Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn"

Transkript

1 Tysk Garnes ungdomsskule LæringsPLAN Læring og trivsel for alle PERIODE 6 9. trinn Elev Gruppe Skoleåret

2 INNHALD SIDE Andresida 2 Innhaldsoversikt 3 Helsing frå rektor og elevråd 4 Læraroversikt 5 Kalender 6 Vurderingsoversikt 7 Norsk 8-9 Matematikk Engelsk Naturfag Samfunnsfag RLE KRØ Musikk Kunst og håndverk Mat og helse framandspråk UDV Fysisk aktivtet og helse / Medier og informasjon 32 Sal og scene / Design og redesign 33 Eigne notatar 34 Timeplan for trinnet A-veker 35 Timeplan for trinnet B-veker 36 2

3 Andresida Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 Veke Veke Veke 49-5 Veke 6-13 Veke Veke Læringsstrategiar Reflektere over egen læring! Arenakompetanse Klasseromskompetanse: - Vær presis til timene - Ha kontroll på eget utstyr Sosial kompetanse Vis hensyn! Zerofag: UDV 3

4 Hilsen fra rektor Nå nærmer det seg slutten på min fjerde uke her på. Samtidig som tiden har gått utrolig fort er det som om jeg har vært her lenge. Jeg kommer fra en rektorstilling på Åstveit skole i Åsane. Etter 19 år i ledelsen på Åstveit har det vært interessant og spennende å komme til. Jeg har et positivt inntrykk av elever og ansatte så jeg er sikker på at dette er et godt sted både å være å lære for elever og ansatte. Våren er en travel tid. Nå er viktig for oss å holde læringstrykket oppe fram mot ferien. Beste hilsen fra Ragnhild Kaarstad Helsing frå elevrådet Hei, og gratulerer til alle dere nykonfirmerte. Håper alle har hatt en fin konfirmasjonstid På 10. trinn er det nå siste sjanse til å "pynte" på standpunktkarakterene, før disse blir satt. Vi vil også ønske lykke til med eksamen! Til 8. og 9. trinn, ønsker vi at alle skal få fin slutt på skoleåret. Med fare for å være forut vår tid, vil vi på vegne av elevrådet ønske alle en riktig god sommer! Hilsen Lars Kristian & Erik 4

5 Lærarane på 9. trinn Namn E-postadresse Kontaktlærar/funksjon Anita Mo Kontaktlærar 9A1 Marit Heimstad Kontaktlærar 9A2 Tønnessen Gunhild Boge Kontaktlærar 9B1 Lars-Olav Brattabø Kontaktlærar 9B2 Ingunn Vikne Kontaktlærar 9C1 Hege Rosenlund Kontaktlærar 9C2 Etienne Sandanger Kontaktlærar 9D1 Magne Stenersby Kontaktlærar 9D2 Janne Rasmussen Kontaktlærar 9E1 Kjersti Brattabø Kontaktlærar 9E2 Arne Kristoffer Haaland Faglærer saf/eng/fra Hanne-Lisbeth Olsen Faglærer mat 9d André Minde Avdelingsleiar 9. trinn Yrkesveileder Monika Kløvtveit Dahl Rådgjevar 9. Trinn Kathrine Tunestveit Faglærar S & S, Assistent (valfag) Linda Kvamme Faglærar S & S (valfag) Birger Berntsen Faglærar D & R (valfag) Nynke Leijstra Faglærar engelsk Janne Marøy Faglærar spansk Stian Mørk Faglærer spansk Stein Rage Mob.tlf Miljøterapeut Kontaktinformasjon Garnes Ungdomsskule Garnes Ungdomsskule Garnesvegen Indre Arna Heimeside: 5

6 Mai Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 21A Rydde- Ungt Ansvar 9D Entreprenørskap A+B+C 22B Ryddeansvar 9E Pinsedag Skolefri Ungt Entreprenørskap D+E Skolegårdskonsert Kl.13:00 Juni Uke 23A Ryddeansvar 9E 24B Ryddeansvar 9E Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag B Ryddeansvar 9E Grill og Gøy A Siste skoledag! God ferie! 6

7 Vurderingsoversikt Uke Gruppe Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag A 9B 9C 9D 9E 9A 9B 9C 9D 9E 9A 9B 9C 9D 9E 9A 9B 9C 9D 9E 9A 9B 9C 9D 9E 9A 9B 9C 9D 9E Tentamen matematikk! Naturfagprøve Kapittel 10 og 11! 7

8 Mål for perioden Emne Kompetansemål frå Kunnskapsløftet Norsk Språk og litteratur, 9a-boka Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: Munnleg kommunikasjon: Samtale om form, innhald og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkande opplesing og dramatisering Skriftleg kommunikasjon: Skildre samspelet mellom estetiske verkemidla i samansette tekstar, og reflektere over korleis vi vert påverka av lyd, språk og bilete Språk, litteratur og kultur: Presentere tema og uttrykksmåtar i nokre klassiske tekstar i norsk litteratur, gi døme på og kommentere korleis samfunnsforhold, verdiar og tenkemåtar vert framstilt i tekster Forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske målformer, og gjøre greie for språkdebatt og språklig variasjon i Norge i dag Læringsmål Slik kan eg arbeide for å nå måla Vurderingsform Når perioden er over skal du kunne: Dramatisere ny slutt på et dukkehjem av Henrik Ibsen Kunne forklare korleis samfunnsutviklinga, språkutviklinga og litteraturhistoria går hand i hand. Les replikkar og prøv ulike måtar å bruke stemma på, legg også inn pausar. Prøv om det blir lettare å hugse replikkane dine om du seier dei høgt. Om du gjer dette får du samtidig øvd deg på artikulasjon. Dramatisering. Vurderingskriterier Lav måloppnåing 1-2 Middels måloppnåing 3-4 Høg måloppnåing 5-6 Uforberedt Godt forberedt Svært godt forberedt Husker lite, må bruke manus Husker mesteparten av teksten Kan alt utenat Formidler budskapet på en lite overbevisende måte Ingen el. liten bruk av kroppsspråk Viser liten/ingen innlevelse/forståelse Lite eller mangel på samspill med de andre aktørene For lav og utydelig stemme, lavt eller høyt tempo Liten el. ingen bruk av kostyme/rekvisita Eigenvurdering: Formidler budskapet på en bra måte Bra innlevelse og kroppsspråk Bra samspill med de andre aktørene Uttrykker seg presist, tydelig stemme, passe tempo God bruk av kostymer/rekvisita Formidler budskapet på en overbevisende måte Svært god innlevelse og godt kroppsspråk Svært bra kommunikasjon med de andre aktørene og publikum. Uttrykker seg svært presist med klar stemme. Svært god bruk av kostymer/rekvisita Til forbetring: 8

9 Dagar eg har norsk: Uke På skolen Heime 21 Romantikken og nasjonalromantikken Wergeland og Welhaven Ivar Aasen 22 Realismen og naturalismen Vi les og dramatiserer «Et dukkehjem» av Henrik Ibsen 23 Vi les og dramatiserer «Et dukkehjem» av Henrik Ibsen 24 Vi les og dramatiserer «Et dukkehjem» av Henrik Ibsen 25 Oppsummering av litteratur- og språkhistore Skriv fem setninger om Norge til ein person som ikke kjenner landet. Legg vekt på kva du liker ved å bu her. Dette må vere gjort til timen på torsdag for da skal vi gjennomgå dette i timen. Les replikkane dine og øv på rolla di. Ta gjerne med nokre rekvisita/ kostyme som du kan bruke i rolla di. 26 SISTE SKOLEUKE! God ferie, nyt sommaren! Gleder oss til å sjå dykk alle saman igjen til hausten som 10. klassingar 9

10 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Læringsmål Slik kan jeg arbeide for å nå målene Matematikk i dagliglivet Matematikk Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: gjere berekningar om forbruk, bruk av kredittkort, inntekt, lån og sparing, setje opp budsjett og rekneskap ved å bruke rekneark og gjere greie for berekningar og presentere resultata analysere samansette problemstillingar, identifisere faste og variable storleikar, kople samansette problemstillingar til kjende løysingsmetodar, gjennomføre berekningar og presentere resultata på ein formålstenleg måte velje høvelege måleiningar, forklare samanhengar og rekne om mellom ulike måleiningar, bruke og vurdere måleinstrument og målemetodar i praktisk måling og drøfte presisjon og måleusikkerheit gjennomføre undersøkingar og bruke databasar til å søkje etter og analysere statistiske data og vise kjeldekritikk ordne og gruppere data, finne og drøfte median, typetal, gjennomsnitt og variasjonsbreidd, presentere data, med og utan digitale verktøy, og drøfte ulike dataframstillingar og kva inntrykk dei kan gje lage funksjonar som beskriv numeriske samanhengar og praktiske situasjonar, med og utan digitale verktøy, beskrive og tolke dei og omsetje mellom ulike representasjonar av funksjonar, som grafar, tabellar, formlar og tekstar Du skal kunne: Hente informasjon og gjøre valg og beregninger i forhold til matematikk i dagliglivet. Stikkord: lønn, lån, budsjett, renter, fart, tid Ha med deg riktig utstyr til timane (blyant, viskelær, linjal). Bruk mattetimane til å gjera oppgåver saman med medelevar, og spør lærar om hjelp dersom det er noko de ikkje får til. Gjer leksene. Forklar matematikkbegrepa til nokon heime Vurderingsform Vurderingskriterier Låg måloppnåelse 1-2 Middels måloppnåelse 3-4 Høg måloppnåelse 5-6 Eigenvurdering: Til forbetring: 10

11 Oppgåver som ikkje blir gjort på skulen fullfører du heime Uke På skulen og heime Innlæring/øving: Vi øver til tentamen på skolen og hjemme!! Tantamen er 21. mai!! Innlæring/øving: Vi jobber med matematikk i dagliglivet. Elevene får oppgaver på skolen. De får lekser i timene Innlæring/øving: Vi jobber med matematikk i dagliglivet. Elevene får oppgaver på skolen. De får lekser i timene Innlæring/øving: Vi jobber med matematikk i dagliglivet. Elevene får oppgaver på skolen. De får lekser i timene Innlæring/øving: Vi jobber med matematikk i dagliglivet. Elevene får oppgaver på skolen. De får lekser i timene. 11

12 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Læringsmål Engelsk Role play Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: Beherske et ordforråd som dekker en rekke ulike emner Bruke språkets grunnleggende formverk og tekstrukturer muntlig og skriftlig Velge ulike lytte-, tale-, lese-, og skrivestategier tilpasset formål og situasjon Tilpasse muntlig og skriftlig språkbruk til sjanger og situasjon Presentere og samtale om aktuelle og tverrfaglige emner Bruke grunnleggende terminologi for å beskrive formverk og teksturer. Lese litterære tekster fra sjangrene dikt, novelle, roman og skuespill fra den engelskspråklige verden. Eleven skal kunne: planlegge og skrive en tekst utfra en gitt oppgave snakke og skrive om krig og flyktninger bruke tankekart for å aktivere forkunnskap gjengi fakta om London beskrive spillet på en fotballkamp Slik kan jeg arbeide for å nå målene Læringsstrategier Vurderingsform Be active during class, both orally and working on tasks and assignments Use mindmaps to activate your preknowledge Do your homework and be well prepared for class and the term test. Take time to plan your writing and revise your text before handing it in. Oral activities in class Vurderingskriterier Lav måloppnåelse 1-2 Middels måloppnåelse 3-4 Høy måloppnåelse 5-6 Eleven kan bruke et svært enkelt ordforråd Eleven snakker/skriver forståelig. Eleven klarer å kommunisere noe mening på engelsk tross mange feil Eigenvurdering: Eleven har et ordforråd som er stor nok til å snakke/skrive om et gitt tema Eleven har god uttale og intonasjon Eleven klarer å kommunisere mening på engelsk Eleven har et bredt og variert ordforråd Eleven har svært god uttale og intonasjon. Eleven klarer å kommunisere mening på engelsk med god flyt Til forbetring: 12

13 Dager jeg har engelsk: Uke 21(A) & 22(B) mai mai Text 7B, p Graphic novel, p Spotlight on language, p. 173 Work with grammar issues from the Hjemme Read the comic p term test. Ekstra informasjon: I mai og juni skjer det mye ekstra og en del timer i faget faller bort.vi lager derfor en tilpasningsdyktig plan og kanskje vi finner på noe artig. Det blir muligens forskyvninger og endringer i plan. 12. juni har vi et opplegg utenfor skolen pga. muntlig eksamen for 10. trinn. 23 Improvised theater and role play juni 24 We watch a movie? juni juni Sum up and evaluation =) 26 Avslutning med de forskjellige klassene. Sommerferie begynner tirsdag 23. juni etter dagen er avsluttet! 13

14 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Naturfag Kap. 7 Puberteten, sex og samliv, Kap. 8 Svangerskap og Kap. 9 Prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner. Kap 5 Råd til forskerspiren. Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: drøfte problemstillinger knyttet til seksualitet, ulik seksuell orientering, prevensjon, abort og seksuelt overførbare infeksjoner beskrive fosterutvikling og hvordan en fødsel foregår beskrive hvordan hormoner er med på å styre prosesser som menstruasjonssyklus og graviditet. Formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem. Læringsmål Ha kjennskap til ulike seksuelle legninger. Ha kjennskap til hvordan hormoner påvirker kroppen under puberteten og hvilke endringer puberteten medfører fysisk og psykisk. Ha oversikt over kvinner og menns indre og ytre kjønnsorganer. Kunne forklare hvordan de kvinnelige kjønnshormonene styrer menstruasjonssyklusens tre faser. Kjenne til, og kunne redegjøre for fosterets tre utviklingsfaser, graviditetens og fødselens 3 perioder Ha kjennskap til unormale forhold ved fødsel og svangerskap. Kunne redegjøre om ulike prevensjonsmiddel, deres bruk, virkning og sikkerhet. Ha kjennskap til fordeler og ulemper ved ulike typer prevensjonsmiddel. Kunne redegjøre for kvinners rett til selvbestemt abort. Oversikt over de mest vanlige kjønnssykdommene, deres symptomer og konsekvenser. Slik kan jeg arbeide for å nå målene Læringsstrategier På forhånd ha lest igjennom det som skal gjennomgås i timene slik at jeg kan bidra mest mulig til den faglige diskusjonen. Ta med lærebøker og skrivesaker til timene. Gjør nøkkelspørsmål og oppgaver i boken som vist på planen og gitt i timene, snakk med læreren din hvis du ikke klarer å følge planen. Delta aktivt og bidra i gruppearbeid i klassen. Vurderingsform Underveisvurdering; faglige bidrag i timen Gruppearbeid med fremføring, selvvalgt tema Vurderingskriterier Lav måloppnåelse 1-2 Middels måloppnåelse 3-4 Høy måloppnåelse 5-6 Jeg har litt kunnskap om hvordan hormoner påvirker kroppen under puberteten og vet om noen endringer puberteten medfører fysisk og psykisk. Jeg har lite kjennskap til ulike seksuelle legninger. Jeg kan gi en enkel oversikt over kvinner og menns indre og ytre kjønnsorganer og kjenner navnet og funksjon på noen av dem. Jeg vet at de kvinnelige kjønns-hormonene styrer menstruasjonssyklusens tre faser. Jeg vet at fosteret, graviditeten og fødselen har alle tre utviklings faser. Jeg kjenner til noen av kjennetegnene på noen av fasene. Jeg har kjennskap til noen unormale forhold som kan skje ved fødsel og svangerskap. Jeg har oversikt over noen av de viktigste prevensjonsmidlene og kan vurdere deres sikkerhet/beskyttelse i forhold til SOI og uønsket graviditet. Jeg kjenner til de vanligste kjønnssykdommene og vet hvordan jeg skal beskytte meg mot dem. Jeg vet at kvinner har rett til selvbestemt abort. Jeg har noe kunnskap om hvordan hormoner påvirker kroppen under puberteten og hvilke endringer puberteten medfører fysisk og psykisk. Jeg har noe kjennskap til ulike seksuelle legninger. Jeg har god oversikt over kvinner og menns indre og ytre kjønnsorganer og kjenner navnet og funksjon på de fleste. Jeg kan forklare i grove trekk hvordan de kvinnelige kjønnshormonene styrer menstruasjonssyklusens tre faser. Jeg kan forklare i grove trekk om fosterets tre utviklingsfaser, graviditetens tre perioder og fødselens tre faser. Jeg har noe kjennskap til unormale forhold ved fødsel og svangerskap. Jeg kan greie ut om en rekke ulike prevensjonsmiddel; deres bruk, virkning, sikkerhet, fordeler og ulemper. Jeg kjenner til de mest vanlige kjønnssykdommene, deres symptomer og konsekvenser. Jeg kan redegjøre for kvinners rett til selvbestemt abort. Jeg har oversikt over begrepene hypotese, variabler og resultater og størrelser og enheter. Jeg har god kunnskap om hvordan hormoner påvirker kroppen under puberteten og hvilke endringer puberteten medfører fysisk og psykisk. Jeg har kjennskap til ulike seksuelle legninger. Jeg har meget god oversikt over kvinner og menns indre og ytre kjønnsorganer, deres navn og funksjon. Jeg kan forklare i detalj hvordan de kvinnelige kjønnshormonene styrer menstruasjonssyklusens tre faser. Jeg har god oversikt over fosterets tre utviklingsfaser, graviditetens tre perioder og for fødselens tre faser. Jeg har god kjennskap til unormale forhold ved fødsel og svangerskap. Jeg kan redegjøre i detalj for en rekke ulike prevensjonsmiddel; deres bruk, virkning, sikkerhet, fordeler og ulemper. Jeg har god oversikt over de mest vanlige kjønnssykdommene, deres symptomer og konsekvenser. Jeg kan redegjøre for kvinners rett til selvbestemt abort. Eigenvurdering: Til forbedring: 14

15 Dager jeg har naturfag: Uke På skolen Hjemme mai til 22.mai Vi repeterer kapittel 10 og 11 Gjennomgang og dialog om stoffet. Oppgaver Nøkkelspørsmål Les og forbered deg til prøven som kommer i neste uke mai til 29.mai Kap.12 Teknologi og design s Les og forbered deg til gjennomgang av stoffet på side s Gjennomgang og dialog om stoffet. Oppgaver som ikke blir gjort på skolen Oppgaver s må du gjøre hjemme. Nøkkelspørsmål s. 229 og 231. Prøve i kapittel 10 og 11! Husk å øve på kompetansemålene. Les s Nøkkelspørsmål s juni til 5.juni 24 8.juni til 12.juni juni til 19.juni Kap.12 Teknologi og design Gjennomgang og dialog om stoffet. Oppgaver s Nøkkelspørsmål s. 233 og 235. Les s Kap.12 Teknologi og design Oppgaver s Gjennomgang og dialog om stoffet. Nøkkelspørsmål s. 237, 239 og 241. Les s. 240 og 241. Kap. 13Å ha kontakt med andre Gjennomgang og dialog om stoffet. Nøkkelspørsmål s. 251, 253, 255, 257 og 259. Les og forbered deg til gjennomgang av stoffet på side s Oppgaver som ikke blir gjort på skolen må du gjøre hjemme. Les og forbered deg til gjennomgang av stoffet på side s Oppgaver som ikke blir gjort på skolen må du gjøre hjemme Les og forbered deg til gjennomgang av stoffet på side Oppgaver som ikke blir gjort på skolen må du gjøre hjemme. 15

16 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Læringsmål Slik kan jeg arbeide for å nå målene Samfunnsfag Historie; Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: Vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning. Vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning. Skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar. Finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis. Drøfte årsaker til og verknader av sentrale internasjonale konfliktar på og 2000-talet. Hvordan folkemordet på jødene var planlagt og gjennomført. Hvordan vanlige mennesker levde gjennom krigsårene. Hvordan tyskerne møtte motstand i alle landene de okkuperte. Hvordan de skyldige fikk sin straff etter krigen, både i Norge og i andre land. Hvordan tyskerne ble behandlet etter nederlaget. Møt forberedt til timene. Delta i diskusjoner! Vær positiv og konstruktiv til samarbeid. Ha med deg nødvendig materiell til timene. Læringsstrategier Vurderingsform Deltagelse i timen Vurderingskriterier Lav måloppnåelse 1-2 Middels måloppnåelse 3-4 Høy måloppnåelse 5-6 Egenvurdering: Til forbedring: 16

17 Dager jeg har samfunnsfag: Uke På skolen Hjemme 21(A) & 22(B) mai mai Kap. 10 «Livet i det okkuperte Europa» Hva husker vi fra tema? Europa, jødeforfølgelsen, s Motstand og hevn, s Gjøre oppgaver s. 178 og 184. Ekstra informasjon: Det skjer mye ekstra i mai og juni og vi mister en del timer i faget. Vi lager derfor en tilpasningsdyktig plan og kanskje vi finner på noe artig. Det blir muligens forskyvninger og endringer i plan. 12. juni blir det et opplegg borte fra skolen pga. muntlig eksamen for 10. trinn. 23(A) juni Detektivarbeid med kilder fra 2. verdenskrig. Sluttspillet etter krigen, verden går mot kald krig. 24(B) juni Vi ser film og avslutter faget. 25(A) juni Vi leker oss med kontrafaktisk historie. «Hva hvis?» 26 Avslutning med de forskjellige klassene. Sommerferie begynner tirsdag 23. juni etter dagen er avsluttet! 17

18 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet RLE Buddhismen Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: Forklare særpreget ved buddhisme og buddhistisk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller Drøfte utvalgte tekster fra buddhistisk skrifttradisjon Innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange buddhister Gi en oversikt over mangfoldet i buddhismen, viktige historiske hendelser og buddhismens stilling i Norge og verden i dag Læringsmål Beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til buddhismen Kunne forklare hva det vil si å være buddhist Kunne fortelle om viktige hendelser i buddhismens historie Kunne bruke sentrale begreper som asket, Buddha, Karma, Samsara, nirvana, atman, anatman, parinirvana, meditasjon, pudsja, Fortelle hva noen av buddhismens hellige tekster heter og si noe om hovedinnholdet i disse Slik kan jeg arbeide for å nå målene Vurderingsform Reflektere over hvilke konsekvenser en buddhistisk tro får for et menneske Sammenligne buddhistiske tanker med dine egne tanker rundt liv og død Vurderingskriterier kommer på itslearning Eigenvurdering: Til forbetring: 18

19 Dager jeg har RLE: På skolen 21 Hinduismen - oppsummering Buddhismen en innføring Buddhismen og hinduismen likheter og forskjeller 24 Buddhismen fortellingene om Buddha Buddhismen å leve som buddhist og buddhismens historie Hjemme 19

20 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Læringsmål Kroppsøving Friidrett: Joggeturer, 60 m, Cooper, lengde, kast, bakkeløp, aktiviteter på AIP Ballaktiviteter: basket, fotball, slåball, stikkball, volley, rugby m.m. Svømming: Dykk, hopp/stup, leker og spill, svømme 50 m & 20.min på tid Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: bruke lek og ulike treningsformer for å utvikle egen kropp og helse trene på og bruke ulike ferdigheter i utvalgte lagidretter, individuelle idretter og alternative bevegelsesaktiviteter praktisere og forklare grunnleggende prinsipp for trening og forklare sammenhengen mellom fysisk aktivitet, livstil og helse. svømme på magen, på ryggen og dykke Jeg skal delta aktivt i ulike ballspill og i friidrettsaktiviteter, og vise fair play i forhold til medelever. Jeg skal øve opp mine koordinasjonsevner gjennom ulike øvelser(balanse reaksjon m.m) Jeg skal stupe og dykke, og jeg skal trene på å orientere meg under vann. Slik kan jeg arbeide for å nå målene Vurderingsform Lav måloppnåelse 1-2 Du deltar i aktivitetene, men viser lite initiativ og engasjement. Du utfører en del sentrale teknikker på enkelt og grovmotorisk vis. Du svømmer ved hjelp av flytemidler. Du klarer å holde ansiktet under vann, men får ikke til å dykke. Du kjenner ikke til fair play og har lite gode holdninger til faget. Egenvurdering: Jeg skal delta i timene og ha med meg hensiktsmessig utstyr. Jeg skal være positiv og arbeide aktivt med arbeidsoppgaver som blir gitt, også i aktiviteter jeg ikke liker så godt. Jeg skal vise mot til å tøye egne grenser når jeg møter utfordringer. Jeg skal samarbeide med medelever og lærer på en positiv måte, slik at det blir trivelig for alle å ha gym og svømming i klassen. Observasjon av aktivitetsnivå og ferdigheter i timene. Praktiske tester i et utvalg aktiviteter Delta på fjellturer og aktivitetsdager. Være aktiv, positiv og kledd etter været! Vurderingskriterier Middels måloppnåelse 3-4 Du viser interesse i arbeid med idrettene. Du begynner å få tak på en del sentrale teknikker, men har enda litt vansker med å koordinere ulike momenter. Du dykker, men har vansker med å orientere deg under vann Du viser gode ferdigheter, holdninger og bidrar til fair play i mange typer idretter. Høy måloppnåelse 5-6 Du viser stor interesse i arbeid med idrettene, er aktiv og engasjert. Du viser god utførelse av sentrale teknikker, og bevegelsene dine er i ferd med å bli automatisert. Du dykker til bunnen av bassenget og kan orientere deg under vann Du viser svært gode ferdigheter, holdninger og bidrar aktivt til fair play i alle typer idretter. Til forbedring: 20

21 Dager jeg har kroppsøving: Uke På skolen Hjemme 21 Ta med rett utstyr til hver time! I denne perioden skal vi ha: Friidrett Joggeturer Ballspill Svømming ( annenhver uke) ( bassenget er stengt fra 1.juni, da blir det gym den timen) Fjellturer Denne perioden er vi mest mulig ute! Kle deg etter været SVØMMING: *Badehette *Badebukse / badedrakt. *Håndkle *Shampo *Dusjsåpe GYM: *Shorts/ bukse *T-skjorte *Joggesko *Håndkle *Shampo *Dusjsåpe 21

22 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Musikk 9a, 9b, 9d og 9e Opplegg varierer fra klasse til klasse Læringsmål Slik kan jeg arbeide for å nå målene Vurderingsform Eigenvurdering: Innhenting av vurderingsgrunnlag dersom du har framført alt og hatt prøve har du ingen vurderinger denne perioden. Vurderingskriterier ligg på itslearning! Til forbetring: 22

23 Dager jeg har musikk: Uke På skolen Hjemme A1, B1, Etienne sine og Janne sine har musikk A2, B1, og Kjersti sine har musikk A1, B1, Magne sine og Janne sine har musikk A2, B2, Etienne sine og Kjersti sine har musikk A1, B2, Magne sine og Janne sine har musikk 23

24 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Læringsmål Kunst og håndverk Gjøre ferdig og rydde. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Jeg kan vurdere arbeidet mitt Jeg er nøyaktig med ryddingen Slik kan jeg arbeide for å nå målene Jeg følger godt med. Jeg fokuserer.. Jeg bidrar til arbeidsro. Læringsstrategier Vurderingsform Vurdering av skisser i arbeidsbok og ferdig arbeid, med karakter. Egenvurdering: eleven vurderer produkt og prosess i evalueringsskjema. Vurderingskriterier Lav måloppnåelse 1-2 Middels måloppnåelse 3-4 Høy måloppnåelse 5-6 Kan bruke noe verktøy, men unøyaktig. Jeg kan tegne enkle skisser. Jeg er litt nøyaktig med arbeidet. Jeg kan bruke flere typer verktøy. Jeg kan tegne skisser og få fram ideer. Jeg er nøyaktig med arbeidet. Eigenvurdering: Jeg kan bruke hensiktsmessig verktøy på en god måte. Jeg kan tegne gode skisser og arbeidstegninger. Jeg har god nøyaktighet i arbeidet Til forbetring: 24

25 Dager jeg har kunst & håndverk: Onsdager Uke På skolen Hjemme 21 Vi vurderer og rydder. 22 Vi vurderer og rydder 23 Vi vurderer og rydder 24 Vi vurderer og rydder 25

26 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Læringsmål Mat & helse Pai Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: Planlegge og lage trygg og ernæringsmessig god mat, og forklare hvilke næringsstoffer matvarene inneholder. Planlegge og gjennomføre måltid i sammenheng med høytid eller fest Jeg skal følge rutiner og regler på kjøkkenet og gjennomføre god kjøkken- og matvarehygiene. Jeg skal lære å lage: o Couscoussalt, piroger og pavlovakake o Tacopai, salat og blåbærpai Jeg skal lære om næringsstoffene og funksjonene de har i kroppen vår. Jeg skal lære om måltid og måltidsfordeling, og vite hva som kjennetegner et sunt måltid. Slik kan jeg arbeide for å nå målene Læringsstrategie Vurderingsform Jeg skal gjøre arbeidet i tråd med arbeidsplanen. Jeg skal lytte konsentrert når praktiske arbeidsoppgaver og/eller teoristoff blir gjennomgått. Jeg skal være en positiv bidragsyter når gruppen min arbeider slik at vi kommer i mål med de praktiske arbeidsoppgavene på kjøkkenet. Jeg skal trene på å lage mat til meg selv og andre. Jeg skal sjekke It s learning hver uke, og gjøre det jeg får beskjed om der. Observasjon av aktivitetsnivå og ferdighet i timene. Faglig bidrag i timene. Oppsamling for de som ikke har hatt bakeprøve og skriftlig prøve Vurderingskriterier Lav måloppnåelse 1-2 Middels måloppnåelse 3-4 Høy måloppnåelse 5-6 Du slurver en del med hygienen på kjøkkenet. Du gjør lite på eget initiativ, men kan utføre helt konkrete oppgaver når det blir pålagt. Klarer ikke å følge en oppskrift Du kan lite om ulike råvarer og næringsstoffer, og kan ikke begrunne hva det vil si å ha et sunt kosthold. Du følger oftest reglene for god kjøkkenhygiene. Du vet hva som forventes i forhold til praktiske oppgaver og rengjøringsoppgaver, men jobber noe mindre effektivt. Trenger hjelp til å lese og forstå en oppskrift. Du kan noe om ulike råvarer og næringsstoffer, og kan si noe om hva det vil si å ha et sunt kosthold. Du praktiserer meget god kjøkkenhygiene, og er bevisst hvorfor dette er viktig. Du tar initiativ til å komme i mål med de praktiske arbeidsoppgavene på kjøkkenet. Kan lese, forstå, vurdere og ev. endre en oppskrift. Du kan mye om ulike råvarer og næringsstoffer, og kan begrunne hva det vil si å ha et sunt kosthold. Egenvurdering: Til forbedring 26

27 Dager jeg har mat & helse: Uke På skolen Hjemme 21 Gruppe: Magne, Kjersti, Marit, Hege, Prøv menyen vår hjemme Lars Olav Couscoussalat Piroger Pavlovakake Gruppe: -9D / Janne, Anita, Lars Olav,Ingunn Tacopai Blåbærpai Salat m/ Rømmedressing Egenvurdering Gruppe: Etienne/ Kjersti, Marit, Lars Olav, Hege Tacopai Blåbærpai Salat m/ Rømmedressing Egenvurdering Gruppe: Magne / Janne, Anita, Ingunn, Gunhild Åpen meny Gruppe: Etienne / Kjersti, Marit, Lars Olav, Hege Nedvask av kjøkkenet Nedvask av kjøkkenet Prøv menyen vår hjemme Prøv menyen vår hjemme Hjelp til med rydding av kjøkkenet hjemme Hjelp til med rydding av kjøkkenet hjemme God sommer! 9A: Anita/Marit 9B: Gunhild/Lars Olav 9C: Ingunn/Hege 9D: Magne / Etienne 9E: Janne / Kjersti 27

28 Garnes Ungdomsskule Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Læringsmål Tysk Mål for opplæringa er at eleven skal kunne. Bruke ulike strategiar for å oppnå kontakt og for å halde ein samtale i gang. Bruke språket i tilknytning til praktiske, daglegdagse situasjonar. Presentere ulike kjende emne. Skrive tekstar i ulike sjangrar om kjende emner. Bruke enkle språklege strukturar for å formidle eit budskap. å kunne: bruke ord og uttrykk i samband med forelsking og venskap dativpreposisjonar skildre personlege eigenskapar Slik kan jeg arbeide for å nå målene lytte nøye når du høyrer tysk og prøve å herme ordval og uttale øve på uttalen av dei tyske orda snakke tysk med lærar og medelevar bruke ein passande læringsstrategi og lære nye ord og uttrykk lese heime og på skulen jobbe med skriftlege oppgåver i arbeidsboka Læringsstrategier Vurderingsform Munnleg framføring Vurderingskriterier Lav måloppnåelse 1-2 Middels måloppnåelse 3-4 Høy måloppnåelse 5-6 Eleven: Eleven: Eigenvurdering: Til forbetring: 28

29 Dager jeg har tysk: Uke På skolen Hjemme Dativpreposisjonar 29

30 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Læringsmål Slik kan jeg arbeide for å nå målene Læringsstrategier Vurderingsform UDV Ungt entreprenørskap Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: vurdere videre valg av utdanning og yrke basert på erfaringer fra utprøvingen presentere lokalt arbeids- og næringsliv og vurdere arbeidsmulighetene innenfor noen valgte utdanningsprogram og yrker forklare forskjellen på strukturen for studieforberedende utdanningsprogram og yrkesfaglige utdanningsprogram, og samtale om hvordan disse kan gi ulike yrkes- og karrieremuligheter Jeg skal gjøre meg førstehåndserfaringer med forskjellige utdanningsprogram gjennom fagdager Jeg skal vite forskjellen på studieforberedende utdanningsprogram og yrkesfaglige utdanningsprogram Delta på fagdager der jeg stiller godt forberedt med egne spørsmål Presentere fagdager for klassen etter gjennomføring Bruke ulike nettsider aktivt Delta i klassediskusjon, søke, spørre og utforske Deltatt/ ikke deltatt Vurderingskriterier Vurdering i UDV er ikke basert på karakterer og vurderingskriterier, men om eleven har deltatt i undervisningen og gjort/levert oppgavene som er gitt. Manglende innlevering/ utført arbeid noteres på orden. Eigenvurdering: Til forbetring: 30

31 Dager jeg har UDV: Uke På skolen Hjemme 21 Presentasjoner fra fagdager Ungt Entreprenørskap Vær forberedt til presentasjon av fagdager 22 Presentasjoner fra fagdager Ungt Entreprenørskap Følg med på It s learning 23 Presentasjoner fra fagdager Ungt Entreprenørskap 24 Presentasjoner fra fagdager Ungt Entreprenørskap 25 Presentasjoner fra fagdager Ungt Entreprenørskap 31

32 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Læringsmål Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Delta i gruppeaktiviteter eller individuelle aktiviteter som utfordrer både koordinative og fysiske ferdigheter. Gjøre sitt beste, samhandle med og oppmuntre medelever Delta i aktivitetene med positivitet Stiller forberedt med riktig utstyr Yter maksimalt etter egne evner Fysisk aktivitet og helse Uke 24 Plan for uken Etter ønske fra mange av dere elever reiser vi tilbake til ADO Denne gang må dere betale for reisen frem og tilbake, samt inngang på ADO. Ta penger kr. 40,- til ADO og penger til toget. Totalt ca. kr. 80,- Vurderingskriterier Lav måloppnåing 1-2 Middels måloppnåing 3-4 Høg måloppnåing 5-6 Deltar bare på aktiviteter du liker Du er med på aktivitetene frem til det begynner å bli slitsomt. Er ikke forberedt Deltar noe, men bidrar ikke til gruppen Har med riktig klær og skotøy til de ulike aktivitetene. Du er med på aktivitetene og presser deg selv til tider Det vil bli gitt fagsamtaler denne dagen. Deltar på alle aktiviteter og er en positiv bidragsyter til gruppen. Stiller godt forberedt med riktig utstyr. Du er med på aktivitetene og klarer å presse deg selv til utmattelse. Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Medier og informasjon 2 4 Plan for uken Vi avspaserer. Sjekk halvtårsvurdering på itslearning! Læringsmål 32

33 Mål for perioden Sal og scene Vi vil takke for en fantastisk jobb og innsats med Revyen «Ungdom 2015» Dere er en flott gjeng som har gitt oss mange gode, rørende og morsomme øyeblikk i gymsalen. Vi avspaserer frem mot sommeren så bruk den til noe fornuftig og noe kjekt. Hilsen Linda, Katrine og Arvid 33

Fag: Matematikk. Underveisvurdering Tverrfaglige emner. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter

Fag: Matematikk. Underveisvurdering Tverrfaglige emner. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter Fag: Matematikk Faglærere: Nils J. Helland og Tore H. Evje Trinn: 10. trinn Skoleår:2017/2018 Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter 1. samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar,

Detaljer

Fag: Matematikk. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter. emner

Fag: Matematikk. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter. emner Fag: Matematikk Faglærere: Solveig og Tore Trinn: 10. trinn Skoleår: 2015/2016 Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter 1. lage funksjonar som beskriv numeriske samanhengar og praktiske situasjonar,

Detaljer

Læringsressurser Arbeidsmåter og tilpasset opplæring egnet til å nå kompetansemålene

Læringsressurser Arbeidsmåter og tilpasset opplæring egnet til å nå kompetansemålene Fag: Matematikk Faglærere: Bjørn Helge Søvde og Simen Håland Trinn: 10. trinn Skoleår: 2016/2017 Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter Læringsressurser Arbeidsmåter og tilpasset opplæring egnet

Detaljer

Årsplan i matematikk Trinn 10 Skoleåret Haumyrheia skole Heidi Sandvik, Jostein Torvnes og Elizabeth N Malja

Årsplan i matematikk Trinn 10 Skoleåret Haumyrheia skole Heidi Sandvik, Jostein Torvnes og Elizabeth N Malja Årsplan i matematikk Trinn 10 Skoleåret 2017-2018 Tids rom 33-38 Kompetansemål Hva skal vi lære? (Læringsmål) Metoder og ressurser Vurdering/ tilbakemelding behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk,

Detaljer

[2017] FAG - OG VURDERINGSRAPPORT. Matematikk. 10a & 10b. For kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time. 40 elevar. Lye ungdomsskule

[2017] FAG - OG VURDERINGSRAPPORT. Matematikk. 10a & 10b. For kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time. 40 elevar. Lye ungdomsskule Nynorsk utgåve FAG - OG VURDERINGSRAPPORT Matematikk 10a & 10b 40 elevar Lye ungdomsskule Beate Gederø Torgersen og Jørn Serigstad [2017] For kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time Fag og vurderingsrapporten

Detaljer

Matematikk, ungdomstrinn 8-10

Matematikk, ungdomstrinn 8-10 Matematikk, ungdomstrinn 8-10 Tal og algebra samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og tal på standardform, uttrykkje slike tal på varierte måtar og vurdere i kva

Detaljer

Årsplan i matematikk for 9. trinn

Årsplan i matematikk for 9. trinn Årsplan i matematikk for 9. trinn Uke 34-40 Geometri undersøkje og beskrive eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og bruke eigenskapane i samband med konstruksjonar og berekningar Begreper. Utregning

Detaljer

Åkra ungdomsskole- Helårsplan matematikk 2016

Åkra ungdomsskole- Helårsplan matematikk 2016 Åkra ungdomsskole- Helårsplan matematikk 2016 Halvårsplan i matematikk Klasse: 10F Semester: Haust + vår Lærebok : Grunntal 10 Hovedområde Kompetansemål Antall uker. Arbeidsmetode (Forslag) Vurdering Grunntal

Detaljer

Anna lærestoff: Fagbøker, aviser, video, Excel,Geogebra, internett

Anna lærestoff: Fagbøker, aviser, video, Excel,Geogebra, internett 34 behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk, knyte uttrykka til praktiske situasjonar, rekne med formlar, parentesar og brøkuttrykk og bruke kvadratsetningane samanlikne og rekne om mellom heile

Detaljer

Arbeidsplan for 10d veke 6-7

Arbeidsplan for 10d veke 6-7 Arbeidsplan for 10d veke 6-7 Ordenselevar: Marielle, Kristian og Jonas. Namn: Hallo Informasjon: 10d Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag 8.15-09.15 Matematikk Eng/Nat Husk: Kroppsøving Kunst/handtverk

Detaljer

Kan ein del. Kan mykje 2 3-4. Du skriv ei god forteljing som du les opp med innleving.

Kan ein del. Kan mykje 2 3-4. Du skriv ei god forteljing som du les opp med innleving. Engelsk Kompetansemål: Når du er ferdig med denne perioden, skal du kunna: forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om forskjellige emner uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset

Detaljer

Årsplan i matematikk for 10. trinn

Årsplan i matematikk for 10. trinn Årsplan i matematikk for 10. trinn Uke 34-40 Geometri undersøkje og beskrive eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og bruke eigenskapane i samband med konstruksjonar og berekningar Begreper. Utregning

Detaljer

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Matematikk Trinn: 10. Lærer: Tove Mørkesdal og Tore Neerland. Tidsr om (Dato er/ ukenr, perio der.

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Matematikk Trinn: 10. Lærer: Tove Mørkesdal og Tore Neerland. Tidsr om (Dato er/ ukenr, perio der. Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Matematikk Trinn: 10. Lærer: Tove Mørkesdal og Tore Neerland Tidsr om (Dato er/ ukenr, perio der. Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer,

Detaljer

Arbeidsplan 9C Uke 21-22

Arbeidsplan 9C Uke 21-22 Arbeidsplan 9C Informasjon til elever og foresatte i klasse 9C: Tusen takk for godt oppmøte i barnetoget! Hipp hurra! Et par fridager i denne perioden også: Kristi Himmelfartsdag 25.mai og fri 26. Etter

Detaljer

FARNES SKULE ÅRSPLAN

FARNES SKULE ÅRSPLAN Fag : Matematikk Lærek : Cappelen Damm Faktor 2 Klasse/ trinn: 9A / 9.klasse Skuleåret : 2016-17 Lærar : Bjarne Søvde FARNES SKULE ÅRSPLAN Veke / Månad Kompetansemål Innhald/ Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Tors 10.12 Presentasjon samanlikning buddhismen/ hinduismen Tys 15.12 Ons 16.12 Tors 17.12 framføring historie. Ons 09.12. Haustprøve i matematikk

Tors 10.12 Presentasjon samanlikning buddhismen/ hinduismen Tys 15.12 Ons 16.12 Tors 17.12 framføring historie. Ons 09.12. Haustprøve i matematikk Veke 50 Veke 51 Mån 07.12 Mån 14.12 Tys 08.12 Haustprøve i norsk sidemål Ons 09.12 Haustprøve i matematikk Tors 10.12 Presentasjon samanlikning buddhismen/ hinduismen Tys 15.12 Ons 16.12 Tors 17.12 framføring

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Løpende hovedinnhold og trekke ut relevant kommunikasjon. Les side Kort sagt side 41. informasjon i muntlige tekster

Løpende hovedinnhold og trekke ut relevant kommunikasjon. Les side Kort sagt side 41. informasjon i muntlige tekster Kommunikasjon Hvorfor vi skriver - hensikt Uke [1] Lytte til, oppsummere Jeg forstår hva som kjennetegner god KURS 1.1 KOMMUNIKASJON Løpende hovedinnhold og trekke ut relevant kommunikasjon. Les side 10-13

Detaljer

Læringsressurser Arbeidsmåter og tilpasset opplæring egnet til å nå kompetansemålene

Læringsressurser Arbeidsmåter og tilpasset opplæring egnet til å nå kompetansemålene Fag: Matematikk Faglærere: Simen Håland og Bjørn Helge Søvde Trinn: 9. trinn Skoleår: 2015/2016 Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter Læringsressurser Arbeidsmåter og tilpasset opplæring egnet

Detaljer

PERIODEPLAN 6.TRINN. Ormestad skole PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 5: UKE 48-50

PERIODEPLAN 6.TRINN. Ormestad skole PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODEPLAN 6.TRINN Ormestad skole Navn: PERIODE 1 UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE 8: UKE 9-12

Detaljer

Faktor 2 Kapittel 1 Tall og tallforståelse. Tidsbruk: 4 uker. Kikora. Faktor 2 Kapittel 2 Algebra. Diverse konkreter.

Faktor 2 Kapittel 1 Tall og tallforståelse. Tidsbruk: 4 uker. Kikora. Faktor 2 Kapittel 2 Algebra. Diverse konkreter. Fag: Matematikk Faglærere: Stian Frøysaa, Nils J. Helland Trinn: 9. trinn Skoleår: 2016/2017 Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter 1. samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar,

Detaljer

NORSK Årsplan for 10. klasse

NORSK Årsplan for 10. klasse NORSK Årsplan for 10. klasse 2017-18 Veke Kompetansemål: Eleven skal kunne: 34-36 -lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster -skrive ulike typer tekster etter

Detaljer

NORSK Årsplan for 10. klasse

NORSK Årsplan for 10. klasse NORSK Årsplan for 10. klasse 2017-18 Veke Kompetansemål: Eleven skal kunne: 34-36 -lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster -skrive ulike typer tekster etter

Detaljer

Årsplan i matematikk 9.klasse

Årsplan i matematikk 9.klasse Heile året Tal og algebra Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: analysere samansette problemstillingar, identifisere faste og variable storleikar, kople samansette problemstillingar tilkjende løysingsmetodar,

Detaljer

Arbeidsplan 10C Uke 40-43

Arbeidsplan 10C Uke 40-43 Arbeidsplan 10C Uke 40-43 Informasjon til elever og foresatte i klasse 10C: I uke 40 er Hallgeir i Tyskland på Erasmus+-programmet. Han er tilbake etter høstferien. Fravær og lignende kan meldes på mail

Detaljer

Anna lærestoff: Fagbøker, aviser, video, Excel,Geogebra, internett

Anna lærestoff: Fagbøker, aviser, video, Excel,Geogebra, internett 34 Tal og algebra behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk, knyte uttrykka til praktiske situasjonar, rekne med formlar, parentesar og brøkuttrykk og bruke kvadratsetningane samanlikne og rekne

Detaljer

Anna lærestoff: Fagbøker, aviser, video, Excel,Geogebra, internett

Anna lærestoff: Fagbøker, aviser, video, Excel,Geogebra, internett Heile året Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: analysere samansette problemstillingar, identifisere faste og variable storleikar, kople samansette problemstillingar tilkjende løysingsmetodar, gjennomføre

Detaljer

NORSK-Årsplan i 9.klasse 2014-15

NORSK-Årsplan i 9.klasse 2014-15 NORSK-Årsplan i 9.klasse 2014-15 Frå kunnskapaløftet Emne: Læremiddel: Frå saga til CD 34-38 -planlegge, utforme og bearbeide egne tekster prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst. -gjenkjenne

Detaljer

Grindvold skole. Arbeidsplan for 10.trinn. Matematikk. Uke 7 Eleven skal : - tavleundervisning

Grindvold skole. Arbeidsplan for 10.trinn. Matematikk. Uke 7 Eleven skal : - tavleundervisning Uke:7 og 9 Info: De som ikke har levert loddbøker og penger må gjøre dette snarest!!! Tirsdag 15.2: Tur til utdanningsmesse og museum i Oslo - oppmøte kl.8.30 (klasserommet). Retur fra Oslo kl.16.00 Onsdag

Detaljer

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Matematikk. Trinn: 9. trinn

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Matematikk. Trinn: 9. trinn ÅRSPLAN Bryne ungdomsskule FAG: Matematikk Trinn: 9. trinn Veke: Tal 34-40 Tema: Tal og algebra Formål med faget: Grunnleggjande ferdigheit Kompetansemål Læringsmål Lesing: Forstå matematisk symbolspråk,

Detaljer

Farnes skule, årsplan

Farnes skule, årsplan Fag : Matematikk Læreverk : Faktor 3, Cappelen Klasse/ trinn: 10 A Skuleåret : 2017-2018 Lærar : Bjarne Søvde Kompetansemål Innhald/ Lære Vurdering Arbeidsmåter 34 behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk,

Detaljer

Arbeidsplan for 10A Veke: 14

Arbeidsplan for 10A Veke: 14 Arbeidsplan for 10A Veke: 14 Opplysningar: Prøvemunnleg i v.16 e-post: torild.herstad@lindas.kommune.no (40218922) Ordenselevar: Adrian, Sigrid VÅR I LUTFA! SNART ER DET SOMMAR! Time Måndag Tysdag Onsdag

Detaljer

ØRSTA UNGDOMSSKULE MATEMATIKK

ØRSTA UNGDOMSSKULE MATEMATIKK ØRSTA UNGDOMSSKULE MATEMATIKK Årsplan for : 8. trinn Revidert Våren 2014 LÆRINGSGRUNNLAG - Kompetansemål Tal og algebra samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Matematikk for 9 trinn 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFOR MER

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Matematikk for 9 trinn 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFOR MER Obj128 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Matematikk for 9 trinn 2013/14 Uke 34-38 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFOR MER Tall og tallforst åelse utvikle, bruke og gjere greie for

Detaljer

Arbeidsplan 10C uke 42-43

Arbeidsplan 10C uke 42-43 Arbeidsplan 10C -43 Informasjon Velkommen tilbake etter en velfortjent høstferie! Siste innspurt dette kalenderåret. er i full gang. Mandag 12.10: Lærerne har halv planleggingsdag, noe som innebærer at

Detaljer

Grindvold skole. Arbeidsplan for 8.trinn. Matematikk. Uke 3 Eleven skal : - skriftlig arbeid

Grindvold skole. Arbeidsplan for 8.trinn. Matematikk. Uke 3 Eleven skal : - skriftlig arbeid Uke:3 og 4 Info: - Huske leksehjelp på onsdager rett etter skolen. - NB! Legg merke til bytte av mattetimer og naturfagstimer. Tirsdag/onsdag i uke 3 blir det matte. Fredag i uke 3 blir det en naturfagstime

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN 2014 / 2015

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN 2014 / 2015 Læreverk: : Faktor 3 matematikk for ungdomstrinnet, Hjardar og Pedersen, Cappelen Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen, men emnene vil bli de samme. Frosta skole, 08.09.2014 Faglærer:

Detaljer

Årsplan matte 9. trinn 2015/2016 Bryne ungdomsskule

Årsplan matte 9. trinn 2015/2016 Bryne ungdomsskule Veke Periode/emne Kompetansemål Læremiddel/lærestoff/ læringsstrategi: Vurdering Innhald/metode/ VFL 34-37 1. bruke faktorar, potensar, kvadratrøter og primtal i berekningar samanlikne og rekne om mellom

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

FORSLAG TIL ÅRSPLAN 8. TRINN (ukenumre og ferier varierer fra skoleår til skoleår og må justeres årlig)

FORSLAG TIL ÅRSPLAN 8. TRINN (ukenumre og ferier varierer fra skoleår til skoleår og må justeres årlig) FORSLAG TIL ÅRSPLAN 8. TRINN (ukenumre og ferier varierer fra skoleår til skoleår og må justeres årlig) I tillegg til lærebøkene som er nevnt i selve årsplanen, kan en også bruke følgende titler: Kontekst

Detaljer

FAG: MÅL: ARBEID PÅ SKULEN: ARBEID HEIME: KOMMENTAR: Til tysdag: Sjå gjennom utgangspunkt i forkunnskapane sine, digital kompetanse.

FAG: MÅL: ARBEID PÅ SKULEN: ARBEID HEIME: KOMMENTAR: Til tysdag: Sjå gjennom utgangspunkt i forkunnskapane sine, digital kompetanse. Arbeidsplan kl. 8b Veke: 4 Ordensteneste: Julie og Andra Meldingar: Det vert kapittelprøve i matematikk tysdag 02.02.2016 i kapittel G. Heimesida til skulen: http://www.lindas.kommune.no/lindaas-ungdomsskule.358252.nn.html

Detaljer

Arbeidsplan for 10d veke 4-5

Arbeidsplan for 10d veke 4-5 Arbeidsplan for 10d veke 4-5 Namn: Ordenselevar: Benjamin, Natasa, Isabell. Hallo Informasjon: 10d Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag 8.15-09.15 Matematikk Eng/Nat Kroppsøving Kunst/handtverk Krle 09.25-10.25

Detaljer

Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015

Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015 Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015 Utforskaren Hovudområdet grip over i og inn i dei andre hovudområda i faget, og difor skal ein arbeide med kompetansemåla i utforskaren samtidig med at ein arbeider

Detaljer

Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn

Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn Du skal lære om Menneskerettigheter o for barn (artikkel 1) o og et godt miljø (artikkel 27) VANN er det viktigste for at barn skal

Detaljer

Farnes skule, årsplan

Farnes skule, årsplan Fag : Matematikk Læreverk : Faktor 3, Cappelen Klasse/ trinn: 10 A, 10 B /10.KLASSE Skuleåret : 2016-2017 Lærar : Bjarne Søvde / Rigmor Skrede Tal og algebra 34 behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk,

Detaljer

PERIODEPLAN 6. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 34-36

PERIODEPLAN 6. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 34-36 PERIODEPLAN 6. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 34-36 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA: VENNSKAP PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Ole André Ljosland & Kristian B. Stensgård

Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Ole André Ljosland & Kristian B. Stensgård Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Ole André Ljosland & Kristian B. Stensgård Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Arbeidsplan for 10A Veke: 47

Arbeidsplan for 10A Veke: 47 Arbeidsplan for 10A Veke: 47 Opplysningar: Utplassering denne veka, også. Sjekk lista! Heimeside: (http://www.minskole.no/lindasu) Skulen vår tek no spranget frå gamal til ny heimeside. Frå veke 47 finn

Detaljer

Vekeplan 10. klasse. Namn:.. Veke 20-21. Norsk: Eksamen / På nett. Matte Tal og algebra/eksamen. Samf: Geografi: Australia/Oseania. Eng.

Vekeplan 10. klasse. Namn:.. Veke 20-21. Norsk: Eksamen / På nett. Matte Tal og algebra/eksamen. Samf: Geografi: Australia/Oseania. Eng. Namn:.. Vekeplan 10. klasse Norsk: Eksamen / På nett For dei det gjeld: gjere ein god skriftleg eksamen. Mål: Hald ei god munnleg framføring med tanke på vurderingskriteria. Samf: Geografi: Australia/Oseania

Detaljer

Info: Foreldremøte onsdag 29.september kl.19 - husk å levere lapp. Husk kakebokssalg!!!

Info: Foreldremøte onsdag 29.september kl.19 - husk å levere lapp. Husk kakebokssalg!!! Uke:38 og 39 Info: Foreldremøte onsdag 29.september kl.19 - husk å levere lapp. Husk kakebokssalg!!! Matematikk - kunne utvide og forkorte brøker - kunne gjøre om uekte brøk til blandet - skriftlig arbeid

Detaljer

Årsplan i matematikk 8.trinn, 2014-2015 Faglærere: Lars Skaale Hauge, Hans Tinggård Dillekås og Ina Hernar Lærebok: Nye Mega 8A og 8B

Årsplan i matematikk 8.trinn, 2014-2015 Faglærere: Lars Skaale Hauge, Hans Tinggård Dillekås og Ina Hernar Lærebok: Nye Mega 8A og 8B Årsplan i matematikk 8.trinn, 2014-2015 Faglærere: Lars Skaale Hauge, Hans Tinggård Dillekås og Ina Hernar Lærebok: 8A og 8B Grunnleggende ferdigheter i faget: Munnlege ferdigheiter i matematikk inneber

Detaljer

Uke 21 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Uke 22 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Norsk/frivillig matte-prøve Norsk/frivillig Matte-prøve

Uke 21 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Uke 22 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Norsk/frivillig matte-prøve Norsk/frivillig Matte-prøve Arbeidsplan 10 A Uke 21 og 22 Uke 21 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 14.00-14.45 3. 4. 5. Forberedelse ENGELSK EKSAMEN

Detaljer

Til dere foreldre: Denne våren kan dere velge om dere vil ha konferanse eller ikke. Disse konferansene avholdes i uke 11. Ta kontakt ved behov.

Til dere foreldre: Denne våren kan dere velge om dere vil ha konferanse eller ikke. Disse konferansene avholdes i uke 11. Ta kontakt ved behov. Uke 8 Trinn: 10B Navn: Dere får studenter i uke 8, 10 og 11 (Tor Kristian sine timer). Disse studentene er i sitt fjerde studieår, og er godt kvalifiserte til å både planlegge, gjennomføre og vurdere.

Detaljer

Lokal læreplan i norsk 10

Lokal læreplan i norsk 10 Lokal læreplan i norsk 10 -Romanen -Rep. nynorsk: substantiv, adjektiv - samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering - lese og analysere

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2015-2016

Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2015-2016 Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2015-2016 Veke Kunnskapsløftet Emne: Læremiddel: Lærebok: Kosmos 10 34-36 -gjere greie for korleis ulike politiske parti fremjar ulike verdiar og interesser, knyte dette

Detaljer

Grindvold skole. Arbeidsplan for 9.trinn

Grindvold skole. Arbeidsplan for 9.trinn Uke:34 og 35 Info: - Velkommen tilbake til nytt skoleår. - Det er mange lapper som skal ha underskrift. Husk disse. - Alle bøkene SKAL ha bokbind innen fredag 21.8. Matematikk - Kunne multiplisere og dividere

Detaljer

Grindvold skole. Arbeidsplan for 8.trinn

Grindvold skole. Arbeidsplan for 8.trinn Uke:47 og 48 Info: -17.11: norsktentamen - 18.11: engelsk tentamen 19.11: studiedag for elevene, lærerne har kursdag 20.11: mattetentamen 23.11 + 24.11: Skolefotografering Matematikk - ha med seg riktig

Detaljer

Læringsressurser. «Teknologi og ressurser» Kapittel 5 i Geografi 9. Internett. Excel. Utforskeren. Internett SSB

Læringsressurser. «Teknologi og ressurser» Kapittel 5 i Geografi 9. Internett. Excel. Utforskeren. Internett SSB Fag: Samfunnsfag Faglærere: GHA og VP Trinn: 9. trinn Skoleår: 2016/2017 Periode Kompetansemål Grunnleggen de ferdigheter 1. Teknologi og ressurser + Utforskeren undersøkje korleis menneske gjer seg nytte

Detaljer

Årsplan i norsk 9. trinn Lærere: Lena, Julie, Lasse

Årsplan i norsk 9. trinn Lærere: Lena, Julie, Lasse Årsplan i norsk 9. trinn 2016-2017 Lærere: Lena, Julie, Lasse Kompetansemål Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: Muntlig kommunikasjon 1. Samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater

Detaljer

Lindås ungdomsskule: Tlf. skule: Heimeside: no/8-a nn.html

Lindås ungdomsskule: Tlf. skule: Heimeside:  no/8-a nn.html Arbeidspla n 9a Veke 42 Lindås ungdomsskule: Tlf. skule: 56 37 50 54 Heimeside: http://www.lindas.kommune. no/8-a.358260.nn.html Kontaktlærar: Borghild Toft E-post: borghild.toft@lindas.kommune.no Tlf./

Detaljer

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe Norsk revidert januar 01 Arbeidsgruppe Caroline A. Bullen Jorunn Andersen Gunn Arnøy Tastarustå skole Tastarustå skole Tastaveden skole 1 Muntlig kommunikasjon Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN Åkra ungdomsskole

ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN Åkra ungdomsskole ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN Åkra ungdomsskole 2016-2017 SENTRALE KOMPETANSEMÅL ELEVENS KOLONNE Læreverk: Nye Kontekst LÆRERENS KOLONNE Læreverk: Nye Kontekst Lærerens bok, Nye Kontekst Oppgaver, Nye Kontekst,

Detaljer

Tentamen bokmål. Tentamen Engelsk. 8.trinn Uke 22. Skolefri 2. Pinsedag

Tentamen bokmål. Tentamen Engelsk. 8.trinn Uke 22. Skolefri 2. Pinsedag 8.trinn Uke 22 Timer Mandag 25. mai Tirsdag 26. mai Onsdag 27. mai Torsdag 28. mai Fredag 29. mai 0 0800-0845 Teammøte 1 0845-0930 GYM 0930-0945 2 0945-1030 3 1030-1115 Skolefri 2. Pinsedag Språk, Eng.fordy

Detaljer

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Hvordan og hvorfor vi skriver. Tekstbinding. Nynorske ord og skrivemåter Uke 10] Skrive ulike typer tekster etter Jeg reflekterer over hvorfor jeg KURS 3.1 HVORFOR VI SKRIVER - HENSIKT mønster av eksempeltekster

Detaljer

STUDIEPLAN 9. TRINN - UKE 22 OG 23

STUDIEPLAN 9. TRINN - UKE 22 OG 23 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE STUDIEPLAN 9. TRINN - UKE 22 OG 23 NAVN... INFO NÅR UKE 22/MANDAG Uke 22/tirsdagonsdag HVA OG NÅR FRI- PINSE HVEM OG HVOR Spansk Hortensia/Kathleen Uke 22/tirsdag Uke 22/onsdag

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 13-17

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 13-17 PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 13-17 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA : VÆR OG VIND PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE

Detaljer

Grindvold skole. Arbeidsplan for 9.trinn. Uke 49 Eleven skal : Matematikk. - tavleundervisning

Grindvold skole. Arbeidsplan for 9.trinn. Uke 49 Eleven skal : Matematikk. - tavleundervisning Periode: uke 49, 50 Uke:49, 50 Info: - 15.12: Aktivitetsdag i Mossehallen. Eget skriv kommer. - 17.12: Juleshow i gymsalen på kvelden. Oppmøteplikt for elever og lærere. Eget skriv kommer. Foresatte og

Detaljer

Læringsressurser. «Teknologi og ressurser» Kapittel 5 i Geografi 9. Forelesning. Internett. Excel. Utforskeren. Internett SSB

Læringsressurser. «Teknologi og ressurser» Kapittel 5 i Geografi 9. Forelesning. Internett. Excel. Utforskeren. Internett SSB Fag: Samfunnsfag Faglærere: GHA og VP Trinn: 9. trinn Skoleår: 2016/2017 Periode Kompetansemål Grunnleggen de ferdigheter 1. Teknologi og ressurser + Utforskeren undersøkje korleis menneske gjer seg nytte

Detaljer

NORSK Årsplan for 10. klasse 2015-2016

NORSK Årsplan for 10. klasse 2015-2016 NORSK Årsplan for 10. klasse 2015-2016 Veke Kompetansemål: Eleven skal kunne: Emne: Læremiddel: Frå Saga til CD Arbeidsmåte: Vurdering 35-36 - beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Fag: Kroppsøving. Faglærer: Rayner Nygård og Lars Gytre. Klasse: 10.trinn. Føremål. Grunnleggjande ferdigheiter

Årsplan 2014/2015. Fag: Kroppsøving. Faglærer: Rayner Nygård og Lars Gytre. Klasse: 10.trinn. Føremål. Grunnleggjande ferdigheiter Årsplan 2014/2015 Fag: Kroppsøving Faglærer: Rayner Nygård og Lars Gytre Klasse: 10.trinn Føremål Kroppsøving er eit allmenndannande fag som skal inspirere til ein fysisk aktiv livsstil og livslang rørsleglede.

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Vidar Apalset/Ulla Heli

Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Vidar Apalset/Ulla Heli Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Vidar Apalset/Ulla Heli Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Historie

Detaljer

HALVÅRSPLAN HØST 2016

HALVÅRSPLAN HØST 2016 HALVÅRSPLAN HØST 2016 FAG: ENGELSK KLASSE/GRUPPE: 9 TRINN SKOLE: KLEPP UNGDOMSSKOLE FAGLÆRERE: Signe Carlsen Marit Haga James Schjelderup HALVÅRSPLAN I ENGELSK HAUST 9. TRINN Høst 2016 Mål for opplæringen

Detaljer

Vekeplan 9. klasse. Namn:.. Veke 50. Matte Gjennomgang til tentamen + algebra. Eng Creating texts. RLE: Kva gjorde Jesus? Natur:

Vekeplan 9. klasse. Namn:.. Veke 50. Matte Gjennomgang til tentamen + algebra. Eng Creating texts. RLE: Kva gjorde Jesus? Natur: Vekeplan 9. klasse Namn:.. Veke 50 Norsk: Matte Gjennomgang til tentamen + algebra Lære rett skrivemåte av ord som var Mål: gjennomgåande feil til tentamen Mål: Repetisjon til tentamen. Samf Mål: Eng Creating

Detaljer

Vekeplan for 3.trinn. Informasjon til eleven og heimen

Vekeplan for 3.trinn. Informasjon til eleven og heimen Hordabø Skule Nordbøvegen 1 5937 Bøvågen Tlf. 56346270. Vekeplan for 3.trinn Veke 20 11. - 15. mai Ein kan ikkje alltid få det slik som ein vil. FAG Norsk Matematikk LÆRINGSMÅL Kunna bruka punktum og stor

Detaljer

Tysdag: Klargjering av tidslinja. Norsk språkhistorie på talet. Onsdag: Språkreformar.

Tysdag: Klargjering av tidslinja. Norsk språkhistorie på talet. Onsdag: Språkreformar. Arbeidsplan. Veke: 3 Orden: Jenny og Markus Klasse: 10A Onsdag; prøve i samfunnskunnskap Torsdag 26.jan. Elevkveld m/føresette. Skuleball 2.februar Matteprøve måndag 23.1 FAG: MÅL: PÅ SKULEN: Norsk Kan

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 45-47

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 45-47 PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 45-47 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA: ÅRET RUNDT PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN 2015 / 2016

ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN 2015 / 2016 Læreverk: Neon 10 Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen, men emnene vil bli de samme. Frosta skole, 18.08.2015 Faglærer: Anne Marie Rise, Heidi Brekken Kvamvold, Anne Jørstad Stenhaug

Detaljer

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 4. TRINN 2013/2014 Læreverk: Cumulus Faglærer: Liv Ytre-Arne

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 4. TRINN 2013/2014 Læreverk: Cumulus Faglærer: Liv Ytre-Arne ÅRPLN I MFUNNFG FOR 4. TRINN 20132014 Læreverk: Cumulus Faglærer: Liv Ytre-rne U G U T E P T. MÅL (K06) TEM RBEIDFORM VURDERING Personvern Underveisvurderin Følgje enkle reglar for personvern når ein Lære

Detaljer

Vekeplan 9B veke 43. Ordenselever: Maya L og Sara. Viktig:

Vekeplan 9B veke 43. Ordenselever: Maya L og Sara. Viktig: Norsk Naturfag Ordenselever: Vekeplan 9B veke 43 Maya L og Sara Viktig: TIL FORELDRE/FORESATTE: Fredag 1. desember er det juleball. 9b må stille med to vakter. Om du har høve kan du ta kontakt med Vivi

Detaljer

Arbeidsplan for 8B Veke: Opplysningar: Minner om foreldremøte måndag 28. august klokka

Arbeidsplan for 8B Veke: Opplysningar: Minner om foreldremøte måndag 28. august klokka Arbeidsplan for 8B Veke: Opplysningar: Minner om foreldremøte måndag 28. august klokka 18.00. Måndag 2. og 3. time skal elevane ta kartleggingsprøve i norsk På tysdag er det MOT dei tre første timane.

Detaljer

Årsplan Engelsk 2015-2016 Årstrinn: 8. årstrinn Annette R. Kjøllesdal

Årsplan Engelsk 2015-2016 Årstrinn: 8. årstrinn Annette R. Kjøllesdal Årsplan Engelsk 2015-2016 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Annette R. Kjøllesdal Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Mål for opplæringen

Detaljer

Studieplan for 7. trinn

Studieplan for 7. trinn Studieplan for 7. trinn Uke 48, 49 og 50 Navn: SPESIELT. UKE 48: Norsktimene brukes til å øve på Juleforestillingen UKE 49: Norsktimene brukes til å øve på Juleforestillingen Onsdag: Øv til RLE-prøven

Detaljer

Arbeidsplan for 9B Veke: 42

Arbeidsplan for 9B Veke: 42 Arbeidsplan for 9B Veke: 4 Opplysningar: Forandringar i timeplanen Ordenselevar: Cecilia og Victoria Kontaktlærer: Yngve Hopen Epost: yngve.hopen@lindas.kommune.no TLF/SMS: 9576966 Time Måndag Tysdag Onsdag

Detaljer

Læringsplan for 9. trinn ved Nordre Modum ungdomsskole uke 1 & 2

Læringsplan for 9. trinn ved Nordre Modum ungdomsskole uke 1 & 2 Samfunn Matematikk Natur Læringsplan for 9. trinn ved Nordre Modum ungdomsskole uke & Fag Læringsmål Du skal kunne: Samle informasjon om et tema og presentere dette muntlig (jul) Lese og analysere en norsk

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR LÆRERE I NORSK 10.TRINN SKOLEÅR

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR LÆRERE I NORSK 10.TRINN SKOLEÅR Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR LÆRERE I NORSK 10.TRINN SKOLEÅR 2017-2018 Periode 1: UKE 33-UKE 38 Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder Planlegge,

Detaljer

Vekeplan 9. klasse. Namn:.. Veke 7. Matte Forhol mellom tal. Samf Mat frå jorda Eng Munnleg framføring

Vekeplan 9. klasse. Namn:.. Veke 7. Matte Forhol mellom tal. Samf Mat frå jorda Eng Munnleg framføring Vekeplan 9. klasse Veke 7 Namn:.. Norsk: Nynorsk: Når veka er over, skal du kunne finne alle setningsledda vi har arbeidd med Mål: siste tida Bokmål: Når uka er over, skal du kunne alt vi har lært om substantiv-og

Detaljer

Arbeidsplan 9A Uke 45-46

Arbeidsplan 9A Uke 45-46 Arbeidsplan 9A Uke 45-46 Informasjon til elever og foresatte i klasse 9A: Det blir noen travle uker nå med prøver og framføringer, så det er bare å brette opp armene og jobbe.husk å planlegge godt for

Detaljer

Vekeplan 9. klasse. Namn:. Veke 18. Matte Pytagoras. Repetere til prøve om nazisme og facisme. Eng. Samf. RLE: Framføring om religionar Natur:

Vekeplan 9. klasse. Namn:. Veke 18. Matte Pytagoras. Repetere til prøve om nazisme og facisme. Eng. Samf. RLE: Framføring om religionar Natur: Vekeplan 9. klasse Veke 18 Namn:. Norsk: Bokmål: Når du skriv tekstar, kan du bruke det du har lært til å unngå feil Mål: Nynorsk:Du skal ha kunnskap om korleis auka nasjonalkjensle førte til at vi blei

Detaljer

STUDIEPLAN 8. TRINN UKE 21 OG 22

STUDIEPLAN 8. TRINN UKE 21 OG 22 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE STUDIEPLAN 8. TRINN UKE 21 OG 22 NAVN... INFO NÅR HVA OG NÅR HVEM OG HVOR Uke 21 /mandag Matematikktentamen Del 2 fram til 1130. Pause til 12.00, vanlig skole etter timeplanen

Detaljer

LEKSEPLAN FOR 8. TRINN veke 17-18

LEKSEPLAN FOR 8. TRINN veke 17-18 LEKSEPLAN FOR 8. TRINN veke 17-18 Fag Kompetansemål L-06 Norsk Engelsk Matematikk Gjere greie for nokre kjenneteikn ved hovudgrupper av talemål i Noreg, og diskutere haldningar til ulike talemål og til

Detaljer

Timetall. Grunnleggende ferdigheter

Timetall. Grunnleggende ferdigheter Hovedområdet innebærer arbeid med og drøfting av fagtekster, litterære tekster og kulturelle uttrykksformer fra ulike medier. Dette er sentralt for å utvikle kunnskap om og forståelse og respekt for andres

Detaljer

8. trinn GAUTESETE skole 2016/2017 ARBEIDSPLANEN UKE Tema: Mot sommer Respekttema: Ansvar UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 22

8. trinn GAUTESETE skole 2016/2017 ARBEIDSPLANEN UKE Tema: Mot sommer Respekttema: Ansvar UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 22 8. trinn GAUTESETE skole 2016/2017 ARBEIDSPLANEN UKE 22 25 : Mot sommer Respekttema: Ansvar Navnet mitt UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 22 23 2. pinsedag Verdt å huske 24 25 www.minskole.no/gautesete

Detaljer

Fagplan i norsk 3. trinn

Fagplan i norsk 3. trinn Fagplan i norsk 3. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa På vei I mål læreverk Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift. Stavskrift Jeg kan bokstavhuset

Detaljer

Grindvold skole. Arbeidsplan for 8.trinn. MÅL I PERIODEN METODE GJØRES HJEMME TIL ; Matematikk. -tavleundervisning Eleven skal :

Grindvold skole. Arbeidsplan for 8.trinn. MÅL I PERIODEN METODE GJØRES HJEMME TIL ; Matematikk. -tavleundervisning Eleven skal : Uke:13 og 14 Info: * Det vil bli gjennomført utviklingssamtaler i denne perioden * Fremføring av engelskprosjekt Australia * Fremføring av musikkprosjekt tirsdag uke 14 * Tur til biblioteket fredag 3.

Detaljer

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Fysisk aktivitet og helse. Trinn: 9

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Fysisk aktivitet og helse. Trinn: 9 ÅRSPLAN Bryne ungdomsskule FAG: Fysisk aktivitet og helse Trinn: 9 FormålValgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015

Årsplan Norsk 2014 2015 Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: Lærere: 9.årstrinn Anniken Løvdal, Lena Veimoen, Siri Wergeland Maria S. Grün, Hanne Marie Haagensen Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag

Årsplan Samfunnsfag Årsplan Samfunnsfag 2016 2017 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Gina Slater Kjeldsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Samfunnskunnskap

Detaljer

Årsplan norsk 9. trinn 2015/2016 Bryne ungdomsskule

Årsplan norsk 9. trinn 2015/2016 Bryne ungdomsskule Veke Periode/emne Kompetansemål Læremiddel/lærestoff/ læringsstrategi: Vurdering Innhald/metode/ VFL 34-37 1. I gode og onde dagar Gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler

Detaljer

ARBEIDSPLAN 9. TRINN 8 og 10 VEKE

ARBEIDSPLAN 9. TRINN 8 og 10 VEKE ARBEIDSPLAN 9. TRINN 8 og 10 VEKE Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag 8 Prøve i mat og helse 9 VINTERFERIE 10 Prøve i samfunnsfag norsk Frontermappe innan kl.21.00 Kompetansemål K-06: Matematikk:

Detaljer

Vekeplan 9. klasse. Namn:.. Veke 47. Samf Repetisjon av kapittelet Eng Addicted Characters

Vekeplan 9. klasse. Namn:.. Veke 47. Samf Repetisjon av kapittelet Eng Addicted Characters Vekeplan 9. klasse Namn:.. Veke 47 Norsk: Matte Kunne gjere enkle statistiske berekningar Få oversyn over feil du må unngå i Mål: skriftlege arbeid. Kunne bruke komma og punktum rett. Forstå og kunne finne

Detaljer