BÆREKRAFTIG BETONG. Innhold KOMMENTAREN. Cement Nå er et informasjonsorgan til kunder og andre forbindelser, og utgis av

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BÆREKRAFTIG BETONG. Innhold KOMMENTAREN. Cement Nå er et informasjonsorgan til kunder og andre forbindelser, og utgis av"

Transkript

1 2 12

2 Cement Nå er et informasjonsorgan til kunder og andre forbindelser, og utgis av Ansvarlig: Tor-Inge Overrein Redaktør: Kristin Sørlle Kvisvik Redaksjon: Vetle Houg Svein B. Eriksson Hovedkontor: Postboks 143 Lilleaker, 0216 Oslo Telefon: Telefax: Distriktskontorer: Norcem A.S Ulsbergtunet 36, 4033 Stavanger Telefon: Norcem A.S Ormen Langes vei 14, 7041 Trondheim Telefon: FoU: Norcem A.S 3950 Brevik Telefon: Telefax: Fabrikkene: Norcem A.S 3950 Brevik Telefon: Telefax: Norcem A.S, 8280 Kjøpsvik Telefon: Telefax: Norcem A.S Layout/trykk: TEMPI TEAM - Fortress Reklamebyrå AS KOMMENTAREN BÆREKRAFTIG BETONG Bærekraftig drift ligger til grunn for hele verdikjeden for våre produkter innenfor HeidelbergCement: fra utvinning av råmaterialer i kalkbrudd, sand og pukkverk til gjenvinning og resirkulering av produktene når de har tjent sin hensikt. HeidelbergCement Northern Europe har i høst gitt ut en ny Bærekraftsrapport for , og den tar for seg alle virksomhetsområdene innenfor HCNE. Rapporten kan lastes ned fra Vi synes det er viktig og riktig å vie plass til rapporten i dette Cement Nå. Konsernet ønsker å vise at vi tar vårt miljømessige, sosiale og økonomiske ansvar på alvor, og vil samtidig fortelle noe om hva og hvordan vi arbeider. Betongens miljøutfordringer er i hovedsak tilknyttet sementproduksjon, og utslippene av klimagass knyttet til dette. Vi arbeider hardt og bruker store ressurser på å redusere disse utslippene, og oppmerksomhet rettet mot produktet lavkarbonbetong, har ført til større etterspørsel og salg av mer miljøvennlige flyveaskesementer. Å erstatte bruken av fossilt brensel med alternativt ditto er en annen måte. I dag kommer over halvparten av energien Norcem trenger til sementproduksjonen fra avfallsbasert brensel. Innhold En av de viktigste utfordringene når det gjelder bærekraft, er å sikre tilgang og behandling av råvareressursene. Den første utgaven av den såkalte Quarry Life Award mottok bidrag fra hele 80 deltakere fra 18 land. Over en periode på et halvt år har studenter og unge forskere utviklet og testet nye ideer for å fremme biologisk mangfold på utvinningsstedene. Vinner av konkurransen innenfor HCNE ble den nyutdannede norske landskapsarkitekten Mads Alexander Larsen, og hans prisvinnende arbeid kan du lese om her. Norcem er tilbake på Island for annen gang på 2000-tallet. Vi ser langsiktig på vår re-etablering på Sagaøya, og forventer at markedet for våre sementer vil vokse fremover. Visste du forresten at det gyldne lystslottet Oscarshall på Bygdøy i Oslo er et betongbygg? Les mer om det rehabiliterte slottet i denne utgaven. Cement Nå vil ønske sine lesere et godt nytt år, og ser frem til 2013 med forventing om nye, flotte byggverk i tunge byggematerialer. ARKITEKTUR... 3 QUARRY LIFE AWARD... 6 MAKING HARD THINGS SOFT NORCEM Á ÍSLANDI EHF BÆREKRAFT I HELE VERDIKJEDEN BETONG ET BÆREKRAFTIG BYGGEMATERIALE ENERGIEFFEKTIVE BYGNINGER PRODUKTANSVAR OG PRODUKTUTVIKLING HEIDELBERG-CEMENT SEMENT BOKANMELDELSE

3 I fokus Arkitektur Tekst: Ørjan Irgens / KSK Foto: Ørjan Irgens, Scanpix Oscarshall Lystslottet Oscarshall ligger flott til i skogkanten ved Frognerkilen på Bygdøy like utenfor Oslo. Slottet anses som en av de viktigste nygotiske bygninger i Norge. Bygningen eies av Staten, men er stilt til disposisjon for kongehuset. Forvaltningen er delt mellom Statsbygg og det Kongelige hoff. I mer enn hundre år har slottet fungert som museum for publikum. Men visste du at det er å regne som et betongbygg?

4 4

5 Bygget ble ferdigstilt i 1852 på oppdrag fra dronning Joséphine og kong Oscar I. Det svensk-norske kongeparet ønsket å fremme norsk kunst og håndverk, og ville at Oscarshall skulle være et museum for datidens moderne kunst. Den danske arkitekten Johan Henrik Nebelong tegnet bygget i nygotisk stil. Det var også Nebelong som tegnet interiøret og mesteparten av møblementet. For fasadenes vedkommende er det unike at de ble i sin helhet oppført med Portlandsement, et den gang nesten ukjent materiale i Norge. Sementen ble spesifisert av arkitekten og spesialimportert. Foruten det tre etasjers hovedbygget, består eiendommen av flere bygninger og en park som går ned mot sjøen. Fasadenes ornamenter er støpt i betong, noe som var langt enklere enn å hugge i stein. Da slottet nylig ble rehabilitert, viste det seg at de områdene av slottet som opprinnelig var utført i en meget hard Portlandsement-puss, var rimelig godt bevart. Dette gjaldt også trekningene og ornamentene som var utført i samme materiale, mens arbeider utført med bløtere mørtler dessverre var mye mer forvitret og skadet. BETONG I VESTIBYLEN Vestibylen er det første rommet den besøkende trer inn i. Rommets form og utsmykning gir det en nesten sakral stemning som kan minne om et gotisk kapell, og forsterker assosiasjonene til middelalderen. Rommet er malt i en sterk ultramarin blåfarge. Lyset faller inn gjennom farget glass i et spissbuevindu på nordveggen og et rosevindu mot sør. Det avlange rommet er delt i tre ved hjelp av to karakteristiske, flate tudorbuer. Den nedre delen av veggene er dekket av brystpaneler i nygotisk formspråk, som tilsynelatende er skåret i tre. I virkeligheten er de også støpt i portlandssement, og deretter ådret for å imitere eik og bjørk. ÅDRING Ådring er en teknikk der et materiale males slik at det ser ut som treverk. Denne typen etterlikninger var relativt nytt i Norge i slutten av 1840-årene, og ga håndverkerne anledning til å briljere med sin dyktighet. En godt gjennomført ådring kunne gi svært naturtro etterligninger, samtidig som støpningen muliggjorde en detaljrikdom som vanskelig kunne oppnås ved tradisjonell treskjæring. Det falske kunne se mer ekte ut enn det ekte, og vakte beundring i samtiden. Ådring var betraktet som så eksklusivt at man til og med kunne velge å eikeådre eik! Oscarshall har vært gjennom flere store renoveringsprosesser. Den siste og mest omfattende ble gjennomført av Statsbygg i perioden , og innebar fullstendig utbedring av byggets interiør og eksteriør. Hovedformålet med rehabiliteringen var å gjenskape arkitektens opprinnelige verk så langt det lot seg gjøre. Hele prosessen var svært omfattende, og krevde en unik fagkunnskap av de involverte håndverkerne. 5

6 I fokus Miljø og kalksteinsbrudd Tekst og foto/illustrasjoner: Mads Alexander Larsen FIG 3 QUARRY LIFE AWARD 6

7 Etter 3 år på Universitetet for miljø- og biovitenskap [UMB] på Ås utenfor Oslo, og 2 år på Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo [AHO], fullførte jeg i sommer mastergraden min i landskapsarkitektur. Utdannelsesløpet kulminerte i en diplomoppgave titellert Reclaiming Bjørntvet a sustainable afterlife for a hard rock quarry; en prosjektidé som helt fra begynnelsen av var forankret i konkurransen Quarry Life Award i regi av HeidelbergCement, og kalksteinsbruddet Bjørntvet - som med sin særegne plassering midt i Porsgrunn by bød på en rekke spennende utfordringer samt et enormt potensial som brikke i Porsgrunns fremtidige byutvikling. Prosjektet ble den 6. november 2012 på prisutdelingen utenfor Stockholm utnevnt til vinner i den Nord- Europeiske delen av konkurransen. Prosjektet tar på seg oppgaven å utarbeide en plan for etterbruken av tomten, med stor vekt på stedsspesifikke naturverdier og biologisk mangfold tilknyttet den uvanlige kalksteinsgeologien i området; og sammen med en rekke samfunnsorienterte designgrep er det endelige målet å etablere en stor, offentlig-tilgjengelig grønn lunge i kjernen av byen. Fundamentert i et stort kartleggings-/ research- og analysearbeid, etterfulgt av en fase med idéutvikling og konseptualisering av aktuelle designgrep og strategier, konkluderer prosjektet med en illustrert masterplan (figur 1) som foreslår en multifunksjonell framtid for steinbruddet og de omkringliggende, skogkkledde åsene rundt selve uttaksområdet. 7

8 8

9 FIG 1 9

10 FIG 2 FIG 4 NATURVERDIER OG BIOLOGISK MANGFOLD Blant de mange tiltakene som defineres i planforslaget er en helhetlig visjon om å bevare områdets eksisterende naturverdier, og samtidig utnytte den helt spesielle kalksteingrunnens innebygde potensial til å etablere et enda mye bredere biologisk mangfold av truede arter og naturtyper. Gjennom prosjektet foreslås bevaringen av 4 eksisterende, verneverdige naturtyper/biotoper på tomten (et definert område med kalklindeskog, et med kalkfuruskog, kalkskogsområdene generelt, og en aktiv hekkeplass for skogdue), samt etablering av 9 nye, verdifulle naturtyper/biotoper (en kalksjø, en kalkdam, et stort våtmarksystem, en hule for flaggermus, et område med tørt steinbruddslandskap, en mer velegnet prosedyre for revegetering av uttaksterrassene, en strategi for eksperimentelle innsnitt i terrasseveggene for å promotere et mangfold av mindre økosystemer, et konstruert bioremedierende våtmarksystem, og transformasjonen av et eksisterende industribygg til fristed for plante- og dyreliv) (figur 2 og 3). SAMFUNNSORIENTERTE TILTAK Parallellt med ivaretakelsen av naturverdier og biologisk mangfold, har prosjektet en visjon om å gi byen og dens innbyggere en unik arena for helse og rekreasjon, almenn-opplysning og miljøvennlig samferdsel. Et 3-delt hierarki av gangveier og stier er planlagt for å støtte et bredt utvalg av brukere fra fotturister til syklister, langrennsløpere og rullestolbrukere. «Ryggsøylen» i det nye, miljøvennlige samferdselsnettverket er 10

11 FIG 5 FIG 6 FIG 7 forlengelsen av en eksisterende lysløype som i dag grenser til prosjketområdets sørlige ende. Den nye lysløypa er designet i landskapet for å utnytte de særegne kvalitetene innebygd i den dramatiske steindbruddstopografien; og leder besøkende gjennom den nye parkens mange ulike landskapstypologier (figur 4), idet den i komnbinasjon med sekundære gangveier og stier - knytter bånd til strategiske områder innenfor prosjektområdet, og videre ut til byen i alle himmelretninger. Andre programmer foreslått i planen inkluderer et læresenter og møtested for byens unge barn, en natursti med installasjoner som opplyser om en rekke samfunnsrelevante temaer, en café tilknyttet læresenteret, et senter for fjellklaterere (figur 5), utleie av kanoer og ekskursjoner på den store kalksjøen og inn flaggermushulen, et «and art»-landskap med høye, kjegleformede hauger av grus og stein (hvorav en av dem kan bestiges for 360 graders utsyn over parken) (figur 6), samt en strategi for miljøvennlig håndtering av forurenset bysnø på deler av prosjektområdet (i dag dumpes den forurensende snøen rett i Prosgrunnselva) (figur 7). 11

12 design Tekst: KSK Foto: How Are You 12

13 MAKING HARD THINGS SOFT Lyst til å hvile hodet på en betongpute? Eller sitte mykt på en i mur? «A contradiction in terms» vil mange si men joda, det er mulig. How Are You er en Stockhom-basert svensk designduo som består av Tobias Johansson og Emilie Rønnebro. De er et par både innen design og i livet. Tobias er AD og Emelie er freelance mønsterskaper for kjente merker som Acne, J Lindeberg og Filippa K. Tobias forteller: Etter nesten ti år og utallige urealiserte ideer, bestemte vi oss endelig for å virkeliggjøre noen av dem under navnet «HOW ARE YOU». Alt vi gjør forsøker vi å produsere selv i Sverige og i lave opplag. How Are You sin fi losofi er enkel; vi driver med dette fordi det er moro, og vi lager bare ting vi selv liker og forhåpentlig liker dere dem, også. Ideen bak MAKING HARD THINGS SOFT-kolleksjonen var å gjengi trykk av tunge byggematerialer som betong og mur på putevar, og på den måten gjøre harde materialer myke. Vi har alltid elsket tunge byggematerialer, og putevarideen gjør det enkelt å innrede med mur og betong. 13

14 eksport Tekst : KSK Foto: Tor-Inge Overrein NORCEM Á ÍSLANDI EHF For annen gang på 2000-tallet leverer Norcem norsk sement til Island. Til forskjell fra første runde for fem år siden, har vi nå planer om å forbli på øya. Selv om markedet er lite og konkurransen er tøff. HISTORIKK I 2003 dannet Norcem et datterselskap på Island, Norcem á Íslandi ehf. Sammen med to øvrige investorer, BM Vallá og Björgun grunnla vi et nytt selskap, Íslenskt Cement hf, som overtok den Islandske stats aksjer i sementfabrikken Sementverksmiðjan (Islands Norcem, red merk). BM Vallá var da Islands største ferdigbetongprodusent, med en betydelig markedsandel. Björgun var leverandør av skjellsand, deres «kalksteins»-kilde. Norcems interesse for Island startet med sementleveranser til to kjempestore prosjekter knyttet til byggingen av et aluminiumsverk på øya. Vi satte opp et bulkanlegg for sement på det lille stedet Reydarfjordur, og anlegget var leveringsdyktig fra november Norcem leverte først 3000 tonn, maxet i 2006 med , og flatet ut leveransene med omlag tonn i Fra 2003 til 2007 leverte Norcem hele tonn til de to prosjektene; det tilsvarer ca to x Trollplattformen. Vi leverte Standard FA-sement til hele prosjektet, og vi brukte norsk tilslag fra NorStone. Timingen var perfekt, og prosjektet var akkurat ferdig da finanskrisen rammet Island knallhardt. SAMARBEID Sementverksmidjan holder hus nord for Reykjavik, nærmere bestemt på Akranes. De var 100 % leverandør av sement til det islandske markedet helt til Aalborg Portland entret markedet, og raskt skaffet seg markedsandeler. Sementverksmiðjan har en klinkerkapasitet på tonn sement pr år (våtprosess), og en malekapasitet på 200 tonn sement pr år, men markedet er betydelig lavere i dag. Da det virkelig svingte var det islandske markedet oppe i tonn i året, og byggekranene var godt synlige i Reykjavik, forteller eksportsjef Jack Haugom som har vært involvert i begge Norcems runder på Island. I år kommer salget så vidt over tonn, inkludert det Aalborg sannsynligvis leverer, mener Haugom. SEMENTLEVERANSER På Island er alle sementtyper tilsatt mikrosilika for å motvirke alkali-reaksjoner som kan gi uheldige langtidsvirkninger i betongen. (Island har i hovedsak reaktivt tilslag; hele øya er vulkansk.) Dette er også ett av de kravene islandske veimyndigheter stiller: All sement skal være tilsatt silika som koster nærmere 2000 kr pr tonn. Dermed sliter Norcem med å få skikkelig innpass for våre sementer, hvor enn aksepterte disse er i både vårt eget land og utlandet. Aalborg Portland leverer sin beste sement på Island, tilfredsstiller kravene Islandske veimyndigheter stiller, bl a mhp silikainnhold, og har en markedsandel på ca 45%. Fabrikken vår i Kjøpsvik skal levere 14

15 NORCEM EKSPORTERER Eksport har tradisjonelt vært viktig for Norcem, og Vest-Afrika og USA har vært blant hovedmarkedene. Deler av Manhattan er faktisk bygd med norsk sement. RUSSLAND OG USA I Murmansk selger Norcem i 2012 opp mot tonn. Der har vi 40% markedsandel, og vi ser nå resultater av at bl a lekteren Fjordkalk befinner seg i området. Samtidig jobber vi med å komme tilbake i New York. - Vi trenger først en ny offentlig godkjennelse av vår sement, og dersom alt går i orden vi vil kunne levere fra Kjøpsvik allerede fra våren, forteller Jack Haugom. AFRIKA Gjennom vårt søsterselskap Scancem International / HCAfrica, kan Norcem levere klinker til en rekke vest-afrikanske land. Standard Fa-sement mens Brevik skal levere anleggssement. Denne todelte forsyningen byr på en ekstrautfordring for logistikkavdelingen. Norcem har via Sementverksmidjan tilgang til et distribusjonsnett med siloer i Reykjavik / på Akranes og i Akureyri på Nord-Island. Våre båter går dit og vi har bra lagerkapasitet der for både Standard FA og Anleggsement. Båtene leverer også FA-sement til Akureyri, Islands nest største by. Fra Reydarfjordur Jack Haugom HVA SKJER VIDERE? Tidligere var det BM Valla (Islands svar på NorBetong) som styrte mye av betongverdenen på Island. Firmaet gikk konkurs i 2010, og er nå ute av det opprinnelige partnerskapet. Norcem har brukt mye ressurser på å rydde opp og begrense tapene, samt å videreføre det gode samarbeidet med Sementverksmidjan. Vi ønsker å integrere Island i Heidelberg Cement Northern Europe, og ser langsiktig på vårt nærvær på Sagaøya, sier Haugom. Slik Jack Haugom ser det, er de to hovedutfordringene på Island som følger: 1) Sementprisene må opp til et fornuftig nivå. 2) Den generelle aktiviteten i BA-markedet og ellers er for lav. Det er for enkelt å presse priser, og byggherrene er få. - Island er på vei opp igjen fra bølgedalen, det er et hardt arbeidende folk, og vi vil selvsagt gjerne være med på oppturen. Norcem budsjetterte med leveranser til Island på ca tonn sement i 2012, og vi kommer neppe til å nå det nivået i år. Hvorvidt vi når budsjett for 2013, avgjøres selvsagt av hva markedet ønsker. 15

16 I fokus Bærekraftig betong SEMENTFABRIKK Tekst / Illustrasjon : HCNE Communication / Vetle Houg PUKKVERK, SAND- OG GRUSTAK BÆREKRAFT I HELE VERDIKJEDEN Bærekraftig drift ligger til grunn for hele verdikjeden for våre produkter. Fra utvinning av råmaterialer i kalkbrudd og sandog grustak til gjenvinning og resirkulering av produktene når de har tjent sin hensikt. 16

17 KALKSTEINBRUDD Besøk også BETONGFABRIKK BETONGELEMENT- FABRIKK i våre produksjonsprosesser, kan vi redusere både CO 2 -utslipp og generell miljøpåvirkning. ANSVARLIG UTVINNING AV RÅMATERIALER En av de viktigste utfordringene når det gjelder bærekraft, er å sikre tilgang og en behandling av råvareressursene. Dette fremmer også det biologiske mangfoldet langsiktig på utvinningsstedene. I 2009 ble HeidelbergCement det første byggevarekonsern på verdensbasis som etablerte bindende retningslinjer for håndtering av biologisk mangfold. Alle våre brudd skal ha rehabiliteringsplaner på plass innen 2020, og være med på å bevare økosystemet og artsmangfoldet. INNOVATIVE PROSESSER OG PRODUKTER Vi fokuserer på utvikling av innovative produksjonsprosesser og produkter som reduserer miljøpåvirkningen mest mulig. Ved hele tiden å øke vår bruk av alternative brensler og råmaterialer, samt å forbedre effektiviteten Produkter som er laget av betong, med dens mange gode egenskaper, er et naturlig valg innenfor en lang rekke bruksområder. Betong oppfyller kravene til funksjonalitet, kvalitet, kostnadseffektivitet og lav miljøpåvirkning i byggsektoren. Vi fokuserer både på å minimere negativ påvirkning fra våre anlegg i forbindelse med produksjon samt å utvikle betongprodukter som hjelper kundene med å minimere miljøpåvirkningen ved bruk. EFFEKTIV TRANSPORT Vi arbeider hele tiden med å effektivisere vår transport på sjø, veier og jernbane til våre anlegg, kunder og byggeplasser. GJENBRUK OG RESIRKULERING Når våre betongprodukter har tjent sitt formål, kan de knuses, reduseres og gjenbrukes til mange forskjellige formål, som f.eks. materiale til bygging av veier. 17

18 VERDIKJEDEN STEINBRUDD OG SANDTAK: SAND, GRUS OG PUKK Sand og grus utvinnes fra naturlige forekomster av løsmasser, mens pukk er produsert fra fast fjell. Materialet transporteres med lastebil eller dumper til produksjonsanlegget. Løsmasser går først gjennom en sikteprosess hvor overstørrelser tas ut for videre knusing. Utsprengte masser går til knuseverk, for deretter å gå gjennom siktetrinn og ytterligere knusing til de ønskede størrelser er oppnådd. Noen tilslagsprodukter vaskes også, for å fjerne støv og sikre bedre kvalitet. Vi bruker ikke kjemikalier eller andre tilsetningsstoffer i produksjonsprosessen. Produktene leveres til kunden med båt eller lastebil. SEMENTPRODUKSJON Den knuste kalksteinen males til fint pulver og blandes med materialer som inneholder jern, silika og aluminium. I den grad det er mulig, erstattes naturlige råmaterialer med alternative materialer som også inneholder de nødvendige mineralene. Pulveret, som kalles for råmel, går deretter gjennom en forbrenningsprosess. I denne prosessen skjer en kjemisk prosess, og materialet omdannes til klinker. CO2-utslipp fra sementproduksjonen oppstår under denne prosessen, både som følge av den kjemiske prosessen og fra brenselsforbrenningen. Klinkeren males ytterligere og tilsettes gips og forskjellige mengder kalk, slagg, og flyveaske og blir til ferdig sement. Sementen transporteres så i større partier til våre terminaler eller til kunden med skip, jernbane eller lastebil. KALKSTEINSBRUDDET Kalkstein er det viktigste råmaterialet i produksjon av sement og utvinnes i dagbrudd og gruver. Materialet transporteres med dumper eller tog til knuseverket. Det knuste materialet blir deretter transportert med transportbånd og i noen tilfeller med lastebil, til lagerstedet for råmaterialer på sementfabrikken hvor det homogeniseres. 18

19 PRODUKSJON AV BETONGELEMENTER PRODUKSJON AV FERDIGBETONG Betong produseres ved å blande tilslag, sement, vann og tilsetningsstoffer. Betongbiler transporterer fersk betong fra betongfabrikken til byggeplasser, hvor den tømmes eller pumpes på plass. Betongelementer produseres på fabrikker. Elementer og andre betongprodukter er utviklet for å oppfylle kundespesifikke behov i bygg og anlegg samt innenfor landbruket. Produktutvalget inkluderer prefabrikkerte bygningskjerner, gulv, veggelementer, industritanker, jernbanesviller og veisperrer. Produktene leveres med lastebil eller jernbane fra fabrikk til kundene. INFRASTRUKTUR Betong er et viktig byggemateriale ved bygging av infrastruktur, som vannforsyning, kloakkhåndtering, veier, tunneler og kraftstasjoner. Betong er meget allsidig og kan brukes til en lang rekke formål. Våre tilslagsmaterialer er også hovedingrediensen i asfalt og brukes som underlag for veier, bygninger og konstruksjoner generelt. BÆREKRAFTIG BYGGING RESIRKULERING Betong har lang levetid, kan utstå påvirkning fra vær og vind og tåle hardhendt bruk i årevis. Betong beskytter mot brann og forfaller ikke pga. fukt eller mugg. Hvis det brukes på korrekt måte, kan det redusere energiforbruket i en bygning gjennom sine varmeabsorberende egenskaper. Betong er det mest brukte byggematerialet i verden. Betong er et materiale med lang holdbarhet, men det kan også gjenbrukes og resirkuleres når det har tjent sitt formål. Betong kan gjenbrukes som fyllmasse i forskjellige sammenhenger, f.eks. ved bygging av veier. Asfalt gjenbrukes ofte, og tilslag som er brukt som veimateriale kan også gjenbrukes uten ytterligere behandling. 19

20 BETONG ET BÆREKRAFTIG BYGGEMATERIALE Det er vanskelig å forestille seg en verden uten betong. Det er et meget allsidig, holdbart og sterkt byggemateriale som kan produseres i store volum i nærheten av byggeplassen til en relativt rimelig kostnad. I tillegg bidrar betong med å opprettholde og utvikle vår måte å leve på. Betong sikrer ytelsen og levetiden til viktig infrastruktur, som vannforsyning, kloakkhåndtering, veier, tunneler og kraftstasjoner. Produksjon av sement, hovedingrediensen i betong, er energikrevende og medfører miljømessige utfordringer. De mange miljømessige fordelene ved bygninger bygget i betong er etter vår mening langt større. Sementproduksjonen er bare én av faktorene når det gjelder bygningers påvirkning på miljøet. Den samlede energien som kreves til å varme, kjøle og belysning av bygninger er mye større. Og når det gjelder å kontrollere innetemperatur, er betong et meget effektivt byggemateriale, takket være materialets varmeabsorberende evne. Betong er også glimrende lydisolasjon, en effektiv brannmur som verken råtner eller mugner. Ved å bruke byggematerialene på en fornuftig måte, kan de bidra til å optimere bygningens funksjonalitet, kostnadseffektivitet og generelle miljømessige påvirkning. 20

21 Å BYGGE BÆREKRAFTIG Vi samarbeider med organisasjonene GreenBuilding Councils i Norge og Sverige, byggutengrenser.no og Svensk Betong. Gjennom GreenBuilding Councils forsøker vi å opprette et felles rammeverk for evaluering av miljøprofilen til forskjellige byggematerialer og -produkter. Her forsøker materialprodusenter, byggeselskaper, arkitekter og eiendomsbesittere å samarbeide om å utvikle et felles transparent klassifikasjons- og sertifiseringsverktøy. Byggutengrenser.no representerer størstedelen av den norske betong- og murbransjen og fokuserer på løsninger for gode materialvalg og på bærekraft. Gjennom Svensk Betong støtter vi utviklingen av bærekraftig bygging og arbeider med å spre kunnskap om fordelene ved betong. LIVSSYKLUSANALYSE OG MILJØMESSIG PROFILERING AV VÅRE PRODUKTER Livssyklusanalyse (LCA) er en systematisk gjennomgang for å beregne den samlede miljømessige påvirkningen til de enkelte produktene i hele deres livssyklus fra råmaterialeutvinning, materialbehandling og produksjon, til distribusjonen, bruk, vedlikehold og avhending eller resirkulering. LCAs metode er utviklet i løpet av de siste 20 årene og er regulert av ISO (International Organization for Standardization). LCA-metoden baserer seg på miljødeklarasjoner (EPD Environmental Product Declaration). En miljødeklarasjon opprettes etter faste regler for produktkategorier som gjør det mulig å sammenligne miljødeklarasjoner internasjonalt. Miljødeklarasjonene gir informasjon om produktets miljømessige påvirkning. Gjennom dette arbeidet er det mulig for oss å redusere produktenes eventuelle negative påvirkning på miljøet. De gir også markedet mulighet for å sammenligne produkter og velge de produkter og prosesser som er mest miljøvennlig. Vi utviklet de første miljødeklarasjonene om våre sementprodukter for ti år siden og har som mål å oppfylle den stadig økende etterspørselen etter denne formen for informasjon i alle våre markeder. Miljødeklarasjoner for sement og betong gjøres tilgjengelig gjennom programmer som 21

22 ENERGIEFFEKTIVE BYGNINGER Energieffektive bygninger er viktig i arbeidet med å redusere de negative miljømessige virkningene på samfunnet. For å sammenligne den miljømessige påvirkningen til forskjellige byggematerialer er det avgjørende at man vurderer hele bygningens livssyklus. For en typisk kontorbygning står driften for 80 til 90 % av det samlede energiforbruket i bygningens levetid. Tunge bygningskonstruksjoner medfører mindre energiforbruk i forbindelse med oppvarming og kjøling. Betong er et ideelt byggemateriale i denne forbindelse. Det absorberer varme i løpet av dagen og slipper den langsomt ut om natten. Dermed utjevnes innetemperaturer effektivt samtidig som energikostnadene reduseres og forbruket av energi stabiliseres. Betongens høye termiske masse er en avgjørende faktor i forbindelse med energieffektivisering og kan gi betydelige livssyklusfordeler. Betong er et materiale med lang holdbarhet, men det kan også gjenbrukes og resirkuleres når det har tjent sitt formål. Betong kan gjenbrukes i forskjellige sammenhenger, f.eks. som fyllmasse ved bygging av veier. Styrke og bindeegenskapene gjør betong mer egnet enn bare knust stein. Vi arbeider med å finne nye bruksområder for gjenbruk av betong i samarbeid med konsernets tekniske ekspertise. 22

23 PRODUKTANSVAR OG PRODUKTUTVIKLING Bjørvikatunnelen Karbonatisering: For å få et reelt overblikk over betongens karbonavtrykk er det viktig å ta med i betraktning betongens karbonatiseringseffekt. Over tid vil kalsiumoksid i betongen møte CO 2 i luften og omdannes til kalsiumkarbonat, altså kalkstein. Dette er en langsom prosess og skjer primært på overflaten til betongkonstruksjoner, hvor materialet er i kontakt med luft og vann. Beregninger antyder at minst 10 til 20 prosent av CO 2 -utslipp fra kalkstein under sementproduksjonen absorberes av en bygning over en periode på 80 år. I Sverige, for eksempel, er det beregnet at denne prosessen absorberer opp minst tonn med CO 2 per år. Karbonatiseringen dobles hvis betongen knuses til finere fragmenter ved slutten på en strukturs levetid. Det fulle potensialet til denne prosessen vil absorbere CO 2 i mange hundre år når den utsettes for luft, f.eks. når betongen knuses til bruk som veiunderlag. Konkret eksempel: Høy styrke og lav påvirkning fra Bjørvikatunnelen Utfordringen: Hindre sprekker og minimering av karbonavtrykket. «Statens Vegvesen besluttet i 2005 å bygge den første senketunnelen i Norge. Sammen med entreprenørselskapene ble det jobbet med å utvikle en betongresept som kunne møte kravene i forhold til styrke og tetthet.» Løsningen: Betong basert på sement med høy andel flyveaske. «Vi foreslo en tilpasset sement til denne betongen. Sementen var iblandet 30 % flyveaske. Flyveaske er et avfallsprodukt fra kullfyrte kraftverk og bidrar til å gjøre betongen tettere og til å redusere varmeutviklingen når betongen herder. Dermed begrenses dannelsen av små sprekker, og betongen blir tettere og Vegvesenet får en konstruksjon med 200 års levetid. Flyveasken bidrar også til at CO 2 - utslippene fra sementen reduseres. På toppen av dette kommer den økte bruken av alternative brensler som en ytterligere faktor for reduserte utslipp.» Resultatet: Over tonn med CO 2 og en tunnel med lang levetid. «Regner vi med alternative råmaterialer og alternative brensler i produksjonen til sementen i denne betongen, så er besparelsen 9200 tonn CO 2 i forhold til konvensjonell sementproduksjon. Dette tilsvarer utslippene fra 68 millioner bilpasseringer i tunnelen. Tunnelen åpnet begge trafikkløpene i 2010 og skal ha en forventet levetid på 200 år.» 23

24 Hvem er og hva gjør HEIDELBERG- CEMENT HeidelbergCement Northern Europe (HCNE) er et forretningsområde innenfor HeidelbergCement Group, som er en av verdens ledende produsenter av byggematerialer. Selskapene i HCNE utvikler, produserer og markedsfører materialer til bruk innenfor bygg, anleggsbransjen og oljerelatert virksomhet. Materialene inkluderer tilslag (pukk, sand og grus), sement, ferdigbetong og betongelementer. Våre hovedaktiviteter er i Danmark, Estland, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Bedriftene har en lang og stolt tradisjon i de nordiske landene, hvor tilgjengeligheten til råmaterialer og tilgang til sjøveien gir mange muligheter. Markedsområdet er hovedsakelig lokalt og regionalt, men vi eksporterer også sement, klinker og tilslagsmaterialer til områder utenfor regionen. POSITIV MARKEDSUTVIKLING Markedet for sement, betong og relaterte produkter har utviklet seg positivt de siste par årene. Vi var raskt ute med å tilpasse oss til markedsforholdene etter krisen i 2008, og i 2010 og 2011 var markedene i vårt område nesten tilbake til nivåene før krisen. Spesielt markedene i Norge og Sverige har vært relativt lite berørt av finanskrisen som har rammet mange steder i Europa. I 2011 var vårt netto salg 905,2 millioner euro og vi hadde ca ansatte. Vi er den ledende leverandøren av sement til vår region samtidig som vi eksporterer til andre steder. Selv om vi er den ledende aktøren lokalt, så møter vi og HeidelbergCementkonsernet økende konkurranse både her i regionen og på verdensbasis. 24

25 fakta og tall BÆREKRAFT ER VÅRT ANSVAR Vårt forretningsområde er i stor utstrekning regulert av tillatelser fra offentlige myndigheter som fastsetter utslippsnivåer og andre miljømessige faktorer. Som den største aktøren innenfor vårt geografiske område, er det helt avgjørende at vi handler etisk forsvarlig, noe vi hele tiden er bevisst på. Det er viktig at markedene fungerer godt og at det er konkurranse. Derfor har konsernet en nulltoleransepolitikk med hensyn til korrupsjon, brudd på konkurranselovgivningen og nasjonale markedsføringslover. Som et forebyggende tiltak gjennomgår våre ledere og ansatte jevnlig opplæring, for å unngå at konkurranselover og våre etiske retningslinjer brytes. Administrerende direktør leder HCNEs topplederforum, som består av fem nøkkelmedlemmer av HCNE ledergruppe og rapporterer direkte til et medlem av HeidelbergCementkonsernets styre. Styret er ansvarlig for å sikre aktivitetene i vårt forretningsområde er bærekraftig i forhold til miljø, sosiale spørsmål, arbeidsvilkår, arbeidsmiljø, menneskerettigheter og produktansvar. HeidelbergCement AG er notert på den tyske aksjeindeksen DAX. Gruppens hovedkontor er i Heidelberg, Tyskland, hvor årsmøtet med aksjonærene holdes hvert år i mai. Besøk for mer informasjon om HeidelbergCement AG og gruppen. Sement 6 sementfabrikker, 51 terminaler Estland, Norge og Sverige Produserte 4,5 millioner tonn sement i 2011 Tilslag 35 produksjonsanlegg, 8 terminaler Estland, Norge og Sverige Produserte 14 millioner tonn tilslag i 2011 Ferdigbetong 105 fabrikker Danmark, Estland, Latvia, Norge og Sverige Produserte 2,3 millioner kubikkmeter betong i 2011 Betongelementer 8 fabrikker Danmark, Sverige, Polen Produserte tonn betongprodukter og elementer i

26 TRANSPORT Sementfabrikkene ligger som oftest i nærheten av kalkbruddene, noe som minimerer transporten av den viktigste råvaren. Vi driver også en stor flåte med skip, lastebiler og jernbanevogner som forsyner innenlandske og utenlandske kunder med sement og klinker. Transportaktiviteten påvirker miljøet gjennom forbruk av drivstoff, utslipp, støy og støv. For å minimere denne påvirkningen benytter vi vårt nettverk av energieffektiv sjøtransport så langt dette er mulig. SEMENT HeidelbergCement Norhern Europe (HCNE) driver seks sementfabrikker i Norge, Sverige og Estland, og er den eneste sementprodusenten i disse nasjonale markedene. Vårt logistikknettverk inkluderer 51 sementterminaler i regionen. Det meste av sementen vi produserer leveres på hjemmemarkedene. Overskuddsproduksjonen (som oftest klinker) eksporteres hovedsakelig til Russland og Afrika. HCNE har også salgskontorer i Danmark, Latvia og Litauen. Alle våre anlegg har implementert miljø- og kvalitetsstyringssystemer (ISO og ISO 9001), og de svenske fabrikkene har dessuten implementert et energistyringssystem (ISO 16001). HeidelbergCement Norhern Europe (HCNE) driver seks sementfabrikker i Norge, Sverige og Estland, og er den eneste sementprodusenten i disse nasjonale markedene. Vårt logistikknettverk inkluderer 51 sementterminaler i regionen. Det meste av sementen vi produserer leveres på hjemmemarkedene. Overskuddsproduksjonen (som oftest klinker) eksporteres hovedsakelig til Russland og Afrika. HCNE har også salgskontorer i Danmark, Latvia og Litauen. Alle våre anlegg har implementert miljø- og kvalitetsstyringssystemer (ISO og ISO 9001), og de svenske fabrikkene har dessuten implementert et energistyringssystem (ISO 16001). MÅL FOR Redusere utslippene av CO 2 a) Redusere utslippene av CO 2 per tonn klinker med 15 % sammenlignet med 1990, noe som tilsvarer 807 kg CO 2 per tonn klinker. b) Redusere andelen klinker i sement til mindre enn 80 %. c) Redusere utslipp av CO 2 per tonn sement med 23 % sammenlignet med 1990, noe som tilsvarer 646 kg CO 2 per tonn sement. 2 Øke bruken av alternative brensler basert på biomasse til 20 %* (* basert på energimengde) FORBRUK AV RÅMATERIALER Den viktigste råvaren i produksjon av sement er kalkstein som utvinnes i bruddene. Alle våre sementfabrikker ligger i nærheten av våre kalkbrudd, i tillegg henter fabrikken i Brevik kalkstein fra Verdal. Kalkstein knuses til fint pulver sammen med mindre kvanta av andre korreksjonsmineraler, som jern og aluminiumoksid, for å oppnå den rette sammensetningen. Pulveret varmes deretter opp til 1450 C i en roterende sementovn og avkjøles hurtig for å fremstille klinker, som er et mellomprodukt. Klinkeren males i sementmøller til endelig produkt. Her tilsettes også andre råmaterialer som gips, flyveaske, kalksteinsmel og slagg avhengig av sementkvaliteten som skal produseres. Vi forsøker å erstatte så mye som mulig av ikke-fornybart råmateriale med alternative råmaterialer som eksempelvis slagg fra stålproduksjon, flyveaske fra kullkraftverk, syntetisk gips, samt andre restprodukter som inneholder nødvendige mineraler. Aktiviteter i kalksteinsbruddene reguleres gjennom tillatelser. Tillatelsene setter grenser for virksomheten og regulerer andre parametere, som utslipp av støy, støv og rystelser samt vannhåndtering. Aktivitetene i kalksteinsbruddene påvirker også naturen. MINIMERING AV CO 2 -UTSLIPP Ca. 5 % av det samlede utslipp av CO 2 fra menneskelige aktiviteter er relatert til den globale sementindustrien. Å redusere utslipp av CO 2 er den største miljøutfordringen for vår bransje. Ca. 60 % av CO 2 -utslippet fra sementproduksjonen kommer fra kalsineringsprosessen, hvor kalsiumkarbonat (CaCO 3 ) omdannes til kalsiumoksid eller brent kalk (CaO), som er hovedingrediensen i klinker, og karbondioksid (CO 2 ). Det er ikke mulig å redusere disse utslippene. De gjenværende 40 % av CO 2 -utslippet kommer fra brensler som kreves til å produsere varme i produksjonsprosessen. TILSLAG Pukk, sand og grus er den vanligste form for mineralutvinning på verdensbasis og HeidelbergCement er den største produsenten både i Norden og resten av verden. I vår bransje kalles produktene for tilslag og de utgjør hoveddelen i betong (80-85 %) og asfalt (90-95 %). Pukk, sand og grus er viktige materialer innenfor veibygging, underlagfor jernbanespor, drenering, dekke og underlag for offshore rørledninger m.m. I 2011 produserte vi 13,2 millioner tonn tilslag på våre anlegg i Norge og Sverige. FERDIGBETONG Ferdigbetong er fersk betong som er produsert på fabrikk og deretter levert med betongbiler direkte til byggeplassen. Vi produserer ferdigbetong fra 105 fabrikker i Nord- Europa. Betongindustri i Sverige og NorBetong i Norge er begge sertifisert i henhold til ISO Betongindustri er også ISO sertifisert. Disse sertifiseringene sikrer implementering av styringssystemer i forbindelse med henholdsvis miljø og kvalitet. Vi har også arrangert samsvarsopplæring av medarbeidere i forbindelse med konkurranseregler og etiske standarder for selskapet. 26

27 I fokus Bokanmeldelse Tekst: Per Jahren Foto: Byggeindustrien / Per Helge Pedersen A.M.Neville: Properties of Concrete 5th edition - Pearson Education Limited, Harlow,England. 79,99 GBP. Adam Neville har gjort det igjen. Properties of Concrete har kommet i ny utgave, - men nå sier han på tittelarket at «This Fifth and Truly Final Edition still to Same Old Hallam.» Dette er altså en ny utgave av betongboken som alle betongteknologer over hele verden «må ha» i bokhyllen. Dette er verdens mest solgte betongbok, - over en halv million eksemplarer til sammen i de 13 språkene den har vært utgitt på. Den første utgaven av boken kom i Senere har den kommet i nyopptrykk og nye utgaver mange ganger. Adam Neville fyller 90 år i februar 2013, og har altså nok en gang tatt jobben med å revidere denne mursteinen av en betongteknologibok. Den nye utgaven er på 846 sider, og den ikke mindre aktuell i dag enn da den først ble utgitt for et halvt århundre siden. De viktigste endringene med den nye utgaven er at boken blant annet er oppdatert etter nye amerikanske, engelske og europeiske standarder. Noen ny temaer og også tatt inn, for eksempel litt om selvkomprimerende betong, resirkulert betong, og på en rekke områder er boken «modernisert». Properties of Concrete, med sin om-fattende og klare betongmaterialgjennomgang og glimrende illustrasjoner har vært et førstevalg i litteratursøk - og referanse-materiale i mange år, og kommer nok til å være det i mange år framover. Adam Neville sier i bokens forord at han bevisst ikke har søkt å oppdatere boken på det brede feltet som omfattes av utttrykket «bærekraftig utvikling». Boken kan varmt anbefales! Per Jahren Sivilingeniør Per Jahren har omfattende erfaring fra byggebransjen med hovedvekt på betong, har skrevet bøker, artikler og holdt foredrag i inn- og utland. 27

28 NORCEM A.S Markedsavdelingen Postboks 143 Lilleaker 0216 OSLO

Utnyttelse av kalksteinressursene i Tromsdalen

Utnyttelse av kalksteinressursene i Tromsdalen Utnyttelse av kalksteinressursene i Tromsdalen Per Brevik Norcem / HeidelbergCement Northern Europe Verdal, 11. oktober 2010 HeidelbergCement 53.000 ansatte Kjernevirksomhet: Tilslag, sement og nedstrømsaktiviteter

Detaljer

Karbonfangst i sementindustrien et realistisk bidrag på veien mot lavutslippssamfunnet?

Karbonfangst i sementindustrien et realistisk bidrag på veien mot lavutslippssamfunnet? Karbonfangst i sementindustrien et realistisk bidrag på veien mot lavutslippssamfunnet? Per Brevik Direktør Bærekraft og Alternative brensler HeidelbergCement Northern Europe HeidelbergCement Group 45.500

Detaljer

Velkommen til betongens verden! Vetle Houg, kommunikasjonssjef HeidelbergCement, Northern Europe

Velkommen til betongens verden! Vetle Houg, kommunikasjonssjef HeidelbergCement, Northern Europe Velkommen til betongens verden! Vetle Houg, kommunikasjonssjef HeidelbergCement, Northern Europe HeidelbergCement i verden Nr 1 innen tilslag Nr 3 innen ferdigbetong Nr 3 innen sement Cement & grinding

Detaljer

LAVKARBONBETONG. Klimaeffektive Materialer FutureBuilt, 11. Oktober 2011 Miljøsjef: Liv-Margrethe Hatlevik Bjerge

LAVKARBONBETONG. Klimaeffektive Materialer FutureBuilt, 11. Oktober 2011 Miljøsjef: Liv-Margrethe Hatlevik Bjerge LAVKARBONBETONG Klimaeffektive Materialer FutureBuilt, 11. Oktober 2011 Miljøsjef: Liv-Margrethe Hatlevik Bjerge Sement produksjon i HEIDELBERGCEMENT Nord Europa, HCNE Kjøpsvik a Sementproduksjon NE, 6

Detaljer

HeidelbergCement Northern EuropeSustainabiltity. Bærekraftsrapport

HeidelbergCement Northern EuropeSustainabiltity. Bærekraftsrapport HeidelbergCement Northern EuropeSustainabiltity Report 2010/11 Bærekraftsrapport 2010 2011 Kontakt Hvis du har spørsmål, forslag eller kommentarer angående HeidelbergCement Northern Europe og bærekraftig

Detaljer

GRÅ betong kan også være GRØNN

GRÅ betong kan også være GRØNN GRÅ betong kan også være GRØNN Industrikonferansen Grenland 2017 31. mai 2017 David Verdú NORCEM, BREVIK Velkommen til Norcem Brevik New York Hva er sement? Grå pulver Kunstige mineraler Evne til å reagere

Detaljer

CO2 fangst i industrien Norcems fangstprosjekt i Brevik

CO2 fangst i industrien Norcems fangstprosjekt i Brevik CO2 fangst i industrien Norcems fangstprosjekt i Brevik Per Brevik Director alternative fuels 7. august 2013 HeidelbergCement / Hovedtall 52 500 ansatte Kjernevirksomhet: Tilslag Sement Tilhørende aktiviteter

Detaljer

Utviklingen i betongmarkedet for Nord-Norge. John Sunde Norcem AS, HeidelbergCement Regionssjef salg Midt- og Nord Norge

Utviklingen i betongmarkedet for Nord-Norge. John Sunde Norcem AS, HeidelbergCement Regionssjef salg Midt- og Nord Norge Utviklingen i betongmarkedet for Nord-Norge John Sunde Norcem AS, HeidelbergCement Regionssjef salg Midt- og Nord Norge HeidelbergCement i verden Markedsposisjon: nummer en i tilslag, nummer to i sement

Detaljer

Kommunedelplan - Tromsdalen

Kommunedelplan - Tromsdalen Kommunedelplan - Tromsdalen 18. mars 2013 Per Brevik Dir. Alt. Fuels NORCEM en del av HeidelbergCement Nr 3 innen sement Nr 1 innnen Pukk og grus Nr 3 innen ferdigbetong Sement Pukk og grus Slide 2-18.03.2013

Detaljer

Betong som byggemateriale i et miljøperspektiv

Betong som byggemateriale i et miljøperspektiv Betong som byggemateriale i et miljøperspektiv VELKOMMEN Hvem er jeg? Navn: Mailin Godfrey Utdannet: NTNU Bygg- og Miljøteknikk Eksamensår: 2000 Arbeidserfaring: o 2001-2002 NCC o 2002-2005 T.Stangeland

Detaljer

Hva betyr CO 2 -fangst for mur- og betongbransjen?

Hva betyr CO 2 -fangst for mur- og betongbransjen? Hva betyr CO 2 -fangst for mur- og betongbransjen? Per Brevik Director Alternative fuels, HeidelbergCement Northern Europe Oslo, 27. april 2011 Hvor står vi i dag? Byggematerialer / CO 2 -avtrykk får mer

Detaljer

DEN KLIMANØYTRALE BETONGEN. Slik er veien fram til ønske-betongen. Jan Eldegard Hjelle, Byggutengrenser Per Brevik, HeidelbergCement

DEN KLIMANØYTRALE BETONGEN. Slik er veien fram til ønske-betongen. Jan Eldegard Hjelle, Byggutengrenser Per Brevik, HeidelbergCement DEN KLIMANØYTRALE BETONGEN Slik er veien fram til ønske-betongen Jan Eldegard Hjelle, Byggutengrenser Per Brevik, HeidelbergCement 1 Dette kommer jeg inn på: Dette er lavkarbonbetong, NBs publikasjon Hvordan

Detaljer

Et industriblikk hvordan virkelig spare kostnader? Morten Hagen HC Northern Europe Purchasing Director RMC & Aggregates

Et industriblikk hvordan virkelig spare kostnader? Morten Hagen HC Northern Europe Purchasing Director RMC & Aggregates Et industriblikk hvordan virkelig spare kostnader? Morten Hagen HC Northern Europe Purchasing Director RMC & Aggregates HeidelbergCement i verden Markedsposisjon: nummer en i tilslag, nummer to i sement

Detaljer

Selvkomprimerende betong miljøprodukt?

Selvkomprimerende betong miljøprodukt? Selvkomprimerende betong miljøprodukt? Hedda Vikan, Forsker, PhD 1 Betong som miljøskaper Betongjungel Vakker, miljøskapende betong 2 Verdens sementproduksjon Verdens sementproduksjon har økt konstant

Detaljer

HeidelbergCement: Historikk og utvikling

HeidelbergCement: Historikk og utvikling BUG Arena FoU og Innovasjon - Mai 2015 FoU fra en materialleverandørs synsvinkel Kjell Skjeggerud, Head of Development & Application, Heidelbergcement Northern Europe Slide 1 - Mai 2015 Kjell Skjeggerud

Detaljer

CO2-fangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik

CO2-fangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik CO2-fangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik Per Brevik Direktør alternativt brensel, HeidelbergCement Northern Europe Bodø, 18. september 2014 Norcem en del av HeidelbergCement Nr 3 innen Sement Nr 1

Detaljer

De miljøvennlige byggematerialene

De miljøvennlige byggematerialene De miljøvennlige byggematerialene MUR- OG BETONGBRANSJEN I NORGE Arkitekt: Santiago Calatrava Hva er et miljøvennlig byggemateriale? Hvordan skal ulike byggematerialers miljøegenskaper vurderes opp mot

Detaljer

De miljøvennlige byggematerialene

De miljøvennlige byggematerialene De miljøvennlige byggematerialene MUR- OG BETONGBRANSJEN I NORGE Arkitekt: Santiago Calatrava Mur, betong og miljøbelastning Forsidebilde: arkitekt Kristin Jarmund Arkitekter AS De fleste er enige i at

Detaljer

NYTT OM SEMENTER FRA NORCEM. Knut O. Kjellsen Norcem AS FoU

NYTT OM SEMENTER FRA NORCEM. Knut O. Kjellsen Norcem AS FoU NYTT OM SEMENTER FRA NORCEM Knut O. Kjellsen Norcem AS FoU Plan Litt sement produksjon Norcem og miljø Utvikling av nye sementprodukter Norcems produkter Standard FA Anlegg FA Litt historie Portland cement

Detaljer

Alkalireaksjoner skader bruer og dammer

Alkalireaksjoner skader bruer og dammer Side 1 av 5 Alkalireaksjoner skader bruer og dammer Svein Tønseth/Gemini Foto: SINTEF og Gøril Klemetsen Kjemiske reaksjoner mellom sement og visse typer sand og stein er i ferd med å skade betongen i

Detaljer

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS QUALITY IN WOOD SINCE 1857 TRADISJON INNOVASJON DESIGN 1 2 3 Tre er det mest miljøvennlige, vakre og mest fleksible gulvmaterialet som finnes. Det er derfor vi kun arbeider

Detaljer

Bruk av mur og betong, -klima, energi og miljø. Jan Eldegard, Byggutengrenser. Kursdagene januar 2014 1

Bruk av mur og betong, -klima, energi og miljø. Jan Eldegard, Byggutengrenser. Kursdagene januar 2014 1 Bruk av mur og betong, -klima, energi og miljø Kursdagene januar 2014 1 Undertema: a) utnyttelse av termisk masse b) bruk av lavkarbonbetong Kursdagene januar 2014 2 Mur- eller betong - eller begge deler?

Detaljer

VÅRT ANSVAR å bygge for framtiden HeidelbergCement Northern Europe

VÅRT ANSVAR å bygge for framtiden HeidelbergCement Northern Europe VÅRT ANSVAR å bygge for framtiden 2016 2016 HeidelbergCement Northern Europe Området ved siden av kalkbruddet i Skövde er nå blitt et rekreasjonsområde hvor folk kan gå turer og trene. Om sommeren er det

Detaljer

Velde i det grønne skiftet

Velde i det grønne skiftet Velde i det grønne skiftet Hege Aasbø Nora O. Schjoldager 22.08.2017 www.niras.com NIRAS Vårt varemerke er å skape løsninger som har en helhetlig tilnærming Flere enn 2,000 eksperter Mer enn 100 års erfaring

Detaljer

Produkter for små og store oppgaver. Lange tradisjoner. Leverandør til Industri, Bygg & Anlegg, Offshore, Offentlig sektor

Produkter for små og store oppgaver. Lange tradisjoner. Leverandør til Industri, Bygg & Anlegg, Offshore, Offentlig sektor 20 år 2009 Lange tradisjoner Helt siden Jan Opgård og Roald Johansen stiftet JARO AS i 1989, har selskapet videreført stolte tradisjoner innen betongproduksjon. Ved å forene lang erfaring med moderne metoder,

Detaljer

Hva er betong og hva kan det være i framtiden? Slik bruker vi betong i Jan Eldegard Hjelle, Byggutengrenser

Hva er betong og hva kan det være i framtiden? Slik bruker vi betong i Jan Eldegard Hjelle, Byggutengrenser Hva er betong og hva kan det være i framtiden? Slik bruker vi betong i 2030 Jan Eldegard Hjelle, Byggutengrenser 1 Mål med innlegget: Gi tips til hvordan arkitekten kan utnytte den nye betongen En klimanøytral

Detaljer

Realitet. Vi ble anmeldt for forurensning

Realitet. Vi ble anmeldt for forurensning Vi ble anmeldt for forurensning Saken ble henlagt. Men det var en vekker for oss. Vi bestemte oss for å gi miljøspørsmål enda høyere prioritet. Realitet DET GÅR RYKTER NOEN SIER VI FORURENSER VI GJØR NOE

Detaljer

T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT

T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT PASSIVHUS I BETONG T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT T-Box er det første typehus i betongelementer som oppfyller passivhuskravene. Ved å benytte prefabrikkerte betongelementer er du garantert høy komfort i ditt

Detaljer

Hvilket byggemateriale s kal vi velge for å s pare miljøet?

Hvilket byggemateriale s kal vi velge for å s pare miljøet? Hvilket byggemateriale s kal vi velge for å s pare miljøet? Byggets miljøbelas tning Livsløpet for et bygg deles inn i ulike faser: Produksjonsfase Byggefase Bruksfase Avhendingsfase Produksjonsfasen står

Detaljer

Kalkindustrien i Verdal. En høyteknologisk industriklynge med stort utviklingspotensial

Kalkindustrien i Verdal. En høyteknologisk industriklynge med stort utviklingspotensial Kalkindustrien i Verdal En høyteknologisk industriklynge med stort utviklingspotensial «Kalken» Franzefoss Minerals AS Franzefoss Miljøkalk AS 100 % Verdalskalk AS 55 % NorFraKalk AS 50 % Norsk Miljøstabilisering

Detaljer

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Utfordringer og løsninger i byggeprosessen Foto: Byggeindustrien Utfordringer Byggeprosjekter skal planlegges, prosjekteres og gjennomføres på en slik måte at resultatet

Detaljer

VÅRT ANSVAR å bygge for framtiden. HeidelbergCement Northern Europe

VÅRT ANSVAR å bygge for framtiden. HeidelbergCement Northern Europe VÅRT ANSVAR å bygge for framtiden HeidelbergCement Northern Europe 1 INNHOLD Målet vårt bærekraftig byggevirksomhet 1 Åpen kommunikasjon og interessentforhold er viktig for oss. 2 3 Våre utfordringer frem

Detaljer

utarbeidelse av EPD-er for ferdigbetong levert til byggeplassen. I modellen legger brukeren inn betongsammensetning, transportdata (betongråvarene og transport til byggeplass), samt data for sin egen betongproduksjon.

Detaljer

Høye doseringer flygeaske og slagg i betong

Høye doseringer flygeaske og slagg i betong Høye doseringer flygeaske og slagg i betong Utfordringer og fordeler Bård Pedersen Vegdirektoratet, Tunnel og betongseksjonen Norske erfaringer med høye volumer FA Bakgrunnen for fokuset som SVV har på

Detaljer

* Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige

* Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige * Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige sammen gjør vi en forskjell Bærekraft er ikke en ny idé for oss, eller for morselskapet SCA. Vi har tatt initiativ til å

Detaljer

Basal 2008. Fremtidige muligheter for betongvareindustrien som kvalitetsleverandør til VA bransjen i Norge

Basal 2008. Fremtidige muligheter for betongvareindustrien som kvalitetsleverandør til VA bransjen i Norge Basal 2008 Fremtidige muligheter for betongvareindustrien som kvalitetsleverandør til VA bransjen i Norge Hovedtemaer Om Basal Markedsmakt Etisk handel Om Basal Etablert i 2001 Et unikt konsept i Europeisk

Detaljer

En sikker forbindelse

En sikker forbindelse Spennteknikk Spennsystemer Lagersystemer Fugesystemer Offshore Spesialtjenester spennteknikk En sikker forbindelse En sikker forbindelse Spennteknikk er gjennom flere år et av Skandinavias ledende selskap

Detaljer

MASSIVTRE FRAMTIDENS BYGGEMATERIALE

MASSIVTRE FRAMTIDENS BYGGEMATERIALE MASSIVTRE FRAMTIDENS BYGGEMATERIALE Frokostmøte om trebruk 11. oktober 2017 Per-Inge Heen HVEM, HVA, HVOR ER VEIDEKKE? Norges største og Skandinavias fjerde største entreprenør og eiendomsutvikler 7400

Detaljer

Clean Tuesday Solenergi og klima Hvordan jobbe systematisk med klimaarbeid?

Clean Tuesday Solenergi og klima Hvordan jobbe systematisk med klimaarbeid? Clean Tuesday Solenergi og klima Hvordan jobbe systematisk med klimaarbeid? Peter Bernhard og Oddbjørn Dahlstrøm Dato: 7. november 2017 TVERRFAGLIG ARKITEKTUR- OG RÅDGIVINGSSELSKAP Arkitektur By- og arealplanlegging

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

Pilotanlegg (Miljøtek NO, Ercom DE, m.fl.) har vist at mekanisk gjenvinning av kompositter er teknisk mulig

Pilotanlegg (Miljøtek NO, Ercom DE, m.fl.) har vist at mekanisk gjenvinning av kompositter er teknisk mulig Dansk Komposittindustris temadag Torsdag 3. juni Hindsgavl Slott, Middelfart Kompositter kan gjenvinnes Paal Fischenich Daglig leder Norsk Komposittforbund Hva har vi gjort de siste 20 årene Pilotanlegg

Detaljer

Farlig avfall i den sirkulære økonomien Farlig avfallskonferansen 2016 Trondheim september. Anita Sundby Morten B. Jensen

Farlig avfall i den sirkulære økonomien Farlig avfallskonferansen 2016 Trondheim september. Anita Sundby Morten B. Jensen Farlig avfall i den sirkulære økonomien Farlig avfallskonferansen 2016 Trondheim 15.-16. september Anita Sundby Morten B. Jensen Strategisk plattform Vår visjon er å skape sikre løsninger for en renere

Detaljer

Med mineraler inn i framtiden. Fra tærekraftig til bærekraftig?

Med mineraler inn i framtiden. Fra tærekraftig til bærekraftig? Med mineraler inn i framtiden Fra tærekraftig til bærekraftig? Befolkningsutviklingen er avgjørende for ressursbruken 1; førmoderne 2. Urbaniseringindustrialisering 3. Modent industrialisert 4. postindustrialisering

Detaljer

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 V1999-54 24.08.99 Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: De fire bedriftene ASAK AS, A/S Kristiansands

Detaljer

Kebony styrket for vekst

Kebony styrket for vekst Kebony styrket for vekst (OSLO, 6. oktober 2008) Kebony tilføres MNOK 50 i en emisjon basert på NOK 0,42 per aksje, som er 20% høyere pris sammenlignet med emisjon april 2007 og priser selskapet til MNOK

Detaljer

WSP Norge avdeling Tønsberg

WSP Norge avdeling Tønsberg WSP Norge avdeling Tønsberg Marte Paus Vadem Gjennestad 23.11.16 Fra PTL til WSP Norge 1997 2010 2010 2016 2016 WSP Norge - et av Norges ledende selskap innen profesjonell prosjektledelse 235 ansatte Omsetning

Detaljer

fra Systemblokk ta turen innom:

fra Systemblokk ta turen innom: 3Selementer fra Systemblokk ta turen innom: www.systemblokk.no Gode grunner for bruk av betongelementer 3S elementet fra Systemblokk produseres nøyaktig etter tegninger og spesifikasjoner. Elementene benyttes

Detaljer

Veidekke. Distrikt Indre Østland. Rudsflata 11 2360 Rudshøgda Telefon: 62 33 17 00

Veidekke. Distrikt Indre Østland. Rudsflata 11 2360 Rudshøgda Telefon: 62 33 17 00 Veidekke Distrikt Indre Østland Rudsflata 11 2360 Rudshøgda Telefon: 62 33 17 00 Dagens Veidekke Skandinavisk aktør Totalmarked 350 milliarder NOK 5-6 % markedsandel 6.300 ansatte Omsetning 20 milliarder

Detaljer

Fremtidens materialer med tanke på ombruk og gjenvinning. Katharina Bramslev Grønn Byggallianse

Fremtidens materialer med tanke på ombruk og gjenvinning. Katharina Bramslev Grønn Byggallianse Fremtidens materialer med tanke på ombruk og gjenvinning Katharina Bramslev Grønn Byggallianse TEK10: Miljøkrav til materialer Det skal velges produkter til byggverk som er egnet for ombruk og materialgjenvinning..

Detaljer

Mer bærekraftige byggeråstoffer

Mer bærekraftige byggeråstoffer NGU-dagene 2014 Mer bærekraftige byggeråstoffer Svein Willy Danielsen 1 I størrelsesorden 80 % av all sand/grus som er tatt ut fra naturen er tatt ut i vår generasjon 2 Tilgangen på materialressurser vil

Detaljer

Nullutslippsbetongen kommer

Nullutslippsbetongen kommer Nullutslippsbetongen kommer Jan Eldegard Hjelle Byggutengrenser Sverre Smeplass Skanska CO 2 reduksjon i et historisk perspektiv - 2 - Når blir det CO 2 -nøytrale betongprodukter sett over produktets livsløp

Detaljer

DinE. Hvilke dekkspor etterlater du deg? Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden. Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk

DinE. Hvilke dekkspor etterlater du deg? Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden. Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk DinE Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk dekkspor Hvilke dekkspor etterlater du deg? Det er dekk som får verden til å rulle Alt du ser

Detaljer

Ansvarlighet i hele produktets livssyklus. Ditt valg gjør en forskjell

Ansvarlighet i hele produktets livssyklus. Ditt valg gjør en forskjell Ansvarlighet i hele produktets livssyklus Ditt valg gjør en forskjell Vi utvikler produktene slik at forbruket reduseres. Bruk mindre, spar mer Du kan fokusere på forretningsdriften og være trygg på at

Detaljer

Nordisk massivtre- hvem er vi

Nordisk massivtre- hvem er vi Nordisk massivtre- hvem er vi Fabrikk på Kongsvinger I produksjon fra 1 juni Krysslimte massivtreelementer 10000 m3 årlig kapasitet med dagens utstyr. Sterke eiere i norsk treindustri: Hunton fiber as,

Detaljer

Internasjonal drivkraft på grønne innkjøp. Avd.dir Forsyning Infrastrukturdivisjonen Per Melby

Internasjonal drivkraft på grønne innkjøp. Avd.dir Forsyning Infrastrukturdivisjonen Per Melby Internasjonal drivkraft på grønne innkjøp Avd.dir Forsyning Infrastrukturdivisjonen Per Melby Hvor er JBV en drivkraft? ERPC (European Railway Purchasing Conference) Leder arbeidsgruppen «Sustainable procurement»

Detaljer

Ruukki life-paneler. Markedets mest økologiske sandwichpaneler

Ruukki life-paneler. Markedets mest økologiske sandwichpaneler 1 2 Ruukki life-paneler Markedets mest økologiske sandwichpaneler 3 Vad är Ruukki life-paneler? prefabrikkerte sandwichpaneler med ett isolasjonslag mellom to stålplater over 70 % av mineralullens råmateriale

Detaljer

Hvordan håndteres konsekvensene for naturen ved økt satsing på mineralnæringen?

Hvordan håndteres konsekvensene for naturen ved økt satsing på mineralnæringen? Hvordan håndteres konsekvensene for naturen ved økt satsing på mineralnæringen? Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri Naturmangfoldloven under lupen, Trondheim 12. mars 2014 Norsk Bergindustri

Detaljer

Over 60 år erfaring. www.expom.pl

Over 60 år erfaring. www.expom.pl Over 60 år erfaring www.expom.pl Over 60 år erfaring Expom S.A. produserer deler, systemer og enheter for skip-, maskin-, energi-, utvinnings-, byggeindustri og flere andre. Nesten 100% av produksjonen

Detaljer

Ressurseffektivitet i Europa

Ressurseffektivitet i Europa Ressurseffektivitet i Europa Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/miljostatus-for-europa/miljostatus-i-europa/europeiske-sammenligninger/ressurseffektivitet-i-europa/ Side 1 / 5 Ressurseffektivitet

Detaljer

Velkommen til dialogmøte!

Velkommen til dialogmøte! Velkommen til dialogmøte! 30.05.2013 Mapei Fra låve til internasjonalt konsern 2011 1976 FoU Fra kjøkkenbenken til internasjonalt FoU senter 2011 1977 Våre åtte forretningsområder (Business Units): Fasade

Detaljer

MILJØ OG ØKONOMISK GEVINST MED RESIRKULERT TILSLAG FRA BA GJENVINNING

MILJØ OG ØKONOMISK GEVINST MED RESIRKULERT TILSLAG FRA BA GJENVINNING MILJØ OG ØKONOMISK GEVINST MED RESIRKULERT TILSLAG FRA BA GJENVINNING VI I BA GJENVINNING JOBBER HARDT FOR Å GJENVINNE KVALITETSTILSLAG FRA ASFALT OG BETONG BA Gjenvinning driver kommersielle gjenvinningsstasjoner

Detaljer

Dette vil vi oppnå med. Tekna

Dette vil vi oppnå med. Tekna Dette vil vi oppnå med Tekna 25.8.17 er et bransjeinitiativ der vi sammen gir et løfte om bærekraftig betong og løfter dette frem gjennom forbildeprosjekter er et treårig program med oppstart i 2018 skal

Detaljer

KEBONY. Vedlikeholdsfritt og perfekt til hytta

KEBONY. Vedlikeholdsfritt og perfekt til hytta KEBONY Vedlikeholdsfritt og perfekt til hytta Kebony er tøft, norsk og til forveksling likt tropisk regnskogtømmer. Kebony er første trevirke som er behandlet helt uten giftige stoffer. I stedet for den

Detaljer

LIVSLØPSVURDERING AV LØSNINGER FOR BIOKULL I INDUSTRIEN «NCE EYDE LIFECYCLE»

LIVSLØPSVURDERING AV LØSNINGER FOR BIOKULL I INDUSTRIEN «NCE EYDE LIFECYCLE» LIVSLØPSVURDERING AV LØSNINGER FOR BIOKULL I INDUSTRIEN «NCE EYDE LIFECYCLE» Metode, forutsetninger og scenariebygging Fase 1 av 2 Gaute Finstad (AT Biovarme) Per Arne Kyrkjeeide (Teknova) Christian Solli,

Detaljer

Silka kalksandsten Gjør godt bygg enda bedre

Silka kalksandsten Gjør godt bygg enda bedre Silka kalksandsten Gjør godt bygg enda bedre Silka kalksandsten - et effektivt byggesystem I PROSJEKTERING Enklere statikk, sikker dimensjonering Fleksibilitet i kraft av felles modulmål for alle Silka

Detaljer

HØSTMØTE I NORSK BERGINDUSTRI 2015. MILJØDEKLERASJON AV SKIFER HVA BETYR EPD? Terje Holstad, Minera Skifer AS

HØSTMØTE I NORSK BERGINDUSTRI 2015. MILJØDEKLERASJON AV SKIFER HVA BETYR EPD? Terje Holstad, Minera Skifer AS HØSTMØTE I NORSK BERGINDUSTRI 2015 MILJØDEKLERASJON AV SKIFER HVA BETYR EPD? Terje Holstad, Minera Skifer AS Minera Skifer AS Minera Skifer er produsent av skifer fra tre brudd, Oppdal og Otta i Norge

Detaljer

Energieffektivisering

Energieffektivisering REHABILITERING OG BUNDET ENERGI Eksisterende bærekonstruksjon beholdes og regnes dermed ikke inn i bundet energi Bevisst valg av tilførte materialer Ved å gjenbruke feks fasadeglass til innvendige skillevegger

Detaljer

Restprodukter på betongfabrikker en ressurs!

Restprodukter på betongfabrikker en ressurs! Restprodukter på betongfabrikker en ressurs! Ola Skjølsvold 1 Ved å samle Norges sterkeste miljøer innen byggforskning, har vi skapt ett av Europas største 2 Organisering av fra 2007-01-01 Administrasjon

Detaljer

Ny Norcem StaNdardSemeNt Fa

Ny Norcem StaNdardSemeNt Fa Ny Norcem 215 Ny Norcem Norcem lanserer en videreutviklet og forbedret, som vil erstatte den tidligere. Med den nye har vi redusert klimagassutslippene ytterligere. Tekst: Sigrun K Bremseth og Knut O Kjellsen,

Detaljer

Bærekraftig produksjon av produkter med lang levetid

Bærekraftig produksjon av produkter med lang levetid Bærekraftig produksjon av produkter med lang levetid Børge Heggen Johansen Leder for miljø og samfunnsansvar Avfallskonferansen 2013 Kort om Ekornes Nøkkeltall 2012 Omsetning 2762,7 MNOK Resultat 399,0

Detaljer

Bærekraftige bygningsmaterialer. Nye miljøvennlige betongmaterialer

Bærekraftige bygningsmaterialer. Nye miljøvennlige betongmaterialer - 1 - Bærekraftige bygningsmaterialer Nye miljøvennlige betongmaterialer Nina P. Borvik Frokostmøte 8.juni 2017 - 2 - Skanska Teknikk Betongteknologi BIM Klima, energi og bygningsfysikk Spisskompetanse

Detaljer

Miljøutfordringer i bergindustrien - Harald Martinsen. (Sydvaranger Gruve)

Miljøutfordringer i bergindustrien - Harald Martinsen. (Sydvaranger Gruve) Miljøutfordringer i bergindustrien - Harald Martinsen (Sydvaranger Gruve) Bergindustriens miljøpåvirkning Deponi Avfall Biologisk mangfold Friluftsliv Vannkvalitet Kulturminner Kjemikalier Klima, støy

Detaljer

Marmoleum en unik følelse og et unikt utseende

Marmoleum en unik følelse og et unikt utseende Marmoleum en unik følelse og et unikt utseende Marmoleum et unikt utseende... Akkurat som naturen er hver kvadratcentimeter av Forbos Marmoleum helt spesiell. Marmoleums unike utseende er inspirert av

Detaljer

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY SELVSTENDIGE KONSULENTER- FÅ DEN PERFEKTE PERSONEN FOR DITT PROSJEKT UMIDDELBART IT er en sentral del av mange forretningsprosesser og behovene er i

Detaljer

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Vi er et lite firma og har spesialisert oss på levering av mobile bo-enheter primært til bruk innen reiseliv/turisme og ferie/fritid. Alt vi leverer

Detaljer

BISLETT STADION. Oslo ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER. Tekst: Mads Møller/Arkitektfirmaet C. F. Møller

BISLETT STADION. Oslo ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER. Tekst: Mads Møller/Arkitektfirmaet C. F. Møller BISLETT STADION Oslo ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER Tekst: Mads Møller/Arkitektfirmaet C. F. Møller Foto: Torben Eskerod. Flyfoto side 9: Scanpix Partnerfoto side 7: MEW Fasadekoblingen mellom stadions krumme

Detaljer

EGEN ENERGI. DEN BESTE ENERGIEN. GEOENERGI: GUIDE FOR STORE EIENDOMMER

EGEN ENERGI. DEN BESTE ENERGIEN. GEOENERGI: GUIDE FOR STORE EIENDOMMER EGEN ENERGI. DEN BESTE ENERGIEN. GEOENERGI: GUIDE FOR STORE EIENDOMMER Geoenergi brukes tradisjonelt til oppvarming av eneboliger, men kan også brukes til kostnadseffektiv oppvarming og kjøling av store

Detaljer

SMAP Konferanse Om arkitektur «spiller det noen rolle»!

SMAP Konferanse Om arkitektur «spiller det noen rolle»! SMAP Konferanse 27.03.2017 Om arkitektur «spiller det noen rolle»! Om arkitektur, spiller den noen rolle 1. Om LINK arkitektur 2. Hvem er jeg 3. Spiller arkitekturen en rolle? 4. Arbeidsplass, hva er det

Detaljer

Vi investerer i ny skogindustri i Innlandet. Arne Jebsen, 5. mars, 2014

Vi investerer i ny skogindustri i Innlandet. Arne Jebsen, 5. mars, 2014 Vi investerer i ny skogindustri i Innlandet Arne Jebsen, 5. mars, 2014 Innhold 1. Kort om Hunton 2. Kort om Hunton sine LEGO løsninger Hunton Vegg,Tak og Gulvsystem 3. Markedspotensialet for trefiberisolasjon

Detaljer

Foto: Jiri Havran, Selvika rasteplass, Hanvøysund DEN NYE BETONGEN. Hvordan velge riktige produkter i et miljøperspektiv?

Foto: Jiri Havran, Selvika rasteplass, Hanvøysund DEN NYE BETONGEN. Hvordan velge riktige produkter i et miljøperspektiv? Foto: Jiri Havran, Selvika rasteplass, Hanvøysund DEN NYE BETONGEN Hvordan velge riktige produkter i et miljøperspektiv? Byggutengrenser Januar 2014 For å kunne velge og beskrive riktige produkter for

Detaljer

Environmental Product Declaration ISO 14025

Environmental Product Declaration ISO 14025 Environmental Product Declaration ISO 14025 Hulldekk element 320 mm NEPD nr: 190N Block Berge Bygg AS Godkjent i tråd med EN ISO 14025, 8.1.4 Godkjent: 13.10.2013 Verifikasjonsleder: Gyldig til: 13.10.2018

Detaljer

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge SVANEMERKET BOLIG Miljømerking Norge Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av muligheter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt

Detaljer

Raske fakta om vårt arbeid for bærekraft

Raske fakta om vårt arbeid for bærekraft Raske fakta om vårt arbeid for bærekraft På bærekraftfeltet har KappAhl det siste året blant annet...... vært en av initiativtagerne til SWAR, et svensk prosjekt for renere tekstilproduksjon i India....

Detaljer

DEN NYE BETONGEN. Hvordan velge riktige produkter i et miljøperspektiv? av Jan Eldegard, byggutengrenser.no

DEN NYE BETONGEN. Hvordan velge riktige produkter i et miljøperspektiv? av Jan Eldegard, byggutengrenser.no DEN NYE BETONGEN Hvordan velge riktige produkter i et miljøperspektiv? av Jan Eldegard, byggutengrenser.no Teksten er bygget på en artikkel i mur+betong utgave 2/2013 September 2013 For å kunne velge og

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den:

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den: SVANEMERKET BOLIG Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av mulig heter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt deg selv, familien

Detaljer

September 2006. PE SafeTech. - et nytt trykkrør til vannforsyning. Enkelt, effektivt og driftssikkert. PE SafeTech. et sikkert valg.

September 2006. PE SafeTech. - et nytt trykkrør til vannforsyning. Enkelt, effektivt og driftssikkert. PE SafeTech. et sikkert valg. September 2006 - et nytt trykkrør til vannforsyning Enkelt, effektivt og driftssikkert et sikkert valg Trykkrørsystemer Vi tar våre kunder på alvor Wavin har fokus på innovasjon, og forsøker hele tiden

Detaljer

SLIPT BETONG. en verden av muligheter TEKNIKK

SLIPT BETONG. en verden av muligheter TEKNIKK Boligbygg Helsingfors Vanlig grå sement med tilslag av mørk granitt i de smale feltene, blandet tilslag i de brede feltene og i søylen. Overflaten er slipt og polert. SLIPT BETONG en verden av muligheter

Detaljer

Bergindustrien. - hva betyr den for deg? www.norskbergindustri.no

Bergindustrien. - hva betyr den for deg? www.norskbergindustri.no Bergindustrien - hva betyr den for deg? www.norskbergindustri.no Alt som ikke gror er mineraler og alt som gror trenger mineraler I norske fjell er det viktige ressurser. Siden det første steinaldermennesket

Detaljer

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET PRODUKTBROSJYRE FORBEDRE EFFEKTIVITETEN, TRANSPORTER MER LAST OG REDUSER MILJØPÅVIRKNINGEN Krokløfteren MULTILIFT XR18SL Pro Future er betydelig lettere

Detaljer

Effektivitet mot nye høyder. Motorer til prosessformål med overlegen virkningsgrad

Effektivitet mot nye høyder. Motorer til prosessformål med overlegen virkningsgrad Effektivitet mot nye høyder Motorer til prosessformål med overlegen virkningsgrad «Vet du at i løpet av sin levetid kan en motor koste 100 ganger mer i drift enn den kostet i innkjøp? En høyeffektiv motor

Detaljer

etong en attraktiv, kompetent og høyteknologisk bransje www.fabeko.no

etong en attraktiv, kompetent og høyteknologisk bransje www.fabeko.no etong en attraktiv, kompetent og høyteknologisk bransje www.fabeko.no . 0. FABEKO 3 1. styrke 4-5 2. kompetanse 6-7 3. muligheter 8-9 4. miljø 10 1920 1930 1940 1950 attraktiv, kompetent og høyteknologisk

Detaljer

Nordisk massivtre- hvem er vi

Nordisk massivtre- hvem er vi Nordisk massivtre- hvem er vi Fabrikk på Kongsvinger I produksjon fra 1 juni Krysslimte massivtreelementer 5000 m3 årlig kapasitet med dagens utstyr pr. skift Eierne: Hunton fiber as, Stangeskovene as,

Detaljer

NORSK BETONGDAG 2009

NORSK BETONGDAG 2009 NORSK BETONGDAG 2009 November 08 Norsk Betongforening Åpne faglige møter og seminarer Kurs Norsk Betongdag Nasjonale og internasjonale konferanser NB Publikasjoner Forskning og Utvikling Stipender Nordisk

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

NEPD nr: 195N. Informasjon om produsent: Kynningsrud Prefab AB

NEPD nr: 195N. Informasjon om produsent: Kynningsrud Prefab AB Environmental Product Declaration ISO 14025 Pelare NEPD nr: 195N Kynningsrud Prefab AB Godkjent i tråd med EN ISO 14025, 8.1.4 Godkjent: 23.10.2013 Verifikasjonsleder: Gyldig til: 23.10.2018 Verifikasjon

Detaljer

2 Drømmekjøkkenet PROSJEKT

2 Drømmekjøkkenet PROSJEKT PROSJEKT HUS 2 Drømmekjøkkenet PROSJEKT Prosjekt - når det fungerer som best! Denne brosjyren beskriver hvordan Drømmekjøkkenet sammen med oss forhandlere gjør det enklere for deg som er arkitekt,enteprenør

Detaljer

Begynn å spare, velg eco!

Begynn å spare, velg eco! Begynn å spare, velg eco! Philips miljøvennlige lysrørserie. Energieffektiv belysning som sparer penger og miljø. 2 På verdensbasis blir rundt 20 % av energiforbruket brukt til belysning. Dette utgjør

Detaljer

Innervegger av stål. -stål i system

Innervegger av stål. -stål i system Innervegger av stål -stål i system I moderne bygg er tynnplate stålprofiler nesten enerådende i innervegger, og har også stor anvendelse i andre innvendige lette konstruksjoner. Vårt system kan enkelt

Detaljer

Produkter for BYGG OG ANLEGG

Produkter for BYGG OG ANLEGG Produkter for BYGG OG ANLEGG RESCON MAPEIS UTVIKLING 1976 RESCON blir etablert med produksjon av herdeplast, tilsetningsstoffer til betong og spesialmørtler. 1983 RESCON etablerer datterselskapet RESCONSULT.

Detaljer