Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn"

Transkript

1 Tysk Garnes ungdomsskule LæringsPLAN Læring og trivsel for alle PERIODE 6 9. trinn Elev Gruppe Skoleåret

2 INNHALD SIDE Andresida 2 Innhaldsoversikt 3 Helsing frå rektor og elevråd 4 Læraroversikt 5 Kalender 6 Vurderingsoversikt 7 Norsk 8-9 Matematikk Engelsk Naturfag Samfunnsfag RLE KRØ Musikk Kunst og håndverk Mat og helse framandspråk UDV Fysisk aktivtet og helse / Medier og informasjon 32 Sal og scene / Design og redesign 33 Eigne notatar 34 Timeplan for trinnet A-veker 35 Timeplan for trinnet B-veker 36 2

3 Andresida Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 Veke Veke Veke 49-5 Veke 6-13 Veke Veke Læringsstrategiar Reflektere over egen læring! Arenakompetanse Klasseromskompetanse: - Vær presis til timene - Ha kontroll på eget utstyr Sosial kompetanse Vis hensyn! Zerofag: UDV 3

4 Hilsen fra rektor Nå nærmer det seg slutten på min fjerde uke her på. Samtidig som tiden har gått utrolig fort er det som om jeg har vært her lenge. Jeg kommer fra en rektorstilling på Åstveit skole i Åsane. Etter 19 år i ledelsen på Åstveit har det vært interessant og spennende å komme til. Jeg har et positivt inntrykk av elever og ansatte så jeg er sikker på at dette er et godt sted både å være å lære for elever og ansatte. Våren er en travel tid. Nå er viktig for oss å holde læringstrykket oppe fram mot ferien. Beste hilsen fra Ragnhild Kaarstad Helsing frå elevrådet Hei, og gratulerer til alle dere nykonfirmerte. Håper alle har hatt en fin konfirmasjonstid På 10. trinn er det nå siste sjanse til å "pynte" på standpunktkarakterene, før disse blir satt. Vi vil også ønske lykke til med eksamen! Til 8. og 9. trinn, ønsker vi at alle skal få fin slutt på skoleåret. Med fare for å være forut vår tid, vil vi på vegne av elevrådet ønske alle en riktig god sommer! Hilsen Lars Kristian & Erik 4

5 Lærarane på 9. trinn Namn E-postadresse Kontaktlærar/funksjon Anita Mo Kontaktlærar 9A1 Marit Heimstad Kontaktlærar 9A2 Tønnessen Gunhild Boge Kontaktlærar 9B1 Lars-Olav Brattabø Kontaktlærar 9B2 Ingunn Vikne Kontaktlærar 9C1 Hege Rosenlund Kontaktlærar 9C2 Etienne Sandanger Kontaktlærar 9D1 Magne Stenersby Kontaktlærar 9D2 Janne Rasmussen Kontaktlærar 9E1 Kjersti Brattabø Kontaktlærar 9E2 Arne Kristoffer Haaland Faglærer saf/eng/fra Hanne-Lisbeth Olsen Faglærer mat 9d André Minde Avdelingsleiar 9. trinn Yrkesveileder Monika Kløvtveit Dahl Rådgjevar 9. Trinn Kathrine Tunestveit Faglærar S & S, Assistent (valfag) Linda Kvamme Faglærar S & S (valfag) Birger Berntsen Faglærar D & R (valfag) Nynke Leijstra Faglærar engelsk Janne Marøy Faglærar spansk Stian Mørk Faglærer spansk Stein Rage Mob.tlf Miljøterapeut Kontaktinformasjon Garnes Ungdomsskule Garnes Ungdomsskule Garnesvegen Indre Arna Heimeside: 5

6 Mai Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 21A Rydde- Ungt Ansvar 9D Entreprenørskap A+B+C 22B Ryddeansvar 9E Pinsedag Skolefri Ungt Entreprenørskap D+E Skolegårdskonsert Kl.13:00 Juni Uke 23A Ryddeansvar 9E 24B Ryddeansvar 9E Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag B Ryddeansvar 9E Grill og Gøy A Siste skoledag! God ferie! 6

7 Vurderingsoversikt Uke Gruppe Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag A 9B 9C 9D 9E 9A 9B 9C 9D 9E 9A 9B 9C 9D 9E 9A 9B 9C 9D 9E 9A 9B 9C 9D 9E 9A 9B 9C 9D 9E Tentamen matematikk! Naturfagprøve Kapittel 10 og 11! 7

8 Mål for perioden Emne Kompetansemål frå Kunnskapsløftet Norsk Språk og litteratur, 9a-boka Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: Munnleg kommunikasjon: Samtale om form, innhald og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkande opplesing og dramatisering Skriftleg kommunikasjon: Skildre samspelet mellom estetiske verkemidla i samansette tekstar, og reflektere over korleis vi vert påverka av lyd, språk og bilete Språk, litteratur og kultur: Presentere tema og uttrykksmåtar i nokre klassiske tekstar i norsk litteratur, gi døme på og kommentere korleis samfunnsforhold, verdiar og tenkemåtar vert framstilt i tekster Forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske målformer, og gjøre greie for språkdebatt og språklig variasjon i Norge i dag Læringsmål Slik kan eg arbeide for å nå måla Vurderingsform Når perioden er over skal du kunne: Dramatisere ny slutt på et dukkehjem av Henrik Ibsen Kunne forklare korleis samfunnsutviklinga, språkutviklinga og litteraturhistoria går hand i hand. Les replikkar og prøv ulike måtar å bruke stemma på, legg også inn pausar. Prøv om det blir lettare å hugse replikkane dine om du seier dei høgt. Om du gjer dette får du samtidig øvd deg på artikulasjon. Dramatisering. Vurderingskriterier Lav måloppnåing 1-2 Middels måloppnåing 3-4 Høg måloppnåing 5-6 Uforberedt Godt forberedt Svært godt forberedt Husker lite, må bruke manus Husker mesteparten av teksten Kan alt utenat Formidler budskapet på en lite overbevisende måte Ingen el. liten bruk av kroppsspråk Viser liten/ingen innlevelse/forståelse Lite eller mangel på samspill med de andre aktørene For lav og utydelig stemme, lavt eller høyt tempo Liten el. ingen bruk av kostyme/rekvisita Eigenvurdering: Formidler budskapet på en bra måte Bra innlevelse og kroppsspråk Bra samspill med de andre aktørene Uttrykker seg presist, tydelig stemme, passe tempo God bruk av kostymer/rekvisita Formidler budskapet på en overbevisende måte Svært god innlevelse og godt kroppsspråk Svært bra kommunikasjon med de andre aktørene og publikum. Uttrykker seg svært presist med klar stemme. Svært god bruk av kostymer/rekvisita Til forbetring: 8

9 Dagar eg har norsk: Uke På skolen Heime 21 Romantikken og nasjonalromantikken Wergeland og Welhaven Ivar Aasen 22 Realismen og naturalismen Vi les og dramatiserer «Et dukkehjem» av Henrik Ibsen 23 Vi les og dramatiserer «Et dukkehjem» av Henrik Ibsen 24 Vi les og dramatiserer «Et dukkehjem» av Henrik Ibsen 25 Oppsummering av litteratur- og språkhistore Skriv fem setninger om Norge til ein person som ikke kjenner landet. Legg vekt på kva du liker ved å bu her. Dette må vere gjort til timen på torsdag for da skal vi gjennomgå dette i timen. Les replikkane dine og øv på rolla di. Ta gjerne med nokre rekvisita/ kostyme som du kan bruke i rolla di. 26 SISTE SKOLEUKE! God ferie, nyt sommaren! Gleder oss til å sjå dykk alle saman igjen til hausten som 10. klassingar 9

10 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Læringsmål Slik kan jeg arbeide for å nå målene Matematikk i dagliglivet Matematikk Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: gjere berekningar om forbruk, bruk av kredittkort, inntekt, lån og sparing, setje opp budsjett og rekneskap ved å bruke rekneark og gjere greie for berekningar og presentere resultata analysere samansette problemstillingar, identifisere faste og variable storleikar, kople samansette problemstillingar til kjende løysingsmetodar, gjennomføre berekningar og presentere resultata på ein formålstenleg måte velje høvelege måleiningar, forklare samanhengar og rekne om mellom ulike måleiningar, bruke og vurdere måleinstrument og målemetodar i praktisk måling og drøfte presisjon og måleusikkerheit gjennomføre undersøkingar og bruke databasar til å søkje etter og analysere statistiske data og vise kjeldekritikk ordne og gruppere data, finne og drøfte median, typetal, gjennomsnitt og variasjonsbreidd, presentere data, med og utan digitale verktøy, og drøfte ulike dataframstillingar og kva inntrykk dei kan gje lage funksjonar som beskriv numeriske samanhengar og praktiske situasjonar, med og utan digitale verktøy, beskrive og tolke dei og omsetje mellom ulike representasjonar av funksjonar, som grafar, tabellar, formlar og tekstar Du skal kunne: Hente informasjon og gjøre valg og beregninger i forhold til matematikk i dagliglivet. Stikkord: lønn, lån, budsjett, renter, fart, tid Ha med deg riktig utstyr til timane (blyant, viskelær, linjal). Bruk mattetimane til å gjera oppgåver saman med medelevar, og spør lærar om hjelp dersom det er noko de ikkje får til. Gjer leksene. Forklar matematikkbegrepa til nokon heime Vurderingsform Vurderingskriterier Låg måloppnåelse 1-2 Middels måloppnåelse 3-4 Høg måloppnåelse 5-6 Eigenvurdering: Til forbetring: 10

11 Oppgåver som ikkje blir gjort på skulen fullfører du heime Uke På skulen og heime Innlæring/øving: Vi øver til tentamen på skolen og hjemme!! Tantamen er 21. mai!! Innlæring/øving: Vi jobber med matematikk i dagliglivet. Elevene får oppgaver på skolen. De får lekser i timene Innlæring/øving: Vi jobber med matematikk i dagliglivet. Elevene får oppgaver på skolen. De får lekser i timene Innlæring/øving: Vi jobber med matematikk i dagliglivet. Elevene får oppgaver på skolen. De får lekser i timene Innlæring/øving: Vi jobber med matematikk i dagliglivet. Elevene får oppgaver på skolen. De får lekser i timene. 11

12 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Læringsmål Engelsk Role play Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: Beherske et ordforråd som dekker en rekke ulike emner Bruke språkets grunnleggende formverk og tekstrukturer muntlig og skriftlig Velge ulike lytte-, tale-, lese-, og skrivestategier tilpasset formål og situasjon Tilpasse muntlig og skriftlig språkbruk til sjanger og situasjon Presentere og samtale om aktuelle og tverrfaglige emner Bruke grunnleggende terminologi for å beskrive formverk og teksturer. Lese litterære tekster fra sjangrene dikt, novelle, roman og skuespill fra den engelskspråklige verden. Eleven skal kunne: planlegge og skrive en tekst utfra en gitt oppgave snakke og skrive om krig og flyktninger bruke tankekart for å aktivere forkunnskap gjengi fakta om London beskrive spillet på en fotballkamp Slik kan jeg arbeide for å nå målene Læringsstrategier Vurderingsform Be active during class, both orally and working on tasks and assignments Use mindmaps to activate your preknowledge Do your homework and be well prepared for class and the term test. Take time to plan your writing and revise your text before handing it in. Oral activities in class Vurderingskriterier Lav måloppnåelse 1-2 Middels måloppnåelse 3-4 Høy måloppnåelse 5-6 Eleven kan bruke et svært enkelt ordforråd Eleven snakker/skriver forståelig. Eleven klarer å kommunisere noe mening på engelsk tross mange feil Eigenvurdering: Eleven har et ordforråd som er stor nok til å snakke/skrive om et gitt tema Eleven har god uttale og intonasjon Eleven klarer å kommunisere mening på engelsk Eleven har et bredt og variert ordforråd Eleven har svært god uttale og intonasjon. Eleven klarer å kommunisere mening på engelsk med god flyt Til forbetring: 12

13 Dager jeg har engelsk: Uke 21(A) & 22(B) mai mai Text 7B, p Graphic novel, p Spotlight on language, p. 173 Work with grammar issues from the Hjemme Read the comic p term test. Ekstra informasjon: I mai og juni skjer det mye ekstra og en del timer i faget faller bort.vi lager derfor en tilpasningsdyktig plan og kanskje vi finner på noe artig. Det blir muligens forskyvninger og endringer i plan. 12. juni har vi et opplegg utenfor skolen pga. muntlig eksamen for 10. trinn. 23 Improvised theater and role play juni 24 We watch a movie? juni juni Sum up and evaluation =) 26 Avslutning med de forskjellige klassene. Sommerferie begynner tirsdag 23. juni etter dagen er avsluttet! 13

14 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Naturfag Kap. 7 Puberteten, sex og samliv, Kap. 8 Svangerskap og Kap. 9 Prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner. Kap 5 Råd til forskerspiren. Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: drøfte problemstillinger knyttet til seksualitet, ulik seksuell orientering, prevensjon, abort og seksuelt overførbare infeksjoner beskrive fosterutvikling og hvordan en fødsel foregår beskrive hvordan hormoner er med på å styre prosesser som menstruasjonssyklus og graviditet. Formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem. Læringsmål Ha kjennskap til ulike seksuelle legninger. Ha kjennskap til hvordan hormoner påvirker kroppen under puberteten og hvilke endringer puberteten medfører fysisk og psykisk. Ha oversikt over kvinner og menns indre og ytre kjønnsorganer. Kunne forklare hvordan de kvinnelige kjønnshormonene styrer menstruasjonssyklusens tre faser. Kjenne til, og kunne redegjøre for fosterets tre utviklingsfaser, graviditetens og fødselens 3 perioder Ha kjennskap til unormale forhold ved fødsel og svangerskap. Kunne redegjøre om ulike prevensjonsmiddel, deres bruk, virkning og sikkerhet. Ha kjennskap til fordeler og ulemper ved ulike typer prevensjonsmiddel. Kunne redegjøre for kvinners rett til selvbestemt abort. Oversikt over de mest vanlige kjønnssykdommene, deres symptomer og konsekvenser. Slik kan jeg arbeide for å nå målene Læringsstrategier På forhånd ha lest igjennom det som skal gjennomgås i timene slik at jeg kan bidra mest mulig til den faglige diskusjonen. Ta med lærebøker og skrivesaker til timene. Gjør nøkkelspørsmål og oppgaver i boken som vist på planen og gitt i timene, snakk med læreren din hvis du ikke klarer å følge planen. Delta aktivt og bidra i gruppearbeid i klassen. Vurderingsform Underveisvurdering; faglige bidrag i timen Gruppearbeid med fremføring, selvvalgt tema Vurderingskriterier Lav måloppnåelse 1-2 Middels måloppnåelse 3-4 Høy måloppnåelse 5-6 Jeg har litt kunnskap om hvordan hormoner påvirker kroppen under puberteten og vet om noen endringer puberteten medfører fysisk og psykisk. Jeg har lite kjennskap til ulike seksuelle legninger. Jeg kan gi en enkel oversikt over kvinner og menns indre og ytre kjønnsorganer og kjenner navnet og funksjon på noen av dem. Jeg vet at de kvinnelige kjønns-hormonene styrer menstruasjonssyklusens tre faser. Jeg vet at fosteret, graviditeten og fødselen har alle tre utviklings faser. Jeg kjenner til noen av kjennetegnene på noen av fasene. Jeg har kjennskap til noen unormale forhold som kan skje ved fødsel og svangerskap. Jeg har oversikt over noen av de viktigste prevensjonsmidlene og kan vurdere deres sikkerhet/beskyttelse i forhold til SOI og uønsket graviditet. Jeg kjenner til de vanligste kjønnssykdommene og vet hvordan jeg skal beskytte meg mot dem. Jeg vet at kvinner har rett til selvbestemt abort. Jeg har noe kunnskap om hvordan hormoner påvirker kroppen under puberteten og hvilke endringer puberteten medfører fysisk og psykisk. Jeg har noe kjennskap til ulike seksuelle legninger. Jeg har god oversikt over kvinner og menns indre og ytre kjønnsorganer og kjenner navnet og funksjon på de fleste. Jeg kan forklare i grove trekk hvordan de kvinnelige kjønnshormonene styrer menstruasjonssyklusens tre faser. Jeg kan forklare i grove trekk om fosterets tre utviklingsfaser, graviditetens tre perioder og fødselens tre faser. Jeg har noe kjennskap til unormale forhold ved fødsel og svangerskap. Jeg kan greie ut om en rekke ulike prevensjonsmiddel; deres bruk, virkning, sikkerhet, fordeler og ulemper. Jeg kjenner til de mest vanlige kjønnssykdommene, deres symptomer og konsekvenser. Jeg kan redegjøre for kvinners rett til selvbestemt abort. Jeg har oversikt over begrepene hypotese, variabler og resultater og størrelser og enheter. Jeg har god kunnskap om hvordan hormoner påvirker kroppen under puberteten og hvilke endringer puberteten medfører fysisk og psykisk. Jeg har kjennskap til ulike seksuelle legninger. Jeg har meget god oversikt over kvinner og menns indre og ytre kjønnsorganer, deres navn og funksjon. Jeg kan forklare i detalj hvordan de kvinnelige kjønnshormonene styrer menstruasjonssyklusens tre faser. Jeg har god oversikt over fosterets tre utviklingsfaser, graviditetens tre perioder og for fødselens tre faser. Jeg har god kjennskap til unormale forhold ved fødsel og svangerskap. Jeg kan redegjøre i detalj for en rekke ulike prevensjonsmiddel; deres bruk, virkning, sikkerhet, fordeler og ulemper. Jeg har god oversikt over de mest vanlige kjønnssykdommene, deres symptomer og konsekvenser. Jeg kan redegjøre for kvinners rett til selvbestemt abort. Eigenvurdering: Til forbedring: 14

15 Dager jeg har naturfag: Uke På skolen Hjemme mai til 22.mai Vi repeterer kapittel 10 og 11 Gjennomgang og dialog om stoffet. Oppgaver Nøkkelspørsmål Les og forbered deg til prøven som kommer i neste uke mai til 29.mai Kap.12 Teknologi og design s Les og forbered deg til gjennomgang av stoffet på side s Gjennomgang og dialog om stoffet. Oppgaver som ikke blir gjort på skolen Oppgaver s må du gjøre hjemme. Nøkkelspørsmål s. 229 og 231. Prøve i kapittel 10 og 11! Husk å øve på kompetansemålene. Les s Nøkkelspørsmål s juni til 5.juni 24 8.juni til 12.juni juni til 19.juni Kap.12 Teknologi og design Gjennomgang og dialog om stoffet. Oppgaver s Nøkkelspørsmål s. 233 og 235. Les s Kap.12 Teknologi og design Oppgaver s Gjennomgang og dialog om stoffet. Nøkkelspørsmål s. 237, 239 og 241. Les s. 240 og 241. Kap. 13Å ha kontakt med andre Gjennomgang og dialog om stoffet. Nøkkelspørsmål s. 251, 253, 255, 257 og 259. Les og forbered deg til gjennomgang av stoffet på side s Oppgaver som ikke blir gjort på skolen må du gjøre hjemme. Les og forbered deg til gjennomgang av stoffet på side s Oppgaver som ikke blir gjort på skolen må du gjøre hjemme Les og forbered deg til gjennomgang av stoffet på side Oppgaver som ikke blir gjort på skolen må du gjøre hjemme. 15

16 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Læringsmål Slik kan jeg arbeide for å nå målene Samfunnsfag Historie; Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: Vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning. Vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning. Skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar. Finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis. Drøfte årsaker til og verknader av sentrale internasjonale konfliktar på og 2000-talet. Hvordan folkemordet på jødene var planlagt og gjennomført. Hvordan vanlige mennesker levde gjennom krigsårene. Hvordan tyskerne møtte motstand i alle landene de okkuperte. Hvordan de skyldige fikk sin straff etter krigen, både i Norge og i andre land. Hvordan tyskerne ble behandlet etter nederlaget. Møt forberedt til timene. Delta i diskusjoner! Vær positiv og konstruktiv til samarbeid. Ha med deg nødvendig materiell til timene. Læringsstrategier Vurderingsform Deltagelse i timen Vurderingskriterier Lav måloppnåelse 1-2 Middels måloppnåelse 3-4 Høy måloppnåelse 5-6 Egenvurdering: Til forbedring: 16

17 Dager jeg har samfunnsfag: Uke På skolen Hjemme 21(A) & 22(B) mai mai Kap. 10 «Livet i det okkuperte Europa» Hva husker vi fra tema? Europa, jødeforfølgelsen, s Motstand og hevn, s Gjøre oppgaver s. 178 og 184. Ekstra informasjon: Det skjer mye ekstra i mai og juni og vi mister en del timer i faget. Vi lager derfor en tilpasningsdyktig plan og kanskje vi finner på noe artig. Det blir muligens forskyvninger og endringer i plan. 12. juni blir det et opplegg borte fra skolen pga. muntlig eksamen for 10. trinn. 23(A) juni Detektivarbeid med kilder fra 2. verdenskrig. Sluttspillet etter krigen, verden går mot kald krig. 24(B) juni Vi ser film og avslutter faget. 25(A) juni Vi leker oss med kontrafaktisk historie. «Hva hvis?» 26 Avslutning med de forskjellige klassene. Sommerferie begynner tirsdag 23. juni etter dagen er avsluttet! 17

18 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet RLE Buddhismen Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: Forklare særpreget ved buddhisme og buddhistisk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller Drøfte utvalgte tekster fra buddhistisk skrifttradisjon Innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange buddhister Gi en oversikt over mangfoldet i buddhismen, viktige historiske hendelser og buddhismens stilling i Norge og verden i dag Læringsmål Beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til buddhismen Kunne forklare hva det vil si å være buddhist Kunne fortelle om viktige hendelser i buddhismens historie Kunne bruke sentrale begreper som asket, Buddha, Karma, Samsara, nirvana, atman, anatman, parinirvana, meditasjon, pudsja, Fortelle hva noen av buddhismens hellige tekster heter og si noe om hovedinnholdet i disse Slik kan jeg arbeide for å nå målene Vurderingsform Reflektere over hvilke konsekvenser en buddhistisk tro får for et menneske Sammenligne buddhistiske tanker med dine egne tanker rundt liv og død Vurderingskriterier kommer på itslearning Eigenvurdering: Til forbetring: 18

19 Dager jeg har RLE: På skolen 21 Hinduismen - oppsummering Buddhismen en innføring Buddhismen og hinduismen likheter og forskjeller 24 Buddhismen fortellingene om Buddha Buddhismen å leve som buddhist og buddhismens historie Hjemme 19

20 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Læringsmål Kroppsøving Friidrett: Joggeturer, 60 m, Cooper, lengde, kast, bakkeløp, aktiviteter på AIP Ballaktiviteter: basket, fotball, slåball, stikkball, volley, rugby m.m. Svømming: Dykk, hopp/stup, leker og spill, svømme 50 m & 20.min på tid Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: bruke lek og ulike treningsformer for å utvikle egen kropp og helse trene på og bruke ulike ferdigheter i utvalgte lagidretter, individuelle idretter og alternative bevegelsesaktiviteter praktisere og forklare grunnleggende prinsipp for trening og forklare sammenhengen mellom fysisk aktivitet, livstil og helse. svømme på magen, på ryggen og dykke Jeg skal delta aktivt i ulike ballspill og i friidrettsaktiviteter, og vise fair play i forhold til medelever. Jeg skal øve opp mine koordinasjonsevner gjennom ulike øvelser(balanse reaksjon m.m) Jeg skal stupe og dykke, og jeg skal trene på å orientere meg under vann. Slik kan jeg arbeide for å nå målene Vurderingsform Lav måloppnåelse 1-2 Du deltar i aktivitetene, men viser lite initiativ og engasjement. Du utfører en del sentrale teknikker på enkelt og grovmotorisk vis. Du svømmer ved hjelp av flytemidler. Du klarer å holde ansiktet under vann, men får ikke til å dykke. Du kjenner ikke til fair play og har lite gode holdninger til faget. Egenvurdering: Jeg skal delta i timene og ha med meg hensiktsmessig utstyr. Jeg skal være positiv og arbeide aktivt med arbeidsoppgaver som blir gitt, også i aktiviteter jeg ikke liker så godt. Jeg skal vise mot til å tøye egne grenser når jeg møter utfordringer. Jeg skal samarbeide med medelever og lærer på en positiv måte, slik at det blir trivelig for alle å ha gym og svømming i klassen. Observasjon av aktivitetsnivå og ferdigheter i timene. Praktiske tester i et utvalg aktiviteter Delta på fjellturer og aktivitetsdager. Være aktiv, positiv og kledd etter været! Vurderingskriterier Middels måloppnåelse 3-4 Du viser interesse i arbeid med idrettene. Du begynner å få tak på en del sentrale teknikker, men har enda litt vansker med å koordinere ulike momenter. Du dykker, men har vansker med å orientere deg under vann Du viser gode ferdigheter, holdninger og bidrar til fair play i mange typer idretter. Høy måloppnåelse 5-6 Du viser stor interesse i arbeid med idrettene, er aktiv og engasjert. Du viser god utførelse av sentrale teknikker, og bevegelsene dine er i ferd med å bli automatisert. Du dykker til bunnen av bassenget og kan orientere deg under vann Du viser svært gode ferdigheter, holdninger og bidrar aktivt til fair play i alle typer idretter. Til forbedring: 20

21 Dager jeg har kroppsøving: Uke På skolen Hjemme 21 Ta med rett utstyr til hver time! I denne perioden skal vi ha: Friidrett Joggeturer Ballspill Svømming ( annenhver uke) ( bassenget er stengt fra 1.juni, da blir det gym den timen) Fjellturer Denne perioden er vi mest mulig ute! Kle deg etter været SVØMMING: *Badehette *Badebukse / badedrakt. *Håndkle *Shampo *Dusjsåpe GYM: *Shorts/ bukse *T-skjorte *Joggesko *Håndkle *Shampo *Dusjsåpe 21

22 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Musikk 9a, 9b, 9d og 9e Opplegg varierer fra klasse til klasse Læringsmål Slik kan jeg arbeide for å nå målene Vurderingsform Eigenvurdering: Innhenting av vurderingsgrunnlag dersom du har framført alt og hatt prøve har du ingen vurderinger denne perioden. Vurderingskriterier ligg på itslearning! Til forbetring: 22

23 Dager jeg har musikk: Uke På skolen Hjemme A1, B1, Etienne sine og Janne sine har musikk A2, B1, og Kjersti sine har musikk A1, B1, Magne sine og Janne sine har musikk A2, B2, Etienne sine og Kjersti sine har musikk A1, B2, Magne sine og Janne sine har musikk 23

24 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Læringsmål Kunst og håndverk Gjøre ferdig og rydde. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Jeg kan vurdere arbeidet mitt Jeg er nøyaktig med ryddingen Slik kan jeg arbeide for å nå målene Jeg følger godt med. Jeg fokuserer.. Jeg bidrar til arbeidsro. Læringsstrategier Vurderingsform Vurdering av skisser i arbeidsbok og ferdig arbeid, med karakter. Egenvurdering: eleven vurderer produkt og prosess i evalueringsskjema. Vurderingskriterier Lav måloppnåelse 1-2 Middels måloppnåelse 3-4 Høy måloppnåelse 5-6 Kan bruke noe verktøy, men unøyaktig. Jeg kan tegne enkle skisser. Jeg er litt nøyaktig med arbeidet. Jeg kan bruke flere typer verktøy. Jeg kan tegne skisser og få fram ideer. Jeg er nøyaktig med arbeidet. Eigenvurdering: Jeg kan bruke hensiktsmessig verktøy på en god måte. Jeg kan tegne gode skisser og arbeidstegninger. Jeg har god nøyaktighet i arbeidet Til forbetring: 24

25 Dager jeg har kunst & håndverk: Onsdager Uke På skolen Hjemme 21 Vi vurderer og rydder. 22 Vi vurderer og rydder 23 Vi vurderer og rydder 24 Vi vurderer og rydder 25

26 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Læringsmål Mat & helse Pai Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: Planlegge og lage trygg og ernæringsmessig god mat, og forklare hvilke næringsstoffer matvarene inneholder. Planlegge og gjennomføre måltid i sammenheng med høytid eller fest Jeg skal følge rutiner og regler på kjøkkenet og gjennomføre god kjøkken- og matvarehygiene. Jeg skal lære å lage: o Couscoussalt, piroger og pavlovakake o Tacopai, salat og blåbærpai Jeg skal lære om næringsstoffene og funksjonene de har i kroppen vår. Jeg skal lære om måltid og måltidsfordeling, og vite hva som kjennetegner et sunt måltid. Slik kan jeg arbeide for å nå målene Læringsstrategie Vurderingsform Jeg skal gjøre arbeidet i tråd med arbeidsplanen. Jeg skal lytte konsentrert når praktiske arbeidsoppgaver og/eller teoristoff blir gjennomgått. Jeg skal være en positiv bidragsyter når gruppen min arbeider slik at vi kommer i mål med de praktiske arbeidsoppgavene på kjøkkenet. Jeg skal trene på å lage mat til meg selv og andre. Jeg skal sjekke It s learning hver uke, og gjøre det jeg får beskjed om der. Observasjon av aktivitetsnivå og ferdighet i timene. Faglig bidrag i timene. Oppsamling for de som ikke har hatt bakeprøve og skriftlig prøve Vurderingskriterier Lav måloppnåelse 1-2 Middels måloppnåelse 3-4 Høy måloppnåelse 5-6 Du slurver en del med hygienen på kjøkkenet. Du gjør lite på eget initiativ, men kan utføre helt konkrete oppgaver når det blir pålagt. Klarer ikke å følge en oppskrift Du kan lite om ulike råvarer og næringsstoffer, og kan ikke begrunne hva det vil si å ha et sunt kosthold. Du følger oftest reglene for god kjøkkenhygiene. Du vet hva som forventes i forhold til praktiske oppgaver og rengjøringsoppgaver, men jobber noe mindre effektivt. Trenger hjelp til å lese og forstå en oppskrift. Du kan noe om ulike råvarer og næringsstoffer, og kan si noe om hva det vil si å ha et sunt kosthold. Du praktiserer meget god kjøkkenhygiene, og er bevisst hvorfor dette er viktig. Du tar initiativ til å komme i mål med de praktiske arbeidsoppgavene på kjøkkenet. Kan lese, forstå, vurdere og ev. endre en oppskrift. Du kan mye om ulike råvarer og næringsstoffer, og kan begrunne hva det vil si å ha et sunt kosthold. Egenvurdering: Til forbedring 26

27 Dager jeg har mat & helse: Uke På skolen Hjemme 21 Gruppe: Magne, Kjersti, Marit, Hege, Prøv menyen vår hjemme Lars Olav Couscoussalat Piroger Pavlovakake Gruppe: -9D / Janne, Anita, Lars Olav,Ingunn Tacopai Blåbærpai Salat m/ Rømmedressing Egenvurdering Gruppe: Etienne/ Kjersti, Marit, Lars Olav, Hege Tacopai Blåbærpai Salat m/ Rømmedressing Egenvurdering Gruppe: Magne / Janne, Anita, Ingunn, Gunhild Åpen meny Gruppe: Etienne / Kjersti, Marit, Lars Olav, Hege Nedvask av kjøkkenet Nedvask av kjøkkenet Prøv menyen vår hjemme Prøv menyen vår hjemme Hjelp til med rydding av kjøkkenet hjemme Hjelp til med rydding av kjøkkenet hjemme God sommer! 9A: Anita/Marit 9B: Gunhild/Lars Olav 9C: Ingunn/Hege 9D: Magne / Etienne 9E: Janne / Kjersti 27

28 Garnes Ungdomsskule Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Læringsmål Tysk Mål for opplæringa er at eleven skal kunne. Bruke ulike strategiar for å oppnå kontakt og for å halde ein samtale i gang. Bruke språket i tilknytning til praktiske, daglegdagse situasjonar. Presentere ulike kjende emne. Skrive tekstar i ulike sjangrar om kjende emner. Bruke enkle språklege strukturar for å formidle eit budskap. å kunne: bruke ord og uttrykk i samband med forelsking og venskap dativpreposisjonar skildre personlege eigenskapar Slik kan jeg arbeide for å nå målene lytte nøye når du høyrer tysk og prøve å herme ordval og uttale øve på uttalen av dei tyske orda snakke tysk med lærar og medelevar bruke ein passande læringsstrategi og lære nye ord og uttrykk lese heime og på skulen jobbe med skriftlege oppgåver i arbeidsboka Læringsstrategier Vurderingsform Munnleg framføring Vurderingskriterier Lav måloppnåelse 1-2 Middels måloppnåelse 3-4 Høy måloppnåelse 5-6 Eleven: Eleven: Eigenvurdering: Til forbetring: 28

29 Dager jeg har tysk: Uke På skolen Hjemme Dativpreposisjonar 29

30 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Læringsmål Slik kan jeg arbeide for å nå målene Læringsstrategier Vurderingsform UDV Ungt entreprenørskap Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: vurdere videre valg av utdanning og yrke basert på erfaringer fra utprøvingen presentere lokalt arbeids- og næringsliv og vurdere arbeidsmulighetene innenfor noen valgte utdanningsprogram og yrker forklare forskjellen på strukturen for studieforberedende utdanningsprogram og yrkesfaglige utdanningsprogram, og samtale om hvordan disse kan gi ulike yrkes- og karrieremuligheter Jeg skal gjøre meg førstehåndserfaringer med forskjellige utdanningsprogram gjennom fagdager Jeg skal vite forskjellen på studieforberedende utdanningsprogram og yrkesfaglige utdanningsprogram Delta på fagdager der jeg stiller godt forberedt med egne spørsmål Presentere fagdager for klassen etter gjennomføring Bruke ulike nettsider aktivt Delta i klassediskusjon, søke, spørre og utforske Deltatt/ ikke deltatt Vurderingskriterier Vurdering i UDV er ikke basert på karakterer og vurderingskriterier, men om eleven har deltatt i undervisningen og gjort/levert oppgavene som er gitt. Manglende innlevering/ utført arbeid noteres på orden. Eigenvurdering: Til forbetring: 30

31 Dager jeg har UDV: Uke På skolen Hjemme 21 Presentasjoner fra fagdager Ungt Entreprenørskap Vær forberedt til presentasjon av fagdager 22 Presentasjoner fra fagdager Ungt Entreprenørskap Følg med på It s learning 23 Presentasjoner fra fagdager Ungt Entreprenørskap 24 Presentasjoner fra fagdager Ungt Entreprenørskap 25 Presentasjoner fra fagdager Ungt Entreprenørskap 31

32 Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Læringsmål Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Delta i gruppeaktiviteter eller individuelle aktiviteter som utfordrer både koordinative og fysiske ferdigheter. Gjøre sitt beste, samhandle med og oppmuntre medelever Delta i aktivitetene med positivitet Stiller forberedt med riktig utstyr Yter maksimalt etter egne evner Fysisk aktivitet og helse Uke 24 Plan for uken Etter ønske fra mange av dere elever reiser vi tilbake til ADO Denne gang må dere betale for reisen frem og tilbake, samt inngang på ADO. Ta penger kr. 40,- til ADO og penger til toget. Totalt ca. kr. 80,- Vurderingskriterier Lav måloppnåing 1-2 Middels måloppnåing 3-4 Høg måloppnåing 5-6 Deltar bare på aktiviteter du liker Du er med på aktivitetene frem til det begynner å bli slitsomt. Er ikke forberedt Deltar noe, men bidrar ikke til gruppen Har med riktig klær og skotøy til de ulike aktivitetene. Du er med på aktivitetene og presser deg selv til tider Det vil bli gitt fagsamtaler denne dagen. Deltar på alle aktiviteter og er en positiv bidragsyter til gruppen. Stiller godt forberedt med riktig utstyr. Du er med på aktivitetene og klarer å presse deg selv til utmattelse. Mål for perioden Emne Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Medier og informasjon 2 4 Plan for uken Vi avspaserer. Sjekk halvtårsvurdering på itslearning! Læringsmål 32

33 Mål for perioden Sal og scene Vi vil takke for en fantastisk jobb og innsats med Revyen «Ungdom 2015» Dere er en flott gjeng som har gitt oss mange gode, rørende og morsomme øyeblikk i gymsalen. Vi avspaserer frem mot sommeren så bruk den til noe fornuftig og noe kjekt. Hilsen Linda, Katrine og Arvid 33

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke 36-40 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK

VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK Elever som får denne karakteren 6 - viser svært omfattende kunnskaper og har stor evne til å anvende og formidle kunnskap med og uten bruk av hjelpemidler - har bred oversikt

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Norsk for yrkesfag Vg1 Vg2. Eva Frisk. Siv Sørås Valand

Norsk for yrkesfag Vg1 Vg2. Eva Frisk. Siv Sørås Valand Norsk for yrkesfag Vg1 Vg2 Eva Frisk Tone Elisabeth Grundvig Siv Sørås Valand 2 3 Innhold 1 Lær å lære Før, under og etter lesing...2 Ulike måter å lese på...3 Å lese en ny tekst...6 Mens du leser...8

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN Utprøving av yrker i reiselivet Informasjon for instruktører og veiledere i bedrift Mottak av elever fra ungdomsskoler og videregående skoler

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Opplysningene finner du på StudentWeb under Innsyn Vurderingsmelding Emnekode: LU2-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave (mappe, hjemmeeksamen..)

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Forord... 3 Elevenes IKT-kompetanse... 4 IKT-kompetanse for lærere... 5 Infrastruktur... 5 Kommunikasjonsplattform... 6 Hjemmeside...

Detaljer

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Innhold 1. Om veiledningsmateriellet 4 2. Arbeid med kompetansemål og vurdering 7 3. Arbeid med kompetansemål

Detaljer

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole av sven oscar lindbäck og patrick glavin Sosial kompetanse handler om de ferdighetene som elevene tar i bruk når de skal omgås andre. Emosjonell kompetanse

Detaljer

Slik leser jeg for å forstå!

Slik leser jeg for å forstå! Modum kommune Slik leser jeg for å forstå! Elevers fortellinger om egne læringsprosesser og bevisste valg av strategier for lesing av fagtekster Skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, prosjektleder. 1 Innhold

Detaljer

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Sør Trøndelag fylkeskommune Opplæringsavdelingen www.stfk.no Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Utgitt i juni

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt:

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt: ARBEIDSPLANEN Uke 9 13 / tjuefemten Kult med kultur Respekttema: Selvhevdelse Navnet mitt: Gautesete skole niende 2014 / 2015 TIL ELEV OG FORESATTE Ny plan ny periode mellom vinterferie og påske fra februar

Detaljer

Hefte 1 2. for grunnskolen. 2. utgave

Hefte 1 2. for grunnskolen. 2. utgave Hefte 1 2 2. utgave for grunnskolen Innhold Drømmen om ny bolig Hvordan et hus blir til Arkitektur Energi og miljø Vi bygger et lite hus på ordentlig Personlig økonomi Yrker og utdanning Bakgrunnsstoff

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer