løsninger som muliggjør økt effektivitet, sporbarhet og samhandel i verdikjeden. GS1 Norway har også den viktige rollen å utdanne og informere om disse standardene, systemene og løsningene, og sist men ikke minst, bistå brukerne med implementering. GS1 Norway har i dag mer enn 4000 brukere i stadig flere bransjer. 3

3 N Y t t I N N O V A S J O N S S e N t e r GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Nettverk og samarbeid. Showroom hvor verdikjeden vises live. Tankesmie for trening og utdanning. Testsenter/lab med fokus på innovasjon. Dette er hovedelementene i GS1 Smart Centre, en helt ny møteplass for innovative og fremtidsrettede aktører. Involvering er ledetråden når mennesker, teknologi og forretningsmuligheter knyttes tett sammen. Nå er det hektisk virksomhet i Brynsveien i Oslo. Håndverkere er i høst i full gang med å klargjøre lokalene i første omgang en kontordel inkl. undervisnings-, møte- og minglerom på ca kvadratmeter. Hit flyttet GS1 Norway, Tradesolution og RFID Innovasjonssenter i i slutten av september. Lokalene er moderne og ligger nær offentlige kommunikasjoner. I begynnelsen av 2010 er showrommet på omkring 200 kvadratmeter klar til å tas i bruk, og dermed er alle brikkene på plass. - Dette er unikt. GS1 Smart Centre skal presentere en visjon for fremtidens verdikjede, og skape en møteplass som gir besøkende grunnlag for nye og innovative ideer. Dette er også en møteplass for å skape nettverk, samarbeid og til å skape allianser. Her møtes brukere, organisasjoner, forsknings- og utdanningsinstitusjoner m.fl. Ressurspersoner med høy kompetanse og lang erfaring, sier adm. dir. Sigmund Berle Jensen i GS1 Norway. Fremtidens verdikjede. Sentralt står hvordan GS1s standarder opptrer i verdikjeden. Man skal vise hva integrasjon og samarbeid i verdikjeden er, og hvordan det kan oppnås med felles språk. - Vi skal vise den fysiske og logiske verdikjeden som egne enheter, og hvordan de kan interagere for å skape effektivitet. Dette er et kompetansesenter for effektiv handel og logistikk, fortsetter Sigmund Berle Jensen. - Besøkende skal kunne ta med seg nye og innovative ideer tilbake til sine virksomheter enten det dreier seg om nye bruksområder for eksisterende teknologi eller helt ny teknologi i fremtidens verdikjede, legger torstein rønning til. Han leder prosjektgruppen, som sammen med gode råd fra en referansegruppe har meislet ut detaljplanene. I referansegruppen sitter representanter fra NorgesGruppen, ICA, Tine, Rieber, Schenker og GS1 Norway. Her er håndverkere i full gang med å klargjøre undervisningslokalene. Verdikjeden live. I showrommet skal verdikjeden oppleves live virkelig live. Her installeres en hel, interaktiv verdikjede. Gjennom denne simuleres vare- og informasjonsflyten på en virkelighetsnær måte. Her får man virkelig en forståelse for samspillet i hele verdikjeden, bruk av merking og brikker eller man kan dykke ned i et enkelt ledd for å få detaljert gjennomgang av prosessene som foregår. Fleksible løsninger gjør at demonstrasjonene kan tilpasses ulike brukergrupper, bransjer og behov. - Man både ser og deltar i prosessene som foregår i verdikjeden fra råvarer og frem til forbruker. Både fysisk og logisk vareflyt og integrasjonen mellom disse, demonstreres live, sier Rønning. Gjennom learning by doing og ved kombinasjon av fysiske installasjoner, animasjoner, interaktive spill, plansjer og lyd vil læringsutbyttet bli optimalisert. Man Det etableres et testsenter i regi av RFID Innovasjonssenter, som dermed blir en del av GS1 Smart Centre. Torstein Rønning, leder av prosjektgruppen sammen med Sigmund Berle Jensen, adm. dir. i GS1 Norway i det som kal bli senterets showroom. Dette skal stå ferdig tidlig i Hektisk aktivitet før de nye kontorlokalene i Brynsveien ble tatt i bruk i slutten av september. 4 5

4 N Y t t I N N O V A S J O N S S e N t e r g l N vil også se konturene av fremtidens verdikjede. Ny teknologi åpner for utrolige forretningsmuligheter som synliggjøres i senteret, legger Jensen til. Spenning på galleriet. Showrommet får et galleri med plass til grupper på personer. Deltagerne befinner seg i et mørkt rom. Men plutselig brytes mørket av lyssettinger, som rettes mot ett og ett ledd av verdikjeden helt til den er komplett og man ser helheten. - Så skal deltagerne være med ned og ta aktivt del i prosessene, sier Rønning. - GS1 standarder i Norge og internasjonalt har en sterk posisjon. Etableringen av GS1 Smart Centre skal styrke denne posisjonen ytterligere, og målet er å bidra til økt utbredelse og bruk av GS1s standarder og systemer. Her handler det om direkte nytteverdier for den enkelte aktør. Vi legger stor vekt på direkte involvering det er lettere å forstå ting når man kan ta og føle på det, sier Jensen. Avansert testsenter. Etableringen av et testsenter inngår også i GS1 Smart Centre. RFID Innovasjonssenter, som eies av GS1 Norway, har gjennom de senere årene utviklet seg til å bli en viktig kompetanseaktør i et unikt partnernettverk av selskaper med interesse for RFID-teknologien og de forretningsmuligheter som teknologien åpner for. - Testsenteret er teknologisk godt rustet for testing og demonstrasjoner både av nye teknologiske løsninger og eksisterende løsninger på nye anvendelsesområder. Ekte innovasjon krever implementering suksessfull implementering krever testing, sier Jensen. Kurs og konferanser. Den tredje delen av senteret omfatter kurs- og konferanselokaler. Meningen er å holde flest mulig arrangementer i egne lokaler. - Det gir klare fordeler. Vi får aktivisert og involvert kursdeltagere på en helt annen måte. Oppbyggingen av senteret, med showrommet og testsenteret i nær tilknytning til kurslokalene, gir en enestående mulighet for kombinasjon av teoretisk og praktisk opplæring. Det stilles også møterom til disposisjon for virksomheter som ønsker å kombinere intern- og kundemøter med et besøk i showrommet. Dette vil garantert gi en møteopplevelse utenom det vanlige, sier Sigmund Berle Jensen. Positive reaksjoner. Det er tilsvarende sentre i regi av GS1 i Australia og Tyskland. Begge steder har etableringen vært en stor suksess. - Hvordan er signalene fra aktørene i Norge? - Udelt positive. Man er nysgjerrig på hvordan man skal ta del i kunnskapssenterets sterke fokus på hvordan mennesker og teknologi skal knyttes aktivt sammen for bedre å utnytte fremtidige forretningsmuligheter. Vi merker også god respons hos teknologipartnerne, som er sentrale når det gjelder å realisere de ideene vi har, sier Torstein Rønning. Knut Vala, leder for utviklingsavdelingen i GS1 Norway, her sammen med Siw Wisth Holboe og Sturla Nøstvik fra Tradesolution, som er i gang med å legge inn kartkoordinater. håndterminaler ADC Nordic AS etikettskrivere Your Solutions Distributor strekkodelesere Telefon: GLN-nummer på GPS GS1 Norway er nå i gang med å gi GLN-nummer kartkoordinatorer. Dette vil bidra til lettere å finne frem til leveransepunkter som dermed effektiviserer leveranser og transport. Global Location Number (GLN) er et globalt nummersystem for identifikasjon av juridiske enheter og fysiske lokasjoner. Eksempler på fysiske lokasjoner er lager, hentested og leveringsadresse. GLN benyttes fortrinnsvis i forbindelse med elektronisk forretningsdrift. I elektroniske handelsmeldinger (EDI/XML) benyttes GLN for å identifisere de ulike aktørene og deres roller som avsender, mottaker, kjøper, selger, bestiller, fakturamottaker, leveringssteder m.v. Verdifullt tilbud. - Dette vil være et verdifullt tilbud til våre brukere, og vil inngå som en modul i Kjederegisteret som driftes av Tradesolution, sier Knut Vala leder av utviklingsavdelingen i GS1 Norway. Først ute med å ta i bruk GPS knyttet til GLN er dagligvaresektoren anført av ICA og NorgesGruppen. - Vi regner med stor interesse, og at andre aktører kommer raskt med. Med GPS-koordinater på de aktuelle hente- og leveringspunkter hos industrien vil handelen og transportnæringen få et viktig hjelpemiddel i arbeidet med ytterligere å effektivisere handel og distribusjon, sier Vala. Operativt i år. GLN-basen driftes av Tradesolution, som også har ansvaret for å legge inn kartkoordinatene etter en prioritert liste. Dette arbeidet pågår nå for fullt, og tilbudet ventes å være operativt i løpet av inneværende år. Det er inngått et samarbeid med Ugland IT Group om utvikling av GPStjenesten. Første prøvekjøring med manuell tilkobling ga to tredjedels treff, noe Vala er fornøyd med. dette er gln Global Loctaion Number (GLN) er et globalt nummersystem for identifikasjon av juridiske enheter og fysiske lokasjoner. Eksempel på fysiske lokasjoner er lager, hentested og leveringsadresse. GLN er et 13-sifret nummer som inneholder landprefiks, serienummer og kontrollsiffer. Om ønskelig kan GLN strekkodemerkes med GS GLN benyttes fortrinnsvis i forbindelse med elektronisk forretningsdrift. I elektroniske handelsmeldinger (EDI/XML) benyttes GLN for å identifisere de ulike aktørene og deres roller som avsender, mottaker, kjøper, selger, bestiller, fakturamottaker, leveringssted osv. GLN er i aktiv bruk i dagligvarehandel og offentlig sektor, samt innen bransjer som kiosk, bensin og servicehandel videre hotell, restaurant, catering, storhusholdning, bygg, møbel, sport, tekstil/klær, bøker m.m. I Norge er det GS1 Norway som har ansvaret for tildeling og vedlikehold av GLN. Alle GLN registreres og vedlikeholdes i et sentralt register GLN-basen. 6 7 FAKTA

5 g l N ISS utvider bruk av GLN til renholdsvirksomheten For to og et halvt år siden startet ISS i Norge opp med elektronisk handel. Samtidig startet man med GLN-nummer for catering-leverandører. Fra oktober i or ble bruken av GLN utvidet til også å gjelde renholdsvirksomheten. Dette har i vesentlig grad strukturert forholdet til leverandørene og bidratt til effektivisering av innkjøpene. Et typisk leveringssted bøttekottet. ISS har 500 bestillere og leveringssteder. ISS Facility Services AS er en del av det verdensomspennende serviceselskapet ISS A/S med hovedkontor i København. Konsernet har over ansatte fordelt på 50 land, og har en omsetning på verdensbasis på 77 milliarder kroner. Selskapet leverer tjenester til offentlig og privat sektor innen forretningsområder som renhold, catering, eiendom, sikkerhet og kontorstøtte. ISS i Norge betjener markedet gjennom ISS Fascility Services, samt fra helt eller delvis eide selskaper som ForvaltningsCompagniet, Hero Norge AS, ServeringsPartner AS, ISS Personalhuset og ISS Personellsikring. Omsetningen i Norge i 2008 var på 6,3 milliarder kroner, og antall heltids- og deltidsansatte er ca Stort innkjøpsvolum. ISS i Norge har et innkjøpsvolum på omkring to milliarder kroner pr. år, hvorav omkring 800 millioner kroner innen de største virksomhetsområdene - catering, renhold og rekvisita. I dag har selskapet sentrale rammeavtaler som skal dekke det meste av det disse virksomhetene trenger, og leverer direkte til omkring leveringssteder. Vi kom til et punkt hvor vi var nødt til å foreta oss noe. Løsningen ble elektronisk handel og bruk av GLN-nummer. Vi ønsker oss nå størst mulig grad av elektronisk samhandling med våre leverandører. Dette gir mer effektive kjøps- og betalingsprosesser, forbedret kontroll og økt tilgang på informasjon og statistikk. På denne måten får vi også styrt våre innkjøp mot riktige leverandører og avtalt sortiment. Vi oppnår dermed stor avtalelojalitet, sier Knut Bjørånesset, som er leder for konserninnkjøp i ISS. e-handel et krav. Overgangen til elektronisk handel har medført at antall leverandører er blitt betydelig redusert. I dag har man samhandling med 16 store leverandører. Disse avtalene forutsettes å dekke selskapets behov i hele landet, og preges av stor omsetning og mange transaksjoner. - For kategorier hvor vi har definert e-handel som beste praksis, så vil dette også være en absolutt forutsetning for å bli valgt eller fortsette å være foretrukket som leverandør til ISS. Vi vil også i økende grad kreve at våre leverandører sender e-faktura i format som er tilpasset vårt innkjøpssystem, sier Bjørånesset. dører i innkjøpsportalen innen kategoriene renhold, hygiene, catering og kontorrekvisita. - Vi har en klar strategi. Vi ønsker å utvikle innkjøpsportalen med et større utvalg av produkter som egner seg for elektronisk bestilling. Vi tror at våre leverandører vil ha stor nytte av elektronisk samhandling gjennom vår innkjøpsportal. Dette vil innebære økt salg, korrekt og presis ordreinformasjon, forbedret sortimensstyring og muligheter for effektivisering av ordremottak, sier Bjørånesset. I oktober 2008 ble 10 prosent av varebestillingene fra renholdsvirksomheten vår formidlet via e-handel. Nå er andelen oppe i 80 prosent. Målet er 95 prosent i løpet av året gln-nummer. Med 500 bestillere og leveringssteder var det av og til problemer med å få levert riktig vare til riktig adresse. Dette følte også NorEngros på kroppen, som er en av de største leverandørene som har rammeavtale med ISS. - De tok et initiativ overfor oss, og vi så fort hvilke effektiviseringsgevinster som lå i integreringen av et nummersystem for identifikasjon av juridiske enheter og fysiske lokasjoner. Det var klare fordeler for begge parter. Vi tok kontakt med GS1 Norway, som administrerer GLN-numrene. I løpet av en måneds tid hadde bøttekott, kantiner, resepsjoner osv. fått sine egne GLN-nummer og systemet var i gang, sier innkjøpsrådgiver Johanna Brügge. er fornøyd. Hun har vært med på GLN-implementeringen, og er fornøyd med samarbeidet med GS1 Norway og hvordan GLN-numrene fungerer mellom ISS og leverandørene integrert i selskapets e-handelsløning. - Hver dag kommer det inn 5-10 nye GLN-nummer, samtidig som noen går ut. Det er en del arbeid med vedlikeholdet, men det er svært viktig for at systemet skal fungere korrekt til enhver tid. Det gir leveransene trygghet og økt effektivitet. Erfaringene til nå er svært positive, avslutter Johanna Brügge. 8 Innkjøpsportal. Selskapet har fått på plass et innkjøpssystem som skulle være lett å lære, lett å forstå og lett å bruke. Det har man fått gjennom etableringen av en internettbasert innkjøpsportal. Så langt har vi begrenset antall leveran- Kristine Edborg ankommer med varer fra NorEngros til ISS. Nå gjør GLN-nummer det enklere å finne frem til leveringsstedet. Fornøyd med GLNimplementeringen. Her leder for konserninnkjøp Knut Bjørånesset og innkjøpsrådgiver Johanna Brügge begge i ISS.

6 g l N Viktig at begge parter kan ta ut potensialer - ISS og NorEngros har en omforent målsetting om satsing på e-handel. I kontraktsforhandlinger med ISS stilte vi som krav at det ble innført GLN-nummer som lokasjonsidentifikator. Dermed ville begge parter for fullt kunne ta ut de potensialene som ligger i elektronisk handel. Det er hevet over enhver tvil at nytteverdien langt overgår kostnadene, sier IT-sjef einar tønnessen i NorEngros. NorEngros er landet største grossistkjede innen forbruksvarer, helse og emballasje. Det omfattende produktspekteret gjør selskapet til totalleverandør av forbruksvarer til næringsliv og offentlig sektor. Norengros er en landsdekkende kjede bestående av 20 bedrifter med lokale eiere, fordelt på 26 avdelinger. Logistikkløsningen er basert på lokale grossistlagre, som gir unik tilgjengelighet og hurtig distribusjon. Sentralt står kompetanse, moderne teknologi og optimale logistikkløsninger. Kjedeadministrasjonen ligger i Oslo. Selskapets omsetning i or var på ca. 1,8 milliarder kroner. Viktig for næringslivet. Som ansvarlig for IT i kjeden har Tønnessen som oppgave å sørge for at kjeden til enhver tid har forretningsmessig fornuftige IT-løsninger med vekt på infrastruktur, integrasjon m.m. - Elektronisk forretningsdrift har lenge vært et fokusområde for oss. Skal man oppnå gode kvalitetssikrede løsninger er det nødvendig å etablere en entydig identifikasjon som følger leveransen gjennom hele varekjeden. Løsningen er GLN. Avtalen med ISS om implementering av GLN er stor i GS1-sammeheng med sine ca nummer og sender ut et signal som vi også stiller oss bak, sier han. - Nytteverdien knyttet til GLN overgår langt kostnadene, sier IT-sjef Einar Tønnessen i NorEngros. entydig identifikasjon. Tønnessen peker på at uten entydig identifikasjon kan man ha så gode portaler man vil, men uten entydig lokasjonsidentifisering brytes informasjonsflyten og det oppstår problemer. - Man erner faktisk muligheten for e-faktura, og kunden mister et betydelig gevinstpotensiale, sier han. Som personnummer. Det er mye fokus på folks personnummer. Tønnessen mener det burde være tilsvarende interesse for entydig merking når det gjelder lokasjonsnummer i næringslivet. - Vi får stadig henvendelser om, bruk av GLN. Det er et sunnhetstegn, fortsetter han. Færre feil og misforståelser. Hvor ligger gevinstene ved å ta i bruk GLN som entydig identifikator? - Det koster en del å innføre GLN, ikke minst i arbeidet med grunndatavedlikehold, men det betaler seg fort. For leverandørene innebærer det færre feil og misforståelse. Kundene får riktige varer til riktige adresser. Informasjon legges inn kun én gang. Å gå fra manuell fakturering til e-faktura representerer store administrative gevinster. Fokus på datakvalitet. Men det hjelper ikke med GLN og portaler dersom datakvaliteten ellers ikke er på topp. Her må det hele tiden være fokus. Flytter du opp en etasje, må informasjonen oppdateres. GS1 Norways web-løsning for registrering av nye GLN og oppdatering av eksisterende GLN har gjort dette mye enklere, avslutter IT-sjef Einar Tønnessen i NorEngros

7 K O N F e r A N S e Klart for høstens store RFID/EPC-konferanse Effektiv logistikk, forvaltning av anleggsutstyr, esporing, mobil RFID, Smart Objects og EPC Information Services. Dette er svært aktuelle og interessante fokusområder som vil bli belyst under årets RFID/EPC høstkonferanse, som arrangeres i Oslo den 3. november. Dette er Norges største RFID/EPCkonferanse. Konferansen arrangeres tredje året på rad, og vil også denne gang bli arrangert i nært samarbeid med våre partnere, sier Roar Lorvik. Han er daglig leder i RFID Innovasjonssenter, som står bak det populære arrangementet. I or deltok over 180 personer, og i år ventes minst like mange. Arrangementet finner sted på Telenor Expo, Fornebu. mange nyheter. I samarbeid med våre partnere har vi utformet et svært variert og interessant konferanseprogram med norske og nordiske innslag. Programmet inneholder mange nasjonale og internasjonale nyheter og løsninger innen RFID/EPC-området, sier senior rådgiver Petter Thune-Larsen i RFID Innovasjonssenter. Ser potensialene. - Til tross for finanskrisen øker interessen for RFID/EPC i næringsliv og offentlig sektor. Det er positivt at stadig flere øyner de gevinstpotensialene som ligger i teknologien, sier Lorvik. Han venter at etterspørselen etter kompetanse innen RFID/EPC vil øke fremover, og peker på flere interessante norske prosjekter og stadig nye bruksområder. Programmet. Arbeidet med programmet er nå i sluttfasen, og de fleste brikkene er kommet på plass. Det blir foredrag, presentasjon av cases med norske og internasjonale sukesesshistorier og demonstrasjoner. Vi kan bl.a. nevne: Bruk av RFID og sensorering for effektivisering av transport og logistikk. Foredraget er ved markedsansvarlig Magnus Bakken fra Telenor Objects. Selskapet ble etablert i juni i år, og skal respondere på det økende behovet i markedet for synlighet og kontroll av alle typer eiendeler og utstyr basert på RFID datafangst. Administrasjon av mobile medarbeidere med RFID som det sentrale element. Foredraget er ved adm. dir. Klaus I. Johansen fra The Field Group. Selskapet representerer en gruppe virksomheter som med uavhengige feltapparater bistår med salg, datainnhenting, eksponering og oppfølging av detaljhandelen i Norge. RFID/NFC (Near Field Communiaction) som kontaktløs teknologi i bruk i betalingsløsninger. Foredragsholder er senior rådgiver Bent Bentsen i DnBNor. Banken startet opp med sin mobilbank i sommer. Med den kan man betale, overføre, se saldo og få betalingsoversikt. I tillegg tilbys SMS-saldo fra i høst, og flere tjenester er under utvikling. Sporbarhetsløsninger basert på RFID-tek- - I samarbeid med våre partnere er det utformet et svært spennende og variert program, sier Roar Lorvik og Petter Thune-Larsen i RFID Innovasjonssenter. nologi, som kan skape optimalisering i verdikjeden, brands protection og interaksjon med sluttkunde. Dette innlegget er ved divisjonssjef Simon Johansen ved Lyngsoe Systems. Hvordan man kan skape en positiv kundeopplevelse og mer effektiv drift hos en bilforhandler ved hjelp av RFID. Foredragsholderen kommer fra Holmgrens Bil, som er en av Sveriges største bilforretninger. Her har man innført en løsning basert på RFID-brikker og WLAN-nettverk for å få fullstendig kontroll over bilparken og derigjennom øke kundeservicen. IT-løsningen innebærer bl.a. at omkring RFID-brikker festes på det innvendige speilet i bilene slik at de kan avleses og registreres av 80 lesere både innendørs og utendørs. Making business out of standards. Prosjektleder Torstein Rønning fra GS1 Norway forteller om GS1 Smart Centre, som åpner i Oslo i begynnelsen av Demonstrasjon av EPCIS informasjonsdeling ved IBM. Flere målgrupper. Hvem er målgrupper for EPC/RFID høstkonferanse? - Ledere og nøkkelpersoner i bedrifter som bruker, eller planlegger å ta i bruk RFID/EPC eller annen AutoID-teknologi for å forbedre viktige virksomhetsprosesser. Videre leverandører av tjenester og løsninger, rådgivere og innovatører. Kort sagt alle som ønsker å vite mer om standarder, teknologi og løsninger som kan tas i bruk i dag, og danne basis for fremtidens Internet of Things, sier Lorvik. Vi har flyttet inn i NYE LOKALER Ny adresse er Brynsveien Postadresse: Postboks 454 Økern, 0513 Oslo Sentralbord: Konferansen presenterer løsninger som er interessante for å skape effektivisering av vare- og arbeidsflyt, bedre synlighet og sporing i verdikjeder, økt kundeservice og nye kundeopplevelser samt bedre styring med bedriftens eiendeler mobile og fast lokaliserte, sier Thune-Larsen. Utstilling. I tilknytning til konferansen er det også en utstilling. Denne omfatter flere av Norges ledende leverandører av RFIDutstyr, systemløsninger og tjenester. Her vil man bl.a. presentere en rekke spennende nyheter. Det blir også vist en modell for Supply Chain Management hvor den enkelte kan delta aktivt med bruk av mobiltelefonen for å motta elektroniske meldinger

8 r F I d / e P C RFID i prøverommet med mange spennende muligheter Du står i prøverommet med en jakke. Den er ett nummer for liten. Du holder jakken, som har en liten RFID-brikke i prislappen, mot et lite speil med en leser, og får raskt svar på et display om den finnes i andre størrelser og eventuelt i andre farger. Du kan også få tips om bukser, skjorte og strømper som passer til den jakken du vil ha. I mellomtiden er betjeningen på vei til deg med jakken du vil ha - i riktig størrelse! Dette kalles et Smart fitting room og er ikke en drøm, men virkelighet. Klesbutikker i Trondheim, Stockholm og Helsingfors har allerede tatt RFID-teknologien i bruk. Her handler det om økt servicegrad samtidig med effektivisering av driften, full kontroll på lagerbeholdning, tilgjengelighet og plassering i butikk samt en effektiv tyverialarm. Sentralt står frigjøring av tid som kan brukes på kunden. Det gir økt tilfredshet og lojalitet, viktige faktorer for å lykkes i bransjen. Stor interesse. GS1 Norway og RFID Innovasjonssenter arrangerte den 26. august et seminar i smart varestyring i kles- og sportsbutikker basert på RFID-teknolgien. Seminaret samlet nær 40 deltakere, som klart viser interessen i bransjen for de spennende mulighetene som nå åpner seg. På seminaret fikk deltakerne et innblikk i hvordan de tre klesforretningene gjorde bruk av RFID-teknologien, samt de forretningsmessige gevinstene systemet innebærer. I tillegg ble det orientert om selve teknologien og hvordan den virker, betydningen av gode pilotprosjekter m.m. Som en del av infrastrukturen, som er installert hos Bogart, er det satt opp en infostasjon. Denne har innebygd en RFID- antenne og leser, og gir informasjon om de produktene som blir holdt foran infostasjonen. Man får da en oversikt over andres størrelser og hvor de befinner seg. - For å lykkes, må vi ha en global standard, sa Niklas Hild fra RO14You. Betal i prøverommet. - Det er også fullt mulig å betale i prøverommet så slipper du køen i kassen, sa Niklas Hild. Han er konsulent i ROI14You, som har jobbet med bl.a. klesbutikken Taracci i Stockholm. Det er den første klesbutikken i Sverige som har tatt i bruk RFID-teknologien. - Mulighetene ligger i informasjonsmengden. Du får plass til langt mer enn på en strekkode for eksempel størrelser og farger. Da vet forretningen til enhver tid eksakt hvilke varer man har. Kundene og betjeningen får dermed svar umiddelbart, Man slipper å lete rundt omkring, sa roar lorvik, leder av RFID Innovasjonssenter. Fokus på nytteverdi. Hild har jobbet med RFID i ti års tid, og registrerer at fokuset nå er flyttet over fra det rent tekniske til de forretningsmulighetene som ligger i teknologien. - RFID bidrar til at vi har full oversikt over varebeholdningen, vi reduserer eller unngår tomt i hyllen-situasjoner, vareopptellinger tar noen minutter, vi kan håndtere større variasjoner, unngå kopivarer, sikre oss mot svinn og tyverier og kutte ned på køene, sa Hild. Han pekte på at hver vare er unik, og utstyrt med en RFID-brikke som leses av på en til fire meters avstand med en håndskanner eller fast monterte lesere. 100 plagg kan for eksempel leses av samtidig. I Taracci i Stockholm, som har mellom og plagg i butikken, tar det fem minutter å få full oversikt over alle varene! - Er kunden på jakt etter en sort t-skjorte med et spesielt merke i medium størrelse, må betjeningen umiddelbart kunne gi svar på om varen finnes og hvor den er i butikken selv om den er blitt flyttet fra sin egentlige plass. Ellers må kunden lete, og velger kanskje et annet merke eller i verste fall går til en annen butikk. Da er salget tapt, og også muligheten for mersalg, sa Hild. effektivt stativ. Han viste videre til et spennende salgsstativ med undertøy som var plassert i de 50 største sportsforretningene i Sverige. Hver pakning inneholdt en RFIDbrikke, og idet kunden tok en pakke fra stativet ble bevegelsen avlest og informasjon om salget ble lagret. Når dagen var over, ble resultatet sendt til leverandøren via et modem og leverandøren eller forretningen kunne fylle på etter behov. - De 50 installasjonene kostet 15

9 r F I d / e PC Smart varestyring i klesbransjen. Fra venstre: Roar Lorvik fra RFID Innovasjonssenter, Tiina Kainulainen fra UPM Raflatac, Niklas Hild fra RO14You, Wenche Lid fra GS1 Norway, Atul M. Karanjkar fra Tyco Fire & Security og Bjørnar Reinertsen fra Matiq. omtrent like mye som en juleomsetning. Det er fort tjent inn igjen, la Hild til. Videre pekte han på fordelene knyttet til RFID gjennom økt oversikt og kontroll når det gjaldt variasjoner skiftende moter, lanseringer, kampanjer, sesonger osv. som kan være vanskelig å håndtere på for eksempel lagersiden. - Men for å lykkes må vi ha en global standard. GS1/EPC sikrer samspillet i verdikjeden og legger grunnlaget for å kunne oppnå gevinster, fortsatte Hild. Økt servicegrad. Han kom også inn på dagens og morgendagens kunder. De krever mer, og kan mer. Og de er utro. Nye vaner og kjøpsmønstre gjør at klesbransjen må være mer våken. Her møter butikkansatte store utfordringer. Gjennom bruk av RFID-teknologien kan kundene i større grad hjelpe seg selv, noe som gjør at servicenivået totalt kan holdes opp selv med færre ansatte, sa Hild. - Når går varetellingen på Bogart unna på ti minutter, sier Bjørnar Reinertsen fra Matiq. Som en mobiltelefon. Vi ønsker å gjøre RFID like enkelt å bruke som en mobiltelefon, sa Bjørnar reinertsen konsulent i Matiq. Dette er et selskap i Nortura-konsernet og leverer IKT-tjenester til hele organisasjonen. I tillegg utvikler selskapet RFIDløsninger sammen med IBM Norge. Reinertsen har vært sentral i RFID-satsingen til Bogart A/S i Trondheim som er først ute med RFID på klær i Norge. Butikkens filosofi har helt siden starten i 1985 vært å yte den beste servicen til kunden, og tilby en fin miks av høyt profilerte, anerkjente internasjonale merkevarer for dame og herre. Smartere klær. Hos Bogart blir alle varer som ankommer butikken merket med en prislapp, som også er en RFID-brikke. Varer leses av automatisk når de tas inn og/eller ut av lager. Dette gir muligheten til kontinuerlig lagerstatus. Tiden som gikk med til vareopptelling er redusert med 90 prosent og man kan vise et bredere sortiment. Man har hele tiden oversikt over hvor varen er, salgsprosessen er effektivisert og kundeservice er økt. Lead time og varebeholdning er redusert, det samme er svinnet. - Midt i butikken er det nå plassert en infostasjon som gir vareinformasjon dersom RFID-brikken blir holdt mot den av kunden. Her kan man se tilgjengelige størrelser, farger, lagerbeholdning og plassering i butikken uten så mye som et tastetrykk, sa Reinertsen. Spennende muligheter. RFID gir kontinuerlig og full oversiktlig lagerstatus. Man ser eksakt hvor det må etterfylles med 16 17

10 r F I d / e PC varer, tid som går med til varetelling er kraftig redusert, man kan vise et bredere varesortiment, varer kan spores, informasjonen kan deles i verdikjeden og det kan installeres en alarmportal mot svinn og tyverier. - Før tok varetellingen gjerne 10 timer. Nå går det på et kvarter, la Reinertsen til ,Finansiering: 450,/36 mnd. EN KO KORTSKRIVER ORTSKRIVER - millioner av muligheter igheter HØSTKAMPANJE! HØSTKAMP ANJE! NJE! Pakke med Zebra P110 kortskriver kortskriver,, kamera med stativ, stativ v, software software og kort. er alt du trenger trenger for å skrive ut dine kort på en pr ofesjonell ell og effektiv effektiv måte! Pakken inneholder profesjonell kr. r ,-. 495,-. (Finansiering kr kr.. 450,- i 36 mnd.) Alle priser er eks. mva. Nå kun k - Man må vite man vil. Det er viktig med skikkelige pilotprosjekter, sier Atul M. Maranjkar fra Tyco Fire & Security. må ha mål og mening. Atul m. maranjkar er direktør i Tyco Fire & Security, og har arbeidet med RFID i en årrekke. Han trakk frem flere selskaper som kan vise til svært gode resultater i form av reduksjoner i tidsbruk på varetelling i butikk, varemottak på lager sikrere leveranser, forbedret presisjon på lagerbeholdning og økt salg med opp til 15 prosent. - Men det er viktig med sterke pilotprosjekter og business-cases før man setter i gang. Vi må vite hva vi vil og hva vi må gjøre for å oppnå resultater, sa Maranjkar. Infostasjonen er plassert sentralt i Trondheimsbutikken Bogart, som satser på RFID-teknologien for totalt å gi kundene bedre service. 18 Ville være pionér. NP Collection i Helsingfors ville være pionér på RFID, og installerte både et Smart fitting room og en Senso Info -kiosk. - Ledelsen så potensialene, og gjorde et spennende strategisk valg. Nøkkelen til suksess var at kundene ville være med i innovasjonsarbeidet. Det var de, sa tiina Kainulainen, salgssjef i UPM Raflatac. Kundene prøver klær i smarte prøverom utstyrt med RFID-teknologi. Berøringsskjermer på veggene gir tilleggsinformasjon om produktene, foreslår plagg og tilbehør som passer til og gjør det mulig for kundene å få levert andre produkter eller størrelser rett til prøverommet. For mer informasjon, masjon, ta kontakt med oss! tlf.: o - Lasermerking i verdensklasse! Permanent merking på alle typer materiale Fiber og Co2 laser for høyhastighetsmerking Lang levetid og høy merkekvalitet SUNX Laser Markers by Panasonic Electric Works Gylling Teknikk A/S Postbox 103, 1351 RUD, Tel: Fax:

11 r F I d / e PC FAKTA rfid og sensorer RFID står for RadioFrekvens-IDentifikasjon, og fungerer ved at en liten radiobrikke festes til det objektet som skal identifiseres. Målet med eksisterende RFID-løsninger er ofte å tilby automatisk og sikker avlesning av et identifikasjonsnummer. I tillegg finnes det RFID-brikker som kan lagre data, og på denne måten fungere som trådløse lagringsenheter. I dag brukes RFID hovedsaklig innen logistikk, billettsystemer og adgangskontroll. I fremtiden vil vi trolig se en stor økning av forskjellige bruksområder, deriblant innen transport og forsyningskjeder. Noe som er viktig for mange av forsyningskjedene i transportsektoren er muligheten til å kunne overvåke omgivelsene som varene befinner seg i. Eksempler på dette kan være måling av temperatur, fuktighet og støt, eller kanskje overvåkning av en forsegling. I disse tilfellene vil en RFID-brikke med innebygde sensorerer kunne være en viktig bidragsyter. Det finnes allerede i dag kombinerte sensor- og RFID-brikker, men de består av et større antall halvlederkomponenter: temperatur- og støtsensor, AD-konverterer, RFID-front-end, minne og antenne. - Den største forbedringen er effektiv påfylling i varehyllene, sier Tiina Kainulainen fra UPM Raflatec. I praksis er alle produktene utstyrt med RFID-merking ved fremstilling, slik at informasjonen som merkingen gir kan leses av på ulike stadier i verdikjeden frem til ankomst til butikken. Muligheten for å overvåke vareflyten i sanntid gir betydelige innsparinger innenfor logistikk og vareproduksjon. - Den største forbedringen er en mer effektiv påfylling før det blir tomt i hyllene. Dette er positivt for kundetilfredsheten, og skaper økt salg, sa Kainulainen. Dette er EPC EPC gjør at alle enheter i verdikjeden frem til hvert enkelt utsalgssted blir identifisert med sitt eget unike nummer programmert i en RFID-brikke. EPC (Electronic Product Code) er et nummer laget for å identifisere hver enkel forekomst eller produkt. Lesere vil skanne EPC-nummeret som gjør det mulig å rapportere kontinuerlig hvert enkelt produkts lokasjon og status til et informasjonssystem eller til eksterne databaser via internett. Dermed oppnås større effektivitet i forrretningsprosessene gjennom nøyaktig sporing av fysiske varer. Kodingen av ECP-nummeret i RFIDbrikkene gir fordeler, som for eksempel å skanne et produkt uten direkte kontakt/synlighet mellom leser og brikken og muligheten til å skanne flere produkter i en operasjon. EPC gir fordeler som mer detaljert og korrekt informasjon om produktet, forbedret transport, lagerhåndtering og etterfyllingsrutiner. Det er mulig å foreta mer nøyaktige bestillinger og hurtig etterkomme kundens krav. Andre fordeler er raskere tilbakekalling av varer, skreddersøm av produkter, bedre gjenvinning av produkter og kasseløse butikker. EPC vil i tillegg også gi bedriftene mulighet til å redusere svinnet betydelig. Ved også å sørge for oppdatert status om hva som befinner seg på lageret til enhver tid, forbedrer det prosessene som fører til redusert tyveri, etterligninger og administrative feil. 20

12 I N N S P I l l Fremtid uten mobiltelefon? - Jeg husker godt mitt første møte med en mobil telefon. Den erstattet håndbrekket på fatters Nissan Laurel og hadde en 20 kilos batteripakke plassert i bagasjerommet. Oppringninger skjedde via en manuell sentral, men det var uansett så kostbart at man måtte velge samtaler med omhu. Ting har forandret seg markant siden den gang, sier rådgiver og prosjektleder Jens gjerlaug i GS1 Norway. Tallene fra Post- og teletilsynets rapport, "Det norske ekommarkedet" fra 2008, er i mine øyne meget interessant lesning. Vi sitter totalt millioner minutter i mobilsamtale, sender 6291 millioner SMS og 127 millioner MMS. Fasttelefonen er på vei ut og vi går mot en fremtid hvor stort sett alle går rundt med en liten computer av en mobiltelefon i lomma. Utrolige 95 prosent av Norges befolkning har i dag tilgang til mobiltelefon! mobil fremtid. Ikke bare forteller det oss at mobiltelefonen har blitt et nødvendighetsgode, det sier også noe om hvilken rolle mobilen vil ha i fremtiden. Flere brukere gir flere tjenester, mer funksjonalitet, og forhåpentligvis større nytteverdi for oss forbrukere, sier han. gs1 mobile Com. - Hva har dette med GS1 å gjøre? - GS1 globalt har gjennom GS1 Mobile Com gjort en betydelig jobb rundt hvordan mobiltelefoni kan brukes til kommersielle tjenester. Dokumentasjonen beskriver ulike funksjonelle tilnærminger og hvordan disse bør fungere sammen med GS1 sine standarder. Les mer på: Viktig kanal. I Norge ser vi på mulighetene for å bruke mobilen i kombinasjon med det nye GS1 Smart Centre. GS1 Smart Centre skal være et senter for effektiv handel og logistikk, med fokus på fremtidens teknologi, og det er naturlig at bruk av mobiltelefon vil få en sentral rolle her. Vi ser på alt fra sporingsinformasjon, kuponger, nærings- og allergeninformasjon til betalingsløsninger i kassen. GS1 Smart Centre vil vise hvordan mobiltelefonen kommer til å bli en viktig kanal for budskap og informasjonsutveksling mellom konsument og tilbyder. Påvirke fremtiden. Mobiltelefonen har kommet for å bli og vi i GS1 ønsker å involvere våre kunder og samarbeidspartnere for å påvirke hvordan fremtiden ser ut. Vi håper at dere som har tips og innspill til hva og hvordan vi skal presentere mobiltelefonløsninger tar kontakt. Jeg tror ikke fremtiden blir uten mobiltelefon, men klisjeen "kan man ringe med den også" blir faktisk mer og mer aktuell, avslutter Gjerlaug. 23

13 S t A N d A r d e r Nye regler for merking av fisk skaper muligheter Fra 1. januar 2010 innføres nye regler. Fersk fisk til forbruker skal merkes med fangstdato, fangstområde og hvorvidt det er villfisk eller oppdrett, i tillegg til "best før"-dato som man har i dag. Hypotesen er at forbrukeren vil ha ferskest mulig fisk, og kommunikasjon med forbrukeren gir forretningsmuligheter for aktørene. Butikkleddet nasjonalt har allerede begynt å se på hvordan de nye merkekravene kan implementeres. Fiskeribransjen er en internasjonal bransje. For å kunne overleve i det internasjonale markedet, har aktørene vært avhengig av å kunne dokumentere kvalitet samt å ha en effektiv transport og logistikk, sier seniorrådgiver Solveig m. laake i GS1 Norway. må forstå hverandre. - Ulike markeder fungerer forskjellig, og for å kunne operere i flere markeder parallelt, er man avhengig av at partene kan forstå hverandre. Dette har bransjen løst ved å implementere globale standarder som kan beskrives som et felles språk for identifisering og merking av produkter over landegrenser. Bransjen benytter samme globale standard i det nasjonale markedet, noe som har gitt gevinster innen sporing, transport og logistikk. Med det nye merkekravet fra 1. januar 2010, er gevinstpotensialet stort ved å trekke merking helt ut i forbrukerleddet, fortsetter hun. effektivisering i verdikjeden og sporing. Fiskeribransjen er kjent for å være løsningsorientert. Den er ulik annen varehandel, siden en last kan omsettes under transport. For å håndtere dette, må man ha et godt utbygd system, samt kunne selge på enkeltkassenivå. Bransjen har løst denne utfordringen! Innholdet i kassene identifiseres ved å benytte en global standard fremfor en proprietær løsning. Kassen merkes med en strekkode, og denne skannes slik at riktig kasse kan distribueres til rett sted uten å måtte merkes om. Dette har gitt effektiviseringsgevinster innen transport og logistikk, samt bedret muligheten for sporing. Komplett leverandør av butikkdata, strekkodeutstyr og etikettskrivere Interconnect AS tilbyr en rekke anerkjente produkter for lesing av strekkoder, produksjon og analyse av strekkodeetiketter. I tillegg leverer vi komplette butikkdataløsninger med utgangspunkt i programvare fra Uni Micro. Interconnect AS har 20 år erfaring. Det kommer deg til gode! Interconnect leverer: Kontaktinfo: Telefon: Faks:

14 - Når det finnes en infrastruktur for informasjonsdeling basert på et felles språk mellom leverandør og butikk, forenkles direkte dialog med forbruker. Språket har man gjennom globale standarder for identifikasjon, datafangst og datautveksling, sier seniorrådgiver Solveig M. Laake i GS1 Norway. FAKTA tips 1. Bruk globale standarder for identifisering, datafangst og datautveksling. Det sikrer felles språk som forstås av aktører i ulike land. 2. Fremtidens verdikjede baseres på elektronisk utveksling av informasjon. Globale standarder sikrer effektivisering og sporing i verdikjeden. 3. Samhandling gjør at man oppnår raskere sporing i verdikjeden, og man kan dermed dokumentere kvalitet. Samarbeid med dine handelspartnere, og se mulighetene som den nye lovgivningen gir. 4. Vær åpen for ny teknologi! Ta utfordringen, og utnytt teknologiske løsninger rettet mot din bransje. 5. Merkekravet bygger opp under merkevaren! En lakseprodusent vil ha stor fordel av å kunne dokumentere og profilere Norsk Laks som merkevare, og har en unik mulighet for direkte dialog med forbruker. rfid-teknologi. - For ytterligere dokumentasjon kan man benytte RFID-teknologi. Da vil innholdet identifiseres i en RFID-brikke, som også kalles den elektroniske strekkoden. I tillegg til at innholdet identifiseres, kan man koble dette opp mot sensorteknologi og dermed registrere temperatur og lignende som dokumentasjon for kvalitet. En tommelfingerregel er at fisk regnes som fersk i 13 dager med riktig kjøling. Jo mer effektiv kjeden er, desto større konkurransefortrinn har aktøren i markedet i form av ferskere fisk. For å få en effektiv verdikjede, er man avhengig av samhandling i alle ledd med elektronisk utveksling av informasjon. RFID effektiviserer datafangsten, og det finnes globale konsepter for utveksling av informasjonen, sier Laake og forsetter: merkevarebygging og dialog. - Som forbruker har jeg selv i mange år trodd at fersk fisk i butikk bruker maksimalt to-tre dager fra ord til disk. Det er nok mange forbrukere som meg, og kommunikasjon med forbrukeren blir fra nå av enda viktigere for aktørene. Forbrukeren må overbevises om at fisken fremdeles er av god kvalitet etter 13 dager med riktig behandling. - Hvorfor globale standarder? - Forbrukerne i det globale markedet opptrer ulikt. Eksempelvis er Japan regnet for å være et kresent marked, hvor det blir spesielt viktig å kunne dokumentere kvalitet på de produktene man tilbyr. Når det finnes en infrastruktur for informasjonsdeling basert på et felles språk mellom leverandør og butikk, forenkles direkte dialog med forbruker. Språket har man gjennom globale standarder for identifikasjon, datafangst og datautveksling. mange muligheter. - De nye kravene er en stor utfordring for omsetningsleddet? - Ja, men de vil også kunne gi mange muligheter. Strekkodene som benyttes i dagligvarebransjen i dag, utvikles i takt med nye merkebehov og nye elementer kan enkelt inkluderes i merking på forbrukerpakningen. Noen typer strekkoder og RFID-brikker kan skannes med mobiltelefon, der man kan få informasjonen direkte i displayet eller via wap-sider. Aktørene har dermed med den nye lovgivningen og ny teknologi ytterligere mulighet til å profilere egen merkevare. Gilde har gjort dette ved blant annet å lansere kokebok for iphone, og vinprodusenter i Frankrike gir forbrukeren tilgang til kvalitetsinformasjon om vinen via Internett for ytterligere å dokumentere kvaliteten som et konkurransefortrinn for egen merkevare. En lakseprodusent vil ha stor fordel av å kunne dokumentere og profilere norsk laks som merkevare, sier Solveig M. Laake

15 ecom som klasseromskurs Nyttig elæringskurs i «En introduksjon til ecom» finnes allerede som elæringskurs. Men fra i høst kommer det også som klasseromskurs, med tirsdag den 20. oktober som dato for arrangementet. K urset er særlig rettet mot mindre og nye aktører, som har behov for et innblikk i teknologien og de forretningsmulighetene som ligger i elektronisk forretningsdrift. Kurset er ikke for teknisk lagt opp, men fokuserer i større grad på selve prosessene. Kurset er tilpasset alle bransjer og er en blanding av teori og praktiske øvelser, sier rådgiver/prosjektleder Jens gjerlaug i GS1 Norway. 15 millioner meldinger. I Norge utveksles det årlig ca. 15 millioner elektroniske meldinger mellom aktørene i dagligvaresbransjen. Erfaringene fra dagligvarebransjen vil bli presentert på kurset, blant annet via GS1 Alliansepartnere som vil bidra med innspill og presentere løsninger. I tillegg er det innlegg fra GS1 Norway og Tradesolution. Kurset er tilpasset alle bransjer - og er en blanding av teori og praktiske øvelser, sier rådgiver/ prosjektleder Jens Gjerlaug i GS1 Norway. Kursprogram. Kurset er delt opp i sesjoner effektiv forretningsdrift, grunndata, handelsmeldinger, praktisk implementering og bruk m.m. Kurset strekker seg over en hel dag, og arrangeres i Oslo. ytteremballasjemerking - Kurset er profesjonelt lagt opp og svært lærerikt. Spesielt er det en fordel at man bruker mye oppgaver med animasjoner. Dette er en effektiv måte for brukeren å tilegne seg informasjon på, sier IT-konsulent Anders tomter i Mestergruppen AS. Han har nylig gjennomgått det nye elæringskurset om ytteremballasjemerking tilpasset faghandelen i regi av GS1 Learn. Kurset gir et innblikk i ytteremballasjemerking og hva det kan brukes til, og hvilke fordeler riktig bruk har for virksomheten. Kursinnhold. Når man er ferdig med kurset skal man vite: Hvilken nytte man har i verdikjeden ved å ta i bruk ytteremballasjemerking, samt ha grunnleggende kjennskap til hva ytteremballasjemerking er. Hvilke pakningsnivåer som skal brukes hva er D-pak, pall/t-pak? Nummersystemet hva er GTIN-13 og GTIN-14? Strekkoder hva er EAN-13, GS1-128, ITF-14 (DUN-14)? Hvordan merke de forskjellige pakningsnivåene? Mer om GS1 Norways produkter og tjenester. Første del av kurset er felles, mens siste del har to alternativer - en dagligvaredel og en faghandeldel. Veldig bra. Anders Tomter har jobbet halvannet år i Mestergruppen AS. Før det var han 11 år i Norsk Byggevarebase (NOBB), og var her med på å flere lage elæringskurs. Så han hadde som bruker klare forventninger til elæringskurset fra GS1 Learn. - Det totalt sett et veldig bra kurs. Både innhold og form holder høy kvalitet. Det er mange fordeler med elæring, og det er bra med bruk av oppgaver og animasjoner. Det gjør kurset mer spennende, og en avsluttende test tvinger den som tar kurset til å lese det som står og at du har fått med deg hovedpoengene, sier Tomter. mestergruppen. Selskapet ble etablert i 1975 og vektlegger sterkt kvalitetsbevissthet og pålitelighet. Selskapet erverver, eier, driver og videreutvikler kjedekonsepter innenfor husbygging og byggevarehandel Selskapet er inndelt i flere forretningsområder: Huskjedene Mesterhus og Systemhus, samt Tegra Byggprosjektering og Unikus. Videre byggevaregrossisten Mesterkjøp og byggevarekjeden Byggeriet. Egeneide byggevarehus omfatter flere virksomheter rundt om i landet. Innen tomteutvikling eier man MG Prosjekt med hovedkontor i Bodø. Omsetningen i 2008 var på 2,2 milliarder kroner. Fordeler med elæring. For Mestergruppen står effektive systemer og standarder sentralt i logistikkvirksomheten. Kompetanse er helt avgjørende, og elæringskurset i ytteremballasjemerking gir verdifull kunnskap. - Det er mange fordeler med elæring. Du kan ta det når du vil og kan og bruke den tiden du trenger. Ikke alle har tid til å tilbringe en hel dag i klasserommet. For mange kan det geografisk også være vanskelig. Denne formen for læring passer meg og mitt behov og sikkert også mange andre. Dette er informativ og effektiv læring, sier han. Brukte en time. Jeg brukte ca. en time på alle de fire leksjonene i elæringskurset om ytteremballasjemerking, og sitter igjen med god og nyttig kunnskap, sier Tomter. Han er førstemann til å gjennomføre kurset, og anbefaler det gjerne til andre. IT-konsulent Anders Tomter i Mestergruppen er fornøyd med elæringskurset i ytteremballasjemerking. Han har gjennomgått kursets faghandeldel

16 Revidert sporbarhetsstandard - kurs arrangeres i høst I oktober i år kommer den reviderte utgaven av STAND008 beste praksis for sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje. Med bakgrunn i revideringen av standarden arrangerer GS1 Learn kurs i kompetansebygging i sporbarhet den 18. november. version SENDTotal Effektiv lagerstyring - web-basert logistikkløsning - Dekker de fleste logistikkbehov i små og store bedrifter. SENDOrdre er en fleksibel og skalerbar løsning. Det er enkelt å komme i gang, det kreves ingen installasjon hos brukerne, kun tilgang til internett. Løsningen benyttes i dag hos større varehotell/3. parts aktører som ekspederer flere hundre ordre per dag. Løsningen kan konfigureres og tilpasses på brukernivå. Det er innebygd støtte for transportmerking til de fleste større transportører. SENDOrdre SENDPakke SENDFaktura SENDEDI Sentralt i revisjonen av standarden står varslingsrutiner og utforming av et felles tilbakekallingsskjema slik at man får etablert en felles rapporteringsmal. - Revisjonen av STAND008 vil begrense risiko, kostnader og omdømme i norsk dagligvarebransje ved å ha felles rutiner i samspill med offentlige myndigheter gjennom en oppdatert standard som implementeres i bransjen, sier Knut Vala. Han er leder for utviklingsavdelingen i GS1 Norway. Av 30 undersøkte matvarer klarte forskere bare å spore drøyt halvparten tilbake til opprinnelsen. Det viser en undersøkelse som NOFIMA har utført for esporingsprosjektet. Hvor kommer egentlig maten fra? Matvareskandalene i Europa de siste årene har satt sporbarhet på dagsorden i EU, men veien fra gård, stamfisk og fiskebåt til matbutikk kan være lang. Nofima har undersøkt om det er mulig å spore matvarer tilbake til gård, stamfisk eller fiskebåt i Norge. 30 ulike matvarer ble kjøpt inn i forskjellige butikker i Oslo, Trondheim og Tromsø, og det ble gjort et forsøk på å spore disse tilbake til opprinnelsen. 16 av de 30 undersøkte produktene var det målgruppe. Kurset retter seg primært til personer som arbeider relatert til sporbarhet hos kjeder eller leverandører i norsk dagligvarebransje. Kurset strekker seg over en dag, og er basert på forelesninger, praktiske eksempler og oppgaver. Kursinnhold. Kurset skal bringe deltagerne opp til felles kunnskapsplattform for sporing gjennom kjennskap til: Definisjoner og terminologi. Databaser og registre for grunndata. Klarte bare å spore halvparten mulig å spore tilbake til gård, stamfisk eller fiskebåt. Ni produkter kunne ikke spores. Stor variasjon. Forskerne prøvde å spore merieriprodukter, kjøtt, fisk, korn, frukt og grønnsaker. - Det er stor variasjon i om det er mulig å finne opprinnelsen til matvarer som selges i norske butikker, sier NOFIMA-forsker Kine Mari Karlsen. Meieriproduktene kom best ut. 83 prosent av meieriproduktene lot seg spore tilbake til gård. Deretter fulgte rødt kjøtt og fiskeprodukter, hvor 67 prosent kunne spores. Halvparten av frukt og grønnsakene var mulig å spore tilbake til opprinnelsen, mens kornproduktene kom dårligst ut - ingen av dem kunne spores tilbake til opprinnelsen. STAND008 Beste praksis for sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling. Hva slags innhold et tilbaketrekkingssystem bør ha, og hvilket forretningsmessig potensial dette gir virksomheter ved bruk av globale standarder. Krisehåndtering (håndtering, beredskap, varsling, sperring ved tilbaketrekking og tilbakekalling). Undersøkelsen viser også at antall mulige leverandører av råstoffet er veldig høyt for mange av matvarene. For eksempel kunne råmelken i rømmebegeret stamme fra om lag 1160 ulike leveranser fra gårder. - I undersøkelsen var grossistene det leddet som var vanskeligst å spore igjennom, sier NOFIMA-forsker Kathryn Donnelly. esporing. NOFIMA har utført undersøkelsen på oppdrag fra esporing, som er et felles prosjekt mellom myndighetene og matindustrien i Norge. Målet med esporing er å lage et elektronisk system som gjør det mulig å følge informasjonen om matvarer hele veien fra opprinnelse og frem til forbrukeren. Nettbutikkmodulen er fullintegrert med SENDOrdre. Den kan administreres i samme brukergrensesnitt som ordrehåndtering.? Flerbruker? Flere vareeiere? Tilgangskontroll/brukernivå Dette er noen av funksjonene i SENDOrdre:? Innkjøpsordre? Varemottak? Bestilling? Salgsordre? Plukk, manuell og skanning Kontakt oss for et uforpliktende tilbud. Telefon: eller send en epost til SENDOrdre er en modul i SENDTotal SENDOrdre-SENDPakke-SENDFaktura-SENDEDI? Transportintegrasjon (EDI)? Nettbutikkmodul? Ingen installasjon, kun nettleser? Returordre? Varelager/artikkel-/lokasjonsregister? Støtte for serienr. og batchhåndtering? Beregning av lagerleie? Fakturagrunnlag TREDIA AS version version version version version version version version version

17 Smart handelspartner i dagligvarebransjen Kurset Er du en smart handelspartner i dagligvarebransjen?, er GS1 Norways store satsing overfor dagligvarebransjen i høst. Det arrangeres seks kurs fire i Oslo, ett i Bergen og ett i Trondheim. Kursene er i samarbeid med NorgesGruppen, Coop, ICA, Tradesultion og Rema 1000, og støttes ellers av Dagligvareleverandørenes Forening (DLF). icon lasercoder Rimelig. Rask. Renslig. Nyhet! Dagligvarekjedene stiller høye krav til sine leverandører. Det har resultert i en effektiv bransje, som har kommet langt når det gjelder automatiserte og elektroniske handelsløsninger. Dagligvarebransjen benytter GS1s standarder i hele verdikjeden i dag, men det er fortsatt mye å gå på når det gjelder effektivitet. Attraktiv handelspartner. Med dette utgangspunktet tilbyr GS1 Learn nå et kurs med fokus på Er du en smart handelspartner i dagligvarebransjen?. Kurset vil fokusere på hva som må til for å være en attraktiv og smartere handelspartner i dag. Kurset arrangeres i nært samarbeid med de store dagligvarekjedene. Praktiske eksempler vil stå sentralt, og kjedene vil selv være Rekordhøst for GS1 Learn GS1 Learn, som er GS1 Norways totalkonsept for opplæring, setter ny rekord i høst. Det arrangeres ikke mindre enn hele 16 klasseromskurs, seminarer og konferanser. Det er tre nye klasseromskurs: Er du en smart handelspartner i dagligvarebransjen? Kompetansebygging i sporbarhet. Introduksjon til ecom elektronisk forretningsdrift. For full oversikt over arrangementer og kurs, se - Bli en mer attraktiv handelspartner, oppfordrer markedskonsulent Sondre Hugaas i GS1 Norway. til stede og fortelle om hva som er viktig for dem og hvordan de jobber i praksis. Dette er et kurstilbud som GS1 Norway har jobbet lenge med når det gjelder innhold og utforming, sier markedskonsulent Sondre Hugaas i GS1 Norway. Kursinnhold. Kurset inneholder blant annet: Hvorfor er det så viktig med standarder og god kvalitet på grunndata? Hva slags merkingskonsepter brukes, hvordan brukes de og hvorfor? Grunndata. EPD-basen, innfasing og utfasing av nye produkter og PRICAT. Elektronisk forretningsdrift. Hva må til, og hvilke fordeler har det? STAND (Standardiseringsutvalget for norsk dagligvarebransje) og STAND010 logistikkvedlegg. Guiden! Hva finner du hvor? Alt du trenger på vite er på ett sted. Begrenset antall deltagere. Kurset strekker seg over en dag, og er basert på forelesninger og praktisk eksempler. - Hvilke målgrupper sikter dere mot? - Målgruppen for kurset er leverandørene til dagligvarebransjen,og personer som arbeider relatert til grunndata, innkjøp, logistikk, IT, ekspedisjon og ordremottak. Det er begrenset antall deltagere pr. kurs personer, sier Hugaas. Kursdatoer. Kurset arrangeres i Oslo 15. oktober, 12. november, 2. desember og 10. desember. Alle kursene i Oslo er fulltegnet, men det vil bli arrangert flere kurs i januar I tillegg arrangeres kurset i Bergen den 19.november og Trondheim den 26. november. Rimelig Nytt gjennombrudd. Prisen er ikke lenger et argument mot laser. icon bruker ikke blekk, og gir topp ytelse til konkur- ransedyktig pris. Permanent trykk icons merking varer like lenge som produktet. Gjennomført høy printkvalitet. Fungerer på de fleste overflater fra papir og kartong til plast, glass, tre og tekstiler. Rask icon er en sprinter. r Avansert optikk k og software gjør den istand til å følge produksjonshastigheten. en. Kompakt og allsidig Markedets minste lasermerker. icon kan installeres nær sagt hvorsomhelst. Renslig Uten blekk intet søl. icon er miljøvennlig, nlig, og gir et renere og mer hygienisk produksjonsmiljø. Enkel i bruk Goodtech Products AS Kristoffer Robins vei 13, NO-0978 Oslo,Norway Telefon: Alle kan bruke icon. Nye brukere lærer raskt. Integrert touch-skjerm. Enkel navigasjon. Mer info: o o 32 33

18 N Y B r U K e r Bedre jeger med DVD For tre år siden tok Stian Arnstad jegerkurset og jegerprøven. Han var fornøyd med teorien, men ikke den praktiske delen. Med fem års filmutdanning i San Francisco og ønske om å starte egne prosjekter så han behovet for en informasjons- og instruksjonsfilm om jakt. Og med nye jegere hvert år burde det absolutt være et marked. Elgjakten her i landet er omfattende. Høsten 2008 og vinteren 2009 ble det felt elger. Hedmark er det viktigste elgfylket målt etter felte dyr og tillatt felte dyr. Her ble det skutt nær elg i or. - Med nye jegere hvert år, er markedet der, sier Stian Arnstad. Etter jegerprøven satt jeg igjen med flere ubesvarte spørsmål som: Hvilket våpen skal jeg bruke? Hva skjer med viltet etter at det er skutt? Hvordan flå og vomme? Hvordan transportere viltet? Jeg følte at jegerkurset og jegerprøven ikke ga tilstrekkelige svar på mange av de spørsmålene som en fersk jeger stiller seg. Jeg så etter om det fantes introduksjonsfilmer, men resultatet var magert. Det finnes riktig nok mange jaktfilmer, men det er mest opplevelsesfilmer. Så kom jeg på ideen om å lage en informasjons- og instruksjonsfilm for skikkelig å få frem det praktiske knyttet til jakten, sier Arnstad som har etablert selskapet Fagfilm AS. glad i naturen. Han har alltid vært glad i å ferdes ute naturen, og fisket siden han var barn. Men fiskesesongen er kort i hovedsak dreier det seg om juli og august. Etter hvert økte interessen for jakt. Da kunne også sesongen utvides med september og oktober. - Jeg meldte meg på jegerkurset til Norsk Jeger og Fiskeforening (NJFF) og tok jegerprøven. Så begynte jeg å jakte på rype og skogsfugl. Dette er en jakt hvor du beveger deg hele tiden forsiktig fremover med spenning. Storviltjakt er tidkrevende, og du slipper å sitte timevis på post, sier Arnstad. Jegerprøven. Jakt fordrer kunnskap om våpen, kunnskap om de jaktbare artene og kunnskaper om lover og regler. Alle nye jegere må derfor ta jegerprøven. Består man prøven, registreres man i Jegerregisteret, som gir rett til å utøve selvstendig småviltjakt dersom man er fylt 16 år, og selvstendig storviltjakt dersom man er 18 år. Jegerprøven består av et obligatorisk kurs over 30 timer og en skriftlig eksamen. Kurs og prøve arrangeres over hele landet i regi av NJFF. For å kunne jakte må man betale avgift til Staten. men kurs er ikke nok. Det som først og fremst kjennetegner en erfaren jeger er to ting: Artskunnskap og evnen til å lese naturen rundt seg. Jegeren vet hvor sannsynligheten er størst for at viltet befinner seg, og hva det er som må til for å nedlegge viltet. Å opparbeide erfaring nok til å kunne lese terrenget er ikke gjort over natten. - Det er omkring jegere i Norge, og omtrent halvparten regnes som aktive jegere. Hvert år tar nye jegerprøven, sier Arnstad og legger til at andelen jenter som tar prøven øker for hvert år. Produsere selv. Arnstad kom hjem fra San Francisco i 2005, og ville jobbe med film. Men det norske filmmiljøet er tøft og lite. Nåløyet man skal gjennom for å få jobb er svært trangt. - Løsningen ble at jeg gikk i gang med å produsere selv og valgte å satse på en informasjons- og instruksjonsfilm om jeger og jakt, som skulle legge sterkere vekt på å få frem den praktiske delen. Det ble nok et lang større og mer omfattende prosjekt enn jeg hadde tenkt meg på forhånd. Det har faktisk tatt to år å lage den, men nå er filmen klar på en dobbel DVD som skal lanseres i månedsskiftet september/oktober. Totalt har prosjektet kostet omkring en million kroner, sier han. Arnstad med sin filmbakgrunn har selv stått for uforming, produksjon og klipping av filmen. Men selve filmingen ute i naturen har han overlatt til en profesjonell jaktfotograf. - Det er et eget fag å liste seg rundt i skogen og filme vilt. Det er en tålmodig jobb og folk flest er ikke klar over hvor mange timer det egentlig tar å produsere en time med jaktfilm ute i naturen, sier han. Filmingen fant sted flere steder FAKTA jegere Antall jegere har endret seg lite de siste årene. Hvert år betaler om lag personer jegeravgift. I alt 8 prosent av landets befolkning er registrert i Jegerregistert, men bare om lag halvparten av dem betaler jegeravgift årlig. Av dem som betaler jegeravgift, oppgir bare 75 prosent at de jaktet. Om lag 4 prosent av disse er kvinner. I overkant av 2000 utlendinger betaler årlig jegeravgiftskort i Norge. Om lag 25 prosent av jegerne jakter både på småvilt og på hjortevilt, mens ca. 40 prosent jakter bare hjortevilt og 35 prosent jakter bare småvilt. Av småvilt felles det mest ryper. Stammen av både elg og hjort har økt markant siden slutten av 1970-årene, og for hjort settes det stadig ny rekord for antall felte dyr under høstjakta. De fleste gauper og jerver som dør i løpet av et år blir felt under henholdsvis kvotejakt og lisensfelling. I gjennomsnitt blir 18 hjortevilt påkjørt daglig av bil eller tog her i landet. 35

19 N Y B r U K e r i Forelhogna i Sør-Trøndelag og flere steder på Østlandet, blant annet i Enebakk og Lier. I Lier viser blant annet en kvinnelig jeger hvordan man jakter på rype og skogsfugl. er menystyrt. DVD-en er menystyrt og er på totalt fire timer fordelt på 39 kapitler. Kapitlene dekker syv hovedgrupper blant annet: Jaktformer (due, rype, skogsfugl, hare, rådyr og elg), skyteinstruksjon (hagle og rifle), jaktinformasjon og hvordan ta vare på skutt vilt. - Med menystyring er det enkelt å navigere har man for eksempel vært på skytebanen og vil ha repetert hvordan man skal pusse og stelle geværet, er det bare å klikke på våpenstell. Instruksjonen kommer opp umiddelbart, sier Arnstad. Samarbeidspartnere. I tilknytning til filmen har Arnstad samarbeidet nært med NJFF, som har godkjent filmen til bruk i opplæringen. På jegerkursene over hele landet får alle deltagerne en mappe, og i denne skal man finne informasjon om den nye DVD-en og hvordan man kan bestille den. Som medlem av NJFF får man en god rabatt. - Med menystyring er det enkelt å navigere seg frem til det man leter etter, sier Stian Arnstad. I tillegg er det inngått avtale om salg gjennom XXL Sport og villmark, som har butikker mange steder og nettstedet som jaktinteresserte bruker for å finne terreng som kan leies, jakthytter m.m. I tillegg har Arnstad opprettet et spesielt nettsted for filmen, med informasjon om filmen og hva den inneholder, se filmklipp, samt mulighet for å bestille filmen direkte. På litt lengre sikt er planene salg på bensinstasjoner, postkontorer m.m. Ny bruker i gs1 Norway. Fagfilm AS er blitt ny bruker i GS1 Norway, og førsteopplaget på DVD-er er nå merket med GTIN-13, klistret utenpå coveret etter krav fra bl.a. XXL Sport og villmark. Når neste opplag produseres, skal strekkoden trykkes på selve coveret. - GS1-merkingen var ikke det vi tenkte så mye på, men jeg ser nå klart fordelene i salgssammenheng, sier Arnstad. - Dette blir suksess? - Ja, det tror jeg absolutt. Med nye jegere hvert år og manges behov for å repetere kunnskap, er markedet stort og det vokser. Stadig flere tar jegerprøven, sier Arnstad til slutt og røper at nye filmplaner er på vei innen informasjons- og instruksjonsfilm. Jakt i Norge jegere på jakt (2007/2008) Felte dyr (viktigste arter): elg (2008/2009) hjort (2008) villrein (2008) rådyr (2007/2008) ryper (2007/2008) hjortevilt drept i trafikken (2007/2008) Jaktåret går fra 1. april til 31. mars. Hjortevilt omfatter her elg, hjort, villrein og rådyr. Med felte dyr menes dyr som er skutt eller avlivet i feller eller snarer under lovlig jakt. Avgang omfatter dyr som omkommer eller blir avlivet utenom ordinær jakt, f.eks ved at de blir påkjørt eller omkommer i andre ulykker, blir skutt som skadedyr eller i nødverge, blir avlivet av humanitære årsaker eller skutt ulovlig. Kvotejakt på gaupe og lisensjakt på jerv inngår også i begrepet "avgang". Jegerregisteret Jegerregisteret er et register over personer som har kvalifisert seg til å drive jakt i Norge. Fra og med 1. mars 1986 innebærer det at alle nye jegere må avlegge jegerprøven for å bli innlemmet i Jegerregisteret. Administrasjon av jegeravgiften med utsending av jegeravgiftskort og registrering av innbetalinger ligger under Jegerregisteret som er et selvstendig register under Brønnøysundregistrene. Statistisk sentralbyrå samarbeider med Jegerregisteret og Direktoratet. FAKTA Komplett leverandør av vekter, etikettskrivere, ettskrivere, etiketter og strekkodeutstyr tyr Du finner oss i Oslo og Sandnes! 36 37

20 K O r t N Y t t EPC-hendelser på web EPC Information Services (EPCIS) Validation Portal (VP) er en testtjeneste som du kan kjøre på din egen PC. Verktøyet gir en mulighet for raskt og enkelt å visualisere innholdet i din EPCIS-informasjon. Programvaren analyserer EPCIS-data og verifiserer innholdet opp mot EPCIS-spesifikasjonen, Tag Data-standardene, EPCIS Vocabulary og generell implementeringsveiledning. Bruk av et enhetlig vokabular er en kritisk suksessfaktor for bedrifter som skal dele EPCIS-data i en verdikjede. EPCIS VP skal bidra til å sikre at alle aktører i en kjede forstår hverandre gjennom de hendelser og kodesett skal deles. Bilvask og bensin med bompengebrikken RFID viser temperatur i fiskekasser SmartSense leder et spennende prosjekt som skal ende opp i et kommersielt produkt som muliggjør lagring av temperaturdata på en semipassiv RFID-brikke. På denne måten kan man sikre at en fiskekasse har ubrutt kjølekjede fram til butikk. SmartSense samarbeider med flere nordiske aktører i dette prosjektet, og brikketeknologien kommer fra det italienske selskapet Caen. Brikken har et brukerminne på 16 kbyte, noe som muliggjør lagring av temperaturmålinger. Statens Vegvesen åpner nå for at Autopassbrikkene som finnes i 1,5 millioner norske biler får et mye større bruksområde. I prinsippet ser ikke Vegvesenet noen begrensninger, bortsett fra at betalingen må være knyttet til produkter og tjenester der man har med seg bilen. Brikkene identifiserer bilen, og brukes på samme måte som et kredittkort. Samferdselsesdepartementet har foreløpig Om ikke så mange år, vil mobiltelefonen også være ditt viktigste ID-kort og kredittkort. MasterCard har allerede betalingssteder globalt, der man kan benytte NFC (dvs. RFID) ved betaling. Problemet er bare at det foreløpig finnes svært få NFC-telefoner i Europa. NFC bruker HF-standarden IS , og etter en kort dvaleperiode ser NFC til å være på sterk fremmarsj igjen. I Japan og en del andre asiatiske land, er det en ikke tatt stilling til forslaget til Vegdirektoratet. Dette vil medføre en økt interesse i å benytte bompengebrikken i lukkede systemer, der brikken for eksempel kan identifisere kjøretøyet ved innkjøring til lasteterminal eller en parkeringsplass. Man tror likevel at løsninger med passiv RFID-teknologi, fortsatt vil være det enkleste og rimeligste alternativet for mange. Etiketter får fart på mobil betaling i Europa? selvfølgelighet at man kan betale med mobiltelefonen. Telenor har arbeidet med NFC et par år, og har et samarbeid med DnBNOR. Kommersialiseringen forventes å starte i Telia har lansert tjenester rundt NFC i Sverige, og norske M_Solution har lenge arbeidet med bruk av NFC i forbindelse med serviceoppdrag for hjemmehjelp, renholdsarbeidere mm. Nokia har nå også tatt fram en mobiltelefon som kan lese UHF EPC Gen2-tags. Vi holder deg faglig oppdatert, og med flere portaler er det lettere for deg å finne den informasjonen du søker. Besøk oss i dag på Informasjon om GS1 Norway Søknadsskjema Helpdesk Ti trinn til en strekkode Kontrollsifferberegning GEPIR Kontaktinformasjon Oversikt over informasjonsmateriell og -brosjyrer Nyheter Nyttige linker GTIN regler GS1 FOKUS utgaver UNSPSC EPC/RFID ecom GS1 GLN GS1 Sporbarhet GS1 Learn GS1 Helse GS1 Alliansepartner GS1 Validering GS1 Consulting GS1 Smart Centre 38 39

21 PORTO BETALT VED INNLEVERINGEA PP. NORGE / NOREG B Returadresse: GS1 Norway Postboks 454 Økern, 0513 Oslo Online Control Bransjeløsning for næringsmiddelindustrien 100% sporbarhet Varremot ttak Logistikk Lagerrst tyrri ing Integrasjon med økonomisystemet Prroduksj jon Prrosess Styrri ing Pakki ing Merrki ing Sporri ing Integrasjon med fysisk utstyr Ferrdi igvarre Plukking EDII pakkseddel l nivå 3 Ekkspederri ing Produksjon Lager og distribusjon System laget for industriell automatisering og datafangst i hele verdikjeden Online Technology AS Tlf.: Nedre Hagaveg Faks: Årnes E-post: Web:

GS1 Norway strategi og planer for 2009. GS1 Alliansepartner Konferanse 10. desember 2008 Knut Vala, GS1 Norway

GS1 Norway strategi og planer for 2009. GS1 Alliansepartner Konferanse 10. desember 2008 Knut Vala, GS1 Norway GS1 Norway strategi og planer for 2009 GS1 Alliansepartner Konferanse 10. desember 2008 Knut Vala, GS1 Norway GS1 Norway Hva skal vi gjøre i 2009? 2 Handlingsplan 2009 2009 vil ha følgende hovedsatsningområder:

Detaljer

GS1 s nummerstandarder og merkingskonsept

GS1 s nummerstandarder og merkingskonsept GS1 s nummerstandarder og merkingskonsept NOBB Vårseminar 2010 Jan Kopperud, GS1 Norway GS1 s nummerstandarder og merkingskonsept NOBB Vårseminar 2010 Knut Vala, GS1 Norway Innhold Generelt om GS1 Norway

Detaljer

RFID - Økt sporbarhet i hele verdikjeden Øyvind Haugen Kvalitetsavdelingen

RFID - Økt sporbarhet i hele verdikjeden Øyvind Haugen Kvalitetsavdelingen RFID - Økt sporbarhet i hele verdikjeden Øyvind Haugen Kvalitetsavdelingen Agenda Hva er RFID? Virkemåte EPC Bruksområder Fordeler Utfordringer RFID og Tollpost Globe Hva er RFID Introduksjon Radio Frequency

Detaljer

New supply chain ICT architecture with RFID

New supply chain ICT architecture with RFID New supply chain ICT architecture with RFID Bård Myhre SINTEF IKT SMARTLOG-seminar, 18. juni 2008 1 En ny IT-arkitektur for utveksling av RFIDinformasjon i forsyningskjeden Bård Myhre SINTEF IKT SMARTLOG-seminar,

Detaljer

GS1 Alliansepartnerprogramet - Et spennende samspill - GS1 Alliansepartner-konferanse : 33 Quality Hotel, 10.12.08 Evangelos Baxevanis, GS1 Norway

GS1 Alliansepartnerprogramet - Et spennende samspill - GS1 Alliansepartner-konferanse : 33 Quality Hotel, 10.12.08 Evangelos Baxevanis, GS1 Norway GS1 Alliansepartnerprogramet - Et spennende samspill - GS1 Alliansepartner-konferanse : 33 Quality Hotel, 10.12.08 Evangelos Baxevanis, GS1 Norway GS1- The global language of business GS1 En integrert

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

GS1 Guiden. Om nummerering og merking med GTIN. (EAN Artikkelnummer) GS1 Guiden 1

GS1 Guiden. Om nummerering og merking med GTIN. (EAN Artikkelnummer) GS1 Guiden 1 GS1 Guiden Om nummerering og merking med GTIN (EAN Artikkelnummer) GS1 Guiden 1 Nummerering Nummerering Innledning Dette heftet gir en kort innføring i hvordan du går fram når du skal nummerere og merke

Detaljer

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere. Tlf. 08745 E-post: post@unipos.no Om Unipos Unipos

Detaljer

Vi har valgt felles system

Vi har valgt felles system Halvor Nassvik. Assisterende direktør Coop Norge, logistikk. Styreformann TakeCargo Terje Bjørnstadjordet. IT-direktør ICA Norden. Styremedlem TakeCargo Trond Tangen. Direktør distribusjon, Joh System

Detaljer

GS1 Guiden. Om nummerering og merking med GTIN. (EAN Artikkelnummer) GS1 Guiden 1

GS1 Guiden. Om nummerering og merking med GTIN. (EAN Artikkelnummer) GS1 Guiden 1 GS1 Guiden Om nummerering og merking med GTIN (EAN Artikkelnummer) GS1 Guiden 1 Nummerering Nummerering Innledning Dette heftet gir en kort innføring i hvordan du går fram når du skal nummerere og merke

Detaljer

GLN Guiden. GLN Guiden

GLN Guiden. GLN Guiden GLN Guiden GLN Guiden GLN oppbygging og struktur GLN oppbygging og struktur Global Location Number (GLN) er et globalt nummersystem for unik identifikasjon av juridiske enheter og fysiske lokasjoner. En

Detaljer

GS1 Målepunkt identifikasjon

GS1 Målepunkt identifikasjon GS1 Målepunkt identifikasjon Kort innføring om oppbygging, tildeling og administrasjon GS1 Guiden 3 Målepunkt Målepunkt ID Bakgrunn Regelverket er etablert i forbindelse med innføring av ny målepunkt identifikasjon

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Moods of Norway plukker lavthengende frukter fra RFID og forbereder seg på Omni-fremtiden. Oslo, 05. april, 2016. Hans Petter Hübert Retail Director

Moods of Norway plukker lavthengende frukter fra RFID og forbereder seg på Omni-fremtiden. Oslo, 05. april, 2016. Hans Petter Hübert Retail Director Moods of Norway plukker lavthengende frukter fra RFID og forbereder seg på Omni-fremtiden Oslo, 05. april, 2016. Hans Petter Hübert Retail Director Innhold 1. Hvem og hva er Moods of Norway? 2. Hva skjer

Detaljer

Vekst gjennom samspill

Vekst gjennom samspill Vekst gjennom samspill Konsernsjef Sverre Leiro 16. februar 2006 norge NorgesGruppens virksomhetsområder NorgesGruppen Detaljvirksomheten Engrosvirksomheten Egeneide butikker Profilhus dagligvare- og servicehandel

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Coop Norge Handel AS Trondheim

Coop Norge Handel AS Trondheim Coop Norge Handel AS Trondheim RFID på lastbærere i dagligvaren, fra produsent til butikk Jan Ove Wagnildhaug Logistikk dagligvare i Coop Norge Et formidabelt logistikkapparat som håndterer enorme volum

Detaljer

Realisere gevinster gjennom e-handel

Realisere gevinster gjennom e-handel Realisere gevinster gjennom e-handel Powered by Sven Bergland Capgemini Hvem er din kunde? Hvordan handler hun/han? Business to Consumer Copyright 2010 Capgemini. All rights reserved. 2 E-handel fordi

Detaljer

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

Lille speil på veggen der, hvem vil lykkes i landet her?

Lille speil på veggen der, hvem vil lykkes i landet her? Fremtidens Verdikjeder Lille speil på veggen der, hvem vil lykkes i landet her? Heidi C. Dreyer NTNU/SINTEF SMARTLOG seminar 4-5. desember 2007 1 Supply chain management 2 Innhold Dagens verdikjeder 2

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING

BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING Om Nokas Cash Handling I NOKAS CASH HANDLING ER VI OPPTATT AV Å BIDRA TIL ØKT SIKKERHET FOR DIN VIRKSOMHET. DET ER DET VI ER TIL FOR. OG DERFOR HAR VI OGSÅ UTVIKLET

Detaljer

Byggevarestandardisering

Byggevarestandardisering Byggevarestandardisering Mål og gevinster, status og utfordringer Det er dette det dreier seg om 1 Standardiseringsprosjektet fra A til nå Mål Veien videre Gevinster Prosessen Under arbeid Status Utfordringer

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

EDI - En forutsetning for effektiv handel og logistikk

EDI - En forutsetning for effektiv handel og logistikk EDI - En forutsetning for effektiv handel og logistikk Åpent møte i Byggevareindustriens Forening Næringslivets Hus, 8. mars 2012 Disposisjon DLF Dagligvarebransjen, kjennetegn og utfordringer Bakgrunn

Detaljer

OG OPTIMALISERING av VERDIKJEDEN. Hjalmar Wiik, Salgssjef

OG OPTIMALISERING av VERDIKJEDEN. Hjalmar Wiik, Salgssjef INTERNET of THINGS (IoT) OG OPTIMALISERING av VERDIKJEDEN Hjalmar Wiik, Salgssjef hjalmar@apx-systems.com KORT OM APX SYSTEMS SOFTWARE HUS SYSTEMUTVIKLING OG INTEGRASJON SIDEN 1992 INTELLIGENTE, INTEGRERBARE

Detaljer

e-business B2B det er kundene som styrer nå Bjørn Ola Børrestuen, 7. Juni 2006

e-business B2B det er kundene som styrer nå Bjørn Ola Børrestuen, 7. Juni 2006 e-business B2B det er kundene som styrer nå Bjørn Ola Børrestuen, 7. Juni 2006 e-business B2B det er kundene som styrer nå ( har de ikke alltid gjort det?) Wittusen & Jensen -Etablert 1897 -Leverandør

Detaljer

Call-Center.no HVA ER TELEVAKT?

Call-Center.no HVA ER TELEVAKT? HVA ER TELEVAKT? Televakt er et sentralbord og en profesjonell svartjeneste som gjør det mulig for din bedrift aldri å gå glipp av telefonsamtaler - de anrop som ikke besvares av bedriften koples automatisk

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær, sko og annet tilsvarende. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettskyløsning

Detaljer

Moss Industri og næringsforening

Moss Industri og næringsforening Moss Industri og næringsforening Jens Haviken Vice President Services and Solutions Dustin Group AGENDA Moss Industri- og næringsforening 28. mars 2017 Fakta om Dustin Markedssituasjon Strategi Rolle i

Detaljer

BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Netsdagene 27.mars 2014 direktør Jan Digranes Finans Norge

BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Netsdagene 27.mars 2014 direktør Jan Digranes Finans Norge BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Netsdagene 27.mars 2014 direktør Jan Digranes Finans Norge 27.03.2014 Fra forvaltning til forretning Bankene tar BankAxept videre det

Detaljer

RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til ditt smarteste verktøy.

RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til ditt smarteste verktøy. 21 August 2015 RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til ditt smarteste verktøy. Du vet allerede at smarttelefonen kan gjøre noen ganske fancy og fantastiske ting. Nå kombinerer Ryobi PhoneWorks kvalitetsverktøy

Detaljer

forholde seg til løsningen

forholde seg til løsningen Realiserer potensialet for elektronisk samhandling esporingsløsningen Hvordan skal aktørene i matkjeden forholde seg til løsningen GS1-seminar 3.desember 2009 Are Berg, Consulting Basert på: Aktørveiledning

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

Maske Gruppen AS. En av landets største grossister på forbruksmateriell.

Maske Gruppen AS. En av landets største grossister på forbruksmateriell. Ivar Wangen Maske Gruppen AS En av landets største grossister på forbruksmateriell. 1,0 mrd NOK i omsetning 7.000 lagerførte varer 20.000 leveringspunkter 2 hovedlager / automatlager 1 distriktslager /

Detaljer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer Online Scale Vektsystem for krevende bransjer Avfall og gjenvinning Avfall og gjenvinning Annen industri Sand, pukk og grus Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Uavhengig av

Detaljer

GLN Guiden. GLN Guiden 1

GLN Guiden. GLN Guiden 1 GLN Guiden GLN Guiden 1 GLN oppbygging og struktur GLN oppbygging og struktur Global Location Number (GLN) er et globalt nummersystem for unik identifikasjon av juridiske enheter og fysiske lokasjoner.

Detaljer

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Presentasjon av prosjektoppgave: Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Prosjektgruppe: Ann Kristin Lågøen (Statsbygg), Finn Lysnæs Larsen (Multiconsult) og Jan Einar Årøe (Veidekke) Presentasjon

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Styreutdanning Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Executive Board Programme INSEAD Skap verdi i styret og bidra til forretningsutviklingen På vår styreutdanning Executive Board Programme

Detaljer

TEMAUTGAVE MERKING, SPORING OG DATAFANGST ACTPORTALEN 1990-2010. Alt innen industrielle merke, kontroll og systemløsninger

TEMAUTGAVE MERKING, SPORING OG DATAFANGST ACTPORTALEN 1990-2010. Alt innen industrielle merke, kontroll og systemløsninger TEMAUTGAVE MERKING, SPORING OG DATAFANGST ACTPORTALEN ACT NEWSLETTER www.act-gruppen.com 1990-2010 Alt innen industrielle merke, kontroll og systemløsninger Innovative Solutions Since 1990 ACT Gruppen

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

Røros-konferansen 2013. Direktør TINE Distribusjon Christian A. E. Andersen

Røros-konferansen 2013. Direktør TINE Distribusjon Christian A. E. Andersen Røros-konferansen 2013 Direktør TINE Distribusjon Christian A. E. Andersen Hva skal jeg snakke om.. TINE en kompleks verdikjede i kontinuerlig endring Kort om TINE Distribusjon Hvorfor egendistribusjon?

Detaljer

Sivilingeniør J.F.Knudtzen. SJFKnudtzen LOGISTIKK

Sivilingeniør J.F.Knudtzen. SJFKnudtzen LOGISTIKK Sivilingeniør J.F.Knudtzen nudtzen LOGISTIKK S.J.F Knudtzen logistikk 33 ansatte 130 mill i oms Holder til på Nesbru Familieeid Oppstart i 1955 Agenturfirma med liten produksjon Adm dir Per Arne T Adm

Detaljer

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Difi prioriterte oppgaver Medvirke til gode omstillingsprosesser i staten. Følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken. Være med på

Detaljer

Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer

Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer 1 2 Er din kommunikasjon lettlest og relevant? Ser kundene det du gjerne vil at de skal lese på fakturaen, på nettsidene og i appen? Eller går de faktisk

Detaljer

Dagligvarens satsning på IT teknologi for å møte fremtidige utfordringer

Dagligvarens satsning på IT teknologi for å møte fremtidige utfordringer Ny mal Dagligvarens satsning på IT teknologi for å møte fremtidige utfordringer Per Ola Drøpping, ASKO Kort om NorgesGruppen Norges største handelshus 49,0 milliarder kroner i driftsinntekter i 2008 10.

Detaljer

HELHETLIG LEGEMIDDELHÅNDTERING ØK SIKKERHETEN OG SPAR TID OG KOSTNADER ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM

HELHETLIG LEGEMIDDELHÅNDTERING ØK SIKKERHETEN OG SPAR TID OG KOSTNADER ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM HELHETLIG LEGEMIDDELHÅNDTERING ØK SIKKERHETEN OG SPAR TID OG KOSTNADER ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM FRA HEALTH TECH Elektronisk Legemiddelsystem reduserer faren for

Detaljer

Kassesystem for detaljehandel og butikk

Kassesystem for detaljehandel og butikk Kassesystem for detaljehandel og butikk Easyupdate Kassesystem Hvorfor velge EasyUpdate I 2003 begynte EasyUpdate AS med utvikling og salg av egne programvareløsninger for bedriftsmarkedet. Vårt mål har

Detaljer

Hvem, hva, hvor en innføring i RFID-teknologi. Bård Myhre, SINTEF IKT Trådløs framtid i industrien Trondheim, 13. oktober 2009

Hvem, hva, hvor en innføring i RFID-teknologi. Bård Myhre, SINTEF IKT Trådløs framtid i industrien Trondheim, 13. oktober 2009 Hvem, hva, hvor en innføring i RFID-teknologi Bård Myhre, SINTEF IKT Trådløs framtid i industrien Trondheim, 13. oktober 2009 Hva er RFID-teknologi? RFID Radio Frequency Identification Identifisere Fra

Detaljer

MOBIL HVERDAG M_SOLUTION FUNKSJONALITET

MOBIL HVERDAG M_SOLUTION FUNKSJONALITET Agenda Presentasjon av løsningen. Noen eksempler på hvordan våre kunder benytter M_SOLUTION. Demonstrasjon ute i pausene. Interessevekker - vi kommer til dere! M_SOLUTION AS 12 ansatte på IT Fornebu 6

Detaljer

IT plattform for helsesektoren Driftede løsninger med Telenor Iris Eyvind Skaga

IT plattform for helsesektoren Driftede løsninger med Telenor Iris Eyvind Skaga IT plattform for helsesektoren Driftede løsninger med Telenor Iris Eyvind Skaga 25 % of working hours is today spent on searching for patients, equipment, papers and specialists Oversikt! Mulige områder

Detaljer

Siemens Business Services

Siemens Business Services Siemens Business Services Presentasjon av RFID Fremtidens varehandel 2005 Joachim Stray Forretningsutvikler Kort presentasjon av RFID teknologien RFID = Radio Frequency Identification, en datachip med

Detaljer

Faktura. Hemmeligheten ligger i flyten. Best i test for fjerde år på rad

Faktura. Hemmeligheten ligger i flyten. Best i test for fjerde år på rad Faktura Hemmeligheten ligger i flyten I Uni Økonomi flyter verdier og informasjon sømløst gjennom systemet og munner ut i rapporter som ikke bare er enkle å forstå, men også lekkert presentert. Dette gir

Detaljer

Integrasjon av distribusjonskanaler

Integrasjon av distribusjonskanaler Integrasjon av distribusjonskanaler Foredrag på symposiet elandet Norge 19. oktober 2004 Peder Inge Furseth Dr. polit., førsteamanuensis Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, BI Sandvika

Detaljer

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012 ITS-stasjonen Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet 24. april 2012 Det er daglig kø på 10% av Europas motorveger. Forsinkelser fører til unødig drivstofforbruk på 1.9 milliarder liter

Detaljer

Dolphin Q. Kontaktsenter for Microsoft Lync

Dolphin Q. Kontaktsenter for Microsoft Lync Dolphin Q Kontaktsenter for Microsoft Lync Hvorfor er dette smart? Profesjonell og effektiv behandling av dine kunder! Med Dolphin Q får du et godt verktøy for å kunne betjene kundene dine på en profesjonell

Detaljer

Sensor & Actuator Solutions

Sensor & Actuator Solutions Intelligent Transport & Logistikk Espen Braathe IBM Ikke fleip men Fakta! 2 Sensor based solutions for traceability is a strategic opportunity for IBM and customers Sensors Actuators Controllers IBM s

Detaljer

kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering

kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering Enkelt og effektivt i en hektisk hverdag! En vellykket konferanse eller et lærerikt kurs er ikke bare avhengig av det faglige innholdet.

Detaljer

FREMTIDENS TRANSPORTLØSNINGER. SMARTLOG /PROFIT seminar 27.11.2009 v/jørgen Sørlie

FREMTIDENS TRANSPORTLØSNINGER. SMARTLOG /PROFIT seminar 27.11.2009 v/jørgen Sørlie FREMTIDENS TRANSPORTLØSNINGER SMARTLOG /PROFIT seminar 27.11.2009 v/jørgen Sørlie SLUS / 2Teknologisk utvikling innen transport og logistikk EDI har rasjonalisert bort administrative kontorfunksjoner.

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2010 2011 Vedtatt av styret 29.januar 2010. Visjon Bærekraftig bygd miljø Formål Bidra til bærekraftig bygd miljø gjennom SMARTERE deling av informasjon og kommunikasjon mellom alle aktører

Detaljer

SR Groups lille lilla

SR Groups lille lilla SR Groups lille lilla Hjelpsom - Ærlig - Stolt -Det handler om holdninger Vol II Kjære alle ansatte 2. utgave av vår lille lilla er nå klar. Våre erfaringer fra 1. utgave har vært udelt positive, og troen

Detaljer

Logistikk på toppnivå med Infor M3

Logistikk på toppnivå med Infor M3 Løvenskiold Logistikk: Logistikk på toppnivå med Infor M3 Oslo 14. mai 2014: På fire og en halv måned gikk Løvenskiold Logistikk fra en tolv år gammel Movex-løsning til Infor M3. - Omfattende testing og

Detaljer

ENKLERE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLERE E-HANDEL. symbrio.com ENKLERE E-HANDEL symbrio.com Vi gjør det enklere Symbrio forenkler innkjøpene og effektiviserer fakturahåndteringen. Vi hjelper våre kunder med å senke sine kostnader og minske tiden til administrasjon.

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

isonor.no Komplett forretningssystem for næringsmiddelindustrien Alt du trenger i én løsning

isonor.no Komplett forretningssystem for næringsmiddelindustrien Alt du trenger i én løsning isonor.no Komplett forretningssystem for næringsmiddelindustrien Alt du trenger i én løsning 1 IsoMat er som skreddersydd for oss. Den hjelpen og innsikten vi får i vår bransje, er viktig for å tilfredsstille

Detaljer

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Skreddersydd it-verktøy for produksjonsbedrifter Med bransjeløsningen Pilaro ProPlanner kan du automatisere rutinepregede, manuelle prosesser og redusere

Detaljer

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning Visma ERP POS Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning En moderne og funksjonell kasseløsning kasseløsning Det lønner seg å utvide økonomisystemet med integrert kassefunksjonalitet. I alle

Detaljer

Optimal elektronisk samhandling - nyttige erfaringer sett fra en leverandørs perspektiv

Optimal elektronisk samhandling - nyttige erfaringer sett fra en leverandørs perspektiv Optimal elektronisk samhandling - nyttige erfaringer sett fra en leverandørs perspektiv DIFI s brukersamling om e-handel Clarion Hotel Royal Christiania 18.9.2012 Bjørn Ola Børrestuen, Wittusen & Jensen

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

BRINGING BRANDS TO LIFE

BRINGING BRANDS TO LIFE BRINGING BRANDS TO LIFE Vårt fokus er å skape hyggelige handleopplevelser gjennom spennende emballasje. Fra handleposer til innpakningspapir, fra gaveesker til gavebånd osv. For det enkelte selskap og

Detaljer

- fra handel til innovative handelsløsninger med verdenssuksess

- fra handel til innovative handelsløsninger med verdenssuksess - fra handel til innovative handelsløsninger med verdenssuksess Stig Hatteland Bakgrunn fra logistikk: Salg, lager, innkjøp, produksjon Nyere tid: Prosjektledelse, løsningsdesign for ERP og datasenterinfrastruktur,

Detaljer

Elektronisk bestilling til nøye eller besvær? Erfaringer med elektronisk bestilling og faktura

Elektronisk bestilling til nøye eller besvær? Erfaringer med elektronisk bestilling og faktura Elektronisk bestilling til nøye eller besvær? Erfaringer med elektronisk bestilling og faktura Heidi C. Dreyer, SINTEF/NTNU SMARTLOG seminar 26.-27. mai 2004 1 Elektroniske bestillinger - B2B Undersøkelse

Detaljer

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Lederutdanning Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Leadership Acceleration Programme Bli godt rustet til å videreutvikle lederrollen din På vår lederutdanning Leadership Acceleration

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

VI HAR LØSNINGEN! RESTAURANT & HOTELL HELSE & OMSORG DETALJHANDEL SIKKERHET. ComCare Solutions Forenkle hverdagen

VI HAR LØSNINGEN! RESTAURANT & HOTELL HELSE & OMSORG DETALJHANDEL SIKKERHET. ComCare Solutions Forenkle hverdagen VI HAR LØSNINGEN! RESTAURANT & HOTELL HELSE & OMSORG DETALJHANDEL SIKKERHET 01 2015 1 ComCare Soloutions AS ComCare Solutions er ledende på løsninger innen forbedring av gjesters og ansattes tilfredshet!

Detaljer

GS1 Validering. effektiv validering av elektroniske meldinger

GS1 Validering. effektiv validering av elektroniske meldinger GS1 effektiv validering av Implementering av Implementering av Fordeler for Fordeler brukereforav GS1 validering GS1 Norway GS1 Norway Nye brukere opplever ofte implementeringen av elektroniske meldinger

Detaljer

Topplederutdanning. Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning

Topplederutdanning. Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning Topplederutdanning Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning Executive Management Programme INSEAD Oppnå strategisk skarphet med den nyeste kunnskapen På vår topplederutdanning Executive

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Dette er et tema som de aller fleste aktører er opptatt av, og det er et viktig element i både leverandør- og kunderelasjoner.

Dette er et tema som de aller fleste aktører er opptatt av, og det er et viktig element i både leverandør- og kunderelasjoner. SERVICEGRAD STANDARD DEFINISJONER 1. Innledning og hensikt God servicegrad i hele verdikjeden er i dag en forutsetning for rasjonell og konkurransedyktig vareflyt, noe som i sin tur forutsetter at prestasjonene

Detaljer

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves «Vi har troen på at en arbeidskultur med stor grad av kunnskapsdeling

Detaljer

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NOBB - Norsk Varedatabase for byggenæringen ByggDok - Sluttdokumentasjon på en enkel måte ECOproduct - Miljødatabase for

Detaljer

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker?

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? Gratulerer! Du er nå klar for å komme i gang med mcash KIOSK. Denne produktguiden gir en enkel innføring. 1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? I denne delen skal vi ta deg gjennom kundereisen

Detaljer

Bruk av nettbrett, RFID og veien videre med Utstyrsportalen. Bernt Håvardsholm

Bruk av nettbrett, RFID og veien videre med Utstyrsportalen. Bernt Håvardsholm Bruk av nettbrett, RFID og veien videre med Utstyrsportalen Bernt Håvardsholm Videreutvikling av Utstyrsportalen Hva? Hvordan? Stadig å gjøre Utstyrsportalen enklere mer effektiv og sikrere for våre brukere

Detaljer

FOKUS. Klart for GS1 Smart Centre. Ny EDItjeneste. Standarder er helt avgjørende. på web. Norway Nr. 4 Desember 2009

FOKUS. Klart for GS1 Smart Centre. Ny EDItjeneste. Standarder er helt avgjørende. på web. Norway Nr. 4 Desember 2009 GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 4 Desember 2009 Standarder er helt avgjørende Klart for GS1 Smart Centre Ny EDItjeneste på web Vi gjør deg sterkere! Consafe Logistics er en av Europas

Detaljer

ACT Portalen. Temautgave Fullfarge Etikettprintere. ACT Gruppen merking, sporing og kontroll satt i system. 25 ÅR 1990-2015

ACT Portalen. Temautgave Fullfarge Etikettprintere. ACT Gruppen merking, sporing og kontroll satt i system. 25 ÅR 1990-2015 ACT Portalen Temautgave Fullfarge Etikettprintere 25 ÅR 1990-2015 ACT Gruppen merking, sporing og kontroll satt i system. Ønsker du unike etiketter? Fra en av verdens største og eldste produsenter av etikettprintere

Detaljer

TeePlay. - enklere kan det ikke bli! www.teeplay.com post@teeplay.com. Tlf: 957 21 840

TeePlay. - enklere kan det ikke bli! www.teeplay.com post@teeplay.com. Tlf: 957 21 840 - enklere kan det ikke bli! www.teeplay.com post@teeplay.com Tlf: 957 21 840 - en ny og unik måte å bestille tee time på er et unikt online bookingsystem for bestilling av starttid på golfbaner og innendørs

Detaljer

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien Norsk ferdigvareindustri består av nærmere 8 000 bedrifter og 60 000 arbeidstakere. Ferdig-vareindustrien omsetter for ca. 115 milliarder kroner i året, hvorav

Detaljer

Vi gir deg en bedre hverdag

Vi gir deg en bedre hverdag Vi gir deg en bedre hverdag Om NorgesGruppen Norges største handelshus 65 milliarder kroner i driftsinntekter i 2013 6. største selskap i Norge (kilde: DN) Egeneid og kjøpmannseid dagligvare- og kioskvirksomhet

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Eric Haugen, forretningsrådgiver 31.03.2014 EFFEKTIVISERING AV INNKJØPSPROSESSER

Eric Haugen, forretningsrådgiver 31.03.2014 EFFEKTIVISERING AV INNKJØPSPROSESSER Eric Haugen, forretningsrådgiver 31.03.2014 EFFEKTIVISERING AV INNKJØPSPROSESSER TEMA OG STRUKTUR Definisjoner Virksomhetenes utfordringer Spesifisering av prosjektramme EVRYs metodikk for innkjøpsprosjekter

Detaljer

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker?

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Side 1 av 8 Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Hvordan kan norske butikker møte konkurransen fra globale nettbutikker? Handelslekkasjen til utenlandske nettbutikker i kategoriene elektriske

Detaljer

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NOBB - Norsk Varedatabase for byggenæringen ByggDok - Sluttdokumentasjon på en enkel måte ECOproduct - Miljødatabase for

Detaljer

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services Utvikle virksomheten din Canon Business Services Kunders endrede adferd påvirker hvordan alle virksomheter må drive i fremtiden, derfor endres måten organisasjoner bygger og selger

Detaljer

Velkommen til efrokost. Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge

Velkommen til efrokost. Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge Velkommen til efrokost Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge Vår viktigste oppgave er å bidra til at nordiske netthandlere lykkes Marked Tjenester Salg Konsept Økonomi Bring

Detaljer

Invaluable information in an instant

Invaluable information in an instant Invaluable information in an instant ZXY Sport Tracking introduserer et revolusjonerende søke- og analyseverktøy for fotballklubber, media, universitet/høyskoler, spillere, agenter o.l. Et radiobasert

Detaljer

Strategisk bruk av e-handel for å få kontroll på virksomhetens anskaffelser

Strategisk bruk av e-handel for å få kontroll på virksomhetens anskaffelser U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Kontor for innkjøp Strategisk bruk av e-handel for å få kontroll på virksomhetens anskaffelser E-handel brukerkonferanse 21.-22. mars 2012 Kjetil Skog Universitetet

Detaljer